Radek Šauer to unikátní projekt, a to malou půjčovnu lokomotiv. LOKOMOTIVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radek Šauer to unikátní projekt, a to malou půjčovnu lokomotiv. LOKOMOTIVY"

Transkript

1 Lokomotiva (Šauer) pomáhá lokomotivě (Chládek & Tintěra) s pracovním vlakem u Podlešína. Již téměř deset let je jméno Radek Šauer spojováno s českou železnicí. Jako jeden z prvních vytvořil na zdejší poměry napros- Radek Šauer to unikátní projekt, a to malou půjčovnu lokomotiv. Ta začínala s jedním hnacím vozidlem, přičemž jejich počet se pomalu rozrůstal. Přes několik let činnosti je podnikání Radka Šauera zahaleno rouškou tajemství, které se dnes pokusíme částečně poodkrýt. Vzhledem k rozsahu článku se soustředíme především na významné události, které se týkají i zde zmíněných lokomotiv, jejichž úplný seznam je uveden v tabulce. Není zde zmínka o obchodech s vozy, jichž bylo do současnosti přibližně 250 kusů. Na úvod malé curiculum vitae Radka Šauera, které poodhalí jisté souvislosti s jeho dnešní činností. Narodil se na Kladně, kde i vyrůstal. Jako řadě malých kluků mu učarovala železnice a již od dětských let toužil být strojvedoucím. Cesta za vytouženým cílem však nebyla jednoduchá, spíše se jednalo o souhru opravdu šťastných náhod. Vše začalo již rozhodnutím nejít na střední dopravní školu do Prahy, ale na kladenský učňák. Jednalo se totiž o čtyřleté studium s maturitou, jehož součástí byla i praxe při údržbě a opravách kolejových vozidlech v továrně Poldi Kladno. Zde bylo možné získat značné odborné zkušenosti, protože k tomu tehdejší pestrá sestava tamějších vozidel přímo vybízela. Stěžejní řadou lokomotivního parku byla sice všudypřítomná řada 740, ale nacházelo se zde několik unikátů, mezi nimiž byly prototypy řad 730 a T Základní myšlenkou studia bylo později zůstat v Poldovce a vykonávat zde profesi strojvedoucího. Nikdo tehdy ještě netušil, jak velké změny nastanou po Listopadu V současné době už víme, jak velký pokles pro- Radek Šauer stále ještě vykonává funkci strojvedoucího. Zde sedí za řízením brejlovce Foto archiv KDS 10 dráha 4/2009

2 Trojice lokomotiv stojí 15. června 2006 v čele nákladního vlaku ve stanici Domašov nad Bystřicí. Foto Radek Čupr dukce nastal v celém průmyslovém Kladně, což se samozřejmě odrazilo i na rozsahu železničního provozu na vlečce v areálu Poldi Kladno. To byl hlavní důvod, proč v roce 1992 odešel Radek Šauer do Prahy, kde našel uplatnění ve vršovickém lokomotivním depu, které se tehdy potýkalo, na rozdíl od jiných, s nedostatkem strojvedoucích. Tím nastal velice rychlý sled událostí. Díky své bohaté praxi na motorových lokomotivách v kladenské Poldovce se na podzim roku 1993 zúčastnil kurzu strojvedoucích motorových lokomotiv. Po absolvování předepsaných zkoušek již 9. května 1994 (v den svých dvacátých narozenin) nastupuje na první samostatný výkon na lokomotivě, což byl topírenský posun ve vršovickém lokomotivním depu. V srpnu téhož roku absolvuje i první traťový výkon, osobní vlak z Prahy do Dobříše a zpět. Ve funkci strojvedoucího Českých drah zůstává až do jara roku 1997, kdy dochází k velkému kariérnímu zlomu. Na jaře roku 1997 se totiž uskutečnilo výběrové řízení na ředitele společnosti KND Kladno. Vzhledem k tomu, že se jednalo o provoz bývalé Poldovky, vznikla celkem logická představa, že by se na této pozici nejlépe uplatnila osoba, která byla se zdejšími poměry dobře obeznámena. Osloven byl i Radek Šauer, který zde byl znám i proto, že zprostředkoval prodej lokomotivy z První železářské (část bývalého provozu Poldi Kladno) do VČS Tmaň u Berouna. Radek Šauer tak ve svých 23 letech nabídku na účast ve výběrovém řízení přijal a ke svému překvapení ho dokonce vyhrál. Tím končí jeho působení u Českých drah a nastává krátká epizoda pod křídly KND Kladno. Firma v té době prochází velkými organizačními změnami a pod jeho vedením dochází i k zásadnímu kroku. V létě roku 1997 je dokončeno předání provozů KND Kladno pod OKD Doprava. Původní firma tak zaniká a Radek Šauer začíná pracovat jako obchodní zástupce kladenské firmy První železářská. Této firmě zprostředkovává zakázky, stojí i u výše zmíněného prodeje stroje , a hlavně jí pomáhá získat certifikaci pro opravy motorových lokomotiv. V oboru lokomotivního opravárenství však byla tehdy značná konkurence (ŽOS Nymburk, První správkárenská, JLS, ŽOS Česká Třebová, Pars DMN, s. r. o., Šumperk atd.), a proto firma postupně opravy lokomotiv opouští a věnuje se pouze kovovýrobě. Po čtyřiceti letech se tak uzavírá kapitola oprav lokomotiv v bývalé Poldovce. Posledním opraveným hnacím vozidlem se v roce 2000 stal stroj , jehož majitelem byl právě Radek Šauer. Šlo první lokomotivu zakoupenou do jeho osobního vlastnictví. Ke koupi došlo roku 1999 při výběrovém řízení, které na ni vypsala firma Uhelné sklady Praha. Zakoupení tohoto stroje se tak stalo prvním krokem k uskutečnění myšlenky soukromé půjčovny lokomotiv. Lokomotiva byla ve velice zanedbaném stavu, a tak na ní firma První železářská provedla opravu, kterou hradil Radek Šauer, tehdy ještě obchodní zástupce téže firmy. Těsně po dokončení opravy z firmy však odchází a začíná se živit pronájmem lokomotiv. O lokomotivu řady 740 ale v té době nikdo nejevil příliš velký zájem. Díky uzavírání řady vleček byl těchto strojů dostatek, což se odrazilo i v příznivých nákupních cenách. Společnost Viamont se však poptávala po pronájmu relativně exotického stroje řady 730. Proto byla s firmou ZVVZ Milevsko dojednána výměna lokomotivy za stroj Jednalo se o výhodný obchod pro obě strany. ZVVZ Milevsko dostalo stroj po provedené hlavní opravě, čímž si sjednotilo lokomotivní park, který narušovala právě Ta se tedy dostala do majetku Radka Šauera, který ji roku 2000 nechává kompletně opravit v brněnské firmě Lokomont. Kromě opravy byly na lokomotivě provedeny úpravy související s dosazením zařízení pro dobíjení přípojných vozů a ovládání jejich dveří. Opravená lokomotiva pak byla dlouhodobě pronajata firmě Viamont, která ji využívala převážně pro vedení osobních vlaků na trati Sokolov Kraslice. Jedna lokomotiva však byla pro uvažovanou půjčovnu málo, a proto se hledaly další relativně dostupné stroje. Jednou z možností bylo odkoupení lokomotivy od Českých drah, které tehdy odstavovaly velké množství hnacích vozidel. V roce 2001 dorazila na České dráhy žádost na prodej jednoho až dvou kusů motorových lokomotiv řady 753 soukromé osobě Radka Šauera. Následovala složitá korespondence, ale vzhledem k tomu, že Radek Šauer neměl licenci na provozování drážní dopravy, nepomohla obvyklá výmluva o použití vozidla k přímé konkurenci Českým drahám. Celé jednání nakonec vyústilo v prodej lokomotivy , která sice byla provozní, ale její stav byl přímo katastrofální. Proto byla vzápětí převezena do firmy Lokomont Brno, kde se uskutečnila její opra- dráha 4/

3 Čerstvě dokončená lokomotiva společnosti Skanska při převozu z opravy u Radka Šauera ke svému majiteli. Snímek z 30. srpna 2005 zachycuje lokomotivu nedaleko Týnce nad Labem při návratu z opravy v českotřebovské pobočce tehdejší firmy ČMKS (dnes CZ LOKO). Foto Jakub Džurný va. Po dokončení opravy čekalo na lokomotivu nové pracovní uplatnění. Společně se strojem , jehož pronájem u společnosti Viamont právě končil, byla roku 2002 pronajata firmě OKD Doprava. Ve stejném roce se naskytla možnost odkupu další lokomotivy řady 730. Šlo o stroj z firmy ŽS Brno. Tato společnost nabízela lokomotivu protiúčtem za řadu 740, čímž by se jí podařilo unifikovat lokomotivní park. Hlavním úkolem tedy nyní bylo sehnat stroj řady 740 pro plánovanou výměnu lokomotiv. Jelikož tehdy došlo k poklesu dopravy v ZVVZ Milevsko, byla zde na prodej Ano, právě ta, kterou zde Radek Šauer vyměnil za lokomotivu Historie se tedy opakovala, a tak stroj byl opět vyměněn za lokomotivu řady 730, konkrétně Stav nově získaného vozidla nebyl příliš uspokojivý, avšak investice se vyplatila. Nově získaná ponorka byla téměř okamžitě pronajata firmě OKD Doprava. Zde však zůstala pouze do přelomu let 2002/2003, kdy se podrobila opravě ve firmě Lokomont Brno. Po jejím dokončení se opět vrátila do služeb OKD Doprava. Rok 2003 byl ve znamení nákupu dalších hnacích vozidel. Jako první se podařilo získat od Českých drah dalšího brejlovce, a to , který však byl z finančních důvodů obratem prodán firmě OKD Doprava, která ho provozuje dodnes. Následovala koupě neprovozní z vlečky ČLUZ Nové Strašecí. Po jejím zprovoznění se i tento stroj objevuje v pronájmu firmy OKD Doprava. V tomto období tak OKD Doprava provozuje již čtyři najaté lokomotivy od Radka Šauera, konkrétně stroje , , a K ukončení jejich pronájmu dochází roku 2004, kdy všechny výše uvedené lokomotivy přecházejí ke společnosti Unipetrol Doprava. Není bez zajímavosti, že tento provozovatel, zřejmě poprvé od vyrobení lokomotiv řady 730, spojil tyto stroje v provozu do dvojčlenného řízení. Lokomotiva byla u firmy Unipetrol Doprava provozována jen krátce, protože brzy odešla na opravu k brněnské firmě Lokomont. Šlo o poslední externě opravovanou lokomotivu Radka Šauera, což souviselo s tím, že v roce 2004 získal do dlouhodobého pronájmu remízu kladenského Kovošrotu. Ta byla vybudována již v roce 1990, avšak ke svému účelu se nikdy nevyužívala a dlouhou dobu byla pečlivě zapečetěna. Díky pronájmu remízy vzniklo vhodné zázemí pro realizaci drobných i středně velkých oprav na vlastních lokomotivách. S tím souviselo i najímání prvních zaměstnanců (cca tři lidé), kteří zde pracova- 12 dráha 4/2009

4 Lokomotivy, kterých se týkaly obchodní aktivity Radka Šauera Lokomotiva Prodejce Nový majitel 710.xxx 720.xxx li na vedlejší pracovní poměr. Kvalita prováděných prací byla natolik vysoká, že se ozvalo i několik nájemců Šauerových lokomotiv, zda by bylo možné provést opravu jejich vlastních hnacích vozidel. Aktivita z původního pronájmu vozidel se tak rozrostla o opravárenskou činnost. V následujících letech se zde pak realizovala generální oprava hned několika lokomotiv různých vlastníků (Kovošrot Praha, Chládek & Tintěra, Skanska, GJW). Ve stejném roce došlo i ke koupi několika dalších lokomotiv. Konkrétně se jednalo o čmeláky inventárních čísel , a , všechny získané od firmy Unipetrol Doprava. Lokomotiva byla ihned odprodána firmě Loko Trans Slovakia, stroje a (později přeznačený na ) byly pronajaty firmě BRKS Bratislava. V následujícím roce jsou z vlečky keramičky v Horní Bříze zakoupeny lokomotivy a , z nichž druhá uvedená byla ihned prodána firmě Loko Trans Brno. První lokomotiva zůstává v majetku Radka Šauera a je nabízena na krátkodobý pronájem. Vraťme se však k lokomotivě , která se toho roku podrobila opravě v brněnském Lokomontu. Po jejím dokončení se stroj předvedl v novém atraktivním nátěru, jenž tvořil reklamu na hudební skupinu Čechomor. Celý nápad na celoplošný reklamní nátěr se zrodil na jaře roku 2005 mezi majitelem lokomotivy Radkem Šauerem a muzikantem Michalem Pavlíkem ze skupiny Čechomor. Původní myšlenka byla, že lokomotiva bude fungovat jako atrakce na hudebním festivalu v Malé Skále. Za tímto účelem byla na jeden den (29. července 2005) pronajata Českým drahám, které ji nasazovaly do čela osobních vlaků, jež přivážely hosty na festival. Následující den, tedy 30. července 2005, došlo na nádraží v Malé Skále k oficiálnímu pokřtění lokomotivy členy skupiny Čechomor. Nikdo tehdy ještě netušil, jak tato akce bude úspěšná. Vlna mediálního zájmu dala vzniknout myšlence uspořádat s čechomorkou, jak se lokomotivě začalo říkat, unikátní vlakové turné. Akce, oficiálně nazvaná Krušovice vlak tour 2006, začala 21. srpna 2006 v Turnově a skončila poslední srpnový den na brněnském výstavišti. Během jedenácti dnů křižovala skupina Čechomor naši republiku ve zvláštním vlaku a koncertovala na vybraných nádražích. Souprava vlaku se skládala ze tří lůžkových, jednoho salonního a čtyř nákladních vozů. Celou akci sledovala řada médií, které přitahovalo hlavně její netradiční pojetí. Ačkoli vše dopadlo velice úspěšně, o opakování akce se zatím neuvažuje. Zpět ale na přelom let 2005/2006, kdy dochází k realizaci starší myšlenky na společný podnik menších vlastníků, pronajímatelů, obchodníků a opravců lokomotiv, jež vyústila v založení firmy BF Logistics. Společnost založily čtyři fyzické osoby a jedna osoba právnická (Loko Trans Brno). Se vznikem nové společnosti Radek Šauer ruší pronájem všech svých lokomotiv a předává je do pravomoci BF Logistics. Ten měl původně ambici provozovat komerční nákladní přepravu, k tomu však nedošlo. Jedním z problémů bylo například dělení nákladů na provoz a opravy lokomotiv, které nebylo stejné pro všechny členy společnosti. Stále se zhoršující vztahy vyústily na jaře roku 2007 v rozhodnutí z firmy vystoupit. Během odchodu z firmy zároveň dochází k odprodeji dvojice čmeláků, z nichž stroj nachází nového majitele ve firmě Loko Trans Slovakia a stroj je prodán společnosti Česká lokomotivka. Ihned po vystoupení z BF Logistics Radek Šauer obnovuje veškeré předchozí aktivity. Zároveň začíná s dvojicí partnerů připravovat novou firmu. K jejímu založení dochází 11. října 2007, přičemž její název zní Kladenská dopravní a strojní (KDS). Jak je již z názvu zřejmé, firma nepodniká pouze v železničním prostředí. Kromě aktivit spojených s pronájmem a opravami lokomotiv patří k dalším činnostem pronájem mobilních třídičů a drtičů kamene. Dále společnost nabízí agenturní činnost, která obsahuje například akce typu vlakového turné, svatební vlaky, reklamní nátěry lokomotiv a firemní oslavy spojené s výletem zvláštním vlakem. Jako vzorovou ukázku takové akce lze vzpomenout případ lokomotivy Jedná se o lokomotivu, která byla zakoupena roku 2005 z keramičky v Horní Bříze. Jelikož lokomotiva byla relativně v dobrém stavu, nebyla na ní provedena žádná větší oprava. Následně lokomotiva prošla několika pronájmy, než bylo rozhodnuto na ní provést větší opravu, kterou firma KDS realizovala 3 šrotace, 1 odprodána na ČLUZ Nové Strašecí 2 šrotace OKD Doprava OLPAS Krnov Třinecké železárny KEG Německo Třinecké železárny KEG Německo Mittal Steel ČMKS Mittal Steel KDS Mittal Steel KŽC PŽS Kladno VČS Tmaň u Berouna ZVVZ Milevsko KDS ŽS Brno KDS KND Kladno OKD Doprava KND Kladno OKD Doprava KND Kladno OKD Doprava KND Kladno OKD Doprava KND Kladno OKD Doprava KND Kladno OKD Doprava KND Kladno OKD Doprava KND Kladno OKD Doprava KND Kladno OKD Doprava KND Kladno OKD Doprava Uhelné sklady Praha ZVVZ Milevsko ZVVZ Milevsko ŽS Brno Loko Trans Brno GJW Loko Trans Brno Skanska BSS Metaco Brandýs n. L. ŽS Brno Keramika Horní Bříza Loko Trans Brno Kovošrot Praha KDS Keramika Horní Bříza KDS ČLUZ Nové Strašecí KDS MOVO Plzeň Loko Trans Brno České dráhy KDS České dráhy OKD Doprava MUS Loko Trans Slovakia MUS Loko Trans Slovakia MUS Loko Trans Slovakia MUS Loko Trans Slovakia Unipetrol Doprava Loko Trans Slovakia ( ) Unipetrol Doprava Česká lokomotivka Unipetrol Doprava Loko Trans Slovakia PŽS Kladno Loko Trans Slovakia normálně tištěno nákup a opětovný prodej lokomotivy tučně tištěno jistou dobu byl Radek Šauer přímo majitel lokomotivy tištěno červeně Radek Šauer je současným majitelem, nebo se lokomotiva právě převádí na KDS vlastními prostředky. Během dokončovacích prací byla lokomotiva opatřena reklamním celoplošným nátěrem společnosti Deutsche Leasing. Jedná se o leasingovou firmu specializující se na stroje a zařízení. Jedním z jejích zákazníků je právě KDS, která u ní má na leasing několik strojů. Během jednoho z jednání o podmínkách leasingu byla též dohodnuta reklama firmy v podobě celoplošného nátěru námi zmiňované lokomotivy. Pro zadavatele reklamního nátěru bylo též uspořádáno slavnostní pokřtění lokomotivy, které se uskutečnilo dne 12. června 2008 na nádraží Praha-Libeň. Po slavnostním proslovu představitelů Deutsche Leasing a křtu lokomotivy nastoupili všichni pozvaní hosté do zvláštního vlaku, vedeného čerstvě pokřtěnou lokomotivou Vlak byl sestaven z trojice osobních vozů, z nichž jeden měl velkoprostorové uspořádání a zbylé dva byly salonní. V prvním z nich bylo připraveno občerstvení a ve dráha 4/

5 , INZERCE Lokomotiva projíždí brněnskými ulicemi v rámci vlakového turné hudební skupiny Čechomor. Posledními přírůstky jsou lokomotivy a První zmiňovaná byla roku 2007 zakoupena jako neprovozní (společně se a 532) z firmy Mittal Steel Ostrava. V roce 2008 byla vlastními silami zprovozněna a následně nabízena k pronájmu. Zajímavostí této lokomotivy je hlavně její elektronický regulátor Intelo s akčním členem Woodward a nové ovládací pulty strojvedoucího. V letošním roce by se na lokomotivě měla uskutečnit rozsáhlejší oprava, kterou bude následovat nový lak. Lokomotiva byla roku 2008 zakoupena plně funkční z firmy Kovošrot Praha a nyní je nabízena k pronájmu. Jak je z našeho článku patrné, byl vývoj podnikání Radka Šauera k dnešní firmě KDS poměrně složitý. Doufejme, že se povedlo objasnit některé etapy tohoto vývoje, což bylo hlavním účelem našeho článku. Za jeho vznik je nutné poděkovat hlavně samotnému Radku Šauerovi, jehož původní sen o pouhé práci strojvedoucího se rozrostl do zcela nových dimenzí. Přestože se dnes věnuje hlavně řízení firmy, usedá občas za řízení svých lokomotiv. Možná právě proto ví, v jakém technickém stavu by měla lokomotiva být. A že jsou jeho lokomotivy ve velice slušném stavu, musí uznat snad každý, kdo s nimi přišel do styku. druhém se večer konala diskotéka. Vlak z Prahy vyrazil směrem na Malešice, odkud přes Pražský semmering směřoval na návštěvu do železničního muzea v Lužné u Rakovníka. Odtud pak večer zamířil na Beroun, aby po půlnoci dorazil do cíle své cesty v Praze. V současné době má za sebou firma KDS první rok svého působení. Na poli pronájmu lokomotiv spolupracuje s řadou významných společností provozujících kolejová vozidla, jako je například Skanska, Chládek & Tintěra, GJW, Elektrizace železnic Praha a OKD Doprava. Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu lokomotiv firma opustila v loňském roce malou kladenskou remízu a odstěhovala se do rozsáhlejších prostor v průmyslovém areálu u kladenského nádraží. Ve vlastnictví firmy je totiž již celkem sedm lokomotiv ( , , , , , , ). Robert Kazík Poděkování Během samotného podnikání Radka Šauera došlo k navázání řady přátelství. Jak je tomu v běžném životě, některá vydrží, některá ne. V podnikání toto pravidlo platí dvojnásob, a proto se opravdoví přátelé zvlášť cení. Proto je na místě zde poděkovat za dlouholetou spolupráci panu Karlu Jalovému z firmy Loko Trans Brno. Dokumentární seriál videopořadů Historie železnic pokračuje v letošním roce již 11. a 12. dílem. Pořad Rosničky zachycuje provoz lokomotiv řady 710 v letech V pořadu Bobiny je představen provoz elektrických lokomotiv řad 140, 141 a 121 v období Oba pořady jsou jako obvykle zaměřeny převážně na uplatnění těchto řad v běžném provozu. A to jak u státních železničních společností, tak i na vlečkách v Čechách, na Moravě i na Slovensku. Je zachyceno množství vozidel, která už dnes neexistují. Délka pořadů je 60, resp. 64 min. Byly vyrobeny profesionální technologií ve studiu: VIDEO-SLUŽBY KOLÁŘ: mobil , Cena za lisovaná DVD je 350 Kč a v nabídce zůstávají i všechny předchozí díly. Objednat je možno i na dobírku na adrese: Ing. Milan Bíba Jihovýchodní II, č. 759/14, Praha 4 tel dráha 4/2009

Obsah. Redakční sloupek

Obsah. Redakční sloupek Ročník:1 Číslo:3 1 Obsah 3. Něco z historie tratí a lokomotiv 4. Historické dny tramvají v Pražské MHD 5. Zajímavosti z metra 6. Historie železnice v Českých zemích 8. Foto čísla, sběratelská karta Redakční

Více

Přehled změn stavu vozidel provozní jednotky Trutnov

Přehled změn stavu vozidel provozní jednotky Trutnov 854.207-8 2.1.2007 Příprava do MVY v PARS nova Šumperk. Archiv - PJ Trutnov 054.040-2 4.1.2007 Ukončení modernizace a přeznačení na 054.286-0; předání do DKV Brno. Archiv - PJ Trutnov 742.220-7 6.1.2007

Více

*crdux002ozlz* DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2- VINOHRADY R O Z H O D N U T Í

*crdux002ozlz* DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2- VINOHRADY R O Z H O D N U T Í *crdux002ozlz* CRDUX002OZLZ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2- VINOHRADY Č. j. došlého dokumentu: 59332/10-OKS V Praze dne: 14.03.2011 Sp. Zn.: OU-JOU0058/10 Telefon: +420 602 686 779 Č. j.:

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

OKD Doprava a.s. Ing. David Kostelník. Ředitel pro rozvoj železniční dopravy

OKD Doprava a.s. Ing. David Kostelník. Ředitel pro rozvoj železniční dopravy OKD Doprava a.s. Ing. David Kostelník Ředitel pro rozvoj železniční dopravy 2009 1 OKD Doprava základní údaje Společnost založena v roce 1952 na Ostravsku. Dnes působíme v České republice, na Slovensku,

Více

Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy

Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy říjen 2010 Bc. Marek Binko Bc. Marek Binko: Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy Kapacita žst. Praha hlavní

Více

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY FRANTIŠEK PALÍK Křižíkova elektrická lokomotiva z roku 1905 pro Vídeňskou městskou dráhu po přestavbě v roce 1927 pro ČSD jako E 225.001 Počátkem 20. let minulého století vznikl na

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ

TISKOVÁ ZPRÁVA HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ V době od 10.9.2009 do 10.12.2009 probíhají hlavní stavební práce spojené s Elektrizací trati Lysá nad Labem - Milovice Od 20.8.2009

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Business Info. Komplexní poskytování spisových a skartačních služeb www.ariesdata.cz

Business Info. Komplexní poskytování spisových a skartačních služeb www.ariesdata.cz číslo 01 2015 ročník V str. 2 Odkup majetku společnosti INKAM V září 2014 společnost ARIES DATA a.s. odkoupila na základě výběrového řízení movitý majetek spisovny INKAM, s.r.o. v insolvenci. Kupní smlouva

Více

Firemní noviny TOS VARNSDORF a.s. Speciální vydání. Další velká investice. Školící středisko je od 29. října 2012 v provozu.

Firemní noviny TOS VARNSDORF a.s. Speciální vydání. Další velká investice. Školící středisko je od 29. října 2012 v provozu. Firemní noviny TOS VARNSDORF a.s. HORIZONT - ročník 16 číslo 7 (248) - 25. 10. 2012 Speciální vydání Další velká investice. Školící středisko je od 29. října 2012 v provozu. Horizont 248 - strana 2 Další

Více

Úvodní řeč Jan Čuraj & Michael Kopta

Úvodní řeč Jan Čuraj & Michael Kopta Úvodní řeč Vyzkoušeli jsme řadu projektů, které byly převážně zahraniční a vždy jsme se snažili získat co možná nejvíce informací, aby naše i vaše podnikání fungovalo. Dnes tedy víme, že to na internetu

Více

PREZENTACE KROK ZA KROKEM (CVIČNÝ PŘÍKLAD)

PREZENTACE KROK ZA KROKEM (CVIČNÝ PŘÍKLAD) PREZENTACE KROK ZA KROKEM (CVIČNÝ PŘÍKLAD) Zpracoval Ing. Jan Weiser OBSAH Soutěžní prezentace žáků Studuj na ISŠ Rozvažování nad obsahem prezentace Volba vhodné formy prezentace Co se povedlo a co méně?

Více

Mgr. Michal Roubík. Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

Mgr. Michal Roubík. Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Mgr. Michal Roubík Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Nádraží Benešov Kulturní památka mezi minulostí a budoucností

Více

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Mimořádn dné události z pohledu Drážní inspekce a předchp edcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Obsah 1. Představení Drážní inspekce 2. Mimořádné události na dráhách 3. Mimořádná událost srážka

Více

ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU

ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU Jan Beneš Návrh vyskorychlostních tratí v ČSFR z roku 1990 vládní usnesení č. 765/89 z r. 1989 vyhledávací studie byla zpracovávána od roku

Více

Penta Investments divize Real Estate. Kanceláře od kvantity ke kvalitě

Penta Investments divize Real Estate. Kanceláře od kvantity ke kvalitě Penta Investments divize Real Estate Kanceláře od kvantity ke kvalitě 4.března 2014 I. KVANTITA - Pražský kancelářský trh na konci roku 2013 'Hlavní indikátory Velikost trhu 2,96 milionu m2 kancelářských

Více

Provoz elektrické lokomotivy mimo trolejové vedení

Provoz elektrické lokomotivy mimo trolejové vedení VĚDECKOTECHNICKÝ SBORNÍK ČD ROK 1999 ČÍSLO 8 Luboš Smejkal Provoz elektrické lokomotivy mimo trolejové vedení Klíčová slova: hybridní elektrická lokomotiva, akumulátorový vůz, provozní zkušenosti, ekonomické

Více

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ Co přinese Evropský rok dobrovolnictví? Zastoupení Evropské komise v ČR, Praha, 15. 2. 2011 PROFIL Jeden z klíčových hráčů na trhu dopravy a logistiky ve střední

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Praha, 31. srpna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 326 16 468 Ostatní provozní výnosy 1 803 1 721 Náklady -14 327-14 191

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Produktový list Letáky

Produktový list Letáky Produktový list Letáky O službě Kupi.cz je největší český server s nabídkou akcí a letáků z maloobchodních řetězců. Kupi nyní rozdistribuuje přes 2,5 miliónů unikátních letáků měsíčně, uživatelé si prohlédnou

Více

Jakub Hradil. Václav Brejška

Jakub Hradil. Václav Brejška 100 let vozovny Strašnice 8. 10. 1908 2008 Jakub Hradil Václav Brejška Jakub Hradil Václav Brejška Spolek pražské kolejové dopravy Praha 2008-2 - Předmluva Dne 8. 10. 2008 oslavila pražská tramvajová doprava

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A Celková plocha budovy 2.697 m 2 Celková plocha pozemků 1.963 m 2 7 parkovacích míst v podzemní garáži K dispozici až 200 parkovacích míst u budovy Volná

Více

Remarketing ojetých vozidel 11. ZÁŘÍ 2014 AUTOauction Group s.r.o. -FRANTIŠEK DRAŽINA-

Remarketing ojetých vozidel 11. ZÁŘÍ 2014 AUTOauction Group s.r.o. -FRANTIŠEK DRAŽINA- Remarketing ojetých vozidel 11. ZÁŘÍ 2014 AUTOauction Group s.r.o. -FRANTIŠEK DRAŽINA- Prodejní cena jako nezanedbatelná nákladová složka Možné způsoby prodeje firemních vozidel (výhody a nevýhody) Minimalizace

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 1. září 2014 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti dosáhly meziročního nárůstu o 131 mil. Kč (1 %): v osobní dopravě pokračoval

Více

Subjekt. Živnostenská oprávnění. Živnostenské oprávnění č. 1: Statutární orgán nebo jeho členové: Odpovědný zástupce:

Subjekt. Živnostenská oprávnění. Živnostenské oprávnění č. 1: Statutární orgán nebo jeho členové: Odpovědný zástupce: Subjekt Obchodní firma: RYBÁRIK, s.r.o. (zapsáno od 03.04.2000) Sídlo: (zapsáno od 19.05.2005) Brněnská 1370, 686 02, Staré Město (zapsáno od 12.04.2000 do 19.05.2005) Brněnská 1370, 686 03, Staré Město

Více

1. změna účinnost od 1. 4. 2006

1. změna účinnost od 1. 4. 2006 (Příloha ke smlouvě o provozování drážní dopravy č. 1227/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 99/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující z vlečky MODEL OBALY a.s., OPAVA - závod

Více

VYSOKÉ RYCHLOSTI Z POHLEDU ŽELEZNIČNÍHO DOPRAVCE

VYSOKÉ RYCHLOSTI Z POHLEDU ŽELEZNIČNÍHO DOPRAVCE VYSOKÉ RYCHLOSTI Z POHLEDU ŽELEZNIČNÍHO DOPRAVCE Odborná konference: Vysokorychlostní doprava ve světě a v ČR PRAHA 14. 15. 11. 2007 Přednášející: Doc. Ing. Petr DAVID, Ph.D. České dráhy, a.s., www.cd.cz

Více

Výroční zpráva 2007. Se sídlem: Na Valech 394 537 01 Chrudim IČ: 25977687

Výroční zpráva 2007. Se sídlem: Na Valech 394 537 01 Chrudim IČ: 25977687 Výroční zpráva 2007 Se sídlem: Na Valech 394 537 01 Chrudim IČ: 25977687 Obsah Obsah... 2 A. Úvodní slovo.........3 B. Základní údaje o společnosti:......... 4 C. Historie:......... 5 D. Infomace o vývoji

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Přehled změn stavu vozidel provozní jednotky Trutnov

Přehled změn stavu vozidel provozní jednotky Trutnov 010.120-4 1.1.2006 Převzato z PP Meziměstí při jeho začlenění do PJ Trutnov. Archiv - PJ Trutnov 010.126-1 1.1.2006 Převzato z PP Meziměstí při jeho začlenění do PJ Trutnov. Archiv - PJ Trutnov 010.130-3

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Věc: Použití písku pro trakční účely

Více

Nabídka sponzorských aktivit - Dostihy Slušovice

Nabídka sponzorských aktivit - Dostihy Slušovice Nabídka sponzorských aktivit - Dostihy Slušovice Nabídka sponzorům Dostihový provoz na Moravě byl vždy závislý na pořádání dostihů převážně ve Slušovicích, protože zdejší dráha splňuje podmínky pro velké

Více

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚĚ Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému PID Druh dopravy Metro Příměstská Městské Příměstské Tramvaje železnice autobusy autobusy Počet linek denní provoz

Více

Hygienické parametry kolejových vozidel

Hygienické parametry kolejových vozidel Hygienické parametry kolejových vozidel Konzultační den 21.4.2011 Ing. J. Hollerová Státní zdravotní ústav Praha Laboratoř pro fyzikální faktory Tel.: 267082684 Email: jhollerova@szu.cz Historie kolejových

Více

Multimediaexpo.cz - Ceník reklamy - léto 2014

Multimediaexpo.cz - Ceník reklamy - léto 2014 Multimediaexpo.cz - Ceník reklamy - léto 2014 Multimediaexpo.cz je jednoznačně největší českou multimediální encyklopedií na Internetu, která je postavena na nejmodernější interaktivní technologii Web

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích

Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

KONGRESOVÁ NABÍDKA. Kongresové akce až pro 300 osob. Vlastní ubytování až pro 130 osob. Rauty, cocktaily, recepce až pro 500 osob

KONGRESOVÁ NABÍDKA. Kongresové akce až pro 300 osob. Vlastní ubytování až pro 130 osob. Rauty, cocktaily, recepce až pro 500 osob KONGRESOVÁ NABÍDKA Hotel Zámek Hrubá Skála je umístěn na vrcholcích mohutných pískovcových skal v romantickém prostředí Českého ráje asi 10 kilometrů od Turnova. Původní hrad ze 14. století byl později

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 307/310 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 307/310 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 307/310 nákladní pro tratě Hlučín Opava východ Chuchelná Kravaře ve Slezsku Odb Moravice Svobodné Heřmanice Opava východ Hradec nad

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

Mechanizace pro údržbu tratí. Ing. Miroslav Hollan

Mechanizace pro údržbu tratí. Ing. Miroslav Hollan Ing. Miroslav Hollan Železniční dopravní cesta 2012, Praha 27.-29.3.2012 Úvod Základním předpokladem pro spolehlivé a bezpečné provozování železniční dopravy je kvalita železniční dopravní cesty. Pro její

Více

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení Výroční zpráva 2013 Valštejn, občanské sdružení Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o občanském sdružení Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2013... 5 Plány do roku 2014... 7 Úvodní slovo Vážení

Více

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Ověřovací provoz nových technologií organizování a provozování drážní dopravy - č. 4/2006 Zpracovatel: Zusková 9722 32392 zuskova@gr.cd.

Ověřovací provoz nových technologií organizování a provozování drážní dopravy - č. 4/2006 Zpracovatel: Zusková 9722 32392 zuskova@gr.cd. Č.j.: Věc: České dráhy a.s. Generální ředitelství Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 13.8.2009 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

ZMĚNA Č. 1/2014 PROHLÁŠENÍ O DRÁZE CELOSTÁTNÍ A REGIONÁLNÍ - 2015

ZMĚNA Č. 1/2014 PROHLÁŠENÍ O DRÁZE CELOSTÁTNÍ A REGIONÁLNÍ - 2015 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 ZMĚNA Č. 1/2014 PROHLÁŠENÍ O DRÁZE CELOSTÁTNÍ A REGIONÁLNÍ - 2015 č.j. 48954/2014 O12 Správa železniční dopravní cesty,

Více

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS -

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - - Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - Návrh kvalitního systému regionální železniční dopravy v MS kraji Úvod, význam železnice pro Moravskoslezský kraj. Stručné představení Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského

Více

Novodobá kronika letiště Jaroměř ( 2008 )

Novodobá kronika letiště Jaroměř ( 2008 ) Aeroklub Jaroměř, Novoměstská 361, Jaroměř Josefov, 551 02 Novodobá kronika letiště Jaroměř ( 2008 ) Naposledy aktualizováno: 2008-12-19 2008 26.1.2007 letošní rok nezačínáme tradičním školení, ale naopak

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

NA ŽELEZNICI DĚJOU SE VĚCI

NA ŽELEZNICI DĚJOU SE VĚCI NA ŽELEZNICI DĚJOU SE VĚCI Stanislav Perkner Konference Marketing Management Žofín, Praha 14. 5. 2013 Soutěž marketérů v Train Invaders Hra z wi-fi palubního portálu ve vlacích SC Pendolino Pouze dnes

Více

PROMOTION. Nabídka pro dealery automobilů. AGENTURA 3K s.r.o.

PROMOTION. Nabídka pro dealery automobilů. AGENTURA 3K s.r.o. PROMOTION Nabídka pro dealery automobilů AGENTURA 3K s.r.o. Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit tuto nabídku na zajištění promotion akce ve Vašem autosalónu. Naše agentura se jako jediná v ČR dlouhodobě

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT

VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT 2009 Vážení partneři automobilového týmu Palmimotorsport, Dovolte, abychom Vás seznámil s výsledky jezdců týmu PALMIMOTORSPORT v jeho automobilové a sportovní

Více

Údolní přehrada královského města Most v Čechách 1911-1914

Údolní přehrada královského města Most v Čechách 1911-1914 Údolní přehrada královského města Most v Čechách 1911-1914 Údolní přehrada královského města Most, dnes vodní dílo Janov, leží na Loupnici asi 2 km nad Litvínovem. Těsně před nádrží přitéká potok od Klínů,

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015 9. 1. 2016 Vážení bratři hasiči, sestry hasičky, vážení hosté. Dovolte, abych vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2015. K dnešnímu dni má náš

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Výrazný pokles aktivity na trhu. Renegociace staly za většinou aktivit na trhu. Oblast Ostravska prakticky plně pronajata

Výrazný pokles aktivity na trhu. Renegociace staly za většinou aktivit na trhu. Oblast Ostravska prakticky plně pronajata Property Times Průmyslové a skladové nemovitosti 3. čtvrtletí 2011 Výrazný pokles aktivity na trhu Renegociace staly za většinou aktivit na trhu Další pokles míry neobsazenosti skladových prostor Autor

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Ladislav Němec náměstek ministra Právní prostředí v oblasti železniční

Více

Náklady a přínosy vysokorychlostní dopravy v podmínkách ČR

Náklady a přínosy vysokorychlostní dopravy v podmínkách ČR Náklady a přínosy vysokorychlostní dopravy v podmínkách ČR Ing. Jindřich Kušnír, Ministerstvo dopravy Česká železniční síť Železniční síť v České republice v podobě, v jaké ji známe dnes, byla vytvořena

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

Katalog modelové železnice - Točny

Katalog modelové železnice - Točny I Model Railway Accessories IM Minitrains Berliner Straße 236 D-63067 Offenbach Tel: +49 (0) 160 5829 645 info@railmodels.eu http://www.railmodels.eu Katalog modelové železnice - Točny Vážení zákazníci

Více

Rychnovské listy červenec - září 2013

Rychnovské listy červenec - září 2013 Rychnovské listy červenec - září 2013 Znak a vlajka obce Rychnov na Moravě Informace z 22. zasedání zastupitelstva, konaného dne 9. 9. 2013 Zúčastnilo se 8 zastupitelů (1 omluven) a 11 občanů Plnění rozpočtu

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Historický přehled měření rušivých vlivů železničních vozidel na zabezpečovací zařízení

Historický přehled měření rušivých vlivů železničních vozidel na zabezpečovací zařízení Ing. Karel Stoll CSc. Praha Historický přehled měření rušivých vlivů železničních vozidel na zabezpečovací zařízení 1 Důvody vzniku měření rušivých vlivů Modernizace hnacích vozidel v sedmdesátých letech

Více

Téma VI.2.1 Domácnost, rodina a finance 12. Nákup automobilu na leasing. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.1 Domácnost, rodina a finance 12. Nákup automobilu na leasing. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.1 Domácnost, rodina a finance 12. Nákup automobilu na leasing Mgr. Zuzana Válková Leasing - definice Toužíte po novém nebo ojetém automobilu, ale nemáme na jeho pořízení dostatek peněz? Jednou

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Výroční zpráva KV ARENA TEAM 2015

Výroční zpráva KV ARENA TEAM 2015 Výroční zpráva KV ARENA TEAM 2015 Obsah Obsah KV Arena Team 1 Finanční souhrn za rok 2015 2 Přehled závodů 3 Foto KV Arena Team 5 Str. 01 KV Arena Team KV Arena Team Kdo jsme? Tento tým je složený ze zaměstnanců

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products LOKOMOTIVY. www.skoda.cz 14001 : 2004

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products LOKOMOTIVY. www.skoda.cz 14001 : 2004 INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products LOKOMOTIVY EN 14001 : 2004 ISO LOKOMOTIVY ŠKODA Jsou lokomotivy moderní konstrukce, které jsou v univerzálním a nákladním provedení schopné zajistit provoz

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

Zpráva o činnosti projektu Hudebny SH za období 2013/14 a cíle projektu pro rok 2015

Zpráva o činnosti projektu Hudebny SH za období 2013/14 a cíle projektu pro rok 2015 STUDENTSKÁ UNIE ČVUT KL UB SI LI CO N H I LL Zikova 4, 166 36 Praha 6 Zpráva o činnosti projektu Hudebny SH za období 2013/14 a cíle projektu pro rok 2015 Autor dokumentu: Jan Pilař, 23. 11. 2014 Projekt

Více

BROWNFIELD - areál ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.

BROWNFIELD - areál ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. BROWNFIELD - areál ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. Frýdek-Místek leží v severovýchodní části České republiky, nedaleko státních hranic se Slovenskem a Polskem. Poloha Frýdku-Místku je na strategické křižovatce

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Obsah Redakční sloupek

Obsah Redakční sloupek Ročník:1 Číslo:6 Obsah 3. Hrabovská spojka skončila! 4. Něco z historie tratí a lokomotiv 5. Vývoj tramvají v Praze a jiných městech ČR 6. Naše parní lokomotivy 7. Foto čísla, sběratelská karta Redakční

Více

NÁKLADNÍ SET ČSD OD FIRMY TILLG (6.12.2007) Spoluautor: Jiří Sládek

NÁKLADNÍ SET ČSD OD FIRMY TILLG (6.12.2007) Spoluautor: Jiří Sládek WWW: www.trainmania.info ICQ: 406 804 241 E-mail: trainmania@volny.cz NÁKLADNÍ SET ČSD OD FIRMY TILLG (6.12.2007) Spoluautor: Jiří Sládek V dnešních dnech se na náš trh dostává pro mnohé modeláře možná

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Astoria Golf Resort - Cihelny

Astoria Golf Resort - Cihelny září 2014 7. ročník / 3. číslo Tourbulletin Karlovy Vary 26. - 27. července GJW Praha Sport Marketing Advertising Astoria Golf Resort - Cihelny www.astoria-golf.com Cihelny 7 364 64 Karlovy Vary G V olfový

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

Projektový management MP

Projektový management MP Projektový management MP Českoskalické Zuzana Pejchalová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory Elektromobily Ing.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

dodavatel záložních zdrojů Vybrané referenční instalace záložních zdrojů UPS

dodavatel záložních zdrojů Vybrané referenční instalace záložních zdrojů UPS dodavatel záložních zdrojů Vybrané referenční instalace záložních zdrojů UPS ATOLL EUROPE s.r.o. - Vybrané referenční instalace UPS strana 1 z 4 Dále uvedená prezentace je průřezem našich instalací, schopností

Více

Změny v regionální železniční dopravě v Olomouckém kraji od 14. 12. 2014

Změny v regionální železniční dopravě v Olomouckém kraji od 14. 12. 2014 Změny v regionální železniční dopravě v Olomouckém kraji od 14. 12. 2014 Trať 017 Česká Třebová Dzbel - nová objednávka vlaků Dzbel Moravská Třebová v rozsahu 4 páry denně v pracovní dny a 2 páry denně

Více

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino...

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... 1/ NOV SVùTOZOR 2/ âím NOV... 3/ SVùTOZOR JE KINO... 4/ SVùTOZOR NENÍ JEN KINO... 5/ KINO SVùTOZOR JE I MÍSTO PRO VA I PREZENTACI 6/ CENÍK Hlavní

Více

Moderní systémy regionální osobní dopravy

Moderní systémy regionální osobní dopravy Bohumil Pokorný Moderní systémy regionální osobní dopravy Klíčová slova: regionální osobní doprava, integrované dopravní systémy, lehké kolejové systémy, lehké kolejové dráhy, lehká kolejová vozidla, integrovaná

Více