Přehled akcí na měsíc květen 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled akcí na měsíc květen 2007"

Transkript

1 9/ květen Přehled akcí na měsíc květen Galerie na schodech a Minigalerie Kresba a malba Martiny Malárové a Veroniky Juráskové, absolventky SPUŠ a VOŠ Hodonín 2. května 2007 Okresní kolo Fyzikální olympiády kategorie G 2. května 2007 Základy první pomoci pro učitelský sbor MŠ Kyjov, Střed a MŠ Kyjov, Nádražní 3. května 2007 Co dokáže zážitek 3. května 2007 Schůzka členů kabinetu dějepisu a výchovy k občanství 3. května 2007 Schůzka členů kabinetu chemie Instruktor vodní turistiky 7. května 2007 Projektové vyučování pro učitelský sbor ZŠ Strážnice, Školní 9. května 2007 Příroda kolem nás Putování Doubravou - zrušeno 10. května 2007 Okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda 10. května 2007 Studium Koordinátor ŠVP 12. května 2007 PAU Pedagogické dny tentokrát pro ředitele a učitele ZŠ v Kyjově 14. května 2007 Regionální soutěž Občan 14. května 2007 Tvorba ŠVP zaměřená na tvorbu učebních osnov výtvarná výchova 15. května 2007 Kresba jako nástroj poznání dítěte 15. května 2007 Školní zralost 15. května 2007 Schůzka členů kabinetu cizích jazyků 16. května 2007 Vítejte u nás ukázka výuky angličtiny v MŠ 16. května 2007 Schůzka členů kabinetu výchovy mimo vyučování 17. května 2007 Dopravní soutěž mladých cyklistů ZŠ regionální finále 17. května 2007 Biologická olympiáda kategorie D 18. května 2007 Dopravní soutěž mladých cyklistů ZŠ a praktických škol regionální finále 18. května 2007 Studium pro ředitele škol a školských zařízení závěrečné zkoušky 21. května 2007 Exkurze do Gymnázia INTEGRA 21. května 2007 Studium Asistent pedagoga 21. května 2007 Schůzka členů kabinetu výtvarné výchovy 22. května 2007 Tvorba ŠVP zaměřená na tvorbu učebních osnov tělesná výchova 22. května 2007 Schůzka členů kabinetu 1. stupně ZŠ 23. května 2007 Sportovní hry žáků ZŠ praktických atletický čtyřboj 42. ročník 23. května 2007 Rozumět médiím 1. část 24. května 2007 Právo na každý den 1. část 28. května 2007 Evaluace v ZŠ 28. května 2007 Evaluace v MŠ 2. skupina 28. května 2007 Studium Asistent pedagoga 29. května 2007 Plánování v práci ředitelky a učitelky MŠ - 3. skupina 30. května 2007 Tvorba ŠVP zaměřená na tvorbu učebních osnov přírod. předměty 31. května 2007 Novinky v hromadném stravování Studium Koordinátor ŠVP

2 9/ květen INFORMACE Zahajujeme SSŠ a Zařízení pro DVPP zahajuje 21. května 2007 studium Asistent pedagoga. Zájemci mají možnost se ještě přihlásit do 15. května 2007 Připravujeme června 2007 závěrečná pedagogická rada SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín společně s metodiky všech odborných kabinetů pořádá ve dnech června 2007 závěrečnou pedagogickou radu. Připomínáme metodikům, aby nahlásili svoji účast a připravili si s sebou plán akcí na školní rok 2007/2008. Bližší informace obdržíte spolu s červnovým Informačním zpravodajem SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Účastníci zájezdu do Maďarska ve dnech července 2007 Pokud jste tak neučinili, uhraďte prosím cenu zájezdu ve výši 4 490,- Kč CK IRRA Strážnice nejpozději do 5. května Schůzky členů kabinetů 15. května 2007 ve hodin se koná na SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín schůzka členů kabinetu cizích jazyků. Mgr. Jiřina Lekešová, Mgr. Ludmila Mezulianiková, Mgr. Miroslava Zmrzlíková, Mgr. Marta Králová. 21. května 2007 ve hodin se koná na SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín schůzka členů kabinetu výtvarné výchovy. Mgr. Jaroslava Tomčalová, Mgr. Antonín Salajka, Mgr. Karla Páterová, Mgr. Jaroslav Žák. XI. veletrh vzdělávání SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín společně s Úřadem práce Hodonín připravuje pro žáky z vycházejících ročníků, jejich rodiče a učitele tradiční nabídku vzdělávacích oborů pro školní rok 2007/2008 na střední školy nejen v Jihomoravském kraji XI. Veletrh vzdělávání. Bližší informace najdete v červnovém Informačním zpravodaji.

3 9/ květen akreditace č. j: / SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků připravilo pro učitele ZŠ projekt Podíl u itele matematiky ZŠ na tvorbě ŠVP Akreditovaný kurz je v rozsahu 30 hodin přímé výuky (naprostou převahu budou mít semináře a dílny s aktivními činnostmi účastníků) je členěn do 5 modulů. Získaných poznatků a dovedností budou moci účastníci využít k uplatnění nových přístupů ve vyučování matematice na ZŠ. V žádném případě nepůjde o rozšiřování či prohlubování odborně vědeckého matematického poznání. Kurz bude orientován na rozvoj profesních dovedností učitele matematiky. Všichni účastníci obdrží CD s texty ke všem modulům, tedy i k těm, jichž se neúčastnili! Vše bude probíhat v počítačových učebnách. Projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR a proto je ZDARMA. Uskuteční se pouze při 20 zájemcích z řad matematiků nejen z našeho regionu. Vzhledem k atraktivnosti kurzu a jeho finanční nenáročnosti bude o kurz zájem, proto neváhejte s přihláškou. Je nutné se přihlašovat obratem. Pro získání závěrečného certifikátu zpracují účastníci seminární práci z jednoho modulu, kterého se zúčastnili, a jeden posudek na práci jednoho z kolegů v kurzu. Bližší informace podá člen řešitelského kolektivu projektu ESF zodpovědný za daný region. Místo konání: ZŠ J. A. Komenského Veselí nad Moravou Harmonogram kurzu HO od 14:00 do 18:50 Modul D03: Rozvoj pojmu zlomek ve vyučování matematice Lektorka: Tichá Marie, RNDr., CSc od 8:00 do 12:50 Modul C05: Geometrické modelování jako příležitost k aktivnímu učení Lektor: Sýkora Václav, RNDr., CSc. Pokračování na následující straně.

4 9/ květen Pokračování z předchozí strany od 13:00 do 18:00 Modul A01: Projektování dílčích výstupů a učiva v práci učitele matematiky A02: Matematika ve školním vzdělávacím programu v základním vzdělávání A03: Cíle kurikulární reformy a cesty k jejich dosažení Lektor: Sýkora Václav, RNDr., CSc od 8:00 do 12:50 Modul E05: ŠVP a možnost podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v matematice Lektorka: Blažková Růžena, RNDr., CSc od 13:00 do 18:00 Modul B02 : Žákovské projekty jedna z možností, jak rozvíjet žákovské kompetence Lektorka: Olšáková Věra, Mgr Organizátor kurzu Závazné přihlášky zasílejte na ovou adresu: do předmětu napište: Projekt ESF V textu uveďte: Příjmení, jméno, titul, přesný název a adresu organizace, PSČ, datum narození, telefon, . Po vyplnění této přihlášky budete veškeré informace dostávat na vámi uvedenou ovou adresu. ZOK: RNDr. Jiří Dittrich;

5 9/ květen Dvouleté Studium k výkonu specializovaných činností tvorba a následná koordinace ŠVP a vzdělávacích programů VOŠ Koordinátor ŠVP Pracoviště garantující studium odborně SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Odborný garant PaedDr. Hana Krojzlová, ředitelka Studium určeno Koordinátorům ŠVP na ZŠ a víceletých gymnázií Požadavky k přijetí Správně vyplněná a řádně v termínu dodaná přihláška ke studiu Délka studia/ frekvence konzultací 1,5 roku, 1 x za 3 4 týdny + soustředění (250 hodin) Studijní den pátek Obsah studia Studijní moduly: Kurikulární reforma 25 hodin Činnosti předcházející tvorbě ŠVP 35 hodin Tvorba ŠVP 60 hodin Realizace ŠVP v praxi 70 hodin Základní manažerské dovednosti 60 hodin Cíl studia a kvalifikační efekt Cílem studia je vybavit učitele vědomostmi a dovednostmi, které jim umožní: motivovat pedagogický sbor a pracovat v týmu plánovat tvorbu ŠVP identifikovat vzdělávací potřeby jednotlivých učitelů organizovat a koordinovat tvorbu ŠVP koordinovat činnosti související s realizací ŠVP v praxi koordinovat proces úprav ŠVP na základě výsledků evaluačních aktivit Formy práce při studiu Kombinace seminářů a dílen Způsob ukončení studia Obhajoba závěrečné písemné práce a závěrečná zkouška před komisí Doklad o absolvování studia Osvědčení o způsobilosti k výkonu specializované činnosti (tvorba a následná koordinace ŠVP) viz zákon č. 563/2004 Sb., o ped. pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění a Vyhláška č. 317/2005 Sb., o DVPP, akreditační komisi a kariérním systému ped. pracovníků, v platném znění 9 odst. 1, písm. b) Cena studia Studium je akreditováno, lze platit z DVPP i celá částka z projektu 2007 (pro malé školy) I. ročník 7 100,- Kč

6 9/ květen II. ročník 7 100,- Kč Zahájení studia listopad 2007 Závaznou a řádně vyplněnou přihlášku je nutné zaslat do 20. května 2007 na SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín, Dobrovolského 4, Hodonín. O přijetí ke studiu a bližších informacích budete včas písemně informováni. O dvouleté studium Koordinátor ŠVP je velký zájem a počet účastníků je omezen. Zařazování do studia bude probíhat podle data došlých přihlášek. Každý účastník obdrží průkaz o studiu, kde bude vedena účast a aktivita Závazná přihláška na dvouleté Studium k výkonu specializovaných činností tvorba a následná koordinace ŠVP a vzdělávacích programů VOŠ Koordinátor ŠVP Titul, jméno a příjmení:..... Datum a místo narození:.... Škola:... Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Aprobace: Kompletní adresa bydliště:. Telefon:. . Platba: fakturou* složenkou* převodem z účtu na účet* * Nehodící se škrtněte. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele:

7 9/ květen akreditace č. j / SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín zajistilo ve spolupráci s Asociací pedagogů ZŠ ČR 3 jednotlivé semináře v rámci projektu ESF Tvorba ŠVP zaměřená na tvorbu u ebních osnov Semináře se budou zabývat tvorbou učebních osnov jednotlivých předmětů ŠVP vycházejících ze vzdělávacích oblastí pro ročník ZŠ. Z nabídky 3 seminářů si vyberte podle nabízených předmětů. 1. Umění a kultura výtvarná výchova Lektorka: L. Kitzbergerová Termín: 14. května 2007 (pondělí) 2. Tělesná výchova Lektor: Mgr. Petr Bažant Termín: 22. května 2007 (úterý) 3. Člověk a příroda přírodopis, chemie, přírodověda na 1. st. ZŠ Lektor: RNDr. Václav Sedláček Termín: 30. května 2007 (středa) Čas: hodin Místo: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (přezůvky s sebou) Kurzovné: zdarma (hrazeno z projektu ESF) Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Dobrovolského Hodonín Závazná přihláška: * Umění a kultura výtvarná výchova * Tělesná výchova * Člověk a příroda přírodopis, chemie, přírodověda na 1. st. ZŠ * Nehodící se škrtněte. Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele:

8 9/ květen akreditace č. j / Kabinet 1. stupně ZŠ, kabinet MŠ a kabinet VMV zvou učitele 1. stupně, učitelky MŠ a vychovatelky na praktický seminář Kresba jako nástroj poznání dítěte (Pro velký zájem úspěšný seminář opakujeme) Obsah semináře: Vývoj znaků v dětské kresbě s ohledem na školní zralost. Znaky psychických poruch dětského vývoje v kresbě. Identifikace dalších příznaků nepohody stres, deprese, agrese, deprivace v dětské kresbě. Dětská kresba a dospělá kresba. Možnosti porozumění dětem přes grafický projev. Projektivní techniky. Lektorka: Termín: Čas: Mgr. Karin Konečná 15. května 2007 (úterý) hodin Místo: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (přezůvky s sebou) Kurzovné: 360,- Kč POSLEDNÍ 2 MÍSTA! Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Dobrovolského Hodonín Závazná přihláška: Kresba jako nástroj poznání dítěte Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* složenkou* * Nehodící se škrtněte.

9 9/ květen akreditace č. j / Kabinet 1. stupně ZŠ a kabinet MŠ zvou učitele 1. stupně a učitelky MŠ na opakování praktického semináře Školní zralost Cílem semináře je poskytnout pedagogům náhled do psychologického vyšetření dítěte před vstupem do školy, poskytnout informace pro pedagogy MŠ jak směrovat jejich další rozvoj a praktickou přípravu na školní docházku, poskytnout informace pedagogům ZŠ jak děti dál vést a co rozvíjet už v průběhu školní docházky. Obsah semináře: Školní zralost dítěte a jak ji rozpoznat Grafomotorika dítěte a jak ji rozvíjet Kognitivní procesy u dítěte předškolního věku. Komunikační dovednosti ve vztahu k rodičům dítěte Kompetence pedagoga co mohu zachránit a co už ne Specifické situace s dítětem nadané dítě, které umí už číst v MŠ versus dítě s opožděným vývojem Specifické vývojové poruchy učení lze je rozpoznat už před nástupem do 1. třídy Psychologické vyšetření a psychodiagnostika, ukázka testů účastníci semináře si je vyzkoušejí i na sobě, kasuistiky Kdy a proč poslat dítě za odborníkem Lektorka: Termín: Čas: Mgr. Karin Konečná 15. května 2007 (úterý) hodin Místo: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (přezůvky s sebou) Kurzovné: 360,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: POSLEDNÍ 4 VOLNÁ MÍSTA! SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Dobrovolského Hodonín Závazná přihláška: Školní zralost Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* složenkou* * Nehodící se škrtněte.

10 9/ květen akreditace č. j / Kabinet MŠ zve ředitelky a učitelky MŠ na seminář z cyklu Vítejte u nás aneb Cizí jazyky v mateřských školách Součástí semináře je ukázka zařazení anglického jazyka v denním režimu mateřské školy. Vítány jsou náměty, nápady, prezentace pomůcek a další podněty, které lze využit při výuce cizích jazyků v MŠ. Program: ukázka práce s dětmi (slovní zásoba, okruhy vhodné pro zařazování cizích jazyků, říkanky, písně, hádanky, hry, dramatizace) neformální beseda za účasti logopedky MŠ a vyučující učitelky cizího jazyka prezentace pomůcek výměna zkušeností Lektorka: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: Zvonimíra Kubíčková 16. května 2007 (středa) hodin MŠ Hodonín, Družstevní 130,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Dobrovolského Hodonín Závazná přihláška: Vítejte u nás Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* složenkou* * Nehodící se škrtněte.

11 9/ květen neakreditováno Kabinet výchovného poradenství zve výchovné poradce na Exkurzi do Gymnázia INTEGRA Brno, s. r. o. Škola letos slaví již15 let a má certifikát IES International Education Society (IES, Londýn) - společnosti specializující se na certifikaci vzdělávacích subjektů v rámci mezinárodního projektu Certificate a na certifikaci pedagogů všech typů škol a dalších lektorů. Chcete znát organizaci a pojetí studia, kde se společně vzdělávají zdraví i postižení studenti? Poslání a cíle gymnázia? Chcete se seznámit se vzdělávacím programem Kompas pro život aneb cesta je cíl, s nímž pracují v prvních ročnících již od ? Nebo vás zajímá, kdo tvoří tým pracovníků školy? Chcete znát odpovědi týkající se výstupů školy, autoevaluace a evaluace? Můžete se dovědět, jak škola hledá partnerské vztahy s jinými školami a organizacemi v ČR a EU. Součástí gymnázia je Dům zdravého stylu, Speciálně pedagogické centrum a Středisko volného času. Další zajímavosti, včetně odpovědi na otázku, jak se k nám dostanete, najdete na: Lektor: Termín: Mgr. Václav Trojan, ředitel a zřizovatel školy 21. května 2007 (pondělí) Sraz: v 8.45 hodin před školou Místo: Gymnázium INTEGRA Brno, s.r.o. Rašelinová 11 Kurzovné: 160,- Kč Kurzovné uhraďte do 15. května Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Dobrovolského Hodonín Závazná přihláška: Exkurze do Gymnázia INTEGRA Brno, s.r.o Titul, jméno a příjmení:.. Škola:..telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* složenkou* * Nehodící se škrtněte.

12 9/ květen akreditace č. j / SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín nabízí učitelům ZŠ a ostatním zájemcům čtyřdílný kurz Rozumět médiím 1. část Mediální gramotnost je jedna ze základních kompetencí, jimiž by měl být vybaven člověk žijící v otevřené společnosti. Stává se tak nedílnou součástí vzdělávacího procesu na školách. Kurz je zaměřen na mediální gramotnost pedagogů a bude probíhat interaktivní formou. Jednotlivé části kurzu lze absolvovat i samostatně. Cílem je: nabídnout náměty a aktivity pro výuku mediální výchovy, ukázat pedagogům jak přenést na své žáky kritičtější pohled na média a na obsahy, které média vytvářejí, ukázat princip fungování médií, odhalit argumentaci a manipulativní tendence komerční i politické reklamy Obsahem 1. části budou témata: 1. Shrnutí koncepce mediální výchovy 2. Zpravodajství a jeho analýza 3. Rozbor ukázek ze zpravodajských pořadů 4. Práce s konkrétními texty metodická příručka se scénáři vyučovacích hodin Lektor: Termín: Čas: Místo: PhDr. Marek Mičienka, koordinátor programu na podporu mediální výchovy 23. května 2007 (středa) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (přezůvky s sebou) Kurzovné: 580,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Dobrovolského Hodonín Závazná přihláška: Rozumět médiím 1. část Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ .. Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* složenkou* * Nehodící se škrtněte.

13 9/ květen akreditace č. j / SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín nabízí učitelům občanské a rodinné výchovy ZŠ, společenských věd na SŠ a ostatním zájemcům seminář Právo pro každý den -1. část Cílem semináře je poskytnout účastníkům další vzdělávání v oblasti práva a právní výchovy a nabídnout jim interaktivní přístupy ve výuce. Obsahem budou témata interaktivní lekce, využitelné ve výuce: Úvod proč potřebujeme zákony Občanské právo - reklamace Trestní právo kartičky s trestnými činy Trestní právo umíte svědčit? Metodické přístupy ve výuce práva Lektor: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: PhDr. Marek Mičienka, koordinátor programu na podporu mediální výchovy. 24. květen 2007 (čtvrtek) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (přezůvky s sebou) 580,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Dobrovolského Hodonín Závazná přihláška: Právo pro každý den 1. část Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ .. Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* složenkou* * Nehodící se škrtněte.

14 9/ květen akreditace č. j. 4485/ SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín zve všechny ředitele, jejich zástupce a koordinátory ŠVP na ZŠ na seminář Evaluace v ZŠ Cílem semináře je vytvořit si základní představu o vnitřním systému autoevaluace školy a připravit účastníky na tvorbu kritérií vnitřní evaluace. Témata: Plánování a evaluace Požadavky na vlastní evaluační systém Jak provést evaluaci správně metodicky Uvedení do problematiky tvorby kritérií vnitřní evaluace Lektor: Mgr. František Tomášek Termín: 28. května 2007 (pondělí) POSLEDNÍ 3 MÍSTA! Čas: Místo: Kurzovné: hodin ZŠ Hodonín, Mírové náměstí 680,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Dobrovolského Hodonín Závazná přihláška: Evaluace v ZŠ Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ .. Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* složenkou* * Nehodící se škrtněte.

15 9/ květen akreditace č. j / SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín zajistilo ve spolupráci s Asociací pedagogů ZŠ ČR seminář Specifika tvorby ŠVP ZV pro málotřídní školy a neúplné ZŠ Termín: Čas: Místo: Kurzovné: 22. a 23. června 2007 (pátek, sobota) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (přezůvky s sebou) 800,- Kč (v ceně je i ŠVP pro málotřídní školy zpracovaný APZŽ) 1. Obsah - podrobný přehled témat výuky: a) Příprava tvorby ŠVP - úvodní kapitoly - Analýza podmínek školy; Cíle a zaměření školy; Společné výchovné a vzdělávací strategie školy. Základem pro tvorbu vlastního vzdělávacího programu je RVP ZV, přičemž některé kapitoly bude nutné přizpůsobit specifickým podmínkám konkrétní školy. Týká se to : Klíčových kompetencí; Učebního plánu; Průřezových témat, kde je nutná spolupráce se spádovými školami b) Tvorba učebních osnov příklady pro zpracování osnov jednotlivých předmětů (vzdělávacích oblastí) 2. Forma: Dvoudenní seminář bude vedený interaktivní formou, kde převažuje práce ve skupinách, prezentace skupinové práce, řízená diskuze. 3. Cíl: Vybavit účastníky semináře dovednostmi, které jim pomohou sestavit ŠVP tak, aby s ním dokázali pracovat na svých školách s důrazem na tvorbu učebních plánů a učebních osnov. Při tvorbě SŠP spolupracovat se spádovými školami při zachování vlastní profilace školy. Časové rozvržení semináře: Dvoudenní seminář po 8 hodinách 1.den : Zahájení semináře v 9.00 ukončení v hodin Úvod, organizace, seznámení Podstata probíhající změny Kurikulární dokumenty Přestávka Struktura a obsah RVP ZV

16 9/ květen Klíčové kompetence a strategie, (upravené pro 1. 5.r.) vedoucí k jejich rozvoji na úrovni školy, předmětu oběd Pokračování v rozbalování KK Bloomova taxonomie Přestávka Obsah, struktura a filosofie předmětů den : Zahájení semináře v 9.00 ukončení v hodin Průřezová témata Učební plán tvorba Přestávka OVO do ročníků, úpravy pro málotřídní školy Oběd Učební osnovy, tvorba Přestávka Evaluace školy Závěr, dotazy, diskuze, možnosti Účastníci semináře obdrží zdarma příklad zpracovaného ŠVP Národní škola. Kurzovné uhraďte nejpozději Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. května 2007 na adresu: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Dobrovolského Hodonín Závazná přihláška: Specifika tvorby ŠVP ZV pro málotřídní školy a neúplné základní školy 22. a Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ .. Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* složenkou* *Nehodící se škrtněte.

17 9/ květen BLAHOPŘÁNÍ Výsledková listina z okresního kola Středoškolské odborné činnosti, které se konalo v SOŠ ekonomické a SOU Veselí nad Moravou Obor č. 01: Matematika a matematická informatika 1. místo: Ladislav Dobrovský** SOŠ Strážnice Název práce: ConicSection 2. místo: Petr Máčal** SOŠ Strážnice Název práce: Programování redakčního systému II. Obor č. 03: Chemie 1. místo: Markéta Benešová, Ilona Lacinová, Jarmila Šímová** VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec Název práce: Vybavení chemické laboratoře Obor č. 06: Zdravotnictví 1. místo: Berta Ronková, Jana Trněná ** SOŠ zdravotnická a sociální Kyjov Název práce: Kvalita péče očima pacientů 2. místo: Pavel Kůřil, Jiří Karolczyk SOŠ zdravotnická a sociální Kyjov Název práce: Totální endoprotéza velkých kloubů Obor č. 07: Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství 1. místo: Iva Němcová** VOŠ, SOŠ, SOU Bzenec Název práce: Zdravotní stav kukuřice Obor č. 08: Ochrana a tvorba životního prostředí 1. místo: Iveta Strachotová** SOŠ ekonomická a SOU Veselí n. Moravou Název práce: Obnovitelné zdroje energie Obor č. 12: Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 1. místo: Eva Charvátková** SOŠ oděvní a SOU Strážnice Název práce: Oděvní materiály pro sportovní ošacení Obor č. 14: Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 1. místo: Eliška Kluďáková** SOŠ zdravotnická a sociální Kyjov Název práce: Jsou mezi námi místo: Alena Procházková VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec Název práce: Jak je to s kouřením na středních školách místo: Aneta Včelouchová, Jana Záleská SOŠ zdravotnická a sociální Kyjov Název práce: Dítě Kam s ním? 4. místo: Jarmila Vaďurová, Pavel Kůřil SOŠ zdravotnická a sociální Kyjov Název práce: Pohledy na homosexualitu

18 9/ květen Obor č. 15: Teorie kultury, umění a umělecké tvorby 1. místo: Jana Čuprová** SOŠ oděvní a SOU Strážnice Název práce: Kroje na Podluží Obor č. 17: Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory 1. místo: Magdalena Miklošková** SOŠ oděvní a SOU Strážnice Název práce: Pravoslaví ** Studenti postupující do krajského kola SOČ. BLAHOPŘÁNÍ Výsledková listina z krajského kola Matematické olympiády kategorie Z9, které se konalo v Brně místo: Aleš Dostál Gymnázium Blansko 24 body František Fiala G. Kpt. Jaroše Brno 24 body Hynek Jemelík G. Kpt. Jaroše Brno 24 body Stanislav Schütz Klvaňovo gymnázium Kyjov 24 body místo: Aleš Křivák ZŠ Blatnice pod Sv. Antonínkem 19 bodů místo: Petra Gajdíková Gymnázium Hodonín 16 bodů Patrik Novosad Klvaňovo gymnázium Kyjov 16 bodů BLAHOPŘÁNÍ Výsledková listina z okresního kola Fyzikální olympiády kategorie E, F, které se konalo v Klvaňově gymnáziu Kyjov Kategorie E Školní kola 28 žáků ze 7 škol* Okresní kolo 16 žáků ze 7 škol 1. místo: Aleš Křivák ZŠ Blatnice pod Sv. Antonínkem 30,5 bodu 2. místo: Stanislav Schütz Klvaňovo gymnázium Kyjov 28 bodů 3. místo: Jakub Mičulka ZŠ Hodonín, Očovská 27,5 bodu 4. místo: Jakub Zapletal Klvaňovo gymnázium Kyjov 24 body 5. místo: Barbora Grmolcová ZŠ TGM Hovorany 23 body

19 9/ květen 6. místo: Markéta Surovcová ZŠ Hodonín, Očovská 22,5 bodu 7. místo: Radka Křiváková ZŠ Blatnice pod Sv. Antonínkem 22 bodu 8. místo: Jan Kúřil ZŠ a MŠ Mutěnice 19,5 bodu 9. místo: Petr Homola ZŠ Rohatec 18 bodů místo: Petr Mokruša ZŠ a MŠ Mutěnice 16 bodů Radim Petříček ZŠ TGM Hovorany 16 bodů Kategorie F Školní kola 24 žáků z 5 škol* Okresní kolo 12 žáků z 5 škol 1. místo: Filip Kořínek MZŠ Ždánice 30,5 bodu 2. místo: František Půček MZŠ Ždánice 27,5 bodu 3. místo: Pavel Vykydal ZŠ TGM Hovorany 24,5 bodu 4. místo: Michal Březina ZŠ Hodonín, U Červených domků 22,5 bodu místo: Ondřej Cigánek ZŠ TGM Hovorany 19,5 bodu David Jeřábek ZŠ Hodonín, U Červených domků 19,5 bodu 7. místo: Tomáš Báborský ZŠ Rohatec 14,5 bodu * Údaje jsou pouze orientační, protože nemáme podklady ze všech škol. Ostatní žáci nepatří mezi úspěšné řešitele, protože nezískali potřebný počet bodů. BLAHOPŘÁNÍ Výsledková listina z okresního kola Matematické olympiády kategorie Z6, Z7 a Z8, které se konalo v ZŠ Hodonín, U Červených domků Kategorie Z6 Školní kola 69 žáků z 10 škol* Okresní kolo - 36 žáků z 9 škol místo: Magdaléna Machová Klvaňovo gymnázium Kyjov 17 bodů Kateřina Semrádová Purkyňovo gymnázium Strážnice 17 bodů místo: Miroslava Beťková Gymnázium Hodonín 14 bodů Roman Borufka Gymnázium Hodonín 14 bodů Kateřina Konečná ZŠ Hodonín, U Červených domků 14 bodů Jaromír Kuchyňka Purkyňovo gymnázium Strážnice 14 bodů 7. místo: Barbora Novotná ZŠ Kyjov, Újezd 13 bodů Z 36 účastníků bylo 19 úspěšných, získali minimálně 9 bodů. Kategorie Z7 Školní kola -75 žáků z 18 škol* Okresní kolo 35 žáků z 18 škol místo: Vu Dinh Giang ZŠ Hodonín, U Červených domků 13 bodů Klára Petříčková ZŠ TGM Hovorany 13 bodů 3. místo: Dagmar Seďová ZŠ Hodonín, U Červených domků 10 bodů 4. místo: Radek Zischka Klvaňovo gymnázium Kyjov 9 bodů Z 35 účastníků byli 4 úspěšní, získali minimálně 9 bodů.

20 9/ květen Kategorie Z8 Školní kola 41 žáků z 13 škol* Okresní kolo - 30 žáci z 13 škol místo: Filip Kořínek MZŠ Ždánice 18 bodů Petr Matocha Klvaňovo gymnázium Kyjov 18 bodů Veronika Říhová ZŠ Veselí nad Moravou, Hutník 18 bodů Vít Štipčák ZŠ J. A. K.Veselí nad Moravou 18 bodů Nina Večerková Purkyňovo gymnázium Strážnice 18 bodů Pavel Vykydal ZŠ TGM Hovorny 18 bodů 7. místo: Ondřej Sláma ZŠ Kyjov, Újezd 16 bodů místo: Petr Fiala MZŠ Ždánice 15 bodů František Půček MZŠ Ždánice 15 bodů 10. místo: Milan Lecián Klvaňovo gymnázium Kyjov 14 bodů 11. místo: Jitka Drmolová Klvaňovo gymnázium Kyjov 13 bodů Z 30 účastníků bylo 17 úspěšných, získali minimálně 9 bodů. *Údaje jsou pouze orientační, protože nemáme podklady ze všech škol. BLAHOPŘÁNÍ Výsledková listina z okresního kola Biologické olympiády kategorie C, které se konalo na ZŠ a MŠ Mutěnice Kategorie C Školní kola 96 žáků z 13 škol* Okresní kolo 28 žáků z 13 škol 1. místo: Anna Ivanová** ZŠ Vnorovy 85 bodů 2. místo: Přemysl Šťastný** ZŠ TGM Šardice 78 bodů 3. místo: Adéla Motyčková ** ZŠ Vnorovy 72,5 bodu 4. místo: Petr Koluch ZŠ Hodonín, U Červených domků 66,5 bodu 5. místo: Petr Bílek Purkyňovo gymnázium Strážnice 65 bodů 6. místo: Zdislava Koryčanová ZŠ Hodonín, Očovská 64,5 bodu 7. místo: Amálie Rosíková Purkyňovo gymnázium Strážnice 64 body 8. místo: Patrik Dudek ZŠ Hodonín, U Červených domků 63 body místo: Jakub Lokaj Gymnázium Hodonín 61,5 bodu Jiří Kozlík Gymnázium Hodonín 61,5 bodu 11. místo: Markéta Sedláčková ZŠ Hodonín, Očovská 59,5 bodu 12. místo: Luboš Běloch ZŠ Hodonín, U Červených domků 59 bodů 13. místo: Petr Kolařík ZŠ Veselí nad Moravou, Hutník 58,5 bodu 14. místo: Filip Kořínek MZŠ Ždánice 58 bodů 15. místo: František Půček MZŠ Ždánice 57,5 bodu *Údaje jsou pouze orientační, protože nemáme podklady ze všech škol. **Soutěžící, kteří postupují do krajského kola.

Závěrečná pedagogická rada

Závěrečná pedagogická rada 10/2005-1 - červen 2005 PŘEHLED AKCÍ PEDAGOGICKÉHO STŘEDISKA na měsíc červen 2005 1. 6. 30. 8. 2005 Minigalerie a Galerie na schodech Petr Včelka a 5 mladých výtvarnic Minisérie od malby po grafiku 2.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015 pracoviště HODONÍN, Dobrovolského 4, 695 01 donín, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz Přehled vzdělávacích akcí ČERVEN 1. 6. 2. 6. 4. 6. 23. 6. 25. 6. ZÁŘÍ 23. 9. 23. 9. 24. 9. 30. 9. Bř Práva a povinnosti

Více

Hana Krojzlová. Přehled akcí na měsíc červen 2007. Vážení kolegové,

Hana Krojzlová. Přehled akcí na měsíc červen 2007. Vážení kolegové, 10/ 2007-1 - červen Přehled akcí na měsíc červen 2007 1. 6. 30. 8. 2007 Galerie na schodech a Minigalerie Kresba a malba Martiny Malárové a Veroniky Juráskové, absolventky SPUŠ a VOŠ Hodonín 4. června

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Č E R V E N 2 0 0 8. č. 6 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Č E R V E N 2 0 0 8. č. 6 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Č E R V E N 2 0 0 8 č. 6 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 ŠKOLSKÝ MANAGAMENT... 4 METODY

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Základní školy a Mateřské školy Deštná

Základní školy a Mateřské školy Deštná Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Základní školy a Mateřské školy Deštná OBSAH 1. Účel plánu DVPP ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 2. Základní podmínky dalšího vzdělávání 3. Formy a druhy dalšího vzdělávání

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY LOGO Moderní málotřídky Předkladatel grantového projektu Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Č.j.: 2ZŠ 167/15 Spisový znak 1.5.1 Skartační znak Vypracoval: Schválil: A5 Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2015 Mgr. Karel Novotný Mgr. Ilona Vránková

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Rámcové vzdělávací programy

Rámcové vzdělávací programy Rámcové vzdělávací programy Školní vzdělávací programy QUO VADIS? Katedra pedagogiky PF UJEP Scientistický model -Striktní rigidní osnovy -Hromadná výuka -Transmisivně-instruktivní vzdělávací postupy -Kognitivní

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1 Ředitel školy: Mgr. Tomáš Chytka Koordinátor ŠVP ZV: RNDr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOSKOVICE, OKRES BLANSKO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPEN, ZÁŘÍ 2010

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOSKOVICE, OKRES BLANSKO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPEN, ZÁŘÍ 2010 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPEN, ZÁŘÍ 2010 Letní škola projektu Metodologická podpora v oblasti práce se ţáky 16. 20. 8. Sloup Š. Šulcová S. Klimková Projekt ESF Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

PROJEKT PODPORY TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

PROJEKT PODPORY TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ PROJEKT PODPORY TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ Gymnázium Židlochovice Koordinátoři projektu: Mgr. Dana Pauková, Mgr. Hana Vybíralová 1 Základní informace cíl: o motivovat žáky a studenty gymnázia

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo krajské kolo okresní kolo Fyzikální olympiáda Jiří Guth Jarkovský kategorie

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 13 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Dějepis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Proseč Rybenská 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 2015

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Místo: Ekologické centrum Pasíčka u Proseče Termín: 7.6. 9.6. 2012 Lektoři: PhDr.RNDr.Danuše Kvasničková, CSc., Mgr.Josef Vozanka (SZeŠ a VOŠ Chrudim)

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

8/2005-1 - duben 2005 Pedagogické středisko Hodonín, Dobrovolského 4, 695 01 Hodonín, tel./fax: 518 353 295, 518 344 569, e-mail: pshodonin@seznam.

8/2005-1 - duben 2005 Pedagogické středisko Hodonín, Dobrovolského 4, 695 01 Hodonín, tel./fax: 518 353 295, 518 344 569, e-mail: pshodonin@seznam. 8/2005-1 - duben 2005 PŘEHLED AKCÍ PEDAGOGICKÉHO STŘEDISKA na měsíc duben 2005 1. 4. 30. 4. 2005 Minigalerie PS Ukázky z grafiky 20. století 1. 4. 30. 4. 2005 Galerie na schodech Výstava výtvarných prací

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY JAKO VĚDNÍ OBOR - zákl. oblasti HROMADA poznatků, dovedností,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ??

VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ?? VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ?? Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané. Jan Ámos Komenský Místo konání : Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, prostory Krajského úřadu Ústeckého

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Přehled akcí na měsíc červen 2006

Přehled akcí na měsíc červen 2006 10/2006-1 - červen Přehled akcí na měsíc červen 2006 1. 6. - 30. 8. 2006 Minigalerie a Galerie na schodech - Výstava fotografií Krásy Thajska PaedDr. Hana Krojzlová 1. 2. 6. 2006 Netradiční metody ve vyučování,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIB-598/11-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 2009-2010

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 2009-2010 1 Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace (Elementary School With Extended Language Teaching) Kvítková 4338, 760 01 Zlín, Czech Republic www.zskvitkova.cz E-mail: zskvitkova@zskvitkova.cz

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

D ů m D ě t í a M l á d e ž e P ř í b r a m Pod Šachtami 294, Příbram IV 261 01 tel./fax : 318 623 127

D ů m D ě t í a M l á d e ž e P ř í b r a m Pod Šachtami 294, Příbram IV 261 01 tel./fax : 318 623 127 D ů m D ě t í a M l á d e ž e P ř í b r a m Pod Šachtami 294, Příbram IV 261 01 tel./fax : 318 623 127 1 Soutěže a přehlídky ve školním roce 2014/2015 - školní a okresní kola Obsah : Přehled jednotlivých

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Č.j.: MZPSZN-563/2016 Spisový znak A.1. Skartační znak A5 Vypracovala: Mgr. Ludmila Falcová Schválila: Mgr. Ludmila Falcová, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Dodatek k ŠVP Škola pro všechny děti číslo 4 ze dne

Dodatek k ŠVP Škola pro všechny děti číslo 4 ze dne Dodatek k ŠVP Škola pro všechny děti číslo 4 ze dne 31. 8. 2016 1. Kapitoly 3.5, 3.5.1. a 3.5.2. se nahrazují novými. 2. Učební plán na straně 25 se nahrazuje novým učebním plánem (aktualizace k 1. 9.

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovali: Celková gesce

Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovali: Celková gesce Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovali: Celková gesce přípravy dokumentu Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení:

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení: Pořadové číslo: 2 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Zeměpis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium. Únor 2011

Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium. Únor 2011 Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium Obsah Úvod... 3 Návrh učebního plánu pro gymnázium... 4 Úvodní slovo k učebnímu plánu... 4 Učební plán pro gymnázium... 5 Poznámky k učebnímu

Více

Popis vzdělávací akce

Popis vzdělávací akce Popis vzdělávací akce 1. Název vzdělávací akce:specializační studium pro metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností -prevence sociálně patologických jevů(dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 9c)

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více