Jak maximálně využít svůj HNĚV? 1/5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak maximálně využít svůj HNĚV? 1/5"

Transkript

1 Neděle , RZ Jak maximálně využít svůj hněv? Pavel Trefný? Hněváte se někdy? Hněval se někdy někdo na vás? Předpokládám, že ano, protože, kdybyste mi řekli, že ne, stejně bych vám moc nevěřil, protože žijeme ve světě, který není dokonalý, který je v mnohém porušený a v nepořádku a tak máme každý den mnoho příležitostí k tomu, abychom se hněvali.? Je to správné, že se hněváme? Je hněv správný? Může být na hněvu vůbec něco dobrého? Existuje správný způsob jak svůj hněv projevit, tak aby to bylo dobré pro všechny? Ano i ne... Je hněv, který je oprávněný, ale i hněv, který není spravedlivý?/oprávněný?.? Hněvá se Bůh? Bible mluví o tom, že ano! Žalmista dokonce říká, že každý den má Bůh proč vzplanout hněvem. (Ž 7,12) Boha nejlépe poznáme, když se podíváme na Pána Ježíše. On sám řekl, kdo vidí mne, vidí Otce!? Hněval se Pán Ježíš? Napadnou vás nějaké situace? (muž s ochrnutou rukou, vyhnání penězoměnců z chrámu...) Proč se hněval? Tvrdost jejich srdcí, neláska, lhostejnost k těm, kteří, chtěli hledat boha a oni jim to znemožňovali... (J,2,14-17) V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly. Udělal si z provazů bič a všecky z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem, směnárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel a prodavačům holubů poručil: Pryč s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržiště. Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: Horlivost pro tvůj dům mne stráví.? Co se děje, když se hněváme? Slovník popisuje hněv jako silnou vášeň nebo nelibou emoci obvykle odpor vyvolaný pocitem, že nám někdo ublížil nebo nás urazil. Jedná se o celý shluk emocí, do kterých je zapojeno i naše tělo, mysl a vůle. Hněv je reakce na nějakou událost či situaci v životě, která nás podráždí, způsobí nám bolest, frustraci nebo v nás vzbudí jiný nelibý pocit. Je živen emocemi jako je zklamání, pocit ublížení, odmítnutí či trapnosti. Hněv staví člověka proti osobě, místu věci, která tuto emoci roznítila. Je opakem pocitu lásky. Láska nás k druhému přitahuje, zatímco hněv nás staví proti němu. Také tělo se však účastní prožitku hněvu. Nervový systém začne uvolňovat adrenalin, adrenální žlázy uvolní další dva typy hormonů, ty ovlivní srdeční frekvenci, krevní tlak, funkci plic a činnost zažívacího ústrojí, takže člověku se nahrne krev do obličeje, začne se mu bouřit žaludek a někdy začne zatínat pěsti. Tyto tělesné změny vedou u lidí k pocitu, že se zalykají hněvem a nejsou schopni ho ovládnout. Je to tak, že nemůžeme ovládnout to, co probíhá v našem těle, ale můžeme ovládnout duševní a tělesné reakce na hněv. Budeme o tom ještě mluvit.? Kde se hněv bere? Kde se vůbec vzal? Jaký je jeho prapůvod? Jaký je vůbec jeho smysl? V sekulární literatuře v naturalistickém pojetí člověka se předpokládá, že se vyvinul během evoluce jako určitá technika přežití již v raném vývojovém stádiu člověka. Předpokládá se, že hněvem vybavila příroda člověka, aby dokázal zareagovat v okamžicích nebezpečí. Osobně však myslím, že lidská schopnost se hněvat má svůj původ v Boží přirozenosti. Byli jsme stvořeni, k tomu, abychom byli Božím obrazem (Gn ). Jak už jsem citoval žalmistu: Bůh má denně spoustu důvodů proč vzplanout hněvem. Ve starém zákoně se můžeme hodně dočíst o Božím hněvu, je zmiňován na 375 místech, ale i nový zákon ho zmiňuje. Četli jsme o tom, jak se rozhněval Ježíš. Boží hněv má svůj původ v Boží lásce a Boží spravedlnosti nebo jinak řečeno v jeho svatosti. Bůh miluje svoje stvoření a chce pro něj pouze dobré. Když tedy Bůh vidí zlo a nespravedlnost, hněvá se! Je to jeho neměnný postoj vůči zlu a hříchu. My jakožto Boží obraz, přestože do určité míry již pokřivený, neseme tuto schopnost hněvat se a i nám do určité míry záleží na právu a spravedlnosti, a proto vždy, když se setkáme s něčím, co považujeme nebo pociťujeme za nesprávné, začneme pociťovat hněv. Hněv tedy sám o sobě není zlý. Není to hřích, není to součást naší padlé přirozenosti. Hněv neznamená, že v našem životě působí satan. Spíše naopak, znamená to, že navzdory našemu padlému stavu nám stále ještě záleží na tom, aby se věci děly správně a spravedlivě. Takže spíš bychom Bohu mohli děkovat za schopnost prožívat hněv, protože kdybychom ho neprožívali, když se děje nějaké bezpráví nebo nespravedlnost, znamenalo by to, že jsme už úplně ztratili smysl pro morálku. Vede nás to ale k druhé závažné otázce:? Co je smyslem hněvu? Co Bůh lidským hněvem zamýšlel? Je určen k tomu, aby nás ve chvíli, kdy se setkáme s nespravedlností, motivoval k pozitivnímu jednání, podloženému láskou, tak abychom se tu špatnost snažili napravit. Hněv nás nemá vést k tomu, abychom lidem, kteří nám možná ukřivdili, provedli něco zlého, ani nás neopravňuje říkat, nebo dělat něco špatného svým bližním. Účelem hněvu je nás motivovat k pozitivnímu, laskavému jednání, po kterém budou věci lepší, než byly před tím. Například ke zrušení otroctví, nebo rasové segregaci v USA došlo díky tomu, že se toto zlo rozhněvalo Williema Wilberforce, Martina Luthera Kinga a další, tak, že o něm nemohli mlčet a burcovali svědomí svých národů až k jejich zrušení došlo. Hněv je jako červené světlo na desce automobilu. Upozorňuje nás na něco, co vyžaduje naši pozornost a co nemáme ignorovat. Hněv může být silným pozitivním impulzem a stimulem, kteří nás pohne k jednání podloženém láskou, kterým můžeme napravit nesprávné věci a odstranit bezpráví. To je jeho pravý smysl Jak maximálně využít svůj HNĚV? 1/5

2 X Může se však z něj také stát zuřivá (a zlá) nekontrolovaná síla. Potíž je, že nám v zápalu zlosti pozitivní cíle hněvu unikají, zapomeneme, že máme věci napravovat a nakonec ještě vše zhoršíme. Špatné reakce na hněv Existují v podstatě dvě základní nesprávné reakce na hněv, které se dají popsat, jako exploze a imlpoze. Exploze, tedy že člověk především vybuchne navenek a má to ničivé účinky na jeho okolí. Nejen, že zraní člověka, vůči němuž je namířeno, ale také ničí sebeúctu osoby, která se neovládá. Lidé v zápalu hněvivých výbuchů říkají a dělají věci, kterých pak později litují. Slovní a fyzické útoky nakonec ničí vztahy. Mezi psychology byla kdysi populární myšlenka, aby člověk dal svému hněvu průchod agresivním chováním, které není namířeno na druhého člověka např.: bití do boxovacího pytle, polštářů a podobně. Další výzkum však naznačuje, že když člověk své zlostné pocity projevuje agresivním chováním, jeho hněv tím neodezní. Ale pravděpodobně vybuchne v budoucnu znovu. Výbuch ať slovní či fyzický je však nepřijatelným způsobem, jak nakládat s hněvem. A protože se vzorec hněvivého chování buduje léta, může takovému výbušnému člověku pomoci nejlépe ten, kdo v jeho životě zaujímá důležité místo, vyvine-li na něj tlak, aby vyhledal pomoc. Členové a přátelé takového člověka se musí naučit, jak zlostného člověka přimět, aby se ze svých destruktivních reakcí na hněv zodpovídal. Příklad desetileté dcery, která odešla, příklad manželky, která odešla. Druhou negativní reakcí na hněv, která má však stejně ničivé účinky je imploze, nebo-li pokud člověk v sobě hněv dusí a ten se tam pak hromadí. Implozivní hněv se tak snadno nepozná, protože ho člověk drží v sobě.. Začíná mlčením a uzavření se do sebe, ale časem vede k zášti, zahořklosti a nakonec až k nenávisti. Takováto reakce bývá lákavá pro křesťany, které učili, že hněv je sám o sobě hříšný. Začíná to většinou nejprve popřením hněvu, kterým však ve skutečnosti hněv neodstraníme! Druhou a nejrozšířenější reakcí je uzavření se do sebe. Přiznají sobě i druhým, že se hněvají, ale odtáhnou se od člověka nebo situace, která hněv vyvolala. Snad mě časem ten hněv přejde, uklidňuje se rozhněvaný. Pokud se člověk který se ho dotkl zeptá zda se něco děje, odpovědí bude, že ne, proč by se něco mělo dít? A pokud se ptá dále, nejspíše se dočká odpovědi, že hněvající se člověk je jen unavený. Takovéto uzavření se a vyhýbání může trvat den, ale také roky. Dotyčný se navenek snaží působit dojmem, že ho nic netrápí, ale hněv se nakonec stejně projeví i když třeba jinak. Ještě jiným řešením bývá někdy, že člověk projeví svůj hněv jinde. Jakoby ho přesměruje a tak místo na šéfa, kterému se to bojí říci do očí, vynadá dětem, nebo se pohádá s manželkou... ale to jen vyvolá další hněv v lidech vůči nimž se dotyčný hrubě chová a vůbec to neřeší původní situaci. Původní hněv tím člověk nezpracuje a ten stále v jeho nitru čeká, až ho dotyčný zpracuje pozitivněji. Třetí charakteristickým rysem imlpozivního hněvu je přemítání nad událostmi, které hněv vyvolaly. V mysli člověka se původní scéna přihrává stále znovu jako kazeta. Problémem je, že se vše odehrává pouze v jeho mysli a člověk svůj hněv nikdy nezpracuje s osobou, které se to týká a nebo s poradcem či důvěryhodným přítelem. Hněv pak přechází v zášť. Potlačování hněvu vede kromě psychologického i k fyzickému stresu. Existují prokazatelné spojitosti s mezi potlačovaným hněvem a vysokým tlakem, zánětem tlustého střeva, migrénami a srdečními chorobami. Ještě daleko větší dopad to však má na emocionální zdraví člověka. Hněv zadržovaný uvnitř vede nakonec k zášti, zahořklosti a často k nenávisti. Bible všechny tyto věci jednoznačně odmítá a považuje je za hříšnou reakci na hněv. Pavel nám dal jasný pokyn, abychom hněv rychle zpracovali a nedopustili, aby v nás zůstával po západu slunce. Podstatným principem je to, že v sobě hněv nemáme držet. Když to děláme, poskytujeme místo ďáblu a připravujeme v sobě jakýsi opěrný bod, prostředí pro další hřích. Hněv odpočívá v lůnu bláznů (Př 7,9), říká Šalamoun, moudří se hledí, aby rychle zmizel. Hněv by měl být pouze návštěvníkem našeho srdce a nikdy ne jeho obyvatelem.? Jak tedy na hněv správně/ pozitivně reagovat? Předpokládejme, že se hněváte na někoho s kým vás pojí dlouhodobý vztah. Předpokládejme dále, že je váš hněv oprávněný (o neoprávněném se ještě zmíním) tedy vyvolaný skutečně nesprávným jednání druhé osoby vůči vám. Gary navrhuje pět kroků: (1) vědomě si přiznat, že se hněvám, (2) zdržet se bezprostřední reakce, (3) lokalizovat ohnisko svého hněvu, (4) rozebrat svoje možnosti a (5) podniknout konstruktivní kroky. (1) Nejprve si vědomě přiznejte, že se hněváte. Pocit hněvu se objevuje náhle a my často slovně nebo fyzicky okamžitě reagujeme, aniž si předtím vědomě připustíme, co se v našem nitru odehrává. Když si nejprve sami sobě přiznáme, že se hněváme, bude mnohem pravděpodobnější, že zareagujeme pozitivně. Řekněte si (vyslovte to nahlas): Zlobím se kvůli tomu a tomu! Co s tím teď udělám? Nejenže si uvědomíte hněv, ale nastíníte rozdíl mezi svým hněvem a kroky, které podniknete. Umožníte tak i zapojení rozumu ve chvíli, kdy se hněváte. Hněvat se není hřích. Ap.Pavel říká: Hněváte-li se, nehřešte. (Ef 4,26) (2) Zdržte se bezprostřední reakce. Zkrotit svoji bezprostřední reakci není totéž jako hromadit hněv v sobě. Znamená to, že odmítneme jednat tak, jak jednáme obvykle, když se zlobíme. Šalamoun napsal: Hlupák soptí, co mu dech stačí, ale moudrý se vždycky ovládne. (Př 29,11) Jeden spisovatel napsal: Promluv v hněvu a proneseš nejlepší řeč, které budeš kdy litovat. To už pak jde vždy špatně vrátit. Vyhněte se tedy obvyklým leč destruktivním reakcím jako je slovní nebo fyzické projevování hněvu nebo naopak uzavření se do sebe a mlčení. Odmítněte Jak maximálně využít svůj HNĚV? 2/5

3 reagovat tak jak většinou reagujete, když se zlobíte. Když počkáte, pomůže vám to vyvarovat se výroků, nebo kroků, kterých byste později litovali. Znáte tu radu: Když jsi rozčilený, počítej do deseti. Někteří se potřebují naučit počítat do sta nebo do tisíce. Navrhuje počítat nahlas a pokud jste v přítomnosti člověka, na kterého se hněváte, raději odejděte. Jde o čas, který vám poskytne příležitost ovládnout emoce, abyste mohli situaci řešit pozitivně. (3) Udržíte-li pod kontrolou bezprostřední reakci, určete ohnisko svého hněvu. Nejdůležitějším je přijít na to, co špatného vám způsobil člověk, na něhož se zlobíte. Čím vám ublížil? Která slova nebo činy druhého člověka vás rozhněvaly? Pokud vám dotyčný skutečně ublížil, určete, čím se provinil. Potom zvažte nakolik je provinění vážné. Existují menší a větší prohřešky a každý z nich vyžaduje jinou odezvu. Někdy pomáhá ohodnotit závažnost stupnicí od Někdy to může například partnerovi pomoci, na co se má připravit, až s ním budete mluvit. (4) Rozeberte jaké máte možnosti. Možností je mnoho: Můžete mu za jeho nespravedlivé, nelaskavé, nevlídné, bezmyšlenkovité, bezohledné chování vynadat. Můžete také vytáhnout všechny hříchy z minulosti, které vás napadnou. Můžete dokonce použít nadávky, abyste dotyčnému ukázali, jak moc se vás jeho chování dotklo. Můžete mu vrazit pohlavek, nebo na něj vzít baseballovou pálku. Můžete to pustit z hlavy s tím, že ho v duchu urazíte: Je to hlupák, ubožák, ignorant, ani se o tom s ním nebudu bavit nemíním ztrácet čas. Nebo se můžete pokusit o pomstu a od dotyčného se izolovat... Nezapomeňte však na základní smysl hněvu a položte si ke zmíněným nápadům dvě otázky: Je toto řešení pozitivní a je vedeno láskou? Může jednání o kterém uvažuji špatnost nějak vyřešit a vztahu pomoci? Je to to nejlepší pro člověka, na kterého se hněvám? Z křesťanského pohledu existují možnosti v podstatě dvě: Dotyčného v lásce konfrontovat a nebo se rozhodnout, že křivdu přehlédneme. (A) Nejprve k té druhé možnosti. V některých situacích dojdeme k závěru, že konfrontovat člověka, který to udělal, pomůže jen málo nebo vůbec. Proto se rozhodnu křivdu přijmout a dotyčného přenechat Bohu. Není to totéž jako hněv hromadit. Znamená to předat hněv Bohu, vzdát se práva na pomstu a nepřipustit. Bible tomu říká shovívavost. Znamená to přenechat spravedlnost Bohu, aby s ním naložil, jak on uzná za vhodné. Rozhodnete se nestat vězněm nepravosti, které se druhý vůči vám dopustil. Například dojdete k závěru, že nadřízený je bezohledný, nerozumný člověk a když s ním promluvíte, bude to pravděpodobně ještě horší. Uvědomíte si, že musíte živit rodinu a že v tuto chvíli se zaměstnání shání těžko a tak se rozhodnete to nechat být. Považujete své jednání za nejlepší pro to, abyste holi žít dál. Váš vztah s nadřízeným se tím nezlepší, ale dá vám to svobodu investovat emocionální a fyzické síly do produktivnějších činností.. (B) Mnohem častěji, ale bývá moudřejší reakcí na hněv s láskou konfrontovat člověka, který vám ublížil a snažit se najít řešení. Ježíš říká: Když tvůj bratr zhřeší proti tobě, pokárej ho a bude-li toho litovat, odpusť mu. Pokárat doslova znamená vložit na něj břemeno tedy situaci mu předložit a jasně na ní upozornit. Zároveň je třeba si být vědom toho, že se můžu mýlit. Otevřeně poukážete na to, že se zlobíte, ale připustíte, že situaci možná nevnímáte dokonale, a také, že chcete, aby se problém vyřešil. Dáte tím druhému příležitost, (1) aby vám sdělil informace, které možná nevíte a na celou situaci vrhnou úplně nové světlo, (2) aby vám vysvětlil pohnutky pro to co udělal nebo řekl a (3) nebo aby jasně přiznal, že to co udělal nebylo správné a požádal vás o odpuštění. Ke konfrontaci nemá nikdy docházet, abychom dotyčného odsoudili, ale abychom obnovili vztah do té míry, aby byl opravdový a otevřený a byla v něm láska. (5) Krokem je tedy konstruktivně jednat. Pokud jsme se rozhodli křivdu přejít, měli bychom o tom mluvit s Bohem: Pane víš co se stalo, víš, jak se mne to dotklo a jak se zlobím. Opravdu si ale myslím, že v této situaci udělám nejlépe, když tu křivdu přijmu a toho člověka přenechám tobě. Ty víš nejen to co udělal, ale znáš jeho pohnutky. Vím, že jsi spravedlivý Bůh a tak ti důvěřuji, že s ním uděláš to co bude pro něj nejlepší. Také ti přenechávám svůj hněv. Pomoz mi aby mne neovládaly myšlenky a pocity, které se zřejmě dostaví. Nechci, aby byla tato událost na překážku tomu, aby můj život mohl být užitečný a dobrý. Děkuji ti, že jsem tvoje dítě a že se o mne postaráš. Pokud se vám budou vracet pocity ublížení a hněvu, přenechte je znovu Bohu. Rozhodnete-li se druhého člověka v lásce konfrontovat, vyzývá nás ap.pavel, abychom to dělali v duchu mírnosti, a dali si pozor sami na sebe, abychom také nepodlehli pokušení (Gal 6,1) Vyslechněte si jeho vysvětlení; můžete získat nový pohled na to, co dotyčný udělal a co ho k tomu vedlo. Vždy ale existuje možnost, že dotyčný popře, že by jednal nesprávně i když víte, že se tak zachoval. Pokud je to vážná věc a jste si jisti fakty, musíte si uvědomit, že se s tím člověkem nemůžete smířit. Nevyznaný hřích rozbíjí vztahy s lidmi i s Bohem. Odmítá-li člověk zabývat se svou vinou, nemůže nás s ním už pojit vřelý vztah. A vy musíte vzít na vědomí, že se rozhodl ve vašem vztahu nepokračovat. Musíme, je pak nechat být a modlit se za ně. Pokud přizná, že udělal něco nesprávného a požádá vás o odpuštění, odpusťte mu. Nespravedlivý (pokřivený) hněv. Naším problémem je, že ne každý náš hněv je správný. Po pádu člověka od Boha, máme sklon všechny Boží dary zdeformovat. Vše dobré je člověk schopen zničit a zneužít. A není to on sám, ale i Boží nepřítel ďábel se snaží pokřivit původní dobrý záměr s hněvem. Jednou z nejsilnějších lží je přimět nás, abychom si mysleli, že veškerý Jak maximálně využít svůj HNĚV? 3/5

4 náš hněv je vždy stejně oprávněný. Že když máme pocit, že nám někdo ublížil, tak nám ublížil a v podstatě, že když se hněváme, jsme vždy v právu. Existuje však oprávněný hněv, kdy nám někdo vědomě ukřivdí, ublíží... a neoprávněný hněv, který spustí pouhé zklamání, nesplněné přání, zmařená snaha, špatná nálada... s spousta dalších věcí, které nemají s morálními přestupky nic společného.? Jak poznáme, že je náš hněv pokřivený? Pokřivený hněv se liší v tom, že nikdo nic špatného nespáchal,je způsobený domnělým proviněním. My máme pouze pocit křivdy. Základní dvě otázky by měly znít: K jakému nesprávnému jednání došlo? A Jsem si jist, že znám všechna fakta? Zkoumání hněvu nás někdy povede k tomu, že člověku na něhož se hněváme položíme nějaké otázky. Pokud chápeme, že nemusíme znát všechna fakta, povede nás to k tomu, abychom nedělali ukvapené závěry, ale fakta si zjistili. Co ho vyvolává: Lidé, kteří se nás nějak dotknou, stres, únava, nerealistická očekávání, zmařená snaha... Jak jej rozeznat: Hněv je živen pocity frustrace nebo zklamání. Co dělat: Pozdržte hněv a shromážděte informace, abyste jej mohli zpracovat.? Jak zacházet se špatným hněvem? Jedná se o hněv, který je neoprávněný, kdy docházíme k nesprávnému závěru, že nám někdo ublížil. Pramení z naší padlé přirozenosti, která je často sobecká a povýšenecká. (1) Předání informace: Začneme s tím, že druhému řekneme to, co prožíváme a co nám vadí, ale tak abychom ho neodsoudili. Požádejte ho, zda byste si o tom mohli promluvit. Dbejte na to, abyste se nezaměřovali na dotyčnou osobu, ale na událost, která ve vás pocity vyvolala. Také nám pomůže pokud si uvědomíme, že se vůči nám nedopustil žádného nemorálního skutku, ale možná vám jen znepříjemnil život. (2) Shromážděte informace: Co se stalo? Pravděpodobně neznáme všechna fakta důležité je zjistit i z pohledu druhého člověka co se stalo a proč. (3) Dospět k porozumění. Vyjádřete s čím se potýkáte a pak si vyslechněte, co vám druhý odpoví. Buďte upřímní. Často je náš hněv pokřivený, ale stejně se jej nedokážeme jen tak zbavit a smířit se s tím co druhý udělal. Důležité je pochopit proč druhý takto jedná a druhý potřebuje pochopit proč se cítím, jak se cítím. Požádat druhého o pochopení a sdílet se o tom, co konkrétního vyvolává můj hněv? (4) Požádejte o změnu. V mezilidských vztazích se stává, že určité chování druhé lidi dráždí a výsledkem bývá často hněv. Ten je ve většině případů pokřivený v tom smyslu, že chování druhého člověka není morálně nesprávné dotyčný se vůči nám nedopustil ničeho zlého. Pokud se však jedná o blízkého člověka se kterým trávíme mnoho času, bývá někdy užitečné snažit se požádat o změnu. Požádat! X Na vyžadování, ani manipulaci nereaguje dobře nikdo z nás. Pokud však cítíme, že si nás druhý člověk váží a má nás rád, je většina z nás ochotna něco změnit, pokud to je vyjádřeno jako prosba a ne požadavek. Hněvání se na Boha Tváří tvář tragédii zažívají i křesťané hněv vůči Bohu. Cítí se, jako by je Bůh opustil a nechápou proč to Bůh dopustil. Je-li Bůh všemohoucí a mohl tyto události odvrátit, vynoří se přirozeně otázky o tom, proč Bůh něco neudělal. Víme z bible, že Bůh se nedopouští žádné špatnosti, ale emocionálně zakoušíme hněv. Job je dobrým příkladem člověka, který nevěděl proč Bůh na něj dopustil všechny rány, které ho potkaly a na Boha se hněval. Vidíme-li Joba, jasně vidíme, že Bůh takový hněv neodsuzuje. (1) Řekněte o svém hněvu Bohu. Mluvte bez zábran o svých pocitech. Bůh chce jako soucitný otec vyslechnout, co vás trápí. Zároveň vám jako váš svrchovaný Pán pomůže pochopit svůj názor na situaci nebo vás požádá, abyste mu prostě důvěřovali. Důležité je ale zůstat s ním v komunikaci/kontaktu a Bohu svůj hněv přednést. (2) Věnujte pozornost tomu, jak k vám Bůh možná promlouvá. Naslouchejte Božímu hlasu nedostane-li se nám vysvětlení? Rozhodněte se Bohu důvěřovat, i když dané situaci nerozumíte, s tím, že Bůh o vás ví a použije si to k uskutečnění svých dobrých záměrů. (3) Pokračujte v Boží službě (možná nové). Dokud jsme naživu, Bůh pro nás má stále naději a budoucnost, záměr, skrze který můžeme uskutečňovat jeho dobré plány. Kainova cesta: hněv vůči Bohu přenesl na svého bratra, kterého zabil! X Job/ Eliáš, kteří naslouchali Bohu... Hněvání se na sebe (1) Přiznejte si svůj hněv. Vyjádřete to v modlitbě Bohu. (2) Prozkoumejte svůj hněv. Je oprávněný nebo se zatěžujete zbytečnou vinou a pocity studu? (3) Je-li opodstatněný, vyznejte své provinění Bohu a přijměte jeho odpuštění. (4) Rozhodněte se sami sobě odpustit, nezahrnujte se výčitkami. Ať je Bůh v modlitbě svědkem toho, že jste si odpustili. (5) Poučte se ze svých selhání. Podnikněte pozitivní kroky a zajistěte, aby se už takový přehmat nekonal. Jak maximálně využít svůj HNĚV? 4/5

5 ? Jak jednat v přítomnosti rozhněvaného člověka? (1) Naslouchejte mu. Dotyčného vyslechnout a snažit se pochopit situaci z jeho pohledu. (2) Naslouchejte mu. Až ho vyslechnete, požádejte ho, aby vám zopakoval, jak situaci vnímá. Ukážete tím, že skutečně chcete pochopit, co se stalo a že jeho hněv neodsuzujete. (3) Naslouchejte mu. Pokládejte dodatečné otázky, abyste si ujasnili situaci. Aby ze sebe rozhněvaný člověk dostal všechno co má na srdci, vyžaduje to tři nebo čtyři naslouchací kola. (4) Snažte se pochopit jeho situaci. Ptejte se sami sebe, zda byste se ve stejné situaci také nezlobili. (5) Projevte pochopení pro jeho situaci. Mluvte se soucitem. Potvrďte dotyčnému, že jeho hněvivé pocity jsou legitimní. (6) Podělte se s dotyčným o jakékoli informace, které mohou na problém vrhnout světlo. V tomto bodě mu můžete pomoci si uvědomit, že jste mu neukřivdili. (7) Vyznejte, čím jste mu ublížili a snažte se napravit křivdu, které jste se dopustili. Tento krok podnikněte tehdy, pokud je hněv dotyčného opodstatněný a vy jste mu nějak ublížili. Většina materiálu převzata z knihy: Hněv, Návrat domů. Jak maximálně využít svůj HNĚV? 5/5

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění

Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění Radost je podle mého názoru vždy příjemná. Jak se může změnit v emoci? Z radosti se stane emoce v případě, že se necháte ovlivnit rozumem. Jakmile vás

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO jednotlivé oblasti a co se v nich odehrává Vibrační frekvence citového a emočního

Více

Reagujete ukvapeně, nebo promyšleně?

Reagujete ukvapeně, nebo promyšleně? Reagujete Co byste v podobných situacích řekli a udělali vy? Když nebudete svoje reakce procvičovat, nikdy se nezměníte. Váš kolega prezentuje projekt, který jste spolu zrovna dokončili. Čekáte, až se

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

Jak koupit nemovitost

Jak koupit nemovitost Jak koupit nemovitost Bezpečně? Co nejlépe? Bez starostí a stresu? Část 1. www.alisen.cz Proč vznikla tato kniha? Koupě nemovitosti bývá pro většinu z nás životní investicí. Vydáváme velké, často půjčené

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

CHODIT VE SVĚTLE ZNAMENÁ ODVRÁTIT SE OD HŘÍCHU

CHODIT VE SVĚTLE ZNAMENÁ ODVRÁTIT SE OD HŘÍCHU Týden od 12. do 18. července 2009 CHODIT VE SVĚTLE ZNAMENÁ ODVRÁTIT SE OD HŘÍCHU Biblické texty na tento týden: J 3,19; 8,12; Ř 3,10 20; 1 Tm 1,15; 1 J 1,5 2,2 Základní verš Jestliže doznáváme své hříchy,

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly Zdravím, Mistryně. bojovaly Koncept Zdravím! Dnes jsou na Supreme Master Television Letmé zprávy o tom, jak mohou nové informace pomoc ukončit válku v Afghánistánu. Proto, Mistryně, obecněji, proč vznikají

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

Krizová komunikace na internetu

Krizová komunikace na internetu Krizová komunikace na internetu aneb jak se neznemožnit a krotit vášně i davy Petr Krčmář 30. září 2014 Uvedené dílo (s výjimkou obrázků) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko. Petr

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE?

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? Brožura pro dospívající s Aspergerovým syndromem PhDr. Lucie Bělohlávková Dostal jsem diagnózu Aspergerův syndrom. V hlavě mi běží řada myšlenek a otázek... Je to některá z

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Section. Description

Section. Description lhaní Section Description Lež má krátké nohy,ale umí se na ně výborně postavit. unknown Dětská lež nemusí být vždycky vadou, může být také příznakem fantazie. Jan Werich pravda / lež Lež vzniká tam, kde

Více

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. Obsah: Jak začít? Jak pracovat s pracovními listy? Jak číst text?

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

21.10.2012 20. neděle po Trojici

21.10.2012 20. neděle po Trojici 21.10.2012 20. neděle po Trojici Introit - Ř 8,34 Píseň 495 Z hlubokosti volám k tobě Modlitba Čtení: L 11,5-13 Píseň (Svítá) 184 Mír na zemi daruj nám Text: Jk 5,13-16 Kázání (br. farář Hans-Georg Junesch

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Obsah Dotazníkové šetření ÚHKT Achillova pata - pozdní diagnosa Škodlivé obranné reakce Symbolické

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Mám se rád. 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Mám se rád. 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Mám se rád 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Jsem skvělý Jak často si o sobě toto říkáte? Jak často se pochválíte, řeknete si: Jo, jsem fakt dobrej nebo To se mi povedlo.

Více

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. Karty. Pierre Franckh. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. Karty. Pierre Franckh. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny Pierre Franckh JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT Karty 7 pravidel, jak uskutečnit své sny 49 afirmačních karet 7 karet se 7 pravidly a krátkými příběhy Úvod do techniky, jak si správně přát Pierre Franckh Original copyright

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

1.10.2011 39/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

1.10.2011 39/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 1.10.2011 39/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 1. října 2011 Společná píseň

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu. Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr.

Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu. Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr. Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr. Jana Divoká Kniha podléhá autorským právům. Je dovoleno ji šířit jako

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Plánování zaměřené na člověka 3. část 10. listopadu 2013 Obsah kurzu Co jsme se naučili u domácích úkolů? Nástroje plánování zaměřeného na člověka: Příběh,

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

duševní pohoda v těhotenství a po něm

duševní pohoda v těhotenství a po něm Vaše duševní pohoda v těhotenství a po něm Stručný průvodce CZECH Vaše duševní pohoda v těhotenství a po něm Těhotenství a porod jsou zásadní životní události a mohou znamenat emoční změny pro vás a vaše

Více

NESMRTELNOST V KRISTU

NESMRTELNOST V KRISTU NESMRTELNOST V KRISTU I. Náčrt Krátká osnova: 1. Podstata člověka (Gn 2,7; Ez 18,4) 2. Podstata smrti (Ž 146,4; Kaz 9,5; 12,7; J 11,11; 1 Tm 6,16) 3. Kdy člověk dostane nesmrtelnost? (J 5,28.29; 1 Te 4,16.17;

Více

Jak překonat rozchod. Radek Šíra

Jak překonat rozchod. Radek Šíra Jak překonat rozchod Radek Šíra 2 Radek Šíra, 2013 OBSAH Úvod... 4 1. Typy rozchodů... 5 1.1. Navrhovatel a obránce... 5 1.2. Délka vztahu... 6 2. Měsíc nové naděje... 8 2.1. Týden zármutku... 8 2.2. Týden

Více

Jazyk poskytování služeb

Jazyk poskytování služeb Jazyk poskytování služeb Principy poskytování služeb Nezapomenutelné příjemné zážitky vznikají, pokud pacienti/zákazníci cítí: že jsou vítaní je jim projevováno uznání, cítí se důležití mohou důvěřovat

Více

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2.

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2. Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět Baví Tě něco vyrábět nebo tvořit? Možná si rád/a hraješ s Legem.

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči)

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) care plan Co je systém CPA? Systém CPA Plan Programovému přístupu k péči se jinak říká také systém CPA. Systém CPA se stará o to, abyste

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

NEWSTART. pro každého

NEWSTART. pro každého NEWSTART pro každého NEWSTART Osm základních stavebních kamenů vašeho zdraví Nutrition Excercise Water Sunshine Temperance Air Rest Trust Výživa Pohyb Voda Slunce Střídmost Vzduch Odpočinek Důvěra Výživa

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Terapeutické komunity pro závislé. kuda@sananim.cz

Terapeutické komunity pro závislé. kuda@sananim.cz Terapeutické komunity pro závislé kuda@sananim.cz Z Historie TK Demokratické TK Bion, Foukels, Main a Maxwell Jones-Mill Hill :: odbourání klasické psychiatrické hiearchie :: vstup více profesí mutlidisciplinární

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s.

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. PROČ VEDENÍ ROZHOVORU? Pracujete s lidmi Lidé jsou všelijací Úspěch naší práce záleží do značné míry

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Time pracovním management trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc Projekt pro školu Naše planeta potřebuje pomoc Nezáleží na tom, ve které části světa žijete, stačí poslouchat zprávy nebo číst noviny, abyste si uvědomili, že naše planeta je v nebezpečí. Znečištěná voda,

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

nemusíte si půjčovat Myslím, abyste byli dobří,

nemusíte si půjčovat Myslím, abyste byli dobří, Nečekám, že budete nemusíte si půjčovat konali dobro. Existuje dělat něco dalšího. Protože nevím, zda můžete, víte? Situace každého je jiná. Proto nenutíme lidi, aby dělali dobré věci, i když je to dobré.

Více

Komunikace a efektivní sdělování informací

Komunikace a efektivní sdělování informací Komunikace a efektivní sdělování informací Poslouchání reagovat rozumově a emocionálně X slyšení Poslouchání 4 fáze třídící selekce, udržení pozornosti, setřídění myšlenek, pamatování si Posloucháme

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

Cesta. Přítomnost: odchod, potíže v rodině. Budoucnost: důležitá cesta. Vztahy: tichý, konfliktní vztah (,,tichá domácnost ).

Cesta. Přítomnost: odchod, potíže v rodině. Budoucnost: důležitá cesta. Vztahy: tichý, konfliktní vztah (,,tichá domácnost ). Cesta Přítomnost: odchod, potíže v rodině. Budoucnost: důležitá cesta. Vztahy: tichý, konfliktní vztah (,,tichá domácnost ). Práce: pohyb, motoristický průmysl, obchodní cestující. Zdraví: trávicí trakt,

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více