Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola P t e n í Ptení 57, Ptení telefon: , Č.J. : 05/203 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/3 Školní rok: Ve Ptení dne Zpracovatel: Pavel Kovář

2 . Základní údaje o škole. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola Ptení Adresa školy Ptení 57 IČO Bankovní spojení / 000 Telefon Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Obec Ptení Součásti školy Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna a jídelna - výdejna v mateřské škole IZO ředitelství Vedoucí pracovníci Ředitel: Mgr. Pavel Kovář Zástupce ředitele: Mgr. Viera Šmilňáková Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Organizace poskytuje žákům předškolní a základní vzdělání podle vzdělávacích programů uvedených v zákoně 56/2004 Sb., výchovu ve školní družině, stravování žáků a zaměstnanců školy ve školní jídelně.2 Součásti školy součásti školy kapacita Mateřská škola 60 Základní škola 300 Školní družina 60 Školní jídelna Personální údaje 2. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let let let let a více let 0 celkem ,0 % 00,0 x

3 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné vysokoškolské 2 3 celkem ,0 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje kvali- nesplňuje celkem % fikaci kvalifikaci učitel prvního stupně základní školy učitel druhého stupně základní školy učitel náboženství 0 00 vychovatel celkem Aprobovanost výuky 202/203 Úvazek/h aprobovaných neaprobovaných Mikšíková Kateřina Greplová Libuše Francová Kamila Trbušková Jitka Škopíková Stan Šmilňáková Viera 6 5 Lukáčová Marie Čepová Daniela Vojtěchovská Renata Ibrmajerová Magda Zemánek Bohumil Burgetová Martina Strouhalová Radka Fládrová Věra Kovář Pavel CELKEM Aprobovanost výuky byla v tomto školním roce 78,4 %. Kvalifikaci nesplňují dva učitelé, kteří si v současné době vzdělání doplňují.

4 2.5 Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let do 0 let 7 do 5 let 3 do 20 let 3 nad 20 let 8 celkem 32 00,0 2.6 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 4 odchody Komentář ředitele školy V průběhu. pololetí ukončil pracovní poměr Ing. Miloš Šmilňák. Na jeho místo byla přijata Bc. Škopíková Stanislava a Mgr. Fládrová Věra. Do MŠ byla přijata Renata Navrátilová, na úklid Eva Doleželová. 3. Vzdělávací program školy 3. Vzdělávací program minulý školní rok Název číslo jednací v ročníku ŠVP ZŠ Ptení 500/ letošní školní rok Název číslo jednací v ročníku ŠVP ZŠ Ptení 500/ Učební plán školy Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory. stupeň 2.stupeň.- 5. ročník ročník Minimální časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický j Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a společnost Dějepis

5 Výchova k občanství + +0 Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví * Tělesná výchova Člověk a svět práce Volitelné předměty** Celkem minimálně Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace * Poznámky: Vzdělávací obsah oboru Výchova ke zdraví je integrován do vyučovacích předmětů Výchova k občanství a Přírodopis. K jeho realizaci je použitá časová dotace v celkové výši 2 hodin. **Volitelné předměty: Německý jazyk, Konverzace v AJ, Seminář z matematiky 3.3 Nepovinné předměty a zájmové útvary Název kroužku TANEČNÍ KROUŽEK Daniela Čepová.-2.tř. Pátky - aula 2:00-3:00 x za 2 týdny SPORTOVNÍ HRY Magda Ibrmajerová 6.-9.tř. Čtvrtky - tělocvična 3:45-4:30 x za 2 týdny KROUŽEK STOLNÍHO TENISU Miloš Šmilňák 5.-9.tř.Úterky 2:30 3:5 Čtvrtky 3:25 4:0 TENISOVÝ A SPEEDMINTONOVÝ KROUŽEK Miloš Šmilňák 5.-9.tř. Pátky 3:25-4:0 ORIENTAČNÍ BĚH Kateřina Mikšíková.-9.tř. Středy - tělocvična SPORTOVNÍ HRY - Martina Burgetová 3.-5.tř. Čtvrtky tělocvična 3:30-4:30 x za 2 týdny BŘIŠNÍ TANCE Renata Vojtěchovská 5.-9.tř. Středy 3:30-4:30 DIVADELNÍ PĎĎ Karel Foltin.-9.tř. Pondělky aula 3:40 5:05 EKOZDRAV ekologie a zdravověda Daniela Čepová, Magda Ibrmajerová 5.-9.tř. Čtvrtky 3:45-4:45 x za 2 týdny KYTARA Kamilka Francová.-9.tř. x za 2 týdny CVIČENÍ Z MATEMATIKY Marie Lukáčová 9.tř. - Středy 3:30-4:30 x za 2 týdny KERAMIKA Martina Burgetová.-5.tř. Středy 3:30-4:30 Úterky 3:30-4:30 Počet zařazených žáků

6 POČÍTAČE - Martina Burgetová.-3.tř. Pondělky 3:30-4:30 ČTENÁŘSKÝ KROUŽEK Jana Foltinová Počty žáků 4. Počty žáků školy ke dni třída počet žáků z toho z toho dívek chlapců.a A A A A A A A A celkem Údaje o výsledcích vzdělávání žáků dle cílů stanovených v ŠVP 5. Celkové hodnocení žáků prospěch na konci školního roku Třída Prospěli Prospěli Neprospěli s vyznamenáním.a A A A A A A A A 4 0 celkem Celkové hodnocení žáků zhoršené chování Ttříd Uspokojivé chování Neuspokojivé chování.a a A A A A A A A A 0 0 celkem 0 0

7 5.3 Výchovná opatření pochvaly Na konci školního roku jsou pravidelně odměňováni dva žáci z každé třídy za vynikající studijní výsledky, pomoc ostatním žákům a výbornou reprezentaci školy. 5.4 Výchovná opatření napomenutí a důtky Třída Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy.a A A A A A A A A celkem Komisionální přezkoušení žáků V tomto školním roce neproběhlo žádné komisionální přezkoušení žáků a žádný žák neopakuje ročník. 5.6 Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin.a A 48 67,5 0 3.A ,5 0 4.A ,3 0 5.A ,7 0 6.A 30 77, 0 7.A ,4 0 8.A A ,9 0 celkem , Průběh a výsledky vzdělávání 6. Hospitační činnost V tomto školním roce proběhlo celkem 6 hospitačních hodin. Byly provedeny ředitelem školy, zástupkyní a formou vzájemných hospitací učitelů. Hospitace se zaměřovaly na vedení hodiny, rozvoj klíčových kompetencí, využívaní didaktických pomůcek (zejména interaktivní tabule). Z výsledků hospitací je patrný posun kvality výuky při využití moderních pomůcek. Všechny hospitované hodiny byly bez závažnějších chyb.

8 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků V školním roce 202/203 jsme se zaměřovali na jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků, přírodní vědy a práce s ICT, legislativu a ekonomiku. Datum Jméno, příjmení Vzdělávací akce Vzdělávací instituce Viera Šmilňáková FS Paris celoročně Daniela Čepová AJ-Jazykově- metodický Schola servis Magda Ibrmajerová kurz celoročně Libuše Greplová Výchovné poradenství celoročně Bohumil Zemánek Metodika prevence socpat. jevů Magda Ibrmajerová Činnostní učení ve výuce Tvořivá škola Kateřina Mikšíková ČJ Kateřina Mikšíková Smart Board AV Media Libuše Greplová Kamila Francová Jitka Trbušková Daniela Čepová Magda Ibrmajerová Miloš Šmilňák Viera Šmilňáková Lesson Activity Toolkit Kateřina Mikšíková Magda Ibrmajerová Kamila Francová Činnostní učení v ČJ Tvořivá škola Kateřina Mikšíková Libuše Greplová Kamila Francová Jitka Trbušková Miloš Šmilňák Daniela Čepová Bohumil Zemánek Marie Lukáčová Eva Třísková Viera Šmilňáková Přemýšlení a počítáníprof. Hejný Fraus Martina Burgetová Keramika Schola Servis Miloš Šmilňák Zajímavá chemie-efektní pokusy-tvořivé myšlení v přírodních vědách Descartes Miloš Šmilňák Fy - Podivná voda Descartes Bohumil Zemánek Bohumil Zemánek Fy Setrvačné síly Descartes Viera Šmilňáková AJ činnostně v 4. Tvořivá škola ročníku , Kamila Francová ČJ činnostní učení Tvořivá škola Magda Ibrmajerová Podst. jména, mluvnické Tvořivá škola kategorie Pavel Kovář Obsluha PC IS4 Technologies Radmila Strouhalová Martina Burgetová Netradiční výtvarní techniky Národní institut dětí a mládeže

9 8. Činnost výchovného poradce 8. ŽÁCI VYŠETŘENÍ V PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNĚ Celkem vyšetřeni 3 žáci Výukové problémy: žák Kázeňské problémy: 2 žáci Integrovaní žáci: 4 žáci Mertová Magdaléna 2.tř. Horák Štěpán 3. tř. Vašek Jan - 5. tř. Škrabalová Kristýna 7. tř. 8.2 INTEGROVANÍ ŽÁCI V péči pedagogicko-psychologické poradny: žák V péči speciálně-pedagogického centra pro mentálně postižené: 2 žáci V péči speciálně-pedagogického centra Olomouc: žák vada řeči Všichni integrovaní žáci se vzdělávají s podporou IVP. 9. Minimální preventivní program školy 9. Hodnocení minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ Ptení Sociálně patologické jevy se v dnešní době skloňují ve všech pádech. Patří mezi ně nevhodné chování (násilí a agresivita, šikana, krádeže, kouření, braní drog, gamblerství, kriminalita a další). Je to chování na hranici společenské únosnosti. Bývá interpretováno jako obrana proti ztrátě sociální jistoty, jako konec řetězu mnoha křivd, ponížení a celkové zátěže. Pramení z neuspokojené touhy po uplatnění a úspěchu. Děti se snaží násilím a agresivitou dokázat svoji převahu a hodnotu. Nejlepší metodou boje s tímto nešvarem je vědět, kde jsou jeho kořeny a předcházet mu. Na naší škole jsme se zaměřili na vytváření bezpečného prostředí, ve kterém fungují pěkné vztahy mezi spolužáky i mezi žáky a učiteli. Prostředí, ve kterém pojmy spolupráce, solidarita, ohleduplnost, respekt, tolerance nejsou prázdné fráze. Příjemné klima školy totiž ovlivní více či méně každého jedince. Osobnostní a sociální výchova prolíná výchovou od. až do 9. ročníku. Ať už je to v občanské výchově, biologii a dalších předmětech, kroužcích či besedách s odborníky. Také učitelé průběžně pracovali na svém odborném růstu. Vzdělávali se v oblasti komunikace, práce se zrakově postiženými dětmi, řešení konfliktů a celkového osobnostního a sociálního rozvoje dětí. K významným preventivním aktivitám určitě patří i nejrůznější soutěže a sportovní aktivity. Přispívají k stmelení kolektivu a vytvoření vhodných vztahů mezi dětmi. Během roku jich bylo připraveno několik. První z nich proběhla 25. září, osmáci byli v lanovém centru v Olomouci. Od 8. do 2. října proběhl sběr papíru. Žáci si uvědomí ekologické dopady této činnosti a její prospěšnost nejen pro životní prostředí. 5. října se čtvrťáci seznámili na dopravním hřišti se základy chování na silnici. 6. října proběhla beseda na téma mediální gramotnost pro 7. a 8. třídu. Dnes, v době internetu a v záplavě tiskovin, ovládaných nejrůznějšími zájmovými či bulvárními skupinami, nepochybně důležitá věc. S tím souvisí i etická výchova. 7., 8., a 9. třída se touto problematikou zabývaly 6. listopadu.

10 2. listopadu proběhla další sportovní akce s názvem Turnaj ve stolním tenise. Kyberšikana je velký problém současnosti, ohroženy jsou zejména děti. Základní informace dostala 8. a 9. třída 8. listopadu. 20. listopadu se naši žáci zúčastnili turnaje v miniházené v Kostelci na Hané. A na druhý den, 2. listopadu, seznámili koničtí hasiči 2. a 6. třídu se zásadami protipožární ochrany s ukázkou základního vybavení pro hašení požárů. 2. prosince pokračoval turnaj v miniházené v Kostelci na Hané. 27. až 3. ledna proběhl již tradiční lyžařský kurz. Význam a důležitost třídění odpadu byly náplní besedy 22. února. Účastnili se jí postupně všichni žáci 2. stupně. Beseda s policistkou se uskutečnila 2. března postupně pro žáky 5. a 9. třídy. Byla zaměřena na dopravní výchovu a právní uvědomění držitelů občanského průkazu. Protipožární ochrana byla námětem akce pro a 5. třídu 3. března. 5. až 8. dubna se opět uskutečnil sběr papíru za velkého zájmu rodičů i dětí. 24. až 26. dubna se postupně všichni žáci školy seznámili se zásadami zdravé výživy. 9. května navštívil žáky. 2. a 3. třídy pes Azor, samozřejmě se svojí paní. Canisterapie je určitě dobrým způsobem, jak se dívat na svět jinýma očima. Ve stejný den proběhla další beseda s policistkou, spojená s praktickými ukázkami policejního vybavení a policejní práce, a to pro 8. třídu. A do třetice, ve stejný den šesťáci a sedmáci nacvičovali zásady první pomoci, transport raněného a ošetření zlomenin, ošetření ran a ukázku práce s defibrilátorem. 22. května pokračoval turnaj v miniházené v Kostelci. 27. května proběhlo pokračování dopravní výchovy čtvrťáků na dopravním hřišti. 28. května seznamovaly dvě pracovnice prostějovského oddělení ARO 7. a 8. třídu se zásadami poskytnutí první pomoci, následoval praktický nácvik resuscitace na trenažeru. 4. června pokračovala další beseda s policistkou, tentokrát se jednalo o dopravní výchovu pro a 5. třídu. Určitě velký význam pro prevenci patologických jevů má poučení z minulosti. Deváťáci navštívili 25. června Osvětim. 9.2 Nábory středních škol SŠ automobilová SŠ podnikání a obchodu SŠ lesnická 0. Stav ICT ve škole V rámci projektu Peníze EU školám byly dokončené práce na celkové modernizaci vybavení. Učebna je vybavena 20 počítači pro žáky s operačním systémem Windows 7, programem na úpravu fotografií Zoner Photo Studio 4 a programem na výuku psaní hmatovou technikou Mount Blue. Škola používá program Bakaláři.

11 . Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijímacím řízení žáků 9. třídy počet prvních tříd počet dětí u zápisu počet dětí přijatých do první třídy počet odkladů pro školní rok PŘEHLED VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ ŠKOLNÍ ROK Název střední školy/učiliště studijní obor Hlásilo se Přijato Švehlova SŠ polytechnická Prostějov Švehlova SŠ polytechnická Prostějov Opravář zemědělských strojů Mechanik opravář motorových vozidel 2 2 SŠ automobilní Prostějov kadeřnice Obchodní akademie Prostějov 3 3 SŠ designu a módy Prostějov Střední zdravotnická škola Prostějov 2 2 SOŠ průmyslová a SOU strojírenské Prostějov SŠ uměleckořezbářská Tovačov SOŠ a SOU André Citroena Boskovice Reálné gymnázium a ZŠ města Prostějova Obchodní akademie Tomáše Bati Zlín

12 2. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 2. Akce školy pro žáky září 202 Focení prvňáčků 25. Návštěva lanového centra Olomouc 8. tř. Pozorování Slunce návštěva z Planetária tř. říjen Draví ptáci : Sběr starého papíru 5. Dopravní hřiště - 4. tř. 6. Mediální gramotnost tř. 8. Nábor škol 9.tř. 8. Spaní ve škole 9.tř. 24. Muzeum Olomouc 8.tř. listopad Turnaj stolní tenis PV 6. Etická výchova tř. 8. Prevence nebezpečí - kyberšikana tř.. Projektový den Sv. Martin 3. Exkurze knihovna - Britské centrum 7. tř. 9 Kino metro PV 8. tř. 9. Hvězdárna PV 9. tř. 20. Turnaj miniházené v Kostelci na Hané tř. 2. Hasiči - 2. a 6. třída 30. Lampionový průvod a rozsvícení Vánočního stromečku prosinec Miniházená turnaj v Kostelci na Hané t ř. Projekt Noc ve škole - 6. tř. 5. Mikuláš ve škole hodina Mikulášská nadílka ve třídách a MŠ 3. a 4. hry v tělocvičně pro I. stupeň 7. Návštěva muzea - 8. tř.. Advent v Náměšti na Hané tř. 5. Vánoční besídka třídní učitelé ve svých třídách organizují předvánoční dopoledne 9. Návštěva divadla Louskáček tř. Vánoční Vídeň 20. Návštěva muzea - 7.tř.

13 leden MO školní kolo - 5. třída 8. Zápis do. třídy Lyžařský kurz únor Zahájení plavání 2. a 3. ročníku 7. Návštěva divadla - 6.tř. 20. Olympiáda AJ - okresní kolo 22. Besedy na téma Třídění odpadu šití kostýmů, malování kulis, zhotovování rekvizit březen Beseda s policistou 3. Hasiči 3.,4.,5. třída 4. Generálka PĎĎ - Zeměpisná olympiáda okresní kolo 6. ročník 7. Premiéra PĎĎ Březová víla 8. Představení PĎĎ pro ZŠ Kostelec 20. Představení PĎĎ pro ZŠ Konice 2. Představení PĎĎ pro ZŠ Mostkovice+ MŠ Raková+ MŠ A. Krále 25. Představení PĎĎ pro ZŠ a MŠ Ptení duben PĎĎ Derniéra ZŠ Morkovice, ZŠ Ptení 0. Vystoupení Gotika pro celou školu Sběr papíru 8. Zelená stezka Kladky Bělá ekologická soutěž 24. Zdravá škola zásady zdravé výživy -.,6.,7. třída 25. Zdravá škola zásady zdravé výživy - 2.,3. třída 26. Zdravá škola zásady zdravé výživy - 4.,5.,8.,9. třída 26. Krajské kolo recitace Dětská scéna květen Canisterapie s paní Procházkovou -.,2.,3. třída Policie ČR prap. Ing. Výmolová: Trestná odpovědnost - 4.,5.,8.,9. třída Záchranáři z Brna - 6.,7. třída - prezentace o IZS, Záchranné službě a oživení zásad první pomoci, profesionální ukázka zásahu s neodkladnou resuscitací, videa ze zásahů a cvičení Divadlo Prostějov: Jumping Drums 8. tř. 5. Focení tříd, skupinek, jednotlivců 6. Projektový den Učíme se spolu Školní výlet - Šubířov - 8.třída 22. Miniházená: Kostelec na Hané 2., 3. třída 27. Dopravní hřiště Prostějov - 4.tř. 28. Prevence poskytnutí. pomoci tř. 3. Sportovní den

14 červen Školní výlet Praha - 6. tř. 6. Školní výlet ZOO Lešná.- 4. tř.. Exkurze Prostějov. tř. Miniházená závěrečný turnaj v Kostelci na Hané 2., 3.tř. Školní výlet Olomouc 5.tř. 4. Policie ČR: prap. Ing Výmolová - Dopravní výchova 2.,3.,5. tř Školní výlet - Baldovec 9.tř. 25. Den třídního učitele Exkurze Osvětim - 9. tř. 27. Soutěž: Naše škola má talent 3. Školní úrazy 3. Počet úrazů Počet záznamů v knize úrazů 9 Počet odeslaných záznamů o úrazech Vyhodnocení úrazů Místo úrazu Počet úrazů V hodinách tělesné výchovy 5 V ostatních vyučovacích předmětech 0 Výlety a exkurze 0 Lyžařské kurzy 2 Výuka plavání Přestávky ve škole 0 Školní družina a klub 4. Školní družina Školní družina v tomto roce měla dvě oddělení, ve kterých pracovalo 50 dětí podle ŠVP školní družiny. Celoroční soutěž školní družiny probíhá během celého školního roku. Děti se mohou účastnit soutěže v různých zájmových činnostech (výtvarných, literárních, hudebních, sportovních, pracovních a společenských). Hodnocení soutěže probíhá měsíčně a tři nejlepší mají možnost získat malou odměnu. V pololetí a na konci školního roku získává odměnu prvních deset dětí. Příležitostné akce školní družiny 29. října Výtvarná soutěž o nejhezčí kostým čarodějnice 2. prosince Hudební soutěž zpívání vánočních koled března Výtvarná soutěž o nejhezčí velikonoční výrobek 9. dubna Vědomostní soutěž družstev AZ kvíz BESIP 0. června Sportovní odpoledne sportovní a vědomostní soutěže v parku

15 Kroužky při školní družině V průběhu školního roku měli možnost žáci naší školy navštěvovat zájmové kroužky, které pořádala školní družina. Byly to tyto kroužky: Počítačový kroužek Keramická dílna Kroužek sportovních her Počítačový kroužek navštěvovalo 20 žáků zapsaných do školní družiny a 2 žáci naší školy, kteří nebyli zapsáni do školní družiny. Keramickou dílnu navštěvovalo 22 žáků zapsaných do školní družiny, 5 žáků naší školy a žák ze ZŠ Konice. Kroužek sportovních her navštěvovalo 0 žáků zapsaných do školní družiny a 4 žáci naší školy. 5. Mateřská škola Základní charakteristika mateřské školy Ptení : a) loňský rok b) letošní rok Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na učitelku Průměrná docházka.třídy Průměrná docházka 2.třídy a b a b a b a b a b a b ,5 27 8,3 8 60,7 56,2 63,2 64 Ve školním roce 202/3 bylo přijato do MŠ Ptení 54 dětí, z toho jedno integrované se zrakovým postižením. Pět dětí splňovalo podmínku zákona č.7/997sb. o státní podpoře. V průběhu druhého pololetí se odstěhovaly 2 děti a jedno k nám přestoupilo z MŠ Stražisko. Stav naplněnosti školky na konci školního roku byl 54 dětí. Přihlášku do MŠ pro školní rok 203/4 podali rodiče 6 dětí a všem přihláškám bylo vyhověno. K zápisu do. třídy ZŠ šlo 22 dětí, jedno v jiné obci, z toho 6 dětí dostalo odklad školní docházky. Předpokládaný stav v MŠ pro školní rok 203/4 je 54 dětí. Mateřská škola Ptení pracuje podle ŠVP nazvaného Třídy plné sluníčka, na jehož tvorbě se podílely všechny učitelky kolektivu MŠ Ptení. Cílem MŠ je rozvíjet osobnost dítěte po všech stránkách, jeho schopnost učení a poznávání s ohledem na individuální potřeby ve všech pěti oblastech: biologické, interpersonální, sociálně kulturní a enviromentální. Chceme dětem vytvořit bezpečné prostředí pro vytváření kladných postojů k sobě samým i okolnímu světu. Chceme poskytovat dětem dobré vzory chování a jednání lidí mezi sebou, aby se se získanými morálními a lidskými kvalitami mohly jako jedinci uplatnit ve společenství ostatní komunity. Chceme, aby naše výchovně vzdělávací práce byla na vysoké úrovni a aby probíhala v prostředí plném pohody, sluníčka a to ve spolupráci s vedením ZŠ, rodiči, obecním úřadem a širokou veřejností. V rámci školy pracovaly zájmové kroužky vedené učitelkami MŠ v jejich volném čase. Kroužek Radostné tvoření ( pracovně výtvarný), kroužek hudební a kroužek pohybových her. Dále na škole probíhala výuka anglického jazyka (Jazyková škola Chládková), učitelka Taneční školy Hubený v Prostějově, p. Ptáčková, vedla děti v kroužku TŠH, využili jsme nabídku p. Procházkové na vykonávání canisterapeutické činnosti pod záštitou o.s. Aura Canis, která se potkala s velkým zájmem u rodičů dětí.

16 Logopedickou prevenci v prostorách MŠ zajišťovala Mgr. Jana Fialová (klinický logoped) a to i pro děti ze základní školy. V rámci integrace dítěte se zrakovým postižením jsme spolupracovali se speciálně pedagogickým centrem pro zrakově postižené v Litovli, dále s PPP a PPC v Prostějově. Ve školním roce 202/3 se do MŠ pořídilo toto vybavení: do každé třídy varná konvice vysavač ROVENTA do každé třídy kobercová krytina rádio s CD přehrávačem PHILIPS tiskárna KANON laminovačka klávesy hudební nástroj do každé třídy box na stavebnice do horní výdejny myčka nádobí Pamatovalo se i na školní zahradu, kde přibyla průlezková plastová sestava a vysázela se řada tújí okolo plotu, provedla se údržba a nátěr zahradních domečků. V rámci kulturního a společenského vyžití se děti zúčastnily ve šk.r.202/3 těchto akcí: maňáskové představení O veliké řepě divadlo J. Zatloukalové Jak si dráček našel kamarády vystoupení dětí z hudebního kroužku s kulturním programem pro důchodce B. Vojkůvka Procházka hudbou divadlo J. Zatloukalové Jak Honza zbavil čerta blech mikulášská nadílka v MŠ vánoční a mikulášská besídka pro rodiče předvánoční rozjímání u vánočního stromečku pečení cukroví a nadílka v MŠ masopustní karneval v MŠ divadlo J. Zatloukalové Jaro s veverkou Zrzečkou divadlo dětí PĎĎ Ptení Březová víla kulturní program hudebního kroužku k příležitosti vítání občánků do života klauniáda Klaun Hubert besídka ke Dni matek besídka žáků TŠH v prostorách MŠ divadlo J. Zatloukalové jak lva Sultána rozbolel zub sportovní a soutěžní dopoledne ke Dni dětí výlet do ZOO na Sv. Kopeček kino Malé Hradisko Croodsovi návštěva předškoláků v.třídě ZŠ rozloučení z MŠ slavnostní a rozpohybované dopoledne plné her a soutěží v rámci MŠ na školní zahradě 2.třída slavnostní rozloučení s předškoláky, rozdávání absolventských listů a šerpování budoucích školáčků 6. Školní jídelna V tomto školním roce se vařilo pro školky v obcích Stražisko, Ohrozim, Hluchov a Vícov. Obědy MŠ celkem : 9.33 Přesnídávky MŠ celkem: Svačiny MŠ celkem : Základní škola: Obědy celkem: Obědy celkem zaměstnanci ZŠaMŠ Ptení: 5.273

17 Doplňková činnost: 8.64 Cizí Zaměstnanci MŠ: Celkem strávníků: Zapojení školy do mezinárodních a rozvojových programů Ve školním roce 202/203 nebyly realizovány žádné rozvojové programy. 8. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ukončili jsme projekt EU OPVK peníze školám. Dotace byla využita na nákup výpočetní a interaktivní techniky, na rozvoj přírodních věd a jazyků. Škola je také zapojena do projektu Ovoce do škol. 9. Základní údaje o hospodaření školy a finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu V roce 202 byla poskytnuta a vyčerpána dotace na přímé náklady na vzdělávání v celkové výši 9, ,- z toho: - platy pedagogů 5,27.800,- Kč - platy nepedagogů, ,- Kč - OON 8.000,- Kč - Odvody ZP, SP, FKSP 2, ,- Kč - ONIV ,- Kč Podrobné vyúčtování přímých N z MŠMT obsahuje Výroční zpráva hospodaření za rok 202. V druhém pololetí školního roku 202/203 tj. od ledna 203 do června 203 byly vyčerpány finanční prostředky na přímé náklady z MŠMT v celkové výši 4,5.24,- Kč z toho: - platy zaměstnanců 3,303.97,- Kč - OON 4.400,- Kč - odvody SP,ZP,FKSP,45.523,- Kč - ONIV 48.2,- Kč Náklady na ONIV: - školní pomůcky 2.06,- Kč - učebnice 5.393,- Kč - DVPP 5.260,- Kč - pomůcky pro integrované děti 472,- Kč - náhrady za nemoc 4.890,- Kč

18 20. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. Odborová organizace na škole dlouhodobě není. Škola spolupracuje s pedagogicko- psychologickou poradnou v Prostějově a SPC v Olomouci. Na programy spojené s minimální prevencí si škola najímá různé organizace a sdružení provozující tuto činnost. Pro účely testovaní jsme v tomto roce využili nabídku portálu Proškoly.cz 2. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 202/3 proběhla následná inspekční činnost za účelem ověření splnění povinnosti ředitele kontrolované osoby přijmout opatření k nedostatkům zjištěných při inspekční činnosti (Inspekční zpráva ze dne 2. dubna 202). Všechny zjištěné nedostatky byly v daném termínu odstraněny.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1. Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště. zahájení provozu 1.2.

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště. zahájení provozu 1.2. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště zahájení provozu 1.2.2015 Výroční zpráva 2014-2015 č.j. zsuprk_897/2015 1. Základní údaje o škole

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více