Vážení přátelé! Věříme, že si z naší podzimní nabídky vyberete a budete se k nám rádi vracet i v příštím roce. S přáním všeho dobrého

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení přátelé! Věříme, že si z naší podzimní nabídky vyberete a budete se k nám rádi vracet i v příštím roce. S přáním všeho dobrého"

Transkript

1

2 Vážení přátelé! Děkujeme Vám za Váš zájem o vzdělávání v našem vzdělávacím centru Háčko. I pro podzim roku 2012 je připraven rozsáhlý program seminářů. Snažili jsme se je vybrat tak, aby Vám pomohly splnit povinné legislativní požadavky na vzdělávání a zároveň byly přínosem i pro osobní rozvoj každého z Vás. Naši lektoři jsou lidé, kteří umějí přednášet svá témata zajímavě a své vědomosti mají podloženy dlouholetými zkušenostmi z praxe. Věříme, že si z naší podzimní nabídky vyberete a budete se k nám rádi vracet i v příštím roce. S přáním všeho dobrého Ing. Jana Ungrová referent pro vzdělávání 2

3 Kontakt Oblastní charita Červený Kostelec středisko Háčko Manželů Burdychových Červený Kostelec IČO GPS 50 28'20.671"N, 16 5'44.998"E Referent pro vzdělávání Ing. Jana Ungrová telefon: mobil:

4 Alternativní komunikace se seniory a doporučené postupy pro prevenci a ošetřování dekubitů Specifika péče o klienty s inkontinencí v zařízeních sociálních služeb Domácí hospicová péče 1. blok Domácí hospicová péče 2. blok Reminiscence seniorů v sociálních zařízeních Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Doplňující informace

5 Alternativní komunikace se seniory a doporučené postupy pro prevenci a ošetřování dekubitů Kurz shrnuje základy pro správnou komunikaci s lidmi, kteří trpí nějakou formou poruchy dorozumívacích schopností. Účastníci se seznámí s nejčastějšími možnostmi vzniku těchto poruch komunikace, s verbální i neverbální složkou komunikace a možnostmi alternativních forem. Součástí je i nácvik práce s alternativními prvky piktogramy, komunikačními kartami, afatickým slovníkem a dalšími technikami. Kurz poskytne ucelené informace v prevenci a terapii dekubitů. Přítomnost dekubitů výrazně ovlivňuje soběstačnost, sociální vztahy a celkovou kvalitu života. Cílem je pomoci sestrám a pracovníkům v přímé péči u rizikových pacientů, zkvalitnění léčebné a ošetřovatelské péče a lépe aplikovat nové poznatky do každodenní práce. Specifika komunikace se starými lidmi Poruchy komunikace Verbální, neverbální a paralingvální komunikace Alternativní způsoby dorozumívání Práce s komunikačními kartami Praktická cvičení - názorné ukázky Funkce kůže Mechanismus vzniku dekubitů Klasifikace dekubitů Rizikové faktory vzniku dekubitů a příčiny vzniku Prevence vzniku dekubitů Léčba dekubitů Polohování pacientů indikace Zásady polohování, cíle polohování Způsoby polohování Mobilizace pacienta 5

6 Lektor: Mgr. Martina Stehlíková Rozsah: 8 Cena: 850 Kč Počet kreditů: 4 Termín: 27. září 2012 Počet účastníků: max. 30 Mgr. Martina Stehlíková v současné době působí jako externí vyučující na subkatedře fyzioterapie a ergoterapie NCO NZO Brno a jako lektor vzdělávací instituce Schola Medica. 6

7 Prevence pádů v geriatrii : Úrazy představují závažnou seniorskou problematiku. Hlavní příčinou úrazů ve stáří jsou pády. Pády patří v ošetřovatelské praxi mezi nejčastější mimořádné události a v domácím prostředí upadne za 1 rok 30% seniorů. Školicí akce je zaměřena na posturální stabilitu, její poruchy, možné komplikace, projevy stárnutí a fyzické křehkosti, vhodný výběr pohybových aktivit a preventivní opatření proti možnosti pádů. : Posturální stabilita, její poruchy a kompenzace Geriatrická křehkost Hypomobilita, dekondice Sarkopenie Přidružené choroby Komplikace Výběr pohybových aktivit Prvky fyzioterapie a hydroterapie Pohybové programy Rekondiční pobyty Prevence pádů a úrazů ve stáří Lektor: Mgr. Zuzana Kapounová Rozsah: 8 Cena: 850 Kč Počet kreditů: 4 Termín: 4. října 2012 Počet účastníků: max. 30 Mgr. Zuzana Kapounová v současné době působí jako Brno odborný asistent subkatedry fyzioterapie a ergoterapie na NCO NZO a jako lektor vzdělávací instituce Schola Medica. 7

8 Etika v práci sestry, pečovatele Seminář se zaměřuje na teoretické znalosti o etice, jejich přístupech a funkcích. Na pochopení základních etických hodnot v práci sester pečovatelů, jak se zastat svých pacientů, odpovědnost a samostatnost (autonomie) a dále jak rozpoznávat dobré i špatné příklady ve své vlastní praxi. Etika úvod k etickým pojmům a teorii Ošetřovatelská etika Úcta k lidem (respektování lidí) Základní morální pojmy v ošetřovatelství autonomie, obhajoba práv pacientů, odpovědnost Etické kodexy, etické rozhodování Péče a pohoda pacienta prostředek a cíl ošetřovatelské péče Práva seniorů Praktická cvičení - názorné ukázky Lektor: Mgr. Veronika Doležalová, DiS Rozsah: 6 Cena: 850 Kč Počet kreditů: 4 Termín: 11. října 2012 Počet účastníků: max. 30 Mgr. Veronika Doležalová, DiS. je dipolomovaná všeobecná sestra a zároveň vystudovala andragogiku a pedagogiku na UJAK Praha. V současné době působí ve vzdělávací instituci Schola Medica jako lektorka nelékařských zdravotnických školících akcí. 8

9 Paliativní péče, Umění doprovázet (určeno pro pracovníky v sociálních službách) Absolvent si rozšíří kvalifikaci o péči terminálně nemocných pacientů. Seznámí se se specifiky péče o terminálně nemocné, získá poznatky o terminálním stavu, o paliativní medicíně, o onkologických onemocněních, o umění doprovázet umírající. Hospicová péče Multidisciplinární tým Doprovázení umírajících Kazuistiky Prohlídka Hospice Anežky České v Červeném Kostelci Lektor: MUDr. Jana Svobodová, Iva Valerová Rozsah: 9 Cena: 850 Kč Počet kreditů: - Termín: 15. října 2012 Počet účastníků: max. 24 MUDr. Jana Svobodová v současné době působí jako lékařka Hospice Anežky České, Mobilního hospice Anežky České a Ambulance paliativní péče v Červeném Kostelci. Absolvovala specializační vzdělávání v oboru paliativní medicína a léčba bolesti a v oboru anesteziologie a resuscitace. Iva Valerová v současné době působí jako vrchní sestra v Mobilním hospici Anežky České v Červeném Kostelci. 9

10 Kompletní ošetřovatelská péče o klienty s revmatoidní artritidou Revmatoidní artritida je poměrně časté chronické zánětlivé onemocnění kloubů, které vede k rozvoji kloubních destrukcí a deformit. Pro nemocné představuje toto onemocnění celou řadu omezení jednak pracovních aktivit, volnočasových aktivit, aktivit souvisejících se saturací základních životních potřeb. Kurz si klade za cíl seznámit všeobecné sestry a pracovníky v přímé péči se specifikami ošetřovatelské péče o nemocné trpící revmatoidní artritidou. klinický obraz onemocnění vyšetřovací metody a možnosti léčby rehabilitační ošetřovatelská péče o nemocné s revmatoidní artritidou a pomůcky usnadňující nemocnému život režimová opatření a kvalita života revmatiků organizace sdružující klienty s revmatoidní artritidou a její činnost kasuistika nemocného, diskuse Lektor: Mgr. K. Hlaváčková Rozsah: 6 Cena: 850 Kč Počet kreditů: 4 Termín: 16. října 2012 Počet účastníků: max. 30 Mgr. Kateřina Hlaváčková působí jako vrchní sestra domácí ošetřovatelské péče Charitní ošetřovatelská služba Stodůlky. Dále jako externí lektorka vzdělávacích institucí Schola Medica a Personagrata. 10

11 Specifika péče o klienty s inkontinencí v zařízeních sociálních služeb Účastníkům budou předány ucelené informace o anatomii močového systému a možných příčinách vzniku inkontinence. Budou seznámeni s různými typy onemocnění močového systému, příčinami, které onemocnění způsobují, s možnými komplikacemi onemocnění a ošetřovatelskými postupy. Rovněž budou objasněny vyšetřovací metody, které jsou užívány k prokázání nemocí. Rozbor jednotlivých nemocí doplní léčba medikamentózní a chirurgická. Důraz bude kladen na prevenci vzniku nemocí. Kurz si klade za cíl seznámit všeobecné sestry a pracovníky v přímé péči se specifikami ošetřovatelské péče o klienty trpící inkontinencí. Anatomie močových cest Obecné příznaky onemocnění Rozbor jednotlivých vybraných nemocí- akutní,chronická Inkontinence Akutní a chronické selhání ledvin Zánětlivá a nádorová onemocnění Diagnostika a léčba Preventivní opatření První pomoc při potížích Diskuze Lektor: Eva Uherková Rozsah: 6 Cena: 850,- Kč Počet kreditů: 4 Termín: 18. října 2012 Počet účastníků: max. 30 Eva Uherková pracuje jako vrchní sestra v Domově důchodců v Prostějově, dále jako stážová sestra firmy Euron Mepro Trading s.r.o. a lektor vzdělávací instituce Schola Medica. 11

12 Geriatrická fyzioterapie Kurz poskytne nové informace v oblasti gerontologie, geriatrie, geriatrického ošetřovatelství a geriatrické fyzioterapie. V souhrnném přehledu jsou vysvětleny metody a postupy v geriatrickém ošetřovatelství a fyzioterapii. Je nezbytné, aby společnost podporovala a rozvíjela aktivity samotných starých lidí, neboť život a zdraví jsou vysoce ceněny a vyžadují proto dokonalou péči na vysoké odborné i morální úrovni. Cílem je pomoci sestrám a pracovníkům v péči o tyto občany, kdy lze aktivně ovlivnit kvalitu stáří Gerontologie, geriatrie a geriatrické ošetřovatelství Stárnutí biologické, psychické a sociální, choroby a stárnutí Specifika chorob ve vyšším věku Prevence chorob (dekubity, pneumonie, trombózy, zkracování šlach Prevence pádů, škola chůze Využití cvičebních pomůcek u seniorů Léčebná tělesná výchova u seniorů Podpora muskulatury a látkové výměny Fyzikální terapie u seniorů Lektor: Mgr. Miriam Zralá Rozsah: 8 Cena: 850 Kč Počet kreditů: 4 Termín: 23. října 2012 Počet účastníků: max. 30 Mgr. Miriam Zralá v současné době působí jako externí vyučující subkatedry fyzioterapie a ergoterapii v NZO Brno, jako odborný pedagog na SŠ pro zrakově postižené v Brně a jako lektor vzdělávací instituce Schola Medica. 12

13 Lymfatické otoky Lymfedém je způsoben nedostatečnou drenážní funkcí lymfatického systému. Lymfedém má chronický obvykle zhoršující se celoživotní průběh. Nemocný s lymfedémem má zhoršenou pohyblivost postižené krajiny s kosmetickým defektem. Lymfedém vzniká poškozením lymfatických cév a uzlin např. opakovanými záněty (záněty žil, růže apod.). Teoretická východiska lymfedému Uložení a rozdělení lymfatických uzlin, funkce, stavba, poruchy, celulitida, lymfedém, posílení imunitního systému Účinky a použití lymfatické masáže Indikace a kontraindikace lymfatických masáží Praktická cvičení - názorné ukázky Lektor: Mgr. Miriam Zralá Rozsah: 8 Cena: 850 Kč Počet kreditů: 4 Termín: 25. října 2012 Počet účastníků: max. 20 Mgr. Miriam Zralá v současné době působí jako externí vyučující subkatedry fyzioterapie a ergoterapii v NZO Brno, jako odborný pedagog na SŠ pro zrakově postižené v Brně a jako lektor vzdělávací instituce Schola Medica. 13

14 Volnočasové aktivity klientů sociálních služeb Kvalita života současných seniorů je dána mimo jiné i stavem pohybové soustavy včetně řídících funkcí centrálního nervového systému. Pohybový deficit bezprostředně ovlivňuje psychiku seniora, ale i naopak stav kognitivních funkcí a psychomotorický deficit ovlivňuje běžné denní aktivity. Pohybová terapie, psychomotorická cvičení, ergoterapie i arteterapie podporují a rozvíjejí sebeprožívání klientů, aktivizují je a vylaďují napětí organizmu. Jednoduchá cvičení jsou v souladu s holistickým pojetím terapie. Ovlivňují držení těla v prostoru, lokomoci, funkci ruky, kognitivní schopnosti. Využité techniky přispívají k relaxaci, zlepšují komunikaci, uvolňují emoce. Cílem semináře (školení) je rozšíření možností práce se seniory v sociálních zařízeních, udržet nebo rozvinout psychomotorickou složku osobnosti. Význam pohybové aktivity u seniorské populace. Neurofyziologický podklad psychomotorických cvičení. Návody pro jednoduché pohybové aktivity, využití pomůcek, pohybové hry. Teoretická východiska ergoterapie a arteterapie. Metodika práce, praktická a prožitková cvičení. Specifika terapií u klientů s demencí. Lektor: M. Svobodová Rozsah: 8 Cena: 850 Kč Počet kreditů: - Termín: 31. října 2012 Počet účastníků: max. 24 Magda Svobodová, arteterapeutka, pohybová aktivistka. V současné době vyučuje na střední zdravotnické škole v regionu kraje Vysočina. 14

15 Konflikty a jejich zvládání Konflikt obvykle do jinak pokojných systémů (firem, společností, rodin) vnáší nerovnováhu nebo nestabilitu, proto konflikty vnímáme jako destabilizující prvky systémů. Každý člověk se s konflikty setkává a potřebuje je. Konflikty hrají dominantní a určující roli při samostatném osobním vývoji každého z nás. Cílem kurzu je účastníkům poskytnout příležitost definovat a popsat vlastní styl řešení konfliktů, pomoci jim osvojit si jisté umění jak vnímat lidi přesněji a objektivněji a poskytnout jim informace o alternativních možnostech při řízení konfliktů. Důraz bude kladen na konflikty, které vznikají v organizacích. Druhy konfliktů. Stupně eskalace konfliktů. Obranné a únikové mechanismy. Základní strategie zvládání konfliktů. Konflikty v organizacích. Vnímání druhých v konfliktu, osobní zkreslení a projekce. Lektor: PhDr. Zdeněk Kulhánek Rozsah: 8 Cena: 850 Kč Počet kreditů: 4 Termín: 1. listopadu 2012 Počet účastníků: max. 30 PhDr. Zdeněk Kulhánek v současné době působí jako lektor akreditované vzdělávací instituce Curatio a vyučuje na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 15

16 Zvládání zátěže pro pracovníky v pomáhajících profesích Cílem semináře je seznámit posluchače s teoretickými východisky strategií zvládání zátěže (coping). V diskusi s účastníky budou přiblíženy adaptivní a maladaptivní strategie, dále strategie zaměřené na problém a emoce a strategie odklonové a příklonové. Na konkrétních příkladech společně s účastníky budou hledány optimální způsoby řešení zátěžových situací. Seminář by měl pomoci personálu reflektovat jeho běžné způsoby zvládání a rozšířit jeho spektrum copingových strategií. Teoretický úvod do tématu - zvládání zátěže (coping), zátěžová situace, stres Tři přístupy ke copingu (zvládání zátěže) Strategie zaměřené na problém a emoce a strategie odklonové a příklonové Hledání vnitřních zdrojů a z nich vyplývajících způsobů řešení Závěr a shrnutí, reflexe výsledků Lektor: PhDr. Jarmila. Daxnerová-Kvapilová Rozsah: 8 Cena: 850 Kč Počet kreditů: 4 Termín: 6. listopadu 2012 Počet účastníků: max. 24 PhDr. Jarmila Daxnerová-Kvapilová působí jako vedoucí střediska výchovné péče, psycholog terapeut, lektor psychoterapeutických výcviků SUR, lektor psychologických přednášek zejména ve zdravotnictví, psychodiagnostik pro výběrová řízení. 16

17 Domácí hospicová péče 1. blok Cílem kurzu je prohloubit znalosti sester o problematiku holistické péče o pokročile nevyléčitelně nemocné a umírající a jejich příbuzné, umožnit sestrám pochopení problematiky paliativní péče u těchto pacientů a připravit je tak pro její lepší poskytování v domácím prostředí. Kurz si klade za cíl interaktivní a zážitkovou cestou získat teoretické znalosti tak, aby je posluchači dokázali použít v praxi. Klinická onkologie a postupy léčby Kazuistiky paliativních pacientů a jejich léčby Onkologický pacient z pohledu praktického lékaře Paliativní péče v Hospici Anežky České Úloha sociálního pracovníka v hospicové paliativní péči Problematika gastrointestinálního traktu a metabolismu Problematika dýchacího traktu, kardiovaskulárního aparátu Problematika ošetřování onkologických ran Materiální zabezpečení domácí paliativní péče, pomůcky Specifika komunikace s pacientem v paliativní hospicové péči Hematologická problematika Léčba bolestivých stavů Psychická problematika onkologického onemocnění Spirituální potřeby umírajících a jejich rodiny Možnosti řešení akutní situace v domácím prostředí Diskuze, dotazy Lektor: MUDr. Jana Svobodová, Iva Valerová Rozsah: 24 Cena: Kč Počet kreditů: 12 Termín: listopadu 2012 Počet účastníků: max

18 Kurz se skládá ze dvou bloků teorie a z 24 hodin praxe v hospici (individuelně dle dohody). Je nutné absolvovat všechny tři části. Domácí hospicová péče 2. blok Druhá část kurzu Domácí hospicová péče navazuje na 1. blok, který se koná Podmínkou k přihlášení do této části je absolvování 1. bloku a 24hodinové praxe v hospici. Lektor: MUDr. Jana Svobodová, Iva Valerová Rozsah: 24 Cena: Kč Počet kreditů: 12 Termín: 3. prosince 5. prosince 2012 Počet účastníků: max. 25 MUDr. Jana Svobodová v současné době působí jako lékařka Hospice Anežky České, Mobilního hospice Anežky České a Ambulance paliativní péče v Červeném Kostelci. Absolvovala specializační vzdělávání v oboru paliativní medicína a léčba bolesti a v oboru anesteziologie a resuscitace. Iva Valerová v současné době působí jako vrchní sestra v Mobilním hospici Anežky České v Červeném Kostelci. 18

19 První pomoc pro pracovníky v sociálních službách Postupy neodkladné resuscitace se neustále zdokonalují. Tyto nové techniky, vycházející z klinické praxe a nejnovějších patofyziologických poznatků, nejsou samoúčelná a dávají úsilí zachránců větší naději na úspěch. Považujeme proto za nutné prezentovat obecně přijaté novinky, které doplnily nebo pozměnily postupy přednemocniční první pomoci (PPP). Zásady poskytování předlékařské první pomoci podle Resuscitation guidelines Organizace a fungování IZS Integrovaného záchranného systému. Manipulace s postiženým - cvičení. Úlevové a léčebné polohy dle jednotlivých postižení. Resuscitace - nácvik na modelu. PPP při náhle vzniklém postižení zdraví akutní infarkt myokardu, cévní mozkové příhody, intoxikace PPP při úrazech podle mechanismu vzniku termická, chemická, tonutí, krvácení Lektor: PhDr. Lada Cetlová, PhD. Rozsah: 8 Cena: 750 Kč Počet kreditů: - Termín: 10. listopadu 2012 Počet účastníků: max

20 Reminiscence seniorů v sociálních zařízeních Kurz poskytne základní informace o reminiscenci seniorů, praktické ukázky reminiscenční terapie, sdílení zkušeností z práce se vzpomínkami seniorů a ukáže využití této techniky v praxi. Kurz se opírá o teoretické základy sociální práce se seniory. Vede ke zvýšení odbornosti personálu při práci s osobami s demencí, v pobytových i terénních službách. Cílem semináře je aktivizace seniorů dle jejich zdravotních možností a posílení důstojného přístupu pracovníků ke všem uživatelům služeb. Akreditace 2012/0753-PC/SP/PP Představení reminiscenční terapie Význam důstojnosti v reminiscenční terapii Základní teoretické přístupy Reminiscence ve skupině Reminiscence v individuální práci Předávání praktických zkušeností Využití pomůcek Diskuse, další možnosti odborného růstu Lektor: Bc. Lubomír Vraj Rozsah: 8 Cena: 850 Kč Počet kreditů: 4 Termín: 13. listopadu 2012 Počet účastníků: max. 25 Bc. Lubomír Vraj absolvoval Evangelickou akademii Brno, obor sociální a zdravotní práce a obor sociologie (bakalářské studium) na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době působí jako sociální pracovník Domova seniorů Pohoda ve Chválkovicích, zároveň je konzultantem Maltézské pomoci o.p.s. Olomouc a Hospice Na Sv. Kopečku. 20

21 Prevence infekčních onemocnění : Po objevu penicilinu a sulfonamidů se většina odborníků domnívala, že je problém nozokomiálních nákaz vyřešen. Ukazuje se, že tento názor byl mylný, protože vznikají bakteriální populace rezistentní na antibiotika. Riziko nozokomiálních nákaz tedy neklesá, naopak stoupá, takže jejich historie je pořád otevřená. Kurz předkládá zajímavé poznatky z výzkumu na zdravotnických pracovištích a poukazuje na vědomé i nevědomé chybné pracovní postupy ošetřujícího personálu nejen v pobytových zařízeních sociálních služeb. Kurz Vám a vašim zaměstnancům pomůže splnit požadavky průběžného proškolování personálu v oblasti hygienicko-epidemiologických nařízení. : Historie nozokomiálních nákaz. Rozdělení z hlediska prevence, léčby a postiženého orgánu. Charakteristika přenosu nozokomiálních nákaz Rizikové faktory procesu a šíření nozokomiálních nákaz. Ošetřující personál jako rizikový faktor. Nákazy: chřipky vč. ptačí a prasečí, hepatitidy, salmonelóza, listerióza, nákazy močového systému, svrab, plísně, MRSA, TBC, HIV ). Přenos nákazy na personál. Lektor: PhDr. K. Emmerová Rozsah: 6 Cena: 850 Kč Počet kreditů: 4 Termín: 15. listopadu 2012 Počet účastníků: max. 30 PhDr. Kateřina Emmerová absolvovala SZŠ v Jihlavě a FF UK v Praze - obor pedagogika, péče o nemocné. V současné době působí jako lektor akreditované vzdělávací instituce Curatio. 21

22 Základy sebeobrany pro pracovníky v sociálních službách Program poskytuje účastníkům výuku praktických znalostí v použití technik obrany a prevence proti násilí především pro pracovníky v terénních službách. Je nutno předvídat a ne trpět, vědět jak se ubránit útoku a to hlavně s minimálním rizikem ale maximálním účinkem. Cílem nácvikového semináře je získat poznatky a zkušenosti do své každodenní praxe. taktika boje a prevenci (jak předcházet možným útokům) mentální příprava metoda moderního boje s protivníkem obranné techniky proti útoku útočné techniky jako nástroj obrany použití legálních zbraní praktická zkouška sebeobrany Lektor: Jaromír Musil Rozsah: 8 Cena: 850 Kč Počet kreditů: 4 Termín: 22. listopadu 2012 Počet účastníků: max. 16 Jaromír Musil je trenér české reprezentace karate, místopředseda Českého svazu karate. Od r působí ve vzdělávací instituci Schola Medica jako lektor kurzů sebeobrany pro pracovníky sociálních služeb. 22

23 Trénink paměti a rozvoj kognitivních funkcí Vedle klasických způsobů práce v pobytových sociálních službách nabízejí současné trendy různé druhy terapií, které přispívají k rozšíření možností práce s uživateli. Trénink paměti a rozvoj kognitivních funkcí si klade za cíl podpořit a udržet stav kognitivního zdraví uživatele sociální služby na ideální možné úrovni. Paměť jako mentální operace Příčiny a projevy běžných funkčních poruch paměti Kompenzace poruch pomocí technik včetně praktického nácviku Diskuse zaměřená na konkrétní potíže účastníků Lektor: Mgr. Matěj Černý Rozsah: 6 Cena: 850 Kč Počet kreditů: 4 Termín: 10. ledna 2013 Počet účastníků: max. 24 Matěj Černý vystudoval Filosofickou fakultu Masarykovy university Brno, obory Psychologie (magisterské studium) a Pedagogika (magisterské studium). Jako lektor vzdělávacích kurzů se věnuje především tématům spojeným s oborem psychologie - klinická psychologie, psychologie práce a organizace, sociální psychologie a to jak s ohledem na klienty zařízení sociání péče, tak i s ohledem na pracovníky těchto zařízení (téma supervize). 23

24 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Kvalifikační kurz podle 37 vyhlášky č. 505/2006 Sb. Kurz je určen pro všechny pracovníky v sociálních službách. Cílem je komplexní rozšíření znalostí, dovedností a schopností v oblasti sociální práce, sociální péče a sociální pomoci. Je sestaven podle požadavků zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a splňuje zcela požadavky zákona na kvalifikaci pracovníků v sociálních službách. Podmínka pro přijetí: dokončené základní vzdělání. obecná část: úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb, základy komunikace úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie, supervize, prevence syndromu vyhoření základy ochrany zdraví etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost sociálně právní minimum metody sociální práce estetika pomoc fyzioterapeuta a ergoterapeuta bezpečnost a ochrana práce, základy ochrany zdraví duchovní rozměr péče zvláštní část: základy péče o nemocné, základy hygieny aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky základy výuky péče o domácnost krizová intervence hospicová péče základy první pomoci výživa a příprava pokrmů odborná praxe Rozsah: 150 hodin teorie, 30 hodin praxe Termín: (přibližně jednou za 14 dní, pátek sobota ) Cena: Kč Počet účastníků:

25 Doplňující informace V ceně účastnického poplatku jsou zahrnuty studijní materiály a malé občerstvení. Případné ubytování a stravování si účastníci hradí sami. Oblastní charita Červený Kostelec si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání nebo úplné zrušení kurzu z organizačních důvodů. Oblastní charita Červený Kostelec se zavazuje, že veškeré změny budou dány přihlášeným zájemcům včas na vědomí. V případě změny termínu konání kurzu účastník dostane možnost zúčastnit se kurzu v náhradním termínu. Přihlášky přijímá: Ing. Jana Ungrová, tel.: , 314 mobil:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky

Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky ECC ACADEMIA je akreditovaná vzdělávací společnost u MPSV č. 2011/1546 I, která je zapsána v obchodním rejstříku

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

Úvod...3 Legenda...3 Přidělené kredity...3 Jak objednávat akce...4 Přihláška...6 Místa konání akcí...7 Zdravotnická praxe...8 Ošetřovatelství...

Úvod...3 Legenda...3 Přidělené kredity...3 Jak objednávat akce...4 Přihláška...6 Místa konání akcí...7 Zdravotnická praxe...8 Ošetřovatelství... OBSAH Úvod...3 Legenda...3 Přidělené kredity...3 Jak objednávat akce...4 Přihláška...6 Místa konání akcí...7 Zdravotnická praxe...8 Defibrilace...8 Intoxikace...8 Trauma...9 Urgentní stavy...9 Nozokomiální

Více

PRVNÍ POMOC. pro učitele středních škol (s využitím pro ZŠ II. stupeň) METODICKÁ PŘÍRUČKA DO VÝUKY. Kolektiv autorů INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

PRVNÍ POMOC. pro učitele středních škol (s využitím pro ZŠ II. stupeň) METODICKÁ PŘÍRUČKA DO VÝUKY. Kolektiv autorů INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PARDUBICKÝ KRAJ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Metodika byla zpracována v rámci projektu (reg. číslo CZ.1.07/1.3.46/01.0016), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Aktuální nabídka vzdělávacích programů APSS ČR je vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona č. 108/2006

Více

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce.

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce. KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO - LÉTO 2007 Centrum I. E. S. Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí, Sdružení Podané ruce, o. s. Akreditováno MŠMT jako vzdělávací instituce (č.j.: 20961/05-25)

Více

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová VÚPSV říjen 2001 Obsah 1. Úvod 4 2. Pracovní činnosti, profesní struktura a systém

Více

Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SENIORŮ SE ZAMĚŘENÍM NA REGION V LYSÉ NAD LABEM Sociální

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb.

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Materiál vytvořil expertní tým společnosti: ACCENDO Centrum

Více

Zdravotnický asistent - denní forma vzdělávání - 2014

Zdravotnický asistent - denní forma vzdělávání - 2014 školní vzdělávací program Zdravotnický asistent - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Zdravotnický asistent Zdravotnický asistent - denní forma vzdělávání - 2014 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu. Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu. Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných Ministerstvo zdravotnictví ČR Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných Akreditovaný kvalifikační kurz v oboru řidič vozidla dopravy nemocných a

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA

TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA SPECIFIKA OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE V DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČI DIPLOMOVÁ PRÁCA Trenčín 2013 Bc.Miroslava Polívková TRENČIANSKA UNIVERZITA

Více

Kompletní ŠVP. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Kompletní ŠVP. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Zdravotnický asistent Zdravotnický asistent Kompletní ŠVP Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary 1 Identifikační údaje Název ŠVP Zdravotnický

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán... 3 3.1 Učební osnova základního modulu...

Více

P r o g r a m. Jan Amos Komenský šíří vzdělanost

P r o g r a m. Jan Amos Komenský šíří vzdělanost Učitelské centrum Ondříčkova 48, 130 00 Praha 3 P r o g r a m vzdělávacích akcí říjen 2010 leden 2011 Jan Amos Komenský šíří vzdělanost www.vzdelavani.kvalitne.cz ucitelske@centrum.cz tel. (záznamník),

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Marie Lukasová, Adéla Hradilová a kol. Společně k dobré správě Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Autoři: Marie

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Diplomová práce

MASARYKOVA UNIVERZITA. Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Sociální determinanty zdraví a způsob života u osob po cévní mozkové příhodě Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá,

Více

KATALOG. sociálních a návazných služeb 2013/2014 poskytovaných na území MČ Praha 10

KATALOG. sociálních a návazných služeb 2013/2014 poskytovaných na území MČ Praha 10 KATALOG sociálních a návazných služeb 2013/2014 poskytovaných na území MČ Praha 10 Organizace poskytující zázemí a podporu v obvyklých i neobvyklých životních situacích Rodina s dětmi Zdravotní postižení

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více