Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola P t e n í Ptení 57, Ptení telefon: , Č.J. : 05/203 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/3 Školní rok: Ve Ptení dne Zpracovatel: Pavel Kovář

2 . Základní údaje o škole. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola Ptení Adresa školy Ptení 57 IČO Bankovní spojení / 000 Telefon Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Obec Ptení Součásti školy Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna a jídelna - výdejna v mateřské škole IZO ředitelství Vedoucí pracovníci Ředitel: Mgr. Pavel Kovář Zástupce ředitele: Mgr. Viera Šmilňáková Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Organizace poskytuje žákům předškolní a základní vzdělání podle vzdělávacích programů uvedených v zákoně 56/2004 Sb., výchovu ve školní družině, stravování žáků a zaměstnanců školy ve školní jídelně.2 Součásti školy součásti školy kapacita Mateřská škola 60 Základní škola 300 Školní družina 60 Školní jídelna Personální údaje 2. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let let let let a více let 0 celkem ,0 % 00,0 x

3 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné vysokoškolské 2 3 celkem ,0 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje kvali- nesplňuje celkem % fikaci kvalifikaci učitel prvního stupně základní školy učitel druhého stupně základní školy učitel náboženství 0 00 vychovatel celkem Aprobovanost výuky 202/203 Úvazek/h aprobovaných neaprobovaných Mikšíková Kateřina Greplová Libuše Francová Kamila Trbušková Jitka Škopíková Stan Šmilňáková Viera 6 5 Lukáčová Marie Čepová Daniela Vojtěchovská Renata Ibrmajerová Magda Zemánek Bohumil Burgetová Martina Strouhalová Radka Fládrová Věra Kovář Pavel CELKEM Aprobovanost výuky byla v tomto školním roce 78,4 %. Kvalifikaci nesplňují dva učitelé, kteří si v současné době vzdělání doplňují.

4 2.5 Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let do 0 let 7 do 5 let 3 do 20 let 3 nad 20 let 8 celkem 32 00,0 2.6 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 4 odchody Komentář ředitele školy V průběhu. pololetí ukončil pracovní poměr Ing. Miloš Šmilňák. Na jeho místo byla přijata Bc. Škopíková Stanislava a Mgr. Fládrová Věra. Do MŠ byla přijata Renata Navrátilová, na úklid Eva Doleželová. 3. Vzdělávací program školy 3. Vzdělávací program minulý školní rok Název číslo jednací v ročníku ŠVP ZŠ Ptení 500/ letošní školní rok Název číslo jednací v ročníku ŠVP ZŠ Ptení 500/ Učební plán školy Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory. stupeň 2.stupeň.- 5. ročník ročník Minimální časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický j Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a společnost Dějepis

5 Výchova k občanství + +0 Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví * Tělesná výchova Člověk a svět práce Volitelné předměty** Celkem minimálně Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace * Poznámky: Vzdělávací obsah oboru Výchova ke zdraví je integrován do vyučovacích předmětů Výchova k občanství a Přírodopis. K jeho realizaci je použitá časová dotace v celkové výši 2 hodin. **Volitelné předměty: Německý jazyk, Konverzace v AJ, Seminář z matematiky 3.3 Nepovinné předměty a zájmové útvary Název kroužku TANEČNÍ KROUŽEK Daniela Čepová.-2.tř. Pátky - aula 2:00-3:00 x za 2 týdny SPORTOVNÍ HRY Magda Ibrmajerová 6.-9.tř. Čtvrtky - tělocvična 3:45-4:30 x za 2 týdny KROUŽEK STOLNÍHO TENISU Miloš Šmilňák 5.-9.tř.Úterky 2:30 3:5 Čtvrtky 3:25 4:0 TENISOVÝ A SPEEDMINTONOVÝ KROUŽEK Miloš Šmilňák 5.-9.tř. Pátky 3:25-4:0 ORIENTAČNÍ BĚH Kateřina Mikšíková.-9.tř. Středy - tělocvična SPORTOVNÍ HRY - Martina Burgetová 3.-5.tř. Čtvrtky tělocvična 3:30-4:30 x za 2 týdny BŘIŠNÍ TANCE Renata Vojtěchovská 5.-9.tř. Středy 3:30-4:30 DIVADELNÍ PĎĎ Karel Foltin.-9.tř. Pondělky aula 3:40 5:05 EKOZDRAV ekologie a zdravověda Daniela Čepová, Magda Ibrmajerová 5.-9.tř. Čtvrtky 3:45-4:45 x za 2 týdny KYTARA Kamilka Francová.-9.tř. x za 2 týdny CVIČENÍ Z MATEMATIKY Marie Lukáčová 9.tř. - Středy 3:30-4:30 x za 2 týdny KERAMIKA Martina Burgetová.-5.tř. Středy 3:30-4:30 Úterky 3:30-4:30 Počet zařazených žáků

6 POČÍTAČE - Martina Burgetová.-3.tř. Pondělky 3:30-4:30 ČTENÁŘSKÝ KROUŽEK Jana Foltinová Počty žáků 4. Počty žáků školy ke dni třída počet žáků z toho z toho dívek chlapců.a A A A A A A A A celkem Údaje o výsledcích vzdělávání žáků dle cílů stanovených v ŠVP 5. Celkové hodnocení žáků prospěch na konci školního roku Třída Prospěli Prospěli Neprospěli s vyznamenáním.a A A A A A A A A 4 0 celkem Celkové hodnocení žáků zhoršené chování Ttříd Uspokojivé chování Neuspokojivé chování.a a A A A A A A A A 0 0 celkem 0 0

7 5.3 Výchovná opatření pochvaly Na konci školního roku jsou pravidelně odměňováni dva žáci z každé třídy za vynikající studijní výsledky, pomoc ostatním žákům a výbornou reprezentaci školy. 5.4 Výchovná opatření napomenutí a důtky Třída Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy.a A A A A A A A A celkem Komisionální přezkoušení žáků V tomto školním roce neproběhlo žádné komisionální přezkoušení žáků a žádný žák neopakuje ročník. 5.6 Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin.a A 48 67,5 0 3.A ,5 0 4.A ,3 0 5.A ,7 0 6.A 30 77, 0 7.A ,4 0 8.A A ,9 0 celkem , Průběh a výsledky vzdělávání 6. Hospitační činnost V tomto školním roce proběhlo celkem 6 hospitačních hodin. Byly provedeny ředitelem školy, zástupkyní a formou vzájemných hospitací učitelů. Hospitace se zaměřovaly na vedení hodiny, rozvoj klíčových kompetencí, využívaní didaktických pomůcek (zejména interaktivní tabule). Z výsledků hospitací je patrný posun kvality výuky při využití moderních pomůcek. Všechny hospitované hodiny byly bez závažnějších chyb.

8 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků V školním roce 202/203 jsme se zaměřovali na jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků, přírodní vědy a práce s ICT, legislativu a ekonomiku. Datum Jméno, příjmení Vzdělávací akce Vzdělávací instituce Viera Šmilňáková FS Paris celoročně Daniela Čepová AJ-Jazykově- metodický Schola servis Magda Ibrmajerová kurz celoročně Libuše Greplová Výchovné poradenství celoročně Bohumil Zemánek Metodika prevence socpat. jevů Magda Ibrmajerová Činnostní učení ve výuce Tvořivá škola Kateřina Mikšíková ČJ Kateřina Mikšíková Smart Board AV Media Libuše Greplová Kamila Francová Jitka Trbušková Daniela Čepová Magda Ibrmajerová Miloš Šmilňák Viera Šmilňáková Lesson Activity Toolkit Kateřina Mikšíková Magda Ibrmajerová Kamila Francová Činnostní učení v ČJ Tvořivá škola Kateřina Mikšíková Libuše Greplová Kamila Francová Jitka Trbušková Miloš Šmilňák Daniela Čepová Bohumil Zemánek Marie Lukáčová Eva Třísková Viera Šmilňáková Přemýšlení a počítáníprof. Hejný Fraus Martina Burgetová Keramika Schola Servis Miloš Šmilňák Zajímavá chemie-efektní pokusy-tvořivé myšlení v přírodních vědách Descartes Miloš Šmilňák Fy - Podivná voda Descartes Bohumil Zemánek Bohumil Zemánek Fy Setrvačné síly Descartes Viera Šmilňáková AJ činnostně v 4. Tvořivá škola ročníku , Kamila Francová ČJ činnostní učení Tvořivá škola Magda Ibrmajerová Podst. jména, mluvnické Tvořivá škola kategorie Pavel Kovář Obsluha PC IS4 Technologies Radmila Strouhalová Martina Burgetová Netradiční výtvarní techniky Národní institut dětí a mládeže

9 8. Činnost výchovného poradce 8. ŽÁCI VYŠETŘENÍ V PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNĚ Celkem vyšetřeni 3 žáci Výukové problémy: žák Kázeňské problémy: 2 žáci Integrovaní žáci: 4 žáci Mertová Magdaléna 2.tř. Horák Štěpán 3. tř. Vašek Jan - 5. tř. Škrabalová Kristýna 7. tř. 8.2 INTEGROVANÍ ŽÁCI V péči pedagogicko-psychologické poradny: žák V péči speciálně-pedagogického centra pro mentálně postižené: 2 žáci V péči speciálně-pedagogického centra Olomouc: žák vada řeči Všichni integrovaní žáci se vzdělávají s podporou IVP. 9. Minimální preventivní program školy 9. Hodnocení minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ Ptení Sociálně patologické jevy se v dnešní době skloňují ve všech pádech. Patří mezi ně nevhodné chování (násilí a agresivita, šikana, krádeže, kouření, braní drog, gamblerství, kriminalita a další). Je to chování na hranici společenské únosnosti. Bývá interpretováno jako obrana proti ztrátě sociální jistoty, jako konec řetězu mnoha křivd, ponížení a celkové zátěže. Pramení z neuspokojené touhy po uplatnění a úspěchu. Děti se snaží násilím a agresivitou dokázat svoji převahu a hodnotu. Nejlepší metodou boje s tímto nešvarem je vědět, kde jsou jeho kořeny a předcházet mu. Na naší škole jsme se zaměřili na vytváření bezpečného prostředí, ve kterém fungují pěkné vztahy mezi spolužáky i mezi žáky a učiteli. Prostředí, ve kterém pojmy spolupráce, solidarita, ohleduplnost, respekt, tolerance nejsou prázdné fráze. Příjemné klima školy totiž ovlivní více či méně každého jedince. Osobnostní a sociální výchova prolíná výchovou od. až do 9. ročníku. Ať už je to v občanské výchově, biologii a dalších předmětech, kroužcích či besedách s odborníky. Také učitelé průběžně pracovali na svém odborném růstu. Vzdělávali se v oblasti komunikace, práce se zrakově postiženými dětmi, řešení konfliktů a celkového osobnostního a sociálního rozvoje dětí. K významným preventivním aktivitám určitě patří i nejrůznější soutěže a sportovní aktivity. Přispívají k stmelení kolektivu a vytvoření vhodných vztahů mezi dětmi. Během roku jich bylo připraveno několik. První z nich proběhla 25. září, osmáci byli v lanovém centru v Olomouci. Od 8. do 2. října proběhl sběr papíru. Žáci si uvědomí ekologické dopady této činnosti a její prospěšnost nejen pro životní prostředí. 5. října se čtvrťáci seznámili na dopravním hřišti se základy chování na silnici. 6. října proběhla beseda na téma mediální gramotnost pro 7. a 8. třídu. Dnes, v době internetu a v záplavě tiskovin, ovládaných nejrůznějšími zájmovými či bulvárními skupinami, nepochybně důležitá věc. S tím souvisí i etická výchova. 7., 8., a 9. třída se touto problematikou zabývaly 6. listopadu.

10 2. listopadu proběhla další sportovní akce s názvem Turnaj ve stolním tenise. Kyberšikana je velký problém současnosti, ohroženy jsou zejména děti. Základní informace dostala 8. a 9. třída 8. listopadu. 20. listopadu se naši žáci zúčastnili turnaje v miniházené v Kostelci na Hané. A na druhý den, 2. listopadu, seznámili koničtí hasiči 2. a 6. třídu se zásadami protipožární ochrany s ukázkou základního vybavení pro hašení požárů. 2. prosince pokračoval turnaj v miniházené v Kostelci na Hané. 27. až 3. ledna proběhl již tradiční lyžařský kurz. Význam a důležitost třídění odpadu byly náplní besedy 22. února. Účastnili se jí postupně všichni žáci 2. stupně. Beseda s policistkou se uskutečnila 2. března postupně pro žáky 5. a 9. třídy. Byla zaměřena na dopravní výchovu a právní uvědomění držitelů občanského průkazu. Protipožární ochrana byla námětem akce pro a 5. třídu 3. března. 5. až 8. dubna se opět uskutečnil sběr papíru za velkého zájmu rodičů i dětí. 24. až 26. dubna se postupně všichni žáci školy seznámili se zásadami zdravé výživy. 9. května navštívil žáky. 2. a 3. třídy pes Azor, samozřejmě se svojí paní. Canisterapie je určitě dobrým způsobem, jak se dívat na svět jinýma očima. Ve stejný den proběhla další beseda s policistkou, spojená s praktickými ukázkami policejního vybavení a policejní práce, a to pro 8. třídu. A do třetice, ve stejný den šesťáci a sedmáci nacvičovali zásady první pomoci, transport raněného a ošetření zlomenin, ošetření ran a ukázku práce s defibrilátorem. 22. května pokračoval turnaj v miniházené v Kostelci. 27. května proběhlo pokračování dopravní výchovy čtvrťáků na dopravním hřišti. 28. května seznamovaly dvě pracovnice prostějovského oddělení ARO 7. a 8. třídu se zásadami poskytnutí první pomoci, následoval praktický nácvik resuscitace na trenažeru. 4. června pokračovala další beseda s policistkou, tentokrát se jednalo o dopravní výchovu pro a 5. třídu. Určitě velký význam pro prevenci patologických jevů má poučení z minulosti. Deváťáci navštívili 25. června Osvětim. 9.2 Nábory středních škol SŠ automobilová SŠ podnikání a obchodu SŠ lesnická 0. Stav ICT ve škole V rámci projektu Peníze EU školám byly dokončené práce na celkové modernizaci vybavení. Učebna je vybavena 20 počítači pro žáky s operačním systémem Windows 7, programem na úpravu fotografií Zoner Photo Studio 4 a programem na výuku psaní hmatovou technikou Mount Blue. Škola používá program Bakaláři.

11 . Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijímacím řízení žáků 9. třídy počet prvních tříd počet dětí u zápisu počet dětí přijatých do první třídy počet odkladů pro školní rok PŘEHLED VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ ŠKOLNÍ ROK Název střední školy/učiliště studijní obor Hlásilo se Přijato Švehlova SŠ polytechnická Prostějov Švehlova SŠ polytechnická Prostějov Opravář zemědělských strojů Mechanik opravář motorových vozidel 2 2 SŠ automobilní Prostějov kadeřnice Obchodní akademie Prostějov 3 3 SŠ designu a módy Prostějov Střední zdravotnická škola Prostějov 2 2 SOŠ průmyslová a SOU strojírenské Prostějov SŠ uměleckořezbářská Tovačov SOŠ a SOU André Citroena Boskovice Reálné gymnázium a ZŠ města Prostějova Obchodní akademie Tomáše Bati Zlín

12 2. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 2. Akce školy pro žáky září 202 Focení prvňáčků 25. Návštěva lanového centra Olomouc 8. tř. Pozorování Slunce návštěva z Planetária tř. říjen Draví ptáci : Sběr starého papíru 5. Dopravní hřiště - 4. tř. 6. Mediální gramotnost tř. 8. Nábor škol 9.tř. 8. Spaní ve škole 9.tř. 24. Muzeum Olomouc 8.tř. listopad Turnaj stolní tenis PV 6. Etická výchova tř. 8. Prevence nebezpečí - kyberšikana tř.. Projektový den Sv. Martin 3. Exkurze knihovna - Britské centrum 7. tř. 9 Kino metro PV 8. tř. 9. Hvězdárna PV 9. tř. 20. Turnaj miniházené v Kostelci na Hané tř. 2. Hasiči - 2. a 6. třída 30. Lampionový průvod a rozsvícení Vánočního stromečku prosinec Miniházená turnaj v Kostelci na Hané t ř. Projekt Noc ve škole - 6. tř. 5. Mikuláš ve škole hodina Mikulášská nadílka ve třídách a MŠ 3. a 4. hry v tělocvičně pro I. stupeň 7. Návštěva muzea - 8. tř.. Advent v Náměšti na Hané tř. 5. Vánoční besídka třídní učitelé ve svých třídách organizují předvánoční dopoledne 9. Návštěva divadla Louskáček tř. Vánoční Vídeň 20. Návštěva muzea - 7.tř.

13 leden MO školní kolo - 5. třída 8. Zápis do. třídy Lyžařský kurz únor Zahájení plavání 2. a 3. ročníku 7. Návštěva divadla - 6.tř. 20. Olympiáda AJ - okresní kolo 22. Besedy na téma Třídění odpadu šití kostýmů, malování kulis, zhotovování rekvizit březen Beseda s policistou 3. Hasiči 3.,4.,5. třída 4. Generálka PĎĎ - Zeměpisná olympiáda okresní kolo 6. ročník 7. Premiéra PĎĎ Březová víla 8. Představení PĎĎ pro ZŠ Kostelec 20. Představení PĎĎ pro ZŠ Konice 2. Představení PĎĎ pro ZŠ Mostkovice+ MŠ Raková+ MŠ A. Krále 25. Představení PĎĎ pro ZŠ a MŠ Ptení duben PĎĎ Derniéra ZŠ Morkovice, ZŠ Ptení 0. Vystoupení Gotika pro celou školu Sběr papíru 8. Zelená stezka Kladky Bělá ekologická soutěž 24. Zdravá škola zásady zdravé výživy -.,6.,7. třída 25. Zdravá škola zásady zdravé výživy - 2.,3. třída 26. Zdravá škola zásady zdravé výživy - 4.,5.,8.,9. třída 26. Krajské kolo recitace Dětská scéna květen Canisterapie s paní Procházkovou -.,2.,3. třída Policie ČR prap. Ing. Výmolová: Trestná odpovědnost - 4.,5.,8.,9. třída Záchranáři z Brna - 6.,7. třída - prezentace o IZS, Záchranné službě a oživení zásad první pomoci, profesionální ukázka zásahu s neodkladnou resuscitací, videa ze zásahů a cvičení Divadlo Prostějov: Jumping Drums 8. tř. 5. Focení tříd, skupinek, jednotlivců 6. Projektový den Učíme se spolu Školní výlet - Šubířov - 8.třída 22. Miniházená: Kostelec na Hané 2., 3. třída 27. Dopravní hřiště Prostějov - 4.tř. 28. Prevence poskytnutí. pomoci tř. 3. Sportovní den

14 červen Školní výlet Praha - 6. tř. 6. Školní výlet ZOO Lešná.- 4. tř.. Exkurze Prostějov. tř. Miniházená závěrečný turnaj v Kostelci na Hané 2., 3.tř. Školní výlet Olomouc 5.tř. 4. Policie ČR: prap. Ing Výmolová - Dopravní výchova 2.,3.,5. tř Školní výlet - Baldovec 9.tř. 25. Den třídního učitele Exkurze Osvětim - 9. tř. 27. Soutěž: Naše škola má talent 3. Školní úrazy 3. Počet úrazů Počet záznamů v knize úrazů 9 Počet odeslaných záznamů o úrazech Vyhodnocení úrazů Místo úrazu Počet úrazů V hodinách tělesné výchovy 5 V ostatních vyučovacích předmětech 0 Výlety a exkurze 0 Lyžařské kurzy 2 Výuka plavání Přestávky ve škole 0 Školní družina a klub 4. Školní družina Školní družina v tomto roce měla dvě oddělení, ve kterých pracovalo 50 dětí podle ŠVP školní družiny. Celoroční soutěž školní družiny probíhá během celého školního roku. Děti se mohou účastnit soutěže v různých zájmových činnostech (výtvarných, literárních, hudebních, sportovních, pracovních a společenských). Hodnocení soutěže probíhá měsíčně a tři nejlepší mají možnost získat malou odměnu. V pololetí a na konci školního roku získává odměnu prvních deset dětí. Příležitostné akce školní družiny 29. října Výtvarná soutěž o nejhezčí kostým čarodějnice 2. prosince Hudební soutěž zpívání vánočních koled března Výtvarná soutěž o nejhezčí velikonoční výrobek 9. dubna Vědomostní soutěž družstev AZ kvíz BESIP 0. června Sportovní odpoledne sportovní a vědomostní soutěže v parku

15 Kroužky při školní družině V průběhu školního roku měli možnost žáci naší školy navštěvovat zájmové kroužky, které pořádala školní družina. Byly to tyto kroužky: Počítačový kroužek Keramická dílna Kroužek sportovních her Počítačový kroužek navštěvovalo 20 žáků zapsaných do školní družiny a 2 žáci naší školy, kteří nebyli zapsáni do školní družiny. Keramickou dílnu navštěvovalo 22 žáků zapsaných do školní družiny, 5 žáků naší školy a žák ze ZŠ Konice. Kroužek sportovních her navštěvovalo 0 žáků zapsaných do školní družiny a 4 žáci naší školy. 5. Mateřská škola Základní charakteristika mateřské školy Ptení : a) loňský rok b) letošní rok Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na učitelku Průměrná docházka.třídy Průměrná docházka 2.třídy a b a b a b a b a b a b ,5 27 8,3 8 60,7 56,2 63,2 64 Ve školním roce 202/3 bylo přijato do MŠ Ptení 54 dětí, z toho jedno integrované se zrakovým postižením. Pět dětí splňovalo podmínku zákona č.7/997sb. o státní podpoře. V průběhu druhého pololetí se odstěhovaly 2 děti a jedno k nám přestoupilo z MŠ Stražisko. Stav naplněnosti školky na konci školního roku byl 54 dětí. Přihlášku do MŠ pro školní rok 203/4 podali rodiče 6 dětí a všem přihláškám bylo vyhověno. K zápisu do. třídy ZŠ šlo 22 dětí, jedno v jiné obci, z toho 6 dětí dostalo odklad školní docházky. Předpokládaný stav v MŠ pro školní rok 203/4 je 54 dětí. Mateřská škola Ptení pracuje podle ŠVP nazvaného Třídy plné sluníčka, na jehož tvorbě se podílely všechny učitelky kolektivu MŠ Ptení. Cílem MŠ je rozvíjet osobnost dítěte po všech stránkách, jeho schopnost učení a poznávání s ohledem na individuální potřeby ve všech pěti oblastech: biologické, interpersonální, sociálně kulturní a enviromentální. Chceme dětem vytvořit bezpečné prostředí pro vytváření kladných postojů k sobě samým i okolnímu světu. Chceme poskytovat dětem dobré vzory chování a jednání lidí mezi sebou, aby se se získanými morálními a lidskými kvalitami mohly jako jedinci uplatnit ve společenství ostatní komunity. Chceme, aby naše výchovně vzdělávací práce byla na vysoké úrovni a aby probíhala v prostředí plném pohody, sluníčka a to ve spolupráci s vedením ZŠ, rodiči, obecním úřadem a širokou veřejností. V rámci školy pracovaly zájmové kroužky vedené učitelkami MŠ v jejich volném čase. Kroužek Radostné tvoření ( pracovně výtvarný), kroužek hudební a kroužek pohybových her. Dále na škole probíhala výuka anglického jazyka (Jazyková škola Chládková), učitelka Taneční školy Hubený v Prostějově, p. Ptáčková, vedla děti v kroužku TŠH, využili jsme nabídku p. Procházkové na vykonávání canisterapeutické činnosti pod záštitou o.s. Aura Canis, která se potkala s velkým zájmem u rodičů dětí.

16 Logopedickou prevenci v prostorách MŠ zajišťovala Mgr. Jana Fialová (klinický logoped) a to i pro děti ze základní školy. V rámci integrace dítěte se zrakovým postižením jsme spolupracovali se speciálně pedagogickým centrem pro zrakově postižené v Litovli, dále s PPP a PPC v Prostějově. Ve školním roce 202/3 se do MŠ pořídilo toto vybavení: do každé třídy varná konvice vysavač ROVENTA do každé třídy kobercová krytina rádio s CD přehrávačem PHILIPS tiskárna KANON laminovačka klávesy hudební nástroj do každé třídy box na stavebnice do horní výdejny myčka nádobí Pamatovalo se i na školní zahradu, kde přibyla průlezková plastová sestava a vysázela se řada tújí okolo plotu, provedla se údržba a nátěr zahradních domečků. V rámci kulturního a společenského vyžití se děti zúčastnily ve šk.r.202/3 těchto akcí: maňáskové představení O veliké řepě divadlo J. Zatloukalové Jak si dráček našel kamarády vystoupení dětí z hudebního kroužku s kulturním programem pro důchodce B. Vojkůvka Procházka hudbou divadlo J. Zatloukalové Jak Honza zbavil čerta blech mikulášská nadílka v MŠ vánoční a mikulášská besídka pro rodiče předvánoční rozjímání u vánočního stromečku pečení cukroví a nadílka v MŠ masopustní karneval v MŠ divadlo J. Zatloukalové Jaro s veverkou Zrzečkou divadlo dětí PĎĎ Ptení Březová víla kulturní program hudebního kroužku k příležitosti vítání občánků do života klauniáda Klaun Hubert besídka ke Dni matek besídka žáků TŠH v prostorách MŠ divadlo J. Zatloukalové jak lva Sultána rozbolel zub sportovní a soutěžní dopoledne ke Dni dětí výlet do ZOO na Sv. Kopeček kino Malé Hradisko Croodsovi návštěva předškoláků v.třídě ZŠ rozloučení z MŠ slavnostní a rozpohybované dopoledne plné her a soutěží v rámci MŠ na školní zahradě 2.třída slavnostní rozloučení s předškoláky, rozdávání absolventských listů a šerpování budoucích školáčků 6. Školní jídelna V tomto školním roce se vařilo pro školky v obcích Stražisko, Ohrozim, Hluchov a Vícov. Obědy MŠ celkem : 9.33 Přesnídávky MŠ celkem: Svačiny MŠ celkem : Základní škola: Obědy celkem: Obědy celkem zaměstnanci ZŠaMŠ Ptení: 5.273

17 Doplňková činnost: 8.64 Cizí Zaměstnanci MŠ: Celkem strávníků: Zapojení školy do mezinárodních a rozvojových programů Ve školním roce 202/203 nebyly realizovány žádné rozvojové programy. 8. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ukončili jsme projekt EU OPVK peníze školám. Dotace byla využita na nákup výpočetní a interaktivní techniky, na rozvoj přírodních věd a jazyků. Škola je také zapojena do projektu Ovoce do škol. 9. Základní údaje o hospodaření školy a finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu V roce 202 byla poskytnuta a vyčerpána dotace na přímé náklady na vzdělávání v celkové výši 9, ,- z toho: - platy pedagogů 5,27.800,- Kč - platy nepedagogů, ,- Kč - OON 8.000,- Kč - Odvody ZP, SP, FKSP 2, ,- Kč - ONIV ,- Kč Podrobné vyúčtování přímých N z MŠMT obsahuje Výroční zpráva hospodaření za rok 202. V druhém pololetí školního roku 202/203 tj. od ledna 203 do června 203 byly vyčerpány finanční prostředky na přímé náklady z MŠMT v celkové výši 4,5.24,- Kč z toho: - platy zaměstnanců 3,303.97,- Kč - OON 4.400,- Kč - odvody SP,ZP,FKSP,45.523,- Kč - ONIV 48.2,- Kč Náklady na ONIV: - školní pomůcky 2.06,- Kč - učebnice 5.393,- Kč - DVPP 5.260,- Kč - pomůcky pro integrované děti 472,- Kč - náhrady za nemoc 4.890,- Kč

18 20. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. Odborová organizace na škole dlouhodobě není. Škola spolupracuje s pedagogicko- psychologickou poradnou v Prostějově a SPC v Olomouci. Na programy spojené s minimální prevencí si škola najímá různé organizace a sdružení provozující tuto činnost. Pro účely testovaní jsme v tomto roce využili nabídku portálu Proškoly.cz 2. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 202/3 proběhla následná inspekční činnost za účelem ověření splnění povinnosti ředitele kontrolované osoby přijmout opatření k nedostatkům zjištěných při inspekční činnosti (Inspekční zpráva ze dne 2. dubna 202). Všechny zjištěné nedostatky byly v daném termínu odstraněny.

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Základní údaje o škole Strana Zpracovatel: 1.1 Základní údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Ostrově 15.10.2014 Mgr. Martin Fous ředitel školy Školská rada výroční zprávu o činnosti schválila dne 26.11.2014 Mgr. Václav Hruška předseda školské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: PaedDr.Mgr. Stanislav Horehleď, ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Na Babí 190, 549 54 Police nad Metují Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 Adresa školy Boženy

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Adresa školy Nová Dědina 368, 789 61 Bludov IČO 63696487 Bankovní spojení 220003510/0300, 220003590/0300- ŠJ DIČ CZ63696487

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon:

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4 Základní škola a Mateřská škola Hořepník 1 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy: Základní škola

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více