Představení projektu DOMY VINOŘ. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Představení projektu DOMY VINOŘ. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry. www.bhs.cz"

Transkript

1 Představení projektu DOMY VINOŘ BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry

2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU DOMY VINOŘ 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU Lokalita: Praha 9 Vinoř Inženýrské sítě: Zkolaudovány Lokalita ETAPA II. V Žabokřiku II, ulice Stojická, Lipoltická Termíny ETAPA II. zahájení leden 2015 Investor: Euro Development Vinoř, s.r.o. Dodavatel stavby: Euro Development Group, s.r.o. 1.2 MAPA UMÍSTĚNÍ PROJEKTU 1.3 ROZPOČTOVÉ NÁKLADY PROJEKTU Náklady Množství Cena/jedn. Celkem Kč Cena půdy pro výstavbu vč. sítí 3 277,0 m Kč Výstavba rodinných domů (hrubá zastavěná plocha) 1 333,8 m Kč Inženýrské a projekční činnosti Finanční náklady projektu Provozní a ostatní náklady Náklady celkem Výnosy Množ. Cena/jedn. Celkem Kč Prodej stavebních pozemků m Kč Prodej rodinných domů m Kč Více zisk z prodeje zahrad a zařízení Výnosy celkem CENÍK DOMŮ Typ domu Číslo domu Pozemek Disp. Užitná plocha Pozemek m 2 CELKEM vč. DPH C1 V139/ /115 5kk Kč C1 V139/ /341 5kk Kč C2 V127/ /117 5kk Kč C2 V127/ /343 5kk Kč C2 V127/ /344 5kk Kč C2 V127/ /345+/118 5kk Kč C2 V127/ /64 5kk Kč C2 V127/ /65+/84 5kk Kč

3 1.5 UMÍSTĚNÍ DOMŮ V PROJEKTU VINOŘ Vinoř 1.6 VIZUALIZACE DOMŮ Lokalita v Žabokřiku

4 1.7 INFORMACE O MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 VINOŘ Vinoř je městskou částí Prahy 9 a nachází se na severovýchodním okraji Hlavního města Prahy v blízkosti městské části Kbely a Čakovice v pěkné lokalitě ohraničené Vinořským parkem a Ctěnickým potokem. Historie této městské části sahá až do roku 1088 n.l. V současné době zde žije asi obyvatel. 1.8 INFORMACE PRO ŘIDIČE Městská část Praha Vinoř leží na komunikaci č. 610, která spojuje centrum Prahy s Brandýsem nad Labem. Autem se do centra Prahy dostanete do 25 minut. Brandýs nad Labem je dostupný autem do 13 minut. 1.9 AUTOBUSEM DO CENTRA PRAHY I OKOL- NÍCH OBCÍ Kromě zeleně a pěkného prostředí je další nespornou výhodou Vinoře dopravní dostupnost. Vinoř je spojena s centrem Prahy několika linkami městské a příměstské hromadné dopravy. Například linkou 259 a 378 se dostanete do Letňan či linkou 375 z Brandýsa nad Labem do stanice Českomoravská. V nedalekých Satalicích a Kbelích jsou železniční zastávky tratě vedoucí do Českého ráje a z druhé strany do centra Prahy JAK LZE TRÁVIT VOLNÝ ČAS V LOKALITĚ Vinoř je bývalou historickou obcí s několika památkami, Ctěnickým a Vinořským zámkem a kostelem Povýšení sv. Kříže. Lokalita je vhodná pro mladé lidi a začínající rodiny, které mají rády přírodu a příměstské bydlení v klidu a zeleni. Vinoř obklopují kaskády rybníků, Ctěnický a Vinořský háj. V údolí Vinořského potoka jsou situovány zahrady a naučné stezky. Ve Vinoři je fotbalové hřiště, hřiště Sokolu Vinoř a tenisové kurty. Milovníci koní najdou v Ctěnickém areálu parkur. V místě se také nachází golfové hřiště driving range Vinoř. Občanská vybavenost je na velmi vysoké úrovni. Nachází se zde zdravotní středisko, školy, mateřské školky, pošta, několik nákupních středisek, kulturně vzdělávací středisko VINCENT a nová sportovní hala CO NAJDETE V OKOLÍ VINOŘE V blízkosti se nachází hrad Jenštejn, založený počátkem 14. století. Z původního hradu se zachovala středověká bašta přístupná veřejnosti. V blízkém souměstí Brandýs nad Labem Stará Boleslav u řeky Labe je možné navštívit bývalou rezidenci posledního rakousko-uherského císaře Karla I, brandýský zámek s bohatými expozicemi jak z období monarchie, tak z období první republiky. V Brandýse také začíná nejlepší in-line stezka ve Středočeském kraji, která vede podél Labe až do Kostelce POSTUP PRODEJE ÚSTNÍ REZERVACE Ústní rezervace je nezávazná a je sjednávána na dobu 48 hodin. V této lhůtě je nezbytné potvrdit zájem o koupi nemovitosti podpisem Rezervační smlouvy. PÍSEMNÁ REZERVACE Písemná rezervace je závazná, tzn. že pokud klient z vlastní vůle odstoupí, rezervační poplatek propadá. Závazná rezervace vznikne podpisem Rezervační smlouvy a zaplacením rezervační zálohy. Rezervační poplatek je součástí kupní ceny nemovitosti. SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O PŘEVODU NEMOVITOSTI Smlouva o budoucí smlouvě upravuje vztah mezi budoucím kupujícím a budoucím prodávajícím. Je zde blíže specifikována prodávaná nemovitost pozemek, dům, stanoveny platební podmínky a popsány jednotlivé fáze koupě. Podpis dle rezervační smlouvy do dní. SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Smlouva o budoucí smlouvě upravuje vztah mezi budoucím kupujícím a budoucím prodávajícím. Je zde blíže specifikována prodávaná nemovitost pozemek, dům, stanoveny platební podmínky a popsány jednotlivé fáze koupě. Podpis dle rezervační smlouvy do dní. KUPNÍ SMLOUVA NA POZEMEK A DŮM Kupní smlouva se podepisuje po kolaudaci domu a po doplacení celé kupní ceny. Okamžitě po podpisu kupní smlouvy bude příslušnému katastrálnímu úřadu doručen návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva ve prospěch strany kupující. SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ 1. záloha rezervační poplatek ve výši ,- Kč 2. záloha kupní smlouva na převod pozemku 3. záloha další platby (z ceny domu) dle postupu výstavby: 21% Dokončení základové desky vč. přívodu kanalizace a vody 15% Dokončení obvodového zdiva vč. věnce 15% Dokončení krovu a střešní krytiny vč. vnitřních příček 20% Vnitřní instalace: elektro, voda, kanalizace (plyn není součástí dodávky) 13% Dokončení hrubé stavby domu vč. okenních výplní a vchodových dveří 13% Kompletní dokončení vnitřní části stavby,

5 podlah, dlažby, obkladů a zařizovacích předmětů 3% Doplatek po kompletním dokončení domu a venkovních úprav 2 CHARAKTERISTIKA A PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ 2.1 PRÁVNÍ ZÁKLAD EMISE, DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB VYDÁVÁNÍ Vydání celé emise bude provedeno zaknihováním v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 14, PSČ , IČ: Datum emise je DRUH, FORMA A PODOBA CENNÉHO PAPÍRU, OMEZENÍ PŘEVODITELNOSTI Dluhopisy mají podobu zaknihovaného cenného papíru a znějí na doručitele. Dluhopisy jsou bez omezení převoditelnosti, avšak jejich převody mohou být pozastaveny 30 dní před datem jejich splatnosti. 2.3 CELKOVÁ HODNOTA EMISE A JMENOVITÁ HODNOTA CENNÉHO PAPÍRU Celková hodnota emise: Kč Jmenovitá hodnota: Kč Počet dluhopisů: ks 2.4 STRUKTURA EMISE CENNÝCH PAPÍRŮ Emisi tvoří jednotlivé dluhopisy ve jmenovité hodnotě Kč. 2.5 ADMINISTRÁTOR EMISE A OBCHODNÍK, KTERÝ OBSTARÁVÁ VYDÁNÍ DLUHOPISŮ Administrátorem emise a Hlavním manažerem emise dluhopisů je společnost BH Securities a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ , IČ: AGENT PRO ZAJIŠTĚNÍ Za účelem posílení postavení vlastníků dluhopisů Emitent zajistil splacení dluhopisů škálou záruk a zajištění s pomocí institutu Agenta pro zajištění, který je, v případě nesplnění peněžitých závazků Emitenta smluvně zavázán vyplatit výtěžek z realizace zajištění administrátorovi emise aby jej tento vyplatil vlastníkům dluhopisů v rozsahu případného nesplnění peněžitého závazku Emitenta. Závazky Emitenta vyplývající z vydaných dluhopisů budou zajišťeny ve prospěch agenta pro zajištění: (1) zástavním právem k nemovitostem ve vlastnictví společnosti Suberoso, s.r.o.; (2) zástavním právem k pozemkům ve vlastnictví Emitenta, jakmile se stane jejich vlastníkem; (3) zástavním právem k právům stavby, ohledně nichž bude stavebníkem společnost EURO DEVELOPMENT GROUP, s.r.o., kterážto práva stavby budou zřízena na pozemcích ve vlastnictví Emitenta; (4) ručitelským závazkem společností EURO DEVELOPMENT a.s.; (5) peněžní jistotou a (6) věcným právem zákazu zcizení nebo zatížení nemovitých věcí, které budou v zástavě k zajištění Dluhopisů. Agentem pro zajištění je společnost BH Securities, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ , IČ: ÚROKOVÝ VÝNOS Způsob úročení Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 7,25 % p.a. Úroky budou vypláceny dvakrát ročně vždy k a příslušného roku zpětně. Úrokový výnos bude narůstat vždy ode dne a každého roku, počínaje dnem Báze pro výpočet úroku Pro účely výpočtu úrokového výnosu příslušejícího k dluhopisům za období kratší jednoho roku se použije úrokové konvence pro výpočet úroku 30E/360, tzn. že pro účely výpočtu úrokového výnosu za období kratší jednoho roku se má za to, že jeden rok obsahuje 360 dní, avšak vychází se ze skutečně uplynulého počtu dní v daném výnosovém období Konec úročení Dluhopisy přestanou být úročeny dnem jejich splatnosti dne nebo dnem předčasné splatnosti. 2.8 SPLACENÍ Splacení jmenovité hodnoty Pokud nedojde k předčasnému splacení dluhopisů, bude jmenovitá hodnota dluhopisů splacena dne Předčasné splacení Emitent má právo předčasně splatit minimálně 20% a maximálně 40% jmenovité hodnoty emise k a 20% až 100% nesplacené jmenovité hodnoty emise k anebo k jakémukoliv poté následujícímu Dni výplaty úroků, a to vždy nejméně 20% jmenovité hodnoty Dluhopisů. 2.9 PLATBY Měna plateb Emitent se zavazuje vyplácet úrokové výnosy a splatit jmenovitou hodnotu dluhopisů výlučně v českých korunách. Úrokové výnosy budou vypláceny a jmenovitá hodnota dluhopisů bude splacena majitelům dluhopisů v souladu s daňovými, devizovými a jinými příslušnými právními předpisy České republiky účinnými v době provedení příslušné platby.

6 2.9.2 Den výplaty a splatnosti Výplaty úrokových výnosů budou prováděny k datům a příslušného roku a splacení jmenovité hodnoty dluhopisů bude provedeno nejpozději k datu KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ Pro akvizici se Emitent rozhodl zejména po důkladné obchodní analýze trhu celé lokality a okolí. Pozemky pro realizaci projektu Domy Vinoř si vybral nejen z důvodu zajímavé prodejní ceny pozemků (v absolutní ceně za každou stavební parcelu) ale také proto, že akvizicí získal výhradní možnost zakoupit sousední pozemek pro výstavbu dalších několika rodinných domů, který má zajištěn přístup pouze přes pozemky Emitenta, za velmi zajímavou cenu. 3 POUŽITÍ VÝTĚŽKU EMISE Výnos z této emise dluhopisů bude použit na nákup pozemků a na výstavbu 8 rodinných domů na pozemcích Emitenta. 4 INFORMACE O EMITENTOVI OBCHODNÍ FIRMA, IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO, SÍDLO, ROK VZNIKU, PRÁVNÍ FORMA Obchodní firma: EURO DEVELOPMENT VINOŘ, s.r.o. Sídlo podle obchodního rejstříku: Ječná 550/1, Praha 2, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: Společnost s ručením omezeným Založení společnosti: Společnost byla založena dne zakladatelskou smlouvou na dobu neurčitou Dne byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka ÚDAJE O ČINNOSTI EMITENTA 5.1 POPIS PODNIKÁNÍ Hlavním předmětem činnosti Emitenta, společnosti EURO DEVELOPMENT VINOŘ, s.r.o., je developerská činnost v lokalitě Praha 9 Vinoř, spočívající ve výstavbě 8 moderních patrových rodinných domů, v rámci I.etapy projektu Domy Vinoř. Emitent podniká v této lokalitě od léta 2014, kdy podepsal smlouvu budoucí kupní na koupi prvních 8 stavebních pozemků a další si rezervoval. Emitent upravil půdorysy a standardy původního projektu tak, aby se přizpůsobil aktuální poptávce na trhu (menší domy, kuchyně zdarma). Další úprava spočívala v přidání zdraví prospěšných infra kabin, které nabízí zdarma v rámci stanoveného standardu. Tyto úpravy kladně ovlivňují poptávku po tomto rezidenčním projektu ve srovnání s konkurencí. Předpokládaný termín vydání stavebního povolení a následného zahájení výstavby prvních rodinných domů plánuje Emitent na jaro V městské části Praha 9 Vinoř se sice vyskytují konkurenční projekty s podobnými prodejními cenami, ale díky levným stavebním pracím zhotovitelů (vlastní stavební firma) si Emitent může dovolit za stejné ceny okolo 6 mil. Kč nabízet domy s kuchyněmi, fotovoltaickými panely nebo infra kabinami zdarma v ceně domu. Záruční dobu na postavené domy Emitent u tohoto projektu prodloužil na dnes už nadstandardních 5 let. Výše uvedené parametry dělají z projektu Domy Vinoř v rámci lokálního trhu nabízených nemovitostí velmi konkurence schopný projekt. 5.3 OBCHODNÍ STRATEGIE Strategií Emitenta v projektu Domy Vinoř je postavit v rámci projektu prvních 5 domů v roce 2015, část domů jako hrubou stavbu a část do fáze kompletních dokončených staveb na klíč, kde si kupující zvolí pouze druh a barvu finálních povrchů podlah a koupelen a barvu dveří. Kromě poptávky po ještě nepostavených domech, kde kupující očekává jiné výhody, jako např. nižší cenu domu, je totiž v současné době velký zájem po již postavených domech, do kterých by se poptávající mohli ihned přestěhovat. Postavené domy se také v dnešní době těší výrazně větší důvěře zákazníků. Takové poptávající chce Emitent uspokojit co nejdříve, a proto se v obchodní strategii pro rok 2015 zaměřil zejména na co nejrychlejší dokončení prvních 5 domů. Z inkasovaných tržeb z těchto domů pak Emitent postaví a prodá další tři domy během PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ EMITENTA Ve střednědobém horizontu 2 3 let předpokládá Emitent pozitivní vývoj své developerské činnosti v městské části Praha 9 Vinoř. Jedná se zejména o přípravu více než 2ha velkého území v jižní části této městské části na výstavbu několika desítek rodinných domů, na které Emitent plánuje získat stavební povolení do r V dlouhodobém horizontu 3 10 let předpokládá Emitent velký rozvoj své stavební aktivity v lokalitě právě na výše zmíněném pozemku, bude se jednat o výstavbu více, než 50 rodinných domů.

7 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O JEDINÉM SPOLEČNÍKOVI EMITENTA EURO DEVELOPMENT, A.S. Obchodní firma, identifikační číslo, sídlo, rok vzniku, právní forma Obchodní firma: EURO DEVELOPMENT, a.s. Sídlo podle obchodního rejstříku: Ječná 550/1, Praha 2, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: Akciová společnost Založení společnosti: Společnost byla založena dne zakladatelskou smlouvou na dobu neurčitou Dne byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka PROFIL SPOLEČNOSTI EURO DEVELOPMENT,A.S. Společnost EURO DEVELOPMENT, a. s. (také jen ED ) spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří jeden z významných subjektů, zabývají se developerskou činností v Praze a okolí. Svou podnikatelskou činnost ED zaměřuje výhradně na trh rezidenčních nemovitostí, a to především na výstavbu rodinných domů, s cílem vytvořit širokou nabídku projektů rodinných domů v zajímavých pražských i mimopražských lokalitách. Významnou část obchodní činnosti tvoří kromě developerských projektů zprostředkování prodeje realit a zprostředkování jejich financování. Mediálně známá je dceřiná společnost 1.EUROHYPO- TÉKA,s.r.o., člen Asociace hypotečních makléřů a jeden z největších hypotečních brokerů v České republice zprostředkovala v letech přes 15 mld. korun v objemu hypotečních úvěrů a tržby této společnosti dosahují každoročně přes 50 mil. korun. Mezi její klienty patří významné osobnosti z řad podnikatelů i umělců a společnost patří dnes mezi TOP 10 hypotečních zprostředkovatelů v České republice. PŘEHLED MAJETKU KONTROLOVANÉM SPOLEČNOSTÍ EURO DEVELOPMENT A.S. Společnost Majetek LV Kat.území m 2 Hodnota Výše zástavy Vlastní jmění ED,as pozemky 3520 Unhošť ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ED,as pozemky 2628 Dolní Jirčany ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč EDG pozemky 3593 Unhošť ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč EDG rozest. stavby 854 Herink ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč EDG rozest. stavby --- Unhošť ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ED Unhošť pozemky Unhošť ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč EPI pozemky Unhošť ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ED Castle Královice pozemky 353 Praha 22, Královice ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ED Královice pozemky 352 Praha 22, Královice ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ED Herink pozemky 678 Herink ,00 Kč ,83 Kč ,18 Kč ED Czech pozemky 651 Herink ,00 Kč ,75 Kč ,75 Kč ED Central Bohemia pozemky 782 Přezletice ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ED Prague 22 pozemky 937 Praha 10, Štěrboholy ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ED Březiněves pozemky Praha 8, Březiněves ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Celkem ,00 Kč ,58 Kč ,43 Kč K hlavním realizovaným projektům řadí ED především: (i) nákup m 2 pozemků v obci Herink v r a následný development celkem 107 rodinných do mů ve III. etapách (zkolaudováno již 64 rodinných domů) (ii) nákup a zahájení následného developmentu po - slední III. etapy developerského projektu TERASY UNHOŠŤ od ECM (celkem 42 moderních funkcionalistických domů, projekt ve fázi výstavby) s nákupem dalších stavebních pozemků v obci pro výstavbu 78 rodinných domů (iii) nákup m 2 pozemků v městské části Praha 22 Královice pro budoucí výstavbu více, než 300 rodinných domů a nového komerčního centra této městské části (na I.etapu výstavby již bylo vydáno územní rozhodnutí) K důležitým připravovaným projektům řadí ED především: (i) nákup pozemků v městské části Praha 8, Březiněves a následný development celkem 74 rodinných domů (výstavba rodinných domů bude zahájena v roce 2015, předpokládaný termín získání ÚR jaro 2015)

8 (ii) nákup pozemků v městské části Praha 10, Štěrboholy a následný development 50 rodinných domů (výstavba rodinných domů bude zahájena v roce 2015, předpokládaný termín získání ÚR léto 2015) (iii) nákup několika pozemků v městské části Praha 9, Vinoř a Přezletice a následný development více než 70 rodinných domů ve II. Etapách (výstavba 21 rodinných domů v I.etapě bude zahájena do konce roku 2014, získání SP a zahájení výstavby II.etapy bude realizováno v roce ) Za dobu své činnosti si skupina ED vybudovala silnou pozici residenčního developera rodinných domů, kdy v posledním roce úspěšně zahájila jejich prodej v několika nových lokalitách. Záměrem společnosti je dále posilovat svoji pozici investora a developerské společnosti do dalších stavebně zajímavých lokalit v hlavním městě Praze i okolních okresů Středočeského kraje. POPIS PODNIKÁNÍ Hlavním předmětem činnosti společnosti EURO DEVELOP- MENT, a.s. a jejich dceřiných firem (dále jen skupina ED ) je developerská činnost, spočívající ve výstavbě výhradně rezidenčních nemovitostí a především pak rodinných domů a činnosti související s touto developerskou činností, zejména zprostředkování prodeje nemovitostí a jejich financování. Skupina ED podniká na českém realitním trhu od r. 2007, některé ze společností ve skupině ED pak od roku V posledních třech letech skupina ED trvale úspěšně rozšiřuje své aktivity nákupem dalších pozemků ve vhodných oblastech a lokalitách v Praze a okolí, za zmínku stojí např. pozemky v lokalitě Terasy Unhošť, pozemky v městské části Praha 22 Královice, Praha 10 Štěrboholy nebo Praha 9 Vinoř. Pozemky v majetku skupiny ED jsou umístěny ve zdravě se rozvíjejících lokalitách, případně lokalitách, ve kterých společnost spatřuje dobrý potenciál budoucího rozvoje. V současné době skupina ED vlastní v Praze a okolí po zemky o tržní hodnotě přes 0.6 mld korun a další pozemky má pod budoucími kupními smlouvami. Skupina ED provozuje své činnosti především v regionu Praha a jeho okolí, strategií společnosti je však podnikat ve všech okresech Středočeského kraje, kde je v současné době mnoho zajímavých investičních příležitostí. KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ Skupina ED je ve svém regionu jedním z velkých vlastníků pozemků na výstavbu rodinných domů s velice dobrou znalostí trhu a celého podnikatelského prostředí, na kterém se pohybuje téměř 10 let. Ke svým projektům si vybírá zejména lokality s žádnou nebo minimální konkurencí v podobě jiných developerských projektů na výstavbu rodinných domů. V těch lokalitách, kde se konkurence vyskytuje, se pak skupina ED odlišuje výrazně nižší cenou i vizuální přitažlivostí svého produktu (funkcionalistické domy ED na Terasách Unhošť v kontrastu s běžnými rodinnými domy s valbovými a sedlovými střechami od společnosti JUNG nebo atraktivní moderní patrové domy v lokalitě městské části Praha 22 Královice se zajímavou atypickou střechou v kontrastu s běžnou zástavbou a konkurenčním projektem se sedlovými střechami). Nižší prodejní ceny rodinných domů pak ED dosahuje spojením více faktorů. Základním z nich je několikaletý vývoj vlastních projektů rodinných domů, kde ve spolupráci projekčních atelierů a dodavatelů staveb vznikají projekty z cenově dostupných a kvalitních materiálů. V konečné fázi do vývoje zasahují i zákazníci, kterým již byly rodinné domy prodány a kteří ED dávají důležitou zpětnou vazbu. Díky tomu jsou projekty dispozičně řešeny tak, aby zde nechyběl např. úložný prostor v podobě půdy nebo zde nedocházelo k žádným ztrátám ploch na nevyužité prostory, jako jsou dlouhé chodby nebo různá zákoutí, které zbytečně prodražují cenu stavby. Dalším zásadním faktorem, který ovlivňuje konečnou prodejní cenu rodinných domů, je akviziční cena pozemků k výstavbě. Skupina ED se zaměřuje pouze na akvizice pozemků za výrazně nižší, než tržní cenu, které kupuje od majitelů pozemků nebo jiných menších developerských společností ve finanční tísni nebo které získává v rámci nedobrovolných dražeb, veřejných soutěžích či jako odkup pohledávek ze zkrachovalých developerských projektů od bank a jiných věřitelů. OBCHODNÍ STRATEGIE Strategií skupiny ED je další rozšiřování aktivit investicemi do vhodných stavebních pozemků zejména v Praze a pak okolních krajích, ve kterých nemá žádné developerské projekty. V současnosti se jedná o severní okraj našeho hlavního města, protože většina současných projektů skupiny ED je situována na západním, jižním a východním okraji Prahy. V současnosti skupina ED uvažuje o několika zajímavých lokalitách v Praze 8 a Praze 9 a dále pak v okresech, přiléhajících k těmto částem hlavního města. Skupina ED hodlá i nadále intenzivně využívat mezery, které existují na trhu výstavby rodinných domů v Praze a okolí, a které v posledních letech úspěšně zaplnila developerskými projekty Domy Herink nebo Terasy Unhošť. Jde zejména prodej menších rodinných domů na stavebních parcelách o velikosti od 200 do 400 m 2. Prodejní ceny rodinných domů se na takto malých pozemcích blíží cenové nabídce větších bytů v obdobných lokalitách a domy se tak stávají cenově dostupné i pro zájemce, kteří by jinak o koupi rodinného domu vůbec neuvažovali.

9 Součástí záměru rozvoje skupiny ED je také individuální výstavba rodinných domů na pozemcích zájemců, kterou zahájí v roce Pro tento záměr již vybraný projekční atelier připravuje katalog vzorových rodinných domů. Skupina ED se také v současnosti více zaměřuje na výstavbu rodinných domů na sklad. Důvodem je fakt, že skupina ED má většinu rodinných domů ve svých developerských projektech prodánu ještě před zahájením jejich samotné výstavby a nemá v nabídce žádné postavené domy pro zájemce, kteří se chtějí stěhovat ihned (např. z důvodu prodeje jejich bytu v Praze apod). Dle současných analýz skupiny ED se jedná až o 50 % kupujících. Druhá polovina zájemců je ochotná počkat si na výstavbu až 1 rok. Strategií skupiny ED je intenzivní analýzou možných investičních příležitostí realizovat nejen přímé nákupy pozemků, ale také využít své kapitálové síly, know how a kontaktů s bankami a jinými věřiteli k převzetí obchodních společností se zajímavými pozemky ve svém majetku. 36 rodinných domů. Výstavba prvních 14 domů byla zahájena v polovině roku 2014 (iv) Domy Unhošť Terasy (www.terasy-unhost.cz): nákup m 2 stavebních pozemků v obci Unhošť a zahájení následné výstavby této III. etapy projektu TERASY UNHOŠŤ. Projekt 42 moderních funkcionalistických domů je nyní ve fázi výstavby prvních 5 řad rodinných domů, představujícího větší část projektu. V r předpokládá společnost získání ÚR na dalších 78 rodinných domů ve východní části Unhoště (v) Domy Praha Královice (www.domy-kralovice.cz): nákup celkem m 2 pozemků v městské části Praha 22 Královice. Na I. etapu výstavby 17 rodinných domů z celkového budoucího počtu více, než 300 rodinných domů, již bylo vydáno územní rozhodnutí. Výstavba této první etapy bude zahájena do jara O rok později bude zahájena výstavba II. etapy s 30 rodinnými domy PŘEHLED AKTUÁLNĚ REALIZOVANÝCH DEVELO- PERSKÝCH PROJEKTŮ (i) Domy Herink (www.domy-herink.cz): nákup m 2 stavebních pozemků v obci Herink a jejich následný development celkem 107 rodinných domů ve III etapách (v současnosti dokončeno a zkolaudováno 64 rodinných domů) (ii) Domy Jesenice (www.domy-jesenice.cz): nákup m 2 stavebních pozemků v obci Jesenice u Prahy jejich následný development, část pozemků byla prodána zájemcům o individuální výstavbu, na části pozemků se připravuje výstavba 16 rodinných domů s termínem zahájení výstavby prvních 6 domů na začátku r (iii) Domy Dolní Jirčany (www.domy-jircany.cz): nákup m 2 stavebních pozemků v obci Dolní Jirčany a příprava následného developmentu, část pozemků (přes 9 tis. m 2 ) byla prodána zájemcům o individuální výstavbu. Na části pozemků se připravuje výstavba (vi) Domy Praha Vinoř (www.domy-vinor.cz, -prezletice.cz): nákup více než 30 tis. m 2 pozemků v městské části Praha 9 Vinoř a Přezletice. Na I. etapu výstavby 17 rodinných domů z celkového budoucího počtu více, než 70 rodinných domů, již bylo vydáno územní rozhodnutí a veškeré inženýrské sítě této etapy jsou již dokončeny a zkolaudovány. Výstavba první části této první etapy bude zahájena do konce roku Do r bude zahájena výstavba II. etapy s přibližně 50 rodinnými domy PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ Ve střednědobém i dlouhodobém horizontu předpokládá skupina ED pozitivní vývoj svých činností v rozsahu předmětu svého podnikání. Skupina se primárně zaměří na rozšíření portfolia vlastněných stavebních pozemků ve vybraných lokalitách v Praze, tak jako na využití prostoru v oblasti individuální výstavby domů a na zefektivnění své příjmové situace plynoucí z prodeje již postavených rodinných domů. Váš spolehlivý investiční partner již od roku 1993! PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Důležité upozornění: Tato emise není veřejnou nabídkou cenných papírů. Hodnota dluhopisu může klesat nebo růst. Investoři mohou získat při prodeji dluhopisu před datem splatnosti částku nižší než částku investovanou. Minulá výkonnost nezaručuje srovnatelný budoucí výkon. Tento dokument má pouze propagační obsah, informace a hodnocení v něm obsažené slouží pouze pro informativní účely. Tento dokument není prospektem a není určen pro výběrové řízení, není právní, daňovou, nebo investiční radou, doporučením ani nabídkou, ani neobsahuje radu nebo doporučení k uzavírání jakékoliv transakce. Investování je spojeno s riziky. Investiční rozhodnutí investora musí být založeno na pečlivém zvážení vhodnosti investice do dluhopisů v souvislosti s jejich vlastním cenovým vývojem, likviditou a investičním horizontem a investor by měl zvážit potřebu nezávislého investičního, právního a daňového poradenství. Tento dokument nezohledňuje investiční profil jednotlivého investora. Není zaručena přesnost nebo úplnost informací obsažených v tomto dokumentu. Některé služby a produkty jsou předmětem právních omezení, a proto nemohou být určeny pro obyvatele některých zemí. BH Securities a.s. je dozorována ČNB. Společnost BH Securities a.s. může od emitenta za činnost spojenou s emisí dluhopisů obdržet úplatu. Více informací k investičním pobídkám je uvedeno na informačním CD BHS a webových stránkách společnosti v záložce Dokumenty ke stažení. K získání konkrétnější informace se prosím obracejte na Vaší kontaktní osobu. Tento dokument byl připraven s náležitou pečlivostí a pozorností. Tiskové chyby jsou vyhrazeny. BHS podléhá dohledu ČNB sledujte nás na : facebook twitter linked-in

Představení projektu DOMY PŘEZLETICE. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry. www.bhs.cz

Představení projektu DOMY PŘEZLETICE. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry. www.bhs.cz Představení projektu DOMY PŘEZLETICE BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry www.bhs.cz 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU DOMY PŘEZLETICE 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU Koupě pozemků, výstavba a

Více

Dluhopis: Euro Property Investment, s.r.o. www.bhs.cz. projekt: Terasy Unhošť min. 7,25 % p.a. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry

Dluhopis: Euro Property Investment, s.r.o. www.bhs.cz. projekt: Terasy Unhošť min. 7,25 % p.a. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry Dluhopis: Euro Property Investment, s.r.o. projekt: Terasy Unhošť min. 7,25 % p.a. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry www.bhs.cz Proč dluhopis Euro Property Investment? Emitent patří do

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 13 % p.a., vydávané společností HELVET HOLDING SE, se sídlem Praha 1, Nové Město,

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Dluhopis: TABUC-PACK s.r.o. www.bhs.cz 8,5 % / 2018. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry

Dluhopis: TABUC-PACK s.r.o. www.bhs.cz 8,5 % / 2018. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry Dluhopis: TABUC-PACK s.r.o. 8,5 % / 2018 BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry www.bhs.cz Proč dluhopisy TABUC-PACK s.r.o.? Chráněná dílna s 15letou historií, která stabilně zaměstnává zdravotně

Více

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě Podepsaní účastníci: 1. obchodní společnost IKO stavební společnost s.r.o. se sídlem v Plzni, Koterovská 177, okres Plzeň-město, IČ: 27 96 84 48, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Dluhopis: Gevorkyan. www.bhs.cz 10,5 % / 2018 II. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry

Dluhopis: Gevorkyan. www.bhs.cz 10,5 % / 2018 II. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry Dluhopis: Gevorkyan 10,5 % / 2018 II BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry www.bhs.cz Proč dluhopis Gevorkyan? Společnost Gevorkyan je špičkovým výrobcem a dodavatelem nejnáročnějších dílů

Více

Postup při koupi bytové jednotky

Postup při koupi bytové jednotky Na Vackově s.r.o. člen skupiny Metrostav Development Zenklova 2245/29 180 00 Praha 8 IČ 01620142 DIČ CZ01620142 Společnost je zapsána v OR u MS v Praze, oddíl C 208479 www.metrostavdevelopment.cz www.metrostav.cz

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

Developerská příležitost pozemky Kolín

Developerská příležitost pozemky Kolín INFORMAČNÍ MEMORANDUM Developerská příležitost pozemky Kolín Pozemky v městské rezidenční zástavbě Celková plocha pozemků cca 21 000 m² Výborná dopravní dostupnost Dle územního plánu převážně Smíšené městské

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SATPO SAC 10,00/17 podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen Emisní podmínky ) Preambule

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SATPO SAC 10,00/17 podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen Emisní podmínky ) Preambule EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SATPO SAC 10,00/17 podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen Emisní podmínky ) Preambule Tyto Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s.

Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s. Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s. 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost AGROPA a.s., založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Horažďovice, Olšany 75, PSČ 341

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177 Vyhláška kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen "VŘ") prováděného dle Prováděcích podmínek č. III/03/2010 Bytový dům Luhačovice 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno,

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií

Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií Představenstvo obchodní společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s., IČ: 26336588, sídlem Dýšina - Nová Huť, Horomyslická čp. 1, PSČ

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Nájemní byty Liberec. ( developerský projekt se státní zárukou )

Nájemní byty Liberec. ( developerský projekt se státní zárukou ) Nájemní byty Liberec ( developerský projekt se státní zárukou ) Realizační subjekty Developer : INTERMA, a.s., Liberec Investor : RENTAL INVEST LBC, a.s. Partneři : -Česká spořitelna, a.s. Státní fond

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

p.k. Solvent s.r.o. Emisní podmínky dluhopisů

p.k. Solvent s.r.o. Emisní podmínky dluhopisů p.k. Solvent s.r.o. Emisní podmínky dluhopisů Obsah 1. Emitent 3 2. Základní popis dluhopisů 3 3. Centrální evidence 4 4. Upisovatelé a úpis Dluhopisů 4 5. Vlastník Dluhopisu, převod Dluhopisů 4 6. Vydání

Více

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE Příloha podmínek výběrového řízení č. 4 TECHNICKÝ PROSPEKT NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE Vlastnictví Předmět prodeje specifikovaný níže je ve

Více

PRODEJ POZEMKŮ PRO RESIDENČNÍ DEVELOPMENT JENŠTEJN

PRODEJ POZEMKŮ PRO RESIDENČNÍ DEVELOPMENT JENŠTEJN PRODEJ POZEMKŮ PRO RESIDENČNÍ DEVELOPMENT JENŠTEJN Celková plocha pozemků 216 504 m²; Pozemky jsou v Katastru nemovitostí rozděleny na jednotlivé parcely; Dle Územního plánu určeno k residenční zástavbě

Více

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů VYHLÁŠKA ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů Česká národní banka stanoví podle 32 odst. 2 a 45 odst. 2 zákona č. 190/2004

Více

Emisní podmínky dluhopisů. Římská 1222/33 s.r.o.

Emisní podmínky dluhopisů. Římská 1222/33 s.r.o. Emisní podmínky dluhopisů Římská 1222/33 s.r.o. Náležitosti dluhopisu Emitent: Římská 1222/33 s.r.o., IČ: 282 30 086, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, U Zvonařky 2536, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Zrušení zadávacího řízení v rámci JŘBU na Poskytnutí revolvingového investičního úvěru

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Pravidla pro provádění klientských změn projekt Prague Marina

Pravidla pro provádění klientských změn projekt Prague Marina Pravidla pro provádění klientských změn projekt Prague Marina 1. UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Po uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky (dále jen Smlouva ) ohledně převodu bytové

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost REALITNÍ FOND PRAHA a.s., IČ: 030 71 740, se sídlem Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, společnost zapsaná v obchodním

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(CDE2014)-K2-0xxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN OMIKRON, a.s. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(2014)-LB-xxxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN LIBERTY s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013 2020, CPI % Ministerstvo financí (dále jen ministerstvo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Tento fond spravuje společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Management fondu: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Cíle a investiční

Více

Rezidenční vila VIŠŇOVÁ

Rezidenční vila VIŠŇOVÁ Rezidenční vila VIŠŇOVÁ Nové luxusní byty Praha 4 Krč, ulice Višňová č. 3 Výhradní prodejce: Akropolis reality, s.r.o. Pštrossova 1925/6 110 00 Praha 1 tel: 800 10 80 80 mobil: 603 27 07 17 tel/fax: 224

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(2014)-L2-0XXX uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN THÉTA s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5096/2015 NEMOVITÁ VĚC: 1/10 pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci PK 270/4 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kolín, obec Veletov, k.ú. Veletov Adresa

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová FINANČNÍ MATEMATIKA PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová Radová Tel: 224 095 102 E-mail: radova@vse.cz Kontakt Jednoduché úročení Diskontování krátkodobé cenné papíry Složené úrokování Budoucí hodnota anuity spoření

Více

Financování residenčního developmentu 9. října 2008

Financování residenčního developmentu 9. října 2008 Financování residenčního developmentu 9. října 2008 Financování residenčního developmentu Agenda 1. Je stále co financovat? Faktory mající vliv na poptávku Dopady krize 2. Základní parametry financování

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 04 Část Hypoteční úvěry Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem Smluvní strany budoucí prodávající - společnost ONO-development, s.r.o., IČ: 278 39 605, se sídlem Frýdek- Místek, Na Poříčí

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

NABÍDKA BYTŮ. PRAHA 5 ZLIČÍN / Metropole

NABÍDKA BYTŮ. PRAHA 5 ZLIČÍN / Metropole 1/5 Termíny dokončení: bytový dům A - P, Y: DOKONČENO bytový dům T, U, V, X: DOKONČENO bytový dům Q, R, S: prosinec 2014 Aktuální prospekt ke stažení na www.central-group.cz 2/5 Patro Číslo bytu Dispozice,

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií vyhlášené v souladu s ustanovením 282 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Více