OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 3 2. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT 90 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 3 2. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT 90 4"

Transkript

1 ŽIVOT 90, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

2 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 3 2. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT Poslání občanského sdružení ŽIVOT Kdo jsme a co seniorům nabízíme Orgány o. s. ŽIVOT Kontakty 6 3. POBOČKY O. S. ŽIVOT ŽIVOT 90 - HRADEC KRÁLOVÉ ŽIVOT 90 - Jihlava ŽIVOT 90 - ZRUČ NAD SÁZAVOU 7 4. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA O. S. ŽIVOT Organizační změny v roce Organizační struktura výpis (stav k ) Organizační struktura grafické vyjádření (stav k ) SEKCE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Senior telefon SOCIÁLNÍ A DALŠÍ ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO SENIORY A JEJICH BLÍZKÉ Tísňová péče AREÍON Pečovatelská služba Odlehčovací pobytové a rehabilitační centrum Půjčovna kompenzačních pomůcek Centrum denních služeb SEKCE AKTIVNÍCH SENIORŮ Akademie seniorů Dobrovolnické centrum DIVADLO U VALŠŮ AKTIVITY SE ZAHRANIČNÍMI PARTNERY Nejvýznamnější partneři Evropské projekty realizované se zahraničními partnery KONFERENCE STÁŘÍ SPOJUJE SEKCE SERVIS SEKCE PUBLIC RELATIONS Propagace občanského sdružení, jeho služeb a akcí 35 1

3 10.2 Zpravodaj Života Redakční práce a správa portálu web, facebook Akce Eventy Realizace kampaní a projektů Další výstupy sekce SEKCE FINANČNÍ ZDROJE Struktura provozních nákladů Struktura příjmů Výkazy účetní závěrky NAŠI SPONZOŘI A DÁRCI Donoři veřejnoprávní Právnické osoby dle abecedního řazení Fyzické osoby DMS Online dárcovství Plakety Života NEZÁVISLÝ AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 52 2

4 1. ÚVODNÍ SLOVO Děkuji všem, jejichž zásluhou bylo potřebným starým lidem pomoženo. Všem dobrovolníkům, zaměstnancům i příznivcům ŽIVOTa 90. Děkuji sponzorům, drobným dárcům, dobrým lidem kdekoli, všem, kteří naši práci podpořili. Věřím, že v naší organizaci existuje i po dvaceti třech letech existence stále silná vůle pomáhat druhým lidem a tím i sám sobě, protože přijímáme osudy druhých lidí i za osudy svoje. Věřím, že jsme společenstvím lidí, kteří nechtějí jen brát a dožadovat se svých práv. Lidí, kteří neodložili svůj život na ramínko v cizí skříni, berou vážně odpovědnost za svůj život. Jan Lorman předseda a ředitel o. s. Život 90 3

5 2. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT Poslání občanského sdružení ŽIVOT 90 Jsme tu proto, abychom prohlubovali kvalitu života celé společnosti tím, že budeme přispívat svou humanitární činností k řešení problémů seniorů, kterým umožníme aktivně a smysluplně žít v jejich vlastním domově tak dlouho, jak je to jen možné a budeme je provázet podzimem života tak, aby se nikdo nemusel za své stáří stydět. 2.2 Kdo jsme a co seniorům nabízíme Občanské sdružení ŽIVOT 90 je nejdéle působící organizací zaměřenou na seniory v České republice. Sdružení vzniklo v roce 1990 a jeho zakladatelé, manželé Jan a Blanka Lormanovi, stojí v jeho čele po celých třiadvacet let. Široká škála služeb a pomoci, kterou sdružení poskytuje, vychází z faktu, že délka aktivního věku se výrazně posunula za hranici vnímanou v minulosti jako stáří. Základem úspěchu o. s. ŽIVOT 90 je bohatá nabídka služeb, které jsou soustředěny do sídla ŽIVOTA 90 - Domu PORTUS. Právě zde vedou dobrovolníci např. odborné kurzy Akademie seniorů, pomáhají při společných akcích. Dále zde působí Centrum denních služeb určené seniorům, kteří docházejí do Domu PORTUS ze svých domovů na volnočasové tzv. aktivizační programy. Nabídka je bohatá. Zahrnuje kulturní akce, vzdělávací programy, tzv. reminiscenční pořady i ryze klubovou činnost. Vedle toho zde funguje také informační a poradenské centrum se zaměřením na problémy stárnoucí populace, osamělých seniorů, rodin a přátel, kteří o ně pečují. Mezi nejžádanější služby patří sociální a odborné poradenství v oblastech jako je právo, sociální služby nebo bytová problematika. Ve chvíli, kdy nastávají problémy, nabízí sdružení ŽIVOT 90 dvě služby, které pomáhají výrazně zlepšit život seniorů a učinit jej bezpečnějším. Především je to bezplatná 24 hodinová krizová a poradenská linka Senior telefon, která zabezpečuje okamžitou a nepřetržitou pomoc v akutních krizových situacích, které nejsou volající schopni řešit vlastními silami ani za pomoci svého okolí. Druhou je tísňová péče AREÍON, nepřetržitá 24 hodinová služba neodkladné pomoci při náhlém zhoršení zdravotního stavu, zranění, pádu, mimořádné situaci jako je přepadení nebo ohrožení jinou osobou a další. Vše jištěno tísňovým tlačítkem nebo pohybovým čidlem napojenými na centrální dispečink provozovaný o. s. ŽIVOT 90. Zdraví seniorů je ve sdružení na prvním místě. Proto provozujeme odlehčovací pobytové a rehabilitační centrum, které je určeno především seniorům, jejichž zdravotní stav vyžaduje pečovatelské zajištění a dohled. Mají podobu ambulantní nebo podpůrné pobytové služby. Vyhledávané jsou fyzioterapie s nabídkou individuálních cvičení, reflexní masáže, elektroléčba nebo magnetoterapie. Pečovatelská služba pomáhá seniorům i lidem se sníženou soběstačností zvládnout úkony ve vlastním prostředí, zajišťuje základní hygienickou péči, nákupy, přípravu a podávání stravy, údržbu domácnosti nebo doprovod mimo byt. Komplex našich služeb doplňuje půjčovna kompenzačních pomůcek, která výrazně šetří náklady na zajištění potřebné péče. 4

6 2.3 Orgány o. s. ŽIVOT 90 ČLENOVÉ VÝBORU Na valné hromadě konané byl schválen nový výbor občanského sdružení ve složení: Mgr. Jan Lorman (předseda), Marie Hradecká (místopředsedkyně), Dr. Jiří Flutka, MUDr. Zdeněk Kalvach, Ing. Jaroslav Kula, MgA. Blanka Lormanová, RNDr. Jiří Schlanger, prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. a Mgr. Vlastimil Venclík. V září 2013 zemřel dlouholetý dobrovolník ŽIVOTa 90 a člen výboru pan Ing. Jaroslav Kula na svou funkci z osobních důvodů rezignovala první místopředsedkyně výboru paní Marie Hradecká. Rozhodnutím výboru se paní Marie Hradecká stala čestnou členkou výboru. Při schůzi výboru dne byli zvoleni dva noví členové výboru: paní Jaroslava Janoušková a pan Ing. Ladislav Čechák, dlouholetí dobrovolníci ŽIVOTa 90. Do funkce 1. místopředsedy byl při této schůzi zvolen pan Mgr. Vlastimil Venclík. Výbor občanského sdružení ŽIVOT 90 má k tyto členy: Mgr. Jan Lorman předseda Mgr. Vlastimil Venclík místopředseda MgA. Blanka Lormanová MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. Dr. Jiří Flutka RNDr. Jiří Schlanger Jaroslava Janoušková Ing. Ladislav Čechák ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Anna Kubištová (předsedkyně), Věra Indrová, Mgr. Anna Kuttelvašerová, Jana Leopoldová. VEDENÍ SPOLKU Mgr. Jan Lorman - předseda výboru a ředitel, Mgr. Drahoslava Horáková - tajemnice sdružení, JUDr. Oldřich Staněk - tajemník pro zahraničí, MgA. Blanka Lormanová - manažerka sekce Aktivizace a dobrovolníků do , od manažerka Divadla U Valšů, Bc. Robert Pitrák - manažer sekce Krizové pomoci a poradenství a pověřený řízením sekce Zdravotních a zdravotně sociálních služeb, od do manažer sekce Sociální služby, Mgr. Jana Kosařová od manažerka sekce Sociální služby Ing. Zdeněk Vaněk - manažer sekce Finanční zdroje, Luděk Vinohradník - manažer sekce Servis, Ing. Zuzana Křivánková - manažerka sekce Marketing a PR do , Ing. Bohdana Bílková - manažerka sekce Marketing a PR od , Mgr. Michaela Sladká - pracovnice PR, Mgr. Markéta Dlouhá projektové řízení. 5

7 ČLENSTVÍ V MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍCH AGE Platform Europe Evropská platforma starších lidí, IFA Mezinárodní federace pro otázky stárnutí, INPEA Mezinárodní síť pro prevenci týrání a zneužívání seniorů SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČNÍMI ORGANIZACEMI AgeUK Velká Británie, HelpAge International Velká Británie, CordAid Nizozemí, Slovene Philanthropy Slovinsko 2.4 Kontakty Sídlo, kontakty Karoliny Světlé 286/18, Praha 1, Česká republika Telefon: , Webové stránky: Facebook: Registrace: Ministerstvo vnitra ČR čj. VSP/ R z IČ: , DIČ: CZ Běžný účet: /0800, Česká spořitelna, IBAN: CZ , SWIFT(BIC): GIBACZPX 3.1 ŽIVOT 90 - HRADEC KRÁLOVÉ 3. POBOČKY O. S. ŽIVOT 90 Ředitelka pobočky: Bc. Pavlína Stašová, předseda výboru: Alena Synková, členové výboru: Bc. Pavlína Stašová, Mgr. Josef Staša, Mgr. Tetyana Manovytska, Jana Veselá, Petra Hanzlová, Monika Paděrová. Management Projekt Tísňová péče: vedoucí Mgr. Josef Staša (tel , ). Projekt Servis domácí péče pečovatelská služby: vedoucí Mgr. Tetyana Manovytska. Projekt Informační centrum: podávání informací 24 hodin denně je realizován v rámci Projektu Tísňová péče. Kontakty Adresa pobočky: ŽIVOT 90 Hradec Králové, o.s., Tř. Dr. Edvarda Beneše 1747/1, Hradec Králové. www stránky: IČ: , číslo účtu: /0800 6

8 3.2 ŽIVOT 90 - Jihlava Ředitelka pobočky: Ing. Zuzana Pěchotová; předsedkyně výboru: Věra Šerá; členové výboru: Václav Planka (místopředseda), Ing. Zuzana Pěchotová, JUDr. Dana Táborská, RNDr. Ivan Růžička. Management Ing. Zuzana Pěchotová: ředitelka pobočky, manažerka infomediální sekce a sekce dobrovolníků; Veronika Leupoldová, DiS: vedoucí osobní asistence; Bc. Blanka Vrzáčková,DiS: vedoucí aktivizačních programů; Mgr. Lucie Burkoňová vedoucí tísňové péče a sociální pracovnice; Marcela Kinclová: ekonomka pobočky. Komplex projektů Domov je doma sociální služby pro seniory a zdravotně postižené: I. Řídící a informační centrum: Senior telefon ( nepřetržitá služba 24 hodin denně), Styk s veřejností (společenské akce, vzdělávací přednášky, knihovna); II. Tísňová péče AREÍON (nepřetržitá služba 24 hodin denně); III. Osobní asistence (osobní asistence ve školských zařízeních, v domácím prostředí uživatelů, osobní asistence v zaměstnání). Kontakty Adresa pobočky: O. s. ŽIVOT 90 - Jihlava, Žižkova 98, Jihlava Telefonické spojení INFOLINKA: , tel: (7,00 15,00) www stránky: 3.3 ŽIVOT 90 - ZRUČ NAD SÁZAVOU Ředitel a předseda sdružení: Zdeněk Jelínek, členové výboru: Mgr. Jitka Černá (1. místopředsedkyně), Vladimír Vyšohlíd (2. místopředseda), PhDr. Běla Hejná, Anna Doležalová. I. Sekce zdravotních a zdravotně sociálních služeb: Tísňová péče pro seniory a zdravotně postižené občany ( ), II. Sekce krizové pomoci a poradenství: Senior telefon ( ), Informační centrum ( ); III. Sekce aktivizačních programů: Seniorská pěší a autobusová turistika, Sešlosti seniorů, Klubová činnost, Významná výročí členů sdružení, Kurzy moderní komunikační technologie; IV. Sekce dobrovolníků: dobrovolnická činnost. Kontakty Adresa pobočky: ŽIVOT 90 - Zruč n. Sázavou, sad Míru Zruč nad Sázavou Tel , www stránky: Kontaktní místo informační a krizové centrum (KIC): Benešova 649, Kutná Hora 7

9 4. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA O. S. ŽIVOT Organizační změny v roce 2013 Organizační struktura sdružení prošla rozhodnutím výboru sdružení v roce 2013 následujícími změnami: K byly zrušeny sekce KPP (Krizová pomoc a poradenství) a ZSS (zdravotně sociální služby). Zároveň vznikla sekce Sociální služby, která zahrnuje veškeré registrované sociální služby, které ŽIVOT 90 poskytuje. Manažerem takto vzniklé sekce se stal pan Bc. Robert Pitrák. V listopadu 2013 jeho funkci převzala paní Mgr. Jana Kosařová. K došlo dále ke zrušení sekcí Aktivizace a dobrovolníci a Kultura. Tyto dvě sekce byly od nahrazeny nově vzniklou sekcí Aktivní senioři. Manažerem sekce se stal pan Mgr. Jan Lorman. V rámci činnosti této sekce je provozováno také Divadlo U Valšů, jehož manažerkou je od paní MgA. Blanka Lormanová. K byla definitivně ukončena činnost Senior bazaru a k témuž datu byla zrušena pracovní pozice prodavačky Senior bazaru. 4.2 Organizační struktura výpis (stav k ) Sekce ŘEDITELSTVÍ Sekce ředitelství vykonávala v roce 2012 kromě administrativní a organizační podpory také další činnosti: personalistiku a rozvoj lidských zdrojů projektový management vyhledávání a analýzy finančních zdrojů správu interní legislativy organizaci Konference Stáří spojuje 2013 mezinárodní činnost Sekce SOCIÁLNÍ SLUŽBY Senior telefon telefonická krizová pomoc (linka důvěry) Informační a poradenské centrum (IPC) a další odborné sociální poradenství Tísňová péče AREÍON Pečovatelská služba Odlehčovací pobytové a rehabilitační centrum Půjčovna kompenzačních pomůcek Centrum denních služeb Sekce AKTIVNÍ SENIOŘI Divadlo U Valšů Akademie seniorů Dobrovolnické centrum Života 90 Senior Bazar charitativní obchod bazar ukončil svou činnost k

10 Sekce MARKETING A PR Reklama, PR a mediální podpora Zpravodaj Života 90 Správa portálu korporátního webu a facebooku Sekce SERVIS Činnost recepce Evidence členů Předprodej vstupenek do divadla Správa Domu Portus Opravy a údržba Sekce FINANČNÍ ZDROJE Administrativní, účetní a finanční podpora sekcí a služeb o. s. ŽIVOT 90 9

11 4.3 Organizační struktura grafické vyjádření (stav k ) REVIZNÍ KOMISE Auditing Commision VALNÁ HROMADA General Assembly VÝBOR Board PŘEDSEDA SDRUŽENÍ Chair of The Board ZÁSTUPCE ŘEDITELE Deputy Director ŘEDITEL o. s. ŽIVOT 90 General Assembly GRÉMIUM ŘEDITELE Director s panel TAJEMNÍK SDRUŽENÍ Secretary ŘEDITELSTVÍ Directorate TAJEMNÍK PRO ZAHRANIČÍ Secretary SEKCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY Social services PROJEKT. MANAŽER Project manager SEKCE AKTIVNÍ SENIOŘI Active seniors FUNDRAISER Fundraiser SEKCE FINANČNÍCH ZDROJŮ Financial Management SEKCE MARKETING a PR Marketing and Public Relations SEKCE SERVIS Service 10

12 5. SEKCE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekce sociálních služeb vznikla rozhodnutím výboru ŽIVOTa 90 ke dni sloučením všech registrovaných sociálních služeb, které ŽIVOT 90 poskytuje. Došlo tak zároveň ke zrušení sekcí Krizové pomoci a poradenství, Zdravotně sociálních služeb a sekce Aktivizace a dobrovolníků. V důsledku této organizační změny jsou všechny sociální služby, které ŽIVOT 90 poskytuje, řízeny jedním manažerem/manažerkou, přičemž každá ze služeb má i nadále svou vedoucí. Manažerem sekce do Bc. Robert Pitrák, Manažerka sekce od : Mgr. Jana Kosařová. 5.1 Senior telefon Registrovaná sociální služba identifikátor č Vedoucí služby: Mgr. Jana Kosařová (do ), Mgr. Dana Kroupová (od ) Podstatou sociální služby je poskytování telefonické krizové pomoci a sociálního odborného poradenství. Služba funguje nepřetržitě 24 hodin denně po celý rok. Jedná se o bezplatnou telefonní linku, komunikace je anonymní a zasahuje seniorkou populaci po celé České republice. Činnosti služby: Telefonická krizová pomoc Sociální poradenství Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby Informace o návazných a alternativních sociálních službách a jiných formách pomoci Informace o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě Informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu blízkou Poslání: Sociální služba Senior telefon poskytuje nepřetržitou bezplatnou telefonickou krizovou pomoc seniorům za účelem poskytnutí podpory a pomoci ke zvládnutí krizové situace vlastními silami a dosažení předkrizové úrovně. 11

13 Cíle: Telefonická krizová intervence - řešení naléhavých a neodkladných životních situací Pomoc při řešení zjištění abusu uživatelů seniorů Poskytování sociálního poradenství s nabídkou různých možností řešení Aktivní pomoc při problémech s návazností na odborné poradny a odborné instituce Informace o vybraných problémech Doprovázení osamělých uživatelů seniorů Nabídka následných služeb: sociální poradenství, odborné poradny, krizové lůžko Podpora ve vztahu k rodinám a osobám pečujícím o nemocné uživatele seniory Okruh osob: Senioři a osoby pečující o seniory: senioři v krizové životní situaci senioři ohroženi zdravotními, sociálními a kriminálními riziky rodiny seniorů, jejichž člen se ocitne v těžké životní situaci osoby pečující o seniory široká veřejnost, která se náhodně stane svědkem, účastníkem pomoci seniorovi další subjekty poskytující služby seniorům Věková struktura: starší senioři, nad 80 let mladší senioři, let dospělí, let Kvantitativní údaje - evidence hovorů: Službu Senior telefonu využilo volajících (hovorů). Z těchto hovorů bylo: 315 hovory se suicidální tématikou 450 hovory s tématikou týrání, z toho 243 hovorů s tématem domácího násilí 12

14 Počet volajících se ustálil na průměrně 1035 volajících měsíčně, prakticky úplně se snížilo procento zneužití linky (dětmi apod.) a zvýšila se obtížnost hovorů tzn. obsah a problémy seniorů jsou závažnější (týrání, zneužívání, zanedbávání, suicidum, samota, EAN, apod.). V letech využilo sociální službu Telefonické krizové pomoci Senior telefon uživatelů a uživatelek. 5.2 SOCIÁLNÍ A DALŠÍ ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO SENIORY A JEJICH BLÍZKÉ Registrovaná sociální služba identifikátor č Vedoucí služby: Mgr. Jana Kosařová (do ), Mgr. Dana Kroupová (od ) Podstatou sociální služby je poskytování sociálního odborného poradenství. Činnosti sociální služby: Sociální poradenství Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Sociálně terapeutická činnost Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Sociální šetření u uživatele v jeho přirozeném prostředí (doma) a poskytnutí sociální služby sociálního a odborného poradenství v jeho přirozeném prostředí (doma) Databáze informací pro seniory Provázanost na další sociální a zdravotní služby v komplexu Domu PORTUS Poslání: Posláním sociálního a odborného poradenství pro seniory a osoby pečující o seniory je poskytování informací terénní a ambulantní formou o právech a povinnostech uživatele, možnostech řešení nepříznivé sociální situace a o dostupných službách a aktivitách, které napomohou k jejich setrvání, popř. znovu začlenění do společnosti. Sociální a odborné poradenství bylo poskytováno po celý rok v pracovní dny na základě rozvrhu: Sociální poradenství pro seniory - Po, Út, St, 9,00 12,00 13,00-16,00 Sociální poradenství pro uživatele po předchozí krizové intervenci Po 8,00-16,00 Sociálně-právní poradenství - Pá 9,00 12,00 Klub Kontakt - Společné setkávání osamělých seniorů, přátelské popovídání, probírání témat o mezilidských vztazích, oblíbených knihách, divadelních představeních, filmech, historii, životním stylu - každé pondělí a čtvrtek od 13:30 do 15:00 hodin. 13

15 Kvantitativní údaje Poradenství za rok 2013: CELKEM BYLO V ROCE 2013 POSKYTNUTO PORADENSTVÍ 2448 UŽIVATELŮM: název poradny počty celkem k ŽENY / MUŽI Informační a poradenské centrum pro starší lidi a jejich blízké - sociální poradenství pro seniory Ambulantně 1081 (osobně) Terénně 681 (telefonicky, korespondenčně, ové poradenství) Celkem 1762 Ženy 1400 Muži 362 Sociální poradenství pro klienty po předchozí krizové intervenci Sociálně právní poradenství Sociálně terapeutická činnost klub Kontakt Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (inzerce) Ambulantně 69 (osobně) Terénně 110 (telefonicky, korespondenčně, ové poradenství) Ambulantně 126 (osobně) Terénně 52 (korespondenčně) Ambulantně 60 (osobně) Ambulantně 33 (osobně) Terénně 164 Celkem 179 Ženy 124 Muži 55 Celkem 178 Ženy 159 Muži 19 Celkem 60 Ženy 55 Muži 5 Celkem 197 Ženy 151 Muži 46 Psychologická poradna Ambulantně 72 Celkem 72 žen CELKEM 2448 Ženy 1961 Muži 487 SEKCE KRIZOVÉ POMOCI 14

16 5.3 Tísňová péče AREÍON Registrovaná sociální služba - identifikátor č Vedoucí služby: Bc. Monika Vávrová (do ) Mgr. Eliška Fousková (od ) Podstatou terénní sociální služby Tísňová péče AREÍON pro seniory a osoby se zdravotním postižením je její komplexnost, která pomocí distanční hlasové a elektronické komunikace monitoruje uživatele služby v jeho bytě či venku (záleží na zvolném druhu sociální služby tísňové péče). Jedná se o nepřetržitou distanční hlasovou a elektronickou komunikaci s osobami, které jsou v důsledku snížení soběstačnosti v oblasti osobní péče vystaveny stálému, vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu nebo schopností. Základním cílem služby je snížit zdravotní a sociální rizika starých nebo zdravotně postižených lidí a umožnit jim žít v jejich vlastním sociálním prostředí. Služba je poskytována celoročně 24 hodin denně. Činnosti sociální služby Tísňová péče Areíon poskytuje a zprostředkovává neodkladnou pomoc při náhlé krizové situaci (zhoršení zdravotního stavu, zranění, pád) při mimořádné situaci (přepadení, nebo ohrožení jinou osobou) v případě nezvládání běžných úkonů v oblasti sebepéče i zdraví jako prevenci a pomoc v řešení domácího násilí, či špatného zacházení při samotě při zabezpečení bytu v době nepřítomnosti uživatele V rámci služby jsou zajištěny další činnosti: výjezdy smluvně zajištěné zdravotní dopravní služby bezpečné uložení klíčů od bytu uživatele pro potřeby řešení krizové situace sociální poradenství sociálně terapeutické činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Tísňová péče Areíon je poskytována jak v bytě uživatele nebo mimo jeho byt. Poskytovatel služby je s uživatelem v oboustranném spojení a v krizové situaci zabezpečuje zprostředkování okamžité odborné pomoci. 15

17 Uživatel nosí doma stále při sobě tísňové tlačítko, nebo zařízení mobilní tísňové péče, které umožňuje z kteréhokoliv místa v bytě spojení s centrálním dispečinkem. Při stisknutí tísňového tlačítka dojde k přenosu zprávy na počítačový pult dispečinku, kde systém automaticky zapne hlasitý odposlech tak, že uživatel může hovořit s operátorkou i v případě, kdy např. leží na zemi v koupelně a nedosáhne na telefon. Na dispečinku slouží kvalifikovaný personál, který po vyhodnocení uživatelovy situace zorganizuje adekvátní pomoc (sousedy, příbuzné, přivolá záchrannou službu, policii, hasiče nebo kontaktuje ošetřujícího lékaře). Dispečink tísňové péče může protokolárně převzít do úschovy klíče od bytu uživatele, které lze následně použít v případě krizové situace. Součástí služby domácí tísňové péče je rovněž pohybové čidlo zaznamenávající pohyb v bytě uživatele. Pokud v nastaveném časovém intervalu (obvykle v rozmezí hodin) není vyhodnocen pohyb, automaticky dojde k přenosu tísňové zprávy a k následnému hlasitému hovorovému propojení bytu uživatele s obsluhou dispečinku. Pohybové čidlo lze jednoduchým způsobem přepínat z režimu monitorování pohybu do režimu hlídání objektu. Jakmile uživatel opouští svůj byt, vypne jednoduchou manipulací funkci časového dohledu, čímž se systém uvede do stavu hlídání objektu. Jakmile 16

18 nastane narušení bytu, systém zašle na dispečink tísňovou zprávu a dojde opět k hovorovému propojení s bytem. Dále je uživatelům poskytována průběžná preventivní péče. Uživatelé služby jsou pravidelně telefonicky kontaktováni ze strany dispečinku tísňové péče. Poslání: Prostřednictvím tísňové péče Areíon usilujeme o zachování soběstačnosti seniorů a osob se zdravotním postižením tak, aby svůj život prožili důstojně, podle svých přání a ve vlastním přirozeném prostředí doma. Cíle: Cílem TPA je snížit sociální, zdravotní a bezpečnostní rizika, která těmto občanům přináší způsob života. Tento hlavní cíl je rozpracován do cílů dílčích: Udržení maximálně možné soběstačnosti a nezávislosti starších lidí a osob se zdravotním postižením Zajištění maximálně možné délky života lidí ve vysokém věku a zdravotně postižených v jejich vlastním sociálním prostředí Narušení sociální izolace starých, osaměle žijících lidí Snížení narůstajícího počtu rizik (zdravotních, sociálních i kriminálních) Pomoc seniorům a zdravotně postiženým při prosazování jejich práv a zájmů a zprostředkovávání jejich kontaktu se společenským prostředím Poskytování sociálního, zdravotního i obecného poradenství Snížení počtu hospitalizací v léčebných zdravotních zařízeních ze sociálních důvodů zkrácení doby hospitalizace ve zdravotních zařízeních Snížení počtu čekatelů na umístění v zařízeních sociální péče Pomoc pečujícím rodinám o jejich seniorské či zdravotně postižené členy (odlehčovací péče) Okruh osob: Tísňová péče Areíon je prioritně poskytována seniorům a osobám se zdravotním postižením. Nicméně naši službu využívají i: Senioři a osoby se zdravotním postižením v nepříznivé životní situaci, ohrožení zdravotními a sociálními riziky Rodiny seniorů a osob se zdravotním postižením Osoby pečující o seniory a osoby se zdravotním postižením Další subjekty poskytující sociální a zdravotní služby seniorům a osobám se zdravotním postižením obce, městské části, komunity Působnost sociální služby TPA v roce 2013 v 58 městech a obcích ČR z krajů: Hlavní město Praha Středočeský kraj Ústecký kraj Karlovarský kraj Královohradecký kraj Liberecký kraj Jihočeský Kraj 17

19 V roce 2013 bylo v rámci řešení krizových situací uskutečněno celkem 771 výjezdů k uživatelům tísňové péče. Počet monitorovaných uživatelů služby během roku 2013 bylo celkem 860. Počet kontaktů s uživateli: Průměrný věk uživatelů k : 85,02 roku. 5.4 Pečovatelská služba Registrovaná sociální služba - identifikátor č Vedoucí služby: Petra Machová Naše Pečovatelská služba je terénní služba sociální péče, která poskytuje pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením trvale žijícím na území Hlavního města Prahy, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Poslání pečovatelské služby: Naše pečovatelská služba chce naplňovat poslání o. s. ŽIVOT 90 tím, že bude respektovat individualitu jednotlivých uživatelů a jejich přání. Posláním naší pečovatelské služby je proto poskytovat i ty služby, které neposkytují z různých důvodů jiné sociální služby v Praze, jako jsou doprovody na vycházky a na vyšetření k lékařům. Usilujeme o to, abychom věnovali uživatelům dostatek času na při poskytování úkonů pomoci a podpory v soběstačnosti, při každodenním zvládání péče o vlastní osobu, nebo pomoc se zajišťováním chodu a údržby domácnosti. Snažíme se, aby u klientů pracovali ti pečovatelé z našeho pracovního kolektivu, se kterými si nejlépe rozumí. Jsou to tyto úkony pomoci: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při poskytnutí, nebo zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a nákupů, zprostředkování kontaktů se společenským prostředím a pomoc při prosazování osobních zájmů a práv uživatelů. Zásady poskytování služby: Zásady poskytování našich služeb jsou v souladu se zákonem o sociálních službách (zák.č. 108/2006 Sb.) a řídí se platnými standardy pro poskytování pečovatelské služby. Zaměstnanci PS ŽIVOT 90 přistupují ke každému uživateli individuálně, podle jeho aktuálních možností a schopností. 18

20 Činnosti sociální služby: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Okruh osob: Senioři Osoby se zdravotním postižením Věková struktura: starší senioři, nad 80 let mladší senioři, 65-80let dospělí, let Působnost Pečovatelské služby v roce 2012: Hlavní město Praha Počet uživatelů za rok 2013 bylo: 42, z toho 38 žen a 5 muži. Průměrný věk uživatelů: 88 let. Nejstarší uživatelce bylo 97 let a dalším deseti uživatelkám je více než 91 let. Celkový počet hodin strávený při poskytování péče naši uživatelům byl hod. Péče o vlastní osobu uživatelů: hod. Péče o domácnosti uživatelů: hod. 5.5 Odlehčovací pobytové a rehabilitační centrum Registrovaná sociální služba - identifikátor č Vedoucí služby: Julie Šipošová Pobytové odlehčovací (respitní) a rehabilitační centrum je určeno především seniorům, jejichž funkční stav vyžaduje pečovatelské zajištění a dohled. Pečujícím rodinám umožníme absolvovat např. dovolenou či vlastní léčení v nemocnici, jejich dlouhodobou starost přebere dočasně kolektiv respitního centra. Osamělým seniorům nabízíme podpůrné pobyty např. v období rekonvalescence či za kalamitních situací. Délka pobytu je od 1 dne do 3 měsíců. Centrum uživatelům poskytuje jistotu kontaktu a dohledu, dopomoc v běžných činnostech a brání pocitu osamělosti. Pomoc je zaměřena na zlepšení zdravotního stavu uživatelů cílenou tělesnou rehabilitací, fyzickým rekondičním cvičením pod dohledem 19

21 zkušených fyzioterapeutů. Během pobytu je uživatelům umožněno využít širokou nabídku aktivizačních programů probíhajících v sídle o.s. Život 90 v Domě PORTUS. Činnosti sociální služby: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy poskytnutí ubytování v případě pobytové služby zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní činnosti: rehabilitace Poslání centra: Posláním je poskytnout krátkodobý pobyt seniorům a osobám se zdravotním postižením, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí - doma. Chceme přistupovat k uživateli s individuální péčí jak v oblasti sociální, tak i v oblasti rehabilitace. Snažíme se mobilizovat jeho schopnosti i dovednosti různými aktivitami během pobytu u nás. Snažíme se pro uživatele služby vytvořit prostředí a životní podmínky, které by byly co nejvíce podobné domácímu prostředí, vytvářet bezpečné a příjemné prostředí pro uživatele služby. To vše při maximální podpoře uživatele v soběstačnosti a snaze o jeho další rozvoj, s ohledem na individualitu a specifické potřeby jednotlivce. Cíle služby: Přistupovat k uživatelům služby individuálně a celistvě. Poskytovat péči, pomoc a rehabilitaci uživatelům po návratu z nemocnice nebo při nějaké akutní krizové situaci, kvůli které nemohou zůstat ve svém domově. Prostřednictvím služby odlehčit pečujícím rodinám, aby měli možnost odpočinku a získání nových sil pro další péči o svého blízkého. Poskytovat dobrou rehabilitační péči a zajišťovat aktivizační programy podle zájmů jednotlivých uživatelů. Poskytovat rehabilitaci a aktivizaci tak, aby uživatelé odcházeli do domácího prostředí v dobré psychické i fyzické formě a byli dostatečně soběstační. Okruh osob: Toto zařízení je určeno seniorům, jejichž funkční stav vyžaduje pečovatelské zajištění a dohled. Přijímáme zájemce z nemocnice i z jiných zařízení. Odbornou péči můžeme zajistit osobám po operaci kyčelního a kolenního kloubu nebo po mozkové příhodě, jejichž stav vyžaduje soustavnou rehabilitační péči. 20

22 Působnost odlehčovací služby v roce 2013: Hlavní město Praha V roce 2013 bylo v naší odlehčovací pobytové službě celkem 95 pobytů. Tuto službu využilo 31 uživatelů (27 žen, 4 muži). Nejstarším jedenácti uživatelkám ženám bylo 91 let a více. Průměrný věk uživatelů služby byl 87 let. Uživatelé absolvovali denně rehabilitační cvičení včetně edukace. 7 Odlehčovací pobytové a rehabilitační centrum 6 5 počet klientů ambulantní pobytoví 21

23 5.6 Půjčovna kompenzačních pomůcek Vedoucí služby: Julie Šipošová vedoucí Odlehčovacího pobytového a rehabilitačního centra. Poradna s půjčovnou kompenzačních pomůcek slouží lidem, kteří jsou v důsledku svého poranění nebo nemoci nuceni dočasně či trvale používat kompenzační a podpůrné pomůcky (invalidní vozíky, pojízdné i pevné toaletní židle k lůžku, různé druhy chodítek, sedačky na vanu, nástavce na WC, berle, francouzské hole a jiné pomůcky). Lidem, kteří se ocitli v takovéto situaci, účinně pomáhá naše půjčovna kompenzačních pomůcek překonat toto pro ně nepříznivé období. Pracovnice půjčovny, které jsou zároveň fyzioterapeutkami našeho Odlehčovacího pobytového a rehabilitačního centra v Domě PORTUS, uživateli odborně poradí při výběru vhodné kompenzační pomůcky a ve většině případů i naučí uživatele tuto pomůcku efektivně a správně používat. Je samozřejmé, že půjčovna vychází vstříc svými službami i uživatelům, kteří potřebují pomoc ihned a na velice krátkou dobu (třeba několika dní), například při drobných úrazech či krátkodobém zhoršení jejich zdravotního stavu. Počet uživatelů půjčovny za rok 2013: 169 uživatelů, kteří si vypůjčili 190 různých kompenzačních pomůcek. Celkem kontaktovalo půjčovnu 518 osob. 22

24 5.7 Centrum denních služeb Registrovaná sociální služba identifikátor č Vedoucí služby: do MgA. Blanka Lormanová, od Mgr. Lada Habrcetlová Podstatou sociální služby je zlepšit psychosociální podmínky seniorů a zdravotně postižených osob prostřednictvím realizace specificky zaměřených krátkodobých a dlouhodobých dobrovolnických programů, aktivizačního, edukačního a volnočasového charakteru. Veškeré služby Centra denních služeb jsou určeny seniorům doposud bydlících ve svých domácnostech, ale také klientům při jejich krátkodobém pobytu v sídle ŽIVOTa 90 - Domě PORTUS. Činnosti sociální služby: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmu a při obstarávání osobních záležitostí. Středisko osobní hygieny: Centrum denních služeb trvale poskytuje svým klientům podmínky pro osobní hygienu. V nabídce jsou bezbariérové sprchy. Stravování: Centrum denních služeb zajišťuje stravování pro klienty v restauraci domu. Počet uživatelů Centra denních služeb za rok 2013: 89 uživatelů, z toho 6 mužů a 83 žen. Průměrný věk uživatele je 72 let. 23

25 6. SEKCE AKTIVNÍCH SENIORŮ Sekce aktivních seniorů vznikla v červenci 2013 sloučením Divadla U Valšů a dobrovolnických a vzdělávacích aktivit seniorů. Manažerem sekce je Mgr. Jan Lorman. 6.1 Akademie seniorů Je vzdělávacích a aktivizačních programů pro seniory. Cílem je změnit škodlivý postoj lidí ke stáří, jako k procesu snižujícímu cenu života. Udržování a zvyšování aktivního přístupu seniorů k účasti na společenských i vzdělávacích programech a využívání jejich potenciálu k realizaci programů pro ně samé. Tato činnost vede ke zlepšení zdravotního stavu, omezuje růst počtu závislých seniorů a je podmínkou pro zajištění kvalitního a důstojného stárnutí. Jakákoliv činnost způsobí, že se cítíte živější, spokojenější s druhými a s přírodou, méně izolovaní. Podařilo se realizovat celkem 55 pravidelných kurzů. Zahájili jsme spolupráci s novými lektory dobrovolníky, kteří se aktivně zapojili do činností o. s. ŽIVOT 90. Našich aktivizačních programů se v roce 2013 účastnilo celkem 358 platících seniorů. Mezi návštěvníky převládají převážně středoškolsky vzdělané ženy a menší částí jsou vysokoškolsky vzdělaní muži. V roce 2013 byly v rámci Akademie seniorů realizovány kurzy vedené odbornými lektory dobrovolníky: Vzdělávací kurzy: Jazykové kurzy (angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština) Počítačová a internetová výuka Individuální kurz ovládání mobilů Odborné přednášky Pohybové aktivity: Rehabilitační tělocvik Jóga Tai-Chi Chi-Kung Procházky starou Prahou Nordic Walking Pilates Břišní tance 24

26 Výtvarné kurzy: Základy krajinomalby I., II., II. Kluby: Klub filatelistů Klub osamělých žen Klub osmdesátníků Hudební setkání: Klavírní koncerty Ženský pěvecký sbor Seniorky Života zpěvaček zkouší v Domě Portus 4 x měsíčně a pravidelně koncertují pro stovky posluchačů. Koncerty Heligonek se zpíváním se konají jednou měsíčně v prostorách Domu PORTUS. Tímto projektem usilujeme o rozvíjení umělecké aktivity seniorů. Heligonkáři neprofesionální formou pomáhají plně kompenzovat jednak své vlastní potřeby a také potřeby druhých posluchačů (seniorů). Projekt je zaměřen proti životní rezignaci a pasivitě, zpomaluje pocit stárnutí a napomáhá zmírnění pocitů osamělosti a izolovanosti starších lidí. Reminiscenční pořady Salón nostalgie: Zralé švestky diskusní pořady Kulturní klub J.Himmlové Tvůrčí psaní a hrátky s češtinou Zdravotní samoobsluha Praha historická Komponované programy Cestovatelský klub, Sběratelé 6.2 Dobrovolnické centrum Koordinátorka dobrovolníků: Jana Ivančová, DiS. do Mgr. Lada Habrcetlová od V roce 2013 pracovalo v našem sdružení celkem 58 dobrovolníků, kteří pracovali v dlouhodobých i krátkodobých programech CDS. Většina dobrovolníků ŽIVOTa 90 patří do seniorské populace. Věková hranice našich dobrovolníků je od 18 do 90 let. A tak v rámci dobrovolnické činnosti dochází k zajímavým mezigeneračním kontaktům, které jsou velmi užitečné. V ŽIVOTě 90 pracuje 41 dlouhodobých dobrovolníků a 17 dobrovolníků, kteří se podílejí na jednorázových akcích organizace. Bez lidské a laskavé pomoci dobrovolníků by občanské sdružení ŽIVOT 90 jen stěží naplňovalo své poslání. 25

27 Dlouhodobé programy: Místem realizace dlouhodobých programů je převážně hl. město Praha Dům PORTUS, ulice Karoliny Světlé 18/286, Praha 1. Aktivity spadající do dlouhodobého programu: pomoc s realizací alternativních terapií (jóga, zdravotní cvičení, muzikoterapie, arteterapie aj.) pomoc s realizací edukačních aktivit dobrovolníci připravují obsah, studijní materiály a odborně vedou jednotlivé druhy aktivit konkrétně se jedná o ucelené cykly jazykových kurzů s různou úrovní pokročilosti (anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, italský jazyk) pomoc s realizací výuky práce na PC nejčastěji formou asistence pomoc s realizací odborně zaměřených přednášek a seminářů využití odborností dobrovolných lektorů z mnoha oborů (např. tematické přednášky + následné besedy, Cestovatelský klub, Povídání o Praze aj.) organizování společenských setkání seniorů a zdravotně postižených v rámci sdružení (Klub 80, Klub filatelistů). Krátkodobé (jednorázové) programy: Spolupráce s dobrovolníky v rámci krátkodobých programů využíváme od počátků existence občanského sdružení ŽIVOT 90, tj. od r Místem realizace je převážně Hl. město Praha a Středočeský kraj. Aktivity jednorázového charakteru: pomoc při zajišťování akcí o. s. ŽIVOT 90 (např. Vánoční projížďka Prahou pro seniory a zdravotně postižené) pomoc při zajišťování jednoduchých administrativních činností souvisejících s aktivizačními a edukačními aktivitami pro seniory a zdravotně postižené aktivní účast na módních přehlídkách pro seniory, které se konají v Divadle U Valšů doprovázení seniorů a zdravotně postižených na akcích pořádaných o. s. ŽIVOT 90 (např. během Vánoční projížďky Prahou pro seniory a zdravotně postižené, která se koná každoročně) 26

28 6.3 - DIVADLO U VALŠŮ Umělecký vedoucí divadla: Mgr. Jan Lorman Manažerka divadla: MgA. Blanka Lormanová (od 1. července 2013) Provoz zajišťuje: tajemnice divadla Dana Peková. Bezbariérový prostor hlediště pro 100 sedících diváků. Bezbariérový přístup na jeviště. Začátky představení 16:00 a 19:00 hod., není-li uvedeno jinak. Nemáme stálý soubor. Přehled odehraných představení Představení na vlastní scéně 72 představení na vlastní scéně Zájezdová představení..29 představení Celkem včetně zájezdů..101 představení Počet návštěvníků na vlastní scéně Z toho platících Návštěvnost celkem % Průměrná cena vstupenky Kč Počet repríz vlastních inscenací: Manžel pro Opalu/John Patrick repríza Hodný pan doktor/neil Simon repríza Manželské štěstí aneb hospodyně na zabití/jiří Just repríza Past / Robert Thomas. 24. repríza Benefice: 8 setkání / Blanka Lormanová, Josef Zíma, Ivanka Devátá, Jaroslav Uhlíř, Karel Fiala a Věra Vlková, Luba Skořepová, Ladislav Županič a Věra Čáslavská. Legendy opery: 6 setkání / František Drs, Beno Blachut Jana Jonášová, D. Šounová-Brouková, Naďa Šormová, Libuše Márová. Lásky: 5 setkání / Petr Prokop Siostrzonek, Václav Cílek 2x, Stanislav Bernard, Jindřich Štreit. 27

29 Ostatní produkce: Operety/L. Havlák..3x Pokračovatelé mistrů / L. Havlák. 1x Josef Fousek. 2x České kořeny (Švýcarsko a Švédsko) 2x Sólo pro Evu Pilarovou 1x Láska (Amour) film..2x Igor Šebo-recitál.3x Šmejdi dokumentární film..1x Dvě na jednoho..1x Vzpomínkobraní...1x Stará láska nerezaví-r.adam...1x Proč žiješ rád-z.lorencová a F.Novotný.1x Vánoční pořad (Ludus Musicus)..1x Pronájmy: Sólo pro Evu Pilarovou (ADA-p. Staněk) Kč Tóny, šprýmy, rýmy Kč Mozaika pro sýkorku Kč ČS. Svaz filatelistů (p.čechák) Kč Seminář R.Pitrák Kč Chlapec, který viděl pravdu(g.filippi) Kč Sluníčkový den ADA pořad pro dobrovolníky Kč Mezinár. Konfer. Grundtvig. (dr. Staněk ) Kč Popelka Okna do srdce 2x Kč Popelka Kč Beehive Internacionál Kč CELKEM: Kč Zájezdová představení: Hodný pan doktor.. 8x Manžel pro Opalu.. 4x Manželské štěstí aneb hospodyně na zabití.15x Benefice Luba Skořepová (Chabry-H.Beránková)..1x Benefice Stanislav Zindulka-Liberec 1x CELKEM: 29 28

30 Inscenace Divadla U Valšů Hodný pan doktor / Neil Simon komedie na motivy povídek A.P. Čechova Hrají: Jan Čenský, Miloš Mejzlík nebo Libor Hruška, Jarmila Švehlová, Lenka Zahradnická nebo Malvína Pachlová Režie: Jan Novák Manžel pro Opalu / John Patrick komedie Hrají: Lubomír Lipský, Květa Fialová, Naďa Konvalinková, Blanka Lormanová, Čestmír Gebouský Režie: Jan Pecha Past / Robert Thomas detektivní komedie Hrají: Jaroslav Satoranský, Pavel Batěk, Jana Pidrmanová nebo Kristýny Podzimková, Blanka Lormanová, Zdeněk Košata a Jan Miller Režie: Ladislav Vymětal Manželské štěstí aneb hospodyně na zabití / Jiří Just Komedie na současné manželské téma Hrají: Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová a David Suchařípa Režie: Ondřej Kepka, Benefice / Libor Pešek Lásky Cyrila Höschla Legendy opery / Richard Haan 29

31 7. AKTIVITY SE ZAHRANIČNÍMI PARTNERY Sdružení ŽIVOT 90 se od svého vzniku angažuje v zahraničních činnostech a zahraniční spolupráci se subjekty, jejichž činnost je podobná naší - zajímají se o život seniorů, bojují za jejich práva, za jejich plné zapojení do společnosti, poskytují jim sociální a zdravotní služby, lobbují za jejich zájmy. V předchozí části zprávy je uvedena rámcová informace o členství o. s. ŽIVOT 90 v mezinárodních organizacích a zmíněna spolupráce s dalšími zahraničními organizacemi. Na tomto místě uvádíme podrobněji strukturovaný přehled se zaměřením na aktivity vážící se prioritně k roku Nejvýznamnější partneři V roce 2013 spolupracoval ŽIVOT 90 nadále především se třemi významnými mezinárodními organizacemi s Age Platform Europe ( AGE ), s International Federation on Ageing (IFA) a s HelpAge International ( HAI ). AGE je střešní organizace sociálních nestátních a neziskových organizací ze zemí Evropské unie ( v roce 2013 sdružovala 168 členských organizací ) se sídlem v Bruselu, která zajišťuje společné evropské aktivity svých členů a cestou odborných, pracovních, skupin se vyjadřuje k různým evropským problematikám a je k nim i jednotlivými evropskými orgány konzultována. Vedle členství v tzv. administrativním výboru je ŽIVOT 90 svými pracovníky zastoupen v následujících pracovních skupinách: zneužívání seniorů a dlouhodobá péče, mobilita a nové technologie, prostředí přátelské seniorům a lidská práva a diskriminace. S IFA se rozvinula velmi plodná spolupráce v souvislosti s nominací, kterou ŽIVOT 90 získal v soutěži o pořádání IFA Globální konference pro stárnutí. ŽIVOT 90 tak byl v roce 2012 ( ) hostitelem této konference, které programová a organizační příprava začala již v roce 2010 a na které se významně podílela i společnost Guarant International. Spolupráce s partnerem HAI se sídlem v Londýně pokračovala především v souvislosti s realizací rozvojového projektu Propojme skutečné životy zaměřeného na postavení seniorů v rozvojových zemích, zvláště v Keni, a byl zahájen i nový společný projekt Promoting Age Friendly Development. Spolu s HAI se v roce 2013 ŽIVOT 90 více angažoval v problematice jednání OSN k Úmluvě o právech seniorů a v této spolupráci budeme i nadále pokračovat jak v orgánech OSN, tak Rady Evropy a Rady OSN pro lidská práva v Ženevě. 30

32 7.2 Evropské projekty realizované se zahraničními partnery Projekty realizované s partnerem AGE Platform Europe: Projekt GRUNDTVIG partnerství Sociální začleňování a důstojnost ve starším věku. Společný projekt 9ti partnerů, členů AGE Platform Europe, zaměřený na výměnu zkušeností a aktivity vedoucí k výchově seniorů k finančnímu hospodaření s doporučeným rozpočtem, na návrhy vzorových výdajů domácností seniorů a na celkovou finanční gramotnost. V projektu se v říjnu 2012 uskutečnilo první, zahajovací, setkání partnerů v Bruselu a projekt pokračoval v roce 2013 workshopy v zemích partnerů., včetně České republiky. Projekty realizované s partnerem HelpAge International: Linking Real Lives projekt zaměřený na výměny poselství mezi staršími lidmi z Keni a jejich vrstevníky z České republiky, Nizozemska a Slovinska. Cílem projektu je oslovení i členů Evropského parlamentu a místních politiků k podpoře rozvojové pomoci se zahrnutím seniorů do podporované skupiny. Oslovena byla i tzv. generace 2050, tj. generace dnešních mladých lidí, kteří v roce 2050 budou také seniory. Projekt v roce 2013 úspěšně skončil. Promoting Age Friendly Development projekt zaměřený na prohloubení spolupráce členských organizací globální sítě HAI a na podporu lidských práv, práv seniorů zvláště. 31

33 8. KONFERENCE STÁŘÍ SPOJUJE 2013 Mezinárodní konference s názvem Stáří spojuje 2013 se uskutečnila ve dnech 7. a 8. října 2013 na Magistrátu hlavního města Prahy. Její organizaci zajistilo ve spolupráci s Magistrátem hl. m. občanské sdružení Život 90. V rámci hlavních témat se její účastníci zabývali komunitními integrovanými a podpůrnými sociálními a zdravotně sociálními službami. V odborném výboru konference zasedli přední čeští odborníci na problematiku stárnutí a stáří: MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, PhD., PhDr. Tomáš Klinecký, PhDr. Hana Mrňková, Mgr. Jan Lorman, Mgr. Lucie Vidovićová, PhD. a Mgr. Petr Wija PhD. Prvním tématem zahajovacího dne byla péče v rodině (kombinace rodinné péče a zaměstnání; mezigenerační rodinné vztahy, prarodičovství, mezigenerační programy, mezigenerační vztahy v širší komunitě apod.). Hlavním přednášejícím byl prof. Andreas Hoff z Univerzity Görlitz, Oxford, jehož příspěvek na téma Péče v rodině neformální a formální péče vzbudil velký ohlas. Na téma Bydlení a péče přednesl svou prezentaci architekt a urbanista Holger Stolarz, který se více než 30 let zabývá tématem bydlení stárnoucí populace. V tomto bloku zazněly i příspěvky na téma bydlení a životní prostředí; bydlení a podpůrné prostředí v kontextu s ICT, posilování zvládání prostředí. Druhý den konference Stáří spojuje 2013 se nesl v duchu celoživotní podpory zdraví. Zazněly přednášky předních lékařek Ivy Holmerové, Hany Janatové a Tamary Tošnerové. (dlouhodobá péče, financování, vzdělávání, integrace, modely, efektivita, hodnocení zdraví, enabling a rehabilitace apod.). Prof. Jitka Rychtaříková seznámila posluchače s posledními trendy v demografickém stárnutí evropských obyvatel. Konference neopomněla ani téma podpory životní pohody ve stáří hovořilo se o sociálním začlenění seniorů, jejich participaci na životě společnosti a důstojnosti i o závažných tématech zanedbávání péče a násilí a konceptu EDAN. Konference Stáří spojuje 2013 se uskutečnila díky grantové podpoře Magistrátu hlavního města Prahy. 32

34 TEMATICKÉ RÁMCE KONFERENCE 1) Péče v rodině: neformální péče, domácí formální péče, kombinace rodinné péče a zaměstnání; mezigenerační rodinné vztahy, prarodičovství, mezigenerační programy, mezigenerační vztahy v širší komunitě. Hlavní přednášející: prof. Andreas Hoff (Univerzity Görlitz, Oxford) 2) Bydlení a péče koncept rezidenčních oblastí ISA (Německo, Dánsko, Švýcarsko, Holandsko), bydlení a životní prostředí; bydlení a podpůrné prostředí v kontextu s ICT, posilování zvládání prostředí. Hlavní přednášející: Holger Stolarz (ISA: Německo, Dánsko, Holandsko, Švédsko, Švýcarsko, Japonsko, USA) a Dr. Zdeněk Kalvach, CSc. (Česko) 3) 4) Celoživotní podpora zdraví; dlouhodobá péče, financování, vzdělávání, integrace, modely, efektivita, hodnocení zdraví, enabling a rehabilitace apod. Podpora životní pohody ve stáří; sociální začlenění, participace na životě společnosti; důstojnost, zanedbávání péče, násilí, koncept EAN. 33

35 Manažer: Luděk Vinohradník 9. SEKCE SERVIS Představuje důležitý článek ve fungování komunitního Domu PORTUS a fungování celého sdružení. Sekce realizuje veškeré práce zajišťující plynulý chod sdružení a především Domu PORTUS po stránce technologického zabezpečení, servisu oprav a zásobování. S tím souvisí i podíl na získávání finančních prostředků na opravy, rekonstrukce a případné nové stavby nutné pro provoz Domu PORTUS a nabídku jeho služeb pro širokou veřejnost. Jedná se především o zajištění služby v recepci v době, kdy je Dům PORTUS otevřen veřejnosti a ostrahu objektu v době, kdy je mimo provoz (večerní hodiny, soboty, neděle a svátky). Zajišťuje zásobování kavárničky U Elišky a dovoz i odvoz materiálu potřebného pro aktivity mimo Dům PORTUS výstavy, semináře, prezentace sdružení apod. Rovněž v rámci aktivit sdružení zajišťuje dopravu pracovníků na dílčí akce a to jak vlastním vozidlem servisu tak zajišťuje autodopravu mimo sdružení. Hlavní činnosti sekce činnost recepce evidence členů sdružení jednání s úředníky Magistrátu hl. m. Prahy předprodej vstupenek do Divadla U Valšů správa Domu PORTUS opravy a údržba servis pro jednotlivé sekce sdružení kontakt s nájemníky 34

36 10. SEKCE PUBLIC RELATIONS Manažerka: Ing. Zuzana Křivánková do Ing. Bohdana Bílková od Občanské sdružení ŽIVOT 90 realizuje propagaci své činnosti prostřednictvím servisu sekce Public Relations. Ta se zaměřuje především na: propagaci a medializaci občanského sdružení ŽIVOT 90, jeho služeb včetně Divadla U Valšů a propagace akcí, které pořádá; vydávání měsíčníku Zpravodaj Života 90, informujícím seniory a členy sdružení o službách a aktivitách Života 90; redakční činnost a správu informačního portálu nejen pro seniory korporátního webu a facebooku organizaci a spoluorganizaci akcí sdružení: Dračí lodě, Seniorská míle, Výroční benefiční představení, Setkání se sponzory Hody Sv. Kateřiny. realizaci kampaní a projektů Celorepubliková osvětová kampaň Žít déle doma podílí se na získávání finančních prostředků na své aktivity z grantových programů 10.1 Propagace občanského sdružení, jeho služeb a akcí V roce 2013 došlo k výraznému posílení činnosti sekce. Nově byla v roce 2013 upravena grafika Zpravodaje Života 90 a pro snížení nákladů byli někteří dodavatelé služeb zabezpečujících vydání zpravodaje vyměněni. Vzniklo mnoho nových propagačních letáků, které lépe a atraktivněji prezentují organizaci i jednotlivé služby (některým službám byly grafiky vyměněny, u některých původně propagační materiály zcela chyběly). Dále se se začala testovat reklama na internetu pro služby tísňová péče a pečovatelská služba, která je osvědčila jako vhodná, především pro skupinu pečujících zajišťujících služby pro své seniory, z hlediska poměru cena/ počet zasažených osob. Byl vytvořen reklamní spot pro službu Tísňová péče, který byl ve spolupráci s městskými částmi a lékárnami Dr. Max cílen směrem k široké veřejnosti. V této spolupráci budeme nadále pokračovat. Tiskové a propagační materiály, publikace: Patří k nedílné součásti propagace sdružení a osvětové činnosti. Zahrnuje především vlastní propagační materiály: letáky, informační tiskoviny, plakáty a brožury, vizitky, video spoty, rozhlasové spoty a další informační materiály pro lepší orientaci seniorů v problematice jim blízké edice zdravovědných publikací tiskové zprávy sdružení 35

37 Výběr z nových tiskovin o. s. Život 90: Výběr z inzercí o. s. Život 90: 36

38 Výběr z plakátů o. s. Život 90: 10.2 Zpravodaj Života 90 Zpravodaj měsíčně (kromě července a srpna) informuje seniory o nabídce služeb a aktivit Života 90. Soustředí informace o nabízených sociálních a jiných službách, kulturních programech, vycházkách, kurzech, poskytuje prostor k osobní inzerci seniorů. Vychází ve formátu A5 v průměrném nákladu 600 ks. V roce 2013 měl cca 150 předplatitelů a dalších 300 přímých odběratelů. Zpravodaj je využíván pro propagaci i na akcích pořádaných sdružením výstavy, semináře, veletrhy apod. Jeho prodejní cena je 15 Kč. Zpravodaj je také zdarma dostupný na stránkách 37

39 Zpravodaj je nadále používán jako jedna z forem self promotion: 10.3 Redakční práce a správa portálu web, facebook Portál seniorum.cz, jak jeho název vypovídá, je informační portál pro seniory a jejich blízké. Jeho cílem je široce pojímat veškerá témata, která se týkají seniorů a informovat o nich. V roce 2013 jsme za podpory Ministerstva zdravotnictví nasadili na portál videoseriál Cvičením proti bolesti. Přínosem tohoto seriálu je zejména pečlivá a přehledná rekapitulace většiny možných zdravotních rizik pohybového aparátu spojených s cílovou skupinou 60+ a zároveň návrhy jak jim předcházet pomocí přesně zacílených cviků. Videoseriál se přitažlivou formou snaží nabádat seniory ke zvýšení pohybové aktivity. Naším cílem bylo zejména zaujmout cílovou skupinu 60+ a přitáhnout ji ke zdravotním pohybovým aktivitám, které působí preventivně na nemoci stáří. Díky tomuto novému prvku, seriálu Cvičením proti bolesti, se dramaticky zvedla návštěvnost portálu. Od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 zaznamenal portál návštěv, což je téměř čtyřnásobný nárůst oproti roku Z mapy přístupů (využíváme pro tyto účely službu Google Analytics a vlastní statistiky) lze vidět, že distribuce přístupů je rovnoměrně rozložená po celém území České republiky, samozřejmě s výraznými početními nárůsty v případě krajských měst a hlavního města Prahy. Toto rozložení potvrzuje v rámci projektu rozvíjenou premisu, že nárůst internetové gramotnosti mezi seniorskou populací je strukturálním trendem. V dalších letech předpokládáme další nárůst internetové gramotnosti v rámci naší cílové skupiny a tedy zvýšení zájmu o stránky Korporátní web Sekce redakčně a technicky spravuje korporátní stránky Života 90, které slouží jako zdroj informací uživatelům služeb, potenciálních klientů a jejich rodin, sponzorům a partnerům i úřadům. V roce 2013 došlo k úpravě několika sekcí a celkovému zjednodušení a zpřehlednění struktury webu. 38

40 Facebook: Pracovníci sekce od dubna 2012 redakčně a technicky spravují facebookový korporátní profil který je cílen na aktivní seniory, pečující osoby, sponzory, partnery a příznivce sdružení. Facebookový profil získal od svého založení (bez finanční podpory) 425 fanoušků. Za rok 2013 jsou statistiky následující: 74 % sledujících náš facebook jsou ženy, 25 % jsou muži. 63 % našich fanoušků je starších 24 let. Od května 2012 funguje také profil Divadla U Valšů který ke konci roku 2013 sledovalo 107 uživatelů Akce Eventy Sekce PR zajišťuje organizaci a spoluorganizaci akcí sdružení: Dračí lodě, Seniorská míle, Výroční benefiční představení, Setkání se sponzory Hody Sv. Kateřiny. Seniorská míle 2013, Praha Holešovice Seniorská míle je tradiční podzimní akce, konaná počátkem října při příležitosti Mezinárodního dne seniorů. Jejím cílem je aktivizace seniorů a jejich rodin. V roce 2013 se konal již 13. ročník. Organizaci zajišťuje o. s. Život 90 ve spolupráci s organizátory Pražského mezinárodního maratonu. V rámci akce bylo uspořádáno pět závodů: Hlavní závod Seniorská míle na vzdálenost 1609 kroků ve dvou kategoriích let a nad 70 let, Minimíle, tedy běh seniorů s dětmi na 150 metrů pro děti v kategoriích do 6 let a 6-10 let a Procházka seniorů (i s případným doprovodem) na vzdálenost cca 2 km. 39

41 Startérem závodů byla opět olympijská vítězka Dana Zátopková. Oceněn byl vždy také nejstarší účastník - v ročníku 2013 měl 85 let. V roce 2013 se zúčastnilo zhruba 300 seniorů. Startovné bylo v symbolické výši 30 Kč. Závod dračích lodí Praha 2013 V čtvrtém ročníku závodu dračích lodí na Vltavě 14. září 2013, který organizuje Rotary Club Prague International, byl Život 90 opět jednou z organizací, která získala podíl na výtěžku z této akce. Zaměstnanci o. s. Život 90 se zúčastnili aktivně se svou posádkou spolu s přáteli. Sponzorem lodi byla společnost Citroen. 40

42 10.5 Realizace kampaní a projektů Osvětová informační kampaň Žít déle doma: O kampani: Cílovou skupinou kampaně byli jak senioři 80+, kteří služby, které kampaň představuje, potřebují a využívají, tak ale zejména jejich děti a vnoučata, kteří často o umístění seniora do ústavní péče rozhodují. Dle našich zkušeností je častou příčinou umisťování seniorů do ústavní trvalé péče malá informovanost veřejnosti o jiných službách, což jsme chtěli změnit. Populace České republiky rychlým tempem stárne. Podle nejnovější projekce obyvatelstva České republiky do roku 2050, vypracované Českým statistickým úřadem, bude ve společnosti intenzivně přibývat osob starších 65 let. Podle střední varianty projekce dojde do roku 2050 k více než zdvojnásobení počtu obyvatel nad 65 let, přičemž u nejstarších osob, tj. nad 85 let, dojde dokonce k zpětinásobení jejich dosavadního počtu. Cílem bylo zvýšit orientaci cílových skupin v možnostech pomoci při péči o seniory, aby mohli zůstávat žít ve svých domovech, v okruhu svých blízkých a v ideálním případě nedopustit nebo alespoň maximálně odsunout moment, kdy bude nutné umístit je do zařízení trvalé péče. Ta je traumatizující a jejími klienty často hodnocena negativně (i přes kvalitní péči odborného personálu). Klienti si oprávněně připadají odložení, nepotřební, nechtění. Složky kampaně: výstava "Doma" (zahájení v září, fotografie putují, termíny jsou domluvené nonstop do léta 2014, rezervace až do konce roku 2014) - propagace služeb Ž90, sdružení jako takového, spokojení klienti outdoorová kampaň - v Praze a krajských městech v říjnu 2013 (Billboardy, citylighty, plakáty A1) placený a neplacený inzertní a PR prostor web - interaktivní dotazník, informace o službách, kontakt na sdružení. Návštěvnost 100 lidí denně, stoupá. + seminář ke službám v Příbrami, další v jednání (duben 2014 v Havl. Brodě apod.) Mediální výstupy kampaně (pouze příklady): o Česká televize, TV Metropol o Český rozhlas - Radiožurnál, Dvojka, Český rozhlas - Plus, Český rozhlas, Rádio Proglas o MF Dnes, Lidové noviny, Pražský deník, Parlamentní listy, BLESK, Květy, Vlasta, Respekt o Denik.cz, Regiony24.cz, Halonoviny.cz, Aktualne.cz Za rok 2013 cca 50 mediálních výstupů ke kampani (více na v sekci Život 90 v médiích) 41

43 Přínosy kampaně: Nehmotné: partnerství s ÚP na projektu Žít déle doma a dalších projektech komunikace s institucemi (ÚP, MPSV, městské části i mimo Prahu) v rámci kampaně ŽDD propagována primárně tísňová péče - nárůst zájmu o službu TPA (plus zdokonalení webu, online dotazník pro zájemce o službu) příprava projektu Vzdělávání pro lepší péči účast na projektu Fondu dalšího vzdělávání MPSV - pomoc pečujícím dohoda se Sdružením praktických lékařů na společné propagaci TPA (v lednu 2014) návštěvnost webových stránkách Života 90: osob/měsíc, lidí/den, - zvýšení počtu fanoušků o 60 osob, zvýšení denního zásahu uživatelů na lidí denně Hmotné /finanční: Nadace ČS podpořila službu tísňové péče finanční příspěvky od RWE, Baxter, JTI a Nadace ČSAS vznik brožur Žít déle doma (náklad ks, propagace Ž90 a jeho služeb) a jejich distribuce zdarma (Dr. Max, Baxter), placená inzerce v brožuře pro partnery, neplacená inzerce pro Život 90 výstava Doma - v jednání prodej několika fotografií (přínos pro Ž Kč a více) portál - měsíční návštěvnost portálu stoupla o lidí měsíčně na současných /měsíc (pořád roste) - stoupají zisky z inzerce Ukázky vizuálu kampaně ŽDD: 42

44 10.6 Další výstupy sekce Prezentace na akcích: NGO market 05/2013 Jarní dny Prahy 5 pro seniory 05/2013 Fitness dny KOTVA 05/2013 Dny soc. služeb Praha 4 06/2013 Fitness dny KOTVA 06/2013 prezentace Živá paměť 06/2013 United Islands 06/2013 Sny soc. služeb Praha 5 09/2013 Čakovická senioráda 09/2013 vernisáž DOMA 09/2013 TK ŽDD 09/2013 Dračí lodě 09/2013 Seniorská míle /2013 Konference IFA /2013 Živá paměť 10/2013 prezentace Baxter 12/2013 VPP 12/2013 Neplacené mediální výstupy: Příklady mediálních výstupů Života 90 jako celku bez zahrnutí výstupů k jednotlivý službám (více na v sekci Život 90 v médiích): a) Rozhlas: Proglas 3/2013 Český Rozhlas Plus 4/2013 Český Rozhlas 2 4/2013 a 9/2013 V rámci kampaně: Český rozhlas 2 9, 11/2013, Proglas 11/2013, Český rozhlas 11/2013 Počet výstupů: Cílová skupina: senioři a pečující (35+ cílová skupina) b) Tisk: Tituly: Národní osvobození 1/2013 Atlas přístupnosti služeb na území Prahy 2/2013 Respekt 3/2013 ( náklad: ks) 43

45 Katolický týdeník 6/2013 (náklad: ks) Euro -8/2013 (náklad: ks) Noviny Prahy 2 10/2013 a 11/2013 Pražský deník - 5/2013, 10/2013 a 11/2013 (náklad: ks) Generace 21 11/2013 V rámci kampaně tituly jako například: Annonce, Parlamentní listy, Dobrá praxe, Vlasta, Květy, Vše pro dům, byt zahradu, Týden, Instinkt, Lidové noviny atd. Cílové skupiny: senioři a pečující Počet výstupů: (PR články), 24 (inzerce) c) Externí weby Cílová skupina: Senioři a pečující i odborná veřejnost Portály: i60.cz, ecn.cz, preha.eu, ekamarad.cz, idnes.cz, tvsenior.cz, halonoviny.cz + portály kampaně (aktualne.cz, tyden.cz, idnes.cz, csas.cz, evropsky-parlament.cz, mpsv.cz, zitdeledoma.cz, regiony24.cz ) Počet výstupů: 7+27 Měsíce uveřejnění: 2,4,5,8,9,10,11 Návštěvnost stránek: př.: i60.cz cca 70 tis./měsíc, aktuálně.cz 1,5 mil./měsíc d) Televize TV Prima / Reportéři na vaší straně - 1/2013 ČT / repo Aktivní stárnutí -2/2013 ČT 24/ repo Předčasný odpočinek dá lidem odpočinek 3/2013 ČT / repo 186 hodin 4/2013 ČT/repo novinky a druhém pilíři -6/2013 ČT/ repo zdražování léků 7/2013 ČT/ repo 168 hodin 9/2013 TV Prima/repo MPSV valorizuje důchody jen o 45 Kč 9/2013 TV Metropol/repo Jan Lorman 10/2013 Prima Zprávy/ Seniorská Míle 10/2013 ČT/ repo důchodci chudnou 11/2013 V rámci kampaně ŽDD: Česká televize (Události) a TV Prima (Hlavní zprávy) 9/2013 Počet výstupů: výstupy z kampaně e) Tiskové zprávy: Počet TZ: 5 Měsíce uveřejnění: 4,5,9,12 Cílová skupina: Press servis + vlastní dtb médií Počet:

46 11. SEKCE FINANČNÍ ZDROJE Manažer sekce: Ing. Zdeněk Vaněk 11.1 Struktura provozních nákladů Náklady neinvestiční (provozní) v roce 2013 v tis. Kč: SPOTŘEBA MATERIÁLU SPOTŘEBA ENERGIE 977 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 702 CESTOVNÉ 228 POHOŠTĚNÍ 50 OSTATNÍ SLUŽBY OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ NÁKLADY 845 Náklady neinvestiční celkem

47 11.2 Struktura příjmů Příjmy v roce 2013 STÁTNÍ ROZPOČET HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MĚSTSKÉ ČÁSTI HL. MĚSTA PRAHY 503 TUZEMSKÉ GRANTY A NADACE DARY FYZICKÝCH OSOB 437 UŽIVATELÉ SLUŽEB OSTATNÍ KRAJE, MĚSTA A OBCE 207 NÁJEM A PRONÁJEM INZERCE 146 PŘÍJMY A VÝNOSY Z AKCÍ 74 OSTATNÍ PŘÍJMY A VÝNOSY Celkem

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

1. ÚVODNÍ SLOVO 2 2. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT 90 3 3. POBOČKY O. S. ŽIVOT 90 5 4. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA O. S. ŽIVOT 90 7

1. ÚVODNÍ SLOVO 2 2. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT 90 3 3. POBOČKY O. S. ŽIVOT 90 5 4. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA O. S. ŽIVOT 90 7 ŽIVOT 90, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 1. ÚVODNÍ SLOVO 2 2. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT 90 3 3. POBOČKY O. S. ŽIVOT 90 5 4. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA O. S. ŽIVOT 90 7 5. SEKCE KRIZOVÉ POMOCI A PORADENSTVÍ

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Diskuzní příspěvek 3d meeting of the Grundtvig project FYGO Prague, May 29 June 2, 2013 Julie Městková, sociální pracovnice ŽIVOT 90

Diskuzní příspěvek 3d meeting of the Grundtvig project FYGO Prague, May 29 June 2, 2013 Julie Městková, sociální pracovnice ŽIVOT 90 Diskuzní příspěvek 3d meeting of the Grundtvig project FYGO Prague, May 29 June 2, 2013 Julie Městková, sociální pracovnice ŽIVOT 90 Vážené dámy, vážení pánové, jsem ráda, že se mohu zúčastnit tohoto setkání.

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

_Popis realizace_odlehčovací služby_život 90

_Popis realizace_odlehčovací služby_život 90 POSKYTOVATEL: ŽIVOT 90 Karolíny Světlé 18/286 110 00 Praha 1 IČ 00571709 DIČ CZ 00571709 tel.: 222 333 555, fax.: 222 333 999 e-mail: sekretariat@zivot90.cz www: http://www.zivot90.cz DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Mgr. Petr Wija, Ph.D. Institut důstojného stárnutí, Diakonie ČCE Možnosti zlepšení podpory pečujících o Zpracovat

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 ŽIVOT 90 občanské sdružení 1 Obsah Úvodní slovo str. 3 Občanské sdružení ŽIVOT 90 str. 4 Organizační struktura o.s. ŽIVOT 90 str. 7 Sekce Krizové pomoci a poradenství str. 9

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

30 Základní prohlášení organizace

30 Základní prohlášení organizace Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p.o. 580 01 Havlíčkův Brod, Husova 2119 tel.569 333 150-161, e-mail: h.hlavackova@ddhb.cz Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p. o. 30 Základní prohlášení organizace Domov

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční. zpráva. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek

Výroční. zpráva. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek Výroční 2014 zpráva JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s., pracoviště Písek Palackého sady 185, 397

Více

TÍSŇOVÁ PÉČE AREÍON POSEL RYCHLÉ POMOCI DOMA I VENKU DISPEČINK PRAHA

TÍSŇOVÁ PÉČE AREÍON POSEL RYCHLÉ POMOCI DOMA I VENKU DISPEČINK PRAHA TÍSŇOVÁ PÉČE AREÍON POSEL RYCHLÉ POMOCI DOMA I VENKU DISPEČINK PRAHA Občanské sdružení ŽIVOT 90 2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SLUŽBĚ Poskytovatel Tísňové péče AREÍON (TPA): ŽIVOT 90, o.s. Karolíny Světlé 286/18

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 Ve Vsetíně, dne 29. ledna 2010 Adresa: Jiráskova 1817, 755 01 Vsetín, CZ www.dantien.webnode.cz dantienvsetin@gmail.com Telefon: +420 603 833 326 Základní údaje o

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ KRAJE VYSOČINA, O. P. S. IČ

CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ KRAJE VYSOČINA, O. P. S. IČ CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ KRAJE VYSOČINA, O. P. S. IČ.02285266 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Obsah 1 Základní informace:... 4 2 Cíle společnosti... 5 2.1 Cílové skupiny, na které společnost orientuje

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 2. ČINNOST SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI OD 1.1. 2012 DO 31.12.

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: ,

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: , Veřejný závazek soubor zveřejněných informací o službě, které se poskytovatel zavazuje plnit více viz. Popis realizace poskytované služby a vnitřní metodiky sociální služby Charitní pečovatelská služba

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Verze v českém jazyce

Verze v českém jazyce ŽIVOT 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Verze v českém jazyce OBSAH Úvodní slovo 3 Občanské sdružení ŽIVOT 90 4 Pobočky 5 Organizační struktura 6 Základní organizační schéma 7 Zdravotní a zdravotně sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2015 1 Obsah Kontaktní údaje... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika za rok 2015...

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku Mgr. Tereza Ţílová Obsah prezentace Současná situace komunitní péče Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové jsme nestátní, nezdravotnické zařízení denních aktivit provozované Centrem pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. Adresa

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Městský úřad Vrchlabí Odbor sociální a zdravotní Zámek 1, Tel.: 499 405 749 PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Vážení občané Vrchlabska, dostává se vám do rukou

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více