skladový systém závodního a dietního stravování program pracuje pod SQL serverem FireBird

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "skladový systém závodního a dietního stravování program pracuje pod SQL serverem FireBird"

Transkript

1 skladový systém závodního a dietního stravování program pracuje pod SQL serverem FireBird

2 OBSAH Přihlášení do programu, vložení hesla uživatele... 4 Ukončení programu... 4 Zálohování a obnova databáze... 4 Nastavení Nastavení počátečních údajů Změna hesla uživatele, nastavení nového uživatele Nastavení uživatelských pracovišť Doklady, obrazovky, ovládání Typy dokladů Obrazovka dokladu Ovládací prvky při práci s dokladem Klávesy ovládání Levé tlačítko myši Pravé tlačítko myši spuštění dialogu Barvy polí Sklady, základní informace a nastavení Definice skladů Přepínání mezi sklady: Karty zboží Nastavení karet zboží Zaokrouhlování Pohyby zboží na skladové kartě (skladová regleta) Počáteční stav skladu Příjemky Dodavatelé Zadávání příjemky z faktur a dodacích listů Rychlá oprava položek v příjemce (obdobně ve výdejce) Hromadné uzavření otevřených dokladů (příjemek, výdejek) Oprava již uzavřeného dokladu Receptury, jídelníčky, zadávání počtů, normování Sestavení výdejky normováním Zadávání výdejky ručně Prodej zboží Ceník zboží Vytvoření faktury vydané na základě inventury Výdej ze skladu prodejem z ceníku, faktura vydaná Uzávěrka Průběžná uzávěrka skladů Měsíční závěrka skladů (skutečná měsíční závěrka) Záruka Licence, rozsah užívacích práv Kontakt servis

3 Program Magdalena je plně síťová aplikace pracující pod SQL serverem. Je úspěšně ve školním, závodním a dietním stravování. Také je využíván v provozech kombinované výroby pro dietní sektor, školní stravování, závodní stravování, restaurace. Protože se řídí stravování ve výše jmenovaných branžích pokaždé odlišnou legislativou, finanční toky vede program odděleně. Přesto Magdalena umí plánovat výrobu těchto sektorů v rámci jedné kuchyně i nad jedním skladem. To je užitečné z toho důvodu, že dodavatelé zavážejí sklad jako celek. Výrobní postupy na úrovni odlišných receptur a odlišných jídelníčků se finančně sledují zvlášť podle každé firmy, instituce, každého oddělení, každé diety, každého menu. Pro ekonomický sektor se náklady na výrobu vykazují odděleně. Stejně jako lze oddělit finanční toky, je možné zvlášť pro firmy, skupiny, oddělení, diety odděleně dokladovat nutriční hodnoty nebo spotřební koš. Recepturní systém Magdaleny obsahuje nástroje pro údržbu receptur školního stravování, pro dietní systémy, pro závodní stravování, pro restaurace. Jídelníčky plánují výrobu v každé branži stravování zcela rozdílným způsobem. Liší se formou i grafickým uspořádáním pro každý typ stravování. Jídelníčky lze archivovat, lze je kopírovat z jednoho období do druhého období. Jídelníčky lze tisknout v rozdílných grafických tvarech podle typů stravování. Jídelníčky lze vystavit na webu, lze podle nich vzdáleně objednávat jídlo. Příklady kombinované výroby jídel v Magdaleně: 1. Městská nemocnice vyrábí pro vlastní dietní provoz a vyváží jídlo do škol. 2. Vysokoškolská menza vyrábí pro studenty a zaměstnance, vaří pro městskou nemocnici. 3. Jídelna vaří pro školní výdejny ve městě a pro městskou nemocnici. 4. Jídelna zajišťuje stravování pro školy, pro zaměstnance úřadů a firem, pro seniory domova; objednávat lze svobodně do více městských výdejen. 5. Jídelna zajišťuje dietní stravování pro seniory vlastního domova, pro docházející seniory, pro zaměstnance firem v okolí, vyváží hromadně pro jídelny předškolního stravování, provozuje vlastní restauraci, připravuje akce na objednávku, s úspěchem pořádá posvícení a pravidelné dny národních kuchyní. Protože údržbě dietních receptur a přípravě dietních jídelníčků je věnována velká pozornost ze strany nutričních terapeutek, je celá dietní část popsán ve zvláštní dokumentaci. V této části dokumentace je popsána pouze práce se skladem a s jídelníčky pro závodní stravování, menzy a školy. 3

4 1 Přihlášení do programu, vložení hesla uživatele Uživatel se přihlašuje do programu zkratkou jména a bezpečnostním heslem. Každému uživateli jsou přidělena oprávnění pro vykonávání práce s programem. Heslo nemusí být zadáno, pokud není vyplněno v definiční tabulce Nastavení Změna hesla uživatele V tabulce uživatelů jsou zadána servisní práva uživatele. 2 Ukončení programu Ukončení programu bez pořízení zálohy dat se provádí křížkem v pravém horním okraji obrazovky. Ukončení programu se provádí tlačítkem 3 Zálohování a obnova databáze Provádí se z nabídky Servis-Zálohování dat. Slouží k archivaci dat na pevný disk počítače, nebo na úložiště v síti, nebo na flash disk. Doporučujeme provádět zálohování denně. Automaticky lze nastavit zálohování v programu FB_backup, například v určité hodiny na serveru. Záloha se provádí automaticky před každou měsíční závěrkou do adresáře c:\gastro\dietyfb\zaloha\zaverka. 4 Nastavení 4.1 Nastavení počátečních údajů Pro správnou funkci programu je třeba nejdříve vyplnit některé pomocné tabulky. K doplnění nebo opravě údajů nastavení se dostanete z hlavního menu, položka Nastavení. Většina tabulek je již vyplněna, tam pravděpodobně nebude třeba Vašeho zásahu. 4

5 Údaje o firmě Při prvním spuštění programu je nutné zadat údaje jídelny, a vyplnit IČO. Název a IČO je povinné. Parametry DPH Neplátci daně: vedou sklad v hodnotách v ceně s DPH Plátci daně: vedou sklad v hodnotách v ceně bez DPH Předdefinované hodnoty V předdefinovaných údajích je automaticky evidováno aktuální období a jsou přednastaveny údaje pro kontrolu skladu. DPH je vedeno i pro neplátce daně, neboť slouží pro kontrolu přijatého zboží od dodavatelů. Protože většina potravin je ve snížené sazbě, nastavte je na 9%. Bude se automaticky objevovat ve všech nových dokladech. Balení a Kategorie není třeba v menších skladech sledovat. Využíváte-li tvorbu faktur vydaných z Magdaleny, lze přednastavit texty vydávaných faktur. Běžné účty firmy Uživatelé programu, kteří budou využívat modulu fakturace, musí zadat běžné účty a dodavatelů a vyplnit údaje počátečních stavů. 4.2 Změna hesla uživatele, nastavení nového uživatele Zapomenutí hesla: pouze v tabulce uživatelů může správce vymazat zapomenuté heslo. Zapomnětlivý uživatel si nadefinuje nové heslo sám, pokud k tomu má pravomoci a má nastavena práva v tabulce uživatelů Nastavení tabulka uživatelů 4.3 Nastavení uživatelských pracovišť Každé pracoviště v síti, které má mít přístup k databázi je nutno identifikovat v tabulce pracovišť: Provádí se z nabídky Nastavení Evidence pracovišť 5

6 5 Doklady, obrazovky, ovládání 5.1 Typy dokladů Mezi nejdůležitější typy dokladů patří dodací list či faktura, na základě kterých se vytváří příjemka s označením P a dále výdejka s označením V. Jaký doklad je na obrazovce tedy poznáte na první pohled vždy z levého horního rohu obrazovky. Další typy dokladů mohou být faktura F, normování N, nebo objednávka přijatá OP či vydaná OV. 5.2 Obrazovka dokladu Každá obrazovka je rozdělena do dvou až tří částí: Hlava dokladu, obsahuje údaje o dokladu Tělo dokladu, obsahuje položky Seznam dokladů Půjde-li například o výdejku, bude hlava výdejky obsahovat údaje o skladu, datum výdeje, číslo výdejky a podobně, tělo výdejky tvoří seznam vydávaného zboží, a třetí část obrazovky bude tvořen seznamem dosud vytvořených výdejek v aktuálním účetním období. 5.3 Ovládací prvky při práci s dokladem Všechny obrazovky mají stejné základní ovládání. Kromě ovládání myší je podporována profesionální práce s klávesnicí. Stav rozpracované činnosti je znázorněn barvou polí tak, aby se uživatel programu kdykoliv orientoval, v které posloupnosti pracovních činností se právě nachází a kam až došel Klávesy ovládání,, Posun o záznam dolů, nahoru Page Down, Page Up Posun o stránku dolů Home, End Na začátek, na konec F2 Vstup / Výstup do/z editačního režimu dokumentu. Jak již bylo řečeno, editační režim je stav programu, v kterém lze měnit údaje v dokumentu a vkládat údaje do nového dokumentu. Při výstupu se uloží provedené změny. Enter Kromě skutečného významu klávesy při otevírání činnosti vybraného tlačítka, tedy Vstup do obrazovky s činností popsanou na vybraném tlačítku, umožňuje klávesa posun kurzoru o políčko dále v režimu editace i v režimu prohlížení. ALT T Spuštění činnosti tlačítka s popisem Tisk, kde je spouštěcí písmeno podtrženo. Podobně bude například po stisku Alt A z tlačítka Tabulka bude zobrazena tabulka. Podrobněji tedy: Levou rukou stále držte stisknutou kontrolní klávesu ALT a pravou rukou krátce stiskněte výkonnou klávesu T Levé tlačítko myši Levé tlačítko myši využívá spouštění tlačítek s činností, které jsou na tlačítku napsány, například Tisk, stejně jako klávesami Alt -T můžeme spustit kliknutím na tlačítko Pohyb po dokladech klávesami Home,,,,END, nebo tlačítky Horizontální a vertikální pohyb v poli prvků: Kliknutím na roletku, nebo Kliknutím na pole mezi jezdcem a roletkou Táhnutím jezdce při stále stisknutém levém tlačítku myši 6

7 Význam tlačítek Plus, Minus, Roletka nahoru, Zatržítko, Škrtnutí: Vložit ( také klávesa Insert) Vymazat ( také klávesami Del, nebo Ctrl+Del ) Opravit ( také klávesou F2 ) Potvrdit, uložit záznam ( také klávesou F2 ) Zpět, zrušit opravu Pravé tlačítko myši spuštění dialogu Stisknete-li ve formuláři dokladu pravé tlačítko myši, vyvoláte dialog, ve kterém můžete použít celou řadu užitečných funkcí. Můžete například otevřít již uzavřenou příjemku nebo výdejku Barvy polí Modrá Zobrazení údajů dokladu, např. evidenční číslo, celková suma. Označuje needitační (tedy vypočítávané) údaje. Bílá Pohyb v dokumentech je ovládán šipkami. Nevybrané dokumenty jsou bílé, právě vybraný dokument v řádku je označen žlutě. Usnadňuje orientaci při listování šipkami. Žlutá Pole, v kterém lze vyhledávat dokumenty. Dokumenty jsou dle tohoto pole seřazeny. Pohyb v dokumentech je ovládán jak šipkami tak soupisem textu či číslic v řetězci. Právě vybraný dokument je tedy označen žlutě. Zelená Zelená barva označuje editační režim. Jak již bylo řečeno, editační režim je stav programu, v kterém lze měnit údaje v dokumentu a vkládat údaje do nového dokumentu. V poli názvu položky dokumentu lze vyhledávat položky soupisem textového řetězce nebo šipkami. Vstup a výstup z editačního režimu je též možno přímo klávesou F2 Červená Výstražné vybarvení pole červeně indikuje například chybnou hodnotu nebo záporný stav. 7

8 6 Sklady, základní informace a nastavení 6.1 Definice skladů Základní nastavení definuje používané sklady Potraviny - hlavní sklad s označením typu Kuchyň s označením typu Bufet, Kantýna sklad hotových výrobků DHIM, Čisticí prostředky apod. s označením typu R recepturní K spotřeba V - výroba N - běžný Další běžné sklady mohou být definovány podle potřeby Typy skladů: N běžný - eviduje příjmy a výdeje, je součástí uzávěrky R recepturní - jako běžný, ale má modul Jídelníček, Receptury, Normování V výrobní - eviduje příjmy hotových výrobků z vlastní výroby a zboží na prodej S spotřební - používá se jako výdejový sklad. Do spotřebních skladů se pouze vydává, nejsou součástí uzávěrky. Provádíte-li z jednoho hlavního skladu kromě výdejek do kuchyně ještě zvláštní výdejky pro externí odběratele, založte pro ně ještě další samostatné spotřební sklady, například Mateřská škola, Firma 1, Firma 2 a podobně. Uzávěrky se provádějí pro běžné a recepturní sklady, na obrázcích vždy vlevo. Kuchyň Potraviny hlavní sklad Výdejna cizího subjektu Firma 1 Vedete-li sklad čisticích prostředků, založíte Čisticí prostředky jako běžný sklad a Spotřeba čisticích prostředků jako spotřební sklad. Příjem čisticích prostředků bude prováděn na sklad Čisticí prostředky, výdej čisticích prostředků bude prováděn ze skladu Čisticí prostředky do skladu Spotřeba Čisticích prostředků. Čisticí prostředky Spotřeba ČP 8

9 Vedete-li více hlavních potravinových skladů, budou označeny podle potřeby jako recepturní, běžné, nebo výrobní. K těmto skladům budou opět založeny sklady spotřební. Převod zboží mezi hlavními sklady proběhne takto: Vytvoří se výdejka ze Skladu 1 do Skladu 2 a tím se zároveň automaticky vytvoří příjemka zboží na Skladě 2. Sklad 1 Kuchyň 1 Sklad 2 Kuchyň 2 Výroba hotových pokrmů pro prodej v Bufetu proběhne takto. Z normy pro výrobu budou hotové výrobky převedeny do Bufetu a suroviny do Spotřebního skladu surovin z výroby. Vytvoří se výdejka ze Skladu 1 do Spotřebního skladu surovin z výroby a tím se zároveň automaticky vytvoří příjemka zboží ve Spotřebního skladu surovin z výroby. Zároveň se vytvoří příjemka hotových výrobků v Bufetu. Z Bufetu se hotové výrobky po finančním přehodnocení podle ceníku prodají do Spotřebního skladu Bufet Prodej. Sklad 1, výroba Suroviny z výroby Bufet, hotové výrobky Spotřeba prodaných výrobků z Bufetu 6.2 Přepínání mezi sklady: Klávesami: PgUp PgDn Šipkami zde: 9

10 6.3 Karty zboží Používané zboží Skladová karta se automaticky začne používat tím, že na ni přijmete zboží, nebo zadáte počáteční stav, nebo ji zařadíte do normování z receptur. Filtr: na používané zboží Název a jednotka Každá skladová karta má neopakovatelné evidenční číslo a název. Na kartě samotné nelze měnit její název a jednotku. Pro takovou změnu je potřeba přejít do Názvů karet. Založení nové karty provede i založení nového názvu. Základní zboží Základní zboží je nejčastěji používané zboží (použito v recepturách). Jednotková skladová cena Příjmy zboží na skladovou kartu vytvářejí vždy novou jednotkovou cenu metodou klouzavého průměru. DPH Karta definuje sazbu DPH pro dané zboží. Evidence DPH na kartě důležitá i pro neplátce DPH, neboť slouží pro kontrolu účtování DPH v dodacích listech a fakturách přijatých. Prodejní cena s DPH (okénko PC je s DPH) a Prodejní cena Používá se při prodejích. Cena se vytváří v ceníku. 10

11 6.4 Nastavení karet zboží Karty zboží Názvy karet 11

12 Vlastnosti karty zboží jsou v síťových verzích zadávány ze dvou formulářů, viz dva obrázky výše. První zobrazená obrazovka zadává individuální nastavení karty zboží ve vybraném skladu, druhá obrazovka zadává společné vlastnosti názvu karet zboží ve všech skladech provozu Je tak jištěna integrita a jednotná koncepce nad všemi sklady (například menza1, menza2, restaurace, bufet) Tyrkysově vybarvená nebo orámovaná pole nelze zadávat ani editovat, jsou stanoveny výpočtem, nebo se přenášejí z jiných formulářů. Doporučení pro nastavení karet, se kterými budete chtít pracovat: Založení nové karty. Název karty je vybrán z číselníku Názvy karet; (názvy nesmí být duplicitní). Chybí-li vhodný název, doplní se funkcí +Přidat kartu zboží. Význam jednotlivých polí Kategorie zboží podle číselníku z Nastavení-Kategorie (Cukrovinky, Nápoje, atd.) Celková skladová cena zobrazuje finanční stav v rámci vybrané karty ve vybraném skladě Jednotková skladová cena je stanovena výpočtem Nákupní cena zobrazuje poslední nákupní cenu z poslední příjemky Další dvě okénka PC(prodejní cena) je s DPH a prodejní cena mají význam pouze vede-li provoz ceník a vystavuje-li prodejky z prodejního skladu. Stav na kartě zobrazuje množství zboží v určené jednotce s přesností na 3 desetinná místa. Skladová cena je určena výpočtem. U plátců DPH je zobrazena bez DPH, u neplátců je zobrazena DPH včetně. Prodejní cena se zobrazuje pokud je zadána v ceníku, dále je určeno zda se zobrazovat PC(prodejní cena) s DPH nebo bez DPH. Okénka Běžný příjem, Běžný výdej mohou sloužit jako přednastavená množství pro automatizaci příjmů a výdejů. Stejně tak okénko Běžné balení Lze využívat indikaci minimálního a maximálního stavu na skladě. Červená barva karty značí nedostatek, modrá barva přebytek. Tlačítko Ne v kase / Do kasy je využitelné pouze ve spolupráci s pokladnou. Název, jednotku, sazbu DPH, koeficient přepočtu a zaokrouhlování nastavujeme ve formuláři Názvy karet Nastavení v názvech karet na další stránce: (Jednotka, koeficient přepočtu, sazba DPH, skladová položka, čárkový kód, spotřební koš, zaokrouhlení.) Jednotka: ks, kg, g, dl, ml, l, porce Koeficient přepočtu kus/jednotka. Pro správnou funkci modulů normování a spotřební koš je nutno u zboží s jednotkou v kusech nastavit koeficient přepočtu kusů na kg, např. k=0,7 pro 1ks=700g. Pro jednotky hmotnosti nebo objemu např. kg, l, zůstává koeficient přepočtu k=1. Zatržítko Skladová položka pro karty které procházejí uzávěrkou. Neskladové položky sice vykazují finanční položku a množství, ale plní pouze funkci poznámky, například zaokrouhlení, práce a podobně. Vysvětlení pojmů Zboží, Výrobek, Materiál: Matriálem jsou všechny skladové položky kupované jako suroviny nebo polotovary pro výrobu, Například jablko které bude použito jako náplň do závinu. Zboží je kupováno a vyskladňováno jako celý kus, (např. tatranka) Jako zboží, můžeme označit i již dříve zmiňované jablko které se vydává jako ovoce, nebo celé jako příloha. Jablko tedy bude vedeno jako materiál i jako zboží,zároveň, proto budou zaškrtnuty oba boxy. Výrobek je vyroben ve vlastní kuchyni a jako takový i vyskladňován. Třeba dříve zmiňovaný závin. 12

13 6.5 Zaokrouhlování Zaokrouhlení při normování nastavujeme co nejpřesnější, nejlépe na 3 desetinná místa. Zaokrouhlení při převodu z normování do výdejky nastavujeme individuálně, například na celé jednotky. Předem nastavené parametry pro zaokrouhlování mohou být například: Jednotky v kg, g, l, ml: 3 desetinná místa aritmeticky pro normování i pro převod do výdejky Jednotky v ks: 1 desetinné místo vždy nahoru pro normování na celé jednotky vždy nahoru. pro převod do výdejky Každou kartu lze nastavit i individuálně s těmito variantami: Způsob zaokrouhlení: Zaokrouhlit na: dolů 4 desetinná místa aritmetické 3 desetinná místa nahoru 2 desetinná místa násobky 1/2 1 desetinné místo násobky 1/3 celé jednotky násobky 1/4 desítky jednotek násobky 1/5 stovky jednotek násobky 1/6 tisíci jednotek násobky 1/7 násobky 1/8 násobky 1/9 násobky 2 násobky 3 násobky 4 násobky 5 násobky 6 násobky 7 násobky 8 násobky 9 Příklad 1: Máslo vedené na skladě v kilogramech dodává dodavatel ve čtvrtkilogramovém balení. Karta bude nastavena takto: Katry zboží - Názvy karet F2 (editace, zelená barva) Koeficient přepočtu 1 Zaokrouhlování pro normování: způsob zaokrouhlení na násobky 1/8, zaokrouhlit na celé jednotky Zaokrouhlení při převodu do výdejky: způsob zaokrouhlení na násobky 1/4, zaokrouhlit na celé jednotky. Výdejka se zaokrouhlí na násobky ¼ kg nahoru. 13

14 6.6 Pohyby zboží na skladové kartě (skladová regleta) Do pohybů skladových položek v aktuálním měsíci se dostanete z karty zboží po stisknutí tlačítka Pohyby zboží. Informace lze filtrovat v poli Volba. Pohyby zboží za všechna minulá období naleznete v archivu: 14

15 7 Počáteční stav skladu Založení nového skladu s počátečními stavy spouštíme pro definované časové období z prázdné databáze po instalaci. Do obrazovky můžete vstoupit z nabídky Sklad - Počáteční stavy. Zadávání provádějte podle stavu skladu z poslední závěrky či inventury skladu. Přerušíte-li předčasně zadávání počátečních stavů, opusťte obrazovku kliknutím na tlačítko Hlavní menu. Zkontrolujte správnost nastavení okénka Způsob zadávání cen! Další pokračování zadávání počátečních stavů můžete kdykoliv spustit z nabídky Sklad - Počáteční stavy, stiskněte tlačítko Editace položek (též F4), F2 Plátci DPH ukládají zboží na sklad v celkové ceně bez DPH! Neplátci DPH ukládají zboží na sklad v celkové ceně s DPH! Před zadáváním počátečních stavů tedy znovu zkontrolujte správné nastavení DPH v systému! Při každém vstupu do formuláře Sklad - Počáteční stavy vždy věnujte mimořádnou pozornost nastavení okénka Způsob zadávání cen! Názvy karet a balení nastavte s rozmyslem, berte ohled na vlastní koncepci vedení skladu. Před konečným uzavřením počátečních stavů kontrolujte: Datum počátečních stavů Množství, balení, u jednotek v ks koeficient přepočtu, ceny Celkový stav zásob se musí rovnat stavu z poslední závěrky před přechodem na nový program Uzavření počátečních stavů: tlačítko Zavření počátečních stavů 15

16 8 Příjemky 8.1 Dodavatelé Pro každého dodavatele potravin předem v Nastavení Dodavatelé/Odběratelé pečlivě vyplňte název, typ, adresu, IČO, DIČ. Nastavte, zda je dodavatel plátce DPH.. Chcete-li vložit nového dodavatele přímo z formuláře příjemky, stiskněte pravé tlačítko myši, tím vyvoláte dialog, v kterém vyberete formulář pro zadávání dodavatelů, nebo použijte tlačítko Dodavatel 16

17 8.2 Zadávání příjemky z faktur a dodacích listů Klávesa INS nebo tlačítko + založí novou příjemku, pole Typ dokladu zezelenalo (zelená barva značí zadávání nebo opravu dat), na obrázku je vybrán řádek Dodací list (zvýrazněn modře), šipkou vyberte mezi dodacím listem nebo fakturou, výběr nutno potvrdit klávesou Enter, přesun do dalšího pole (číslo dokladu) opět klávesou Enter, pole Číslo dokladu vyplňte z dodacího listu nebo z faktury, stiskněte Enter, pole Dodavatel; výběr proveďte šipkou obdobným způsobem jako v předminulém bodě, nebo stiskem počátečního písmena názvu požadovaného dodavatele a případně opět šipkou, potvrďte, přejděte do dalšího pole (Enter), Dodavatele potravin připravte předem v Nastavení Dodavatelé. Vyplňuje se název, typ, adresa, IČO, telefon a . Vyplnit IČO je povinné. Také se dá vložit nový dodavatel přímo z formuláře příjemky. Použijte tlačítko Dodavatel nebo stiskněte pravé tlačítko myši a tím opět vyvoláte dialog, ve kterém vyberete formulář pro zadávání dodavatelů. pole Zadávaná částka určuje způsob výpočtu jednotkové ceny z celkové, fakturované částky, nebo naopak umožňuje vypočítat celkovou částku za zboží podle jednotkové ceny. Dodavatel je tak kontrolován jak co do součtů tak co do výpočtu cen. Zadáte-li například zadávání v celkové ceně s DPH, jednotková cena se sama vypočítá podle počtu jednotek. Na sklad se zboží ukládá s DPH včetně nebo bez DPH podle toho, je-li provozovatel jídelny zaregistrován jako neplátce DPH nebo plátce. 17

18 Nejpřesnější a nejvýhodnější je zadávat Celkovou cenu s DPH. Pole Datum je předem vyplněno aktuálním datem z počítače, je nutno jej přepsat skutečným datem příjmu a potvrdit. Někdy stačí napsat jen den příjmu, a aktuální měsíc a rok již vyplní sám systém po stisku mezerníku (nejširší klávesa dole na klávesnici, ovládaná palcem), kontrola data platby a data DPH, posun klávesou Enter, nastavení způsobu platby faktury, posun klávesou Enter, soupis položek příjemky: (zelená barva značí výběr zboží, zadání množství a ceny, nebo opravu) Výběr karty proveďte tak, že začnete psát na klávesnici prvních pár písmen hledané karty, nebo se dá karta vyhledat šipkami, nebo obojí. Tak například hodláte přijmout na sklad zboží paprika čerstvá : napište p, v kartách zboží - okno vpravo nahoře - se žlutě označí karta paprika, dvakrát stiskněte šipku dolů, v kartách se žlutě se označí paprika čerstvá, v editačním řádku příjemky se v zeleném poli objeví paprika čerstvá, potvrzení klávesou Enter, posun, zeleně se označí pole množství, zadejte množství (Měrná Jednotka v kg), potvrzení klávesou Enter, posun, zeleně se označí pole cena, zadejte celkovou cenu s DPH (Kč), potvrzení klávesou Enter, dopočítá se jednotková cena na skladě (pole Cena/MJ), celá editační řádka zežloutne, zadání dalšího zboží umožní opětný stisk klávesy Enter, otevře se nový editační řádek zeleně. Celková částka příjemky tyrkysově - slouží k rychlé kontrole příjemky v porovnání s dodacím listem či s fakturou. Shodují-li se údaje v příjemce s dodacím listem či s fakturou, lze příjemku uzavřít stisknutím tlačítka Zavření příjemky myší nebo klávesou F5. Před uzavřením příjemky zkontrolujte celkovou částku příjmu na sklad porovnáním s fakturou / dodacím listem. Opuštění činnosti v příjemce bez jejího uzavření se provede stisknutím tlačítka Editace položek myší nebo klávesou F4. Funkci použijte v případě, že jste příjem ještě nedokončili a budete v něm pokračovat ještě později. Příjemky vytvořené v novém měsíci nelze uzavřít před přechodem dat do nového měsíce v případě, že ještě pracujete ve starém měsíci a není provedena měsíční uzávěrka. Po uzavření příjemky tlačítkem Zavření příjemky již nelze doklad měnit. 18

19 8.3 Rychlá oprava položek v příjemce (obdobně ve výdejce) Tlačítko Příjem zboží kliknutím myší otevře obrazovku příjmu zboží; další ovládání již lze provádět z klávesnice bez myši, tiskněte postupně následující klávesy v zadaném řazení a sledujte, jak se přitom obrazovka mění:, F4,, F2, F2, F4; následuje podrobné vysvětlení činností, šipkami si lze prohlédnout obsah jednotlivých příjemek v demoverzi klávesou F4 přepněte do editace vybrané příjemky, tedy do stavu, kdy je možné jednotlivé položky měnit a upravovat. Všimněte si, že se obsah položek zboží v příjemce červeně orámoval a tabulka v pravém horním rohu, která před chvílí zobrazovala seznam příjemek, změnila funkci. Nyní umožňuje aktuální náhled do skladových karet. Šipky teď mají význam výběru zboží ve vybrané příjemce, klávesa F2 přepne do editačního módu příjemky v položce zboží, řádek zboží přejde z barvy žluté do zelené, opětovné stisknutí klávesy F2 přepíná program zpět z editačního do prohlížecího módu, řádek zboží přejde z barvy zelené do žluté, opětovné stisknutí F4 přepíná program zpět z editace příjemky do vyhledávání příjemek, červené orámování obsahu příjemky zmizí, náhled do skladových karet se změní na náhled do seznamu příjemek, nyní, když jste si osvojili ovládání programu pomocí klávesnice a než přejdete k vytvoření nové příjemky nezbývá, než si použití kláves F2, F4 a šipek ještě několikrát vyzkoušet. Pozorujte přitom v které části obrazovky se pohybuje žlutě zvýrazněná řádka, odpovídající právě vybrané položce, F4,, F2, F2, F4. 19

20 8.4 Hromadné uzavření otevřených dokladů (příjemek, výdejek) zaškrtněte políčko Jen otevřené příjemky (ty uzavřené pak nebudou vidět) postupně tiskněte F4, F5 nebo pravým tlačítkem myši vyvoláte dialog a zvolte Uzavřít všechny příjemky 8.5 Oprava již uzavřeného dokladu Je-li nutno již uzavřenou příjemku opravit, musí se doklad otevřít (pravé tlačítko myši otevřít celou příjemku), přejít do editace, vyhledat položku, přejít do editačního módu klávesou F2, opravit záznam, uložit F2 a znovu uzavřít příjemku. Doklad uzavřete tlačítkem Zavření příjemky, tím zboží uložíte do skladu. 20

21 9 Receptury, jídelníčky, zadávání počtů, normování Do systému jsou vloženy receptury podle zaměření kuchyně (nemocnice, domov pro seniory, ústav sociální péče, školy, menza, závodní kuchyně, apod.). Protože údržbě dietních receptur a přípravě dietních jídelníčků je věnována zásadní pozornost ze strany nutričních terapeutek, je recepturní systém jako komplet je popsán v dokumentaci věnované dietní části. V této části dokumentace je popsána pouze práce s jídelníčky pro závodní stravování, menzy a školy. Jídelníčky pro závodní stravování a pro školní stravování se sestavují v týdenních blocích. Po sestavení lze jídelníček vytisknout nebo předat objednávkovému systému pro další využití. Nastavení zadávaného jídelníčku-pohyb šipkami v horní části formuláře: Listování po týdnech (nebo PgUp, PgDown Výběr typu stravy (mezi obědem, snídaní, přesnídávkou, svačinou a večeří) Nastavení čísla jídelníčku ( lze sestavit více jjídelníčků v rámci jednoho týdne) Seatavení jídelníčku: Lze volit více druhů jídel (Menu) v jednom dni Kromě hlavních jídel lze zadávat polévku, zákusek a nápoj Ke každému z hlavních jídel (Menu) lze zadávat dva druhy přílohy Zadávání jídelníčku pokračuje jednotlivými dny pondělí až pátek: Hlavní jídlo Příloha 1 Psaní jídelníčku z recepturních názvů F2 piš jídelníček (zápis je možný když pole zezelená) F3 hledej v recepturách Vyhledání receptury soupisem a šipkami (viz Příklad 1) Enter - Vybranou recepturu ve žlutém poli potvrďte F2 ulož jídelníček (pole opět zbělá) Vybrané týdenní jídelníčky lze kopírovat do dalších období (F10). 21 Příloha 2

22 Přechod do obrazovky pro přípravu normování viz Následující kapitola - lze provést rovnou klávesovou zkratkou F7. zboží. 9.1 Sestavení výdejky normováním Sestavení výdejky normováním je popsáno v dokumentaci věnované dietní části, v kapitolách Jídelníček, Normování. 9.2 Zadávání výdejky ručně Novou výdejku zaveďte myší nebo klávesou Insert další údaje potvrzujte klávesou ENTER Do spotřeby-kuchyň (nebo do jiného spotřebního skladu) Datum vystavení Do editace položek výdejky přejděte dalším stisknutím tlačítka ENTER nebo klávesou F4, vstoupíte do části samotného zadávání zboží k výdeji, nebo k editaci položek, tedy úpravě položek zboží, nebo jeho množství. Tím zároveň dojde i k jeho výdeji ze skladu. 22

23 10 Prodej zboží Pokud se zboží neprodává přes pokladnu (systém Kasiopeja), lze prodej zboží provádět přímo ze skladu. Prodej může mít tvar prodejky za hotové nebo faktury s dodacím listem. Na rozdíl od výdejky, která vzniká ve skladových cenách, jsou prodejní ceny vytvářeny v ceníku Ceník zboží Ceny se v ceníku zadávají: individuálně v horním editačním řádku, generují se na základě výpočtu. Určí se parametry výpočtu pro vybranou skupinu zboží, tedy zaokrouhlení prodejní ceny, obchodní přirážku ke skladové ceně (120 procent znamená 20% rabat), zda se má kalkulace provést pro základ bez DPH nebo pro koncovou cenu s DPH. Potvrdí se tlačítkem Přepočítej. 23

24 10.2 Vytvoření faktury vydané na základě inventury Při předávce kusového zboží na baru nebo na recepci (zrcadlo) lze spotřebované zboží vyskladnit fakturou jako uzavření inventury rozdílového stavu. Spuštění z nabídky Sklad Inventura 10.3 Výdej ze skladu prodejem z ceníku, faktura vydaná Jídelny, které pracují na komerční bázi, mohou kalkulovat ceny jídel na základě ceníku potravin, nabídka Moduly Ceník zboží. Pro vybraného odběratele je možno vystavit fakturu ručně stejně jako výdejku v nabídce Sklad Prodej zboží. Faktura vzniká na základě cen v ceníku. Na základě vytvořeného prodejního dokladu lze vytisknout dodací list a fakturu. Ukázka tisku Dodacího listu a faktury vygenerované automaticky přímo z prodeje je na následující straně. (Libovolnou fakturu je možné sestavit i ručně z nabídky Sklad Faktury) 24

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE Recepturní systém Saturnin RPT www.satarnin-sw.cz Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: 1 Určení recepturního systému SATURNIN - RTP... 2 2

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

skladový systém pro jídelny

skladový systém pro jídelny skladový systém pro jídelny OBSAH 1 2 3 4 Instalace... 3 Přihlášení do programu... 3 Ukončení programu... 3 Zálohování a obnova databáze... 3 4.1 Zálohování dat... 4 4.2 Obnova dat ze zálohy... 4 5 Vyzkoušení

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok 2012 - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH -

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok 2012 - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH - 2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok 2012 - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH - Autor: Tomáš Halász pro verzi: 3.7.245 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 28.12.2011 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "Konsignační skaldy" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů ma př. zboží od různých dodavatelů,

Více

J2 sklad a cenovky. Ovládání programu. Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače.

J2 sklad a cenovky. Ovládání programu. Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače. J2 sklad a cenovky Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače. Objeví se ovládací menu programu. První krok je přihlášení. Klikněte na žlutý klíč a zadejte heslo a klikněte na tlačítko OK.

Více

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 Od 1.1.2013 bude v platnosti nová základní a snížená sazba DPH. V souvislosti s novou sazbou DPH 21% a 15% zavádíme nové kódy DPH pro základní i sníženou sazbu. POSTUP

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - Autor: Tomáš Halász pro verzi: 3.6.201 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 29.12.2008 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz

Více

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY...I-1 II. ÚVODNÍ INFORMACE...II-2 III. OVLÁDÁNÍ MODULU...III-3 Sklad evidence zboží...iii-3 Fak.př. faktury přijaté...iii-10 Odb. + Dod. odběratelé nebo dodavatelé...iii-12

Více

SKLAD. verze 9.xx.xx, licence BASIC. Stručný popis programu

SKLAD. verze 9.xx.xx, licence BASIC. Stručný popis programu SKLAD verze 9.xx.xx, licence BASIC Stručný popis programu Ovládání programu Ovládání je kromě myši přizpůsobeno i klávesnici. Je rozděleno do třech vrstev. 1, hlavní nabídka zde najdete výběr hlavních

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Změna sazby DPH od

Změna sazby DPH od Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 Od 1.1.2013 bude v platnosti nová základní a snížená sazba DPH. V souvislosti s novou sazbou DPH 21% a 15% zavádíme nové kódy DPH pro základní i sníženou sazbu. 1. POSTUP

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Malý program pro EET Uživatelský manuál

Malý program pro EET Uživatelský manuál Malý program pro EET Uživatelský manuál 1) Objednávka a aktivace licence Po instalaci programu běží 30-ti denní zkušební lhůta. Čas zbývající do konce dema se zobrazí na horní liště programu. Pokud se

Více

ipubdarwin II MANUÁL: Jak na to? Programování

ipubdarwin II MANUÁL: Jak na to? Programování MANUÁL: Jak na to? Programování OBSAH (strana) Programování: nastavení účtů (účty, účty s popiskem) 3 Programování: nastavení funkcí (poloviční porce, jazyk, aktivní měna) 3 Programování: základní nastavení

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN.

Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN. Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN http://lcr.csystem.cz/ 1 1. Přihlášení do objednávkového portálu Po přihlášení se objeví úvodní stránka. Vpravo nahoře je uvedeno Jméno a příjmení

Více

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android.

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Úvod popis funkcí softwaru. Nový doklad Ceník Kontakty Doklady Nastavení Reporty Import Export Přihlášení

Více

forfox software forfox POKLADNA verze 1.0.0.44 Příručka obsluhy

forfox software forfox POKLADNA verze 1.0.0.44 Příručka obsluhy forfox software forfox POKLADNA verze 1.0.0.44 Příručka obsluhy 1 Obsah: 1. Úvod 2. Instalace a požadavky na výkon PC 3. Ovládání programu 3.1. Přihlášení do aplikace 3.2. Okno hledání 3.3. Funkce tisk

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Tematická příručka. k informačnímu systému Cygnus

Tematická příručka. k informačnímu systému Cygnus KONTAKT Hot-linka: 543 213 606 E-mail: servis@iscygnus.cz Tematická příručka k informačnímu systému Cygnus Přehled přítomnosti verze 7.17 2 Obsah 1 Přehled přítomnosti... 4 1.1 Jak zadat klientovi nepřítomnost?...

Více

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně První kroky po instalaci programu Po instalaci programu je potřeba stáhnout ceník. Stahování ceníku vyvoláte kliknutím na tlačítko Stáhnout ceník", nebo stiskem kláves Alt + S - je samozřejmě potřeba,

Více

Evidence školní jídelny. Manuál k programu

Evidence školní jídelny. Manuál k programu Manuál k programu Obsah 1) Úvod... 3 2) Instalace programu... 4 3) Spuštění programu... 5 4) Formulář Výkaz... 6 a) Tvorba nové databáze... 7 b) Jídelníček... 8 c) Zabezpečení... 9 d) Změna dne... 10 e)

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení Postup: V hlavním menu zvolte Vyúčtování Všechna nastavení týkající se účtování, jsou pod tímto odkazem, účetní v podstatě nepotřebuje operovat pod jiným odkazem v menu. otevře

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Novinky v programu MSklad 1.45

Novinky v programu MSklad 1.45 Novinky v programu MSklad 1.45 Vylepšení tisku grafického jídelníčku pro alergeny Tisk grafického jídelníčku pro alergeny je vylepšen o další možnosti a varianty tisku. Tuto novinku uvítají především uživatelé

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Nové funkcé programu TRIFID 2015

Nové funkcé programu TRIFID 2015 Nové funkcé programu TRIFID 2015 Popis rozdílů verze 6.30 oproti verzi 6.20 Třetí sazba DPH V případě potřeby je možné nastavit program pro použití třech sazeb DPH (pro rok 2015 jsou do druhé snížené sazby

Více

Průvodce hladkého přechodu na jinou sazbu DPH

Průvodce hladkého přechodu na jinou sazbu DPH Průvodce hladkého přechodu na jinou sazbu DPH Připravte svůj obchod na rok 2013! Připravili jsme pro Vás postup, který ve Vašem e-shopu umožní efektivně nastavit změnu účtování DPH, která přichází 1.1.2013.

Více

DENT 10.1 popis novinek

DENT 10.1 popis novinek DENT 10.1 popis novinek 1. Zaokrouhlování cen zakázek (změny vynucené zrušením deseti a dvacetihaléřů) doporučený postup přechodu viz příloha V důsledku zrušení deseti a dvacetihaléřů je nutné provádět

Více

EET kalkulačka lite návod k použití

EET kalkulačka lite návod k použití EET kalkulačka lite návod k použití EET kalkulačka lite je zjednodušená verze androidní aplikace EET kalkulačka a je zdarma. V aplikaci nelze oproti placené verzi využít předdefinované ceníkové položky.

Více

Postup pro zpracování kontrolního hlášení

Postup pro zpracování kontrolního hlášení Postup pro zpracování kontrolního hlášení 1. Zadávání dokladů Doklady se zadávají běžným způsobem tak jako dosud, výběrem sazby DPH (s číslem řádku přiznání) v položce dokladu se zároveň pro položku automaticky

Více

Novinky v programu MSklad 1.37

Novinky v programu MSklad 1.37 Novinky v programu MSklad 1.37 Vylepšený formulář pro novou příjemku a výdejku Formulář Nová příjemka a Nová výdejka je nově uspořádán tak, aby zadávání všech potřebných hodnot (název, množství, cena,

Více

ECCManager. Uživatelská příručka

ECCManager. Uživatelská příručka ECCManager Uživatelská příručka 1. Obsah 2. Úvod... 2 3. První spuštění... 2 4. Hlavní okno aplikace... 3 5. Detail uživatele... 3 6. Vytvoření paragonu... 3 7. Seznam paragonů... 4 8. Seznam produktů...

Více

Sklady Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky

Sklady  Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky Sklady Zadání nového pohybu. Po stisknutí se zpřístupní seznam pohybů, ze kterého se vybírá typ pohybu (inventurní přebytek, manko, příjemka nebo výdejka, odpis škody). Pokud se při pořizování výdejky

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka (1) vložení přihlašovacího jména (2) vložení přihlašovacího hesla (3) vstup do objednávání jídel (4) zobrazení jídelníčku bez přihlášení (5)

Více

ver. E.134 Manuál Skladové hospodářství - inventura

ver. E.134 Manuál Skladové hospodářství - inventura ver. E.134 Manuál Skladové hospodářství - inventura Skladové hospodářství - inventura Manuál popisuje postup inventury v modulu Skladové hospodářství, které je součástí modulu Autoservis. 1.1 Kontrola

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Vážení uživatelé. Dostává se Vám do rukou manuál programu Audiotéka Manuál je členěn do několika oblastí, kterými jsou :

Vážení uživatelé. Dostává se Vám do rukou manuál programu Audiotéka Manuál je členěn do několika oblastí, kterými jsou : Audiotéka 2002 - manuál Úvod AUDIOTÉKA Popis obecných funkcí VYTVOŘENÍ NOVÉ DATABÁZE OTEVŘENÍ VYTVOŘENÉ DATABÁZE UZAVŘENÍ DATABÁZE ULOŽENÍ NOVÉ DATABÁZE ODSTRANĚNÍ VYTVOŘENÉ DATABÁZE VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Novinky v programu MSklad 1.38

Novinky v programu MSklad 1.38 Novinky v programu MSklad 1.38 Tisk spotřebního koše na nástěnku jídelny (K13801/S) spotřební koš lze vytisknout v pěkné grafické sestavě na nástěnku jídelny. Umístění: Spotřební koš - Tisk spotřebního

Více

3.2. Výchozí obrazovka Přihlášení uživatele. Ve výchozím stavu modul umožňuje pouze prohlížení jídelníčku bez všech definovaných omezení.

3.2. Výchozí obrazovka Přihlášení uživatele. Ve výchozím stavu modul umožňuje pouze prohlížení jídelníčku bez všech definovaných omezení. 3.2. Výchozí obrazovka Ve výchozím stavu modul umožňuje pouze prohlížení jídelníčku bez všech definovaných omezení. 3.3. Přihlášení uživatele Zobrazení dialogu pro přihlášení provedete kliknutím na tlačítko

Více

I. Obsah příručky VAŠE POZNÁMKY... IV-17

I. Obsah příručky VAŠE POZNÁMKY... IV-17 I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY...I-1 II. ÚČETNÍ METODIKA...II-2 Příjem zboží...ii-2 Výdej zboží...ii-2 Kontroly...II-3 Opravy...II-3 Speciality práce velkoskladu...ii-3 Výdej pod stav...ii-4 Výdej

Více

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH? Manuál k HELIOS One Podnikatel Obsah Registrace... 3 Jak mám postupovat hned po registraci?... 3 Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?... 3 Jak si založím další firmu?... 4 Jsem podnikatel. Jak vytvořím

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Vážení zákazníci, připravili jsem pro vás nový modul Zakázka, který Vám přináší nový vzhled a nové možnosti. Pro snadnější přechod na novou verzi zůstává ve WAK INTRA souběžně i stávající modul zakázek.

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK

Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK Abyste mohli využívat odesílání tržeb do systému EET, je třeba, abyste měli k dispozici certifikát od správce daně tj. soubor s příponou p12 např.

Více

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E Daňová hlášení PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2010/2 18.02.2010 H&M DataSoft spol. s r.o. - Žarošická 30, 628 00, BRNO HotLine: +420 548 214 162-3, fax: +420 548 214 160 e-mail:

Více

FONDY PRO SESTAVY HOSPODAŘENÍ...

FONDY PRO SESTAVY HOSPODAŘENÍ... EVIDENCE FONDŮ Fondy jsou určeny pro sledování stavů tvorby a čerpání částek ( výnosů a nákladů ) za poţadovanou sluţbu. Ve Windomech je však moţnost nastavit fond universálně pro různou moţnost pouţití.

Více

Převod na 2. pololetí

Převod na 2. pololetí Převod na 2. pololetí Funkce pro převod na 2. pololetí je součástí systému SAS od verze 5.12, kdy byla v SASu zavedena evidence žáků po pololetích. Umožňuje převést třídy a žáky z 1. do 2. pololetí. Nová

Více

Základní práce s doklady v systému Signys

Základní práce s doklady v systému Signys Základní práce s doklady v systému Signys 24.5.2016 Copyright Tresoft s.r.o. Tento manuál slouží pouze pro rychlou orientaci v základních dokladech demoverze systému Signys Kompletní manuály jsou v elektronické

Více

1. Elektronická hlášení a objednávky

1. Elektronická hlášení a objednávky 1. Elektronická hlášení a objednávky 1.1. Známky Tato část portálu farmáře slouží k objednávání nových ušních známek a duplikátů ušních známek. 1.1.1. Nové známky (skot, ovce, kozy) Po kliknutí na tuto

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb. UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb http://lesycr.bestdrive.cz/ Tento manuál je určen pracovníkům, kteří jsou pověřeni nákupem pneumatik a pneuservisních služeb pro svou OJ.

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Evoneet návod k použití

Evoneet návod k použití Evoneet návod k použití Děkujeme, že jste si nainstalovali aplikaci Evoneet. Aplikaci můžete používat prvních 30 dní v plné verzi, poté se sama přepne na vámi zakoupenou verzi nebo verzi Lite, která je

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

Záložka.cz - zobrazuje nabídku eshopu a knihkupců, kteří jsou do Záložky zapojeni. Záložka.cz umožňuje tedy dva způsoby nakupování:

Záložka.cz - zobrazuje nabídku eshopu a knihkupců, kteří jsou do Záložky zapojeni. Záložka.cz umožňuje tedy dva způsoby nakupování: Záložka.cz - zobrazuje nabídku eshopu a knihkupců, kteří jsou do Záložky zapojeni. Záložka.cz umožňuje tedy dva způsoby nakupování: 1. REZERVACE - uskutečněním rezervace, si zarezervujete nákup u knihkupce,

Více

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08 Zdravotní pojišťovna Program Zdravotní pojišťovna zajišťuje zpracování dat zdravotnických zařízení pro zdravotní pojišťovny ČR a zároveň umožňuje sběr a zpracování zdravotnických informací pro Národní

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Internetová část Microdata s.r.o. Verze 2.5 Srpen 2010 Přihlášení do systému... 3 Prohlížení jídelníčku... 4 Objednávání jídel... 4 Přehled Objednávek... 6 Změna

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

RECEPTY. Práce s BIDVest recepty tvorba a správa vlastních receptů

RECEPTY. Práce s BIDVest recepty tvorba a správa vlastních receptů RECEPTY Práce s BIDVest recepty tvorba a správa vlastních receptů Obsah Recepty stručně... 2 Zařazení a zobrazení receptů... 2 Úprava BIDVest receptu... 3 Vyhledání položek receptu... 3 Uložení a tisk

Více

Prodejna ZetClub. Uživatelská příručka

Prodejna ZetClub. Uživatelská příručka Prodejna ZetClub Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008-2012 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Prodejna je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

WinFAS. obecné. Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně. Strana 1

WinFAS. obecné. Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně. Strana 1 3 obecné Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně verze z 25.3.2005 Strana 1 Co jsou to IQ sestavy Jde o nový typ sestav, které ve WinFASu nahrazují většinu pevných sestav. IQ sestava je vlastně uživatelský

Více

Úvod. Program ZK KASA EET. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK KASA EET. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK KASA EET verze 1.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Radiodiagnostické oddělení pokračování

Radiodiagnostické oddělení pokračování Radiodiagnostické oddělení pokračování ARCHIVACE ŽÁDANEK Vyplněné žádanky se přesouvají do archivu dle zvyklostí pracoviště, nejčastěji ráno před zahájením práce. Archivace se provádí ve dvou krocích:

Více

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány.

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány. Příloha 5 Výroba a zadávání reklamních obrázků Program umožňuje zobrazovat až 10 reklamních obrázků na monitorech. Obrázky musí splňovat následující parametry: velikost 640 x 480 pixelů formát BMP s 16

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK stav k

Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK stav k Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK stav k 27.2.2017 Abyste mohli využívat odesílání tržeb do systému EET, je třeba, abyste měli k dispozici certifikát od správce daně tj. soubor s příponou

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH. Skladové karty. Podklady pro školení.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH. Skladové karty. Podklady pro školení. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH Skladové karty Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1. Úvod

Více

Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice

Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice Speciální vzdělávací pomůcky k podpoře výuky slabozrakých žáků Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice Požadavky na počítač Pro používání čtených pomůcek Vám postačí běžný osobní počítač, reproduktory

Více

Práce s programem IIS Ekonom

Práce s programem IIS Ekonom Práce s programem IIS Ekonom Obsah 1 Ovládání programu IIS Ekonom... 2 1.1 Ovládání přes hlavní nabídku... 2 1.2 Panel nástrojů a funkční klávesy... 2 2 Přihlašovací dialog... 4 3 Úvodní obrazovka... 4

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 1. Hlavní okno aplikace: - pod tlačítkem Manuál k OBD 2.5 je ke stažení podrobný manuál pro práci v aplikaci - tabulka vpravo obsahuje seznam

Více

Moje PNS. Návod použití

Moje PNS. Návod použití Moje PNS Návod použití První přihlášení Pro první přihlášení potřebujete Zvací email. Ten jsme Vám zaslali, pokud známe Vaši emailovou adresu. V emailu najdete návod na první přihlášení. Heslo, které budete

Více

ANS orientace v aplikaci a pokladně

ANS orientace v aplikaci a pokladně ANS orientace v aplikaci a pokladně Rožnov pod Radhoštěm 756 61 BÚ:86-2201060287/0100 číslo spisu C.26504 1 1. Vyhledávání a třídění v ANS 1.1.1. Třídění: Scroll dokladů si můžeme pro snadnější vyhledávání

Více

Vizualizace a evidence výroby a prostojů

Vizualizace a evidence výroby a prostojů Vizualizace a evidence výroby a prostojů v1.00 Aplikace informuje o aktuálním počtu a historii vyrobených kusů jednotlivých výrobků jednotlivých linek, eviduje prostoje a pracovníky kteří linku obsluhovali

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

WinFAS. 5 účto. Praktický úvod do WinFASu Prohlížení knih

WinFAS. 5 účto. Praktický úvod do WinFASu Prohlížení knih 5 účto Praktický úvod do WinFASu Prohlížení knih verze z 30.3.2005 Zadání WinFAS K čemu slouží aplikace *1018 Prohlížení knih Aplikace slouží pro zobrazení podrobných informací o dokladech uložených v

Více

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o. Modul Konfigurace Modul Konfigurace Představení Menu konfigurace sdružuje všechny konfigurační příkazy k celému systému Soft-4-Sale. Dále konfigurace kopíruje jednotlivé moduly systému tzn. že existuje

Více