Dobrovolnické centrum Fakultní nemocnice v Motole.,,Má zooterapie zelenou?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dobrovolnické centrum Fakultní nemocnice v Motole.,,Má zooterapie zelenou?"

Transkript

1 Dobrovolnické centrum Fakultní nemocnice v Motole,,Má zooterapie zelenou? Sborník z odborné konference

2 Obsah Program konference 3 Úvodní slovo.. 4 Návrh koncepce odborné přípravy v oblasti canisterapie v České republice 5 Zooterapie ve FN v Motole.. 8 Praktikování canisterapie u seniorů s demencí 11 Králící v nemocnici. 15 Lidé, koně a terapie Léčebné využití zvířat v rehabilitačním procesu Zooterapie a aktuální možnosti využití ve službách sociální prevence. 23 Zelená pro felinoterapii?...30 Má tzv. felinoterapie zelenou? Návštěvní služba v Nezávislém chovatelském klubu A co probíhalo v diskusních skupinách?

3 Program konference s workshopem Má zooterapie zelenou? FN v Motole, budova ředitelství 2. patro, kinosál 30. května :30 Zahájení konference s workshopem Bc. Jana Hurdová, Dobrovolnické centrum FNM Mgr. Jana Nováková, MBA, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FNM 09:40 Návrh koncepce odborné přípravy v oblasti canisterapie v České republice Mgr. Jaroslava Eisertová, Ph.D., Anna Staníková Jihočeská univerzita v ČB, Zdravotně sociální fakulta, Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík 10:00 Zooterapie ve FN v Motole Karolína Eckschlagerová, Bc. Jana Hurdová, Yveta Vojtěchová Dobrovolnické centrum FN v Motole 10:20 Canisterapie u pacientů s demencí Mgr. Lenka Motlová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík 10:40 Králící v nemocnici PhDr. Jana Holinská, Eva Křemenová Dobrovolnické centrum Lékořice, Fakultní Thomayerova nemocnice 11:00 Lidé, koně a terapie Veronika Sturmová Psychiatrická léčebna Bohnice 11:20-11:30 Pauza 11:30 Léčebné využití zvířat v rehabilitačním procesu Prim. MUDr. Zoran Nerandžič Městská nemocnice v Litoměřicích 11:50 Aktivizace rodin s dětmi s využitím metody zooterapie Bc. Jitka Šabatová, Mgr. Lenka Obořilová Sdružení Piafa ve Vyškově 12:10 Zelená pro felinoterapii? Mgr. Eva Kadlecová Pedagogická fakulta PedF UK 12:30 Má tzv. felinoterapie zelenou? Návštěvní služba v Nezávislém chovatelském klubu Daniela Hypšová Nezávislý chovatelský klub v Mladé Boleslavi 12:50 13:20 Přestávka s občerstvením 13:20 14:30 Diskusní skupiny (canisterapie, hiporehabilitace, felinoterapie, drobná zvířátka) 14:30 Hromadné setkání a prezentace výstupů z jednotlivých diskusních skupin 15:00 Ukončení konference s workshopem 3

4 Několik slov úvodem Milí příznivci zooterapie, dostává se Vám do rukou sborník z odborné konference o zooterapii s názvem,,má zooterapie zelenou?. Konference se uskutečnila dne ve FN Motol. Zahájení celého dne se zhostila náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Jana Nováková, MBA, poté zazněly jednotlivé příspěvky odborníků z řad canisterapie, hiporehabilitace, felinoterapie a nezapomnělo se ani na drobná zvířátka. Konference si nekladla za úkol nalézt jednoznačnou odpověď na otázku z názvu, zda zooterapie zelenou má a nebo ne, ale prodiskutovat současný stav zooterapie probíhající na vybraných místech a zařízeních v České republice. V diskusních skupinách si účastníci nejen vyměnili své zkušenosti, ale také otevřeli problémy, se kterými se v rámci své praxe setkávají a společně hledali řešení. Vznikl i prostor pro ty, kteří se cestou zooterapie teprve vydávají. Vzhledem k hojnému počtu účastníků, skvělým podnětným názorům, příspěvkům a otevřenosti účastníků věřím, že zooterapie se bude kvalitně rozšiřovat i na další místa. Děkujeme všem přednášejícím, vedoucím diskusních skupin a všem účastníkům za podnětné názory, postřehy a zájem. Všem přejeme hodně štěstí při vaší práci! Za Dobrovolnické centrum Fakultní nemocnice v Motole Bc. Jana Hurdová koordinátorka dobrovolníků pro canisterapii a zooterapii (Příspěvky uvedené ve sborníku neprošly jazykovou ani textovou úpravou) 4

5 Návrh koncepce odborné přípravy v oblasti canisterapie v České republice Anna Staníková, Mgr. Jaroslava Eisertová, Ph.D. Pod pojmem odborná příprava a vzdělávání v oblasti canisterapie si v dnešní době jen málokdo představí totéž. Staffová, Eisertová (2008) uvádí, že příprava a vzdělávání v oblasti canisterapie v České republice jsou stále velmi nesourodé a až na výjimky ne příliš odborné. Výzkum reaguje na tuto situaci a zaměřuje se na vytvoření schematického návrhu koncepce odborné přípravy v oblasti canisterapie v České republice. Kalinová (2003) uvádí, že ve vzdělávání v oblasti canisterapie není vytvořen žádný systém, upozorňuje také, že každá organizace má vytvořen svůj vlastní model, přičemž jednotlivé metodiky se liší kvalitativně i kvantitativně. Výzkum potvrdil, že tato nejednotnost stále přetrvává. Pilátová (2008) ve své práci uvádí, že 100 % respondentů jejího výzkumu z řad odborného personálu (příjemců canisterapie) uvedlo, že považují vzdělání v oblasti teoretické či praktické k výkonu canisterapie za nutné. Kalinová (2003) tedy považuje za velmi důležitou snahu o vytvoření společné koncepce v systému vzdělávání v oblasti canisterapie. Cílem výzkumu bylo vytvoření schematického návrhu koncepce odborné přípravy v oblasti canisterapie, který by měl být realizovatelný v našich podmínkách, především v rámci zdravotně-sociální oblasti a to jak pro profesionální provádění Animal Assisted Therapy (terapie), tak pro provádění Animal Assisted Activities (aktivity) a Animal Assisted Education (edukace) v rámci dobrovolnické činnosti. Kalinová (2003:93) uvádí, že v případě oddělení dvou samostatných oblastí terapie se psy a aktivity se psy, by se míra vzdělání i jeho obsah daleko lépe specifikovaly. Dále Kalinová (2003) uvádí, že výsledkem sestavování koncepce by jistě nebyl jeden jediný vzdělávací kurz, ale celý systém vzdělávání. Z výzkumu vyplívá, že pro praktikování canisterapie metodou AAA a AAE není nutně potřebný odborník v oblasti humanitní, ale stačí pouze proškolený laik dobrovolník, naopak pro provádění AAT je potřeba právě takovýto odborník, kterého nelze pro zmíněnou práci připravit během několika málo dní. 5

6 Návrh koncepce odborné přípravy v oblasti canisterapie pro profesionální realizaci AAT Cílem tohoto návrhu je připravit ne pomocníka, ale odborníka, který bude moci samostatně provádět canisterapii konkrétně metodu AAT, v rámci své profese. Existující odborná příprava nemá jednotná kritéria a často je realizována z našeho pohledu v nedostatečné časové dotaci. Přikláníme se v tomto ohledu v mnohém k rakouským kolegům, kteří realizují odbornou přípravu pomocí univerzitního vzdělávacího kurzu pro již vystudované odborníky. Návrh koncepce odborné přípravy v oblasti canisterapie pro realizaci AAA, AAE jako dobrovolnické činnosti Cílem tohoto návrhu je odborně připravit osobu provádějící canisterapii, v tomto případě dobrovolníka spolu s jeho psem CT tým, který bude dostatečně připraven pro provádění kvalitní dobrovolnické činnosti v oblasti canisterapie, konkrétně v rámci metod AAA a AAE. Tuto odbornou přípravu by garantovalo dobrovolnické sdružení. Tento návrh se bude v mnohém podobat již realizovaným odborným přípravám. V současné době, jak bylo ve výzkumu zjištěno, velká většina poskytovatelů odborné přípravy jsou právě dobrovolnická sdružení, většina z nich neakreditovaná, pouze sdružení Hafík je akreditovaným dobrovolnickým centrem. Domnívám se tedy, že koncept určený pro odbornou přípravu v oblasti canisterapie v rámci AAA a AAE může být realizován jako dobrovolnická činnost a to jak akreditovaná, tak neakreditovaná. Minimální hranici časové dotace pro tento návrh koncepce odborné přípravy bychom stanovily dle zjištění z praxe na 5 dní. Kontakt na autorky: Mgr. Jaroslava Eisertová Ph.D. Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v ČB, Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, Anna Staníková Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v ČB, Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, 6

7 Literatura: 1. KALINOVÁ, V. Systém vzdělávání v oblasti canisterapie. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, s. 2. PILÁTOVÁ, K. Zjištění informovanosti o problematice canisterapie v Českých Budějovicích. Bakalářská práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, s. 3. STAFFOVÁ, Z., EISERTOVÁ, J. Současný stav canisterapie v České republice nová metoda sociálních služeb a její vývoj v ČR. IN sborník příspěvků z konference Pravda o zooterapii X. ročník, ZSF JU, Centrum Canisterapie, pořádané dne ISBN

8 Zooterapie ve FN v Motole Bc. Jana Hurdová, Karolína Eckschlagerová V příspěvku přibližujeme podmínky pro zooterapii ve Fakultní nemocnici v Motole. Konkrétně se jedná o podmínky pro dobrovolníky na canisterapii a zooterapii s drobnými zvířátky (strašilkami, raky, šneky). Střípky z historie Canisterapeutický program začal fungovat ve FN v Motole od roku 2003 na oddělení dětské onkologie. Od té doby uplynulo již 8 let a do programu se zapojili další dobrovolníci se svými psy a také od roku 2009 dobrovolníci s drobnými zvířátky, která jsou chována v dobrovolnickém centru. Cílem zooterapie v nemocnici není terapie jako taková, ale rozveselení pacientů, jejich odpoutání se od stereotypu nemocnice, vyplnění volného času. Zooterapie v rámci nemocnice probíhá převážně jako AAA, AAE, dále také probíhalo polohování u jednoho pacienta na LDN. Strašilky, raci, afričtí šneci i mravenci jsou plnohodnotnou součástí,,naší,, zooterapie. Canisterapie ve FN v Motole V současné době dobrovolníci se psy navšťěvují 6 klinik: Dětské kliniky neurologie, neurochirurgie, pediatrie, ORL, psychiatrie Dospělé kliniky - léčebna dlouhodobě nemocných Protože dětské kliniky jsou ve FN v Motole často ojedinělá pracoviště v ČR, pacienti jsou zde často z velmi vzdálených míst republiky. To je také důvod, proč i na řadu drobnějších ambulantních vyšetření zůstávají pacienti hospitalizováni. Cesta canisterapeutického dobrovolníka ve FN Motol 1. Úvodní pohovor dobrovolníka s koordinátorem (zjištění, jaká je motivace dobrovolníka, jaké má zkušenosti s nemocnicí, představení canisterapeutického programu, na pohovor přichází dobrovolník i se svým psem) 2.,,Zkoušení psa,, probíhá v rámci úvodního pohovoru (např. podávání hračky, 8

9 pamlsků, poslušnost, doteky, reakce psa na majitele a na cizího člověka) 3. Teoretické nastavení canisterapie podle schopností psa a dobrovolníka 4. První návštěva oddělení krátká návštěva, (časem prodlužujeme). Nejprve si pes musí zvyknout na prostředí nemocnice např. pachy, klouzavá podlaha. Doprovod koordinátora - kontroluje průběh canisterapie 5. Výcvik dobrovolníků 6. Dobrovolník je registrován v Dobrovolnickém centru FN v Motole 7. Koordinátor dochází s dobrovolníkem na pravidelné canisterapeutické návštěvy za pacienty 8. Druhý dobrovolník doprovází canisterapeutický tým (dobrovolníka se psem), pokud tento dobrovolník není účasten - doprovod zajišťuje koordinátor nebo přítomnost kontaktní osoby na určitém oddělení, např. herní terapeut 9. Supervize pro dobrovolníky každých 6-8 týdnů Podmínky vstupu psa do nemocnice mít radost z kontaktu lidmi dobrý zdravotní stav očkování Podmínky pro pacienty k účasti na canisterapii souhlas od lékaře souhlas od pacienta, případně jeho zákonného zástupce Jak probíhá canisterapie ve FN v Motole nemocnici U dětí probíhá převážně skupinová canisterapie v určených prostorách pro canisterapii (10. patro dětské lůžkové části). Jelikož dobrovolník nenavštěvuje dětské pacienty přímo na odděleních, o přesun dětí se stará koordinátor a nebo další dobrovolník bez psa. Ty děti vyzvednou z oddělení a věnují se jim při samotné canisterapii. U dětské canisterapie jsou účastníky jak pacienti, tak rodiče a někdy i personál. Skupinu tvoří maximálně 6-8 dětí. U dospělých pacientů na LDN dobrovolník se psem navštěvuje pacienty přímo na pokoji. Pacienti mohou psa odměnit pamlskem, pohladit si ho nebo ho jen tak pozorují. Polohování v současné době neprobíhá, protože není dostatek vhodných psů. 9

10 Jednou za 6-8 týdnů pořádáme tzv.psí a zvířátkové dny. Těchto nárazových akcí se účastní více dobrovolníků se psy, zvířátky a probíhá program jako je např. divadlo se psem, kde psi ukazují svoji poslušnost, dále formou her a úkolů, povídáním o psech a zvířatech a dalších doplňkových aktivit jako např. malování na trička. Zooterapie s drobnými zvířátky Probíhá formou AAE pro dobrovolníka náročnější na přípravu návštěvy. Zvířata jsme volili podle náročnosti na chov vzhledem k tomu, že jsou umístění v kanceláři dobrovolnického centra, padla volba na nenáročné strašilky, africké oblovky (šneci), raky duhové a mravence. V současné době na jednotlivých oddělení či nárazových akcích na dětských klinikách převážně na pediatrii a ORL, dále na LDN. I malé zvířátko dokáže zaujmout. Zvířátka pacienti mohou pozorovat, některé si i vzít na ruku. Při pozorování dobrovolník vypráví zajímavosti nejen o přítomných zvířatech, ale také o přírodě atd. Pacienti se tak odreagují od stereotypu nemocnice a současně se dozvědí více o přírodě. I když je zde primárním cílem zooterapie radost pacientů a jejich odpoutání se od běžného chodu nemocnice, působení dobrovolníků se psy a zvířátky má i další pozitivní vlivy jako je např. zlepšení komunikace pacientů. Máme zpětné vazby přímo od personálu nemocnice. Další vzdělávání dobrovolníků Dobrovolnické centrum pořádá pravidelné semináře Nejedná se o semináře pouze o canisterapii, ale semináře, které jsou zaměřeny na určitý typ a specifika onemocnění, období lidského života. např. specifika komunikace se seniory, vznik onkologického onemocnění apod. Jako další vzdělávání doporučujeme různé konference a semináře v jiných organizacích. Kontakt na autorky: Bc. Jana Hurdová, Dobrovolnické centrum FN v Motole, Karolína Eckschlagerová, Dogs and fun, 10

11 Praktikování canisterapie u seniorů s demencí Mgr. Lenka Motlová Souhrn Autorka je dobrovolnicí Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík, o.s. v Třeboni, které se od roku 2001 aktivně věnuje praktikování odborné canisterapie. Senioři a klienti trpící syndromem demence patří také mezi cílovou skupinu tohoto sdružení. Canisterapie je jedním z možných způsobů, jak seniory s demencí aktivizovat a udržet je v činnosti. Klienti s demencí mohou být při canisterapii aktivní a mají možnost zažít radost a pocit úspěchu. Autorka se v příspěvku zaměří na praktické zkušenosti s praktikováním canisterapie u klientů s demencí, bude se věnovat demenci, zásadám pro efektivní komunikaci a přínosu canisterapie u osob se syndromem demence. 1. Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o.s. Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o.s. se od roku 2001 zabývá praktikováním odborné canisterapie i felinoterapie, orientuje se rovněž na výuku trenérů pro výcvik terapeutických psů a výcvik canisterapeutických týmů. V roce 2008 se canisterapeutické sdružení stalo akreditovaným dobrovolnickým centrem v úseku dlouhodobé dobrovolnické činnosti a je první organizací mající oprávnění k působení dobrovolnické činnosti v oblasti vysílání dobrovolníků s jejich otestovanými terapeutickými psy. Hlavním cílem této dlouhodobé akreditované dobrovolnické služby je pomáhat nejen seniorům a osobám se zdravotním postižením, ale také mládeži a to především v v Jihočeském, Středočeském a Západočeském kraji. Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o.s spolupracuje Národním dobrovolnickým centrem Hestia, o.s. a je členem ESAAT- Evropské asociace pro výkon terapie a asistence zvířat (Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, 2011). Toto občanské sdružení při praktikování canisterapie úzce spolupracuje s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakultou - Ústavem zdravotně sociální práce - Centrem Zoorehabilitací. Jedná se o Dobrovolnický program Canisterapie (Ústav zdravotně sociální práce, 2011) 11

12 2. Praktikování canisterapie u seniorů s demencí 2.1 Demence Demence je syndrom a pro jeho diagnózu musejí být naplněna následující kritéria: 1. Získaná globální kognitivní porucha postihující paměť a nejméně jednu další oblast - řeč, myšlení, orientaci, poznávání, úsudek, abstrakci, učení, praxi a exekutivní funkce. 2. Kognitivní poruchy zhoršují pracovní a společenské zapojení pacienta. Nejprve jsou postiženy komplexní, složité činnosti (řízení vozu, ovládání mobilního telefonu), v pozdějších fázích i schopnost provádět základní sebeobslužné úkony. 3. Postupující progrese postižení (pro diagnózu je nutné trvání poruchy nejméně 6 měsíců). (Topinková, 2005). 2.2 Porozumění demenci ze strany dobrovolníka s terapeutickým psem Senioři trpící syndromem demence mají specifické chování, které je často pro pečovatele i dobrovolníka se psem nesrozumitelné a nejasné. V praxi to vypadá tak, že senior s demencí dělá něco naschvál, nemá o nic zájem, nechce spolupracovat a zapojit do nějakého programu. Senioři s demencí mohou odmítat s námi komunikovat, mohou se z našeho pohledu chovat divně, mohou se projevovat verbálně a fyzicky agresivně. Domnívám se, že je žádoucí, aby dobrovolník s terapeutickým psem znal projevy syndromu demence, uměl si chování člověka s demencí správně vysvětlit a znal zásady efektivní komunikaci s touto cílovou skupinou klientů. Koběrská (2004, s. 9) uvádí, že např. slovní nebo dokonce fyzická agrese, kterou proti nám člověk trpící demencí použil, nebyla projevem osobních nesympatií, ale spíše vyjádřením nějakého napětí, neklidu, které neuměl díky nemoci dát najevo jinými, přijatelnějšími způsoby, bude pro nás snazší si ji nebrat osobně. 2.3 Zásady pro efektivní komunikaci se seniory s demencí Zásady pro efektivní komunikaci se seniory s demencí jsou tato: a) vytvořit podmínky pro komunikaci; b) oslovit klienta seniora jménem; podívat se, co zrovna dělá a připojit se k jeho činnosti; c) vnímat neverbální projevy, poslouchat klientova slova a snažit se porozumět, co se za nimi skrývá; d) mít dostatek času na komunikaci; e) pojmenovávat, co děláte vy a co má právě dělat klient; f) držet se jednoho tématu; 12

13 g) klienta seniora povzbuzovat; dávat mu najevo, že věci zvládá, co dělá správně; h) držet se zásady komunikace tady a teď ; ch) používat krátké, jednoduché věty; i) dávat pokyny přesné, jednoznačné, konkrétní, které obsahují jen jeden splnitelný krok; j) při komunikaci použít více komunikačních kanálů - sluch, zrak, hmat, čich (Koběrská, 2004, zkráceno). 2.4 Praktikování a přínos canisterapie u seniorů s demencí Při vzájemné interakci mezi seniorem s demencí a terapeutickým psem je nezbytná přítomnost a dohled dobrovolníka s terapeutických psem a pečovatele. Vzájemná spolupráce a komunikace všech účastníků canisterapie (klient-senior, dobrovolník s terapeutickým psem, pečovatel, dobrovolník bez psa, případně rodina) byla měla být naprostou samozřejmostí (Motlová, 2010) Při práci s klienty s demencí je nezbytná pravidelnost při vykonávání jakékoliv aktivity, proto je nutno dbát na pravidelná canisterapeutická setkávání. Pro průběh canisterapie bychom si měli zajistit vhodné podmínky, mezi které patří především klidné prostředí (ničím a nikým nerušené), dobře větratelná místnost, tlumené osvětlení (ostré světlo je pro člověka s demencí nevhodné) a dostatek prostoru pro pohyb psa i klienta/ů. Dobrovolník s terapeutickým psem by měl mít v průběhu canisterapie dostatek času na komunikaci s klientem s demencí, sledovat jeho drobné a neverbální iniciativy (tj. projevy, kterými nám dává senior najevo, že s námi chce být v kontaktu), snažit se porozumět jeho drobným iniciativám a umět na ně vhodně reagovat, sledovat výraz tváře klienta, reagovat na jeho negativní emoce a využívat více komunikačních kanálů najednou, tzn. to co říkám i ukázat (Motlová, 2010). Na základě vlastních zkušeností s praktikování canisterapie pod Výcvikovým canisterapeutickým sdružením Hafík, o.s. v Domově pro seniory Máj České Budějovice, p. o. a studia odborné literatury lze přínos canisterapie klientů s demencí rozdělit na tyto oblasti: A) trénink kognitivních funkcí (paměť, myšlení, řeč, orientace); B) motivace k činnosti, pes a péče o něj jako téma k hovoru a společný objekt zájmu; C) stimulace a procvičení smyslů; D) procvičení jemné motoriky; E) procvičení hrubé motoriky, pohybové koordinace a pohybu; F) využití psa při používání a manipulaci s kompenzační pomůckou; 13

14 G) psychosociální podpora a fyzický kontakt se psem; H) emočně libé prožitky a pozitivní naladění; CH) relaxace a zklidnění; I) trénink koncentrace, snížení impulzivity a afektivity, snížení změn nálad; J) přijetí, podpora sebevědomí a sebedůvěry, získání pocitu jistoty; K) vlastní aktivita a prožitek pocitu úspěchu; L) sebeobslužné činnosti a podpora soběstačnosti; M) pozitivní vztah ke psům a zacházení se psem; N) sociální kontakt, pomoc při adaptaci na nové prostředí, vytržení z izolace a osamělosti (Motlová, 2010). Literatura 1. KOBĚRSKÁ, P. A KOL. Společnou cestou. Praha: Portál, s. 9-10, s ISBN X. 2. MOTLOVÁ, L. Přínos canisterapie u seniorů s demencí. In: Pravda o zooterapii. XII. Sborník příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí. České Budějovice: ZSF JU, ISBN TOPINKOVÁ, E. Geriatrie pro praxi. Praha: Galén, s ISBN ÚSTAV ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRÁCE -CENTRUM ZOOREHABILITACÍ. [ ]. Dostupné z internetu z: 5. VÝCVIKOVÉ CANISTERAPEUTICKÉ SDRUŽENÍ HAFÍK, O.S. ORGANIZACE A STRUKTURA. [ ]. Dostupné z internetu: Kontakt na autorku: Mgr. Lenka Motlová, odborná asistentka ZSF JU a dobrovolnice Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík, o. s. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Ústav zdravotně sociální práce; katedra sociální práce, Jírovcova 24, České Budějovice, Tel , a 14

15 Králíci v nemocnici PHDr. Jana Holinská, Eva Křemenová Zooterapie v Thomayerově nemocnici - září 2006 projekt Pejskování k uzdravování, pokračuje doposud morčata, králíci - Oddělení dětské neurologie, Léčebna pro dlouhodobě nemocné, JIP Neurologické kliniky, Pediatrická klinika Podmínky pro využívání drobných zvířat ze strany nemocnice - Souhlas nemocničního hygienika - Souhlas kliniky (primář, vrchní sestra, informovanost personálu na daném oddělení) - Pacienty vybírá personál - Doba návštěvy 1-2 hodiny - Převaha individuálních návštěv Podmínky pro využívání drobných zvířat ze strany DC Lékořice Dobrovolník - Věk minimálně 18 let - Vstupní školení pro dobrovolníky - Dohoda o dobrovolnické činnosti, označení - Výpis z trestního rejstříku -!! Důraz na správný výběr dobrovolníka - dobré zkušenosti s dobrovolníkem dlouhodobější působení!! 15

16 Podmínky pro využívání drobných zvířat ze strany DC Lékořice Králík - veterinární potvrzení o očkování každý rok - dobrý zdravotní stav - Čisté zvíře x čistotné zvíře Teddy králík teddy medvídek - Základ chovu Německo, Holandsko - V České republice od roku varianty krátkouchý a beránek - Váha g - Vlastnosti klidný, mazlivý, čistotný Praktické zkušenosti s využitím králíčka v zooterapii - JIP Neurologická klinika - Oddělení Dětské neurologie JIP- Neurologická klinika 16

17 Oddělení dětské neurologie 17

18 Patří králíci do nemocnice? - Výhody - Možná rizika - Doporučení pro výběr a chov Kontakt na autorky: PhDr. Jana Holinská, Eva Křemenová Dobrovolnické centrum Lékořice Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská 800, Praha 4,

19 Lidé, koně a terapie Veronika Sturmová Základní linie 1: fyzioterapeutická 2: Psychoterapeuticko pedagogická Ad. 2:Pedagogicko psychologické ježdění : Směr, který vzužívá psych. Účinků interakce člověka s koněm a prostředím, ve kterém žije. Terminologie není zatím ujasněná. Soužití lidí a zvířat Dlouhodobé Přirozené Zvířata zastupují v lidském životě mnoho rolí 1: Potrava 2:Společník 3:Asistent 4:Sportovní partner 5:Otrok Lidé a zvířata v různých životních obdobích Děti 1:Učí se respektovat jiného tvora 2:Učí se nést zodpovědnost 3:Získávají přítele 4:Mohou se setkat s různými životními etapami, od narození po smrt Mladá a střední dospělost 1:Zdroj radosti, vyplnění volného času 2:zástupné role 3:přítel Stáří 1:Přítel, společník 2:Asistent 3:Svědek minulosti 4:Zdroj aktivizace Zvíře v terapii Nejčastěji koně a psi, jsou zdrojem samostatnosti, napomáhají socializaci a stávají se partnery ve sportu (např. lidí s handicapem ). Ulehčují komunikaci mezi postiženým a terapeutem. Proč zrovna kůň? 1:Dlouhodobá koexistence 2:Poměrně dobrá znalost etologie koně 3:Propracovanost výcvikových postupů 4:Velikost koně a různé možnosti jeho využití v terapii 5:Archetypálnost 6:Typ vzájemné interakce partnerská 19

20 Základní přístupy k terapii Terapeutický pozornost zaměřená na dialog, prožitek, interpretaci Pedagogický- Zaměřen na kognitivní fce. a učení. Tyto přístupy se vzájemně prolínají. Co můžeme ovlivnit? 1: Emoce kůň je zrcadlem emočního vyladění 2: Kognitivní složku učení- nové vzorce, orientace v prostoru, motorika. Pracujeme se zakázkou 3: Konaci volní složku setrvání v obtížné situaci, překonávání neúspěchu Formy terapie 1: individuální 2: skupinová Formy práce s klientem 1: Práce ve stáji, ošetřování koní, péče 2: Práce s koněm ze země ve volnosti s vodítkem 3: práce ze sedla uvědomování těla, získávání jistoty bez opory země, aktivní ježdění 4: Vyjížďky do terénu 5: Hry 6: podílení se na přípravě hodiny Přirozená komunikace jako jedna z forem práce s klientem Metoda využívá reakcí koně na projevy klienta pro jejich korekci, alespoň po čas terapie. Pracujeme různými způsoby dle potřeb klienta. Klient v interakci s koněm 1:Kůň vnímá celek a změny celku 2.Reaguje na sílu hlasu 3.Ovládá tělo specifickým způsobem, odlišným od člověčího 4.Zrcadlí 5.Používá jiný komunikační kód než člověk Cíle terapie 1. Empatie, snaha porozumět 2. Spolupráce 3. Zaměření na reakce vlastního těla a snaha jim porozumět 4. Snaha porozumět reakcím jiného těla s jiným komunikačním kódem 5. Rozbití nebo narušení současných komunikačních vzorců a vzorců chování 6. Rozšíření pohybových vzorců 7. Dosycení potřeb 8. Harmonizace pohybu 9. Poskytnutí zpětné vazby 10.Zážitek 11.Relaxace 20

21 Kontakt na autorku: Veronika Sturmová Psychiatrická léčebna Bohnice, Socioterapeutická farma, Ústavní 91,

22 Léčebné využití zvířat v rehabilitačním procesu Prim.MUDr. Zoran Nerandžič Terapeutické využití zvířat je výzvou pro terapeuty. Cílem je prokázat vědecky, že zvířata jsou v léčebném procesu použitelná a zjistit co způsobuje jejich vysokou účinnost v léčebně rehabilitačním procesu. Každý z nás pokud chce pracovat v oblasti terapeutického využit zvířat si musí položit základní otázky: Co je a co není rehabilitace ( habilitace ) Základní myšlenka: Zvířata v léčebně rehabilitačním (habilitačním) procesu působí pozitivně a jsou nenahraditelná. Částečné popření základní myšlenky: Zvířata působí jen částečně v procesu ucelené rehabilitace, rozhodující je každém případě člověk-terapeut v tandemu se spoluterapeutem (co-coteraputem - zvířetem). Zásadní popření základní myšlenky: Zvířata nemají naprosto žádný význam, jejich komplexní působení se dá nahradit jinými metodami, přesněji řečeno kombinací několika metod. Pro rehabilitaci je velice obtížně získat důkaz potvrzující léčebnou účinnost jakékoliv metody ( elektroterapie, velice uznávaných- metod: prof.vojty, Bobath koncept apod.) Pro terapeutické využit (AAT) platí vždy: Indikace lékařem a objektivní zhodnocení, které je doložitelné a změřitelné Terapie prováděná odborníkem vzdělaným v oboru Terapie prováděná v týmu Výsledky terapie musí být jednoznačně doložitelné a podle možnosti provnatelné i s jinými metodami Zaměření: Terapeutické-FT,OT, sociálně rehabilitační ( AAT) Rekreační (AAA) Sportovní (AAA) Závěr: Hranice mezi (AAA) zájmovou, rekreační a (AAT) terapeutickou je velice tenká, některé aktivity se vzájemně prolínají, proto důkaz léčebné efektivitě terapeutického využit zvířat je velice obtížný. Kontakt na autora: Prim. MuDr. Zoran Nerandžič Městská nemocnice v Litoměřicích 22

23 Zooterapie a aktuální možnosti využití ve službách sociální prevence Bc. Jitka Šabatová, Mgr. Lenka Obořilová Anotace: Příspěvek se zabývá možnostmi využití zooterapie v sociálních službách. V úvodu si autorky stanovují cíl a základní otázku. Dále se zabývají popisem sociálních služeb a související legislativy. Zmiňují také roli Sdružení PIAFA. Dále se zaměřují na jednu konkrétní sociální službu, specifikují cílovou skupinu této služby, uvádějí nejčastější cíle, které si uživatelé této služby volí. Následuje pasáž, která obsahuje zdůvodnění přínosu zooterapií při naplňování individuálních cílů uživatelů sociálních služeb. V závěru je zodpovězena základní otázka. Klíčová slova: sociální služby, uživatel sociální služby, individuální cíl, zooterapie, aktivity se psem canisterapie, hiporehabilitace V našem příspěvku si klademe za cíl seznámit laickou i odbornou veřejnost s aktuálními možnosti využití zooterapie v oblasti preventivních sociálních služeb, konkrétně v Sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi. Pokusíme se zodpovědět otázku: Jak může zooterapie přispět k naplňování cílů vybrané sociálně aktivizační služby? Nejprve se budeme zabývat výše zmíněnou sociální službou, jejím obsahem a cíli, dále cílovou skupinou, které je tato služba určena a v poslední řadě pak také místem zooterapie při naplňování cílů dané sociální služby. Dosahování pozitivních výsledků v sociální oblasti, resp. v oblasti sociální pohody, souvisí s dobrým fyzickým stavem a psychickou pohodou tyto tři složky tvoří základ zdraví, tak jak tento pojem definuje Světová zdravotnická organizace WHO. Sociální služby se snaží o dosahování sociální pohody u svých uživatelů, díky čemuž významně ovlivňují také jejich pohodu psychickou a fyzickou. Zooterapie využívají pozitivního vlivu zvířat při aktivní či pasivní interakci na psychickou, fyzickou a sociální pohodu člověka. Jejich využití v sociální oblasti je tudíž velmi smysluplné. Sdružení PIAFA prakticky působí na poli realizace a využívání pozitivních efektů různých forem zooterapií v sociálně zdravotních službách již více jak 16 let. Za tuto dobu se měnila legislativa i možnosti jak a kde různé formy zooterapie využívat. V posledních dvou letech, kdy začala platit novela zákona o sociálních službách, se nám otevřely nové možnosti pro využití zooterapie a proto se na ni v naší praxi zaměřujeme. V současné době má Sdružení PIAFA u Krajského úřadu zaregistrovány tři sociální služby z oblasti služeb sociální prevence. Konkrétné se jedná o Sociální aktivizaci pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Sociální aktivizaci pro rodiny s dětmi a Sociální rehabilitaci. Způsob a průběh poskytování sociálních služeb se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a doprovodnými předpisy. Zákon, mimo jiné, ukládá všem poskytovatelům sociálních služeb povinnost postupovat dle vlastních interně a kolektivně zpracovaných Standardů kvality poskytování sociálních služeb. Využívání různých forem zooterapie bylo nutné jasně a zřetelně do těchto Standardů u jednotlivých služeb zapracovat, výsledným efektem byl vznik metodik pro aplikaci Aktivit se psem - canisterapie a hiporehabilitaci (zahrnuje popis jednotlivých forem hiporehabilitace) v sociálních službách ve Sdružení PIAFA (interní předpis, součást Standardů kvality ). Sociální služby obecně chápeme jako soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci za účelem sociálního začlenění či jako prevenci sociální exkluze (zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách). K nejvýznamnějším a nejzřetelnějším cílům sociálních služeb pak patří dosažení samostatnosti, soběstačnosti, integrace, aktivizace a snížení rizik jak zdravotních tak sociálních. Zde je možné zaznamenat stěžejní moment pro 23

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Příspěvek se zabývá pohledem volnočasového pedagoga canisterapeutavobčanském sdružení ARIS a metodika primární prevence ve výchovném ústavu, namožnosti

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

JAROSLAVA EISERTOVÁ, ZUZANA BURSOVÁ, MARIE CHLOPČÍKOVÁ, JOLANA ROČŇOVÁ

JAROSLAVA EISERTOVÁ, ZUZANA BURSOVÁ, MARIE CHLOPČÍKOVÁ, JOLANA ROČŇOVÁ 199 Dobrovolnictví, jako prostředek rozvoje odborných kompetencí ve zdravotně sociální oblasti JAROSLAVA EISERTOVÁ, ZUZANA BURSOVÁ, MARIE CHLOPČÍKOVÁ, JOLANA ROČŇOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,

Více

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 O nás Sdružení bylo založeno v roce 1994 Posláním Sdružení PIAFA je pomoc zdravotně

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Priorita 1 Opatření 1.1. Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení PSI PRO ŽIVOT za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení PSI PRO ŽIVOT za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení PSI PRO ŽIVOT za rok 2009 Základní údaje: Název: PSI PRO ŽIVOT Právní forma: občanské sdružení Dat.vzniku: 1.10.2002 Dat. registrace: 2.12.2002 Sídlo: Pod

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. J.A.Komenský (Didaktika Magna) definoval léčebnou pedagogiku jako uvedení dobré věci, která přepadá v nákazu v původní stav. Terapeutické postupy - cvičení, programy

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Vymezení pojmů: Klient = uživatel = osoba, dítě nebo jeho zákonný zástupce, splňující podmínky cílové skupiny Poradce (pracovník) odborného sociálního

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA

TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA V KONTEXTU KOMPLEXNÍ REHABILITACE ANEB JAK JSME SE TO UČILI Jan König Jan.Konig@ergoaktiv.cz Alice Dubnová Alice.Dubnova@ergoaktiv.cz OBSAH Co jsou ta tréninková místa Proč je

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

1. Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 1 / 6

1. Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 1 / 6 PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 1. Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) 2. Vzdělávání pedagogů a ostatních odborných pracovníků

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Úvodní slovo předsedkyně správní rady

Úvodní slovo předsedkyně správní rady Výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Milí přátelé, v loňském roce jsem úvodní slovo psala do výroční zprávy poprvé. V tomto roce je to sice podruhé, ale zároveň také naposledy. Svou

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času Milan Pšenička MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/2014 Úvod Za všeobecný cíl pedagogiky vůbec se klade dosažení relativní samostatnosti jedince ve společnosti, tzv. umět se svobodně,

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

AKTIVITY VYUŽÍVANÉ PŘI SKUPINOVÉ CANISTERAPII S DĚTMI ACTIVITIES EMPLOYED IN GROUP CANISTHERAPY IN CHILDREN

AKTIVITY VYUŽÍVANÉ PŘI SKUPINOVÉ CANISTERAPII S DĚTMI ACTIVITIES EMPLOYED IN GROUP CANISTHERAPY IN CHILDREN AKTIVITY VYUŽÍVANÉ PŘI SKUPINOVÉ CANISTERAPII S DĚTMI ACTIVITIES EMPLOYED IN GROUP CANISTHERAPY IN CHILDREN Ludmila Cimlová 2, Věra Kalinová 1. 2, Anna Staníková 2, Tereza Svobodová 2 1 Jihočeská univerzita

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE Děti s poruchami hybnosti, opožděným psychomotorickým vývojem, narušenou komunikační schopností a poruchami autistického spektra (PAS) Denní pobyt ve stacionáři

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUDERTOVÁ, H., DORAZILOVÁ, A., HUMPOLÍČEK P. ODDĚLENÍ KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, FN BRNO PSYCHOLOGICKÝ ÚSTAV FILOZOFICKÉ FAKULTY

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání

Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání Obecně prospěšná společnost Demosthenes byla založena k zajišťování sociálních služeb pro občany v sociální nouzi, především dětem zdravotně postiženým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Slunečnicová zahrada Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Projekt Slunečnicová zahrada Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášený MŠMT, podpořený ESF (5/2010 4/2013), působnost projektu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno Vážená paní ředitelko, pane řediteli, PPP SK, pracoviště Kladno bude v letošním školním roce opět pořádat několik cyklů zaměřených

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Centrum pro rodinu a sociální péči

Centrum pro rodinu a sociální péči Josefská 1 Brno Centrum pro rodinu a sociální péči Programy pro neúplné a doplněné rodiny Sociální služba je financována v rámci projektu Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji,

Více

Služby pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivní děti (ADHD) z Nového Jičína a okolí a jejich rodiče.

Služby pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivní děti (ADHD) z Nového Jičína a okolí a jejich rodiče. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Název projektu: Služby pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivní děti (ADHD) z Nového Jičína a okolí a jejich rodiče. Cílová skupina: Cílovými skupinami projektu byly děti s poruchou

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek (přístup výtahem). Učebna má 2

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Program Pět P. Marie Forgáčová. koordinátorka programu

Program Pět P. Marie Forgáčová. koordinátorka programu Program Pět P Marie Forgáčová koordinátorka programu Co je to dobrovolnictví? Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Přirozený projev občanské zralosti.

Více

Rehabilitace kognitivních funkcí pomocí počítačových programů v RÚ Kladruby. PhDr. Simona Fialová RÚ Kladruby

Rehabilitace kognitivních funkcí pomocí počítačových programů v RÚ Kladruby. PhDr. Simona Fialová RÚ Kladruby Rehabilitace kognitivních funkcí pomocí počítačových programů v RÚ Kladruby PhDr. Simona Fialová RÚ Kladruby Následky mozkového poškození Následky mozkového poškození v podobě poruch kognitivních funkcí,

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Červen 2014 Obsah: 1. Základní údaje o občanském sdružení 2. Poslání, cíle a činnost občanského sdružení 3. Pracovníci sdružení 4. Služba následné péče Pavučina 5. Další aktivity

Více

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka NABÍDKA SLUŽEB KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍN Služby poskytované nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klub dětí a mládeže jsou rozděleny do třech oblastí podle míry nízkoprahovosti, přístupnosti klientům.

Více