NADACE JANA PIVEČKY Slavičín, červen 2003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NADACE JANA PIVEČKY Slavičín, červen 2003"

Transkript

1 NADACE JANA PIVEČKY Slavičín, červen 2003

2 NADACE JANA PIVEČKY V ROCE 2002 SLOVO PŘEDSEDY SR SLOVO VÝKONNÉ ŘEDITELKY V roce 2002 jsme pokračovali ve snaze systematicky budovat a posilovat pozici Nadace Jana Pivečky v regionu, spolupráci s nadacemi s celostátní působností a s neziskovými organizacemi působícími v regionu. Milí přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu o činnosti NJP v roce Je na místě, abych jako předseda poděkoval členům správní rady a grantových komisí, ředitelce paní Boženě Filákové a všem přátelům a dobrovolníkům za jejich spolupráci a činnost v uplynulém roce. Srdečný dík patří naším dárcům, bez jejichž pomoci bychom nemohli pomáhat druhým a mnohé naše vlastní akce by se nedaly vůbec uskutečnit. Úspěchy ve studiu, v životě a chování mladých přátel, kterým jsme v minulosti pomohli, mně působí radost. Problémy a nedostatky, které stále konstatuji ve svém okolí mě povzbuzují k setrvání a houževnatosti při jejich řešení. Naše motto platí a bude platit. Snažíme se budovat a postavit naši nadaci na pevné základy, aby úspěšně navázala a pokračovala v rodinné tradici ve Zlínském kraji. Díky za to, že jste a v naději, že nás bude stále více, Váš Jan Pivečka Ve Slavičíně, Rozvíjeli jsme naše tradiční aktivity orientované na spolupráci se školami všech typů, rozšířili jsme spolupráci s dětskými domovy a organizacemi i dobrovolníky, zajímajícími se o řešení problémů opuštěných a ohrožených dětí. Snažíme se napomáhat vytváření zdravé občanské společnosti, která by měla pomáhat státu v řešení sociálních problémů. Pokračovali jsme také v realizaci projektů obnovy a využití roubeného domu č.p.7 ve Valašských Kloboukách a Pivečkova lesoparku ve Slavičíně. Díky finanční podpoře Velvyslanectví USA v Praze jsme mohli realizovat dva významné projekty: Diskusní fórum 2002 s mládeží a Malé studio Slavičín. Diskusní fórum probíhalo na 10 školách na téma: Světové problémy na prahu 3. tisíciletí. Cílem projektu bylo zmapovat problémy, dnešního světa. Přesvědčili jsme se, že mladí lidé ve věku kolem 15 let mají zájem o dění kolem sebe, kriticky hodnotí jak sebe a své spolužáky, tak učitele, politiky a společnost vůbec. Rádi bychom v tomto projektu v roce 2003 pokračovali dál a nechali mladé lidi nejen problém popsat a navrhnout řešení, ale díky naší finanční pomoci ho i řešit. Chceme je motivovat k tomu, aby se pomoc druhým pro ně stala stejnou samozřejmostí, jako všechno, co je v jejich věku zajímá. Rádi bychom si touto cestou vychovávali dobrovolníky, kteří budou pokračovat v naší práci. Máme radost, že se nám v roce 2002 podařilo uvést do života dětské noviny s názvem Ťápoviny. Dovolte mi připojit se k poděkování pana předsedy správní rady všem dárcům, bez jejichž finanční a materiální pomoci by nadace za necelých sedm let své existence nebyla tam, kde dnes je a všem spolupracovníkům, přátelům a dobrovolníkům, kteří nám pomáhají tyto finanční prostředky proměnit v podporu tam, kde je jí třeba. Díky Vám všem se NJP stále více dostává do povědomí lidí v regionu. Věříme, že naše výroční zpráva potvrzuje oprávněné místo NJP ve Zlínském kraji. Božena Filáková

3 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, Slavičín, Czech Republic, Tel.: , Fax: ,

4 NADACE JANA PIVEČKY VE SLAVIČÍNĚ Nadace byla založena zřizovatelem Janem Pivečkou, sídlem nadace je Slavičín, Horní náměstí 111. Cíle podporované Nadací Podpora a pomoc výchově a vzdělávání mladých lidí, žáků, studentů a ostatní mládeže v České republice s důrazem na výchovu a vzdělávání v oblasti kultury, ekonomiky, podnikání a obchodu, se zaměřením na zlínský a slavičínský region. Podpora a pomoc mezinárodní výměně studentů, žáků a učňů, mezinárodním studentským a vzdělávacím akcím. Podpora udržování a rozvoj podnikatelského a životního odkazu rodiny Pivečkových ve Slavičíně. Podpora ochrany přírody a životního prostředí zlínského a slavičínského regionu, ale i jiných lokalit. Podpora a pomoc v oblasti kultury v České republice, s důrazem na zlínský a slavičínský region. Podpora a pomoc obecně prospěšným cílům ve zlínském a slavičínském regionu, ale i jiných místech v České republice. Účel Nadace Účelem Nadace je soustřeďovat hmotné prostředky, úsilí osob, materiální, organizační a jinou pomoc na podporu vytyčených cílů. Předmět činnosti Nadace Finanční, materiální, organizační a jiná pomoc přípravě a realizaci vybraných programů a akcí realizovaných Nadací k dosažení a na podporu vytyčených cílů, včetně vlastní realizace těchto akcí. Spolupráce s příslušnými státními, veřejnoprávními institucemi a soukromými osobami za účelem společné podpory sledovaných cílů. Spolupráce se školami, školskými zařízeními, školskými a obecními úřady v oblastech týkajících se naplňování cílů Nadace. Pořádání různých výchovných, vzdělávacích, kulturních, sociálních a obdobných akcí za účelem naplňování cílů Nadace. Pomoc při prosazování mravního a morálního kodexu mladého člověka. Výměna zkušeností s jinými osobami (subjekty) obdobného druhu a zaměření zejména spolupráce s obdobnými neziskovými organizacemi. Pořádání a vyhlašování výročních cen, studentských soutěží, soutěžních akcí apod. k podpoře rozvoje tvůrčí individuality mladého člověka. Realizované programy Organizování výtvarné soutěže pro studenty SUPŠ Veselá bota Organizování výtvarné soutěže pro studenty VŠUP Fantastická bota Organizování výtvarné soutěže pro studenty SPŠ Partizánské "Slovenská fantastická bota" Organizování soutěže pro žáky ZŠ Pohádková bota Organizování výtvarné soutěže pro studenty Gymnázia Slavičín Ševče, drž se svého kopyta Organizování výtvarné soutěže pro studenty uměleckých řemesel SOŠ Luhačovice Bota Inspirace Organizování soutěže Diskusní fórum 2002 pro 10 základních škol a osmiletých gymnázií Zlínského kraje Organizování dětského vánočního jarmarku ve Slavičíně Spoluorganizace literární soutěže středních škol Zlínského kraje Podpora Mezinárodnímu festivalu dětských folklórních souborů "Písní a tancem" Rekonstrukce "Valašskokloboucké dřevěnice" a její využití k výuce tradičních řemesel Spolupořadatelství soutěže pro děti se zdravotnickou tématikou Helpíkův pohár Činnost Malého rozhlasového studia Slavičín a vydávání novin Ťápoviny Spolupráce se všemi typy škol a dětskými domovy - přednášky, diskusní fóra Filozofie Nadace Pomáhat konkrétním lidem, kteří pomoc potřebují a zaslouží si ji, vysvětlovat filozofii nadace, založené na lidství a pomoci toho, kdo může pomoci tomu, kdo pomoc potřebuje. Pěstovat v lidech, kterým je pomoc poskytována pocit resp. potřebu chovat se obdobně, to znamená pomáhat v budoucnu (až jim to situace dovolí) dalším lidem a tak předávat štafetu lidství a humanismu dál. Pěstovat v lidech, kterým je pomoc poskytována pocit sounáležitosti s dalšími lidmi, kteří působí v nadaci nebo s nadací spolupracují. Nadace se svou filosofií nezištné pomoci snaží o vytvoření pyramidálního efektu. Nadace pomůže nebo jinak prospěje konkrétní osobě, přičemž nemá jiný požadavek, než aby ten, kdo pomoc obdržel se v budoucnu choval obdobně a sám pomáhal dalším lidem. Orgány NJP Správní rada Nadace: Jan Pivečka, zřizovatel Nadace, předseda správní rady, Slavičín Ing. Pavel Velev, člen správní rady Nadace, Zlín Alena Hubíková, bývalá starostka města Slavičín Petra Blumenberg, Osnabrück, Německo Ing. Václav Novotný, ředitel Novesta s.r.o., Zlín JUDr. Stanislav Knotek, právník, Zlín Magdalena Múdrá, učitelka, Slavičín Mgr. Miroslava Štýbrová, ředitelka obuvnického muzea Zlín Yitka Kilian Dvirka, členka správní rady, New York, USA Revizor účtů: Ing. Michal Špaček Ředitelka: Božena Filáková Nadační jmění: ,-- Kč

5 LEDEN Začátkem ledna jsme v sídle NJP předali odměny vítězům výtvarné soutěže Dětského vánočního jarmarku. Proběhlo první kolo hodnocení literární soutěže středních škol Zlínského kraje, z kterého vzešlo 20 prací postupujících do druhého kola. BŘEZEN Ve spolupráci s nadací Partnerství jsme v Luhačovicích uspořádali třídenní mezinárodní konferenci k projektu DBU využití finanční podpory z Německa ve prospěch vybraných projektů v ČR, kde jedním z podporovaných regionů jsou Bílé Karpaty a jedním z podporovaných projektů je obnova starých řemesel ve valaškokloboucké dřevěnici. Vítězové výtvarné soutěže Uzavřeli jsme s OSF Praha smlouvu o regrantování ,-- Kč v programu na podporu iniciativ mladých lidí ve Zlínském regionu. Vzhledem k novému systému grantování jsme kompletně zrekonstruovali webové stránky NJP, kde jsou veřejně vyhlašována grantová kola a jejich uzávěrky. Na stránkách je kromě změny celkové podoby k dispozici i diskusní fórum, na kterém můžeme diskutovat s veřejností, odpovídat na dotazy, psát naše názory na společenské události a problémy. V tisku a na webových stránkách jsme veřejně vyhlásili 1. grantové kolo ve třech grantových programech s uzávěrkou k 15. březnu. Obdrželi jsme 126 prací z 19 škol do 6. ročníku Literární soutěže středních škol Zlínského kraje. ÚNOR V soutěži Stockholm Partnerships byl náš projekt Pivečkův lesopark vybrán jako Ambassador Project k prezentaci začátkem června 2002 ve Stockholmu. Na SOU a SOŠ Luhačovice proběhlo jednání o zhotovení vybavení interiéru roubeného domu č.p. 7 ve Val. Kloboukách. Uspořádali jsme kurs pletení ozdob ze slámy pro učitele a žáky ZŠ Vlára Slavičín Pan František Zuska je uznávaným umělcem K 15. březnu bylo uzavřeno 1. grantové kolo - obdrželi jsme 9 žádostí o nadační příspěvek do Programu na podporu iniciativ mladých lidí, 5 žádostí do Programu na podporu rozvoje občanské společnosti a 1 žádost v Programu na podporu ekologických aktivit jsme v kostele Svatého Vojtěcha ve Slavičíně uspořádali společný koncert dětského pěveckého sboru Cantica ze Zlína a Permoník z Karviné. Proběhla první společná seznamovací schůzka grantových komisí.

6 DUBEN Navštívili jsme DD ve Smolině a ve Vizovicích, do spolupráce s dětskými domovy zapojujeme žáky škol - při další návštěvě ve Smolině to byli žáci 4. třídy ze Slopného a Sehradic. V sídle NJP jsme vyhlásili vítěze soutěže Veselá bota. Požádali jsme Velvyslanectví USA o grant na podporu práce s mládeží ve výši ,-- USD. Studenti SOU a SOŠ Luhačovice navštívili roubený dům ve Valašských Kloboukách a depozitář muzea na Ploštině, kde si prohlédli dobový nábytek, jehož repliky by měly být součástí interiéru dřevěnice. Jednotlivé grantové komise předaly svá stanoviska k žádostem o nadační příspěvky. Tato stanoviska byla projednána na zasedání SR dne , kde se rozhodlo o přidělení nebo nepřidělení finančních prostředků jednotlivým žadatelům. Jan Pivečka předává diplom Zbyňkovi Prnému Ve spolupráci s OS ZZS Zlín jsme uspořádali v Pivečkově lesoparku regionální kolo soutěže pro žáky 5. tříd s branně zdravotnickou tématikou Helpíkův pohár. Soutěže se zúčastnilo 6 škol ze Slavičína a okolí. Jako organizátory jsme zapojili starší děti z DD ve Smolině se nejlepší tři hlídky zúčastnily celostátního kola v Jeseníku. V silné konkurenci získaly druhé, třetí a sedmé místo. KVĚTEN 2. května 2002 jsme v sídle NJP předali za účasti členů SR NJP, porotců z řad spisovatelů a novinářů, zástupců města Slavičín a řady dalších hostů odměny vítězům 6. ročníku Literární soutěže středních škol Zlínského kraje. Soutěžící hlídka v akci Jan Pivečka s vítězi LS 2002 ČERVEN Jan Pivečka představil ve Stockholmu projekt Pivečkův lesopark. I když projekt nezískal žádnou ze 14 udělených cen, akce byla výbornou prezentací NJP a naše logo s čápem bylo prezentováno na slavnostním večeru u příležitosti udělení cen. Uspořádali jsme druhý kurs pletení ozdob ze slámy s panem Františkem Zuskou, tentokrát v ZŠ Malé pole ve Slavičíně. Předávání diplomů a cen

7 SOU a SOŠ Luhačovice dokončila první fázi výroby replik dveří a dobového nábytku určeného do roubeného domu č.p. 7 ve Valašských Kloboukách. Proběhla jednání o zhotovení topeniště. a podlahy a vyměněny některé další poškozené části roubení, zjištěné po odstranění omítek. Ve spolupráci s nadací Partnerství Brno jsme uspořádali pro děti v Pivečkově lesoparku zábavné odpoledne Pojďme si hrát do Karpat, kde děti soutěžily, hrály si a tančily na diskotéce pod širým nebem. Při této příležitosti jsme vyhlásili výsledky výtvarné soutěže pro žáky 1. stupně ZŠ Sedmimílová bota Práce na interiéru roubenky: oprava omítek a el. rozvodů V Pivečkově lesoparku jsme uspořádali pro děti z DD Burešov ve Zlíně zábavné odpoledne s táborákem a hrami. Předtím jsme s dětmi navštívili statek v Loučce u Valašských Klobouk, kde se děti mohly svézt na koních, podívat se na domácí zvířata a vidět také v akci místního uměleckého kováře. Děti se v lesoparku dobře bavily Obdrželi jsme grant Velvyslanectví USA na podporu práce s mládeží ve výši ,-- USD. Sochařka Barbora Losíková zhotovila 2 velké poutače, upozorňující návštěvníky Slavičína na Pivečkův lesopark ČERVENEC Proběhlo výběrové řízení na zhotovení hliněných omítek, podlah a pece s kachlovými kamny. Na provedení hliněných omítek a podlah byl vybrán Marek Vlček z Lysovic, okr. Vyškov, na stavbu pece s kachlovými kamny byl vybrán Ján Bukviš, z Veľkého Rovného, Slovensko SRPEN Byla zahájena rekonstrukce interiéru roubeného domu č.p. 7 ve Valašských Kloboukách, kde byly v průběhu měsíce srpna odstraněny staré poškozené omítky ZÁŘÍ Pokračovala rekonstrukce interiéru roubenky. Kompletně byly zrekonstruovány elektrické rozvody, provedeny hliněné omítky včetně vybílení stěn, rekonstrukce podlah v dílně, předsíni a

8 černé kuchyni, SOU a SOŠ Luhačovice dokončilo a předalo opravu oken, repliky dveří, a dobového nábytku. Angažování této školy do rekonstrukce roubeného domu bylo dobrým řešením opravy i zhotovení replik byly provedeny velice kvalitně a nábytek je pozoruhodným prvkem v rekonstruované roubence. Studenti SUPŠ Uherské Hradiště Zbyněk Prný a Jitka Jánská si odvezli z veletrhu GDS v Düsseldorfu cenu za vítězství v soutěži Footwear Fashion Future Redaktoři Malého studia Slavičín v Liberci První zprava Zbyněk Prný, druhá zprava Jitka Jánská V tisku a na webu jsme veřejně vyhlásili 2. grantové kolo s uzávěrkou k 15. říjnu. Bota Jitky Jánské Bota Zbyňka Prného Zahájili jsme realizaci projektu Diskusní fórum s mládeží Ve spolupráci s odbory školství OÚ a KÚ ve Zlíně jsme vybrali 10 škol z celého Zlínského kraje, ve kterých program probíhal prakticky do konce školního roku 2002/2003. Uskutečnily se besedy na školách s lektorem Mgr. Miroslavem Černým a Janem Pivečkou na téma Světové problémy na prahu 3. tisíciletí, poté následovala organizace několika diskusních setkání s významnými osobnostmi a nakonec napsání soutěžní slohové práce na toto téma. Zahájili jsme rovněž realizaci dalšího projektu s podporou Velvyslanectví USA a to zintenzivnění činnosti Malého studia Slavičín. Mladí redaktoři začali natáčet své první rozhovory již na jaře a před koncem školního roku. Navštívili jsme Malé studio Liberec, kde jsme sbírali zkušenosti s prací dětských redaktorů. Začali jsme také pracovat na vydání nultého čísla novin Malého studia Slavičín, které nesou název ŤÁPOVINY. ŘÍJEN Pozvali jsme romské děti ze sdružení Ratolest do sídla nadace a do dětského domova ve Smolině, kde vystoupily se svým tanečním programem. Ve společném programu během odpoledne vystoupily také děti ze Smoliny a Základní školy ve Slavičíně. Romští tanečníci ve Slavičíně

9 NJP iniciovala zhotovení a odhalení pamětní desky JUDr. Václavu Chytilovi, národohospodáři a poslanci NS, který prožil své mládí ve Slavičíně a který byl v padesátých letech vězněn v komunistickém vězení. U příležitosti slavnostního odhalení desky, na kterém se podílelo také Město Slavičín, jsme vydali rovněž brožurku s názvem Vzpomínám si s výtahem z literárního díla JUDr. Václava Chytila. Byla dokončena rekonstrukce interiéru roubeného domu a provedeny zkoušky funkčnosti pece s kachlovými kamny a topeniště v černé kuchyni. Dále byla položena nová prkenná podlaha a nastěhován nábytek. Zrekonstruovaný interiér světnice Odhalení pamětní desky se zúčastnila manželka JUDr. Václava Chytila, paní Zdeňka Chytilová Na Sokolovně ve Slavičíně jsme zorganizovali I. diskusní fórum s mládeží 2002 s hosty Ing. Miroslavem Zikmundem a Janem Pivečkou. V živé dvouhodinové besedě jsme si ověřili, že tento projekt je jedním z nejlepších projektů, jaké zatím naše nadace realizovala. Interiér černé kuchyně Interiér ševcovské dílny Diskusního fóra se zúčastnilo 250 žáků a studentů z 10 škol Zlínského kraje Členové grantových komisí a SR přidělili nadační příspěvky pro 2. grantové kolo LISTOPAD Obdrželi jsme grant OSF ve výši ,- - Kč z programu podpory komunitních projektů, který je určený především na realizaci Strategického plánu rozvoje NJP

10 Jan Pivečka a Michal Špaček se zúčastnili dvoudenního semináře se skotskými lektory z programu West of Scotland Programme, který byl zaměřen na možnosti získávání finančních prostředků z Evropské unie a zkušenosti skotských partnerů s příklady případových studií ze široké škály projektů. U velkých nadací jako jsou VIA, Partnerství, OSF a Vzdělávací nadace Jana Husa jsme se ucházeli o zařazení do programu Posílení regionálních nadací. V tomto programu se jedná o poskytnutí finančních prostředků ve výši cca 2 miliony Kč na zvýšení nadačního jmění vybraných nadací. V první fázi to znamená účast na celé řadě vzdělávacích seminářů v průběhu následujících asi 2 let. Dětský vánoční jarmark 2002 U příležitosti Dětského vánočního jarmarku vydalo Malé studio Slavičín první číslo svých dětských novin Ťápoviny. Noviny budou dvouměsíčník a jsou celé sestaveny z dětských příspěvků článků, rozhovorů, fotografií, kreseb, kvízů, atd. Byly vyhlášeny soutěže: - 5. ročník soutěže "Ševče, drž se svého kopyta" - 7. ročník literární soutěže středních škol - 8. ročník soutěže "Veselá bota" - 5. ročník výtvarné soutěže pro žáky ZŠ, na téma "Pohádkový svět zvířat" - 5. ročník soutěže "Slovenská fantastická bota" PROSINEC Dne jsme uspořádali ve Slavičíně ve spolupráci s ČSOP Zálesí Slavičín 8. ročník Dětského vánočního jarmarku s ukázkami tradičních řemesel a vánočních zvyků. Jako každoročně jsme ve spolupráci s Rotary klubem Zlín pozvali děti z dětských domovů ve Vizovicích a ve Zlíně Burešově, pro které jsme měli připraveny dárky. Děti z DD Smolina se zúčastnily jarmeku ve Valašských Kloboukách o den později. Redaktoři představují první číslo Ťápovin Získali jsme z OSF Praha opět finanční prostředky na regrantování ve Zlínském regionu v Programu na podporu iniciativ mladých lidí na rok Dne jsme za účasti památkářů, představitelů Zlínského kraje a Města Valašské Klobouky v rámci tradičního Valašskoklobuckého mikulášského

11 jarmeku představili veřejnosti rekonstruovanou dřevěnici. Náklady na rekonstrukci jak exteriéru, která proběhla v roce 2001, tak interiéru v roce 2002 jsou vyčísleny na celkem cca 1 milion Kč. Interiér roubenky ožil starými řemesly V rámci spolupráce s malými základními školami besedoval Jan Pivečka ve Slopném, v Sehradicích, v Rokytnici a v Šanově Představení interiéru veřejnosti, na roubenku se přišly podívat stovky návštěvníků Valašskoklobuckého jarmeku Jan Pivečka ve Slopném Ševcovská dílna v roubence Jan Pivečka v Šanově

12 HOSPODAŘENÍ NADACE JANA PIVEČKY V ROCE 2002

13 PŘEHLED PŘIJATÝCH A POSKYTNUTÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ROCE 2002 NÁZEV ČÁSTKA DARY FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB Yitka Kilian Dvirka, New York, USA ,-- Kč PRABOS, a.s. Slavičín ,-- Kč Jan Pivečka, Slavičín ,-- Kč FAGUS, Německo ,-- Kč GABOR Shoes, Německo ,-- Kč ZISM, s.r.o., Zlín ,-- Kč BASS, Ing. Baďura, Zlín ,-- Kč CORRIDOR, Dana Mynářová, Luhačovice ,-- Kč Muzejní společnost Valašské Klobouky ,-- Kč ČSOP Kosenka, Valašské Klobouky ,80 Kč Hořák František, Valašské Klobouky 5.000,-- Kč Vlček Marek, Lysovice 3.333,-- Kč Gerhard Volz, Německo 3.193,-- Kč Šmotek Roman, Slavičín 2.500,-- Kč CELKEM ,80 NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY A DOTACE Grant OSF ,-- Kč Nadace Partnerství - spol. projekty ,30 Kč Příspěvek od OÚ Zlín ,-- Kč CELKEM ,30 DARY, NP A DOTACE CELKEM ,10 Materiální dary nám poskytly firmy: HAMÉ, Babice, a.s. LINEA, Nivnice, a.s. Barum, Continental, a.s. TOKO, Luhačovice, s.r.o. ZISM, Zlín, s.r.o. Všem našim dárcům a příznivcům srdečně děkujeme!

14 NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY POSKYTNUTÉ NADACÍ V ROCE 2002 FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM Program na podporu iniciativ mladých lidí Jméno/Název Částka Kč Účel Černá Jana, Provodov 5.000,-- Výchovné zabezpečení komunity dětí v Provodově Sudková Pavla, Slavičín 8.000,-- 2. ročník soutěže s branně zdravotnickou tématikou Helpíkův pohár Motalová Karolína, Zlín ,-- Usnadnění odchodů dětí z DD do života Mudráková Martina, Slavičín ,-- Dramatická výchova v DD Smolina DPS Cantica, Zlín 5.000,-- Činnost pěveckého sboru ZŠ Vlára Slavičín, KYOKUSHIN KARATE 5.000,-- Podpora výchovy mladých karatistů, mezi nimiž jsou reprezentanti České republiky v karate ZŠ Vlára Slavičín ,-- Krojové dovybavení DFS Slavičánek ZŠ Vlára Slavičín ,-- Krojové dovybavení dětské hudecké muziky ZŠ Vlára Slavičín 5.000,-- Činnost kroužku mažoretek při ZŠ OS Klobučan, Val. Klobouky 5.000,-- Vedení mládeže ve folklórním souboru po ukončení jejich školní docházky Vystoupení DNS v Nitře 5.000,-- DDM Slavičín 4.500,-- Projekt UNESCO Adoptuj panenku-zachráníš dítě ,-- Nákup vybavení pro modelářský kroužek DDM Luhačovice ,-- Nákup hrnčířského kruhu, využití volného času dětí ČSOP Zálesí Slavičín ,-- Uspořádání 8. ročníku Dětského vánočního jarmarku ve Slavičíně Dechový orchestr mladých, Zlín ,-- Nákup uniforem, reprezentace města a regionu CELKEM ,-- Program na podporu budování zdravé občanské společnosti Jméno/Název Částka Kč Účel Černý Miroslav, Provodov ,-- Obecně prospěšné nahrávací studio OS Klobučan, Val. Klobouky , ,-- Činnost FS, začlenění mládeže do souboru dospělých Uspořádání soutěže dětských zpěváčků Folklórní sdružení ČR ,-- Uspořádání DFF Písní a tancem OS SemTamfór 5.000,-- Činnost ochotnického divadla Dětský domov Smolina 8.000,-- Oslava 70. výročí založení dětského domova Muzejní společnost Val. Klob ,-- Obnova vydávání Vlastivědných kapitol z Valašskokloboucka CELKEM ,-- Program na podporu ekologických aktivit Jméno/Název Částka Kč Účel ČSOP Kosenka, Val. Klobouky 3.700,-- Ekologická výchova dětí z DD Smolina CELKEM 3.700,-- Nadační příspěvky poskytnuté mimo grantová kola Jméno/Název Částka Kč Účel ČSOP Zálesí Slavičín ,-- Zhotovení poutačů Pivečkův lesopark ZŠ Slavičín 1.000,-- Mikulášská laťka závod ve skoku do výšky DDM Slavičín 1.000,-- Běh Terryho Foxe CELKEM ,-- CELKEM VŠECHNY NP ,--

15 Vlastní programy NÁZEV ČÁSTKA Rekonstrukce roubeného domu Val. Klobouky pořízení HIM ,50,-- Kč ,30 opravy a režijní náklady ,80-- Kč Pivečkův lesopark 2.600,-- Činnost podle statutu: studentské soutěže - výtvarné a designerské soutěže, literární soutěž středních škol okresu Zlín - odměny, ,10 náklady spojené s vyhodnocením, cestovné CELKEM ,40 Dodržení ustanovení o výši provozních nákladů do výše 75% nadačního jmění: Nadační jmění: ,-- Kč 75% ,-- Kč Náklady na provoz: ,-- Kč

16

17

18

19

20

21

22

23 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, Slavičín, Czech Republic, Tel.: , Fax: ,

NADACE JANA PIVEČKY Slavičín, červen 2002

NADACE JANA PIVEČKY Slavičín, červen 2002 NADACE JANA PIVEČKY Slavičín, červen 2002 Milí přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti Nadace Jana Pivečky v minulém roce. Předně vyslovujeme srdečný dík správní radě, naším spolupracovníkům

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2005 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVI LA ČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVI LA ČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2008 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY 2012 SLAVIČÍN, ČERVEN 2013 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín Tel.: +420 571 110 425, +420 603 271

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 314 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Oficiální název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 1 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Informační středisko

Více

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů KVĚTEN/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů Není žádným tajemstvím, že město Slavičín

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015 PROSINEC/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Redakce Slavičínského zpravodaje přeje všem čtenářům krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení

Více

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011 Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za rok 2010 Textová část: Milena Černá Jazyková a redakční korektura: Irena Šatavová a Monika Granja Autoři kreseb: Jáchym a Marianna Cindrovi Grafický

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

KOSENKA & & 2005 57/01 ZO

KOSENKA & & 2005 57/01 ZO Výroční zpráva Pozemkový spolek & Ekocentrum & Ekologická poradna KOSENKA 2005 zřizovatel: 57/01 ZO Český svaz ochránců přírody KOSENKA Valašské Klobouky sídlo: Brumovská 11 Valašské Klobouky PSČ 766 01

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Poděkování. Mgr. Romana Hrabáková ředitelka Domu národnostních menšin, o.p.s

Poděkování. Mgr. Romana Hrabáková ředitelka Domu národnostních menšin, o.p.s Obsah Poděkování...2 1. Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s.,...3 2. Základní údaje o organizaci...4 3. Orgány společnosti a organizační struktura...5 4. Vznik Domu národnostních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Obsah výroční zprávy: Organizační struktura ČSŽ

Obsah výroční zprávy: Organizační struktura ČSŽ Český svaz žen (dále jen ČSŽ) Je nevládní ženskou organizací s členskou základnou více než 23 tisíc členek a s velkým počtem sympatizujících žen. Sdružuje ženy bez ohledu na jejich národnost, náboženskou

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Člověk nikdy nebyl bohatý tím, co má, ale tím, co dá.

Člověk nikdy nebyl bohatý tím, co má, ale tím, co dá. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Člověk nikdy nebyl bohatý tím, co má, ale tím, co dá. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO.................... 5 O NADACI.................... 6 NAŠE PROJEKTY.................... 10 PODPOŘENÉ PROJEKTY....................

Více

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S.

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. SLAVIČÍN, ČERVEN 29 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450 TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) Orlí 20, Brno, 602 00, www.trialog-brno.cz, info@trialog-brno.cz, tel.: 542 221 501, fax: 542 221 502 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 3 Představení organizace...4

Více

občanské sdružení 155 00 Praha 5

občanské sdružení 155 00 Praha 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 7 N A D Ě J E K Brance 11/19e občanské sdružení 155 00 Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Text: kolektiv autorů Foto: archiv Naděje Grafická úprava: Václav Grindler Sazba: DTP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Úvodní slovo předsedy. strana 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Úvodní slovo předsedy. strana 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí, ve které se snažíme rekapitulovat poslední rok naší činnosti.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více