Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola P t e n í Ptení 57, Ptení telefon: , Č.J. : 05/203 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/3 Školní rok: Ve Ptení dne Zpracovatel: Pavel Kovář

2 . Základní údaje o škole. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola Ptení Adresa školy Ptení 57 IČO Bankovní spojení / 000 Telefon Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Obec Ptení Součásti školy Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna a jídelna - výdejna v mateřské škole IZO ředitelství Vedoucí pracovníci Ředitel: Mgr. Pavel Kovář Zástupce ředitele: Mgr. Viera Šmilňáková Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Organizace poskytuje žákům předškolní a základní vzdělání podle vzdělávacích programů uvedených v zákoně 56/2004 Sb., výchovu ve školní družině, stravování žáků a zaměstnanců školy ve školní jídelně.2 Součásti školy součásti školy kapacita Mateřská škola 60 Základní škola 300 Školní družina 60 Školní jídelna Personální údaje 2. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let let let let a více let 0 celkem ,0 % 00,0 x

3 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné vysokoškolské 2 3 celkem ,0 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje kvali- nesplňuje celkem % fikaci kvalifikaci učitel prvního stupně základní školy učitel druhého stupně základní školy učitel náboženství 0 00 vychovatel celkem Aprobovanost výuky 202/203 Úvazek/h aprobovaných neaprobovaných Mikšíková Kateřina Greplová Libuše Francová Kamila Trbušková Jitka Škopíková Stan Šmilňáková Viera 6 5 Lukáčová Marie Čepová Daniela Vojtěchovská Renata Ibrmajerová Magda Zemánek Bohumil Burgetová Martina Strouhalová Radka Fládrová Věra Kovář Pavel CELKEM Aprobovanost výuky byla v tomto školním roce 78,4 %. Kvalifikaci nesplňují dva učitelé, kteří si v současné době vzdělání doplňují.

4 2.5 Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let do 0 let 7 do 5 let 3 do 20 let 3 nad 20 let 8 celkem 32 00,0 2.6 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 4 odchody Komentář ředitele školy V průběhu. pololetí ukončil pracovní poměr Ing. Miloš Šmilňák. Na jeho místo byla přijata Bc. Škopíková Stanislava a Mgr. Fládrová Věra. Do MŠ byla přijata Renata Navrátilová, na úklid Eva Doleželová. 3. Vzdělávací program školy 3. Vzdělávací program minulý školní rok Název číslo jednací v ročníku ŠVP ZŠ Ptení 500/ letošní školní rok Název číslo jednací v ročníku ŠVP ZŠ Ptení 500/ Učební plán školy Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory. stupeň 2.stupeň.- 5. ročník ročník Minimální časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický j Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a společnost Dějepis

5 Výchova k občanství + +0 Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví * Tělesná výchova Člověk a svět práce Volitelné předměty** Celkem minimálně Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace * Poznámky: Vzdělávací obsah oboru Výchova ke zdraví je integrován do vyučovacích předmětů Výchova k občanství a Přírodopis. K jeho realizaci je použitá časová dotace v celkové výši 2 hodin. **Volitelné předměty: Německý jazyk, Konverzace v AJ, Seminář z matematiky 3.3 Nepovinné předměty a zájmové útvary Název kroužku TANEČNÍ KROUŽEK Daniela Čepová.-2.tř. Pátky - aula 2:00-3:00 x za 2 týdny SPORTOVNÍ HRY Magda Ibrmajerová 6.-9.tř. Čtvrtky - tělocvična 3:45-4:30 x za 2 týdny KROUŽEK STOLNÍHO TENISU Miloš Šmilňák 5.-9.tř.Úterky 2:30 3:5 Čtvrtky 3:25 4:0 TENISOVÝ A SPEEDMINTONOVÝ KROUŽEK Miloš Šmilňák 5.-9.tř. Pátky 3:25-4:0 ORIENTAČNÍ BĚH Kateřina Mikšíková.-9.tř. Středy - tělocvična SPORTOVNÍ HRY - Martina Burgetová 3.-5.tř. Čtvrtky tělocvična 3:30-4:30 x za 2 týdny BŘIŠNÍ TANCE Renata Vojtěchovská 5.-9.tř. Středy 3:30-4:30 DIVADELNÍ PĎĎ Karel Foltin.-9.tř. Pondělky aula 3:40 5:05 EKOZDRAV ekologie a zdravověda Daniela Čepová, Magda Ibrmajerová 5.-9.tř. Čtvrtky 3:45-4:45 x za 2 týdny KYTARA Kamilka Francová.-9.tř. x za 2 týdny CVIČENÍ Z MATEMATIKY Marie Lukáčová 9.tř. - Středy 3:30-4:30 x za 2 týdny KERAMIKA Martina Burgetová.-5.tř. Středy 3:30-4:30 Úterky 3:30-4:30 Počet zařazených žáků

6 POČÍTAČE - Martina Burgetová.-3.tř. Pondělky 3:30-4:30 ČTENÁŘSKÝ KROUŽEK Jana Foltinová Počty žáků 4. Počty žáků školy ke dni třída počet žáků z toho z toho dívek chlapců.a A A A A A A A A celkem Údaje o výsledcích vzdělávání žáků dle cílů stanovených v ŠVP 5. Celkové hodnocení žáků prospěch na konci školního roku Třída Prospěli Prospěli Neprospěli s vyznamenáním.a A A A A A A A A 4 0 celkem Celkové hodnocení žáků zhoršené chování Ttříd Uspokojivé chování Neuspokojivé chování.a a A A A A A A A A 0 0 celkem 0 0

7 5.3 Výchovná opatření pochvaly Na konci školního roku jsou pravidelně odměňováni dva žáci z každé třídy za vynikající studijní výsledky, pomoc ostatním žákům a výbornou reprezentaci školy. 5.4 Výchovná opatření napomenutí a důtky Třída Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy.a A A A A A A A A celkem Komisionální přezkoušení žáků V tomto školním roce neproběhlo žádné komisionální přezkoušení žáků a žádný žák neopakuje ročník. 5.6 Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin.a A 48 67,5 0 3.A ,5 0 4.A ,3 0 5.A ,7 0 6.A 30 77, 0 7.A ,4 0 8.A A ,9 0 celkem , Průběh a výsledky vzdělávání 6. Hospitační činnost V tomto školním roce proběhlo celkem 6 hospitačních hodin. Byly provedeny ředitelem školy, zástupkyní a formou vzájemných hospitací učitelů. Hospitace se zaměřovaly na vedení hodiny, rozvoj klíčových kompetencí, využívaní didaktických pomůcek (zejména interaktivní tabule). Z výsledků hospitací je patrný posun kvality výuky při využití moderních pomůcek. Všechny hospitované hodiny byly bez závažnějších chyb.

8 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků V školním roce 202/203 jsme se zaměřovali na jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků, přírodní vědy a práce s ICT, legislativu a ekonomiku. Datum Jméno, příjmení Vzdělávací akce Vzdělávací instituce Viera Šmilňáková FS Paris celoročně Daniela Čepová AJ-Jazykově- metodický Schola servis Magda Ibrmajerová kurz celoročně Libuše Greplová Výchovné poradenství celoročně Bohumil Zemánek Metodika prevence socpat. jevů Magda Ibrmajerová Činnostní učení ve výuce Tvořivá škola Kateřina Mikšíková ČJ Kateřina Mikšíková Smart Board AV Media Libuše Greplová Kamila Francová Jitka Trbušková Daniela Čepová Magda Ibrmajerová Miloš Šmilňák Viera Šmilňáková Lesson Activity Toolkit Kateřina Mikšíková Magda Ibrmajerová Kamila Francová Činnostní učení v ČJ Tvořivá škola Kateřina Mikšíková Libuše Greplová Kamila Francová Jitka Trbušková Miloš Šmilňák Daniela Čepová Bohumil Zemánek Marie Lukáčová Eva Třísková Viera Šmilňáková Přemýšlení a počítáníprof. Hejný Fraus Martina Burgetová Keramika Schola Servis Miloš Šmilňák Zajímavá chemie-efektní pokusy-tvořivé myšlení v přírodních vědách Descartes Miloš Šmilňák Fy - Podivná voda Descartes Bohumil Zemánek Bohumil Zemánek Fy Setrvačné síly Descartes Viera Šmilňáková AJ činnostně v 4. Tvořivá škola ročníku , Kamila Francová ČJ činnostní učení Tvořivá škola Magda Ibrmajerová Podst. jména, mluvnické Tvořivá škola kategorie Pavel Kovář Obsluha PC IS4 Technologies Radmila Strouhalová Martina Burgetová Netradiční výtvarní techniky Národní institut dětí a mládeže

9 8. Činnost výchovného poradce 8. ŽÁCI VYŠETŘENÍ V PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNĚ Celkem vyšetřeni 3 žáci Výukové problémy: žák Kázeňské problémy: 2 žáci Integrovaní žáci: 4 žáci Mertová Magdaléna 2.tř. Horák Štěpán 3. tř. Vašek Jan - 5. tř. Škrabalová Kristýna 7. tř. 8.2 INTEGROVANÍ ŽÁCI V péči pedagogicko-psychologické poradny: žák V péči speciálně-pedagogického centra pro mentálně postižené: 2 žáci V péči speciálně-pedagogického centra Olomouc: žák vada řeči Všichni integrovaní žáci se vzdělávají s podporou IVP. 9. Minimální preventivní program školy 9. Hodnocení minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ Ptení Sociálně patologické jevy se v dnešní době skloňují ve všech pádech. Patří mezi ně nevhodné chování (násilí a agresivita, šikana, krádeže, kouření, braní drog, gamblerství, kriminalita a další). Je to chování na hranici společenské únosnosti. Bývá interpretováno jako obrana proti ztrátě sociální jistoty, jako konec řetězu mnoha křivd, ponížení a celkové zátěže. Pramení z neuspokojené touhy po uplatnění a úspěchu. Děti se snaží násilím a agresivitou dokázat svoji převahu a hodnotu. Nejlepší metodou boje s tímto nešvarem je vědět, kde jsou jeho kořeny a předcházet mu. Na naší škole jsme se zaměřili na vytváření bezpečného prostředí, ve kterém fungují pěkné vztahy mezi spolužáky i mezi žáky a učiteli. Prostředí, ve kterém pojmy spolupráce, solidarita, ohleduplnost, respekt, tolerance nejsou prázdné fráze. Příjemné klima školy totiž ovlivní více či méně každého jedince. Osobnostní a sociální výchova prolíná výchovou od. až do 9. ročníku. Ať už je to v občanské výchově, biologii a dalších předmětech, kroužcích či besedách s odborníky. Také učitelé průběžně pracovali na svém odborném růstu. Vzdělávali se v oblasti komunikace, práce se zrakově postiženými dětmi, řešení konfliktů a celkového osobnostního a sociálního rozvoje dětí. K významným preventivním aktivitám určitě patří i nejrůznější soutěže a sportovní aktivity. Přispívají k stmelení kolektivu a vytvoření vhodných vztahů mezi dětmi. Během roku jich bylo připraveno několik. První z nich proběhla 25. září, osmáci byli v lanovém centru v Olomouci. Od 8. do 2. října proběhl sběr papíru. Žáci si uvědomí ekologické dopady této činnosti a její prospěšnost nejen pro životní prostředí. 5. října se čtvrťáci seznámili na dopravním hřišti se základy chování na silnici. 6. října proběhla beseda na téma mediální gramotnost pro 7. a 8. třídu. Dnes, v době internetu a v záplavě tiskovin, ovládaných nejrůznějšími zájmovými či bulvárními skupinami, nepochybně důležitá věc. S tím souvisí i etická výchova. 7., 8., a 9. třída se touto problematikou zabývaly 6. listopadu.

10 2. listopadu proběhla další sportovní akce s názvem Turnaj ve stolním tenise. Kyberšikana je velký problém současnosti, ohroženy jsou zejména děti. Základní informace dostala 8. a 9. třída 8. listopadu. 20. listopadu se naši žáci zúčastnili turnaje v miniházené v Kostelci na Hané. A na druhý den, 2. listopadu, seznámili koničtí hasiči 2. a 6. třídu se zásadami protipožární ochrany s ukázkou základního vybavení pro hašení požárů. 2. prosince pokračoval turnaj v miniházené v Kostelci na Hané. 27. až 3. ledna proběhl již tradiční lyžařský kurz. Význam a důležitost třídění odpadu byly náplní besedy 22. února. Účastnili se jí postupně všichni žáci 2. stupně. Beseda s policistkou se uskutečnila 2. března postupně pro žáky 5. a 9. třídy. Byla zaměřena na dopravní výchovu a právní uvědomění držitelů občanského průkazu. Protipožární ochrana byla námětem akce pro a 5. třídu 3. března. 5. až 8. dubna se opět uskutečnil sběr papíru za velkého zájmu rodičů i dětí. 24. až 26. dubna se postupně všichni žáci školy seznámili se zásadami zdravé výživy. 9. května navštívil žáky. 2. a 3. třídy pes Azor, samozřejmě se svojí paní. Canisterapie je určitě dobrým způsobem, jak se dívat na svět jinýma očima. Ve stejný den proběhla další beseda s policistkou, spojená s praktickými ukázkami policejního vybavení a policejní práce, a to pro 8. třídu. A do třetice, ve stejný den šesťáci a sedmáci nacvičovali zásady první pomoci, transport raněného a ošetření zlomenin, ošetření ran a ukázku práce s defibrilátorem. 22. května pokračoval turnaj v miniházené v Kostelci. 27. května proběhlo pokračování dopravní výchovy čtvrťáků na dopravním hřišti. 28. května seznamovaly dvě pracovnice prostějovského oddělení ARO 7. a 8. třídu se zásadami poskytnutí první pomoci, následoval praktický nácvik resuscitace na trenažeru. 4. června pokračovala další beseda s policistkou, tentokrát se jednalo o dopravní výchovu pro a 5. třídu. Určitě velký význam pro prevenci patologických jevů má poučení z minulosti. Deváťáci navštívili 25. června Osvětim. 9.2 Nábory středních škol SŠ automobilová SŠ podnikání a obchodu SŠ lesnická 0. Stav ICT ve škole V rámci projektu Peníze EU školám byly dokončené práce na celkové modernizaci vybavení. Učebna je vybavena 20 počítači pro žáky s operačním systémem Windows 7, programem na úpravu fotografií Zoner Photo Studio 4 a programem na výuku psaní hmatovou technikou Mount Blue. Škola používá program Bakaláři.

11 . Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijímacím řízení žáků 9. třídy počet prvních tříd počet dětí u zápisu počet dětí přijatých do první třídy počet odkladů pro školní rok PŘEHLED VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ ŠKOLNÍ ROK Název střední školy/učiliště studijní obor Hlásilo se Přijato Švehlova SŠ polytechnická Prostějov Švehlova SŠ polytechnická Prostějov Opravář zemědělských strojů Mechanik opravář motorových vozidel 2 2 SŠ automobilní Prostějov kadeřnice Obchodní akademie Prostějov 3 3 SŠ designu a módy Prostějov Střední zdravotnická škola Prostějov 2 2 SOŠ průmyslová a SOU strojírenské Prostějov SŠ uměleckořezbářská Tovačov SOŠ a SOU André Citroena Boskovice Reálné gymnázium a ZŠ města Prostějova Obchodní akademie Tomáše Bati Zlín

12 2. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 2. Akce školy pro žáky září 202 Focení prvňáčků 25. Návštěva lanového centra Olomouc 8. tř. Pozorování Slunce návštěva z Planetária tř. říjen Draví ptáci : Sběr starého papíru 5. Dopravní hřiště - 4. tř. 6. Mediální gramotnost tř. 8. Nábor škol 9.tř. 8. Spaní ve škole 9.tř. 24. Muzeum Olomouc 8.tř. listopad Turnaj stolní tenis PV 6. Etická výchova tř. 8. Prevence nebezpečí - kyberšikana tř.. Projektový den Sv. Martin 3. Exkurze knihovna - Britské centrum 7. tř. 9 Kino metro PV 8. tř. 9. Hvězdárna PV 9. tř. 20. Turnaj miniházené v Kostelci na Hané tř. 2. Hasiči - 2. a 6. třída 30. Lampionový průvod a rozsvícení Vánočního stromečku prosinec Miniházená turnaj v Kostelci na Hané t ř. Projekt Noc ve škole - 6. tř. 5. Mikuláš ve škole hodina Mikulášská nadílka ve třídách a MŠ 3. a 4. hry v tělocvičně pro I. stupeň 7. Návštěva muzea - 8. tř.. Advent v Náměšti na Hané tř. 5. Vánoční besídka třídní učitelé ve svých třídách organizují předvánoční dopoledne 9. Návštěva divadla Louskáček tř. Vánoční Vídeň 20. Návštěva muzea - 7.tř.

13 leden MO školní kolo - 5. třída 8. Zápis do. třídy Lyžařský kurz únor Zahájení plavání 2. a 3. ročníku 7. Návštěva divadla - 6.tř. 20. Olympiáda AJ - okresní kolo 22. Besedy na téma Třídění odpadu šití kostýmů, malování kulis, zhotovování rekvizit březen Beseda s policistou 3. Hasiči 3.,4.,5. třída 4. Generálka PĎĎ - Zeměpisná olympiáda okresní kolo 6. ročník 7. Premiéra PĎĎ Březová víla 8. Představení PĎĎ pro ZŠ Kostelec 20. Představení PĎĎ pro ZŠ Konice 2. Představení PĎĎ pro ZŠ Mostkovice+ MŠ Raková+ MŠ A. Krále 25. Představení PĎĎ pro ZŠ a MŠ Ptení duben PĎĎ Derniéra ZŠ Morkovice, ZŠ Ptení 0. Vystoupení Gotika pro celou školu Sběr papíru 8. Zelená stezka Kladky Bělá ekologická soutěž 24. Zdravá škola zásady zdravé výživy -.,6.,7. třída 25. Zdravá škola zásady zdravé výživy - 2.,3. třída 26. Zdravá škola zásady zdravé výživy - 4.,5.,8.,9. třída 26. Krajské kolo recitace Dětská scéna květen Canisterapie s paní Procházkovou -.,2.,3. třída Policie ČR prap. Ing. Výmolová: Trestná odpovědnost - 4.,5.,8.,9. třída Záchranáři z Brna - 6.,7. třída - prezentace o IZS, Záchranné službě a oživení zásad první pomoci, profesionální ukázka zásahu s neodkladnou resuscitací, videa ze zásahů a cvičení Divadlo Prostějov: Jumping Drums 8. tř. 5. Focení tříd, skupinek, jednotlivců 6. Projektový den Učíme se spolu Školní výlet - Šubířov - 8.třída 22. Miniházená: Kostelec na Hané 2., 3. třída 27. Dopravní hřiště Prostějov - 4.tř. 28. Prevence poskytnutí. pomoci tř. 3. Sportovní den

14 červen Školní výlet Praha - 6. tř. 6. Školní výlet ZOO Lešná.- 4. tř.. Exkurze Prostějov. tř. Miniházená závěrečný turnaj v Kostelci na Hané 2., 3.tř. Školní výlet Olomouc 5.tř. 4. Policie ČR: prap. Ing Výmolová - Dopravní výchova 2.,3.,5. tř Školní výlet - Baldovec 9.tř. 25. Den třídního učitele Exkurze Osvětim - 9. tř. 27. Soutěž: Naše škola má talent 3. Školní úrazy 3. Počet úrazů Počet záznamů v knize úrazů 9 Počet odeslaných záznamů o úrazech Vyhodnocení úrazů Místo úrazu Počet úrazů V hodinách tělesné výchovy 5 V ostatních vyučovacích předmětech 0 Výlety a exkurze 0 Lyžařské kurzy 2 Výuka plavání Přestávky ve škole 0 Školní družina a klub 4. Školní družina Školní družina v tomto roce měla dvě oddělení, ve kterých pracovalo 50 dětí podle ŠVP školní družiny. Celoroční soutěž školní družiny probíhá během celého školního roku. Děti se mohou účastnit soutěže v různých zájmových činnostech (výtvarných, literárních, hudebních, sportovních, pracovních a společenských). Hodnocení soutěže probíhá měsíčně a tři nejlepší mají možnost získat malou odměnu. V pololetí a na konci školního roku získává odměnu prvních deset dětí. Příležitostné akce školní družiny 29. října Výtvarná soutěž o nejhezčí kostým čarodějnice 2. prosince Hudební soutěž zpívání vánočních koled března Výtvarná soutěž o nejhezčí velikonoční výrobek 9. dubna Vědomostní soutěž družstev AZ kvíz BESIP 0. června Sportovní odpoledne sportovní a vědomostní soutěže v parku

15 Kroužky při školní družině V průběhu školního roku měli možnost žáci naší školy navštěvovat zájmové kroužky, které pořádala školní družina. Byly to tyto kroužky: Počítačový kroužek Keramická dílna Kroužek sportovních her Počítačový kroužek navštěvovalo 20 žáků zapsaných do školní družiny a 2 žáci naší školy, kteří nebyli zapsáni do školní družiny. Keramickou dílnu navštěvovalo 22 žáků zapsaných do školní družiny, 5 žáků naší školy a žák ze ZŠ Konice. Kroužek sportovních her navštěvovalo 0 žáků zapsaných do školní družiny a 4 žáci naší školy. 5. Mateřská škola Základní charakteristika mateřské školy Ptení : a) loňský rok b) letošní rok Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na učitelku Průměrná docházka.třídy Průměrná docházka 2.třídy a b a b a b a b a b a b ,5 27 8,3 8 60,7 56,2 63,2 64 Ve školním roce 202/3 bylo přijato do MŠ Ptení 54 dětí, z toho jedno integrované se zrakovým postižením. Pět dětí splňovalo podmínku zákona č.7/997sb. o státní podpoře. V průběhu druhého pololetí se odstěhovaly 2 děti a jedno k nám přestoupilo z MŠ Stražisko. Stav naplněnosti školky na konci školního roku byl 54 dětí. Přihlášku do MŠ pro školní rok 203/4 podali rodiče 6 dětí a všem přihláškám bylo vyhověno. K zápisu do. třídy ZŠ šlo 22 dětí, jedno v jiné obci, z toho 6 dětí dostalo odklad školní docházky. Předpokládaný stav v MŠ pro školní rok 203/4 je 54 dětí. Mateřská škola Ptení pracuje podle ŠVP nazvaného Třídy plné sluníčka, na jehož tvorbě se podílely všechny učitelky kolektivu MŠ Ptení. Cílem MŠ je rozvíjet osobnost dítěte po všech stránkách, jeho schopnost učení a poznávání s ohledem na individuální potřeby ve všech pěti oblastech: biologické, interpersonální, sociálně kulturní a enviromentální. Chceme dětem vytvořit bezpečné prostředí pro vytváření kladných postojů k sobě samým i okolnímu světu. Chceme poskytovat dětem dobré vzory chování a jednání lidí mezi sebou, aby se se získanými morálními a lidskými kvalitami mohly jako jedinci uplatnit ve společenství ostatní komunity. Chceme, aby naše výchovně vzdělávací práce byla na vysoké úrovni a aby probíhala v prostředí plném pohody, sluníčka a to ve spolupráci s vedením ZŠ, rodiči, obecním úřadem a širokou veřejností. V rámci školy pracovaly zájmové kroužky vedené učitelkami MŠ v jejich volném čase. Kroužek Radostné tvoření ( pracovně výtvarný), kroužek hudební a kroužek pohybových her. Dále na škole probíhala výuka anglického jazyka (Jazyková škola Chládková), učitelka Taneční školy Hubený v Prostějově, p. Ptáčková, vedla děti v kroužku TŠH, využili jsme nabídku p. Procházkové na vykonávání canisterapeutické činnosti pod záštitou o.s. Aura Canis, která se potkala s velkým zájmem u rodičů dětí.

16 Logopedickou prevenci v prostorách MŠ zajišťovala Mgr. Jana Fialová (klinický logoped) a to i pro děti ze základní školy. V rámci integrace dítěte se zrakovým postižením jsme spolupracovali se speciálně pedagogickým centrem pro zrakově postižené v Litovli, dále s PPP a PPC v Prostějově. Ve školním roce 202/3 se do MŠ pořídilo toto vybavení: do každé třídy varná konvice vysavač ROVENTA do každé třídy kobercová krytina rádio s CD přehrávačem PHILIPS tiskárna KANON laminovačka klávesy hudební nástroj do každé třídy box na stavebnice do horní výdejny myčka nádobí Pamatovalo se i na školní zahradu, kde přibyla průlezková plastová sestava a vysázela se řada tújí okolo plotu, provedla se údržba a nátěr zahradních domečků. V rámci kulturního a společenského vyžití se děti zúčastnily ve šk.r.202/3 těchto akcí: maňáskové představení O veliké řepě divadlo J. Zatloukalové Jak si dráček našel kamarády vystoupení dětí z hudebního kroužku s kulturním programem pro důchodce B. Vojkůvka Procházka hudbou divadlo J. Zatloukalové Jak Honza zbavil čerta blech mikulášská nadílka v MŠ vánoční a mikulášská besídka pro rodiče předvánoční rozjímání u vánočního stromečku pečení cukroví a nadílka v MŠ masopustní karneval v MŠ divadlo J. Zatloukalové Jaro s veverkou Zrzečkou divadlo dětí PĎĎ Ptení Březová víla kulturní program hudebního kroužku k příležitosti vítání občánků do života klauniáda Klaun Hubert besídka ke Dni matek besídka žáků TŠH v prostorách MŠ divadlo J. Zatloukalové jak lva Sultána rozbolel zub sportovní a soutěžní dopoledne ke Dni dětí výlet do ZOO na Sv. Kopeček kino Malé Hradisko Croodsovi návštěva předškoláků v.třídě ZŠ rozloučení z MŠ slavnostní a rozpohybované dopoledne plné her a soutěží v rámci MŠ na školní zahradě 2.třída slavnostní rozloučení s předškoláky, rozdávání absolventských listů a šerpování budoucích školáčků 6. Školní jídelna V tomto školním roce se vařilo pro školky v obcích Stražisko, Ohrozim, Hluchov a Vícov. Obědy MŠ celkem : 9.33 Přesnídávky MŠ celkem: Svačiny MŠ celkem : Základní škola: Obědy celkem: Obědy celkem zaměstnanci ZŠaMŠ Ptení: 5.273

17 Doplňková činnost: 8.64 Cizí Zaměstnanci MŠ: Celkem strávníků: Zapojení školy do mezinárodních a rozvojových programů Ve školním roce 202/203 nebyly realizovány žádné rozvojové programy. 8. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ukončili jsme projekt EU OPVK peníze školám. Dotace byla využita na nákup výpočetní a interaktivní techniky, na rozvoj přírodních věd a jazyků. Škola je také zapojena do projektu Ovoce do škol. 9. Základní údaje o hospodaření školy a finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu V roce 202 byla poskytnuta a vyčerpána dotace na přímé náklady na vzdělávání v celkové výši 9, ,- z toho: - platy pedagogů 5,27.800,- Kč - platy nepedagogů, ,- Kč - OON 8.000,- Kč - Odvody ZP, SP, FKSP 2, ,- Kč - ONIV ,- Kč Podrobné vyúčtování přímých N z MŠMT obsahuje Výroční zpráva hospodaření za rok 202. V druhém pololetí školního roku 202/203 tj. od ledna 203 do června 203 byly vyčerpány finanční prostředky na přímé náklady z MŠMT v celkové výši 4,5.24,- Kč z toho: - platy zaměstnanců 3,303.97,- Kč - OON 4.400,- Kč - odvody SP,ZP,FKSP,45.523,- Kč - ONIV 48.2,- Kč Náklady na ONIV: - školní pomůcky 2.06,- Kč - učebnice 5.393,- Kč - DVPP 5.260,- Kč - pomůcky pro integrované děti 472,- Kč - náhrady za nemoc 4.890,- Kč

18 20. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. Odborová organizace na škole dlouhodobě není. Škola spolupracuje s pedagogicko- psychologickou poradnou v Prostějově a SPC v Olomouci. Na programy spojené s minimální prevencí si škola najímá různé organizace a sdružení provozující tuto činnost. Pro účely testovaní jsme v tomto roce využili nabídku portálu Proškoly.cz 2. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 202/3 proběhla následná inspekční činnost za účelem ověření splnění povinnosti ředitele kontrolované osoby přijmout opatření k nedostatkům zjištěných při inspekční činnosti (Inspekční zpráva ze dne 2. dubna 202). Všechny zjištěné nedostatky byly v daném termínu odstraněny.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2006 / 2007 . Obecná část..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 1) Základní údaje o organizaci: Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace.

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2007 / 2008 . Obecná část..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1 Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2004 2005

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice na školní rok 2015/2016 I. Život školy motto: Technika kolem nás Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá. Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2013/2014

Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá. Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2013/2014 Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zpráva byla projednána na provozní poradě dne 30. 9. 2014 a) Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok 2008/2009 Nové Město na Moravě, 30.9.2009 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy O B

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více