HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 21 / LEDEN 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / LEDEN 2015"

Transkript

1 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 21 / LEDEN 2015 Foto: Marie Zdeňková Pocta Antonínu Švehlovi str. 15

2 2 HLASATEL / LEDEN 2015 HLASATEL ročník 21 leden ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 4 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 16 ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH MĚCHOLUPECH 33 KŘÍŽOVKA 34 INZERCE VYDAVATEL: ÚMČ Praha 15 Boloňská 478/ Praha 10 IČ: REDAKCE: APP MEDIA s.r.o. Klimentská 1216/ Praha 1 Barbora Šterclová M: Vybrali jsme pro Vás: str. 4 str. 8 str. 10 str. 15 Zasedání Zastupitelstva Čínská delegace navštívila Prahu 15 Víceúrovňové parkoviště v Milánské ulici Pamětní deska Antonína Švehly PŘÍJEM INZERCE: M: E: DISTRIBUCE: Adresná distribuce APP MEDIA s.r.o. Stojany ÚMČ Praha 15 NÁKLAD: výtisků TOTO ČÍSLO VYŠLO: Příští číslo vyjde Uzávěrka str. 16 str. 18 str. 19 Rozhovor s ředitelem Akademie pro seniory Bc. Jiřím Stárkem Mistrovství ČR v moderní gymnastice Nový judistický oddíl Nevyžádané podklady se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo upravit či zkracovat došlé podklady. Za věcnou správnost podkladů odpovídají autoři a současně prohlašují, že jsou oprávněni tyto podklady používat. Připomínky k distribuci časopisu Hlasatel pište na nebo volejte str. 24 Program CSOP Registrováno odborem kultury Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1. Registrační značka MK ČR E 12172

3 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 3 VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ, stojíme na prahu nového roku a osobně jsem velmi potěšen, že vám také touto cestou mohu popřát především pevné zdraví, aby vás provázelo štěstí, radost a úspěchy v osobním i profesním životě, zkrátka, aby rok 2015 byl pro vás rokem úspěšným! Máme za sebou krásný čas, kdy se naskytlo mnoho příležitostí setkat se nejen při adventních akcích, které jsme pro vás připravili, a to i přes nemalou časovou tíseň, jež nás v prvních týdnech působení na radnici provázela. Odměnou nám byla vaše hojná účast. Pro spoustu rodičů byl jistě úžasný pocit vidět a slyšet na vánočním pódiu účinkovat své šikovné děti, a potlesk pro ně zahřál také ty, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravách s cílem zpříjemnit nám všem období adventu. Nejen program na pódiu, ale také prodejní stánky s vánoční tematikou a občerstvením, tuto sváteční atmosféru skvěle doplnily. Velký dík však patří především vám všem za to, že jste přišli a strávili společně sváteční chvíle. Dny svátků ale uplynuly a nyní před námi stojí velká výzva. Ano, budeme poctivě pracovat, aby se nám na naší Patnáctce dobře žilo! Milan Wenzl starosta

4 4 HLASATEL / LEDEN 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Srdečně zveme občany Hostivaře a Horních Měcholup na další jednání zastupitelů naší městské části, které se uskuteční ve středu 28. ledna 2015 v Kulturním centru Varta v Boloňské ulici. Program jednání, další příslušné materiály a následně i přijatá usnesení naleznete na úřední desce a internetových stránkách rámci záměru více otevřít zasedání zastupitelstva veřejnosti přijalo nové vedení radnice několik V organizačních opatření, která jsou v jiných městských částech dlouho zavedená a osvědčená, ale u nás dosud chyběla. Na lednové schůzi bude rovněž předložen ke schválení nový jednací řád zastupitelstva, který umožní občanům městské části lepší vhled do záležitostí správy městské části. uzasedání zastupitelstva nově začínají v hod., tedy o dvě hodiny později než dosud, aby občané měli větší příležitost zúčastnit se uvýsledky hlasování k usnesením jsou zaznamenávány po jménech zastupitelů, aby bylo vždy snadno dohledatelné, kdo jak hlasoval uz jednání zastupitelstva je pořizován audiovizuální záznam uusnesení zastupitelstva jsou zveřejňována jednotlivě a formou otevřených dat, nikoliv v nekonečném naskenovaném souboru umateriály pro jednání zastupitelstva budou k dispozici také veřejnosti sedm dní před zasedáním uobčané budou moci vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným bodům programu vždy na začátku rozpravy, aby zastupitelé mohli vzít jejich podněty v potaz uv programu každého zasedání zastupitelstva bude zařazen bod Interpelace občanů, aby se zdejší obyvatelé mohli svobodně ptát radních a zastupitelů na cokoliv z jejich činnosti uprvní část interpelací občanů bude mít pevně zakotvený preferenční čas od do hod., další budou následovat jako poslední bod programu u občanem, který může na jednání zastupitelstva přednášet stanoviska a interpelace, myslíme nově také každého, kdo v naší městské části žije, i když zde třeba nemá trvalé bydliště 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha od hod. KC Varta, Boloňská 310, Horní Měcholupy

5 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 5 P rvní adventní neděli jsme slavnostním rozsvícením našeho vánočního stromku rozzářili na Veronském náměstí úsměvy na dětských tvářích. Letos je vánoční stromek ještě takové stromečkové mimino, ale věříme, že se mu bude dařit a vyroste z něj krásný a silný strom, tak, jak mu to popřál starosta p. Wenzl. Přátelským odpolednem nás provázel Josef Melen, který doladil vánoční atmosféru nejen svou písní Hvězda přání, ale především podporou charitativního projektu Život dětem. Na pódiu se představily Stařenky, country skupina Schovanek zakladatelek, kterým léta neubrala na šarmu a elánu. Zahanbit se ale nedaly ani děti z našich základních škol, a to jak ve zpěvu a tanci, tak ve hře na hudební nástroj. Zazpívat přišel i David Bouša, současná muzikálová hvězda, a časem zpět nás posunulo vystoupení Adély Zejfartové a Sunny Swing tria. Atrakcí pro děti byla i středověká kovárna, odkud si všichni mohli odnést na památku vlastnoručně vykovaný hřebíček pro štěstí. Velký dík patří i spolku Baráčníků, kteří zajišťovali stánek s občerstvením, a ostatním prodejcům, kteří navodili svými výrobky a vůní tu správnou vánoční atmosféru. ČAS PŘÍJEMNÝCH SETKÁVÁNÍ

6 6 HLASATEL / LEDEN 2015 Další týden se rozzářil i strom v Hostivaři v ulici Plukovníka Mráze a opět nechyběly stánky, živá hudba a děti a přátelská setkání.

7 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 7 Foto: Marie Zdeňková Předposlední adventní neděli jsme zavítali opět do Hostivaře, tentokrát ke kostelu Stětí sv. Jana Křtitele, kde si děti mohly vyrobit adventní svícny. Ve slavnostní atmosféře kostela nám zazpíval sbor Bach Collegium Praha adventní roráty a všichni se vydali na Cestu světel. Na závěr jsme si zazpívali s hudebním tělesem Modrá synkopa známou skladbu Purpura a rozsvícení stromku požehnal pan farář. Krásný vánoční čas všem lidem dobré vůle.

8 8 HLASATEL / LEDEN 2015 DELEGACE Z ČÍNSKÉ PROVINCIE ŠAN-TUNG, LEŽÍCÍ VE VÝCHODNÍ ČÍNĚ, NAVŠTÍVILA PATNÁCTKU Na třídenní návštěvu hlavního města Prahy přijela delegace z čínské provincie Šan-tung, z hlavního města Jinan, a to ve dnech První den delegaci vedenou místostarostou obce Jinan, panem Sun Xiaogangem, přijal na Úřadě městské části Praha 15 starosta městské části Milan Wenzl společně s ostatními členy rady a s tajemníkem úřadu Robinem Tampou. Obě zúčastněné strany vzájemně představily svá území a bavily se o možnostech budoucí vzájemné spolupráce. Čínská delegace má zájem o navýšení návštěvnosti Číny z naší strany, dále o výměnu informací a zkušeností jak v oblasti veřejné správy a samosprávy, tak i o možnostech výměnných pobytů našich studentů a členů sportovních klubů. S čínskou delegací pan starosta podepsal memorandum o vzájemné spolupráci a přislíbil aktivní činnost v navázání dlouhodobého partnerského vztahu. V dalších dnech čínská delegace navštívila adventní trhy na Staroměstském náměstí a vypravila se za krásami Karlovarského kraje. Foto: Marie Zdeňková

9 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 9 SPOLUPRÁCE S DOBROVOLNÍKY Z PROJEKTU NA DEN Dne proběhla v CSOP Praha 15 na sociálně ošetřovatelském úseku Parmská 390 již druhá společná dobrovolnická akce v rámci projektu Na den, pořádaná se Sdružením dobrovolných aktivit INEX- SDA, jehož jsme partnerskou organizací. Naše uživatele navštívilo pět dobrovolníků, kteří s nimi strávili příjemný den plný zábavy a vzájemného poznávání. V dopoledních hodinách se dobrovolníci seznamovali s naším zařízením a věnovali se imobilním uživatelům na pokojích. Odpoledne se sešli s ostatními uživateli ve společenské místnosti, kde probíhal předem připravený program hraní společenských her. Největší úspěch měla desková hra Hadi a žebříky, při které se všichni účastníci velmi bavili. I my samotní jsme byli překvapeni, jakou soutěživostí a zápalem do hry senioři překypovali. Během dne jsme i my, zaměstnanci, s dobrovolníky našli prostor k vzájemné výměně informací, zkušeností a domluvě další spolupráce. Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc a krásný den nejen pro naše seniory a doufáme, že se co nejdříve opět sejdeme při podobné akci. Alena Semanská vedoucí sociálně ošetřovatelského úseku

10 10 HLASATEL / LEDEN 2015 VÍCEÚROVŇOVÉ PARKOVIŠTĚ V MILÁNSKÉ NEBUDE Nová Rada městské části Praha 15 (ANO 2011, Patnáctka náš domov a ČSSD) se rozhodla, že nebude pokračovat v přípravách výstavby dvoupodlažního parkoviště před domem čp v Milánské ulici, kterou naplánovalo předchozí vedení radnice. Podle svého usnesení rada již nevyzve zhotovitele projektové dokumentace, aby ve věci stavby podal žádost o vydání územního rozhodnutí, a naopak s ním zahájí jednání o ukončení smlouvy dohodou. Práce na realizaci parkoviště zastavujeme ve chvíli, kdy už bylo na projektování vynaloženo zhruba 2,6 mil. Kč, přestože se minulým představitelům městské části nepodařilo získat stoprocentní souhlas dotčených Společenství vlastníků bytových jednotek, jak se sami zavázali. I z tohoto důvodu považujeme navržený projekt za kontroverzní, a jeho zrušením chceme městské části ušetřit cca 3 mil. Kč z dalšího plnění předmětné smlouvy. Se stavbou ovšem nesouhlasíme ani kvůli jeho předpokládané ekonomické náročnosti včetně dalších možných výdajů z rozpočtu městské části. Avizované náklady na stavbu by dosáhly nejméně 100 mil. Kč. Pokud měl tento záměr realizovat soukromý investor bez významného přispění Prahy 15, je vyloučené, aby se mu vložené prostředky vrátily pouze prodejem či pronájmem 160 parkovacích míst, které měly vzniknout v podzemním podlaží parkoviště. Každé místo by se totiž muselo prodávat za nejméně 600 tis. Kč, nebo při pronájmu za cenu v místě obvyklou by musel mít investor trpělivost přibližně 40 let. Zdá se tedy nevyhnutelné, že občané by nakonec čelili tlaku na zpoplatnění současné nekryté parkovací plochy, která měla být vyzdvižena na úroveň rampy. Nepřijatelná je pro nás i očekávaná zátěž, kterou by tato rozsáhlá stavba představovala pro životní podmínky v jejím okolí včetně nutnosti zajistit desítkám obyvatel náhradní parkování během výstavby, která měla trvat nejméně jeden rok. Problémy s parkováním v Praze 15 chce nová koalice řešit především lokálním zlepšováním organizace a zpřístupnění stávajících parkovacích ploch. Zde například v nedalekých podzemních garážích bytového komplexu na Veronském náměstí ve vlastnictví naší městské části existuje volná parkovací kapacita prakticky ve stejném objemu, jaký byl iniciován prostřednictvím víceúrovňového parkoviště v Milánské ulici. 160 volných, byť placených míst máme ihned k dispozici, navíc ve správě Prahy 15, proč bychom jiných 160 míst, stejně nebo dokonce štědřeji placených soukromému subjektu, měli s uvedenými obtížemi nechat stavět jen o kousek dál? Marcel Pencák zástupce starosty pro územní rozvoj a dopravu

11 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 11 NABÍDKA PARKOVÁNÍ NA VERONSKÉM NÁMĚSTÍ Foto: Marie Zdeňková Dovolujeme si upozornit občany městské části na možnost využití volných garážových stání pod bytovým komplexem na Veronském náměstí. současné době je v objektu, který patří naší V městské části, neobsazeno celkem asi 160 parkovacích míst v obou podzemních patrech. Volná místa pro parkování automobilů mají výměru 12 15,9 m 2, pro motocykly od 3,75 do 9,9 m 2. Garážová stání jsou temperována a pod trvalým uzavřením s tím, že každý nájemce garážového stání obdrží magnetickou kartu pro otevírání vjezdových vrat. Současná výše nájemného činí 836 Kč/m 2 /rok + DPH 21 %, což pro automobily představuje podle výměry částku od do Kč za měsíc. Vedení radnice navíc uvažuje o zvýhodněných nabídkách pro dlouhodobé nájemce a o sdruženém rodinném parkování, na druhou stranu chce nájemcům umožnit přibírání krátkodobého parkování pro návštěvy. SPECIÁLNÍ NABÍDKA: Vyzkoušejte si parkování v podzemních garážích na Veronském náměstí v náročném zimním období! Městská část Praha 15 Vám nabízí krátkodobý pronájem míst na únor a březen 2015 za zvýhodněnou měsíční cenu 416 Kč + DPH 21 % za jedno parkovací stání. Ochráníte tak svůj vůz, otestujete kvalitu poskytovaných služeb a zhodnotíte docházkovou vzdálenost ze svého domova. V případě zájmu prosím kontaktujte pí. Ditu Blabolovou z úřadu městské části tel.:

12 12 HLASATEL / LEDEN 2015 HARMONOGRAM PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNERŮ NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD LEDEN ČERVEN 2015 Na předem určené stanoviště bude kontejner přistaven na vymezený časový úsek, přičemž po celou tuto dobu bude přítomen pracovník svozové firmy, který bude ukládání odpadu organizovat a zároveň dohlížet, aby do kontejneru nebyly vhazovány nežádoucí odpady. Do kontejnerů lze odkládat pouze domovní odpad, např. nábytek, kovové odpady, zdravotní techniku, podlahové krytiny, zrcadla, sportovní náčiní apod. Službu bude zajišťovat svozová firma Pražské služby a. s. Služba je hrazena z prostředků Magistrátu hl. m. Prahy. Kontejnery NEJSOU určeny pro odkládání: u skla, papíru, plastů, nápoj. kartonů, pro které slouží sběrové nádoby na tříděný odpad u stavebního odpadu, který lze odevzdat do sběrných dvorů v ulici Za Zastávkou č. 3 v Dolních Měcholupech (areál Mahrla), v Teplárenské ul. č. 5 v Kyjích, v Bečovské ul. č. 939 v Uhříněvsi, v Bartůňkově ul. č. 711 na Chodově či do jiného sběrného dvora hl. m. Prahy (max. 1 m 3 ) u nebezpečného odpadu (např. různé chemikálie a barvy včetně jejich obalů, baterie, olověné akumulátory, zářivky, odpad ropných látek apod.), jehož sběr je organizován samostatně formou mobilního sběru nebo jej lze odevzdat např. v provozovně AVE CZ, odpadové hospodářství s.r.o., Ke Kablu 289 v Hostivaři (Kovošrot) či ve sběr. dvorech uvedených výše u vyřazených elektrospotřebičů (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, přehrávače, telefony apod.), které lze odložit v uvedených sběrných dvorech nebo formou zpětného odběru. Pro drobná elektrozařízení (fény, fotoaparáty, mobily, žehličky apod.) lze též využít červených kontejnerů na stanovišti v ulici Boloňské před budovou Úřadu MČ Praha 15, v Janovské č. 486, Milánské č. 414 v Horních Měcholupech nebo v ulici Berlínské 1488/3, Pražské č. 45, Plk. Mráze (pod Taškentem) v Hostivaři u bioodpadu ze zahrad, jehož sběr je organizován zvláštním přistavením kontejnerů na BIOodpad, nebo jej lze odevzdat zdarma ve všech výše uvedených sběrných dvorech či kompostárně v Dřevčické ulici č. 45 v Praze 10 Malešicích u veškerého odpadu vzniklého z podnikatelské činnosti Datum Stanoviště Čas přistavení LEDEN Pražská x Pod Průsekem hod Vajdova u čp hod Brumovická x K Lesoparku hod Kytínská x Plk. Mráze hod Proti Proudu x Kobylákova hod Kozinova x Selská hod Nad Přehradou u čp hod Kozmíkova u čp. 1103/ hod Chudenická x Přeštická hod.

13 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 13 Datum Stanoviště Čas přistavení ÚNOR K Obecním hájovnám u čp. 18/ hod Mračnická x Chudenická hod Boloňská (parkoviště nad Penny marketem) hod Zápotoční x Nad Botičem hod Janovská hod Veronské nám. x Bolevecká hod U Průseku x Na Groši hod Milánská u čp hod. BŘEZEN Chalupnická x Kubatova hod Bruslařská (mezi Tenisovou a Gercenovou) hod parkoviště Neapolská hod Miranova proti pekárně hod Dobropolská x Mezi Potoky hod Janovská u čp hod Kaznějovská x Ejpovická hod U Průseku x Strašnická hod Herbenova x Pod Stanicí hod. DUBEN V Chotejně x V Nové čtvrti hod Hostivařská x U Břehu hod Milánská u čp. 451 (parkoviště) hod Herbenova x Hostišovská hod Řepčická x Hornoměcholupská hod Záveská č hod Na Košíku x K Horkám hod Gercenova x U Dvojdomů hod Na Křečku x Parmská hod. KVĚTEN Štěrboholská x U Branek hod Bratislavská x Budapešťská hod Evy Olmerové x Lochotínská hod Holoubkovská x Veronské nám hod V Aleji x Dýšinská hod Golfová x Sáňkařská hod Pražská č. 10/ hod Strašnická x Pod Štěpem hod. ČERVEN Dačická x Dubská hod Bělinského x Bruslařská hod V Nové Hostivaři č hod K Horkám x Nad Košíkem hod Daliborova x Šafářova hod. Změna stanovišť z technických důvodů vyhrazena. Odbor životního prostředí

14 14 HLASATEL / LEDEN 2015 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ Dne 9. prosince 2014 se v obřadní síni Úřadu MČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15 Horní Měcholupy uskutečnilo vítání nových občánků městské části Praha 15. Slavnostně přivítány byly tyto děti: 1. DAVID KAVÁN 2. MICHAL ZOULA 3. NINA RESCHKE 4. LUKÁŠ KOVAŘÍK 5. KRISTIAN HAJNÝ 6. ELLA PÁLKOVÁ 7. MATĚJ FICEK 8. SOFIE HŮLKOVÁ 9. MATĚJ BLACKÝ 10. ELLA BEN ALI 11. SAMUEL BLUMA 12. VIKTORIE NEJEPÍNSKÁ 13. BARBORA HAVLÍČKOVÁ 14. VERONIKA VOLČEKOVÁ 15. FRANTIŠEK ČECH 16. VLADIMÍR MICHÁLEK 17. ANETA MÁLKOVÁ 18. VOJTĚCH DOHNAL 19. KLÁRA RULÍKOVÁ 20. JIŘÍ JONÁŠ 21. MARTIN MAŠKARINEC 22. ONDŘEJ ZLATNÍK 23. MICHAEL BAŘINA 24. TOMÁŠ KLOUBSKÝ 25. TOMÁŠ KRPÁLEK 26. SOFIE ELIŠKA VACKOVÁ 27. LUCIE TORNOVÁ 28. ADÉLA NYKODÉMOVÁ 29. TOMÁŠ NOVÁK 30. JOHANA JAREŠOVÁ 31. ADAM ŠUSTA 32. VIKTOR SEDLECKÝ 33. TOMÁŠ JENČÍK 34. ŽOFIE KUBARTOVÁ 35. JOHANKA FIKOTOVÁ 36. JAKUB SZAKOS 37. MAGDALENA MRZENOVÁ 38. STELLA KOCIANOVÁ 39. EMÍLIE VLKOVÁ 40. JÁCHYM MÁLEK 41. DAVID TABORSKI 42. LUCIE MADEROVÁ 43. ADÉLA BARBORA CÍZLEROVÁ 44. ANETA MUSILOVÁ 45. OSKAR KOCH 46. EMMA LYPUCHA 47. EMMA KOVÁŘOVÁ 48. JOHANA ŘÍHOVÁ 49. ADAM KOVÁŘÍK 50. LUKÁŠ ZEMAN Přihláška na slavnostní přivítání Vašeho dítěte, jako občánka MČ Praha 15, je k dispozici na webových stránkách nebo v podatelně ve vestibulu úřadu městské části. Příští vítání se uskuteční dne 17. března 2015 v obřadní síni Úřadu městské části Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15 Horní Měcholupy. ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL MČ PRAHA 15 PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 SE USKUTEČNÍ V MĚSÍCI BŘEZNU 2015 Bližší informace lze získat na jednotlivých mateřských školách nebo webových stránkách MŠ: MATEŘSKÁ ŠKOLA TELEFON WWW MŠ Boloňská 313 tel.: MŠ Parmská 388 tel.: MŠ Parmská 389 tel.: MŠ Milánská 472 tel.: MŠ Slunečnice, Milánská 473 tel.: MŠ Horolezecká 912 tel.: MŠ Libkovská 1069 tel.: MŠ Trhanovské náměstí 7 tel.: Do mateřských škol se přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, starší 3 let. Po dohodě s paní ředitelkou MŠ a po projednání s lékařem mohou být do běžné mateřské školy zařazeny i děti handicapované (smyslově, tělesně i mentálně, s vadami řeči, s více vadami) a děti s vývojovými a výchovnými poruchami. U zápisu předloží rodiče (zákonní zástupci) svůj občanský průkaz nebo rodný list dítěte. Seznamy přijatých dětí budou vyvěšeny na viditelném místě v mateřské škole. Rozhodnutí paní ředitelky o nepřijetí dítěte do mateřské školy obdrží rodiče písemně. Lenka Doležalová, referentka odboru školství, kultury a zdravotnictví

15 Text, foto i kresba: Marie Zdeňková MINISTR JUREČKA ODHALIL PAMĚTNÍ DESKU ANTONÍNU ŠVEHLOVI Ministerského předsedu a nejvýznamnějšího hostivařského rodáka Antonína Švehlu připomíná od 11. prosince 2014 pamětní deska na budově Národního zemědělského muzea v Praze na Letné. INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 15 Je důležité připomínat si odkaz mravních autorit našeho národa, mezi které bezesporu Antonín Švehla patří. Hovoří se o něm jako o sjednotiteli venkova dvacátých let minulého století. Byl otcem první pozemkové reformy a předsedou agrárníků. A byl tím, kdo se snažil, aby politika Agrární strany byla přijatelnou pro velkostatkáře i pro drobné zemědělce. Především to však byl poctivý a velmi pracovitý člověk, který se nehonil za slávou a často jednal skromně v pozadí, řekl při slavnosti ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka. Bronzovou pamětní desku zhotovili v ČOB slévárně Beňov na Přerovsku podle návrhu Jany Kadlecové z NZM. Autorkou portrétu Antonína Švehly, který byl pro desku předlohou, je Marie Zdeňková, kronikářka Městské části Praha 15. Antonín Švehla byl prvním předsedou spolku Československé zemědělské muzeum a významně přispěl k meziválečnému rozvoji tohoto ústavu, řekl generální ředitel NZM Milan Jan Půček. Podnět k založení Spolku Českého zemědělského muzea vzešel z jednání schůze členů přípravného komitétu pro vybudování zemědělského muzea dne 12. června Povolení k utvoření spolku České Zemědělské Museum se sídlem v Praze bylo vydáno dne 17. srpna 1918 Cís. Král. místodržitelstvím pro království České panu Antonínu Švehlovi na jeho žádost. Slavnosti se zúčastnilo mnoho významných hostů z ČR i ze zahraničí. Po přednášce doc. Evy Broklové o životě a díle Antonína Švehly, která obsahovala i mnoho informací a dokumentaci z knihy Antonín Švehla a Hostivař, následoval další program. Odkaz Antonína Švehly žije. Je to osobnost, která se zasloužila o vznik republiky, československou ústavu, pozemko Předloha pro pamětní desku. vou reformu a především o morální vzor člověka ve vedoucí roli státu. Takové lidi nelze opomíjet. Proto Národnímu zemědělskému muzeu a Společnosti Antonína Švehly, která sdružuje i příznivce z mnoha krajů ČR, patří velké poděkování za tuto trvalou památku. Marie Zdeňková

16 16 HLASATEL / LEDEN 2015 MÍSTO, ODKUD SE NESMÍ ODEJÍT S POCITEM PROHRY Když procházíte kolem školy na Trhanovském náměstí, z oken na ulici nejsou slyšet hlasy učitelů vysvětlující žákům zlomky, pravopis či chemické vzorce. Je slyšet hudba. A aby tato hudba uměla dělat radost jejím interpretům i posluchačům, za to je zodpovědný ředitel Bc. Jiří Stárek. Když přijdete večer domů, pustíte si hudbu nebo chcete mít radši klid? Mám rád kvalitní hudbu a celkem nezáleží, o jaký druh se jedná. Doma bohužel často nejsem, ale jak postupně stárnu, tak jsem si do auta nakoupil namluvené knížky. A to mne baví poslouchat. Zrovna si pouštím Sto roků samoty, a také novou knížku Tomáše Halíka Dotkni se ran. Co vás na vaší práci baví? Určitě možnost posouvat věci dopředu. Častý problém vzdělávání, nejen českých, ale i evropských škol je, že učitelé učí tak, jak sami byli vyučováni, ale už se neposouvají dál. Děti ale procházejí určitým vývojem a najednou vidí, že učitelé s nimi ztrácejí kontakt, a tím pádem pak i respekt. Role pedagoga by neměla být v tom, že on ví informace a že je předává do prázdných studnic, které sedí v lavicích. Učitel by měl být především inspirátorem a motivátorem k tomu, aby děti chtěly vědět. A pak by měl být určitě pro žáky vzorem, kterého si děti mohou vážit. Vyplnit takové prázdné místo mezi kamarádem a rodičem. Jaké je pracovat s dítětem, které není talentované, a rodiče si přejí, aby uměleckou školu navštěvovalo? Těžko se rozliší, proč se dítě začne umění věnovat. Nepřeceňuji vliv rodičů ani vliv učitelů. Jednou jsem se ptal, proč si vybralo dítě akordeon, v době, kdy dívka už krásně hrála a byla ve hře na akordeon úspěšná. Chtěl jsem vědět, co bylo první pohnutkou k tomu. Odpověděla, že byla jednou s rodiči na dovolené v Chorvatsku u moře a tam kdosi krásně hrál na akordeon. Jí se ale nelíbil ten nástroj, ale ten Chorvat, co tam na něj tenkrát hrál. Pohnutky jsou prostě různé. Co je pro vás ve vaší profesi nejobtížnější? Samozřejmě nedostatek času, ale za to nemůže čas, za to mohu já, že neumím rozlišit věci důležité a naléhavé. Stále doléhají ty druhé a na to skutečně podstatné pak nezbývá čas. Máme tisíc žáků

17 ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH MĚCHOLUPECH 17 a nepočítám sto dvacet seniorů, je tady padesát zaměstnanců, máme pět partnerských škol v zahraničí. Při tom obrovském provozu je například důležité nezapomenout, že každý z těch lidí má svůj životní příběh a náš mikrosvět je jen jedna z částí jeho života. Musím se přiznat, že ne vždycky mám na všechny kolegy učitele dostatek času, abych s nimi správně a ohleduplně jednal, ne vždycky je můj projev dostatečně trpělivý a chápavý. Zmínil jste seniory v minulém čísle Hlasatele jsme psali o Akademii pro seniory. Jak to s ní v současnosti vypadá? Bez zájmu Městské části Praha 15 by projekt nemohl být realizovatelný v podobě, ve které v současnosti je. Tento projekt je nastaven na tři roky a především tak, že je seniorům vzdělávání poskytováno zdarma. Díky této podpoře mohou mít hudební nástroje k zapůjčení, jsou jim k dispozici vybavené učebny a především kvalifikovaní lektoři. Bude takto akademie fungovat i nadále? Jsem přesvědčen, že ano, studium jsme zahájili v říjnu, finanční prostředky na rok 2014 nám vystačily a o pokračování jsem již hovořil s novým panem starostou. K projektu byl velmi vstřícný, stejně jako další představitelé obce zodpovědní za školství a vzdělávání. Uvědomují si, že se jedná o zcela unikátní věc, která v Česku zatím nemá obdoby. Je třeba si také uvědomit, že projekt byl původně koncipován na maximálně padesát studentů. Dnes jich ale máme skoro sto dvacet, takže abychom všem mohli spravedlivě vyjít vstříc i v budoucnu, bez podpory radnice to možné nebude. Plánujeme, že i tak budeme muset výuku mírně omezit, ale věřím, že minimálně. Foto: Marie Zdeňková Proč vlastně akademie vznikla? Čím větší jste profesionál, tím víc se připravujete o tu amatérskou radost z umění. Uvědomil jsem si, že když jdu na nějaký koncert, tak z něj neodcházím potěšen, ale říkám si: To bylo dobré, hoboje byly nízko, harfa nebyla dostatečně slyšet Vlastně si ani návštěvu koncertu neužiju. Teprve když jsem začal dělat ředitele školy a musím teď většinu času trávit jinou činností než uměleckou, vracím se k tomu amatérskému poslouchání a začalo mě to zase těšit. Když jsme zakládali Akademii pro seniory, pohnutkou byla vlastně věta, kterou má naše škola jako své motto: Naše škola je mikrosvět, ve kterém platí pravidla a kde se učitelé, žáci i rodiče cítí bezpečně, protože špatné mravy zde neomluví ani práce pro dobrou věc. V tom duchu jsme si řekli, že nám tu už chybějí jen babičky a dědečkové, kteří do tohoto mikrosvěta také patří. Vždyť je tu potkáváme, když sem přivádějí svá vnoučata a čekají na ně. Občas jsem se s nimi bavil a uslyšel třeba: Pane řediteli, přivedl jsem Frantíka na kytaru, i já jsem vždycky na ni chtěl hrát, ale teď už je bohužel pozdě. A tak jsme se do toho společně s obcí pustili a dnes je ZUŠ Hostivař a její Akademie pro seniory opravdový mikrosvět napříč generacemi. (red)

18 18 HLASATEL / LEDEN 2015 TJ ZŠ Hostivař Kozinova 1000, Praha 15 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V MODERNÍ GYMNASTICE, VE SPOLEČNÝCH SKLADBÁCH Dopoledne soutěžily naše naděje mladší, pro které nastal den D a zúročení dlouhodobé práce. Startovalo 19 družstev. S číslem 2 soutěžila naše žlutá švihadla a s číslem 12 zelená švihadla, pro naděje mladší byla švihadla předepsaným náčiním. Žlutá švihadla začala s intenzivní přípravou společné skladby s náčiním v loňském roce, kdy po úspěšné sezóně mistrovství úplně nevyšlo. V letošním roce opravdu poctivě makaly od srpna až do listopadu, na každé pohárové soutěži braly zlato nebo stříbro a ambice byly vysoké. První provedení začala děvčata nejlépe ze všech závodních provedení vůbec a zařadila se s velkým náskokem na druhou příčku za Tart Brno. Druhé finálové provedení děvčata bojovala ze všech sil a udržela s přehledem stříbrnou pozici. Diana Avtová, Barborka Říhová, Terezka Hoffmannová, Johanka Vejnarová, Verunka Rückerová a Klárka Borková se staly VICE-MISTRYNĚMI ve své kategorii. Zelená švihadla měla svou premiéru na mistrovství a vzhledem k tomu, že v kategorii společných skladeb s náčiním začínají, tak zacvičila svou sestavu velmi pěkně, během podzimu se hodně naučila a 12. místo je velmi pěkný výsledek. Gratulujeme Kristýnce Vejvodové, Aničce Vítkové, Lucince Vintrové, Kačce Libjakové, Varvaře Lagutě a Lucince Vysušilové. Odpoledne soutěžily juniorky ve skladbách s pěti míči. První provedení se Katce Klicmanové, Natalii Metodijevě, Terezce Kolenaté, Suzanne Borovcové, Natálii Šebkové a Julii Mocné povedlo nádherně a opravdu jen velmi těsně obsadily 4. místo. Finálové provedení se už tak bezchybně nepodařilo a děvčata si odváží i tak slušné 4. místo. V přípravě byla i Tereza Horáková. Podzimních soutěží ve společných skladbách se účastnily i naše naděje nejmladší, ročník narození 2007, se svou skladbou bez náčiní a na soutěžích sbíraly pouze zlaté nebo stříbrné medaile Anička Vobořilová, Kristýnka Staňková, Verunka Michálková, Nelinka Klausová a Karolínka Loudilová. Děkujeme všem trenérkám za poctivou, trpělivou a důslednou práci, rodičům za podporu a gymnastkám za jejich úsilí. Těšíme se na další úspěchy. Kolektiv trenérek Do Jablonce nad Nisou se sjely společné skladby z celé republiky.

19 ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH MĚCHOLUPECH 19 Judo club Raion-ryu ZŠ Veronské nám. 391/21, Praha 15 NA VERONSKÉM NÁMĚSTÍ VZNIKL NOVÝ ODDÍL JUDO! říjnu roku 2014 to byl již první rok, kdy vznikl nový judistický oddíl na Veronském náměstí, který V nese název Judo club Raion-ryu. Tato škola bojových umění pod vedením Filipa Rubínka 2. dan Judo má svou letitou tradici již v Praze 8, kde má hlavní sídlo. Pořádáme mnoho akcí pro děti, jako jsou soustředění, tábory, výlety, semináře a podobné aktivity. Pro dospělé pořádáme také pravidelné semináře sebeobrany a obdobné akce. Judo club Raion-ryu zaměřuje výuku tradiční formou judo po vzoru japonských mistrů, kdy závodní styl juda bereme pouze jako doplněk. Je kladen důraz na průpravné motorické cviky, kázeň, úctu, základy sebeobrany, kde se děti učí, jak se zachovat v určitých situacích a jak z nich vyváznout co nejlépe. Dále pak žáci skládají zkoušky na barevné pásy, kde jsou zahrnuty nejen prvky sebeobrany, japonské názvosloví, ale i základy první pomoci. Mladí judisté mohou také získat motivační dary, jako jsou nášivka klubu, barevný pás či nové kimono, pokud dokáží splnit určitá kritéria klubu. Pro závodní tým je připraven tréninkový deník, který je přizpůsoben každému na míru. Snažíme se vytvořit dobrý kolektiv pro děti i dospělé, proto klub pořádá mnoho akcí pro oba oddíly, aby se děti lépe poznaly. Spolupracujeme také s dalšími oddíly po celé ČR. Pro dospělé pořádáme pravidelné hodiny juda v Praze 8 a v Praze 15 kurzy sebeobrany, které jsou určené pro laiky i pro profesionály. Judisté z Prahy 15 se již mohou pyšnit získanými medailemi ze závodů. Klub v tomto roce také získal bronzovou a stříbrnou medaili na Mistrovství České republiky v katách (sestava cviků ve dvojici). Z důvodu malé kapacity dojo na Veronském náměstí, nám chybí obsadit už jen sedm volných míst. Staňte se členy Judo clubu Raion-ryu i Vy! Přijímáme děti od 5 let až po dospělé! Cvičíme v Praze 15 každé úterý a čtvrtek od hodin. První dva tréninky pro zájemce zdarma. Najdete nás v budově ZŠ Veronské náměstí 21/391, v prostorách SŠ BPA s.r.o. Praha. Více informací naleznete na vedoucí klubu Filip Rubínek, tel.:

20 20 HLASATEL / LEDEN 2015 ZŠ Hostivař Kozinova 1000, Praha 15 ŽIVOT 9.A A JEJICH NIC Když se zeptá rodič deváťáka Co bylo ve škole?, dostane obvykle standardní odpověď Nic!. Ráda bych hlavně rodičům připomněla, že jejich děti toho v deváté třídě stihly opravdu hodně. Tradiční akcí byl seminář v Terezíně, kam jsme se vydali 20. října Navštívili jsme Muzeum ghetta a seznámili se s historií holocaustu. S průvodkyní jsme procházeli dnes liduprázdné městečko a jen těžko jsme si představovali období protektorátu, kdy zde žilo v těžkých podmínkách až 30 tisíc Židů, na které čekaly transporty na východ a tam smrt. Žáci viděli i Malou pevnost (vězení gestapa) a terezínský hřbitov. Pro studenty byl připraven i náročný seminář Efekt přihlížejícího, kdy pracovali s pojmy viny a trestu, pomoci, odvahy a zbabělosti. Celý den byl velmi náročný, ale doufám, že v dětech zanechal silný dojem a na Terezín a historii s ním spojenou nezapomenou. Aby toho nebylo málo, hned druhý den byli žáci na úžasné interaktivní výstavě Naše cesta s paní učitelkou třídní. Zkusili si, jaké to je být chvilku nevidícím, dorozumívat se znakovou řečí, nebo jezdit na vozíku po městě. Viděli, jak lidé s handicapem zvládají svůj život s humorem, a pochopili, že nejsou jiní než my, jen mají život trochu těžší a nejvíce jim pomůžeme, když se dokážeme vcítit a nebudeme je litovat. Myslím, že i tato výstava zanechala v žácích silné zážitky. V listopadu již tradičně pořádá Člověk v tísni Příběhy bezpráví. U nás ve škole se této akce zúčastňujeme každý rok. Tento rok bylo téma Sametová revoluce. V úterý 25. listopadu proběhla filmová projekce dokumentu Karla Strachoty Z deníku Ivany K. a následovala beseda s panem Jaroslavem Veselým. Deváťáci měli na starost vytvořit plakáty s tématem Sametové revoluce a také pozvání na projekci a besedu. Výtvarné práce se jim moc povedly a stejně tak se povedla i celá akce. Ještě víc než zajímavý film děti zaujal náš host, pan Veselý. Vyprávěl velmi poutavě o tom, jak dny v listopadu 1989 prožíval, co se tehdy vlastně stalo a co to pro naši zemi znamenalo. Přinesl s sebou dobové plakáty, noviny a fotky. Na naši besedu se přijela podívat paní Hoduláková z Člověka v tísni a velmi nám děkovala za hezký zážitek Akce červená stužka! Ve škole máme opravdu napilno. Přišel nám balík z Domu světla plný balíčků s červenými stužkami, plakátků o prevenci HIV a AIDS. Sbírku Červená stužka pořádá společnost Česká AIDS pomoc. Peníze jdou na provoz Domu světla, help linky, anonymní testování a prevenci HIV. Tady je třeba přestat kecat a začít jednat! Rozdělujeme si úkoly, deváťáci si vytvoří skupinky po čtyřech, dostanou speciální vaky na peníze, oprávnění ke sbírce, stužky a vyrážíme do terénu. Víme, že to nebude jednoduché. Pokusíme se oslovit co nejvíce lidí, vysvětlovat, co je HIV, a požádat je o příspěvek za stužku. Pokoušíme štěstí před Interspaarem a není to opravdu jednoduché. Jen oslovit spěchající lidi, to chce odvahu. Ale naši žáci to nevzdávají. Dokonce se do terénu vydáváme ještě další den. Ve škole oslovují deváťáci mladší spolužáky a učitele, někomu se daří lépe, někdo komunikuje hůře, ale všichni si zaslouží pochvalu za snahu a vytrvalost. Výtěžek sbírky nakonec všechny mile překvapil a touto cestou bych chtěla dětem ještě jednou poděkovat. Poslední velkou akcí, kde naše 9. A opět zabodovala, byl 5. prosinec den, kdy chodí svatý Mikuláš. Celá třída se proměnila v půvabné anděly, roztomilé i hrůzostrašné čerty a hlavně dva vážené svaté Mikuláše. Jedna parta šla do MŠ, kde děti ani nedutaly, když k nim Mikuláš rozvážně promlouval, a druhá na první stupeň, kde se malí zlobilové pěkně báli strašných čertů. I tuto akci zvládli naši studenti se ctí a patří jim za to nemalý dík. Až se zase zeptáte svého deváťáka Co bylo ve škole? a on odpoví Nic, tak úplně mu nevěřte. Jana Hlaváčková, učitelka

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015 HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015 Nová ředitelka CSOP str. 4 Územní rozvoj Prahy 15 str. 6 Žáci zkoumají naše životní prostředí str. 29 Foto Marie Zdeňková

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / BŘEZEN 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / BŘEZEN 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / BŘEZEN 2014 2 OBSAH 3. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 4. INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 10. INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 11. ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Začal předvánoční čas

Začal předvánoční čas Ročník VIII Číslo 12 prosinec 2007 6,- Kč V době, kdy budete číst stránky posledního čísla letošního Kojetínského zpravodaje, bude už před radnicí na Masarykově náměstí svítit ozdobený stříbrný smrk symbol

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

DNES V LISTU: ČÍSLO 8 ROČNÍK 11 ŘÍJEN 2005 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

DNES V LISTU: ČÍSLO 8 ROČNÍK 11 ŘÍJEN 2005 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ČÍSLO 8 ROČNÍK 11 ŘÍJEN 2005 ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 DNES V LISTU: Podzimní výstava na radnici Hornoměcholupští hasiči v metru Pomozte jírovcům Postřehy z Hostivaře Netrapte se bolestmi páteře

Více

leden 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 V roce 2012 vykročte správným směrem

leden 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 V roce 2012 vykročte správným směrem leden 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 V roce 2012 vykročte správným směrem FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 01 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Rybník Papež a jeho budoucnost V lednu vystavuje v kulturním domě své fotografi e Olaf Deutsch. Výstavu autor nazval Voda je život. Vernisáž výstavy se

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

Leknín. Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka. 7 Pardubické. hudební jaro

Leknín. Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka. 7 Pardubické. hudební jaro Leknín Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka ZDARMA měsíčník duben 2015 3 4 Na kávu se starostou 7 Pardubické hudební jaro 8 Vítání ptačího zpěvu Milí občané, dovolte mi, abych Vás prostřednictvím zpravodaje

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna 19. ro z vo p í p l n u u e e od ho l h p z r. N ra k Č. Kos l yd l ě k l st z vo. V s n d j k u r z vo p rt h u u e

Více

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Zpravodaj Města Litomyšle 5 5. května 2008 Ročník XVIII. Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Čelo průvodu tvořili sličné vězeňkyně ze Zahradnické školy Největší dramaturgickou novinkou v pořadí

Více

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce.

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. 1 6 Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. Hornopočernický zpravodaj listopad 2012 Kalendář akcí v Horních Počernicích v prosinci 2012 do 6. 1. 2013 VÝSTAVA NÁDRAŽÍ

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

únor 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: LIBUŠE JURÁČKOVÁ

únor 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: LIBUŠE JURÁČKOVÁ únor 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: LIBUŠE JURÁČKOVÁ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích Měsíčník obyvatel města Otrokovice 21. září 2012 číslo 9 - ročník 22 zdarma - neprodejné Volební obvody pro krajské a senátní volby strana 8 a 9 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Ve městě roste nová tovární

Více

ÚOHS rozhodl: Město může stavět!

ÚOHS rozhodl: Město může stavět! Měsíčník obyvatel města Otrokovice 22. dubna 2011 číslo 4 - ročník 21 zdarma - neprodejné Krizové SMS ohlásí požár či povodeň strana 5 ÚOHS rozhodl: Město může stavět! Pantheři jsou v extralize! V rámci

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Obsah Slovo starosty Foto Marie Votavová Vážené čtenářky, vážení čtenáři, bilancování na sklonku roku jde ruku v ruce s předsevzetími a plány na začátku roku nového. Většina z nás se zamýšlí nad svými

Více

Vinořský zpravodaj. Ze života Vinoře. Slovo starosty. Místní úřad informuje. Vincent a Bublina

Vinořský zpravodaj. Ze života Vinoře. Slovo starosty. Místní úřad informuje. Vincent a Bublina Vinořský zpravodaj Informační čtvrtletník Městské části Praha-Vinoř ZDARMA č. 120 / podzim 2014 UVNITŘ NAJDETE: Slovo starosty Místní úřad informuje Ze života Vinoře Vincent a Bublina Ahoj, Vinořáci, volby

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR.

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. 11 ROZHOVOR: NECHTE NÁS BEAT MOŽNÁ SE TO ZVRHNE A BUDEME SLAVNÍ STR.

Více

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9 BOROVSKÉ LISTY www.havlickovaborova.cz * urad@havlickovaborova.cz * 569 642 101 CO S TÍM UDĚLÁME? Tak už to zase začalo. Běžkaři se radují, že konečně vyrazí do stopy za humna, sjezdaři si zase rádi vyjedou

Více

Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté

Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 4 ročník XVIII duben 2015 Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté Foto Pavel Vychodil Městské centrum

Více