260 let vzdělávání v Panské

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "260 let vzdělávání v Panské"

Transkript

1 260 let vzdělávání v Panské 2015 Jiří Machač

2 Obsah 1 Budova bývalého piaristického gymnázia (Panská ulice) František Křížík Piaristé Jan Malýpert Amerlingův státní mužský učitelský ústav Historie střední průmyslové školy 5 3 Stručná historie v datech Vznik a vývoj průmyslových škol Vznik elektrotechnických průmyslových škol Vznik Střední průmyslové školy spojové techniky Vznik Střední průmyslové školy filmové Použité zdroje 11 1

3 1 Budova bývalého piaristického gymnázia (Panská ulice) Historie školy, respektive její budovy je velice bohatá. Prostory, kde se nyní škola nachází, jsou doslova prosyceny vzděláváním a to již více než 260 let. 1.1 František Křížík Škola v Panské ulici vychovala mnoho významných lidí. Vynálezce a podnikatel František Křížík často vzpomínal, jak jednoho dne maminka naložila na záda peřiny, František se chopil kufru a pěšky putovali z Plánice u Klatov, kde se Křižík narodil, pěšky do Prahy. První den došli do Plzně, kde přenocovali, druhého dne přerušili cestu v Rokycanech u příbuzných a teprve třetího dne svého putování se dostali do Prahy. Bydlel na Karlově a odtud chodil, pochopitelně zase pěšky, do školy v Panské. 1.2 Piaristé Budova školy v Panské ulici je součástí bývalého piaristického gymnázia. Kdysi byla součástí velkého areálu kláštera (Obrázek 2). Zasloužil se o to piaristický řád, který se sem přestěhoval z Celetné ulice [5]. V Panské ulici provozovali pražské piaristické gymnázium, tedy přesněji nižší gymnázium a elementární školu (Obrázek 1). Piaristé byli příslušníci Řádu chudobných řeholních kleriků Matky Boží zbožných škol (Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum) [2]. Prefektem řádu byl známý Gelasius Dobner [4]. Obrázek 1: Nápis nad průčelím vchodu v Panské ulici 1.3 Jan Malýpert Od 50. let 19. století zde našly sídlo i česká vyšší reálka, česká hlavní škola, německá hlavní škola a tělocvičný ústav Jana Malýpetra, později známý jako Sokol, ve kterém se Malýpetr stal jejím prvním cvičitelem [6]. 2

4 Obrázek 2: Pohled na Kostel Svatého kříže (ulice Panská a Na příkopě) Tuto instituci připomíná pamětní deska na budově školy (Obrázek 3). Od školního roku bylo gymnázium definitivně předáno do světské správy [1]. Obrázek 3: Pamětní deska Sokola na budově školy 1.4 Amerlingův státní mužský učitelský ústav Z posledních významných pedagogických institucí ve školní budově nelze nevzpomenout Amerlingův státní mužský učitelský ústav, který v budově školy působil plných sto let až do roku V tomto roce, přesně 9. dubna 1948, byl zákonem Národního shromáždění Československé republiky zrušen. V tomto zákoně se praví: Učitelé všech stupňů škol (mimo vysoké školy) se vzdělávají na pedagogických fakultách. Za sto let svého působení vychoval učitelů (Obrázek 4). 3

5 Obrázek 4: Pamětní deska Amerlingova ústavu na budově školy 4

6 2 Historie střední průmyslové školy Současná podoba a název školy se datuje do roku 1982 a to spojením 1. Střední průmyslové školy spojové techniky (založena roku 1952) a 2. Střední průmyslové školy filmové (založena roku 1950). První větev se datuje od roku 1952, kdy vzniká Vyšší průmyslová škola sdělovací techniky v Praze 6 ve Wolkerově ulici č. 40. V roce 1953 se škola stěhuje do svého současného místa do ulice Panská v Praze 1 (Obrázek 5). Obrázek 5: Průčelí dvora a budovy v Panské ulici v roce 1953 Tehdy se škola jmenovala 3. průmyslová škola elektrotechnická v Praze 1. V roce 1957 došlo k jejímu přejmenování na Vyšší průmyslovou školu slaboproudé techniky. V roce 1982 se škola se spojuje se Střední průmyslovou školou filmovou v Čimelicích (Obrázek 6) a definitivně mění svůj název na Střední průmyslová škola sdělovací techniky. Druhá větev se datuje od roku 1950, kdy je rozhodnutím předsednictva vlády zřízena Střední průmyslová školy filmová, která byla provizorně umístěna v Klánovicích u Prahy. 15. února 1952 již byla výuka zahájena v Čimelicích u Písku. Škola měla tehdy tři oddělení technické, produkční a chemické. V roce 1954 opouštějí školu první maturanti. V roce 1955 mění svůj název na Vyšší filmovou školu a v roce 1959 na Střední průmyslovou školu filmovou. V roce 1965 je zrušeno chemické oddělení. V roce 1982 se škola spojuje se Střední průmyslovou školou spojové techniky. O tohoto roku (1982) nese škola svůj současný název i působiště Střední průmyslová škola sdělovací techniky v Panské ulici. Toto geografické umístění se stalo pro školu jakýmsi synonymem každý, kdo zde studoval nenazve školu jinak než Panská nebo škola v Panské. I webové stránky toto nesou ve svém názvu Pro úplnost dlužno dodat, že i historie školních webových stránek je dlouhá datuje se k 26. září 1997, kdy byla zaregistrována do- 5

7 Obrázek 6: Budova Střední průmyslové školy filmové v Čimelicích ména panska.cz. Již následujícího roku provozuje škola své vlastní webové stránky jako jedna z prvních středních škol v ČR. Jako první škola v Praze zahajuje v roce 1994 výuku nového studijního oboru Technické lyceum. Tímto oborem úspěšně navázala na tradici reálných gymnázií (gymnázia bez výuky klasických jazyků s důrazem na přírodovědné předměty). 6

8 Obrázek 7: Průčelí dvora v Panské ulici v roce

9 8 Obrázek 8: Průčelí dvora v Panské ulici v roce 1958 a 2008

10 3 Stručná historie v datech 3.1 Vznik a vývoj průmyslových škol V 17. století začínal vývoj hromadné výroby, který vyžadoval potřebu kvalifikovaných odborníků. S tím souvisel problém jejich vývoje a výchovy. První kurzy a školy byly pořádány pro tkalce, včelaře a další profese V Praze zřízeno první české stavovské technické učiliště Založena Jednota k povzbuzení průmyslu v Čechách Založena První česká průmyslová škola na Zbraslavi V Praze v místnostech Jednoty v Havelském klášteře byla založena nedělní oboujazyčná škola Jednota zřizuje v budově české reálky v Panské ulici nedělní a večerní reformovanou průmyslovou školu Škola zahájila vyučování ve vlastní budově u kostela sv. Jakuba Škola přechází do vlastnictví státu Stěhování do novostavby v nynější ulici Karolíny Světlé. Škola byla česko-německá Povoleno vyučování v češtině pro první ročníky. 3.2 Vznik elektrotechnických průmyslových škol 1900 V dílnách průmyslové školy bylo zavedeno elektrické světlo; vláda schválila návrh zřízení elektrotechnického oddělení Žáci na Vyšší strojnické škole byli ve čtvrtém ročníku rozděleni na dvě skupiny: strojnickou a elektrotechnickou, pro praktické vyučování byla zařízena laboratoř a zkušební stanice V Preslově ulici se začalo s přípravnými pracemi stavby dvoupatrové budovy Státní průmyslové školy na Smíchově Ve Státní průmyslové školy na Smíchově bylo zahájeno vyučování. Škola měla tyto obory: strojnický, elektrotechnický (první v Rakousku) a stavitelský Po vypuknutí I. světové války v roce 1914 byla budova smíchovské školy zabrána pro vojenskou nemocnici, vyučování bylo převedeno do budovy První státní průmyslové školy v Praxe 1, ředitelem se stává Ing. Josef Trůneček V novém svobodném státě se začalo opět vyučovat v budově na Smíchově Byla otevřena Vyšší elektrotechnická škola se čtyřmi ročníky Mistrovská škola stavební byla přeložena na Průmyslovou školu do Prahy 1, na Smíchov přešly paralelky vyšší průmyslové školy strojnické. Tím se stala průmyslová škola na Smíchově úplnou školou strojnickou a elektrotechnickou Na podzim se rozdělila smíchovská průmyslová škola na Druhou státní průmyslovou školu strojnickou, která zůstala v původní budově na Smíchově, a na státní průmyslovou školu elektrotechnickou, která se přestěhovala do budovy bývalého strojnického gymnázia Na příkopě. Škola měla oddělení: silnoproudá slaboproudá oddělení pro absolventy mistrovských škol. Na mistrovské škole vznikla obdobná oddělení. 9

11 3.3 Vznik Střední průmyslové školy spojové techniky 1952 Vznikla Vyšší průmyslová škola sdělovací techniky v Praze 6 ve Wolkerově ulici č Škola se přestěhovala do Panské ulice č. p Škola se jmenovala 3. průmyslová škola elektrotechnická v Praze 1. Ředitelem se stal prof. Karel Němeček (zůstal ve funkci do roku 1959) Přejmenování školy na Vyšší průmyslovou školu slaboproudé techniky V ředitelské funkci působí prof. Emanuel Psota (zůstal ve funkci do roku 1966) Přejmenování školy na Střední průmyslovou školu spojové techniky Škola se spojuje se Střední průmyslovou školou filmovou v Čimelicích a definitivně mění svůj název na Střední průmyslová škola sdělovací techniky Zahájena výuka nového studijního oboru Technické lyceum jako první škola v Praze jsme tímto oborem (s poněkud jiným názvem) úspěšně navázali na tradici reálných gymnázií. 3.4 Vznik Střední průmyslové školy filmové 1950 Zřízena rozhodnutím předsednictva vlády. Provizorně umístěna v Klánovicích u Prahy února zahájena výuka v Čimelicích u Písku. Škola má tři oddělení technické, produkční a chemické První maturity Změna názvu na Vyšší filmová škola Změna názvu na Střední průmyslová škola filmová Zrušeno chemické oddělení Zahájena výuka podle nových osnov Spojení se Střední průmyslovou školou spojové techniky. 10

12 Použité zdroje [1] Atlas Česka. Budova bývalého piaristického gymnázia (Panská ulice) [online]. Dostupné z: budova-byvaleho-piaristickeho-gymnazia-panska-ulice [2] iencyklopedie. Piaristé [online]. Dostupné z: [3] Jubilejní almanach Amerlingova státního mužského učitelského ústavu. Praha, [4] Salesiáni Dona Boska. Kostel Svatého Kříže [online]. Dostupné z: svkriz/church.html [5] Týdeník Rozhlas. Fronta na vzdělání roku 1752 [online]. Dostupné z: radioservis-as.cz/archiv02/4502/45tipy2.htm [6] Wikipedie. Jan Malýpetr [online]. Dostupné z: C3%BDpetr 11

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

Stručná historie gymnaziálního vzdělávání na Mladoboleslavsku

Stručná historie gymnaziálního vzdělávání na Mladoboleslavsku Stručná historie gymnaziálního vzdělávání na Mladoboleslavsku Kosmonoská éra 1688 až 1784 Mladoboleslavsko se ještě dlouho po bělohorské katastrofě nemohlo vzpamatovat z utrpěných ran. Úpadek v oblasti

Více

Historie odborného školství ve Zlíně v letech 1945 1989. Ing. Šárka Prokopová, DiS.

Historie odborného školství ve Zlíně v letech 1945 1989. Ing. Šárka Prokopová, DiS. Historie odborného školství ve Zlíně v letech 1945 1989 Ing. Šárka Prokopová, DiS. Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Předmětem mé bakalářské práce je zmapování vývoje středních odborných škol ve Zlíně,

Více

Almanach MSŠCH Praha 50 LET CHEMICKÉ PRŮMYSLOVKY V KŘEMENCOVĚ ULICI V PRAZE 1952 2002

Almanach MSŠCH Praha 50 LET CHEMICKÉ PRŮMYSLOVKY V KŘEMENCOVĚ ULICI V PRAZE 1952 2002 50 LET CHEMICKÉ PRŮMYSLOVKY V KŘEMENCOVĚ ULICI V PRAZE 1952 2002 Masarykova střední škola chemická v Praze 2002 1 2002 MSŠCH Praha 2 Chemikové jsou prazvláštní třída smrtelníků, kteréž jakýsi nesmrtelný

Více

Historie školy, typy studia

Historie školy, typy studia Historie školy, typy studia Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku (SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku) je organizační součástí Hasičského záchranného

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC. Vývoj a současný stav školství a vzdělávací infrastruktury v Zlínském kraji

UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC. Vývoj a současný stav školství a vzdělávací infrastruktury v Zlínském kraji UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC FAKULTA PŘÍRODOVĚDECKÁ Katedra geografie Jan ŠMÍD Vývoj a současný stav školství a vzdělávací infrastruktury v Zlínském kraji Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel Ptáček,

Více

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA VZNIK A VÝVOJ V LETECH 1718 1945

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA VZNIK A VÝVOJ V LETECH 1718 1945 STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA VZNIK A VÝVOJ V LETECH 1718 1945 Eva Sošková Státní technická knihovna e.soskova@stk.cz Státní technická knihovna (STK) patří k nejvýznamnějším českým technickým knihovnám. Shromažďuje

Více

Historie školní budovy. ZŠ Jungmannovy sady. Mělník

Historie školní budovy. ZŠ Jungmannovy sady. Mělník Historie školní budovy ZŠ Jungmannovy sady Mělník Autorka: Alena Horňáková a žáci 9. ročníku ve šk. roce 2008/2009 (Blažková Karolína, Gibalová Klára, Horáková Jana, Kulhánek Filip, Kutáčová Linda, Pospíchalová

Více

POUTNICKÝ PAS České Budějovice. Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice

POUTNICKÝ PAS České Budějovice. Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice POUTNICKÝ PAS České Budějovice Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice 1 Kostel Panny Marie Růžencové Žižkova třída 250/4, 370 01 České Budějovice 2 Klášterní kostel Obětování

Více

Z historie budovy gymnázia v České 64, České Budějovice Antonín Sekyrka

Z historie budovy gymnázia v České 64, České Budějovice Antonín Sekyrka Z historie budovy gymnázia v České 64, České Budějovice Antonín Sekyrka Projekt oslav výročí školy je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Investice do vaší budoucnosti.

Více

Instrukce pro sestavení rozpočtu školy z roku 1911; (soa)

Instrukce pro sestavení rozpočtu školy z roku 1911; (soa) ALMANACH Instrukce pro sestavení rozpočtu školy z roku 1911; (soa) Almanach Střední průmyslové školy stavební v Českých Budějovicích 1910-2010 Vážení absolventi, učitelé a další přátelé Střední průmyslové

Více

Historie gymnázia olympijských nadějí

Historie gymnázia olympijských nadějí JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Historie gymnázia olympijských nadějí Autor práce: Martin Rozhoň Vedoucí práce: doc. PaedDr. Jan Štumbauer

Více

Čteníčko. o historii rousínovského školství. (též několik perliček navíc)

Čteníčko. o historii rousínovského školství. (též několik perliček navíc) Čteníčko o historii rousínovského školství (též několik perliček navíc) Co všechno dokázalo zaujmout, viďte? Jak zmizelo vodnické povolání (1975) OBECNÉ A MĚŠŤANSKÉ ŠKOLY V ROUSÍNOVĚ Škola v Novém Rousínově

Více

Bakalářská práce. Vývoj školské správy na našem území

Bakalářská práce. Vývoj školské správy na našem území Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor: Veřejná správa Katedra dějin státu a práva Bakalářská práce Vývoj školské správy na našem území Luboš Chmelík 2009/2010 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem

Více

ALMANACH. Písek, Karla Čapka 402. Motto: Sem, vzpomínko věrná má, slétni ku břehům otavských vod a dnové aţ zaplanou letní, sem kytičku pozdravů shoď.

ALMANACH. Písek, Karla Čapka 402. Motto: Sem, vzpomínko věrná má, slétni ku břehům otavských vod a dnové aţ zaplanou letní, sem kytičku pozdravů shoď. 1941 2001 Motto: Sem, vzpomínko věrná má, slétni ku břehům otavských vod a dnové aţ zaplanou letní, sem kytičku pozdravů shoď. Tu v lesy kolem hoch zapadal rád a k harfě Otavy ladíval sen, aspoň, má vzpomínko,

Více

Sport na ČVUT kdysi a dnes

Sport na ČVUT kdysi a dnes Sport na ČVUT kdysi a dnes PaedDr. Zdeněk Valjent, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze 2012 Publikace byla vydána při příležitosti výročí 60 let existence katedry tělesné výchovy Českého vysokého

Více

100 LET (1912 2012) MILÁ ŠKOLO,

100 LET (1912 2012) MILÁ ŠKOLO, Vážení přátelé, kolegyně, kolegové, milí absolventi, žáci a příznivci školy, držíte v rukou almanach vydaný u příležitosti oslav 100. výročí založení naší školy, ve kterém Vás chceme stručně seznámit se

Více

Strana 1 z 104. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Strana 1 z 104. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Strana 1 z 104 OBSAH 1. Základní údaje o škole 03 2. Management školy 04 3. Naše škola 05 4. Filozofie školy 05 5. Charakteristika školy 06 6. Historie školy 09 7. Přehled nejznámějších absolventů školy

Více

Církevní školství v České republice

Církevní školství v České republice Církevní školství v České republice Zdeňka Dohnalová, FF MU, pedagogika Církevní školství v České republice 45 Úvod Otázka církevního školství v České republice stála po dlouhá desetiletí na pokraji zájmu

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

U N I V E R Z I T A K A R L O V A

U N I V E R Z I T A K A R L O V A U N I V E R Z I T A K A R L O V A Pedagogická fakulta ÚSTAV PROFESNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ Centrum školského managementu Církevní škola z pohledu řídícího pracovníka a z pohledu na personalistiku

Více

VÝZNAMNÝ RYCHNOVSKÝ PIARISTA ŘÁDOVÝ PROVINCIÁL P. FRANTIŠEK FRIESE A S. GERARDO

VÝZNAMNÝ RYCHNOVSKÝ PIARISTA ŘÁDOVÝ PROVINCIÁL P. FRANTIŠEK FRIESE A S. GERARDO VÝZNAMNÝ RYCHNOVSKÝ PIARISTA ŘÁDOVÝ PROVINCIÁL P. FRANTIŠEK FRIESE A S. GERARDO Václav Bartůšek 2007 MGOH RYCHNOV N. KN., ISSN 0475 0640 Národní archiv Praha, Archivní 4, 140 00 Praha 4 Chodovec, e mail:

Více

Středoškolská technika 2011 LOKALITA PRAŽAČKA DO R. 1945

Středoškolská technika 2011 LOKALITA PRAŽAČKA DO R. 1945 Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT LOKALITA PRAŽAČKA DO R. 1945 Ivana Tyglová Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 23, Praha 3 1 Maturitní práce z dějepisu

Více

150 let Střední školy zemědělské Přerov Historie a současnost

150 let Střední školy zemědělské Přerov Historie a současnost 150 let Střední školy zemědělské Přerov Historie a současnost Vzniku a založení zemědělské školy v Přerově předcházelo společenské dění, kdy v druhé polovině šedesátých let 19. století vznikaly hospodářské

Více

Střípky z historie školy

Střípky z historie školy Příbram, květen 2005 Střípky z historie školy Cechenhaus Místo, kde se horníci před započetím práce sešli, modlili se a zpívali, pak byla čtena jejich jména a zaznamenáváni ti, kteří do práci přišli i

Více

ALMANACH Střední průmyslové školy Emila Kolbena v Rakovníku 1883-2013

ALMANACH Střední průmyslové školy Emila Kolbena v Rakovníku 1883-2013 ALMANACH Střední průmyslové školy Emila Kolbena v Rakovníku 1883-2013 Tato publikace byla vydána v červnu 2013 při příležitosti 130 let technického školství v Rakovníku. Dr.h.c. Ing. Emil Kolben 1. listopadu

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Diplomová práce Dějiny školství ve Frýdku-Místku Autor: Bc. Radka Kulhánková Vedoucí práce: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. Olomouc

Více

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Zdeňka Říhová Vedoucí práce: PhDr. Jan Kilián, Ph.D. Plzeň 2013 Prohlašuji,

Více

Ošetřovatelství na počátku 20. století. Bc. Petra Podrazilová, DiS. ÚZS TUL petra.podrazilova@tul.cz

Ošetřovatelství na počátku 20. století. Bc. Petra Podrazilová, DiS. ÚZS TUL petra.podrazilova@tul.cz Ošetřovatelství na počátku 20. století Bc. Petra Podrazilová, DiS. ÚZS TUL petra.podrazilova@tul.cz Rakousko - Uhersko Oficiální název: V Říšské radě zastoupená království a země a Země svaté Štěpánské

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Udělování vědeckých a vědecko-pedagogických titulů od roku 1918 do roku 1990

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Udělování vědeckých a vědecko-pedagogických titulů od roku 1918 do roku 1990 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Udělování vědeckých a vědecko-pedagogických titulů od roku 1918 do roku 1990 Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kristýna Štosová

Více