NÍ VHODNÉHO ZÁJEMCE O KOUPI NEPOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÍ VHODNÉHO ZÁJEMCE O KOUPI NEPOT"

Transkript

1 Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6 zastoupená Ing. Josefem Lachmanem, ředitelem odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem sekce správy majetku (dále jen vyhlašovatel ) provádí ve smyslu 51 ObčZ, 22 zák. č. 219/2000 Sb. a 21 vyhlášky č. 62/2001 Sb. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ VHODNÉHO ZÁJEMCE O KOUPI NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU (dále jen VŘ ) A) Předměty prodeje: 1. Chrudim sklady (DEPO), k.ú., obec a okres Chrudim, kraj Pardubický. Rozsáhlý oplocený areál bývalých opraven a skladů je prodáván včetně železniční vlečky a pozemků o celkové výměře m 2. Areál je situovaný na severním okraji města Chrudimi, v sousedství silnice I. třídy na Pardubice. Na jižní straně areál sousedí se železniční tratí do Heřmanova Městce a Moravan, na severu s pozemky tzv. Průmyslové zóny. Předmětem prodeje je soubor budov, hal, přístřešků, speciálních inženýrských staveb, příslušenství a sítí postavených v letech , vlečka procházející areálem a pozemky v areálu. Budovy a haly jsou převážně využívány jako dílny, sklady a objekty pro garážování a jsou doplněny o administrativně sociální budovy, kuchyň s jídelnou, trafostanici apod. Jednotlivé objekty jsou dle potřeby napojeny na zdroj el. energie, městský vodovodní a kanalizační řad. Vytápění různé elektřinou, plynem, tuhými palivy. Pozemky zatíženy věcným břemenem kabelového vedení do trafostanice ve prospěch ČEZ Distribuce a.s. Areál je přístupný pro pěší a motorová vozidla ze silnice I. třídy, pro kolejová vozidla po vlečce. Kauce: ,- Kč VS: Hradec Králové ústřední sklad Brněnská, k.ú. Nový Hradec Králové, obec a okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj. Jedná se o přední část rozsáhlého skladového areálu v Hradci Králové při ulici Brněnská vedle areálu Medtecu. Tento areál je přístupný z jižní a západní strany v návaznosti na ulici Brněnskou. Areál napojen na inženýrské sítě přípojka elektřiny z trafostanice v areálu Medtecu, přípojka vody z městské sítě, přípojka parovodu (v současné době nefunkční) z areálu Medtecu ze severní strany. Předmětem odprodeje je centrální sklad na st.p.č. 3415, včetně součástí a příslušenství (i zabudovaného movitého majetku), dále pozemky st.p.č zastavěná plocha a nádvoří o výměře m 2 a p.p.č 839/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře m 2 a strojové vybavení. Obslužnou komunikaci k zadní části skladovací haly bude moci zájemce užívat pouze na základě vlastní dohody s MV-Policií ČR. Kauce: ,- Kč VS: Červené Pečky - zámek sklady, k.ú. a obec Červené Pečky, okres Kolín, kraj Středočeský. Prodávaný areál se nachází v obci Červené Pečky cca 4 km jižně od Kolína. Předmětem prodeje jsou administrativní budova, budovy skladů a úpravy produktů, ubytovna, kotelna, pozemky: st.p.č. 700, 701, 702, 703, 704, 706, 708 a p.p.č. 107/6, 107/7, 1181 a dále vedlejší stavby, studna, venkovní úpravy, porosty apod. Nemovitosti jsou zapsány jako kulturní památka v Ústředním seznamu kulturních památek. Předmětem prodeje je zámek postavený v 17. století tvořený dvoukřídlým patrovým objektem s arkádami a dvoupatrovou věží, který byl přebudován v letech na sklady, dílny a ubikace. Součástí areálu zámku jsou i další stavby (dříve budova pro služebnictvo, domek pro služebnictvo, ohradní zeď, skleník,

2 správní budova, vrátnice a od 18. století i bývalý pivovar). Všechny stavby kromě vodárny a vrátnice jsou od sítí odpojeny. Elektřina je přivedena pouze do budovy vrátnice. Voda je do objektu vodárny přivedena ze studny na pozemku cizího vlastníka, který je vně areálu. Celý areál zámku je oplocen. Uvnitř objektu se prodává pouze část původní zámecké zahrady na p.p.č. 107/7 s kašnou a původním leknínovým jezírkem na p.p.č. 107/6. Od roku 1993 není objekt využíván a veškeré stavby jsou ve špatném stavu. Kauce: ,- Kč VS: Liberec skladový areál u letiště, k.ú. Růžodol I., obec a okres Liberec, Liberecký kraj. Jedná se o vojenský areál skládající se z budov skladů s příslušenstvím v sousedství libereckého letiště o celkové výměře pozemků m². Areál se nachází v Partyzánské ulici v Liberci - na okraji zastavěné severozápadní části města po levé straně dálnice E442 z Liberce na Chrastavu. Areál je napojen na elektroinstalaci, vodovod, kanalizaci do žumpy a zemní plyn. Některé pozemky částečně omezeny věcnými břemeny inž. sítí (zapsanými v katastru nemovitostí a závazkem ke zřízení v budoucnu). Kauce: ,- Kč VS: Kutná Hora sklady Karlov, k.ú., obec a okres Kutná Hora, kraj Středočeský. Jedná se o oplocený skladový areál, kde hlavní stavbou je přízemní nepodsklepená skladovací hala z železobetonových sloupů a obvodového pláště z panelů. Podlahová plocha haly je m 2. Předmětem prodeje je dále 8 ks převozných obytných buněk, přípojky inž. sítí, zpevněné plochy a další příslušenství a pozemky p. č. 4154/10, 4154/22, 4154/21, 4154/20, 4154/23 a 4154/25 vše v k.ú. Kutná Hora. Přístup k areálu po pozemcích cizího vlastníka je zajištěn věcným břemenem. Pozemky 4154/22 a 4154/25 jsou částečně zatíženy věcnými břemeny inženýrských sítí jiného vlastníka. Kauce: ,- Kč VS: Týniště nad Orlicí kasárna, k.ú. a obec Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj. Jedná se bývalý ubytovací kasárenský areál s funkčně navazující částí technického areálu, v blízkosti obce Týniště nad Orlicí. Areál je přístupný z účelové komunikace, spojující okrajovou část Týniště nad Orlicí s muničními sklady. Je oplocen a napojen na inženýrské sítě (vodu a elektřinu) ze vstupní části muničního skladu, kanalizace vede k ČOV, která leží mimo převáděnou část. Areál delší dobu nevyužíván a jednotlivé objekty jsou značně zdevastovány a bez vybavení. Předmětem prodeje jsou pozemky o celkové výměře m 2 a stavební objekty: budova na p.č. 2412/9 (budova pro společné stravování), budova na p.č. 2412/8 (ubikace), budova na p.č. 2412/7 (ubikace), budova na p.č. 2412/6 (ubikace), budova na p.č. 2412/5 (ubikace), budova na p.č. 2412/3 (ubikace), vedlejší stavby na p.č (kobka na granáty), na p.č. 2412/2 (vrátnice), na p.č. 2412/10 (trafostanice) a na p.č. 2412/4 (sklad paliva), dále součásti a příslušenství. Kauce: ,- Kč VS: Moravská Třebová čistírna odpadních vod, k.ú. a obec Moravská Třebová, okres Svitavy, kraj Pardubický. Jedná se o objekt mechanicko-biologické čistírny odpadních vod, dříve napojené na přítok odpadních vod z vojenského areálu ve městě, jejíž provoz byl ukončen v roce Oplocený objekt včetně součástí a příslušenství se nachází na pozemcích cizího vlastníka (pozemky nejsou předmětem prodeje) a je přístupný z odbočky od ulice Dolní. Objekt je v současné době opuštěný a ve špatném stavebnětechnickém stavu. Prodej včetně inženýrských sítí, které jsou však převážně nefunkční.

3 Kauce: ,- Kč VS: Turkovice Rašovy 2 rekreační chaty, k.ú. Rašovy, obec Turkovice, okres Pardubice, kraj Pardubický. Celodřevěné montované chaty typ Rozsutec 220 na betonové podezdívce se nacházejí v atraktivní lokalitě u rybníka Černovka. Chaty jsou standardně vybaveny pro sezónní využití včetně teras s krbem, splachovacího WC, koupelny apod. Prodej včetně studny s vodovodní přípojkou, žump s kanalizačními přípojkami, dřevěného zahradní altánu, kůlna a dalšího příslušenství. Dle KN se jedná o stavbu ubytovacího zařízení č.e. 1 na st. p. č. 61, včetně zastavěného pozemku, stavbu ubytovacího zařízení č.e. 2 na st. p. č. 62, včetně zastavěného pozemku, pozemek p.č. 318/2, trvalý travní porost o výměře 2516 m 2, pozemek p.č. 318/16 orná půda o výměře 362 m 2, pozemek p.č. 318/18 orná půda o výměře 215 m 2, to vše v k. ú. Rašovy, zapsané na LV 37 pro k. ú. Rašovy. Příjezd je po zpevněné komunikaci z obce a dále po lesní cestě, kterou vyhlašovatel hodlá převést na obec Turkovice. Kauce: ,- Kč VS: Písečné - rekreační objekt, k.ú. Písečné u Slavonic, obec Písečné, okres Jindřichův Hradec, kraj Jihočeský. Přízemní zděná budova s podkrovím zapsaná na LV č. 171 pro k.ú. Slavonice jako rodinný dům č.p.100. Objekt byl využíván jako školící a rekreační zařízení. Vzhledem k dlouhodobému nevyužívání je jeho technický stav zhoršený. Budovu ve tvaru půdorysu U doplňují vedlejší stavby prostoru dvora, oplocení, vodovodní přípojky, kanalizace se septikem, elektropřípojky, zpevněné plochy a venkovní schodiště. Objekt včetně příslušenství se nachází na pozemcích cizích vlastníků, s nimiž si nabyvatel bude nucen uspořádat užívací vztahy. Kauce: ,- Kč VS: Písečné - pozemky, k.ú. Písečné u Slavonic, obec Písečné, okres Jindřichův Hradec, kraj Jihočeský. Prodej spoluvlastnického podílu 3/8 na pozemcích v areálu bývalých kasáren a příjezdu k nim. Pozemky: st.p.č. 182/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 421 m 2, p.p.č. 1966/28 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře m 2, p.p.č. 2016/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 293 m 2, vše zapsáno na LV 168 pro k. ú. Písečné u Slavonic. Převod bude zrealizován pouze za předpokladu, nevyužije-li spoluvlastník předkupního práva. Kauce: 7 000,- Kč VS: Český Krumlov Vyšný - pozemek 630/47, k.ú. Vyšný, obec a okres Český Krumlov, kraj Jihočeský. Pozemek nacházející se západně od zastavěné části města Český Krumlov, v části zvané Vyšný. Dle katastru nemovitostí p.p.č. 630/47 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře m 2 a na něm se nacházející základy a podezdívka bývalého muničního skladu o velikosti cca 147 m 2. Pozemek z pravé strany ohraničuje přístupová nezpevněná komunikace a zleva lesní masiv. Pozemek se nachází v CHKO Blanský les. Kauce: ,- Kč VS: Jindřichův Hradec územní vojenská správa (ÚVS), k.ú. Jindřichův Hradec, obec a okres Jindřichův Hradec, kraj Jihočeský. Menší oplocený areál bývalé ÚVS v širším centru Jindřichova Hradce. Dle KN stavba pro administrativu bez čp/če na st.p.č. 1052/5 a st.p.č. 1052/10, jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 1052/6, jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 1052/8, jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 1052/9. Prodej

4 včetně pozemků o celkové výměře m 2, příslušenství a movitého majetku pevně spojeného s prodávanými budovami. Nemovitosti jsou zapsané na LV 612 pro k.ú. Jindřichův Hradec. Kauce: ,- Kč VS: Benešov cvičiště U prachárny stavby, k.ú. Benešov u Prahy, obec a okres Benešov, kraj Středočeský. Areál bývalého střeleckého cvičiště nedaleko města Benešov nacházející se na pozemcích jiného vlastníka či na pozemcích vyhlašovatele, které však nejsou předmětem prodeje (bývalé církevní pozemky). Předmětem prodeje je jiná stavba bez čp/če na p.p.č. 3094/3, (jednopodlažní, nepodsklepený objekt skladu); garáž bez čp/če na p.p.č. 3094/4, (jednopodlažní, nepodsklepená hala s členitým půdorysem); jiná stavba bez čp/če na p.p.č. 3091/3, (železobetonová montovaná hala); jiná stavba bez čp/če na p.p.č. 3094/2, (jednopodlažní zděný objekt administrativního charakteru) a jiná stavba bez čp/če na p.p.č. 3091/2, (jednopodlažní montovaná hala). Prodej včetně součástí a příslušenství. Kauce: ,- Kč VS: Český Krumlov Vyšný - pozemek 576/4, k.ú. Vyšný, obec a okres Český Krumlov, kraj Jihočeský. Jedná se o pozemek v severozápadní části města Český Krumlov, zvané Vyšný. Dle katastru nemovitostí p.p.č. 576/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře m 2 a přes něj vedoucí část panelové komunikace v délce cca 106 m a šířce 4,5 m. Pozemek je územním plánem města určen k zastavění objekty individuálního bydlení. Pozemek se nachází v CHKO Blanský les. Kauce: ,- Kč VS: Přední Výtoň Medvědí vrch anténní stožár, k.ú. Pasečná, obec Přední Výtoň, okres Český Krumlov, kraj Jihočeský. Jedná se o prodej celoocelového anténního stožáru o výšce cca 30 m ukotveného na železobetonové patce. Stožár se nachází na pozemku p.č. 2954/4 k.ú. Pasečná, který je cizího vlastníka (není předmětem prodeje). Na stožáru je umístěno zařízení společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., která si stožár za účelem umístění zařízení pronajímá. Kauce: ,- Kč VS: Tábor areál letiště Všechov, k.ú. Balkova Lhota, obec Balkova Lhota, k. ú. Klokoty, obec Tábor, k.ú. a obec Svrabov, okres Tábor, kraj Jihočeský. Areál letiště užívaný od roku 1962 je situován severozápadně od Tábora, mezi obcemi Tábor- Klokoty, Všechov, Balkova Lhota a Svrabov. Jedná se o bývalé vojenské záložní letiště III. třídy s živičnou vzletovou a přistávací dráhou (VPD) o rozměrech x 30 m, propojenou spojovacími dráhami se dvěma stojánkami. Stojánky jsou propojeny pojížděcí dráhou rovnoběžnou s VPD. Předmětem prodeje jsou pozemky o celkové výměře m 2, dvě přístupové komunikace a nefunkční trafo. Kauce: ,- Kč VS: Jihlava kasárna gen. Štefánika administrativní budova, k.ú. Jihlava, obec a okres Jihlava, kraj Vysočina. Převáděná stavba pro administrativu bez čp/če na st.p.č. 4388/3 se nachází cca 300 m severozápadně od centra města v oploceném areálu kasáren generála Štefánika s přístupem z ulice Vrchlického. Jedná se o dvoupodlažní administrativní budovu vytápěnou z vlastní plynové kotelny. Prodej včetně zastavěného pozemku st.p.č. 4388/3 o výměře 557 m 2 a pozemku před budovou o výměře 698 m 2, který vznikne na základě geometrického plánu.

5 Kauce: ,- Kč VS: České Budějovice Třebotovice - areál, k.ú. Třebotovice, obec a okres České Budějovice, kraj Jihočeský. Oplocený menší areál JV od Českých Budějovic přístupný z veřejné komunikace. Hlavními stavbami jsou dva částečně do terénu zapuštěné bunkry a polozapuštěný sklad munice chráněný betonovými valy. Dále se prodávají mobilní buňky (5 ks) umístěné v areálu a další součásti a příslušenství (např. panelové plochy, okopy, sociální zařízení v buňce, apod). Vodou je areál zásobován z vlastního hydrologického vrtu, objekty vytápěny lokálními elektrickými topidly. Prodej včetně pozemků o celkové výměře m 2. Kauce: ,- Kč VS: Slabčice areál SRRS Olešná, k.ú. a obec Slabčice, okres Písek, kraj Jihočeský Areál v lesním prostoru 4 km severozápadně od obce Slabčice tvořený provozním zděným objektem, čerpací stanicí s vodojemem, kanalizací se žumpou, to vše na pozemcích jiných vlastníků. Objekt je oplocen, bez vlastního zdroje vody, odpojen od elektrické sítě, čerpací stanice s vodojemem je mimo provoz, technologie nefunkční, odpadní vody svedeny do žumpy. Přístup k nemovitostem a strpění užívání pozemků zastavěných stavbami si musí nabyvatel sjednat vlastními silami s vlastníky pozemků. Nemovitosti zapsány na LV 347 pro k.ú. Slabčice. Kauce: ,- Kč VS: Hojsova Stráž školící a rekreační zařízení, k.ú. Hojsova Stráž, obec Železná Ruda, okres Klatovy, kraj Plzeňský. Bývalé vojenské školící zařízení se nachází mimo zastavěné území, cca 1 km jihovýchodně od obce Hojsova Stráž v CHKO Šumava. Objekt tvoří budova s kapacitou cca 50 lůžek, dvojgaráž a příslušenství (nepropustná jímka, kanalizace, tenisové hřiště, nízkotlaký plynovod, vrtaná studna a vodovodní přípojka). Objekt je napojen na přívod elektrické energie, rozvod vody z vlastního zdroje, vytápění a ohřev TUV vlastní plynovou kotelnou. Splaškové vody svedeny do jímky. Přístup k objektu je po komunikaci s živičným povrchem, která je předmětem prodeje. Součástí prodeje jsou i pozemky o výměře m 2. Nemovitosti zapsány na LV 63 pro k.ú. Hojsova Stráž. Kauce: ,- Kč VS: Ostrov nad Ohří autodrom, k.ú. Ostrov nad Ohří, obec Ostrov, kraj Karlovarský. Pozemky o celkové výměře m² v areálu bývalého vojenského cvičiště situované u rychlostní komunikace K. Vary Chomutov. Jedná se o pozemky charakteru ostatní plocha, jiná plocha (p.p.č. 1554/2, 1554/3, 1563/1, 1563/3, 1569) a ostatní plocha, neplodná půda (p.p.č. 1551, 1555/1, 1555/3, 1570) zapsané na LV 100 pro k.ú. Ostrov nad Ohří. Kauce: ,- Kč VS: Okarec pozemky, k.ú. a obec Okarec, okres Třebíč, kraj Vysočina. Předmětem prodeje jsou pozemky p.č. 266/38 koryto vodního toku umělé, o výměře 2478 m 2, p.č. 266/41 jiná plocha o výměře 940 m 2 a p.č. 266/45 jiná plocha o výměře 748 m 2, zapsané na LV 17 pro uvedené katastrální území. Pozemky jsou situovány v údolí Okareckého potoka, pozemek p.č. 266/38 tvoří koryto vodního toku, p.č. 266/41 a p.č. 266/45 jsou situovány podél tohoto potoka, přístup k nim je po nezpevněné cestě, která navazuje na silnici Náměšť n.o. Třebíč. Vzdálenost pozemků od hranice zastavěného území obce Okarec je cca 1 km. Na sousedních pozemcích je povolena stavba vodní nádrže. Kauce: 6 000,- Kč VS:

6 23. Blansko Vavřinec muniční sklady a komunikace Veselice, k.ú. Veselice na Moravě, obec Vavřinec, okres Blansko, kraj Jihomoravský. Bývalý areál ženijních muničních skladů v blízkosti obce Vavřinec, místní část Veselice, tvořený budovou strážnice a budovami muničních skladů na pozemcích jiného vlastníka. Dle KN se jedná o jiné stavby bez čp/če na st.p.č. 210/3, 210/4, 210/5, 210/6, 210/7, 210/8, 210/9, 210/10, to vše zapsané na LV 58 k.ú. Veselice na Moravě. Areál je oplocen, napojen na kanalizační přípojku, přípojku vody a elektřiny kabelovým rozvodem z vodárny umístěné mimo areál (vodárna není ve vlastnictví ČR-MO a není předmětem převodu). Areál má samostatný vjezd z příjezdové komunikace, která je rovněž předmětem prodeje, a vede od rozcestí za obcí Vavřinec-Veselice do areálu muničních skladů, kde je ukončena točnou. Příjezdová komunikace leží na pozemcích p.p.č. 1169, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4.757m 2, zapsaný na LV 58 k.ú. Veselice na Moravě (pozemek se prodává) a p.p.č. 460/1 jiného vlastníka. Pozemky pod budovami muničních skladů a pozemek p.p.č. 460/1 nejsou předmětem prodeje. Kauce: ,- Kč VS: Buchlovice úkryt ženijní, k.ú. a obec Buchlovice, okres Zlín, kraj Zlínský. Podzemní typový železobetonový objekt UŽ 6 zřízený v roce 1978, který je umístěný na pozemcích cizích vlastníků p.p.č. 2899/3 a 2899/23 v k.ú. Buchlovice (pozemky nejsou předmětem prodeje). Objekt je v současné době zakonzervován vchodová část je zakryta železobetonovým panelem a překryta zeminou. Kauce: 500,- Kč VS: Vyškov Podivice - školící a výcvikové zařízení, k.ú. Podivice na Moravě, obec Podivice, okres Vyškov, kraj Jihomoravský. Dvoupodlažní zděná budova s podkrovím rekonstruovaná v roce 1988 v dobrém technickém stavu, dvůr a garáž na pozemku st.p.č. 143, jiná stavba na st.p.č. 258, na pozemku st.p.č. 142 funkčně související vodárna, uhelna, septik. Pozemky: st.p.č. 142 a 143, vše jak je zapsáno na LV 121 pro k.ú. Podivice na Moravě. Příjezdová komunikace, septik, uhelna a garáž (na st.p.č. 258) se nacházejí na pozemcích ve vlastnictví VLS ČR, s.p. (tyto pozemky nejsou předmětem prodeje). Kauce: ,- Kč VS: Znojemsko Hevlín bunkr Výběžek (STO), k.ú. a obec Hevlín, okres Znojmo, kraj Jihomoravský. Objekt těžkého opevnění postavený v roce 1936, tzv. Výběžek, tvořený silnou betonovou konstrukcí. Objekt je dlouhodobě nevyužíván a je prázdný, technický stav objektu je dobrý, uzpůsobený pro specielní využívání. Dle KN jde o jinou stavbu bez čp/če na st.p.č. 5271/4, pozemky: st.p.č. 5271/4, zastavěná plocha o výměře m 2, p.p.č. 5271/2, ostatní plocha o výměře 881 m 2, p.p.č. 5271/5, ostatní plocha o výměře 29 m 2, vše zapsáno na LV 903 pro k.ú. Hevlín. Pozemky zařazeny do pozemkových úprav zájemce musí být připraven respektovat rozhodnutí pozemkového úřadu o pozemkových úpravách. Kauce: ,- Kč VS: Břeclavsko - Sedlec - bunkr ( řopík ) 746OL, k.ú. Sedlec u Mikulova, obec Sedlec, okres Břeclav, kraj Jihomoravský. Předmětem prodeje jsou budova - jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 806/2, tj. objekt lehkého opevnění VEČ 746OL, a pozemek - st.p.č. 806/2 zastavěná plocha a nádvoří, výměra 221 m 2, zapsané na LV 657 pro k.ú. Sedlec u Mikulova, obec Sedlec. Jde o objekt lehkého opevnění

7 vzoru 37 - typ A-140Z, vybudovaný v letech 1935 až Objekt je dlouhodobě nevyužíván, v relativně dobrém stavebně technickém stavu, veškeré vybavení je demontováno. Je přístupný z pozemku p.p.č. 806/7 (pozemek ve vlastnictví obce). Na pozemek st.p.č. 806/2 nejsou přivedeny žádné inženýrské sítě. Objekt leží ve III. zóně CHKO Pálava. Kauce: ,- Kč VS: Břeclavsko Sedlec - bunkr ( řopík ) 748OL, k.ú. Sedlec u Mikulova, obec Sedlec, okres Břeclav, kraj Jihomoravský. Předmětem prodeje jsou budova jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 1037/2, tj. objekt stálého opevnění VEČ 748 OL a pozemek st.p.č. 1037/2 zastavěná plocha a nádvoří, na který nejsou přivedeny žádné inženýrské sítě, výměra 155 m 2, zapsané na LV 657 pro k.ú. Sedlec u Mikulova. Jedná se o betonový objekt opatřený protiatomovou úpravou, typ A 160, vybudovaný v r Je prázdný, dlouhodobě nevyužíván, v poměrně dobrém stavu. Přístup k objektu je po pozemku p.p.č. 1037/16 (ve vlastnictví obce Sedlec). Kauce: 6 000,- Kč VS: Pohořelice - bunkr ( řopík ) 988OL, k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, obec Pohořelice, okres Brno - venkov, kraj Jihomoravský. Předmětem prodeje jsou budova - jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 3010/9, tj. objekt lehkého opevnění VEČ 988OL a pozemek - st.p.č. 3010/9 zastavěná plocha a nádvoří, výměra 108 m 2, zapsané na LV 2376 pro k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, obec Pohořelice. Jde o objekt lehkého opevnění vzoru 37 - typ A-140Z vybudovaný v letech 1935 až Objekt je dlouhodobě nevyužíván, v relativně dobrém stavebně technickém stavu, demontována je podstatná část původního vybavení. Přístupný pouze z pozemku p.p.č (pozemek ve vlastnictví města). Kauce: ,- Kč VS: Pohořelice - bunkr ( řopík ) 983OL, k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, obec Pohořelice, okres Brno - venkov, kraj Jihomoravský. Předmětem prodeje jsou budova - jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 2524/2, tj. objekt lehkého opevnění VEČ 983OL a pozemek - st.p.č. 2524/2 zastavěná plocha a nádvoří, výměra 179 m 2, zapsané na LV 2376 pro k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, obec Pohořelice. Jde o objekt lehkého opevnění vzoru 37 - typ A-140Z, vybudovaný v letech 1935 až Objekt je dlouhodobě nevyužíván, v relativně dobrém stavebně technickém stavu, demontována je podstatná část původního vybavení. Přístupný je pouze z pozemku p.p.č (pozemek ve vlastnictví města). Kauce: ,- Kč VS: Olomouc areál ÚŽS Nový Svět včetně vlečky, k.ú. Hodolany a Nové Sady u Olomouce, obec a okres Olomouc, kraj Olomoucký. Jedná se o rozsáhlý oplocený areál situovaný v atraktivní lokalitě města Olomouce. Část sestávající z přibližně dvaceti zděných jedno až třípodlažních skladových budov, dvou administrativních budov, mnoha skladových přístřešků, zpevněných ploch a různých drobných staveb a stavebních úprav a příslušenství. Areál je napojen na veškeré inženýrské sítě, silniční komunikaci a též na železniční vlečku. Celková výměra zastavěných a ostatních pozemků je cca 10,5 ha. Součástí prodeje je i movitý majetek, jehož specifikaci zájemce obdrží při prohlídce areálu případně vyžádáním na níže uvedené adrese (viz část ostatní bod. d). Dále pak železniční vlečka včetně garáže pro lokotraktor řady Kauce: ,- Kč VS: Hranice kasárna Jaslo, k.ú. a obec Hranice, okres Přerov, kraj Olomoucký.

8 Jedná se oplocený kasárenský areál s přilehlými pozemky o výměře cca 16 ha v zastavené okrajové části města Hranice, přístupný z ulice Tovární. Objekt se skládá zejména z administrativních a skladových budov, ubikací, garáží, kuchyně, tělocvičny, vrátnice, odstavných ploch, komunikací atp. Areál je napojen na veškeré inženýrské sítě. Stavebně technický stav budov je dobrý, odpovídající stáří objektu. Součástí prodeje jsou také 4 zabudované podzemní nádrže pro PHM. Kauce: ,-Kč VS: Uničov - Benkovský kopec úkryt ženijní, k.ú. Benkov u Střelic, obec Uničov, okres Olomouc, kraj Olomoucký. Jedná se o stavbu účelového, podzemního, železobetonového úkrytu situovaného mimo zastavěnou část obce na pozemku jiného vlastníka p.p.č. 156/5 k.ú. Benkov u Střelic (pozemek není předmětem prodeje). Součásti prodeje jsou i zbytky pletivového oplocení stavby. Přístup přes cizí pozemky. Kauce: 300,-Kč VS: Petrovice výcvikové a školící zařízení, k.ú. Petrovice ve Slezsku, obec Petrovice, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský. Oplocený areál v zástavbě obce tvoří dvojpodlažní, zděná, částečně podsklepená budova rekreačního a školícího zařízení č.p. 120 (kapacita 35 lůžek) s pozemky a stavebními úpravami uvnitř areálu (prefa garáž, montovaná garáž, studna apod.). Objekt je napojen na vodovod obce, splašková kanalizace svedená do bezodtokových jímek, vytápění kotelnou na propan ze zásobníku. Kauce: ,-Kč VS: Olomouc byt 2+1, k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec a okres Olomouc, kraj Olomoucký. Bytová jednotka č. 737/112 o velikosti 2+1, v 5. NP v 2. podkroví, na ulici Rooseveltova č.119, zapsáno na LV 751 a 1422 pro k.ú. Nové Sady u Olomouce, včetně podílu na pozemcích a společných částech domu. Podlahová plocha bytu 75,70 m 2. Byt je ve zděném bytovém domu postaveném v r.1999, standardně vybaven a udržován. Parkování v ulici. Byt je pronajat na dobu neurčitou. Kauce: ,-Kč VS: Olomouc byt 1+KK, k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec a okres Olomouc, kraj Olomoucký. Bytová jednotka č.737/104 o velikosti 1+KK, ve 2. NP na ulici Rooseveltova č.119, zapsáno na LV 751 a 1422 pro k.ú. Nové Sady u Olomouce, včetně podílu na pozemcích a společných částech domu. Podlahová plocha bytu 29,80 m 2. Byt je ve zděném bytovém domu postaveném v r.1999, standardně vybaven a udržován. Parkování v ulici. Byt je pronajat na dobu neurčitou. Kauce: ,- Kč VS: Jívová - rekreační zařízení, k.ú. a obec Jívová, okres Olomouc, kraj Olomoucký Neoplocený areál v klidném lesním prostředí sestávající z devíti dřevěných, typových rekreačních chatek (z toho dvě dvojchaty), zděného sociálního zařízení na vlastních pozemcích st.p.č Předmětem prodeje jsou též pozemky p.p.č. 2460/1, 2461/6, 2461/7, 2461/9. Prodej s příslušenstvím a součástmi v areálu, jako jsou studna, jímky, vodovod užitkové vody, kanalizace, elektropřípojka, vodárna, přístřešek na paliva a

9 sportoviště. Areál byl využíván jako školící a rekreační zařízení s ubytovací kapacitou cca 55 lůžek. Kauce: ,- Kč VS: Přerov Želatovická kasárna, k.ú., obec a okres Přerov, kraj Olomoucký Jedná se o oplocený kasárenský areál s přilehlými pozemky na okraji města. V objektu se nacházejí administrativní budovy, skladové budovy a garáže, kuchyně, sklady PHM, trafostanice, výměníková stanice, komunikace, zpevněné plochy, sportoviště atd. Vytápění objektu prostřednictvím dálkového parovodu a částečně přes výměníky teplou vodou. Rozvod vody a kanalizace napojen na veřejnou městskou síť. Součásti prodeje jsou i zabudované věci movité, dva ocelové přístřešky (kryté stání vozidel) a dvě podzemní nádrže PHM. Prodej včetně převážné části pozemků o výměře cca 10 ha, uvnitř objektu se však nacházejí i pozemky cizího a neznámého vlastníka. Kauce: ,- Kč VS: Dětřichov nad Bystřicí muniční sklad, k.ú. a obec Rýžoviště a k.ú. a obec Dětřichov nad Bystřicí, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský. Jedná se o více než 50 přízemních, převážně zděných nebo celodřevěných skladových budov v oploceném areálu s obslužným komunikačním systémem na cizích pozemcích. Areál se nachází v lesním porostu mimo zastavěnou část obce. Stavebně technický stav větší části budov je špatný, zejména vlivem následků větrných kalamit (padající stromy). Kauce: ,- Kč VS: Terezín skladový areál, k.ú. a obec Terezín, okres Litoměřice, Ústecký kraj. Areál se skladovými halovými objekty a lehkými přístřešky z let se nachází na okraji města Terezín, je přístupný po zpevněné účelové komunikaci z ulice Bohušovická brána ve směru na Bohušovice n. Ohří. Předmětem prodeje jsou 3 železobetonové dvoulodní haly VUZO, 6 lehkých přístřešků ESO, hala pro garážování, strážnice, pozemní komunikace a odstavné plochy, stavby a sítě technické vybavenosti. Areál je připojen na elektřinu a vodovod, je celkově oplocen, součástí prodeje jsou zastavěné i volné pozemky v areálu cca 5,9 ha. Při prodeji bude zřízeno věcné břemeno zajišťující přístup k sousednímu pozemku vyhlašovatele (po pozemku s příjezdovou komunikací). Kauce: ,- Kč VS: Žatec část kasáren kpt. Jasioka, k.ú. Žatec a k.ú. Bezděkov u Žatce, obec Žatec, okres Louny, Ústecký kraj. Rozsáhlý komplex převážně garážových a skladových budov s pozemky se nachází na východním okraji města Žatce. Areál je přístupný z ulice Pražská, ve směru na Louny. Ze západní strany je areál oddělen oplocením od nadále užívané části kasáren. Předmětem prodeje jsou garážové a skladové budovy, budova pro opravu těžké vojenské techniky, strážnice, budovy pro administrativu a skladování, garážovací a skladové přístřešky, budovy bývalých dílen, budova kotelny na tuhá paliva, přístřešek skladu uhlí, oplocení, komunikace a odstavné plochy (dlážděné do betonu), stavby a sítě technické vybavenosti. Z hlediska provedení budov se jedná převážně o přízemní, zděné konstrukce nebo železobetonové montované konstrukce, ocelové i dřevěné přístřešky. Areál je dlouhodobě nevyužíván, bez vytápění a připojení na el. energii, stavební objekty jsou ve špatném stavebnětechnickém stavu. Funkčnost ostatních inž. sítí nelze zaručit. Areál byl připojen na energie výhradně v rámci stávajících zařízení vyhlašovatele.výměra odprodávaných pozemků je cca 15 ha, menší část pozemků v areálu v k.ú. Bezděkov není předmětem prodeje. Při prodeji budou zřizována na některých pozemcích věcná břemena zajišťující existenci a provozování

10 inženýrských sítí nezbytných k provozování zbývající části areálu. Kauce: ,- Kč VS: Praha Miškovice - kasárna, v k.ú. Miškovice, obec Praha, kraj hl. m. Praha. Jedná se o oplocený areál bývalých kasáren Miškovice (Praha 9) sestávající ze 4 hlavních objektů (budova ubytovacího zařízení, objekt garážových stání s přístavbou kanceláří, sklad, bývalá vrátnice) včetně příslušenství (zpevněné plochy, ESO přístřešek, vodovod, kanalizace apod.). Areál napojen na veškeré inž. sítě kromě plynu, k odběru el. energie z trafostanice prodávajícího nutno uzavřít nájemní smlouvu. Součástí převodu pozemky o celkové výměře 8361 m 2. Přístup (po zpevněné komunikaci) je přes cizí pozemek p.p.č. 367/5 k.ú. Miškovice kupující si musí dojednat sám s vlastníkem pozemku. Zapsáno na LV 107 pro k.ú. Miškovice. Kauce: ,- Kč VS: Praha - Radonice - pozemky, k.ú. Radonice u Prahy, obec Radonice, okres Praha východ, kraj Středočeský. Jedná se o pozemky p.č. 199/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře m 2, p.č. 199/10 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 576 m 2 a p.č. 199/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 77 m 2. Všechny pozemky se nacházejí v klidné lokalitě určené pro bydlení (v okolí výstavba rodinných domků). Na pozemcích se nacházejí zbytky betonových patek po odstranění anténního systému. V blízkosti je možnost napojení na inženýrské sítě. Pozemky jsou částečně oploceny a jsou zapsané na LV 243 pro k.ú. Radonice u Prahy. Kauce: ,- Kč VS: Praha 8 Troja byt 1+kk, v k.ú. Troja, obec Praha, kraj Hlavní město Praha. Volná bytová jednotka č. 680/9 ve 3. NP domu čp. 680/13 v ulici Vřesová v lokalitě Velká skála. Jedná se o byt I. kategorie o velikosti 1 + kk, o výměře 35 m 2, zapsaný na LV 2442 pro k.ú. Troja, včetně podílu na společných částech domu a na pozemcích č. 1121/3 a 1121/4 zapsaných na LV 1134 pro k. ú. Troja. Byt je ve zděném bytovém domu postaveném v r Kauce: ,- Kč VS: Mladá Boleslav - Nepřevázka pozemky bývalé střelnice, k.ú. Nepřevázka, Bezděčín u Mladé Boleslavi a Chloumek u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav, kraj Středočeský. Pozemky o celkové výměře cca 28 ha se nalézají v prostoru mezi SZ okrajem obce Nepřevázka a rychlostní komunikací R 10 směr Praha Mladá Boleslav. Jsou přístupné po místních komunikacích z obce Nepřevázka a z Mladé Boleslavi. Kauce: ,- Kč VS: B) Speciální podmínky a sdělení vztahující se k VŘ a odprodeji předmětů prodeje č. 1 a 31 VŘ na předměty prodeje č. 1 a 31 vyhlašuje vyhlašovatel společně s vlastníkem vlečky (specifikována v konceptu smlouvy), tj. Českou republikou Vojenským vlečkovým úřadem, IČ: , zastoupeným ředitelem Ing. Miroslavem Palackou. Objekt je prodáván jako celek. Cena vlečky je obsažena ve stanovené minimální kupní ceně, když nabídnutá kupní cena bude rozdělena mezi oba vyhlašovatele na základě interní dohody. Více informací k převáděné vlečce lze získat na adrese: Vojenský vlečkový úřad, Rooseveltova 23, Praha 6, Ing. Miroslav Palacka, tel: ,

11 C) Minimální kupní cena pro předměty prodeje: č ,- Kč č ,- Kč č ,- Kč č ,- Kč č ,- Kč č ,- Kč č ,- Kč č ,- Kč č ,- Kč č ,- Kč č ,- Kč č ,- Kč č ,- Kč č ,- Kč č ,- Kč č ,- Kč č ,- Kč č ,- Kč č ,- Kč č ,- Kč č ,- Kč č ,- Kč č ,- Kč č ,- Kč č ,- Kč č ,- Kč č ,- Kč č ,- Kč č ,- Kč č ,- Kč č ,- Kč č ,- Kč č ,- Kč č ,- Kč č ,- Kč č ,- Kč č ,- Kč č ,- Kč č ,- Kč č ,- Kč č ,- Kč č ,- Kč č ,- Kč č ,- Kč č ,- Kč D) Kauce: Zájemce je povinen k zajištění své nabídky poskytnout vyhlašovateli kauci, tj. nejpozději do 19. ledna 2010 složit na depozitní účet MO č /0710 (dále jen účet MO ) vedený u České národní banky, pod variabilním symbolem ( VS ) uvedeným u předmětu prodeje a specifickým symbolem (právnická osoba = IČ, fyzická osoba = rodné číslo), částku ve výši uvedené u předmětu prodeje. Složením kauce se rozumí připsání uvedené částky na účet MO. Pokud nebudou variabilní a specifický symbol řádně vyplněny, nebude realizovaná platba považována za složenou kauci. Kauce složená vybraným kupcem bude použita na úhradu kupní ceny. Kauce bude úročena platnou úrokovou sazbou ČNB, kterou bude úročen depozitní účet MO (v současné době činí 0,5% p.a. změna vyhrazena), přičemž úrok z kauce bude zájemci vrácen do 30 dnů od konce kalendářního čtvrtletí, v němž bude kauce uvolněna zpět zájemci (viz níže) či použita na úhradu kupní ceny. Kauci uvolní vyhlašovatel na účet, z nějž byla kauce poskytnuta, zájemci, a) jehož nabídka nebyla vybrána jako nejvhodnější či nebyla hodnocena, nejpozději do 14 dnů poté, co mu bude odesláno oznámení o tom, že nabídka nebyla vybrána či hodnocena, b) nepředloží-li vyhlašovatel vlastním zaviněním zájemci návrh smlouvy do 4 měsíců ode dne, kdy bylo zájemci doručeno vyrozumění o vybrání jeho nabídky, a to do 14 dnů po marném uplynutí lhůty. Poskytnutá kauce připadne vyhlašovateli, a) neuzavře-li vybraný kupec, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, dle své nabídky smlouvu do 1 měsíce poté, co mu bude doručen návrh kupní smlouvy (s konceptem jednotlivých smluv se lze seznámit na níže uvedených adresách), b) neposkytne-li vybraný kupec řádnou součinnost pro uzavření smlouvy (zejm. nedodá-li do 35 dnů od vyrozumění o vybrání nabídky doklady uvedené v části H) Ostatní písm. g), nepřevezme-li řádně a včas návrh smlouvy na adrese uvedené v jeho přihlášce či jiným způsobem, apod.). E) Kritéria pro výběr vhodných zájemců:

12 Vhodný zájemce o koupi bude vybrán podle výše nabídnuté kupní ceny za celý předmět prodeje. V případě, že dva nebo více zájemců nabídnou shodnou nejvyšší kupní cenu, bude s těmito zájemci provedeno užší výběrové řízení. Hodnoceny budou pouze nabídky, které budou řádně zajištěny složenou kaucí (viz. část D) a které budou obsahovat náležitosti specifikované v části G). F) Termín pro přihlášení zájemců o koupi: Zájemci mohou předložit přihlášky buď prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobním doručením. Přihlášky předložené prostřednictvím poštovní přepravy musí být podány k přepravě na poštovním úřadě nejpozději dne 18. ledna 2010 a současně doručeny vyhlašovateli nejpozději do 25. ledna Přihlášky s pozdějším termínem podání či doručené později nebudou do tohoto výběrového řízení přijaty. Přijímání přihlášek při osobním doručení se uskuteční pouze dne 19. ledna 2010 od hod. do hod. G) Místo pro předkládání přihlášek a jejich obsah: Zájemce doručí písemnou přihlášku výše uvedeným způsobem v uzavřené obálce opatřené heslem PŘIHLÁŠKA název předmětu prodeje (uvést konkrétní předmět prodeje!) NEOTVÍRAT na adresu: Ministerstvo obrany, odbor pro nakládání s nepotřebným majetkem sekce správy majetku, nám. Svobody 471, Praha 6. Přihláška bude zpracována v českém jazyce, podepsaná oprávněnou osobou a bude obsahovat: a) nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje, b) nezaměnitelnou identifikaci zájemce, - fyzická osoba uvede jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště - právnická osoba uvede přesně ji charakterizující údaje dle platného zápisu v evidenci, do níž se zapisuje, (zejména název (obchodní firmu), sídlo, IČ, osobu oprávněnou jednat a podepisovat za právnickou osobu) nebo přiloží kopii výpisu z obchodního rejstříku, u právnické osoby, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, platný výpis z jiného zákonem určeného rejstříku, v němž je zapsána, případně písemnou smlouvu nebo zakládací listinu, která prokazuje vznik právnické osoby, způsob podepisování a případné změny těchto údajů, nebo odkaz na zvláštní zákon, kterým právnická osoba vzniká, c) výši nabízené kupní ceny vyjádřenou konkrétní částkou za celý předmět prodeje ve shodném číselném i slovním vyjádření (...Kč, slovy...). Nabídka, která obsahuje nižší nabízenou výši kupní ceny než je minimální kupní cena uvedená v části C) těchto podmínek, nebude hodnocena. d) čestné prohlášení, že zájemce nedluží Ministerstvu obrany a že nemá vůči státu závazky specifikované v části H) Ostatní písm. g). V případě, že přihláška nebude obsahovat některou z výše uvedených náležitostí nebo obálka nebude přesně označena, nebude hodnocena. Pro usnadnění komunikace je vhodné, aby zájemce připojil také ové a telefonní spojení, kopii dokladu o poukázání kauce, případně bankovní spojení, složí-li kauci jiným způsobem než z bankovního účtu. H) Ostatní: a) Hodnoceny budou přihlášky zájemců o koupi podané osobami způsobilými k právním úkonům, které musí splňovat podmínky stanovené platným právním řádem ČR k oprávnění nabývat vlastnické právo k nemovitostem na území ČR.

13 b) Zájemcům o koupi se oznamuje, že podle 22 zák. č. 219/2000 Sb. je platnost smlouvy o převodu nemovitých věcí, bytů a nebytových prostorů podmíněna schválením Ministerstva financí ČR, případně schválením Ministerstva kultury či Ministerstva životního prostředí. c) Vyhlašovatel upozorňuje zájemce, že přenechává nemovitosti podle 501 ObčZ ve stavu jak stojí a leží. d) S podrobnou charakteristikou nemovitostí, obsahem znaleckých posudků, s doklady prokazujícími vlastnictví k nemovitostem, koncepty kupních smluv a dalšími informacemi se zájemce může seznámit na následující adresách: - Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899/C, Pardubice, po předchozím vyžádání telefonicky na čísle nebo u předmětů prodeje č Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice ÚSNI České Budějovice, Dvořákova 12, , po předchozím vyžádání telefonicky na čísle u předmětů prodeje Vojenská ubytovací a stavební správa Praha ÚSNI Plzeň, Radobyčická 25, Plzeň, po předchozím vyžádání telefonicky na čísle nebo , fax u předmětů prodeje č Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 84, Brno, po předchozím vyžádání telefonicky na čísle u předmětů prodeje č Vojenská ubytovací a stavební správa Brno ÚSNI Olomouc, tř. 1. máje 1, Olomouc, po předchozím vyžádání telefonicky na čísle nebo , fax u předmětů prodeje č Vojenská ubytovací a stavební správa Praha ÚSNI Litoměřice, Na Valech 76, Litoměřice po předchozím vyžádání telefonicky na čísle , , u předmětů prodeje č Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební 12, Praha 1, po předchozím vyžádání telefonicky na čísle nebo , fax u předmětů prodeje č e) Prohlídka nemovitostí se uskuteční takto: Dne v 8.00 hod. Chrudim sklady (DEPO). Dne v 8.00 hod. Hradec Králové ústřední sklad Brněnská. Dne v hod. Červené Pečky zámek. Dne v hod. Liberec skladový areál u letiště. Dne v 8.00 hod. Kutná Hora sklady Karlov. Dne v hod. Týniště nad Orlicí kasárna. Dne v hod. Moravská Třebová čistírna odpadních vod. Dne v hod. Turkovice Rašovy 2 rekreační chaty. Dne v hod. Písečné - rekreační objekt. Dne v hod. - Písečné pozemky. Sraz u vjezdu do areálu. Dne v 8.30 hod. - Český Krumlov Vyšný - pozemek 630/47. Sraz u vjezdu do bývalých kasáren, Vyšehradská ul. Dne v 9.00 hod. Jindřichův Hradec ÚVS. Dne v hod. - Benešov cvičiště U prachárny stavby. Sraz zájemců u vjezdové brány do objektu. Dne v 9.15 hod. Český Krumlov Vyšný - pozemek 576/4. Sraz u vjezdu do bývalých kasáren, Vyšehradská ul. Dne v hod. Přední Výtoň - Medvědí vrch anténní stožár. Sraz v obci Přední Výtoň u kostela. Dne v hod. Tábor areál letiště Všechov.

14 Dne v hod. Jihlava kasárna gen. Štefánika administrativní budova. Dne v 9.00 hod. České Budějovice Třebotovice areál. Dne v hod. Slabčice areál SRRS Olešná. Dne v hod. Hojsova Stráž školící a rekreační zařízení. Dne v hod. - Ostrov nad Ohří - autodrom. Sraz zájemců před klášterem v Ostrově. Dne v hod. Okarec pozemky. Dne v 9.00 hod. Blansko Vavřinec muniční sklady a komunikace Veselice. Dne v hod. - Buchlovice úkryt ženijní. Sraz zájemců před Obecním úřadem v Buchlovicích. Dne v hod. Vyškov Podivice - ŠVZ. Dne ve hod. - Znojemsko Hevlín bunkr Výběžek (STO). Dne v hod. Břeclavsko - Sedlec - bunkr ( řopík ) 746OL. Dne v hod. Břeclavsko Sedlec - bunkr ( řopík ) 748OL. Dne v 9.30 hod. Pohořelice - bunkr ( řopík ) 988OL. Dne v 9.00 hod. Pohořelice - bunkr ( řopík ) 983OL. Dne ve hod. Olomouc areál ÚŽS Nový Svět. Sraz zájemců před vjezdem do objektu vrátnice ve směru od prodejny Baumax. Dne v hod. Hranice kasárna Jaslo. Sraz zájemců před hlavním vjezdem do areálu kasáren Jaslo z ulice Tovární. Dne v hod. Uničov - Benkovský kopec úkryt ženijní. Sraz zájemců v Benkově u Střelic před kostelíkem (kaplí). Dne v hod. Petrovice VŠZ. Dne v hod. Olomouc byt 2+1. Sraz zájemců před bytovým domem čp 737. Dne v hod. Olomouc byt 1+KK. Sraz zájemců před bytovým domem čp 737. Dne v hod. Jívová - rekreační zařízení. Dne ve hod. Přerov Želatovická kasárna. Dne ve hod. Dětřichov nad Bystřicí muniční sklad. Sraz zájemců před obecním úřadem v Dětřichově nad Bystřicí. Dne v 9.00 hod. - Žatec část kasáren kpt. Jasioka. Dne v hod. - Terezín skladový areál. Sraz zájemců před Městským úřadem v Terezíně. Dne v hod. Praha Miškovice kasárna. Dne ve hod. Praha - pozemky Radonice. Sraz zájemců před Obecním úřadem obce Radonice. Dne ve hod. Praha 8 Troja byt 1+kk. Dne v hod. - Mladá Boleslav Nepřevázka. Sraz zájemců před Obecním úřadem obce Nepřevázka. Sraz je vždy před předmětem prodeje, není-li uvedeno jinak. Bližší specifikace míst srazů lze zjistit na tel. číslech uvedených v části H) Ostatní písm. d). f) Do 18. února 2010 bude vyhlašovatelem všem zájemcům odeslána písemná informace o tom, zda byli vybráni či nikoli; vybraný kupec bude vyzván k jednání o uzavření smlouvy. g) K uzavření kupní smlouvy bude vyhlašovatel vyžadovat doložení potvrzení finančního úřadu, že kupec nemá daňové nedoplatky, potvrzení Státní správy sociálního zabezpečení, že kupec nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a potvrzení zdravotní pojišťovny, že kupec

15 nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění. V případě, že je kupec ženatý (vdaná), předloží uvedené doklady též od manžela nebo doklad o zúžení společného jmění manželů. Požadované doklady je vybraný kupec povinen předložit do 35 dnů ode dne, kdy mu bude doručena výzva k jednání o uzavření smlouvy. h) Kupní cena je splatná ve dvou částech 1. část (ve výši rovnající se kauci) bude uhrazena prostřednictvím složené kauce, 2. část je splatná po schválení smlouvy Ministerstvem financí, Ministerstvem životního prostřední nebo kultury, před pravomocným rozhodnutím o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. i) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu, a to až do doby podpisu kupní smlouvy ze strany vyhlašovatele. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. j) Zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. k) Sdělením svých osobních údajů v přihlášce uděluje zájemce souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem vyhodnocení výběrového řízení na zjištění zájemce o koupi a využití těchto údajů při případném procesu uzavírání a archivace kupní smlouvy. l) Zájemci berou na vědomí, že veškerá práva, povinnosti a nároky vyplývající z podmínek tohoto výběrového řízení, popř. těmito podmínkami neupravené, se řídí zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, v platném znění. Více informací lze získat na

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU (dále jen VŘ ) A) Předměty prodeje:

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU (dále jen VŘ ) A) Předměty prodeje: Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6 zastoupená Ing. Josefem Lachmanem, ředitelem odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem sekce správy majetku (dále jen vyhlašovatel )

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU (dále jen VŘ ) A) Předměty prodeje:

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU (dále jen VŘ ) A) Předměty prodeje: Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6 zastoupená Ing. Josefem Lachmanem, ředitelem odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem sekce správy majetku (dále jen vyhlašovatel )

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU (dále jen VŘ ) A) Předměty prodeje:

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU (dále jen VŘ ) A) Předměty prodeje: Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6 zastoupená Ing. Josefem Lachmanem, ředitelem odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem sekce správy majetku (dále jen vyhlašovatel )

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU (dále jen VŘ ) A) Předměty prodeje:

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU (dále jen VŘ ) A) Předměty prodeje: Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6 zastoupená Ing. Josefem Lachmanem, ředitelem odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem sekce správy majetku (dále jen vyhlašovatel )

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU Příloha k čj. 249-22/1/2010/DP-1383-Zr.Ol výt.č.3 Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6 zastoupená Ing. Josefem Lachmanem, ředitelem odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem

Více

Zástupce ředitele Ing. Miroslav HAJNÝ

Zástupce ředitele Ing. Miroslav HAJNÝ Vojenská ubytovací a stavební správa P R A H A Čj. 379-45-2009-DP-7103-46 V Praze dne 29.62012 Výtisk jediný Počet listů: 1 Přílohy: 1 / 4 Město Ostrov Klínovecká 1204 363 01 O s t r o v IČ: 00254843 IDS:

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU (dále jen VŘ ) A) Předměty prodeje:

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU (dále jen VŘ ) A) Předměty prodeje: Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6 zastoupená Ing. Josefem Lachmanem, ředitelem odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem sekce správy majetku (dále jen vyhlašovatel )

Více

vyhlašuje ve smyslu 22 odst. 1 zák. č. 219/2000 Sb. a části páté vyhlášky č. 62/2001 Sb.

vyhlašuje ve smyslu 22 odst. 1 zák. č. 219/2000 Sb. a části páté vyhlášky č. 62/2001 Sb. Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6 zastoupená Ing. Josefem Lachmanem, ředitelem odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem sekce správy majetku (dále jen vyhlašovatel )

Více

Vojenská ubytovací a stavební správa Praha Hradební 12/772, P. O. BOX 45, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 05; IČ: 60 16 26 94

Vojenská ubytovací a stavební správa Praha Hradební 12/772, P. O. BOX 45, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 05; IČ: 60 16 26 94 Vojenská ubytovací a stavební správa Praha Hradební 12/772, P. O. BOX 45, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 05; IČ: 60 16 26 94 Čj. 379 49-2009 DP - 7103 46 Město Klatovy Náměstí Míru 62 V Praze dne 13.11.2012

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU (dále jen VŘ )

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU (dále jen VŘ ) Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6 zastoupená Ing. Josefem Lachmanem, ředitelem odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem sekce správy majetku (dále jen vyhlašovatel )

Více

Čj. 377-108-2009-DP-7103-46 V Praze dne 26.4.2012 Výtisk jediný Počet listů: 1 Přílohy: 1 / 5. Zástupce ředitele Ing.

Čj. 377-108-2009-DP-7103-46 V Praze dne 26.4.2012 Výtisk jediný Počet listů: 1 Přílohy: 1 / 5. Zástupce ředitele Ing. Vojenská ubytovací a stavební správa P R A H A Čj. 377-108-2009-DP-7103-46 V Praze dne 26.4.2012 Výtisk jediný Počet listů: 1 Přílohy: 1 / 5 Město Klatovy IČ 00255661 náměstí Míru 62 339 01 Klatovy Věc:

Více

NÍ VHODNÉHO ZÁJEMCE O KOUPI NEPOT

NÍ VHODNÉHO ZÁJEMCE O KOUPI NEPOT Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6 zastoupená Ing. Josefem Lachmanem, ředitelem odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem sekce správy majetku (dále jen vyhlašovatel )

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU (dále jen VŘ )

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU (dále jen VŘ ) Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6 zastoupená Ing. Josefem Lachmanem, ředitelem odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem sekce správy majetku (dále jen vyhlašovatel )

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA znštění ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU (dále jen "VŘ")

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA znštění ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU (dále jen VŘ) Česká republika - Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6 zastoupená Ing. Josefem Lachmanem, ředitelem odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem sekce správy majetku (dále jen "vyhlašovatel")

Více

Česká republika Ministerstvo obrany, dne 11.3.2014 zahajuje výběrové řízení (VŘ) na tyto předměty koupě pod příslušnými variabilními symboly (VS):

Česká republika Ministerstvo obrany, dne 11.3.2014 zahajuje výběrové řízení (VŘ) na tyto předměty koupě pod příslušnými variabilními symboly (VS): OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ KE ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, Agentura pro nakládání s nepotřebným majetkem, (dále jen

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU K čj. 249-102/6/2010/DP -1383 RNNM- Zr.-Ol Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6 zastoupená Ing. Josefem Lachmanem, ředitelem odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem sekce

Více

Česká republika Ministerstvo obrany, dne 7.10.2014 zahajuje výběrové řízení (VŘ) na tyto předměty koupě pod příslušnými variabilními symboly (VS):

Česká republika Ministerstvo obrany, dne 7.10.2014 zahajuje výběrové řízení (VŘ) na tyto předměty koupě pod příslušnými variabilními symboly (VS): OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ KE ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, Agentura pro nakládání s nepotřebným majetkem, s adresou

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, zastoupená Ing. Ľubošem Hajdukem, ředitelem odboru nakládání

Více

Česká republika Ministerstvo obrany,

Česká republika Ministerstvo obrany, OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, zastoupená Ing. Bedřichem Šonkou, Odbor nakládání s nepotřebným

Více

Česká republika Ministerstvo obrany,

Česká republika Ministerstvo obrany, OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, zastoupená Ing. Bedřichem Šonkou, Odbor nakládání s nepotřebným

Více

Česká republika Ministerstvo obrany, dne 20.5.2014 zahajuje výběrové řízení (VŘ) na tyto předměty koupě pod příslušnými variabilními symboly (VS):

Česká republika Ministerstvo obrany, dne 20.5.2014 zahajuje výběrové řízení (VŘ) na tyto předměty koupě pod příslušnými variabilními symboly (VS): OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ KE ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, Agentura pro nakládání s nepotřebným majetkem, s adresou

Více

NÍ VHODNÉHO ZÁJEMCE O KOUPI NEPOT

NÍ VHODNÉHO ZÁJEMCE O KOUPI NEPOT Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6 zastoupená Ing. Josefem Lachmanem, ředitelem odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem sekce správy majetku (dále jen vyhlašovatel )

Více

Česká republika Ministerstvo obrany,

Česká republika Ministerstvo obrany, OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, zastoupená Ing. Bedřichem Šonkou, Odbor nakládání s nepotřebným

Více

Česká republika Ministerstvo obrany,

Česká republika Ministerstvo obrany, OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, zastoupená Ing. Ľubošem Hajdukem, ředitelem odboru nakládání

Více

dne 9.4.2013 zahajuje výběrové řízení (VŘ) na tento prodávaný majetek,

dne 9.4.2013 zahajuje výběrové řízení (VŘ) na tento prodávaný majetek, OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ KE ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, Odbor pro nakládání s nepotřebným majetkem Sekce správy

Více

Česká republika Ministerstvo obrany,

Česká republika Ministerstvo obrany, OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, zastoupená Ing. Bedřichem Šonkou, Odbor nakládání s nepotřebným

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, zastoupená Ing. Ľubošem Hajdukem, ředitelem odboru nakládání

Více

Česká republika Ministerstvo obrany,

Česká republika Ministerstvo obrany, OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, zastoupená Ing. Bedřichem Šonkou, Odbor nakládání s nepotřebným

Více

Česká republika Ministerstvo obrany,

Česká republika Ministerstvo obrany, OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, zastoupená Ing. Bedřichem Šonkou, Odbor nakládání s nepotřebným

Více

Česká republika Ministerstvo obrany,

Česká republika Ministerstvo obrany, OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, zastoupená Ing. Ľubošem Hajdukem, ředitelem odboru nakládání

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ KE ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ KE ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ KE ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika - Ministerstvo obrany, Agentura pro nakládání s nepotřebným majetkem, s adresou

Více

č.j.: MV /OSM-2013 Praha, BLIŽŠÍ PODMÍNKY výběrového řízení na odprodej pozemku v k.ú. Břevnov a obci Praha

č.j.: MV /OSM-2013 Praha, BLIŽŠÍ PODMÍNKY výběrového řízení na odprodej pozemku v k.ú. Břevnov a obci Praha MINISTERSTVO VNITRA ČR odbor správy majetku č.j.: MV- 86256-1/OSM-2013 Praha, 16. 7. 2013 BLIŽŠÍ PODMÍNKY výběrového řízení na odprodej pozemku v k.ú. Břevnov a obci Praha I. Vyhlašovatel a prodávající

Více

Česká republika Ministerstvo obrany, dne zahajuje výběrové řízení (VŘ) na tyto předměty koupě pod příslušnými variabilními symboly (VS):

Česká republika Ministerstvo obrany, dne zahajuje výběrové řízení (VŘ) na tyto předměty koupě pod příslušnými variabilními symboly (VS): OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ KE ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, Agentura pro nakládání s nepotřebným majetkem, s adresou

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ KE ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ KE ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ KE ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, Agentura pro nakládání s nepotřebným majetkem, s adresou

Více

Česká republika Ministerstvo obrany,

Česká republika Ministerstvo obrany, OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, zastoupená Ing. Ľubošem Hajdukem, ředitelem odboru nakládání

Více

Česká republika Ministerstvo obrany,

Česká republika Ministerstvo obrany, OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, zastoupená Ing. Ľubošem Hajdukem, ředitelem odboru nakládání

Více

Česká republika Ministerstvo obrany, dne 2.12.2014 zahajuje výběrové řízení (VŘ) na tyto předměty koupě pod příslušnými variabilními symboly (VS):

Česká republika Ministerstvo obrany, dne 2.12.2014 zahajuje výběrové řízení (VŘ) na tyto předměty koupě pod příslušnými variabilními symboly (VS): OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ KE ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, Agentura pro nakládání s nepotřebným majetkem, s adresou

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, zastoupená Ing. Bedřichem Šonkou, Odbor nakládání s nepotřebným

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ VHODNÉHO ZÁJEMCE O KOUPI NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ VHODNÉHO ZÁJEMCE O KOUPI NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6 zastoupená Ing. Josefem Lachmanem, ředitelem odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem sekce správy majetku (dále jen vyhlašovatel )

Více

3. Slapy - chaty Přestavlky, k.ú. Přestavlky u Slap, obec Slapy, okres Praha západ, kraj

3. Slapy - chaty Přestavlky, k.ú. Přestavlky u Slap, obec Slapy, okres Praha západ, kraj Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6 zastoupená Ing. Josefem Lachmanem, ředitelem odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem sekce správy majetku (dále jen vyhlašovatel )

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, zastoupená Ing. Bedřichem Šonkou, Odbor nakládání s nepotřebným

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ KE ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ KE ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ KE ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, Agentura pro nakládání s nepotřebným majetkem, s adresou

Více

Česká republika Ministerstvo obrany,

Česká republika Ministerstvo obrany, OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, zastoupená Ing. Ľubošem Hajdukem, ředitelem odboru nakládání

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, zastoupená Ing. Bedřichem Šonkou, Odbor nakládání s nepotřebným

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, zastoupená Ing. Bedřichem Šonkou, Odbor nakládání s nepotřebným

Více

Teplého 1899, Pardubice PSČ 530 02

Teplého 1899, Pardubice PSČ 530 02 Agentura pro nakládání nepotřebným majetkem Teplého 1899, Pardubice PSČ 530 02 V Pardubicích dne 7. října 2013 Výtisk č.: I Počet listů: 1 Příloha: 1/4 Statutární město Hradec Králové Československé armády

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, zastoupená Ing. Bedřichem Šonkou, Odbor nakládání s nepotřebným

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ VHODNÉHO ZÁJEMCE O KOUPI NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ VHODNÉHO ZÁJEMCE O KOUPI NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6 zastoupená Ing. Josefem Lachmanem, ředitelem odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem sekce správy majetku (dále jen vyhlašovatel )

Více

Česká republika Ministerstvo obrany,

Česká republika Ministerstvo obrany, OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, zastoupená Ing. Bedřichem Šonkou, Odbor nakládání s nepotřebným

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách OZNÁMENÍ. o výběrovém řízení čís. OSM/PA/2/2012 a jeho podmínkách

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách OZNÁMENÍ. o výběrovém řízení čís. OSM/PA/2/2012 a jeho podmínkách Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Správa Krkonošského národního parku, se sídlem ve Vrchlabí, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí OZNÁMENÍ o výběrovém řízení čís. OSM/PA/2/2012 a jeho podmínkách

Více

MEMORANDUM. číslo: M

MEMORANDUM. číslo: M N E M O C o n s u l t, s. r. o. z n a l e c k ý ú s t a v MEMORANDUM číslo: 2001 074M Předmět: cukrovar Drahanovice s pozemky a příslušenstvím v obci a k.ú. Drahanovice, okres Olomouc Objednatel: Ing.

Více

Česká republika Ministerstvo obrany,

Česká republika Ministerstvo obrany, OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, zastoupená Ing. Bedřichem Šonkou, Odbor nakládání s nepotřebným

Více

Česká republika Ministerstvo obrany,

Česká republika Ministerstvo obrany, OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, zastoupená Ing. Bedřichem Šonkou, Odbor nakládání s nepotřebným

Více

Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5, Brno

Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5, Brno Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj zveřejňuje v souladu s ustanovením 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a usnesením

Více

Česká republika Ministerstvo obrany,

Česká republika Ministerstvo obrany, OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, zastoupená Ing. Ľubošem Hajdukem, ředitelem odboru nakládání

Více

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ POZEMKŮ O VÝMĚŘE m 2 ZA NEJVYŠŠÍ KUPNÍ CENU POPIS PŘEDMĚTU PRODEJE

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ POZEMKŮ O VÝMĚŘE m 2 ZA NEJVYŠŠÍ KUPNÍ CENU POPIS PŘEDMĚTU PRODEJE POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ POZEMKŮ O VÝMĚŘE 4 279 m 2 ZA NEJVYŠŠÍ KUPNÍ CENU POPIS PŘEDMĚTU PRODEJE Vlastnictví Předmětem prodeje jsou dále uvedené nemovitosti, včetně jejich součástí a příslušenství

Více

BLIŽŠÍ PODMÍNKY. výběrového řízení. na odprodej nemovitých věcí v k.ú. Nové Město, okres Praha. I. Vyhlašovatel a prodávající

BLIŽŠÍ PODMÍNKY. výběrového řízení. na odprodej nemovitých věcí v k.ú. Nové Město, okres Praha. I. Vyhlašovatel a prodávající ČESKÁ REPUBLIKA HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Sokolská 62 121 24 Praha 2 č.j.: HSAA 265 1/2015 Praha, dne 12. 1. 2015 BLIŽŠÍ PODMÍNKY výběrového řízení na odprodej nemovitých věcí v k.ú.

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, nám. Republiky 3, Praha 1

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, nám. Republiky 3, Praha 1 I 3094/SBN/203-SBNM Č.j.: UZSVM/SBN/2765/203-SBNM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, nám. Republiky 3, 000 Praha OZNÁMENí o výběrovém řízení čís. SBN/09/203

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice O Z N Á M E N Í µ 272.ΒΒϑ.1/01,ΒΒϑΛ?Τ 383/CCK/2012-CCKM Č.j.: UZSVM/CCK/328/2012-CCKM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. C/33/2012

Více

strana 1 Popis č. 3924/2013

strana 1 Popis č. 3924/2013 strana 1 Popis č. 3924/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 119 na pozemku parc.č. st. 208 a pozemky parc.č. st. 208, 124/18 a 134/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 12.8.2013

Více

#1597/ΧΠΤ/2013 ΧΠΤΜ Κ

#1597/ΧΠΤ/2013 ΧΠΤΜ Κ #1597/ΧΠΤ/2013 ΧΠΤΜ Κ 1597/CPT/2013-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/1413/2013-CPTM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova

Více

Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3, Brno

Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3, Brno Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Jihomoravský kraj zveřejňuje v souladu s ustanovením 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a usnesením

Více

BLIŽŠÍ PODMÍNKY. výběrového řízení. na odprodej nemovitostí v k.ú. Žlutice. I. Vyhlašovatel a prodávající

BLIŽŠÍ PODMÍNKY. výběrového řízení. na odprodej nemovitostí v k.ú. Žlutice. I. Vyhlašovatel a prodávající Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň váš dopis zn.: ze dne: naše zn.: SOAP/002-0931/2015 vyřizuje: Ing. Kasíková, Ing. Šimáně tel: 377 222 480 373 740 108 e-mail: kasikova@soaplzen.cz

Více

Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3, Brno

Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3, Brno Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Jihomoravský kraj zveřejňuje v souladu s ustanovením 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a usnesením

Více

O Z N Á M E N Í. vyhlašuje dne Čl. 1 Prodávaný majetek

O Z N Á M E N Í. vyhlašuje dne Čl. 1 Prodávaný majetek Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště České Budějovice Odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov, Plešivec 251, 381 01 Český Krumlov O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. C/6/08-VŘ

Více

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í o II. kole výběrového řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel podle 19 odst. 3 zákona č. 219/2000

Více

č.j. MV /OSM-2010 Praha, BLIŽŠÍ PODMÍNKY výběrového řízení na odprodej areálu Ministerstva vnitra v k.ú. Klecany

č.j. MV /OSM-2010 Praha, BLIŽŠÍ PODMÍNKY výběrového řízení na odprodej areálu Ministerstva vnitra v k.ú. Klecany MINISTERSTVO VNITRA odbor správy majetku č.j. MV 83228-15/OSM-2010 Praha, 23.5.2011 BLIŽŠÍ PODMÍNKY výběrového řízení na odprodej areálu Ministerstva vnitra v k.ú. Klecany I. Vyhlašovatel a prodávající

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 oznamují prodej níže uvedených nemovitostí

Více

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o III. kole výběrového řízení

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o III. kole výběrového řízení Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í o III. kole výběrového řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem Generální ředitelství cel podle 19 odst. 3 zákona

Více

vyhlašuje výběrové řízení na prodej nemovitostí v obci Česká Skalice

vyhlašuje výběrové řízení na prodej nemovitostí v obci Česká Skalice třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice www.ceskaskalice.cz vyhlašuje výběrové řízení na prodej nemovitostí v obci Česká Skalice Prodej přízemního objektu s nevyužitým podkrovím, kde se nachází 2

Více

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary Příloha k č.j. VS 72/74/001/2011-50/Všeob/540 Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary základní popis nepotřebného nemovitého majetku státu Pozemky - par. č. 1691/1

Více

Nemocnice Na Homolce Roentgenova 37/ Praha 5 - Motol O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení 5. kolo

Nemocnice Na Homolce Roentgenova 37/ Praha 5 - Motol O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení 5. kolo O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení 5. kolo na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Jílové u Prahy Nemocnice Na Homolce, statní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í o konání výběrového řízení čís. 2/2009-VŘ 2. kolo na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v katastrálním

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A931 Areál s odstavnou plochou kamionů 27.725 m2 Mírová (Karlovy Vary)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A931 Areál s odstavnou plochou kamionů 27.725 m2 Mírová (Karlovy Vary) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A931 Areál s odstavnou plochou kamionů 27.725 m2 Mírová (Karlovy Vary) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu... 5 Vzdálenosti:... 5 Výměry:...

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM K PRODEJI rodinného domu s bazénem a s pozemky v Červeném Hrádku, Borůvkové ul., okr. Plzeň - město

INFORMAČNÍ MEMORANDUM K PRODEJI rodinného domu s bazénem a s pozemky v Červeném Hrádku, Borůvkové ul., okr. Plzeň - město LICITA s.r.o., Keřová 7, 30100 Plzeň tel: 777707310, 777618187 LICITA INFORMAČNÍ MEMORANDUM K PRODEJI rodinného domu s bazénem a s pozemky v Červeném Hrádku, Borůvkové ul., okr. Plzeň - město Z pověření

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 12. března 2007 č. 239 Majetek státu s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany, bezúplatně převáděný do vlastnictví územních samosprávných

Více

Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5, Brno

Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5, Brno Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj zveřejňuje v souladu s ustanovením 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění a usnesením Rady

Více

1753/CCK/2010-CCKM Č.j.: UZSVM/CCK/1678/2010-CCKM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice

1753/CCK/2010-CCKM Č.j.: UZSVM/CCK/1678/2010-CCKM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice 1753/CCK/2010-CCKM Č.j.: UZSVM/CCK/1678/2010-CCKM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. C/82/2010 VŘ a jeho podmínkách

Více

nabízí k prodeji mimo dražbu nejvýhodnější nabídce:

nabízí k prodeji mimo dražbu nejvýhodnější nabídce: Oznámení o konání nabídkového řízení na prodej majetku z majetkové podstaty dlužníka Koberce Kozák s.r.o. Nabídkové řízení čís. 10/2015 (dále i jako řízení ) Tímto se vyhlašuje konání nabídkového řízení

Více

Výběrové řízení na prodej nemovitostí ve vlastnictví České spořitelny, a. s. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky

Výběrové řízení na prodej nemovitostí ve vlastnictví České spořitelny, a. s. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky Výběrové řízení na prodej nemovitostí ve vlastnictví České spořitelny, a. s. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky 1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem:

Více

Česká republika Ministerstvo obrany,

Česká republika Ministerstvo obrany, OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, zastoupená Ing. Bedřichem Šonkou, Odbor nakládání s nepotřebným

Více

Čl. 2 Popis předmětných nemovitostí

Čl. 2 Popis předmětných nemovitostí #1307/ΧΧΚ/2012 ΧΧΚΜ Ε 1307/CCK/2012-CCKM Č.j.: UZSVM/CCK/1055/2012-CCKM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. C/82/2012

Více

Česká republika Ministerstvo obrany,

Česká republika Ministerstvo obrany, OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, zastoupená Ing. Bedřichem Šonkou, Odbor nakládání s nepotřebným

Více

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE Příloha podmínek výběrového řízení č. 4 TECHNICKÝ PROSPEKT NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE Vlastnictví Předmět prodeje specifikovaný níže je ve

Více

Česká republika Ministerstvo obrany, dne 4.11.2014 zahajuje výběrové řízení (VŘ) na tyto předměty koupě pod příslušnými variabilními symboly (VS):

Česká republika Ministerstvo obrany, dne 4.11.2014 zahajuje výběrové řízení (VŘ) na tyto předměty koupě pod příslušnými variabilními symboly (VS): OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ KE ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, Agentura pro nakládání s nepotřebným majetkem, s adresou

Více

BLIŽŠÍ PODMÍNKY. výběrového řízení. na odprodej nemovitých věcí v k.ú. Slověnice a k.ú. Radošovice u Vlašimi. I. Vyhlašovatel a prodávající

BLIŽŠÍ PODMÍNKY. výběrového řízení. na odprodej nemovitých věcí v k.ú. Slověnice a k.ú. Radošovice u Vlašimi. I. Vyhlašovatel a prodávající MINISTERSTVO VNITRA ČR odbor správy majetku č.j.: MV- 118080-11 /OSM-2015 Praha, 5. 4. 2016 BLIŽŠÍ PODMÍNKY výběrového řízení na odprodej nemovitých věcí v k.ú. Slověnice a k.ú. Radošovice u Vlašimi I.

Více

HZPA-234-1/2010 Pardubice 8. dubna 2010 Počet listů: 1 Přílohy: 1/4. Prodej Rodinného domu čp. 187 s pozemkem st. p.č. 453/1 a příslušenstvím

HZPA-234-1/2010 Pardubice 8. dubna 2010 Počet listů: 1 Přílohy: 1/4. Prodej Rodinného domu čp. 187 s pozemkem st. p.č. 453/1 a příslušenstvím Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje HZPA-234-1/2010 Pardubice 8. dubna 2010 Počet listů: 1 Přílohy: 1/4 Prodej Rodinného domu čp. 187 s pozemkem st. p.č. 453/1 a příslušenstvím V souladu s ust.

Více

AREÁL MOŠNOV (MOŠNOV, ČESKÁ REPUBLIKA) RAVANTINO, s.r.o. LEO MINOR GROUP, s.r.o.

AREÁL MOŠNOV (MOŠNOV, ČESKÁ REPUBLIKA) RAVANTINO, s.r.o. LEO MINOR GROUP, s.r.o. (MOŠNOV, ČESKÁ REPUBLIKA) RAVANTINO, s.r.o. LEO MINOR GROUP, s.r.o. 2014 Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...3 LOKALIZACE...4 DOPRAVNĚ TECHNICKÉ INFORMACE O LOKALITĚ...5 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:25 000...6 SITUACE

Více

Česká republika Ministerstvo obrany, dne 4.11.2014 zahajuje výběrové řízení (VŘ) na tyto předměty koupě pod příslušnými variabilními symboly (VS):

Česká republika Ministerstvo obrany, dne 4.11.2014 zahajuje výběrové řízení (VŘ) na tyto předměty koupě pod příslušnými variabilními symboly (VS): OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ KE ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, Agentura pro nakládání s nepotřebným majetkem, s adresou

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dle 1785 a násl. resp. 1257 a násl. z.č. 89/2012 Sb. o.z. a 110 ods.2 písm. a) z.č. 183/2006 Sb. s.z.) Obec Malá Skála, IČ 002 62 463 se sídlem Vranové

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách MĚSTO NOVÝ JIČÍN O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nový Jičín Horní Předměstí Město Nový Jičín (dále jen Město ) jako

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, nám. Republiky 3, 11000 Praha 1. OZNÁMENí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, nám. Republiky 3, 11000 Praha 1. OZNÁMENí T 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 8837/SBN/2009 SBNM Čj: UZSVM/SBN/8034/2009-SBNM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy

Více

11111111111I11111111111111111111" 1111111" 11111111111111111111I111111

11111111111I11111111111111111111 1111111 11111111111111111111I111111 11111111111I11111111111111111111" 1111111" 11111111111111111111I111111 3262/BVY /2013-BVYR Č.j.: UZSVM/BVY/3191/2013-BVYR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop

Více

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ POZEMKŮ O VÝMĚŘE m 2 ZA NEJVYŠŠÍ KUPNÍ CENU POPIS PŘEDMĚTU PRODEJE

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ POZEMKŮ O VÝMĚŘE m 2 ZA NEJVYŠŠÍ KUPNÍ CENU POPIS PŘEDMĚTU PRODEJE POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ POZEMKŮ O VÝMĚŘE 4 466 m 2 ZA NEJVYŠŠÍ KUPNÍ CENU POPIS PŘEDMĚTU PRODEJE Vlastnictví Předmětem prodeje jsou dále uvedené nemovitosti, včetně jejich součástí a příslušenství

Více

Specifikace. Příloha č. 2 ČÁST 1

Specifikace. Příloha č. 2 ČÁST 1 Příloha č. 2 Specifikace ČÁST 1 Předmět a název zakázky: 1.1. pozemky u OŘ PČR Domažlice - pozemková parcela č. 5372/3 o rozloze 33 m 2, zapsaná na LV č. 7213 v k.ú. a obci Domažlice - pozemek stp.č. 1651

Více

č.j.: PPR /ČJ Praha 23. února 2017 BLIŽŠÍ PODMÍNKY výběrového řízení na prodej nemovité věci v k.ú.

č.j.: PPR /ČJ Praha 23. února 2017 BLIŽŠÍ PODMÍNKY výběrového řízení na prodej nemovité věci v k.ú. MINISTERSTVO VNITRA ČR Policejní prezidium ČR Správa logistického zabezpečení č.j.: PPR-18809-20/ČJ-2014-990663 Praha 23. února 2017 BLIŽŠÍ PODMÍNKY výběrového řízení na prodej nemovité věci v k.ú. a obci

Více

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6 ,...-------------------------------------~-_.._.._. - Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Pod Juliskou 16215, Dejvice, 160 00 Praha 6 IČ: 00000205, DIČ: CZ00000205, zapsán v obchodním rejstříku vedeném MS

Více

č.j.: MV /OSM-2014 Praha, dne BLIŽŠÍ PODMÍNKY výběrového řízení na odprodej nemovitých věcí v k.ú. Dejvice

č.j.: MV /OSM-2014 Praha, dne BLIŽŠÍ PODMÍNKY výběrového řízení na odprodej nemovitých věcí v k.ú. Dejvice MINISTERSTVO VNITRA ČR odbor správy majetku č.j.: MV- 163393-15 /OSM-2014 Praha, dne 12. 1. 2016 BLIŽŠÍ PODMÍNKY výběrového řízení na odprodej nemovitých věcí v k.ú. Dejvice I. Vyhlašovatel a prodávající

Více

POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové

POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové Vlastník: MTH Areály s.r.o. se sídlem Praha 4, Nusle,

Více