Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. Ocenění podílu na základním kapitálu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. Ocenění podílu na základním kapitálu"

Transkript

1 Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. Ocenění podílu na základním kapitálu 1

2

3 Osnova Osnova Podklady Literatura Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. a dceřiné společnosti Konkurenční pivovary Databáze Světové fúze a akvizice Jiné Zadání Účel a předmět ocenění Kategorie hodnoty Rozhodný den ocenění Základní data o podniku Identifikační údaje Předmět podnikání Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE Vlastnická struktura Řídící struktura Statutární orgán Dozorčí rada Základní finanční data Historie společnosti Strategická analýza Analýza vnějšího potenciálu Vymezení relevantního trhu Velikost českého trhu a tendence jeho vývoje Analýza atraktivity relevantního trhu Analýza vývoje faktorů relevantního trhu Prognóza vývoje faktorů relevantního trhu Analýza konkurenční síly podniku Konkurenční struktura českého trhu Podíl Společnosti na českém trhu Nepřímé faktory konkurenční síly podniku Přímé faktory konkurenční síly podniku Hodnocení perspektivnosti podniku Odhad tržního podílu Prognóza tržeb Finanční analýza Účetní pravidla uplatňovaná v podniku Analýza účetní výkazů Analýza rozvahy Analýza výkazu zisků a ztrát Analýza výkazu peněžních toků Analýza poměrových ukazatelů Časové srovnání Prostorové srovnání Dílčí závěry finanční analýzy Rozdělení aktiv na provozně potřebná a nepotřebná Finanční plán Analýza a prognóza generátorů hodnoty Tržby Provozní zisková marže Upravený pracovní kapitál

4 Investice do dlouhodobého majetku Sestavení komplexního finančního plánu Závěr z finančního plánu Ocenění podniku Volba metod ocenění Ocenění jednotlivými metodami Metoda diskontovaných peněžních toků Metoda srovnatelných transakcí Metoda účetní Volba metody, ocenění na úrovni akcionáře Závěr Seznam zkratek Přílohy Příloha 1: Výkaz zisků a ztrát Příloha 2: Výkaz zisků a ztrát horizontální analýza Příloha 3: Výkaz zisků a ztrát vertikální analýza Příloha 4: Rozvaha Příloha 5: Rozvaha horizontální analýza Příloha 6: Rozvaha vertikální analýza Příloha 7: Výkaz o peněžních tocích Příloha 8: Poměrové ukazatele Příloha 9: Absolutní ukazatele Příloha 10: Přehled hlavních investic Příloha 11: Historické odpisy a odpisový plán Příloha 12: České průmyslové pivovary zahrnuté do prostorové analýzy Příloha 13: Ukazatele likvidity porovnávaných společností Příloha 14: Ukazatele dlouhodobé finanční rovnováhy porovnávaných společností Příloha 15: Ukazatele rentability porovnávaných společností Příloha 16: Ukazatele aktivity porovnávaných společností Příloha 17: Ukazatele produktivity práce srovnávaných společností Příloha 18: Dlouhodobý nehmotný majetek netto českých pivovarů Příloha 19: Dlouhodobý hmotný majetek netto českých pivovarů Příloha 20: Koeficienty náročnosti růstu tržeb na dlouhodobý majetek Příloha 21: Dceřiné společnosti zkrácené výkazy Příloha 22: Plánovaný výkaz zisků a ztrát Příloha 23: Plánovaná rozvaha Příloha 24: Plánovaný výkaz o peněžních tocích Příloha 25: Plánovaný KPVH a DCF Příloha 26: Plánované poměrové ukazatele Příloha 27: Plánované absolutní a rozdílové ukazatele Příloha 28: Světové fúze a akvizice Příloha 29: Hodnota světových fúzí Příloha 30: Ocenění světových fúzí Složení poradenského týmu Kontakty

5 1. Podklady 1.1. Literatura MAŘÍK Miloš a kolektiv: Metody oceňování podniku, Proces ocenění základní metody a postupy, Ekopress 2007 MAŘÍK Miloš a kolektiv: Metody oceňování podniku pro pokročilé, Hlubší pohled na vybrané problémy, Ekopress 2011 BUUS Tomáš a kolektiv: Aplikace moderních metod oceňování v případě nekotovaných společností, Oeconomica 2007 KISLINGEROVÁ Eva, HNILICA Jiří: Finanční analýza krok za krokem, C. H. Beck 2005 VOCHOZKA Marek: Metody komplexního hodnocení podniku, Grada 2011 PRODĚLAL František: Diskont za minoritu a prémie za kontrolu v rámci oceňování podniku, Soudní inženýrství Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. a dceřiné společnosti Účetní závěrky a výroční zprávy za období Rozvaha, výsledovka, hlavní kniha k Odpisový plán 2013 vč. odpisů za období Věková struktura pohledávek k Věková struktura závazků k Seznam čerpaných bankovních úvěrů k Pohyb dlouhodobého majetku za období 2012 Komentář vedení k nedávným výsledkům společnosti, výhledu na rok 2013, struktuře odběratelů, relevantnímu trhu, investiční aktivitě, struktuře skupiny atd. Účetní závěrky dceřiných společností: PIVO SERVIS POLIČKA, s.r.o HOTEL PIVOVAR, s.r.o PIVOBAR, s.r.o Smlouva o provedení nedobrovolné dražby cenných papírů podle 39 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění (dále jen zákon 26/2000 Sb. ) a 33 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění (dále jen zákon 256/2004 Sb. ) mezi společností Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. (navrhovatel) a CYRRUS COPORATE FINANCE, a.s. (dražebník) Konkurenční pivovary Účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za období: Plzeňský Prazdroj, a.s Pivovar Holba, a.s Pivovar Zubr, a.s Pivovar Litovel, a.s Pivovar Svijany, a.s

6 PRIMÁTOR a.s PIVOVAR ROHOZEC, a.s Pivovary Staropramen a.s Heineken Česká republika, a.s STAROBRNO, a.s DRINKS UNION a.s Pivovar Vysoký Chlumec a.s Pivovar Jihlava, a.s Pivovar Protivín a.s a Pivovar Černá Hora a.s a Pivovar Klášter, a.s Pivovar Uherský Brod, a.s Pivovar Rychtář, a.s BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s KRAKONOŠ spol. s r.o Měšťanský pivovar Strakonice, a.s Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s Pivovar FERDINAND a.s Pivovar Nymburk, spol. s r.o Rodinný pivovar BERNARD a.s HOLS akciová společnost Bohemia Regent a.s Databáze The Bloomberg Professional Service (Bloomberg Terminal) Aswath Damodaran Světové fúze a akvizice Holsten Lion Nathan Schincariol I. + II. S&N I. + II. Peroni I. + II. Bavaria Centre/Documents/Other%20Presentations/ %20 Conference%20Call%20January%2020,%202004,%20C arlsberg%20breweris%20holsten%20(uk).pdf esentation.pdf /100108%20TH%20-%20IR%20presentation%20- %20Final.pdf ntre/documents/financial%20presentations/ir%20pres %20(Jan-08)%20FINAL.pdf en%20investors%20presentation%20final.pdf /140503_bierra_presentation.pdf =505 /190705_bavaria_transaction_slides.pdf 6

7 7 =493 APB /Presentations/280912_Acquisition_of_Asia_Pacif ic_breweries.pdf ers_approve_offer_apb_apipl.aspx Staropramen I. Staropramen II. ir.net/phoenix.zhtml?c=101929&p=irol- EventDetails&EventId= Modelo html Anheuser-Busch Foster s Fosters_Group_Scheme_book_AW_LR_v12.pdf /fosters_investors_seminar.pdf bmiller-cheers-with-fosters-board-pays-11-7b-for-theaussie-brewer/ =1715 Fujian BBAG wnloads/investorrelations/heineken%20bbag% pdf Ambev JB&S 20acquires%20James%20Boag%20&%20Son%20for%2 0$325%20million.pdf Molson /ppts/molson_ pdf Grolsch =389 Argentina Gilde e.cfm?theid=188&thelang=en Spaten

8 Hartwall e.cfm?theid=174&thelang=en Jiné Český svaz pivovarů a sladoven Českomoravský svaz minipivovarů The Brewers of Europe Český statický úřad Ministerstvo zemědělství České republiky Ministerstvo financí České republiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Česká národní banka U.S. Department of the Treasury Organisation for Economic Cooperation and Development Canadean Ltd. Barth Haast Group Pivovary.info

9 2. Zadání 2.1. Účel a předmět ocenění Účelem ocenění je zpracování odhadu hodnoty menšinového podílu ve společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. (jinak také Společnost, popř. MPvP), se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ , IČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1057 pro potřeby nedobrovolné dražby listinných cenných papírů. Posudek je určen jen uvedenému účelu a není možné jej použít pro žádný jiný. Předmětem ocenění je níže uvedený podíl na základním kapitálu podniku společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. V daném případě se jedná o soubor 22 kusů listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě CZK představující podíl cca 0,2728 % na základním kapitálu. Zadavatelem odhadu je společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s Kategorie hodnoty Ocenění na úrovni podniku je provedeno na bázi objektivizované hodnoty podniku společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. Hodnotou podniku je myšlena hodnota netto, tedy ocenění na úrovni vlastníka (čistého obchodního majetku). Objektivizovanou hodnotou je dle definice standardu IDW S 1 myšlena hodnota představující typizovanou a jinými subjekty přezkoumatelnou výnosovou hodnotu, která je stanovena z pohledu tuzemské osoby vlastníka (nebo skupiny vlastníků), neomezeně podléhající daním, přičemž tato hodnota je stanovena za předpokladu, že podnik bude pokračovat v nezměněném konceptu, při využití realistických očekávání v rámci tržních možností, rizik a dalších vlivů působících na hodnotu podniku. Ocenění tak dle uvedené definice vychází z a respektuje následující předpoklady: ocenění podniku jako hospodářské jednotky, maximální využití tržních dat coby prostředku objektivizace statistiky vývoje jednotlivých trhů a jejich dílčích parametrů, údaje o konkurenčních společnostech, nezávislé obecně uznávané odhady dalšího vývoje trhu atd., z tržních dat vycházející složky kalkulované úrokové míry apod. Uvedené podklady a jejich zdroje jsou v pokud možno maximální míře pro případné přezkoumání posudku uvedeny v ocenění popř. jeho přílohách, pokračování stávajícího konceptu nejsou vytvořeny předpoklady o jiném, než stávajícím zaměření podnikání, (výhled jeho vývoje je modelován jako relativně nesporný v rámci již obsluhovaných trhů, resp. jejich segmentů, tzn. např. bez skokových průniků na nové trhy, akvizic atd.), struktuře kapitálu, rozdělování zisků, investicích, zahájení licenční výroby atd. 9

10 setrvání stávajícího managementu, resp. předpoklad setrvání dosavadního majoritního vlastníka, zachování majetkové podstaty podniku, tedy předpoklad výběru maximálně takového objemu peněžních prostředků (volného zisku nebo cash-flow), který neohrožuje substanci podniku, rozdělení majetku podniku na část potřebnou pro hlavní provoz a část provozně nepotřebnou, která je oceněna samostatně, využita jsou pouze data (tržní výhledy, statistiky atd.) dostupná či vztahující se nejpozději k výše uvedenému datu ocenění, nejsou tak brány v potaz nové informace, které se objevily po tomto termínu Rozhodný den ocenění Dnem, ke kterému je ocenění provedeno, je

11 3. Základní data o podniku 3.1. Identifikační údaje Firma Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. IČ Sídlo Polička, Pivovarská 151, PSČ Právní forma akciová společnost Spisová značka B 1057 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové Datum zápisu Web Telefon Fax Základní kapitál CZK 3.2. Předmět podnikání Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku pivovarnictví a sladovnictví, hostinská činnost, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE 11050: Výroba piva G: Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 00: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 10: Výroba potravinářských výrobků 11060: Výroba sladu 36000: Shromažďování, úprava a rozvod vody 37000: Činnosti související s odpadními vodami 38: Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití 461: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení 49410: Silniční nákladní doprava 52: Skladování a vedlejší činnosti v dopravě 11

12 55: Ubytování 56100: Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních 683: Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody 73110: Činnosti reklamních agentur 7490: Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n : Univerzální administrativní činnosti 90020: Podpůrné činnosti pro scénická umění 3.3. Vlastnická struktura Dle přílohy k účetní závěrce zpracované ke dni je největším akcionářem společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. a jediným akcionářem s podílem převyšujícím 20 % na základním kapitálu, Ing. Karel Witz, Moravská 1434/40, Praha 2, PSČ s podílem 52,72 %. Základní kapitál Společnosti činí CZK a je rozdělen mezi níže uvedený počet akcií. Základní kapitál je splacen ze 100 %. Struktura základního kapitálu Společnosti Počet Forma Podoba Jmenovitá hodnota na jméno listinná na jméno listinná na jméno listinná na jméno listinná Zdroj: Obchodní rejstřík 3.4. Řídící struktura Statutární orgán Předseda představenstva Ing. Karel Witz, od Člen představenstva Jolana Jedličková, od Člen představenstva Ing. František Dudek, od Společnost je zastupována představenstvem. Jménem Společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo kteříkoli dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, nebo společně kteříkoli dva členové představenstva. Ředitel společnosti nebo jeho zástupce zastupuje společnost v rámci svých pravomocí podle stanov, vyjma případu žádosti o zápis do obchodního rejstříku Dozorčí rada Předseda dozorčí rady Mgr. Dita Witzová, od Člen dozorčí rady Erik Witz, od Člen dozorčí rady Ing. Pavel Štefka, od

13 3.5. Základní finanční data Základní finanční (v tisících CZK) a objemové (v hl) charakteristiky Tržby Přidaná hodnota Osobní náklady Odpisy Provozní zisk EBT Čistý zisk Aktiva DHM Oběžná aktiva Pohledávky Zásoby KFM Vlastní kapitál Základní kapitál Nerozdělený zisk Krátkodobé závazky Bankovní úvěry Výstav celkem Podíl ležáky 72,23% 74,49% 78,60% 80,95% 83,31% 84,99% 85,48% 86,51% 87,40% Zdroj: Měšťanský pivovar v Poličce, a.s Historie společnosti Provoz pivovaru společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. navazuje na výrobu piva v Poličce fungující od roku 1517, kdy bylo majitelům 113 měšťanských domů přiznáno várečné právo. Dle webu pivovary.info byl v roce 1948 podnik znárodněn k datu 1.1. vyhláškou ministryně výživy, přičemž následovalo období, kdy byl postupně součástí společnosti Orlické pivovary národní podnik v letech , Východočeské pivovary Hradec králové národní podnik v letech a Pivovary Hradec Králové státní podnik v letech Původním vlastníkům byl podnik navrácen restitucí ke dni od daného roku se podnik rozvíjí v rámci stávající společnosti s majetkovými změnami pouze na úrovni jednotlivých akcionářů. Dle komentáře vedení společnosti je aktuální stav pivovaru (rok 2012 a první pololetí 2013) charakterizován růstem výstavu, který v roce 2012 dosáhl 19,5 % (dosažení výstavu 82 tisíc hl). V prvním pololetí 2013 růst 13

14 pokračoval i přes přerušení příjmu nových odběratelů v dubnu 2013, průměrný růst odbytu v období leden až červenec 2013 přesto dosáhl silných 29 %. Zároveň je tento růst již na úrovni kapacitních limitů společnosti, které leží kolem objemu 100 tisíc hl ročně. Společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. je dále vlastníkem tří dceřiných společností, které zajišťují dílčí funkce provozu pivovaru. Od roku 1994 existuje společnost PIVO SERVIS Polička, s.r.o. obsluhující odběratele. Tato dcera tak zaměstnává především pracovníky odbytu, řidiče, popř. pracovníky údržby. Další dcerou je HOTEL PIVOVAR, s.r.o., popř. PIVOBAR s.r.o., které se zabývaly provozem hotelu Pivovar v Poličce. Po jeho pronajmutí obě společnosti opět hlavně zaměstnávají část pracovníků pivovaru (vrátné expedienty). 14

15 4. Strategická analýza Následující kapitola je rozdělena do několika částí, z nichž první se věnuje vnějšímu potenciálu, tedy relevantnímu trhu společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., za který lze považovat trh v České republice, když samotná Společnost prezentuje prodej v regionu výroby (cca v okruhu 45 km od pivovaru), ale také v dalších regionech, především velkých městech, jako je Olomouc, Brno a okolí, Ostrava a okolí, Hradec Králové a okolí či Praha a okolí. V souhrnu tak obsluhované oblasti představují zásadní část tuzemského trhu s pivem. Další část strategické analýzy hodnotí podíl společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. na jejím relevantním trhu, přičemž tento může být v případě České republiky definován jak z pohledu výstavu či spotřeby ve fyzickém vyjádření, tak i ve finančním vyjádření (ve výrobních cenách). Poslední část strategické analýzy hodnotí perspektivu podniku do budoucna a je zakončena odhadem tržeb Společnosti Analýza vnějšího potenciálu Vymezení relevantního trhu Společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. je tuzemským, regionálním výrobcem piva, který prodává produkci výhradně v rámci České republiky, přičemž relevantním trhem je okolí pivovaru o poloměru cca 45 km a dále velká města jako Olomouc, Hradec Králové, Brno a Praha a jejich okolí. Vzhledem k rozptýlenému vymezení dílčích trhů tak za relevantní trh lze považovat celý trh s pivem v rámci České republiky Velikost českého trhu a tendence jeho vývoje Velikost českého trhu v objemovém vyjádření Velikost tuzemského trhu je možné z objemového hlediska definovat v zásadě na základě dvou charakteristik, celkového výstavu aktivních pivovarů, popř. na základě tuzemské spotřeby, jež je při rostoucím významu exportu českého piva veličinou stále více vypovídající o velikosti trhu, o nějž české pivovary primárně bojují. Trh definovaný spotřebou je možné znázornit na datech vycházejících ze spotřeby piva na osobu. Ta v případě České republiky patří dlouhodobě na první příčku světového žebříčku, když opakovaně od počátku 70. let 20. století atakuje i překonává hranici 160 litrů piva vypitého na osobu a rok. Do konce let padesátých přitom byla fakticky poloviční. Dlouhodobě, za období prakticky posledního půlstoletí, bylo možno považovat spotřebu za vcelku stabilní, posledních několik málo let nicméně představovalo období bezprecedentního poklesu, který má obdobu snad jen v polovině 70. nebo 80. let minulého století. 15

16 Těžko porovnatelné jsou logicky podmínky, které v těchto dvou periodách pomáhaly trh definovat. Nedávný pokles byl spojen s výrazným ekonomickým oslabením, ztrátou významné části spotřebitelů danou úbytkem zahraničních turistů, omezením celkové spotřeby českých domácností, ale zároveň i obecnějšími změnami ve spotřebitelském chování, jako je příklon k tzv. zdravějšímu životnímu stylu, jenž velí preferovat z alkoholických nápojů spíše víno (jehož spotřeba nadále roste), či alkohol odbourávat úplně. Za hlavní příčinu nedávného poklesu je nicméně třeba považovat především ekonomický útlum, trendy ve spotřebitelském chování mají spíše pozvolnější charakter. Aktuální spotřeba piva v České republice proti rekordním 163,5 litrům v roce 2005 klesla na cca 145 litrů v roce 2010, za rok 2011 již Ministerstvo zemědělství reportovalo mírný nárůst na 149 litrů. V roce 2010 významněji klesla také spotřeba tvrdého alkoholu, na 7 litrů na osobu, přestože se předchozích 20 let stabilně pohybovala kolem 8 litrů na osobu a rok. Naopak se zvyšuje spotřeba vína, která dosahuje již bezmála 20 litrů na osobu ročně, zvláště v posledních letech je trend spotřeby opačný než u piva, je tak možná určitá substituce mezi těmito nápoji. Tuzemská spotřeba alkoholických nápojů (v l na obyvatele za rok) Zdroj: Český statistický úřad Celková spotřeba piva v České republice, při zohlednění středního stavu obyvatelstva, se v uplynulých dvou dekádách stabilně pohybovala nad úrovní 16 milionů hl. Zhruba patnáctiprocentní propad let 2009 a 2010 ji snížil na cca 15,2 milionů hl. Celková spotřeba piva v ČR (v hl) Zdroj: Český statistický úřad, Ministerstvo zemědělství, vlastní dopočet Trh je možné doplňkově k této základní charakteristice dané spotřebou také definovat výrobou jednotlivých hráčů. Vzhledem k donedávna omezeným 16

17 dovozům na tuzemský trh byla jeho velikost určena hlavně výstavem domácích pivovarů, z velké části sdružených do Českého svazu pivovarů a sladoven. Výstav českých pivovarů (v tisících hl) Zdroj: Český svaz pivovarů a sladoven, Ministerstvo zemědělství ( ) Minulá dekáda počínající rokem 2001 byla po do jisté míry turbulentním období 90. let charakterizována plynulým růstem výstavu až nad úroveň 19,5 milionů hl, nad kterou se celková výroba piva v ČR držela v letech Následné ekonomické zpomalení, projevující se mimo jiné v propadu tuzemské spotřeby nicméně znamenalo pro pivovary citelnou ztrátu a propad výroby zpět k úrovni 18 milionů hl Velikost tuzemského trhu ve finančním vyjádření Vstupem pro finanční prostorovou analýzu v rámci tohoto materiálu jsou výkazy až 29 (počet se mění dle dostupnosti ve Sbírce listin) průmyslových pivovarů. Tržby těchto pivovarů, jejich výstavy a další tržní informace (statistiky importu a exportu piva, celkový výstav českých pivovarů) jsou podkladem pro odhad objemu českého trhu ve finančním vyjádření (v cenách výrobců). Odhad je propočten následujícím způsobem: do výpočtu jsou zařazeny v každém roce ty pivovary, pro něž je dostupný jak údaj o výstavu, tak o tržbách, dostupné výstavy piva jednotlivých pivovarů jsou v každém roce sečteny, ze sumy těchto výstavů je vypočten podíl předmětných pivovarů na celkovém výstavu v ČR (tento podíl se v závislosti na roce pohybuje mezi %, když kompletní jsou především údaje za období ), tímto podílem jsou děleny tržby předmětných pivovarů (v modelu je tak pro zjednodušení předpokládáno, že cenová relace piva nepodchycených pivovarů je v průměru stejná jako u použitého vzorku) a tak odhadnuty tržby všech tuzemských výrobců piva, dělením těchto tržeb celkovým výstavem je odhadnuta jednotková prodejní cena (na hl), touto cenou je násoben objem importu (i zde je tak předpokládána v průměru stejná průměrná cena, což je zjednodušující, když importována jsou zvláště v posledních letech spíše levnější piva), v případě exportu je vzhledem k jeho významu odhadnut rozdíl v cenových hladinách na základě údajů o rozdílu cen výrobců ležáků a výčepních piv, která se na výstavu a spotřebě podílejí největším dílem. Z výstavu pro tuzemsko činily dle Českého svazu pivovarů a sladoven ležáky v roce 2011 celkem 44 %, podíl na exportu nicméně měly 75 %. Tyto hodnoty jsou použity i v ostatních letech, když se přesnější relace 17

18 nepodařilo dohledat. Spolu s rozdílem cenové hladiny ležáků a výčepních piv, odhadovaným dle vývoje v segmentu sudových piv na cca 1/3 je proveden přepočet tuzemské cenové hladiny na exportní, která je v jednotlivých letech o cca 9 10 % vyšší). Nově vypočtenou jednotkovou cenou exportu násobený objem v hl je použit k odhadu hodnoty exportu ve finančním vyjádření, v rámci přepočtu na velikost tuzemského trhu dle místní spotřeby je k celkovým odhadovaným tržbám českých pivovarů přičten import a odečten export. Odhad velikosti tuzemského trhu v cenách výrobců (v tisících CZK) Zdroj: vlastní dopočet Objem trhu ve finančním vyjádření kopíruje dle provedeného odhadu tuzemskou spotřebu, kdy rostl v uplynulé dekádě do roku 2007, naopak v letech vykázal pokles s následnou stabilizací v posledním roce Počet pivovarů Nedávný vývoj českého pivního trhu je spojen také s dalším fenoménem a tím je snižování počtu činných průmyslových pivovarů. Zatímco na počátku 90. let jich dle statistik Českého svazu pivovarů a sladoven fungovalo celkem 71, v roce 2000 se jejich počet snížil na 57 a v roce 2008 na 48. Tuto konsolidaci trhu, která se projevuje mimo jiné v určité unifikaci produkce, zvláště po roce 2000 zčásti kompenzuje rozvoj segmentu minipivovarů a restauračních pivovarů, jejichž počet dosáhl v roce 2012 cca 150 s potenciálem dalšího růstu. Na počátku 90. let přitom v České republice existoval pouze jediný pivovar tohoto typu Export českého piva Že je hlavní příčinou výše uvedeného snížení tuzemského výstavu především pokles domácí spotřeby, je možné demonstrovat na následujícím grafu. Vývoj (směr změny) exportu českého piva přibližně od roku 1994 až 1995 kopíruje výkonnost celého odvětví, výjimkou není ani konec sledovaného období. Co se ovšem změnilo, je tempo změny, když v roce 2009 sice byl zaznamenán mírný pokles exportu oproti rekordním úrovním z předchozích tří let, který ale nicméně zdaleka neodpovídá poklesu celkové výroby. Oproti tomu vývoj v předchozí dekádě byl charakteristický opačným poměrem, tedy poměrně silnou pozitivní změnou exportu (často dvoucifernou), při podstatně mírnějším navyšování celkového českého výstavu (v nižších jednotkách procent). Exportní 18

19 orientace českých pivovarů tak zřejmě i nadále bude stále důležitějším faktorem stabilizujícím výkonnost jednotlivých pivovarů, když proti podílu 8 10 % na celkovém výstavu v druhé polovině 90. let činil podíl piva určeného pro export po roce 2006 již vždy přes 18 % z celkové výroby. Export českého piva (v tisících hl) a podíl exportu na celkovém tuzemském výstavu Zdroj: Český svaz pivovarů a sladoven, Ministerstvo zemědělství ( ) Prodejní kanály na českém trhu Jedním z hlavních trendů českého pivního trhu je významný přesun spotřeby piva mezi segmenty off-trade (maloobchod) a on-trade (gastronomie) v neprospěch druhého jmenovaného, spojený se zvyšováním rozpětí cen piva v těchto dvou segmentech pro koncového zákazníka. Zatímco před deseti lety byla ještě většina piva (cca 55 %) v tuzemsku spotřebována v restauracích, zvláště poslední roky zcela převrátily tento poměr a v restauracích jsou spotřebovány již jen lehce přes 2/5 piva, přičemž lze očekávat další prohloubení tohoto trendu i přes určitý protipohyb naznačený v roce Podíl maloobchodu a gastronomie na tuzemské spotřebě piva Zdroj: Český svaz pivovarů a sladoven (dle výročních zpráv společnosti Budějovický Budvar, národní podnik) Z následujícího grafu je patrné, že důležitým vysvětlujícím ukazatelem klesajícího podílu gastronomie na tuzemské spotřebě piva je snížení průměrné spotřeby připadající na gastronomické zařízení, které je patrné jak u piva, tak např. u vína. Při prakticky neměnné průměrné spotřebě lihovin a s výjimkou mimořádného roku 2007 také nealkoholických nápojů je jediným rostoucím segmentem gastronomie nealkoholické pivo, jeho podíl ve srovnání s čepovaným pivem je nicméně zanedbatelný. Růst z 32 na 77 19

20 litrů za měsíc u průměrné celoroční provozovny v letech 2004 až 2010 nemůže v žádném případě kompenzovat pokles výtoče čepovaného piva za stejné období z více než 26 na méně než 19 hl/měsíc (tedy pokles o více než 25 %). V roce 2010 je patrný určitý pokles i jinak stabilních segmentů (nealkoholické nápoje, v menší míře též lihoviny), do této doby byl stále poměrně stabilní alespoň počet celoročních gastronomických provozoven v České republice (30 až 32 tisíc). Ve stejném období se nicméně dle předchozího grafu jednoznačně zrychlil přesun spotřeby piva do segmentu off-trade. S tímto jevem (společně s dalším rozevíráním cenových nůžek) je nutné kalkulovat i v dalších letech, kdy se význam maloobchodního segmentu na prodejích piva dále navýší (což zároveň odpovídá trendu patrnému i v jiných/vyspělejších zemích). Průměrná měsíční konzumace nápojů v gastronomickém zařízení Zdroj: Dataservis-Informace, s.r.o. (dle výročních zpráv společnosti Budějovický Budvar, národní podnik) Produktové členění českého trhu Český pivní trh se vyznačuje poměrně velkou mírou konzervatismu. Základním produktem, který na tomto trhu nachází své uplatnění, je světlé pivo plzeňského typu, tedy spodně kvašené pivo s výraznější chmelovou chutí. Veškerá ostatní produkce slouží spíše jako doplněk a rozšíření rozmanitosti nabídky. Pro segmentaci trhu je tak důležitější spíše členění zastoupených piv např. dle stupňovitosti (tedy podílu látek uvolněných ze sladu a chmelu během vaření piva, resp. koncentrace rozpustných látek v mladině před zakvašením nahrazeno pojmem extrakt původní mladiny). Dle tohoto členění jsou dvěma základními skupinami piv spotřebovávanými na tuzemském trhu výčepní piva (do 10 ) a ležáky (11 a více). Souhrnný podíl těchto dvou skupin piva na tuzemské spotřebě přesahuje 90 %, nicméně v posledních letech má tendenci klesat na úkor ostatních druhů piva. Od roku 2005 ale zároveň dochází k určitému, přitom ovšem setrvalému, nahrazování spotřeby výčepních piv posilující kategorií ležáků. 20

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ

Více

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 TRŽNÍ OCENĚNÍ SPOLEČNOSTI č. 16/Z/2006 Selekta Pacov, a.s. Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 Zhotovitel: Euro-Trend, s.r.o. znalecký ústav Praha 5 Smíchov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3 ZNALECKÝ POSUDEK č.328-11/2014 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E Č N O S T I S W H O R R Y, a. s. Objednatel : IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín Účel

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc.

Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc. Posudek č. 1104/07 ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost Objednatel: Obchodní společnost WEST BROKERS, a.s. Plzeň, Slovanská 100, PSČ 326 00, IČ: 64832341, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Oceňování podniku I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Oceňování podniku I Oceňování podniku I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Jiří Oubrecht 2013 České Budějovice 1 Obsah Průvodce

Více

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice 2010 2011 Únor 2012 Obsah Úvod 3 1 Makroekonomický vývoj 4 1.1 Makroekonomický vývoj v evropském kontextu 4 1.2 Makroekonomický vývoj

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

Posudek / č. 147-1826/2015. Stanovení hodnoty nemovité věci

Posudek / č. 147-1826/2015. Stanovení hodnoty nemovité věci Posudek / č. 147-1826/2015 Stanovení hodnoty nemovité věci zapsané na LV č. 109 k. ú. Černý Most ve spoluvlastnictví PRIMA GRIL s.r.o., Cíglerova 1138/7, Černý Most, 198 00 Praha 9, IČ: 492 43 772, podíl

Více

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah Pololetní zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Charakteristika společnosti Profil ČP a její pozice na českém pojistném trhu Základní informace o ČP Komentář k hospodářským výsledkům a

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020. Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020. Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020 Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje Autorský kolektiv Ing. Petr Adámek, MBA Berman Group - služby

Více

STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ 30. 06. 2010 Zadavatel: Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 Zhotovitel: RegioPartner, s.r.o. Prosecká 412/74, 190

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1 Obsah Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Profil společnosti 8 Základní údaje 8 Historie a vývojové mezníky

Více

Studie, březen 2009. Finanční krize v rezidenčním developmentu

Studie, březen 2009. Finanční krize v rezidenčním developmentu Studie, březen 2009 Finanční krize v rezidenčním developmentu 2 Obsah Úvod 5 1 Nemovitostní trhy v turbulentním období 6 1.1 Ekonomický vývoj v evropských souvislostech 7 1.2 Pozemní stavitelství a rezidenční

Více

Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech

Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2005 ŠÁRKA ČECHLOVSKÁ Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech 1. Evropská bytová politika Přestože je bytová politika v Evropské unii (EU) ponechána plně v působnosti

Více

Konvergenční program České republiky

Konvergenční program České republiky Konvergenční program České republiky leden 2010 Obsah: Úvod... 5 1 Hospodářská politika... 6 1.1 Fiskální politika... 6 1.2 Měnová politika... 7 1.3 Strukturální politiky... 7 2 Makroekonomický scénář...

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE

INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE Úvodní poznámka Dosavadní průběh roku 2009 potvrzuje v reálném vývoji jak mezinárodního, tak tuzemského cestovního ruchu očekávané důsledky hospodářské krize. Celosvětové přehledy, jakož i národní statistiky

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Economic analysis of company Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Petra ŠTAMFESTOVÁ Autor:

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2012 / 2013

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2012 / 2013 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 212 / 213 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 212 / 213 ISBN 978-8-87225-44-8 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 ANALÝZA ROZVOJOVÝCH CHARAKTERISTIK A POTENCIÁLU KARLOVARSKÉHO KRAJE 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: Berman Group BermanGroup, 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 11 12 131415 16 17 Československá obchodní banka, a. s. MMXIV Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

I.P.Pavlova 3 / 120 00 / Praha 2 / bulletin@vsem.cz / www.cesvsem.cz

I.P.Pavlova 3 / 120 00 / Praha 2 / bulletin@vsem.cz / www.cesvsem.cz V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝ CH STUDIÍ VŠ EM ISSN 1801-1578 19 vydání 19 / ročník 2008 / 15.10.2008 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Aktuální vyhlídky

Více