Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. Ocenění podílu na základním kapitálu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. Ocenění podílu na základním kapitálu"

Transkript

1 Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. Ocenění podílu na základním kapitálu 1

2

3 Osnova Osnova Podklady Literatura Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. a dceřiné společnosti Konkurenční pivovary Databáze Světové fúze a akvizice Jiné Zadání Účel a předmět ocenění Kategorie hodnoty Rozhodný den ocenění Základní data o podniku Identifikační údaje Předmět podnikání Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE Vlastnická struktura Řídící struktura Statutární orgán Dozorčí rada Základní finanční data Historie společnosti Strategická analýza Analýza vnějšího potenciálu Vymezení relevantního trhu Velikost českého trhu a tendence jeho vývoje Analýza atraktivity relevantního trhu Analýza vývoje faktorů relevantního trhu Prognóza vývoje faktorů relevantního trhu Analýza konkurenční síly podniku Konkurenční struktura českého trhu Podíl Společnosti na českém trhu Nepřímé faktory konkurenční síly podniku Přímé faktory konkurenční síly podniku Hodnocení perspektivnosti podniku Odhad tržního podílu Prognóza tržeb Finanční analýza Účetní pravidla uplatňovaná v podniku Analýza účetní výkazů Analýza rozvahy Analýza výkazu zisků a ztrát Analýza výkazu peněžních toků Analýza poměrových ukazatelů Časové srovnání Prostorové srovnání Dílčí závěry finanční analýzy Rozdělení aktiv na provozně potřebná a nepotřebná Finanční plán Analýza a prognóza generátorů hodnoty Tržby Provozní zisková marže Upravený pracovní kapitál

4 Investice do dlouhodobého majetku Sestavení komplexního finančního plánu Závěr z finančního plánu Ocenění podniku Volba metod ocenění Ocenění jednotlivými metodami Metoda diskontovaných peněžních toků Metoda srovnatelných transakcí Metoda účetní Volba metody, ocenění na úrovni akcionáře Závěr Seznam zkratek Přílohy Příloha 1: Výkaz zisků a ztrát Příloha 2: Výkaz zisků a ztrát horizontální analýza Příloha 3: Výkaz zisků a ztrát vertikální analýza Příloha 4: Rozvaha Příloha 5: Rozvaha horizontální analýza Příloha 6: Rozvaha vertikální analýza Příloha 7: Výkaz o peněžních tocích Příloha 8: Poměrové ukazatele Příloha 9: Absolutní ukazatele Příloha 10: Přehled hlavních investic Příloha 11: Historické odpisy a odpisový plán Příloha 12: České průmyslové pivovary zahrnuté do prostorové analýzy Příloha 13: Ukazatele likvidity porovnávaných společností Příloha 14: Ukazatele dlouhodobé finanční rovnováhy porovnávaných společností Příloha 15: Ukazatele rentability porovnávaných společností Příloha 16: Ukazatele aktivity porovnávaných společností Příloha 17: Ukazatele produktivity práce srovnávaných společností Příloha 18: Dlouhodobý nehmotný majetek netto českých pivovarů Příloha 19: Dlouhodobý hmotný majetek netto českých pivovarů Příloha 20: Koeficienty náročnosti růstu tržeb na dlouhodobý majetek Příloha 21: Dceřiné společnosti zkrácené výkazy Příloha 22: Plánovaný výkaz zisků a ztrát Příloha 23: Plánovaná rozvaha Příloha 24: Plánovaný výkaz o peněžních tocích Příloha 25: Plánovaný KPVH a DCF Příloha 26: Plánované poměrové ukazatele Příloha 27: Plánované absolutní a rozdílové ukazatele Příloha 28: Světové fúze a akvizice Příloha 29: Hodnota světových fúzí Příloha 30: Ocenění světových fúzí Složení poradenského týmu Kontakty

5 1. Podklady 1.1. Literatura MAŘÍK Miloš a kolektiv: Metody oceňování podniku, Proces ocenění základní metody a postupy, Ekopress 2007 MAŘÍK Miloš a kolektiv: Metody oceňování podniku pro pokročilé, Hlubší pohled na vybrané problémy, Ekopress 2011 BUUS Tomáš a kolektiv: Aplikace moderních metod oceňování v případě nekotovaných společností, Oeconomica 2007 KISLINGEROVÁ Eva, HNILICA Jiří: Finanční analýza krok za krokem, C. H. Beck 2005 VOCHOZKA Marek: Metody komplexního hodnocení podniku, Grada 2011 PRODĚLAL František: Diskont za minoritu a prémie za kontrolu v rámci oceňování podniku, Soudní inženýrství Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. a dceřiné společnosti Účetní závěrky a výroční zprávy za období Rozvaha, výsledovka, hlavní kniha k Odpisový plán 2013 vč. odpisů za období Věková struktura pohledávek k Věková struktura závazků k Seznam čerpaných bankovních úvěrů k Pohyb dlouhodobého majetku za období 2012 Komentář vedení k nedávným výsledkům společnosti, výhledu na rok 2013, struktuře odběratelů, relevantnímu trhu, investiční aktivitě, struktuře skupiny atd. Účetní závěrky dceřiných společností: PIVO SERVIS POLIČKA, s.r.o HOTEL PIVOVAR, s.r.o PIVOBAR, s.r.o Smlouva o provedení nedobrovolné dražby cenných papírů podle 39 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění (dále jen zákon 26/2000 Sb. ) a 33 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění (dále jen zákon 256/2004 Sb. ) mezi společností Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. (navrhovatel) a CYRRUS COPORATE FINANCE, a.s. (dražebník) Konkurenční pivovary Účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za období: Plzeňský Prazdroj, a.s Pivovar Holba, a.s Pivovar Zubr, a.s Pivovar Litovel, a.s Pivovar Svijany, a.s

6 PRIMÁTOR a.s PIVOVAR ROHOZEC, a.s Pivovary Staropramen a.s Heineken Česká republika, a.s STAROBRNO, a.s DRINKS UNION a.s Pivovar Vysoký Chlumec a.s Pivovar Jihlava, a.s Pivovar Protivín a.s a Pivovar Černá Hora a.s a Pivovar Klášter, a.s Pivovar Uherský Brod, a.s Pivovar Rychtář, a.s BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s KRAKONOŠ spol. s r.o Měšťanský pivovar Strakonice, a.s Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s Pivovar FERDINAND a.s Pivovar Nymburk, spol. s r.o Rodinný pivovar BERNARD a.s HOLS akciová společnost Bohemia Regent a.s Databáze The Bloomberg Professional Service (Bloomberg Terminal) Aswath Damodaran Světové fúze a akvizice Holsten Lion Nathan Schincariol I. + II. S&N I. + II. Peroni I. + II. Bavaria Centre/Documents/Other%20Presentations/ %20 Conference%20Call%20January%2020,%202004,%20C arlsberg%20breweris%20holsten%20(uk).pdf esentation.pdf /100108%20TH%20-%20IR%20presentation%20- %20Final.pdf ntre/documents/financial%20presentations/ir%20pres %20(Jan-08)%20FINAL.pdf en%20investors%20presentation%20final.pdf /140503_bierra_presentation.pdf =505 /190705_bavaria_transaction_slides.pdf 6

7 7 =493 APB /Presentations/280912_Acquisition_of_Asia_Pacif ic_breweries.pdf ers_approve_offer_apb_apipl.aspx Staropramen I. Staropramen II. ir.net/phoenix.zhtml?c=101929&p=irol- EventDetails&EventId= Modelo html Anheuser-Busch Foster s Fosters_Group_Scheme_book_AW_LR_v12.pdf /fosters_investors_seminar.pdf bmiller-cheers-with-fosters-board-pays-11-7b-for-theaussie-brewer/ =1715 Fujian BBAG wnloads/investorrelations/heineken%20bbag% pdf Ambev JB&S 20acquires%20James%20Boag%20&%20Son%20for%2 0$325%20million.pdf Molson /ppts/molson_ pdf Grolsch =389 Argentina Gilde e.cfm?theid=188&thelang=en Spaten

8 Hartwall e.cfm?theid=174&thelang=en Jiné Český svaz pivovarů a sladoven Českomoravský svaz minipivovarů The Brewers of Europe Český statický úřad Ministerstvo zemědělství České republiky Ministerstvo financí České republiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Česká národní banka U.S. Department of the Treasury Organisation for Economic Cooperation and Development Canadean Ltd. Barth Haast Group Pivovary.info

9 2. Zadání 2.1. Účel a předmět ocenění Účelem ocenění je zpracování odhadu hodnoty menšinového podílu ve společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. (jinak také Společnost, popř. MPvP), se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ , IČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1057 pro potřeby nedobrovolné dražby listinných cenných papírů. Posudek je určen jen uvedenému účelu a není možné jej použít pro žádný jiný. Předmětem ocenění je níže uvedený podíl na základním kapitálu podniku společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. V daném případě se jedná o soubor 22 kusů listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě CZK představující podíl cca 0,2728 % na základním kapitálu. Zadavatelem odhadu je společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s Kategorie hodnoty Ocenění na úrovni podniku je provedeno na bázi objektivizované hodnoty podniku společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. Hodnotou podniku je myšlena hodnota netto, tedy ocenění na úrovni vlastníka (čistého obchodního majetku). Objektivizovanou hodnotou je dle definice standardu IDW S 1 myšlena hodnota představující typizovanou a jinými subjekty přezkoumatelnou výnosovou hodnotu, která je stanovena z pohledu tuzemské osoby vlastníka (nebo skupiny vlastníků), neomezeně podléhající daním, přičemž tato hodnota je stanovena za předpokladu, že podnik bude pokračovat v nezměněném konceptu, při využití realistických očekávání v rámci tržních možností, rizik a dalších vlivů působících na hodnotu podniku. Ocenění tak dle uvedené definice vychází z a respektuje následující předpoklady: ocenění podniku jako hospodářské jednotky, maximální využití tržních dat coby prostředku objektivizace statistiky vývoje jednotlivých trhů a jejich dílčích parametrů, údaje o konkurenčních společnostech, nezávislé obecně uznávané odhady dalšího vývoje trhu atd., z tržních dat vycházející složky kalkulované úrokové míry apod. Uvedené podklady a jejich zdroje jsou v pokud možno maximální míře pro případné přezkoumání posudku uvedeny v ocenění popř. jeho přílohách, pokračování stávajícího konceptu nejsou vytvořeny předpoklady o jiném, než stávajícím zaměření podnikání, (výhled jeho vývoje je modelován jako relativně nesporný v rámci již obsluhovaných trhů, resp. jejich segmentů, tzn. např. bez skokových průniků na nové trhy, akvizic atd.), struktuře kapitálu, rozdělování zisků, investicích, zahájení licenční výroby atd. 9

10 setrvání stávajícího managementu, resp. předpoklad setrvání dosavadního majoritního vlastníka, zachování majetkové podstaty podniku, tedy předpoklad výběru maximálně takového objemu peněžních prostředků (volného zisku nebo cash-flow), který neohrožuje substanci podniku, rozdělení majetku podniku na část potřebnou pro hlavní provoz a část provozně nepotřebnou, která je oceněna samostatně, využita jsou pouze data (tržní výhledy, statistiky atd.) dostupná či vztahující se nejpozději k výše uvedenému datu ocenění, nejsou tak brány v potaz nové informace, které se objevily po tomto termínu Rozhodný den ocenění Dnem, ke kterému je ocenění provedeno, je

11 3. Základní data o podniku 3.1. Identifikační údaje Firma Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. IČ Sídlo Polička, Pivovarská 151, PSČ Právní forma akciová společnost Spisová značka B 1057 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové Datum zápisu Web Telefon Fax Základní kapitál CZK 3.2. Předmět podnikání Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku pivovarnictví a sladovnictví, hostinská činnost, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE 11050: Výroba piva G: Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 00: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 10: Výroba potravinářských výrobků 11060: Výroba sladu 36000: Shromažďování, úprava a rozvod vody 37000: Činnosti související s odpadními vodami 38: Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití 461: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení 49410: Silniční nákladní doprava 52: Skladování a vedlejší činnosti v dopravě 11

12 55: Ubytování 56100: Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních 683: Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody 73110: Činnosti reklamních agentur 7490: Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n : Univerzální administrativní činnosti 90020: Podpůrné činnosti pro scénická umění 3.3. Vlastnická struktura Dle přílohy k účetní závěrce zpracované ke dni je největším akcionářem společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. a jediným akcionářem s podílem převyšujícím 20 % na základním kapitálu, Ing. Karel Witz, Moravská 1434/40, Praha 2, PSČ s podílem 52,72 %. Základní kapitál Společnosti činí CZK a je rozdělen mezi níže uvedený počet akcií. Základní kapitál je splacen ze 100 %. Struktura základního kapitálu Společnosti Počet Forma Podoba Jmenovitá hodnota na jméno listinná na jméno listinná na jméno listinná na jméno listinná Zdroj: Obchodní rejstřík 3.4. Řídící struktura Statutární orgán Předseda představenstva Ing. Karel Witz, od Člen představenstva Jolana Jedličková, od Člen představenstva Ing. František Dudek, od Společnost je zastupována představenstvem. Jménem Společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo kteříkoli dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, nebo společně kteříkoli dva členové představenstva. Ředitel společnosti nebo jeho zástupce zastupuje společnost v rámci svých pravomocí podle stanov, vyjma případu žádosti o zápis do obchodního rejstříku Dozorčí rada Předseda dozorčí rady Mgr. Dita Witzová, od Člen dozorčí rady Erik Witz, od Člen dozorčí rady Ing. Pavel Štefka, od

13 3.5. Základní finanční data Základní finanční (v tisících CZK) a objemové (v hl) charakteristiky Tržby Přidaná hodnota Osobní náklady Odpisy Provozní zisk EBT Čistý zisk Aktiva DHM Oběžná aktiva Pohledávky Zásoby KFM Vlastní kapitál Základní kapitál Nerozdělený zisk Krátkodobé závazky Bankovní úvěry Výstav celkem Podíl ležáky 72,23% 74,49% 78,60% 80,95% 83,31% 84,99% 85,48% 86,51% 87,40% Zdroj: Měšťanský pivovar v Poličce, a.s Historie společnosti Provoz pivovaru společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. navazuje na výrobu piva v Poličce fungující od roku 1517, kdy bylo majitelům 113 měšťanských domů přiznáno várečné právo. Dle webu pivovary.info byl v roce 1948 podnik znárodněn k datu 1.1. vyhláškou ministryně výživy, přičemž následovalo období, kdy byl postupně součástí společnosti Orlické pivovary národní podnik v letech , Východočeské pivovary Hradec králové národní podnik v letech a Pivovary Hradec Králové státní podnik v letech Původním vlastníkům byl podnik navrácen restitucí ke dni od daného roku se podnik rozvíjí v rámci stávající společnosti s majetkovými změnami pouze na úrovni jednotlivých akcionářů. Dle komentáře vedení společnosti je aktuální stav pivovaru (rok 2012 a první pololetí 2013) charakterizován růstem výstavu, který v roce 2012 dosáhl 19,5 % (dosažení výstavu 82 tisíc hl). V prvním pololetí 2013 růst 13

14 pokračoval i přes přerušení příjmu nových odběratelů v dubnu 2013, průměrný růst odbytu v období leden až červenec 2013 přesto dosáhl silných 29 %. Zároveň je tento růst již na úrovni kapacitních limitů společnosti, které leží kolem objemu 100 tisíc hl ročně. Společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. je dále vlastníkem tří dceřiných společností, které zajišťují dílčí funkce provozu pivovaru. Od roku 1994 existuje společnost PIVO SERVIS Polička, s.r.o. obsluhující odběratele. Tato dcera tak zaměstnává především pracovníky odbytu, řidiče, popř. pracovníky údržby. Další dcerou je HOTEL PIVOVAR, s.r.o., popř. PIVOBAR s.r.o., které se zabývaly provozem hotelu Pivovar v Poličce. Po jeho pronajmutí obě společnosti opět hlavně zaměstnávají část pracovníků pivovaru (vrátné expedienty). 14

15 4. Strategická analýza Následující kapitola je rozdělena do několika částí, z nichž první se věnuje vnějšímu potenciálu, tedy relevantnímu trhu společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., za který lze považovat trh v České republice, když samotná Společnost prezentuje prodej v regionu výroby (cca v okruhu 45 km od pivovaru), ale také v dalších regionech, především velkých městech, jako je Olomouc, Brno a okolí, Ostrava a okolí, Hradec Králové a okolí či Praha a okolí. V souhrnu tak obsluhované oblasti představují zásadní část tuzemského trhu s pivem. Další část strategické analýzy hodnotí podíl společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. na jejím relevantním trhu, přičemž tento může být v případě České republiky definován jak z pohledu výstavu či spotřeby ve fyzickém vyjádření, tak i ve finančním vyjádření (ve výrobních cenách). Poslední část strategické analýzy hodnotí perspektivu podniku do budoucna a je zakončena odhadem tržeb Společnosti Analýza vnějšího potenciálu Vymezení relevantního trhu Společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. je tuzemským, regionálním výrobcem piva, který prodává produkci výhradně v rámci České republiky, přičemž relevantním trhem je okolí pivovaru o poloměru cca 45 km a dále velká města jako Olomouc, Hradec Králové, Brno a Praha a jejich okolí. Vzhledem k rozptýlenému vymezení dílčích trhů tak za relevantní trh lze považovat celý trh s pivem v rámci České republiky Velikost českého trhu a tendence jeho vývoje Velikost českého trhu v objemovém vyjádření Velikost tuzemského trhu je možné z objemového hlediska definovat v zásadě na základě dvou charakteristik, celkového výstavu aktivních pivovarů, popř. na základě tuzemské spotřeby, jež je při rostoucím významu exportu českého piva veličinou stále více vypovídající o velikosti trhu, o nějž české pivovary primárně bojují. Trh definovaný spotřebou je možné znázornit na datech vycházejících ze spotřeby piva na osobu. Ta v případě České republiky patří dlouhodobě na první příčku světového žebříčku, když opakovaně od počátku 70. let 20. století atakuje i překonává hranici 160 litrů piva vypitého na osobu a rok. Do konce let padesátých přitom byla fakticky poloviční. Dlouhodobě, za období prakticky posledního půlstoletí, bylo možno považovat spotřebu za vcelku stabilní, posledních několik málo let nicméně představovalo období bezprecedentního poklesu, který má obdobu snad jen v polovině 70. nebo 80. let minulého století. 15

16 Těžko porovnatelné jsou logicky podmínky, které v těchto dvou periodách pomáhaly trh definovat. Nedávný pokles byl spojen s výrazným ekonomickým oslabením, ztrátou významné části spotřebitelů danou úbytkem zahraničních turistů, omezením celkové spotřeby českých domácností, ale zároveň i obecnějšími změnami ve spotřebitelském chování, jako je příklon k tzv. zdravějšímu životnímu stylu, jenž velí preferovat z alkoholických nápojů spíše víno (jehož spotřeba nadále roste), či alkohol odbourávat úplně. Za hlavní příčinu nedávného poklesu je nicméně třeba považovat především ekonomický útlum, trendy ve spotřebitelském chování mají spíše pozvolnější charakter. Aktuální spotřeba piva v České republice proti rekordním 163,5 litrům v roce 2005 klesla na cca 145 litrů v roce 2010, za rok 2011 již Ministerstvo zemědělství reportovalo mírný nárůst na 149 litrů. V roce 2010 významněji klesla také spotřeba tvrdého alkoholu, na 7 litrů na osobu, přestože se předchozích 20 let stabilně pohybovala kolem 8 litrů na osobu a rok. Naopak se zvyšuje spotřeba vína, která dosahuje již bezmála 20 litrů na osobu ročně, zvláště v posledních letech je trend spotřeby opačný než u piva, je tak možná určitá substituce mezi těmito nápoji. Tuzemská spotřeba alkoholických nápojů (v l na obyvatele za rok) Zdroj: Český statistický úřad Celková spotřeba piva v České republice, při zohlednění středního stavu obyvatelstva, se v uplynulých dvou dekádách stabilně pohybovala nad úrovní 16 milionů hl. Zhruba patnáctiprocentní propad let 2009 a 2010 ji snížil na cca 15,2 milionů hl. Celková spotřeba piva v ČR (v hl) Zdroj: Český statistický úřad, Ministerstvo zemědělství, vlastní dopočet Trh je možné doplňkově k této základní charakteristice dané spotřebou také definovat výrobou jednotlivých hráčů. Vzhledem k donedávna omezeným 16

17 dovozům na tuzemský trh byla jeho velikost určena hlavně výstavem domácích pivovarů, z velké části sdružených do Českého svazu pivovarů a sladoven. Výstav českých pivovarů (v tisících hl) Zdroj: Český svaz pivovarů a sladoven, Ministerstvo zemědělství ( ) Minulá dekáda počínající rokem 2001 byla po do jisté míry turbulentním období 90. let charakterizována plynulým růstem výstavu až nad úroveň 19,5 milionů hl, nad kterou se celková výroba piva v ČR držela v letech Následné ekonomické zpomalení, projevující se mimo jiné v propadu tuzemské spotřeby nicméně znamenalo pro pivovary citelnou ztrátu a propad výroby zpět k úrovni 18 milionů hl Velikost tuzemského trhu ve finančním vyjádření Vstupem pro finanční prostorovou analýzu v rámci tohoto materiálu jsou výkazy až 29 (počet se mění dle dostupnosti ve Sbírce listin) průmyslových pivovarů. Tržby těchto pivovarů, jejich výstavy a další tržní informace (statistiky importu a exportu piva, celkový výstav českých pivovarů) jsou podkladem pro odhad objemu českého trhu ve finančním vyjádření (v cenách výrobců). Odhad je propočten následujícím způsobem: do výpočtu jsou zařazeny v každém roce ty pivovary, pro něž je dostupný jak údaj o výstavu, tak o tržbách, dostupné výstavy piva jednotlivých pivovarů jsou v každém roce sečteny, ze sumy těchto výstavů je vypočten podíl předmětných pivovarů na celkovém výstavu v ČR (tento podíl se v závislosti na roce pohybuje mezi %, když kompletní jsou především údaje za období ), tímto podílem jsou děleny tržby předmětných pivovarů (v modelu je tak pro zjednodušení předpokládáno, že cenová relace piva nepodchycených pivovarů je v průměru stejná jako u použitého vzorku) a tak odhadnuty tržby všech tuzemských výrobců piva, dělením těchto tržeb celkovým výstavem je odhadnuta jednotková prodejní cena (na hl), touto cenou je násoben objem importu (i zde je tak předpokládána v průměru stejná průměrná cena, což je zjednodušující, když importována jsou zvláště v posledních letech spíše levnější piva), v případě exportu je vzhledem k jeho významu odhadnut rozdíl v cenových hladinách na základě údajů o rozdílu cen výrobců ležáků a výčepních piv, která se na výstavu a spotřebě podílejí největším dílem. Z výstavu pro tuzemsko činily dle Českého svazu pivovarů a sladoven ležáky v roce 2011 celkem 44 %, podíl na exportu nicméně měly 75 %. Tyto hodnoty jsou použity i v ostatních letech, když se přesnější relace 17

18 nepodařilo dohledat. Spolu s rozdílem cenové hladiny ležáků a výčepních piv, odhadovaným dle vývoje v segmentu sudových piv na cca 1/3 je proveden přepočet tuzemské cenové hladiny na exportní, která je v jednotlivých letech o cca 9 10 % vyšší). Nově vypočtenou jednotkovou cenou exportu násobený objem v hl je použit k odhadu hodnoty exportu ve finančním vyjádření, v rámci přepočtu na velikost tuzemského trhu dle místní spotřeby je k celkovým odhadovaným tržbám českých pivovarů přičten import a odečten export. Odhad velikosti tuzemského trhu v cenách výrobců (v tisících CZK) Zdroj: vlastní dopočet Objem trhu ve finančním vyjádření kopíruje dle provedeného odhadu tuzemskou spotřebu, kdy rostl v uplynulé dekádě do roku 2007, naopak v letech vykázal pokles s následnou stabilizací v posledním roce Počet pivovarů Nedávný vývoj českého pivního trhu je spojen také s dalším fenoménem a tím je snižování počtu činných průmyslových pivovarů. Zatímco na počátku 90. let jich dle statistik Českého svazu pivovarů a sladoven fungovalo celkem 71, v roce 2000 se jejich počet snížil na 57 a v roce 2008 na 48. Tuto konsolidaci trhu, která se projevuje mimo jiné v určité unifikaci produkce, zvláště po roce 2000 zčásti kompenzuje rozvoj segmentu minipivovarů a restauračních pivovarů, jejichž počet dosáhl v roce 2012 cca 150 s potenciálem dalšího růstu. Na počátku 90. let přitom v České republice existoval pouze jediný pivovar tohoto typu Export českého piva Že je hlavní příčinou výše uvedeného snížení tuzemského výstavu především pokles domácí spotřeby, je možné demonstrovat na následujícím grafu. Vývoj (směr změny) exportu českého piva přibližně od roku 1994 až 1995 kopíruje výkonnost celého odvětví, výjimkou není ani konec sledovaného období. Co se ovšem změnilo, je tempo změny, když v roce 2009 sice byl zaznamenán mírný pokles exportu oproti rekordním úrovním z předchozích tří let, který ale nicméně zdaleka neodpovídá poklesu celkové výroby. Oproti tomu vývoj v předchozí dekádě byl charakteristický opačným poměrem, tedy poměrně silnou pozitivní změnou exportu (často dvoucifernou), při podstatně mírnějším navyšování celkového českého výstavu (v nižších jednotkách procent). Exportní 18

19 orientace českých pivovarů tak zřejmě i nadále bude stále důležitějším faktorem stabilizujícím výkonnost jednotlivých pivovarů, když proti podílu 8 10 % na celkovém výstavu v druhé polovině 90. let činil podíl piva určeného pro export po roce 2006 již vždy přes 18 % z celkové výroby. Export českého piva (v tisících hl) a podíl exportu na celkovém tuzemském výstavu Zdroj: Český svaz pivovarů a sladoven, Ministerstvo zemědělství ( ) Prodejní kanály na českém trhu Jedním z hlavních trendů českého pivního trhu je významný přesun spotřeby piva mezi segmenty off-trade (maloobchod) a on-trade (gastronomie) v neprospěch druhého jmenovaného, spojený se zvyšováním rozpětí cen piva v těchto dvou segmentech pro koncového zákazníka. Zatímco před deseti lety byla ještě většina piva (cca 55 %) v tuzemsku spotřebována v restauracích, zvláště poslední roky zcela převrátily tento poměr a v restauracích jsou spotřebovány již jen lehce přes 2/5 piva, přičemž lze očekávat další prohloubení tohoto trendu i přes určitý protipohyb naznačený v roce Podíl maloobchodu a gastronomie na tuzemské spotřebě piva Zdroj: Český svaz pivovarů a sladoven (dle výročních zpráv společnosti Budějovický Budvar, národní podnik) Z následujícího grafu je patrné, že důležitým vysvětlujícím ukazatelem klesajícího podílu gastronomie na tuzemské spotřebě piva je snížení průměrné spotřeby připadající na gastronomické zařízení, které je patrné jak u piva, tak např. u vína. Při prakticky neměnné průměrné spotřebě lihovin a s výjimkou mimořádného roku 2007 také nealkoholických nápojů je jediným rostoucím segmentem gastronomie nealkoholické pivo, jeho podíl ve srovnání s čepovaným pivem je nicméně zanedbatelný. Růst z 32 na 77 19

20 litrů za měsíc u průměrné celoroční provozovny v letech 2004 až 2010 nemůže v žádném případě kompenzovat pokles výtoče čepovaného piva za stejné období z více než 26 na méně než 19 hl/měsíc (tedy pokles o více než 25 %). V roce 2010 je patrný určitý pokles i jinak stabilních segmentů (nealkoholické nápoje, v menší míře též lihoviny), do této doby byl stále poměrně stabilní alespoň počet celoročních gastronomických provozoven v České republice (30 až 32 tisíc). Ve stejném období se nicméně dle předchozího grafu jednoznačně zrychlil přesun spotřeby piva do segmentu off-trade. S tímto jevem (společně s dalším rozevíráním cenových nůžek) je nutné kalkulovat i v dalších letech, kdy se význam maloobchodního segmentu na prodejích piva dále navýší (což zároveň odpovídá trendu patrnému i v jiných/vyspělejších zemích). Průměrná měsíční konzumace nápojů v gastronomickém zařízení Zdroj: Dataservis-Informace, s.r.o. (dle výročních zpráv společnosti Budějovický Budvar, národní podnik) Produktové členění českého trhu Český pivní trh se vyznačuje poměrně velkou mírou konzervatismu. Základním produktem, který na tomto trhu nachází své uplatnění, je světlé pivo plzeňského typu, tedy spodně kvašené pivo s výraznější chmelovou chutí. Veškerá ostatní produkce slouží spíše jako doplněk a rozšíření rozmanitosti nabídky. Pro segmentaci trhu je tak důležitější spíše členění zastoupených piv např. dle stupňovitosti (tedy podílu látek uvolněných ze sladu a chmelu během vaření piva, resp. koncentrace rozpustných látek v mladině před zakvašením nahrazeno pojmem extrakt původní mladiny). Dle tohoto členění jsou dvěma základními skupinami piv spotřebovávanými na tuzemském trhu výčepní piva (do 10 ) a ležáky (11 a více). Souhrnný podíl těchto dvou skupin piva na tuzemské spotřebě přesahuje 90 %, nicméně v posledních letech má tendenci klesat na úkor ostatních druhů piva. Od roku 2005 ale zároveň dochází k určitému, přitom ovšem setrvalému, nahrazování spotřeby výčepních piv posilující kategorií ležáků. 20

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Veřejná nabídka akcií Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva Pivovary Lobkowicz Group, a.s., pana Zdeňka Radila: Pivo a Češi, to jsou dva pojmy, které

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Podhoran Černíkov a. s.

Podhoran Černíkov a. s. Podhoran Černíkov a. s. Černíkov čp. 37 345 06 p. Kdyně IČO 47718951 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA OBDOBÍ 1.1. 31.12.2014 Obsah : I. Základní identifikační údaje o společnosti II. Informace o výkonnosti,

Více

Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2012, hospodářské přínosy a F. O. Poupě

Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2012, hospodářské přínosy a F. O. Poupě Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2012, hospodářské přínosy a F. O. Poupě Ing. František Šámal, Ing. Jan Veselý, Ing. Richard Paulů České pivovarství základní fakta o celkové produkci

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Obsah. 5. Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2006 1

Obsah. 5. Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2006 1 V Litovli srpen 2006 Pololetní zpráva R O K 2 0 0 6 Obsah 1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 2 Obchodní firma 2 Založení a přeměny 2 Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název FreeTel, s.r.o. IČ 24737887 DIČ CZ24737887 datum vzniku 20.09.2010 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.11.2011 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

TRUCK UNION, spol. s r.o. CZ49192477 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

TRUCK UNION, spol. s r.o. CZ49192477 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název TRUCK UNION, spol. s r.o. IČ 49192477 DIČ CZ49192477 datum vzniku 09.11.1993 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.01.1994 nespolehlivý plátce

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní charakteristika obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. 1.1. Základní údaje o společnosti

Více

RUBELIT, s.r.o. CZ49969277 560 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

RUBELIT, s.r.o. CZ49969277 560 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název RUBELIT, s.r.o. IČ 49969277 DIČ CZ49969277 datum vzniku 07.01.1994 základní kapitál 560 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 07.03.1994 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

FRONTIER COMPONENTS, s.r.o. základní údaje

FRONTIER COMPONENTS, s.r.o. základní údaje základní údaje registrovaný název FRONTIER COMPONENTS, s.r.o. IČ 25650432 DIČ CZ25650432 datum vzniku 04.03.1998 základní kapitál 100 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 12.07.2006 nespolehlivý

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 11 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více