Přehled akcí na měsíc květen 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled akcí na měsíc květen 2007"

Transkript

1 9/ květen Přehled akcí na měsíc květen Galerie na schodech a Minigalerie Kresba a malba Martiny Malárové a Veroniky Juráskové, absolventky SPUŠ a VOŠ Hodonín 2. května 2007 Okresní kolo Fyzikální olympiády kategorie G 2. května 2007 Základy první pomoci pro učitelský sbor MŠ Kyjov, Střed a MŠ Kyjov, Nádražní 3. května 2007 Co dokáže zážitek 3. května 2007 Schůzka členů kabinetu dějepisu a výchovy k občanství 3. května 2007 Schůzka členů kabinetu chemie Instruktor vodní turistiky 7. května 2007 Projektové vyučování pro učitelský sbor ZŠ Strážnice, Školní 9. května 2007 Příroda kolem nás Putování Doubravou - zrušeno 10. května 2007 Okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda 10. května 2007 Studium Koordinátor ŠVP 12. května 2007 PAU Pedagogické dny tentokrát pro ředitele a učitele ZŠ v Kyjově 14. května 2007 Regionální soutěž Občan 14. května 2007 Tvorba ŠVP zaměřená na tvorbu učebních osnov výtvarná výchova 15. května 2007 Kresba jako nástroj poznání dítěte 15. května 2007 Školní zralost 15. května 2007 Schůzka členů kabinetu cizích jazyků 16. května 2007 Vítejte u nás ukázka výuky angličtiny v MŠ 16. května 2007 Schůzka členů kabinetu výchovy mimo vyučování 17. května 2007 Dopravní soutěž mladých cyklistů ZŠ regionální finále 17. května 2007 Biologická olympiáda kategorie D 18. května 2007 Dopravní soutěž mladých cyklistů ZŠ a praktických škol regionální finále 18. května 2007 Studium pro ředitele škol a školských zařízení závěrečné zkoušky 21. května 2007 Exkurze do Gymnázia INTEGRA 21. května 2007 Studium Asistent pedagoga 21. května 2007 Schůzka členů kabinetu výtvarné výchovy 22. května 2007 Tvorba ŠVP zaměřená na tvorbu učebních osnov tělesná výchova 22. května 2007 Schůzka členů kabinetu 1. stupně ZŠ 23. května 2007 Sportovní hry žáků ZŠ praktických atletický čtyřboj 42. ročník 23. května 2007 Rozumět médiím 1. část 24. května 2007 Právo na každý den 1. část 28. května 2007 Evaluace v ZŠ 28. května 2007 Evaluace v MŠ 2. skupina 28. května 2007 Studium Asistent pedagoga 29. května 2007 Plánování v práci ředitelky a učitelky MŠ - 3. skupina 30. května 2007 Tvorba ŠVP zaměřená na tvorbu učebních osnov přírod. předměty 31. května 2007 Novinky v hromadném stravování Studium Koordinátor ŠVP

2 9/ květen INFORMACE Zahajujeme SSŠ a Zařízení pro DVPP zahajuje 21. května 2007 studium Asistent pedagoga. Zájemci mají možnost se ještě přihlásit do 15. května 2007 Připravujeme června 2007 závěrečná pedagogická rada SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín společně s metodiky všech odborných kabinetů pořádá ve dnech června 2007 závěrečnou pedagogickou radu. Připomínáme metodikům, aby nahlásili svoji účast a připravili si s sebou plán akcí na školní rok 2007/2008. Bližší informace obdržíte spolu s červnovým Informačním zpravodajem SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Účastníci zájezdu do Maďarska ve dnech července 2007 Pokud jste tak neučinili, uhraďte prosím cenu zájezdu ve výši 4 490,- Kč CK IRRA Strážnice nejpozději do 5. května Schůzky členů kabinetů 15. května 2007 ve hodin se koná na SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín schůzka členů kabinetu cizích jazyků. Mgr. Jiřina Lekešová, Mgr. Ludmila Mezulianiková, Mgr. Miroslava Zmrzlíková, Mgr. Marta Králová. 21. května 2007 ve hodin se koná na SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín schůzka členů kabinetu výtvarné výchovy. Mgr. Jaroslava Tomčalová, Mgr. Antonín Salajka, Mgr. Karla Páterová, Mgr. Jaroslav Žák. XI. veletrh vzdělávání SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín společně s Úřadem práce Hodonín připravuje pro žáky z vycházejících ročníků, jejich rodiče a učitele tradiční nabídku vzdělávacích oborů pro školní rok 2007/2008 na střední školy nejen v Jihomoravském kraji XI. Veletrh vzdělávání. Bližší informace najdete v červnovém Informačním zpravodaji.

3 9/ květen akreditace č. j: / SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků připravilo pro učitele ZŠ projekt Podíl u itele matematiky ZŠ na tvorbě ŠVP Akreditovaný kurz je v rozsahu 30 hodin přímé výuky (naprostou převahu budou mít semináře a dílny s aktivními činnostmi účastníků) je členěn do 5 modulů. Získaných poznatků a dovedností budou moci účastníci využít k uplatnění nových přístupů ve vyučování matematice na ZŠ. V žádném případě nepůjde o rozšiřování či prohlubování odborně vědeckého matematického poznání. Kurz bude orientován na rozvoj profesních dovedností učitele matematiky. Všichni účastníci obdrží CD s texty ke všem modulům, tedy i k těm, jichž se neúčastnili! Vše bude probíhat v počítačových učebnách. Projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR a proto je ZDARMA. Uskuteční se pouze při 20 zájemcích z řad matematiků nejen z našeho regionu. Vzhledem k atraktivnosti kurzu a jeho finanční nenáročnosti bude o kurz zájem, proto neváhejte s přihláškou. Je nutné se přihlašovat obratem. Pro získání závěrečného certifikátu zpracují účastníci seminární práci z jednoho modulu, kterého se zúčastnili, a jeden posudek na práci jednoho z kolegů v kurzu. Bližší informace podá člen řešitelského kolektivu projektu ESF zodpovědný za daný region. Místo konání: ZŠ J. A. Komenského Veselí nad Moravou Harmonogram kurzu HO od 14:00 do 18:50 Modul D03: Rozvoj pojmu zlomek ve vyučování matematice Lektorka: Tichá Marie, RNDr., CSc od 8:00 do 12:50 Modul C05: Geometrické modelování jako příležitost k aktivnímu učení Lektor: Sýkora Václav, RNDr., CSc. Pokračování na následující straně.

4 9/ květen Pokračování z předchozí strany od 13:00 do 18:00 Modul A01: Projektování dílčích výstupů a učiva v práci učitele matematiky A02: Matematika ve školním vzdělávacím programu v základním vzdělávání A03: Cíle kurikulární reformy a cesty k jejich dosažení Lektor: Sýkora Václav, RNDr., CSc od 8:00 do 12:50 Modul E05: ŠVP a možnost podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v matematice Lektorka: Blažková Růžena, RNDr., CSc od 13:00 do 18:00 Modul B02 : Žákovské projekty jedna z možností, jak rozvíjet žákovské kompetence Lektorka: Olšáková Věra, Mgr Organizátor kurzu Závazné přihlášky zasílejte na ovou adresu: do předmětu napište: Projekt ESF V textu uveďte: Příjmení, jméno, titul, přesný název a adresu organizace, PSČ, datum narození, telefon, . Po vyplnění této přihlášky budete veškeré informace dostávat na vámi uvedenou ovou adresu. ZOK: RNDr. Jiří Dittrich;

5 9/ květen Dvouleté Studium k výkonu specializovaných činností tvorba a následná koordinace ŠVP a vzdělávacích programů VOŠ Koordinátor ŠVP Pracoviště garantující studium odborně SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Odborný garant PaedDr. Hana Krojzlová, ředitelka Studium určeno Koordinátorům ŠVP na ZŠ a víceletých gymnázií Požadavky k přijetí Správně vyplněná a řádně v termínu dodaná přihláška ke studiu Délka studia/ frekvence konzultací 1,5 roku, 1 x za 3 4 týdny + soustředění (250 hodin) Studijní den pátek Obsah studia Studijní moduly: Kurikulární reforma 25 hodin Činnosti předcházející tvorbě ŠVP 35 hodin Tvorba ŠVP 60 hodin Realizace ŠVP v praxi 70 hodin Základní manažerské dovednosti 60 hodin Cíl studia a kvalifikační efekt Cílem studia je vybavit učitele vědomostmi a dovednostmi, které jim umožní: motivovat pedagogický sbor a pracovat v týmu plánovat tvorbu ŠVP identifikovat vzdělávací potřeby jednotlivých učitelů organizovat a koordinovat tvorbu ŠVP koordinovat činnosti související s realizací ŠVP v praxi koordinovat proces úprav ŠVP na základě výsledků evaluačních aktivit Formy práce při studiu Kombinace seminářů a dílen Způsob ukončení studia Obhajoba závěrečné písemné práce a závěrečná zkouška před komisí Doklad o absolvování studia Osvědčení o způsobilosti k výkonu specializované činnosti (tvorba a následná koordinace ŠVP) viz zákon č. 563/2004 Sb., o ped. pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění a Vyhláška č. 317/2005 Sb., o DVPP, akreditační komisi a kariérním systému ped. pracovníků, v platném znění 9 odst. 1, písm. b) Cena studia Studium je akreditováno, lze platit z DVPP i celá částka z projektu 2007 (pro malé školy) I. ročník 7 100,- Kč

6 9/ květen II. ročník 7 100,- Kč Zahájení studia listopad 2007 Závaznou a řádně vyplněnou přihlášku je nutné zaslat do 20. května 2007 na SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín, Dobrovolského 4, Hodonín. O přijetí ke studiu a bližších informacích budete včas písemně informováni. O dvouleté studium Koordinátor ŠVP je velký zájem a počet účastníků je omezen. Zařazování do studia bude probíhat podle data došlých přihlášek. Každý účastník obdrží průkaz o studiu, kde bude vedena účast a aktivita Závazná přihláška na dvouleté Studium k výkonu specializovaných činností tvorba a následná koordinace ŠVP a vzdělávacích programů VOŠ Koordinátor ŠVP Titul, jméno a příjmení:..... Datum a místo narození:.... Škola:... Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Aprobace: Kompletní adresa bydliště:. Telefon:. . Platba: fakturou* složenkou* převodem z účtu na účet* * Nehodící se škrtněte. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele:

7 9/ květen akreditace č. j / SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín zajistilo ve spolupráci s Asociací pedagogů ZŠ ČR 3 jednotlivé semináře v rámci projektu ESF Tvorba ŠVP zaměřená na tvorbu u ebních osnov Semináře se budou zabývat tvorbou učebních osnov jednotlivých předmětů ŠVP vycházejících ze vzdělávacích oblastí pro ročník ZŠ. Z nabídky 3 seminářů si vyberte podle nabízených předmětů. 1. Umění a kultura výtvarná výchova Lektorka: L. Kitzbergerová Termín: 14. května 2007 (pondělí) 2. Tělesná výchova Lektor: Mgr. Petr Bažant Termín: 22. května 2007 (úterý) 3. Člověk a příroda přírodopis, chemie, přírodověda na 1. st. ZŠ Lektor: RNDr. Václav Sedláček Termín: 30. května 2007 (středa) Čas: hodin Místo: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (přezůvky s sebou) Kurzovné: zdarma (hrazeno z projektu ESF) Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Dobrovolského Hodonín Závazná přihláška: * Umění a kultura výtvarná výchova * Tělesná výchova * Člověk a příroda přírodopis, chemie, přírodověda na 1. st. ZŠ * Nehodící se škrtněte. Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele:

8 9/ květen akreditace č. j / Kabinet 1. stupně ZŠ, kabinet MŠ a kabinet VMV zvou učitele 1. stupně, učitelky MŠ a vychovatelky na praktický seminář Kresba jako nástroj poznání dítěte (Pro velký zájem úspěšný seminář opakujeme) Obsah semináře: Vývoj znaků v dětské kresbě s ohledem na školní zralost. Znaky psychických poruch dětského vývoje v kresbě. Identifikace dalších příznaků nepohody stres, deprese, agrese, deprivace v dětské kresbě. Dětská kresba a dospělá kresba. Možnosti porozumění dětem přes grafický projev. Projektivní techniky. Lektorka: Termín: Čas: Mgr. Karin Konečná 15. května 2007 (úterý) hodin Místo: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (přezůvky s sebou) Kurzovné: 360,- Kč POSLEDNÍ 2 MÍSTA! Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Dobrovolského Hodonín Závazná přihláška: Kresba jako nástroj poznání dítěte Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* složenkou* * Nehodící se škrtněte.

9 9/ květen akreditace č. j / Kabinet 1. stupně ZŠ a kabinet MŠ zvou učitele 1. stupně a učitelky MŠ na opakování praktického semináře Školní zralost Cílem semináře je poskytnout pedagogům náhled do psychologického vyšetření dítěte před vstupem do školy, poskytnout informace pro pedagogy MŠ jak směrovat jejich další rozvoj a praktickou přípravu na školní docházku, poskytnout informace pedagogům ZŠ jak děti dál vést a co rozvíjet už v průběhu školní docházky. Obsah semináře: Školní zralost dítěte a jak ji rozpoznat Grafomotorika dítěte a jak ji rozvíjet Kognitivní procesy u dítěte předškolního věku. Komunikační dovednosti ve vztahu k rodičům dítěte Kompetence pedagoga co mohu zachránit a co už ne Specifické situace s dítětem nadané dítě, které umí už číst v MŠ versus dítě s opožděným vývojem Specifické vývojové poruchy učení lze je rozpoznat už před nástupem do 1. třídy Psychologické vyšetření a psychodiagnostika, ukázka testů účastníci semináře si je vyzkoušejí i na sobě, kasuistiky Kdy a proč poslat dítě za odborníkem Lektorka: Termín: Čas: Mgr. Karin Konečná 15. května 2007 (úterý) hodin Místo: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (přezůvky s sebou) Kurzovné: 360,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: POSLEDNÍ 4 VOLNÁ MÍSTA! SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Dobrovolského Hodonín Závazná přihláška: Školní zralost Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* složenkou* * Nehodící se škrtněte.

10 9/ květen akreditace č. j / Kabinet MŠ zve ředitelky a učitelky MŠ na seminář z cyklu Vítejte u nás aneb Cizí jazyky v mateřských školách Součástí semináře je ukázka zařazení anglického jazyka v denním režimu mateřské školy. Vítány jsou náměty, nápady, prezentace pomůcek a další podněty, které lze využit při výuce cizích jazyků v MŠ. Program: ukázka práce s dětmi (slovní zásoba, okruhy vhodné pro zařazování cizích jazyků, říkanky, písně, hádanky, hry, dramatizace) neformální beseda za účasti logopedky MŠ a vyučující učitelky cizího jazyka prezentace pomůcek výměna zkušeností Lektorka: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: Zvonimíra Kubíčková 16. května 2007 (středa) hodin MŠ Hodonín, Družstevní 130,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Dobrovolského Hodonín Závazná přihláška: Vítejte u nás Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* složenkou* * Nehodící se škrtněte.

11 9/ květen neakreditováno Kabinet výchovného poradenství zve výchovné poradce na Exkurzi do Gymnázia INTEGRA Brno, s. r. o. Škola letos slaví již15 let a má certifikát IES International Education Society (IES, Londýn) - společnosti specializující se na certifikaci vzdělávacích subjektů v rámci mezinárodního projektu Certificate a na certifikaci pedagogů všech typů škol a dalších lektorů. Chcete znát organizaci a pojetí studia, kde se společně vzdělávají zdraví i postižení studenti? Poslání a cíle gymnázia? Chcete se seznámit se vzdělávacím programem Kompas pro život aneb cesta je cíl, s nímž pracují v prvních ročnících již od ? Nebo vás zajímá, kdo tvoří tým pracovníků školy? Chcete znát odpovědi týkající se výstupů školy, autoevaluace a evaluace? Můžete se dovědět, jak škola hledá partnerské vztahy s jinými školami a organizacemi v ČR a EU. Součástí gymnázia je Dům zdravého stylu, Speciálně pedagogické centrum a Středisko volného času. Další zajímavosti, včetně odpovědi na otázku, jak se k nám dostanete, najdete na: Lektor: Termín: Mgr. Václav Trojan, ředitel a zřizovatel školy 21. května 2007 (pondělí) Sraz: v 8.45 hodin před školou Místo: Gymnázium INTEGRA Brno, s.r.o. Rašelinová 11 Kurzovné: 160,- Kč Kurzovné uhraďte do 15. května Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Dobrovolského Hodonín Závazná přihláška: Exkurze do Gymnázia INTEGRA Brno, s.r.o Titul, jméno a příjmení:.. Škola:..telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* složenkou* * Nehodící se škrtněte.

12 9/ květen akreditace č. j / SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín nabízí učitelům ZŠ a ostatním zájemcům čtyřdílný kurz Rozumět médiím 1. část Mediální gramotnost je jedna ze základních kompetencí, jimiž by měl být vybaven člověk žijící v otevřené společnosti. Stává se tak nedílnou součástí vzdělávacího procesu na školách. Kurz je zaměřen na mediální gramotnost pedagogů a bude probíhat interaktivní formou. Jednotlivé části kurzu lze absolvovat i samostatně. Cílem je: nabídnout náměty a aktivity pro výuku mediální výchovy, ukázat pedagogům jak přenést na své žáky kritičtější pohled na média a na obsahy, které média vytvářejí, ukázat princip fungování médií, odhalit argumentaci a manipulativní tendence komerční i politické reklamy Obsahem 1. části budou témata: 1. Shrnutí koncepce mediální výchovy 2. Zpravodajství a jeho analýza 3. Rozbor ukázek ze zpravodajských pořadů 4. Práce s konkrétními texty metodická příručka se scénáři vyučovacích hodin Lektor: Termín: Čas: Místo: PhDr. Marek Mičienka, koordinátor programu na podporu mediální výchovy 23. května 2007 (středa) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (přezůvky s sebou) Kurzovné: 580,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Dobrovolského Hodonín Závazná přihláška: Rozumět médiím 1. část Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ .. Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* složenkou* * Nehodící se škrtněte.

13 9/ květen akreditace č. j / SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín nabízí učitelům občanské a rodinné výchovy ZŠ, společenských věd na SŠ a ostatním zájemcům seminář Právo pro každý den -1. část Cílem semináře je poskytnout účastníkům další vzdělávání v oblasti práva a právní výchovy a nabídnout jim interaktivní přístupy ve výuce. Obsahem budou témata interaktivní lekce, využitelné ve výuce: Úvod proč potřebujeme zákony Občanské právo - reklamace Trestní právo kartičky s trestnými činy Trestní právo umíte svědčit? Metodické přístupy ve výuce práva Lektor: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: PhDr. Marek Mičienka, koordinátor programu na podporu mediální výchovy. 24. květen 2007 (čtvrtek) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (přezůvky s sebou) 580,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Dobrovolského Hodonín Závazná přihláška: Právo pro každý den 1. část Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ .. Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* složenkou* * Nehodící se škrtněte.

14 9/ květen akreditace č. j. 4485/ SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín zve všechny ředitele, jejich zástupce a koordinátory ŠVP na ZŠ na seminář Evaluace v ZŠ Cílem semináře je vytvořit si základní představu o vnitřním systému autoevaluace školy a připravit účastníky na tvorbu kritérií vnitřní evaluace. Témata: Plánování a evaluace Požadavky na vlastní evaluační systém Jak provést evaluaci správně metodicky Uvedení do problematiky tvorby kritérií vnitřní evaluace Lektor: Mgr. František Tomášek Termín: 28. května 2007 (pondělí) POSLEDNÍ 3 MÍSTA! Čas: Místo: Kurzovné: hodin ZŠ Hodonín, Mírové náměstí 680,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Dobrovolského Hodonín Závazná přihláška: Evaluace v ZŠ Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ .. Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* složenkou* * Nehodící se škrtněte.

15 9/ květen akreditace č. j / SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín zajistilo ve spolupráci s Asociací pedagogů ZŠ ČR seminář Specifika tvorby ŠVP ZV pro málotřídní školy a neúplné ZŠ Termín: Čas: Místo: Kurzovné: 22. a 23. června 2007 (pátek, sobota) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (přezůvky s sebou) 800,- Kč (v ceně je i ŠVP pro málotřídní školy zpracovaný APZŽ) 1. Obsah - podrobný přehled témat výuky: a) Příprava tvorby ŠVP - úvodní kapitoly - Analýza podmínek školy; Cíle a zaměření školy; Společné výchovné a vzdělávací strategie školy. Základem pro tvorbu vlastního vzdělávacího programu je RVP ZV, přičemž některé kapitoly bude nutné přizpůsobit specifickým podmínkám konkrétní školy. Týká se to : Klíčových kompetencí; Učebního plánu; Průřezových témat, kde je nutná spolupráce se spádovými školami b) Tvorba učebních osnov příklady pro zpracování osnov jednotlivých předmětů (vzdělávacích oblastí) 2. Forma: Dvoudenní seminář bude vedený interaktivní formou, kde převažuje práce ve skupinách, prezentace skupinové práce, řízená diskuze. 3. Cíl: Vybavit účastníky semináře dovednostmi, které jim pomohou sestavit ŠVP tak, aby s ním dokázali pracovat na svých školách s důrazem na tvorbu učebních plánů a učebních osnov. Při tvorbě SŠP spolupracovat se spádovými školami při zachování vlastní profilace školy. Časové rozvržení semináře: Dvoudenní seminář po 8 hodinách 1.den : Zahájení semináře v 9.00 ukončení v hodin Úvod, organizace, seznámení Podstata probíhající změny Kurikulární dokumenty Přestávka Struktura a obsah RVP ZV

16 9/ květen Klíčové kompetence a strategie, (upravené pro 1. 5.r.) vedoucí k jejich rozvoji na úrovni školy, předmětu oběd Pokračování v rozbalování KK Bloomova taxonomie Přestávka Obsah, struktura a filosofie předmětů den : Zahájení semináře v 9.00 ukončení v hodin Průřezová témata Učební plán tvorba Přestávka OVO do ročníků, úpravy pro málotřídní školy Oběd Učební osnovy, tvorba Přestávka Evaluace školy Závěr, dotazy, diskuze, možnosti Účastníci semináře obdrží zdarma příklad zpracovaného ŠVP Národní škola. Kurzovné uhraďte nejpozději Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. května 2007 na adresu: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Dobrovolského Hodonín Závazná přihláška: Specifika tvorby ŠVP ZV pro málotřídní školy a neúplné základní školy 22. a Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ .. Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* složenkou* *Nehodící se škrtněte.

17 9/ květen BLAHOPŘÁNÍ Výsledková listina z okresního kola Středoškolské odborné činnosti, které se konalo v SOŠ ekonomické a SOU Veselí nad Moravou Obor č. 01: Matematika a matematická informatika 1. místo: Ladislav Dobrovský** SOŠ Strážnice Název práce: ConicSection 2. místo: Petr Máčal** SOŠ Strážnice Název práce: Programování redakčního systému II. Obor č. 03: Chemie 1. místo: Markéta Benešová, Ilona Lacinová, Jarmila Šímová** VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec Název práce: Vybavení chemické laboratoře Obor č. 06: Zdravotnictví 1. místo: Berta Ronková, Jana Trněná ** SOŠ zdravotnická a sociální Kyjov Název práce: Kvalita péče očima pacientů 2. místo: Pavel Kůřil, Jiří Karolczyk SOŠ zdravotnická a sociální Kyjov Název práce: Totální endoprotéza velkých kloubů Obor č. 07: Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství 1. místo: Iva Němcová** VOŠ, SOŠ, SOU Bzenec Název práce: Zdravotní stav kukuřice Obor č. 08: Ochrana a tvorba životního prostředí 1. místo: Iveta Strachotová** SOŠ ekonomická a SOU Veselí n. Moravou Název práce: Obnovitelné zdroje energie Obor č. 12: Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 1. místo: Eva Charvátková** SOŠ oděvní a SOU Strážnice Název práce: Oděvní materiály pro sportovní ošacení Obor č. 14: Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 1. místo: Eliška Kluďáková** SOŠ zdravotnická a sociální Kyjov Název práce: Jsou mezi námi místo: Alena Procházková VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec Název práce: Jak je to s kouřením na středních školách místo: Aneta Včelouchová, Jana Záleská SOŠ zdravotnická a sociální Kyjov Název práce: Dítě Kam s ním? 4. místo: Jarmila Vaďurová, Pavel Kůřil SOŠ zdravotnická a sociální Kyjov Název práce: Pohledy na homosexualitu

18 9/ květen Obor č. 15: Teorie kultury, umění a umělecké tvorby 1. místo: Jana Čuprová** SOŠ oděvní a SOU Strážnice Název práce: Kroje na Podluží Obor č. 17: Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory 1. místo: Magdalena Miklošková** SOŠ oděvní a SOU Strážnice Název práce: Pravoslaví ** Studenti postupující do krajského kola SOČ. BLAHOPŘÁNÍ Výsledková listina z krajského kola Matematické olympiády kategorie Z9, které se konalo v Brně místo: Aleš Dostál Gymnázium Blansko 24 body František Fiala G. Kpt. Jaroše Brno 24 body Hynek Jemelík G. Kpt. Jaroše Brno 24 body Stanislav Schütz Klvaňovo gymnázium Kyjov 24 body místo: Aleš Křivák ZŠ Blatnice pod Sv. Antonínkem 19 bodů místo: Petra Gajdíková Gymnázium Hodonín 16 bodů Patrik Novosad Klvaňovo gymnázium Kyjov 16 bodů BLAHOPŘÁNÍ Výsledková listina z okresního kola Fyzikální olympiády kategorie E, F, které se konalo v Klvaňově gymnáziu Kyjov Kategorie E Školní kola 28 žáků ze 7 škol* Okresní kolo 16 žáků ze 7 škol 1. místo: Aleš Křivák ZŠ Blatnice pod Sv. Antonínkem 30,5 bodu 2. místo: Stanislav Schütz Klvaňovo gymnázium Kyjov 28 bodů 3. místo: Jakub Mičulka ZŠ Hodonín, Očovská 27,5 bodu 4. místo: Jakub Zapletal Klvaňovo gymnázium Kyjov 24 body 5. místo: Barbora Grmolcová ZŠ TGM Hovorany 23 body

19 9/ květen 6. místo: Markéta Surovcová ZŠ Hodonín, Očovská 22,5 bodu 7. místo: Radka Křiváková ZŠ Blatnice pod Sv. Antonínkem 22 bodu 8. místo: Jan Kúřil ZŠ a MŠ Mutěnice 19,5 bodu 9. místo: Petr Homola ZŠ Rohatec 18 bodů místo: Petr Mokruša ZŠ a MŠ Mutěnice 16 bodů Radim Petříček ZŠ TGM Hovorany 16 bodů Kategorie F Školní kola 24 žáků z 5 škol* Okresní kolo 12 žáků z 5 škol 1. místo: Filip Kořínek MZŠ Ždánice 30,5 bodu 2. místo: František Půček MZŠ Ždánice 27,5 bodu 3. místo: Pavel Vykydal ZŠ TGM Hovorany 24,5 bodu 4. místo: Michal Březina ZŠ Hodonín, U Červených domků 22,5 bodu místo: Ondřej Cigánek ZŠ TGM Hovorany 19,5 bodu David Jeřábek ZŠ Hodonín, U Červených domků 19,5 bodu 7. místo: Tomáš Báborský ZŠ Rohatec 14,5 bodu * Údaje jsou pouze orientační, protože nemáme podklady ze všech škol. Ostatní žáci nepatří mezi úspěšné řešitele, protože nezískali potřebný počet bodů. BLAHOPŘÁNÍ Výsledková listina z okresního kola Matematické olympiády kategorie Z6, Z7 a Z8, které se konalo v ZŠ Hodonín, U Červených domků Kategorie Z6 Školní kola 69 žáků z 10 škol* Okresní kolo - 36 žáků z 9 škol místo: Magdaléna Machová Klvaňovo gymnázium Kyjov 17 bodů Kateřina Semrádová Purkyňovo gymnázium Strážnice 17 bodů místo: Miroslava Beťková Gymnázium Hodonín 14 bodů Roman Borufka Gymnázium Hodonín 14 bodů Kateřina Konečná ZŠ Hodonín, U Červených domků 14 bodů Jaromír Kuchyňka Purkyňovo gymnázium Strážnice 14 bodů 7. místo: Barbora Novotná ZŠ Kyjov, Újezd 13 bodů Z 36 účastníků bylo 19 úspěšných, získali minimálně 9 bodů. Kategorie Z7 Školní kola -75 žáků z 18 škol* Okresní kolo 35 žáků z 18 škol místo: Vu Dinh Giang ZŠ Hodonín, U Červených domků 13 bodů Klára Petříčková ZŠ TGM Hovorany 13 bodů 3. místo: Dagmar Seďová ZŠ Hodonín, U Červených domků 10 bodů 4. místo: Radek Zischka Klvaňovo gymnázium Kyjov 9 bodů Z 35 účastníků byli 4 úspěšní, získali minimálně 9 bodů.

20 9/ květen Kategorie Z8 Školní kola 41 žáků z 13 škol* Okresní kolo - 30 žáci z 13 škol místo: Filip Kořínek MZŠ Ždánice 18 bodů Petr Matocha Klvaňovo gymnázium Kyjov 18 bodů Veronika Říhová ZŠ Veselí nad Moravou, Hutník 18 bodů Vít Štipčák ZŠ J. A. K.Veselí nad Moravou 18 bodů Nina Večerková Purkyňovo gymnázium Strážnice 18 bodů Pavel Vykydal ZŠ TGM Hovorny 18 bodů 7. místo: Ondřej Sláma ZŠ Kyjov, Újezd 16 bodů místo: Petr Fiala MZŠ Ždánice 15 bodů František Půček MZŠ Ždánice 15 bodů 10. místo: Milan Lecián Klvaňovo gymnázium Kyjov 14 bodů 11. místo: Jitka Drmolová Klvaňovo gymnázium Kyjov 13 bodů Z 30 účastníků bylo 17 úspěšných, získali minimálně 9 bodů. *Údaje jsou pouze orientační, protože nemáme podklady ze všech škol. BLAHOPŘÁNÍ Výsledková listina z okresního kola Biologické olympiády kategorie C, které se konalo na ZŠ a MŠ Mutěnice Kategorie C Školní kola 96 žáků z 13 škol* Okresní kolo 28 žáků z 13 škol 1. místo: Anna Ivanová** ZŠ Vnorovy 85 bodů 2. místo: Přemysl Šťastný** ZŠ TGM Šardice 78 bodů 3. místo: Adéla Motyčková ** ZŠ Vnorovy 72,5 bodu 4. místo: Petr Koluch ZŠ Hodonín, U Červených domků 66,5 bodu 5. místo: Petr Bílek Purkyňovo gymnázium Strážnice 65 bodů 6. místo: Zdislava Koryčanová ZŠ Hodonín, Očovská 64,5 bodu 7. místo: Amálie Rosíková Purkyňovo gymnázium Strážnice 64 body 8. místo: Patrik Dudek ZŠ Hodonín, U Červených domků 63 body místo: Jakub Lokaj Gymnázium Hodonín 61,5 bodu Jiří Kozlík Gymnázium Hodonín 61,5 bodu 11. místo: Markéta Sedláčková ZŠ Hodonín, Očovská 59,5 bodu 12. místo: Luboš Běloch ZŠ Hodonín, U Červených domků 59 bodů 13. místo: Petr Kolařík ZŠ Veselí nad Moravou, Hutník 58,5 bodu 14. místo: Filip Kořínek MZŠ Ždánice 58 bodů 15. místo: František Půček MZŠ Ždánice 57,5 bodu *Údaje jsou pouze orientační, protože nemáme podklady ze všech škol. **Soutěžící, kteří postupují do krajského kola.

červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět je za námi jeden školní rok a na dveře již klepe ten nový, ve kterém Vás čeká spousta práce s naplněním všech změn, které přináší stále se měnící legislativa a tzv.

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

Přehled akcí na měsíc květen 2012

Přehled akcí na měsíc květen 2012 Přehled akcí na měsíc květen 2012 Květen červen 2012 Výstava výtvarných prací studentů SPŠU Hodonín 2. 5. 2012 Náměty a projekty ve výtvarné výchově II. - Výtvarné objevy v přírodě 3. 5. 2012 Mluvíme,

Více

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dovolte mi Vás se začátkem nového školního roku pozdravit a představit Vám naši novou programovou nabídku. V uplynulém půlroce se znatelně projevilo, že je naše školství

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 2 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských Vážené kolegyně, Vážení kolegové, s počínajícím novým kalendářním rokem si vám dovolujeme předložit naši novou Nabídku programů na 2. pololetí školního roku 2012/2013. Vzhledem k pokračující nepříznivé

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno ř í j e n 2014 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Angličtina pro

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více

Přehled akcí DUBEN 2014

Přehled akcí DUBEN 2014 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, pracoviště donín Dobrovolského 4, 695 01 donín, tel. 518 353 295, 518 344 569, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů....................................... 9 Přehled interních pracovníků............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0 /09 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 545, e-mail: vzsk@vzsk.cz,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů........................................ 9 Přehled interních pracovníků.............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2010, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno duben 2 0 1 5 č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Výuka AJ s podporou ICT...

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2009, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (63-41-M/01) Zaměření: Účetnictví a daně Obsah 1 Úvodní identifikační údaje...

Více

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5 INFORMÁTOR k v ě t e n 2 0 1 5 společné informace pro všechny regiony MSK Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: office@kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT

Více

Obsah. 0 Školský management 20

Obsah. 0 Školský management 20 Obsah Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích programech.......................... 9 Číselné kódování vzdělávacích programů....................................... 12 Přehled interních pracovníků..............................................

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2. Zhodnocení činnosti... 3 3. Profil absolventa...

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více