NADACE JANA PIVEČKY Slavičín, červen 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NADACE JANA PIVEČKY Slavičín, červen 2003"

Transkript

1 NADACE JANA PIVEČKY Slavičín, červen 2003

2 NADACE JANA PIVEČKY V ROCE 2002 SLOVO PŘEDSEDY SR SLOVO VÝKONNÉ ŘEDITELKY V roce 2002 jsme pokračovali ve snaze systematicky budovat a posilovat pozici Nadace Jana Pivečky v regionu, spolupráci s nadacemi s celostátní působností a s neziskovými organizacemi působícími v regionu. Milí přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu o činnosti NJP v roce Je na místě, abych jako předseda poděkoval členům správní rady a grantových komisí, ředitelce paní Boženě Filákové a všem přátelům a dobrovolníkům za jejich spolupráci a činnost v uplynulém roce. Srdečný dík patří naším dárcům, bez jejichž pomoci bychom nemohli pomáhat druhým a mnohé naše vlastní akce by se nedaly vůbec uskutečnit. Úspěchy ve studiu, v životě a chování mladých přátel, kterým jsme v minulosti pomohli, mně působí radost. Problémy a nedostatky, které stále konstatuji ve svém okolí mě povzbuzují k setrvání a houževnatosti při jejich řešení. Naše motto platí a bude platit. Snažíme se budovat a postavit naši nadaci na pevné základy, aby úspěšně navázala a pokračovala v rodinné tradici ve Zlínském kraji. Díky za to, že jste a v naději, že nás bude stále více, Váš Jan Pivečka Ve Slavičíně, Rozvíjeli jsme naše tradiční aktivity orientované na spolupráci se školami všech typů, rozšířili jsme spolupráci s dětskými domovy a organizacemi i dobrovolníky, zajímajícími se o řešení problémů opuštěných a ohrožených dětí. Snažíme se napomáhat vytváření zdravé občanské společnosti, která by měla pomáhat státu v řešení sociálních problémů. Pokračovali jsme také v realizaci projektů obnovy a využití roubeného domu č.p.7 ve Valašských Kloboukách a Pivečkova lesoparku ve Slavičíně. Díky finanční podpoře Velvyslanectví USA v Praze jsme mohli realizovat dva významné projekty: Diskusní fórum 2002 s mládeží a Malé studio Slavičín. Diskusní fórum probíhalo na 10 školách na téma: Světové problémy na prahu 3. tisíciletí. Cílem projektu bylo zmapovat problémy, dnešního světa. Přesvědčili jsme se, že mladí lidé ve věku kolem 15 let mají zájem o dění kolem sebe, kriticky hodnotí jak sebe a své spolužáky, tak učitele, politiky a společnost vůbec. Rádi bychom v tomto projektu v roce 2003 pokračovali dál a nechali mladé lidi nejen problém popsat a navrhnout řešení, ale díky naší finanční pomoci ho i řešit. Chceme je motivovat k tomu, aby se pomoc druhým pro ně stala stejnou samozřejmostí, jako všechno, co je v jejich věku zajímá. Rádi bychom si touto cestou vychovávali dobrovolníky, kteří budou pokračovat v naší práci. Máme radost, že se nám v roce 2002 podařilo uvést do života dětské noviny s názvem Ťápoviny. Dovolte mi připojit se k poděkování pana předsedy správní rady všem dárcům, bez jejichž finanční a materiální pomoci by nadace za necelých sedm let své existence nebyla tam, kde dnes je a všem spolupracovníkům, přátelům a dobrovolníkům, kteří nám pomáhají tyto finanční prostředky proměnit v podporu tam, kde je jí třeba. Díky Vám všem se NJP stále více dostává do povědomí lidí v regionu. Věříme, že naše výroční zpráva potvrzuje oprávněné místo NJP ve Zlínském kraji. Božena Filáková

3 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, Slavičín, Czech Republic, Tel.: , Fax: ,

4 NADACE JANA PIVEČKY VE SLAVIČÍNĚ Nadace byla založena zřizovatelem Janem Pivečkou, sídlem nadace je Slavičín, Horní náměstí 111. Cíle podporované Nadací Podpora a pomoc výchově a vzdělávání mladých lidí, žáků, studentů a ostatní mládeže v České republice s důrazem na výchovu a vzdělávání v oblasti kultury, ekonomiky, podnikání a obchodu, se zaměřením na zlínský a slavičínský region. Podpora a pomoc mezinárodní výměně studentů, žáků a učňů, mezinárodním studentským a vzdělávacím akcím. Podpora udržování a rozvoj podnikatelského a životního odkazu rodiny Pivečkových ve Slavičíně. Podpora ochrany přírody a životního prostředí zlínského a slavičínského regionu, ale i jiných lokalit. Podpora a pomoc v oblasti kultury v České republice, s důrazem na zlínský a slavičínský region. Podpora a pomoc obecně prospěšným cílům ve zlínském a slavičínském regionu, ale i jiných místech v České republice. Účel Nadace Účelem Nadace je soustřeďovat hmotné prostředky, úsilí osob, materiální, organizační a jinou pomoc na podporu vytyčených cílů. Předmět činnosti Nadace Finanční, materiální, organizační a jiná pomoc přípravě a realizaci vybraných programů a akcí realizovaných Nadací k dosažení a na podporu vytyčených cílů, včetně vlastní realizace těchto akcí. Spolupráce s příslušnými státními, veřejnoprávními institucemi a soukromými osobami za účelem společné podpory sledovaných cílů. Spolupráce se školami, školskými zařízeními, školskými a obecními úřady v oblastech týkajících se naplňování cílů Nadace. Pořádání různých výchovných, vzdělávacích, kulturních, sociálních a obdobných akcí za účelem naplňování cílů Nadace. Pomoc při prosazování mravního a morálního kodexu mladého člověka. Výměna zkušeností s jinými osobami (subjekty) obdobného druhu a zaměření zejména spolupráce s obdobnými neziskovými organizacemi. Pořádání a vyhlašování výročních cen, studentských soutěží, soutěžních akcí apod. k podpoře rozvoje tvůrčí individuality mladého člověka. Realizované programy Organizování výtvarné soutěže pro studenty SUPŠ Veselá bota Organizování výtvarné soutěže pro studenty VŠUP Fantastická bota Organizování výtvarné soutěže pro studenty SPŠ Partizánské "Slovenská fantastická bota" Organizování soutěže pro žáky ZŠ Pohádková bota Organizování výtvarné soutěže pro studenty Gymnázia Slavičín Ševče, drž se svého kopyta Organizování výtvarné soutěže pro studenty uměleckých řemesel SOŠ Luhačovice Bota Inspirace Organizování soutěže Diskusní fórum 2002 pro 10 základních škol a osmiletých gymnázií Zlínského kraje Organizování dětského vánočního jarmarku ve Slavičíně Spoluorganizace literární soutěže středních škol Zlínského kraje Podpora Mezinárodnímu festivalu dětských folklórních souborů "Písní a tancem" Rekonstrukce "Valašskokloboucké dřevěnice" a její využití k výuce tradičních řemesel Spolupořadatelství soutěže pro děti se zdravotnickou tématikou Helpíkův pohár Činnost Malého rozhlasového studia Slavičín a vydávání novin Ťápoviny Spolupráce se všemi typy škol a dětskými domovy - přednášky, diskusní fóra Filozofie Nadace Pomáhat konkrétním lidem, kteří pomoc potřebují a zaslouží si ji, vysvětlovat filozofii nadace, založené na lidství a pomoci toho, kdo může pomoci tomu, kdo pomoc potřebuje. Pěstovat v lidech, kterým je pomoc poskytována pocit resp. potřebu chovat se obdobně, to znamená pomáhat v budoucnu (až jim to situace dovolí) dalším lidem a tak předávat štafetu lidství a humanismu dál. Pěstovat v lidech, kterým je pomoc poskytována pocit sounáležitosti s dalšími lidmi, kteří působí v nadaci nebo s nadací spolupracují. Nadace se svou filosofií nezištné pomoci snaží o vytvoření pyramidálního efektu. Nadace pomůže nebo jinak prospěje konkrétní osobě, přičemž nemá jiný požadavek, než aby ten, kdo pomoc obdržel se v budoucnu choval obdobně a sám pomáhal dalším lidem. Orgány NJP Správní rada Nadace: Jan Pivečka, zřizovatel Nadace, předseda správní rady, Slavičín Ing. Pavel Velev, člen správní rady Nadace, Zlín Alena Hubíková, bývalá starostka města Slavičín Petra Blumenberg, Osnabrück, Německo Ing. Václav Novotný, ředitel Novesta s.r.o., Zlín JUDr. Stanislav Knotek, právník, Zlín Magdalena Múdrá, učitelka, Slavičín Mgr. Miroslava Štýbrová, ředitelka obuvnického muzea Zlín Yitka Kilian Dvirka, členka správní rady, New York, USA Revizor účtů: Ing. Michal Špaček Ředitelka: Božena Filáková Nadační jmění: ,-- Kč

5 LEDEN Začátkem ledna jsme v sídle NJP předali odměny vítězům výtvarné soutěže Dětského vánočního jarmarku. Proběhlo první kolo hodnocení literární soutěže středních škol Zlínského kraje, z kterého vzešlo 20 prací postupujících do druhého kola. BŘEZEN Ve spolupráci s nadací Partnerství jsme v Luhačovicích uspořádali třídenní mezinárodní konferenci k projektu DBU využití finanční podpory z Německa ve prospěch vybraných projektů v ČR, kde jedním z podporovaných regionů jsou Bílé Karpaty a jedním z podporovaných projektů je obnova starých řemesel ve valaškokloboucké dřevěnici. Vítězové výtvarné soutěže Uzavřeli jsme s OSF Praha smlouvu o regrantování ,-- Kč v programu na podporu iniciativ mladých lidí ve Zlínském regionu. Vzhledem k novému systému grantování jsme kompletně zrekonstruovali webové stránky NJP, kde jsou veřejně vyhlašována grantová kola a jejich uzávěrky. Na stránkách je kromě změny celkové podoby k dispozici i diskusní fórum, na kterém můžeme diskutovat s veřejností, odpovídat na dotazy, psát naše názory na společenské události a problémy. V tisku a na webových stránkách jsme veřejně vyhlásili 1. grantové kolo ve třech grantových programech s uzávěrkou k 15. březnu. Obdrželi jsme 126 prací z 19 škol do 6. ročníku Literární soutěže středních škol Zlínského kraje. ÚNOR V soutěži Stockholm Partnerships byl náš projekt Pivečkův lesopark vybrán jako Ambassador Project k prezentaci začátkem června 2002 ve Stockholmu. Na SOU a SOŠ Luhačovice proběhlo jednání o zhotovení vybavení interiéru roubeného domu č.p. 7 ve Val. Kloboukách. Uspořádali jsme kurs pletení ozdob ze slámy pro učitele a žáky ZŠ Vlára Slavičín Pan František Zuska je uznávaným umělcem K 15. březnu bylo uzavřeno 1. grantové kolo - obdrželi jsme 9 žádostí o nadační příspěvek do Programu na podporu iniciativ mladých lidí, 5 žádostí do Programu na podporu rozvoje občanské společnosti a 1 žádost v Programu na podporu ekologických aktivit jsme v kostele Svatého Vojtěcha ve Slavičíně uspořádali společný koncert dětského pěveckého sboru Cantica ze Zlína a Permoník z Karviné. Proběhla první společná seznamovací schůzka grantových komisí.

6 DUBEN Navštívili jsme DD ve Smolině a ve Vizovicích, do spolupráce s dětskými domovy zapojujeme žáky škol - při další návštěvě ve Smolině to byli žáci 4. třídy ze Slopného a Sehradic. V sídle NJP jsme vyhlásili vítěze soutěže Veselá bota. Požádali jsme Velvyslanectví USA o grant na podporu práce s mládeží ve výši ,-- USD. Studenti SOU a SOŠ Luhačovice navštívili roubený dům ve Valašských Kloboukách a depozitář muzea na Ploštině, kde si prohlédli dobový nábytek, jehož repliky by měly být součástí interiéru dřevěnice. Jednotlivé grantové komise předaly svá stanoviska k žádostem o nadační příspěvky. Tato stanoviska byla projednána na zasedání SR dne , kde se rozhodlo o přidělení nebo nepřidělení finančních prostředků jednotlivým žadatelům. Jan Pivečka předává diplom Zbyňkovi Prnému Ve spolupráci s OS ZZS Zlín jsme uspořádali v Pivečkově lesoparku regionální kolo soutěže pro žáky 5. tříd s branně zdravotnickou tématikou Helpíkův pohár. Soutěže se zúčastnilo 6 škol ze Slavičína a okolí. Jako organizátory jsme zapojili starší děti z DD ve Smolině se nejlepší tři hlídky zúčastnily celostátního kola v Jeseníku. V silné konkurenci získaly druhé, třetí a sedmé místo. KVĚTEN 2. května 2002 jsme v sídle NJP předali za účasti členů SR NJP, porotců z řad spisovatelů a novinářů, zástupců města Slavičín a řady dalších hostů odměny vítězům 6. ročníku Literární soutěže středních škol Zlínského kraje. Soutěžící hlídka v akci Jan Pivečka s vítězi LS 2002 ČERVEN Jan Pivečka představil ve Stockholmu projekt Pivečkův lesopark. I když projekt nezískal žádnou ze 14 udělených cen, akce byla výbornou prezentací NJP a naše logo s čápem bylo prezentováno na slavnostním večeru u příležitosti udělení cen. Uspořádali jsme druhý kurs pletení ozdob ze slámy s panem Františkem Zuskou, tentokrát v ZŠ Malé pole ve Slavičíně. Předávání diplomů a cen

7 SOU a SOŠ Luhačovice dokončila první fázi výroby replik dveří a dobového nábytku určeného do roubeného domu č.p. 7 ve Valašských Kloboukách. Proběhla jednání o zhotovení topeniště. a podlahy a vyměněny některé další poškozené části roubení, zjištěné po odstranění omítek. Ve spolupráci s nadací Partnerství Brno jsme uspořádali pro děti v Pivečkově lesoparku zábavné odpoledne Pojďme si hrát do Karpat, kde děti soutěžily, hrály si a tančily na diskotéce pod širým nebem. Při této příležitosti jsme vyhlásili výsledky výtvarné soutěže pro žáky 1. stupně ZŠ Sedmimílová bota Práce na interiéru roubenky: oprava omítek a el. rozvodů V Pivečkově lesoparku jsme uspořádali pro děti z DD Burešov ve Zlíně zábavné odpoledne s táborákem a hrami. Předtím jsme s dětmi navštívili statek v Loučce u Valašských Klobouk, kde se děti mohly svézt na koních, podívat se na domácí zvířata a vidět také v akci místního uměleckého kováře. Děti se v lesoparku dobře bavily Obdrželi jsme grant Velvyslanectví USA na podporu práce s mládeží ve výši ,-- USD. Sochařka Barbora Losíková zhotovila 2 velké poutače, upozorňující návštěvníky Slavičína na Pivečkův lesopark ČERVENEC Proběhlo výběrové řízení na zhotovení hliněných omítek, podlah a pece s kachlovými kamny. Na provedení hliněných omítek a podlah byl vybrán Marek Vlček z Lysovic, okr. Vyškov, na stavbu pece s kachlovými kamny byl vybrán Ján Bukviš, z Veľkého Rovného, Slovensko SRPEN Byla zahájena rekonstrukce interiéru roubeného domu č.p. 7 ve Valašských Kloboukách, kde byly v průběhu měsíce srpna odstraněny staré poškozené omítky ZÁŘÍ Pokračovala rekonstrukce interiéru roubenky. Kompletně byly zrekonstruovány elektrické rozvody, provedeny hliněné omítky včetně vybílení stěn, rekonstrukce podlah v dílně, předsíni a

8 černé kuchyni, SOU a SOŠ Luhačovice dokončilo a předalo opravu oken, repliky dveří, a dobového nábytku. Angažování této školy do rekonstrukce roubeného domu bylo dobrým řešením opravy i zhotovení replik byly provedeny velice kvalitně a nábytek je pozoruhodným prvkem v rekonstruované roubence. Studenti SUPŠ Uherské Hradiště Zbyněk Prný a Jitka Jánská si odvezli z veletrhu GDS v Düsseldorfu cenu za vítězství v soutěži Footwear Fashion Future Redaktoři Malého studia Slavičín v Liberci První zprava Zbyněk Prný, druhá zprava Jitka Jánská V tisku a na webu jsme veřejně vyhlásili 2. grantové kolo s uzávěrkou k 15. říjnu. Bota Jitky Jánské Bota Zbyňka Prného Zahájili jsme realizaci projektu Diskusní fórum s mládeží Ve spolupráci s odbory školství OÚ a KÚ ve Zlíně jsme vybrali 10 škol z celého Zlínského kraje, ve kterých program probíhal prakticky do konce školního roku 2002/2003. Uskutečnily se besedy na školách s lektorem Mgr. Miroslavem Černým a Janem Pivečkou na téma Světové problémy na prahu 3. tisíciletí, poté následovala organizace několika diskusních setkání s významnými osobnostmi a nakonec napsání soutěžní slohové práce na toto téma. Zahájili jsme rovněž realizaci dalšího projektu s podporou Velvyslanectví USA a to zintenzivnění činnosti Malého studia Slavičín. Mladí redaktoři začali natáčet své první rozhovory již na jaře a před koncem školního roku. Navštívili jsme Malé studio Liberec, kde jsme sbírali zkušenosti s prací dětských redaktorů. Začali jsme také pracovat na vydání nultého čísla novin Malého studia Slavičín, které nesou název ŤÁPOVINY. ŘÍJEN Pozvali jsme romské děti ze sdružení Ratolest do sídla nadace a do dětského domova ve Smolině, kde vystoupily se svým tanečním programem. Ve společném programu během odpoledne vystoupily také děti ze Smoliny a Základní školy ve Slavičíně. Romští tanečníci ve Slavičíně

9 NJP iniciovala zhotovení a odhalení pamětní desky JUDr. Václavu Chytilovi, národohospodáři a poslanci NS, který prožil své mládí ve Slavičíně a který byl v padesátých letech vězněn v komunistickém vězení. U příležitosti slavnostního odhalení desky, na kterém se podílelo také Město Slavičín, jsme vydali rovněž brožurku s názvem Vzpomínám si s výtahem z literárního díla JUDr. Václava Chytila. Byla dokončena rekonstrukce interiéru roubeného domu a provedeny zkoušky funkčnosti pece s kachlovými kamny a topeniště v černé kuchyni. Dále byla položena nová prkenná podlaha a nastěhován nábytek. Zrekonstruovaný interiér světnice Odhalení pamětní desky se zúčastnila manželka JUDr. Václava Chytila, paní Zdeňka Chytilová Na Sokolovně ve Slavičíně jsme zorganizovali I. diskusní fórum s mládeží 2002 s hosty Ing. Miroslavem Zikmundem a Janem Pivečkou. V živé dvouhodinové besedě jsme si ověřili, že tento projekt je jedním z nejlepších projektů, jaké zatím naše nadace realizovala. Interiér černé kuchyně Interiér ševcovské dílny Diskusního fóra se zúčastnilo 250 žáků a studentů z 10 škol Zlínského kraje Členové grantových komisí a SR přidělili nadační příspěvky pro 2. grantové kolo LISTOPAD Obdrželi jsme grant OSF ve výši ,- - Kč z programu podpory komunitních projektů, který je určený především na realizaci Strategického plánu rozvoje NJP

10 Jan Pivečka a Michal Špaček se zúčastnili dvoudenního semináře se skotskými lektory z programu West of Scotland Programme, který byl zaměřen na možnosti získávání finančních prostředků z Evropské unie a zkušenosti skotských partnerů s příklady případových studií ze široké škály projektů. U velkých nadací jako jsou VIA, Partnerství, OSF a Vzdělávací nadace Jana Husa jsme se ucházeli o zařazení do programu Posílení regionálních nadací. V tomto programu se jedná o poskytnutí finančních prostředků ve výši cca 2 miliony Kč na zvýšení nadačního jmění vybraných nadací. V první fázi to znamená účast na celé řadě vzdělávacích seminářů v průběhu následujících asi 2 let. Dětský vánoční jarmark 2002 U příležitosti Dětského vánočního jarmarku vydalo Malé studio Slavičín první číslo svých dětských novin Ťápoviny. Noviny budou dvouměsíčník a jsou celé sestaveny z dětských příspěvků článků, rozhovorů, fotografií, kreseb, kvízů, atd. Byly vyhlášeny soutěže: - 5. ročník soutěže "Ševče, drž se svého kopyta" - 7. ročník literární soutěže středních škol - 8. ročník soutěže "Veselá bota" - 5. ročník výtvarné soutěže pro žáky ZŠ, na téma "Pohádkový svět zvířat" - 5. ročník soutěže "Slovenská fantastická bota" PROSINEC Dne jsme uspořádali ve Slavičíně ve spolupráci s ČSOP Zálesí Slavičín 8. ročník Dětského vánočního jarmarku s ukázkami tradičních řemesel a vánočních zvyků. Jako každoročně jsme ve spolupráci s Rotary klubem Zlín pozvali děti z dětských domovů ve Vizovicích a ve Zlíně Burešově, pro které jsme měli připraveny dárky. Děti z DD Smolina se zúčastnily jarmeku ve Valašských Kloboukách o den později. Redaktoři představují první číslo Ťápovin Získali jsme z OSF Praha opět finanční prostředky na regrantování ve Zlínském regionu v Programu na podporu iniciativ mladých lidí na rok Dne jsme za účasti památkářů, představitelů Zlínského kraje a Města Valašské Klobouky v rámci tradičního Valašskoklobuckého mikulášského

11 jarmeku představili veřejnosti rekonstruovanou dřevěnici. Náklady na rekonstrukci jak exteriéru, která proběhla v roce 2001, tak interiéru v roce 2002 jsou vyčísleny na celkem cca 1 milion Kč. Interiér roubenky ožil starými řemesly V rámci spolupráce s malými základními školami besedoval Jan Pivečka ve Slopném, v Sehradicích, v Rokytnici a v Šanově Představení interiéru veřejnosti, na roubenku se přišly podívat stovky návštěvníků Valašskoklobuckého jarmeku Jan Pivečka ve Slopném Ševcovská dílna v roubence Jan Pivečka v Šanově

12 HOSPODAŘENÍ NADACE JANA PIVEČKY V ROCE 2002

13 PŘEHLED PŘIJATÝCH A POSKYTNUTÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ROCE 2002 NÁZEV ČÁSTKA DARY FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB Yitka Kilian Dvirka, New York, USA ,-- Kč PRABOS, a.s. Slavičín ,-- Kč Jan Pivečka, Slavičín ,-- Kč FAGUS, Německo ,-- Kč GABOR Shoes, Německo ,-- Kč ZISM, s.r.o., Zlín ,-- Kč BASS, Ing. Baďura, Zlín ,-- Kč CORRIDOR, Dana Mynářová, Luhačovice ,-- Kč Muzejní společnost Valašské Klobouky ,-- Kč ČSOP Kosenka, Valašské Klobouky ,80 Kč Hořák František, Valašské Klobouky 5.000,-- Kč Vlček Marek, Lysovice 3.333,-- Kč Gerhard Volz, Německo 3.193,-- Kč Šmotek Roman, Slavičín 2.500,-- Kč CELKEM ,80 NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY A DOTACE Grant OSF ,-- Kč Nadace Partnerství - spol. projekty ,30 Kč Příspěvek od OÚ Zlín ,-- Kč CELKEM ,30 DARY, NP A DOTACE CELKEM ,10 Materiální dary nám poskytly firmy: HAMÉ, Babice, a.s. LINEA, Nivnice, a.s. Barum, Continental, a.s. TOKO, Luhačovice, s.r.o. ZISM, Zlín, s.r.o. Všem našim dárcům a příznivcům srdečně děkujeme!

14 NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY POSKYTNUTÉ NADACÍ V ROCE 2002 FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM Program na podporu iniciativ mladých lidí Jméno/Název Částka Kč Účel Černá Jana, Provodov 5.000,-- Výchovné zabezpečení komunity dětí v Provodově Sudková Pavla, Slavičín 8.000,-- 2. ročník soutěže s branně zdravotnickou tématikou Helpíkův pohár Motalová Karolína, Zlín ,-- Usnadnění odchodů dětí z DD do života Mudráková Martina, Slavičín ,-- Dramatická výchova v DD Smolina DPS Cantica, Zlín 5.000,-- Činnost pěveckého sboru ZŠ Vlára Slavičín, KYOKUSHIN KARATE 5.000,-- Podpora výchovy mladých karatistů, mezi nimiž jsou reprezentanti České republiky v karate ZŠ Vlára Slavičín ,-- Krojové dovybavení DFS Slavičánek ZŠ Vlára Slavičín ,-- Krojové dovybavení dětské hudecké muziky ZŠ Vlára Slavičín 5.000,-- Činnost kroužku mažoretek při ZŠ OS Klobučan, Val. Klobouky 5.000,-- Vedení mládeže ve folklórním souboru po ukončení jejich školní docházky Vystoupení DNS v Nitře 5.000,-- DDM Slavičín 4.500,-- Projekt UNESCO Adoptuj panenku-zachráníš dítě ,-- Nákup vybavení pro modelářský kroužek DDM Luhačovice ,-- Nákup hrnčířského kruhu, využití volného času dětí ČSOP Zálesí Slavičín ,-- Uspořádání 8. ročníku Dětského vánočního jarmarku ve Slavičíně Dechový orchestr mladých, Zlín ,-- Nákup uniforem, reprezentace města a regionu CELKEM ,-- Program na podporu budování zdravé občanské společnosti Jméno/Název Částka Kč Účel Černý Miroslav, Provodov ,-- Obecně prospěšné nahrávací studio OS Klobučan, Val. Klobouky , ,-- Činnost FS, začlenění mládeže do souboru dospělých Uspořádání soutěže dětských zpěváčků Folklórní sdružení ČR ,-- Uspořádání DFF Písní a tancem OS SemTamfór 5.000,-- Činnost ochotnického divadla Dětský domov Smolina 8.000,-- Oslava 70. výročí založení dětského domova Muzejní společnost Val. Klob ,-- Obnova vydávání Vlastivědných kapitol z Valašskokloboucka CELKEM ,-- Program na podporu ekologických aktivit Jméno/Název Částka Kč Účel ČSOP Kosenka, Val. Klobouky 3.700,-- Ekologická výchova dětí z DD Smolina CELKEM 3.700,-- Nadační příspěvky poskytnuté mimo grantová kola Jméno/Název Částka Kč Účel ČSOP Zálesí Slavičín ,-- Zhotovení poutačů Pivečkův lesopark ZŠ Slavičín 1.000,-- Mikulášská laťka závod ve skoku do výšky DDM Slavičín 1.000,-- Běh Terryho Foxe CELKEM ,-- CELKEM VŠECHNY NP ,--

15 Vlastní programy NÁZEV ČÁSTKA Rekonstrukce roubeného domu Val. Klobouky pořízení HIM ,50,-- Kč ,30 opravy a režijní náklady ,80-- Kč Pivečkův lesopark 2.600,-- Činnost podle statutu: studentské soutěže - výtvarné a designerské soutěže, literární soutěž středních škol okresu Zlín - odměny, ,10 náklady spojené s vyhodnocením, cestovné CELKEM ,40 Dodržení ustanovení o výši provozních nákladů do výše 75% nadačního jmění: Nadační jmění: ,-- Kč 75% ,-- Kč Náklady na provoz: ,-- Kč

16

17

18

19

20

21

22

23 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, Slavičín, Czech Republic, Tel.: , Fax: ,

NADACE JANA PIVEČKY Slavičín, červen 2002

NADACE JANA PIVEČKY Slavičín, červen 2002 NADACE JANA PIVEČKY Slavičín, červen 2002 Milí přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti Nadace Jana Pivečky v minulém roce. Předně vyslovujeme srdečný dík správní radě, naším spolupracovníkům

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2004 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVI LA ČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVI LA ČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2008 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S.

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. SLAVIČÍN, ČERVEN 29 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2005 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVI LA ČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVI LA ČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2007 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2006 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVI LA ČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVI LA ČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2006 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

NADACE JANA PIVEČKY Slavičín, červen 2009

NADACE JANA PIVEČKY Slavičín, červen 2009 NADACE JANA PIVEČKY Slavičín, červen 2009 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420 577 342 822, Fax: 00420 577

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Výroční zpráva. Nadace Jana Pivečky. Červen 2014

Výroční zpráva. Nadace Jana Pivečky. Červen 2014 Výroční zpráva 2013 Nadace Jana Pivečky Červen 2014 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín Tel.: +420 571 110 425, +420 603 271 904 E-mail:njp@pivecka.cz,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Otrokovice, 30. 4. 2013 Filip Pastuszek CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ (připravovaný projekt) Projekt Zlínského kraje pro podporu přírodovědného a technického vzdělávání Zdroj:

Více

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci Číslo kola výzvy: 1 Číslo a název globálního grantu: Vyhlašovatel (ZS): CZ.1.07/1.1.08 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY 2010 SLAVIČÍN, ČERVEN 2011 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín Tel.: 00420 577 342 822, 00420 603 271

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY 2009 SLAVIČÍN, ČERVEN 2010 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420 577 342

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Tradice Bílých Karpat za rok 2009

Výroční zpráva Občanského sdružení Tradice Bílých Karpat za rok 2009 Výroční zpráva Občanského sdružení Tradice Bílých Karpat za rok 2009 Hostětín 4, 687 71 Bojkovice tel. 572 641 040, fax 572 641 854 tbk@tradicebk.cz, http://www.tradicebk.cz Tradice Bílých Karpat jsou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Podralský nadační fond ZOD. Kontaktní informace

Podralský nadační fond ZOD. Kontaktní informace Výroční zpráva 2008 Obsah Podralský nadační fond ZOD... 2 Kontaktní informace... 2 Slovo předsedy správní rady... 3 Poslání nadačního fondu... 4 Vize rozvoje nadačního fondu... 4 Zřizovatel Zemědělské

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY 2012 SLAVIČÍN, ČERVEN 2013 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín Tel.: +420 571 110 425, +420 603 271

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

Místní akční skupina Staroměstsko

Místní akční skupina Staroměstsko Výroční zpráva 2013 Náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město IČO: 227 07 441 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí Základní údaje o území MAS je občanské sdružení,

Více

21. Konference Národní sítě Zdravých měst ČR 25. listopadu 2014, Praha

21. Konference Národní sítě Zdravých měst ČR 25. listopadu 2014, Praha 21. Konference Národní sítě Zdravých měst ČR 25. listopadu 2014, Praha Akce je součástí projektu NSZM ČR STRATEG-2, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010 Příloha č. 1 ové v oblasti kultury pro rok 21 Č. Název organizace, sídlo, 1 DIDEDAnce taneční studio Galavečer DIDEDAnce tanečního studia 21 - pronájmy (pronájem sálu) - propagace (DVD, upomínk.předměty)

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí)

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí) Městys Nehvizdy 1. Úvod ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE NEHVIZDY ZA ROK 2011 V souladu s kapitolou 5.2 strategického plánu (dále také SP ) spočívá kontrola jeho vlastní realizace

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

Podralský nadační fond ZOD

Podralský nadační fond ZOD Výroční 2012 zpráva Obsah Podralský nadační fond ZOD... 2 Kontaktní informace... 2 Slovo předsedy správní rady... 3 Vize rozvoje nadačního fondu... 4 Zřizovatel ZOD Brniště a.s.... 4 Lidé v nadačním fondu...

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín Tel.: +420 571 110 425, +420 603 271 904 E-mail:njp@pivecka.cz, http://www.pivecka.cz SLOVO ŘEDITELKY

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

ZÁPIS ZE II. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZÁPIS ZE II. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE ZÁPIS ZE II. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE Termín konání: 05.12.2006 budova Krajského úřadu ve Zlíně (21.budova; zasedací místnost Místo jednání: Zastupitelstva Zlínského

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí Kalendář společných akcí certifikovaných a N v roce 2011* 2. pololetí Měsíc Datum Název akce Organizačně zabezpečí N Zabezpečí regionální Červen? Workshop v rámci projektu N - Krok za Krokem - Program

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Kruh rodiny, o. p. s. Kruh rodiny, o. p. s. 2 Sídlo společnosti: Prosecká 64, 190 00 Praha 9 IČ: 2083094 www.kruh-rodiny.cz Kontakt Mgr. Marie Oktábcová, ředitelka společnosti E-mail:

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Sdružení zastánců dětských práv česká sekce Defence for Children International 116 47 Praha 1, Senovážné nám. 24 Tel: 603 438 822, e-mail: dci.praha@seznam.cz Zpráva o činnosti za rok 2010 Česká sekce

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

Národní tematická síť -NTS

Národní tematická síť -NTS Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: Národní tematická síť -NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Robert Sztarovics, předseda NTS-C 22.4.2008 Jak pracuje

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Říše loutek Kroměříž, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Smích a slzy tvoří podstatu loutkových představení. Smích a slzy působí nejmocněji na výchovu srdce a duše, zejména našich dětí. Těm je loutkové divadlo

Více

III.fáze Make a Connection v České republice. Vyhlášení v 8. ročníku programu!

III.fáze Make a Connection v České republice. Vyhlášení v 8. ročníku programu! III.fáze Make a Connection v České republice Vyhlášení v 8. ročníku programu! Make a Connection Připoj se Součástí globální iniciativy International Youth Foundation (IYF) a společnosti NOKIA na podporu

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Závěrečná zpráva projektu Hýčkejte svou alma mater 2014

Závěrečná zpráva projektu Hýčkejte svou alma mater 2014 Závěrečná zpráva projektu Hýčkejte svou alma mater 2014 Název projektu: Seznamovák UP 2014 Jméno a příjmení žadatele: Tomáš BURIAN Studijní obor: Geoinformatika Ročník: 2. navazující Mgr. E-mail: Buri777@seznam.cz

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Prokešovo nám. 6, 728 30 Ostrava - Mor. Ostrava Telefon: +420 596 262 228 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 724 133 630 Internet: www.volny.cz/nadace-landek

Více

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 1. Cíle sdružení Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 Občanské sdružení KHER bylo založeno 11. 4. 2012 a vzniklo na myšlence dlouhodobě podporovat vznik, propagaci a rozvoj literatury Romů. V době rozmachu

Více

Finanční podpora pro živé umění

Finanční podpora pro živé umění Finanční podpora pro živé umění 2015 Obsah Úvod...str. 3 Financování živého umění na MK...str. 9 Tabulky vývoje podpory umění ze strany MK ČR za léta 2008 2015...str. 16 Aproximační strategie...str. 19

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Opatření Programu rozvoje kraje 2.4.1: Podpora rozvoje aktivit volného času s důrazem na vytváření a

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU MEZINÁRODNÍ FORUM MLÁDEŢE

STATUT NADAČNÍHO FONDU MEZINÁRODNÍ FORUM MLÁDEŢE STATUT NADAČNÍHO FONDU MEZINÁRODNÍ FORUM MLÁDEŢE PREAMBULE Vycházíme ze zájmu podporovat mezinárodní spolupráci uměleckých škol a souborů, dětské a mládežnické sportovní spolky tak, aby docházelo k motivací

Více

Regionální granty 2009

Regionální granty 2009 Regionální granty 2009 Nadace O 2 vznikla v roce 2002 a od svého založení rozdělila na podporu neziskových projektů, které pomáhají dětem a mladým lidem, více než 120 milionů korun. Dlouhodobým, promyšleným

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 CEDR komunitní centrum, občanské sdružení 1 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 2.Základní údaje... 4 3. Vznik a poslání... 4 4. Projekty v roce 2007... 5 4.1. Kurz paličkování... 5 4.2. Kurz

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Sponzoři soutěže učňů 2015

Sponzoři soutěže učňů 2015 Soutěž učňů 2015 Lubomír Čeleda, ředitel soutěže učňů Brno 2015 23. a 24. dubna proběhl v Brně další ročník soutěže budoucích chlaďařů. V následujícím článku najdete kompletní zprávu o průběhu soutěže

Více

Kulturní dědictví. Možnosti financování Grantové programy nestátních nadací

Kulturní dědictví. Možnosti financování Grantové programy nestátních nadací Kulturní dědictví Možnosti financování Grantové programy nestátních nadací Nadace VIA Zaměření Řada programů zaměřených přímo nebo nepřímo na záchranu na obnovu kulturního dědictví a na obnovu památek

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Městská knihovna Sedlčany. Lukáškovi je deset. Knihovny současnosti 2013 Olomouc. 11. září 2013

Městská knihovna Sedlčany. Lukáškovi je deset. Knihovny současnosti 2013 Olomouc. 11. září 2013 Městská knihovna Sedlčany Lukáškovi je deset Knihovny současnosti 2013 Olomouc 11. září 2013 Data jsou důležitá Rok založení: 1882 Dětské oddělení: 1941 Profesionalizace: 1952 Stěhování do současných prostor:

Více

MSV/IMT Brno 2012. Expozice Výukové centrum soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů

MSV/IMT Brno 2012. Expozice Výukové centrum soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů MSV/IMT Brno 2012 Expozice Výukové centrum soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů Svaz strojírenské technologie organizoval letos již čtvrtý ročník soutěže mladých strojařů v programování

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s. 3-4 3. Poslání a cíle. 4 4. Historie společnosti. 4-5

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více