Letní příloha str Tipy na výlet

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Letní příloha str. 9 16. Tipy na výlet"

Transkript

1 Městský zpravodaj Informační měsíčník časopis XXX Červenec 2011a srpen 2012 ZDARMA Nymburk Téma měsíce str. 4 5 Město Nymburk uctilo památku obětí holocaustu V úterý 12. června město vzpomínalo na spoluobčany odvlečené do koncentračních táborů. Letní příloha str Tipy na výlet Velká letní inspirace! Přinášíme vám 22 tipů na zajímavé výlety na kole, autem i na bruslích. Součástí přílohy je podrobná mapa. Příroda str Ještěři a modré žáby. Žádná exotika, ale česká realita! Letní rozhovor s mladým přírodovědcem Martinem Šanderou. Úvodem Slovo starosty Vážení spoluobčané, rok 2012 je za polovinou. Co se týká politiky, máme za sebou poměrně bouřlivé a perné chvilky. Moc bych si proto přál, aby druhá polovina roku byla klidnější. Bouře totiž příliš neprospívají práci. Navíc v záplavě špatných zpráv se často ztratí i novinky dobré. A to je velká škoda. Jednou z těch opravdu výborných je, že se městu podařilo získat dotaci na přístrojové vybavení nemocnice. Trvalo to více než rok, ale snaha se vyplatila. Nový rentgen, CT i sonograf ocení všichni. Lékaři i pacienti. Jsou to peníze, které pomáhají zachraňovat lidské životy. Proto z nich mám tak velkou radost. Takže držím palce sobě i vám, aby podobných dobrých zpráv bylo v budoucnu daleko víc. Prožijte klidné léto a co nejlépe si užijte zasloužené dovolené! Ing. Miloš Petera Z Obsahu Kaple se dočká zahájení rekonstrukce 2 Sportujte na Vesláku 6 skarta nový systém výplaty sociálních dávek 7 Výtvarné soutěže mají vítěze 20 Jak šel čas Nymburkem 22 FOTO MĚSÍCE Polabská vonička Letošní 16. ročník festivalu Polabská vonička je za námi. Stalo se, na co Nymburk léta čekal. Snad poprvé v historii jsme byli svědky naplněného prostoru diváky. Opravdu velké množství lidí si našlo Tištěno na recyklovaném papíru Nemocnice Nymburk bude modernější! cestu za folklorem a my jen děkujeme. Byl to nádherný den nejen pro pořadatele, ale i pro samotné vystupující. Skvělé počasí, úžasní lidé, disciplína. To jsou postřehy celého dne. Ráno jsme Nymburk přivítali Město Nymburk získalo dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy ve výši 18,5 milionu korun na rekonstrukci radiodiagnostického a sonografického pracoviště v městské nemocnici. Žádost o dotaci jsme podali 31. března Dotace pokryje 74 procent uznatelných nákladů celého projektu, což je pro město a hlavně pro naši nemocnici obrovská pomoc, řekl starosta Ing. Miloš Petera. Celková cena nového přístrojového vybavení bude korun. velmi živým průvodem a po obědě pokračovali skvělým programem. Šest souborů si připravilo každý dvě vystoupení. Všichni se již teď těší na 17. ročník. Martina Martincová Vonička letos nabídla i turecký folklor Upozornění Vážení čtenáři, právě držíte v ruce speciální letní dvojčíslo. Další vydání Městského zpravodaje pro vás připravujeme až na čtvrtek 30. srpna. V tomto vydání vám přineseme i podrobný program posvícení. Tištěno na recyklovaném papíru

2 Aktuality Kaple se dočká zahájení rekonstrukce Na svém jednání dne 30. května dala Rada města Nymburk zelenou I. etapě rekonstrukce kaple sv. Jana Nepomuckého. Jedná se o jednu z nejcennějších gotických staveb ve městě, stojící vedle Hálkova divadla. Původní kostel Panny Marie Růžencové byl součástí dominikánského kláštera už od počátku založení Nymburka. Dnešní jediná zachovalá část presbytář je výsledkem poslední záchranné přestavby v roce 1860, kdy zdejší občan Jan Nepomuk Zedrich přestavěl chátrající kněžiště na školní kapli pro nově vzniklou školu. V průběhu června se stavebních prací chopí společnost ARCHKASO z Kamenice, jenž vzešla z výběrového řízení s cenou 6,1 milionu Kč. Vzhledem k omezeným finančním možnostem města bude v letošním roce z celé projektové dokumentace na opravu kaple realizována ta část základních prací, která musí zajistit alespoň nevyhnutelné opravy kaple, aby bylo zamezeno její další postupné degradaci. Proto za základní práce pro letošní rok byly po konzultaci s odborným projektantem Ing. Vinařem vybrány: celková rekonstrukce historického krovu, výměna střešní krytiny, výměna klempířských prvků, odvlhčení spodní části stavby (základy a navazující zdivo), zajištění statických poruch zdiva a odvodnění stavby do veřejné kanalizace. Vlastní rekonstrukce byla naplánována již na rok 2008, ovšem z důvodů finanční náročnosti se se zahájením oprav otálelo. Až nyní se našla vůle přistoupit k rekonstrukci. Mezitím byl alespoň po důkladném úklidu v roce 2010 objekt zpřístupněn veřejnosti jako stylový kulturní sál, ve kterém již od té doby proběhla celá řada koncertů a výstav. Díky organizátorce výstav Marcele Pachmanové měly stovky Nymburáků po celý rok 2011 možnost osobně nahlédnout do těchto, byť neopravených, avšak naprosto impozantních prostor, konstatoval místostarosta Pavel Fojtík. Jaký je tedy technický stav kaple? Zastřešení vykazuje poruchy, které vyžadují neodkladný stavební zásah. Jako nejzávažnější se jeví poruchy krovu, které spočívají v napadení dřevěných prvků biotickými škůdci (hmyz, hniloba a především dřevomorka), což ohrožuje stabilitu zastřešení. Někde došlo k výraznému úbytku dřevěné hmoty prvků, někde prvky již zcela chybí. Pozednice jsou napadeny a poškozeny téměř v celém rozsahu. Při výskytu dřevomorky je nutné předpokládat i kontaminaci souvisejícího zdiva. Statické poruchy krovu jsou mimo jiné příčinou poruch zdiva. Kolíkové spoje jsou v mnoha případech uvolněné. Konstrukce krovu ve východní části je nedostatečná, inzerce krokve jsou prohnuty. Do krovu na několika místech zatéká (zejména v patě krovu a u sanktusníku). Stávající azbestocementová krytina (navržená projektem z roku 1974) je na hranici životnosti. Její povrchová struktura je narušena a je žádoucí i s ohledem na nebezpečí uvolňování azbestových vláken do prostředí (v blízkosti školy) ji vyměnit, shrnula Mgr. Michaela Zemková z pražského Národního památkového ústavu. Stav zastřešení je havarijní. Toto zjištění je o to závažnější, že se jedná o unikátní autentickou raně barokní konstrukci datovanou do 17. století. Dendrochronolický průzkum klade skácení použitého dřeva na odebraných vzorcích do let 1661, 1671 a 1672, podotkl místostarosta PhDr. Pavel Fojtík. První etapa rekonstrukce by měla být hotova do konce listopadu V následujících letech by bylo vhodné na opravě kaple pokračovat dle dalších finančních možností města. Samotným cílem celé rekonstrukce je provedení stavebních úprav odsvěcené kaple za účelem vybudování multifunkčního kulturního sálu pro komorní koncerty a recitály, vernisáže a výstavy s možností cílených průvodcovských prohlídek památky s ukázkou např. i varhan a půdních prostor nad klenbami, kde jsou zachovány původní prvky gotické architektury. Město Nymburk nabízí k prodeji následující nemovitosti: Dům ve Zbožské ulici čp. 497 Dvoupodlažní budova se nachází na pozemku o výměře 573 m 2. Jedná se o bývalé dětské oddělení nymburské nemocnice na rohu Zbožské a Máchovy ulice. Nemovitost lze po rekonstrukci využít k bydlení, či podnikání. Minimální požadovaná kupní cena je Kč. Byt 3+1 v Lysé nad Labem Bytová jednotka 3+1, 67,5 m 2 v Okružní ulici na sídlišti v Lysé nad Labem. Minimální požadovaná kupní cena je Kč. Bližší informace o všech objektech získáte u p. Fandáka, tel. č.: , Prohlídka nemovitostí možná po předchozí dohodě. inzerat mfdnes_2.indd 1 Kaple sv. Jana Nepomuckého Dům na Boleslavské třídě čp. 416 Bytový dům se nachází na pozemku o celkové výměře 1504 m 2. V bytovém domě je k dispozici osm volných bytů a dva pronajaté nebytové prostory. Požadovaná minimální kupní cena je Kč. Dům je vhodný k rekonstrukci, společně s nemovitostí bude prodána zpracovaná projektová dokumentace rekonstrukce za cenu Kč. Chata na Jíváku Rekreační objekt na pozemku o celkové výměře 233 m 2, který se nachází v klidné chatové osadě Jívák. Minimální požadovaná kupní cena je Kč. 5/3/ :59:56 AM Text: PhDr. Pavel Fojtík, foto: M. Tomčíková Foto na titulní straně: Jan Řehounek Martin Šandera, Ivana Rambousková a Markéta Tomčíková. Text: M. Tomčíková Pronájem konferenčních a zasedacích místností Konferenční prostory nabízejí Podnikatelský inkubátor Nymburk nabízí pronájem konferenční místnosti pro 40 osob dobré technické vybavení (možno doplnit na padesát) s audio-video monitorem a klimatizací. Dále jídelny učebny pro osob s dataprojektorem a elektrickým plátnem a klimatizací a dvou malých zasedacích místností pro 12 osob s diaprojektory, plátny, tabulemi a flipcharty. Podrobnosti včetně cenových relací jsou dostupné na webu PIN: ve složce Technicko-ekonomické údaje a Nabídka volných prostorů. Další informace lze získat a objednávky podat u správce inkubátoru na tel nebo na u finance Daň je stoprocentním příjmem obce, v jejímž katastru se nemovitost nachází. V Nymburce jsme dosud používali koeficient stanovený zákonem. Od roku 1995 jsme pouze stanovili nižší koeficient tedy 1,0 v okrajových částech Lada a Komárno. V ostatních částech města dosud platí zákonem určený koeficient 2,0 pro daň z pozemků a ze staveb. Místní koeficient jsme nevyužívali, shrnul současný stav starosta města Nymburk Ing. Miloš Petera. Zastupitelé na svém jednání dne 21. května schválili návrh Obecně závazné vyhlášky Situace v zimě Současnost o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí a o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí s platností od 1. ledna Tato vyhláška stanovuje koeficient pro výpočet daně z pozemků a koeficient pro výpočet daně ze staveb, který zůstává na úrovni 2,0. Pro části Lada a Komárno je koeficient 1,0. Na celém území obce se nově stanovuje místní koeficient ve výši 2. Tímto koeficientem se vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostor a za byty, popřípadě jejich souhrny, s výjimkou pozemků uvedených v 5 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, popsal změny starosta Miloš Petera. Jsme jedno z posledních měst, které ke změně koeficientů přistoupilo. Dlouho jsme se navyšování bránili, ale vzhledem k trvajícím deficitům v příjmové složce rozpočtu a v návaznosti na hledání nových zdrojů příjmů aktuality Ptejte se starosty živě! Ve středu 11. července a 22. srpna od 11 do 12 hodin bude ve vysílání rádia Jizera hostem Luboše Dvořáka starosta města Nymburk Ing. Miloš Petera. Pokud se chcete starosty na něco zeptat, volejte přímo do studia rádia Jizera na tel. číslo Rozhovory jsou vysílány živě. Odstávka registru vozidel Městský úřad Nymburk, oddělení dopravních činností, oznamuje, že ve dnech 2. až 4. července 2012 nebude v provozu centrální registr vozidel. Důvodem celostátní odstávky stávajícího systému jsou dokončovací práce při zavádění nového centrálního registru vozidel. Bližší informace poskytnou pracovníci oddělení dopravních činností Městského úřadu Nymburk na tel. č.: nebo Zastupitelé schválili zvýšení daně z nemovitosti Daň z nemovitosti se skládá z daně z pozemků a z daně ze staveb, jejichž sazby se odvíjejí od charakteru nemovitosti. Daň se poté ještě násobí koeficientem, který závisí na velikosti obce, a místním koeficientem. z cyklostezky konečně zmizela nebezpečná ruina Pod železničním mostem v těsné blízkosti cyklostezky směrem Drahelice hyzdila okolí pobořená a vyhořelá přečerpávací stanice. Vzhledem k tomu, že stavba nebyla majetkem města, požádali jsme o její likvidaci Správu železniční dopravní cesty, vysvětlil místostarosta Zdeněk Vocásek. Začátkem června byla stanice konečně odstraněna. Starosta Miloš Petera Vyšší daň z nemovitosti se bude platit od roku 2013 jsme k tomuto nepopulárnímu kroku museli přistoupit i v Nymburce, vysvětlil důvody zvýšení daně starosta Miloš Petera. K zavedení místního koeficientu daně z nemovitostí přistoupili pro rok 2012 například v Kolíně (základní koeficient 2,5, místní koeficient 2), Kutné Hoře (základní koeficient 2, místní koeficient 2) a Mladé Boleslavi (základní koeficient 3,5, místní koeficient 2). 2 3

3 Téma měsíce Město Nymburk uctilo památku obětí holocaustu Spoluobčany, kteří byli v červnu roku 1941 odvlečeni do koncentračních táborů a svými životy zaplatili za atentát na Reinharda Heydricha, si Nymburk připomněl v úterý 12. června u budovy bývalé synagogy v Eliščině třídě. Za účasti starosty města Ing. Miloše Petery, místostarosty PhDr. Pavla Fojtíka, předsedy Židovské obce v Praze Františka Bányaie, ředitele Polabského muzea PhDr. Jana Vindušky, vrchního rabína Karola Sidona, římskokatolického jáhena Mgr. Jaroslava Pekárka, JUDr. Leoše Heřmánka ze společnosti Matana a. s. a historičky ze Židovského muzea v Praze Mgr. Blanky Rozkošné byla odhalena nejen pamětní deska, ale i masivní kamenné desky s desaterem, které dříve zdobily původní budovu synagogy. Sešli jsme se tady, abychom odhalili pamětní desku k 70. výročí transportu nymburských židů do vyhlazovacích táborů. Je to významná událost je třeba si připomínat historické okamžiky, které se nesmazatelně vryly do povědomí lidí v Nymburce, a také je třeba si z nich vzít ponaučení, řekl na úvod starosta města Miloš Petera. Jsem velice rád, že zde můžu být. Před rokem 1941 zde žili židovští spoluobčané. Z Nymburka jich zmizelo sedmdesát, z celé republiky osmdesát tisíc, z Evropy zhruba šest milionů. Vraždilo se nejrůznějšími způsoby. Jsem proto rád, že se minulost připomíná. I dnes totiž velice často mlčíme, i dnes se zdá logické, že chce někdo někoho vystěhovat 4 Pietního aktu se zúčastnil i vrchní zemský a pražský rabín, dramatik, spisovatel, bývalý chartista a disident Karol Sidon nebo někoho považuje za méněcenného, zdůraznil předseda Židovské obce v Praze František Bányai. Potřeba připomínat a nezapomenout se nesla i všemi dalšími proslovy. Místostarosta Pavel Fojtík se ohlédl za osudy židovského obyvatelstva v Nymburce. Nymburk se stal sídlem židovské náboženské obce až v roce V tomto roce žilo ve městě 177 Židů (2,6 procenta všech obyvatel), což bylo nejvíce v historii. Do té doby Nymburk podléhal židovské náboženské obci v Kovanicích, malé vesnici vzdálené čtyři kilometry od města. Prvním nymburským rabínem se stal Jakub Goldstein ( ), vedle této práce byl i učitelem a matrikářem. Jeho syn, právník Angelo Goldstein, byl v letech poslancem Národního shromáždění za Židovskou stranu. Mezi další významné nymburské osobnosti počítáme architekta Bedřicha Feuersteina, velitele vídeňského Vojenského geografického ústavu Otto Franka či dětského lékaře Otto Pollaka. Původní malá modlitebna (poprvé doložená roku 1864) zdaleka nedostačovala rychle rostoucímu počtu židovského obyvatelstva. A tak byla v letech 1891 až 1892 v zahradě domku čp. 153 v Eliščině třídě podle plánu nymburského stavitele Antonína Červeného zbudována synagoga v novorománském slohu. Nová synagoga byla slavnostně zasvěcena 8. září Budovu zdobily dvě cibulové vížky na západní straně a dvě nad východním průčelím. Tam se uvnitř nacházel také výklenek, v němž byly uchovány čtyři svitky Tóry. Z předsíně vedlo schodiště do patra na ženskou galerii, v přízemí se z předsíně vstupovalo do modlitebního sálu, v němž bylo deset řad lavic po deseti sedadlech. Po druhé světové válce už bohužel židovská náboženská obec obnovena nebyla. Při přestavbě synagogy byl hlavní modlitební sál přestropen, bima (vyvýšená platforma v synagoze, nacházející se většinou uprostřed hlavního sálu modlitebny, která se používá ke čtení motliteb a čtení z Tóry, což je hebrejský název pro Pět knih Mojžíšových) a aron ha kodeš (dosl. svatá schrána, která se nalézá ve východní stěně v synagoze, orientované směrem k Izraeli, resp. k Jeruzalému, je různě zdobena a jsou v ní uloženy svitky Tóry) zničen, východní apsida zrušena a všechny čtyři věžičky v nárožích střechy byly sneseny. Nové využití pro synagogu se našlo až mnohem později. Od roku 1959 slouží potřebám nymburského Vlastivědného muzea. Od roku 1998 je zde umístěn velkorozměrný obraz Alfonse Muchy Poddání města Nymburka léta páně 1421 Bohu a pražanům. Objekt je ve vlastnictví Židovské obce v Praze, která ho Polabskému muzeu pronajímá. Díky péči Mgr. Blanky Rozkošné došlo v roce 2010 k doplnění stávající expozice Dějiny židů na Nymbursku. Je zde vystavena i část předmětů po kdysi významné židovské obci. Většina z dochovaných šedesáti předmětů a šesti knih je uložena ve sbírkách Židovského muzea v Praze, nejstarší artefakt pochází z roku 1775, zakončil historické ohlédnutí Pavel Fojtík. Historička Blanka Rozkošná pak připomněla, že odsun nymburských židů byl odvetou za atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Lidice nebyly jediným trestním aktem. Za atentát tvrdě zaplatili i nymburští židé. Stalo se tak v červnu před 70. lety. Ze shromaždiště Starosta města Nymburk a předseda Židovské obce v Praze František Bányai odhalují pamětní desku v Kolíně byli odvezeni do Terezína. Obyvatelé Nymburka byli odvezeni 9. a 13. června Byly to trestní transporty a přežili jen tři Zdenka Picková, dcera Emila a Hermíny Pickových, a Karel a František Glücknerovi, synové Rudolfa a Matyldy Glücknerových. V jednom z transportů byl Petr Pick. V Terezíně byl do roku 1943, pak byl Slavnostního odhalení pamětní desky se zúčastnila také Věra Glücknerová, vdova po Františku Glücknerovi. Slavnostního odhalení pamětní desky se zúčastnila také paní Věra Glücknerová, vdova po Františku Glücknerovi. Paní Glücknerová je vitální a energická dáma, které byste nikdy nehádali 85 let. Ochotně se s námi podělila o několik vzpomínek. Vy jste celý život s manželem žili v Nymburce? Ano, 46 let. Nejdříve jsme bydleli v "griotce", kde byl manžel u Wantochů kdysi zaměstnaný. Pak pracoval ve Frutě a nakonec v Mochově. V kterém koncentračním táboře byl manžel? Byl v Terezíně, v Osvětimi a nakonec v pracovním táboře. Jak vzpomínal na toto těžké období? Jeho zachránila vlastně maminka. Celá rodina, tedy rodiče Rudolf a Matylda a jejich tři synové Josef, Karel a František, byla tehdy v Terezíně. Maminka, tatínek a Josef dostali rozkaz do transportu. Můj muž měl tenkrát záškrt a byl v nemocnici. V téhle nemocnici byl primářem František Löwitt z Nymburka. Maminka tehdy prý řekla Frantovi, že musí v táboře zůstat, aby věděli, co se děje s Karlem. Ti tři šli do plynu a po válce byli prohlášeni za mrtvé. Takže mu vlastně život zachránil záškrt Ano. Když se Karel vyléčil, byl s bratrem ještě nějaký čas v Terezíně. Pak spolu odjeli do Osvětimi. Tam těžce pracovali a velmi dobře věděli, že by po půl roce šli do plynu. Takže naplánovali vzpouru. Naštěstí se blížil konec války a Němci trpěli nedostatkem pracovních sil. Vybrali tedy ty trochu schopné na práci do Německa. Myslím, že to bylo do Cottbusu, ale to nevím přesně. Vyhráno ještě ale určitě neměli... Ještě ne, ale opět zasáhla náhoda. Při leteckých náletech totiž vězni nesměli chodit do podzemních krytů a museli sedět u domu na lavici. Franta si sednul a vedle něj se posadil někdo další. Karel si tehdy chtěl sednout vedle bratra, ale ten mu řekl, ať si najde místo kou- s rodiči poslán do Osvětimi, kde skončil v plynové komoře. Bylo mu pět let. Podobným způsobem skončil život všech 67 nymburských židů. Po válce nebyla místní komunita obnovena, nebylo pro koho. Synagoga tak svému účelu sloužila pouze padesát let, připomněla Blanka Rozkošná. Pietní akt zakončil rabín Karol Sidon modlitbou. František Bányai, Jiří Černý, Karol Sidon a Pavel Fojtík sek stranou. Toho muže, který seděl vedle Franty za několik okamžiků zabila střepina Jak se Karel dostal zpátky do Čech? Na konci války je esesáci hnali pěšky až do Rumburka. Tenhle pochod smrti přežily z tisíce lidí jen zhruba dvě stovky. Vězni nedostávali žádné jídlo, aby přežili, živili se trávou. Pak všechny odvezli do koncentračního tábora na zdravotní prohlídku, která měla zabránit přivlečení nakažlivých nemocí do republiky. Tehdy zemřel primář Lowitt. Jiným lidem pomáhal a nakonec ho to zabilo... Karel s Františkem se pak vrátili do Nymburka. Měli domek v Habeši, žili tam sice nějací Veverkovi, ale ti jim dům po návratu uvolnili. Jak jste se s budoucím manželem seznámila? Po válce na Rémě. Měli jsme spolu dceru a syna, u něhož v současné době žiju. Mám dvě vnoučata, čtyři pravnoučata a chalupu na horách, takže se rozhodně nenudím! Karel Glückner zemřel v roce V jednom z příštích vydání vám přineseme další příběh z válečného období. Foto: Markéta Tomčíková, text: M. Tomčíková, PhDr. Pavel Fojtík a Mgr. Blanka RozkošnáManželovi zachránil život záškrt 5

4 Aktuality Sport Sportujte na vesláku! Ve volnočasovém areálu Veslák finišuje rekonstrukce klubovny, která bude po otevření sloužit jako šatny a zázemí. V areálu je v současné době možné využívat tři kurty na volejbal a nohejbal, dva tenisové kurty a tři posilovací stroje. Další tři jsou k dispozici na sousedním dětském hřišti. Sportoviště objednávejte na tel.č.: (J. Hrůza) a (J. Hrůzová). sport město připravuje memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře financování sportu Rada města schválila dokument, týkající se financování sportu. Po schválení zastupitelstvem by na podporu sportu měla být použita jedna třetina výnosů z her a loterií, které město v roce 2012 získá ze státního rozpočtu. Předpokládám, že se sportovními kluby město uzavře smlouvu. Chceme mít vynaložené prostředky pod kontrolou a mít jistotu, že poslouží na podporu sportování dětí a mládeže a na budování sportovní infrastruktury, vysvětlil starosta města Nymburk Ing. Miloš Petera. Memorandum podepíší TJ Sokol Nymburk, Okresní sdružení TJ a SK Nymburk, TJ Lokomotiva Nymburk, SK Polaban Nymburk, SKP Nymburk, ČEZ Basketball Nymburk a Ned Hockey Nymburk. rodina k vítání občánků je třeba se přihlásit Vedení města záleží na každém nově narozeném občanovi. Z tohoto důvodu radnice nově narozená miminka slavnostně vítá do života v rodném městě. Poslední vítání občánků proběhlo v červnu. Z obřadu se pořizuje videozáznam a fotografie, které jsou trvalou upomínkou na nejradostnější dny rodiny. Rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se s dítětem slavnostního obřadu vítání občánků do života, se musí objednat na následujících číslech: , 522 a 523 nebo Sociální oblast Fokus se rozrůstá Nymburská pobočka občanského sdružení Fokus Mladá Boleslav se rozrostla o další službu klientům, sociálně terapeutickou dílnu. V současné době do dílny pravidelně dochází devět klientů sdružení. Věnují se zde drobné rukodělné práci, především pletení košíků a práci s papírem. Zatím jde spíše o nácvik pravidelného pracovního režimu. Klienti však už brzy budou pod vedením terapeutů pracovat v nově zřizované výrobně baget a obsluhovat studenty v připravované kavárně na zdravotní škole. Uživatelé služby dostávají za práci finanční ohodnocení. V případě zájmu o tuto službu kontaktujte pracovníky terénního týmu na tel. č.: Mgr. Jana Valíčková poděkování Školačkou jen pár dní Vážení rodiče, jsem maminkou budoucí zářijové školačky. Vzhledem k nepříznivé shodě okolností, jak zdravotních, tak odborných ve vztahu k dceři, jsme se jako rodiče v loňském roce setkali s dodatečným odkladem školní docházky. Tato pro nás zpočátku nepříznivá situace byla nakonec velkým mezníkem a přinesla čas k zamyšlení co dál... Nakonec vše pro naši dceru dopadlo velmi dobře a naše obavy z návratu zpět do mateřské školy nebyly na místě. Proto bych ráda poděkovala za pomoc paní ředitelce Mgr. Soně Obické a paní učitelce Mgr. Miloslavě Soukupové z prvního ročníku ZŠ Tyršova za jejich citlivé jednání a profesionalitu v čase návratu dítěte do mateřské školy. Dále chci poděkovat paní doktorce PhDr. Daně Markové za trpělivou práci, motivaci a přípravu na nový začátek povinné školní docházky. Velké poděkování patří také MŠ Růženka při ZŠ Tyršova, především paní učitelce Mgr. Haně Procházkové, paní učitelce Janě Šebestové a také všem dětem za jejich vlídný a kamarádský přístup. Jsem velmi ráda, že jsme se s Vámi setkali a měli možnost spolupracovat. S přáním krásných prázdnin školství ZŠ Komenského bude mít konečně dětské hřiště Nové dětské hřiště vyroste na dvoře ZŠ Komenského. Podle informací ředitele školy Mgr. Tomáše Danzera bude vybudování hřiště stát Kč. Nové hřiště ocení v příštím školním roce především děti, které docházejí do družiny. Škola zaplatí ze svých prostředků Kč. Dalších osmdesát tisíc korun poskytli sponzoři a Klub přátel školy. Zhotovitel hřiště byl vybrán na základě poptávkového řízení. Dana Kedroňová Foto: Tomáš Kukal, Markéta Tomčíková Foto: archiv Aktuality Od 1. července 2012 startuje nový systém administrace výplaty nepojistných dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti, a to prostřednictvím skarty. Přechod na nový systém Základní informace výplaty dávek přes karty o skartě bude probíhat postupně během několika měsíců. Karta skartu bude vydávat Úřad práce ČR. bude mít tři základní funkce: platební, identifikační Informaci o tom, že si skartu může vyzvednout, zašle a autentizační (karta umožní z domova realizovat čin- klientovi Úřad práce ČR dopisemnosti spojené s veřejnou skartu dostane každý, kdo správou, příjemce bude mít bere některou ze sociálních prostřednictvím internetu dávek (kromě důchodů a nemocenského). přehled o čerpaných sociálních dávkách). Příjemcům dávek usnadní Klient bude kartu předkládat při každé návštěvě Úřadu jejich čerpání, zjednoduší administrativu a sníží náklady státu. S kartou bude Vydání karty i vedení účtu práce ČR. možné platit v obchodech, je zdarma. vybrat dávky z bankomatu nebo přeposlat peníze možný jeden výběr z banko- Ke každé sociální dávce je na soukromý účet. Karta matu České spořitelny zdarma, bude sloužit i jako průkaz nebo jeden bezhotovostní převod zdarma. osob se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P). Platba skartou v obchodě S ní budou moci čerpat a možnost zjistit zůstatek stejné výhody jako dnes. účtu v bankomatu České spo- aktuality skarta nový systém výplaty sociálních dávek město a vy Více informací získáte na tel. č.: Tvořte s námi zpravodaj a na webových stránkách Vážení čtenáři, pokud byste chtěli vedení radnice, zvoleným zastupitelům či vedoucím odborů Městského úřadu Nymburk položit nějakou otázku, máte jedinečnou možnost. Dotazy posílejte na adresu Mar- inzerce nebo volejte na telefonní číslo Nejzajímavější otázky a odpovědi otiskneme v nejbližším vydání zpravodaje. Chceme, aby Městský zpravodaj Nymburk byl stále lepší a abyste v něm nacházeli, co vás zajímá. Své připomínky, náměty a nápady pište, volejte nebo nám je přijďte říct přímo do redakce. Těšíme se na vás na Městském úřadě v kanceláři č řitelny zdarma. Každý další výběr z bankomatů spořitelny 6 Kč. Výběr z bankomatu jiné banky 40 Kč. Dotaz na zůstatek v bankomatu České spořitelny nebo prostřednictvím cz. zdarma. Dotaz na zůstatek v bankomatu jiné banky 20 Kč, opětovné zaslání PIN/bezpečnostního hesla 100 Kč, provedení zákazu na kartu zdarma, vyrobení náhradní karty 240 Kč skarta bude fungovat jako normální platební karta, ale platit s ní budou muset povinně jen lidé, u nichž je podezření na zneužívání sociálních dávek. S skartou nebude možné platit v baru nebo herně (neumožní to jejich terminály, které nebudou autorizované ministerstvem práce). Na skartě bude uvedeno její číslo, jméno a příjmení držitele, identifikační číslo v systému ministerstva a platnost karty. V případě speciální karty, která bude sloužit jako průkaz osoby zdravotně postižené, zde bude navíc fotografie držitele, stupeň zdravotního postižení a datum narození. chcete, aby se o vás vědělo? inzerujte v městském zpravodaji! Městský zpravodaj vychází v novém formátu od září 2011, a to zpravidla každý první čtvrtek v měsíci. Náklad zpravodaje je 7100 kusů. Zpravodaj se zdarma distribuuje všem obyvatelům Nymburka a Drahelic. Váš inzerát se tak dostane i k těm, kteří si nepřejí dostávat do schránek reklamní letáky. Nově nabízíme možnost řádkové inzerce! Ceník komerční inzerce 1/1 strany (170 x 257) Kč 1/2 strany š. (170 x 128) Kč 1/2 strany v. ( 85 x 257) Kč 1/4 strany kl. ( 85 x 128) Kč Ceny jsou včetně DPH. Další rozměry po dohodě s redakcí. Orientační cena: 10 Kč/cm 2. Sleva 10% za 1. až 3. opakování a 20% za 4. a další opakování. Příplatek 10% za specifické umístění. Ceník řádkové inzerce Cena za 1 znak 1 Kč včetně 20% DPH. Slevy za opakování: 10% za 1. až 3. opakování a 20% za 4. a další opakování. Formulář řádkové inzerce je k dispozici v redakci zpravodaje, nebo si ho můžete stáhnout na v sekci Městský zpravodaj. Řádková inzerce je určena výhradně soukromým osobám. K inzerátům se nepřidělují značky, kontakt je nutné uveřejnit v inzerátu samotném. Mezi slovy je nutné dělat mezery. Inzerát je možné podat pouze v redakci. Městský zpravodaj Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, , první patro, kancelář č. 202, paní Ivana Rambousková (tel. č , 6 7

5 Text: Michaela Jendeková, Totum o. s., foto: Jiří Štarha seriál o sociálních službách aktuality SOS tlačítko tísňové péče může zachránit život Tlačítko, které nosí senior nebo zdravotně postižený člověk na ruce nebo krku, umožňuje starším i nemocným lidem žít soběstačný život ve svém domově s jistotou, že v případě potřeby přijde pomoc. Tlačítko tísňové péče s názvem AREÍON provozuje občanské sdružení Život 90 od roku Za dvacet let existence této služby pomohlo nebo zachránilo život stovkám uživatelů po celé České republice. Služba je navíc zařazena do zákona o sociálních službách, což umožňuje jejímu uživateli hradit provoz tlačítka z příspěvku na péči. Při zavedení této služby v České republice jsme mysleli hlavně na osamělé starší lidi nebo páry, u kterých je riziko, že budou potřebovat rychlou pomoc. Chtěli jsme, aby jejich život byl plnohodnotný a mohli ho žít u sebe doma a zároveň se cítili v bezpečí. Mysleli jsme také Nenápadné tlačítko může zachránit život Všechna tísňová volání vyhodnocují pracovnice dispečinku na rodiny těchto lidí, které se o své blízké bojí a chtějí mít jistotu, že v případě potřeby je pomoc vždy na blízku, říkl ředitel občanského sdružení Život 90 Jan Lorman. Služba tísňového tlačítka existuje v různých variantách je možné ji mít nainstalovanou doma, což má výhodu, že chytré zařízení tísňové péče dokáže zároveň monitorovat pohyb v bytě a v případě, kdy pohyb dlouho nezaznamená, přivolá pomoc. Tato varianta může zároveň sloužit i jako strážce opuštěného prázdného bytu, protože dokáže zaznamenat pohyb nezvaných návštěv. Naopak pro ty, kdo jsou aktivní a chtějí být v bezpečí hlavně mimo svůj domov na pochůzkách a procházkách, nabízí Život 90 variantu mobilní. Tlačítko je součástí mobilního telefonu, který je lokalizován pomocí telefonní sítě. Rodině klienta přináší tato služba jistotu, že senior je v pořádku a že se o něj nemusí zbytečně obávat. Varianta tlačítka Comfort je navíc vybavena automatickou detekcí pádu a nehybnosti. V případě krizové situace, kdy se seniorovi nebo zdravotně postiženému člověku udělá nevolno, upadne a nemůže vstát nebo potřebuje jinou pomoc, stačí jen zmáčknout tlačítko, které u sebe nosí. Během vteřin je propojen s dispečinkem tísňové péče, kde s klientem mluví operátorky. Ty zjistí, co se stalo, a podle situace seženou pomoc zavolají rodině, zorganizují příjezd záchranné služby nebo policie. Operátorky dispečinku také každého klienta jednou týdně kontaktují, aby zjistily jeho aktuální stav a promluvily s ním. Měsíční provoz tlačítka tísňové péče stojí 400 korun, které zahrnují i jeho servis. Náklady na pořízení se různí od typu zařízení (1 300 až korun) a je možné je zaplatit za pomoci obce, kraje, různých nadací nebo přímé sbírky občanského sdružení Život 90. Jako doplněk k tlačítku nabízí Život 90 ještě další služby například uložení klíčů od bytu klienta. Podrobnější informace o tísňové péči a záchranném tlačítku najdete na webových stránkách cz, kde je také aktuální mapa dispečinků, ceník i podrobný popis jednotlivých zařízení. Volat můžete i na telefonní číslo V Nymburce vznikla nová sociální služba Občanské sdružení Totum se zaměřuje na poskytování odborného sociálního poradenství rodinám či osobám, které pečují o svého blízkého. V rámci poradenství vám může být poskytnuta pomoc v oblasti orientace v systému sociálních služeb či sociálních dávek. V případě potřeby s vámi může kvalifikovaný pracovník probrat i problémy a starosti, se kterými se setkáváte při péči o vašeho blízkého. Služby jsou poskytovány každé úterý od do hod. v Tyršově ulici č. p. 172, Nymburk (Komunitní centrum Krahujec). Projekt na podporu odborného sociálního poradenství pečujícím osobám byl podpořen z grantového fondu města Nymburk. Městský zpravodaj Nymburk Informační měsíčník. Číslo 7 8/2012. Vychází Evidenční číslo: MKČR E Vydává: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk, IČO Šéfredaktor: Markéta Tomčíková ( tel: ). Redakční rada: Ing. Miloš Petera (předseda), PhDr. Pavel Fojtík, Mgr. Markéta Literová, Ing. Jiří Černý, Jana Štočková, Jana Kavánová, Helena Liptáková, Jan Řehounek, Bc. Martina Martincová. Tiskne: F-Print, Krchleby. Uzávěrka: Distribuce: Česká pošta, s. p., zdarma do všech domácností. Náklad: 7100 výtisků. Příjem inzerce: Ivana Rambousková, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk ( tel.: , fax: ). Statut Městského zpravodaje a Pravidla Městského zpravodaje a Ceník inzerce: Mapové podklady: Tomáš Kukal Tipy na výlet 22 výletů na kole, na bruslích, autem i pěšky Vážení čtenáři, prázdniny jsou v plném proudu a vy se jistě těšíte na zaslouženou dovolenou. V redakci jsme se proto rozhodli připravit speciální přílohu s tipy na výlety. Můžete namítnout, že podobných publikací a článků jste už četli spoustu. Snažili jsme se proto přinést pozvánky na místa, která možná ve všech průvodcích nenajdete. Hlavním kritériem výběru byla osobní zkušenost. Pozveme vás proto tam, kam sami rádi jezdíme a kam se také vracíme. Na letní příloze pracovala celá redakční rada, kolegové z úřadu a pochopitelně i vy, naši čtenáři. Doufám proto, že se vám Tipy na výlet budou líbit, že i možná díky nim poznáte nová zajímavá místa v našem nejbližším okolí. Za redakci Markéta Tomčíková Malebná Chudíř a romantický rybník 1 Pro cyklotoulky kolem Loučeně doporučuji nevynechat vesničku Chudíř. Je to malebná obec ležící na mírném svahu, z východní strany obklopená lesem, na západní stranu s širokým rozhledem do roviny s poli a loukami. V obci najdete křížek s datem 1794 a ještě další dva, kapličku Panny Marie a pomník padlým. Čím je ale Chudíř naprosto výjimečná, je množství zachovaných a pečlivě udržovaných roubených chalup, stodol a hospodářských stavení. Do Chudíře se dostaneme z Jabkenic, odtud pokračujeme na Loučeň. Cestou se můžeme zastavit u romantického Nového rybníka. Pokud se nám nechce jet po silnici, můžeme uhnout k velikému Dubnickému rybníku a na Loučeň pokračovat doleva lesními cestami. Kateřina Zemanová 2 Letní pr íloha Jabkenice architektura i příroda Když se řekne Jabkenice, každému se hned vybaví muzeum Bedřicha Smetany v bývalé myslivně. Za pozornost ale stojí rovněž gotický kostelík z první poloviny čtrnáctého století a u něj stojící dřevěná zvonice ze století patnáctého. Pak podle myslivny a Mlýnského rybníka zamíříme ke vstupu do obory, kterou tady založili Fürstenberkové už v osmnáctém století. Na kole se dovnitř nesmí a pohybovat se můžeme jen po vyznačených cestách, i tak ale můžeme vidět stádečka daňků a na rybnících spoustu vodního ptactva. První rybník se jmenuje Štičí, pak je Hrádecký, Erichův a poslední, největší, Vidlák. U něj můžeme posedět pod stříškou dřevěné besídky s výhledem na hladinu rybníka. Jan Řehounek 8 9

6 Tipy na výlet Na kole za roubenkami v Sovoluskách 3 7 tipy na výlet Písečný přesyp u Píst Jestli se při cyklovýletu chcete dostat jakoby do úplně jiného, romantického světa, vydejte se z Rožďalovic do Tuchomi podél památného místa U Isidora se dvěma obrovskými, sto padesát a dvě stě let starými jírovci, a lesem Kálek, kde neujde vaší pozornosti vlevo vedle silnice obrovský buk lesní s obvodem kmene 315 centimetrů. Silnice se pak stočí podle rybníčka k lesu. Po obou stranách se mezi stromy střídají překvapivé rokliny a prolákliny, jaké byste kousek od Nymburka nečekali. Tady prý kdysi řádila banda loupežnického hejtmana Trnce. Napravo od silnice je s 288 m n. m. nejvyšší vrch ve Svatojiřském lese Ostrá hůrka. Odbočující lesní cesta nás dovede do Sovolusk. Pro krásný soubor roubených chalup s novogotickou kapličkou na návsi by si Sovolusky zasloužily statut vesnické památkové rezervace. Jiří Řehounek Foto: Hynek Fandák Necelých šest kilometrů pohodové jízdy na kole po Hrabalově cyklostezce (směr Kersko) vás dovede do půvabného, klidného letoviska Písty (které se mělo jmenovat spíše Písky). Na jeho jihozápadním okraji, na hraně borového lesa, najdete cennou přírodní památku písečný přesyp. Je to vlastně velká duna jemného, vpravdě saharského písku, která, spolu s řadou dalších, vznikla ve čtvrtohorách vyvátím nejjemnějších částic rozsáhlých štěrkopískových náplavů řeky Labe. Na tomto slunném jižním svahu se vyskytují pískomilná společenstva rostlin a hmyzu. Jako chráněné bylo území o rozloze 3,7 ha vyhlášeno již v roce Cestovatelé a turisté, kterým po návštěvě pístecké Sahary vyschlo v krku, mohou spláchnout prach ve známé hospodě U Kyselů či v občerstvení Na hřišti, kde jsou i herní zařízení pro děti. Jiří Černý 4 Knihy v Rožďalovicích Pro Rožďalovice je typické panorama s renesančním zámkem a dvojvěžím barokního chrámu sv. Havla a roubený dům s Galerií Melantrich. Já k návštěvě doporučuji dvě zdejší muzea: Knihařská dílna Jendy Rajmana je vlastně živým muzeem v opravdové historické dílně, kde dcera a vnučka uměleckého knihaře dodnes vážou knihy, si můžeme prohlédnout jak staré stroje, tak nádherně vázané knihy. V pamětní síni místních rodáků dominuje expozice nejslavnějšího z nich knihtiskaře Jiřího Melantricha Rožďalovského z Aventina (v loňském roce jsme vzpomněli pět set let od jeho narození). Jan Řehounek Kouzelné místo u Poříčan Zatočte doleva ze silnice Sadská Poříčany cca 1 kilometr po přejezdu dálnice D11 na panelovou cestu. Dovede vás podél potoka pod most, přes který vede železniční trať Kolín Praha. Kousek za mostem je možné nechat auto a dál se dejte pěšky doleva podél železniční trati. Cesta vede zanedbaným sadem, na jehož konci vás čeká krásná louka. Dejte se doprava po cestičce, která vede šikmo přes louku, dojdete ke krásnému místu, kde je rybníček, louka, pole, výhled do kraje a pro milovníky železnice zde průměrně každé tři minuty projíždí vlak. Na přilehlé louce se dají pouštět draci a rodinu rozhodně nebudou bolet nohy. Markéta Literová 8 Na kole kolem Sadské 5 9 Svatojiřským lesem Krásný cyklistický výlet začíná v Sadské u jezera, kde si můžete nechat na parkovišti auto a vyrazit směr Hradištko. Dále do Kerska, kde se dá projezdit po lesních cestách horní a dolní Kersko, navštívit kerské tůňky. Zájemci si mohou odbočit k slavným borovicím, podívat se k Hrabalově chatě, dále k menhiru načerpat sílu. Neměli bychom opomenout restauraci Hájenku, kam chodil na pivo i Bohumil Hrabal. Od Svatojosefského pramene pokračujeme na málo frekventovanou silnici do Semic, kde se stáčíme k Labi a pokračujeme podle řeky až do Litole. Přes most pak po druhé straně Labe zpátky do Nymburka a po železničním mostě opět přes Písty do Sadské. Tady se můžeme u Rybářky občerstvit a vykoupat se v jezeře. Cesta vede rovinatým terénem a je vhodná i pro děti. Helena Liptáková Foto: Zámek Loučeň Další výlet začíná u zámku Loučeň a vede Svatojiřským lesem. Z Loučeně se jede k dalšímu zámku Turn-Taxisů v obci Mcely, kde je nově zrekonstruovaný lovecký zámeček Mcely z konce 17. století. Nachází se uprostřed legendami opředeného Svatojiřského lesa. Do dnešního dne se tady zachovala prastará bylinkářská a léčitelská tradice devatera kvítí. Zkušené babky bylinkářky na konci června sbírají devatero svatojánského kvítí a přidávají je do léčivých čajů. Za pozornost stojí i kostelík z 15. století. Ze Mcel trasa pokračuje na Seletice, Prodašice a Ledce. Z Ledců se jede krásným lesem po lesních cestách do Jabkenic. Odtud se už lze vrátit do Loučeně. Na zámku můžeme navštívit zámecké labyrintárium, které nemá v České republice obdoby. Helena Liptáková 6 Radim zámek plný překvapení Nejkratší cesta na zámek Radim vede z Nymburka přes Pečky, tudy je to asi 25 km. Vyrazit můžete třeba na kole, cesta vede po rovině a nikde na vás nečeká žádný záludný kopec. Jeďte přes Hořátev po polní cestě do Kostelní Lhoty. Dále pak po silnici č do Peček a po silnici č. 329 do Radimi. Ti pohodlnější mohou samozřejmě jet autem. Na zámku se můžete těšit na několik prohlídkových okruhů, během kterých nahlédnete do běžného života renesanční šlechty a jejího služebnictva. Pohádkový okruh určitě ocení děti, které si mohou vyzkoušet kostýmy nebo navštíví sídlo černokněžníka či komnatu princezny. Jana Štočková Mapové podklady: Tomáš Kukal Jede, jede mašinka ze Sendražic Z Radimi (výlet č. 6) už je to jen kousek do Kolína, kde je spousta zajímavostí. Jednou z nich je Kolínská řepařská drážka nejstarší v Čechách. Vedla z kolínského cukrovaru, který stál v místě dnešní elektrárny, do Františkova (Ovčáry), dále do Býchor a Jestřábí Lhoty. Dráha svému účelu sloužila téměř 70 let. Dnes parní a dieselový vláček vozí návštěvníky a hlavně děti pro radost. Najdete zde i muzeum s expozicí o úzkorozchodných železnicích s mnoha zajímavými exponáty. Mašinka vyjíždí ze Sendražic přes zastávku Výrek do Mlýnku a zpět. Jana Štočková 10 Foto: Benjamín Skála Wikipedia 10 11

7

8 Tipy na výlet Rezervace Čtvrtě 11 Národní přírodní rezervaci Čtvrtě najdeme severně od vesnice Studce, nedaleko vpravo od silnice Loučeň Mcely. V rozsáhlém lesním komplexu zde leží hluboké údolí s potůčkem. Smíšený les s mohutnými duby má leckde charakter pralesa. Vlhké údolí je rájem botaniků. Na východní hraně roste obrovitý buk lesní, památný strom s obvodem kmene přes 410 cm a výškou přes 25 metrů. Posezení u něj a posilující objetí kmene je mimořádným zážitkem. Lokalita byla osídlena už v pravěku, kdy si lid lužické kultury z mladší doby bronzové vystavěl na ostrožně nad údolím velké hradiště se zachovanými polokruhovými valy. Druhé, menší strážní hradiště pak stávalo naproti na kopci nedaleko bývalé pískovny. A nezapomeňte na písničku Haničky Zagorové Nešlap, nelámej Jiří Černý 15 Báječný a bájný Chotuc Čtrnáct kilometrů severně od Nymburka leží bájný a báječný vrch Chotuc. Patří mezi tzv. svědecké vrchy, tedy svědky dávno minulých geologických dob, kdy celé Polabí leželo na dně mělkého druhohorního (křídového) moře. Vrch má nadmořskou výšku 253 metrů. Je zde prokázána existence hradiště z doby bronzové. Na slunné stráni začátkem května rozkvetou desítky nádherných vstavačů nachových, vzácných českých orchidejí. Na vrcholu kopce stojí uzavřený kostelík Nejsvětější Trojice a kolem se rozkládá starý křinecký hřbitov, nemilosrdně pohlcovaný časem a ničený rukou vandalů. Na Chotuci také roste klokoč zpeřený známé klokočí na růžence. V roce 2006 byla podél cesty táhnoucí se přes kopec od východu na západ otevřena výborně udělaná naučná stezka pro školy i turisty. Jiří Černý tipy na výlet 12 Do Chleb za zvířátky a pak na rozhlednu Jen kousek od Nymburka, dalo by se říci za humny, v malé vesničce Chleby je nejmenší zoologická zahrada v ČR. Dostupná je autem, na kole nebo vlakem do Oskořínka a odtud asi 2 km příjemnou procházkou. Zoo je tak trochu netradiční, pro děti úplný ráj, protože spoustu zvířátek si mohou nakrmit, třeba oblíbené kozičky či prasátko, pohrát si s nimi nebo se s nimi vyfotit. Ti nejstatečnější mají dokonce možnost vlézt do klece ke gepardovi. Až se dosyta pokocháte zvířátky, můžete se ještě vydat o pár kilometrů dál do Hrubého Jeseníka, kde najdete Romanku nejníže položenou rozhlednu v České republice. Jana Štočková Nejen za jídlem do Tuchomi 13 Tento výlet doporučuji v létě na kole. Budete projíždět nádhernou krajinou plnou luk a lesů v okolí Seletic. Samotná restaurace je na okraji obce Tuchom a je lepší si předem zarezervovat místo, popřípadě domluvit jídlo. Mezi stálou nabídku patří brynzové halušky, halušky s uzeným a kysaným zelím, kapustnice, pečené jehněčí. Děti se mohou podívat na ovečky, prasátko a určitě je mile překvapí doma chovaná liška. Po dobrém obědě můžete pokračovat cca necelých deset minut na Biofarmu Košík. Po cestě se pokocháte krásným výhledem a na farmě jistě neodoláte některé z pochutin. Mezi nejvyhledávanější produkty patří výrobky z ovčího mléka. Velké oblibě se těší také jehněčí klobásky nebo uzená kýta krájená na tenoučké plátky a připomínající pršut. Martina Martincová Na bruslích po lese 16 Pokud jste milovníky in-line bruslení a už se vám zajídá jezdit kolem Labe do Poděbrad a zpátky, dopřejte si drobné zpestření. Autem dojeďte do Jizbic, ve vesnici pokračujte po polní cestě k hájence V Slupči. Tady můžete zaparkovat, obout brusle a vyrazit po asfaltovaném úseku bývalé řepařské drážky. Cesta vede lesem až k rybníčku u silnice mezi Vlkavou a Loučení. Trasa je dlouhá přibližně 2,5 kilometru a je vhodná pro trošku zkušenější bruslaře jsou na ní občas šišky a klacíky a čeká vás také mírné klesání a stoupání. Odměnou vám bude krásná příroda, stín, klid a malý provoz. Markéta Tomčíková 17 Bošín Nejcennějším souborem lidové architektury ve středním Polabí je vesnice Bošín, která se nachází asi 3 km severozápadně od Křince, jehož je součástí. Vesnice je situována na severním úpatí svědeckého vrchu Chotuc. Má mírně svažitou protáhlou lichoběžníkovou náves o délce asi 210 m, zastavěnou na všech stranách usedlostmi. Domy jsou přízemní s trojdílnou dispozicí, roubené z trhanic a zabalené do kožichu. Sedlové střechy s výrazným přesahem nad zápražím předstupují i na štítové straně. Štíty, často zdobené dekorativně skládanými lomenicemi, jsou vynášeny ozdobně profilovanými zhlavími věncových trámů roubení. Bošín s desítkami roubených objektů můžeme právem zařadit k nejvýznamnějším vesnickým sídlům v Polabí a k nejcennějším ve středních Čechách. Renata Vančurová 14 Do pohádkového světa na Staré Hrady Z Nymburka to není ani tak daleko, sotva 35 km přes Rožďalovice. Hezkou krajinou s typickými českými vesničkami, autem nebo i na kole, se dostanete do světa pohádek. Čeká na vás spousta strašidýlek, skřítků a jiných roztodivných obyvatel hradu, kterými se Staré Hrady jenom hemží. Prohlídku hradu v doprovodu čarodějnice, čaroděje, rytíře nebo princezny si užijí nejen děti, ale i dospělí návštěvníci. Přes prázdniny je otevřeno každý den od 9.30 do 18 hodin. Za jednotlivé prohlídkové okruhy zaplatí dospělí 115 Kč, důchodci, studenti a mládež 85 Kč a děti 65 Kč. Jana Štočková Dobrovická muzea 18 Pokud máte rádi sladké a zajímají vás industriální památky, nenechte si ujít návštěvu Dobrovických muzeí. Výlet můžete spojit například s návštěvou Jabkenic. V Dobrovicích je cukrovar a lihovar. V jeho objektu, v původně renesančním dvoře, který byl součástí zámku, najdete expozice cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a Muzeum města Dobrovice. V letošním roce získalo muzeum cenu za nejlepší rekonstrukci památkového objektu v soutěži Stavba roku Středočeského kraje. V létě jsou muzea otevřena od úterý do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Rodinné vstupné pořídíte v rozmezí 80 až 250 Kč. Markéta Tomčíková 14 15

9 tipy na výlet Hrad Mydlovar a počátky Nymburka 19 Nedaleko Nymburka stojí zbytky hradu Mydlovar, který se nachází jen 300 metrů od rušné cyklostezky č. 24 kolem Labe. Mydlovar leží mezi Kostomlátkami a Ostrou. Odbočku najdete za Farským potokem po modré vpravo. Mydlovar není nijak zvlášť vyhledáván, ani příliš nevstoupil do povědomí obyvatel okolních měst. Asi se tomu nemůžeme příliš divit ve srovnání s jinými zříceninami toho dnes na Mydlovaru mnoho k vidění není. Na druhou stranu se však kousek od Nymburka jedná o připomínku naší nejstarší minulosti, vždyť hrad byl založen někdy v osmdesátých letech 13. století a zanikl po roce V okolí hradu jsou unikátní zbytky typického polabského lužního lesa. V roce 1989 tu vznikla přírodní rezervace Mydlovarský luh, doplněná v roce 2011 naučnou stezkou. Pavel Fojtík 20 Bučický mlýn Bučický mlýn se nachází zhruba 2,5 km za obcí Rožďalovice. Auto můžete nechat na parkovišti a značenou stezkou se vydat pěšky. Pokud rádi jezdíte na kole, jeďte z Nymburka směr Bobnice Křinec Rožďalovice. Trasa od parkoviště k mlýnu je lemována informačními cedulemi, na nichž se dozvíte zajímavé věci ohledně fauny i flóry. Stačí pět zastávek a máte přehled, co zde v okolí roste, létá i teče. Bučický mlýn se nachází v těsné blízkosti rybníka a velké mlýnské kolo hlídá vodník. Nad hladinou rybníka se nachází terasa, kde se za tichého kuňkání žab můžete i občerstvit v místní restauraci. Ivana Rambousková Kdo zná letohrádek na Kuncberku? 21 Pomoc! Moje dítě asi bere drogy... Řada rodičů se obrací s prosbou o informace na pracovníky občanského sdružení Semiramis, které se také ve městech Nymburska zabývá protidrogovou prevencí. Rádi by slyšeli univerzální návod, jak postupovat v případě, že jejich dítě bere drogy, co ověřit, co nezanedbat a především jak dítěti pomoci. Na úvod je třeba říci, že milující rodič má zájem o své dítě a přirozenou součástí tohoto vztahu je i strach. Není nic špatného na faktu, že své podezření sděluje odborníkovi, že vyhledává informace a seznamuje se s možnostmi nápravy nežádoucího stavu. To, že dítě bere drogy, nemusí být, alespoň zpočátku, vůbec nápadné. Přesto existují signály, které napovídají, že něco není v pořádku. Proto je dobré o těchto věcech vědět. Mezi typické příznaky patří: inzerce změny chování a nálad únava, ospalost, vyčerpanost organismu slovní útoky, agrese, vyhledávání vyhraněné společnosti tajnůstkářství, nedůtklivost, samotářství paranoia, podezřívání okolí, ztráta koncentrace nechuť k jídlu, hubnutí celková změna životního stylu v krátké době ztráta původních zájmů, problémy ve škole prodej věcí, krádeže Pokud se k vyjmenovanému přidají i fyzické projevy jako změna velikosti zorniček, dech páchnoucí např. toluenem, červené bělmo, špatná pleť, modřiny, jizvy Poradna po vpichách aj., je podezření více než oprávněné. Co dělat při podezření či zjištění, že dítě užívá drogy? Především nepanikařit. Je dobré mít přehled o základních druzích drog, jejich účincích, způsobu aplikace, vzhledu, cenách, infekčních nemocech, zákonech atd. Je třeba s dítětem mluvit na místě jsou přímé otázky typu: Proč s drogami začal, jaké pocity mu droga přináší apod. Dobré je jasně prezentovat svůj postoj k drogám. Nevyčítat, nekázat, a hlavně naslouchat. Vyhledat odborníky (s dítětem i bez) navrhnou optimální způsob řešení, popř. předají kontakty na léčebná zařízení. Kontakty na Semiramis o. s.: K-centrum Mladá Boleslav Adresa: Ptácká 162, Mladá Boleslav, tel: , Po Pá od 10 do 17 hod. Sběr odhozených injekčních stříkaček, poradenství pro uživatele návykových látek a výměnný program: Centrum terénních programů Středočeského kraje. Tel.: , , cz. Anonymní drogová poradna: Ondřej Urbanec Severně od Křince při cestě do Podlužan stojí mohylový kopec krytý hustým listnatým porostem. Málokoho napadne, že uprostřed tohoto opukového vrchu stávalo slovanské hradiště, středověká tvrz a nakonec reprezentační lovecký zámeček. Ze slavné minulosti Kuncberku tu toho už dnes mnoho nenaleznete, přesto by tato památka neměla zůstat stranou zájmu. Na místo se nejlépe dostanete pěšky nebo autem z Křince. V nejvyšším bodě stoupání silnice na Podlužany hledejte vpravo odbočující lesní pěšinu. Po pár metrech vás překvapí mohutný okružní příkop. Je to památka na obranný systém slovanského hradiště. Ze samotného zámečku zůstaly jen zpola zasypané klenuté sklepy. Ke Kuncberku se váže i pověst o staré tajné chodbě spojující hrad s nedalekým Chotucem. Pavel Fojtík 22 Do barokní Lysé přes Ostrou Krásný celodenní cyklovýlet začněte na cyklostezce č. 24. Po cestě si můžete prohlédnou Mydlovarský luh, v Ostré se podívat do areálu firmy Botanicus (24. července zde proběhne Letní slavnost staročeské kuchyně, 25. srpna pak Den cirkusu, klaunů a loutek). V Lysé nad Labem si určitě prohlédněte zámecký park. Jeho sochařská výzdoba je ojedinělým souborem, který zachycuje do kamene koloběh života a prostředí, které člověka obklopuje. Na zpáteční cestě přejeďte po novém mostě Labe a po červené se pusťte směr Kersko, Hradišťko, jezero v Sadské, Písty a Komárno. Okruh měří zhruba 50 kilometrů. Jiří Černý Foto: Honza Groh, Wikipedia 16 17

10 příroda obojživelníci Ještěři a modré žáby. Žádná exotika, ale česká realita! V Muzeu Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem probíhá od 5. června do 16. září výstava Obojživelníci: Krásní na vodě i na souši. Protože se léto blíží a s ním i čas dovolených a toulek přírodou, vyzpovídali jsme jejího autora, přírodovědce Martina Šanderu. Pokud si myslíte, že tento specialista na obojživelníky je pouze nezáživný vědec, jste na omylu. V muzeu se s ním rozhodně nudit nebudete... Kam byste pozval čtenáře zpravodaje na výlet? Z pohledu přírodovědce je zajímavý už nymburský park Na Ostrově. Pokud to půjde, vezměte si s sebou na procházku publikaci Nymburský ostrov: dendrologický průvodce od Svatopluka Šebka. Sice vyšel už v roce 1965, ale rozhodně ho doporučuji. Máte nějaké další oblíbené místo? Někteří lidé z Polabí říkají, že je to tu fádní. Ale míst, která stojí za vidění, je spousta. Zajímavou lokalitou je přírodní rezervace Mydlovarský luh, která se nachází v katastru Ostré a Kostomlat nad Labem. V původním lužním lese žije rosnička zelená, slavík obecný, ledňáček říční a vodní plž svinutec kruhovitý. Na východ od Nymburka stojí za návštěvu rezervace Libický luh. Je zde spleť tůní, mrtvých a slepých ramen Labe a žijí zde opravdu zajímavý korýši listonoh jarní a žábronožka. V roce 1994 zde byl naposledy v Čechách pozorován motýl jasoň dymnivkový. Rozhodně jeďte do Píst na unikátní písečný přesyp. Podobných dun bývalo v Polabí mnoho, dnes jsou buď osázeny borovými lesy, nebo rozebrány ke stavebním účelům. Ta v Pístech je jedna z posledních. Najdete zde spoustu zajímavých rostlin a vzácných živočichů potkat tu můžete například mravkolva. Do Píst z Nymburka dojdete pěšky, dojedete na kole a výlet můžete spojit třeba s návštěvou pivovaru (smích). Žijí v Pístech i obojživelníci? Ano. V okolí vodních ploch a v mokřinách žáby kuňkají, to vím i od dětí z místní mateřské školy. Jen pro zajímavost: v pohádkách můžete často slyšet kvákání, ale takhle žádná naše žába nekváká. Takže podle mých zkušeností v českých pohádkách žáby kvákají čínsky. (smích) Nahlas se projevuje kuňka obecná, hodně hlučná je rosnička. Kde můžeme v přírodě obojživelníky nejčastěji spatřit? Tak nejsou v každé louži. V lužních lesích hledejte mělké tůně, které nejsou moc zarostlé. U obojživelníků je obecně nevýhoda, že musíte do mokřin. Na to jsou potřeba holínky, které ne každý má, a v létě musíte počítat s komáry. Jak se chovat k obojživelníkům? Jedna věc je, když zvířata pozoruje někdo, kdo má o ně dlouhodobý zájem, kdo byl na exkurzích a ví, co si může dovolit. Pro ostatní je lepší žáby pozorovat spíše z dálky a nežmoulat je. Rozhodně je to tedy lepší pro žáby. (smích) Co byste poradil amatérům? Jít na nějakou exkurzi, třeba v rámci výstavy. V Prachovských skalách v Muzeu přírody Český ráj v Prachově jsou například tůně pro obojživelníky. Takže tam si s návštěvníky můžeme nějaká zvířata prohlédnout. V červenci a v srpnu se zde navíc pořádá Letní festival přírody v ráji, v jehož rámci probíhají přednášky s promítáním a exkurze s pozorováním volně žijících živočichů. Pokud máte o obojživelníky zájem a třeba je rádi fotíte, pošlete svoje snímky na BioLib (www.biolib.cz). Jedná se o volně přístupnou nekomerční a nevýdělečnou encyklopedii rostlin, hub a živočichů. Každý má možnost nahrávat do BioLibu obrázky, ověřovat či měnit určení fotografií přidaných ostatními uživateli. BioLib také nabízí aplikaci pro mapování výskytu některých druhů živočichů na území ČR se zapojením veřejnosti (mapovani.biolib.cz). Jsou obojživelníci hodně ohrožení? Kromě skokana hnědého a čolka dunajského jsou všichni naši obojživelníci zvláště chráněni. Na čolka se zapomnělo a skokan začíná také v poslední době mizet. I oni si ochranu zaslouží. Co čeká návštěvníky výstavy Obojživelníci: Krásní na vodě i na souši? Spousta fotografií, které skoro všechny pocházejí z Čech. I exotické druhy jsem fotil na zdejších výstavách a přírodovědeckých stanicích. Jsou tu tedy k vidění i exotické barevné pralesničky, ale náš skokan ostronosý si s nimi nijak nezadá. Samci se totiž v období rozmnožování zbarvují nádherně do modra. Takže na přelomu března a dubna může- Vzácnou ropuchu krátkonohou můžete potkat i v Polabí te i u nás potkat modré žáby. Ale je třeba vychytat ten správný okamžik, protože doba rozmnožování trvá obvykle týden, pak se modré zabarvení samců ztrácí. Kde můžu tyhle modré krasavce spatřit? Na výstavě jsou fotky skokanů ze Švédska, jižní Moravy a od Jičína. V okrese Nymburk žijí v přírodní rezervaci Hrabanovská černava. Jedná se o komplex mokřadů a slatinných luk na prameništi levostranného přítoku Mlynaříce (severně od Lysé nad Labem). Problém je s focením. Jejich modrá barva se dá dobře zachytit pouze na film. Když fotíte na digitál, tak to není ono. Foto: Martin Šandera a Markéta Tomčíková, text: Markéta Tomčíková RNDr. Martin Šandera, Ph.D. (36 let) Od února 2012 přírodovědec Polabského muzea. Přednáší na Katedře zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Externí spolupracovník Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Tajemník České herpetologické společnosti. V rámci činnosti v Muzeu přírody Český ráj iniciátor osvětových projektů Obojživelník a plaz roku a Obojživelníci, plazi a lidé. Ženatý, dvě děti. Na normální žáby to stačí, ale tu modrou zachytíte dobře jenom na film. Na naší výstavě jsou i živé exponáty. Jsou to druhy, které se v naší přírodě nevyskytují, ale dají se docela dobře chovat i doma a některé detaily na obojživelnících je lepší vidět naživo. Martin Šandera instaluje akvária a terária pro výstavu v muzeu v Lysé nad Labem Kdo chodí na vaše výstavy? Muzejní výstavy jsou koncipované především pro školy. Lidi jen tak do muzea nechodí. To se podaří pouze na speciální akce. Třeba když se v Poděbradech vystavoval poklad a vstup byl za korunu. To přišlo dost lidí. Hodně lidí si stále představuje muzeum jako zaprášenou a zatuchlou expozici. Jenže doba je už někde jinde. Už tu nemáme jen regály s vycpaninami. A co vlastně děti v muzeu čeká? Prvních dvacet až třicet minut komentovaná prohlídka výstavy, pak dostanou pracovní listy a nakonec zařazuji promítání. Je třeba činnosti střídat, umožnit jim, aby se posadily, protože stát hodinu a půl je pro děti celkem náročné. Kterou žábu máte nejraději? To se nedá tak úplně říct. Ale asi toho modrého žabáka (smích). Několik let jsem je chodil pozorovat, takže k nim mám vztah. Zlepšuje se vztah lidí k obojživelníkům? Vidíte nějaký posun? Je to složité, musíme dobře vážit slova a vyvarovat se jednoznačných prohlášení. Nelze říct, že to, že přenášíte žáby přes silnici, je dobré, nebo špatné. Záleží na tom, jak se to dělá. Když se to dělá poctivě, tak je to dobré. Je tady ale řada úskalí. Snažíme se informovat úředníky z odborů životního prostředí, aby věděli, jak na to. A jak? Když žáby na jaře táhnou ze zimovišť do vodních nádrží, staví se před frekventované komunikace přenosné bariéry, které zvířata nasměrují do speciálních kbelíků v zemi. Ale musíte si uvědomit, že pak je nezbytně nutné žáby z těchto pastí pravidelně vybírat. Jinak se mohou podchladit, přehřát nebo za deště i utopit. Spolu s žábami se do kbelíků dostanou i čolci, těm zase hrozí umačkání. Postavit a obsluhovat takové zařízení tedy není snadné. Tam, kde je to nutné, kde jezdí jedno auto za druhým a kde se žáby snaží stále přes silnici lézt, je třeba zakročit okamžitě. Z dlouhodobého hlediska je problém, když jeden člověk vypadne. Existuje tedy i jiné řešení? Ano, trvalé bariéry, jež žáby navádějí do speciálních podchodů a které pak mohou zvířata použít v obou směrech, tedy i při návratu zpět do zimovišť. Tato zařízení je dobré budovat jako součást nových komunikací. A tady narážíme na jisté problémy. Investor takové podchody většinou rád vybuduje, ale musí o nich vědět včas, tedy už při přípravě projektové dokumentace. A zde je většinou zakopaný pes Dalším řešením je postavit stálé zábrany a před nimi vybudovat náhradní lokalitu, kde obojživelníci zůstanou. Jak můžu pomoci obojživelníkům já? Například se na zahrádce obejít bez chemie. Nebo již zmiňovaným zaznamenáním pozorování na BioLib. Každé pozorování má smysl. Které obojživelníky můžeme v nejbližším okolí potkat? Ropuchu obecnou, i když i ona v poslední době ubývá, ropuchu zelenou a vzácně i krátkonohou. Ta žije v kalužích. Jsem například dohodnutý s majitelem nedaleké pískovny, že podobnou tůňku vybuduje. Můžete také potkat rosničku. V Polabí je také paradoxně poměrně hojný kriticky ohrožený skokan skřehotavý. Třeba v Poděbradech je ve strouze Jamborovka, je slyšet i přímo z Labe mezi Poděbrady a Nymburkem. Co čolci a mloci? Čolci jsou vzác- Pár skokanů ostronosých Martin Šandera ní, k vidění jsou opět v Poděbradech. Mloka v Polabí nepotkáte, nejblíže snad na říčce Výrovce jižně od Peček, ale to je starší nález. Mloci potřebují tekoucí vodu, menší potůčky s tůňkami. Co obojživelníci nejvíce potřebují? Obojživelníky, plazy, ale třeba i drobné savce musíme brát jako spolubydlící. Pokud k nim budeme přistupovat jako k havěti, tak vztah nebude nikdy dobrý. Pak jsou lidé schopní utlouct slepýše. Spousta lidí neví, že slepýš není had, ale beznohý ještěr Prostě je dobré se zajímat o své okolí a snažit se lokality výskytu obojživelníků zachovat. To neznamená, že by se tam nemělo nic dělat. Spíše je dobré, když se území udržují a obnovují. Obojživelníci potřebují, aby v jejich lokalitách probíhala nějaká přirozená narušení. Je pěkné, když se vysleduje nějaký vědecký poznatek, ale taky se nám může stát, že za pár let už nebudeme mít koho zkoumat a koho chránit. Jaké máte další plány? Tuto výstavu, třeba v rozšířené podobě představit i v dalších městech. Podrobněji zmapovat výskyt obojživelníků a plazů v Polabí a přilehlých regionech. Spolu s kolegy z Přírodovědecké fakulty, Jindřichem Brejchou a Vojtěchem Millerem, se zaměřujeme i na sledování výskytu a působení nepůvodních druhů želv, zejména na želvu nádhernou, kterou pozná každý podle červených proužků (skvrn) na hlavě

11 Text: Markéta Tomčíková, Jan Řehounek a Ivan Černovský knihy a soutěže Výtvarné soutěže mají vítěze Město Nymburk uspořádalo dvě výtvarné soutěže. První u příležitosti Dnů evropského dědictví, druhou v rámci komunitního plánování. Všem mladým umělcům děkujeme! Město Kutná Hora vyhlásilo jako doprovodný program národního zahájení Dnů evropského dědictví 2012 v Kutné Hoře výtvarnou soutěž Památky očima mladých. Město Nymburk vyhlásilo místní kolo soutěže. Z důvodu malého počtu přihlášených porota v kategoriích 6 až 10 let a 15 až 18 let vítěze nevyhlásila. V kategorii let obsadili 1. místo Štěpán Vejvoda (Kostel sv. Jiljí) a Olga Vencourová (Husův sbor). Na 2. místě se umístila Kamila Walterová (Kostel sv. Jiří), na třetím Michaela Pekárková (Gymnázium v Nymburce). V rámci projektu Podpora procesu komunitního Připravuje se nová kniha o historii Nymburka V rámci kulturního programu nymburského posvícení se v sobotu 1. září ve 14 hodin uskuteční křest nové knihy Jana Řehounka Nymburk královské město v červených hradbách. Jde o publikaci, po níž Nymburáci už dlouho volají. Autor se v ní snažil zmapovat celou historii města, od prehistorických dob až po současnost, nikoliv faktografickým způsobem, ale formou krátkých příběhů a popisů, které jsou rozčleněné tématicky: Příběhy tvořící dějiny města, Architektonické a umělecké památky, Nymburské osobnosti, Kdo je kdo, Nymburské spolky a korporace, Pověsti a vyprávění, Nymburk v české literatuře, Nymburk v lidové písni a slovesnosti, Nymburk ve filmu. Doplněné jsou čtyřmi stovkami dokumentárních, převážně historických fotografií, dokumentů a map. Knihu si určitě se zájmem přečtou čtenáři bez rozdílu věku. Po křtu bude následovat autogramiáda. plánování sociálních služeb v Nymburce, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, byla vyhlášena soutěž o vytvoření loga pro jednotlivé pracovní skupiny, které se podílejí na vytváření nového plánu rozvoje sociálních služeb města Nymburk. Do soutěže bylo předáno přes 60 výkresů, z nich tři byly vybrány jako vítězné. Oceněné obrázky budou sloužit jako označení jednotlivých pracovních skupin. Galerii vybraných obrázků můžete shlédnout na internetových stránkách komunitního plánování sociálních služeb v Nymburce. Ocenění autoři: Logo PS Osoby v sociální krizi Eva Brzobohatá, Gymnázium Nymburk. Logo PS Rodina, děti a mládež Bára Musilová, ZUŠ Nymburk Logo PS Senioři a osoby se ZP Do Anh Phuong, Gymnázium Nymburk. Návštěvníci parku jistě ocení i instalaci laviček a odpadkových košů Mám tolik práce, že si jdu raději lehnout Karmelitánské nakladatelství znovu vydalo knihu, jejímž autorem je kněz, učitel a spisovatel František Lukeš ( ), který většinu svého kněžského života prožil v nedaleké Činěvsi. V Činěvsi vyzrál František Lukeš v uznávanou církevní osobnost. V místním kostele sv. Václava a na stařičké faře se střídaly na návštěvě osobnosti, kterých si váží celý český národ, například ak. malíř Karel Svolinský, pěvci Vilém Přibyl, Eduard Haken či Jana Jonášová, hudebníci Josef Vlach nebo Jiří Bělohlávek, později dirigent světové pověsti. V roce 1990 byl František Lukeš přeložen do Poděbrad, kde působil v proboštském úřadě až do své smrti. Rovněž zde rozdával neutuchající optimismus a křesťanskou lásku. Krátké povídky, úvahy a fejetony, které si získaly velký čtenářský ohlas už v 90. letech, vyprávějí o obyčejných lidech s obdivuhodnými vlastnostmi, postoji a činy a jsou ideálním čtením na léto VÁLEČNÍ LETCI Z POLABÍ Ke 100. VÝROČÍ NAROZENÍ GEN. JOSEFA JAŠKEHo S osudy prvního československého velitele 313. stíhací perutě ve Velké Británii i s osudy dalších příslušníků letectva se seznámíte prostřednictvím archivních dokumentů, originálního leteckého materiálu, zbraní a modelů dobových letadel. Výstavu pořádá Polabské muzeum Nymburk, otevřeno je denně mimo pondělí od 9 do 17 hod Výstava obrazů Ladislava Červinky Výstava se koná v Galerii Papyrus, pondělí až pátek od 7.30 do 17 hodin, v sobotu od 8 do hodin O Nymburskou tlapku 5. ročník neoficiálních dogdancingových závodů v areálu Základní kynologické organizace Nymburk. Neoficiální dogdancingové závody a postupové zkoušky. Více na čína drahomíry a jiřího krátkých Výstava fotografií v Městské knihovně Nymburk přístavní slavnost IX. ročník open air festivalu (více na str. 22) líbáš jako ďábel Od 19 hodin v Městském kině Sokol, vstupné 80 Kč Zlatý bažant 11. mezinárodní sraz historických užitkových nákladních vozidel a autobusů. Akci pořádá ČSAP Nymburk (www.csap.cz) Kinematograf bratří Čadíků Promítání v Parku Pod hradbami vždy po setmění Fimfárum Do třetice všeho dobrého Nevinnost V peřině Duchové a rytíři pod hradbami Bohatý program je vyvrcholením prázdninových aktivit v knihovně Ať žijí duchové. Během odpoledne se můžete těšit na strašidelné divadlo, rytířský turnaj a představení cvičební sestavy, kterou se prezentují nejmladší svěřenci TJ Sokol Nymburk Výlet do Starých Hradů Autobusem do Starých Hradů, kde se nám představí veselé princezny a čarodějnice, popletení čerti a čarodějové. Čekat na nás budou soutěže, hry a zábava s pohádkovými postavami Duchové v knihovně Strašidelný večer plný duchů, při kterém nebude nouze o překvapení. Těšit se můžete na strašidelné čtení a stezku odvahy posvícenská zábava Od hod. v Obecním domě. Ve velkém sále bude hrát k tanci a poslechu Fortuna 77. V malém sále bude diskotéka s hity let. Dj Tomáš Březina. Cena vstupenky 50 Kč. Předprodej MěKS limonádový joe Představení divadelního spolku Jirásek z Nového Bydžova. V Obecním domě od 19 hod. Předprodej vstupenek v budově MěKS, Palackého 449, Nymburk. Rezervace je možná telefonicky em: příměstský tábor MC svítání Letos ve třech turnusech. Začínáme od Přihlášky stále přijímáme. Více informací na nebo na tel. čísle výlep plakátů omezen V červenci 2012 bude omezen výlep plakátů. Poslední možný termín pro vylepení plakátů bude v pátek Další možný termín bude v pondělí Ve výlepový den je nutno plakáty přinést vždy nejdéle do 9.00 hod. (aby mohly být vylepeny ještě týž den). dovolená v měks Od 16. do 27. července bude Městské kulturní středisko Nymburk z důvodu čerpání dovolené uzavřeno. Elektronická čtečka knih V nymburské knihovně si čtenáři můžou zapůjčit čtečku elektronických knih s více než 140 knižními tituly klasické a vědecko-fantastické literatury, pohádek a také poezie. Z nabídky e-knih si můžete vybrat díla autorů A. C. Doyla, Karla Čapka, Karla Hynka Máchy a dalších. Čtenář starší pat- kulturní tipy a střípky Ať žijí duchové aneb s knihovnou za strašidly do hradů a zámků Městská knihovna Nymburk si pro malé čtenáře připravila zajímavou celoprázdninovou akci, která bude probíhat od 9. července do 31. srpna. Vydejte se s námi za poznáním hradů, zámků a jejich strašidel. Během prázdnin můžete přijít do knihovny, kde pro vás bude připraven program plný úkolů, tvoření, hádanek a her. Za splnění každého úkolu dostanete razítko a pokud splníte všechny zadané úkoly, získáváte odměnu. Celá knihovna bude o prázdninách vyzdobena hrady a zámky České republiky. Budou zde k dispozici knihy s tematikou hradů a zámků, hradních a zámeckých strašidel, pověstí hradů, zámků a měst. V knihovně můžete získat užitečné informace, které pak využijete při plánování výletů. Projekt je určen dětem všech věkových skupin. Těm nejmenším mohou pomoci s úkoly rodiče či prarodiče. Během prázdnin a dovolených máme konečně příležitost přečíst všechny knihy, na které nám během roku nezbýval čas. Možná proto oceníte několik rad jak s knihami zacházet. nácti let si může půjčit v hudebním oddělení čtečku Amazon Kindle Touch s volnými díly, která nepodléhají autorským právům. Další informace získáte v knihovně nebo na webových stránkách. knihovna o prázdninách Oddělení pro dospělé: Po: 8 až 17 hod., út: 8 až 15 hod., st: 8 až 12 hod. (pouze čítárna), čt: 8 až 17 hod., pá: 8 až 15 hod. Dětské oddělení: Po, út, čt a pá: od 8 do 15 hod. St: zavřeno Knihovna je také otevřena v sobotu a od 9 do 11 hod. Text: Marie Lebdušková 20 21

12 kulturní tipy Divadlo abonmá 2012/13 PROGRAM ABONMÁ 2012/2013 LÁSKA 8. října 2012, hod., 320 Kč Hrají: Karel Heřmánek, Ivana Chýlková a Zdeněk Žák. Divadlo Bez zábradlí Praha. CHUDÁK HARPAGON 23. října 2012, hod., 350 Kč Hrají: Josef Dvořák, Radka Stupková, Markéta Hrubešová, Rostislav Trtík a další. Divadelní společnost Josefa Dvořáka. MANŽELSKÉ ŠTĚSTÍ 13. listopadu 2012, hod., 320 Kč Hrají: David Suchařípa, Michaela Dolinová a Iva Hüttnerová. Agentura Harlekýn. CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ Prosinec Hrají: Pavel Batěk, Jan Šťastný, Pavel Kolban a další. Divadlo Nymburk. MOJE HRA 21. prosince 2012, hod., 390 Kč Hrají: Jiří Bartoška, Zuzana Bydžovská, Nina Divíšková a další. Divadlo Kalich Praha ŽENA VLČÍ MÁK 19. ledna 2013, hod., 280 Kč Hraje: Hana Maciuchová. Studio Saint Germain klubu Rock Café. SATURNIN Únor Hrají: Martin Písařík, Vladimír Senič, Jaroslav Someš, Pavel Nový a další. Divadlo A. Dvořáka Příbram POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ Březen V hlavních rolích: Petr Nárožný a Simona Stašová. Agentura Harlekýn. ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH Duben Hrají: Chantal Poullain a Pavel Kříž. Divadlo Ungelt Praha. Ceny předplatného: PŮLROČNÍ ABONMÁ ZÁŘÍ PROSINEC 2012 Cena Kč PŮLROČNÍ ABONMÁ LEDEN DUBEN 2013 Cena Kč CELOROČNÍ ABONMÁ ZÁŘÍ 2012 DUBEN 2013 Cena Kč Prodej abonmá od pouze na pokladně divadla! DIVADELNÍ školička Divadlo Nymburk nabízí pro vaše děti možnost navštěvování zájmového uměleckého kroužku, který je zaměřen na umělecký přednes. Divadlo Nymburk v rámci tohoto kroužku bude děti připravovat k veřejné umělecké produkci. Kroužek je od září 2012 vždy jednou týdně v Hálkově městském divadle. Zájemci se předem zaregistrují na u Do předmětu zprávy uveďte heslo: ŠKOLIČKA. Jak šel čas Nymburkem Dobytčí trh začátkem 20. století Palackého třída v současnosti historie Dnešní Palackého třída, byla od náměstí k Bobnické bráně, tedy k mostu přes vala, v nejstarší historii nazývaná Dlouhá, později Koňský trh, podle místa konání koňských trhů. V devatenáctém a začátkem dvacátého století se v ní ale konaly dobytčí trhy, jak dokládá historická fotografie. Koňské trhy byly přemístěny do Svatojiřské (Tyršovy) ulice, později do Drahelic. I přesto se stále jmenovala Koňský trh, ale pouze po křižovatku s ulicí ke kostelu, odtud k Bobnické bráně Bobnická. Od mostu přes vala po křižovatku s ulicí V Kolonii Poděbradova, odtud k nádraží Lakýrnická. Za první republiky se od náměstí k valům jmenovala Palackého. Od padesátých let 20. století do roku 1990 Gottwaldova, od křižovatky s ulicí Na Příkopě 2. května (až ke kostelu). Od roku 1962 celá až k nádraží Gottwaldova. Od roku 1990 ulice znovu nese název Palackého. Foto: archiv Jana Řehounka. Text: Jan Řehounek Městské kino Sokol Nymburk srpna od 19 hodin Vstupné 80 Kč Ulice na křižovatce s Palackého třídou navazující na Velká Vala a vedoucí do Habeše a na Poděbrady se jmenovala původně Bočkova. V devadesátých letech devatenáctého století vystavěla Spolková cukrovarna vlastním nákladem kamenné tarasy na břehu velkých valů a nechala vydláždit vozovku, aby mohly povozy pohodlněji vozit cukrovou řepu do cukrovaru, neb se v blátě bořily. Na Poděbradskou byla ulice přejmenována v roce Ve stejné době byly zbořeny domky a hospodářské objekty v bloku od Slávie k Masarykově (tehdy Švermově) ulici, aby uvolnily prostor pro výstavbu prvních družstevních domů v Nymburce. V prvním domku za hotelem Slávie měl živnost pan Šťastný provazník. Kromě toho, že se v jeho obchodě s dvěma dřevěnými sumci nad vchodem daly koupit lana a provazy všeho druhu, sítě a vše pro rybáře, prodával rovněž akvarijní rybičky. Původní domky byly zbourány v roce 1962 Ulice Poděbradská dnes 22 23

13

Pozvánky str. 13. Hrabalovo Kersko už po patnácté! Přátelé Hrabala, nenechte si ujít tradiční akci v sobotu 18. května!

Pozvánky str. 13. Hrabalovo Kersko už po patnácté! Přátelé Hrabala, nenechte si ujít tradiční akci v sobotu 18. května! Městský zpravodaj Informační měsíčník XXX Květen 2011 2013 ZDARMA Nymburk Aktuality str. 4 Kino Sokol čtvrt roku po digitalizaci Informace o provozu městského kina Sokol po modernizaci promítacích technologií.

Více

www.mestokralupy.cz ralupský

www.mestokralupy.cz ralupský K www.mestokralupy.cz ralupský Z pravodaj Měsíčník města Kralupy nad Vltavou plus podrobný PROGRAM DNŮ KRALUP 2014 ČERVEN / 2014 15,- Kč 4. 8. června Dny Kralup 20 1 4 ABONENTKY na podzimní divadelní sezónu

Více

Městský zpravodaj. Z Obsahu. Informační měsíčník Duben 2014 ZDARMA. Aktuality str. 4. Kultura str. 14. 100. výročí narození B. H.

Městský zpravodaj. Z Obsahu. Informační měsíčník Duben 2014 ZDARMA. Aktuality str. 4. Kultura str. 14. 100. výročí narození B. H. Městský zpravodaj Informační měsíčník Duben 2014 ZDARMA Aktuality str. 3 Mateřská školka Sluníčko je opravená Rekonstrukce školky probíhala od podzimu loňského roku a ukončena byla v úterý 1. dubna. Aktuality

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

7/2013. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer. Ve Zlíně se sešla špička kolové.

7/2013. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer. Ve Zlíně se sešla špička kolové. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer 7/2013 Kam k vodě 4 Ve Zlíně se sešla špička kolové 14 Tip: Masters of Rock 19 staré fotky Vážení čtenáři, tentokrát

Více

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku.

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku. Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska SOBE B l a t e n s k o O Bezdědovicích Informační servis Z obcí regionu Ze školství Sociální okénko ž i v e a n o v e Vychází jako VOLNĚ NEPRODEJNÁ

Více

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům.

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. IMOŇSK MIMOŇSK 308 Č E RV E N 2013 Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. Z obsahu Nový strategický plán rozvoje Mimoně Elektronická aukce

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

DEVÍTIMILIONOVÁ DOTACE VÝLET VLAKEM JE ZÁŽITEK NOVÝ BEZBARIÉROVÝ PŘECHOD O VYUČENÉ ŘEZNÍKY JE ABNORMÁLNÍ ZÁJEM SPOKOJENÉ SOUSEDSTVÍ

DEVÍTIMILIONOVÁ DOTACE VÝLET VLAKEM JE ZÁŽITEK NOVÝ BEZBARIÉROVÝ PŘECHOD O VYUČENÉ ŘEZNÍKY JE ABNORMÁLNÍ ZÁJEM SPOKOJENÉ SOUSEDSTVÍ 10 Libuš a Písnice 2 0 1 1 DEVÍTIMILIONOVÁ DOTACE VÝLET VLAKEM JE ZÁŽITEK NOVÝ BEZBARIÉROVÝ PŘECHOD O VYUČENÉ ŘEZNÍKY JE ABNORMÁLNÍ ZÁJEM SPOKOJENÉ SOUSEDSTVÍ 1 2 4 5 3 6 1 Začal školní rok i v družině

Více

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Slánská radnice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Červenec 2004 Číslo 7 / Ročník VII. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, měsíc červen byl v našem městě přebohatý

Více

11/2014. Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley. Sonja Baťová. Gahurův prospekt uspěl

11/2014. Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley. Sonja Baťová. Gahurův prospekt uspěl Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley 11/2014 Gahurův prospekt uspěl 5 Sonja Baťová 19 Festival outdoorových filmů 21 staré fotky 17. listopad 1989 Den boje za

Více

Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní

Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní Zpravodaj Města Litomyšle 10 6. října 2008 Ročník XVIII. Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní Již 35. festival Hudební mládeže ČR s názvem Mladá Smetanova Litomyšl proběhl ve dnech 18. až 21. září.

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2014 cena: 10 Kč Hurá prázdniny 27. června 2014 koupaliště v Novém Boru str. 43 fotogalerie z akcí str. 24-29 Sklářské slavnosti meet czech design 13. - 15.

Více

Další dotace pro Kateřinky 2/2010 ČÍSLO 2. Lidé mohou dávat žádosti. Filmový dokument o významné osobnosti

Další dotace pro Kateřinky 2/2010 ČÍSLO 2. Lidé mohou dávat žádosti. Filmový dokument o významné osobnosti Hláska zpravodaj statutárního města Opavy 2/2010 ČÍSLO 2 Další dotace pro Kateřinky Lidé mohou dávat žádosti Pocta generálu Heliodoru Píkovi Filmový dokument o významné osobnosti Dále v listě... Město

Více

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

jaro 2012 Foto: Lucie Hašková Téma: Vystěhování Rozhovor s Petrem Kosem Rozpočet obce na rok 2012 Významné změny ve škole a školce

jaro 2012 Foto: Lucie Hašková Téma: Vystěhování Rozhovor s Petrem Kosem Rozpočet obce na rok 2012 Významné změny ve škole a školce ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o jaro 2012 Foto: Lucie Hašková Téma: Vystěhování Rozhovor s Petrem Kosem Rozpočet obce na rok 2012 Významné změny ve škole a školce Druhou lednovou sobotu

Více

Vítězný Strnadel Rožnov má dalšího nadějného motokáristu. Čtěte na straně 12

Vítězný Strnadel Rožnov má dalšího nadějného motokáristu. Čtěte na straně 12 Změny v zastupitelstvu Novým zastupitelem se stal Martin Houška Čtěte na straně 2 Vítězný Strnadel Rožnov má dalšího nadějného motokáristu Čtěte na straně 12!!!! Mistrovství světa v bobbingu na Pustevnách

Více

Revitalizace náměstí pokračuje

Revitalizace náměstí pokračuje 2012 květen Revitalizace náměstí pokračuje Ž i v n o s t e n s k ý ú ř a d OZNÁMENÍ OBČANŮM I PŘES REVITALIZACI NÁMĚSTÍ SVOBODY A PŘILEHLÝCH ULIC VŠECHNY OBCHODY, RESTAURA- CE A PROVOZOVNY ZŮSTÁVAJÍ OTEVŘENY

Více

POHOŘELICKÉ LISTY BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ

POHOŘELICKÉ LISTY BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ POHOŘELICKÉ LISTY INFORMACE O DĚNÍ V POHOŘELICÍCH 3 / 2015 POHOŘELICE, 17. 3. 2015 ZDARMA Tento článek vzniká koncem února a musíme konstatovat, že se opakuje situace z loňského roku,

Více

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 ZÁŘÍ 2010 Od jeskyně k modernímu městu Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 FOTO: I. KYNCL, MUZEUM HL. M. PRAHY Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení

Více

ŠTERNBERSKÉ LISTY. Léto ve Šternberku slibuje spoustu hudebních zážitků NOVĚ A ZDARMA. Měsíčník občanů Šternberska. LÉTO 2015 číslo 7 ročník XXIV.

ŠTERNBERSKÉ LISTY. Léto ve Šternberku slibuje spoustu hudebních zážitků NOVĚ A ZDARMA. Měsíčník občanů Šternberska. LÉTO 2015 číslo 7 ročník XXIV. ŠTERNBERSKÉ LISTY Měsíčník občanů Šternberska NOVĚ A ZDARMA LÉTO 2015 číslo 7 ročník XXIV. Léto ve Šternberku slibuje spoustu hudebních zážitků str. 8 a 9» Venkovské trhy se na náměstí objeví v červenci

Více

Důstojná vzpomínka na oběti války

Důstojná vzpomínka na oběti války 30. dubna 2015 Ročník 24 Číslo 9 Cena 9 Kč Dopadení Středočeští kriminalisté zatkli drogové výrobce a dealery, kteří měli své útočiště i v Poděbradech. 3 Lázeňský start Program slavnostního zahájení 107.

Více

Desáté Zámecké slavnosti si určitě nenechte ujít

Desáté Zámecké slavnosti si určitě nenechte ujít Vybíráme z obsahu: Autokros po 40 letech ve Šluknově končí 2 Slovo starostky - náměstí 3 60. výročí firmy Topos, a. s. 10, 11 Výběrové řízení 15 Lesnická škola 17 První turnaj TS Beach Cup 19 CENA 5 Kč

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

Ročník XXIII. č.1 4. ledna 2013 5 Kč, Cenu 2012 získala sportovní hala

Ročník XXIII. č.1 4. ledna 2013 5 Kč, Cenu 2012 získala sportovní hala Poslední vítání občánků 2012......7. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIII. č.1 4. ledna 2013 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV. Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV. Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 INZERCE SC-340666/09 SC-332515/07 Příměstské tábory v Oáze Říčany jsou velmi

Více