Základy společenských věd. Témata k maturitní zkoušce na Gymnáziu Josefa Jungmanna v Litoměřicích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy společenských věd. Témata k maturitní zkoušce na Gymnáziu Josefa Jungmanna v Litoměřicích"

Transkript

1 Základy společenských věd Témata k maturitní zkoušce na Gymnáziu Josefa Jungmanna v Litoměřicích

2 Obsah Základy společenských věd Témata k maturitní zkoušce 2010/ Příroda, kultura, člověk a společnost Rasa, etnicita, eugenika a holocaust Klasická sociologie Sociologie 20. a 21. století Proces socializace lidského jedince Instituce, organizace, byrokracie Status, role, sociální stratifikace a mobilita Sociální plurality (kolektivity) a sociální skupiny Rodina a škola Sociální patologie, zločin a trest Sociální komunikace Interpretace sociální reality (společenskovědní výzkum) Současná společnost Masová média Vybrané ekonomické problémy Antická filozofie Bible, středověká a renesanční filozofie Filozofie baroka a osvícenství Filozofie 19. a 20. století Etika Sexuologická propedeutika Poznávání a učení Temperament, emoce a motivace chování Politologie Politický systém České republiky...59 Témata k maturitní zkoušce na Gymnáziu Josefa Jungmanna v Litoměřicích

3 1. Příroda, kultura, člověk a společnost Přírodní vlivy Biologické faktory: člověk interpretovaný jako živočich (zvíře). Desmond Morris - Nahá opice, Lidský živočich versus člověk jako biologický zmetek Józef Maria Bocheński - Cesta k filosofickému myšlení Geografické faktory: klimatické pásmo a podnební charakteristiky (teplotní režim, úhrn srážek atd.), prehistorie krajiny a nerostné bohatství (úrodná půda, poušť, ropa atd.), reliéf krajiny (hory, údolí, roviny), flóra a fauna Demografické faktory: plodnost, porodnost, úmrtnost, přirozený přírůstek, míra zalidnění oblastí, migrace, podíly pohlaví apod. Jak jsou tyto faktory modifikovány sociálními reprodukčními zvyklostmi? Vysvětli biologický či geografický determinismus Ekonomické vlivy Existence a rozsah trhu, průmyslový a vědeckotechnický rozvoj (revoluce), gramotnost, vzdělání a kvalifikovanost obyvatel, dělba práce, míra urbanizace, míra (množství) finančního kapitálu, rozdělování vytvořeného zisku a bohatství atd. Duchovní vlivy Kulturní a obecně ideové podmínky, umění, normy, hodnoty a hodnotové orientace, věda Vývojové typy společností Společnost tradiční: omezená možnost mocenské kontroly říší, kastovní či stavovská struktura, přírodní zdroje energie (síla větru, vody, zvířat, lidí), jednoduché technologie, minimální ekologická náročnost výroby, soběstačnost venkova, izolovanost lokalit, velmi malý rozvoj trhu, negramotnost značné části populace, idea rovnosti všech lidí je nepochopitelná Společnost moderní: centralizace mocenských struktur (moderní národní stát), třídní struktura, venkovská komunita a rodina ztrácejí své významy, jejich funkce přebírají formální organizace (bezpečnostní, vojenské, školské apod.), generalizace trhu, roste dělba práce, zvyšuje se míra urbanizace, přírodní prostředí je nahrazováno umělým, víra ve vědu, vznik a vývoj sociologie Společnost postmoderní: zklamání a ztráta iluzí z dopadů vědy, kritika ideologií, uniformity i nástrojů sociální kontroly, pluralita jednání a hodnotově-normativních struktur, odklon od koncepce národního státu ke globálnímu pojetí světa, problémy ekologického charakteru, stárnutí západní populace, rostoucí chudoba části světa, trend rostoucího násilí 3

4 Texty Desmond Morris: Lidský živočich Lidské bytosti jsou živočichové. Někdy jsme obludy, někdy hrdinové, ale vždy jsme živočichové. Možná, že se nám víc líbí myslet si, že jsme padlí andělé, ale ve skutečnosti jsme vzpřímivší se opice. Vše, co děláme, má svůj vrozený genetický základ a veškerým svým konáním máme něco společného s ostatními živočišnými druhy. Jako jediný druh jsme však na těchto živočišných modelech stavěli, posilovali jsme je a rozpracovávali na obdivuhodnou úroveň. A někdy jsme je také potlačovali, což mělo škodlivé důsledky. Józef Maria Bocheňski: Cesta k filosofickému myšlení Člověk je však zvláštní živočich. Je na něm mnoho věcí, které u jiných živočichů nenacházíme buď vůbec anebo jen v nepatrných stopách. Především je nápadné, že z biologického hlediska by člověk vlastně vůbec neměl právo zaujímat tak samozřejmé místo ve světě tvorstva, ovládat jej a jako největší cizopasník přírody jej využívat tak, jak to ve skutečnosti dělá. Vždyť je to nepovedené zvíře. Špatný zrak, téměř zanedbatelný čich, podřadný sluch, to jsou nepochybně jeho znaky. Téměř úplně mu chybí přirozené zbraně, jako třeba drápy. Jeho síla je nepatrná. Neumí ani rychle běhat, ani plavat. K tomu je nahý a umírá mnohem snadněji než většina živočichů chladem, horkem apod. Z biologického hlediska by neměl právo na existenci. Už dávno měl zaniknout jako tolik jiných nepodařených živočišných druhů. Jan Keller: Úvod do sociologie Trh začal organizovat člověka i přírodu jen jako zvláštní druhy materiálů. Začal je kombinovat s jinými surovinami podle potřeb maximalizace zisku soukromých osob. Vznikl tak velký společenský stroj na zajištění materiálního blahobytu kontrolovaný pouze dvěma lidskými motivy: strachem z hladu na straně jedné a hrabivostí na straně druhé. Strach z hladu se postupně zahalil do podoby konzumních aspirací, hrabivost do podoby podnikatelského profitu. Tajemství společnosti blahobytu je v tom, že žádná nemajetná osoba nemůže uspokojit svoji potřebu najíst se, aniž by dříve prodala svoji práci na trhu, a žádné zámožné osobě nemůže být bráněno, aby nenakupovala na nejlacinějším trhu a neprodávala na nejdražším. Strach z hladu u jedněch a hrabivost druhých se staly spolehlivými konstantami k zajištění dynamiky vývoje, garantem pokroku moderní společnosti. Svoboda jako centrální kategorie nové ideologie má svůj zcela prozaický model ve svobodě nemajetných prodávat bez omezení pracovní sílu na trhu a ve svobodě majetných vybírat si mezi trhy ten s nejvyšším ziskem. 4

5 2. Rasa, etnicita, eugenika a holocaust Lidské rasy - vágnost rozdělení lidí dle barvy kůže Rasismus, předsudky, rasová diskriminace Louis Agassiz ( ) - zakladatel amerického polygenismu Joseph Artur de Gobineau ( ) - otec moderního rasismu Etnicita Kulturní odlišnosti - jazyk, historie, původ (skutečný nebo domnělý), náboženství, styl oblékání či zdobení Etnické předsudky, antagonismy a konflikty, diskriminace menšin Interetnické vztahy v Evropě Možnosti budoucího vývoje - asimilace, tavicí kotel, kulturní pluralismus Eugenika Rasová, etnická, sociální, medicínská. Pozitivní a negativní Francis Galton ( ) - zakladatel eugeniky (Vrozený génius) Eugenuka ve 20. Století (USA, Švédsko, Dánsko, Kanada, Japonsko) Eugenika v nacistické praxi hitlerismu Eugenika v Československu (Edward Beneš, Bohumil Sekla. Miloš Černý) Obraz eugeniky dnes - problém Petra Bakaláře Holocaust (šoa) Antisemitské mýty a předsudky v Evropě Protižidovské pogromy a Kristallnacht ( ) Konference ve Wannsee ( ) Holocaust jako produkt modernity (Zygmunt Bauman) Nicholas Winton a Oskar Schindler Popírači a zpochybňovači holocaustu (např. David Irving. Rudolf Seidl) 5

6 Texty Louis Agassiz: Dopis S. G. Howeovi, 10. Srpna 1863 Sociální rovnost považuji za naprosto neproveditelnou. Vyplývá to z přirozených překážek daných samotným založením černé rasy. Nikdo nemá právo na věci, kterých není schopen užívat. Chraňme se hned zpočátku přílišných záruk pro černou rasu, abychom nebyli později přinuceni násilím odnímat některá privilegia, jichž by bylo použito k naší i jejich škodě. Petr Bakalář: Tabu v sociálních vědách Vedou se diskuse o tom, zdali jsou eugenické metody etické. Odmítání eugeniky se organizuje kolem pocitů emocionální averze, které nejsou podpořeny racionálními argumenty (viz Auschwitzkomplex). V minulosti byly například zaměřeny proti ateistům, event. ženám, které nosily kratší sukně, později proti antikoncepci, potratům, umělé inseminaci, geneticky modifikovaným potravinám. Případy morální paniky jsou v naprosté většině nepodložené. Eugenika slouží jedincům i celé společnosti. Společnosti, které budou eugeniku využívat, získají velkou výhodu nad těmi, které ji budou odmítat. Mavis M. Hillová, L. Norman Williams: Půl penny Operace byly prováděny tak, že dr. Dering >v místnosti přilehlé přilehlé k operačnímu sálu< píchl dívce, kterou drželi násilím dva pomocníci, znecitlivující injekci do páteřního kanálu; tento způsob znecitlivění, prováděný bez předchozí poměrně bezbolestné umrtvující injekce, jež se dává do místa, kam bude zavedena hlavní injekce, byl tak bolestivý, že většina dívek křičela; pomocníci pak dívku násilně odvlekli na operační sál a připoutali k operačnímu stolu, který byl skloněn v úhlu asi třiceti stupňů, přičemž hlava operované směřovala dolů; dr. Dering >vedl břišní řez, prořízl pobřišnici, zavedl kleště, aby zdvihl dělohu, umístil kleště mezi vejcovod a vaječník a odřízl vaječník<, který uložil do misky vedle operačního stolu; pak založil stehy, ale >hrubě a rutinérsky<, ani je řádně neutáhl a >nepokryl lůžko vaječníku řasou pobřišnice<. Každá operace trvala sotva deset minut. Běžná a správná doba by byla podstatně delší. Mezi jednotlivými operacemi se neomývaly ani nesterilizovaly nástroje a ostatní pomůcky, ani si dr. Dering nemyl ruce. Zygmunt Bauman: Modernita a holocaust Posuďme čísla. Německý stát vyhladil přibližně šest milionů Židů. To by si při rychlosti 100 vražd za den vyžádalo téměř 200 let. Emoce a jejich biologický základ mají přirozený časový průběh. Lačnost, dokonce i lačnost po krvi,nakonec nasytí. Emoce jsou navíc, jak je obecně známo, těkavé, mohou se proměnit. Lynčující dav je nevypočitatelný a někdy jím pohne soucit - například když vidí trpět dítě. A má-li být vyhlazena rasa, je nezbytné zabíjet i děti. Důkladné, úplné, plošné vyvraždění vyžadovalo nahradit dav byrokracií a společné běsnění poslušností vůči autoritě. Požadovaná byrokracie by byla efektivní, ať už by ji tvořili krajní, či pouze vlažní antisemité, což významně rozšiřuje rezervoár potenciálních rekrutů. 6

7 3. Klasická sociologie Auguste Comte - zakladatel vědecké sociologie (Kurz pozitivní filozofie) Zákon tří stadií (teologické, metafyzické, pozitivistické) Sociální fyzika - statika a dynamika Herbert Spencer - společnost a sociální darwinismus Biologizace společnosti (princip laissez-faire) Vojenské společnosti a průmyslové společnosti Karl Marx - sociolog konfliktu Odcizení produktu práce a člověka člověku Emile Durkheim - sociolog konsenzu a faktů Studium dělby práce, studium sebevražednosti a náboženství Studium společenské soudržnosti a řádu (mechanická a organická solidarita) Max Weber - subjektivita a sociální organizace Koncepce verstehen (porozumění) - chápající, rozumějící sociologie Analýza moci (panství) a její legitimizace (ospravedlnění, vysvětlení) - tradiční, charismatická, racionální (legální) Teorie byrokracie Protestantská etika a duch kapitalismu Vilfredo Pareto - elity a masy Přirozená nerovnost a zdatnost lidí - koloběh (cirkulace) elit Historie společnosti - pohřebiště elit Lidské jednání (logické a nelogické) a jeho racionalizace (rezidua a derivace) Ferdinand Tönnies - Gemeinschaft und Geselschaft Nostalgie po zaniklém světě pospolitostí a kritika moderní společnosti 7

8 Georg Simmel - formální sociologie Metropole a duševní život Tragédie kultury Móda Cizinec Texty Auguste Comte: Kurz pozitivní filozofie V teologickém stadiu lidská mysl, hledající absolutní podstatu jsoucen, první a poslední příčinu všech účinku předpokládá, že všechny jevy vytváří bezprostřední konání nadpřirozených bytostí. V metafyzickém stadiu mysl předpokládá abstraktní síly, autentické entity, tj. personifikované abstrakce schopné vytvořit všechny jevy. V posledním, pozitivním stadiu mysl upouští od marného hledání abstraktních pojmů, původu a určení univerza a příčin jevů, a místo toho se usilovně věnuje studiu jejich zákonů - tj. jejich stálých vztahů následnosti a podobnosti. Emile Durkheim: Sebevražda Všude bez výjimky vykazují protestanti mnohem více sebevražd než příslušníci jiných denominací. Sklon Židů spáchat sebevraždu je vždy menší než sklon protestantů; obecně je také menší než sklon katolíků, i když již ne v takové míře. Chrání-li náboženství člověka před touhou se zabít, není to proto, že hlásá úctu k jeho osobě podloženou argumenty sui genesis, ale proto, že je společností. Tuto společnost konstituuje existence určitého počtu přesvědčení a praktik společných všem věřícím, které jsou tradiční, a proto závazné. Karl Marx: Manifest komunistické strany Celá společnost se stále více štěpí ve dva velké nepřátelské tábory, ve dvě velké, přímo proti sobě stojící třídy: buržoasii a proletariát. Georg Simmel: Metropole a duševní život Psychologická báze metropolitního typu individuality spočívá v intenzifikaci nervové stimulace, která vyplývá z prudké a nepřerušované změny vnějších a vnitřních stimulů. Velkoměsto bylo vždycky sídlem peněžního hospodářství. Mnohočetnost a koncentrace hospodářské směny zde prostředkům směny dodává takovou důležitost, již by skrovnost venkovského obchodu neumožnila. Peněžní hospodářství a nadvláda intelektu mají vnitřní souvislost. Je jim společný věcný postoj k lidem i věcem a v tomto postoji jde s formální spravedlností často ruku v ruce bezohledná tvrdost. 8

9 4. Sociologie 20. a 21. století Začátek empirických výzkumů Chicagská škola sociologie města (sociální mapy města) Robert Ezra Park Manželé Lyndovi - Middletown - kulturně antropologický přístup Lloyd Warner - Yankee City - statistický přístup rozvrstvení obyvatel města (horní, vyšší střední, střední, vyšší nižší a nejnižší třída) Strukturní funkcionalismus Talcott Parsons sociolog konsensu (inspirován kybernetikou) společnost se adaptuje na prostředí subsystém ekonomiky společnost chce dosáhnout cílů - subsystém politiky společnost zajišťuje vnitřní integritu právní instituce společnost zajišťuje vzorce chování lidí instituce vzdělávací, náboženské, rodiny Kritika strukturního funkcionalismu Robert Merton (manifestní a latentní funkce, dysfunkce); Charles Wright Mills (sociolog konfliktu kritik mocenských elit); Lewis Coser (pozitivní úloha konfliktu) Interpretativní sociologie Symbolický interakcionismus Herbert Blumer, Charles Horton Cooley, George Herbert Mead (sociální Self budování identity v průběhu opakovaných interakcí s druhými); Erving Goffman (zakrývání identity falešný, zidealizovaný obraz Já) Etnometodologie Harold Garfinkel (metoda chování cizince) Fenomenologická sociologie Alfred Schutz Richard Sennet a koroze ducha kapitalismu Ekonomika pyramidálních firem nahrazena ekonomikou sítí Flexibilita a ztráta zaměstnanecké loajality Zygmunt Bauman a tekutá modernita Globalizace putující kapitál a usedlé obyvatelstvo Oddělenost, všemocnost a neviditelnost elit Sebevražednost vlád úsilí o privatizaci, deregulaci, liberalizaci 9

10 Pierre Bourdieu a nová solidarita Věk neodarwinistů. Lze mu čelit? Gilles Lipovetsky a konzumní společnost Konzumenti třetí generace (experimentování se zážitky, konzum spirituality, průmysl zábavy a turistiky, starosti o zdraví medikalizace konzumu) Christipher Lasch a narcistní společnost Fascinace slávou, prefabrikace hvězd, vytváření image, odborníci na štěstí existenciální úzkost a participace na životě celebrit a úspěch, Ulrich Beck a riziková společnost Neviditelnost moderních rizik a nemožnost jejich kompenzace (ozonová díra, kontaminace půd a vod atd.) Texty Robert Ezra Park: Město jako sociální laboratoř Dalším z důvodů, proč je město výhodným místem pro studium sociálního života a co městu dodává povahu sociální laboratoře, je skutečnost, že ve městě je každý rys lidské povahy nejen viditelný, ale zvýrazněný. Svoboda vlastní městu umožňuje i tomu nejexcentričtějšímu jedinci najít prostředí, kde se může rozvinout a jaksi vyjádřit zvláštnosti své povahy. Menší společenství sice excentričnost někdy toleruje, město ji však často odměňuje. Přitažlivost města spočívá mimo jiné i v tom, že v něm každý jedinec zločinec, žebrák i génius může někde najít takovou společnost, která mu vyhovuje, takže genialita i neřest, které se v intimním kruhu rodiny nebo úzkých hranicích malého společenství dusily, zde nacházejí morální klima, v němž se mohou plně rozvinout. Robert King Merton: Sociální teorie a sociální struktura Funkce jsou ty pozorovatelné důsledky, které napomáhají adaptaci či úpravě daného systému; dysfunkce jsou ty pozorovatelné důsledky, které schopnost adaptace či úpravy systému snižují. Existuje také empirická možnost nefunkcionálních důsledků, které jsou pro daný systém zkrátka irelevantní Manifestní funkce jsou ty objektivní důsledky přispívající úpravě či adaptaci systému, které účastníci systému zamýšlejí a rozeznávají; latentní funkce jsou proti tomu ty, které nejsou zamýšleny ani rozpoznány. 10

11 Jan Keller, Petr Novotný: Úvod do filozofie, sociologie a psychologie Nové pohledy společenských věd Právě fotbal a fotbalové zápasy byly z hlediska konfliktů často studovány. Podle řady badatelů se v nich jedná o vysoce ritualizovaný způsob vybíjení agrese. Meziskupinová agrese je usměrněna takovým způsobem, aby potřeba dominance mohla proběhnout v symbolické rovině a neohrozila zdraví a životy zúčastněných. Mnozí fanouškové známých klubů to bohužel dodnes nepochopili. Ulrich Beck: Riziková společnost Na rozdíl od rizik souvisejících s prací v továrnách a rizik povolání typických pro devatenácté století a první polovinu století dvacátého, tato rizika již dále nelze omezovat na určité lokality či skupiny; projevují spíše tendenci ke globalizaci, jež překlenuje produkci a reprodukci stejně jako národní hranice, a v tom smyslu uvádí v život nadnárodní a nikoli třídně specifická globální rizika s novým typem sociální a politické dynamiky. 11

12 5. Proces socializace lidského jedince Socializace jako naplnění antropogeneze Případy drastické sociální izolace, sociokulturní a citová deprivace Socializace jako utváření modální osoby Enkulturace včleňování individua do kontextu skupin a celé společnosti internalizace norem a hodnot národní kultury osvojení jazyka a dalších rovin symbolické řeči (mimika, gesta, státní symboly, světla semaforu, pravidla karetních her apod.) Socializace jako osobní biografie Personalizace aktivní proces sebevytváření (vlastního Já) Vliv vulnerability (tělesných i psychických handicapů) Vliv resilience (zvýhodňujících faktorů) Vliv zlomových životních událostí Vliv populačních kohort Etapy socializace Primární socializace základní kulturní návyky (stolování, čistotnost, oblékání, zdravení, mateřský jazyk, role, sebekontrola, vůle apod.) Sekundární absence primárního citu k socializátorovi, možnost zaujímat kritická stanoviska Problém přesocializace (supersocializace) Problém resocializace (negativní brainwashing, stockholmský syndrom; pozitivní) Způsoby socializace formy sociálního učení Socializace záměrná a nezáměrná Observace Imitace Identifikace (anaklitická, obranná, závistná) Sugesce (ovlivňování) Sociální činnosti (hra, práce, učení, výchova) Sociální zpevňování sankcemi (pozitivní, negativní) 12

13 Socializační činitelé Základy společenských věd Témata k maturitní zkoušce 2010/2011 Matka a orientační rodina, široká rodina, vrstevníci a jejich party, škola, učitelé a školní kolektiv, životní partneři, podniky a pracovní kolektiv, církve atd. Anthony Giddens: Sociologie Texty Genie měla vrozenou vadu kyčle, pro kterou se nemohla naučit dobře chodit, a otec ji často bil. Když jí bylo dvacet měsíců, zřejmě usoudil, že je retardovaná, a odložil ji do uzavřeného pokoje se zataženými záclonami a zavřenými dveřmi. Tam strávila následujících jedenáct let, během nichž viděla ostatní členy rodiny jen tehdy, když ji přišli nakrmit. Nenaučili ji chodit na záchod; po část svého uvěznění byla připoutána nahá k dětskému nočníku. Staří vězňové cítili velké uspokojení, jestliže při počítání vězňů, které probíhalo dvakrát denně, stáli opravdu dobře v pozoru nebo se řádně zahlásili. Byli hrdí na to, že jsou stejně tvrdí chlapi jako esesáci, anebo ještě tvrdší. Ve své identifikaci s nimi zacházeli tak daleko, že kopírovali i esesáckou formu zábavy. Dozorci se bavili mimo jiné tím, že zkoušeli, kdo vydrží déle dostávat rány, aniž zasténá. Totéž provozovali staří vězňové, jako by jim nestačilo, že jsou biti dost často i tehdy, když tuto zkušenost neopakují formou hry. (Bettelheim, 1986, str.158) František Koukolík, Jana Drtilová: Vzpoura deprivantů Tvůrcem teorie vazby (attachment theory) je anglický psychiatr John Bowlby. Teorie prošla vývojem, který pravděpodobně není ukončen. Výsledkem vazby je fenomén»bezpečné základny«. Jakmile se dítě v blízkosti jedince, k němuž má vazbu, cítí bezpečně, začne zkoumat okolí nebo si hraje. Mezi chováním charakterizujícím vazbu, vyhledáváním postavy, k níž má dítě vazbu, a zkoumáním okolí je obousměrný vztah. Důsledkem odloučení dítěte od osoby, k níž má vazbu, je»separační protest«. V jeho průběhu se dítě všemi prostředky, často hněvivě nebo násilně snaží vazbu obnovit. Trvalé odloučení, to znamená ztráta osoby, k níž má dítě vazbu, poškozuje jeho pocit bezpečí i jeho zkoumání okolí. Dítě si vazbou vytváří»niterní pracovní model«nebo»mapu«světa lidských vztahů, pravděpodobnost vlastností a dynamiky interakcí s osobami, k nimž má vazbu. Vývoj vazby není omezen na dětství, prochází celým životem. Směřuje od nezralé ke»zralé«citové závislosti neboli emoční autonomii. Roland Girtler: Okrajové sociální kultury Také vězeňský svět je plný rituálů. Nově příchozí vězeň musí překonat řadu rituálů degradace. Těmi je mu dáno na vědomí, že od nynějška je někdo jiný. Má nové povinnosti, nesmí odmlouvat a musí se zcela podřídit. K těmto rituálům patří výměna šatstva a takzvaná vstupní koupel, druh křtu, kterým je vězni symbolicky demonstrován jeho nový status. Autonomie člověka je kompletně narušena a možnost osobního fyzického stažení se do ústraní neexistuje. Dostojevský proto mluví o tyranii kamarádství. Psychické zatížení vězně je enormní. Vězeňská kultura tedy slouží ke změně inferiorního (podřadného, méněcenného pozn.) statusu vězně. 13

14 6. Instituce, organizace, byrokracie Instituce Pudové chování a institucializované jednání Funkcionalistický přístup k institucím dvoření, manželství, rodičovství, školství, bankovnictví, trh, příbuzenství, soudnictví, stát, adopce, bohoslužba... Antropologický přístup k institucím úplatky, klientelismus, prostituce, nevěra, politická korupce, zločinné jednání... Totální instituce nápravné, vojenské, léčebné; přínos Ervinga Goffmana Strategie adaptace na existující podmínky totální instituce regrese, rebelie, kolonizace, konverze Organizace Národní a mezinárodní organizace Bezpečnostní a vojenské, ekonomické, ekologické, humanitární, politické, kulturní a vzdělávací, sportovní, nelegální Architektonické řešení budov organizací Styly řízení organizace (exploatačně autoritativní, benevolentně autoritativní, konzultativní, participativní) Život lidí v organizaci - hawthornský efekt (organizace závodu v Hawthornu firmy Western Electric Company nedaleko Chicaga; výzkum provedl Elton Mayo) Byrokracie Jak se spravovalo tradiční patrimonium (panství)? Jak se vyřizovaly záležitosti žadatelů? Rysy moderní byrokracie obecně platné zákony a další normy; odborná kvalifikace; pevně stanovené kompetence; hierarchicky uspořádaný systém; převaha písemných procedur; úřad není vlastnictvím úředníků Max Weber klady a zápory byrokracie Robert Merton analýza byrokratických dysfunkcí (trénovaná neschopnost, konformita s pravidly nečinnost, kontraproduktivnost kontroly byrokratů) Michel Crozier členové proti organizacím (úředníci hájí své pozice nejen vůči klientům, ale i vůči své vlastní byrokratické organizaci) 14

15 Texty Jan Keller: Úvod do sociologie Jedním slovem, klientela nefunguje tržně. Je tomu tak proto, že klientské vztahy se rozvíjejí právě v těch oblastech, v nichž tržní mechanismy prostě nepůsobí. Klientelismus se rozvíjí tam, kde existují sice žádané statky, ty však nejsou volně na prodej a nelze je koupit. Jejich cena není vůbec stanovena. Klientela je instituce zajišťující distribuci těchto statků a služeb. Klientelismus je institucí, která se ustavila v různých kulturách jako odpověď na tentýž problém: jak zajistit mocným jejich pozici a jak zajistit méně mocným ochranu a bezpečí při neexistenci organizace specializované na tyto cíle. Klientelismus představuje soukromou svépomocnou iniciativu uspokojující obě strany. Ivan Mucha: Sociologie Základní texty Setkáváme se se dvěma typy dozoru. První je přímé pozorování toho, co podřízený koná. Druhý typ dozoru je nenápadnější, ale neméně významný. Spočívá v zakládání kartoték, spisů a jiných dokumentů vypovídajících o životě jednotlivých osob. Weber si uvědomoval význam písemných záznamů pro moderní organizace, ale nezabýval se podrobněji jejich možným využitím k regulaci lidského jednání. Záznamy o zaměstnancích často obsahují kompletní pracovní anamnézu, ale také podrobnosti z jejich soukromého života a často i hodnocení jejich charakteru. Omezení demokracie v důsledku rozvoje moderních forem organizace a kontroly informací znepokojovalo už Maxe Webera. Za zvlášť nebezpečnou považoval možnost, že se vláda nad celou společností ocitne v rukou neosobní byrokratické mašinérie. Jak se může demokracie vyrovnat s rostoucí mocí, kterou nad námi mají byrokratické organizace? Petr Hájek: Pochopíme to, až nám zakážou knedlíky LIDOVÉ NOVINY, Co čert nechtěl. V tentýž den (pozn. kdy Hájek mluvil v televizi o možnosti vystoupit z EU) přišla zpráva, že Evropský soud pro lidská práva zakázal Italům, aby směli mít ve školách kříž symbol křesťanství. Stalin kdysi udělal totéž. Italové šílí. Vůbec nepochopili, že už nejsou suverény na svém území. Že také Itálie je podpisem Lisabonu pouhou i když významnou provincií bruselsko-štrasburského lidu. A naši křesťanští Evropané, kteří by odvolávali prezidenta, kdyby Lisabon nepodepsal? Konzistentně a vzorně politicky korektně mlčí... Zkusím je proto zastoupit: Víte moji přátelé z italské gubernie, jaká pomoc? Prostě získat zpět suverenitu, právo rozhodovat si o svých věcech podle svého, svých tradic, svých zájmů, svého Boha. Vystoupit z Evropské unie. Právně totiž jiná cesta k obnovení vaší státní suverenity není. 15

16 7. Status, role, sociální stratifikace a mobilita Sociální nerovnost a její vysvětlení (teorie) Teorie elitární (elitářské), egalitářské, meritokratické, feministické Socioprofesní status a jeho multidimenzionalita (mnohorozměrnost, složky) Příjem a disponibilní majetek Stupeň vzdělání Podíl na moci (rozhodování o veřejných věcech) Prestiž (získání a udržení respektu, úcty) Životní styl (možnost realizace vlastních představ a plánů v životě) Konzistence a inkonzistence statusu (statusových složek) a tomu odpovídající chování nositele statusu, statusová frustrace či deprivace Časová dynamika statusu Statusová role a její institucionalizace, statusové symboly, statusová úzkost, individuální role, skupinová role, krátkodobá a dlouhodobá role, dobrovolná a vnucená role, konflikt mezi rolemi, konflikt já-role, konflikt uvnitř role Status a sociální stratifikace Status připsaný (vrozený či vnucený) a získaný Sociální straty (vrstvy, třídy) Vyšší třída (vrstva) Vyšší střední třída Nižší střední třída Nižší třída Underclass Základní stratifikační systémy Otrokářský, kastovní, stavovský (feudální), systém společenských tříd (vrstev) Sociální mobilita Rozdílnost podmínek možností mobility v totalitní a demokratické společnosti Mobilita vertikální (vzestup, exkluze, marginalizace, kultura chudoby) Mobilita intragenerační a intergenerační 16

17 Mobilita horizontální (změna pozice v rámci straty) Mobilita přirozená (potenciální) a vyžadovaná Texty Vladimír Vondráček: Lékař vzpomíná ( ) Ženich byl hodnocen podle příjmů. Nejhorší partie byl důstojník, říkalo se mu lesklá bída. Když se ženil, musil mít kauci, tj. nevěsta musela dostat jisté věno, aby byla zaručena reprezentace. Přitom bylo nežádoucí, aby si vzal třeba i bohatou židovku. Důstojník žid, bylo jich nesmírně málo, mohl dosáhnout nejvýše hodnosti setníka. Důstojník nesměl nést po ulici balíček nebo kufr, nesměl jet drožkou, jen fiakrem, ve vlaku směl jet jen druhou nebo první třídou. Důstojnická čest vyžadovala, aby se dluh z karet zaplatil do 24 hodin, ale ubohému krejčímu nebo ševci se platit nemuselo, leda po mnoha upomínkách. Při urážce musil být urážející vyzván na souboj, byv vyzván, nesměl odmítnout. Když svého soka poranil nebo zabil, byl mírně potrestán domácím vězením. Zvláště lehce probíhaly souboje v Německu, starý rakouský císař je prý neměl příliš rád. Voják má padnout pro císaře a vlast svou, a ne se dát zabít pro ženu. Voják byl alespoň pod penzí, kdežto umělec, malíř, sochař, herec, to byla úplně nezajištěná existence, to byla bída nelesklá. Svobodná povolání (lékař, advokát, samostatně působící inženýr, stavitel, architekt apod.), to již byla dobrá partie. Z těch plynuly velké, ale nejisté příjmy. Vdovy, zvláště po lékařích, třely bídu. Úředníci soukromých podniků měli malou penzi, bankovní úředníci měli slušné příjmy a dost slušnou penzi, ale nejžádanější kategorie ženichů byli státní úředníci. Říkalo se o nich: Nemá nic, ale má to jisté. Jejich platy nebyly královské, ale ve vyšších třídách slušné a penze byla jen o málo menší než poslední plat. Ze státní služby mohl být úředník vyhozen jen pro trestný čin. Svůj postup si mohl vypočítat. Mladý adjunkt si mohl vypočítat, jakou penzi bude mít. Byli ovšem protekční favoriti nebo mimořádně schopní úředníci, kteří ostatní přeskakovali. Při nemoci se bral plný plat. Jim naroveň byli postaveni zemští a magistrátní úředníci. Státní úředníci se dělili podle hodnostních tříd, do sedmé třídy patřili již dost vysocí státní úředníci, starý gymnazijní profesor či ředitel byli v šesté třídě. Miloslav Petrusek: Základy sociologie Především došlo k postupnému oddělení vlastnictví a řízení, k tzv. manažerské revoluci (poprvé ji identifikoval a popsal ve 30. letech James Burnham): vlastník výrobních prostředků sám již podnik nebo jejich konglomerát neřídí a řízením pověřuje manažery, specialisty na řízení. Vlastníci přestávají být viditelní. Příklad: Samozřejmě, že nejen z dějepisu známe velké vlastníky a manažery v jedné osobě, například Tomáše Baťu nebo Billa Gatese. To jsou ale výjimky. Zejména dnes, v době existence nadnárodních, mamutích společností skutečné vlastníky neznáme: víte, kdo osobně vlastní řetězec Billa, firmy Adidas nebo Nokia? Známe vlastníky velkých automobilek? 17

18 8. Sociální plurality (kolektivity) a sociální skupiny 1. Makrostrukturální systémy vyššího řádu Lid, národ, třídy, kasty, rasy apod. 2. Plurality nižšího řádu 2.1 Sociální kategorie Umělé, přirozené 2.2 Komunity Profesní, zájmové, lokální, alternativní a revoltující (komunity) 2.3 Sociální agregáty Náhodné Cestující, náhodní chodci, nakupující, shluky, sběhy, rezidenti Receptivní, přijímající (publika, auditoria) Neshromážděné, shromážděné (náhodné či záměrné) Aktivní (davy) Agresivní - bojující, akviziční, plenící, terorizující, lynčující Panické Expresivní - protestující, truchlící (smuteční), schvalující, oslavující Davové chování Le Bonova teorie psychologie davu Zimbardova teorie deindividuace Násilné a pokojné davy Změna nálady v davu 3. Malé skupiny face to face Interakce a komunikace Společné aktivity a cíl Sociální vztahy a vnitřní struktura (skupinový status a role) Hodnoty a normy, kontrola a sankce Vědomí příslušnosti a odlišnosti Skupiny primární a sekundární, členské a nečlenské, otevřené, uzavřené (inkluzivní a exkluzivní) 18

19 Typ členství ve skupině (dobrovolné, automatické, vynucené) Referenční a nereferenční skupiny Formální a neformální skupiny Poruchy skupinového života (šikanování, mobbing, bossing) Texty Gustav Le Bon: Duše davů (Psychologie davu) Na psychologické mase je nejzvláštnější toto: bez ohledu na to, jakého druhu jsou individua, z kterých se skládá, bez ohledu na to, jak podobný nebo nepodobný je navzájem jejich způsob života, zaměstnání, jejich charakter nebo jejich inteligence, samotná okolnost jejich přetvoření v masu působí, že mají jistou kolektivní duši, která jim dává cítit, myslet a jednat zcela jinak, než jak by každý z těchto jednotlivců cítil, myslel a jednal sám o sobě. Existují ideje a city, které se vyskytují nebo které se projevují činy jedině u individuí splývajících v masu. Psychologická masa je jakousi provizorní bytostí skládající se z různorodých prvků, které se na okamžik navzájem spojily, podobně jako když buňky organismu vytvářejí svým spojením novou bytost se zcela jinými vlastnostmi, než jaké měly jednotlivé buňky samy o sobě. Konrad Lorenz: 8 smrtelných hříchů Naše láska k bližnímu se v masách bližních, kteří jsou příliš blízko, rozplyne beze stopy. Kdo chce ještě vůbec projevovat srdečný a vřelý cit k lidem, musí se soustředit na malý počet přátel, neboť nejsme utvářeni tak, abychom mohli milovat všechny lidi, jakkoli je takový požadavek správný a etický. Čím větší přelidnění, tím naléhavější nutností je pro jedince stranit se citové účasti, a tak se v největších velkoměstech loupí, vraždí a znásilňuje za denního světla na živých ulicích, aniž by kolemjdoucí zasáhli. Nicky Hayesová: Základy sociální psychologie Teorie psychologie davu je problematická, protože může mít katastrofální společenské následky. P. Banyard (1989) popisuje, jak teorie psychologie davu, které věřili policisté v Hillsborough, vedla k tomu, že během tragické události, kdy byla v davu umačkána k smrti téměř stovka fotbalových fanoušků, policie nedokázala udělat nic pro zvládnutí situace - například vysvětlit, co se vlastně děje. Přesvědčení, že shromáždění je davem neschopným vyslechnout rozumnou domluvu, způsobilo, že situace se nakonec zkomplikovala víc, než bylo nezbytné. Přestože Deiner přijal deindividuaci jako uznávaný pojem, je teorie deindividuace velmi kontroverzní, protože předpokládá, že lidé v davu nejsou schopni uvažovat racionálně. Intenzivnější výzkumy chování davu založené na výpovědi jednotlivců a na podrobném pozorování mohou někdy ukázat něco úplně jiného. 19

20 9. Rodina a škola Nukleární (atomická) rodina jako malá, neformální, primární sociální skupina Rodina neúplná - fenomén dnešní doby Rodina rozšířená - vícegenerační rodina agregátní rodina Rodina v tradiční společnosti Rodina v moderní společnosti a současná postmoderní rodina Rodina orientační a prokreační Rodina jako významný socializační činitel Učení hraní sociálních rolí (odpovídajících jeho pozicím - batolete, člena kolektivu ve školce, škole, zájmovém kroužku, sportovním oddílu atd.) Příprava na roli sexuální a genderovou Zprostředkování struktury hodnot a norem čistě rodinných i celospolečensky platných Enkulturace a personalizace Vštípení jazykového kódu (podle Basila Bernarda Bernsteina) - elaborovaného (rozšířeného) nebo restringovaného (zúženého) Poskytnutí kulturního a sociálního kapitálu (Pierre Bourdieu) Základní funkce rodiny biologicko-reprodukční, ekonomická, pečovatelská, výchovná, vzdělávací, obranná, terapeutická, sociálně-reprodukční. kulturně-reprodukční Rodina eufunkční, disfunkční, afunkční Různé historické a sociokulturní podoby rodiny Monogamní a polygamní (polyandrická, polygynní), endogamická a exogamická, matrilineární a patrilineární, matrilokální, patrilokální, neolokální, matriarchální, patriarchální, egalitární Škola jako sociální organismus Socializace ve škole prostřednictvím řádu Státní, alternativní a soukromé školy Mýtus elitních škol 20

Přírodně - historická podmíněnost existence lidské společnosti. Kultura jako předpoklad přežití a vývoje společnosti

Přírodně - historická podmíněnost existence lidské společnosti. Kultura jako předpoklad přežití a vývoje společnosti I. Základy lidské společnosti - dokončení II. Sociální vztahy a pospolitosti Rekapitulace Přírodně - historická podmíněnost existence lidské společnosti Základy lidské společnosti - dokončení Kultura jako

Více

Sociální skupiny. Sociální kategorie a sociální agregáty. Sociální skupiny. Socializace ze sociologického hlediska. Hodnoty a normy.

Sociální skupiny. Sociální kategorie a sociální agregáty. Sociální skupiny. Socializace ze sociologického hlediska. Hodnoty a normy. Sociální skupiny Sociální kategorie a sociální agregáty. Sociální skupiny. Socializace ze sociologického hlediska. Hodnoty a normy. PSS9új 1 Sociální kategorie seskupení většího počtu osob, které mají

Více

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Sociologie

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Sociologie Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám Sociologie 1. Plurality I Sociální rozměr lidské existence. Podoby sociálních seskupení. Sociální kategorie. Sociální agregáty náhodné, shluky,

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Max Weber Hlavní myšlenky, přínos

Max Weber Hlavní myšlenky, přínos Max Weber Hlavní myšlenky, přínos 1864-1920 Přístupy a hlavní oblasti zájmu s ohledem na dnešní aktuálnost Rozumějící sociologie- JEDNÁNÍ, smysl, hodnoty Sociální struktura pojem vrstva (stav) Sociologie

Více

Sociologie. Kulturní způsob řešení problémů. Symbolická komunikace

Sociologie. Kulturní způsob řešení problémů. Symbolická komunikace Sociologie Kulturní způsob řešení problémů Symbolická komunikace 1 Symbolická komunikace pro přežití člověka i spol. je důlež. schopnost přijímat info v symbolické podobě umožňuje kolektivní aktivity (práce,

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Otázka: Sociologie jako věda. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): EM

Otázka: Sociologie jako věda. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): EM Otázka: Sociologie jako věda Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): EM Sociologie je věda, která se snaží podat celkový obraz společnosti, společenských jevů a vztahů, struktury společnosti a zákonitosti

Více

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - A -

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - A - 1. Jaká jsou základní historická vývojová stadia personálního řízení? a) Personální administrativa, strategické personální řízení, řízení intelektuálního kapitálu, řízení mobility zaměstnanců. b) Personální

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

Zdravotně sociální pracovník

Zdravotně sociální pracovník Zdravotně sociální pracovník bakalářské prezenční studium základy společenských věd Otázka 1 Základní formou motivů jsou: a. potřeby b. ambice c. pudy Otázka 2 K představitelům novověkého empirismu patří

Více

Anotace: Comte, Spencer, Simmel, Pareto Tönnies, Marx, Tocqueville, Durkheim, Weber, sítě

Anotace: Comte, Spencer, Simmel, Pareto Tönnies, Marx, Tocqueville, Durkheim, Weber, sítě Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Sociální vztahy. socializace, sociální role, pozice a status. VY_32_INOVACE_ZSV3r0110 Mgr. Jaroslav Knesl

Sociální vztahy. socializace, sociální role, pozice a status. VY_32_INOVACE_ZSV3r0110 Mgr. Jaroslav Knesl Sociální vztahy socializace, sociální role, pozice a status VY_32_INOVACE_ZSV3r0110 Mgr. Jaroslav Knesl Socializace Proces začleňování člověka do společnosti, zespolečenšťování. Nalezení místa v soustavě

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

SOCIOLOGIE Sociální normy a sociální deviace

SOCIOLOGIE Sociální normy a sociální deviace SOCIOLOGIE Sociální normy a sociální deviace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo

Více

6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd

6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd 6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd Obecné cíle výuky ZSV Předmět a výuka ZSV je koncipována tak, aby žáky vedla k pochopení dění ve světě. Žáci se učí respektovat společenskou skutečnost,

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

Maturitní otázky ze ZSV Školní rok 2017/2018

Maturitní otázky ze ZSV Školní rok 2017/2018 Maturitní otázky ze ZSV Školní rok 2017/2018 1. Člověk jako osobnost 2. Učení a komunikace 3. Duševní vývoj osobnosti, poruchy vývoje osobnosti 4. Psychické jevy 5. Člověk ve společnosti 6. Sociální útvary

Více

KLASICKÉ MĚSTSKÉ TEORIE 19. STOLETÍ. Petra Puldová, Komunitní studie lokalit,

KLASICKÉ MĚSTSKÉ TEORIE 19. STOLETÍ. Petra Puldová, Komunitní studie lokalit, KLASICKÉ MĚSTSKÉ TEORIE 19. STOLETÍ Petra Puldová, Komunitní studie lokalit, 15.10.2008 Co se děje v 19. století? velké změny v 19. století industriální revoluce, urbanizace, rozvoj kapitalismu proměna

Více

SOC119 Úvod do sociologie pro nesociology. Povinné materiály z prezentací

SOC119 Úvod do sociologie pro nesociology. Povinné materiály z prezentací SOC119 Úvod do sociologie pro nesociology Povinné materiály z prezentací Sociologie jako vědecká disciplína SOC119 Úvod do sociologie pro nesociology 29. září 2015 Sociální a sociologický problém Peter

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Post-modernita a globalizace. Základní myšlenky

Post-modernita a globalizace. Základní myšlenky Post-modernita a globalizace Základní myšlenky Kritika modernity Od konce 19. století. Umění kritizuje disciplinující a disciplinovaný charakter života buržoazie (středních tříd). Umění proti řádu, strukturám

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Shrnutí 1. přednáška

Shrnutí 1. přednáška Shrnutí 1. přednáška 1) Proč studovat sociologii? Předmět, metoda a funkce sociologie 2) Pojem paradigma paradigma jako základ vědy a paradigmatická struktura sociologie 1. Metoda sociologie Sociologie

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 viz charakteristika ví, jaké faktory ovlivňují stabilitu

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Výchova k občanství - Tercie

Výchova k občanství - Tercie - Tercie Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

CSR = Etika + kultura +?

CSR = Etika + kultura +? CSR = Etika + kultura +? Etika právnické osoby? Morálka je to co je, resp. představuje společenskou instituci složenou z množiny standardů a principů uznávaných členy dané kultury Etika teoretická reflexe

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje.

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje. Témata ústní maturitní zkoušky ze společenských věd Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Školní rok: 2014-15 Vyučující: Mgr. Simona Palová Třída: oktáva, 4.A, 4.B 1. Psychologie jako věda. Definice

Více

proces utváření a sdělování významů mezi dvěma a více lidmi základ sociální interakce

proces utváření a sdělování významů mezi dvěma a více lidmi základ sociální interakce Otázka: Sociální komunikace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Tomáš Novák proces utváření a sdělování významů mezi dvěma a více lidmi základ sociální interakce interpersonální komunikace -

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Výchova k občanství - Prima

Výchova k občanství - Prima - Prima Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče

Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče Rodiče a rodina v životě dítěte MUDr. Petra Uhlíková Centrum dorostové a vývojové psychiatrie Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN 26. 6. 2012 Rodina a její

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Francouzská škola sociologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Francouzská škola sociologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Francouzská škola sociologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 18 Název materiálu:

Více

Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové. Přijímací zkoušky 2015/2016

Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové. Přijímací zkoušky 2015/2016 Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové Přijímací zkoušky 2015/2016 Studijní program: N6734 Sociální politika a sociální práce Studijní obor: Sociální práce navazující magisterské studium Varianta

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

Sociologie zástupci VB, F, N. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Sociologie zástupci VB, F, N. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Sociologie zástupci VB, F, N MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu:

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Struktura a obory sociologie. VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl

Struktura a obory sociologie. VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl Struktura a obory sociologie VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl Úvod do sociologie - struktura sociologie Úvod do sociologie - základní disciplíny Obecná sociologie Vymezuje předmět zkoumání.

Více

Dějiny sociologie II.

Dějiny sociologie II. Dějiny sociologie II. Klasická sociologie (Émile Durkheim) VY_32_INOVACE_ZSV3r0104 Mgr. Jaroslav Knesl Klasická sociologie: Émile Durkheim (1858 1917) Sociální jev je nezávislý na individuálních projevech

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

grad,e"d,,~ sociol!ogie argo , I

grad,ed,,~ sociol!ogie argo , I (! grade"d~ sociol!ogie I argo I Obsah 1 Co je sociologie? "'"'''''''''''' '''''''''''''' '''''''' Čím se sociologie zabývá? Nekolik pfíkladu Jak dospet k sociologickému pfístupu Počátky sociologie Pozdejší

Více

Sociologie 2 Otázka číslo: 1 Otázka číslo: 2 Otázka číslo: 3 Otázka číslo: 4

Sociologie 2 Otázka číslo: 1 Otázka číslo: 2 Otázka číslo: 3 Otázka číslo: 4 Sociologie 2 Otázka číslo: 1 Zakladatelem sociologie byl: Wilhelm Wundt I. P. Pavlov Karl Marx August Comte Otázka číslo: 2 Významnými představiteli sociologie byli: David Hume Emile Durkheim Tomáš Akvinský

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná Metody sociální práce 4 PhDr. Jana Novotná Pojmy v sociální práci Lidský vztah jako součást profese Pojmy v sociální práci AKCEPTACE Akceptace je bezvýhradné přijetí vedeného. Je považována za první základní

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Dějiny sociologie I. Periodizace, protosociologie a klasická sociologie (Comte, Spencer) VY_32_INOVACE_ZSV3r0103 Mgr.

Dějiny sociologie I. Periodizace, protosociologie a klasická sociologie (Comte, Spencer) VY_32_INOVACE_ZSV3r0103 Mgr. Dějiny sociologie I. Periodizace, protosociologie a klasická sociologie (Comte, Spencer) VY_32_INOVACE_ZSV3r0103 Mgr. Jaroslav Knesl Dějiny sociologie - periodizace 1. Protosociologie: Antika 40 léta 19.stol.

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Maturitní otázky ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Předmět psychologie a význam psychologických poznatků, vznik a historický vývoj psychiky, determinace lidské psychiky. pojem a předmět psychologie metody psychologie,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí. MAX WEBER německý sociolog a ekonom

Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí. MAX WEBER německý sociolog a ekonom Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí 21.4. 1864 Erfurt 14.6. 1920 Mnichov syn vysoce postaveného politika a asketické kalvinistky studoval práva v Heidelbergu a Berlíně zajímal se

Více

PhDr. Lucie Smékalová, Ph.D. Zdroje: RABUŠICOVÁ, M. Sociologie výchovy. In Průcha, J. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009, s

PhDr. Lucie Smékalová, Ph.D. Zdroje: RABUŠICOVÁ, M. Sociologie výchovy. In Průcha, J. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009, s PROBLEMATIKA SOCIOLOGIE VÝCHOVY Sociologie výchovy: otázky a odpovědi PhDr. Lucie Smékalová, Ph.D. Zdroje: RABUŠICOVÁ, M. Sociologie výchovy. In Průcha, J. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi.

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. 1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. / Jan Poněšický. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2006. 266 s. -- cze. ISBN 80-7254-861-1 člověk; společnost; etika; hodnota;

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D.

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Diagnostika specifických poruch učení a chování PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Historický přehled Počátky zájmu na přelomu 19/20 století (Heinz Werner, Arnold Gesell) České prostředí prof. Antonín Heveroch

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Základní pojmy politologie

Základní pojmy politologie Základní pojmy politologie 10.3.2011 Politika Společenský nástroj k: Vytváření Ochraně Změně obecně platných pravidel Vše co se týká státu (Platí i dnes??) Studium zabývající se vládnutím Umění vládnou

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Sociální struktura, stratifikace a problém společenské nerovnosti II. VY_32_INOVACE_ZSV3r0116 Mgr. Jaroslav Knesl

Sociální struktura, stratifikace a problém společenské nerovnosti II. VY_32_INOVACE_ZSV3r0116 Mgr. Jaroslav Knesl Sociální struktura, stratifikace a problém společenské nerovnosti II. VY_32_INOVACE_ZSV3r0116 Mgr. Jaroslav Knesl Typy stratifikačních systémů Vrstvy stratifikační teorie ( Stratum vrstva) pod vlivem am.

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

ECL Exams * Guidelines for Test Constructors * Annex: Communication Topics * 10/02/2002 1 TESTY ECL TÉMATA

ECL Exams * Guidelines for Test Constructors * Annex: Communication Topics * 10/02/2002 1 TESTY ECL TÉMATA ECL Exams * Guidelines for Test Constructors * Annex: Communication Topics * 10/02/2002 1 ÚROVEŇ A2 osobní údaje vzhled /oblékání každodenní program příbuzní, známí, přátelé spolužáci ze třídy/ze školy/

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

Ekonomika je předmětem zkoumání Ekonomie. Každá ekonomika musí řešit 3 základní ekonomické otázky:

Ekonomika je předmětem zkoumání Ekonomie. Každá ekonomika musí řešit 3 základní ekonomické otázky: Otázka: Základní ekonomické pojmy Předmět: Ekonomie Přidal(a): skutr 1) Pojem: Ekonomie je společenskou vědou o nejobecnějších souvislostech v ekonomickém životě společnosti ekonomie zkoumá, jak se chová

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 9. 9. 2013 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

(lat. socialis = společný)

(lat. socialis = společný) SOCIALIZACE & Sociální učení Socializace (lat. socialis = společný) = proces, během kterého se jedinec začleňuje do společnosti socializace nebývá nikdy ukončena jedná se o vývoj lidské osobnosti lidský

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY na školní rok 2016/17 platná pro jarní i podzimní zkušební období (dle 79, odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb.) Forma studia:

Více

Témata prevence ve výuce a konkrétní programy plánované pro šk. rok 2016/17 1. ročník

Témata prevence ve výuce a konkrétní programy plánované pro šk. rok 2016/17 1. ročník Témata prevence ve výuce a konkrétní programy plánované pro šk. rok 2016/17 1. ročník ČS - bezpečně do školy - ochrana člověka ( telefonní čísla) ČJ - když se dítě ztratí, jak se má chovat - kamarádství,

Více

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - B -

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - B - 1. Kdo se podílí na řízení v organizaci: a) personalisté, vrcholový management, liniový management b) vrcholový management, liniový management, personální agentura c) úřad práce, personalisté, vrcholový

Více

2.Erytropoetin: a) stimuluje tvorbu megakaryocytů b) tlumí tvorbu erytrocytů c) stimuluje tvorbu erytrocytů d) tlumí tvorbu megakaryocytů

2.Erytropoetin: a) stimuluje tvorbu megakaryocytů b) tlumí tvorbu erytrocytů c) stimuluje tvorbu erytrocytů d) tlumí tvorbu megakaryocytů TESTY P2 SPOD 1.Člověk má za normálních okolností: a) 31 párů hlavových nervů a 12 párů míšních nervů b) 31 párů míšních nervů a 12 párů hlavových nervů c) 33 párů hlavových nervů a 12 párů míšních nervů

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. 1 Vývoj jazyka Věk 1 2 měsíce vrnění 4 měsíce

Více

Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy

Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy P. Kuchař, M. Kaplánek, M. Pařízek Proč sociální pedagogika Cílem je pomoc lidem: v socializaci (jako

Více

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Úvod do teorií a metod sociální práce Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Vznik sociální práce Sociální práce, tak jak ji chápeme dnes, se vyvinula zejména v

Více