České vysoké učení technické v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "České vysoké učení technické v Praze"

Transkript

1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Semestrální práce z předmětu A4M33CPM Corporate performance management Téma: Železářství Vypracovali: Ondřej Harcuba Martin Tomášek LS 2012/2013 1

2 Zadání Středně velká firma specializující na prodej železářského zboží a dalšího sortimentu má v České republice několik prodejních poboček. Vlastníci firmy by chtěli pořídit aplikaci, kde by mohli plánovat nákpupy a prodeje zboží na těchto pobočkách v průběhu roku a to hlavně z toho důvodu, že všechno zboží se nakupuje od dodavatelů, kteří mají různé množstevní slevy. Firmě se nejvíce vyplatí nakupovat zboží od dodavatelů tak, aby měla co největší slevu a zároveň aby nakoupené zboží následně nestálo zbytečně dlouho na skladě. Aplikace by tak měla umožňovat uživatelům zobrazovat různé scénáře prodejů při různém nastavení výběru dodavatelů, množství nakoupeného zboží, nákladů na jeho skladování, množstevních slevách a požadovaných marží. Analýza V naší aplikaci předpokládám existenci lidského fakturu, který ví, kolik zboží lze nakoupit. Ve své podstatě jde o to, aby uživatel každý měsíc nenakoupil obrovské množství kusů jednotlivého zboží, které by mu posléze leželo na skladu. Námi navržené řešení dovolí uživateli plánovat nákupy zboží a jeho následné prodeje. Taktizovat s počtem nakoupených zboží. Následně lze pozorovat jakým způsobem mohou ovlivnit změny nastavení dodavatele a jeho podmínek nákupní ceny a následně prodejní ceny a celkovou bilanci firmy. Aplikace zatím pracuje s třemi dodavatelemi, které lze postupně rozšiřovat a každému dodavateli lze nastavit 3 různé druhy prodejních slev. Aplikace pracuje s třemi druhy zboží, jejich počet lze opět libovolně rozšiřovat. Prodejce může na zboží uplatňovat akční cenu, kterou lze snížit prodejní cenu zboží, aktivování akční ceny si vybýrá prodejce v určitý datum. Důvodem je to, že na konci roku lze některé výrobky vypradávat jako například loňské modely či doprodejne skladu. Při nákupu hrajou důležitou roli naši dodavatelé. Tito dodavatelé mohou mít různé slevové politky, kterou hrají roli ve výběru dodavatele pro konkrétní období nákupu v závislosti na počtu kusů, které chceme nakoupit. Každý dodavatel také má jinou jednotkou cenu za artikl a různé vedlejší výdaje. Při prodeji je potřeba vycházet z nákupní ceny. Prodejní cena je počítána průměrově. Abychom vydělali, tak je potřeba k prodanému zboží přidat určitý druh přirážky a popřípadě ještě aplikovat slevu v určitém období. Zboží prodáváme na určitých pobočkách, proto je v aplikaci umožněn přehled prodeje po jednotlivých pobočkách a celková sumarizační kostka. 2

3 Popis implementace Implementace byla provedena v aplikaci IBM Cognos TM1 modeler Byly použity následující dimenze a kostky: Dimenze: Balance(Bought[pieces],Sold[pieces],Bought[money],Sold[money],Balance) - Dimenze pro výsledovku ukazuje poměr koupených a prodaných kusů a Poměr celkových nákladů a výnosů. Branches( StredniCechy( Praha ), JiznyCechy( Blatna,Strekonice )) - Dimenze poboček. Reprezentuje jednotlivé prodejní pobočky společnosti, které jsou seskupeny do regionů. BuyDim(Pieces, Price per piece, DiscountPercent,Discount, Buy price with discount[piece], AdditionalPrice, PriceWithoutDiscount, TotalPrice) - Dimenze nákupu zboží. Ukazuje počet nakoupených kusů zboží, cenu za kus a vypočítává celkovou cenu navýšenou o fixní náklady, sníženou o množstevní slevy atd BuyingMetric(Total bought pieces, Total aditional cost, Total cost, Buy cost[piece]) - Dimenze metriky nákupů. Slouží pro sumu všech koupených kusů produktů, sumu všech fixních nákladů produktů, celkovou nákupní cenu a průměrnou nákupní cenu za kus. Discounts(Last piece, Old model) - Dimenze prodejních slev. Dimenze všech slev, kterými lze slevnit zboží při prodeji zákazníkovi. DiscountsMetric(DP1,DN1,DP2,DN2,DP3,DN3, Pieces,Discount percent) -Dimenze pro výpočet nákupních slev podle počtu nakoupených kusů od dodavatelů. DN vždy značí minimální počet kusů pro množstevní slevu a DP pak výši této slevy. Podle počtu kusů v Pieces se pak vypočte příslušná cena v poly Discount percent. ItemSupplier(DP1,DN1,DP2,DN2,DP3,DN3, Supplier) -Dimenze nákupních slev podle počtu nakoupených kusů od jednotlivých dodavatelů. DN vždy značí minimální počet kusů pro množstevní slevu a DP pak výši této slevy. Supplier je pak konkrétní dodavatel, poskytující tuto slevu. Products(..) -Dimenze produktů. Jsou zde uvedeny názvy všech produktů, které firma prodává zákazníkům. Profit(Small, Medium, Huge, Space) -Dimenze druhů marží. Používá se pro nastavení hodnot marží v kostce ProfitMetric a v kostce ProductsProfitMetric pro nastavení marže konkrétnímu produktu. 3

4 ProfitValue(Value) -Dimenze hodnoty marže, která je vyjádřena v procentuální podobě. Používá se v kostce ProfitMetric. ProductsProfitMetric(ProfitValue, ProfitType) -Dimenze pro kostku ProductsProfitMetric, ProfitType je picklist z dimenze Profit a do ProfitValue se budou inportovat hodnoty z kostky ProfitMetric. Sell(Sell price without profit[piece], Sell price with profit[piece], Profit[piece], Pieces, Vat, Discount[%], Price without Vat, Total price, Discount type) -Dimenze prodejů. Ukazuje ceny prodaných produktů (celkovou cenu, cenu za kus, cenu se započítanou marží, cenu s DPH), počet prodaných produktů. Supplier(Fisher,Haspl,Zepo) -Dimenze všech dodavatelů firmy. SupplierDiscount(DP1,DN1,DP2,DN2,DP3,DN3) -Dimenze množstevních slev od dodavatelů. DN vždy značí minimální počet kusů pro množstevní slevu a DP pak výši této slevy. Supplier je pak konkrétní dodavatel, poskytující tuto slevu. Time(..) -Časová dimenze (roky, čtvrtletí, týdny). Value(value) -Dimenze hodnot. Vat(vat) - Dimenze pro DPH. Version(V1,V2,V3) -Dimenze verzí. YearDimension() -Časová dimenze roční. Kostky: ActionDiscount (Discounts, Value, Time) Kostka prodejních slev. Udržuje slevy na prodávané slevy v čase. Balanced(Products, Balance, Time, Version) Kostka celkové výsledovky. Ukazuje výsledovku prodejů jednotlivých produktů v čase a verzi. Balanced branches(products, Balance, Time, Version, Branches) Kostka výsledovek jednotlivých poboček. Narozdníl od celkové výsledovky (Balanced) ukazuje výsledovky jednotlivých prodejen. 4

5 BuingMetric(Product, BuingMetric, Version, YearDimension) Kostka metriky nákupů. V ní jsou veškeré nákupy zboží v ročním období. Používá se získávání dat pro Balance kostku. DiscountMetric(Products,DiscountMetric,Version,Time) Parametrizační kostka pro výpočet slev na zboží od dodavatelů podle objednaných kusů. Při nákupu určitém množství zboží od dodavatelů je možno získat množstevní slevu. Proto aby v kostce Purchase nebyla zbytečně metrika slev dodavatelů (nutná pro výpočet) je množství zakoupených kusů z kostky Purchase načteno sem. Následně je podle tohoto počtu vypočtena příslušná sleva a ta je navácena zpět do kostky Purchase. V kostce purchase tak stačí pouze zadat počet nakoupených kusů, a množstevní sleva se sama automaticky dopočte. ItemSupplier(Products, ItemSupplier, Version) Kostka dodavatelů jednotlivých druhů zboží. V této kostce můžeme zvolit dodavatele konkrétního produktu. Kostka zobrazuje množstevní slevy jednotlivých produktů z kostky SupplierDiscount, je tak možné vybrat nejvhodnějšího dodavatele. ProfitMetric(Profit,ProfitValue,Version) Koska marží. V této kostce nastavujeme druhy a velikosti marží, se kterými bude firma prodávat své zboží. Tato data se předávají dále do kostky ProductsProfit, kde tyto slevy přidělujeme konkrétnímu zboží. ProductsProfit(Products, ProductsProfitMetric,Version) Kostka slouží k nastavení marže na konkrétní zboží. Pomocí picklistu uživatel vybere druh marže ke každému produktu a ta se automaticky doplní do pole ProfitValue. Tato kostka následně slouží jako zdroj hodnoty marže na produktu pro kostku Selling. Purchase(Products,BuyDim,Version,Time) Kostka nákupu zboží od dodavatelů v čase a verzi. Zde zadáváme kdy a jaké produkty zakoupíme od dodavatelů. Ukazuje nákupní ceny spolu s množstevní slevou, kterou od dodavatele získáme. Při zadání nakoupených kusů zboží se tato data předají do kostky DiscountMetric, kde je spočítána množstevní sleva a ta je následně předána automaticky zpět do kolonky Discount a započítána do celkové ceny nákupu. Kostka poskytuje data pro kostky Balance, Balance Branch a BuyingMetric. Selling(Products,Sell,Version,Time,Branches) Kostka prodejů zboží na pobočkách. Slouží pro prodej zboží na jednotlivých pobočkách. Je možné zadat kde (na jaké pobočce), kdy, s jakou marží a kolik kusů zboží jsme prodali. Kostka si bere hodnotu VAT z kostky VatMetric. Kostka poskytuje informace o prodejích pro kostky Balance a BalanceBranch. SupplierDiscount(Supplier, SupplierDiscount,Version) Kostka množstevních slev od dodavatelů. Ukazuje jednotlivé dodavatele a jejich množstevní slevy na jejich produkty. Je možno tuto kostku verzovat například, kdyby firma měla možnost dohodnout jiné druhy slev. VatMetric(Vat,Value) - Parametrizační kostka pro zadání DPH uplatňovaného na prodávané zboží. 5

6 What-if scénáře V aplikaci se řeší následujcící scénáře: 1. Různé nákupní ceny každý dodavatel poskytuje při různých počtech zakoupených kusů jinou slevou. Dále u každého dodavatele je prodejní cena jiná. Náš what-if scénář se zabývá možnosti nákupu různých počtů kusů jedné věci od různých dodavatelů. Tím, že každý dodavatel má jinou prodejní cenu, jiné množstevní slevy, jiné vedlejší náklady a jinou cenu za kus. 2. Zmeněna slevových podmínek Od každého dodavatele můžeme vyjednat jiné množstevní slevy. Například Firma fischer je schopna poskytovat cenu 10/30/35 při počtu kusů 0/30/80(a více), nebo 30/32/33 při počtu kusů 20/50/200(a více) jak se tedy projevý naše nákupy pokud budeme aplikovat jednu či druhou slevovou politiku? 3. Prodej zboží na základě prvního scénáře je vypočtena prodejní cena bez marží. Prodejce poté může sledovat, jak se projeví změna marží na prodejní ceny v závislosti na nákupní ceně, která je závislá na různých nastaveních prodejních cen, prodejních slev a počtu kusů. První what-if scénář je vytvořen na základě výběru vhodného dodavatele pro dané zboží v závisloti na počtu předpokládaných nakoupených kusů. Druhý scénář koresponduje s požadavkem maximalizací zisku se zvolenou optimální marží. V aplikaci předpokládáme, že prodejce rozezná cenu, za kterou je zboží neprodejné. Ukázka použití aplikace Na následujícím příkladu bude demonstrováno použití aplikace a what-if scénáře nákupu zboží za různé ceny. Aplikace samozřejmě pracuje s česovou dimenzí, pro jednoduchost se budeme nyní zabývat pouze jedním plánovaným nákupem. Budeme kupovat zboží s názvem VRUT 5X70/42. Nejprve je potřeba zvolit dodavatele od, kterého budeme zboží odebírát na základě zvoleného dodavatele jsou zobrazeny jeho množstevní slevy. 6

7 Slevy lze pro každou verzi nastavit, pokud chceme porovnávat výhodnější nákup na základě dodavatelů se stejnými slevami, pak nastavíme dodavateli stejné ceny ve verzi 1 i 2 potažmo 3. Nyní je potřeba zvolit kolik zboží nakoupíme v daném období a jakou nám dá v tomto období dodavatel cenu za kus, bez slevy. V období 01/01/2013 nám dal dodavatel Fischer od kterého výrobek nakuujeme cenu 0,5 za kus. Očekáváme, že 30kusů budeme schopni prodat. Počet kusů je zadán ručně a za tuto hodnotu je zodpovědný pracovník firmy ať již na základě analýzi s minulosti či osobní zkušenosti. Fischer dále uvádí, že vedlejší náklady na dopravu, balné a jiné je 70. Při počtu 30ks je sleva 30% a celková cena je tady Fischer není jediný dodavatel a proto by nás zajímalo co kdybychom nakoupili těchto 30kusů od Haspla. 7

8 Ve verzi 2 tedy zvolíme dodavatele tohotu artiklu firmu Haspl. Dále zvolíme v kostce Purchase verzi 2 za stejné období. Firma Haspl nabízí kus za 0.30, což je o 0.20 levnější než Fischer, ale vedlejší náklady činí 72. Haspl nám bohužel na tento počet kusů neposkytuje žádnou slevu. Proto když provanáme verze, tak zjistíme, že u Fischera nakoupíme levněji. Závěr Na základě analýzy byla v prostředí Cognos TM1 vytvořena aplikace, kterou lze využít k plánování a monitorování nákupu a prodeje výrobků v železářství. Vkládaná data nákupů a prodejů jsou za jednotlivé týdny, neboť se nákupní ceny, akční slevové akce a zakázky mohou měnit v čase a týdeními period zajistéme dostatečný detail dat. Implementované what-if scénaře umožňují spekulovat o výběru dodavatele, nastavení slevových podmínke dodavatele a vytváření akčních slev pro zákazníky. Veškeré nákupy a prodeje jsou poté k dispozici v jedné shrnující kostce. 8

9 Přínos předmětu Přínos předmětu vidíme hlavně v seznámení se a vyzkoušení si softwaru IBM Cognos, spolu s úvodem do OLAP technologie, která byla pro nás dosti odlišná od relačního modelu. Rovněž bylo přínosem seznámení se s lidmi z IBM. Pro budoucí studenty by jistě bylo přínosem vytvoření alespoň ještě jednoho ukázkového příkladu pro Cognos, modelující nějakou jinou situaci, neboť jsme se při implementaci SP potýkali s několika problémy, které nebyly v ukázkovém příkladu dostatečně vysvětleny. Rovněž by stálo za to upravit Cognos tak, aby nepadnul při každém odstranění čehokoliv a umožnit přejmenovávání dimenzí, kostek a linků, plus doimplementovat výstupy chybových hlášek a vychytat bugy!! (hláška Error je fakt zhola k ničemu). Jinak předmět byl OK. Snad jen bychom vytkli, že není dobré měnit pořadí témat cvičení. Ano - asi k tomu byl důvod, ovšem následně látka plynule nenavazuje a člověk se ve výkladu ztrácí. 9

Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0

Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0 Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0 1 / 105 Table of contents Instalace / aktivace systému... 5 Vstup / přihlášení do systému... 7 Popis administrace e-shopu... 9 Jak začít prodávat pomocí systému

Více

Lektorský návod k manažerské simulační hře Unisim

Lektorský návod k manažerské simulační hře Unisim Obsah 1. Účel dokumentu... 4 2. Účel simulace... 4 3. Základní princip simulační hry... 4 4. Provozní řešení simulační hry... 5 4.1 Vybavení hráčů a lektora... 5 4.2 Možnosti více her... 6 4.3 Počty firem

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Opce a jejich využití. Options and their use. Jakub Mikšík

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Opce a jejich využití. Options and their use. Jakub Mikšík BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jakub Mikšík Unicorn College 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Jakub Mikšík Akadem ický rok: 2009/2010 Kontak t: E-mail:

Více

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Autor bakalářské práce: David

Více

WWW.CZECHWEALTH.CZ 1

WWW.CZECHWEALTH.CZ 1 WWW.CZECHWEALTH.CZ 1 WWW.CZECHWEALTH.CZ 2 Obsah 1. Základní pojmy... 4 2. Typy opcí... 5 3. Klasifikace opcí... 6 4. Cena opce a faktory, které ji ovlivňují... 9 5. Řecká písmena... 12 6. Opční obchod...

Více

Nástroje pro analýzu dat

Nástroje pro analýzu dat 7 Nástroje pro analýzu dat V té to ka pi to le: Ověřování vstupních dat Hledání řešení Řešitel Scénáře Citlivostní analýza Rychlá analýza Kapitola 7 Nástroje pro analýzu dat Součástí Excelu jsou nástroje

Více

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 28-12-2009 Při tisku inventurních archů si lze vybrat zda bude sestava seřazena podle čísla zboží, názvu zboží, čísla regálu + čísla zboží nebo čísla regálu

Více

Modul Skladové analýzy

Modul Skladové analýzy Modul Skladové analýzy účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I S... 1 Instalace modulu Skladové analýzy verze 12.000 a vyšší... 1 On-line...1 Off-line...1 S... 3 Hierarchický seznam Skladové

Více

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Diplomová práce Bc. David Vurma Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví

Více

Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS

Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS David Pertl Vedoucí práce: Ing. Pavel

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

Analýza funkčnosti informačního systému firmy McDonald s z pohledu uživatele

Analýza funkčnosti informačního systému firmy McDonald s z pohledu uživatele Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Petra Roubíková Analýza funkčnosti informačního systému firmy McDonald s z pohledu uživatele

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTINÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE INTERNETOVÉHO OBCHODU MARKETING STRATEGY OF E-SHOP

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTINÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE INTERNETOVÉHO OBCHODU MARKETING STRATEGY OF E-SHOP TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTINÍ Obor B3107 Textilní marketing Katedra hodnocení textilií MARKETINGOVÁ STRATEGIE INTERNETOVÉHO OBCHODU MARKETING STRATEGY OF E-SHOP Roman Kopecký KHT 575 Vedoucí

Více

Petra Mikulášková, Miroslav Sedlák. Jak vytvořit úspěšný a výdělečný internetový obchod

Petra Mikulášková, Miroslav Sedlák. Jak vytvořit úspěšný a výdělečný internetový obchod Petra Mikulášková, Miroslav Sedlák Jak vytvořit úspěšný a výdělečný internetový obchod Computer Press Brno 2015 Jak vytvořit úspěšný a výdělečný internetový obchod Petra Mikulášková, Miroslav Sedlák Obálka:

Více

Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Sklady 1 Obsah Nastavení skladového hospodářství...2 Nastavení skladů a

Více

Ekonomická stránka činnosti podniku

Ekonomická stránka činnosti podniku Ekonomická stránka činnosti podniku Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Majetková a kapitálová

Více

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2006

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2006 Změny a nové funkce programu APSi za rok 2006 28-12-2006 Volba/změna skladu ze kterého prodáváte zboží. Pokud vydáváte zboží ze skladu např. číslo 1 a vyhledáváte zboží pomocí hypertextu, může se stát

Více

Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku

Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku Vzdělávací materiály k projekt: 13/018/1310b/120/000171 Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku kurz: Řízení zemědělských a potravinářských projektů - administrativa a výkaznictví

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Využití systémů pro správu požadavků při bezobslužné instalaci stanic

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Využití systémů pro správu požadavků při bezobslužné instalaci stanic MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Využití systémů pro správu požadavků při bezobslužné instalaci stanic Vypracoval: Ondřej Václavů Brno, 5. ledna 2006 Oficiální zadání Cílem práce

Více

Přiřazení zdrojů. V té to ka pi to le:

Přiřazení zdrojů. V té to ka pi to le: 5 Přiřazení zdrojů V té to ka pi to le: Přiřazení pracovních zdrojů Přiřazení materiálových zdrojů Přiřazení nákladových zdrojů Přiřazení rozpočtových zdrojů Kapitola 5 Přiřazení zdrojů V minulých kapitolách

Více

Dotazy. V té to ka pi to le:

Dotazy. V té to ka pi to le: 4 Dotazy V té to ka pi to le: Typy dotazů v aplikaci Microsoft Access Vytvoření výběrového dotazu pomocí průvodce Práce v návrhovém zobrazení Výrazy a sumarizace dat Vlastnosti dotazu Aktualizace hodnot

Více

Evidence technických dat

Evidence technických dat 4 Evidence technických dat V té to ka pi to le: Evidence majetku Evidence zakázek Evidence technické dokumentace Kapitola 4 Evidence technických dat Povinnost evidovat různé druhy dat má každý podnikatelský

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Porovnání alternativních forem financování dlouhodobého majetku Lucie Havelková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej ve firmě. Effective purchase and sale in a firm

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej ve firmě. Effective purchase and sale in a firm ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup a prodej ve firmě Effective purchase and sale in a firm Michaela Čadková Cheb 2013 Zadání práce 1. Charakterizujte vybraný

Více

Implementační manuál PayU pro e-shopy

Implementační manuál PayU pro e-shopy 2.2 Implementační manuál PayU pro e-shopy s využitím šablony www.payu.cz Obsah 1. Úvod 2. Od registrace po spuštění PayU 2.1 Obecné informace 2.2 Popis jednotlivých kroků 3. Implementace PayU 3.1 Obecné

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická katedra počítačové grafiky a interakce ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Student: Bc. Daniel Fučík Studijní program: Otevřená informatika (magisterský),

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

WinShop Basic. Obsah

WinShop Basic. Obsah Obsah 1. Úvod... 3 1.1. První spuštění...3 1.2. Konfigurace PC pro provoz programu WinShop...4 1.3. Než začneme...4 1.4. Vyhledávání v systému WinShop...5 2. Číselníky... 6 2.1. Vlastník...6 2.2. Číselník

Více