OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 3 2. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT 90 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 3 2. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT 90 4"

Transkript

1 ŽIVOT 90, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

2 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 3 2. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT Poslání občanského sdružení ŽIVOT Kdo jsme a co seniorům nabízíme Orgány o. s. ŽIVOT Kontakty 6 3. POBOČKY O. S. ŽIVOT ŽIVOT 90 - HRADEC KRÁLOVÉ ŽIVOT 90 - Jihlava ŽIVOT 90 - ZRUČ NAD SÁZAVOU 7 4. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA O. S. ŽIVOT Organizační změny v roce Organizační struktura výpis (stav k ) Organizační struktura grafické vyjádření (stav k ) SEKCE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Senior telefon SOCIÁLNÍ A DALŠÍ ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO SENIORY A JEJICH BLÍZKÉ Tísňová péče AREÍON Pečovatelská služba Odlehčovací pobytové a rehabilitační centrum Půjčovna kompenzačních pomůcek Centrum denních služeb SEKCE AKTIVNÍCH SENIORŮ Akademie seniorů Dobrovolnické centrum DIVADLO U VALŠŮ AKTIVITY SE ZAHRANIČNÍMI PARTNERY Nejvýznamnější partneři Evropské projekty realizované se zahraničními partnery KONFERENCE STÁŘÍ SPOJUJE SEKCE SERVIS SEKCE PUBLIC RELATIONS Propagace občanského sdružení, jeho služeb a akcí 35 1

3 10.2 Zpravodaj Života Redakční práce a správa portálu web, facebook Akce Eventy Realizace kampaní a projektů Další výstupy sekce SEKCE FINANČNÍ ZDROJE Struktura provozních nákladů Struktura příjmů Výkazy účetní závěrky NAŠI SPONZOŘI A DÁRCI Donoři veřejnoprávní Právnické osoby dle abecedního řazení Fyzické osoby DMS Online dárcovství Plakety Života NEZÁVISLÝ AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 52 2

4 1. ÚVODNÍ SLOVO Děkuji všem, jejichž zásluhou bylo potřebným starým lidem pomoženo. Všem dobrovolníkům, zaměstnancům i příznivcům ŽIVOTa 90. Děkuji sponzorům, drobným dárcům, dobrým lidem kdekoli, všem, kteří naši práci podpořili. Věřím, že v naší organizaci existuje i po dvaceti třech letech existence stále silná vůle pomáhat druhým lidem a tím i sám sobě, protože přijímáme osudy druhých lidí i za osudy svoje. Věřím, že jsme společenstvím lidí, kteří nechtějí jen brát a dožadovat se svých práv. Lidí, kteří neodložili svůj život na ramínko v cizí skříni, berou vážně odpovědnost za svůj život. Jan Lorman předseda a ředitel o. s. Život 90 3

5 2. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT Poslání občanského sdružení ŽIVOT 90 Jsme tu proto, abychom prohlubovali kvalitu života celé společnosti tím, že budeme přispívat svou humanitární činností k řešení problémů seniorů, kterým umožníme aktivně a smysluplně žít v jejich vlastním domově tak dlouho, jak je to jen možné a budeme je provázet podzimem života tak, aby se nikdo nemusel za své stáří stydět. 2.2 Kdo jsme a co seniorům nabízíme Občanské sdružení ŽIVOT 90 je nejdéle působící organizací zaměřenou na seniory v České republice. Sdružení vzniklo v roce 1990 a jeho zakladatelé, manželé Jan a Blanka Lormanovi, stojí v jeho čele po celých třiadvacet let. Široká škála služeb a pomoci, kterou sdružení poskytuje, vychází z faktu, že délka aktivního věku se výrazně posunula za hranici vnímanou v minulosti jako stáří. Základem úspěchu o. s. ŽIVOT 90 je bohatá nabídka služeb, které jsou soustředěny do sídla ŽIVOTA 90 - Domu PORTUS. Právě zde vedou dobrovolníci např. odborné kurzy Akademie seniorů, pomáhají při společných akcích. Dále zde působí Centrum denních služeb určené seniorům, kteří docházejí do Domu PORTUS ze svých domovů na volnočasové tzv. aktivizační programy. Nabídka je bohatá. Zahrnuje kulturní akce, vzdělávací programy, tzv. reminiscenční pořady i ryze klubovou činnost. Vedle toho zde funguje také informační a poradenské centrum se zaměřením na problémy stárnoucí populace, osamělých seniorů, rodin a přátel, kteří o ně pečují. Mezi nejžádanější služby patří sociální a odborné poradenství v oblastech jako je právo, sociální služby nebo bytová problematika. Ve chvíli, kdy nastávají problémy, nabízí sdružení ŽIVOT 90 dvě služby, které pomáhají výrazně zlepšit život seniorů a učinit jej bezpečnějším. Především je to bezplatná 24 hodinová krizová a poradenská linka Senior telefon, která zabezpečuje okamžitou a nepřetržitou pomoc v akutních krizových situacích, které nejsou volající schopni řešit vlastními silami ani za pomoci svého okolí. Druhou je tísňová péče AREÍON, nepřetržitá 24 hodinová služba neodkladné pomoci při náhlém zhoršení zdravotního stavu, zranění, pádu, mimořádné situaci jako je přepadení nebo ohrožení jinou osobou a další. Vše jištěno tísňovým tlačítkem nebo pohybovým čidlem napojenými na centrální dispečink provozovaný o. s. ŽIVOT 90. Zdraví seniorů je ve sdružení na prvním místě. Proto provozujeme odlehčovací pobytové a rehabilitační centrum, které je určeno především seniorům, jejichž zdravotní stav vyžaduje pečovatelské zajištění a dohled. Mají podobu ambulantní nebo podpůrné pobytové služby. Vyhledávané jsou fyzioterapie s nabídkou individuálních cvičení, reflexní masáže, elektroléčba nebo magnetoterapie. Pečovatelská služba pomáhá seniorům i lidem se sníženou soběstačností zvládnout úkony ve vlastním prostředí, zajišťuje základní hygienickou péči, nákupy, přípravu a podávání stravy, údržbu domácnosti nebo doprovod mimo byt. Komplex našich služeb doplňuje půjčovna kompenzačních pomůcek, která výrazně šetří náklady na zajištění potřebné péče. 4

6 2.3 Orgány o. s. ŽIVOT 90 ČLENOVÉ VÝBORU Na valné hromadě konané byl schválen nový výbor občanského sdružení ve složení: Mgr. Jan Lorman (předseda), Marie Hradecká (místopředsedkyně), Dr. Jiří Flutka, MUDr. Zdeněk Kalvach, Ing. Jaroslav Kula, MgA. Blanka Lormanová, RNDr. Jiří Schlanger, prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. a Mgr. Vlastimil Venclík. V září 2013 zemřel dlouholetý dobrovolník ŽIVOTa 90 a člen výboru pan Ing. Jaroslav Kula na svou funkci z osobních důvodů rezignovala první místopředsedkyně výboru paní Marie Hradecká. Rozhodnutím výboru se paní Marie Hradecká stala čestnou členkou výboru. Při schůzi výboru dne byli zvoleni dva noví členové výboru: paní Jaroslava Janoušková a pan Ing. Ladislav Čechák, dlouholetí dobrovolníci ŽIVOTa 90. Do funkce 1. místopředsedy byl při této schůzi zvolen pan Mgr. Vlastimil Venclík. Výbor občanského sdružení ŽIVOT 90 má k tyto členy: Mgr. Jan Lorman předseda Mgr. Vlastimil Venclík místopředseda MgA. Blanka Lormanová MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. Dr. Jiří Flutka RNDr. Jiří Schlanger Jaroslava Janoušková Ing. Ladislav Čechák ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Anna Kubištová (předsedkyně), Věra Indrová, Mgr. Anna Kuttelvašerová, Jana Leopoldová. VEDENÍ SPOLKU Mgr. Jan Lorman - předseda výboru a ředitel, Mgr. Drahoslava Horáková - tajemnice sdružení, JUDr. Oldřich Staněk - tajemník pro zahraničí, MgA. Blanka Lormanová - manažerka sekce Aktivizace a dobrovolníků do , od manažerka Divadla U Valšů, Bc. Robert Pitrák - manažer sekce Krizové pomoci a poradenství a pověřený řízením sekce Zdravotních a zdravotně sociálních služeb, od do manažer sekce Sociální služby, Mgr. Jana Kosařová od manažerka sekce Sociální služby Ing. Zdeněk Vaněk - manažer sekce Finanční zdroje, Luděk Vinohradník - manažer sekce Servis, Ing. Zuzana Křivánková - manažerka sekce Marketing a PR do , Ing. Bohdana Bílková - manažerka sekce Marketing a PR od , Mgr. Michaela Sladká - pracovnice PR, Mgr. Markéta Dlouhá projektové řízení. 5

7 ČLENSTVÍ V MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍCH AGE Platform Europe Evropská platforma starších lidí, IFA Mezinárodní federace pro otázky stárnutí, INPEA Mezinárodní síť pro prevenci týrání a zneužívání seniorů SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČNÍMI ORGANIZACEMI AgeUK Velká Británie, HelpAge International Velká Británie, CordAid Nizozemí, Slovene Philanthropy Slovinsko 2.4 Kontakty Sídlo, kontakty Karoliny Světlé 286/18, Praha 1, Česká republika Telefon: , Webové stránky: Facebook: Registrace: Ministerstvo vnitra ČR čj. VSP/ R z IČ: , DIČ: CZ Běžný účet: /0800, Česká spořitelna, IBAN: CZ , SWIFT(BIC): GIBACZPX 3.1 ŽIVOT 90 - HRADEC KRÁLOVÉ 3. POBOČKY O. S. ŽIVOT 90 Ředitelka pobočky: Bc. Pavlína Stašová, předseda výboru: Alena Synková, členové výboru: Bc. Pavlína Stašová, Mgr. Josef Staša, Mgr. Tetyana Manovytska, Jana Veselá, Petra Hanzlová, Monika Paděrová. Management Projekt Tísňová péče: vedoucí Mgr. Josef Staša (tel , ). Projekt Servis domácí péče pečovatelská služby: vedoucí Mgr. Tetyana Manovytska. Projekt Informační centrum: podávání informací 24 hodin denně je realizován v rámci Projektu Tísňová péče. Kontakty Adresa pobočky: ŽIVOT 90 Hradec Králové, o.s., Tř. Dr. Edvarda Beneše 1747/1, Hradec Králové. www stránky: IČ: , číslo účtu: /0800 6

8 3.2 ŽIVOT 90 - Jihlava Ředitelka pobočky: Ing. Zuzana Pěchotová; předsedkyně výboru: Věra Šerá; členové výboru: Václav Planka (místopředseda), Ing. Zuzana Pěchotová, JUDr. Dana Táborská, RNDr. Ivan Růžička. Management Ing. Zuzana Pěchotová: ředitelka pobočky, manažerka infomediální sekce a sekce dobrovolníků; Veronika Leupoldová, DiS: vedoucí osobní asistence; Bc. Blanka Vrzáčková,DiS: vedoucí aktivizačních programů; Mgr. Lucie Burkoňová vedoucí tísňové péče a sociální pracovnice; Marcela Kinclová: ekonomka pobočky. Komplex projektů Domov je doma sociální služby pro seniory a zdravotně postižené: I. Řídící a informační centrum: Senior telefon ( nepřetržitá služba 24 hodin denně), Styk s veřejností (společenské akce, vzdělávací přednášky, knihovna); II. Tísňová péče AREÍON (nepřetržitá služba 24 hodin denně); III. Osobní asistence (osobní asistence ve školských zařízeních, v domácím prostředí uživatelů, osobní asistence v zaměstnání). Kontakty Adresa pobočky: O. s. ŽIVOT 90 - Jihlava, Žižkova 98, Jihlava Telefonické spojení INFOLINKA: , tel: (7,00 15,00) www stránky: 3.3 ŽIVOT 90 - ZRUČ NAD SÁZAVOU Ředitel a předseda sdružení: Zdeněk Jelínek, členové výboru: Mgr. Jitka Černá (1. místopředsedkyně), Vladimír Vyšohlíd (2. místopředseda), PhDr. Běla Hejná, Anna Doležalová. I. Sekce zdravotních a zdravotně sociálních služeb: Tísňová péče pro seniory a zdravotně postižené občany ( ), II. Sekce krizové pomoci a poradenství: Senior telefon ( ), Informační centrum ( ); III. Sekce aktivizačních programů: Seniorská pěší a autobusová turistika, Sešlosti seniorů, Klubová činnost, Významná výročí členů sdružení, Kurzy moderní komunikační technologie; IV. Sekce dobrovolníků: dobrovolnická činnost. Kontakty Adresa pobočky: ŽIVOT 90 - Zruč n. Sázavou, sad Míru Zruč nad Sázavou Tel , www stránky: Kontaktní místo informační a krizové centrum (KIC): Benešova 649, Kutná Hora 7

9 4. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA O. S. ŽIVOT Organizační změny v roce 2013 Organizační struktura sdružení prošla rozhodnutím výboru sdružení v roce 2013 následujícími změnami: K byly zrušeny sekce KPP (Krizová pomoc a poradenství) a ZSS (zdravotně sociální služby). Zároveň vznikla sekce Sociální služby, která zahrnuje veškeré registrované sociální služby, které ŽIVOT 90 poskytuje. Manažerem takto vzniklé sekce se stal pan Bc. Robert Pitrák. V listopadu 2013 jeho funkci převzala paní Mgr. Jana Kosařová. K došlo dále ke zrušení sekcí Aktivizace a dobrovolníci a Kultura. Tyto dvě sekce byly od nahrazeny nově vzniklou sekcí Aktivní senioři. Manažerem sekce se stal pan Mgr. Jan Lorman. V rámci činnosti této sekce je provozováno také Divadlo U Valšů, jehož manažerkou je od paní MgA. Blanka Lormanová. K byla definitivně ukončena činnost Senior bazaru a k témuž datu byla zrušena pracovní pozice prodavačky Senior bazaru. 4.2 Organizační struktura výpis (stav k ) Sekce ŘEDITELSTVÍ Sekce ředitelství vykonávala v roce 2012 kromě administrativní a organizační podpory také další činnosti: personalistiku a rozvoj lidských zdrojů projektový management vyhledávání a analýzy finančních zdrojů správu interní legislativy organizaci Konference Stáří spojuje 2013 mezinárodní činnost Sekce SOCIÁLNÍ SLUŽBY Senior telefon telefonická krizová pomoc (linka důvěry) Informační a poradenské centrum (IPC) a další odborné sociální poradenství Tísňová péče AREÍON Pečovatelská služba Odlehčovací pobytové a rehabilitační centrum Půjčovna kompenzačních pomůcek Centrum denních služeb Sekce AKTIVNÍ SENIOŘI Divadlo U Valšů Akademie seniorů Dobrovolnické centrum Života 90 Senior Bazar charitativní obchod bazar ukončil svou činnost k

10 Sekce MARKETING A PR Reklama, PR a mediální podpora Zpravodaj Života 90 Správa portálu korporátního webu a facebooku Sekce SERVIS Činnost recepce Evidence členů Předprodej vstupenek do divadla Správa Domu Portus Opravy a údržba Sekce FINANČNÍ ZDROJE Administrativní, účetní a finanční podpora sekcí a služeb o. s. ŽIVOT 90 9

11 4.3 Organizační struktura grafické vyjádření (stav k ) REVIZNÍ KOMISE Auditing Commision VALNÁ HROMADA General Assembly VÝBOR Board PŘEDSEDA SDRUŽENÍ Chair of The Board ZÁSTUPCE ŘEDITELE Deputy Director ŘEDITEL o. s. ŽIVOT 90 General Assembly GRÉMIUM ŘEDITELE Director s panel TAJEMNÍK SDRUŽENÍ Secretary ŘEDITELSTVÍ Directorate TAJEMNÍK PRO ZAHRANIČÍ Secretary SEKCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY Social services PROJEKT. MANAŽER Project manager SEKCE AKTIVNÍ SENIOŘI Active seniors FUNDRAISER Fundraiser SEKCE FINANČNÍCH ZDROJŮ Financial Management SEKCE MARKETING a PR Marketing and Public Relations SEKCE SERVIS Service 10

12 5. SEKCE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekce sociálních služeb vznikla rozhodnutím výboru ŽIVOTa 90 ke dni sloučením všech registrovaných sociálních služeb, které ŽIVOT 90 poskytuje. Došlo tak zároveň ke zrušení sekcí Krizové pomoci a poradenství, Zdravotně sociálních služeb a sekce Aktivizace a dobrovolníků. V důsledku této organizační změny jsou všechny sociální služby, které ŽIVOT 90 poskytuje, řízeny jedním manažerem/manažerkou, přičemž každá ze služeb má i nadále svou vedoucí. Manažerem sekce do Bc. Robert Pitrák, Manažerka sekce od : Mgr. Jana Kosařová. 5.1 Senior telefon Registrovaná sociální služba identifikátor č Vedoucí služby: Mgr. Jana Kosařová (do ), Mgr. Dana Kroupová (od ) Podstatou sociální služby je poskytování telefonické krizové pomoci a sociálního odborného poradenství. Služba funguje nepřetržitě 24 hodin denně po celý rok. Jedná se o bezplatnou telefonní linku, komunikace je anonymní a zasahuje seniorkou populaci po celé České republice. Činnosti služby: Telefonická krizová pomoc Sociální poradenství Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby Informace o návazných a alternativních sociálních službách a jiných formách pomoci Informace o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě Informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu blízkou Poslání: Sociální služba Senior telefon poskytuje nepřetržitou bezplatnou telefonickou krizovou pomoc seniorům za účelem poskytnutí podpory a pomoci ke zvládnutí krizové situace vlastními silami a dosažení předkrizové úrovně. 11

13 Cíle: Telefonická krizová intervence - řešení naléhavých a neodkladných životních situací Pomoc při řešení zjištění abusu uživatelů seniorů Poskytování sociálního poradenství s nabídkou různých možností řešení Aktivní pomoc při problémech s návazností na odborné poradny a odborné instituce Informace o vybraných problémech Doprovázení osamělých uživatelů seniorů Nabídka následných služeb: sociální poradenství, odborné poradny, krizové lůžko Podpora ve vztahu k rodinám a osobám pečujícím o nemocné uživatele seniory Okruh osob: Senioři a osoby pečující o seniory: senioři v krizové životní situaci senioři ohroženi zdravotními, sociálními a kriminálními riziky rodiny seniorů, jejichž člen se ocitne v těžké životní situaci osoby pečující o seniory široká veřejnost, která se náhodně stane svědkem, účastníkem pomoci seniorovi další subjekty poskytující služby seniorům Věková struktura: starší senioři, nad 80 let mladší senioři, let dospělí, let Kvantitativní údaje - evidence hovorů: Službu Senior telefonu využilo volajících (hovorů). Z těchto hovorů bylo: 315 hovory se suicidální tématikou 450 hovory s tématikou týrání, z toho 243 hovorů s tématem domácího násilí 12

14 Počet volajících se ustálil na průměrně 1035 volajících měsíčně, prakticky úplně se snížilo procento zneužití linky (dětmi apod.) a zvýšila se obtížnost hovorů tzn. obsah a problémy seniorů jsou závažnější (týrání, zneužívání, zanedbávání, suicidum, samota, EAN, apod.). V letech využilo sociální službu Telefonické krizové pomoci Senior telefon uživatelů a uživatelek. 5.2 SOCIÁLNÍ A DALŠÍ ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO SENIORY A JEJICH BLÍZKÉ Registrovaná sociální služba identifikátor č Vedoucí služby: Mgr. Jana Kosařová (do ), Mgr. Dana Kroupová (od ) Podstatou sociální služby je poskytování sociálního odborného poradenství. Činnosti sociální služby: Sociální poradenství Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Sociálně terapeutická činnost Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Sociální šetření u uživatele v jeho přirozeném prostředí (doma) a poskytnutí sociální služby sociálního a odborného poradenství v jeho přirozeném prostředí (doma) Databáze informací pro seniory Provázanost na další sociální a zdravotní služby v komplexu Domu PORTUS Poslání: Posláním sociálního a odborného poradenství pro seniory a osoby pečující o seniory je poskytování informací terénní a ambulantní formou o právech a povinnostech uživatele, možnostech řešení nepříznivé sociální situace a o dostupných službách a aktivitách, které napomohou k jejich setrvání, popř. znovu začlenění do společnosti. Sociální a odborné poradenství bylo poskytováno po celý rok v pracovní dny na základě rozvrhu: Sociální poradenství pro seniory - Po, Út, St, 9,00 12,00 13,00-16,00 Sociální poradenství pro uživatele po předchozí krizové intervenci Po 8,00-16,00 Sociálně-právní poradenství - Pá 9,00 12,00 Klub Kontakt - Společné setkávání osamělých seniorů, přátelské popovídání, probírání témat o mezilidských vztazích, oblíbených knihách, divadelních představeních, filmech, historii, životním stylu - každé pondělí a čtvrtek od 13:30 do 15:00 hodin. 13

15 Kvantitativní údaje Poradenství za rok 2013: CELKEM BYLO V ROCE 2013 POSKYTNUTO PORADENSTVÍ 2448 UŽIVATELŮM: název poradny počty celkem k ŽENY / MUŽI Informační a poradenské centrum pro starší lidi a jejich blízké - sociální poradenství pro seniory Ambulantně 1081 (osobně) Terénně 681 (telefonicky, korespondenčně, ové poradenství) Celkem 1762 Ženy 1400 Muži 362 Sociální poradenství pro klienty po předchozí krizové intervenci Sociálně právní poradenství Sociálně terapeutická činnost klub Kontakt Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (inzerce) Ambulantně 69 (osobně) Terénně 110 (telefonicky, korespondenčně, ové poradenství) Ambulantně 126 (osobně) Terénně 52 (korespondenčně) Ambulantně 60 (osobně) Ambulantně 33 (osobně) Terénně 164 Celkem 179 Ženy 124 Muži 55 Celkem 178 Ženy 159 Muži 19 Celkem 60 Ženy 55 Muži 5 Celkem 197 Ženy 151 Muži 46 Psychologická poradna Ambulantně 72 Celkem 72 žen CELKEM 2448 Ženy 1961 Muži 487 SEKCE KRIZOVÉ POMOCI 14

16 5.3 Tísňová péče AREÍON Registrovaná sociální služba - identifikátor č Vedoucí služby: Bc. Monika Vávrová (do ) Mgr. Eliška Fousková (od ) Podstatou terénní sociální služby Tísňová péče AREÍON pro seniory a osoby se zdravotním postižením je její komplexnost, která pomocí distanční hlasové a elektronické komunikace monitoruje uživatele služby v jeho bytě či venku (záleží na zvolném druhu sociální služby tísňové péče). Jedná se o nepřetržitou distanční hlasovou a elektronickou komunikaci s osobami, které jsou v důsledku snížení soběstačnosti v oblasti osobní péče vystaveny stálému, vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu nebo schopností. Základním cílem služby je snížit zdravotní a sociální rizika starých nebo zdravotně postižených lidí a umožnit jim žít v jejich vlastním sociálním prostředí. Služba je poskytována celoročně 24 hodin denně. Činnosti sociální služby Tísňová péče Areíon poskytuje a zprostředkovává neodkladnou pomoc při náhlé krizové situaci (zhoršení zdravotního stavu, zranění, pád) při mimořádné situaci (přepadení, nebo ohrožení jinou osobou) v případě nezvládání běžných úkonů v oblasti sebepéče i zdraví jako prevenci a pomoc v řešení domácího násilí, či špatného zacházení při samotě při zabezpečení bytu v době nepřítomnosti uživatele V rámci služby jsou zajištěny další činnosti: výjezdy smluvně zajištěné zdravotní dopravní služby bezpečné uložení klíčů od bytu uživatele pro potřeby řešení krizové situace sociální poradenství sociálně terapeutické činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Tísňová péče Areíon je poskytována jak v bytě uživatele nebo mimo jeho byt. Poskytovatel služby je s uživatelem v oboustranném spojení a v krizové situaci zabezpečuje zprostředkování okamžité odborné pomoci. 15

17 Uživatel nosí doma stále při sobě tísňové tlačítko, nebo zařízení mobilní tísňové péče, které umožňuje z kteréhokoliv místa v bytě spojení s centrálním dispečinkem. Při stisknutí tísňového tlačítka dojde k přenosu zprávy na počítačový pult dispečinku, kde systém automaticky zapne hlasitý odposlech tak, že uživatel může hovořit s operátorkou i v případě, kdy např. leží na zemi v koupelně a nedosáhne na telefon. Na dispečinku slouží kvalifikovaný personál, který po vyhodnocení uživatelovy situace zorganizuje adekvátní pomoc (sousedy, příbuzné, přivolá záchrannou službu, policii, hasiče nebo kontaktuje ošetřujícího lékaře). Dispečink tísňové péče může protokolárně převzít do úschovy klíče od bytu uživatele, které lze následně použít v případě krizové situace. Součástí služby domácí tísňové péče je rovněž pohybové čidlo zaznamenávající pohyb v bytě uživatele. Pokud v nastaveném časovém intervalu (obvykle v rozmezí hodin) není vyhodnocen pohyb, automaticky dojde k přenosu tísňové zprávy a k následnému hlasitému hovorovému propojení bytu uživatele s obsluhou dispečinku. Pohybové čidlo lze jednoduchým způsobem přepínat z režimu monitorování pohybu do režimu hlídání objektu. Jakmile uživatel opouští svůj byt, vypne jednoduchou manipulací funkci časového dohledu, čímž se systém uvede do stavu hlídání objektu. Jakmile 16

18 nastane narušení bytu, systém zašle na dispečink tísňovou zprávu a dojde opět k hovorovému propojení s bytem. Dále je uživatelům poskytována průběžná preventivní péče. Uživatelé služby jsou pravidelně telefonicky kontaktováni ze strany dispečinku tísňové péče. Poslání: Prostřednictvím tísňové péče Areíon usilujeme o zachování soběstačnosti seniorů a osob se zdravotním postižením tak, aby svůj život prožili důstojně, podle svých přání a ve vlastním přirozeném prostředí doma. Cíle: Cílem TPA je snížit sociální, zdravotní a bezpečnostní rizika, která těmto občanům přináší způsob života. Tento hlavní cíl je rozpracován do cílů dílčích: Udržení maximálně možné soběstačnosti a nezávislosti starších lidí a osob se zdravotním postižením Zajištění maximálně možné délky života lidí ve vysokém věku a zdravotně postižených v jejich vlastním sociálním prostředí Narušení sociální izolace starých, osaměle žijících lidí Snížení narůstajícího počtu rizik (zdravotních, sociálních i kriminálních) Pomoc seniorům a zdravotně postiženým při prosazování jejich práv a zájmů a zprostředkovávání jejich kontaktu se společenským prostředím Poskytování sociálního, zdravotního i obecného poradenství Snížení počtu hospitalizací v léčebných zdravotních zařízeních ze sociálních důvodů zkrácení doby hospitalizace ve zdravotních zařízeních Snížení počtu čekatelů na umístění v zařízeních sociální péče Pomoc pečujícím rodinám o jejich seniorské či zdravotně postižené členy (odlehčovací péče) Okruh osob: Tísňová péče Areíon je prioritně poskytována seniorům a osobám se zdravotním postižením. Nicméně naši službu využívají i: Senioři a osoby se zdravotním postižením v nepříznivé životní situaci, ohrožení zdravotními a sociálními riziky Rodiny seniorů a osob se zdravotním postižením Osoby pečující o seniory a osoby se zdravotním postižením Další subjekty poskytující sociální a zdravotní služby seniorům a osobám se zdravotním postižením obce, městské části, komunity Působnost sociální služby TPA v roce 2013 v 58 městech a obcích ČR z krajů: Hlavní město Praha Středočeský kraj Ústecký kraj Karlovarský kraj Královohradecký kraj Liberecký kraj Jihočeský Kraj 17

19 V roce 2013 bylo v rámci řešení krizových situací uskutečněno celkem 771 výjezdů k uživatelům tísňové péče. Počet monitorovaných uživatelů služby během roku 2013 bylo celkem 860. Počet kontaktů s uživateli: Průměrný věk uživatelů k : 85,02 roku. 5.4 Pečovatelská služba Registrovaná sociální služba - identifikátor č Vedoucí služby: Petra Machová Naše Pečovatelská služba je terénní služba sociální péče, která poskytuje pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením trvale žijícím na území Hlavního města Prahy, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Poslání pečovatelské služby: Naše pečovatelská služba chce naplňovat poslání o. s. ŽIVOT 90 tím, že bude respektovat individualitu jednotlivých uživatelů a jejich přání. Posláním naší pečovatelské služby je proto poskytovat i ty služby, které neposkytují z různých důvodů jiné sociální služby v Praze, jako jsou doprovody na vycházky a na vyšetření k lékařům. Usilujeme o to, abychom věnovali uživatelům dostatek času na při poskytování úkonů pomoci a podpory v soběstačnosti, při každodenním zvládání péče o vlastní osobu, nebo pomoc se zajišťováním chodu a údržby domácnosti. Snažíme se, aby u klientů pracovali ti pečovatelé z našeho pracovního kolektivu, se kterými si nejlépe rozumí. Jsou to tyto úkony pomoci: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při poskytnutí, nebo zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a nákupů, zprostředkování kontaktů se společenským prostředím a pomoc při prosazování osobních zájmů a práv uživatelů. Zásady poskytování služby: Zásady poskytování našich služeb jsou v souladu se zákonem o sociálních službách (zák.č. 108/2006 Sb.) a řídí se platnými standardy pro poskytování pečovatelské služby. Zaměstnanci PS ŽIVOT 90 přistupují ke každému uživateli individuálně, podle jeho aktuálních možností a schopností. 18

20 Činnosti sociální služby: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Okruh osob: Senioři Osoby se zdravotním postižením Věková struktura: starší senioři, nad 80 let mladší senioři, 65-80let dospělí, let Působnost Pečovatelské služby v roce 2012: Hlavní město Praha Počet uživatelů za rok 2013 bylo: 42, z toho 38 žen a 5 muži. Průměrný věk uživatelů: 88 let. Nejstarší uživatelce bylo 97 let a dalším deseti uživatelkám je více než 91 let. Celkový počet hodin strávený při poskytování péče naši uživatelům byl hod. Péče o vlastní osobu uživatelů: hod. Péče o domácnosti uživatelů: hod. 5.5 Odlehčovací pobytové a rehabilitační centrum Registrovaná sociální služba - identifikátor č Vedoucí služby: Julie Šipošová Pobytové odlehčovací (respitní) a rehabilitační centrum je určeno především seniorům, jejichž funkční stav vyžaduje pečovatelské zajištění a dohled. Pečujícím rodinám umožníme absolvovat např. dovolenou či vlastní léčení v nemocnici, jejich dlouhodobou starost přebere dočasně kolektiv respitního centra. Osamělým seniorům nabízíme podpůrné pobyty např. v období rekonvalescence či za kalamitních situací. Délka pobytu je od 1 dne do 3 měsíců. Centrum uživatelům poskytuje jistotu kontaktu a dohledu, dopomoc v běžných činnostech a brání pocitu osamělosti. Pomoc je zaměřena na zlepšení zdravotního stavu uživatelů cílenou tělesnou rehabilitací, fyzickým rekondičním cvičením pod dohledem 19

21 zkušených fyzioterapeutů. Během pobytu je uživatelům umožněno využít širokou nabídku aktivizačních programů probíhajících v sídle o.s. Život 90 v Domě PORTUS. Činnosti sociální služby: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy poskytnutí ubytování v případě pobytové služby zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní činnosti: rehabilitace Poslání centra: Posláním je poskytnout krátkodobý pobyt seniorům a osobám se zdravotním postižením, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí - doma. Chceme přistupovat k uživateli s individuální péčí jak v oblasti sociální, tak i v oblasti rehabilitace. Snažíme se mobilizovat jeho schopnosti i dovednosti různými aktivitami během pobytu u nás. Snažíme se pro uživatele služby vytvořit prostředí a životní podmínky, které by byly co nejvíce podobné domácímu prostředí, vytvářet bezpečné a příjemné prostředí pro uživatele služby. To vše při maximální podpoře uživatele v soběstačnosti a snaze o jeho další rozvoj, s ohledem na individualitu a specifické potřeby jednotlivce. Cíle služby: Přistupovat k uživatelům služby individuálně a celistvě. Poskytovat péči, pomoc a rehabilitaci uživatelům po návratu z nemocnice nebo při nějaké akutní krizové situaci, kvůli které nemohou zůstat ve svém domově. Prostřednictvím služby odlehčit pečujícím rodinám, aby měli možnost odpočinku a získání nových sil pro další péči o svého blízkého. Poskytovat dobrou rehabilitační péči a zajišťovat aktivizační programy podle zájmů jednotlivých uživatelů. Poskytovat rehabilitaci a aktivizaci tak, aby uživatelé odcházeli do domácího prostředí v dobré psychické i fyzické formě a byli dostatečně soběstační. Okruh osob: Toto zařízení je určeno seniorům, jejichž funkční stav vyžaduje pečovatelské zajištění a dohled. Přijímáme zájemce z nemocnice i z jiných zařízení. Odbornou péči můžeme zajistit osobám po operaci kyčelního a kolenního kloubu nebo po mozkové příhodě, jejichž stav vyžaduje soustavnou rehabilitační péči. 20

22 Působnost odlehčovací služby v roce 2013: Hlavní město Praha V roce 2013 bylo v naší odlehčovací pobytové službě celkem 95 pobytů. Tuto službu využilo 31 uživatelů (27 žen, 4 muži). Nejstarším jedenácti uživatelkám ženám bylo 91 let a více. Průměrný věk uživatelů služby byl 87 let. Uživatelé absolvovali denně rehabilitační cvičení včetně edukace. 7 Odlehčovací pobytové a rehabilitační centrum 6 5 počet klientů ambulantní pobytoví 21

23 5.6 Půjčovna kompenzačních pomůcek Vedoucí služby: Julie Šipošová vedoucí Odlehčovacího pobytového a rehabilitačního centra. Poradna s půjčovnou kompenzačních pomůcek slouží lidem, kteří jsou v důsledku svého poranění nebo nemoci nuceni dočasně či trvale používat kompenzační a podpůrné pomůcky (invalidní vozíky, pojízdné i pevné toaletní židle k lůžku, různé druhy chodítek, sedačky na vanu, nástavce na WC, berle, francouzské hole a jiné pomůcky). Lidem, kteří se ocitli v takovéto situaci, účinně pomáhá naše půjčovna kompenzačních pomůcek překonat toto pro ně nepříznivé období. Pracovnice půjčovny, které jsou zároveň fyzioterapeutkami našeho Odlehčovacího pobytového a rehabilitačního centra v Domě PORTUS, uživateli odborně poradí při výběru vhodné kompenzační pomůcky a ve většině případů i naučí uživatele tuto pomůcku efektivně a správně používat. Je samozřejmé, že půjčovna vychází vstříc svými službami i uživatelům, kteří potřebují pomoc ihned a na velice krátkou dobu (třeba několika dní), například při drobných úrazech či krátkodobém zhoršení jejich zdravotního stavu. Počet uživatelů půjčovny za rok 2013: 169 uživatelů, kteří si vypůjčili 190 různých kompenzačních pomůcek. Celkem kontaktovalo půjčovnu 518 osob. 22

24 5.7 Centrum denních služeb Registrovaná sociální služba identifikátor č Vedoucí služby: do MgA. Blanka Lormanová, od Mgr. Lada Habrcetlová Podstatou sociální služby je zlepšit psychosociální podmínky seniorů a zdravotně postižených osob prostřednictvím realizace specificky zaměřených krátkodobých a dlouhodobých dobrovolnických programů, aktivizačního, edukačního a volnočasového charakteru. Veškeré služby Centra denních služeb jsou určeny seniorům doposud bydlících ve svých domácnostech, ale také klientům při jejich krátkodobém pobytu v sídle ŽIVOTa 90 - Domě PORTUS. Činnosti sociální služby: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmu a při obstarávání osobních záležitostí. Středisko osobní hygieny: Centrum denních služeb trvale poskytuje svým klientům podmínky pro osobní hygienu. V nabídce jsou bezbariérové sprchy. Stravování: Centrum denních služeb zajišťuje stravování pro klienty v restauraci domu. Počet uživatelů Centra denních služeb za rok 2013: 89 uživatelů, z toho 6 mužů a 83 žen. Průměrný věk uživatele je 72 let. 23

25 6. SEKCE AKTIVNÍCH SENIORŮ Sekce aktivních seniorů vznikla v červenci 2013 sloučením Divadla U Valšů a dobrovolnických a vzdělávacích aktivit seniorů. Manažerem sekce je Mgr. Jan Lorman. 6.1 Akademie seniorů Je vzdělávacích a aktivizačních programů pro seniory. Cílem je změnit škodlivý postoj lidí ke stáří, jako k procesu snižujícímu cenu života. Udržování a zvyšování aktivního přístupu seniorů k účasti na společenských i vzdělávacích programech a využívání jejich potenciálu k realizaci programů pro ně samé. Tato činnost vede ke zlepšení zdravotního stavu, omezuje růst počtu závislých seniorů a je podmínkou pro zajištění kvalitního a důstojného stárnutí. Jakákoliv činnost způsobí, že se cítíte živější, spokojenější s druhými a s přírodou, méně izolovaní. Podařilo se realizovat celkem 55 pravidelných kurzů. Zahájili jsme spolupráci s novými lektory dobrovolníky, kteří se aktivně zapojili do činností o. s. ŽIVOT 90. Našich aktivizačních programů se v roce 2013 účastnilo celkem 358 platících seniorů. Mezi návštěvníky převládají převážně středoškolsky vzdělané ženy a menší částí jsou vysokoškolsky vzdělaní muži. V roce 2013 byly v rámci Akademie seniorů realizovány kurzy vedené odbornými lektory dobrovolníky: Vzdělávací kurzy: Jazykové kurzy (angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština) Počítačová a internetová výuka Individuální kurz ovládání mobilů Odborné přednášky Pohybové aktivity: Rehabilitační tělocvik Jóga Tai-Chi Chi-Kung Procházky starou Prahou Nordic Walking Pilates Břišní tance 24

26 Výtvarné kurzy: Základy krajinomalby I., II., II. Kluby: Klub filatelistů Klub osamělých žen Klub osmdesátníků Hudební setkání: Klavírní koncerty Ženský pěvecký sbor Seniorky Života zpěvaček zkouší v Domě Portus 4 x měsíčně a pravidelně koncertují pro stovky posluchačů. Koncerty Heligonek se zpíváním se konají jednou měsíčně v prostorách Domu PORTUS. Tímto projektem usilujeme o rozvíjení umělecké aktivity seniorů. Heligonkáři neprofesionální formou pomáhají plně kompenzovat jednak své vlastní potřeby a také potřeby druhých posluchačů (seniorů). Projekt je zaměřen proti životní rezignaci a pasivitě, zpomaluje pocit stárnutí a napomáhá zmírnění pocitů osamělosti a izolovanosti starších lidí. Reminiscenční pořady Salón nostalgie: Zralé švestky diskusní pořady Kulturní klub J.Himmlové Tvůrčí psaní a hrátky s češtinou Zdravotní samoobsluha Praha historická Komponované programy Cestovatelský klub, Sběratelé 6.2 Dobrovolnické centrum Koordinátorka dobrovolníků: Jana Ivančová, DiS. do Mgr. Lada Habrcetlová od V roce 2013 pracovalo v našem sdružení celkem 58 dobrovolníků, kteří pracovali v dlouhodobých i krátkodobých programech CDS. Většina dobrovolníků ŽIVOTa 90 patří do seniorské populace. Věková hranice našich dobrovolníků je od 18 do 90 let. A tak v rámci dobrovolnické činnosti dochází k zajímavým mezigeneračním kontaktům, které jsou velmi užitečné. V ŽIVOTě 90 pracuje 41 dlouhodobých dobrovolníků a 17 dobrovolníků, kteří se podílejí na jednorázových akcích organizace. Bez lidské a laskavé pomoci dobrovolníků by občanské sdružení ŽIVOT 90 jen stěží naplňovalo své poslání. 25

27 Dlouhodobé programy: Místem realizace dlouhodobých programů je převážně hl. město Praha Dům PORTUS, ulice Karoliny Světlé 18/286, Praha 1. Aktivity spadající do dlouhodobého programu: pomoc s realizací alternativních terapií (jóga, zdravotní cvičení, muzikoterapie, arteterapie aj.) pomoc s realizací edukačních aktivit dobrovolníci připravují obsah, studijní materiály a odborně vedou jednotlivé druhy aktivit konkrétně se jedná o ucelené cykly jazykových kurzů s různou úrovní pokročilosti (anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, italský jazyk) pomoc s realizací výuky práce na PC nejčastěji formou asistence pomoc s realizací odborně zaměřených přednášek a seminářů využití odborností dobrovolných lektorů z mnoha oborů (např. tematické přednášky + následné besedy, Cestovatelský klub, Povídání o Praze aj.) organizování společenských setkání seniorů a zdravotně postižených v rámci sdružení (Klub 80, Klub filatelistů). Krátkodobé (jednorázové) programy: Spolupráce s dobrovolníky v rámci krátkodobých programů využíváme od počátků existence občanského sdružení ŽIVOT 90, tj. od r Místem realizace je převážně Hl. město Praha a Středočeský kraj. Aktivity jednorázového charakteru: pomoc při zajišťování akcí o. s. ŽIVOT 90 (např. Vánoční projížďka Prahou pro seniory a zdravotně postižené) pomoc při zajišťování jednoduchých administrativních činností souvisejících s aktivizačními a edukačními aktivitami pro seniory a zdravotně postižené aktivní účast na módních přehlídkách pro seniory, které se konají v Divadle U Valšů doprovázení seniorů a zdravotně postižených na akcích pořádaných o. s. ŽIVOT 90 (např. během Vánoční projížďky Prahou pro seniory a zdravotně postižené, která se koná každoročně) 26

28 6.3 - DIVADLO U VALŠŮ Umělecký vedoucí divadla: Mgr. Jan Lorman Manažerka divadla: MgA. Blanka Lormanová (od 1. července 2013) Provoz zajišťuje: tajemnice divadla Dana Peková. Bezbariérový prostor hlediště pro 100 sedících diváků. Bezbariérový přístup na jeviště. Začátky představení 16:00 a 19:00 hod., není-li uvedeno jinak. Nemáme stálý soubor. Přehled odehraných představení Představení na vlastní scéně 72 představení na vlastní scéně Zájezdová představení..29 představení Celkem včetně zájezdů..101 představení Počet návštěvníků na vlastní scéně Z toho platících Návštěvnost celkem % Průměrná cena vstupenky Kč Počet repríz vlastních inscenací: Manžel pro Opalu/John Patrick repríza Hodný pan doktor/neil Simon repríza Manželské štěstí aneb hospodyně na zabití/jiří Just repríza Past / Robert Thomas. 24. repríza Benefice: 8 setkání / Blanka Lormanová, Josef Zíma, Ivanka Devátá, Jaroslav Uhlíř, Karel Fiala a Věra Vlková, Luba Skořepová, Ladislav Županič a Věra Čáslavská. Legendy opery: 6 setkání / František Drs, Beno Blachut Jana Jonášová, D. Šounová-Brouková, Naďa Šormová, Libuše Márová. Lásky: 5 setkání / Petr Prokop Siostrzonek, Václav Cílek 2x, Stanislav Bernard, Jindřich Štreit. 27

29 Ostatní produkce: Operety/L. Havlák..3x Pokračovatelé mistrů / L. Havlák. 1x Josef Fousek. 2x České kořeny (Švýcarsko a Švédsko) 2x Sólo pro Evu Pilarovou 1x Láska (Amour) film..2x Igor Šebo-recitál.3x Šmejdi dokumentární film..1x Dvě na jednoho..1x Vzpomínkobraní...1x Stará láska nerezaví-r.adam...1x Proč žiješ rád-z.lorencová a F.Novotný.1x Vánoční pořad (Ludus Musicus)..1x Pronájmy: Sólo pro Evu Pilarovou (ADA-p. Staněk) Kč Tóny, šprýmy, rýmy Kč Mozaika pro sýkorku Kč ČS. Svaz filatelistů (p.čechák) Kč Seminář R.Pitrák Kč Chlapec, který viděl pravdu(g.filippi) Kč Sluníčkový den ADA pořad pro dobrovolníky Kč Mezinár. Konfer. Grundtvig. (dr. Staněk ) Kč Popelka Okna do srdce 2x Kč Popelka Kč Beehive Internacionál Kč CELKEM: Kč Zájezdová představení: Hodný pan doktor.. 8x Manžel pro Opalu.. 4x Manželské štěstí aneb hospodyně na zabití.15x Benefice Luba Skořepová (Chabry-H.Beránková)..1x Benefice Stanislav Zindulka-Liberec 1x CELKEM: 29 28

30 Inscenace Divadla U Valšů Hodný pan doktor / Neil Simon komedie na motivy povídek A.P. Čechova Hrají: Jan Čenský, Miloš Mejzlík nebo Libor Hruška, Jarmila Švehlová, Lenka Zahradnická nebo Malvína Pachlová Režie: Jan Novák Manžel pro Opalu / John Patrick komedie Hrají: Lubomír Lipský, Květa Fialová, Naďa Konvalinková, Blanka Lormanová, Čestmír Gebouský Režie: Jan Pecha Past / Robert Thomas detektivní komedie Hrají: Jaroslav Satoranský, Pavel Batěk, Jana Pidrmanová nebo Kristýny Podzimková, Blanka Lormanová, Zdeněk Košata a Jan Miller Režie: Ladislav Vymětal Manželské štěstí aneb hospodyně na zabití / Jiří Just Komedie na současné manželské téma Hrají: Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová a David Suchařípa Režie: Ondřej Kepka, Benefice / Libor Pešek Lásky Cyrila Höschla Legendy opery / Richard Haan 29

31 7. AKTIVITY SE ZAHRANIČNÍMI PARTNERY Sdružení ŽIVOT 90 se od svého vzniku angažuje v zahraničních činnostech a zahraniční spolupráci se subjekty, jejichž činnost je podobná naší - zajímají se o život seniorů, bojují za jejich práva, za jejich plné zapojení do společnosti, poskytují jim sociální a zdravotní služby, lobbují za jejich zájmy. V předchozí části zprávy je uvedena rámcová informace o členství o. s. ŽIVOT 90 v mezinárodních organizacích a zmíněna spolupráce s dalšími zahraničními organizacemi. Na tomto místě uvádíme podrobněji strukturovaný přehled se zaměřením na aktivity vážící se prioritně k roku Nejvýznamnější partneři V roce 2013 spolupracoval ŽIVOT 90 nadále především se třemi významnými mezinárodními organizacemi s Age Platform Europe ( AGE ), s International Federation on Ageing (IFA) a s HelpAge International ( HAI ). AGE je střešní organizace sociálních nestátních a neziskových organizací ze zemí Evropské unie ( v roce 2013 sdružovala 168 členských organizací ) se sídlem v Bruselu, která zajišťuje společné evropské aktivity svých členů a cestou odborných, pracovních, skupin se vyjadřuje k různým evropským problematikám a je k nim i jednotlivými evropskými orgány konzultována. Vedle členství v tzv. administrativním výboru je ŽIVOT 90 svými pracovníky zastoupen v následujících pracovních skupinách: zneužívání seniorů a dlouhodobá péče, mobilita a nové technologie, prostředí přátelské seniorům a lidská práva a diskriminace. S IFA se rozvinula velmi plodná spolupráce v souvislosti s nominací, kterou ŽIVOT 90 získal v soutěži o pořádání IFA Globální konference pro stárnutí. ŽIVOT 90 tak byl v roce 2012 ( ) hostitelem této konference, které programová a organizační příprava začala již v roce 2010 a na které se významně podílela i společnost Guarant International. Spolupráce s partnerem HAI se sídlem v Londýně pokračovala především v souvislosti s realizací rozvojového projektu Propojme skutečné životy zaměřeného na postavení seniorů v rozvojových zemích, zvláště v Keni, a byl zahájen i nový společný projekt Promoting Age Friendly Development. Spolu s HAI se v roce 2013 ŽIVOT 90 více angažoval v problematice jednání OSN k Úmluvě o právech seniorů a v této spolupráci budeme i nadále pokračovat jak v orgánech OSN, tak Rady Evropy a Rady OSN pro lidská práva v Ženevě. 30

32 7.2 Evropské projekty realizované se zahraničními partnery Projekty realizované s partnerem AGE Platform Europe: Projekt GRUNDTVIG partnerství Sociální začleňování a důstojnost ve starším věku. Společný projekt 9ti partnerů, členů AGE Platform Europe, zaměřený na výměnu zkušeností a aktivity vedoucí k výchově seniorů k finančnímu hospodaření s doporučeným rozpočtem, na návrhy vzorových výdajů domácností seniorů a na celkovou finanční gramotnost. V projektu se v říjnu 2012 uskutečnilo první, zahajovací, setkání partnerů v Bruselu a projekt pokračoval v roce 2013 workshopy v zemích partnerů., včetně České republiky. Projekty realizované s partnerem HelpAge International: Linking Real Lives projekt zaměřený na výměny poselství mezi staršími lidmi z Keni a jejich vrstevníky z České republiky, Nizozemska a Slovinska. Cílem projektu je oslovení i členů Evropského parlamentu a místních politiků k podpoře rozvojové pomoci se zahrnutím seniorů do podporované skupiny. Oslovena byla i tzv. generace 2050, tj. generace dnešních mladých lidí, kteří v roce 2050 budou také seniory. Projekt v roce 2013 úspěšně skončil. Promoting Age Friendly Development projekt zaměřený na prohloubení spolupráce členských organizací globální sítě HAI a na podporu lidských práv, práv seniorů zvláště. 31

33 8. KONFERENCE STÁŘÍ SPOJUJE 2013 Mezinárodní konference s názvem Stáří spojuje 2013 se uskutečnila ve dnech 7. a 8. října 2013 na Magistrátu hlavního města Prahy. Její organizaci zajistilo ve spolupráci s Magistrátem hl. m. občanské sdružení Život 90. V rámci hlavních témat se její účastníci zabývali komunitními integrovanými a podpůrnými sociálními a zdravotně sociálními službami. V odborném výboru konference zasedli přední čeští odborníci na problematiku stárnutí a stáří: MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, PhD., PhDr. Tomáš Klinecký, PhDr. Hana Mrňková, Mgr. Jan Lorman, Mgr. Lucie Vidovićová, PhD. a Mgr. Petr Wija PhD. Prvním tématem zahajovacího dne byla péče v rodině (kombinace rodinné péče a zaměstnání; mezigenerační rodinné vztahy, prarodičovství, mezigenerační programy, mezigenerační vztahy v širší komunitě apod.). Hlavním přednášejícím byl prof. Andreas Hoff z Univerzity Görlitz, Oxford, jehož příspěvek na téma Péče v rodině neformální a formální péče vzbudil velký ohlas. Na téma Bydlení a péče přednesl svou prezentaci architekt a urbanista Holger Stolarz, který se více než 30 let zabývá tématem bydlení stárnoucí populace. V tomto bloku zazněly i příspěvky na téma bydlení a životní prostředí; bydlení a podpůrné prostředí v kontextu s ICT, posilování zvládání prostředí. Druhý den konference Stáří spojuje 2013 se nesl v duchu celoživotní podpory zdraví. Zazněly přednášky předních lékařek Ivy Holmerové, Hany Janatové a Tamary Tošnerové. (dlouhodobá péče, financování, vzdělávání, integrace, modely, efektivita, hodnocení zdraví, enabling a rehabilitace apod.). Prof. Jitka Rychtaříková seznámila posluchače s posledními trendy v demografickém stárnutí evropských obyvatel. Konference neopomněla ani téma podpory životní pohody ve stáří hovořilo se o sociálním začlenění seniorů, jejich participaci na životě společnosti a důstojnosti i o závažných tématech zanedbávání péče a násilí a konceptu EDAN. Konference Stáří spojuje 2013 se uskutečnila díky grantové podpoře Magistrátu hlavního města Prahy. 32

34 TEMATICKÉ RÁMCE KONFERENCE 1) Péče v rodině: neformální péče, domácí formální péče, kombinace rodinné péče a zaměstnání; mezigenerační rodinné vztahy, prarodičovství, mezigenerační programy, mezigenerační vztahy v širší komunitě. Hlavní přednášející: prof. Andreas Hoff (Univerzity Görlitz, Oxford) 2) Bydlení a péče koncept rezidenčních oblastí ISA (Německo, Dánsko, Švýcarsko, Holandsko), bydlení a životní prostředí; bydlení a podpůrné prostředí v kontextu s ICT, posilování zvládání prostředí. Hlavní přednášející: Holger Stolarz (ISA: Německo, Dánsko, Holandsko, Švédsko, Švýcarsko, Japonsko, USA) a Dr. Zdeněk Kalvach, CSc. (Česko) 3) 4) Celoživotní podpora zdraví; dlouhodobá péče, financování, vzdělávání, integrace, modely, efektivita, hodnocení zdraví, enabling a rehabilitace apod. Podpora životní pohody ve stáří; sociální začlenění, participace na životě společnosti; důstojnost, zanedbávání péče, násilí, koncept EAN. 33

35 Manažer: Luděk Vinohradník 9. SEKCE SERVIS Představuje důležitý článek ve fungování komunitního Domu PORTUS a fungování celého sdružení. Sekce realizuje veškeré práce zajišťující plynulý chod sdružení a především Domu PORTUS po stránce technologického zabezpečení, servisu oprav a zásobování. S tím souvisí i podíl na získávání finančních prostředků na opravy, rekonstrukce a případné nové stavby nutné pro provoz Domu PORTUS a nabídku jeho služeb pro širokou veřejnost. Jedná se především o zajištění služby v recepci v době, kdy je Dům PORTUS otevřen veřejnosti a ostrahu objektu v době, kdy je mimo provoz (večerní hodiny, soboty, neděle a svátky). Zajišťuje zásobování kavárničky U Elišky a dovoz i odvoz materiálu potřebného pro aktivity mimo Dům PORTUS výstavy, semináře, prezentace sdružení apod. Rovněž v rámci aktivit sdružení zajišťuje dopravu pracovníků na dílčí akce a to jak vlastním vozidlem servisu tak zajišťuje autodopravu mimo sdružení. Hlavní činnosti sekce činnost recepce evidence členů sdružení jednání s úředníky Magistrátu hl. m. Prahy předprodej vstupenek do Divadla U Valšů správa Domu PORTUS opravy a údržba servis pro jednotlivé sekce sdružení kontakt s nájemníky 34

36 10. SEKCE PUBLIC RELATIONS Manažerka: Ing. Zuzana Křivánková do Ing. Bohdana Bílková od Občanské sdružení ŽIVOT 90 realizuje propagaci své činnosti prostřednictvím servisu sekce Public Relations. Ta se zaměřuje především na: propagaci a medializaci občanského sdružení ŽIVOT 90, jeho služeb včetně Divadla U Valšů a propagace akcí, které pořádá; vydávání měsíčníku Zpravodaj Života 90, informujícím seniory a členy sdružení o službách a aktivitách Života 90; redakční činnost a správu informačního portálu nejen pro seniory korporátního webu a facebooku organizaci a spoluorganizaci akcí sdružení: Dračí lodě, Seniorská míle, Výroční benefiční představení, Setkání se sponzory Hody Sv. Kateřiny. realizaci kampaní a projektů Celorepubliková osvětová kampaň Žít déle doma podílí se na získávání finančních prostředků na své aktivity z grantových programů 10.1 Propagace občanského sdružení, jeho služeb a akcí V roce 2013 došlo k výraznému posílení činnosti sekce. Nově byla v roce 2013 upravena grafika Zpravodaje Života 90 a pro snížení nákladů byli někteří dodavatelé služeb zabezpečujících vydání zpravodaje vyměněni. Vzniklo mnoho nových propagačních letáků, které lépe a atraktivněji prezentují organizaci i jednotlivé služby (některým službám byly grafiky vyměněny, u některých původně propagační materiály zcela chyběly). Dále se se začala testovat reklama na internetu pro služby tísňová péče a pečovatelská služba, která je osvědčila jako vhodná, především pro skupinu pečujících zajišťujících služby pro své seniory, z hlediska poměru cena/ počet zasažených osob. Byl vytvořen reklamní spot pro službu Tísňová péče, který byl ve spolupráci s městskými částmi a lékárnami Dr. Max cílen směrem k široké veřejnosti. V této spolupráci budeme nadále pokračovat. Tiskové a propagační materiály, publikace: Patří k nedílné součásti propagace sdružení a osvětové činnosti. Zahrnuje především vlastní propagační materiály: letáky, informační tiskoviny, plakáty a brožury, vizitky, video spoty, rozhlasové spoty a další informační materiály pro lepší orientaci seniorů v problematice jim blízké edice zdravovědných publikací tiskové zprávy sdružení 35

37 Výběr z nových tiskovin o. s. Život 90: Výběr z inzercí o. s. Život 90: 36

38 Výběr z plakátů o. s. Život 90: 10.2 Zpravodaj Života 90 Zpravodaj měsíčně (kromě července a srpna) informuje seniory o nabídce služeb a aktivit Života 90. Soustředí informace o nabízených sociálních a jiných službách, kulturních programech, vycházkách, kurzech, poskytuje prostor k osobní inzerci seniorů. Vychází ve formátu A5 v průměrném nákladu 600 ks. V roce 2013 měl cca 150 předplatitelů a dalších 300 přímých odběratelů. Zpravodaj je využíván pro propagaci i na akcích pořádaných sdružením výstavy, semináře, veletrhy apod. Jeho prodejní cena je 15 Kč. Zpravodaj je také zdarma dostupný na stránkách 37

39 Zpravodaj je nadále používán jako jedna z forem self promotion: 10.3 Redakční práce a správa portálu web, facebook Portál seniorum.cz, jak jeho název vypovídá, je informační portál pro seniory a jejich blízké. Jeho cílem je široce pojímat veškerá témata, která se týkají seniorů a informovat o nich. V roce 2013 jsme za podpory Ministerstva zdravotnictví nasadili na portál videoseriál Cvičením proti bolesti. Přínosem tohoto seriálu je zejména pečlivá a přehledná rekapitulace většiny možných zdravotních rizik pohybového aparátu spojených s cílovou skupinou 60+ a zároveň návrhy jak jim předcházet pomocí přesně zacílených cviků. Videoseriál se přitažlivou formou snaží nabádat seniory ke zvýšení pohybové aktivity. Naším cílem bylo zejména zaujmout cílovou skupinu 60+ a přitáhnout ji ke zdravotním pohybovým aktivitám, které působí preventivně na nemoci stáří. Díky tomuto novému prvku, seriálu Cvičením proti bolesti, se dramaticky zvedla návštěvnost portálu. Od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 zaznamenal portál návštěv, což je téměř čtyřnásobný nárůst oproti roku Z mapy přístupů (využíváme pro tyto účely službu Google Analytics a vlastní statistiky) lze vidět, že distribuce přístupů je rovnoměrně rozložená po celém území České republiky, samozřejmě s výraznými početními nárůsty v případě krajských měst a hlavního města Prahy. Toto rozložení potvrzuje v rámci projektu rozvíjenou premisu, že nárůst internetové gramotnosti mezi seniorskou populací je strukturálním trendem. V dalších letech předpokládáme další nárůst internetové gramotnosti v rámci naší cílové skupiny a tedy zvýšení zájmu o stránky Korporátní web Sekce redakčně a technicky spravuje korporátní stránky Života 90, které slouží jako zdroj informací uživatelům služeb, potenciálních klientů a jejich rodin, sponzorům a partnerům i úřadům. V roce 2013 došlo k úpravě několika sekcí a celkovému zjednodušení a zpřehlednění struktury webu. 38

40 Facebook: Pracovníci sekce od dubna 2012 redakčně a technicky spravují facebookový korporátní profil který je cílen na aktivní seniory, pečující osoby, sponzory, partnery a příznivce sdružení. Facebookový profil získal od svého založení (bez finanční podpory) 425 fanoušků. Za rok 2013 jsou statistiky následující: 74 % sledujících náš facebook jsou ženy, 25 % jsou muži. 63 % našich fanoušků je starších 24 let. Od května 2012 funguje také profil Divadla U Valšů který ke konci roku 2013 sledovalo 107 uživatelů Akce Eventy Sekce PR zajišťuje organizaci a spoluorganizaci akcí sdružení: Dračí lodě, Seniorská míle, Výroční benefiční představení, Setkání se sponzory Hody Sv. Kateřiny. Seniorská míle 2013, Praha Holešovice Seniorská míle je tradiční podzimní akce, konaná počátkem října při příležitosti Mezinárodního dne seniorů. Jejím cílem je aktivizace seniorů a jejich rodin. V roce 2013 se konal již 13. ročník. Organizaci zajišťuje o. s. Život 90 ve spolupráci s organizátory Pražského mezinárodního maratonu. V rámci akce bylo uspořádáno pět závodů: Hlavní závod Seniorská míle na vzdálenost 1609 kroků ve dvou kategoriích let a nad 70 let, Minimíle, tedy běh seniorů s dětmi na 150 metrů pro děti v kategoriích do 6 let a 6-10 let a Procházka seniorů (i s případným doprovodem) na vzdálenost cca 2 km. 39

41 Startérem závodů byla opět olympijská vítězka Dana Zátopková. Oceněn byl vždy také nejstarší účastník - v ročníku 2013 měl 85 let. V roce 2013 se zúčastnilo zhruba 300 seniorů. Startovné bylo v symbolické výši 30 Kč. Závod dračích lodí Praha 2013 V čtvrtém ročníku závodu dračích lodí na Vltavě 14. září 2013, který organizuje Rotary Club Prague International, byl Život 90 opět jednou z organizací, která získala podíl na výtěžku z této akce. Zaměstnanci o. s. Život 90 se zúčastnili aktivně se svou posádkou spolu s přáteli. Sponzorem lodi byla společnost Citroen. 40

42 10.5 Realizace kampaní a projektů Osvětová informační kampaň Žít déle doma: O kampani: Cílovou skupinou kampaně byli jak senioři 80+, kteří služby, které kampaň představuje, potřebují a využívají, tak ale zejména jejich děti a vnoučata, kteří často o umístění seniora do ústavní péče rozhodují. Dle našich zkušeností je častou příčinou umisťování seniorů do ústavní trvalé péče malá informovanost veřejnosti o jiných službách, což jsme chtěli změnit. Populace České republiky rychlým tempem stárne. Podle nejnovější projekce obyvatelstva České republiky do roku 2050, vypracované Českým statistickým úřadem, bude ve společnosti intenzivně přibývat osob starších 65 let. Podle střední varianty projekce dojde do roku 2050 k více než zdvojnásobení počtu obyvatel nad 65 let, přičemž u nejstarších osob, tj. nad 85 let, dojde dokonce k zpětinásobení jejich dosavadního počtu. Cílem bylo zvýšit orientaci cílových skupin v možnostech pomoci při péči o seniory, aby mohli zůstávat žít ve svých domovech, v okruhu svých blízkých a v ideálním případě nedopustit nebo alespoň maximálně odsunout moment, kdy bude nutné umístit je do zařízení trvalé péče. Ta je traumatizující a jejími klienty často hodnocena negativně (i přes kvalitní péči odborného personálu). Klienti si oprávněně připadají odložení, nepotřební, nechtění. Složky kampaně: výstava "Doma" (zahájení v září, fotografie putují, termíny jsou domluvené nonstop do léta 2014, rezervace až do konce roku 2014) - propagace služeb Ž90, sdružení jako takového, spokojení klienti outdoorová kampaň - v Praze a krajských městech v říjnu 2013 (Billboardy, citylighty, plakáty A1) placený a neplacený inzertní a PR prostor web - interaktivní dotazník, informace o službách, kontakt na sdružení. Návštěvnost 100 lidí denně, stoupá. + seminář ke službám v Příbrami, další v jednání (duben 2014 v Havl. Brodě apod.) Mediální výstupy kampaně (pouze příklady): o Česká televize, TV Metropol o Český rozhlas - Radiožurnál, Dvojka, Český rozhlas - Plus, Český rozhlas, Rádio Proglas o MF Dnes, Lidové noviny, Pražský deník, Parlamentní listy, BLESK, Květy, Vlasta, Respekt o Denik.cz, Regiony24.cz, Halonoviny.cz, Aktualne.cz Za rok 2013 cca 50 mediálních výstupů ke kampani (více na v sekci Život 90 v médiích) 41

43 Přínosy kampaně: Nehmotné: partnerství s ÚP na projektu Žít déle doma a dalších projektech komunikace s institucemi (ÚP, MPSV, městské části i mimo Prahu) v rámci kampaně ŽDD propagována primárně tísňová péče - nárůst zájmu o službu TPA (plus zdokonalení webu, online dotazník pro zájemce o službu) příprava projektu Vzdělávání pro lepší péči účast na projektu Fondu dalšího vzdělávání MPSV - pomoc pečujícím dohoda se Sdružením praktických lékařů na společné propagaci TPA (v lednu 2014) návštěvnost webových stránkách Života 90: osob/měsíc, lidí/den, - zvýšení počtu fanoušků o 60 osob, zvýšení denního zásahu uživatelů na lidí denně Hmotné /finanční: Nadace ČS podpořila službu tísňové péče finanční příspěvky od RWE, Baxter, JTI a Nadace ČSAS vznik brožur Žít déle doma (náklad ks, propagace Ž90 a jeho služeb) a jejich distribuce zdarma (Dr. Max, Baxter), placená inzerce v brožuře pro partnery, neplacená inzerce pro Život 90 výstava Doma - v jednání prodej několika fotografií (přínos pro Ž Kč a více) portál - měsíční návštěvnost portálu stoupla o lidí měsíčně na současných /měsíc (pořád roste) - stoupají zisky z inzerce Ukázky vizuálu kampaně ŽDD: 42

44 10.6 Další výstupy sekce Prezentace na akcích: NGO market 05/2013 Jarní dny Prahy 5 pro seniory 05/2013 Fitness dny KOTVA 05/2013 Dny soc. služeb Praha 4 06/2013 Fitness dny KOTVA 06/2013 prezentace Živá paměť 06/2013 United Islands 06/2013 Sny soc. služeb Praha 5 09/2013 Čakovická senioráda 09/2013 vernisáž DOMA 09/2013 TK ŽDD 09/2013 Dračí lodě 09/2013 Seniorská míle /2013 Konference IFA /2013 Živá paměť 10/2013 prezentace Baxter 12/2013 VPP 12/2013 Neplacené mediální výstupy: Příklady mediálních výstupů Života 90 jako celku bez zahrnutí výstupů k jednotlivý službám (více na v sekci Život 90 v médiích): a) Rozhlas: Proglas 3/2013 Český Rozhlas Plus 4/2013 Český Rozhlas 2 4/2013 a 9/2013 V rámci kampaně: Český rozhlas 2 9, 11/2013, Proglas 11/2013, Český rozhlas 11/2013 Počet výstupů: Cílová skupina: senioři a pečující (35+ cílová skupina) b) Tisk: Tituly: Národní osvobození 1/2013 Atlas přístupnosti služeb na území Prahy 2/2013 Respekt 3/2013 ( náklad: ks) 43

45 Katolický týdeník 6/2013 (náklad: ks) Euro -8/2013 (náklad: ks) Noviny Prahy 2 10/2013 a 11/2013 Pražský deník - 5/2013, 10/2013 a 11/2013 (náklad: ks) Generace 21 11/2013 V rámci kampaně tituly jako například: Annonce, Parlamentní listy, Dobrá praxe, Vlasta, Květy, Vše pro dům, byt zahradu, Týden, Instinkt, Lidové noviny atd. Cílové skupiny: senioři a pečující Počet výstupů: (PR články), 24 (inzerce) c) Externí weby Cílová skupina: Senioři a pečující i odborná veřejnost Portály: i60.cz, ecn.cz, preha.eu, ekamarad.cz, idnes.cz, tvsenior.cz, halonoviny.cz + portály kampaně (aktualne.cz, tyden.cz, idnes.cz, csas.cz, evropsky-parlament.cz, mpsv.cz, zitdeledoma.cz, regiony24.cz ) Počet výstupů: 7+27 Měsíce uveřejnění: 2,4,5,8,9,10,11 Návštěvnost stránek: př.: i60.cz cca 70 tis./měsíc, aktuálně.cz 1,5 mil./měsíc d) Televize TV Prima / Reportéři na vaší straně - 1/2013 ČT / repo Aktivní stárnutí -2/2013 ČT 24/ repo Předčasný odpočinek dá lidem odpočinek 3/2013 ČT / repo 186 hodin 4/2013 ČT/repo novinky a druhém pilíři -6/2013 ČT/ repo zdražování léků 7/2013 ČT/ repo 168 hodin 9/2013 TV Prima/repo MPSV valorizuje důchody jen o 45 Kč 9/2013 TV Metropol/repo Jan Lorman 10/2013 Prima Zprávy/ Seniorská Míle 10/2013 ČT/ repo důchodci chudnou 11/2013 V rámci kampaně ŽDD: Česká televize (Události) a TV Prima (Hlavní zprávy) 9/2013 Počet výstupů: výstupy z kampaně e) Tiskové zprávy: Počet TZ: 5 Měsíce uveřejnění: 4,5,9,12 Cílová skupina: Press servis + vlastní dtb médií Počet:

46 11. SEKCE FINANČNÍ ZDROJE Manažer sekce: Ing. Zdeněk Vaněk 11.1 Struktura provozních nákladů Náklady neinvestiční (provozní) v roce 2013 v tis. Kč: SPOTŘEBA MATERIÁLU SPOTŘEBA ENERGIE 977 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 702 CESTOVNÉ 228 POHOŠTĚNÍ 50 OSTATNÍ SLUŽBY OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ NÁKLADY 845 Náklady neinvestiční celkem

47 11.2 Struktura příjmů Příjmy v roce 2013 STÁTNÍ ROZPOČET HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MĚSTSKÉ ČÁSTI HL. MĚSTA PRAHY 503 TUZEMSKÉ GRANTY A NADACE DARY FYZICKÝCH OSOB 437 UŽIVATELÉ SLUŽEB OSTATNÍ KRAJE, MĚSTA A OBCE 207 NÁJEM A PRONÁJEM INZERCE 146 PŘÍJMY A VÝNOSY Z AKCÍ 74 OSTATNÍ PŘÍJMY A VÝNOSY Celkem

Život 90 občanské sdružení

Život 90 občanské sdružení Výroční zpráva 2011 Život 90 občanské sdružení Karoliny Světlé 18 Praha 1 110 00 sekretariat@zivot90.cz www.zivot90.cz facebook: Život 90, o.s. Jsme tu proto, abychom prohlubovali kvalitu života celé společnosti

Více

Senioři. ŽIVOT 90 spojil dvě osamělé duše! www.zivot90.cz

Senioři. ŽIVOT 90 spojil dvě osamělé duše! www.zivot90.cz Senioři Zpravodaj Domu PORTUS LEDEN 2012 ROČNÍK XI. CENA 10 Kč VYDÁVÁ ŽIVOT 90, o. s. ŽIVOT 90 spojil dvě osamělé duše! 10. LISTOPADU 2011 se stal ŽIVOT 90 svědkem jedné radostné události, a sice svatby

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Co už dnes nezažijete (Odezva na minulý úvodníček)

Co už dnes nezažijete (Odezva na minulý úvodníček) Co už dnes nezažijete (Odezva na minulý úvodníček) Byli jsme pětičlenná rodina, peněz nebylo nikdy nazbyt, tak se každý podzim nakládal sud zelí. Vyplatilo se to, bylo výborné, vždy po ruce a někdy si

Více

komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB

komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB Praha 2008 komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 2 NEPRODEJNÉ V roce 2008 pro MČ Praha 7 vydal Kulturní dům

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb - 1 - - 2 - Typologie sociálních služeb Obsah katalogu: Magistrát města Mladá Boleslav Odbor sociálních věcí 1) Oddělení sociálně právní ochrany dětí - péče o děti 2) Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK 2012 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, Obsah katalogu Obsah Katalogu sociálních a návazných služeb města Nymburk do rukou se Vám dostává Katalog sociálních

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, ne každé dítě má to štěstí žít v milující rodině ne každý člověk má to štěstí žít v láskyplném svazku ne každý senior

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 občanům 15 obcí správního obvodu města Kaplice, kteří

Více

Katalog sociálních služeb Bruntálska

Katalog sociálních služeb Bruntálska Katalog sociálních služeb Bruntálska Vážení spoluobčané, Otvíráte Katalog sociálních služeb Bruntálska, který je výsledkem týmové práce a je motivován snahou nabídnout Vám ucelené informace o poskytovaných

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STP V ČR, O.S.... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Poslání a cíle...

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST

ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST výroční zpráva za rok 2006 Činnost České alzheimerovské společnosti v roce 2006 3 Libella Pragensis 3 Kontaktní a informační centrum 3 Ediční činnost 3 Přednášková činnost

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více