Symantec Backup Exec System Recovery Nejvyšší standard úplného obnovení systémů Windows

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Symantec Backup Exec System Recovery Nejvyšší standard úplného obnovení systémů Windows"

Transkript

1 Nejvyšší standard úplného obnovení systémů Windows Přehled Software Symantec Backup Exec System Recovery 8 je úplné diskové řešení obnovení systému pro servery a stolní a přenosné počítače s operačním systém Microsoft Windows. Organizacím umožňuje obnovit systémy po poškození nebo zhroucení během několika minut namísto hodin nebo dní dokonce na nepodobné hardwarové platformy, do virtuálních prostředí nebo ve vzdálených bezobslužných místech. Software Backup Exec System Recovery, určený pro malé podniky i větší prostředí Windows, je nejvyšší standard úplného obnovení systémů Windows. Hlavní výhody Rychlé a spolehlivé obnovení dokonce i na nepodobný hardware a do virtuálních prostředí Podporuje systém Microsoft Windows Server Obnovuje úplné systémy serverů a stolních a přenosných počítačů během několika minut. Přizpůsobuje se rostoucím obchodním potřebám. Flexibilní zálohy mimo pracoviště a rozšířené možnosti obnovení Umožňuje vytvářet kopie mimo pracoviště na serveru FTP nebo sekundárním disku. Granulární obnovení prostředí Exchange, SharePoint nebo souborů a složek prostřednictvím jediného rozhraní. Jednoduchá bezproblémová konverze fyzických systémů do virtuálních prostředí. Novátorská integrace více produktů a špičkových technologií Zálohování spouštěné událostmi na základě sledování zabezpečení Symantec ThreatCon. Centrální správa záloh systémů pomocí softwaru Altiris Notification Server. Doplňuje software Symantec Backup Exec for Windows Servers. Funkce Rozsáhlé možnosti obnovení systémů Windows (Server Edition, Desktop Edition a Windows Small Business Server Edition) Zachycení a ochrana celého počítače se systémem Windows, včetně operačního systému, aplikací, databází, všech souborů, ovladačů zařízení, profilů, nastavení a registru, do jednoho snadno spravovatelného bodu obnovení bez narušení produktivity uživatelů a použití aplikací. Provedení úplného obnovení systému dokonce i na čistý počítač během několik minut, aniž by bylo nutné znovu ručně instalovat a konfigurovat operační systémy, aplikace, nastavení systému a preference. Symantec Recovery Disk systému automaticky zjišťuje hardware a zavádí příslušné ovladače pro spuštění systému, takže není nutno ručně vytvářet diskety pro zotavení. Přizpůsobitelný Symantec Recovery Disk systému automaticky vyhledá systémové ovladače, které nejsou na Disku pro zotavení, a správcům také umožňuje přidávat další ovladače a tím vytvářet prostředí pro obnovení přizpůsobené podle jedinečných požadavků na hardware. Strana 1 z 6

2 Novinka! Funkce kopie mimo pracoviště umožňuje automatické kopírování bodů obnovení na vzdálený server pomocí protokolu FTP nebo na externí pevný disk nebo do sdíleného síťového úložiště a tím zlepšuje možnosti obnovení po zhroucení. Novinka! Integrace se službou Symantec ThreatCon umožňuje snadno nakonfigurovat software Backup Exec System Recovery tak, aby automaticky spustil zálohování, když úroveň výstrah služby Symantec ThreatCon dosáhne nebo překročí zadanou úroveň. Zobrazení kalendáře zobrazuje pro každý svazek v systému minulé, současné a budoucí body obnovení a úroveň ochrany každého svazku. Integrace se softwarem Google Desktop umožňuje rychlé vyhledávání a načítání souborů a složek prostřednictvím rozhraní běžného webového prohlížeče. Dynamické řízení výkonu podle procesoru zlepšuje výkon stolních počítačů a serverů, takže při záznamu bodu obnovení jsou efektivněji využívány prostředky. Podporovány jsou rovněž dvoujádrové a čtyřjádrové systémy. Novinka! Vytváření bodů obnovení pro svazky o velikosti až 16 TB. Plánované body obnovení pomáhají zajistit automatické zálohování systémů a umožňují správcům zaměřit pozornost na jiné úkoly. Přírůstkové body obnovení je možno v případě potřeby naplánovat každých 15 minut. Přírůstkové body obnovení šetří čas a snižují požadavky na místo na disku tím, že jsou zaznamenávány pouze změny provedené od posledního bodu obnovení. Přizpůsobitelné body obnovení vytvářené na základě událostí umožňují uživatelům určit, při spuštění kterých spustitelných souborů se má vytvořit nový bod obnovení. Tím se rozšiřuje stávající množina aktivačních událostí (před instalací aplikace, přihlášení a odhlášení uživatele a konfigurovatelné změny využití úložiště). Funkce zálohování a obnovení souborů a složek umožňuje správcům podle samostatných plánů selektivně zálohovat soubory a složky z úplných bodů obnovení systému nebo svazku. Uživatelé mohou rovněž vyhledávat a načítat soubory ze záloh souborů nebo složek. Správa cílů záloh umožňuje optimalizovat místo na pevném disku používané k ukládání záloh. Ukládání bodů obnovení na téměř libovolné diskové zařízení, včetně přímo připojených úložišť, zařízení NAS, sítí SAN, disků připojených přes rozhraní USB nebo FireWire, jednotek CD, DVD apod. Novinka! Identifikace jednotek USB Software Backup Exec System Recovery inteligentním a jedinečným způsobem komunikuje s externími jednotkami USB a spustí úlohy zálohování na dané zařízení, dokonce i když se změní písmeno jednotky. Řízení šířky pásma sítě umožňuje správcům vytvářet body obnovení v umístěních v síti bez přetěžování sítě. Integrace se službou Microsoft VSS (Volume Shadow Copy) automaticky nastavuje databáze podporující službu VSS do klidového stavu, takže body obnovení je možno zaznamenat bez uvedení databází do stavu offline. Prostřednictvím zpracování příkazů před zaznamenáním a po zaznamenání bodu obnovy mohou správci přidávat další akce, které se mají provést. Připojení bodů obnovení v nástroji Průzkumník Windows pro okamžité vyhledávání, obnovení souborů nebo vyhledávání virů. Podpora služby Microsoft Active Directory umožňuje znovu synchronizovat obnovený řadič domény s původní doménou. Strana 2 z 6

3 Depeše SNMP umožňují správcům vytvářet zprávy o stavu plánovaných bodů obnovení pomocí stávajících konzol pro správu sítě. Novinka! Ze stránky Nápověda a podpora je možný přístup jedním klepnutím k dalším informacím, včetně systému nápovědy produktu a uživatelské příručky k produktu. Flexibilní možnosti obnovení (technologie Symantec Restore Anyware ) Rychlé a snadné obnovení celých systémů na nepodobný hardware podstatně zkracuje dobu obnovení a přináší podstatné úspory na investicích do hardwaru. Vytváření bitových kopií za provozu ve spojení s možností obnovení na odlišné hardwarové platformy za provozu prolamuje bariéru nekompatibilních řadičů úložišť a vrstev HAL. Technologie Restore Anyware podporuje také síťové karty a tím zaručuje správnou funkci síťové karty po obnovení bodu obnovení na nepodobný hardware. Uživatelé mohou přenášet své systémy na nové počítače bez nutnosti nové instalace. To je užitečné při inovaci hardwaru a při změně použití počítače. Rozšířená podpora virtuálních prostředí Využívá možnosti virtualizace k bezproblémovým konverzím fyzického do virtuálního (P2V) a virtuálního do fyzického (V2P) prostředí diskových formátů VMware ESX Server, VMware Server (dříve GSX Server), VMware Workstation a Microsoft Virtual Server. Snadno použitelný průvodce konverzí do virtuálního prostředí umožňuje rychlou konverzi přímo do souborů VMDK nebo VHD. Zjednodušuje testování a přechody Umožňuje provádět testování oprav, instalací aplikací, změn konfigurací nebo aktualizací ovladačů ve virtuálním prostředí před zavedením změn do produkčních systémů. Snadné obnovení vzdálených systémů (funkce LightsOut Restore) Obnovení systémů na vzdálených nebo nepřístupných místech. Není nutná osobní účast při obnovení čistého počítače, protože systém je možno spustit z jeho řadiče správy základní desky. (Možnosti vzdáleného řízení spotřeby outof-band funkce LightsOut Restore neposkytuje.) Symantec disk pro zotavení systému je umístěn na pevném disku počítače, takže jej není nutno spouštět z disku CD. Ovladače lze přidávat ručně přímo k souborům Symantec disku pro zotavení systému umístěným v podadresáři spouštěcího svazku. Rozšířené obnovení prostředí Exchange a SharePoint a souborů a složek (Novinka! Symantec Backup Exec System Recovery Granular Restore Option) Novinka! Prostřednictvím jediného rozhraní je možno rychle obnovit jednotlivé zprávy v prostředí Exchange, dokumenty v systémech SharePoint nebo soubory a složky. Obnovení důležitých poštovních schránek, složek, zpráv nebo příloh v prostředí Exchange během několika sekund bez nutnosti záloh poštovních schránek a podle potřeby jejich předání přímo prostřednictvím aplikace Microsoft Outlook Nyní podporuje prostředí Exchange 2007! Novinka! Obnovení dokumentů v prostředí Microsoft SharePoint Server během několika sekund z jediného bodu obnovení systému. Novinka! Obnovení souborů a složek během několika sekund díky možnosti prohledávat současně více bodů obnovení. Strana 3 z 6

4 Škálovatelná centralizovaná správa (Symantec Backup Exec System Recovery Manager) Správa instalací Symantec Backup Exec System Recovery v celé organizaci pro zjednodušení správy. Monitorování aktuálního stavu ochrany všech spravovaných systémů v celé organizaci pomocí přehledného konsolidovaného pohledu Domovská stránka. Rovněž je k dispozici část Hot Spots pro rychlou analýzu problémů a zobrazení historických trendů. Zobrazení stavu úloh zálohování v reálném čase s možností filtrování podle názvu počítače, typu úlohy, názvu úlohy a adresy IP a zkoumání chyb pro odstranění jakýchkoli zjištěných problémů. Centralizovaný přístup k údajům o počítačích, včetně názvu a velikosti svazku a množství a procenta využitého místa, typu systému souborů a času vytvoření a umístění posledního bodu obnovení. Umožňuje koncovým uživatelům obnovovat soubory a složky bez zásahu IT prostřednictvím intuitivního webového vyhledávání nástrojem Backup Exec Retrieve. Vyhledávání a obnovení dat v prostředí Backup Exec for Windows Servers Continuous Protection Server a také v prostředí Backup Exec System Recovery prostřednictvím nástroje Universal Backup Exec Retrieve. Definování zásad bodů obnovení pro skupiny serverů nebo stolních počítačů s podobnými požadavky a následné zavedení přetažením myší. Generování předdefinovaných zpráv a jejich export do formátu.csv,.html, do tabulek aplikace Excel nebo do formátu.xml pro snadnou distribuci vedení IT. Možnost správy na základě rolí pro různé úrovně správy. Nastavení výchozí konfigurace pro individuální systém nebo skupinu systémů, včetně regulace výkonu, využití šířky pásma sítě a upozornění prostřednictvím u nebo depeší SNMP. Možnost okamžitě spustit vytváření bodů obnovení na vzdálených systémech, jestliže úlohy nebyly spuštěny. Podporuje centralizovanou správu dřívějších instalací softwaru Backup Exec System Recovery 7.0. Součástí je automatizovaný web Backup Exec System Recovery Download Center pro stahování a distribuci klientů. Novinka! Zákazníci, kteří používají software Altiris Notification Server 6.5, mohou také spravovat úlohy zálohování systému pomocí softwaru Backup Exec System Recovery a Backup Exec System Recovery Integration Component for Altiris. Dostupné produkty Skupina Symantec Backup Exec System Recovery 8 obsahuje následující produkty: Symantec Backup Exec System Recovery Server Edition Symantec Backup Exec System Recovery Windows Small Business Server Edition (obsahuje doplněk Symantec Backup Exec System Recovery Granular Restore Option) Symantec Backup Exec System Recovery Desktop Edition Symantec Backup Exec System Recovery Manager Symantec Backup Exec System Recovery Granular Restore Option Symantec Backup Exec for Windows Servers System Recovery Option (zjednodušená a levnější verze softwaru Backup Exec System Recovery Server Edition určená speciálně pro zákazníky, kteří vlastní software Backup Exec for Windows Servers) Strana 4 z 6

5 Požadavky na systém Backup Exec System Recovery 8 Operační systém 32bitové nebo 64bitové operační systémy Microsoft Windows: Windows Vista Home Basic, Home Premium, Ultimate, Business nebo Enterprise Windows XP Professional/Home (s aktualizací SP2 nebo Media Center Windows 2000 Professional (s aktualizací SP4 Windows Small Business Server 2000 nebo 2003 Windows 2000 Server/Advanced Server (s aktualizací SP4 Windows Server 2003 nebo 2008 Virtuální platformy (pro převedené body obnovení) VMware GSX Server 3.1 a 3.2 VMware Server 1.0 (náhrada/přejmenování serveru GSX Server) VMware ESX Server 2.5 a 3.0 VMware Infrastructure 3 (náhrada/přejmenování serveru ESX Server) VMware Workstation Microsoft Virtual Server 2005 R2 Backup Exec System Recovery Manager Operační systém OS Microsoft (s minimální aktualizací Service Pack) Windows Vista Home Basic/Premium, Ultimate, Business Konzola Server Windows Server 2003 x64 Edition (SP1) Windows Server 2003 R2 Edition (SP1) Windows Server 2003 (SP1) Windows Small Business Server 2003 (SP1) Windows Server 2008 Windows 2000 Advanced Server (SP4) Windows 2000 Server (SP4) a Update Rollup 1 for SP4 Windows Small Business Server 2000 (SP4) Windows XP Professional x64 Edition (SP1) Windows XP Professional (SP1) Windows 2000 Professional (SP4) Backup Exec System Recovery Granular Restore Option Operační systém 32bitové nebo 64bitové operační systémy Windows: Windows Vista Ultimate nebo Business Windows XP Professional (s aktualizací SP1 Windows 2000 Professional (s aktualizací SP4 Windows Small Business Server 2000 nebo 2003 Windows 2000 Server/Advanced Server (s aktualizací SP4 Windows Server 2003 nebo 2008 Úplný seznam požadavků na systém, včetně požadavků na paměť RAM a volné místo na pevném disku, je k dispozici na adrese Strana 5 z 6

6 Další informace Navštivte náš web na adrese nebo Chcete-li hovořit se specialistou na produkt v USA Volejte na bezplatnou linku +1 (800) Chcete-li hovořit se specialistou na produkt mimo USA Informace o pobočkách v jednotlivých zemích a kontaktní čísla naleznete na našem webovém serveru. O společnosti Symantec Společnost Symantec je světová jednička v infrastrukturním softwaru a umožňuje organizacím a spotřebitelům s jistotou využívat informační technologie v propojeném světě. Společnost pomáhá zákazníkům chránit jejich infrastrukturu, informace a interakce dodáváním softwaru a služeb, které snižují rizika v oblasti zabezpečení, dostupnosti, souladu s předpisy a výkonu. Společnost Symantec má ředitelství ve městě Cupertino v Kalifornii a pobočky v 40 zemích. Další informace jsou k dispozici na adrese Světová centrála společnosti Symantec Stevens Creek Boulevard Cupertino, CA USA +1 (408) (800) Copyright 2008 Symantec Corporation. Všechna práva vyhrazena. Symantec, logo Symantec, Backup Exec a Restore Anyware jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Symantec Corporation nebo jejích dceřinných společností v USA a dalších zemích. Microsoft, Active Directory, Excel, Outlook, SharePoint, Windows, Windows Server a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Ostatní názvy mohou být ochranné známky příslušných vlastníků. Vytištěno v USA. 11/ Strana 6 z 6

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Přehled Sada Symantec Protection Suite Small Business Edition představuje jednoduché a cenově dostupné řešení zabezpečení a zálohování.

Více

Veritas Storage Foundation for Windows by Symantec Vyspělá online správa úložišť Informace o produktu: Správa datových úložišť

Veritas Storage Foundation for Windows by Symantec Vyspělá online správa úložišť Informace o produktu: Správa datových úložišť Veritas Storage Foundation for Windows by Symantec Vyspělá online správa úložišť Informace o produktu: Správa datových úložišť Přehled Veritas Storage Foundation 6.0 for Windows přináší do prostředí Microsoft

Více

Příručka správy stolního počítače HP Business PC

Příručka správy stolního počítače HP Business PC Příručka správy stolního počítače HP Business PC Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Microsoft, Windows,

Více

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Obsah... 2 Přehled... 2 Více kontroly... 2 Lepší ochrana... 2 Větší flexibilita... 6 Virtualizace...

Více

Symantec Mobile Management for Configuration Manager 7.2

Symantec Mobile Management for Configuration Manager 7.2 Symantec Mobile Management for Configuration Manager 7.2 Škálovatelná, bezpečná a integrovaná správa zařízení Katalogový list: Správa koncových zařízení a mobilita Přehled Mobilní zařízení pronikají nebývalou

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20141024 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 7 Přihlášení do systému

Více

Uživatelská příručka Synology NAS

Uživatelská příručka Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 8 Přihlášení do systému

Více

Aplikační a datový server (ADS/ADX)

Aplikační a datový server (ADS/ADX) Aplikační a datový server (ADS/ADX) LIT-1201525 Produktový buletin Sekce katalogu - řídicí systémy MS-ADSxxx-x Informace o výrobku - ADS/ADX (5.2) MS-ADXxxx-x Datum vydání - 0511/0911CZ Aplikační a datový

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Bosch Video Management System. cs Konfigurační příručka

Bosch Video Management System. cs Konfigurační příručka Bosch Video Management System cs Konfigurační příručka Bosch Video Management System Obsah cs 3 Obsah 1 Použití nápovědy 13 1.1 Vyhledání informací 13 1.2 Tisk informací z nápovědy 14 2 Úvod 15 3 Přehled

Více

NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ. Office 365 pro vaši firmu

NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ. Office 365 pro vaši firmu NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ Office 365 pro vaši firmu JAK MÍT SVOU KANCELÁŘ NEUSTÁLE U SEBE A JEŠTĚ UŠETŘIT Moderní technologie byly

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2009 Petr Gregor Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

řady WorkCentre 5865/5875/5890 Mimořádná produktivita díky maximální jednoduchosti

řady WorkCentre 5865/5875/5890 Mimořádná produktivita díky maximální jednoduchosti WorkCentre 5865 / 5875 / 5890 A3 Černobílé multifunkční zařízení Multifunkční zařízení Xerox řady WorkCentre 5865/5875/5890 Mimořádná produktivita díky maximální jednoduchosti Dosažení vyšší úrovně produktivity

Více

řady WorkCentre 5865/5875/5890 Mimořádná produktivita díky maximální jednoduchosti

řady WorkCentre 5865/5875/5890 Mimořádná produktivita díky maximální jednoduchosti WorkCentre 5865 / 5875 / 5890 A3 Černobílé multifunkční zařízení Multifunkční zařízení Xerox řady WorkCentre 5865/5875/5890 Mimořádná produktivita díky maximální jednoduchosti Dosažení vyšší úrovně produktivity

Více

Microsoft Office 365 Informační list

Microsoft Office 365 Informační list Microsoft Office 365 Informační list Microsoft Office 365: práce prakticky kdykoli a kdekoli Vaši zaměstnanci potřebují zůstat ve spojení a mít možnost spolupráce bez ohledu na to, zda se právě nacházejí

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ. Office 365 pro vaši firmu

NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ. Office 365 pro vaši firmu NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ pro vaši firmu ŘEŠENÍM JE nejsou pouze známé aplikace Office (Word, Excel, PowerPoint ). Je to kompletní

Více

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Obsah 1. ESET NOD32 Antivírus 4...4 1.1 Co je nové... 4 1.2 Systémové požadavky...

Více

Průvodce migrací pro aplikaci Symantec Endpoint Protection

Průvodce migrací pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Průvodce migrací pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Průvodce migrací pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Software popsaný v této příručce podléhá licenční smlouvě a lze jej používat pouze

Více

Xerox WorkCentre 7220/7225 Multifunkční systém Plňte dnešní úkoly, budujte zítřejší příležitosti

Xerox WorkCentre 7220/7225 Multifunkční systém Plňte dnešní úkoly, budujte zítřejší příležitosti WorkCentre 7220/7225 Barevný multifunkční systém formátu A3 Xerox WorkCentre 7220/7225 Multifunkční systém Plňte dnešní úkoly, budujte zítřejší příležitosti Rozvíjet podnikání znamená přistupovat k práci

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

DB2 verze 9.5. Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows. Verze 9, vydání 5 GC09-3800-00

DB2 verze 9.5. Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows. Verze 9, vydání 5 GC09-3800-00 DB2 verze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Verze 9, vydání 5 Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows GC09-3800-00 DB2 verze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Verze

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka i Obsah Úvod 5 McAfee SecurityCenter 7 Funkce...8 Použití programu SecurityCenter...9 Záhlaví...9 Levý sloupec...9 Hlavní podokno...10 Vysvětlení ikon programu SecurityCenter...11

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

Xerox řady WorkCentre 7800 Multifunkční systém Změňte způsob své práce.

Xerox řady WorkCentre 7800 Multifunkční systém Změňte způsob své práce. WorkCentre 7830/7835/7845/7855 A3 Barevný multifunkční systém Xerox řady WorkCentre 7800 Multifunkční systém Změňte způsob své práce. Se zařízením Xerox se můžete připojit prakticky odkudkoli. Dnešnímu

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více