Vážení přátelé! Věříme, že si z naší podzimní nabídky vyberete a budete se k nám rádi vracet i v příštím roce. S přáním všeho dobrého

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení přátelé! Věříme, že si z naší podzimní nabídky vyberete a budete se k nám rádi vracet i v příštím roce. S přáním všeho dobrého"

Transkript

1

2 Vážení přátelé! Děkujeme Vám za Váš zájem o vzdělávání v našem vzdělávacím centru Háčko. I pro podzim roku 2012 je připraven rozsáhlý program seminářů. Snažili jsme se je vybrat tak, aby Vám pomohly splnit povinné legislativní požadavky na vzdělávání a zároveň byly přínosem i pro osobní rozvoj každého z Vás. Naši lektoři jsou lidé, kteří umějí přednášet svá témata zajímavě a své vědomosti mají podloženy dlouholetými zkušenostmi z praxe. Věříme, že si z naší podzimní nabídky vyberete a budete se k nám rádi vracet i v příštím roce. S přáním všeho dobrého Ing. Jana Ungrová referent pro vzdělávání 2

3 Kontakt Oblastní charita Červený Kostelec středisko Háčko Manželů Burdychových Červený Kostelec IČO GPS 50 28'20.671"N, 16 5'44.998"E Referent pro vzdělávání Ing. Jana Ungrová telefon: mobil:

4 Alternativní komunikace se seniory a doporučené postupy pro prevenci a ošetřování dekubitů Specifika péče o klienty s inkontinencí v zařízeních sociálních služeb Domácí hospicová péče 1. blok Domácí hospicová péče 2. blok Reminiscence seniorů v sociálních zařízeních Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Doplňující informace

5 Alternativní komunikace se seniory a doporučené postupy pro prevenci a ošetřování dekubitů Kurz shrnuje základy pro správnou komunikaci s lidmi, kteří trpí nějakou formou poruchy dorozumívacích schopností. Účastníci se seznámí s nejčastějšími možnostmi vzniku těchto poruch komunikace, s verbální i neverbální složkou komunikace a možnostmi alternativních forem. Součástí je i nácvik práce s alternativními prvky piktogramy, komunikačními kartami, afatickým slovníkem a dalšími technikami. Kurz poskytne ucelené informace v prevenci a terapii dekubitů. Přítomnost dekubitů výrazně ovlivňuje soběstačnost, sociální vztahy a celkovou kvalitu života. Cílem je pomoci sestrám a pracovníkům v přímé péči u rizikových pacientů, zkvalitnění léčebné a ošetřovatelské péče a lépe aplikovat nové poznatky do každodenní práce. Specifika komunikace se starými lidmi Poruchy komunikace Verbální, neverbální a paralingvální komunikace Alternativní způsoby dorozumívání Práce s komunikačními kartami Praktická cvičení - názorné ukázky Funkce kůže Mechanismus vzniku dekubitů Klasifikace dekubitů Rizikové faktory vzniku dekubitů a příčiny vzniku Prevence vzniku dekubitů Léčba dekubitů Polohování pacientů indikace Zásady polohování, cíle polohování Způsoby polohování Mobilizace pacienta 5

6 Lektor: Mgr. Martina Stehlíková Rozsah: 8 Cena: 850 Kč Počet kreditů: 4 Termín: 27. září 2012 Počet účastníků: max. 30 Mgr. Martina Stehlíková v současné době působí jako externí vyučující na subkatedře fyzioterapie a ergoterapie NCO NZO Brno a jako lektor vzdělávací instituce Schola Medica. 6

7 Prevence pádů v geriatrii : Úrazy představují závažnou seniorskou problematiku. Hlavní příčinou úrazů ve stáří jsou pády. Pády patří v ošetřovatelské praxi mezi nejčastější mimořádné události a v domácím prostředí upadne za 1 rok 30% seniorů. Školicí akce je zaměřena na posturální stabilitu, její poruchy, možné komplikace, projevy stárnutí a fyzické křehkosti, vhodný výběr pohybových aktivit a preventivní opatření proti možnosti pádů. : Posturální stabilita, její poruchy a kompenzace Geriatrická křehkost Hypomobilita, dekondice Sarkopenie Přidružené choroby Komplikace Výběr pohybových aktivit Prvky fyzioterapie a hydroterapie Pohybové programy Rekondiční pobyty Prevence pádů a úrazů ve stáří Lektor: Mgr. Zuzana Kapounová Rozsah: 8 Cena: 850 Kč Počet kreditů: 4 Termín: 4. října 2012 Počet účastníků: max. 30 Mgr. Zuzana Kapounová v současné době působí jako Brno odborný asistent subkatedry fyzioterapie a ergoterapie na NCO NZO a jako lektor vzdělávací instituce Schola Medica. 7

8 Etika v práci sestry, pečovatele Seminář se zaměřuje na teoretické znalosti o etice, jejich přístupech a funkcích. Na pochopení základních etických hodnot v práci sester pečovatelů, jak se zastat svých pacientů, odpovědnost a samostatnost (autonomie) a dále jak rozpoznávat dobré i špatné příklady ve své vlastní praxi. Etika úvod k etickým pojmům a teorii Ošetřovatelská etika Úcta k lidem (respektování lidí) Základní morální pojmy v ošetřovatelství autonomie, obhajoba práv pacientů, odpovědnost Etické kodexy, etické rozhodování Péče a pohoda pacienta prostředek a cíl ošetřovatelské péče Práva seniorů Praktická cvičení - názorné ukázky Lektor: Mgr. Veronika Doležalová, DiS Rozsah: 6 Cena: 850 Kč Počet kreditů: 4 Termín: 11. října 2012 Počet účastníků: max. 30 Mgr. Veronika Doležalová, DiS. je dipolomovaná všeobecná sestra a zároveň vystudovala andragogiku a pedagogiku na UJAK Praha. V současné době působí ve vzdělávací instituci Schola Medica jako lektorka nelékařských zdravotnických školících akcí. 8

9 Paliativní péče, Umění doprovázet (určeno pro pracovníky v sociálních službách) Absolvent si rozšíří kvalifikaci o péči terminálně nemocných pacientů. Seznámí se se specifiky péče o terminálně nemocné, získá poznatky o terminálním stavu, o paliativní medicíně, o onkologických onemocněních, o umění doprovázet umírající. Hospicová péče Multidisciplinární tým Doprovázení umírajících Kazuistiky Prohlídka Hospice Anežky České v Červeném Kostelci Lektor: MUDr. Jana Svobodová, Iva Valerová Rozsah: 9 Cena: 850 Kč Počet kreditů: - Termín: 15. října 2012 Počet účastníků: max. 24 MUDr. Jana Svobodová v současné době působí jako lékařka Hospice Anežky České, Mobilního hospice Anežky České a Ambulance paliativní péče v Červeném Kostelci. Absolvovala specializační vzdělávání v oboru paliativní medicína a léčba bolesti a v oboru anesteziologie a resuscitace. Iva Valerová v současné době působí jako vrchní sestra v Mobilním hospici Anežky České v Červeném Kostelci. 9

10 Kompletní ošetřovatelská péče o klienty s revmatoidní artritidou Revmatoidní artritida je poměrně časté chronické zánětlivé onemocnění kloubů, které vede k rozvoji kloubních destrukcí a deformit. Pro nemocné představuje toto onemocnění celou řadu omezení jednak pracovních aktivit, volnočasových aktivit, aktivit souvisejících se saturací základních životních potřeb. Kurz si klade za cíl seznámit všeobecné sestry a pracovníky v přímé péči se specifikami ošetřovatelské péče o nemocné trpící revmatoidní artritidou. klinický obraz onemocnění vyšetřovací metody a možnosti léčby rehabilitační ošetřovatelská péče o nemocné s revmatoidní artritidou a pomůcky usnadňující nemocnému život režimová opatření a kvalita života revmatiků organizace sdružující klienty s revmatoidní artritidou a její činnost kasuistika nemocného, diskuse Lektor: Mgr. K. Hlaváčková Rozsah: 6 Cena: 850 Kč Počet kreditů: 4 Termín: 16. října 2012 Počet účastníků: max. 30 Mgr. Kateřina Hlaváčková působí jako vrchní sestra domácí ošetřovatelské péče Charitní ošetřovatelská služba Stodůlky. Dále jako externí lektorka vzdělávacích institucí Schola Medica a Personagrata. 10

11 Specifika péče o klienty s inkontinencí v zařízeních sociálních služeb Účastníkům budou předány ucelené informace o anatomii močového systému a možných příčinách vzniku inkontinence. Budou seznámeni s různými typy onemocnění močového systému, příčinami, které onemocnění způsobují, s možnými komplikacemi onemocnění a ošetřovatelskými postupy. Rovněž budou objasněny vyšetřovací metody, které jsou užívány k prokázání nemocí. Rozbor jednotlivých nemocí doplní léčba medikamentózní a chirurgická. Důraz bude kladen na prevenci vzniku nemocí. Kurz si klade za cíl seznámit všeobecné sestry a pracovníky v přímé péči se specifikami ošetřovatelské péče o klienty trpící inkontinencí. Anatomie močových cest Obecné příznaky onemocnění Rozbor jednotlivých vybraných nemocí- akutní,chronická Inkontinence Akutní a chronické selhání ledvin Zánětlivá a nádorová onemocnění Diagnostika a léčba Preventivní opatření První pomoc při potížích Diskuze Lektor: Eva Uherková Rozsah: 6 Cena: 850,- Kč Počet kreditů: 4 Termín: 18. října 2012 Počet účastníků: max. 30 Eva Uherková pracuje jako vrchní sestra v Domově důchodců v Prostějově, dále jako stážová sestra firmy Euron Mepro Trading s.r.o. a lektor vzdělávací instituce Schola Medica. 11

12 Geriatrická fyzioterapie Kurz poskytne nové informace v oblasti gerontologie, geriatrie, geriatrického ošetřovatelství a geriatrické fyzioterapie. V souhrnném přehledu jsou vysvětleny metody a postupy v geriatrickém ošetřovatelství a fyzioterapii. Je nezbytné, aby společnost podporovala a rozvíjela aktivity samotných starých lidí, neboť život a zdraví jsou vysoce ceněny a vyžadují proto dokonalou péči na vysoké odborné i morální úrovni. Cílem je pomoci sestrám a pracovníkům v péči o tyto občany, kdy lze aktivně ovlivnit kvalitu stáří Gerontologie, geriatrie a geriatrické ošetřovatelství Stárnutí biologické, psychické a sociální, choroby a stárnutí Specifika chorob ve vyšším věku Prevence chorob (dekubity, pneumonie, trombózy, zkracování šlach Prevence pádů, škola chůze Využití cvičebních pomůcek u seniorů Léčebná tělesná výchova u seniorů Podpora muskulatury a látkové výměny Fyzikální terapie u seniorů Lektor: Mgr. Miriam Zralá Rozsah: 8 Cena: 850 Kč Počet kreditů: 4 Termín: 23. října 2012 Počet účastníků: max. 30 Mgr. Miriam Zralá v současné době působí jako externí vyučující subkatedry fyzioterapie a ergoterapii v NZO Brno, jako odborný pedagog na SŠ pro zrakově postižené v Brně a jako lektor vzdělávací instituce Schola Medica. 12

13 Lymfatické otoky Lymfedém je způsoben nedostatečnou drenážní funkcí lymfatického systému. Lymfedém má chronický obvykle zhoršující se celoživotní průběh. Nemocný s lymfedémem má zhoršenou pohyblivost postižené krajiny s kosmetickým defektem. Lymfedém vzniká poškozením lymfatických cév a uzlin např. opakovanými záněty (záněty žil, růže apod.). Teoretická východiska lymfedému Uložení a rozdělení lymfatických uzlin, funkce, stavba, poruchy, celulitida, lymfedém, posílení imunitního systému Účinky a použití lymfatické masáže Indikace a kontraindikace lymfatických masáží Praktická cvičení - názorné ukázky Lektor: Mgr. Miriam Zralá Rozsah: 8 Cena: 850 Kč Počet kreditů: 4 Termín: 25. října 2012 Počet účastníků: max. 20 Mgr. Miriam Zralá v současné době působí jako externí vyučující subkatedry fyzioterapie a ergoterapii v NZO Brno, jako odborný pedagog na SŠ pro zrakově postižené v Brně a jako lektor vzdělávací instituce Schola Medica. 13

14 Volnočasové aktivity klientů sociálních služeb Kvalita života současných seniorů je dána mimo jiné i stavem pohybové soustavy včetně řídících funkcí centrálního nervového systému. Pohybový deficit bezprostředně ovlivňuje psychiku seniora, ale i naopak stav kognitivních funkcí a psychomotorický deficit ovlivňuje běžné denní aktivity. Pohybová terapie, psychomotorická cvičení, ergoterapie i arteterapie podporují a rozvíjejí sebeprožívání klientů, aktivizují je a vylaďují napětí organizmu. Jednoduchá cvičení jsou v souladu s holistickým pojetím terapie. Ovlivňují držení těla v prostoru, lokomoci, funkci ruky, kognitivní schopnosti. Využité techniky přispívají k relaxaci, zlepšují komunikaci, uvolňují emoce. Cílem semináře (školení) je rozšíření možností práce se seniory v sociálních zařízeních, udržet nebo rozvinout psychomotorickou složku osobnosti. Význam pohybové aktivity u seniorské populace. Neurofyziologický podklad psychomotorických cvičení. Návody pro jednoduché pohybové aktivity, využití pomůcek, pohybové hry. Teoretická východiska ergoterapie a arteterapie. Metodika práce, praktická a prožitková cvičení. Specifika terapií u klientů s demencí. Lektor: M. Svobodová Rozsah: 8 Cena: 850 Kč Počet kreditů: - Termín: 31. října 2012 Počet účastníků: max. 24 Magda Svobodová, arteterapeutka, pohybová aktivistka. V současné době vyučuje na střední zdravotnické škole v regionu kraje Vysočina. 14

15 Konflikty a jejich zvládání Konflikt obvykle do jinak pokojných systémů (firem, společností, rodin) vnáší nerovnováhu nebo nestabilitu, proto konflikty vnímáme jako destabilizující prvky systémů. Každý člověk se s konflikty setkává a potřebuje je. Konflikty hrají dominantní a určující roli při samostatném osobním vývoji každého z nás. Cílem kurzu je účastníkům poskytnout příležitost definovat a popsat vlastní styl řešení konfliktů, pomoci jim osvojit si jisté umění jak vnímat lidi přesněji a objektivněji a poskytnout jim informace o alternativních možnostech při řízení konfliktů. Důraz bude kladen na konflikty, které vznikají v organizacích. Druhy konfliktů. Stupně eskalace konfliktů. Obranné a únikové mechanismy. Základní strategie zvládání konfliktů. Konflikty v organizacích. Vnímání druhých v konfliktu, osobní zkreslení a projekce. Lektor: PhDr. Zdeněk Kulhánek Rozsah: 8 Cena: 850 Kč Počet kreditů: 4 Termín: 1. listopadu 2012 Počet účastníků: max. 30 PhDr. Zdeněk Kulhánek v současné době působí jako lektor akreditované vzdělávací instituce Curatio a vyučuje na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 15

16 Zvládání zátěže pro pracovníky v pomáhajících profesích Cílem semináře je seznámit posluchače s teoretickými východisky strategií zvládání zátěže (coping). V diskusi s účastníky budou přiblíženy adaptivní a maladaptivní strategie, dále strategie zaměřené na problém a emoce a strategie odklonové a příklonové. Na konkrétních příkladech společně s účastníky budou hledány optimální způsoby řešení zátěžových situací. Seminář by měl pomoci personálu reflektovat jeho běžné způsoby zvládání a rozšířit jeho spektrum copingových strategií. Teoretický úvod do tématu - zvládání zátěže (coping), zátěžová situace, stres Tři přístupy ke copingu (zvládání zátěže) Strategie zaměřené na problém a emoce a strategie odklonové a příklonové Hledání vnitřních zdrojů a z nich vyplývajících způsobů řešení Závěr a shrnutí, reflexe výsledků Lektor: PhDr. Jarmila. Daxnerová-Kvapilová Rozsah: 8 Cena: 850 Kč Počet kreditů: 4 Termín: 6. listopadu 2012 Počet účastníků: max. 24 PhDr. Jarmila Daxnerová-Kvapilová působí jako vedoucí střediska výchovné péče, psycholog terapeut, lektor psychoterapeutických výcviků SUR, lektor psychologických přednášek zejména ve zdravotnictví, psychodiagnostik pro výběrová řízení. 16

17 Domácí hospicová péče 1. blok Cílem kurzu je prohloubit znalosti sester o problematiku holistické péče o pokročile nevyléčitelně nemocné a umírající a jejich příbuzné, umožnit sestrám pochopení problematiky paliativní péče u těchto pacientů a připravit je tak pro její lepší poskytování v domácím prostředí. Kurz si klade za cíl interaktivní a zážitkovou cestou získat teoretické znalosti tak, aby je posluchači dokázali použít v praxi. Klinická onkologie a postupy léčby Kazuistiky paliativních pacientů a jejich léčby Onkologický pacient z pohledu praktického lékaře Paliativní péče v Hospici Anežky České Úloha sociálního pracovníka v hospicové paliativní péči Problematika gastrointestinálního traktu a metabolismu Problematika dýchacího traktu, kardiovaskulárního aparátu Problematika ošetřování onkologických ran Materiální zabezpečení domácí paliativní péče, pomůcky Specifika komunikace s pacientem v paliativní hospicové péči Hematologická problematika Léčba bolestivých stavů Psychická problematika onkologického onemocnění Spirituální potřeby umírajících a jejich rodiny Možnosti řešení akutní situace v domácím prostředí Diskuze, dotazy Lektor: MUDr. Jana Svobodová, Iva Valerová Rozsah: 24 Cena: Kč Počet kreditů: 12 Termín: listopadu 2012 Počet účastníků: max

18 Kurz se skládá ze dvou bloků teorie a z 24 hodin praxe v hospici (individuelně dle dohody). Je nutné absolvovat všechny tři části. Domácí hospicová péče 2. blok Druhá část kurzu Domácí hospicová péče navazuje na 1. blok, který se koná Podmínkou k přihlášení do této části je absolvování 1. bloku a 24hodinové praxe v hospici. Lektor: MUDr. Jana Svobodová, Iva Valerová Rozsah: 24 Cena: Kč Počet kreditů: 12 Termín: 3. prosince 5. prosince 2012 Počet účastníků: max. 25 MUDr. Jana Svobodová v současné době působí jako lékařka Hospice Anežky České, Mobilního hospice Anežky České a Ambulance paliativní péče v Červeném Kostelci. Absolvovala specializační vzdělávání v oboru paliativní medicína a léčba bolesti a v oboru anesteziologie a resuscitace. Iva Valerová v současné době působí jako vrchní sestra v Mobilním hospici Anežky České v Červeném Kostelci. 18

19 První pomoc pro pracovníky v sociálních službách Postupy neodkladné resuscitace se neustále zdokonalují. Tyto nové techniky, vycházející z klinické praxe a nejnovějších patofyziologických poznatků, nejsou samoúčelná a dávají úsilí zachránců větší naději na úspěch. Považujeme proto za nutné prezentovat obecně přijaté novinky, které doplnily nebo pozměnily postupy přednemocniční první pomoci (PPP). Zásady poskytování předlékařské první pomoci podle Resuscitation guidelines Organizace a fungování IZS Integrovaného záchranného systému. Manipulace s postiženým - cvičení. Úlevové a léčebné polohy dle jednotlivých postižení. Resuscitace - nácvik na modelu. PPP při náhle vzniklém postižení zdraví akutní infarkt myokardu, cévní mozkové příhody, intoxikace PPP při úrazech podle mechanismu vzniku termická, chemická, tonutí, krvácení Lektor: PhDr. Lada Cetlová, PhD. Rozsah: 8 Cena: 750 Kč Počet kreditů: - Termín: 10. listopadu 2012 Počet účastníků: max

20 Reminiscence seniorů v sociálních zařízeních Kurz poskytne základní informace o reminiscenci seniorů, praktické ukázky reminiscenční terapie, sdílení zkušeností z práce se vzpomínkami seniorů a ukáže využití této techniky v praxi. Kurz se opírá o teoretické základy sociální práce se seniory. Vede ke zvýšení odbornosti personálu při práci s osobami s demencí, v pobytových i terénních službách. Cílem semináře je aktivizace seniorů dle jejich zdravotních možností a posílení důstojného přístupu pracovníků ke všem uživatelům služeb. Akreditace 2012/0753-PC/SP/PP Představení reminiscenční terapie Význam důstojnosti v reminiscenční terapii Základní teoretické přístupy Reminiscence ve skupině Reminiscence v individuální práci Předávání praktických zkušeností Využití pomůcek Diskuse, další možnosti odborného růstu Lektor: Bc. Lubomír Vraj Rozsah: 8 Cena: 850 Kč Počet kreditů: 4 Termín: 13. listopadu 2012 Počet účastníků: max. 25 Bc. Lubomír Vraj absolvoval Evangelickou akademii Brno, obor sociální a zdravotní práce a obor sociologie (bakalářské studium) na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době působí jako sociální pracovník Domova seniorů Pohoda ve Chválkovicích, zároveň je konzultantem Maltézské pomoci o.p.s. Olomouc a Hospice Na Sv. Kopečku. 20

21 Prevence infekčních onemocnění : Po objevu penicilinu a sulfonamidů se většina odborníků domnívala, že je problém nozokomiálních nákaz vyřešen. Ukazuje se, že tento názor byl mylný, protože vznikají bakteriální populace rezistentní na antibiotika. Riziko nozokomiálních nákaz tedy neklesá, naopak stoupá, takže jejich historie je pořád otevřená. Kurz předkládá zajímavé poznatky z výzkumu na zdravotnických pracovištích a poukazuje na vědomé i nevědomé chybné pracovní postupy ošetřujícího personálu nejen v pobytových zařízeních sociálních služeb. Kurz Vám a vašim zaměstnancům pomůže splnit požadavky průběžného proškolování personálu v oblasti hygienicko-epidemiologických nařízení. : Historie nozokomiálních nákaz. Rozdělení z hlediska prevence, léčby a postiženého orgánu. Charakteristika přenosu nozokomiálních nákaz Rizikové faktory procesu a šíření nozokomiálních nákaz. Ošetřující personál jako rizikový faktor. Nákazy: chřipky vč. ptačí a prasečí, hepatitidy, salmonelóza, listerióza, nákazy močového systému, svrab, plísně, MRSA, TBC, HIV ). Přenos nákazy na personál. Lektor: PhDr. K. Emmerová Rozsah: 6 Cena: 850 Kč Počet kreditů: 4 Termín: 15. listopadu 2012 Počet účastníků: max. 30 PhDr. Kateřina Emmerová absolvovala SZŠ v Jihlavě a FF UK v Praze - obor pedagogika, péče o nemocné. V současné době působí jako lektor akreditované vzdělávací instituce Curatio. 21

22 Základy sebeobrany pro pracovníky v sociálních službách Program poskytuje účastníkům výuku praktických znalostí v použití technik obrany a prevence proti násilí především pro pracovníky v terénních službách. Je nutno předvídat a ne trpět, vědět jak se ubránit útoku a to hlavně s minimálním rizikem ale maximálním účinkem. Cílem nácvikového semináře je získat poznatky a zkušenosti do své každodenní praxe. taktika boje a prevenci (jak předcházet možným útokům) mentální příprava metoda moderního boje s protivníkem obranné techniky proti útoku útočné techniky jako nástroj obrany použití legálních zbraní praktická zkouška sebeobrany Lektor: Jaromír Musil Rozsah: 8 Cena: 850 Kč Počet kreditů: 4 Termín: 22. listopadu 2012 Počet účastníků: max. 16 Jaromír Musil je trenér české reprezentace karate, místopředseda Českého svazu karate. Od r působí ve vzdělávací instituci Schola Medica jako lektor kurzů sebeobrany pro pracovníky sociálních služeb. 22

23 Trénink paměti a rozvoj kognitivních funkcí Vedle klasických způsobů práce v pobytových sociálních službách nabízejí současné trendy různé druhy terapií, které přispívají k rozšíření možností práce s uživateli. Trénink paměti a rozvoj kognitivních funkcí si klade za cíl podpořit a udržet stav kognitivního zdraví uživatele sociální služby na ideální možné úrovni. Paměť jako mentální operace Příčiny a projevy běžných funkčních poruch paměti Kompenzace poruch pomocí technik včetně praktického nácviku Diskuse zaměřená na konkrétní potíže účastníků Lektor: Mgr. Matěj Černý Rozsah: 6 Cena: 850 Kč Počet kreditů: 4 Termín: 10. ledna 2013 Počet účastníků: max. 24 Matěj Černý vystudoval Filosofickou fakultu Masarykovy university Brno, obory Psychologie (magisterské studium) a Pedagogika (magisterské studium). Jako lektor vzdělávacích kurzů se věnuje především tématům spojeným s oborem psychologie - klinická psychologie, psychologie práce a organizace, sociální psychologie a to jak s ohledem na klienty zařízení sociání péče, tak i s ohledem na pracovníky těchto zařízení (téma supervize). 23

24 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Kvalifikační kurz podle 37 vyhlášky č. 505/2006 Sb. Kurz je určen pro všechny pracovníky v sociálních službách. Cílem je komplexní rozšíření znalostí, dovedností a schopností v oblasti sociální práce, sociální péče a sociální pomoci. Je sestaven podle požadavků zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a splňuje zcela požadavky zákona na kvalifikaci pracovníků v sociálních službách. Podmínka pro přijetí: dokončené základní vzdělání. obecná část: úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb, základy komunikace úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie, supervize, prevence syndromu vyhoření základy ochrany zdraví etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost sociálně právní minimum metody sociální práce estetika pomoc fyzioterapeuta a ergoterapeuta bezpečnost a ochrana práce, základy ochrany zdraví duchovní rozměr péče zvláštní část: základy péče o nemocné, základy hygieny aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky základy výuky péče o domácnost krizová intervence hospicová péče základy první pomoci výživa a příprava pokrmů odborná praxe Rozsah: 150 hodin teorie, 30 hodin praxe Termín: (přibližně jednou za 14 dní, pátek sobota ) Cena: Kč Počet účastníků:

25 Doplňující informace V ceně účastnického poplatku jsou zahrnuty studijní materiály a malé občerstvení. Případné ubytování a stravování si účastníci hradí sami. Oblastní charita Červený Kostelec si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání nebo úplné zrušení kurzu z organizačních důvodů. Oblastní charita Červený Kostelec se zavazuje, že veškeré změny budou dány přihlášeným zájemcům včas na vědomí. V případě změny termínu konání kurzu účastník dostane možnost zúčastnit se kurzu v náhradním termínu. Přihlášky přijímá: Ing. Jana Ungrová, tel.: , 314 mobil:

Děkujeme Vám za Váš zájem o vzdělávání v našem vzdělávacím centru Háčko a dovolujeme si Vám předložit přehled vzdělávání na podzim tohoto roku.

Děkujeme Vám za Váš zájem o vzdělávání v našem vzdělávacím centru Háčko a dovolujeme si Vám předložit přehled vzdělávání na podzim tohoto roku. Vážení přátelé! Děkujeme Vám za Váš zájem o vzdělávání v našem vzdělávacím centru Háčko a dovolujeme si Vám předložit přehled vzdělávání na podzim tohoto roku. Pro 2. pololetí roku 2017 jsme pro Vás připravili

Více

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří.

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty v gerontologii I. GERONTOLOGIE

Více

Nejprve bychom rádi poděkovali za Váš zájem o vzdělávání v našem vzdělávacím centru Háčko v uplynulém roce.

Nejprve bychom rádi poděkovali za Váš zájem o vzdělávání v našem vzdělávacím centru Háčko v uplynulém roce. Vážení přátelé! Nejprve bychom rádi poděkovali za Váš zájem o vzdělávání v našem vzdělávacím centru Háčko v uplynulém roce. I pro 1. pololetí roku 2013 jsme pro Vás připravili rozsáhlý program seminářů.

Více

Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046

Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046 Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s CZ..07/..04/04.0046 Vážené kolegyně a kolegové ze zdravotnických a sociálních zařízení, v loňském roce jste se mnozí z Vás či někteří

Více

SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB

SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Příloha č. 1 SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Níže uvedené obsahy jednotlivých kurzů jsou pouze orientační, zadavatel umožňuje cíle kurzu naplnit i jiným obdobným obsahem kurzů dle akreditace uchazečů.

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Středočeský kraj a Praha IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Rádi bychom poděkovali za Váš zájem o vzdělávání v našem vzdělávacím centru Háčko.

Rádi bychom poděkovali za Váš zájem o vzdělávání v našem vzdělávacím centru Háčko. Vážení přátelé! Rádi bychom poděkovali za Váš zájem o vzdělávání v našem vzdělávacím centru Háčko. Pro 2. pololetí roku 2013 jsme pro Vás připravili rozsáhlý program seminářů. Snažili jsme se je vybrat

Více

Směrnice rektora č. 1/2016

Směrnice rektora č. 1/2016 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 50 00 Směrnice rektora č. /206 k pravidlům prostupnosti pro absolventy vyšších odborných škol na Vysoké škole zdravotnické, o. p.

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : 2009-2010 Bakalářský studijního program OŠETŘOVATELSTVÍ 53-41 - OBOR VŠEOBECNÁ SESTRA prezenční

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky. Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb

Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky. Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb Zadavatel v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Vzdělávání

Více

Sociální gerontologie a thanatologie (podpora pro kombinovanou formu studia)

Sociální gerontologie a thanatologie (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Sociální gerontologie a thanatologie (podpora pro kombinovanou formu studia) Mgr. Petra Zimmelová Cíle předmětu: - Orientovat se v

Více

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA ROČNÍK 1. Semestr zimní (ZS) Délka přímé výuky: 45 minut Filozofie a etika v ošetřovatelství 0 + 10 z Veřejné zdravotnictví 0 + 5 z, ZK Komunikace

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ AKTUÁLNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ ČAE pro Vás připravila pro následující pololetí roku 2012 několik vzdělávacích akcí, na které bychom Vás rádi pozvali. Budeme rádi, pokud Vás některá z nich osloví. Kompletní

Více

KATALOG AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

KATALOG AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ KATALOG AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a jejich zaměstnavatele 2013 OBSAH 1. ŠKOLENÍ V RÁMCI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ........ 4 1.1. Základní informace...

Více

Vzdělávání nemocničních kaplanů. Michaela Hofštetrová Knotková

Vzdělávání nemocničních kaplanů. Michaela Hofštetrová Knotková Vzdělávání nemocničních Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Trocha historie Vzdělávání nemocničních Výhled do budoucna Trocha historie 2012 Návrh textu zákona a zařazení nemocničního kaplana do JOP Vzdělávací

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Ústav ošetřovatelství

Ústav ošetřovatelství NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční a kombinovaná Akademický rok: 2012/2013 Jedná se o

Více

CURATIO VYBRANÉ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY CURATIO. Marie Hermanová Jiří Prokop Kamila Ondráčková

CURATIO VYBRANÉ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY CURATIO. Marie Hermanová Jiří Prokop Kamila Ondráčková Vzdělávací instituce CURATIO zpracovala projekt Vzdělávací programy pro pracovníky sociální služby, na jehož realizaci získala fi nanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) a jeho Operačního programu

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků

Vzdělávání sociálních pracovníků Vzdělávání sociálních pracovníků Akreditační systém Ministerstva práce a sociálních věcí je ustaven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Systém

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Průvodce nabídkou Komu je nabídka určena? CZ.1.04/3.1.03/A7.00040 Tato nabídka akreditovaného bezplatného vzdělávání v rámci projektu KROK je

Více

Adresa místa konání: Dům s pečovatelskou službou Tyršova 1359 Poděbrady. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Adresa místa konání: Dům s pečovatelskou službou Tyršova 1359 Poděbrady. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vám nabídli možnost účasti na otevřených vzdělávacích programech, které jsme pro Vás připravili na období duben až červen v Poděbradech. Můžete si vybrat z

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Kombinovaná PŘEDMĚT: OBECNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

organizované NCO NZO pro rok 2014/2015 Mgr. Marie Malinková NCO NZO

organizované NCO NZO pro rok 2014/2015 Mgr. Marie Malinková NCO NZO Projekty z ESF organizované NCO NZO pro rok 2014/2015 Mgr. Marie Malinková NCO NZO Projekty z OPLZZ 1. Tvorba a pilotní ověření vzdělávacího programu Pracovní terapeut a Terapeut v psychosociální rehabilitaci.

Více

Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu , spisová značka U42)

Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu , spisová značka U42) REMISVIT,z.ú. Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Poznáváme,, na

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

1. Pravidla šetrné sebeobrany

1. Pravidla šetrné sebeobrany Podrobná specifikace jednotlivých vzdělávacích aktivit Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Pravidla šetrné sebeobrany Umožnit m zvládnout jednání osoby, které je poskytována sociální služba, která ohrožuje

Více

edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy

edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy Mgr. Ludmila Lešková www.edukuj.cz str. 1 Co je Edukuj a kdo za ním stojí Školení první pomoci v rámci BOZP str. 2 Tvorba plánů první pomoci str. 2 str. 3 Poradenství

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE 8 výukových hodin (akreditace MPSV) 1 500,- Kč (cena zahrnuje osvědčení pro účastníky a drobné občerstvení) Jednodenní akreditovaný seminář Specifika

Více

Nabídka školicích akcí na rok 2016 Přihlášky:

Nabídka školicích akcí na rok 2016 Přihlášky: Nabídka školicích akcí na rok 2016 Přihlášky: Telefon 477 114 123 e-mail michaela.soukalova@kzcr.eu KZ07_IM0003 Nabídka školících akcí Účinnost od 1. 1. 2016 Krajská zdravotní, a. s. - Vzdělávací institut

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vám nabídli možnost účasti na otevřených vzdělávacích programech, které jsme pro Vás připravili na období duben až červen v Liberci. Můžete si vybrat z akreditovaných

Více

Ergoterapie (Occupational. therapy) Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK

Ergoterapie (Occupational. therapy) Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Ergoterapie (Occupational therapy) Klinika rehabilitačního ho lékal kařství 1. LékaL kařské fakulty a Všeobecné Fakultní Nemocnice ergoterapie=léčba prací ergoterapie=vedení k soběstačnosti Skládá se ze

Více

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství Ošetřovatelství pojetí moderního ošetřovatelství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Tondrová Irena duben 2009 ošetřovatelství Pojetí

Více

KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016

KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016 KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016 Poznámka: V některých případech jde spíše o tematický rámec, tedy konkrétní téma bude vyprofilováno

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH (všeobecná sestra) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 8 0 Praha tel.: + 40 4 97, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

Další vzdělávání dospělých Ústí n.l. Akreditované pracoviště MPSV ČR č. 2013/1411-I

Další vzdělávání dospělých Ústí n.l. Akreditované pracoviště MPSV ČR č. 2013/1411-I Datum Název Kraj 8.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 9.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 10.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 20.1.2014 SQSS

Více

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12.

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. Kulatý stůl Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. 2014 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Základní škola/kvalifikační

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.)

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd navazuje na předmět ZSV a je určen zejména žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE ROZVÍJENÍ DOVEDNOSTÍ V KRIZOVÉ INTERVENCI 24 hodin Číslo kurzu: 116 005 Cena kurzu: 2 900,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) Termín konání:

Více

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1 SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) PC = cílová skupina Pracovník v sociálních službách - další vzdělávání (dle 116 odst. 9 Zákona) VP = cílová skupina Vedoucí pracovníci (dle 117a

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Využití E-learningové formy výuky v oboru fyzioterapie

Využití E-learningové formy výuky v oboru fyzioterapie Využití E-learningové formy výuky v oboru fyzioterapie Klinika rehabilitačního lékařství, Albertov 7, Praha 2 Autoři přednášky Mgr. Zdeněk Guřan Mgr. Renáta Muchová Fyzioterapie na 1. LF UK Praha Studijní

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY JARO 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY JARO 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY JARO 2016 Jednodenní kurzy: DÉČKO LIBEREC Z. S. KOMUNIKACE S UMÍRAJÍCÍMI A JEJICH RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY - ÚVOD DO TÉMATU Číslo kurzu: 116 001 Termín konání: 22. března 2016 Uzávěrka

Více

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/22.00.00 101 Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Doba realizace 1. 5.2009 31. 7. 2010 Dotace 1 672 650,-

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví Ministerstvo zdravotnictví ČR Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví 1 Ministerstvo zdravotnictví Č.j.: MZDR - 398/2009 Referent:

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

OBSAH AKREDITOVANÉHO KURZU PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Obsahová struktura, použité vzdělávací metody + časový plán

OBSAH AKREDITOVANÉHO KURZU PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Obsahová struktura, použité vzdělávací metody + časový plán OBSAH AKREDITOVANÉHO KURZU PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Obsahová struktura, použité vzdělávací metody + časový plán Obsah Metody; pomůcky Časová dotace Počet výukových hodin (1 výuková hodina =

Více

Další vzdělávání dospělých Ústí n. L. REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2016

Další vzdělávání dospělých Ústí n. L. REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2016 Další vzdělávání dospělých Ústí n. L. REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2016 Datum Název Kraj 9.1.2016 Příprava na neohlášenou inspekci kvality sociálních služeb Ústecký kraj 21.1.2016 Povídejme si se seniory a

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42)

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42). Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Kontakt: PhDr.

Více

Ošetřovatelská péče v geriatrii

Ošetřovatelská péče v geriatrii Ošetřovatelská péče v geriatrii Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty se základní terminologií z oboru geriatrie, odlišit průběh onemocnění

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

Ergoterapie (Occupational therapy) Klinika rehabilitačního lékařství 1. Lékařské fakulty a Všeobecné Fakultní Nemocnice

Ergoterapie (Occupational therapy) Klinika rehabilitačního lékařství 1. Lékařské fakulty a Všeobecné Fakultní Nemocnice Ergoterapie (Occupational therapy) Klinika rehabilitačního lékařství 1. Lékařské fakulty a Všeobecné Fakultní Nemocnice ergoterapie=léčba prací ergoterapie=vedení k soběstačnosti Skládá se ze dvou řeckých

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů. Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU

Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů. Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU VZDĚLÁNÍ V OBORU FYZIOTERAPIE Český fyzioterapeut: absolvent 2 leté nástavbové

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Geriatrický pacient Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje V rámci projektu Využití ICT ve výuce Březen 2011 Mgr. Ladislava Ulrychová Čím hřešíme

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 2. kurz 2015 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. 1. Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku. 2. Problematika péče u pacientů s bolestmi zad. 3. Hematoonkologičtí jedinci a život s nimi. 4. Celiakie u dětí. 5.

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Sociální politika Chudoba a sociální vyloučení Zdravotní politika Vzdělávací politika Sociální služby Sociální pracovník Sociální práce u seniorů Senior v

Více

V. česko-slovenská konference paliativní medicíny Brno 2013

V. česko-slovenská konference paliativní medicíny Brno 2013 Výuka paliativní péče v bakalářských a navazujících magisterských oborech Fakulty zdravotnických studií V. česko-slovenská konference paliativní medicíny Brno 2013 PhDr. Kateřina Čermáková, DiS. Průmyslová

Více

Pozvánka. Koučink ve výchově a vzdělávání

Pozvánka. Koučink ve výchově a vzdělávání Pozvánka Kurz: Koučink ve výchově a vzdělávání v rámci projektu Bildungskooperationen in der Grenzregion Spolupráce v přeshraničním regionu v oblasti vzdělávání BIG číslo projektu: ATCZ5 Realizace kurzu:

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce

Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce Klinika úrazové chirurgie a spinální jednotka FN Brno Hana Jakšová Pacienti po poranění

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

III. celoslovenská konferenci sestier pracujúcich v chirurgických odboroch s medzinárodnou účasťou Martin 11.9.209 Možnosti získání odborné způsobilosti na Katedře ošetřovatelství LF MU v Brně Andrea Pokorná

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová Paliativní péče - Úvod Mgr. Zimmelová Historie Počátky v Velké Británii v 70 letech Vznikla evropská společnost pro PM Součástí jsou národní společnosti U nás sekce PM ČLS JEP 5 zásad rozvoje oboru Založení

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí. Mgr. Olga Košťálková

Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí. Mgr. Olga Košťálková Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí Mgr. Olga Košťálková Ergoterapie Specializovaný zdravotnický obor, který využívá smysluplné činnosti k dosažení komplexního zdraví. Pomáhá řešit

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru KOMUNITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru KOMUNITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru KOMUNITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 28 0 Praha 2 tel.: + 420 224 97, e-mail: onp@mzcr.cz, www.mzcr.cz

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Nejprve bychom rádi poděkovali za Váš zájem o vzdělávání v našem vzdělávacím centru Háčko v uplynulém roce.

Nejprve bychom rádi poděkovali za Váš zájem o vzdělávání v našem vzdělávacím centru Háčko v uplynulém roce. Vážení přátelé! Nejprve bychom rádi poděkovali za Váš zájem o vzdělávání v našem vzdělávacím centru Háčko v uplynulém roce. Pro 1. pololetí roku 2017 jsme pro Vás připravili rozsáhlý program seminářů.

Více

CHŮVA, PEČOVATEL, PEČOVATELKA

CHŮVA, PEČOVATEL, PEČOVATELKA PREZENTACE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU A PILOTNÍHO KURZU CHŮVA, PEČOVATEL, PEČOVATELKA Mgr. Eva Tomašovičová Mgr. Kateřina Nováková PROJEKT: POSÍLENÍ ABSORPČNÍ KAPACITY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více