Představení projektu DOMY VINOŘ. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Představení projektu DOMY VINOŘ. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry. www.bhs.cz"

Transkript

1 Představení projektu DOMY VINOŘ BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry

2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU DOMY VINOŘ 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU Lokalita: Praha 9 Vinoř Inženýrské sítě: Zkolaudovány Lokalita ETAPA II. V Žabokřiku II, ulice Stojická, Lipoltická Termíny ETAPA II. zahájení leden 2015 Investor: Euro Development Vinoř, s.r.o. Dodavatel stavby: Euro Development Group, s.r.o. 1.2 MAPA UMÍSTĚNÍ PROJEKTU 1.3 ROZPOČTOVÉ NÁKLADY PROJEKTU Náklady Množství Cena/jedn. Celkem Kč Cena půdy pro výstavbu vč. sítí 3 277,0 m Kč Výstavba rodinných domů (hrubá zastavěná plocha) 1 333,8 m Kč Inženýrské a projekční činnosti Finanční náklady projektu Provozní a ostatní náklady Náklady celkem Výnosy Množ. Cena/jedn. Celkem Kč Prodej stavebních pozemků m Kč Prodej rodinných domů m Kč Více zisk z prodeje zahrad a zařízení Výnosy celkem CENÍK DOMŮ Typ domu Číslo domu Pozemek Disp. Užitná plocha Pozemek m 2 CELKEM vč. DPH C1 V139/ /115 5kk Kč C1 V139/ /341 5kk Kč C2 V127/ /117 5kk Kč C2 V127/ /343 5kk Kč C2 V127/ /344 5kk Kč C2 V127/ /345+/118 5kk Kč C2 V127/ /64 5kk Kč C2 V127/ /65+/84 5kk Kč

3 1.5 UMÍSTĚNÍ DOMŮ V PROJEKTU VINOŘ Vinoř 1.6 VIZUALIZACE DOMŮ Lokalita v Žabokřiku

4 1.7 INFORMACE O MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 VINOŘ Vinoř je městskou částí Prahy 9 a nachází se na severovýchodním okraji Hlavního města Prahy v blízkosti městské části Kbely a Čakovice v pěkné lokalitě ohraničené Vinořským parkem a Ctěnickým potokem. Historie této městské části sahá až do roku 1088 n.l. V současné době zde žije asi obyvatel. 1.8 INFORMACE PRO ŘIDIČE Městská část Praha Vinoř leží na komunikaci č. 610, která spojuje centrum Prahy s Brandýsem nad Labem. Autem se do centra Prahy dostanete do 25 minut. Brandýs nad Labem je dostupný autem do 13 minut. 1.9 AUTOBUSEM DO CENTRA PRAHY I OKOL- NÍCH OBCÍ Kromě zeleně a pěkného prostředí je další nespornou výhodou Vinoře dopravní dostupnost. Vinoř je spojena s centrem Prahy několika linkami městské a příměstské hromadné dopravy. Například linkou 259 a 378 se dostanete do Letňan či linkou 375 z Brandýsa nad Labem do stanice Českomoravská. V nedalekých Satalicích a Kbelích jsou železniční zastávky tratě vedoucí do Českého ráje a z druhé strany do centra Prahy JAK LZE TRÁVIT VOLNÝ ČAS V LOKALITĚ Vinoř je bývalou historickou obcí s několika památkami, Ctěnickým a Vinořským zámkem a kostelem Povýšení sv. Kříže. Lokalita je vhodná pro mladé lidi a začínající rodiny, které mají rády přírodu a příměstské bydlení v klidu a zeleni. Vinoř obklopují kaskády rybníků, Ctěnický a Vinořský háj. V údolí Vinořského potoka jsou situovány zahrady a naučné stezky. Ve Vinoři je fotbalové hřiště, hřiště Sokolu Vinoř a tenisové kurty. Milovníci koní najdou v Ctěnickém areálu parkur. V místě se také nachází golfové hřiště driving range Vinoř. Občanská vybavenost je na velmi vysoké úrovni. Nachází se zde zdravotní středisko, školy, mateřské školky, pošta, několik nákupních středisek, kulturně vzdělávací středisko VINCENT a nová sportovní hala CO NAJDETE V OKOLÍ VINOŘE V blízkosti se nachází hrad Jenštejn, založený počátkem 14. století. Z původního hradu se zachovala středověká bašta přístupná veřejnosti. V blízkém souměstí Brandýs nad Labem Stará Boleslav u řeky Labe je možné navštívit bývalou rezidenci posledního rakousko-uherského císaře Karla I, brandýský zámek s bohatými expozicemi jak z období monarchie, tak z období první republiky. V Brandýse také začíná nejlepší in-line stezka ve Středočeském kraji, která vede podél Labe až do Kostelce POSTUP PRODEJE ÚSTNÍ REZERVACE Ústní rezervace je nezávazná a je sjednávána na dobu 48 hodin. V této lhůtě je nezbytné potvrdit zájem o koupi nemovitosti podpisem Rezervační smlouvy. PÍSEMNÁ REZERVACE Písemná rezervace je závazná, tzn. že pokud klient z vlastní vůle odstoupí, rezervační poplatek propadá. Závazná rezervace vznikne podpisem Rezervační smlouvy a zaplacením rezervační zálohy. Rezervační poplatek je součástí kupní ceny nemovitosti. SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O PŘEVODU NEMOVITOSTI Smlouva o budoucí smlouvě upravuje vztah mezi budoucím kupujícím a budoucím prodávajícím. Je zde blíže specifikována prodávaná nemovitost pozemek, dům, stanoveny platební podmínky a popsány jednotlivé fáze koupě. Podpis dle rezervační smlouvy do dní. SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Smlouva o budoucí smlouvě upravuje vztah mezi budoucím kupujícím a budoucím prodávajícím. Je zde blíže specifikována prodávaná nemovitost pozemek, dům, stanoveny platební podmínky a popsány jednotlivé fáze koupě. Podpis dle rezervační smlouvy do dní. KUPNÍ SMLOUVA NA POZEMEK A DŮM Kupní smlouva se podepisuje po kolaudaci domu a po doplacení celé kupní ceny. Okamžitě po podpisu kupní smlouvy bude příslušnému katastrálnímu úřadu doručen návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva ve prospěch strany kupující. SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ 1. záloha rezervační poplatek ve výši ,- Kč 2. záloha kupní smlouva na převod pozemku 3. záloha další platby (z ceny domu) dle postupu výstavby: 21% Dokončení základové desky vč. přívodu kanalizace a vody 15% Dokončení obvodového zdiva vč. věnce 15% Dokončení krovu a střešní krytiny vč. vnitřních příček 20% Vnitřní instalace: elektro, voda, kanalizace (plyn není součástí dodávky) 13% Dokončení hrubé stavby domu vč. okenních výplní a vchodových dveří 13% Kompletní dokončení vnitřní části stavby,

5 podlah, dlažby, obkladů a zařizovacích předmětů 3% Doplatek po kompletním dokončení domu a venkovních úprav 2 CHARAKTERISTIKA A PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ 2.1 PRÁVNÍ ZÁKLAD EMISE, DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB VYDÁVÁNÍ Vydání celé emise bude provedeno zaknihováním v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 14, PSČ , IČ: Datum emise je DRUH, FORMA A PODOBA CENNÉHO PAPÍRU, OMEZENÍ PŘEVODITELNOSTI Dluhopisy mají podobu zaknihovaného cenného papíru a znějí na doručitele. Dluhopisy jsou bez omezení převoditelnosti, avšak jejich převody mohou být pozastaveny 30 dní před datem jejich splatnosti. 2.3 CELKOVÁ HODNOTA EMISE A JMENOVITÁ HODNOTA CENNÉHO PAPÍRU Celková hodnota emise: Kč Jmenovitá hodnota: Kč Počet dluhopisů: ks 2.4 STRUKTURA EMISE CENNÝCH PAPÍRŮ Emisi tvoří jednotlivé dluhopisy ve jmenovité hodnotě Kč. 2.5 ADMINISTRÁTOR EMISE A OBCHODNÍK, KTERÝ OBSTARÁVÁ VYDÁNÍ DLUHOPISŮ Administrátorem emise a Hlavním manažerem emise dluhopisů je společnost BH Securities a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ , IČ: AGENT PRO ZAJIŠTĚNÍ Za účelem posílení postavení vlastníků dluhopisů Emitent zajistil splacení dluhopisů škálou záruk a zajištění s pomocí institutu Agenta pro zajištění, který je, v případě nesplnění peněžitých závazků Emitenta smluvně zavázán vyplatit výtěžek z realizace zajištění administrátorovi emise aby jej tento vyplatil vlastníkům dluhopisů v rozsahu případného nesplnění peněžitého závazku Emitenta. Závazky Emitenta vyplývající z vydaných dluhopisů budou zajišťeny ve prospěch agenta pro zajištění: (1) zástavním právem k nemovitostem ve vlastnictví společnosti Suberoso, s.r.o.; (2) zástavním právem k pozemkům ve vlastnictví Emitenta, jakmile se stane jejich vlastníkem; (3) zástavním právem k právům stavby, ohledně nichž bude stavebníkem společnost EURO DEVELOPMENT GROUP, s.r.o., kterážto práva stavby budou zřízena na pozemcích ve vlastnictví Emitenta; (4) ručitelským závazkem společností EURO DEVELOPMENT a.s.; (5) peněžní jistotou a (6) věcným právem zákazu zcizení nebo zatížení nemovitých věcí, které budou v zástavě k zajištění Dluhopisů. Agentem pro zajištění je společnost BH Securities, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ , IČ: ÚROKOVÝ VÝNOS Způsob úročení Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 7,25 % p.a. Úroky budou vypláceny dvakrát ročně vždy k a příslušného roku zpětně. Úrokový výnos bude narůstat vždy ode dne a každého roku, počínaje dnem Báze pro výpočet úroku Pro účely výpočtu úrokového výnosu příslušejícího k dluhopisům za období kratší jednoho roku se použije úrokové konvence pro výpočet úroku 30E/360, tzn. že pro účely výpočtu úrokového výnosu za období kratší jednoho roku se má za to, že jeden rok obsahuje 360 dní, avšak vychází se ze skutečně uplynulého počtu dní v daném výnosovém období Konec úročení Dluhopisy přestanou být úročeny dnem jejich splatnosti dne nebo dnem předčasné splatnosti. 2.8 SPLACENÍ Splacení jmenovité hodnoty Pokud nedojde k předčasnému splacení dluhopisů, bude jmenovitá hodnota dluhopisů splacena dne Předčasné splacení Emitent má právo předčasně splatit minimálně 20% a maximálně 40% jmenovité hodnoty emise k a 20% až 100% nesplacené jmenovité hodnoty emise k anebo k jakémukoliv poté následujícímu Dni výplaty úroků, a to vždy nejméně 20% jmenovité hodnoty Dluhopisů. 2.9 PLATBY Měna plateb Emitent se zavazuje vyplácet úrokové výnosy a splatit jmenovitou hodnotu dluhopisů výlučně v českých korunách. Úrokové výnosy budou vypláceny a jmenovitá hodnota dluhopisů bude splacena majitelům dluhopisů v souladu s daňovými, devizovými a jinými příslušnými právními předpisy České republiky účinnými v době provedení příslušné platby.

6 2.9.2 Den výplaty a splatnosti Výplaty úrokových výnosů budou prováděny k datům a příslušného roku a splacení jmenovité hodnoty dluhopisů bude provedeno nejpozději k datu KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ Pro akvizici se Emitent rozhodl zejména po důkladné obchodní analýze trhu celé lokality a okolí. Pozemky pro realizaci projektu Domy Vinoř si vybral nejen z důvodu zajímavé prodejní ceny pozemků (v absolutní ceně za každou stavební parcelu) ale také proto, že akvizicí získal výhradní možnost zakoupit sousední pozemek pro výstavbu dalších několika rodinných domů, který má zajištěn přístup pouze přes pozemky Emitenta, za velmi zajímavou cenu. 3 POUŽITÍ VÝTĚŽKU EMISE Výnos z této emise dluhopisů bude použit na nákup pozemků a na výstavbu 8 rodinných domů na pozemcích Emitenta. 4 INFORMACE O EMITENTOVI OBCHODNÍ FIRMA, IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO, SÍDLO, ROK VZNIKU, PRÁVNÍ FORMA Obchodní firma: EURO DEVELOPMENT VINOŘ, s.r.o. Sídlo podle obchodního rejstříku: Ječná 550/1, Praha 2, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: Společnost s ručením omezeným Založení společnosti: Společnost byla založena dne zakladatelskou smlouvou na dobu neurčitou Dne byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka ÚDAJE O ČINNOSTI EMITENTA 5.1 POPIS PODNIKÁNÍ Hlavním předmětem činnosti Emitenta, společnosti EURO DEVELOPMENT VINOŘ, s.r.o., je developerská činnost v lokalitě Praha 9 Vinoř, spočívající ve výstavbě 8 moderních patrových rodinných domů, v rámci I.etapy projektu Domy Vinoř. Emitent podniká v této lokalitě od léta 2014, kdy podepsal smlouvu budoucí kupní na koupi prvních 8 stavebních pozemků a další si rezervoval. Emitent upravil půdorysy a standardy původního projektu tak, aby se přizpůsobil aktuální poptávce na trhu (menší domy, kuchyně zdarma). Další úprava spočívala v přidání zdraví prospěšných infra kabin, které nabízí zdarma v rámci stanoveného standardu. Tyto úpravy kladně ovlivňují poptávku po tomto rezidenčním projektu ve srovnání s konkurencí. Předpokládaný termín vydání stavebního povolení a následného zahájení výstavby prvních rodinných domů plánuje Emitent na jaro V městské části Praha 9 Vinoř se sice vyskytují konkurenční projekty s podobnými prodejními cenami, ale díky levným stavebním pracím zhotovitelů (vlastní stavební firma) si Emitent může dovolit za stejné ceny okolo 6 mil. Kč nabízet domy s kuchyněmi, fotovoltaickými panely nebo infra kabinami zdarma v ceně domu. Záruční dobu na postavené domy Emitent u tohoto projektu prodloužil na dnes už nadstandardních 5 let. Výše uvedené parametry dělají z projektu Domy Vinoř v rámci lokálního trhu nabízených nemovitostí velmi konkurence schopný projekt. 5.3 OBCHODNÍ STRATEGIE Strategií Emitenta v projektu Domy Vinoř je postavit v rámci projektu prvních 5 domů v roce 2015, část domů jako hrubou stavbu a část do fáze kompletních dokončených staveb na klíč, kde si kupující zvolí pouze druh a barvu finálních povrchů podlah a koupelen a barvu dveří. Kromě poptávky po ještě nepostavených domech, kde kupující očekává jiné výhody, jako např. nižší cenu domu, je totiž v současné době velký zájem po již postavených domech, do kterých by se poptávající mohli ihned přestěhovat. Postavené domy se také v dnešní době těší výrazně větší důvěře zákazníků. Takové poptávající chce Emitent uspokojit co nejdříve, a proto se v obchodní strategii pro rok 2015 zaměřil zejména na co nejrychlejší dokončení prvních 5 domů. Z inkasovaných tržeb z těchto domů pak Emitent postaví a prodá další tři domy během PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ EMITENTA Ve střednědobém horizontu 2 3 let předpokládá Emitent pozitivní vývoj své developerské činnosti v městské části Praha 9 Vinoř. Jedná se zejména o přípravu více než 2ha velkého území v jižní části této městské části na výstavbu několika desítek rodinných domů, na které Emitent plánuje získat stavební povolení do r V dlouhodobém horizontu 3 10 let předpokládá Emitent velký rozvoj své stavební aktivity v lokalitě právě na výše zmíněném pozemku, bude se jednat o výstavbu více, než 50 rodinných domů.

7 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O JEDINÉM SPOLEČNÍKOVI EMITENTA EURO DEVELOPMENT, A.S. Obchodní firma, identifikační číslo, sídlo, rok vzniku, právní forma Obchodní firma: EURO DEVELOPMENT, a.s. Sídlo podle obchodního rejstříku: Ječná 550/1, Praha 2, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: Akciová společnost Založení společnosti: Společnost byla založena dne zakladatelskou smlouvou na dobu neurčitou Dne byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka PROFIL SPOLEČNOSTI EURO DEVELOPMENT,A.S. Společnost EURO DEVELOPMENT, a. s. (také jen ED ) spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří jeden z významných subjektů, zabývají se developerskou činností v Praze a okolí. Svou podnikatelskou činnost ED zaměřuje výhradně na trh rezidenčních nemovitostí, a to především na výstavbu rodinných domů, s cílem vytvořit širokou nabídku projektů rodinných domů v zajímavých pražských i mimopražských lokalitách. Významnou část obchodní činnosti tvoří kromě developerských projektů zprostředkování prodeje realit a zprostředkování jejich financování. Mediálně známá je dceřiná společnost 1.EUROHYPO- TÉKA,s.r.o., člen Asociace hypotečních makléřů a jeden z největších hypotečních brokerů v České republice zprostředkovala v letech přes 15 mld. korun v objemu hypotečních úvěrů a tržby této společnosti dosahují každoročně přes 50 mil. korun. Mezi její klienty patří významné osobnosti z řad podnikatelů i umělců a společnost patří dnes mezi TOP 10 hypotečních zprostředkovatelů v České republice. PŘEHLED MAJETKU KONTROLOVANÉM SPOLEČNOSTÍ EURO DEVELOPMENT A.S. Společnost Majetek LV Kat.území m 2 Hodnota Výše zástavy Vlastní jmění ED,as pozemky 3520 Unhošť ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ED,as pozemky 2628 Dolní Jirčany ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč EDG pozemky 3593 Unhošť ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč EDG rozest. stavby 854 Herink ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč EDG rozest. stavby --- Unhošť ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ED Unhošť pozemky Unhošť ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč EPI pozemky Unhošť ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ED Castle Královice pozemky 353 Praha 22, Královice ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ED Královice pozemky 352 Praha 22, Královice ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ED Herink pozemky 678 Herink ,00 Kč ,83 Kč ,18 Kč ED Czech pozemky 651 Herink ,00 Kč ,75 Kč ,75 Kč ED Central Bohemia pozemky 782 Přezletice ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ED Prague 22 pozemky 937 Praha 10, Štěrboholy ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ED Březiněves pozemky Praha 8, Březiněves ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Celkem ,00 Kč ,58 Kč ,43 Kč K hlavním realizovaným projektům řadí ED především: (i) nákup m 2 pozemků v obci Herink v r a následný development celkem 107 rodinných do mů ve III. etapách (zkolaudováno již 64 rodinných domů) (ii) nákup a zahájení následného developmentu po - slední III. etapy developerského projektu TERASY UNHOŠŤ od ECM (celkem 42 moderních funkcionalistických domů, projekt ve fázi výstavby) s nákupem dalších stavebních pozemků v obci pro výstavbu 78 rodinných domů (iii) nákup m 2 pozemků v městské části Praha 22 Královice pro budoucí výstavbu více, než 300 rodinných domů a nového komerčního centra této městské části (na I.etapu výstavby již bylo vydáno územní rozhodnutí) K důležitým připravovaným projektům řadí ED především: (i) nákup pozemků v městské části Praha 8, Březiněves a následný development celkem 74 rodinných domů (výstavba rodinných domů bude zahájena v roce 2015, předpokládaný termín získání ÚR jaro 2015)

8 (ii) nákup pozemků v městské části Praha 10, Štěrboholy a následný development 50 rodinných domů (výstavba rodinných domů bude zahájena v roce 2015, předpokládaný termín získání ÚR léto 2015) (iii) nákup několika pozemků v městské části Praha 9, Vinoř a Přezletice a následný development více než 70 rodinných domů ve II. Etapách (výstavba 21 rodinných domů v I.etapě bude zahájena do konce roku 2014, získání SP a zahájení výstavby II.etapy bude realizováno v roce ) Za dobu své činnosti si skupina ED vybudovala silnou pozici residenčního developera rodinných domů, kdy v posledním roce úspěšně zahájila jejich prodej v několika nových lokalitách. Záměrem společnosti je dále posilovat svoji pozici investora a developerské společnosti do dalších stavebně zajímavých lokalit v hlavním městě Praze i okolních okresů Středočeského kraje. POPIS PODNIKÁNÍ Hlavním předmětem činnosti společnosti EURO DEVELOP- MENT, a.s. a jejich dceřiných firem (dále jen skupina ED ) je developerská činnost, spočívající ve výstavbě výhradně rezidenčních nemovitostí a především pak rodinných domů a činnosti související s touto developerskou činností, zejména zprostředkování prodeje nemovitostí a jejich financování. Skupina ED podniká na českém realitním trhu od r. 2007, některé ze společností ve skupině ED pak od roku V posledních třech letech skupina ED trvale úspěšně rozšiřuje své aktivity nákupem dalších pozemků ve vhodných oblastech a lokalitách v Praze a okolí, za zmínku stojí např. pozemky v lokalitě Terasy Unhošť, pozemky v městské části Praha 22 Královice, Praha 10 Štěrboholy nebo Praha 9 Vinoř. Pozemky v majetku skupiny ED jsou umístěny ve zdravě se rozvíjejících lokalitách, případně lokalitách, ve kterých společnost spatřuje dobrý potenciál budoucího rozvoje. V současné době skupina ED vlastní v Praze a okolí po zemky o tržní hodnotě přes 0.6 mld korun a další pozemky má pod budoucími kupními smlouvami. Skupina ED provozuje své činnosti především v regionu Praha a jeho okolí, strategií společnosti je však podnikat ve všech okresech Středočeského kraje, kde je v současné době mnoho zajímavých investičních příležitostí. KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ Skupina ED je ve svém regionu jedním z velkých vlastníků pozemků na výstavbu rodinných domů s velice dobrou znalostí trhu a celého podnikatelského prostředí, na kterém se pohybuje téměř 10 let. Ke svým projektům si vybírá zejména lokality s žádnou nebo minimální konkurencí v podobě jiných developerských projektů na výstavbu rodinných domů. V těch lokalitách, kde se konkurence vyskytuje, se pak skupina ED odlišuje výrazně nižší cenou i vizuální přitažlivostí svého produktu (funkcionalistické domy ED na Terasách Unhošť v kontrastu s běžnými rodinnými domy s valbovými a sedlovými střechami od společnosti JUNG nebo atraktivní moderní patrové domy v lokalitě městské části Praha 22 Královice se zajímavou atypickou střechou v kontrastu s běžnou zástavbou a konkurenčním projektem se sedlovými střechami). Nižší prodejní ceny rodinných domů pak ED dosahuje spojením více faktorů. Základním z nich je několikaletý vývoj vlastních projektů rodinných domů, kde ve spolupráci projekčních atelierů a dodavatelů staveb vznikají projekty z cenově dostupných a kvalitních materiálů. V konečné fázi do vývoje zasahují i zákazníci, kterým již byly rodinné domy prodány a kteří ED dávají důležitou zpětnou vazbu. Díky tomu jsou projekty dispozičně řešeny tak, aby zde nechyběl např. úložný prostor v podobě půdy nebo zde nedocházelo k žádným ztrátám ploch na nevyužité prostory, jako jsou dlouhé chodby nebo různá zákoutí, které zbytečně prodražují cenu stavby. Dalším zásadním faktorem, který ovlivňuje konečnou prodejní cenu rodinných domů, je akviziční cena pozemků k výstavbě. Skupina ED se zaměřuje pouze na akvizice pozemků za výrazně nižší, než tržní cenu, které kupuje od majitelů pozemků nebo jiných menších developerských společností ve finanční tísni nebo které získává v rámci nedobrovolných dražeb, veřejných soutěžích či jako odkup pohledávek ze zkrachovalých developerských projektů od bank a jiných věřitelů. OBCHODNÍ STRATEGIE Strategií skupiny ED je další rozšiřování aktivit investicemi do vhodných stavebních pozemků zejména v Praze a pak okolních krajích, ve kterých nemá žádné developerské projekty. V současnosti se jedná o severní okraj našeho hlavního města, protože většina současných projektů skupiny ED je situována na západním, jižním a východním okraji Prahy. V současnosti skupina ED uvažuje o několika zajímavých lokalitách v Praze 8 a Praze 9 a dále pak v okresech, přiléhajících k těmto částem hlavního města. Skupina ED hodlá i nadále intenzivně využívat mezery, které existují na trhu výstavby rodinných domů v Praze a okolí, a které v posledních letech úspěšně zaplnila developerskými projekty Domy Herink nebo Terasy Unhošť. Jde zejména prodej menších rodinných domů na stavebních parcelách o velikosti od 200 do 400 m 2. Prodejní ceny rodinných domů se na takto malých pozemcích blíží cenové nabídce větších bytů v obdobných lokalitách a domy se tak stávají cenově dostupné i pro zájemce, kteří by jinak o koupi rodinného domu vůbec neuvažovali.

9 Součástí záměru rozvoje skupiny ED je také individuální výstavba rodinných domů na pozemcích zájemců, kterou zahájí v roce Pro tento záměr již vybraný projekční atelier připravuje katalog vzorových rodinných domů. Skupina ED se také v současnosti více zaměřuje na výstavbu rodinných domů na sklad. Důvodem je fakt, že skupina ED má většinu rodinných domů ve svých developerských projektech prodánu ještě před zahájením jejich samotné výstavby a nemá v nabídce žádné postavené domy pro zájemce, kteří se chtějí stěhovat ihned (např. z důvodu prodeje jejich bytu v Praze apod). Dle současných analýz skupiny ED se jedná až o 50 % kupujících. Druhá polovina zájemců je ochotná počkat si na výstavbu až 1 rok. Strategií skupiny ED je intenzivní analýzou možných investičních příležitostí realizovat nejen přímé nákupy pozemků, ale také využít své kapitálové síly, know how a kontaktů s bankami a jinými věřiteli k převzetí obchodních společností se zajímavými pozemky ve svém majetku. 36 rodinných domů. Výstavba prvních 14 domů byla zahájena v polovině roku 2014 (iv) Domy Unhošť Terasy (www.terasy-unhost.cz): nákup m 2 stavebních pozemků v obci Unhošť a zahájení následné výstavby této III. etapy projektu TERASY UNHOŠŤ. Projekt 42 moderních funkcionalistických domů je nyní ve fázi výstavby prvních 5 řad rodinných domů, představujícího větší část projektu. V r předpokládá společnost získání ÚR na dalších 78 rodinných domů ve východní části Unhoště (v) Domy Praha Královice (www.domy-kralovice.cz): nákup celkem m 2 pozemků v městské části Praha 22 Královice. Na I. etapu výstavby 17 rodinných domů z celkového budoucího počtu více, než 300 rodinných domů, již bylo vydáno územní rozhodnutí. Výstavba této první etapy bude zahájena do jara O rok později bude zahájena výstavba II. etapy s 30 rodinnými domy PŘEHLED AKTUÁLNĚ REALIZOVANÝCH DEVELO- PERSKÝCH PROJEKTŮ (i) Domy Herink (www.domy-herink.cz): nákup m 2 stavebních pozemků v obci Herink a jejich následný development celkem 107 rodinných domů ve III etapách (v současnosti dokončeno a zkolaudováno 64 rodinných domů) (ii) Domy Jesenice (www.domy-jesenice.cz): nákup m 2 stavebních pozemků v obci Jesenice u Prahy jejich následný development, část pozemků byla prodána zájemcům o individuální výstavbu, na části pozemků se připravuje výstavba 16 rodinných domů s termínem zahájení výstavby prvních 6 domů na začátku r (iii) Domy Dolní Jirčany (www.domy-jircany.cz): nákup m 2 stavebních pozemků v obci Dolní Jirčany a příprava následného developmentu, část pozemků (přes 9 tis. m 2 ) byla prodána zájemcům o individuální výstavbu. Na části pozemků se připravuje výstavba (vi) Domy Praha Vinoř (www.domy-vinor.cz, -prezletice.cz): nákup více než 30 tis. m 2 pozemků v městské části Praha 9 Vinoř a Přezletice. Na I. etapu výstavby 17 rodinných domů z celkového budoucího počtu více, než 70 rodinných domů, již bylo vydáno územní rozhodnutí a veškeré inženýrské sítě této etapy jsou již dokončeny a zkolaudovány. Výstavba první části této první etapy bude zahájena do konce roku Do r bude zahájena výstavba II. etapy s přibližně 50 rodinnými domy PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ Ve střednědobém i dlouhodobém horizontu předpokládá skupina ED pozitivní vývoj svých činností v rozsahu předmětu svého podnikání. Skupina se primárně zaměří na rozšíření portfolia vlastněných stavebních pozemků ve vybraných lokalitách v Praze, tak jako na využití prostoru v oblasti individuální výstavby domů a na zefektivnění své příjmové situace plynoucí z prodeje již postavených rodinných domů. Váš spolehlivý investiční partner již od roku 1993! PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Důležité upozornění: Tato emise není veřejnou nabídkou cenných papírů. Hodnota dluhopisu může klesat nebo růst. Investoři mohou získat při prodeji dluhopisu před datem splatnosti částku nižší než částku investovanou. Minulá výkonnost nezaručuje srovnatelný budoucí výkon. Tento dokument má pouze propagační obsah, informace a hodnocení v něm obsažené slouží pouze pro informativní účely. Tento dokument není prospektem a není určen pro výběrové řízení, není právní, daňovou, nebo investiční radou, doporučením ani nabídkou, ani neobsahuje radu nebo doporučení k uzavírání jakékoliv transakce. Investování je spojeno s riziky. Investiční rozhodnutí investora musí být založeno na pečlivém zvážení vhodnosti investice do dluhopisů v souvislosti s jejich vlastním cenovým vývojem, likviditou a investičním horizontem a investor by měl zvážit potřebu nezávislého investičního, právního a daňového poradenství. Tento dokument nezohledňuje investiční profil jednotlivého investora. Není zaručena přesnost nebo úplnost informací obsažených v tomto dokumentu. Některé služby a produkty jsou předmětem právních omezení, a proto nemohou být určeny pro obyvatele některých zemí. BH Securities a.s. je dozorována ČNB. Společnost BH Securities a.s. může od emitenta za činnost spojenou s emisí dluhopisů obdržet úplatu. Více informací k investičním pobídkám je uvedeno na informačním CD BHS a webových stránkách společnosti v záložce Dokumenty ke stažení. K získání konkrétnější informace se prosím obracejte na Vaší kontaktní osobu. Tento dokument byl připraven s náležitou pečlivostí a pozorností. Tiskové chyby jsou vyhrazeny. BHS podléhá dohledu ČNB sledujte nás na : facebook twitter linked-in

Představení projektu DOMY PŘEZLETICE. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry. www.bhs.cz

Představení projektu DOMY PŘEZLETICE. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry. www.bhs.cz Představení projektu DOMY PŘEZLETICE BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry www.bhs.cz 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU DOMY PŘEZLETICE 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU Koupě pozemků, výstavba a

Více

Představení projektu DOMY PŘEZLETICE. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry.

Představení projektu DOMY PŘEZLETICE. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry. Představení projektu DOMY PŘEZLETICE BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry www.bhs.cz 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU DOMY PŘEZLETICE 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU Koupě pozemků, výstavba a

Více

Dluhopis: Euro Property Investment, s.r.o. www.bhs.cz. projekt: Terasy Unhošť min. 7,25 % p.a. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry

Dluhopis: Euro Property Investment, s.r.o. www.bhs.cz. projekt: Terasy Unhošť min. 7,25 % p.a. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry Dluhopis: Euro Property Investment, s.r.o. projekt: Terasy Unhošť min. 7,25 % p.a. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry www.bhs.cz Proč dluhopis Euro Property Investment? Emitent patří do

Více

Představení projektu TERASY UNHOŠŤ. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry.

Představení projektu TERASY UNHOŠŤ. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry. Představení projektu TERASY UNHOŠŤ BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry www.bhs.cz Obsah 1 Základní údaje o projektu TERASY UNHOŠŤ 1.1 Identifikační údaje projektu 1.2 Mapa umístění projektu

Více

DOMY PRAHA CHOLUPICE A KRÁLOVICE

DOMY PRAHA CHOLUPICE A KRÁLOVICE DOMY PRAHA CHOLUPICE A KRÁLOVICE DLUHOPIS: EURO DP 1 7,25/19 TŘÍLETÝ DLUHOPIS; ÚROK: 7,25 % p.a. ČTVRTLETNÍ VÝPLATA ÚROKŮ BH Securities a.s. Investment of your future www.bhs.cz CHARAKTERISTIKA A PODMÍNKY

Více

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým

Více

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Raiffeisenbank a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU. hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem. v celkovém předpokládaném objemu emise

Raiffeisenbank a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU. hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem. v celkovém předpokládaném objemu emise DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem v celkovém předpokládaném objemu emise 2 000 000 000 Kč splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001928 Emisní kurz: [Tento údaj

Více

PROJEKT VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ. HORNÍ POČERNICE IV. Praha 9

PROJEKT VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ. HORNÍ POČERNICE IV. Praha 9 PROJEKT VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ HORNÍ POČERNICE IV. Praha 9 Klient: Připravil: Canaba development, s.r.o. Zdeněk Špetlík Akropolis reality s.r.o. tel.: +420 731 303 055 e-mail: zdenek.spetlik@akropolisreality.cz

Více

PROJEKT VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ PARK NEHVIZDY IV.

PROJEKT VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ PARK NEHVIZDY IV. PROJEKT VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ PARK NEHVIZDY IV. Klient: Připravil: CANABA development, s.r.o. Zdeněk Špetlík tel: +420 731 303 055 e-mail: zdenek.spetlik@akropolisreality.cz Datum: 16.8.2015 2 / 20 CANABA

Více

PROJEKT VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ. HORNÍ POČERNICE IV. Praha 9

PROJEKT VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ. HORNÍ POČERNICE IV. Praha 9 PROJEKT VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ HORNÍ POČERNICE IV. Praha 9 Klient: Připravil: Canaba development, s.r.o. Zdeněk Špetlík tel.: +420 731 303 055 e-mail: zdenek.spetlik@akropolisreality.cz CANABA developoment,

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ 01 2021 uzavřená mezi FINEMO.CZ s.r.o. a... dne... TATO SMLOUVA BYLA UZAVŘENA MEZI: (1) FINEMO.CZ S.R.O. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1,

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

Dluhopis: PRP, s.r.o. www.bhs.cz. 8,5 % p. a. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry

Dluhopis: PRP, s.r.o. www.bhs.cz. 8,5 % p. a. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry Dluhopis: PRP, s.r.o. 8,5 % p. a. Váš obchodník s cennými papíry www.bhs.cz PŘEDSTAVENÍ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI v oboru velkokapacitního zpracování dřevní hmoty. www.prp.sk říjen 2015 I. SHRNUTÍ Společnost

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky Smlouva o převodu vlastnictví jednotky uzavřená níže uvedeného dne podle zákona č. 72/1994 Sb. a 588 a násl. občanského zákoníku mezi: I. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

RM otevřený podílový fond na jehož účet jedná DELTA Investiční společnost, a.s.

RM otevřený podílový fond na jehož účet jedná DELTA Investiční společnost, a.s. RM otevřený podílový fond na jehož účet jedná DELTA Investiční společnost, a.s. Dluhopisový program v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 1.000.000.000 Kč s dobou trvání 10 let Dluhopisy v předpokládané

Více

300.000.000 Kč. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty Česká spořitelna, a.s. EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007

300.000.000 Kč. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty Česká spořitelna, a.s. EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007 EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007 300.000.000 Kč Dluhopisy s výnosem závislým na souboru indexů a koši akcií splatné v roce 2011, emisní kurz 100,00 % jmenovité hodnoty ISIN CZ0003701237 Tento

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

GES REAL 0%/2016. Užijte si roční 5% úrok na neuvěřitelných 6 let

GES REAL 0%/2016. Užijte si roční 5% úrok na neuvěřitelných 6 let GES REAL 0%/2016 Užijte si roční 5% úrok na neuvěřitelných 6 let Proč Diskontovaný dluhopis GES REAL 0%/2016? Fixujte si výnos ve výši 5 % p. a. na následujících 6 let Vyšší výnos než spořicí produkty

Více

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 2. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, , VAR %

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 2. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, , VAR % Strana 1042 Sbírka zákonů č. 98 / 2014 Částka 42 98 SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 2. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014 2020, VAR % Ministerstvo

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTÉČNÍ

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

EMISNÍ PODMÍNKY KONVERTIBILNÍCH INVESTIČNÍCH CERTIFIKÁTŮ. společnosti Hollar Ventures s.r.o.

EMISNÍ PODMÍNKY KONVERTIBILNÍCH INVESTIČNÍCH CERTIFIKÁTŮ. společnosti Hollar Ventures s.r.o. TYTO EMISNÍ PODMÍNKY KONVERTIBILNÍCH INVESTIČNÍCH CERTIFIKÁTŮ NEJSOU NABÍDKOU K JEJICH PRODEJI ANI POBÍDKOU K JEJICH KOUPI (ODKUPU). ZÁROVEŇ NEPŘEDSTAVUJÍ ŽÁDNÉ INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ. KONVERTIBILNÍ INVESTIČNÍ

Více

BH Securities 4Y ING Autocallable Note

BH Securities 4Y ING Autocallable Note BH Securities a.s. BH Securities 4Y ING Autocallable Note 4 roky splatnost Bariéra 70% pro výplatu kupónu Roční kupon 6.5% Snowball efekt Bariéra 50% pro výplatu jistiny Možnost předčasného splacení Popis

Více

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Tyto emisní podmínky vymezují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníka dluhopisů, jakož i náležitosti dluhopisů a jejich emise. Dluhopisy

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě Podepsaní účastníci: 1. obchodní společnost IKO stavební společnost s.r.o. se sídlem v Plzni, Koterovská 177, okres Plzeň-město, IČ: 27 96 84 48, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky:

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: budoucí prodávající: DOMOPLAN Bytový dům Domino s.r.o. IČ: 293 80 685, DIČ: CZ699003608 se sídlem: Údolní 326/11,

Více

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 13 % p.a., vydávané společností HELVET HOLDING SE, se sídlem Praha 1, Nové Město,

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Strategie rozvoje bydlení. v k. ú. Smiřice a k. ú. Rodov

Strategie rozvoje bydlení. v k. ú. Smiřice a k. ú. Rodov Strategie rozvoje bydlení v k. ú. Smiřice a k. ú. Rodov Schválením nového územního plánu se městu otevřely nové možnosti rozvojových lokalit pro bydlení. Z předchozího územního plánu byla převzata lokalita

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě Podepsaní účastníci: 1. obchodní společnost IKO stavební společnost s.r.o. se sídlem v Plzni, Koterovská 177, okres Plzeň-město, IČ: 27 96 84 48, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Česká pojišťovna a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ dluhopisy s pevným

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Emisní podmínky Dluhopisů SAMMATI 2022

Emisní podmínky Dluhopisů SAMMATI 2022 Emisní podmínky Dluhopisů SAMMATI 2022 1. Emitent. Emitent Sammati s.r.o. (dále jen Emitent ) vydává níže vymezené dluhopisy a určuje jejich emisní podmínky v souladu s ustanovením 8 zákona č. 190/2004

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Činžovní domy Praha s.r.o.

Činžovní domy Praha s.r.o. Činžovní domy Praha s.r.o. Emisní podmínky dluhopisů Činžovní domy Praha podle zákona č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, v platném znění (dále jen,,emisní podmínky ) splatné v roce 2018 v celkové výši 5 000

Více

Diskontovaný korporátní dluhopis GES REAL 0 %/2016. Conseq Investment Management a. s.

Diskontovaný korporátní dluhopis GES REAL 0 %/2016. Conseq Investment Management a. s. Diskontovaný korporátní dluhopis GES REAL 0 %/2016 Conseq Investment Management a. s. GES REAL 0 %/2016 Chcete si zafixovat výnos na následujících šest let? Požadujete vyšší výnos, než Vám dnes nabízí

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3748/2012 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 474 na pozemku parc.č. st. 444 a pozemek parc.č. st. 444 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemek k datu 21.1.2013 zapsány v katastru

Více

1. DODATEK PROSPEKTU

1. DODATEK PROSPEKTU GES REAL, a.s. Prospekt dluhopisů s výnosem určeným na bázi diskontu v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 400.000.000 Kč splatných v roce 2022 ISIN CZ0003513921 1. DODATEK PROSPEKTU Tento 1. dodatek

Více

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ dluhopisy s výnosem na bázi diskontu v celkové jmenovité hodnotě emise 300 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003701302 Emisní kurz 75,41 % jmenovité

Více

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Směrnice č. 2/2013 Zastupitelstva města Vlašimi Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Zastupitelstvo

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností M & M pojišťovací s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

strana 1 Popis č. 3772/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3772/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3772/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 50 na pozemku parc.č. 499 a pozemky parc.č. 63, 495, 496/2, 499 a 500 včetně věcného břemene, součástí a příslušenství; budova a pozemky

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií

Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií Představenstvo obchodní společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s., IČ: 26336588, sídlem Dýšina - Nová Huť, Horomyslická čp. 1, PSČ

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA Projekt:

REZERVAČNÍ SMLOUVA Projekt: REZERVAČNÍ SMLOUVA Projekt: Rezervační smlouva Níže uvedeného dne, měsíce a roku AMADET a.s. IČ 27600165 se sídlem Evropská 423/178, 160 00 Praha 6-Vokovice jednající předsedou představenstva Ing. Jiřím

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI SNAPCORE a.s.

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI SNAPCORE a.s. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI SNAPCORE a.s. 1.1. Emitent: I. Základní charakteristika dluhopisů. Emitentem dluhopisů je obchodní společnost SNAPCORE a.s., se sídlem Václavské náměstí 846/1, Palác

Více

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pevným výnosem. v celkovém předpokládaném objemu emise

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pevným výnosem. v celkovém předpokládaném objemu emise EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ dluhopisy s pevným výnosem v celkovém předpokládaném objemu emise 200 000 000 Kč splatné v roce 2016 ISIN CZ0003702938 Emisní kurz: 100 % jmenovité hodnoty

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Nabídka ČSOB a.s. na poskytnutí účelového úvěru. firmě Bílovecká nemocnice, a.s.

Nabídka ČSOB a.s. na poskytnutí účelového úvěru. firmě Bílovecká nemocnice, a.s. Nabídka ČSOB a.s. na poskytnutí účelového úvěru firmě Bílovecká nemocnice, a.s. 24.5.2013 1. Indikativní nabídka účelového úvěru Varianta I ručitelské prohlášení Moravskoslezského kraje Dlužník : Bílovecká

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ 1. Smluvní strany budoucí prodávající: Firma/název: SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ uzavřená dle 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku IČ: 022 21 390 se sídlem: v Olomouci, Nová Ulice,

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

NABÍDKA BYTŮ. PRAHA 5 ZLIČÍN / Metropole

NABÍDKA BYTŮ. PRAHA 5 ZLIČÍN / Metropole 1/5 Termíny dokončení: bytový dům A - P, Y: DOKONČENO bytový dům T, U, V, X: DOKONČENO bytový dům Q, R, S: prosinec 2014 Aktuální prospekt ke stažení na www.central-group.cz 2/5 Patro Číslo bytu Dispozice,

Více

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. podřízené dluhopisy pevným úrokovým výnosem

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. podřízené dluhopisy pevným úrokovým výnosem EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ podřízené dluhopisy pevným úrokovým výnosem v celkovém předpokládaném objemu emise 125 000 000 Kč splatné v roce 2016 ISIN CZ0003702953 Emisní kurz: 102,21

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

Emisní podmínky dluhopisů

Emisní podmínky dluhopisů Emisní podmínky dluhopisů Dluhopis BOOLER INVEST Limited Emitent: BOOLER INVEST Limited, W1B3HH London, 3rd Floor 207 Regent Street, Spojené království Velké Británie a Irska, Registrační číslo: 10179565,

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

Římská 1222/33 s. r. o. Emisní podmínky Dluhopisů Římská 1222/33

Římská 1222/33 s. r. o. Emisní podmínky Dluhopisů Římská 1222/33 Římská 1222/33 s. r. o. Emisní podmínky Dluhopisů Římská 1222/33 splatné v roce 2022 v celkové výši 20.000.000 Kč Dluhopisy Emitenta mohou být veřejně nabízeny na základě výjimky uvedené v 34 odst. 4 písm.

Více

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem v celkovém předpokládaném objemu emise 700 000 000 Kč (maximálně do 1 000 000 000 Kč) splatné v roce 2016

Více

Nový rezidenční projekt

Nový rezidenční projekt RAKOUSKO Nový rezidenční projekt Garantovaný příjem z pronájmu až 9% ročně! přímo u lanovky Bad Gastein Sleva 5 % pro první 3 kupující! Bad Gastein, Rakousko Bag Gastein je krásné alpské městečko v údolí

Více

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE Příloha podmínek výběrového řízení č. 4 TECHNICKÝ PROSPEKT NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE Vlastnictví Předmět prodeje specifikovaný níže je ve

Více

EUFI - european financing & investment s.r.o. Rezervační smlouva č. - byt + venkovní parkovací stání

EUFI - european financing & investment s.r.o. Rezervační smlouva č. - byt + venkovní parkovací stání EUFI - european financing & investment s.r.o. a Rezervační smlouva č. - byt + venkovní parkovací stání 1. EUFI - european financing & investment s.r.o. IČ: 250 81 667 se sídlem Hostivice, K Chýni 1250,

Více

Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Souhrnná nabídka podílových fondů Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Na základě Vašeho výběru si Vám dovolujeme blíže představit nabídků podílových fondů IKS a Amundi. V případě doplňujících dotazů

Více

strana 1 Popis č. 3900/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ Příkop 843/4, Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3900/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ Příkop 843/4, Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3900/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 24 na pozemku parc.č. 112 a pozemky parc.č. 111 a 112 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 22.8.2013 zapsány v katastru

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více