Charakteristika vyučovacího předmětu Mediální výchova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika vyučovacího předmětu Mediální výchova"

Transkript

1 Charakteristika vyučovacího předmětu Mediální výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Mediální výchova Obsah předmětu Mediální výchova byl vytvořen propojením a upravením obsahů části Českého jazyka a literatura komunikační a slohová výchova, Informační a komunikační technologie Vyhledávání informací a komunikace, Zpracovávání a využití informací a obsahu průřezového tématu Mediální výchova. Český jazyk a literatura Informační a komunikační technologie Mediální výchova Obsah předmětu Mediální výchova Komunikační a slohová výchova Vyhledávání informací komunikace Zpracovávání a využití informací Kritické čtení Tvorba mediálních sdělení Mediální výchově je v naší škole věnována velká pozornost z důvodu postižení žáků, které vytváří komunikační bariéru aktivní i pasivní. Mediální výchova je zaměřená na získání mediální gramotnosti a na tvorbu vlastních působivých a věcně správných sdělení. Předmět Mediální výchova je zařazen jako volitelný předmět v 8. ročníku SP a v 7. ročníku VŘ a PAS v rozsahu 1 vyučovací hodiny a v 9. a 10. ročníku SP a v 8. a 9. ročníku VŘ a PAS v rozsahu 3 vyučovacích hodin. Předmět Mediální výchova navazuje na předmět Informatika vyučovaný v 6. a 7. ročníku SP a 5. a 6. ročníku VŘ a PAS a prakticky uplatňuje dovednosti v něm osvojené. Každý rok Mediální výchovy je charakterizován ročníkovým projektem. 8. ročník SP a 7. ročník VŘ, PAS: POZVÁNKY A PLAKÁTY 9. ročník SP a 8. ročník VŘ, PAS: SLUCHÁČEK 10. ročník SP a 9. ročník VŘ, PAS: SLUCHÁČEK Předmět Mediální výchova navazuje na předmět Český jazyk a je proto vhodné, aby jej vyučoval jeden vyučující. Výuka předmětu Mediální výchova probíhá v učebně vybavené počítačovou sestavou umožňující společnou tvorbu písemných mediálních sdělení nebo v počítačové učebně umožňující každému žákovi přístup na internet. V 9. a 10. ročníku SP a v 8. a 9. ročníku VŘ, SP se realizuje projekt tvorby a realizace žákovského školního časopisu Slucháček.

2 Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Mediální výchova Strategie KU KŘP KK KSP KO KP Zjišťujeme vlastní i rodinné zkušenosti s médii Vyhledáváme a sbíráme písemná mediální sdělení letáky, tisk Kriticky zpracováváme vhodná mediální sdělení Nahráváme, přehráváme a rozebíráme reklamy v televizi Tvoříme vlastní mediální sdělení pozvánky, poutače, Slucháček

3 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace + Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura + Informační a komunikační technologie Předmět: Mediální výchova Výstupy pro 8. ročník SP Výstupy pro 7. ročník VŘ a PAS Komunikační a slohová výchova Kritické čtení analytické a hodnotící Mediální výchova Práce Žák ve vybraném mediálním sdělení odlišuje fakta od názorů s databází ukázek z obalů od potravin novin, časopisů, reklamních letáků ověřuje pravdivost sdělení otázkami nebo porovnáváním různých informačních zdrojů Kritické čtení analytické a hodnotící Zpravodajství kritické čtení a vnímání mediálních sděleních tvorba mediálních sdělení s videotékou reklam Mezipředmětové vztahy D seznámit žáky s informačními zdroji v minulosti, nositeli informací i vzdělanosti ( kroniky, první listy- časopisy, rytiny, činností církve, různých spolků apod. ) Celoroční projekt: Reklama POZVÁNKY rozpoznává jednoduchou manipulativní komunikaci v mediálním sdělení Rozdíl mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením Bulvární / zábavné/ prvky ve sdělení a informativní / společensky významné / prvky ve sdělení Cíl: Propagovat vybrané školní akce, tvořit na ně pozvánky, připravovat poutače

4 Výstupy pro 8. ročník SP Výstupy pro 7. ročník VŘ a PAS v tisku odlišuje bulvární prvky a informativní prvky ve vlastních psaných mediálních sděleních používá spisovné jazykové prostředky zná pravidla mediálního sdělení uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel ve vlastních vytvořených mediálních sděleních uspořádá informace v textu vzhledem na jeho účel Vyhledávání informací Žák vyhledává informace na portálech, v knihovnách a v databázích Zpracování a využití informací Žák pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru Kritické čtení analytické a hodnotící Bulvární / zábavné/ prvky ve sdělení a informativní / společensky významné / prvky ve sdělení Lexikální, morfologický a syntaktický pravopis Pravidla mediálního sdělení : kde, kdy, co, kdo, jak Základní orientační prvky v textu titulek, mezititulek, obrázek, poznámka Písemný projev pozvánka, zpráva Kritické čtení analytické a hodnotící Formulace požadavku při vyhledávání na internetu, vyhledávací atributy Základní funkce textového a grafického editoru Písemný projev pozvánka, zpráva

5 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace + Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura + Informační a komunikační technologie Předmět: Mediální výchova Výstupy pro 9. ročník SP Výstupy pro 8. ročník VŘ a PAS Komunikační a slohová výchova Vztah mediálních sdělení a reality Mediální výchova Práce Žák ve vybraném mediálním sdělení odlišuje fakta od názorů různé typy sdělení, rozdíl mezi reklamou a zprávou s databází ukázek z obalů od potravin, novin, časopisů, reklamních letáků kritické čtení a vnímání mediálních sděleních s videotékou reklam a zpravodajství ověřuje pravdivost sdělení otázkami nebo porovnáváním různých informačních zdrojů rozpoznává jednoduchou manipulativní komunikaci v mediálním sdělení porovnává reklamy na stejný druh výrobku např. pracího prášku zjišťuje opakování určitého druhu zábavy v televizních programech / seriály, soutěže, show apod / Identifikace společensky významných hodnot v textu / co je společensky přijatelné / Opakované užívání prostředků ve zpravodajství, v reklamě i v zábavě Sázka na jistotu v televizní zábavě tvorba mediálních sdělení Celoroční projekt: Slucháček Cíl: Vytvořit za rok čtyři čísla školního časopisu podle osvědčených mediálních pravidel, časopis propagovat reklamou zdokumentuje pravidelné uspořádání Stavba mediálních sděleních

6 Výstupy pro 9. ročník SP Výstupy pro 8. ročník VŘ a PAS zpráv porovnává titulní strany různých deníků příklady pravidelnosti uspořádání mediálních sdělení zejména ve zprávách / katastrofy, krize, zvířátka / Příklady stavby a uspořádání zpráv porovnává časopisy pro dospívající uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel mezivětného navazování pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru Časopisy pro dospívající Tvorba mediálního sdělení Tvorba mediálního sdělení pro školní časopis Práce v realizačním týmu redakce školního časopisu

7 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace + Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura + Informační a komunikační technologie Předmět: Mediální výchova Výstupy pro 10. ročník VŘ Výstupy pro 9. ročník VŘ a PAS Komunikační a slohová výchova Autor mediálních sdělení Mediální výchova Práce Žák ve vybraném mediálním sdělení určí autora, označí jeho postoje a názory autor, jeho postoje a názory s databází ukázek z obalů od potravin, novin, časopisů, reklamních letáků kritické čtení a vnímání mediálních sděleních s videotékou reklam a zpravodajství vysvětlí prostřednictvím organizačního pavouka organizaci a postavení médií ve společnosti Fungování a vliv médií ve společnosti organizace a postavení médií ve společnosti tvorba mediálních sdělení Celoroční projekt: zjistí a uspořádá informace o vlivu médií na život svůj a své rodiny vliv médií na každodenní život upořádání médií a nábytku v bytě a jejich vliv na rodinný život čas strávený sledováním médií režim dne ovlivněný oblíbenými pořady Slucháček Cíl: Zrealizovat během školního roku 4 čísla podle ročních období, koordinovat práci mladších žáků, propagovat časopis. porovnává předvolební kampaně různých politických stran vyhledává pravidelnosti předvolebních mediálních sdělení předvolební kampaň zařadit v době voleb role médií v politickém životě

8 Výstupy pro 10. ročník VŘ Výstupy pro 9. ročník VŘ a PAS odlišuje fakta od názorů uvedená fakta ověřuje v jiných informačních zdrojích vytvoří souvislý komentovaný realizovatelný scénář spolupodílí se na tvorbě vysílatelného mediálního sdělení pracuje s textem časopisu a s ostatními redaktory Tvorba mediálního sdělení Tvorba krátkého mediálního sdělení ze života školy Natočení reklamy na akci školy, zpravodajství ze života školy Práce v realizačním týmu redakce časopisu Slucháček

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Škola plná pohody

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Škola plná pohody ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola plná pohody 1 Identifikační údaje...4 1.1 Název ŠVP...4 1.2 Údaje o škole...4 1.3 Zřizovatel...4 1.4 Platnost dokumentu...4 2 Charakteristika školy...6 2.1 Úplnost a velikost

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Český jazyk a literatura. Seminář z českého jazyka

Český jazyk a literatura. Seminář z českého jazyka 5.2. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Seminář z českého jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého jazyka je na II. stupni věnována vzhledem k lehkému mentálnímu

Více

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu:

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: Vzdělávací program Základní školy Zadní Třebaň Podtitulek: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

6. UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPNĚ

6. UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPNĚ 6. UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPNĚ 6.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Časová dotace: předmět je vyučován v 6. r. 4

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová Vzdělávací obor Český jazyk je realizací vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková výchova.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013 Škola pro dítě Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Identifikační údaje... 6 Údaje o škole:... 6 Zřizovatel:...

Více

I. Sekaniny1804 Český jazyk

I. Sekaniny1804 Český jazyk Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Český jazyk zaujímá mezi předměty významné postavení, neboť osvojení dovedností v rámci oblasti Jazyk a jazyková

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty:

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty: ZŠHM Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČJ69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší stupeň víceletého gymnázia (osmiletého, šestiletého) zpracovaný podle RVP ZV GYMNÁZIUM JAROSLAVA VRCHLICKÉHO, KLATOVY, NÁRODNÍCH MUČEDNÍKŮ 347 Identifikační údaje, charakteristika

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Školní vzdělávací program dle RVP

Školní vzdělávací program dle RVP Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Fakultní škola přírodovědecké fakulty UK Fakultní škola matematicko-fyzikální fakulty UK Školní vzdělávací program dle RVP (pro nižší gymnázium osmiletého studia) Vydání

Více

3.13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY. Klíč. Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami:

3.13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY. Klíč. Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami: 13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY Klíč Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami: Zkratka: Název předmětu: CJ Český jazyk a literatura AJ Anglický jazyk FJ Francouzský jazyk NJ Německý

Více

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16 KNIHA III PŘÍLOHY OBSAH KNIHA I CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 5 Úplnost a velikost školy.. 5 Vybavení školy.. 5 Charakteristika pedagogického sboru 6 Charakteristika žáků 6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce...

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání obor vzdělávání 79-41-K/81

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání obor vzdělávání 79-41-K/81 Název ŠVP Oficiální název: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání obor vzdělávání 79-41-K/81 Motivační název: Gymnázium U Balvanu Jablonec nad Nisou Školní vzdělávací program byl vytvořen podle

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČÍME SE PRO ŽIVOT Základní škola Zubří, okres Vsetín č.j. ZŠ 218/2007 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 5.1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících Český jazyk a literatura se vyučuje od 6. do 9. ročníku 4 hodiny týdně. Celková časová dotace na

Více

6.2 Český jazyk 2.stupeň

6.2 Český jazyk 2.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.2 Český jazyk 2.stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ ~ 1 ~ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV ~ 2 ~ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE Obsah 1. Identifikační údaje... 1 1.1. Název ŠVP... 1 1.2. Údaje o škole...

Více