firemní časopis září 2014 / číslo 66

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "firemní časopis září 2014 / číslo 66"

Transkript

1 firemní časopis září 2014 / číslo 66 Vánoční posezení Jihlavské terasy - Betoňák VYSOČINA Jihlavské terasy, rekonstrukce objektu Betoňák Konec prázdnin předznamenal i konec prací na Betoňáku a jeho II. etapy výstavby. Dílo jsme na konci července úspěšně předali investorovi. Do konce měsíce září proběhne odstranění veškerých vad a nedodělků z předávacího řízení. Dne proběhla kolaudace prádelny, Montessori školy a školky. Ostatní prostory, které zde vznikly, jako je restaurace, kuchyně atd., jsou zatím nevybavené a čekají na své provozovatele. Dík patří celému realizačnímu týmu ve složení Zbyněk Šťastný, Jitka Vávrů a Michal Rys za úspěšné dokončení díla. Horská usedlost Modrava Koncem srpna je stavba Modrava ve znamení neustálých změn, předělávání, záměn povrchových materiálů a dalších a dalších změn. Venkovní objekty jsou po dlouhých měsících konečně vyjasněny. Některé zůstaly, jiné jsou naprosto odlišné od původních projektů a několik se jich ruší úplně. V současné chvíli probíhá montáž povrchu okružní cesty a ocelové konstrukce Treehousu, kompletace zabezpečení pozemku i montáž nového plotu, zahradníci provádí částečné terénní úpravy a nové výsadby. Vnitřek objektu je stále v hrubém stavu. Avšak i tady je vidět mírný pokrok a jakmile bude vše vyjasněno, rozjedeme práce na plné obrátky. Největší proměny doznaly střecha a fasáda objektu, které v těchto dnech dokončujeme. Dokončení celého díla je v současné době stanoveno na konec února, pokud nenastanou další převratné změny. Celý realizační tým věří v jeho dokončení (ale ta víra je čím dál slabší...). 1

2 Technologický park Jihlava Technologický park Jihlava Je tomu již 9 měsíců, co jsme převzali staveniště pro tuto stavbu. Přes 200 let starý objekt během této doby velmi výrazně změnil svou tvář. Byly dokončeny veškeré bourací práce, monolitické jádro objektu včetně nástavby a vyzdívek nosných stěn, tedy hrubá stavba. Dále byla osazena nová plastová okna, nataženy hrubé rozvody zdravotní instalace, vzduchotechniky, ústředního topení, elektro a také nosná ocelová konstrukce prolamované fasády kolem nástavby. V současnosti pracujeme na přípojkách inženýrských sítí, okolních terénních úpravách, na konstrukci prolamované fasády nástavby a střešním plášti. Také zateplujeme fasády, vnitřní omítky a vyzdíváme nenosné příčky v suterénu. V průběhu podzimních měsíců bychom chtěli dokončit vše, co se týče exteriéru a terénních úprav tak, abychom se v zimě mohli soustředit pouze na interiér. Máme před sebou ještě mnoho práce, ale vše směřujeme ke zdárnému dokončení stavby. Základní škola a mateřská škola Nad Plovárnou Tato nová zakázka se skládá ze dvou akcí. Nástavba základní a mateřské školy Nad Plovárnou 5 v Jihlavě nad stávajícím objektem jídelny a energeticky úsporná opatření základní školy, zateplení všech fasád a střech celého areálu. V rámci rekonstrukce bude obnoveno sportovní hřiště a vybudováno hrací hřiště pro mateřskou školu. S nástavbou je spojeno nové samostatně stojící schodiště s komunikací přes podchozí spojovací krček a rozšíření půdorysu nad stávající zásobovací rampu a část stávajícího spojovacího krčku. Staveniště jsme převzali Celé léto jsme pracovali na nástavbě mateřské školy a úpravách 1. NP, kde je školní kuchyně a jídelna. Dokončení veškerých úprav a změn v 1. NP je časově směřováno na poslední týden v srpnu, tak aby provoz kuchyně a jídelny byl připraven pro nový školní rok. Střechu nástavby tvořenou dřevěnými příhradovými vazníky vynáší ocelová konstrukce, kterou pro nás montovaly Strojírny Podzimek. Momentálně je dokončeno i obvodové zdivo 2. NP z pórobetonových tvárnic a výtahová šachta včetně železobetonových věnců. Provádí se vyzdívání atik, aby se co nejdříve mohl dokončit střešní plášť. Na polovinu září je naplánována montáž okenních výplní a tím bude nástavba kompletně uzavřena a připravena na vnitřní práce i v zimních měsících. Práce na zateplení ostatních budov jsme přizpůsobili provozu školy. Během prázdnin byla provedena hlavní fasáda, kde jsou orientovány vstupy a zateplení vnitřních atrií. Realizační tým tvoří Michal Vilímek, Jan Polák a Kateřina Pecková. 2

3 problémy s výškami máme zdárně za sebou. V současné době dokončujeme jádrové omítky a štuky a připravujeme se na montáže podhledů. Realizační tým na této zakázce je ve složení Zdeněk Novotný, Jan Pechek a Jitka Vávrů. Základní a mateřská škola Jihlava nad Plovárnou Zateplení objektu víceúčelové budovy Třešť Na konci června jsme převzali staveniště pro akci Zateplení objektu víceúčelové budovy a kina v Třešti. Našim úkolem je kompletně zateplit celý objekt a výměna starých oken za nová. Pracovní podmínky jsou o něco těžší vzhledem k tomu, že veškeré práce probíhají za plného provozu všech obchodů, banky a restaurace. Montáž oken proběhla přesně v daných termínech a zateplení pokračuje dle harmonogramu. Věříme proto, že v řádném termínu ( ) stavbu zdárně dokončíme a předáme zpět do rukou investora. Realizační tým je ve složení Zdeněk Novotný, Jaroslav Šťastný a Jitka Vávrů. Víceúčelová budova Třešť Centrum odborné výuky základní školy Masarykova Telč Poslední týden v červnu jsme od investora města Telč převzali staveniště na akci Centrum odborné výuky základní školy Telč. Ihned jsme zahájili práce na kompletní rekonstrukci 3.NP, na kterou máme 105 dní. Vedle rekonstrukce 3.NP budou realizovány nové rozvody vody v celém objektu jako příprava pro budoucí rekonstrukce dalších pater. Na začátku nás čekaly kompletní bourací práce škrábání maleb a omítek, demontáž starých instalací a rozvodů a především demontáže stávajících podlah a vyvážení násypů. Následně jsme ztužovali stávající trámové stropy, což nebylo bez obtíží. Byly objeveny ohořelé trámy a naprosto jiné výškové úrovně než s čím počítal projekt. Během bouracích prací byly, vzhledem k termínu, započaty práce na elektroinstalacích a rozvodech plynu, ústředního topení a zdravotní techniky. Na začátku srpna jsme rozběhli betonáže podlah, které přes drobné Vysoká škola polytechnická Jihlava Rekonstrukce střešních plášťů, fasád vnitrobloku a auly Jedná se o novou zakázku našeho střediska a to o rekonstrukci Vysoké školy polytechnické Jihlava. Předmětem rekonstrukce je výměna střešních plášťů, fasáda vnitrobloku včetně oken a rekonstrukce hlavní auly včetně kompletního vybavení. Staveniště jsme převzali koncem července. Během srpna zde probíhaly hlavně bourací práce. Zahájili jsme práce na výměně střešních plášťů, opravě fasád a lešení. Zakázka má být realizována do konce listopadu Jako na všech stavbách, i zde se pereme v letních měsících s nedostatkem kapacit vlastních i subdodavatelů. Realizační tým je zatím ve složení Zbyněk Šťastný, Kateřina Pecková a na praxi zde během prázdnin působil Ondřej Navrátil. Stavební úpravy podkroví a střechy Penta Jihlava Další zakázkou v krajském městě je rekonstrukce sídla projekční firmy Penta. Jedná se o menší zakázku. V druhé polovině srpna jsme převzali staveniště a zahájili bourací práce. Předmětem díla je demontáž střechy, nástavba 4.NP a provedení nové střechy a podkroví. Největší komplikací na této stavbě je, že vše probíhá za normálního provozu kanceláří, které jsou ve spodních třech patrech. Doufáme, že konec léta bude konečně beze srážek a podaří se nám uchránit veškeré prostory od možného zatečení. Realizační tým je ve složení Zbyněk a Pavlína Šťastní a na několik týdnů byl propůjčen z Modravy zkušený horal Standa Symonides. Martin Urbánek, výrobní ředitel pro Vysočinu Mechanická biologická úpravna ekologické centrum Mníšek pod Brdy Zakázku jsme ještě nezahájili, probíhají poslední jednání s investorem nad projektem a zajišťuje se financování. O startu, nebo nestartu zakázky se rozhoduje v těchto dnech. V příštím čísle našeho časopisu už bude snad o osudu této zakázky konečně rozhodnuto. Kadlec Josef, technický ředitel Základní škola Masarykova Telč 3

4 PRAHA Tělovýchovná jednota PRAGA dokončení pokládky 425 m2 travertinových leštěných nebo kartáčovaných velkoformátových obkladů, dokončení 300 m2 keramických obkladů a dlažeb a skleněné mozaiky v bazénové vaně. Dům se tak připravuje pro druhou etapu výstavby, tentokrát ve vlastní režii investora, v podobě dodávky na míru projektovaných a vyráběných interiérů. Praha 10 Antonín Novák, stavbyvedoucí Základní škola Olešská dokončujeme rekonstrukci zdravotní techniky ve dvou pavilonech. Tyto práce zůstaly po rekonstrukci v loňském roce a přešly do letošního roku z důvodu nepřipravenosti ze strany školy. Akci zajišťuje technicky kolega Tomáš Figura. Tělovýchovná jednota PRAGA Zateplení fasády bytových domů Černokostelecká 2, 97, 99, 101, 103, Malínská 2, 4 a oprava střechy domů Černokostelecká 97, 99, 101, 103, 105, 107, Malínská 2, 4. Tyto práce v současné době ukončujeme, předáváme. Technicky zajišťují kolegové Jiří Rosendorf a Franta Molzer. Od posledního příspěvku do našeho firemního časopisu jsme se stavbou Zázemí sportoviště dosti pohnuli. Zdárně se nám daří plnit uzlové body v harmonogramu základové konstrukce, monolitické konstrukce, kompletní vyzdívky (obvodové zdivo a vnitřní příčky). V současné době máme dokončeny přípojky (vody, kanalizace, plynu), dokončenou montáž plastových oken a dveří a fasádního lešení. Dokončujeme vnitřní rozvody a skladby střech. Provádíme vnitřní omítky, zateplení objektu a pomalu rozjíždíme skladby podlah a venkovní terénní úpravy okolo objektu včetně nového parkoviště. Do dokončení stavby nám zbývá něco málo přes dva měsíce, tak doufejme, že se naše plány podaří naplnit a stavbu na konci října zdárně předáme investorovi. Lukáš Vykydal, vedoucí projektu Rodinný dům Kutná Hora Základní škola Jiřího z Lobkovic Pro Prahu 3 jsme právě dokončili výměnu oken základní školy na nám. Jiřího z Lobkovic. Zde jsme vyměnili 196 sestav oken a balkonových dveří za 2,5 měsíce. Technicky zajišťoval Honza Laurin. Rekonstrukce části budovy Základní školy Břečťanová na mateřskou školku. Práce dokončíme do Technicky zajišťuje Franta Molzer. Začali jsme zateplení Základní školy V Rybníčkách. Technicky zajišťuje Jiří Rosendorf a Honza Laurin. Ondřej Březina, vedoucí projektu Rodinný dům Kutná Hora Novostavba s dokončenými klientskými změnami v podobě koncových prvků zdravotní techniky, instalace sauny, tvaru podhledů, montáži předstěn a posuvných stěn se těší na nový kabátek obezděný z bulharské ruly (cca 650 m2) a související dokončení žaluzií a atik, na Vila Vista V měsíci srpnu stavba v Praze-Dejvicích pokročila do montáže oken, fasády a střešního pláště. Uvnitř jsou připravené montáže podlahového v ytápění, dvou v ýtahov ých technologií, vzduchotechnických rozvodů, chladících stropů a pomalu začínáme na vybetonovaných podlahách zaklápět sádrokartonové konstrukce podhledů. Venkovní práce začínají dokončováním železobetonových konstrukcí opěrných zdí a vyzdívkami plotů s následnými montážemi zámečnických prvků. Dále vrcholí kompletační instalatérské 4

5 práce podomítkových částí baterií a připojovacích sad zařizovacích předmětů a kompletace elektrických rozvaděčů. Na startovní čáru se řadí bazénář s montáží technologií protiproudu, whirpoolky, sauny a technologie venkovního jezírka, montér mrazícího boxu, dlaždič a omítkář. V šatně se rozcvičuje krbař a malíř. Malinko jim kazí radost z dobře odvedené práce, provedené rádoby v jednom zátahu, architekt projektu se svými věčnými změnami, jež roztříští celistvost díla na tisíce malých střípků, které se snaží poskládat na stavbě znovu do uceleného obrazu kolektiv tří stavebních techniků v obsazení Ondřej Michna, Zdeněk Strejček a Miroslav Ballay. Stavba luxusní vily Visty se blíží ke svému závěru a i díky technikům ve výrobní přípravě, jmenovitě Ing. Martinu Veselému a Jakubovi Jandovi dílo nabírá sílu závěrečnému finiši v blížící se tříměsíční cílové rovince. Co myslíte, stihnou to naši borci? Bude věrně zrcadlit obraz díla architektovy předpoklady v projektu? Rodinný dům Lysolaje Zdeněk Plevač, stavbyvedoucí Havlova knihovna Investorovi se stále nepodařilo zajistit územní rozhodnutí a ani stavební povolení, proto zde stále pracujeme v omezeném režimu na základě nařízení SÚ MČ P1. Objekt Havlovy knihovny je kompletně staticky zajištěn směrem do Loretánského náměstí i do ulice Úvoz a byla dokončena rekonstrukce pavlačí v atriu objektu. V současné době bylo ukončeno statické zajištění arkýře směrem do ulice Úvoz. Toto statické zajištění bylo aktivováno a byly zahájeny práce na výměně kamenných prvků arkýře a restaurátorské práce na arkýři. Byla vyměněna okna v arkýři. Práce budou pokračovat rekonstrukcí historické fasády arkýře, která by měla být dokončena do poloviny měsíce října K dnešnímu dni jsou dokončeny veškeré práce na rekonstrukci renesanční fasády v ulici Úvoz, která byla opravena speciální metodou s použitím historických postupů. V průběhu rekonstrukce byla osazena nová okna a vyměněny nebo restaurovány kamenné prvky na fasádě. Byla provedena i rekonstrukce okraje střechy. Další pokračování prací je závislé na vydání stavebního povolení, protože práce, které byly obsaženy v dosud vydaných nařízeních SÚ MČ P1, budou zajištěním arkýře a realizací fasády na jižní části objektu vyčerpány. Jan Tomek, vedoucí projektu Rodinný dům Lysolaje V příjemném prostředí poklidné části Prahy staví naše společnost rodinný dům. Svým pojetím se jedná o moderní zázemí pro rodinu s dětmi, kdy 1.PP slouží jako technické zázemí s relaxační zónou. Když po rušném dni přijde vhod sauna nebo tělocvična. V 1.NP určitě ocení mužské osazení rodiny prostornou kuchyň s jídelnou, tato část domu nejspíš nebude po chuti osazenstvu něžného pohlaví, při představě strávených hodin u plotny. Celá rodina však ráda usedne v obývacím pokoji do prostorné sedací soupravy a společně se budou kochat nádherným výhledem na Prahu, či pozorovat přistávající letadla na letišti Ruzyně. V 2.NP se nachází odpočinková zóna, kde osazenstvo po perném dni složí své unavené tělo ke spánku. Výstavba rodinného domu probíhá dle harmonogramu, jen malé extempore se zloději kovů a neustálé pokukování dělníků po studentkách Vysoké školy zemědělské, které pracují na přilehlém poli, zpomalují stachanovské tempo výstavby. Milan Šíp, příprava staveb Havlova knihovna 5

6 OBCHODNÍ ODDĚLENÍ Třešť V předchozím období naše oddělení získalo několik menších zakázek. Vysoká škola polytechnická Jihlava Rekonstrukce střešních plášťů, fasád vnitrobloku a auly, Mateřská a základní škola Nad Plovárnou 5, Jihlava, Centrum odborné výuky základní škola Masarykova Telč, Zateplení objektu víceúčelové budovy Třešť, Stavební úpravy podkroví a střechy pro firmu Penta Jihlava. Před podepsáním smlouvy je také Rekonstrukce skladovacího objektu firmy MHA v Humpolci. Chceme zde navázat na spolupráci se stejným investorem, pro kterého jsme postavili hotel Ta Fabrika, kterému byl udělen titul Stavba roku Jak to tak bývá, mnohé zakázky skončily také neúspěchem. Např. Transformace ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz v Počátkách a v Horní Cerekvi, Přístavba haly technických služeb v areálu Automotive Lighting s.r.o. v Jihlavě, kde si investor po vícekolovém jednání vybral jiného dodavatele a mnoho dalších. Nedávno jsme podali nabídku na další část Rekonstrukce Vysoké školy Polytechnické v Jihlavě a v současné době máme před odevzdáním nabídky na základní školu Pacov náměstí Škola pro život; Základní škola Jihlava, Seifertova a znovu vypsanou soutěž na Pohodář pohodový stacionář v Lukách nad Jihlavou. Hlavním úkolem, který ale máme, je zajistit dostatek zakázek na rok 2015, a tak držte palce, ať se nám to společnými silami podaří. Praha Pepa Studnička, vedoucí obchodního oddělení Třešť V současné době př iprav ujeme k předá ní do v ý roby za ká zku na rekonstrukci školy v Praze 4. Dále se nám podařilo získat několik menších zakázek na snížení energetické náročnosti škol a bytových domů v Praze 10. V současné době dále připravujeme obchodně-technickou nabídku do soutěže na zhotovitele bytového domu v Praze 6-Bubenči, nabídku na rekonstrukci a půdní vestavbu objektu v Praze 5. Také jsme postoupili do posledního kola výběrového řízení na zhotovitele náročné rekonstrukce bytového objektu v centru Prahy. V soutěžích na realizaci bytového projektu v Praze 10-Hostivaři, na rekonstrukci velkého bytového domu v Praze-Vinohradech či na výstavbu administrativního zázemí a showroomu motorek v Dolních Měcholupech jsme bohužel neuspěli. Martin Sojka, vedoucí obchodního oddělení Praha Rabínský dům v Polné je nominovaný do celostátního kola Cen Národního památkové ústavu Patrimonium pro Futuro, a to jako nejlepší příklad obnovy kulturních památek za loňský rok. Na fotografii je detail synogogy v Rabínském domě v Polné. 6

7 Nové prostory PPP Podlahy v Praze Modřanech Hi-Macs Jedním z nejčastějších způsobů uplatnění materiálu Hi-Macs jsou kuchyňské pracovní desky. Na této opravdu velmi namáhané a po všech směrech zatěžované pracovní ploše předvede Hi-Macs nejlépe všechny svoje výjimečné vlastnosti. Po rozpadu prodejní sítě kuchyní značky Koryna se snažíme navázat spolupráci s kuchyňskými a interiérovými studii, která se věnují náročnějším zákazníkům. Abychom uspěli mezi silnou konkurencí, musíme tato prodejní místa vybavit nejen vzorky materiálu, ukázkami opracované pracovní desky, ale také prospekty s poutavými fotografiemi. Pro tento účel jsme sestavili a vytiskli Kuchyňský Hi-Macs speciál s českým textem a realizacemi českých a slovenských zpracovatelských firem. Zákazníci dobře reagují na ukázky práce domácích designérů a zpracovatelů, které snesou srovnání s nejlepšími pracemi ze zahraničí (bohužel, dobrých fotografií není zdaleka tolik jako krásných a zajímavých realizací). Informační leták je k dispozici v elektronické i tištěné podobě. Renata Kotálová, ředitelka společnosti Hi-Macs 7

8 Forum Karlín Forum Karlín aneb koncert před koncertem V polovině června letošního roku přivítal nový multifunkční sál v útrobách moderní osmipodlažní administrativní budovy FORUM KARLÍN první návštěvníky, kteří přišli na vydatnou porci hutného rocku. Elektronický industriální rock, který nadšenému publiku nekompromisně naservírovala světově proslulá americká skupina Nine Inch Nails, korespondoval naprosto přesně s duchem moderní industriální novostavby. Většina z přítomných fanoušků však netušila, že ještě před samotným rockovým koncertem proběhl v sále s kapacitou 3000 diváků koncert zcela jiný. Koncert zručných rukou a řemeslného umu. Koncert tuzemské parketářské skupiny ze společnosti DŘEVOVÝROBA PODZIMEK s.r.o. Při sledování pracovního nasazení, zaujetí pro detail i celek a sladění celého pracovního orchestru při pokládce dřevěné podlahy na ploše více než 2000 m2 si i nezaujatý divák mohl jen povzdechnout, jaká to škoda, že toto představení je skryto před zraky veřejnosti. Tak jako špičková hudební skupina potřebuje pro svůj výkon dokonalé nástroje a výkonnou aparaturu, tak se 8

9 Forum Karlín - interiér profesionální řemeslníci neobejdou bez kvalitního nářadí a stavebního materiálu. Jen symbióza řemeslné zručnosti a zkušenosti spolu se správným výběrem výrobků pro provádění pokládky podlahy jsou zárukou perfektního výsledku v požadované kvalitě a čase. Parketáři začali svůj pracovní part pěkně zostra zbroušením betonového potěru, který bylo nutno vyrovnat pro budoucí pokládku dubových prken s napojením na systém pero/drážka, v některých případech i přes dva metry dlouhých. Případné lokální vysprávky podkladu byly provedeny rychle tvrdnoucí cementovou vyrovnávací hmotou. Následovalo celoplošné vysátí a napenetrování podkladu dvousložkovou epoxidovou penetrací, která především napomohla k uzavření zvýšené zbytkové vlhkosti v podkladu a umožnila rychlý postup následných prací (na galeriích byla použita penetrace na bázi polyuretanu, a to jednosložková rychlá reaktivní penetrace). S ohledem na projektovaný účel multifunkčního sálu nebyla dřevěná prkna lepena přímo na napenetrovaný podklad, ale do konstrukce byla ještě vložena speciální izolační podložka o tloušťce 3 mm, která výrazně tlumí kročejový a prostorový hluk (konstrukce podlahy spolu s instalovanými speciálními obvodovými absorpčními panely přispívá k dokonalé akustice celého prostoru). Podložka, stejně jako bzučivou melodií brusek na okraje. Finále bylo završeno jemným pobrukováním parketové brusky s třemi brusnými kotouči. Nahlédnutím do notového zápisu jsme se dozvěděli, že na základní hrubé broušení byla použita válcová bruska ELF, okraje byly zbroušeny bruskou FLIP a závěrečné jemné broušení bylo provedeno parketovou bruskou TRIO, všechny z dílny největšího výrobce parketových brusek na světě LÄGLER. Díky minimálním výškovým přesahům mezi jednotlivými prkny mohlo být započato broušení brusivem hrubosti 60, po kterém následovalo celoplošné vytmelení spár. Finálním broušením a brusivem hrubosti 80 dosáhli mistři svých nástrojů optimální povrchové úpravy pro následné olejování. Řemeslný koncert gradoval do svého finále. Díky aplikaci dvousložkového parketového oleje nemuseli parketáři odehrát svůj závěrečný výstup v tradičním podřepu, či na kolenou, ale hrdě ve stoje. Výsledkem byla impregnovaná podlaha příjemného sametově matného vzhledu se zvýrazněnou kresbou dubových prken. Pokládka olejované podlahy byla provedena i na galeriích prvního a druhého podlaží, čímž celková plocha dřevěné podlahy dosáhla cca 2300 m2. Neodmyslitelnou součástí prostoru jsou foyer na každém patře, občerstvovací bary a sociální zázemí. Pražský Karlín, dříve spíše známý jako průmyslová a dělnická čtvrť, získal důstojný kulturní stánek, který si co do velikosti nezadá s pražskou Lucernou. Přejme mu proto, aby se časem mohl pyšnit stejně slavnou historií. Řemeslný i rockový koncert byly více než slibným začátkem. HI-MACS František Petrásek, vedoucí montáže S blížící se letní sezonou jsme zaznamenali přibývající počet zakázek. V mnoha případech se jednalo o velmi pěkné zakázky moderně designově navržené. Mezi ty nejzajímavější patřily recepce do vestibulu budovy technologického parku v Brně nebo recepce do nejvyšší budovy AZ Toweru v Brně. Obě tyto zakázky spojovaly především perfektně navržené tvary a zajímavé osvětlení. Dokončena byla také atypicky a moderně navržená koupelna na Slovensku, kam jsme dodávali umyvadlovou stěnu s prosvícenými obklady. Zajímavými tvary oplývala také kuchyně, která byla navržena do továrny u Strakonic. V následujícím období nás čeká práce na umyvadlových pultech v administrativní budově, atypických vaničkách nebo zajímavě navržených stolech do kancelářských prostorů. Libor Vítek, vedoucí výroby úseku zpracování HI-MACS Forum Karlín - pracovníci finišují dřevěná prkna, byla nalepena dvousložkovým lepidlem na bázi polyuretanu. Toto velmi kvalitní parketové lepidlo, které v sobě neobsahuje rozpouštědlo ani vodu, s tvrdým, smykově pevným lepidlovým hřebínkem umožňuje v ideálním případě broušení nalepených parket již po šesti hodinách. A jak bylo zmíněno výše, faktor času byl vedle výsledné kvality pokládky přísně sledovaným parametrem. Po krátké přestávce zazněly prostorem charakteristické řezavé tóny válcových parketových brusek, doplněné Recepce budovy AZ Tower, Brno 9

10 Výroba protizávaží pásového vozu pro lom Bílina VÍTKOVICE POWER ENGINEERING V květnu 2014 naše firma začala realizovat zakázku Ocelová konstrukce ramena protizávaží pásového vozu do lomu Bílina pro firmu VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Na tuto zakázku byly použity, mimo jiné i pro nás neobvyklé, jemnozrnné ocele a tloušťky materiálů, kvůli kterým jsme museli vypracovat speciální svařovací postupy a ty nechat schválit objednatelem. I z tohoto důvodu si firma následně rozšiřuje kvalifikaci na svařování vysokopevnostních ocelí. Především z důvodu bezpečnosti byl kladen zvýšený nárok konstrukce na kvalitu a bylo použito také rentgenové kontroly svarů. Složitost výroby spočívala v hmotnosti 19,2 t a především velikosti výrobku 19,5m x 5,5m, která stěžovala manipulaci. I přes počáteční problémy s dodávkou materiálu od zákazníka a složitosti výrobku, byla hotová konstrukce ramene ve večerních hodinách nadrozměrným nákladem expedována na místo určení. Franěk. Součástí zakázky je také oprava historického zdiva a rekonstrukce osvětlení, na kterém spolupracujeme se střediskem elektro firmy Podzimek a synové. Z vrcholu této věže bude krásný výhled do okolí a zároveň se zvýší turistická atraktivita Humpolce a jeho okolí. Předpokládaná kapacita hlavní vyhlídky je 12 osob. Podle slov památkářů návrh není v konfliktu se zájmy památkové péče a nepoškodí státem chráněné památkové hodnoty. Realizace byla zahájena v červenci letošního roku a předání kompletního díla je naplánováno na konec září Martina Kubelíková, obchodní oddělení Jan Drtina, konstruktér Vyhlídková věž na hradě Orlík u Humpolce Začátkem června 2014 naše firma vyhrála veřejné výběrové řízení na zakázku Vyhlídková věž hradu Orlík u Humpolce. Hlavním investorem je Město Humpolec. Firma bude dodávat vnější a vnitřní vřetenové schodiště podle návrhu, který zpracoval jihlavský architekt Martin Expedice hotové zakázky pro lom Bílina 10

11 P&S Vizualizace vyhlídkové věže na hradě Orlík u Humpolce Personální změny ve Strojírnách Podzimek V naší firmě došlo k významným personálním změnám ve vedení firmy. Vedoucím výroby byl jmenován Luboš Hronek, který dřív pracoval v naší firmě jako vedoucí projektant, a mistrem výroby byl jmenován Oto Sejrek, který dřív pracoval v našem technickém oddělení jako konstruktér. Tyto změny vešly v účinnost k Nové vytápění výrobních hal Ke snížení spotřeby zemního plynu a komfortnějšího vytápění si firma jako cíl environmentálního systému na rok 2014 stanovila nahradit stávající způsob vytápění výrobních hal, konkrétně předvýrobní a výrobní haly a pracoviště elektroúdržby. Vedení firmy se rozhodlo pro vytápění sálavými panely. Tento způsob vytápění se osvědčil ve svařovně. Z tohoto důvodu dojde k přestěhování pracoviště obrobny do svařovny a vyklizení kotelny. Vzniknou nám zde volné prostory o jejichž budoucím využití vedeme diskusi. S montáží topidel se začalo v červnu V současné době máme nainstalované topné panely včetně přívodu plynu, chybí montáž elektroinstalace. Zkušební provoz je naplánován na konec září Předpokládané náklady na celý projekt jsou Kč, předpokládaná návratnost je 3 roky. Markéta Kalábová, sekretářka ředitele Čistící stroj Štětí Na začátku to byl docela lehký úkol vzít stroj Litoměřice, upravit pár detailů, vyrobit jej a zkasírovat solidní zisk. Snadné, rychlé, levné... To by ale ten stroj nesměl vznikat v P&S a.s. Ve firmě, kde do každého dalšího stroje musíme dát nové nápady a vylepšení, protože jinak bychom se unudili k smrti. Tak jsme se do toho pustili, upravili jsme kola, kladky a pochozí plošinu. A když jsme již byli tak hezky rozběhlí, tak jsme pokračovali dál a začali upravovat to i tamto až... až žádná z dvou tisíce součástek nezůstala stejná se strojem Litoměřice. Pardon, omlouvám se, jedna zůstala kontejner. A co je na stroji nového? Třeba z čistícího stroje Liběchov jsme převzali nápad na trvalé a elektronicky hlídané napínaní všech třech lan hrabla, čímž se chrání řadící mechanizmus hlavního kladkostroje, dále systém hlídání dovření překlápěcí desky, který dokáže signalizovat již 2 mm odchylku. Poprvé vůbec v historii firmy jsme použili pojezdové kola v samostatných domečkách, které umožňují jejich snadnou demontáž a opravy. Po zkušenostech z Litoměřic, kdy nám stroj přimrzal ke kolejnicím a betonové ploše, jsme stroj vybavili vyhříváním dolní nerezové zástěry a tak silnými převodovkami pojezdu, že teď dokážou utrhnout i kompletně přimrzlý stroj z kolejové dráhy. Dále jsme výstupový žebřík na horní podlaží stroje upravili na dveře, takže teď je možné se lehce dostat na překlápěcí desku stroje a odstranit z ní případné zaklíněné větve (jen to nesmí vidět bezpečnostní technik ). A spoustu dalších věcí... Čístící stroj Štětí Aby toho nebylo málo, tak se nám díky novému 3D software vyhranému souboji o výkonnější počítače, povedlo snížit hmotnost stroje o 5 tun při současném zvýšení tuhosti konstrukce o 20 %. Jestli nás počítač neobelhává jsme si ověřili při zátěžové zkoušce, když jsme na stroj pověsili 20 tun ocelového závaží. Nekecal! Průhyby přesně odpovídaly výpočtům. Peter Ferenc, námětek ředitele 11

12 Historie, zajímavosti a humor (2) Je zajímavé, že první výrobní poradu vedení firmy Podzimek a synové jsme měli na zahradě naší rodinné vily v Třešti (1995) a po téměř 20 že jí ze hry vyškrtne. Ale František Škroup ho přesvědčil, aby jí tam nechal, i když on jí také považoval za méně zdařilou. Hned vedle radnice stojí rodný dům maminky mojí ženy Hany. Naopak rodný dům jejího tatínka Jana Mazáče stojí na horní části náměstí. Měl zde železářství, které prozíravě prodal před rokem 1948 a tím obchod ochránil před jeho znárodněním. Peníze vložil do nakladatelství svého kamaráda Vladimíra Žikeše, které znárodnili až v roce V železářství mého tchána často nakupoval významný český malíř zejména krajiny východních Čech, žák prof. Švabinského, národní umělec Vojtěch Sedláček ( ). Ten žil v 5 km vzdálené Javornici a do Rychnova nad Kněžnou rád jezdil na koni. Tu potřeboval tři visací zámky k uzavření kůlny, jindy zas špalíčky k brzdění kočárku. Tchánovi dal originál obrázek a bylo vyrovnáno. letech se schází širší vedení firmy v rodném městě mé ženy Hany v Rychnově nad Kněžnou. A protože znám vyčerpávající program našich zasedání, rozhodl jsem se alespoň touto stručnou formou Vás seznámit s tímto překrásným městem a jeho slavnými rodáky. Začneme na krásném Starém, dříve Soukenickém náměstí, kde stojí překrásná renesanční radnice, ve které naleznete informační středisko i stálou výstavu hraček. Zároveň je to dům, ve kterém žila Magdalena Dobromila Rettigová, mimořádná vlastenka, kuchařka a spisovatelka, proslavená hlavně knihou Domácí kuchařka pro dcery české a moravské (1825). Pro nás je jistě poučné vědět, že se u ní přiučovalo kuchařskému umění více jak 200 děvčat. Při hovorech s nimi dbala, aby jejich mluva byla správná, a tak v její společnosti byly ukládány malé pokuty za cizomluvy, jichžto výnosů bylo použito k dobrým účelům. Dcera M. D. Rettigové Jindřiška byla vynikající zpěvačkou, kterou sám Čelakovský nazýval slavíčkem z českých luhů. Právě ona dne poprvé zpívala jako Lidunka v opeře Fidlovačka od Josefa Kajetána Tyla. Ten večer zde poprvé zazněla píseň Kde domov můj, pozdější naše hymna. Tehdy J. K. Tyl zaznamenal, že tato píseň je nezáživná a dokonce prý přemýšlel, Nesmím zapomenout na Dům kocourkovských učitelů, neboť dcera textaře kocourkovských učitelů Jiřina Bendová, dříve Hrnčířová, je dobrou kamarádkou ženy Hany. V tomto domě v roce 1914 místní gymnazisté založili studentské dvacetičlenné pěvecké těleso. Teprve však po 1. světové válce vznikla Červená sedma, k jejímu založení přispěl i Karel Poláček. Největší sláva Kabaretu Kocourkovští učitelé, jak se začali nazývat, vrcholila v 30. letech 20. století. Někdy s nimi zpíval i Vlasta Burian. Drželi se až do 50. let, kdy jim zakázali černé fraky a mohli zpívat jenom v civilním obleku. 12

13 V Rychnově se nachází i Nedvídkův mlýn, kde se narodila první skautská vedoucí mé skautky Hanky. Zde také tvořil akademický malíř Lumír Nedvídek ( ), pravnuk Josefa Kajetána Tyla. Nesmím však zapomenout, že jeho sestra Maruška byla studentskou láskou Jiřího Šlitra. Tím jsem se dostal obloukem k nám všem známému bohem nadanému umělci, partnerovi Jiřího Suchého z divadla Semafor. Na rodném domě Jiřího Šlitra v Rychnově nad Kněžnou naleznete jeho pamětní desku. To by nebylo tak zajímavé, jako její osud. Tato pamětní deska byla pořízena za evropské peníze a měla být umístěna na domě v Praze 2, kde Jiří Šlitr žil a také navždy odešel. Avšak s tím nesouhlasila majitelka domu, a tak se hledalo vhodné umístění a až po třech letech byla osazena na jeho rodný dům v Rychnově nad Kněžnou. Jiří Šlitr maturoval v roce 1943 na rychnovském gymnáziu, ze kterého byl za války vyloučen i další snad nejznámější rodák Karel Poláček. Není snad nikdo, kdo by neznal jeho román Bylo nás pět. Pět rošťáků z této slavné knihy v čele s Péťou Bajzou, do jehož postavy se autor sám vtělil, dále vynálezce Tonda Bejval, pobožný Čenda Jirsák, kamarád Eda Kemlink a Pepa Zilvar z chudobince, mají sochu v blízkosti Poláčkova náměstí. Ve Staré zvonici nad zámeckým parkem je třetí největší zvon v České republice. A to hned za pražským Zikmundem a královehradeckým Augustinem. Nese název zvon Kryštof a byl odlit v roce V roce 2002 jej restauroval nám známý zvonař Petr Rudolf Manoušek, jehož největší pojízdná zvonohra na světě nám hrála v Třešti k 115. výročí založení firem Podzimek. Nechci popisovat zámek Kolowratů s překrásnou zámeckou zahradou. To mi nepřísluší, pouze doporučím prohlídku unikátní barokní obrazárny. Zaujala mne informace z rukopisu rychnovského profesora Karla Weisse z roku 1953, kde je uvedeno, že úřední komise zjistila, že zámecké místnosti by se znamenitě hodily na sýpky a že v kolonádě je možno umístit víc než 85 traktorů. Pro sportovce uvádím, že s brankářskou hokejkou od rychnovského koláře Oldřicha Šklíba hrál legendární Boža Modrý na mistrovství světa ve Stockholmu v roce 1949, kde naše mužstvo poprvé v historii stálo na stupních vítězů. Za prohlídku stojí i Židovské museum umístěné v synagoze z roku V tom je uložen i řád T. G. Masaryka, udělený 28. října 1995 prezidentem republiky Václavem Havlem in memoriam Karlu Poláčkovi. Před synagogou je žulový pomník s 58 jmény rychnovských obětí holocaustu za 2. světové války. Mohl bych takto pokračovat až do úplného vyčerpání sebe i čtenářů. Skončím proto jenom zmínkou o místě zasedání širšího vedení firmy Podzimek a synové v roce To že všechno víte? Tak přidám další zajímavost. Novinář Karel Poláček byl jediný, který na vlastní oči viděl atentát na prvního ministra financí ČR Aloise Rašína, který 18. února 1923 podlehl jeho následkům. Když se to dozvěděl jeho šéfredaktor, zařval: Kde je vůbec Poláček? Ten se zanedlouho objevil a vše vysvětloval: To máte tak, pane šéfredaktore, ráno jsem se vypravil do redakce. Procházím zrovna Žitnou ulicí, když někdo přede mnou zastřelil nějakého starého pána. Udělalo se mi z toho nanic, to jistě chápete. Práci jsem měl předem hotovou, tak jsem se vrátil a šel jsem se uklidnit do hospody. Ale jestli si myslíte, milí spolupracovníci, že tím dlouhá řada rychnovských zajímavostí končí, tak se mýlíte. Pouze ve stručnosti. Letovisko Studánka, jako léčebné lázně jsou zde připomínány již v 17. století. Studánka se nachází v přírodním parku Les Včelný. Je zde zátiší Elišky Krásnohorské, Josefa Dobrovského a dalších jmen, která mají souvislost s Rychnovem nad Kněžnou. Okolí Studánky s Ivanským jezerem, přehradou a velkou kamennou sochou vodníka si prohlédnete sami. Váš Josef Podzimek Právě před 80 lety tyto firmy podpořily jubilejní výstavu v Rychnově nad Kněžnou P o u ž it ál it e r atu r a:r yc h novsképr o mě ny,ja nt yd l it át,ja r o slavko s (201 2);P r ův o d c eač t e n íor y c h n o v ě,jo s e fk r á m ( ) 13

14 TŘEŠŇOVKA 2014 Poslední pátek v měsíci květnu patří našemu tradičnímu setkání na Třešňovce. Přípravy nebyly jednoduché. Vzhledem k dlouhotrvajícím dešťům byla země rozmoklá a doprava stanů, lavic, stolů a proviantu se komplikovala. Musel pomoci traktor, který vytáhnul avii s nákladem až na místo. Parta chlapů ze střediska dopravy, zásobování a správy budov se pustila do práce a už před třetí hodinou bylo vše připraveno na odpolední a večerní posezení. Bylo pod mrakem, ale nepršelo, tak jsme se museli jen trochu více obléct. Tradičně jsme popřáli šéfovi k jeho narozeninám. Předali jsme mu dort s motivem rozkvetlé třešně symbol Třešňovky. S blahopřáním i s dárky přišli i gratulanti z ostatních firem Podzimek. Pro dobrou zábavu hrála skupina pana Marečka, která už neodmyslitelně patří k tomuto našemu posezení. František Sedláček se s úsměvem a ochotou postaral o to, aby nikdo z přítomných nestrádal. Nosil všemožné dobroty, které připravili řezníci z Hodic. Hosté mohli pít a jíst, co hrdlo ráčilo. Tančilo se a bavilo až do rána. Partička z Prahy, okouzlena krásou našich luhů a hájů vydržela u kytary a ohně až do ranních hodin. Zábavu jim přerušila až ranní směna, která vše uklidila, takže by nikdo nepoznal, že se zde něco konalo. Všem, kteří pro nás Třešňovku připravili mnohokrát děkujeme a těšíme se zase za rok na shledanou. Dana Koubová Šéf s tričkem Vodního koridoru Dunaj - Odra - Labe Franta Sedláček v akci Oslavenec s manželkou 14

15 Zleva Bára Podzimková se svým Honzou, Jakub Podzimek se svou Kelly a Eliška Podzimková TENISOVÝ TURNAJ Dějištěm XXI. ročníku tenisového turnaje byl první zářijovou neděli opět areál Šiškova mlýna ve Vanově. Za krásného počasí se na místních kurtech utkalo 7 dvojic. Hrálo se systémem každý s každým, takže všechny dvojice hrály celkem šestkrát. Po 3,5hodinovém boji zaslouženě zvítězili Pavel Lindner a Martin Urbánek, kteří s nikým neprohráli. Druhá skončila dvojice Josef Kadlec a Rudolf Kašparovský. Třetí místo obsadili Zdeněk Novotný a Pavel Podolský. Všichni účastnicí byli se svými sportovními výkony spokojeni i příjemně unaveni. Mnozí účastníci tenis aktivně nehrají, turnaje se účastní pro dobrý pocit a možnost zasportovat si. Bylo to letos opět moc fajn. Děkujeme vedení společnosti za podporu a budeme se těšit zase za rok na shledanou! Účastníci tenisového turnaje Dana Koubová CYKLOVÝLET Dne se uskutečnil již osmý ročník cyklovýletu, který byl tentokrát namířen do Lhotky. Dvakrát jsme změnili termín odjezdu z důvodů povinností účastníků a na třetí pokus jsme vyrazili. Z Třeště nás odjelo pouze sedm statečných a cestou jsme navštívili prameny Dyje. Od Telče nám již jeli naproti další tři účastníci a všichni jsme společně mezi Mysliboří a Telčí projeli přívalákem a promokli, jak se říká na kost. V Telči v restauraci Melodie jsme se zahřáli, občerstvili se a přes Lipky, Hostětice jsme přijeli do Lhotky. Zde jsme se potkali s dalšími třemi Podzimky, kteří jeli rovnou ze školení na kolech a čtyři další Podzimci přijeli auty. Sedmnáct kolařů, bavičů a zpěváků se do tří hodin ranních v penzionu pana Housera u ohně v krbu dobře bavilo. Děkujeme firmě za finanční podporu. Aleš Lacina VODNÍ LYŽOVÁNÍ Eva Machynková v akci Účastníci cyklovýletu První zářijovou sobotu se opět po roce sešli příznivci vodního lyžování na Kosteleckém rybníku. Počasí bylo téměř letní, tak se odvážlivci i zkušení lyžaři mohli dosytosti prohánět po hladině. Zájemci byli jak dospěláci, tak děti. Všem se podařilo obkroužit rybník. Po sportovním výkonu se všichni mohli občerstvit a využít pohostinnosti členů klubu vodního lyžování. Byl to příjemně strávený den. Děkujeme klubu vodního lyžování za příjemné prostředí a servis a vedení společnosti za uskutečnění této akce. Dana Koubová 15

16 UKONČENÍ LÉTA VE STROJÍRNÁCH PODZIMEK Již potřetí jsme se sešli poslední prázdninový pátek, tentokrát 29. srpna 2014, při grilování selátka. Grilovali jsme opět v areálu naší firmy. Nevyzpytatelné počasí letošního léta, až na malou přeháňku, nám přálo. Selátko bylo letos obzvláště krásně opečené a také větší než obvykle, každý měl masa, co hrdlo ráčí. Také bychom tímto chtěli poděkovat paní Pivoňkové za přípravu ovarové hlavy, byla výborná. Hráli a zpívali jsme do pozdních nočních hodin. Všichni zúčastnění akci hodnotí jako úspěšnou a těší se na příští rok. Markéta Kalábová, sekretářka ředitele PODĚKOVÁNÍ Dovolujeme si touto cestou poděkovat paní Haně Schläferové za odvedenou práci pro firmu Podzimek a synové a následně pro Dřevovýrobu Podzimek, kterou svědomitě a kvalitně odváděla téměř 21 let. Paní Schläferová v květnu letošního roku odešla do starobního důchodu. Přejeme jí na zaslouženém odpočinku hodně zdraví, štěstí a pohody. PODĚKOVÁNÍ 1. září 2014 to bylo již 50 let co nastoupil do pracovního poměru u Stavebního podniku Třešť pan František Sedláček. Nejprve se vyučil, pak pracoval jako elektromontér. Později jako revizní technik, energetik, vedoucí střediska hospodářské správy a posledních 19 let jako vedoucí střediska elektro. Středisko elektro pod jeho vedením dosahuje vždy velmi dobré výsledky. Jeho zásluhou bylo pracovních zakázek vždycky dost a středisko elektro je díky kvalitně a profesně odvedené práci hodnoceno velmi vysoko. Františka v pracovní den můžete pravidelně zastihnout ve firmě již před pátou hodinou ranní, kdy většina z nás ještě tvrdě spí. Je to energický, nezničitelný, ochotný, pracovitý kolega, vždy s úsměvem na tváři. Takových není mnoho. Vedení společnosti děkuje Františku Sedláčkovi za příkladnou a profesionální práci, kterou stále vykonává pro naši firmu. PERSONÁLNÍ KOUTEK K firmě Podzimek a synové nastoupili: Brancuzský Ondřej Bc., Koša Eduard, Pechek Jan, Vilímek Michal stř. 210 Ballay Miroslav, Borovička Libor, Hodys Jaroslav, Hojer Petr, Chyla Petr, Janda Jakub DiS., Michna Ondřej, Mgr., Panocha Petr, Pluhařová Alice,Slušná Michaela, Ing., Strejček Zdeněk, Šíp Milan, Takáč Marian stř. 220 Podolský Martin, Václavek David stř. 230 Z firmy Podzimek a synové odešli: Smrčka Josef, Ševčík Jan stř. 210 Matal Filip, Velíšek Jaroslav, Svoboda Michal stř. 220 K firmě Dřevovýroba Podzimek nastoupili: Kasalý Adam BcA., Petrásek František Z firmy Dřevovýroba Podzimek odešli: Brychta Miroslav, Schläferová Hana, Uhlíř Pavel K firmě Strojírny Podzimek nastoupil: Urbánek Milan Z firmy Strojírny Podzimek odešli: Jura Pavel, Kříž Karel Ing., Novák Milan, Procházka Roman, Robotka Vlastimil K firmě PPP podlahy nastoupil: Škuthan Ondřej Z firmy PPP podlahy odešel: Kraus David ŽIVOTNÍ JUBILEA VE FIRMÁCH SESKUPENÍ PODZIMEK OSLAVÍ Ve firmě Podzimek a synové: 25 let Janda Jakub DiS Pěnička Tomáš stř let Houser Jakub stř let Novák Antonín ing. stř Studnička Josef ing. stř let Šťastná Pavlína stř Škarda Michael stř. 210 Ve firmě Dřevovýroba Podzimek: 30 let Kasalý Adam, BcA. 55 let Hron Vlastimil Ve firmě Strojírny Podzimek: 60 let Smejkal Jiří Pavlů Václav Novotný Josef Ve firmě PPP podlahy: 25 let Škuthan Ondřej BLAHOPŘÁNÍ Prostřednictvím našeho časopisu si dovolujeme pogratulovat Michalu Rysovi, který 5. července 2014 vstoupil do svazku manželského se Soňou Šteflovou. Stejně tak Zdeňkovi Novotnému a Petře Podsedníkové, jejichž významný den byl 23. srpna Oběma novomanželským párům přejeme do společného života hodně štěstí, spokojenosti, lásky a pohody. Redakce: Dana Koubová Jazyková korektura: Dr. Jan Mazáč 16

firemní časopis září 2012 / číslo 60

firemní časopis září 2012 / číslo 60 firemní časopis září 2012 / číslo 60 Městské slavnosti v Polné 770 let Slavnosti proběhly ve třech dnech měsíce srpna. Několikaměsíční náročná a důkladná příprava této akce se opravdu vyplatila. Měli jsme

Více

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Rezidenční park BAAROVA další stavba v BB Centru Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Milí kolegové, přátelé, nedávno jsem se na

Více

a Benátky Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí Sport

a Benátky Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí Sport Číslo: 9 ročník: 38 8. září 2014 cena: 10 Kč MĚSTO B E N ÁT K Y NAD JIZEROU SRDEČNĚ ZVE 3 16. 9. 2014 od 20:00 hodin slavnostní otevření CITY parku 3 8. 10. 2014 od 17:00 hodin slavnostní otevření Přístavby

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVO NÁMĚSTÍ V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A MODERNIZACE se uskutečnilo ve čtvrtek 1. září

Více

Prodloužení dálniční sítě

Prodloužení dálniční sítě xxxx Zlatá tretra v Ostravě se více dočkala ve fotoreportáži důstojného na stadionu str. 4 více ve článku na str. 5 4. července 0 / / XXV Ptáme se: Ing. Ludmily Kostkové, samostatné techničky divize 6

Více

Radniční list. Uzavřené hřiště: Proč je mimo provoz? Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 7 (červenec 2001) Starostův sloupek

Radniční list. Uzavřené hřiště: Proč je mimo provoz? Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 7 (červenec 2001) Starostův sloupek Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 7 (červenec 2001) Starostův sloupek Rozvoj každého města, ať již formou přirozeného vývoje, nebo ve snaze zrealizovat konkrétní projekty, s sebou často a pro

Více

stavby Obecní dům jeden ze symbolů PSJ Ročník XIX. l březen 2015 l číslo 1 Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ 3 / lidé a stavby

stavby Obecní dům jeden ze symbolů PSJ Ročník XIX. l březen 2015 l číslo 1 Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ 3 / lidé a stavby Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Obecní dům jeden ze symbolů PSJ Ročník XIX. l březen 2015 l číslo 1 3 / lidé a stavby Jsou příležitosti, které se neopakují 4 / obsah

Více

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 PSJ ZMĚNILO BRNĚNSKOU KANCELÁŘ A PŘESTĚHOVALO SE DO BUDOVY

Více

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 7 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. července 2009 V tomto čísle najdete: Rozpočtový výhled str. 6 ZŠ, MŠ str. 8 12 MO ČRS 1919 2009 str. 20 21 Sport str. 28 32 Carborundum Electrite a.s.

Více

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice na okraj Do všech obor p ijímáme absolventy 9. ro ník ZŠ. 79-41-K/41 GYMNÁZIUM Nov otevíráme DV T ÍDY (celkem 60 žák )! 68-43-M/01 VE EJNOSPRÁVNÍ INNOST

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 6 č í s l o 2 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Cenu města získal Jiří Rosenfeld Podrobné výsledky komunálních

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

Revitalizace kasáren ve finále, v říjnu se již úřaduje

Revitalizace kasáren ve finále, v říjnu se již úřaduje T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2009 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Revitalizace kasáren ve finále, v říjnu se již úřaduje redakce čtenáři Úvodník Co se nám líbí? Co se nám nelíbí? ŘÍJEN je podle indiánského kalendáře

Více

Kopidlenské. listy. Víceúčelová sportovní hala byla slavnostně uvedena do provozu. Sníh z chodníků? Město nezvládne uklidit všechno.

Kopidlenské. listy. Víceúčelová sportovní hala byla slavnostně uvedena do provozu. Sníh z chodníků? Město nezvládne uklidit všechno. Prosinec 2009 čtvrtletník pro Kopidlensko cena 15 Kč vč. dph Víceúčelová sportovní hala byla slavnostně uvedena do provozu Sníh z chodníků? Město nezvládne uklidit všechno Petr Albrecht starosta Kopidlna

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009

Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009 Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009 2 začátek ÚVODEM Vážené čtenářky a čtenáři, tohoto roku

Více

únor 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: LIBUŠE JURÁČKOVÁ

únor 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: LIBUŠE JURÁČKOVÁ únor 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: LIBUŠE JURÁČKOVÁ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Benátecký masopust 2013

Benátecký masopust 2013 Číslo: 3 ročník: 37 8. března 2013 cena: 10 Kč Benátecký masopust 2013 Plnění volebního programu města v roce 2012 Činnost Městského úřadu Benátky nad Jizerou v roce 2012 Základní školy Mateřská škola

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

Příští ročník Smetanovy Litomyšle bude opět jubilejní

Příští ročník Smetanovy Litomyšle bude opět jubilejní Zpravodaj Města Litomyšle 8 6. srpna 2008 Ročník XVIII. Příští ročník Smetanovy Litomyšle bude opět jubilejní V sobotu 5. července skončil jubilejní padesátý ročník mezinárodního operního festivalu Smetanova

Více

Ročník XXIV. č. 9 2. května 2014 5 Kč, fotografií

Ročník XXIV. č. 9 2. května 2014 5 Kč, fotografií Jarní běhání... ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 7. května 15. května...9. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana Nabízejí více......zpráv aktualit

Více

ročník XXIII. červenec 2013 číslo 7

ročník XXIII. červenec 2013 číslo 7 ročník XXIII. červenec 2013 číslo 7 vyšlo 2. 7. 2013 www.tisnov.cz Z obsahu Opravy ve městě Atletice se v Tišnově daří Tančí v kroji na zábavě i v Dublinu na soutěži Slavnosti Tišnova koncert Václava Neckáře

Více

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY NASE NOVINY 2014 Děti se konečně dočkaly vytoužených prázdnin a my všichni se již těšíme na letní prosluněné dny, kdy budeme moci svoji duši rozmazlovat sladkým nicneděláním. Je před námi čas her, cestování,

Více

Palmovka Park II z nadhledu

Palmovka Park II z nadhledu xxxx Každý most je pro obyvatele více v okolí ve fotoreportáži důležitý na str. 4 více na str. 5 7. srpna 0 / 4 5 / XXIV Ptáme se: Ing. Pavla Šrámka, ředitele interního auditu str. Krátce / Aktuálně Mezník

Více

BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj 6

BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj 6 BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj 6 časopis městského zastupitelstva listopad prosinec 2009 ročník 33 Zajímavé domy buštěhradské - Králíčovna ZŠ a MŠ i ZUŠ budou slavit! Junák Buštěhrad a DPS v roce 2009 Přednášky

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

Slivovice, mladá žena a láska jsou léky Olbrama Zoubka

Slivovice, mladá žena a láska jsou léky Olbrama Zoubka Zpravodaj Města Litomyšle 5. května 2011 Ročník XXI. 5 Litomyšl Japonsku Ganbare Nippon! Go, go Japan! Záběry zpustošených částí Japonska obletěly celý svět a nenechaly snad nikoho chladným. Reaguje rovněž

Více