Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/ OBCHODNÍ AKADEMIE A HOTELOVÁ ŠKOLA HAVLÍČKŮV BROD

2 I. Základní údaje o škole Název školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Sídlo školy: Bratříků 851, Havlíčkův Brod Odloučená pracoviště: Havlíčkův Brod, Kyjovská 3187 Havlíčkův Brod, U Trojice 2005 Zřizovatel školy: Vedení školy: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Mgr. Jiří Forman ředitel školy Mgr. Karel Sedlák zástupce ředitele pro studijní obory Ing. Marie Mrázová zástupce ředitele pro učební obory Ing. Jana Dubnová zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz Monika Kašparovská zástupce ředitele pro výchovu mimo vyučování Ing. Zdeňka Králíčková vedoucí odloučeného pracoviště Kyjovská 3187 Ing. Radka Svatošová vedoucí odloučeného pracoviště U Trojice 2005 Charakteristika školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací, která vznikla sloučením tří havlíčkobrodských škol Obchodní akademie, Havlíčkův Brod, U Trojice 2005 a Integrované střední školy, Havlíčkův Brod, Kyjovská 3187 s Integrovanou střední školou podnikání a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851. Škola nabízí obory vzdělání zaměřené na ekonomiku, podnikání, obchod a služby. OA a HŠ Havlíčkův Brod je právnickou osobou zřízenou krajem Vysočina dne V souladu se zřizovací listinou, schválenou usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 045/05/01/ZK ze dne , ve znění dodatku č. 1 zřizovací listiny schváleného usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 061/02/2003/ZK ze dne , ve znění změn schválených usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 151/03/2003/ZK ze dne , ve znění dodatku č. 2 zřizovací listiny schváleného usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 043/01/2004/ZK ze dne , ve znění dodatku č. 3 zřizovací listiny schváleného usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 291/05/2004/ZK ze dne , ve znění dodatku č. 4 zřizovací listiny schváleného usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0145/02/2006/ZK ze dne a ve znění dodatku č. 5 zřizovací listiny schváleného usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0310/04/2006/ZK ze dne , a v souladu se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení je předmětem činnosti OA a HŠ Havlíčkův Brod zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými právními předpisy. Předmětem činnosti je dále zajištění navazujícího sociálního zázemí včetně poskytování stravování, ubytovacích služeb, pořádání vzdělávacích akcí a provozování sportovišť a sportovních zařízení, provoz zařízení sloužících praktické výuce a realizace produktů praktické výuky. Adresa pro dálkový přístup: 2

3 Školská rada: Školská rada pracuje při škole od 16. ledna Složení: Členové Školské rady jmenovaní zřizovatelem: PaedDr. Martina Matějková, radní kraje Vysočina Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, starosta města Havlíčkův Brod, do Bc. Jiří Vondráček, radní kraje Vysočina, od Ing. Čeněk Jůzl, místostarosta města Havlíčkův Brod Členové Školské rady zvolení pedagogickými pracovníky dne : Ing. Hana Kopicová, učitelka odborných předmětů OA a HŠ Havlíčkův Brod Ing. Zdeňka Králíčková, vedoucí odloučeného pracoviště OA a HŠ Havlíčkův Brod Ing. Bohuslav Musil, učitel odborných předmětů OA a HŠ Havlíčkův Brod Členové Školské rady zvolení zákonnými zástupci a zletilými žáky dne : Václav Havelka, vedoucí provozu infrastruktury ČD, a.s., Jihlava Miroslava Michalová, účetní daňové kanceláře Ing. Fencíkové, Havlíčkův Brod Ing. Jindřich Pešek, samostatný ekonom ENVIREX Holding, a.s., Nové Město na Moravě 3

4 II. Obory vzdělání na škole ve školním roce Denní forma vzdělávání: Obory vzdělání s maturitní zkouškou: M/004 Obchodní akademie M/006 Obchodně podnikatelská činnost M/004 Hotelnictví a turismus M/036 Management obchodu L/006 Operátor oděvní výroby - obchodní činnost Obory vzdělání s výučním listem: H/001 Číšník servírka H/001 Kuchař H/004 Prodavač smíšené zboží H/002 Cukrář výroba H/001 Krejčí Nástavbové studium: L/501 Provoz obchodu L/504 Společné stravování Dálková forma vzdělávání: Nástavbové studium: L/501 Oděvnictví III. Přehled pracovníků školy ve školním roce 4

5 2006- Učitelé: Příjmení a jméno, titul Vystudovaná aprobace Absolvovaná vysoká škola let praxe v r Adam Václav, Mgr. tělesná výchova FTVS Praha 7 Bohuslavová Marie, Mgr. francouzština-španělština, němčina FF UJEP Brno FF MU Brno Čiháková Alena, Ing. ekonomické předměty VŠE Praha 15 Dolejší Vlasta Dolejšová Andrea, Mgr. Drápelová Marie, Mgr. Drinka Marian, Ing. Dubnová Jana, Ing. Fiala Josef Firon Josef, Mgr. Forgáčová Eva, Ing. Forman Jiří, Mgr. Hladík Josef, PaedDr. odborné předměty cukrář, pekař čeština-němčina ruština dějepis němčina odborné předměty ekonomické předměty obchodní korespondence tělesná výchova-branná výchova tělesná výchova-branná výchova odborné předměty - textil ruština-dějepis čeština ruština-dějepis angličtina SPŠPT Pardubice, DPS PF UK Praha PF TU Liberec PF MU Brno (pro SŠ) PF Hradec Králové PF VŠP Hradec Králové EF VŠZ Praha VUT Brno DPS VŠE Praha - učitelství ÚÚPVPP Praha FTVS UK Praha 21 Poznámka 20 ZŘ pro EP PF UJEP Brno 39 důchodce VŠST Liberec, DPS PF UK Praha PF Hradec Králové FF MU Brno PF Hradec Králové PF VŠP Hradec Králové Holubová Ivana, RNDr. matematika-chemie PřF UJEP Brno - učitelství 22 Hvozdecká Jarmila, Mgr. čeština-angličtina FF UJEP Brno 30 Janča Zdeněk, Ing. ekonomické předměty VŠE Praha; DPS 19 Janovská Lenka, Ing. ekonomické předměty VŠE Praha; DPS ředitel školy Jelínková Blanka fyzika chemie PřF UK Praha 34 důchodce Ježek Miroslav, Mgr. tělesná vých.-branná vých. FTVS UK Praha 29 Kahounová Eliška, Mgr. Klímová Květa, Mgr. Kokrdová Lenka, Ing. Königsmark Jaroslav, PaedDr. Kopicová Hana, Ing. Koumarová Marie, Ing. Krajhanzlová Vladimíra, Bc. Králíčková Zdeňka, Ing. český jazyk-ruský jazyk matematika-výpočetní technika odborné předměty - zemědělství PI Jihlava PGS - PF UJEP Brno důchodce MFF UK Praha 15 VP AF VŠZ Praha, DPS 13 strojírenské předměty PF UK Praha 30 ekonomické předměty, technika administrativy odborné předměty - technické učitelství odbor. předmětů obchod a služby odborné předměty chemické, výpočetní tech. 5 VŠE Praha, DPS ÚÚPVPP Praha 24 VŠST Liberec, DPS 17 PF Ostravské univerzity Ostrava, DPS pro MOV VŠCHT Praha, DPS -ČVUT Praha, PF VŠP HK Vedoucí OP Kyjovská

6 Králová Irena, RNDr. matematika-fyzika MFF UK Praha 16 Krejčí Roman, Ing. angličtina pro ZŠ (Bc.) PF UP Olomouc EF VŠB Ostrava Kučírková Ludmila matematika-fyzika PřF MU Brno od ; důchodce Kvačková Jaromíra, PhDr. čeština pedagogika FF UK Praha 22 VP Lajnerová Jana, Ing. Lupačová Miroslava, Mgr. Merclová Hana, Ing. ekonomické předměty ruština-dějepis angličtina nauka o výrobě -zbožíznalství VŠE Praha, DPS PF UP Olomouc PF Hradec Králové PF JU České Budějovic VŠCHT Pardubice; PGS ČVUT, VŠE Praha Mrázová Marie, Ing. ekonomické předměty VŠE Praha, DPS 21 ZŘ pro UO Musil Bohuslav, Ing. ekonomické předměty VŠE Praha - učitelství 24 Myslivec Jan, Ing. Pavlíčková Helena, RNDr. Pertlová Hana, Ing. Mgr. odborné předměty - textil VŠST Liberec, DPS PF UK Praha matematika-chemie PřF UJEP Brno - učitelství 27 odborné předměty obchod a služby PF Ostravské univerzity ČZU Praha Pojezdná Radka, Ing. ekonomické předměty VŠE Praha 11 Rokos Milan, Ing. ekonomické předměty VŠE Praha-učitelství 27 Rosenkranzová Pavlína německý jazyk SPŠS HB, SJZ z NEJ 6 Sedlák Karel, Mgr. matematika-základy techniky PF Hradec Králové PF UP Olomouc (5-12) Slavíková Alena ruština-němčina FF UJEP Brno 32 Sobotková Iva, Mgr. čeština-občanská nauka PF VŠP Hradec Králové 17 Sobotová Věra, Mgr. Stará Etela, PhDr. odborné předměty obchod a služby německý jazyk-anglický jazyk ZŘ pro SO PF UK Praha 24 VP FF UPJŠ Prešov 29 Svatošová Radka, Ing. ekonomické předměty VŠE Praha, DPS 14 Špitálníková Zlata anglický jazyk SZeŠ Čáslav, certifikát FCE 8 Štirská Ilona, PaedDr. Švecová Jarmila, Ing. český jazyk-dějepis odborné předměty - textil JU České Budějovice FF UJEP Brno (5-12) VŠST Liberec, DPS PF UK Praha Švejda Milan, Mgr. fyzika - chemie PF Hradec Králové 19 Vozábová Jana, Mgr. německý jazyk PF MU Brno 18 Wiche Hubert, Ing. ekonomické předměty VŠE Praha, DPS, SJZ z NEJ 22 Zadina Pavel, Ing. ekonomické předměty VŠE Praha, DPS 33 Zrnová Jarmila, Mgr. Učitelé odborného výcviku: český jazyk občanská nauka FF UK Praha 25 vedoucí OP U Trojice Funkce Vzdělání let Poznámka 6

7 Příjmení a jméno, titul praxe v r Čápová Marie UOV obor kuchař SŠ spol. stravování Velké Meziříčí 29 Čiplová Miluše UOV obory textilní VL švadlena, SPŠT Jihlava, DPS pro UOV 32 Dubnová Emílie UOV obor kuchař VL kuchařka, ISŠ spol. stravování 2 Kletečková Iva UOV obor číšník, SOU Chrudim - servírka, servírka DPS pro vychovatele 2 Klubalová Jitka UOV - obor cukrář SPŠPT Pardubice, DPS pro učit. odb. předmětů 10 Lišková Vladimíra UOV obor kuchař VL švadlena, SPŠT Jihlava, DPS pro UOV 24 Melechovská HŠ Bohemia Chrudim, DPS UOV obor kuchař Miroslava pro učitele prakt.vyuč. 2 Štroblová Alena UOV obor číšník, SŠ spol. strav. Velké servírka Meziříčí, DPS pro UOV 29 Teclová Vlasta UOV obory textilní VL švadlena, SPŠT Jihlava, DPS pro UOV 20 Toman František UOV obor číšník, servírka VL číšník, DPS pro UOV 39 důchodce Vrublová Vladimíra UOV obor prodavač VL prodavač, SŠ HB provoz obchodu, DPS 21 Zajíčková Jaroslava UOV obor cukrář VL cukrář 33 Žáčková Naděžda Vedoucí UOV VL krejčí, SPŠT Jihlava, DPS 26 Vychovatelé: Příjmení a jméno, titul Funkce Vzdělání Bořilová Jana Kašparovská Monika Prokopová Jindřiška Zvolánková Libuše vychovatelka ZŘ pro výchovu mimo vyučování vychovatelka vychovatelka Gymnázium HB, DPS MU Brno - vychovatelství Gymnázium HB, SPŠ Litomyšl - vychovatelství Gymnázium HB, SPŠ Litomyšl - vychovatelství SZTŠ HB, SPŠ Praha - vychovatelství let praxe v r Poznámka Provozní zaměstnanci: 7

8 Příjmení a jméno Funkce let praxe v r Brožová Zdeňka uklízečka (BR) 10 Brtnická Jitka kuchařka (BR) 32 Burda Vladimír správce počítačové sítě 24 Coufalová Ivana uklízečka (KY) 32 Čechová Dana vedoucí školní jídelny 26 Dočkal Petr vedoucí doplňkové činnosti (KY) 28 Dontová Marie uklízečka (BR) 39 Felcmanová Věra kuchařka (BR) 31 Grečnárová Alena mzdová účetní 23 Hanauerová Hana zástupce vedoucího doplňkové činnosti (KY) 39 Hochman Aleš údržbář (BR) 16 Iževská Věra uklízečka (KY) 5 Jelínková Monika uklízečka (BR) 8 Kotlasová Olga uklízečka (KY) 34 Králíčková Alena uklízečka (BR) 14 Musilová Jitka administrativní pracovnice OP Kyjovská 23 Orest Jaroslav školník, referent BOZP a PO (BR) 28 Pešková Iveta sekretářka ředitele školy a pracovnice spisové služby 22 Poslušná Milena administrativní pracovnice OP U Trojice 20 Rychlý Milan školník, referent BOZP a PO (UT) 22 Satrapová Ivana majetkový referent 16 Šauflová Helena rozpočtářka 24 Tesař Petr topič, údržbář (KY) 33 Tesařová Marie kuchařka (KY) 34 Tůmová Marie vedoucí kuchařka (KY) 30 Vaňkátová Marie pomocná kuchařka (BR) 35 Zadinová Milada účetní 4 Zikuda Petr údržbář (KY) 37 Poznámka Žák Jaroslav správce budov, referent BOZP a PO (KY) 32 IV. Přijímací řízení do 1. ročníku 1. Počty přihlášených a přijatých žáků v jednotlivých kolech 8

9 1. kolo dubna Název oboru zaměření Kód oboru přihlášek přijatých Celkem přijato Obchodní akademie M/ Hotelnictví a turismus M/ Ekonomické lyceum M/ Společné stravování L/ Kuchař H/ Číšník, servírka H/ Cukrář - výroba H/ Pozn.: Uchazečům o obory vzdělání, které z důvodu nízkého zájmu nebyly otevřeny (Obchodně podnikatelská činnost, Provoz obchodu, Oděvnictví, Potravinářská technologie, Prodavač, Pekař, Krejčí), byly nabídnuty jiné obory a v případě, že požádali o převedení přihlášky ke vzdělávání, jsou započítáni v počtu uchazečů o tyto náhradní obory vzdělání. 2. kolo 11. května Název oboru zaměření Kód oboru přihlášek přijatých Celkem přijato Obchodní akademie M/ Ekonomické lyceum M/ Hotelnictví a turismus M/ Cukrář - výroba H/ kolo 20. června 9

10 Název oboru zaměření Kód oboru přihlášek přijatých Celkem přijato Číšník, servírka H/ Cukrář - výroba H/ Kuchař H/ kolo 4. července Název oboru zaměření Kód oboru přihlášek přijatých Celkem přijato Obchodní akademie M/ Hotelnictví a turismus M/ Ekonomické lyceum M/ Společné stravování L/ Kuchař H/ Číšník, servírka H/ Cukrář - výroba H/ Kritéria přijímacího řízení ke studiu prvního ročníku v roce ) Oblasti hodnocení v přijímacím řízení podle školského zákona: a) znalosti uchazeče vyjádřené na vysvědčení z předchozího vzdělávání, b) výsledky přijímací zkoušky, byla-li pro daný obor stanovena, c) další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. 2) Kritéria přijímacího řízení: Podle 60 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v účinném znění, ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod rozhodl, že v 1. kole přijímacího řízení do všech oborů vzdělání se nebudou konat přijímací zkoušky a ke vzdělávání budou přijati všichni přihlášení uchazeči v pořadí podle výsledků předchozího vzdělávání. Důvodem tohoto rozhodnutí je skutečnost, že v žádném oboru vzdělání nenastal převis uchazečů nad možnosti přijetí a že všichni uchazeči splnili podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole, jež jsou stanoveny školským zákonem. 10

11 V. Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce Rozdělení do tříd: 11

12 Obory vzdělání s maturitní zkouškou M/004 Obchodní akademie třídy 1.A; 1.B; 2.A; 2.B; 3.A; 3.B; 4.A; 4.B M/006 Obchodně podnikatelská činnost třídy O1.; O2.; O3.; O M/036 Management obchodu třídy M2.; M3.; M M/004 Hotelnictví a turismus třídy H L/006 Operátor oděvní výroby obchodní činnost třídy O4.V L/501 Provoz obchodu třídy N1.; N L/504 Společné stravování třídy N1.; N L/501 Oděvnictví třída D3. Obory vzdělání s výučním listem H/001 Číšník, servírka třídy Č1.K; K1.Č; Č2.; Č3.P H/001 Kuchař třídy Č1.K; K1.Č ; K2.A; K2.B; K H/004 Prodavač smíšené zboží třídy C1.P; C2.P; Č3.P H/002 Cukrář výroba třídy C1.P; C2.P; C3.K H/001 Krejčí třídy C3.K 12

13 2. Výsledky za 1. pololetí : 2006 Třída Poč. TU Prům. Abs CH - 2 CH - 3 NH 1.A 30 Lup 2,43 6, B 30 Hvo 2,10 8, A 30 Kop 2,44 9, B 30 Dol 2,21 9, A 28 Kli 2,70 7, B 26 Wic 2,56 11, A 31 Sla 2,49 10, B 27 Fia 2,39 11, Celkem TRO ,42 9, Č1.K 28 Sta 2,61 14, K1.Č 32 Voz 2,67 14, H1. 31 Krj 2,06 6, O1. 30 Mus 2,47 7, N1. 23 Jan 2,74 12, Č2. 20 Čih 2,68 15, K2.A 21 Laj 2,58 14, K2.B 21 Pav 2,88 18, O2. 30 Jež 2,32 10, N2. 20 Mer 2,76 11, Č3.P 22 Sob 2,64 17, K3. 25 Jnč 2,36 11, O3. 18 Hol 2,68 12, O4. 23 Mra 2,50 12, Celkem BRA ,57 12, C1.P 32 Špi 2,56 12, C2.P 25 Doš 2,46 13, M2. 27 Kva 2,84 14, C3.K 24 Ada 2,50 19, M3. 24 Hla 2,61 18, D3. 9 Fog 1, O4.V 18 Švc 2,31 18, M4. 23 Zrn 2,73 13, Celkem KYJ ,69 15, Celkem ,55 12,

14 3. Výsledky za 2. pololetí : 2006 Třída Poč. TU Prům. Abs. "1" "5" "0 CH- 2 CH - 3 NH 1.A 30 Lup 2,38 7, B 30 Hvo 2,10 10, A 30 Kop 2,53 9, B 30 Dol 2,31 8, A 28 Kli 2,56 10, B 25 Wic 2,49 14, A 31 Sla 2,42 12, B 27 Fia 2,40 11, Celkem TRO ,40 10, Č1.K 25 Sta 2,52 17, K1.Č 30 Voz 2,62 16, H1. 31 Krj 2,19 11, O1. 31 Mus 2,57 10, N1. 23 Jan 2,79 14, Č2. 18 Čih 2,61 16, K2.A 20 Laj 2,54 12, K2.B 18 Pav 2,64 13, O2. 30 Jež 2,38 12, N2. 20 Mer 2,73 16, Č3.P 22 Sob 2,75 19, K3. 25 Jnč 2,51 13, O3. 18 Hol 2,86 12, O4. 23 Mra 2,56 17, Celkem BRA ,59 14, C1.P 28 Špi 2,46 12, C2.P 23 Doš 2,35 12, M2. 27 Kva 2,84 18, C3.K 24 Ada 2,50 22, M3. 23 Hla 2,63 19, D3. 9 Fog 1, O4.V 18 Švc 2,48 14, M4. 23 Zrn 2,88 16, Celkem KYJ ,69 16, Celkem ,55 12, Vysvětlivky: Poč = počet žáků, TU = třídní učitel, Prům. = průměrný prospěch třídy, Abs. = absence žáků v procentech; 1 = počet žáků s vyznamenáním, 5 = počet žáků s alespoň jednou nedostatečnou, 0 = počet neklasifikovaných žáků, CH 2 = počet žáků s méně uspokojivým chováním, CH 3 = počet žáků s neuspokojivým chováním, NH = počet neomluvených hodin 4. Prospěch s vyznamenáním na konci školního roku 14

15 a) Pracoviště U Trojice = 15 1.B : 4 Břízová Markéta, Dvořáková Jana, Hanzlíková Šárka, Uhlířová Žaneta 2.A : 1 Vácová Žaneta 2.B : 3 Klementová Eva, Kolaříková Pavla, Krupauerová Kateřina 3.A : 2 Čermáková Dagmar, Niklová Michaela 3.B : 3 Lacinová Barbora, Časarová Jana, Klofáčová Miroslava 4.A : 1 - Fiedlerová Monika 4.B : 1 Novotná Eva b) Pracoviště Bratříků = 13 Č1.K. : 1 - Svíčka Ondřej K1.Č : 1 - Doležal Tomáš H1. : 5 - Halamová Kateřina, Ortová Karolína, Krejdlová Lucie, Schwarzová Radka, Vašková Kateřina N1. : 1 - Jindrová Lucie K2.B : 1 - Zbořilová Martina O2. : 1 - Zelenková Markéta K3. : 2 - Pleskač Jiří; Žikeš Jan O4 : 1 - Pavlasová Radka c) Pracoviště Kyjovská = 9 C2.P : 2 - Rutschová Pavla; Skokanová Pavlína D3. : 2 - Sedláková Šárka, Šloufová Sylva C3.K. : 2 - Podmelová Helena, Stehnová Eliška M4. : 1 - Voborníková Monika O4.V : 2 - Blažejovská Ivana; Kazdová Zuzana 15

16 5. Prospěch nedostatečný nejméně z jednoho předmětu na konci 2. pololetí a) Pracoviště U Trojice = 11 1.A - celkem 3 1 žák - ČJL, MAT, EKO 1 žák - ČJL, MAT 1 žákyně - MAT, EKO 1.B - celkem 1 1 žákyně - PEK 2.A - celkem 2 1 žák - ČJL, ANJ 1 žákyně - UCE 3.A - celkem 2 1 žákyně - ANJ, NEJ, EKO, UCE 1 žákyně - ANJ, UCE 3.B - celkem 2 1 žákyně - ANJ 1 žákyně - UCE 4.B - celkem 1 1 žák - UCE b) Pracoviště Bratříků = 37 K1.Č - celkem 8 2 žákyně - ANJ 2 žákyně - NEJ 1 žákyně - ANJ, MAT 1 žákyně - ANJ, ČJL, ZPV 1 žák - NEJ, ČJL, POV, ZPV 1 žák - NEJ, ZPV H1. - celkem 4 3 žákyně - ANJ 1 žákyně - MAT O1. - celkem 5 3 žáci - ANJ 1 žák - NEJ 1 žák - ANJ, NEJ N1. - celkem 5 2 žáci - ČJL, NEJ 1 žákyně - ANJ 1 žákyně - MAT 1 žákyně - ANJ, ČJL, MAT, CHE Č2. - celkem 2 1 žákyně - NEJ 1 žák - MAT K2.B - celkem 1 1 žák - EKO 16

17 N2. - celkem 3 2 žáci - ANJ 1 žák - UCE O2. - celkem 2 2 žáci - MAT Č3.P. - celkem 1 1 žákyně - ANJ O3. - celkem 3 1 žák - KAJ 1 žák - MAT, EKO 1 žák - ANJ, EKO O4. - celkem 3 3 žáci - MAT c) Pracoviště Kyjovská = 14 C1.P - celkem 2 2 žáci - ANJ M2. - celkem 4 2 žáci - JKA 1 žákyně - UCE 1 žákyně - ANJ M4. - celkem 4 1 žák - UCE 1 žákyně - ČJL 1 žákyně - MAT 1 žákyně - ČJL, UCE O4.V. - celkem 4 3 žákyně - ČJL 1 žákyně - EKO 6. Maturitní zkoušky 17

18 a) Termíny maturitních zkoušek Třída 4.A 4.B O4. N2. O4.V M4. D3. Písemná část Praktická část Klasifikační porada Ukončení školní docházky Poskytnutí volna Ústní část b) Složení maturitních komisí Třída 4.A Termín Předseda Místopředseda Třídní učitel Členové Ing. Dagmar Pelikánová VOŠ, SOŠ a OA, Přemysla Otakara II 938, Čáslav Mgr. Květa Klímová OA a HŠ Havlíčkův Brod Mgr. Alena Slavíková Předmět Zkoušející Přísedící Český jazyk Mgr. Jarmila Hvozdecká Mgr. Iva Sobotková Německý jazyk * Mgr. Alena Slavíková Mgr. Andrea Dolejšová Anglický jazyk * Mgr. Miroslava Lupačová Mgr. Jarmila Hvozdecká Matematika * Mgr. Květa Klímová RNDr. Irena Králová Účetnictví Ing. Marian Drinka Ing. Pavel Zadina Ekonomika Ing. Pavel Zadina Ing. Marian Drinka 18

19 Třída 4.B 27 žáků Termín Předseda Místopředseda Třídní učitel Členové Ing. Hana Langmajerová Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, nám. Svobody 1, Jihlava RNDr. Ivana Holubová OA a HŠ Havlíčkův Brod Josef Fiala Předmět Zkoušející Přísedící Český jazyk Mgr. Iva Sobotková Mgr. Jarmila Hvozdecká Německý jazyk * Ing. Hubert Sichr Mgr. Alena Slavíková Anglický jazyk * Mgr. Jarmila Hvozdecká Mgr. Alena Slavíková Matematika * RNDr. Irena Králová RNDr. Ivana Holubová Účetnictví Ekonomika Ing. Radka Svatošová Ing. Pavel Zadina Ing. Marian Drinka Ing. Marian Drinka Ing. Radka Svatošová Ing. Pavel Zadina Třída O4. 23 žáci Termín Předseda Místopředseda Třídní učitel Členové Ing. Eva Dvořáková Střední škola obchodu a služeb, K. Světlé 2, Jihlava Ing. Hana Kopcová OA a HŠ Havlíčkův Brod Ing. Marie Mrázová Předmět Zkoušející Přísedící Český jazyk PaedDr. Ilona Štirská Mgr. Eliška Kahounová Matematika * RNDr. Ivana Holubová Mgr. Karel Sedlák Německý jazyk * Mgr. Jana Vozábová Mgr. Marie Drápelová Anglický jazyk * Mgr. Miroslav Ježek PhDr. Etela Stará Účetnictví Ing. Marie Mrázová Ing. Lenka Janovská Ekonomika Ing. Bohumil Musil Ing. Alena Čiháková 19

20 Třída N2. 20 žáků Termín Předseda Místopředseda Třídní učitel Členové Ing. Miroslava Navrátilová Střední škola obchodu a služeb, K. Světlé 2, Jihlava Mgr. Andrea Dolejšová OA a HŠ Havlíčkův Brod Ing. Hana Merclová Předmět Zkoušející Přísedící Český jazyk PaedDr. Ilona Štirská Mgr. Eliška Kahounová Německý jazyk * PhDr. Etela Stará Mgr. Marie Drápelová Matematika * RNDr. Helena Pavlíčková Mgr. Karel Sedlák Ekonomika Ing. Alena Čiháková Ing. Jana Lajnerová Účetnictví Ing. Jana Lajnerová Ing. Marie Mrázová Hotelový provoz Mgr. Věra Sobotová Bc. Vladimíra Krajhanzlová Třída O4.V 18 žáků Termín Předseda Místopředseda Třídní učitel Člen komise Členové Ing. Věnceslava Holcová Střední škola průmyslová strojnická, technická a VOŠ, Čáslavská 973, Chrudim Ing. Zdeňka Králíčková OA a HŠ Havlíčkův Brod Ing. Jarmila Švecová Miluše Čiplová Předmět Zkoušející Přísedící Český jazyk Mgr. Jarmila Zrnová PhDr. Jaromíra Kvačková Německý jazyk * Pavlína Rosenkranzová PaedDr. Josef Hladík Anglický jazyk * PaedDr. Josef Hladík Zlata Špitálníková Ekonomika * Ing. Radka Pojezdná Ing. Marie Koumarová Oděvní technologie Ing. Eva Forgáčová Ing. Jarmila Švecová Kreslení a konstrukce oděvů Ing. Eva Forgáčová Ing. Jarmila Švecová 20

21 Třída M4. 25 žáků Termín Předseda Místopředseda Třídní učitel Členové Mgr. Rudolf Konečný Hotelová škola, Sirotčí 4, Třebíč Ing. Radka Svatošová OA a HŠ Havlíčkův Brod Mgr. Jarmila Zrnová Předmět Zkoušející Přísedící Český jazyk Mgr. Jarmila Zrnová PhDr. Jaromíra Kvačková Infor. a komunikační technologie * Ing. Jan Myslivec Ing. Zdeňka Králíčková Německý jazyk * Pavlína Rosenkranzová PaedDr. Josef Hladík Anglický jazyk * PaedDr. Josef Hladík Zlata Špitálníková Podniková ekonomika Ing. Radka Pojezdná Ing. Marie Koumarová Účetnictví Ing. Radka Pojezdná Ing. Lenka Kokrdová Třída D3. 9 žáků Termín Předseda Místopředseda Třídní učitel Členové Mgr. Jana Fousová Hotelová škola, Sirotčí 4, Třebíč Mgr. Květa Klímová OA a HŠ Havlíčkův Brod Ing. Eva Forgáčová Předmět Zkoušející Přísedící Český jazyk Mgr. Jarmila Zrnová PhDr. Jaromíra Kvačková Německý jazyk * PaedDr. Josef Hladík Pavlína Rosenkranzová Anglický jazyk * Zlata Špitálníková PaedDr. Josef Hladík Matematika * Mgr. Květa Klímová Ing. Zdeňka Králíčková Ekonomika * Ing. Radka Pojezdná Ing. Marie Koumarová Oděvní technologie Ing. Eva Forgáčová Ing. Jarmila Švecová Konstrukce a modelování oděvů volitelný předmět c) Výsledky maturitních zkoušek Ing. Eva Forgáčová Ing. Jarmila Švecová Výsledky maturitních tříd za II. pololetí školního roku

22 Třída 4.A 4.B O4. N2. M4. O4.V D3. Třídní učitel Mgr. Slavíková Fiala J. Ing. Mrázová Ing. Merclová Mgr. Zrnová Ing. Švecová Ing. Forgáčová žáků ve třídě Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nehodnoceni žáků k MZ Přehled výsledků maturitních zkoušek za třídy Třída 4.A 4.B O4. N2. M4. O4.V D3. ostatní žáků u MZ Průměrný prospěch Prospěli s vyznamenáním 2,61 2,56 2,48 2,56 2,75 2,53 2,36 3, Prospěli Neprospěli Volitelný předmět MAT - 13 NEJ - 6 ANJ - 13 MAT - 8 NEJ - 7 ANJ - 10 MAT - 13 NEJ - 3 ANJ - 3 MAT - 14 NEJ - 2 ANJ - 0 ICT - 7 NEJ - 5 ANJ - 5 MAT - 1 ANJ - 3 EKO -10 MAT - 1 EKO - 8 NEJ - 3 MAT - 1 Přehled výsledků za jednotlivé předměty 22

23 Název předmětu žáků Průměr za předmět Český jazyk a literatura 135 2, Praktická maturitní zkouška 135 2, Ekonomika 130 2, Účetnictví 105 2, Matematika 51 2, Anglický jazyk 34 2, Německý jazyk 26 2, Oděvní technologie 23 2, Kreslení a konstrukce oděvů 14 2, Konstrukce a modelování oděvů 9 2, Informační a komunikační technologie 5 7 2, Hotelový provoz 7 2, Celkový výsledek za školu studentů celkem : prospěli s vyznamenáním : 17 = 10,97% - prospěli : 101 = 65,16% - neprospěli : 17 = 10,97% - nekonali : 20 = 12,90% Průměrný prospěch za školu : 2,60 Prospěch s vyznamenáním 4.A : 2 Fiedlerová Monika, Pavlíčková Michaela 4.B : 3 Kutiš Pavel, Novotná Eva, Smejkalová Markéta O4. : 3 Jelínková Dagmar, Kočová Markéta, Pavlasová Radka N2. : 2 Šťastný Michal, Šulek Roman M4. : 3 Šimonová Jana, Voborníková Monika, Zadinová Jiřina O4.V : 1 Kazdová Zuzana 23

24 D3. : 3 Merglová Marcela, Myslivcová Vladislava, Sedláková Šárka Prospěch nedostatečný 4.A 3 : 1 žákyně PMZ 1 žák MAT 1 žák UCE 4.B 5 : 1 žák UCE 1 žákyně ANJ 1 žákyně PMZ 1 žákyně EKO + PMZ 1 žákyně ČJL + UCE + EKO + PMZ N2. 2 : 1 žák ČJL 1 žákyně NEJ O4.V 3 : 1 žákyně ČJL + KKO 1 žákyně KKO 1 žákyně ODT + KKO M4. 5 : 1 žákyně POE 1 žákyně PMZ 1 žákyně UCE, PMZ Ostatní 2 :1 žák ČJL 1 žákyně PMZ d) Předsedové maturitních komisí Termín Škola Střední škola průmyslová strojnická, technická a VOŠ, Čáslavská 973, Chrudim 24

25 Odloučené pracoviště: Hlinsko v Čechách Obor Označení třídy Oděvnictví (nástavba) OD3 žáků 22 Předseda komise Ing. Eva Forgáčová Termín Škola Obor Označení třídy Hotelová škola, Sirotčí 4, Třebíč Obchodník OB4. žáků 23 Předseda komise Ing. Bohuslav Musil Termín Škola Obor VOŠ, SOŠ a OA, Přemysla Otakara II. 938, Čáslav Obchodní akademie Označení třídy OA 4.A žáků 30 Předseda komise Mgr. Miroslava Lupačová Termín Škola Obor Označení třídy 2.P žáků 26 Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., Komenského 10, Žďár nad Sázavou Podnikání (denní nástavba) Předseda komise Ing. Lenka Janovská Termín Škola Obor Označení třídy 4.A Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, nám. Svobody 1, Jihlava Obchodní akademie 25

26 žáků 30 Předseda komise Mgr. Jiří Forman Termín Škola Střední škola obchodu a služeb, K. Světlé 2, Jihlava Obor Obchodně podnikatelská činnost Označení třídy 4.OP žáků 30 Předseda komise Mgr. Karel Sedlák Termín Škola Střední škola obchodu a služeb, K. Světlé 2, Jihlava Obor Společné stravování (dálková nástavba) Označení třídy 3.ST žáků 24 Předseda komise PaedDr. Ilona Štirská 26

27 7. Závěrečné zkoušky a) Termíny závěrečných zkoušek Třída K3. Č3.P Č3P. C3.K C3. K Kód oboru H/ H/ H/ H/ H/001 Obor vzdělání Kuchař Číšník Prodavač smíšené zboží Cukrář výroba Krejčí Počty studentů Písemná část Praktická část Klasifikační porada Ukončení školní docházky Poskytnutí volna Ústní část

28 b) Složení zkušebních komisí 28

29 Třída K3., obor vzdělání Kuchař Termín ústní části ZZ Předseda Místopředseda Marie Čeplová, učitelka odborného výcviku, SŠ obchodní a služeb SČMSD Žďár nad Sázavou, s. r. o. Ing. Marie Mrázová ZŘ pro učební obory OA a Hotelová škola Havlíčkův Brod Třídní učitel Ing. Zdeněk Janča Členové Odborník z praxe Bc. Vladimíra Krajhanzlová Marie Čápová Dana Čechová Třída Č3.P, obor vzdělání Číšník - servírka Termín ústní části ZZ Předseda Místopředseda Miluše Pesserová učitelka odborného výcviku SŠ obchodní a služeb SČMSD Žďár nad Sázavou, s. r. o. Ing. Alena Čiháková učitelka odborných předmětů OA a Hotelová škola Havlíčkův Brod Třídní učitel Mgr. Věra Sobotová Členové 29 Odborník z praxe Mgr. Věra Sobotová Alena Štroblová Jaroslav Bárta

30 Třída Č3.P, obor vzdělání Prodavač smíšené zboží Termín ústní části ZZ Předseda Místopředseda Miluše Pesserová učitelka odborného výcviku SŠ obchodní a služeb SČMSD Žďár nad Sázavou, s. r. o. Ing. Alena Čiháková učitelka odborných předmětů OA a Hotelová škola Havlíčkův Brod Třídní učitel Mgr. Věra Sobotová Členové Odborník z praxe Ing. Hana Merclová Vladimíra Vrublová Václav Henzl 30

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Havlíčkův Brod 2013 Obsah I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 II. OBORY VZDĚLÁNÍ NA ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013... 5 III. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 OBCHODNÍ AKADEMIE, HAVLÍČKŮV BROD, U TROJICE 2005 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Historie vzniku Obchodní akademie v Havlíčkově Brodě

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škole služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou. Husovo nám. 1 584 01 Ledeč nad Sázavou

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou. Husovo nám. 1 584 01 Ledeč nad Sázavou ymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 1 584 01 Ledeč nad Sázavou VÝROČNÍ PRÁVA Projednána a schválena na společné schůzi školských rad dne 15. října 2011 Ing.

Více

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy 1. Základní údaje o škole 1.1.Název školy, adresa. Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní závěrečné zkoušky, U Stadionu 486, 266 00 Beroun 1.2.Zřizovatel : Středočeský

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2009/2010 Akademie Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou Výroční zpráva o činnosti školní rok 2009/2010 dle 7,

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA Výroční zpráva Školní rok 2011-2012 1. Obsah 1. OBSAH... 1 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 1 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 3 4. ČASOVÝ

Více

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 212/213 Zpracoval: Mgr. Otakar Březina Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 21.1.213. Mgr.

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. o činnosti školy. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Projednáno a schváleno Školskou radou Gymnázia, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou dne 15. 10. 2014. MVDr. Marcel Chaloupka předseda Školské rady. Mgr. Ivana

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2011/2012 OBSAH: 1. Charakteristika školy 4. 2. Přehled oborů 7. 3. Údaje o pracovnících školy 9

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2011/2012 OBSAH: 1. Charakteristika školy 4. 2. Přehled oborů 7. 3. Údaje o pracovnících školy 9 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2011/2012 OBSAH: 1. Charakteristika školy 4 2. Přehled oborů 7 3. Údaje o pracovnících školy 9 4. Přijímací řízení 12 5. Výsledky vzdělávání 13 6. Prevence

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. (a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) Název školy: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 Sídlo školy: Blatná,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Chrudim, říjen 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 SVITAVY, ZÁŘÍ 2014 Obsah ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ŘÍZENÍ ŠKOLY... 5 Struktura řízení školy ve školním roce 2013/14... 5 Poradní a metodické orgány ve školním roce 2013/14...

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Č. dokumentu: D-SJM-010-01112012 Strana 1/42 Dokument VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnické školy Školní rok : 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 GYMNÁZIUM, STRAKONICE, MÁCHOVA 174 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Sídlo školy: Máchova 174, Strakonice I, PSČ 386 48 Zřizovatel

Více

školní rok 2010/2011 Akademie Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

školní rok 2010/2011 Akademie Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 200/20 Akademie Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou Výroční zpráva o činnosti školní rok 200/20 dle 7, Zák.č. 56/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o.

Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o. Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o. za školní rok 2013/2014 a) část pedagogická b) část ekonomická PaedDr. Jaroslava Čelechovská ředitelka školy Schválena Školskou

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Vyšší zdravotnické školy Školní rok : 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ AKADEMIKA STANISLAVA BECHYNĚ, HAVLÍČKŮV BROD, JIHLAVSKÁ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ AKADEMIKA STANISLAVA BECHYNĚ, HAVLÍČKŮV BROD, JIHLAVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ AKADEMIKA STANISLAVA BECHYNĚ, HAVLÍČKŮV BROD, JIHLAVSKÁ 628 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 O B S A H 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013... 4 1. Základní údaje o škole... 4 2. Obory vzdělání...

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, J. Sigmunda 242, 783 49 Lutín V Lutíně dne 25. září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Michalík ředitel Schválena školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie 63-41-M/004 Obchodní akademie 63-41-M/004 dálkové

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Výroční zpráva 07/08. 1 Výroční zpráva 2007/2008

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Výroční zpráva 07/08. 1 Výroční zpráva 2007/2008 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Výroční zpráva 1 Výroční zpráva 2007/2008 07/08 Slavnostní přijetí žáků primy a prvního ročníku pro školní rok 2008/2009 se konalo 23. září

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více