5.1. Nakladatelství / Vydavatelství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.1. Nakladatelství / Vydavatelství"

Transkript

1 5.1. Nakladatelství / Vydavatelství Úvod do polygrafie 5.Polygrafické podniky 5.1. Nakladatelství/Vydavatelství NAKLADATELSTVÍ je organizace, která se zabývá vydáváním neperiodických publikací. VYDAVATELSTVÍ je organizace, která se zabývá vydáváním periodických publikací KNIŽNÍ TRH Trh pro nakladatele dělíme dle dvou pohledů: 1. z pohledu čtenářů a knihkupců představuje knižní trh, na kterém se pohybuje nakladatel, především prodej jednotlivých knih, 2. z pohledu nakladatelů představuje navíc také trh s autorskými právy. Během prvního roku prodeje knih se prodá u úspěšné publikace přibližně 75 až 85 % vytištěného nákladu. U poesie, slovníků, ale i u odborných publikací je to i méně. Nakladatel proto řeší při svém podnikání tyto základní problémy: výběr titulů, cílený marketing, potřebu velkého pracovního kapitálu. Knihkupec řeší kromě těchto problémů také logistický problém: malé knihkupectví má na skladě cca knih, střední knihkupectví má okolo titulů, velké knihkupectví má titulů. ZÁVISLOST knižního trhu na jeho velikosti Základním parametrem knižního trhu je jeho velikost, která je přímo závislá na počtu obyvatel. Trhy dělíme: 1) podle velikosti trhů (v rámci Evropy): velké trhy (nad 35 mil. potencionálních čtenářů) - VB, Německo, Francie, Rakousko, Španělsko, střední trhy (kolem 10 mil. potenciálních čtenářů) - Řecko, ČR, Švédsko, Nizozemsko, malé trhy (5 mil. potencionálních čtenářů) ostatní. 2) podle jazykového dělení: s anglickými knihami mil. potencionálních čtenářů (hl. producenti Velká Británie a USA), s francouzskými knihami má také velký potenciál, neboť francouzština je úředním jazykem ve 25 státech, s německými knihami - 90 mil. potencionálních čtenářů (kromě Německa zahrnuje také Švýcarsko a Rakousko), se španělskými knihami mil. potencionálních čtenářů, ruské knihy mají zhruba 147 mil. potencionálních čtenářů. Strana 1 z 1

2 Počet ročně vydaných knižních titulů (1998) Velká Británie Německo Japonsko USA Španělsko Brazílie Francie Itálie Jižní Korea Nizozemsko Dánsko Švédsko Česká republika Maďarsko Belgie Finsko Řecko Norsko Počet vydaných titulů na obyvatel (údaje z let ) Dánsko Velká Británie Španělsko Švédsko Finsko Česká republika Norsko Nizozemsko Maďarsko Belgie Německo Francie Itálie Jižní Korea Řecko Japonsko Brazílie USA 2,4 3,2 5,6 5,2 5,9 15,3 14,1 13,1 11,4 11,4 11,0 10,5 9,6 9,5 8,7 7,9 17,4 25, Strana 2 z 2

3 STRUKTURA KNIŽNÍHO TRHU Z komerčního hlediska se na knižním trhu rozlišují následující segmenty, které se liší především použitou prodejní strategií (žánrové rozlišení je proto tady až druhotné) : Komerční knihy jsou určeny pro nejširší čtenářskou obec, prodávají se v knihkupectvích (beletrie, poezie, literatura faktu, knihy pro děti, knihy o umění, příručky). Spotřební paperbacky neilustrované brožované knihy standardního formátu, tištěné na nekvalitním lehkém dřevitém papíru. Knižní kluby knihy určeny výhradně členům klubu. Knihy zasílané poštou jedná se o knihy, pro něž je zasílání poštou hlavním distribučním kanálem. Učebnice pro základní a střední školy učebnice se distribuují do škol často bez asistence běžných knihkupectví. Odborné knihy prodávány ve specializovaných prodejnách. Náboženské knihy při jejich distribuci se uplatňují církevní organizace. Vysokoškolské učebnice a knihy univerzitních nakladatelství nejen skripta, ale i málo nákladová literatura prodávaná v univerzitních knihkupectvích. Multimediální knihy. SOCIOLOGIE KNIŽNÍHO PRODEJE Knihy nakupují více ženy (60%) než muži (40%). V jednotlivých knižních komoditách však může být poměr jiný (odborné knihy, kuchařky, romány pro ženy, militaria, mapy atd.). Podle výzkumů provedených v USA (a v ČR, je to, zdá se, podobné): Lidé utrácejí zhruba 0,7% příjmů svých domácností za knihy; toto číslo se nemění s věkem ani se sociálním postavením (výší příjmů). Nejvíce utrácí věková skupina let (USA). Lze odhadnout, že každý obyvatel v ČR utratí ročně za knihy průměrně 900 až Kč. Dynamiku knižního trhu ovlivňuje: 1. Sezónní periodicita - vánoční trh, - učebnice v červnu, srpnu a září, - turistické příručky prázdniny. 2. Dlouhodobější trendy - odklon od beletrie k literatuře faktu a odborným publikacím, - příklon k vizuální informaci, - vzestup odborné a dětské literatury, - celkový odklon od laciných knih směrem k tlustým a výpravným knihám a také k vázaným knihám (na úkor paperbacků), - nástup elektronických médií. OBECNÝ TREND - MONOPOLIZACE V současné době je na knižních trzích patrná tendence k vytváření velkých obchodních společností (knihkupeckých, nakladatelských), ovládajících většinu trhu. Strana 3 z 3

4 Tabulka: Část trhu, která je ovládána 5 největšími nakladatelstvími dané země. Francie Nizozemsko Finsko 72% 75% 78% Švédsko 65% USA 58% Estonsko 44% 0% 20% 40% 60% 80% 100% ČESKÝ KNIŽNÍ TRH Do roku 1989 existovalo okolo 40 státních poměrně velkých nakladatelů. Po listopadu 1989 vznikly během krátké doby asi 3 tisíce soukromých nakladatelství, jejichž konkurence stará nakladatelství velmi rychle zlikvidovala. V současné době je více jak třetina nakladatelství z tohoto počtu aktivních. Graf: Čeští nakladatelé podle počtu ročně vydaných titulů. do 10 titulů 66% nad 100 titulů 7% % % % Většina nakladatelů sídlila a doposud sídlí v Praze (podobnou nerovnoměrnost známe i z jiných zemí - kupříkladu většina nakladatelství v USA sídlí v několika velkých městech na východním pobřeží). Téměř tři čtvrtiny českých knih ve 20. století byly vydány v Praze. V následující tabulce je uveden přehled největších českých nakladatelů podle počtu titulů vydaných v roce 2002 a Strana 4 z 4

5 Tabulka: Čeští nakladatelé podle počtu vydaných titulů. Pořadí Firma BB art, Praha Moravská Bastei Moba, Brno Grada Publishing, Praha Euromedia Group Knižní klub, Praha Václav Svojka & Co., Praha Verlag Dashöfer, Praha Computer Press, Praha Euromedia Group Ikar, Praha Alpress, Frýdek-Místek Egmont ČR, Praha Albatros, Praha Fragment, Havlíčkův Brod, Praha Triton, Praha Academia, Praha Portál, Praha Paseka, Praha Litomyšl Cesty, Praha C. H. Beck, Praha Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří Argo, Praha KNIHKUPCI Česká knihkupectví jsou ve srovnání se zahraničními knihkupectvími spíše menší. Odhaduje se, že v ČR je zhruba 1000 knihkupectví, z toho pouze 25% jsou pouze čistá knihkupectví. I u nás se začínají objevovat knihkupecké domy a velké knihkupecké řetězce. 14% knihkupectví je ve vlastnictví distribučních firem, také u nás se začíná prosazovat velká tržní síla supermarketů. V Čechách je velké množství distributorů (někdy se uvádí až číslo 50), tento model je však velice neefektivní. Vysoké množství distributorů s přibližně stejnými tituly operují na stejném území, což výrazně snižuje efektivitu distribuce a vytváří velkou pravděpodobnost, že dojde k dalším krachům těchto společností. Příklad ze zahraničí: 75 % celého trhu v Nizozemí kontroluje jeden distributor a tím také dosahuje velmi nízkých nákladů. Strana 5 z 5

6 EXPORT A IMPORT V rámci mezinárodního obchodu s knihami se na českém trhu uplatňuje zejména import práv každá třetí kniha je překládána z cizích jazyků. Import převažuje nad exportem. Tabulka: Počet dovezených knih v 1000 ks z jednotlivých zemí. SRN Polsko Slovensko Velká Británie Rakousko 836 DOTACE ZE STÁTNÍCH A VEŘEJNOPRÁVNÍCH ZDROJŮ Český knižní trh není velký a proto přímou podporu potřebují zejména některé odborné publikace, překlady moderní beletrie, básnické sbírky a prvotiny. Ze státních prostředků jsou dotovány: různá akademická nakladatelství, jakož i nakladatelství České akademie věd, vydávající řadu vědeckých publikací a školních učebnic, překlady českých autorů, knihovny rozvoj jejich technického vybavení. Podporu lze získat také: u nadací Nadace Český literární fond, Nadace Obce spisovatelů, Open Society Fund aj., ze zahraničí NAKLADATELSTVÍ, JEHO PROVOZ A ORGANIZACE ČINNOSTI NAKLADATELE Cestu knihy od autora ke čtenáři lze zpravidla popsat jako cestu mezi 5 subjekty. AUTOR Nakladatel Distributor Knihkupec Čtenář Na této cestě má nakladatel specifickou úlohu, neboť je to on, kdo knihu technicky realizuje i prodává, a kdo proto musí jednat s řadou dalších partnerů. Strana 6 z 6

7 Ve skutečnosti vypadá cesta knihy následovně: Akvizice rukopisů Autorsko právní agenda Redakční příprava Marketingová příprava AUTOR NAKLADATEL Distributor Knihkupec Čtenář Výroba knihy Tiskárna Prodej Propagace titulu - Média Práce nakladatelství se sestává z následujících základních činností: Akvizice rukopisů neustálé vyhledávání nových titulů, autorů, iniciace vzniku titulů. Autorskoprávní agendy úplné a korektní autorskoprávní ošetření (s překladatelem, tvůrcem obálky, typografické úpravy, fotografií, ilustrací, doslovu, edičního výběru atd.). Redakční přípravy technická příprava knihy pro tisk (pořízení přepisu, lektorského posouzení rukopisu, práce redaktora s autorem či překladatelem atd.). Výroby knih organizační a finanční zajištění polygrafických prací (výroba podkladů pro tisk, dohoda s tiskárnou na výrobní ceně, použitých materiálech, termínu dodávky). Marketingová příprava a propagace titulů vytvoření optimálních podmínek pro prodej každé knihy před i po jejím vydání (ediční plány, interview s autorem, další informace o chystané knize, autogramiády s autory apod.). Prodej zajištění prodeje knih, fakturace jednotlivých dodávek, skladování neprodaných zásob, domlouvání rabatů, vyhodnocování odbytových kanálů. Personální složení nakladatelství Redaktor přináší nápady, jedná o autorizaci, čte korektury, redakčně připravuje jednotlivé tituly. Musí dobře znát segment trhu. Výtvarný redaktor stará se o typografickou úpravu knih, o ilustrační doprovod, autorská zajištění. Technický redaktor typograf, který připravuje podklady pro tiskárnu, příp. i láme text. Může vykonávat i práci výrobního nebo výtvarného referenta. Výrobní referent má na starosti styk s tiskárnami a typografickými studii, osvit filmů, vybírá optimální tiskárnu pro každý titul, dojednává výrobní ceny a termíny, zajišťuje dovoz knih, případně i kooperace některých polygrafických prací. Vedoucí odbytu dojednává rabatové a další odběratelské podmínky, sleduje jednotlivé odbytové kanály, hlídá včasná placení faktur a správné vyúčtování komisí, řídí propagaci jednotlivých titulů, řídí práci skladníků a rozhoduje o podávání inzerátů. Strana 7 z 7

8 Odbyt a fakturace tento útvar je podřízený vedoucímu odbytu, zabývá se vyřizováním objednávek, zpracováním výkazů, fakturací, posílají autorské a recenzní výtisky. Propagační pracovník obstarává styk s novinami a časopisy, inzerci, připravuje ediční plán, zařizuje propagační akce, registruje recenze. Spolupracuje s vedoucím odbytu na hledání nových distribučních kanálů a nových způsobů propagace. Pracovník zajišťující autorské smlouvy, honoráře vystavuje a registruje licenční smlouvy, jakož i smlouvy o dotacích a spolupráci s jinými nakladateli. Obstarává agendu spojenou s vyplácením honorářů, může mít na starosti i agendu spojenou s prodejem autorských licencí do zahraničí. Ekonomika a účetnictví, vedení pokladny příslušná pracovnice vyřizuje platby, vede účetnictví, přehled o finanční situace atd. Sekretářka vyřizuje poštu, přepisuje rukopisy, přepojuje telefony atd. Často vede i personální agendu podniku. Skladník stará se o uskladněné knihy, přijímá na sklad nové tituly a na základě výdejek vydává knihy jednotlivým zákazníkům. Balí a odesílá také knihy zasílané na dobírku. Výše uvedené profese se samovolně uplatní pouze ve větších nakladatelstvích. V menších samozřejmě musí několik činností vykonávat jeden člověk, nebo jsou prováděny externě. V nakladatelstvích o třech či čtyřech lidech dělá každý skoro všechno EKONOMIKA TITULU STRUKTURA NÁKLADŮ A VÝROBNÍ CENA Náklady vynaložené na vydání a prodej každého titulu lze rozdělit na: Externí náklady externí náklady spojené s přípravou a prodejem konkrétního titulu (autorské honoráře, polygrafické náklady, platy externímu typografickému studiu, přepis, pořízení rejstříku atd.). Interní náklady náklady na práci zaměstnanců nakladatelství vykonanou v souvislosti s výrobou a prodejem daného titulu (mzdy zaměstnancům vydavatelství, nájemné, platby za elektřinu a komunikace, spotřební materiál atd.) Externí náklady lze stanovit u každého titulu poměrně snadno, ale určit náklady interní je mnohem obtížnější. Hrubý zisk (hrubá ztráta) je rozdíl veškerých tržeb a externích nákladů. EXTERNÍ NÁKLADY FIXNÍ nezáleží na počtu výtisků PROPORCIONÁLNÍ úměrné počtu výtisků autorské honoráře - překlad, ediční úprava, rejstřík, jazyková úprava, redakce, typografie, ilustrace typografické zpracování sken obrázků, zlom, korektury, barevné nátisky osvit filmů montáž a příprava tiskového stroje autorský honorář vypočtený jako procentní část z ceny prodaných výtisků papír vazba vlastní tisk úprava obálky, resp. přebalu (parciální lak, ražba, laminace obálky) Strana 8 z 8

9 Tabulka: Závislost nákladů na počtu vydaných výtisků. N Á K L A D Y Proporcionální náklady Fixní náklady Počet výtisků VÝROBNÍ CENA Jestliže vydělíme výrobní náklady (resp. celkové náklady) počtem vydaných výtisků, dostaneme výrobní cenu (resp. pořizovací cenu jednoho výtisku). VÝROBNÍ NÁKLADY / POČET VYDANÝCH VÝTISKŮ = VÝROBNÍ CENA 1 VÝTISKU Český knižní trh je charakterizován vysokým podílem výrobních nákladů na celkové ceně. Graf: Rozdělení maloobchodních tržeb za knihy 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % NAKLADATEL AUTOŘI POLYGRAFIE 40 % 30 % 20 % DISTRIBUCE 10 % 0 % Důvodem jsou světové ceny papíru a polygrafických materiálů (polymery, barvy, filmy) a nízká kupní síla domácích čtenářů (průměrný plat je zhruba čtyřikrát či pětkrát nižší než v zemích západní Evropy. Strana 9 z 9

10 BOD ZVRATU (Break Point) náklad, při němž tržby dosáhnou výše vydaných finančních prostředků. BOD ZVRATU tržby ZISK náklady ZTRÁTA Počet vydaných výtisků BOD ZVRATU = počet výtisků jednoho titulu, který nakladatel musí prodat, aby se mu vrátila vložená investice. Teprve při nákladu, který překročí bod zvratu, může nakladatel dosáhnout zisku. PRODEJ KNIH V ČASE Podle závislosti počtu prodaných výtisků na čase se zpravidla rozeznává pět různých typů knih: Bestseller výborně prodejná kniha, a to po dlouhou dobu. Už na samém počátku se jí prodá velký počet, a přesto se dobře prodává i později. Hvězda nejprve se prodává jako bestseller, tedy ve velkém množství, pak ale její prodej prudce klesne a prakticky se zastaví. Jedná se zpravidla o módní zboží (příkladem mohou být knížky s magickými obrázky nebo knihy s velmi ostře ohraničenou cílovou skupinou čtenářů). Dojná kráva kniha se prodává stále dobře po dlouhou dobu (slovníky, učebnice, různé příručky, pravidla silničního provozu atd.). Dojné krávy se pravidelně dotiskují. Obyčejná kniha do této skupiny patří většina knih. Ze začátku se jich prodá jisté množství, prodej pak postupně slábne. Většinou se tyto knihy nedotiskují, nebo se dotisknou pouze jednou. Chcíplý pes beznadějná kniha, jejíž náklad nakladatel silně přecenil. Strana 10 z 10

11 EKONOMIKA KNIŽNÍHO PODNIKU REŽIE nakladatelství interní náklady nakladatelství. Nájem, energie 10% Telefony, pošta, cesty 8% 58% Mzdové náklady Ostatní provozní režie 16% 8% Propagace CELKOVÉ NÁKLADY nakladatelství 31% Režie Polygrafické náklady 53% 16% Honoráře OBRAT A ZISK NAKLADATELSTVÍ Roční obrat = tržby v prodejních cenách + tržby za prodej autorských práv + služeb (nakladatelství může vyrábět knihy na klíč ). ZISK (případně ztráta) = TRŽBY NÁKLADY Zisk nakladatelství ovlivňují kromě vlastní režie zejména následující faktory: výše průměrného rabatu pohybuje se mezi 35 a 42%, kvalita skladu prodej loňské (případně i starší) produkce, procento prodeje produkce aktuálního roku tj. nepřesnost stanovení nákladů, dohody s tiskárnami výhodné smlouvy s tiskárnami, seriózní vztahy, množstevní slevy. Strana 11 z 11

12 Graf: Průběh volně použitelného kapitálu nakladatelství 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% měsíc KNIHKUPECTVÍ Knihkupectví na knižním trhu velice úzce spolupracuje s nakladatelstvími. Knihkupecký zisk = knihkupecký rabat V současné době se knihkupecký rabat pohybuje mezi 27-28%, v Praze 30-32%. Knihkupec je obchodník, který pro svou činnost potřebuje: mimořádně vysoký kapitál důvodem je poměrně malá obrátka zboží, rozsáhlý sklad menší knihkupec má skladové zásoby v hodnotě cca 1 mil. Kč, středně velké knihkupectví cca 3-5 mil. Kč, velká knihkupectví cca 10 mil. Kč. Český knižní trh se vyznačuje značným počtem relativně malých knihkupectví. V poslední době však začínají vznikat velké knihkupecké domy, také silnější knihkupecké řetězce, dále řetězce obchodů se zlevněnými knihami. Tyto tendence způsobují úbytek řady menších knihkupců, jak je tomu již v celé Evropě. KNIHOVNY Veřejné knihovny jsou důležitým prvkem knižní kultury každého národa. V ČR je v současné době veřejných knihoven a knihoven školních. Pro knihkupce i nakladatele jsou knihovny přínosem: nakupují pravidelný objem knih, ale mají také negativní vlivy: zmenšují počet zákazníků o své čtenáře (hlavně v menších městech). Strana 12 z 12

Základy redakční práce. Eva Dibuszová Vydavatelství VŠCHT Praha ICT Press E-mail: eva.dibuszova@vscht.cz Tel: 220 44 3071

Základy redakční práce. Eva Dibuszová Vydavatelství VŠCHT Praha ICT Press E-mail: eva.dibuszova@vscht.cz Tel: 220 44 3071 Základy redakční práce Eva Dibuszová Vydavatelství VŠCHT Praha ICT Press E-mail: eva.dibuszova@vscht.cz Tel: 220 44 3071 Vydavatelský blok Jak funguje vydavatelství Ekonomické minimum Základní právní normy

Více

Management informačních fondů

Management informačních fondů Management informačních fondů Trh informačních pramenů 1 Trh informačních pramenů specifický segment trhu uspokojování potřeb a požadavků původců a uživatelů obchodní vztahy konkurenční prostředí, dosažení

Více

Organizační řád Vydavatelství

Organizační řád Vydavatelství B1-09/5-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-09/5-HN Organizační řád Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Organizační řád VUP popisuje členění VUP na jednotlivé

Více

Zpráva o činnosti Vydavatelství Univerzity Pardubice za rok 2013 1/5

Zpráva o činnosti Vydavatelství Univerzity Pardubice za rok 2013 1/5 Zpráva o činnosti Vydavatelství Univerzity Pardubice za rok 2013 1/5 Úvod Činnost Vydavatelství Univerzity Pardubice (dále jen vydavatelství) je vymezena zejména zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách,

Více

PC, POWER POINT, dataprojektor

PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

Témata maturitních prací / profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Témata maturitních prací / profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Témata maturitních prací / profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Téma č. 1 Vytvoření edice na libovolné téma v rámci zavedeného nakladatelství - Vyjmenujte všechna významná nakladatelství, která v

Více

CD v Nakladatelství Oeconomica VŠE v Praze

CD v Nakladatelství Oeconomica VŠE v Praze Strana 1 / 7 Vydávání publikací, knih, skript, pracovních textů a Anotace: Tato směrnice s celoškolskou působností stanovuje podmínky pro ediční činnost v Nakladatelství Oeconomica VŠE v Praze. Zpracovatel:

Více

Jak si stojí český knižní trh?

Jak si stojí český knižní trh? Z jiného soudku Jak si stojí český knižní trh? LEA NOVOTNÁ Svaz českých knihkupců a nakladatelů vydal v listopadu minulého roku pro odbornou i laickou veřejnost zajímavé čtení Zprávu o českém knižním trhu

Více

PC, POWER POINT, dataprojektor. Velkoobchod, obchodník, cash and carry, rozvážka, zásilkový obchod.

PC, POWER POINT, dataprojektor. Velkoobchod, obchodník, cash and carry, rozvážka, zásilkový obchod. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

Zpráva o činnosti Vydavatelství Univerzity Pardubice za rok 2010 1/7

Zpráva o činnosti Vydavatelství Univerzity Pardubice za rok 2010 1/7 Zpráva o činnosti Vydavatelství Univerzity Pardubice za rok 2010 1/7 Úvod Činnost Vydavatelství Univerzity Pardubice je vymezena zejména zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, zákonem č. 37/1995 Sb.

Více

Charakteristika a metody stanovení ceny

Charakteristika a metody stanovení ceny VY_32_INOVACE_MAR_95 Charakteristika a metody stanovení ceny Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Financování VVŠ v ČR

Financování VVŠ v ČR Financování VVŠ v ČR Počet studentů veřejných vysokých škol 400000,0 350000,0 300000,0 250000,0 200000,0 150000,0 100000,0 50000,0,0 prezenční studium distanční a kombinované studium počet studentů v roce

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

ednictvím distributorů,, nakladatelů a

ednictvím distributorů,, nakladatelů a Akvizice dokumentů prostřednictv ednictvím distributorů,, nakladatelů a knihkupců v Severočesk eské vědecké knihovně v Ústí nad Labem: současn asná problematika knižního trhu Jana Lichtenbergová 8.7.2009

Více

IV.3 Zahraniční obchod se službami a znalostmi v oblasti high-tech (TBP)

IV.3 Zahraniční obchod se službami a znalostmi v oblasti high-tech (TBP) IV.3 Zahraniční obchod se službami a znalostmi v oblasti high-tech (TBP) Základní metodologie a koncepce statistiky technologické platební bilance (TBP) je založena na manuálu TBP (TBP Manual, OECD, 1990)

Více

SMĚRNICE REKTORA Č. 13/2007 POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ PUBLIKACÍ V NAKLADATELSTVÍ VUTIUM

SMĚRNICE REKTORA Č. 13/2007 POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ PUBLIKACÍ V NAKLADATELSTVÍ VUTIUM Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: č. j.: 1624/90330/07 Za věcnou stránku odpovídá: prorektor pro informační a komunikační technologie VUT v Brně Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast právní

Více

Zkušenosti s internetovými knižními obchody v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem

Zkušenosti s internetovými knižními obchody v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem Zkušenosti s internetovými knižními obchody v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem Marie Lichtenbergová 21. seminář akvizičních pracovníků, Havlíčkův Brod 20. října 2011 Proč nakupuji v internetových

Více

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2015 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 2. prosince 2015 Cena Kč 206, O B S A H : 56. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o poskytnutí záruky mezi členskými

Více

AKVIZICE. 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová (VKOL) 1

AKVIZICE. 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová (VKOL) 1 AKVIZICE 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová (VKOL) 1 Obsah přednášky 1. Pojem 2. Druhy 3. Strategie budování fondů 4. Postup při akvizici 5. Knižní trh 6. Akviziční zdroje 7. Výběr dokumentů 8. Získávání

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

Management informačních fondů

Management informačních fondů Management informačních fondů Trh informačních pramenů 1 Trh informačních pramenů specifický segment trhu uspokojování potřeb a požadavků původců a uživatelů obchodní vztahy konkurenční prostředí, dosažení

Více

C Výzkum a vývoj v ICT

C Výzkum a vývoj v ICT Výzkum a vývoj (dále jen VaV) je systematická tvůrčí práce konaná za účelem rozšíření stávajícího poznání, včetně poznání člověka, kultury a společnosti, získání nových znalostí nebo jejich využití v praxi,

Více

8. Věda a technologie, informační společnost

8. Věda a technologie, informační společnost 8. Věda a technologie, informační společnost V každé společnosti je její důležitou a nedílnou součástí oblast výzkumu a vývoje. Jedná se o systematickou tvůrčí práci konanou za účelem získání nových znalostí

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Směrnice č. 43/2001 děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. EDIČNÍ ČINNOST v plném znění (vč. dodatků ke směrnici)

Směrnice č. 43/2001 děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. EDIČNÍ ČINNOST v plném znění (vč. dodatků ke směrnici) Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Směrnice č. 43/2001 děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné EDIČNÍ ČINNOST v plném znění (vč. dodatků ke směrnici) Děkan OPF

Více

Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku)

Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku) Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku) Součást výzkumného projektu Sociálně ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů (2007 2011), jehož příjemcem je Institut

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Českého pivovarství Vladimír Balach Miliony Výstav piva celkem v mil. hl 20,5 113 tis. hl 20,0 19,9 19,5

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

DISKUSE. ve výši podílu celkových ročních náhrad zaměstnancům v EUR

DISKUSE. ve výši podílu celkových ročních náhrad zaměstnancům v EUR DISKUSE 1 JEDNÁNÍ PRACOVNÍHO TÝMU RHSD ČR pro daně a pojištění dne 5. 1. 2017 na MF k materiálu Analýza odlivu zisků : Důsledky pro českou ekonomiku a návrhy na opatření K diskusi postupuji srovnání vybraných

Více

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011 Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 15. ČERVNA 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY LETOS OSLAVÍME VE STŘEDU 15. ČERVNA 2011. NA STÁT JSME PRACOVALI 165 DNÍ. 2 Den daňové svobody co

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL Diskusní seminář - Česká Treasury Asociace 28. dubna 2009 Aleš Kolman ved. odboru finančnířízení, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. ales.kolman@unipetrol.cz Představení

Více

Graf C1 Jednotlivci starší 16 let používající počítač. v milionech v procentech 67% 70% 59% 5,9 6,2 6,5 5,3

Graf C1 Jednotlivci starší 16 let používající počítač. v milionech v procentech 67% 70% 59% 5,9 6,2 6,5 5,3 Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 1/16

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 1/16 PODNIK KY A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Eva Skarlandtová Tisková konference, 19. března 2013, Praha Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/16 ZDROJ DAT Výběrové šetření o využíváníí ICT v podnicích Pravidelné

Více

DISKUSE. ve výši podílu celkových ročních náhrad zaměstnancům v EUR

DISKUSE. ve výši podílu celkových ročních náhrad zaměstnancům v EUR DISKUSE JEDNÁNÍ PRACOVNÍHO TÝMU RHSD ČR pro daně a pojištění dne 5. 1. 2017 na MF k materiálu Analýza odlivu zisků : Důsledky pro českou ekonomiku a návrhy na opatření K diskusi postupuji srovnání vybraných

Více

AKVIZICE. Doplňování neperiodické literatury

AKVIZICE. Doplňování neperiodické literatury AKVIZICE Doplňování neperiodické literatury Cíl a předmět akvizice Akvizice se zabývá získáváním tištěných a jiných analogových dokumentů (nákupem, výměnou, darem nebo povinným výtiskem) a předplatným

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Charakteristika distribuce a velkoobchod

Charakteristika distribuce a velkoobchod VY_32_INOVACE_MAR_97 Charakteristika distribuce a velkoobchod Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

Více

D Podniky. Poznámky: Více o informačních technologií v podnicích naleznete na:

D Podniky. Poznámky: Více o informačních technologií v podnicích naleznete na: Již od roku 2002 sleduje Český statistický úřad (ČSÚ) pravidelně rozvoj a využívání informačních technologií v podnikatelském sektoru prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Šetření

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

Mediaplán 2013. NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. média pro volný čas

Mediaplán 2013. NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. média pro volný čas Mediaplán 2013 NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz média pro volný čas Kempy v české a slovenské republice 2014 Jediný katalog kempů v České a Slovenské republice MAPA KEMPŮ + PRŮVODCE Specifikace

Více

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 S M Ě R N I C E D Ě K A N A P ř F U J E P Č. 4 / 2 0 1 2 Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 Směrnice projednána Vědeckou radou PřF UJEP

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

První stupeň základních škol ročník základních škol; ISCED 1

První stupeň základních škol ročník základních škol; ISCED 1 Údaje o počtu počítačů celkem a s připojením k internetu na 100 žáků/studentů jednotlivých stupňů škol v ČR pocházejí z datových zdrojů Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV), který sbírá tyto údaje

Více

G Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na:

G Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi, a to prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Co je DPH Daň z přidané hodnoty (DPH) je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu téměř

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 208/2014 o ediční činnosti OU

SMĚRNICE REKTORA č. 208/2014 o ediční činnosti OU Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Č.j.: OU-43920/90-2014 V Ostravě dne 29. 5. 2014 SMĚRNICE REKTORA č. 208/2014 o ediční činnosti OU Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

PC, POWER POINT, dataprojektor

PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Segment s nejvyšším potenciálem

Segment s nejvyšším potenciálem PODTITUL Graf B8 Domácnosti s osobním počítačem 2010 2005 Segment s nejvyšším potenciálem Nizozemsko Lucembursko Švédsko Dánsko Německo 78% 92% 75% 90% 80% 90% 84% 88% 70% 86% Spojené království 70% 83%

Více

Jak se tvoří kniha - 17. 3. 2016 - Jitka Babíčková

Jak se tvoří kniha - 17. 3. 2016 - Jitka Babíčková 1. Trocha z historie 2. Současná situace na knižním trhu 3. Podrobněji z hlediska nakladatelství 4. Titul vydávaný Vaší knihovnou 5. Ocenění pro krásné knihy 6. Unikátní knihy 7. Trocha ze statistiky 8.

Více

Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_89 Analýzy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012 Ročník:

Více

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Ceny potravin a český spotřebitel Strategie českého zemědělství a potravinářství do roku 2020 Soběstačnost ve vleku EU? Žofínské fórum,25. března 2013 Úvodem Národohospodářský

Více

Plocha vinic (2008) celkem 7,86 mil. ha Španělsko 15%

Plocha vinic (2008) celkem 7,86 mil. ha Španělsko 15% Vinařství ve světě v roce 28 Evropská unie hraje stále zásadní roli v oboru. Současná plocha vinic světa činí 7.861 tisíc ha. V EU se z toho nachází 3.818 tisíc ha a zavedení prémií za klučení vinic znamenalo

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD ČEŠI A INTERNET Romana Malečková Tisková konference, 26.11. 2015, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Domácnosti a informační technologie (% domácností) počítač internet

Více

Prezentace. časopisu roku 2005, 2006 a 2007 v kategorii B2B. Vydává Economia, a.s. největší vydavatelství ekonomického a odborného tisku v ČR

Prezentace. časopisu roku 2005, 2006 a 2007 v kategorii B2B. Vydává Economia, a.s. největší vydavatelství ekonomického a odborného tisku v ČR Prezentace časopisu roku 2005, 2006 a 2007 v kategorii B2B Vydává Economia, a.s. největší vydavatelství ekonomického a odborného tisku v ČR Profil titulu REDAKČNÍ KONCEPT Aktuální zpravodajství, data,

Více

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů 7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 7.1. Charakteristika odvětví Polygrafický průmysl se člení na vydavatelské činnosti, tisk

Více

JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII

JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII Tabulky sestavili a textem doplnili: Dimitrij Choma, Ing., DrSc., emeritní profesor Vysoké školy ekonomické v Praze Josef Šenfeld, Ing., poslanec Parlamentu

Více

F Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na:

F Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi, a to prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

Náklady, čtenost, návštěvnost. Cílová skupina. Rozpočet

Náklady, čtenost, návštěvnost. Cílová skupina. Rozpočet Vydavatelský management 2 Rekapitulace Náklady, čtenost, návštěvnost Tisková a on-line inzerce Cílová skupina Distribuce a tisk Rozpočet Zadání seminární práce Velké vydavatelské domy v ČR http://www.ringier.cz/

Více

Typogra e Pøedtisková pøíprava

Typogra e Pøedtisková pøíprava Typografie Předtisková příprava Příprava publikace Nápad, potřeba autor, nakladatelství, marketing Tomáš Hudec Typografie 1 / 11 Příprava publikace Nápad, potřeba autor, nakladatelství, marketing Napsání

Více

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Bydlení v mezinárodním srovnání vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Seznam tabulek a grafů 1. HDP NA OBYVATELE PODLE STANDARDU KUPNÍ

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Vývoj průměrných cen za odběr elektřiny v ČR - fakturace

Vývoj průměrných cen za odběr elektřiny v ČR - fakturace 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Vývoj průměrných cen za odběr elektřiny v ČR - fakturace (údaje v Kč/ kwh) Rok Odběry Odběry z nn Odběry z vvn

Více

PC, POWER POINT, dataprojektor

PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

První magazín pro konopnou kulturu

První magazín pro konopnou kulturu První magazín pro konopnou kulturu CENÍK INZERCE 2012 Drazí partneři, nabízíme vám ceník inzerce na rok 2012 prvního českého magazínu o konopí Legalizace. Časopis Legalizace na své první narozeniny prošel

Více

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009 ANALYTICKÁ ČÁST 1. Aktivní (poskytnuté, prodané) licence Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny právnické subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat

Více

Prezentace seznamuje žáky se vlivy okolního prostředí na činnost podniku. Marketingové plánování, vlivy marketingového prostředí, situační analýza.

Prezentace seznamuje žáky se vlivy okolního prostředí na činnost podniku. Marketingové plánování, vlivy marketingového prostředí, situační analýza. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 29_MAR

Více

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů.

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů. MarketingSalesMedia je první titul v České republice určený primárně pro zadavatele reklamy s řízenou distribucí, která pokrývá 5000 odběratelů na Českém trhu. Projekt MarketingSalesMedia dodává lidem

Více

Čtenáři týdeníku Marketing & Media

Čtenáři týdeníku Marketing & Media Čtenáři týdeníku Marketing & Media Profil titulu REDAKČNÍ KONCEPT Aktuální zpravodajství, rychlé a kvalitní zprávy zasazené do kontextu. Fakta důležitá pro každodenní rozhodování a detailní orientaci v

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 6/2015 Zásady vydávání, podpory, výroby a distribuce časopisů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů.

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů. MarketingSalesMedia je první titul v České republice určený primárně pro zadavatele reklamy s řízenou distribucí, která pokrývá 5000 odběratelů na Českém trhu. Projekt MarketingSalesMedia dodává lidem

Více

Zásady ediční činnosti na ČVUT

Zásady ediční činnosti na ČVUT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE PŘÍKAZ REKTORA č. 6/2011 V Praze dne 8.12.2011 Čj.: 0446/11/51921 Zásady ediční činnosti na ČVUT Článek 1 Základní principy ediční činnosti na ČVUT 1. Ediční činnost

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Čtenáři časopisu SIGN

Čtenáři časopisu SIGN Čtenáři časopisu SIGN Časopis SIGN SIGN odborný dvouměsíčník pro vizuální komerční komunikaci. Věnuje se kreativitě v komerční komunikaci a výrobě reklamy v oborech tisk, světelná a venkovní reklama a

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

Redakce titulu. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy):

Redakce titulu. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy): Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace Redakce titulu Autor: Mgr. MgA.

Více

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Marek Štampach Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách, 22. dubna 2015, Technologické centrum AV ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

Zahraniční obchod České republiky s vínem (III.b prosinec 2011)

Zahraniční obchod České republiky s vínem (III.b prosinec 2011) Zahraniční obchod České republiky s vínem (III.b prosinec 2011) V prosinci 2011 bylo dovezeno do ČR 154 tis. hl vína (o 29 tis. hl více jako v listopadu a o 3 tis. hl méně jak před rokem) za 394 mil. Kč

Více

media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři?

media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři? media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři? Kdo jsme: Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická verze: www.pravo.cz, www.novinky.cz*

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava Do roku 2012 sbíral Český statistický úřad údaje o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě z ročního šetření o využívání ICT veřejnou správou, které bylo přílohou ročního státního

Více

Inzerce 2015: Legalizace magazín, který vám rozšíří zorničky. Magazín, který vám rozšíří zorničky. Ceník inzerce 2015. www.magazin-legalizace.

Inzerce 2015: Legalizace magazín, který vám rozšíří zorničky. Magazín, který vám rozšíří zorničky. Ceník inzerce 2015. www.magazin-legalizace. Magazín, který vám rozšíří zorničky Ceník inzerce 2015 www.magazin-legalizace.cz Drazí partneři, nabízíme vám ceník inzerce na rok 2015 prvního českého magazínu o konopí Legalizace. Časopis Legalizace

Více

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Částka 11 Ročník 2008 Praha 6. listopadu 2008 OBSAH: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 60 Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek 61 Změna poštovních

Více

Graf 4.1: Procento podniků v Česku používajících antivirový program; prosinec 2003 prosinec 2004 leden 2006 leden % 77% podniky

Graf 4.1: Procento podniků v Česku používajících antivirový program; prosinec 2003 prosinec 2004 leden 2006 leden % 77% podniky 6B4. Bezpečnost informačních systémů 0B4.1 Antivirový program V lednu 2007 používalo 94 % podniků s 10 a více zaměstnanci antivirový program (graf 4.1), který je tak v Česku nejrozšířenější ochranou počítačových

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

Graf 3.11 Podniky* prodávající přes ostatní sítě (v %)

Graf 3.11 Podniky* prodávající přes ostatní sítě (v %) Tab 3.5 Podniky prodávající přes elektronické sítě v procentech celkem 13,0 18,1 14,5 16,6 11,1 malé (10-49 zam. osob) 10,4 15,1 13,5 15,3 10,1 střední (50-249 zam. osob) 11,5 16,5 17,3 20,2 13,4 velké

Více

Projekt E-knihovna v Městské knihovně v Praze. PhDr. Richard Olehla, Ph.D

Projekt E-knihovna v Městské knihovně v Praze. PhDr. Richard Olehla, Ph.D Projekt E-knihovna v Městské knihovně v Praze PhDr. Richard Olehla, Ph.D. 6. 10. 2016 Co je E-knihovna? projekt, který v sobě sdružuje produkty nakladatelské činnosti MKP e-knihy mají vlastní ISBN tituly

Více