Jak maximálně využít svůj HNĚV? 1/5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak maximálně využít svůj HNĚV? 1/5"

Transkript

1 Neděle , RZ Jak maximálně využít svůj hněv? Pavel Trefný? Hněváte se někdy? Hněval se někdy někdo na vás? Předpokládám, že ano, protože, kdybyste mi řekli, že ne, stejně bych vám moc nevěřil, protože žijeme ve světě, který není dokonalý, který je v mnohém porušený a v nepořádku a tak máme každý den mnoho příležitostí k tomu, abychom se hněvali.? Je to správné, že se hněváme? Je hněv správný? Může být na hněvu vůbec něco dobrého? Existuje správný způsob jak svůj hněv projevit, tak aby to bylo dobré pro všechny? Ano i ne... Je hněv, který je oprávněný, ale i hněv, který není spravedlivý?/oprávněný?.? Hněvá se Bůh? Bible mluví o tom, že ano! Žalmista dokonce říká, že každý den má Bůh proč vzplanout hněvem. (Ž 7,12) Boha nejlépe poznáme, když se podíváme na Pána Ježíše. On sám řekl, kdo vidí mne, vidí Otce!? Hněval se Pán Ježíš? Napadnou vás nějaké situace? (muž s ochrnutou rukou, vyhnání penězoměnců z chrámu...) Proč se hněval? Tvrdost jejich srdcí, neláska, lhostejnost k těm, kteří, chtěli hledat boha a oni jim to znemožňovali... (J,2,14-17) V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly. Udělal si z provazů bič a všecky z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem, směnárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel a prodavačům holubů poručil: Pryč s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržiště. Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: Horlivost pro tvůj dům mne stráví.? Co se děje, když se hněváme? Slovník popisuje hněv jako silnou vášeň nebo nelibou emoci obvykle odpor vyvolaný pocitem, že nám někdo ublížil nebo nás urazil. Jedná se o celý shluk emocí, do kterých je zapojeno i naše tělo, mysl a vůle. Hněv je reakce na nějakou událost či situaci v životě, která nás podráždí, způsobí nám bolest, frustraci nebo v nás vzbudí jiný nelibý pocit. Je živen emocemi jako je zklamání, pocit ublížení, odmítnutí či trapnosti. Hněv staví člověka proti osobě, místu věci, která tuto emoci roznítila. Je opakem pocitu lásky. Láska nás k druhému přitahuje, zatímco hněv nás staví proti němu. Také tělo se však účastní prožitku hněvu. Nervový systém začne uvolňovat adrenalin, adrenální žlázy uvolní další dva typy hormonů, ty ovlivní srdeční frekvenci, krevní tlak, funkci plic a činnost zažívacího ústrojí, takže člověku se nahrne krev do obličeje, začne se mu bouřit žaludek a někdy začne zatínat pěsti. Tyto tělesné změny vedou u lidí k pocitu, že se zalykají hněvem a nejsou schopni ho ovládnout. Je to tak, že nemůžeme ovládnout to, co probíhá v našem těle, ale můžeme ovládnout duševní a tělesné reakce na hněv. Budeme o tom ještě mluvit.? Kde se hněv bere? Kde se vůbec vzal? Jaký je jeho prapůvod? Jaký je vůbec jeho smysl? V sekulární literatuře v naturalistickém pojetí člověka se předpokládá, že se vyvinul během evoluce jako určitá technika přežití již v raném vývojovém stádiu člověka. Předpokládá se, že hněvem vybavila příroda člověka, aby dokázal zareagovat v okamžicích nebezpečí. Osobně však myslím, že lidská schopnost se hněvat má svůj původ v Boží přirozenosti. Byli jsme stvořeni, k tomu, abychom byli Božím obrazem (Gn ). Jak už jsem citoval žalmistu: Bůh má denně spoustu důvodů proč vzplanout hněvem. Ve starém zákoně se můžeme hodně dočíst o Božím hněvu, je zmiňován na 375 místech, ale i nový zákon ho zmiňuje. Četli jsme o tom, jak se rozhněval Ježíš. Boží hněv má svůj původ v Boží lásce a Boží spravedlnosti nebo jinak řečeno v jeho svatosti. Bůh miluje svoje stvoření a chce pro něj pouze dobré. Když tedy Bůh vidí zlo a nespravedlnost, hněvá se! Je to jeho neměnný postoj vůči zlu a hříchu. My jakožto Boží obraz, přestože do určité míry již pokřivený, neseme tuto schopnost hněvat se a i nám do určité míry záleží na právu a spravedlnosti, a proto vždy, když se setkáme s něčím, co považujeme nebo pociťujeme za nesprávné, začneme pociťovat hněv. Hněv tedy sám o sobě není zlý. Není to hřích, není to součást naší padlé přirozenosti. Hněv neznamená, že v našem životě působí satan. Spíše naopak, znamená to, že navzdory našemu padlému stavu nám stále ještě záleží na tom, aby se věci děly správně a spravedlivě. Takže spíš bychom Bohu mohli děkovat za schopnost prožívat hněv, protože kdybychom ho neprožívali, když se děje nějaké bezpráví nebo nespravedlnost, znamenalo by to, že jsme už úplně ztratili smysl pro morálku. Vede nás to ale k druhé závažné otázce:? Co je smyslem hněvu? Co Bůh lidským hněvem zamýšlel? Je určen k tomu, aby nás ve chvíli, kdy se setkáme s nespravedlností, motivoval k pozitivnímu jednání, podloženému láskou, tak abychom se tu špatnost snažili napravit. Hněv nás nemá vést k tomu, abychom lidem, kteří nám možná ukřivdili, provedli něco zlého, ani nás neopravňuje říkat, nebo dělat něco špatného svým bližním. Účelem hněvu je nás motivovat k pozitivnímu, laskavému jednání, po kterém budou věci lepší, než byly před tím. Například ke zrušení otroctví, nebo rasové segregaci v USA došlo díky tomu, že se toto zlo rozhněvalo Williema Wilberforce, Martina Luthera Kinga a další, tak, že o něm nemohli mlčet a burcovali svědomí svých národů až k jejich zrušení došlo. Hněv je jako červené světlo na desce automobilu. Upozorňuje nás na něco, co vyžaduje naši pozornost a co nemáme ignorovat. Hněv může být silným pozitivním impulzem a stimulem, kteří nás pohne k jednání podloženém láskou, kterým můžeme napravit nesprávné věci a odstranit bezpráví. To je jeho pravý smysl Jak maximálně využít svůj HNĚV? 1/5

2 X Může se však z něj také stát zuřivá (a zlá) nekontrolovaná síla. Potíž je, že nám v zápalu zlosti pozitivní cíle hněvu unikají, zapomeneme, že máme věci napravovat a nakonec ještě vše zhoršíme. Špatné reakce na hněv Existují v podstatě dvě základní nesprávné reakce na hněv, které se dají popsat, jako exploze a imlpoze. Exploze, tedy že člověk především vybuchne navenek a má to ničivé účinky na jeho okolí. Nejen, že zraní člověka, vůči němuž je namířeno, ale také ničí sebeúctu osoby, která se neovládá. Lidé v zápalu hněvivých výbuchů říkají a dělají věci, kterých pak později litují. Slovní a fyzické útoky nakonec ničí vztahy. Mezi psychology byla kdysi populární myšlenka, aby člověk dal svému hněvu průchod agresivním chováním, které není namířeno na druhého člověka např.: bití do boxovacího pytle, polštářů a podobně. Další výzkum však naznačuje, že když člověk své zlostné pocity projevuje agresivním chováním, jeho hněv tím neodezní. Ale pravděpodobně vybuchne v budoucnu znovu. Výbuch ať slovní či fyzický je však nepřijatelným způsobem, jak nakládat s hněvem. A protože se vzorec hněvivého chování buduje léta, může takovému výbušnému člověku pomoci nejlépe ten, kdo v jeho životě zaujímá důležité místo, vyvine-li na něj tlak, aby vyhledal pomoc. Členové a přátelé takového člověka se musí naučit, jak zlostného člověka přimět, aby se ze svých destruktivních reakcí na hněv zodpovídal. Příklad desetileté dcery, která odešla, příklad manželky, která odešla. Druhou negativní reakcí na hněv, která má však stejně ničivé účinky je imploze, nebo-li pokud člověk v sobě hněv dusí a ten se tam pak hromadí. Implozivní hněv se tak snadno nepozná, protože ho člověk drží v sobě.. Začíná mlčením a uzavření se do sebe, ale časem vede k zášti, zahořklosti a nakonec až k nenávisti. Takováto reakce bývá lákavá pro křesťany, které učili, že hněv je sám o sobě hříšný. Začíná to většinou nejprve popřením hněvu, kterým však ve skutečnosti hněv neodstraníme! Druhou a nejrozšířenější reakcí je uzavření se do sebe. Přiznají sobě i druhým, že se hněvají, ale odtáhnou se od člověka nebo situace, která hněv vyvolala. Snad mě časem ten hněv přejde, uklidňuje se rozhněvaný. Pokud se člověk který se ho dotkl zeptá zda se něco děje, odpovědí bude, že ne, proč by se něco mělo dít? A pokud se ptá dále, nejspíše se dočká odpovědi, že hněvající se člověk je jen unavený. Takovéto uzavření se a vyhýbání může trvat den, ale také roky. Dotyčný se navenek snaží působit dojmem, že ho nic netrápí, ale hněv se nakonec stejně projeví i když třeba jinak. Ještě jiným řešením bývá někdy, že člověk projeví svůj hněv jinde. Jakoby ho přesměruje a tak místo na šéfa, kterému se to bojí říci do očí, vynadá dětem, nebo se pohádá s manželkou... ale to jen vyvolá další hněv v lidech vůči nimž se dotyčný hrubě chová a vůbec to neřeší původní situaci. Původní hněv tím člověk nezpracuje a ten stále v jeho nitru čeká, až ho dotyčný zpracuje pozitivněji. Třetí charakteristickým rysem imlpozivního hněvu je přemítání nad událostmi, které hněv vyvolaly. V mysli člověka se původní scéna přihrává stále znovu jako kazeta. Problémem je, že se vše odehrává pouze v jeho mysli a člověk svůj hněv nikdy nezpracuje s osobou, které se to týká a nebo s poradcem či důvěryhodným přítelem. Hněv pak přechází v zášť. Potlačování hněvu vede kromě psychologického i k fyzickému stresu. Existují prokazatelné spojitosti s mezi potlačovaným hněvem a vysokým tlakem, zánětem tlustého střeva, migrénami a srdečními chorobami. Ještě daleko větší dopad to však má na emocionální zdraví člověka. Hněv zadržovaný uvnitř vede nakonec k zášti, zahořklosti a často k nenávisti. Bible všechny tyto věci jednoznačně odmítá a považuje je za hříšnou reakci na hněv. Pavel nám dal jasný pokyn, abychom hněv rychle zpracovali a nedopustili, aby v nás zůstával po západu slunce. Podstatným principem je to, že v sobě hněv nemáme držet. Když to děláme, poskytujeme místo ďáblu a připravujeme v sobě jakýsi opěrný bod, prostředí pro další hřích. Hněv odpočívá v lůnu bláznů (Př 7,9), říká Šalamoun, moudří se hledí, aby rychle zmizel. Hněv by měl být pouze návštěvníkem našeho srdce a nikdy ne jeho obyvatelem.? Jak tedy na hněv správně/ pozitivně reagovat? Předpokládejme, že se hněváte na někoho s kým vás pojí dlouhodobý vztah. Předpokládejme dále, že je váš hněv oprávněný (o neoprávněném se ještě zmíním) tedy vyvolaný skutečně nesprávným jednání druhé osoby vůči vám. Gary navrhuje pět kroků: (1) vědomě si přiznat, že se hněvám, (2) zdržet se bezprostřední reakce, (3) lokalizovat ohnisko svého hněvu, (4) rozebrat svoje možnosti a (5) podniknout konstruktivní kroky. (1) Nejprve si vědomě přiznejte, že se hněváte. Pocit hněvu se objevuje náhle a my často slovně nebo fyzicky okamžitě reagujeme, aniž si předtím vědomě připustíme, co se v našem nitru odehrává. Když si nejprve sami sobě přiznáme, že se hněváme, bude mnohem pravděpodobnější, že zareagujeme pozitivně. Řekněte si (vyslovte to nahlas): Zlobím se kvůli tomu a tomu! Co s tím teď udělám? Nejenže si uvědomíte hněv, ale nastíníte rozdíl mezi svým hněvem a kroky, které podniknete. Umožníte tak i zapojení rozumu ve chvíli, kdy se hněváte. Hněvat se není hřích. Ap.Pavel říká: Hněváte-li se, nehřešte. (Ef 4,26) (2) Zdržte se bezprostřední reakce. Zkrotit svoji bezprostřední reakci není totéž jako hromadit hněv v sobě. Znamená to, že odmítneme jednat tak, jak jednáme obvykle, když se zlobíme. Šalamoun napsal: Hlupák soptí, co mu dech stačí, ale moudrý se vždycky ovládne. (Př 29,11) Jeden spisovatel napsal: Promluv v hněvu a proneseš nejlepší řeč, které budeš kdy litovat. To už pak jde vždy špatně vrátit. Vyhněte se tedy obvyklým leč destruktivním reakcím jako je slovní nebo fyzické projevování hněvu nebo naopak uzavření se do sebe a mlčení. Odmítněte Jak maximálně využít svůj HNĚV? 2/5

3 reagovat tak jak většinou reagujete, když se zlobíte. Když počkáte, pomůže vám to vyvarovat se výroků, nebo kroků, kterých byste později litovali. Znáte tu radu: Když jsi rozčilený, počítej do deseti. Někteří se potřebují naučit počítat do sta nebo do tisíce. Navrhuje počítat nahlas a pokud jste v přítomnosti člověka, na kterého se hněváte, raději odejděte. Jde o čas, který vám poskytne příležitost ovládnout emoce, abyste mohli situaci řešit pozitivně. (3) Udržíte-li pod kontrolou bezprostřední reakci, určete ohnisko svého hněvu. Nejdůležitějším je přijít na to, co špatného vám způsobil člověk, na něhož se zlobíte. Čím vám ublížil? Která slova nebo činy druhého člověka vás rozhněvaly? Pokud vám dotyčný skutečně ublížil, určete, čím se provinil. Potom zvažte nakolik je provinění vážné. Existují menší a větší prohřešky a každý z nich vyžaduje jinou odezvu. Někdy pomáhá ohodnotit závažnost stupnicí od Někdy to může například partnerovi pomoci, na co se má připravit, až s ním budete mluvit. (4) Rozeberte jaké máte možnosti. Možností je mnoho: Můžete mu za jeho nespravedlivé, nelaskavé, nevlídné, bezmyšlenkovité, bezohledné chování vynadat. Můžete také vytáhnout všechny hříchy z minulosti, které vás napadnou. Můžete dokonce použít nadávky, abyste dotyčnému ukázali, jak moc se vás jeho chování dotklo. Můžete mu vrazit pohlavek, nebo na něj vzít baseballovou pálku. Můžete to pustit z hlavy s tím, že ho v duchu urazíte: Je to hlupák, ubožák, ignorant, ani se o tom s ním nebudu bavit nemíním ztrácet čas. Nebo se můžete pokusit o pomstu a od dotyčného se izolovat... Nezapomeňte však na základní smysl hněvu a položte si ke zmíněným nápadům dvě otázky: Je toto řešení pozitivní a je vedeno láskou? Může jednání o kterém uvažuji špatnost nějak vyřešit a vztahu pomoci? Je to to nejlepší pro člověka, na kterého se hněvám? Z křesťanského pohledu existují možnosti v podstatě dvě: Dotyčného v lásce konfrontovat a nebo se rozhodnout, že křivdu přehlédneme. (A) Nejprve k té druhé možnosti. V některých situacích dojdeme k závěru, že konfrontovat člověka, který to udělal, pomůže jen málo nebo vůbec. Proto se rozhodnu křivdu přijmout a dotyčného přenechat Bohu. Není to totéž jako hněv hromadit. Znamená to předat hněv Bohu, vzdát se práva na pomstu a nepřipustit. Bible tomu říká shovívavost. Znamená to přenechat spravedlnost Bohu, aby s ním naložil, jak on uzná za vhodné. Rozhodnete se nestat vězněm nepravosti, které se druhý vůči vám dopustil. Například dojdete k závěru, že nadřízený je bezohledný, nerozumný člověk a když s ním promluvíte, bude to pravděpodobně ještě horší. Uvědomíte si, že musíte živit rodinu a že v tuto chvíli se zaměstnání shání těžko a tak se rozhodnete to nechat být. Považujete své jednání za nejlepší pro to, abyste holi žít dál. Váš vztah s nadřízeným se tím nezlepší, ale dá vám to svobodu investovat emocionální a fyzické síly do produktivnějších činností.. (B) Mnohem častěji, ale bývá moudřejší reakcí na hněv s láskou konfrontovat člověka, který vám ublížil a snažit se najít řešení. Ježíš říká: Když tvůj bratr zhřeší proti tobě, pokárej ho a bude-li toho litovat, odpusť mu. Pokárat doslova znamená vložit na něj břemeno tedy situaci mu předložit a jasně na ní upozornit. Zároveň je třeba si být vědom toho, že se můžu mýlit. Otevřeně poukážete na to, že se zlobíte, ale připustíte, že situaci možná nevnímáte dokonale, a také, že chcete, aby se problém vyřešil. Dáte tím druhému příležitost, (1) aby vám sdělil informace, které možná nevíte a na celou situaci vrhnou úplně nové světlo, (2) aby vám vysvětlil pohnutky pro to co udělal nebo řekl a (3) nebo aby jasně přiznal, že to co udělal nebylo správné a požádal vás o odpuštění. Ke konfrontaci nemá nikdy docházet, abychom dotyčného odsoudili, ale abychom obnovili vztah do té míry, aby byl opravdový a otevřený a byla v něm láska. (5) Krokem je tedy konstruktivně jednat. Pokud jsme se rozhodli křivdu přejít, měli bychom o tom mluvit s Bohem: Pane víš co se stalo, víš, jak se mne to dotklo a jak se zlobím. Opravdu si ale myslím, že v této situaci udělám nejlépe, když tu křivdu přijmu a toho člověka přenechám tobě. Ty víš nejen to co udělal, ale znáš jeho pohnutky. Vím, že jsi spravedlivý Bůh a tak ti důvěřuji, že s ním uděláš to co bude pro něj nejlepší. Také ti přenechávám svůj hněv. Pomoz mi aby mne neovládaly myšlenky a pocity, které se zřejmě dostaví. Nechci, aby byla tato událost na překážku tomu, aby můj život mohl být užitečný a dobrý. Děkuji ti, že jsem tvoje dítě a že se o mne postaráš. Pokud se vám budou vracet pocity ublížení a hněvu, přenechte je znovu Bohu. Rozhodnete-li se druhého člověka v lásce konfrontovat, vyzývá nás ap.pavel, abychom to dělali v duchu mírnosti, a dali si pozor sami na sebe, abychom také nepodlehli pokušení (Gal 6,1) Vyslechněte si jeho vysvětlení; můžete získat nový pohled na to, co dotyčný udělal a co ho k tomu vedlo. Vždy ale existuje možnost, že dotyčný popře, že by jednal nesprávně i když víte, že se tak zachoval. Pokud je to vážná věc a jste si jisti fakty, musíte si uvědomit, že se s tím člověkem nemůžete smířit. Nevyznaný hřích rozbíjí vztahy s lidmi i s Bohem. Odmítá-li člověk zabývat se svou vinou, nemůže nás s ním už pojit vřelý vztah. A vy musíte vzít na vědomí, že se rozhodl ve vašem vztahu nepokračovat. Musíme, je pak nechat být a modlit se za ně. Pokud přizná, že udělal něco nesprávného a požádá vás o odpuštění, odpusťte mu. Nespravedlivý (pokřivený) hněv. Naším problémem je, že ne každý náš hněv je správný. Po pádu člověka od Boha, máme sklon všechny Boží dary zdeformovat. Vše dobré je člověk schopen zničit a zneužít. A není to on sám, ale i Boží nepřítel ďábel se snaží pokřivit původní dobrý záměr s hněvem. Jednou z nejsilnějších lží je přimět nás, abychom si mysleli, že veškerý Jak maximálně využít svůj HNĚV? 3/5

4 náš hněv je vždy stejně oprávněný. Že když máme pocit, že nám někdo ublížil, tak nám ublížil a v podstatě, že když se hněváme, jsme vždy v právu. Existuje však oprávněný hněv, kdy nám někdo vědomě ukřivdí, ublíží... a neoprávněný hněv, který spustí pouhé zklamání, nesplněné přání, zmařená snaha, špatná nálada... s spousta dalších věcí, které nemají s morálními přestupky nic společného.? Jak poznáme, že je náš hněv pokřivený? Pokřivený hněv se liší v tom, že nikdo nic špatného nespáchal,je způsobený domnělým proviněním. My máme pouze pocit křivdy. Základní dvě otázky by měly znít: K jakému nesprávnému jednání došlo? A Jsem si jist, že znám všechna fakta? Zkoumání hněvu nás někdy povede k tomu, že člověku na něhož se hněváme položíme nějaké otázky. Pokud chápeme, že nemusíme znát všechna fakta, povede nás to k tomu, abychom nedělali ukvapené závěry, ale fakta si zjistili. Co ho vyvolává: Lidé, kteří se nás nějak dotknou, stres, únava, nerealistická očekávání, zmařená snaha... Jak jej rozeznat: Hněv je živen pocity frustrace nebo zklamání. Co dělat: Pozdržte hněv a shromážděte informace, abyste jej mohli zpracovat.? Jak zacházet se špatným hněvem? Jedná se o hněv, který je neoprávněný, kdy docházíme k nesprávnému závěru, že nám někdo ublížil. Pramení z naší padlé přirozenosti, která je často sobecká a povýšenecká. (1) Předání informace: Začneme s tím, že druhému řekneme to, co prožíváme a co nám vadí, ale tak abychom ho neodsoudili. Požádejte ho, zda byste si o tom mohli promluvit. Dbejte na to, abyste se nezaměřovali na dotyčnou osobu, ale na událost, která ve vás pocity vyvolala. Také nám pomůže pokud si uvědomíme, že se vůči nám nedopustil žádného nemorálního skutku, ale možná vám jen znepříjemnil život. (2) Shromážděte informace: Co se stalo? Pravděpodobně neznáme všechna fakta důležité je zjistit i z pohledu druhého člověka co se stalo a proč. (3) Dospět k porozumění. Vyjádřete s čím se potýkáte a pak si vyslechněte, co vám druhý odpoví. Buďte upřímní. Často je náš hněv pokřivený, ale stejně se jej nedokážeme jen tak zbavit a smířit se s tím co druhý udělal. Důležité je pochopit proč druhý takto jedná a druhý potřebuje pochopit proč se cítím, jak se cítím. Požádat druhého o pochopení a sdílet se o tom, co konkrétního vyvolává můj hněv? (4) Požádejte o změnu. V mezilidských vztazích se stává, že určité chování druhé lidi dráždí a výsledkem bývá často hněv. Ten je ve většině případů pokřivený v tom smyslu, že chování druhého člověka není morálně nesprávné dotyčný se vůči nám nedopustil ničeho zlého. Pokud se však jedná o blízkého člověka se kterým trávíme mnoho času, bývá někdy užitečné snažit se požádat o změnu. Požádat! X Na vyžadování, ani manipulaci nereaguje dobře nikdo z nás. Pokud však cítíme, že si nás druhý člověk váží a má nás rád, je většina z nás ochotna něco změnit, pokud to je vyjádřeno jako prosba a ne požadavek. Hněvání se na Boha Tváří tvář tragédii zažívají i křesťané hněv vůči Bohu. Cítí se, jako by je Bůh opustil a nechápou proč to Bůh dopustil. Je-li Bůh všemohoucí a mohl tyto události odvrátit, vynoří se přirozeně otázky o tom, proč Bůh něco neudělal. Víme z bible, že Bůh se nedopouští žádné špatnosti, ale emocionálně zakoušíme hněv. Job je dobrým příkladem člověka, který nevěděl proč Bůh na něj dopustil všechny rány, které ho potkaly a na Boha se hněval. Vidíme-li Joba, jasně vidíme, že Bůh takový hněv neodsuzuje. (1) Řekněte o svém hněvu Bohu. Mluvte bez zábran o svých pocitech. Bůh chce jako soucitný otec vyslechnout, co vás trápí. Zároveň vám jako váš svrchovaný Pán pomůže pochopit svůj názor na situaci nebo vás požádá, abyste mu prostě důvěřovali. Důležité je ale zůstat s ním v komunikaci/kontaktu a Bohu svůj hněv přednést. (2) Věnujte pozornost tomu, jak k vám Bůh možná promlouvá. Naslouchejte Božímu hlasu nedostane-li se nám vysvětlení? Rozhodněte se Bohu důvěřovat, i když dané situaci nerozumíte, s tím, že Bůh o vás ví a použije si to k uskutečnění svých dobrých záměrů. (3) Pokračujte v Boží službě (možná nové). Dokud jsme naživu, Bůh pro nás má stále naději a budoucnost, záměr, skrze který můžeme uskutečňovat jeho dobré plány. Kainova cesta: hněv vůči Bohu přenesl na svého bratra, kterého zabil! X Job/ Eliáš, kteří naslouchali Bohu... Hněvání se na sebe (1) Přiznejte si svůj hněv. Vyjádřete to v modlitbě Bohu. (2) Prozkoumejte svůj hněv. Je oprávněný nebo se zatěžujete zbytečnou vinou a pocity studu? (3) Je-li opodstatněný, vyznejte své provinění Bohu a přijměte jeho odpuštění. (4) Rozhodněte se sami sobě odpustit, nezahrnujte se výčitkami. Ať je Bůh v modlitbě svědkem toho, že jste si odpustili. (5) Poučte se ze svých selhání. Podnikněte pozitivní kroky a zajistěte, aby se už takový přehmat nekonal. Jak maximálně využít svůj HNĚV? 4/5

5 ? Jak jednat v přítomnosti rozhněvaného člověka? (1) Naslouchejte mu. Dotyčného vyslechnout a snažit se pochopit situaci z jeho pohledu. (2) Naslouchejte mu. Až ho vyslechnete, požádejte ho, aby vám zopakoval, jak situaci vnímá. Ukážete tím, že skutečně chcete pochopit, co se stalo a že jeho hněv neodsuzujete. (3) Naslouchejte mu. Pokládejte dodatečné otázky, abyste si ujasnili situaci. Aby ze sebe rozhněvaný člověk dostal všechno co má na srdci, vyžaduje to tři nebo čtyři naslouchací kola. (4) Snažte se pochopit jeho situaci. Ptejte se sami sebe, zda byste se ve stejné situaci také nezlobili. (5) Projevte pochopení pro jeho situaci. Mluvte se soucitem. Potvrďte dotyčnému, že jeho hněvivé pocity jsou legitimní. (6) Podělte se s dotyčným o jakékoli informace, které mohou na problém vrhnout světlo. V tomto bodě mu můžete pomoci si uvědomit, že jste mu neukřivdili. (7) Vyznejte, čím jste mu ublížili a snažte se napravit křivdu, které jste se dopustili. Tento krok podnikněte tehdy, pokud je hněv dotyčného opodstatněný a vy jste mu nějak ublížili. Většina materiálu převzata z knihy: Hněv, Návrat domů. Jak maximálně využít svůj HNĚV? 5/5

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Odpovědi na vaše otázky: zodpovědnost, závazky, vina

Odpovědi na vaše otázky: zodpovědnost, závazky, vina Odpovědi na vaše otázky: zodpovědnost, závazky, vina Co zodpovědnost vlastně znamená? Zodpovědností je myšlena schopnost vzít na sebe důsledky všech svých rozhodnutí, činů, slov a reakcí. Ještě jednou

Více

Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné.

Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné. Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné. Často se mluví o předmanželské smlouvě. Většinou u celebrit. Ale méně častěji o tom, že manželství je smlouva uzavřená

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

EM-kit Empowerment of immigrant women

EM-kit Empowerment of immigrant women RADA PRVNÍ: Jak se vypořádat se stresem způsobeným ztrátou zaměstnání Neotáčejte se ke svým pocitům zády Jak přežít stres spojený se ztrátou zaměstnání Vypište se ze svých pocitů. Vyjádřete vše, co cítíte

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Jak koupit nemovitost

Jak koupit nemovitost Jak koupit nemovitost Bezpečně? Co nejlépe? Bez starostí a stresu? Část 1. www.alisen.cz Proč vznikla tato kniha? Koupě nemovitosti bývá pro většinu z nás životní investicí. Vydáváme velké, často půjčené

Více

JAK SI TVOŘÍME SVÉ ŽIVOTY, VZTAHY A NAŠI REALITU?

JAK SI TVOŘÍME SVÉ ŽIVOTY, VZTAHY A NAŠI REALITU? JAK SI TVOŘÍME SVÉ ŽIVOTY, VZTAHY A NAŠI REALITU? aneb BOŽSKÝ ZDROJ jako MATRICE PRO NÁŠ ŽIVOT A PRO NAŠI EVOLUCI Jitka Třešňáková, www.inspirala.cz Vše vzniká a existuje pouze díky síle. Musíme předpokládat,

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V předchozích seminářích jste prošli řadou testů a úloh. Nyní byste měli lépe porozumět tomu, jací jste a jaké možnosti zdravé komunikace ve vztahu k sobě samému i k ostatními

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A 5 JZYKŮ LÁSKY Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. Jsem rád/a, když mě někdo obejme. 2. Rád/a trávím čas o samotě s člověkem,

Více

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) # ) INVENTURA POCITŮ KŘIVDY "Bože, prosím, pomoz mi spatřit pravdu o mém rozhořčení Jsem naštvaný na: (ref. příklad str.65) Příčina: (ref. příklad str. 65) Ovlivňuje to mé: Mějte na paměti Sloupce 1 &

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

íznaky šikany: ímé znaky šikanování mohou být nap íklad: Posm šné poznámky na adresu žáka, poko ující p

íznaky šikany: ímé znaky šikanování mohou být nap íklad: Posm šné poznámky na adresu žáka, poko ující p Příznaky šikany: Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi. Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod. Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem. Nechuť

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

Kuratela pro děti a mládež

Kuratela pro děti a mládež Kuratela pro děti a mládež JSEM PODEZŘELÝ Z PROTIPRÁVNÍHO ČINU JAKÁ JSOU MOJE PRÁVA? CO BUDE DÁL? Policie ČR bude okolnosti trestného činu dále vyšetřovat když Policie dojde k závěru, že jsem se trestného

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění

Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění Radost je podle mého názoru vždy příjemná. Jak se může změnit v emoci? Z radosti se stane emoce v případě, že se necháte ovlivnit rozumem. Jakmile vás

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Nováku, Děkujeme, že jste si zakoupili právě výklad Tarotu spřízněných duší. S jeho pomocí nahlédnete do tajemství mezilidských vztahů a ne vždy se nutně jedná o vztahy milenecké. Spřízněné

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Komarek, právě jste si zakoupili Tarot Rozhodnutí, který vám může usnadnit rozhodování v situacích, v nichž se cítíte bezradní. Stojíte na životní křižovatce, nabízí se vám několik různých

Více

9 VĚDOMÍ VLASTNÍ HODNOTY

9 VĚDOMÍ VLASTNÍ HODNOTY Týden od 20. do 26. února 2011 9 VĚDOMÍ VLASTNÍ HODNOTY Texty na tento týden: Ž 100,3; Sk 17,24 28; Ř 12,3; Mt 22,39; 2S 9; L 15; Ef 4,23 32 Základní verš Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo,

Více

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb Mám svůj plán Jiří Sobek Praha, 2012 Co je individuální plánování Každý člověk, který využívá sociální službu, má svůj individuální plán.

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Studijní materiál SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI

Studijní materiál SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI Rozvoj klíčových kompetencí pedagogů s důrazem na pozitivní přístup k práci i k životu CZ.1.07/1.3.48/02.0044 Studijní materiál ke kurzu SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI Tento projekt je spolufinancován

Více

Nová setkání s Bohem. Jon Paulien

Nová setkání s Bohem. Jon Paulien Nová setkání s Bohem Jon Paulien Praha 2011 Hlavním důvodem, proč má křesťanská víra tak malý vliv na dnešní svět, je skutečnost, že většina křesťanů čte Bibli z pohledu řecké nebo západní kultury. Ke

Více

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO jednotlivé oblasti a co se v nich odehrává Vibrační frekvence citového a emočního

Více

EmoTrance slabikář (Dr. Silvia Hartmann, tvůrkyně metody EmoTrance)

EmoTrance slabikář (Dr. Silvia Hartmann, tvůrkyně metody EmoTrance) EmoTrance slabikář (Dr. Silvia Hartmann, tvůrkyně metody EmoTrance) 1. Emoce jsou velmi důležité. - Emoce působí na naše tělo a mohou vyvolat onemocnění. - Emoce působí na naši mysl a mohou způsobit, že

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Příprava na start 1: Nefér výhoda?

Příprava na start 1: Nefér výhoda? Příprava na start 1: Nefér výhoda? 29.12.2014 Než půjde naše dítě poprvé do školy, má za sebou již šest nebo sedm let vývoje, kdy je schopno se samo se učit, byť to bylo s naší pomocí jako rodičů, od kamarádů,

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

MINIMUM. náhradní rodinné péci PORADCE

MINIMUM. náhradní rodinné péci PORADCE PORADCE 1) Od rodičů nebo jiných blízkých osob můžeš být oddělen/a jen na základě rozhodnutí soudu a jsou-li k tomu zákonné důvody. Chci se probudit...... aha...... chci se probudit doma...... takže se

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

Reagujete ukvapeně, nebo promyšleně?

Reagujete ukvapeně, nebo promyšleně? Reagujete Co byste v podobných situacích řekli a udělali vy? Když nebudete svoje reakce procvičovat, nikdy se nezměníte. Váš kolega prezentuje projekt, který jste spolu zrovna dokončili. Čekáte, až se

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Krátký život pro zlaté tele

Krátký život pro zlaté tele Krátký život pro zlaté tele Ex 32: 1 Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něho: "Vstaň a udělej nám boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Řešíme problematiku domácího a sexuálního násilí. Z á s i n. / Co teď a co dál? / / Potřebujete pomoc a nevíte, kam se obrátit?/

Řešíme problematiku domácího a sexuálního násilí. Z á s i n. / Co teď a co dál? / / Potřebujete pomoc a nevíte, kam se obrátit?/ Řešíme problematiku domácího a sexuálního násilí n Z á s i n l n ě í / Co teď a co dál? / / Potřebujete pomoc a nevíte, kam se obrátit?/ Co je znásilnění Znásilněním se rozumí kromě dokonané soulože také

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

TEST FRUSTRAČNÍ TOLERANCE

TEST FRUSTRAČNÍ TOLERANCE TEST FRUSTRAČNÍ TOLERANCE Využitelný pro měření kompetence: komunikace, týmová práce, vedení lidí Forma: papír tužka Čas na administraci: max. 20 min. Časový limit: ne Vyhodnocení: ručně cca 15 minut jeden

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Měli jste někdy spolupracovníka, který k vám přišel a, aniž byste

Měli jste někdy spolupracovníka, který k vám přišel a, aniž byste 7 STRATEGIE SOCIÁLNÍHO POVĚDOMÍ Měli jste někdy spolupracovníka, který k vám přišel a, aniž byste mu cokoliv řekli, věděl, jaký zrovna máte den a co se odehrává ve vaší mysli? Bylo mu jasné, že jste byli

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Uvolnění energie, která je blokovaná dávnými utkvělými představami

Uvolnění energie, která je blokovaná dávnými utkvělými představami Uvolnění energie, která je blokovaná dávnými utkvělými představami Co to je utkvělá víra v náboženský systém? Je to obraz promítnutý do vědomí. Síť utkaná v naší duši. Je to postoj k životu, kterému jsme

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25. Týden od 17. do 23. února 8 Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.26; 10,28 31 Základní verš Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete,

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

PRVNÍ KNIHA Temné noci sv. Jana od Kříže

PRVNÍ KNIHA Temné noci sv. Jana od Kříže PRVNÍ KNIHA Temné noci sv. Jana od Kříže komentář PRVNÍ KAPITOLA PRVNÍ KNIHY 1,1 Do temné noci začínají duše vstupovat, když je Bůh postupně vytrhuje ze stavu začátečníků, nejde tedy v prvé řadě o kategorie

Více

nelze nikoho nutit, aby zůstal ve vztahu, když nechce

nelze nikoho nutit, aby zůstal ve vztahu, když nechce Naše vztahy jsou nemocné......to myslím všeobecně. Smysl pro empatii se postupně stává balvanem omotaným provazem na hladině jezera. Na druhém konci se uvázal člověk. Plácá se na hladině a pořád si myslí,

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, dokáže popsat jednotlivá stadia vývoje charakteru

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, dokáže popsat jednotlivá stadia vývoje charakteru Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Lekce 2: Sebeuvědomění

Lekce 2: Sebeuvědomění Lekce 2: Sebeuvědomění Teoretický úvod: Důležitou součástí vnímání emocí je sebeuvědomění neboli uvědomování si sebe sama jako objektu svých pocitů, svého vlastního prožitku. Sebeuvědomění odráží naši

Více

Gabriela Čanigová. Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ. Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Gabriela Čanigová. Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ. Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Gabriela Čanigová DUCHOVNÍ ANTIDEPRESIVUM aneb Jak nezobat pilule a být v pohodě Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ 3 Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Gabriela Čanigová, 2011

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více