Sociální a lidská komunikace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální a lidská komunikace"

Transkript

1 Sociální a lidská komunikace Mgr. Ludmila Fonferová Osnova aktualizovaná dne Podmínky hodnocení aktualizované ke dni Učební cíl: Seznámit studenty se sociální a lidskou komunikací jako s komplexním a dynamickým jevem, který je nedílnou součástí lidské činnosti. Zprostředkovat porozumění teoretického rámce této disciplíny, představit jednotlivé hlavní komunikační koncepty a principy. Studenti se rovněž učí odborné analýze komunikace v reálném kontextu každodenního života. Základní teze: 1. Teoretický úvod do disciplíny sociální a lidská komunikace Obecné vymezení oboru, interakce s jinými vědními oblastmi Definování teoretických východisek a základních terminologických pojmů, interakce versus komunikace Modely komunikace, výhody a omezení jednotlivých přístupů ( H. Lasswell, C. Shannnon, W. Weaver, N. Wiener, D. Berlo, Ch. E. Osgood a W. Schramm, F. E. X. Dance, T. M. Newcomb, B. H. Westley a MacLean, G. Maletzke, R. Jakobson) 2. Komunikační proces, základní složky komunikace a kontexty Popis základních složek komunikace a prostředků komunikace Funkce komunikování a motivace k němu Komunikační kontext: vnitřní a vnější, komunikace v situační roli, agování Kontextové modality: modalita významu, modalita systémového rámce, modality vztahové

2 Komunikační kompetence, způsoby komunikace Zpráva: od záměru k přijetí 3. Interkulturní komunikace Vnější komunikační kontext: kulturní filtr, kulturní vzorce Kulturní dimenze Gerta Hofstedeho a Fonse Trompenaarse Specifičnost kultur v komunikačním chování, interkulturní kompetence Bariéry v interkulturní komunikaci: stereotypy a etnofaulismy 4. Kognitivní východiska při komunikaci Percepce a pozornost Podprahové vnímání jako součást příjmu zpráv Kódování a interpretace, organizace Vztah podnětové informace k dosavadním znalostem Distribuce podnětových informací, kognitivní disonance, schémata, osobní konstrukty 5. Teorie neverbální komunikace Základní teze a východiska Způsoby a složky neverbální komunikace Mnohovýznamovost neverbálního signálu, spekulativní interpretace neverbálních projevů 6. Analýza slovní komunikace Důležitost společného jazyka komunikační bariéry Způsoby mluvy. Odlišnosti v mluvě mužů a žen Vývoj slovního komunikování Analýza komunikační události: záměr a jeho dekódování. Dialog, rozhovor, konverzace. Konflikty v komunikaci

3 7. Intrapersonální komunikace a vnitřní řeč Popisy a druhy intrapersonální komunikace Podoby zdvojování či zmnožování já v interpersonální komunikaci Druhy vnitřních konfliktů a možnosti jejich zpracování 8. Speciální rozbory lidského komunikování Lidská komunikace v pojmech teorie her Transakční analýza (Eric Berne): specifičnost transakční analýzy, ego-stavy, transakce 9. Proměny komunikace v prostředí internetu Specifika virtuální komunikace Podoby a projevy disinhibice Specifické rysy komunikace v prostředí internetu 10. Lingvistika a sémiotika v komunikaci Charakteristika disciplín (lingvistika, sémiotika, syntax, sémantika a pragmatika) Pojem znak a jeho vymezení dle Ferdinanda de Saussura a Charlese S. Peirce Druhy vztahů mezi znakem a tím, co je označováno Arbitrárnost a lineárnost jazykového znaku Asymetrie jazykového znaku (polysémie, homonymie, synonymie) 11. Masmediální komunikace ( PhDr Hana Slámová, PhD) Specifika komunikace médií: role komunikátora, kanály šíření, možnosti zpětné vazby, komunikant, obsah informace, komunikační efekt Teorie Mc Luhana Specifika komunikace sociálních médií Mediální gramotnost. Český mediální trh

4 Literatura: BERNE, Eric. Jak si lidé hrají. Praha : Svoboda, ČERMÁK, František: Jazyk a jazykověda. Praha, Pražská imaginace 1994, kap. 1.41, 1.51, ČERNÝ, Jiří: Úvod do studia jazyka. Rubico, Olomouc 1998, kap. 1.12, 1.13, 1.64,1.65, 1.71, 1.72, 4.21, 4.22, ČERNÝ, Jiří HOLEŠ, Jan: Sémiotika. Portál, Praha 2004, kap. 2, 3.1. De VITO, Joseph A. Základy mezilidské komunikace. Praha : GRADA, DEMLOVÁ, E. K verbální a neverbální komunikaci : výběr z prací českých a slovenských autorů. Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, GEIST, Bohumil. Sociologický slovník. Praha: Victoria Publishing, JANOUŠEK, Jaromír. Verbální komunikace a lidská psychika. Praha: Grada, JIRÁK, Jan NEKVAPIL, Jiří ŠOLTYS, Otakar: Jazyk ve společenském kontextu. Karolinum, Praha 1993, s , LEWIS, David. Tajná řeč těla. Praha : Victoria Publishing, MAC LUHAN, M.: Jak rozumět médiím. Praha, Odeon McLUHAN, M. Člověk, media a elektronická kultura : výbor z díla. Brno : Jota, McQUAIL, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál, MUSIL, J. Úvod do sociální a masové komunikace : distanční text. Praha : Vysoká škola Jana Amose Komenského, PRŮCHA, J. Interkulturní komunikace. Praha: Grada, 2010 REIFOVÁ, I. Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, SRPOVÁ, Hana. Od informace k reklamě. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, TEGZE, Oldřich. Neverbální komunikace. Brno : Computer Press, TUBBS, S., MOSS, S. Human communication. New York : Random House, 1982.

5 VYBÍRAL, Z. Psychologie komunikace. Praha : Portál 2005 (základní literatura) Struktura hodnocení: 1. Závěrečný test 60 bodů 2. Odborný esej 20 bodů 3. Ústní zkouška 20 bodů Klasifikační stupnice: Výborně: bodů Velmi dobře: bodů Dobře: bodů Doplňující informace a podmínky k hodnocení: 1. Odborný esej na téma: Analýza vybraných aspektů specifik internetové komunikace. Rozsah 2 4 stránky, téma je nutné mít schválené, termín odevzdání - nejpozději 1 týden před termínem řádné zkoušky. 2. Průběh a hodnocení ústní zkoušky: 70% hodnocení: prezentace a analýza 1 až 2 vybraných komunikačních jevů 30% hodnocení: zaměření na problémová místa v závěrečném testu, případně doplňující otázky k nastudované látce, odborné eseji. Zadání ke komunikačním jevům (podrobněji na první konzultaci): na základě teoretického nastudování jevů (Vybíral: Psychologie lidské komunikace) si vyberte ukázku (literární, filmovou), ve které se pokusíte najít, popsat a interpretovat dílčí komunikační jev. Ukázku (v případě filmové je povolená délka max.5 min, v případě literární - max. 1 strana textu) zdokumentujte, uveďte funkční odkaz, zdroje a uložte podle pokynů (http://toy.sks.cz/lufo). Termín odevzdání - nejpozději 1 týden před termínem řádné zkoušky.

6

7

8

9

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Program Celoživotní vzdělávání Akreditovaný kurz Doplňující pedagogické studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Akademický rok 2014/2015 Tematické okruhy

Více

Vybíral, Zbyněk Psychologie komunikace / Zdeněk Vybíral. -- Vyd. 2. -- Praha : Portál, 2009. -- 320 s. ISBN 978-80-7367-387-1 (váz.

Vybíral, Zbyněk Psychologie komunikace / Zdeněk Vybíral. -- Vyd. 2. -- Praha : Portál, 2009. -- 320 s. ISBN 978-80-7367-387-1 (váz. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vybíral, Zbyněk Psychologie komunikace / Zdeněk Vybíral. -- Vyd. 2. -- Praha : Portál, 2009. -- 320 s. ISBN 978-80-7367-387-1 (váz.) 316.77 * 159.9 - sociální komunikace

Více

Ošetřovatelství II. Ilona Plevová a kolektiv

Ošetřovatelství II. Ilona Plevová a kolektiv Ilona Plevová a kolektiv Ošetřovatelství II komunikace etika člověk, jeho motivace a potřeby paliativní péče transkulturní ošetřovatelství výchova ke zdraví Ilona Plevová a kolektiv Ošetřovatelství II

Více

Žádost o akreditaci magisterského studijního programu Filologie. Obor Lingvistika. Forma studia Prezenční

Žádost o akreditaci magisterského studijního programu Filologie. Obor Lingvistika. Forma studia Prezenční Fakulta filozofická Žádost o akreditaci magisterského studijního programu Filologie Obor Lingvistika Forma studia Prezenční 2008 A Žádost o akreditaci magisterského studijního programu Vysoká škola Západočeská

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE

TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE Bc. obor Sociální politika a sociální práce 1. a) Vymezení a funkce lidské komunikace b) Poruchy

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE (SZZKB) Studijní obor: Sportovní a volnočasový pedagog Tematické okruhy SZZKb: I. DIDAKTIKA

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost 1. Vymezení didaktických zásad a jejich aplikace v příslušných vyučovacích předmětech

Více

Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých

Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Veronika Vašnovská

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Veronika Vašnovská Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Veronika Vašnovská Kategorizace informačních zdrojů studentů VOŠIS a PIS VŠE používaných

Více

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc nám. Republiky 3, Olomouc Zřizovatel školy

Více

SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY

Více

Informatika s didaktikou. Okruhy. Povinné předměty: A) Technické prostředky

Informatika s didaktikou. Okruhy. Povinné předměty: A) Technické prostředky Povinné předměty: Informatika s didaktikou Okruhy A) Technické prostředky a. kódování a jednotky informace, číselné soustavy, ukládání dat v počítači, formáty souborů b. architektura procesorů a architektura

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 6 Platnost: od 1. 9. 2014 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz 1. Metoda výuky: Prezenční studium přednášky a cvičení Kombinované studium cvičení Metody hodnocení, ukončení předmětu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum OBCHODNÍ AKADEMIE, PLZEŇ 0 00 Plzeň, nám. T. G. Masaryka Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 M/0 Ekonomické lyceum Platný od. září 0 počínaje. ročníkem

Více

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Autorský tým: PhDr. Maria Bezchlebová, Mgr. Jaroslav Dadok, Ing. Mgr. Jiřina Gabrielová, RNDr. Robert Gamba, Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 4 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ 1. NÁZEV, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Třísemestrový kurz aktuálních gramotností. 1. Základní informace. 2. Studijní plán. 3. Sylaby jednotlivých předmětů

Třísemestrový kurz aktuálních gramotností. 1. Základní informace. 2. Studijní plán. 3. Sylaby jednotlivých předmětů Třísemestrový kurz aktuálních gramotností 1. Základní informace Kurz je koncipován v souladu s 60 odst. 1 a 2 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. Studium je organizováno kombinací prezenční formy

Více

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

ŠVP Informační technologie

ŠVP Informační technologie ŠVP Informační technologie Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Střední odborná škola & Střední odborné učiliště

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Komenského 156/III 290 60 Poděbrady Zřizovatel:

Více

Informační technologie

Informační technologie Školní vzdělávací program 18-20-M/01 Informační technologie Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec 1/181 Úvodní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... Obsah 5 c) části ŠVP Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... - 159 - Název vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA... - 159-1. Charakteristika vyučovacího předmětu... - 159-2. Cíle předmětu

Více

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru Předmět Pedagogika Přednáška: 2 hodiny Uzavření: zápočet Vyučující: Mgr. Alena Bendová. Katedra: Katedra hudebních a humanitních věd Platnost: od 2012/2013 Získání zápočtu Podmínkou dosažení zápočtu bude

Více