12/2006 PFLEGRŮV KARASÍN SE VYDAŘIL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12/2006 PFLEGRŮV KARASÍN SE VYDAŘIL"

Transkript

1 ROČNÍK I., PROSINEC 2006, VÝTISKŮ, ZDARMA 12/2006 Téma měsíce: Pamětní deska obětem komunizmu strana 1 a 11 Nový jízdní řád MHD strana 5 Program Kulturního domu na leden 2007 strana 8 Změny v poskytování sociálních dávek strana 10 Oběti komunistické perzekuce I. strana 11 a 12 Mikroregion Bystřicko strana 12 a 13 Ve výroční den pádu komunizmu, 17. listopadu 2006, byla na budově Městského muzea odhalena pamětní deska obětem komunizmu na Bystřicku. Dílo z žuly vytvořil akademický sochař Oldřich Rujbr, o upevnění se postaral Leoš Boček SLOVO REDAKCE Vážení a milí čtenáři! Naše noviny zakončují první rok své činnosti. Jsme vám všem vděční za vaši přízeň, za příspěvky i připomínky. Nestali jsme se jen krátkodobým experimentem, jak špatně předvídal jistý konkurenční vydavatel Roku jsme se dočkali ve zdraví a do toho dalšího chystáme některé změny. První se bude týkat našeho názvu. Od ledna 2007 poneseme snad vhodnější označení Bystřicko. Za druhé chceme zpestřit náš obsah, abychom se vám více líbili. Na tom budeme pracovat průběžně. V nejbližší budoucnosti se na našich stránkách například setkáte se čtením na pokračování. V první řadě to bude dnes začínající seriál o našich krajanech, kteří si v 50. letech užili od totalitního režimu své. Od ledna navíc začne na pokračování vycházet rukopis Omyly tradované o četných událostech, objektech i osobách, které se prezentují zjednodušeně a s jejichž skutečností je to vždy trochu jinak. Dozvíte se tak třeba, zda skutečně vedla na Zubštejn tajná chodba, kde opravdu pramení Sázava, jestli vznikla tradice Otvírání studánek na Třech Studních, zda žili ve Štěpánově zlatokopové atd. Budeme se zabývat především událostmi z Vysočiny a chtěli bychom zaujmout velké množství čtenářů. A za třetí chceme nabídnout spolupráci všem obcím z našeho mikroregionu. Mohou publikovat nejen v rámci stránek Mikroregionu Bystřicko, ale za příznivou cenu si lze pronajmout vlastní stránku, případně i její část. Vážení spoluobčané, v minulém čísle Bystřických novin byly prezentovány fotografie všech zvolených zastupitelů našeho města. Protože tiskařský šotek našich novin bez postranních úmyslů některé zastupitele prezentoval pouze v černobílé fotografii, redakce tohoto tisku se zmíněným zastupitelům města omlouvá. Za redakci novin Karel Pačiska, starosta města PAMĚTNÍ DESKA OBĚTEM KOMUNIZMU s kamarády. Text na desce hovoří jednoduše: Občanům Bystřicka, kteří vinou komunistického režimu zahynuli, byli vězněni, nebo pronásledováni Město Bystřice nad Pernštejnem, Konfederace politických vězňů, Svaz PTP České Škoda, že naši nabídku zatím odmítly obce Vír, Dalečín a Rozsochy. Vír naše noviny ani neodebírá a Dalečín je zase neroznáší. Přitom obyvatelé obou těchto obcí mají o naše noviny zájem a obracejí se na nás, abychom zajistili nápravu. O tu však musí požádat svoje obecní zastupitele, kteří by názory občanů a voličů měli vzít v potaz. Chceme, aby noviny odpovídaly vašim představám a vy jejich úroveň můžete ovlivňovat. I za redakci vám přeji příjemné prožití Vánoc a v novém roce jen vše dobré. Hynek Jurman republiky. Slavnost zahájil starosta města Karel Pačiska, z přítomných hostů jmenujme alespoň hejtmana kraje Vysočina Miloše Vystrčila, senátora Josefa Novotného a zástupce KPV, Svazu PTP i ČSBS. Z významných hostů promluvili Zdeněk Křivka a Josef Brázda z Konfederace politických vězňů, Jan Lacina ze Zemského svazu VTNP PTP, podplukovník Pavel Koutenský z Českého svazu bojovníků za svobodu a také hejtman Miloš Vystrčil. Na 120 přítomných občanů zapůsobil především projev bývalého učitele Josefa Brázdy z Doubravníka, jenž hovořil spatra a emotivně varoval před nebezpečím komunizmu. Pokračování na str. 11 PFLEGRŮV KARASÍN SE VYDAŘIL První ročník Pflegrova Karasína se vydařil. Především účastníci literární soutěže mile překvapili a jejich práce by si jistě zasloužily zveřejnění. Pořadatelé se touto možností vážně zabývají a pokud se neprosadí ukázky do denního tisku, nabízí se možnost sborníku, jenž by třeba obsahoval nejlepší práce za několik let. Rezervy má zatím recitační soutěž, i tak však některé účastnice upoutaly. Povedená byla i večerní beseda se spisovatelem Ludvíkem Kunderou, jenž předčítal ze svých děl a odpovídal na dotazy. Do diskuze přispěli i výtvarníci. Jiří Štourač se pochlubil knihami, které ilustroval, Jiří Plieštik dokonce recitoval vlastní verše, Boženka Rossí hovořila o smyslu umění a nakladatel Ing. Zídek do-vezl přímo z tiskárny novou knihu Hynka Jurmana Stíny v nás. Pokračování na str. 8

2 POZVÁNKA, INZERCE

3 KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE L E D E N 2007 Datum Název akce Místo Organizátor 2., 3. týden Pasování prv á k ZŠ TGM na tená e M K ZŠ TGM + M K od Tenisová školi ka Sportovní hala Tenisový klub Memoriál Zde ka Vav í ka volejbal - muži Sportovní hala TJ Sokol Byst ice Turnaj muž ve florbalu Sportovní hala Sokol Ž ár n.s Pravidelné setkání len Sdružení k es anských senior Orlovna SKS+Orel pro region Byst icko Turnaj žák ve fotbalu Sportovní hala OFS Ž ár n.s Pyžamový turnaj - turnaj mix ve volejbalu Sportovní hala TJ Sokol Byst ice Turnaj žák ve fotbalu Sportovní hala Vrchovina N.M Divadelní p edstavení pro d ti: Pirátská pohádka - VS KD KD Divadýlko Mrak (10.00 hod.) Koncert KPH: E. Nedomova a L. Doležel (19.30 hod.) MS KD KPH a KD Slavnostní vy azení absolvent VOŠ DM VOŠ a SOŠ Ples Kulturního domu (20.00 hod.) prostory KD KD Turnaj žák ve florbalu Sportovní hala ASK Byst ice Den otev ených dve í Gymnázia Byst ice n.p. Gymnázium Gymnázium ( hod.) Ples Gymnázia (20.00 hod.) prostory KD Gymnázium Turnaj ve fotbalu Sportovní hala Vrchovina N.M Turnaj ve florbalu Sportovní hala ZŠ Horní Brno Animované pásmo pohádek (10.00 hod.) VS KD KD bude up esn n Recita ní sout ž Aula gymnázia Gymnázium bude up esn n Ve ejné párkové lyža ské b žecké závody u Gymnázia Gym.+M Ú (Změna programu vyhrazena - aktuální změny na Vážení přispěvatelé, rádi bychom Vám poděkovali za pravidelné zasílání nejen příspěvků, ale také přehledů sportovních a kulturních akcí na dané měsíce. Přispíváte tím k větší informovanosti obyvatel Bystřice n. P. a mikroregionu Bystřicka. Nabízíme i ostatním subjektům, organizacím i soukromým osobám možnost zapojit se do vytváření harmonogramu sportovních a kulturních akcí na jednotlivé měsíce. Propagujte své aktivity a dejte o své připravované akci dopředu vědět. Pracovníci Turistického informačního centra jsou vám osobně k dispozici od pondělí do pátku ( ), v sobotu ( ) i v neděli ( ). Telefonní kontakt nebo Těšíme se na informace o Vašich akcích! pracovníci TIC OSADNÍ VOLBY Krátce po skončení komunálních voleb volili své představitele i obyvatelé našich městských částí. Zvolili si pětičlenné osadní výbory v čele s předsedou. A kdo že tedy stojí v čele těchto osadních výborů? V Bratrušíně MVDr. Pavel Koukal, v Divišově Jan Kunc, ve Dvořištích Jaromír Kubík, v Domaníně Zdeněk Skula, v Karasíně Libuše Víchová, na Kozlově Jindřich Kintr, v Lesoňovicích Aleš Horák, v Pivonicích Michal Dvořák, v Rovném Adolf Amrož a ve Vítochově Pavel Dvořák. -HJ- PODĚKOVÁNÍ Chtěl bych srdečně poděkovat starostovi města ing. Karlu Pačiskovi, členům městského zastupitelstva i všem dalším úředníkům a občanům, kteří se zasloužili o udělení Čestného občanství města Bystřice nad Pernštejnem mé osobě. Jsem přesvědčen, že jsem pro Bystřici mnoho práce nevykonal a že by si čestné občanství spíše zasloužili mnozí jiní občané. I přes tenhle pocit si však udělení čestného občanství velice vážím. Vincenc Koutník, nositel Čestného občanství Bystřice n. P. a Československého válečného kříže 1939 POZVÁNKY A SPOLEČENSKÁ KRONIKA SILVESTR 2006 V neděli 31. prosince zveme všechny občany našeho města na náměstí před budovu muzea, abychom společně oslavili konec starého a příchod nového roku K tanci i poslechu od hodin bude hrát reprodukovaná hudba a ve hodin bude tradiční ohňostroj. Občerstvení je zajištěno. Přijďte všichni! -KD- Turistické informační centrum Rádi bychom upozornili občany Bystřice nad Pernštejnem, Mikroregionu Bystřicka a návštěvníky Turistickéhho informačního centra, že ode dne do včetně bude Turistické informační centrum uzavřeno. Děkujeme za pochopení. Pracovníci TIC SPOLEČENSKÁ KRONIKA Narození Říjen František König Martina Lukášková Eliška Krombholzová Dominik Řádek Jubilanti Prosinec2006 Marie Menoušková 87 let Leden 2007 Anežka Procházková 91 let Štefan Ďuroška 86 let Božena Škrdlíková 83 let Josef Krondráf 82 let Jan Nosek 80 let Anna Prosecká 75 let Ladislav Špaček 75 let Marie Vařejková 70 let Božena Bukáčková 70 let Úmrtí Říjen Stanislav Kaňka Listopad Karel Sládek Diecézní charita Brno - Oblastní charita Žďár nad Sázavou Nadosah centrum prevence Masarykovo nám. 299, vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucí pracovník. Nabízíme: - zajímavou a kreativní práci pod supervizí - možnost seberealizace a dalšího vzdělávání - zázemí etablované organizace Požadujeme: - odpovídající odborné vzdělání (VŠ, VOŠ) - dobré organizační a komunikační schopnosti - schopnost vést tým pracovníků - předpoklady pro práci v charitativní organizaci - potřebu vzdělávat se a profesionálně růst - dobrou znalost práce na PC - trestní bezúhonnost Uvítáme: - praxi v oboru prevence sociálně nežádoucích jevů - řidičský průkaz skupiny B Žádost, strukturovaný životopis včetně motivačního dopisu zasílejte na adresu: Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Horní 22, Žďár nad Sázavou nebo em na: Uzávěrka přihlášek: Bližší informace: Ing. Jana Zelená, tel , mob: , caritas.cz

4 ZPRÁVY Z RADNICE Oprava křížku u nádraží Na křižovatce ulice Nádražní a silnice vedoucí k železničnímu nádraží a Novému Dvoru stojí kříž. Už dlouhou dobu působil zašlým dojmem a velice nenápadně. Lidé, kteří chodili okolo, si mnohokrát ani nevšimli, že se ve shluku keřů u křižovatky ještě něco dalšího nachází. Málokdo ví, že tento kříž postavil obchodník a měšťan Pavel Till dne na opačné straně silnice, než kde se nachází dnes. Když se však začaly stavět budovy silničního podniku, byl přestěhován na popud zaměstnance silnic Josefa Smejkala, který se pak o něj staral až do své smrti. Pozemek, na kterém kříž nyní stojí, patří do vlastnictví města Bystřice n.p. a sousedí s pozemkem společnosti Wera Werk s.r.o. Asi před rokem někteří její zaměstnanci přišli s nápadem, že by tento objekt bylo dobré opravit, oživit. Vedení společnosti se myšlenky ujalo a rozhodlo, že si Wera Werk nad křížkem vezme patronát. V letošním roce proto začala firma jednat s představiteli města Bystřice nad Pernštejnem o možné opravě kříže. Nápad byl radnicí města vřele uvítán. Po dohodě s městem byla oprava rozdělena do několika částí. Během měsíců srpna a září 2006 byl za pomoci výtvarníků Kateřiny Rossí a Františka Tržila zrestaurován samotný litinový kříž a sochy. Během zimního období by měl Pozor na neoprávněné používání petard V současné době se v našem městě množí stížnosti občanů na děti většinou ze základních škol, které používají petardy na veřejném prostranství. Proto jsme písemnou formou požádali ředitele všech základních škol, aby své žáky upozornili na nebezpečnost a protiprávnost tohoto chování. Nejenže městská vyhláška č. 6/2005 v článku 4 Zachování klidu, zejména nočního v odstavci 1 stanoví všem občanům na území města povinnost dodržovat klid a vyvarovat se všech činností, při nichž by nepřiměřeným a neodůvodněným hlukem rušili ostatní občany. Navíc tímto jednáním mohou ohrozit své zdraví, zdraví ostatních spoluobčanů a v neposlední řadě i zvířat (např. psů, které majitelé venčí). Tuto problematiku upřesňuje i vyhláška Českého báňského úřadu za podpory fi rmy Wera Werk být hotový nový kamenný podstavec. Původní, nyní již zcela rozpadlý a zvětralý pískovec vystřídá žula. Zpracování podstavce bude provádět kamenická škola z Lipnice nad Sázavou, která se již spolupodílela na opravě kříže na ulici Pod Kaštany. Po osazení kamenného podstavce se provede úprava keřů na místě, u nichž se kříž nachází. Celkové náklady na opravu přesáhnou částku ,- Kč. Město Bystřice nad Pernštejnem by touto cestou chtělo poděkovat společnosti Wera Werk za její snahu o zlepšení prostředí nejen ve svém areálu, ale i v jeho okolí a za citlivý přístup k objektům, které mají historický i náboženský význam. Společnost Wera Werk spolu s městem rovněž touto Na snímku výtvarníci K. Rossí, Fr. Tržil a řed. spol. ing. M. Broich cestou oceňují práci výtvarníků Kateřiny Rossí a Františka Tržila. Fotografie zachycuje oba výtvarníky spolu s ředitelem společnosti Wera Werk s.r.o. Ing. Martinem Broichem krátce po umístění zrestaurovaného kříže zpět na podstavec (září 2006). Již nyní kříž neujde pozornosti kolemjdoucích. Jsme zvědaví na to, jak kříž bude vypadat po úplném dokončení všech plánovaných úprav. Už se těšíme a budeme Vás o tom informovat v některém z jarních vydání novin. Martina Peňázová, Wera Werk, s.r.o. Radek Vojta, MěÚ Bystřice n.p. č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, která rozlišuje tři třídy s tím, že třídy II. a III. nesmějí být prodávány osobám mladším 18 let. Všichni víme, co pyrotechnika dokáže. Utržené prsty, popáleniny, ztráta zraku a podobně. Nikomu z nás by se jistě nelíbilo, kdyby cizím zaviněním došlo k ublížení na zdraví našich nejbližších. Málokdo si uvědomí, že při použití petard může dojít i k poškození oděvu. Propálení zimní bundy, kalhot, čepice. I to je následek používání pyrotechniky. Ten, komu takovou škodu způsobíme, zřejmě bude chtít její náhradu, na kterou má nárok, a pokud nedojde k dohodě na obou stranách, může spor skončit u soudu. Marie Nováčková, Obecní živnostenský úřad Odbor dopravy a silničního hospodářství Vážení občané Bystřicka, podle 134 odst. 2 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů musí být do 31. prosince 2007 provedena výměna všech řidičských průkazů, které byly vydány v období od do , za nový řidičský průkaz. Podle posledního zjištění centrálního registru řidičů ministerstva dopravy víme, že ke dni podléhá této výměně v našem správním obvodu cca ks řidičských průkazů. Z praxe víme, že většina žadatelů z různých důvodů odkládá výměnu na poslední chvíli. Je vážné riziko, že při odkládání výměny řidičských průkazů na konec období, nebude možné dodržet příslušné lhůty pro výmě- Oznamujeme nájemníkům obecních bytů s tzv. regulovaným nájmem, že bylo schváleno zvýšení nájemného dle zákona č. 107/2006 Sb. a sdělení MMR č. 333/2006 s účinností od Jedná se o zvýšení v průměrné výši asi 3,- Kč/m 2 měsíčně, což činí průměrně měsíčně asi 200,- Kč. Nebude se zvyšovat nájemné v bytech v Domě s pečovatelskou službou nu řidičských průkazů vzhledem ke kapacitním možnostem státní tiskárny. Z výše uvedených důvodů Vás žádáme o výměnu těchto řidičských průkazů v dostatečné lhůtě před výše uvedeným datem konce platnosti řidičských průkazů. Předejdeme neúměrné koncentraci práce v závěru příštího roku a případným Vašim stížnostem. Důvodem této žádosti je i skutečnost, že v současné době je v České republice cca ks řidičských průkazů, kterých se týká zákonná výměna do Ministerstvo v tomto směru povede dlouhodobou vysvětlovací kampaň, abychom předešli zahlcení systému vydávání řidičských průkazů ve 3. a 4. čtvrtletí roku Jiří Daniel, odbor dopravy a SH Informace pro nájemníky bytů v Bystřici nad Pernštejnem a dále v bytech, kde byla výše nájemného vysoutěžena tzv. obálkovou metodou. Částka ze zvýšeného nájemného bude z velké části použita na opravy bytových domů. Případné další informace obdržíte na odboru bytového hospodářství, Hornická 643, Bystřice nad Pernštejnem, tel , Věra Vančová, odbor bytového hospodářství Nový radar v Lesoňovicích Pokud se nyní vypravíte autem směrem z Bystřice n. P. na Štěpánov nad Svratkou, v obci Lesoňovice vám nově nainstalovaný radar oznámí, jakou rychlostí se vaše vozidlo na silnici pohybuje. Přibližně od začátku měsíce prosince byl tento radar instalován zkušebně a proběhlo jeho oficiální zprovoznění. Hlavní funkcí radaru je signalizace, která řidiče upozorní na rychlost jejich vozidla ve směru jízdy (velikost zobrazených svítících číslic je 28 cm), ale také jednou jeho složkou je vyhodnocovací zařízení, které na datovou kartu zaznamená počet projetých vozidel vč. počtu překročení stanovených rychlostních limitů. Cena tohoto zařízení je cca 100 tis. Kč a město ji zaplatilo ze svého rozpočtu. Radar je možné přemisťovat podle potřeby, takže je možné, že se s ním řidiči setkají i na jiných úsecích vozovek pozemních komunikací. -bk-

5 V roce 2007 dochází k růstu ceny za likvidaci odpadů. Z větší části za to může odpadový zákon (č.185/2001 Sb.), kde dochází ke zvýšení poplatku za uložení odpadu na skládku o 100,- Kč u komunálního odpadu a o 1000,- Kč u nebezpečného odpadu. V příloze č. 6 zmiňovaného zákona je stanovena výše poplatku za uložení jedné tuny komunálního a nebezpečného odpadu. Tato výše je určována vždy na 2 roky, další skokové zvýšení lze očekávat pro rok Výrazně do tohoto zdražení promlouvají zpracovatelé, zabývající se recyklací Vašeho odpadu. Kupříkladu chladící zařízení likviduje firma Praktik Liberec. V roce 2005 likvidovali 1 kus lednice za 100,- Kč, letos je cena 190,- Kč a na rok 2007 je uvažováno o ceně okolo 250,- Kč (to vše plus doprava do Liberce). Jako další aspekty mající vliv na zvýšení ceny lze zmínit ty, Odpady ve Vaší obci v roce 2007 jež vnímáme všichni každodenně: stoupající ceny pohonných hmot, elektrické energie, průměrný růst inflace ročně mezi 3 4 %. Tyto neustále stoupající ceny ale můžete ovlivnit Vy všichni. Většina odpadářských firem vypočítává ceny na další rok z nákladů roku předcházejícího. To znamená tříděním separovaných složek komunálního odpadu, rozumným přístupem při mobilním sběru objemného a nebezpečného odpadu a v neposlední řadě zpětným odběrem vysloužilých elektrospotřebičů. Protože se tento systém teprve rozbíhá, dovolím si zmínit se o zpětném odběru poněkud šířeji. Princip je docela jednoduchý. Rozumným přístupem snižovat tonáž komunálního odpadu a tím i poplatky za likvidaci. Elektrický spotřebič nepatří do popelnice, ale občané mohou vysloužilé spotřebiče bezplatně odevzdat na místech zpětného odběru. Ta jsou zřizována kolektivními systémy především ve sběrných dvorech obcí, či v provozovnách prodejců. V obcích, které sběrný dvůr nemají, je zpětný odběr spotřebičů zajišťován především mobilními svozy. V popelnici by se nemělo ocitnout ani drobné elektro, tedy vysoušeče vlasů, rychlovarné konvice, opékače topinek, fritézy, holicí strojky, případně domácí přístroje a nástroje vrtačky, brusky, AKU šroubováky nebo zahradní sekačky. Některé materiály z vyřazených přístrojů, například barevné kovy, jsou velmi cenné a po náležitém zpracování se dají znovu využít. Jejich recyklace tak nejen napomáhá chránit přírodní zdroje, ale zároveň snižuje NOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD MHD INFORMACE Z MĚSTA budoucí náklady na výrobu nových spotřebičů. Povinnost převzít vyřazený elektrospotřebič bezplatně se ale vztahuje pouze na kompletní výrobky. Chladnička s vymontovaným kompresorem už není zpětně odebíraným elektrozařízením, ale běžným odpadem, a jako s takovým s ní musí sběrný dvůr nakládat (viz ceny za likvidaci). V případě, že si schováte před vyřazením spotřebiče nějaký díl, který se může někdy hodit, vězte, že jste právě vyrobili elektroodpad, který není možno odevzdat zdarma, ale někdo bude jeho likvidaci muset zaplatit (obec z poplatků, jejž od občanů vybere). Zjednodušeně řečeno, výši poplatků za nakládání s odpady pro další roky máte z podstatné části ve svých rukou. TS města a.s. Bystřice n.p.

6 RŮZNÉ, SPORT, ŠKOLSTVÍ O rozhovor jsme dnes požádali úspěšnou a atraktivní bystřickou podnikatelku Kamilu Cisárovou. Co nám o sobě prozradíte? Jsem vdaná, mám dvě dcery a žiji v Bystřici n. P. 34 let. Volný čas trávím se svojí rodinou. Mezi mé záliby patří v zimě lyžování, v létě odpočinek u vody. Vystudovala jsem oděvní průmyslovku, k oblékání jsem měla vztah už jako dítě a dodnes je to moje VYPRAVÍTE SE ZA KRÁSOU? ZE STŘELECKÉHO KLUBU Sportovně střelecký klub Bystřice nad Pernštejnem uspořádal v Kulturním domě II. ročník Velké ceny Města Bystřice nad Pernštejnem ve střelbě ze vzduchových zbraní všech kategorií. V kategorii do 14 let se umístnil Rostislav Karásek na 10. místě. V kategorii starší dorost zvítězil Jaroslav Nečas, II. místo Vojtěch Čapka a III. místo Jiří Zach, všichni z Bystřice. V kategorii Vzduchová pistole NK Sokol Bystřice nad Pernštejnem pořádá dne 26. prosince 2006 Vánoční turnaj registrovaných i neregistrovaných hráčů v nohejbalu mužů. Turnaj se uskuteční ve Sportovní hale v Bystřici nad Pernštejnem. Prezentace: 8.30 hodin Zahájení: 9.00 hodin Startovné: 350,- Kč za trojici Ceny: poháry, diplomy a věcné ceny Pravidla: Systém: muži získal Luboš Korbička II. místo, rovněž z Bystřice. V kategorii Vzduchová puška muži se naši střelci umístnili: Veselý Miroslav, Roháček Josef a Musil Oto na 9., 10. a 11. místě. Zahájení závodu se zúčastnil místostarosta Josef Vojta, který účastníky přivítal a popřál všem dobrou mušku a hodně úspěchů. Tento závod se mohl uskutečnit díky GRANTU Města na sportovní činnost a pochopení vedení Kulturního domu. Za SSK Vobr František Český zahrádkářský svaz Český zahrádkářský svaz ZO č. II. Bystřice nad Pernštejnem osada Domanínek. Díky GRANTU Města jsme mohli provést úpravu příjezdové cesty k areálu zahrádkářské osady. Cesta byla zpevněna asfaltovou drtí a uválcována. Pokud bude možnost získat GRANT i v příštím roce, chtěli bychom dokončit úpravu asfaltovým postřikem, čímž by se asfaltová drť více zpevnila. Za ČZS ZO č.ii Vobr František TURNAJ V NOHEJBALU hraje se dle Pravidel ČSN bude určen pořadatelem podle počtu přihlášených trojic Občerstvení: zajištěno v místě konání Přihlášky zasílejte na adresu: Ing. František Špatka K Pernštejnu Bystřice nad Pernštejnem tel.: práce, která mne baví. Co je nového ve Vašem podnikání? Začátek roku 2006 jsem ukončila prodej dětského zboží z důvodu dvou otevřených specializovaných prodejen s dětským zbožím, zaměřila jsem se pouze na dámskou a pánskou módu. V tuto dobu přišlo rozhodnutí rozšířit služby a rekonstrukce obchodu. Myslím, že otevření kosmetického salónu proběhlo poměrně rychle. Pro mne to byl opravdu náročný rok. Co Vás přivedlo od módy ke kosmetice? Práce kosmetičky je velice pěkná. Má hodně společného s módou a celkovou vizáží člověka. Tak vznikl nápad otevřít kosmetický salón. S jakou kosmetikou se u Vás klienti seznámí? Nejtěžší byl pro mne výběr kosmetiky. Vybrala jsem čistě přírodní Ajurvédskou kosmetiku, která má naprosto hypoalergenní ošetření. Můžete nám ji blíže představit? Ajuvéda je prastará indická léčebná metoda, která se stále více šíří v západních zemích jako přírodní nenásilný trend v oblasti zdraví a krásy. Obsahuje silné, koncentrované panenské oleje, esence a přírodní výtažky. Tato kosmetika podporuje lymfatický systém v pleti a zároveň působí na nervový systém. Co ještě chystáte? Právě rozšiřuji služby o manikúru, ZAJÍMAVOSTI umělé nehty a společenské líčení. Od Nového roku rozšíříme služby o masáže zad a krční páteře. -pi- Jako ryby ve vodě Mezi žáky Základní školy TGM v Bystřici n. P. se od začátku října začal objevovat nový živočišný druh byli to vodouchové ze třetích a čtvrtých tříd, kteří začali navštěvovat pravidelné lekce plaveckého výcviku v bazénu sportovní haly v Bystřici n. P. a v bazénu Plavecké školy ve Žďáru nad Sázavou. S každou další lekcí dělají velké pokroky. Ať už patří mezi žabky, želvičky, kapry, žraloky či delfíny, cítí se ve vodě jako doma a pod vedením příjemných a zkušených instruktorek zkoušejí klasické plavecké styly (znak, prsa, kraul). Používají k tomu velmi zajímavé pomůcky, které plavání činí ještě zábavnějším. Naši plavci mají prostor i pro velké námořní bitvy. Plavecké pondělky a čtvrtky a naplavané míle přinášejí třeťákům a čtvrťákům zcela jistě únavu. Ale dosažené pokroky vyloudí na tvářích úsměvy a únavu zaženou. Přejeme našim plavcům hodně úspěchů a v závěru kurzu pěkné hodnocení na mokrém vysvědčení. Tak, vodouchové, ať vás radost z vody neopouští! M. Jirků, I. Blajzeová, I. Čuhelová, učitelky ZŠ TGM Dne se od hodin v restauraci Na Stadionu koná VALNÁ HROMADA SK Byst ice n.p. s tímto programem 1. Zpráva o sportovní innosti 2. Zpráva o hospoda ení klubu 3. Volba nového výboru SK Na valnou hromadu zve výbor SK Byst ice n.p. všechny svoje leny, zástupce sponzor a hosty z ostatních t lovýchovných jednot.

7 V minulém čísle jsme Vám, vážení čtenáři, přislíbili nabídku studijních a učebních oborů na naší Střední odborné škole pro školní rok 2007/2008 a tímto tak činíme. Učební obory Kulturní 468, Bystřice nad Pernštejnem, tel Ing. Handl Kuchařské práce - kód oboru E/001 Šití oděvů Bystřická zemědělka dříve a nyní (část druhá) - kód oboru E/001 Zahradnické práce - kód oboru E/001 Zámečnické práce ve stavebnictví - kód oboru E/005 Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, tel Ing. Prášek Autoelektrikář - kód oboru H/001 Automechanik - kód oboru H/001 Opravář zemědělských strojů - kód oboru H/003 Studijní obory Dr. Veselého 343, Bystřice n.p., tel Mgr. Novák Agropodnikání - kód oboru M/001 Management cestovního ruchu - kód oboru M/040 Ekonomika zemědělství a výživy - kód oboru M/002 Velké překvapení v naší mateřské školce Pohádka Tak to tu ještě nebylo! Velký úžas a rozzářené oči dětí mluvily za všechno, když v pondělí ráno ( ) vstoupily do své třídy Opiček. V jednom rohu místnosti bylo připravené kouzelné NEBE jako z pohádky. Andílci (z papíru) hráli na housle, flétnu, lyru a zpívali. Ze záclon byla vytvořena krásná nebesa. Zato PEKLO v hračkárně bylo strašidelné, pod velkým kotlem plápolal oheň (rozsvícená červená lampa), byla zde i čertovská listina od čerta. Děti byly nadšené a obdivovaly chvíli NEBE a potom zase PEKLO. To všechno vymyslela a ve svém volném čase při- šla připravit p. uč. Lenka Jindrová ze třídy Opiček, pomáhala jí naše školnice p. Marie Procházková. Přizvaly si i rodinné příslušníky, protože zde bylo plno práce. Samozřejmě si tuto nádheru užily i malé děti z Broučků a větší z Kočiček. Se svými dětmi vyrobila velkého čerta do Pekla. Na rodiče čeká toto překvapení na vánoční besídce v naší školce. Zveme i ostatní rodiče s dětmi, přijďte se za námi podívat v tomto adventním čase. Za MŠ Pohádka, Nádražní 421 Bystřice n. P. Marie Janečková (uč.) TENISOVÁ ŠKOLIČKA Již pátý ročník tenisové školičky bude od 5.1. do pořádat ve sportovní hale Tenisový klub Bystřice nad Pernštejnem. Pod vedením trenérů a hráčů TK se zde budou moci seznámit se základy tenisu děti ve věku od 7 do 10 let. Tenisová školička bude probíhat každý pátek v době od hodin. Zájemci o tuto školičku mohou svoje děti přihlásit v recepci sportovní haly buď osobně nebo na telefonním čísle Počet dětí bude omezený. Cena za celý kurz je 300,- Kč/dítě. Děti si mohou půjčit tenisovou raketu. Zemědělský podnikatel - kód oboru L /007 Nástavbové studium Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, tel Ing. Prášek- Podnikání - kód oboru L /524 Dopravní provoz - kód oboru L /508 Škola nabízí pro studenty: - nové víceúčelové sportovní hřiště v areálu školy - 4 vybavené učebny výpočetní techniky s vysokorychlostním přístupem na INTERNET - zahraniční exkurze - soutěže a praxe v zahraničí s programem EU Leonardo Da Vinci - získání řidičského oprávnění všech skupin - státní zkoušky v psaní na PC, průvodcovské zkoušky, myslivecké Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem zve všechny zájemce o studium na této škole a širokou veřejnost na den otevřených dveří, který se bude konat v úterý od 8:00 do 15:30. Naše škola nabízí svým studentům všeobecné gymnaziální vzdělání a jejím hlavním úkolem je příprava a profilace ke studiu na vysokých ško- ŠKOLSTVÍ zkoušky atd. - ubytování na DM v areálu školy - možnost činnosti v jezdeckém oddílu, získání jezdecké licence, ustájení vlastních koní - škola je zapojena v krajském projektu EU Adaptabilní školy počáteční vzdělávání a Adaptabilní školy další vzdělávání Věříme, že 13 možností nabídky učebních, studijních a nástavbových oborů umožní Vám, žákům ZŠ a Vašim rodičům, širší možnosti při rozhodování, kam po základní škole. K tomu jistě přispěla možnost zhlédnutí našich prezentací, dnů otevřených dveří a možnost i soukromých návštěv na naší škole. V lednovém čísle budeme pokračovat třetí částí, která se bude týkat představení naší Vyšší odborné školy. Vedení VOŠ a SOŠ, Bystřice nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem 11. říjen 2006 to byl den, kdy se obyčejné školní povinnosti žáků třetích, čtvrtých a pátých ročníků Základní školy T. G. Masaryka v Bystřici n. P. proměnily v jedno velké indiánské dobrodružství. Začalo nenápadně brzy ráno u budovy školy a vyvrcholilo v dětském pražském divadle MINOR, kde se indiáni z Bystřice tváří v tvář setkali s náčelníkem Apačů, samotným Vinnetouem, a ocitli se v žáru Divokého západu. Muzikálové představení provázely indiánské písně a skutečné živé postavy se zajímavě prolínaly s loutkami. Malí bystřičtí indiáni muzikál Vinnetou aneb věčná loviště for everybody ocenili nadšeným potleskem. lách. Úspěšnost přijetí absolventů na VŠ ve školním roce 2005/2006 byla cca 90%. Nabídka: Výběr studia z pěti jazyků A, N, F, R, La. Moderní jazykové laboratoře. Dvě učebny vybavené počítači. Rychlé připojení na internet. Možnost profilace pomocí volitelných a nepovinných předmětů. Zájmové kroužky. Výuka tělesné výchovy v moderní městské sportovní hale a v přilehlém sportovním areálu. Těšíme se na shledání s Vámi. Vedení Gymnázia Bystřice n.p. Bystřičtí indiáni v Praze Z divadelního Divokého západu se po Královské cestě přesunuli až k Senátu ČR, kde je očekával pan senátor Ing. Josef Novotný. Při prohlídce Senátu žáci měli možnost nahlédnout do jednacích místností, zasednout do senátorských lavic a u mikrofonu si vyzkoušet své řečnické schopnosti. Příjemné občerstvení v budově Senátu ČR dodalo indiánům novou sílu k prohlídce Valdštejnské zahrady. Dobře naladěna a plna dojmů se indiánská výprava vracela z Prahy na Vysočinu a ještě v dalších dnech doznívaly v dětech pestré zážitky z této indiánské cesty. Pavlína Uhlířová a Marie Jirků, učitelky ZŠ TGM

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006 ROČNÍK I., SRPEN 2006, 6 400 VÝTISKŮ, ZDARMA 8/2006 Téma měsíce: Otvíráme náruč turistům strana 1 a 2 Listárna strana 4 Prohlášení k medializaci Technických služeb strana 6 Program Kulturního domu na září

Více

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko ROČNÍK IV., PROSINEC 2009, 6800 VÝTISKŮ, ZDARMA XII/2009 Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko Vyhlášení grantových programů strana 4 Srovnání nájmů a poplatků strana 4 Lidé

Více

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko ROČNÍK IV., LEDEN 2009, 6800 VÝTISKŮ, ZDARMA I /2009 Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko Novinky pro řidiče strana 4 Otevřený dopis k Hoře strana 5 Sedm osobností Bystřicka

Více

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko ROČNÍK III., BŘEZEN 2008, 6800 VÝTISKŮ, ZDARMA III/2008 Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko Výjezdní zasedání rady města strana 8 Co je nového na gymnáziu strana 11 Program

Více

Den otevřených dveří ZUŠ které se uskuteční v prostorách nové základní umělecké školy, na ulici Nádražní 615 dne 10. září 2012 v 15 hodin.

Den otevřených dveří ZUŠ které se uskuteční v prostorách nové základní umělecké školy, na ulici Nádražní 615 dne 10. září 2012 v 15 hodin. ROČNÍK VII., SRPEN 2012, 6800 VÝTISKŮ, ZDARMA VIII/2012 Otevření ZUŠ strana 1 Kulturní a sportovní akce strana 3 Zprávy z města strana 4 Školství strana 5 Kultura strana 6-8 Mikroregion Bystřicko (Blažkov,

Více

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko ROČNÍK IV., ŘÍJEN 2009, 6800 VÝTISKŮ, ZDARMA X/2009 Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko Skautské středisko KLEN informuje strana 5 Program kulturního domu strana 7 Z rady

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko ROČNÍK II., KVĚTEN 2007, 6750 VÝTISKŮ, ZDARMA V/2007 Noví zastupitelé se představují - Lenka Jobánková strana 1 a 5 Co lze spalovat a co nelze strana 5 Bystřický bigbít strana 10 a 11 Program Kulturního

Více

XI/2010 KNIHA O BYSTŘICI. Téma měsíce: Vzpomínka na Jaromíra Procházku KALENDÁŘ BYSTŘICKO 2011

XI/2010 KNIHA O BYSTŘICI. Téma měsíce: Vzpomínka na Jaromíra Procházku KALENDÁŘ BYSTŘICKO 2011 ROČNÍK V., LISTOPAD 2010, 6800 VÝTISKŮ, ZDARMA XI/2010 Složení nov zvolené rady m sta strana 1 Kulturní a sportovní akce strana 3 Složení komisí m stské rady strana 4 Vzpomínka na Jaromíra Procházku strana

Více

V/2011. Téma měsíce: NÁVŠTĚVA Z CRIMMITSCHAU

V/2011. Téma měsíce: NÁVŠTĚVA Z CRIMMITSCHAU ROČNÍK VI., KVĚTEN 2011, 6800 VÝTISKŮ, ZDARMA V/2011 Návštěva z družebního města strana 1 Kulturní a sportovní akce strana 5 Školství strana 6-9 Mikroregion Bystřicko (D. Rožínka, Lísek, Milasín, Rožná,

Více

VIII/2010. Téma měsíce: BYSTŘICKO SE PREZENTOVALO V PRAZE. Rozhovor s Karlem Pačiskou a Josefem Vojtou

VIII/2010. Téma měsíce: BYSTŘICKO SE PREZENTOVALO V PRAZE. Rozhovor s Karlem Pačiskou a Josefem Vojtou ROČNÍK V., SRPEN 2010, 6800 VÝTISKŮ, ZDARMA VIII/2010 Bystřicko se prezentovalo v Praze strana 1-2 Slévárenské sympozium 2010 strana 5 Program kulturního domu strana 8-9 Jak se mění Bystřice n. P. strana

Více

ČERVEN 2015 / ROČNÍK X. 6 950 VÝTISKŮ ZDARMA

ČERVEN 2015 / ROČNÍK X. 6 950 VÝTISKŮ ZDARMA ČERVEN 2015 / ROČNÍK X. 6 950 VÝTISKŮ ZDARMA Hřiště u základní školy TGM Na začátku června byla zahájena rekonstrukce školního hřiště u bystřické základní školy T. G. Masaryka v Tyršově ulici. Nové školní

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

kalendář akcí září 2013

kalendář akcí září 2013 kalendář akcí září 2013 1. 9. Ne Poslední šachový miniturnaj a konečné vyhodnocení (více: Pionýr) 9.00 h. 2. 9. Po Zahájení nového školního roku, zápis do družiny (více: Ze života školy) Uzávěrka prázdninové

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

Začal předvánoční čas

Začal předvánoční čas Ročník VIII Číslo 12 prosinec 2007 6,- Kč V době, kdy budete číst stránky posledního čísla letošního Kojetínského zpravodaje, bude už před radnicí na Masarykově náměstí svítit ozdobený stříbrný smrk symbol

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

POZVÁNKA. MTB závody v Otavanu. KDMS 10.6. v 10 hod. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 17 červen 2008 cena 8,- Kč

POZVÁNKA. MTB závody v Otavanu. KDMS 10.6. v 10 hod. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 17 červen 2008 cena 8,- Kč $ MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 17 červen 2008 cena 8,- Kč V pátek 23. května se v sále Kulturního domu města Soběslavi konalo slavnostní předání maturitních vysvědčení absolventům zdejšího gymnázia

Více

ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J

ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J ROČNÍK XIII ČÍSLO 4 DUBEN 2015 ZDARMA Hody hody doprovody Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný, nadáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný. Panímámo

Více

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Zpravodaj Města Litomyšle 5 5. května 2008 Ročník XVIII. Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Čelo průvodu tvořili sličné vězeňkyně ze Zahradnické školy Největší dramaturgickou novinkou v pořadí

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

prostředí Turistického informačního

prostředí Turistického informačního ROČNÍK I., BŘEZEN 2006, 6 300 VÝTISKŮ, ZDARMA 3/2006 Téma měsíce: Otevření Turistického informačního centra Uzavírky komunikací strana 4 Program Kulturního domu strana 11 Najde se jantarová komnata v Rožné?

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

O slavnostech nás čeká i radniční noc

O slavnostech nás čeká i radniční noc květen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 10. května 2013 O slavnostech nás čeká i radniční noc Koncert kapely Charlie Straight, Yo Yo Bandu nebo Xindla X, tradiční

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

(foto Jitka Kadeřábková)

(foto Jitka Kadeřábková) 1 (foto Jitka Kadeřábková) kalendář akcí březen 2012 1. 3. Čt Mateřské centrum 8.30-11.30 h. Schůzka Klubu vojenských důchodců (více: KS) 15.30 h. Rybářský kroužek 16.30 h. 2. 3. Pá Schůzka šachového oddílu

Více

LEKCE SMÍCHU A ZPĚVU ANEB HUMOR A MUZIKÁL. číslo 7 / červenec 2012. Otevření koupaliště Kaplice 30. 6. Olympiáda v Kaplici

LEKCE SMÍCHU A ZPĚVU ANEB HUMOR A MUZIKÁL. číslo 7 / červenec 2012. Otevření koupaliště Kaplice 30. 6. Olympiáda v Kaplici Ročník XVI ZDARMA číslo 7 / červenec 2012 skok vysoký a hod míčkem. V kategorii starších žáků 2 zlaté medaile ve skoku dalekém i vysokém vybojoval František Cais (ZŠ Fantova). Celkové pořadí škol, které

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE BŘEZEN 2015 XVIII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM,

Více

Vánoční strom na Riegrově náměstí se rozzáří na první adventní neděli

Vánoční strom na Riegrově náměstí se rozzáří na první adventní neděli Ročník XXI. Číslo 12 Prosinec 2013 Informační měsíčník občanů Semilska Vánoční strom na Riegrově náměstí se rozzáří na první adventní neděli První adventní neděle 1. prosince bude v Semilech po roce opět

Více