Představení projektu DOMY VINOŘ. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Představení projektu DOMY VINOŘ. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry. www.bhs.cz"

Transkript

1 Představení projektu DOMY VINOŘ BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry

2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU DOMY VINOŘ 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU Lokalita: Praha 9 Vinoř Inženýrské sítě: Zkolaudovány Lokalita ETAPA II. V Žabokřiku II, ulice Stojická, Lipoltická Termíny ETAPA II. zahájení leden 2015 Investor: Euro Development Vinoř, s.r.o. Dodavatel stavby: Euro Development Group, s.r.o. 1.2 MAPA UMÍSTĚNÍ PROJEKTU 1.3 ROZPOČTOVÉ NÁKLADY PROJEKTU Náklady Množství Cena/jedn. Celkem Kč Cena půdy pro výstavbu vč. sítí 3 277,0 m Kč Výstavba rodinných domů (hrubá zastavěná plocha) 1 333,8 m Kč Inženýrské a projekční činnosti Finanční náklady projektu Provozní a ostatní náklady Náklady celkem Výnosy Množ. Cena/jedn. Celkem Kč Prodej stavebních pozemků m Kč Prodej rodinných domů m Kč Více zisk z prodeje zahrad a zařízení Výnosy celkem CENÍK DOMŮ Typ domu Číslo domu Pozemek Disp. Užitná plocha Pozemek m 2 CELKEM vč. DPH C1 V139/ /115 5kk Kč C1 V139/ /341 5kk Kč C2 V127/ /117 5kk Kč C2 V127/ /343 5kk Kč C2 V127/ /344 5kk Kč C2 V127/ /345+/118 5kk Kč C2 V127/ /64 5kk Kč C2 V127/ /65+/84 5kk Kč

3 1.5 UMÍSTĚNÍ DOMŮ V PROJEKTU VINOŘ Vinoř 1.6 VIZUALIZACE DOMŮ Lokalita v Žabokřiku

4 1.7 INFORMACE O MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 VINOŘ Vinoř je městskou částí Prahy 9 a nachází se na severovýchodním okraji Hlavního města Prahy v blízkosti městské části Kbely a Čakovice v pěkné lokalitě ohraničené Vinořským parkem a Ctěnickým potokem. Historie této městské části sahá až do roku 1088 n.l. V současné době zde žije asi obyvatel. 1.8 INFORMACE PRO ŘIDIČE Městská část Praha Vinoř leží na komunikaci č. 610, která spojuje centrum Prahy s Brandýsem nad Labem. Autem se do centra Prahy dostanete do 25 minut. Brandýs nad Labem je dostupný autem do 13 minut. 1.9 AUTOBUSEM DO CENTRA PRAHY I OKOL- NÍCH OBCÍ Kromě zeleně a pěkného prostředí je další nespornou výhodou Vinoře dopravní dostupnost. Vinoř je spojena s centrem Prahy několika linkami městské a příměstské hromadné dopravy. Například linkou 259 a 378 se dostanete do Letňan či linkou 375 z Brandýsa nad Labem do stanice Českomoravská. V nedalekých Satalicích a Kbelích jsou železniční zastávky tratě vedoucí do Českého ráje a z druhé strany do centra Prahy JAK LZE TRÁVIT VOLNÝ ČAS V LOKALITĚ Vinoř je bývalou historickou obcí s několika památkami, Ctěnickým a Vinořským zámkem a kostelem Povýšení sv. Kříže. Lokalita je vhodná pro mladé lidi a začínající rodiny, které mají rády přírodu a příměstské bydlení v klidu a zeleni. Vinoř obklopují kaskády rybníků, Ctěnický a Vinořský háj. V údolí Vinořského potoka jsou situovány zahrady a naučné stezky. Ve Vinoři je fotbalové hřiště, hřiště Sokolu Vinoř a tenisové kurty. Milovníci koní najdou v Ctěnickém areálu parkur. V místě se také nachází golfové hřiště driving range Vinoř. Občanská vybavenost je na velmi vysoké úrovni. Nachází se zde zdravotní středisko, školy, mateřské školky, pošta, několik nákupních středisek, kulturně vzdělávací středisko VINCENT a nová sportovní hala CO NAJDETE V OKOLÍ VINOŘE V blízkosti se nachází hrad Jenštejn, založený počátkem 14. století. Z původního hradu se zachovala středověká bašta přístupná veřejnosti. V blízkém souměstí Brandýs nad Labem Stará Boleslav u řeky Labe je možné navštívit bývalou rezidenci posledního rakousko-uherského císaře Karla I, brandýský zámek s bohatými expozicemi jak z období monarchie, tak z období první republiky. V Brandýse také začíná nejlepší in-line stezka ve Středočeském kraji, která vede podél Labe až do Kostelce POSTUP PRODEJE ÚSTNÍ REZERVACE Ústní rezervace je nezávazná a je sjednávána na dobu 48 hodin. V této lhůtě je nezbytné potvrdit zájem o koupi nemovitosti podpisem Rezervační smlouvy. PÍSEMNÁ REZERVACE Písemná rezervace je závazná, tzn. že pokud klient z vlastní vůle odstoupí, rezervační poplatek propadá. Závazná rezervace vznikne podpisem Rezervační smlouvy a zaplacením rezervační zálohy. Rezervační poplatek je součástí kupní ceny nemovitosti. SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O PŘEVODU NEMOVITOSTI Smlouva o budoucí smlouvě upravuje vztah mezi budoucím kupujícím a budoucím prodávajícím. Je zde blíže specifikována prodávaná nemovitost pozemek, dům, stanoveny platební podmínky a popsány jednotlivé fáze koupě. Podpis dle rezervační smlouvy do dní. SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Smlouva o budoucí smlouvě upravuje vztah mezi budoucím kupujícím a budoucím prodávajícím. Je zde blíže specifikována prodávaná nemovitost pozemek, dům, stanoveny platební podmínky a popsány jednotlivé fáze koupě. Podpis dle rezervační smlouvy do dní. KUPNÍ SMLOUVA NA POZEMEK A DŮM Kupní smlouva se podepisuje po kolaudaci domu a po doplacení celé kupní ceny. Okamžitě po podpisu kupní smlouvy bude příslušnému katastrálnímu úřadu doručen návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva ve prospěch strany kupující. SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ 1. záloha rezervační poplatek ve výši ,- Kč 2. záloha kupní smlouva na převod pozemku 3. záloha další platby (z ceny domu) dle postupu výstavby: 21% Dokončení základové desky vč. přívodu kanalizace a vody 15% Dokončení obvodového zdiva vč. věnce 15% Dokončení krovu a střešní krytiny vč. vnitřních příček 20% Vnitřní instalace: elektro, voda, kanalizace (plyn není součástí dodávky) 13% Dokončení hrubé stavby domu vč. okenních výplní a vchodových dveří 13% Kompletní dokončení vnitřní části stavby,

5 podlah, dlažby, obkladů a zařizovacích předmětů 3% Doplatek po kompletním dokončení domu a venkovních úprav 2 CHARAKTERISTIKA A PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ 2.1 PRÁVNÍ ZÁKLAD EMISE, DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB VYDÁVÁNÍ Vydání celé emise bude provedeno zaknihováním v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 14, PSČ , IČ: Datum emise je DRUH, FORMA A PODOBA CENNÉHO PAPÍRU, OMEZENÍ PŘEVODITELNOSTI Dluhopisy mají podobu zaknihovaného cenného papíru a znějí na doručitele. Dluhopisy jsou bez omezení převoditelnosti, avšak jejich převody mohou být pozastaveny 30 dní před datem jejich splatnosti. 2.3 CELKOVÁ HODNOTA EMISE A JMENOVITÁ HODNOTA CENNÉHO PAPÍRU Celková hodnota emise: Kč Jmenovitá hodnota: Kč Počet dluhopisů: ks 2.4 STRUKTURA EMISE CENNÝCH PAPÍRŮ Emisi tvoří jednotlivé dluhopisy ve jmenovité hodnotě Kč. 2.5 ADMINISTRÁTOR EMISE A OBCHODNÍK, KTERÝ OBSTARÁVÁ VYDÁNÍ DLUHOPISŮ Administrátorem emise a Hlavním manažerem emise dluhopisů je společnost BH Securities a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ , IČ: AGENT PRO ZAJIŠTĚNÍ Za účelem posílení postavení vlastníků dluhopisů Emitent zajistil splacení dluhopisů škálou záruk a zajištění s pomocí institutu Agenta pro zajištění, který je, v případě nesplnění peněžitých závazků Emitenta smluvně zavázán vyplatit výtěžek z realizace zajištění administrátorovi emise aby jej tento vyplatil vlastníkům dluhopisů v rozsahu případného nesplnění peněžitého závazku Emitenta. Závazky Emitenta vyplývající z vydaných dluhopisů budou zajišťeny ve prospěch agenta pro zajištění: (1) zástavním právem k nemovitostem ve vlastnictví společnosti Suberoso, s.r.o.; (2) zástavním právem k pozemkům ve vlastnictví Emitenta, jakmile se stane jejich vlastníkem; (3) zástavním právem k právům stavby, ohledně nichž bude stavebníkem společnost EURO DEVELOPMENT GROUP, s.r.o., kterážto práva stavby budou zřízena na pozemcích ve vlastnictví Emitenta; (4) ručitelským závazkem společností EURO DEVELOPMENT a.s.; (5) peněžní jistotou a (6) věcným právem zákazu zcizení nebo zatížení nemovitých věcí, které budou v zástavě k zajištění Dluhopisů. Agentem pro zajištění je společnost BH Securities, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ , IČ: ÚROKOVÝ VÝNOS Způsob úročení Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 7,25 % p.a. Úroky budou vypláceny dvakrát ročně vždy k a příslušného roku zpětně. Úrokový výnos bude narůstat vždy ode dne a každého roku, počínaje dnem Báze pro výpočet úroku Pro účely výpočtu úrokového výnosu příslušejícího k dluhopisům za období kratší jednoho roku se použije úrokové konvence pro výpočet úroku 30E/360, tzn. že pro účely výpočtu úrokového výnosu za období kratší jednoho roku se má za to, že jeden rok obsahuje 360 dní, avšak vychází se ze skutečně uplynulého počtu dní v daném výnosovém období Konec úročení Dluhopisy přestanou být úročeny dnem jejich splatnosti dne nebo dnem předčasné splatnosti. 2.8 SPLACENÍ Splacení jmenovité hodnoty Pokud nedojde k předčasnému splacení dluhopisů, bude jmenovitá hodnota dluhopisů splacena dne Předčasné splacení Emitent má právo předčasně splatit minimálně 20% a maximálně 40% jmenovité hodnoty emise k a 20% až 100% nesplacené jmenovité hodnoty emise k anebo k jakémukoliv poté následujícímu Dni výplaty úroků, a to vždy nejméně 20% jmenovité hodnoty Dluhopisů. 2.9 PLATBY Měna plateb Emitent se zavazuje vyplácet úrokové výnosy a splatit jmenovitou hodnotu dluhopisů výlučně v českých korunách. Úrokové výnosy budou vypláceny a jmenovitá hodnota dluhopisů bude splacena majitelům dluhopisů v souladu s daňovými, devizovými a jinými příslušnými právními předpisy České republiky účinnými v době provedení příslušné platby.

6 2.9.2 Den výplaty a splatnosti Výplaty úrokových výnosů budou prováděny k datům a příslušného roku a splacení jmenovité hodnoty dluhopisů bude provedeno nejpozději k datu KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ Pro akvizici se Emitent rozhodl zejména po důkladné obchodní analýze trhu celé lokality a okolí. Pozemky pro realizaci projektu Domy Vinoř si vybral nejen z důvodu zajímavé prodejní ceny pozemků (v absolutní ceně za každou stavební parcelu) ale také proto, že akvizicí získal výhradní možnost zakoupit sousední pozemek pro výstavbu dalších několika rodinných domů, který má zajištěn přístup pouze přes pozemky Emitenta, za velmi zajímavou cenu. 3 POUŽITÍ VÝTĚŽKU EMISE Výnos z této emise dluhopisů bude použit na nákup pozemků a na výstavbu 8 rodinných domů na pozemcích Emitenta. 4 INFORMACE O EMITENTOVI OBCHODNÍ FIRMA, IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO, SÍDLO, ROK VZNIKU, PRÁVNÍ FORMA Obchodní firma: EURO DEVELOPMENT VINOŘ, s.r.o. Sídlo podle obchodního rejstříku: Ječná 550/1, Praha 2, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: Společnost s ručením omezeným Založení společnosti: Společnost byla založena dne zakladatelskou smlouvou na dobu neurčitou Dne byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka ÚDAJE O ČINNOSTI EMITENTA 5.1 POPIS PODNIKÁNÍ Hlavním předmětem činnosti Emitenta, společnosti EURO DEVELOPMENT VINOŘ, s.r.o., je developerská činnost v lokalitě Praha 9 Vinoř, spočívající ve výstavbě 8 moderních patrových rodinných domů, v rámci I.etapy projektu Domy Vinoř. Emitent podniká v této lokalitě od léta 2014, kdy podepsal smlouvu budoucí kupní na koupi prvních 8 stavebních pozemků a další si rezervoval. Emitent upravil půdorysy a standardy původního projektu tak, aby se přizpůsobil aktuální poptávce na trhu (menší domy, kuchyně zdarma). Další úprava spočívala v přidání zdraví prospěšných infra kabin, které nabízí zdarma v rámci stanoveného standardu. Tyto úpravy kladně ovlivňují poptávku po tomto rezidenčním projektu ve srovnání s konkurencí. Předpokládaný termín vydání stavebního povolení a následného zahájení výstavby prvních rodinných domů plánuje Emitent na jaro V městské části Praha 9 Vinoř se sice vyskytují konkurenční projekty s podobnými prodejními cenami, ale díky levným stavebním pracím zhotovitelů (vlastní stavební firma) si Emitent může dovolit za stejné ceny okolo 6 mil. Kč nabízet domy s kuchyněmi, fotovoltaickými panely nebo infra kabinami zdarma v ceně domu. Záruční dobu na postavené domy Emitent u tohoto projektu prodloužil na dnes už nadstandardních 5 let. Výše uvedené parametry dělají z projektu Domy Vinoř v rámci lokálního trhu nabízených nemovitostí velmi konkurence schopný projekt. 5.3 OBCHODNÍ STRATEGIE Strategií Emitenta v projektu Domy Vinoř je postavit v rámci projektu prvních 5 domů v roce 2015, část domů jako hrubou stavbu a část do fáze kompletních dokončených staveb na klíč, kde si kupující zvolí pouze druh a barvu finálních povrchů podlah a koupelen a barvu dveří. Kromě poptávky po ještě nepostavených domech, kde kupující očekává jiné výhody, jako např. nižší cenu domu, je totiž v současné době velký zájem po již postavených domech, do kterých by se poptávající mohli ihned přestěhovat. Postavené domy se také v dnešní době těší výrazně větší důvěře zákazníků. Takové poptávající chce Emitent uspokojit co nejdříve, a proto se v obchodní strategii pro rok 2015 zaměřil zejména na co nejrychlejší dokončení prvních 5 domů. Z inkasovaných tržeb z těchto domů pak Emitent postaví a prodá další tři domy během PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ EMITENTA Ve střednědobém horizontu 2 3 let předpokládá Emitent pozitivní vývoj své developerské činnosti v městské části Praha 9 Vinoř. Jedná se zejména o přípravu více než 2ha velkého území v jižní části této městské části na výstavbu několika desítek rodinných domů, na které Emitent plánuje získat stavební povolení do r V dlouhodobém horizontu 3 10 let předpokládá Emitent velký rozvoj své stavební aktivity v lokalitě právě na výše zmíněném pozemku, bude se jednat o výstavbu více, než 50 rodinných domů.

7 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O JEDINÉM SPOLEČNÍKOVI EMITENTA EURO DEVELOPMENT, A.S. Obchodní firma, identifikační číslo, sídlo, rok vzniku, právní forma Obchodní firma: EURO DEVELOPMENT, a.s. Sídlo podle obchodního rejstříku: Ječná 550/1, Praha 2, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: Akciová společnost Založení společnosti: Společnost byla založena dne zakladatelskou smlouvou na dobu neurčitou Dne byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka PROFIL SPOLEČNOSTI EURO DEVELOPMENT,A.S. Společnost EURO DEVELOPMENT, a. s. (také jen ED ) spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří jeden z významných subjektů, zabývají se developerskou činností v Praze a okolí. Svou podnikatelskou činnost ED zaměřuje výhradně na trh rezidenčních nemovitostí, a to především na výstavbu rodinných domů, s cílem vytvořit širokou nabídku projektů rodinných domů v zajímavých pražských i mimopražských lokalitách. Významnou část obchodní činnosti tvoří kromě developerských projektů zprostředkování prodeje realit a zprostředkování jejich financování. Mediálně známá je dceřiná společnost 1.EUROHYPO- TÉKA,s.r.o., člen Asociace hypotečních makléřů a jeden z největších hypotečních brokerů v České republice zprostředkovala v letech přes 15 mld. korun v objemu hypotečních úvěrů a tržby této společnosti dosahují každoročně přes 50 mil. korun. Mezi její klienty patří významné osobnosti z řad podnikatelů i umělců a společnost patří dnes mezi TOP 10 hypotečních zprostředkovatelů v České republice. PŘEHLED MAJETKU KONTROLOVANÉM SPOLEČNOSTÍ EURO DEVELOPMENT A.S. Společnost Majetek LV Kat.území m 2 Hodnota Výše zástavy Vlastní jmění ED,as pozemky 3520 Unhošť ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ED,as pozemky 2628 Dolní Jirčany ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč EDG pozemky 3593 Unhošť ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč EDG rozest. stavby 854 Herink ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč EDG rozest. stavby --- Unhošť ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ED Unhošť pozemky Unhošť ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč EPI pozemky Unhošť ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ED Castle Královice pozemky 353 Praha 22, Královice ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ED Královice pozemky 352 Praha 22, Královice ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ED Herink pozemky 678 Herink ,00 Kč ,83 Kč ,18 Kč ED Czech pozemky 651 Herink ,00 Kč ,75 Kč ,75 Kč ED Central Bohemia pozemky 782 Přezletice ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ED Prague 22 pozemky 937 Praha 10, Štěrboholy ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ED Březiněves pozemky Praha 8, Březiněves ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Celkem ,00 Kč ,58 Kč ,43 Kč K hlavním realizovaným projektům řadí ED především: (i) nákup m 2 pozemků v obci Herink v r a následný development celkem 107 rodinných do mů ve III. etapách (zkolaudováno již 64 rodinných domů) (ii) nákup a zahájení následného developmentu po - slední III. etapy developerského projektu TERASY UNHOŠŤ od ECM (celkem 42 moderních funkcionalistických domů, projekt ve fázi výstavby) s nákupem dalších stavebních pozemků v obci pro výstavbu 78 rodinných domů (iii) nákup m 2 pozemků v městské části Praha 22 Královice pro budoucí výstavbu více, než 300 rodinných domů a nového komerčního centra této městské části (na I.etapu výstavby již bylo vydáno územní rozhodnutí) K důležitým připravovaným projektům řadí ED především: (i) nákup pozemků v městské části Praha 8, Březiněves a následný development celkem 74 rodinných domů (výstavba rodinných domů bude zahájena v roce 2015, předpokládaný termín získání ÚR jaro 2015)

8 (ii) nákup pozemků v městské části Praha 10, Štěrboholy a následný development 50 rodinných domů (výstavba rodinných domů bude zahájena v roce 2015, předpokládaný termín získání ÚR léto 2015) (iii) nákup několika pozemků v městské části Praha 9, Vinoř a Přezletice a následný development více než 70 rodinných domů ve II. Etapách (výstavba 21 rodinných domů v I.etapě bude zahájena do konce roku 2014, získání SP a zahájení výstavby II.etapy bude realizováno v roce ) Za dobu své činnosti si skupina ED vybudovala silnou pozici residenčního developera rodinných domů, kdy v posledním roce úspěšně zahájila jejich prodej v několika nových lokalitách. Záměrem společnosti je dále posilovat svoji pozici investora a developerské společnosti do dalších stavebně zajímavých lokalit v hlavním městě Praze i okolních okresů Středočeského kraje. POPIS PODNIKÁNÍ Hlavním předmětem činnosti společnosti EURO DEVELOP- MENT, a.s. a jejich dceřiných firem (dále jen skupina ED ) je developerská činnost, spočívající ve výstavbě výhradně rezidenčních nemovitostí a především pak rodinných domů a činnosti související s touto developerskou činností, zejména zprostředkování prodeje nemovitostí a jejich financování. Skupina ED podniká na českém realitním trhu od r. 2007, některé ze společností ve skupině ED pak od roku V posledních třech letech skupina ED trvale úspěšně rozšiřuje své aktivity nákupem dalších pozemků ve vhodných oblastech a lokalitách v Praze a okolí, za zmínku stojí např. pozemky v lokalitě Terasy Unhošť, pozemky v městské části Praha 22 Královice, Praha 10 Štěrboholy nebo Praha 9 Vinoř. Pozemky v majetku skupiny ED jsou umístěny ve zdravě se rozvíjejících lokalitách, případně lokalitách, ve kterých společnost spatřuje dobrý potenciál budoucího rozvoje. V současné době skupina ED vlastní v Praze a okolí po zemky o tržní hodnotě přes 0.6 mld korun a další pozemky má pod budoucími kupními smlouvami. Skupina ED provozuje své činnosti především v regionu Praha a jeho okolí, strategií společnosti je však podnikat ve všech okresech Středočeského kraje, kde je v současné době mnoho zajímavých investičních příležitostí. KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ Skupina ED je ve svém regionu jedním z velkých vlastníků pozemků na výstavbu rodinných domů s velice dobrou znalostí trhu a celého podnikatelského prostředí, na kterém se pohybuje téměř 10 let. Ke svým projektům si vybírá zejména lokality s žádnou nebo minimální konkurencí v podobě jiných developerských projektů na výstavbu rodinných domů. V těch lokalitách, kde se konkurence vyskytuje, se pak skupina ED odlišuje výrazně nižší cenou i vizuální přitažlivostí svého produktu (funkcionalistické domy ED na Terasách Unhošť v kontrastu s běžnými rodinnými domy s valbovými a sedlovými střechami od společnosti JUNG nebo atraktivní moderní patrové domy v lokalitě městské části Praha 22 Královice se zajímavou atypickou střechou v kontrastu s běžnou zástavbou a konkurenčním projektem se sedlovými střechami). Nižší prodejní ceny rodinných domů pak ED dosahuje spojením více faktorů. Základním z nich je několikaletý vývoj vlastních projektů rodinných domů, kde ve spolupráci projekčních atelierů a dodavatelů staveb vznikají projekty z cenově dostupných a kvalitních materiálů. V konečné fázi do vývoje zasahují i zákazníci, kterým již byly rodinné domy prodány a kteří ED dávají důležitou zpětnou vazbu. Díky tomu jsou projekty dispozičně řešeny tak, aby zde nechyběl např. úložný prostor v podobě půdy nebo zde nedocházelo k žádným ztrátám ploch na nevyužité prostory, jako jsou dlouhé chodby nebo různá zákoutí, které zbytečně prodražují cenu stavby. Dalším zásadním faktorem, který ovlivňuje konečnou prodejní cenu rodinných domů, je akviziční cena pozemků k výstavbě. Skupina ED se zaměřuje pouze na akvizice pozemků za výrazně nižší, než tržní cenu, které kupuje od majitelů pozemků nebo jiných menších developerských společností ve finanční tísni nebo které získává v rámci nedobrovolných dražeb, veřejných soutěžích či jako odkup pohledávek ze zkrachovalých developerských projektů od bank a jiných věřitelů. OBCHODNÍ STRATEGIE Strategií skupiny ED je další rozšiřování aktivit investicemi do vhodných stavebních pozemků zejména v Praze a pak okolních krajích, ve kterých nemá žádné developerské projekty. V současnosti se jedná o severní okraj našeho hlavního města, protože většina současných projektů skupiny ED je situována na západním, jižním a východním okraji Prahy. V současnosti skupina ED uvažuje o několika zajímavých lokalitách v Praze 8 a Praze 9 a dále pak v okresech, přiléhajících k těmto částem hlavního města. Skupina ED hodlá i nadále intenzivně využívat mezery, které existují na trhu výstavby rodinných domů v Praze a okolí, a které v posledních letech úspěšně zaplnila developerskými projekty Domy Herink nebo Terasy Unhošť. Jde zejména prodej menších rodinných domů na stavebních parcelách o velikosti od 200 do 400 m 2. Prodejní ceny rodinných domů se na takto malých pozemcích blíží cenové nabídce větších bytů v obdobných lokalitách a domy se tak stávají cenově dostupné i pro zájemce, kteří by jinak o koupi rodinného domu vůbec neuvažovali.

9 Součástí záměru rozvoje skupiny ED je také individuální výstavba rodinných domů na pozemcích zájemců, kterou zahájí v roce Pro tento záměr již vybraný projekční atelier připravuje katalog vzorových rodinných domů. Skupina ED se také v současnosti více zaměřuje na výstavbu rodinných domů na sklad. Důvodem je fakt, že skupina ED má většinu rodinných domů ve svých developerských projektech prodánu ještě před zahájením jejich samotné výstavby a nemá v nabídce žádné postavené domy pro zájemce, kteří se chtějí stěhovat ihned (např. z důvodu prodeje jejich bytu v Praze apod). Dle současných analýz skupiny ED se jedná až o 50 % kupujících. Druhá polovina zájemců je ochotná počkat si na výstavbu až 1 rok. Strategií skupiny ED je intenzivní analýzou možných investičních příležitostí realizovat nejen přímé nákupy pozemků, ale také využít své kapitálové síly, know how a kontaktů s bankami a jinými věřiteli k převzetí obchodních společností se zajímavými pozemky ve svém majetku. 36 rodinných domů. Výstavba prvních 14 domů byla zahájena v polovině roku 2014 (iv) Domy Unhošť Terasy (www.terasy-unhost.cz): nákup m 2 stavebních pozemků v obci Unhošť a zahájení následné výstavby této III. etapy projektu TERASY UNHOŠŤ. Projekt 42 moderních funkcionalistických domů je nyní ve fázi výstavby prvních 5 řad rodinných domů, představujícího větší část projektu. V r předpokládá společnost získání ÚR na dalších 78 rodinných domů ve východní části Unhoště (v) Domy Praha Královice (www.domy-kralovice.cz): nákup celkem m 2 pozemků v městské části Praha 22 Královice. Na I. etapu výstavby 17 rodinných domů z celkového budoucího počtu více, než 300 rodinných domů, již bylo vydáno územní rozhodnutí. Výstavba této první etapy bude zahájena do jara O rok později bude zahájena výstavba II. etapy s 30 rodinnými domy PŘEHLED AKTUÁLNĚ REALIZOVANÝCH DEVELO- PERSKÝCH PROJEKTŮ (i) Domy Herink (www.domy-herink.cz): nákup m 2 stavebních pozemků v obci Herink a jejich následný development celkem 107 rodinných domů ve III etapách (v současnosti dokončeno a zkolaudováno 64 rodinných domů) (ii) Domy Jesenice (www.domy-jesenice.cz): nákup m 2 stavebních pozemků v obci Jesenice u Prahy jejich následný development, část pozemků byla prodána zájemcům o individuální výstavbu, na části pozemků se připravuje výstavba 16 rodinných domů s termínem zahájení výstavby prvních 6 domů na začátku r (iii) Domy Dolní Jirčany (www.domy-jircany.cz): nákup m 2 stavebních pozemků v obci Dolní Jirčany a příprava následného developmentu, část pozemků (přes 9 tis. m 2 ) byla prodána zájemcům o individuální výstavbu. Na části pozemků se připravuje výstavba (vi) Domy Praha Vinoř (www.domy-vinor.cz, -prezletice.cz): nákup více než 30 tis. m 2 pozemků v městské části Praha 9 Vinoř a Přezletice. Na I. etapu výstavby 17 rodinných domů z celkového budoucího počtu více, než 70 rodinných domů, již bylo vydáno územní rozhodnutí a veškeré inženýrské sítě této etapy jsou již dokončeny a zkolaudovány. Výstavba první části této první etapy bude zahájena do konce roku Do r bude zahájena výstavba II. etapy s přibližně 50 rodinnými domy PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ Ve střednědobém i dlouhodobém horizontu předpokládá skupina ED pozitivní vývoj svých činností v rozsahu předmětu svého podnikání. Skupina se primárně zaměří na rozšíření portfolia vlastněných stavebních pozemků ve vybraných lokalitách v Praze, tak jako na využití prostoru v oblasti individuální výstavby domů a na zefektivnění své příjmové situace plynoucí z prodeje již postavených rodinných domů. Váš spolehlivý investiční partner již od roku 1993! PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Důležité upozornění: Tato emise není veřejnou nabídkou cenných papírů. Hodnota dluhopisu může klesat nebo růst. Investoři mohou získat při prodeji dluhopisu před datem splatnosti částku nižší než částku investovanou. Minulá výkonnost nezaručuje srovnatelný budoucí výkon. Tento dokument má pouze propagační obsah, informace a hodnocení v něm obsažené slouží pouze pro informativní účely. Tento dokument není prospektem a není určen pro výběrové řízení, není právní, daňovou, nebo investiční radou, doporučením ani nabídkou, ani neobsahuje radu nebo doporučení k uzavírání jakékoliv transakce. Investování je spojeno s riziky. Investiční rozhodnutí investora musí být založeno na pečlivém zvážení vhodnosti investice do dluhopisů v souvislosti s jejich vlastním cenovým vývojem, likviditou a investičním horizontem a investor by měl zvážit potřebu nezávislého investičního, právního a daňového poradenství. Tento dokument nezohledňuje investiční profil jednotlivého investora. Není zaručena přesnost nebo úplnost informací obsažených v tomto dokumentu. Některé služby a produkty jsou předmětem právních omezení, a proto nemohou být určeny pro obyvatele některých zemí. BH Securities a.s. je dozorována ČNB. Společnost BH Securities a.s. může od emitenta za činnost spojenou s emisí dluhopisů obdržet úplatu. Více informací k investičním pobídkám je uvedeno na informačním CD BHS a webových stránkách společnosti v záložce Dokumenty ke stažení. K získání konkrétnější informace se prosím obracejte na Vaší kontaktní osobu. Tento dokument byl připraven s náležitou pečlivostí a pozorností. Tiskové chyby jsou vyhrazeny. BHS podléhá dohledu ČNB sledujte nás na : facebook twitter linked-in

Dluhopis: Euro Property Investment, s.r.o. www.bhs.cz. projekt: Terasy Unhošť min. 7,25 % p.a. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry

Dluhopis: Euro Property Investment, s.r.o. www.bhs.cz. projekt: Terasy Unhošť min. 7,25 % p.a. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry Dluhopis: Euro Property Investment, s.r.o. projekt: Terasy Unhošť min. 7,25 % p.a. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry www.bhs.cz Proč dluhopis Euro Property Investment? Emitent patří do

Více

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 279 000 000 CZK splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502205 zajištěné ručitelským prohlášením Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 Dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou vydávané v předpokládané

Více

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a.s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK první emise dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 3,10 % p.a. v předpokládaném objemu 1.000.000.000 Kč v průběhu dvouleté emisní lhůty se

Více

CPI BYTY, a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 2,5 % p.a.

CPI BYTY, a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 2,5 % p.a. CPI BYTY, a.s. Dluhopisový program v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných dluhopisů 3.800.000.000 CZK a současně v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 3.000.000.000 CZK s

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Prospekt dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 100 000 000 EUR splatných v roce 2018 ISIN CZ0003511024 Dluhopisy s pohyblivým

Více

2010 ISIN CZ0003501538

2010 ISIN CZ0003501538 ČSOB Leasing, a. s. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 9.000.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2010 ISIN CZ0003501538

Více

Obsah. 3 4 6 9 10 12 12 13 14 15 16a 16a 18 18 18 20 20 25 28 32 33 33 34 36 38 38 38 38 38 39 39 39 40 46 48

Obsah. 3 4 6 9 10 12 12 13 14 15 16a 16a 18 18 18 20 20 25 28 32 33 33 34 36 38 38 38 38 38 39 39 39 40 46 48 Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah 1. Skupina Czech Property Investments, a.s. (CPI Group)... 2. Přehled vybraných ukazatelů CPI Group... 3. Zpráva auditora o ověření výroční zprávy a zprávy

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE GB Capital a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let. EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE GB III 2015 Dluhopisy s pevným úrokovým

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Vedoucí manažer Emise. Česká spořitelna, a.s. Administrátor a Kotační agent. Česká spořitelna, a.s.

PEGAS NONWOVENS SA. Vedoucí manažer Emise. Česká spořitelna, a.s. Administrátor a Kotační agent. Česká spořitelna, a.s. PEGAS NONWOVENS SA Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 2,85% p.a. v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 2.500.000.000 Kč splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000559 Tento dokument představuje prospekt (dále

Více

Základní prospekt Dluhopisového programu dluhopisů efi Palace v maximálním objemu vydaných dluhopisů 600.000.000,-Kč a současně v maximálním objemu

Základní prospekt Dluhopisového programu dluhopisů efi Palace v maximálním objemu vydaných dluhopisů 600.000.000,-Kč a současně v maximálním objemu efi Palace, s.r.o. Základní prospekt Dluhopisového programu dluhopisů efi Palace v maximálním objemu vydaných dluhopisů 600.000.000,-Kč a současně v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 110.000.000,-Kč

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč 4,60% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2011 ISIN CZ0002000813 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 5 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 7 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

RIZIKA SPOJENÁ S MOŽNOSTMI VYUŽITÍ BYTU V DLOUHODOBÉM ČASOVÉM HORIZONTU

RIZIKA SPOJENÁ S MOŽNOSTMI VYUŽITÍ BYTU V DLOUHODOBÉM ČASOVÉM HORIZONTU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING RIZIKA SPOJENÁ S MOŽNOSTMI VYUŽITÍ BYTU V DLOUHODOBÉM ČASOVÉM HORIZONTU LONG-TERM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 (OPRAVENÁ) TOMA, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 (OPRAVENÁ) TOMA, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 (OPRAVENÁ) -1- PŘEHLED OPRAV Na základě upozornění České národní banky (Sekce licenčních a sankčních řízení, odbor cenných papírů a regulovaných trhů) na zjištěné nedostatky

Více

Masarykova univerzita HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage credit. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Masarykova univerzita HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage credit. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Jan PRŮŠA Brno, duben

Více

Souhrnný dokument pro účely přijetí k obchodování na Burze cenných papírů Praha a.s. Tatry mountain resorts, a. s. http://www.tmr.

Souhrnný dokument pro účely přijetí k obchodování na Burze cenných papírů Praha a.s. Tatry mountain resorts, a. s. http://www.tmr. Souhrnný dokument pro účely přijetí k obchodování na Burze cenných papírů Praha a.s. Tatry mountain resorts, a. s. http://www.tmr.sk Tento souhrnný dokument (dále jen Souhrn prospektu ) byl vypracován

Více

Důležitá upozornění. PROSPEKT AKCIÍ 2 Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s.

Důležitá upozornění. PROSPEKT AKCIÍ 2 Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. PROSPEKT AKCIÍ Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. 3572 ks zaknihovaných akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000 Kč ISIN: CZ0008041415 Tento dokument představuje prospekt akcií (dále

Více

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond STATUT Conseq realitní, otevřený podílový fond OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Obhospodařovatel... 6 3. Administrátor... 7 4. Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti...

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT POROVNÁNÍ SLUŽEB

Více

Posudek / č. 348-1026/2013. O obvyklé ceně nemovitostí

Posudek / č. 348-1026/2013. O obvyklé ceně nemovitostí Posudek / č. 348-1026/2013 O obvyklé ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 1715 k.ú. Šeberov ve vlastnictví WAGE a.s., Plečnikova 944, Šeberov, 140 00 Praha 4, IČ: 27204031 Č.j.: 146 EX 1114/13-18 Objednatel:

Více

Komerční prezentace pro investory. Římská 1222/33, s.r.o.

Komerční prezentace pro investory. Římská 1222/33, s.r.o. Komerční prezentace pro investory Římská 1222/33, s.r.o. Zpracováno: listopad 2012 1 Proč investovat do nemovitostí? Zajištění proti inflaci Diverzifikace investičního portfolia, přičemž odpadají náklady

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1 Výroční zpráva 2004 Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 2.

Více

Posudek / č. 5-1684/2015. Stanovení ceny obvyklé nemovité věci

Posudek / č. 5-1684/2015. Stanovení ceny obvyklé nemovité věci Posudek / č. 5-1684/2015 Stanovení ceny obvyklé nemovité věci zapsané na LV č. 7120 k.ú. Strakonice ve vlastnictví Roman Mertl, Arch. Dubského 977, Strakonice I, Strakonice,PSČ 386 01, dat. nar. 23. 8.

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

Statut. Realita nemovitostní otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond nemovitostí

Statut. Realita nemovitostní otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond nemovitostí Statut Realita nemovitostní otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond nemovitostí 1 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Údaje

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI. TOMA, a.s. se sídlem tř. T. Bati 1566, Otrokovice, PSČ 765 82

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI. TOMA, a.s. se sídlem tř. T. Bati 1566, Otrokovice, PSČ 765 82 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI TOMA, a.s. se sídlem tř. T. Bati 1566, Otrokovice, PSČ 765 82 ZA OBDOBÍ 7-9/2012 (neauditovaná, nekonsolidovaná) podle 119 a) z.č. 256 / 2004 Sb. Zákona o podnikání

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání

Více