Radek Šauer to unikátní projekt, a to malou půjčovnu lokomotiv. LOKOMOTIVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radek Šauer to unikátní projekt, a to malou půjčovnu lokomotiv. LOKOMOTIVY"

Transkript

1 Lokomotiva (Šauer) pomáhá lokomotivě (Chládek & Tintěra) s pracovním vlakem u Podlešína. Již téměř deset let je jméno Radek Šauer spojováno s českou železnicí. Jako jeden z prvních vytvořil na zdejší poměry napros- Radek Šauer to unikátní projekt, a to malou půjčovnu lokomotiv. Ta začínala s jedním hnacím vozidlem, přičemž jejich počet se pomalu rozrůstal. Přes několik let činnosti je podnikání Radka Šauera zahaleno rouškou tajemství, které se dnes pokusíme částečně poodkrýt. Vzhledem k rozsahu článku se soustředíme především na významné události, které se týkají i zde zmíněných lokomotiv, jejichž úplný seznam je uveden v tabulce. Není zde zmínka o obchodech s vozy, jichž bylo do současnosti přibližně 250 kusů. Na úvod malé curiculum vitae Radka Šauera, které poodhalí jisté souvislosti s jeho dnešní činností. Narodil se na Kladně, kde i vyrůstal. Jako řadě malých kluků mu učarovala železnice a již od dětských let toužil být strojvedoucím. Cesta za vytouženým cílem však nebyla jednoduchá, spíše se jednalo o souhru opravdu šťastných náhod. Vše začalo již rozhodnutím nejít na střední dopravní školu do Prahy, ale na kladenský učňák. Jednalo se totiž o čtyřleté studium s maturitou, jehož součástí byla i praxe při údržbě a opravách kolejových vozidlech v továrně Poldi Kladno. Zde bylo možné získat značné odborné zkušenosti, protože k tomu tehdejší pestrá sestava tamějších vozidel přímo vybízela. Stěžejní řadou lokomotivního parku byla sice všudypřítomná řada 740, ale nacházelo se zde několik unikátů, mezi nimiž byly prototypy řad 730 a T Základní myšlenkou studia bylo později zůstat v Poldovce a vykonávat zde profesi strojvedoucího. Nikdo tehdy ještě netušil, jak velké změny nastanou po Listopadu V současné době už víme, jak velký pokles pro- Radek Šauer stále ještě vykonává funkci strojvedoucího. Zde sedí za řízením brejlovce Foto archiv KDS 10 dráha 4/2009

2 Trojice lokomotiv stojí 15. června 2006 v čele nákladního vlaku ve stanici Domašov nad Bystřicí. Foto Radek Čupr dukce nastal v celém průmyslovém Kladně, což se samozřejmě odrazilo i na rozsahu železničního provozu na vlečce v areálu Poldi Kladno. To byl hlavní důvod, proč v roce 1992 odešel Radek Šauer do Prahy, kde našel uplatnění ve vršovickém lokomotivním depu, které se tehdy potýkalo, na rozdíl od jiných, s nedostatkem strojvedoucích. Tím nastal velice rychlý sled událostí. Díky své bohaté praxi na motorových lokomotivách v kladenské Poldovce se na podzim roku 1993 zúčastnil kurzu strojvedoucích motorových lokomotiv. Po absolvování předepsaných zkoušek již 9. května 1994 (v den svých dvacátých narozenin) nastupuje na první samostatný výkon na lokomotivě, což byl topírenský posun ve vršovickém lokomotivním depu. V srpnu téhož roku absolvuje i první traťový výkon, osobní vlak z Prahy do Dobříše a zpět. Ve funkci strojvedoucího Českých drah zůstává až do jara roku 1997, kdy dochází k velkému kariérnímu zlomu. Na jaře roku 1997 se totiž uskutečnilo výběrové řízení na ředitele společnosti KND Kladno. Vzhledem k tomu, že se jednalo o provoz bývalé Poldovky, vznikla celkem logická představa, že by se na této pozici nejlépe uplatnila osoba, která byla se zdejšími poměry dobře obeznámena. Osloven byl i Radek Šauer, který zde byl znám i proto, že zprostředkoval prodej lokomotivy z První železářské (část bývalého provozu Poldi Kladno) do VČS Tmaň u Berouna. Radek Šauer tak ve svých 23 letech nabídku na účast ve výběrovém řízení přijal a ke svému překvapení ho dokonce vyhrál. Tím končí jeho působení u Českých drah a nastává krátká epizoda pod křídly KND Kladno. Firma v té době prochází velkými organizačními změnami a pod jeho vedením dochází i k zásadnímu kroku. V létě roku 1997 je dokončeno předání provozů KND Kladno pod OKD Doprava. Původní firma tak zaniká a Radek Šauer začíná pracovat jako obchodní zástupce kladenské firmy První železářská. Této firmě zprostředkovává zakázky, stojí i u výše zmíněného prodeje stroje , a hlavně jí pomáhá získat certifikaci pro opravy motorových lokomotiv. V oboru lokomotivního opravárenství však byla tehdy značná konkurence (ŽOS Nymburk, První správkárenská, JLS, ŽOS Česká Třebová, Pars DMN, s. r. o., Šumperk atd.), a proto firma postupně opravy lokomotiv opouští a věnuje se pouze kovovýrobě. Po čtyřiceti letech se tak uzavírá kapitola oprav lokomotiv v bývalé Poldovce. Posledním opraveným hnacím vozidlem se v roce 2000 stal stroj , jehož majitelem byl právě Radek Šauer. Šlo první lokomotivu zakoupenou do jeho osobního vlastnictví. Ke koupi došlo roku 1999 při výběrovém řízení, které na ni vypsala firma Uhelné sklady Praha. Zakoupení tohoto stroje se tak stalo prvním krokem k uskutečnění myšlenky soukromé půjčovny lokomotiv. Lokomotiva byla ve velice zanedbaném stavu, a tak na ní firma První železářská provedla opravu, kterou hradil Radek Šauer, tehdy ještě obchodní zástupce téže firmy. Těsně po dokončení opravy z firmy však odchází a začíná se živit pronájmem lokomotiv. O lokomotivu řady 740 ale v té době nikdo nejevil příliš velký zájem. Díky uzavírání řady vleček byl těchto strojů dostatek, což se odrazilo i v příznivých nákupních cenách. Společnost Viamont se však poptávala po pronájmu relativně exotického stroje řady 730. Proto byla s firmou ZVVZ Milevsko dojednána výměna lokomotivy za stroj Jednalo se o výhodný obchod pro obě strany. ZVVZ Milevsko dostalo stroj po provedené hlavní opravě, čímž si sjednotilo lokomotivní park, který narušovala právě Ta se tedy dostala do majetku Radka Šauera, který ji roku 2000 nechává kompletně opravit v brněnské firmě Lokomont. Kromě opravy byly na lokomotivě provedeny úpravy související s dosazením zařízení pro dobíjení přípojných vozů a ovládání jejich dveří. Opravená lokomotiva pak byla dlouhodobě pronajata firmě Viamont, která ji využívala převážně pro vedení osobních vlaků na trati Sokolov Kraslice. Jedna lokomotiva však byla pro uvažovanou půjčovnu málo, a proto se hledaly další relativně dostupné stroje. Jednou z možností bylo odkoupení lokomotivy od Českých drah, které tehdy odstavovaly velké množství hnacích vozidel. V roce 2001 dorazila na České dráhy žádost na prodej jednoho až dvou kusů motorových lokomotiv řady 753 soukromé osobě Radka Šauera. Následovala složitá korespondence, ale vzhledem k tomu, že Radek Šauer neměl licenci na provozování drážní dopravy, nepomohla obvyklá výmluva o použití vozidla k přímé konkurenci Českým drahám. Celé jednání nakonec vyústilo v prodej lokomotivy , která sice byla provozní, ale její stav byl přímo katastrofální. Proto byla vzápětí převezena do firmy Lokomont Brno, kde se uskutečnila její opra- dráha 4/

3 Čerstvě dokončená lokomotiva společnosti Skanska při převozu z opravy u Radka Šauera ke svému majiteli. Snímek z 30. srpna 2005 zachycuje lokomotivu nedaleko Týnce nad Labem při návratu z opravy v českotřebovské pobočce tehdejší firmy ČMKS (dnes CZ LOKO). Foto Jakub Džurný va. Po dokončení opravy čekalo na lokomotivu nové pracovní uplatnění. Společně se strojem , jehož pronájem u společnosti Viamont právě končil, byla roku 2002 pronajata firmě OKD Doprava. Ve stejném roce se naskytla možnost odkupu další lokomotivy řady 730. Šlo o stroj z firmy ŽS Brno. Tato společnost nabízela lokomotivu protiúčtem za řadu 740, čímž by se jí podařilo unifikovat lokomotivní park. Hlavním úkolem tedy nyní bylo sehnat stroj řady 740 pro plánovanou výměnu lokomotiv. Jelikož tehdy došlo k poklesu dopravy v ZVVZ Milevsko, byla zde na prodej Ano, právě ta, kterou zde Radek Šauer vyměnil za lokomotivu Historie se tedy opakovala, a tak stroj byl opět vyměněn za lokomotivu řady 730, konkrétně Stav nově získaného vozidla nebyl příliš uspokojivý, avšak investice se vyplatila. Nově získaná ponorka byla téměř okamžitě pronajata firmě OKD Doprava. Zde však zůstala pouze do přelomu let 2002/2003, kdy se podrobila opravě ve firmě Lokomont Brno. Po jejím dokončení se opět vrátila do služeb OKD Doprava. Rok 2003 byl ve znamení nákupu dalších hnacích vozidel. Jako první se podařilo získat od Českých drah dalšího brejlovce, a to , který však byl z finančních důvodů obratem prodán firmě OKD Doprava, která ho provozuje dodnes. Následovala koupě neprovozní z vlečky ČLUZ Nové Strašecí. Po jejím zprovoznění se i tento stroj objevuje v pronájmu firmy OKD Doprava. V tomto období tak OKD Doprava provozuje již čtyři najaté lokomotivy od Radka Šauera, konkrétně stroje , , a K ukončení jejich pronájmu dochází roku 2004, kdy všechny výše uvedené lokomotivy přecházejí ke společnosti Unipetrol Doprava. Není bez zajímavosti, že tento provozovatel, zřejmě poprvé od vyrobení lokomotiv řady 730, spojil tyto stroje v provozu do dvojčlenného řízení. Lokomotiva byla u firmy Unipetrol Doprava provozována jen krátce, protože brzy odešla na opravu k brněnské firmě Lokomont. Šlo o poslední externě opravovanou lokomotivu Radka Šauera, což souviselo s tím, že v roce 2004 získal do dlouhodobého pronájmu remízu kladenského Kovošrotu. Ta byla vybudována již v roce 1990, avšak ke svému účelu se nikdy nevyužívala a dlouhou dobu byla pečlivě zapečetěna. Díky pronájmu remízy vzniklo vhodné zázemí pro realizaci drobných i středně velkých oprav na vlastních lokomotivách. S tím souviselo i najímání prvních zaměstnanců (cca tři lidé), kteří zde pracova- 12 dráha 4/2009

4 Lokomotivy, kterých se týkaly obchodní aktivity Radka Šauera Lokomotiva Prodejce Nový majitel 710.xxx 720.xxx li na vedlejší pracovní poměr. Kvalita prováděných prací byla natolik vysoká, že se ozvalo i několik nájemců Šauerových lokomotiv, zda by bylo možné provést opravu jejich vlastních hnacích vozidel. Aktivita z původního pronájmu vozidel se tak rozrostla o opravárenskou činnost. V následujících letech se zde pak realizovala generální oprava hned několika lokomotiv různých vlastníků (Kovošrot Praha, Chládek & Tintěra, Skanska, GJW). Ve stejném roce došlo i ke koupi několika dalších lokomotiv. Konkrétně se jednalo o čmeláky inventárních čísel , a , všechny získané od firmy Unipetrol Doprava. Lokomotiva byla ihned odprodána firmě Loko Trans Slovakia, stroje a (později přeznačený na ) byly pronajaty firmě BRKS Bratislava. V následujícím roce jsou z vlečky keramičky v Horní Bříze zakoupeny lokomotivy a , z nichž druhá uvedená byla ihned prodána firmě Loko Trans Brno. První lokomotiva zůstává v majetku Radka Šauera a je nabízena na krátkodobý pronájem. Vraťme se však k lokomotivě , která se toho roku podrobila opravě v brněnském Lokomontu. Po jejím dokončení se stroj předvedl v novém atraktivním nátěru, jenž tvořil reklamu na hudební skupinu Čechomor. Celý nápad na celoplošný reklamní nátěr se zrodil na jaře roku 2005 mezi majitelem lokomotivy Radkem Šauerem a muzikantem Michalem Pavlíkem ze skupiny Čechomor. Původní myšlenka byla, že lokomotiva bude fungovat jako atrakce na hudebním festivalu v Malé Skále. Za tímto účelem byla na jeden den (29. července 2005) pronajata Českým drahám, které ji nasazovaly do čela osobních vlaků, jež přivážely hosty na festival. Následující den, tedy 30. července 2005, došlo na nádraží v Malé Skále k oficiálnímu pokřtění lokomotivy členy skupiny Čechomor. Nikdo tehdy ještě netušil, jak tato akce bude úspěšná. Vlna mediálního zájmu dala vzniknout myšlence uspořádat s čechomorkou, jak se lokomotivě začalo říkat, unikátní vlakové turné. Akce, oficiálně nazvaná Krušovice vlak tour 2006, začala 21. srpna 2006 v Turnově a skončila poslední srpnový den na brněnském výstavišti. Během jedenácti dnů křižovala skupina Čechomor naši republiku ve zvláštním vlaku a koncertovala na vybraných nádražích. Souprava vlaku se skládala ze tří lůžkových, jednoho salonního a čtyř nákladních vozů. Celou akci sledovala řada médií, které přitahovalo hlavně její netradiční pojetí. Ačkoli vše dopadlo velice úspěšně, o opakování akce se zatím neuvažuje. Zpět ale na přelom let 2005/2006, kdy dochází k realizaci starší myšlenky na společný podnik menších vlastníků, pronajímatelů, obchodníků a opravců lokomotiv, jež vyústila v založení firmy BF Logistics. Společnost založily čtyři fyzické osoby a jedna osoba právnická (Loko Trans Brno). Se vznikem nové společnosti Radek Šauer ruší pronájem všech svých lokomotiv a předává je do pravomoci BF Logistics. Ten měl původně ambici provozovat komerční nákladní přepravu, k tomu však nedošlo. Jedním z problémů bylo například dělení nákladů na provoz a opravy lokomotiv, které nebylo stejné pro všechny členy společnosti. Stále se zhoršující vztahy vyústily na jaře roku 2007 v rozhodnutí z firmy vystoupit. Během odchodu z firmy zároveň dochází k odprodeji dvojice čmeláků, z nichž stroj nachází nového majitele ve firmě Loko Trans Slovakia a stroj je prodán společnosti Česká lokomotivka. Ihned po vystoupení z BF Logistics Radek Šauer obnovuje veškeré předchozí aktivity. Zároveň začíná s dvojicí partnerů připravovat novou firmu. K jejímu založení dochází 11. října 2007, přičemž její název zní Kladenská dopravní a strojní (KDS). Jak je již z názvu zřejmé, firma nepodniká pouze v železničním prostředí. Kromě aktivit spojených s pronájmem a opravami lokomotiv patří k dalším činnostem pronájem mobilních třídičů a drtičů kamene. Dále společnost nabízí agenturní činnost, která obsahuje například akce typu vlakového turné, svatební vlaky, reklamní nátěry lokomotiv a firemní oslavy spojené s výletem zvláštním vlakem. Jako vzorovou ukázku takové akce lze vzpomenout případ lokomotivy Jedná se o lokomotivu, která byla zakoupena roku 2005 z keramičky v Horní Bříze. Jelikož lokomotiva byla relativně v dobrém stavu, nebyla na ní provedena žádná větší oprava. Následně lokomotiva prošla několika pronájmy, než bylo rozhodnuto na ní provést větší opravu, kterou firma KDS realizovala 3 šrotace, 1 odprodána na ČLUZ Nové Strašecí 2 šrotace OKD Doprava OLPAS Krnov Třinecké železárny KEG Německo Třinecké železárny KEG Německo Mittal Steel ČMKS Mittal Steel KDS Mittal Steel KŽC PŽS Kladno VČS Tmaň u Berouna ZVVZ Milevsko KDS ŽS Brno KDS KND Kladno OKD Doprava KND Kladno OKD Doprava KND Kladno OKD Doprava KND Kladno OKD Doprava KND Kladno OKD Doprava KND Kladno OKD Doprava KND Kladno OKD Doprava KND Kladno OKD Doprava KND Kladno OKD Doprava KND Kladno OKD Doprava Uhelné sklady Praha ZVVZ Milevsko ZVVZ Milevsko ŽS Brno Loko Trans Brno GJW Loko Trans Brno Skanska BSS Metaco Brandýs n. L. ŽS Brno Keramika Horní Bříza Loko Trans Brno Kovošrot Praha KDS Keramika Horní Bříza KDS ČLUZ Nové Strašecí KDS MOVO Plzeň Loko Trans Brno České dráhy KDS České dráhy OKD Doprava MUS Loko Trans Slovakia MUS Loko Trans Slovakia MUS Loko Trans Slovakia MUS Loko Trans Slovakia Unipetrol Doprava Loko Trans Slovakia ( ) Unipetrol Doprava Česká lokomotivka Unipetrol Doprava Loko Trans Slovakia PŽS Kladno Loko Trans Slovakia normálně tištěno nákup a opětovný prodej lokomotivy tučně tištěno jistou dobu byl Radek Šauer přímo majitel lokomotivy tištěno červeně Radek Šauer je současným majitelem, nebo se lokomotiva právě převádí na KDS vlastními prostředky. Během dokončovacích prací byla lokomotiva opatřena reklamním celoplošným nátěrem společnosti Deutsche Leasing. Jedná se o leasingovou firmu specializující se na stroje a zařízení. Jedním z jejích zákazníků je právě KDS, která u ní má na leasing několik strojů. Během jednoho z jednání o podmínkách leasingu byla též dohodnuta reklama firmy v podobě celoplošného nátěru námi zmiňované lokomotivy. Pro zadavatele reklamního nátěru bylo též uspořádáno slavnostní pokřtění lokomotivy, které se uskutečnilo dne 12. června 2008 na nádraží Praha-Libeň. Po slavnostním proslovu představitelů Deutsche Leasing a křtu lokomotivy nastoupili všichni pozvaní hosté do zvláštního vlaku, vedeného čerstvě pokřtěnou lokomotivou Vlak byl sestaven z trojice osobních vozů, z nichž jeden měl velkoprostorové uspořádání a zbylé dva byly salonní. V prvním z nich bylo připraveno občerstvení a ve dráha 4/

5 , INZERCE Lokomotiva projíždí brněnskými ulicemi v rámci vlakového turné hudební skupiny Čechomor. Posledními přírůstky jsou lokomotivy a První zmiňovaná byla roku 2007 zakoupena jako neprovozní (společně se a 532) z firmy Mittal Steel Ostrava. V roce 2008 byla vlastními silami zprovozněna a následně nabízena k pronájmu. Zajímavostí této lokomotivy je hlavně její elektronický regulátor Intelo s akčním členem Woodward a nové ovládací pulty strojvedoucího. V letošním roce by se na lokomotivě měla uskutečnit rozsáhlejší oprava, kterou bude následovat nový lak. Lokomotiva byla roku 2008 zakoupena plně funkční z firmy Kovošrot Praha a nyní je nabízena k pronájmu. Jak je z našeho článku patrné, byl vývoj podnikání Radka Šauera k dnešní firmě KDS poměrně složitý. Doufejme, že se povedlo objasnit některé etapy tohoto vývoje, což bylo hlavním účelem našeho článku. Za jeho vznik je nutné poděkovat hlavně samotnému Radku Šauerovi, jehož původní sen o pouhé práci strojvedoucího se rozrostl do zcela nových dimenzí. Přestože se dnes věnuje hlavně řízení firmy, usedá občas za řízení svých lokomotiv. Možná právě proto ví, v jakém technickém stavu by měla lokomotiva být. A že jsou jeho lokomotivy ve velice slušném stavu, musí uznat snad každý, kdo s nimi přišel do styku. druhém se večer konala diskotéka. Vlak z Prahy vyrazil směrem na Malešice, odkud přes Pražský semmering směřoval na návštěvu do železničního muzea v Lužné u Rakovníka. Odtud pak večer zamířil na Beroun, aby po půlnoci dorazil do cíle své cesty v Praze. V současné době má za sebou firma KDS první rok svého působení. Na poli pronájmu lokomotiv spolupracuje s řadou významných společností provozujících kolejová vozidla, jako je například Skanska, Chládek & Tintěra, GJW, Elektrizace železnic Praha a OKD Doprava. Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu lokomotiv firma opustila v loňském roce malou kladenskou remízu a odstěhovala se do rozsáhlejších prostor v průmyslovém areálu u kladenského nádraží. Ve vlastnictví firmy je totiž již celkem sedm lokomotiv ( , , , , , , ). Robert Kazík Poděkování Během samotného podnikání Radka Šauera došlo k navázání řady přátelství. Jak je tomu v běžném životě, některá vydrží, některá ne. V podnikání toto pravidlo platí dvojnásob, a proto se opravdoví přátelé zvlášť cení. Proto je na místě zde poděkovat za dlouholetou spolupráci panu Karlu Jalovému z firmy Loko Trans Brno. Dokumentární seriál videopořadů Historie železnic pokračuje v letošním roce již 11. a 12. dílem. Pořad Rosničky zachycuje provoz lokomotiv řady 710 v letech V pořadu Bobiny je představen provoz elektrických lokomotiv řad 140, 141 a 121 v období Oba pořady jsou jako obvykle zaměřeny převážně na uplatnění těchto řad v běžném provozu. A to jak u státních železničních společností, tak i na vlečkách v Čechách, na Moravě i na Slovensku. Je zachyceno množství vozidel, která už dnes neexistují. Délka pořadů je 60, resp. 64 min. Byly vyrobeny profesionální technologií ve studiu: VIDEO-SLUŽBY KOLÁŘ: mobil , Cena za lisovaná DVD je 350 Kč a v nabídce zůstávají i všechny předchozí díly. Objednat je možno i na dobírku na adrese: Ing. Milan Bíba Jihovýchodní II, č. 759/14, Praha 4 tel dráha 4/2009

Škodovák. Trolejbus pro Řím úspěšně absolvoval klíčové zkoušky. Škoda protestuje proti praktikám konkurence Jednopodlažní jednotka je už v montáži

Škodovák. Trolejbus pro Řím úspěšně absolvoval klíčové zkoušky. Škoda protestuje proti praktikám konkurence Jednopodlažní jednotka je už v montáži Škodovák číslo 67 Informační časopis skupiny ŠKODA 5/2011 Trolejbus pro Řím úspěšně absolvoval klíčové zkoušky Škoda protestuje proti praktikám konkurence Jednopodlažní jednotka je už v montáži Vážené

Více

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět 03 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Mění se veřejné mínění Ještě v listopadu loňského roku uváděl televizní moderátor Václav Moravec svoje Otázky slovy: ČD Cargo na pokraji krachu. Situace,

Více

Léto na kolejích plné zážitků

Léto na kolejích plné zážitků Č í s l o 1 5 R o č n í k X X I Č T R N Á C T I d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y 3 1. č e r v e n c e 2 0 1 4 C e n a 1 5 K č foto václav rubeš Sezonní nabídky Českých drah podporují prázdninové

Více

Využití železničních tratí pro nákladní dopravu

Využití železničních tratí pro nákladní dopravu Provozu se dařilo Str. 3 Jižní Tyrolsko Str. 8 Z á ř í 2 0 1 1 I n t e r n í m a g a z í n p ro z a m ě s t n a n c e Č D C a rg o, a. s. Aktuality Nástěnka Zajímavosti Relax Ekologický projekt Flavia

Více

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení 09 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Obchodní rok 2015 Slunné dny pomalu střídají dny zamračené a deštivé, na stromech se objevují první žluté listy. Ať se nám to líbí nebo ne, je tu

Více

Jak ušetřit za elektřinu

Jak ušetřit za elektřinu T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 1 0 R o č n í k X V I I 1 1. b ř e z n a 2 0 1 0 C e n a 5 K č Elektronickou verzi Železničáře čtěte také na intranetu Českých drah. Oslavy

Více

Brejlovci brzy omládnou

Brejlovci brzy omládnou T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 2 6 Ro č n í k X V I I 1. Č E RV E N C E 2 0 1 0 C e n a 5 Kč Posílejte snímky do kalendáře ČD na rok 2011. Více na www.cd.cz/ /fotosoutez.

Více

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma DP kontakt Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma První kloubový Citybus vyjel do pražských ulic 7. ledna Tak by mohl palcový titulek v novinách oznámit jeden

Více

Hyundai Nošovice - šance pro ČD Cargo Nákladní doprava v Jihomoravském kraji. Správné nakládání a zajištění zboží. Pokračování seriálu:

Hyundai Nošovice - šance pro ČD Cargo Nákladní doprava v Jihomoravském kraji. Správné nakládání a zajištění zboží. Pokračování seriálu: Čtvrtletník společnosti ČD Cargo, a. s. Ročník 2009 / Červen / Číslo 2 Hyundai Nošovice - šance pro ČD Cargo Nákladní doprava v Jihomoravském kraji Pokračování seriálu: Správné nakládání a zajištění zboží

Více

Nová vozidla za miliardy

Nová vozidla za miliardy T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 3 6 R o č n í k X V I I 1 6. Z Á Ř Í 2 0 1 0 C e n a 5 K č Nezapomeňte na letošní Den železnice 25. září. Znojmo dostalo moderní terminál

Více

Nákladní doprava v roce 2008 Nákladní doprava v Libereckém kraji. Správné nakládání a zajištění zboží. Pokračování seriálu:

Nákladní doprava v roce 2008 Nákladní doprava v Libereckém kraji. Správné nakládání a zajištění zboží. Pokračování seriálu: Čtvrtletník společnosti ČD Cargo, a. s. Ročník 2009 / Březen / Číslo 1 Nákladní doprava v roce 2008 Nákladní doprava v Libereckém kraji Pokračování seriálu: Správné nakládání a zajištění zboží CENY THÁLIE

Více

jízdy všech vlaků, patří pokračující

jízdy všech vlaků, patří pokračující 02 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Podnikatelský plán schválen Podnikatelský plán ČD Cargo na letošní rok byl schválen na jednání Dozorčí rady společnosti dne 24. ledna 2014. O tři

Více

BEZPEČNĚ K CÍLI. AŽD Praha ČTVRTLETNÍK AŽD PRAHA. Jindřich Rachota Král české železniční nostalgie

BEZPEČNĚ K CÍLI. AŽD Praha ČTVRTLETNÍK AŽD PRAHA. Jindřich Rachota Král české železniční nostalgie ČTVRTLETNÍK AŽD PRAHA B E Z P E Č N Ě K C Í L I BEZPEČNĚ K CÍLI AŽD Praha re PORTÉR 2 2015 Č T V R T L E T N Í K A Ž D P R A H A 2 2015 Jindřich Rachota Král české železniční nostalgie Kanál AŽD Praha

Více

Nové zbraně v boji s hlukem. Potřebujeme funkční železnici. Hora jako ementál 2 / 2013. kolem tratí ubude betonu. říká šéf SŽDC Jiří Kolář

Nové zbraně v boji s hlukem. Potřebujeme funkční železnici. Hora jako ementál 2 / 2013. kolem tratí ubude betonu. říká šéf SŽDC Jiří Kolář 2 / 2013 Potřebujeme funkční železnici říká šéf SŽDC Jiří Kolář Hora jako ementál tunel napříč Gotthardem Nové zbraně v boji s hlukem kolem tratí ubude betonu POVODNĚ 2013 1 Editorial Editorial obvykle

Více

KONCEPCE A STAV OSOBNÍ DOPRAVY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI 175 ROKYCANY NEZVĚSTICE

KONCEPCE A STAV OSOBNÍ DOPRAVY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI 175 ROKYCANY NEZVĚSTICE GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ROKYCANY KONCEPCE A STAV OSOBNÍ DOPRAVY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI 175 ROKYCANY NEZVĚSTICE SEMINÁRNÍ PRÁCE (Veřejná verze) Autor práce: Pavel Purkart, oktáva Konzultant: Mgr.

Více

Editorial. Z obsahu... EDITORIAL

Editorial. Z obsahu... EDITORIAL EDITORIAL Editorial Z obsahu... Čas běží a vy opět listujete bulletinem ČD Cargo s číslem 4. Je to upozornění, že rok končící číslovkou pět se brzy jediným tiknutím hodin změní na šestku, která nám bude

Více

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími Škodovák číslo 63 Informační časopis skupiny ŠKODA 1/2011 Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími MOVO investuje, získalo nové špičkové zázemí Firmy volily nejlepší zaměstnance

Více

říjen 2010 / ročník 15 / zdarma číslo 10/ 2010 Tramvaj Škoda 15T ForCity jezdí s cestujícími

říjen 2010 / ročník 15 / zdarma číslo 10/ 2010 Tramvaj Škoda 15T ForCity jezdí s cestujícími říjen 2010 / ročník 15 / zdarma číslo 10/ 2010 DP kont@kt Časopis pracovníků Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti Tramvaj Škoda 15T ForCity jezdí s cestujícími Nová tramvaj poprvé svezla

Více

leden 2000 ročník 5 číslo 1 zdarma List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti

leden 2000 ročník 5 číslo 1 zdarma List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti leden 2000 ročník 5 číslo 1 zdarma kontakt List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti Program kvality služby v našem podniku v roce 1999 Program kvality služby uzavřel

Více

ArRevue. Elektrobus ARRIVA MORAVA ČASOPIS SKUPINY ARRIVA. Fotbalový turnaj ARRIVA CUP 2014. Elektrobus. v Jeseníkách

ArRevue. Elektrobus ARRIVA MORAVA ČASOPIS SKUPINY ARRIVA. Fotbalový turnaj ARRIVA CUP 2014. Elektrobus. v Jeseníkách ArRevue 2014 ČASOPIS SKUPINY ARRIVA Elektrobus Rozhovor s generálním ředitelem Danielem Adamkou Elektrobus v Jeseníkách Fotbalový turnaj ARRIVA CUP 2014 Strana 3 Strana 10 Strana 14 ÚVODNÍ SLOVO STALO

Více

Vítáme nový jízdní řád 2012

Vítáme nový jízdní řád 2012 Č í s l o 4 2 R o č n í k X V I I I Č T R N Á C T I d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y 8. p r o s i n c e 2 0 1 1 C e n a 1 2 K č sloupek Chystáme vlastní slevy pro důchodce V pondělí 5. prosince

Více

vynikající platformu nejen pro představení nových dopravních a spedičních kontaktů, bez kterých je obchod směrem na východ téměř nerealizovatelný.

vynikající platformu nejen pro představení nových dopravních a spedičních kontaktů, bez kterých je obchod směrem na východ téměř nerealizovatelný. 05 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Padesáté číslo, pět let Cargováku Ano, právě držíte v rukou v pořadí padesáté číslo interního magazínu, který má za sebou pětiletou existenci. Pět

Více

Nasloucháme cestujícím

Nasloucháme cestujícím T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 3 5 R o č n í k X V I I 9. Z Á Ř Í 2 0 1 0 C e n a 5 K č Na Den železnice vstup do Království železnic zdarma se služební In-kartou. Budeme

Více

Motoráček pro 21. století

Motoráček pro 21. století T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 1 2 R o č n í k X V I I I 2 4. b ř e z n a 2 0 1 1 C e n a 5 K č Navštivte Tržnici Zahrady Čech 6. 10. dubna v Litoměřicích. Vytrvalá a

Více

Ing. Mojmír Bakalář, ředitel Odboru lidských zdrojů

Ing. Mojmír Bakalář, ředitel Odboru lidských zdrojů 01 2015 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Jak jsme obstáli v roce 2014? Podle předběžných výsledků, které byly v době psaní tohoto sloupku k dispozici, přepravilo ČD Cargo v roce 2014 celkem

Více

Přinášíme vám novinky v dálkové dopravě 2014

Přinášíme vám novinky v dálkové dopravě 2014 Č í sl o 2 3 R o č n í k X X ČT R NÁCT I d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y 2 1. lis t o p a d u 2 0 1 3 C e n a 1 2 K č sloupek V příštím roce zvýšíme kvalitu našich vozidel S oblibou říkáme,

Více

Cestování bez bariér

Cestování bez bariér T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 4 2 R o č n í k X V I 2 9. Ř Í J N A 2 0 0 9 C e n a 5 K č Napište nám, co chcete vědět od vedení Českých drah. zeleznicar@cd.cz Silák z

Více

R O Z S U D E K. I n g. Z. Z., nar. XX. XX. XXXX v XXXX, ředitel XXXXX, státní podnik, trvale bytem XXXXX,

R O Z S U D E K. I n g. Z. Z., nar. XX. XX. XXXX v XXXX, ředitel XXXXX, státní podnik, trvale bytem XXXXX, -2672 Č E S K Á R E P U B L I K A R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Okresní soud v Českém Krumlově rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ondřeje Círka a přísedících Jany Kovaříkové

Více

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence u obsah editorial Vážené kolegyně, vážení kolegové, končíme rok 2012. Je dobré, že skupina

Více

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 2014 Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4 Veletrhy mají zelenou 9 Rok 2014 z pohledu našich počítačových

Více