skladový systém závodního a dietního stravování program pracuje pod SQL serverem FireBird

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "skladový systém závodního a dietního stravování program pracuje pod SQL serverem FireBird"

Transkript

1 skladový systém závodního a dietního stravování program pracuje pod SQL serverem FireBird

2 OBSAH Přihlášení do programu, vložení hesla uživatele... 4 Ukončení programu... 4 Zálohování a obnova databáze... 4 Nastavení Nastavení počátečních údajů Změna hesla uživatele, nastavení nového uživatele Nastavení uživatelských pracovišť Doklady, obrazovky, ovládání Typy dokladů Obrazovka dokladu Ovládací prvky při práci s dokladem Klávesy ovládání Levé tlačítko myši Pravé tlačítko myši spuštění dialogu Barvy polí Sklady, základní informace a nastavení Definice skladů Přepínání mezi sklady: Karty zboží Nastavení karet zboží Zaokrouhlování Pohyby zboží na skladové kartě (skladová regleta) Počáteční stav skladu Příjemky Dodavatelé Zadávání příjemky z faktur a dodacích listů Rychlá oprava položek v příjemce (obdobně ve výdejce) Hromadné uzavření otevřených dokladů (příjemek, výdejek) Oprava již uzavřeného dokladu Receptury, jídelníčky, zadávání počtů, normování Sestavení výdejky normováním Zadávání výdejky ručně Prodej zboží Ceník zboží Vytvoření faktury vydané na základě inventury Výdej ze skladu prodejem z ceníku, faktura vydaná Uzávěrka Průběžná uzávěrka skladů Měsíční závěrka skladů (skutečná měsíční závěrka) Záruka Licence, rozsah užívacích práv Kontakt servis

3 Program Magdalena je plně síťová aplikace pracující pod SQL serverem. Je úspěšně ve školním, závodním a dietním stravování. Také je využíván v provozech kombinované výroby pro dietní sektor, školní stravování, závodní stravování, restaurace. Protože se řídí stravování ve výše jmenovaných branžích pokaždé odlišnou legislativou, finanční toky vede program odděleně. Přesto Magdalena umí plánovat výrobu těchto sektorů v rámci jedné kuchyně i nad jedním skladem. To je užitečné z toho důvodu, že dodavatelé zavážejí sklad jako celek. Výrobní postupy na úrovni odlišných receptur a odlišných jídelníčků se finančně sledují zvlášť podle každé firmy, instituce, každého oddělení, každé diety, každého menu. Pro ekonomický sektor se náklady na výrobu vykazují odděleně. Stejně jako lze oddělit finanční toky, je možné zvlášť pro firmy, skupiny, oddělení, diety odděleně dokladovat nutriční hodnoty nebo spotřební koš. Recepturní systém Magdaleny obsahuje nástroje pro údržbu receptur školního stravování, pro dietní systémy, pro závodní stravování, pro restaurace. Jídelníčky plánují výrobu v každé branži stravování zcela rozdílným způsobem. Liší se formou i grafickým uspořádáním pro každý typ stravování. Jídelníčky lze archivovat, lze je kopírovat z jednoho období do druhého období. Jídelníčky lze tisknout v rozdílných grafických tvarech podle typů stravování. Jídelníčky lze vystavit na webu, lze podle nich vzdáleně objednávat jídlo. Příklady kombinované výroby jídel v Magdaleně: 1. Městská nemocnice vyrábí pro vlastní dietní provoz a vyváží jídlo do škol. 2. Vysokoškolská menza vyrábí pro studenty a zaměstnance, vaří pro městskou nemocnici. 3. Jídelna vaří pro školní výdejny ve městě a pro městskou nemocnici. 4. Jídelna zajišťuje stravování pro školy, pro zaměstnance úřadů a firem, pro seniory domova; objednávat lze svobodně do více městských výdejen. 5. Jídelna zajišťuje dietní stravování pro seniory vlastního domova, pro docházející seniory, pro zaměstnance firem v okolí, vyváží hromadně pro jídelny předškolního stravování, provozuje vlastní restauraci, připravuje akce na objednávku, s úspěchem pořádá posvícení a pravidelné dny národních kuchyní. Protože údržbě dietních receptur a přípravě dietních jídelníčků je věnována velká pozornost ze strany nutričních terapeutek, je celá dietní část popsán ve zvláštní dokumentaci. V této části dokumentace je popsána pouze práce se skladem a s jídelníčky pro závodní stravování, menzy a školy. 3

4 1 Přihlášení do programu, vložení hesla uživatele Uživatel se přihlašuje do programu zkratkou jména a bezpečnostním heslem. Každému uživateli jsou přidělena oprávnění pro vykonávání práce s programem. Heslo nemusí být zadáno, pokud není vyplněno v definiční tabulce Nastavení Změna hesla uživatele V tabulce uživatelů jsou zadána servisní práva uživatele. 2 Ukončení programu Ukončení programu bez pořízení zálohy dat se provádí křížkem v pravém horním okraji obrazovky. Ukončení programu se provádí tlačítkem 3 Zálohování a obnova databáze Provádí se z nabídky Servis-Zálohování dat. Slouží k archivaci dat na pevný disk počítače, nebo na úložiště v síti, nebo na flash disk. Doporučujeme provádět zálohování denně. Automaticky lze nastavit zálohování v programu FB_backup, například v určité hodiny na serveru. Záloha se provádí automaticky před každou měsíční závěrkou do adresáře c:\gastro\dietyfb\zaloha\zaverka. 4 Nastavení 4.1 Nastavení počátečních údajů Pro správnou funkci programu je třeba nejdříve vyplnit některé pomocné tabulky. K doplnění nebo opravě údajů nastavení se dostanete z hlavního menu, položka Nastavení. Většina tabulek je již vyplněna, tam pravděpodobně nebude třeba Vašeho zásahu. 4

5 Údaje o firmě Při prvním spuštění programu je nutné zadat údaje jídelny, a vyplnit IČO. Název a IČO je povinné. Parametry DPH Neplátci daně: vedou sklad v hodnotách v ceně s DPH Plátci daně: vedou sklad v hodnotách v ceně bez DPH Předdefinované hodnoty V předdefinovaných údajích je automaticky evidováno aktuální období a jsou přednastaveny údaje pro kontrolu skladu. DPH je vedeno i pro neplátce daně, neboť slouží pro kontrolu přijatého zboží od dodavatelů. Protože většina potravin je ve snížené sazbě, nastavte je na 9%. Bude se automaticky objevovat ve všech nových dokladech. Balení a Kategorie není třeba v menších skladech sledovat. Využíváte-li tvorbu faktur vydaných z Magdaleny, lze přednastavit texty vydávaných faktur. Běžné účty firmy Uživatelé programu, kteří budou využívat modulu fakturace, musí zadat běžné účty a dodavatelů a vyplnit údaje počátečních stavů. 4.2 Změna hesla uživatele, nastavení nového uživatele Zapomenutí hesla: pouze v tabulce uživatelů může správce vymazat zapomenuté heslo. Zapomnětlivý uživatel si nadefinuje nové heslo sám, pokud k tomu má pravomoci a má nastavena práva v tabulce uživatelů Nastavení tabulka uživatelů 4.3 Nastavení uživatelských pracovišť Každé pracoviště v síti, které má mít přístup k databázi je nutno identifikovat v tabulce pracovišť: Provádí se z nabídky Nastavení Evidence pracovišť 5

6 5 Doklady, obrazovky, ovládání 5.1 Typy dokladů Mezi nejdůležitější typy dokladů patří dodací list či faktura, na základě kterých se vytváří příjemka s označením P a dále výdejka s označením V. Jaký doklad je na obrazovce tedy poznáte na první pohled vždy z levého horního rohu obrazovky. Další typy dokladů mohou být faktura F, normování N, nebo objednávka přijatá OP či vydaná OV. 5.2 Obrazovka dokladu Každá obrazovka je rozdělena do dvou až tří částí: Hlava dokladu, obsahuje údaje o dokladu Tělo dokladu, obsahuje položky Seznam dokladů Půjde-li například o výdejku, bude hlava výdejky obsahovat údaje o skladu, datum výdeje, číslo výdejky a podobně, tělo výdejky tvoří seznam vydávaného zboží, a třetí část obrazovky bude tvořen seznamem dosud vytvořených výdejek v aktuálním účetním období. 5.3 Ovládací prvky při práci s dokladem Všechny obrazovky mají stejné základní ovládání. Kromě ovládání myší je podporována profesionální práce s klávesnicí. Stav rozpracované činnosti je znázorněn barvou polí tak, aby se uživatel programu kdykoliv orientoval, v které posloupnosti pracovních činností se právě nachází a kam až došel Klávesy ovládání,, Posun o záznam dolů, nahoru Page Down, Page Up Posun o stránku dolů Home, End Na začátek, na konec F2 Vstup / Výstup do/z editačního režimu dokumentu. Jak již bylo řečeno, editační režim je stav programu, v kterém lze měnit údaje v dokumentu a vkládat údaje do nového dokumentu. Při výstupu se uloží provedené změny. Enter Kromě skutečného významu klávesy při otevírání činnosti vybraného tlačítka, tedy Vstup do obrazovky s činností popsanou na vybraném tlačítku, umožňuje klávesa posun kurzoru o políčko dále v režimu editace i v režimu prohlížení. ALT T Spuštění činnosti tlačítka s popisem Tisk, kde je spouštěcí písmeno podtrženo. Podobně bude například po stisku Alt A z tlačítka Tabulka bude zobrazena tabulka. Podrobněji tedy: Levou rukou stále držte stisknutou kontrolní klávesu ALT a pravou rukou krátce stiskněte výkonnou klávesu T Levé tlačítko myši Levé tlačítko myši využívá spouštění tlačítek s činností, které jsou na tlačítku napsány, například Tisk, stejně jako klávesami Alt -T můžeme spustit kliknutím na tlačítko Pohyb po dokladech klávesami Home,,,,END, nebo tlačítky Horizontální a vertikální pohyb v poli prvků: Kliknutím na roletku, nebo Kliknutím na pole mezi jezdcem a roletkou Táhnutím jezdce při stále stisknutém levém tlačítku myši 6

7 Význam tlačítek Plus, Minus, Roletka nahoru, Zatržítko, Škrtnutí: Vložit ( také klávesa Insert) Vymazat ( také klávesami Del, nebo Ctrl+Del ) Opravit ( také klávesou F2 ) Potvrdit, uložit záznam ( také klávesou F2 ) Zpět, zrušit opravu Pravé tlačítko myši spuštění dialogu Stisknete-li ve formuláři dokladu pravé tlačítko myši, vyvoláte dialog, ve kterém můžete použít celou řadu užitečných funkcí. Můžete například otevřít již uzavřenou příjemku nebo výdejku Barvy polí Modrá Zobrazení údajů dokladu, např. evidenční číslo, celková suma. Označuje needitační (tedy vypočítávané) údaje. Bílá Pohyb v dokumentech je ovládán šipkami. Nevybrané dokumenty jsou bílé, právě vybraný dokument v řádku je označen žlutě. Usnadňuje orientaci při listování šipkami. Žlutá Pole, v kterém lze vyhledávat dokumenty. Dokumenty jsou dle tohoto pole seřazeny. Pohyb v dokumentech je ovládán jak šipkami tak soupisem textu či číslic v řetězci. Právě vybraný dokument je tedy označen žlutě. Zelená Zelená barva označuje editační režim. Jak již bylo řečeno, editační režim je stav programu, v kterém lze měnit údaje v dokumentu a vkládat údaje do nového dokumentu. V poli názvu položky dokumentu lze vyhledávat položky soupisem textového řetězce nebo šipkami. Vstup a výstup z editačního režimu je též možno přímo klávesou F2 Červená Výstražné vybarvení pole červeně indikuje například chybnou hodnotu nebo záporný stav. 7

8 6 Sklady, základní informace a nastavení 6.1 Definice skladů Základní nastavení definuje používané sklady Potraviny - hlavní sklad s označením typu Kuchyň s označením typu Bufet, Kantýna sklad hotových výrobků DHIM, Čisticí prostředky apod. s označením typu R recepturní K spotřeba V - výroba N - běžný Další běžné sklady mohou být definovány podle potřeby Typy skladů: N běžný - eviduje příjmy a výdeje, je součástí uzávěrky R recepturní - jako běžný, ale má modul Jídelníček, Receptury, Normování V výrobní - eviduje příjmy hotových výrobků z vlastní výroby a zboží na prodej S spotřební - používá se jako výdejový sklad. Do spotřebních skladů se pouze vydává, nejsou součástí uzávěrky. Provádíte-li z jednoho hlavního skladu kromě výdejek do kuchyně ještě zvláštní výdejky pro externí odběratele, založte pro ně ještě další samostatné spotřební sklady, například Mateřská škola, Firma 1, Firma 2 a podobně. Uzávěrky se provádějí pro běžné a recepturní sklady, na obrázcích vždy vlevo. Kuchyň Potraviny hlavní sklad Výdejna cizího subjektu Firma 1 Vedete-li sklad čisticích prostředků, založíte Čisticí prostředky jako běžný sklad a Spotřeba čisticích prostředků jako spotřební sklad. Příjem čisticích prostředků bude prováděn na sklad Čisticí prostředky, výdej čisticích prostředků bude prováděn ze skladu Čisticí prostředky do skladu Spotřeba Čisticích prostředků. Čisticí prostředky Spotřeba ČP 8

9 Vedete-li více hlavních potravinových skladů, budou označeny podle potřeby jako recepturní, běžné, nebo výrobní. K těmto skladům budou opět založeny sklady spotřební. Převod zboží mezi hlavními sklady proběhne takto: Vytvoří se výdejka ze Skladu 1 do Skladu 2 a tím se zároveň automaticky vytvoří příjemka zboží na Skladě 2. Sklad 1 Kuchyň 1 Sklad 2 Kuchyň 2 Výroba hotových pokrmů pro prodej v Bufetu proběhne takto. Z normy pro výrobu budou hotové výrobky převedeny do Bufetu a suroviny do Spotřebního skladu surovin z výroby. Vytvoří se výdejka ze Skladu 1 do Spotřebního skladu surovin z výroby a tím se zároveň automaticky vytvoří příjemka zboží ve Spotřebního skladu surovin z výroby. Zároveň se vytvoří příjemka hotových výrobků v Bufetu. Z Bufetu se hotové výrobky po finančním přehodnocení podle ceníku prodají do Spotřebního skladu Bufet Prodej. Sklad 1, výroba Suroviny z výroby Bufet, hotové výrobky Spotřeba prodaných výrobků z Bufetu 6.2 Přepínání mezi sklady: Klávesami: PgUp PgDn Šipkami zde: 9

10 6.3 Karty zboží Používané zboží Skladová karta se automaticky začne používat tím, že na ni přijmete zboží, nebo zadáte počáteční stav, nebo ji zařadíte do normování z receptur. Filtr: na používané zboží Název a jednotka Každá skladová karta má neopakovatelné evidenční číslo a název. Na kartě samotné nelze měnit její název a jednotku. Pro takovou změnu je potřeba přejít do Názvů karet. Založení nové karty provede i založení nového názvu. Základní zboží Základní zboží je nejčastěji používané zboží (použito v recepturách). Jednotková skladová cena Příjmy zboží na skladovou kartu vytvářejí vždy novou jednotkovou cenu metodou klouzavého průměru. DPH Karta definuje sazbu DPH pro dané zboží. Evidence DPH na kartě důležitá i pro neplátce DPH, neboť slouží pro kontrolu účtování DPH v dodacích listech a fakturách přijatých. Prodejní cena s DPH (okénko PC je s DPH) a Prodejní cena Používá se při prodejích. Cena se vytváří v ceníku. 10

11 6.4 Nastavení karet zboží Karty zboží Názvy karet 11

12 Vlastnosti karty zboží jsou v síťových verzích zadávány ze dvou formulářů, viz dva obrázky výše. První zobrazená obrazovka zadává individuální nastavení karty zboží ve vybraném skladu, druhá obrazovka zadává společné vlastnosti názvu karet zboží ve všech skladech provozu Je tak jištěna integrita a jednotná koncepce nad všemi sklady (například menza1, menza2, restaurace, bufet) Tyrkysově vybarvená nebo orámovaná pole nelze zadávat ani editovat, jsou stanoveny výpočtem, nebo se přenášejí z jiných formulářů. Doporučení pro nastavení karet, se kterými budete chtít pracovat: Založení nové karty. Název karty je vybrán z číselníku Názvy karet; (názvy nesmí být duplicitní). Chybí-li vhodný název, doplní se funkcí +Přidat kartu zboží. Význam jednotlivých polí Kategorie zboží podle číselníku z Nastavení-Kategorie (Cukrovinky, Nápoje, atd.) Celková skladová cena zobrazuje finanční stav v rámci vybrané karty ve vybraném skladě Jednotková skladová cena je stanovena výpočtem Nákupní cena zobrazuje poslední nákupní cenu z poslední příjemky Další dvě okénka PC(prodejní cena) je s DPH a prodejní cena mají význam pouze vede-li provoz ceník a vystavuje-li prodejky z prodejního skladu. Stav na kartě zobrazuje množství zboží v určené jednotce s přesností na 3 desetinná místa. Skladová cena je určena výpočtem. U plátců DPH je zobrazena bez DPH, u neplátců je zobrazena DPH včetně. Prodejní cena se zobrazuje pokud je zadána v ceníku, dále je určeno zda se zobrazovat PC(prodejní cena) s DPH nebo bez DPH. Okénka Běžný příjem, Běžný výdej mohou sloužit jako přednastavená množství pro automatizaci příjmů a výdejů. Stejně tak okénko Běžné balení Lze využívat indikaci minimálního a maximálního stavu na skladě. Červená barva karty značí nedostatek, modrá barva přebytek. Tlačítko Ne v kase / Do kasy je využitelné pouze ve spolupráci s pokladnou. Název, jednotku, sazbu DPH, koeficient přepočtu a zaokrouhlování nastavujeme ve formuláři Názvy karet Nastavení v názvech karet na další stránce: (Jednotka, koeficient přepočtu, sazba DPH, skladová položka, čárkový kód, spotřební koš, zaokrouhlení.) Jednotka: ks, kg, g, dl, ml, l, porce Koeficient přepočtu kus/jednotka. Pro správnou funkci modulů normování a spotřební koš je nutno u zboží s jednotkou v kusech nastavit koeficient přepočtu kusů na kg, např. k=0,7 pro 1ks=700g. Pro jednotky hmotnosti nebo objemu např. kg, l, zůstává koeficient přepočtu k=1. Zatržítko Skladová položka pro karty které procházejí uzávěrkou. Neskladové položky sice vykazují finanční položku a množství, ale plní pouze funkci poznámky, například zaokrouhlení, práce a podobně. Vysvětlení pojmů Zboží, Výrobek, Materiál: Matriálem jsou všechny skladové položky kupované jako suroviny nebo polotovary pro výrobu, Například jablko které bude použito jako náplň do závinu. Zboží je kupováno a vyskladňováno jako celý kus, (např. tatranka) Jako zboží, můžeme označit i již dříve zmiňované jablko které se vydává jako ovoce, nebo celé jako příloha. Jablko tedy bude vedeno jako materiál i jako zboží,zároveň, proto budou zaškrtnuty oba boxy. Výrobek je vyroben ve vlastní kuchyni a jako takový i vyskladňován. Třeba dříve zmiňovaný závin. 12

13 6.5 Zaokrouhlování Zaokrouhlení při normování nastavujeme co nejpřesnější, nejlépe na 3 desetinná místa. Zaokrouhlení při převodu z normování do výdejky nastavujeme individuálně, například na celé jednotky. Předem nastavené parametry pro zaokrouhlování mohou být například: Jednotky v kg, g, l, ml: 3 desetinná místa aritmeticky pro normování i pro převod do výdejky Jednotky v ks: 1 desetinné místo vždy nahoru pro normování na celé jednotky vždy nahoru. pro převod do výdejky Každou kartu lze nastavit i individuálně s těmito variantami: Způsob zaokrouhlení: Zaokrouhlit na: dolů 4 desetinná místa aritmetické 3 desetinná místa nahoru 2 desetinná místa násobky 1/2 1 desetinné místo násobky 1/3 celé jednotky násobky 1/4 desítky jednotek násobky 1/5 stovky jednotek násobky 1/6 tisíci jednotek násobky 1/7 násobky 1/8 násobky 1/9 násobky 2 násobky 3 násobky 4 násobky 5 násobky 6 násobky 7 násobky 8 násobky 9 Příklad 1: Máslo vedené na skladě v kilogramech dodává dodavatel ve čtvrtkilogramovém balení. Karta bude nastavena takto: Katry zboží - Názvy karet F2 (editace, zelená barva) Koeficient přepočtu 1 Zaokrouhlování pro normování: způsob zaokrouhlení na násobky 1/8, zaokrouhlit na celé jednotky Zaokrouhlení při převodu do výdejky: způsob zaokrouhlení na násobky 1/4, zaokrouhlit na celé jednotky. Výdejka se zaokrouhlí na násobky ¼ kg nahoru. 13

14 6.6 Pohyby zboží na skladové kartě (skladová regleta) Do pohybů skladových položek v aktuálním měsíci se dostanete z karty zboží po stisknutí tlačítka Pohyby zboží. Informace lze filtrovat v poli Volba. Pohyby zboží za všechna minulá období naleznete v archivu: 14

15 7 Počáteční stav skladu Založení nového skladu s počátečními stavy spouštíme pro definované časové období z prázdné databáze po instalaci. Do obrazovky můžete vstoupit z nabídky Sklad - Počáteční stavy. Zadávání provádějte podle stavu skladu z poslední závěrky či inventury skladu. Přerušíte-li předčasně zadávání počátečních stavů, opusťte obrazovku kliknutím na tlačítko Hlavní menu. Zkontrolujte správnost nastavení okénka Způsob zadávání cen! Další pokračování zadávání počátečních stavů můžete kdykoliv spustit z nabídky Sklad - Počáteční stavy, stiskněte tlačítko Editace položek (též F4), F2 Plátci DPH ukládají zboží na sklad v celkové ceně bez DPH! Neplátci DPH ukládají zboží na sklad v celkové ceně s DPH! Před zadáváním počátečních stavů tedy znovu zkontrolujte správné nastavení DPH v systému! Při každém vstupu do formuláře Sklad - Počáteční stavy vždy věnujte mimořádnou pozornost nastavení okénka Způsob zadávání cen! Názvy karet a balení nastavte s rozmyslem, berte ohled na vlastní koncepci vedení skladu. Před konečným uzavřením počátečních stavů kontrolujte: Datum počátečních stavů Množství, balení, u jednotek v ks koeficient přepočtu, ceny Celkový stav zásob se musí rovnat stavu z poslední závěrky před přechodem na nový program Uzavření počátečních stavů: tlačítko Zavření počátečních stavů 15

16 8 Příjemky 8.1 Dodavatelé Pro každého dodavatele potravin předem v Nastavení Dodavatelé/Odběratelé pečlivě vyplňte název, typ, adresu, IČO, DIČ. Nastavte, zda je dodavatel plátce DPH.. Chcete-li vložit nového dodavatele přímo z formuláře příjemky, stiskněte pravé tlačítko myši, tím vyvoláte dialog, v kterém vyberete formulář pro zadávání dodavatelů, nebo použijte tlačítko Dodavatel 16

17 8.2 Zadávání příjemky z faktur a dodacích listů Klávesa INS nebo tlačítko + založí novou příjemku, pole Typ dokladu zezelenalo (zelená barva značí zadávání nebo opravu dat), na obrázku je vybrán řádek Dodací list (zvýrazněn modře), šipkou vyberte mezi dodacím listem nebo fakturou, výběr nutno potvrdit klávesou Enter, přesun do dalšího pole (číslo dokladu) opět klávesou Enter, pole Číslo dokladu vyplňte z dodacího listu nebo z faktury, stiskněte Enter, pole Dodavatel; výběr proveďte šipkou obdobným způsobem jako v předminulém bodě, nebo stiskem počátečního písmena názvu požadovaného dodavatele a případně opět šipkou, potvrďte, přejděte do dalšího pole (Enter), Dodavatele potravin připravte předem v Nastavení Dodavatelé. Vyplňuje se název, typ, adresa, IČO, telefon a . Vyplnit IČO je povinné. Také se dá vložit nový dodavatel přímo z formuláře příjemky. Použijte tlačítko Dodavatel nebo stiskněte pravé tlačítko myši a tím opět vyvoláte dialog, ve kterém vyberete formulář pro zadávání dodavatelů. pole Zadávaná částka určuje způsob výpočtu jednotkové ceny z celkové, fakturované částky, nebo naopak umožňuje vypočítat celkovou částku za zboží podle jednotkové ceny. Dodavatel je tak kontrolován jak co do součtů tak co do výpočtu cen. Zadáte-li například zadávání v celkové ceně s DPH, jednotková cena se sama vypočítá podle počtu jednotek. Na sklad se zboží ukládá s DPH včetně nebo bez DPH podle toho, je-li provozovatel jídelny zaregistrován jako neplátce DPH nebo plátce. 17

18 Nejpřesnější a nejvýhodnější je zadávat Celkovou cenu s DPH. Pole Datum je předem vyplněno aktuálním datem z počítače, je nutno jej přepsat skutečným datem příjmu a potvrdit. Někdy stačí napsat jen den příjmu, a aktuální měsíc a rok již vyplní sám systém po stisku mezerníku (nejširší klávesa dole na klávesnici, ovládaná palcem), kontrola data platby a data DPH, posun klávesou Enter, nastavení způsobu platby faktury, posun klávesou Enter, soupis položek příjemky: (zelená barva značí výběr zboží, zadání množství a ceny, nebo opravu) Výběr karty proveďte tak, že začnete psát na klávesnici prvních pár písmen hledané karty, nebo se dá karta vyhledat šipkami, nebo obojí. Tak například hodláte přijmout na sklad zboží paprika čerstvá : napište p, v kartách zboží - okno vpravo nahoře - se žlutě označí karta paprika, dvakrát stiskněte šipku dolů, v kartách se žlutě se označí paprika čerstvá, v editačním řádku příjemky se v zeleném poli objeví paprika čerstvá, potvrzení klávesou Enter, posun, zeleně se označí pole množství, zadejte množství (Měrná Jednotka v kg), potvrzení klávesou Enter, posun, zeleně se označí pole cena, zadejte celkovou cenu s DPH (Kč), potvrzení klávesou Enter, dopočítá se jednotková cena na skladě (pole Cena/MJ), celá editační řádka zežloutne, zadání dalšího zboží umožní opětný stisk klávesy Enter, otevře se nový editační řádek zeleně. Celková částka příjemky tyrkysově - slouží k rychlé kontrole příjemky v porovnání s dodacím listem či s fakturou. Shodují-li se údaje v příjemce s dodacím listem či s fakturou, lze příjemku uzavřít stisknutím tlačítka Zavření příjemky myší nebo klávesou F5. Před uzavřením příjemky zkontrolujte celkovou částku příjmu na sklad porovnáním s fakturou / dodacím listem. Opuštění činnosti v příjemce bez jejího uzavření se provede stisknutím tlačítka Editace položek myší nebo klávesou F4. Funkci použijte v případě, že jste příjem ještě nedokončili a budete v něm pokračovat ještě později. Příjemky vytvořené v novém měsíci nelze uzavřít před přechodem dat do nového měsíce v případě, že ještě pracujete ve starém měsíci a není provedena měsíční uzávěrka. Po uzavření příjemky tlačítkem Zavření příjemky již nelze doklad měnit. 18

19 8.3 Rychlá oprava položek v příjemce (obdobně ve výdejce) Tlačítko Příjem zboží kliknutím myší otevře obrazovku příjmu zboží; další ovládání již lze provádět z klávesnice bez myši, tiskněte postupně následující klávesy v zadaném řazení a sledujte, jak se přitom obrazovka mění:, F4,, F2, F2, F4; následuje podrobné vysvětlení činností, šipkami si lze prohlédnout obsah jednotlivých příjemek v demoverzi klávesou F4 přepněte do editace vybrané příjemky, tedy do stavu, kdy je možné jednotlivé položky měnit a upravovat. Všimněte si, že se obsah položek zboží v příjemce červeně orámoval a tabulka v pravém horním rohu, která před chvílí zobrazovala seznam příjemek, změnila funkci. Nyní umožňuje aktuální náhled do skladových karet. Šipky teď mají význam výběru zboží ve vybrané příjemce, klávesa F2 přepne do editačního módu příjemky v položce zboží, řádek zboží přejde z barvy žluté do zelené, opětovné stisknutí klávesy F2 přepíná program zpět z editačního do prohlížecího módu, řádek zboží přejde z barvy zelené do žluté, opětovné stisknutí F4 přepíná program zpět z editace příjemky do vyhledávání příjemek, červené orámování obsahu příjemky zmizí, náhled do skladových karet se změní na náhled do seznamu příjemek, nyní, když jste si osvojili ovládání programu pomocí klávesnice a než přejdete k vytvoření nové příjemky nezbývá, než si použití kláves F2, F4 a šipek ještě několikrát vyzkoušet. Pozorujte přitom v které části obrazovky se pohybuje žlutě zvýrazněná řádka, odpovídající právě vybrané položce, F4,, F2, F2, F4. 19

20 8.4 Hromadné uzavření otevřených dokladů (příjemek, výdejek) zaškrtněte políčko Jen otevřené příjemky (ty uzavřené pak nebudou vidět) postupně tiskněte F4, F5 nebo pravým tlačítkem myši vyvoláte dialog a zvolte Uzavřít všechny příjemky 8.5 Oprava již uzavřeného dokladu Je-li nutno již uzavřenou příjemku opravit, musí se doklad otevřít (pravé tlačítko myši otevřít celou příjemku), přejít do editace, vyhledat položku, přejít do editačního módu klávesou F2, opravit záznam, uložit F2 a znovu uzavřít příjemku. Doklad uzavřete tlačítkem Zavření příjemky, tím zboží uložíte do skladu. 20

21 9 Receptury, jídelníčky, zadávání počtů, normování Do systému jsou vloženy receptury podle zaměření kuchyně (nemocnice, domov pro seniory, ústav sociální péče, školy, menza, závodní kuchyně, apod.). Protože údržbě dietních receptur a přípravě dietních jídelníčků je věnována zásadní pozornost ze strany nutričních terapeutek, je recepturní systém jako komplet je popsán v dokumentaci věnované dietní části. V této části dokumentace je popsána pouze práce s jídelníčky pro závodní stravování, menzy a školy. Jídelníčky pro závodní stravování a pro školní stravování se sestavují v týdenních blocích. Po sestavení lze jídelníček vytisknout nebo předat objednávkovému systému pro další využití. Nastavení zadávaného jídelníčku-pohyb šipkami v horní části formuláře: Listování po týdnech (nebo PgUp, PgDown Výběr typu stravy (mezi obědem, snídaní, přesnídávkou, svačinou a večeří) Nastavení čísla jídelníčku ( lze sestavit více jjídelníčků v rámci jednoho týdne) Seatavení jídelníčku: Lze volit více druhů jídel (Menu) v jednom dni Kromě hlavních jídel lze zadávat polévku, zákusek a nápoj Ke každému z hlavních jídel (Menu) lze zadávat dva druhy přílohy Zadávání jídelníčku pokračuje jednotlivými dny pondělí až pátek: Hlavní jídlo Příloha 1 Psaní jídelníčku z recepturních názvů F2 piš jídelníček (zápis je možný když pole zezelená) F3 hledej v recepturách Vyhledání receptury soupisem a šipkami (viz Příklad 1) Enter - Vybranou recepturu ve žlutém poli potvrďte F2 ulož jídelníček (pole opět zbělá) Vybrané týdenní jídelníčky lze kopírovat do dalších období (F10). 21 Příloha 2

22 Přechod do obrazovky pro přípravu normování viz Následující kapitola - lze provést rovnou klávesovou zkratkou F7. zboží. 9.1 Sestavení výdejky normováním Sestavení výdejky normováním je popsáno v dokumentaci věnované dietní části, v kapitolách Jídelníček, Normování. 9.2 Zadávání výdejky ručně Novou výdejku zaveďte myší nebo klávesou Insert další údaje potvrzujte klávesou ENTER Do spotřeby-kuchyň (nebo do jiného spotřebního skladu) Datum vystavení Do editace položek výdejky přejděte dalším stisknutím tlačítka ENTER nebo klávesou F4, vstoupíte do části samotného zadávání zboží k výdeji, nebo k editaci položek, tedy úpravě položek zboží, nebo jeho množství. Tím zároveň dojde i k jeho výdeji ze skladu. 22

23 10 Prodej zboží Pokud se zboží neprodává přes pokladnu (systém Kasiopeja), lze prodej zboží provádět přímo ze skladu. Prodej může mít tvar prodejky za hotové nebo faktury s dodacím listem. Na rozdíl od výdejky, která vzniká ve skladových cenách, jsou prodejní ceny vytvářeny v ceníku Ceník zboží Ceny se v ceníku zadávají: individuálně v horním editačním řádku, generují se na základě výpočtu. Určí se parametry výpočtu pro vybranou skupinu zboží, tedy zaokrouhlení prodejní ceny, obchodní přirážku ke skladové ceně (120 procent znamená 20% rabat), zda se má kalkulace provést pro základ bez DPH nebo pro koncovou cenu s DPH. Potvrdí se tlačítkem Přepočítej. 23

24 10.2 Vytvoření faktury vydané na základě inventury Při předávce kusového zboží na baru nebo na recepci (zrcadlo) lze spotřebované zboží vyskladnit fakturou jako uzavření inventury rozdílového stavu. Spuštění z nabídky Sklad Inventura 10.3 Výdej ze skladu prodejem z ceníku, faktura vydaná Jídelny, které pracují na komerční bázi, mohou kalkulovat ceny jídel na základě ceníku potravin, nabídka Moduly Ceník zboží. Pro vybraného odběratele je možno vystavit fakturu ručně stejně jako výdejku v nabídce Sklad Prodej zboží. Faktura vzniká na základě cen v ceníku. Na základě vytvořeného prodejního dokladu lze vytisknout dodací list a fakturu. Ukázka tisku Dodacího listu a faktury vygenerované automaticky přímo z prodeje je na následující straně. (Libovolnou fakturu je možné sestavit i ručně z nabídky Sklad Faktury) 24

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE Recepturní systém Saturnin RPT www.satarnin-sw.cz Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: 1 Určení recepturního systému SATURNIN - RTP... 2 2

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

forfox software forfox POKLADNA verze 1.0.0.44 Příručka obsluhy

forfox software forfox POKLADNA verze 1.0.0.44 Příručka obsluhy forfox software forfox POKLADNA verze 1.0.0.44 Příručka obsluhy 1 Obsah: 1. Úvod 2. Instalace a požadavky na výkon PC 3. Ovládání programu 3.1. Přihlášení do aplikace 3.2. Okno hledání 3.3. Funkce tisk

Více

Sklady Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky

Sklady  Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky Sklady Zadání nového pohybu. Po stisknutí se zpřístupní seznam pohybů, ze kterého se vybírá typ pohybu (inventurní přebytek, manko, příjemka nebo výdejka, odpis škody). Pokud se při pořizování výdejky

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice Program CENÍK Uživatelská příručka SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice Strana 1 (celkem 15) Obsah : I. Úvod. II. Instalace programu a číselníků.

Více

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně První kroky po instalaci programu Po instalaci programu je potřeba stáhnout ceník. Stahování ceníku vyvoláte kliknutím na tlačítko Stáhnout ceník", nebo stiskem kláves Alt + S - je samozřejmě potřeba,

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08 Zdravotní pojišťovna Program Zdravotní pojišťovna zajišťuje zpracování dat zdravotnických zařízení pro zdravotní pojišťovny ČR a zároveň umožňuje sběr a zpracování zdravotnických informací pro Národní

Více

1. Elektronická hlášení a objednávky

1. Elektronická hlášení a objednávky 1. Elektronická hlášení a objednávky 1.1. Známky Tato část portálu farmáře slouží k objednávání nových ušních známek a duplikátů ušních známek. 1.1.1. Nové známky (skot, ovce, kozy) Po kliknutí na tuto

Více

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení Postup: V hlavním menu zvolte Vyúčtování Všechna nastavení týkající se účtování, jsou pod tímto odkazem, účetní v podstatě nepotřebuje operovat pod jiným odkazem v menu. otevře

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

TRIFID 2010. Dodatek k uživatelské příručce. popis rozdílů verze programu 5.74 oproti verzi 5.60 (TRIFID 2009)

TRIFID 2010. Dodatek k uživatelské příručce. popis rozdílů verze programu 5.74 oproti verzi 5.60 (TRIFID 2009) TRIFID 2010 Dodatek k uživatelské příručce popis rozdílů verze programu 5.74 oproti verzi 5.60 (TRIFID 2009) (c) 2010 TRIFID software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel. 465 424 587, www.trifid-sw.cz Dodatek

Více

RECEPTY. Práce s BIDVest recepty tvorba a správa vlastních receptů

RECEPTY. Práce s BIDVest recepty tvorba a správa vlastních receptů RECEPTY Práce s BIDVest recepty tvorba a správa vlastních receptů Obsah Recepty stručně... 2 Zařazení a zobrazení receptů... 2 Úprava BIDVest receptu... 3 Vyhledání položek receptu... 3 Uložení a tisk

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Návod na používání systému pro monitoring FVE

Návod na používání systému pro monitoring FVE Návod na používání systému pro monitoring FVE 0 Obsah: 1. představení monitoringu FVE... strana 2 2. prohlížení dat získaných z měniče... strana 5 3. přihlášení do systému... strana 13 4. nastavení systému...

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 4.xx Milan Hradecký. Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Průvodce hladkého přechodu na jinou sazbu DPH

Průvodce hladkého přechodu na jinou sazbu DPH Průvodce hladkého přechodu na jinou sazbu DPH Připravte svůj obchod na rok 2013! Připravili jsme pro Vás postup, který ve Vašem e-shopu umožní efektivně nastavit změnu účtování DPH, která přichází 1.1.2013.

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

DENT 12.1 popis novinek

DENT 12.1 popis novinek DENT 12.1 popis novinek Nastavením v předvolbách Parametrech si lze určit, kde má být umístěn kurzor po otevření formuláře nové zakázky Tedy, zda v pořadovém čísle jako dosud, či v položce Odběratel, Příjmení

Více

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda WinZápočet 8.4 Program pro zápočet let odborné praxe Uživatelská příručka 05 Petr Janda Obsah. Popis programu strana.. Úvod strana.. Základní vlastnosti programu strana. Instalace programu strana 4.. Instalace

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka (1) vložení přihlašovacího jména (2) vložení přihlašovacího hesla (3) vstup do objednávání jídel (4) zobrazení jídelníčku bez přihlášení (5)

Více

Bohemius, k.s. www.bohemius.cz

Bohemius, k.s. www.bohemius.cz Bohemius, k.s. www.bohemius.cz Modul je součástí administrativní i manažerské kalkulačky Formulář Malé DPH: Dále následuje : FORMULÁŘ - VLASTNÍ KALKULAČKA o produktu KDO BUDE S FORMULÁŘEM PŘEDEVŠÍM PRACOVAT

Více

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna 2 účto Praktický úvod do u Pokladna verze z 2.11.2004 Zadání Zadání úkolů: 1) Úhrada závazku pokladnou (výdej) - uhraďte závazkový doklad 2003-160003 - Variabilní symbol dokladu je 296503 - jde o kompletní

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout Pokyny pro práci s internetovými formuláři pro vstup žádostí o dotaci v Programu obnovy venkova Pardubického kraje na r. 2014 (vkládání v červenci-září 2013) 1. Organizační informace Žádosti o dotaci z

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Přihlašte se pomocí přiděleného přihlašovacího jména a hesla a potvrďte tlačítkem Potvrdit.

Přihlašte se pomocí přiděleného přihlašovacího jména a hesla a potvrďte tlačítkem Potvrdit. On Line databáze Danni UPOZORNĚNÍ SYSTÉM DANNI JE KOMPATIBILNÍ POUZE S PROHLÍŽEČEM INTERNET EXPLORER - verze 7 A VYŠŠÍ (máte-li nižší verzi, můžete si ji zdarma aktualizovat na http://www.microsoft.com/cze/windows/internet-explorer/

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty Manuál pro Registrované uživatele / Klienty OBSAH 1. Přihlášení klienta web stránka, region, jméno a heslo 2. Po přihlášení klienta vysvětlení jednotlivých položek 2.1. Přidávání a odebírání staveb z oblíbených

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu:

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ 1 PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: 1 2 REGISTRACE ÚČTU Pokud jste již stávajícím zákazníkem T-Mobile, můžete využívat spousty výhod! Stačí

Více

Dopravní značení příručka

Dopravní značení příručka 1. Stručný popis programu Dopravní značení příručka Program je určen pro Správy a údržby silnic České Republiky a slouží k vedení evidence svislého dopravního značení dle jednotlivých úseků silnic - inventarizace.

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

SEP system s.r.o. Suderova 802/4,709 00 Ostrava www.sepsystem.cz. PC pokladna TigoPos. Manual TigoPos 1/12

SEP system s.r.o. Suderova 802/4,709 00 Ostrava www.sepsystem.cz. PC pokladna TigoPos. Manual TigoPos 1/12 PC pokladna TigoPos 1/12 Úvod Pokladna TigoPos slouží ve spolupráci s programem J2 sklad k rychlému prodeji zboží. Při využití periferií jako jsou bankovní tiskárny, snímače čárových kódů, dotykové monitory

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

2 Kontrola a příprava dat před převodem do WinVabanku

2 Kontrola a příprava dat před převodem do WinVabanku Převody s Winvabankem 1 1 Převody s Winvabankem Před samotným převodem dat do programu WinVABANK je třeba data v programu VABANK připravit. Po převodu dat slouží program VABANK jen pro příležitostné nahlížení

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

verze: 2.9.44 Skladová evidence - podrobný návod k použití

verze: 2.9.44 Skladová evidence - podrobný návod k použití verze: 2.9.44 Skladová evidence - podrobný návod k použití (c) 2H C.S. s.r.o. 2003-2005 poslední změny dne: 29.9.2005 autor: Tomáš Halász - info@faktury.cz 1/35 Obsah Popis modulu skladové evidence...3

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace OBSAH 1. Vyúčtování... 3 2. Rozdělení účtu/přesun položek... 6 3. Check-out... 7 4. Předčasný Check-out... 10 5. Otevření účtu... 11 2 1. Vyúčtování

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s.

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s. Uživatelská příručka 2011 EXCON, a.s. Naše správa domu je webový informační systém, který umožňuje bytovým družstvům a společenstvím vlastníků přehledně a trvale organizovat dokumenty spojené s jejich

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Průběžná evidence. Uživatelská příručka programu

Průběžná evidence. Uživatelská příručka programu Průběžná evidence Uživatelská příručka programu CastIS 2005 Průběžná evidence mobiliárních fondů Undesk s.r.o. 2006 2 Obsah: 1 Úvod...5 2 CastIS 2005 Průběžná evidence (dále jen PE)...6 2.1 Průběžná evidence...7

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Manuál insportline E - výživa (Zákaznická sekce)

Manuál insportline E - výživa (Zákaznická sekce) Manuál insportline E - výživa (Zákaznická sekce) Manuál insportline E výživa (zákaznická sekce) OBSAH: 1. ÚVOD 2. VSTUP DO ZÁKAZNICKÉ SEKCE 3. VÝŽIVOVÝ PLÁN 3.1 Měsíční zobrazení 3.2 Týdenní zobrazení

Více

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE USERGUIDE Obsah Vaše výhody na první pohled... 3 Přihlášení... 3 Cenová nabídka... 4 Jak si poradit s chybou krok 1... 7 Jak si poradit s chybou krok 2... 10 Jak vygenerovat z nabídky novou objednávku...

Více

Administrativní kalkulačka skutečně pro každého, včetně manažerů. Bohemius k.s. BIUS2 - BIUS 3. www.bohemius.cz

Administrativní kalkulačka skutečně pro každého, včetně manažerů. Bohemius k.s. BIUS2 - BIUS 3. www.bohemius.cz Administrativní kalkulačka skutečně pro každého, včetně manažerů Bohemius k.s. BIUS2 - BIUS 3 www.bohemius.cz Modul je součástí administrativní i manažerské kalkulačky DALŠÍ OBSAH : O produktu Kdo bude

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Základy rozpočtování s využitím IT

Základy rozpočtování s využitím IT Změny a významné novinky v SW KROS plus 2012/2 Základy rozpočtování s využitím IT ÚRS PRAHA, a.s. VSTUPY: soupisy provedených prací rychlé orientační propočty fakturace přehled prostavěnosti Moduly UKAZATELE

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Obsah: 1. Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS... 3 1.1. Postup uživatele při umístění IS ARGIS do zóny důvěryhodných serverů... 3 1.2.

Více

SOFTWARE 5P pro firemní kancelář

SOFTWARE 5P pro firemní kancelář SOFTWARE 5P pro firemní kancelář Manuál k používání programu Oldřich Florian 2010 Obsah Úvod... 2 PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA a první přihlášení do systému... 3 Změna hesla přihlášeného uživatele... 4 Hlavní menu...

Více

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH? Manuál k HELIOS One Podnikatel Obsah Registrace... 3 Jak mám postupovat hned po registraci?... 3 Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?... 3 Jak si založím další firmu?... 4 Jsem podnikatel. Jak vytvořím

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače.

Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače. Klávesnice počítače Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače. Takto vypadá standardní česká klávesnice: Pro lepší orientaci rozdělíme

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení. a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH

Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení. a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH Od 1.1.2014 vznikla povinnost odevzdávat daňové přiznání k DPH

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

IN-SEZNAM. stručný manuál k aplikaci pro vedení seznamu akcionářů. Verze 1 (březen 2014) Copyright TUK-TUK s.r.o.

IN-SEZNAM. stručný manuál k aplikaci pro vedení seznamu akcionářů. Verze 1 (březen 2014) Copyright TUK-TUK s.r.o. IN-SEZNAM stručný manuál k aplikaci pro vedení seznamu akcionářů Verze 1 (březen 2014) Copyright TUK-TUK s.r.o. TUK-TUK s.r.o. Frýdlantská 2143, 738 01 Frýdek-Místek IČ 29387213 tel.: +420 608 173 327

Více

Hromadné platby - inkaso

Hromadné platby - inkaso Hromadné platby - inkaso Modul Hromadné platby složí k výpočtu platby (přeplatku/nedoplatku), kterou má zaplatit a) strávník - ve formě inkasa / sporožira / složenky, b) jídelna - ve formě hromadného příkazu

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více