DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. o provedení elektronické dražby Prodej rodinného domu v obci Tlustice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. o provedení elektronické dražby Prodej rodinného domu v obci Tlustice"

Transkript

1 , Čimická 780/61, Praha 8 - Čimice DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení elektronické dražby Prodej rodinného domu v obci Tlustice č. j: 1215/2014-A Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dle ustanovení 1771 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dražba není prováděna dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. Den konání elektronické dražby se stanovuje na 14. září 2015 na webové adrese Zahájení dražby bude ve 13:30 hod. (Podrobnosti níže) Bod 2. Dražebník:, IČ: Čimická 780/61, Praha 8 - Čimice zastoupená Michaelou Paurovou (na základě plné moci) tel.: , Bod 3. Označení předmětu dražby: Věci nemovité St. parcela č. 185 o výměře 603 m2 zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Tlustice, č.p. 167, bydlení Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 185 Parcela č. 710/2 o výměře 867 m2 zahrada zapsané na LV č. 70, pro k.ú. Tlustice, obec Tlustice, část obce Tlustice, okres Beroun, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun. Nemovitost je prodávána na základě pokynu insolvenčního správce. Popis předmětu dražby: Jedná se o částečně podsklepený rodinný dům s 1.NP v obci Tlustice, okres Beroun. Tlustice spadá do okresu Beroun a náleží pod Středočeský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Hořovice. Obec Tlustice se rozkládá asi 21 km jihozápadně od Berouna a 2 km severozápadně od města Hořovice. Úředně žije v katastru této středně velké vesnice zhruba 880 obyvatel. Pro děti, jež jsou ve školní věku, mají v obci k dispozici jednu základní školu nižšího stupně a pro děti, jež do školy ještě nechodí, je zde mateřská školka. Pro využití volného času je v obci k dispozici koupaliště a sportovní hřiště. Dále bychom v obci našli knihovnu, kostel a hřbitov. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci i veřejný vodovod. Nejbližší železniční zastávka je v Hořovicích. Jedná se o rodinný dům v okrajové, západní části obce Tlustice při zpevněné komunikaci parc.č. 511/5 ve vlastnictví Obec Tlustice, č.p. 203, Tlustice. Bezprostřední okolí je dostatečně prostorné, rodinný dům stojí podélnou stěnou rovnoběžně s komunikací. Okolní zástavbou jsou převážně obdobné rodinné domy. Předmětný rodinný dům je součástí pozemku st.parc.č. 185, je samostatně stojící. Vstup a vjezd na pozemek je vrátky a vraty z jižní strany. Dům má dva samostatné vchody do rodinného domu, jeden verandou z východní strany (byt 3+1), druhý ze severní strany (byt 1+1). Východně od rodinného domu stojí zděný sklad 1 (dílna a letní pokoj), garáž, severně od rodinného domu zděný sklad 2, kolna, kurník, bazén. Odkanalizování splaškových vod je do septiku s přepadem, voda je z veřejného řadu, el. instalace je zavedena, plyn je zaveden.

2 Jedná se o rodinný dům částečně podsklepený, přízemní, bez využitého podkroví. Nosná konstrukce je provedena na betonových základech, svislé konstrukce jsou zděné smíšené, stropní konstrukce je s rovným podhledem, schody do suterénu jsou betonové, na půdu jsou dřevěné, konstrukce krovu je dřevěná sedlová a na části plochá, krytina je tašková a na ploché části asfaltová. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, fasáda je břízolitová, povrchy jsou omítnuty, keramické obklady jsou na sociálním zařízení a za kuchyňskou linkou. Okna jsou dřevěná dvojitá, dveře jsou náplňové. Vytápění je ústřední plynovým kotlem a kotlem na tuhá paliva, ohřev vody je dvěma bojlery, rozvody instalací jsou běžně provedeny. Rodinný dům je stáří od roku 1956, v roce 1981 byla provedena přístavba přízemní části s plochou střechou s bytem 1+1 a byla provedena částečná rekonstrukce. Opravy a údržba jsou prováděny, stavebně technický stav dobrý, morálně mírně zastaralé. Dispozice domu a informativně přeměřené výměry a plochy: 1.PP (suterén): schody (2,80m2), chodba (2,80m2), sklep (10,65m2), schody ze skladu 2, kotelna, uhelna informativně 25m2. 1.NP bytová jednotka o velikosti 3+1, vchod východní: chodba (3,45m2, ker.dlažba), koupelna (4,30m2, umyvadlo, vana, bojler), pokoj (8,00m2, PVC), WC (1,60m2), kuchyně (16,00m2, ker.dlažba, kuchyňská linka, sporák), pokoj (17,20m2, plovoucí), pokoj (14,80m2, PVC), spíž (2,10m2, PVC). Vchod severní, byt 1+1 (prohlídka nebyla umožněna, dle sdělení): chodba, WC, koupelna, kuchyně a pokoj, celkem odhadem 20,00m2. Ostatní stavby Zděný sklad 1 - stojí východně od rodinného domu, svou podélnou stěnou na východní hranici, je přízemní, nepodsklepený s pultovou střechou. Základy jsou betonové, svislé konstrukce jsou zděné smíšené, stropní konstrukce je dřevěná trámová, schody nejsou, konstrukce krovu je dřevěná pultová, krytinu tvoří vlnitý eternit, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, povrchy jsou omítnuty. Okna jsou dřevěná, dveře jsou dřevěné, podlaha je betonová. El. instalace je světelná, ostatní není. Část je užívána jako domácí dílna, v části je letní pokoj. Stáří je stejné jako u rodinného domu, tj. od roku 1956, v mírně horším stavebně technickém stavu. Zastavěná plocha je 28m2. Garáž - stojí východně od rodinného domu, navazuje na sklad 1, svou příčnou stěnou stojí na východní hranici. Je přízemní, nepodsklepená s pultovou střechou. Základy jsou betonové, svislé konstrukce jsou zděné smíšené, stropní konstrukce je dřevěná trámová, schody nejsou, konstrukce krovu je dřevěná pultová, krytina je eternitová, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, povrchy jsou omítnuty. Okna jsou dřevěná a luxfery, vrata jsou dřevěné, podlaha je betonová. El. instalace je světelná třífázová, ostatní není. Část je užívána pro garážování, část pro skladování. Stáří garáže je od roku 1981, je v horším stavebně technickém stavu. Na obvodovou stěnu garáže navazuje menší dřevěná pergola s posezením. Zastavěná plocha je 30m2. Zděný sklad 2 - stojí severně od rodinného domu, navazuje na přízemní část rodinného domu, stojí svou podélnou stěnou u západní hranice pozemku. Je přízemní, nepodsklepený (ze skladu vedou schody do suterénu pod rodinným domem, kde je kotelna a uhelna), se sedlovou střechou s podkrovím přístupným po žebříku zvenku. Základy jsou betonové, svislé konstrukce jsou zděné smíšené, stropní konstrukce je dřevěná trámová, konstrukce krovu je dřevěná sedlová, schody nejsou, krytina je tašková, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, povrchy jsou omítnuty. Okno je jednoduché, dveře jsou dřevěné, podlaha je betonová, el. instalace je světelná třífázová, ostatní není. Sklad je užíván pro skladování. Stáří je od roku 1956, v mírně horším stavebně technickém stavu. Sklad není zakreslen v katastrální mapě. Zastavěná plocha je 20m2. Kolna - stojí severně od zděného skladu 2, na který navazuje, stojí svou podélnou stěnou u západní hranice pozemku. Je přízemní, nepodsklepená s pultovou střechou. Základy jsou betonové, svislé konstrukce jsou dřevěné sloupky a zděné smíšené, stropní konstrukce je dřevěná trámová, konstrukce krovu je dřevěná pultová, schody nejsou, krytina je tašková, 2

3 klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, povrchy jsou omítnuty. Okna jsou jednoduchá, dveře jsou dřevěné, podlaha je betonová. El. instalace je světelná, ostatní není. Kolna je užívána pro skladování. Stáří je od roku 1956, v mírně horším stavebně technickém stavu. Sklad není zakreslen v katastrální mapě. Zastavěná plocha je 20m2. Kurník - stojí severně od zděného skladu 2, svou podélnou stěnou u západní hranice pozemku, je přízemní, nepodsklepený s pultovou střechou. Základy jsou betonové, svislé konstrukce jsou dřevěné jednostranně obité, konstrukce krovu je dřevěná pultová, schody nejsou, krytina z je vlnitého plechu, povrchy jsou natřeny. Okna jsou jednoduchá, dveře jsou svlakové, ostatní není. Užíváno pro chov ptactva. Stáří je od roku 1956, v mírně horším stavebně technickém stavu. Zastavěná plocha je 10m2. Studna - je původní kopaná studna hloubky 3m. Venkovní úpravy - jsou v běžném rozsahu, jedná se o zpevněné plochy, oplocení, vrata, vrátka, přípojky inž. sítí, skleník, pergola, bazén apod., převážně již v dožilém stavu. Pozemky Jedná se o pozemky st.parc.č. 185 o výměře 603m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - zastavěný rodinným domem, sklady a garáží, nezastavěná část je volným pozemek, v přední části předzahrádka a zpevněné plochy chodníčků a vjezdu. Pozemek parc.č. 710/2 o výměře 867m2 (zahrada) je zahradou severovýchodně od rodinného domu, zahrada je zatravněná, udržovaná, oplocená s trvalými porosty v běžných druzích. Podrobnější informace získáte u společnosti, tel.: fax: , případně při prohlídkách. Na předmětu dražby váznou práva a závazky, které však z titulu insolvenčního řízení č.j. KSPH 69 INS 2516/2014-A-17, ze dne 18. června 2014 a KSPH 69 INS 2518/2014-A-15, ze dne 18. června 2014, zanikají. Bod 4. Cena předmětu dražby: Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce. Znalecký posudek podal soudní znalec Renáta Havířová, Pod Stráží 75, Plzeň, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Plzni ze dne pod č.j.: Spr. 1101/2005 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a vypracoval dne posudek s číslem 1687/2015 a ocenil nemovitosti na částku v místě a čase obvyklou a to na ,- Kč. Bod 5. Místo konání dražby: Místem konání dražby je výhradně elektronický portál společnosti Na internetové adrese Je na ní možné vstoupit tím že: nebo do příkazového řádku internetového prohlížeče zadáte adresu dražby: prostřednictvím hlavní stránky kde do pole Vyhledávání: Lokalita /č.j. : zadáte číslo jednací 1215/2014-A této nemovitosti. Následně kliknete na záložku Licitace Podmínky pro účast v elektronické dražbě: registrace na webovém portálu uzavření smlouvy o uživatelském účtu složení kauce

4 Tato Dražba se bude konat s anglickým způsobem licitace s postupným snižováním vyvolávací ceny Dražba s postupným snižováním a následnou licitací je způsob prodeje, u kterého nejdříve dochází ke snižování vyvolávací ceny, která je obvykle stejná jako odhadní. Licitátor postupně snižuje cenu až na minimální kupní cenu. Kdykoliv v průběhu snižování, může účastník učinit nabídku, minimálně ve výši aktuální vyvolávací ceny. Od tohoto okamžiku účastníci činí nabídky již jen směrem nahoru, přičemž každá další nabídka musí být vyšší, než nabídka předchozí. Účastník, který učiní nejvyšší nabídku, si předmět dražby za tuto cenu koupí. Minimální vyvolávací cena je ,- Kč Vyvolávací cena je ,- Kč. Minimální příhoz byl stanoven na částku ,- Kč. Účastníci dražby činí svá podání v Korunách českých. Zahájení dražby bude dne ve 13:30 hod. Licitace bude trvat minimálně 20 minut. Doba licitace se prodlužuje, bude-li v posledních dvou minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení licitace se posouvá o dvě minuty od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplynou-li od posledního učiněného podání dvě minuty, aniž by bylo učiněno další podání má se za to, že dražitelé již nečiní podání a licitace končí Čas na Vašem počítači a na dražebním portálu se může nepatrně lišit nečekejte proto s podáním / nabídkou do poslední chvíle. Podrobný průběh a způsob licitace je uveden v Pravidla a průběh licitace. Ke stažení jsou na kartě této dražby na webové adrese Bod 6. Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto termíny: 1. termín dne 13. srpna 2015 ve 13:30 hod. 2. termín dne 4. září 2015 v 10:00 hod. Místo prohlídky se stanovuje před objektem dražby. Bod 7. Kauce byla stanovena na částku ,- Kč a musí být uhrazena: a) bankovním převodem na účet dražebníka č.ú /0100 vedený u Komerční banky, variabilní symbol: v případě, že účastníkem dražby je fyzická osoba datum narození, právnická osoba IČ. Do zprávy pro příjemce uveďte den dražby. Kauce je uhrazena v okamžiku připsání částky na účet dražebníka. b) v hotovosti k rukám dražebníka na adrese Čimická 780/61, Praha 8 - Čimice (po předchozí domluvě), Vrácení kauce: Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, a složili kauci na účet, se vrací kauce bankovním převodem na účet, z kterého dražebník jistotu obdržel, případně na účet, který účastník uvedl v listině Smlouva o uživatelském účtu, a to do třech pracovních dnů ode dne konání dražby. Byla-li kauce složena v hotovosti, vrátí dražebník účastníkovi dražby, který předmět dražby nevydražil, složenou kauci bez zbytečného odkladu po skončení dražby. Část nákladů Dražby hradí vydražitel a to ve výši Kauce. K Ceně dosažené vydražením se tak nezapočítává Kauce a Cenu dosaženou vydražením musí vydražitel uhradit v plné výši. 4

5 Po ukončení dražby bude do sedmi pracovních dnů uzavřena Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní nebo Smlouva kupní, která je přílohou Této Dražební vyhlášky. Ke stažení je též na kartě této dražby na webové adrese Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu práva vlastnického k předmětu dražby podá kupující. Úhrada ceny dosažené vydražením: Bod 8. Do ceny dosažené vydražením se nezapočítává kauce. Cenu dosaženou vydražením musí vydražitel uhradit v plné výši a to v termínu uvedeném ve Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy kupní nebo Smlouvě kupní. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí dle 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, je kupující (viz Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní). V Praze, dne 14. července 2015 dražebník, Michaela Paurová zmocněnec 5

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 499/2014-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 499/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 499/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1185/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

RAŽEBNíVYHLÁŠKA. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 419/2015-D

RAŽEBNíVYHLÁŠKA. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 419/2015-D MĚSTSKÁ ČÁST PRAH. Úřad městské části (1) Prvnl den zveřejnění: Poslednl den zveřejněni: Počet listí!: C; /r.~,tfb If EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 IČ: 25023217, zapsaná: MSv

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 107/2012-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 107/2012-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 107/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 513/2012-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 513/2012-N , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 513/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se

Více

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 233/2014-D

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 233/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 233/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice. ~:. 25023217, zapsaná: MSv Praze, ~~~íl B, vložka_1l941 ,, V' DRAZEBNIVYHLASKA

EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice. ~:. 25023217, zapsaná: MSv Praze, ~~~íl B, vložka_1l941 ,, V' DRAZEBNIVYHLASKA ~:. 25023217, zapsaná: MSv Praze, ~~~íl B, vložka_1l941 ř d y,)(~_.. : 11\ Té.. 800900490, 234 769000, e-mazl. mfo@eurodwzby.cz -M-Ě-S-T-S-KÁ~-Č~Á-S-T-P~RAH~~A~8:::í'f'J a m 4 U První den zveřejnění: Cf

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 104/2011-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 104/2011-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 104/2011-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 23. června 2011, na adrese

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 231/2011-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 231/2011-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 231/2011-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 27. září 2011, na adrese

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 244/2010-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 244/2010-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 244/2010-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 029/2011-D

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 029/2011-D DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 029/2011-D Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby dobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 14. července

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání dražby nedobrovolné (ve smyslu 43 zák. č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách) č. ND346

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání dražby nedobrovolné (ve smyslu 43 zák. č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách) č. ND346 DRS IMMO a.s., se sídlem v Brně, Zábrdovice, Příkop 843/4, PSČ: 602 00 doručovací adresa: nám. Práce 2512, Zlín, PSČ: 760 01 www.drsimmo.cz, tel.: 602 77 96 55, e-mail: immo@zln.cz DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o

Více

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 O ceně obvyklé: Rodinného domu č.p. 106 na pozemku p.č. st. 145 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 145 a 334/5, uvedeno na LV č. 27, v k.ú. Zahnašovice, v obci Zahnašovice,

Více

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 006/2010-D

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 006/2010-D DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 006/2010-D Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby dobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 21. dubna

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 966/2012 Ocenění bytové jednotky č. 755/4 zapsaná na listu vlastnictví č. 2140, v budově č.p. 755, zapsané na LV č. 2074, stojící na parcele č. 1714, zapsané

Více

TLC dražby. a.s., rejstříku

TLC dražby. a.s., rejstříku TLC dražby a..s. TLC dražby a.s., se sídlem Brno, Královo Pole, Purkyňova 2399/114, PSČ P 612 00,, IČ: 292 63 824, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4045-61/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4045-61/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4045-61/2015 O ceně nemovitých věcí, tj.: - pozemku p.č.st.156 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 273m2, včetně jeho součástí tj. stavby bydlení čp.142 stojící na pozemku p.č.st.156

Více

Jedná se o nepodsklepený jednopodlaţní rodinný dům s podkrovím a sedlovou střechou v obci Potěhy.

Jedná se o nepodsklepený jednopodlaţní rodinný dům s podkrovím a sedlovou střechou v obci Potěhy. ., U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY OPAKOVANÉ vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 344/2009-N, OD Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby nedobrovolné

Více

6.900.000,-Kč a může být váš

6.900.000,-Kč a může být váš DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ: středa 6.11.2013 od 14:00 hod. Lux. vila s příslušenstvím a zahradou, vhodná k podnikání i k bydlení, s garáží, 8 místností, velký pozemek 1450m2. (užitná plocha domu cca 320 m2).

Více

Znalecký posudek č. 104/30/11

Znalecký posudek č. 104/30/11 Znalecký posudek č. 104/30/11 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 583 s příslušenstvím a pozemkem parc. č. st. 940/6, st. 1242/1 a 598/2 v k.ú. a obci Čáslav, okres Kutná

Více

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6576/226 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6576/226 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6576/226 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 43 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736 31/11 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 155-86/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.175

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Bod 1. Označení dražebníka

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 12/13-DD vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 12/13-DD vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách ARYNEX s.r.o. Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00, IČ: 277 82 492 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 70243 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 12/13-DD vyhotovená dle 20

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor v současném stavu Stanovení obvyklé ceny nemovitosti

Více

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 6 NEMOVITOST: Objekt pro individuální rekreaci - rekreační domek, rekreační domek č.e. 119, k.ú. i obec Jáchymov Kraj: Karlovarský Okres: Karlovy Vary Obec:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. St. 64 jehož součástí je rodinný dům č.p. 58, parc.č. St. 343 jehož součástí je rodinný dům č.p. 271 (na LV jako rozestavěná

Více