Základní struktura výuky informatiky na naší škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní struktura výuky informatiky na naší škole"

Transkript

1 Základní struktura výuky informatiky na naší škole ročník oblast ročníkové práce 1. Význam PC pro lidstvo výkres - význam PC pro lidstvo 2. Počítačová učebna výkres-koutek s počítačem u mne doma nebo ve škole 3. PC, části PC, periferie, BOZP, hry na PC, dopis napsaný a poslaný em 4. Klávesnice, malování, , vyhledávání www komiksová stránka vytvořená v malování 5. Word, s přílohou dopis poslaný jako příloha a vybavený vloženým obrázkem z malování 6. Parametry PC při sestavování, digitální snímky sestavení PC, úprava digit.fotky 7. Prezentace -powerpoint, tvorba obalů DVD, CD, Audio programy prezentace dataprojektorem, obal na CD, úprava audio nahrávky 8. Excel, DVD-tvorba (Pinacle studio), využití ecelu v matematice a statistice, vlastní videoklip 9. Tvorba vlastní WWW (HTML) vlastní www (www třídy) Mgr. Vít Průša

2 Platnost do Hlavní okruhy 3.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na již dosažené kompetence Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor znalost, dovednost ročník 1. ZÁKLADY PRÁCE NA PC Kompetence k učení a komunikativní k. Kompetence pracovní Základní pojmy - struktura, funkce a popis PC sestavy základní jednotka, monitor, klávesnice, myš Svět Počítačová učebna 2. funkce-komunikace, výpočet, řízení. Svět.. Význam PC pro lidstvo 2. Žák využívá základní funkce PC a jeho Svět.. Význam PC pro lidstvo 1. nejběžnější periferie. Didaktické programy. Hry na PC. správně využívaná myš (pouze levé tlačítko) otevření rogramu, ukončení programu Jednoduchá údržba PC, postupy při běžných problémech Žák respektuje pravidla bezpečnosti s hardwarem a softwarem. práce s hardwarem i softwarem. zapnutí a vypnutí PC, restart.jak opouštíme pracoviště BOZP!!! (řád učebny PC, bezpečný internet, správce učebny) Žák chrání data před poškozením ztrátou a zneužitím. Zásady bezpečnosti práce a preven. zdravotních rizik spojených s dlouhodobým využíváním výpočetní techniky držení těla, úhel pohledu, doba strávená u počítače Práce s daty data jsou zneužitelná, data jsou diskrétní, ochrana dat (hesla) zálohování dat (např. CD) - trvalé poškození PC pořádek v datech (čisto na ploše, zbytečné soubory mažeme) Žák se orientuje na klávesnici. Psaní a základní úprava textu v textovém editoru (WORD) I. psaní na klávesnici v dovednosti běžného psacího stroje další klávesy - Enter, Esc, Shift, Delete, zavináč 2. VYHLEDÁVÁNÍ Žák se seznamuje se svým školním Elektronická pošta I., em co je to elektronická pošta - význam, psaní u druhému otevření a přečtení zprávy z vlastní ové schránky

3 4.ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník 1. ZÁKLADY Kompetence k učení, řešení problémů Psaní a úprava textu v textovém editoru (WORD) II. Informatika PC části 3. PRÁCE S PC Kompetence komunikativní další klávesy-caps Lock, Backspace, Num Lock, Home, End, Informatika WORD I. 3. Žák pracuje s jednoduchým grafickým programem. Hlavní kompetence Některé funkce u kláves - Insert, Tab, CTRL, ALT Kreslení v programu malování. procvičení práce s myší, vytváření obrysů a tvarů, práce s barvami Žák chápe funkci přenosných médií. CD, DVD, disketa, flasch.. (zatím nevypaluje) Informatika Práce s daty 3. Žák se dobře orientuje na klávesnici. Žák se poprvé orientačně seznámí s velikostí datových souborů vložení do mechaniky, spuštění a zavření disku, údržba CD, DVD kapacita médií (co se vejde na CD, DVD?) - kilo, mega, giga co je to bite? (př. text, fotky, filmy.) 2. VYHLEDÁVÁNÍ Základy práce s internetovým prohlížečem (SEZNAM) Žák při vyhledávání inf. na internetu Vyhledávání jednoduchých a jednoznačných informací používá jednoduché a vhodné cesty. Seznamujeme se s úvodní stránkou Seznamu Učivo Navázání na dosažené kompetencí Formulace požadavku při vyhledávání na internetu, vyhledávací atributy (vyhledávání dle hesla, slova) Zpracování, distribuce informací. Žák komunikuje pomocí internetu. Základní způsoby komunikace (elektronická pošta II.) Informatika Elektornická pošta I. 3. On - line komunikace i s více účastníky - Chat I Rizika při získávání informací prostřednictvím internetu Informatika Práce s daty 3. (vir, spam..)

4 Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) 1. ZÁKLADY Kompetence k učení, pracovní Hardware, software PRÁCE S PC Žák si organizuje svá data. dobrá orientace v částech harware Kompetence k učení a řeš. Problémů Žák zná, z čeho se skládá počítač. odlišnosti a specifika různých programů Organizační struktura na disku. první jednoduchá stromová struktura na vlastním disku žáka (žáci ji budou mít z počátku stejnou) 2. VYHLEDÁVÁNÍ Elektronická pošta III. obor 5.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence navázání na již zvládnuté Žák využívá ovou poštu, běžné a každodenní stahování elektronické pošty Informatika Elektronická pošta I, II 3.,4. organizuje si svou poštovní databázi. organizace v poštovním programu, psaní s přílohou ročník Žák komunikuje prostřednictvím internetu. Chat II. - SKYPE Informatika Zpracování a distribuce 4. komunikace prostřednictvím chatu SKYPE informací bezpečnostní pravidla, zablokování přístupu na vlastní SKYPE 3. ZPRACOVÁNÍ A Základní funkce textového editoru (WORD) III. Informatika WORD I,II 3.,4. VYUŽITÍ Žák pracuje s textem a obrázkem práce s dalšími klávesami, kombinace kláves, ale hlavně základní v textovém a grafickém editoru. funkce samotného programu WORD: otevření souboru, pojmenování souboru, uložení souboru (koncovka.doc), psaní jednoduchého dopisu-může být přílohou ů

5 6.ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce obor navázání na již zvládnuté 1. ZÁKLADY Kompetence k učení Části PC (procesor, HD, paměť ) PRÁCE S PC Kompetence komunikativní praktické sestavení jednoduchého PC K. k řešení problémů vlastnosti jednotlivých součástí PC dle kapacity 3. ZPRACOVÁNÍ Žák zná, z čeho se skládá počítač. Textový editor Word IV. A VYUŽITÍ Žák dokáže zhodnotit vlastnosti perfektní znalost textového editoru WORD Informatika Word VYHLEDÁVÁNÍ a možnosti PC vzhledem k parametrům jeho součásti. Žák umí dobře pořizovat a upravovat digitální snímky. Žák zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové a grafické formě. Žák vyhledává na internetu požadované informace a pracuje s nimi. Žák komunikuje pomocí internetu. Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Žák ovládá práci s textovým editorem - dobře, aktivně. Žák umí využívat programové příslušen. oper. syst. Windows. ročník Nejdůležitější příslušenství Windows kalkulačka, adresář, poznámkový blok, průzkumník Tento počítač Informatika Hardware 4.,5. žák dokáže získat informace o discích v PC Digitální snímek I žák dokáže pořídit a stáhnout digitální snímek Zoner Media Explorer I. základní operace s digitálními snímky (změna velikosti, klonování, barevné efekty, text, rámečky ) Photophiltre studio Prezentační techniky Powerpoint I (jednoduchá prezentace) Další Internetové vyhledávače Informatika Základy práce s int.prohl. 4. Např. Google Elektronická pošta IV. Informatika Elektronická pošta perfektní dovednost v elektronické komunikaci Založení své vlastní www stránky Základní Editace WWW pomocí jednoduchého editoru (př. blog)

6 7.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník 1. ZÁKLADY Komp. sociální a interpersonální Práce s textem (Word V.) Informatika Word PRÁCE S PC Kompetence komunikativní základní pravidla při psaní textu (formáty, úhozy, odsazení ) Kompetence k učení Žák uplatňuje základní estetická práce s diagramy a typografická pravidla pro práci Grebování (Windows Media Player, Exact Audio..) s textem a obrazem. Waw do MP3, ořezání kvality Audioefekty-tvorba CD Žák pracuje s audioprogramy Žák dokáže nainstalovat jednoduché programy Audacity (fade out, fade in ) Instalace,odinstalování jednoduchých programů z CD, DVD z internetu - SAVANA 2. VYHLEDÁVÁNÍ Žák ověřuje věrohodnost informací Věrohodnost int.vyhledav., zneužití int. k trestné činnosti a informačních zdrojů. Internetové vyhledávače, portály, databáze Pedofílie, kradené zboží, extrémismus 3. ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ Stahování freeware, češtiny do programů Žák komunikuje prostřednictvím Chat III. Informatika Chat II. 5. internetu Skype II, ICQ I Tvorba www II. - jednoduché editory Informatika Tvorba www I. 6. Blog, e-stranky Žák zpracuje a prezentuje na uživatelské Prezentační programy Informatika Powerpoint I. 6. úrovni informace v textové a grafické Powerpoint II. - časované spouštění obrázků s použitím formě. nejrůznějších efektů Žák ukládá data na přenosná média. Vypalování - NERO I CD-R,RW, DVD Vytváření obalů na CD,DVD Nero Cower Designer

7 8.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník 1. ZÁKLADY Kompetence komunikativní, k učení Tiskárny Informatika Části PC 6. PRÁCE S PC druhy, vlastnosti, výměna náplní, instalace Žák dokáže připojit další externí části PC Scanery druhy, vlastnosti, výměna náplní, instalace, funkčnost Žák dokáže pracovat se skenerem, tiskárnami Záznamová audio-video zařízení Informatika Práce s audio programy 7. Kamery - druhy, snímání, stahování dat 2. VYHLEDÁVÁNÍ Žák komunikuje prostřednictvím internetu Náročnější nastavení elektronické pošty V. Infnformatika Elektronická pošta IV. 5. přesměrování, nastavení filtrů, virové a spamové ochrany Žák pracuje se zabezpečeným přístupem informací Antivirus Žák vytváří vlastní www stránky AVG, další možnosti HTML Informatika Tvorba www II. 7. Žák si dokáže zaregistrovat vlastní úvod do HTML jazyka I. www doménu Webové domény, hosting např. SAVANA 3. ZPRACOVÁNÍ A Excel I. VYUŽITÍ Žák ovládá práci s tabulkovým tabulkový editor Excel, tvorba tabulek, formátování, práce programem. s jednoduchými vzorci, tvorba grafů, využití excelu v praxi Žák vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji. Žák ovládá práci s jednoduchými Vytváření vlastního DVD I. audio-video programy Pinacle studio, editace stažených audio-video souborů, úprava, titulky, přechody snímků

8 9.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník 1. ZÁKLADY Kompetence k učení LINUX PRÁCE S PC informativní seznámení Žák zná alternativní operační systémy. Instalace programů II. Informatika Instalace jednoduchých 7. Žák dokáže nainstalovat všechny běžné instalace náročnějších programů, oper. systémů programů programy. Žák pracuje s informacemi v souladu Copyright se zákony o duševním vlastnictví. autorská práva 2. VYHLEDÁVÁNÍ Žák dokáže spravovat data ve svém počítači. Žák běžně používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje vztahy mezi údaji. Průzkumník, Total Commander funkce a použití Internetové prohlížeče různé možnosti přístupu k internetu (Internet Explorer, Mozila..) nastavení parametrů prohlížeče, zabezpečení 3. ZPRACOVÁNÍ VYUŽITÍ Žák vytváří vlastní www stránky. HTML Tvorba www vpomocí HTML jazyka II. FTP, Java. Žák dokáže využít přenosu digitálních dat. Mobilní telefon bluetooth, zálohování dat z telefonu, MMS.

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

5.3.2 Informatika - 2. stupeň

5.3.2 Informatika - 2. stupeň 5.3.2 Informatika - 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Informatika umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie INFORMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační

Více

Investice do rozvoje vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání Investice do rozvoje vzdělávání Autoři: Dagmar Bulanová Pavla Havlová Šárka Holečková Barbora Charvátová Věra Komárková Stanislava Trappová Jaromír Vadinský Marcela Vaníčková Obsah I. část Podpora výuky

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název předmětu: INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem vyučovacího předmětu Informatika je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet

Více

METODIKY PRO VÝUKU PRAKTIKA Z ICT

METODIKY PRO VÝUKU PRAKTIKA Z ICT Praktika na Gymnáziu Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/01.0015 METODIKY PRO VÝUKU PRAKTIKA Z ICT Autoři: Mgr. Radek Machan, Mgr. Radek Jüthner 1 Charakteristika

Více

ICT SID 1. Úvodní hodina [1] Hardware [10] Anotace anotace TP... anotace TP... anotace TP...

ICT SID 1. Úvodní hodina [1] Hardware [10] Anotace anotace TP... anotace TP... anotace TP... Anotace anotace TP... anotace TP... anotace TP... základní informace o koncepci TP a celoročním způsobu výuky. Učební zdroje literatura Já. Kniha velká. vydavatel ISBN Úvodní hodina [1] - provozní řád

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM

Více

NADSTAVBOVÉ KURZY CENTRA POMŮCEK A INFORMATIKY TYFLOCENTRUM BRNO, O. P. S. Komu jsou kurzy určeny. Podmínky pro zahájení kurzu

NADSTAVBOVÉ KURZY CENTRA POMŮCEK A INFORMATIKY TYFLOCENTRUM BRNO, O. P. S. Komu jsou kurzy určeny. Podmínky pro zahájení kurzu NADSTAVBOVÉ KURZY CENTRA POMŮCEK A INFORMATIKY TYFLOCENTRUM BRNO, O. P. S. Komu jsou kurzy určeny Nadstavbové kurzy jsou určeny uživatelům informačních technologií (počítače, mobilní telefony, digitální

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Učební osnova předmětu Informační a komunikační technologie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový

Více

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu

Více

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.28 Informatika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

Více

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače.

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače. 1. Základy informatiky, informační zdroje. historie výpočetní techniky oblasti použití výpočetní techniky základní pojmy (bit, byte, hardware, software,... ) ukládání dat na pevný disk, CD, DVD, paměťové

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Obsah akreditovaných kurzů. Code Creator, Nové sady 2, Brno 602 00, info@eduzona.cz, www.eduzona.cz

Obsah akreditovaných kurzů. Code Creator, Nové sady 2, Brno 602 00, info@eduzona.cz, www.eduzona.cz Obsah akreditovaných kurzů 1. Využití tabletu ve výuce Využití tabletu ve výuce a při procvičování učiva pomocí výukových aplikací. Základní pravidla práce s tabletem, výběr vhodných výukových aplikací

Více

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva)

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Referát č. 1 Informace a informační zdroje (Informace a její charakter, informační zdroje a jejich kvalita, metainformace, etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Vysvětlit

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Základní počítačové znalosti a rozvoj digitálních kompetencí

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Základní počítačové znalosti a rozvoj digitálních kompetencí VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV Učíme se pro život Základní počítačové znalosti a rozvoj digitálních kompetencí Ing. Jana Červová RADIMOVICE 01-02 2015 I. 6.1. Základní ovládání počítače a. Počítač, Monitor,

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

Obsah akreditovaných kurzů

Obsah akreditovaných kurzů Obsah akreditovaných kurzů Školní noviny, časopis Textový procesor WORD a jeho funkce pro vytvoření školních novin či časopisu písmo (font, velikost, barva), odrážky a číslování, využití a tvorba stylů

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Gebauerova 8 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA GEBAUEROVA 8 OSTRAVA-PŘÍVOZ Motto Když nevíte, kam jdete, tak vás

Více

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y 1 Základy informatiky a teorie informace 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky, převody

Více