MÉDIA NÁS BAVÍ CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MÉDIA NÁS BAVÍ CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 MÉDIA NÁS BAVÍ CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

2 CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků UČÍME (SE) o MÉDIích Kurzy pro školy a školky v Praze i regionech Mediální kroužky Mediální tábory Exkurze do televize a do redakcí Tematická školení pro veřejnost a občanská sdružení KDO JSME Centrum mediálního vzdělávání (CMV) patří do společnosti Pro Futuro Consulting. Jsme akreditované středisko MŠMT. Problematice médií, mediální gramotnosti a mediálního vzdělávání se věnujeme od roku Realizujeme aktivity zaměřené na práci s pedagogy, studenty i nejmenšími žáky, občanskými sdruženími a firmami. Tvoříme metodické a výukové podklady. Organizujeme kurzy zaměřené na mediální výchovu a komunikaci s médii. Pomáhame s využíváním ICT ve výuce. Naší stěžejní činností je implementace povinného průřezového předmětu mediální výchova do výuky na školách. Spolupracujeme s týmem špičkových odborníků a lektorů z oblasti médií a školství. Mimo jiné s Prof. PhDr. Janem Jirákem Ph.D., PhDr. Jiřím Závozdou, PhDr. Tomášem Motlem, PaedDr. Markétou Pastorovou, PhDr. Helenou Pavličíkovou, Csc., Mgr. Jiřím Kalembou, Tiborem Szilvásim a dalšími. NÁŠ NOVÝ PROJEKT iškolka Projekt zaměřený na profesní podporu pedagogů a vedení mateřských škol, který zahrnuje všechna důležitá témata předškolního vzdělávání. Nabízíme nejen kvalitní vzdělávání, ale i možnost setkat se, vyměnit si zkušenosti, vzájemně se inspirovat. Semináře rádi uspořádáme v našich učebnách nebo přímo ve vaší školce. Dětem zprostředkujeme mediální svět zábavnou a hravou formou. Spolupracujeme s týmem výjimečných osobností z oblasti předškolního vzdělávání, např. PhDr. Markem Hermanem, PhDr. Michaelou Kaslovou, PaedDr. Simonou Pišlovou, Mgr. Pavlou Katzovou, PaedDr. Zdeňkem Martínkem a dalšími.

3 PROGRAMY PRO KAŽDÉHO Pravidelně pořádáme přednášky pro učitele i studenty, organizujeme tzv. mediální kroužky a pomáháme školám vytvářet program pro jejich účastníky. Každoročně náš tým organizuje také letní novinářské tábory s mottem Hrajeme si na novináře pro děti od 12 do 16 let. Stejné aktivity nyní nabízíme i pro předškoláky a jejich učitele. Ve spolupráci s časopisem Pastelka vytváříme pracovní listy s novinářskou hrou určenou pro předškolní a školní děti. Takovou mediální hru pro děti můžeme realizovat přímo v prostorách vaší školky či školy. Učitelům dále nabízíme odborné konzultace v oblasti mediálního vzdělávání a inspiraci pro inovativní formy výuky této problematiky. VYBRANÉ AKTIVITY V OBLASTI ŠKOLSTVÍ A PROGRAMŮ PRO DĚTI Od Vzdělávací programy pro pedagogy: Akreditované kurzy pro učitele v oblasti mediální výchovy, pomoc školám s implementací mediální výchovy do výuky. Zpracování a vedení projektů OP VK Hrajeme si na novináře: Příměstský mediální tábor pro děti od 12 do 16 let. Týden plný her, psaní a fotografování na zajímavých místech v Praze včetně mnoha setkání a rozhovorů se známými osobnostmi Projektový týden: Vedení týdenního programu s mediální tématikou pro studenty sušického gymnázia Era svět: příměstský mediální tábor pro děti zaměstnanců ČSOB a Ery, během kterého si děti osvojily základy autorského psaní, fotografování a pořizování videa i zpracování pořízeného obrazového materiálu Inbáze Berkat o.s.: Na víkend novinářem víkendový pobyt na statku v Rakovicích pro děti imigrantů. Ti se zde učili fotografovat, zpracovávat fotoreportáž i krátký videoklip iškolka: Zahájení rozsáhlého vzdělávacího programu pro pedagogy a ředitele mateřských škol. Semináře obsahují i témata mimo mediální výchovu.

4 KONTAKTY Mgr. Renata Kasalová mediální výchova a vzdělávání gsm: Ing. Andrea Matoušková projekty OP VK gsm: Mgr. Martin Husák programy pro školy gsm: Mgr. Petr Valenta iškolka gsm: Mgr. Lucie Hrdličková mediální tréninky gsm: Mgr. Jiří Snítil obchod, marketing gsm: Mgr. Barbora Špulková mediální kroužky a tábory gsm: Centrum mediálního vzdělávání Pro Futuro Consulting a.s. Freyova 12/1, Praha 9

5 PROJEKTY V OPERAČNÍM PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK) V rámci krajských výzev spolupracujeme s neziskovými organizacemi, gymnázii, základními a středními školami při zpracovávání projektových záměrů cílených na oblasti podpory 1.1, 1.3 a 3.2. Projektové žádosti zpracováváme na klíč a připravujeme kompletně jako podklad ke schválení, projekty na školách realizujeme. Cílem projektů zaměřených na školství je rozšíření kvalifikace pedagogů partnerské školy (škol) tak, aby byli připraveni vyučovat mediální výchovu co možná nejlépe v jejich podmínkách. Pro tento účel organizujeme školení a přednášky, tvoříme metodiky a výukové podklady mediální výchovy, pomáháme s tvorbou či úpravou osnov a navrhujeme efektivní začlenění tohoto průřezového tématu do výuky včetně volitelných a zájmových aktivit (mediální kroužek atd.). Školy současně získávají potřebné technické a multimediální vybavení, které je využíváno při výuce mediální výchovy v povinných hodinách i v rámci volitelných předmětů. AKTUÁLNĚ SCHVÁLENÉ PROJEKTY, KTERÉ ZAČÍNÁME REALIZOVAT: Mediální gramotnost a ICT na SŠ v Jihočeském kraji Dvouletý projekt, do kterého je zapojena Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity jako spolupracující odborné pracoviště. Cílem projektu je zlepšit kompetence pedagogů a pracovníků škol v oblasti výuky mediální výchovy a práce s moderními informačními a komunikačními technologiemi. Na univerzitě budou probíhat odborné přednášky, akreditovaná i rozšiřující specializovaná školení, učitelé budou mít k dispozici interaktivní web, na kterém budeme publikovat veškeré výstupy. Podpora dalšího mediálního vzdělávání ve Středočeském kraji Mediální komunikace komplexně a efektivně Roční projekt, jehož cílem je podpora konkurenceschopnosti účastníků dalšího vzdělávání (především neziskového sektoru, malých, středních podniků a zainteresované veřejnosti) v oblasti týkající se médií a mediální komunikace. V rámci projektu bude vytvořen a v praxi ověřen vzdělávací program Mediální komunikace komplexně a efektivně. Multimédia, ICT a nejnovější trendy prezentace v lektorské praxi Cílem tohoto ročního projektu je rozvoj osobního a profesního potenciálu lektorů a přednášejících v Jihočeském kraji. Svým pojetím projekt odpovídá nejnovějším trendům a inovativním metodám v dalším vzdělávání a trendu moderního využívání ICT lektory. V rámci projektu bude vytvořen nový vzdělávací program s názvem Multimediální prezentace a využití ICT v lektorské praxi. Interaktivní výuka průřezového předmětu (zaměřeno na mediální výchovu a ICT) Dvouletý projekt v Královehradeckém kraji, konktrétně na Obchodní akademii T. G. M. v Kostelci nad Orlicí, kde jsou cílovou skupinou jak pedagogové, tak žáci. Hlavním cílem projektu je podpořit efektivní vyučování mediální výchovy jako povinného průřezového tématu. Projekt bude zaměřen na smysluplné a užitečné využívání moderních a digitálních ICT v nově vyučovaném předmětu mediální výchova. Vznikne také volitelný předmět Klub mediální komunikace, kde se studenti budou zabývat médii a žurnalistickou tvorbou podrobněji.

6 AKREDITOVANÉ KURZY PRO PEDAGOGY Teorie a praxe mediální výchovy multimediálně Cílem kurzu je podpořit schopnosti a dovednosti učitelů efektivně vyučovat mediální výchovu. Kurz se zabývá jak teoretickými východisky a znalostmi ze světa médií a mediální komunikace, tak užitečným a bezpečným využíváním informačních a komunikačních technologií. Akreditace byla udělena také na operační systém MAC OS. Odborní garanti: Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.; PhDr. Jiří Závozda, PhDr. Tomáš Motl Realizace průřezového tématu mediální výchova na ZŠ a SŠ Vzdělávací program rozebírá základní principy a východiska mediální výchovy, možnosti její výuky a realizaci na školách. Kurz se věnuje společenskému významu mediální výchovy jako prostředku ke zvyšování úrovně mediální gramotnosti a vazbám, které má mediální výchova k dalším oblastem vzdělávání, především k výuce českého jazyka, dějepisu a výchově k občanství. Odborní garanti: Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D., Mgr. Renata Kasalová, Mgr. Radim Wolák Teorie a praxe mediální výchovy multimediálně pro střední vzdělávání V rámci programu jsou učitelé školeni v tématech vztahujících se k médiím a jejich konzumaci právě tak, aby naučili žáky využívat média a informační technologie ke svému prospěchu a získat ve vztahu k nim kritický přístup a patřičný nadhled. Kurz tematicky vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání. Odborní garanti: Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D., PhDr. Jiří Závozda, PhDr. Tomáš Motl Právní souvislosti pedagogické práce a trestněprávní odpovědnost pedagoga Seminář zahrnuje objasnění základů trestní odpovědnosti, vysvětlení skutkových podstat trestných činů, jichž se může pedagog ve své práci dopustit, a trestní odpovědnosti mládeže za protiprávní činy. Praktičnost kurzu umocňuje prezentace mnoha případů přímo z praxe. Odborný garant: JUDr. Miroslav Antl Základy žurnalistické praxe pro pedagogy Účastníci se seznámí se základními žurnalistickými útvary, nástroji pro tvorbu a zpracování fotografií a naučí se aplikovat a využívat získané dovednosti ve výuce (základy pro tvorbu školního časopisu, práce s on-line obsahem, export dat na web, tvorba reportáže, práce s fotografií, zvukovým záznamem aj.). Odborní garanti: Mgr. Jiří Snítil, PhDr. Tomáš Motl, Mgr. Jiří Kalemba, Tibor Szilvási Kritický náhled na média v pedagogické praxi (pro je důležité rozumět médiím) Obsahem programu je prohloubení znalosti učitelů o roli a postavenímasových a síťových médií v současném světě a podpora schopnosti učitelů pěstovat v žácích kritický přístup k médiím a jejich sdělením. Odborný garanti: Prof. PhDr. Jan Jirák, PhD., Mgr. Renata Kasalová, PhDr. Jiří Závozda, Mgr. Radim Wolák

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY Název předkladatele Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové IČ 62690094 Statutární zástupce doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. rektor Kontaktní osoba

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Informační bulletin Školského komplexu

Informační bulletin Školského komplexu Informační bulletin Školského komplexu Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2010 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více

Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání

Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. Žižkova 6, 370 01 České Budějovice SBORNÍK Z KONFERENCE

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5 INFORMÁTOR k v ě t e n 2 0 1 5 společné informace pro všechny regiony MSK Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: office@kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA Svazek 1 Škola orientace

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Účastníci studijní cesty do Burundi na čajové plantáži

Účastníci studijní cesty do Burundi na čajové plantáži Účastníci studijní cesty do Burundi na čajové plantáži [výroční zpráva] 2013 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. NAŠE ORGANIZACE... 4 3. PŘEHLED ČINNOSTI PROJEKTY... 5 MDG 15 ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ VE ŠKOLÁCH...

Více

NEWS DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 14.11.2013, 27.11.2013, 15. 1. 2014

NEWS DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 14.11.2013, 27.11.2013, 15. 1. 2014 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 14.11.2013, 27.11.2013, 15. 1. 2014 Biskupské gymnázium U Klafárku 3, 591 01 Žďár nad Sázavou tel: 566 502 470, fax: 566 628 795 skola@bigyzr.cz, www.bigyzr.cz REFERENCE O ŠKOLE MASARYKOVA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. CESTA - Montessori

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. CESTA - Montessori Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CESTA - Montessori 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CESTA - Montessori ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV

Více

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5.

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 13 4. Studenti 21 5. Absolventi 23 6. Zájem o studium 24 7. Akademičtí pracovníci 27

Více

Mgr. Dana Krouželová. Příručka dobré praxe Mediální výchova na gymnáziích

Mgr. Dana Krouželová. Příručka dobré praxe Mediální výchova na gymnáziích Mgr. Dana Krouželová Příručka dobré praxe Mediální výchova na gymnáziích Koalice nevládek Pardubicka, o. s. 2011 Obsah: Úvod 3 Proč a jak učit mediální výchovu? 4 Mediální výchova podle MEDIA SETU 6 Mediální

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Školní vzdělávací program Úspěšná příprava pro VŠ (zpracováno podle RVP G) Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Základní charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013. Úvod. Zpracovaly PhDr. Jana Zapletalová a PhDr. Světlana Durmeková

Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013. Úvod. Zpracovaly PhDr. Jana Zapletalová a PhDr. Světlana Durmeková Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013 Zpracovaly a PhDr. Světlana Durmeková Obsah: Úvod I. Zpráva o plnění koncepce péče o nadané děti a žáky (2004-2008) a popis současného

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0 /09 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 545, e-mail: vzsk@vzsk.cz,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více