ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 246/11 o obvyklé ceně nemovitostí - provozovny č.p. 227 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 996 katastrální území : Čisovice obec : Čisovice_ okres : Praha - západ a ocenění jednotlivých práv a závad spojených s oceňovanými nemovitostmi Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Jan Fendrych, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 2 Ve Studeném 117/5a Praha 4 Zjištění ceny pro exekuční řízení č.j. 132 EX 213/11-7/Fe Dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 188/2011 Sb. a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb. a č. 364/2010 Sb. podle stavu ke dni posudek vypracoval: Zdeněk Vašíček Teplická Hranice tel.: Posudek obsahuje včetně titulního listu 15 stran textu. Objednateli se předává ve 3 vyhotoveních. V Hranicích

2 - 2 - A. Nález 1. Znalecký úkol Znalecký posudek o obvyklé ceně nemovitostí - provozovny č.p. 227 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 996 katastrální území : Čisovice obec : Čisovice_ okres : Praha - západ a ocenění jednotlivých práv a závad spojených s oceňovanými nemovitostmi 2. Informace o nemovitosti Název nemovitosti: Provozovna Adresa nemovitosti: Čisovice Čisovice Kraj: Středočeský Okres: Praha-západ Obec: Čisovice Katastrální území: Čisovice Počet obyvatel: 921 Výchozí cena stavebního pozemku Cp = 35 + (a ) x 0, = 35,0000 Kč/m 2 kde a je počet obyvatel v obci (pokud je a < 1000; použije se a = 1000) Základní cena podle 28 odst. 1 písm. k) : 35,- Kč/m 2 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne a za přítomnosti pana Josefa Ryby, tel Podklady pro vypracování posudku - výpis z KN ze dne , LV 996, k.ú. Čisovice - informace z nahlížení do katastru nemovitostí - informace z vebu obce - informace a údaje sdělené objednatelem - informace sdělené účastníkem prohlídky panem Rybou, který nepovolil zaměření objektu - skutečnosti a výměry zjištěné na místě znalecký posudek číslo 93/2/ , vypracovala Ing. Jana Opočenská, Před ústavem 5, č.p. 809, Praha 8 dne

3 Vlastnické a evidenční údaje Ryba Josef Plzeňská 205/199, Praha, Košíře, Věcná břemena: K oceňovaným nemovitostem nejsou podle výpisu z katastru nemovitostí zřízena žádná věcná břemena. Předkupní práva: K oceňovaným nemovitostem nejsou podle výpisu z katastru nemovitostí zřízena žádná předkupní práva. Nájemní vztahy: Z poskytnutých dokumentů ani při místním šetření nebyla zjištěna nebo doložena žádná nájemní práva třetích osob. Na nemovitostech vázne omezení vlastnického práva: Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Nařízení exekuce Zástavní právo exekutorské Zástavní právo smluvní Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu Jiná omezení na nemovitostech nebyla zjištěna. 6. Dokumentace a skutečnost Od nemovitostí nebyla předložena dokumentace, proběhla prohlídka a zaměření na místě samém. Při prohlídce vlastník objektu neumožnil zaměření objektu, pouze letmou prohlídku, ale poskytl k nahlédnutí znalecký posudek číslo 93/2/ , vypracovala Ing. Jana Opočenská, Před ústavem 5, č.p. 809, Praha 8 dne Z tohoto odhadu byly použity výměry a popis. 7. Celkový popis nemovitosti Oceňované nemovitosti se nachází u silnice vlevo na začátku zástavby při příjezdu do obce Čisovice směrem od obce Řitka. Jedná se o samostatně stojící provozovnu sklad vína s bytem na obdélníkovém pozemku. Na pozemcích se nachází trvalé porosty. Příjezd je po zpevněné komunikaci. Při prohlídce nebyly nemovitosti v plném rozsahu přístupné a vlastníkem nebylo povoleno použít měřící přístroje. Z tohoto důvodu je použito podkladů z již vypracovaného znaleckého posudku číslo 93/2/ venkovní úpravy nebyly nákladově položkově oceněny, neboť neproběhlo zaměření, ale při stanovení obvyklé ceny je s nimi uvažováno. Venkovní úpravy tvoří zpevněné plochy, oplocení, opěrné zdi, rampa, oplocení vrata a vrátka. Část objektu - 6 m2 se nachází na obecním pozemku a nájemní smlouva platná do roku 2044 a z tohoto důvodu stavba zkolaudována jako dočasná a to ke skladovacím a bytovým účelům.

4 Obsah posudku a) Hlavní stavby a 1 ) Provozovna na p.č. st. 447/1 a p.č. st. 447/2 b) Porosty b 1 ) Trvalé porosty c) Pozemky c 1 ) Pozemky

5 - 5 - B. Posudek Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb. a č. 364/2010 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. a) Hlavní stavby a 1 ) Provozovna na p.č. st. 447/1 a p.č. st. 447/2-3 Hlavní část: Třípodlažní objekt restaurace se skladovacími prostorami se nachází na pozemku p.č. st. 447/1 a p.č. st. 447/2. Objekt je napojen na el. energii, vodovod, plyn a kanalizaci. Objekt byl postaven původně jako sklad brambor v roce V roce 1992 a v roce 1996 proběhly přístavby a nástavby a původní objekt byl přestavěn v prvním nadzemním podlaží na restauraci se skladem vína, v druhém nadzemním podlaží na byt 2+kk a sklady a ve třetím nadzemním podlaží se nachází dva rozestavěné byty s terasou. Dispoziční řešení: V prvním nadzemním podlaží se nachází kancelář, prodejna, restaurační sál, kuchyně restaurace, sociální zařízení a sklady vína. V druhém nadzemním podlaží se nachází byt majitele 2+kk se sociálním zařízením a sklady s kanceláří a sociálním zařízením pro muže a pro ženy. V třetím nadzemním podlaží se nachází dva rozestavěné byty v hrubé stavbě s terasou. Objekt je mírně udržovaný a je podstandardně vybaven. Při stanovení předpokládané životnosti bylo přihlédnuto ke stavebnímu stavu objektu. Zatřídění pro potřeby ocenění: Budova: H. budovy pro obchod (společné stravování) Svislá nosná konstrukce: zděná Kód CZ - CC: 123 Zastavěné plochy a výšky podlaží: nadzemní část: 14,10*16,30 = 229,83 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška Součin nadzemní část: 229,83 m 2 2,95 m 678,00 m 3 Součet 229,83 m 2 678,00 m 3 Průměrná výška podlaží: PVP = 678,00 / 229,83 = 2,95 m Průměrná zastavěná plocha podlaží: PZP = 229,83 / 1 = 229,83 m 2 Obestavěný prostor: Hlavní část: nadzemní část: (14,10*16,30)*(2,85+0,10) = 678,00 m 3

6 - 6 - Přístavba 1992: nadzemní část: (14,50*5,10)*(2,70+0,10) = 207,06 m 3 Přístavba 1996 : nástavba nad (14,10*16,30)*(3,60+2,80+2,00*0,5) = 1 700,74 m 3 původní částí : přístavba u ulice: (14,50*5,10)*(2,50+0,20+1,65*0,5) = 260,67 m 3 přístavba zadní: (6,36*16,30)*(0,10+2,85+2,80+0,85) = 684,21 m 3 přístavba boční: (19,88*4,40)*(0,10+3,60) = 323,65 m 3 přístavba schodiště: (6,31*2,16)*(0,10+5,90+0,50*0,5) = 85,19 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 3 939,52 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Provedení Hodnocení standardu Část [%] 1. Základy včetně zemních prací: betonové s izolací S 100,00 2. Svislé konstrukce: monolitický železobeton, přístavby z S 100,00 plynosilikátových tvárnic tl. 0,30 m 3. Stropy: rovné, trámové S 100,00 4. Krov, střecha: sedlová s falešnou mansardou S 100,00 5. Krytiny střech: asfaltové šablony - bonnský šindel, část S 100,00 terasa 6. Klempířské konstrukce: měděný plech S 100,00 7. Úprava vnitřních povrchů: vápenné S 100,00 8. Úprava vnějších povrchů: vápenocementová omítka S 100,00 9. Vnitřní obklady keramické: keramické - sociální zařízení, koupelna, S 100,00 kuchyň 10. Schody: kovové a teracem S 100, Dveře: plné, prosklené, dřevěné S 100, Vrata: X 100, Okna: zdvojená, dřevěná S 100, Povrchy podlah: betonové, dlažby, koberce S 100, Vytápění: el. akumulační kamna S 100, Elektroinstalace: 220, 380 V S 100, Bleskosvod: ano S 100, Vnitřní vodovod: teplé, studené S 100, Vnitřní kanalizace: ano S 100, Vnitřní plynovod: zemní plyn S 100, Ohřev vody: el. bojler S 100, Vybavení kuchyní: plynový sporák S 100, Vnitřní hygienické vybavení: vana, umývadlo, sprchy S 100, Výtahy: ne C 100, Ostatní: mříže na oknech S 100, Instalační prefabrikovaná jádra: X 100,00 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy včetně zemních prací: S 6,10 100,00 1,00 6,10 2. Svislé konstrukce: S 15,30 100,00 1,00 15,30 3. Stropy: S 8,10 100,00 1,00 8,10 4. Krov, střecha: S 6,20 100,00 1,00 6,20

7 Krytiny střech: S 2,90 100,00 1,00 2,90 6. Klempířské konstrukce: S 0,60 100,00 1,00 0,60 7. Úprava vnitřních povrchů: S 7,30 100,00 1,00 7,30 8. Úprava vnějších povrchů: S 3,30 100,00 1,00 3,30 9. Vnitřní obklady keramické: S 3,20 100,00 1,00 3, Schody: S 2,70 100,00 1,00 2, Dveře: S 3,70 100,00 1,00 3, Okna: S 5,80 100,00 1,00 5, Povrchy podlah: S 3,30 100,00 1,00 3, Vytápění: S 4,80 100,00 1,00 4, Elektroinstalace: S 5,90 100,00 1,00 5, Bleskosvod: S 0,30 100,00 1,00 0, Vnitřní vodovod: S 3,20 100,00 1,00 3, Vnitřní kanalizace: S 3,10 100,00 1,00 3, Vnitřní plynovod: S 0,40 100,00 1,00 0, Ohřev vody: S 2,00 100,00 1,00 2, Vybavení kuchyní: S 1,90 100,00 1,00 1, Vnitřní hygienické vybavení: S 4,20 100,00 1,00 4, Výtahy: C 1,30 100,00 0,00 0, Ostatní: S 4,40 100,00 1,00 4,40 Součet upravených objemových podílů: 98,70 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,9870 Výpočet opotřebení analytickou metodou: (OP = objemový podíl, K = koeficient pro úpravu objemového podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP [%] Část [%] K UP [%] PP [%] Stáří Živ. Opotř. části Opotř. z celku 1. Základy: S 6,10 17,2 1,00 1,05 1, ,86 0,3271 S 6,10 5,3 1,00 0,32 0, ,86 0,0348 S 6,10 77,5 1,00 4,73 4, ,57 0, Svislé konstrukce: S 15,30 17,2 1,00 2,63 2, ,57 1,0260 S 15,30 5,3 1,00 0,81 0, ,57 0,1113 S 15,30 77,5 1,00 11,86 12, ,71 1, Stropy: S 8,10 17,2 1,00 1,39 1, ,57 0,5438 S 8,10 5,3 1,00 0,43 0, ,57 0,0597 S 8,10 77,5 1,00 6,28 6, ,71 0, Krov, střecha: S 6,20 100,0 1,00 6,20 6, ,64 0, Krytiny střech: S 2,90 100,0 1,00 2,90 2, ,00 0, Klempířské konstrukce: S 0,60 100,0 1,00 0,60 0, ,27 0, Úprava vnitřních povrchů: S 7,30 17,2 1,00 1,26 1, ,08 1,0634 S 7,30 5,3 1,00 0,39 0, ,23 0,1169 S 7,30 77,5 1,00 5,66 5, ,08 1, Úprava vnějších povrchů: S 3,30 17,2 1,00 0,57 0, ,00 0,5800 S 3,30 5,3 1,00 0,17 0, ,22 0,0718 S 3,30 77,5 1,00 2,56 2, ,33 0, Vnitřní obklady S 3,20 100,0 1,00 3,20 3, ,50 1,2150 keramické: 10. Schody: S 2,70 100,0 1,00 2,70 2, ,71 0, Dveře: S 3,70 100,0 1,00 3,70 3, ,08 0, Vrata: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Okna: S 5,80 100,0 1,00 5,80 5, ,08 1, Povrchy podlah: S 3,30 17,2 1,00 0,57 0, ,00 0,5800 S 3,30 5,3 1,00 0,17 0, ,43 0,0687

8 - 8 - S 3,30 77,5 1,00 2,56 2, ,91 0, Vytápění: S 4,80 100,0 1,00 4,80 4, ,00 4, Elektroinstalace: S 5,90 17,2 1,00 1,01 1, ,35 0,5238 S 5,90 5,3 1,00 0,31 0, ,54 0,1257 S 5,90 77,5 1,00 4,57 4, ,54 1, Bleskosvod: S 0,30 100,0 1,00 0,30 0, ,50 0, Vnitřní vodovod: S 3,20 100,0 1,00 3,20 3, ,86 1, Vnitřní kanalizace: S 3,10 100,0 1,00 3,10 3, ,00 3, Vnitřní plynovod: S 0,40 100,0 1,00 0,40 0, ,86 0, Ohřev vody: S 2,00 100,0 1,00 2,00 2, ,00 1, Vybavení kuchyní: S 1,90 100,0 1,00 1,90 1, ,18 1, Vnitřní hyg. vybavení: S 4,20 100,0 1,00 4,20 4, ,33 1, Výtahy: C 1,30 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní: S 4,40 100,0 1,00 4,40 4, ,27 1, Instalační pref. jádra: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 Součet upravených objemových podílů: 98,70 Opotřebení: 32,6341 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 2): = 2 669,- Kč/m 3 Koeficient konstrukce K 1 (dle příl. č. 4): * 0,9390 Koeficient K 2 = 0,92+(6,60/PZP) : * 0,9487 Koeficient K 3 = 0,30+(2,10/PVP) : * 1,0119 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9870 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1620 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,5130 Základní cena upravená = 6 602,54 Kč/m 3 Plná cena: 3 939,52 m 3 * 6 602,54 Kč/m 3 = ,38 Kč Výpočet opotřebení analytickou metodou Opotřebení analytickou metodou: 32,6341 % Úprava ceny za opotřebení ,01 Kč Provozovna na p.č. st. 447/1 a p.č. st. 447/2 - zjištěná cena = ,37 Kč b) Porosty b 1 ) Trvalé porosty Na pozemcích se nacházejí trvalé porosty. Smíšené trvalé porosty ovocných dřevin, ostatní vinné révy a okrasných dřevin oceněné zjednodušeným způsobem: 42 Celková cena pozemku [Kč]: ,69 Celková výměra pozemku [m 2 ]: 1603 Celková pokryvná plocha porostů [m 2 ]: 100 Cena pokryvné plochy porostů [Kč]: 6 432,79 Cena porostů je ve výši 6,5 % z ceny pokryvné plochy porostů: * 0,065

9 - 9 - Cena smíšeného porostu: = 418,13 Trvalé porosty - zjištěná cena = 418,13 Kč c) Pozemky c 1 ) Pozemky Pozemky jsou rovinaté, příjezd je po zpevněné komunikaci. Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] zastavěná plocha a nádvoří st. 447/1 235,00 35, ,- zastavěná plocha a nádvoří st. 447/2 61,00 35, ,- Součet ,- Úprava ceny příloha č. 21: pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 % Úprava ceny celkem 10 % ,- Mezisoučet ,- Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,5130 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1620 Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2 - celkem ,52 Pozemky zahrad a ostatních ploch oceněné dle 28 odst. 5. Základní cena = 35,- Kč/m 2. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] ostatní plocha, manipulační 1109/ ,00 35, ,- plocha ostatní plocha, manipulační 1109/12 29,00 35, ,- plocha Součet ,- Úprava ceny - příloha č. 21: pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 % Úprava ceny celkem 10 % ,50 Mezisoučet ,50 Úprava ceny dle 28 odst. 5: * 0,4000 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,5130 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1620 Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 5 - celkem ,17 Pozemky - zjištěná cena = ,69 Kč

10 C. Rekapitulace cen nemovitosti Ceny bez odpočtu opotřebení: a) Provozovna na p.č. st. 447/1 a p.č. st. 447/2 = ,38 Kč b) Trvalé porosty = 418,13 Kč c) Pozemky = ,69 Kč Cena nemovitosti bez odpočtu opotřebení činí celkem Cena nemovitosti bez opotřebení po zaokr. dle 46 činí ,20 Kč ,- Kč Výsledné ceny: a) Provozovna na p.č. st. 447/1 a p.č. st. 447/2 = ,37 Kč b) Trvalé porosty = 418,13 Kč c) Pozemky = ,69 Kč Výsledná cena nemovitosti činí celkem Výsledná cena nemovitosti po zaokrouhlení dle 46 činí ,19 Kč ,- Kč slovy: Sedmnáctmilionůšestsetdvacetpěttisícdevětsetsedmdesát Kč STANOVENÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Podle ust. 2 zákona č. 151/1997 Sb. O oceňování majetku se majetek oceňuje obvyklou cenou. Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Ke stanovení obvyklé ceny se používají tyto metody: 1. Nákladová - stanovení výše nákladů na pořízení nemovitostí v současných cenách a cena nemovitostí po odpočtu opotřebení s přihlédnutím ke skutečnému stavu nemovitostí 2. Porovnávací - porovnání oceňované nemovitosti s prodávanými nebo prodanými nemovitostmi 3. Výnosová - se používá u nemovitostí s možným příjmem z pronájmu těchto nemovitostí

11 Pro stanovení obvyklé ceny je možno použít kombinaci metod: nákladové, porovnávací a výnosové. Metoda nákladová - uvedena na předcházejících stránkách ocenění Atraktivnost daného místa, lokality s přihlédnutím ke kupní síle obyvatelstva, zaměstnanosti v daném regionu, konkrétní umístění, především velikost a rozsah vztažené k okolí, přístupnost apod. je vyjádřena cenou zjištěnou dle platného cenového předpisu, přičemž již z ceny dle cenového předpisu zohledňuje prodejnost oproti nákladovým cenám koeficient prodejnosti a dle provedené analýzy v daném konkrétním místě, současného stavu na trhu s nemovitostmi, je možno konstatovat, že cena obecná by u předmětných nemovitostí byla upravena koeficientem vlivu. Metoda porovnávací Pro zjištění ceny byla použita metoda porovnávací, která vychází z porovnání předmětu ocenění s obdobnými předměty a cenami sjednanými při jejich prodeji. Na základě realizovaných prodejů v dané lokalitě, dále v souvislosti s porovnáním s údaji z internetu, s konzultací s realitními kancelářemi v regionu, odborným posouzením, je možno stanovit obvyklou cenu. Hodnotícími kritérii jsou především velikost obce, správní členění, analýza poptávky po koupi obdobných nemovitostí, struktura zaměstnanosti, životní prostředí, ekologické zátěž, poloha objektu vzhledem k využitelnosti a situování ve vztahu k umístění od centra, dopravní podmínky, konfigurace terénu, převládající zástavba, parkovací možnosti v okolí, struktura obyvatelstva, vztahy vyplývající z územního plánu, inženýrské sítě, typ stavby, počet podlaží, součásti a příslušenství nemovitosti, možnosti dalšího rozšíření, technická hodnota stavby, údržba stavby, vztahy k pozemku, výměra pozemků a odborný pohled znalce. Srovnání je provedeno na základě vlastního průzkumu situace na trhu s nemovitostmi, konzultacemi s realitními kancelářemi, nahlížením na servery Prodej, restaurace, 412 m2 Cena: ,- Kč Poznámka k ceně: včetně veškerého právního a realitního servisu Adresa: Lety Datum vložení: Datum aktualizace: ID zakázky: 093-N00284 Budova: Dřevěná Stav objektu: Novostavba Umístění objektu: Rušná část obce Typ domu: Patrový Podlaží počet: 2

12 Podlaží umístění: Přízemí Plocha zastavěná: 206 m2 Plocha užitná: 412 m2 Rok kolaudace: 2006 Popis: Prodej 5 let staré, zavedené restaurace u hlavního tahu na Karlštejn. Restaurace nabízí 30 míst k sezení vevnitř a letní terasu. V nemovitosti se dále nacházejí 2 služební byty- garsoniéra s vlastním sociálním zařízením a 2+kk. Parkovací stání před restaurací (cca 10). Pro další informace a prohlídku neváhejte kontaktovat makléřku, která Vám ráda nemovitost představí. Součástí našich služeb v rámci prodeje je kompletní právní servis, v případě zájmu Vám můžeme zdarma pomoci se zajištěním RE/MAX Hypotéky. P.S. Jste-li realitním makléřem, nabídněte tuto nemovitost svým klientům, podělíme se s vámi o naší provizi, pro více informací mě neváhejte kontaktovat. 2. Prodej, restaurace, 330 m2 Cena: ,- Kč Poznámka k ceně: včetně provize zahrnující kompletní servis Adresa: Petrov Datum vložení: Dnes ID zakázky: N00314 Budova: Smíšená Stav objektu: Dobrý Typ domu: Patrový Podlaží počet: 2 Podlaží umístění: Přízemí Plocha zastavěná: 330 m2 Plocha užitná: 330 m2 Plocha podlahová: m2 Popis: Hostinec s obytnou budovou, 1200m2, Petrov u Prahy Nabízíme k prodeji hostinec s obytnou budovou a užitné ploše 330 m2 na pozemku 1200 m2 v Petrově u Prahy. V prvním nadzemním podlaží se nachází restaurace se dvěma sály s barem a podiem, kuchyní, skladem, 2xWC a dvě místnosti před rekonstrukcí (možnost vybudování večerky a herny). V suterénu je sklep. V druhém nadzemním podlaží se nachází dva pokoje před rekonstrukcí, WC, byt 3+1. V podkroví lze vystavět půdní vestavbu dalších dvou bytů. Možnost parkování před budovou, venkovní zahrádka a soukromý dvorek. Dům se nachází u hlavní silnice.doporučujeme prohlídku! Osobní přístup a kompletní právní a finanční servis, včetně vyřízení hypotéky zajištěn. Při rychlém jednání je cena k jednání.

13 Prodej, sklad, m2 Cena: ,- Kč včetně provize, včetně právního servisu Poznámka k ceně: včetně provize,právního servisu, advokátní úschovy Adresa: Karlštejn Datum vložení: Datum aktualizace: ID zakázky: N Budova: Cihlová Stav objektu: Velmi dobrý Vlastnictví: Osobní Umístění objektu: Okraj obce Typ domu: Přízemní Podlaží umístění: 1.podlaží Plocha zastavěná: 468 m2 Plocha užitná: m2 Plocha podlahová: m2 Plocha pozemku: m2 Datum nastěhování: Rok kolaudace: 1998 Voda: Místní zdroj Plyn: Individuální Odpad: Veřejná kanalizace Telekomunikace: Telefon Elektřina: 230V Doprava: Vlak Popis: Jedná se o prodej komerčního areálu v obci Karlštejn. Na pozemku o výměře 2297m2 se nacházejí tři velké haly o zastavěné ploše 468m2. Objekt s kompletním zázemím je mimo zátopovou oblast blízkosti vlakového nádraží. Objekt je vybaven kamerovým a elektr. zabezpečovacím systémem, veškeré sítě na pozemku. Vhodné pro nejrůznější spektrum podnikatelských činností. Kompletní občanská vybavenost a výborná dopravní obslužnost - vlakové nádraží, dálnice D5 cca 10min.

14 Vyhodnocení porovnávací metody: Na základě výše uvedených porovnání a zhodnocení užitné hodnoty nemovitostí a na základě zvážení všech okolností, zohlednění současné situace, velikosti obce, dosažitelnosti regionálního centra, míry nezaměstnanosti, zájmu investorů o tuto oblast a v současném stavu na trhu s nemovitostmi navrhuji cenu nemovitostí cca mil. Kč. Metoda výnosová - nebyla použita Ocenění jednotlivých práv a závad spojených s oceňovanými nemovitostmi: Ocenění nemovitostí se provede ve smyslu 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. Podle stejného ustanovení zákona o oceňování majetku se stanoví samostatně i cena práv spojených s nemovitostí a závady váznoucí na nemovitosti. 1. Práva: Omezení vlastnického práva: Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Nařízení exekuce Zástavní právo exekutorské Zástavní právo smluvní Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu Jiná omezení na nemovitostech nebyla zjištěna. 2. Závady: Závady nebyly zjištěny. Stanovení obvyklé ceny nemovitostí: S přihlédnutím k umístění nemovitosti, jejímu stavebně technickému stavu a způsobu využití, jakož i ke všem faktorům ovlivňujících obvyklou cenu, jsem názoru, že oceňovaná nemovitost je obchodovatelná. Na základě cen zjištěných jednotlivými metodami a na základě výše uvedených skutečností, odhaduji obvyklou cenu nemovitostí slovy: Třináctmiliónů Kč ,- Kč Uvedená cena je cena včetně příslušné sazby daně z přidané hodnoty. Tato hodnota je navržena na úrovni doby hodnocení a ocenění a to k datu ocenění uvedeného na titulní straně, na základě předložených dokladů a cenové úrovně na trhu s nemovitostmi k uvedenému datu ocenění.

15 Nutno brát v úvahu, že daná nemovitost má tuto hodnotu v daném místě, v daném čase a za současného stavu. V Hranicích, Zdeněk Vašíček Teplická Hranice tel.: D. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne , č.j. Spr. 2925/98 v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 246/11 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 246/11.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4715/1 a pozemku p.č. 4715/2, součástí je stavba: Černošice č.p. 1169, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/14 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotce č. 1479/54, vymezeno v budově: Řečkovice č.p. 1479, bytový dům na pozemku p.č. 3125/9 a pozemku p.č. 3125/9 s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 27/15 o obvyklé ceně podílu id. 1/8 na nemovitých věcech - pozemku p. č. 261/1, 266, 267a 265 - PK, LV číslo 399, katastrální území Jeníkov u Hlinska, obec Jeníkov, okres Chrudim a

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

Znalecký posudek č. 104/30/11

Znalecký posudek č. 104/30/11 Znalecký posudek č. 104/30/11 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 583 s příslušenstvím a pozemkem parc. č. st. 940/6, st. 1242/1 a 598/2 v k.ú. a obci Čáslav, okres Kutná

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4 Znalecký posudek č. 1267-28-2010 Předmětem ocenění je: bytová jednotka č. 775/9 s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 1560, v katastrálním území Vysočany, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek. č. 1368-3-2013

Znalecký posudek. č. 1368-3-2013 Znalecký posudek č. 1368-3-2013 Předmětem ocenění je: Bytová jednotka č. 1071/24, která se nachází v bytovém domě č.p. 1071, s příslušenstvím a pozemky č. 3203/4, v katastrálním území Libeň, obec Praha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2018 28 / 2010 obvyklé ceny rodinného domu č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č. 1285 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., 264 01 Sedlčany, bez ceny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 156-69/2013. Křenová 26 602 00 Brno. Zjištění obvyklé ceny nemovitostí pro účely dražby.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 156-69/2013. Křenová 26 602 00 Brno. Zjištění obvyklé ceny nemovitostí pro účely dražby. ZNALECKÝ POSUDEK č. 156-69/2013 O ceně nebytového prostoru č. 193/1, LV 4439, v budově Staré Brno, č.p. 193, LV 3939, byt.dům, na pozemku p.č. 1281 a pozemků p.č. 1281 a 1282 v obci Brno, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11 ZNALECKÝ POSUDEK. 179/11 o obvyklé cen nemovitostí - rodinný d m.p. 398 s p íslušenstvím a pozemk, zapsaných na LV íslo 1685 katastrální území : Horní Be va obec : Horní Be va_ okres : Vsetín a ocen ní

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu

Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu ZNALECKÝ POSUDEK č. 6440-123/2012 O ceně obvyklé nemovitosti - Penzionu ZOJA čp. 152 na stp.č.169 a objektu garáží na stp.č.170 včetně studny, venkovních úprav přípojka elektro, vody, kanalizace, septik,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

Znalecký posudek č. 3585/135/08 o obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu čp. 141 v k.ú. Dolínek, obec Odolena Voda, okres Praha-východ

Znalecký posudek č. 3585/135/08 o obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu čp. 141 v k.ú. Dolínek, obec Odolena Voda, okres Praha-východ Znalecký posudek č. 3585/135/08 o obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu čp. 141 v k.ú. Dolínek, obec Odolena Voda, okres Praha-východ Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2001-587/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2001-587/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2001-587/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci sestávající z : pozemku p.č. st. 25/3 jehož součástí je stavba č.p. 140, občanská vybavenost, pozemku p.č. st. 25/4, jehož součástí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015 o obvyklé (tržní) ceně nemovitosti pozemku p.č.178/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 160 m 2, součástí je stavba Švábenice č.p. 215 bydlení, stavba na pozemku p.č. St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9876-27/2015 o ceně souboru nemovitých věcí - pozemku parc.č. 2453/53 a 2 ideálních podílů 625/10000 stavby Horní Litvínov č.p. 842 na pozemku parc.č. 2453/4, vše v k.ú. Horní Litvínov,

Více

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 O ceně obvyklé: Rodinného domu č.p. 106 na pozemku p.č. st. 145 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 145 a 334/5, uvedeno na LV č. 27, v k.ú. Zahnašovice, v obci Zahnašovice,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2256-213/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2256-213/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2256-213/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - pozemku parc.č. 677/2 jehož součástí je bytový dům č.p. 367, součástí a příslušenství, katastrální území a obec Stonava, okres

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor v současném stavu Stanovení obvyklé ceny nemovitosti

Více

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 75 na pozemku parc.č. St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. St. 64 jehož součástí je rodinný dům č.p. 58, parc.č. St. 343 jehož součástí je rodinný dům č.p. 271 (na LV jako rozestavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4873/56/2014 o ceně pozemků parc. č. 2365 jehož součástí je stavba bez čp., technické vybavení, parc. č. 2367 jehož součástí je stavba Sedlčany, čp. 763, bydlení (bývalý mlýn), parc.

Více

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Pozemek parc.č. St. 402, jehož součástí

Více