Dobrovolnické centrum Fakultní nemocnice v Motole.,,Má zooterapie zelenou?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dobrovolnické centrum Fakultní nemocnice v Motole.,,Má zooterapie zelenou?"

Transkript

1 Dobrovolnické centrum Fakultní nemocnice v Motole,,Má zooterapie zelenou? Sborník z odborné konference

2 Obsah Program konference 3 Úvodní slovo.. 4 Návrh koncepce odborné přípravy v oblasti canisterapie v České republice 5 Zooterapie ve FN v Motole.. 8 Praktikování canisterapie u seniorů s demencí 11 Králící v nemocnici. 15 Lidé, koně a terapie Léčebné využití zvířat v rehabilitačním procesu Zooterapie a aktuální možnosti využití ve službách sociální prevence. 23 Zelená pro felinoterapii?...30 Má tzv. felinoterapie zelenou? Návštěvní služba v Nezávislém chovatelském klubu A co probíhalo v diskusních skupinách?

3 Program konference s workshopem Má zooterapie zelenou? FN v Motole, budova ředitelství 2. patro, kinosál 30. května :30 Zahájení konference s workshopem Bc. Jana Hurdová, Dobrovolnické centrum FNM Mgr. Jana Nováková, MBA, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FNM 09:40 Návrh koncepce odborné přípravy v oblasti canisterapie v České republice Mgr. Jaroslava Eisertová, Ph.D., Anna Staníková Jihočeská univerzita v ČB, Zdravotně sociální fakulta, Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík 10:00 Zooterapie ve FN v Motole Karolína Eckschlagerová, Bc. Jana Hurdová, Yveta Vojtěchová Dobrovolnické centrum FN v Motole 10:20 Canisterapie u pacientů s demencí Mgr. Lenka Motlová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík 10:40 Králící v nemocnici PhDr. Jana Holinská, Eva Křemenová Dobrovolnické centrum Lékořice, Fakultní Thomayerova nemocnice 11:00 Lidé, koně a terapie Veronika Sturmová Psychiatrická léčebna Bohnice 11:20-11:30 Pauza 11:30 Léčebné využití zvířat v rehabilitačním procesu Prim. MUDr. Zoran Nerandžič Městská nemocnice v Litoměřicích 11:50 Aktivizace rodin s dětmi s využitím metody zooterapie Bc. Jitka Šabatová, Mgr. Lenka Obořilová Sdružení Piafa ve Vyškově 12:10 Zelená pro felinoterapii? Mgr. Eva Kadlecová Pedagogická fakulta PedF UK 12:30 Má tzv. felinoterapie zelenou? Návštěvní služba v Nezávislém chovatelském klubu Daniela Hypšová Nezávislý chovatelský klub v Mladé Boleslavi 12:50 13:20 Přestávka s občerstvením 13:20 14:30 Diskusní skupiny (canisterapie, hiporehabilitace, felinoterapie, drobná zvířátka) 14:30 Hromadné setkání a prezentace výstupů z jednotlivých diskusních skupin 15:00 Ukončení konference s workshopem 3

4 Několik slov úvodem Milí příznivci zooterapie, dostává se Vám do rukou sborník z odborné konference o zooterapii s názvem,,má zooterapie zelenou?. Konference se uskutečnila dne ve FN Motol. Zahájení celého dne se zhostila náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Jana Nováková, MBA, poté zazněly jednotlivé příspěvky odborníků z řad canisterapie, hiporehabilitace, felinoterapie a nezapomnělo se ani na drobná zvířátka. Konference si nekladla za úkol nalézt jednoznačnou odpověď na otázku z názvu, zda zooterapie zelenou má a nebo ne, ale prodiskutovat současný stav zooterapie probíhající na vybraných místech a zařízeních v České republice. V diskusních skupinách si účastníci nejen vyměnili své zkušenosti, ale také otevřeli problémy, se kterými se v rámci své praxe setkávají a společně hledali řešení. Vznikl i prostor pro ty, kteří se cestou zooterapie teprve vydávají. Vzhledem k hojnému počtu účastníků, skvělým podnětným názorům, příspěvkům a otevřenosti účastníků věřím, že zooterapie se bude kvalitně rozšiřovat i na další místa. Děkujeme všem přednášejícím, vedoucím diskusních skupin a všem účastníkům za podnětné názory, postřehy a zájem. Všem přejeme hodně štěstí při vaší práci! Za Dobrovolnické centrum Fakultní nemocnice v Motole Bc. Jana Hurdová koordinátorka dobrovolníků pro canisterapii a zooterapii (Příspěvky uvedené ve sborníku neprošly jazykovou ani textovou úpravou) 4

5 Návrh koncepce odborné přípravy v oblasti canisterapie v České republice Anna Staníková, Mgr. Jaroslava Eisertová, Ph.D. Pod pojmem odborná příprava a vzdělávání v oblasti canisterapie si v dnešní době jen málokdo představí totéž. Staffová, Eisertová (2008) uvádí, že příprava a vzdělávání v oblasti canisterapie v České republice jsou stále velmi nesourodé a až na výjimky ne příliš odborné. Výzkum reaguje na tuto situaci a zaměřuje se na vytvoření schematického návrhu koncepce odborné přípravy v oblasti canisterapie v České republice. Kalinová (2003) uvádí, že ve vzdělávání v oblasti canisterapie není vytvořen žádný systém, upozorňuje také, že každá organizace má vytvořen svůj vlastní model, přičemž jednotlivé metodiky se liší kvalitativně i kvantitativně. Výzkum potvrdil, že tato nejednotnost stále přetrvává. Pilátová (2008) ve své práci uvádí, že 100 % respondentů jejího výzkumu z řad odborného personálu (příjemců canisterapie) uvedlo, že považují vzdělání v oblasti teoretické či praktické k výkonu canisterapie za nutné. Kalinová (2003) tedy považuje za velmi důležitou snahu o vytvoření společné koncepce v systému vzdělávání v oblasti canisterapie. Cílem výzkumu bylo vytvoření schematického návrhu koncepce odborné přípravy v oblasti canisterapie, který by měl být realizovatelný v našich podmínkách, především v rámci zdravotně-sociální oblasti a to jak pro profesionální provádění Animal Assisted Therapy (terapie), tak pro provádění Animal Assisted Activities (aktivity) a Animal Assisted Education (edukace) v rámci dobrovolnické činnosti. Kalinová (2003:93) uvádí, že v případě oddělení dvou samostatných oblastí terapie se psy a aktivity se psy, by se míra vzdělání i jeho obsah daleko lépe specifikovaly. Dále Kalinová (2003) uvádí, že výsledkem sestavování koncepce by jistě nebyl jeden jediný vzdělávací kurz, ale celý systém vzdělávání. Z výzkumu vyplívá, že pro praktikování canisterapie metodou AAA a AAE není nutně potřebný odborník v oblasti humanitní, ale stačí pouze proškolený laik dobrovolník, naopak pro provádění AAT je potřeba právě takovýto odborník, kterého nelze pro zmíněnou práci připravit během několika málo dní. 5

6 Návrh koncepce odborné přípravy v oblasti canisterapie pro profesionální realizaci AAT Cílem tohoto návrhu je připravit ne pomocníka, ale odborníka, který bude moci samostatně provádět canisterapii konkrétně metodu AAT, v rámci své profese. Existující odborná příprava nemá jednotná kritéria a často je realizována z našeho pohledu v nedostatečné časové dotaci. Přikláníme se v tomto ohledu v mnohém k rakouským kolegům, kteří realizují odbornou přípravu pomocí univerzitního vzdělávacího kurzu pro již vystudované odborníky. Návrh koncepce odborné přípravy v oblasti canisterapie pro realizaci AAA, AAE jako dobrovolnické činnosti Cílem tohoto návrhu je odborně připravit osobu provádějící canisterapii, v tomto případě dobrovolníka spolu s jeho psem CT tým, který bude dostatečně připraven pro provádění kvalitní dobrovolnické činnosti v oblasti canisterapie, konkrétně v rámci metod AAA a AAE. Tuto odbornou přípravu by garantovalo dobrovolnické sdružení. Tento návrh se bude v mnohém podobat již realizovaným odborným přípravám. V současné době, jak bylo ve výzkumu zjištěno, velká většina poskytovatelů odborné přípravy jsou právě dobrovolnická sdružení, většina z nich neakreditovaná, pouze sdružení Hafík je akreditovaným dobrovolnickým centrem. Domnívám se tedy, že koncept určený pro odbornou přípravu v oblasti canisterapie v rámci AAA a AAE může být realizován jako dobrovolnická činnost a to jak akreditovaná, tak neakreditovaná. Minimální hranici časové dotace pro tento návrh koncepce odborné přípravy bychom stanovily dle zjištění z praxe na 5 dní. Kontakt na autorky: Mgr. Jaroslava Eisertová Ph.D. Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v ČB, Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, Anna Staníková Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v ČB, Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, 6

7 Literatura: 1. KALINOVÁ, V. Systém vzdělávání v oblasti canisterapie. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, s. 2. PILÁTOVÁ, K. Zjištění informovanosti o problematice canisterapie v Českých Budějovicích. Bakalářská práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, s. 3. STAFFOVÁ, Z., EISERTOVÁ, J. Současný stav canisterapie v České republice nová metoda sociálních služeb a její vývoj v ČR. IN sborník příspěvků z konference Pravda o zooterapii X. ročník, ZSF JU, Centrum Canisterapie, pořádané dne ISBN

8 Zooterapie ve FN v Motole Bc. Jana Hurdová, Karolína Eckschlagerová V příspěvku přibližujeme podmínky pro zooterapii ve Fakultní nemocnici v Motole. Konkrétně se jedná o podmínky pro dobrovolníky na canisterapii a zooterapii s drobnými zvířátky (strašilkami, raky, šneky). Střípky z historie Canisterapeutický program začal fungovat ve FN v Motole od roku 2003 na oddělení dětské onkologie. Od té doby uplynulo již 8 let a do programu se zapojili další dobrovolníci se svými psy a také od roku 2009 dobrovolníci s drobnými zvířátky, která jsou chována v dobrovolnickém centru. Cílem zooterapie v nemocnici není terapie jako taková, ale rozveselení pacientů, jejich odpoutání se od stereotypu nemocnice, vyplnění volného času. Zooterapie v rámci nemocnice probíhá převážně jako AAA, AAE, dále také probíhalo polohování u jednoho pacienta na LDN. Strašilky, raci, afričtí šneci i mravenci jsou plnohodnotnou součástí,,naší,, zooterapie. Canisterapie ve FN v Motole V současné době dobrovolníci se psy navšťěvují 6 klinik: Dětské kliniky neurologie, neurochirurgie, pediatrie, ORL, psychiatrie Dospělé kliniky - léčebna dlouhodobě nemocných Protože dětské kliniky jsou ve FN v Motole často ojedinělá pracoviště v ČR, pacienti jsou zde často z velmi vzdálených míst republiky. To je také důvod, proč i na řadu drobnějších ambulantních vyšetření zůstávají pacienti hospitalizováni. Cesta canisterapeutického dobrovolníka ve FN Motol 1. Úvodní pohovor dobrovolníka s koordinátorem (zjištění, jaká je motivace dobrovolníka, jaké má zkušenosti s nemocnicí, představení canisterapeutického programu, na pohovor přichází dobrovolník i se svým psem) 2.,,Zkoušení psa,, probíhá v rámci úvodního pohovoru (např. podávání hračky, 8

9 pamlsků, poslušnost, doteky, reakce psa na majitele a na cizího člověka) 3. Teoretické nastavení canisterapie podle schopností psa a dobrovolníka 4. První návštěva oddělení krátká návštěva, (časem prodlužujeme). Nejprve si pes musí zvyknout na prostředí nemocnice např. pachy, klouzavá podlaha. Doprovod koordinátora - kontroluje průběh canisterapie 5. Výcvik dobrovolníků 6. Dobrovolník je registrován v Dobrovolnickém centru FN v Motole 7. Koordinátor dochází s dobrovolníkem na pravidelné canisterapeutické návštěvy za pacienty 8. Druhý dobrovolník doprovází canisterapeutický tým (dobrovolníka se psem), pokud tento dobrovolník není účasten - doprovod zajišťuje koordinátor nebo přítomnost kontaktní osoby na určitém oddělení, např. herní terapeut 9. Supervize pro dobrovolníky každých 6-8 týdnů Podmínky vstupu psa do nemocnice mít radost z kontaktu lidmi dobrý zdravotní stav očkování Podmínky pro pacienty k účasti na canisterapii souhlas od lékaře souhlas od pacienta, případně jeho zákonného zástupce Jak probíhá canisterapie ve FN v Motole nemocnici U dětí probíhá převážně skupinová canisterapie v určených prostorách pro canisterapii (10. patro dětské lůžkové části). Jelikož dobrovolník nenavštěvuje dětské pacienty přímo na odděleních, o přesun dětí se stará koordinátor a nebo další dobrovolník bez psa. Ty děti vyzvednou z oddělení a věnují se jim při samotné canisterapii. U dětské canisterapie jsou účastníky jak pacienti, tak rodiče a někdy i personál. Skupinu tvoří maximálně 6-8 dětí. U dospělých pacientů na LDN dobrovolník se psem navštěvuje pacienty přímo na pokoji. Pacienti mohou psa odměnit pamlskem, pohladit si ho nebo ho jen tak pozorují. Polohování v současné době neprobíhá, protože není dostatek vhodných psů. 9

10 Jednou za 6-8 týdnů pořádáme tzv.psí a zvířátkové dny. Těchto nárazových akcí se účastní více dobrovolníků se psy, zvířátky a probíhá program jako je např. divadlo se psem, kde psi ukazují svoji poslušnost, dále formou her a úkolů, povídáním o psech a zvířatech a dalších doplňkových aktivit jako např. malování na trička. Zooterapie s drobnými zvířátky Probíhá formou AAE pro dobrovolníka náročnější na přípravu návštěvy. Zvířata jsme volili podle náročnosti na chov vzhledem k tomu, že jsou umístění v kanceláři dobrovolnického centra, padla volba na nenáročné strašilky, africké oblovky (šneci), raky duhové a mravence. V současné době na jednotlivých oddělení či nárazových akcích na dětských klinikách převážně na pediatrii a ORL, dále na LDN. I malé zvířátko dokáže zaujmout. Zvířátka pacienti mohou pozorovat, některé si i vzít na ruku. Při pozorování dobrovolník vypráví zajímavosti nejen o přítomných zvířatech, ale také o přírodě atd. Pacienti se tak odreagují od stereotypu nemocnice a současně se dozvědí více o přírodě. I když je zde primárním cílem zooterapie radost pacientů a jejich odpoutání se od běžného chodu nemocnice, působení dobrovolníků se psy a zvířátky má i další pozitivní vlivy jako je např. zlepšení komunikace pacientů. Máme zpětné vazby přímo od personálu nemocnice. Další vzdělávání dobrovolníků Dobrovolnické centrum pořádá pravidelné semináře Nejedná se o semináře pouze o canisterapii, ale semináře, které jsou zaměřeny na určitý typ a specifika onemocnění, období lidského života. např. specifika komunikace se seniory, vznik onkologického onemocnění apod. Jako další vzdělávání doporučujeme různé konference a semináře v jiných organizacích. Kontakt na autorky: Bc. Jana Hurdová, Dobrovolnické centrum FN v Motole, Karolína Eckschlagerová, Dogs and fun, 10

11 Praktikování canisterapie u seniorů s demencí Mgr. Lenka Motlová Souhrn Autorka je dobrovolnicí Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík, o.s. v Třeboni, které se od roku 2001 aktivně věnuje praktikování odborné canisterapie. Senioři a klienti trpící syndromem demence patří také mezi cílovou skupinu tohoto sdružení. Canisterapie je jedním z možných způsobů, jak seniory s demencí aktivizovat a udržet je v činnosti. Klienti s demencí mohou být při canisterapii aktivní a mají možnost zažít radost a pocit úspěchu. Autorka se v příspěvku zaměří na praktické zkušenosti s praktikováním canisterapie u klientů s demencí, bude se věnovat demenci, zásadám pro efektivní komunikaci a přínosu canisterapie u osob se syndromem demence. 1. Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o.s. Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o.s. se od roku 2001 zabývá praktikováním odborné canisterapie i felinoterapie, orientuje se rovněž na výuku trenérů pro výcvik terapeutických psů a výcvik canisterapeutických týmů. V roce 2008 se canisterapeutické sdružení stalo akreditovaným dobrovolnickým centrem v úseku dlouhodobé dobrovolnické činnosti a je první organizací mající oprávnění k působení dobrovolnické činnosti v oblasti vysílání dobrovolníků s jejich otestovanými terapeutickými psy. Hlavním cílem této dlouhodobé akreditované dobrovolnické služby je pomáhat nejen seniorům a osobám se zdravotním postižením, ale také mládeži a to především v v Jihočeském, Středočeském a Západočeském kraji. Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o.s spolupracuje Národním dobrovolnickým centrem Hestia, o.s. a je členem ESAAT- Evropské asociace pro výkon terapie a asistence zvířat (Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, 2011). Toto občanské sdružení při praktikování canisterapie úzce spolupracuje s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakultou - Ústavem zdravotně sociální práce - Centrem Zoorehabilitací. Jedná se o Dobrovolnický program Canisterapie (Ústav zdravotně sociální práce, 2011) 11

12 2. Praktikování canisterapie u seniorů s demencí 2.1 Demence Demence je syndrom a pro jeho diagnózu musejí být naplněna následující kritéria: 1. Získaná globální kognitivní porucha postihující paměť a nejméně jednu další oblast - řeč, myšlení, orientaci, poznávání, úsudek, abstrakci, učení, praxi a exekutivní funkce. 2. Kognitivní poruchy zhoršují pracovní a společenské zapojení pacienta. Nejprve jsou postiženy komplexní, složité činnosti (řízení vozu, ovládání mobilního telefonu), v pozdějších fázích i schopnost provádět základní sebeobslužné úkony. 3. Postupující progrese postižení (pro diagnózu je nutné trvání poruchy nejméně 6 měsíců). (Topinková, 2005). 2.2 Porozumění demenci ze strany dobrovolníka s terapeutickým psem Senioři trpící syndromem demence mají specifické chování, které je často pro pečovatele i dobrovolníka se psem nesrozumitelné a nejasné. V praxi to vypadá tak, že senior s demencí dělá něco naschvál, nemá o nic zájem, nechce spolupracovat a zapojit do nějakého programu. Senioři s demencí mohou odmítat s námi komunikovat, mohou se z našeho pohledu chovat divně, mohou se projevovat verbálně a fyzicky agresivně. Domnívám se, že je žádoucí, aby dobrovolník s terapeutickým psem znal projevy syndromu demence, uměl si chování člověka s demencí správně vysvětlit a znal zásady efektivní komunikaci s touto cílovou skupinou klientů. Koběrská (2004, s. 9) uvádí, že např. slovní nebo dokonce fyzická agrese, kterou proti nám člověk trpící demencí použil, nebyla projevem osobních nesympatií, ale spíše vyjádřením nějakého napětí, neklidu, které neuměl díky nemoci dát najevo jinými, přijatelnějšími způsoby, bude pro nás snazší si ji nebrat osobně. 2.3 Zásady pro efektivní komunikaci se seniory s demencí Zásady pro efektivní komunikaci se seniory s demencí jsou tato: a) vytvořit podmínky pro komunikaci; b) oslovit klienta seniora jménem; podívat se, co zrovna dělá a připojit se k jeho činnosti; c) vnímat neverbální projevy, poslouchat klientova slova a snažit se porozumět, co se za nimi skrývá; d) mít dostatek času na komunikaci; e) pojmenovávat, co děláte vy a co má právě dělat klient; f) držet se jednoho tématu; 12

13 g) klienta seniora povzbuzovat; dávat mu najevo, že věci zvládá, co dělá správně; h) držet se zásady komunikace tady a teď ; ch) používat krátké, jednoduché věty; i) dávat pokyny přesné, jednoznačné, konkrétní, které obsahují jen jeden splnitelný krok; j) při komunikaci použít více komunikačních kanálů - sluch, zrak, hmat, čich (Koběrská, 2004, zkráceno). 2.4 Praktikování a přínos canisterapie u seniorů s demencí Při vzájemné interakci mezi seniorem s demencí a terapeutickým psem je nezbytná přítomnost a dohled dobrovolníka s terapeutických psem a pečovatele. Vzájemná spolupráce a komunikace všech účastníků canisterapie (klient-senior, dobrovolník s terapeutickým psem, pečovatel, dobrovolník bez psa, případně rodina) byla měla být naprostou samozřejmostí (Motlová, 2010) Při práci s klienty s demencí je nezbytná pravidelnost při vykonávání jakékoliv aktivity, proto je nutno dbát na pravidelná canisterapeutická setkávání. Pro průběh canisterapie bychom si měli zajistit vhodné podmínky, mezi které patří především klidné prostředí (ničím a nikým nerušené), dobře větratelná místnost, tlumené osvětlení (ostré světlo je pro člověka s demencí nevhodné) a dostatek prostoru pro pohyb psa i klienta/ů. Dobrovolník s terapeutickým psem by měl mít v průběhu canisterapie dostatek času na komunikaci s klientem s demencí, sledovat jeho drobné a neverbální iniciativy (tj. projevy, kterými nám dává senior najevo, že s námi chce být v kontaktu), snažit se porozumět jeho drobným iniciativám a umět na ně vhodně reagovat, sledovat výraz tváře klienta, reagovat na jeho negativní emoce a využívat více komunikačních kanálů najednou, tzn. to co říkám i ukázat (Motlová, 2010). Na základě vlastních zkušeností s praktikování canisterapie pod Výcvikovým canisterapeutickým sdružením Hafík, o.s. v Domově pro seniory Máj České Budějovice, p. o. a studia odborné literatury lze přínos canisterapie klientů s demencí rozdělit na tyto oblasti: A) trénink kognitivních funkcí (paměť, myšlení, řeč, orientace); B) motivace k činnosti, pes a péče o něj jako téma k hovoru a společný objekt zájmu; C) stimulace a procvičení smyslů; D) procvičení jemné motoriky; E) procvičení hrubé motoriky, pohybové koordinace a pohybu; F) využití psa při používání a manipulaci s kompenzační pomůckou; 13

14 G) psychosociální podpora a fyzický kontakt se psem; H) emočně libé prožitky a pozitivní naladění; CH) relaxace a zklidnění; I) trénink koncentrace, snížení impulzivity a afektivity, snížení změn nálad; J) přijetí, podpora sebevědomí a sebedůvěry, získání pocitu jistoty; K) vlastní aktivita a prožitek pocitu úspěchu; L) sebeobslužné činnosti a podpora soběstačnosti; M) pozitivní vztah ke psům a zacházení se psem; N) sociální kontakt, pomoc při adaptaci na nové prostředí, vytržení z izolace a osamělosti (Motlová, 2010). Literatura 1. KOBĚRSKÁ, P. A KOL. Společnou cestou. Praha: Portál, s. 9-10, s ISBN X. 2. MOTLOVÁ, L. Přínos canisterapie u seniorů s demencí. In: Pravda o zooterapii. XII. Sborník příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí. České Budějovice: ZSF JU, ISBN TOPINKOVÁ, E. Geriatrie pro praxi. Praha: Galén, s ISBN ÚSTAV ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRÁCE -CENTRUM ZOOREHABILITACÍ. [ ]. Dostupné z internetu z: 5. VÝCVIKOVÉ CANISTERAPEUTICKÉ SDRUŽENÍ HAFÍK, O.S. ORGANIZACE A STRUKTURA. [ ]. Dostupné z internetu: Kontakt na autorku: Mgr. Lenka Motlová, odborná asistentka ZSF JU a dobrovolnice Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík, o. s. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Ústav zdravotně sociální práce; katedra sociální práce, Jírovcova 24, České Budějovice, Tel , a 14

15 Králíci v nemocnici PHDr. Jana Holinská, Eva Křemenová Zooterapie v Thomayerově nemocnici - září 2006 projekt Pejskování k uzdravování, pokračuje doposud morčata, králíci - Oddělení dětské neurologie, Léčebna pro dlouhodobě nemocné, JIP Neurologické kliniky, Pediatrická klinika Podmínky pro využívání drobných zvířat ze strany nemocnice - Souhlas nemocničního hygienika - Souhlas kliniky (primář, vrchní sestra, informovanost personálu na daném oddělení) - Pacienty vybírá personál - Doba návštěvy 1-2 hodiny - Převaha individuálních návštěv Podmínky pro využívání drobných zvířat ze strany DC Lékořice Dobrovolník - Věk minimálně 18 let - Vstupní školení pro dobrovolníky - Dohoda o dobrovolnické činnosti, označení - Výpis z trestního rejstříku -!! Důraz na správný výběr dobrovolníka - dobré zkušenosti s dobrovolníkem dlouhodobější působení!! 15

16 Podmínky pro využívání drobných zvířat ze strany DC Lékořice Králík - veterinární potvrzení o očkování každý rok - dobrý zdravotní stav - Čisté zvíře x čistotné zvíře Teddy králík teddy medvídek - Základ chovu Německo, Holandsko - V České republice od roku varianty krátkouchý a beránek - Váha g - Vlastnosti klidný, mazlivý, čistotný Praktické zkušenosti s využitím králíčka v zooterapii - JIP Neurologická klinika - Oddělení Dětské neurologie JIP- Neurologická klinika 16

17 Oddělení dětské neurologie 17

18 Patří králíci do nemocnice? - Výhody - Možná rizika - Doporučení pro výběr a chov Kontakt na autorky: PhDr. Jana Holinská, Eva Křemenová Dobrovolnické centrum Lékořice Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská 800, Praha 4,

19 Lidé, koně a terapie Veronika Sturmová Základní linie 1: fyzioterapeutická 2: Psychoterapeuticko pedagogická Ad. 2:Pedagogicko psychologické ježdění : Směr, který vzužívá psych. Účinků interakce člověka s koněm a prostředím, ve kterém žije. Terminologie není zatím ujasněná. Soužití lidí a zvířat Dlouhodobé Přirozené Zvířata zastupují v lidském životě mnoho rolí 1: Potrava 2:Společník 3:Asistent 4:Sportovní partner 5:Otrok Lidé a zvířata v různých životních obdobích Děti 1:Učí se respektovat jiného tvora 2:Učí se nést zodpovědnost 3:Získávají přítele 4:Mohou se setkat s různými životními etapami, od narození po smrt Mladá a střední dospělost 1:Zdroj radosti, vyplnění volného času 2:zástupné role 3:přítel Stáří 1:Přítel, společník 2:Asistent 3:Svědek minulosti 4:Zdroj aktivizace Zvíře v terapii Nejčastěji koně a psi, jsou zdrojem samostatnosti, napomáhají socializaci a stávají se partnery ve sportu (např. lidí s handicapem ). Ulehčují komunikaci mezi postiženým a terapeutem. Proč zrovna kůň? 1:Dlouhodobá koexistence 2:Poměrně dobrá znalost etologie koně 3:Propracovanost výcvikových postupů 4:Velikost koně a různé možnosti jeho využití v terapii 5:Archetypálnost 6:Typ vzájemné interakce partnerská 19

20 Základní přístupy k terapii Terapeutický pozornost zaměřená na dialog, prožitek, interpretaci Pedagogický- Zaměřen na kognitivní fce. a učení. Tyto přístupy se vzájemně prolínají. Co můžeme ovlivnit? 1: Emoce kůň je zrcadlem emočního vyladění 2: Kognitivní složku učení- nové vzorce, orientace v prostoru, motorika. Pracujeme se zakázkou 3: Konaci volní složku setrvání v obtížné situaci, překonávání neúspěchu Formy terapie 1: individuální 2: skupinová Formy práce s klientem 1: Práce ve stáji, ošetřování koní, péče 2: Práce s koněm ze země ve volnosti s vodítkem 3: práce ze sedla uvědomování těla, získávání jistoty bez opory země, aktivní ježdění 4: Vyjížďky do terénu 5: Hry 6: podílení se na přípravě hodiny Přirozená komunikace jako jedna z forem práce s klientem Metoda využívá reakcí koně na projevy klienta pro jejich korekci, alespoň po čas terapie. Pracujeme různými způsoby dle potřeb klienta. Klient v interakci s koněm 1:Kůň vnímá celek a změny celku 2.Reaguje na sílu hlasu 3.Ovládá tělo specifickým způsobem, odlišným od člověčího 4.Zrcadlí 5.Používá jiný komunikační kód než člověk Cíle terapie 1. Empatie, snaha porozumět 2. Spolupráce 3. Zaměření na reakce vlastního těla a snaha jim porozumět 4. Snaha porozumět reakcím jiného těla s jiným komunikačním kódem 5. Rozbití nebo narušení současných komunikačních vzorců a vzorců chování 6. Rozšíření pohybových vzorců 7. Dosycení potřeb 8. Harmonizace pohybu 9. Poskytnutí zpětné vazby 10.Zážitek 11.Relaxace 20

21 Kontakt na autorku: Veronika Sturmová Psychiatrická léčebna Bohnice, Socioterapeutická farma, Ústavní 91,

22 Léčebné využití zvířat v rehabilitačním procesu Prim.MUDr. Zoran Nerandžič Terapeutické využití zvířat je výzvou pro terapeuty. Cílem je prokázat vědecky, že zvířata jsou v léčebném procesu použitelná a zjistit co způsobuje jejich vysokou účinnost v léčebně rehabilitačním procesu. Každý z nás pokud chce pracovat v oblasti terapeutického využit zvířat si musí položit základní otázky: Co je a co není rehabilitace ( habilitace ) Základní myšlenka: Zvířata v léčebně rehabilitačním (habilitačním) procesu působí pozitivně a jsou nenahraditelná. Částečné popření základní myšlenky: Zvířata působí jen částečně v procesu ucelené rehabilitace, rozhodující je každém případě člověk-terapeut v tandemu se spoluterapeutem (co-coteraputem - zvířetem). Zásadní popření základní myšlenky: Zvířata nemají naprosto žádný význam, jejich komplexní působení se dá nahradit jinými metodami, přesněji řečeno kombinací několika metod. Pro rehabilitaci je velice obtížně získat důkaz potvrzující léčebnou účinnost jakékoliv metody ( elektroterapie, velice uznávaných- metod: prof.vojty, Bobath koncept apod.) Pro terapeutické využit (AAT) platí vždy: Indikace lékařem a objektivní zhodnocení, které je doložitelné a změřitelné Terapie prováděná odborníkem vzdělaným v oboru Terapie prováděná v týmu Výsledky terapie musí být jednoznačně doložitelné a podle možnosti provnatelné i s jinými metodami Zaměření: Terapeutické-FT,OT, sociálně rehabilitační ( AAT) Rekreační (AAA) Sportovní (AAA) Závěr: Hranice mezi (AAA) zájmovou, rekreační a (AAT) terapeutickou je velice tenká, některé aktivity se vzájemně prolínají, proto důkaz léčebné efektivitě terapeutického využit zvířat je velice obtížný. Kontakt na autora: Prim. MuDr. Zoran Nerandžič Městská nemocnice v Litoměřicích 22

23 Zooterapie a aktuální možnosti využití ve službách sociální prevence Bc. Jitka Šabatová, Mgr. Lenka Obořilová Anotace: Příspěvek se zabývá možnostmi využití zooterapie v sociálních službách. V úvodu si autorky stanovují cíl a základní otázku. Dále se zabývají popisem sociálních služeb a související legislativy. Zmiňují také roli Sdružení PIAFA. Dále se zaměřují na jednu konkrétní sociální službu, specifikují cílovou skupinu této služby, uvádějí nejčastější cíle, které si uživatelé této služby volí. Následuje pasáž, která obsahuje zdůvodnění přínosu zooterapií při naplňování individuálních cílů uživatelů sociálních služeb. V závěru je zodpovězena základní otázka. Klíčová slova: sociální služby, uživatel sociální služby, individuální cíl, zooterapie, aktivity se psem canisterapie, hiporehabilitace V našem příspěvku si klademe za cíl seznámit laickou i odbornou veřejnost s aktuálními možnosti využití zooterapie v oblasti preventivních sociálních služeb, konkrétně v Sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi. Pokusíme se zodpovědět otázku: Jak může zooterapie přispět k naplňování cílů vybrané sociálně aktivizační služby? Nejprve se budeme zabývat výše zmíněnou sociální službou, jejím obsahem a cíli, dále cílovou skupinou, které je tato služba určena a v poslední řadě pak také místem zooterapie při naplňování cílů dané sociální služby. Dosahování pozitivních výsledků v sociální oblasti, resp. v oblasti sociální pohody, souvisí s dobrým fyzickým stavem a psychickou pohodou tyto tři složky tvoří základ zdraví, tak jak tento pojem definuje Světová zdravotnická organizace WHO. Sociální služby se snaží o dosahování sociální pohody u svých uživatelů, díky čemuž významně ovlivňují také jejich pohodu psychickou a fyzickou. Zooterapie využívají pozitivního vlivu zvířat při aktivní či pasivní interakci na psychickou, fyzickou a sociální pohodu člověka. Jejich využití v sociální oblasti je tudíž velmi smysluplné. Sdružení PIAFA prakticky působí na poli realizace a využívání pozitivních efektů různých forem zooterapií v sociálně zdravotních službách již více jak 16 let. Za tuto dobu se měnila legislativa i možnosti jak a kde různé formy zooterapie využívat. V posledních dvou letech, kdy začala platit novela zákona o sociálních službách, se nám otevřely nové možnosti pro využití zooterapie a proto se na ni v naší praxi zaměřujeme. V současné době má Sdružení PIAFA u Krajského úřadu zaregistrovány tři sociální služby z oblasti služeb sociální prevence. Konkrétné se jedná o Sociální aktivizaci pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Sociální aktivizaci pro rodiny s dětmi a Sociální rehabilitaci. Způsob a průběh poskytování sociálních služeb se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a doprovodnými předpisy. Zákon, mimo jiné, ukládá všem poskytovatelům sociálních služeb povinnost postupovat dle vlastních interně a kolektivně zpracovaných Standardů kvality poskytování sociálních služeb. Využívání různých forem zooterapie bylo nutné jasně a zřetelně do těchto Standardů u jednotlivých služeb zapracovat, výsledným efektem byl vznik metodik pro aplikaci Aktivit se psem - canisterapie a hiporehabilitaci (zahrnuje popis jednotlivých forem hiporehabilitace) v sociálních službách ve Sdružení PIAFA (interní předpis, součást Standardů kvality ). Sociální služby obecně chápeme jako soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci za účelem sociálního začlenění či jako prevenci sociální exkluze (zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách). K nejvýznamnějším a nejzřetelnějším cílům sociálních služeb pak patří dosažení samostatnosti, soběstačnosti, integrace, aktivizace a snížení rizik jak zdravotních tak sociálních. Zde je možné zaznamenat stěžejní moment pro 23

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Poskytovatel:, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením číslo registrace: 5173026 Zařízení poskytované služby: PIAFA Vyškov, z ú. - Sociálně rehabilitační centrum (Žerotínova

Více

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 O nás Sdružení bylo založeno v roce 1994 Posláním Sdružení PIAFA je pomoc zdravotně

Více

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Příspěvek se zabývá pohledem volnočasového pedagoga canisterapeutavobčanském sdružení ARIS a metodika primární prevence ve výchovném ústavu, namožnosti

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství Ošetřovatelství pojetí moderního ošetřovatelství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Tondrová Irena duben 2009 ošetřovatelství Pojetí

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Ergoterapie (Occupational. therapy) Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK

Ergoterapie (Occupational. therapy) Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Ergoterapie (Occupational therapy) Klinika rehabilitačního ho lékal kařství 1. LékaL kařské fakulty a Všeobecné Fakultní Nemocnice ergoterapie=léčba prací ergoterapie=vedení k soběstačnosti Skládá se ze

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování (zahájení provozu v březnu 2011) za tým DS vypracovaly PhDr. Lenka Havlíčková a Mgr. Eliška Hrbková Charakteristika

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Videotrénink a jeho využití v komunikaci s lidmi s onemocněním demencí v Domově se zvláštním režimem ve Strážnici. Mgr. Miroslava Kouřilová

Videotrénink a jeho využití v komunikaci s lidmi s onemocněním demencí v Domově se zvláštním režimem ve Strážnici. Mgr. Miroslava Kouřilová Videotrénink a jeho využití v komunikaci s lidmi s onemocněním demencí v Domově se zvláštním režimem ve Strážnici Mgr. Miroslava Kouřilová V roce 2012 bylo našemu zařízení nabídnuto v rámci gerontologické

Více

MUDr. Ivana Kořínkov. nková. Konzultant zdravotně sociálních dobrovolnických programů. MZČR, , Praha

MUDr. Ivana Kořínkov. nková. Konzultant zdravotně sociálních dobrovolnických programů. MZČR, , Praha MUDr. Ivana Kořínkov nková Konzultant zdravotně sociálních dobrovolnických programů MZČR, 24.11.2009, Praha OD KDY : 1999 Pilotní testovací začátky 2000 Počátky systémového rozvoje a tvorby základních

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/22.00.00 101 Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Doba realizace 1. 5.2009 31. 7. 2010 Dotace 1 672 650,-

Více

DOBROVOLNICTVÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ. Workshop, Brno

DOBROVOLNICTVÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ. Workshop, Brno DOBROVOLNICTVÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Workshop, Brno 2. 5. 2017 Vypracovala: Mgr. Naděžda Krausová Legislativní ukotvení Mezníkem, přelomovým bodem, pro pomoc dobrovolníků v sociálních službách bylo přijetí

Více

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ 1. ORGANIZACE VÝUKY úprava režimu výuky s využitím relaxačních přestávek PAS PAS úprava režimu výuky s důrazem na individuální práci 1.1.1. 1.1.2.

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov Realizace poskytování sociální služby DOMOV PRO SENIORY Domov pro seniory - poskytuje sociální službu seniorům od 60 let se sníženou soběstačností,

Více

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí Opatření V. 1.: Udržení a rozvoj současných kapacit pečovatelských služeb V současné době v Mladé Boleslavi a přilehlých obcích zajišťují pečovatelskou službu pro občany tři organizace, a to PS města Mladá

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách. Ing. Bc. Milan Svojanovský

Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách. Ing. Bc. Milan Svojanovský Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách Ing. Bc. Milan Svojanovský Centrum pro rodinu a sociální péči o. s. občanské sdružení vzniklo v Ostravě v roce 1993, sociální služby

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Další vzdělávání dospělých Ústí n.l. Akreditované pracoviště MPSV ČR č. 2013/1411-I

Další vzdělávání dospělých Ústí n.l. Akreditované pracoviště MPSV ČR č. 2013/1411-I Datum Název Kraj 8.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 9.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 10.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 20.1.2014 SQSS

Více

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku Mgr. Tereza Ţílová Obsah prezentace Současná situace komunitní péče Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracoval(a): Mgr. Jaroslava Krömerová Datum: 30. 11. 2016 Kdo sociální služby zřizuje? Zřizovatelé MPSV, kraje, obce Nestátní neziskové organizace Podnikatelské subjekty (FO,

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Co je to ergoterapie?

Co je to ergoterapie? Co je to ergoterapie? Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

JAROSLAVA EISERTOVÁ, ZUZANA BURSOVÁ, MARIE CHLOPČÍKOVÁ, JOLANA ROČŇOVÁ

JAROSLAVA EISERTOVÁ, ZUZANA BURSOVÁ, MARIE CHLOPČÍKOVÁ, JOLANA ROČŇOVÁ 199 Dobrovolnictví, jako prostředek rozvoje odborných kompetencí ve zdravotně sociální oblasti JAROSLAVA EISERTOVÁ, ZUZANA BURSOVÁ, MARIE CHLOPČÍKOVÁ, JOLANA ROČŇOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,

Více

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE Děti s poruchami hybnosti, opožděným psychomotorickým vývojem, narušenou komunikační schopností a poruchami autistického spektra (PAS) Denní pobyt ve stacionáři

Více

Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10. Poskytovaná sociální služba raná péče. Informace o službě rané péče

Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10. Poskytovaná sociální služba raná péče. Informace o službě rané péče Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10 Poskytovaná sociální služba raná péče Informace o službě rané péče Posláním terénních sociálních služeb rané péče Diakonie ČCE střediska Ratolest je podporovat

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu , spisová značka U42)

Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu , spisová značka U42) REMISVIT,z.ú. Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Poznáváme,, na

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Hana Smejkalová Speciální pedagog, psycholog a sociální pracovník by měli tvořit v tomto minimálním zastoupení základní odborný

Více

TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA

TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA V KONTEXTU KOMPLEXNÍ REHABILITACE ANEB JAK JSME SE TO UČILI Jan König Jan.Konig@ergoaktiv.cz Alice Dubnová Alice.Dubnova@ergoaktiv.cz OBSAH Co jsou ta tréninková místa Proč je

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

Význam dobrovolnictví v oblasti zdravotně sociální péče

Význam dobrovolnictví v oblasti zdravotně sociální péče Význam dobrovolnictví v oblasti zdravotně sociální péče Projekt šesti tematických kulatých stolů Realizátor SKOK, o.s. ve spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung Série 6 diskuzních kulatých stolů - témata:

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V R 1 Osoba zajišťuje péči o děti odpovídající jejich věku a zdravotnímu stavu Osoba pečuje/ má zajištěnu péči o svou hygienu podle svých potřeb, zvyklostí a zdravotního stavu Podpora a posilování rodičovských

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : 2009-2010 Bakalářský studijního program OŠETŘOVATELSTVÍ 53-41 - OBOR VŠEOBECNÁ SESTRA prezenční

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

Výroční zpráva 2009. Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o.s.

Výroční zpráva 2009. Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o.s. Výroční zpráva 2009 Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o.s. Úvodní slovo V lednu uplynulo již 9 let od založení občanského sdružení Hafík. Sdružení za tu dobu prošlo a jistě také nadále bude procházet

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÁZEV POSKYTOVATELE: Společnost Podané ruce o.p.s. DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 37 odborné sociální poradenství IDENTIFIKÁTOR: 7235009 NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Centrum poradenství

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 3. 5. 2017 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství vědní obor Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství 1 = samostatný vědní obor = zabývá se všemi složkami procesu ošetřování nemocného člověka = vědní disciplína zaměřená

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů 2016/2017 Nabídkový katalog preventivních programů NABÍDKA PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSKYTOVANÝCH CHARITNÍM STŘEDISKEM MAJÁK Cílem programů primární prevence je účinné a systematické předcházení rizikovým

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ NA TRH PRÁCE

SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ NA TRH PRÁCE SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ NA TRH PRÁCE Mezinárodní konference Sociální podnikání a sociální inovace v praxi Mgr. Markéta Korbelová, Mgr. Zuzana Medňanská 22. listopadu 2017 Zelný trh 1 Brno, 602 00 AGAPO, o.p.s.

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE Ivana Švecová Setkáníředitelů středních škol Seč 28. 11. 2014 Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na UPa se zdravotním

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Supervize a koučování v kontextu sociální práce Adéla Mojžíšová Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Cílem koučování

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více