ČÁST I Základní průprava. ČÁST II Vývoj aplikací v Excelu. ČÁST III Základy jazyka Visual Basic for Applications

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÁST I Základní průprava. ČÁST II Vývoj aplikací v Excelu. ČÁST III Základy jazyka Visual Basic for Applications"

Transkript

1 Stručný obsah ČÁST I Základní průprava KAPITOLA 1 Excel 2007: Odkud se vzal KAPITOLA 2 Excel v kostce KAPITOLA 3 Postupy a triky práce se vzorci KAPITOLA 4 Soubory Excelu ČÁST II Vývoj aplikací v Excelu KAPITOLA 5 Co je to vlastně aplikace v tabulkovém procesoru? KAPITOLA 6 Základy vývoje tabulkových aplikací ČÁST III Základy jazyka Visual Basic for Applications KAPITOLA 7 Úvod do jazyka Visual Basic for Applications KAPITOLA 8 Základy programování ve VBA KAPITOLA 9 Práce s procedurami VBA KAPITOLA 10 Vytváření funkcí KAPITOLA 11 Příklady a techniky programování ve VBA ČÁST IV Práce s uživatelskými formuláři KAPITOLA 12 Alternativy vlastních dialogů KAPITOLA 13 Představení formulářů KAPITOLA 14 Příklady uživatelských dialogů KAPITOLA 15 Pokročilé techniky práce s uživatelskými dialogy ČÁST V Pokročilé programovací techniky KAPITOLA 16 Vývoj pomůcek pro Excel ve VBA KAPITOLA 17 Práce s kontingenčními tabulkami KAPITOLA 18 Práce s grafy KAPITOLA 19 Jak chápat události Excelu KAPITOLA 20 Spolupráce s jinými aplikacemi KAPITOLA 21 Vytváření a používání doplňků

2 4 Stručný obsah ČÁST VI Vývoj aplikací KAPITOLA 22 Práce s pásem karet KAPITOLA 23 Práce s místními nabídkami KAPITOLA 24 Doplnění nápovědy k vlastní aplikaci KAPITOLA 25 Vývoj uživatelsky orientovaných aplikací ČÁST VII Další témata KAPITOLA 26 Otázky slučitelnosti KAPITOLA 27 Manipulace se soubory pomocí VBA KAPITOLA 28 Práce s komponentami Visual Basicu KAPITOLA 29 Pracujeme s moduly tříd KAPITOLA 30 Práce s barvami KAPITOLA 31 Často kladené otázky o programování v Excelu ČÁST VIII Přílohy PŘÍLOHA A Zdroje informací o Excelu PŘÍLOHA B Přehled příkazů a funkcí Excelu PŘÍLOHA C Chybové kódy VBA PŘÍLOHA D Co najdete na webu ke knize

3 Obsah Předmluva 27 Proč jsem tuto knihu napsal Co byste měli vědět Co budete potřebovat Konvence používané v této knize Příkazy Excelu Příkazy editoru VBA Klávesnice Konvence pro práci s myší Význam různých ikon Jak je tato kniha uspořádána Pár slov o ukázkových souborech na webu Balík Power Utility Pak Jak používat tuto knihu Nabídka spolupráce Poznámka redakce českého vydání ČÁST I Základní průprava Kapitola 1 Excel 2007: Odkud se vzal Stručná historie tabulkových procesorů Vše začal VisiCalc Lotus Quattro Pro Microsoft Excel Proč je Excel výbornou volbou pro vývojáře Úloha Excelu ve strategii Microsoftu Kapitola 2 Excel v kostce Myslíme objektově Sešity Listy Listy typu graf Listy s makry XLM Listy typu dialog Excelu 5/ Uživatelské rozhraní Excelu Představení pásu karet Místní nabídky Dialogová okna Klávesové zkratky Inteligentní značky Podokno úloh Přizpůsobení zobrazení Zadávání dat

4 6 Obsah Vzorce, funkce a názvy Výběr objektů Formátování Číselné formátování Stylistické formátování Možnosti ochrany Ochrana vzorců před přepsáním Ochrana struktury sešitu Ochrana celého sešitu heslem Ochrana kódu VBA heslem Grafy Tvary a SmartArt Přístup k databázím Databáze v pracovních listech Externí databáze Nástroje pro práci s Internetem Analytické nástroje Přehledy Doplněk Analytické nástroje Kontingenční tabulky Řešitel Prostředky pro práci s XML Doplňky Makra a programování Formát souborů Systém nápovědy Excelu Kapitola 3 Postupy a triky práce se vzorci O vzorcích Výpočet vzorců Odkazy na buňky a na oblasti Proč používat odkazy, jež nejsou relativní? Notace R1C Odkazy do jiných listů nebo sešitů Používání názvů Zadání názvu buňky a oblasti Použití názvů v již existujících odkazech Průniky názvů Pojmenování sloupců a řádků Obor platnosti názvů Pojmenování konstant Pojmenování vzorců Pojmenování objektů Chyby ve vzorcích Maticové vzorce Příklad maticového vzorce Kalendář vytvořený maticovým vzorcem Výhody a nevýhody používání maticových vzorců Techniky počítání a sčítání Příklady vzorců počítání

5 Obsah 7 Příklady vzorců sčítání Další nástroje pro počítání Práce s kalendářními daty a časem Zápis datových a časových hodnot Jak pracovat s kalendářními daty před rokem Vytváření megavzorců Kapitola 4 Soubory Excelu Spouštění Excelu Typy souborů Formáty souborů Excelu Formáty textových souborů Formáty databázových souborů Ostatní formáty souborů Práce se soubory šablon Zobrazování šablon Vytváření šablon Tvorba šablon sešitů Vnitřek souboru aplikace Excel Bližší pohled na soubor Proč je formát souboru důležitý? Soubor QAT Soubor XLB Soubory doplňků Nastavení Excelu v systémovém registru Windows O registru Nastavení Excelu ČÁST II Vývoj aplikací v Excelu Kapitola 5 Co je to vlastně aplikace v tabulkovém procesoru? Tabulkové aplikace Vývojář a koncový uživatel Kdo jsou vývojáři? A co vlastně dělají? Klasifikace uživatelů tabulkových procesorů Uživatelé tabulkových aplikací Řešení problémů pomocí Excelu Základní typy tabulkových aplikací Jednorázové výpočty Tabulky pro vlastní potřebu Aplikace pro jednoho uživatele Poslepované aplikace Pomocné aplikace Doplňky obsahující funkce listu Rozpočty v jednom bloku Modely co-když Aplikace pro ukládání dat a přístup k nim Uživatelská rozhraní k databázím Aplikace na klíč

6 8 Obsah Kapitola 6 Základy vývoje tabulkových aplikací Určení potřeb uživatele Návrh aplikace odpovídající potřebám uživatele Návrh nejvhodnějšího uživatelského rozhraní Přizpůsobení pásu karet Přizpůsobení místních nabídek Vytváření klávesových zkratek Vytváření vlastních dialogů Použití ovládacích prvků ActiveX na listu Začínáme s vlastním vývojem Zajímejte se o své koncové uživatele Testování aplikace Vytváření odolných aplikací Vytváření estetických a intuitivních aplikací Vytvoření systému nápovědy Dokumentace programátorského díla Distribuce aplikace uživateli Aktualizace aplikace v případě potřeby Další otázky související s vývojem aplikace Jakou verzi Excelu má uživatel? Otázka jazyka Rychlost počítače Obrazové režimy ČÁST III Základy jazyka Visual Basic for Applications Kapitola 7 Úvod do jazyka Visual Basic for Applications Stručná historie BASICu Pár slov o VBA Objektové modely VBA versus XLM Základy VBA Seznámení s editorem Visual Basicu Zobrazení karty Vývojář Aktivace VBE Okna editoru jazyka Visual Basic Práce s průzkumníkem projektu (Project Explorer) Přidání nového modulu VBA Odstranění modulu VBA Export a import objektů Práce s okny kódu (Code Windows) Minimalizace a maximalizace oken Ukládání kódu VBA Zápis kódu VBA Úpravy prostředí VBE Karta Editor Karta Editor Format Karta General Karta Docking

7 Obsah 9 Záznamník maker Co záznamník maker vlastně nahrává Relativně, či absolutně? Volby nahrávání makra Čištění zaznamenaných maker O objektech a kolekcích Hierarchie objektů Něco o kolekcích Odkazy na objekty Vlastnosti a metody Vlastnosti objektu Metody objektu Objekt Comment: ukázková studie Nápověda pro objekt Comment Vlastnosti objektu Comment Metody objektu Comment Kolekce Comments Vlastnost Comment Objekty uvnitř objektu Comment Jak určit, zda má buňka nějaký komentář Přidání nového objektu Comment Některé užitečné vlastnosti objektu Application Práce s objekty Range Vlastnost Range Vlastnost Cells Vlastnost Offset Co je třeba vědět o objektech Základní pojmy, které je třeba znát Více o objektech a vlastnostech Kapitola 8 Základy programování ve VBA Prvky jazyka VBA: Přehled Komentáře v kódu Proměnné, datové typy a konstanty Definice datových typů Deklarace proměnných Rozsah platnosti proměnných Práce s konstantami Práce s řetězci Práce s kalendářními daty Přiřazovací příkazy Pole proměnných Deklarace polí proměnných Deklarace vícerozměrných polí Deklarování dynamických polí Objektové proměnné Uživatelem definované datové typy Vestavěné funkce Práce s objekty a kolekcemi Konstrukce With End With Konstrukce For Each Next

8 10 Obsah Řízení průběhu kódu Příkazy GoTo Konstrukce If Then Konstrukce Select Case Provádění bloku příkazů v cyklu Kapitola 9 Práce s procedurami VBA Co jsou procedury Deklarace procedury Sub Rozsah platnosti procedur Spouštění procedur Spuštění procedury příkazem Run Sub/UserForm Spuštění procedury z dialogu Makro Spuštění procedur pomocí kombinace Ctrl+klávesa Spuštění procedury z pruhu nástrojů Spuštění procedury z vlastní místní nabídky Volání procedury z jiné procedury Provedení procedury klepnutím na objekt Spuštění procedury při výskytu nějaké události Spuštění procedury v okně Immediate Předávání parametrů procedurám Postupy pro ošetření a zpracování chyb Zachytávání chyb Příklady zpracování chyb Realistický příklad využití procedur Sub Cíl Požadavky na projekt Co již víte Postup Co ještě potřebujete vědět Několik předběžných nahraných maker Výchozí nastavení Psaní kódu Psaní procedury pro seřazení listů Další testování Náprava problémových situací Dostupnost pomůcky Zhodnocení projektu Kapitola 10 Vytváření funkcí Procedury (Sub) versus funkce (Function) Proč vytvářet vlastní funkce? Úvodní příklad funkce Vlastní funkce Použití funkce v pracovním sešitu Použití funkce v proceduře VBA Rozbor vlastní funkce Funkční procedury Deklarace funkce Rozsah platnosti funkce Spouštění funkce Parametry funkcí

9 Obsah 11 Příklady funkcí Funkce bez parametru Funkce s jedním parametrem Funkce se dvěma parametry Funkce s polem parametrů Funkce s nepovinnými parametry Funkce, které vracejí pole Funkce vracející chybovou hodnotu Funkce s neurčitým počtem parametrů Emulace funkce SUMA Excelu Ladění funkcí Práce s dialogem Vložit funkci Jak funkci přiřadit kategorii Přidání popisu funkce Použití doplňků pro ukládání vlastních funkcí Používání funkcí API Windows Příklady práce s Windows API Zjištění adresáře Windows Zjištění stavu klávesy Shift Další fakta o funkcích API Kapitola 11 Příklady a techniky programování ve VBA Práce s oblastmi Kopírování oblasti Přesun oblasti Kopírování oblasti s proměnnou velikostí Výběr nebo jiné označování různých typů oblastí Jak vyzvat uživatele k zadání hodnoty buňky Vkládání hodnoty do následující prázdné buňky Přerušení makra kvůli výběru oblasti Počítání vybraných buněk Určení typu vybrané oblasti Efektivní průchod vybranou oblastí v cyklu Smazání všech prázdných řádků Duplikování řádků Jak zjistit, zda je oblast součástí jiné oblasti Jak určit typ dat v buňce Čtení a zápis do oblastí Lepší způsob zápisu do oblasti Přesun jednorozměrných polí Přesun oblasti buněk do pole proměnných Výběr buněk podle hodnoty Kopírování nespojité oblasti Práce se sešity a listy Uložení všech sešitů Uložení a uzavření všech sešitů Skrytí všeho s výjimkou výběru Synchronizace pracovních listů Různé techniky VBA Přepínání logické vlastnosti Určení počtu tištěných stran Zobrazení kalendářního data a času

10 12 Obsah Seznam nainstalovaných písem Seřazení pole Zpracování série souborů Některé užitečné vlastní funkce Funkce FileExists Funkce FileNameOnly Funkce PathExists Funkce RangeNameExists Funkce SheetExists Funkce WorkbookIsOpen Načtení hodnoty z uzavřeného sešitu Některé užitečné vlastní funkce pro pracovní listy Jak získat informace o formátování buňky Mluvící list Zobrazení data a času uložení nebo tisku souboru Kdo je rodičem objektu? Počítání buněk s hodnotami v určitém rozmezí Počet viditelných buněk v oblasti Určení poslední neprázdné buňky ve sloupci nebo v řádku Odpovídá řetězec zadanému vzoru? Vyjmutí n-tého prvku z řetězce Víceúčelová funkce Funkce ODSAZENÍLISTU Vrácení maximální hodnoty buňky z více pracovních listů Vrácení pole jedinečných celých čísel Náhodné rozházení buněk v oblasti Volání funkcí rozhraní API systému Windows Jak určit aplikaci, s níž je soubor přiřazen Zjištění údajů o diskových jednotkách Informace o výchozí tiskárně Zjištění údajů o zobrazení Přidání zvuku do vaší aplikace Čtení a zápis informací do registru Windows ČÁST IV Práce s uživatelskými formuláři Kapitola 12 Alternativy vlastních dialogů Než začnete vytvářet formuláře Dialog se vstupním polem Funkce InputBox ve VBA Metoda InputBox v Excelu Funkce MsgBox jazyka VBA Metoda GetOpenFilename Excelu Metoda GetSaveAsFilename Excelu Dotaz na název složky Výběr složky pomocí funkce rozhraní API Jak vybrat složku pomocí objektu FileDialog Zobrazení vestavěných dialogů Excelu O kolekci Dialogs Vykonávání příkazů pruhu nástrojů

11 Obsah 13 Zobrazení datového formuláře Zpřístupnění datového formuláře Zobrazení údajů pomocí VBA Kapitola 13 Představení formulářů Jak Excel pracuje s uživatelskými dialogy Vložení nového formuláře Přidávání ovládacích prvků na formulář Ovládací prvky v panelu nástrojů Toolbox Zaškrtávací políčko (CheckBox) Pole se seznamem (ComboBox) Příkazové tlačítko (CommandButton) Rámeček (Frame) Obrázek (Image) Popisek (Label) Seznam (ListBox) Vícenásobná stránka (MultiPage) Přepínač (OptionButton) RefEdit Posuvník (ScrollBar) Číselník (SpinButton) Karty (TabStrip) Textové pole (TextBox) Přepínací tlačítko (ToggleButton) Úprava ovládacích prvků uživatelských formulářů Nastavení vlastností ovládacího prvku Práce s oknem Properties Často používané vlastnosti Podrobnější informace o vlastnostech Pohyb ve formuláři pomocí klávesnice Zobrazení a zavření formuláře Zobrazení uživatelského formuláře Zavření uživatelského formuláře Procedury pro zpracování událostí Vytvoření uživatelského formuláře: příklad Vytvoření formuláře Zápis kódu pro zobrazení dialogu Testování dialogového okna Přidání událostních procedur Ověření správnosti dat Hotové dialogové okno Události uživatelského formuláře Lekce na téma události Události formuláře Události ovládacího prvku číselník Provázání číselníku s textovým polem Odkazy na ovládací prvky ve formuláři Jak si upravit panel nástrojů Toolbox Změna ikony nebo textu rychlé nápovědy Přidávání nových karet Vlastní ovládací prvky a různé kombinace ovládacích prvků Přidání nových ovládacích prvků ActiveX

12 14 Obsah Vytváření šablon uživatelských formulářů Obecné zásady pro vytváření formulářů Kapitola 14 Příklady uživatelských dialogů Vytvoření formuláře nabídky Nabídka pomocí příkazových tlačítek Nabídka vytvořená pomocí seznamu Výběr oblastí z formuláře Vytvoření úvodní obrazovky Potlačení tlačítka Zavřít na formuláři Změna velikosti formuláře Změna měřítka a posouvání listu z formuláře Techniky práce s ovládacím prvkem ListBox Pár poznámek o ovladači ListBox Přidání položky do seznamu Určení vybrané položky v seznamu Detekce vícenásobných výběrů Více seznamů v jediném prvku ListBox Přesun položek seznamu do jiného seznamu Přesun položek uvnitř seznamu Práce s vícesloupcovými seznamy Jak použít seznam pro výběr řádků v pracovním listu Aktivace listu pomocí seznamu Práce s ovládacím prvkem MultiPage Použití externího ovládacího prvku Animace popisku Kapitola 15 Pokročilé techniky práce s uživatelskými dialogy Nemodální dialogové okno Zobrazení ukazatele průběhu Vytvoření samostatného ukazatele průběhu Zobrazení průběhu pomocí ovládacího prvku vícenásobné stránky Ukazatel průběhu procedury bez ovládacího prvku MultiPage Programování průvodců Příprava ovládacího prvku MultiPage pro průvodce Přidání tlačítek do formuláře průvodce Programování tlačítek průvodce Programování závislostí mezi kartami průvodce Provedení vlastního úkolu průvodce Emulace funkce MsgBox Kód funkce MujMsgBox Jak funkce MujMsgBox pracuje Využití funkce MujMsgBox jako emulace MsgBox Uživatelský formulář s pohyblivými ovládacími prvky Uživatelský formulář bez titulkové lišty Simulování panelu nástrojů pomocí uživatelského formuláře Formulář s proměnnou velikostí Obsluha více prvků formuláře jednou událostní procedurou Výběr barvy ve formuláři

13 Obsah 15 Zobrazení grafu na formuláři Obecné kroky zobrazení grafu ve formuláři Uložení grafu do souboru GIF Změna vlastnosti Picture ovládacího prvku Image Vylepšený datový formulář Popis rozšířeného datového formuláře Instalace doplňku vylepšeného datového formuláře Skládačka ve formuláři ČÁST V Pokročilé programovací techniky Kapitola 16 Vývoj pomůcek pro Excel ve VBA O pomůckách pro Excel Jak použít VBA pro vývoj pomůcek Co vytváří dobrou pomůcku Text Tools: anatomie jedné pomůcky Výchozí předpoklady Cíle, kterých chceme s touto pomůckou dosáhnout Sešit Text Tools Jak pomůcka Text Tools funguje Uživatelský formulář pomůcky Text Tools VBA modul Module Modul kódu formuláře UserForm Jak zvýšit rychlost pomůcky Text Tools Uložení nastavení pomůcky Text Tools Implementace příkazu Zpět Zobrazení souboru nápovědy Přidání kódu pásu karet Proniknutí do podstaty pomůcky Další informace o pomůckách Excelu Kapitola 17 Práce s kontingenčními tabulkami Úvodní příklad kontingenční tabulky Vytvoření kontingenční tabulky Průzkum nahraného makra pro kontingenční tabulku Pročištění nahraného kódu Vytváření složitějších kontingenčních tabulek Data pro složitější kontingenční tabulku Kód pro tvorbu kontingenční tabulky Jak tato složitější kontingenční tabulka funguje Vytváření více kontingenčních tabulek Vytvoření obrácené kontingenční tabulky Kapitola 18 Práce s grafy O grafech Umístění grafů Záznamník maker a grafy Objektový model třídy Chart Obvyklé techniky práce s grafy pomocí VBA Vytvoření vloženého grafu Vytvoření grafu na samostatném listu

14 16 Obsah Aktivace grafu pomocí VBA Deaktivace grafu pomocí VBA Jak určit, zda je graf aktivní Odstranění z kolekce ChartObjects nebo Charts Zpracování všech grafů v cyklu Zarovnávání a změna velikosti objektů ChartObject Exportování grafu Exportování veškeré grafiky Použití VBA při formátování Formátování grafu Další příklady formátování grafů Změna dat použitých v grafu Změna dat grafu podle aktivní buňky Určení zdrojových dat grafu pomocí VBA Jak ve grafu pomocí VBA zobrazit libovolné popisky Zobrazení grafu ve formuláři Události grafu Příklad využití událostí grafu Zpřístupnění událostí vložených grafů Příklad použití událostí vloženého grafu Některé užitečné triky pro práci s grafy Tisk vložených grafů na celou stránku Zobrazení slideshow Skrývání řad skrýváním sloupců Vytváření nepropojených grafů Zobrazení textu pomocí události MouseOver Animované grafy Posunování grafu Vytvoření hypocykloidního grafu Vytvoření hodinového grafu Vytvoření interaktivního grafu bez VBA Jak získat data pro interaktivní graf Vytvoření přepínačů pro interaktivní graf Vytvoření seznamu měst pro interaktivní graf Vytvoření datové oblasti pro interaktivní graf Vytvoření interaktivního grafu Kapitola 19 Jak chápat události Excelu Typy událostí, které Excel umí sledovat Co byste měli o událostech vědět Jak chápat posloupnost událostí Kam umístit událostní procedury Jak vypnout události Zadávání kódu pro událostní procedury Událostní procedury, které přijímají parametry Události na úrovni sešitu Událost Open Událost Activate Událost SheetActivate Událost NewSheet Událost BeforeSave

15 Obsah 17 Událost Deactivate Událost BeforePrint Událost BeforeClose Události na úrovni listu Událost Change Sledování změn v určité oblasti buněk Událost SelectionChange Událost BeforeDoubleClick Událost BeforeRightClick Události grafů Události na úrovni aplikace Jak zpřístupnit události na úrovni aplikace Jak určit, jestli je sešit otevřen Sledování událostí na úrovni aplikace Události ve formulářích Události, které nejsou přiřazeny žádnému objektu Událost OnTime Událost OnKey Kapitola 20 Spolupráce s jinými aplikacemi Jak spustit z Excelu jinou aplikaci Volání funkce Shell VBA Jak použít funkci ShellExecute API Windows Aktivace jiné aplikace z Excelu Příkaz AppActivate Jak aktivovat jinou aplikaci Microsoft Office Jak spouštět dialogová okna ovládacích panelů Použití technologie Automation v Excelu Práce s cizími objekty pomocí Automation Časná vazba a pozdní vazba Jednoduchý příklad pozdní vazby Jak ovládat Word z Excelu Jak ovládat Excel z jiné aplikace Odeslání přizpůsobené zprávy pomocí Outlooku Odesílání poštovních příloh z Excelu Jak použít příkaz SendKeys Práce s objekty ADO Kapitola 21 Vytváření a používání doplňků Co je doplněk? Porovnání doplňku a standardního sešitu Proč vytvářet doplňky? Správce doplňků v Excelu Vytvoření doplňku Příklad doplňku Příprava sešitu pro budoucí doplněk Doplnění popisných informací pro ukázkový doplněk Vytvoření doplňku Instalace doplňku Testování doplňku Distribuce doplňku

16 18 Obsah Úpravy doplňku Porovnání souborů XLAM a XLSM Velikost souborů XLSM a XLAM a jejich struktura Příslušnost v kolekcích Viditelnost souborů XLS a XLA Pracovní listy a listy typu graf v souborech XLSM a XLAM Přístup k proceduře VBA v doplňku Manipulace s doplňky pomocí VBA Kolekce AddIns Vlastnosti objektu AddIn Jak přistupovat k doplňku jako k sešitu Události objektu AddIn Optimalizace výkonu doplňků Zvláštní problémy týkající se doplňků Jak si ověřit, že doplněk je nainstalován Jak se odkazovat z doplňku na další soubory Jak určit odpovídající verzi Excelu ČÁST VI Vývoj aplikací Kapitola 22 Práce s pásem karet Základy pásu karet Karty na pásu VBA a pás karet Přístup k ovládacímu prvku na pásu karet Práce s pásem karet Aktivování karty Úpravy pásu karet Jednoduchý příklad RibbonX Více o jednoduchém příkladu RibbonX Další příklad RibbonX Ukázka ovládacích prvků pásu karet Příklad prvku dynamické nabídky Více o úpravách pásu karet Vytvoření panelu nástrojů starého typu Omezení starých panelů nástrojů v Excelu Kód vytvářející panel nástrojů Kapitola 23 Práce s místními nabídkami Přehled objektu CommandBar Typy objektů CommandBar Výpis místních nabídek Odkazování na objekty CommandBar Odkaz na ovládací prvky v objektu CommandBar Vlastnosti ovládacích prvků CommandBar Zobrazení všech položek místní nabídky Použití jazyka VBA k přizpůsobení místních nabídek Resetování místní nabídky Zobrazení místní nabídky Vypnutí položek místních nabídek

17 Obsah 19 Přidání nové položky do místní nabídky buňky Přidání podnabídky do místní nabídky Místní nabídky a události Automatické přidávání a odstraňování nabídek Vypnutí a skrytí položek místní nabídky Vytvoření kontextové místní nabídky Kapitola 24 Doplnění nápovědy k vlastní aplikaci Nápověda pro aplikace Excelu Systém nápovědy, který používá komponenty Excelu Využití komentářů buněk pro nápovědu Využití textových polí Využití pracovního listu pro zobrazení textu nápovědy Zobrazování nápovědy ve formuláři Zobrazení nápovědy ve webovém prohlížeči Práce se soubory HTML Práce se souborem MHTML Jak pracovat se systémem nápovědy HTML Použití metody Help k zobrazení nápovědy HTML Zobrazení nápovědy HTML funkcí API Přidružení souboru nápovědy k aplikaci Přidružení hesla nápovědy k funkci VBA Kapitola 25 Vývoj uživatelsky orientovaných aplikací Co je uživatelsky orientovaná aplikace? Průvodce amortizací půjčky Jak použít Průvodce amortizací půjčky Struktura sešitu doplňku Průvodce amortizací půjčky Jak Průvodce amortizací půjčky funguje Další možná vylepšení průvodce Principy vývoje aplikací ČÁST VII Další témata Kapitola 26 Otázky slučitelnosti Co je slučitelnost? Typy možných problémů v oblasti slučitelnosti Nepoužívejte nové prvky Excelu A bude to pracovat také na Macintoshi? Vytváření aplikace pro jiné jazykové verze Excelu Aplikace pro více jazyků Další problémy týkající se jazyka ve VBA Jak používat místní vlastnosti Jak zjistit systémové předvolby Nastavení kalendářního data a času Kapitola 27 Manipulace se soubory pomocí VBA Provádění obvyklých operací se soubory Příkazy VBA pro práci se soubory Používáme objekt FileSystemObject

18 20 Obsah Zobrazení podrobných informací o souboru Práce s textovými soubory Otevření textového souboru Čtení textového souboru Zápis textového souboru Jak získat číslo souboru Určení nebo nastavení pozice v souboru Příkazy pro čtení a zápis Příklady manipulace s textovými soubory Import dat z textového souboru Export oblasti buněk do textového souboru Import textového souboru do oblasti buněk Protokolování práce v Excelu Filtrování textového souboru Export oblasti buněk do formátu HTML Export oblasti buněk do souboru XML Balení a rozbalování souborů Zabalení souborů Rozbalení souboru Kapitola 28 Práce s komponentami Visual Basicu Úvod do IDE Objektový model IDE Kolekce VBProjects Zobrazení všech součástí v projektu VBA Výpis všech procedur VBA v sešitu Nahrazení modulu aktualizovanou verzí Jak pomocí VBA psát jiný kód VBA Přidávání ovládacích prvků do formuláře během režimu návrhu Práce s formulářem během režimu návrhu a za běhu programu Přidání sta tlačítek v režimu návrhu Programové vytváření formulářů Jednoduchý první příklad Užitečný (ale zdaleka ne tak jednoduchý) druhý příklad Kapitola 29 Pracujeme s moduly tříd Co je modul třídy? Příklad: vytvoření třídy NumLock Vložení modulu třídy Přidání kódu VBA do modulu třídy Jak použít třídu NumLockClass Další údaje o modulech tříd Pravidla pojmenování modulu třídy Programování vlastností třídy Programování metod třídy Události modulu třídy Příklad: třída pro soubory CSV Proměnné na úrovni modulu třídy CSVFileClass Procedury typu Property Procedury metod Použití objektu CSVFileClass

19 Obsah 21 Kapitola 30 Práce s barvami Zadávání barev Barevný systém RGB Barevný systém HSL Převod barev Šedá škála Převod barev na šedou Zobrazení grafu v odstínech šedé Experimenty s barvami Práce s motivy dokumentu O motivech dokumentů Seznámení s barvami motivu Zobrazení všech barev motivu Práce s tvary Barva pozadí tvaru Použití dalších typů výplní tvaru Jak se blíže seznámit s tvary Změna barev grafu Kapitola 31 Často kladené otázky o programování v Excelu Všeobecné otázky o programování v Excelu Jak zaznamenám makro? Jak makro spustím? Co když nevidím kartu Vývojář? Zaznamenal jsem makro a uložil svůj sešit. Když jsem jej pak otevřel, nemohl jsem makro najít! Kam zmizelo? Před uložením sešitu jako souboru XLSM jsem převedl všechny své příkazy VBA na komentáře, abych mohl kód později doladit. Když jsem ale sešit otevřel, všechen kód VBA zmizel Jak můžu skrýt pás karet, aby nezabíral tolik místa? Kde jsou mé staré panely nástrojů? Mohu své staré panely nástrojů volně přesunovat? Kde se dají najít ukázky kódu VBA? Jak mohu skrýt stavový řádek v Excelu 2007? Existuje pomůcka, kterou by se dala moje aplikace Excelu převést do samostatného souboru EXE? Proč nevybere Ctrl+A všechny buňky v mém listu? Proč je příkaz Vlastní zobrazení nepřístupný? Jak mohu do buňky přidat rozevírací seznam, ze kterého by si uživatel mohl vybrat zadávanou hodnotu? Mohu použít tuto techniku tvorby rozevíracího seznamu, jestliže je seznam hodnot uložen na jiném listu v sešitu? Používám vlastnost Application.Calculation pro změnu režimu přepočítávání na ruční režim. Tato volba však ovlivňuje všechny sešity, nikoli jen aktivní Proč klávesa F4 neopakuje všechny mé operace? Co se stalo s možností říci obsah buňky? Jak se dá zvětšit počet sloupců na listu? Jak se dá zvětšit počet řádků na listu? Otevřel jsem sešit a ten má pouze řádků. Co se stalo? Jak mohu ve starém sešitu využít nová písma? Jak si zobrazím náhled tisku?

20 22 Obsah Když se přepnu na novou šablonu dokumentu, můj list se již nevejde na jednu stránku Jak se zbavím té nepříjemné tečkované linie vyznačující konce tiskových stránek v režimu normálního zobrazení? Mohu si přidat volby zobrazení konců stránek na panel nástrojů Rychlý přístup? Změnil jsem text v buňce tak, že je otočený proti směru hodinových ručiček (ve skupině Domů Zarovnání). Jak vrátím orientaci zpět? Nevidím tu možnost vodorovného natočení Pokouším se aplikovat styl na tabulku, nemá to ovšem žádný viditelný dopad. Jak mám postupovat? Jak si zajistím v sadě Office 2007 podporu PDF? Je možné měnit barvu u oušek listů? Je možné měnit písmo u oušek listů? Je možné změnit výchozí písmo a barvu komentářů buňky? Mohu vytvářet makra VBA přehrávající zvuky? Když otevřu sešit, Excel se mě zeptá, zda chci aktualizovat propojení. Prohledal jsem všechny vzorce, ale nemohu žádné propojení najít. Je to chyba programu?..839 Excel se zhroutí při každém pokusu o jeho spuštění Editor jazyka Visual Basic Mohu používat záznamník maker pro nahrávání všech maker? Během úprav grafu jsem měl zapnutý záznam makra, ale řada příkazů se nezaznamenala Mám několik maker obecného charakteru. Rád bych, aby byla vždy k dispozici. Jak se to dá co nejlépe vyřešit? Nemohu najít osobní sešit maker. Kde je? Svůj projekt jsem chránil heslem, ale bohužel se mi podařilo ho zapomenout. Mohu nějakým způsobem sešit odemknout? Jak mohu napsat makro, které by změnilo přístupové heslo k projektu? Když vložím nový modul, je na jeho začátku vždy řádek Option Explicit. Co to znamená? Proč se kód VBA objevuje v různých barvách? Dají se tyto barvy změnit? Chci smazat modul VBA pomocí kódu. Jde to? Napsal jsem v Excelu 2000 makro, které přidá kód VBA do projektu VB. Když ho spustím v Excelu 2007, objeví se chybové hlášení. Co se stalo? Jak napsat makro, které změní nastavení zabezpečení maker? Rád bych se vyhnul hlášení Tento sešit obsahuje makra, které se objeví při otevírání sešitu Nechápu způsob, jakým volba UserInterfaceOnly chrání pracovní list Jak mohu určit, jestli sešit obsahuje virus? Mám potíže s operátorem pro slučování řetězců (&). Když se pokusím spojit dva řetězce, dostanu jen chybové hlášení Nějak se mi nedaří rozdělovat řádky příkazů pomocí znaku pokračování řádku (podtržítka) Aplikaci v Excelu jsem rozeslal více uživatelům. Na některých počítačích však nefungují rutiny pro ošetření chyb. Proč? Procedury Jaký je rozdíl mezi procedurou VBA a makrem? Co je procedura? Co je datový typ Variant? Jaký je rozdíl mezi polem typu Variant a polem proměnných typu Variant? Co je znak typové deklarace proměnné? Rád bych vytvořil proceduru, která automaticky změní formátování buňky v závislosti na tom, co do buňky zadám. Jestliže například zadám hodnotu vyšší než nula, mělo by být pozadí buňky červené. Je to možné?

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Excel 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

Úvodem ISBN 80-86097-65-X

Úvodem ISBN 80-86097-65-X Úvodem Předmětem brožury, kterou držíte v ruce, je práce s daty, o nichž se předpokládá, že jsou nebo budou uložena v sešitech Excelu a uspořádaná jako seznamy neboli databáze pracovních listů. Je určena

Více

Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003. Michael J. Young Michael Halvorson

Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003. Michael J. Young Michael Halvorson Michael J. Young Michael Halvorson Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003 Příklady ke knize popsané v částech Na webu naleznete na adrese: http://www.knihy.cpress.cz/k0973 Microsoft Office

Více

Slovo autora ISBN 80-86097-56-0

Slovo autora ISBN 80-86097-56-0 Slovo autora Tato brožura je určena početnému okruhu příznivců Excelu. Od té doby, co spatřil v roce 1985 světlo světa, se postupně stal jedním z nejoblíbenějších, nejspolehlivějších a nejrozšířenějších

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Mark Dodge, Craig Stinson. Mistrovství v Microsoft Office Excel 2007

Mark Dodge, Craig Stinson. Mistrovství v Microsoft Office Excel 2007 Mark Dodge, Craig Stinson Mistrovství v Microsoft Office Excel 2007 Computer Press, a.s. Brno 2008 Mistrovství v Microsoft Office Excel 2007 Mark Dodge, Craig Stinson Computer Press, a.s., 2008. Vydání

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 333 tipů a triků pro Microsoft Office Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Obecné...10 1. Jaké jsou novinky v Microsoft Office?...10 2. Jaké existují edice

Více

Stručný obsah Začínáme s Microsoft Visual Basicem 2010 Základy programování 127 Návrh uživatelského rozhraní 321

Stručný obsah Začínáme s Microsoft Visual Basicem 2010 Základy programování 127 Návrh uživatelského rozhraní 321 Stručný obsah Část I Začínáme s Microsoft Visual Basicem 2010 29 1. Integrované vývojové prostředí Visual Studia 31 2. Píšeme první program 59 3. Práce s ovládacími prvky v okně Toolbox 83 4. Práce s nabídkami,

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc.

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc. MOODLE PRO PEDAGOGY Ing. Jiří Husa, CSc. Praha 2012 2 2 Seznam použitých symbolů 3 Průvodce studiem Cíl studia Shrnutí K zapamatování, důležité Kontrolní otázky Samostatný úkol na PC Informace na internetu

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Proč pracovat s Excelem 2007? 1. Nová filozofie Excelu. M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Pro začátečníka jednodušší, pro uživatele, kteří pracovali s předcházejícími verzemi složitější. Ale nabízí vyšší efektivitu,

Více

ICT Manuál k základům PC dovedností

ICT Manuál k základům PC dovedností ICT Manuál k základům PC dovedností Lektor: Rostislav Tůma Bauerova vila, Libodřice 12. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání na venkově, podpořeného

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013)

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013) Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ (VERZE 2013) Ing. Jan Roubíček Vytvořeno v rámci projektu: Implementace řízení strojů do výuky technických

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík...

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík... Obsah příručky Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3..................... 1 CorelDRAW............................................... 17 Corel PHOTO-PAINT...................................... 247 CorelDRAW

Více

Microsoft Visual Basic

Microsoft Visual Basic Michael Halvorson Microsoft Visual Basic Krok za krokem Computer Press Brno 2015 Microsoft Visual Basic Krok za krokem Michael Halvorson Překlad: Milan Daněk Obálka: Martin Sodomka Odpovědný redaktor:

Více

MS Excel 97. Mgr. Jiří Pech

MS Excel 97. Mgr. Jiří Pech MS Excel 97 Mgr. Jiří Pech 1 Obsah Obsah......2 1. Úvod...4 2. Úvod do programu Excel...5 2.1. Co je to vlastně Excel...5 2.1.1. Co je to tabulkový kalkulátor?...5 2.2. Co potřebujeme pro práci s Excelem?...5

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

MS Excel II - tvorba materiálů a podkladů pro výuku na SŠ pro pokročilé Gymnázium Broumov

MS Excel II - tvorba materiálů a podkladů pro výuku na SŠ pro pokročilé Gymnázium Broumov MS Excel II - tvorba materiálů a podkladů pro výuku na SŠ pro pokročilé Gymnázium Broumov TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Aplikace optického rozpoznávání znaků. ABBYY FineReader. Verze 10 Uživatelská příručka. 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena.

Aplikace optického rozpoznávání znaků. ABBYY FineReader. Verze 10 Uživatelská příručka. 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader Verze 10 Uživatelská příručka 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být předmětem změn a to bez oznámení

Více

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VIZUALIZAČNÍ SYSTÉM PROCOP 2.1 PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA R ALFA MIKROSYSTÉMY SPOL. S R. O. OSTRAVA 2003 HELLO Process Monitor 2.1 Uživatelská příručka Copyright 2003 ALFA Mikrosystémy s.r.o.

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

Grafy a další grafické objekty

Grafy a další grafické objekty ČÁST VII Grafy a další grafické objekty Dobře koncipovaný graf může dát smysl oblasti nesrozumitelných čísel. V této části vám nabídneme tipy zabývající se nejrůznějšími aspekty tvorby grafů. 130. Vytvoření

Více

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird FX Hosting Poštovní klient verze 1.5.0.2 Verze 1.05 květen 2006 Obsah 1Vyrozumění o autorských právech...4 2Úvod...5 2.1Komu je příručka určena...5 2.2Jak pracovat s příručkou......5 2.2.1Co zde naleznete...5

Více