0. den pátek (cca 2km)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "0. den pátek 28.7. (cca 2km)"

Transkript

1 (cca 360km) vysvětlivky: 4km silnice: silnice druhé a nižší třídy. 3km silnička: většinou zpevněná ale i nezpevněná nebo polní nebo lesní cesta. 2km cyklostezka: značená cyklo-turistická trasa. 1km červená: jen po značené turistické trase bez cesty (pěšinka, šutráky, schody vytesané ve skále, brod a možná i hůř...). LABE : celková délka toku je 1154km z toho v ČR 358km. Pramení v Krkonoších v nadmořské výšce 1387m. Lidé žijící podél říční nivy využívali odedávna její prostředí různým způsobem podle toho, jak vyspělou technikou právě disponovali. Úrodnost zdejší půdy totiž převyšuje běžný průměr a proto se jí člověk snažil pro sebe co nejvíce využít, resp. zneužít a proto je také stupeň dnešního odpřírodnění tak vysoký. Díky výraznému zlepšení čistoty vody po roce 1990 se ale do Labe po dlouhé době vrátila dříve vzácná fauna, zejména losos, vydra říční a bobr evropský. Mezi ptáky obývající údolí Labe patří např. volavka, kormorán velký, ledňáček říční, atd. KOKOŘÍNSKO : Chráněná krajinná oblast Kokořínsko, vyhlášená roku 1976 a zaujímající rozlohu 271,57 km2, patří k nejkrásnějším oblastem nejenom Mělnicka, ale celých Čech. Krajina má kaňonovitý charakter, v severní části přechází v pahorkatinu. Celá chráněná oblast se v minulosti nazývala výstižně - Polomené hory. Nejnavštěvovanější část území zaujímá přírodní rezervace Kokořínský důl, sledující kaňonovité údolí potoka Pšovky s množstvím postranních roklí. Dále jsou pro toto území typické pískovcové skály, z nichž mnohé vytvářejí rozličné tvary - skalní převisy, drobné jeskyně, výklenky a římsy. Polomené hory podobně jako České středohoří vznikly koncem třetihor, kdy došlo k rozlomení reliéfu a proniknutí čedičového a znělcového magmatu k zemskému povrchu. 0. den pátek (cca 2km) autoautodoprava... Lochenice: především místo parkingu našich motorových kol u přátel našich přátel ale v obci také pozdně barokní kostel Narození P. Marie z l na místě gotického ze 14. stol. z něhož se zachovala věž. 0,5km silnice 0,25km žlutá, silnice 0,25km červená, silnice 0,5km Trotina: přírodní rezervace (9ha od 1983), někdejší labské rameno s bohatou květenou a zbytkem lužního lesa (nocleh nadivoko?). Trotina... 8km červená, silnička (podél Labe) 1. den sobota (cca 53km) HRADEC KRÁLOVÉ: historické jádro je městskou památkovou rezervací. Katedrála sv. Ducha, gotická cihlová trojlodní stavba založená r s cenným vybavením (cínová křtitelnice z r. 1406). Po barokních úpravách z l byla v l regotizována. Bílá věž, renesanční zvonice a městská věž s druhým největším zvonem v Čechách, postavena v l přístupná. Pod věží barokní kaple sv. Klimenta z l (asi Santini) byla postavena na místě nejstaršího kostela ve městě z 11. stol. Hrad se nezachoval, v části jeho areálu renesanční Purkrabský dům, z l , kostel sv. Jana Nepomuckého a bývalý kněžský seminář. Barokní jezuitský kostel Nanebevzetí P. Marie z l postaven při jezuitské koleji na Velkém náměstí (C. Lurago). Za kostelem na místě zbořené věže Kropáčky schodiště z. l (J. Gočár). Naproti kostelu bývalý Záložní úvěrový ústav (O. Polívka) z l se sochami v průčelí (L. Šaloun), dnes sídlo Galerie moderního umění s významnou expozicí. Barokní mariánské sousoší - morový sloup z l Stará radnice postavena před r. 1418, rozšířena a opravena v l a 1588, v l přistavěny dvě věže, v l proběhla pozdně empírová přestavba a zvýšení o druhé patro. Biskupská rezidence z l , v r zvýšena o patro přední část (asi Santini). Vedlejší č.p dům "U Špuláků" - výstavní baroko. V městské památkové zóně, která obklopuje městskou památkovou rezervaci se nacházejí další pozoruhodné stavby zejména ze 20. stol., jako např. secesní Okresní dům s Grandhotelem, Muzeum (J. Kotěra) a zejména řada staveb podle návrhů J. Gočára (koželužská škola, školský areál, Sbor církve čs. husitské s kolumbáriem, bývalé ředitelství státních drah, budova Okresního úřadu, obytné domy na Masarykově náměstí). Dále dřevěný kostelík v Jiráskových sadech a mimo zónu pak ještě Hlavní nádraží, kostel Božského Srdce Páně, kostel sv. Anny s bývalým klášterem minoritů. 1,5km červená, silnička (podél Labe) 1,5km červená, silnička Třebeš 1km červená, silnice

2 1km červená, silnice Na Pískách 3km silnice, cyklostezka Vysoká nad Labem 3km silnice, cyklostezka Bukovina nad Labem Dříteč: původně gotický kostel sv. Petra a Pavla ze 2. pol. 14. stol. byl v r zbarokizován., cyklostezka Němčice, cyklostezka KUNĚTICKÁ HORA: jeden z mála husitských hradů založený v l Koncem 15. až do pol. 16. stol. byl pozdně goticky přestavován a rozšířen. V r dobyt Švédy a vypálen. Poslední rekonstrukce dokončena r Prohlídka samostatně nebo s průvodcem 45min. Chráněná významná geologická, mineralogická a botanická lokalita. Ráby 1km zelená, silnice, cyklostezka Brozany 1km zelená, silnička 2km zelená (podél Starého Labe) Cihelna - koupaliště 2km zelená, silnice PARDUBICE: středověké a renesanční centrum města se zámkem je městskou památkovou rezervací. Celkem zachováno přes 100 domů převážně renesančního původu. Zámek se sbírkami Východočeského muzea byl původně vodním hradem. Jádro zámku tvoří gotický hrad z 1. pol. 14. stol. Později opevněn mohutnými rondely. Prohlídka samostatně nebo s průvodcem. Dominantou města je 60m vysoká věž - Zelená brána - postavená v r. 1507, zvýšena v r a opravena v r Kostel sv. Bartoloměje s moderní zvonicí byl postaven poblíž kláštera ze 13. stol., přestavěn poč. 16. stol. Dále gotický kostel Nanebevzetí P. Marie v Klášterní ulici z l s diamantovou klenbou v presbytáři. Kostel sv. Jana Křtitele na bývalém hřbitově je pozdně gotický z r do dnešní podoby přestavěn v l Barokní kostel Sedmibolestné P. Marie (tzv. Kostelíček) s ambity z r ,5km silnička (po pravém břehu proti proudu Chrudimky) Pardubičky: pozdně gotický kostel sv. Jiljí se zbytky fresek a s dřevěnou zvonicí, který byl do dnešní podoby přestavěn v r ,5km silnice, cyklostezka Nemošice Ostřešany 6km silnice, cyklostezka CHRUDIM: městská památková zóna, četné domy na náměstí a v přilehlých ulicích jsou pozdně gotického původu. Z renesančních vyniká dům Mydlářovský z l s arkádami a dvojvěžím v podobě minaretu - dnes loutkářské muzeum. V dalších domech jsou zachovány klenuté mázhauzy, portály, ostění a podloubí. Průčelí většinou upravena barokně a empírově. Radnice postavena kolem r. 1560, zbarokizována kolem r (asi Santini). Z opevnění zachovány zbytky bašt, zdi, tzv. Prachárna, Pardubická fortna a Myší díra. Morový sloup na náměstí z l a Barokní novoměstská kašna na Školním náměstí. Budova muzea v novorenesančním slohu z l Vila ve Fibichově ulici č.p. 27 z r (J. Kotěra). Na hlavním náměstí se nachází ještě velký kostel Nanebevzetí P. Marie - původně gotický dokončen ve 14. stol., který byl později barokizován a v l radikálně regotizován. V něm pozoruhodné vybavení (např. gotická kazatelna a oltář). Další původně gotický kostel sv. Kateřiny z 2. pol. 14. stol., presbytář postaven kolem r. 1470, síňové trojlodí v l , byl před r regotizován. Také původně gotický kostel, který byl regotizován, kostel sv. Michala, je z l Hřbitovní kostel sv. Kříže gotický ze 14. stol. byl rovněž později upravován a v l regotizován. Bývalý kapucínský klášter s kostelem sv. Josefa je raně barokní z l km modrá, silnička, cyklostezka Slatiňany: renesanční zámek vznikl přestavbou tvrze v l , upraven koncem 18. stol. a novogoticky přestavěn a rozšířen koncem 19. stol. V zámku v evropském měřítku ojedinělé hipologické muzeum - prohlídka s průvodcem 60min. Anglický park (největší buk červenolistý v ČR) s romantickými stavbami (Švýcárna, Kočičí hrádek). V l regotizovaný kostel sv. Martina z konce 14. stol. 2km modrá, silnička, cyklostezka Škrovád: mimo opuštěné pískovcové lomy a cvičné horolezecké stěny je Škrovád pro nás především místem pohodlného noclehu... 1km silnička nocleh na samotě u lesa Škrovád... 2km silnička, cyklostezka Svídnice 1km modrá, silnice Háje 0,5km modrá, silnice hráz Křižanovické nádrže II. 0,5km silnice 2. den neděle (cca 50km)

3 Práčov: gotický kostel sv. Jakuba přestavován v letech 1675, 1788 a regotizován v l a Nad kostelem vyrovnávací věž hydroelektrárny Křižanovické přehrady. 1km silnička (údolím Chrudimky) Strádov: zřícenina hradu založeného na poč. 14. stol., koncem 15. stol. pobořen. Nepřístupný v oboře. Přírodní rezervace Strádovské Peklo a Krkanka - rozlehlý komplex přirozených suťových lesů v kaňonovitém údolí řeky Chrudimky s výskytem řady ohrožených druhů rostlin a živočichů (např. jmelí jedlové a výr velký). 3km silnička (údolím Chrudimky) 0,5km modrá a zelená, silnička (údolím Chrudimky) 1km zelená, silnička (údolím Chrudimky) 2,5km silnička (údolím Chrudimky) Slavice Křižanovice 2km silnice 5km modrá, silnice, cyklostezka (údolím Chrudimky) Bojanov: barokní kostel sv. Víta z r s freskovou výzdobou. U kostela dřevěná zvonice postavená na základech bašty a barokní fara. 1km zelená, silnice, cyklostezka (údolím Chrudimky) Horní Bezděkov (údolím Chrudimky) Seč: Renesanční zámek s portálem z r km zelená, silnice, cyklostezka hráz přehrady Seč: z l , 42m vysoká a 165m dlouhá. Vidlštejn: zbytky zříceniny drobného hrádku z pol. 14. stol. Upraven při stavbě přehrady, nepřístupný. 0,5km Oheb: zřícenina gotického hradu založeného ve 14. stol. Dochovány zbytky věže, brány, zdiva atd. 0,5km hráz... 1km žlutá Autokemp - pláž 1km Seč: renesanční kostel sv. Vavřince, přestavěn v 17. stol... 4km silnice, cyklostezka Kraskov Starý Dvůr Podhradí: památný strom, přes 800 let starý Žižkův dub, obvod kmene 890 cm. Lichnice: zřícenina hradu založeného ve 2. pol. 13. stol. Na přelomu 15. a 16. stol. pozdně goticky rozšířen, poté vyhořel, za třicetileté války dobyt Švédy a v 2. pol. 17. stol. pobořen na císařský rozkaz. Dochovány zbytky válcové věže, upravené na rozhlednu, sklepy, části zdí, příkop a val. Před zříceninou zbytky husitského opevnění - náspy obléhacího systému z let km silnice, cyklostezka Závratec 3km silnice, cyklostezka Ronov nad Doubravou: novogotická radnice z r. 1850, několik domů s barokními a empírovými štíty, novobarokní kostel sv. Vavřince z pol. 19. stol. 3km silnice, cyklostezka ŽLEBY: původně hrad založený r byl r pobořen husity a nově postaven před r později v 17. stol. přestavěn na renesanční zámek. V l byl pak zámek od základů novogoticky přestavěn. Z původního hradu dochován půdorys a část hradební zdi. Z původního zámku pak dochovány renesanční a barokní arkády se zasklenými vzácnými okny. V zámku bohaté sbírky zbraní, keramiky a historického nábytku. Dva prohlídkové okruhy - 50 a 90min (otevřeno 9-18h). Zámecký novogotický kostel z l má bohaté vnitřní vybavení (gotický oltář, sochy). U zámku anglický park založený po r. 1849, který přechází v oboru. Ve městě řada empírových domů, empírová radnice, kamenný most z r dále původně renesanční kostel Narození P. Marie z r upravený v 18. stol. s freskami a štukovou výzdobou a s r přistavěnou empírovou kaplí s hodnotným náhrobkem. Na náměstí mariánský sloup z 1. pol. 18. stol. cca2km silnička (nocleh nedaleko Žlebů - nadivoko V háji u potoka Hostačovka?) 3. den pondělí (cca 47km) cca2km silnička Žleby... 2,5km silnice, cyklostezka Markovice: hodnotné hospodářské stavení č.p. 208 z 2. pol. 18.stol. se třemi štíty. Z gotického kostela sv. Marka ze začátku 14. stol. zůstal jen presbytář s náhrobníky z pol. 16. stol. Na návrší na místě kostela sv. Anny (z r. 1692) si postavili majitelé žlebského panství r honosnou hrobku, tvořenou trojlodní basilikou. Kolem kostela nádvoří s ambity. Nedaleko lom s významným nalezištěm vzácných minerálů. 2,5km silnice, cyklostezka Filipov: původně barokní zámeček byl v l přestavěn ve stylu anglické gotiky - nepřístupný. Kolem zahrada a sochy, které jsou silně poničeny. Při zámku obytné hospodářské budovy postavené rovněž v anglické gotice v r Jv. od zámku park s hrobní kaplí z r km silnice, cyklostezka

4 ČÁSLAV: městská památková zóna, dobře dochované městské opevnění budované již od r a rozšiřováno r Městské brány byly zrušeny koncem 18. stol. ale zachovaly se dvojité hradební zdi s baštami a válcová Otakarova věž z poč. 14. stol. jako pozůstatek bývalé Brodské brány. Původně románský kostel sv. Petra a Pavla se sakristií z 11. stol. (pozůstatek románského kostela sv. Michala), raně gotický presbytář z l , trojlodí z pol. 14. stol. Kostelní věž, která je dominantou města je z l V l proběhla regotizace kostela a při této opravě byly odkryty na sev. straně fragmenty vzácné nástěnné malby a zlomek plastiky r. kolem V interiéru kostela cenný náhrobek a převážně novogotické vybavení. V r byly objeveny zazděné kosterní pozůstatky, včetně mozkové části lebky, náležící pravděpodobně Janu Žižkovi - "čáslavská kalva". Nedaleko kostela empírové děkanství z r Na náměstí je barokní radnice (č.p. 1) z r. 1766, která byla ještě v l a 1886 upravovaná (na radnice Žižkova síň). Nejstarším čáslavským domem je č.p. 165 s gotickým jádrem (v přízemí žebrové klenby a sklepy ze 13. stol.), později byl však několikrát přestavován. Řada dalších domů s gotickými, renesančními a barokními prvky (např. č.p.: 105, 106, 125, 161, 166, 167). Na náměstí ještě kašna z konce 18. stol., barokní mariánský sloup z l (upravován v r. 1854) a pomník Jana Žižky postavený podle návrhu J. V. Myslbeka v r Nedaleko náměstí stojí novorománský evangelický kostel z l postavený na místě minoritského kláštera zaniklého za husitských válek. Ve městě ještě sbor církve československé se zlomky gotických oken ze zničeného kláštera, novogotické divadlo z l a nedaleko bývalá synagoga z l postavená v maurském slohu. Dále na hřbitově původně renesanční později několikrát přestavovaný ( , a 1935) špitální kostel sv. Alžběty a v Husově ulici Městské muzeum (založeno r. 1884) s několika expozicemi. Táborské a Pražské předměstí 2km silnice Lochy: raně gotický kostel sv. Bonifáce asi z 2. pol. 13. stol. Třebešice: původně gotická tvrz přestavěná koncem 16. stol. na zámek, který byl v l zbarokizován. Dále v obci dvě sochy z 18. stol. 0,5km silnička boží muka: z 18. stol. Vrabcov Církvice: původně gotický kostel sv. Vavřince, r zbarokizován. U kostela barokní zděná zvonice a socha. 0,5km silnice JAKUB: románský kostel sv. Jakuba. Bohatě zdobené průčelí plastikami, znázorňující Krista, sv. Petra a Pavla, sv. Vojtěcha (asi), Madonu (bez hlavy), sv. Václava a sv. Prokopa. Podle autentiky pražského biskupa Daniela je kostel postaven na náklad paní Marie a synů Slavibora a Pavla r Stavba je ojedinělým a mimořádným zjevem českého venkova 12. stol. (průvodce: Anna Hrušková, Jakub 22, nebo ). 0,5km silnice 0,5km silnička Nové Dvory: zámek postavený v r byl barokně přestavěný r v interiéru dochovaná štuková výzdoba a malby. Ze zámku vede patrová arkádová chodba do kaple sv. Martina z r Raně barokní bývalý klášter dominikánů (dnes fara a škola) s barokní bránou se sochami. Kostel sv. Anny z l s bohatou výzdobou. Na hřbitově empírová hrobka a na náměstí mariánský sloup z r km - silnička, cyklostezka (vlevo podél highwaye?) Malín: románský kostel sv. Jana a Pavla, původně bez empory, upraven ve 12. stol. Dále kostel sv. Štěpána ze 12. stol. U kostela stojí dřevěná zvonice. Před vchodem na hřbitov socha z r ,5km silnice (přes most - highway?) 0,5km silnice (podél highwaye?) SEDLEC: cisterciácký klášter založený r. 1142, na konci 13. stol. zničen, znovu postaven goticky v l , r vypálen a opuštěn, v 17. stol. obnoven a v 18. stol. přestavěn. Konventní budova postavena v l a , r klášter zrušen a konventní budova přestavěna r na tabákovou továrnu. V jádře gotický kostel Nanebevzetí P. Marie z byl r vypálen a v l přestavěn v cenné barokní gotice do monumentálního pětilodí (I. Bayer a pak J. Santini) - zapsán v seznamu UNESCO (1995) - částečně po rekonstrukcích zpřístupněn (i v pondělí 9-12, 13-17). Nedaleko hřbitovní původně gotický kostel Všech svatých s kostnicí z r. kolem 1400 byl na začátku 18. stol. přestavěn (J. Santini) v barokní gotice (otevřeno i v pondělí 8-18). Před kostnicí barokní sousoší. Empírový hostinec z 1. pol. 19. stol. 2km silnice (podél highwaye?) KUTNÁ HORA: městská památková rezervace zapsaná v seznamu UNESCO (1995). K nejvýznamnějším architektonickým skvostů Kutné Hory patří zejména chrám sv. Barbory - pětilodní katedrála stojící nad zatopeným dolem. Stavba byla zahájena v r a po přerušení (husitské války) pokračovala gotická dostavba až do r. 1558, kdy byla dostavěna trojstanová střecha. Od 17. stol. užívali stavbu jezuité, kteří ji postupně barokizovali. Zchátralá stavba byla důkladně opravena v l , kdy byl chrám prodloužen, vytvořeno západní průčelí a obnovena stanová střecha. V chrámu jsou cenné nástěnné malby z 15. stol. (pondělí zavřeno!?!). Nedaleko malá kaple Božího těla, která vznikala současně s chrámem a měla sloužit jako kostnice. Z terasy působivá vyhlídka na město. Další velmi významnou památkou je tzv. Vlašský dvůr - bývalá mincovna a přechodné královské sídlo. Z doby kolem r se zachovaly základy stavby a dolní část věže. Za Vlády Václava IV. vznikl r královský palác, jehož reprezentační sál má gotický tabulový strop, a kapli, která je mistrovskou ukázkou stavební huti (otevřeno i v pondělí 9-18). Nedaleko je další pozoruhodná stavba - Kostel sv. Jakuba, který byl založen kolem r Začátkem 15. stol. dokončeny jeho nesymetrické věže. Severní věž je vysoká 82m, má barokní střechu a je jednou z dominant města. V interiéru je gotická výzdoba a inventář. U kostela také Horstofarovský neboli Mincmistrovský dům z konce 19. stol. stojící na místě domu z poč. 16. stol. a Arciděkanství - renesanční stavba z r. 1595, bývalá latinská humanistická škola. Dále tzv. Hrádek, který je dnes hlavní budovou muzea, byl nejdříve tvrzí z konce 13. stol. Sloupový sál, klenby, portály a ostění oken jsou z přestavby z r. kolem 1400 (otevřeno i v pondělí 10-18). V zahradě dřevěný těžní stroj (tzv. Trejv), asi z 1. pol. 16. stol. Z dalších památek stojí za povšimnutí ještě pozdně kamenná 12 boká kašna z r. 1495; kostel sv. J. Nepomuckého, stavba vrcholného baroka z l (F. M.

5 Kaňka); velká budova raně barokní bývalé jezuitské koleje z 2. pol. 17. stol., před kolejí barokní sochy z 1. pol. 18. stol.; tzv. Kamenný dům, který je jedinečnou ukázkou gotické měšťanské architektury u nás - pobočka muzea; dále pak klasicistní soudní budova, před ní památník obětem 2. svět. války; nedostavěný klášter voršilek z l (K. I. Dientzenhofera) s kostelem z l (B. Ohmann); a v neposlední řadě gotický kostel P. Marie na Náměti, byl stavěn od pol. 14. stol. a má pozdně gotické klenby, kazatelnu a oltáře, je zde pohřben malíř Petr Brandl. 5km - silnice Hořany Vysoká Červené Pečky: kostel Narození P. Marie poprvé připomínán r. 1352, r opraven a později ještě přestavován. Z původní stavby dochována hrotitá okna a křížová klenba presbytáře. Věž má zděnou helmici. V oratoři empírový náhrobek. Zámek postaven na místě tvrze (1690). Věž přistavěna r. 1863, vnější úpravy novodobé - dnes účelově využit. Mohutná budova pivovaru z pol. 18. stol. Zámecký park byl založen koncem 17. stol. ve francouzské slohu - částečně zpřístupněn. 3km - silnice Polepy Kolín - Kutnohorské předměstí 1km - žlutá, silnice KOLÍN: městská památková rezervace. Dominantou města je dvouvěžový kostel sv. Bartoloměje, založený v 2. pol. 13. stol. Kostel několikrát vyhořel a byl přestavován. Poslední větší úprava v l Zvonice u kostela z r Radnice, původní budova z konce 13. stol. přestavěna nejdříve v 15. stol. a naposledy novorenesančně v r Na náměstí a v přilehlých ulicích několik domů s barokními fasádami a štíty. Bývalý pivovar stojí na místě původního hradu z l , později přestavený na zámek a pak pivovar. V ulici na Hradbách zachováno několik domů židovského ghetta. Za sokolovnou židovský hřbitov s náhrobníky z stol. Z původního opevnění města zachováno několik zbytků hradeb (ul. Polit. vězňů). Raně barokní kapucínský klášter s kostelem N. Trojice z l , novorománsky přestavěn. Bývalý špitální kostel sv. Jana Křtitele, dnes pravoslavné církve, původně gotický z l. před 1359, upravený barokně asi r a v r restaurován. Zbytky tzv. Hornického kostela Všech svatých, založeného r. 1292, později goticky přestavěn, od bombardování r jen zřícenina. Ve městě mnoho pozoruhodných novodobých staveb (např. Auto-Tatra - J. Fragner, most přes Labe - F. Roitha, budova OÚ, divadlo, nádraží, a různé obytné domy). 3km - červená, silnice 5km - červená (podél Labe) Libický luh: národní přírodní rezervace (410ha, vyhlášena 1985), největší komplex lužního lesa v Čechách s řadou přirozených lesních společenstev a starými rameny Labe. Luhy jsou příkladem původních listnatých lesů Polabí. cca3km - čevená (nocleh - nadivoko v Libickém luhu?) 4. den úterý 1.8. (cca 59km) cca2km - červená LIBICE n. Cidlinou: gotický kostel sv. Vojtěcha ve vsi z konce 14. stol. po požáru v r upraven empírově. 0,5km - zelená, silnice LIBICE n. Cidlinou: Slovanské blatné sídliště z doby kolem r národně kulturní památka. Od 2. pol. 10. stol. ústředním knížectví Slavníkovců. Prvním knížetem Slavník, za vlády jeho syna Soběslava docházelo k pokusům o suverenitu ražbou vlastních mincí. Rozpory mezi Slavníkovci a Přemyslovci vyvrcholily zničením Libice a vyvražděním rodu Slavníkovců kromě 2. pražského biskupa Vojtěcha a hlavy rodu Soběhora. Po archeologickém průzkumu odkryty základy paláce a kostela - volně přístupné. 0,5km - zelená, silnička, cyklostezka 0,5km - zelená a červená, silnička, cyklostezka 3km - červená, silnička, cyklostezka (podél Labe) 2km - červená, silnička, cyklostezka (podél Labe) PODĚBRADY: původně hrad, přestavěn na zámek r. 1545, který byl v průběhu staletí znovu přestavován. V zámecké kapli, původně gotické, upravené barokně v l , jsou zbytky nástěnných maleb - dnes památník krále Jiřího. Na náměstí původně měšťanský dům z 16. stol., který byl r upraven na radnici a socha Jiřího z Poděbrad z r Kostel Povýšení sv. Kříže postaven goticky ve 14. stol., r přistavěna barokní kaple Bolestné P. Marie, po r přestavěn do dnešní novogotické podoby. Na levém břehu Labe havířský kostel nanebevzetí P. Marie postavený r. 1516, zařízení barokní a novogotické. U kostela zvonice s dřevěným patrem. Polabské muzeum ve staré škole z r empír. Z novodobé architektury zaujme ještě např. nová radnice, občanská záložna a tzv. lázeňská čtvrť sev. od nám. V lázních jsou základem léčby minerální uhličité vody, pitné kůry a koupele. 3km - červená, silnička, cyklostezka (podél Labe) Velké Zboží: nedaleko plnírna minerální vody Poděbradka. 4km - červená, silnička, cyklostezka (podél Labe) 1km - červená, silnička, cyklostezka (podél Labe) NYMBURK: centrum města zbudováno německými a holandskými kolonisty (Neuenburg) za období přemyslovské kolonizace. Cihlové zdi městského opevnění s novogotickým cimbuřím a šesti hranolovými věžemi na

6 jihovýchodním okraji historického jádra, torza hradeb zachována zčásti i na západní straně, dodnes dochovány i oba vodní příkopy. Gotický cihlový kostel sv. Jiljí - presbytář z r. 1274, trojlodí a věž z l V interiéru gotická socha sv. Michala ze 14. stol., vyřezávaný oltář z r atd. Barokní budova starého děkanství, přistavěna k obytné věži zvané Kaplanka. Na náměstí renesanční radnice z r. 1526, úpravy v l a 1836 a mariánský sloup z poč. 18.stol. Turecká věž - bývalá vodárna, renesanční stavba z r V jízdecké ul. secesní městská vodárna z r Kaple sv. Jana je zbytkem dominikánského klášterního kostela z r kostel sv. Jiří původně pozdně gotický z r. 1569, v l upraven do dnešní podoby. Železobetonový most přes řeku z r km - červená, silnička (podél Labe) Nymburk - Zalabí 1km - červená, silnička (podél Labe) 1km - červená, silnička 1,5km - červená, silnička Písty 0,5km - červená, silnička písečný přesyp: přírodní památka (3,7ha), zbytek písečné duny, z větší části zalesněný, výskyt zajímavých rostlin a hmyzu. 2km - červená, silnička - dřezovec 3km - červená, silnička Hradišťko - kravín 1km - červená, silnička Hradišťko -, cyklostezka Kersko - 0,25km - zelená, silnice, cyklostezka (Kersko), cyklostezka (Kersko) 0,25km - červená, silnice, cyklostezka (Kersko), cyklostezka Semice 1km - červená, silnice, cyklostezka, cyklostezka Na Vrchu, cyklostezka 0,5km - zelená, silnice, cyklostezka Přerov nad Labem: zdejší zámek vznikl renesanční přestavbou vodní tvrze v 2. pol. 16. stol., upravován v pol. 17. stol. a v l Z původní čtyřkřídlé stavby se dodnes dochovala dvě křídla s věží bohatě zdobená renesančními sgrafity a rustikou. Polabské národopisné muzeum a skanzen, v areálu řada hodnotných lidových staveb (Staročeská chalupa, panská myslivna, bývalá panská bednárna, atd.). Farní kostel sv. Vojtěcha původně barokní z l (presbytář), r zcela přestavěn do novorománské podoby. 0,5km - žlutá, silnice, cyklostezka 2,5km - silnice, cyklostezka Císařská Kuchyně: kaplička původně barokní z doby kolem r km - silnice, cyklostezka Čelákovice: původně středověká tvrz, r renesančně přestavěna, upravena na poč. 20. stol. - dnes regionální muzeum. Původně románský kostel Nanebevzetí P. Marie z poč. 13. stol., rozšířen v l kolem kostela náhrobníky z 16. stol. Pozdně barokní budova děkanství z r km - modrá, silnička (podél levého břehu Labe) Lázně Toušeň: lázeňské městečko u soutoku Jizery a Labe využívající pramene železité vody již od r Novogotický kostel sv. Floriána z l , u vchodu pískovcový barokní kříž z r Barokní kaple z poč. 18. stol. Bývalá zájezdní hospoda Klímkovka (č.p. 14) známá již v 16. stol. Mlýn ze 14. stol., později renesančně přestavěn. Zbytky vodní tvrze z 1. pol. 14. stol. 1km - modrá, silnička (podél levého břehu Labe) 1km - modrá (podél levého břehu Labe) Brandýs n. L. - Královice 1km - modrá, silnička (podél levého břehu Labe) 1km - modrá, silnice (podél levého břehu Labe) BRANDÝS nad Labem: renesanční zámek z r. 1565, původně hrad z r. 1300, úpravy v l. 1724, 1873 a za 2. svět. války. Sgrafitová výzdoba. Zámecký park založen v 16. stol. Kostel Obrácení sv. Pavla z r. 1542, barokně přestavěn kolem r Barokní zvonice z r Barokní děkanství (č.p. 24) z r Raně gotický kostel sv. Petra na Vyšším hrádku, přestavěn renesančně a upraven barokně po r Červený dům (č.p. 190) - bývalá hrádecká rychta. Raně gotický kostelík sv. Vavřince na Nižším hrádku se zbytky cenných maleb z pol. 14. stol., později upravován barokně. Židovský hřbitov z r Renesanční bývalá Katovna - muzeum. 0,5km - modrá, silnice (přes Labe) STARÁ BOLESLAV: zde u původního kostela sv. Kosmy a Damiána byl pravděpodobně r. 929 zavražděn kníže Václav. Městská památková zóna, v 2. pol. 14. stol. nově opevněná kapitula - části hradeb a brána zachovány. Románská bazilika sv. Klimenta s kryptou z 11. stol., upravená barokně r Byly zde odkryty zbytky velice cenných fresek. Kostel sv. Václava, původní stavba založena v 11. stol. Břetislavem I. Raně barokní bývalý poutní kostel Nanebevzetí P. Marie pochází z l , později upraven (Dientzenhofer). Několik barokních kaplí a budov (děkanství, proboštství a kanovnická rezidence). 1,5km - silnice 2,5km - silnice, cyklostezka - nocleh nadivoko v lese Stará Boleslav? Borek 1km - silnička, cyklostezka (podél pravého břehu Labe) 2km - červená, silnička, cyklostezka (podél pravého břehu Labe) - nocleh v autokempu Kačer?

7 U zdymadla 0,5km - červená, silnička, cyklostezka (podél pravého břehu Labe) most (nepřejíždět) 0,5km - silnička, cyklostezka (podél pravého břehu Labe) 2km - silnička, cyklostezka (podél pravého břehu Labe) (nocleh nadivoko na Velké louce?) 5. den středa 2.8. (cca 57km) cca1km Jiřina: přírodní památka (1,7ha, od 1933), přirozený lužní les s dominantními starými duby. Zachované bylinné patro a bohatá fauna bezobratlých a ptactva. 2km - silnička, cyklostezka (podél pravého břehu Labe) 5 topolů... Kozly 2km - silnička, cyklostezka (podél pravého břehu Labe) Mlékojedy - nový železniční most s chodníkem pro pěší 4km - silnička, cyklostezka (podél pravého břehu Labe - na druhém břehu chemička Spolana Neratovice) Tuhaň, cyklostezka Větrušice, cyklostezka Kly: několik statků s pozdně barokními branami (např. č.p. 27) a empírovými štíty (např. č.p. 57). 4km - silnička, cyklostezka (podél pravého břehu Labe) Mělník - Rousovice 2km - zelená, silnice, cyklostezka (podél pravého břehu Labe) MĚLNÍK: městská památková zóna. Na místě hradu postaven zámek jehož současná podoba je výsledkem několika přestaveb, nejcennější je renesanční křídlo z 2.pol. 16.stol., prohlídka bez průvodce (otevřeno 10-17). Socha Karla IV. z r na zámecké vyhlídce. Vedle zámku pozdně gotický kostel sv. Petra a Pavla s vysokou věží s barokním zakončením, dochována též část věže z původní románské baziliky, cenné vybavení, kostnice ze 16. stol. byla později upravena (20.stol.). Novogotické proboštství z r. 1896, na náměstí radnice s gotickým portálem a kaplí sv. Barbory z r a s barokní fasádou a věží, dále kašna se sousoším z r Klášter kapucínů s kostelem Čtrnácti pomocníků z r. 1753, dnes okresní vlastivědné muzeum, původně renesanční kostel sv. Ludmily z r byl barokně přestavěn v 17.stol. a u něho dřevěná zvonice z r Evangelický kostel z 19.stol. 3km červená, silnice, cyklostezka Chloumek: západně čedičový shluk - Chloumeček s barokní kaplí sv. J. Nepomuckého - nepřístupná. Lesní hřbitov s kostelem sv. Trojice (založen r dnes obřadní síň) s ambity a památnou lípou (obvod kmene 730cm). 1km - zelená, silnice, cyklostezka, cyklostezka Lhota u Mělníka, cyklostezka (údolím Pšovky) Štampach: usedlost, dříve mlýn. 1,5km - silnice, cyklostezka (údolím Pšovky) Kroužek 0,5km - červená, silnice, cyklostezka (údolím Pšovky) Harasov: malebné místo u Harasovské tůně obklopené pískovcovými skalami. Na skále nad výpustí tůně stával hrádek, postavený snad r. 1420, dnes jen valy a příkopy z pozdější doby (zde v pověstech připomínán Krvomlýn). 1,5km - silnice, cyklostezka (údolím Pšovky) Harakoko: trampská osada ze 30. let s chatami a sruby, zbudovaná s citem pro nenarušování přírody. 1,5km - silnice, cyklostezka (údolím Pšovky) Kokořínský důl: obec ležící uprostřed přírodní rezervace Kokořínský důl, osu rezervace tvoří údolí potoka Pšovky = Kokořínský důl (14km). V údolí řada přírodních zajímavostí (součást CHKO Kokořínsko)., cyklostezka (údolím Pšovky) parkoviště pod hradem Kokořín, cyklostezka 0,5km - modrá KOKOŘÍN - HRAD: postaven na pískovcové skále v 1. pol. 14. stol., po několikerém vystřídání vlastníků začal hrad v 17. stol. pustnout (řada pověstí o loupežných rytířích). V l hrad výrazně rekonstruován do dnešní podoby. Stavba je protáhlého půdorysu s 38m vysokou věží s kamennou helmou. V paláci ukázky dřívějších zbraní, dobového nábytku a keramiky. Po hradbách vede vyhlídkový ochoz. Prohlídka s průvodcem asi 60 min. věž s výhledem samostatně (otevřeno 9-16). 0,5km - modrá, cyklostezka, cyklostezka (údolím Pšovky) - nocleh? (3x veřejné tábořiště) Cikánský plácek, cyklostezka (údolím Pšovky) Vojtěchov: vesměs roubená, dnes převážně rekreační stavení. Vojtěšský důl - boční údolí Kokořínského dolu od Vojtěchova k Jestřebici se skalními útvary (Jestřebické pokličky a Trojúhelníková brána). Na rozcestí vytesán lidový reliéf Kalvárie. 1,5km - červená, silnice, cyklostezka (údolím Pšovky) Ráj: několik staveb lidové architektury. 0,5km - červená, silnice, cyklostezka (údolím Pšovky), cyklostezka (údolím Pšovky)

8 Konrádov: roubené a zděné domy., cyklostezka (údolím Pšovky) Tubož: vesnická památková zóna s mnoha lidovými roubenými stavbami. Bývalý mlýn Palác tesaný ve skále (dnes soukromý pozemek). přírodní památka "Prameny Pšovky" - bažiny a mokřady se vzácnou vegetací a zvířenou (8,7ha od 1995). 2,5km - silnice (údolím Pšovky) Horní Houska: četné roubené a hrázděné domy. Houska: původně raně gotický hrad, který byl r přestavěn na zámek. Další úpravy v l a Dochovaná gotická okénka a gotické a renesanční nástěnné malby. Před vchodem barokní socha z r Zámek v soukromém vlastnictví ale zčásti zpřístupněn (otevřeno 10-18). 3km - červená, silnice (Máchova cesta) Kruh: ves se rozkládá v členitém terénu a tvoří malebný celek lidové, hlavně roubené architektury. Barokní kostel sv. Vojtěcha z l , ve zdi dva náhrobní kameny. U kostela z části roubená fara. 1,5km - červená, silnice (Máchova cesta) Žďár: působivý celek vesnické památkové rezervace, řada roubených domů, z nichž některé v dolní části vsi jsou "vrostlé" do skal. Barokní kaple P. Marie z 18. stol. 2km - červená, silnice (Máchova cesta) Okna: několik roubených lidových staveb, původně gotický kostel Nanebevzetí P. Marie z r. 1384, zbarokizován v 17. stol. cca2km - zelená (nocleh nadivoko ve Žďárském polesí?) 6. den čtvrtek 3.8. (cca 41km) cca2km - zelená Bezděz: původně románský kostel sv. Jiljí z 12. stol., v l zbarokizován. 0,5km - červená (kola asi dole?!) BEZDĚZ - HRAD: mohutný hrad na výrazném znělcovém kopci (604 m.n.m.), budován mezi l (založen Přemyslem Otakarem II.). Nejcennější částí hradu je raně gotická kaple, dvě mohutné věže - Velká přes 30m a Čertova přes 20m vysoké se zdmi 3-5m silnými. Poslední dílčí přestavby za Albrechta z Valdštejna, který sem dal přemístit klášter augustiniánů. Hrad se stal poutním místem a až po zrušení kláštera v r se začal měnit ve zříceninu. Prohlídka s průvodcem 50min (otevřeno 9-17). Se sousedním vrchem - Malý Bezděz (577 m.n.m.) tvoří hradní vrch přírodní rezervaci (29ha, od 1949 a 1993) s původním bukovým lesem a vzácnými druhy hmyzu. Na Malém Bezdězu zbytek středověkého opevnění. 0,5km - červená Bezděz... 0,5km - modrá, silnice 1,5km - silnice zeměd. Bezděz 2km - silnička (Obecní důl) Bělá pod Bezdězem: městská památková zóna. Česká brána ze 14. stol. je pozůstatkem opevnění. Původně gotická tvrz přestavěná na zámek v l renesančně a od r barokně - dnes muzeum s obrazárnou (otevřeno 9-12 a 13-16) a částečně byty. V blízkosti patrová sýpka ze 17. stol. Dále zbytky roubené městské zástavby. Na náměstí barokní mariánský sloup z r. 1681, kašna, kruhový pavilón a nárožní radnice s renesančním portálem z r Farní kostel Povýšení sv. Kříže s unikátní řezbou Piety, přestavěn barokně v l , cenná sakristie ze 14. stol., náhrobníky na vnější zdi. Při bývalém klášteře augustiniánů barokní kostel sv. Václava z l km - červená, silnice Podolí - Vlčí důl 1km - červená, silnice (highway) (údolím Bělé) papírny... (údolím Bělé) Malý Rečkov (údolím Bělé) Velký Rečkov 2km - červená, silnice (údolím Rokytky) Klokočka: bývalé poutní místo s kaplí sv. Stafina z l , která je postavená na silném prameni léčivé vody. Na terase dvě sochy. Nedaleko bývalá lázeňská budova, která byla v 1. pol. 19. stol. klasicistně přestavěna na myslivnu. 0,25km - silnice 1,25km - červená, silnice Maníkovice: barokní lovecký zámeček z r. 1711, později upravovaný. 2km - červená, silnice Klášter Hradiště nad Jizerou: již ve 12. stol. rozsáhlý klášter, v r zničen husity. Z klášterního chrámu se dochoval raně gotický portál a pilíře. V l byl na jeho troskách zbudován renesanční zámek, který byl v 19. stol. změněn na pivovar a je jím dodnes. Goticko-renesanční kostel P. Marie z doby kolem r s věží z 19. stol., před ním socha z r ,5km - červená a modrá, silnice most přes Jizeru

9 0,5km - modrá, silnice MNICHOVO-HRADIŠTĚ: na cestě od Kláštera Hradiště židovský hřbitov s empírovými náhrobky. Na místě vyhořelého postaven v l barokní zámek (M. A. Canevallo). Uvnitř objektu divadelní sál z r. 1833, jídelna s renesančním stropem z r. 1580, zlatý kabinet vyzdobený kolem r. 1735, obrazárna s díly barokních mistrů, knihovna (spravovaná G. Cassanovou) a zámecká kaple z r Barokní zahradní pavilon z r. 1711, uvnitř vzácná freska. Na terase před zámkem plastiky - kolem r Zámecký park s empírovou bránou, navazuje na komplex kapucínského kláštera s kostelem Tří králů z l a dominující barokní kaplí sv. Anny z l V lapidáriu vystaveny originály soch barokních mistrů. Tři prohlídkové okruhy - 50, 15, 30min (otevřeno 9-16). 0,5km - modrá a zelená, silnice Mnichovo-Hradiště: městská památková zóna, barokní kostel sv. Jakuba z r s náhrobními kameny z 18. a 19. stol., novorenesanční radnice z r. 1892, roubené a barokní městské domy. Mnichovo-Hradiště: přejezd přes koleje 1km - červená, silnička dv. Přestavlky - vepřín 2km - červená (Zlatá stezka Českého ráje) Zásadka: zřícenina renesančního zámku z r. 1560, zpustl po požáru r ,5km - zelená a červená, silnička VALEČOV: zřícenina typického skalního hradu na okraji pískovcové plošiny. Na nejvyšší skále stál hradní palác, zčásti zděný, zčásti roubený, připomínaný již r R vypálen a v r pak vznikl nový palác, jehož zřícenina se dochovala dodnes. Ve skále vytesaný příkop, který odděloval hrad od ostatních skal. Prohlídka 40min (otevřeno 9-18h). 0,5km - červená, zelená a žlutá 1,5km - červená a zelená, silnička, cyklostezka Branžež: za školou objeveno sídliště z stol př. n. l. 1km - zelená, silnička Nová Ves 3km - zelená, silnička Pod Žehrovkou 1km - červená, silnička pomníky: železný kříž, pomník padlým v r ,5km - silnice, cyklostezka KOST - HRAD: mohutný gotický hrad na pískovcové skále při styku tří údolí. Byl vystavěn asi po r Původní stavba sestávala z velké věže, starého paláce, věžovité obytné budovy a kaple. Hrazení bylo dřevěné, kombinované se skálou. Hrad byl majetkem postupně několika šlechtických rodů. V r měl být podle císaře jako možný opěrný bod nepřítele zbořen. Po několika přestavbách a požárech byl r opraven. Dnes v majetku Kinských včetně expozice - renesanční černá kuchyně, historické zbraně atd. Prohlídka s průvodcem 60min (otevřeno 9-18). Po červené (1,5km) Údolí Střehomský Plakánek - přírodní památka (23,7ha od 1990), malebné údolí potoka Klenice zahloubené mezi pískovcovými skalami. 0,5km - žlutá, silnice, cyklostezka Podkost, cyklostezka Vesec: vesnická památková rezervace lidové architektury (od 1995). Kolem okrouhlé návsi dochovány roubené domy pojizerského typu. V kapličce na návsi lidová soška sv. Starosty, lužického kultu (u nás pouze na třech místech). Po modré (2km) Údolí Vesecký Plakánek - přírodní památka (23,7ha od 1990), malebné údolí potoka Klenice zahloubené mezi pískovcovými skalami. 0,5km - modrá, silnice kemp - nocleh pěšky tam a zpátky 0,5km - žlutá Humprecht: barokní původně lovecký zámeček, na místě tvrze na čedičovém vrchu (340 m.n.m.), vystavěn v l (C. Lurago), r vyhořel, do r opraven a zvýšen o 2 patra. V l a 1957 restaurován. Uvnitř mimo jiné ve středním 16m vysokém sále několikanásobná ozvěna. Prohlídka s průvodcem 50min (otevřeno 9-17). 7. den pátek 4.8. (cca 26km) 0,5km - žlutá, silnice Sobotka: městská památková zóna, radnice s loubím v jádře renesanční, dnes empírová z l a Gotickorenesanční kostel sv. Máří Magdalény postaven v l V 18. stol. byly zbořeny kaple nesoucí empory, r byla snížena věž. Renesanční děkanství se štíty z doby kolem r Roubené domy z konce 18. a poč. 19. stol. (např. Šolcův dům č.p. 33 s podloubím). 0,5km - zelená, silnice Staňkova Lhota Šalanda Samšina: při kostele sv. Václava z l stojí dřevěná zvonice z r kopie stavby ze 17. stol. Všaliby Zámostí

10 , cyklostezka Blata, cyklostezka Pařez: zbytky skalního hrádku (360 m.n.m.) s kamennou věží s obvodovou hradbou ze 14. stol. a poč. 15. stol. Původně se nazýval Husí nůžka. Byl založen na skalním bloku, z části vytesán ve skále. 0,5km - silnička, cyklostezka 1km - zelená, silnička, cyklostezka Hotel skalní město-košíček: postaven v r na místě bratrské vesnice Moravsko, která byla zničena ve třicetileté válce. 0,5km silnice - Turistická chata: výchozí bod do Prachovských skal. Lepařův památník: Fr. Lepař byl prvním předsedou KČT v Jičíně ( )., cyklostezka Prachov: hlavní východisko do přírodní rezervace - Prachovské skály (243,5ha, od 1933, m.n.m.). Zvětráváním a částečným odnosem původně souvislé tabule kvádrových pískovců vznikly geomorfologicky pozoruhodné útvary skalního města. Čedičové vyvřeliny zde připomínají sopečnou činnost. Již od 17. stol. př. n. l. bylo území prakticky souvisle osídleno a obhospodařováno, takže z původních porostů bučin a borových doubrav zůstaly dnes jen fragmenty ve smrkových monokulturách. Dva základní prohlídkové okruhy - Malý = 45min klidné chůze (cca1,5km - po žluté z Tur. ) a Velký = 2h klidné chůze (cca5km - po zelené z Tur. ). K nejzajímavějším místům patří např. Vyhlídka Křížkovského, Hlaholská vyhlídka, Rumcajsova vyhlídka, Pechova vyhlídka, Vyhlídka Českého ráje, Prachovská jehla a čapka, Fortna, Palcát, Krakonoš, Šikmá věž, atd. atd. 1,5km - červená, silnice, cyklostezka Hradčany 0,5km - červená, silnice, cyklostezka Holín 2km - červená, silnice, cyklostezka JIČÍN: městská památková rezervace. V 16. stol. bylo město obehnáno hradbami, které jsou částečně zachovány pod zámkem. Pozůstatkem opevnění je také 56m vysoká Valdická brána z l , z ochozu (32m) rozhled (otevřeno 9-17). Na náměstí je Valdštejnův zámek, který vznikl ze staršího sídla přestavbou v r V l a 1768 vyhořel, do r byl upraven pozdně barokně - dnes muzeum a galerie. Domy na náměstí jsou renesančního a barokního původu s podloubím, vesměs s empírovými fasádami po požáru r Děkanský kostel sv. Jakuba Většího původně asi z r. 1627, po prvním požáru r byl barokně upraven, dnešní podoba je po přestavbě po požáru z r , hodnotně vyzdoben a vybaven. Městský poutní kostel sv. Ignáce je z 1. pol. 14. stol., později přestavován. U něj je bývalý raně barokní jezuitský seminář a gymnázium. Na Novém Městě špitální kostel P. Marie de Sale z l , věž z Moravčice Robousy Náchodsko: větší počet roubených domů a socha z r Kacákova Lhota: větší počet roubených domů. Tuř: bývalý panský dům z r. 1845, dnes opuštěný a zanedbaný. Kaplička P. Marie z r s reliéfem z 18. stol. a socha z r Butoves Hluboký rybník (nocleh na divoko?) 8. den sobota 5.8. (cca 29km) Třtěnice: původně jen barokní kaplička, k níž byla r přistavěna loď. V obci ještě sousoší z r Chomutice: kostel sv. Dionýsia z l je pozoruhodným spojením oválné, pozdně barokní hmoty s přísně klasicistním průčelím s věží. Obora: původně zámek pro císařské úředníky ze 17. stol. byl později empírově přestavěn. V areálu socha z r Při zámku postaven r konvent Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského, doplněný r novorománskou kaplí božího srdce Páně. Nové Smrkovice: vesnická památková zóna (od 1995), ulicová ves založená r. 1779, dodnes dochována jako neporušený celek roubené štítové lidové architektury. Domoslavice 3km - silnice Dobrá Voda u Hořic Hořice: novogotická radnice z r Barokní kostel Narození P. Marie z l (K. I. Dientzenhofer). Jednopatrový barokní zámek upravený po r z budov kolem původní tvrze ze 14. stol. - dnes sídlo lesního závodu. Město známé svými sochařskými sympozii, díky nimž je možno v různých částech města spatřit zajímavou novodobou sochařskou výzdobu. 1km - červená, silnice Na vrchu Gothard (353 m.n.m.) je barokní hřbitovní kostel sv. Gotharda z r. 1783, kolem je starý hřbitov s pomníky padlých v bitvě u Sadové r Vedle ještě nový hřbitov s novoreneasnčním portálem z l , Žižkův

11 pomník z r. 1873, Riegrův obelisk (12m) z jednoho kusu pískovce z l , nová budova Galerie plastik a pod obeliskem je Mezinárodní galerie moderního sochařství pod širým nebem. 4 lípy Březovice 1,5km - silnice Jeřice: barokní kostel sv. Maří Magdalény z r postaven na místě gotického, prostá zděná zvonice. Barokní zámek z konce 17. stol., v nádvoří arkády. Třebovice Cerekvice nad Bystřicí: na místě původní tvrze ze 14. stol. byl v pol. 18. stol. vystavěn barokní zámek - dnes škola. Zámek je spojen na úrovni prvního patra visutou krytou chodbou s mohutnou kaplí Zvěstování P. Marie z r Cerekvice nad Bystřicí - továrna... vodárna... Benátky 1km - červená, silnice Hořiněves: barokní zámek z 1. pol. 18. stol., r zpustošen, při opravě snížen. Původně gotický kostel sv. Prokopa vypálen r. 1425, znovu postaven r. 1707, věž z r Dále v obci bývalá zájezdní hospoda - roubený dům z 18. stol. a socha z r km - silnice Sendražice: kostel sv. Stanislava s mohutnou věží v jádru gotický, zbarokizován v 18. stol., u kostela pomník z války Stavení č.p. 74 a další s lidovým klasicistním štítem z 19. stol. 1km - žlutá, silnička 0,5km - žlutá, silnice Lochenice - kostel Lochenice - parking autoautodoprava... *

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR 06. 02. 2012, Brno Připravil: PhDr. Jitka Brešová, CSc. Tento projekt byl podpořen finančními prostředky z EU Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR Tato prezentace vznikla jako výstup

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

Zámek Fryštát. Zámecký park

Zámek Fryštát. Zámecký park Zámek Fryštát Empírový zámek je unikátní historickou stavbou v jinak industriálním prostředí karvinského regionu. Původně původně středověká gotická tvrz ze 14. století. V hlavní a vedlejší zámecké budově

Více

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice BRUNT Á L Bruntál Na území České republiky je Bruntál pravděpodobně nejstarším městem z hlediska institucionálního. Z tzv. Uničovské listiny krále Přemysla I. Otakara z r. 1223 lze usoudit, že Bruntál

Více

Výlety po Hradecku HK->ORLICE->SVINARY->BLEŠNO->KRŇOVICE->TŘEBECHOVICE. cenová relace 95-300 Kč. cenová relace 35-150 Kč

Výlety po Hradecku HK->ORLICE->SVINARY->BLEŠNO->KRŇOVICE->TŘEBECHOVICE. cenová relace 95-300 Kč. cenová relace 35-150 Kč Výlety po Hradecku Varianta A HK->ORLICE->SVINARY->BLEŠNO->KRŇOVICE->TŘEBECHOVICE - náročnost: nenáročná - stravování: Třebechovice pod Orebem Restaurace Černý kůň Restaurace u Kocoura (Masarykovo nám.

Více

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Obec Kulturní památky Umístění (místní část) Rejstříkové číslo Bohdalov

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Chrast, Náměstí 1 Kostel Nejsvětější Trojice 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast, Podlažice Kostel sv. Markéty 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast,

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

uhelný důl hlubinný, z toho jen: dědičná a těžní štola Hernych - ústí s portálem a štoly o hrob - náhrobky Johanna a Gustava

uhelný důl hlubinný, z toho jen: dědičná a těžní štola Hernych - ústí s portálem a štoly o hrob - náhrobky Johanna a Gustava 11318 / 4-5077 P Arnoltov Arnoltov čp.52 zájezdní hostinec Spiegel při silnici na rozcestí k Arnoltovu 15037 / 4-570 S Boučí Boučí tvrz - tvrziště, archeologické stopy při domě čp. 57 31672 / 4-562 S Březová

Více

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 SUŠICE Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 Sušice I 34658/4-3315 městský dům čp. 4/I, Klostermannova ul., nám. Svobody 1) rohový dům 2) pavlačový dům 3) dvorní dům 4) kočárovna 24945/4-3316 -

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

HOSTINNÉ. Trasa č. 2 Obrazy. 16,5 km. Trasa:

HOSTINNÉ. Trasa č. 2 Obrazy. 16,5 km. Trasa: HOSTINNÉ Trasa č. 2 Obrazy Trasa: Značení KČT: 16,5 km Hostinné Chotěvice (4,5 km) Chotěvice Nové Zámky (9 km) Nové Zámky Hostinné (3 km) (trasa vlakové nádr. Hostinné až most v Debrném bez značení) Občerstvení:

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů Bartošovice v Orlických horách k.ú. Bartošovice v O.h. k.ú. Neratov v O.h. k.ú.

příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů Bartošovice v Orlických horách k.ú. Bartošovice v O.h. k.ú. Neratov v O.h. k.ú. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP RYCHNOV NAD KNĚŽNOU aktualizace 2014 1 příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů Bartošovice v Orlických horách k.ú. Bartošovice v O.h. 21099/6-2214 kostel sv. Maří

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÁ GOTICKÁ VRCHOLNÁ ARCHITEKTURA EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Architektura za Karla IV. Karel IV. roku 1356 povolal do svých

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

TR ČESKÝ RÁJ. Iveta Hennetmairová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

TR ČESKÝ RÁJ. Iveta Hennetmairová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám TR ČESKÝ RÁJ Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová, DiS. Dostupné z Metodického

Více

město s historií průvodce památkami

město s historií průvodce památkami město s historií průvodce památkami Bazilika sv. Prokopa Se stavbou románské baziliky se začalo ve 30. letech 13. století a bazilika byla zasvěcena Panně Marii. Stavba byla během staletí několikrát poškozena,

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Renesance a Jindřichův Hradec

Renesance a Jindřichův Hradec Renesance a Jindřichův Hradec ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

Baroko a Jindřichův Hradec

Baroko a Jindřichův Hradec Baroko a Jindřichův Hradec ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

TR VYSOČINA. Iveta Hennetmairová. Iveta Hennetmairová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

TR VYSOČINA. Iveta Hennetmairová. Iveta Hennetmairová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám TR VYSOČINA Iveta Hennetmairová Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová,

Více

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami

Více

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk A je tu Středočeský kraj Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk Hrady a zámky Karštejn Jeden z nejznámějších českých hradů byl postaven v letech 1348 1367 na příkaz

Více

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB PROKONZULTA, a.s. Křenová 26, 602 00 Brno tel. +420 543 255 515, info@prokonzulta.cz PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB Areál zámku - zámeckého hotelu v Mostově na Chebsku, v klidné přírodní lokalitě při

Více

rozloha: km počet obyvatel: počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje

rozloha: km počet obyvatel: počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje Středočeský kraj 2 rozloha: 11 014 km počet obyvatel: 1 287 277 počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje okresy: Benešov,Beroun,Kladno,Kolín,Kutná Hora,Mělník,Mladá

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU DOKSY, KOKOŘÍNSKO, ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ VE DNECH 28.4 1.5.2007

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU DOKSY, KOKOŘÍNSKO, ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ VE DNECH 28.4 1.5.2007 NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU DOKSY, KOKOŘÍNSKO, ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ VE DNECH 28.4 1.5.2007 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku ( silnice, trek, MTB ) Ubytování: 3 noci s polopenzí v RS Lesní hotel Doksy

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM. kulturní krajina areálu v proměnách času

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM. kulturní krajina areálu v proměnách času NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM kulturní krajina areálu v proměnách času Miroslav Kroulík, listopad 2012 1. OBDOBÍ OD POČÁTKŮ STŘEDOVĚKÉHO OSÍDLENÍ DO R. 1560 (1142) 1352 první

Více

Kněž kostel sv. Bartoloměje

Kněž kostel sv. Bartoloměje Kněž kostel sv. Bartoloměje (Opis z knihy Umělecké památky Čech oddíl Čáslavsko od D.A. Birnbaumové, vydané 1929) Filiální kostel sv.bartoloměje, prvně se uvádí jako farní r.1362. Byl tehdy farním kostelem

Více

Turistický průvodce III. zajímavosti z českých hradů a zámků 1

Turistický průvodce III. zajímavosti z českých hradů a zámků 1 Turistický průvodce III. zajímavosti z českých hradů a zámků 1 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 2 7 5 2 4 Turistický průvodce

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Náměstí. Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup

Náměstí. Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup Náměstí Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup A) Rozhodněte, zda jsou následující výroky pravdivé, nebo ne. Dříve bylo obvyklé stavět kostely na náměstí. Katedrála měla vždy

Více

Velhartice, okr. Klatovy

Velhartice, okr. Klatovy Velhartice, okr. Klatovy hrad P NPÚ NS **** Hrad stojí na vysokém ostrohu, obtékaném říčkou Ostružnou, jihovýchodně od města (1). GPS: 49 15 47.409 N, 13 23 58.859 E Hrad je poprvé zmiňován roku 1318,

Více

Gotika nejvýznamnější památky u nás

Gotika nejvýznamnější památky u nás Gotika nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: únor 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění

Více

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015 NÁSTĚNNÉ MALBY Šternberk, bývalý augustiniánský klášter Odkryv a restaurování barokních maleb ve špaletách a v nástropním zrcadle ve 2. nadzemním podlaží 3 4/2015 Hořovice, zámek Zajištění nástropní malby

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

KČT SLOVAN PARDUBICE Strana 1 (celkem 6)

KČT SLOVAN PARDUBICE Strana 1 (celkem 6) Termín konání: sobota 12. října 2013 Odjezd: 6:30 hod od hlavního nádraží ČD Pardubice (od předzahrádky restaurace La Rocket). Trasa autobusu: Pardubice Lázně Bohdaneč Poděbrady Nymburk Mladá Boleslav

Více

List1. Stránka 1. Příloha č. 25 Turistické atraktivity. Atraktivita. Rozhledna Čebínka výška 30 m

List1. Stránka 1. Příloha č. 25 Turistické atraktivity. Atraktivita. Rozhledna Čebínka výška 30 m Příloha č. 25 Turistické atraktivity Obec Čebín Drásov Hradčany Malhostovice Sentice Rozhledna Čebínka výška 30 m Atraktivita Přírodní amfiteátr v bývalém lomu Na kamínce - hraje se zde divadlo VKP Lesní

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU Nymbursko, Poděbradsko, Staroboleslavsko VE DNECH Určeno pro cykloturistiku a pěší turistiku

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU Nymbursko, Poděbradsko, Staroboleslavsko VE DNECH Určeno pro cykloturistiku a pěší turistiku NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU Nymbursko, Poděbradsko, Staroboleslavsko VE DNECH 1. 4. 6. 2017 Určeno pro cykloturistiku a pěší turistiku Ubytování: Doprava: Odjezd: Návrat: 3 noci s polopenzí v hotelu Zimní

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

A) Pobělohorský manýrismus (1620 až 1700) - nejednotný ráz architektury, stavitelé cizí, představitelé: Francesco Maratti, Jean Baptista Mathey

A) Pobělohorský manýrismus (1620 až 1700) - nejednotný ráz architektury, stavitelé cizí, představitelé: Francesco Maratti, Jean Baptista Mathey DĚJINY ARCHITEKTURY 12. Barokní architektura na území ČR 12.1 Úvod - v období 17. a 18. století hlavními stavebníky církev a šlechta, města byla po bitvě na Bílé hoře (1620) a po 30-tileté válce zchudlá

Více

Mapa 1: Celkové zobrazení okolních atraktivních měst kolem Chýnova

Mapa 1: Celkové zobrazení okolních atraktivních měst kolem Chýnova Obsah 1. Chýnov..2 1.Směr Pelhřimov... 2 2.Směr Kamenice nad Lipou... 4 3.Směr Milevsko... 7 4.Směr České Budějovice... 9 5. Atraktivní města tentokrát od Tábora... 13 5.1 Z Tábora na Týn... 13 5.2 Z Tábora

Více

Klášterní okruh Trasa: Délka: Časová náročnost:

Klášterní okruh Trasa: Délka: Časová náročnost: Klášterní okruh Trasa: Jihlava Brtnice Telč Nová Říše Délka: 48 km Časová náročnost: 2 dny Jihlava je od Prahy vzdálena 130 km, a pokud využijete dálnici D1, tak za hodinu a půl budete v krajském městě

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

Do Čb po obou březích Vltavy 24 km

Do Čb po obou březích Vltavy 24 km Okolo Munického rybníka 7 km Do Čb po obou březích Vltavy 24 km Od kostela na hráz Munického rybníka, po hrázi vlevo až k zoologické zahradě. Pokračujeme po cyklotrase (CT) č. 1051 kolem rybníka až pod

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU SLAVKOVSKÝ LES, KARLOVARSKO, MARIÁNSKOLÁZEŇSKO VE DNECH 31. 5 3. 6. 2007

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU SLAVKOVSKÝ LES, KARLOVARSKO, MARIÁNSKOLÁZEŇSKO VE DNECH 31. 5 3. 6. 2007 NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU SLAVKOVSKÝ LES, KARLOVARSKO, MARIÁNSKOLÁZEŇSKO VE DNECH 31. 5 3. 6. 2007 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku ( trek, MTB ) Ubytování: 3 noci v autokempu Betlém v Teplé

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE Městys Spálov Městys Spálov leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy na hranici krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Z Ostravy i Olomouce se k nám dostanete pohodlně za necelou hodinku a rázem se

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2010 - www.ehd.cz PAMÁTKY V KRÁLOVEHRADECKÉM KRAJI MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVRENO POPIS PAMÁTKY

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2010 - www.ehd.cz PAMÁTKY V KRÁLOVEHRADECKÉM KRAJI MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVRENO POPIS PAMÁTKY DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2010 - www.ehd.cz PAMÁTKY V KRÁLOVEHRADECKÉM KRAJI MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVRENO POPIS PAMÁTKY Hrad Vízmburk je poprvé zmíněn k roku 1279, kdy ho vlastnil Tas

Více

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika ČESKÁ GOTIKA 1 ČESKÁ GOTIKA Raná gotika = přemyslovská (13.století) vláda Přemysla Otakara II. a Václava II. - zakládaní měst, hradů a velkých klášterů, kamenný most v Písku Vrcholná gotika = lucemburská

Více

I. přidělení finančních prostředků z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY. Č. Budějovice

I. přidělení finančních prostředků z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY. Č. Budějovice I. přidělení finančních prostředků z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY okres České 1. Sdružení obyvatelů domu na domu čp. 1844/26 Husově třídě čp. 1844/26 Husova třída České Č. 2. Panu Ing. Miroslavu Holečkovi

Více

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 -

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 - Ú p i c e - město, které se rozkládá po obou březích řeky Úpy. Vznikla v 11. století na obchodní stezce v téže době jako Trutnov. Původně obec při vtoku potoka téhož jména do Úpy. Na ostrohu nad ní později

Více

Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové.

Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové. Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové. Dnes má městečko asi 5 000 obyvatel a je známé hlavně lázeňstvím

Více

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Výlety na rok 2017 Zájezdy nabízené Klubem seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice n. Pop. jsou i pro širokou veřejnost. Vstupenky je možné

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

Kolem SEČSKÉ PŘEHRADY

Kolem SEČSKÉ PŘEHRADY Pardubický kraj Kolem SEČSKÉ PŘEHRADY Text a foto: Vojtěch Pavelčík Většina turistických tras vede z jednoho místa na místo druhé. To je samozřejmě v pořádku, ale přece jen se výletníci potřebují čas od

Více

Udržitelný rozvoj Projekt Historická zeleň regionu středníčechy. Exkurze pro studenty a absolventy ČZA VOŠZa Mělník. Jižní Morava, červenec 2013

Udržitelný rozvoj Projekt Historická zeleň regionu středníčechy. Exkurze pro studenty a absolventy ČZA VOŠZa Mělník. Jižní Morava, červenec 2013 Udržitelný rozvoj Projekt Historická zeleň regionu středníčechy Exkurze pro studenty a absolventy ČZA VOŠZa Mělník Jižní Morava, červenec 2013 Ing. Jana Stejskalová Vranov nad Dyjí - komplex románského

Více

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Obec Objekt Obnova Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Kraj Brtnice (Dolní Smrčné) boží muka 140 300 73 300 67 000 Brtnice (Příseka) kostel sv.

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

1 Baliny NKP_zvonice 2 Blízkov 3 Bory 4 Březejc 5 Březí turistická trasa NKP_kaple sv. Jana Nepomuckého významný vyhlídkový bod - Dědkovská hora významný vyhlídkový bod - pohled z Pekepských skal NKP_kostel

Více

Zajímavosti v obci a okolí

Zajímavosti v obci a okolí Zajímavosti v obci a okolí Zámek Kolštejn Zámek se zbytky hradu - více najdete na stránkách www.icbranna.cz v historii obce. Zámek je v rekonstrukci a je možno po dohodě s kastelánem prohlídka hradu. Kastelán:

Více

Dodatečné informace č. 1 zadavatele k veřejné zakázce malého rozsahu Zhotovení fotografií a videosekvencí Chomutova a okolí

Dodatečné informace č. 1 zadavatele k veřejné zakázce malého rozsahu Zhotovení fotografií a videosekvencí Chomutova a okolí Dodatečné informace č. 1 zadavatele k veřejné zakázce malého rozsahu Zhotovení fotografií a videosekvencí Chomutova a okolí Zadavatel upřesňuje zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky na služby,

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

ČESKY. Středověk a lázeňská noblesa CHEBSKO A MARIÁNSKOLÁZEŇSKO

ČESKY. Středověk a lázeňská noblesa CHEBSKO A MARIÁNSKOLÁZEŇSKO ČESKY 8 Středověk a lázeňská noblesa CHEBSKO A MARIÁNSKOLÁZEŇSKO 1 3 Klášter Teplá Na jihozápadě Karlovarského kraje ochutnáme jak temný Prohlídka středověk, s tak průvodcem vznešené zahrnuje lázeňství.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B.

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Cyklovýlet č. 6 České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Trasa : Č.B. pravý břeh Vltavy Hrdějovice Borek Dvořiště Lomnice Rožmberk Stará Hlína Třeboň rybník Svět Zvíkov Kaliště Dobrá Voda

Více

SILOVÁ MÍSTA ČESKOBRODSKA I.

SILOVÁ MÍSTA ČESKOBRODSKA I. Vědomé putování krajinou www.putujici.cz a www.fengsuej.info SILOVÁ MÍSTA ČESKOBRODSKA I. Libor Domas Mojmír Mišun členové skupiny Putujících Vědomé putování krajinou Jak putují Putující vědomý prožitek

Více

SEZNAM PŘÍLOH P 1 Lokalizační předpoklady P 2 Fotodokumentace P3 Mapa s vyznačením cyklostezky Oslavany Ivančice

SEZNAM PŘÍLOH P 1 Lokalizační předpoklady P 2 Fotodokumentace P3 Mapa s vyznačením cyklostezky Oslavany Ivančice SEZNAM PŘÍLOH P 1 Lokalizační předpoklady Tab. č. 1 Nemovité kulturní památky mikroregionu Ivančicko P 2 Fotodokumentace Obr. č. 1 Údolí řeky Jihlavy v přírodním parku Střední Obr. č. 2 Údolí řeky Oslavy

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_478 Jméno autora: Mgr. Blanka Fajkisová Datum

Více

Vážené starostky, vážení starostové,

Vážené starostky, vážení starostové, Vážené starostky, vážení starostové, Oddělení památkové péče odboru školství a kultury Městského úřadu v Sedlčanech Vám předkládá novelizovaný seznam kulturních památek správního obvodu obce s rozšířenou

Více

I. Zastupitelstvem kraje přidělené finanční prostředky z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

I. Zastupitelstvem kraje přidělené finanční prostředky z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY Příloha 1 usnesení 216/5/ZK I. Zastupitelstvem kraje přidělené finanční prostředky z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY okres České Budějovice 1. Město Nové Hrady Buquoyská rezidence v Nových Hradech obnova

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 GOTIKA ÚVOD KATEDRÁLA středověk je doba stavebního rozvoje staví se klasické hrady, kláštery, mosty a silnice hlavní dominantou stavební činnosti je budování kostelů důvodem je silný

Více

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Muzeum Mladoboleslavska hrad: Paměť města kapitoly z dějin Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století Venkov v proměnách času Muzejní herna Muzeion Dlouhodobá

Více

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 1. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR.

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 1. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 1 Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. MĚSTA největší město a zároveň hlavní město Praha ostatní větší města: Brno, Ostrava,

Více

OBSAH: žlutá stezka. modrá stezka. zelená stezka. Info o projektu. strana 5. strana 11. strana 19

OBSAH: žlutá stezka. modrá stezka. zelená stezka. Info o projektu. strana 5. strana 11. strana 19 OBSAH: Info o projektu Projekt Cesta poznání je projektem třech místních akčních skupin usilujících o rozvoj venkova v Kraji Vysočina. Mezi tyto místní akční skupiny patří - Královská stezka o.p.s., Podhůří

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více