HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 21 / LEDEN 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / LEDEN 2015"

Transkript

1 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 21 / LEDEN 2015 Foto: Marie Zdeňková Pocta Antonínu Švehlovi str. 15

2 2 HLASATEL / LEDEN 2015 HLASATEL ročník 21 leden ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 4 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 16 ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH MĚCHOLUPECH 33 KŘÍŽOVKA 34 INZERCE VYDAVATEL: ÚMČ Praha 15 Boloňská 478/ Praha 10 IČ: REDAKCE: APP MEDIA s.r.o. Klimentská 1216/ Praha 1 Barbora Šterclová M: Vybrali jsme pro Vás: str. 4 str. 8 str. 10 str. 15 Zasedání Zastupitelstva Čínská delegace navštívila Prahu 15 Víceúrovňové parkoviště v Milánské ulici Pamětní deska Antonína Švehly PŘÍJEM INZERCE: M: E: DISTRIBUCE: Adresná distribuce APP MEDIA s.r.o. Stojany ÚMČ Praha 15 NÁKLAD: výtisků TOTO ČÍSLO VYŠLO: Příští číslo vyjde Uzávěrka str. 16 str. 18 str. 19 Rozhovor s ředitelem Akademie pro seniory Bc. Jiřím Stárkem Mistrovství ČR v moderní gymnastice Nový judistický oddíl Nevyžádané podklady se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo upravit či zkracovat došlé podklady. Za věcnou správnost podkladů odpovídají autoři a současně prohlašují, že jsou oprávněni tyto podklady používat. Připomínky k distribuci časopisu Hlasatel pište na nebo volejte str. 24 Program CSOP Registrováno odborem kultury Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1. Registrační značka MK ČR E 12172

3 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 3 VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ, stojíme na prahu nového roku a osobně jsem velmi potěšen, že vám také touto cestou mohu popřát především pevné zdraví, aby vás provázelo štěstí, radost a úspěchy v osobním i profesním životě, zkrátka, aby rok 2015 byl pro vás rokem úspěšným! Máme za sebou krásný čas, kdy se naskytlo mnoho příležitostí setkat se nejen při adventních akcích, které jsme pro vás připravili, a to i přes nemalou časovou tíseň, jež nás v prvních týdnech působení na radnici provázela. Odměnou nám byla vaše hojná účast. Pro spoustu rodičů byl jistě úžasný pocit vidět a slyšet na vánočním pódiu účinkovat své šikovné děti, a potlesk pro ně zahřál také ty, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravách s cílem zpříjemnit nám všem období adventu. Nejen program na pódiu, ale také prodejní stánky s vánoční tematikou a občerstvením, tuto sváteční atmosféru skvěle doplnily. Velký dík však patří především vám všem za to, že jste přišli a strávili společně sváteční chvíle. Dny svátků ale uplynuly a nyní před námi stojí velká výzva. Ano, budeme poctivě pracovat, aby se nám na naší Patnáctce dobře žilo! Milan Wenzl starosta

4 4 HLASATEL / LEDEN 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Srdečně zveme občany Hostivaře a Horních Měcholup na další jednání zastupitelů naší městské části, které se uskuteční ve středu 28. ledna 2015 v Kulturním centru Varta v Boloňské ulici. Program jednání, další příslušné materiály a následně i přijatá usnesení naleznete na úřední desce a internetových stránkách rámci záměru více otevřít zasedání zastupitelstva veřejnosti přijalo nové vedení radnice několik V organizačních opatření, která jsou v jiných městských částech dlouho zavedená a osvědčená, ale u nás dosud chyběla. Na lednové schůzi bude rovněž předložen ke schválení nový jednací řád zastupitelstva, který umožní občanům městské části lepší vhled do záležitostí správy městské části. uzasedání zastupitelstva nově začínají v hod., tedy o dvě hodiny později než dosud, aby občané měli větší příležitost zúčastnit se uvýsledky hlasování k usnesením jsou zaznamenávány po jménech zastupitelů, aby bylo vždy snadno dohledatelné, kdo jak hlasoval uz jednání zastupitelstva je pořizován audiovizuální záznam uusnesení zastupitelstva jsou zveřejňována jednotlivě a formou otevřených dat, nikoliv v nekonečném naskenovaném souboru umateriály pro jednání zastupitelstva budou k dispozici také veřejnosti sedm dní před zasedáním uobčané budou moci vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným bodům programu vždy na začátku rozpravy, aby zastupitelé mohli vzít jejich podněty v potaz uv programu každého zasedání zastupitelstva bude zařazen bod Interpelace občanů, aby se zdejší obyvatelé mohli svobodně ptát radních a zastupitelů na cokoliv z jejich činnosti uprvní část interpelací občanů bude mít pevně zakotvený preferenční čas od do hod., další budou následovat jako poslední bod programu u občanem, který může na jednání zastupitelstva přednášet stanoviska a interpelace, myslíme nově také každého, kdo v naší městské části žije, i když zde třeba nemá trvalé bydliště 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha od hod. KC Varta, Boloňská 310, Horní Měcholupy

5 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 5 P rvní adventní neděli jsme slavnostním rozsvícením našeho vánočního stromku rozzářili na Veronském náměstí úsměvy na dětských tvářích. Letos je vánoční stromek ještě takové stromečkové mimino, ale věříme, že se mu bude dařit a vyroste z něj krásný a silný strom, tak, jak mu to popřál starosta p. Wenzl. Přátelským odpolednem nás provázel Josef Melen, který doladil vánoční atmosféru nejen svou písní Hvězda přání, ale především podporou charitativního projektu Život dětem. Na pódiu se představily Stařenky, country skupina Schovanek zakladatelek, kterým léta neubrala na šarmu a elánu. Zahanbit se ale nedaly ani děti z našich základních škol, a to jak ve zpěvu a tanci, tak ve hře na hudební nástroj. Zazpívat přišel i David Bouša, současná muzikálová hvězda, a časem zpět nás posunulo vystoupení Adély Zejfartové a Sunny Swing tria. Atrakcí pro děti byla i středověká kovárna, odkud si všichni mohli odnést na památku vlastnoručně vykovaný hřebíček pro štěstí. Velký dík patří i spolku Baráčníků, kteří zajišťovali stánek s občerstvením, a ostatním prodejcům, kteří navodili svými výrobky a vůní tu správnou vánoční atmosféru. ČAS PŘÍJEMNÝCH SETKÁVÁNÍ

6 6 HLASATEL / LEDEN 2015 Další týden se rozzářil i strom v Hostivaři v ulici Plukovníka Mráze a opět nechyběly stánky, živá hudba a děti a přátelská setkání.

7 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 7 Foto: Marie Zdeňková Předposlední adventní neděli jsme zavítali opět do Hostivaře, tentokrát ke kostelu Stětí sv. Jana Křtitele, kde si děti mohly vyrobit adventní svícny. Ve slavnostní atmosféře kostela nám zazpíval sbor Bach Collegium Praha adventní roráty a všichni se vydali na Cestu světel. Na závěr jsme si zazpívali s hudebním tělesem Modrá synkopa známou skladbu Purpura a rozsvícení stromku požehnal pan farář. Krásný vánoční čas všem lidem dobré vůle.

8 8 HLASATEL / LEDEN 2015 DELEGACE Z ČÍNSKÉ PROVINCIE ŠAN-TUNG, LEŽÍCÍ VE VÝCHODNÍ ČÍNĚ, NAVŠTÍVILA PATNÁCTKU Na třídenní návštěvu hlavního města Prahy přijela delegace z čínské provincie Šan-tung, z hlavního města Jinan, a to ve dnech První den delegaci vedenou místostarostou obce Jinan, panem Sun Xiaogangem, přijal na Úřadě městské části Praha 15 starosta městské části Milan Wenzl společně s ostatními členy rady a s tajemníkem úřadu Robinem Tampou. Obě zúčastněné strany vzájemně představily svá území a bavily se o možnostech budoucí vzájemné spolupráce. Čínská delegace má zájem o navýšení návštěvnosti Číny z naší strany, dále o výměnu informací a zkušeností jak v oblasti veřejné správy a samosprávy, tak i o možnostech výměnných pobytů našich studentů a členů sportovních klubů. S čínskou delegací pan starosta podepsal memorandum o vzájemné spolupráci a přislíbil aktivní činnost v navázání dlouhodobého partnerského vztahu. V dalších dnech čínská delegace navštívila adventní trhy na Staroměstském náměstí a vypravila se za krásami Karlovarského kraje. Foto: Marie Zdeňková

9 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 9 SPOLUPRÁCE S DOBROVOLNÍKY Z PROJEKTU NA DEN Dne proběhla v CSOP Praha 15 na sociálně ošetřovatelském úseku Parmská 390 již druhá společná dobrovolnická akce v rámci projektu Na den, pořádaná se Sdružením dobrovolných aktivit INEX- SDA, jehož jsme partnerskou organizací. Naše uživatele navštívilo pět dobrovolníků, kteří s nimi strávili příjemný den plný zábavy a vzájemného poznávání. V dopoledních hodinách se dobrovolníci seznamovali s naším zařízením a věnovali se imobilním uživatelům na pokojích. Odpoledne se sešli s ostatními uživateli ve společenské místnosti, kde probíhal předem připravený program hraní společenských her. Největší úspěch měla desková hra Hadi a žebříky, při které se všichni účastníci velmi bavili. I my samotní jsme byli překvapeni, jakou soutěživostí a zápalem do hry senioři překypovali. Během dne jsme i my, zaměstnanci, s dobrovolníky našli prostor k vzájemné výměně informací, zkušeností a domluvě další spolupráce. Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc a krásný den nejen pro naše seniory a doufáme, že se co nejdříve opět sejdeme při podobné akci. Alena Semanská vedoucí sociálně ošetřovatelského úseku

10 10 HLASATEL / LEDEN 2015 VÍCEÚROVŇOVÉ PARKOVIŠTĚ V MILÁNSKÉ NEBUDE Nová Rada městské části Praha 15 (ANO 2011, Patnáctka náš domov a ČSSD) se rozhodla, že nebude pokračovat v přípravách výstavby dvoupodlažního parkoviště před domem čp v Milánské ulici, kterou naplánovalo předchozí vedení radnice. Podle svého usnesení rada již nevyzve zhotovitele projektové dokumentace, aby ve věci stavby podal žádost o vydání územního rozhodnutí, a naopak s ním zahájí jednání o ukončení smlouvy dohodou. Práce na realizaci parkoviště zastavujeme ve chvíli, kdy už bylo na projektování vynaloženo zhruba 2,6 mil. Kč, přestože se minulým představitelům městské části nepodařilo získat stoprocentní souhlas dotčených Společenství vlastníků bytových jednotek, jak se sami zavázali. I z tohoto důvodu považujeme navržený projekt za kontroverzní, a jeho zrušením chceme městské části ušetřit cca 3 mil. Kč z dalšího plnění předmětné smlouvy. Se stavbou ovšem nesouhlasíme ani kvůli jeho předpokládané ekonomické náročnosti včetně dalších možných výdajů z rozpočtu městské části. Avizované náklady na stavbu by dosáhly nejméně 100 mil. Kč. Pokud měl tento záměr realizovat soukromý investor bez významného přispění Prahy 15, je vyloučené, aby se mu vložené prostředky vrátily pouze prodejem či pronájmem 160 parkovacích míst, které měly vzniknout v podzemním podlaží parkoviště. Každé místo by se totiž muselo prodávat za nejméně 600 tis. Kč, nebo při pronájmu za cenu v místě obvyklou by musel mít investor trpělivost přibližně 40 let. Zdá se tedy nevyhnutelné, že občané by nakonec čelili tlaku na zpoplatnění současné nekryté parkovací plochy, která měla být vyzdvižena na úroveň rampy. Nepřijatelná je pro nás i očekávaná zátěž, kterou by tato rozsáhlá stavba představovala pro životní podmínky v jejím okolí včetně nutnosti zajistit desítkám obyvatel náhradní parkování během výstavby, která měla trvat nejméně jeden rok. Problémy s parkováním v Praze 15 chce nová koalice řešit především lokálním zlepšováním organizace a zpřístupnění stávajících parkovacích ploch. Zde například v nedalekých podzemních garážích bytového komplexu na Veronském náměstí ve vlastnictví naší městské části existuje volná parkovací kapacita prakticky ve stejném objemu, jaký byl iniciován prostřednictvím víceúrovňového parkoviště v Milánské ulici. 160 volných, byť placených míst máme ihned k dispozici, navíc ve správě Prahy 15, proč bychom jiných 160 míst, stejně nebo dokonce štědřeji placených soukromému subjektu, měli s uvedenými obtížemi nechat stavět jen o kousek dál? Marcel Pencák zástupce starosty pro územní rozvoj a dopravu

11 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 11 NABÍDKA PARKOVÁNÍ NA VERONSKÉM NÁMĚSTÍ Foto: Marie Zdeňková Dovolujeme si upozornit občany městské části na možnost využití volných garážových stání pod bytovým komplexem na Veronském náměstí. současné době je v objektu, který patří naší V městské části, neobsazeno celkem asi 160 parkovacích míst v obou podzemních patrech. Volná místa pro parkování automobilů mají výměru 12 15,9 m 2, pro motocykly od 3,75 do 9,9 m 2. Garážová stání jsou temperována a pod trvalým uzavřením s tím, že každý nájemce garážového stání obdrží magnetickou kartu pro otevírání vjezdových vrat. Současná výše nájemného činí 836 Kč/m 2 /rok + DPH 21 %, což pro automobily představuje podle výměry částku od do Kč za měsíc. Vedení radnice navíc uvažuje o zvýhodněných nabídkách pro dlouhodobé nájemce a o sdruženém rodinném parkování, na druhou stranu chce nájemcům umožnit přibírání krátkodobého parkování pro návštěvy. SPECIÁLNÍ NABÍDKA: Vyzkoušejte si parkování v podzemních garážích na Veronském náměstí v náročném zimním období! Městská část Praha 15 Vám nabízí krátkodobý pronájem míst na únor a březen 2015 za zvýhodněnou měsíční cenu 416 Kč + DPH 21 % za jedno parkovací stání. Ochráníte tak svůj vůz, otestujete kvalitu poskytovaných služeb a zhodnotíte docházkovou vzdálenost ze svého domova. V případě zájmu prosím kontaktujte pí. Ditu Blabolovou z úřadu městské části tel.:

12 12 HLASATEL / LEDEN 2015 HARMONOGRAM PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNERŮ NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD LEDEN ČERVEN 2015 Na předem určené stanoviště bude kontejner přistaven na vymezený časový úsek, přičemž po celou tuto dobu bude přítomen pracovník svozové firmy, který bude ukládání odpadu organizovat a zároveň dohlížet, aby do kontejneru nebyly vhazovány nežádoucí odpady. Do kontejnerů lze odkládat pouze domovní odpad, např. nábytek, kovové odpady, zdravotní techniku, podlahové krytiny, zrcadla, sportovní náčiní apod. Službu bude zajišťovat svozová firma Pražské služby a. s. Služba je hrazena z prostředků Magistrátu hl. m. Prahy. Kontejnery NEJSOU určeny pro odkládání: u skla, papíru, plastů, nápoj. kartonů, pro které slouží sběrové nádoby na tříděný odpad u stavebního odpadu, který lze odevzdat do sběrných dvorů v ulici Za Zastávkou č. 3 v Dolních Měcholupech (areál Mahrla), v Teplárenské ul. č. 5 v Kyjích, v Bečovské ul. č. 939 v Uhříněvsi, v Bartůňkově ul. č. 711 na Chodově či do jiného sběrného dvora hl. m. Prahy (max. 1 m 3 ) u nebezpečného odpadu (např. různé chemikálie a barvy včetně jejich obalů, baterie, olověné akumulátory, zářivky, odpad ropných látek apod.), jehož sběr je organizován samostatně formou mobilního sběru nebo jej lze odevzdat např. v provozovně AVE CZ, odpadové hospodářství s.r.o., Ke Kablu 289 v Hostivaři (Kovošrot) či ve sběr. dvorech uvedených výše u vyřazených elektrospotřebičů (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, přehrávače, telefony apod.), které lze odložit v uvedených sběrných dvorech nebo formou zpětného odběru. Pro drobná elektrozařízení (fény, fotoaparáty, mobily, žehličky apod.) lze též využít červených kontejnerů na stanovišti v ulici Boloňské před budovou Úřadu MČ Praha 15, v Janovské č. 486, Milánské č. 414 v Horních Měcholupech nebo v ulici Berlínské 1488/3, Pražské č. 45, Plk. Mráze (pod Taškentem) v Hostivaři u bioodpadu ze zahrad, jehož sběr je organizován zvláštním přistavením kontejnerů na BIOodpad, nebo jej lze odevzdat zdarma ve všech výše uvedených sběrných dvorech či kompostárně v Dřevčické ulici č. 45 v Praze 10 Malešicích u veškerého odpadu vzniklého z podnikatelské činnosti Datum Stanoviště Čas přistavení LEDEN Pražská x Pod Průsekem hod Vajdova u čp hod Brumovická x K Lesoparku hod Kytínská x Plk. Mráze hod Proti Proudu x Kobylákova hod Kozinova x Selská hod Nad Přehradou u čp hod Kozmíkova u čp. 1103/ hod Chudenická x Přeštická hod.

13 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 13 Datum Stanoviště Čas přistavení ÚNOR K Obecním hájovnám u čp. 18/ hod Mračnická x Chudenická hod Boloňská (parkoviště nad Penny marketem) hod Zápotoční x Nad Botičem hod Janovská hod Veronské nám. x Bolevecká hod U Průseku x Na Groši hod Milánská u čp hod. BŘEZEN Chalupnická x Kubatova hod Bruslařská (mezi Tenisovou a Gercenovou) hod parkoviště Neapolská hod Miranova proti pekárně hod Dobropolská x Mezi Potoky hod Janovská u čp hod Kaznějovská x Ejpovická hod U Průseku x Strašnická hod Herbenova x Pod Stanicí hod. DUBEN V Chotejně x V Nové čtvrti hod Hostivařská x U Břehu hod Milánská u čp. 451 (parkoviště) hod Herbenova x Hostišovská hod Řepčická x Hornoměcholupská hod Záveská č hod Na Košíku x K Horkám hod Gercenova x U Dvojdomů hod Na Křečku x Parmská hod. KVĚTEN Štěrboholská x U Branek hod Bratislavská x Budapešťská hod Evy Olmerové x Lochotínská hod Holoubkovská x Veronské nám hod V Aleji x Dýšinská hod Golfová x Sáňkařská hod Pražská č. 10/ hod Strašnická x Pod Štěpem hod. ČERVEN Dačická x Dubská hod Bělinského x Bruslařská hod V Nové Hostivaři č hod K Horkám x Nad Košíkem hod Daliborova x Šafářova hod. Změna stanovišť z technických důvodů vyhrazena. Odbor životního prostředí

14 14 HLASATEL / LEDEN 2015 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ Dne 9. prosince 2014 se v obřadní síni Úřadu MČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15 Horní Měcholupy uskutečnilo vítání nových občánků městské části Praha 15. Slavnostně přivítány byly tyto děti: 1. DAVID KAVÁN 2. MICHAL ZOULA 3. NINA RESCHKE 4. LUKÁŠ KOVAŘÍK 5. KRISTIAN HAJNÝ 6. ELLA PÁLKOVÁ 7. MATĚJ FICEK 8. SOFIE HŮLKOVÁ 9. MATĚJ BLACKÝ 10. ELLA BEN ALI 11. SAMUEL BLUMA 12. VIKTORIE NEJEPÍNSKÁ 13. BARBORA HAVLÍČKOVÁ 14. VERONIKA VOLČEKOVÁ 15. FRANTIŠEK ČECH 16. VLADIMÍR MICHÁLEK 17. ANETA MÁLKOVÁ 18. VOJTĚCH DOHNAL 19. KLÁRA RULÍKOVÁ 20. JIŘÍ JONÁŠ 21. MARTIN MAŠKARINEC 22. ONDŘEJ ZLATNÍK 23. MICHAEL BAŘINA 24. TOMÁŠ KLOUBSKÝ 25. TOMÁŠ KRPÁLEK 26. SOFIE ELIŠKA VACKOVÁ 27. LUCIE TORNOVÁ 28. ADÉLA NYKODÉMOVÁ 29. TOMÁŠ NOVÁK 30. JOHANA JAREŠOVÁ 31. ADAM ŠUSTA 32. VIKTOR SEDLECKÝ 33. TOMÁŠ JENČÍK 34. ŽOFIE KUBARTOVÁ 35. JOHANKA FIKOTOVÁ 36. JAKUB SZAKOS 37. MAGDALENA MRZENOVÁ 38. STELLA KOCIANOVÁ 39. EMÍLIE VLKOVÁ 40. JÁCHYM MÁLEK 41. DAVID TABORSKI 42. LUCIE MADEROVÁ 43. ADÉLA BARBORA CÍZLEROVÁ 44. ANETA MUSILOVÁ 45. OSKAR KOCH 46. EMMA LYPUCHA 47. EMMA KOVÁŘOVÁ 48. JOHANA ŘÍHOVÁ 49. ADAM KOVÁŘÍK 50. LUKÁŠ ZEMAN Přihláška na slavnostní přivítání Vašeho dítěte, jako občánka MČ Praha 15, je k dispozici na webových stránkách nebo v podatelně ve vestibulu úřadu městské části. Příští vítání se uskuteční dne 17. března 2015 v obřadní síni Úřadu městské části Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15 Horní Měcholupy. ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL MČ PRAHA 15 PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 SE USKUTEČNÍ V MĚSÍCI BŘEZNU 2015 Bližší informace lze získat na jednotlivých mateřských školách nebo webových stránkách MŠ: MATEŘSKÁ ŠKOLA TELEFON WWW MŠ Boloňská 313 tel.: MŠ Parmská 388 tel.: MŠ Parmská 389 tel.: MŠ Milánská 472 tel.: MŠ Slunečnice, Milánská 473 tel.: MŠ Horolezecká 912 tel.: MŠ Libkovská 1069 tel.: MŠ Trhanovské náměstí 7 tel.: Do mateřských škol se přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, starší 3 let. Po dohodě s paní ředitelkou MŠ a po projednání s lékařem mohou být do běžné mateřské školy zařazeny i děti handicapované (smyslově, tělesně i mentálně, s vadami řeči, s více vadami) a děti s vývojovými a výchovnými poruchami. U zápisu předloží rodiče (zákonní zástupci) svůj občanský průkaz nebo rodný list dítěte. Seznamy přijatých dětí budou vyvěšeny na viditelném místě v mateřské škole. Rozhodnutí paní ředitelky o nepřijetí dítěte do mateřské školy obdrží rodiče písemně. Lenka Doležalová, referentka odboru školství, kultury a zdravotnictví

15 Text, foto i kresba: Marie Zdeňková MINISTR JUREČKA ODHALIL PAMĚTNÍ DESKU ANTONÍNU ŠVEHLOVI Ministerského předsedu a nejvýznamnějšího hostivařského rodáka Antonína Švehlu připomíná od 11. prosince 2014 pamětní deska na budově Národního zemědělského muzea v Praze na Letné. INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 15 Je důležité připomínat si odkaz mravních autorit našeho národa, mezi které bezesporu Antonín Švehla patří. Hovoří se o něm jako o sjednotiteli venkova dvacátých let minulého století. Byl otcem první pozemkové reformy a předsedou agrárníků. A byl tím, kdo se snažil, aby politika Agrární strany byla přijatelnou pro velkostatkáře i pro drobné zemědělce. Především to však byl poctivý a velmi pracovitý člověk, který se nehonil za slávou a často jednal skromně v pozadí, řekl při slavnosti ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka. Bronzovou pamětní desku zhotovili v ČOB slévárně Beňov na Přerovsku podle návrhu Jany Kadlecové z NZM. Autorkou portrétu Antonína Švehly, který byl pro desku předlohou, je Marie Zdeňková, kronikářka Městské části Praha 15. Antonín Švehla byl prvním předsedou spolku Československé zemědělské muzeum a významně přispěl k meziválečnému rozvoji tohoto ústavu, řekl generální ředitel NZM Milan Jan Půček. Podnět k založení Spolku Českého zemědělského muzea vzešel z jednání schůze členů přípravného komitétu pro vybudování zemědělského muzea dne 12. června Povolení k utvoření spolku České Zemědělské Museum se sídlem v Praze bylo vydáno dne 17. srpna 1918 Cís. Král. místodržitelstvím pro království České panu Antonínu Švehlovi na jeho žádost. Slavnosti se zúčastnilo mnoho významných hostů z ČR i ze zahraničí. Po přednášce doc. Evy Broklové o životě a díle Antonína Švehly, která obsahovala i mnoho informací a dokumentaci z knihy Antonín Švehla a Hostivař, následoval další program. Odkaz Antonína Švehly žije. Je to osobnost, která se zasloužila o vznik republiky, československou ústavu, pozemko Předloha pro pamětní desku. vou reformu a především o morální vzor člověka ve vedoucí roli státu. Takové lidi nelze opomíjet. Proto Národnímu zemědělskému muzeu a Společnosti Antonína Švehly, která sdružuje i příznivce z mnoha krajů ČR, patří velké poděkování za tuto trvalou památku. Marie Zdeňková

16 16 HLASATEL / LEDEN 2015 MÍSTO, ODKUD SE NESMÍ ODEJÍT S POCITEM PROHRY Když procházíte kolem školy na Trhanovském náměstí, z oken na ulici nejsou slyšet hlasy učitelů vysvětlující žákům zlomky, pravopis či chemické vzorce. Je slyšet hudba. A aby tato hudba uměla dělat radost jejím interpretům i posluchačům, za to je zodpovědný ředitel Bc. Jiří Stárek. Když přijdete večer domů, pustíte si hudbu nebo chcete mít radši klid? Mám rád kvalitní hudbu a celkem nezáleží, o jaký druh se jedná. Doma bohužel často nejsem, ale jak postupně stárnu, tak jsem si do auta nakoupil namluvené knížky. A to mne baví poslouchat. Zrovna si pouštím Sto roků samoty, a také novou knížku Tomáše Halíka Dotkni se ran. Co vás na vaší práci baví? Určitě možnost posouvat věci dopředu. Častý problém vzdělávání, nejen českých, ale i evropských škol je, že učitelé učí tak, jak sami byli vyučováni, ale už se neposouvají dál. Děti ale procházejí určitým vývojem a najednou vidí, že učitelé s nimi ztrácejí kontakt, a tím pádem pak i respekt. Role pedagoga by neměla být v tom, že on ví informace a že je předává do prázdných studnic, které sedí v lavicích. Učitel by měl být především inspirátorem a motivátorem k tomu, aby děti chtěly vědět. A pak by měl být určitě pro žáky vzorem, kterého si děti mohou vážit. Vyplnit takové prázdné místo mezi kamarádem a rodičem. Jaké je pracovat s dítětem, které není talentované, a rodiče si přejí, aby uměleckou školu navštěvovalo? Těžko se rozliší, proč se dítě začne umění věnovat. Nepřeceňuji vliv rodičů ani vliv učitelů. Jednou jsem se ptal, proč si vybralo dítě akordeon, v době, kdy dívka už krásně hrála a byla ve hře na akordeon úspěšná. Chtěl jsem vědět, co bylo první pohnutkou k tomu. Odpověděla, že byla jednou s rodiči na dovolené v Chorvatsku u moře a tam kdosi krásně hrál na akordeon. Jí se ale nelíbil ten nástroj, ale ten Chorvat, co tam na něj tenkrát hrál. Pohnutky jsou prostě různé. Co je pro vás ve vaší profesi nejobtížnější? Samozřejmě nedostatek času, ale za to nemůže čas, za to mohu já, že neumím rozlišit věci důležité a naléhavé. Stále doléhají ty druhé a na to skutečně podstatné pak nezbývá čas. Máme tisíc žáků

17 ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH MĚCHOLUPECH 17 a nepočítám sto dvacet seniorů, je tady padesát zaměstnanců, máme pět partnerských škol v zahraničí. Při tom obrovském provozu je například důležité nezapomenout, že každý z těch lidí má svůj životní příběh a náš mikrosvět je jen jedna z částí jeho života. Musím se přiznat, že ne vždycky mám na všechny kolegy učitele dostatek času, abych s nimi správně a ohleduplně jednal, ne vždycky je můj projev dostatečně trpělivý a chápavý. Zmínil jste seniory v minulém čísle Hlasatele jsme psali o Akademii pro seniory. Jak to s ní v současnosti vypadá? Bez zájmu Městské části Praha 15 by projekt nemohl být realizovatelný v podobě, ve které v současnosti je. Tento projekt je nastaven na tři roky a především tak, že je seniorům vzdělávání poskytováno zdarma. Díky této podpoře mohou mít hudební nástroje k zapůjčení, jsou jim k dispozici vybavené učebny a především kvalifikovaní lektoři. Bude takto akademie fungovat i nadále? Jsem přesvědčen, že ano, studium jsme zahájili v říjnu, finanční prostředky na rok 2014 nám vystačily a o pokračování jsem již hovořil s novým panem starostou. K projektu byl velmi vstřícný, stejně jako další představitelé obce zodpovědní za školství a vzdělávání. Uvědomují si, že se jedná o zcela unikátní věc, která v Česku zatím nemá obdoby. Je třeba si také uvědomit, že projekt byl původně koncipován na maximálně padesát studentů. Dnes jich ale máme skoro sto dvacet, takže abychom všem mohli spravedlivě vyjít vstříc i v budoucnu, bez podpory radnice to možné nebude. Plánujeme, že i tak budeme muset výuku mírně omezit, ale věřím, že minimálně. Foto: Marie Zdeňková Proč vlastně akademie vznikla? Čím větší jste profesionál, tím víc se připravujete o tu amatérskou radost z umění. Uvědomil jsem si, že když jdu na nějaký koncert, tak z něj neodcházím potěšen, ale říkám si: To bylo dobré, hoboje byly nízko, harfa nebyla dostatečně slyšet Vlastně si ani návštěvu koncertu neužiju. Teprve když jsem začal dělat ředitele školy a musím teď většinu času trávit jinou činností než uměleckou, vracím se k tomu amatérskému poslouchání a začalo mě to zase těšit. Když jsme zakládali Akademii pro seniory, pohnutkou byla vlastně věta, kterou má naše škola jako své motto: Naše škola je mikrosvět, ve kterém platí pravidla a kde se učitelé, žáci i rodiče cítí bezpečně, protože špatné mravy zde neomluví ani práce pro dobrou věc. V tom duchu jsme si řekli, že nám tu už chybějí jen babičky a dědečkové, kteří do tohoto mikrosvěta také patří. Vždyť je tu potkáváme, když sem přivádějí svá vnoučata a čekají na ně. Občas jsem se s nimi bavil a uslyšel třeba: Pane řediteli, přivedl jsem Frantíka na kytaru, i já jsem vždycky na ni chtěl hrát, ale teď už je bohužel pozdě. A tak jsme se do toho společně s obcí pustili a dnes je ZUŠ Hostivař a její Akademie pro seniory opravdový mikrosvět napříč generacemi. (red)

18 18 HLASATEL / LEDEN 2015 TJ ZŠ Hostivař Kozinova 1000, Praha 15 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V MODERNÍ GYMNASTICE, VE SPOLEČNÝCH SKLADBÁCH Dopoledne soutěžily naše naděje mladší, pro které nastal den D a zúročení dlouhodobé práce. Startovalo 19 družstev. S číslem 2 soutěžila naše žlutá švihadla a s číslem 12 zelená švihadla, pro naděje mladší byla švihadla předepsaným náčiním. Žlutá švihadla začala s intenzivní přípravou společné skladby s náčiním v loňském roce, kdy po úspěšné sezóně mistrovství úplně nevyšlo. V letošním roce opravdu poctivě makaly od srpna až do listopadu, na každé pohárové soutěži braly zlato nebo stříbro a ambice byly vysoké. První provedení začala děvčata nejlépe ze všech závodních provedení vůbec a zařadila se s velkým náskokem na druhou příčku za Tart Brno. Druhé finálové provedení děvčata bojovala ze všech sil a udržela s přehledem stříbrnou pozici. Diana Avtová, Barborka Říhová, Terezka Hoffmannová, Johanka Vejnarová, Verunka Rückerová a Klárka Borková se staly VICE-MISTRYNĚMI ve své kategorii. Zelená švihadla měla svou premiéru na mistrovství a vzhledem k tomu, že v kategorii společných skladeb s náčiním začínají, tak zacvičila svou sestavu velmi pěkně, během podzimu se hodně naučila a 12. místo je velmi pěkný výsledek. Gratulujeme Kristýnce Vejvodové, Aničce Vítkové, Lucince Vintrové, Kačce Libjakové, Varvaře Lagutě a Lucince Vysušilové. Odpoledne soutěžily juniorky ve skladbách s pěti míči. První provedení se Katce Klicmanové, Natalii Metodijevě, Terezce Kolenaté, Suzanne Borovcové, Natálii Šebkové a Julii Mocné povedlo nádherně a opravdu jen velmi těsně obsadily 4. místo. Finálové provedení se už tak bezchybně nepodařilo a děvčata si odváží i tak slušné 4. místo. V přípravě byla i Tereza Horáková. Podzimních soutěží ve společných skladbách se účastnily i naše naděje nejmladší, ročník narození 2007, se svou skladbou bez náčiní a na soutěžích sbíraly pouze zlaté nebo stříbrné medaile Anička Vobořilová, Kristýnka Staňková, Verunka Michálková, Nelinka Klausová a Karolínka Loudilová. Děkujeme všem trenérkám za poctivou, trpělivou a důslednou práci, rodičům za podporu a gymnastkám za jejich úsilí. Těšíme se na další úspěchy. Kolektiv trenérek Do Jablonce nad Nisou se sjely společné skladby z celé republiky.

19 ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH MĚCHOLUPECH 19 Judo club Raion-ryu ZŠ Veronské nám. 391/21, Praha 15 NA VERONSKÉM NÁMĚSTÍ VZNIKL NOVÝ ODDÍL JUDO! říjnu roku 2014 to byl již první rok, kdy vznikl nový judistický oddíl na Veronském náměstí, který V nese název Judo club Raion-ryu. Tato škola bojových umění pod vedením Filipa Rubínka 2. dan Judo má svou letitou tradici již v Praze 8, kde má hlavní sídlo. Pořádáme mnoho akcí pro děti, jako jsou soustředění, tábory, výlety, semináře a podobné aktivity. Pro dospělé pořádáme také pravidelné semináře sebeobrany a obdobné akce. Judo club Raion-ryu zaměřuje výuku tradiční formou judo po vzoru japonských mistrů, kdy závodní styl juda bereme pouze jako doplněk. Je kladen důraz na průpravné motorické cviky, kázeň, úctu, základy sebeobrany, kde se děti učí, jak se zachovat v určitých situacích a jak z nich vyváznout co nejlépe. Dále pak žáci skládají zkoušky na barevné pásy, kde jsou zahrnuty nejen prvky sebeobrany, japonské názvosloví, ale i základy první pomoci. Mladí judisté mohou také získat motivační dary, jako jsou nášivka klubu, barevný pás či nové kimono, pokud dokáží splnit určitá kritéria klubu. Pro závodní tým je připraven tréninkový deník, který je přizpůsoben každému na míru. Snažíme se vytvořit dobrý kolektiv pro děti i dospělé, proto klub pořádá mnoho akcí pro oba oddíly, aby se děti lépe poznaly. Spolupracujeme také s dalšími oddíly po celé ČR. Pro dospělé pořádáme pravidelné hodiny juda v Praze 8 a v Praze 15 kurzy sebeobrany, které jsou určené pro laiky i pro profesionály. Judisté z Prahy 15 se již mohou pyšnit získanými medailemi ze závodů. Klub v tomto roce také získal bronzovou a stříbrnou medaili na Mistrovství České republiky v katách (sestava cviků ve dvojici). Z důvodu malé kapacity dojo na Veronském náměstí, nám chybí obsadit už jen sedm volných míst. Staňte se členy Judo clubu Raion-ryu i Vy! Přijímáme děti od 5 let až po dospělé! Cvičíme v Praze 15 každé úterý a čtvrtek od hodin. První dva tréninky pro zájemce zdarma. Najdete nás v budově ZŠ Veronské náměstí 21/391, v prostorách SŠ BPA s.r.o. Praha. Více informací naleznete na vedoucí klubu Filip Rubínek, tel.:

20 20 HLASATEL / LEDEN 2015 ZŠ Hostivař Kozinova 1000, Praha 15 ŽIVOT 9.A A JEJICH NIC Když se zeptá rodič deváťáka Co bylo ve škole?, dostane obvykle standardní odpověď Nic!. Ráda bych hlavně rodičům připomněla, že jejich děti toho v deváté třídě stihly opravdu hodně. Tradiční akcí byl seminář v Terezíně, kam jsme se vydali 20. října Navštívili jsme Muzeum ghetta a seznámili se s historií holocaustu. S průvodkyní jsme procházeli dnes liduprázdné městečko a jen těžko jsme si představovali období protektorátu, kdy zde žilo v těžkých podmínkách až 30 tisíc Židů, na které čekaly transporty na východ a tam smrt. Žáci viděli i Malou pevnost (vězení gestapa) a terezínský hřbitov. Pro studenty byl připraven i náročný seminář Efekt přihlížejícího, kdy pracovali s pojmy viny a trestu, pomoci, odvahy a zbabělosti. Celý den byl velmi náročný, ale doufám, že v dětech zanechal silný dojem a na Terezín a historii s ním spojenou nezapomenou. Aby toho nebylo málo, hned druhý den byli žáci na úžasné interaktivní výstavě Naše cesta s paní učitelkou třídní. Zkusili si, jaké to je být chvilku nevidícím, dorozumívat se znakovou řečí, nebo jezdit na vozíku po městě. Viděli, jak lidé s handicapem zvládají svůj život s humorem, a pochopili, že nejsou jiní než my, jen mají život trochu těžší a nejvíce jim pomůžeme, když se dokážeme vcítit a nebudeme je litovat. Myslím, že i tato výstava zanechala v žácích silné zážitky. V listopadu již tradičně pořádá Člověk v tísni Příběhy bezpráví. U nás ve škole se této akce zúčastňujeme každý rok. Tento rok bylo téma Sametová revoluce. V úterý 25. listopadu proběhla filmová projekce dokumentu Karla Strachoty Z deníku Ivany K. a následovala beseda s panem Jaroslavem Veselým. Deváťáci měli na starost vytvořit plakáty s tématem Sametové revoluce a také pozvání na projekci a besedu. Výtvarné práce se jim moc povedly a stejně tak se povedla i celá akce. Ještě víc než zajímavý film děti zaujal náš host, pan Veselý. Vyprávěl velmi poutavě o tom, jak dny v listopadu 1989 prožíval, co se tehdy vlastně stalo a co to pro naši zemi znamenalo. Přinesl s sebou dobové plakáty, noviny a fotky. Na naši besedu se přijela podívat paní Hoduláková z Člověka v tísni a velmi nám děkovala za hezký zážitek Akce červená stužka! Ve škole máme opravdu napilno. Přišel nám balík z Domu světla plný balíčků s červenými stužkami, plakátků o prevenci HIV a AIDS. Sbírku Červená stužka pořádá společnost Česká AIDS pomoc. Peníze jdou na provoz Domu světla, help linky, anonymní testování a prevenci HIV. Tady je třeba přestat kecat a začít jednat! Rozdělujeme si úkoly, deváťáci si vytvoří skupinky po čtyřech, dostanou speciální vaky na peníze, oprávnění ke sbírce, stužky a vyrážíme do terénu. Víme, že to nebude jednoduché. Pokusíme se oslovit co nejvíce lidí, vysvětlovat, co je HIV, a požádat je o příspěvek za stužku. Pokoušíme štěstí před Interspaarem a není to opravdu jednoduché. Jen oslovit spěchající lidi, to chce odvahu. Ale naši žáci to nevzdávají. Dokonce se do terénu vydáváme ještě další den. Ve škole oslovují deváťáci mladší spolužáky a učitele, někomu se daří lépe, někdo komunikuje hůře, ale všichni si zaslouží pochvalu za snahu a vytrvalost. Výtěžek sbírky nakonec všechny mile překvapil a touto cestou bych chtěla dětem ještě jednou poděkovat. Poslední velkou akcí, kde naše 9. A opět zabodovala, byl 5. prosinec den, kdy chodí svatý Mikuláš. Celá třída se proměnila v půvabné anděly, roztomilé i hrůzostrašné čerty a hlavně dva vážené svaté Mikuláše. Jedna parta šla do MŠ, kde děti ani nedutaly, když k nim Mikuláš rozvážně promlouval, a druhá na první stupeň, kde se malí zlobilové pěkně báli strašných čertů. I tuto akci zvládli naši studenti se ctí a patří jim za to nemalý dík. Až se zase zeptáte svého deváťáka Co bylo ve škole? a on odpoví Nic, tak úplně mu nevěřte. Jana Hlaváčková, učitelka

Část Ulice číslo popisné číslo okrsku Volební místnost Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 Okrsek 912 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy

Část Ulice číslo popisné číslo okrsku Volební místnost Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 Okrsek 912 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 Okrsek 912 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy Hostivař (adresy mimo ulice) Hostivař (adresy mimo ulice) Hostivař (adresy mimo ulice) Hostivař (adresy mimo

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Jednání komise v 15:00 zahájila místopředsedkyně komise paní Jiřina Slavíková.

Jednání komise v 15:00 zahájila místopředsedkyně komise paní Jiřina Slavíková. ZÁPIS č. 8/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 1. prosince 2015 v Grabově vile (15:00 16:40) 1) Informace Přítomni dle

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK ZVEME VÁS Každé úterý v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK Každý čtvrtek od 9.00 do 10.00 hodin CVIČENÍ S KAŠPÁRKEM Každou středu od 9.00 do 10.00 hodin MASÁŽE PRO MIMINKA Každou

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Mezinárodní den seniorů: Dárek k svátku rozezpíval celý Domov

Mezinárodní den seniorů: Dárek k svátku rozezpíval celý Domov Mezinárodní den seniorů: Dárek k svátku rozezpíval celý Domov Začátek října patří dříve narozeným. Ti v neděli, 1. 10., oslavili svůj společný svátek, Mezinárodní den seniorů. A co by to bylo za oslavu

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky.

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky. První školní den V pondělí 2. září 2013 nastal pro 58 prvňáčků slavnostní den. Před školou je kromě vedení školy a třídních učitelek přivítala Jana Trková, zástupkyně starosty MČ Prahy 15 a Jiří Pařízek,

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA ZPRAVODAJ OBCE HORKY č. 3/2016 K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA Zpravodaj obce Horky 3/2016 OBSAH: str. 1) Slovo starosty úvodem str. 2) Výsledky

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Háta, o.p.s. Prezentace - Komunitní centrum Háta. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou ředitelka Mgr. Iveta Vrbová hlavní odborný garant projektu

Háta, o.p.s. Prezentace - Komunitní centrum Háta. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou ředitelka Mgr. Iveta Vrbová hlavní odborný garant projektu Prezentace - Komunitní centrum Háta Háta, o.p.s. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou ředitelka Mgr. Iveta Vrbová hlavní odborný garant projektu BC. MIROSLAV KRAJCIGR, DIS. PROJEKTOVÝ MANAŽER KOMUNITNÍ CENTRUM

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

KRONIKA. oddílu sportovní gymnastiky

KRONIKA. oddílu sportovní gymnastiky KRONIKA oddílu sportovní gymnastiky roku 2014 TRENÉRKY KOUŘILOVÁ LUDMILA ZEMÁNKOVÁ EVA CHLADILOVÁ IVANA pondělí, čtvrtek pondělí, čtvrtek pondělí, čtvrtek nová trenérka - přejeme ji hodně síl a trpělivosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, ŽELEZNICKÁ 460 ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Motto: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen Roční

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou PROSINEC 2016

Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou PROSINEC 2016 Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: Od 1. 11. 2016 do 31. 1. 2017 PROSINEC 2016 Kožené svítání - prodejní výstava kožené galanterie a obrazů - autorkou

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Srdečně zveme na tyto tvořivé akce: Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem.

Srdečně zveme na tyto tvořivé akce: Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem. Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem. VINUTÉ PERLY, čtvrtek 5. 11. 2015 pro dospělé i šikovné starší děti Výroba krásných skleněných vinutých perel na plynovém kahanu. Individuální přístup, max.

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Aktivní senioři Praha 15 v roce 2015

Aktivní senioři Praha 15 v roce 2015 Ze života v Praze 15 Aktivní senioři Praha 15 v roce 2015 Rok 2015 jsme zahájili návštěvou pražských muzeí. Navštívili jsme muzeum Židovské, Poštovní a nevynechali ani Zemědělské muzeum. Zajímavá byla

Více

Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 7. 11. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková,

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Zápis č. 26/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 19. prosince 2016 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 19. prosince 2016 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2016 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 19. prosince 2016 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluven: Bc. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Bc. Radek Šenkýř Tomáš Háp

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více