- 1 - PROJEKT 2012 PRACOVIŠTĚ LÁVKA. Kraví hora Brno. Předkladatel projektu: Miroslav Obrátil vedoucí pracoviště Lávka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- 1 - PROJEKT 2012 PRACOVIŠTĚ LÁVKA. Kraví hora 5 602 00 Brno. Předkladatel projektu: Miroslav Obrátil vedoucí pracoviště Lávka"

Transkript

1 - 1 - PROJEKT 2012 PRACOVIŠTĚ LÁVKA Kraví hora Brno Předkladatel projektu: Miroslav Obrátil vedoucí pracoviště Lávka

2 - 2 - obsah A. Popis současného stavu (evaluace)... 3 B. Materiální a prostorové podmínky... 4 C. Zadání zaměstnavatele pro školní rok 2012/ D. Personální podmínky... 5 E. Dlouhodobé cíle... 6 F. Činnost - pravidelná činnost projekty nepravidelné a příležitostné činnosti projekty vzdělávání další výchovné a vzdělávací projekty G. Kritéria hodnocení projektu

3 - 3 - A. Popis současného stavu (evaluace) Vznikem pracoviště Lávka při středisku volného času v Lužánkách započala v roce 2000 nová úroveň práce s mládeží v oblasti hudby, filmu a videa, literatury a výtvarných technik včetně fotografie. Studio Lávka se od počátku orientuje na cílovou skupinu ve věku let (středoškoláci). Postupně zde vzniklo místo pro technickou podporu mladých tvůrců, kde mohou realizovat své představy ve spolupráci s vrstevníky, mohou své názory konfrontovat mezi sebou, ale také zde získají odbornou pomoc zejména při finalizaci svých výtvorů a následné snaze prezentovat dílo na veřejnosti. Umění formulovat své názory, umět přijímat podněty od druhých a spolupracovat s ostatními je tak dlouhodobý pedagogický cíl působnosti Studia Lávka. Získávání sociálních kompetencí dle RVP pro střední školy jsou také zakotveny v ŠVP Lužánek pro práci s touto věkovou skupinou. Spolupráce s mladými lidmi probíhá na základě jejich zájmu a pod vedením pedagogů v zájmu kladného společenského klimatu. Našimi klienty se často stávají aktivní jedinci, kteří ovlivňují vlastní činností další vrstevníky při jejich aktivitách. Tím se celkový dopad pedagogické práce studia rozšiřuje. Snaha vytvořit záchytné body od vzniku nápadu a jeho realizace vedla logicky k orientaci studia na mediální techniku, mediální prostředky a v pedagogickém směru zvyšování mediální gramotnosti mladých lidí. Tyto kroky podporuje vznik záznamového studia a filmové střižny. To umožňuje vytvořit záznam celého procesu a mapuje ho. Záznam dosaženého výsledku zůstává na památku a dokumentuje dosažené výsledky. Mladý člověk dospěje i bez nás, ale vytvořený pozitivní vztah ke společnosti z tohoto věku může ovlivnit kladně jeho celý další život. Pro společnost je pak celý proces přínosem. Práce s klienty vyžaduje výrazně individuální přístup. Celková kvantita všech probíhajících procesů je možná z pohledu celé firmy jenom zlomek nabídky činnosti, má však velké nároky na kvalitu a ve společenském dopadu je mnohonásobná. Prostorové podmínky Studia Lávka jsou pro tento detailní přístup ideální. Postavení studia mezi ostatními volnočasovými zařízeními vidíme ve společensky výchovném rozmezí - na jedné straně odborné vzdělávání s cílem věnovat se dané činnosti v budoucnosti profesionálně (základní umělecké školy, odborné školy a kurzy apod.), na straně druhé společenské organizace pro děti a mládež (Skaut, Junák, Pionýr,..), které nabízejí širokou nabídku volnočasových činností v masovém měřítku bez hlubších odborných souvislostí. Pro práci Studia Lávka je charakteristický individuální přístup. Mladý člověk by si zde měl z nabídek vybrat a dokázat se dál zdokonalovat. Při práci s výrazným talentem by pedagog studia měl dokázat příslušného jedince dále odborně nasměrovat a motivovat. Pedagogický přístup spočívá také v organizaci činností, ty se zde vzájemně doplňují a rozvíjejí. Musí být flexibilní vůči momentálním požadavkům jak klientů, tak společnosti. Pedagogická práce ve studiu respektuje věkové zvláštnosti cílové skupiny,kdy se mladí lidé nechtějí formálně organizovat v oficiální společenské nabídce, přesto cítí potřebu setkávat se s vrstevníky a "něco" podnikat. V tomto sociálně citlivém období "chce každý někam patřit". Studio Lávka nabízí kulturní alternativu ke sklepům, garážím, zapadlým dvorkům a opuštěným, polorozpadlým domům v různých částech Brna, kde se mládež neformálně schází. Studio nabízí kultivovaný prostor k realizaci nápadů společně s dalšími podobně založenými kamarády. Studio Lávka působí v sociálně výchovné oblasti, kdy se mladý člověk "hledá" a zkouší činnosti, kdy nachází své vzory a realizuje své představy, jak se zapojit do společnosti. Pedagogický význam Studia Lávka je v podchycení tohoto procesu a díky individuálnímu přístupu pedagoga v tvorbě hlavních sociálních kompetencí mladých lidí. Úspěšná realizace individuálního projektu motivuje k další pozitivní činnosti. Pracovníci studia se soustavně věnují také spolupráci se školami v Brně a okolí. Ve studiu jsou pořádány výukové programy pro střední školy a II.stupeň ZŠ. Vznikla nabídka, kterou využívá řada škol z Brna a okolí při řešení úkolů ŠVP v průřezovém tématu - Mediální výchova. Kromě spontánních aktivit vytváří pracoviště - Studio Lávka - tradiční nabídku kroužkových aktivit. I zde dosahují dobrých výsledků dokonce na mezinárodní úrovni. Pro odborné vedení činnosti studio poskytuje nabídku kroužků v šíři a zaměření jednotlivých pedagogů studia. V neposlední řadě nabízí i vzdělávací programy pro učitele, které při spolupráci se Studiem Lávka realizují body vlastního vzdělávání. Pro pedagogy a učitele vytváříme nabídku odborných seminářů a s léty jsme si vybudovali prostor pro mediální poradnu pro pedagogy, kteří se problematikou médií zabývají při své práci ve škole. Při studiu Lávka působí také občanské sdružení BB klub, Brno. Od roku 2005 studio spolupracuje s KOB MOIRA, které nám pomáhá dohnat deficit v oblasti normativních činností v masové oblasti turistických a sportovních oddílů.

4 - 4 - Vnější vztahy a spolupráce s ostatními organizacemi Spolupráce s dalšími organizacemi je zaměřena na pravidelnou činnost. Naším významným partnerem je maďarská filmová škola Polifilm v Budapešti. Ve spolupráci s touto organizací se studio hlásí do projektů EU, kde maďarská strana funguje jako koordinátor projektu Leonardo. V roce 2013 bude realizováno další kolo společné spolupráce. Kromě maďarských přátel s námi budou spolupracovat kolegové z R.Y.T.W. Redbridge z Velké Británie. Konkrétní náplň spolupráce je zaměřena na filmovou oblast pořádáním společných workshopů a pedagogických konferencí. V této oblasti spolupracujeme i s českým partnerem - Sdružení Brněnská 16. Tady jde o spolupráci mezi dětmi, ale také mezi dospělými (vzdělávání pedagogů). V přímé činnosti při práci s dětmi spolupracujeme se Zámeckým statkem OS v Dolní Rožínce (kroužek Westernového jezdectví). Za velmi důležitou pokládáme i spolupráci s brněnskými školami při realizaci výukových programů. Podle charakteru spolupráce se jedná o využívání nabídky studia pro školy (viz níže), kde se může jednat o spolupráci jednorázovou, ale vznikla i soustavná kooperace při řešení školních ŠVP, kde je návštěva u nás zařazena jako součást výukového plánu školy. Studio Lávka patří místně pod městskou část Brno-střed, vzhledem ke své poloze a nabídce činnosti je ale využíváno klienty z celého Brna a okolí. V případě výukových programů registrujeme i klienty z jiných okresů a krajů (např. Jindřichův Hradec, Svitavy, Boskovice,...) B. Materiální a prostorové podmínky Studio Lávka využívá budovu bývalé vodárny na Kraví hoře. Prostory nejsou příliš rozsáhlé. Celková rozloha a pracovní plocha je na dolní hranici hygienických norem pro práci s třídou (30 dětí - 60m2). Jsou zde dvě učebny, které jsou technicky propojeny s režií a jsou vybaveny jako nahrávací audio studio. Od roku 2010 můžeme využívat nový záznamový HDR systém Pro Tools, který bylo možno zakoupit díky účasti v projektu Leonardo. Existence nahrávacího studia tvoří jeden z technických pilířů činnosti. Jedna z učeben je vybavena také osvětlovací technikou a může sloužit jako fotoateliér nebo TV studio. V roce 2012 vznikly technické podmínky pro využití efektu blue box, který otevírá další možnosti TV tvorby. Jsou vytvořeny technické sítě, které považujeme za největší technickou vymoženost studia. Jde o prostory, které technicky nejsou v běžných školách dostupné. Díky tomu jsme schopni vytvářet programovou nabídku pro školy. Při práci s mládeží se jedná o nabídku atraktivních činností. Obecně studio splňuje požadavky na činnost, která zde probíhá (včetně hygienických a bezpečnostně technických norem). Pracoviště je zařazeno do sítě školských zařízení v Brně. Omezené prostory vyhovují individuálnímu přístupu ped. práce. Bylo by kontraproduktivní, kdyby měla činnost probíhat v masovějším měřítku, s důrazem na kvantitu. Tvorbu "genia loci" považujeme za velmi důležitou součást naší práce. C. Zadání zaměstnavatele pro pracoviště Lávka na šk.r.2012/13 V letošním roce obdrželo Studio Lávka od zaměstnavatele - ředitelství SVČ Lužánky pracovní zadání na splnění normativních, ekonomických a výkonových ukazatelů. Stejně tak své zadání obdržela i ostatní pracoviště Lužánek. V zadání jsou také formulovány požadavky na způsob dosažení daných výkonů (zejm. normativních). Hodnoty zadaných parametrů vnímáme jako závazné pro činnost Studia v roce 2013, neočekáváme změny v hodnotách ani způsobu hodnocení. Projekt činnosti Studia Lávka je tak jen konkretizací postupů a způsobů dosažení zadaných úkolů. Zadání je pro nás i východiskem pro činnost v budoucích letech, neočekáváme náhlé změny parametrů ani jejich hodnot bez změny vnějších vlivů na celé středisko volného času v Lužánkách.

5 - 5 - Zadání na rok 2013 Pracoviště Lávka Normativní výkon 330 Počítají se PT, PA a LČ za šk. Rok 2012/2013 a kroužky k Mzdový rozpočet ,00 Kč Firemní daně ,00 Kč Realizovat akci s mediální tématikou pro normativní klienty ( ale nečleny stávajících kroužků) v rámci letní činnosti. Podmínky Výukové akce realizace akcí otevírající spolupráci se školami se stanovením cílové částky ,-Kč. Pořádání mediálně propagační akce pro zviditelnění práce Studia v rámci SVČ Lužánky během jara 2013 (koncert nebo happening) Spolupráce na společném programu s ostatními odd. a pobočkami v rámci LvL. D. Personální podmínky: V současnosti pracují na pracovišti 2 pedagogičtí pracovníci - pedagogové : Mgr. M.Obrátil a Mgr. N. Führlingerová. Dobíhá smluvní pracovní poměr s Mgr. Zuzanou Suchou, jehož budoucnost závisí na dojednání dalších konkrétních podmínek. Pro optimalizaci výkonů je pro rok 2013 nutné zajistit stabilní pracovní místo pro třetí osobu, ať již pro výkon THP, či výpomoc v pedagogických otázkách. Vše je limitováno finančními prostředky pro mzdové krytí tohoto zaměstnance. Pro rok 2013 by toto mělo být realizováno z tržeb a zisků z akcí pořádaných pro veřejnost. Ve stavu zaměstnanců zůstávají z minula ještě Bc. Jana Foffová a Danka Kabelková, které nastoupily na rodičovskou dovolenou. Studio také využívá příležitostné výpomoci externích spolupracovníků Jitky Zubaté, Štěpána Obrátila a Barbory Hejlové, kteří zde působí při řešení nepravidelných výpomocí formou dohod o provedení práce. Mgr. Miroslav Obrátil - vedoucí pobočky Studio Lávka, kromě samotného vedení Studia Lávka má na starost kroužky v oblast filmu a fotografie. Vede poradny v mediální oblasti, garantuje odbornou úroveň výukových programů, vzdělávání pedagogů a pořádání seminářů. Je vysokoškolsky vzdělaný ped. pracovník (PaedF MU - pedagogika volného času/ Dějepis). Na středoškolské úrovni má technické vzdělání v oblasti elektrotechniky. Jako pedagog odborně dohlíží na činnost spolupracujících hudebníků a zabezpečuje činnost nahrávacího studia. Je řídícím pedagogem při realizaci výukových programů pro školy.

6 - 6 - další vzdělávání: Pro příští sezonu je v osobním vzdělávacím programu zahrnut hlavně požadavek technického zvládání nového softwarového vybavení studia a při řízení webových stránek Studia Lávka. Dalším požadavkem je zvládnutí nového střihového programu pro filmovou editaci - Edius. V mezinárodním rozsahu působí jako lektor na odborných filmových dílnách v Maďarsku, Slovensku a Velké Británii (spolupráce s Polifilm, R.Y.T.W., CVČ Relax a B16). Je veden jako metodik SSŠ Brno při kabinetu Umění a kultura, Člověk a společnost. Mgr. Nikola Führlingerová - pedagogický pracovník Studiu Lávka. Absolvent Pedagogické fakulty v Olomouci. Její hlavní náplní je činnost ve Studiu, kde působí jako druhý pedagog. Odborně vede činnost kroužků deskových her a má na starost organizaci výukových programů pro školy. Ve spolupráci s Barborou Hejlovou se podílí na vedení kroužku westernového jezdectví a spolupráci s OS statkem v Dolní Rožínce.Dále má na starost archivaci a dokumentaci činnosti s ohledem na administrativní zpracovávání probíhajících projektů. další vzdělávání: ve studijním plánu pro tento rok je hlavním úkolem vzdělávání se v zpracovávání technologických postupů při práci ve studiu. Dále je nutné zvládnutí grafických programů v PC (Corel, Photoshop) při práci s webovými stránkami a jejich údržbou a aktualizací. Mgr. Jitka Zubatá je dlouhodobým spolupracovníkem Studia Lávka. V současnosti spolupracuje externě při zpracovávání administrativních požadavků a organizaci provozu studia. V hlavním ped. poměru je učitelkou na Cyrilometodějském gymnáziu v Brně. Kromě výše popsaných činností zajišťují pracovníci studia veškeré THP při zabezpečení chodu budovy včetně úklidu a údržby. Studio soustředěně pracuje na propagaci činnosti tvorbou vlastních propagačních materiálů a vedením webových stránek. V oblasti propagace máme vypracován vlastní funkční systém. E. Dlouhodobé cíle: Studio Lávka usiluje o vytváření tvůrčího prostředí pro mladé lidi, kteří chtějí realizovat své představy a plány v kreativních činnostech v oblasti hudba, film, video a výtvarný projev. Vytváříme zázemí pro tvorbu v týmových činnostech (hudební skupiny, filmové štáby, atd.). Náš klient by měl získávat dostatek sociálních kompetencí při spolupráci s vrstevníky, měl by mít nejen příležitost formulovat své myšlenky a proměnit je v požadované cíle, ale měl by je zde také konfrontovat vše s názory jiných. Jde nám také o formu sociální prevence v oblasti negativních protispolečenských jevů v oblasti xenofobie, toxikologie, rasismu a společenské nesnášenlivosti. Kvalitativní ukazatele Studio Lávka vytváří kulturně tvůrčí prostředí pro mladé lidi. Nabídka činnosti je atraktivní a motivuje mladé lidi k zapojení se do společenského života. Za příklad dobré praxe považujeme setkání s klientem studia při organizaci jiných kulturně společenských činností, což vypovídá o zájmu o celkové společenské dění v Brně. Kvantitativní ukazatele Během činnosti pracovníci studia motivují své klienty ke společenské aktivitě. Samotná četnost pořádaných akcí pro veřejnost vypovídá o kvantitě těchto projevů v různých směrech. Hlavní kvantitativní požadavky vycházejí z definice zadání zaměstnavatelem (viz výše). V rámci kroužkové činnosti pak zapojení se do odborných soutěží pokládáme za kvantitativní ukazatel, bez ohledu na výsledek (konkrétní umístění se v soutěži).

7 - 7 - F. Činnost Pro plnění dlouhodobých úkolů vznikla během provozu Studia Lávka nabídka činností, které se vzájemně doplňují a (podle našeho názoru) vzniká v nich potřebná rovnováha. Příležitostné akce oslovují budoucí členy kroužků a zároveň umožňují prezentaci výsledků. Odborná spolupráce se školami zvyšuje nároky na pedagogický růst a náročnost v daném oboru. Letní činnost pak vytváří základ pro fungování kolektivů během školního roku. Zájem klientů o spolupráci s námi považujeme za hlavní zpětnovazební ukazatel úrovně činnosti. Podle našeho názoru je velmi sporné, kdybychom chtěli vyčlenit některou z činností a označit ji za hlavní. Všechny považujeme za důležité a pro fungování celého systému za nezbytné. Pravidelná činnost Název projektu: Filmové kroužky, filmová poradna Anotace: Práce dětí s filmem (technická a umělecká příprava natáčení a následné zpracování získaného materiálu). Podle individuálních zájmů kolektiv tvoří filmový štáb. Cílová skupina: skupina A věk let, Práce tradičního kroužku Časem vznikla skupina sympatizantů a přátel, kteří se sdružili v tzv. filmové poradně, která se schází nepravidelně podle potřeb řešení jednotlivých projektů. Časový harmonogram: Během školního roku práce průpravná, vyvrcholení činnosti je letní soustředění s natáčením pův. scénáře. Metody práce : Kroužek pracuje obdobnou metodou od r Práce filmových kroužků na Lávce nabízí kompletní přístup k celému oboru. Jde o spojení projektové výuky při realizaci původního záměru natáčení a kombinaci didaktiky přímé filmařiny při natáčení. Významná je spolupráce na mezinárodní úrovni s maďarskou školou POLIFILM, kde se odehrávají společné dílny a semináře. Odborná práce je obohacena i zkušenostmi s prací vrstevníků z jiných zemí a nároky na jazykové vybavení. Obsah : Kombinace individuální tvorby v oblastech (film, hudba, literatura) a tvorby kolektivní při sestavení filmového štábu, jako kolektivu pracujícím na společném díle. Na základě individuálních návrhů a předloh vzniká společné dílo, kde každý z účastníků vytváří výkon v oblasti svého zájmu. Pedagogické vedení vyžaduje propojování jednotlivých schopností a výsledků k vytyčenému cíli, což je krátký hraný film. Podle možností jsou díla uváděna na veřejnosti k širšímu posouzení. Výstupy pro klienty konkrétním výsledkem je hotový film, který lze předvést na veřejnosti. Není určující, jedná-li se o individuální projekt, či práci kolektivu, ale je nutné, aby výsledek reflektoval názory tvůrců a ti se k nim hlásili. Je pro nás potěšitelné, že z našich řad vzešlo několik potenciálně úspěšných filmařů. To se projevilo úspěšností při přijetí na umělecké školy v oboru a úspěchem v řadě filmových soutěží. Klíčové kompetence : klient získává společenské a sociální kompetence při práci v kolektivu. Učí se formulovat své názory, konfrontovat je s názory druhých. Personální zabezpečení : M.Obrátil ped. prac. Studia Lávka LČ ve spolupráci s dalšími pracovníky Studia Lávka a Lužánek Prostorové nároky : 2x týdně 2 hod. ve Studiu. LČ 7 až 10 dní. Další příležitostné akce Pobytové akce, soustředění, společné dílny a happeningy v ČR, Maďarsku, Slovensku. kvalitativní ukazatele: V současnosti je činnost filmového kroužku a klubu vlajkovou lodí z činnosti Studia. Pro klienty zabezpečuje zisk základních kompetencí - orientace ve filmové tvorbě, tvorba

8 - 8 - samotných filmů, účast na soutěžích a přehlídkách. Účast a zájem o letní soustředění hodnotíme jako zpětnovazební ukazatel klientů. Konkrétní formulaci kvalitativního hodnocení pak získáváme ze zpětnovazebních zpráv o klientů. kvantitativní ukazatele: ukazatel kvantity je při tvorbě vlastních tvůrčích projektů vždy sporný, ale četnost zapojení se do společenského života a prezentaci výsledků považujeme za pedagogický úspěch. hodnotící identifikátory: v oblasti tvorby filmových kroužků a poraden budeme považovat za úspěch vytvoření podmínek a realizaci akce v každé prezentační rovině : - organizaci filmové dílny (odborné sebevzdělávání), - -účast ve filmové soutěži (kritické srovnání s tvorbou druhých), - -prezentace vlastních děl pro širokou veřejnost (veřejná projekce). Název projektu: Fotokroužky, fotoporadny Anotace: Práce dětí s fotografií. Zpracovávání klasickou cestou v temné komoře. Práce s digitálním záznamem obrazu a jeho zpracování. Cílová skupina: let, tradiční kroužek (cca 5-7 osob) S léty se vygenerovala skupina příznivců a kamarádů fotografie, kteří se schází v rámci tzv.:fotoporadny. Zde se řeší zejména individuální projekty jednotlivců. Časový harmonogram: Během školního roku práce průpravná. V rámci provozu minigalerie bude realizována výstava. Metody práce : Kroužek pracuje obdobnou metodou od r Jde nejen o didaktický přístup při technickém zpracovávání fotografií, ale také o realizaci uměleckých záměrů. Považujeme za úspěch přijetí E.Kyselkové na filmovou VŠ ve Zlíně v oboru umělecké fotografie. Obsah : Vedení kroužku zprostředkovává technické možnosti pro výrobu klasické analogové ČB fotografie a základního zpracovávání digitální fotografie v grafických počítačových programech. Předpokladem je vlastní tvorba účastníků, která je vedená vpřed i možností konfrontace výsledků s kolegy. Výstupy pro klienty: Fotografování přináší přímé výsledky ve formě fotografií. Autor má v ruce výsledek tvůrčího procesu, který může ukázat ostatním. Klíčové kompetence: Mladý člověk formuje své kompetence v sociální oblasti, zejména při diskusi nad vlastními výtvory a konfrontaci s prácí druhých. Personální zabezpečení : M.Obrátil ped. prac. Studia Lávka Prostorové nároky : 1x týdně 2 hod. ve Studiu.(temná komora)

9 - 9 - Kvalitativní ukazatele: zvládnutí technologie fotografování z technického pohledu. Hledání a formulování vlastního výrazu. kvantitativní ukazatele: i v tomto případě považujeme ukazatel za sporný, ale četnost zapojení se do společenského života a prezentaci výsledků považujeme za pedagogický úspěch. hodnotící identifikátory: v oblasti tvorby fotokroužků a poraden budeme považovat za úspěch vytvoření podmínek a realizaci akce v každé prezentační rovině: - fotohappening, fotoatelier (odborné sebevzdělávání), - účast v soutěži (kritické srovnání s tvorbou druhých), - prezentace vlastních děl pro širokou veřejnost (veřejná výstava) Název projektu: Hudební kroužky, zkušebna pro začínající kapely, hudební poradna a individuální hra na hudební nástroje Anotace: Pravidelné zkoušky mladých hudebníků, hudební poradna, příprava koncertů. Cílová skupina ( asi 10 prac. skupin) (cca 20 osob do 18 let, 25 osob nad 18) Časový harmonogram: Během školního roku práce průpravná. Vyvrcholením je cyklus koncertů v areálu Studia během června. Metody práce : Podobná činnost probíhá ve studiu Lávka od jeho vzniku (r.2000)a je jedna z jeho hlavních poslání při vzniku studia. Jde o kombinaci projektové výuky při realizaci vlastních uměleckých představ a konkrétní individuální výuky při zvládání hudebnických dovedností. Obsah : Produkce jednotlivých kapel je silně individualizována podle schopností, žánru a vlastní úrovně skladeb. Pedagogické vedení spočívá hlavně v nabídce příležitostí k uplatnění a zveřejnění činnosti. Poskytnutí zpětné vazby a hodnocení dosažených výsledků (viz např. pořádání dalších společných dílen a hudebních přehlídek) Výstupy pro klienty: dotáhnout formulaci vlastních názorů a dokázat je prezentovat před veřejností, případně vytvořit záznam vlastní produkce. Klíčové kompetence: Hlavní požadovanou kompetencí klientů je zvládnutí hudebního nástroje, jako prostředku sdělení vlastního názoru ve společnosti. Personální zabezpečení : M.Obrátil, D. Kabelková, J. Zubatá, Nikola Führlingerová pracovníci Studia Lávka Prostorové nároky : 3x týdně 4 hod. ve Studiu Lávka. Kvalitativní ukazatele: Umět jasně a srozumitelně formulovat vlastní názor není jednoduché ani pro dospělého. Umět pochopit souvislosti života kolem a hlavně najít formu, jak se světem kolem komunikovat. Pro mladé lidi je důležité najít zázemí. Podaří-li se vytvořit podmínky takové, aby tvůrce chtěl svůj výtvor prezentovat veřejně, považujeme to za úspěch. Pokud je výsledek motivující k další činnosti, je to projev kvalitních podmínek, které jsme společně dokázali vytvořit.

10 kvantitativní ukazatele: úspěšné veřejné produkce jsou hnacím motorem tvorby mladých hudebníků. Proto je pedagogickým úspěchem, podaří-li se secvičené dílo předvést v co možná největším počtu repríz. hodnotící identifikátory: měřítko úspěšnosti mladých hudebníků je individuálně rozdílné. Každý může mít svůj osobní důvod, proč se hudbě věnovat. Pro Studio Lávka považujeme za úspěch, podaří-li se uspořádat veřejnou přehlídku působících kapel (Festiválek na Lávce), nebo podaří-li se ve studiu zaznamenat původní tvorba některého ze zde působících muzikantů. Název projektu: Kroužek a klub deskových her Anotace: kroužek stolních deskových her sdružuje zájemce o deskové hry, které rozvíjejí schopnosti logiky, tvorby taktických postupů a sledování souvislostí souběžných dějů.. Cílová skupina: děti ve věku od 8 do 14 let Časový harmonogram: Úterý ZŠ Křídlovická (během školního roku) Personální zabezpečení: Mgr.Nikola Führlingerová Výchovně-vzdělávací cíl - naučit základům pravidel a taktiky deskových her - rozvíjet logické a kritické myšlení - umět používat otevřenou komunikaci, spolupracovat - schopnost přijmout vlastní chybu a poučit se z ní - rozvíjet individuální schopnosti a systematičnost - vychovávat k platnému začlenění do společnosti a prevenci sociálně patologických jevů - dodržovat obecně zásady bezpečnosti a hygieny při činnosti - naplňovat smysluplně volný čas Obsah činnosti - zvládnout pravidla her - motivace her a soutěží - práce s herním materiálem - asertivní chování Výstupy - znát pravidla vybraných deskových her - posilování logického a strategického myšlení - začlenění do kolektivu - naučit se prosadit v týmu, zvýšit si sebevědomí - zvýšit si komunikační dovednosti Metody práce - vysvětlování, instruktáž, pozorování, ukázka, vyprávění

11 názorně demonstrační, skupinová výuka, řešení problému, hra, metoda otázek a odpovědí klíčové kompetence - kompetence sociální účastník posuzuje své reálné schopnosti, chápe potřebu efektivní spolupráce mezi členy kroužku, účinně spolupracuje ve skupině, přijímá role v kolektivu, získává pozitivní vztah ke kroužku, podílí se na atmosféře, podílí se na řešení konfliktu, učí se je řešit - kompetence k učení vytváří si kladný postoj ke svým znalostem a vědomostem, získané informace propojuje již s nabytými dovednostmi, dále rozvijí své znalosti - kompetence pracovní dodržuje vymezená pravidla, projevuje smysl pro plnění, učí se potlačit lenost, efektivně využívá teoretických znalostí ve hře, umí posoudit vlastní pokrok, naučí se správně využívat volný čas a překonávat překážky. Název projektu: Westernový jezdecký kroužek Personální zabezpečení: Barbora Hejlová (pedagogicko organizačně kroužek řídí N.Führlingerová) Časový harmonogram: - Probíhá na klubovně 11. PS Vlci, Kroftova 108, Brno Žabovřesky a hlavně v místě jízdárny v Dolní Rožínce během výjezdů. - 1x týdně 1 hodina (teorie) - 1x měsíčně víkendová pobytová akce (praktický výcvik jízdy na koni, péče o koně, Zámecký statek v Dolní Rožínce) - Tábory se jezdeckým programem podzimní, vánoční, pololetní, jarní, velikonoční a letní prázdniny (Zámecký statek v Dolní Rožínce) Výchovně-vzdělávací cíl: - Jízda na koni je velice zdravým sportem, ale i vynikající náplní volného času a především přirozenou vzdělávací a výchovnou aktivitou. Metody práce: - Westernová jízda je v ČR poměrně nová disciplína vycházející z práce honáků při péči o stáda na rozlehlých pastvinách Ameriky. Kovbojské dovednosti se postupně proměnily v ucelený jezdecký styl, ve kterém je kladen důraz na dokonalou spolupráci jezdce i koně, komunikace se zvířetem. - Metody práce: vysvětlování, vyprávění, instruktáž, napodobování, práce s obrazem, hra, experimentování, názorně demonstrační, skupinová výuka, projektová výuka, řešení problémů, ukázky na videu, referáty Výstupy Možnost získání jezdecké licence WRC (western riding club) Rozvoj fyzické a psychické kondice dětí klíčové kompetence: Terapeutické a relaxační hledisko jízdy na koni sociální citlivost při péči o svěřené zvíře a znalost jeho potřeb.

12 Název projektu: Klub orientačního běhu MOIRA Anotace: sportovní oddíl Cílová skupina: děti školního věku Časový harmonogram: kondiční běhy (Studio Lávka slouží jako šatna) Metody práce : Vedení sportovní náplně je řízeno individuálním tréninkovým plánem, vytvořeným sportovním trenérem oddílu. Obsah: Podstatou kondičních běhů je individuální průprava pro tréningový postup určený trenérem. Vypracování individuálních plánů se tradičně věnuje Jan Dittrich. Výstupy pro klienty: společná sportovní činnost se odráží v dosažených sportovních výsledcích při účasti na závodech. Klíčové kompetence: při práci ve sportovním oddíle se rozšiřují hlavní kompetence při zvyšování osobní kondice a zdravotní prevence. Personální zabezpečení : Podle tréninkových plánů konkrétních trenérů KOB MOIRA vedených J.Dittrichem, zabezpečuje organizaci a koordinaci M.Obrátil ped. prac. Studia Lávka a člen KOB MOIRA Prostorové nároky : 1x týdně šatna ve studiu Lávka Kvalitativní ukazatele: pouhá četnost uskutečněných tréningových běhů není kvalitativním ukazatelem. Za kvalitu dávek a přiměřenost osobních kondičních požadavků je odpovědný trenér v úzké spolupráci s klientem. Rozhodujícím parameterm je přiměřenost. projekty nepravidelné a příležitostné činnosti Název projektu: Nahrávací studio Anotace: Práce klientů s technikou pro audio a videozáznam. Činnost nahrávacího studia pro potřeby mladých muzikantů. Spolupráce se školami při záznamu vystoupení Cílová skupina: let a dospělí (cca 80 osob) Časový harmonogram: Během školního roku realizace asi 20 tvůrčích projektů. Na projektech se podílí spolupracovníci tvůrce a autora projektu. Pedagog Studia Lávka určí podle rozsahu prací způsob realizace. Nejčastěji se bude jednat o několika rázovou pravidelnou činnost podle možností a kapacity studia. Metody práce : Stejně jako při práci se začínajícími hudebníky, podobným způsobem studio pracuje od r Je to hlavní důvod vzniku tohoto zařízení. Komerčně dostupné nahrávací studio je poměrně neobvyklá záležitost a společensky velmi žádaná. Obsah : Činnost studia je nástavbou systematické práce s mladými hudebníky a možnosti realizace individuálních projektů jednotlivých souborů. Jde o získání výsledku (záznamu) dosažené úrovně a jeho kritického zhodnocení.

13 Výstupy pro klienty: dotáhnout formulaci vlastních názorů a dokázat je prezentovat před veřejností, případně vytvořit záznam vlastní produkce. Klíčové kompetence: Hlavní požadovanou kompetencí klientů je zvládnutí hudebního nástroje, jako prostředku sdělení vlastního názoru ve společnosti. Personální zabezpečení : M.Obrátil ped. prac. Studia Lávka Prostorové nároky : Podle možností studia. Průběžně stanovuje ped. pracovník, který společně s autorem projekt realizuje. Kvalitativní ukazatele: Podobně jako při práci se začínajícími kapelami i zde jde o proces hledání. Není znám výsledek procesu, ale jde nám o podporu procesum, na jehož konci je hmatatelný důkaz dosaženého výsledku (vlastní CD). Někdy jde o první krok, někdy to může být poslední krok tímto směrem. Rozhodně je práce na projektu ve studiu důležitým krokem v životě hudebního seskupení. Název projektu: Minigalerie Anotace: Realizace výstav v minigalerii studia, Poradna pro výtvarníky. Cílová skupina: mladí začínající tvůrci v oblasti kresby, malby, fotografie (asi 15 osob let) Časový harmonogram: Realizace asi deseti výstav během školního roku. Metody práce : Nový způsob fungování minigalerie, která byla ve studiu zřízena při jeho vzniku. (r. 2000). Výstavy jsou pořádány ve spolupráci s Galerií Lužánky (kurátor Ondra Navrátil, odd. Výtvarníků CVČ Lidická) Obsah : Nové je fungování galerie a současně i výtvarné poradny. Každý vystavující pravidelně spolupracuje na přípravě dalších výstav svých kolegů. Výstupy pro klienty: prezentace vlastního díla získání zpětné vazby a názory vrstevníků na něj. Klíčové kompetence: rozvoj klíčových kompetencí vidíme v sociální oblasti, umět si nejen zařídit vlastní výstavu, ale také určitým způsobem reflektovat získané poznatky. Personální zabezpečení : O.Navrátil, ped. pracovník vv odd. v CVČ Lidická M.Obrátil, D.Kabelková, N, Fuhrlingerová, J.Zubatá Prostorové nároky : minigalerie Studia Lávka Kvalitativní ukazatele: I zde jde o dosažení určitého viditelného cíle. Mladý tvůrce vytváří něco, co předvádí na veřejnosti, a může reflektovat názory okolí.

14 Název projektu: Koncerty, vernisáže a další akce pro veřejnost Anotace: Prezentace činnosti studia pro veřejnost Cílová skupina: let a dospělí (cca 500 osob za rok) Časový harmonogram: Projekty pravidelné činnosti (01-07) mají v rámci své realizace možnost prezentace před veřejností. Jde o doplnění pravidelné činností řadou akcí, které ji završují. Z hlediska organizace akcí jsou předkládány jako souhrnný projekt. Metody práce : V tomto směru působí pedagogický kolektiv jako podpůrný technický štáb při samotném realizování akce. Podobným způsobem studio pracuje od r a za tu dobu jsme získali řadu zkušeností.. Obsah : Většina činností ve studiu má určitý finální výsledek, který lze prezentovat na veřejnosti. Jedná se o koncerty, vernisáže, autorská čtení, filmové projekce, atd. V součtu se jedná přibližně o 25 akcí během šk.roku s účastí veřejnosti. Výstupy pro klienty: prezentace vlastního díla získání zpětné vazby a názory vrstevníků na něj. Klíčové kompetence: rozvoj klíčových kompetencí vidíme v sociální oblasti, umět si nejen zařídit vlastní výstavu, koncert apod., ale také určitým způsobem reflektovat získané poznatky. Personální zabezpečení : M.Obrátil, D.Kabelková, J.Zubatá a Nikola Fuhrlingerová Prostorové nároky : Podle možností studia. Kvalitativní ukazatele: I zde jde o dosažení určitého viditelného cíle. Mladý tvůrce vytváří něco, co předvádí na veřejnosti a může reflektovat názory okolí Projekty vzdělávání: Název projektu: Výukové programy pro školy Anotace: Odborné lekce pro školy v oblasti průřezového téma - Média Cílová skupina: studenti SŠ a žáci II.stupně ZŠ Časový harmonogram: během šk. roku, podle zájmu jednotlivých škol. V rámci zadání činnosti zaměstnavatelem jsme povinni realizovat během roku dostatek VP tak, abychom zajistili návštěvu 830 osob během školního roku (číslo je vypočteno z vývoje posledních let). V případě nenaplnění kvantity návštěv, Studio zajistí návštěvnost na podobných akcích (nahrávání školních představení ve studiu, mediální školní projekty apod.) Metody práce : Nabídka výukových programů je součástí činnosti Studia Lávka od r V průběhu zavádění nových výukových plánů do škol došlo k přesné trefě do poptávky škol. Průřezové téma MÉDIA je pro školy často problematické. Nabízená nabídka programů tuto problematiku řeší. Metodicky programy spojují praktické činnosti a kombinaci didaktických přístupů podle původního záměru (projektová výuka, problémová výuka, dramatická hra,...)

15 Výstupy pro klienty: Z každého programu vzniká pro učitele konkrétní didaktická pomůcka, kterou může použít při další výuce (CD, DVD, Noviny apod.) O programy je ze strany učitelů a škol velký zájem (už v září jsme měli zaplněny termíny na celé pololetí). V současnosti je to nejfrekventovanější činnost Studia Lávka a zájem škol zcela zaplní kapacity studia. Obsah : Nabídka výukových programů byla do letošního roku hlavní reprezentativní náplní činnosti studia. Každý z programů má pak speciálně zpracovaný přístup k RVP a získávaným kompetencím. Škola si většinou na základě vlastního ŠVP volí formu spolupráce se studiem. Studio vytváří obecnou nabídku programů, zároveň ale připravuje speciální programy dle zadání učitelů a profesorů ze škol. Klíčové kompetence: rozvoj klíčových kompetencí vidíme v sociální oblasti, práce v kolektivu, umět se uplatnit ale také respektovat druhé. Personální zabezpečení : M.Obrátil, N. Fuhrlingerová Prostorové nároky : Podle možností studia. Kvalitativní ukazatele: Zpětnovazebním ukazatelem úspěšnosti výukových programů je zájem a spolupráce s jednotlivými školami. Zájem pedagogů o spolupráci s námi a přípravě konkrétních programů a hlavně aktivní účast studentů i v případě, že škola návštěvu u nás nezprostředkuje, jsou pro nás známky toho, že je o naši práci zájem a je hodnocena jako kvalitní. kvantitativní ukazatele: Podle zadání zaměstnavatelem zajistíme návštěvnost studentů v počtu 830 během školního roku na výukových programech, či podobných výchovných akcích. hodnotící identifikátory: úroveň práce se liší podle spolupráce s konkrétní školou a třídou. Práce studia si vytvořila standardní požadavky na úroveň programů, které dodržujeme. Název projektu: DVPP oblast media Anotace: Odborné semináře pro pedagogy a vedoucí dětských kolektivů Cílová skupina: pedagogové SŠ a ZŠ a další vých. Pracovníci (cca 20 osob) Časový harmonogram: Realizace výukových seminářů během školního roku (víkendy) Metody práce: jde o stejnou metodiku práce jako při pořádání VP pro školy. Díky získaným zkušenostem vzniká záznam a soupis metodických postupů. Základní oblasti našeho pojetí jsou čtyři a věnují se základům práce pedagoga při mediální výchově a komunikaci: 1) Psát a číst 2) Naslouchat a sdělovat 3) Presentace (public realtions) 4) Umět si vybrat (reklama) Dosavadní zkušenosti s činností : V tomto roce pořádáme odborné semináře pro pedagogy pod hlavičkou SSŠ. I v tomto roce plánujeme zrealizovat minmálně jeden běh seminářů (obsahující 4 výše popsané části) Obsah : MŠMT vydalo akreditaci pro řadu seminářů v oblasti medií. Výstupy pro klienty: konkrétní výstup pro vyučujícího je dán met. materiálem programu, jde o zprostředkování podobného zážitku, který realizujeme pro studenty.

16 Klíčové kompetence: rozvoj klíčových kompetencí vidíme v sociální oblasti, práce v kolektivu, umět se uplatnit ale také respektovat druhé. Personální zabezpečení : M.Obrátil, N. Fürhlingerová Prostorové nároky : Podle možností studia a organizačních pokynů SSŠ Brno. V únoru by měla proběhnout řada metodických konferencí v rámci práce kabinetu Člověk a umění, tak by měla být podobného průběhu jako řada metodických konferencí pro kabinet Člověk a společnost, která bude v lednu dokončena. Vzdělávání dospělých do normativní činnosti není zahrnuto. Další výchovné a vzdělávací projekty: V rámci činností ve Studiu Lávka probíhá řada projektů, které podporují činnost a umožňují její další rozvoj. Název projektu: Cine Trust Anotace: Cyklus odborných seminářů pro mládež. Součást projektu Leonardo da Vinci (výzva 2012), mezinárodní spolupráce se skupinami z Maďarska, Velké Británie a Bulharska. Cílová skupina: mládež let, členové filmového kroužku Lávka. Časový harmonogram: Mezinárodní filmové workshopy ve všech ze zúčastněných dílen (realizace ). Metody práce: Práce s klienty je založena na mezinárodní výměně zkušeností, podpoře hledání nových postupů a celkové srovnávání podmínek v jednotlivých zemích. Mezinárodní dílny jsou vedeny týmem lektorů ze všech zúčastněných zemí. Dosavadní zkušenosti s činností : Podobný projekt již proběhl v letech (Maďarsko, Česko, Finský) a osvědčil se. Získané poznatky rozvíjejí další možnosti projektu. Obsah : Práce s kolektivem, jehož členové by se měli stát "tahouni" při organizaci další činnosti. Předpokládáme další rozvoj aktivit u členů zapojených do projektu. Výstupy pro klienty: Výsledky jednotlivých dílen jsou krátké hrané filmy s původním námětem vytvořeným během workshopu. Klíčové kompetence: rozvoj klíčových kompetencí vidíme v sociální oblasti, práce v kolektivu, umět se uplatnit, ale také respektovat druhé. V mezinárodním kontextu je to také schopnost komunikace v cizích jazycích (pracovní jazyk je angličtina). Personální zabezpečení : Mgr. M.Obrátil- ped. prac. Studia Lávka Prostorové nároky : Pořádání mezinárodní dílny vyžaduje zabezpečení programu pro dílnu v trvání jednoho týdne. Pro realizaci je vytvořen speciální rozvrh Studia, který probíhá během akce.

17 Název projektu: Společně do společnosti Anotace: Projekt podporující činnost filmového kroužku Lávka. Jedná se o národní iniciativu v rámci projektů Mládež v akci pro rok Cílová skupina: mládež let, členové filmového kroužku Lávka. Časový harmonogram: Realizace projektu je určena postupem daným projektovou dokumentací a je určen pro rok Metody práce: Pro realizaci projektu je stanoven postup ve čtyřech žánrových směrech hraný film, animace, dokument, filmový klip (viz. projektová dokumentace). Dosavadní zkušenosti s činností : Řešení projektu vychází z dosavadní činnosti filmového kroužku a účast na projektu počítá v budoucnu s pokračováním na mezinárodní úrovni (dle možností jiných grantových výzev v rámci programu Mládež v akci). Obsah : Práce s kolektivem, jehož členové by se měli stát "tahouni" při organizaci další činnosti. Předpokládáme další rozvoj aktivit u členů zapojených do projektu. Projekt oslovuje i širokou veřejnost jak v době vzniku filmů, tak v době projekcí výsledků a následného hodnocení. Výstupy pro klienty: Výsledky jednotlivých dílen jsou krátké hrané filmy s původním námětem vytvořeným během řešení projektu. Klíčové kompetence: rozvoj klíčových kompetencí vidíme v sociální oblasti, práce v kolektivu, umět se uplatnit, ale také respektovat druhé. Personální zabezpečení : Mgr. M.Obrátil- ped. prac. Studia Lávka Prostorové nároky : Průběh projektu vychází z činnosti filmového kroužku Lávka a jeho prostorové nároky jsou totožné s nároky na činnost kroužku ve Studiu Lávka. Název projektu: Film Language Anotace: cyklus odborných seminářů pro mládež. Součást projektu Gruntvig (výzva 2013), mezinárodní spolupráce se skupinami z Maďarska, Velké Británie, Bulharska a Slovenska. Cílová skupina: mládež a dospělí, projekt celoživotního vzdělávání. Současní a bývalí členové filmového kroužku Lávka. Časový harmonogram: Mezinárodní filmové workshopy ve všech se zúčastněných dílen (realizace ). Metody práce: Práce s klienty je založena na mezinárodní výměně zkušeností, podpoře hledání nových postupů a celkové srovnávání podmínek v jednotlivých zemích. Mezinárodní dílny jsou vedeny týmem lektorů ze všech zúčastněných zemí. Dosavadní zkušenosti s činností : Podobný projekt již proběhl v letech (Maďarsko, Česko, Finský) a osvědčil se. Získané poznatky rozvíjejí další možnosti projektu.

18 Obsah : Práce s kolektivem, jehož členové by se měli stát "tahouni" při organizaci další činnosti. Předpokládáme další rozvoj aktivit u členů zapojených do projektu. Výstupy pro klienty: Výsledky jednotlivých dílen jsou krátké hrané filmy s původním námětem vytvořeným během workshopu. Klíčové kompetence: rozvoj klíčových kompetencí vidíme v sociální oblasti, práce v kolektivu, umět se uplatnit, ale také respektovat druhé. V mezinárodním kontextu je to také schopnost komunikace v cizích jazycích (pracovní jazyk je angličtina). Personální zabezpečení : Mgr. M.Obrátil - ped. prac. Studia Lávka Prostorové nároky : Pořádání mezinárodní dílny vyžaduje zabezpečení programu pro dílnu v trvání jednoho týdne. Pro realizaci je vytvořen speciální rozvrh Studia, který probíhá během akce. Název projektu: Lávka místo pro tvorbu Anotace: Regionální projekt vyhlášený MMB a podporující činnost ve Studiu Lávka, projekt je realizován ve spolupráci o.s. BB klub Brno a je zaměřen zejména na materiální výpomoc při zabezpečení činnosti ve Studiu. Cílová skupina: středoškolská mládež, členové kroužkové činnosti, mladí hudebníci a výtvarníci. Časový harmonogram: realizace projektu je určena pro rok Metody práce: Východiskem k řešení projektových úkolů je probíhající činnost ve Studiu Lávka (viz. výše). Jde o podporu kroužkové činnosti ve volnočasových aktivitách. Dosavadní zkušenosti s činností : Ve Studiu Lávka probíhá podobný projekt každý rok, jedná se o osvědčenou formu spolupráce mezi MMB Brno, o.s. BB klub Brno a Studiem Lávka při SVČ Lužánky. Výstupy pro klienty: Materiálová výpomoc pro realizaci činnosti ve Studiu Lávka podporuje pravidelnou činnost ve Studiu, kde klienti v rámci činnosti svého kolektivu dostávají k dispozici potřebný materiál a technické zařízení. Personální zabezpečení : Mgr. M.Obrátil- ped. prac. Studia Lávka Prostorové nároky : Projekt probíhá v rámci činnosti Studia Lávka (viz. výše).

19 G. Kritéria hodnocení projektu Hlavním měřítkem hodnocení projektu je splnění zadání zaměstnavatelem. Hodnocením úspěšnosti projektu nemůže být tedy nic jiného, než konstatování - splnil, nesplnil. Pracovníci Studia Lávka se tedy zavazují k plnění těchto daných kritérií, byli bychom rádi, kdyby i ze strany zaměstnavatele nedošlo ke změnám hodnot či způsobu hodnocení. Vypracoval : Miroslav Obrátil vedoucí Studia Lávka

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech:

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech: PROJEKT NA ROK 2012 Posláním Lužánek Střediska volného času, je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především

Více

6.36 Audiovizuální technika

6.36 Audiovizuální technika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.36 Audiovizuální technika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Žáci se pohybují

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 K ritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 Schváleno na PV MŠMT dne 2. září 2008. A Rovnost příležitostí ke vzdělávání Rovný

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia DODATEK Č. 1 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia Proč?... Proč ne? Škola: Ředitelka školy: Mgr. Ivana Vitisková Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Dodatek

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Vzduchoplavec Kráčmera

Vzduchoplavec Kráčmera Vzduchoplavec Kráčmera Základní informace o projektu Nositel: Antikomplex o.s. Partneři: Česká televize, JOB o.s. Celková délka: 12/2009 10/2012 Délka projektu pro školu: 1 školní rok Počet škol: 32 Počet

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 k učení 6 vyhledává a třídí informace efektně je využívá v procesu

Více

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání Anotace Projekt se zaměřuje na oblast klíčových kompetencí, jejichž utváření a rozvíjení u žáků všech stupňů a typů škol se stalo významnou součástí kurikulární

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje

Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje Problematika podpory kompetencí k podnikavosti a kreativitě Ing. Jiří Kubica Garant intervence pro oblast podnikavost a kreativita Projekt P-KAP Ústí nad Labem,24.

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Personální zabezpečení manažer: Jana Coufalová metodik: Jaroslava Lhotská, Anna Kohoutová ICT technik: Ivana Kubínová, Martin Rosocha Partnerské školy Základní škola a

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období 2014 2017 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Koncepční záměry a úkoly v období 2014-2017 strana 1 Oblast řízení a správy

Více

Školní vzdělávací program školní družiny. Poznáváme společně

Školní vzdělávací program školní družiny. Poznáváme společně Školní vzdělávací program školní družiny Poznáváme společně Obsah 1 Identifikační údaje školy... 3 1.1 Název ŠVP... 3 1.2 Údaje o škole... 3 1.3 Zřizovatel... 3 1.4 Platnost... 3 2 Podmínky ke vzdělávání...

Více