Instalace pamětní desky Zastupitelstvo města rozhodlo na svém jednání dne jednohlasně o instalaci pamětní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instalace pamětní desky Zastupitelstvo města rozhodlo na svém jednání dne 19. 7. 2002 jednohlasně o instalaci pamětní"

Transkript

1 20/ listopadu 2002 Cena 5,80 Kč Vážení občané, hlasovací lístky jsou rozdány, volební místnosti připraveny, plány a programy jednotlivých politických stran, hnutí a nezávislých kandidátů doručeny do Vašich schránek. Chtěla bych Vás všechny ještě jednou vyzvat k tomu, abyste využili svého práva volit a zúčastnili se letošních komunálních voleb. Je jen a jen na vás, jaké zastupitele zvolíte a jací lidé budou rozhodovat o osudu tohoto města v příštích čtyřech letech. Myslím si, že tu chviličku času věnovanou návštěvě volební místnosti si toto město zaslouží. JUDr. Jiřina Rippelová, starostka města Sušice Dánští odborníci se zajímají o sušický region O tom, že je Sušice otevřená spolupráci se zahraničím, jsme se mohli přesvědčit ve dnech , kdy jsme přivítali v našem městě dánskou delegaci z kraje Arhus složenou z odborníků na mezistátní problematiku, pracovníků působících v oblasti cestovního ruchu, bankovnictví a společnosti NB TV. Po čtvrtečním oficiálním přivítání na sušické radnici starostkou JUDr. Rippelovou a místostarostou Ing. Kocmanem se ujal role hostitele Ing. Karas, generální ředitel společnosti Gio style Pap, a. s., který v zasedací místnosti představením podniku zahájil celodenní program. Podstatnou součást programu tvořily workshopy, kde se známí odborníci svými přednáškami snažili přispět ke zlepšení informovanosti zahraniční delegace o našem regionu a státě vůbec. Přítomen byl také poslanec Ing. Ekert, který objasnil problematiku vstupu České republiky do Evropské unie. Ing. Uhlík, ředitel plzeňské Regionální rozvojové agentury, představil Plzeňský kraj a region Šumava z pohledu možného rozvoje. Na něj navázal Ing. Havrda a Ing. Juriga z Krajské hospodářské komory, daňový poradce Ing. Michálek a dlouholetý tenisový trenér v Dánsku Jiří Kovařík. Prohlídkou závodu Gio style Pap a návštěvou zámečku v Kněžicích byl zakončen první den. Páteční program proběhl v kulturním domě Sokolovna. JUDr. Roubal z klatovské advokátní kanceláře pohovořil o právním systému v ČR a o možnosti vstupu zahraničních investorů na český trh, přednáška Ing. Straky z firmy Europrofis se týkala evropských zdrojů financování. Ing. Šárka Tittelbachová, předsedkyně komise CR Svazu měst a obcí Plzeňského kraje, přiblížila Dánům vize rozvoje CR v Plzeňském kraji. Ing. Macánová (ČSOB Klatovy) a Ing. Husa (Komerční banka Klatovy) seznámili přítomné s jednotlivými bankovními produkty a možnostmi získání úvěrů. Páteční workshop zakončil jednatel Sušických městských lesů Ing. Toman, jehož příspěvek se týkal lovecké turistiky. Nutno dodat, že po odpolední exkurzi po městě a okolí byli Dánové nadšeni přírodou a příjemnou atmosférou našeho regionu vůbec. Doufejme tedy, že na toto setkání budeme moci v budoucnosti navazovat. eb Po slavnostním přijetí na sušické radnici byl pro dánskou delegaci připraven bohatý odborný program, který jí umožnil lépe poznat život ve městě i regionu. Finanční dar ve výši téměř dvou milionů korun, určený k likvidaci povodňových škod, věnovala Sušici Západočeská energetika, a. s. Předseda představenstva a generální ředitel akciové společnosti Ing. František Šůcha předal starostce města darovací smlouvu na částku korun ve čtvrtek 17. října. O použití prostředků sdružovaných na povodňovém kontě rozhodne rada města na svém zasedání. V současné době je na kontě mimo zmíněnou částku věnovanou ZČE celkem korun. Město děkuje všem, kteří jakoukoli částkou na konto přispěli a pomáhají tak zmírnit a odstranit škody, které srpnová povodeň způsobila. as Instalace pamětní desky Zastupitelstvo města rozhodlo na svém jednání dne jednohlasně o instalaci pamětní desky s textem: Na paměť občanů Sušicka, kteří v letech vinou komunistického režimu zahynuli nebo byli pronásledováni, věnuje Město Sušice, Svaz PTP VTNP, Konfederace politických vězňů, která bude umístěna ve spodní části průčelí památníku padlých před parkem T. G. M. Dne obdržela rada města dopis poslanců KSČM, adresovaný starostce města a členům rady, s následujícím textem: Zastupitelstvo Města Sušice na svém mimořádném zasedání schválilo umístění pamětní desky občanům postiženým režimem v období od roku 1945 do roku Na navrhovaný obsah a formulaci textu pamětní desky ze strany občanů Sušice a přilehlých obcí je reakce nesouhlasná s tím, že neodpovídá historickým událostem a vývoji v období nadepsaném na desce. Dále občané nesouhlasí s umístěním desky na památníku padlých hrdinů za 1. a 2. světové války. Jsou názoru, že umístění desky na tento památník je nevhodné, že není obsahově v souladu s historickými souvislostmi, ale především s historickým posláním památníku padlých. V textu je uváděn výraz Sušicko a občané Sušicka. Tento výraz nevyjadřuje přesně a dostatečně o jaké území se jedná. Tento výraz je v povědomí lidí a může si být vykládán jako Sušice a přilehlé obce, nebo region bývalého Okresu Sušice. Je otázkou od kdy okres byl, kdy zanikl, zda jeho trvání tvoří převážnou část údobí označeném na desce. Zřejmě tyto vědomosti tvořitelé pamětní desky nemají a k tomuto nebylo při zpracování obsahu pamětní desky přihlédnuto. Podpůrným pro tyto argumenty je, že na desce nebudou uvedena žádná jména, jejich adresy, případně období kdy zahynuli, či byli popraveni, utýráni ve věznicích apod., a tyto budou v nějakém doplňkovém seznamu uloženém zřejmě v muzeu. Toto řešení vzhledem k tomu, že k žádosti seznam nebyl připojen, spatřují občané jednostrannou účelovost, nedostatečné propracování a historické nezdůvodnění jejich žádosti o umístění této pamětní desky v Sušici. Pokud deska bude v Sušici umístěna, navrhují občané, aby bylo použito výrazu Města Sušice a občané Sušice. Dále v souvislosti se žádostí o umístění pamětní desky jsou občané Sušice názoru, že není vhodné, aby náklady spojené se zhotovením této desky a její instalací byly hrazeny z pokladny Města Sušice. Jsou názoru, aby tyto prostředky byly účelněji použity, a to předně na úpravu zeleně, zvýšení počtu odpadkových košů, případně opravy chodníků, nebo poskytnuty na rozvoj sportovní činnosti ve městě. Značnou odezvu a nesouhlas s textem byl vyjádřen s výrazem na pamětní desce zahynuli. Předně na desce, jak je uvedeno shora, žádná jména těch, kteří zahynuli uvedena nejsou, ale předně pamětníci neznají ze Sušice a blízkého okolí nikoho, kdo by byl ve věznici umučen, případně v souvislosti s jeho vězněním zahynul. Pokud by měl být tento výraz na desce použit, pak musí být požadavkem ze strany vedení města, aby jména byla doložena, včetně okolností a důvodů, za kterých byli tito občané vězněni. Na základě shora uvedeného navrhujeme: 1. Revokaci usnesení mimořádného zasedání městského zastupitelstva o schválení obsahu a umístění pamětní desky v Sušici na památníku padlých. 2. Doporučit iniciátorům umístění desky v jiném místě v Sušici. 3. Upravit obsah textu podle historického vývoje, zejména s přihlédnutím k tomu, zda vůbec někdo ze Sušice a spádových obcí zahynul. 4. Nehradit z pokladny města náklady spojené se zhotovením a umístěním pamětní desky v Sušici. 5. Zvážit, zda vůbec takovouto pamětní desku s přihlédnutím k tomu, zda vůbec ze Sušice a okolí někdo v tomto období zahynul, či byl režimem vězněn a týrán, když podle dostupných informací některá okolní města umístění pamětních desek tohoto znění odmítla. Poslanci KSČM: František Kůs, v. r., Josef Polauf, v. r., Miloslav Forman, v. r. Za správnost: Miloslav Forman Zastupitelstvo města dne projednalo tento dopis, rozhodlo o zveřejnění tohoto dopisu v Sušických novinách a dále rozhodlo o tom, že pamětní desku v ceně Kč uhradí město ze svého rozpočtu a deska bude instalována v místě parku T. G. M. dle doporučení návrhů architekta. O konečném umístění pamětní desky rozhodne poslední mimořádné zastupitelstvo města dne mu Přečtěte si jak jsou na tom v současnosti naše lesy o čem jednala rada města otvírá se možnost stáží v zahraničí oheň způsobil půlmilionové škody z per našich čtenářů sportovní novinky (str. 8 a 11) přehled pořádaných akcí na příští dva týdny i Upozornění! V době od 1. do 4. listopadu bude městské informační středisko z důvodu stěhování UZA- VŘENO. Od úterý 5. listopadu bude IS otevřeno na nové adrese ul. T. G. Masaryka 120/I přízemí budovy Sokolovny. Provozní doba a telefonní číslo střediska zůstávají v platnosti. Telefon Internet pondělí pátek , sobota

2 strana 2 Stáž v Belgii proč ne? Ve dnech se čtyři zástupci našeho města zúčastnili 23. sympozia Douzelage ve městě Houffalize v Belgii. Douzelage existuje od roku 1991 jako partnerství 15 měst ze států Evropské unie. Ke spolupráci byla v loňském roce přizvána jako zástupce České republiky i Sušice, která svou velikostí a ostatními kriterii vyhovuje představám. Počítá se s tím, že po vstupu České republiky do EU se Sušice stane právoplatným členem organizace. Partnerská města spolupracují na poli kultury, sportu, vzdělávání, obchodu a turistiky a jejich zástupci se setkávají dvakrát ročně, vždy v jiném městě. Tématem podzimního sympozia byla jednak diskuse o budoucí struktuře organizace a připojení dalších zemí, jednak integrace mladých lidí z různých zemí Evropy možnosti výměnných stáží a pracovních pobytů mladých lidí v partnerských městech. Zúčastněná města se dohodla na první fázi oslovení mladých lidí, kteří mají zájem o stáž či pracovní pobyt v zahraničí, a firem (podniky, hotely, restaurace, nemocnice, školy, soukromé praxe atd.), Šance nejen pro studenty které by umožnily realizovat stáž či pracovní pobyt mladým lidem ze zahraničí, přičemž stáže jsou určeny studentům od 16 do 25 let, bez finančního ohodnocení, pracovní pobyty pro mladé od 18 do 30 let, za finanční úplatu. Pokud projevíte zájem, ať už jednotlivci nebo firmy, směrujte své dotazy a žádosti o zaslání dotazníků v elektronické formě na vedoucí Městského informačního střediska Evu Beníškovou, tel (linka142) nebo na Vyplněné dotazníky je nutno vrátit do Po tomto datu již nebudou přijímány. A jak vše bude probíhat dále? Všechny dotazníky se sjednotí, zkompletují a zašlou na sekretariát Douzelage, odkud pravděpodobně začátkem příštího roku přijdou konkrétní nabídky práce nebo stáže a konkrétní poptávka. Případné kontakty vám bezprostředně zašleme. Poté bude už jen na vás, jaké podmínky (zajištění ubytování, stravy atd.) si vzájemně domluvíte tak, jak by vám nejlépe vyhovovalo. Domníváme se, že by bylo možné nabídnout výměnou za stáž či pracovní pobyt v zahraničí pobyt v Sušici a okolí jako Půlmilionové škody V první polovině října zaznamenali hasiči klatovského okresu nárůst dopravních nehod: V úterý 8. října těsně po půl čtvrté ráno havaroval na silnici před Čachrovem osobní vůz Fiat Uno. Zraněný řidič byl předán do lékařské péče, jednotka klatovských hasičů provedla protipožární opatření a úklid vozovky. V odpoledních hodinách pak hasiči z Horažďovic likvidovali následky dopravní nehody ve Strakonické ulici v Horažďovicích. Z havarovaného nákladního auta Liaz se ještě navíc rozsypala paleta cihel. V pátek 11. října došlo v podvečerních hodinách ke kolizi dvou osobních aut mezi obcemi Dražovice a Podmokly. Čelní střet vozidel si vyžádal jedno zranění. Jednotka sušických hasičů provedla úklid vozovky a protipožární opatření. Další dopravní nehoda se stala v neděli, jednu hodinu po půlnoci. Osobní vůz Toyota Rava s německými pasažéry havaroval u obce Dehtín. Jedna osoba ze zdemolovaného vozidla vystoupila sama, druhou museli klatovští hasiči vyprostit a předat k ošetření lékařům. Po nehodě jednotka HZS Klatovy zajistila vozidlo a uklidila komunikaci. Vážná dopravní nehoda, u které zasahovali sušičtí hasiči, se stala ve středu 16. září po druhé hodině odpolední u zimního stadionu v Sušici. Osobní automobil srazil dvě děti, které byly předány do péče lékařů. V ten samý den večer narazil do neosvětleného automobilu u obce Plánice motocyklista. Srážka se vyžádala jedno zranění, na místě zasahoval HZS Klatovy. Dopravních nehod na našich silnicích stále přibývá, zejména v sychravém a mlhavém podzimním počasí. Jen v průběhu sedmi dnů, v týdnu od 14. do 20. října, zasahovali hasiči klatovského okresu u devíti případů. Hasiči si na své konto připsali také mnoho dalších výjezdů, z nichž některé k požárům s vyšší škodou: Ve středu 9. října odpoledne zasahovala jednotka HZS Klatovy spolu se šesti dalšími jednotkami dobrovolných hasičů z Plánice, Újezdce, Předslavi, Měčína, Myslíva a Myslovic u požáru obytného stavení v Újezdu u Plánice. V době příjezdu hasičů hořel krov a střešní krytina. Na objektu, spojeném s hospodářskými budovami, jehož majitelem je ZOS Plánice, a. s., vznikla ohněm škoda korun. Příčina požáru se vyšetřuje, ke zranění nedošlo. O den později, ve čtvrtek 10. října, před sedmou hodinou ráno, byli klatovští hasiči přivoláni k likvidaci požáru vagónu rychlíku Frankfurt Praha na zastávce v Červeném Poříčí. Na turisticky zajímavé lokality. Tuto možnost můžete zmínit v poznámkách. Možnost stáží či pracovních pobytů nabízí všechny země Douzelage: Altea (Španělsko), Bellagio (Itálie), Bundoran (Irsko), Granville (Francie), Holstebro (Dánsko), Houffalize (Belgie), Judenburg (Rakousko), Karkkila (Finsko), Kötzting (BRD), Meerssen (Nizozemí), Niederanven (Lucembursko), Oxelösund (Švédsko), Preveza (Řecko), Sesimbra (Portugalsko), Sherborne (Velká Británie). Pro orientaci uvádíme některé náležitosti dotazníků: I. Stáž nebo práce v zahraničí vyplňují zájemci: jméno a příjmení, věk, adresa, tel., fax, , kvalifikace, absolvované kurzy, hledám stáž nebo práci v, země, činnosti, období, délka pobytu, poznámky. II. Možnosti stáží nebo práce v našem regionu (vyplňují zaměstnavatelé): firma, kontaktní osoba, adresa, tel., fax, , nabízím následující stáž nebo pracovní pobyt, činnost, možný příjem, úkoly, povinnosti, kvalifikace, věkové ohraničení, období, délka pobytu, poznámky. eb místě požáru rovněž zasahovala jednotka hasičů Českých drah. Příčinou vzniku požáru byla technická závada na elektroinstalaci. Žádný z cestujících neutrpěl zranění, všichni včas vystoupili z vlaku ještě před příjezdem hasičů. Poškozená souprava byla odtažena do stanice Přeštice. Předběžná škoda byla odhadnuta na korun. Červený kohout řádil také na stodole s garáží a dílnou v obci Kámen v neděli 13. října. Na místě požáru, který vznikl v důsledku zkratu v prodlužovacím kabelu, zasahovaly jednotky hasičů z Klatov, Švihova, Chudenic a Ježov. Oheň zničil krov, krytinu, stavební řezivo a seno, celková škoda dosahuje výše korun. Škoda 20 tisíc korun vznikla při požáru nákladního vozu Iveco. Nákladní vůz hořel u obce Borovy v blízkosti benzinové čerpací stanice. Oheň v motorovém prostoru zavinila technická závada, ke zranění nedošlo, požár likvidovali klatovští hasiči. V pátek 18. října po druhé hodině ranní byla k zásahu při požáru autobusu Ikarus přivolána jednotka HZS Klatovy. Autobus, stojící ve Veselí u Janovic nad Úhlavou, byl při příjezdu jednotky již z velké části vyhořelý. Příčina požáru, který způsobil škodu za korun, se vyšetřuje. as, HZS KT Aktuality Současnost městských lesů Městské lesy hospodaří podle schváleného lesního hospodářského plánu pro období Závazné zákonné ukazatele pro těchto deset let jsou pro městské lesy závazné a jsou následující: V uvedeném grafu č. 1 těžba je uveden průběh těžeb v jednotlivých letech včetně podílu kalamity prvních letech decenia byl podíl kalamity z celkové těžby až 70 % v posledních letech byl pod 20 %. Dalším důležitým ukazatelem je následná výše zalesňování, která přímo souvisí s plošnou těžbou. Z grafu č. 2 zalesňování je vidět sestupná tendence této činnosti. Přerušovaná čára ukazuje průběh přirozeného zmlazení. Naším cílem je, aby podíl přirozené obnovy byl co nejvyšší a jak lze z uvedeného grafu zjistit, podíl přirozené obnovy, který v roce 1993 byl skoro nulový, se v loňském roce dostal těsně pod 50 %. Smyslem přirozené obnovy je vhodnými těžebními a pěstebními metodami zajistit samo ukazatel plán skutečnost % plnění nepřekročitelná těžba dříví m m 3 78 výchova v porostech do 40 let 373 ha 289 ha 78 minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin 23 % 39 % 169 zalesnění původními vhodnými dřevinami z matečného porostu. A v neposlední řadě i zdroj ekonomických úspor. Bohužel proti tomuto trendu zvyšování přirozeného zmlazení působí v současné době i neúnosné škody zvěří. Ze zelené zprávy Ministerstva zemědělství o stavu lesního hospodářství za poslední roky lze jednoznačně vyčíst, že stavy spárkaté zvěře v honitbách naší republiky mají vzestupnou tendenci. Je proto na majitelích honebních pozemků, aby v současné době při vytváření nových honiteb či schvalování původních smluv jednali jako správní a odpovědní hospodáři. Tedy využili práva mysliveckého hospodaření na svých pozemcích ve vlastní režii, nebo jednali váhou svého majetku v honebních společenstvích či uzavíráním smluv s nájemci honebního práva ve prospěch omezení škod zvěří (= snížení svých ekonomických nákladů), resp. dodržováním schválených stavů spárkaté zvěře. Graf č. 3 počet zaměstnanců jednoznačně ukazuje na sestupnou tendenci počtu zaměstnanců u naší organizace. Hlavní příčinou je ekonomický tlak, částečné zvýšení produktivity práce a zavádění moderních technologií prací v lese. Současná situace v lesním hospodářství (skokové snížení cen dřeva až o 20 %, tlak na zvyšování jednotkových nákladů či rychlý pokles kurzu koruny vůči euro) nám jednoznačně naznačuje i budoucí tlak na snížení stavu pracovníků. Od roku 1993 jsou Městské lesy Sušice a následně Sušické městské lesy, spol. s r. o., řádnými členy Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v České republice (SVOL). Tato stavovská nestátní organizace si usilovnou a úspěšnou prací svých členů vydobyla místo a respekt v ČR v oblasti lesního hospodářství. Je uznávaným partnerem státních i některých evropských institucí. V roce 2001 došlo k regionálnímu uspořádání SVOL dle státoprávního členění ČR a centrem regionu Plzeňského kraje se stala na budoucí dva roky Sušice, resp. sídlo Sušických městských lesů. V přímých volbách byl předsedou zvolen Ing. Václav Toman, lesní správce města Sušice. Dárcům krve Plánované odběry krve budou probíhat v době od 14 do hodin Staňkov Nalžovské Hory Velhartice Sušice Klatovy Sušice sanitární den Loutkové divadlo Začátek představení je vždy v pátek od hodin v Husově sále Sokolovny Jak se čerti ukejchali Zlatý pták Jak Kašpárek rozesmál princeznu Dřevěný vojáček a jeho přátelé

3 Aktuality strana 3 Sedmnácté jednání Rady města se uskutečnilo v pondělí 30. září. Rada v průběhu svého zasedání projednávala důležité body týkající se nového Organizačního řádu Městského úřadu, bytové agendy, pronájmů prostor v majetku Města, investic a dalšího: Rada města souhlasí s oslovením firem Šumavaplan Sušice, Ingem Plzeň a Auring, s. r. o., České Budějovice, ohledně zajištění technického dozoru investora při akcích Rekonstrukce radnice a výstavba 96 bytových jednotek v Sušici. RM schvaluje podle zák. 128/ 2000 Sb., o obcích, 102 písm. o) Organizační řád MěÚ Sušice, který nabývá účinnosti od a ukládá panu tajemníkovi připravit výběrové řízení na obsazení nových funkčních míst. V rámci reformy veřejné správy se dle usnesení vlády č. 695 ze dne 26. června 2002 počítá s převodem 40 funkčních míst na MÚ Sušice ze zanikajícího OkÚ Klatovy. Přechodu kompetencí je potřeba přizpůsobit i uspořádání a vnitřní členění úřadu. Schvalování organizačního řádu, stanovení počtu zaměstnanců v městském úřadu, stanovení rozdělení pravomocí a stanovení počtu odborů a oddělení je dle 102 písm. f), j) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v kompetenci rady města. Proto je radě předkládán v příloze návrh organizačního řádu, který počítá s 83,5 zaměstnanci MěÚ, zařazenými do 10 odborů (z toho dva odbory se dělí na oddělení). V rámci reformy se pro rok 2003 počítá s příspěvkem státu na jednoho zaměstnance ve výši Kč ( Kč), pro následující roky není financování výkonu státní správy ještě dořešeno. Výměny bytů, bytová agenda RM souhlasí s výměnou městských bytů mezi panem Zdeňkem Kryštofem, Kaštanová 1180, Sušice a paní Annou Brůhovou, Palackého 934, Horažďovice. RM souhlasí s výměnou dvou městských bytů mezi paní Drahoslavou Karasovou, Kaštanová 1167, Sušice a paní Miroslavou Švarcovou, Kaštanová 1159, Sušice. RM souhlasí s výměnou městských bytů mezi paní Marií Fedákovou, 5. května 667 Sušice a Lenkou Příhodovou, Kaštanová 1180, Sušice. RM souhlasí s výměnou dvou městských bytů mezi paní Lenkou Urbanovou, Kaštanová 1163, Sušice a panem Janem Šimo, Pravdova 1068, Sušice. RM souhlasí s výměnou dvou městských bytů mezi panem Václavem Mourkem, ul. Pravdova 1066, Sušice a Josefem Potužákem, ul. Smetanova 669. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej bytové jednotky č. 669/4 v ul. Smetanova čp. 669/II s příslušným podílem společných prostor, společných částí domu a pozemku stpč v k. ú. Sušice nad Otavou, panu Václavu Mourkovi za stejnou kupní cenu jako předchozímu nájemci dle Znaleckého posudku a Prohlášení vlastníka a souhlasí s podáním nabídky dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění. RM souhlasí s podnájmem městského bytu 2+1/I. kat., Scheinostova 965, Sušice pro rodinu Říhových na dobu určitou po dobu studií nájemce sl. Kateřiny Příhodové, maximálně však do konce roku RM souhlasí s prodloužením podnájmu městského bytu 3+1/I. kat. ul. Kaštanová 1161, Sušice pro pana Tomáše Todorova do RM souhlasí s přidělením bytu 3+1/I. kat. Tichá ul. 881 Sušice pro ředitele Nemocnice, o. p. s., Sušice Ing. Jiřího Raška na dobu určitou 1 roku. RM souhlasí s přidělením bytu 1+1/IV. kat. ul. Volšovská 28, Sušice přízemní byt vlevo, pro manžele Markétu a Miloše Kostkovi na dobu neurčitou. RM souhlasí s přidělením bytu 1+1/IV. kat. ul. Volšovská 28, Sušice přízemní byt vlevo, pro manžele Petra a Martu Sivákovi na dobu neurčitou. RM souhlasí s poskytnutím slevy ve výši 10 % na dobu 3 měsíců na nájemném z nebytového prostoru sklep (z důvodu vlhkosti a vzniku plísní), pro pana Antonína Slavíka, bytem Stupkova 852 Sušice. RM ukládá bytové referentce oslovit Nemocnici Sušice, o. p. s., a zjistit její potřeby na stabilizaci potřebných lékařských profesí a zjistit výše ekonomického nájemného v dokončovaných bytech Nerudova ul. čp a RM souhlasí s poskytnutím slevy na nájemném ve výši 50 % pro nájemníky bytů v domech čp. 382, 756, 138 ul. Nádražní, Sušice po dobu nevytápění bytů (nefunkční kotelny po povodních). Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej čtyř bytových jednotek v bytovém domě čp. 355 ul. U Kapličky, Sušice, s příslušným podílem společných prostor, společných částí domu a pozemku st. p. č. 736 v k. ú. Sušice nad Otavou, stávajícím nájemcům těchto bytů. Podmínkou převodu bytu je úhrada budoucích kupujících každé bytové jednotky podílet se 1 4 na nákladech zpracování znaleckého posudku a prohlášení vlastníka vypracovaného na náklady prodávajícího a úhrada kupní smlouvy. RM vzala na vědomí informaci o suterénním bytu v ul. Stupkova 797. Byt se stal v důsledku povodní neobyvatelným a bylo doporučeno jej převést na nebytový fond. Rada města ukládá bytové referentce zajistit podklady k možnému odprodeji. Investice, pronájmy, ostatní RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou Šperl, s. r. o., Pražská 57, Sušice na opravu panelového objektu č. 14 v areálu bývalých kasáren Nádražní ulice (provizorní budova pro městský úřad) v částce Kč včetně DPH a dále rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo s p. Potužákem Václavem, Volšovy 62, Sušice na opravu elektroinstalace objekt č. 14 PS útvaru, Nádražní ul., Sušice 1. NP, 2. NP, 3. NP. Částka činí Kč včetně DPH. Rada města souhlasí se zadáním provedení sanačních omítek v celkové ceně Kč v objektu Domu dětí a mládeže, který byl zatopen povodní s tím, že část finančních prostředků bude použita z veřejné sbírky na odstraňování následků povodně. Práce Zasedání rady města provede Stavební podnik Klatovy, a. s. Rada města souhlasí s realizací dokončení chodníku ve Volšovské ulici za cenu ve výši Kč firmou Stavební práce, Ing. Vítězslav Kohout, s tím, že finanční prostředky na tuto akci budou použity z rozpočtové položky chodník Villaniho ulice v ceně Kč a doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtovou změnu. RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou RENO, s. r. o., Sušice na vnější omítku domu čp. 60 v ceně Kč (knihovna) a pověřuje starostku podpisem. RM souhlasí s uložením kanalizačního potrubí na pozemku města 1592/11 s tím, že kanalizační přípojka bude vedena max. do 20 m od hranice pozemku 1592/12, 1592/8. RM rozhodla o pronájmu jedné místnosti v objektu čp. 255/II v Sušici na st. p. č o výměře 18 m 2 firmě Ing. Milan Růžička OLIVIA, se sídlem Sušice, Klostermannova 675/II, za účelem zřízení kanceláře firmy a příručního manipulačního skladu, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od , za roční nájemné ve výši Kč. RM revokuje své usnesení č. 328 ze dne a rozhodla o pronájmu nebytového prostoru v přízemí objektu čp. 29/I v Sušici o výměře 12 m 2, p. Františku Švelchovi, bytem Sušice, nám. Svobody 28/I, a to s účinností od , na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za roční nájemné ve výši Kč, za účelem využití jako skladu. Rada města rozhodla o pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 131/III (rekonstruovaný objekt bývalé pravé interny) v Sušici v rozsahu dle příloh za těchto podmínek: Katastrální úřad Plzeň město nebytové prostory v 1 PP, 1. a 2. NP o celkové výměře 612,3 m 2 s podílem na společných prostorách v objektu odpovídající výměře 41,8 m 2 dle plánku za roční nájemné, které upřesní rada dne Rada města pověřuje starostku projednáním výše ceny za pronájem prostor. Advokátní kancelář JUDr. Jiřího Bauera nebytové prostory ve 3. NP o celkové výměře 81,3 m 2 s podílem na společných prostorách v objektu odpovídající výměře 45,2 m 2 dle plánku za roční nájemné ve výši Kč. SORS, s. r. o., Sušice nebytové prostory v 1. PP a ve 3. NP o celkové výměře 89,4 m 2 s podílem na společných prostorách v objektu odpovídající výměře 43,2 m 2 dle plánku za roční nájemné ve výši Kč. JUDr. Ivana Kozlová nebytové prostory ve 3. NP o celkové výměře 28,3 m 2 s podílem na společných prostorách v objektu odpovídající výměře 15,3 m 2 dle plánku za roční nájemné odpovídající využití 1 pracovního dne v týdnu ve výši Kč. Regionální rozvojová agentura Šumava nebytové prostory ve třetím NP o celkové výměře 34,1 m 2 s podílem na společných prostorách v objektu odpovídající výměře 18,5 m 2 dle plánku za roční nájemné ve výši Kč. MUDr. Pavel Sysel nebytové prostory ordinace v prvním NP o celkové výměře 48,9 m 2 dle plánku za roční nájemné ve výši 24. Příslušné smlouvy o nájmu budou uzavřeny na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, v případě nájemce Katastálního úřadu s výpovědní lhůtou 12 měsíců, s účinností dnem nastěhování nejpozději do s tím, že nájemné bude každoročně automaticky valorizováno o míru inflace. Rada města souhlasí s tím, aby provozovatelem kotelny v objektu čp. 131/III a správcem objektu čp. 131/III a 132/III v Sušici byl od Bytservis, spol. s r. o., a pověřuje starostku podpisem příslušných smluv s tím, že nové cenové ujednání o odměně správce bude v souladu s návrhem Bytservisu upraveno dle dosavadních podmínek od Vzhledem k určení nového správce objektu rada souhlasí s příslušnou úpravou stávajících smluv o nájmu s MUDr. Jakešovou a MUDr. Bojanovskou na pronájem nebytových prostor v čp. 132/III v Sušici formou písemných dodatků a zmocňuje starostku jejich podpisem. V souvislosti s přestěhováním nájemců SORS, s. r. o., Sušice, Regionální rozvojové agentury Šumava a MUDr. Pavla Sysla rada souhlasí s ukončením stávajících pronájmů v nebytových prostorách města dohodou ke dni nastěhování do nových prostor. RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s Andělou Šusserovou ve prospěch města, týkající se umístění stavby Sušice Nuželická ulice 9. etapa na pozemku parc. č. 2396/1 v k. ú. Sušice nad Otavou (v pův. pozemkovém katastru Rok parc. č. 236/1) v jejím vlastnictví a pověřuje starostku jejím podpisem. RM vzala na vědomí informaci o výběrovém řízení na odprodej bývalé vojenské ubytovny a nedoporučuje zúčastnit se výběrového řízení v I. kole. Město v minulosti žádalo o převod bývalé ubytovny s pozemkem do svého vlastnictví, v současné době byl Vojenskou správou Plzeň oznámen záměr zjistit zájemce o koupi tohoto objektu. Rada města souhlasí s prodloužením pronájmu příslušných pozemků na předzahrádky místních podnikatelů v závislosti na klimatických podmínkách a s úhradou případných doplatků ke dni skutečného ukončení pronájmu. RM schvaluje vyplacení jednorázového příspěvku ve výši Kč pro pí. Mrázovou bytem Stupkova 797, Sušice II. (vyplavený byt plísně, poškozené vybavení, ošacení). RM schvaluje vyplacení jednorázového příspěvku ve výši Kč pro pí Annu Jandovou, bytem Malá Chmelná 53 (domek zaplavený vodou zcela zničeny podlahy, poškozený nábytek, oděvy lůžkoviny, potraviny). RM schvaluje provedení dočasných telefonních a počítačových rozvodů v budově v Nádražní ulici ve variantě bez zakončovacích zásuvek firmou NJK Unicos, Klatovy, včetně začlenění stávajících aktivních prvků sítě, dodávky a montáže dalšího switche (min. 48 portů), který bude následně využit v nové síti MÚ. Rada pověřuje starostku podpisem smlouvy. RM schvaluje dodavatelskou firmu T Mix, Sušice pro dodávku 2 ks pracovních stanic s tím, že cena s DPH za obě stanice nepřesáhne částku Kč. Rada pověřuje starostku podpisem smlouvy. RM schvaluje firmu Unicos (Hitel) Klatovy k dodání a montáži telefonní ústředny do objektu bývalých kasáren s tím, že ústředna bude použita i v nově rekonstruované budově radnice. Počet zakoupených telefonních přístrojů bude upřesněn poté, co bude stanoven počet přístrojů převedených z OkÚ Klatovy. Rada pověřuje starostku podpisem smlouvy. RM schvaluje mandátní smlouvy č. 11/02, 12/02 uzavřené mezi Městem Sušice a společností VH TRES, s r. o., České Budějovice na zajištění vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a vodohospodářského povolení na stavbu Sušice kanalizace ulice Nuželická 1., 2. a 9. etapa a 5., 6. a 7. etapa dle projektu zpracovaného firmou EKOEKO České Budějovice. as Městský úřad se stěhuje Městský úřad Sušice se ve dnech 12. listopadu až 15. listopadu 2002 stěhuje z budovy radnice do budovy v kasárnách na Nádražní ulici 1243, Sušice II, Celý Městský úřad v Sušici bude po dobu rekonstrukce umístěn v panelovém domě při řece Otavě, na adrese Městský úřad v Sušici, Nádražní ulice 1243, Sušice II, K budově městského úřadu bude možné dojet autem (poslední vjezd do areálu kasáren směrem na nádraží) nebo dojít přes Úřad práce. Oba vstupy budou náležitě označeny. Doufáme, že se Městu podaří ve spolupráci s Dopravním inspektorátem, Policie ČR a ČSAD zajistit i autobusovou zastávku městské hromadné dopravy na Nádražní ulici v prostoru před Úřadem práce. Pracovní doba, úřední hodiny a telefonní čísla zůstávají zachovány. Mgr. P. NOVÁK, tajemník MÚ Sušice Vnitřní vybavení nemocnice Veřejnou sbírkou na nemocnici získalo město finanční prostředky ve výši Kč. Za tyto prostředky bude nakoupeno vnitřní vybavení pro nemocnici, a to: 29 ks polohovacích lůžek 29 ks matrací 29 ks nočních stolků Tento komplet je i přes sjednané slevy v celkové výši Kč. Protože zastupitelé města nepovažují za účelné tuto dodávku krátit, zastupitelstvo města odsouhlasilo na svém zasedání dne rozpočtovou změnu ve výši 50 tis. Kč na nákup tohoto vybavení. Při zatápění způsobil požár V posledních dvou týdnech se v zápisníku policistů objevily nové případy trestné činnosti. Do sušické prodejny v ul. T. G. Masaryka se po vylomení zámku na vstupních dveřích do prodejny vloupal neznámý poberta. Po prohledání prodejny pokračoval ve skladu. Zloděj způsobil majiteli škodu ve výši 200 tisíc korun. Policisté zahájili šetření v případě podezření ze spáchání trestného činu zpronevěry, kterého se měl dopustit dvaačtyřicetiletý muž ze Sušice. Ten si v loňském roce od sušického občana zapůjčil na základě ústní dohody osobní automobil BMW 18 s tím, že jej v blíže neurčené době zakoupí. Do dnešního dne toto vozidlo neodkoupil ani nevrátil, navíc je naboural a demontoval z vozu různé součástky. Majitel nalezl své auto, na němž způsobil podezřelý škodu za korun, v obci Běšiny. V protialkoholní záchytné stanici v Plzni skončil 32letý muž ze Sušice, který v Sušici v baru v Klostermannově ulici napadl obsluhu a poté si lehl na silnici. Na veřejně přístupném místě pak zůstal se staženými kalhotami ve spodním prádle. Svým jednáním ohrozil svůj život, slovně napadal přítomné a následně i zasahující policejní hlídku. Motorová vozidla stále lákají nenechavce na celém okrese. Jinak tomu není ani na Sušicku: neznámý pachatel po rozbití bočního okna vnikl do kabiny řidiče, odkud odcizil černobílý televizor, peněženky a pouzdra na brýle. Způsobená škoda činí korun. Dále pokračoval ve vloupání do osobních automobilů Š 105 L, a Š 120, kdy z vozidel odcizil OTP, řidičské průkazy, doklady o emisích a občanské průkazy. Celkem byla škoda vyčíslena na korun. Na svou neopatrnost dozajista nezapomene 55letý muž ze Sušice, který zatápěl v kotli na tuhá paliva, přičemž na něm po rychlém vzplanutí ohně chytil oděv. Hořící bundu ze sebe strhl a odhodil ji na babetu, která se nacházela v garáži vedle vozidla Š Felicia. Došlo k požáru vozu, oheň dále poškodil nářadí uschované v garáži a fasádu domu. Požár lokalizoval HZS Sušice, jehož vyšetřovatel stanovil jako příčinu neopatrnost při používání tepelného spotřebiče. Při požáru došlo k poranění poškozeného, který utrpěl popáleniny na obličeji, krku a obou rukou. Zraněný muž byl převezen do sušické nemocnice. Škoda, kterou svým jednáním způsobil, dosahuje výše korun. Nastává období horšího počasí a tak je možno počítat s častější návštěvou pobertů v rekreačních zařízeních a chalupách. Znovu upozorňujeme majitele, aby své objekty dobře zajistili proti případným nežádoucím návštěvníkům. PČR av, as

4 strana 4 Vzpomínka V neznámý svět odešla jsi spát, zaplakal každý, kdo měl Tě rád. Roky plynou jak tiché řeky proud, jen bolest trvá a nedá zapomenout. Dne 9. listopadu 2002 tomu bude 10 let, co zemřela naše drahá maminka, babička a prababička, paní Marie Šperlová. Stále vzpomínají dcera Marie Houdečková s manželem, vnučka Eva a Jitka s manželem a pravnučky Lucinka a Michalka. Kdo v srdci žije, neumírá Dne 27. října 2002 jsme vzpomněli druhé výročí úmrtí naší maminky, babičky a prababičky, paní Amálie Matoušové. Dne 30. listopadu 2002 by se dožil 84 let náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan Jan Matouš. Za tichou vzpomínku děkuje rodina Půrokova a Glombova. Opustili nás Jaroslav Trněný, Václav Křivanec, Petr Jaroš, Josef Kubal, Jaroslav Slávik, Marie Pfeiferová, Terezie Říčková, Josef Kliment, Josef Strolený, Bedřiška Petlejchová, Josef Vastl, Karel Pádecký, Jaroslav Svoboda, Sára Kočová, Božena Darebná, Anna Vaňková, Anna Vávrová, Anna Hejplíková Vítáme nové občánky * Natálie Kadlecová * Jiří Kodýtek * Jakub Koryťák * Zdeněk Zezula * * Klára a Anežka Kroupovy * Martina Oudová * Gratulace Dne 1. listopadu 2002 se dožívá 90 let pan Vojtěch Šimáček ze Sušice. Všechno nejlepší a hodně zdraví do dalších let přejí děti s rodinami. Poděkování Srdečně děkujeme manželům Mazelovým ze Sušice za včasný zásah a tím záchranu života našich dvou dcer, které se staly oběťmi dopravní nehody 16. října v Sušici. Děkují šťastní rodiče Kopelentovi z Volšov Poděkování si zaslouží pan Jiří Hrabě, který nám každé úterý bezplatně poskytuje taneční sál v PDA k tomu, abychom mohli nacvičit předtančení na maturitní ples. Přejeme mu hodně spokojených návštěvníků na jeho pravidelných diskotékách. Studenti 4. A Gymnázia v Sušici Láska už hřeje jen v zimníku I stromy se choulí nahé Siroba stoupá z prázdných rybníků Společenská kronika Bydlím, bydlíš, bydlíme SON Sdružení nájemníků ČR, MO Sušice P. O. Box 30, Sušice, tel , Nehlášené opravy by mu jinak příslušely pro nemožnost věc řádně užívat. hradí nájemník Musel jsem si nechat vyměnit Nájemník by měl pochopitelně kuchyňskou linku, protože ta původní nárok na náhradu nezbytných už byla čtyřicet let stará a nákladů včelně vynaložených při doslova se rozpadala. Koupil jsem opravě či výměně zařízení, ale si tu z nejlevnějších, věnoval jsem pouze v případě, že pronajímatel montáži sám několik hodin práce, toto bez zbytečného odkladu sám a přesto mi majitel bytu odmítá neobstaral, ačkoli mu potřeba náklady uhradit. opravy či výměny byla oznámena. Odpověď není tak jednoznačná, Nájemník přitom požadoval jen jak by napovídalo znění to, o co se pronajímatel tzv. obo- dotazu. Podle 668 a 669 občanského hatil. Přičemž i hodnota vlastní zákoníku je nájemník práce nájemníka se započítává povinen oznámit pronajímateli mezi skutečně vynaložené náklady. bez zbytečného odkladu potřeby Pokud však potřebu opravy oprav, které má provést pronajímatel. respektive výměny předmětného Je-li nájemník povinen, zařízení majiteli neoznámil, bude existuje vůči němu i sankce za zanedbání se muset smířit s tím, že náklady této povinnosti sankcí hradí on sám. Je samozřejmě je kromě odpovědnosti za eventuálně možné se pokusit s majitelem do- způsobenou škodu i to, že mluvit na nějakém kompromisu. zákon nájemníkovi pro takový (podle materiálu SON ČR) případ nepřiznává nároky, které MO SON Sušice Lyžařská zimní burza pořádá SKI CLUB Sušice Kdy: listopadu 2002 Kde: kavárna hotelu Svatobor Čas: hodin Příjem i prodej věcí probíhá současně v čase od do hodin. Příjem věcí je bezplatný. Věci nevyzvednuté do 14. listopadu do hodin propadají pořadateli. Veřejná lyžařská škola přijímá od 1. listopadu přihlášky v CK Tempo tour (nám. Svobody, Sušice). S moudrými o ledačems Překážky v nás vyburcují vlohy, které by za příznivých okolností zůstaly dřímat. Q. HORATIUS K úspěchu vás nedovede žádný výtah. Musíte to vzít po schodech. H. BROWN Úroveň péče o vlastní zjev je kvalitativním znakem osobnosti šéfa na každé příčce služební hierarchie, i na té nejnižší. Nejde samozřejmě o to, aby se vedoucí pracovník oblékal jako nějaký dandy, nebo naopak, aby jeho oblek revokoval nostalgickou vzpomínku na úředníky z doby, kdy vládla komedie chce to jen uměřenost, nic víc. J. HÁJEK Jedním z rysů noblesnosti je, že se necpe do popředí. I. KLÍMA Odchod z funkce je, připusťme, zátěžová situace, jenže kdo není schopen na úrovni zvládat zátěžové situace, nemá na vedoucím místě co dělat. Zkrátka a dobře není umění přijít a setrvat, je umění odejít. Vlastně, jaképak umění, to se jen tak říká. K zvládnutí odchodu netřeba talentu, chce to jen přiměřenou dávku sebeúcty a trochu té lidské, docela obyčejné slušnosti. J. HÁJEK o tom přemýšlet a od té doby neudělala ani krok. R. HRUŠÍNSKÝ U Urx, Urchs Úředníček Ustahal Ušela Utěšil Uxa, Uksa Uzel Naše příjmení srov. švýcarské urchig samorostlý ve starší době správní pracovník velkostatku př sl. ustohat, srovn. ustahovat co stahovat dohromady kdo ušel, utekl utěšiti se někomu potěšit se kým, rozveselit se, ze střhn. uohse podpažní důlek přeneseně malá osoba, nevzrostlá, těžkost V Vábr z nář. něm. podoby Weber = vejce Václav staročeské osobní jméno Václav = více slavný Vacovský z místního jména Vacov, Vacovice, Vacovy Vač(c)kář výrobce váčků, tobolek Vadas z osobního jména Vad islav, vedlejší podoby osobního jména Vladislav = slavný vládou, někdy snad z maďarského vadász = lovec Vagenknecht z němčiny pomocník povozníka, kočí Vagner, Wagner, Vágner z něm. kolář Váchal příč. sl. váchat, uváchat =unavit, umořit Vach(e)l z osobního jména Vach, dom. podoby jména Václav; z něm. zdrob. přídavného jména wache = čilý Vaic + podoby z nář. podoby něm. Weizen = pšenice, z místního jména Weitz ve Štýrsku, snad i ze stč. vajce = vejce Vaigl + pod. patrně zdrobnělina ze začátku německého osobního jména Weig ant = bojovník, nebo z osobního jména Wig bert: wig = boj, bëraht = slavný Vais + pod. z německého př. jména weiss =bílý, nebo weisse = Vajda Vajgrt + pod. Vajnar + pod. moudrý valašský starosta, nebo ze střhn. weide = pastvina z německého osobního jména Wigbert: wig boj, hart tvrdý buď z německého sl. weinen = plakat (tedy Plaček), nebo spíš kontrakcí ze střhn. Wagner = kolář, vážný, též z místního jména Vinař u Kadaně, něm. Weinern Vajseitl, Vajshajtl, Weisshäuptel bílá hlavička Vala + podoby z osobního jména Valentin = lat. kypící zdravím Valdhans(z) z něm. slož. Jan od lesa, z lesa Waldman (nn) z něm. slož. Wald = les, mann = muž, odpovídá našemu příjmení Lesák Valečka místnost, v níž se přehazoval a sušil slad Valnoha z mor. valnoha = lenoch, loudavec, člověk s koňskou nohou, s nápadně velkou nohou Valný z př. jm. veliký, silný, přenes. hlučný Valšuba z A šuba = kožich, val snad valný = velký Tesknice obchází mlhavým krajem Odpoledne se valem stmívá Poprašek bílý čeká na Martina Až přijde ta pravá zima Domov nám bude teplým rájem J. Doubravický (Měsíce) Nekažme si co máme, touhou po tom, co nemáme. EPIKUROS Humor, podle mého názoru, udržuje více lidi zdravými, než lékaři. Člověk, který je rád na světě, bude pravděpodobně živ o deset let déle než mrzout. H. N. CASSON Když se stonožky zeptali, jak to dělá, že tak přirozeně umí střídat všechny nohy, začala

5 Volby 2002 strana 5 Historická ohlédnutí Paní Kořenská z Terešova Po chvíli obrátila se k alchymistovi s tímto dotazem: Viděl jste skutečně, pane Syrre, mladíka onoho, který se poprvé utkal s vámi, jako ochránce sličné Boženky? Byl to skutečně on, který se potloukal kolem Svéboh? Ano milostivá paní! Moje oko má dobrou paměť pro každý obličej, pro každého člověka. Poznám po létech, koho jsem jen jednou viděl. A rysy Radima, milence to dcery hradního a potomka rytířského rodu, jsou mně nezapomenutelnými. Hezký, statečný mladík! A jak umí zacházet se zbraní! až tě ničemo cizinská, husí kůže napadala, dokládal v duchu Jiří, že ani magistr při onom přepadení Boženky neušel svižnému meči Radimovu. Měl posud nepěkný šrám na ruce. Jen rukavice z pevné jelení kůže zabránila, že rána nezasáhla hlouběji alchymistovu levici. Kdy a kde jste ho viděl a v jakém šatě? znova tázala se Eliška. Zpočátku zřel jsem ho v mysliveckém šatě a byl bych si ho ani nevšiml. Popatřiv jen tak kvapem, jak již mým zvykem v jeho obličej, poznal jsem brzy ochránce Boženčina, vyprávěl magistr. Ale nahlédnuv v jeho obličej před třemi dny, bylo to tak na dostřel, seznal jsem, že ne příliš přátelsky se mnou smýšlí. Zaklel, oko se mu zajiskřilo a již letěla kule kolem hlavy. Kdybych neznal prostředků proti nebezpečným těm hračkám, snad bych zde dnes více nemluvil. Podíval jsem se s úsměchem po útočníku a vidím zuřivý, mstou hárající jeho zrak.. Pádnou pěstí proti mně ještě zahrozil a zmizel blízkém lese. Chtěl jsem také v odpověď za ním zaslati též kousek olova ze své bambitky, která by sotva chybila. Ale rozmysliv si to, jel jsem zpět na tvrz. Dobře jste učinil pane magistře. Ani vám by to nepřineslo mnoho prospěchu, kdybyste takovému českému rytíři sáhl na život. Na Českém Krumlově u Jeho Milosti těší se přízni nemalé a to by nám mohlo škoditi, poznamenala paní Eliška. To právě uvážil jsem i já a proto jsem bambitky ani ze sedla nevytáhl, odpověděl magistr. Nosil na každé vyjížďce střelnou zbraň sebou, kdyby snad některému z těch divochů, jak potupně Čechům říkával, napadlo zkusiti na něm účinek své zbraně a dovednou jistotu své zkušené střelecké ruky. Nevěřil jim, nevěřil, jsa přesvědčen, že mu mnoho nepřejí, a přece tu zemi surových divochů opustiti nechtěl! Nevěřili našim předkům a přece hnali se sem o překot. Havrani také sletují mezi lidi, ač bojí se a plaší před nimi. Nouze, bída a chuť na lup dodává jim odvahy, smělosti. A cizinci podobní, neměli-li ve svém domově, v své rodné vlasti býti přibiti na šibenici, byli zajisté sourodáky nenáviděni. Ti se jich namnoze štítili jak rány morové a jejich do cizí vlasti odchodu blahořečili, přejíce si, a přání toto modlitbou často provázejíce, by více cestu k domovu nenalezli. A ti sotva sem přišli, aby nás a slovutné naše předky šťastnými učinili, ač jim toho mnoho a mnoho slibovali. Těch kletých dobrodruhů umělců, těch prvních vyzvědačů a podkopníků z pozdějšího stáda vlků hladových a neurvalých! Předkové naši, bohužel, přáli jim z počátku ten zbytek božího požehnání, ten zbytek české půdy, jejž neměli posud potřebí vzdělávati a pak běda, třikrát běda, stali se sami oběťmi, do kterých se zobany ptáků tažných zuřivě, s dravou rozkoší zaťali a ssály českému lvu krev až do poslední krůpěje, až do poslední Pak cizinci přiběhší z celého světa, brak to ten nejhorší a nejbídnější, jak dějiny české na každé stránce povídají stávali se držiteli starodávných panství, statků a usedlostí a těm jména cize, nepřátelsky nám znějící přivěsovali. Posud mnozí, až do našich časů v potomcích svých se tu udrželi. Snad předky naše, pro nějaké nám nepovědomé hříchy Pán Bůh, jenž po věky nad dědictvím sv. Václava ochrannou ruku držel a Čechy vodil kus slávě a ku vítězstvím nejskvělejším, snad ten dobrý český Pán Bůh předky, praotce naše slepotou raniti ráčil, že takovým dobrodruhům statky naše a srdce otvírali. A našlo se mnoho takových, kteří přijímali cizince z divných, neznámých dříve krajům českým protonárodů do služeb. Špatně, zle, velmi zle tím posloužili sobě a ještě hůře své rodné vlasti, a to na dlouhá léta, věky nepřehledné. Bohu budiž žalováno! Podnes toho trpce, přetrpce ve své domovině okoušíme Král dal k tomu příklad a za ním šlechta, rytířstvo a po těch i města otáčela se cizinci, hladovými jmění a jejich statků. Netušili, že ze sluhů a robů těch vychovávají si svojí řídkou laskavostí a přízní příští tyrany a hrobaře drahé země a lidu českého! Ba i mnozí sami v řadě našich předků stávali se cizinci svému vlastnímu domovu a zvyky neznámé a zřídka dobré, řeči, slova neslýchaná, zaváděli do svých statků a což bylo nejhůře i do srdcí a do rodin a tak půdu posvátnou nedůstojným býlím a plevelem znečišťovali a z vnuků svých nám nepřátelsky smýšlející odrodilce připravovali. Péro se zpěčuje dále psáti a mně srdce pro to se chvěje a krvácí Tenkrát již za dob krále, který měl býti spíše magistrem anebo nějakým hvězdářem, vystupovaly nad vlastí naší mrakové siví, děsiví, stahovaly se až do roku 1620, kde přinesly nám černé chmůry ona soužení nevylíčitelná, pravý soudný den země české Hlavu k hlavě skloněnou majíce, radili se magistr a Eliška Kořenská o prostředcích, kterých k zničení paní Marie by měli použíti, aby se dílo povedlo. Radili se dlouho a magistr musel asi několikrát svůj návrh opáčiti a dlouho a dlouho domlouvati a výtečnost jeho schvalovati, než Eliška pyšnou hlavou, zdobenou plavým, zlatoskvělým vlasem, kroutiti přestala. Oči její po půlhodinné rozmluvě se zaleskly ohněm zlověstným. Byly sivé, hled jejich pichlavý, bodavý jako trny divoké růže a výraz jejich mohl se zcela přirovnati starým řeckým hlédům Erynijí, jež prý byly hlasatelkami pomsty. Vlas jejich prý utvořen byl ze samých zrádně hbitých jedovatých plazův. A neměla-li Eliška vlas z jedovatých hadů, hemžilo se jí mozkem plno hadích a nebezpečných myšlének. Tak léčili pan magistr a Eliška horečkou prý napadeného Jiřího. U hradního se všichni křižovali, když slyšeli, že host alchymista umí zaháněti i tu nejprudší horečku a dali na dlouhé, vroucí modlení. Křikava v děsivých myšlénkách probděl, až kohout zakokrhal do samého rána. marně se Jíro, marně namáháš! Kdo ve spolku s paní Eliškou, tomu nevěřím, a nemusím ho ani znáti a viděti. Kdo v její službě, není jí pranic lepší. Myslím, že jí žádné křivdy tím nečiním! pravil Radim, z Přemylů, kterému panoš Jiří přátelství a služby nabízel. To nepopírám, přisvědčoval Jiří a já sám, pokud jsem v službách jejích meškal, měl jsem mnohem blíže do pekla než k svatému Petru. Teď však opustil jsem navždy službu její a to z té příčiny, že nedopustím, by ta šlechetná hodná paní, jež mne jako syna ošetřovala, měla jí a tomu poběhlíkovi padnout do drápů. Hrozí jí od nich veliké nebezpečí, nemůžeš-li ji ty zachrániti, je ztracena! Jak dobře jsi o tom zpraven, darebo. Než přišel-li s ke mně na zvědy, pochodíš jako tehdy, když jsi hrál si na ochránce Boženčina, odvětil s pohrdlivým pohledem Radim. Měl k tomu člověku jakousi nechuť, ač sám by byl nemohl říci, proč že Jiřího jest mu nenáviděti. Bodejť bych nevěděl vyprávěl Eliščin sluha, když již tehdy byl umluven útok mezi mou bývalou paní a tím poběhlíkem, jenž říkati si dá od každého magistře. Ten měl přepadnouti Boženku a mne, jí chránícího raniti, bych dostal se do ošetřování paní Kořenské a jí pak v příhodné chvíli zavražditi! JOSEF BENEŠ pokračování příště Dějiny dělnického a sociálně demokratického hnutí v Sušici Počátkem roku 1887 přišel do Sušice Ludvík Čejka, koželužský pomocník. Jako socialistický agitátor a cizinec byl z Vídně vypovězen a odebral se do Sušice, aby tu hledal práci. Dostal ji v koželužně Leopolda Schwarzkopfa. Byl ženat a jelikož nedostal hned byt, umístil rodinu v Holkovicích a v Sušici žil sám. Stravuje se v hostinci U Sallerů. Posléze nalezne byt u Blažků na horním předměstí a přestěhuje rodinu do Sušice. V počátcích nemá mnoho známostí. Brzy se seznamuje s Antonínem Hellerem, který bydlí vedle a pracuje jako brusič pil v horní sirkárně. Spolu často hovořili o novém učení socialistickém a také Heller to byl, kdo upozornil Čejku na Fr. Polaufa, dělníka v Scheinostově sirkárně. Smluvili se a začali si rozumět. Byli již tři a tvořili společnost. Postupně se rozšířila společnost o další členy, Fr. Vaněčka, truhlářského dělníka, Josefa Bláhu, klempíře a Vavřince Patlejcha, dělníka z dolní sirkárny Fürthovy. Stále to byla skromná společnost, které se ze strachu o práci ostatní dělníci stranili. Začali se proto scházet mimo Sušici, a to v Divišově, Dlouhé Vsi, ve Chmelné a na Hvízdalce. Strach před zaměstnavateli se časem vytratil, avšak Čejka dobře věděl, že jim schází další pomocník, a to tisk. Toho času již vycházely Dělnické listy ve Vídni, v Prostějově Hlas lidu, v Brně Rovnost, Červánky a Rašple a v Praze Věk svobody. Byly objednány a Polauf si vzal na starost kolportáž. Brzy se ukázalo, že Čejka měl pravdu. Ostatní dělníci je četli, ztráceli pomalu strach a hlásili se do spolku. Později však neušli pozornosti četnictva a úřadů a Čejka byl z práce propuštěn. Odchodem Čejkovým utrpělo dělnické hnutí dosti citelně. Odešel tak obětavý, energický a zkušený vůdce. Týž rok 1890 je pro dělnické hnutí památný i tím, že měl být oslaven poprvé dělnický svátek 1. máj, k němuž se Polauf se svými druhy odhodlali. Později však tomu bylo městským úřadem v Sušici zabráněno. V tomto smyslu vydala městská rada i veřejnou vyhlášku a okresní hejtmanství povolalo do města četníky a finanční stráž z celého okolí. Tato příhoda byla spolku poučením, že bude nejlépe, založí-li spolek na úředně schválených stanovách, aby se mohli bez ukrývání a zatajování scházet a nedávali C. K. úřadům příležitost ke stíhání. V roce 1893 byly připraveny stanovy spolku Dělnická beseda. Ale od zadání do skutečného schválení stanov uplynula ještě řada událostí, svědčící o tom, že rakouské úřady nejsou nové straně nijak nakloněny. Ustavující valná hromada Dělnické besedy se konala až 28. července 1893 v Ráji. Předsedal Polauf, zapisovatelem byl Josef Štelcl, referoval Smetana z Vídně. Schůze byla komisařem rozpuštěna a druhá se konala až 6. srpna Zde se přihlásilo 86 členů a předsedou byl zvolen František Polauf a jednatelem Josef Štelcl. Dělnická beseda se pak přičlenila k ústřednímu spolku Jarost v Plzni, což se stalo na mimořádné valné hromadě, svolané dne 29. října Dělnická beseda pracovala ve smyslu svých stanov směrem vzdělávacím. Pořádala přednášky, odebírala časopisy, konala debaty a divadelní představení. Ve funkcích Dělnické besedy se vystřídali jako předsedové Fr. Polauf 1893, Karel Franz 1895, Václav Rybín 1895, Václav Milota 1896, 97, 98, Josef Marek 1898, 99, 1900, Josef Zigmond 1900, František Kučera 1901 a Přednášli přítel Smetana z Vídně, Vaněk a Hybeš z Brna, dr. Štembera ze Sušice, Vaněk, Vrátný, Unger, Dvořák, Halík a Šneidervinklová z Plzně a Jaroslav Stejskal z Prahy. V říjnu 1894 byl založen ochotnický odbor, jehož předsedou byl zvolen František Kulhánek, režisérem Antonín Beneš. Jako první premiéru sehrál hru V podkroví a solóně. Založením Dělnické besedy se dostalo dělnickému sociálně demokratickému hnutí opěrného bodu, spolehlivějšího základu, na němž bylo možno více pracovat. Toto bylo radostně uvítáno oslavnou zábavou v Ráji. Sál byl vyzdoben chvojí a různými hesly a také zarámovaným obrazem, který od Čejky dostal Polauf. Představoval Lasalla s mečem, jak bojuje s drakem buržoazií. Propadl konfiskaci a musel být Polaufem odevzdán na hejtmanství. Nechali jim rám obrazu. Činnosti dělnické besedy byly činěny všemožné nesnáze a překážky. Brzy se vidělo, že její stanovy nestačí. Byl založen následně politický spolek Budoucnost ve s pojení s Vimperkem, avšak ani ten neměl dlouhého trvání, neboť byl komisařem Tauerem prohlášen za nepřípustný a dal příležitost k rozpuštění Budoucnosti. Ihned nato byl založen Rok v pranostikách listopad Teplý říjen studený listopad. V listopadu hřmí sedlák vesnou sní. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá. Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění. Když krtek v listopadu ryje, budou na Vánoce létat komáři. Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu. Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho nepobude. Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá. Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí. 1. listopadu Všech svatých Den Všech svatých je poslední, který léto zahání. Je-li o Všech svatých léto, bývá o Martině zima; je-li zima o Všech svatých, bývá o Martině léto. Když o Všech svatých zima nemá moci, tak o svatém Martině o půlnoci. Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde o svatém Martině se vší mocí. Je-li tříska ze zeleného buku na den Všech svatých vyťatá suchá, následuje zima mírná, je-li ale vlhká, následuje zima mokrá. 2. listopadu Dušiček Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje. 9. listopadu Teodora Svatý Teodor, mrazy lezou z hor. 11. listopadu Martina Na svatého Martina, kouřívá se z komína. Padá-li první sníh toho dne, říkáme, že svatý Martin přijel na brůně. Svatý Martin přijíždí na bílém koni. Přijede-li na šedém (mlhy), bude zima střídavá; přijede-li na žlutém (sucho), přijde tuhá a suchá zima. Martin a Kateřina na blátě Vánoce na ledě. Na svatý Martin ještě se vrátím, ale na svatý Mikuláš mě tu najisto máš. Na svatého Martina soudili, že když mokrý den mírnou a pohodlnou zimu, jasný ale tuhou zimu znamenati měl. nový spolek Pokrok usnesením na důvěrné schůzi v hostinci Josefa Švarce, kterého se dne 13. srpna 1899 zúčastnilo 123 osob. Stanovy opatřil a ke schválení předložil Fr. Polauf. Dne 26. září došlo ke schválení stanov a hned poté dne 1. října 1899 se konala U Koruny ustavující valná hromada. Předsedou byl zvolen František Polauf, místopředsedou Josef Marek, jednatelem Josef Holeček a pokladníkem Antonín Beneš. Ve funkcích jako předsedové se vystřídali Fr. Polauf 1902, 1903, Antonín Milota , T. Vaniš Spolek konal pravidelné členské schůze, schůze veřejné a valné hromady. Na všech schůzích byla věnována pozornost otázkám politickým sociálním, hospodářským i samosprávným a zváni bývali na ně řečníci známí a osvědčení. Nacházíme tu jména A. Remeš, Jaroš, Štrunc, Kasík, Teska, Hampl, Habrman, dr. Soukup, Vaněk, Hykeš, Malý, Němec, Piková, Strnadová a další. Pokrok vykonal velký kus práce pro politické uvědomění dělnictva a činnost jeho ochromila teprve 1. světová válka. Byl činným ještě i tehdy, když již v Sušici byla založena řádná organizace strany sociálně demokratické. Dělnická beseda, Budoucnost a zejména Pokrok položily základ, na němž bylo stavěno a mnoho vykonáno pro hnutí dělnické v Sušici. Mezitím však veřejný život politický nabýval nových forem, zásady marxismu, které se ujímaly v českém dělnictvu, vyžadovaly nových metod boje a tak došlo konečně, počínaje dnem 1. ledna 1905 i v Sušici k založení politické strany sociálně demokratické ve formě dnešní. V čele politické organizace sociálně demokratické stál až do r Josef Štelcl a věnoval jí všechen svůj čas. Období uplynulého vývoje výstižně hodnotí báseň Josefa Nesnídala: Čtyřicet let Ze země strůmek vzrostl slabý, korunou jeho vichr třás, peň útlý k zemi skláněl, leč ten se vzdorně vzpřímil zas! Měl v živné půdě zapuštěny kořeny tuhé mladý strom, ni mráz ni zima nezničily co k slunci spělo ani hrom! A léta spěla rozložitou korunu nese silný peň, v ní na sta slabých spásu hledá i plodů přebohatou žeň. Čtyřicet roků již v Sušici v přepevné půdě kořeny jsou stromu strany zapuštěny jenž vyrůstá z nich ztužený. Jsou marny zloby, marny vzteky zavilých jeho nepřátel tisíce paží ho dnes hájí a uchrání též od všech zel Byť přívaly se bouře divé z řad násilníků přihnaly, Sušické děti dost jsou silny, by příšery ty zahnaly! Žij po staletí, strany strome, korunu v šíř, dál rozkládej, svým rudých socdem příslušníkům, svou vzdornou sílu, pevnost dej! Ing. VLADIMÍR MIRVALD, předseda MO ČSSD Sušice, člen rady města

6 strana 6 Všichni chovatelé králíků vám potvrdí, že toto zvíře je neuvěřitelně choulostivé, nic špatného nesežere a když ano, vyčítavě se po vás kouká. Za chvíli si zaleze někam do kouta a když se na něj posléze jdete podívat, je načisto po něm. Králičí maso je však jedno z nejchutnějších a nejdietnějších. Zrovna tak jako kuřecí se dá upravovat na mnoho způsobů. Léta běží, vážení Čas utíká, letí neúprosně. Zařádil si i v řadách orchestru RYTMUS v posledních letech více než polovinu muzikantů poslal do důchodu. Před pěti roky orchestr odehrál svoje poslední veřejné vystoupení. Těch vystoupení bylo za dobu jeho působení celkem V roce 1999 oslavil orchestr 60 let své existence, vystřídalo se v něm celkem 145 muzikantů. Orchestr se však nerozešel, několik mladých muzikantů dochází do orchestru Rytmus a s důchodci si s chutí zahraje skladby věčně zelené z domácí i zahraniční produkce, ty nejhezčí písničky z padesátých až osmdesátých let. Všem, kteří se s Rytmem bavili, tancovali a tleskali mu, je třeba poděkovat. Oni i muzikanti pak mají na co vzpomínat. S povděkem si Rytmusáci připomínají svého učitele Otu Bodláka, hudebníka a aranžéra jazzového orchestru bývalého pražského Gramoklubu, který, ačkoli odchovaný jazzem, využil jako houslista příležitosti zahrát si i hudbu vážnou. Je velká škoda, že politické poměry zabránily tomu, aby mohl v kulturním životě města déle uplatňovat své schopnosti a zkušenosti. Ota Pod pokličku králičí hody Následující recepty mohou používat i diabetici, a to na oba dva druhy masa. Nemáte-li králíka, použijte kuře (a samozřejmě naopak). Po provensálsku 1 2 kg vykoštěného masa, 5 dkg slaniny, 10 dkg másla, stroužek česneku, 1 2 dl bílého vína, 5 dkg žampionů, 5 dkg rajčat (nebo 1 protlak), trochu hladké mouky. Maso prošpikujeme slaninou a po obou stranách opečeme. Podlijeme vývarem nebo vínem, přidáme ostatní suroviny a dusíme do měkka. Pro labužníky Na 1 2 tvorečka (kuře, králík) 1 dkg slunečnicového oleje, 1 stroužek česneku, 1 cibule, 5 dkg papriky, 5 dkg rajčat, 1 dkg slaniny, pepř, sůl. Česnek utřeme se solí a pepřem, potřeme jím porce masa Bodlák zůstával Rytmu věrný a spolupracoval s ním jako aranžér, v případě potřeby jako dirigent, dlouhých padesát let. Letos by se dožil 88 let. V letošním roce oslavili svá životní jubilea i další členové orchestru: Jiří Hlaváček 50 let, Karel Kadlec 70 let, Marie Branyšová 75 let, Kamil Švelch 80 let, Václav Dušek ml. 25 let a Jan Zdeněk 25 let. Přejeme jim ještě dlouhá, šťastná a zdravá léta a k tomu ještě hodně pěkné muziky. Taneční orchestr RYTMUS ZKD na odpočinku a ty pak dáme na alobal potřený olejem. Na maso naskládáme kolečka cibule, nakrájenou papriku, rajčata a osmažené kostičky slaniny. Všechno dobře alobalem zabalíme, položíme na plech s trochou vody a v horké troubě pečeme asi 30 minut. Masíčko s nudlemi a brokolicí 1 lžíce olivového oleje, 1 cibule nasekaná na droboučko, 1 červená paprika na proužky, 1 4 lžičky sušeného rozmarýnu, 1 4 lžičky tymiánu, 20 dkg syrových nudlí, 35 dkg brokolice, 1 2 kg masa (kuře, králík) nakrájeného na proužky, 4 lžíce suchého bílého vína, mletý pepř, 1,5 dl smetany, 5 dkg strouhaného sýra. Na velké pánvi rozpálíme olej, přidáme cibuli, papriku a koření a podusíme. Těstoviny uvaříme v osolené vodě, na poslední čtyři minuty přidáme růžičky brokolice. Ke směsi z cibule a koření přidáme maso, osmahneme a přilijeme víno. Dusíme do změknutí, přidáme smetanu a dvě minuty prohříváme. Scezené nudle s brokolicí urovnáme na mísu, přelijeme masovou směsí a posypeme sýrem. Poněkud pracné, ale výsledek je vynikající! Švýcarský způsob 1 2 kg masa, 1 cibule, 4 lžíce sekané petržele, 20 dkg čerstvých hub, 1 lžíce oleje, 1 lžíce tuku, 1 2 l vývaru z kostí, 1 dl suchého bílého vínečka, sůl, pepř, 2 dl kysané smetany. Maso, cibuli a houby nakrájíme a za stálého míchání tři minuty opékáme. Pak maso a houby vyjmeme, výpečky zředíme vývarem, přelijeme vínem a prohřejeme. Osolíme, opepříme, vmícháme smetanu, přidáme zpět maso s houbami a vše hustě zasypeme petrželkou. Italský králík 1 2 kg masa, 25 dkg kořenové zeleniny, 4 lžíce protlaku, trochu Solamylu, 2 lžíce oleje, 1 2 l vývaru z kostí, 1 dl suchého bílého vína, sůl, bobkový list, citronová kůra, tymián, 4 celé pepře. Kostky masa prudce opečeme na oleji, přidáme zeleninu a koření. Osmahneme, vmícháme protlak s částí vývaru a dusíme do měkka. Šťávu zaprášíme Solamylem, přilijeme zbytek vývaru a víno. Šťávu můžeme přecedit. Před podáváním posypeme nastrouhanou citronovou kůrou. Ať vám králíci dupají a slepice nenavštěvuje liška. Dobrou chuť přeje MARIE BUBENÍKOVÁ Čtenáři nám píší Vodníčkové u Otavy v Sušici V sobotu 5. října 2002 na volejbalovém hřišti si naše školní družina při základní škole v Komenského ulici uspořádala hezké odpoledne s názvem 1. setkání vodníků na OTAVĚ. Celou akci připravila a uspořádala naše hodná paní učitelka Brzáková, která zároveň zajistila i příjemný průběh celého odpoledne. Dětičky ve vodnickém oblečení soutěžily spolu se členy své rodiny v různých disciplínách, jako bylo například navazování pentliček, chytání rybiček, sbírání perliček apod. Nikdo se celé odpoledne nenudil. U ohníčku se pekly buřty a žízeň se zaháněla horkým čajem, který přišel opravdu vhod, jelikož počasí zlobilo, sice nepršelo, ale foukal celkem studený vítr. Ale ani počasí nezkazilo nikomu náladu a očička dětí se blýskala radostí a nadšením. Nejlepší nakonec rozdávaly se medaile, diplomy a jako výhry dárkové balíčky, ze kterých jsme měli všichni opravdovou radost. Těšíme se na příští rok, takže Vodníčkové mějte se u té naší Otavy krásně a na shledanou za rok na 2. setkání vodníků na Otavě. Za všechny spokojené vodnice a vodníky se loučí DANA ZACHOVÁ Masáže pro fyzickou i psychickou pohodu Je velmi pravděpodobné, že v historii lidstva patří masáž k nejstarším léčebným prostředkům. Byla zřejmě používána již v pravěku, jako mírnění bolesti poraněných míst nebo i k jejich úplnému odstranění. Velmi významné místo měly masáže v Egyptě, Římě, Číně, Indii, Indonésii a též u indiánů v Americe, ve starověku i ve středověku. Doprovází nás tedy od našeho vzniku. Tedy především jako prostředek k odstranění únavy, ale také k léčbě. Procházela spolu s civilizací přirozeným vývojem byla oslavována i zavrhována, postupně se měnila, zdokonalovala nebo rozdělovala. A masáže dnes? Současný moderní člověk si funkci masáží plně uvědomuje. Ví, že by měla být součástí jeho životního stylu nejen jako ozdravující, ale i jako preventivní. Existuje mnoho druhů masáží, jedno však mají společné urychlují přirozené hojení těla, uklidňují mysl a vyrovnávají citovou hladinu. Masáž je dokonalou protilátkou stresu, vyhledává body napětí, tím jej mírní a ulevuje. Prohlubuje dýchání, čímž umožňuje správnou funkci srdce a okysličení všech orgánů i míst v těle. Je velmi příjemnou součástí relaxace, odpočinku a nabrání nových sil. Správně prováděnými hmaty napomáháme uvolnění lymfatických cest (pak tělo snadněji odvádí nečistoty a nežádoucí látky z těla ven). V neposlední řadě zpomaluje přirozený proces stárnutí, a to svými regeneračními a rekondičními účinky. Masáže jsou určené i dětem, mládeži a sportovcům, kdy svým působením napomáhají správnému růstu, odbourávají vadné držení těla, srovnávají psychickou a fyzickou harmonii, mění pohled člověka na život. Mají příznivý vliv na sebevědomí, sebedůvěru a posilují elán. DANUŠE MAZELOVÁ Dům dětí a mládeže Sušice nabízí volná místa v kroužcích roční poplatek Barbie klub výtvarné dovednosti, základy ruč. prací pro děvčata od 5 let Kutílek výtvarná činnost, základy pro letecké a lodní modeláře, vhodné pro chlapce od 6 let Šachy vhodné pro děti od 7 let Programování zač. (vhodné pro děti od 9 let, základy ovládání PC, program Karel, Baltazar, PC hry) 550 Kč Programování pokr. pro vážné zájemce o programování 550 Kč Elektronika pro chlapce se zájmem o elektro, tranzistory, odpory Němčina zač. pro děti od 2. třídy Němčina pro děti od 10 let Dívčí klub I. (móda, cvičení, zručnost, besedy s kosmetičkou, kadeřnicí) pro děvčata od 10 let, exkurze Výtvarný kroužek kreslení a další výtvarné techniky, modelování Keramický kroužek (modelování, malba) 550 Kč Waza základy bojových sportů Nové kroužky: Žonglování Zdravotník 400 Kč Iqčko 400 Kč Novináři Pro dospělé: Kurz PC práce s počítačem pro začátečníky uživatelsky, 20 hod. Cena Kč Aerobic pátek v hod. Kalanetika pátek v hod. 15 Kč/hod. Chcete připravit své dítě na docházku do školky? Přiveďte je do DDM Sušice. Každou středu od 9 00 hod. je připraven program pro děti od 3 let. Jednorázový poplatek 30 Kč. Děti musí mít s sebou přezůvky, svačinu a pití. Přihlášky v DDM Sušice, tel

7 Kultura strana 7 Program kina Sušice Filmy, které musíte vidět Začátky představení, není-li uvedeno jinak, vždy ve hod. Filmy označené * uvádíme premiérově. Informace a předprodej vstupenek od hod. v pokladně kina nebo na tel listopadu (pátek sobota) Žádné boží zprávy/no News from God * Odvěký příběh o souboji Nebe a Pekla převedený do současného života, a to ještě s velkou nadsázkou. Hrají Penélope Cruzová, Victoria Abrilová aj., režie Agustín Diaz Yanes. Francie/Itálie/ Mexico/ Španělsko, titulky, 107 min., od 12 let listopadu (neděle pondělí) Stroj času/the Time Machine * Chcete se pokusit vrátit se do minulosti? Omylem se však dostanete do budoucnosti, svět vypadá úplně jinak, lidstvo se změnilo. Hrají Guy Pearce, Orlando Jones, Jeremy Irons aj., režie Simon Wells. USA, titulky, 96 min., od 12 let listopadu (úterý středa) xxx * extrémní! explozivní! excelentní! takový je tajný agent s krycím jménem xxx v novém akčním filmu. Hrají Vin Diesel, Asia Argento aj., režie Rob Cohen. USA, titulky, 124 min., od 12 let. 7. listopadu (čtvrtek) Filmový klub Hry prachu * Dokument s pohledem do zákulisí žurnalistiky při příležitosti zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Praze. Zajímavá diskuse o budoucnosti světa. Režie Martin Mareček. ČR, 86 min., přístupný listopadu (pátek sobota) Musím tě svést * Hořká komedie o problémech manželky političky a kolotoči lží, intrik, přetvářky a manipulací. Hrají Ivana Chýlková, Jan Kraus aj., režie Andrea Sedláčková. ČR, 88 min., od 15 let listopadu (neděle pondělí) Myšák Stuart Little 2/Stuart Little 2 * Další dobrodružství roztomilého myšáka, který se stal členem člověčí rodiny. Hrají Michael J. Fox, Geena Davisová aj., režie Rob Minkoff. USA, český dabing (v roli myšáka Martin Dejdar), 78 min., přístupný listopadu (úterý středa) Minority Report * Píše se rok 2054, Washington je zbaven kriminality, protože elitní jednotka odhaluje vraždu a určuje pachatele dříve než ke zločinu dojde. Budoucnost však nebude tak krásná, jak to na první pohled vypadá. Hrají Rom Cruise, Max von Sydow, Samantha Mortonová aj., režie Steven Spielberg. USA, titulky, 145 min., od 12 let. Rozhodně si nenechte ujít! listopadu (čtvrtek pátek) Perníková věž Příběh mladého muže, který chce za pomoci svého kamaráda objasnit smrt své přítelkyně. Hrají Jan Dolanský, Michal Dočolomanský, Vladimír Marek, režie Milan Šteindler. ČR, 100 min., od 15 let. 16. listopadu (sobota) Vzorec pro vraždu/muder by Nubers * Nový thriller o pokusu spáchat dokonalý zločin. Pachatalé však nepočítali s Casií, specialistkou na vraždy. Hrají Sandra Bullocková, Ryan Gosling aj., režie Barbet Schroeder. USA, titulky, 120 min., od 12 let listopadu (neděle pondělí) Království ohně / Reign of Fire Dobrodružný sci-fi snímek, který spojuje období středověku s budoucností, hlavními protivníky lidí jsou inteligentní a velmi vyvinutí draci. Hrají Christian Bale, Izabella Scorupcová aj., režie Rob Bowman. USA, titulky, 101 min., přístupný. Hrajeme pro děti 10. listopadu (neděle) od hod. Myšák Stuart Little 2 Rodinná komedie o dalších dobrodružstvích malého myšáka. USA, český dabing, 78 min., přístupný. 15. listopadu (pátek) od hod. Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko Komedie pro celou rodinu. Hrají Iva Janžurová, Robert Hájek, Jitka Molavcová aj., režie Václav Vorlíček, scénář Miloš Macourek. ČR, 100 min., přístupný. Žádné boží zprávy listopadu Nebe a Peklo mají svá pravidla, ale oběma jde koneckonců o totéž o duši. Toto věčné téma se objeví i v novém snímku režiséra Agustína Díaze Yanese, ovšem v současném prostředí a se současnými hrdiny. O duši bývalého boxera Mannyho bojuje čistý anděl z nebe jeho žena Lola a vyslankyně pekla Carmen, která jednou zazvoní u dveří jako Mannyho sestřenice a uvede věci do pohybu. Přijďte se podívat na komorní film, který vás zavede do supermarketu i boxerského ringu, překvapí zajímavými nápady a potěší hereckým obsazením. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Stroj času listopadu Romány anglického spisovatele a zakladatele vědeckofantastické literatury H. G. Wellse odjakživa lákaly filmaře ke zpracování. Mezi nejznámější povídky patří určitě Stroj času, jehož současné filmové podoby se ujal pravnuk slavného spisovatele Simon Wells. Roztržitý, ale geniální profesor Hartdegen ztratí při loupežném přepadení svou velkou lásku Emmu a aby předešel její smrti, rozhodne se sestrojit stroj času, vrátit se jeho prostřednictvím do minulosti a zabránit osudovému neštěstí. Situace se ovšem vyvíjí poněkud jinak, než si vynálezce představoval, a mladý muž se nakonec dostane o osm set tisíc let do budoucnosti. Výsledkem tvůrčího úsilí je barvitá dobrodružná podívaná s prvky hororu, která se více blíží pohádce než moderní sci-fi. xxx listopadu Režisér a scénárista nového akčního filmu se pokusili stvořit nového Jamese Bonda pro mladou generaci. Jejich hrdinou je profesionální vyznavač adrenalinových sportů, který se proti své vůli stává agentem CIA. Je podroben několika zkouškám a potom vyslán do Prahy s úkolem infiltrovat do organizace Anarchie 99, vedené bývalým sovětským důstojníkem. Jako agent xxx zjistí, že se chystá rafinovaný teroristický útok s použitím nového nervového plynu. Děsivý plán se mu však podaří na poslední chvíli zhatit. Snímek je postavený na popularitě herce Vin Diesela, vznikl za vydatné podpory českého štábu a kaskadérů. Je věnován památce kaskadéra Harryho L. O Connora, který se zabil při natáčení náročné scény u pražského Palackého mostu. Časopis Cinema hodnotí 80 % super. Musím tě svést listopadu Hořká komorní komedie rozehrává příběh manželského trojúhelníku, poukazuje na pokřivené vztahy protagonistů a zároveň vtahuje do hry i politickou sféru. Majitel prosperující reklamní firmy Ota slíbí příteli Karlovi, že svede jeho manželku Martinu, ministryni české vlády, aby kamarádovi dopomohl k rozvodu. Na ten totiž žena z důvodu politické kariéry nechce přistoupit. Ota sice úkol splní, ale akce se mu vymkne z rukou, když pochopí, že jeho vztah k Martině je hlubší, než původně zamýšlel. Zápletku autorka zpracovala na základě článků ve francouzském tisku o komplotu manžela a jeho přítele proti vysoce postavené političce. Do hlavních rolí režisérka Andrea Sedláčková obsadila Jana Krause a Ivanu Chýlkovou. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Myšák Stuart Little listopadu První díl filmu zaznamenal velký divácký úspěch a dokonce získal nominaci na Oskara za nejlepší vizuální efekty. Znovu tedy na plátna kin přichází sympatický hlodavec, adoptivní synek manželů Littleových. V novém filmu je už starší, jezdí svým malým autem do školy, hraje fotbal ve školním týmu a jako každé správné dítě má na prahu puberty trápení s přehnaně starostlivou a úzkostlivou maminkou i sám se sebou. Rodina se rozrostla o malou sestřičku, bratr George má své kamarády a tak se Stuart cítí občas osamělý. Situace se změní v okamžiku, kdy mu do autíčka spadne ptačí slečna Margalo, pronásledovaná zlým sokolem. Stuart ji odveze domů, ošetří, ale ukáže se, že Margalo není tím, za koho se vydávala, a nastanou potíže a nová dobrodružství Specialisté na počítačovou animaci věrně zpodobnili ptačí hrdiny, tvůrci filmu dokázali výborně spojit animovaný a reálný svět a rodinná komedie je na světě. Navíc je film česky dabovaný, v hlavní roli v českém znění Martin Dejdar. Proto uvádíme film i od hod. Přijďte s dětmi do kina. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Stálá divadelní scéna Klatovy a Město Sušice uvádí William Shakespeare VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ Komedie v provedení Městského divadla Mladá Boleslav. Minority Report listopadu Film inspirovaný klasikem sci-fi žánru Phillipem K. Dickem je volným přepisem povídky z roku 1956 a dotýká se spisovatelova oblíbeného tématu odlišných variant reality. Scénáristé a režisér Steven Spielberg přetvořili text do podoby detektivky s názvem Minority report (česky Menšinová zpráva). V roce 2054 ve Washingtonu funguje experimentální sekce PreKrim, díky níž se povedlo zcela eliminovat vraždy. Je totiž schopna předvídat je předem určí přesný čas zločinu, jména pachatele i oběti. Specialisté pak věšteckou vizi zpracují, vraha vyhledají a zatknou dřív, než zločin spáchá. Ošidnost zdánlivě dokonalého systému pozná sám náčelník sekce, který je jednoho dne označen za příštího vraha a musí proto prchat před bývalými kolegy a snažit se zjistit, kdo proti němu zmanipuloval neomylný systém. Komplikované vyprávění, vycházející z možnosti změnit známou budoucnost, je pojato jako příběh nevinně obviněného muže, jenž se na útěku snaží odhalit pravého viníka. Spielberg opět potvrzuje svoji pověst bohatou podívanou, nabitou akcí a vizuálními rekvizitami a zve diváky na odvážnou, dynamickou a inteligentní podívanou. V hlavní roli uvidíte Toma Cruise. Časopis Cinema hodnotí 100 % extra třída. Filmový klub Hry prachu 7. listopadu Absolventský snímek Martina Marečka z katedry dokumentární tvorby FAMU upoutal pozornost při svém uvedení na festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě Mladý filmař zde neotřele zachycuje atmosféru okolo zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Praze v září Bouřlivé události pojímá jako střet ideologií a tvůrci snímku z bezprostřední blízkosti přibližují děje z různých míst (i díky autentickým záběrům z policejních vrtulníků) a dávají prostor k vyjádření lidem z různých táborů. Film byl natočen během 14 dnů a verze pro kina byla uvedena na MFF v Karlových Varech Vzhledem k námětu a zpracování je uvedení snímku v současné době velmi aktuální právě před listopadovým zasedáním NATO v Praze. Hrajeme pro děti od hod. Myšák Stuart Little 2 Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko Zveme vás neděle 10. listopadu pátek 15. listopadu čtvrtek 7. listopadu v hodin Sokolovna Sušice Dechový soubor Brněnská MORAVĚNKA se zpěváky Jiřím Helánem, Květou Navrátilovou, Jarkou Kachyňovou a Jožkou Šmukařem. pondělí 11. listopadu v hodin GERONTO ŠOU! ( jako by to bylo včera!) Zábavný pořad herce o hercích, ve kterém zazní nejen příhody z divadelních prken, ale také verše, aforismy a písničky z inscenací. Účinkuje MILAN KLÁSEK působil v klatovském Západočeském zájezdovém divadle s Pavlem Landovským a Aloisem Švehlíkem. Poslední angažmá strávil ve Vinohradském divadle v Praze. sobota 23. listopadu 2002 Předvánoční Zwiesel Návštěva německého města s možností předvánočních nákupů. sobota 7. prosince Vánoční Vídeň Prohlídka hlavního města Rakouska, vánoční trhy a výzdoba. Na zájezdy se můžete přihlásit v kanceláři MKS, v Městském informačním středisku a v CK Tempotours. Hrají: Bronislav Poloczek j. h., Ivana Nováčková, Roman Mizera j. h., Miroslav Babuský, Josef Koranda a další. úterý 26. listopadu v hodin Sokolovna Sušice Rezervace vstupenek v MKS, tel

8 strana 8 První tartan konečně v Sušici! Když na počátku sedmdesátých let uplynulého století měli sušičtí atleti dorostenci, možnost občas startovat v Praze na tartanové dráze strahovského stadionu, měli již tenkrát mnozí živé představy, jak krásně by se taková sytě červená a čistá dráha vyjímala vedle zeleného trávníku sušického stadionu. Leč skutečnost byla jiná. Devizová situace tehdejšího státu neumožňovala stavět umělé dráhy z dovozových materiálů, a tak tartan, jak se tato první hmota pro stavbu atletických ploch jmenovala, mělo jen několik velkých středisek v republice. Nutno přiznat, že v Sušici jsme měli relativně velmi kvalitní škvárovou dráhu od známého stavitele pana Sibery z přelomu padesátých a šedesátých let. Fotbalová plocha však byla škvárová, a tak celý stadion byl za sucha prašný a po deštích často bahnitý. Začátkem osmdesátých let byla položena travnatá plocha a krátce nato i umělý povrch tuzemské výroby značky JAPEX na všechny skokanské sektory. Pro atlety to bylo výrazné zlepšení podmínek, kvalita položení povrchu však byla poplatná době. Zvláště velká louže ve výškařském sektoru po každém dešti žalovala na nekvalitní práci stavbařů a také svépomocná obnova odlepujících se dílců JAPEXU byla skoro každoročním jarním rituálem atletů. V devadesátých letech však Tým BC Sušice tento rok postoupil do vyšší soutěže Krajského přeboru mužů první třídy. Čeká jej celkem osmnáct velmi obtížných utkání. Střetne se se soupeři známými z minulé sezóny (BK Přeštice, Lokomotiva Plzeň C, TJ Klatovy B ), ale i se soupeři novými (Slovan Mariánské Lázně, Slavoj Tachov, TJ Klatovy A ). První dva zápasy má již BC Sušice za sebou BC Sušice UBK Plzeň 78:62 Sobota Ve svém prvním zápase se utkal tým BC Sušice s UBK Plzeň. Do zápasu vstupovala Sušice s velkým nasazením a také plna očekávání, jaká bude po letní přípravě forma. Úvodní minuty byly vyrovnané a trochu nervózní. Ale již zhruba od sedmé minuty se sušickým hráčům začalo dařit a do konce první čtvrtiny si díky rychlým protiútokům vypracovali sedmibodový náskok. Ten se ve druhé čtvrtině podařilo ještě zvýšit až na poločasových třináct bodů. Výborně se dařilo v obraně a také v útoku předváděli pohlednou hru založenou na kombinacích celého družstva a poměrně úspěšné střelbě. Na začátku třetí čtvrtiny se soupeř ještě pokusil o obrat, ale dvě rychlé trojky týmu BC Sušice drama nepřipustily a soupeř se definitivně zlomil. Poslední část zápasu odehráli hráči z lavičky a po velmi dobrém výkonu udrželi náskok 16 bodů. Výsledek byl dílem celého týmu, z jednotlivců je třeba vyzvednout hru P. Kalného, který kraloval pod oběma koši. Konto soupeře zatížil 26 body a navíc v obraně přidal spoustu bloků, čímž deptal podkošové hráče soupeře. Body: Kalný P. 26, Vávra M. 14, Valík J. 9, Trš M. 8, Kožnar P. 7, Kouba R. 7, Kunský F. 4, Kouba M. 2, Veselý D. 1 dráha i sektory začaly dosluhovat. Členové zmenšujícího se atletického oddílu trávili stále více času starostmi o stárnoucí zařízení a méně času bylo na trenink a práci s mládeží. Své vykonaly i obě povodně v posledním desetiletí, z nichž ta letošní zničila sektor i doskočiště. V uplynulých dvou letech v sektoru pro skok vysoký došlo k drobným zraněním vinou povrchu rozběžiště a hrozil dokonce zákaz pořádání závodů. V této situaci, kdy TJ Sušice neměla finanční prostředky na potřebné opravy, ujali se iniciativy sami atleti a je snad symbolické, že právě ti z bývalých úspěšných dorostenců ze sedmdesátých let. Za necelé tři roky se nám podařilo z prostředků sponzorů, z příspěvků od MÚ Sušice a nakonec i s pomocí výboru TJ Sušice shromáždit potřebné finance a v září letošního roku dokončit nový výškařský sektor. Toto zařízení se od starého rozběžiště zásadně liší už svými rozměry m, které vyhovují mezinárodním pravidlům atletiky. Nový syntetický povrch značky REGUPOL je německé výroby, byl položen českou firmou A Sport Produkt a splňuje podmínky certifikátu světové atletické federace pro pořádání i těch nejvyšších mezinárodních soutěží. Životnost těchto povrchů je 20 až 30 let. To jsou jen stručné informace pro ty, kteří se při procházce na sušickém stadionu budou podivovat nad novým červeným obdélníkem, nyní však s napadaným listím. Provedená rekonstrukce nebyla jednoduchá, zejména se zhotovením perfektně rovné podkladní asfaltobetonové plochy byly značné problémy. Zámkovou dlažbu pro plochu pod budoucí nové doskočiště si dokonce atleti položili sami, a to ve velmi dobré kvalitě. Práce se podařilo sice stihnout těsně před příchodem nevlídného počasí, ale slavnostní otevření nového regupolového sektoru si necháme až na jaro příštího roku. Členskou základnu našeho atletického oddílu tvoří nyní převážně žactvo a právě pro tuto mladou generaci sportovců chceme dále rekonstruovat atletická zařízení až do položení umělé dráhy. První krůček byl učiněn a bylo by škoda dále nepokračovat. Chtěl bych závěrem poděkovat MÚ v Sušici, zejména paní starostce JUDr. Rippelové, za výraznou podporu našeho snažení a přeji si, aby i s novým vedením města jsme sdíleli stejný názor na postavení a podporu sportu. Děkuji i výboru TJ Sušice, který nás i přes svou nelehkou finanční situaci podpořil. Náš velký dík patří všem sponzorům i soukromým dárcům, jejichž finanční prostředky pokryly rozhodující část nákladů rekonstrukce. ZDENĚK NEŠPOR BC Sušice nastupuje do nové sezóny Ještě ani zdaleka nevychladlo prohlášení nového, ale dnes již bývalého, sušického trenéra S. Trnky o cestě do divize a už tam je. Bohužel však fotbalové mužstvo zanechal v Sušici a do Klatov se vydal sám. Trenér divizních Klatov totiž neočekávaně odešel Áčko tedy zatím povede bývalý asistent P. Kodýtek. Sušická jedenáctka se však pod jeho vedením ještě nemohla ukázat, protože oba zápasy krajského přeboru (doma i venku) byly odloženy pro nezpůsobilý terén. Doufejme, že se uskuteční utkání se štikou soutěže Horní Břízou, které je na programu od Béčko se těmto problémům vyhnulo a sehrálo dvě vyrovnané BC Sušice SKB Rokycany B 66:58 Neděle V neděli do Sušice zavítal silný celek z Rokycan, který v loňském roce obsadil v této soutěži 3. místo. Utkání bylo od samého počátku hodně nervózní a vyrovnané. Navíc rozhodčí připustili z obou stran velmi tvrdou hru a zápas se stal spíše bojem o každý míč. V první čtvrtině se Sušici podařilo vybudovat si mírný náskok, ale díky vlastním chybám a nedůslednosti při doskakování se nedařilo získat výraznější bodový náskok. Naopak, druhá čtvrtina byla ze strany BC Sušice katastrofální a v poločase bylo vyrovnáno. Ve druhé půli se odehrál téměř stejný scénář sušičtí drželi mírný náskok, ale soupeř byl stále na dohled. Šest minut před koncem bylo opět vyrovnáno a čekala nás dramatická koncovka. V té hráči zmobilizovali zbylé síly, zpřesnili hru v útoku i obranné doskakování a vytvořili si opět mírný náskok. Ten se v posledních dvou minutách díky zkušené hře a bojovnosti podařilo udržet a výsledkem tak bylo nečekané, ale velice cenné vítězství. Lepší vstup do soutěže si BC Sušice asi těžko mohl přát!! Body: Kalný P. 21, Valík J. 15, Vávra M. 11, Trš M. 8, Kožnar P. 4, Veselý D. 4, Kouba R. 2, Kouba M. 1 Je škoda, že si na basketbalové zápasy prozatím nenašlo cestu příliš diváků (těm věrným samozřejmě patří za jejich povzbuzování dík). Pozvání na ně patří všem, protože v této soutěži je k vidění už poměrně kvalitní basketbal. Navíc v té správné basketbalové atmosféře se hraje určitě lépe než v poloprázdné hale. Motivace a s ní i výkon stoupá, soupeř začíná být nervózní a rozhodčí pod tlakem také přidá něco pro domácí Příští zápas odehraje BC Sušice s týmem Klatovy A v sobotu 2. listopadu v hodin. Domácí zápasy se hrají v tělocvičně ZŠ Lerchova. Přijďte fandit jste srdečně zváni! Vstupné je dobrovolné! Další informace naleznete na internetové adrese basketbalsusice. mk partie: v Nezamyslicích 1:1 (Kadlec) a doma proti Železné Rudě A 0:0. Sušičtí dorostenci si již definitivně zajistili účast v lepší polovině tabulky, ve které se bude na jaře po rozdělení soutěže bojovat o titul. Jedním ze soupeřů v tomto období budou také Luby, se kterými nyní starší i mladší uhráli remízu: starší 2:2 (Hupka, Potužák), a mladší 0:0. Další zápas proběhl v Chlumčanech, odkud si oba dorostenecké celky přivezly tří body. Starší za vítězství 1: 5 (Lerch 2, Potužák 2, Kejla) v sestavě: Kulíšek Blažek, Mirvald, Marek, Klíma Lerch, Šimeček, Sport Přišel, viděl, odešel Sušický zimní stadion začal opět plnit svoji nezastupitelnou sportovní roli a naplno se také rozběhly hokejové soutěže. Nejprve do bojů zasáhlo áčko v přeboru mužů Jižních Čech I. třídy. Pod vedením trenérů L. Končala a J. Švece sehrálo 1. zápas v Milevsku proti Božeticím. Hosté ze Sušice se drželi, ale s přibývajícími minutami se projevila absence přípravných zápasů a nakonec prohráli 7:3, branky: Vlček 2, Jůn. V dalším zápase přivítal sušický led tajemného dravce Ferax Lipolec (postoupil z okresu a chce výš). Domácím nevyšel vstup do utkání, v polovině zápasu prohrávali 0:3, přestože předváděli dobrý výkon a souboj byl vyrovnaný. Nesložili však zbraně a po brankách Vlčka a Mžigota se jim V sobotu 12. října se uskutečnil na palubovce ZŠ Lerchova generační souboj mezi sušickými volejbalisty s podtitulem: Při volejbale děvčata a hoši nestárnou. V jedné tělocvičně probíhaly zápasy tří ženských celků, ve druhé pak změřila svoje síly tři mužstva. Jednoduchými počty na dva vítězné sety pak v obou kategoriích zvítězila družstva věkem prostřední. Na druhém místě se mezi muži prosadilo dravé mládí (do 30 let), zatímco mezi ženami bodovala rozvážná zkušenost. Ve stejnou dobu jako tento turnaj probíhalo v Argentině mistrovství světa, a tak někteří dali možná přednost mezinárodní konkurenci, což se podepsalo na menší účasti většina celků byla neúplná. Za ženy nastoupily: P. Vlčková, R. Kladívková, D. Radová, J. Adamcová a M. Jelínková. Mladší ženy reprezentovaly: Y. Kieslingerová, A. Sachrová, V. Pekhartová, I. Fišerová a M. Kankrlíková a družstvo nejmladších utvořily: M. Pajmová, M. Bartošová, J. Havránková, Kejla, Hupka Šimáček, Potužák a mladší výsledkem 1:3 (Janda, Švajka, Voldřích) v sestavě: Forejt Záhorčák, Klíma, Janda, Tůma Šimáček (Eger), Nekola, Dryk, Bošek Švajka, Voldřich. Také žákovský přebor se bude na jaře dělit, ale Sušice zatím do elitní šestky nepatří. Aktuálně sedmé místo však udržuje ještě určitou naději na postup. V Tachově se situace nevylepšila, ale tamní celek kope v čele tabulky: starší 7:0, mladší 5:1 (Šíma). V domácím utkání proti Nepomuku splnili očekáváni starší žáci 1:0 (Horejš), ale mladším se na těžkém terénu ani přes stálý tlak na soupeře gól vstřelit nepodařilo 0:0. Doba ledová Sušický M. Procházka sleduje Kamaráda z Jindřichova Hradce. podařílo snížit na 3:2. Závěrečná power play gól už nepřinesla. Závěr se stejným scénářem měl bohužel i zápas proti Vimperku, a tak Sušice zůstala opět krůček od prvních bodů. Domácí v tomto zápase dokonce vedli, ale stav 2:1 neudrželi a prohráli 3:4 (góly: Vlček, Beneš, Vávrů). Béčko odjelo sehrát svůj první zápas okresního přeboru do Kdyně. Domácí, především zásluhou brankáře, uhájili vítězství 6:4 (V. Svoboda 2, M. Ludvík a J. Kalný). Hokejové soutěže mládeže jsou rozděleny po jednotlivých ročnících, takže své soutěže hrají šesťáci, sedmáci, osmáci i deváťáci. Podmínkou účasti v žákovské lize je vytvoření týmů ve všech těchto věkových kategoriích. Dostatečně obsadit tato družstva je pak Ani mládí ani zkušenost Smrtící úder, který předvádí P. Kahle ml., se snaží zablokovat M. Herman G. Hanžlová a M. Kladívková. Mezi muži zastupovali zkušenost tito chlapáci: M. Šmrha, P. Kahle, F. Pekhart, M. Herman a po delší přestávce se zatím decentně zapojil i L. Vodrážka. Chlapi reprezentovali: E. Lískovec, J. Vištiak, V. Plšek, V. Havránek, Č. Kříž a P. Kahle ml. a mladíci se sešli ve složení M. Kyrál, V. Herman, T. Michalík a P. Jelínek. Doufejme tedy, že příští rok nebude tento turnaj kolidovat s jinou důležitou volejbalovou akcí a na palubovce se objeví také družstva čtvrtá zastupující novou náročné i pro velká města s hokejovým zázemím, přesto mají díky tomuto pravidlu stále velkou výhodu před menšími sídly. Sušici se letos podařilo postavit mužstvo šesťáků, které ovšem muselo být doplněno o hráče nižších ročníků. Kvantitativní podmínku však nesplnilo, a tak se jeho výsledky nezapočítávají do celkového hodnoceni přeboru. Navíc týmy, které hrají tuto soutěž mají před sušickými minimálně měsíc a půl náskoku přípravy na ledě. To se pak odráží především v počátku sezóny pozdějším nástupem formy. I přes tyto překážky se tým TJ Sušice pod vedením trenéra J. Koppa snaží v této soutěži obstát. Výsledky z úvodních zápasů žákovské ligy jihočeského svazu je proto třeba hodnotit z tohoto úhlu pohledu. Klatovy Sušice 12:0; Tábor Sušice 9:1 (L. Pokorný); Sušice Strakonice 0:6 pochvala trenéra za vyrovnaný zápas, celé dvě třetiny 0:1; Sušice Jindřichův Hradec 4:7 (všechny góly Anýž). Další soutěž, která prověří sušické hokejové mládí, je tzv. Kadet cup seriál formou osmi turnajů, kterého se dále zúčastní družstva Třeboně, Veselí nad Lužnicí a Českých Budějovic. Polovina těchto jednodenních turnajů se uskuteční na sušickém zimním stadionu. Ten bude hostit hned první z nich, na který jsou zváni všichni příznivci hokeje od Stranu připravil ED volejbalovou generaci. Pod vedením trenéra P. Kankrlíka sehrály ženy zbylé odložené zápasy podzimní části okresního přeboru. Nejprve si již tradičně poradily se Sokolem Klatovy 1:3, ale v dalším utkání na klatovské půdě prohrály s TJ Klatovy C 3:0. Poslední duel se odehrál v domácím prostředí a Sušice v něm porazila Sokol Bezděkov 3:0. V těchto zápasech hájily barvy Sušice tyto hráčky: R. Kladívková, A. Sachrová, I. Fišerová, J. Dolejšová, M. Kankrlíková, J. Havránková, D. Radová, V. Pekhartová a Š. Radová. Ukázkový příjem v podání M. Pajmové a G. Hanžlové

9 Sušická béčka: KOC přehrál Svatobor Přesvědčivé vítězství v duelu dvou sušických družstev stolního tenisu zaznamenal tým KOC, když v okresním přeboru I. třídy přehrál celek TTC Svatobor 12:6. O body vítězů se zasloužil P. Mazura (4), Z. Mazura (3) a J. Aschenbrenner (3). Za TTC Svatobor výsledek korigovali Vítovec (3), Lariš (1), Kopa (1), Vítek (1). Tým KOC Sušice A složený převážně z dorostenců se probojoval do krajského přeboru mužů, kde se utkal se Slavojem Stod. V náročném utkání zabodoval P. Lariš (2) a V. Sommer (3), ale na výhru to nestačilo 5:10. Také tým TTC Svatobor změřil síly s tímto soupeřem a uhrál remízu 9:9 Baierl (3), Kopřiva (3), Holý (1), Kohout (1). V okresním přeboru II. třídy jsou zastoupena tři sušická družstva. TTC Svatobor C si hladce poradil s TJ Žichovice 9:1 Vítek (3),Vlček (3), Rajtmajer (2). Ani žáci družstva KOC Sušice C si nevedou špatně: železnorudské déčko porazili 10:0, s béčkem sice prohráli 4:6, ale TJ Klatovy C přehráli 8:2. Své zápasy vyhráli tito hráči: L. Hanzík (8), K. Aschenbrenner (7), J. Baierl (5). V této mužské soutěži si dokázalo vydobýt respekt i družstvo KOC Sušice D, které tvoří pouze ženy (a tak D v tomto případě může znamenat dámy nebo dívky). S železnorudským B a C prohrály 4:6, ale déčko rozdrtily 8:2 a nečekaně zvítězily i nad týmem TJ Klatovy C 7:3. V průběžném pořadí se tento celek ve složení I. Zippererová, A. Vítková a Š. Baierlová drží mezi čtrnácti družstvy na osmém místě. Informace Uetendorfští poznávali nejen Sušicko Na týdenní pobyt do Sušice přijela ve dnech října skupina sportovních střelců (i s rodinami) z partnerského Uetendorfu. Společně s našimi sportovními střelci si předávali zkušenosti nejen ze sportovního života v obou zemích, ale diskutovali o možnostech rozvoje další spolupráce partnerských měst. V zajímavém programu návštěvy měli kromě sportovních aktivit možnost poznat život a zajímavosti našeho regionu. Střelci klatovského klubu pozvali hosty na návštěvu vodního hradu Švihov, prohlídku katakomb i města a poté jak jinak na klatovskou střelnici. Hosté se dále podívali do strakonické zbrojovky, navštívili také Horažďovice, Plzeň (muzeum a zbrojnice, pivovar Prazdroj, prohlídka moderního střeleckého areálu v Lobzích, který byl bohužel velmi poškozen povodní). Sobotní program měli na starost hlavňovičtí střelci, kteří se jej zhostili na výbornou. Švýcaři měli mimo jiné také možnost vyzkoušet si střelbu z historických zbraní. Na závěr setkání samozřejmě nechybělo přátelské posezení u rožněného selátka a předání upomínkových darů. SSK Sušice Pošlete z telefonního automatu Veřejný informační terminál najdete i na Kašperských Horách Od srpna letošního roku jsou již ve všech pěti vybraných lokalitách Plzeňského kraje v provozu veřejné informační terminály. Jsou umístěny v Plzni (KÚ), Rokycanech (MěÚ), Kašperských Horách (MěÚ), v Tachově (OkÚ) a v Klatovech (MěÚ) a nabízejí bezplatný přístup na webové stránky příslušných úřadů. Prostřednictvím multifunkční karty Trick terminály dále umožňují také připojení na internet, využití telefonu, u, odesílání SMS zprávy či umístění reklamy. Zmíněné multifunkční karty nahrazují současné telefonní karty a jsou běžně dostupné. Veřejné informační terminály byly v rámci pilotního projektu Ministerstva vnitra ČR a Českého Telecomu, a. s., instalovány pouze ve dvou vybraných krajích jedná se o 5 terminálů v Královéhradeckém a 5 v Plzeňském kraji. Pilotní odzkoušení veřejného informačního terminálu, který je kvalitativním povýšením telefonního automatu na multimediální komunikační platformu, skýtá kromě možnosti snadné orientace a rychlého přístupu k informacím také příležitost k otestování reakce občanů na novou elektronickou komunikaci s veřejnou správou. Platný ceník telekomunikační služby VIT Tarifikace Funkce Prohlížení nabídky služeb a základních informací na terminálu Využívání internetových stránek Využívání samotného telefonního automatu Využívání telefonního automatu při současném využívání internetu* Odeslání u Odeslání SMS zprávy Tarifikace Zdarma 3,60 Kč/impulz 5,40 Kč/impulz 7,20 Kč/impulz 3,60 Kč za odeslaný 3,60 Kč/impulz Ceny jsou uvedeny včetně DPH a platí pro použití 50impulzové karty * bude zprovozněno později Telefonní automat Délka impulzu v závislosti na typu volání Místní hovor 2 min 4 min 50 sec Meziměsto 40 sec 1 min 35 sec Internet, SMS 3 min 6 min Délky impulzů za hovory do sítí jiných operátorů, za mezinárodní hovory atd. jsou stejné jako u veřejných telefonních automatů. (jf, kúpk) C e s t o v á n í, turistika, pobyt v přírodě, aktivní trávení volného času, poznávání kultury a historie těmito slovy by se daly charakterizovat veletrhy cestovního ruchu GO a REGIONTOUR, které se konají na brněnském výstavišti od 9. do 12. ledna 2003 (GO Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu, REGI- ONTOUR Mezinárodní veletrh turistických možností v regionech). Motto veletrhů Dokonalý přehled o cestování není vůbec nadsazené. V letošním roce byl zaznamenán historicky největší počet vystavovatelů (1 151) i návštěvníků (34 196), roste počet účastníků ze zahraničí například na veletrhu REGIONTOUR 2002 bylo ze zahraničí 20 % vystavovatelů. Veletrhů se účastní všechny významné české cestovní kanceláře, všechny kraje ČR, zahraniční touroperátoři a úřady pro cestovní ruch z tuzemska i zahraničí. Osobně se veletrhů účastní jak české politické špičky, tak i zástupci Evropské unie. Středoevropské centrum cestovního ruchu Veletrhy GO a REGION- TOUR si pro rok 2003 kladou za cíl ještě více posílit mezinárodní charakter. Větší prostor bude věnován prezentaci příhraničních regionů, ale také zahraničních regionů, cestovních kanceláří a center cestovního ruchu vůbec. Vyhlášen je Národní den Polska věnovaný prezentaci nabídky pátek sobota neděle strana 11 Jak získat dokonalý přehled o cestování t u r i s t i c k ý c h m o ž n o s t í v jednotlivých o b l a s t e c h Polska a diskusím o možnostech vzájemné spolupráce. Očekává se také účast zahraničních touroperátorů prakticky z celé Evropy. Součastně se zvýšenou mezinárodní účastí se posiluje také odborný charakter obou veletrhů. Přispívá k tomu jak složení vystavovatelů, tak i soustředění vystavovatelů podobného zaměření do ucelených a společných expozic. Takovým způsobem se prezentuje například lázeňství, hrady a zámky, muzea a galerie nebo firmy působící v oblasti e-commerce v cestovním ruchu. Podobně je uspořádáno Cestovatelské centrum expozice cestovatelů a jejich filmů a fotografií, Expocamera výstava fotografické techniky nebo nová expozice Brněnské hotely. Každý rok stoupá úroveň veletrhu REGIONTOUR jednoznačně největší a nejvýznamnější akce tohoto zaměření v České republice. Veletrh umožňuje komplexně prezentovat regiony, turistické možnosti v nich a veškeré služby spojené s cestovním ruchem. Regiony zde mají příležitost nejen ukazovat přírodní krásy a historické památky, ale i nabízet konkrétní programy připravené pro návštěvníky regionů, ubytovací možnosti, možnosti sportovního vyžití, představit organizátory tematických zájezdů a výletů v regionu apod. Nechybí ani ukázky typických regionálních zvyků, krojů, tradičních pokrmů, hudby apod. (I. zpr.) Vzhůru na led! od hod. utkání krajského přeboru muži TJ Sušice Hluboká pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota hod. turnaj žáků neděle Provozovatel zimního stadionu prosí všechny zájemce o veřejné bruslení, kteří v současnosti nemají tolik možností navštívit led, o pochopení. Tato úprava byla pouze dočasná vzhledem k tomu, že v některých okolních městech byly zimní stadiony poškozeny povodní a Sušice jim po dohodě s představiteli měst vyšla vstříc ve využití sušického stadionu, zejména pro tréninky mládeže. Od počátku prosince by měl být stadion přístupný veřejnému bruslení častěji, protože většina zimních stadionů by měla být již v provozu. Broušení bruslí: každé pondělí a čtvrtek od do hodin. Upozornění je nezbytné mít ochranné rukavice! Změna časů i termínů vyhrazena aktuální informace na tel:

10 strana 12 Kultura Oblastní kulturní přehled od 1. do 15. listopadu 2002 Sušice Loutkové divadlo pátek 1. listopadu od hod. Husův sál Jak se čerti ukejchali Společenská zábava pátek 1. a 15. listopadu v hod. velký sál Sokolovny Pravidelné lekce Kurzu taneční a společenské výchovy pátek 8. listopadu II. prodloužená Kurzu tanečních 2. listopadu od hod. Fortuna taneční zábava 7. listopadu v hod. Moravěnka Oblíbená kapela s novým programem! Pořádá SDS Klatovy. 11. listopadu v hod. GERONTO ŠOU Účinkuje Milan Klásek, pořádá SDS Klatovy. každý pátek od hod. PDA SUŠICE Diskotéka každý pátek v sudém týdnu ve vinárně hotelu U Daliborky Taneční večery s živou hudbou Zdeňka Leipolda z Klatov Muzeum Šumavy Tel., fax Stálá expozice: sušické sirkařství, dějiny regionu, Karel Klostermann, sušický cínový poklad, kapucínská knihovna. Prohlídka muzea je možná pouze v případě zájmu větší skupiny (od 10 osob) po předchozí telefonické domluvě na uvedeném čísle. Tělovýchova, sport, relaxace Fitness centrum Valérie Mičková sportovní hala sídliště Vojtěška pondělí pátek a hod. sobota hod. Kurz břišního tance Každou středu od hodin v ZŠ Komenského ul. Šipky Každý čtvrtek od hodin v restauraci Lidový dům se hraje: otevřené turnaje jednotlivců Sušický šipkový Open Cup. Semináře Aranžování květin Hana Šebestová, Hrádek u Sušice 95, Sušice, tel , Informace Městská knihovna, Na Vršku 60, tel Půjčovna pro dospělé, čítárna, studovna, internet, kopírování: pondělí, středa, pátek a hod. Půjčovna pro děti: pondělí, středa, pátek Městské kulturní středisko Sokolovna Předprodej vstupenek na kulturní akce, tel hod. pondělí čtvrtek a hod. redakce SN tel , fax Kino pokladna otevřena od hod., tel Informační středisko pondělí pátek a hod. sobota hod. Tel , nebo Propagační materiály Sušice a Šumava, vlakové a autobusové jízdní řády, možnosti ubytování a stravování, kulturní, sportovní a společenské akce, známky, pohlednice, mapy, průvodce, filmy, telefonní karty, samolepky Hartmanice Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě otevřeno celoročně denně mimo pondělí a hod. Stálá expozice věnovaná kultuře a tradicím židovské menšiny v Čechách. Tel Městské informační středisko Tel Informace pro turisty o turistických trasách, ubytování, stravování, vlakové a autobusové jízdní řády, prodej map, pohlednic, známek, propagačních materiálů, veřejná internetová stanice. Kašperské Hory Společenská zábava sokolovna K. Hory každou sobotu od hod. Disco Muzea, výstavy Muzeum historických motocyklů Tel , denně a hod. Expozice České hračky. Muzeum Šumavy Tel (historické pracoviště) (přírodovědné pracoviště) Stálá expozice Život a příroda Šumavy. Prohlídka muzea možná pro skupiny více zájemců (min. 10 osob), po předchozí dohodě na tel Galerie Kašperské Hory Tel V prostoru Galerie prodejna skla. Celoročně otevřeno. úterý sobota a hod. neděle hod. Šumavské betlémy výstava ze sbírek Muzea Šumavy doplněná exponáty, které připomínají další Kristovy osudy ukřižování,vzkříšení. Železná Ruda Muzeum Šumavy Tel celoroční provoz úterý sobota a hod. neděle hod. Stálá expozice: dekorativní sklo, památky sklářského rodu Abele, historický nábytek, šumavské hamernictví. Informace Městská knihovna, tel pondělí, středa hod. pátek hod. Městské kulturní a informační středisko tel. kultura , informace Informace pro turisty o možnostech ubytování, stravování, turistických trasách, pořádaných akcích, prodej map, propagačních materiálů, regionálních publikací a pohledů, předprodej vstupenek, veřejná internetová stanice. Horažďovice Kino Otava Tel listopadu (oba dny ve hod.) Bůh je velký já ne Bláznivá komedie o lidských touhách, slabostech a lásce. Francie, titulky listopadu (čtvrtek 20 00, pátek hod.) Království ohně Bojuj ohněm proti ohni! Přístupné sci-fi. USA, titulky, přístupný listopdu (oba dny ve hod.) Těžce zamilován Největší love story, o jaké jste kdy slyšeli. USA, tit listopadu (pouze ve hod.) Rok ďábla Film o písních v lidech a o tom, že jsou magické. ČR, přístupný listopadu (pouze ve hod.) Kód Navajo Navajové znají kód Válečný thriller. USA, titulky, od 12 let listopadu (pouze ve hod.) Musím tě svést Lež, která se nakonec stane pravdou Hořká komedie s Ivanou Chýlkovou v hlavní roli. ČR, od 12 let. Společenská zábava Kulturní dům Horažďovice, tel každý pátek od hod. Pravidelné lekce Kurzu tance a společenského chování sobota 2. listopadu ve hod. Vejce rocková zábava úterý 5. listopadu v hod. Moravěnka koncert populární kapely s novým pořadem. Předprodej vstupenek v kině Otava. sobota 9. listopadu ve hod. Parkán rocková zábava sobota 16. listopadu ve hod. Rybářská zábava k tanci a poslechu hrají TŘI CVRČCI. Bohatá tombola. Předprodej na tel sobota 23. listopadu ve hod. Brutus Pro váš tanec rocková zábava Informační centrum Prácheň Horažďovice, tel Městské muzeum Tel Klatovy Společenská zábava Kulturní dům 1. listopadu ve hod. velký sál Kamil Střihavka Koncert Kamila Střihavky se skupinou WOO DOO Band, předskokanem je skupina Deset očí 7. listopadu v a ve hod. velký sál Nikdo není dokonalý Veřejné natáčení známého a populárního pořadu televize Prima. Hostem Jiřího Krampola budou v prvním pořadu Bára Basiková a Dr. Miroslav Plzák, ve druhém imitátor Petr Jablonský a zpěvačka Zuzana Norisová Galerie U Bílého jednorožce úterý neděle a hod. Tel , Prodej katalogů, pohledů a plakátů. Výstavy Jiří Mrázek čtverečky Daisy Mrázková výběr z díla (obrazy, kresby) Výstava potrvá do 1. prosince Petra Valentová Biologie / Biology Krajiny a květinové záhony (hlína, umělý mramor) Přednášky 15. listopadu v hod. Rostislav Švácha: Velká jména světové architektury: Mies Van der Rohe 29. listopadu v hod. Petr Rezek Významní čeští sochaři druhé poloviny dvacátého století: Zbyněk Sekal, Zdeněk Palcr Klenová Galerie Klenová, Janovice n. Úhlavou, tel Zámek Klenová Stálá ecpozice historického nábytku a českého umění 20. století ze sbírek galerie. Podstatnou část expozice tvoří dílo Vilmy Vrbové Kotrbové Okresní muzeum Klatovy úterý pátek a hod. Tel , Chanovice Expozice lidové architektury Tel Záchranný projekt pro ohrožené objekty lidového stavitelství v terénu jihozápadních Čech; přístupná expozice přenesených staveb lidové architektury. Kulturní památky Hrad Rabí Tel., fax , Od listopadu prohlídka hradu možná pro větší skupiny zájemců (min. 10 osob), po předchozí telefonické dohodě na uvedeném čísle. Hrad Velhartice Tel Hrad uzavřen od listopadu do dubna. Hrad Kašperk Tel Prohlídka hradu možná pro větší skupiny (min. 10 osob) po předchozí dohodě na uvedeném tel. čísle. Hrad Švihov Tel Větší skupiny zájemců o prohlídku se mohou o možnostech informovat na uvedeném telefonním čísle. Úřední hodiny pro vyřizování vašich záležitostí Městský úřad Sušice tel pondělí a středa a hod. pátek a hod. úterý a čtvrtek nejsou úřední dny VZP ČR Sušice pondělí, středa a hod. úterý, čtvrtek, pátek a hod. Úřad práce tel , fax pondělí, středa hod. úterý, pátek hod. čtvrtek (pouze pro prvotní evidenci!) hod. Referát státní sociální podpory OÚ pondělí, středa hod. pátek hod. Notář (radnice 2. patro) pondělí hod. Katastrální úřad tel pondělí hod. středa hod. Finanční úřad tel , pondělí, středa hod. Telefonní čísla, která bychom měli znát: záchranná služba 155 lékařská pohotovost (poliklinika) požární ochrana 150 městská policie Policie ČR 158, jako pravidelný čtrnáctideník vydává Městské kulturní středisko v Sušici. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Adresa redakce: MKS, T. G. M. 120/I, Sušice, tel Internet mkssu, Odpovědná redaktorka PhDr. Ludmila Szvitková. Grafická úprava Milena Hálková, Karel Viták, tiskne Typos Klatovy. Cena 5,80 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/ /92.

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

8) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: od 26. října 2015 do 20. listopadu 2015

8) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: od 26. října 2015 do 20. listopadu 2015 Město Krásná Lípa vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 03-48/2015 ze dne 11. března 2015 Dotační program na opravy fasád, střech a oplocení 1) Účel dotace: Dotace je určena pro způsobilé

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice Přítomni : Miroslav Picka, František Jurčák, PhDr. Hana Levá, František Černý, Michal Bláha Usnesení

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

U S N E S E N Í. z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý USNESENÍ

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin.

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Ing. Tomáš Dvořák,

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. 2) PROGRAM Z Á P I S z 33. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 30.8.2013 od 19.05 hodin do 20.27 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě Přítomni: p. M. Houška, p. O. Dohnal, p. R. Dohnal, p. M. Pechek, pí. M. Kosová, pí. J. Langová Omluveni:

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Zápis. z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, MUDr. Blažek, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl, Luboš Šmiraus, Dana Kozáková Hosté: viz. prezenční listina

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 1/23/2012 Rozpočet změna č. 3 Zdůvodnění návrhu usnesení: Změna rozpočtu č. 3 zahrnuje zvýšení rozpočtu

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 138/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 10. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Hlasování: hlasů pro 6 Kontrola usnesení z 40. zasedání ZMě dne10.7.2014. Trvá nebo splněno

Hlasování: hlasů pro 6 Kontrola usnesení z 40. zasedání ZMě dne10.7.2014. Trvá nebo splněno 41. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 25.9.2014 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení v 19,10 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 05. listopadu 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : omluveni : Ing. Jan Hýbl,

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více