- 1 - PROJEKT 2012 PRACOVIŠTĚ LÁVKA. Kraví hora Brno. Předkladatel projektu: Miroslav Obrátil vedoucí pracoviště Lávka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- 1 - PROJEKT 2012 PRACOVIŠTĚ LÁVKA. Kraví hora 5 602 00 Brno. Předkladatel projektu: Miroslav Obrátil vedoucí pracoviště Lávka"

Transkript

1 - 1 - PROJEKT 2012 PRACOVIŠTĚ LÁVKA Kraví hora Brno Předkladatel projektu: Miroslav Obrátil vedoucí pracoviště Lávka

2 - 2 - obsah A. Popis současného stavu (evaluace)... 3 B. Materiální a prostorové podmínky... 4 C. Zadání zaměstnavatele pro školní rok 2012/ D. Personální podmínky... 5 E. Dlouhodobé cíle... 6 F. Činnost - pravidelná činnost projekty nepravidelné a příležitostné činnosti projekty vzdělávání další výchovné a vzdělávací projekty G. Kritéria hodnocení projektu

3 - 3 - A. Popis současného stavu (evaluace) Vznikem pracoviště Lávka při středisku volného času v Lužánkách započala v roce 2000 nová úroveň práce s mládeží v oblasti hudby, filmu a videa, literatury a výtvarných technik včetně fotografie. Studio Lávka se od počátku orientuje na cílovou skupinu ve věku let (středoškoláci). Postupně zde vzniklo místo pro technickou podporu mladých tvůrců, kde mohou realizovat své představy ve spolupráci s vrstevníky, mohou své názory konfrontovat mezi sebou, ale také zde získají odbornou pomoc zejména při finalizaci svých výtvorů a následné snaze prezentovat dílo na veřejnosti. Umění formulovat své názory, umět přijímat podněty od druhých a spolupracovat s ostatními je tak dlouhodobý pedagogický cíl působnosti Studia Lávka. Získávání sociálních kompetencí dle RVP pro střední školy jsou také zakotveny v ŠVP Lužánek pro práci s touto věkovou skupinou. Spolupráce s mladými lidmi probíhá na základě jejich zájmu a pod vedením pedagogů v zájmu kladného společenského klimatu. Našimi klienty se často stávají aktivní jedinci, kteří ovlivňují vlastní činností další vrstevníky při jejich aktivitách. Tím se celkový dopad pedagogické práce studia rozšiřuje. Snaha vytvořit záchytné body od vzniku nápadu a jeho realizace vedla logicky k orientaci studia na mediální techniku, mediální prostředky a v pedagogickém směru zvyšování mediální gramotnosti mladých lidí. Tyto kroky podporuje vznik záznamového studia a filmové střižny. To umožňuje vytvořit záznam celého procesu a mapuje ho. Záznam dosaženého výsledku zůstává na památku a dokumentuje dosažené výsledky. Mladý člověk dospěje i bez nás, ale vytvořený pozitivní vztah ke společnosti z tohoto věku může ovlivnit kladně jeho celý další život. Pro společnost je pak celý proces přínosem. Práce s klienty vyžaduje výrazně individuální přístup. Celková kvantita všech probíhajících procesů je možná z pohledu celé firmy jenom zlomek nabídky činnosti, má však velké nároky na kvalitu a ve společenském dopadu je mnohonásobná. Prostorové podmínky Studia Lávka jsou pro tento detailní přístup ideální. Postavení studia mezi ostatními volnočasovými zařízeními vidíme ve společensky výchovném rozmezí - na jedné straně odborné vzdělávání s cílem věnovat se dané činnosti v budoucnosti profesionálně (základní umělecké školy, odborné školy a kurzy apod.), na straně druhé společenské organizace pro děti a mládež (Skaut, Junák, Pionýr,..), které nabízejí širokou nabídku volnočasových činností v masovém měřítku bez hlubších odborných souvislostí. Pro práci Studia Lávka je charakteristický individuální přístup. Mladý člověk by si zde měl z nabídek vybrat a dokázat se dál zdokonalovat. Při práci s výrazným talentem by pedagog studia měl dokázat příslušného jedince dále odborně nasměrovat a motivovat. Pedagogický přístup spočívá také v organizaci činností, ty se zde vzájemně doplňují a rozvíjejí. Musí být flexibilní vůči momentálním požadavkům jak klientů, tak společnosti. Pedagogická práce ve studiu respektuje věkové zvláštnosti cílové skupiny,kdy se mladí lidé nechtějí formálně organizovat v oficiální společenské nabídce, přesto cítí potřebu setkávat se s vrstevníky a "něco" podnikat. V tomto sociálně citlivém období "chce každý někam patřit". Studio Lávka nabízí kulturní alternativu ke sklepům, garážím, zapadlým dvorkům a opuštěným, polorozpadlým domům v různých částech Brna, kde se mládež neformálně schází. Studio nabízí kultivovaný prostor k realizaci nápadů společně s dalšími podobně založenými kamarády. Studio Lávka působí v sociálně výchovné oblasti, kdy se mladý člověk "hledá" a zkouší činnosti, kdy nachází své vzory a realizuje své představy, jak se zapojit do společnosti. Pedagogický význam Studia Lávka je v podchycení tohoto procesu a díky individuálnímu přístupu pedagoga v tvorbě hlavních sociálních kompetencí mladých lidí. Úspěšná realizace individuálního projektu motivuje k další pozitivní činnosti. Pracovníci studia se soustavně věnují také spolupráci se školami v Brně a okolí. Ve studiu jsou pořádány výukové programy pro střední školy a II.stupeň ZŠ. Vznikla nabídka, kterou využívá řada škol z Brna a okolí při řešení úkolů ŠVP v průřezovém tématu - Mediální výchova. Kromě spontánních aktivit vytváří pracoviště - Studio Lávka - tradiční nabídku kroužkových aktivit. I zde dosahují dobrých výsledků dokonce na mezinárodní úrovni. Pro odborné vedení činnosti studio poskytuje nabídku kroužků v šíři a zaměření jednotlivých pedagogů studia. V neposlední řadě nabízí i vzdělávací programy pro učitele, které při spolupráci se Studiem Lávka realizují body vlastního vzdělávání. Pro pedagogy a učitele vytváříme nabídku odborných seminářů a s léty jsme si vybudovali prostor pro mediální poradnu pro pedagogy, kteří se problematikou médií zabývají při své práci ve škole. Při studiu Lávka působí také občanské sdružení BB klub, Brno. Od roku 2005 studio spolupracuje s KOB MOIRA, které nám pomáhá dohnat deficit v oblasti normativních činností v masové oblasti turistických a sportovních oddílů.

4 - 4 - Vnější vztahy a spolupráce s ostatními organizacemi Spolupráce s dalšími organizacemi je zaměřena na pravidelnou činnost. Naším významným partnerem je maďarská filmová škola Polifilm v Budapešti. Ve spolupráci s touto organizací se studio hlásí do projektů EU, kde maďarská strana funguje jako koordinátor projektu Leonardo. V roce 2013 bude realizováno další kolo společné spolupráce. Kromě maďarských přátel s námi budou spolupracovat kolegové z R.Y.T.W. Redbridge z Velké Británie. Konkrétní náplň spolupráce je zaměřena na filmovou oblast pořádáním společných workshopů a pedagogických konferencí. V této oblasti spolupracujeme i s českým partnerem - Sdružení Brněnská 16. Tady jde o spolupráci mezi dětmi, ale také mezi dospělými (vzdělávání pedagogů). V přímé činnosti při práci s dětmi spolupracujeme se Zámeckým statkem OS v Dolní Rožínce (kroužek Westernového jezdectví). Za velmi důležitou pokládáme i spolupráci s brněnskými školami při realizaci výukových programů. Podle charakteru spolupráce se jedná o využívání nabídky studia pro školy (viz níže), kde se může jednat o spolupráci jednorázovou, ale vznikla i soustavná kooperace při řešení školních ŠVP, kde je návštěva u nás zařazena jako součást výukového plánu školy. Studio Lávka patří místně pod městskou část Brno-střed, vzhledem ke své poloze a nabídce činnosti je ale využíváno klienty z celého Brna a okolí. V případě výukových programů registrujeme i klienty z jiných okresů a krajů (např. Jindřichův Hradec, Svitavy, Boskovice,...) B. Materiální a prostorové podmínky Studio Lávka využívá budovu bývalé vodárny na Kraví hoře. Prostory nejsou příliš rozsáhlé. Celková rozloha a pracovní plocha je na dolní hranici hygienických norem pro práci s třídou (30 dětí - 60m2). Jsou zde dvě učebny, které jsou technicky propojeny s režií a jsou vybaveny jako nahrávací audio studio. Od roku 2010 můžeme využívat nový záznamový HDR systém Pro Tools, který bylo možno zakoupit díky účasti v projektu Leonardo. Existence nahrávacího studia tvoří jeden z technických pilířů činnosti. Jedna z učeben je vybavena také osvětlovací technikou a může sloužit jako fotoateliér nebo TV studio. V roce 2012 vznikly technické podmínky pro využití efektu blue box, který otevírá další možnosti TV tvorby. Jsou vytvořeny technické sítě, které považujeme za největší technickou vymoženost studia. Jde o prostory, které technicky nejsou v běžných školách dostupné. Díky tomu jsme schopni vytvářet programovou nabídku pro školy. Při práci s mládeží se jedná o nabídku atraktivních činností. Obecně studio splňuje požadavky na činnost, která zde probíhá (včetně hygienických a bezpečnostně technických norem). Pracoviště je zařazeno do sítě školských zařízení v Brně. Omezené prostory vyhovují individuálnímu přístupu ped. práce. Bylo by kontraproduktivní, kdyby měla činnost probíhat v masovějším měřítku, s důrazem na kvantitu. Tvorbu "genia loci" považujeme za velmi důležitou součást naší práce. C. Zadání zaměstnavatele pro pracoviště Lávka na šk.r.2012/13 V letošním roce obdrželo Studio Lávka od zaměstnavatele - ředitelství SVČ Lužánky pracovní zadání na splnění normativních, ekonomických a výkonových ukazatelů. Stejně tak své zadání obdržela i ostatní pracoviště Lužánek. V zadání jsou také formulovány požadavky na způsob dosažení daných výkonů (zejm. normativních). Hodnoty zadaných parametrů vnímáme jako závazné pro činnost Studia v roce 2013, neočekáváme změny v hodnotách ani způsobu hodnocení. Projekt činnosti Studia Lávka je tak jen konkretizací postupů a způsobů dosažení zadaných úkolů. Zadání je pro nás i východiskem pro činnost v budoucích letech, neočekáváme náhlé změny parametrů ani jejich hodnot bez změny vnějších vlivů na celé středisko volného času v Lužánkách.

5 - 5 - Zadání na rok 2013 Pracoviště Lávka Normativní výkon 330 Počítají se PT, PA a LČ za šk. Rok 2012/2013 a kroužky k Mzdový rozpočet ,00 Kč Firemní daně ,00 Kč Realizovat akci s mediální tématikou pro normativní klienty ( ale nečleny stávajících kroužků) v rámci letní činnosti. Podmínky Výukové akce realizace akcí otevírající spolupráci se školami se stanovením cílové částky ,-Kč. Pořádání mediálně propagační akce pro zviditelnění práce Studia v rámci SVČ Lužánky během jara 2013 (koncert nebo happening) Spolupráce na společném programu s ostatními odd. a pobočkami v rámci LvL. D. Personální podmínky: V současnosti pracují na pracovišti 2 pedagogičtí pracovníci - pedagogové : Mgr. M.Obrátil a Mgr. N. Führlingerová. Dobíhá smluvní pracovní poměr s Mgr. Zuzanou Suchou, jehož budoucnost závisí na dojednání dalších konkrétních podmínek. Pro optimalizaci výkonů je pro rok 2013 nutné zajistit stabilní pracovní místo pro třetí osobu, ať již pro výkon THP, či výpomoc v pedagogických otázkách. Vše je limitováno finančními prostředky pro mzdové krytí tohoto zaměstnance. Pro rok 2013 by toto mělo být realizováno z tržeb a zisků z akcí pořádaných pro veřejnost. Ve stavu zaměstnanců zůstávají z minula ještě Bc. Jana Foffová a Danka Kabelková, které nastoupily na rodičovskou dovolenou. Studio také využívá příležitostné výpomoci externích spolupracovníků Jitky Zubaté, Štěpána Obrátila a Barbory Hejlové, kteří zde působí při řešení nepravidelných výpomocí formou dohod o provedení práce. Mgr. Miroslav Obrátil - vedoucí pobočky Studio Lávka, kromě samotného vedení Studia Lávka má na starost kroužky v oblast filmu a fotografie. Vede poradny v mediální oblasti, garantuje odbornou úroveň výukových programů, vzdělávání pedagogů a pořádání seminářů. Je vysokoškolsky vzdělaný ped. pracovník (PaedF MU - pedagogika volného času/ Dějepis). Na středoškolské úrovni má technické vzdělání v oblasti elektrotechniky. Jako pedagog odborně dohlíží na činnost spolupracujících hudebníků a zabezpečuje činnost nahrávacího studia. Je řídícím pedagogem při realizaci výukových programů pro školy.

6 - 6 - další vzdělávání: Pro příští sezonu je v osobním vzdělávacím programu zahrnut hlavně požadavek technického zvládání nového softwarového vybavení studia a při řízení webových stránek Studia Lávka. Dalším požadavkem je zvládnutí nového střihového programu pro filmovou editaci - Edius. V mezinárodním rozsahu působí jako lektor na odborných filmových dílnách v Maďarsku, Slovensku a Velké Británii (spolupráce s Polifilm, R.Y.T.W., CVČ Relax a B16). Je veden jako metodik SSŠ Brno při kabinetu Umění a kultura, Člověk a společnost. Mgr. Nikola Führlingerová - pedagogický pracovník Studiu Lávka. Absolvent Pedagogické fakulty v Olomouci. Její hlavní náplní je činnost ve Studiu, kde působí jako druhý pedagog. Odborně vede činnost kroužků deskových her a má na starost organizaci výukových programů pro školy. Ve spolupráci s Barborou Hejlovou se podílí na vedení kroužku westernového jezdectví a spolupráci s OS statkem v Dolní Rožínce.Dále má na starost archivaci a dokumentaci činnosti s ohledem na administrativní zpracovávání probíhajících projektů. další vzdělávání: ve studijním plánu pro tento rok je hlavním úkolem vzdělávání se v zpracovávání technologických postupů při práci ve studiu. Dále je nutné zvládnutí grafických programů v PC (Corel, Photoshop) při práci s webovými stránkami a jejich údržbou a aktualizací. Mgr. Jitka Zubatá je dlouhodobým spolupracovníkem Studia Lávka. V současnosti spolupracuje externě při zpracovávání administrativních požadavků a organizaci provozu studia. V hlavním ped. poměru je učitelkou na Cyrilometodějském gymnáziu v Brně. Kromě výše popsaných činností zajišťují pracovníci studia veškeré THP při zabezpečení chodu budovy včetně úklidu a údržby. Studio soustředěně pracuje na propagaci činnosti tvorbou vlastních propagačních materiálů a vedením webových stránek. V oblasti propagace máme vypracován vlastní funkční systém. E. Dlouhodobé cíle: Studio Lávka usiluje o vytváření tvůrčího prostředí pro mladé lidi, kteří chtějí realizovat své představy a plány v kreativních činnostech v oblasti hudba, film, video a výtvarný projev. Vytváříme zázemí pro tvorbu v týmových činnostech (hudební skupiny, filmové štáby, atd.). Náš klient by měl získávat dostatek sociálních kompetencí při spolupráci s vrstevníky, měl by mít nejen příležitost formulovat své myšlenky a proměnit je v požadované cíle, ale měl by je zde také konfrontovat vše s názory jiných. Jde nám také o formu sociální prevence v oblasti negativních protispolečenských jevů v oblasti xenofobie, toxikologie, rasismu a společenské nesnášenlivosti. Kvalitativní ukazatele Studio Lávka vytváří kulturně tvůrčí prostředí pro mladé lidi. Nabídka činnosti je atraktivní a motivuje mladé lidi k zapojení se do společenského života. Za příklad dobré praxe považujeme setkání s klientem studia při organizaci jiných kulturně společenských činností, což vypovídá o zájmu o celkové společenské dění v Brně. Kvantitativní ukazatele Během činnosti pracovníci studia motivují své klienty ke společenské aktivitě. Samotná četnost pořádaných akcí pro veřejnost vypovídá o kvantitě těchto projevů v různých směrech. Hlavní kvantitativní požadavky vycházejí z definice zadání zaměstnavatelem (viz výše). V rámci kroužkové činnosti pak zapojení se do odborných soutěží pokládáme za kvantitativní ukazatel, bez ohledu na výsledek (konkrétní umístění se v soutěži).

7 - 7 - F. Činnost Pro plnění dlouhodobých úkolů vznikla během provozu Studia Lávka nabídka činností, které se vzájemně doplňují a (podle našeho názoru) vzniká v nich potřebná rovnováha. Příležitostné akce oslovují budoucí členy kroužků a zároveň umožňují prezentaci výsledků. Odborná spolupráce se školami zvyšuje nároky na pedagogický růst a náročnost v daném oboru. Letní činnost pak vytváří základ pro fungování kolektivů během školního roku. Zájem klientů o spolupráci s námi považujeme za hlavní zpětnovazební ukazatel úrovně činnosti. Podle našeho názoru je velmi sporné, kdybychom chtěli vyčlenit některou z činností a označit ji za hlavní. Všechny považujeme za důležité a pro fungování celého systému za nezbytné. Pravidelná činnost Název projektu: Filmové kroužky, filmová poradna Anotace: Práce dětí s filmem (technická a umělecká příprava natáčení a následné zpracování získaného materiálu). Podle individuálních zájmů kolektiv tvoří filmový štáb. Cílová skupina: skupina A věk let, Práce tradičního kroužku Časem vznikla skupina sympatizantů a přátel, kteří se sdružili v tzv. filmové poradně, která se schází nepravidelně podle potřeb řešení jednotlivých projektů. Časový harmonogram: Během školního roku práce průpravná, vyvrcholení činnosti je letní soustředění s natáčením pův. scénáře. Metody práce : Kroužek pracuje obdobnou metodou od r Práce filmových kroužků na Lávce nabízí kompletní přístup k celému oboru. Jde o spojení projektové výuky při realizaci původního záměru natáčení a kombinaci didaktiky přímé filmařiny při natáčení. Významná je spolupráce na mezinárodní úrovni s maďarskou školou POLIFILM, kde se odehrávají společné dílny a semináře. Odborná práce je obohacena i zkušenostmi s prací vrstevníků z jiných zemí a nároky na jazykové vybavení. Obsah : Kombinace individuální tvorby v oblastech (film, hudba, literatura) a tvorby kolektivní při sestavení filmového štábu, jako kolektivu pracujícím na společném díle. Na základě individuálních návrhů a předloh vzniká společné dílo, kde každý z účastníků vytváří výkon v oblasti svého zájmu. Pedagogické vedení vyžaduje propojování jednotlivých schopností a výsledků k vytyčenému cíli, což je krátký hraný film. Podle možností jsou díla uváděna na veřejnosti k širšímu posouzení. Výstupy pro klienty konkrétním výsledkem je hotový film, který lze předvést na veřejnosti. Není určující, jedná-li se o individuální projekt, či práci kolektivu, ale je nutné, aby výsledek reflektoval názory tvůrců a ti se k nim hlásili. Je pro nás potěšitelné, že z našich řad vzešlo několik potenciálně úspěšných filmařů. To se projevilo úspěšností při přijetí na umělecké školy v oboru a úspěchem v řadě filmových soutěží. Klíčové kompetence : klient získává společenské a sociální kompetence při práci v kolektivu. Učí se formulovat své názory, konfrontovat je s názory druhých. Personální zabezpečení : M.Obrátil ped. prac. Studia Lávka LČ ve spolupráci s dalšími pracovníky Studia Lávka a Lužánek Prostorové nároky : 2x týdně 2 hod. ve Studiu. LČ 7 až 10 dní. Další příležitostné akce Pobytové akce, soustředění, společné dílny a happeningy v ČR, Maďarsku, Slovensku. kvalitativní ukazatele: V současnosti je činnost filmového kroužku a klubu vlajkovou lodí z činnosti Studia. Pro klienty zabezpečuje zisk základních kompetencí - orientace ve filmové tvorbě, tvorba

8 - 8 - samotných filmů, účast na soutěžích a přehlídkách. Účast a zájem o letní soustředění hodnotíme jako zpětnovazební ukazatel klientů. Konkrétní formulaci kvalitativního hodnocení pak získáváme ze zpětnovazebních zpráv o klientů. kvantitativní ukazatele: ukazatel kvantity je při tvorbě vlastních tvůrčích projektů vždy sporný, ale četnost zapojení se do společenského života a prezentaci výsledků považujeme za pedagogický úspěch. hodnotící identifikátory: v oblasti tvorby filmových kroužků a poraden budeme považovat za úspěch vytvoření podmínek a realizaci akce v každé prezentační rovině : - organizaci filmové dílny (odborné sebevzdělávání), - -účast ve filmové soutěži (kritické srovnání s tvorbou druhých), - -prezentace vlastních děl pro širokou veřejnost (veřejná projekce). Název projektu: Fotokroužky, fotoporadny Anotace: Práce dětí s fotografií. Zpracovávání klasickou cestou v temné komoře. Práce s digitálním záznamem obrazu a jeho zpracování. Cílová skupina: let, tradiční kroužek (cca 5-7 osob) S léty se vygenerovala skupina příznivců a kamarádů fotografie, kteří se schází v rámci tzv.:fotoporadny. Zde se řeší zejména individuální projekty jednotlivců. Časový harmonogram: Během školního roku práce průpravná. V rámci provozu minigalerie bude realizována výstava. Metody práce : Kroužek pracuje obdobnou metodou od r Jde nejen o didaktický přístup při technickém zpracovávání fotografií, ale také o realizaci uměleckých záměrů. Považujeme za úspěch přijetí E.Kyselkové na filmovou VŠ ve Zlíně v oboru umělecké fotografie. Obsah : Vedení kroužku zprostředkovává technické možnosti pro výrobu klasické analogové ČB fotografie a základního zpracovávání digitální fotografie v grafických počítačových programech. Předpokladem je vlastní tvorba účastníků, která je vedená vpřed i možností konfrontace výsledků s kolegy. Výstupy pro klienty: Fotografování přináší přímé výsledky ve formě fotografií. Autor má v ruce výsledek tvůrčího procesu, který může ukázat ostatním. Klíčové kompetence: Mladý člověk formuje své kompetence v sociální oblasti, zejména při diskusi nad vlastními výtvory a konfrontaci s prácí druhých. Personální zabezpečení : M.Obrátil ped. prac. Studia Lávka Prostorové nároky : 1x týdně 2 hod. ve Studiu.(temná komora)

9 - 9 - Kvalitativní ukazatele: zvládnutí technologie fotografování z technického pohledu. Hledání a formulování vlastního výrazu. kvantitativní ukazatele: i v tomto případě považujeme ukazatel za sporný, ale četnost zapojení se do společenského života a prezentaci výsledků považujeme za pedagogický úspěch. hodnotící identifikátory: v oblasti tvorby fotokroužků a poraden budeme považovat za úspěch vytvoření podmínek a realizaci akce v každé prezentační rovině: - fotohappening, fotoatelier (odborné sebevzdělávání), - účast v soutěži (kritické srovnání s tvorbou druhých), - prezentace vlastních děl pro širokou veřejnost (veřejná výstava) Název projektu: Hudební kroužky, zkušebna pro začínající kapely, hudební poradna a individuální hra na hudební nástroje Anotace: Pravidelné zkoušky mladých hudebníků, hudební poradna, příprava koncertů. Cílová skupina ( asi 10 prac. skupin) (cca 20 osob do 18 let, 25 osob nad 18) Časový harmonogram: Během školního roku práce průpravná. Vyvrcholením je cyklus koncertů v areálu Studia během června. Metody práce : Podobná činnost probíhá ve studiu Lávka od jeho vzniku (r.2000)a je jedna z jeho hlavních poslání při vzniku studia. Jde o kombinaci projektové výuky při realizaci vlastních uměleckých představ a konkrétní individuální výuky při zvládání hudebnických dovedností. Obsah : Produkce jednotlivých kapel je silně individualizována podle schopností, žánru a vlastní úrovně skladeb. Pedagogické vedení spočívá hlavně v nabídce příležitostí k uplatnění a zveřejnění činnosti. Poskytnutí zpětné vazby a hodnocení dosažených výsledků (viz např. pořádání dalších společných dílen a hudebních přehlídek) Výstupy pro klienty: dotáhnout formulaci vlastních názorů a dokázat je prezentovat před veřejností, případně vytvořit záznam vlastní produkce. Klíčové kompetence: Hlavní požadovanou kompetencí klientů je zvládnutí hudebního nástroje, jako prostředku sdělení vlastního názoru ve společnosti. Personální zabezpečení : M.Obrátil, D. Kabelková, J. Zubatá, Nikola Führlingerová pracovníci Studia Lávka Prostorové nároky : 3x týdně 4 hod. ve Studiu Lávka. Kvalitativní ukazatele: Umět jasně a srozumitelně formulovat vlastní názor není jednoduché ani pro dospělého. Umět pochopit souvislosti života kolem a hlavně najít formu, jak se světem kolem komunikovat. Pro mladé lidi je důležité najít zázemí. Podaří-li se vytvořit podmínky takové, aby tvůrce chtěl svůj výtvor prezentovat veřejně, považujeme to za úspěch. Pokud je výsledek motivující k další činnosti, je to projev kvalitních podmínek, které jsme společně dokázali vytvořit.

10 kvantitativní ukazatele: úspěšné veřejné produkce jsou hnacím motorem tvorby mladých hudebníků. Proto je pedagogickým úspěchem, podaří-li se secvičené dílo předvést v co možná největším počtu repríz. hodnotící identifikátory: měřítko úspěšnosti mladých hudebníků je individuálně rozdílné. Každý může mít svůj osobní důvod, proč se hudbě věnovat. Pro Studio Lávka považujeme za úspěch, podaří-li se uspořádat veřejnou přehlídku působících kapel (Festiválek na Lávce), nebo podaří-li se ve studiu zaznamenat původní tvorba některého ze zde působících muzikantů. Název projektu: Kroužek a klub deskových her Anotace: kroužek stolních deskových her sdružuje zájemce o deskové hry, které rozvíjejí schopnosti logiky, tvorby taktických postupů a sledování souvislostí souběžných dějů.. Cílová skupina: děti ve věku od 8 do 14 let Časový harmonogram: Úterý ZŠ Křídlovická (během školního roku) Personální zabezpečení: Mgr.Nikola Führlingerová Výchovně-vzdělávací cíl - naučit základům pravidel a taktiky deskových her - rozvíjet logické a kritické myšlení - umět používat otevřenou komunikaci, spolupracovat - schopnost přijmout vlastní chybu a poučit se z ní - rozvíjet individuální schopnosti a systematičnost - vychovávat k platnému začlenění do společnosti a prevenci sociálně patologických jevů - dodržovat obecně zásady bezpečnosti a hygieny při činnosti - naplňovat smysluplně volný čas Obsah činnosti - zvládnout pravidla her - motivace her a soutěží - práce s herním materiálem - asertivní chování Výstupy - znát pravidla vybraných deskových her - posilování logického a strategického myšlení - začlenění do kolektivu - naučit se prosadit v týmu, zvýšit si sebevědomí - zvýšit si komunikační dovednosti Metody práce - vysvětlování, instruktáž, pozorování, ukázka, vyprávění

11 názorně demonstrační, skupinová výuka, řešení problému, hra, metoda otázek a odpovědí klíčové kompetence - kompetence sociální účastník posuzuje své reálné schopnosti, chápe potřebu efektivní spolupráce mezi členy kroužku, účinně spolupracuje ve skupině, přijímá role v kolektivu, získává pozitivní vztah ke kroužku, podílí se na atmosféře, podílí se na řešení konfliktu, učí se je řešit - kompetence k učení vytváří si kladný postoj ke svým znalostem a vědomostem, získané informace propojuje již s nabytými dovednostmi, dále rozvijí své znalosti - kompetence pracovní dodržuje vymezená pravidla, projevuje smysl pro plnění, učí se potlačit lenost, efektivně využívá teoretických znalostí ve hře, umí posoudit vlastní pokrok, naučí se správně využívat volný čas a překonávat překážky. Název projektu: Westernový jezdecký kroužek Personální zabezpečení: Barbora Hejlová (pedagogicko organizačně kroužek řídí N.Führlingerová) Časový harmonogram: - Probíhá na klubovně 11. PS Vlci, Kroftova 108, Brno Žabovřesky a hlavně v místě jízdárny v Dolní Rožínce během výjezdů. - 1x týdně 1 hodina (teorie) - 1x měsíčně víkendová pobytová akce (praktický výcvik jízdy na koni, péče o koně, Zámecký statek v Dolní Rožínce) - Tábory se jezdeckým programem podzimní, vánoční, pololetní, jarní, velikonoční a letní prázdniny (Zámecký statek v Dolní Rožínce) Výchovně-vzdělávací cíl: - Jízda na koni je velice zdravým sportem, ale i vynikající náplní volného času a především přirozenou vzdělávací a výchovnou aktivitou. Metody práce: - Westernová jízda je v ČR poměrně nová disciplína vycházející z práce honáků při péči o stáda na rozlehlých pastvinách Ameriky. Kovbojské dovednosti se postupně proměnily v ucelený jezdecký styl, ve kterém je kladen důraz na dokonalou spolupráci jezdce i koně, komunikace se zvířetem. - Metody práce: vysvětlování, vyprávění, instruktáž, napodobování, práce s obrazem, hra, experimentování, názorně demonstrační, skupinová výuka, projektová výuka, řešení problémů, ukázky na videu, referáty Výstupy Možnost získání jezdecké licence WRC (western riding club) Rozvoj fyzické a psychické kondice dětí klíčové kompetence: Terapeutické a relaxační hledisko jízdy na koni sociální citlivost při péči o svěřené zvíře a znalost jeho potřeb.

12 Název projektu: Klub orientačního běhu MOIRA Anotace: sportovní oddíl Cílová skupina: děti školního věku Časový harmonogram: kondiční běhy (Studio Lávka slouží jako šatna) Metody práce : Vedení sportovní náplně je řízeno individuálním tréninkovým plánem, vytvořeným sportovním trenérem oddílu. Obsah: Podstatou kondičních běhů je individuální průprava pro tréningový postup určený trenérem. Vypracování individuálních plánů se tradičně věnuje Jan Dittrich. Výstupy pro klienty: společná sportovní činnost se odráží v dosažených sportovních výsledcích při účasti na závodech. Klíčové kompetence: při práci ve sportovním oddíle se rozšiřují hlavní kompetence při zvyšování osobní kondice a zdravotní prevence. Personální zabezpečení : Podle tréninkových plánů konkrétních trenérů KOB MOIRA vedených J.Dittrichem, zabezpečuje organizaci a koordinaci M.Obrátil ped. prac. Studia Lávka a člen KOB MOIRA Prostorové nároky : 1x týdně šatna ve studiu Lávka Kvalitativní ukazatele: pouhá četnost uskutečněných tréningových běhů není kvalitativním ukazatelem. Za kvalitu dávek a přiměřenost osobních kondičních požadavků je odpovědný trenér v úzké spolupráci s klientem. Rozhodujícím parameterm je přiměřenost. projekty nepravidelné a příležitostné činnosti Název projektu: Nahrávací studio Anotace: Práce klientů s technikou pro audio a videozáznam. Činnost nahrávacího studia pro potřeby mladých muzikantů. Spolupráce se školami při záznamu vystoupení Cílová skupina: let a dospělí (cca 80 osob) Časový harmonogram: Během školního roku realizace asi 20 tvůrčích projektů. Na projektech se podílí spolupracovníci tvůrce a autora projektu. Pedagog Studia Lávka určí podle rozsahu prací způsob realizace. Nejčastěji se bude jednat o několika rázovou pravidelnou činnost podle možností a kapacity studia. Metody práce : Stejně jako při práci se začínajícími hudebníky, podobným způsobem studio pracuje od r Je to hlavní důvod vzniku tohoto zařízení. Komerčně dostupné nahrávací studio je poměrně neobvyklá záležitost a společensky velmi žádaná. Obsah : Činnost studia je nástavbou systematické práce s mladými hudebníky a možnosti realizace individuálních projektů jednotlivých souborů. Jde o získání výsledku (záznamu) dosažené úrovně a jeho kritického zhodnocení.

13 Výstupy pro klienty: dotáhnout formulaci vlastních názorů a dokázat je prezentovat před veřejností, případně vytvořit záznam vlastní produkce. Klíčové kompetence: Hlavní požadovanou kompetencí klientů je zvládnutí hudebního nástroje, jako prostředku sdělení vlastního názoru ve společnosti. Personální zabezpečení : M.Obrátil ped. prac. Studia Lávka Prostorové nároky : Podle možností studia. Průběžně stanovuje ped. pracovník, který společně s autorem projekt realizuje. Kvalitativní ukazatele: Podobně jako při práci se začínajícími kapelami i zde jde o proces hledání. Není znám výsledek procesu, ale jde nám o podporu procesum, na jehož konci je hmatatelný důkaz dosaženého výsledku (vlastní CD). Někdy jde o první krok, někdy to může být poslední krok tímto směrem. Rozhodně je práce na projektu ve studiu důležitým krokem v životě hudebního seskupení. Název projektu: Minigalerie Anotace: Realizace výstav v minigalerii studia, Poradna pro výtvarníky. Cílová skupina: mladí začínající tvůrci v oblasti kresby, malby, fotografie (asi 15 osob let) Časový harmonogram: Realizace asi deseti výstav během školního roku. Metody práce : Nový způsob fungování minigalerie, která byla ve studiu zřízena při jeho vzniku. (r. 2000). Výstavy jsou pořádány ve spolupráci s Galerií Lužánky (kurátor Ondra Navrátil, odd. Výtvarníků CVČ Lidická) Obsah : Nové je fungování galerie a současně i výtvarné poradny. Každý vystavující pravidelně spolupracuje na přípravě dalších výstav svých kolegů. Výstupy pro klienty: prezentace vlastního díla získání zpětné vazby a názory vrstevníků na něj. Klíčové kompetence: rozvoj klíčových kompetencí vidíme v sociální oblasti, umět si nejen zařídit vlastní výstavu, ale také určitým způsobem reflektovat získané poznatky. Personální zabezpečení : O.Navrátil, ped. pracovník vv odd. v CVČ Lidická M.Obrátil, D.Kabelková, N, Fuhrlingerová, J.Zubatá Prostorové nároky : minigalerie Studia Lávka Kvalitativní ukazatele: I zde jde o dosažení určitého viditelného cíle. Mladý tvůrce vytváří něco, co předvádí na veřejnosti, a může reflektovat názory okolí.

14 Název projektu: Koncerty, vernisáže a další akce pro veřejnost Anotace: Prezentace činnosti studia pro veřejnost Cílová skupina: let a dospělí (cca 500 osob za rok) Časový harmonogram: Projekty pravidelné činnosti (01-07) mají v rámci své realizace možnost prezentace před veřejností. Jde o doplnění pravidelné činností řadou akcí, které ji završují. Z hlediska organizace akcí jsou předkládány jako souhrnný projekt. Metody práce : V tomto směru působí pedagogický kolektiv jako podpůrný technický štáb při samotném realizování akce. Podobným způsobem studio pracuje od r a za tu dobu jsme získali řadu zkušeností.. Obsah : Většina činností ve studiu má určitý finální výsledek, který lze prezentovat na veřejnosti. Jedná se o koncerty, vernisáže, autorská čtení, filmové projekce, atd. V součtu se jedná přibližně o 25 akcí během šk.roku s účastí veřejnosti. Výstupy pro klienty: prezentace vlastního díla získání zpětné vazby a názory vrstevníků na něj. Klíčové kompetence: rozvoj klíčových kompetencí vidíme v sociální oblasti, umět si nejen zařídit vlastní výstavu, koncert apod., ale také určitým způsobem reflektovat získané poznatky. Personální zabezpečení : M.Obrátil, D.Kabelková, J.Zubatá a Nikola Fuhrlingerová Prostorové nároky : Podle možností studia. Kvalitativní ukazatele: I zde jde o dosažení určitého viditelného cíle. Mladý tvůrce vytváří něco, co předvádí na veřejnosti a může reflektovat názory okolí Projekty vzdělávání: Název projektu: Výukové programy pro školy Anotace: Odborné lekce pro školy v oblasti průřezového téma - Média Cílová skupina: studenti SŠ a žáci II.stupně ZŠ Časový harmonogram: během šk. roku, podle zájmu jednotlivých škol. V rámci zadání činnosti zaměstnavatelem jsme povinni realizovat během roku dostatek VP tak, abychom zajistili návštěvu 830 osob během školního roku (číslo je vypočteno z vývoje posledních let). V případě nenaplnění kvantity návštěv, Studio zajistí návštěvnost na podobných akcích (nahrávání školních představení ve studiu, mediální školní projekty apod.) Metody práce : Nabídka výukových programů je součástí činnosti Studia Lávka od r V průběhu zavádění nových výukových plánů do škol došlo k přesné trefě do poptávky škol. Průřezové téma MÉDIA je pro školy často problematické. Nabízená nabídka programů tuto problematiku řeší. Metodicky programy spojují praktické činnosti a kombinaci didaktických přístupů podle původního záměru (projektová výuka, problémová výuka, dramatická hra,...)

15 Výstupy pro klienty: Z každého programu vzniká pro učitele konkrétní didaktická pomůcka, kterou může použít při další výuce (CD, DVD, Noviny apod.) O programy je ze strany učitelů a škol velký zájem (už v září jsme měli zaplněny termíny na celé pololetí). V současnosti je to nejfrekventovanější činnost Studia Lávka a zájem škol zcela zaplní kapacity studia. Obsah : Nabídka výukových programů byla do letošního roku hlavní reprezentativní náplní činnosti studia. Každý z programů má pak speciálně zpracovaný přístup k RVP a získávaným kompetencím. Škola si většinou na základě vlastního ŠVP volí formu spolupráce se studiem. Studio vytváří obecnou nabídku programů, zároveň ale připravuje speciální programy dle zadání učitelů a profesorů ze škol. Klíčové kompetence: rozvoj klíčových kompetencí vidíme v sociální oblasti, práce v kolektivu, umět se uplatnit ale také respektovat druhé. Personální zabezpečení : M.Obrátil, N. Fuhrlingerová Prostorové nároky : Podle možností studia. Kvalitativní ukazatele: Zpětnovazebním ukazatelem úspěšnosti výukových programů je zájem a spolupráce s jednotlivými školami. Zájem pedagogů o spolupráci s námi a přípravě konkrétních programů a hlavně aktivní účast studentů i v případě, že škola návštěvu u nás nezprostředkuje, jsou pro nás známky toho, že je o naši práci zájem a je hodnocena jako kvalitní. kvantitativní ukazatele: Podle zadání zaměstnavatelem zajistíme návštěvnost studentů v počtu 830 během školního roku na výukových programech, či podobných výchovných akcích. hodnotící identifikátory: úroveň práce se liší podle spolupráce s konkrétní školou a třídou. Práce studia si vytvořila standardní požadavky na úroveň programů, které dodržujeme. Název projektu: DVPP oblast media Anotace: Odborné semináře pro pedagogy a vedoucí dětských kolektivů Cílová skupina: pedagogové SŠ a ZŠ a další vých. Pracovníci (cca 20 osob) Časový harmonogram: Realizace výukových seminářů během školního roku (víkendy) Metody práce: jde o stejnou metodiku práce jako při pořádání VP pro školy. Díky získaným zkušenostem vzniká záznam a soupis metodických postupů. Základní oblasti našeho pojetí jsou čtyři a věnují se základům práce pedagoga při mediální výchově a komunikaci: 1) Psát a číst 2) Naslouchat a sdělovat 3) Presentace (public realtions) 4) Umět si vybrat (reklama) Dosavadní zkušenosti s činností : V tomto roce pořádáme odborné semináře pro pedagogy pod hlavičkou SSŠ. I v tomto roce plánujeme zrealizovat minmálně jeden běh seminářů (obsahující 4 výše popsané části) Obsah : MŠMT vydalo akreditaci pro řadu seminářů v oblasti medií. Výstupy pro klienty: konkrétní výstup pro vyučujícího je dán met. materiálem programu, jde o zprostředkování podobného zážitku, který realizujeme pro studenty.

16 Klíčové kompetence: rozvoj klíčových kompetencí vidíme v sociální oblasti, práce v kolektivu, umět se uplatnit ale také respektovat druhé. Personální zabezpečení : M.Obrátil, N. Fürhlingerová Prostorové nároky : Podle možností studia a organizačních pokynů SSŠ Brno. V únoru by měla proběhnout řada metodických konferencí v rámci práce kabinetu Člověk a umění, tak by měla být podobného průběhu jako řada metodických konferencí pro kabinet Člověk a společnost, která bude v lednu dokončena. Vzdělávání dospělých do normativní činnosti není zahrnuto. Další výchovné a vzdělávací projekty: V rámci činností ve Studiu Lávka probíhá řada projektů, které podporují činnost a umožňují její další rozvoj. Název projektu: Cine Trust Anotace: Cyklus odborných seminářů pro mládež. Součást projektu Leonardo da Vinci (výzva 2012), mezinárodní spolupráce se skupinami z Maďarska, Velké Británie a Bulharska. Cílová skupina: mládež let, členové filmového kroužku Lávka. Časový harmonogram: Mezinárodní filmové workshopy ve všech ze zúčastněných dílen (realizace ). Metody práce: Práce s klienty je založena na mezinárodní výměně zkušeností, podpoře hledání nových postupů a celkové srovnávání podmínek v jednotlivých zemích. Mezinárodní dílny jsou vedeny týmem lektorů ze všech zúčastněných zemí. Dosavadní zkušenosti s činností : Podobný projekt již proběhl v letech (Maďarsko, Česko, Finský) a osvědčil se. Získané poznatky rozvíjejí další možnosti projektu. Obsah : Práce s kolektivem, jehož členové by se měli stát "tahouni" při organizaci další činnosti. Předpokládáme další rozvoj aktivit u členů zapojených do projektu. Výstupy pro klienty: Výsledky jednotlivých dílen jsou krátké hrané filmy s původním námětem vytvořeným během workshopu. Klíčové kompetence: rozvoj klíčových kompetencí vidíme v sociální oblasti, práce v kolektivu, umět se uplatnit, ale také respektovat druhé. V mezinárodním kontextu je to také schopnost komunikace v cizích jazycích (pracovní jazyk je angličtina). Personální zabezpečení : Mgr. M.Obrátil- ped. prac. Studia Lávka Prostorové nároky : Pořádání mezinárodní dílny vyžaduje zabezpečení programu pro dílnu v trvání jednoho týdne. Pro realizaci je vytvořen speciální rozvrh Studia, který probíhá během akce.

17 Název projektu: Společně do společnosti Anotace: Projekt podporující činnost filmového kroužku Lávka. Jedná se o národní iniciativu v rámci projektů Mládež v akci pro rok Cílová skupina: mládež let, členové filmového kroužku Lávka. Časový harmonogram: Realizace projektu je určena postupem daným projektovou dokumentací a je určen pro rok Metody práce: Pro realizaci projektu je stanoven postup ve čtyřech žánrových směrech hraný film, animace, dokument, filmový klip (viz. projektová dokumentace). Dosavadní zkušenosti s činností : Řešení projektu vychází z dosavadní činnosti filmového kroužku a účast na projektu počítá v budoucnu s pokračováním na mezinárodní úrovni (dle možností jiných grantových výzev v rámci programu Mládež v akci). Obsah : Práce s kolektivem, jehož členové by se měli stát "tahouni" při organizaci další činnosti. Předpokládáme další rozvoj aktivit u členů zapojených do projektu. Projekt oslovuje i širokou veřejnost jak v době vzniku filmů, tak v době projekcí výsledků a následného hodnocení. Výstupy pro klienty: Výsledky jednotlivých dílen jsou krátké hrané filmy s původním námětem vytvořeným během řešení projektu. Klíčové kompetence: rozvoj klíčových kompetencí vidíme v sociální oblasti, práce v kolektivu, umět se uplatnit, ale také respektovat druhé. Personální zabezpečení : Mgr. M.Obrátil- ped. prac. Studia Lávka Prostorové nároky : Průběh projektu vychází z činnosti filmového kroužku Lávka a jeho prostorové nároky jsou totožné s nároky na činnost kroužku ve Studiu Lávka. Název projektu: Film Language Anotace: cyklus odborných seminářů pro mládež. Součást projektu Gruntvig (výzva 2013), mezinárodní spolupráce se skupinami z Maďarska, Velké Británie, Bulharska a Slovenska. Cílová skupina: mládež a dospělí, projekt celoživotního vzdělávání. Současní a bývalí členové filmového kroužku Lávka. Časový harmonogram: Mezinárodní filmové workshopy ve všech se zúčastněných dílen (realizace ). Metody práce: Práce s klienty je založena na mezinárodní výměně zkušeností, podpoře hledání nových postupů a celkové srovnávání podmínek v jednotlivých zemích. Mezinárodní dílny jsou vedeny týmem lektorů ze všech zúčastněných zemí. Dosavadní zkušenosti s činností : Podobný projekt již proběhl v letech (Maďarsko, Česko, Finský) a osvědčil se. Získané poznatky rozvíjejí další možnosti projektu.

18 Obsah : Práce s kolektivem, jehož členové by se měli stát "tahouni" při organizaci další činnosti. Předpokládáme další rozvoj aktivit u členů zapojených do projektu. Výstupy pro klienty: Výsledky jednotlivých dílen jsou krátké hrané filmy s původním námětem vytvořeným během workshopu. Klíčové kompetence: rozvoj klíčových kompetencí vidíme v sociální oblasti, práce v kolektivu, umět se uplatnit, ale také respektovat druhé. V mezinárodním kontextu je to také schopnost komunikace v cizích jazycích (pracovní jazyk je angličtina). Personální zabezpečení : Mgr. M.Obrátil - ped. prac. Studia Lávka Prostorové nároky : Pořádání mezinárodní dílny vyžaduje zabezpečení programu pro dílnu v trvání jednoho týdne. Pro realizaci je vytvořen speciální rozvrh Studia, který probíhá během akce. Název projektu: Lávka místo pro tvorbu Anotace: Regionální projekt vyhlášený MMB a podporující činnost ve Studiu Lávka, projekt je realizován ve spolupráci o.s. BB klub Brno a je zaměřen zejména na materiální výpomoc při zabezpečení činnosti ve Studiu. Cílová skupina: středoškolská mládež, členové kroužkové činnosti, mladí hudebníci a výtvarníci. Časový harmonogram: realizace projektu je určena pro rok Metody práce: Východiskem k řešení projektových úkolů je probíhající činnost ve Studiu Lávka (viz. výše). Jde o podporu kroužkové činnosti ve volnočasových aktivitách. Dosavadní zkušenosti s činností : Ve Studiu Lávka probíhá podobný projekt každý rok, jedná se o osvědčenou formu spolupráce mezi MMB Brno, o.s. BB klub Brno a Studiem Lávka při SVČ Lužánky. Výstupy pro klienty: Materiálová výpomoc pro realizaci činnosti ve Studiu Lávka podporuje pravidelnou činnost ve Studiu, kde klienti v rámci činnosti svého kolektivu dostávají k dispozici potřebný materiál a technické zařízení. Personální zabezpečení : Mgr. M.Obrátil- ped. prac. Studia Lávka Prostorové nároky : Projekt probíhá v rámci činnosti Studia Lávka (viz. výše).

19 G. Kritéria hodnocení projektu Hlavním měřítkem hodnocení projektu je splnění zadání zaměstnavatelem. Hodnocením úspěšnosti projektu nemůže být tedy nic jiného, než konstatování - splnil, nesplnil. Pracovníci Studia Lávka se tedy zavazují k plnění těchto daných kritérií, byli bychom rádi, kdyby i ze strany zaměstnavatele nedošlo ke změnám hodnot či způsobu hodnocení. Vypracoval : Miroslav Obrátil vedoucí Studia Lávka

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech:

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech: PROJEKT NA ROK 2012 Posláním Lužánek Střediska volného času, je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní klub. Waldorfská škola Brno

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní klub. Waldorfská škola Brno Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní klub Waldorfská škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KLUB DOKUMENT DO-22 Počet stran: 9 Počet příloh: 0 č. j.: DO-22/2013-09-01

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace IT Škola, název, adresa Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, 518 01 Dobruška Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Identifikátor domu dětí a mládeže:

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU Předkladatel: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208 252 46 Vrané nad Vltavou Jméno ředitele: Mgr. Dana Ullwerová Kontakty: reditelstvi@zsvrane.cz,

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů ODBORNÁ ŠKOLA VÝROBY A SLUŽEB PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů Evaluace ŠVP Bc. Lenka Radová 7.10.2013 Zhodnocení tvorby ŠVP Od roku 2008 do současnosti jsme vytvořili

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt: Klíče pro ţivot Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/06.0011 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU k Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky: podle ustanovení 44 zák. č. 137/2006

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016 Školní rok: 2015/2016 Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272738443 E-mail na ředitele Základní

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Projekt OP VK Studijní a informační centrum školy

Projekt OP VK Studijní a informační centrum školy Projekt OP VK Studijní a informační centrum školy Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem SJZ, Tábor, Bydlinského 2474 PhDr. Daniela Novotná 13. 4. 2011 Hradec Králové Cíl projektu

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV 1. Preambule Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Mikulov, okres Břeclav (dále jen DDM Mikulov) je vydán ředitelem školského zařízení na základě zákona 561/2004

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více