NADACE JANA PIVEČKY Slavičín, červen 2003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NADACE JANA PIVEČKY Slavičín, červen 2003"

Transkript

1 NADACE JANA PIVEČKY Slavičín, červen 2003

2 NADACE JANA PIVEČKY V ROCE 2002 SLOVO PŘEDSEDY SR SLOVO VÝKONNÉ ŘEDITELKY V roce 2002 jsme pokračovali ve snaze systematicky budovat a posilovat pozici Nadace Jana Pivečky v regionu, spolupráci s nadacemi s celostátní působností a s neziskovými organizacemi působícími v regionu. Milí přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu o činnosti NJP v roce Je na místě, abych jako předseda poděkoval členům správní rady a grantových komisí, ředitelce paní Boženě Filákové a všem přátelům a dobrovolníkům za jejich spolupráci a činnost v uplynulém roce. Srdečný dík patří naším dárcům, bez jejichž pomoci bychom nemohli pomáhat druhým a mnohé naše vlastní akce by se nedaly vůbec uskutečnit. Úspěchy ve studiu, v životě a chování mladých přátel, kterým jsme v minulosti pomohli, mně působí radost. Problémy a nedostatky, které stále konstatuji ve svém okolí mě povzbuzují k setrvání a houževnatosti při jejich řešení. Naše motto platí a bude platit. Snažíme se budovat a postavit naši nadaci na pevné základy, aby úspěšně navázala a pokračovala v rodinné tradici ve Zlínském kraji. Díky za to, že jste a v naději, že nás bude stále více, Váš Jan Pivečka Ve Slavičíně, Rozvíjeli jsme naše tradiční aktivity orientované na spolupráci se školami všech typů, rozšířili jsme spolupráci s dětskými domovy a organizacemi i dobrovolníky, zajímajícími se o řešení problémů opuštěných a ohrožených dětí. Snažíme se napomáhat vytváření zdravé občanské společnosti, která by měla pomáhat státu v řešení sociálních problémů. Pokračovali jsme také v realizaci projektů obnovy a využití roubeného domu č.p.7 ve Valašských Kloboukách a Pivečkova lesoparku ve Slavičíně. Díky finanční podpoře Velvyslanectví USA v Praze jsme mohli realizovat dva významné projekty: Diskusní fórum 2002 s mládeží a Malé studio Slavičín. Diskusní fórum probíhalo na 10 školách na téma: Světové problémy na prahu 3. tisíciletí. Cílem projektu bylo zmapovat problémy, dnešního světa. Přesvědčili jsme se, že mladí lidé ve věku kolem 15 let mají zájem o dění kolem sebe, kriticky hodnotí jak sebe a své spolužáky, tak učitele, politiky a společnost vůbec. Rádi bychom v tomto projektu v roce 2003 pokračovali dál a nechali mladé lidi nejen problém popsat a navrhnout řešení, ale díky naší finanční pomoci ho i řešit. Chceme je motivovat k tomu, aby se pomoc druhým pro ně stala stejnou samozřejmostí, jako všechno, co je v jejich věku zajímá. Rádi bychom si touto cestou vychovávali dobrovolníky, kteří budou pokračovat v naší práci. Máme radost, že se nám v roce 2002 podařilo uvést do života dětské noviny s názvem Ťápoviny. Dovolte mi připojit se k poděkování pana předsedy správní rady všem dárcům, bez jejichž finanční a materiální pomoci by nadace za necelých sedm let své existence nebyla tam, kde dnes je a všem spolupracovníkům, přátelům a dobrovolníkům, kteří nám pomáhají tyto finanční prostředky proměnit v podporu tam, kde je jí třeba. Díky Vám všem se NJP stále více dostává do povědomí lidí v regionu. Věříme, že naše výroční zpráva potvrzuje oprávněné místo NJP ve Zlínském kraji. Božena Filáková

3 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, Slavičín, Czech Republic, Tel.: , Fax: ,

4 NADACE JANA PIVEČKY VE SLAVIČÍNĚ Nadace byla založena zřizovatelem Janem Pivečkou, sídlem nadace je Slavičín, Horní náměstí 111. Cíle podporované Nadací Podpora a pomoc výchově a vzdělávání mladých lidí, žáků, studentů a ostatní mládeže v České republice s důrazem na výchovu a vzdělávání v oblasti kultury, ekonomiky, podnikání a obchodu, se zaměřením na zlínský a slavičínský region. Podpora a pomoc mezinárodní výměně studentů, žáků a učňů, mezinárodním studentským a vzdělávacím akcím. Podpora udržování a rozvoj podnikatelského a životního odkazu rodiny Pivečkových ve Slavičíně. Podpora ochrany přírody a životního prostředí zlínského a slavičínského regionu, ale i jiných lokalit. Podpora a pomoc v oblasti kultury v České republice, s důrazem na zlínský a slavičínský region. Podpora a pomoc obecně prospěšným cílům ve zlínském a slavičínském regionu, ale i jiných místech v České republice. Účel Nadace Účelem Nadace je soustřeďovat hmotné prostředky, úsilí osob, materiální, organizační a jinou pomoc na podporu vytyčených cílů. Předmět činnosti Nadace Finanční, materiální, organizační a jiná pomoc přípravě a realizaci vybraných programů a akcí realizovaných Nadací k dosažení a na podporu vytyčených cílů, včetně vlastní realizace těchto akcí. Spolupráce s příslušnými státními, veřejnoprávními institucemi a soukromými osobami za účelem společné podpory sledovaných cílů. Spolupráce se školami, školskými zařízeními, školskými a obecními úřady v oblastech týkajících se naplňování cílů Nadace. Pořádání různých výchovných, vzdělávacích, kulturních, sociálních a obdobných akcí za účelem naplňování cílů Nadace. Pomoc při prosazování mravního a morálního kodexu mladého člověka. Výměna zkušeností s jinými osobami (subjekty) obdobného druhu a zaměření zejména spolupráce s obdobnými neziskovými organizacemi. Pořádání a vyhlašování výročních cen, studentských soutěží, soutěžních akcí apod. k podpoře rozvoje tvůrčí individuality mladého člověka. Realizované programy Organizování výtvarné soutěže pro studenty SUPŠ Veselá bota Organizování výtvarné soutěže pro studenty VŠUP Fantastická bota Organizování výtvarné soutěže pro studenty SPŠ Partizánské "Slovenská fantastická bota" Organizování soutěže pro žáky ZŠ Pohádková bota Organizování výtvarné soutěže pro studenty Gymnázia Slavičín Ševče, drž se svého kopyta Organizování výtvarné soutěže pro studenty uměleckých řemesel SOŠ Luhačovice Bota Inspirace Organizování soutěže Diskusní fórum 2002 pro 10 základních škol a osmiletých gymnázií Zlínského kraje Organizování dětského vánočního jarmarku ve Slavičíně Spoluorganizace literární soutěže středních škol Zlínského kraje Podpora Mezinárodnímu festivalu dětských folklórních souborů "Písní a tancem" Rekonstrukce "Valašskokloboucké dřevěnice" a její využití k výuce tradičních řemesel Spolupořadatelství soutěže pro děti se zdravotnickou tématikou Helpíkův pohár Činnost Malého rozhlasového studia Slavičín a vydávání novin Ťápoviny Spolupráce se všemi typy škol a dětskými domovy - přednášky, diskusní fóra Filozofie Nadace Pomáhat konkrétním lidem, kteří pomoc potřebují a zaslouží si ji, vysvětlovat filozofii nadace, založené na lidství a pomoci toho, kdo může pomoci tomu, kdo pomoc potřebuje. Pěstovat v lidech, kterým je pomoc poskytována pocit resp. potřebu chovat se obdobně, to znamená pomáhat v budoucnu (až jim to situace dovolí) dalším lidem a tak předávat štafetu lidství a humanismu dál. Pěstovat v lidech, kterým je pomoc poskytována pocit sounáležitosti s dalšími lidmi, kteří působí v nadaci nebo s nadací spolupracují. Nadace se svou filosofií nezištné pomoci snaží o vytvoření pyramidálního efektu. Nadace pomůže nebo jinak prospěje konkrétní osobě, přičemž nemá jiný požadavek, než aby ten, kdo pomoc obdržel se v budoucnu choval obdobně a sám pomáhal dalším lidem. Orgány NJP Správní rada Nadace: Jan Pivečka, zřizovatel Nadace, předseda správní rady, Slavičín Ing. Pavel Velev, člen správní rady Nadace, Zlín Alena Hubíková, bývalá starostka města Slavičín Petra Blumenberg, Osnabrück, Německo Ing. Václav Novotný, ředitel Novesta s.r.o., Zlín JUDr. Stanislav Knotek, právník, Zlín Magdalena Múdrá, učitelka, Slavičín Mgr. Miroslava Štýbrová, ředitelka obuvnického muzea Zlín Yitka Kilian Dvirka, členka správní rady, New York, USA Revizor účtů: Ing. Michal Špaček Ředitelka: Božena Filáková Nadační jmění: ,-- Kč

5 LEDEN Začátkem ledna jsme v sídle NJP předali odměny vítězům výtvarné soutěže Dětského vánočního jarmarku. Proběhlo první kolo hodnocení literární soutěže středních škol Zlínského kraje, z kterého vzešlo 20 prací postupujících do druhého kola. BŘEZEN Ve spolupráci s nadací Partnerství jsme v Luhačovicích uspořádali třídenní mezinárodní konferenci k projektu DBU využití finanční podpory z Německa ve prospěch vybraných projektů v ČR, kde jedním z podporovaných regionů jsou Bílé Karpaty a jedním z podporovaných projektů je obnova starých řemesel ve valaškokloboucké dřevěnici. Vítězové výtvarné soutěže Uzavřeli jsme s OSF Praha smlouvu o regrantování ,-- Kč v programu na podporu iniciativ mladých lidí ve Zlínském regionu. Vzhledem k novému systému grantování jsme kompletně zrekonstruovali webové stránky NJP, kde jsou veřejně vyhlašována grantová kola a jejich uzávěrky. Na stránkách je kromě změny celkové podoby k dispozici i diskusní fórum, na kterém můžeme diskutovat s veřejností, odpovídat na dotazy, psát naše názory na společenské události a problémy. V tisku a na webových stránkách jsme veřejně vyhlásili 1. grantové kolo ve třech grantových programech s uzávěrkou k 15. březnu. Obdrželi jsme 126 prací z 19 škol do 6. ročníku Literární soutěže středních škol Zlínského kraje. ÚNOR V soutěži Stockholm Partnerships byl náš projekt Pivečkův lesopark vybrán jako Ambassador Project k prezentaci začátkem června 2002 ve Stockholmu. Na SOU a SOŠ Luhačovice proběhlo jednání o zhotovení vybavení interiéru roubeného domu č.p. 7 ve Val. Kloboukách. Uspořádali jsme kurs pletení ozdob ze slámy pro učitele a žáky ZŠ Vlára Slavičín Pan František Zuska je uznávaným umělcem K 15. březnu bylo uzavřeno 1. grantové kolo - obdrželi jsme 9 žádostí o nadační příspěvek do Programu na podporu iniciativ mladých lidí, 5 žádostí do Programu na podporu rozvoje občanské společnosti a 1 žádost v Programu na podporu ekologických aktivit jsme v kostele Svatého Vojtěcha ve Slavičíně uspořádali společný koncert dětského pěveckého sboru Cantica ze Zlína a Permoník z Karviné. Proběhla první společná seznamovací schůzka grantových komisí.

6 DUBEN Navštívili jsme DD ve Smolině a ve Vizovicích, do spolupráce s dětskými domovy zapojujeme žáky škol - při další návštěvě ve Smolině to byli žáci 4. třídy ze Slopného a Sehradic. V sídle NJP jsme vyhlásili vítěze soutěže Veselá bota. Požádali jsme Velvyslanectví USA o grant na podporu práce s mládeží ve výši ,-- USD. Studenti SOU a SOŠ Luhačovice navštívili roubený dům ve Valašských Kloboukách a depozitář muzea na Ploštině, kde si prohlédli dobový nábytek, jehož repliky by měly být součástí interiéru dřevěnice. Jednotlivé grantové komise předaly svá stanoviska k žádostem o nadační příspěvky. Tato stanoviska byla projednána na zasedání SR dne , kde se rozhodlo o přidělení nebo nepřidělení finančních prostředků jednotlivým žadatelům. Jan Pivečka předává diplom Zbyňkovi Prnému Ve spolupráci s OS ZZS Zlín jsme uspořádali v Pivečkově lesoparku regionální kolo soutěže pro žáky 5. tříd s branně zdravotnickou tématikou Helpíkův pohár. Soutěže se zúčastnilo 6 škol ze Slavičína a okolí. Jako organizátory jsme zapojili starší děti z DD ve Smolině se nejlepší tři hlídky zúčastnily celostátního kola v Jeseníku. V silné konkurenci získaly druhé, třetí a sedmé místo. KVĚTEN 2. května 2002 jsme v sídle NJP předali za účasti členů SR NJP, porotců z řad spisovatelů a novinářů, zástupců města Slavičín a řady dalších hostů odměny vítězům 6. ročníku Literární soutěže středních škol Zlínského kraje. Soutěžící hlídka v akci Jan Pivečka s vítězi LS 2002 ČERVEN Jan Pivečka představil ve Stockholmu projekt Pivečkův lesopark. I když projekt nezískal žádnou ze 14 udělených cen, akce byla výbornou prezentací NJP a naše logo s čápem bylo prezentováno na slavnostním večeru u příležitosti udělení cen. Uspořádali jsme druhý kurs pletení ozdob ze slámy s panem Františkem Zuskou, tentokrát v ZŠ Malé pole ve Slavičíně. Předávání diplomů a cen

7 SOU a SOŠ Luhačovice dokončila první fázi výroby replik dveří a dobového nábytku určeného do roubeného domu č.p. 7 ve Valašských Kloboukách. Proběhla jednání o zhotovení topeniště. a podlahy a vyměněny některé další poškozené části roubení, zjištěné po odstranění omítek. Ve spolupráci s nadací Partnerství Brno jsme uspořádali pro děti v Pivečkově lesoparku zábavné odpoledne Pojďme si hrát do Karpat, kde děti soutěžily, hrály si a tančily na diskotéce pod širým nebem. Při této příležitosti jsme vyhlásili výsledky výtvarné soutěže pro žáky 1. stupně ZŠ Sedmimílová bota Práce na interiéru roubenky: oprava omítek a el. rozvodů V Pivečkově lesoparku jsme uspořádali pro děti z DD Burešov ve Zlíně zábavné odpoledne s táborákem a hrami. Předtím jsme s dětmi navštívili statek v Loučce u Valašských Klobouk, kde se děti mohly svézt na koních, podívat se na domácí zvířata a vidět také v akci místního uměleckého kováře. Děti se v lesoparku dobře bavily Obdrželi jsme grant Velvyslanectví USA na podporu práce s mládeží ve výši ,-- USD. Sochařka Barbora Losíková zhotovila 2 velké poutače, upozorňující návštěvníky Slavičína na Pivečkův lesopark ČERVENEC Proběhlo výběrové řízení na zhotovení hliněných omítek, podlah a pece s kachlovými kamny. Na provedení hliněných omítek a podlah byl vybrán Marek Vlček z Lysovic, okr. Vyškov, na stavbu pece s kachlovými kamny byl vybrán Ján Bukviš, z Veľkého Rovného, Slovensko SRPEN Byla zahájena rekonstrukce interiéru roubeného domu č.p. 7 ve Valašských Kloboukách, kde byly v průběhu měsíce srpna odstraněny staré poškozené omítky ZÁŘÍ Pokračovala rekonstrukce interiéru roubenky. Kompletně byly zrekonstruovány elektrické rozvody, provedeny hliněné omítky včetně vybílení stěn, rekonstrukce podlah v dílně, předsíni a

8 černé kuchyni, SOU a SOŠ Luhačovice dokončilo a předalo opravu oken, repliky dveří, a dobového nábytku. Angažování této školy do rekonstrukce roubeného domu bylo dobrým řešením opravy i zhotovení replik byly provedeny velice kvalitně a nábytek je pozoruhodným prvkem v rekonstruované roubence. Studenti SUPŠ Uherské Hradiště Zbyněk Prný a Jitka Jánská si odvezli z veletrhu GDS v Düsseldorfu cenu za vítězství v soutěži Footwear Fashion Future Redaktoři Malého studia Slavičín v Liberci První zprava Zbyněk Prný, druhá zprava Jitka Jánská V tisku a na webu jsme veřejně vyhlásili 2. grantové kolo s uzávěrkou k 15. říjnu. Bota Jitky Jánské Bota Zbyňka Prného Zahájili jsme realizaci projektu Diskusní fórum s mládeží Ve spolupráci s odbory školství OÚ a KÚ ve Zlíně jsme vybrali 10 škol z celého Zlínského kraje, ve kterých program probíhal prakticky do konce školního roku 2002/2003. Uskutečnily se besedy na školách s lektorem Mgr. Miroslavem Černým a Janem Pivečkou na téma Světové problémy na prahu 3. tisíciletí, poté následovala organizace několika diskusních setkání s významnými osobnostmi a nakonec napsání soutěžní slohové práce na toto téma. Zahájili jsme rovněž realizaci dalšího projektu s podporou Velvyslanectví USA a to zintenzivnění činnosti Malého studia Slavičín. Mladí redaktoři začali natáčet své první rozhovory již na jaře a před koncem školního roku. Navštívili jsme Malé studio Liberec, kde jsme sbírali zkušenosti s prací dětských redaktorů. Začali jsme také pracovat na vydání nultého čísla novin Malého studia Slavičín, které nesou název ŤÁPOVINY. ŘÍJEN Pozvali jsme romské děti ze sdružení Ratolest do sídla nadace a do dětského domova ve Smolině, kde vystoupily se svým tanečním programem. Ve společném programu během odpoledne vystoupily také děti ze Smoliny a Základní školy ve Slavičíně. Romští tanečníci ve Slavičíně

9 NJP iniciovala zhotovení a odhalení pamětní desky JUDr. Václavu Chytilovi, národohospodáři a poslanci NS, který prožil své mládí ve Slavičíně a který byl v padesátých letech vězněn v komunistickém vězení. U příležitosti slavnostního odhalení desky, na kterém se podílelo také Město Slavičín, jsme vydali rovněž brožurku s názvem Vzpomínám si s výtahem z literárního díla JUDr. Václava Chytila. Byla dokončena rekonstrukce interiéru roubeného domu a provedeny zkoušky funkčnosti pece s kachlovými kamny a topeniště v černé kuchyni. Dále byla položena nová prkenná podlaha a nastěhován nábytek. Zrekonstruovaný interiér světnice Odhalení pamětní desky se zúčastnila manželka JUDr. Václava Chytila, paní Zdeňka Chytilová Na Sokolovně ve Slavičíně jsme zorganizovali I. diskusní fórum s mládeží 2002 s hosty Ing. Miroslavem Zikmundem a Janem Pivečkou. V živé dvouhodinové besedě jsme si ověřili, že tento projekt je jedním z nejlepších projektů, jaké zatím naše nadace realizovala. Interiér černé kuchyně Interiér ševcovské dílny Diskusního fóra se zúčastnilo 250 žáků a studentů z 10 škol Zlínského kraje Členové grantových komisí a SR přidělili nadační příspěvky pro 2. grantové kolo LISTOPAD Obdrželi jsme grant OSF ve výši ,- - Kč z programu podpory komunitních projektů, který je určený především na realizaci Strategického plánu rozvoje NJP

10 Jan Pivečka a Michal Špaček se zúčastnili dvoudenního semináře se skotskými lektory z programu West of Scotland Programme, který byl zaměřen na možnosti získávání finančních prostředků z Evropské unie a zkušenosti skotských partnerů s příklady případových studií ze široké škály projektů. U velkých nadací jako jsou VIA, Partnerství, OSF a Vzdělávací nadace Jana Husa jsme se ucházeli o zařazení do programu Posílení regionálních nadací. V tomto programu se jedná o poskytnutí finančních prostředků ve výši cca 2 miliony Kč na zvýšení nadačního jmění vybraných nadací. V první fázi to znamená účast na celé řadě vzdělávacích seminářů v průběhu následujících asi 2 let. Dětský vánoční jarmark 2002 U příležitosti Dětského vánočního jarmarku vydalo Malé studio Slavičín první číslo svých dětských novin Ťápoviny. Noviny budou dvouměsíčník a jsou celé sestaveny z dětských příspěvků článků, rozhovorů, fotografií, kreseb, kvízů, atd. Byly vyhlášeny soutěže: - 5. ročník soutěže "Ševče, drž se svého kopyta" - 7. ročník literární soutěže středních škol - 8. ročník soutěže "Veselá bota" - 5. ročník výtvarné soutěže pro žáky ZŠ, na téma "Pohádkový svět zvířat" - 5. ročník soutěže "Slovenská fantastická bota" PROSINEC Dne jsme uspořádali ve Slavičíně ve spolupráci s ČSOP Zálesí Slavičín 8. ročník Dětského vánočního jarmarku s ukázkami tradičních řemesel a vánočních zvyků. Jako každoročně jsme ve spolupráci s Rotary klubem Zlín pozvali děti z dětských domovů ve Vizovicích a ve Zlíně Burešově, pro které jsme měli připraveny dárky. Děti z DD Smolina se zúčastnily jarmeku ve Valašských Kloboukách o den později. Redaktoři představují první číslo Ťápovin Získali jsme z OSF Praha opět finanční prostředky na regrantování ve Zlínském regionu v Programu na podporu iniciativ mladých lidí na rok Dne jsme za účasti památkářů, představitelů Zlínského kraje a Města Valašské Klobouky v rámci tradičního Valašskoklobuckého mikulášského

11 jarmeku představili veřejnosti rekonstruovanou dřevěnici. Náklady na rekonstrukci jak exteriéru, která proběhla v roce 2001, tak interiéru v roce 2002 jsou vyčísleny na celkem cca 1 milion Kč. Interiér roubenky ožil starými řemesly V rámci spolupráce s malými základními školami besedoval Jan Pivečka ve Slopném, v Sehradicích, v Rokytnici a v Šanově Představení interiéru veřejnosti, na roubenku se přišly podívat stovky návštěvníků Valašskoklobuckého jarmeku Jan Pivečka ve Slopném Ševcovská dílna v roubence Jan Pivečka v Šanově

12 HOSPODAŘENÍ NADACE JANA PIVEČKY V ROCE 2002

13 PŘEHLED PŘIJATÝCH A POSKYTNUTÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ROCE 2002 NÁZEV ČÁSTKA DARY FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB Yitka Kilian Dvirka, New York, USA ,-- Kč PRABOS, a.s. Slavičín ,-- Kč Jan Pivečka, Slavičín ,-- Kč FAGUS, Německo ,-- Kč GABOR Shoes, Německo ,-- Kč ZISM, s.r.o., Zlín ,-- Kč BASS, Ing. Baďura, Zlín ,-- Kč CORRIDOR, Dana Mynářová, Luhačovice ,-- Kč Muzejní společnost Valašské Klobouky ,-- Kč ČSOP Kosenka, Valašské Klobouky ,80 Kč Hořák František, Valašské Klobouky 5.000,-- Kč Vlček Marek, Lysovice 3.333,-- Kč Gerhard Volz, Německo 3.193,-- Kč Šmotek Roman, Slavičín 2.500,-- Kč CELKEM ,80 NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY A DOTACE Grant OSF ,-- Kč Nadace Partnerství - spol. projekty ,30 Kč Příspěvek od OÚ Zlín ,-- Kč CELKEM ,30 DARY, NP A DOTACE CELKEM ,10 Materiální dary nám poskytly firmy: HAMÉ, Babice, a.s. LINEA, Nivnice, a.s. Barum, Continental, a.s. TOKO, Luhačovice, s.r.o. ZISM, Zlín, s.r.o. Všem našim dárcům a příznivcům srdečně děkujeme!

14 NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY POSKYTNUTÉ NADACÍ V ROCE 2002 FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM Program na podporu iniciativ mladých lidí Jméno/Název Částka Kč Účel Černá Jana, Provodov 5.000,-- Výchovné zabezpečení komunity dětí v Provodově Sudková Pavla, Slavičín 8.000,-- 2. ročník soutěže s branně zdravotnickou tématikou Helpíkův pohár Motalová Karolína, Zlín ,-- Usnadnění odchodů dětí z DD do života Mudráková Martina, Slavičín ,-- Dramatická výchova v DD Smolina DPS Cantica, Zlín 5.000,-- Činnost pěveckého sboru ZŠ Vlára Slavičín, KYOKUSHIN KARATE 5.000,-- Podpora výchovy mladých karatistů, mezi nimiž jsou reprezentanti České republiky v karate ZŠ Vlára Slavičín ,-- Krojové dovybavení DFS Slavičánek ZŠ Vlára Slavičín ,-- Krojové dovybavení dětské hudecké muziky ZŠ Vlára Slavičín 5.000,-- Činnost kroužku mažoretek při ZŠ OS Klobučan, Val. Klobouky 5.000,-- Vedení mládeže ve folklórním souboru po ukončení jejich školní docházky Vystoupení DNS v Nitře 5.000,-- DDM Slavičín 4.500,-- Projekt UNESCO Adoptuj panenku-zachráníš dítě ,-- Nákup vybavení pro modelářský kroužek DDM Luhačovice ,-- Nákup hrnčířského kruhu, využití volného času dětí ČSOP Zálesí Slavičín ,-- Uspořádání 8. ročníku Dětského vánočního jarmarku ve Slavičíně Dechový orchestr mladých, Zlín ,-- Nákup uniforem, reprezentace města a regionu CELKEM ,-- Program na podporu budování zdravé občanské společnosti Jméno/Název Částka Kč Účel Černý Miroslav, Provodov ,-- Obecně prospěšné nahrávací studio OS Klobučan, Val. Klobouky , ,-- Činnost FS, začlenění mládeže do souboru dospělých Uspořádání soutěže dětských zpěváčků Folklórní sdružení ČR ,-- Uspořádání DFF Písní a tancem OS SemTamfór 5.000,-- Činnost ochotnického divadla Dětský domov Smolina 8.000,-- Oslava 70. výročí založení dětského domova Muzejní společnost Val. Klob ,-- Obnova vydávání Vlastivědných kapitol z Valašskokloboucka CELKEM ,-- Program na podporu ekologických aktivit Jméno/Název Částka Kč Účel ČSOP Kosenka, Val. Klobouky 3.700,-- Ekologická výchova dětí z DD Smolina CELKEM 3.700,-- Nadační příspěvky poskytnuté mimo grantová kola Jméno/Název Částka Kč Účel ČSOP Zálesí Slavičín ,-- Zhotovení poutačů Pivečkův lesopark ZŠ Slavičín 1.000,-- Mikulášská laťka závod ve skoku do výšky DDM Slavičín 1.000,-- Běh Terryho Foxe CELKEM ,-- CELKEM VŠECHNY NP ,--

15 Vlastní programy NÁZEV ČÁSTKA Rekonstrukce roubeného domu Val. Klobouky pořízení HIM ,50,-- Kč ,30 opravy a režijní náklady ,80-- Kč Pivečkův lesopark 2.600,-- Činnost podle statutu: studentské soutěže - výtvarné a designerské soutěže, literární soutěž středních škol okresu Zlín - odměny, ,10 náklady spojené s vyhodnocením, cestovné CELKEM ,40 Dodržení ustanovení o výši provozních nákladů do výše 75% nadačního jmění: Nadační jmění: ,-- Kč 75% ,-- Kč Náklady na provoz: ,-- Kč

16

17

18

19

20

21

22

23 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, Slavičín, Czech Republic, Tel.: , Fax: ,

NADACE JANA PIVEČKY Slavičín, červen 2002

NADACE JANA PIVEČKY Slavičín, červen 2002 NADACE JANA PIVEČKY Slavičín, červen 2002 Milí přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti Nadace Jana Pivečky v minulém roce. Předně vyslovujeme srdečný dík správní radě, naším spolupracovníkům

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2004 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVI LA ČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVI LA ČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2008 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S.

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. SLAVIČÍN, ČERVEN 29 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí Kalendář společných akcí certifikovaných a N v roce 2011* 2. pololetí Měsíc Datum Název akce Organizačně zabezpečí N Zabezpečí regionální Červen? Workshop v rámci projektu N - Krok za Krokem - Program

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Tradice Bílých Karpat za rok 2012

Výroční zpráva Občanského sdružení Tradice Bílých Karpat za rok 2012 Výroční zpráva Občanského sdružení Tradice Bílých Karpat za rok 2012 Hostětín 4, 687 71 Bojkovice tel. 572 641 040 tbk@tradicebk.cz, http://www.tradicebk.cz Tradice Bílých Karpat jsou dobrovolným, nevládním

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

NADAČNÍ PROGRAM 2017 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, Ostrava. Internet:

NADAČNÍ PROGRAM 2017 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, Ostrava. Internet: NADAČNÍ PROGRAM 2017 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz Internet: www.nadace-landek.cz IČO: 60340053 DIČ:

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Posláním naší organizace je: Integrace zdravotně postižených v produktivním věku, studentů a osob nad 50 let Ochrana životního prostředí

Posláním naší organizace je: Integrace zdravotně postižených v produktivním věku, studentů a osob nad 50 let Ochrana životního prostředí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Poslání organizace 3. Základní informace 4. Činnosti a akce 5. Hospodaření organizace 6. Spolupráce 7. Poděkování za pomoc a podporu 8. Kontakty Úvodní slovo:

Více

RDMP Výroční zpráva 2011

RDMP Výroční zpráva 2011 RDMP Výroční zpráva 2011 Kdo jsme? Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy zastřešuje organizace, které naplňují ve smyslu Úmluvy o právech dítěte volný čas dětí a mládeže a sídlí na území Prahy. Naším

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY. Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín

Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY. Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín PREZENTACE Proč projekt a proč by Vás to mohlo zajímat Jak jsme si to namysleli teorie

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2005 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Harmonogram Evropského dne 8. 00 hodin 8. 15 11. 30 11. 45 13. 00 13. 30 15. 00 15. 00 slavnostní

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2006 Co o této soutěži víme a jak probíhala? ENERSOL 2006 je soutěž, která byla vyhlášena MŠMT. Regionálním vzdělávacím centrem (RVC) pro obnovitelné

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Kroměříž. Jánská 31, Kroměříž. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Kroměříž. Jánská 31, Kroměříž. Identifikátor: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Kroměříž Jánská 31, 767 01 Kroměříž Identifikátor: 600 003 604 Termín konání inspekce: 16. - 17. květen 2007 Čj. Signatura

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

KALENDÁŘ AKCÍ VE SLAVIČÍNĚ V ROCE 2017

KALENDÁŘ AKCÍ VE SLAVIČÍNĚ V ROCE 2017 KALENDÁŘ AKCÍ VE SLAVIČÍNĚ V ROCE 2017 LEDEN datum akce název akce místo konání pořadatel 14.1. Farní ples Sokolovna Farnost Slavičín 19.1. Novoroční koncert ZUŠ Sokolovna ZUŠ 21.1. Valašský bál Sokolovna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Údaje o mikroprojektu: Číslo mikroprojektu CZ.3.22/3.3.02/12.03017 Název mikroprojektu Partnerství pro venkov Konečný uživatel Hradecký

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Společnosti přátel Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla za rok 2015 Společnost přátel Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Komenského 305 763 61

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 CEDR komunitní centrum, občanské sdružení 1 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 2.Základní údaje... 4 3. Vznik a poslání... 4 4. Projekty v roce 2007... 5 4.1. Kurz paličkování... 5 4.2. Kurz

Více

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Otrokovice, 30. 4. 2013 Filip Pastuszek CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ (připravovaný projekt) Projekt Zlínského kraje pro podporu přírodovědného a technického vzdělávání Zdroj:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Rok 2015 rychle uplynul a opět bilancujeme a hodnotíme. V tomto roce jsme hodnotili více, protože to byl desátý rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

21. Konference Národní sítě Zdravých měst ČR 25. listopadu 2014, Praha

21. Konference Národní sítě Zdravých měst ČR 25. listopadu 2014, Praha 21. Konference Národní sítě Zdravých měst ČR 25. listopadu 2014, Praha Akce je součástí projektu NSZM ČR STRATEG-2, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení. Adresa: 17. Listopadu 285/29, Ústí nad Labem

Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení. Adresa: 17. Listopadu 285/29, Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení Adresa: 17. Listopadu 285/29, 40010 Ústí nad Labem Registrace: u Ministerstva vnitra ČR ze dne 28/3/2013 IČ: 01546945 Působnost:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Zpracoval: Petr Mach, leden 2009 (tel. 603228753, mach@cepin.cz)

Zpracoval: Petr Mach, leden 2009 (tel. 603228753, mach@cepin.cz) Zpráva o činnosti a hospodaření CEPu v roce 2008 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP) je občanské sdružení založené v roce 1998. Cílem CEPu je šíření a podpora idejí svobodné společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

Přehled kulturních akcí ZUŠ Zlín Malenovice ve školním roce 2012/2013

Přehled kulturních akcí ZUŠ Zlín Malenovice ve školním roce 2012/2013 Přehled kulturních akcí ZUŠ Zlín Malenovice ve školním roce 2012/2013 Září 24.9.2012 Zájezd VO na výstavu J. Lady do Holešova Říjen 13.10.2012 Vystoupení cimbálové muziky Malina Mysločovice 23.10.2012

Více

NADACE JANA PIVEČKY Slavičín, červen 2009

NADACE JANA PIVEČKY Slavičín, červen 2009 NADACE JANA PIVEČKY Slavičín, červen 2009 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420 577 342 822, Fax: 00420 577

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Prokešovo nám. 6, 728 30 Ostrava - Mor. Ostrava Telefon: +420 596 262 228 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 724 133 630 Internet: www.volny.cz/nadace-landek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Novinky v MAPech Strategický rámec MAP Vzdělávací kurz v pátek v Dramacentru Sdružení D v Olomouci od 8:30 do 12:30 Úvodní kurz

Novinky v MAPech Strategický rámec MAP Vzdělávací kurz v pátek v Dramacentru Sdružení D v Olomouci od 8:30 do 12:30 Úvodní kurz Novinky v MAPech Ti, kteří sledují činnost naší MAS, jistě vědí, že jsme realizátorem projektu MAP pro ORP. Pro ty s projektem neseznámené oznamujeme, že MAP je Místní akční plán vzdělávání, který je zaměřen

Více

SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA. spolek

SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA. spolek SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1. ÚVOD Spolek Společnost přátel ZUŠVítězslava Nováka, z.s působí při Základní umělecké škole Vítězslava Nováka v JindřichověHradci

Více

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci Číslo kola výzvy: 1 Číslo a název globálního grantu: Vyhlašovatel (ZS): CZ.1.07/1.1.08 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVI LA ČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVI LA ČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2007 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2006 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016 Nadace Proměny Karla Komárka (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2016 v programu Proměň své město (dále také jen grantová výzva nebo výzva ). Program Proměň své město (dále jen program ) se zaměřuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Podralský nadační fond ZOD

Podralský nadační fond ZOD Výroční 2012 zpráva Obsah Podralský nadační fond ZOD... 2 Kontaktní informace... 2 Slovo předsedy správní rady... 3 Vize rozvoje nadačního fondu... 4 Zřizovatel ZOD Brniště a.s.... 4 Lidé v nadačním fondu...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice , Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2013

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice , Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2013 JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2013 Mikulčice 2013 JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVI LA ČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVI LA ČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2006 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

Odpolední program zaháji promenádní koncert dechové hudby Harmonie Letohrad. Všem, kteří se podíleli na vzniku a podpoře tanečního souboru Česká beseda v Lukavici, předala starostka, jako výraz poděkování,

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, jako každý rok vám předkládáme Výroční zprávu, kde lze nalézt všechny hmatatelné důkazy o naší činnosti v minulém roce.

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek

Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek V souladu s Operačním programem přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2007-2013 a s regionální dokumentací Fondu mikroprojektů vyhlašuje

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Městská knihovna Sedlčany. Lukáškovi je deset. Knihovny současnosti 2013 Olomouc. 11. září 2013

Městská knihovna Sedlčany. Lukáškovi je deset. Knihovny současnosti 2013 Olomouc. 11. září 2013 Městská knihovna Sedlčany Lukáškovi je deset Knihovny současnosti 2013 Olomouc 11. září 2013 Data jsou důležitá Rok založení: 1882 Dětské oddělení: 1941 Profesionalizace: 1952 Stěhování do současných prostor:

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

40. výročí školy. Pěvecká soutěž

40. výročí školy. Pěvecká soutěž 40. výročí školy 4. 10. 2014 se u příležitosti 40. výročí založení školy uskutečnilo setkání současných i bývalých zaměstnanců s vedením školy a města. V rámci oslav proběhl den otevřených dveří, kdy mohli

Více