Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku"

Transkript

1 Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně

2 Stav před rokem transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna v Novém Jičíně - prostřednictvím svých střediskových řízených knihoven zajišťovala knihovnické regionální služby ve většině měst a obcí - zřizovatelskou funkci ke knihovnám převzala příslušná města a obce MěK Nový Jičín, MěK Frenštát p/r, MěK Příbor - zachován střediskový systém Knihovny, které se ocitly mimo tento systém zůstaly bez metodického a odborného vedení snižuje se odborná úroveň hlavně knihoven v malých obcích

3 rok nabývá platnost Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informačních služeb změna systému knihoven Povinnost krajských knihoven plnit a koordinovat plnění regionálních funkcí vybraných základních knihoven v kraji Dvě úrovně výkonu RF krajská knihovna a pověřená knihovna Městské kulturní středisko v Novém Jičíně knihovna pověřená výkonem RF Duben 2002 vznik oddělení pro výkon RF

4 rok 2002 Pro městskou knihovnu znamenal významný obrat k lepšímu První změna stěhování knihovny do nových prostor historického objektu Czeicznerova vila Druhá změna zavedení RF a pověření městské knihovny

5 Přehled regionálních služeb Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy Statistika knihovnických činností Vzdělávání knihovníků, semináře a porady Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obcí Servis AKS Clavius a LANius využívaného pro výkon regionálních funkcí

6 Poradenská a konzultační činnost 2002 V tomto roce jedna z nejdůležitějších služeb v rámci RF Pracovníci samosprávy i knihovníci byli informováni o záměrech i realizaci RF Metodické návštěvy za účelem úplného zmapování podstatných informací a zjištění skutečného stavu hlavně v neprofesionálních knihovnách Poskytnuty odborné konzultace dobrovolným knihovníkům Vzájemné konzultace k dosažení optimálního řešení při tvorbě výměnných okruhů, výměnných souborů a samotného obsahu KF Uzavírání smluv o poskytování odborných knihovnických služeb

7 Poradenská a konzultační činnost 2002 Praktická pomoc při řešení odborných problémů Evidence knihoven Poskytnuty materiály a podklady pro zaevidování knihovny na MK ČR Pomoc při podávání žádostí, zpracování ZL a KŘ Projekty VISK a internet Pomoc při zpracování Projektu Veřejné informační služby knihoven nastartována systematická internetizace knihoven Možnost hradit nákup hardwaru, zřízení a provoz internetového připojení

8 Poradenská a konzultační činnost 2003 Konzultační návštěvy především v malých knihovnách a to hlavně při rozvozu VF Doplnění informací o tvorbě, distribuci a cirkulaci VF Konzultace z oblasti výpočetní techniky nákup PC a knihovnického softwaru Internetizace knihoven Zřizovatelé všech obsluhovaných knihoven byli informováni o pilotním projektu zavádění internetu do knihoven Pomoc při vyplňování žádostí

9 Poradenská a konzultační činnost 2004 V mnoha knihovnách dochází ke změně dobrovolných knihovníků metodické návštěvy zaměřeny na seznámení s RF, legislativou a základními knihovnickými činnostmi Internetizace knihoven Program PIK I.etapa Internetizace v plném proudu Český Telecom a jím nasmlouvané firmy připojují jednotlivé knihovny Celková situace a vztah obcí k internetu v knihovnách se liší Úplné odmítání internetu a naopak názory, že díky internetu knihovna rozšíří výpůjční dobu informační centrum obce

10 Poradenská a konzultační činnost 2005 Nadále poskytovány odborné konzultace z oblasti knihovnických služeb Automatizace knihoven Počet knihoven, které se zapojují do automatizace narůstá Internetizace knihoven Stále možnost do zařazení projektu PIK Aktuální informace o průběhu projektu a zpracování jednotlivých žádostí většina technických údajů je pro zaměstnance některých knihoven nesrozumitelná Další činnost spočívá v pomoci při jednání s linkou technické podpory projektu PIK v mnohých případech nebyla jednání vždy jednoduchá

11 Poradenská a konzultační činnost 2006 (leden-září) Internetizace knihoven Uzávěrka II. etapy PIK V regionu Nový Jičín připojeno 93% knihoven Pokračování PIK do roku 2015 financování a řízení projektu přechází do kompetence MK Trvalá úhrada provozu připojení knihoven bude probíhat v plné výši ze státního rozpočtu Všechny knihovny by měly být připojeny do Automatizace knihoven Plně automatizovány všechny MěK a 4 MK, dalších 14 MK vkládá KF

12 Poradenská a konzultační činnost rok Obsluhované knihovny Obsloužené knihovny Poskytnuté konzultace

13 Důsledek internetizace a automatizace Pozitivní dopad Integrace knihovny a informačního centra obce Citelné navýšení výpůjčních hodin Velmi kvalitní vybavení hardwarem a softwarem Vyškolený personál v oblasti informační techniky Automatizace a připojování malých knihoven k internetu umožňuje jejich informování a plnohodnotnou komunikaci s ostatní odbornou veřejností

14 Statistika knihovnických činností před r MěK NJ vykonávala na žádost okresního úřadu statistickou činnost pro okres NJ 2002 již pověřená knihovna Metodická i praktická pomoc obsluhovaným knihovnám v regionu při zpracování stat. výkazů Sběr dat ze základních knihoven, kontrola dat a jejich zpracování Včasné shromáždění úplných údajů o činnosti obsluhovaných knihoven od r program STAT- Excel přesnost údajů

15 Vzdělávání knihovníků, semináře, porady Porada pro knihovníky neprofesionálních knihoven 2x ročně Porada pro vedoucí pracovníky profesionálních knihoven 1x ročně Porady informovanost o aktuálním vývoji oboru 2005 setkání uživatelů AKS Clavius, LANius Informační činnost pro obce a knihovníky písemné podklady, pravidelné aktualizace na www stránkách pověřené knihovny

16 Sedlnice červen 2005 Seminář Co venkovské knihovny umějí a mohou Spoluúčast MěK NJ na přípravě a pořádání 1. ročníku pracovního setkání knihovníků malých venkovských knihoven Setkání knihoven z celé republiky nominace v soutěži Knihovna roku Získávání nových poznatků a výměna zkušeností při práci knihoven 2006 Kostomlaty pod Milešovkou

17 Sedlnice Co venkovské knihovny umějí a mohou

18 Nákup a tvorba výměnného KF, jejich cirkulace a distribuce Jedna z hlavních knihovnických služeb v rámci RF Akvizice, katalogizace a technická úprava VF Tvorba souborů, jejich distribuce do knihoven, přesná evidence pohybu VF Výměna souborů probíhá 6x ročně, VF ponechán 1 rok efektivní využití KF Knihy nakupovány s množstevní slevou celková sleva na KF činí Kč Distribuce VF je zajištěna služebním vozidlem

19 Výměnný fond, cirkulace VF rok celkem Roční přírůstek Zakoupeno z dotace na RF Zakoupeno z prostředků obcí Počet expedovaných souborů Počet svazků v souborech celkem

20 Pomoc při revizi a aktualizaci KF Příjemcem této služby především neprofesionální knihovny s pracovním úvazkem nejvýše 1,0 Pomoc především při fyzické revizi Pomoc při dohledávkách a opravách KF Zpracování protokolu o výsledku revize Revize probíhají dle plánu v knihovnách se změnou pracovníka nebo na vyžádání zřizovatele Pomoc při aktualizaci KF vyřazování zastaralého a opotřebovaného KF

21 Nákup a zpracování KF pořízených z prostředků obcí Služba zajištěna pro 6 místních knihoven Zajištění kvalitní akvizice, zpracování KF, jeho distribuce do knihoven, provádění odpisů Komplexní nákup a zpracování KF jsou realizovány na základě smluvních vztahů s provozovateli Zajištěna finanční spoluúčast provozovatelů při tvorbě výměnného KF Knihy nakupovány s množstevní slevou celková sleva na KF činí Kč

22 Servis AKS Clavius a LANius Zajištění servisních služeb AKS v částech, které jsou využívány k plnění RF Servis je hrazen všem MěK v regionu NJ a těm MK, které jsou uživateli knihovnického systému Finanční prostředky pouze knihovnám používajícím AKS, který splňuje knihovnické a technické standardy Provádění základních servisních služeb knihovnického softwaru na základě smluvních vztahů MK Hodslavice, MK Skotnice AKS KNIHOVNA

23 MK Sedlnice Počet hodin pro veřejnost hodin hodin hodin Knihovna je součástí infocentra

24 MK Albrechtičky Počet hodin pro veřejnost hodin hodin hodin Knihovna je umístěna v budově obecního úřadu

25 MK Pustějov Počet hodin pro veřejnost hodiny hodin hodin dříve nyní Knihovna je umístěna v budově obecního úřadu

26 Počet hodin pro veřejnost hodin hodin hodin MK Mošnov Knihovna je součástí infocentra

27 Oddělení regionálních funkcí v Městské knihovně Nový Jičín Děkujeme za pozornost

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Úvod Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č.

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2008

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2008 Moravská zemská knihovna v Brně Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí v Jihomoravském kraji v roce 2008 Moravská zemská knihovna v Brně 2009 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Finanční zabezpečení

Více

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje 2015 2017 Duben 2015 1 ÚVOD... 3 1.1 Význam regionálních funkcí... 3 2 SYSTÉM KNIHOVEN V OLOMOUCKÉM KRAJI V OBDOBÍ 2011-2014...

Více

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4 Kounicova 65a, 601 87 Brno Tel.: 541 646 111, fax: 541 646 100 IČO: 00094943, www.mzk.cz K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H

Více

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI na období 2014 2017 Zlín, březen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Význam regionálních

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2014 ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 27. 2. 2015 Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Obsah: 1. Úvod 2.

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005 Roční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2005 Zpracovaná na základě Ročních zpráv o výkonu regionálních funkcí v

Více

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje Zpracovaly: PhDr. Jiřina Bínová Kádnerová PhDr. Anna Matoušková Praha 16.srpna 2005 Strana 1 (celkem 32) Úvod Významnou součástí infrastruktury

Více

Služby knihoven knihovnám. Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven

Služby knihoven knihovnám. Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven Služby knihoven knihovnám Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven 1 Národní knihovna České republiky, 2014 ISBN 978-80-7050-635-6 2 Vážená paní starostko, vážený pane starosto, dovolujeme

Více

Služby knihoven knihovnám. Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven

Služby knihoven knihovnám. Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven Služby knihoven knihovnám Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven 1 Národní knihovna České republiky, 2014 ISBN 978-80-7050-638-7 ISBN 978-80-7050-635-6 (tištěná verze) 2 Vážená paní starostko,

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Koncepce rozvoje. veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Koncepce rozvoje. veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Koncepce rozvoje veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020 Hradec Králové 2013 Obsah Vize knihoven našeho kraje Role

Více

Výroční zpráva. Městské knihovny Semily za rok 2013

Výroční zpráva. Městské knihovny Semily za rok 2013 Městská knihovna Semily, Tyršova 49, 513 01 Semily, www.knihovnasemily.cz, mk@knihovnasemily.cz, tel.: +420 481 622 902, IČO 00856100 Výroční zpráva Městské knihovny Semily za rok 2013 Semily 16. 2. 2014

Více

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 1.Základní informace 2.Zpráva o činnosti 3.Záměry pro rok 2003 - 1-1. Základní informace 1.1. Pracoviště Městské

Více

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2012 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti městské knihovny 3. Regionální funkce zpráva o činnosti 4. Přehled hospodaření

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011. Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011. Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí www.mek.hranet.cz, mek@mek.hranet.cz, www.mic.hranet.cz

Více

Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014

Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014 Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014 Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, (pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí) www.mek.hranet.cz www.mic.hranet.cz Sídlo: Masarykovo

Více

Výroční zpráva 2008. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová. Stránka - 1 -

Výroční zpráva 2008. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová. Stránka - 1 - Výroční zpráva 2008 Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová Stránka - 1 - OBSAH I. Úvod... 3 II. Ekonomika MěK... 4 1. Rozbor hospodaření... 4 1.1 Rozbor výdajových

Více

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 USNESENÍ I. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 Vláda I. schvaluje Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích A. Všeobecná část 1. Ustanovení o organizačním řádu 1. Organizační řád je vnitřní normou Jihočeské vědecké knihovny (dále jen JVK), upravuje

Více

ZPRÁVA. o činnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace za rok. předkládá: Dagmar Helšusová, ředitelka KVK

ZPRÁVA. o činnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace za rok. předkládá: Dagmar Helšusová, ředitelka KVK ZPRÁVA o činnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace za rok 2008 předkládá: Dagmar Helšusová, ředitelka KVK zpracovala: Hana Kuřová, Hana Opatrná Obsah 1 / Úvod... 5 2 / Odborná

Více

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz Výroční zpráva 2011 Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2013 Zlín 2014 Výroční

Více

Analýza RF v roce 2007

Analýza RF v roce 2007 Analýza RF v roce 2007 s příklady dobré praxe v jednotlivých krajích 14. zasedání sekce SDRUK pro RF Praha 5. listopadu 2008 Zdroje: http://knihovnam.nkp.cz Regionální funkce knihoven v roce 2007 (základní

Více

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn. příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2013 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová

Více

Slavíme 130 let knihovny

Slavíme 130 let knihovny Plán práce na rok 2015 1. ledna 6. dubna 1. května 8. května 6. července 28. září 28. října 17. listopad 24. prosince 25. prosince 31. prosince (nařízená dovolená) V tyto dny je pro veřejnost zavřeno:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 2009 Zlín 2010 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka

Více

PRIORITA: Podpora soběstačnosti seniorů a jejich setrvání v domácím prostředí

PRIORITA: Podpora soběstačnosti seniorů a jejich setrvání v domácím prostředí PRIORITA: Podpora soběstačnosti seniorů a jejich setrvání v domácím prostředí Podpora soběstačnosti seniorů a jejich setrvání v přirozeném domácím prostředí je cíl, který se objevuje stále častěji a intenzivněji

Více