FIDELITY. Řešení ACD/call center pro sektor SME. Popis produktu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FIDELITY. Řešení ACD/call center pro sektor SME. Popis produktu"

Transkript

1 FIDELITY Řešení ACD/call center pro sektor SME Popis produktu tel fax ALTEL Czech s.r.o.

2 OBSAH Přehled produktu... 3 Základní konfigurace... 4 Požadavky Fidelity na HW a počítače... 4 Standardní startovací balíček... 4 Možné add-ons a volitelné doplňky... 5 Obecný průběh příchozích hovorů... 5 Softwarové moduly Fidelity... 5 Modul agenta... 6 Modul supervizora... 6 Modul zobrazení online stavu call centra... 7 Funkce telefonních průzkumů po uskutečnění hovorů... 7 Modul reportů a statistik... 8 Skripty a formuláře... 8 Fidelity Telemarketing... 9 Podporované PBX a doporučení CTI O společnosti JUSAN

3 Fidelity řešení pro ACD & call centra Fidelity je pokročilé a úsporné řešení pro ACD/call centra založené na pokročilých CTI a IVR funkcích a navržené zejména pro příjem a distribuci velkého objemu hovorů, snížení počtu nepřijatých hovorů a pro optimalizaci interních zdrojů a nákladů. Při minimálních požadavcích na instalaci a při optimalizovaných rozměrech hardwaru (od 1U) nabízí Fidelity možnosti, které jsou běžně dostupné pouze u větších a složitějších řešení call center. Fidelity řešení je plně adaptabilní a rozšiřitelné na jakýkoli rozměr a rozsah činností. Přehled produktu Automatický routing příchozích hovorů podle: volaného čísla (DNIS), volajícího čísla (ANI), IVR, rozpisu. Dynamické čekající fronty. Maximální počet hovorů ve frontě podle aktivních agentů, maximální procento agentů na pauze Neomezený počet skupin a čekajících front Inteligentní distribuce hovorů mezi agenty: nejdelší doba nečinnosti, na základě dovedností, urgentní / vynucený transfer. Supervize v reálném čase: stávající hovory ve frontě, on-hold časy, stav agenta,... Alarmy při překročení maximální doby pro hovory čekající ve frontě, maximální doby trvání hovoru nebo maximální doby na pauze a pro oznámení změny ve stavu agenta Free Seating. Umožňuje agentům a supervizorům používat pracovní stanice dynamickým způsobem. Hodnocení produktivity a výkonu díky širokému rozsahu statistiky, reportů a grafů. Distribuce u. se přiřazuje skupině agentů na základě klíčových slov nacházejících se v předmětu/textu. Hlášení / hudba. Uvítací a čekací oznámení, hudba. Hlášení upravitelné podle fronty a polohy v ní. Skriptování. Umožňuje vytváření skriptů a dotazníků jak pro příchozí, tak pro odchozí hovory. Odchozí kampaňové hovory. Automatická tvorba hovorů pro telemarketing, hlasování, propagaci. Call blending (kombinované řešení příchozích a odchozích hovorů). Zaznamenávání hovorů: na vyžádání, selektivní nebo trvalé. Individuální doby po skončení hovoru (wrap-up), pauzy (nastavitelné), alarmy. Okamžitá aktualizace systémových hlášení (informace, čekací hlášení, propagace, hudba). Flexibilní nastavení: formát fronty, hlášení a propagace, kritéria distribuce, povolení. Rozšiřitelné řešení: Agenti, supervizoři, ACD porty, IVR porty, záznamové kanály. 3

4 Základní konfigurace Call centrum Fidelity je řešení na základě klientského serveru běžící na Windows Server 2008/2012 a Windows 7 s databází SQL (poskytnuta). Různé softwarové a hardwarové moduly systému vzájemně komunikují přes Ethernet protokolem TCP/IP. Fidelity zahrnuje hardwarovou jednotku pro řízení příchozích hovorů (IVR a řazení do front) připojenou k PBX prostřednictvím analogových nebo SIP portů. U PBX se vyžaduje provozní CTI link (CSTA Phase II nebo Phase III, Tapi 2.0 a TSAPI přes LAN/TCP/IP nebo RS-232). Kompletní sortiment dodatečných modulů pro záznam hovorů je k dispozici na vyžádání, trvalý nebo selektivní záznam hovorů na jakémkoli typu linky (BRI, PRI or SIP) a telefonu (digitální, SIP nebo IP chráněný). Fidelity je možno také integrovat do stávajících systémů: databáze, CRM, ERP, firemní softwarové aplikace a volitelný modul pro distribuci ů umožňuje automatickou distribuci ů na různé skupiny agentů podle klíčových slov v předmětu nebo textu. K dispozici je také volitelný modul pro průzkum po uskutečnění hovoru pro měření spokojenosti zákazníka a výkonu agenta. Požadavky Fidelity na HW a počítače CTI Server: Windows 7, Windows 2008 Server nebo Windows 2012 Server Pentium 4, Intel Core nebo podobný (2GHz) - RAM: 2GB DDR (doporučeno 4GB) - SQL Express Database zajištěna. PC agentů: Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 (ne Starter, ne Home) PC supervizorů: Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 (ne Starter, ne Home) Proprietární IVR/ACD hardwarové jednotky pro řazení příchozích hovorů do front, oznámení a MoH 19 Rack 1U - od 2 do 8 portů na jednotku. Standardní startovací balíček Fidelity se dodává s řešením pro okamžité použití. Minimální konfigurace obsahuje Fidelity CTI server software (TAPI, TSAPI, CSTA) + ICR + ACD + SQL Express Database. ACD hardwarové jednotky pro řazení příchozích hovorů do front a oznámení, IVR a MoH. Softwarové aplikace na základě Windows pro pozice supervizorů a agentů. Windows modul Hlášení pro statistická data. 4

5 Možné add-ons a volitelné doplňky Pro rozšíření základního systému call centra Fidelity jsou k dispozici dodatečné pozice supervizorů a agentů a IVR/čekací porty a samostatně je možno objednat také následující moduly: Záznamové moduly pro zaznamenávání hovorů na vyžádání, selektivní nebo trvalé na jakémkoli typu dálkové sítě nebo přípojky (může vyžadovat zvláštní hardware pro záznam, pokud nejde o SIP nebo IP). Dashboard call centra (standardní nebo zákaznicky upravený náhled na panel se skrolujícím textem nebo velká plochá obrazovka) Distribuce ů (softwarová licence). Automatický zpětný hovor (softwarová licence). Modul pro průzkum po provedeném hovoru (zvláštní IVR hardware, od 2 do 16 portů) Pop-up integrace s databází/crm/erp zákazníka Obecný průběh příchozích hovorů Softwarové moduly Fidelity Modul nastavení: umožňuje nastavení směrování a distribuce hovorů, jakož i všech uživatelů systémů, pozic a skupin. Modul supervizora: rozhraní, jehož prostřednictvím může supervizor sledovat a řídit činnost jednoho nebo několika front a příslušných agentů. Modul agenta: rozhraní, jímž se agent přihlašuje do systému, zobrazuje data o hovoru a ovládá telefon z PC. Modul statistiky: umožňuje hodnocení zdrojů, produkce a výkonu pomocí různých druhů statistiky a grafů. Manager záznamů (volitelný): v případě zaznamenávání hovorů umožňuje řídit soubory zaznamenaných hovorů. Zařízení pro stahování hlášení a hudby: umožňuje stahovat a okamžitě aktualizovat systémová hlášení. 5

6 Modul agenta Tato vyskakovací Windows aplikace instalovaná v PC agenta umožňuje agentovi přihlašovat se do systému, zobrazit data o hovoru a ovládat jeho telefon z PC. Jméno volané strany (název fronty), číslo volajícího, počet hovorů držených ve frontách, které patří agentovi, a nejdelší doba čekání. Z této obrazovky může agent ovládat telefon a zaznamenávat hovory na vyžádání. K dispozici je služba chatovacích textových zpráv mezi každým agentem a příslušným supervizorem. Agent může sledovat v reálném čase počet hovorů ve frontách ve skupinách, k nimž patří, a čas nejstaršího hovoru ve frontě. Je možno zadat, kdy má pauzu, důvod pauzy a dokonce dodatečnou poznámku. Modul supervizora Windows aplikace, jejímž prostřednictvím může supervizor sledovat a řídit v reálném čase kompletní aktivitu jedné nebo více front, skupin a agentů. Alarmy varují supervizora, pokud dojde k překročení maximálních časů front a pauz nebo pokud se změní status agenta. Pokud je fronta přetížena, může supervizor vynutit distribuci hovorů mezi neaktivní agenty nebo ty, kteří mají pauzu, nebo se sám zaregistrovat jako agent. Supervizor může zasahovat do jakéhokoli aktivního hovoru nebo mu naslouchat. Supervizor má přístup v reálném čase k souhrnu stavu agentů v každé skupině. Mezi supervizorem a agenty může být vedeno chatování pomocí textových zpráv. Supervizor má přímý přístup ke statistikám, hlášením a záznamům týkajícím se front, které dozoruje. 6

7 Modul zobrazení online stavu call centra Tento modul umožňuje zobrazovat na LCD/Led TV informace, které se týkají operací call centra, a upozornění určená agentům a supervizorům. Tyto informace se týkají časů vyřizování hovorů, dostupnosti agentů v různých frontách, počtu hovorů ve frontě, nejdelších dob čekání a úrovní služeb. Na jedné obrazovce je možno zobrazit až 4 různé grafy, které je možno vybrat ze seznamu všech možných hlášení v reálném čase prostřednictvím intuitivního nástroje pro nastavení. Dostupná hlášení v reálném čase Průměrná čekací doba na skupinu Průměrná výstraha na skupinu Průměrná výstraha na agenta Příchozí hovory na skupinu Zvednuté a zmeškané hovory na skupinu Kvalita služby Funkce telefonních průzkumů po uskutečnění hovorů Tato volitelná funkce automatizuje proces telefonních průzkumů po uskutečnění hovorů a ukládá následné výsledky v Excelu, který umožňuje snadné zacházení ze strany zákazníka. Systém je složen z určené IVR hardwarové jednotky. Na konci každého hovoru převede agent volajícího na hardwarovou jednotku, která automaticky přehraje uvítací zprávu a poté začne klást otázky. Zákazník může reagovat na dotazy průzkumu po jednom pomocí DTMF kódů. Všechna data hovoru (přípojka, číslo volajícího, datum a čas) spolu s odpověďmi v průzkumu se ukládají v excelovém souboru. Současně je možno provádět 2 až 24 průzkumů. 7

8 Modul reportů a statistik Analýza skupiny: počet přijatých, zvednutých, zmeškaných, zaznamenaných hovorů. Hovory na agenta a průměrná doba konverzace na agenta. Většina reportů je dostupných v souhrnné nebo podrobné verzi a reporty mohou být selektovány dle data, času a rozsahu filtrů. Reporty je možno zobrazit na obrazovce, vytisknout, odeslat e- mailem nebo exportovat v jednom z následujících formátů: excel, pdf, html, txt. -Na agenta: Sezení, pauzy, hovory přijaté a zmeškané, průměrný čas reakce, průměrná doba hovoru, produktivita. -Na frontu: Objemy provozu, srovnání front, zmeškané hovory, průměrná doba hovoru. -Celkově: Celkový objem provozu, zmeškané hovory, časy reakce. Period: From 01/09/21012 to 30/09/2012 From: 00:00:00 to 23:59:59 Schedule: 08:00:00 to 18:00:00 17/09/2012 from 08:00:00 to 18:00:00 Period: From 01/09/21012 to 30/09/2012 From: 00:00:00 to 23:59:59 Schedule: 08:00:00 to 18:00:00 8

9 Skripty a formuláře Fidelity se dodává s intuitivním a uživatelsky příznivým nástrojem, který umožňuje tvorbu webových skriptů, formulářů a dotazníků zcela přizpůsobených potřebám každého zákazníka pro odchozí kampaňové a příchozí hovory v minimálním časovém rozsahu. Formuláře Fidelity se zobrazují automaticky jako vyskakovací okna na obrazovce agenta. Data shromážděná pomocí formulářů se ukládají v SQL databázi a je možno je kdykoli exportovat do tabulky v Excelu. Fidelity Telemarketing Fidelity Telemarketing byl navržen specificky pro provádění telefonních průzkumů, průzkumů veřejného mínění, telemarketingu a prodeje po telefonu, potvrzování schůzek, řízení úvěrů, průzkumu trhu a jiných odchozích kampaňových hovorů využívajících automatické vytáčení (Preview, Progressive nebo Predictive) a inteligentní zpracování formulářů Automatické vytáčení (Preview, Progressive, Predictive). Bezchybné. Personalizované kampaňové formuláře podmínky, seznamy, vícenásobné odpovědi. Automatické a programovatelné opakování nedokončených hovorů. Podporuje současně vícenásobné kampaně a vícenásobné formuláře. Odklady hovorů podle data a času. Nastavitelné pro jednotlivé agenty. Zadávání dat z jakéhokoli OLE DB zdroje. Sledování a dozorování kampaně v reálném čase. Export výsledků kampaně do Excel + balík reportů. Call blending a optimalizace zdrojů. Poznámka: Pro vytváření telemarketingových kampaní musí licence Fidelity obsahovat modul pro Telemarketing a PC server Fidelity musí mít nainstalovány Internet Information Services (IIS). 9

10 Podporované PBX a doporučení CTI Výrobce Model Protokol Požadavky CTI 3COM NBX 100 TAPI 2.0 Interní TAPI AASTRA Ascotel TAPI 2.0 Open Interfaces Platform (OIP) NeXspan CSTA II Licence CSTA A400 TAPI 2.0 Open Interfaces Platform (OIP) A5000 CSTA II Licence CSTA OpenCom TAPI 2.0 Open Interfaces Platform (OIP) ALCATEL-Lucent OmniPCX Office R8 CSTA II Interní CSTA OmniPCX Office <R8 CSTA II Extended Busy Lamp Field, ref. 3EH03131AA OmniPCX Enterprise TAPI 2.0 Alcatel TAPI Premium Server ASTERISK TAPI AVAYA IP Office TAPI 2.0 CTI Link Pro CISCO Cisco Call Manager TAPI 2.0 Cisco Unified TSP ELMEG C48m TAPI 2.0 Interní TAPI ERICSSON BP250 TSAPI Ericsson Business-Link MD110 / MX One TAPI 2.0 / TSAPI Ericsson Application-Link MD Evolution TSAPI Ericsson Business-Link LG_NORTEL LDK 24/828/20 TAPI 2.0 TAPI-LDK300 MATRA 65xx CSTA II Licence CSTA NEC Aspire TAPI 2.0 Aspire TSP NEC-PHILIPS SV8100 TAPI 2.0 Telephony Service Provider (TSP) IPC-100 TAPI 2.0 Telephony Service Provider (TSP) NORTEL Meridian TAPI 2.0 Nortel CCT PANASONIC KX-TD TAPI 2.0 KX-TD TSP NS1000 CSTA III Interní CSTA KX-NCP CSTA III Interní CSTA KX-TDA/TDE TAPI 2.0 / CSTA III KX-TDA TSP SIEMENS OpenScape Office CSTA III HiPath CAP-S for CSTA III HiPath 4000 CSTA III HiPath CAP-S for CSTA III HiPath 3000 CSTA II / CSTA III HG 1500 interface HiPath 1100 TAPI 2.0 Interní TAPI Hicom 150/300H CSTA II / CSTA III HiPath CAP-S for CSTA TENOVIS Integral 5 CSTA II Licence CSTA 10

11 O společnosti JUSAN JUSAN je jedním z předních evropských poskytovatelů řešení s přidanou hodnotou pro telefonní systémy (PBX) s více než 30 roky zkušeností v sektoru telekomunikací a s výrobky používanými ve více než 50 zemích, přičemž v posledních 10 letech bylo instalováno více než těchto systémů. V současné době společnost navrhuje, vyrábí a uvádí na trh široký sortiment aplikací s přidanou hodnotou, které zahrnují: Řešení pro call centra: ACD, supervize v reálném čase, telemarketing, skriptování, volací automaty, integrace databází, speciální aplikace. Zaznamenávání hovorů: pro všechny typy prostředí: trvalé, selektivní nebo na vyžádání. Interní a externí hovory, přípojky nebo linky, standardní nebo chráněné. IVR řešení: Voic + Unified Messages, IVR + integrace databází CTI aplikace: počítačový operátor, dialer pro Outlook, automatické průzkumy. Účtování hovorů a vyrovnávací paměti: počítačová nebo samostatná řešení pro všechny PBX. Bezdrátové LAN systémy: Channel Blanket technologie od Extricomu. Sídlo společnosti je v Madridu ve Španělsku. Společnost zaměstnává 30 pracovníků, z nichž polovina jsou kvalifikovaní inženýři a technici. Jedna pobočka se nachází v Argentině. Společnost Jusan byla založena v roce 1959 a na konci 70. let minulého století se začala zabývat vývojem a výrobou systémů na zúčtování hovorů. Na začátku 90. let se společnost zaměřila na vývoj systémů hlasové pošty (hlasová zařízení s automatickou obsluhou, posílání hlasových zpráv a interaktivní hlasové odpovědi), čímž byla hlavní obchodní činnost společnosti konsolidována v sektoru PBX aplikací. Během posledních let převažuje vývoj generických CTI aplikací zahrnujících call centra, kompletní sortiment záznamníků hovorů a zapracování systémů hlasové pošty Jusan do výkonné IVR platformy. V průběhu let uzavřela společnost Jusan spolupráci s předními výrobci PBX, jako jsou Aastra, Alcatel-Lucent, Panasonic a Siemens, jakož i s velkými telekomunikačními společnostmi jako Telefonica, France Telecom a Belgacom. Exportní trhy, které tvoří více než 30% obratu, jsou rovněž obsluhovány prostřednictvím sítě nezávislých distributorů ve více než 40 zemích. - Francie - Portugalsko - Spojené království - Argentina + Uruguay - Německo - Belgie - Rumunsko - Austrálie - Norsko - Švýcarsko - Kypr - Země severní a západní Afriky - Nizozemí - Maďarsko - Chile - Země Střední Ameriky 11

PANASONIC NS1000 FIREMNÍ SIP KOMUNIKAČNÍ SERVER VŽDY VÍCE, NEŽ OČEKÁVÁTE

PANASONIC NS1000 FIREMNÍ SIP KOMUNIKAČNÍ SERVER VŽDY VÍCE, NEŽ OČEKÁVÁTE VŽDY VÍCE, NEŽ OČEKÁVÁTE PANASONIC NS1000 FIREMNÍ SIP KOMUNIKAČNÍ SERVER S HD KVALITOU HLASU PLNĚ TRANSPARENTNÍ SÍŤOVÉ FUNKCE ROZŠÍŘENÍ KAPACITY NA PŘÁNÍ STRUČNÝ PŘEHLED O SERVERU NS1000 SIP a IP server

Více

NABÍDKA ALCATEL-LUCENT. Alcatel-Lucent Office Communication Solutions 2007 NABÍDKA ALCATEL-LUCENT

NABÍDKA ALCATEL-LUCENT. Alcatel-Lucent Office Communication Solutions 2007 NABÍDKA ALCATEL-LUCENT NABÍDKA ALCATEL-LUCENT Alcatel-Lucent Office Communication Solutions 2007 1 Alcatel-Lucent, první skutečně globální poskytovatel komunikačních řešení...3 Office Communication Solutions - řešení splňující

Více

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Všestranné, spolehlivé a škálovatelné řešení IP komunikace pro 21. století POPIS PRODUKTU Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS)

Více

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 Microsoft Dynamics NAV 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 prosinec 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft

Více

Inovační a bezpečný HiPath 4000 V4 IP switch pro střední a velké podniky Siemens Enterprise Communications: www.siemens.com/open

Inovační a bezpečný HiPath 4000 V4 IP switch pro střední a velké podniky Siemens Enterprise Communications: www.siemens.com/open Inovační a bezpečný Otevřená komunikace pomocí HiPath 4000 Vám poskytuje osvědčenou a důmyslnou komunikační platformu. Díky své bohaté paletě funkcí a distribuované architektuře je HiPath 4000 schopen

Více

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 1/33 Obsah: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FIREMNÍM ŘEŠENÍ 3 2 POPIS SLUŽEB V RÁMCI FIREMNÍHO ŘEŠENÍ 4

Více

Informace HiPath 4000 V6 Nejlepší konvergovaná komunikace pro střední a velké podniky

Informace HiPath 4000 V6 Nejlepší konvergovaná komunikace pro střední a velké podniky Informace HiPath 4000 V6 Nejlepší konvergovaná komunikace pro střední a velké podniky HiPath 4000 prodal více než 18 milionů portů do 80 zemí celého světa. Jako osvědčené konvergované komunikační řešení

Více

Informace HiPath 4000 V5 Nejlepší konvergovaná komunikace pro střední a velké podniky

Informace HiPath 4000 V5 Nejlepší konvergovaná komunikace pro střední a velké podniky Informace HiPath 4000 V5 Nejlepší konvergovaná komunikace pro střední a velké podniky Prodáno více než 15 milionů portů HiPath 4000 do 80 zemí světa. Jako osvědčené konvergované komunikační řešení umožňuje

Více

HiPath otevřená komunikace

HiPath otevřená komunikace Siemens Enterprise Communications, s.r.o., člen skupiny Siemens Průmyslová 1306/7 102 00 Praha 10 Kontaktní centrum: Tel.: +420 266 066 606 e-mail: siemens.cz@siemens.com HiPath otevřená komunikace Přehled

Více

HiPath 4000 V3.0 IT systém pro střední a velké podniky

HiPath 4000 V3.0 IT systém pro střední a velké podniky HiPath 4000 V3.0 IT systém pro střední a velké podniky HiPath 4000 V3.0 je nejmodernější IP komunikační systém pracující v reálném čase. HiPath 4000 V3.0 podporuje otevřený standard SIP (Session Initiated

Více

Aplikační a datový server (ADS/ADX)

Aplikační a datový server (ADS/ADX) Aplikační a datový server (ADS/ADX) LIT-1201525 Produktový buletin Sekce katalogu - řídicí systémy MS-ADSxxx-x Informace o výrobku - ADS/ADX (5.2) MS-ADXxxx-x Datum vydání - 0511/0911CZ Aplikační a datový

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

Fukce pro všechna oddělení

Fukce pro všechna oddělení Přehled funkcí Funkce pro všechna oddělení Fukce pro všechna oddělení Dashboardy pro vlastní přehled Každý pracovní den začíná dashboardem. Ihned po otevření CAS genesisworld získává každý zaměstnanec

Více

www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG

www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG OBSAH O společnosti 3 Přednosti systému 4 Novinky 5 Přehled systému 6 Topologie systému 7 Regulátory MiniPLC 8 Vývojové prostředí SoftPLC 9 Podstanice a I/O moduly

Více

Obsah dokumentu. Hotelový systém ACS-line, http://www.acsline.cz. strana 2 (celkem 14)

Obsah dokumentu. Hotelový systém ACS-line, http://www.acsline.cz. strana 2 (celkem 14) Obsah dokumentu Obsah dokumentu...2 Popis výrobního systému ACS-line...3 Přínosy elektronické sběru výrobních dat:... 3 Princip výrobního systému... 3 Obecné schéma výrobního systému:... 3 Zakázkový systém

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby

PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby 2015 O2 Czech Republic a.s. OCHRANA DOKUMENTU Dokument je určen pro vnitřní potřebu zákazníka a je s odkazem na ustanovení 17 Obchodního zákoníku považován

Více

2N NetStar. Obchodní popis systému. Verze 1.0.0 www.2n.cz

2N NetStar. Obchodní popis systému. Verze 1.0.0 www.2n.cz 2N NetStar Obchodní popis systému Verze 1.0.0 www.2n.cz 1 Obsah Autoclip routing... 9 Assistant. Operátor Call Waiting... 9 CallBack... 10 CLIP modifikace... 10 Hotelové služby... 11 Incoming Hold CLIP...

Více

2N OfficeRoute UMTS Gateway

2N OfficeRoute UMTS Gateway 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka uživatele Verze 1.8.0 Firmware 2.3.12 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

Call centrum jako součást podpory klienta

Call centrum jako součást podpory klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Call centrum jako součást podpory klienta Diplomová práce Autor: Bc. Adéla Jílková Finance Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha Duben

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

nebo zaplatit ročně odvod

nebo zaplatit ročně odvod 1 Obsah O společnosti 4 Náhradní plnění 5 Aktivní telemarketing 6 Klientské centrum 7 Mobilní služby 8 Služby IP telefonie 9 Fixní služby 10 Online konference 12 Videokonference 13 RES+ 14 RES+proLync

Více

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě IT PRODUKT 2011 O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2011 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově

Více

NASAZENÍ IP TELEFONIE VE FIRMĚ

NASAZENÍ IP TELEFONIE VE FIRMĚ NASAZENÍ IP TELEFONIE VE FIRMĚ NOVÁ VERZE OBLÍBENÉHO OS PRO SÍŤOVÉ PRVKY NOVINKY AKTUALITY Z PODNIKOVÉHO IT DVA SVOBODNÍ VOIP PŘES JABBER A SIP DARČEK PRE ZAMESTNANCOV VYUŽITÍ IPADU VE FIRMĚ VOIP V PRAXI

Více

Řízení telekomunikačních sítí a služeb. Zdenek Brabec

Řízení telekomunikačních sítí a služeb. Zdenek Brabec Řízení telekomunikačních sítí a služeb Zdenek Brabec Autor: Zdenek Brabec Název díla: Řízení telekomunikačních sítí a služeb Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

Visual KPI. Softwarový systém pro řešení komunikačních problémů

Visual KPI. Softwarový systém pro řešení komunikačních problémů Visual KPI Softwarový systém pro řešení komunikačních problémů v Mobilní průmyslových výrobní sítích inteligence Ethernet Přístup k výrobním informacím v reálném čase z mobilních zařízení Podpora chytrých

Více

Obchodní materiál. Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný

Obchodní materiál. Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný Obchodní materiál Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod MIKROS, a.s. www.mikros.cz v. 060523_podrobný Obsah 1. Představení společnosti 3 1.1. Základní údaje 3 1.2. O společnosti MIKROS,

Více

1. Specifikace IP telefonního systému

1. Specifikace IP telefonního systému 1. Specifikace IP telefonního systému Příloha č. 1 výzvy Technická dokumentace Příloha č. 1 kupní smlouvy Technická dokumentace zadavatele 1.1. Architektura Řešení IP telefonního systému umožní nasazení

Více