Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/ OBCHODNÍ AKADEMIE A HOTELOVÁ ŠKOLA HAVLÍČKŮV BROD

2 I. Základní údaje o škole Název školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Sídlo školy: Bratříků 851, Havlíčkův Brod Odloučená pracoviště: Havlíčkův Brod, Kyjovská 3187 Havlíčkův Brod, U Trojice 2005 Zřizovatel školy: Vedení školy: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Mgr. Jiří Forman ředitel školy Mgr. Karel Sedlák zástupce ředitele pro studijní obory Ing. Marie Mrázová zástupce ředitele pro učební obory Ing. Jana Dubnová zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz Monika Kašparovská zástupce ředitele pro výchovu mimo vyučování Ing. Zdeňka Králíčková vedoucí odloučeného pracoviště Kyjovská 3187 Ing. Radka Svatošová vedoucí odloučeného pracoviště U Trojice 2005 Charakteristika školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací, která vznikla sloučením tří havlíčkobrodských škol Obchodní akademie, Havlíčkův Brod, U Trojice 2005 a Integrované střední školy, Havlíčkův Brod, Kyjovská 3187 s Integrovanou střední školou podnikání a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851. Škola nabízí obory vzdělání zaměřené na ekonomiku, podnikání, obchod a služby. OA a HŠ Havlíčkův Brod je právnickou osobou zřízenou krajem Vysočina dne V souladu se zřizovací listinou, schválenou usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 045/05/01/ZK ze dne , ve znění dodatku č. 1 zřizovací listiny schváleného usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 061/02/2003/ZK ze dne , ve znění změn schválených usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 151/03/2003/ZK ze dne , ve znění dodatku č. 2 zřizovací listiny schváleného usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 043/01/2004/ZK ze dne , ve znění dodatku č. 3 zřizovací listiny schváleného usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 291/05/2004/ZK ze dne , ve znění dodatku č. 4 zřizovací listiny schváleného usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0145/02/2006/ZK ze dne a ve znění dodatku č. 5 zřizovací listiny schváleného usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0310/04/2006/ZK ze dne , a v souladu se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení je předmětem činnosti OA a HŠ Havlíčkův Brod zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými právními předpisy. Předmětem činnosti je dále zajištění navazujícího sociálního zázemí včetně poskytování stravování, ubytovacích služeb, pořádání vzdělávacích akcí a provozování sportovišť a sportovních zařízení, provoz zařízení sloužících praktické výuce a realizace produktů praktické výuky. Adresa pro dálkový přístup: 2

3 Školská rada: Školská rada pracuje při škole od 16. ledna Složení: Členové Školské rady jmenovaní zřizovatelem: PaedDr. Martina Matějková, radní kraje Vysočina Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, starosta města Havlíčkův Brod, do Bc. Jiří Vondráček, radní kraje Vysočina, od Ing. Čeněk Jůzl, místostarosta města Havlíčkův Brod Členové Školské rady zvolení pedagogickými pracovníky dne : Ing. Hana Kopicová, učitelka odborných předmětů OA a HŠ Havlíčkův Brod Ing. Zdeňka Králíčková, vedoucí odloučeného pracoviště OA a HŠ Havlíčkův Brod Ing. Bohuslav Musil, učitel odborných předmětů OA a HŠ Havlíčkův Brod Členové Školské rady zvolení zákonnými zástupci a zletilými žáky dne : Václav Havelka, vedoucí provozu infrastruktury ČD, a.s., Jihlava Miroslava Michalová, účetní daňové kanceláře Ing. Fencíkové, Havlíčkův Brod Ing. Jindřich Pešek, samostatný ekonom ENVIREX Holding, a.s., Nové Město na Moravě 3

4 II. Obory vzdělání na škole ve školním roce Denní forma vzdělávání: Obory vzdělání s maturitní zkouškou: M/004 Obchodní akademie M/006 Obchodně podnikatelská činnost M/004 Hotelnictví a turismus M/036 Management obchodu L/006 Operátor oděvní výroby - obchodní činnost Obory vzdělání s výučním listem: H/001 Číšník servírka H/001 Kuchař H/004 Prodavač smíšené zboží H/002 Cukrář výroba H/001 Krejčí Nástavbové studium: L/501 Provoz obchodu L/504 Společné stravování Dálková forma vzdělávání: Nástavbové studium: L/501 Oděvnictví III. Přehled pracovníků školy ve školním roce 4

5 2006- Učitelé: Příjmení a jméno, titul Vystudovaná aprobace Absolvovaná vysoká škola let praxe v r Adam Václav, Mgr. tělesná výchova FTVS Praha 7 Bohuslavová Marie, Mgr. francouzština-španělština, němčina FF UJEP Brno FF MU Brno Čiháková Alena, Ing. ekonomické předměty VŠE Praha 15 Dolejší Vlasta Dolejšová Andrea, Mgr. Drápelová Marie, Mgr. Drinka Marian, Ing. Dubnová Jana, Ing. Fiala Josef Firon Josef, Mgr. Forgáčová Eva, Ing. Forman Jiří, Mgr. Hladík Josef, PaedDr. odborné předměty cukrář, pekař čeština-němčina ruština dějepis němčina odborné předměty ekonomické předměty obchodní korespondence tělesná výchova-branná výchova tělesná výchova-branná výchova odborné předměty - textil ruština-dějepis čeština ruština-dějepis angličtina SPŠPT Pardubice, DPS PF UK Praha PF TU Liberec PF MU Brno (pro SŠ) PF Hradec Králové PF VŠP Hradec Králové EF VŠZ Praha VUT Brno DPS VŠE Praha - učitelství ÚÚPVPP Praha FTVS UK Praha 21 Poznámka 20 ZŘ pro EP PF UJEP Brno 39 důchodce VŠST Liberec, DPS PF UK Praha PF Hradec Králové FF MU Brno PF Hradec Králové PF VŠP Hradec Králové Holubová Ivana, RNDr. matematika-chemie PřF UJEP Brno - učitelství 22 Hvozdecká Jarmila, Mgr. čeština-angličtina FF UJEP Brno 30 Janča Zdeněk, Ing. ekonomické předměty VŠE Praha; DPS 19 Janovská Lenka, Ing. ekonomické předměty VŠE Praha; DPS ředitel školy Jelínková Blanka fyzika chemie PřF UK Praha 34 důchodce Ježek Miroslav, Mgr. tělesná vých.-branná vých. FTVS UK Praha 29 Kahounová Eliška, Mgr. Klímová Květa, Mgr. Kokrdová Lenka, Ing. Königsmark Jaroslav, PaedDr. Kopicová Hana, Ing. Koumarová Marie, Ing. Krajhanzlová Vladimíra, Bc. Králíčková Zdeňka, Ing. český jazyk-ruský jazyk matematika-výpočetní technika odborné předměty - zemědělství PI Jihlava PGS - PF UJEP Brno důchodce MFF UK Praha 15 VP AF VŠZ Praha, DPS 13 strojírenské předměty PF UK Praha 30 ekonomické předměty, technika administrativy odborné předměty - technické učitelství odbor. předmětů obchod a služby odborné předměty chemické, výpočetní tech. 5 VŠE Praha, DPS ÚÚPVPP Praha 24 VŠST Liberec, DPS 17 PF Ostravské univerzity Ostrava, DPS pro MOV VŠCHT Praha, DPS -ČVUT Praha, PF VŠP HK Vedoucí OP Kyjovská

6 Králová Irena, RNDr. matematika-fyzika MFF UK Praha 16 Krejčí Roman, Ing. angličtina pro ZŠ (Bc.) PF UP Olomouc EF VŠB Ostrava Kučírková Ludmila matematika-fyzika PřF MU Brno od ; důchodce Kvačková Jaromíra, PhDr. čeština pedagogika FF UK Praha 22 VP Lajnerová Jana, Ing. Lupačová Miroslava, Mgr. Merclová Hana, Ing. ekonomické předměty ruština-dějepis angličtina nauka o výrobě -zbožíznalství VŠE Praha, DPS PF UP Olomouc PF Hradec Králové PF JU České Budějovic VŠCHT Pardubice; PGS ČVUT, VŠE Praha Mrázová Marie, Ing. ekonomické předměty VŠE Praha, DPS 21 ZŘ pro UO Musil Bohuslav, Ing. ekonomické předměty VŠE Praha - učitelství 24 Myslivec Jan, Ing. Pavlíčková Helena, RNDr. Pertlová Hana, Ing. Mgr. odborné předměty - textil VŠST Liberec, DPS PF UK Praha matematika-chemie PřF UJEP Brno - učitelství 27 odborné předměty obchod a služby PF Ostravské univerzity ČZU Praha Pojezdná Radka, Ing. ekonomické předměty VŠE Praha 11 Rokos Milan, Ing. ekonomické předměty VŠE Praha-učitelství 27 Rosenkranzová Pavlína německý jazyk SPŠS HB, SJZ z NEJ 6 Sedlák Karel, Mgr. matematika-základy techniky PF Hradec Králové PF UP Olomouc (5-12) Slavíková Alena ruština-němčina FF UJEP Brno 32 Sobotková Iva, Mgr. čeština-občanská nauka PF VŠP Hradec Králové 17 Sobotová Věra, Mgr. Stará Etela, PhDr. odborné předměty obchod a služby německý jazyk-anglický jazyk ZŘ pro SO PF UK Praha 24 VP FF UPJŠ Prešov 29 Svatošová Radka, Ing. ekonomické předměty VŠE Praha, DPS 14 Špitálníková Zlata anglický jazyk SZeŠ Čáslav, certifikát FCE 8 Štirská Ilona, PaedDr. Švecová Jarmila, Ing. český jazyk-dějepis odborné předměty - textil JU České Budějovice FF UJEP Brno (5-12) VŠST Liberec, DPS PF UK Praha Švejda Milan, Mgr. fyzika - chemie PF Hradec Králové 19 Vozábová Jana, Mgr. německý jazyk PF MU Brno 18 Wiche Hubert, Ing. ekonomické předměty VŠE Praha, DPS, SJZ z NEJ 22 Zadina Pavel, Ing. ekonomické předměty VŠE Praha, DPS 33 Zrnová Jarmila, Mgr. Učitelé odborného výcviku: český jazyk občanská nauka FF UK Praha 25 vedoucí OP U Trojice Funkce Vzdělání let Poznámka 6

7 Příjmení a jméno, titul praxe v r Čápová Marie UOV obor kuchař SŠ spol. stravování Velké Meziříčí 29 Čiplová Miluše UOV obory textilní VL švadlena, SPŠT Jihlava, DPS pro UOV 32 Dubnová Emílie UOV obor kuchař VL kuchařka, ISŠ spol. stravování 2 Kletečková Iva UOV obor číšník, SOU Chrudim - servírka, servírka DPS pro vychovatele 2 Klubalová Jitka UOV - obor cukrář SPŠPT Pardubice, DPS pro učit. odb. předmětů 10 Lišková Vladimíra UOV obor kuchař VL švadlena, SPŠT Jihlava, DPS pro UOV 24 Melechovská HŠ Bohemia Chrudim, DPS UOV obor kuchař Miroslava pro učitele prakt.vyuč. 2 Štroblová Alena UOV obor číšník, SŠ spol. strav. Velké servírka Meziříčí, DPS pro UOV 29 Teclová Vlasta UOV obory textilní VL švadlena, SPŠT Jihlava, DPS pro UOV 20 Toman František UOV obor číšník, servírka VL číšník, DPS pro UOV 39 důchodce Vrublová Vladimíra UOV obor prodavač VL prodavač, SŠ HB provoz obchodu, DPS 21 Zajíčková Jaroslava UOV obor cukrář VL cukrář 33 Žáčková Naděžda Vedoucí UOV VL krejčí, SPŠT Jihlava, DPS 26 Vychovatelé: Příjmení a jméno, titul Funkce Vzdělání Bořilová Jana Kašparovská Monika Prokopová Jindřiška Zvolánková Libuše vychovatelka ZŘ pro výchovu mimo vyučování vychovatelka vychovatelka Gymnázium HB, DPS MU Brno - vychovatelství Gymnázium HB, SPŠ Litomyšl - vychovatelství Gymnázium HB, SPŠ Litomyšl - vychovatelství SZTŠ HB, SPŠ Praha - vychovatelství let praxe v r Poznámka Provozní zaměstnanci: 7

8 Příjmení a jméno Funkce let praxe v r Brožová Zdeňka uklízečka (BR) 10 Brtnická Jitka kuchařka (BR) 32 Burda Vladimír správce počítačové sítě 24 Coufalová Ivana uklízečka (KY) 32 Čechová Dana vedoucí školní jídelny 26 Dočkal Petr vedoucí doplňkové činnosti (KY) 28 Dontová Marie uklízečka (BR) 39 Felcmanová Věra kuchařka (BR) 31 Grečnárová Alena mzdová účetní 23 Hanauerová Hana zástupce vedoucího doplňkové činnosti (KY) 39 Hochman Aleš údržbář (BR) 16 Iževská Věra uklízečka (KY) 5 Jelínková Monika uklízečka (BR) 8 Kotlasová Olga uklízečka (KY) 34 Králíčková Alena uklízečka (BR) 14 Musilová Jitka administrativní pracovnice OP Kyjovská 23 Orest Jaroslav školník, referent BOZP a PO (BR) 28 Pešková Iveta sekretářka ředitele školy a pracovnice spisové služby 22 Poslušná Milena administrativní pracovnice OP U Trojice 20 Rychlý Milan školník, referent BOZP a PO (UT) 22 Satrapová Ivana majetkový referent 16 Šauflová Helena rozpočtářka 24 Tesař Petr topič, údržbář (KY) 33 Tesařová Marie kuchařka (KY) 34 Tůmová Marie vedoucí kuchařka (KY) 30 Vaňkátová Marie pomocná kuchařka (BR) 35 Zadinová Milada účetní 4 Zikuda Petr údržbář (KY) 37 Poznámka Žák Jaroslav správce budov, referent BOZP a PO (KY) 32 IV. Přijímací řízení do 1. ročníku 1. Počty přihlášených a přijatých žáků v jednotlivých kolech 8

9 1. kolo dubna Název oboru zaměření Kód oboru přihlášek přijatých Celkem přijato Obchodní akademie M/ Hotelnictví a turismus M/ Ekonomické lyceum M/ Společné stravování L/ Kuchař H/ Číšník, servírka H/ Cukrář - výroba H/ Pozn.: Uchazečům o obory vzdělání, které z důvodu nízkého zájmu nebyly otevřeny (Obchodně podnikatelská činnost, Provoz obchodu, Oděvnictví, Potravinářská technologie, Prodavač, Pekař, Krejčí), byly nabídnuty jiné obory a v případě, že požádali o převedení přihlášky ke vzdělávání, jsou započítáni v počtu uchazečů o tyto náhradní obory vzdělání. 2. kolo 11. května Název oboru zaměření Kód oboru přihlášek přijatých Celkem přijato Obchodní akademie M/ Ekonomické lyceum M/ Hotelnictví a turismus M/ Cukrář - výroba H/ kolo 20. června 9

10 Název oboru zaměření Kód oboru přihlášek přijatých Celkem přijato Číšník, servírka H/ Cukrář - výroba H/ Kuchař H/ kolo 4. července Název oboru zaměření Kód oboru přihlášek přijatých Celkem přijato Obchodní akademie M/ Hotelnictví a turismus M/ Ekonomické lyceum M/ Společné stravování L/ Kuchař H/ Číšník, servírka H/ Cukrář - výroba H/ Kritéria přijímacího řízení ke studiu prvního ročníku v roce ) Oblasti hodnocení v přijímacím řízení podle školského zákona: a) znalosti uchazeče vyjádřené na vysvědčení z předchozího vzdělávání, b) výsledky přijímací zkoušky, byla-li pro daný obor stanovena, c) další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. 2) Kritéria přijímacího řízení: Podle 60 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v účinném znění, ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod rozhodl, že v 1. kole přijímacího řízení do všech oborů vzdělání se nebudou konat přijímací zkoušky a ke vzdělávání budou přijati všichni přihlášení uchazeči v pořadí podle výsledků předchozího vzdělávání. Důvodem tohoto rozhodnutí je skutečnost, že v žádném oboru vzdělání nenastal převis uchazečů nad možnosti přijetí a že všichni uchazeči splnili podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole, jež jsou stanoveny školským zákonem. 10

11 V. Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce Rozdělení do tříd: 11

12 Obory vzdělání s maturitní zkouškou M/004 Obchodní akademie třídy 1.A; 1.B; 2.A; 2.B; 3.A; 3.B; 4.A; 4.B M/006 Obchodně podnikatelská činnost třídy O1.; O2.; O3.; O M/036 Management obchodu třídy M2.; M3.; M M/004 Hotelnictví a turismus třídy H L/006 Operátor oděvní výroby obchodní činnost třídy O4.V L/501 Provoz obchodu třídy N1.; N L/504 Společné stravování třídy N1.; N L/501 Oděvnictví třída D3. Obory vzdělání s výučním listem H/001 Číšník, servírka třídy Č1.K; K1.Č; Č2.; Č3.P H/001 Kuchař třídy Č1.K; K1.Č ; K2.A; K2.B; K H/004 Prodavač smíšené zboží třídy C1.P; C2.P; Č3.P H/002 Cukrář výroba třídy C1.P; C2.P; C3.K H/001 Krejčí třídy C3.K 12

13 2. Výsledky za 1. pololetí : 2006 Třída Poč. TU Prům. Abs CH - 2 CH - 3 NH 1.A 30 Lup 2,43 6, B 30 Hvo 2,10 8, A 30 Kop 2,44 9, B 30 Dol 2,21 9, A 28 Kli 2,70 7, B 26 Wic 2,56 11, A 31 Sla 2,49 10, B 27 Fia 2,39 11, Celkem TRO ,42 9, Č1.K 28 Sta 2,61 14, K1.Č 32 Voz 2,67 14, H1. 31 Krj 2,06 6, O1. 30 Mus 2,47 7, N1. 23 Jan 2,74 12, Č2. 20 Čih 2,68 15, K2.A 21 Laj 2,58 14, K2.B 21 Pav 2,88 18, O2. 30 Jež 2,32 10, N2. 20 Mer 2,76 11, Č3.P 22 Sob 2,64 17, K3. 25 Jnč 2,36 11, O3. 18 Hol 2,68 12, O4. 23 Mra 2,50 12, Celkem BRA ,57 12, C1.P 32 Špi 2,56 12, C2.P 25 Doš 2,46 13, M2. 27 Kva 2,84 14, C3.K 24 Ada 2,50 19, M3. 24 Hla 2,61 18, D3. 9 Fog 1, O4.V 18 Švc 2,31 18, M4. 23 Zrn 2,73 13, Celkem KYJ ,69 15, Celkem ,55 12,

14 3. Výsledky za 2. pololetí : 2006 Třída Poč. TU Prům. Abs. "1" "5" "0 CH- 2 CH - 3 NH 1.A 30 Lup 2,38 7, B 30 Hvo 2,10 10, A 30 Kop 2,53 9, B 30 Dol 2,31 8, A 28 Kli 2,56 10, B 25 Wic 2,49 14, A 31 Sla 2,42 12, B 27 Fia 2,40 11, Celkem TRO ,40 10, Č1.K 25 Sta 2,52 17, K1.Č 30 Voz 2,62 16, H1. 31 Krj 2,19 11, O1. 31 Mus 2,57 10, N1. 23 Jan 2,79 14, Č2. 18 Čih 2,61 16, K2.A 20 Laj 2,54 12, K2.B 18 Pav 2,64 13, O2. 30 Jež 2,38 12, N2. 20 Mer 2,73 16, Č3.P 22 Sob 2,75 19, K3. 25 Jnč 2,51 13, O3. 18 Hol 2,86 12, O4. 23 Mra 2,56 17, Celkem BRA ,59 14, C1.P 28 Špi 2,46 12, C2.P 23 Doš 2,35 12, M2. 27 Kva 2,84 18, C3.K 24 Ada 2,50 22, M3. 23 Hla 2,63 19, D3. 9 Fog 1, O4.V 18 Švc 2,48 14, M4. 23 Zrn 2,88 16, Celkem KYJ ,69 16, Celkem ,55 12, Vysvětlivky: Poč = počet žáků, TU = třídní učitel, Prům. = průměrný prospěch třídy, Abs. = absence žáků v procentech; 1 = počet žáků s vyznamenáním, 5 = počet žáků s alespoň jednou nedostatečnou, 0 = počet neklasifikovaných žáků, CH 2 = počet žáků s méně uspokojivým chováním, CH 3 = počet žáků s neuspokojivým chováním, NH = počet neomluvených hodin 4. Prospěch s vyznamenáním na konci školního roku 14

15 a) Pracoviště U Trojice = 15 1.B : 4 Břízová Markéta, Dvořáková Jana, Hanzlíková Šárka, Uhlířová Žaneta 2.A : 1 Vácová Žaneta 2.B : 3 Klementová Eva, Kolaříková Pavla, Krupauerová Kateřina 3.A : 2 Čermáková Dagmar, Niklová Michaela 3.B : 3 Lacinová Barbora, Časarová Jana, Klofáčová Miroslava 4.A : 1 - Fiedlerová Monika 4.B : 1 Novotná Eva b) Pracoviště Bratříků = 13 Č1.K. : 1 - Svíčka Ondřej K1.Č : 1 - Doležal Tomáš H1. : 5 - Halamová Kateřina, Ortová Karolína, Krejdlová Lucie, Schwarzová Radka, Vašková Kateřina N1. : 1 - Jindrová Lucie K2.B : 1 - Zbořilová Martina O2. : 1 - Zelenková Markéta K3. : 2 - Pleskač Jiří; Žikeš Jan O4 : 1 - Pavlasová Radka c) Pracoviště Kyjovská = 9 C2.P : 2 - Rutschová Pavla; Skokanová Pavlína D3. : 2 - Sedláková Šárka, Šloufová Sylva C3.K. : 2 - Podmelová Helena, Stehnová Eliška M4. : 1 - Voborníková Monika O4.V : 2 - Blažejovská Ivana; Kazdová Zuzana 15

16 5. Prospěch nedostatečný nejméně z jednoho předmětu na konci 2. pololetí a) Pracoviště U Trojice = 11 1.A - celkem 3 1 žák - ČJL, MAT, EKO 1 žák - ČJL, MAT 1 žákyně - MAT, EKO 1.B - celkem 1 1 žákyně - PEK 2.A - celkem 2 1 žák - ČJL, ANJ 1 žákyně - UCE 3.A - celkem 2 1 žákyně - ANJ, NEJ, EKO, UCE 1 žákyně - ANJ, UCE 3.B - celkem 2 1 žákyně - ANJ 1 žákyně - UCE 4.B - celkem 1 1 žák - UCE b) Pracoviště Bratříků = 37 K1.Č - celkem 8 2 žákyně - ANJ 2 žákyně - NEJ 1 žákyně - ANJ, MAT 1 žákyně - ANJ, ČJL, ZPV 1 žák - NEJ, ČJL, POV, ZPV 1 žák - NEJ, ZPV H1. - celkem 4 3 žákyně - ANJ 1 žákyně - MAT O1. - celkem 5 3 žáci - ANJ 1 žák - NEJ 1 žák - ANJ, NEJ N1. - celkem 5 2 žáci - ČJL, NEJ 1 žákyně - ANJ 1 žákyně - MAT 1 žákyně - ANJ, ČJL, MAT, CHE Č2. - celkem 2 1 žákyně - NEJ 1 žák - MAT K2.B - celkem 1 1 žák - EKO 16

17 N2. - celkem 3 2 žáci - ANJ 1 žák - UCE O2. - celkem 2 2 žáci - MAT Č3.P. - celkem 1 1 žákyně - ANJ O3. - celkem 3 1 žák - KAJ 1 žák - MAT, EKO 1 žák - ANJ, EKO O4. - celkem 3 3 žáci - MAT c) Pracoviště Kyjovská = 14 C1.P - celkem 2 2 žáci - ANJ M2. - celkem 4 2 žáci - JKA 1 žákyně - UCE 1 žákyně - ANJ M4. - celkem 4 1 žák - UCE 1 žákyně - ČJL 1 žákyně - MAT 1 žákyně - ČJL, UCE O4.V. - celkem 4 3 žákyně - ČJL 1 žákyně - EKO 6. Maturitní zkoušky 17

18 a) Termíny maturitních zkoušek Třída 4.A 4.B O4. N2. O4.V M4. D3. Písemná část Praktická část Klasifikační porada Ukončení školní docházky Poskytnutí volna Ústní část b) Složení maturitních komisí Třída 4.A Termín Předseda Místopředseda Třídní učitel Členové Ing. Dagmar Pelikánová VOŠ, SOŠ a OA, Přemysla Otakara II 938, Čáslav Mgr. Květa Klímová OA a HŠ Havlíčkův Brod Mgr. Alena Slavíková Předmět Zkoušející Přísedící Český jazyk Mgr. Jarmila Hvozdecká Mgr. Iva Sobotková Německý jazyk * Mgr. Alena Slavíková Mgr. Andrea Dolejšová Anglický jazyk * Mgr. Miroslava Lupačová Mgr. Jarmila Hvozdecká Matematika * Mgr. Květa Klímová RNDr. Irena Králová Účetnictví Ing. Marian Drinka Ing. Pavel Zadina Ekonomika Ing. Pavel Zadina Ing. Marian Drinka 18

19 Třída 4.B 27 žáků Termín Předseda Místopředseda Třídní učitel Členové Ing. Hana Langmajerová Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, nám. Svobody 1, Jihlava RNDr. Ivana Holubová OA a HŠ Havlíčkův Brod Josef Fiala Předmět Zkoušející Přísedící Český jazyk Mgr. Iva Sobotková Mgr. Jarmila Hvozdecká Německý jazyk * Ing. Hubert Sichr Mgr. Alena Slavíková Anglický jazyk * Mgr. Jarmila Hvozdecká Mgr. Alena Slavíková Matematika * RNDr. Irena Králová RNDr. Ivana Holubová Účetnictví Ekonomika Ing. Radka Svatošová Ing. Pavel Zadina Ing. Marian Drinka Ing. Marian Drinka Ing. Radka Svatošová Ing. Pavel Zadina Třída O4. 23 žáci Termín Předseda Místopředseda Třídní učitel Členové Ing. Eva Dvořáková Střední škola obchodu a služeb, K. Světlé 2, Jihlava Ing. Hana Kopcová OA a HŠ Havlíčkův Brod Ing. Marie Mrázová Předmět Zkoušející Přísedící Český jazyk PaedDr. Ilona Štirská Mgr. Eliška Kahounová Matematika * RNDr. Ivana Holubová Mgr. Karel Sedlák Německý jazyk * Mgr. Jana Vozábová Mgr. Marie Drápelová Anglický jazyk * Mgr. Miroslav Ježek PhDr. Etela Stará Účetnictví Ing. Marie Mrázová Ing. Lenka Janovská Ekonomika Ing. Bohumil Musil Ing. Alena Čiháková 19

20 Třída N2. 20 žáků Termín Předseda Místopředseda Třídní učitel Členové Ing. Miroslava Navrátilová Střední škola obchodu a služeb, K. Světlé 2, Jihlava Mgr. Andrea Dolejšová OA a HŠ Havlíčkův Brod Ing. Hana Merclová Předmět Zkoušející Přísedící Český jazyk PaedDr. Ilona Štirská Mgr. Eliška Kahounová Německý jazyk * PhDr. Etela Stará Mgr. Marie Drápelová Matematika * RNDr. Helena Pavlíčková Mgr. Karel Sedlák Ekonomika Ing. Alena Čiháková Ing. Jana Lajnerová Účetnictví Ing. Jana Lajnerová Ing. Marie Mrázová Hotelový provoz Mgr. Věra Sobotová Bc. Vladimíra Krajhanzlová Třída O4.V 18 žáků Termín Předseda Místopředseda Třídní učitel Člen komise Členové Ing. Věnceslava Holcová Střední škola průmyslová strojnická, technická a VOŠ, Čáslavská 973, Chrudim Ing. Zdeňka Králíčková OA a HŠ Havlíčkův Brod Ing. Jarmila Švecová Miluše Čiplová Předmět Zkoušející Přísedící Český jazyk Mgr. Jarmila Zrnová PhDr. Jaromíra Kvačková Německý jazyk * Pavlína Rosenkranzová PaedDr. Josef Hladík Anglický jazyk * PaedDr. Josef Hladík Zlata Špitálníková Ekonomika * Ing. Radka Pojezdná Ing. Marie Koumarová Oděvní technologie Ing. Eva Forgáčová Ing. Jarmila Švecová Kreslení a konstrukce oděvů Ing. Eva Forgáčová Ing. Jarmila Švecová 20

21 Třída M4. 25 žáků Termín Předseda Místopředseda Třídní učitel Členové Mgr. Rudolf Konečný Hotelová škola, Sirotčí 4, Třebíč Ing. Radka Svatošová OA a HŠ Havlíčkův Brod Mgr. Jarmila Zrnová Předmět Zkoušející Přísedící Český jazyk Mgr. Jarmila Zrnová PhDr. Jaromíra Kvačková Infor. a komunikační technologie * Ing. Jan Myslivec Ing. Zdeňka Králíčková Německý jazyk * Pavlína Rosenkranzová PaedDr. Josef Hladík Anglický jazyk * PaedDr. Josef Hladík Zlata Špitálníková Podniková ekonomika Ing. Radka Pojezdná Ing. Marie Koumarová Účetnictví Ing. Radka Pojezdná Ing. Lenka Kokrdová Třída D3. 9 žáků Termín Předseda Místopředseda Třídní učitel Členové Mgr. Jana Fousová Hotelová škola, Sirotčí 4, Třebíč Mgr. Květa Klímová OA a HŠ Havlíčkův Brod Ing. Eva Forgáčová Předmět Zkoušející Přísedící Český jazyk Mgr. Jarmila Zrnová PhDr. Jaromíra Kvačková Německý jazyk * PaedDr. Josef Hladík Pavlína Rosenkranzová Anglický jazyk * Zlata Špitálníková PaedDr. Josef Hladík Matematika * Mgr. Květa Klímová Ing. Zdeňka Králíčková Ekonomika * Ing. Radka Pojezdná Ing. Marie Koumarová Oděvní technologie Ing. Eva Forgáčová Ing. Jarmila Švecová Konstrukce a modelování oděvů volitelný předmět c) Výsledky maturitních zkoušek Ing. Eva Forgáčová Ing. Jarmila Švecová Výsledky maturitních tříd za II. pololetí školního roku

22 Třída 4.A 4.B O4. N2. M4. O4.V D3. Třídní učitel Mgr. Slavíková Fiala J. Ing. Mrázová Ing. Merclová Mgr. Zrnová Ing. Švecová Ing. Forgáčová žáků ve třídě Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nehodnoceni žáků k MZ Přehled výsledků maturitních zkoušek za třídy Třída 4.A 4.B O4. N2. M4. O4.V D3. ostatní žáků u MZ Průměrný prospěch Prospěli s vyznamenáním 2,61 2,56 2,48 2,56 2,75 2,53 2,36 3, Prospěli Neprospěli Volitelný předmět MAT - 13 NEJ - 6 ANJ - 13 MAT - 8 NEJ - 7 ANJ - 10 MAT - 13 NEJ - 3 ANJ - 3 MAT - 14 NEJ - 2 ANJ - 0 ICT - 7 NEJ - 5 ANJ - 5 MAT - 1 ANJ - 3 EKO -10 MAT - 1 EKO - 8 NEJ - 3 MAT - 1 Přehled výsledků za jednotlivé předměty 22

23 Název předmětu žáků Průměr za předmět Český jazyk a literatura 135 2, Praktická maturitní zkouška 135 2, Ekonomika 130 2, Účetnictví 105 2, Matematika 51 2, Anglický jazyk 34 2, Německý jazyk 26 2, Oděvní technologie 23 2, Kreslení a konstrukce oděvů 14 2, Konstrukce a modelování oděvů 9 2, Informační a komunikační technologie 5 7 2, Hotelový provoz 7 2, Celkový výsledek za školu studentů celkem : prospěli s vyznamenáním : 17 = 10,97% - prospěli : 101 = 65,16% - neprospěli : 17 = 10,97% - nekonali : 20 = 12,90% Průměrný prospěch za školu : 2,60 Prospěch s vyznamenáním 4.A : 2 Fiedlerová Monika, Pavlíčková Michaela 4.B : 3 Kutiš Pavel, Novotná Eva, Smejkalová Markéta O4. : 3 Jelínková Dagmar, Kočová Markéta, Pavlasová Radka N2. : 2 Šťastný Michal, Šulek Roman M4. : 3 Šimonová Jana, Voborníková Monika, Zadinová Jiřina O4.V : 1 Kazdová Zuzana 23

24 D3. : 3 Merglová Marcela, Myslivcová Vladislava, Sedláková Šárka Prospěch nedostatečný 4.A 3 : 1 žákyně PMZ 1 žák MAT 1 žák UCE 4.B 5 : 1 žák UCE 1 žákyně ANJ 1 žákyně PMZ 1 žákyně EKO + PMZ 1 žákyně ČJL + UCE + EKO + PMZ N2. 2 : 1 žák ČJL 1 žákyně NEJ O4.V 3 : 1 žákyně ČJL + KKO 1 žákyně KKO 1 žákyně ODT + KKO M4. 5 : 1 žákyně POE 1 žákyně PMZ 1 žákyně UCE, PMZ Ostatní 2 :1 žák ČJL 1 žákyně PMZ d) Předsedové maturitních komisí Termín Škola Střední škola průmyslová strojnická, technická a VOŠ, Čáslavská 973, Chrudim 24

25 Odloučené pracoviště: Hlinsko v Čechách Obor Označení třídy Oděvnictví (nástavba) OD3 žáků 22 Předseda komise Ing. Eva Forgáčová Termín Škola Obor Označení třídy Hotelová škola, Sirotčí 4, Třebíč Obchodník OB4. žáků 23 Předseda komise Ing. Bohuslav Musil Termín Škola Obor VOŠ, SOŠ a OA, Přemysla Otakara II. 938, Čáslav Obchodní akademie Označení třídy OA 4.A žáků 30 Předseda komise Mgr. Miroslava Lupačová Termín Škola Obor Označení třídy 2.P žáků 26 Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., Komenského 10, Žďár nad Sázavou Podnikání (denní nástavba) Předseda komise Ing. Lenka Janovská Termín Škola Obor Označení třídy 4.A Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, nám. Svobody 1, Jihlava Obchodní akademie 25

26 žáků 30 Předseda komise Mgr. Jiří Forman Termín Škola Střední škola obchodu a služeb, K. Světlé 2, Jihlava Obor Obchodně podnikatelská činnost Označení třídy 4.OP žáků 30 Předseda komise Mgr. Karel Sedlák Termín Škola Střední škola obchodu a služeb, K. Světlé 2, Jihlava Obor Společné stravování (dálková nástavba) Označení třídy 3.ST žáků 24 Předseda komise PaedDr. Ilona Štirská 26

27 7. Závěrečné zkoušky a) Termíny závěrečných zkoušek Třída K3. Č3.P Č3P. C3.K C3. K Kód oboru H/ H/ H/ H/ H/001 Obor vzdělání Kuchař Číšník Prodavač smíšené zboží Cukrář výroba Krejčí Počty studentů Písemná část Praktická část Klasifikační porada Ukončení školní docházky Poskytnutí volna Ústní část

28 b) Složení zkušebních komisí 28

29 Třída K3., obor vzdělání Kuchař Termín ústní části ZZ Předseda Místopředseda Marie Čeplová, učitelka odborného výcviku, SŠ obchodní a služeb SČMSD Žďár nad Sázavou, s. r. o. Ing. Marie Mrázová ZŘ pro učební obory OA a Hotelová škola Havlíčkův Brod Třídní učitel Ing. Zdeněk Janča Členové Odborník z praxe Bc. Vladimíra Krajhanzlová Marie Čápová Dana Čechová Třída Č3.P, obor vzdělání Číšník - servírka Termín ústní části ZZ Předseda Místopředseda Miluše Pesserová učitelka odborného výcviku SŠ obchodní a služeb SČMSD Žďár nad Sázavou, s. r. o. Ing. Alena Čiháková učitelka odborných předmětů OA a Hotelová škola Havlíčkův Brod Třídní učitel Mgr. Věra Sobotová Členové 29 Odborník z praxe Mgr. Věra Sobotová Alena Štroblová Jaroslav Bárta

30 Třída Č3.P, obor vzdělání Prodavač smíšené zboží Termín ústní části ZZ Předseda Místopředseda Miluše Pesserová učitelka odborného výcviku SŠ obchodní a služeb SČMSD Žďár nad Sázavou, s. r. o. Ing. Alena Čiháková učitelka odborných předmětů OA a Hotelová škola Havlíčkův Brod Třídní učitel Mgr. Věra Sobotová Členové Odborník z praxe Ing. Hana Merclová Vladimíra Vrublová Václav Henzl 30

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Havlíčkův Brod 2013 Obsah I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 II. OBORY VZDĚLÁNÍ NA ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013... 5 III. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY...

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Maturitní a závěrečné zkoušky ve školním roce 2013/2014

Maturitní a závěrečné zkoušky ve školním roce 2013/2014 OA a SOŠ gen. Fr. Fajtla Louny, p.o. Maturitní a závěrečné zkoušky ve školním roce 2013/2014 Účinnost předpisu: 4.3.2014 pořadové číslo: 3-2013 Správce předpisu: ředitelka školy Název předpisu: Dodatek

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2009/10 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY REALIZACE ŠVP Personální podmínky realizace ŠVP na škole obsahuje následující tabulka. Učitelé v průběhu každého školního roku absolvují v systému dalšího vzdělávání pedagogických

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2014/2015 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2002/2003 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : +420 485 106 143 tel./fax : +420 485 105 120 e-mail : info@oalib.cz http://www.oalib.cz/

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 OBCHODNÍ AKADEMIE, HAVLÍČKŮV BROD, U TROJICE 2005 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Historie vzniku Obchodní akademie v Havlíčkově Brodě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.

Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54. Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049 Adresář obsahuje kontakty na pedagogy, kteří se aktivně podíleli v

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

!! " " " Zpracoval : % & ' ( # $ V Zábřehu dne )

!!    Zpracoval : % & ' ( # $ V Zábřehu dne ) !!""" Zpracoval : #$% &'( V Zábřehu dne ) 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 1.1. Základní údaje :...3 2. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ a učebních plánů...3 2.1. Studijní obory...3 2.2. Počet tříd...4 3. PŘEHLED

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008 HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008 SRPEN 2007 21. 8. SOU a SOŠ/H opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu 27. 8. Ustanovení předmětových komisí 28. 8. 29. 8. SOU a SOŠ/H opravné zkoušky a zkoušky

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2001/2002 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : 485 106 143 tel./fax : 485 105 120 e-mail :info@oalib.cz http://www.oalib.cz/ Výroční

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2007

MATURITNÍ ROČNÍK 2007 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2007 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2007 MATURITNÍ ROČNÍK 2007 K maturitní zkoušce v roce 2007 se přihlásilo v

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 P. Jilemnického 420, 503 01 Hradec Králové Plotiště

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/11 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Výňatek z plánu práce školy na školní rok 2014/2015 platný od 1.9.2014 Akce Datum Čas Dny Přípravný týden šk. roku

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs Škola: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 Adresa: Šobrova č.p. 111, udějovické Předměstí, 397 01 Písek 1 Ředitel: Mgr. Ladislav Klíma, tel. 382 200 265 ddpisek@volny.cz

Více

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 ZK-06-2014-xx, př. 1 počet stran: 5 PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 Legenda: Kapacity - každý obor je zařazen do školy. Škola má stanoveno ve školském rejstříku nejvyšší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/13

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/13 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/13 Chrudim říjen 2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2.

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Iveta Němcová..

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Střední škola Vyšší odborná škola 27.8.2012 PO Nástup pedagogických pracovníků Opravné a náhradní zkoušky za 2.pololetí 11/12 PO Provozní porada 8,30 (W) jen učitelé! PO Školení DUM 10,30-14,30 28.8.2012

Více

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem Školní rok: 2013/2014 Kód a název oboru vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Název ŠVP: Studia humaniora Ročník: 1., 2., 3., 4. Stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou Délka vzdělávání: čtyři roky Datum

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Pražská 808, 43801 Žatec 1

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Pražská 808, 43801 Žatec 1 Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Pražská 808, 43801 Žatec 1 IČ: 62247859 Ředitel: Mgr. Lenka Woloszczuková, tel. 415711463,734313888 Ubytování: Ne REDIZO: 600023583 Kontakt: Mgr. Marta

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2013 V letošním roce studuje obor Obchodní akademie 65 studentů ve čtvrtých ročnících. Vysoká škola Fakulta Podané

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce:

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Adresa: Školní č.p. 76, 36 1 Humpolec IČ: 62 Druh školy: Střední škola Cizí jazyky: AJ, NJ Ředitel: Mgr. Otakar Březina, tel. 6 32 6 Ubytování: Kč/měs

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více