Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. Ocenění podílu na základním kapitálu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. Ocenění podílu na základním kapitálu"

Transkript

1 Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. Ocenění podílu na základním kapitálu 1

2

3 Osnova Osnova Podklady Literatura Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. a dceřiné společnosti Konkurenční pivovary Databáze Světové fúze a akvizice Jiné Zadání Účel a předmět ocenění Kategorie hodnoty Rozhodný den ocenění Základní data o podniku Identifikační údaje Předmět podnikání Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE Vlastnická struktura Řídící struktura Statutární orgán Dozorčí rada Základní finanční data Historie společnosti Strategická analýza Analýza vnějšího potenciálu Vymezení relevantního trhu Velikost českého trhu a tendence jeho vývoje Analýza atraktivity relevantního trhu Analýza vývoje faktorů relevantního trhu Prognóza vývoje faktorů relevantního trhu Analýza konkurenční síly podniku Konkurenční struktura českého trhu Podíl Společnosti na českém trhu Nepřímé faktory konkurenční síly podniku Přímé faktory konkurenční síly podniku Hodnocení perspektivnosti podniku Odhad tržního podílu Prognóza tržeb Finanční analýza Účetní pravidla uplatňovaná v podniku Analýza účetní výkazů Analýza rozvahy Analýza výkazu zisků a ztrát Analýza výkazu peněžních toků Analýza poměrových ukazatelů Časové srovnání Prostorové srovnání Dílčí závěry finanční analýzy Rozdělení aktiv na provozně potřebná a nepotřebná Finanční plán Analýza a prognóza generátorů hodnoty Tržby Provozní zisková marže Upravený pracovní kapitál

4 Investice do dlouhodobého majetku Sestavení komplexního finančního plánu Závěr z finančního plánu Ocenění podniku Volba metod ocenění Ocenění jednotlivými metodami Metoda diskontovaných peněžních toků Metoda srovnatelných transakcí Metoda účetní Volba metody, ocenění na úrovni akcionáře Závěr Seznam zkratek Přílohy Příloha 1: Výkaz zisků a ztrát Příloha 2: Výkaz zisků a ztrát horizontální analýza Příloha 3: Výkaz zisků a ztrát vertikální analýza Příloha 4: Rozvaha Příloha 5: Rozvaha horizontální analýza Příloha 6: Rozvaha vertikální analýza Příloha 7: Výkaz o peněžních tocích Příloha 8: Poměrové ukazatele Příloha 9: Absolutní ukazatele Příloha 10: Přehled hlavních investic Příloha 11: Historické odpisy a odpisový plán Příloha 12: České průmyslové pivovary zahrnuté do prostorové analýzy Příloha 13: Ukazatele likvidity porovnávaných společností Příloha 14: Ukazatele dlouhodobé finanční rovnováhy porovnávaných společností Příloha 15: Ukazatele rentability porovnávaných společností Příloha 16: Ukazatele aktivity porovnávaných společností Příloha 17: Ukazatele produktivity práce srovnávaných společností Příloha 18: Dlouhodobý nehmotný majetek netto českých pivovarů Příloha 19: Dlouhodobý hmotný majetek netto českých pivovarů Příloha 20: Koeficienty náročnosti růstu tržeb na dlouhodobý majetek Příloha 21: Dceřiné společnosti zkrácené výkazy Příloha 22: Plánovaný výkaz zisků a ztrát Příloha 23: Plánovaná rozvaha Příloha 24: Plánovaný výkaz o peněžních tocích Příloha 25: Plánovaný KPVH a DCF Příloha 26: Plánované poměrové ukazatele Příloha 27: Plánované absolutní a rozdílové ukazatele Příloha 28: Světové fúze a akvizice Příloha 29: Hodnota světových fúzí Příloha 30: Ocenění světových fúzí Složení poradenského týmu Kontakty

5 1. Podklady 1.1. Literatura MAŘÍK Miloš a kolektiv: Metody oceňování podniku, Proces ocenění základní metody a postupy, Ekopress 2007 MAŘÍK Miloš a kolektiv: Metody oceňování podniku pro pokročilé, Hlubší pohled na vybrané problémy, Ekopress 2011 BUUS Tomáš a kolektiv: Aplikace moderních metod oceňování v případě nekotovaných společností, Oeconomica 2007 KISLINGEROVÁ Eva, HNILICA Jiří: Finanční analýza krok za krokem, C. H. Beck 2005 VOCHOZKA Marek: Metody komplexního hodnocení podniku, Grada 2011 PRODĚLAL František: Diskont za minoritu a prémie za kontrolu v rámci oceňování podniku, Soudní inženýrství Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. a dceřiné společnosti Účetní závěrky a výroční zprávy za období Rozvaha, výsledovka, hlavní kniha k Odpisový plán 2013 vč. odpisů za období Věková struktura pohledávek k Věková struktura závazků k Seznam čerpaných bankovních úvěrů k Pohyb dlouhodobého majetku za období 2012 Komentář vedení k nedávným výsledkům společnosti, výhledu na rok 2013, struktuře odběratelů, relevantnímu trhu, investiční aktivitě, struktuře skupiny atd. Účetní závěrky dceřiných společností: PIVO SERVIS POLIČKA, s.r.o HOTEL PIVOVAR, s.r.o PIVOBAR, s.r.o Smlouva o provedení nedobrovolné dražby cenných papírů podle 39 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění (dále jen zákon 26/2000 Sb. ) a 33 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění (dále jen zákon 256/2004 Sb. ) mezi společností Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. (navrhovatel) a CYRRUS COPORATE FINANCE, a.s. (dražebník) Konkurenční pivovary Účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za období: Plzeňský Prazdroj, a.s Pivovar Holba, a.s Pivovar Zubr, a.s Pivovar Litovel, a.s Pivovar Svijany, a.s

6 PRIMÁTOR a.s PIVOVAR ROHOZEC, a.s Pivovary Staropramen a.s Heineken Česká republika, a.s STAROBRNO, a.s DRINKS UNION a.s Pivovar Vysoký Chlumec a.s Pivovar Jihlava, a.s Pivovar Protivín a.s a Pivovar Černá Hora a.s a Pivovar Klášter, a.s Pivovar Uherský Brod, a.s Pivovar Rychtář, a.s BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s KRAKONOŠ spol. s r.o Měšťanský pivovar Strakonice, a.s Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s Pivovar FERDINAND a.s Pivovar Nymburk, spol. s r.o Rodinný pivovar BERNARD a.s HOLS akciová společnost Bohemia Regent a.s Databáze The Bloomberg Professional Service (Bloomberg Terminal) Aswath Damodaran Světové fúze a akvizice Holsten Lion Nathan Schincariol I. + II. S&N I. + II. Peroni I. + II. Bavaria Centre/Documents/Other%20Presentations/ %20 Conference%20Call%20January%2020,%202004,%20C arlsberg%20breweris%20holsten%20(uk).pdf esentation.pdf /100108%20TH%20-%20IR%20presentation%20- %20Final.pdf ntre/documents/financial%20presentations/ir%20pres %20(Jan-08)%20FINAL.pdf en%20investors%20presentation%20final.pdf /140503_bierra_presentation.pdf =505 /190705_bavaria_transaction_slides.pdf 6

7 7 =493 APB /Presentations/280912_Acquisition_of_Asia_Pacif ic_breweries.pdf ers_approve_offer_apb_apipl.aspx Staropramen I. Staropramen II. ir.net/phoenix.zhtml?c=101929&p=irol- EventDetails&EventId= Modelo html Anheuser-Busch Foster s Fosters_Group_Scheme_book_AW_LR_v12.pdf /fosters_investors_seminar.pdf bmiller-cheers-with-fosters-board-pays-11-7b-for-theaussie-brewer/ =1715 Fujian BBAG wnloads/investorrelations/heineken%20bbag% pdf Ambev JB&S 20acquires%20James%20Boag%20&%20Son%20for%2 0$325%20million.pdf Molson /ppts/molson_ pdf Grolsch =389 Argentina Gilde e.cfm?theid=188&thelang=en Spaten

8 Hartwall e.cfm?theid=174&thelang=en Jiné Český svaz pivovarů a sladoven Českomoravský svaz minipivovarů The Brewers of Europe Český statický úřad Ministerstvo zemědělství České republiky Ministerstvo financí České republiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Česká národní banka U.S. Department of the Treasury Organisation for Economic Cooperation and Development Canadean Ltd. Barth Haast Group Pivovary.info

9 2. Zadání 2.1. Účel a předmět ocenění Účelem ocenění je zpracování odhadu hodnoty menšinového podílu ve společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. (jinak také Společnost, popř. MPvP), se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ , IČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1057 pro potřeby nedobrovolné dražby listinných cenných papírů. Posudek je určen jen uvedenému účelu a není možné jej použít pro žádný jiný. Předmětem ocenění je níže uvedený podíl na základním kapitálu podniku společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. V daném případě se jedná o soubor 22 kusů listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě CZK představující podíl cca 0,2728 % na základním kapitálu. Zadavatelem odhadu je společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s Kategorie hodnoty Ocenění na úrovni podniku je provedeno na bázi objektivizované hodnoty podniku společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. Hodnotou podniku je myšlena hodnota netto, tedy ocenění na úrovni vlastníka (čistého obchodního majetku). Objektivizovanou hodnotou je dle definice standardu IDW S 1 myšlena hodnota představující typizovanou a jinými subjekty přezkoumatelnou výnosovou hodnotu, která je stanovena z pohledu tuzemské osoby vlastníka (nebo skupiny vlastníků), neomezeně podléhající daním, přičemž tato hodnota je stanovena za předpokladu, že podnik bude pokračovat v nezměněném konceptu, při využití realistických očekávání v rámci tržních možností, rizik a dalších vlivů působících na hodnotu podniku. Ocenění tak dle uvedené definice vychází z a respektuje následující předpoklady: ocenění podniku jako hospodářské jednotky, maximální využití tržních dat coby prostředku objektivizace statistiky vývoje jednotlivých trhů a jejich dílčích parametrů, údaje o konkurenčních společnostech, nezávislé obecně uznávané odhady dalšího vývoje trhu atd., z tržních dat vycházející složky kalkulované úrokové míry apod. Uvedené podklady a jejich zdroje jsou v pokud možno maximální míře pro případné přezkoumání posudku uvedeny v ocenění popř. jeho přílohách, pokračování stávajícího konceptu nejsou vytvořeny předpoklady o jiném, než stávajícím zaměření podnikání, (výhled jeho vývoje je modelován jako relativně nesporný v rámci již obsluhovaných trhů, resp. jejich segmentů, tzn. např. bez skokových průniků na nové trhy, akvizic atd.), struktuře kapitálu, rozdělování zisků, investicích, zahájení licenční výroby atd. 9

10 setrvání stávajícího managementu, resp. předpoklad setrvání dosavadního majoritního vlastníka, zachování majetkové podstaty podniku, tedy předpoklad výběru maximálně takového objemu peněžních prostředků (volného zisku nebo cash-flow), který neohrožuje substanci podniku, rozdělení majetku podniku na část potřebnou pro hlavní provoz a část provozně nepotřebnou, která je oceněna samostatně, využita jsou pouze data (tržní výhledy, statistiky atd.) dostupná či vztahující se nejpozději k výše uvedenému datu ocenění, nejsou tak brány v potaz nové informace, které se objevily po tomto termínu Rozhodný den ocenění Dnem, ke kterému je ocenění provedeno, je

11 3. Základní data o podniku 3.1. Identifikační údaje Firma Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. IČ Sídlo Polička, Pivovarská 151, PSČ Právní forma akciová společnost Spisová značka B 1057 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové Datum zápisu Web Telefon Fax Základní kapitál CZK 3.2. Předmět podnikání Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku pivovarnictví a sladovnictví, hostinská činnost, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE 11050: Výroba piva G: Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 00: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 10: Výroba potravinářských výrobků 11060: Výroba sladu 36000: Shromažďování, úprava a rozvod vody 37000: Činnosti související s odpadními vodami 38: Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití 461: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení 49410: Silniční nákladní doprava 52: Skladování a vedlejší činnosti v dopravě 11

12 55: Ubytování 56100: Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních 683: Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody 73110: Činnosti reklamních agentur 7490: Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n : Univerzální administrativní činnosti 90020: Podpůrné činnosti pro scénická umění 3.3. Vlastnická struktura Dle přílohy k účetní závěrce zpracované ke dni je největším akcionářem společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. a jediným akcionářem s podílem převyšujícím 20 % na základním kapitálu, Ing. Karel Witz, Moravská 1434/40, Praha 2, PSČ s podílem 52,72 %. Základní kapitál Společnosti činí CZK a je rozdělen mezi níže uvedený počet akcií. Základní kapitál je splacen ze 100 %. Struktura základního kapitálu Společnosti Počet Forma Podoba Jmenovitá hodnota na jméno listinná na jméno listinná na jméno listinná na jméno listinná Zdroj: Obchodní rejstřík 3.4. Řídící struktura Statutární orgán Předseda představenstva Ing. Karel Witz, od Člen představenstva Jolana Jedličková, od Člen představenstva Ing. František Dudek, od Společnost je zastupována představenstvem. Jménem Společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo kteříkoli dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, nebo společně kteříkoli dva členové představenstva. Ředitel společnosti nebo jeho zástupce zastupuje společnost v rámci svých pravomocí podle stanov, vyjma případu žádosti o zápis do obchodního rejstříku Dozorčí rada Předseda dozorčí rady Mgr. Dita Witzová, od Člen dozorčí rady Erik Witz, od Člen dozorčí rady Ing. Pavel Štefka, od

13 3.5. Základní finanční data Základní finanční (v tisících CZK) a objemové (v hl) charakteristiky Tržby Přidaná hodnota Osobní náklady Odpisy Provozní zisk EBT Čistý zisk Aktiva DHM Oběžná aktiva Pohledávky Zásoby KFM Vlastní kapitál Základní kapitál Nerozdělený zisk Krátkodobé závazky Bankovní úvěry Výstav celkem Podíl ležáky 72,23% 74,49% 78,60% 80,95% 83,31% 84,99% 85,48% 86,51% 87,40% Zdroj: Měšťanský pivovar v Poličce, a.s Historie společnosti Provoz pivovaru společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. navazuje na výrobu piva v Poličce fungující od roku 1517, kdy bylo majitelům 113 měšťanských domů přiznáno várečné právo. Dle webu pivovary.info byl v roce 1948 podnik znárodněn k datu 1.1. vyhláškou ministryně výživy, přičemž následovalo období, kdy byl postupně součástí společnosti Orlické pivovary národní podnik v letech , Východočeské pivovary Hradec králové národní podnik v letech a Pivovary Hradec Králové státní podnik v letech Původním vlastníkům byl podnik navrácen restitucí ke dni od daného roku se podnik rozvíjí v rámci stávající společnosti s majetkovými změnami pouze na úrovni jednotlivých akcionářů. Dle komentáře vedení společnosti je aktuální stav pivovaru (rok 2012 a první pololetí 2013) charakterizován růstem výstavu, který v roce 2012 dosáhl 19,5 % (dosažení výstavu 82 tisíc hl). V prvním pololetí 2013 růst 13

14 pokračoval i přes přerušení příjmu nových odběratelů v dubnu 2013, průměrný růst odbytu v období leden až červenec 2013 přesto dosáhl silných 29 %. Zároveň je tento růst již na úrovni kapacitních limitů společnosti, které leží kolem objemu 100 tisíc hl ročně. Společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. je dále vlastníkem tří dceřiných společností, které zajišťují dílčí funkce provozu pivovaru. Od roku 1994 existuje společnost PIVO SERVIS Polička, s.r.o. obsluhující odběratele. Tato dcera tak zaměstnává především pracovníky odbytu, řidiče, popř. pracovníky údržby. Další dcerou je HOTEL PIVOVAR, s.r.o., popř. PIVOBAR s.r.o., které se zabývaly provozem hotelu Pivovar v Poličce. Po jeho pronajmutí obě společnosti opět hlavně zaměstnávají část pracovníků pivovaru (vrátné expedienty). 14

15 4. Strategická analýza Následující kapitola je rozdělena do několika částí, z nichž první se věnuje vnějšímu potenciálu, tedy relevantnímu trhu společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., za který lze považovat trh v České republice, když samotná Společnost prezentuje prodej v regionu výroby (cca v okruhu 45 km od pivovaru), ale také v dalších regionech, především velkých městech, jako je Olomouc, Brno a okolí, Ostrava a okolí, Hradec Králové a okolí či Praha a okolí. V souhrnu tak obsluhované oblasti představují zásadní část tuzemského trhu s pivem. Další část strategické analýzy hodnotí podíl společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. na jejím relevantním trhu, přičemž tento může být v případě České republiky definován jak z pohledu výstavu či spotřeby ve fyzickém vyjádření, tak i ve finančním vyjádření (ve výrobních cenách). Poslední část strategické analýzy hodnotí perspektivu podniku do budoucna a je zakončena odhadem tržeb Společnosti Analýza vnějšího potenciálu Vymezení relevantního trhu Společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. je tuzemským, regionálním výrobcem piva, který prodává produkci výhradně v rámci České republiky, přičemž relevantním trhem je okolí pivovaru o poloměru cca 45 km a dále velká města jako Olomouc, Hradec Králové, Brno a Praha a jejich okolí. Vzhledem k rozptýlenému vymezení dílčích trhů tak za relevantní trh lze považovat celý trh s pivem v rámci České republiky Velikost českého trhu a tendence jeho vývoje Velikost českého trhu v objemovém vyjádření Velikost tuzemského trhu je možné z objemového hlediska definovat v zásadě na základě dvou charakteristik, celkového výstavu aktivních pivovarů, popř. na základě tuzemské spotřeby, jež je při rostoucím významu exportu českého piva veličinou stále více vypovídající o velikosti trhu, o nějž české pivovary primárně bojují. Trh definovaný spotřebou je možné znázornit na datech vycházejících ze spotřeby piva na osobu. Ta v případě České republiky patří dlouhodobě na první příčku světového žebříčku, když opakovaně od počátku 70. let 20. století atakuje i překonává hranici 160 litrů piva vypitého na osobu a rok. Do konce let padesátých přitom byla fakticky poloviční. Dlouhodobě, za období prakticky posledního půlstoletí, bylo možno považovat spotřebu za vcelku stabilní, posledních několik málo let nicméně představovalo období bezprecedentního poklesu, který má obdobu snad jen v polovině 70. nebo 80. let minulého století. 15

16 Těžko porovnatelné jsou logicky podmínky, které v těchto dvou periodách pomáhaly trh definovat. Nedávný pokles byl spojen s výrazným ekonomickým oslabením, ztrátou významné části spotřebitelů danou úbytkem zahraničních turistů, omezením celkové spotřeby českých domácností, ale zároveň i obecnějšími změnami ve spotřebitelském chování, jako je příklon k tzv. zdravějšímu životnímu stylu, jenž velí preferovat z alkoholických nápojů spíše víno (jehož spotřeba nadále roste), či alkohol odbourávat úplně. Za hlavní příčinu nedávného poklesu je nicméně třeba považovat především ekonomický útlum, trendy ve spotřebitelském chování mají spíše pozvolnější charakter. Aktuální spotřeba piva v České republice proti rekordním 163,5 litrům v roce 2005 klesla na cca 145 litrů v roce 2010, za rok 2011 již Ministerstvo zemědělství reportovalo mírný nárůst na 149 litrů. V roce 2010 významněji klesla také spotřeba tvrdého alkoholu, na 7 litrů na osobu, přestože se předchozích 20 let stabilně pohybovala kolem 8 litrů na osobu a rok. Naopak se zvyšuje spotřeba vína, která dosahuje již bezmála 20 litrů na osobu ročně, zvláště v posledních letech je trend spotřeby opačný než u piva, je tak možná určitá substituce mezi těmito nápoji. Tuzemská spotřeba alkoholických nápojů (v l na obyvatele za rok) Zdroj: Český statistický úřad Celková spotřeba piva v České republice, při zohlednění středního stavu obyvatelstva, se v uplynulých dvou dekádách stabilně pohybovala nad úrovní 16 milionů hl. Zhruba patnáctiprocentní propad let 2009 a 2010 ji snížil na cca 15,2 milionů hl. Celková spotřeba piva v ČR (v hl) Zdroj: Český statistický úřad, Ministerstvo zemědělství, vlastní dopočet Trh je možné doplňkově k této základní charakteristice dané spotřebou také definovat výrobou jednotlivých hráčů. Vzhledem k donedávna omezeným 16

17 dovozům na tuzemský trh byla jeho velikost určena hlavně výstavem domácích pivovarů, z velké části sdružených do Českého svazu pivovarů a sladoven. Výstav českých pivovarů (v tisících hl) Zdroj: Český svaz pivovarů a sladoven, Ministerstvo zemědělství ( ) Minulá dekáda počínající rokem 2001 byla po do jisté míry turbulentním období 90. let charakterizována plynulým růstem výstavu až nad úroveň 19,5 milionů hl, nad kterou se celková výroba piva v ČR držela v letech Následné ekonomické zpomalení, projevující se mimo jiné v propadu tuzemské spotřeby nicméně znamenalo pro pivovary citelnou ztrátu a propad výroby zpět k úrovni 18 milionů hl Velikost tuzemského trhu ve finančním vyjádření Vstupem pro finanční prostorovou analýzu v rámci tohoto materiálu jsou výkazy až 29 (počet se mění dle dostupnosti ve Sbírce listin) průmyslových pivovarů. Tržby těchto pivovarů, jejich výstavy a další tržní informace (statistiky importu a exportu piva, celkový výstav českých pivovarů) jsou podkladem pro odhad objemu českého trhu ve finančním vyjádření (v cenách výrobců). Odhad je propočten následujícím způsobem: do výpočtu jsou zařazeny v každém roce ty pivovary, pro něž je dostupný jak údaj o výstavu, tak o tržbách, dostupné výstavy piva jednotlivých pivovarů jsou v každém roce sečteny, ze sumy těchto výstavů je vypočten podíl předmětných pivovarů na celkovém výstavu v ČR (tento podíl se v závislosti na roce pohybuje mezi %, když kompletní jsou především údaje za období ), tímto podílem jsou děleny tržby předmětných pivovarů (v modelu je tak pro zjednodušení předpokládáno, že cenová relace piva nepodchycených pivovarů je v průměru stejná jako u použitého vzorku) a tak odhadnuty tržby všech tuzemských výrobců piva, dělením těchto tržeb celkovým výstavem je odhadnuta jednotková prodejní cena (na hl), touto cenou je násoben objem importu (i zde je tak předpokládána v průměru stejná průměrná cena, což je zjednodušující, když importována jsou zvláště v posledních letech spíše levnější piva), v případě exportu je vzhledem k jeho významu odhadnut rozdíl v cenových hladinách na základě údajů o rozdílu cen výrobců ležáků a výčepních piv, která se na výstavu a spotřebě podílejí největším dílem. Z výstavu pro tuzemsko činily dle Českého svazu pivovarů a sladoven ležáky v roce 2011 celkem 44 %, podíl na exportu nicméně měly 75 %. Tyto hodnoty jsou použity i v ostatních letech, když se přesnější relace 17

18 nepodařilo dohledat. Spolu s rozdílem cenové hladiny ležáků a výčepních piv, odhadovaným dle vývoje v segmentu sudových piv na cca 1/3 je proveden přepočet tuzemské cenové hladiny na exportní, která je v jednotlivých letech o cca 9 10 % vyšší). Nově vypočtenou jednotkovou cenou exportu násobený objem v hl je použit k odhadu hodnoty exportu ve finančním vyjádření, v rámci přepočtu na velikost tuzemského trhu dle místní spotřeby je k celkovým odhadovaným tržbám českých pivovarů přičten import a odečten export. Odhad velikosti tuzemského trhu v cenách výrobců (v tisících CZK) Zdroj: vlastní dopočet Objem trhu ve finančním vyjádření kopíruje dle provedeného odhadu tuzemskou spotřebu, kdy rostl v uplynulé dekádě do roku 2007, naopak v letech vykázal pokles s následnou stabilizací v posledním roce Počet pivovarů Nedávný vývoj českého pivního trhu je spojen také s dalším fenoménem a tím je snižování počtu činných průmyslových pivovarů. Zatímco na počátku 90. let jich dle statistik Českého svazu pivovarů a sladoven fungovalo celkem 71, v roce 2000 se jejich počet snížil na 57 a v roce 2008 na 48. Tuto konsolidaci trhu, která se projevuje mimo jiné v určité unifikaci produkce, zvláště po roce 2000 zčásti kompenzuje rozvoj segmentu minipivovarů a restauračních pivovarů, jejichž počet dosáhl v roce 2012 cca 150 s potenciálem dalšího růstu. Na počátku 90. let přitom v České republice existoval pouze jediný pivovar tohoto typu Export českého piva Že je hlavní příčinou výše uvedeného snížení tuzemského výstavu především pokles domácí spotřeby, je možné demonstrovat na následujícím grafu. Vývoj (směr změny) exportu českého piva přibližně od roku 1994 až 1995 kopíruje výkonnost celého odvětví, výjimkou není ani konec sledovaného období. Co se ovšem změnilo, je tempo změny, když v roce 2009 sice byl zaznamenán mírný pokles exportu oproti rekordním úrovním z předchozích tří let, který ale nicméně zdaleka neodpovídá poklesu celkové výroby. Oproti tomu vývoj v předchozí dekádě byl charakteristický opačným poměrem, tedy poměrně silnou pozitivní změnou exportu (často dvoucifernou), při podstatně mírnějším navyšování celkového českého výstavu (v nižších jednotkách procent). Exportní 18

19 orientace českých pivovarů tak zřejmě i nadále bude stále důležitějším faktorem stabilizujícím výkonnost jednotlivých pivovarů, když proti podílu 8 10 % na celkovém výstavu v druhé polovině 90. let činil podíl piva určeného pro export po roce 2006 již vždy přes 18 % z celkové výroby. Export českého piva (v tisících hl) a podíl exportu na celkovém tuzemském výstavu Zdroj: Český svaz pivovarů a sladoven, Ministerstvo zemědělství ( ) Prodejní kanály na českém trhu Jedním z hlavních trendů českého pivního trhu je významný přesun spotřeby piva mezi segmenty off-trade (maloobchod) a on-trade (gastronomie) v neprospěch druhého jmenovaného, spojený se zvyšováním rozpětí cen piva v těchto dvou segmentech pro koncového zákazníka. Zatímco před deseti lety byla ještě většina piva (cca 55 %) v tuzemsku spotřebována v restauracích, zvláště poslední roky zcela převrátily tento poměr a v restauracích jsou spotřebovány již jen lehce přes 2/5 piva, přičemž lze očekávat další prohloubení tohoto trendu i přes určitý protipohyb naznačený v roce Podíl maloobchodu a gastronomie na tuzemské spotřebě piva Zdroj: Český svaz pivovarů a sladoven (dle výročních zpráv společnosti Budějovický Budvar, národní podnik) Z následujícího grafu je patrné, že důležitým vysvětlujícím ukazatelem klesajícího podílu gastronomie na tuzemské spotřebě piva je snížení průměrné spotřeby připadající na gastronomické zařízení, které je patrné jak u piva, tak např. u vína. Při prakticky neměnné průměrné spotřebě lihovin a s výjimkou mimořádného roku 2007 také nealkoholických nápojů je jediným rostoucím segmentem gastronomie nealkoholické pivo, jeho podíl ve srovnání s čepovaným pivem je nicméně zanedbatelný. Růst z 32 na 77 19

20 litrů za měsíc u průměrné celoroční provozovny v letech 2004 až 2010 nemůže v žádném případě kompenzovat pokles výtoče čepovaného piva za stejné období z více než 26 na méně než 19 hl/měsíc (tedy pokles o více než 25 %). V roce 2010 je patrný určitý pokles i jinak stabilních segmentů (nealkoholické nápoje, v menší míře též lihoviny), do této doby byl stále poměrně stabilní alespoň počet celoročních gastronomických provozoven v České republice (30 až 32 tisíc). Ve stejném období se nicméně dle předchozího grafu jednoznačně zrychlil přesun spotřeby piva do segmentu off-trade. S tímto jevem (společně s dalším rozevíráním cenových nůžek) je nutné kalkulovat i v dalších letech, kdy se význam maloobchodního segmentu na prodejích piva dále navýší (což zároveň odpovídá trendu patrnému i v jiných/vyspělejších zemích). Průměrná měsíční konzumace nápojů v gastronomickém zařízení Zdroj: Dataservis-Informace, s.r.o. (dle výročních zpráv společnosti Budějovický Budvar, národní podnik) Produktové členění českého trhu Český pivní trh se vyznačuje poměrně velkou mírou konzervatismu. Základním produktem, který na tomto trhu nachází své uplatnění, je světlé pivo plzeňského typu, tedy spodně kvašené pivo s výraznější chmelovou chutí. Veškerá ostatní produkce slouží spíše jako doplněk a rozšíření rozmanitosti nabídky. Pro segmentaci trhu je tak důležitější spíše členění zastoupených piv např. dle stupňovitosti (tedy podílu látek uvolněných ze sladu a chmelu během vaření piva, resp. koncentrace rozpustných látek v mladině před zakvašením nahrazeno pojmem extrakt původní mladiny). Dle tohoto členění jsou dvěma základními skupinami piv spotřebovávanými na tuzemském trhu výčepní piva (do 10 ) a ležáky (11 a více). Souhrnný podíl těchto dvou skupin piva na tuzemské spotřebě přesahuje 90 %, nicméně v posledních letech má tendenci klesat na úkor ostatních druhů piva. Od roku 2005 ale zároveň dochází k určitému, přitom ovšem setrvalému, nahrazování spotřeby výčepních piv posilující kategorií ležáků. 20

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název subjektu: Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078 IČ: 27258611 www.pivovary-lobkowicz-group.com www.pivovary-lobkowicz.cz Obsah

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok Ing. František Šámal, Ing. Dušan Falge

Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok Ing. František Šámal, Ing. Dušan Falge Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2014 Ing. František Šámal, Ing. Dušan Falge České pivovarství v roce 2014 Po hlubokém propadu v roce 2010 produkce mírně stoupá, ale nedosahuje úrovně

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4. 3. Váha nefinančních firem kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4.3.1. Spojitost s přílivem přímých investic Odlišnost pojmů Je třeba rozlišovat termín příliv přímých

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Veřejná nabídka akcií Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva Pivovary Lobkowicz Group, a.s., pana Zdeňka Radila: Pivo a Češi, to jsou dva pojmy, které

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech pivovarnictví a prodej piva

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech pivovarnictví a prodej piva Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech pivovarnictví a prodej piva V Praze, listopad 2015 Zpracovatel: Datank s.r.o. ČSOB Index očekávání firem strana 1 z 10 Resumé V rámci pravidelného reprezentativního

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR 4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR Národní účty a rodinné účty různé poslání Rychlejší růst spotřeby domácností než HDP Značný růst výdajů domácností na bydlení Různorodé problémy související s tvorbou

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ 24. 2. 2017 Zpracováno pro Bankovní institut Vysoká Škola (Praha) VÝVOJ TRHU V REGIONU ZA POSLEDNÍ 2 ROKY Za poslední dva roky je vývoj téměř u všech segmentů nemovitostí

Více

Konvergence a růst: ČR a sousedé

Konvergence a růst: ČR a sousedé Konvergence a růst: ČR a sousedé Eva Zamrazilová členka bankovní rady Česká národní banka Ekonomický růst : očekávání a nástroje Mezinárodní vědecká konference Bankovní institut vysoká škola Praha, Kongresové

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2013 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2015. Ing. František Šámal

Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2015. Ing. František Šámal Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2015 Ing. František Šámal České pivovarství v roce 2015 Poprvé výroba v ČR překročila hranici 20 mil. hl, tato hranice však byla překonána rekordním

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Využití pracovní síly

Využití pracovní síly Využití pracovní síly HDP na konci sledovaného období klesal výrazněji než v celé Rozhodující význam má v kraji zpracovatelský průmysl Hrubý domácí produkt na Vysočině obdobně jako v celé České republice

Více

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Výdaje domácností výrazně přispívají k celkové výkonnosti ekonomiky. Podobně jako jiné sektory v ekonomice jsou i ony ovlivněny hospodářským cyklem. Jejich

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika šetření prognóz makroekonomického vývoje v ČR, HDP zemí EA9, cena ropy Brent, M PRIBOR, výnos do splatnosti R státních dluhopisů, měnový kurz CZK/EUR, měnový kurz USD/EUR, hrubý domácí produkt, příspěvek

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Vývoj přidané hodnoty v mld Kč b.c.

Vývoj přidané hodnoty v mld Kč b.c. 2. Efektivnost využívání zdrojů - výsledky podnikání 2.1 Vývoj a strukturální změny účetní přidané hodnoty Ve sledovaném období vzrostla účetní přidaná hodnota (dále jen přidaná hodnota) ve sféře nefinančních

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2013 Na základě upozornění ČNB byly v Pololetní zprávě 2013 odstraněny tyto nedostatky: 1. V popisné části Pololetní zprávy v

Více

Téma 13: Oceňování podniku

Téma 13: Oceňování podniku Téma 13: Oceňování podniku 1. Důvody zjišťování tržní hodnoty podniku 2. Postup při oceňování 3. Metody oceňování podniku: A) Výnosové metody B) Metody tržního srovnání C) Majetkové ocenění (substanční

Více

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč.

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč. MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2008 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51)

4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51) 4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51) 4.1. Popis Odvětví zahrnuje prodej nového nebo použitého zboží maloobchodním prodejcům, výrobním, nebo obchodním podnikům nebo jeho zprostředkování,

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Konkurenceschopnost a ekonomická výkonnost podniku

Konkurenceschopnost a ekonomická výkonnost podniku ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Konkurenceschopnost a ekonomická výkonnost podniku Teze k diplomové práci Autor: Martina Kadavová PEF ČZU, obor PaED Vedoucí DP: Ing. Pavla

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Podhoran Černíkov a. s.

Podhoran Černíkov a. s. Podhoran Černíkov a. s. Černíkov čp. 37 345 06 p. Kdyně IČO 47718951 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA OBDOBÍ 1.1. 31.12.2014 Obsah : I. Základní identifikační údaje o společnosti II. Informace o výkonnosti,

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Cílem průzkumu makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), který provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Českého pivovarství Vladimír Balach Miliony Výstav piva celkem v mil. hl 20,5 113 tis. hl 20,0 19,9 19,5

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti

Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti Tabulka 1: Ukazatele rentability ukazatel vzorec rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA): Z + U (1 d) CA rentabilita vlastního kapitálu

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů Praha, 2. květen 2016 Agenda dnešního online semináře Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR 1. Politika

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Vybrané ukazatele z výročních zpráv společnosti PILANA Saw Bodies s.r.o.

Vybrané ukazatele z výročních zpráv společnosti PILANA Saw Bodies s.r.o. PILANA SAW BODIES Vybrané ukazatele z výročních zpráv společnosti PILANA Saw Bodies s.r.o. Příloha A Dostálová Silvie Zpracování výročních zpráv pro potřeby BP, analýza ukazatelů řízení OA Obsah Vývoj

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., Dvořákova 21/2924, Znojmo IČ , CZ Zapsán v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 864

AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., Dvořákova 21/2924, Znojmo IČ , CZ Zapsán v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 864 AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., Dvořákova 21/2924,669 02 Znojmo IČ 46902180, CZ46902180 Zapsán v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 864 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Za účetní období od 1. 1. 2013 do 31.

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Teze diplomové práce ROZBOR HOSPODAŘENÍ PODNIKU MEZIPODNIKOVÉ SROVNÁNÍ Bc. Petr Koten 2011 ČZU v Praze Souhrn Předmětem

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

Společnost Henkel hlásí ve třetím čtvrtletí velmi dobrý výkon

Společnost Henkel hlásí ve třetím čtvrtletí velmi dobrý výkon Tisková zpráva Praha, 12. listopadu 2013 Výrazné zvýšení zisku a ziskovosti Společnost Henkel hlásí ve třetím čtvrtletí velmi dobrý výkon Přesvědčivý 4,2% organický růst obratu Obrat ovlivněný kurzovými

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Podnik jako předmět ocenění

Podnik jako předmět ocenění Oceňování podniku Podnik jako předmět ocenění Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více