VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ II"

Transkript

1 VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ II Květoslav Bártek Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010

2 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Text neprošel jazykovou úpravou. Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Autor: Recenzovali: Mgr. Květoslav BÁRTEK, Ph.D. prof. Dr. Ing. Miroslav POKORNÝ prof. Dr. Zdeněk SOUČEK, DrSc. Mgr. Antonín SEDLÁČEK Olomouc 2010 ISBN

3 Obsah Úvod Software určený pro zpracování textu... 5 Cíl Základy vytváření textových dokumentů Alternativy k MS Office Technologie OCR Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Aplikace zaměřené na statistické zpracování dat Cíl Specializovaný statistický software Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Tvorba grafů, diagramů a myšlenkových map Cíl Základní pojmy počítačové grafiky Vyhledávání souborů obrazového charakteru v Internetu Vkládání obrazové dokumentace do textů Tvorba diagramů pojmových a myšlenkových map Tvorba grafů v MS Excel Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Citační manažery Cíl Základy vytváření textových dokumentů Citační manažer Zotero Citační manager v prostředí MS Office Word Použití 49 Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Literatura Seznam obrázků Seznam tabulek... 57

4 Úvod Význam informací stále roste, ať se již pohybujeme ve světě vědy, businessu či v soukromém životě. Stejně tak roste i význam svobodného a snadného přístupu k nim. Dostupnost relevantních informací se stává každodenní nutností a samozřejmostí. Tento "informační hlad" se projevuje i rostoucím množstvím informačních zdrojů. Pryč jsou doby, kdy v celé republice vycházely tři deníky a vysílala jedna televize. Nabídka dříve "klasických" informačních zdrojů se rozšířila na tisíce. Relativně novým typem informačního zdroje je WorldWideWeb a další elektronické informační zdroje. Jedná se o dynamicky se rozvíjející systémy, např. rozsáhlost internetu se odhaduje na systém čítající podle některých odhadů až 20 miliard webových stránek 1, výstižnější pohled je optikovou datové velikosti Internetu. Podle jedné z nejnovějších studií 2 provedené firmou IDC se dnes množství dat na internetu pohybuje kolem 487 miliard gigabajtů informací. Pokud bychom všechna data z internetu vytiskli a svázali do knih, vytvořily by pás desetkrát delší než vzdálenost Pluta od Země. Podle studie společnosti Cisco bude provoz na internetu ke konci roku 2013 dosahovat hodnoty 56 exabajtů za měsíc. To přibližně odpovídá obsahu 10 miliard DVD 3. Pro dokreslení situace - počet uživatelů Internetu čítá zhruba 1,75 miliardy lidí 4. Vyhledat v této záplavě informací ty správné se může zdát být (a někdy také je) velmi obtížné, stejně tak jako využití potenciálu, který nabízejí dnešní moderní technologie a dostupný software. Studijní text je rozdělen do dvou tematických celků. Cílem první části textu je seznámit čtenáře se základními pojmy, základními i pokročilými principy vyhledávání a získávání informací z různých typů informačních zdrojů a tím přispět ke zkvalitnění jeho vědecko-výzkumné práce. Čtenář se seznamuje s rozdílnými přístupy vyhledávacích aplikací k prohledávání databází a internetu. Ve druhé části se budeme zabývat specializovanými aplikacemi využitelnými ve vědeckovýzkumné práci. Připomeneme základní principy práce s textovými editory, představíme aplikace pro práci s grafickým materiálem a možnosti jejich použití při vytváření odborných textů. Budeme se také věnovat statistickému software, který sehrává ve výzkumné praxi nezastupitelnou roli. Ohromná dynamika s jakou se Internet vyvíjí i jeho hypertoxtová struktura klade na uživatele obrovské nároky jak po straně technologické, tak i po stránce řekněme osobnostní. Dokumenty, které jsou dnes dostupné na určité URL, tam již zítra být nemusí. Pro ilustraci, za dobu potřebnou k sepsání tohoto textu se jistý článek přemístil v rámci jednoho serveru minimálně třikrát. A vyhledat jej následně v novém, aktuálním umístění již vyžadovalo určitou míru trpělivosti, nemluvě o udržení aktuálnosti všech odkazů použitých v textu. Ale trpělivý čtenář po prostudování textu jistě nebude mít problém takto "ztracený" dokument dohledat. Proto také text obsahuje minimální množství úkolů, neboť předpokládáme, že si všechny pro Vás zajímavé odkazy projdete. Nezbývá nám než všem čtenářům popřát mnoho trpělivosti a ať se nenechají pohltit informační lavinou, již Internet představuje. 1 The size of the World Wide Web [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: <www.worldwidewebsize.com/>. 2 3 Internet data heads for 500bn gigabytes [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: <www.guardian.co.uk/business/2009/may/18/digital-content-expansion>. Deset překvapivých čísel o internetu [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: <www.chip.cz/clanky/trendy/2009/12/deset-prekvapivych-cisel-o-internetu>. 4 Internet usage statistics [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: <www.internetworldstats.com/stats.htm>

5 1 Software určený pro zpracování textu CÍL Po prostudování kapitoly budete schopni: definovat pojmy týkající se formátování textů a písem, rozlišit patková, bezpatková nebo proporcionální a neproporcionální písma, pracovat se styly a vytvářet obsahy dokumentů, vyjmenovat některé alternativní kancelářské programy, editovat naskenované dokumenty. KLÍČOVÁ SLOVA Formátování textu, styly, font, řez písma,, patková písma, bezpatková písma, proporcionální písma, MS Word, Open Office, Google Docs, technologie OCR. 1.1 Základy vytváření textových dokumentů V této části shrneme základní pravidla pro vytváření textů a připomeneme velmi časté chyby, kterých se někteří autoři často dopouští. Předpokládáme alespoň základní znalosti a zkušenosti čtenáře při práci s textovými editory. Hlavní zásadou při úpravách textu, je vytvoření nezformátovaného textového materiálu, jemuž dodatečně definujeme vlastnosti. Formátování textu již v průběhu jeho psaní bývá v konečném důsledku z časového hlediska neekonomické. Aby bylo možné hrubý text upravovat, je třeba programu nejprve určit, s jakou částí textu budeme pracovat. K tomuto účelu slouží tzv. bloky. Blokem se ohraničuje určitá část textu. Velikost bloku není ničím omezena. Může se jednat o znak, slovo, větu, odstavec ad. K oddělení odstavce se používá klávesa Enter, tou také oddělujeme nadpisy od ostatního textu. Označení bloků můžeme provést několika způsoby. Nejznámějším je zřejmě označení tažením myší. Tento způsob označení bývá pro mnohé uživatele nepohodlný, neboť může klást vyšší nároky na jemnou motoriku. Další způsoby označení jsou uskutečňovány poklepem levým tlačítkem myši. Dvojité klepnutí na slovo vybere do bloku dané slovo, trojité pak vybere celý odstavec. K výběru celého řádku je možné dospět nastavením kurzoru - šipky (ta se ovšem musí automaticky přepnout, tak aby ukazovala doprava nahoru, běžně je orientována vlevo nahoru) na počátek řádku a následným kliknutím. Nedojde však k označení věty. Trojitým kliknutím pak vybereme celý dokument. To je také možné docílit pomocí klávesové zkratky CTRL+A. Další používanou možností je použití klávesových šipek. Umístěte kurzor na počátek řádku, od nějž chcete text začít označovat, zmáčkněte a držte klávesu SHIFT a pomocí šipek začněte text - 5 -

6 označovat Písmo Tuto část věnujeme terminologii týkající se písma a problematice práce s písmy. Změna typu písma (fontu) a velikosti je zřejmě nejběžnější grafickou úpravou textu. Jakákoliv změna je možná po označení textu do bloku přes nabídku Formát (ve verzi 2007 v položce Domů). Je však třeba jakoukoli změnu provádět uvážlivě. Rozlišujeme typy písem patková (serif) a bezpatková (sans-serif). Patková písma se vyznačují výrazným zakončením tahů jednotlivých písmen, bezpatková písma pak přirozeně patku postrádají. Další možnost dělení typů písem je na proporcionální a neproporcionální. Rozdíl mezi nimi je v zachování resp. nezachování proporcionality mezi jednotlivými literami. Typy písem, které nezachovávají proporcionalitu, mají všechny litery o stejné šíři bez ohledu na jejich skutečnou šíři. Jedním z nejpoužívanějších typů písma je Times New Roman (tzv. knižní typ, patkový, proporcinální) a Arial (bezpatkový a proporcionální). Příkladem patkového, neproporcionálního fontu je Courier. Při výběru písma je nutné v prvé řadě myslet na to, aby daný typ byl plně lokalizován do češtiny (obsahuje diakritiku) jinak se může stát, že chybějící písmeno je nahrazené jiným fontem nebo dokonce symbolem, což nepůsobí dobře. I při používání více typů písem je nutné volit obezřetně a doporučuje se používat nejvýše dva, ve výjimečných případech tři různé fonty. Pamatujte také na to, že pokud zvolíte atypický font, nemusí být k dispozici na jiném počítači. Word (ale i jiné aplikace) totiž používá sadu fontů, která je naistalována v operačním systému. Dalším důležitým pojmem a samozřejmě i možností odlišení písma je řez písma. Ve Wordu máme k dispozici tři nejpoužívanější tučné, kurzíva, podtržené. Změna je opět možná po označení textu a kliknutím na příslušnou ikonu nebo pomocí klávesových zkratek. Pro ztučnění se používá zkratka CTRL+B, kurzívu CTRL+I a podtržení CTRL+U. Samozřejmostí je použití více řezů zároveň Styly Relativně málo používanou, nicméně užitečnou možností Wordu je práce se styly. Styl je definován jako soubor formátovacích charakteristik, mezi něž patří písmo, odsazení okrajů, odsazení a předsazení prvního řádku, řádkování, nastavení tabulátorů a další charakteristiky. Použití stylu umožňuje jedním kliknutím myši nastavit mnoho různých vlastností odstavce najednou v závislosti na tom, jak je daný styl definován. Při práci na rozsáhlém textu možnost použití stylů jistě oceníte. Word poskytuje mnoho 5 5 verze 2003 jich obsahuje sto - 6 -

7 předdefinovaných stylů, dovoluje specifické styly i definovat. Ve verzi 2007 jsou styly přístupné přímo z nabídky Domů. Práce s vlastními styly je snadná, stačí vybrat styl z nabídky a klepnutím myší jej aplikovat na vybraný text. A jak zjistíte, jaký styl je na text aplikován? Možností je jako vždy více. Prostřednictvím klávesové zkratky SHIFT+F1 se buď rovnou (ve verzi 2007) otevře vpravo ve zpracovávaném dokumentu sloupec Zobrazit formátování, čímž zpřístupníte informace o aplikovaném stylu (viz obrázek). Je možno získat informace o formátování písma, odstavce nebo oddílů (jsou-li použity). Ve verzi 2003 se po stisknutí klávesové zkratky u kurzoru objeví ikona otazníku a po kliknutí do textu je již chování programu stejné. Pro identifikaci stylu je ještě nutné v dolní části zobrazeného okna zatrhnout položku Rozlišit zdroj stylu. Styly v MS Word Obrázek 1.1 Styly nabízí i další možnosti usnadnění práce s textem. Pokud máte již vytvořen text a například na nadpisy jste použili jednotný styl, není vůbec obtížné styl později libovolně pozměnit. Změna se projeví u každého textu v daném dokumentu, na nějž byl daný styl aplikován. Pokud nevyberete žádný z nabízených stylů, je na text použit předdefinovaný styl Normální. Změnu stylu provedete kliknutím na zvolený styl ve výběru stylů na kartě Domů (verze 2007)

8 Výběr stylu v MS Word 2007 Obrázek 1.2 Další možností je otevření okna Použít styl klávesovou zkratkou CTRL+SHIFT+S a následně provést stylu z rozbalovací nabídky. Ani změna či vytvoření vlastního stylu není nic složitého. Zformátovaný odstavec vyberte, klepněte do nabídky stylů na tlačítko Změnit a zde styl libovolně přejmenujte resp. upravte jeho charakteristiky. V nabídce stylů již bude váš nový styl uložen. Okno pro úpravu stylu Obrázek

9 1.1.3 Vytvoření obsahu Problematika stylů je úzce spjata s problematikou automatického generování obsahu dokumentu. To je právě na použitých stylech závislé. Proto je nutné používat styly pro formátování nadpisů a jejich úrovní. Vytvoření obsahu i pro rozsáhlý dokument je pak dílem několika okamžiků a také změna obsahu v případě změny rozsahu celého dokumentu je otázkou několika kliknutí myši. Ve verzi 2007 se obsah vkládá prostřednictvím karty Odkazy-Obsah. Vytvoření obsahu dokumentu Obrázek 1.4 Zde je možný výběr z předdefinovaných stylů zobrazení obsahu a úrovní položek v něm závislých na použitém stylu podnadpisů kapitol. Pokud dojde ke změně v textu, je vždy nutné pro jistotu aktualizovat i vytvořený obsah. I jeden přidaný řádek může změnit počet stránek, posunout nadpis na další stranu apod. Aktualizace se provádí tlačítkem Aktualizovat tabulku, jeho aktivací se zpřístupní volba buď mezi aktualizací čísel stran v obsahu, nebo celé tabulky. Doporučuji volit druhou možnost. Aktualizace obsahu Obrázek

10 1.2 Alternativy k MS Office Asi nejrozšířenějším alternativním kancelářským balíkem k MS Office je OpenOffice 6 a jak již název napovídá je tento systém možný na počítači provozovat zdarma. Obsahuje kompletní kancelářský balík od aplikace určené pro editaci textu (Writer), přes tabulkový kalkulátor Calc, databázovou komponentu Base, modul pro vytváření vektorových kreseb Draw až po prezentace v modulu Impress. I styl práce s uvedeným balíkem programů je obdobný programům MS Office. Další z alternativ (odlišná přístupem k věci, nikoliv však tím, že je také zdarma) je služba Google Dokumenty (Google Docs). Rozdílná od předchozí možnosti je tím, že nevyžaduje instalaci. Je totiž přístupná přes web, tudíž z libovolného počítače po přihlášení do systému Google. Práce probíhá ve standardním grafickém prostředí dnešních WYSIWYG editorů. Stránka Google Docs Obrázek 1.6 Máte zde možnost dokumenty (texty, tabulky, prezentace) nejen vytvářet nebo importovat již vytvořené v jiném prostředí, ale hlavně je možné dokumenty sdílet s kolegy. Podmínkou je že mají na Google vytvořený a aktivní účet. Můžete jim povolit úpravu nebo aktualizaci sdílených dokumentů nebo nahlížet do svého kalendáře. Dokumenty se však ukládají přímo na web, což může být vnímáno jako určitá nevýhoda. Z uvedeného faktu plyne, že tato služba asi není úplně nejvhodnější pro vytváření dokumentů vyžadující určitou úroveň utajení či bezpečnosti. 1.3 Technologie OCR Jistě jste se již také setkali s problémem, že máte k dispozici naskenovaný nebo pouze ofocený textový dokument a potřebovali jste jej převést na text digitální. Manuální opisování textu je mírně řečeno ztrátou času. Technologie OCR neboli optické rozeznávání znaků (Optical Charakter Recognition) umožňuje převádět obraz 6 OppenOffice [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: <www.openoffice.cz/>

11 na znaky 7. Jedním z velmi dobře hodnocených OCR programů je FineReader (v současnosti poslední verze nese označení FineReader10 8 komerčně distribuovaný software ruské firmy ABBYY. Pro představu, cena tohoto software se pohybuje kolem 140. Po uskutečněném převodu z obrázku na text lze uložit nově vzniklý soubor jako dokument ve formátu TXT nebo wordovském DOC. Kvalita převodu je však do veliké míry závislá na kvalitě předlohy. Ta musí být maximálně ostrá, kontrastní a jasná. Při troše dobré vůle je možno převádět i předlohy focené digitálním fotoaparátem. Problematika snímání předlohy pomocí fotoaparátu je podrobněji řešena na Pro převod naskenovaného dokumentu na text můžeme využít i program Microsoft Office Document Imaging 9, který je součástí balíku MS Office (2003 i 2007). Pomocí programu Microsoft Office Document Imaging můžete skenovat tištěné dokumenty a převádět je na digitální obrázky, které je možné ukládat ve formátu TIFF (Tagged Image File Format - grafický formát s vysokým rozlišením založený na značkách). Formát TIFF se používá k univerzálnímu přenosu digitální grafiky. Použít můžete také formát MDI (Microsoft Document Imaging Format). Výsledky OCR provedené tímto programem jsou vesměs dobré, rozdíl mezi výsledky mezi verzemi je minimální (ve verzi 2007 je lépe zachováváno formátování původních textů, formátování písma samozřejmě není zachováno ani v jedné z verzí). SHRNUTÍ KAPITOLY Hlavní zásadou při úpravách textu, je vytvoření nezformátovaného textového materiálu, jemuž dodatečně definujeme vlastnosti. Formátování textu již v průběhu jeho psaní bývá v konečném důsledku z časového hlediska neekonomické. Aby bylo možné hrubý text upravovat, je třeba programu nejprve určit, s jakou částí textu budeme pracovat. K tomuto účelu slouží tzv. bloky. Změna typu písma (fontu) a velikosti je zřejmě nejběžnější grafickou úpravou textu. Rozlišujeme typy písem na patková (serif) a bezpatková (sans-serif). Další možnost dělení typů písem je proporcionální a neproporcionální. Při výběru písma je nutné v prvé řadě myslet na to, aby daný typ byl plně lokalizován do češtiny (obsahuje diakritiku). Pamatujte také na to, že pokud zvolíte atypický font, nemusí být k dispozici na jiném počítači. Dalším důležitým pojmem a samozřejmě i možností odlišení písma je řez písma. Ve Wordu máme k dispozici tři 7 OCR se nezaměřuje pouze na textové znaky. Dnes jsou již k dispozici i programy rozeznávající také notový zápis a ukládající jej do formátu MIDI nebo do notového souboru. 8 ABBYY FineReader [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: <finereader.abbyy.com/>. 9 Program Microsoft Office Document Imaging [on line] [cit ]. Dostupný z WWW: <office.microsoft.com/cs-cz/onenote/hp aspx>

12 nejpoužívanější tučné, kurzíva, podtržený. Styl je definován jako soubor formátovacích charakteristik, mezi něž patří písmo, odsazení okrajů, odsazení a předsazení prvního řádku, řádkování, nastavení tabulátorů a další charakteristiky. Styly nabízí i další možnosti usnadnění práce s textem. Pokud máte již vytvořen text a například na nadpisy jste použili jednotný styl, není vůbec obtížné styl později libovolně pozměnit. Změna se projeví u každého textu v daném dokumentu, na nějž byl daný styl aplikován. Problematika stylů je úzce spjata s problematikou automatického generování obsahu dokumentu. To je právě na použitých stylech závislé. Asi nejrozšířenějším alternativním kancelářským balíkem k MS Office je OpenOffice. Tento systém možný na počítači provozovat zdarma. Další z alternativ je služba Google Dokumenty (Google Docs). Technologie OCR neboli optické rozeznávání znaků (Optical Charakter Recognition) umožňuje převádět obrázek, tedy i naskenovaný text uložený např. ve formátu TIFF, na znaky. ÚKOLY 1. Vyzkoušejte si uvedené postupy v aplikacích MS Word 2003 nebo Seznamte se s popisovanými alternativními aplikacemi k MS Office. 3. Převeďte naskenovaný text pomocí OCR modulu MS Office Document Imaging. LITERATURA KE KAPITOLE Základní literatura: [1] PÍRKOVÁ, K. Microsoft Office Word Podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, s. ISBN [2] PECINOVSKÝ, J. Word Praha: Grada Publishing, ISBN [3] PECINOVSKÝ, J. Word Podrobný průvodce začínajícího uživatele. Praha: Grada Publishing, ISBN [4] Typografie: Dero.name [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: <typografie.dero.name/>

13 2 Aplikace zaměřené na statistické zpracování dat CÍL Po prostudování kapitoly budete schopni: vyjmenovat některé používané systémy pro vyhodnocování dat, orientovat se v základní nabídce jednotlivých statistických systémů. KLÍČOVÁ SLOVA Statistický software, modulární systémy 2.1 Specializovaný statistický software Statistický software patří neodmyslitelně k moderním způsobům vědecké práce. Tyto specializované systémy jsou v dnešní době natolik komplikované a cenově náročné, že běžný uživatel - jednotlivec (a mnohdy ani organizace) nemá šanci software využít v plném rozsahu. Tento fakt vedl firmy produkující tyto specializované programy k nové strategii v distribuci svých produktů. Začali přecházet k modulovým statistickým systémům, kdy si zákazníci pořizují pouze základní verzi systému a k němu si pak vybírají moduly přesně dle svých potřeb. Další firmy naopak zařazují statistické moduly do svých ekonomických systémů STATISTICA Jedná se o modulární systém určený pro zpracování dat vyvinutý společností StatSoft. Velkou výhodou systému je jeho kompletní česká lokalizace. Pro vysoké školy je rovněž zajímavý univerzitní program, v jehož rámci je software školám poskytován za zvýhodněných licenčních podmínek. Projekt již realizovaly pro své studenty například Česká zemědělská univerzita v Praze, Masarykova univerzita, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Vysoké učení technické Brno, VŠCHT, Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta a další 10. Společnost také v rámci projektu realizuje vzdělávání pedagogů a studentů prostřednictvím cenově zvýhodněných kurzů. Kurzy směřují do oblastí ovládání programu, základních kurzů statistiky, pokročilým metodám zpracování dat, řízení kvality, data miningu a oborové specializace. 10 Řešení obsah [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: <www.statsoft.cz/reseni/reseni/reseni-obsah>

14 Vybrané moduly systému STATISTICA a jejich popis 11 : STATISTICA Base Cz je základní modul systému. Nabízí obsáhlou sadu dnes již nezbytných statistických nástrojů, které pokrývají nejčastější základní statistické analýzy, má jednoduché intuitivní ovládání a plný výkon technologií společný pro všechny produkty STATISTICA. Base Grafické nástroje produktů STATISTICA Základní statistiky a tabulky Prokládání rozdělení Vícerozměrná lineární regrese Analýza rozptylu Neparametrické statistiky STATISTICA Pokročilé lineární a nelineární modely Cz - přídavný modul. Obsahuje široký výběr nejpokročilejších nástrojů modelování a tvorby předpovědí, jež lze na dnešním trhu získat, obsahuje také možnost automatického výběru modelu či rozsáhlé interaktivní nástroje vizualizace. Pokročilé lineární a nelineární moduly Obecné lineární modely Zobecněné lineární a nelineární modely Obecné regresní modely Obecné modely metody nejmenších čtverců Komponenty rozptylu Analýza přežívání Nelineární odhady Pevná nelineární regrese Log-lineární analýza kontingenčních tabulek Časové řady a předpovědi STATISTICA Vícerozměrné průzkumné techniky Cz přídavný modul. Obsahuje nabídku průzkumných technik pro nejrůznější typy dat s rozsáhlými interaktivními nástroji vizualizace Vícerozměrné průzkumné techniky Shluková analýza Faktorová analýza Analýza spolehlivosti/prvků Klasifikační stromy Korespondenční analýza Vícerozměrné škálování Diskriminační analýza Obecné metody diskriminační analýzy STATISTICA Analýza síly testu Cz přídavný modul. Jedná se o přesný a snadno ovladatelný specializovaný nástroj pro analýzu veškerých aspektů Analýza síly testu 11 Obecné analytické nástroje [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: <www.statsoft.cz/produkty/2-obecne-analyticke-nastroje/>

15 spojených s pojmem statistické síly a s výpočty velikosti vzorků. Výpočet síly testu Výpočet velikosti vzorků Odhad intervalů spolehlivosti Kalkulátory statistických rozdělení Modulární systém SAS software Příkladem firmy implementující statistické moduly do svého systému je firma SAS. Společnost 12 se profiluje na trhu nabízejícího software a služby pro novou generaci business intelligence, která poskytuje komplexní pohled na činnost organizace. Orientuje se především na vývoj řešení pro finanční instituce a telekomunikační organizace. Produkty této firmy však využívají i mnohé univerzity po celém světě mj. i prostřednictvím programu SAS Academic Initiative. Program se uskutečňuje na základě zakoupení určitého počtu licencí (na úrovni katedry, fakulty nebo celé univerzity), nicméně SAS nabízí v rámci Academic Initiative následující služby: poskytnout instalaci a řešení technických problémů, zdarma automaticky poskytovat nové verze SAS software, dokumentaci a informace, zdarma poskytovat konzultace, hotline (mail, telefon), poskytovat speciální školení pro univerzity, součástí jsou zpracované materiály připravené pro výuku SAS. Univerzita se na oplátku zavazuje vyučovat za pomoci SAS software (v oblasti informačních technologií, statistiky, BI, dolovaní dat, matematických metod, apod.). Vybrané moduly systému SAS a jejich popis: BASE SAS - základní modul, datový a výpočetní engine SAS, jedná se o povinný základ instalace SAS SAS/ASSIST - uživatelské rozhraní pro dotazování a reporting, SAS/ETS - analýza časových řad, ekonometrie (možnosti automatického importu ekonomických i jiných časových řad z mnoha externích zdrojů - FAME, OECD, MMF, Citibase, CRSP, S&P, ), množství funkcí pro finanční výpočty v čase, celou škálu klasických modelů časových řad a mnohé další. SAS/GRAPH - generování grafických výstupů, v nabídce jsou různé typy obchodních grafů (sloupcové, koláčové, hvězdicové, mnoho variant, 2D interpolace), 3D grafy (ortogonální zobrazení, vrstevnicové grafy, 3D interpolace, 4D interpolace) Vybrané moduly systému SAS 12 Společnost SAS informuje o možnostech využití SAS software v univerzitním prostředí [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: <www.sas.com/offices/europe/czech/academic/sas_ap_popis.pdf>

16 SAS/INSIGHT - interaktivní vizualizace a analýza dat, SAS/STAT - kompletní statistika zahrnuje např. nástroje: Popisná statistika Analýza kontingenčních (frekvenčních) tabulek, i stratifikovaná Regresní analýza, korelační a kovarianční analýza Logistická regrese (obecné lineární modely) Obecné regresní modely (nestranné odhady pro jiná než normální rozdělení) Analýza rozptylu Analýza kategoriálních dat Testování hypotéz Vícerozměrné metody (analýza hlavních komponent, faktorová analýza) Diskriminační analýza, kanonické korelace Shluková analýza (clustering) Systém IBM SPSS Dalším významným producentem v oboru statistického software je společnost SPSS. Od roku 2009 je součástí společnosti IBM 13. SPSS se soustřeďuje také na prediktivní analýzu 14. Software SPSS využil v amerických prezidentských volbách i volební tým Baracka Obamy, jmenovitě firma Strategic Telemetry podílející se na organizaci kampaně 15. Systém SPSS se také řadí mezi modulární systémy. V současnosti však může být každý modul systému IBM SPSS Statistics nainstalován a spouštěn samostatně nebo v kombinaci s dalšími moduly. Ve verzi 18 můžete používat libovolný modul, aniž by bylo zapotřebí, abyste měli zakoupenou licenci IBM SPSS Statistics Base. Ke každému modulu budou dodávány funkce pro datový management a možnosti grafického výstupu. Společnost tím sleduje větší flexibilitu celého systému. IBM SPSS Statistics Base, coby základní modul systému, je ovšem i nadále k dispozici. Tvoří obsáhlou základnu statistických testů a běžných analytických procedur jak pro reportování, tak pro tvorbu jednoduchých 13 Novým vlastníkem společnosti SPSS je IBM [on line] [cit ]. Dostupný z WWW: <www.spss.cz/press09.htm>. 14 Prediktivní analýza se zabývá předvídáním chování populace v budoucnosti na základě analýzy současných nebo historických dat. 15 SOCHOR, V. Vítězství (adresného marketingu) pro Baracka Obamu. In Strategie č. 46. [cit ]. Dostupné z WWW: <www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=388012>

17 i sofistikovaných závěrů 16. Celý systém je tvořen cca dvaceti moduly a rozšířeními umožňující mj. vyvíjet další nástroje a používat pokročilé analýzy. Přehled a charakteristika vybraných modulů: Advanced Statistics orientuje 17 se především na metody jednorozměrné a vícerozměrné analýzy z oblastí průmyslu (posuzování výrobního procesu) nebo výzkum trhu (stanovení úrovně zájmu o produkt). Moduly IBM SPSS Custom Tables určený pro uživatele, kteří pravidelně vytvářejí nebo aktualizují své tabulkové zprávy z oblastí: pravidelné zprávy o stavu nebo procesech, výzkumná výběrová šetření, výzkum trhu, sociální vědy databázový a přímý marketing, výzkum v organizacích. Rozhraní zobrazuje uživateli vzhled tabulky již při jejím zadávání, a tak přesně vidí, jak bude tabulka ve výstupech vypadat. Do finální tabulky lze nakonec přidat dodatečné informace, jako jsou popisné statistiky, nebo upravit uspořádání tak, aby bylo pro adresáty naprosto srozumitelné 18. Forecasting nabízí velký počet způsobů, kterými uživatelé rychle vytvoří spolehlivé předpovědi v časových řadách 19. Decision Trees umožňuje vytvářet klasifikační, rozhodovací a asociační stromy, identifikuje skupiny, nachází vztahy mezi skupinami a predikuje budoucí hodnoty. Asociační interpretace stromů použijete pro tvorbu i ověřování hypotéz o kauzálních vazbách mezi proměnnými a pro explorační post hoc seskupení průměrů v jednoduché ANOVA a řádků v kontingenční tabulce IBM SPSS Statistics [on line] [cit ]. Dostupný z WWW: <www.spss.cz/ibmspss_statistics.htm>. IBM SPSS Advanced Statistics [on line] [cit ]. Dostupný z WWW: <www.spss.cz/sw_madv.htm>. IBM SPSS Custom Tables [on line] [cit ]. Dostupný z WWW: <www.spss.cz/sw_mtab.htm>. IBM SPSS Forecasting [on line] [cit ]. Dostupný z WWW: <www.spss.cz/sw_mtre.htm>. IBM SPSS Decision Trees [on line] [cit ]. Dostupný z WWW: <www.spss.cz/sw_mcla.htm>

18 Neural Network poskytuje možnosti vyhledávat v datech netriviální či skryté vztahy. Objevují se komplexní datové vazby reprezentující přenos informace a tím je možné budovat přesnější predikční modely 21. SHRNUTÍ KAPITOLY Statistický software patří mezi specializované systémy pro zpracování a vyhodnocování dat. V dnešní době jsou již natolik komplikované a cenově náročné, že běžný uživatel - jednotlivec (a mnohdy ani organizace) nemá šanci software využít v plném rozsahu. Tento fakt vedl firmy produkující tyto specializované programy k nové strategii v distribuci svých produktů. Začali přecházet k modulovým statistickým systémům. STATISTICA Velkou výhodou systému je jeho kompletní česká lokalizace. Pro vysoké školy je rovněž zajímavý univerzitní program, v jehož rámci je software školám poskytován za zvýhodněných licenčních podmínek. Společnost také v rámci projektu realizuje vzdělávání pedagogů a studentů prostřednictvím cenově zvýhodněných kurzů. SAS software Společnost 22 se profiluje na trhu nabízejícího software a služby pro novou generaci business intelligence, která poskytuje komplexní pohled na činnost organizace. Orientuje se především na vývoj řešení pro finanční instituce a telekomunikační organizace. Produkty této firmy však využívají i mnohé univerzity po celém světě mj. i prostřednictvím programu SAS Academic Initiative. IBM SPSS V současnosti však může být každý modul systému IBM SPSS Statistics nainstalován a spouštěn samostatně nebo v kombinaci s dalšími moduly. Ke každému modulu budou dodávány funkce pro datový management a možnosti grafického výstupu. Společnost tím sleduje větší flexibilitu celého systému. 21 IBM SPSS Neutral Networks [on line] [cit ]. Dostupný z WWW: <www.spss.cz/sw_mneu.htm>. 22 Společnost SAS informuje o možnostech využití SAS software v univerzitním prostředí [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: <www.sas.com/offices/europe/czech/academic/sas_ap_popis.pdf>

19 LITERATURA KE KAPITOLE Základní literatura: [1] SOCHOR, V. Vítězství (adresného marketingu) pro Baracka Obamu. In Strategie č. 46. [cit ]. Dostupné z WWW: <www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=388012>. [2] Společnost SAS informuje o možnostech využití SAS software v univerzitním prostředí [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: <www.sas.com/offices/europe/czech/academic/sas_ap_popis.pdf>

20 3 Tvorba grafů, diagramů a myšlenkových map CÍL Po prostudování kapitoly budete schopni: definovat pojem rastrová grafika, vektorová grafika, pixel, rozlišit mezi rastrovou a vektorovou grafikou, vyjmenovat základní grafické formáty určené pro vektorovou a rastrovou grafiku, vyhledat na Internetu grafický objekt splňující určité základní parametry, vložit grafický objekt do textu, komprimovat jej nebo upravit jeho rozměry, vytvořit základní typy grafů v aplikaci MS Excel. KLÍČOVÁ SLOVA Rastrová grafika, vektorová grafika, pixel, rozlišení, velikost grafického objektu, komprimace, grafické formáty. 3.1 Základní pojmy počítačové grafiky V této kapitole z vás rozhodně neuděláme počítačové grafiky, chceme pouze představit některé elementy, s nimiž se můžete ve své práci setkat. Určitě se při zpracovávání publikačních výstupů či v jiných pracech setkáváte s nutností vložit do textu obrazovou dokumentaci, graf, schéma a další grafické prvky. Vzhledem k tomu, že pro tvorbu grafických výstupů jsou používány drahé, profesionální programy omezíme se v tomto úvodu do počítačové grafiky na využití dostupných programů (freeware, součásti kancelářských balíků apod.) Pro naši potřebu bude dostačující, pokud oblast počítačové grafiky rozdělíme na dvě hlavní oblasti rastrovou a vektorovou Rastrová grafika Někdy se též můžete setkat s pojmem bitmapová grafika. Jedná se o způsob vytváření a ukládání obrazových dat. Základem rastrové grafiky je rozložení obrazu na síť bodů (buněk, pixelů), každý bod je charakterizován svou barvou. Princip práce spočívá v tom, že se zabarvují buňky definovanou barvou a tím dochází k vytváření obrazu. Pro představu si můžeme uvést příklad mozaiky. Ta se skládá z množství

21 malých čtverců, z nichž každý nese jednu barvu. Omezení tohoto způsobu zobrazení jemných detailů je velikost těchto čtverečků. V terminologii počítačové grafiky představuje jeden mozaikový čtvereček jeden pixel. Příklad s mozaikou je možno využít k přiblížení dalšího pojmu, a tím je bitová hloubka. Bitovou hloubkou je počet barev, které máme při skládání takové mozaiky k dispozici. V případě bitové hloubky 1 bit máme k dispozici pouze barvy dvě (většinou bílou a černou). Pokud již použijeme bitů 8, dostáváme se na barevnou paletu mnohem širší a to až 256 barev (2 8 =256). V režimu stupně šedi pak máme k dispozici celkem 256 odstínů šedé, od bílé po černou. Tento režim je již dostačující pro kvalitní vykreslování přechodů monochromatických obrázků. Nás budou zajímat hlavně datové formáty, s nimiž se můžeme setkat Rastrové formáty Jak již bylo uvedeno, ukládají obraz jako posloupnost grafických elementů, bodů, pixelů (pixel = picture element). Každý pixel má jako svůj atribut barvu nese sobě vlastní obrazovou informaci. Podle počtu možných barev rozlišujeme formáty: BMP - (Microsoft Windows Bitmap) mono, 4, 8, 24 bity; vytvořen pro Microsoft Windows, chybí mu výtečné kompresní schéma, nehodí se pro ukládání dat s velkou barevnou hloubkou a pestrostí (je velký). GIF - (Graphics Interchange Format) univerzální, hojně využíván v internetu, barevné obrázky, rychlý, snadno čitelný, umí průhlednou barvu. JPEG, JPG - (Joint Photographic experts Group) metoda pro přenos grafických údajů a současně i název formátu, zejména pro programy manipulující s grafikou, užívaný v internetu, ztrátová komprimační metoda. TIFF - užití v typografii, příliš nezávisí na platformě, generují ho scannery, rozmanitý formát někdy přináší problémy (mnoho různých verzí). CPT soubor Corel PhotoPaint PSD soubor Adobe Photoshop Jedním z nejrozšířenějších programů, používaných pro tvorbu a úpravy rastrové grafiky pro internet a pro tisk, je v současné době Adobe Photoshop. Jeho nativní formát PSD podporuje ukládání rastrové grafiky ve vrstvách spolu s vektorovými objekty a editovatelným textem. Pro kvalitní přenos fotografií se nejčastěji používá rastrový formát TIF (příp. TIFF), který je však, stejně jako většina bezztrátových rastrových formátů, pro svou datovou náročnost nevhodný pro použití na webu. Na webu je nejrozšířenějším rastrovým formátem GIF a JPEG. Za pozornost stojí i formát PNG, který se, pro své dvojrozměrné prokládací schéma (přenášená informace je rozdělena do několika skupin. Obraz je díky tomu zobrazen nejprve v hrubých rysech a poté vykreslován v jemnějších detailech) stále více

22 prosazuje ve webových aplikacích 23. Hlavní nevýhodou bitmapové grafiky je její datová náročnost. Kvůli skutečnosti, že každý bod obrazu musí nést informaci o svém jasu (v případě černobílých bitmap), své barvě (v případě barevných bitmap), případně ještě další informaci o průhlednosti, zabírají rozměrné bitmapy na disku velký datový prostor. Druhou nevýhodou bitmapové grafiky je, že ji nelze bez snížení kvality zvětšovat. Při zvětšování dochází k interpolaci, kdy se pixely roztahují a vyhlazují. V případě kvalitního zvětšovacího algoritmu u specializovaných programů lze dosáhnout zvětšení kvalitních rastrových podkladů (např. fotografií) až o 30 % bez výrazné degradace obrazu, ale spolu s klesající kvalitou zdrojových dat výrazně klesá i možnost dalšího zvětšení Vektorová grafika Nepopisuje prostor pomocí jednotlivých bodů, Obrázek je složen z vektorů, křivek čar spojujících tzv. kotevní body. Tyto křivky mohou mít barevnou výplň formou jednolité plochy nebo barevného přechodu (gradientu). Hlavní výhodou vektorové grafiky je možnost v podstatě libovolného zvětšování již vytvořeného obrázku, a to bez sebemenší ztráty na kvalitě. Zatímco z rastrových obrázků máme po zvětšení jen hromádku různobarevných čtverečků, vektorový obrázek se přepočítává a přizpůsobuje. Neméně důležitá je i možnost neustále pracovat odděleně s jednotlivými objekty obrázku. Lze tedy při jakémkoli zvětšení upravovat tvar i barevnost dílčích objektů. Obecně lze říci, že vektorová grafika je vhodná pro tvorbu log, diagramů, sazbu, animace a jednoduché ilustrace. Fotku nikdy nenakreslíte a je tedy potřeba pracovat s určitou stylizací a výtvarnou zkratkou. Editorů na tvorbu vektorové grafiky je poměrně dost, ale mezi nejpoužívanější programy rozhodně patří Adobe Illustrator, Corel DRAW a v neposlední řadě i stále oblíbenější Macromedia Freehand. Významnou roli hraje vektorová grafika při animacích v populárním prostředí Macromedia Flash. Vektorové objekty si však budují stále silnější pozici i v dříve čistě bitmapových editorech jako Adobe Photoshop. Každý počítačový program na zpracování vektorové grafiky může exportovat různé typy souborů. Standardně exportují své nativní soubory většinou s konkrétní příponou jako např. CDR (pro Corel DRAW) nebo AI (pro Adobe Illustrator). Některé programy umějí číst i soubory s cizími příponami, ale v zásadě je lepší mít data Bitmapová grafika [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: <www.symbio.cz/slovnik/bitmapova-grafika.html>. Bitmapová grafika [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: <www.symbio.cz/slovnik/bitmapova-grafika.html>

23 uložena v nějakém univerzálním souboru, jakým je nepříklad EPS (Encapsulated PostScript), který byl speciálně vytvořen pro přenos obrazových dat určených pro tisk. Velmi populární je pro vektorový přenos dat také komplexněji pojatý formát PDF. Rozlišení a velikost obrázku jsou pojmy, které bývají často zaměňovány. Pouhá znalost dpi (což je počet obrazových bodů na palec = 2,54 cm) ještě nic nenapovídá o tom, jak je obrázek skutečně velký. Pro ilustraci údaj 300 dpi (což je rozlišení dostatečné pro kvalitní tisk) informuje, že tiskové zařízení použije při zpracování obrázku celkem 300 bodů na délku 2,54 cm. V ideálním případě je pro posouzení velikosti obrázků dobré znát jeho rozměr v jednotlivých bodech neboli pixelech. Například šířka 1800 pixelů znamená, že fotografii můžeme při požadovaném rozlišení 300 dpi vytisknout v šířce 15,24 cm. Jak jsme dospěli k tomuto výsledku? Výpočet probíhá následovně. Šířku v pixelech vydělíme požadovaným rozlišením a tím získáme rozlišení v palcích. Pro následný převod na centimetry pak stačí vynásobit hodnotou 2,54. Rozlišení a velikost obrázku Vektorové formáty AI formát pro Adobe Illustrator. CDR výchozí formát editoru Corel Draw EPS používá se pro přenos kreseb mezi aplikacemi v jazyce PostScript. Podporuje jak vektorovou, tak rastrovou grafiku SVG formát vektorové grafiky určený zejména pro webové aplikace. SWF animovaná grafika pro dynamické webové a multimediální aplikace. Dokáže pracovat jak s vektorovou, tak s rastrovou grafikou. 3.2 Vyhledávání souborů obrazového charakteru v Internetu Rozhodneme-li se vložit obrazový soubor do vytvářeného dokumentu, musíme jej buď vytvořit, nebo získat jiným způsobem. Nejsnazší je vyhledat a uložit obrázek z Internetu. V tomto případě je dobré ověřit, zda se na obrázek nevztahují autorská práva. S vyhledáváním obrázků na Internetu nám může opět velmi pomoci již důvěrně známý vyhledávač Google, který přímo umožňuje vyhledávat grafické objekty. Jak na to? Na hlavní stránce vyhledávače zvolte položku Obrázky a do vyhledávacího pole zadejte hledaný výraz

24 Modul Obrázky v Google Obrázek 3.1 Pokud hledáte konkrétní formát, využijeme nám již známou vyhledávací syntaxi. Např.: cube filetype:bmp, vyhledává obrázky krychlí ve formátu BMP. Zde ale možnosti Google nekončí. Výsledky můžeme dále filtrovat, můžeme si zvolit datovou velikost vyhledaných obrázků, můžeme dokonce vybrat konkrétní výšku i šířku v pixelech (viz obrázek), typ obrázku fotografie, klipart, kresba atd., resp. výběr barev. Výsledky vyhledávání a možnosti filtrování výsledků Obrázek

25 Nevýhodou však zůstává, že k vyhledání obrázku je třeba, aby stránka, na níž se obrázek nachází, obsahoval vyhledávané slovo. Umístění obrázků na webových stránkách lze rozdělit do dvou hlavních skupin. 1) Obrázky umístěné přímo na webových stránkách je jich největší množství, jsou součástí webových stránek a jak jsme již naznačili, jejich vyhledání bývá někdy dosti složité. Problém spočívá v jejich ne vždy přesném pojmenování, takže vyhledávače je buďto nemusí vůbec nalézt nebo se musí spoléhat na textový doprovod na dané webové stránce. Také jejich kvalita může být značně různorodá. 2) Utříděné galerie zde se jedná o mnohdy profesionálně sestavené soubory fotografií, tematicky tříděné ale s různou kvalitou. V souvislosti se stahováním obrázků (ale i dalších souborů) z Internetu je nutno připomenout, že některé obrázky mohou podléhat autorskému zákonu a při jeho používání je třeba prostudovat přiložené texty (copyright) Vkládání obrazové dokumentace do textů Jakmile disponujeme vhodným obrazovým materiálem, zůstává před námi poslední problém vložení objektu do dokumentu. Postup budeme demonstrovat v programu MS Office Word, neboť se jedná o jednu z nejrozšířenějších aplikaci k vytváření textových dokumentů. Postupů, kterými je možné vložit obrázek do dokumentu je několik. Popíšeme a ukážeme si pouze pár základních možností. Prvním je přetažení vybraného obrázku do dokumentu přímo na místo, kde je umístěn kurzor. Druhou možností je zkopírování obrázku do dokumentu. Stačí pouze vybraný obrázek vyhledat ve složce kde je uložen a vybrat jej. Použitím kombinace kláves CTRL+C jej zkopírujeme do schránky, přesuneme se do rozpracovaného textového dokumentu, a obrázek vložíme stiskem CTRL+V na aktuální pozici kurzoru. Další možností je prostřednictvím menu Vložit (ve verzi 2007 na kartě Vložení) zvolit položku Obrázek, zadat umístění souboru a opět nechat vložit na místo aktuální pozice kurzoru v dokumentu. Mnohdy je ovšem nutné vybrané fotografie či jiný obrazový materiál před vložením do textu nebo prezentace upravit. Úprava velikosti (rozměrů) nebývá problém, tu je možno provádět většinou přímo v dané aplikaci, v níž má být obrázek použit. Důležitější a nutnější úprava se většinou týká datové velikosti obrázku. Ta může být různá od několika desítek kb až po několik MB. Prezentace nebo text, v níž autor použije deset fotografií o velikosti 3 MB se pak stává datově velmi náročnou. 25 HLAVENKA, J. Mistrovství ve vyhledávání na Internetu, s

26 Datovou velikost zjistíte nejjednodušeji najetím kurzoru myši nad označenou ikonu příslušného obrázku nebo pravým kliknutím na ikonu obrázku a informaci pak naleznete v poslední položce Vlastnosti. Pokud je soubor datově příliš velký (v rámci MB), pak je nutné soubory tzv. komprimovat. Pro tyto účely existuje mnoho specializovaných nástrojů, ale komprimaci lze provést i v aplikacích MS Office 2007 (v aplikaci Word funkci naleznete na kartě Formát v Nástrojích u vybraného obrázku). Kompresi je možno také provést v programu Malování, který bývá příslušenstvím operačních systémů Windows. Velice jednoduchý freeware nástroj pro komprimaci a zmenšování rozměrů obrázků se nazývá PhotoResize400 a je dostupný z WWW: Jak již bylo zmíněno, jeho základní použití je velmi jednoduché. Po stažení programu a jeho umístění např. na Plochu počítače stačí pouze vybrané fotografie či obrázky ve formátu JPEG uchopit myší, přenést je nad ikonu programu a pustit (viz obrázek 3.3). Postup zmenšování souborů JPG nástrojem PhotoResize400 Obrázek 3.3 Dojde k úpravě obrázků na šířku 400 pixelů (výška je proporcionálně upravena). Obrázky jsou pojmenovány tak, že původní název je rozšířen o -400 aby nedošlo k přepsání původního obrázku, a jsou uloženy do stejného adresáře jako předloha. 3.4 Tvorba diagramů pojmových a myšlenkových map Odborné texty, výklady, prezentace či výukové texty je vhodné a žádoucí doplňovat grafickými elementy - grafy, diagramy a pojmovými nebo myšlenkovými mapami. Díky těmto grafickým prostředkům je možné téma a odpovídající pojmy

27 přehledně a logicky uspořádat, doplnit vazbami mezi pojmy či jevy. V aplikaci MS Word 2003 je možné použít pro tvorbu diagramů či pojmových map nástroj Organizační diagram, ve verzi 2007 pak ke stejnému účelu slouží nástroj SmartArt na kartě Vložení. Komu by nevyhovovaly nainstalované nástroje MS Office, ten může vyzkoušet aplikaci CmapTools. Tento skvělý nástroj sloužící k tvorbě pojmových a myšlenkových map je k dispozici zdarma a má rozsáhlé možnosti nejen v oblasti tvorby pojmových a myšlenkových map, kde je možné vytvářet nové pojmy, vazby mezi pojmy a tyto vazby libovolně pojmenovávat. Aplikace také obsahuje vlastní, nicméně anglický tezaurus. Pojmy je možné uchopením a tažením myší jednoduše přesunovat a s pojmem i přidanou vazbu. Výslednou mapu je možné samozřejmě exportovat do rastrových grafických formátů. Před vlastním exportem je dobré mapě přiřadit metadata např. autora a organizaci, ový kontakt, klíčová slova nebo problematiku, kterou má zpřehlednit. Software navíc umožňuje vzniklé mapy sdílet prostřednictvím Internetu. Skvělým nástrojem je tzv. Záznamník Cmapy. Díky této funkci (viz obrázek) můžete v krocích zaznamenávat tvorbu pojmové či myšlenkové mapy, čímž dáte mapě nový rozměr a dynamiku a tím ji zpřehledníte. Možností je i export záznamu do prostředí textového editoru. Vytvořená myšlenková mapa v aplikaci CmapTools Obrázek 3.4 Představený software samozřejmě není jediným volně dostupným k tvorbě pojmových a myšlenkových map. Dnešním trendem v oblasti pojmového a myšlenkového mapování navíc již není vytváření klasických 2D map. Pozornost se pozvolna přenáší ke zpracování map v prostředí 3D

28 3.5 Tvorba grafů v MS Excel 2003 Pro tuto subkapitolu jsme zvolili ukázku vytvoření několika druhů grafů v programu MS Office 2003 Excel, jelikož se jedná o jeden z nejrozšířenějších a nejdostupnějších kancelářských programů na zpracování a vyhodnocování dat a také proto, že vytvoření grafu není v Excelu vůbec složité. Pokusíme se o to v následujícím jednoduchém příkladě. Základem bude příklad s finanční výkonností fiktivních provozoven fiktivní společnosti. Sledujeme podíl celkových tržeb jednotlivých prodejen na celkovém objemu tržeb (obr. 3.5). Nejlépe bude data prezentovat koláčový - výsečový graf. Souhrnné tržby v provozovnách Obrázek Výsečové grafy Pro srovnání obou sledovaných roků vytvoříme dva výsečové někdy též zvané koláčové grafy. Nejprve vybereme oblast A1:B9 a spustíme Průvodce grafem z Panelu nástrojů. Spustí se první okno Průvodce grafem, v němž zvolíme příslušný typ grafu (výsečový) a jeho vhodný podtyp (obr. 3.6)

29 Průvodce grafem výběr typu Obrázek 3.6 V dalším kroku se vloží oblast znázorňovaných dat, pokud již nebyla předem označena. Zápis =List8!$A$1:$B$9 tedy bude znamenat, že se pracuje s daty umístěnými na listu pojmenovaném List8 a nacházejícími se v oblasti A1:B9 (obr. 3.7). Záměnu datových řad můžeme provést na stejné kartě přepnutím Řady tvoří: řádky sloupce, tato změna je však v tomto případě nevhodná. Průvodce grafem- výběr oblasti zpracovávaných dat Obrázek 3.7 Na kartě Řada je pak možno přidávat či odebírat další datové řady,

30 pojmenovávat je a zadávat oblasti, z nichž se datová řada tvoří a také vybíráme oblasti, z nichž se čerpají popisky jednotlivých kategorií (obr. 3.8). Průvodce grafem pojmenování, přidání či odstranění řady Obrázek 3.8 Zadání těchto základních nastavení stiskneme tlačítko Další a přesuneme se k dalšímu kroku tvorby grafu (obr. 3.9). Zde nalezneme tři karty, které si postupně představíme. Na kartě Názvy graf pojmenujeme a označíme. Můžeme zde pojmenovávat hlavní i vedlejší osy grafu, tato možnost však vzhledem k typu grafu zpřístupněna není. Je dostupná u sloupcových či bodových a křivkových grafů. Průvodce grafem pojmenování grafu Obrázek 3.9 Na kartě Legenda určíme, zda zobrazit či nezobrazit legendu a pokud ano,

31 kde bude umístěna (obr. 3.10). Průvodce grafem umístění legendy ke grafu Obrázek 3.10 Poslední použitelnou kartou je nastavení možnosti popisků dat. V našem příkladě jsme zvolili zobrazení popisků k jednotlivým kategoriím dat ve formě jejich názvů a počtu procent ve vztahu k celku. Pro zlepšení přehlednosti jsme také nechali zobrazit vodící čáry k popiskům (obr ). Průvodce grafem pojmenování kategorií, procentuální vyčíslení Obrázek 3.11 Posledním krokem Průvodce grafem je rozhodnutí o umístění grafu (obr. 3.12), zda bude umístěn na samostatném listě nebo jako objekt libovolného, tedy

32 i aktuálního listu s tabulkou. Průvodce grafem umístění grafu na list Obrázek 3.12 Tlačítkem Dokončit dojde k vygenerování surového grafu, který dle potřeby můžeme dále upravovat (obr ). Dvojitým poklepáním na jednotlivé segmenty grafu je otevíráme pro další úpravy. Můžeme upravovat font a řez písma, jeho velikosti, přemisťovat popisky a měnit barevné provedení prvků i další parametry. Stejným postupem pak vytvoříme i graf pro rok Vykreslený graf Obrázek 3.13 Tímto jsme prošli základní kroky při tvorbě grafů. Další typy grafů však nabízejí rozdílné možnosti doplnění dalších funkcí a prvků zvyšujících výpovědní hodnotu grafu. Rozhodnutí o využití určitého typu grafu závisí na charakteru zobrazovaných

33 dat a na otázkách, na něž má poskytovat odpovědi. S výběrem vhodného grafu nám může pomoci následující orientační tabulka. Typy grafů Tabulka 3.1 Co má graf znázorňovat -průběh změny hodnot v čase -stav (hodnoty) v daném bodě -delší popis kategorií -relativní podíly na celku -relativní vzájemné podíly -vztahy mezi proměnnými -symetrie kolem počátku -prezentační -tři proměnné -datové řady s rozdílnými hodnotami Možný typ grafu -spojnicový, sloupcový, plošný, pruhový -sloupcový, pruhový -pruhový -výsečový, prstencový, procentní graf -skládaný graf plošný, sloupcový, pruhový -XY bodový, sloupcový -sloupcový, pruhový -výsečový 3D, válcový, kuželový, kombinované -bublinový -graf s vedlejší osou y, výsečový s dílčí výsečí nebo pruhy Pokud data tvoří měnící se hodnoty v určité časové řadě, je vhodné využít typ grafu spojnicový, sloupcový histogram apod. Jeho použití s dalšími možnostmi jeho rozšíření ukážeme na následujícím příkladu Spojnicový graf Sledujeme pohyb akcií společnosti XYZ a.s. na burze. Hodnoty za posledních 8 týdnů jsou znázorněny v tabulce obr

34 Zdrojová data Obrázek 3.14 K vytvoření grafické reprezentace tohoto typu dat se dá použít graf spojnicový. Pokud bychom měli k dispozici podrobnější data o pohybu ceny akcie v průběhu jednotlivých dnů, tj. pokud bychom znali jejich denní minimální a maximální ceny, mohli bychom využít graf burzovní. Pro naši základní analýzu vystačíme se zmiňovaným typem grafu. Otevřeme Průvodce grafem a zvolíme typ grafu Spojnicový se značkami (obr. 3.15)

35 Výběr typu grafu Obrázek 3.15 Pokud ještě nemáme vybranou oblast dat, zadáme ji ve druhém kroku (obr. 3.16); v náhledu vidíme budoucí podobu grafu. Úkol: Úkol Zkuste zaměnit řádky za sloupce. K čemu došlo, jak se to projevilo v grafu? Výběr oblasti dat Obrázek 3.16 Dále graf pojmenujte a nakonec jej vložte buď na nový list nebo na list stávající (obr. 3.17)

36 Vytvořený spojnicový graf Obrázek 3.17 Tím bychom měli základní graf hotový. Excel ale disponuje dalšími nástroji pro grafickou analýzu dat. Můžeme např. využít vložení spojnice trendu. Abychom v našem příkladě mohli znázornit spojnici trendu, je vhodné změnit typ grafu např. na bodový. Tuto úpravu provedeme tak, že v grafu klikneme pravým tlačítkem myši kamkoliv na zobrazenou křivku či hodnoty a otevřeme místní nabídku. Zde vybereme typ grafu a změníme jej na bodový. Můžeme volbou Formát datové řady také upravovat styl, barevné provedení značek apod. Upravený graf by mohl vypadat následovně (obr. 3.18). Změněný graf na bodový Obrázek Spojnice trendu Opětovným kliknutím pravým tlačítkem myši na hodnoty vynesené v grafu se zpřístupní místní nabídka, z níž vybereme Přidat spojnici trendu. Otevře se dialogové okno (obr. 3.19) v němž zvolíme typ spojnice. Pokud nám postačí přímka, zvolíme Lineární. Pro výstižnější znázornění průběhu vývoje ceny můžeme volit

37 cena Modul: Exaktní metody řešení projektů VaV Polynomický různého stupně. Výběr zobrazení spojnice lineárního trendu Obrázek 3.19 Na obr jsme vložili spojnici trendu lineární (černá barva), a polynomickou stupně 5. (oranžová resp světlá křivka). Vidíme, že polynomická spojnice 5. stupně věrněji propojila diskrétní hodnoty v křivku. Nicméně je možné sledovat, že křivka resp. přímka u obou typů zobrazení spojnice trendu rostou. Ve složitějších případech, kdy jsou data více rozházená není vůbec na škodu vykreslit více trendů najednou. Zobrazení dvou trendů v grafu Obrázek 3.20 Název grafu cena akcie Polynomický (cena akcie) Lineární (cena akcie) datum Při analýze se často využívá klouzavých průměrů. Jedná se o posloupnost průměrů vypočítaných za určitou konstantní periodu. Periodou myslíme počet členů

38 řady (hodnot) z nichž se klouzavé průměry počítají. Například KP s periodou 5 se počítá ze současné hodnoty a 4 předchozích naměřených hodnot. Při vykreslování hodnot KP se křivka posune o jednu periodu, protože pro první čtyři hodnoty nelze klouzavé průměry vypočítat. Přidání klouzavých průměrů je možné opět po poklepání pravým tlačítkem na vykreslené hodnoty v grafu, v dialogovém okně vybereme Přidat spojnici trendu a dále zvolíme Klouzavý průměr s periodou 5 (obr. 3.21). Přidání klouzavého průměru s periodou 5 Obrázek 3.21 Pro srovnání můžeme vložit stejným způsobem i klouzavý průměr s periodou 10. Výsledek je zobrazen na obr

39 cena Modul: Exaktní metody řešení projektů VaV zobrazení dvou klouzavých průměrů Obrázek 3.22 Název grafu cena akcie Klouzavý průměr/5 (cena akcie) Klouzavý průměr/10 (cena akcie) datum Spojnice trendu a predikce V dalším příkladě si ukážeme vykreslení dvou datových řad, spojnice trendu a predikce. Nejprve vytvoříme tabulku obsahující počty vyrobených kusů jisté součástky v jistém výrobním úseku (obr. 3.23). Zdrojová data Obrázek 3.23 Vykreslíme dva grafy spojnicový a sloupcový pro stejná data. Je nutné zkopírovat hodnoty do dalšího řádku. Vybereme oblast A3:M6 (tedy i se zkopírovaným řádkem) a vytvoříme spojnicový graf (obr. 3.24)

40 Vytvořený graf Obrázek 3.24 výroba Dílna Graf je sice zobrazen resp. viditelný pouze jednou, ale vzhledem k tomu, že druhý graf je totožný s prvním, jsou zobrazeny oba. Klikneme pravým tlačítkem myši na jeden z nich. Vybereme Typ grafu (obr. 3.25) a zvolíme Sloupcový (obr. 3.26). Výběr položky v místním menu Obrázek

41 Výběr typu podgrafu Obrázek 3.26 Obdržíme graf viz obr Vytvořený graf Obrázek 3.27 výroba Dílna Spolehlivost odhadu Dále se pokusíme na základě údajů za celý rok předpovědět vývoj na první tři měsíce dalšího roku. Nejprve doplníme spojnici trendu. Označíme datovou řadu kliknutím pravým tlačítkem a přidáme spojnici trendu logaritmický typ, na kartě Možnosti zadáme dopředu tři periody a můžeme také Zobrazit hodnotu spolehlivosti R (obr. 3.28). Nakonec křivku zformátujeme (zde zelená obr. 3.29). Formátování probíhá po označení spojnice trendu kliknutím pravým tlačítkem myši

42 a nastavením patřičných parametrů. Nastavení odhadovaného období Obrázek 3.28 Vložená predikční křivka Obrázek 3.29 výroba Dílna R² = 0,5068 Hodnota R představuje spolehlivost odhadu. Je-li 0 pak se jedná o nespolehlivý odhad, blíží li se 1, můžeme odhad považovat za věrný či velmi spolehlivý. Uspokojivou hodnotou považujeme R větší než 0,6. Celý postup zopakujeme, nyní však přidáme odhad - spojnici trendu např. polynomickou stupně 2. Výsledný graf bude vypadat přibližně takto (červená horní křivka obr. 3.30)

43 Vložení další křivky odhadu Obrázek 3.30 výroba Dílna R² = 0,5816 R² = 0,5068 Vidíme, že polynomický odhad nám poskytuje mírně věrohodnější obraz budoucího vývoje. Logaritmickou spojnici můžeme proto odebrat a pokusit se nalézt odhad ještě věrnější (obr. 3.31). Zde jsme zobrazili polynomickou spojnici trendu 4. stupně s koeficientem Ri s rovnicí regrese. Možné je i použití polynomické spojnice trendu 3. stupně. Nalezení věrohodnějšího odhadu Obrázek 3.31 y = -21,035x ,74x ,4x x R² = 0, R² = 0, výroba Dílna

44 SHRNUTÍ KAPITOLY Základem rastrové grafiky je rozložení obrazu na síť bodů (buněk, pixelů), každý bod je charakterizován svou barvou. Princip práce spočívá v tom, že se zabarvují buňky definovanou barvou a tím dochází k vytváření obrazu. Pro představu si můžeme uvést příklad mozaiky. Hlavní nevýhodou bitmapové grafiky je její datová náročnost. Kvůli skutečnosti, že každý bod obrazu musí nést informaci o svém jasu (v případě černobílých bitmap), své barvě (v případě barevných bitmap), případně ještě další informaci o průhlednosti, zabírají rozměrné bitmapy na disku velký datový prostor. Druhou nevýhodou bitmapové grafiky je, že ji nelze bez snížení kvality zvětšovat. Vektorová grafika nepopisuje prostor pomocí jednotlivých bodů, Obrázek je složen z vektorů, křivek čar spojujících tzv. kotevní body. Tyto křivky mohou mít barevnou výplň formou jednolité plochy nebo barevného přechodu (gradientu). Hlavní výhodou vektorové grafiky je možnost v podstatě libovolného zvětšování již vytvořeného obrázku, a to bez sebemenší ztráty na kvalitě. Obecně lze říci, že vektorová grafika je vhodná pro tvorbu log, diagramů, sazbu, animace a jednoduché ilustrace. Fotku nikdy nenakreslíte a je tedy potřeba pracovat s určitou stylizací a výtvarnou zkratkou. Umístění obrázků na webových stránkách lze rozdělit do dvou hlavních skupin. Obrázky umístěné přímo na webových stránkách Utříděné galerie Často bývá nutné vybrané fotografie či jiný obrazový materiál před vložením do textu nebo prezentace upravit. Úprava velikosti (rozměrů) nebývá problém, tu je možno provádět většinou přímo v dané aplikaci, v níž má být obrázek použit. Důležitější a nutnější úprava se většinou týká datové velikosti obrázku. Pokud je soubor datově náročný (v rámci MB), je nutné soubory tzv. komprimovat. Pro tyto účely existuje mnoho specializovaných nástrojů, ale komprimaci lze provést i v aplikacích MS Office 2007 (v aplikaci Word funkci naleznete na kartě Formát v Nástrojích u vybraného obrázku). Kompresi je možno také provést v programu Malování, který bývá příslušenstvím operačních systémů Windows. Odborné texty je vhodné a žádoucí doplňovat grafickými elementy - grafy, diagramy a pojmovými nebo myšlenkovými mapami. V aplikaci MS Word 2003 je možné použít pro tvorbu diagramů či pojmových map nástroj Organizační diagram, ve verzi 2007 pak ke stejnému účelu slouží nástroj SmartArt na kartě Vložení. Komu by nevyhovovaly nainstalované nástroje MS Office, ten může vyzkoušet aplikaci CmapTools. Dnešním trendem v oblasti pojmového a myšlenkového mapování již není vytváření klasických 2D map. Pozornost se pozvolna přenáší ke zpracování map v prostředí 3D. Pro vytváření grafů poslouží aplikace MS Excel, využít můžete také v předchozí kapitole popsané statistické programy

45 ÚKOLY 1. Projděte si popisované příklady a vyzkoušejte i další, nepopisované možnosti tvorby grafů v Excelu. LITERATURA KE KAPITOLE Základní literatura: [1] BARČÍK, T. Retušování a úpravy fotografií v Adobe Photoshop CS/CS2. Brno: Computer Press, str ISBN [2] Bitmapová grafika [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: <www.symbio.cz/slovnik/bitmapova-grafika.html>. [3] HLAVENKA, J. Mistrovství ve vyhledávání na Internetu. 2.vyd. Brno: Computer Press, ISBN [4] HASHIMOTO, A. Velká kniha digitální grafiky a designu. Brno: Computer Press, str ISBN [5] Rastrová grafika [on line] [cit ]. Dostupný z WWW: <skola.amoskadan.cz/s_pp/s_pp_pg/pg6.htm>. [6] ŠARMAN, A., NĚMEC, M. Základy počítačové grafiky [on line]. Ostrava: VŠB TUO, 2007 [cit ]. Dostupný z WWW: <www.elearn.vsb.cz/archivcd/fei/zpg >. ISBN [7] TŮMA, T. Počítačová grafika a design. Průvodce začínajícího grafika. Brno : Computer Press, str ISBN

46 4 Citační manažery CÍL Po prostudování kapitoly budete schopni: definovat pojem citační manažer, spravovat citace v prostředí MS Word 2007, Firefox a pomocí webového správce citací. KLÍČOVÁ SLOVA Citační manažer. 4.1 Základy vytváření textových dokumentů Citační manažery jsou specializované systémy pro zadávání, aktualizaci, sdílení a správu publikací a citací. Většinou umožňují ukládání dokumentů z webových stránek a z jiných zdrojů. Z vložených dokumentů jsou následně získávána metadata jména autorů, vydavatel, rozsah, datum publikování atd. Metadata lze následně exportovat jako bibliografické údaje, čímž usnadňují a zrychlují generování citací korektně dle norem. Na trhu existují citační manažery, které jsou zcela zdarma, buď jako doplněk jiné služby nebo jako webová aplikace. Naopak existují také aplikace placené např. RefWorks, EdNote apod. Budeme se věnovat těm, které jsou zdarma, nebo jako součást jiných aplikací. 4.2 Citační manažer Zotero Pokud používáte internetový prohlížeč Firefox, máte cestu k citačním manažerům jednoduchou. Pro tento prohlížeč si můžete zdarma nainstalovat citační manažer Zotero jako doplněk. Obrovskou výhodou je česká lokalizace (alespoň částečná) a webový tutoriál pro zvládnutí základních funkcí Zotera 26. Jak jsme již zmínili, aplikace běží ve webovém prohlížeči, takže je nutné jej mít pro jakoukoliv práci v manažeru spuštěný. Neznamená to však, že byste museli být připojeni k internetu, s programem a s vytvořenými složkami již uložených dokumentů (zde pojmenovaných kolekce ). Musíte samozřejmě počítat s tím, že nové dokumenty nebude možné z webu přidat. Samotná instalace doplňku má datovou velikost necelé 3 MB a vyžaduje 26 Zotero [on line] [cit ]. Dostupný z WWW: <www.zotero.org>

47 nainstalovaný Firefox verze 3.0. V okně Zotera můžete spravovat celou vaši kolekci: bibliografické reference, celé dokumenty a soubory, vaše osobní poznámky a další položky jako obrázky a snímky webových stránek. Klikněte na ikonu zotero v pravém dolním rohu vašeho prohlížeče otevře se okno aplikace (obr. 4.1). Citační manažer je zobrazen v dolní části prohlížeče Firefox Obrázek 4.1 Levý sloupec obsahuje vaši kompletní knihovnu (hlavní adresář Moje knihovna ) a vaše jednotlivé kolekce - podadresáře, které jsou její podmnožinou; prostřední sloupec ukazuje položky v kolekci, která je zvolena ve sloupci levém; pravý sloupec ukazuje informace o položce, která je zvolena v prostředním sloupci. Důležitou vlastností Zotera je schopnost rozpoznat, kdy si na webové stránce prohlížíte nějakou uložitelnou položku (nebo položky). Pokud se například díváte na záznam knihy v online katalogu knihovny, objeví se v pravém rohu lišty navigace ikonka knihy (napravo od vaší aktuální URL adresy). Stačí na ikonu knihy kliknout a Zotero uloží veškeré citační informace o této knize do vaší knihovny (nemusíte vůbec otevírat okno Zotera). Pokud si prohlížíte více záznamů naráz (například výsledky vyhledávání z Google Scholar nebo LexisNexis), objeví se ikonka složky. Po kliknutí na ni se vytvoří seznam položek se zaškrtávacími boxy; vyberte ty, které chcete uložit a Zotero se o zbytek postará. Uložený záznam přemisťujete do vytvořených kolekcí pomocí myši. Kliknutím na vytvořený záznam pravým tlačítkem standardně otevřete místní nabídku. Zde mimo jiné nacházíme možnost exportovat bibliografický záznam podle mezinárodně uznávaných standardů. Formáty pro export bibliografie jsou dostupné od HTML, přes RTF či je přímo

48 prostřednictvím schránky vkládat do aplikací MS Word nebo OpenOffice (obr. 4.2). Volba formátu pro export citačního záznamu Obrázek 4.2 Aplikace dovoluje uživatelům psát poznámky (pravý sloupec aplikace) k jednotlivým záznamům. K tomuto účelu je určen jednoduchý textový editor podobný zjednodušenému MS Word. Další výbornou službou je archivace webových stránek. Uložená stránka tak zůstává dostupná v přesně takové podobě, v jaké jste ji navštívili a uložili, i když je po čase přesunuta nebo odstraněna. 4.3 Citační manager v prostředí MS Office Word 2007 Na potřeby vědecké komunity a softwarového trhu se Microsoft odhodlal do MS Office Word přidat modul Odkazy snažící se uživateli ulehčit práci s citačním a poznámkovým aparátem. Uživatel má možnost vytvářet seznamy pramenů a použité literatury, ukládat ji ve vybraném citačním stylu a pak je vkládat do textu. Menu pro správu citací v MS Word 2007 Obrázek 4.3 Na obr 4.4 je znázorněn otevřený správce citací. Záznamy můžete seřazovat podle několika parametrů. Autor, název, rok a značka. Značku si přidává správce ke každému záznamu sám. V levém okně jsou patrné všechny záznamy uložené v Hlavním seznamu. Tlačítkem Kopírovat lze označené záznamy z Hlavního seznamu vložit do Aktuálního seznamu a vytvářet výběrové seznamy citovaných

49 publikací. V dolní části dialogového okna vidíme v náhledu vygenerovaný citačnímu záznam v závislosti na zvoleném citačním formátu. Správce referencí v MS Word 2007 Obrázek 4.4 Vytvoření nového záznamu možnost výběru typu dokumentu a možné položky Obrázek 4.5 Obr. 4.5 detailně ilustruje položky k vyplnění. Položky jsou závislé na vybraném typu pramene a citačním formátu. 4.4 Použití Tento užitečný projekt, jehož partnery jsou mj. Masarykova Univerzita nebo Vysoká škola ekonomická, může autorům pomáhat při generování citací dle normy

50 ISO 690. Výběr z druhů citovatelných dokumentů ukazuje obr Výběr modulů pro tištěné dokumenty Obrázek 4.6 Zadání nutných údajů Obrázek 4.7 Stačí zadat nutné (červeně označené) údaje (obr. 4.7) a tlačítkem vygenerovat citaci, provedete akci (obr. 4.8)

51 Vygenerovaný citační záznam Obrázek 4.8 Vygenerovaný citační záznam můžete buď znovu upravovat přímo přes webové rozhraní, nebo zkopírovat do vytvářeného dokumentu a tam dle potřeby upravovat. Aplikace také umožňuje Správu citací, s funkcemi sdílení citací, export a import citací. Tato možnost je však dostupná po registraci. SHRNUTÍ KAPITOLY Citační manažery jsou specializované systémy pro správu publikací a generování citací. Z vložených dokumentů jsou následně získávána metadata. Metadata lze následně exportovat jako bibliografické údaje, čímž usnadňují a zrychlují generování citací korektně dle norem. Pokud používáte internetový prohlížeč Firefox, máte cestu k citačním manažerům jednoduchou. Pro tento prohlížeč si můžete zdarma nainstalovat citační manažer Zotero. V okně Zotera můžete spravovat celou vaši kolekci: bibliografické reference, celé dokumenty a soubory, vaše osobní poznámky a další položky jako obrázky a snímky webových stránek. Microsoft se rozhodl do MS Office Word 2007 přidat modul Odkazy snažící se uživateli ulehčit práci s citačním a poznámkovým aparátem. Uživatel má možnost vytvářet seznamy pramenů a použité literatury, ukládat ji ve vybraném citačním stylu a pak je vkládat do textu. LITERATURA KE KAPITOLE Základní literatura: [1] Citace.com [on line] [ ]. Dostupný z WWW. <www.citace.com/>. [2] Citační normy [on line] [cit ]. Dostupný z WWW: <www.infogram.cz/article.do?articleid=1235>

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Základy práce v programovém balíku Corel

Základy práce v programovém balíku Corel Základy práce v programovém balíku Corel Mgr. Tomáš Pešina Výukový text vytvořený v rámci projektu DOPLNIT První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Základy počítačové

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Rastrová grafika Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Kvalita je určena rozlišením mřížky a barevnou hloubkou (počet bitů

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT WORD 2010... 1 1.1 ÚVOD DO WORDU... 1 1.2 OTEVŘENÍ WORDU... 1 1.3 PÁS KARET... 2 1.4

Více

Obsah. Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje

Obsah. Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje Grafy v MS Excel Obsah Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje Funkce grafu Je nejčastěji vizualizací při zpracování dat z různých statistik

Více

KAPITOLA 12 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 12 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 12 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KONTINGENČNÍ TABULKA FILTROVÁNÍ DAT Kontingenční tabulka nám dává jednoduchý filtr jako čtvrté pole v podokně Pole kontingenční tabulky. Do pole Filtry

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA Mgr. Petra Beranová Copyright StatSoft CR s.r.o. 2008, 1. vydání 2008 StatSoft CR Podbabská 16 CZ-160 00 Praha 6 tel.: +420 233 325 006 fax: +420 233 324 005

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Export tabulky výsledků

Export tabulky výsledků StatSoft Export tabulky výsledků Jelikož prezentace výsledků je důležitou součástí naší každodenní práce, ukážeme si tentokrát, jak exportovat tabulky výsledků nejen do MS Wordu. Také se může hodit vědět,

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Elektromagnetické záření. Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif

Elektromagnetické záření. Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif Počítačová grafika Elektromagnetické záření Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif Jak vidíme Naše oči vnímají elektromagnetické záření Jsou citlivé na vlnové délky 390 až 800 nm

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

MS Excel grafická prezentace dat

MS Excel grafická prezentace dat Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast - téma Označení materiálu (přílohy) Pracovní list Inovace ŠVP na OA a JŠ Třebíč CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 2, 3 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Jak by měla vypadat prezentace v PowerPointu Typy na správnou prezentaci Základním prvkem prezentace je text kontrola opakujících se slov v prezentaci Texty

Více

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky MS Excel 2007 Kontingenční tabulky Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s nástrojem, který se používá k analýze dat rozsáhlých seznamů. Studijní cíle Studenti budou umět pro analýzu dat rozsáhlých

Více

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Microsoft Word jednoduchý dokument Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL16

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace MS OFFICE Může se zdát, že užití kancelářského balíku MS Office při výuce fyziky nepřesahuje běžné aplikace a standardní funkce, jak jsou popsány v mnoha příručkách ke všem jednotlivým částem tohoto balíku.

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ UMT Tomáš Zajíc, David Svoboda Typy počítačové grafiky Rastrová Vektorová Rastrová grafika Pixely Rozlišení Barevná hloubka Monitor 72 PPI Tiskárna

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

Excel a externí data KAPITOLA 2

Excel a externí data KAPITOLA 2 Excel a externí data KAPITOLA 2 V této kapitole: Připojení databáze Microsoft Access Data z webových stránek a z textových souborů Data z databází Program Microsoft Query Práce se soubory typu XML Velkou

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod VY_32_INOVACE_INF4_12 Počítačová grafika Úvod Základní rozdělení grafických formátů Rastrová grafika (bitmapová) Vektorová grafika Základním prvkem je bod (pixel). Vhodná pro zpracování digitální fotografie.

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ . MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT EXCEL 2010... 1 1.1 ÚVOD DO EXCELU... 1 1.2 OTEVŘENÍ EXCELU... 1 1.3 PÁS KARET...

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Excel - pokračování Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Př. Analýza prodeje CD základní jednoduché vzorce karta Domů Př. Skoky do dálky - funkce

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

PÁS KARET. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

PÁS KARET. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová PÁS KARET Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT Funkce Najít a nahradit slouží k rychlému vyhledávání určitých slov a jejich nahrazování jinými slovy. Lze hledat i určité varianty slov a nahrazovat je buď hromadně (všechny

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Příprava dat v softwaru Statistica

Příprava dat v softwaru Statistica Příprava dat v softwaru Statistica Software Statistica obsahuje pokročilé nástroje pro přípravu dat a tvorbu nových proměnných. Tyto funkcionality přinášejí značnou úsporu času při přípravě datového souboru,

Více

Metodika vkládání dat do e-learningu Patrik Vlnas

Metodika vkládání dat do e-learningu Patrik Vlnas Tento materiál vznikl v rámci projektu č. CZ.2.17/3.1.00/30225 s názvem FYZIKOU A CHEMIÍ K TECHNICE Metodika vkládání dat do e-learningu Patrik Vlnas Úvod Factinfo.net je webovým projektem, jehož hlavní

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner

POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner Obsah 1. Úvod... 2 2. Rozdíly oproti straším verzím... 2 3. Karta Soubor... 2 4. Základní klávesové zkratky... 3 5. Karty

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 6. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 10. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Srovnání 602Office a 602PC SUITE

Srovnání 602Office a 602PC SUITE - Srovnání a 1 z 6 Srovnání a Následující tabulka slouží k porovnání vlastnosti kancelářských balíků a 602PC SUITE. Nezaměřuje se na základní vlastnosti, společné oběma kancelářským balíkům, nýbrž na pokročilé

Více

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová OPERACE S DATY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 16. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 12. 1. 2013 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

FUNKCE PRO ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT

FUNKCE PRO ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT FUNKCE PRO ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO ÚČELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2008 1. ÚVODEM Vybrané produkty společnosti YAMACO Software obsahují

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender VY_32_INOVACE_INF.19 Inkscape, GIMP, Blender Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 INKSCAPE Inkscape je open source

Více

Word 2007 praktická práce

Word 2007 praktická práce Word 2007 praktická práce 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

MS Excel. Upraveno pro verzi 2007. Jana Krutišová. Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni

MS Excel. Upraveno pro verzi 2007. Jana Krutišová. Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni MS Excel Upraveno pro verzi 2007 Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Charakteristika Zpracování dat uspořádaných do 2D nebo 3D tabulek. Dynamické

Více

Reprodukce obrazových předloh

Reprodukce obrazových předloh fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Historie Reprodukční fotografie V reprodukční fotografii se používají různé postupy pro reprodukci pérovek (pouze černá a bílá) jednoduché (viz přednáška

Více