o provedení elektronické aukce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o provedení elektronické aukce"

Transkript

1 AUKČNÍ VYHLÁŠKA o provedení elektronické aukce Prodej rodinného domu v obci Skořice č. j: 112/2014-A Bod 1. Touto Aukční vyhláškou se vyhlašuje konání elektronické aukce. Den konání elektronické aukce se stanovuje na 17. června 2014, na webové adrese Zahájení aukce bude ve 13:00 hod. (Podrobnosti níže) Bod 2. Navrhovatel: JUDr. Soňa Ulčová, se sídlem Klatovská 426/286, , Plzeň, ustanovená pravomocným Usnesením č.j. KSPL 27 INS 19737/2012-A-7 ze dne , insolvenčním správcem dlužníka: Jan Procházka, nar , bytem Skořice 72, , Skořice Dražebník:, IČ: Čimická 780/61, Praha 8 - Čimice zastoupená Michaelou Paurovou (na základě plné moci) tel.: , fax: , Bod 3. Označení předmětu aukce: Věci nemovité: St. parcela č. 100/1 o výměře 1136 m2 zastavěná plocha a nádvoří na pozemku stojí stavba: Skořice, č.p. 72, rod.dům St. parcela č. 130 o výměře 29 m2 zastavěná plocha a nádvoří na pozemku stojí stavba: bez čp/če, garáž Parcela č. 429/4 o výměře 4809 m2 zahrada Parcela č. 429/5 o výměře 53 m2 zahrada Parcela č. 429/13 o výměře 17 m2 ostatní plocha Parcela č. 429/15 o výměře 144 m2 zahrada zapsané na LV č. 107, pro k.ú. Skořice, obec Skořice, část obce Skořice, okres Rokycany, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany. Nemovitost je prodávána na základě pokynu insolvenčního správce. Popis předmětu aukce: Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s 1.NP a podkrovím v obci Skořice, okres Rokycany. Dům obsahuje 2 byty o velikosti 4+1 a 2+1. Skořice patří územně do okresu Rokycany a náleží pod Plzeňský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Rokycany. Obec Skořice se rozkládá asi 12 km jihovýchodně od Rokycan, počet trvale žijících osob této menší vesnice se pohybuje kolem čísla 250 obyvatel. Obec je ze tří stran obklopena vojenským újezdem Brdy. Dále

2 bychom v obci našli knihovnu, kostel a hřbitov. Místní obyvatelé mohou využívat veřejný vodovod. Jedná se o rodinný dům při místní zpevněné komunikaci, v okrajové, jihovýchodní části obce Skořice, který stojí štítem do ulice. Bezprostřední okolí je dostatečně prostorné, v okolí jsou převážně rodinné domy a rekreační objekty. Předmětný rodinný dům na pozemku st. parc. č. 100/1 je samostatně stojící, obdélníkového půdorysu s verandami, zastřešený sedlovou střechou, se dvěma vchody a se dvěma byty. Vstup na pozemek je vraty a vrátky z jihovýchodní strany, do domu jsou dva vstupy, jeden ze severozápadní a druhý z jihovýchodní strany. Odkanalizování splaškových vod je do komorového septiku, pitná voda je z veřejného vodovodu, elektroinstalace je světelná i motorová, dům je bez plynu. Jihovýchodně od rodinného domu, na pozemku st. parc.č. 130 je samostatně stojící garáž, s příjezdem po obecním pozemku. Na rodinný dům severovýchodně navazuje stodola, na pozemku parc. č. 429/4 je dřevěná kolna, na pozemku st. parc.č. 100/1 je altán a studna, která je původní kopaná a bez vody. Jedná se o rodinný dům nepodsklepený, přízemní s pokojem v podkroví. V rodinném domě jsou dva byty, jeden 4+1 (jeden pokoj v podkroví) s kotelnou, skladem dřeva a dílnou a druhý byt 2+1. Rodinný dům má dva vchody, vstupy do bytů nejsou samostatné, ale ze společné chodby v domě, se společným vytápěním. Dispozičně obsahují: byt 4+1: předsíň (7,70m2, PVC), chodbu (10,50m2, s kobercem), kuchyň (21,00m2, s PVC a kobercem), z kuchyně je pokoj (9,00m2, s PVC), pokoj (20,00m2, plovoucí podlaha), pokoj (20,00m2, s kobercem), chodba ke kotelně, která je vestavěná do původního chlévu (3,00m2, s PVC), kotelna (5,40m2, s PVC), WC (1,80m2, s PVC), sklad dřeva (9,70m2, betonová podlaha), spíž (1,85m2, s PVC), dílna (8,40m2, betonová podlaha), předsíň druhý vchod (8,00m2, s kobercem), koupelna (4,90m2, s keramickou dlažbou), schody do podkroví (3,25m2), chodba v podkroví (6,95m2, s kobercem), pokoj v podkroví (20,00m2, prkenná podlaha), lodžie (8,55m2). Ze společné chodby v přízemí je vchod do druhého bytu 2+1: chodba (4,15m2, s PVC), koupelna s WC (4,25m2, s keramickou dlažbou), spíž (2,00m2, s PVC), pokoj (22,80m2, s kobercem), z něj do kuchyně (8,40m2, s kobercem), která je oddělena od ložnice dřevěnou konstrukcí bez dveří, ložnice (13,20m2, s kobercem). Nosná konstrukce je provedena na kamenných a betonových základech bez izolace proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce jsou ze smíšeného zdiva, stropní konstrukce jsou zřejmě převážně dřevěné trámové, konstrukce krovu je dřevěná vaznicová. Schodiště do podkrovního pokoje a na půdu jsou dřevěné, krytina je z eternitových šablon, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, omítky jsou štukové, vnější povrchy (fasáda) je břízolitová. Obklady jsou na sociálním zařízení a za kuchyňskými linkami, některá okna jsou dřevěná, některá jsou plastová, dveře jsou náplňové, v kuchyních jsou kuchyňské linky se sporáky, na sociálním zařízení bytu 4+1 je vana, umyvadlo, WC je samostatné u kotelny, bytu 2+1 je sprchový kout, umyvadlo, WC společně. Je zde proveden rozvod teplé a studené vody, ohřev vody je bojlerem pro každý byt samostatně, vytápění je ústřední kotlem na tuhá paliva společně, el. instalace je světelná třífázová. Rodinný dům byl postaven v roce 1900, v roce 1965 byla provedena celková rekonstrukce, v roce 2005 vestavba sociálního zařízení bytu 2+1, v roce 2006 koupelna k bytu 4+1, plastová okna, vchodové dveře, rozvody vytápění. Rodinný dům je trvale užíván k bydlení, opravy a údržba již nejsou delší dobu prováděny, v mírně zhoršeném, morálně zastaralém stavu (některé rozvody vytápění vedeny po stěnách, rozvody vody bytu 2+1 vedeny po stěnách, omítky místností zhoršené, prvky krátkodobé životnosti převážně již dožilé). Stodola Navazuje severovýchodně na rodinný dům, je nepodsklepená se sedlovou střechou, nosná konstrukce je provedena na betonových základech, svislé konstrukce jsou smíšené, stropní konstrukce je z malé části dřevěná. Střecha je sedlová, střešní krytina je tašková, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, podlahy jsou betonové a hliněné, omítky jsou 2

3 vápenné, fasádní je břízolitová. El. instalace je světelná, dveře jsou plechové, okna nejsou, vrata jsou dřevěná, ostatní není. Garáž Samostatně stojící, přízemní, nepodsklepená garáž, s mírně pultovou střechou. Nosná konstrukce je provedena na betonových základech, svislé konstrukce jsou zděné, stropní konstrukce je dřevěná, střešní krytina z vlnitého eternitu, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Podlahy jsou betonové, omítky jsou vápenné, fasádní je břízolitová, el. instalace je zřejmě světelná, okna jsou jednoduchá, dveře a vrata jsou plechové, ostatní není. Stáří objektu je odhadováno na 50 let, opravy a údržba již nejsou delší dobu prováděny. Kolna Samostatně stojící, přízemní, nepodsklepená dřevěná kolna s mírně pultovou střechou. Nosná konstrukce je provedena na mělkých základech, svislé konstrukce jsou dřevěné, jednostranně obíjené, střešní krytina je plechová, klempířské konstrukce nejsou, podlahy jsou hliněné, povrchy jsou opatřeny nátěrem, ostatní není. Stáří objektu je odhadováno na 50 let, opravy a údržba již nejsou delší dobu prováděny. Altán Samostatně stojící, přízemní, nepodsklepený dřevěný otevřený altán se sedlovou střechou. Nosná konstrukce je provedena na mělkých základech, svislé konstrukce jsou dřevěné, střešní krytinu tvoří vlnitý eternit, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, podlaha je betonová, povrchy jsou opatřeny nátěrem, ostatní není. Stáří objektu je odhadováno na 6 let. Studna Původní kopaná studna bez vody. Venkovní úpravy Jedná se přípojky inž. sítí a zpevněné plochy okolo domu, oplocení pozemků v přední části z pletivových rámů do ocelových sloupků na betonové podezdívce vč. vrat a vrátek, ostatní strojové pletivo a dřevěné plaňkové. Oplocení je léta neudržované. Pozemky: Parcela st.parc.č. 100/1 o výměře 1136m2 (zastavěná plocha a nádvoří) je zastavěná částečně rodinným domem a stodolou, st.parc.č. 130 o výměře 29m2 (zastavěná plocha a nádvoří) je zastavěná garáží, nezastavěné části společně s pozemky parc.č. 429/4 o výměře 4809m2 (zahrada), parc.č. 429/5 o výměře 53m2 (zahrada), parc.č. 429/13 o výměře 17m2 (ostatní plocha, manipulační plocha) a parc.č. 429/15 o výměře 144m2 (zahrada) tvoří prostornou, severovýchodním směrem rozlehlou zahradu, která je mírně jihozápadně svažitá, je zatravněná, s ovocnými a okrasnými porosty v běžných druzích, okolo rodinného domu je udržovaná, v horní části (parc.č. 429/4) zarostlá jako louka lemovaná v severní části vzrostlými porosty. Podrobnější informace získáte u společnosti, tel.: fax: , případně při prohlídkách. Na předmětu aukce váznou práva a závazky, které však z titulu insolvenčního řízení č.j. KSPL 27 INS 19737/2012-A-7 ze dne , zanikají. Bod 4. Cena předmětu aukce: Cena předmětu aukce byla zjištěna posudkem soudního znalce. Znalecký posudek podal soudní znalec Renáta Havířová, Pod Stráží 75, Plzeň, jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Plzni ze dne pod č.j.: Spr. 1101/2005 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a vypracoval dne

4 posudek s číslem 1298/2014 a ocenil předmět na částku v místě a čase obvyklou a to na ,- Kč Bod 5. Místo konání aukce: Místem konání aukce je výhradně elektronický portál společnosti Na internetové adrese Je na ní možné vstoupit tím že: do příkazového řádku internetového prohlížeče zadáte adresu aukce: nebo prostřednictvím hlavní stránky kde do pole Vyhledávání: Lokalita /č.j. : zadáte číslo jednací 112/2014-A této nemovitosti. Následně kliknete na záložku Licitace Podmínky pro účast v elektronické aukci: registrace na webovém portálu uzavření smlouvy o účasti na aukci složení kauce Tato Aukce se bude konat s anglickým způsobem licitace s postupným snižováním vyvolávací ceny Aukce s postupným snižováním a následnou licitací je způsob prodeje, u kterého nejdříve dochází ke snižování vyvolávací ceny, která je obvykle stejná jako odhadní. Licitátor postupně snižuje cenu až na minimální kupní cenu. Kdykoliv v průběhu snižování, může účastník učinit nabídku, minimálně ve výši aktuální vyvolávací ceny. Od tohoto okamžiku účastníci činí nabídky již jen směrem nahoru, přičemž každá další nabídka musí být vyšší, než nabídka předchozí. Účastník, který učiní nejvyšší nabídku, si předmět aukce za tuto cenu koupí. Minimální vyvolávací cena je ,- Kč Vyvolávací cena je ,- Kč. Minimální příhoz byl stanoven na částku ,- Kč. Účastníci aukce činí svá podání v Korunách českých. Zahájení aukce bude dne ve 13:00 hod. Licitace bude trvat minimálně 30 minut. Doba licitace se prodlužuje, bude-li v posledních dvou minutách před stanoveným okamžikem ukončení aukce učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení licitace se posouvá o dvě minuty od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání dvě minuty, aniž by bylo učiněno další podání má se za to, že dražitelé již nečiní podání a licitace končí Čas na Vašem počítači a na dražebním portálu se může nepatrně lišit nečekejte proto s podáním / nabídkou do poslední chvíle. 4

5 Podrobný průběh a způsob licitace je uveden v Pravidla a průběh licitace. Ke stažení jsou na kartě této aukce na webové adrese Bod 6. Prohlídka předmětu aukce byla stanovena na tyto termíny: 1. termín dne 3. června 2014, v 10:00 hod. 2. termín dne 10. června 2014, v 10:00 hod. Místo prohlídky se stanovuje před objektem aukce. Bod 7. Kauce byla stanovena na částku ,- Kč a musí být uhrazena: a) bankovním převodem na účet dražebníka č.ú /0100 vedený u Komerční banky a.s., variabilní symbol: v případě, že účastníkem aukce je fyzická osoba rodné číslo, právnická osoba IČ. Do zprávy pro příjemce uveďte den aukce. Dokladem o složení kauce je pokladní stvrzenka nebo výpis z účtu nebo potvrzení banky o odepsání částky ve výši kauce z účtu odesílatele ve prospěch výše uvedeného účtu, b) v hotovosti k rukám dražebníka na adrese Čimická 780/61, Praha 8 - Čimice (po předchozí domluvě), Vrácení kauce: Účastníkům aukce, kteří se nestanou vydražiteli, a složili kauci na účet, se vrací kauce bankovním převodem na účet, z kterého dražebník jistotu obdržel, případně na účet, který účastník uvedl v listině Zapsání účastníků do aukce, a to do třech pracovních dnů ode dne konání aukce. Byla-li kauce složena v hotovosti, vrátí dražebník účastníkovi aukce, který předmět aukce nevydražil, složenou kauci bez zbytečného odkladu po skončení aukce. Náklady aukce včetně odměny dražebníka hradí vydražitel. K ceně dosažené vydražením se tak Kauce nezapočítává a Cenu dosaženou vydražením musí vydražitel uhradit v plné výši. Po ukončení aukce bude do sedmi pracovních dnů uzavřena smlouvu o Smlouvě budoucí nebo Smlouvu kupní, která je přílohou Této Aukční vyhlášky. Ke stažení je též na kartě této aukce na webové adrese Úhrada ceny dosažené vydražením: Bod 8. Do ceny dosažené vydražením se nezapočítává kauce. Cenu dosaženou vydražením musí vydražitel uhradit v plné výši a to v termínu uvedeném ve Smlouvě budoucí kupní nebo Smlouvě kupní. V Praze, dne 22. dubna 2014 dražebník EURODRAŽBY.CZ, a.s. Michaela Paurová zmocněnec 5

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 499/2014-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 499/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 499/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1185/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 104/2011-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 104/2011-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 104/2011-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 23. června 2011, na adrese

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 107/2012-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 107/2012-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 107/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 233/2014-D

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 233/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 233/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

RAŽEBNíVYHLÁŠKA. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 419/2015-D

RAŽEBNíVYHLÁŠKA. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 419/2015-D MĚSTSKÁ ČÁST PRAH. Úřad městské části (1) Prvnl den zveřejnění: Poslednl den zveřejněni: Počet listí!: C; /r.~,tfb If EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 IČ: 25023217, zapsaná: MSv

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 513/2012-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 513/2012-N , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 513/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 231/2011-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 231/2011-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 231/2011-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 27. září 2011, na adrese

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice. ~:. 25023217, zapsaná: MSv Praze, ~~~íl B, vložka_1l941 ,, V' DRAZEBNIVYHLASKA

EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice. ~:. 25023217, zapsaná: MSv Praze, ~~~íl B, vložka_1l941 ,, V' DRAZEBNIVYHLASKA ~:. 25023217, zapsaná: MSv Praze, ~~~íl B, vložka_1l941 ř d y,)(~_.. : 11\ Té.. 800900490, 234 769000, e-mazl. mfo@eurodwzby.cz -M-Ě-S-T-S-KÁ~-Č~Á-S-T-P~RAH~~A~8:::í'f'J a m 4 U První den zveřejnění: Cf

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 244/2010-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 244/2010-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 244/2010-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 029/2011-D

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 029/2011-D DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 029/2011-D Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby dobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 14. července

Více

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 006/2010-D

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 006/2010-D DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 006/2010-D Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby dobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 21. dubna

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání dražby nedobrovolné (ve smyslu 43 zák. č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách) č. ND346

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání dražby nedobrovolné (ve smyslu 43 zák. č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách) č. ND346 DRS IMMO a.s., se sídlem v Brně, Zábrdovice, Příkop 843/4, PSČ: 602 00 doručovací adresa: nám. Práce 2512, Zlín, PSČ: 760 01 www.drsimmo.cz, tel.: 602 77 96 55, e-mail: immo@zln.cz DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o

Více

6.900.000,-Kč a může být váš

6.900.000,-Kč a může být váš DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ: středa 6.11.2013 od 14:00 hod. Lux. vila s příslušenstvím a zahradou, vhodná k podnikání i k bydlení, s garáží, 8 místností, velký pozemek 1450m2. (užitná plocha domu cca 320 m2).

Více

Znalecký posudek č. 104/30/11

Znalecký posudek č. 104/30/11 Znalecký posudek č. 104/30/11 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 583 s příslušenstvím a pozemkem parc. č. st. 940/6, st. 1242/1 a 598/2 v k.ú. a obci Čáslav, okres Kutná

Více

500 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6403/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

500 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6403/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6403/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 32 Na pozemku

Více

Jedná se o nepodsklepený jednopodlaţní rodinný dům s podkrovím a sedlovou střechou v obci Potěhy.

Jedná se o nepodsklepený jednopodlaţní rodinný dům s podkrovím a sedlovou střechou v obci Potěhy. ., U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY OPAKOVANÉ vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 344/2009-N, OD Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby nedobrovolné

Více

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 O ceně obvyklé: Rodinného domu č.p. 106 na pozemku p.č. st. 145 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 145 a 334/5, uvedeno na LV č. 27, v k.ú. Zahnašovice, v obci Zahnašovice,

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6576/226 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6576/226 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6576/226 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 43 Na

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 12/13-DD vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 12/13-DD vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách ARYNEX s.r.o. Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00, IČ: 277 82 492 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 70243 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 12/13-DD vyhotovená dle 20

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 155-86/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.175

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4045-61/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4045-61/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4045-61/2015 O ceně nemovitých věcí, tj.: - pozemku p.č.st.156 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 273m2, včetně jeho součástí tj. stavby bydlení čp.142 stojící na pozemku p.č.st.156

Více

TLC dražby. a.s., rejstříku

TLC dražby. a.s., rejstříku TLC dražby a..s. TLC dražby a.s., se sídlem Brno, Královo Pole, Purkyňova 2399/114, PSČ P 612 00,, IČ: 292 63 824, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka

Více

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 6 NEMOVITOST: Objekt pro individuální rekreaci - rekreační domek, rekreační domek č.e. 119, k.ú. i obec Jáchymov Kraj: Karlovarský Okres: Karlovy Vary Obec:

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736 31/11 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 966/2012 Ocenění bytové jednotky č. 755/4 zapsaná na listu vlastnictví č. 2140, v budově č.p. 755, zapsané na LV č. 2074, stojící na parcele č. 1714, zapsané

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549 NEMOVITÁ VĚC: Bytový dům čp. 18 Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Rokycany, obec Dobřív, k.ú. Dobřív Adresa nemovité věci: Dobřív 18, 338 44 Vlastník stavby:

Více