firemní časopis září 2014 / číslo 66

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "firemní časopis září 2014 / číslo 66"

Transkript

1 firemní časopis září 2014 / číslo 66 Vánoční posezení Jihlavské terasy - Betoňák VYSOČINA Jihlavské terasy, rekonstrukce objektu Betoňák Konec prázdnin předznamenal i konec prací na Betoňáku a jeho II. etapy výstavby. Dílo jsme na konci července úspěšně předali investorovi. Do konce měsíce září proběhne odstranění veškerých vad a nedodělků z předávacího řízení. Dne proběhla kolaudace prádelny, Montessori školy a školky. Ostatní prostory, které zde vznikly, jako je restaurace, kuchyně atd., jsou zatím nevybavené a čekají na své provozovatele. Dík patří celému realizačnímu týmu ve složení Zbyněk Šťastný, Jitka Vávrů a Michal Rys za úspěšné dokončení díla. Horská usedlost Modrava Koncem srpna je stavba Modrava ve znamení neustálých změn, předělávání, záměn povrchových materiálů a dalších a dalších změn. Venkovní objekty jsou po dlouhých měsících konečně vyjasněny. Některé zůstaly, jiné jsou naprosto odlišné od původních projektů a několik se jich ruší úplně. V současné chvíli probíhá montáž povrchu okružní cesty a ocelové konstrukce Treehousu, kompletace zabezpečení pozemku i montáž nového plotu, zahradníci provádí částečné terénní úpravy a nové výsadby. Vnitřek objektu je stále v hrubém stavu. Avšak i tady je vidět mírný pokrok a jakmile bude vše vyjasněno, rozjedeme práce na plné obrátky. Největší proměny doznaly střecha a fasáda objektu, které v těchto dnech dokončujeme. Dokončení celého díla je v současné době stanoveno na konec února, pokud nenastanou další převratné změny. Celý realizační tým věří v jeho dokončení (ale ta víra je čím dál slabší...). 1

2 Technologický park Jihlava Technologický park Jihlava Je tomu již 9 měsíců, co jsme převzali staveniště pro tuto stavbu. Přes 200 let starý objekt během této doby velmi výrazně změnil svou tvář. Byly dokončeny veškeré bourací práce, monolitické jádro objektu včetně nástavby a vyzdívek nosných stěn, tedy hrubá stavba. Dále byla osazena nová plastová okna, nataženy hrubé rozvody zdravotní instalace, vzduchotechniky, ústředního topení, elektro a také nosná ocelová konstrukce prolamované fasády kolem nástavby. V současnosti pracujeme na přípojkách inženýrských sítí, okolních terénních úpravách, na konstrukci prolamované fasády nástavby a střešním plášti. Také zateplujeme fasády, vnitřní omítky a vyzdíváme nenosné příčky v suterénu. V průběhu podzimních měsíců bychom chtěli dokončit vše, co se týče exteriéru a terénních úprav tak, abychom se v zimě mohli soustředit pouze na interiér. Máme před sebou ještě mnoho práce, ale vše směřujeme ke zdárnému dokončení stavby. Základní škola a mateřská škola Nad Plovárnou Tato nová zakázka se skládá ze dvou akcí. Nástavba základní a mateřské školy Nad Plovárnou 5 v Jihlavě nad stávajícím objektem jídelny a energeticky úsporná opatření základní školy, zateplení všech fasád a střech celého areálu. V rámci rekonstrukce bude obnoveno sportovní hřiště a vybudováno hrací hřiště pro mateřskou školu. S nástavbou je spojeno nové samostatně stojící schodiště s komunikací přes podchozí spojovací krček a rozšíření půdorysu nad stávající zásobovací rampu a část stávajícího spojovacího krčku. Staveniště jsme převzali Celé léto jsme pracovali na nástavbě mateřské školy a úpravách 1. NP, kde je školní kuchyně a jídelna. Dokončení veškerých úprav a změn v 1. NP je časově směřováno na poslední týden v srpnu, tak aby provoz kuchyně a jídelny byl připraven pro nový školní rok. Střechu nástavby tvořenou dřevěnými příhradovými vazníky vynáší ocelová konstrukce, kterou pro nás montovaly Strojírny Podzimek. Momentálně je dokončeno i obvodové zdivo 2. NP z pórobetonových tvárnic a výtahová šachta včetně železobetonových věnců. Provádí se vyzdívání atik, aby se co nejdříve mohl dokončit střešní plášť. Na polovinu září je naplánována montáž okenních výplní a tím bude nástavba kompletně uzavřena a připravena na vnitřní práce i v zimních měsících. Práce na zateplení ostatních budov jsme přizpůsobili provozu školy. Během prázdnin byla provedena hlavní fasáda, kde jsou orientovány vstupy a zateplení vnitřních atrií. Realizační tým tvoří Michal Vilímek, Jan Polák a Kateřina Pecková. 2

3 problémy s výškami máme zdárně za sebou. V současné době dokončujeme jádrové omítky a štuky a připravujeme se na montáže podhledů. Realizační tým na této zakázce je ve složení Zdeněk Novotný, Jan Pechek a Jitka Vávrů. Základní a mateřská škola Jihlava nad Plovárnou Zateplení objektu víceúčelové budovy Třešť Na konci června jsme převzali staveniště pro akci Zateplení objektu víceúčelové budovy a kina v Třešti. Našim úkolem je kompletně zateplit celý objekt a výměna starých oken za nová. Pracovní podmínky jsou o něco těžší vzhledem k tomu, že veškeré práce probíhají za plného provozu všech obchodů, banky a restaurace. Montáž oken proběhla přesně v daných termínech a zateplení pokračuje dle harmonogramu. Věříme proto, že v řádném termínu ( ) stavbu zdárně dokončíme a předáme zpět do rukou investora. Realizační tým je ve složení Zdeněk Novotný, Jaroslav Šťastný a Jitka Vávrů. Víceúčelová budova Třešť Centrum odborné výuky základní školy Masarykova Telč Poslední týden v červnu jsme od investora města Telč převzali staveniště na akci Centrum odborné výuky základní školy Telč. Ihned jsme zahájili práce na kompletní rekonstrukci 3.NP, na kterou máme 105 dní. Vedle rekonstrukce 3.NP budou realizovány nové rozvody vody v celém objektu jako příprava pro budoucí rekonstrukce dalších pater. Na začátku nás čekaly kompletní bourací práce škrábání maleb a omítek, demontáž starých instalací a rozvodů a především demontáže stávajících podlah a vyvážení násypů. Následně jsme ztužovali stávající trámové stropy, což nebylo bez obtíží. Byly objeveny ohořelé trámy a naprosto jiné výškové úrovně než s čím počítal projekt. Během bouracích prací byly, vzhledem k termínu, započaty práce na elektroinstalacích a rozvodech plynu, ústředního topení a zdravotní techniky. Na začátku srpna jsme rozběhli betonáže podlah, které přes drobné Vysoká škola polytechnická Jihlava Rekonstrukce střešních plášťů, fasád vnitrobloku a auly Jedná se o novou zakázku našeho střediska a to o rekonstrukci Vysoké školy polytechnické Jihlava. Předmětem rekonstrukce je výměna střešních plášťů, fasáda vnitrobloku včetně oken a rekonstrukce hlavní auly včetně kompletního vybavení. Staveniště jsme převzali koncem července. Během srpna zde probíhaly hlavně bourací práce. Zahájili jsme práce na výměně střešních plášťů, opravě fasád a lešení. Zakázka má být realizována do konce listopadu Jako na všech stavbách, i zde se pereme v letních měsících s nedostatkem kapacit vlastních i subdodavatelů. Realizační tým je zatím ve složení Zbyněk Šťastný, Kateřina Pecková a na praxi zde během prázdnin působil Ondřej Navrátil. Stavební úpravy podkroví a střechy Penta Jihlava Další zakázkou v krajském městě je rekonstrukce sídla projekční firmy Penta. Jedná se o menší zakázku. V druhé polovině srpna jsme převzali staveniště a zahájili bourací práce. Předmětem díla je demontáž střechy, nástavba 4.NP a provedení nové střechy a podkroví. Největší komplikací na této stavbě je, že vše probíhá za normálního provozu kanceláří, které jsou ve spodních třech patrech. Doufáme, že konec léta bude konečně beze srážek a podaří se nám uchránit veškeré prostory od možného zatečení. Realizační tým je ve složení Zbyněk a Pavlína Šťastní a na několik týdnů byl propůjčen z Modravy zkušený horal Standa Symonides. Martin Urbánek, výrobní ředitel pro Vysočinu Mechanická biologická úpravna ekologické centrum Mníšek pod Brdy Zakázku jsme ještě nezahájili, probíhají poslední jednání s investorem nad projektem a zajišťuje se financování. O startu, nebo nestartu zakázky se rozhoduje v těchto dnech. V příštím čísle našeho časopisu už bude snad o osudu této zakázky konečně rozhodnuto. Kadlec Josef, technický ředitel Základní škola Masarykova Telč 3

4 PRAHA Tělovýchovná jednota PRAGA dokončení pokládky 425 m2 travertinových leštěných nebo kartáčovaných velkoformátových obkladů, dokončení 300 m2 keramických obkladů a dlažeb a skleněné mozaiky v bazénové vaně. Dům se tak připravuje pro druhou etapu výstavby, tentokrát ve vlastní režii investora, v podobě dodávky na míru projektovaných a vyráběných interiérů. Praha 10 Antonín Novák, stavbyvedoucí Základní škola Olešská dokončujeme rekonstrukci zdravotní techniky ve dvou pavilonech. Tyto práce zůstaly po rekonstrukci v loňském roce a přešly do letošního roku z důvodu nepřipravenosti ze strany školy. Akci zajišťuje technicky kolega Tomáš Figura. Tělovýchovná jednota PRAGA Zateplení fasády bytových domů Černokostelecká 2, 97, 99, 101, 103, Malínská 2, 4 a oprava střechy domů Černokostelecká 97, 99, 101, 103, 105, 107, Malínská 2, 4. Tyto práce v současné době ukončujeme, předáváme. Technicky zajišťují kolegové Jiří Rosendorf a Franta Molzer. Od posledního příspěvku do našeho firemního časopisu jsme se stavbou Zázemí sportoviště dosti pohnuli. Zdárně se nám daří plnit uzlové body v harmonogramu základové konstrukce, monolitické konstrukce, kompletní vyzdívky (obvodové zdivo a vnitřní příčky). V současné době máme dokončeny přípojky (vody, kanalizace, plynu), dokončenou montáž plastových oken a dveří a fasádního lešení. Dokončujeme vnitřní rozvody a skladby střech. Provádíme vnitřní omítky, zateplení objektu a pomalu rozjíždíme skladby podlah a venkovní terénní úpravy okolo objektu včetně nového parkoviště. Do dokončení stavby nám zbývá něco málo přes dva měsíce, tak doufejme, že se naše plány podaří naplnit a stavbu na konci října zdárně předáme investorovi. Lukáš Vykydal, vedoucí projektu Rodinný dům Kutná Hora Základní škola Jiřího z Lobkovic Pro Prahu 3 jsme právě dokončili výměnu oken základní školy na nám. Jiřího z Lobkovic. Zde jsme vyměnili 196 sestav oken a balkonových dveří za 2,5 měsíce. Technicky zajišťoval Honza Laurin. Rekonstrukce části budovy Základní školy Břečťanová na mateřskou školku. Práce dokončíme do Technicky zajišťuje Franta Molzer. Začali jsme zateplení Základní školy V Rybníčkách. Technicky zajišťuje Jiří Rosendorf a Honza Laurin. Ondřej Březina, vedoucí projektu Rodinný dům Kutná Hora Novostavba s dokončenými klientskými změnami v podobě koncových prvků zdravotní techniky, instalace sauny, tvaru podhledů, montáži předstěn a posuvných stěn se těší na nový kabátek obezděný z bulharské ruly (cca 650 m2) a související dokončení žaluzií a atik, na Vila Vista V měsíci srpnu stavba v Praze-Dejvicích pokročila do montáže oken, fasády a střešního pláště. Uvnitř jsou připravené montáže podlahového v ytápění, dvou v ýtahov ých technologií, vzduchotechnických rozvodů, chladících stropů a pomalu začínáme na vybetonovaných podlahách zaklápět sádrokartonové konstrukce podhledů. Venkovní práce začínají dokončováním železobetonových konstrukcí opěrných zdí a vyzdívkami plotů s následnými montážemi zámečnických prvků. Dále vrcholí kompletační instalatérské 4

5 práce podomítkových částí baterií a připojovacích sad zařizovacích předmětů a kompletace elektrických rozvaděčů. Na startovní čáru se řadí bazénář s montáží technologií protiproudu, whirpoolky, sauny a technologie venkovního jezírka, montér mrazícího boxu, dlaždič a omítkář. V šatně se rozcvičuje krbař a malíř. Malinko jim kazí radost z dobře odvedené práce, provedené rádoby v jednom zátahu, architekt projektu se svými věčnými změnami, jež roztříští celistvost díla na tisíce malých střípků, které se snaží poskládat na stavbě znovu do uceleného obrazu kolektiv tří stavebních techniků v obsazení Ondřej Michna, Zdeněk Strejček a Miroslav Ballay. Stavba luxusní vily Visty se blíží ke svému závěru a i díky technikům ve výrobní přípravě, jmenovitě Ing. Martinu Veselému a Jakubovi Jandovi dílo nabírá sílu závěrečnému finiši v blížící se tříměsíční cílové rovince. Co myslíte, stihnou to naši borci? Bude věrně zrcadlit obraz díla architektovy předpoklady v projektu? Rodinný dům Lysolaje Zdeněk Plevač, stavbyvedoucí Havlova knihovna Investorovi se stále nepodařilo zajistit územní rozhodnutí a ani stavební povolení, proto zde stále pracujeme v omezeném režimu na základě nařízení SÚ MČ P1. Objekt Havlovy knihovny je kompletně staticky zajištěn směrem do Loretánského náměstí i do ulice Úvoz a byla dokončena rekonstrukce pavlačí v atriu objektu. V současné době bylo ukončeno statické zajištění arkýře směrem do ulice Úvoz. Toto statické zajištění bylo aktivováno a byly zahájeny práce na výměně kamenných prvků arkýře a restaurátorské práce na arkýři. Byla vyměněna okna v arkýři. Práce budou pokračovat rekonstrukcí historické fasády arkýře, která by měla být dokončena do poloviny měsíce října K dnešnímu dni jsou dokončeny veškeré práce na rekonstrukci renesanční fasády v ulici Úvoz, která byla opravena speciální metodou s použitím historických postupů. V průběhu rekonstrukce byla osazena nová okna a vyměněny nebo restaurovány kamenné prvky na fasádě. Byla provedena i rekonstrukce okraje střechy. Další pokračování prací je závislé na vydání stavebního povolení, protože práce, které byly obsaženy v dosud vydaných nařízeních SÚ MČ P1, budou zajištěním arkýře a realizací fasády na jižní části objektu vyčerpány. Jan Tomek, vedoucí projektu Rodinný dům Lysolaje V příjemném prostředí poklidné části Prahy staví naše společnost rodinný dům. Svým pojetím se jedná o moderní zázemí pro rodinu s dětmi, kdy 1.PP slouží jako technické zázemí s relaxační zónou. Když po rušném dni přijde vhod sauna nebo tělocvična. V 1.NP určitě ocení mužské osazení rodiny prostornou kuchyň s jídelnou, tato část domu nejspíš nebude po chuti osazenstvu něžného pohlaví, při představě strávených hodin u plotny. Celá rodina však ráda usedne v obývacím pokoji do prostorné sedací soupravy a společně se budou kochat nádherným výhledem na Prahu, či pozorovat přistávající letadla na letišti Ruzyně. V 2.NP se nachází odpočinková zóna, kde osazenstvo po perném dni složí své unavené tělo ke spánku. Výstavba rodinného domu probíhá dle harmonogramu, jen malé extempore se zloději kovů a neustálé pokukování dělníků po studentkách Vysoké školy zemědělské, které pracují na přilehlém poli, zpomalují stachanovské tempo výstavby. Milan Šíp, příprava staveb Havlova knihovna 5

6 OBCHODNÍ ODDĚLENÍ Třešť V předchozím období naše oddělení získalo několik menších zakázek. Vysoká škola polytechnická Jihlava Rekonstrukce střešních plášťů, fasád vnitrobloku a auly, Mateřská a základní škola Nad Plovárnou 5, Jihlava, Centrum odborné výuky základní škola Masarykova Telč, Zateplení objektu víceúčelové budovy Třešť, Stavební úpravy podkroví a střechy pro firmu Penta Jihlava. Před podepsáním smlouvy je také Rekonstrukce skladovacího objektu firmy MHA v Humpolci. Chceme zde navázat na spolupráci se stejným investorem, pro kterého jsme postavili hotel Ta Fabrika, kterému byl udělen titul Stavba roku Jak to tak bývá, mnohé zakázky skončily také neúspěchem. Např. Transformace ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz v Počátkách a v Horní Cerekvi, Přístavba haly technických služeb v areálu Automotive Lighting s.r.o. v Jihlavě, kde si investor po vícekolovém jednání vybral jiného dodavatele a mnoho dalších. Nedávno jsme podali nabídku na další část Rekonstrukce Vysoké školy Polytechnické v Jihlavě a v současné době máme před odevzdáním nabídky na základní školu Pacov náměstí Škola pro život; Základní škola Jihlava, Seifertova a znovu vypsanou soutěž na Pohodář pohodový stacionář v Lukách nad Jihlavou. Hlavním úkolem, který ale máme, je zajistit dostatek zakázek na rok 2015, a tak držte palce, ať se nám to společnými silami podaří. Praha Pepa Studnička, vedoucí obchodního oddělení Třešť V současné době př iprav ujeme k předá ní do v ý roby za ká zku na rekonstrukci školy v Praze 4. Dále se nám podařilo získat několik menších zakázek na snížení energetické náročnosti škol a bytových domů v Praze 10. V současné době dále připravujeme obchodně-technickou nabídku do soutěže na zhotovitele bytového domu v Praze 6-Bubenči, nabídku na rekonstrukci a půdní vestavbu objektu v Praze 5. Také jsme postoupili do posledního kola výběrového řízení na zhotovitele náročné rekonstrukce bytového objektu v centru Prahy. V soutěžích na realizaci bytového projektu v Praze 10-Hostivaři, na rekonstrukci velkého bytového domu v Praze-Vinohradech či na výstavbu administrativního zázemí a showroomu motorek v Dolních Měcholupech jsme bohužel neuspěli. Martin Sojka, vedoucí obchodního oddělení Praha Rabínský dům v Polné je nominovaný do celostátního kola Cen Národního památkové ústavu Patrimonium pro Futuro, a to jako nejlepší příklad obnovy kulturních památek za loňský rok. Na fotografii je detail synogogy v Rabínském domě v Polné. 6

7 Nové prostory PPP Podlahy v Praze Modřanech Hi-Macs Jedním z nejčastějších způsobů uplatnění materiálu Hi-Macs jsou kuchyňské pracovní desky. Na této opravdu velmi namáhané a po všech směrech zatěžované pracovní ploše předvede Hi-Macs nejlépe všechny svoje výjimečné vlastnosti. Po rozpadu prodejní sítě kuchyní značky Koryna se snažíme navázat spolupráci s kuchyňskými a interiérovými studii, která se věnují náročnějším zákazníkům. Abychom uspěli mezi silnou konkurencí, musíme tato prodejní místa vybavit nejen vzorky materiálu, ukázkami opracované pracovní desky, ale také prospekty s poutavými fotografiemi. Pro tento účel jsme sestavili a vytiskli Kuchyňský Hi-Macs speciál s českým textem a realizacemi českých a slovenských zpracovatelských firem. Zákazníci dobře reagují na ukázky práce domácích designérů a zpracovatelů, které snesou srovnání s nejlepšími pracemi ze zahraničí (bohužel, dobrých fotografií není zdaleka tolik jako krásných a zajímavých realizací). Informační leták je k dispozici v elektronické i tištěné podobě. Renata Kotálová, ředitelka společnosti Hi-Macs 7

8 Forum Karlín Forum Karlín aneb koncert před koncertem V polovině června letošního roku přivítal nový multifunkční sál v útrobách moderní osmipodlažní administrativní budovy FORUM KARLÍN první návštěvníky, kteří přišli na vydatnou porci hutného rocku. Elektronický industriální rock, který nadšenému publiku nekompromisně naservírovala světově proslulá americká skupina Nine Inch Nails, korespondoval naprosto přesně s duchem moderní industriální novostavby. Většina z přítomných fanoušků však netušila, že ještě před samotným rockovým koncertem proběhl v sále s kapacitou 3000 diváků koncert zcela jiný. Koncert zručných rukou a řemeslného umu. Koncert tuzemské parketářské skupiny ze společnosti DŘEVOVÝROBA PODZIMEK s.r.o. Při sledování pracovního nasazení, zaujetí pro detail i celek a sladění celého pracovního orchestru při pokládce dřevěné podlahy na ploše více než 2000 m2 si i nezaujatý divák mohl jen povzdechnout, jaká to škoda, že toto představení je skryto před zraky veřejnosti. Tak jako špičková hudební skupina potřebuje pro svůj výkon dokonalé nástroje a výkonnou aparaturu, tak se 8

9 Forum Karlín - interiér profesionální řemeslníci neobejdou bez kvalitního nářadí a stavebního materiálu. Jen symbióza řemeslné zručnosti a zkušenosti spolu se správným výběrem výrobků pro provádění pokládky podlahy jsou zárukou perfektního výsledku v požadované kvalitě a čase. Parketáři začali svůj pracovní part pěkně zostra zbroušením betonového potěru, který bylo nutno vyrovnat pro budoucí pokládku dubových prken s napojením na systém pero/drážka, v některých případech i přes dva metry dlouhých. Případné lokální vysprávky podkladu byly provedeny rychle tvrdnoucí cementovou vyrovnávací hmotou. Následovalo celoplošné vysátí a napenetrování podkladu dvousložkovou epoxidovou penetrací, která především napomohla k uzavření zvýšené zbytkové vlhkosti v podkladu a umožnila rychlý postup následných prací (na galeriích byla použita penetrace na bázi polyuretanu, a to jednosložková rychlá reaktivní penetrace). S ohledem na projektovaný účel multifunkčního sálu nebyla dřevěná prkna lepena přímo na napenetrovaný podklad, ale do konstrukce byla ještě vložena speciální izolační podložka o tloušťce 3 mm, která výrazně tlumí kročejový a prostorový hluk (konstrukce podlahy spolu s instalovanými speciálními obvodovými absorpčními panely přispívá k dokonalé akustice celého prostoru). Podložka, stejně jako bzučivou melodií brusek na okraje. Finále bylo završeno jemným pobrukováním parketové brusky s třemi brusnými kotouči. Nahlédnutím do notového zápisu jsme se dozvěděli, že na základní hrubé broušení byla použita válcová bruska ELF, okraje byly zbroušeny bruskou FLIP a závěrečné jemné broušení bylo provedeno parketovou bruskou TRIO, všechny z dílny největšího výrobce parketových brusek na světě LÄGLER. Díky minimálním výškovým přesahům mezi jednotlivými prkny mohlo být započato broušení brusivem hrubosti 60, po kterém následovalo celoplošné vytmelení spár. Finálním broušením a brusivem hrubosti 80 dosáhli mistři svých nástrojů optimální povrchové úpravy pro následné olejování. Řemeslný koncert gradoval do svého finále. Díky aplikaci dvousložkového parketového oleje nemuseli parketáři odehrát svůj závěrečný výstup v tradičním podřepu, či na kolenou, ale hrdě ve stoje. Výsledkem byla impregnovaná podlaha příjemného sametově matného vzhledu se zvýrazněnou kresbou dubových prken. Pokládka olejované podlahy byla provedena i na galeriích prvního a druhého podlaží, čímž celková plocha dřevěné podlahy dosáhla cca 2300 m2. Neodmyslitelnou součástí prostoru jsou foyer na každém patře, občerstvovací bary a sociální zázemí. Pražský Karlín, dříve spíše známý jako průmyslová a dělnická čtvrť, získal důstojný kulturní stánek, který si co do velikosti nezadá s pražskou Lucernou. Přejme mu proto, aby se časem mohl pyšnit stejně slavnou historií. Řemeslný i rockový koncert byly více než slibným začátkem. HI-MACS František Petrásek, vedoucí montáže S blížící se letní sezonou jsme zaznamenali přibývající počet zakázek. V mnoha případech se jednalo o velmi pěkné zakázky moderně designově navržené. Mezi ty nejzajímavější patřily recepce do vestibulu budovy technologického parku v Brně nebo recepce do nejvyšší budovy AZ Toweru v Brně. Obě tyto zakázky spojovaly především perfektně navržené tvary a zajímavé osvětlení. Dokončena byla také atypicky a moderně navržená koupelna na Slovensku, kam jsme dodávali umyvadlovou stěnu s prosvícenými obklady. Zajímavými tvary oplývala také kuchyně, která byla navržena do továrny u Strakonic. V následujícím období nás čeká práce na umyvadlových pultech v administrativní budově, atypických vaničkách nebo zajímavě navržených stolech do kancelářských prostorů. Libor Vítek, vedoucí výroby úseku zpracování HI-MACS Forum Karlín - pracovníci finišují dřevěná prkna, byla nalepena dvousložkovým lepidlem na bázi polyuretanu. Toto velmi kvalitní parketové lepidlo, které v sobě neobsahuje rozpouštědlo ani vodu, s tvrdým, smykově pevným lepidlovým hřebínkem umožňuje v ideálním případě broušení nalepených parket již po šesti hodinách. A jak bylo zmíněno výše, faktor času byl vedle výsledné kvality pokládky přísně sledovaným parametrem. Po krátké přestávce zazněly prostorem charakteristické řezavé tóny válcových parketových brusek, doplněné Recepce budovy AZ Tower, Brno 9

10 Výroba protizávaží pásového vozu pro lom Bílina VÍTKOVICE POWER ENGINEERING V květnu 2014 naše firma začala realizovat zakázku Ocelová konstrukce ramena protizávaží pásového vozu do lomu Bílina pro firmu VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Na tuto zakázku byly použity, mimo jiné i pro nás neobvyklé, jemnozrnné ocele a tloušťky materiálů, kvůli kterým jsme museli vypracovat speciální svařovací postupy a ty nechat schválit objednatelem. I z tohoto důvodu si firma následně rozšiřuje kvalifikaci na svařování vysokopevnostních ocelí. Především z důvodu bezpečnosti byl kladen zvýšený nárok konstrukce na kvalitu a bylo použito také rentgenové kontroly svarů. Složitost výroby spočívala v hmotnosti 19,2 t a především velikosti výrobku 19,5m x 5,5m, která stěžovala manipulaci. I přes počáteční problémy s dodávkou materiálu od zákazníka a složitosti výrobku, byla hotová konstrukce ramene ve večerních hodinách nadrozměrným nákladem expedována na místo určení. Franěk. Součástí zakázky je také oprava historického zdiva a rekonstrukce osvětlení, na kterém spolupracujeme se střediskem elektro firmy Podzimek a synové. Z vrcholu této věže bude krásný výhled do okolí a zároveň se zvýší turistická atraktivita Humpolce a jeho okolí. Předpokládaná kapacita hlavní vyhlídky je 12 osob. Podle slov památkářů návrh není v konfliktu se zájmy památkové péče a nepoškodí státem chráněné památkové hodnoty. Realizace byla zahájena v červenci letošního roku a předání kompletního díla je naplánováno na konec září Martina Kubelíková, obchodní oddělení Jan Drtina, konstruktér Vyhlídková věž na hradě Orlík u Humpolce Začátkem června 2014 naše firma vyhrála veřejné výběrové řízení na zakázku Vyhlídková věž hradu Orlík u Humpolce. Hlavním investorem je Město Humpolec. Firma bude dodávat vnější a vnitřní vřetenové schodiště podle návrhu, který zpracoval jihlavský architekt Martin Expedice hotové zakázky pro lom Bílina 10

11 P&S Vizualizace vyhlídkové věže na hradě Orlík u Humpolce Personální změny ve Strojírnách Podzimek V naší firmě došlo k významným personálním změnám ve vedení firmy. Vedoucím výroby byl jmenován Luboš Hronek, který dřív pracoval v naší firmě jako vedoucí projektant, a mistrem výroby byl jmenován Oto Sejrek, který dřív pracoval v našem technickém oddělení jako konstruktér. Tyto změny vešly v účinnost k Nové vytápění výrobních hal Ke snížení spotřeby zemního plynu a komfortnějšího vytápění si firma jako cíl environmentálního systému na rok 2014 stanovila nahradit stávající způsob vytápění výrobních hal, konkrétně předvýrobní a výrobní haly a pracoviště elektroúdržby. Vedení firmy se rozhodlo pro vytápění sálavými panely. Tento způsob vytápění se osvědčil ve svařovně. Z tohoto důvodu dojde k přestěhování pracoviště obrobny do svařovny a vyklizení kotelny. Vzniknou nám zde volné prostory o jejichž budoucím využití vedeme diskusi. S montáží topidel se začalo v červnu V současné době máme nainstalované topné panely včetně přívodu plynu, chybí montáž elektroinstalace. Zkušební provoz je naplánován na konec září Předpokládané náklady na celý projekt jsou Kč, předpokládaná návratnost je 3 roky. Markéta Kalábová, sekretářka ředitele Čistící stroj Štětí Na začátku to byl docela lehký úkol vzít stroj Litoměřice, upravit pár detailů, vyrobit jej a zkasírovat solidní zisk. Snadné, rychlé, levné... To by ale ten stroj nesměl vznikat v P&S a.s. Ve firmě, kde do každého dalšího stroje musíme dát nové nápady a vylepšení, protože jinak bychom se unudili k smrti. Tak jsme se do toho pustili, upravili jsme kola, kladky a pochozí plošinu. A když jsme již byli tak hezky rozběhlí, tak jsme pokračovali dál a začali upravovat to i tamto až... až žádná z dvou tisíce součástek nezůstala stejná se strojem Litoměřice. Pardon, omlouvám se, jedna zůstala kontejner. A co je na stroji nového? Třeba z čistícího stroje Liběchov jsme převzali nápad na trvalé a elektronicky hlídané napínaní všech třech lan hrabla, čímž se chrání řadící mechanizmus hlavního kladkostroje, dále systém hlídání dovření překlápěcí desky, který dokáže signalizovat již 2 mm odchylku. Poprvé vůbec v historii firmy jsme použili pojezdové kola v samostatných domečkách, které umožňují jejich snadnou demontáž a opravy. Po zkušenostech z Litoměřic, kdy nám stroj přimrzal ke kolejnicím a betonové ploše, jsme stroj vybavili vyhříváním dolní nerezové zástěry a tak silnými převodovkami pojezdu, že teď dokážou utrhnout i kompletně přimrzlý stroj z kolejové dráhy. Dále jsme výstupový žebřík na horní podlaží stroje upravili na dveře, takže teď je možné se lehce dostat na překlápěcí desku stroje a odstranit z ní případné zaklíněné větve (jen to nesmí vidět bezpečnostní technik ). A spoustu dalších věcí... Čístící stroj Štětí Aby toho nebylo málo, tak se nám díky novému 3D software vyhranému souboji o výkonnější počítače, povedlo snížit hmotnost stroje o 5 tun při současném zvýšení tuhosti konstrukce o 20 %. Jestli nás počítač neobelhává jsme si ověřili při zátěžové zkoušce, když jsme na stroj pověsili 20 tun ocelového závaží. Nekecal! Průhyby přesně odpovídaly výpočtům. Peter Ferenc, námětek ředitele 11

12 Historie, zajímavosti a humor (2) Je zajímavé, že první výrobní poradu vedení firmy Podzimek a synové jsme měli na zahradě naší rodinné vily v Třešti (1995) a po téměř 20 že jí ze hry vyškrtne. Ale František Škroup ho přesvědčil, aby jí tam nechal, i když on jí také považoval za méně zdařilou. Hned vedle radnice stojí rodný dům maminky mojí ženy Hany. Naopak rodný dům jejího tatínka Jana Mazáče stojí na horní části náměstí. Měl zde železářství, které prozíravě prodal před rokem 1948 a tím obchod ochránil před jeho znárodněním. Peníze vložil do nakladatelství svého kamaráda Vladimíra Žikeše, které znárodnili až v roce V železářství mého tchána často nakupoval významný český malíř zejména krajiny východních Čech, žák prof. Švabinského, národní umělec Vojtěch Sedláček ( ). Ten žil v 5 km vzdálené Javornici a do Rychnova nad Kněžnou rád jezdil na koni. Tu potřeboval tři visací zámky k uzavření kůlny, jindy zas špalíčky k brzdění kočárku. Tchánovi dal originál obrázek a bylo vyrovnáno. letech se schází širší vedení firmy v rodném městě mé ženy Hany v Rychnově nad Kněžnou. A protože znám vyčerpávající program našich zasedání, rozhodl jsem se alespoň touto stručnou formou Vás seznámit s tímto překrásným městem a jeho slavnými rodáky. Začneme na krásném Starém, dříve Soukenickém náměstí, kde stojí překrásná renesanční radnice, ve které naleznete informační středisko i stálou výstavu hraček. Zároveň je to dům, ve kterém žila Magdalena Dobromila Rettigová, mimořádná vlastenka, kuchařka a spisovatelka, proslavená hlavně knihou Domácí kuchařka pro dcery české a moravské (1825). Pro nás je jistě poučné vědět, že se u ní přiučovalo kuchařskému umění více jak 200 děvčat. Při hovorech s nimi dbala, aby jejich mluva byla správná, a tak v její společnosti byly ukládány malé pokuty za cizomluvy, jichžto výnosů bylo použito k dobrým účelům. Dcera M. D. Rettigové Jindřiška byla vynikající zpěvačkou, kterou sám Čelakovský nazýval slavíčkem z českých luhů. Právě ona dne poprvé zpívala jako Lidunka v opeře Fidlovačka od Josefa Kajetána Tyla. Ten večer zde poprvé zazněla píseň Kde domov můj, pozdější naše hymna. Tehdy J. K. Tyl zaznamenal, že tato píseň je nezáživná a dokonce prý přemýšlel, Nesmím zapomenout na Dům kocourkovských učitelů, neboť dcera textaře kocourkovských učitelů Jiřina Bendová, dříve Hrnčířová, je dobrou kamarádkou ženy Hany. V tomto domě v roce 1914 místní gymnazisté založili studentské dvacetičlenné pěvecké těleso. Teprve však po 1. světové válce vznikla Červená sedma, k jejímu založení přispěl i Karel Poláček. Největší sláva Kabaretu Kocourkovští učitelé, jak se začali nazývat, vrcholila v 30. letech 20. století. Někdy s nimi zpíval i Vlasta Burian. Drželi se až do 50. let, kdy jim zakázali černé fraky a mohli zpívat jenom v civilním obleku. 12

13 V Rychnově se nachází i Nedvídkův mlýn, kde se narodila první skautská vedoucí mé skautky Hanky. Zde také tvořil akademický malíř Lumír Nedvídek ( ), pravnuk Josefa Kajetána Tyla. Nesmím však zapomenout, že jeho sestra Maruška byla studentskou láskou Jiřího Šlitra. Tím jsem se dostal obloukem k nám všem známému bohem nadanému umělci, partnerovi Jiřího Suchého z divadla Semafor. Na rodném domě Jiřího Šlitra v Rychnově nad Kněžnou naleznete jeho pamětní desku. To by nebylo tak zajímavé, jako její osud. Tato pamětní deska byla pořízena za evropské peníze a měla být umístěna na domě v Praze 2, kde Jiří Šlitr žil a také navždy odešel. Avšak s tím nesouhlasila majitelka domu, a tak se hledalo vhodné umístění a až po třech letech byla osazena na jeho rodný dům v Rychnově nad Kněžnou. Jiří Šlitr maturoval v roce 1943 na rychnovském gymnáziu, ze kterého byl za války vyloučen i další snad nejznámější rodák Karel Poláček. Není snad nikdo, kdo by neznal jeho román Bylo nás pět. Pět rošťáků z této slavné knihy v čele s Péťou Bajzou, do jehož postavy se autor sám vtělil, dále vynálezce Tonda Bejval, pobožný Čenda Jirsák, kamarád Eda Kemlink a Pepa Zilvar z chudobince, mají sochu v blízkosti Poláčkova náměstí. Ve Staré zvonici nad zámeckým parkem je třetí největší zvon v České republice. A to hned za pražským Zikmundem a královehradeckým Augustinem. Nese název zvon Kryštof a byl odlit v roce V roce 2002 jej restauroval nám známý zvonař Petr Rudolf Manoušek, jehož největší pojízdná zvonohra na světě nám hrála v Třešti k 115. výročí založení firem Podzimek. Nechci popisovat zámek Kolowratů s překrásnou zámeckou zahradou. To mi nepřísluší, pouze doporučím prohlídku unikátní barokní obrazárny. Zaujala mne informace z rukopisu rychnovského profesora Karla Weisse z roku 1953, kde je uvedeno, že úřední komise zjistila, že zámecké místnosti by se znamenitě hodily na sýpky a že v kolonádě je možno umístit víc než 85 traktorů. Pro sportovce uvádím, že s brankářskou hokejkou od rychnovského koláře Oldřicha Šklíba hrál legendární Boža Modrý na mistrovství světa ve Stockholmu v roce 1949, kde naše mužstvo poprvé v historii stálo na stupních vítězů. Za prohlídku stojí i Židovské museum umístěné v synagoze z roku V tom je uložen i řád T. G. Masaryka, udělený 28. října 1995 prezidentem republiky Václavem Havlem in memoriam Karlu Poláčkovi. Před synagogou je žulový pomník s 58 jmény rychnovských obětí holocaustu za 2. světové války. Mohl bych takto pokračovat až do úplného vyčerpání sebe i čtenářů. Skončím proto jenom zmínkou o místě zasedání širšího vedení firmy Podzimek a synové v roce To že všechno víte? Tak přidám další zajímavost. Novinář Karel Poláček byl jediný, který na vlastní oči viděl atentát na prvního ministra financí ČR Aloise Rašína, který 18. února 1923 podlehl jeho následkům. Když se to dozvěděl jeho šéfredaktor, zařval: Kde je vůbec Poláček? Ten se zanedlouho objevil a vše vysvětloval: To máte tak, pane šéfredaktore, ráno jsem se vypravil do redakce. Procházím zrovna Žitnou ulicí, když někdo přede mnou zastřelil nějakého starého pána. Udělalo se mi z toho nanic, to jistě chápete. Práci jsem měl předem hotovou, tak jsem se vrátil a šel jsem se uklidnit do hospody. Ale jestli si myslíte, milí spolupracovníci, že tím dlouhá řada rychnovských zajímavostí končí, tak se mýlíte. Pouze ve stručnosti. Letovisko Studánka, jako léčebné lázně jsou zde připomínány již v 17. století. Studánka se nachází v přírodním parku Les Včelný. Je zde zátiší Elišky Krásnohorské, Josefa Dobrovského a dalších jmen, která mají souvislost s Rychnovem nad Kněžnou. Okolí Studánky s Ivanským jezerem, přehradou a velkou kamennou sochou vodníka si prohlédnete sami. Váš Josef Podzimek Právě před 80 lety tyto firmy podpořily jubilejní výstavu v Rychnově nad Kněžnou P o u ž it ál it e r atu r a:r yc h novsképr o mě ny,ja nt yd l it át,ja r o slavko s (201 2);P r ův o d c eač t e n íor y c h n o v ě,jo s e fk r á m ( ) 13

14 TŘEŠŇOVKA 2014 Poslední pátek v měsíci květnu patří našemu tradičnímu setkání na Třešňovce. Přípravy nebyly jednoduché. Vzhledem k dlouhotrvajícím dešťům byla země rozmoklá a doprava stanů, lavic, stolů a proviantu se komplikovala. Musel pomoci traktor, který vytáhnul avii s nákladem až na místo. Parta chlapů ze střediska dopravy, zásobování a správy budov se pustila do práce a už před třetí hodinou bylo vše připraveno na odpolední a večerní posezení. Bylo pod mrakem, ale nepršelo, tak jsme se museli jen trochu více obléct. Tradičně jsme popřáli šéfovi k jeho narozeninám. Předali jsme mu dort s motivem rozkvetlé třešně symbol Třešňovky. S blahopřáním i s dárky přišli i gratulanti z ostatních firem Podzimek. Pro dobrou zábavu hrála skupina pana Marečka, která už neodmyslitelně patří k tomuto našemu posezení. František Sedláček se s úsměvem a ochotou postaral o to, aby nikdo z přítomných nestrádal. Nosil všemožné dobroty, které připravili řezníci z Hodic. Hosté mohli pít a jíst, co hrdlo ráčilo. Tančilo se a bavilo až do rána. Partička z Prahy, okouzlena krásou našich luhů a hájů vydržela u kytary a ohně až do ranních hodin. Zábavu jim přerušila až ranní směna, která vše uklidila, takže by nikdo nepoznal, že se zde něco konalo. Všem, kteří pro nás Třešňovku připravili mnohokrát děkujeme a těšíme se zase za rok na shledanou. Dana Koubová Šéf s tričkem Vodního koridoru Dunaj - Odra - Labe Franta Sedláček v akci Oslavenec s manželkou 14

15 Zleva Bára Podzimková se svým Honzou, Jakub Podzimek se svou Kelly a Eliška Podzimková TENISOVÝ TURNAJ Dějištěm XXI. ročníku tenisového turnaje byl první zářijovou neděli opět areál Šiškova mlýna ve Vanově. Za krásného počasí se na místních kurtech utkalo 7 dvojic. Hrálo se systémem každý s každým, takže všechny dvojice hrály celkem šestkrát. Po 3,5hodinovém boji zaslouženě zvítězili Pavel Lindner a Martin Urbánek, kteří s nikým neprohráli. Druhá skončila dvojice Josef Kadlec a Rudolf Kašparovský. Třetí místo obsadili Zdeněk Novotný a Pavel Podolský. Všichni účastnicí byli se svými sportovními výkony spokojeni i příjemně unaveni. Mnozí účastníci tenis aktivně nehrají, turnaje se účastní pro dobrý pocit a možnost zasportovat si. Bylo to letos opět moc fajn. Děkujeme vedení společnosti za podporu a budeme se těšit zase za rok na shledanou! Účastníci tenisového turnaje Dana Koubová CYKLOVÝLET Dne se uskutečnil již osmý ročník cyklovýletu, který byl tentokrát namířen do Lhotky. Dvakrát jsme změnili termín odjezdu z důvodů povinností účastníků a na třetí pokus jsme vyrazili. Z Třeště nás odjelo pouze sedm statečných a cestou jsme navštívili prameny Dyje. Od Telče nám již jeli naproti další tři účastníci a všichni jsme společně mezi Mysliboří a Telčí projeli přívalákem a promokli, jak se říká na kost. V Telči v restauraci Melodie jsme se zahřáli, občerstvili se a přes Lipky, Hostětice jsme přijeli do Lhotky. Zde jsme se potkali s dalšími třemi Podzimky, kteří jeli rovnou ze školení na kolech a čtyři další Podzimci přijeli auty. Sedmnáct kolařů, bavičů a zpěváků se do tří hodin ranních v penzionu pana Housera u ohně v krbu dobře bavilo. Děkujeme firmě za finanční podporu. Aleš Lacina VODNÍ LYŽOVÁNÍ Eva Machynková v akci Účastníci cyklovýletu První zářijovou sobotu se opět po roce sešli příznivci vodního lyžování na Kosteleckém rybníku. Počasí bylo téměř letní, tak se odvážlivci i zkušení lyžaři mohli dosytosti prohánět po hladině. Zájemci byli jak dospěláci, tak děti. Všem se podařilo obkroužit rybník. Po sportovním výkonu se všichni mohli občerstvit a využít pohostinnosti členů klubu vodního lyžování. Byl to příjemně strávený den. Děkujeme klubu vodního lyžování za příjemné prostředí a servis a vedení společnosti za uskutečnění této akce. Dana Koubová 15

16 UKONČENÍ LÉTA VE STROJÍRNÁCH PODZIMEK Již potřetí jsme se sešli poslední prázdninový pátek, tentokrát 29. srpna 2014, při grilování selátka. Grilovali jsme opět v areálu naší firmy. Nevyzpytatelné počasí letošního léta, až na malou přeháňku, nám přálo. Selátko bylo letos obzvláště krásně opečené a také větší než obvykle, každý měl masa, co hrdlo ráčí. Také bychom tímto chtěli poděkovat paní Pivoňkové za přípravu ovarové hlavy, byla výborná. Hráli a zpívali jsme do pozdních nočních hodin. Všichni zúčastnění akci hodnotí jako úspěšnou a těší se na příští rok. Markéta Kalábová, sekretářka ředitele PODĚKOVÁNÍ Dovolujeme si touto cestou poděkovat paní Haně Schläferové za odvedenou práci pro firmu Podzimek a synové a následně pro Dřevovýrobu Podzimek, kterou svědomitě a kvalitně odváděla téměř 21 let. Paní Schläferová v květnu letošního roku odešla do starobního důchodu. Přejeme jí na zaslouženém odpočinku hodně zdraví, štěstí a pohody. PODĚKOVÁNÍ 1. září 2014 to bylo již 50 let co nastoupil do pracovního poměru u Stavebního podniku Třešť pan František Sedláček. Nejprve se vyučil, pak pracoval jako elektromontér. Později jako revizní technik, energetik, vedoucí střediska hospodářské správy a posledních 19 let jako vedoucí střediska elektro. Středisko elektro pod jeho vedením dosahuje vždy velmi dobré výsledky. Jeho zásluhou bylo pracovních zakázek vždycky dost a středisko elektro je díky kvalitně a profesně odvedené práci hodnoceno velmi vysoko. Františka v pracovní den můžete pravidelně zastihnout ve firmě již před pátou hodinou ranní, kdy většina z nás ještě tvrdě spí. Je to energický, nezničitelný, ochotný, pracovitý kolega, vždy s úsměvem na tváři. Takových není mnoho. Vedení společnosti děkuje Františku Sedláčkovi za příkladnou a profesionální práci, kterou stále vykonává pro naši firmu. PERSONÁLNÍ KOUTEK K firmě Podzimek a synové nastoupili: Brancuzský Ondřej Bc., Koša Eduard, Pechek Jan, Vilímek Michal stř. 210 Ballay Miroslav, Borovička Libor, Hodys Jaroslav, Hojer Petr, Chyla Petr, Janda Jakub DiS., Michna Ondřej, Mgr., Panocha Petr, Pluhařová Alice,Slušná Michaela, Ing., Strejček Zdeněk, Šíp Milan, Takáč Marian stř. 220 Podolský Martin, Václavek David stř. 230 Z firmy Podzimek a synové odešli: Smrčka Josef, Ševčík Jan stř. 210 Matal Filip, Velíšek Jaroslav, Svoboda Michal stř. 220 K firmě Dřevovýroba Podzimek nastoupili: Kasalý Adam BcA., Petrásek František Z firmy Dřevovýroba Podzimek odešli: Brychta Miroslav, Schläferová Hana, Uhlíř Pavel K firmě Strojírny Podzimek nastoupil: Urbánek Milan Z firmy Strojírny Podzimek odešli: Jura Pavel, Kříž Karel Ing., Novák Milan, Procházka Roman, Robotka Vlastimil K firmě PPP podlahy nastoupil: Škuthan Ondřej Z firmy PPP podlahy odešel: Kraus David ŽIVOTNÍ JUBILEA VE FIRMÁCH SESKUPENÍ PODZIMEK OSLAVÍ Ve firmě Podzimek a synové: 25 let Janda Jakub DiS Pěnička Tomáš stř let Houser Jakub stř let Novák Antonín ing. stř Studnička Josef ing. stř let Šťastná Pavlína stř Škarda Michael stř. 210 Ve firmě Dřevovýroba Podzimek: 30 let Kasalý Adam, BcA. 55 let Hron Vlastimil Ve firmě Strojírny Podzimek: 60 let Smejkal Jiří Pavlů Václav Novotný Josef Ve firmě PPP podlahy: 25 let Škuthan Ondřej BLAHOPŘÁNÍ Prostřednictvím našeho časopisu si dovolujeme pogratulovat Michalu Rysovi, který 5. července 2014 vstoupil do svazku manželského se Soňou Šteflovou. Stejně tak Zdeňkovi Novotnému a Petře Podsedníkové, jejichž významný den byl 23. srpna Oběma novomanželským párům přejeme do společného života hodně štěstí, spokojenosti, lásky a pohody. Redakce: Dana Koubová Jazyková korektura: Dr. Jan Mazáč 16

ČESKÝ BETLÉM I. POSTUP PRACÍ NA BUDOVĚ Č.P. 30 Listopad květen 2011

ČESKÝ BETLÉM I. POSTUP PRACÍ NA BUDOVĚ Č.P. 30 Listopad květen 2011 ČESKÝ BETLÉM I. POSTUP PRACÍ NA BUDOVĚ Č.P. 30 Listopad 2010 - květen 2011 Slavnostní otevření novoměstské knihovny proběhlo 1. listopadu 2010 za účasti řady hostů. V odpoledních hodinách proběhla vernisáž

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

SILO OD TRUHLÁRNY TAKÉ ZMIZÍ

SILO OD TRUHLÁRNY TAKÉ ZMIZÍ 1. DÍL SILO OD TRUHLÁRNY TAKÉ ZMIZÍ ZDE POVEDOU NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ TO BYL TESKO OBJEKT ROZEBÍRÁME HALU TAK TO BY NÁM ZATÍM ŠLO PŘÍPRAVA NOVÉ KANALIZAČNÍ ŠACHTY DRCENÍ ZBYTKŮ HALY ZDE BÝVALO SILO A TOTO

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Luxusní byt 3+kk, 112,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 3+kk, 112,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 3+kk, 112,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295877 11 530 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost

Více

Valašské Klobouky - ul. Luční 8/2016

Valašské Klobouky - ul. Luční 8/2016 Valašské Klobouky - ul. Luční 8/2016 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: H&B stavreal, s.r.o. IČ:277 51 309 Újezd 390, 763 25 Újezd Radek Hlavička, 777 092 415 info@hbstavreal.cz www.hbstavreal.cz PARTNEŘI PROJEKTU:

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR Budovy L, M, N, O Konstrukce budovy KONSTRUKCE základy a základová deska - železobeton nosné zdi železobeton nebo zdivo nenosné zdi a příčky

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA JEŽ

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA JEŽ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA JEŽ REALIZACE LODĚNICE U BEROUNA JAN ŠABART, IVO CHVOJKA / ŠAB ART Dvojpodlažní administrativní budova byla jako novostavba doplněna do prostoru původního výrobního areálu kamenické

Více

adresa Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt Rodinný dům

adresa Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt Rodinný dům akce: Výstavba podkroví, stavba na klíč adresa: Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt: Rodinný dům popis: Střecha, krovy, statika stropy, podlahy schodiště konstrukce ze sádrokartonů akce

Více

Zpráva o postupu prací č. 2013/04

Zpráva o postupu prací č. 2013/04 Zpráva o postupu prací č. 2013/04 Název stavby: Rekreační areál města Blatná Revitalizace zanedbaného areálu na občanskou vybavenost Objednatel: Město Blatná Třída T. G. Masaryka 322 388 01 Blatná Zhotovitel:

Více

997 150, bez DPH. malý RD. 2+kk typ: 36. ALKA DOMKY s. r. o. bezplatná linka 800 801 802 www.alkadomky.cz STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ

997 150, bez DPH. malý RD. 2+kk typ: 36. ALKA DOMKY s. r. o. bezplatná linka 800 801 802 www.alkadomky.cz STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ 2013 STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ Součástí katalogové ceny za vybudování rodinného domu neboli dřevostavby na klíč je tzv. standardní provedení, za které NEPLATÍTE NIC navíc. Kompletní hrubá

Více

Luxusní byt 8+2, 371 m2 v Praze - Hradčanech

Luxusní byt 8+2, 371 m2 v Praze - Hradčanech Luxusní byt 8+2, 371 m2 v Praze - Hradčanech Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-300283 15 000 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU PŘÍLOHY 65 14 SEZNAM PŘÍLOH 1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU... 67 2 OCENĚNÍ NÁKLADOVOU METODOU... 91 3 POROVNÁVACÍ ZPŮSOB NEVYHLÁŠKOVÝ... 132 4 METODA PŘÍMÉHO POROVNÁNÍ... 148 5 OCENĚNÍ POZEMKŮ... 153

Více

Informační memorandum. Masarykovo náměstí 30 Pelhřimov

Informační memorandum. Masarykovo náměstí 30 Pelhřimov Informační memorandum Masarykovo náměstí 30 Pelhřimov Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: VYBAVENÍ: OSTATNÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

Luxusní byt 3+kk, 111,1 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 3+kk, 111,1 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 3+kk, 111,1 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295780 6 880 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost

Více

Luxusní byt 2+kk, 62,9 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 2+kk, 62,9 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 2+kk, 62,9 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295883 4 480 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

Luxusní byt 1+kk, 42,9 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 1+kk, 42,9 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 1+kk, 42,9 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295868 2 590 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček : 28. října

Více

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921.

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. 2 STUDIE STAVBY VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM společnosti WRT.cz Plzeň Letkov WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. zdroj:

Více

KNO, s.r.o. Bednářův statek Orlické hory Klášterec n.orlicí, Česká republika info@k-n-o.cz

KNO, s.r.o. Bednářův statek Orlické hory Klášterec n.orlicí, Česká republika info@k-n-o.cz KNO, s.r.o. Bednářův statek Orlické hory Klášterec n.orlicí, Česká republika info@k-n-o.cz Popis a poloha Objekt rodinného domu Bednářův statek se nachází v katastru obce Klášterec nad Orlicí, na polosamotě

Více

Luxusní byt 2+kk, 65 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 2+kk, 65 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 2+kk, 65 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295882 4 710 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

Luxusní byt 3+kk, 79,8m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 3+kk, 79,8m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 3+kk, 79,8m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295776 7 050 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Informační memorandum Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

Luxusní byt 1+kk, 42,4 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 1+kk, 42,4 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 1+kk, 42,4 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295874 2 840 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

Luxusní byt 1+0, 43 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 1+0, 43 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 1+0, 43 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295856 2 440 000 CZK Nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

Projekt byl podpořen částkou ve výši 100% vynaložených uznatelných nákladů

Projekt byl podpořen částkou ve výši 100% vynaložených uznatelných nákladů Projekt byl podpořen částkou ve výši 100% vynaložených uznatelných nákladů Rekonstrukce ZŠ Mosty u Jablunkova -1.PP spojovací krček II Opravené prostory Rekonstrukce ZŠ Mosty u Jablunkova 1.PP spojovací

Více

Luxusní byt 1+kk, 43,2 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 1+kk, 43,2 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 1+kk, 43,2 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295865 2 900 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Luxusní byt 3+kk, 113,8 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 3+kk, 113,8 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 3+kk, 113,8 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295852 7 110 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost

Více

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010 1/2010 05.01.2010 bylo odsouhlaseno vypuštění dveří mezi schodištěm a učebnou výtvarné výchovy a za ně bude provedena výměna dveří z 2. NP do 3. NP 05.01.2010 dohodnuty detaily zateplení obvodového střešního

Více

Standardy. Projekt řadových rodinných domů č. 1-6 a 7-9 v Řevnicích

Standardy. Projekt řadových rodinných domů č. 1-6 a 7-9 v Řevnicích Standardy Projekt řadových rodinných domů č. 1-6 a 7-9 v Řevnicích je řešen jako řadové rodinné domy o třech sekcích vždy po třech domech, celkem devět řadových domů. Řadové domy jsou buď třípodlažní (1-6)

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ Datum: únor 2015 Počet stran: 6 Stránka 1 Identifikační údaje Údaje o stavbě Název stavby: Novostavba rodinného domu Místo stavby Černošice -

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Únor 2008 V měsíci únoru probíhala výroba kotle na pracovišti firmy Vlček tepelná a spalovací technika s.r.o, výroba turbíny u jejího dodavatele. V areálu CTZ s.r.o.. v prostorách kotelny, byly zahájeny

Více

Informační memorandum. Nám. T. G. Masaryka 3 Dvůr Králové nad Labem okr. Trutnov

Informační memorandum. Nám. T. G. Masaryka 3 Dvůr Králové nad Labem okr. Trutnov Informační memorandum Nám. T. G. Masaryka 3 Dvůr Králové nad Labem okr. Trutnov Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ:

Více

PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DROBNÝ PŘÍSPĚVEK. Popis investičního záměru drobného příspěvku

PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DROBNÝ PŘÍSPĚVEK. Popis investičního záměru drobného příspěvku PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DROBNÝ PŘÍSPĚVEK investičního záměru V 36 1.0 Stránka 1 z 7 Jedná se o popis investičního záměru, který slouží jako podklad pro zajištění hospodárnosti. Název

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

lokalita Javorová čtvrť

lokalita Javorová čtvrť Praha 10 - Horní Měcholupy lokalita Javorová čtvrť Byt č. 163 / bytový dům F / 12. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.122.224 Kč vč. DPH (4.454.108 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy:

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÉ OBJEKTY A, B OBYTNÝ SOUBOR KOLOVRATY OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) KONSTRUKCE

Více

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu:

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu: Zadávací dokumentace "Adaptace prostor na zaměstnaneckou mateřskou školu" pro zhotovení projektové dokumentace ÚVN Praha 2014 Investor: Ústřední vojenská nemocnice Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02

Více

PRAHA 6 BŘEVNOV REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM

PRAHA 6 BŘEVNOV REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM PRAHA 6 BŘEVNOV REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM NEBYTOVÉ PROSTORY K PRODEJI A K PRONÁJMU V PRAZE Lokalita Široké možnosti financování Bytový areál Rezidence Břevnovské centrum se nachází v ulici Patočkova

Více

Výstavba sportovní haly, Lipník nad Bečvou

Výstavba sportovní haly, Lipník nad Bečvou Písemná zpráva zadavatele zpracovaná podle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka na stavební práce, ev. č. 630874 zadávaná podle 21 odst. 1

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

strana 1 Popis č. 3924/2013

strana 1 Popis č. 3924/2013 strana 1 Popis č. 3924/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 119 na pozemku parc.č. st. 208 a pozemky parc.č. st. 208, 124/18 a 134/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 12.8.2013

Více

PRAHA 6 BŘEVNOV REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM

PRAHA 6 BŘEVNOV REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM PRAHA 6 BŘEVNOV REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM KOMERČNÍ PROSTORY K PRODEJI A K PRONÁJMU V PRAZE Lokalita Široké možnosti financování Bytový areál Rezidence Břevnovské centrum se nachází v ulici Patočkova

Více

VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM DOMĚ

VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM DOMĚ VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM DOMĚ včetně pozemku!! Slavětín nad Ohří Identifikační údaje: Obec:. Slavětín Okres:... Louny k.ú.:. Slavětín nad Ohří parcelní číslo:..... 410/30 plocha:... 1067 m2 Zpracoval: REAL

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016 OPTIMAL 1643 3 800 000 Kč 2 090 000 Kč 903 m 2 s garáží 1148 m 2 6798 m 3 1407 m 2 892 m 2 předpokl spotřeba energie za rok

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Telefon: +420 608 380 100 / E-mail: uspornebydleni@email.cz Stránka 1

Telefon: +420 608 380 100 / E-mail: uspornebydleni@email.cz Stránka 1 Telefon: +420 608 380 100 / E-mail: uspornebydleni@email.cz Stránka 1 O SPOLEČNOSTI Úsporné bydlení s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti výstavby dřevostaveb. V počáteční fázi pomůžeme klientům k vypracování

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016

Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016 Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016 Str. 1 PŘEHLED BUDOV Vybrané budovy jsou umístěny ve dvou lokalitách, budova APC v blízkosti Terminálu 1 a 2 (areál Sever),

Více

RODINNÝ DŮM V TŘEŠŇOVÉM HÁJI, INVESTOR DATUM

RODINNÝ DŮM V TŘEŠŇOVÉM HÁJI, INVESTOR DATUM RODINNÝ DŮM V TŘEŠŇOVÉM HÁJI, INVESTOR DATUM 8. 6. 016 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 01 0 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SITUACE DISPOZICE - SCHÉMA PLOCH PŮDORYS 1.NP PŮDORYS.NP ŘEZY POHLEDY VIZUALIZACE

Více

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Seznam příloh 1. situace 1:1000, 1:500 2. půdorys 1. pp a 1. np 1:200 3. půdorys 2. a 3. np 1:200 4. půdorys 4. np a řezy 1:200 5. pohledy 1:200 6. perspektivy

Více

VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE

VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE Základní údaje k nabídce Název kraje: STŘEDOČESKÝ Město /obec/: CERHOVICE Lokalita: CERHOVICE Celková plocha pozemků vč. zastavěného území: 3,7 ha Nezastavěná plocha pozemků

Více

Rok 2013 - ve znamení proměny

Rok 2013 - ve znamení proměny Rok 2013 - ve znamení proměny Souběžně pořádané akce: Veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO propojení novinek a trendů v oborech komunálních a enviromentálních technologií a služeb s regionálními

Více

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín)

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín) Ing. Aleš Klaudy, insolvenční správce dlužníka VLK cont s.r.o., identifikační číslo: 250 16 571, se sídlem Chvalín 25, 413 01 Nové Dvory nabízí k prodeji níže specifikované provozní areály: 1. Provozní

Více

VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM DOMĚ

VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM DOMĚ VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM DOMĚ včetně pozemku!! Slavětín nad Ohří Identifikační údaje: Obec:. Slavětín Okres:... Louny k.ú.:. Slavětín nad Ohří parcelní číslo:..... 410/32 plocha:... 1063 m2 Zpracoval: REAL

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitost Antonínská 2, Brno je bytový dům v městské zástavbě nacházející se v lukrativní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY technická zpráva - stavební část DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY stavební úpravy MŠ Ostašovská stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTAŠOVSKÁ Č.P. 100, LIBEREC XX - OSTAŠOV Vypracoval ing. Petr Trávníček počet

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

s.r.o. +420 474688056 E mail ssgstavby@ssgstavby.cz 430 01 CHOMUTOV web www.ssgstavby.cz

s.r.o. +420 474688056 E mail ssgstavby@ssgstavby.cz 430 01 CHOMUTOV web www.ssgstavby.cz CHOMUTOV Společnost SSG s.r.o. je profesionální, spolehlivý adůvěryhodný partner pro realizaci vašich záměrů ve stavebnictví. SSG s.r.o. je stavební společnost, která se dynamicky rozrůstá ahledá nové

Více

Viladům Sv. Václav Václavské předměstí Písek

Viladům Sv. Václav Václavské předměstí Písek Viladům Sv. Václav Václavské předměstí Písek Objevte komfort bydlení ve městě s volností výhledů do okolní krajiny. 1 POPIS PROJEKTU Představujeme Vám nově dokončený projekt viladomu Sv. Václav, jenž v

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2 Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT HOTELU V GOLFOVÉM AREÁLU ( DESIGN EXTERIÉRU, INTERIÉRU ) Martin Slánský Střední odborná škola

Více

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu.

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu. PRŮVODNÍ A SOURNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název akce: rekonstrukce bytového jádra Adresa stavby: Machkova 1644, Praha 4 Opatov, 7.np, byt č.52 Stavebník: KrIstýna Šneidarová 1.1.ÚVOD Obsahem

Více

lokalita Javorová čtvrť

lokalita Javorová čtvrť Praha 10 Horní Měcholupy lokalita Javorová čtvrť Byt č. 240 / bytový dům H / 8. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 2.454.426 Kč vč. DPH (2.028.451 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy:

Více

Bytový dům TÁBORITSKÁ

Bytový dům TÁBORITSKÁ Bytový dům TÁBORITSKÁ ihned k nastěhování O PROJEKTU Bytový dům Táboritská se nachází na Praze 3, v ulici Táboritská. Dům prošel kompletní rekonstrukcí a nástavbou dvou podlaží. V domě se nachází 19 bytových

Více

Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK

Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK INVESTIČNÍ ZÁMĚR Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK Datum zpracování: říjen / 2014 Zpracovatel: Zadavatel: Ing. Jiřina Dvořáková Mendelova univerzita v Brně Správa kolejí a menz Ing. Jana

Více

Barbora zvítûzila. nad Markétou MODEL DOMU Z BALZY POMOHL STAVEBNÍKŮM PŘI VÝBĚRU DOMU OD FIRMY FUTUR

Barbora zvítûzila. nad Markétou MODEL DOMU Z BALZY POMOHL STAVEBNÍKŮM PŘI VÝBĚRU DOMU OD FIRMY FUTUR Říjen 2004 101 MODEL DOMU Z BALZY POMOHL STAVEBNÍKŮM PŘI VÝBĚRU DOMU OD FIRMY FUTUR 1 Oblouková okna byla speciálním přáním majitelů 2 Částečně krytá terasa nabízí příjemné posezení za každého počasí 1

Více

2. Současný stav. 3. Nové konstrukční řešení. 4. Náplň akce a popis způsobu řešení

2. Současný stav. 3. Nové konstrukční řešení. 4. Náplň akce a popis způsobu řešení 1. Cíl investičního záměru Vazební věznice Praha - Ruzyně v současné době má ubytovací kapacitu cca 900 míst, a to s respektováním pravidla/normy 4 m2/osoba. Vzhledem k předpokladu nárůstu vězněných resp.

Více

můj katalog nemovitostí

můj katalog nemovitostí můj katalog nemovitostí exkluzivní lokalita kvalita & design výjimečnost trvalá hodnota nadčasovost bezpečnost dětská hřiště služby pohodlí Do svého katalogu jste si vybrali tyto nemovitosti: nemovitost

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

Dokončení domu základní

Dokončení domu základní Svislé nosné konstrukce Obvodové konstrukce Stropy Střešní konstrukce Střešní krytina Vnitřní příčky Omítky vnitřní zděné Dokončení domu základní zděné, cihelné bloky 240 mm fasádní zateplovaní systém

Více

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky DOMY S GARANTOVANOU CENOU Dodávka domu na klíč Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení objektu na pozemek projekt napojení objektu na inženýrské sítě

Více

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ TYPOVÉ DOMY DEKHOME VÝBĚR DOMU Volba vhodného a plně vyhovujícího domu je s jistotou jednou ze starostí z kategorie těch příjemných. Na druhou stranu se však

Více

Zpráva o postupu prací č. 2013/03

Zpráva o postupu prací č. 2013/03 Zpráva o postupu prací č. 2013/03 Název stavby: Rekreační areál města Blatná Revitalizace zanedbaného areálu na občanskou vybavenost Objednatel: Město Blatná Třída T. G. Masaryka 322 388 01 Blatná Zhotovitel:

Více

KVASINY - BYTOVÉ DOMY A,B,C www.k2investicni.cz

KVASINY - BYTOVÉ DOMY A,B,C www.k2investicni.cz www.kinvesticni.cz INVESTOR: K INVESTIČNÍ s.r.o. MAPA KVASIN FOTOMAPA KVASIN BYTOVÉ DOMY A, B, C INVESTOR: K INVESTIČNÍ s.r.o. www.kinvesticni.cz TŘI BYTOVÉ DOMY BD-A, BD-B A BD-C JSOU SITUOVÁNY V SAMÉM

Více

PRAHA 6 BŘEVNOV KOMERČNÍ PROSTORY K PRODEJI A K PRONÁJMU V PRAZE REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM IDEÁLNÍ PROSTORY PRO REPREZENTATIVNÍ SLUŽBY

PRAHA 6 BŘEVNOV KOMERČNÍ PROSTORY K PRODEJI A K PRONÁJMU V PRAZE REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM IDEÁLNÍ PROSTORY PRO REPREZENTATIVNÍ SLUŽBY PRAHA 6 BŘEVNOV REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM KOMERČNÍ PROSTORY K PRODEJI A K PRONÁJMU V PRAZE IDEÁLNÍ PROSTORY PRO REPREZENTATIVNÍ SLUŽBY Lokalita Bytový areál Rezidence Břevnovské centrum se nachází v

Více

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA Diplomová práce školní rok 2011/2012 FA VUT Brno 1. Popis stavby a. Popis území Novostavba kostela s komunitním centrem je navrhována na pozemku nedaleko

Více

zóna 8 CITADELA - SPOLEČNÉ PROSTORY 3721271,60 Kč

zóna 8 CITADELA - SPOLEČNÉ PROSTORY 3721271,60 Kč Revitalizace části objektu Citadela Změna dokončené stavby, PKH 1720, Litvínov REKAPITULACE 1PP zóna 8 CITADELA - SPOLEČNÉ PROSTORY 3721271,60 Kč zóna 10 HUDEBNÍ KLUB 5641623,94 Kč zóna 11 LASER GAME 2765863,13

Více

lokalita Rezidence Bělohorská

lokalita Rezidence Bělohorská Praha 6 Břevnov lokalita Rezidence Bělohorská Byt č. 8 / bytový dům A / 1. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.836.810 Kč vč. DPH Cena vnitřní užitné plochy: 53.900 Kč/m2 vč. DPH Příplatkové

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study)

Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study) Prezentace: Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study) Vincent Guillot Rigips / Ecomodula Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu Mateřská škola Úšovice Mariánské

Více

Při rekonstrukci se našel prostor na pracovní kout

Při rekonstrukci se našel prostor na pracovní kout Při rekonstrukci se našel prostor na pracovní kout Bez ohledu na to, zda máme byt v paneláku, v nové výstavbě, či ve starším zděném domě, jedním z nejčastějších problémů, se kterými se v menších bytech

Více

www.dk1.cz Postavíme Vám domov

www.dk1.cz Postavíme Vám domov Postavíme Vám domov Dům za 24 hodin ohlédnutí zpět Celý záměr vznikl jako výzva a odpověď na rychlou realizaci u dřevostaveb. Chtěli jsme prokázat, že i zděnou stavbu z Ytongu lze realizovat rychle a kvalitně.

Více

Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata

Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata D.1.1 Architektonicko-stavební řešení a) Technická zpráva architektonické, výtvarné,

Více

MODULAR MODULÁRNÍ DŘEVOSTAVBY WWW.PURLIVE.CZ

MODULAR MODULÁRNÍ DŘEVOSTAVBY WWW.PURLIVE.CZ MODULAR MODULÁRNÍ DŘEVOSTAVBY Modulární dřevostavba Modular Varianta S Ceník modulárních staveb Modular je nový stavební systém, který představuje nejnovější trendy v bydlení. Variabilita systému umožňuje

Více

MASIVNÍ ZATEPLENÍ, DŘEVĚNÁ EURO OKNA - TROJSKLA, LAMINÁTOVÉ PODLAHY, KUCHYŇSKÉ LINKY, VYSOKÝ STANDARD KOUPELEN A WC

MASIVNÍ ZATEPLENÍ, DŘEVĚNÁ EURO OKNA - TROJSKLA, LAMINÁTOVÉ PODLAHY, KUCHYŇSKÉ LINKY, VYSOKÝ STANDARD KOUPELEN A WC - BYDLENÍ V KLIDNÉ ČÁSTI MĚSTA V BLÍZKOSTI CENTRA - JEDNOTNÁ KONCEPCE BYTOVÉHO CELKU - 100 BYTŮ S TERASAMI /OD 28 M 2 DO 117 M 2 / - 97 KRYTÝCH A VENKOVNÍCH PARKOVACÍCH STÁNÍ - ZDĚNÁ STAVBA TŘÍDY B MASIVNÍ

Více

REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 10, PRAHA

REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 10, PRAHA Akce : Objednavatel: Stupeň: REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 10, PRAHA 12 Městská část Praha 12, Úřad městské části Písková 830/25, Praha 4 Dokumentace pro

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více