0. den pátek (cca 2km)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "0. den pátek 28.7. (cca 2km)"

Transkript

1 (cca 360km) vysvětlivky: 4km silnice: silnice druhé a nižší třídy. 3km silnička: většinou zpevněná ale i nezpevněná nebo polní nebo lesní cesta. 2km cyklostezka: značená cyklo-turistická trasa. 1km červená: jen po značené turistické trase bez cesty (pěšinka, šutráky, schody vytesané ve skále, brod a možná i hůř...). LABE : celková délka toku je 1154km z toho v ČR 358km. Pramení v Krkonoších v nadmořské výšce 1387m. Lidé žijící podél říční nivy využívali odedávna její prostředí různým způsobem podle toho, jak vyspělou technikou právě disponovali. Úrodnost zdejší půdy totiž převyšuje běžný průměr a proto se jí člověk snažil pro sebe co nejvíce využít, resp. zneužít a proto je také stupeň dnešního odpřírodnění tak vysoký. Díky výraznému zlepšení čistoty vody po roce 1990 se ale do Labe po dlouhé době vrátila dříve vzácná fauna, zejména losos, vydra říční a bobr evropský. Mezi ptáky obývající údolí Labe patří např. volavka, kormorán velký, ledňáček říční, atd. KOKOŘÍNSKO : Chráněná krajinná oblast Kokořínsko, vyhlášená roku 1976 a zaujímající rozlohu 271,57 km2, patří k nejkrásnějším oblastem nejenom Mělnicka, ale celých Čech. Krajina má kaňonovitý charakter, v severní části přechází v pahorkatinu. Celá chráněná oblast se v minulosti nazývala výstižně - Polomené hory. Nejnavštěvovanější část území zaujímá přírodní rezervace Kokořínský důl, sledující kaňonovité údolí potoka Pšovky s množstvím postranních roklí. Dále jsou pro toto území typické pískovcové skály, z nichž mnohé vytvářejí rozličné tvary - skalní převisy, drobné jeskyně, výklenky a římsy. Polomené hory podobně jako České středohoří vznikly koncem třetihor, kdy došlo k rozlomení reliéfu a proniknutí čedičového a znělcového magmatu k zemskému povrchu. 0. den pátek (cca 2km) autoautodoprava... Lochenice: především místo parkingu našich motorových kol u přátel našich přátel ale v obci také pozdně barokní kostel Narození P. Marie z l na místě gotického ze 14. stol. z něhož se zachovala věž. 0,5km silnice 0,25km žlutá, silnice 0,25km červená, silnice 0,5km Trotina: přírodní rezervace (9ha od 1983), někdejší labské rameno s bohatou květenou a zbytkem lužního lesa (nocleh nadivoko?). Trotina... 8km červená, silnička (podél Labe) 1. den sobota (cca 53km) HRADEC KRÁLOVÉ: historické jádro je městskou památkovou rezervací. Katedrála sv. Ducha, gotická cihlová trojlodní stavba založená r s cenným vybavením (cínová křtitelnice z r. 1406). Po barokních úpravách z l byla v l regotizována. Bílá věž, renesanční zvonice a městská věž s druhým největším zvonem v Čechách, postavena v l přístupná. Pod věží barokní kaple sv. Klimenta z l (asi Santini) byla postavena na místě nejstaršího kostela ve městě z 11. stol. Hrad se nezachoval, v části jeho areálu renesanční Purkrabský dům, z l , kostel sv. Jana Nepomuckého a bývalý kněžský seminář. Barokní jezuitský kostel Nanebevzetí P. Marie z l postaven při jezuitské koleji na Velkém náměstí (C. Lurago). Za kostelem na místě zbořené věže Kropáčky schodiště z. l (J. Gočár). Naproti kostelu bývalý Záložní úvěrový ústav (O. Polívka) z l se sochami v průčelí (L. Šaloun), dnes sídlo Galerie moderního umění s významnou expozicí. Barokní mariánské sousoší - morový sloup z l Stará radnice postavena před r. 1418, rozšířena a opravena v l a 1588, v l přistavěny dvě věže, v l proběhla pozdně empírová přestavba a zvýšení o druhé patro. Biskupská rezidence z l , v r zvýšena o patro přední část (asi Santini). Vedlejší č.p dům "U Špuláků" - výstavní baroko. V městské památkové zóně, která obklopuje městskou památkovou rezervaci se nacházejí další pozoruhodné stavby zejména ze 20. stol., jako např. secesní Okresní dům s Grandhotelem, Muzeum (J. Kotěra) a zejména řada staveb podle návrhů J. Gočára (koželužská škola, školský areál, Sbor církve čs. husitské s kolumbáriem, bývalé ředitelství státních drah, budova Okresního úřadu, obytné domy na Masarykově náměstí). Dále dřevěný kostelík v Jiráskových sadech a mimo zónu pak ještě Hlavní nádraží, kostel Božského Srdce Páně, kostel sv. Anny s bývalým klášterem minoritů. 1,5km červená, silnička (podél Labe) 1,5km červená, silnička Třebeš 1km červená, silnice

2 1km červená, silnice Na Pískách 3km silnice, cyklostezka Vysoká nad Labem 3km silnice, cyklostezka Bukovina nad Labem Dříteč: původně gotický kostel sv. Petra a Pavla ze 2. pol. 14. stol. byl v r zbarokizován., cyklostezka Němčice, cyklostezka KUNĚTICKÁ HORA: jeden z mála husitských hradů založený v l Koncem 15. až do pol. 16. stol. byl pozdně goticky přestavován a rozšířen. V r dobyt Švédy a vypálen. Poslední rekonstrukce dokončena r Prohlídka samostatně nebo s průvodcem 45min. Chráněná významná geologická, mineralogická a botanická lokalita. Ráby 1km zelená, silnice, cyklostezka Brozany 1km zelená, silnička 2km zelená (podél Starého Labe) Cihelna - koupaliště 2km zelená, silnice PARDUBICE: středověké a renesanční centrum města se zámkem je městskou památkovou rezervací. Celkem zachováno přes 100 domů převážně renesančního původu. Zámek se sbírkami Východočeského muzea byl původně vodním hradem. Jádro zámku tvoří gotický hrad z 1. pol. 14. stol. Později opevněn mohutnými rondely. Prohlídka samostatně nebo s průvodcem. Dominantou města je 60m vysoká věž - Zelená brána - postavená v r. 1507, zvýšena v r a opravena v r Kostel sv. Bartoloměje s moderní zvonicí byl postaven poblíž kláštera ze 13. stol., přestavěn poč. 16. stol. Dále gotický kostel Nanebevzetí P. Marie v Klášterní ulici z l s diamantovou klenbou v presbytáři. Kostel sv. Jana Křtitele na bývalém hřbitově je pozdně gotický z r do dnešní podoby přestavěn v l Barokní kostel Sedmibolestné P. Marie (tzv. Kostelíček) s ambity z r ,5km silnička (po pravém břehu proti proudu Chrudimky) Pardubičky: pozdně gotický kostel sv. Jiljí se zbytky fresek a s dřevěnou zvonicí, který byl do dnešní podoby přestavěn v r ,5km silnice, cyklostezka Nemošice Ostřešany 6km silnice, cyklostezka CHRUDIM: městská památková zóna, četné domy na náměstí a v přilehlých ulicích jsou pozdně gotického původu. Z renesančních vyniká dům Mydlářovský z l s arkádami a dvojvěžím v podobě minaretu - dnes loutkářské muzeum. V dalších domech jsou zachovány klenuté mázhauzy, portály, ostění a podloubí. Průčelí většinou upravena barokně a empírově. Radnice postavena kolem r. 1560, zbarokizována kolem r (asi Santini). Z opevnění zachovány zbytky bašt, zdi, tzv. Prachárna, Pardubická fortna a Myší díra. Morový sloup na náměstí z l a Barokní novoměstská kašna na Školním náměstí. Budova muzea v novorenesančním slohu z l Vila ve Fibichově ulici č.p. 27 z r (J. Kotěra). Na hlavním náměstí se nachází ještě velký kostel Nanebevzetí P. Marie - původně gotický dokončen ve 14. stol., který byl později barokizován a v l radikálně regotizován. V něm pozoruhodné vybavení (např. gotická kazatelna a oltář). Další původně gotický kostel sv. Kateřiny z 2. pol. 14. stol., presbytář postaven kolem r. 1470, síňové trojlodí v l , byl před r regotizován. Také původně gotický kostel, který byl regotizován, kostel sv. Michala, je z l Hřbitovní kostel sv. Kříže gotický ze 14. stol. byl rovněž později upravován a v l regotizován. Bývalý kapucínský klášter s kostelem sv. Josefa je raně barokní z l km modrá, silnička, cyklostezka Slatiňany: renesanční zámek vznikl přestavbou tvrze v l , upraven koncem 18. stol. a novogoticky přestavěn a rozšířen koncem 19. stol. V zámku v evropském měřítku ojedinělé hipologické muzeum - prohlídka s průvodcem 60min. Anglický park (největší buk červenolistý v ČR) s romantickými stavbami (Švýcárna, Kočičí hrádek). V l regotizovaný kostel sv. Martina z konce 14. stol. 2km modrá, silnička, cyklostezka Škrovád: mimo opuštěné pískovcové lomy a cvičné horolezecké stěny je Škrovád pro nás především místem pohodlného noclehu... 1km silnička nocleh na samotě u lesa Škrovád... 2km silnička, cyklostezka Svídnice 1km modrá, silnice Háje 0,5km modrá, silnice hráz Křižanovické nádrže II. 0,5km silnice 2. den neděle (cca 50km)

3 Práčov: gotický kostel sv. Jakuba přestavován v letech 1675, 1788 a regotizován v l a Nad kostelem vyrovnávací věž hydroelektrárny Křižanovické přehrady. 1km silnička (údolím Chrudimky) Strádov: zřícenina hradu založeného na poč. 14. stol., koncem 15. stol. pobořen. Nepřístupný v oboře. Přírodní rezervace Strádovské Peklo a Krkanka - rozlehlý komplex přirozených suťových lesů v kaňonovitém údolí řeky Chrudimky s výskytem řady ohrožených druhů rostlin a živočichů (např. jmelí jedlové a výr velký). 3km silnička (údolím Chrudimky) 0,5km modrá a zelená, silnička (údolím Chrudimky) 1km zelená, silnička (údolím Chrudimky) 2,5km silnička (údolím Chrudimky) Slavice Křižanovice 2km silnice 5km modrá, silnice, cyklostezka (údolím Chrudimky) Bojanov: barokní kostel sv. Víta z r s freskovou výzdobou. U kostela dřevěná zvonice postavená na základech bašty a barokní fara. 1km zelená, silnice, cyklostezka (údolím Chrudimky) Horní Bezděkov (údolím Chrudimky) Seč: Renesanční zámek s portálem z r km zelená, silnice, cyklostezka hráz přehrady Seč: z l , 42m vysoká a 165m dlouhá. Vidlštejn: zbytky zříceniny drobného hrádku z pol. 14. stol. Upraven při stavbě přehrady, nepřístupný. 0,5km Oheb: zřícenina gotického hradu založeného ve 14. stol. Dochovány zbytky věže, brány, zdiva atd. 0,5km hráz... 1km žlutá Autokemp - pláž 1km Seč: renesanční kostel sv. Vavřince, přestavěn v 17. stol... 4km silnice, cyklostezka Kraskov Starý Dvůr Podhradí: památný strom, přes 800 let starý Žižkův dub, obvod kmene 890 cm. Lichnice: zřícenina hradu založeného ve 2. pol. 13. stol. Na přelomu 15. a 16. stol. pozdně goticky rozšířen, poté vyhořel, za třicetileté války dobyt Švédy a v 2. pol. 17. stol. pobořen na císařský rozkaz. Dochovány zbytky válcové věže, upravené na rozhlednu, sklepy, části zdí, příkop a val. Před zříceninou zbytky husitského opevnění - náspy obléhacího systému z let km silnice, cyklostezka Závratec 3km silnice, cyklostezka Ronov nad Doubravou: novogotická radnice z r. 1850, několik domů s barokními a empírovými štíty, novobarokní kostel sv. Vavřince z pol. 19. stol. 3km silnice, cyklostezka ŽLEBY: původně hrad založený r byl r pobořen husity a nově postaven před r později v 17. stol. přestavěn na renesanční zámek. V l byl pak zámek od základů novogoticky přestavěn. Z původního hradu dochován půdorys a část hradební zdi. Z původního zámku pak dochovány renesanční a barokní arkády se zasklenými vzácnými okny. V zámku bohaté sbírky zbraní, keramiky a historického nábytku. Dva prohlídkové okruhy - 50 a 90min (otevřeno 9-18h). Zámecký novogotický kostel z l má bohaté vnitřní vybavení (gotický oltář, sochy). U zámku anglický park založený po r. 1849, který přechází v oboru. Ve městě řada empírových domů, empírová radnice, kamenný most z r dále původně renesanční kostel Narození P. Marie z r upravený v 18. stol. s freskami a štukovou výzdobou a s r přistavěnou empírovou kaplí s hodnotným náhrobkem. Na náměstí mariánský sloup z 1. pol. 18. stol. cca2km silnička (nocleh nedaleko Žlebů - nadivoko V háji u potoka Hostačovka?) 3. den pondělí (cca 47km) cca2km silnička Žleby... 2,5km silnice, cyklostezka Markovice: hodnotné hospodářské stavení č.p. 208 z 2. pol. 18.stol. se třemi štíty. Z gotického kostela sv. Marka ze začátku 14. stol. zůstal jen presbytář s náhrobníky z pol. 16. stol. Na návrší na místě kostela sv. Anny (z r. 1692) si postavili majitelé žlebského panství r honosnou hrobku, tvořenou trojlodní basilikou. Kolem kostela nádvoří s ambity. Nedaleko lom s významným nalezištěm vzácných minerálů. 2,5km silnice, cyklostezka Filipov: původně barokní zámeček byl v l přestavěn ve stylu anglické gotiky - nepřístupný. Kolem zahrada a sochy, které jsou silně poničeny. Při zámku obytné hospodářské budovy postavené rovněž v anglické gotice v r Jv. od zámku park s hrobní kaplí z r km silnice, cyklostezka

4 ČÁSLAV: městská památková zóna, dobře dochované městské opevnění budované již od r a rozšiřováno r Městské brány byly zrušeny koncem 18. stol. ale zachovaly se dvojité hradební zdi s baštami a válcová Otakarova věž z poč. 14. stol. jako pozůstatek bývalé Brodské brány. Původně románský kostel sv. Petra a Pavla se sakristií z 11. stol. (pozůstatek románského kostela sv. Michala), raně gotický presbytář z l , trojlodí z pol. 14. stol. Kostelní věž, která je dominantou města je z l V l proběhla regotizace kostela a při této opravě byly odkryty na sev. straně fragmenty vzácné nástěnné malby a zlomek plastiky r. kolem V interiéru kostela cenný náhrobek a převážně novogotické vybavení. V r byly objeveny zazděné kosterní pozůstatky, včetně mozkové části lebky, náležící pravděpodobně Janu Žižkovi - "čáslavská kalva". Nedaleko kostela empírové děkanství z r Na náměstí je barokní radnice (č.p. 1) z r. 1766, která byla ještě v l a 1886 upravovaná (na radnice Žižkova síň). Nejstarším čáslavským domem je č.p. 165 s gotickým jádrem (v přízemí žebrové klenby a sklepy ze 13. stol.), později byl však několikrát přestavován. Řada dalších domů s gotickými, renesančními a barokními prvky (např. č.p.: 105, 106, 125, 161, 166, 167). Na náměstí ještě kašna z konce 18. stol., barokní mariánský sloup z l (upravován v r. 1854) a pomník Jana Žižky postavený podle návrhu J. V. Myslbeka v r Nedaleko náměstí stojí novorománský evangelický kostel z l postavený na místě minoritského kláštera zaniklého za husitských válek. Ve městě ještě sbor církve československé se zlomky gotických oken ze zničeného kláštera, novogotické divadlo z l a nedaleko bývalá synagoga z l postavená v maurském slohu. Dále na hřbitově původně renesanční později několikrát přestavovaný ( , a 1935) špitální kostel sv. Alžběty a v Husově ulici Městské muzeum (založeno r. 1884) s několika expozicemi. Táborské a Pražské předměstí 2km silnice Lochy: raně gotický kostel sv. Bonifáce asi z 2. pol. 13. stol. Třebešice: původně gotická tvrz přestavěná koncem 16. stol. na zámek, který byl v l zbarokizován. Dále v obci dvě sochy z 18. stol. 0,5km silnička boží muka: z 18. stol. Vrabcov Církvice: původně gotický kostel sv. Vavřince, r zbarokizován. U kostela barokní zděná zvonice a socha. 0,5km silnice JAKUB: románský kostel sv. Jakuba. Bohatě zdobené průčelí plastikami, znázorňující Krista, sv. Petra a Pavla, sv. Vojtěcha (asi), Madonu (bez hlavy), sv. Václava a sv. Prokopa. Podle autentiky pražského biskupa Daniela je kostel postaven na náklad paní Marie a synů Slavibora a Pavla r Stavba je ojedinělým a mimořádným zjevem českého venkova 12. stol. (průvodce: Anna Hrušková, Jakub 22, nebo ). 0,5km silnice 0,5km silnička Nové Dvory: zámek postavený v r byl barokně přestavěný r v interiéru dochovaná štuková výzdoba a malby. Ze zámku vede patrová arkádová chodba do kaple sv. Martina z r Raně barokní bývalý klášter dominikánů (dnes fara a škola) s barokní bránou se sochami. Kostel sv. Anny z l s bohatou výzdobou. Na hřbitově empírová hrobka a na náměstí mariánský sloup z r km - silnička, cyklostezka (vlevo podél highwaye?) Malín: románský kostel sv. Jana a Pavla, původně bez empory, upraven ve 12. stol. Dále kostel sv. Štěpána ze 12. stol. U kostela stojí dřevěná zvonice. Před vchodem na hřbitov socha z r ,5km silnice (přes most - highway?) 0,5km silnice (podél highwaye?) SEDLEC: cisterciácký klášter založený r. 1142, na konci 13. stol. zničen, znovu postaven goticky v l , r vypálen a opuštěn, v 17. stol. obnoven a v 18. stol. přestavěn. Konventní budova postavena v l a , r klášter zrušen a konventní budova přestavěna r na tabákovou továrnu. V jádře gotický kostel Nanebevzetí P. Marie z byl r vypálen a v l přestavěn v cenné barokní gotice do monumentálního pětilodí (I. Bayer a pak J. Santini) - zapsán v seznamu UNESCO (1995) - částečně po rekonstrukcích zpřístupněn (i v pondělí 9-12, 13-17). Nedaleko hřbitovní původně gotický kostel Všech svatých s kostnicí z r. kolem 1400 byl na začátku 18. stol. přestavěn (J. Santini) v barokní gotice (otevřeno i v pondělí 8-18). Před kostnicí barokní sousoší. Empírový hostinec z 1. pol. 19. stol. 2km silnice (podél highwaye?) KUTNÁ HORA: městská památková rezervace zapsaná v seznamu UNESCO (1995). K nejvýznamnějším architektonickým skvostů Kutné Hory patří zejména chrám sv. Barbory - pětilodní katedrála stojící nad zatopeným dolem. Stavba byla zahájena v r a po přerušení (husitské války) pokračovala gotická dostavba až do r. 1558, kdy byla dostavěna trojstanová střecha. Od 17. stol. užívali stavbu jezuité, kteří ji postupně barokizovali. Zchátralá stavba byla důkladně opravena v l , kdy byl chrám prodloužen, vytvořeno západní průčelí a obnovena stanová střecha. V chrámu jsou cenné nástěnné malby z 15. stol. (pondělí zavřeno!?!). Nedaleko malá kaple Božího těla, která vznikala současně s chrámem a měla sloužit jako kostnice. Z terasy působivá vyhlídka na město. Další velmi významnou památkou je tzv. Vlašský dvůr - bývalá mincovna a přechodné královské sídlo. Z doby kolem r se zachovaly základy stavby a dolní část věže. Za Vlády Václava IV. vznikl r královský palác, jehož reprezentační sál má gotický tabulový strop, a kapli, která je mistrovskou ukázkou stavební huti (otevřeno i v pondělí 9-18). Nedaleko je další pozoruhodná stavba - Kostel sv. Jakuba, který byl založen kolem r Začátkem 15. stol. dokončeny jeho nesymetrické věže. Severní věž je vysoká 82m, má barokní střechu a je jednou z dominant města. V interiéru je gotická výzdoba a inventář. U kostela také Horstofarovský neboli Mincmistrovský dům z konce 19. stol. stojící na místě domu z poč. 16. stol. a Arciděkanství - renesanční stavba z r. 1595, bývalá latinská humanistická škola. Dále tzv. Hrádek, který je dnes hlavní budovou muzea, byl nejdříve tvrzí z konce 13. stol. Sloupový sál, klenby, portály a ostění oken jsou z přestavby z r. kolem 1400 (otevřeno i v pondělí 10-18). V zahradě dřevěný těžní stroj (tzv. Trejv), asi z 1. pol. 16. stol. Z dalších památek stojí za povšimnutí ještě pozdně kamenná 12 boká kašna z r. 1495; kostel sv. J. Nepomuckého, stavba vrcholného baroka z l (F. M.

5 Kaňka); velká budova raně barokní bývalé jezuitské koleje z 2. pol. 17. stol., před kolejí barokní sochy z 1. pol. 18. stol.; tzv. Kamenný dům, který je jedinečnou ukázkou gotické měšťanské architektury u nás - pobočka muzea; dále pak klasicistní soudní budova, před ní památník obětem 2. svět. války; nedostavěný klášter voršilek z l (K. I. Dientzenhofera) s kostelem z l (B. Ohmann); a v neposlední řadě gotický kostel P. Marie na Náměti, byl stavěn od pol. 14. stol. a má pozdně gotické klenby, kazatelnu a oltáře, je zde pohřben malíř Petr Brandl. 5km - silnice Hořany Vysoká Červené Pečky: kostel Narození P. Marie poprvé připomínán r. 1352, r opraven a později ještě přestavován. Z původní stavby dochována hrotitá okna a křížová klenba presbytáře. Věž má zděnou helmici. V oratoři empírový náhrobek. Zámek postaven na místě tvrze (1690). Věž přistavěna r. 1863, vnější úpravy novodobé - dnes účelově využit. Mohutná budova pivovaru z pol. 18. stol. Zámecký park byl založen koncem 17. stol. ve francouzské slohu - částečně zpřístupněn. 3km - silnice Polepy Kolín - Kutnohorské předměstí 1km - žlutá, silnice KOLÍN: městská památková rezervace. Dominantou města je dvouvěžový kostel sv. Bartoloměje, založený v 2. pol. 13. stol. Kostel několikrát vyhořel a byl přestavován. Poslední větší úprava v l Zvonice u kostela z r Radnice, původní budova z konce 13. stol. přestavěna nejdříve v 15. stol. a naposledy novorenesančně v r Na náměstí a v přilehlých ulicích několik domů s barokními fasádami a štíty. Bývalý pivovar stojí na místě původního hradu z l , později přestavený na zámek a pak pivovar. V ulici na Hradbách zachováno několik domů židovského ghetta. Za sokolovnou židovský hřbitov s náhrobníky z stol. Z původního opevnění města zachováno několik zbytků hradeb (ul. Polit. vězňů). Raně barokní kapucínský klášter s kostelem N. Trojice z l , novorománsky přestavěn. Bývalý špitální kostel sv. Jana Křtitele, dnes pravoslavné církve, původně gotický z l. před 1359, upravený barokně asi r a v r restaurován. Zbytky tzv. Hornického kostela Všech svatých, založeného r. 1292, později goticky přestavěn, od bombardování r jen zřícenina. Ve městě mnoho pozoruhodných novodobých staveb (např. Auto-Tatra - J. Fragner, most přes Labe - F. Roitha, budova OÚ, divadlo, nádraží, a různé obytné domy). 3km - červená, silnice 5km - červená (podél Labe) Libický luh: národní přírodní rezervace (410ha, vyhlášena 1985), největší komplex lužního lesa v Čechách s řadou přirozených lesních společenstev a starými rameny Labe. Luhy jsou příkladem původních listnatých lesů Polabí. cca3km - čevená (nocleh - nadivoko v Libickém luhu?) 4. den úterý 1.8. (cca 59km) cca2km - červená LIBICE n. Cidlinou: gotický kostel sv. Vojtěcha ve vsi z konce 14. stol. po požáru v r upraven empírově. 0,5km - zelená, silnice LIBICE n. Cidlinou: Slovanské blatné sídliště z doby kolem r národně kulturní památka. Od 2. pol. 10. stol. ústředním knížectví Slavníkovců. Prvním knížetem Slavník, za vlády jeho syna Soběslava docházelo k pokusům o suverenitu ražbou vlastních mincí. Rozpory mezi Slavníkovci a Přemyslovci vyvrcholily zničením Libice a vyvražděním rodu Slavníkovců kromě 2. pražského biskupa Vojtěcha a hlavy rodu Soběhora. Po archeologickém průzkumu odkryty základy paláce a kostela - volně přístupné. 0,5km - zelená, silnička, cyklostezka 0,5km - zelená a červená, silnička, cyklostezka 3km - červená, silnička, cyklostezka (podél Labe) 2km - červená, silnička, cyklostezka (podél Labe) PODĚBRADY: původně hrad, přestavěn na zámek r. 1545, který byl v průběhu staletí znovu přestavován. V zámecké kapli, původně gotické, upravené barokně v l , jsou zbytky nástěnných maleb - dnes památník krále Jiřího. Na náměstí původně měšťanský dům z 16. stol., který byl r upraven na radnici a socha Jiřího z Poděbrad z r Kostel Povýšení sv. Kříže postaven goticky ve 14. stol., r přistavěna barokní kaple Bolestné P. Marie, po r přestavěn do dnešní novogotické podoby. Na levém břehu Labe havířský kostel nanebevzetí P. Marie postavený r. 1516, zařízení barokní a novogotické. U kostela zvonice s dřevěným patrem. Polabské muzeum ve staré škole z r empír. Z novodobé architektury zaujme ještě např. nová radnice, občanská záložna a tzv. lázeňská čtvrť sev. od nám. V lázních jsou základem léčby minerální uhličité vody, pitné kůry a koupele. 3km - červená, silnička, cyklostezka (podél Labe) Velké Zboží: nedaleko plnírna minerální vody Poděbradka. 4km - červená, silnička, cyklostezka (podél Labe) 1km - červená, silnička, cyklostezka (podél Labe) NYMBURK: centrum města zbudováno německými a holandskými kolonisty (Neuenburg) za období přemyslovské kolonizace. Cihlové zdi městského opevnění s novogotickým cimbuřím a šesti hranolovými věžemi na

6 jihovýchodním okraji historického jádra, torza hradeb zachována zčásti i na západní straně, dodnes dochovány i oba vodní příkopy. Gotický cihlový kostel sv. Jiljí - presbytář z r. 1274, trojlodí a věž z l V interiéru gotická socha sv. Michala ze 14. stol., vyřezávaný oltář z r atd. Barokní budova starého děkanství, přistavěna k obytné věži zvané Kaplanka. Na náměstí renesanční radnice z r. 1526, úpravy v l a 1836 a mariánský sloup z poč. 18.stol. Turecká věž - bývalá vodárna, renesanční stavba z r V jízdecké ul. secesní městská vodárna z r Kaple sv. Jana je zbytkem dominikánského klášterního kostela z r kostel sv. Jiří původně pozdně gotický z r. 1569, v l upraven do dnešní podoby. Železobetonový most přes řeku z r km - červená, silnička (podél Labe) Nymburk - Zalabí 1km - červená, silnička (podél Labe) 1km - červená, silnička 1,5km - červená, silnička Písty 0,5km - červená, silnička písečný přesyp: přírodní památka (3,7ha), zbytek písečné duny, z větší části zalesněný, výskyt zajímavých rostlin a hmyzu. 2km - červená, silnička - dřezovec 3km - červená, silnička Hradišťko - kravín 1km - červená, silnička Hradišťko -, cyklostezka Kersko - 0,25km - zelená, silnice, cyklostezka (Kersko), cyklostezka (Kersko) 0,25km - červená, silnice, cyklostezka (Kersko), cyklostezka Semice 1km - červená, silnice, cyklostezka, cyklostezka Na Vrchu, cyklostezka 0,5km - zelená, silnice, cyklostezka Přerov nad Labem: zdejší zámek vznikl renesanční přestavbou vodní tvrze v 2. pol. 16. stol., upravován v pol. 17. stol. a v l Z původní čtyřkřídlé stavby se dodnes dochovala dvě křídla s věží bohatě zdobená renesančními sgrafity a rustikou. Polabské národopisné muzeum a skanzen, v areálu řada hodnotných lidových staveb (Staročeská chalupa, panská myslivna, bývalá panská bednárna, atd.). Farní kostel sv. Vojtěcha původně barokní z l (presbytář), r zcela přestavěn do novorománské podoby. 0,5km - žlutá, silnice, cyklostezka 2,5km - silnice, cyklostezka Císařská Kuchyně: kaplička původně barokní z doby kolem r km - silnice, cyklostezka Čelákovice: původně středověká tvrz, r renesančně přestavěna, upravena na poč. 20. stol. - dnes regionální muzeum. Původně románský kostel Nanebevzetí P. Marie z poč. 13. stol., rozšířen v l kolem kostela náhrobníky z 16. stol. Pozdně barokní budova děkanství z r km - modrá, silnička (podél levého břehu Labe) Lázně Toušeň: lázeňské městečko u soutoku Jizery a Labe využívající pramene železité vody již od r Novogotický kostel sv. Floriána z l , u vchodu pískovcový barokní kříž z r Barokní kaple z poč. 18. stol. Bývalá zájezdní hospoda Klímkovka (č.p. 14) známá již v 16. stol. Mlýn ze 14. stol., později renesančně přestavěn. Zbytky vodní tvrze z 1. pol. 14. stol. 1km - modrá, silnička (podél levého břehu Labe) 1km - modrá (podél levého břehu Labe) Brandýs n. L. - Královice 1km - modrá, silnička (podél levého břehu Labe) 1km - modrá, silnice (podél levého břehu Labe) BRANDÝS nad Labem: renesanční zámek z r. 1565, původně hrad z r. 1300, úpravy v l. 1724, 1873 a za 2. svět. války. Sgrafitová výzdoba. Zámecký park založen v 16. stol. Kostel Obrácení sv. Pavla z r. 1542, barokně přestavěn kolem r Barokní zvonice z r Barokní děkanství (č.p. 24) z r Raně gotický kostel sv. Petra na Vyšším hrádku, přestavěn renesančně a upraven barokně po r Červený dům (č.p. 190) - bývalá hrádecká rychta. Raně gotický kostelík sv. Vavřince na Nižším hrádku se zbytky cenných maleb z pol. 14. stol., později upravován barokně. Židovský hřbitov z r Renesanční bývalá Katovna - muzeum. 0,5km - modrá, silnice (přes Labe) STARÁ BOLESLAV: zde u původního kostela sv. Kosmy a Damiána byl pravděpodobně r. 929 zavražděn kníže Václav. Městská památková zóna, v 2. pol. 14. stol. nově opevněná kapitula - části hradeb a brána zachovány. Románská bazilika sv. Klimenta s kryptou z 11. stol., upravená barokně r Byly zde odkryty zbytky velice cenných fresek. Kostel sv. Václava, původní stavba založena v 11. stol. Břetislavem I. Raně barokní bývalý poutní kostel Nanebevzetí P. Marie pochází z l , později upraven (Dientzenhofer). Několik barokních kaplí a budov (děkanství, proboštství a kanovnická rezidence). 1,5km - silnice 2,5km - silnice, cyklostezka - nocleh nadivoko v lese Stará Boleslav? Borek 1km - silnička, cyklostezka (podél pravého břehu Labe) 2km - červená, silnička, cyklostezka (podél pravého břehu Labe) - nocleh v autokempu Kačer?

7 U zdymadla 0,5km - červená, silnička, cyklostezka (podél pravého břehu Labe) most (nepřejíždět) 0,5km - silnička, cyklostezka (podél pravého břehu Labe) 2km - silnička, cyklostezka (podél pravého břehu Labe) (nocleh nadivoko na Velké louce?) 5. den středa 2.8. (cca 57km) cca1km Jiřina: přírodní památka (1,7ha, od 1933), přirozený lužní les s dominantními starými duby. Zachované bylinné patro a bohatá fauna bezobratlých a ptactva. 2km - silnička, cyklostezka (podél pravého břehu Labe) 5 topolů... Kozly 2km - silnička, cyklostezka (podél pravého břehu Labe) Mlékojedy - nový železniční most s chodníkem pro pěší 4km - silnička, cyklostezka (podél pravého břehu Labe - na druhém břehu chemička Spolana Neratovice) Tuhaň, cyklostezka Větrušice, cyklostezka Kly: několik statků s pozdně barokními branami (např. č.p. 27) a empírovými štíty (např. č.p. 57). 4km - silnička, cyklostezka (podél pravého břehu Labe) Mělník - Rousovice 2km - zelená, silnice, cyklostezka (podél pravého břehu Labe) MĚLNÍK: městská památková zóna. Na místě hradu postaven zámek jehož současná podoba je výsledkem několika přestaveb, nejcennější je renesanční křídlo z 2.pol. 16.stol., prohlídka bez průvodce (otevřeno 10-17). Socha Karla IV. z r na zámecké vyhlídce. Vedle zámku pozdně gotický kostel sv. Petra a Pavla s vysokou věží s barokním zakončením, dochována též část věže z původní románské baziliky, cenné vybavení, kostnice ze 16. stol. byla později upravena (20.stol.). Novogotické proboštství z r. 1896, na náměstí radnice s gotickým portálem a kaplí sv. Barbory z r a s barokní fasádou a věží, dále kašna se sousoším z r Klášter kapucínů s kostelem Čtrnácti pomocníků z r. 1753, dnes okresní vlastivědné muzeum, původně renesanční kostel sv. Ludmily z r byl barokně přestavěn v 17.stol. a u něho dřevěná zvonice z r Evangelický kostel z 19.stol. 3km červená, silnice, cyklostezka Chloumek: západně čedičový shluk - Chloumeček s barokní kaplí sv. J. Nepomuckého - nepřístupná. Lesní hřbitov s kostelem sv. Trojice (založen r dnes obřadní síň) s ambity a památnou lípou (obvod kmene 730cm). 1km - zelená, silnice, cyklostezka, cyklostezka Lhota u Mělníka, cyklostezka (údolím Pšovky) Štampach: usedlost, dříve mlýn. 1,5km - silnice, cyklostezka (údolím Pšovky) Kroužek 0,5km - červená, silnice, cyklostezka (údolím Pšovky) Harasov: malebné místo u Harasovské tůně obklopené pískovcovými skalami. Na skále nad výpustí tůně stával hrádek, postavený snad r. 1420, dnes jen valy a příkopy z pozdější doby (zde v pověstech připomínán Krvomlýn). 1,5km - silnice, cyklostezka (údolím Pšovky) Harakoko: trampská osada ze 30. let s chatami a sruby, zbudovaná s citem pro nenarušování přírody. 1,5km - silnice, cyklostezka (údolím Pšovky) Kokořínský důl: obec ležící uprostřed přírodní rezervace Kokořínský důl, osu rezervace tvoří údolí potoka Pšovky = Kokořínský důl (14km). V údolí řada přírodních zajímavostí (součást CHKO Kokořínsko)., cyklostezka (údolím Pšovky) parkoviště pod hradem Kokořín, cyklostezka 0,5km - modrá KOKOŘÍN - HRAD: postaven na pískovcové skále v 1. pol. 14. stol., po několikerém vystřídání vlastníků začal hrad v 17. stol. pustnout (řada pověstí o loupežných rytířích). V l hrad výrazně rekonstruován do dnešní podoby. Stavba je protáhlého půdorysu s 38m vysokou věží s kamennou helmou. V paláci ukázky dřívějších zbraní, dobového nábytku a keramiky. Po hradbách vede vyhlídkový ochoz. Prohlídka s průvodcem asi 60 min. věž s výhledem samostatně (otevřeno 9-16). 0,5km - modrá, cyklostezka, cyklostezka (údolím Pšovky) - nocleh? (3x veřejné tábořiště) Cikánský plácek, cyklostezka (údolím Pšovky) Vojtěchov: vesměs roubená, dnes převážně rekreační stavení. Vojtěšský důl - boční údolí Kokořínského dolu od Vojtěchova k Jestřebici se skalními útvary (Jestřebické pokličky a Trojúhelníková brána). Na rozcestí vytesán lidový reliéf Kalvárie. 1,5km - červená, silnice, cyklostezka (údolím Pšovky) Ráj: několik staveb lidové architektury. 0,5km - červená, silnice, cyklostezka (údolím Pšovky), cyklostezka (údolím Pšovky)

8 Konrádov: roubené a zděné domy., cyklostezka (údolím Pšovky) Tubož: vesnická památková zóna s mnoha lidovými roubenými stavbami. Bývalý mlýn Palác tesaný ve skále (dnes soukromý pozemek). přírodní památka "Prameny Pšovky" - bažiny a mokřady se vzácnou vegetací a zvířenou (8,7ha od 1995). 2,5km - silnice (údolím Pšovky) Horní Houska: četné roubené a hrázděné domy. Houska: původně raně gotický hrad, který byl r přestavěn na zámek. Další úpravy v l a Dochovaná gotická okénka a gotické a renesanční nástěnné malby. Před vchodem barokní socha z r Zámek v soukromém vlastnictví ale zčásti zpřístupněn (otevřeno 10-18). 3km - červená, silnice (Máchova cesta) Kruh: ves se rozkládá v členitém terénu a tvoří malebný celek lidové, hlavně roubené architektury. Barokní kostel sv. Vojtěcha z l , ve zdi dva náhrobní kameny. U kostela z části roubená fara. 1,5km - červená, silnice (Máchova cesta) Žďár: působivý celek vesnické památkové rezervace, řada roubených domů, z nichž některé v dolní části vsi jsou "vrostlé" do skal. Barokní kaple P. Marie z 18. stol. 2km - červená, silnice (Máchova cesta) Okna: několik roubených lidových staveb, původně gotický kostel Nanebevzetí P. Marie z r. 1384, zbarokizován v 17. stol. cca2km - zelená (nocleh nadivoko ve Žďárském polesí?) 6. den čtvrtek 3.8. (cca 41km) cca2km - zelená Bezděz: původně románský kostel sv. Jiljí z 12. stol., v l zbarokizován. 0,5km - červená (kola asi dole?!) BEZDĚZ - HRAD: mohutný hrad na výrazném znělcovém kopci (604 m.n.m.), budován mezi l (založen Přemyslem Otakarem II.). Nejcennější částí hradu je raně gotická kaple, dvě mohutné věže - Velká přes 30m a Čertova přes 20m vysoké se zdmi 3-5m silnými. Poslední dílčí přestavby za Albrechta z Valdštejna, který sem dal přemístit klášter augustiniánů. Hrad se stal poutním místem a až po zrušení kláštera v r se začal měnit ve zříceninu. Prohlídka s průvodcem 50min (otevřeno 9-17). Se sousedním vrchem - Malý Bezděz (577 m.n.m.) tvoří hradní vrch přírodní rezervaci (29ha, od 1949 a 1993) s původním bukovým lesem a vzácnými druhy hmyzu. Na Malém Bezdězu zbytek středověkého opevnění. 0,5km - červená Bezděz... 0,5km - modrá, silnice 1,5km - silnice zeměd. Bezděz 2km - silnička (Obecní důl) Bělá pod Bezdězem: městská památková zóna. Česká brána ze 14. stol. je pozůstatkem opevnění. Původně gotická tvrz přestavěná na zámek v l renesančně a od r barokně - dnes muzeum s obrazárnou (otevřeno 9-12 a 13-16) a částečně byty. V blízkosti patrová sýpka ze 17. stol. Dále zbytky roubené městské zástavby. Na náměstí barokní mariánský sloup z r. 1681, kašna, kruhový pavilón a nárožní radnice s renesančním portálem z r Farní kostel Povýšení sv. Kříže s unikátní řezbou Piety, přestavěn barokně v l , cenná sakristie ze 14. stol., náhrobníky na vnější zdi. Při bývalém klášteře augustiniánů barokní kostel sv. Václava z l km - červená, silnice Podolí - Vlčí důl 1km - červená, silnice (highway) (údolím Bělé) papírny... (údolím Bělé) Malý Rečkov (údolím Bělé) Velký Rečkov 2km - červená, silnice (údolím Rokytky) Klokočka: bývalé poutní místo s kaplí sv. Stafina z l , která je postavená na silném prameni léčivé vody. Na terase dvě sochy. Nedaleko bývalá lázeňská budova, která byla v 1. pol. 19. stol. klasicistně přestavěna na myslivnu. 0,25km - silnice 1,25km - červená, silnice Maníkovice: barokní lovecký zámeček z r. 1711, později upravovaný. 2km - červená, silnice Klášter Hradiště nad Jizerou: již ve 12. stol. rozsáhlý klášter, v r zničen husity. Z klášterního chrámu se dochoval raně gotický portál a pilíře. V l byl na jeho troskách zbudován renesanční zámek, který byl v 19. stol. změněn na pivovar a je jím dodnes. Goticko-renesanční kostel P. Marie z doby kolem r s věží z 19. stol., před ním socha z r ,5km - červená a modrá, silnice most přes Jizeru

9 0,5km - modrá, silnice MNICHOVO-HRADIŠTĚ: na cestě od Kláštera Hradiště židovský hřbitov s empírovými náhrobky. Na místě vyhořelého postaven v l barokní zámek (M. A. Canevallo). Uvnitř objektu divadelní sál z r. 1833, jídelna s renesančním stropem z r. 1580, zlatý kabinet vyzdobený kolem r. 1735, obrazárna s díly barokních mistrů, knihovna (spravovaná G. Cassanovou) a zámecká kaple z r Barokní zahradní pavilon z r. 1711, uvnitř vzácná freska. Na terase před zámkem plastiky - kolem r Zámecký park s empírovou bránou, navazuje na komplex kapucínského kláštera s kostelem Tří králů z l a dominující barokní kaplí sv. Anny z l V lapidáriu vystaveny originály soch barokních mistrů. Tři prohlídkové okruhy - 50, 15, 30min (otevřeno 9-16). 0,5km - modrá a zelená, silnice Mnichovo-Hradiště: městská památková zóna, barokní kostel sv. Jakuba z r s náhrobními kameny z 18. a 19. stol., novorenesanční radnice z r. 1892, roubené a barokní městské domy. Mnichovo-Hradiště: přejezd přes koleje 1km - červená, silnička dv. Přestavlky - vepřín 2km - červená (Zlatá stezka Českého ráje) Zásadka: zřícenina renesančního zámku z r. 1560, zpustl po požáru r ,5km - zelená a červená, silnička VALEČOV: zřícenina typického skalního hradu na okraji pískovcové plošiny. Na nejvyšší skále stál hradní palác, zčásti zděný, zčásti roubený, připomínaný již r R vypálen a v r pak vznikl nový palác, jehož zřícenina se dochovala dodnes. Ve skále vytesaný příkop, který odděloval hrad od ostatních skal. Prohlídka 40min (otevřeno 9-18h). 0,5km - červená, zelená a žlutá 1,5km - červená a zelená, silnička, cyklostezka Branžež: za školou objeveno sídliště z stol př. n. l. 1km - zelená, silnička Nová Ves 3km - zelená, silnička Pod Žehrovkou 1km - červená, silnička pomníky: železný kříž, pomník padlým v r ,5km - silnice, cyklostezka KOST - HRAD: mohutný gotický hrad na pískovcové skále při styku tří údolí. Byl vystavěn asi po r Původní stavba sestávala z velké věže, starého paláce, věžovité obytné budovy a kaple. Hrazení bylo dřevěné, kombinované se skálou. Hrad byl majetkem postupně několika šlechtických rodů. V r měl být podle císaře jako možný opěrný bod nepřítele zbořen. Po několika přestavbách a požárech byl r opraven. Dnes v majetku Kinských včetně expozice - renesanční černá kuchyně, historické zbraně atd. Prohlídka s průvodcem 60min (otevřeno 9-18). Po červené (1,5km) Údolí Střehomský Plakánek - přírodní památka (23,7ha od 1990), malebné údolí potoka Klenice zahloubené mezi pískovcovými skalami. 0,5km - žlutá, silnice, cyklostezka Podkost, cyklostezka Vesec: vesnická památková rezervace lidové architektury (od 1995). Kolem okrouhlé návsi dochovány roubené domy pojizerského typu. V kapličce na návsi lidová soška sv. Starosty, lužického kultu (u nás pouze na třech místech). Po modré (2km) Údolí Vesecký Plakánek - přírodní památka (23,7ha od 1990), malebné údolí potoka Klenice zahloubené mezi pískovcovými skalami. 0,5km - modrá, silnice kemp - nocleh pěšky tam a zpátky 0,5km - žlutá Humprecht: barokní původně lovecký zámeček, na místě tvrze na čedičovém vrchu (340 m.n.m.), vystavěn v l (C. Lurago), r vyhořel, do r opraven a zvýšen o 2 patra. V l a 1957 restaurován. Uvnitř mimo jiné ve středním 16m vysokém sále několikanásobná ozvěna. Prohlídka s průvodcem 50min (otevřeno 9-17). 7. den pátek 4.8. (cca 26km) 0,5km - žlutá, silnice Sobotka: městská památková zóna, radnice s loubím v jádře renesanční, dnes empírová z l a Gotickorenesanční kostel sv. Máří Magdalény postaven v l V 18. stol. byly zbořeny kaple nesoucí empory, r byla snížena věž. Renesanční děkanství se štíty z doby kolem r Roubené domy z konce 18. a poč. 19. stol. (např. Šolcův dům č.p. 33 s podloubím). 0,5km - zelená, silnice Staňkova Lhota Šalanda Samšina: při kostele sv. Václava z l stojí dřevěná zvonice z r kopie stavby ze 17. stol. Všaliby Zámostí

10 , cyklostezka Blata, cyklostezka Pařez: zbytky skalního hrádku (360 m.n.m.) s kamennou věží s obvodovou hradbou ze 14. stol. a poč. 15. stol. Původně se nazýval Husí nůžka. Byl založen na skalním bloku, z části vytesán ve skále. 0,5km - silnička, cyklostezka 1km - zelená, silnička, cyklostezka Hotel skalní město-košíček: postaven v r na místě bratrské vesnice Moravsko, která byla zničena ve třicetileté válce. 0,5km silnice - Turistická chata: výchozí bod do Prachovských skal. Lepařův památník: Fr. Lepař byl prvním předsedou KČT v Jičíně ( )., cyklostezka Prachov: hlavní východisko do přírodní rezervace - Prachovské skály (243,5ha, od 1933, m.n.m.). Zvětráváním a částečným odnosem původně souvislé tabule kvádrových pískovců vznikly geomorfologicky pozoruhodné útvary skalního města. Čedičové vyvřeliny zde připomínají sopečnou činnost. Již od 17. stol. př. n. l. bylo území prakticky souvisle osídleno a obhospodařováno, takže z původních porostů bučin a borových doubrav zůstaly dnes jen fragmenty ve smrkových monokulturách. Dva základní prohlídkové okruhy - Malý = 45min klidné chůze (cca1,5km - po žluté z Tur. ) a Velký = 2h klidné chůze (cca5km - po zelené z Tur. ). K nejzajímavějším místům patří např. Vyhlídka Křížkovského, Hlaholská vyhlídka, Rumcajsova vyhlídka, Pechova vyhlídka, Vyhlídka Českého ráje, Prachovská jehla a čapka, Fortna, Palcát, Krakonoš, Šikmá věž, atd. atd. 1,5km - červená, silnice, cyklostezka Hradčany 0,5km - červená, silnice, cyklostezka Holín 2km - červená, silnice, cyklostezka JIČÍN: městská památková rezervace. V 16. stol. bylo město obehnáno hradbami, které jsou částečně zachovány pod zámkem. Pozůstatkem opevnění je také 56m vysoká Valdická brána z l , z ochozu (32m) rozhled (otevřeno 9-17). Na náměstí je Valdštejnův zámek, který vznikl ze staršího sídla přestavbou v r V l a 1768 vyhořel, do r byl upraven pozdně barokně - dnes muzeum a galerie. Domy na náměstí jsou renesančního a barokního původu s podloubím, vesměs s empírovými fasádami po požáru r Děkanský kostel sv. Jakuba Většího původně asi z r. 1627, po prvním požáru r byl barokně upraven, dnešní podoba je po přestavbě po požáru z r , hodnotně vyzdoben a vybaven. Městský poutní kostel sv. Ignáce je z 1. pol. 14. stol., později přestavován. U něj je bývalý raně barokní jezuitský seminář a gymnázium. Na Novém Městě špitální kostel P. Marie de Sale z l , věž z Moravčice Robousy Náchodsko: větší počet roubených domů a socha z r Kacákova Lhota: větší počet roubených domů. Tuř: bývalý panský dům z r. 1845, dnes opuštěný a zanedbaný. Kaplička P. Marie z r s reliéfem z 18. stol. a socha z r Butoves Hluboký rybník (nocleh na divoko?) 8. den sobota 5.8. (cca 29km) Třtěnice: původně jen barokní kaplička, k níž byla r přistavěna loď. V obci ještě sousoší z r Chomutice: kostel sv. Dionýsia z l je pozoruhodným spojením oválné, pozdně barokní hmoty s přísně klasicistním průčelím s věží. Obora: původně zámek pro císařské úředníky ze 17. stol. byl později empírově přestavěn. V areálu socha z r Při zámku postaven r konvent Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského, doplněný r novorománskou kaplí božího srdce Páně. Nové Smrkovice: vesnická památková zóna (od 1995), ulicová ves založená r. 1779, dodnes dochována jako neporušený celek roubené štítové lidové architektury. Domoslavice 3km - silnice Dobrá Voda u Hořic Hořice: novogotická radnice z r Barokní kostel Narození P. Marie z l (K. I. Dientzenhofer). Jednopatrový barokní zámek upravený po r z budov kolem původní tvrze ze 14. stol. - dnes sídlo lesního závodu. Město známé svými sochařskými sympozii, díky nimž je možno v různých částech města spatřit zajímavou novodobou sochařskou výzdobu. 1km - červená, silnice Na vrchu Gothard (353 m.n.m.) je barokní hřbitovní kostel sv. Gotharda z r. 1783, kolem je starý hřbitov s pomníky padlých v bitvě u Sadové r Vedle ještě nový hřbitov s novoreneasnčním portálem z l , Žižkův

11 pomník z r. 1873, Riegrův obelisk (12m) z jednoho kusu pískovce z l , nová budova Galerie plastik a pod obeliskem je Mezinárodní galerie moderního sochařství pod širým nebem. 4 lípy Březovice 1,5km - silnice Jeřice: barokní kostel sv. Maří Magdalény z r postaven na místě gotického, prostá zděná zvonice. Barokní zámek z konce 17. stol., v nádvoří arkády. Třebovice Cerekvice nad Bystřicí: na místě původní tvrze ze 14. stol. byl v pol. 18. stol. vystavěn barokní zámek - dnes škola. Zámek je spojen na úrovni prvního patra visutou krytou chodbou s mohutnou kaplí Zvěstování P. Marie z r Cerekvice nad Bystřicí - továrna... vodárna... Benátky 1km - červená, silnice Hořiněves: barokní zámek z 1. pol. 18. stol., r zpustošen, při opravě snížen. Původně gotický kostel sv. Prokopa vypálen r. 1425, znovu postaven r. 1707, věž z r Dále v obci bývalá zájezdní hospoda - roubený dům z 18. stol. a socha z r km - silnice Sendražice: kostel sv. Stanislava s mohutnou věží v jádru gotický, zbarokizován v 18. stol., u kostela pomník z války Stavení č.p. 74 a další s lidovým klasicistním štítem z 19. stol. 1km - žlutá, silnička 0,5km - žlutá, silnice Lochenice - kostel Lochenice - parking autoautodoprava... *

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY. 13.09.2008-14.09.2008 09.00-12.00 a 12.30

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY. 13.09.2008-14.09.2008 09.00-12.00 a 12.30 Lešetice, Lešetice 52 MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Památník Vojna u Příbrami - Muzeum obětí komunismu 13.09.2008-14.09.2008 09.00-17.00 hod. Autenticky dochovaný bývalý zajatecký

Více

Čestín. Čestlice. Češov. Číčenice. Číčovice. Číhaná

Čestín. Čestlice. Češov. Číčenice. Číčovice. Číhaná Čestín K. Hora 49 48'26.75"N; 15 6'12.32"E Obec prvně zmíněna r. 1291. V letech 1575 1582 přebudována pův. tvrz na renes. zámek, část zbořena v 19. stol., zachována dvě patrová křídla se zazděnými arkádami,

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Bohdalov Kostel sv. Vavřince v Bohdalově 14.09.2008 14.00-17.00 Brtnice Zřícenina hradu Rokštejn 21.09.2008 10.00-15.00 Kostel v Bohdalově byl založen

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1 MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Benešov nad Ploučnicí, Zámecká 51 Státní zámek Benešov nad Ploučnicí 09.09.2007-10.09.2007 9.00-17.00 hod. Zámecký areál v Benešově nad Ploučnicí tvoří

Více

Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Česká republika

Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Česká republika Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Česká republika Tel.: +420 564 602 111 Fax: +420 564 602 420 e-mail: posta@kr-vysocina.cz www.region-vysocina.cz Památky UNESCO >> náměstí a zámek

Více

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09 PARDUBICKÝ KRAJ Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 P Pardubický kraj hraničí se Středočeským, Královéhradeckým, Olomouckým a Brněnským krajem, jeho jižní hranice se dotýká kraje Vysočina a na severu

Více

JIŽNÍ ČECHY harmonické HRADY A ZÁMKY JAKO V POHÁDCE

JIŽNÍ ČECHY harmonické HRADY A ZÁMKY JAKO V POHÁDCE JIŽNÍ ČECHY harmonické HRADY A ZÁMKY JAKO V POHÁDCE w w w. j i z n i c e c h y. c z Tento projekt Tvorba tiskových materiálů vč. elektronických verzí pro propagaci Jihočeského kraje v ČR i zahraničí 1.

Více

PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety

PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety 7 PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety Památky UNESCO v České republice UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, česky Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu, je jednou

Více

PÍSECKO. sobot a. den. Kontakt: Informační centrum Písek Heydukova 97 397 01 Písek, tel.: 382 213 592 e-mail: icpisek@mupisek.cz www.icpisek.

PÍSECKO. sobot a. den. Kontakt: Informační centrum Písek Heydukova 97 397 01 Písek, tel.: 382 213 592 e-mail: icpisek@mupisek.cz www.icpisek. 1.V Í K E N D PÍSECKO PÍSEK PÍSECKÉ HORY PUTIM ORLICKÁ PŘEHRADA ZVÍKOV MILEVSKO Z rozhledny na vrchu Jarníku, ale i z dalších míst na tomto vrchu a v okolních Píseckých horách se otvírá široký výhled na

Více

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz Č E S K É D Ě D I C T V Í U N E S C O nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz České dědictví UNESCO Brno 4 Český Krumlov 8 Holašovice 12 Kroměříž 16 Kutná Hora 20 Lednicko valtický areál

Více

Toulky Jindřichovým Hradcem

Toulky Jindřichovým Hradcem Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce Toulky Jindřichovým Hradcem Jolana Holopová 9. A Vedoucí práce: Josefa Rykrová, Marika Hauserová Školní

Více

Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018

Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018 Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018 OBSAH I. ÚVOD II. III. IV. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Historie města 2. Poloha města 3. Podpora udržitelného rozvoje města a) Projekt Zdravé město b) Ocenění

Více

Výletní trasy Výletní trasy Liberec Vimperk Jablonec nad Nisou Strakonice Semily Vimperk Česká Lípa Prachatice Strakonice Český Krumlov Děčín

Výletní trasy Výletní trasy Liberec Vimperk Jablonec nad Nisou Strakonice Semily Vimperk Česká Lípa Prachatice Strakonice Český Krumlov Děčín Výletní trasy Liberec 1 Do romantického frýdlantského výběžku... 10 2 Za kouzlem Lužických hor... 12 3 Malebným Podještědím... 14 Jablonec nad Nisou 4 Rozhledny Jizerských hor... 16 Semily 5 Krajem zapadlých

Více

Severní valašsko. 9. 16. srpna 2014. Odjezd v sobotu dne 9. srpna 2014 v 7:00 od hlavního nádraží ČD v Pardubicích.

Severní valašsko. 9. 16. srpna 2014. Odjezd v sobotu dne 9. srpna 2014 v 7:00 od hlavního nádraží ČD v Pardubicích. Severní valašsko 9. 16. srpna 2014 Odjezd v sobotu dne 9. srpna 2014 v 7:00 od hlavního nádraží ČD v Pardubicích. Adresa pobytu: Hotel Rusava, 768 41 Rusava 334. Tel. 573 392 076; e-mail recepce@hotelrusava.cz

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Radka Malá Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen) pro české turisty Diplomová práce 2014 Diplomová práce Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen)

Více

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák CHRUDIM InformaËnÌ centrum Chrudim Star radnice Resselovo n mïstì 1 37 01 Chrudim Tel./fax: (+20) 69 6 821 E-mail: info@chrudim-city.cz Skype: navstevnik.cz www.navstevnik.cz Design Elza reklama, www.elzareklama.cz,

Více

Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012

Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012 Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012 infoglobe Informační cestovatelský portál Infoglobe vám opět přináší zajímavý katalog, tentokrát zaměřený na Turistické cíle České a Slovenské republiky

Více

Památky UNESCO Praha historické centrum Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu, Starého Města s Josefovem Židovského Města

Památky UNESCO Praha historické centrum Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu, Starého Města s Josefovem Židovského Města Památky UNESCO Praha historické centrum - zápis 1992; hlavní město ČR Praha je nejvýznamnější městskou památkovou rezervací u nás. Historické jádro o rozloze 866 hektarů zahrnuje unikátní urbanistický

Více

BĚLÁ POD BEZDĚZEM WEISERWASSER ZÁKLADNÍ INFORMACE. Město Bělá pod Bezdězem leží na okraji Středočeského kraje přibližně

BĚLÁ POD BEZDĚZEM WEISERWASSER ZÁKLADNÍ INFORMACE. Město Bělá pod Bezdězem leží na okraji Středočeského kraje přibližně Město Bělá pod Bezdězem leží na okraji Středočeského kraje přibližně 15 km od Mladé Boleslavi směrem na Doksy a Českou Lípu. Rozprostírá se mezi lesy v nadmořské výšce 300 m. Ve svém názvu má město horu

Více

Město Šluknov. Strategický plán rozvoje města Šluknov

Město Šluknov. Strategický plán rozvoje města Šluknov Město Šluknov Strategický plán rozvoje města Šluknov 2007 2015 Zpracovatelé: Ing. Kučera Ladislav, tel. 774032601 Srbská Kamenice 12 407 15 Srbská Kamenice Ing. Petrášek Jiří, tel.774032600 Duben červenec

Více

CZ.1.07/2.4.00/12.0066

CZ.1.07/2.4.00/12.0066 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE KOMPLEXNÍ GEOGRAFICKÁ EXKURZE JIŽNÍ ČECHY 7. 5. 11. 5. 2012 Sborník referátů Podpora sítě GEONET - sítě pro vědeckou a vzdělávací

Více

24. sezóna. 1.vydání. Odjezdy vlaků a autobusů u vycházek, prosíme zkontrolujte dle aktuálních jízdních řádů.

24. sezóna. 1.vydání. Odjezdy vlaků a autobusů u vycházek, prosíme zkontrolujte dle aktuálních jízdních řádů. Objednávat, platit, dotazovat se na všech uvedených adresách, CA UNISMA - Marie Abrahámová 728 151 965, unisma@volny.cz Jiřina Urbanová 603 469 515, mail jizera.urbanová@seznam.cz Ilona Jouzová 777 227

Více

Česko německá ekologická vodní turistika. Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko.

Česko německá ekologická vodní turistika. Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko. Projekt č. 101 Česko německá ekologická vodní turistika Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko Prosinec 2010 1 PARTNEŘI PROJEKTU HLAVNÍ PARTNEŘI : DALŠÍ

Více

PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013

PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013 PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013 obsah 1 2 3 4 5 PŘIHLÁŠKA fotodokumentace: 1a KULTURNÍ PAMÁTKY 1b ARCHITEKTURA DOPLŇUJÍCÍ CHARAKTER MPR 1c DROBNÁ ARCHITEKTURA REKAPITULACE 2013 PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ NA OBNOVU

Více

Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu v turistické lokalitě Hranicko

Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu v turistické lokalitě Hranicko Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu v turistické lokalitě Hranicko březen 2009 Obsah 1. Úvodem... 4 2. Charakteristika turistické lokality Hranicko... 4 3. Systém řízení cestovního ruchu na Hranicku...

Více

Co je dobré vědět: Zdroj: www.czechtourism.com. DinoPark ve Vyškově

Co je dobré vědět: Zdroj: www.czechtourism.com. DinoPark ve Vyškově Obsah: Čtyřikrát něco jiného Metropole Krása nezná věk 6 UNESCO Lesk se snoubí s pokorou 8 Duchovní památky Stále živá minulost 11 Hrady, zámky a po stopách předků Když někdo umí 1 Technické zajímavosti,

Více

Region VYSOČINA. www.region-vysocina.cz. Trojúhelník památek UNESCO na Vysočině. Památky UNESCO

Region VYSOČINA. www.region-vysocina.cz. Trojúhelník památek UNESCO na Vysočině. Památky UNESCO Památky UNESCO Památky UNESCO Trojúhelník památek UNESCO na Vysočině V České republice je v současnosti dvanáct památek zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Tři z nich

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst ŠUMAVA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 2 Domažlice 4 Klatovy 7 Železná Ruda 8 Vimperk a okolí 13 Boubín 15 Kvilda, Modrava, Antýgl

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst VYSOČINA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 3 Jihlava 4 Třebíč 6 Žďár nad Sázavou 9 Telč 12 VŠUDE DOBŘE, NA CESTÁCH NEJLÉPE www.petro.cz

Více