PØEHLED VÝROBKÙ. samomazná a bezúdržbová kluzná ložiska. Technická informace BEARING TECHNOLOGY. an EnPro Industries company

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PØEHLED VÝROBKÙ. samomazná a bezúdržbová kluzná ložiska. Technická informace BEARING TECHNOLOGY. an EnPro Industries company"

Transkript

1 PØEHLED VÝROBKÙ samomazná a bezúdržbová kluzná ložiska Technická informace GGB BEARING TECHNOLOGY an EnPro Industries company

2 GGB zákaznický servis Standartní i nestandartní díly sériová a malosériová výroba dle DIN/ISO nebo dokumentace zákazníka Výpočty životnosti ložisek na základě zákazníkem uvedených provozních podmínek Odborné technické poradenství naši specialisté jsou vždy připraveni Vám být nápomocni Soustavný vývoj usilujeme neustále zlepšovat naše produkty s ohledem na rostoucí požadavky zákazníků Celosvětový distribuční system Podrobné technické publikace dostupné též jako soubory PDF ke stažení na stránkách DP4/DP4B Maintenance-free Solid Polymer Materials Designer s Handbook GGB BEARING TECHNOLOGY Technical Information an EnPro Industries company an EnPro Industries company 2

3 GGB Czech Republic Štìpánská 611/14 CZ Praha 1 A World of Bearings Eine Welt von Gleitlagern Le Monde des Paliers Tel Fax an EnPro Industries company Tento firemní katalog je k dispozici ke stažení na Navštivte nás na internetu. NOVÉ! NOVÉ! 3D-CAD-modely Naleznete ke stažení na RoHS COMPLIANT TM TM DP4, DP10, DP11 GGB Metal-Polymer Plain Bearing Materials for Dry Operation TM SBC Sealed Bearing Cartridges Lager mit Dichtung Technical Information Technische Information GGB BEARING TECHNOLOGY an EnPro Industries company an EnPro Industries company 3

4 EnPro Industries, Inc. je pøedním výrobcem tìsnìní, kompresorù a dalších prùmyslových produktù. EnPro Industries dodává výrobky pro nároèné aplikace ve všech prùmyslových odvìtvích. Vedle spoleènosti GGB jsou souèástí EnPro Industries též firmy Garlock Sealings Technologies, Stemco, Fairbanks Morse Engine a Plastomer Technologies.!!!!! Sídlo: Charlotte, Severní Karolína, USA Celkový obrat v roce 2009: 803 miliónù dolarù 5100 zamìstnancù 43 výrobních závodù více než zákazníkù po celém svìtì Tyto certifikáty jsou dostupné ke stažení na našich stránkách 4

5

6 Pøehled výrobkù Pøehled kluzných materiálù a výrobkù Oznaèení DU DU B DP4 TM DP4B TM DP10 TM DP11 TM DP31 TM DX Nové! Kov-polymerové materiály kov - polymer ocel + slinutý bronz + PTFE + Pb kov - polymer bronz + slinutý bronz + PTFE + Pb kov - polymer ocel + slinutý bronz + modifikovaný PTFE kov - polymer bronz + slinutý bronz + modifikovaný PTFE kov - polymer ocel + slinutý bronz + PTFE + tuhé mazivo kov - polymer ocel + slinutý bronz + PTFE + CaF + MoS 2 2 kov - polymer ocel + slinutý bronz + PTFE + CaF 2 + fluorpolymer + plnivo kov - polymer ocel + slinutý bronz + POM kov - polymer ocel + slinutý bronz + vysoce moderní polymer s mazacími kapsami nebo bez nich Provoz protikorozní odolnost, popø. bezúdržbové mazání protikorozní odolnost nízkoúdržbový nízkoúdržbový mazaný, nízkoúdržbový mazaný, nízkoúdržbový Strana nízkoúdržbový 12 HX TM DS TM kov - polymer ocel + slinutý bronz + modifikovaný PEEK kov - polymer ocel + slinutý bronz + modifikovaný POM mazaný, nízkoúdržbový, popø. bezúdržbové mazání Oznaèení EP TM EP12 TM EP22 TM EP43 TM EP44 TM EP63 TM EP64 TM Glacetal KA TM Multilube TM Polymerové materiály termoplast PA6.6T + PTFE + skelná vlákna + grafit termoplast POM + PTFE termoplast PBT + PTFE termoplast PPS + PTFE + Aramid termoplast PPS + PTFE + uhlíková vlákna termoplast PEEK + PTFE + Aramid termoplast polyacetal kopolymer (POM) suchý kluzný materiál termoplast Provoz bezúdržbové mazání popø. Strana 14 termoplast PEEK + PTFE + grafit + uhlíková vlákna EP73 TM termoplast PAI + grafit + PTFE 20 EP79 TM termoplast 20 PAI + uhlíková vlákna + PTFE Oznaèení GAR-MAX TM HSG - High Strength GAR-MAX Materiály z vinutých vláken kompozit s vinutými vlákny kluzná vrstva: kontinuálně vinutá PTFE a polyesterová vlákna v pryskyřičném pojivu s přídavkem tuhého maziva nosič: kontinuálně vinutá skelná vlákna s pryskyřičným pojivem kompozit s vinutými vlákny kluzná vrstva: speciálně kontinuálně vinutá PTFE a polyesterová vlákna v pryskyřičném pojivu s přídavkem tuhého maziva nosič: kontinuálně vinutá skelná vlákna s pryskyřičným pojivem Provoz Strana 22 22

7 Pøehled výrobkù Pøehled kluzných materiálù a výrobkù Oznaèení SBC Bearing Cartridges MEGALIFE XT GAR-FIL MLG TM HPM TM HPF TM Multifil TM Materiály z vinutých vláken kompozit s vinutými vlákny a integrovaným těsněním struktura jako GAR-MAX nebo HSG kompozit s vinutými vlákny Kluzná vrstva: patentově plněný PTFE pás z obou stran Nosič: kontinuálně vinutá skelná vlákna s pryskyřičným pojivem kompozit s vinutými vlákny Nosič: Kontinuálně vinutá skelná vlákna s pryskyřičným pojivem. Kluzná vrstva: Patentově plněný PTFE pás se standartní tloušťkou 0,38 mm nebo 0,76 mm (na přání). kompozit s vinutými vlákny Kluzná vrstva: kontinuálně vinutá PTFE vlákna s pryskyřičným pojivem (bez přídavku tuhého maziva) Nosič: kontinuálně vinutá skelná vlákna s pryskyřičným pojivem kompozit s vinutými vlákny Kluzná vrstva: kontinuálně vinutá PTFE vlákna a zpevňující vlákna s pryskyřičným pojivem (s přídavkem tuhého maziva) Nosič: kontinuálně vinutá skelná vlákna s pryskyřičným pojivem kompozit s vinutými vlákny Kluzná vrstva: patentově plněný PTFE pás Nosič: kontinuálně vinutá skelná vlákna s pryskyřičným pojivem kluzný materiál PTFE + patentovaná výplň Provoz popø. nízkoúdržbový TM Sealed 24 Strana Oznaèení Ložiskové bloky Ložiskové bloky obrábìné bloky ze slitin hliníku pro použití s rùznými GGB pouzdry Provoz závislý na druhu ložiska Strana 28 Oznaèení DB TM SY TM SP TM Slinutý bronz dle ISO 2795 Obrábìná bronzová ložiska dle ISO 4379 MBZ-B09 TM LD TM LDD TM Kovové materiály kluzný materiál litý bronz + vložky pevného maziva ocel - slinutý olovìný bronz ocel + CuSn10Pb10 s mazacími kapsami ocel - slinutý olovìný bronz ocel + CuSn2Pb26 porézní bronz sycený olejem SINT A 50 masivní bronz svinutý bronzový pás CuSn8 s mazacími kapsami svinutý bronzový pás CuSn8, perforovaný svinutý bronzový pás CuSn8, perforovaný s tìsnìním Provoz mazaný, nízkoúdržbový mazaný, nízkoúdržbový konvenèní mazání tuk /olej konvenèní mazání tuk /olej konvenèní mazání tuk /olej konvenèní mazání tuk /olej Strana Oznaèení TM TM EXALIGN -, UNI - TM a MINI - ložisková tìlesa Další produkty samostøedící ložisková tìlesa Provoz popø. bezúdržbové mazání Strana Doplòující informace Technická data Informace o výrobcích / Obchodní známky

8 Pøehled výrobkù DU Kov-polymerový kompozitní materiál ocel + slinutý bronz + PTFE + Pb kluzná vrstva (PTFE + Pb) slinutý bronz! materiál zvláště vhodný pro! mazání DU dále zvyšuje výkon i i životnost v široký rozsah kluzných rychlostí a teplot při určitých aplikacích vysokém zatížení! standartní tvary trvale na skladě letectví, zemědělské stroje, stavební stroje, manipulační zařízení, tvářecí technika na kovy, plasty a gumu; kancelářské vybavení, lékařské a laboratorní vybavení, balicí technika, pneumatické a hydraulické válce, čerpadla a motory, vlaky a tramvaje, textilní stroje, ventily, domácí spotřebiče apod. ocelový nosiè standartní: standartní, velká válcová pouzdra zakružovaná, přírubová pouzdra, axiální podložky, podložky spřírubou, pásy na přání: nestandartní díly DU B Kov-polymerový kompozitní materiál bronz + slinutý bronz + PTFE + Pb kluzná vrstva (PTFE + Pb)! materiál zvláště vhodný pro! standartní tvary trvale na skladě široký rozsah kluzných rychlostí a teplot při! nemagnetický materiál vysokém zatížení! vyhovuje normě EN pro aplikace! mazání DU B dále zvyšuje výkon i civilního inženýrství životnost! zvýšená odolnost vůči korozi ve srovnání s DU slinutý bronz bronzový nosiè nemagnetický, odolný vùèi moøské vodì viz. DU standartní: standartní, přírubová pouzdra a pásy navíc: námořní a pobřežní vybavení, další aplikace ve vodě nebo venkovním prostředí na přání: podložky, přírubové podložky a nestandartní díly DP4 TM Kov-polymerový kompozitní materiál ocel + slinutý bronz + modifikovaný PTFE + plnivo kluzná vrstva (PTFE + plnivo)! splňuje podmínky nařízení evropské unie ELV (End of! vynikající výkon v náročných hydraulických apli- Life Vehicles) č. 2000/53/EC o zákazu obsahu kacích nebezpečných látek v konstrukci osobních aut a! DP4 TM je výhodné v aplikacích, kde hrozí koroze olova nacházejícího se v DU lehkých nákladních vozidel! splňuje podmínky nařízení evropské unie č.! DP4 TM nabízí zlepšenou odolnost proti únavě, 2002/95/EC týkající se omezení užití určitých kavitaci, průtokové erozi a chemikáliím ve srovnání nebezpečných látek v elektrických a elektronických s DU přístrojích (Směrnice RoHS) provoz: mazaný provoz:! dobrý provoz u lehčích zatěžovacích podmínek! otěruvzdorný materiál zvláště vhodný pro široký! zvlášť pro střídavý provoz během vratných a rozsah kluzných rychlostí a teplot při vysokém oscilačních pohybů zatížení slinutý bronz ocelový nosiè automobilový průmysl: brzdové systémy, spojky, převody a převodovky, panty dveří a kapoty, rolovací střechy kabrioletů, pedály, axiální a radialní pístová čerpadla, mechanismy sedadel, systémy řízení, tlumiče, stěrače apod. letectví, zemědělské stroje, stavební standartní: standartní, přírubová pouzdra, axiální podložky, podložky s přírubou a pásy stroje, potřavinářské stroje, zdvihací a manipulační zařízení, tvářecí technika na kovy, plasty a gumu; kancelářské vybavení, lékařské a laboratorní vybavení, balicí technika, pneumatické a hydraulické válce, hydraulická čerpadla a motory, vlaky a tramvaje, textilní stroje, ventily apod. na přání: nestandartní díly 8

9 Technické údaje Jednotka Hodnota Pøípustné zatížení p - statické dynamické 140 Pøípustná kluzná rychlost v - bez mazání m/s 2.5 Max. pv faktor - bez mazání, trvalý provoz 1.8 x m/s - bez mazání, pøerušovaný provoz 3.5 C +280 C Souèinitel tøení f - bez mazání olejové mazání Povrchová drsnost høídele Ra m 0.4 ± 0.1 Tvrdost høídele tvrzený i netvrzený DU olejem tukem vodou technologickou vynikající pøírubová pouzdra kluzné axiální podložky podložky s pøírubou kluzný pás Technické údaje Jednotka Hodnota Pøípustné zatížení p - statické dynamické 140 Pøípustná kluzná rychlost v - bez mazání m/s 2.5 Max. pv faktor - bez mazání, trvalý provoz 1.8 x m/s - bez mazání, pøerušovaný provoz 3.5 C +280 C Souèinitel tøení f - bez mazání olejové mazání Povrchová drsnost høídele Ra m 0.4 ± 0.1 Tvrdost høídele tvrzený i netvrzený DU B olejem tukem vodou technologickou vynikající pøírubová pouzdra kluzné axiální podložky podložky s pøírubou kluzný pás Technické údaje Jednotka Hodnota Pøípustné zatížení p - statické dynamické 140 Pøípustná kluzná rychlost v - bez mazání 2.5 m/s - olejové mazání 5.0 Max. pv faktor - bez mazání 1.0 x m/s - olejové mazání 10.0 C +280 C Souèinitel tøení f - bez mazání olejové mazání Povrchová drsnost høídele Ra m 0.4 ± 0.1 Tvrdost høídele >200 DP4 TM olejem tukem vodou technologickou vynikající pøírubová pouzdra kluzné axiální podložky podložky s pøírubou kluzný pás 9

10 Pøehled výrobkù DP4B TM Kov-polymerový kompozitní materiál bronz + slinutý bronz + modifikovaný PTFE + CaF + plnivo 2 kluzná vrstva (PTFE + plnivo) slinutý bronz! splňuje podmínky nařízení evropské unie ELV (End of zatížení Life Vehicles) č. 2000/53/EC o zákazu obsahu! vynikající výkon v náročných hydraulických aplikanebezpečných látek v konstrukci osobních aut a cích lehkých nákladních vozidel! DP4B TM je výhodné v aplikacích, kde hrozí koroze! splňuje podmínky nařízení evropské unie č. olova nacházejícího se v DU 2002/95/EC týkající se omezení užití určitých! DP4 TM nabízí zlepšenou odolnost proti únavě, nebezpečných látek v elektrických a elektronických kavitaci, průtokové erozi a chemikáliím ve srovnání s přístrojích (Směrnice RoHS) DU! zvýšená odolnost vůči korozi ve srovnání s DP4 TM a provoz: nemagnetické vlastnosti! dobrý provoz u lehčích zatěžovacích podmínek mazaný provoz:! zvlášť pro střídavý provoz během vratných a! otěruvzdorný materiál zvláště vhodný pro široký oscilačních pohybů rozsah kluzných rychlostí a teplot při vysokém bronzový nosiè viz. DU B standartní: standartní, přírubová pouzdra a částečně pásy navíc: civilní inženýrství (zvedací mosty apod.), námořní a pobřežní vybavení, další aplikace ve vodě nebo venkovním prostředí apod. na přání: pod ložky, přírubové podložky a nestandartní díly DP10 TM Kov-polymerový kompozitní materiál ocel + slinutý bronz + PTFE + tuhé mazivo kluzná vrstva PTFE + tuhé mazivo slinutý bronz ocelový nosiè! neobsahuje olovo(splňuje podmínky ELV! kluzné vlastnosti a nízké opotřebení č.200/53/ec, EU 202/96EG a 2002/95EG) v širokém rozsahu zatížení, rychlostí a! splňuje podmínky nařízení evropské unie teplot č. 2002/95/EC týkající se omezení užití! pracuje dobře v mazáných aplikacích, určitých nebezpečných látek v elektrických zvláště s nepravidelným mazáním a elektronických přístrojích (Směrnice RoHS) automobilový průmysl: brzdové systémy, spojky, panty: dveří, krytu motoru, kufru, střech kabrioletů; pedály, čerpadla: axiální, pístová, zubová, lamely; mechanismy sedadel, řídicí mechanismy, tlumiče, stěrače apod. zemědělské stroje, kompresory: pístové, spirálové; stavební stroje, potřavinářské stroje, zdvihací a manipulační technika, tvářecí technika na kovy, plasty a gumu; kancelářské vybavení, lékařské a laboratorní vybavení, balicí technika, pneumatické a hydraulické válce, hydraulická čerpadla a motory, vlaky a tramvaje, textilní stroje, ventily apod. standartní: - na přání:, přírubová pouzdra, kluzné axiální podložky, podložky s přírubou, poloviční pouzdra a nestandartní tvary DP11 TM Kov-polymerový kompozitní materiál ocel + slinutý bronz + pevná maziva + plnivo kluzná vrstva PTFE + pevná maziva + plnivo slinutý bronz! neobsahuje olovo(splňuje podmínky ELV! kluzné vlastnosti a nízké opotřebení č.200/53/ec, EU 202/96EG a 2002/95EG) v širokém rozsahu zatížení, rychlostí a te-! splňuje podmínky nařízení evropské unie plot č. 2002/95/EC týkající se omezení užití! zvláště u malých a zároveň určitých nebezpečných látek v v elektrických a rychlých oscilačních pohybů elektronických přístrojích (Směrnice RoHS) Aplikace s vysokou frekvencí a malou ampli- tudou kmitavého pohybu automobilový průmysl: tlumiče kladek, napínače řemenů, dvojité setřvačníky, nastavovací mechanismy sedadel ocelový nosiè standartní: - na přání:, přírubová pouzdra, kluzné axiální podložky, podložky s s přírubou, desky a nestandartní díly 10

11 Technické údaje Jednotka Hodnota Pøípustné zatížení p - statické dynamické 140 Pøípustná kluzná rychlost v - bez mazání m/s olejové mazání 5.0 Max. pv faktor - bez mazání 1.0 x m/s - olejové mazání 10.0 C +280 C Souèinitel tøení f - bez mazání olejové mazání Povrchová drsnost høídele Ra m 0.4 ± 0.1 Tvrdost høídele >200 DP4B TM olejem tukem vodou technologickou vynikající pøírubová pouzdra kluzné axiální podložky podložky s pøírubou kluzný pás Technické údaje Jednotka Hodnota Pøípustné zatížení p - statické dynamické 140 Pøípustná kluzná rychlost v - bez mazání m/s olejové mazání 5.0 Max. pv faktor - bez mazání 1.0 x m/s - olejové mazání 10.0 C +280 C Souèinitel tøení f - bez mazání olejové mazání Povrchová drsnost høídele Ra m 0.4 ± 0.1 Tvrdost høídele >200 DP10 TM olejem tukem vodou technologickou pøírubová pouzdra kluzné axiální podložky kluzný pás nestandartní díly Technické údaje Jednotka Hodnota Pøípustné zatížení p - statické dynamické 140 Pøípustná kluzná rychlost v - bez mazání m/s olejové mazání 5.0 Max. pv faktor - bez mazání 1.0 x m/s - olejové mazání 10.0 C +280 C Souèinitel tøení f - bez mazání olejové mazání Povrchová drsnost høídele Ra m 0.4 ± 0.1 Tvrdost høídele >200 DP11 TM olejem tukem vodou technologickou pøírubová pouzdra kluzné axiální podložky kluzný pás nestandartní díly 11

12 Pøehled výrobkù DP31 TM Kov-polymerový kompozitní materiál ocel + slinutý bronz + PTFE + fluorpolymer + plnivo kluzná vrstva PTFE + fluorpolymer + plnivo slinutý bronz ocelový nosiè! splňuje podmínky nařízení evropské unie ELV mazaný provoz: (End of Life Vehicles) č. 2000/53/EC o zákazu! vynikající výkon v nejnáročnějších hydrauobsahu nebezpečných látek v konstrukci lických aplikacích osobních aut a lehkých nákladních vozidel! vynikající chemická odolnost! splňuje podmínky nařízení evropské unie č.! nejlepší odolnost proti kavitaci (při rotaci) a 2002/95/EC týkající se omezení užití určitých průtokové erozi (při posuvném pohybu) nebezpečných látek v elektrických a elektronických přístrojích (Směrnice RoHS)! vynikající odolnost proti únavě z dynamického namáhání nejlepší material pro rotační a pístové kompre- sory, pneumatické a hydraulické válce, extra výkonná axiální a radiální pístová čerpadla, zubová čerpadla, lopatky a lamely apod. automobilový průmysl: klimatizační kompresory, převody a převodovky, tlumiče, extra výkonná axiální a radiální pístová čerpadla, zubová čerpadla, lopatky a lamely apod., pøírubová pouzdra, kluzné axiální podložky, podložky s pøírubou, kluzné pásy a nestandartní díly DX Kov-polymerový kompozitní materiál ocel + slinutý bronz + acetal POM s mazacími kapsami kluzná vrstva: acetal kopolymer (POM) s nebo bez mazacích kapes. Na vyžádání také s přídavkem na opracování. slinutý bronz ocelový nosiè! nízkoúdržbový kluzný material pro tukem! pro posuvné, rotační a oscilační nebo olejem mazané aplikace pohyby! standartní díly obsahují mazací kapsy v kluzné! standartní díly trvale na skladě vrstvě! pro zvýšení přesnosti lze lze dodat i s i přídavkem s na! kluzná vrstva bez kapes na přání opracování po zabudovaní! pro velká zatížení a nízké rychlosti automobilový průmysl: převody řízení, posilovače řízení, pedálové systémy, lišty sedadel, rejdové čepy, čepy zadních dveří, pouzdra brzdových třmenů apod. standartní: na přání: standartní s vnitřním nestandartní díly průměrem od 8 do 300 mm, zakružovaná pouzdra, podložky, pásy tloušťky 1 až 2,5 mm zdvihací a manipulační zařízení, posuvné lišty strojů, hydraulické válce a motory, lyžařské vleky, pneumatické zařízení, lékařské vybavení, textilní stroje, zemědělské stroje, laboratorní přístroje apod. DX 10 Kov-polymerový kompozitní materiál ocel + slinutý bronz + vysoce moderní polymer vysoce moderní polymer slinutý bronz ocelový nosiè! bezolovnatý materiál (vyhovuje evropské! dobrá únavová odolnost smìrnici 2000/53EC pro eliminaci! dobrá odolnost proti opotøebení nebezpeèných látek v konstrukci osobních a lehkých nákladních automobilù)! lze upravit protažením pro pøesnìjší to- lerance! výborná chemická odolnost! výborná odolnost proti erozivnímu opotøebení automobilový prùmysl: støední èepy, olejová èerpadla, klouby pérování pístové kompresory, zemìdìlské stroje, stavební stroje, zvedací zaøízení a jeøáby, malá pístová pouzdra, s dírou pro olej, kluzné axiální podložky, pásy a nestandartní díly - s mazacími kapsami nebo s hladkým kluzným povrchem 12

13 Technické údaje Jednotka Hodnota Pøípustné zatížení p - statické dynamické 140 Pøípustná kluzná rychlost v - olejové mazání m/s 10.0 Max. pv faktor - olejové mazání x m/s 10.0 C +280 C Souèinitel tøení f - olejové mazání Povrchová drsnost høídele Ra mm * Tvrdost høídele >200 * dle zatěžovacích podmínek DP31 TM olejem tukem vodou technologickou vynikající pøírubová pouzdra kluzné axiální podložky podložky s pøírubou kluzný pás Technické údaje Jednotka Hodnota Pøípustné zatížení p - statické dynamické 70 Pøípustná kluzná rychlost v - mazání tukem m/s 2.5 Max. pv faktor - mazání tukem x m/s 2.8 C +130 C - 40 Souèinitel tøení f - mazání tukem Povrchová drsnost høídele Ra mm 0.4 Tvrdost høídele - bìžná životnost >200 - prodloužená životnost >2000 hodin >350 DX olejem tukem vodou technologickou vynikající kluzné axiální podložky kluzný pás Technické údaje Jednotka Hodnota Pøípustné zatížení p - statické dynamické 140 Pøípustná kluzná rychlost v - mazání tukem 2.5 m/s - mazání olejem 10.0 Max. pv faktor - mazání tukem x m/s 2.8 C +175 C - 40 Souèinitel tøení f - mazání tukem mazání olejem Povrchová drsnost høídele Ra mm 0.4 Tvrdost høídele - bìžná životnost >200 - prodloužená životnost >2000 hodin >350 Nové! DX 10 olejem tukem vodou technologickou vynikající vynikající kluzné axiální podložky kluzný pás nestandartní díly 13

14 Pøehled výrobkù HX TM Kov-polymerový kompozitní materiál ocel + slinutý bronz + PEEK + PTFE + plnivo! nízkoúdržbový kluzný material s velmi do-! pro hydrodynamické aplikace kluzná brou odolností proti otěru při slabém domazávání vrstva dostupná také bez mazacích kapes! pro maziva s nízkou viskozitou! kluzná vrstva standartně s mazacími kapsami! pro teploty do 250 C! vysoká odolnost vůči vlivu chemikálií kluzná vrstva (PEEK + PTFE + plnivo) slinutý bronz hydromotory a hydraulická čerpadla, země- dělské stroje, větrná energetika, natáčecí a vyrovnávací ložiska gondolí větrných elektráren automobilový prùmysl: naftová palivová èerpadla, zubová èerpadla ocelový nosiè, kluzné axiální podložky, kluzný pás, nestandartní díly DS TM Kov-polymerový kompozitní materiál ocel + slinutý bronz + modifikovaný POM kluzná vrstva (POM + plnivo) slinutý bronz ocelový nosiè! kluzný materiál pro podmínky! TM DS nezpůsobuje korozi hřídele vlivem okrajového mazaní tření během malých a zároveň rychlých! pro nepravidelné mazání a oscilačních pohybů provoz! výkonově podobné materiálu DX s! kluzná vrstva je opracovatelná (ca. 0,4 mm výhodou samomaznosti a nižšího tření nad vrstvou bronzu) automobilový průmysl: převodovky řízení, posilovače řízení, pedálové systémy, lišty sedadel, rejdové čepy, čepy zadních dveří, pouzdra brzdových třmenů apod. zdvihací a manipulační zařízení, posuvné lišty strojů, hydraulické válce a motory, lyžařské vleky, pneumatické zařízení, lékařské vybavení, textilní stroje, zemědělské stroje, laboratorní přístroje apod. na přání:, podložky, pásy a nestandartní díly (všechny díly také dostupné s mazacími kapsami) EP TM Vstřikovaný termoplastický materiál Polyamid PA6.6T + PTFE + skelná vlákna + grafit Vstřikovaný termoplast s aditivy! termoplastický materiál -! kluzné vlastnosti u lehkých / středmodifikovaný polyamid 6.6T, vyráběný ních provozních podmínek vstři-kováním! doporučená tolerance tělesa H7, hřídele! dobrý kluzné vlastnosti u lehkých / střed- h7 - h9 ních provozních podmínek! barva: černá obecnì limitováno vlastnostmi materiálu. standartní:, pøírubová pouzdra, typové tyče zdravotnické vybavení, rolety, laboratorní přístroje, herní zařízení, kancelářské přístroje apod. nestandartní díly 14

15 Technické údaje Jednotka Hodnota Pøípustné zatížení p - statické dynamické 100 Pøípustná kluzná rychlost v - mazání tukem 2.5 m/s - mazání olejem 10.0 Max. pv faktor - mazání tukem x m/s 2.8 / krátkodobé pùsobení C +250 C Souèinitel tøení f - mazání tukem mazání olejem Povrchová drsnost høídele Ra m 0.4 Tvrdost høídele - bìžná životnost >200 - prodloužená životnost >2000 hodin >350 HX TM olejem tukem vodou technologickou vynikající kluzné axiální podložky kluzný pás Technické údaje Jednotka Hodnota Pøípustné zatížení p - statické dynamické 45 Pøípustná kluzná rychlost v - bez mazání 1.5 m/s - mazání tukem / olejem 2.5 / 10.0 Max. pv faktor - bez mazání 1.4 x m/s - mazání tukem / olejem 2.8 / 10.0 C +130 C - 60 Souèinitel tøení f - bez mazání mazání tukem / olejem / Povrchová drsnost høídele Ra m 0,4 Tvrdost høídele - bìžná životnost >200 - prodloužená životnost >2000 hodin >350 DS TM olejem tukem vodou technologickou vynikající vynikající kluzné axiální podložky kluzný pás Technické údaje Jednotka Hodnota Pøípustné zatížení p - statické 80 Pøípustná kluzná rychlost v - bez mazání m/s pro A H/A C = Max. pv faktor* - pro A H/A C = 10 x m/s pro A H/A C = C +140 C - 40 Souèinitel tøení f - bez mazání Povrchová drsnost høídele Ra m 0.5 ± 0.3 Tvrdost høídele HV >200 * pv je limitováno plochou odvádìjící teplo danou pomìrem kontaktních ploch EP TM olejem tukem vodou technologickou po zkoušce odolnosti pøírubová pouzdra 15

16 Pøehled výrobkù EP12 TM Vstřikovaný termoplastický materiál POM + PTFE Vstřikovaný termoplast s aditivy! termoplastický materiál -! barva bílá modifikovaný polyoxymetylén, vyrábìný vstøikováním obecnì limitováno vlastnostmi materiálu., nestandartní díly domácí aplikace, nábytkáøství, kanceláøská vybavení, sportovní vybavení a další EP22 TM Vstřikovaný termoplastický materiál PBT + PTFE! termoplastický materiál -! dobrý pomìr cena / výkon modifikovaný polybutylentereftalát, vyrábìný vstøikováním! barva bílá obecnì limitováno vlastnostmi materiálu. domácí aplikace, chemický prùmysl, kanceláøská vybavení, sportovní vybavení a další Vstřikovaný termoplast s aditivy standartní:, přírubová pouzdra a typové tyče na přání: nestandartní díly EP43 TM Vstřikovaný termoplastický materiál PPS + PTFE + Aramid! termoplastický materiál -! velká rozmìrová stabilita modifikovaný polyfenylensulfid, vyrábìný! barva hnìdá vstøikováním! dobrá chemická a hydrolýzová odolnost velmi malé tøení, urcìno pøedevším pro provoz Vstřikovaný termoplast s aditivy obecnì limitováno vlastnostmi materiálu. standartní:, přírubová pouzdra a typové tyče domácí aplikace, vybavení pro manipulaci s materiálem, mìøicí pøístroje, automaty na mince, hotovostní skøíòky a další na přání: nestandartní díly 16

17 Technické údaje Jednotka Hodnota Pøípustné zatížení p - statické 65 Pøípustná kluzná rychlost v - bez mazání m/s pro A H/A C = Max. pv faktor* - pro A H/A C = 10 x m/s pro A H/A C = C +125 C - 40 Souèinitel tøení f - bez mazání Povrchová drsnost høídele Ra m 0.3 ± 0.2 Tvrdost høídele HV >200 * pv je limitováno plochou odvádìjící teplo danou pomìrem kontaktních ploch EP12 TM olejem tukem vodou technologickou po zkoušce odolnosti pøírubová pouzdra kluzné axiální podložky nestandartní díly Technické údaje Jednotka Hodnota Pøípustné zatížení p - statické 50 Pøípustná kluzná rychlost v - bez mazání m/s pro A H/A C = Max. pv faktor* - pro A H/A C = 10 x m/s pro A H/A C = C +170 C - 50 Souèinitel tøení f - bez mazání Povrchová drsnost høídele Ra m 0.3 ± 0.2 Tvrdost høídele HV >200 * pv je limitováno plochou odvádìjící teplo danou pomìrem kontaktních ploch EP22 TM olejem tukem vodou technologickou velmi po zkoušce odolnosti pøírubová pouzdra kluzné axiální podložky nestandartní díly typové tyče Technické údaje Jednotka Hodnota Pøípustné zatížení p - statické 83 Pøípustná kluzná rychlost v - bez mazání m/s pro A H/A C = Max. pv faktor* - pro A H/A C = 10 x m/s pro A H/A C = C +240 C - 40 Souèinitel tøení f - bez mazání Povrchová drsnost høídele Ra m 0.5 ± 0.3 Tvrdost høídele HV >200 * pv je limitováno plochou odvádìjící teplo danou pomìrem kontaktních ploch EP43 TM olejem tukem vodou technologickou velmi po zkoušce odolnosti pøírubová pouzdra kluzné axiální podložky nestandartní díly typové tyče 17

18 Pøehled výrobkù EP44 TM Vstřikovaný termoplastický materiál PPS + PTFE + uhlíková vlákna! termoplastický materiál -! velice dobrý pro mazaný provoz modifikovaný polyfenylensulfid, vyrábìný! velká rozmìrová stabilita vstøikováním! barva èerná! dobrá chemická a hydrolýzová odolnost obecnì limitováno vlastnostmi materiálu. domácí aplikace, technologie ventilù, elektrické pøístroje, mìøicí pøístroje a další Vstřikovaný termoplast s aditivy, nestandartní díly, typové tyče EP63 TM Vstřikovaný termoplastický materiál PEEK + PTFE + Aramid! termoplastický materiál -! velká mechanická tuhost modifikovaný polyetereterketon, vyrábìný! velká odolnost proti opotøebení pøi vstøikováním oscilaèním pohybu! materiál pro vyšší teploty s malou tepelnou! dobrá chemická a hydrolýzová odolnost roztažností pro nároèné použití! barva èerná! pro provoz Vstřikovaný termoplast s aditivy obecnì limitováno vlastnostmi materiálu. standartní: a přírubová pouzdra domácí aplikace, technologie ventilù, elektrické pøístroje, zemìdìlské stroje a další na přání: nestandartní díly EP64 TM Vstřikovaný termoplastický materiál PEEK + PTFE + grafit + uhlíková vlákna! termoplastický materiál -! velice pro mazané aplikace modifikovaný polyetereterketon, vyrábìný! velká mechanická tuhost vstøikováním! velká odolnost proti opotøebení pøi osci-! materiál pro vyšší teploty s malou tepelnou laèním pohybu roztažností pro nároèné použití! barva èerná! dobrá chemická a hydrolýzová odolnost Vstřikovaný termoplast s aditivy obecnì limitováno vlastnostmi materiálu., nestandartní díly domácí aplikace, pøepravní zaøízení, mìøicí pøístroje, dopravníky a další 18

19 Technické údaje Jednotka Hodnota Pøípustné zatížení p - statické 95 Pøípustná kluzná rychlost v - bez mazání m/s pro A H/A C = Max. pv faktor* - pro A H/A C = 10 x m/s pro A H/A C = C +240 C - 40 Souèinitel tøení f - bez mazání Povrchová drsnost høídele Ra m 0.5 ± 0.3 Tvrdost høídele HV >450 * pv je limitováno plochou odvádìjící teplo danou pomìrem kontaktních ploch EP44 TM olejem tukem vodou technologickou velmi po zkoušce odolnosti pøírubová pouzdra kluzné axiální podložky nestandartní díly Technické údaje Jednotka Hodnota Pøípustné zatížení p - statické 90 Pøípustná kluzná rychlost v - bez mazání m/s pro A H/A C = Max. pv faktor* - pro A H/A C = 10 x m/s pro A H/A C = C +290 C Souèinitel tøení f - bez mazání Povrchová drsnost høídele Ra m 0.3 ± 0.2 Tvrdost høídele HV >200 * pv je limitováno plochou odvádìjící teplo danou pomìrem kontaktních ploch EP63 TM olejem tukem vodou technologickou po zkoušce odolnosti pøírubová pouzdra kluzné axiální podložky nestandartní díly Technické údaje Jednotka Hodnota Pøípustné zatížení p - statické 125 Pøípustná kluzná rychlost v - bez mazání m/s pro A H/A C = Max. pv faktor* - pro A H/A C = 10 x m/s pro A H/A C = C +290 C Souèinitel tøení f - bez mazání Povrchová drsnost høídele Ra m 0.3 ± 0.2 Tvrdost høídele HV >450 * pv je limitováno plochou odvádìjící teplo danou pomìrem kontaktních ploch EP64 TM olejem tukem vodou technologickou po zkoušce odolnosti pøírubová pouzdra kluzné axiální podložky nestandartní díly 19

samomazná a bezúdr bová kluzná lo iska

samomazná a bezúdr bová kluzná lo iska PØEHLED VÝROBKÙ samomazná a bezúdr bová kluzná lo iska Technická informace GGB BEARING TECHNOLOGY zákaznický GGBeB GGBrB G z ký Gs servis GGBv is Široký sortiment výrobkù Standartní i nestandartní provedení

Více

samomazná a bezúdr bová kluzná lo iska Technická informace GGB

samomazná a bezúdr bová kluzná lo iska Technická informace GGB PØEHLED VÝROBKÙ samomazná a bezúdr bová kluzná lo iska Technická informace GGB zákaznický GGBeB GGBrB G z ký Gs servis GGBv Široký sortiment výrobkù Standartní i nestandartní provedení - dle dokumentace

Více

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost Bez PTFE a silikonu iglidur Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost HENNLIH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz 613 iglidur Bez PTFE a

Více

Portfolio výrobků Czech Republic

Portfolio výrobků Czech Republic Portfolio výrobků Czech Republic The Global Leader in High Performance Bearing Solutions an EnPro Industries company Celosvětová jednička v řešeních vyuívajících vysoce výkonná loiska Jako celosvětová

Více

Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C) Vodicí pás z tvrzené polyesterové tkaniny. Vynikající parametry únosnosti. Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C)

Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C) Vodicí pás z tvrzené polyesterové tkaniny. Vynikající parametry únosnosti. Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C) KONSTRUKÈNÍ ÚDAJE STANDARDNÍ SORTIMENT Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C) F 506 Vodicí pás z tvrzené polyesterové tkaniny. Vynikající parametry únosnosti. +120 +100-40 Číslo stránky 5.7 4.1 F 87 Vodicí

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ 4.2.Uložení Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Pro otočné uložení hřídelí, hřídelových čepů se používají ložiska. K realizaci posuvného přímočarého

Více

KLUZNÁ POUZDRA KU - POPIS MATERIÁLU KU - VLASTNOSTI TŘENÍ OPOTŘEBENÍ MAZÁNÍ

KLUZNÁ POUZDRA KU - POPIS MATERIÁLU KU - VLASTNOSTI TŘENÍ OPOTŘEBENÍ MAZÁNÍ KLUZNÁ POUZDRA KU KU - POPIS MATERIÁLU Materiál KU tvoří ocelový podklad, na který je nanesená vrstva pórovitého cínového bronzu CuSn10 o síle cca 0,25 mm Do této kostry je naválcovaná směs polytetrafluoretylenu

Více

iglidur UW500 Pro horké tekutiny iglidur UW500 Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby

iglidur UW500 Pro horké tekutiny iglidur UW500 Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby Pro horké tekutiny iglidur Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby 341 iglidur Pro horké tekutiny. Kluzná pouzdra iglidur byla vyvinuta pro aplikace pod vodou při teplotách

Více

Nízká cena při vysokých množstvích

Nízká cena při vysokých množstvích Nízká cena při vysokých množstvích iglidur Vhodné i pro statické zatížení Bezúdržbový provoz Cenově výhodné Odolný vůči nečistotám Odolnost proti vibracím 225 iglidur Nízká cena při vysokých množstvích.

Více

Kluzné prvky nenáročné na údržbu. Změny vyhrazeny D99

Kluzné prvky nenáročné na údržbu. Změny vyhrazeny D99 Kluzné prvky nenáročné na údržbu D99 Kluzné prvky nenáročné na údržbu Popis Kluzné prvky nenáročné na údržbu se používají převážně ve výrobě nástrojů a ve strojírenství pro lineární rotační kluzné pohyby.

Více

iglidur H2 Nízká cena iglidur H2 Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty

iglidur H2 Nízká cena iglidur H2 Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty Nízká cena iglidur Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty 399 iglidur Nízká cena. Pro aplikace s vysokými požadavky na teplotní odolnost. Může být podmíněně

Více

FDA kompatibilní iglidur A180

FDA kompatibilní iglidur A180 FDA kompatibilní Produktová řada Je v souladu s předpisy FDA (Food and Drug Administration) Pro přímý kontakt s potravinami a léčivy Pro vlhká prostředí 411 FDA univerzální. je materiál s FDA certifikací

Více

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost Elektricky vodivý iglidur Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 ax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz

Více

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12 PRS 1, PRS 2 Obsah Popis, použití a charakteristika...2 Technické informace... onstrukèní rozmìry... Ovládací prvky... 10 Poznámky... 12 Znaèení ventilu a jeho specifikace... 1 Popis, použití a charakteristika

Více

Pro vysoké rychlosti pod vodou

Pro vysoké rychlosti pod vodou Pro vysoké rychlosti pod vodou iglidur Produktová řada Pro aplikace pod vodou Pro rychlý a konstantní pohyb Dlouhá životnost HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz

Více

Nízké tření a opotřebení: Pro rychlé i pomalé pohyby iglidur J

Nízké tření a opotřebení: Pro rychlé i pomalé pohyby iglidur J Nízké tření a opotřebení: Pro rychlé i pomalé pohyby iglidur Více než 250 rozměrů skladem ve výrobním závodě Nízké opotřebení s různými materiály hřídele Nízký koeficient tření za sucha Pohlcování vibrací

Více

Pro vysoká dyn. zatížení a otěruvzdornost iglidur Z

Pro vysoká dyn. zatížení a otěruvzdornost iglidur Z Pro vysoká dyn. zatížení a otěruvzdornost iglidur Produktová řada Vynikající odolnost proti opotřebení, zejména při vysokém zatížení Vysoká tepelná odolnost Pro extrémní zatížení Pro vysoké obvodové rychlosti

Více

Vysoká teplotní a chemická odolnost: Pro extrémní podmínky iglidur X

Vysoká teplotní a chemická odolnost: Pro extrémní podmínky iglidur X iglidur Vysoká teplotní a chemická odolnost: Pro extrémní podmínky iglidur Více než 250 rozměrů ze skladu ve výrobním závodě Teplotní odolnost od 100 C do +250 C v nepřetržitém provozu Univerzální chemická

Více

Vynikající tlumící vlastnosti: Silný a odolný iglidur M250

Vynikající tlumící vlastnosti: Silný a odolný iglidur M250 Vynikající tlumící vlastnosti: Silný a odolný iglidur Více jak 450 rozměrů skladem ve výrobním závodě Vynikající tlumící vlastnosti: Silný a odolný iglidur Odolnost vůči hranovému zatížení Vysoká odolnost

Více

KULIČKOVÁ POUZDRA A VODÍCÍ TYČE

KULIČKOVÁ POUZDRA A VODÍCÍ TYČE INTELLIGENCE IN MOTION KULIČKOVÁ POUZDRA A VODÍCÍ TYČE 3 WWW.HIWIN.CZ KULIČKOVÁ POUZDRA A VODÍCÍ TYČE Kuličková pouzdra všeobecné informace Rozměry kuličkových pouzder Montáž kuličkových pouzder Vodící

Více

Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ R

Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ R Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ CÍLE PŘEDNÁŠKY Seznámení studentů se základními stavebními prvky strojů a strojního zařízení hřídele, uložení a spojky. OBSAH PŘEDNÁŠKY 1. Strojní součásti. 2. Hřídele a čepy.

Více

Kluzná pouzdra Katalog

Kluzná pouzdra Katalog 1013 Přehle nabízených typů Kluzná pouzra Katalog Všechny úaje v tomto katalogu byly pečlivě překontrolovány, přesto však nemůžeme ručit za přípané neúplné nebo chybné úaje. Vyhrazujeme si právo změny

Více

KLUZNÁ LOŽISKA GARANTOVANÁ KVALITA. www.ibb.cz

KLUZNÁ LOŽISKA GARANTOVANÁ KVALITA. www.ibb.cz KLUZNÁ LOŽISKA GARANTOVANÁ KVALITA www.ibb.cz KLUZNÁ LOŽISKA KATALOG IB KPB- VK2 / 2004 Platnost katalogu od 1.10.2004 A. ÚVOD: Obecně........ A / 1 Balení a označování ložisek.... A / 2 Podmínky pro skladování.....

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Součásti točivého a přímočarého pohybu Kluzná ložiska

Více

standardní samomazná ze slinutých materiálů bronzová a litinová ložiska certifikace podle ISO/TS 16949 - ISO 14001 standardní ložiska stále skladem

standardní samomazná ze slinutých materiálů bronzová a litinová ložiska certifikace podle ISO/TS 16949 - ISO 14001 standardní ložiska stále skladem standardní samomazná ze slinutých materiálů bronzová a litinová ložiska certifikace podle ISO/TS 16949 - ISO 14001 standardní ložiska stále skladem SAMOMAZNÁ ZE SINUTÝCH MATERIÁŮ BRONZOVÁ INDEX A ITINOVÁ

Více

Snadná montáž Cenově výhodná Chemická odolnost Nízká hmotnost Vysoká pevnost

Snadná montáž Cenově výhodná Chemická odolnost Nízká hmotnost Vysoká pevnost igubal - Snadná montáž Cenově výhodná Chemická odolnost Nízká hmotnost Vysoká pevnost HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz 791 igubal - Použití kloubových

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity Nauka o materiálu Úvod Technické materiály, které jsou určeny k dalšímu technologickému zpracování zahrnují širokou škálu možného chemického složení, různou vnitřní stavbu a různé vlastnosti. Je nutno

Více

POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY

POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY Polyuretanové ozubené øemeny Polyuretanové øemeny Naše firma nabízí polyuretanové øemeny splòující nejvyšší požadavky výrobcù prùmyslových zaøízení. Výroba na moderním strojním

Více

igubal Přírubová ložiska

igubal Přírubová ložiska igubal Bezúdržbovost, suchý chod Vysoké tahové zatížení Vysoká odolnost v tahu Kompenzace chyb v souososti Kompenzace hranového zatížení Nízká hmotnost 777 igubal igubal byla vyvinuta pro uchycení konců

Více

Lineární vedení Linrol

Lineární vedení Linrol Linrol Obsah Technický popis 105 Vodící kolejnice 90

Více

KOMPONENTY PRO DOPRAVNÍKY. magris PLASTOVÉ ŘETĚZY

KOMPONENTY PRO DOPRAVNÍKY. magris PLASTOVÉ ŘETĚZY KOMPONENTY PO DOPAVNÍKY magris PASTOVÉ ŘETĚZY 2012 Společnost Magris se může pochlubit více než padesátiletými zkušenostmi předního výrobce kloubových destičkových řetězů a příslušenství z oceli/nerezové

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavba a provoz strojů

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavba a provoz strojů ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavba a provoz strojů 1. Šroubové spoje 2. Čepové a kolíkové spoje 3. Spoje pery, klíny a drážkové spoje 4. Lisované a svěrné spoje 5. Svarové a pájené spoje

Více

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ 1. Spoje a spojovací součásti rozdělení spojů z hlediska rozebíratelnosti rozdělení spojů z hlediska fyzikální podstaty funkce 2. Spoje se silovým stykem šroubové

Více

VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

iglidur C500 otěruvzdornost do +250 C Produktová řada od strany 389

iglidur C500 otěruvzdornost do +250 C Produktová řada od strany 389 Kluzná pouzdra Speciální Vysoká odolnost proti kapalných médiím H univerzální Produktová řada od strany 353 H1 dlouhá životnost Produktová řada od strany 365 H370 pod vodu Produktová řada od strany 375

Více

42 28XX nízko středně legované oceli na odlitky odlévané jiným způsobem než do pískových forem 42 29XX vysoko legované oceli na odlitky

42 28XX nízko středně legované oceli na odlitky odlévané jiným způsobem než do pískových forem 42 29XX vysoko legované oceli na odlitky Oceli na odlitky Oceli třídy 26: do 0,6 % C součásti elektrických strojů, ložiska vozidel, armatury a součásti parních kotlů a turbín, na součásti spalovacích motorů Oceli tříd 27 a 28: legovány Mn a Si,

Více

Nerezové kulové ventily série 26d se samodotahovatelným sedlem a nebo plovoucím kulovým segmentem

Nerezové kulové ventily série 26d se samodotahovatelným sedlem a nebo plovoucím kulovým segmentem Nerezové kulové ventily série 26d se samodotahovatelným sedlem a nebo plovoucím kulovým segmentem Použití: Těsně uzavírací kulový kohout nerezové oceli pro agresivní média, obvzláště pro chemický průmysl:

Více

NOVINKY 11-12/2012. obj. číslo: 100-05503. obj. číslo: 100-05504. obj. číslo: 100-05505

NOVINKY 11-12/2012. obj. číslo: 100-05503. obj. číslo: 100-05504. obj. číslo: 100-05505 obj. číslo: 100-05503 Čistič brzd - účinný a rychleschnoucí čistící prostředek brzdových součástí - čistí a odmašťuje brzdy a spojky obj. číslo: 100-05504 Čistič motoru - mimořádně účinný čistič a odmašťovač

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. VYUŽITÍ NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ VE STROJÍRENSKÝCH APLIKACÍCH, TRENDY VÝVOJE NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

UPÍNACÍ HROTY ČSN ISO 298 ( ) DIN 806

UPÍNACÍ HROTY ČSN ISO 298 ( ) DIN 806 UPÍNACÍ HROTY ČSN ISO 298 (24 3310) DIN 806 Upínací hroty slouží k upínání obrobků na obráběcích strojích nebo kontrolních přístrojích. Hroty velikosti Mk = 1 5 jsou celé kaleny na tvrdost HRC 58 62. U

Více

UZAVÍRACÍ KLAPKA. dvojitě excentrická, DN , PN 10 PN 16. Konstrukční charakteristiky

UZAVÍRACÍ KLAPKA. dvojitě excentrická, DN , PN 10 PN 16. Konstrukční charakteristiky UZAVÍRACÍ KAPKA dvojitě excentrická, DN -1400, PN PN 16 1 uzavírací klapka a převodovka vhodná pro instalaci na povrch, do šachet i do země, pro zemní soupravu nutné doobjednat adaptér 2 tělo aerodynamické

Více

PAX-3-60 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ

PAX-3-60 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz PAX-3-60 426 2.98

Více

Technické plasty pro strojírenství

Technické plasty pro strojírenství Technické plasty pro strojírenství Vaše vysoké požadavky jsou pro nás výzvou Strojní souèásti z kvalitních technických plastù v posledních letech a desetiletích stále více pronikaly do stavby stroj ù a

Více

40-CVXV SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ VERTIKÁLNÍ ÈERPADLA 426 2.98 14.03

40-CVXV SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ VERTIKÁLNÍ ÈERPADLA 426 2.98 14.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ VERTIKÁLNÍ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 40-CVXV 426

Více

Klapka Série 14b / Série 14c

Klapka Série 14b / Série 14c Klapka Série 14b / Série 14c Použití: Těsně uzavírací, dvojitě excentrická regulační klapka obvzáště pro chemický průmysl pro použití na agresivní média a páru: jmenovité světlosti 3 až 20, DN80 až DN500

Více

P EHLED PNEUMATICK CH PRVKÒ

P EHLED PNEUMATICK CH PRVKÒ KOMPLEXNÍ E ENÍ PRO HYDRAULIKU PNEUMATIKU A MAZÁNÍ P EHLED PNEUMATICK CH PRVKÒ PNEUMATIKA NOVINKY Pneumatické válce řady P1D dle norem ISO/VDMA Průměry pístu: 32-125 mm dle norem ISO a VDMA Tlak max. 10

Více

Vespel CR-6100 Průvodce použití

Vespel CR-6100 Průvodce použití Title: Boulden Company 1013 Conshohocken Road Conshohocken, PA 19428 USA 1-610-825-1515 1-610-825-5544 Vespel CR-6100 Průvodce použití Machinery Spot Lužná 2/716) 160 00 Praha 6 Česká republika Rev. 3

Více

VY_32_INOVACE_C 07 17

VY_32_INOVACE_C 07 17 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

DET SIGMA PUMPY HRANICE

DET SIGMA PUMPY HRANICE SIGMA PUMPY HRANICE ÈERPADLOVÉ TURBÍNY DET SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 81.01 Použití Èerpadlové turbíny

Více

OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU

OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU Hřídele a ložiska druhy hřídelí, nosné hřídele, pevnostní výpočty hybné hřídele a hřídelové čepy, pevnostní výpočty materiály hřídelů kluzná ložiska,

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Obor: Nástrojař Ročník: 1. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola Uherský

Více

HYDROPRODUCT s.r.o. Hadice pro hydraulické obvody ( hydraulické hadice)

HYDROPRODUCT s.r.o. Hadice pro hydraulické obvody ( hydraulické hadice) HYDROPRODUCT s.r.o. ing. J. Podskalský Hadice pro hydraulické obvody ( hydraulické hadice) - přenos tlakové kapaliny mezi pohyblivými částmi zařízení ( rotace, posuv, vibrace ) - umožňují realizovat jednu

Více

typ: FN2 Diagram tlaku a teploty Průmyslové armatury kulové kohouty Kulový kohout přírubový DN15 300, PN10 160

typ: FN2 Diagram tlaku a teploty  Průmyslové armatury kulové kohouty Kulový kohout přírubový DN15 300, PN10 160 Kulový kohout přírubový DN15 300, PN 160 Vlastnosti a použití: Pro široký rozsah použití včetně médií s vyšším pracovním tlakem a s přihlédnutím na odolnost použitých materiálů. V provedení podle ATEX

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Strojnictví Studijní obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Školní rok: 2012 2013 Témata: 1. Výroba

Více

Kluzná pouzdra KU - B10 samomazný kov

Kluzná pouzdra KU - B10 samomazný kov Kluzná pouzdra KU - B10 samomazný kov B10 ( KU ) je 3-vrstvé kluzné pouzdro vylisované z kovového pásu s vrstvou PTFE. Tam kde jiné materiály nedokáží zaručit dostatečnou životnost, je nejlepším řešením

Více

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE 1 VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE Použití práškové metalurgie Prášková metalurgie umožňuje výrobu součástí z práškových směsí kovů navzájem neslévatelných (W-Cu, W-Ag), tj. v tekutém stavu nemísitelných nebo

Více

INFORMACE O VÝROBKU. Profily ozubených řemenů. Výška. Výška Typ Rozteč Výška zubu PowerGrip GT (3) Typ Rozteč Výška zubu.

INFORMACE O VÝROBKU. Profily ozubených řemenů. Výška. Výška Typ Rozteč Výška zubu PowerGrip GT (3) Typ Rozteč Výška zubu. INFORMACE O VÝROBKU Profily ozubených řemenů Výška Typ Rozteč Výška zubu PowerGrip GT (3) 2MGT 2 1.52 0.71 3MGT 3 2.41 1.12 5MGT 5 3.81 1.91 8MGT 8 5.60 3.40 14MGT 14 10.00 6.00 Výška Typ Rozteč Výška

Více

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_TEK_1089

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_TEK_1089 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace, RED_IZO: 600020355 Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám Vzděláváním za

Více

PŘEHLED POLYURETANOVÝCH ŘEMENŮ

PŘEHLED POLYURETANOVÝCH ŘEMENŮ PŘEHLED POLYURETANOVÝCH ŘEMENŮ KONSTRUKCE OZUBENÝCH POLYURETANOVÝCH ŘEMENŮ Tažné kordy zajišťují potřebnou pevnost a odolnost proti prodloužení. Řemeny jsou standardně dodávány s ocelovým tažným kordem,

Více

BOA-H uzavírací ventil s těsněním kov na kov

BOA-H uzavírací ventil s těsněním kov na kov Typový list 7150.1/5-64 BOA-H R uzavírací ventil s těsněním kov na kov s vlnovcem s prírubami dle nové evropské normy 1092-2 typ 21 šedá litina PN 16 DN 15-300 tvárná litina PN 16 DN 15-350 tvárná litina

Více

Šité krycí kruhové měchy Šité kruhové krycí měchy jsou vhodné pro krytí: Šité kruhové měchy jsou zhotoveny z: 1.18

Šité krycí kruhové měchy Šité kruhové krycí měchy jsou vhodné pro krytí: Šité kruhové měchy jsou zhotoveny z: 1.18 ŠITÉ KRYCÍ KRUHOVÉ MÌCHY Šité krycí kruhové měchy Konstrukční řešení kruhových šitých měchů je velice variabilní. Vnitřní i vnější průměry lze nadefi novat přesně podle potřeb aplikace. Libovolně je možné

Více

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ 2014/01 tool design & production KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ FRÉZY PRO VÝROBU FOREM Z TVRDOKOVU FRÉZY VÁLCOVÉ NÁSTROJE PRO OBRÁBĚNÍ HLINÍKU NÁSTROJE PRO OBRÁBĚNÍ GRAFITU NÁSTROJE SPECIÁLNÍ A ZAKÁZKOVÉ

Více

Maximalizace výkonu ložiska. Hřídelové těsnicí kroužky HMS5 a HMSA10 Delší životnost Zlepšené těsnicí vlastnosti Vynikající odolnost vůči oleji

Maximalizace výkonu ložiska. Hřídelové těsnicí kroužky HMS5 a HMSA10 Delší životnost Zlepšené těsnicí vlastnosti Vynikající odolnost vůči oleji Maximalizace výkonu ložiska Hřídelové těsnicí kroužky HMS5 a HMSA10 Delší životnost Zlepšené těsnicí vlastnosti Vynikající odolnost vůči oleji Hřídelové těsnicí kroužky HMS5 a HMSA10 Základní vlastnosti

Více

ÚČINKY POUŽITÍ MAZIV ATOMIUM NA RŮZNÉ SKUPINY AUTOMOBILOVÉHO MOTORU

ÚČINKY POUŽITÍ MAZIV ATOMIUM NA RŮZNÉ SKUPINY AUTOMOBILOVÉHO MOTORU ÚČINKY POUŽITÍ MAZIV ATOMIUM NA RŮZNÉ SKUPINY AUTOMOBILOVÉHO MOTORU Konkrétní míra účinku závisí především na výchozím stavu. Pokud je motor silně opotřebený a nepoužívaly se v něm vždy jen kvalitní oleje

Více

Lamely. Obsah. CZ

Lamely. Obsah.   CZ Lamely Strana Všeobecné pokyny U firmy Ortlinghaus mají lamely tradici 2.03.00 Třecí systém 2.03.00 Unášecí profil 2.04.00 Axiální vůle 2.04.00 Provozní mezera 2.04.00 Sinusové zvlnění ocelových lamel

Více

DIN PN 10/ANSI 150 CHARAKTERISTIKA STANDARDNÍHO PROVEDENÍ

DIN PN 10/ANSI 150 CHARAKTERISTIKA STANDARDNÍHO PROVEDENÍ Typ: L50 Nožové šoupátko DN 50 DN 600 DIN PN 10/ANSI 150 Volitelně P.E.D. 97/23/EC média: skupina 1(b), 2 (kat. I, mod. A) CHARAKTERISTIKA STANDARDNÍHO PROVEDENÍ Konstrukce: dvojdílné těleso mezi příruby

Více

TC-BQO SIGMA PUMPY HRANICE

TC-BQO SIGMA PUMPY HRANICE SIGMA PUMPY HRANICE ÈERPADLOVÉ TURBÍNY SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz TC-BQO 426 2.98 81.03 Použití Èerpadlové typové

Více

Produktové novinky. Lisovací nástroje 2014. Modulové vedení. Kompaktní vedení. Online-katalo

Produktové novinky. Lisovací nástroje 2014. Modulové vedení. Kompaktní vedení. Online-katalo Produktové novinky Lisovací nástroje 2014.8.3.1 CD-Katalog 5 g Online-katalo S novým rozšířením produktů v tomto roce reagujeme na Vaše přání a podněty. Jako systémový dodavatel Vám tímto nabízíme ještě

Více

OBSAH. www.dimer-group.com

OBSAH. www.dimer-group.com 1 OBSAH DIMERPACK 0011 3 DIMERPACK 0021 3 DIMERPACK 1110 3 DIMERPACK 1120 4 DIMERPACK 1130 4 DIMERPACK 1140 4 DIMERPACK 1170 5 DIMERPACK 1180 5 DIMERPACK 2210 5 DIMERPACK 2220 6 DIMERPACK 2230 6 DIMERPACK

Více

Lineární vedení LinTrek

Lineární vedení LinTrek Lineární vedení Lineární vedení LinTrek Obsah Popis 93 Příklady montáže 94 Vodící rolny 95 Čepy rolen 96 Vodící kolejnice 97 Montážní rozměry 98 Montáž a provoz 100 Výpočty 101 92 Lineární vedení LinTrek

Více

NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA K

NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA K NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA K Popis Znaèení Mazání a montá¾ní poloha Poloha svorkovnice Technická data Moment setrvaènosti Rozmìry Dvojitý vstup Omezovaè momentu s dutou høídelí Pøíslu¹enství Náhradní díly

Více

UZAVÍRACÍ KLAPKY S DVOJITOU EXCENTRICITOU TYP L32.7

UZAVÍRACÍ KLAPKY S DVOJITOU EXCENTRICITOU TYP L32.7 Použití Uzavírací klapky s dvojitou excentricitou jsou průmyslové armatury určené k úplnému otevření nebo uzavření průtoku. Lze je použít i pro regulaci průtoku. Při dlouhodobém používání v regulačním

Více

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY ALBROMET 200 2 ALBROMET 220 Ni 3 ALBROMET 260 Ni 4 ALBROMET 300 5 ALBROMET 300 HSC 6 ALBROMET 340 7 ALBROMET 340 HSC 8 ALBROMET 380 9 ALBROMET 380 HSC 10 ALBROMET

Více

PAD-3-60-UC SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ

PAD-3-60-UC SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz PAD-3-60-UC 426 2.98

Více

Řešení pro jízdní kola

Řešení pro jízdní kola Řešení pro jízdní kola Návrhy & vývoj Disponujeme rozsáhlými schopnostmi pro provádění vnitropodnikových návrhů, testů a výzkumu & vývoje a využíváme naše mezinárodní technická střediska pro podporu místních

Více

Kuličková ložiska, axiální kuličková ložiska, kuličková hnízda a další... ..plasty

Kuličková ložiska, axiální kuličková ložiska, kuličková hnízda a další... ..plasty 4. xiros........... Kuličková ložiska, axiální kuličková ložiska, kuličková hnízda a další.....plasty xiros Příklady použití Další aplikace na www.igus.cz/xiros-applications Typická odvětví průmyslu a

Více

Axiální kuličková ložiska

Axiální kuličková ložiska Axiální kuličková ložiska Jednosměrná axiální kuličková ložiska... 838 Obousměrná axiální kuličková ložiska... 839 Základní údaje... 840 Rozměry... 840 Tolerance... 840 Nesouosost... 840 Klece... 840 Minimální

Více

ZPG SIGMA PUMPY HRANICE NÍZKOTLAKÁ ZUBOVÁ ČERPADLA 21.05 426 3.99

ZPG SIGMA PUMPY HRANICE NÍZKOTLAKÁ ZUBOVÁ ČERPADLA 21.05 426 3.99 SIGMA PUMPY HRANICE NÍZKOTLAKÁ ZUBOVÁ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz ZPG 426 3.99 21.05 Použití Rotační

Více

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94 SIGMA PUMPY HRANICE LEHKÁ DIAGONÁLNÍ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 400-BQO 426 2.98 11.94 Použití Èerpadla

Více

Obdélníkové příruby pro sloupky, vodící ložisko včetně bronzového pouzdra s grafitovými tělísky 2031.70.

Obdélníkové příruby pro sloupky, vodící ložisko včetně bronzového pouzdra s grafitovými tělísky 2031.70. Obdélníkové příruby pro sloupky, vodící ložisko včetně bronzového pouzdra s grafitovými tělísky 2031.70. 2031.70. Příklad montáže: *202.19. Vodící sloupky *2022.19. *2021.46. * 202.19. *2022.25. *2021.43.

Více

Ponorná čerpadla pro 4 a 6 vrty

Ponorná čerpadla pro 4 a 6 vrty SD Ponorná čerpadla pro a 6 vrty Konstrukce Ponorná čerpadla pro vrty ( 100 ) a 6 ( 150 ), s vnějším pláštěm z nerez oceli AISI 30 a články z polykarbonátu pro a z Norylu pro 6. Oběžná kola Radiální SD

Více

Témata profilové maturitní zkoušky Technologie

Témata profilové maturitní zkoušky Technologie ta profilové maturitní zkoušky Technologie 1. Technické materiály 2. Vlastnosti a zkoušky technických materiálů 3. Metalografie ocelí a litin 4. Tepelné zpracování a chemicko-tepelné zpracování 5. Odlévání

Více

NÁSTROJE A TECHNOLOGIE ČESKÉ VÝROBKY VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ

NÁSTROJE A TECHNOLOGIE ČESKÉ VÝROBKY VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ 2015/08 NÁSTROJE A TECHNOLOGIE ČESKÉ VÝROBKY VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ FRÉZY PRO VÝROBU FOREM MIKROFRÉZY 70 HRC KULOVÉ 70 HRC KULOVÉ 55 HRC KUŽELOVÉ 5 FRÉZY VÁLCOVÉ UNIVERZÁLNÍ HRUBOVACÍ DOKONČOVACÍ 70 HRC

Více

iglidur Polotovary iglidur Polotovar

iglidur Polotovary iglidur Polotovar Polotovar Produktová řada materiály jako polotovary (tyče i desky) J deskové polotovary Bezúdržbová s předvídatelnou životností. Rychlé dodání 691 tyčové polotovary Pro svobodu návrhu Speciální obráběné

Více

BOAX. bez azbestu. Oblasti použití. Obsluha. Provozní data. Materiály. Provedení. Dodatky. Údaje pro objednávku

BOAX. bez azbestu. Oblasti použití. Obsluha. Provozní data. Materiály. Provedení. Dodatky. Údaje pro objednávku Typový list 8413.1/4-64 BOAX BezobsluÏné, mûkce tûsnící centrické uzavírací klapky pro vytápûní a klimatizaci budov bez azbestu PN 6, 10 a 16 DN 20-400 Oblasti použití zařízení na vytápění klimatizační

Více

GRIP THAT HOLDS. SÉRIE 85 a 100 // PN 10/16/Class 150 // DN 15-300 (1/2-12 ) MEMBRÁNOVÉ VENTILY WWW.ABOVALVE.COM

GRIP THAT HOLDS. SÉRIE 85 a 100 // PN 10/16/Class 150 // DN 15-300 (1/2-12 ) MEMBRÁNOVÉ VENTILY WWW.ABOVALVE.COM GRIP THAT HOLDS SÉRIE 85 a 100 // PN 10/16/Class 150 // DN 15-300 (1/2-12 ) MEMBRÁNOVÉ VENTILY WWW.ABOVALVE.COM OBECNÉ INFORMACE - SÉRIE 85 & 100 OBECNÉ INFORMACE DN 15 - DN 300 Jednodílné těleso, obousměrný

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03 - TP ing. Jan Šritr ing. Jan Šritr 2 1 ing.

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

Produktové novinky. Výroba forem IV / 2014. H 1080 k upnutí NF tvarových vložek. CD katalog 5.8.4.0 online katalog

Produktové novinky. Výroba forem IV / 2014. H 1080 k upnutí NF tvarových vložek. CD katalog 5.8.4.0 online katalog Produktové novinky Výroba forem IV / 2014 CD katalog 5.8.4.0 online katalog S novým rozšířením produktů v tomto roce reagujeme na Vaše přání a podněty. Jako systémový dodavatel Vám tímto nabízíme ještě

Více

NOVINKA. Rolničkové vedení C-Rail. Vozíky C-Rail. Kolejnice C-Rail. Nerezové provedení. Vodicí systémy

NOVINKA. Rolničkové vedení C-Rail. Vozíky C-Rail. Kolejnice C-Rail. Nerezové provedení. Vodicí systémy NOVINKA Rolničkové vedení Vozíky Kolejnice Nerezové provedení Vodicí systémy Technická specifikace Lineární rolničkové vedení typu nabízí jednoduché a ekonomicky výhodné řešení lineárních posuvů pro lehká

Více

Black Pearl strana: 1 VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER V OBLASTI PRŮMYSLOVÝCH ARMATUR. www.bickelwolf.cz POPIS:

Black Pearl strana: 1 VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER V OBLASTI PRŮMYSLOVÝCH ARMATUR. www.bickelwolf.cz POPIS: POPIS: Black Pearl strana: 1 Od svého vynálezu patří uzavírací klapky mezi nejžádanější průmyslové armatury na regulaci průtoku, a to zejména díky jejich nízké váze, 100% těsnosti, nízké tlakové ztrátě

Více

E BIS Pevné body a kluzná uložení

E BIS Pevné body a kluzná uložení E BIS Pevné body a kluzná uložení BIS Pevné body BISOFIX CF Objímky pro pevný bod chlazení 2 BIS db-fix 40 Zvukově izolovaný pevný bod 3 BIS db-fix 80 Kompletní pevný bod 4 BIS db-fix 200 Kompletní pevný

Více

Typ SRP a DAP. Pfeiffer AT otočný čtvrtotáčkový pohon Série 31a

Typ SRP a DAP. Pfeiffer AT otočný čtvrtotáčkový pohon Série 31a Pfeiffer AT otočný čtvrtotáčkový pohon Série 31a Typ SRP a DAP Použití: Jedno- a dvojčinný pístový pohon pro regulační a uzavírací ventily s rotačním regulačním prvkem, zvláště pro vysoké provozní požadavky

Více

NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA X

NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA X NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA X Popis Znaèení Mazání a montá¾ní poloha Poloha svorkovnice Technická data Moment setrvaènosti Rozmìry Dvojitý vstup Omezovaè momentu s dutou høídelí Pøíslu¹enství Náhradní díly

Více

MNOHOSTRANNÉ MAZADLA. www.spreje.cz

MNOHOSTRANNÉ MAZADLA. www.spreje.cz MNOHOSTRANNÉ MAZADLA MNOHOSTRANNÉ MAZADLO AL-W Speciální tuk pro mazání, korozní ochranu a pro použití pod vodou (klasifikace dle DIN 51 502: KPL 1-2E -25). Účinná ochrana proti agresivním kapalinám (např.

Více

... kvalita, výkon, spolehlivost

... kvalita, výkon, spolehlivost ... kvalita, výkon, spolehlivost Nejlepší øešení pro Vaše hydraulické systémy 1 Zubové hydrogenerátory 31 - jednostupòové - tandemové - jednosmìrná rotace - obousmìrná rotace - s hliníkovým, litinovým

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Dokončovací metody obrábění. Metody s úběrem materiálu. Jemné obrábění, hlazení. Honování

Dokončovací metody obrábění. Metody s úběrem materiálu. Jemné obrábění, hlazení. Honování Dokončovací metody obrábění odebráním přídavku na dokončovací operaci (s úběrem materiálu) přetvářením povrchové vrstvy (bez úběru materiálu) zvýšení jakosti povrchu zlepšení mechanických a fyzikálních

Více

MOŽNÉ VYBAVIT SUCHÝM ZIPEM PRO DODATEČNOU MONTÁŽ MATERIÁLY ODOLNÉ AŽ DO 750 C

MOŽNÉ VYBAVIT SUCHÝM ZIPEM PRO DODATEČNOU MONTÁŽ MATERIÁLY ODOLNÉ AŽ DO 750 C HENNLICH KRYTOVÁNÍ KRYCÍ MĚCHY KRUHOVÉ MOŽNÉ VYBAVIT SUCHÝM ZIPEM PRO DODATEČNOU MONTÁŽ MATERIÁLY ODOLNÉ AŽ DO 750 C SPECIÁLNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PRODLUŽUJE ŽIVOTNOST MĚCHU 2.1 HENNLICH s.r.o. tel.: 416

Více