Dobrovolnické centrum Fakultní nemocnice v Motole.,,Má zooterapie zelenou?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dobrovolnické centrum Fakultní nemocnice v Motole.,,Má zooterapie zelenou?"

Transkript

1 Dobrovolnické centrum Fakultní nemocnice v Motole,,Má zooterapie zelenou? Sborník z odborné konference

2 Obsah Program konference 3 Úvodní slovo.. 4 Návrh koncepce odborné přípravy v oblasti canisterapie v České republice 5 Zooterapie ve FN v Motole.. 8 Praktikování canisterapie u seniorů s demencí 11 Králící v nemocnici. 15 Lidé, koně a terapie Léčebné využití zvířat v rehabilitačním procesu Zooterapie a aktuální možnosti využití ve službách sociální prevence. 23 Zelená pro felinoterapii?...30 Má tzv. felinoterapie zelenou? Návštěvní služba v Nezávislém chovatelském klubu A co probíhalo v diskusních skupinách?

3 Program konference s workshopem Má zooterapie zelenou? FN v Motole, budova ředitelství 2. patro, kinosál 30. května :30 Zahájení konference s workshopem Bc. Jana Hurdová, Dobrovolnické centrum FNM Mgr. Jana Nováková, MBA, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FNM 09:40 Návrh koncepce odborné přípravy v oblasti canisterapie v České republice Mgr. Jaroslava Eisertová, Ph.D., Anna Staníková Jihočeská univerzita v ČB, Zdravotně sociální fakulta, Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík 10:00 Zooterapie ve FN v Motole Karolína Eckschlagerová, Bc. Jana Hurdová, Yveta Vojtěchová Dobrovolnické centrum FN v Motole 10:20 Canisterapie u pacientů s demencí Mgr. Lenka Motlová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík 10:40 Králící v nemocnici PhDr. Jana Holinská, Eva Křemenová Dobrovolnické centrum Lékořice, Fakultní Thomayerova nemocnice 11:00 Lidé, koně a terapie Veronika Sturmová Psychiatrická léčebna Bohnice 11:20-11:30 Pauza 11:30 Léčebné využití zvířat v rehabilitačním procesu Prim. MUDr. Zoran Nerandžič Městská nemocnice v Litoměřicích 11:50 Aktivizace rodin s dětmi s využitím metody zooterapie Bc. Jitka Šabatová, Mgr. Lenka Obořilová Sdružení Piafa ve Vyškově 12:10 Zelená pro felinoterapii? Mgr. Eva Kadlecová Pedagogická fakulta PedF UK 12:30 Má tzv. felinoterapie zelenou? Návštěvní služba v Nezávislém chovatelském klubu Daniela Hypšová Nezávislý chovatelský klub v Mladé Boleslavi 12:50 13:20 Přestávka s občerstvením 13:20 14:30 Diskusní skupiny (canisterapie, hiporehabilitace, felinoterapie, drobná zvířátka) 14:30 Hromadné setkání a prezentace výstupů z jednotlivých diskusních skupin 15:00 Ukončení konference s workshopem 3

4 Několik slov úvodem Milí příznivci zooterapie, dostává se Vám do rukou sborník z odborné konference o zooterapii s názvem,,má zooterapie zelenou?. Konference se uskutečnila dne ve FN Motol. Zahájení celého dne se zhostila náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Jana Nováková, MBA, poté zazněly jednotlivé příspěvky odborníků z řad canisterapie, hiporehabilitace, felinoterapie a nezapomnělo se ani na drobná zvířátka. Konference si nekladla za úkol nalézt jednoznačnou odpověď na otázku z názvu, zda zooterapie zelenou má a nebo ne, ale prodiskutovat současný stav zooterapie probíhající na vybraných místech a zařízeních v České republice. V diskusních skupinách si účastníci nejen vyměnili své zkušenosti, ale také otevřeli problémy, se kterými se v rámci své praxe setkávají a společně hledali řešení. Vznikl i prostor pro ty, kteří se cestou zooterapie teprve vydávají. Vzhledem k hojnému počtu účastníků, skvělým podnětným názorům, příspěvkům a otevřenosti účastníků věřím, že zooterapie se bude kvalitně rozšiřovat i na další místa. Děkujeme všem přednášejícím, vedoucím diskusních skupin a všem účastníkům za podnětné názory, postřehy a zájem. Všem přejeme hodně štěstí při vaší práci! Za Dobrovolnické centrum Fakultní nemocnice v Motole Bc. Jana Hurdová koordinátorka dobrovolníků pro canisterapii a zooterapii (Příspěvky uvedené ve sborníku neprošly jazykovou ani textovou úpravou) 4

5 Návrh koncepce odborné přípravy v oblasti canisterapie v České republice Anna Staníková, Mgr. Jaroslava Eisertová, Ph.D. Pod pojmem odborná příprava a vzdělávání v oblasti canisterapie si v dnešní době jen málokdo představí totéž. Staffová, Eisertová (2008) uvádí, že příprava a vzdělávání v oblasti canisterapie v České republice jsou stále velmi nesourodé a až na výjimky ne příliš odborné. Výzkum reaguje na tuto situaci a zaměřuje se na vytvoření schematického návrhu koncepce odborné přípravy v oblasti canisterapie v České republice. Kalinová (2003) uvádí, že ve vzdělávání v oblasti canisterapie není vytvořen žádný systém, upozorňuje také, že každá organizace má vytvořen svůj vlastní model, přičemž jednotlivé metodiky se liší kvalitativně i kvantitativně. Výzkum potvrdil, že tato nejednotnost stále přetrvává. Pilátová (2008) ve své práci uvádí, že 100 % respondentů jejího výzkumu z řad odborného personálu (příjemců canisterapie) uvedlo, že považují vzdělání v oblasti teoretické či praktické k výkonu canisterapie za nutné. Kalinová (2003) tedy považuje za velmi důležitou snahu o vytvoření společné koncepce v systému vzdělávání v oblasti canisterapie. Cílem výzkumu bylo vytvoření schematického návrhu koncepce odborné přípravy v oblasti canisterapie, který by měl být realizovatelný v našich podmínkách, především v rámci zdravotně-sociální oblasti a to jak pro profesionální provádění Animal Assisted Therapy (terapie), tak pro provádění Animal Assisted Activities (aktivity) a Animal Assisted Education (edukace) v rámci dobrovolnické činnosti. Kalinová (2003:93) uvádí, že v případě oddělení dvou samostatných oblastí terapie se psy a aktivity se psy, by se míra vzdělání i jeho obsah daleko lépe specifikovaly. Dále Kalinová (2003) uvádí, že výsledkem sestavování koncepce by jistě nebyl jeden jediný vzdělávací kurz, ale celý systém vzdělávání. Z výzkumu vyplívá, že pro praktikování canisterapie metodou AAA a AAE není nutně potřebný odborník v oblasti humanitní, ale stačí pouze proškolený laik dobrovolník, naopak pro provádění AAT je potřeba právě takovýto odborník, kterého nelze pro zmíněnou práci připravit během několika málo dní. 5

6 Návrh koncepce odborné přípravy v oblasti canisterapie pro profesionální realizaci AAT Cílem tohoto návrhu je připravit ne pomocníka, ale odborníka, který bude moci samostatně provádět canisterapii konkrétně metodu AAT, v rámci své profese. Existující odborná příprava nemá jednotná kritéria a často je realizována z našeho pohledu v nedostatečné časové dotaci. Přikláníme se v tomto ohledu v mnohém k rakouským kolegům, kteří realizují odbornou přípravu pomocí univerzitního vzdělávacího kurzu pro již vystudované odborníky. Návrh koncepce odborné přípravy v oblasti canisterapie pro realizaci AAA, AAE jako dobrovolnické činnosti Cílem tohoto návrhu je odborně připravit osobu provádějící canisterapii, v tomto případě dobrovolníka spolu s jeho psem CT tým, který bude dostatečně připraven pro provádění kvalitní dobrovolnické činnosti v oblasti canisterapie, konkrétně v rámci metod AAA a AAE. Tuto odbornou přípravu by garantovalo dobrovolnické sdružení. Tento návrh se bude v mnohém podobat již realizovaným odborným přípravám. V současné době, jak bylo ve výzkumu zjištěno, velká většina poskytovatelů odborné přípravy jsou právě dobrovolnická sdružení, většina z nich neakreditovaná, pouze sdružení Hafík je akreditovaným dobrovolnickým centrem. Domnívám se tedy, že koncept určený pro odbornou přípravu v oblasti canisterapie v rámci AAA a AAE může být realizován jako dobrovolnická činnost a to jak akreditovaná, tak neakreditovaná. Minimální hranici časové dotace pro tento návrh koncepce odborné přípravy bychom stanovily dle zjištění z praxe na 5 dní. Kontakt na autorky: Mgr. Jaroslava Eisertová Ph.D. Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v ČB, Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, Anna Staníková Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v ČB, Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, 6

7 Literatura: 1. KALINOVÁ, V. Systém vzdělávání v oblasti canisterapie. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, s. 2. PILÁTOVÁ, K. Zjištění informovanosti o problematice canisterapie v Českých Budějovicích. Bakalářská práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, s. 3. STAFFOVÁ, Z., EISERTOVÁ, J. Současný stav canisterapie v České republice nová metoda sociálních služeb a její vývoj v ČR. IN sborník příspěvků z konference Pravda o zooterapii X. ročník, ZSF JU, Centrum Canisterapie, pořádané dne ISBN

8 Zooterapie ve FN v Motole Bc. Jana Hurdová, Karolína Eckschlagerová V příspěvku přibližujeme podmínky pro zooterapii ve Fakultní nemocnici v Motole. Konkrétně se jedná o podmínky pro dobrovolníky na canisterapii a zooterapii s drobnými zvířátky (strašilkami, raky, šneky). Střípky z historie Canisterapeutický program začal fungovat ve FN v Motole od roku 2003 na oddělení dětské onkologie. Od té doby uplynulo již 8 let a do programu se zapojili další dobrovolníci se svými psy a také od roku 2009 dobrovolníci s drobnými zvířátky, která jsou chována v dobrovolnickém centru. Cílem zooterapie v nemocnici není terapie jako taková, ale rozveselení pacientů, jejich odpoutání se od stereotypu nemocnice, vyplnění volného času. Zooterapie v rámci nemocnice probíhá převážně jako AAA, AAE, dále také probíhalo polohování u jednoho pacienta na LDN. Strašilky, raci, afričtí šneci i mravenci jsou plnohodnotnou součástí,,naší,, zooterapie. Canisterapie ve FN v Motole V současné době dobrovolníci se psy navšťěvují 6 klinik: Dětské kliniky neurologie, neurochirurgie, pediatrie, ORL, psychiatrie Dospělé kliniky - léčebna dlouhodobě nemocných Protože dětské kliniky jsou ve FN v Motole často ojedinělá pracoviště v ČR, pacienti jsou zde často z velmi vzdálených míst republiky. To je také důvod, proč i na řadu drobnějších ambulantních vyšetření zůstávají pacienti hospitalizováni. Cesta canisterapeutického dobrovolníka ve FN Motol 1. Úvodní pohovor dobrovolníka s koordinátorem (zjištění, jaká je motivace dobrovolníka, jaké má zkušenosti s nemocnicí, představení canisterapeutického programu, na pohovor přichází dobrovolník i se svým psem) 2.,,Zkoušení psa,, probíhá v rámci úvodního pohovoru (např. podávání hračky, 8

9 pamlsků, poslušnost, doteky, reakce psa na majitele a na cizího člověka) 3. Teoretické nastavení canisterapie podle schopností psa a dobrovolníka 4. První návštěva oddělení krátká návštěva, (časem prodlužujeme). Nejprve si pes musí zvyknout na prostředí nemocnice např. pachy, klouzavá podlaha. Doprovod koordinátora - kontroluje průběh canisterapie 5. Výcvik dobrovolníků 6. Dobrovolník je registrován v Dobrovolnickém centru FN v Motole 7. Koordinátor dochází s dobrovolníkem na pravidelné canisterapeutické návštěvy za pacienty 8. Druhý dobrovolník doprovází canisterapeutický tým (dobrovolníka se psem), pokud tento dobrovolník není účasten - doprovod zajišťuje koordinátor nebo přítomnost kontaktní osoby na určitém oddělení, např. herní terapeut 9. Supervize pro dobrovolníky každých 6-8 týdnů Podmínky vstupu psa do nemocnice mít radost z kontaktu lidmi dobrý zdravotní stav očkování Podmínky pro pacienty k účasti na canisterapii souhlas od lékaře souhlas od pacienta, případně jeho zákonného zástupce Jak probíhá canisterapie ve FN v Motole nemocnici U dětí probíhá převážně skupinová canisterapie v určených prostorách pro canisterapii (10. patro dětské lůžkové části). Jelikož dobrovolník nenavštěvuje dětské pacienty přímo na odděleních, o přesun dětí se stará koordinátor a nebo další dobrovolník bez psa. Ty děti vyzvednou z oddělení a věnují se jim při samotné canisterapii. U dětské canisterapie jsou účastníky jak pacienti, tak rodiče a někdy i personál. Skupinu tvoří maximálně 6-8 dětí. U dospělých pacientů na LDN dobrovolník se psem navštěvuje pacienty přímo na pokoji. Pacienti mohou psa odměnit pamlskem, pohladit si ho nebo ho jen tak pozorují. Polohování v současné době neprobíhá, protože není dostatek vhodných psů. 9

10 Jednou za 6-8 týdnů pořádáme tzv.psí a zvířátkové dny. Těchto nárazových akcí se účastní více dobrovolníků se psy, zvířátky a probíhá program jako je např. divadlo se psem, kde psi ukazují svoji poslušnost, dále formou her a úkolů, povídáním o psech a zvířatech a dalších doplňkových aktivit jako např. malování na trička. Zooterapie s drobnými zvířátky Probíhá formou AAE pro dobrovolníka náročnější na přípravu návštěvy. Zvířata jsme volili podle náročnosti na chov vzhledem k tomu, že jsou umístění v kanceláři dobrovolnického centra, padla volba na nenáročné strašilky, africké oblovky (šneci), raky duhové a mravence. V současné době na jednotlivých oddělení či nárazových akcích na dětských klinikách převážně na pediatrii a ORL, dále na LDN. I malé zvířátko dokáže zaujmout. Zvířátka pacienti mohou pozorovat, některé si i vzít na ruku. Při pozorování dobrovolník vypráví zajímavosti nejen o přítomných zvířatech, ale také o přírodě atd. Pacienti se tak odreagují od stereotypu nemocnice a současně se dozvědí více o přírodě. I když je zde primárním cílem zooterapie radost pacientů a jejich odpoutání se od běžného chodu nemocnice, působení dobrovolníků se psy a zvířátky má i další pozitivní vlivy jako je např. zlepšení komunikace pacientů. Máme zpětné vazby přímo od personálu nemocnice. Další vzdělávání dobrovolníků Dobrovolnické centrum pořádá pravidelné semináře Nejedná se o semináře pouze o canisterapii, ale semináře, které jsou zaměřeny na určitý typ a specifika onemocnění, období lidského života. např. specifika komunikace se seniory, vznik onkologického onemocnění apod. Jako další vzdělávání doporučujeme různé konference a semináře v jiných organizacích. Kontakt na autorky: Bc. Jana Hurdová, Dobrovolnické centrum FN v Motole, Karolína Eckschlagerová, Dogs and fun, 10

11 Praktikování canisterapie u seniorů s demencí Mgr. Lenka Motlová Souhrn Autorka je dobrovolnicí Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík, o.s. v Třeboni, které se od roku 2001 aktivně věnuje praktikování odborné canisterapie. Senioři a klienti trpící syndromem demence patří také mezi cílovou skupinu tohoto sdružení. Canisterapie je jedním z možných způsobů, jak seniory s demencí aktivizovat a udržet je v činnosti. Klienti s demencí mohou být při canisterapii aktivní a mají možnost zažít radost a pocit úspěchu. Autorka se v příspěvku zaměří na praktické zkušenosti s praktikováním canisterapie u klientů s demencí, bude se věnovat demenci, zásadám pro efektivní komunikaci a přínosu canisterapie u osob se syndromem demence. 1. Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o.s. Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o.s. se od roku 2001 zabývá praktikováním odborné canisterapie i felinoterapie, orientuje se rovněž na výuku trenérů pro výcvik terapeutických psů a výcvik canisterapeutických týmů. V roce 2008 se canisterapeutické sdružení stalo akreditovaným dobrovolnickým centrem v úseku dlouhodobé dobrovolnické činnosti a je první organizací mající oprávnění k působení dobrovolnické činnosti v oblasti vysílání dobrovolníků s jejich otestovanými terapeutickými psy. Hlavním cílem této dlouhodobé akreditované dobrovolnické služby je pomáhat nejen seniorům a osobám se zdravotním postižením, ale také mládeži a to především v v Jihočeském, Středočeském a Západočeském kraji. Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o.s spolupracuje Národním dobrovolnickým centrem Hestia, o.s. a je členem ESAAT- Evropské asociace pro výkon terapie a asistence zvířat (Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, 2011). Toto občanské sdružení při praktikování canisterapie úzce spolupracuje s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakultou - Ústavem zdravotně sociální práce - Centrem Zoorehabilitací. Jedná se o Dobrovolnický program Canisterapie (Ústav zdravotně sociální práce, 2011) 11

12 2. Praktikování canisterapie u seniorů s demencí 2.1 Demence Demence je syndrom a pro jeho diagnózu musejí být naplněna následující kritéria: 1. Získaná globální kognitivní porucha postihující paměť a nejméně jednu další oblast - řeč, myšlení, orientaci, poznávání, úsudek, abstrakci, učení, praxi a exekutivní funkce. 2. Kognitivní poruchy zhoršují pracovní a společenské zapojení pacienta. Nejprve jsou postiženy komplexní, složité činnosti (řízení vozu, ovládání mobilního telefonu), v pozdějších fázích i schopnost provádět základní sebeobslužné úkony. 3. Postupující progrese postižení (pro diagnózu je nutné trvání poruchy nejméně 6 měsíců). (Topinková, 2005). 2.2 Porozumění demenci ze strany dobrovolníka s terapeutickým psem Senioři trpící syndromem demence mají specifické chování, které je často pro pečovatele i dobrovolníka se psem nesrozumitelné a nejasné. V praxi to vypadá tak, že senior s demencí dělá něco naschvál, nemá o nic zájem, nechce spolupracovat a zapojit do nějakého programu. Senioři s demencí mohou odmítat s námi komunikovat, mohou se z našeho pohledu chovat divně, mohou se projevovat verbálně a fyzicky agresivně. Domnívám se, že je žádoucí, aby dobrovolník s terapeutickým psem znal projevy syndromu demence, uměl si chování člověka s demencí správně vysvětlit a znal zásady efektivní komunikaci s touto cílovou skupinou klientů. Koběrská (2004, s. 9) uvádí, že např. slovní nebo dokonce fyzická agrese, kterou proti nám člověk trpící demencí použil, nebyla projevem osobních nesympatií, ale spíše vyjádřením nějakého napětí, neklidu, které neuměl díky nemoci dát najevo jinými, přijatelnějšími způsoby, bude pro nás snazší si ji nebrat osobně. 2.3 Zásady pro efektivní komunikaci se seniory s demencí Zásady pro efektivní komunikaci se seniory s demencí jsou tato: a) vytvořit podmínky pro komunikaci; b) oslovit klienta seniora jménem; podívat se, co zrovna dělá a připojit se k jeho činnosti; c) vnímat neverbální projevy, poslouchat klientova slova a snažit se porozumět, co se za nimi skrývá; d) mít dostatek času na komunikaci; e) pojmenovávat, co děláte vy a co má právě dělat klient; f) držet se jednoho tématu; 12

13 g) klienta seniora povzbuzovat; dávat mu najevo, že věci zvládá, co dělá správně; h) držet se zásady komunikace tady a teď ; ch) používat krátké, jednoduché věty; i) dávat pokyny přesné, jednoznačné, konkrétní, které obsahují jen jeden splnitelný krok; j) při komunikaci použít více komunikačních kanálů - sluch, zrak, hmat, čich (Koběrská, 2004, zkráceno). 2.4 Praktikování a přínos canisterapie u seniorů s demencí Při vzájemné interakci mezi seniorem s demencí a terapeutickým psem je nezbytná přítomnost a dohled dobrovolníka s terapeutických psem a pečovatele. Vzájemná spolupráce a komunikace všech účastníků canisterapie (klient-senior, dobrovolník s terapeutickým psem, pečovatel, dobrovolník bez psa, případně rodina) byla měla být naprostou samozřejmostí (Motlová, 2010) Při práci s klienty s demencí je nezbytná pravidelnost při vykonávání jakékoliv aktivity, proto je nutno dbát na pravidelná canisterapeutická setkávání. Pro průběh canisterapie bychom si měli zajistit vhodné podmínky, mezi které patří především klidné prostředí (ničím a nikým nerušené), dobře větratelná místnost, tlumené osvětlení (ostré světlo je pro člověka s demencí nevhodné) a dostatek prostoru pro pohyb psa i klienta/ů. Dobrovolník s terapeutickým psem by měl mít v průběhu canisterapie dostatek času na komunikaci s klientem s demencí, sledovat jeho drobné a neverbální iniciativy (tj. projevy, kterými nám dává senior najevo, že s námi chce být v kontaktu), snažit se porozumět jeho drobným iniciativám a umět na ně vhodně reagovat, sledovat výraz tváře klienta, reagovat na jeho negativní emoce a využívat více komunikačních kanálů najednou, tzn. to co říkám i ukázat (Motlová, 2010). Na základě vlastních zkušeností s praktikování canisterapie pod Výcvikovým canisterapeutickým sdružením Hafík, o.s. v Domově pro seniory Máj České Budějovice, p. o. a studia odborné literatury lze přínos canisterapie klientů s demencí rozdělit na tyto oblasti: A) trénink kognitivních funkcí (paměť, myšlení, řeč, orientace); B) motivace k činnosti, pes a péče o něj jako téma k hovoru a společný objekt zájmu; C) stimulace a procvičení smyslů; D) procvičení jemné motoriky; E) procvičení hrubé motoriky, pohybové koordinace a pohybu; F) využití psa při používání a manipulaci s kompenzační pomůckou; 13

14 G) psychosociální podpora a fyzický kontakt se psem; H) emočně libé prožitky a pozitivní naladění; CH) relaxace a zklidnění; I) trénink koncentrace, snížení impulzivity a afektivity, snížení změn nálad; J) přijetí, podpora sebevědomí a sebedůvěry, získání pocitu jistoty; K) vlastní aktivita a prožitek pocitu úspěchu; L) sebeobslužné činnosti a podpora soběstačnosti; M) pozitivní vztah ke psům a zacházení se psem; N) sociální kontakt, pomoc při adaptaci na nové prostředí, vytržení z izolace a osamělosti (Motlová, 2010). Literatura 1. KOBĚRSKÁ, P. A KOL. Společnou cestou. Praha: Portál, s. 9-10, s ISBN X. 2. MOTLOVÁ, L. Přínos canisterapie u seniorů s demencí. In: Pravda o zooterapii. XII. Sborník příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí. České Budějovice: ZSF JU, ISBN TOPINKOVÁ, E. Geriatrie pro praxi. Praha: Galén, s ISBN ÚSTAV ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRÁCE -CENTRUM ZOOREHABILITACÍ. [ ]. Dostupné z internetu z: 5. VÝCVIKOVÉ CANISTERAPEUTICKÉ SDRUŽENÍ HAFÍK, O.S. ORGANIZACE A STRUKTURA. [ ]. Dostupné z internetu: Kontakt na autorku: Mgr. Lenka Motlová, odborná asistentka ZSF JU a dobrovolnice Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík, o. s. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Ústav zdravotně sociální práce; katedra sociální práce, Jírovcova 24, České Budějovice, Tel , a 14

15 Králíci v nemocnici PHDr. Jana Holinská, Eva Křemenová Zooterapie v Thomayerově nemocnici - září 2006 projekt Pejskování k uzdravování, pokračuje doposud morčata, králíci - Oddělení dětské neurologie, Léčebna pro dlouhodobě nemocné, JIP Neurologické kliniky, Pediatrická klinika Podmínky pro využívání drobných zvířat ze strany nemocnice - Souhlas nemocničního hygienika - Souhlas kliniky (primář, vrchní sestra, informovanost personálu na daném oddělení) - Pacienty vybírá personál - Doba návštěvy 1-2 hodiny - Převaha individuálních návštěv Podmínky pro využívání drobných zvířat ze strany DC Lékořice Dobrovolník - Věk minimálně 18 let - Vstupní školení pro dobrovolníky - Dohoda o dobrovolnické činnosti, označení - Výpis z trestního rejstříku -!! Důraz na správný výběr dobrovolníka - dobré zkušenosti s dobrovolníkem dlouhodobější působení!! 15

16 Podmínky pro využívání drobných zvířat ze strany DC Lékořice Králík - veterinární potvrzení o očkování každý rok - dobrý zdravotní stav - Čisté zvíře x čistotné zvíře Teddy králík teddy medvídek - Základ chovu Německo, Holandsko - V České republice od roku varianty krátkouchý a beránek - Váha g - Vlastnosti klidný, mazlivý, čistotný Praktické zkušenosti s využitím králíčka v zooterapii - JIP Neurologická klinika - Oddělení Dětské neurologie JIP- Neurologická klinika 16

17 Oddělení dětské neurologie 17

18 Patří králíci do nemocnice? - Výhody - Možná rizika - Doporučení pro výběr a chov Kontakt na autorky: PhDr. Jana Holinská, Eva Křemenová Dobrovolnické centrum Lékořice Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská 800, Praha 4,

19 Lidé, koně a terapie Veronika Sturmová Základní linie 1: fyzioterapeutická 2: Psychoterapeuticko pedagogická Ad. 2:Pedagogicko psychologické ježdění : Směr, který vzužívá psych. Účinků interakce člověka s koněm a prostředím, ve kterém žije. Terminologie není zatím ujasněná. Soužití lidí a zvířat Dlouhodobé Přirozené Zvířata zastupují v lidském životě mnoho rolí 1: Potrava 2:Společník 3:Asistent 4:Sportovní partner 5:Otrok Lidé a zvířata v různých životních obdobích Děti 1:Učí se respektovat jiného tvora 2:Učí se nést zodpovědnost 3:Získávají přítele 4:Mohou se setkat s různými životními etapami, od narození po smrt Mladá a střední dospělost 1:Zdroj radosti, vyplnění volného času 2:zástupné role 3:přítel Stáří 1:Přítel, společník 2:Asistent 3:Svědek minulosti 4:Zdroj aktivizace Zvíře v terapii Nejčastěji koně a psi, jsou zdrojem samostatnosti, napomáhají socializaci a stávají se partnery ve sportu (např. lidí s handicapem ). Ulehčují komunikaci mezi postiženým a terapeutem. Proč zrovna kůň? 1:Dlouhodobá koexistence 2:Poměrně dobrá znalost etologie koně 3:Propracovanost výcvikových postupů 4:Velikost koně a různé možnosti jeho využití v terapii 5:Archetypálnost 6:Typ vzájemné interakce partnerská 19

20 Základní přístupy k terapii Terapeutický pozornost zaměřená na dialog, prožitek, interpretaci Pedagogický- Zaměřen na kognitivní fce. a učení. Tyto přístupy se vzájemně prolínají. Co můžeme ovlivnit? 1: Emoce kůň je zrcadlem emočního vyladění 2: Kognitivní složku učení- nové vzorce, orientace v prostoru, motorika. Pracujeme se zakázkou 3: Konaci volní složku setrvání v obtížné situaci, překonávání neúspěchu Formy terapie 1: individuální 2: skupinová Formy práce s klientem 1: Práce ve stáji, ošetřování koní, péče 2: Práce s koněm ze země ve volnosti s vodítkem 3: práce ze sedla uvědomování těla, získávání jistoty bez opory země, aktivní ježdění 4: Vyjížďky do terénu 5: Hry 6: podílení se na přípravě hodiny Přirozená komunikace jako jedna z forem práce s klientem Metoda využívá reakcí koně na projevy klienta pro jejich korekci, alespoň po čas terapie. Pracujeme různými způsoby dle potřeb klienta. Klient v interakci s koněm 1:Kůň vnímá celek a změny celku 2.Reaguje na sílu hlasu 3.Ovládá tělo specifickým způsobem, odlišným od člověčího 4.Zrcadlí 5.Používá jiný komunikační kód než člověk Cíle terapie 1. Empatie, snaha porozumět 2. Spolupráce 3. Zaměření na reakce vlastního těla a snaha jim porozumět 4. Snaha porozumět reakcím jiného těla s jiným komunikačním kódem 5. Rozbití nebo narušení současných komunikačních vzorců a vzorců chování 6. Rozšíření pohybových vzorců 7. Dosycení potřeb 8. Harmonizace pohybu 9. Poskytnutí zpětné vazby 10.Zážitek 11.Relaxace 20

21 Kontakt na autorku: Veronika Sturmová Psychiatrická léčebna Bohnice, Socioterapeutická farma, Ústavní 91,

22 Léčebné využití zvířat v rehabilitačním procesu Prim.MUDr. Zoran Nerandžič Terapeutické využití zvířat je výzvou pro terapeuty. Cílem je prokázat vědecky, že zvířata jsou v léčebném procesu použitelná a zjistit co způsobuje jejich vysokou účinnost v léčebně rehabilitačním procesu. Každý z nás pokud chce pracovat v oblasti terapeutického využit zvířat si musí položit základní otázky: Co je a co není rehabilitace ( habilitace ) Základní myšlenka: Zvířata v léčebně rehabilitačním (habilitačním) procesu působí pozitivně a jsou nenahraditelná. Částečné popření základní myšlenky: Zvířata působí jen částečně v procesu ucelené rehabilitace, rozhodující je každém případě člověk-terapeut v tandemu se spoluterapeutem (co-coteraputem - zvířetem). Zásadní popření základní myšlenky: Zvířata nemají naprosto žádný význam, jejich komplexní působení se dá nahradit jinými metodami, přesněji řečeno kombinací několika metod. Pro rehabilitaci je velice obtížně získat důkaz potvrzující léčebnou účinnost jakékoliv metody ( elektroterapie, velice uznávaných- metod: prof.vojty, Bobath koncept apod.) Pro terapeutické využit (AAT) platí vždy: Indikace lékařem a objektivní zhodnocení, které je doložitelné a změřitelné Terapie prováděná odborníkem vzdělaným v oboru Terapie prováděná v týmu Výsledky terapie musí být jednoznačně doložitelné a podle možnosti provnatelné i s jinými metodami Zaměření: Terapeutické-FT,OT, sociálně rehabilitační ( AAT) Rekreační (AAA) Sportovní (AAA) Závěr: Hranice mezi (AAA) zájmovou, rekreační a (AAT) terapeutickou je velice tenká, některé aktivity se vzájemně prolínají, proto důkaz léčebné efektivitě terapeutického využit zvířat je velice obtížný. Kontakt na autora: Prim. MuDr. Zoran Nerandžič Městská nemocnice v Litoměřicích 22

23 Zooterapie a aktuální možnosti využití ve službách sociální prevence Bc. Jitka Šabatová, Mgr. Lenka Obořilová Anotace: Příspěvek se zabývá možnostmi využití zooterapie v sociálních službách. V úvodu si autorky stanovují cíl a základní otázku. Dále se zabývají popisem sociálních služeb a související legislativy. Zmiňují také roli Sdružení PIAFA. Dále se zaměřují na jednu konkrétní sociální službu, specifikují cílovou skupinu této služby, uvádějí nejčastější cíle, které si uživatelé této služby volí. Následuje pasáž, která obsahuje zdůvodnění přínosu zooterapií při naplňování individuálních cílů uživatelů sociálních služeb. V závěru je zodpovězena základní otázka. Klíčová slova: sociální služby, uživatel sociální služby, individuální cíl, zooterapie, aktivity se psem canisterapie, hiporehabilitace V našem příspěvku si klademe za cíl seznámit laickou i odbornou veřejnost s aktuálními možnosti využití zooterapie v oblasti preventivních sociálních služeb, konkrétně v Sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi. Pokusíme se zodpovědět otázku: Jak může zooterapie přispět k naplňování cílů vybrané sociálně aktivizační služby? Nejprve se budeme zabývat výše zmíněnou sociální službou, jejím obsahem a cíli, dále cílovou skupinou, které je tato služba určena a v poslední řadě pak také místem zooterapie při naplňování cílů dané sociální služby. Dosahování pozitivních výsledků v sociální oblasti, resp. v oblasti sociální pohody, souvisí s dobrým fyzickým stavem a psychickou pohodou tyto tři složky tvoří základ zdraví, tak jak tento pojem definuje Světová zdravotnická organizace WHO. Sociální služby se snaží o dosahování sociální pohody u svých uživatelů, díky čemuž významně ovlivňují také jejich pohodu psychickou a fyzickou. Zooterapie využívají pozitivního vlivu zvířat při aktivní či pasivní interakci na psychickou, fyzickou a sociální pohodu člověka. Jejich využití v sociální oblasti je tudíž velmi smysluplné. Sdružení PIAFA prakticky působí na poli realizace a využívání pozitivních efektů různých forem zooterapií v sociálně zdravotních službách již více jak 16 let. Za tuto dobu se měnila legislativa i možnosti jak a kde různé formy zooterapie využívat. V posledních dvou letech, kdy začala platit novela zákona o sociálních službách, se nám otevřely nové možnosti pro využití zooterapie a proto se na ni v naší praxi zaměřujeme. V současné době má Sdružení PIAFA u Krajského úřadu zaregistrovány tři sociální služby z oblasti služeb sociální prevence. Konkrétné se jedná o Sociální aktivizaci pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Sociální aktivizaci pro rodiny s dětmi a Sociální rehabilitaci. Způsob a průběh poskytování sociálních služeb se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a doprovodnými předpisy. Zákon, mimo jiné, ukládá všem poskytovatelům sociálních služeb povinnost postupovat dle vlastních interně a kolektivně zpracovaných Standardů kvality poskytování sociálních služeb. Využívání různých forem zooterapie bylo nutné jasně a zřetelně do těchto Standardů u jednotlivých služeb zapracovat, výsledným efektem byl vznik metodik pro aplikaci Aktivit se psem - canisterapie a hiporehabilitaci (zahrnuje popis jednotlivých forem hiporehabilitace) v sociálních službách ve Sdružení PIAFA (interní předpis, součást Standardů kvality ). Sociální služby obecně chápeme jako soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci za účelem sociálního začlenění či jako prevenci sociální exkluze (zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách). K nejvýznamnějším a nejzřetelnějším cílům sociálních služeb pak patří dosažení samostatnosti, soběstačnosti, integrace, aktivizace a snížení rizik jak zdravotních tak sociálních. Zde je možné zaznamenat stěžejní moment pro 23

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE. Výstup z projektu kvality zdravotních služeb a bezpečnosti pacientů 2008

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE. Výstup z projektu kvality zdravotních služeb a bezpečnosti pacientů 2008 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Výstup z projektu kvality zdravotních služeb a bezpečnosti pacientů 2008 Praha, 02/2009 Obsah 1 PŘÍKLAD VHODNÉHO OZNAČENÍ DOBROVOLNÍKA...7 1.1 PRACOVNÍ (OCHRANNÝ) ODĚV S VÝRAZNÝM BAREVNÝM

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

Univerzita Karlova v Praze. Evangelická teologická fakulta. Bakalářská práce. Klára Saláková. Dobrovolníci a jejich motivace pro canisterapii

Univerzita Karlova v Praze. Evangelická teologická fakulta. Bakalářská práce. Klára Saláková. Dobrovolníci a jejich motivace pro canisterapii Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Klára Saláková Dobrovolníci a jejich motivace pro canisterapii Katedra: Sociální pedagogiky Vedoucí: Mgr. Lucie Hubertová 2014

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky. BARBORA SLOŽILOVÁ Jednoleté specializační studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky. BARBORA SLOŽILOVÁ Jednoleté specializační studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky BARBORA SLOŽILOVÁ Jednoleté specializační studium Obor: speciální pedagogika pro učitele, pedagogické a výchovné pracovníky

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA DELFINOTERAPIE

MASARYKOVA UNIVERZITA DELFINOTERAPIE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY DELFINOTERAPIE Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. Vypracovala: Petra Kosová Prohlašuji,

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY KVALITA VYUŽÍVÁNÍ VOLNÉHO ČASU U OSOB S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Eva Moulisová Sociální péče, obor

Více

INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST

INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST Krok do života 1, CZ. 1.04/3.1.02/43.00068 Inovace vzdělávacích a poradenských programů pro běžné klienty INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST Tento projekt je financován z Evropského sociálního

Více

ZAVEDENÍ REMINISCENČNÍ TERAPIE V DOMOVĚ PRO SENIORY TACHOV, U PENZIONU 1711

ZAVEDENÍ REMINISCENČNÍ TERAPIE V DOMOVĚ PRO SENIORY TACHOV, U PENZIONU 1711 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE ZAVEDENÍ REMINISCENČNÍ TERAPIE V DOMOVĚ PRO SENIORY TACHOV, U PENZIONU 1711 BC.KATEŘINA MACHOVÁ PLZEŇ 2012 Prohlašuji, že jsem práci vypracovala

Více

JAROSLAVA EISERTOVÁ, ZUZANA BURSOVÁ, MARIE CHLOPČÍKOVÁ, JOLANA ROČŇOVÁ

JAROSLAVA EISERTOVÁ, ZUZANA BURSOVÁ, MARIE CHLOPČÍKOVÁ, JOLANA ROČŇOVÁ 199 Dobrovolnictví, jako prostředek rozvoje odborných kompetencí ve zdravotně sociální oblasti JAROSLAVA EISERTOVÁ, ZUZANA BURSOVÁ, MARIE CHLOPČÍKOVÁ, JOLANA ROČŇOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální

Více

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Michaela Širůčková Michal Miovský Lenka Skácelová Roman Gabrhelík a kol. m o n o g r a f i e Příklady dobré praxe programů školní prevence

Více

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání / zpracován podle RVP PRŠ2 / PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická

Více

Individualizací vzdělávání k inkluzi

Individualizací vzdělávání k inkluzi Individualizací vzdělávání k inkluzi Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Červený vrch Únor 2010 Březen 2012 1 Individualizací vzdělávání k inkluzi I. Úvodem... 4 II. Výsledky a význam projektu Individualizací k

Více

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Veronika Pavlas Martanová a kol. m o n o g r a f i e Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Mentoring a využití jeho metod na střední škole

Mentoring a využití jeho metod na střední škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Mentoring a využití jeho metod na střední škole Obr.1 - Titulka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

PhDr. Jiřina Lacinová

PhDr. Jiřina Lacinová Nefarmakologické přístupy v péči o pacienty s Alzheimerovou nemocí - zooterapie PhDr. Jiřina Lacinová (psycholog - Domov pokojného stáří Kamenná- Charita Brno, Domov seniorů Věstonická, Brno, viceprezidentka

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, p. o. Školní vzdělávací program PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ RVP PV Školní vzdělávací program je platný od 1.

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc 1 Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS VOŠ sociální Olomouc Olomouc 2012 2 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Registrační

Více