PØEHLED VÝROBKÙ. samomazná a bezúdržbová kluzná ložiska. Technická informace BEARING TECHNOLOGY. an EnPro Industries company

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PØEHLED VÝROBKÙ. samomazná a bezúdržbová kluzná ložiska. Technická informace BEARING TECHNOLOGY. an EnPro Industries company"

Transkript

1 PØEHLED VÝROBKÙ samomazná a bezúdržbová kluzná ložiska Technická informace GGB BEARING TECHNOLOGY an EnPro Industries company

2 GGB zákaznický servis Standartní i nestandartní díly sériová a malosériová výroba dle DIN/ISO nebo dokumentace zákazníka Výpočty životnosti ložisek na základě zákazníkem uvedených provozních podmínek Odborné technické poradenství naši specialisté jsou vždy připraveni Vám být nápomocni Soustavný vývoj usilujeme neustále zlepšovat naše produkty s ohledem na rostoucí požadavky zákazníků Celosvětový distribuční system Podrobné technické publikace dostupné též jako soubory PDF ke stažení na stránkách DP4/DP4B Maintenance-free Solid Polymer Materials Designer s Handbook GGB BEARING TECHNOLOGY Technical Information an EnPro Industries company an EnPro Industries company 2

3 GGB Czech Republic Štìpánská 611/14 CZ Praha 1 A World of Bearings Eine Welt von Gleitlagern Le Monde des Paliers Tel Fax an EnPro Industries company Tento firemní katalog je k dispozici ke stažení na Navštivte nás na internetu. NOVÉ! NOVÉ! 3D-CAD-modely Naleznete ke stažení na RoHS COMPLIANT TM TM DP4, DP10, DP11 GGB Metal-Polymer Plain Bearing Materials for Dry Operation TM SBC Sealed Bearing Cartridges Lager mit Dichtung Technical Information Technische Information GGB BEARING TECHNOLOGY an EnPro Industries company an EnPro Industries company 3

4 EnPro Industries, Inc. je pøedním výrobcem tìsnìní, kompresorù a dalších prùmyslových produktù. EnPro Industries dodává výrobky pro nároèné aplikace ve všech prùmyslových odvìtvích. Vedle spoleènosti GGB jsou souèástí EnPro Industries též firmy Garlock Sealings Technologies, Stemco, Fairbanks Morse Engine a Plastomer Technologies.!!!!! Sídlo: Charlotte, Severní Karolína, USA Celkový obrat v roce 2009: 803 miliónù dolarù 5100 zamìstnancù 43 výrobních závodù více než zákazníkù po celém svìtì Tyto certifikáty jsou dostupné ke stažení na našich stránkách 4

5

6 Pøehled výrobkù Pøehled kluzných materiálù a výrobkù Oznaèení DU DU B DP4 TM DP4B TM DP10 TM DP11 TM DP31 TM DX Nové! Kov-polymerové materiály kov - polymer ocel + slinutý bronz + PTFE + Pb kov - polymer bronz + slinutý bronz + PTFE + Pb kov - polymer ocel + slinutý bronz + modifikovaný PTFE kov - polymer bronz + slinutý bronz + modifikovaný PTFE kov - polymer ocel + slinutý bronz + PTFE + tuhé mazivo kov - polymer ocel + slinutý bronz + PTFE + CaF + MoS 2 2 kov - polymer ocel + slinutý bronz + PTFE + CaF 2 + fluorpolymer + plnivo kov - polymer ocel + slinutý bronz + POM kov - polymer ocel + slinutý bronz + vysoce moderní polymer s mazacími kapsami nebo bez nich Provoz protikorozní odolnost, popø. bezúdržbové mazání protikorozní odolnost nízkoúdržbový nízkoúdržbový mazaný, nízkoúdržbový mazaný, nízkoúdržbový Strana nízkoúdržbový 12 HX TM DS TM kov - polymer ocel + slinutý bronz + modifikovaný PEEK kov - polymer ocel + slinutý bronz + modifikovaný POM mazaný, nízkoúdržbový, popø. bezúdržbové mazání Oznaèení EP TM EP12 TM EP22 TM EP43 TM EP44 TM EP63 TM EP64 TM Glacetal KA TM Multilube TM Polymerové materiály termoplast PA6.6T + PTFE + skelná vlákna + grafit termoplast POM + PTFE termoplast PBT + PTFE termoplast PPS + PTFE + Aramid termoplast PPS + PTFE + uhlíková vlákna termoplast PEEK + PTFE + Aramid termoplast polyacetal kopolymer (POM) suchý kluzný materiál termoplast Provoz bezúdržbové mazání popø. Strana 14 termoplast PEEK + PTFE + grafit + uhlíková vlákna EP73 TM termoplast PAI + grafit + PTFE 20 EP79 TM termoplast 20 PAI + uhlíková vlákna + PTFE Oznaèení GAR-MAX TM HSG - High Strength GAR-MAX Materiály z vinutých vláken kompozit s vinutými vlákny kluzná vrstva: kontinuálně vinutá PTFE a polyesterová vlákna v pryskyřičném pojivu s přídavkem tuhého maziva nosič: kontinuálně vinutá skelná vlákna s pryskyřičným pojivem kompozit s vinutými vlákny kluzná vrstva: speciálně kontinuálně vinutá PTFE a polyesterová vlákna v pryskyřičném pojivu s přídavkem tuhého maziva nosič: kontinuálně vinutá skelná vlákna s pryskyřičným pojivem Provoz Strana 22 22

7 Pøehled výrobkù Pøehled kluzných materiálù a výrobkù Oznaèení SBC Bearing Cartridges MEGALIFE XT GAR-FIL MLG TM HPM TM HPF TM Multifil TM Materiály z vinutých vláken kompozit s vinutými vlákny a integrovaným těsněním struktura jako GAR-MAX nebo HSG kompozit s vinutými vlákny Kluzná vrstva: patentově plněný PTFE pás z obou stran Nosič: kontinuálně vinutá skelná vlákna s pryskyřičným pojivem kompozit s vinutými vlákny Nosič: Kontinuálně vinutá skelná vlákna s pryskyřičným pojivem. Kluzná vrstva: Patentově plněný PTFE pás se standartní tloušťkou 0,38 mm nebo 0,76 mm (na přání). kompozit s vinutými vlákny Kluzná vrstva: kontinuálně vinutá PTFE vlákna s pryskyřičným pojivem (bez přídavku tuhého maziva) Nosič: kontinuálně vinutá skelná vlákna s pryskyřičným pojivem kompozit s vinutými vlákny Kluzná vrstva: kontinuálně vinutá PTFE vlákna a zpevňující vlákna s pryskyřičným pojivem (s přídavkem tuhého maziva) Nosič: kontinuálně vinutá skelná vlákna s pryskyřičným pojivem kompozit s vinutými vlákny Kluzná vrstva: patentově plněný PTFE pás Nosič: kontinuálně vinutá skelná vlákna s pryskyřičným pojivem kluzný materiál PTFE + patentovaná výplň Provoz popø. nízkoúdržbový TM Sealed 24 Strana Oznaèení Ložiskové bloky Ložiskové bloky obrábìné bloky ze slitin hliníku pro použití s rùznými GGB pouzdry Provoz závislý na druhu ložiska Strana 28 Oznaèení DB TM SY TM SP TM Slinutý bronz dle ISO 2795 Obrábìná bronzová ložiska dle ISO 4379 MBZ-B09 TM LD TM LDD TM Kovové materiály kluzný materiál litý bronz + vložky pevného maziva ocel - slinutý olovìný bronz ocel + CuSn10Pb10 s mazacími kapsami ocel - slinutý olovìný bronz ocel + CuSn2Pb26 porézní bronz sycený olejem SINT A 50 masivní bronz svinutý bronzový pás CuSn8 s mazacími kapsami svinutý bronzový pás CuSn8, perforovaný svinutý bronzový pás CuSn8, perforovaný s tìsnìním Provoz mazaný, nízkoúdržbový mazaný, nízkoúdržbový konvenèní mazání tuk /olej konvenèní mazání tuk /olej konvenèní mazání tuk /olej konvenèní mazání tuk /olej Strana Oznaèení TM TM EXALIGN -, UNI - TM a MINI - ložisková tìlesa Další produkty samostøedící ložisková tìlesa Provoz popø. bezúdržbové mazání Strana Doplòující informace Technická data Informace o výrobcích / Obchodní známky

8 Pøehled výrobkù DU Kov-polymerový kompozitní materiál ocel + slinutý bronz + PTFE + Pb kluzná vrstva (PTFE + Pb) slinutý bronz! materiál zvláště vhodný pro! mazání DU dále zvyšuje výkon i i životnost v široký rozsah kluzných rychlostí a teplot při určitých aplikacích vysokém zatížení! standartní tvary trvale na skladě letectví, zemědělské stroje, stavební stroje, manipulační zařízení, tvářecí technika na kovy, plasty a gumu; kancelářské vybavení, lékařské a laboratorní vybavení, balicí technika, pneumatické a hydraulické válce, čerpadla a motory, vlaky a tramvaje, textilní stroje, ventily, domácí spotřebiče apod. ocelový nosiè standartní: standartní, velká válcová pouzdra zakružovaná, přírubová pouzdra, axiální podložky, podložky spřírubou, pásy na přání: nestandartní díly DU B Kov-polymerový kompozitní materiál bronz + slinutý bronz + PTFE + Pb kluzná vrstva (PTFE + Pb)! materiál zvláště vhodný pro! standartní tvary trvale na skladě široký rozsah kluzných rychlostí a teplot při! nemagnetický materiál vysokém zatížení! vyhovuje normě EN pro aplikace! mazání DU B dále zvyšuje výkon i civilního inženýrství životnost! zvýšená odolnost vůči korozi ve srovnání s DU slinutý bronz bronzový nosiè nemagnetický, odolný vùèi moøské vodì viz. DU standartní: standartní, přírubová pouzdra a pásy navíc: námořní a pobřežní vybavení, další aplikace ve vodě nebo venkovním prostředí na přání: podložky, přírubové podložky a nestandartní díly DP4 TM Kov-polymerový kompozitní materiál ocel + slinutý bronz + modifikovaný PTFE + plnivo kluzná vrstva (PTFE + plnivo)! splňuje podmínky nařízení evropské unie ELV (End of! vynikající výkon v náročných hydraulických apli- Life Vehicles) č. 2000/53/EC o zákazu obsahu kacích nebezpečných látek v konstrukci osobních aut a! DP4 TM je výhodné v aplikacích, kde hrozí koroze olova nacházejícího se v DU lehkých nákladních vozidel! splňuje podmínky nařízení evropské unie č.! DP4 TM nabízí zlepšenou odolnost proti únavě, 2002/95/EC týkající se omezení užití určitých kavitaci, průtokové erozi a chemikáliím ve srovnání nebezpečných látek v elektrických a elektronických s DU přístrojích (Směrnice RoHS) provoz: mazaný provoz:! dobrý provoz u lehčích zatěžovacích podmínek! otěruvzdorný materiál zvláště vhodný pro široký! zvlášť pro střídavý provoz během vratných a rozsah kluzných rychlostí a teplot při vysokém oscilačních pohybů zatížení slinutý bronz ocelový nosiè automobilový průmysl: brzdové systémy, spojky, převody a převodovky, panty dveří a kapoty, rolovací střechy kabrioletů, pedály, axiální a radialní pístová čerpadla, mechanismy sedadel, systémy řízení, tlumiče, stěrače apod. letectví, zemědělské stroje, stavební standartní: standartní, přírubová pouzdra, axiální podložky, podložky s přírubou a pásy stroje, potřavinářské stroje, zdvihací a manipulační zařízení, tvářecí technika na kovy, plasty a gumu; kancelářské vybavení, lékařské a laboratorní vybavení, balicí technika, pneumatické a hydraulické válce, hydraulická čerpadla a motory, vlaky a tramvaje, textilní stroje, ventily apod. na přání: nestandartní díly 8

9 Technické údaje Jednotka Hodnota Pøípustné zatížení p - statické dynamické 140 Pøípustná kluzná rychlost v - bez mazání m/s 2.5 Max. pv faktor - bez mazání, trvalý provoz 1.8 x m/s - bez mazání, pøerušovaný provoz 3.5 C +280 C Souèinitel tøení f - bez mazání olejové mazání Povrchová drsnost høídele Ra m 0.4 ± 0.1 Tvrdost høídele tvrzený i netvrzený DU olejem tukem vodou technologickou vynikající pøírubová pouzdra kluzné axiální podložky podložky s pøírubou kluzný pás Technické údaje Jednotka Hodnota Pøípustné zatížení p - statické dynamické 140 Pøípustná kluzná rychlost v - bez mazání m/s 2.5 Max. pv faktor - bez mazání, trvalý provoz 1.8 x m/s - bez mazání, pøerušovaný provoz 3.5 C +280 C Souèinitel tøení f - bez mazání olejové mazání Povrchová drsnost høídele Ra m 0.4 ± 0.1 Tvrdost høídele tvrzený i netvrzený DU B olejem tukem vodou technologickou vynikající pøírubová pouzdra kluzné axiální podložky podložky s pøírubou kluzný pás Technické údaje Jednotka Hodnota Pøípustné zatížení p - statické dynamické 140 Pøípustná kluzná rychlost v - bez mazání 2.5 m/s - olejové mazání 5.0 Max. pv faktor - bez mazání 1.0 x m/s - olejové mazání 10.0 C +280 C Souèinitel tøení f - bez mazání olejové mazání Povrchová drsnost høídele Ra m 0.4 ± 0.1 Tvrdost høídele >200 DP4 TM olejem tukem vodou technologickou vynikající pøírubová pouzdra kluzné axiální podložky podložky s pøírubou kluzný pás 9

10 Pøehled výrobkù DP4B TM Kov-polymerový kompozitní materiál bronz + slinutý bronz + modifikovaný PTFE + CaF + plnivo 2 kluzná vrstva (PTFE + plnivo) slinutý bronz! splňuje podmínky nařízení evropské unie ELV (End of zatížení Life Vehicles) č. 2000/53/EC o zákazu obsahu! vynikající výkon v náročných hydraulických aplikanebezpečných látek v konstrukci osobních aut a cích lehkých nákladních vozidel! DP4B TM je výhodné v aplikacích, kde hrozí koroze! splňuje podmínky nařízení evropské unie č. olova nacházejícího se v DU 2002/95/EC týkající se omezení užití určitých! DP4 TM nabízí zlepšenou odolnost proti únavě, nebezpečných látek v elektrických a elektronických kavitaci, průtokové erozi a chemikáliím ve srovnání s přístrojích (Směrnice RoHS) DU! zvýšená odolnost vůči korozi ve srovnání s DP4 TM a provoz: nemagnetické vlastnosti! dobrý provoz u lehčích zatěžovacích podmínek mazaný provoz:! zvlášť pro střídavý provoz během vratných a! otěruvzdorný materiál zvláště vhodný pro široký oscilačních pohybů rozsah kluzných rychlostí a teplot při vysokém bronzový nosiè viz. DU B standartní: standartní, přírubová pouzdra a částečně pásy navíc: civilní inženýrství (zvedací mosty apod.), námořní a pobřežní vybavení, další aplikace ve vodě nebo venkovním prostředí apod. na přání: pod ložky, přírubové podložky a nestandartní díly DP10 TM Kov-polymerový kompozitní materiál ocel + slinutý bronz + PTFE + tuhé mazivo kluzná vrstva PTFE + tuhé mazivo slinutý bronz ocelový nosiè! neobsahuje olovo(splňuje podmínky ELV! kluzné vlastnosti a nízké opotřebení č.200/53/ec, EU 202/96EG a 2002/95EG) v širokém rozsahu zatížení, rychlostí a! splňuje podmínky nařízení evropské unie teplot č. 2002/95/EC týkající se omezení užití! pracuje dobře v mazáných aplikacích, určitých nebezpečných látek v elektrických zvláště s nepravidelným mazáním a elektronických přístrojích (Směrnice RoHS) automobilový průmysl: brzdové systémy, spojky, panty: dveří, krytu motoru, kufru, střech kabrioletů; pedály, čerpadla: axiální, pístová, zubová, lamely; mechanismy sedadel, řídicí mechanismy, tlumiče, stěrače apod. zemědělské stroje, kompresory: pístové, spirálové; stavební stroje, potřavinářské stroje, zdvihací a manipulační technika, tvářecí technika na kovy, plasty a gumu; kancelářské vybavení, lékařské a laboratorní vybavení, balicí technika, pneumatické a hydraulické válce, hydraulická čerpadla a motory, vlaky a tramvaje, textilní stroje, ventily apod. standartní: - na přání:, přírubová pouzdra, kluzné axiální podložky, podložky s přírubou, poloviční pouzdra a nestandartní tvary DP11 TM Kov-polymerový kompozitní materiál ocel + slinutý bronz + pevná maziva + plnivo kluzná vrstva PTFE + pevná maziva + plnivo slinutý bronz! neobsahuje olovo(splňuje podmínky ELV! kluzné vlastnosti a nízké opotřebení č.200/53/ec, EU 202/96EG a 2002/95EG) v širokém rozsahu zatížení, rychlostí a te-! splňuje podmínky nařízení evropské unie plot č. 2002/95/EC týkající se omezení užití! zvláště u malých a zároveň určitých nebezpečných látek v v elektrických a rychlých oscilačních pohybů elektronických přístrojích (Směrnice RoHS) Aplikace s vysokou frekvencí a malou ampli- tudou kmitavého pohybu automobilový průmysl: tlumiče kladek, napínače řemenů, dvojité setřvačníky, nastavovací mechanismy sedadel ocelový nosiè standartní: - na přání:, přírubová pouzdra, kluzné axiální podložky, podložky s s přírubou, desky a nestandartní díly 10

11 Technické údaje Jednotka Hodnota Pøípustné zatížení p - statické dynamické 140 Pøípustná kluzná rychlost v - bez mazání m/s olejové mazání 5.0 Max. pv faktor - bez mazání 1.0 x m/s - olejové mazání 10.0 C +280 C Souèinitel tøení f - bez mazání olejové mazání Povrchová drsnost høídele Ra m 0.4 ± 0.1 Tvrdost høídele >200 DP4B TM olejem tukem vodou technologickou vynikající pøírubová pouzdra kluzné axiální podložky podložky s pøírubou kluzný pás Technické údaje Jednotka Hodnota Pøípustné zatížení p - statické dynamické 140 Pøípustná kluzná rychlost v - bez mazání m/s olejové mazání 5.0 Max. pv faktor - bez mazání 1.0 x m/s - olejové mazání 10.0 C +280 C Souèinitel tøení f - bez mazání olejové mazání Povrchová drsnost høídele Ra m 0.4 ± 0.1 Tvrdost høídele >200 DP10 TM olejem tukem vodou technologickou pøírubová pouzdra kluzné axiální podložky kluzný pás nestandartní díly Technické údaje Jednotka Hodnota Pøípustné zatížení p - statické dynamické 140 Pøípustná kluzná rychlost v - bez mazání m/s olejové mazání 5.0 Max. pv faktor - bez mazání 1.0 x m/s - olejové mazání 10.0 C +280 C Souèinitel tøení f - bez mazání olejové mazání Povrchová drsnost høídele Ra m 0.4 ± 0.1 Tvrdost høídele >200 DP11 TM olejem tukem vodou technologickou pøírubová pouzdra kluzné axiální podložky kluzný pás nestandartní díly 11

12 Pøehled výrobkù DP31 TM Kov-polymerový kompozitní materiál ocel + slinutý bronz + PTFE + fluorpolymer + plnivo kluzná vrstva PTFE + fluorpolymer + plnivo slinutý bronz ocelový nosiè! splňuje podmínky nařízení evropské unie ELV mazaný provoz: (End of Life Vehicles) č. 2000/53/EC o zákazu! vynikající výkon v nejnáročnějších hydrauobsahu nebezpečných látek v konstrukci lických aplikacích osobních aut a lehkých nákladních vozidel! vynikající chemická odolnost! splňuje podmínky nařízení evropské unie č.! nejlepší odolnost proti kavitaci (při rotaci) a 2002/95/EC týkající se omezení užití určitých průtokové erozi (při posuvném pohybu) nebezpečných látek v elektrických a elektronických přístrojích (Směrnice RoHS)! vynikající odolnost proti únavě z dynamického namáhání nejlepší material pro rotační a pístové kompre- sory, pneumatické a hydraulické válce, extra výkonná axiální a radiální pístová čerpadla, zubová čerpadla, lopatky a lamely apod. automobilový průmysl: klimatizační kompresory, převody a převodovky, tlumiče, extra výkonná axiální a radiální pístová čerpadla, zubová čerpadla, lopatky a lamely apod., pøírubová pouzdra, kluzné axiální podložky, podložky s pøírubou, kluzné pásy a nestandartní díly DX Kov-polymerový kompozitní materiál ocel + slinutý bronz + acetal POM s mazacími kapsami kluzná vrstva: acetal kopolymer (POM) s nebo bez mazacích kapes. Na vyžádání také s přídavkem na opracování. slinutý bronz ocelový nosiè! nízkoúdržbový kluzný material pro tukem! pro posuvné, rotační a oscilační nebo olejem mazané aplikace pohyby! standartní díly obsahují mazací kapsy v kluzné! standartní díly trvale na skladě vrstvě! pro zvýšení přesnosti lze lze dodat i s i přídavkem s na! kluzná vrstva bez kapes na přání opracování po zabudovaní! pro velká zatížení a nízké rychlosti automobilový průmysl: převody řízení, posilovače řízení, pedálové systémy, lišty sedadel, rejdové čepy, čepy zadních dveří, pouzdra brzdových třmenů apod. standartní: na přání: standartní s vnitřním nestandartní díly průměrem od 8 do 300 mm, zakružovaná pouzdra, podložky, pásy tloušťky 1 až 2,5 mm zdvihací a manipulační zařízení, posuvné lišty strojů, hydraulické válce a motory, lyžařské vleky, pneumatické zařízení, lékařské vybavení, textilní stroje, zemědělské stroje, laboratorní přístroje apod. DX 10 Kov-polymerový kompozitní materiál ocel + slinutý bronz + vysoce moderní polymer vysoce moderní polymer slinutý bronz ocelový nosiè! bezolovnatý materiál (vyhovuje evropské! dobrá únavová odolnost smìrnici 2000/53EC pro eliminaci! dobrá odolnost proti opotøebení nebezpeèných látek v konstrukci osobních a lehkých nákladních automobilù)! lze upravit protažením pro pøesnìjší to- lerance! výborná chemická odolnost! výborná odolnost proti erozivnímu opotøebení automobilový prùmysl: støední èepy, olejová èerpadla, klouby pérování pístové kompresory, zemìdìlské stroje, stavební stroje, zvedací zaøízení a jeøáby, malá pístová pouzdra, s dírou pro olej, kluzné axiální podložky, pásy a nestandartní díly - s mazacími kapsami nebo s hladkým kluzným povrchem 12

13 Technické údaje Jednotka Hodnota Pøípustné zatížení p - statické dynamické 140 Pøípustná kluzná rychlost v - olejové mazání m/s 10.0 Max. pv faktor - olejové mazání x m/s 10.0 C +280 C Souèinitel tøení f - olejové mazání Povrchová drsnost høídele Ra mm * Tvrdost høídele >200 * dle zatěžovacích podmínek DP31 TM olejem tukem vodou technologickou vynikající pøírubová pouzdra kluzné axiální podložky podložky s pøírubou kluzný pás Technické údaje Jednotka Hodnota Pøípustné zatížení p - statické dynamické 70 Pøípustná kluzná rychlost v - mazání tukem m/s 2.5 Max. pv faktor - mazání tukem x m/s 2.8 C +130 C - 40 Souèinitel tøení f - mazání tukem Povrchová drsnost høídele Ra mm 0.4 Tvrdost høídele - bìžná životnost >200 - prodloužená životnost >2000 hodin >350 DX olejem tukem vodou technologickou vynikající kluzné axiální podložky kluzný pás Technické údaje Jednotka Hodnota Pøípustné zatížení p - statické dynamické 140 Pøípustná kluzná rychlost v - mazání tukem 2.5 m/s - mazání olejem 10.0 Max. pv faktor - mazání tukem x m/s 2.8 C +175 C - 40 Souèinitel tøení f - mazání tukem mazání olejem Povrchová drsnost høídele Ra mm 0.4 Tvrdost høídele - bìžná životnost >200 - prodloužená životnost >2000 hodin >350 Nové! DX 10 olejem tukem vodou technologickou vynikající vynikající kluzné axiální podložky kluzný pás nestandartní díly 13

14 Pøehled výrobkù HX TM Kov-polymerový kompozitní materiál ocel + slinutý bronz + PEEK + PTFE + plnivo! nízkoúdržbový kluzný material s velmi do-! pro hydrodynamické aplikace kluzná brou odolností proti otěru při slabém domazávání vrstva dostupná také bez mazacích kapes! pro maziva s nízkou viskozitou! kluzná vrstva standartně s mazacími kapsami! pro teploty do 250 C! vysoká odolnost vůči vlivu chemikálií kluzná vrstva (PEEK + PTFE + plnivo) slinutý bronz hydromotory a hydraulická čerpadla, země- dělské stroje, větrná energetika, natáčecí a vyrovnávací ložiska gondolí větrných elektráren automobilový prùmysl: naftová palivová èerpadla, zubová èerpadla ocelový nosiè, kluzné axiální podložky, kluzný pás, nestandartní díly DS TM Kov-polymerový kompozitní materiál ocel + slinutý bronz + modifikovaný POM kluzná vrstva (POM + plnivo) slinutý bronz ocelový nosiè! kluzný materiál pro podmínky! TM DS nezpůsobuje korozi hřídele vlivem okrajového mazaní tření během malých a zároveň rychlých! pro nepravidelné mazání a oscilačních pohybů provoz! výkonově podobné materiálu DX s! kluzná vrstva je opracovatelná (ca. 0,4 mm výhodou samomaznosti a nižšího tření nad vrstvou bronzu) automobilový průmysl: převodovky řízení, posilovače řízení, pedálové systémy, lišty sedadel, rejdové čepy, čepy zadních dveří, pouzdra brzdových třmenů apod. zdvihací a manipulační zařízení, posuvné lišty strojů, hydraulické válce a motory, lyžařské vleky, pneumatické zařízení, lékařské vybavení, textilní stroje, zemědělské stroje, laboratorní přístroje apod. na přání:, podložky, pásy a nestandartní díly (všechny díly také dostupné s mazacími kapsami) EP TM Vstřikovaný termoplastický materiál Polyamid PA6.6T + PTFE + skelná vlákna + grafit Vstřikovaný termoplast s aditivy! termoplastický materiál -! kluzné vlastnosti u lehkých / středmodifikovaný polyamid 6.6T, vyráběný ních provozních podmínek vstři-kováním! doporučená tolerance tělesa H7, hřídele! dobrý kluzné vlastnosti u lehkých / střed- h7 - h9 ních provozních podmínek! barva: černá obecnì limitováno vlastnostmi materiálu. standartní:, pøírubová pouzdra, typové tyče zdravotnické vybavení, rolety, laboratorní přístroje, herní zařízení, kancelářské přístroje apod. nestandartní díly 14

15 Technické údaje Jednotka Hodnota Pøípustné zatížení p - statické dynamické 100 Pøípustná kluzná rychlost v - mazání tukem 2.5 m/s - mazání olejem 10.0 Max. pv faktor - mazání tukem x m/s 2.8 / krátkodobé pùsobení C +250 C Souèinitel tøení f - mazání tukem mazání olejem Povrchová drsnost høídele Ra m 0.4 Tvrdost høídele - bìžná životnost >200 - prodloužená životnost >2000 hodin >350 HX TM olejem tukem vodou technologickou vynikající kluzné axiální podložky kluzný pás Technické údaje Jednotka Hodnota Pøípustné zatížení p - statické dynamické 45 Pøípustná kluzná rychlost v - bez mazání 1.5 m/s - mazání tukem / olejem 2.5 / 10.0 Max. pv faktor - bez mazání 1.4 x m/s - mazání tukem / olejem 2.8 / 10.0 C +130 C - 60 Souèinitel tøení f - bez mazání mazání tukem / olejem / Povrchová drsnost høídele Ra m 0,4 Tvrdost høídele - bìžná životnost >200 - prodloužená životnost >2000 hodin >350 DS TM olejem tukem vodou technologickou vynikající vynikající kluzné axiální podložky kluzný pás Technické údaje Jednotka Hodnota Pøípustné zatížení p - statické 80 Pøípustná kluzná rychlost v - bez mazání m/s pro A H/A C = Max. pv faktor* - pro A H/A C = 10 x m/s pro A H/A C = C +140 C - 40 Souèinitel tøení f - bez mazání Povrchová drsnost høídele Ra m 0.5 ± 0.3 Tvrdost høídele HV >200 * pv je limitováno plochou odvádìjící teplo danou pomìrem kontaktních ploch EP TM olejem tukem vodou technologickou po zkoušce odolnosti pøírubová pouzdra 15

16 Pøehled výrobkù EP12 TM Vstřikovaný termoplastický materiál POM + PTFE Vstřikovaný termoplast s aditivy! termoplastický materiál -! barva bílá modifikovaný polyoxymetylén, vyrábìný vstøikováním obecnì limitováno vlastnostmi materiálu., nestandartní díly domácí aplikace, nábytkáøství, kanceláøská vybavení, sportovní vybavení a další EP22 TM Vstřikovaný termoplastický materiál PBT + PTFE! termoplastický materiál -! dobrý pomìr cena / výkon modifikovaný polybutylentereftalát, vyrábìný vstøikováním! barva bílá obecnì limitováno vlastnostmi materiálu. domácí aplikace, chemický prùmysl, kanceláøská vybavení, sportovní vybavení a další Vstřikovaný termoplast s aditivy standartní:, přírubová pouzdra a typové tyče na přání: nestandartní díly EP43 TM Vstřikovaný termoplastický materiál PPS + PTFE + Aramid! termoplastický materiál -! velká rozmìrová stabilita modifikovaný polyfenylensulfid, vyrábìný! barva hnìdá vstøikováním! dobrá chemická a hydrolýzová odolnost velmi malé tøení, urcìno pøedevším pro provoz Vstřikovaný termoplast s aditivy obecnì limitováno vlastnostmi materiálu. standartní:, přírubová pouzdra a typové tyče domácí aplikace, vybavení pro manipulaci s materiálem, mìøicí pøístroje, automaty na mince, hotovostní skøíòky a další na přání: nestandartní díly 16

17 Technické údaje Jednotka Hodnota Pøípustné zatížení p - statické 65 Pøípustná kluzná rychlost v - bez mazání m/s pro A H/A C = Max. pv faktor* - pro A H/A C = 10 x m/s pro A H/A C = C +125 C - 40 Souèinitel tøení f - bez mazání Povrchová drsnost høídele Ra m 0.3 ± 0.2 Tvrdost høídele HV >200 * pv je limitováno plochou odvádìjící teplo danou pomìrem kontaktních ploch EP12 TM olejem tukem vodou technologickou po zkoušce odolnosti pøírubová pouzdra kluzné axiální podložky nestandartní díly Technické údaje Jednotka Hodnota Pøípustné zatížení p - statické 50 Pøípustná kluzná rychlost v - bez mazání m/s pro A H/A C = Max. pv faktor* - pro A H/A C = 10 x m/s pro A H/A C = C +170 C - 50 Souèinitel tøení f - bez mazání Povrchová drsnost høídele Ra m 0.3 ± 0.2 Tvrdost høídele HV >200 * pv je limitováno plochou odvádìjící teplo danou pomìrem kontaktních ploch EP22 TM olejem tukem vodou technologickou velmi po zkoušce odolnosti pøírubová pouzdra kluzné axiální podložky nestandartní díly typové tyče Technické údaje Jednotka Hodnota Pøípustné zatížení p - statické 83 Pøípustná kluzná rychlost v - bez mazání m/s pro A H/A C = Max. pv faktor* - pro A H/A C = 10 x m/s pro A H/A C = C +240 C - 40 Souèinitel tøení f - bez mazání Povrchová drsnost høídele Ra m 0.5 ± 0.3 Tvrdost høídele HV >200 * pv je limitováno plochou odvádìjící teplo danou pomìrem kontaktních ploch EP43 TM olejem tukem vodou technologickou velmi po zkoušce odolnosti pøírubová pouzdra kluzné axiální podložky nestandartní díly typové tyče 17

18 Pøehled výrobkù EP44 TM Vstřikovaný termoplastický materiál PPS + PTFE + uhlíková vlákna! termoplastický materiál -! velice dobrý pro mazaný provoz modifikovaný polyfenylensulfid, vyrábìný! velká rozmìrová stabilita vstøikováním! barva èerná! dobrá chemická a hydrolýzová odolnost obecnì limitováno vlastnostmi materiálu. domácí aplikace, technologie ventilù, elektrické pøístroje, mìøicí pøístroje a další Vstřikovaný termoplast s aditivy, nestandartní díly, typové tyče EP63 TM Vstřikovaný termoplastický materiál PEEK + PTFE + Aramid! termoplastický materiál -! velká mechanická tuhost modifikovaný polyetereterketon, vyrábìný! velká odolnost proti opotøebení pøi vstøikováním oscilaèním pohybu! materiál pro vyšší teploty s malou tepelnou! dobrá chemická a hydrolýzová odolnost roztažností pro nároèné použití! barva èerná! pro provoz Vstřikovaný termoplast s aditivy obecnì limitováno vlastnostmi materiálu. standartní: a přírubová pouzdra domácí aplikace, technologie ventilù, elektrické pøístroje, zemìdìlské stroje a další na přání: nestandartní díly EP64 TM Vstřikovaný termoplastický materiál PEEK + PTFE + grafit + uhlíková vlákna! termoplastický materiál -! velice pro mazané aplikace modifikovaný polyetereterketon, vyrábìný! velká mechanická tuhost vstøikováním! velká odolnost proti opotøebení pøi osci-! materiál pro vyšší teploty s malou tepelnou laèním pohybu roztažností pro nároèné použití! barva èerná! dobrá chemická a hydrolýzová odolnost Vstřikovaný termoplast s aditivy obecnì limitováno vlastnostmi materiálu., nestandartní díly domácí aplikace, pøepravní zaøízení, mìøicí pøístroje, dopravníky a další 18

19 Technické údaje Jednotka Hodnota Pøípustné zatížení p - statické 95 Pøípustná kluzná rychlost v - bez mazání m/s pro A H/A C = Max. pv faktor* - pro A H/A C = 10 x m/s pro A H/A C = C +240 C - 40 Souèinitel tøení f - bez mazání Povrchová drsnost høídele Ra m 0.5 ± 0.3 Tvrdost høídele HV >450 * pv je limitováno plochou odvádìjící teplo danou pomìrem kontaktních ploch EP44 TM olejem tukem vodou technologickou velmi po zkoušce odolnosti pøírubová pouzdra kluzné axiální podložky nestandartní díly Technické údaje Jednotka Hodnota Pøípustné zatížení p - statické 90 Pøípustná kluzná rychlost v - bez mazání m/s pro A H/A C = Max. pv faktor* - pro A H/A C = 10 x m/s pro A H/A C = C +290 C Souèinitel tøení f - bez mazání Povrchová drsnost høídele Ra m 0.3 ± 0.2 Tvrdost høídele HV >200 * pv je limitováno plochou odvádìjící teplo danou pomìrem kontaktních ploch EP63 TM olejem tukem vodou technologickou po zkoušce odolnosti pøírubová pouzdra kluzné axiální podložky nestandartní díly Technické údaje Jednotka Hodnota Pøípustné zatížení p - statické 125 Pøípustná kluzná rychlost v - bez mazání m/s pro A H/A C = Max. pv faktor* - pro A H/A C = 10 x m/s pro A H/A C = C +290 C Souèinitel tøení f - bez mazání Povrchová drsnost høídele Ra m 0.3 ± 0.2 Tvrdost høídele HV >450 * pv je limitováno plochou odvádìjící teplo danou pomìrem kontaktních ploch EP64 TM olejem tukem vodou technologickou po zkoušce odolnosti pøírubová pouzdra kluzné axiální podložky nestandartní díly 19

Učinit správnou volbu

Učinit správnou volbu Jak řešit problémy Učinit správnou volbu V katalogu Jak řešit problémy si snadno vyberete z nabídky výrobků Henkel ten nejlepší produkt Loctite, se kterým vyřešíte problémy v oblasti strojírenství, jak

Více

WÜRTH - PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST

WÜRTH - PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST WÜRTH - PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST Společnost würth, spol. s r.o. - ČR působí na českém trhu již od roku 1991. Za tuto dobu se rozrostla na 310 zaměstnanců. Z toho je 246 obchodních zástupců s působností

Více

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-9911 CZ

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-9911 CZ Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 0,04-18,5 kw Katalog K 02-9911 CZ Výrobní program Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 Siemens s.r.o. Nádražní 25, 789 85 Mohelnice

Více

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění Technický týdeník 20 1. 7. 10. 2013 17 Ochrana nástrojů při obrábění V oblasti ochrany nástrojů existuje více různých přístupů k jejich řešení. V tomto článku bychom vám rádi představili způsob, který

Více

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky KATALOG 03/2013 Klimatizační jednotky Nový rozměr spolupráce Obsah Základní vlastnosti...2 Konstrukce a parametry...4 Výkony, normy...6 Variabilita a optimalizace rozměrů...7 Materiálové provedení...8

Více

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní

Více

EURO PROMO I / 2012 XXXXX Subline EURO PROMO 01/2012 NOVINKY! NOVINKY! www.rothenberger.com

EURO PROMO I / 2012 XXXXX Subline EURO PROMO 01/2012 NOVINKY! NOVINKY! www.rothenberger.com EURO PROMO I / 2012 XXXXX Subline EURO PROMO 01/2012 NOVINKY! NOVINKY! www.rothenberger.com Novinky Inspekční kamerová technika ROCAM 3 Multimedia Inspekční kamera pro trubky ø 50 až 150 mm, event. ø 150

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Hydraulika - PNEUMATIKA - TĚSNĚNÍ PROJEKCE - VÝROBA - PRODEJ - SERVIS

PROFIL SPOLEČNOSTI. Hydraulika - PNEUMATIKA - TĚSNĚNÍ PROJEKCE - VÝROBA - PRODEJ - SERVIS PROFIL SPOLEČNOSTI Hydraulika - PNEUMATIKA - TĚSNĚNÍ PROJEKCE - VÝROBA - PRODEJ - SERVIS o společnosti Společnost SEALL s.r.o. byla založena v lednu 1991. V počátcích své činnosti se zaměřila na výrobu

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Hydraulika - PNEUMATIKA - TĚSNĚNÍ PROJEKCE - VÝROBA - PRODEJ - SERVIS. www.seall.cz

PROFIL SPOLEČNOSTI. Hydraulika - PNEUMATIKA - TĚSNĚNÍ PROJEKCE - VÝROBA - PRODEJ - SERVIS. www.seall.cz PROFIL SPOLEČNOSTI Hydraulika - PNEUMATIKA - TĚSNĚNÍ PROJEKCE - VÝROBA - PRODEJ - SERVIS o společnosti PRODEJ PARKER HANNIFIN zahrnuje značky Společnost SEALL byla založena v lednu 1991. V počátcích své

Více

Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku

Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku Technické izolace Leden 2009 Obsah Zajištìní vlastní investice... 3 Proè zvolit izolace Paroc pro prùmysl?... 4 Zpracovatelský prùmysl... 6 Elektrárny... 8 Izolaèní

Více

Člen skupiny NIBE Švédsko

Člen skupiny NIBE Švédsko Člen skupiny NIBE Švédsko KVALITA V CELÉM PROCESU V celém procesu výroby elektrických topných těles ve společnosti Backer Elektro CZ je dlouhodobě přikládána velká důležitost kvalitě produktů ve všech

Více

PŘEHLED SORTIMENTU A SLUŽEB. TYMA CZ, s.r.o. Aktuální informace najdete na našich stránkách: www.tyma.cz

PŘEHLED SORTIMENTU A SLUŽEB. TYMA CZ, s.r.o. Aktuální informace najdete na našich stránkách: www.tyma.cz PŘEHLED SORTIMENTU A SLUŽEB TYMA CZ, s.r.o. Aktuální informace najdete na našich stránkách: www.tyma.cz aplikace O firmě TYMA TEAM Více výkonu, více jistoty. Technický pokrok, vývoj nových materiálů, technologií

Více

VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ UČEBNÍ TEXTY VYSOKÝCH ŠKOL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Doc. Ing. Ivan Vavřík, CSc., Ing. Petr Blecha, Ing. Josef Hampl VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ Sylabus přednášek pro kombinované

Více

Univerzální řešení Polymerová kuličková ložiska SKF. Korozní a chemická odolnost Nízká hmotnost a tichý chod Nepotřebují mazivo

Univerzální řešení Polymerová kuličková ložiska SKF. Korozní a chemická odolnost Nízká hmotnost a tichý chod Nepotřebují mazivo Univerzální řešení Polymerová kuličková ložiska SKF Korozní a chemická odolnost Nízká hmotnost a tichý chod Nepotřebují mazivo Polymerová kuličková ložiska SKF pro zvláštní provozní podmínky Polymerová

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

DPF/FAP FILTRY PEVNÝCH ČÁSTIC 4/2013. PLAKÁT: Duracell nová energie na evropských silnicích. OD ÁČEK K WRC str. 47

DPF/FAP FILTRY PEVNÝCH ČÁSTIC 4/2013. PLAKÁT: Duracell nová energie na evropských silnicích. OD ÁČEK K WRC str. 47 Maximum informací nejen ze světa společností ELIT CZ, spol. s r.o., a ELIT Slovakia s.r.o. PLAKÁT: Duracell nová energie na evropských silnicích 4/2013 OD ÁČEK K WRC str. 47 DPF/FAP FILTRY PEVNÝCH ČÁSTIC

Více

VÝBĚR TOP SORTIMENTU 2015 CZ

VÝBĚR TOP SORTIMENTU 2015 CZ VÝBĚR TOP SORTIMENTU 2015 CZ Profesionální nářadí pro instalatérské a montážní práce S VÁŠNÍ PRO KVALITU www.rothenberger.cz VÍTEJTE V ROTHENBERGERU! JEDNOU ROTHENBERGER, NAVŽDY ROTHENBERGER Srdečně Vás

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

LENZE ANTRIEBSTECHNIK

LENZE ANTRIEBSTECHNIK Vážení obchodní přátelé, dovolte nám, abychom Vám touto cestou nabídli možnost spolupráce při návrhu a realizaci aplikací pohonové techniky do Vaší konstrukční a výrobní praxe. Naše firma je přímým zastoupením,

Více

FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, FADV, FATV SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.99 22.02

FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, FADV, FATV SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.99 22.02 SIGMA PUMPY HRANICE FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, TØÍVØETENOVÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz FADV, FATV

Více

RAUVIA SPECIAL SN16 SYSTÉM KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ ŘADA VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH Ø DO DN 1200 KATALOG 840050 SE-1

RAUVIA SPECIAL SN16 SYSTÉM KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ ŘADA VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH Ø DO DN 1200 KATALOG 840050 SE-1 RAUVIA SPECIAL SN16 SYSTÉM KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ ŘADA VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH Ø DO DN 1200 KATALOG 840050 SE-1 Platnost od dubna 2008 Technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavby Automotive Průmysl V BEZPROSTŘEDNÍ

Více

REHAU SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK

REHAU SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK REHAU SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PLÁNOVÁNÍ A POKLÁDKA TECHNICKÉ INFORMACE Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH PLÁNOVÁNÍ A POKLÁDKA

Více

D65EX/WX/PX-16. Pásový dozer D 65

D65EX/WX/PX-16. Pásový dozer D 65 D 65 Pásový dozer D65EX/WX/PX-16 VÝKON MOTORU 164 kw / 223 PS @ 1.950 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST D65EX-16: 22.890 kg D65WX-16: 23.660 kg D65PX-16: 21.860 kg Stručný přehled Model D65-16 je výkonný, spolehlivý

Více

PRODUKTOVÝ KATALOG 2014

PRODUKTOVÝ KATALOG 2014 PRODUKTOVÝ KATALOG 2014 technologie sušení a skladování zrnin STELA-LAXHUBER GEbR. RUBERG BROCK BIN SKANDIA ELEVATOR JE-MA PFEUFFER HUTCHINSON OBSAH Filozofie 6 Historie 8 Současnost 10 Export 12 Naše

Více

Favoriten 5990, 00. včetně kapesní diodové svítilny. EUROPART Europas Nr. 1 für Truck-, Trailer- und Bus-Ersatzteile!

Favoriten 5990, 00. včetně kapesní diodové svítilny. EUROPART Europas Nr. 1 für Truck-, Trailer- und Bus-Ersatzteile! Vydání 01 02 2015 Favoriten Aktuální nabídka pro užitková vozidla, přívěsy a transportéry Akční sada včetně kapesní diodové svítilny 5990, 00 Akční sada Skříňka na žárovky 24 V vč. lampy tester + kapesní

Více

Jednořadá kuželíková ložiska... 605 Párovaná jednořadá kuželíková ložiska... 671

Jednořadá kuželíková ložiska... 605 Párovaná jednořadá kuželíková ložiska... 671 Kuželíková ložiska Jednořadá kuželíková ložiska... 605 Párovaná jednořadá kuželíková ložiska... 671 601 Kuželíková ložiska SKF vyrábí kuželíková ložiska ve velkém počtu provedení a velikostí, které nacházejí

Více

Katalog produktů 2015

Katalog produktů 2015 BAUERNFEIND Rakouský výrobce potrubí Katalog produktů 2015 A-ROHR Vysoko-zátěžové plnostěnné potrubí PP-MEGA-Potrubí PP-GLATT-Potrubí A- D R Ä N P P- M E G A- Drain - 1200 mm DN/ID 100-1200 mm 12, SN16SN8,

Více

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01 D-LP 32/ DS-TS 32 Návod k obsluze cs D-LP32/DS-TS32 Hydraulický agregát Dálková obsluha Kolejnice Řezací kotouč Ochranný kryt Hydraulické hadice Koncová zarážka Stojan kolejnic 2 Obsah 1. Všeobecné informace

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: ČÁST VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA Studijní opora Jan Biloš Alena Bilošová Ostrava

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více