Vážení přátelé! Věříme, že si z naší podzimní nabídky vyberete a budete se k nám rádi vracet i v příštím roce. S přáním všeho dobrého

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení přátelé! Věříme, že si z naší podzimní nabídky vyberete a budete se k nám rádi vracet i v příštím roce. S přáním všeho dobrého"

Transkript

1

2 Vážení přátelé! Děkujeme Vám za Váš zájem o vzdělávání v našem vzdělávacím centru Háčko. I pro podzim roku 2012 je připraven rozsáhlý program seminářů. Snažili jsme se je vybrat tak, aby Vám pomohly splnit povinné legislativní požadavky na vzdělávání a zároveň byly přínosem i pro osobní rozvoj každého z Vás. Naši lektoři jsou lidé, kteří umějí přednášet svá témata zajímavě a své vědomosti mají podloženy dlouholetými zkušenostmi z praxe. Věříme, že si z naší podzimní nabídky vyberete a budete se k nám rádi vracet i v příštím roce. S přáním všeho dobrého Ing. Jana Ungrová referent pro vzdělávání 2

3 Kontakt Oblastní charita Červený Kostelec středisko Háčko Manželů Burdychových Červený Kostelec IČO GPS 50 28'20.671"N, 16 5'44.998"E Referent pro vzdělávání Ing. Jana Ungrová telefon: mobil:

4 Alternativní komunikace se seniory a doporučené postupy pro prevenci a ošetřování dekubitů Specifika péče o klienty s inkontinencí v zařízeních sociálních služeb Domácí hospicová péče 1. blok Domácí hospicová péče 2. blok Reminiscence seniorů v sociálních zařízeních Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Doplňující informace

5 Alternativní komunikace se seniory a doporučené postupy pro prevenci a ošetřování dekubitů Kurz shrnuje základy pro správnou komunikaci s lidmi, kteří trpí nějakou formou poruchy dorozumívacích schopností. Účastníci se seznámí s nejčastějšími možnostmi vzniku těchto poruch komunikace, s verbální i neverbální složkou komunikace a možnostmi alternativních forem. Součástí je i nácvik práce s alternativními prvky piktogramy, komunikačními kartami, afatickým slovníkem a dalšími technikami. Kurz poskytne ucelené informace v prevenci a terapii dekubitů. Přítomnost dekubitů výrazně ovlivňuje soběstačnost, sociální vztahy a celkovou kvalitu života. Cílem je pomoci sestrám a pracovníkům v přímé péči u rizikových pacientů, zkvalitnění léčebné a ošetřovatelské péče a lépe aplikovat nové poznatky do každodenní práce. Specifika komunikace se starými lidmi Poruchy komunikace Verbální, neverbální a paralingvální komunikace Alternativní způsoby dorozumívání Práce s komunikačními kartami Praktická cvičení - názorné ukázky Funkce kůže Mechanismus vzniku dekubitů Klasifikace dekubitů Rizikové faktory vzniku dekubitů a příčiny vzniku Prevence vzniku dekubitů Léčba dekubitů Polohování pacientů indikace Zásady polohování, cíle polohování Způsoby polohování Mobilizace pacienta 5

6 Lektor: Mgr. Martina Stehlíková Rozsah: 8 Cena: 850 Kč Počet kreditů: 4 Termín: 27. září 2012 Počet účastníků: max. 30 Mgr. Martina Stehlíková v současné době působí jako externí vyučující na subkatedře fyzioterapie a ergoterapie NCO NZO Brno a jako lektor vzdělávací instituce Schola Medica. 6

7 Prevence pádů v geriatrii : Úrazy představují závažnou seniorskou problematiku. Hlavní příčinou úrazů ve stáří jsou pády. Pády patří v ošetřovatelské praxi mezi nejčastější mimořádné události a v domácím prostředí upadne za 1 rok 30% seniorů. Školicí akce je zaměřena na posturální stabilitu, její poruchy, možné komplikace, projevy stárnutí a fyzické křehkosti, vhodný výběr pohybových aktivit a preventivní opatření proti možnosti pádů. : Posturální stabilita, její poruchy a kompenzace Geriatrická křehkost Hypomobilita, dekondice Sarkopenie Přidružené choroby Komplikace Výběr pohybových aktivit Prvky fyzioterapie a hydroterapie Pohybové programy Rekondiční pobyty Prevence pádů a úrazů ve stáří Lektor: Mgr. Zuzana Kapounová Rozsah: 8 Cena: 850 Kč Počet kreditů: 4 Termín: 4. října 2012 Počet účastníků: max. 30 Mgr. Zuzana Kapounová v současné době působí jako Brno odborný asistent subkatedry fyzioterapie a ergoterapie na NCO NZO a jako lektor vzdělávací instituce Schola Medica. 7

8 Etika v práci sestry, pečovatele Seminář se zaměřuje na teoretické znalosti o etice, jejich přístupech a funkcích. Na pochopení základních etických hodnot v práci sester pečovatelů, jak se zastat svých pacientů, odpovědnost a samostatnost (autonomie) a dále jak rozpoznávat dobré i špatné příklady ve své vlastní praxi. Etika úvod k etickým pojmům a teorii Ošetřovatelská etika Úcta k lidem (respektování lidí) Základní morální pojmy v ošetřovatelství autonomie, obhajoba práv pacientů, odpovědnost Etické kodexy, etické rozhodování Péče a pohoda pacienta prostředek a cíl ošetřovatelské péče Práva seniorů Praktická cvičení - názorné ukázky Lektor: Mgr. Veronika Doležalová, DiS Rozsah: 6 Cena: 850 Kč Počet kreditů: 4 Termín: 11. října 2012 Počet účastníků: max. 30 Mgr. Veronika Doležalová, DiS. je dipolomovaná všeobecná sestra a zároveň vystudovala andragogiku a pedagogiku na UJAK Praha. V současné době působí ve vzdělávací instituci Schola Medica jako lektorka nelékařských zdravotnických školících akcí. 8

9 Paliativní péče, Umění doprovázet (určeno pro pracovníky v sociálních službách) Absolvent si rozšíří kvalifikaci o péči terminálně nemocných pacientů. Seznámí se se specifiky péče o terminálně nemocné, získá poznatky o terminálním stavu, o paliativní medicíně, o onkologických onemocněních, o umění doprovázet umírající. Hospicová péče Multidisciplinární tým Doprovázení umírajících Kazuistiky Prohlídka Hospice Anežky České v Červeném Kostelci Lektor: MUDr. Jana Svobodová, Iva Valerová Rozsah: 9 Cena: 850 Kč Počet kreditů: - Termín: 15. října 2012 Počet účastníků: max. 24 MUDr. Jana Svobodová v současné době působí jako lékařka Hospice Anežky České, Mobilního hospice Anežky České a Ambulance paliativní péče v Červeném Kostelci. Absolvovala specializační vzdělávání v oboru paliativní medicína a léčba bolesti a v oboru anesteziologie a resuscitace. Iva Valerová v současné době působí jako vrchní sestra v Mobilním hospici Anežky České v Červeném Kostelci. 9

10 Kompletní ošetřovatelská péče o klienty s revmatoidní artritidou Revmatoidní artritida je poměrně časté chronické zánětlivé onemocnění kloubů, které vede k rozvoji kloubních destrukcí a deformit. Pro nemocné představuje toto onemocnění celou řadu omezení jednak pracovních aktivit, volnočasových aktivit, aktivit souvisejících se saturací základních životních potřeb. Kurz si klade za cíl seznámit všeobecné sestry a pracovníky v přímé péči se specifikami ošetřovatelské péče o nemocné trpící revmatoidní artritidou. klinický obraz onemocnění vyšetřovací metody a možnosti léčby rehabilitační ošetřovatelská péče o nemocné s revmatoidní artritidou a pomůcky usnadňující nemocnému život režimová opatření a kvalita života revmatiků organizace sdružující klienty s revmatoidní artritidou a její činnost kasuistika nemocného, diskuse Lektor: Mgr. K. Hlaváčková Rozsah: 6 Cena: 850 Kč Počet kreditů: 4 Termín: 16. října 2012 Počet účastníků: max. 30 Mgr. Kateřina Hlaváčková působí jako vrchní sestra domácí ošetřovatelské péče Charitní ošetřovatelská služba Stodůlky. Dále jako externí lektorka vzdělávacích institucí Schola Medica a Personagrata. 10

11 Specifika péče o klienty s inkontinencí v zařízeních sociálních služeb Účastníkům budou předány ucelené informace o anatomii močového systému a možných příčinách vzniku inkontinence. Budou seznámeni s různými typy onemocnění močového systému, příčinami, které onemocnění způsobují, s možnými komplikacemi onemocnění a ošetřovatelskými postupy. Rovněž budou objasněny vyšetřovací metody, které jsou užívány k prokázání nemocí. Rozbor jednotlivých nemocí doplní léčba medikamentózní a chirurgická. Důraz bude kladen na prevenci vzniku nemocí. Kurz si klade za cíl seznámit všeobecné sestry a pracovníky v přímé péči se specifikami ošetřovatelské péče o klienty trpící inkontinencí. Anatomie močových cest Obecné příznaky onemocnění Rozbor jednotlivých vybraných nemocí- akutní,chronická Inkontinence Akutní a chronické selhání ledvin Zánětlivá a nádorová onemocnění Diagnostika a léčba Preventivní opatření První pomoc při potížích Diskuze Lektor: Eva Uherková Rozsah: 6 Cena: 850,- Kč Počet kreditů: 4 Termín: 18. října 2012 Počet účastníků: max. 30 Eva Uherková pracuje jako vrchní sestra v Domově důchodců v Prostějově, dále jako stážová sestra firmy Euron Mepro Trading s.r.o. a lektor vzdělávací instituce Schola Medica. 11

12 Geriatrická fyzioterapie Kurz poskytne nové informace v oblasti gerontologie, geriatrie, geriatrického ošetřovatelství a geriatrické fyzioterapie. V souhrnném přehledu jsou vysvětleny metody a postupy v geriatrickém ošetřovatelství a fyzioterapii. Je nezbytné, aby společnost podporovala a rozvíjela aktivity samotných starých lidí, neboť život a zdraví jsou vysoce ceněny a vyžadují proto dokonalou péči na vysoké odborné i morální úrovni. Cílem je pomoci sestrám a pracovníkům v péči o tyto občany, kdy lze aktivně ovlivnit kvalitu stáří Gerontologie, geriatrie a geriatrické ošetřovatelství Stárnutí biologické, psychické a sociální, choroby a stárnutí Specifika chorob ve vyšším věku Prevence chorob (dekubity, pneumonie, trombózy, zkracování šlach Prevence pádů, škola chůze Využití cvičebních pomůcek u seniorů Léčebná tělesná výchova u seniorů Podpora muskulatury a látkové výměny Fyzikální terapie u seniorů Lektor: Mgr. Miriam Zralá Rozsah: 8 Cena: 850 Kč Počet kreditů: 4 Termín: 23. října 2012 Počet účastníků: max. 30 Mgr. Miriam Zralá v současné době působí jako externí vyučující subkatedry fyzioterapie a ergoterapii v NZO Brno, jako odborný pedagog na SŠ pro zrakově postižené v Brně a jako lektor vzdělávací instituce Schola Medica. 12

13 Lymfatické otoky Lymfedém je způsoben nedostatečnou drenážní funkcí lymfatického systému. Lymfedém má chronický obvykle zhoršující se celoživotní průběh. Nemocný s lymfedémem má zhoršenou pohyblivost postižené krajiny s kosmetickým defektem. Lymfedém vzniká poškozením lymfatických cév a uzlin např. opakovanými záněty (záněty žil, růže apod.). Teoretická východiska lymfedému Uložení a rozdělení lymfatických uzlin, funkce, stavba, poruchy, celulitida, lymfedém, posílení imunitního systému Účinky a použití lymfatické masáže Indikace a kontraindikace lymfatických masáží Praktická cvičení - názorné ukázky Lektor: Mgr. Miriam Zralá Rozsah: 8 Cena: 850 Kč Počet kreditů: 4 Termín: 25. října 2012 Počet účastníků: max. 20 Mgr. Miriam Zralá v současné době působí jako externí vyučující subkatedry fyzioterapie a ergoterapii v NZO Brno, jako odborný pedagog na SŠ pro zrakově postižené v Brně a jako lektor vzdělávací instituce Schola Medica. 13

14 Volnočasové aktivity klientů sociálních služeb Kvalita života současných seniorů je dána mimo jiné i stavem pohybové soustavy včetně řídících funkcí centrálního nervového systému. Pohybový deficit bezprostředně ovlivňuje psychiku seniora, ale i naopak stav kognitivních funkcí a psychomotorický deficit ovlivňuje běžné denní aktivity. Pohybová terapie, psychomotorická cvičení, ergoterapie i arteterapie podporují a rozvíjejí sebeprožívání klientů, aktivizují je a vylaďují napětí organizmu. Jednoduchá cvičení jsou v souladu s holistickým pojetím terapie. Ovlivňují držení těla v prostoru, lokomoci, funkci ruky, kognitivní schopnosti. Využité techniky přispívají k relaxaci, zlepšují komunikaci, uvolňují emoce. Cílem semináře (školení) je rozšíření možností práce se seniory v sociálních zařízeních, udržet nebo rozvinout psychomotorickou složku osobnosti. Význam pohybové aktivity u seniorské populace. Neurofyziologický podklad psychomotorických cvičení. Návody pro jednoduché pohybové aktivity, využití pomůcek, pohybové hry. Teoretická východiska ergoterapie a arteterapie. Metodika práce, praktická a prožitková cvičení. Specifika terapií u klientů s demencí. Lektor: M. Svobodová Rozsah: 8 Cena: 850 Kč Počet kreditů: - Termín: 31. října 2012 Počet účastníků: max. 24 Magda Svobodová, arteterapeutka, pohybová aktivistka. V současné době vyučuje na střední zdravotnické škole v regionu kraje Vysočina. 14

15 Konflikty a jejich zvládání Konflikt obvykle do jinak pokojných systémů (firem, společností, rodin) vnáší nerovnováhu nebo nestabilitu, proto konflikty vnímáme jako destabilizující prvky systémů. Každý člověk se s konflikty setkává a potřebuje je. Konflikty hrají dominantní a určující roli při samostatném osobním vývoji každého z nás. Cílem kurzu je účastníkům poskytnout příležitost definovat a popsat vlastní styl řešení konfliktů, pomoci jim osvojit si jisté umění jak vnímat lidi přesněji a objektivněji a poskytnout jim informace o alternativních možnostech při řízení konfliktů. Důraz bude kladen na konflikty, které vznikají v organizacích. Druhy konfliktů. Stupně eskalace konfliktů. Obranné a únikové mechanismy. Základní strategie zvládání konfliktů. Konflikty v organizacích. Vnímání druhých v konfliktu, osobní zkreslení a projekce. Lektor: PhDr. Zdeněk Kulhánek Rozsah: 8 Cena: 850 Kč Počet kreditů: 4 Termín: 1. listopadu 2012 Počet účastníků: max. 30 PhDr. Zdeněk Kulhánek v současné době působí jako lektor akreditované vzdělávací instituce Curatio a vyučuje na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 15

16 Zvládání zátěže pro pracovníky v pomáhajících profesích Cílem semináře je seznámit posluchače s teoretickými východisky strategií zvládání zátěže (coping). V diskusi s účastníky budou přiblíženy adaptivní a maladaptivní strategie, dále strategie zaměřené na problém a emoce a strategie odklonové a příklonové. Na konkrétních příkladech společně s účastníky budou hledány optimální způsoby řešení zátěžových situací. Seminář by měl pomoci personálu reflektovat jeho běžné způsoby zvládání a rozšířit jeho spektrum copingových strategií. Teoretický úvod do tématu - zvládání zátěže (coping), zátěžová situace, stres Tři přístupy ke copingu (zvládání zátěže) Strategie zaměřené na problém a emoce a strategie odklonové a příklonové Hledání vnitřních zdrojů a z nich vyplývajících způsobů řešení Závěr a shrnutí, reflexe výsledků Lektor: PhDr. Jarmila. Daxnerová-Kvapilová Rozsah: 8 Cena: 850 Kč Počet kreditů: 4 Termín: 6. listopadu 2012 Počet účastníků: max. 24 PhDr. Jarmila Daxnerová-Kvapilová působí jako vedoucí střediska výchovné péče, psycholog terapeut, lektor psychoterapeutických výcviků SUR, lektor psychologických přednášek zejména ve zdravotnictví, psychodiagnostik pro výběrová řízení. 16

17 Domácí hospicová péče 1. blok Cílem kurzu je prohloubit znalosti sester o problematiku holistické péče o pokročile nevyléčitelně nemocné a umírající a jejich příbuzné, umožnit sestrám pochopení problematiky paliativní péče u těchto pacientů a připravit je tak pro její lepší poskytování v domácím prostředí. Kurz si klade za cíl interaktivní a zážitkovou cestou získat teoretické znalosti tak, aby je posluchači dokázali použít v praxi. Klinická onkologie a postupy léčby Kazuistiky paliativních pacientů a jejich léčby Onkologický pacient z pohledu praktického lékaře Paliativní péče v Hospici Anežky České Úloha sociálního pracovníka v hospicové paliativní péči Problematika gastrointestinálního traktu a metabolismu Problematika dýchacího traktu, kardiovaskulárního aparátu Problematika ošetřování onkologických ran Materiální zabezpečení domácí paliativní péče, pomůcky Specifika komunikace s pacientem v paliativní hospicové péči Hematologická problematika Léčba bolestivých stavů Psychická problematika onkologického onemocnění Spirituální potřeby umírajících a jejich rodiny Možnosti řešení akutní situace v domácím prostředí Diskuze, dotazy Lektor: MUDr. Jana Svobodová, Iva Valerová Rozsah: 24 Cena: Kč Počet kreditů: 12 Termín: listopadu 2012 Počet účastníků: max

18 Kurz se skládá ze dvou bloků teorie a z 24 hodin praxe v hospici (individuelně dle dohody). Je nutné absolvovat všechny tři části. Domácí hospicová péče 2. blok Druhá část kurzu Domácí hospicová péče navazuje na 1. blok, který se koná Podmínkou k přihlášení do této části je absolvování 1. bloku a 24hodinové praxe v hospici. Lektor: MUDr. Jana Svobodová, Iva Valerová Rozsah: 24 Cena: Kč Počet kreditů: 12 Termín: 3. prosince 5. prosince 2012 Počet účastníků: max. 25 MUDr. Jana Svobodová v současné době působí jako lékařka Hospice Anežky České, Mobilního hospice Anežky České a Ambulance paliativní péče v Červeném Kostelci. Absolvovala specializační vzdělávání v oboru paliativní medicína a léčba bolesti a v oboru anesteziologie a resuscitace. Iva Valerová v současné době působí jako vrchní sestra v Mobilním hospici Anežky České v Červeném Kostelci. 18

19 První pomoc pro pracovníky v sociálních službách Postupy neodkladné resuscitace se neustále zdokonalují. Tyto nové techniky, vycházející z klinické praxe a nejnovějších patofyziologických poznatků, nejsou samoúčelná a dávají úsilí zachránců větší naději na úspěch. Považujeme proto za nutné prezentovat obecně přijaté novinky, které doplnily nebo pozměnily postupy přednemocniční první pomoci (PPP). Zásady poskytování předlékařské první pomoci podle Resuscitation guidelines Organizace a fungování IZS Integrovaného záchranného systému. Manipulace s postiženým - cvičení. Úlevové a léčebné polohy dle jednotlivých postižení. Resuscitace - nácvik na modelu. PPP při náhle vzniklém postižení zdraví akutní infarkt myokardu, cévní mozkové příhody, intoxikace PPP při úrazech podle mechanismu vzniku termická, chemická, tonutí, krvácení Lektor: PhDr. Lada Cetlová, PhD. Rozsah: 8 Cena: 750 Kč Počet kreditů: - Termín: 10. listopadu 2012 Počet účastníků: max

20 Reminiscence seniorů v sociálních zařízeních Kurz poskytne základní informace o reminiscenci seniorů, praktické ukázky reminiscenční terapie, sdílení zkušeností z práce se vzpomínkami seniorů a ukáže využití této techniky v praxi. Kurz se opírá o teoretické základy sociální práce se seniory. Vede ke zvýšení odbornosti personálu při práci s osobami s demencí, v pobytových i terénních službách. Cílem semináře je aktivizace seniorů dle jejich zdravotních možností a posílení důstojného přístupu pracovníků ke všem uživatelům služeb. Akreditace 2012/0753-PC/SP/PP Představení reminiscenční terapie Význam důstojnosti v reminiscenční terapii Základní teoretické přístupy Reminiscence ve skupině Reminiscence v individuální práci Předávání praktických zkušeností Využití pomůcek Diskuse, další možnosti odborného růstu Lektor: Bc. Lubomír Vraj Rozsah: 8 Cena: 850 Kč Počet kreditů: 4 Termín: 13. listopadu 2012 Počet účastníků: max. 25 Bc. Lubomír Vraj absolvoval Evangelickou akademii Brno, obor sociální a zdravotní práce a obor sociologie (bakalářské studium) na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době působí jako sociální pracovník Domova seniorů Pohoda ve Chválkovicích, zároveň je konzultantem Maltézské pomoci o.p.s. Olomouc a Hospice Na Sv. Kopečku. 20

21 Prevence infekčních onemocnění : Po objevu penicilinu a sulfonamidů se většina odborníků domnívala, že je problém nozokomiálních nákaz vyřešen. Ukazuje se, že tento názor byl mylný, protože vznikají bakteriální populace rezistentní na antibiotika. Riziko nozokomiálních nákaz tedy neklesá, naopak stoupá, takže jejich historie je pořád otevřená. Kurz předkládá zajímavé poznatky z výzkumu na zdravotnických pracovištích a poukazuje na vědomé i nevědomé chybné pracovní postupy ošetřujícího personálu nejen v pobytových zařízeních sociálních služeb. Kurz Vám a vašim zaměstnancům pomůže splnit požadavky průběžného proškolování personálu v oblasti hygienicko-epidemiologických nařízení. : Historie nozokomiálních nákaz. Rozdělení z hlediska prevence, léčby a postiženého orgánu. Charakteristika přenosu nozokomiálních nákaz Rizikové faktory procesu a šíření nozokomiálních nákaz. Ošetřující personál jako rizikový faktor. Nákazy: chřipky vč. ptačí a prasečí, hepatitidy, salmonelóza, listerióza, nákazy močového systému, svrab, plísně, MRSA, TBC, HIV ). Přenos nákazy na personál. Lektor: PhDr. K. Emmerová Rozsah: 6 Cena: 850 Kč Počet kreditů: 4 Termín: 15. listopadu 2012 Počet účastníků: max. 30 PhDr. Kateřina Emmerová absolvovala SZŠ v Jihlavě a FF UK v Praze - obor pedagogika, péče o nemocné. V současné době působí jako lektor akreditované vzdělávací instituce Curatio. 21

22 Základy sebeobrany pro pracovníky v sociálních službách Program poskytuje účastníkům výuku praktických znalostí v použití technik obrany a prevence proti násilí především pro pracovníky v terénních službách. Je nutno předvídat a ne trpět, vědět jak se ubránit útoku a to hlavně s minimálním rizikem ale maximálním účinkem. Cílem nácvikového semináře je získat poznatky a zkušenosti do své každodenní praxe. taktika boje a prevenci (jak předcházet možným útokům) mentální příprava metoda moderního boje s protivníkem obranné techniky proti útoku útočné techniky jako nástroj obrany použití legálních zbraní praktická zkouška sebeobrany Lektor: Jaromír Musil Rozsah: 8 Cena: 850 Kč Počet kreditů: 4 Termín: 22. listopadu 2012 Počet účastníků: max. 16 Jaromír Musil je trenér české reprezentace karate, místopředseda Českého svazu karate. Od r působí ve vzdělávací instituci Schola Medica jako lektor kurzů sebeobrany pro pracovníky sociálních služeb. 22

23 Trénink paměti a rozvoj kognitivních funkcí Vedle klasických způsobů práce v pobytových sociálních službách nabízejí současné trendy různé druhy terapií, které přispívají k rozšíření možností práce s uživateli. Trénink paměti a rozvoj kognitivních funkcí si klade za cíl podpořit a udržet stav kognitivního zdraví uživatele sociální služby na ideální možné úrovni. Paměť jako mentální operace Příčiny a projevy běžných funkčních poruch paměti Kompenzace poruch pomocí technik včetně praktického nácviku Diskuse zaměřená na konkrétní potíže účastníků Lektor: Mgr. Matěj Černý Rozsah: 6 Cena: 850 Kč Počet kreditů: 4 Termín: 10. ledna 2013 Počet účastníků: max. 24 Matěj Černý vystudoval Filosofickou fakultu Masarykovy university Brno, obory Psychologie (magisterské studium) a Pedagogika (magisterské studium). Jako lektor vzdělávacích kurzů se věnuje především tématům spojeným s oborem psychologie - klinická psychologie, psychologie práce a organizace, sociální psychologie a to jak s ohledem na klienty zařízení sociání péče, tak i s ohledem na pracovníky těchto zařízení (téma supervize). 23

24 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Kvalifikační kurz podle 37 vyhlášky č. 505/2006 Sb. Kurz je určen pro všechny pracovníky v sociálních službách. Cílem je komplexní rozšíření znalostí, dovedností a schopností v oblasti sociální práce, sociální péče a sociální pomoci. Je sestaven podle požadavků zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a splňuje zcela požadavky zákona na kvalifikaci pracovníků v sociálních službách. Podmínka pro přijetí: dokončené základní vzdělání. obecná část: úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb, základy komunikace úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie, supervize, prevence syndromu vyhoření základy ochrany zdraví etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost sociálně právní minimum metody sociální práce estetika pomoc fyzioterapeuta a ergoterapeuta bezpečnost a ochrana práce, základy ochrany zdraví duchovní rozměr péče zvláštní část: základy péče o nemocné, základy hygieny aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky základy výuky péče o domácnost krizová intervence hospicová péče základy první pomoci výživa a příprava pokrmů odborná praxe Rozsah: 150 hodin teorie, 30 hodin praxe Termín: (přibližně jednou za 14 dní, pátek sobota ) Cena: Kč Počet účastníků:

25 Doplňující informace V ceně účastnického poplatku jsou zahrnuty studijní materiály a malé občerstvení. Případné ubytování a stravování si účastníci hradí sami. Oblastní charita Červený Kostelec si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání nebo úplné zrušení kurzu z organizačních důvodů. Oblastní charita Červený Kostelec se zavazuje, že veškeré změny budou dány přihlášeným zájemcům včas na vědomí. V případě změny termínu konání kurzu účastník dostane možnost zúčastnit se kurzu v náhradním termínu. Přihlášky přijímá: Ing. Jana Ungrová, tel.: , 314 mobil:

Nejprve bychom rádi poděkovali za Váš zájem o vzdělávání v našem vzdělávacím centru Háčko v uplynulém roce.

Nejprve bychom rádi poděkovali za Váš zájem o vzdělávání v našem vzdělávacím centru Háčko v uplynulém roce. Vážení přátelé! Nejprve bychom rádi poděkovali za Váš zájem o vzdělávání v našem vzdělávacím centru Háčko v uplynulém roce. I pro 1. pololetí roku 2013 jsme pro Vás připravili rozsáhlý program seminářů.

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Středočeský kraj a Praha IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

CURATIO VYBRANÉ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY CURATIO. Marie Hermanová Jiří Prokop Kamila Ondráčková

CURATIO VYBRANÉ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY CURATIO. Marie Hermanová Jiří Prokop Kamila Ondráčková Vzdělávací instituce CURATIO zpracovala projekt Vzdělávací programy pro pracovníky sociální služby, na jehož realizaci získala fi nanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) a jeho Operačního programu

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12.

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. Kulatý stůl Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. 2014 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Základní škola/kvalifikační

Více

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Průvodce nabídkou Komu je nabídka určena? CZ.1.04/3.1.03/A7.00040 Tato nabídka akreditovaného bezplatného vzdělávání v rámci projektu KROK je

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Zlínský kraj IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. 1. Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku. 2. Problematika péče u pacientů s bolestmi zad. 3. Hematoonkologičtí jedinci a život s nimi. 4. Celiakie u dětí. 5.

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy

edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy Mgr. Ludmila Lešková www.edukuj.cz str. 1 Co je Edukuj a kdo za ním stojí Školení první pomoci v rámci BOZP str. 2 Tvorba plánů první pomoci str. 2 str. 3 Poradenství

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

III. celoslovenská konferenci sestier pracujúcich v chirurgických odboroch s medzinárodnou účasťou Martin 11.9.209 Možnosti získání odborné způsobilosti na Katedře ošetřovatelství LF MU v Brně Andrea Pokorná

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Zkouška je složena ze dvou částí. 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva Obsah 1. části Praktická část maturitní zkoušky bude probíhat v Domově

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

ZPRÁVA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA

ZPRÁVA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046 ZPRÁVA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA Výstup KA 3: EVALUACE A INOVACE OVĚŘENÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 1 Hodnocení

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Somatopedie a logopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Vysočina IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Pedagog a žáci s chronickou chorobou

Pedagog a žáci s chronickou chorobou Pedagog a žáci s chronickou chorobou Podrobný přehled témat výuky : I. - základní informace o chorobě a příznacích - léčba dietou ( výměnné jednotky ) - léčba inzulínem, zásady při aplikaci - seznámení

Více

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858 Mgr. Jana Merhautová (supervizor v sociálních a zdravotních organizacích, lektor, arteterapeut, zařazena do Národního registru nezávislých odborníků v sociálních službách) SEZNAM KURZŮ ČÍSLO AKREDITACE,

Více

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Betty Neuman Systémový model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1924 Lowell, Ohio Základní ošetřovatelské vzdělání, pracovala jako sestra Bakalářské (1957) a magisterské

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE 8 výukových hodin (akreditace MPSV) 1 500,- Kč (cena zahrnuje osvědčení pro účastníky a drobné občerstvení) Jednodenní akreditovaný seminář Specifika

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY ZDRAVOVĚDA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY ZDRAVOVĚDA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Kód programu: B 7507 Platnost od akademického roku

Více

NABÍDKA TRÉNINKOVÉHO KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

NABÍDKA TRÉNINKOVÉHO KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Dodavatel C.S.Safe Solutions s.r.o. Hradčanské náměstí 67/8 118 00 Praha 1 E-mail: office@cssafe.cz Web: www.cssafe.cz 30.10.2014 Dobrý den, v souvislosti s množícími se útoky na školách a ve školských

Více

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí Zdravotník zotavovacích akcí Kurz obsahuje předměty, které umožní získání potřebných znalostí a dovedností k vykonávání funkce zdravotníka na školních akcí. Je určen pedagogickým pracovníkům všech stupňů

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové Název projektu

Fakultní nemocnice Hradec Králové Název projektu SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/3.3.08.4/0001 Příjemce Fakultní nemocnice Hradec Králové Název projektu Modely dalšího vzdělávání v oblasti zdravotnictví

Více

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 3/2015 Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE Vydává: Mgr. Jaromír Novák, ředitel

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Složení zkoušky: 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti- Dům sv. Antonína Moravské Budějovice (max. 50 bodů) 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva učebna VT, písárna (max. 50 bodů) Témata

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky

Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky ECC ACADEMIA je akreditovaná vzdělávací společnost u MPSV č. 2011/1546 I, která je zapsána v obchodním rejstříku

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová Paliativní péče - Úvod Mgr. Zimmelová Historie Počátky v Velké Británii v 70 letech Vznikla evropská společnost pro PM Součástí jsou národní společnosti U nás sekce PM ČLS JEP 5 zásad rozvoje oboru Založení

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje?

a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje? Koncept paliace v perioperační a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události MEDICÍNA KATASTROF traumatologické plánování a příprava Hradec Králové 14.-15.11.2006 Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události Hana Vraspírová Národní centrum ošetřovatelství

Více

1/9 ZDRAVÝ ÚŘAD. Co je ZDRAVÝ ÚŘAD. Cíle vzdělávacích programů. Přínosy pro účastníky. Autorský a lektorský tým

1/9 ZDRAVÝ ÚŘAD. Co je ZDRAVÝ ÚŘAD. Cíle vzdělávacích programů. Přínosy pro účastníky. Autorský a lektorský tým ZDRAVÝ ÚŘAD Co je ZDRAVÝ ÚŘAD ZDRAVÝ ÚŘAD je souhrn vzdělávacích a motivačních programů a aktivit zaměřených na podporu zdravého životního stylu zaměstnanců úřadů veřejné a státní správy. e-learningové

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA Velká zasedací síň Magistrátu hl. města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1. 29. března 2014 Když se mluví o tom, jak se člověk stane bezdomovcem,

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. 33.konference sociální psychiatrie, Přerov, 22.11.2014 Obsah Stávající situace Vzdělávání psychiatrických sester Mezinárodní

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

Témata pro profilovou maturitní zkoušku

Témata pro profilovou maturitní zkoušku CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. Témata pro profilovou maturitní zkoušku Předmět: OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH Praktická maturitní zkouška povinná Interní a chirurgické oddělení: 1. Ošetřovatelská

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015)

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015) Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA (úprava znění k 20. 2. 2015) autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr. Libuše

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Katalog vzdělávacích kurzů Sociální služby. leden červen 2013

Katalog vzdělávacích kurzů Sociální služby. leden červen 2013 Katalog vzdělávacích kurzů Sociální služby leden červen 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vás touto cestou oslovili s nabídkou vzdělávacích kurzů pro pracovníky ze sociální oblasti, resp.

Více

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1 Souhlasná stanoviska k 9.2.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 934 Fyzikální terapie I.- seminář Jarmila Wonková, Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 15.2.2007 1 935 Fyzikální terapie

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Paliativní péče v první linii Doporučený postup pro všeobecné praktické lékaře 2006 MUDr.Bohumil Skála,PhD Paliativní péče Paliativní péče je přístup, p, který zlepšuje kvalitu života nemocných a jejich

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ VĚSTNÍK č. 9 - MZ ČR, 2004 M E T O D I C K Á O P A T Ř E N Í 9. KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ ZN.: 21581/04/VVO REF.: Dagmar Prokopiusová, Bc. tel. 22497 linka 2555 Ministerstvo zdravotnictví vydává metodické

Více

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

program terapie OptiForYou - klient-pacient

program terapie OptiForYou - klient-pacient Individuální program terapie OptiForYou - klient-pacient OptiForYou je individuální program metody OptiForLife. Jedná se o psychosomatickou terapii, jejímž působením dosáhne přetížený klient celkového

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

Akreditované kurzy PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY, PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

Akreditované kurzy PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY, PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY Akreditované kurzy PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY, PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové Úvod Vážení poskytovatelé sociálních služeb,

Více

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Mgr. Věra Sukopová Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance Fakultní nemocnice Olomouc Metodický pokyn MZ ČR k zákonu č. 96/2004 Sb. - Věstník

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více