Během příštích tří let by mělo být propuštěno na dvacet tisíc lidí ze škol

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Během příštích tří let by mělo být propuštěno na dvacet tisíc lidí ze škol"

Transkript

1 TÝDENÍK Během příštích tří let by mělo být propuštěno na dvacet tisíc lidí ze škol Železničáři se bouří, vyhrožují stávkou. Budou stávkovat i učitelé? Podmínky jsou různé, důvod stejný hromadné propouštění. Hrozba propouštění v regionálním školství je více než reálná. Ministerstvo financí totiž přichází s návrhem, aby se v průběhu příštích tří let snížil počet zaměstnanců veřejné správy a služeb každý rok o tři procenta. A protože vzdělávání je veřejnou službou, bude se to týkat i zaměstnanců škol a školských zařízení. Každý rok by tak ze škol mělo odejít téměř sedm tisíc lidí, celkem více než dvacet tisíc. Rezort školství by podle tohoto návrhu dostával na platy v průběhu let vždy o miliardu a půl korun méně. Ministerstvo školství by poté snížený objem prostředků rozepsalo na kraje, ty pak do jednotlivých škol a školských zařízení. Jejich ředitelé by tak byli nuceni propouštět, BŘEZNA 2007 XV. ROČNÍK AMOS mezera číslo soutěžícího To je tvar SMS zprávy, kterou můžete ještě do tohoto pátku do 12 hodin rozhodnout o tom, kdo v letošním roce získá titul Ámos Sympaťák (například AMOS 1). Finalisty ankety Zlatý Ámos najdete na straně 10 a na webových stránkách a Své hlasy posílejte na telefonní číslo Cena jedné SMS je 4 Kč vč. DPH. Hlasování technicky zajišťuje ATS Praha. neboť přidělené mzdové prostředky nebudou stačit. Je smutnou pravdou, že když se peníze rozdávají, je školství obvykle až na konci. Když se šetří, je na prvním místě. A to určitě není dobrá zpráva pro učitele ani ostatní školské pracovníky. Navíc přichází v době, kdy by přímo ve školách měla vrcholit reforma vzdělávání. Vytváření školních vzdělávacích programů, příprava na novou podobu maturitní zkoušky, hodiny školení, diskuzí ve sborovnách a výsledek? Na to, že učitelé kurikulární reformu realizují v podstatě ve svém volném čase a za své, si už, ač neradi, zvykli. Nyní zřejmě budou muset spolknout další hořkou pilulku stejnou práci budou muset zastat s menším počtem lidí. Snižování počtu pracovníků už školství zažilo za vlády sociální demokracie. Vzhledem k tomu, že vzdělávání bylo vládní prioritou, podařilo se prosadit zastavení úsporných opatření. Nyní je situace jiná. Školství není prioritou vlády Mirka Topolánka. Jeho kabinet prostě jen plní záměry svého programového prohlášení. Propouštět se musí, aby se ušetřily státní prostředky, aby se ozdravily veřejné finance, aby se snížil státní dluh. Kdo to zaplatí? Největším dílem právě školští pracovníci. Cílem ministerstva financí je tímto krokem ušetřit celkem více než deset miliard korun. Téměř polovina z toho, více než čtyři a půl miliardy, by měla jít na vrub rezortu školství. Budeme se ptát, co na to školské odbory, budou protestovat? A co ministerstvo školství, bude za učitele bojovat? A co lidé ve školách, půjdou třeba i do stávky? Karla TONDLOVÁ Krátce března V Praze se sešli předsedové odborových svazů ČMKOS, které zastupují zaměstnance ve veřejné správě a službách, aby se poradili na společném stanovisku k návrhu ministerstva financí snižovat v průběhu let počet zaměstnanců každoročně o tři procenta. 19. března Pojďme spolu pomáhat a Postavme se šikaně to jsou projekty, které v Liberci představila jejich autorka spolu se zástupci odboru školství Krajského úřadu Libereckého kraje a policie. 23. března O titul Zlatý Ámos se v pražském hotelu Olšanka utká šest finalistů. Slavnostního vyhlášení se zúčastní také ministryně školství Dana Kuchtová. 24. března Další celostátní setkání mladých zástupců ČMOS pracovníků školství proběhne tentokrát v Praze. Vedle přípravy V. sjezdu se mladí zúčastní také Kantorského bálu. Člověk musí mnoho studovat, aby málo věděl. Ch.-L. de Montesquieu

2 2 To není fér, vládě stačilo v programovém prohlášení na celé školství osm vět, a my už píšeme aspoň patnáctou! KRESBA: Milan KOCMÁNEK Na integraci Romů dá ministerstvo školství 25 milionů korun Dvě až čtyři procenta dětí v České republice je týráno. Přepočítáno na populaci do patnácti let je to zhruba 20 až 40 tisíc dětí. Informovala o tom předsedkyně Fondu ohrožených dětí Marie Vodičková během diskuze na téma Násilí v rodině a škola, kterou minulý týden organizovala Stálá konference asociací ve vzdělávání. M. Vodičková upozornila, že jen zlomek případů vyjde najevo, odhadla to na jedno procento. Děti se totiž často stydí se svým trápením svěřit a mnohdy se cítí vinné za to, jak se k nim rodič chová. Nejvíce ohroženi jsou přitom kojenci, batolata a děti předškolního věku, kteří ani nejsou moc schopni si postěžovat, upozornila M.Vodičková. Částkou 25 milionů korun letos ministerstvo školství podpoří vzdělávací projekty pro Romy. Peníze mají být přitom použity na předškolní přípravu romských dětí, základní vzdělávání nebo také k usnadnění přechodu romských žáků na střední školu. O finanční podporu na projekty takto zaměřené si mohou žádat neziskové i jiné organizace. Vzdělávací projekty, které ministerstvo podpoří, by měly přispět k tomu, aby Romové nebyli vylučováni ze společnosti. Dále by se měly soustředit na lepší postavení romských žen a na poznání romské historie, tradic a kultury. Pomoci by měly také zlepšit vztah a komunikaci mezi romskou komunitou a většinovou společností. Ministerstvo se přitom nechce zaměřit jen na děti chce podpořit také vzdělávání jejich rodičů a učitelů. zls Maturita z cizího jazyka je připravena Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání uspořádalo minulý čtvrtek další besedu k nové maturitní zkoušce, tentokrát na téma cizí jazyk ústní část ve společné části nové maturitní zkoušky. Mohli se jí zúčastnit všichni, kdo mají zájem o novou podobu zkoušky, a s koor dinátorkou pro anglický jazyk Mgr. Janou Pernicovou prodiskutovat případné nejasnosti. Jana Pernicová nejprve připomněla, že stávající ústní část maturitní zkoušky z cizího jazyka je zaměřena velmi monotematicky a není vždy možné prokázat, Apelovala na učitele, aby nenechávali bez povšimnutí známky možného týrání. Pokud je dítě nápadně smutné, depresivní, či dokonce jsou na jeho těle zřetelné stopy po bití, měli by si s ním promluvit a zjistit příčinu. Právnička Ivana Spoustová z profem, organizace pomáhající obětem domácího násilí, upozornila, že případy, kdy je v rodně někdo týrán, stále narůstají. A u všeho jsou přítomny děti. Problém ale je, že často nejsou považovány za oběti násilí, informovala I. Spoustová. A tak se podle ní nezřídka stává, že otec, který se dopouští násilí na matce, nebývá zpochybňován jako otec. A dítě se s ním, i přes že student jazyk ovládá. Naopak zkouška Cizí jazyk v rámci nové maturity je tematicky i situačně velmi variabilní. Písemná část se skládá z didaktického testu poslechu s porozuměním, čtení a jazykové kompetence a strukturované písemné práce. V ústní zkoušce z cizího jazyka si žák losuje jedno zadání z dvaceti a musí prokázat rozmanité dovednosti zvládnout samostatný ústní projev, rozhovor, diskusi, reagovat na otázky i orientovat se v textu, vyjmenovala Jana Pernicová. Koncepce nové maturitní zkoušky z cizího jazyka je veřejnosti známa od roku 2004, kdy byl schválen školský zákon (www.msmt.cz), a dále z katalogů požadavků k maturitní zkoušce, které jsou zveřejněny na webových stránkách CERMAT (http:// od října oš Až čtyřicet tisíc dětí je u nás týráno rodiči svůj odpor k němu, musí stále stýkat. Přitom násilí v rodině poškozuje dítě mnohem víc než všechny genetické znaky, dodává právnička. Dětský psycholog Václav Mertin zdůraznil, že domov by měl být pro dítě ostrovem bezpečí a jistoty. Pokud tam ovšem dítě jde se strachem, s tím, že neví, co bude, bere mu to životní jistotu, soudí psycholog. Podobně i ve škole by se podle něj dítě mělo cítit bezpečně, což neznamená, že by škola měla nahradit domov. Jestliže se ale dítě obává toho, co se děje doma, i toho, co nastane ve škole, pak má hrozný život. Je to pro ně až nelidské, říká. Zdeňka LA SALA Eurorebus Do dvanáctého ročníku soutěže Eurorebus aneb Škola hrou s Českou spořitelnou se nově zapojilo 26 tisíc žáků základních a středních škol. Celkem tak stoupl počet soutěžících v oboru geografie a souvisejících disciplin na více než 60 tisíc. Dosud proběhla dvě korespondenční kola soutěže. Druhá část soutěže Eurorebus, veřejná krajská kola, začíná 29. března v Praze a postupně se v ní utkají tři tisíce reprezentantů z tisícovky škol. V celostátním finále se v červnu sejde 700 nejúspěšnějších soutěžících. Již podruhé se letos dosažené body započítávají také do soutěže o putovní Pohár České spořitelny, který loni získalo Gymnázium ve Velkém Meziříčí. Účast v krajských kolech je pro děti zajímavým zážitkem, protože kromě vlastních soutěžních testů je pro ně nachystán bohatý doprovodný program, hry o atraktivní ceny, interaktivní počítačové hry a další možnosti vyzkoušet si nejčerstvější technické novinky připravované hlavními partnery firmami Intel a Comfor. I letos se díky hlavnímu sponzorovi soutěže, České spořitelně, podařilo připravit multimediální projekt, který zábavnou formou propojuje výuku zeměpisu, historie a společenských věd. Soutěž Eurorebus přesně zapadá do vzdělávacích aktivit, které podporujeme. Jsme hrdi na to, že již tradičně část našich zisků vracíme zpět mladé generaci, řekla Jarmila Plachá, ředitelka marketingu a sponzoringu České spořitelny. Projekt ocenil i náměstek ministryně školství Petr Špirhanzl a zdůraznil, že nejvíc se mu v soutěži líbí propojení oborů a znalostí. sta

3 Tlak rodičů, nebo uvážený krok? Domácí výuka bude zavedena experimentálně od září i pro žáky druhého stupně 3 Suplování se učitelům, kteří nemají odpovídající aprobaci, na mnohých školách neplatí. A to jsou vystudovaní pedagogové. A rodič může učit klidně všechno? Píše se rok 1774, vládne Marie Terezie a v rámci svých reforem zavádí nový školní řád pro školy normální, hlavní a obecné. Podle něj je školní docházka od roku 1775 povinná pro děti od šesti do dvanácti let v celé rakouské monarchii, tzn. i v naší zemi. Povinná školní docházka u nás v podstatě zůstala až do 1. ledna Od tohoto data začal platit nový školský zákon, který povinnou školní docházku nahradil novým termínem, a to povinným vzděláváním. Zároveň povolil také individuální vzdělávání žáka. Pouze však pro žáky prvního stupně základní školy, a to za přesně vymezených podmínek pro obě strany: jak pro ředitele školy, tak pro žáka, v podstatě pro jeho rodiče. Nyní ministerstvo školství uvažuje o možnosti rozšířit domácí vyučování i pro žáky druhého stupně. Podle O. Gabriela z ministerstva školství by následující čtyři roky šlo pouze o pokusné ověřování. Teprve potom by individuální vzdělávání žáků druhého stupně bylo zakotveno v zákoně. Vzhledem k tomu, že prvních pět škol by mělo tuto službu rodičům a jejich dětem poskytovat již od letošního září, bylo by zřejmě dobré uvážit všechna případná rizika domácího vyučování dětí starších 11 let již nyní. A že jsou nezanedbatelná, o tom jistě pochybuje málokdo. Přiznám se, že nejsem příznivcem domácího učení. Považuji za chybu, že doma učí Máme zaměřeno na... děti rodič, který nemá odpovídající pedagogické vzdělání. Proč tedy máme pedagogické fakulty, když může učit kdokoli? ptá se Zdeněk Dolanský ze Základní školy v Kolodějích. A dodává: Na prvním stupni i takovíto rodičovští pedagogičtí nedouci látku možná zvládnou, ale na druhém stupni to považuji za naprostý nesmysl. Tam jsou již náročné specializace chemie, fyzika apod. Ty neodborník odučit na odpovídající úrovni nemůže. Podle něj neplatí suplování učitelům, kteří nemají odpovídající aprobaci, ani mnohé školy. A to jsou vystudovaní pedagogové. A rodič to klidně může učit? To považuji za zvěrstvo a prohřešek na budoucnosti dětí, doplňuje. FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Prvním rizikem je opravdu možnost, že rodič nezvládne jednotlivé předměty. A pokud ano, bude v jeho silách je dítěti také správně vyložit? Metodika jednotlivých předmětů se zřejmě na pedagogických fakultách nevyučuje zbytečně. O nutnosti odborné kvalifikace je přesvědčen i ředitel Základní školy v Ostrově nad Ohří Helmut Harzer: Zdá se mi divné, že určité děti budou vzdělávány hobby-učiteli bez potřebné kvalifikace, zatímco pro ostatní by byl ze zákona nutný pedagog s vysokoškolským vzděláním. Proto by se zákon, podle jeho mínění, měl zabývat také otázkou, jak zaručit odpovídající odbornou úroveň při této formě vzdělávání a jaké odborné a kvalifikační předpoklady by měl rodič pro tuto roli splňovat. Druhým, a ne méně podstatným rizikem je také sociální hledisko. Nejsem pro zrušení povinné školní docházky. Ani ne tak z hlediska vědomostního, protože individuálně lze učení suplovat výborným soukromým učitelem, ale především ze sociálního pohledu. Dítě bude mimo kolektiv vrstevníků, a tím přijde o pobyt v přirozeném sociálním prostředí tohoto věku. A navíc škola má přece nejen vzdělávat, ale i vychovávat, soudí Leonard Stříbrný ze Základní školy v Kobeřicích. Je dobré děti tohoto věku vyloučit z kolektivu jejich vrstevníků? Budou umět v budoucnu odpovídajícím způsobem komunikovat jak se svým vrstevníky, tak i s ostatními lidmi? I další otázky by jistě byly na místě. Na druhé straně je však nutno také poznamenat, že i ti, co chtějí své děti vzdělávat doma, by měli mít šanci. Je však důležité stanovit jasná pravidla. A to již před započetím tohoto experimentu. Času však moc není, září je přede dveřmi. Ani to by však neměla být konečná. Celý experiment by měl být po čtyřech letech ověřování podroben důsledné analýze a objektivně vyhodnocen. A pokud se neosvědčí, pak by nemělo nic bránit tomu, aby se od něj ustoupilo. Vzdělávání dětí je přece důležitější než lobby či snad přání několika rodičů. Olga ŠEDIVÁ

4 4 Poznámka Předseda Poslanecké sněmovny začíná schůze tím, že přítomným poslancům předčítá stará přísloví. Údajně proto, aby se nad nimi poslanci zamysleli a případně aby přísloví stará i tři sta let převedli do současné doby. Informace o tomto zajímavém a nesporně novátorském počinu na půdě našeho zákonodárného orgánu obsahovala ale i sdělení, že na počátku schůze v lavicích ještě skoro nikdo nesedí. Logicky mě proto při čtení této informace napadlo něco o hrachu házeném na stěnu. Předsedovo novátorství Nepochybuji o tom, že vyhledání odpovídajících a v mnohém nesporně i inspirujících přísloví je nejen zajímavé, ale že může být také časově značně náročné. Množství encyklopedií a dalších pramenů, z nichž je možno starou lidovou moudrost čerpat, je totiž nepřeberné. Dalo by se říci, že mnohonásobně přesahuje i kapacitu takových mozků, jaké v poslanecké sněmovně díky našim hlasům dnes sedí. Jako volič proto cítím i určitou povinnost panu předsedovi s vyhledáváním vhodných myšlenek zcela nezištně pomoci. Nebude to sice staré přísloví, ale neméně starý citát. A protože se blíží 28. březen, který ještě před zrušením našimi poslanci býval celých 40 let v kalendářích jedním z památných dnů jako Den učitelů, půjde o stále aktuální slova J. A. Komenského: Zanechte, politici, klamné vychytralosti (pod okázalým jménem státní zájem ), tj. usilování všemi dostupnými i nedostupnými prostředky obrátit vše k vlastnímu prospěchu. František MORKES Z jednání únorového předsednictva školských odborů Každoročně odborový svaz pracovníků školství vyhodnocuje výsledky své práce a plnění programu svazu. Pro rok 2006 si v rámci zlepšování pracovních a platových podmínek předsevzal, že při jednáních o státním rozpočtu na rok 2007 bude usilovat o růst výdajů státního rozpočtu a dalších veřejných výdajů tak, aby se celkový podíl veřejných výdajů na školství nesnižoval, ale naopak zvyšoval, a aby činil nejméně šest procent hrubého domácího produktu. Tím by se Česká republika přiblížila vyspělým zemím Evropské unie. ČMOS pracovníků školství opakovaně při jednáních s představiteli vlády, parlamentu a se sociálními partnery upozorňuje na podhodnocenou výši podílu veřejných rozpočtů na vzdělání vzhledem Zákoník práce a změny v daních Daňový režim na straně zaměstnavatele: 24 odst. 1 ZDP: Daňovým výdajem jsou veškeré výdaje (náklady) vynaložené zaměstnavatelem na rekvalifikaci zaměstnanců, které souvisí s jeho podnikáním. Daňovým výdajem jsou také výdaje vynaložené na rekvalifikaci (doškolování) pořádané zaměstnavatelem jako opatření pro usnadnění návratu do zaměstnání pro zaměstnance po skončení mateřské nebo rodičovské dovolené, respektive po skončení péče o osobu blízkou. k HDP a na dopady s tím spojené. I v roce 2006 pokračovala kampaň školských odborů za zvýšení objemu finančních prostředků na platy zaměstnanců školství. I když politici v rámci předvolebního boje slibovali hory doly, zůstalo v oblasti odměňování zaměstnanců regionálního školství opět pouze u slov. Rekvalifikace zaměstnanců Daňový režim na straně zaměstnance: 6 odst. 9 písm. a) ZDP: Od daně jsou osvobozeny částky vynaložené zaměstnavatelem na doškolování zaměstnanců, které souvisí s jeho podnikáním; toto osvobození se nevztahuje na částky vyplácené zaměstnancům jako náhrada za ušlý příjem. Částky vynaložené na prohlubování kvalifikace formou rekvalifikací (doškolování) zaměstnanců v souladu s potřebou zaměstnavatele ( 231 ZP) jsou od daně osvobozeny. Dalším cílem bylo při jednáních o státním rozpočtu na rok 2007 prosazovat růst průměrných platů pracovníků školství tak, aby bylo dosaženo srovnatelnosti s průměrnými mzdami zaměstnanců v ČR podle dosaženého stupně vzdělání, a to u pedagogů i provozně správních zaměstnanců. Pro rok 2007 se podařilo vyjednat navýšení průměrných platů ve školství o pět procent. Bohužel, průměrný plat v regionálním školství stále ještě nedosahuje ani výše průměrné mzdy v zemi. Odborový svaz dlouhodobě prosazuje, aby růst platů pracovníků školství byl realizován výhradně v nárokových složkách platu. To se daří, platový nárůst pro rok 2006 se promítl téměř výhradně do nárokových složek. Také další cíl, aby další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zajištěno v plné výši z veřejných rozpočtů, se podařilo splnit. O pracovních a platových podmínkách školských pracovníků nerozhodují odbory, ale naši politici. Odbory jen mohou prostřednictvím sociálního dialogu upozorňovat na nedostatečné ohodnocení pedagogické práce a přinášet argumenty na podporu svých požadavků. A to je úkol i do dalších let. kt Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení: Částky, které jsou osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob, se nezahrnují do vyměřovacího základu pro odvod pojistného a pojistné se z tohoto příjmu neodvádí. Částky, které jsou zdanitelným příjmem zaměstnance, se zahrnují do vyměřovacího základu pro odvod pojistného a odvádí se z nich pojistné. Změna oproti stávajícímu stavu: V daních z příjmů žádná. V pojistném žádná. Pavel SKÁCELÍK

5 Některé školy se už se školními vzdělávacími programy sžívají Dítě nemusí popisovat písanky, řešit kvanta příkladů, aby se naučilo, co má Veselé ráno, děti, vítám vás! Víte, jaké zaměstnání mají vaši rodiče? A čím byste chtěly být vy? Podobný dopis napsaný na malé tabuli vítá skoro každé ráno žáky 1. B Základní školy Mohylová v Praze na Lužinách. Děti si ho přečtou a pak si o tématu povídají. I dnes usedají do kruhu a jedno se ptá druhého, kde pracují jeho rodiče. Moji rodiče pracují v letadle a jeho rodiče taky! hlásí jedno z dětí. Další poznamená: To je jednoduchý, táta pracuje na notebooku a máma se stará o mýho pidižvíka bráchu. Chvíli si opakují pravidla chování že mají dodržovat krátký hlas, tedy mluvit tiše. Nebo že si nemají navzájem ubližovat, a když už ublíží, mají se omluvit. Že si mají naslouchat, a pokud si něco půjčí, musí to v pořádku vrátit. Paní učitelka se zeptá, jaký je den a jaký měsíc, a pak už děti společně zpívají písničku. Po přestávce si doplňují v písance slova. Kdo je dřív hotov, čte si na koberci knížku. Společně si pak čtou v čítance o výletu dětí do ZOO a učitelka se prvňáčků ptá, jaká zvířátka tam mohli vidět. Když začnou děti příliš hlučet, vezme paní učitelka do ruky flétnu. A hraje tak dlouho, dokud se třída neztiší. A následují úlohy z matematiky. Na závěr hodiny děti hrají hru hledají na koberci lístečky s příklady tak, aby, až je vypočítají, daly jejich výsledky postupně dohromady číselnou posloupnost. V Mohylové vyučují letos podle školního vzdělávacího programu už druhým rokem. Způsob výuky se mi líbí. Je to určitě lepší než sedět celých pětačtyřicet minut v lavici, to by děti skutečně nezvládly, soudí učitelka Kateřina Kudláčková. Co dělá prvňákům po vstupu do školy největší potíže? Vůbec to není čtení, psaní nebo počítání. Mnozí z nich jsou na to natěšeni a půlka už to umí. Problémem ale někdy je, aby se uměli o sebe postarat, došli si na záchod, umyli a utřeli si pak ruce. To lze u pětadvaceti dětí těžko ohlídat učím je, ale nemohu zvládnout postarat se o všechny jako maminka. Některé se třeba nudí o matematice, ale neumí si zavázat tkaničky, popisuje učitelka. Snaží se však vymýšlet činnosti tak, aby se zapojili všichni žáci, nejen rychlíci, ale i ti pomalejší. Čeho se učitelky nejvíce bály, když začínaly se školním vzdělávacím programem? Není jednoduché po patnácti či dvaceti letech praxe úplně vyjet ze zajetých kolejí. A kolegyně měly obavy, aby ohlídaly, že se děti naučí to, co mají. Aby si dobře rozložily časovou dotaci na jednotlivé aktivity. Chtěly při vyučování střídat činnosti, ale zároveň se trochu strachovaly, aby se učení úplně nerozbředlo. Na konci prvního čtvrtletí už ale zjistily, že větší svobodomyslnost nese stejné ovoce, takže ji stále více praktikovaly a na konci první třídy už vše fungovalo dobře, vysvětluje ředitelka školy Martina Štychová. Školní vzdělávací programy jsou podle ní cestou správným směrem. Sebelépe napsaný program ale nezaručí, že se ve škole bude učit lépe. Vždy to záleží na tom, jakou osobností je konkrétní pedagog. Další obavy podle ředitelky pramenily z toho, jestli děti obstojí, až je vypustí ze své školy. Dnes si třeba při matematice počítají, kolik dnů jim zbývá do prvního jarního dne. Je to názorné, ale zabere to čtyřicet minut, 5 a učitelka přitom ví, že nevypočítala oněch dvacet příkladů, jak se to dělalo dříve. Dítě přineslo domů písanku, kde za celý den vytvořilo dvě stránky, nebo cvičebnici z matematiky s příklady. V nové koncepci je to méně podchytitelné. Přesto není třeba mít obavu ony si to, co slyší, ukládají a nakonec tu znalost také budou mít, i když teď jsou ve skupině pasivní, neprojevují se, ujišťuje ředitelka. Zdeňka LA SALA Fakta si žáci najdou sami, škola by je měla naučit i jiným věcem Když jsme s kolegyní otevřely dveře u třídy 1. A Základní školy Londýnská, zarazil nás na první pohled poměrně značný ruch, na který jsme ze svých školních let opravdu nebyly zvyklé. Štěbetající děti po skupinkách rozmístěné po třídě, z nichž co chvíli nějaké vybíhá a zaujatě se na něco vyptává paní učitelky. Ne, opravdu nemají přestávku. Hrají ovšem hru, pomocí níž si opakují probrané učivo. Mají za úkol přecházet od jednoho stanoviště k dalšímu a vždy u něj splnit jeden úkol podle obrázku paní sepsat z čeho se skládá lidské tělo, nebo vypočítat příklady na odčítání a sčítání. Děti se mezi sebou zuřivě radí a někdy se i nad řešením nepohodnou. Intenzita jejich hlasů občas dosahuje úctyhodné síly. Jejich učitelka Kateřina Šmídová se přitom snaží hlasy i emoce kočírovat a přesvědčuje je, že se musí umět spolu domluvit. Pro pedagoga je to hodina dost náročná, děti ale evidentně chytla. V této základní škole nejsou netradiční hodiny ničím výjimečným. Londýnská patří k průkopníkům nových školních vzdělávacích programů, je jednou z pilotních škol, které ho začaly ověřovat jako první. Často se ale v souvislosti s netypickou výukou a novými vzdělávacími programy objevují komentáře typu, že se sice děti v takových školách cítí dobře, ale že se tu nenaučí tolik jako tam, kde učí víc klasicky. Tvořivost a kázeň jdou ruku v ruce Do 1. A ZŠ Mohylová přicházejí prvňáčci a usazují se na koberec v rohu třídy. Jako každé ráno tak v komunitním kruhu nenásilně zahajují nový školní den. S paní učitelkou Jiřinou Benešovou si povídají, jakou mají náladu, na co se těší, co je tento den čeká. Poté si sedají do lavic a začínají hodinou českého jazyka. Na první pohled se učí číst i psát stejně, jako to známe ze školy už léta. Jenže, vše je trochu jiné. V této třídě se totiž učí podle školního vzdělávacího programu Dům stavíme od základů, který si škola na míru přichystala již loni a v dvouletém předstihu odstartovala reformu výuky. V čem je změna? Aktivity se svižně střídají, děti chvíli v lavicích čtou, poté utvoří družstva a skládají na koberci z písmen slova. Vítězné družstvo je oceněno razítky do žákovské knížky. Když se prvňáci dají do psaní, nejdřív je paní učitelka v lavicích pořádně narovná. To je totiž nejdůležitější pro to, aby se dětem dařilo psát úhledně. Kolikrát mají lepší písmo ve škole než doma, kde se zřejmě u psaní různě kroutí, říká paní učitelka, která má s výukou již 24 let praxe. Následuje matematika. Chvíli prvňáci počítají s klaunem, potom se rozpočítají do družstev a opět soutěží, tentokrát v bleskovém počítání. Kdo zaboduje, vrací se rychle do lavice. Nemohu pochopit, jak je možné, že přes tolik různorodých aktivit je ve třídě celkem klid. Jak to, že jsou děti tak hodné? naivně se ptám J. Benešové. To záleží na tom, jak si to na začátku roku s dětmi zavedete. Kázeň musí být, bez ní by se děti nic nenaučily. Odcházím ze třídy s pocitem, že jsem byla svědkem bezvadně vyvážené výuky. To dobré z původní výuky bylo zachováno a nový vzdělávací program přinesl do třídy dynamiku a tvořivost. Zlata ŠŤÁSTKOVÁ České školství má vynikající tradici v tom, že dokáže naučit faktografické vědomosti, a naši lidé se pak velice dobře účastní různých soutěží. Určitá míra faktografie je nezpochybnitelná a nutná, a tu my bezesporu naučíme, tvrdí ředitel Martin Ševčík. A potvrzují to podle něj i výsledky loňského přijímacího řízení. Naše děti mají ale navíc další dovednosti mnohem méně času pak stráví například nad přípravou projektů, protože jsou na to zvyklé a umí se v tom orientovat. A to do života potřebují mnohem víc. Mě třeba v základní škole naučili, že ve městě Gottwaldov je obuvnický průmysl. Dnes už ale neexistuje Gottwaldov, ani obuvnický průmysl. Takže k čemu mi byla taková informace? polemizuje ředitel. Výzkumy podle něj dokazují, že padesát procent všech informací, které lidstvo má, získalo za posledních pětadvacet let. To už samo o sobě napovídá, že ubírat se cestou faktografie je nesmyslné. Nechci tím říct, že se žáci nemají učit žádné encyklopedické znalosti, uvádí ředitel. Pokud žák nebydlí na samotě v horách, potřebuje podle něj ke zjištění potřebné informace možná hodinu když vezmeme v úvahu, že ne každý má internet. Dnes už to dávno není tak, že jako jediní přinášejí lidem vědění pan řídící a farář. A než děti dospějí a vystudují, mnoho naučených faktů už dávno není pravdivých, soudí M. Ševčík. zls

6 6 Výše minimální mzdy Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí podle ustanovení 2 vládního nařízení 48,10 Kč za hodinu nebo 8000 Kč za měsíc. Pro případy omezeného pracovního uplatnění zaměstnance jsou sazby minimální mzdy stanoveny v 4 vládního nařízení takto: Podle míry vlivů omezujících pracovní uplatnění zaměstnance činí minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy a) 90 procent částek sta- Mohli byste napsat, který předpis stanoví výši minimální mzdy pro rok 2007? Výši minimální mzdy stanoví nařízení vlády č. 567/ jde-li o první pracovní poměr novených v 2 a 3 odst. 1, 2006 Sb., o minimální mzdě, zaměstnance ve věku 18 až 21 o nejnižších úrovních zaručené let, a to po dobu 6 měsíců ode mzdy, o vymezení ztíženého dne vzniku pracovního poměru, pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve b) 80 procent částek stanovených v 2 a 3 odst. 1, jde-li ztíženém pracovním prostředí. Jak je patrné již z názvu, tento právní předpis, který nabyl c) 75 procent částek stano- o mladistvého zaměstnance, účinnosti dnem 1. ledna 2007, vených v 2 a 3 odst. 1, jde-li upravuje širší okruh problematiky, než je jenom minimální vatelem částečného invalidní- o zaměstnance, který je poži- mzda. ho důchodu, Základní sazba minimální mzdy činí korun za měsíc d) 50 procent částek stanovených v 2 a 3 odst. 1, jde-li o zaměstnance, který je poživatelem plného invalidního důchodu, nebo o mladistvého zaměstnance, který je plně invalidní a nepobírá plný invalidní důchod. Zaměstnanci, který má sjednánu kratší pracovní dobu nebo který neodpracoval v kalendářním měsíci příslušnou pracovní dobu odpovídající stanovené týdenní pracovní době, se sazba minimální mzdy snižuje úměrně odpracované době. Vít BERKA Chceme se věnovat samostudiu Od doby platnosti úpravy zákona o pedagogických pracovnících nám ředitelka naší mateřské školy neumožnila čerpat ani jeden z dvanácti dnů k samostudiu, přestože tomu provozní podmínky nebrání. Ve dnech k tomu vhodných (například pokles docházky dětí do mateřské školy) sama nevykonává pedagogickou činnost. Prosíme o radu, jak postupovat, když intervence zřizovatele nepomohla. Zaměstnanci přísluší dle 24 odst. 7 zákona č. 563/ 2004 Sb. dvanáct pracovních dnů ve školním roce k dalšímu vzdělávání. Ředitel školy čerpání tohoto volna určuje na dobu, kdy tomu nebrání vážné provozní důvody, v případě mateřské školy například v době, kdy dojde k poklesu docházky dětí do školy. Pokud u vašeho zaměstnavatele působí odborová organizace, měla by v této věci jednat se zaměstnavatelem (ředitelkou mateřské školy) a trvat na doložení provozních důvodů, které určení uvedeného volna zabránily. Doporučujeme, aby čerpání volna podle citovaného ustanovení zákona bylo upraveno v kolektivní smlouvě a aby v ní zároveň byly specifikovány provozní důvody, které čerpání tohoto volna neumožní. Nepůsobí-li u vašeho zaměstnavatele odborová organizace, mohou se zaměstnanci obrátit v této věci na zřizovatele, případně na soud. Právní oddělení ČMOS pracovníků školství Osobní příplatek mi byl snížen V souvislosti se zákonem č. 262/2006 Sb. a nařízením vlády č. 564/2006 Sb. mi byl zvýšen příplatek za vedení na odpovídající úroveň, ale zároveň prakticky o tutéž částku snížen osobní příplatek, který mi byl přiznán již v roce 2004 a po celou dobu se neměnil. Zřizovatele jsem požádal, aby mi sdělil důvod snížení příplatku. Bylo mi odpovězeno, že osobní příplatek je nenárokovou složkou mzdy. Na zřizovatele se v souvislosti s platovými poměry našeho názoru však důvodem v pravomoci zřizovatele. Podle ředitele školy vztahují příslušná ustanovení zákoníku práce, ku nemůže být navýšení platu k odebrání osobního příplat- to znamená, že zřizovatel je v souvislosti se změnou právních předpisů, neboť osobní povinen řediteli vydat platový výměr dle 136 zákoníku příplatek se poskytuje zaměstnanci za dlouhodobě vyšší než práce. Dojde-li ke změně výše některé složky platu uvedené standardní výkonnost, které v platovém výměru, například v porovnání s ostatními dosahuje, nikoliv k dosažení určité snížení či odebrání osobního příplatku, je orgán, který ho na platové úrovně. pracovní místo ustanovil, povinen tuto skutečnost řediteli mění zákon č. 561/2004 Sb., Návrh zákona, kterým se školy písemně oznámit, včetně školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, se týkal změ- uvedení důvodů, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá ny 166 citovaného zákona účinnosti. Osobní příplatek a byl poslaneckou sněmovnou je však nenárokovou složkou zamítnut. platu a jeho přidělení, snížení, zvýšení či odebrání je zcela pracovníků Právní oddělení ČMOS školství Tiskopis na zdravotní prohlídku Základní škola má smluvního lékaře. Při vstupní prohlídce nového zaměstnance vyžaduje lékař tiskopis, který údajně vydalo MŠMT. Na něm má být stanovisko lékaře ke vstupní prohlídce a vyjádření pracovníka. Není nám znám žádný právní předpis, který by lékaři provádějícímu vstupní lékařské prohlídky zaměstnanců ukládal uvádět závěry této prohlídky na zvláštním tiskopise vydaném MŠMT, nehledě na to, že nám není známo, že by ministerstvo pro tento účel podobný tiskopis vydalo. Vyhláška č. 60/2006 Sb., upravující postup při zjišťování psychické způsobilosti, obsahuje přílohu č. 2 vzor psychologického posudku, nikoliv vzor posudku lékaře, který provedl vstupní lékařskou prohlídku zaměstnance. Doporučujeme vám proto řešit tuto otázku s dotyčným lékařem, který by vám měl upřesnit, kde uplatňovanou informaci získal. Právní oddělení ČMOS pracovníků školství

7 7 Jak na školní vzdělávací program? Nebojte se změn ve školství, provedeme vás reformou krok za krokem Průřezová témata v gymnaziálním vzdělávání Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) se zaměřuje na systém vztahů člověka a lokálního společenství k Evropě a světu. VMEGS směřuje k porozumění globálním procesům a k pochopení role jednotlivce v těchto procesech jako i k rozvíjení občanské zodpovědnosti. VMEGS chce, stejně jako například Multikulturní výchova, pomoci žákům překonávat předsudky a stereotypy. Specifická je pro VMEGS její snaha umístit člověka žáka do prostoru a zároveň mu dát do ruky mapu, v níž jsou popsány sociální, politické, ekonomické a kulturní vztahy tohoto prostoru. VMEGS lze, stejně jako všechna ostatní průřezová témata, uplatnit prostřednictvím všech tří často připomínaných forem samostatný předmět, integrace nebo projektové vyučování. Z povahy VMEGS ovšem nevyplývá, že by pro ni byla jedna z těchto forem příhodnější než ostatní. Naopak, vzhledem ke komplexnosti tohoto průřezového tématu, které se ve svých tematických okruzích dotýká mnoha problematických oblastí, je vhodné realizační formy kombinovat (záleží na možnostech školy). Vzhledem k zaměření průřezového tématu na souvislosti (evropské a globální) bude velice vhodnou formou integrace do vybraných předmětů. Integrace by mohla významně rozšířit historické nebo společenskovědní poznání žáků. (Níže uvádíme příklad realizace VMEGS, který dobře koresponduje právě s oborem Dějepis.) Při zvažování tematické šíře VMEGS může vyvstat otázka, zda lze takto široké průřezové téma uspokojivě realizovat pouhou jednou formou integrací. Určitě lze, ale stranou tak možná zůstanou projekty nebo samostatný předmět, které poskytují příležitosti pro práci s praktickou stránkou VMEGS. Právě v rámci projektů nebo samostatného předmětu (či kurzu) je možné soustředit se například na získávání a rozvoj praktických dovedností pro osobní a pracovní život v evropském prostoru nebo na rozvíjení schopností využívat demokratické mechanismy a struktury. Řešení této a podobných otázek je plně v kompetenci školy. 1) Jak již bylo řečeno, je vhodným prostorem pro uplatnění VMEGS vzdělávací obor Dějepis. Níže popsanou aktivitu nazvanou Historická přímka lze využít například v rámci úvodu do studia historie. Aktivita může být integrována do výuky předmětu, ale může být také zajímavou součástí tematického (například diskusního) bloku projektového dne. Historická přímka tematizuje otázky po smyslu historického poznání, jeho povaze, po možnostech toto poznání doplňovat a obohacovat novými pohledy. Aktivita může žákům představit historické poznání jako proměnlivé a může také naznačit některá úskalí jeho interpretace. Přiblíží také aktuálnost těchto otázek v kontextu globalizovaného světa a tím může rozšířit povědomí žáků o významu historického poznání pro současnost. Historická přímka také pracuje s pojmem etnocentrismus, důležitým pro VMEGS, který by se ve výuce jinak vůbec nemusel objevit. Praktický námět: Historická přímka 2) Historické bádání i vyučování historie jsou vždy trochu náchylné k etnocentrismu, nacionalismu a někdy i ke xenofobii. Historie sice hraje velmi důležitou roli v socializaci a identitě jednotlivce, avšak v důsledku způsobu, jakým bývá vyučována, často posiluje předsudky a stereotypy o lidech a zemích. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, a samozřejmě i Multikulturní výchova, by měla podporovat takový výklad historie, který bere v úvahu rozdílné pohledy. Pravda není nikdy jen jedna a právě v historii to platí snad více než v kterékoliv jiné disciplíně. Seznamování se s historií ostatních lidí a zemí nám pomáhá lépe porozumět naší vlastní historii. Pojem etnocentrismus Etnocentrismus je tendence vnímat svět pouze z perspektivy vlastní kultury. A rezignovat přitom na uznání platnosti odlišných pohledů na svět, kterými se dívají lidé odlišných kultur. V etnocentrickém pohledu se vlastní kultura stává měřítkem pro posuzování (hodnocení) ostatních kultur, které jsou, podle této představy, méně důležité, méně významné, zaostalejší. Opakem etnocentrismu je kulturní relativismus. Ten uznává svébytnost každé kultury a namísto porovnávání kultur jako horších / lepších je vnímá jako vzájemně odlišné, avšak rovnocenné. Podrobnější informace: Soukup, V. Dějiny antropologie. Praha: Karolinum, Problémové oblasti, na které se aktivita zaměřuje: odlišné výklady historie a odlišné interpretace historických udá lostí; etnocentrismus a nacionalismus; empatie a podpora vnímání světa v souvislostech. Cíle: Prozkoumat různá vnímání dějin a výuky historie. Zvýšit zájem žáků o současnost a dějiny jiných zemí a kultur. Zvýšit cit žáků pro rozmanité kulturní a dějinné aspekty jiných zemí a kultur. Probouzet v žácích kritický přístup k vlastní historii. Čas potřebný k realizaci: 30 až 60 minut Velikost skupiny: libovolná Příprava: 1. Nakreslete (na velkou tabuli nebo na několik listů papíru) kalendář datovaný od roku 1500 do současnosti. 2. Připravte si špendlíky nebo lepicí pásku. Postup: 1. Vyzvěte každého z účastníků, aby uvedl pět historických dat, která jsou z jeho hlediska velmi důležitá pro jeho zemi nebo kulturu, a aby každé datum označil na časové ose a napsal k němu své jméno. 2. Poté, co všichni žáci provedou úkol popsaný v bodě 1, požádejte je, aby vysvětlili, proč jsou pro ně tato data významná, co pro ně představují a proč si je vybrali (pro rychlejší spád dané aktivity může jména žáků napsat i učitel). Rozbor aktivity a zhodnocení: Zeptejte se žáků, zda objevili nějaká data nebo události, které je překvapily, nebo zda pro ně byly všechna data a události známé. Pokud pro ně byly nějaké události neznámé, požádejte ty, kdo je do kalendáře zaznamenali, aby je ostatním vysvětlili. Diskutujte společně o tom, jak a proč se učíme o určitých událostech v našich dějinách a proč se naopak neučíme o jiných. Tipy pro učitele: Toto cvičení bude pravděpodobně lépe fungovat s mladšími než se staršími žáky. Cvičení je zvlášť vhodné pro multikulturní skupiny žáků, ale může fungovat dobře i v monokulturní žákovské skupině. V takovém případě by mohlo být zajímavé zamyslet se nad tím, proč si určitá data (události) pamatujeme lépe než jiná a co nás v tomto výběru ovlivňuje. Variace: Aktivita může být upravena pro jednoroční kalendář. Požádejte žáky, aby v kalendáři vyznačili nejdůležitější svátky v roce, které se slaví v různých zemích, kulturách nebo náboženstvích atd. Návrhy pro pokračování: Postoje k ostatním si vytváříme na základě toho, co nás učí ve škole, například v hodinách historie, ale i mimo školu, sbíráním útržkovitých informací z jednání a promluv lidí, z vtipů, které vyprávějí. V tomto směru je možné navázat aktivitou, která se zaměřuje na etnocentrismus udržovaný prostřednictvím vtipů a humoru. Shromážděte vtipy zaměřené proti lidem jako jsou vegetariáni, blondýnky, Židé, politici, homosexuálové, Skotové, Romové... Napište vtipy na papírky a vložte do klobouku. Nechte vybrané žáky vtipy losovat a pak jednotlivě, například při sezení v kruhu, číst. Skupina ostatních žáků hodnotí čtené vtipy čárkami, ty na závěr sečtěte. Následně diskutujte se žáky prostřednictvím otázek jako: Který vtip vyhrál a proč? Který vtip dostal nejméně hlasů a proč? Jak se cítíte, když je vtip zaměřen proti vám? Který druh vtipů je nejlepší, který se vám líbí nejvíce? Co činí vtip nepřijatelným? Jak a čím ubližují sexistické / rasistické vtipy? Co uděláte, když vám bude někdo vyprávět podobně útočný vtip zasmějete se ze slušnosti / budete se smát, protože se budou smát i vaši kamarádi / řeknete dotyčnému vypravěči, že takové vtipy jsou mimo / odejdete a raději neřeknete nic? Vždy mějte na paměti, že to, co vám žáci říkají, nemusí být celá pravda. Pracujte na rozvíjení kritického přístupu k tomu, co slyšíte a čtete. Stále se ptejte! Jaroslav FALTÝN, VÚP 1) Informace o projektech k VMEGS naleznete na Příklad konkrétního projektu vhodného pro VMEGS (ale i pro Environmentální výchovu) najdete na Další informace pro VMEGS najdete na rozvojovka.cz/ 2) Zdroj: All different, all equal Education pack. Council of Europe, Strasbourg 1995.

8 8 Jaké volno má zaměstnanec při narození dítěte? Jaké pracovní volno máme poskytnout zaměstnanci podle nových předpisů při narození dítěte? Poskytování pracovního volna v tomto případě upravuje nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. V příloze k tomuto vládnímu nařízení bod 6 se stanoví: Pracovní volno se poskytne na nezbytně nutnou dobu a) s náhradou mzdy nebo platu k převozu manželky (družky) do zdravotnického zařízení a zpět, b) bez náhrady mzdy nebo platu k účasti při porodu manželky (družky). Ve srovnání s dřívější úpravou (do 31. prosince 2006) zůstává tedy zachováno dosavadní pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu podle písm. a). Navíc je nově upravena situace, kdy zaměstnanci vzniká právo na pracovní volno též k účasti při porodu manželky (družky), v tomto případě však bez náhrady mzdy nebo platu. Mělo by být zastaveno soudní řízení? Jak by se mělo postupovat v případě, že v řízení o neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem účastník řízení (zaměstnanec) zemře? Má být zastaveno soudní řízení? Podle 72 zákoníku práce může zaměstnanec neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí uplatnit v prekluzivní lhůtě dvou měsíců a bez podání žaloby se považuje výpověď za platnou. V případě nepodání žaloby skončí pracovní poměr podle jednostranného zrušovacího projevu, i když by to byl jinak právní úkon neplatný, a platnost rozvázání pracovního poměru nemůže být potom přezkoumávána soudem, a to ani jako předběžná otázka v řízení o nároku na náhradu mzdy. Bez rozhodnutí soudu o neplatnosti výpovědi podle 72 zákoníku práce nelze úspěšně uplatnit nárok na náhradu mzdy. Tento nárok nezaniká, ale v rozsahu uvedeném v 328 zákoníku práce přechází na manžela, děti a rodiče, respektive dědice. Bez takového rozhodnutí tedy dojde k tomu, že uplatnění nároku dědiců žalobce na náhradu mzdy z důvodu neplatného rozvázání pracovního poměru je navždy vyloučeno. Problémem uvedeným v dotaze se zabýval i Ústavní soud a ve svém nálezu sp. zn. III. ÚS 133/03 ze dne 29. ledna 2004 vyjádřil toto stanovisko (pochopitelně jsou uvedeny odkazy na dřívější zákoník práce): NA VAŠE otázky ODPOVÍDÁ Vít Berka Předmětem soudního řízení o neplatnost výpovědi z pracovního poměru dané zaměstnavatelem je určit platnost uvedeného právního úkonu, přičemž rozhodnutí v této otázce staví na jisto, zda pracovní poměr nadále trvá (trval) a zda zaměstnanci vznikl nárok na náhradu mzdy ( 61 odst. 1 zákoníku práce), jenž je nárokem mzdovým, přecházejícím na právní nástupce zaměstnance ( 260 odst. 2 zákoníku práce). Jestliže zaměstnanec v průběhu daného řízení zemře, nelze je podle 107 odst. 5 občanského soudního řádu bez dalšího zastavit s tím, že příslušný právní vztah (pracovní poměr) zanikl, když jeho určitá část představující mzdové nároky zaměstnance jeho smrtí nezaniká, ale přetrvává mezi zaměstnavatelem a právními nástupci stěžovatele. Může být plat nižší než minimální mzda? Chci nastoupit zaměstnání v příspěvkové organizaci. Při jednání s budoucím zaměstnavatelem jsem byla seznámena s platovými podmínkami. Měla bych být zařazena do 5. platové třídy a 2. platového stupně. Při tomto zařazení je ale plat nižší než minimální mzda. Jaký měsíční plat bych vlastně měla minimálně pobírat? Nepatřím do kategorie pedagogických pracovníků. Podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 564/ 2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, činí platový tarif v 5. platové třídě, 2. platovém stupni 7820 Kč. V daném případě je nutno aplikovat nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě a nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Zaručenou mzdou je podle 112 odst. 1 zákoníku práce mzda nebo plat, na které zaměstnanci vzniklo právo podle zákona, smlouvy, vnitřního předpisu nebo platového výměru. Nejnižší úroveň zaručené mzdy je stanovena ve výše uvedeném vládním nařízení. Pokud plat bez platu za práci přesčas, příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli nedosáhl příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek k platu ve výši rozdílu mezi platem dosaženým v kalendářním měsíci a příslušnou nejnižší úrovní zaručené mzdy ( 112 odst. 3 zákoníku práce). Podle 3 nařízení vlády č. 567/2006 Sb. činí nejnižší úroveň zaručené mzdy ve 3. skupině prací (kde jsou zahrnuty práce v 5. a 6. platové třídě) 9800 Kč za měsíc. Opustila školu s pláčem v očích nastoupila do naší školy, příjemně zářila. Bylo patrné, že se chce stát dobrou učitelkou. Nedovedu pochopit, jak se to mohlo přihodit, přemýšlí zástupce Poslušný. Zničehonic za mnou přišla. Slzy a zvláštní smutek v očích. Prý končí. Na hodinu. Jakékoli Když další přemlouvání bylo marné. Přišli jsme možná o mladou nadějnou kantorku. Slyšel jsem. Než zašla za tebou, stavila se ještě u mě v kabinetu. Uvařili jsme si kávu a chvíli si povídali. Před pár měsíci skončila fakultu. S velkými sny a přáními se pečlivě připravovala na svou kantorskou dráhu. Jenže, zpomalil Hromádka, na fakultě jim v seminářích a na přednáškách líčili jejich budoucí žáky jako bytosti lačné po vzdělání. Jako vzácné jedince, kteří usedají do lavic, aby toužebně naslouchali svým učitelům. Aby si pečlivě dělali poznámky. Aby se svědomitě učili a nechávali se ochotně zkoušet. Nic z toho ji ve škole nepotkalo. Co mohla čekat? Vždyť zná dnešní mladé lidi. Není jim věkem natolik vzdálená, snaží se domýšlet Poslušný. No právě. V tom byl další její problém, pohotově reaguje Hromádka. Nedokázala zvolit odpovídající vzdálenost mezi katedrou a lavicemi. Zpočátku až příliš zašla do zadních lavic. Příliš se přiblížila starším klukům. Spatřovali v ní všechno možné a jiné, jen ne svou učitelku, kterou by měli poslouchat a nechat si od ní dávat třeba i špatné známky. Začali ji ignorovat. Zachovala se po svém. Vrátila se do bezpečí. Za katedru. Zničehonic ztratila kontakt, byť jen s první lavicí, zvolna rozebírá složitou situaci Hromádka. To si každý z nás musel prožít na vlastní kůži. Najít odpovídající vztah ke svým žákům. Nenadbíhat jim a nevnucovat se jim. Být člověkem, který je přísný a spravedlivý v jedné osobě. A ještě oblíbený. Řehole na celý život. S ní se každý den začíná, a nikdy nekončí. Jenže ona raději skončila, povzdychne si Poslušný. Skončila možná i proto, že jsme jí příliš nepomáhali. Nenašla odvahu obrátit se na někoho z nás. Začínající učitel dříve dostával k sobě staršího a zkušeného kamaráda. Jenže dnes se nic takového příliš nenosí. Nemáme na sebe čas, posmutněle opakuje Hromádka. Něco na tom asi bude. Možná z ní mohla být dobrá kantorka. Zná cizí jazyk. Snadno si najde jinou práci. Vydělá nejméně dvakrát více, než jsme jí mohli nabídnout my. Nebude muset stírat si o přestávce slzy a červenat se v hodinách před sprostými slovy neukázněných žáků, uzavírá málo radostný příběh zástupce Poslušný. Mrzí mě, že vysoká škola často připravuje budoucí kantory pro skleník, ale ne pro dnešní školu. Začínající učitel teoreticky možná dobře ovládá svůj aprobovaný předmět. Nikdo jej však nenaučil učit současnou mládež. Proč se pak divíme, že nám mladí kantoři utíkají ze školy, odmlčí se Hromádka. Ve školních lavicích jednou seděli všichni z nás, ale za katedrou to dokáže jen málokdo. Roman KANTOR

9 Tolerancí k opravdovému přátelství Znáte je? Obsluhoval jsem anglického krále BOHUMIL HRABAL 9 Vjednom z posledních čísel Vašeho týdeníku mě zaujaly dva články. Nad prvním z nich Proč nepsat vysvědčení ručně jsem nevěřil svým očím a přečetl si ho opakovaně. Ani to však nepomohlo. V současné době, kdy je naše školství doslova zavaleno problémy šikana, neurvalost a drzost některých žáků, fetování, kouření, odmítání práce, obtížné, někdy až nemožné dorozumívání se s rodiči, přijímání žáků ke středoškolskému studiu bez zkoušek, častá nechuť k tvorbě vzdělávacích Vúnoru 2001 byly navázány první kontakty mezi Základní školou v Kobeřicích, okres Opava, a RTO szkolou spolecznou v polské Ratiboři. Od té doby proběhlo již 18 společných akcí, které jsou zaměřeny především na poznávání kultur obou národů, přírody a v neposlední řadě na navazování nových přátelství mezi dětmi. V roce 2005 se naše škola rozhodla požádat o grant z Fondu mikroprojektů programu INTERREG III A Česká republika Polsko, který poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zastoupené v regionu Silesia Euroregionem Silesia-CZ a který je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním podnětem pro realizaci projektu s názvem Projekt TOP byly právě pozitivní zkušenosti ze spolupráce mezi oběma školami, motivací bylo rovněž blížící se 40. výročí otevření nové školy v Kobe řicích. Sám projekt byl po schválení zahájen 1. března 2006 a předpokládaný termín ukončení je 8. července Činnosti uskutečňované v jeho rámci jsou realizovány na obou stranách česko-polské hranice. Jeho náplň tvoří 4 dílčí akce. První byla společná sportovní olympiáda, která proběhla v červnu loňského roku v našem školním areálu. V říjnu 2006 se pak uskutečnil Den otevřených dveří při příležitosti oslav 40. výročí otevření naší nové školy a pětileté spolupráce s polskou školou. V bohatém kulturním programu účinkovali žáci obou partnerských subjektů. V polovině února letošního roku proběhl v rekreačním středisku Ski MSA Dolní Benešov ve Starých Hamrech v Beskydech společný lyžařský kurz pro 70 dětí. Vyvrcholením projektu bude červnový společný výlet do Tarnowskich Gór. Kontakty v rámci projektu mají napomoci k hlubšímu poznání a pochopení vzájemných kultur a tradic, které jsou do jisté míry spojeny obdobným, někdy i společným historickým vývojem a jazykovou příbuzností. Projekt zapojuje aktivně děti na základě dobrovolnosti a poskytuje jim příležitost získat dovednosti a zkušenosti mimo rámec formálního vzdělávacího systému. Leonard STŘÍBRNÝ Kobeřice Za poznáním hrou a soutěžením Sedmý ročník soutěže Paragraf 11/55 byl zahájen ve 12. základní škole v Kladně. Celou akci odstartoval hejtman Středočeského kraje Petr Bendl, který právě tuto základní školu v dětství navštěvoval. Organizátorem soutěže Paragraf 11/55 je občanské sdružení AISIS. Hry se za šest let existence zúčastnilo více než dětí. Stěžejním tématem je znalost práva a dodržování zákonů, přičemž cílem této soutěže je podpora znalosti zákona č. 379/2005 Sb., jenž zakazuje prodej tabákových výrobků mladým lidem do 18 let. Letos se premiérově utkají školy Středočeského a Plzeňského kraje. Jindřich VANĚK Uniformitě snad už odvoznilo, ne? programů, nenastupování absolventů pedagogických fakult do škol, platové ohodnocení, pracovní doba, řízení škol a jejich financování podle počtu žáků, kvalifikovanost učitelů atd. atd. je řešen další, zřejmě nesmírně závažný problém ručně ano, nebo ručně ne? Jsem jednoznačně na straně kolegy Maguly jako učitel, ale také jako bývalý ředitel. Jeho důvody jsou naprosto jasné a navíc pravdivé. Domníval jsem se, že uniformitě už dávno odzvonilo asi ne. Nechápu, proč se paní ředitelka tak zasekla. Nejslavnější autorův román zachycuje životní dráhu číšníka a hoteliéra v okolnostech politických zvratů 20. století. Kniha obsahuje 32 fotografií z filmu. Hlavní hrdina představuje prostřednictvím svého příběhu dvacátá až padesátá léta 20. století. Hrabalovská poetika, neotřelý způsob vyjadřování, humor a vtip, to vše přitáhne každého čtenáře, studenty nevyjímaje. Knihu vydala Mladá Fronta a bezpochyby bude ve školní knihovně neustále vypůjčena. Bojí se snad, že by změnou postoje ublížila své autoritě? Jestli její vážnost stojí a padá v bazírování na takto fundamentálně důležitých věcech, pak ji upřímně lituji. Příště to může být rozhodnutí, že nikdo nesmí mít vousy a všichni si musí česat pěšinku vpravo. Druhý článek, Slovenština do škol, mě naopak velice potěšil. Bezprostředně po rozdělení státu byla vydána nová učebnice českého jazyka pro 5. třídu. Byla vlastně stejná, jen s vynecháním tří hodin, ve kterých žáci dostávali to nejelementárnější poučení o slovenštině slovenské dvojhlásky, de-te-ne, ô, některá podobná, ale i odlišná slova. Nevím, kdo nahoře byl tak rychle snaživý navíc ve zpěvnících byly dál slovenské písně. Nakonec i někteří Slováci začali tenkrát dabovat české filmy. Upřímně vítám obrat v této oblasti. Jedno mají oba články společné nesmyslnost unáhlených úředních rozhodnutí. Věřím, že rozum a nezaujaté myšlení si nakonec cestu najde (i když to jde často ztuha). Adolf NUSL Mělník

10 AMOS 5 AMOS 4 AMOS 6 AMOS 3 Počet SMS zpráv z jednoho mobilního telefonu není omezen. Cena jedné SMS je 4 Kč včetně DPH. Hlasování technicky zajišťuje ATS Praha. AMOS 2 AMOS 1 Své SMS posílejte ve tvaru např. Amos 7 na telefonní číslo Hlasujte pro Á mose Sympaťá Sympa ťáka ka 10

11 11

12 12 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ PROTI HMYZU Nabízíme Vám tyto druhy žaluzií: meziskelní, meziskelní s vypínáním (fixací) interiérové, interiérové s vypínáním (fixací) domykatelné, celostínící na plastová okna s řetízkovým ovládáním tzv. ISO žaluzie dřevěné Dále Vám nabízíme: rolety garnýžové hliníkové a dřevěné lišty výsuvné markýzy Výhody, které Vám nabízíme: záruka 3 roky výběr ze 40 druhů odstínů barev tepelná izolace až 30 % množstevní slevy atypické tvary žaluzií Montáž do 3 5 dnů!!!! Pro školy a školská zařízení nabízíme slevu 50 % z ceny montáže. předplatné týdeníku školství Vyplněný objednací lístek zašlete přímo na adresu redakce Týdeníku Školství, Senovážné nám. 23, , Praha 1. Účast v databázi předplatitelů Týdeníku Školství není omezena kalendářním ani školním rokem a každá adresa předplatitele automaticky přechází z ročníku do ročníku. OBJEDNACÍ LÍSTEK* Objednávám... předplatné Týdeníku Školství. Jméno název odběratele: Adresa:......PSČ dodací pošty: Plátcem bude (jméno, název, IČO, DIČ): * Určeno jen pro zcela nové předplatitele!!! Zavolejte, rádi a ochotně Vám poradíme. Aleš Suchý tel.: Podpis (u organizace razítko):... Datum:... Nakladatelství PARIS Žižkova 2379, Karviná Mizerov tel , fax n a b í z í š k o l á m a š k o l s k ý m z a ř í z e n í m, d a l š í m p e d a g o g i c k ý m i n s t i t u c í m, s t á t n í m o r g á nů m ve školství a dalším institucím ojedinělou odbornou publikaci DA DAŇ Z P IDANÉ PŘIDANÉ HODNOTY VE ŠKOLSKÉ PRAXI (od vzniku povinnosti registrace až po vypln ní da ového p iznání) auto i Ing. Dagmar Fit íková, Ing. Lydie Musilová Publikace je zaměřena na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o dani z přidané hodnoty ve školské praxi, tj. zejména u zařízení spadajících pod působnost zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, v platném znění (školský zákon). Publikace obsahuje kapitoly zaměřené zejména na tyto oblasti : registrace plátce předmět DPH základ daně a výpočet daně sazby DPH nárok na odpočet DPH vedení daňové evidence a postup při vyplnění daňového přiznání kontrolní vazby účetnictví na daňové přiznání jednotlivé účetní případy na praktických příkladech pro školství vymezení postupů při uplatnění DPH u jednotlivých činností školských zařízení (např.: výchova a vzdělávání na různých stupních vzdělávání; produktivní práce žáků, jejíž výsledkem je poskytování služeb nebo dodání zboží; volnočasové aktivity - různé kroužky, jazykové kursy, tábory, výcvikové kursy, tématické zájezdy apod.; provoz družiny, rekvalifikační kursy; prodej zboží a poskytování služeb související s výchovou a vzděláváním mj. půjčování učebnic,kopírovací služby, prodej školních pomůcek; náhrady škod ) poskytovaní stravovacích služeb včetně dodání hotových jídel jiným subjektům ( sazby daně při poskytování služeb a dodání hotových jídel, poskytování svačinek,vedení skladu, kalkulace cen, sledování finančních normativů) ubytovací služby pronájem dlouhodobý, krátkodobý, pronájem movitých věcí provozování sportovních zařízení ( např. tělocvičen) prodej nepotřebných zásob a vyřazeného majetku reklamní činnost dotace ve vazbě na uplatnění DPH různé formy, sponzorské dary. Součástí publikace jsou vzory daňových dokladů, vzor směrnice pro účely DPH a souhrn základních účetních případů ve vazbě na DPH. Publikace je určena především ředitelům, ekonomům a účetním pracovníkům škol a školských zařízení, a to nejen v případě, že jsou již registrovaným plátcem daně, ale rovněž stávajícím neplátcům, protože jim pomůže při rozhodování ohledně registrace a při sledování obratu pro povinnou registraci. Knihu můžete objednat na výše uvedené adrese a kontaktech nakladatelství PARIS. PARIS 1/2007, Cena 285,- Kč (plus poštovné a balné), brož., 290 stran. Z á v a z n á o b j e d n á v k a VE ŠKOLSKÉ PRAXI (od vzniku ZPŘIDANÉ povinnosti DAŇ Z registrace až po vyplnění daňového přiznání) HODNOTY DNOTY OLSKÉ PRAXI VE ŠKOLSKÉ PRAXI (od vzniku povinnosti registrace až po vyplnění daňového přiznání) Objednáváme... ks publikace DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VE ŠKOLSKÉ PRAXI Přesná adresa pro fakturu Ulice..PSČ, město.... Místo dodání (je-li odlišné od fakturační adresy).... Č. účtu.ičo..telefon.... Datum objednávky podpis (u organizací razítko)..... Nakladatelství PARIS, Žižkova 2379, Karviná Mizerov Dagmar Fitříková Lydie Musilová ZPŘIDANÉ DNOTY OLSKÉ PRAXI DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Dagmar Fitříková Lydie Musilová TÝDENÍK Číslo března 2007 Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel , fax Za rok vychází 40 čísel. Celoroční předplatné 780 Kč. Vyrábí SOFIPRIN Praha. Rozšiřuje Česká pošta, s. p., POSTSERVIS. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt v Praze č.j. NP 3160/1994 ze dne Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. ISSN MK ČR E 4861.

AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04

AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04 AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04 To je tvar SMS zprávy, kterou můžete rozhodnout o tom, kdo v letošním roce získá titul Ámos Sympaťák (například AMOS 1). Finalisty ankety Zlatý Ámos najdete na straně

Více

4 31. LEDNA 2007 XV. ROČNÍK

4 31. LEDNA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK Maturity chce ministryně odložit, ze školních programů nesleví Učitelům základních škol vzkazuje, že se ze školních vzdělávacích programů už letos nevyvlíknou. Zkrátka, musí je připravit. Pedagogy

Více

Porcování medvěda na školský způsob

Porcování medvěda na školský způsob TÝDENÍK 38 3. PROSINCE 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: První velká novelizace školského zákona... 3 Taháky podvod, nebo příprava na zkoušení?... 5 Školní projekt odhalil problémy, které trápí obyvatele

Více

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Volitelnou zkoušku státní maturity bych odložil STRANA 3 Na výchovné poradce se valí čím dál víc povinností STRANA 7 Školská reforma krok za krokem STRANA 8 10 34 8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Než začnu

Více

Důchodová reforma drahý a zbytečný experiment

Důchodová reforma drahý a zbytečný experiment TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 7 16. ÚNORA 2011 XIX. ROČNÍK Kariérní řád za tři roky... 3 Pevný jazykový základ dětem vydrží celý život... 5 Učitelé si prohlédli jaderný reaktor... 7 Důchodová reforma

Více

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Najde se řešení pro učňovské školství?... 3 Dobrý odborník, ale na pracovišti problémový kolega... 5 Děti navrhovaly město svých snů... 7 Školy

Více

Budoucí Zlatý Ámos učí možná právě u vás

Budoucí Zlatý Ámos učí možná právě u vás TÝDENÍK 36 19. LISTOPADU 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Hradit, či nehradit poslední rok mateřské školy?... 3 Učitelé a domácí násilí v rodinách... 5 Od osmičky k osmičce projekt žáků z Košíř...

Více

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí TÝDENÍK 7 17. ÚNORA 2010 XVIII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Prosíme ty, kteří dosud nedostali fakturu na předplatné Týdeníku Školství pro letošní rok, aby se ozvali co nejdříve na: predplatne@tydenik-skolstvi.cz.

Více

Krácení investic do vzdělávání

Krácení investic do vzdělávání TÝDENÍK 3 21. LEDNA 2009 XVII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle přineseme plné znění oficiální verze vzorové kolektivní smlouvy. Společně ji připravili právníci ministerstva školství a školských odborů.

Více

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů TÝDENÍK Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů 20 23. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V příštím čísle speciální příloha: Stres a pracovní

Více

Přinese nový školní rok i více peněz do škol?

Přinese nový školní rok i více peněz do škol? TÝDENÍK 25 3. ZÁŘÍ 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Připravuje se novela vyhlášky o evidenci úrazů dětí... 3 Jak pomoci kolegovi, který řeší problémy s alkoholem?... 5 Projekt Jedeme do Afriky...

Více

17. února 17. února Karla TONDLOVÁ

17. února 17. února Karla TONDLOVÁ TÝDENÍK 7 8 19. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V tomto mimořádném dvojčísle zveřejňujeme vzor kolektivní smlouvy, který zohledňuje legislativní změny platné k 1. lednu 2014. Chceme tak pomoci všem

Více

31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, my všichni jsme školou povinní. Já ti uklízím, Vašík je předškolák, Jirka školák, Eda poškolák

31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, my všichni jsme školou povinní. Já ti uklízím, Vašík je předškolák, Jirka školák, Eda poškolák 14. ročník Zlatého Ámose byl odstartován STRANA 3 Představujeme klady i nedostatky pražského školství STRANA 5 S pomocí učitele žák poruchu učení lépe zvládne STRANA 9 31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK Ano,

Více

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září Proč ministerstvo školství zrušilo metodické pokyny STRANA 3 Šikanu na školách lze léčit STRANA 7 Seznam vyhlášek platných v resortu školství STRANA 10 27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK Nevím, co mám dělat,

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

Letošní rozpočty mnohé školy nenadchly, na osobní opět nezbývá

Letošní rozpočty mnohé školy nenadchly, na osobní opět nezbývá TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 16 20. DUBNA 2011 XIX. ROČNÍK Asociace ZUŠ podporuje petici... 4 Soutěž pro mladé učně ukázala, že máme schopné řemeslníky... 5 Africké bubnování ve škole naše žáky nadchlo...

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE 7 15. ÚNORA 2006 XIV. ROČNÍK

NEPŘEHLÉDNĚTE 7 15. ÚNORA 2006 XIV. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Máte zajímavý projekt a chcete se ucházet o finanční podporu z Evropského sociálního fondu? V příštím čísle Týdeníku ŠKOLSTVÍ zveřejníme druhou výzvu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Platy ve školství zhruba stejné jako loni Rozhovor s Vlastimilem Finkem z ministerstva školství

Platy ve školství zhruba stejné jako loni Rozhovor s Vlastimilem Finkem z ministerstva školství TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 2 13. LEDNA 2010 XVIII. ROČNÍK Alergií trpí téměř každý třetí školák... 5 Zahraniční stáže otevírají žákům cestu do světa... 7 Dopřejte si misku přebraného tisku... 8 FOTO:

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Novou kvalifikaci lze získat i bez absolvování školy... 3 Multikulturní výchova v mateřinkách... 5 Soutěž Pohár vědy: I fyzika může být zábavná...

Více

Politici dávají od maturity ruce pryč

Politici dávají od maturity ruce pryč TÝDENÍK 16 21. DUBNA 2010 XVIII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Bude mateřská škola povinná? Uvažované zavedení povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání je námětem dubnové přílohy Týdeníku Školství,

Více

Kdo počítá miliony, ten drobné stovky neřeší

Kdo počítá miliony, ten drobné stovky neřeší TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 17 27. DUBNA 2011 XIX. ROČNÍK Novela zákona o pedagogických pracovnících... 3 Petice za sjednocení tabulek pro kvalifikované učitele... 4 Představujeme kandidáty na předsedu

Více

Pokud se na vyhlášených

Pokud se na vyhlášených TÝDENÍK 13 3. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Chcete si ověřit své jazykové znalosti? Víme, jak na to.... 3 Genetická metoda čtení... 5 Druhý český Digital Learning Day Den s panem Googlem...

Více

Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006

Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006 Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006 Náklad ověřen auditorskou firmou Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz PORADNA Linka právní

Více

Václav Klaus novelu zákona podepsal 13. května

Václav Klaus novelu zákona podepsal 13. května TÝDENÍK V tomto čísle najdete: školství Františkem DOBŠÍKEM. Jak dlouho se novela připravovala? Téměř čtyři roky. Byla připravována už za exministra Ondřeje Lišky. Ministryně Miroslava Kopicová to nějakým

Více

Vyberte si svého Ámose Sympaťáka 2009 SMS ve tvaru ÁMOS mezera 1 až 7 posílejte na číslo 900 11 04

Vyberte si svého Ámose Sympaťáka 2009 SMS ve tvaru ÁMOS mezera 1 až 7 posílejte na číslo 900 11 04 TÝDENÍK 11 18. BŘEZNA 2009 XVII. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Fotogalerie finalistů Zlatého Ámose... 3 Změna pracovní smlouvy... 4 Vyhláška o požární ochraně školy nepoškozuje... 5 6 FOTO: Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Více

DUBEN 2009 MODERNÍ VYUČOVÁNÍ MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL. 4 v 8 = (+) v ( )

DUBEN 2009 MODERNÍ VYUČOVÁNÍ MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL. 4 v 8 = (+) v ( ) 4 v 8 = (+) v ( ) MODERNÍ VYUČOVÁNÍ DUBEN 2009 MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL Inspirace RECENZE PROJEKT STRIP ROZHOVOR NOVÁ ŘADA UČEBNIC PRO VÝUKU PODLE RVP ZV Z NAKLADATELSTVÍ NOVÁ ŠKOLA NOVÁ ŠKOLA,

Více

založeny založe zza 2013 ročník 116 1883 1883 17. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy

založeny založe zza 2013 ročník 116 1883 1883 17. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy založeny 1883 46/2013 ročník 116 17. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy LEADER ŠKOLY BY MOHL MÍT O 20 % VYŠŠÍ PLAT Jiří Kuhn komentuje návrh kariérního systému 4 12 14 20 PREVENCE

Více

Ostrý protest proti chystané reformě financování regionálního školství

Ostrý protest proti chystané reformě financování regionálního školství TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 9 29. ÚNORA 2012 XX. ROČNÍK Typologie žáka výhodná pomůcka ve výuce... 5 Divadlo pomáhá rozvíjet schopnosti, fantazii i kamarádství... 7 Jak bude probíhat testování žáků

Více

18 9. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK. Ne, děkuji. Mě už dneska dostatečně vytočila ministryně školství!

18 9. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK. Ne, děkuji. Mě už dneska dostatečně vytočila ministryně školství! TÝDENÍK 18 9. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V tomto čísle najdete: V Praze se ve dnech 3. 5. května 2007 uskutečnil V. sjezd ČMOS pracovníků školství. Z jeho průběhu přinášíme podrobné zpravodajství. Krátce...

Více