Přehled akcí na měsíc květen 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled akcí na měsíc květen 2007"

Transkript

1 9/ květen Přehled akcí na měsíc květen Galerie na schodech a Minigalerie Kresba a malba Martiny Malárové a Veroniky Juráskové, absolventky SPUŠ a VOŠ Hodonín 2. května 2007 Okresní kolo Fyzikální olympiády kategorie G 2. května 2007 Základy první pomoci pro učitelský sbor MŠ Kyjov, Střed a MŠ Kyjov, Nádražní 3. května 2007 Co dokáže zážitek 3. května 2007 Schůzka členů kabinetu dějepisu a výchovy k občanství 3. května 2007 Schůzka členů kabinetu chemie Instruktor vodní turistiky 7. května 2007 Projektové vyučování pro učitelský sbor ZŠ Strážnice, Školní 9. května 2007 Příroda kolem nás Putování Doubravou - zrušeno 10. května 2007 Okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda 10. května 2007 Studium Koordinátor ŠVP 12. května 2007 PAU Pedagogické dny tentokrát pro ředitele a učitele ZŠ v Kyjově 14. května 2007 Regionální soutěž Občan 14. května 2007 Tvorba ŠVP zaměřená na tvorbu učebních osnov výtvarná výchova 15. května 2007 Kresba jako nástroj poznání dítěte 15. května 2007 Školní zralost 15. května 2007 Schůzka členů kabinetu cizích jazyků 16. května 2007 Vítejte u nás ukázka výuky angličtiny v MŠ 16. května 2007 Schůzka členů kabinetu výchovy mimo vyučování 17. května 2007 Dopravní soutěž mladých cyklistů ZŠ regionální finále 17. května 2007 Biologická olympiáda kategorie D 18. května 2007 Dopravní soutěž mladých cyklistů ZŠ a praktických škol regionální finále 18. května 2007 Studium pro ředitele škol a školských zařízení závěrečné zkoušky 21. května 2007 Exkurze do Gymnázia INTEGRA 21. května 2007 Studium Asistent pedagoga 21. května 2007 Schůzka členů kabinetu výtvarné výchovy 22. května 2007 Tvorba ŠVP zaměřená na tvorbu učebních osnov tělesná výchova 22. května 2007 Schůzka členů kabinetu 1. stupně ZŠ 23. května 2007 Sportovní hry žáků ZŠ praktických atletický čtyřboj 42. ročník 23. května 2007 Rozumět médiím 1. část 24. května 2007 Právo na každý den 1. část 28. května 2007 Evaluace v ZŠ 28. května 2007 Evaluace v MŠ 2. skupina 28. května 2007 Studium Asistent pedagoga 29. května 2007 Plánování v práci ředitelky a učitelky MŠ - 3. skupina 30. května 2007 Tvorba ŠVP zaměřená na tvorbu učebních osnov přírod. předměty 31. května 2007 Novinky v hromadném stravování Studium Koordinátor ŠVP

2 9/ květen INFORMACE Zahajujeme SSŠ a Zařízení pro DVPP zahajuje 21. května 2007 studium Asistent pedagoga. Zájemci mají možnost se ještě přihlásit do 15. května 2007 Připravujeme června 2007 závěrečná pedagogická rada SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín společně s metodiky všech odborných kabinetů pořádá ve dnech června 2007 závěrečnou pedagogickou radu. Připomínáme metodikům, aby nahlásili svoji účast a připravili si s sebou plán akcí na školní rok 2007/2008. Bližší informace obdržíte spolu s červnovým Informačním zpravodajem SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Účastníci zájezdu do Maďarska ve dnech července 2007 Pokud jste tak neučinili, uhraďte prosím cenu zájezdu ve výši 4 490,- Kč CK IRRA Strážnice nejpozději do 5. května Schůzky členů kabinetů 15. května 2007 ve hodin se koná na SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín schůzka členů kabinetu cizích jazyků. Mgr. Jiřina Lekešová, Mgr. Ludmila Mezulianiková, Mgr. Miroslava Zmrzlíková, Mgr. Marta Králová. 21. května 2007 ve hodin se koná na SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín schůzka členů kabinetu výtvarné výchovy. Mgr. Jaroslava Tomčalová, Mgr. Antonín Salajka, Mgr. Karla Páterová, Mgr. Jaroslav Žák. XI. veletrh vzdělávání SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín společně s Úřadem práce Hodonín připravuje pro žáky z vycházejících ročníků, jejich rodiče a učitele tradiční nabídku vzdělávacích oborů pro školní rok 2007/2008 na střední školy nejen v Jihomoravském kraji XI. Veletrh vzdělávání. Bližší informace najdete v červnovém Informačním zpravodaji.

3 9/ květen akreditace č. j: / SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků připravilo pro učitele ZŠ projekt Podíl u itele matematiky ZŠ na tvorbě ŠVP Akreditovaný kurz je v rozsahu 30 hodin přímé výuky (naprostou převahu budou mít semináře a dílny s aktivními činnostmi účastníků) je členěn do 5 modulů. Získaných poznatků a dovedností budou moci účastníci využít k uplatnění nových přístupů ve vyučování matematice na ZŠ. V žádném případě nepůjde o rozšiřování či prohlubování odborně vědeckého matematického poznání. Kurz bude orientován na rozvoj profesních dovedností učitele matematiky. Všichni účastníci obdrží CD s texty ke všem modulům, tedy i k těm, jichž se neúčastnili! Vše bude probíhat v počítačových učebnách. Projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR a proto je ZDARMA. Uskuteční se pouze při 20 zájemcích z řad matematiků nejen z našeho regionu. Vzhledem k atraktivnosti kurzu a jeho finanční nenáročnosti bude o kurz zájem, proto neváhejte s přihláškou. Je nutné se přihlašovat obratem. Pro získání závěrečného certifikátu zpracují účastníci seminární práci z jednoho modulu, kterého se zúčastnili, a jeden posudek na práci jednoho z kolegů v kurzu. Bližší informace podá člen řešitelského kolektivu projektu ESF zodpovědný za daný region. Místo konání: ZŠ J. A. Komenského Veselí nad Moravou Harmonogram kurzu HO od 14:00 do 18:50 Modul D03: Rozvoj pojmu zlomek ve vyučování matematice Lektorka: Tichá Marie, RNDr., CSc od 8:00 do 12:50 Modul C05: Geometrické modelování jako příležitost k aktivnímu učení Lektor: Sýkora Václav, RNDr., CSc. Pokračování na následující straně.

4 9/ květen Pokračování z předchozí strany od 13:00 do 18:00 Modul A01: Projektování dílčích výstupů a učiva v práci učitele matematiky A02: Matematika ve školním vzdělávacím programu v základním vzdělávání A03: Cíle kurikulární reformy a cesty k jejich dosažení Lektor: Sýkora Václav, RNDr., CSc od 8:00 do 12:50 Modul E05: ŠVP a možnost podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v matematice Lektorka: Blažková Růžena, RNDr., CSc od 13:00 do 18:00 Modul B02 : Žákovské projekty jedna z možností, jak rozvíjet žákovské kompetence Lektorka: Olšáková Věra, Mgr Organizátor kurzu Závazné přihlášky zasílejte na ovou adresu: do předmětu napište: Projekt ESF V textu uveďte: Příjmení, jméno, titul, přesný název a adresu organizace, PSČ, datum narození, telefon, . Po vyplnění této přihlášky budete veškeré informace dostávat na vámi uvedenou ovou adresu. ZOK: RNDr. Jiří Dittrich;

5 9/ květen Dvouleté Studium k výkonu specializovaných činností tvorba a následná koordinace ŠVP a vzdělávacích programů VOŠ Koordinátor ŠVP Pracoviště garantující studium odborně SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Odborný garant PaedDr. Hana Krojzlová, ředitelka Studium určeno Koordinátorům ŠVP na ZŠ a víceletých gymnázií Požadavky k přijetí Správně vyplněná a řádně v termínu dodaná přihláška ke studiu Délka studia/ frekvence konzultací 1,5 roku, 1 x za 3 4 týdny + soustředění (250 hodin) Studijní den pátek Obsah studia Studijní moduly: Kurikulární reforma 25 hodin Činnosti předcházející tvorbě ŠVP 35 hodin Tvorba ŠVP 60 hodin Realizace ŠVP v praxi 70 hodin Základní manažerské dovednosti 60 hodin Cíl studia a kvalifikační efekt Cílem studia je vybavit učitele vědomostmi a dovednostmi, které jim umožní: motivovat pedagogický sbor a pracovat v týmu plánovat tvorbu ŠVP identifikovat vzdělávací potřeby jednotlivých učitelů organizovat a koordinovat tvorbu ŠVP koordinovat činnosti související s realizací ŠVP v praxi koordinovat proces úprav ŠVP na základě výsledků evaluačních aktivit Formy práce při studiu Kombinace seminářů a dílen Způsob ukončení studia Obhajoba závěrečné písemné práce a závěrečná zkouška před komisí Doklad o absolvování studia Osvědčení o způsobilosti k výkonu specializované činnosti (tvorba a následná koordinace ŠVP) viz zákon č. 563/2004 Sb., o ped. pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění a Vyhláška č. 317/2005 Sb., o DVPP, akreditační komisi a kariérním systému ped. pracovníků, v platném znění 9 odst. 1, písm. b) Cena studia Studium je akreditováno, lze platit z DVPP i celá částka z projektu 2007 (pro malé školy) I. ročník 7 100,- Kč

6 9/ květen II. ročník 7 100,- Kč Zahájení studia listopad 2007 Závaznou a řádně vyplněnou přihlášku je nutné zaslat do 20. května 2007 na SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín, Dobrovolského 4, Hodonín. O přijetí ke studiu a bližších informacích budete včas písemně informováni. O dvouleté studium Koordinátor ŠVP je velký zájem a počet účastníků je omezen. Zařazování do studia bude probíhat podle data došlých přihlášek. Každý účastník obdrží průkaz o studiu, kde bude vedena účast a aktivita Závazná přihláška na dvouleté Studium k výkonu specializovaných činností tvorba a následná koordinace ŠVP a vzdělávacích programů VOŠ Koordinátor ŠVP Titul, jméno a příjmení:..... Datum a místo narození:.... Škola:... Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Aprobace: Kompletní adresa bydliště:. Telefon:. . Platba: fakturou* složenkou* převodem z účtu na účet* * Nehodící se škrtněte. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele:

7 9/ květen akreditace č. j / SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín zajistilo ve spolupráci s Asociací pedagogů ZŠ ČR 3 jednotlivé semináře v rámci projektu ESF Tvorba ŠVP zaměřená na tvorbu u ebních osnov Semináře se budou zabývat tvorbou učebních osnov jednotlivých předmětů ŠVP vycházejících ze vzdělávacích oblastí pro ročník ZŠ. Z nabídky 3 seminářů si vyberte podle nabízených předmětů. 1. Umění a kultura výtvarná výchova Lektorka: L. Kitzbergerová Termín: 14. května 2007 (pondělí) 2. Tělesná výchova Lektor: Mgr. Petr Bažant Termín: 22. května 2007 (úterý) 3. Člověk a příroda přírodopis, chemie, přírodověda na 1. st. ZŠ Lektor: RNDr. Václav Sedláček Termín: 30. května 2007 (středa) Čas: hodin Místo: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (přezůvky s sebou) Kurzovné: zdarma (hrazeno z projektu ESF) Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Dobrovolského Hodonín Závazná přihláška: * Umění a kultura výtvarná výchova * Tělesná výchova * Člověk a příroda přírodopis, chemie, přírodověda na 1. st. ZŠ * Nehodící se škrtněte. Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele:

8 9/ květen akreditace č. j / Kabinet 1. stupně ZŠ, kabinet MŠ a kabinet VMV zvou učitele 1. stupně, učitelky MŠ a vychovatelky na praktický seminář Kresba jako nástroj poznání dítěte (Pro velký zájem úspěšný seminář opakujeme) Obsah semináře: Vývoj znaků v dětské kresbě s ohledem na školní zralost. Znaky psychických poruch dětského vývoje v kresbě. Identifikace dalších příznaků nepohody stres, deprese, agrese, deprivace v dětské kresbě. Dětská kresba a dospělá kresba. Možnosti porozumění dětem přes grafický projev. Projektivní techniky. Lektorka: Termín: Čas: Mgr. Karin Konečná 15. května 2007 (úterý) hodin Místo: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (přezůvky s sebou) Kurzovné: 360,- Kč POSLEDNÍ 2 MÍSTA! Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Dobrovolského Hodonín Závazná přihláška: Kresba jako nástroj poznání dítěte Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* složenkou* * Nehodící se škrtněte.

9 9/ květen akreditace č. j / Kabinet 1. stupně ZŠ a kabinet MŠ zvou učitele 1. stupně a učitelky MŠ na opakování praktického semináře Školní zralost Cílem semináře je poskytnout pedagogům náhled do psychologického vyšetření dítěte před vstupem do školy, poskytnout informace pro pedagogy MŠ jak směrovat jejich další rozvoj a praktickou přípravu na školní docházku, poskytnout informace pedagogům ZŠ jak děti dál vést a co rozvíjet už v průběhu školní docházky. Obsah semináře: Školní zralost dítěte a jak ji rozpoznat Grafomotorika dítěte a jak ji rozvíjet Kognitivní procesy u dítěte předškolního věku. Komunikační dovednosti ve vztahu k rodičům dítěte Kompetence pedagoga co mohu zachránit a co už ne Specifické situace s dítětem nadané dítě, které umí už číst v MŠ versus dítě s opožděným vývojem Specifické vývojové poruchy učení lze je rozpoznat už před nástupem do 1. třídy Psychologické vyšetření a psychodiagnostika, ukázka testů účastníci semináře si je vyzkoušejí i na sobě, kasuistiky Kdy a proč poslat dítě za odborníkem Lektorka: Termín: Čas: Mgr. Karin Konečná 15. května 2007 (úterý) hodin Místo: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (přezůvky s sebou) Kurzovné: 360,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: POSLEDNÍ 4 VOLNÁ MÍSTA! SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Dobrovolského Hodonín Závazná přihláška: Školní zralost Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* složenkou* * Nehodící se škrtněte.

10 9/ květen akreditace č. j / Kabinet MŠ zve ředitelky a učitelky MŠ na seminář z cyklu Vítejte u nás aneb Cizí jazyky v mateřských školách Součástí semináře je ukázka zařazení anglického jazyka v denním režimu mateřské školy. Vítány jsou náměty, nápady, prezentace pomůcek a další podněty, které lze využit při výuce cizích jazyků v MŠ. Program: ukázka práce s dětmi (slovní zásoba, okruhy vhodné pro zařazování cizích jazyků, říkanky, písně, hádanky, hry, dramatizace) neformální beseda za účasti logopedky MŠ a vyučující učitelky cizího jazyka prezentace pomůcek výměna zkušeností Lektorka: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: Zvonimíra Kubíčková 16. května 2007 (středa) hodin MŠ Hodonín, Družstevní 130,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Dobrovolského Hodonín Závazná přihláška: Vítejte u nás Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* složenkou* * Nehodící se škrtněte.

11 9/ květen neakreditováno Kabinet výchovného poradenství zve výchovné poradce na Exkurzi do Gymnázia INTEGRA Brno, s. r. o. Škola letos slaví již15 let a má certifikát IES International Education Society (IES, Londýn) - společnosti specializující se na certifikaci vzdělávacích subjektů v rámci mezinárodního projektu Certificate a na certifikaci pedagogů všech typů škol a dalších lektorů. Chcete znát organizaci a pojetí studia, kde se společně vzdělávají zdraví i postižení studenti? Poslání a cíle gymnázia? Chcete se seznámit se vzdělávacím programem Kompas pro život aneb cesta je cíl, s nímž pracují v prvních ročnících již od ? Nebo vás zajímá, kdo tvoří tým pracovníků školy? Chcete znát odpovědi týkající se výstupů školy, autoevaluace a evaluace? Můžete se dovědět, jak škola hledá partnerské vztahy s jinými školami a organizacemi v ČR a EU. Součástí gymnázia je Dům zdravého stylu, Speciálně pedagogické centrum a Středisko volného času. Další zajímavosti, včetně odpovědi na otázku, jak se k nám dostanete, najdete na: Lektor: Termín: Mgr. Václav Trojan, ředitel a zřizovatel školy 21. května 2007 (pondělí) Sraz: v 8.45 hodin před školou Místo: Gymnázium INTEGRA Brno, s.r.o. Rašelinová 11 Kurzovné: 160,- Kč Kurzovné uhraďte do 15. května Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Dobrovolského Hodonín Závazná přihláška: Exkurze do Gymnázia INTEGRA Brno, s.r.o Titul, jméno a příjmení:.. Škola:..telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* složenkou* * Nehodící se škrtněte.

12 9/ květen akreditace č. j / SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín nabízí učitelům ZŠ a ostatním zájemcům čtyřdílný kurz Rozumět médiím 1. část Mediální gramotnost je jedna ze základních kompetencí, jimiž by měl být vybaven člověk žijící v otevřené společnosti. Stává se tak nedílnou součástí vzdělávacího procesu na školách. Kurz je zaměřen na mediální gramotnost pedagogů a bude probíhat interaktivní formou. Jednotlivé části kurzu lze absolvovat i samostatně. Cílem je: nabídnout náměty a aktivity pro výuku mediální výchovy, ukázat pedagogům jak přenést na své žáky kritičtější pohled na média a na obsahy, které média vytvářejí, ukázat princip fungování médií, odhalit argumentaci a manipulativní tendence komerční i politické reklamy Obsahem 1. části budou témata: 1. Shrnutí koncepce mediální výchovy 2. Zpravodajství a jeho analýza 3. Rozbor ukázek ze zpravodajských pořadů 4. Práce s konkrétními texty metodická příručka se scénáři vyučovacích hodin Lektor: Termín: Čas: Místo: PhDr. Marek Mičienka, koordinátor programu na podporu mediální výchovy 23. května 2007 (středa) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (přezůvky s sebou) Kurzovné: 580,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Dobrovolského Hodonín Závazná přihláška: Rozumět médiím 1. část Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ .. Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* složenkou* * Nehodící se škrtněte.

13 9/ květen akreditace č. j / SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín nabízí učitelům občanské a rodinné výchovy ZŠ, společenských věd na SŠ a ostatním zájemcům seminář Právo pro každý den -1. část Cílem semináře je poskytnout účastníkům další vzdělávání v oblasti práva a právní výchovy a nabídnout jim interaktivní přístupy ve výuce. Obsahem budou témata interaktivní lekce, využitelné ve výuce: Úvod proč potřebujeme zákony Občanské právo - reklamace Trestní právo kartičky s trestnými činy Trestní právo umíte svědčit? Metodické přístupy ve výuce práva Lektor: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: PhDr. Marek Mičienka, koordinátor programu na podporu mediální výchovy. 24. květen 2007 (čtvrtek) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (přezůvky s sebou) 580,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Dobrovolského Hodonín Závazná přihláška: Právo pro každý den 1. část Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ .. Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* složenkou* * Nehodící se škrtněte.

14 9/ květen akreditace č. j. 4485/ SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín zve všechny ředitele, jejich zástupce a koordinátory ŠVP na ZŠ na seminář Evaluace v ZŠ Cílem semináře je vytvořit si základní představu o vnitřním systému autoevaluace školy a připravit účastníky na tvorbu kritérií vnitřní evaluace. Témata: Plánování a evaluace Požadavky na vlastní evaluační systém Jak provést evaluaci správně metodicky Uvedení do problematiky tvorby kritérií vnitřní evaluace Lektor: Mgr. František Tomášek Termín: 28. května 2007 (pondělí) POSLEDNÍ 3 MÍSTA! Čas: Místo: Kurzovné: hodin ZŠ Hodonín, Mírové náměstí 680,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Dobrovolského Hodonín Závazná přihláška: Evaluace v ZŠ Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ .. Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* složenkou* * Nehodící se škrtněte.

15 9/ květen akreditace č. j / SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín zajistilo ve spolupráci s Asociací pedagogů ZŠ ČR seminář Specifika tvorby ŠVP ZV pro málotřídní školy a neúplné ZŠ Termín: Čas: Místo: Kurzovné: 22. a 23. června 2007 (pátek, sobota) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (přezůvky s sebou) 800,- Kč (v ceně je i ŠVP pro málotřídní školy zpracovaný APZŽ) 1. Obsah - podrobný přehled témat výuky: a) Příprava tvorby ŠVP - úvodní kapitoly - Analýza podmínek školy; Cíle a zaměření školy; Společné výchovné a vzdělávací strategie školy. Základem pro tvorbu vlastního vzdělávacího programu je RVP ZV, přičemž některé kapitoly bude nutné přizpůsobit specifickým podmínkám konkrétní školy. Týká se to : Klíčových kompetencí; Učebního plánu; Průřezových témat, kde je nutná spolupráce se spádovými školami b) Tvorba učebních osnov příklady pro zpracování osnov jednotlivých předmětů (vzdělávacích oblastí) 2. Forma: Dvoudenní seminář bude vedený interaktivní formou, kde převažuje práce ve skupinách, prezentace skupinové práce, řízená diskuze. 3. Cíl: Vybavit účastníky semináře dovednostmi, které jim pomohou sestavit ŠVP tak, aby s ním dokázali pracovat na svých školách s důrazem na tvorbu učebních plánů a učebních osnov. Při tvorbě SŠP spolupracovat se spádovými školami při zachování vlastní profilace školy. Časové rozvržení semináře: Dvoudenní seminář po 8 hodinách 1.den : Zahájení semináře v 9.00 ukončení v hodin Úvod, organizace, seznámení Podstata probíhající změny Kurikulární dokumenty Přestávka Struktura a obsah RVP ZV

16 9/ květen Klíčové kompetence a strategie, (upravené pro 1. 5.r.) vedoucí k jejich rozvoji na úrovni školy, předmětu oběd Pokračování v rozbalování KK Bloomova taxonomie Přestávka Obsah, struktura a filosofie předmětů den : Zahájení semináře v 9.00 ukončení v hodin Průřezová témata Učební plán tvorba Přestávka OVO do ročníků, úpravy pro málotřídní školy Oběd Učební osnovy, tvorba Přestávka Evaluace školy Závěr, dotazy, diskuze, možnosti Účastníci semináře obdrží zdarma příklad zpracovaného ŠVP Národní škola. Kurzovné uhraďte nejpozději Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. května 2007 na adresu: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Dobrovolského Hodonín Závazná přihláška: Specifika tvorby ŠVP ZV pro málotřídní školy a neúplné základní školy 22. a Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ .. Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* složenkou* *Nehodící se škrtněte.

17 9/ květen BLAHOPŘÁNÍ Výsledková listina z okresního kola Středoškolské odborné činnosti, které se konalo v SOŠ ekonomické a SOU Veselí nad Moravou Obor č. 01: Matematika a matematická informatika 1. místo: Ladislav Dobrovský** SOŠ Strážnice Název práce: ConicSection 2. místo: Petr Máčal** SOŠ Strážnice Název práce: Programování redakčního systému II. Obor č. 03: Chemie 1. místo: Markéta Benešová, Ilona Lacinová, Jarmila Šímová** VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec Název práce: Vybavení chemické laboratoře Obor č. 06: Zdravotnictví 1. místo: Berta Ronková, Jana Trněná ** SOŠ zdravotnická a sociální Kyjov Název práce: Kvalita péče očima pacientů 2. místo: Pavel Kůřil, Jiří Karolczyk SOŠ zdravotnická a sociální Kyjov Název práce: Totální endoprotéza velkých kloubů Obor č. 07: Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství 1. místo: Iva Němcová** VOŠ, SOŠ, SOU Bzenec Název práce: Zdravotní stav kukuřice Obor č. 08: Ochrana a tvorba životního prostředí 1. místo: Iveta Strachotová** SOŠ ekonomická a SOU Veselí n. Moravou Název práce: Obnovitelné zdroje energie Obor č. 12: Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 1. místo: Eva Charvátková** SOŠ oděvní a SOU Strážnice Název práce: Oděvní materiály pro sportovní ošacení Obor č. 14: Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 1. místo: Eliška Kluďáková** SOŠ zdravotnická a sociální Kyjov Název práce: Jsou mezi námi místo: Alena Procházková VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec Název práce: Jak je to s kouřením na středních školách místo: Aneta Včelouchová, Jana Záleská SOŠ zdravotnická a sociální Kyjov Název práce: Dítě Kam s ním? 4. místo: Jarmila Vaďurová, Pavel Kůřil SOŠ zdravotnická a sociální Kyjov Název práce: Pohledy na homosexualitu

18 9/ květen Obor č. 15: Teorie kultury, umění a umělecké tvorby 1. místo: Jana Čuprová** SOŠ oděvní a SOU Strážnice Název práce: Kroje na Podluží Obor č. 17: Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory 1. místo: Magdalena Miklošková** SOŠ oděvní a SOU Strážnice Název práce: Pravoslaví ** Studenti postupující do krajského kola SOČ. BLAHOPŘÁNÍ Výsledková listina z krajského kola Matematické olympiády kategorie Z9, které se konalo v Brně místo: Aleš Dostál Gymnázium Blansko 24 body František Fiala G. Kpt. Jaroše Brno 24 body Hynek Jemelík G. Kpt. Jaroše Brno 24 body Stanislav Schütz Klvaňovo gymnázium Kyjov 24 body místo: Aleš Křivák ZŠ Blatnice pod Sv. Antonínkem 19 bodů místo: Petra Gajdíková Gymnázium Hodonín 16 bodů Patrik Novosad Klvaňovo gymnázium Kyjov 16 bodů BLAHOPŘÁNÍ Výsledková listina z okresního kola Fyzikální olympiády kategorie E, F, které se konalo v Klvaňově gymnáziu Kyjov Kategorie E Školní kola 28 žáků ze 7 škol* Okresní kolo 16 žáků ze 7 škol 1. místo: Aleš Křivák ZŠ Blatnice pod Sv. Antonínkem 30,5 bodu 2. místo: Stanislav Schütz Klvaňovo gymnázium Kyjov 28 bodů 3. místo: Jakub Mičulka ZŠ Hodonín, Očovská 27,5 bodu 4. místo: Jakub Zapletal Klvaňovo gymnázium Kyjov 24 body 5. místo: Barbora Grmolcová ZŠ TGM Hovorany 23 body

19 9/ květen 6. místo: Markéta Surovcová ZŠ Hodonín, Očovská 22,5 bodu 7. místo: Radka Křiváková ZŠ Blatnice pod Sv. Antonínkem 22 bodu 8. místo: Jan Kúřil ZŠ a MŠ Mutěnice 19,5 bodu 9. místo: Petr Homola ZŠ Rohatec 18 bodů místo: Petr Mokruša ZŠ a MŠ Mutěnice 16 bodů Radim Petříček ZŠ TGM Hovorany 16 bodů Kategorie F Školní kola 24 žáků z 5 škol* Okresní kolo 12 žáků z 5 škol 1. místo: Filip Kořínek MZŠ Ždánice 30,5 bodu 2. místo: František Půček MZŠ Ždánice 27,5 bodu 3. místo: Pavel Vykydal ZŠ TGM Hovorany 24,5 bodu 4. místo: Michal Březina ZŠ Hodonín, U Červených domků 22,5 bodu místo: Ondřej Cigánek ZŠ TGM Hovorany 19,5 bodu David Jeřábek ZŠ Hodonín, U Červených domků 19,5 bodu 7. místo: Tomáš Báborský ZŠ Rohatec 14,5 bodu * Údaje jsou pouze orientační, protože nemáme podklady ze všech škol. Ostatní žáci nepatří mezi úspěšné řešitele, protože nezískali potřebný počet bodů. BLAHOPŘÁNÍ Výsledková listina z okresního kola Matematické olympiády kategorie Z6, Z7 a Z8, které se konalo v ZŠ Hodonín, U Červených domků Kategorie Z6 Školní kola 69 žáků z 10 škol* Okresní kolo - 36 žáků z 9 škol místo: Magdaléna Machová Klvaňovo gymnázium Kyjov 17 bodů Kateřina Semrádová Purkyňovo gymnázium Strážnice 17 bodů místo: Miroslava Beťková Gymnázium Hodonín 14 bodů Roman Borufka Gymnázium Hodonín 14 bodů Kateřina Konečná ZŠ Hodonín, U Červených domků 14 bodů Jaromír Kuchyňka Purkyňovo gymnázium Strážnice 14 bodů 7. místo: Barbora Novotná ZŠ Kyjov, Újezd 13 bodů Z 36 účastníků bylo 19 úspěšných, získali minimálně 9 bodů. Kategorie Z7 Školní kola -75 žáků z 18 škol* Okresní kolo 35 žáků z 18 škol místo: Vu Dinh Giang ZŠ Hodonín, U Červených domků 13 bodů Klára Petříčková ZŠ TGM Hovorany 13 bodů 3. místo: Dagmar Seďová ZŠ Hodonín, U Červených domků 10 bodů 4. místo: Radek Zischka Klvaňovo gymnázium Kyjov 9 bodů Z 35 účastníků byli 4 úspěšní, získali minimálně 9 bodů.

20 9/ květen Kategorie Z8 Školní kola 41 žáků z 13 škol* Okresní kolo - 30 žáci z 13 škol místo: Filip Kořínek MZŠ Ždánice 18 bodů Petr Matocha Klvaňovo gymnázium Kyjov 18 bodů Veronika Říhová ZŠ Veselí nad Moravou, Hutník 18 bodů Vít Štipčák ZŠ J. A. K.Veselí nad Moravou 18 bodů Nina Večerková Purkyňovo gymnázium Strážnice 18 bodů Pavel Vykydal ZŠ TGM Hovorny 18 bodů 7. místo: Ondřej Sláma ZŠ Kyjov, Újezd 16 bodů místo: Petr Fiala MZŠ Ždánice 15 bodů František Půček MZŠ Ždánice 15 bodů 10. místo: Milan Lecián Klvaňovo gymnázium Kyjov 14 bodů 11. místo: Jitka Drmolová Klvaňovo gymnázium Kyjov 13 bodů Z 30 účastníků bylo 17 úspěšných, získali minimálně 9 bodů. *Údaje jsou pouze orientační, protože nemáme podklady ze všech škol. BLAHOPŘÁNÍ Výsledková listina z okresního kola Biologické olympiády kategorie C, které se konalo na ZŠ a MŠ Mutěnice Kategorie C Školní kola 96 žáků z 13 škol* Okresní kolo 28 žáků z 13 škol 1. místo: Anna Ivanová** ZŠ Vnorovy 85 bodů 2. místo: Přemysl Šťastný** ZŠ TGM Šardice 78 bodů 3. místo: Adéla Motyčková ** ZŠ Vnorovy 72,5 bodu 4. místo: Petr Koluch ZŠ Hodonín, U Červených domků 66,5 bodu 5. místo: Petr Bílek Purkyňovo gymnázium Strážnice 65 bodů 6. místo: Zdislava Koryčanová ZŠ Hodonín, Očovská 64,5 bodu 7. místo: Amálie Rosíková Purkyňovo gymnázium Strážnice 64 body 8. místo: Patrik Dudek ZŠ Hodonín, U Červených domků 63 body místo: Jakub Lokaj Gymnázium Hodonín 61,5 bodu Jiří Kozlík Gymnázium Hodonín 61,5 bodu 11. místo: Markéta Sedláčková ZŠ Hodonín, Očovská 59,5 bodu 12. místo: Luboš Běloch ZŠ Hodonín, U Červených domků 59 bodů 13. místo: Petr Kolařík ZŠ Veselí nad Moravou, Hutník 58,5 bodu 14. místo: Filip Kořínek MZŠ Ždánice 58 bodů 15. místo: František Půček MZŠ Ždánice 57,5 bodu *Údaje jsou pouze orientační, protože nemáme podklady ze všech škol. **Soutěžící, kteří postupují do krajského kola.

Hana Krojzlová. Přehled akcí na měsíc červen 2007. Vážení kolegové,

Hana Krojzlová. Přehled akcí na měsíc červen 2007. Vážení kolegové, 10/ 2007-1 - červen Přehled akcí na měsíc červen 2007 1. 6. 30. 8. 2007 Galerie na schodech a Minigalerie Kresba a malba Martiny Malárové a Veroniky Juráskové, absolventky SPUŠ a VOŠ Hodonín 4. června

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

8/2005-1 - duben 2005 Pedagogické středisko Hodonín, Dobrovolského 4, 695 01 Hodonín, tel./fax: 518 353 295, 518 344 569, e-mail: pshodonin@seznam.

8/2005-1 - duben 2005 Pedagogické středisko Hodonín, Dobrovolského 4, 695 01 Hodonín, tel./fax: 518 353 295, 518 344 569, e-mail: pshodonin@seznam. 8/2005-1 - duben 2005 PŘEHLED AKCÍ PEDAGOGICKÉHO STŘEDISKA na měsíc duben 2005 1. 4. 30. 4. 2005 Minigalerie PS Ukázky z grafiky 20. století 1. 4. 30. 4. 2005 Galerie na schodech Výstava výtvarných prací

Více

Přehled akcí na měsíc květen 2006

Přehled akcí na měsíc květen 2006 9/2006-1 - květen 2006 Přehled akcí na měsíc květen 2006 1. 5. - 30. 8. 2006 Minigalerie a Galerie na schodech - Výstava fotografií Krásy Thajska PaedDr. Hana Krojzlová 1. 5. - 2. 5. 2006 Netradiční metody

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Místo: Ekologické centrum Pasíčka u Proseče Termín: 7.6. 9.6. 2012 Lektoři: PhDr.RNDr.Danuše Kvasničková, CSc., Mgr.Josef Vozanka (SZeŠ a VOŠ Chrudim)

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Přehled akcí na měsíc únor 2007

Přehled akcí na měsíc únor 2007 6/ 2007-1 - únor Přehled akcí na měsíc únor 2007 1. 2. 13. 4. 2007 Galerie na schodech výstava fotografií A. Salajky - Kouzlo mraků 1. 2. 13. 4. 2007 Minigalerie výstava fotografií A. Salajky - OSSIP Zadkine

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Č.j.: /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: A.1. A5 Pedagogická rada projednala dne 25.8.2014 Mgr. Lenka Budínská Mgr. Lenka Budínská Ředitelka

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

D ů m D ě t í a M l á d e ž e P ř í b r a m Pod Šachtami 294, Příbram IV 261 01 tel./fax : 318 623 127

D ů m D ě t í a M l á d e ž e P ř í b r a m Pod Šachtami 294, Příbram IV 261 01 tel./fax : 318 623 127 D ů m D ě t í a M l á d e ž e P ř í b r a m Pod Šachtami 294, Příbram IV 261 01 tel./fax : 318 623 127 1 Soutěže a přehlídky ve školním roce 2014/2015 - školní a okresní kola Obsah : Přehled jednotlivých

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIB-598/11-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Přehled akcí na měsíc červen, červenec a srpen 2012

Přehled akcí na měsíc červen, červenec a srpen 2012 Přehled akcí na měsíc červen, červenec a srpen 2012 4. 6. 2012 Jazykově-konverzační kurz anglického jazyka pro úplné začátečníky pro učitelský sbor Gymnázia Hodonín 4. 6. 2012 Jazykově-konverzační kurz

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 19 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

který se měl konat 27. 1. 2015 se překládá na 18. 5. 2015. Přihlášky zůstávají v platnosti.

který se měl konat 27. 1. 2015 se překládá na 18. 5. 2015. Přihlášky zůstávají v platnosti. Přehled vzdělávacích akcí ÚNOR 2. 2. 3. 2. 4. 2. 5. 2. 5. 2. 9. 2. 9. 2. 10. 2. 11. 2. 12. 2. 12. 2. 16. 2. 17. 2. 17. 2. 18. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 23. 2. Ho Ho Ho Ho Ho Ho Bř Bř Ho Ho Ho Ho Bř Ho Ho

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOSKOVICE, OKRES BLANSKO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPEN, ZÁŘÍ 2010

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOSKOVICE, OKRES BLANSKO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPEN, ZÁŘÍ 2010 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPEN, ZÁŘÍ 2010 Letní škola projektu Metodologická podpora v oblasti práce se ţáky 16. 20. 8. Sloup Š. Šulcová S. Klimková Projekt ESF Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

NADANÝ ŽÁK A JEHO MOŽNOSTI ROZVOJE VE VOLNÉM ČASE

NADANÝ ŽÁK A JEHO MOŽNOSTI ROZVOJE VE VOLNÉM ČASE 1 NADANÝ ŽÁK A JEHO MOŽNOSTI ROZVOJE VE VOLNÉM ČASE Možnosti rozvoje programů pro nadané žáky v rámci ČR Ing. Jiří Žebrák- katedra společenských věd Projekt OPVK reg.č. CZ.1.07/.1.2.00/08.0126 2 Koncepce

Více

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky Matematika 25.4. Využití informačních technologií ve výuce matematiky 16.5. Konstruktivistické pojetí výuky matematiky 30.5. Aplikace ve výuce matematiky a rozvoj

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007

Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007 1/ 2007-1 - září Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007 1. 9. 15. 10. 2007 Galerie na schodech Elektrárna dominanta města a, fotografie Mgr. A. Salajky a Minigalerie Vzpomínka na akademického malíře Vladimíra

Více

Přehled akcí na měsíc listopad 2008

Přehled akcí na měsíc listopad 2008 3/ 2008-1 - listopad 2008 Přehled akcí na měsíc listopad 2008 25. 8. - 20. 12. 2008 Galerie na schodech a Minigalerie 40. výročí vzniku SSŠ a Zařízení pro DVPP - dokumenty a fotografie 3. listopadu 2008

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:10 Denní vyhlášení výsledků: 12:15 sp. - Český jazyk a literatura 8:15 8:35 PaedDr. Jiří Posselt / Mgr. Monika Peková / sp. - Český jazyk

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 11 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Český jazyk. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

Přehled akcí na měsíc prosinec 2007

Přehled akcí na měsíc prosinec 2007 4/ 2007-1 - prosinec Přehled akcí na měsíc prosinec 2007 15. 10. 30. 12. 2007 Galerie na schodech Lidé dnešního Egypta, fotografie PaedDr. Hany Krojzlové a Minigalerie Jordánsko a Izrael 2007, fotografie

Více

MŠ, ZŠ a školská zařízení

MŠ, ZŠ a školská zařízení Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 MŠ, ZŠ a školská zařízení Nabídka vzdělávacích programů DVPP na

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Středoškolská odborná činnost SOČ

Středoškolská odborná činnost SOČ Středoškolská odborná činnost SOČ 33. ročník - 2010/2011 1. CO JE SOČ? Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů středních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

Přehled akcí na měsíc květen 2011

Přehled akcí na měsíc květen 2011 Přehled akcí na měsíc květen 2011 od 1. 4. 2011 Prezentace MŠ Kyjov, Za Stadionem Výstava prací ţáků CZŠ Veselí nad Moravou Výstava prací studentů Purkyňova gymnázia Stráţnice Výstava fotografií Pomoraví,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

XVIII. VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ Hodonín 8. 9. října 2014. Přehled akcí ČERVEN SRPEN 2014

XVIII. VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ Hodonín 8. 9. října 2014. Přehled akcí ČERVEN SRPEN 2014 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, pracoviště donín Dobrovolského 4, 695 01 donín, tel. 518 353 295, 518 344 569, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů ODBORNÁ ŠKOLA VÝROBY A SLUŽEB PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů Evaluace ŠVP Bc. Lenka Radová 7.10.2013 Zhodnocení tvorby ŠVP Od roku 2008 do současnosti jsme vytvořili

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Přehled akcí na měsíc červen srpen 2009

Přehled akcí na měsíc červen srpen 2009 10/ 2009-1 - červen 2009 Přehled akcí na měsíc červen srpen 2009 1. 4. - 30. 6. 2009 Galerie na schodech a Minigalerie výstava výtvarných prací Mgr. Hany Češkové ze SPUŠ a SOŠ Hodonín 3. června 2009 Studium

Více

Provozní řád Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Provozní řád Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Provozní řád Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 1 Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků je nedílnou součástí Vyšší odborné školy pedagogické a sociální a Střední pedagogické

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 46,email:zsjanovjbc@volny.cz www.zsjanovjbc.com,tel:4330045, mob:736765566 ŠVP ZV Cesta objevů Dodatek č. 3 Č.j.:

Více

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů Poskytovatel t projektu: MŠMT (OP RLZ) Zkld Základní charakteristika k projektu: Doba trvání

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole spojenou

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku)

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku) V následujícím textu naleznete všechny potřebné informace o možnostech studia učitelství na naší fakultě. Text přesně popisuje možnosti a cesty, které se mohou týkat různých skupin studentů fakulty a vedou

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012,

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012, Vážení přátelé, držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti a rodiče dětí do tří let, můžete získat zdarma EUROKLÍČ a zapojit se aktivně do projektu Euroklíč v Jihomoravském

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010

Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010 Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010 1. 30. 6. 2010 Výstava výtvarných prací studentů Purkyňova gymnázia Stráţnice pod vedením Mgr. et BcA. Jaroslava Ţáka. Výstava MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny k 50. výročí

Více