Creaform Ebook Series Ebook #1 ÚVOD DO 3D SKENOVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Creaform Ebook Series Ebook #1 ÚVOD DO 3D SKENOVÁNÍ"

Transkript

1 Creaform Ebook Series Ebook #1 ÚVOD DO 3D SKENOVÁNÍ

2 Rychle, zběsile a nebezpečně. Zatímco mainstreamová média pokračují ve své posedlosti 3D tiskem, něco jiného, možná tiššího, ale zato mnohem efektnějšího ovlivňuje to, jak jsou dnes výrobky navrhovány, konstruovány, obráběny, kontrolovány a archivovány. Je to 3D skenování akt zachycení dat z objektů v reálném světě a převedení do digitální podoby do světa virtuálního. PODLE POSLEDNÍ STUDIE MARKET- SANDMARKETS BUDE V NÁSLEDU- JÍCÍCH 5 LETECH ROČNÍ NÁRŮST TRHU S 3D SKENERY V PRŮMĚRU AŽ O 15% S TÍM, ŽE PŘENOSNÉ 3D SKENERY BUDOU HLAVNÍ PŘÍČINOU TOHOTO TRENDU. Mobilní 3D skenování přesouvá možnosti digitalizace a měření z laboratoří do předních linií výroby a terénu, podporovány těmito klíčovými faktory: pohodlí a flexibilita pro širokou škálu aplikací včetně všech aspektů PLM (Product Lifecycle Management) Snadnost použití a plná automatizace přesouvá využití této technologie od specialistů k běžným uživatelům. Nízká cena a dostupnost na trhu Vysoká přesnost, rychlost a spolehlivost pro kritické aspekty projektu.

3 Propojení reálných a digitálních světů 3D skenery jsou třídimensionální měřicí přístroje, zachycující skutečný svět do digitální podoby pro následné úpravy, modelaci a analýzy v počítačovém prostředí. Poslední generace 3D skenerů jsou neinvazivní a tedy bezkontaktní. Reálný Objekt 3D Model 3D skenery mohou zachytit kompletní, nebo pouze částečný 3D model jakéhokoliv fyzického objektu. Většina těchto zařízení generuje oproti klasickým dotykovým měřákům husté mračno bodů, nebo polygonovou síť reprezentující povrch zkoumaného objektu.

4 OBJEKTY JSOU VĚTŠINOU SKENOVÁNY VE 3D ZE 2 DŮVODŮ: Získání rozměrů pro vytvoření CAD modelu čili reverzní inženýrství, nebo rapid prototyping. Zaměření objektu pro jeho analýzu a dokumentaci. Toto se provádí v takzvaném CAI (computer-aided inspection) - kontrola kvality, a nebo CAE (computer-aided engineering) analýz. Reverzní inženýrství GEOMETRICKÉ PRVKY SÍŤ CAD DÍL SKEN 3D POROVNÁNÍ 2D POROVNÁNÍ Kontrola

5 Jak funguje 3D skenování Existují dvě hlavní kategorie skenerů podle způsobu snímání dat: SYSTÉMY S BÍLÝM SVĚTLEM A STRUKTUROVANÝM SVĚTLEM SKENOVACÍ RAMENA A PŘENOSNÉ V1 RUČNÍ SKENERY V2 V3 Vytvoří jeden snímek, nebo sken Snímá několik kontinuálních snímků za sebou

6 Jak funguje 3D skenování Výsledky skenování jsou reprezentovány free-form nestrukturovanými 3D daty ve formě mračna bodů, nebo polygonové sítě. Určité skenery zaznamenávají také povrchovou barvu objektu, je-li tato účelem skenování. Sníky/skeny jsou shromažďovány do společného souřadného systému, kde jsou následně sloučeny do celistvého modelu. Tento proces nazýván slučování, neboli registrace -- může být prováděn již během skenování, nebo následným zpracováním. Mračno Bodů Polygonová síť

7 Jak funguje 3D skenování Počítačovým programem je možno data po naskenování následně editovat, čistit od náhodných odlesků, uzavírat díry, optimalizovat kvalitu dat a mnoho dalšího. Výsledná polygonová síť je většinou exportována jako STL (STereo- Lithography, nebo Standard Tessellation Language) soubor, nebo převedena (pozor, nejedná se o pouhé Uložit jako ) na Non-Uniform Rational B-Spline (NURBS) plošný CAD model. Trojúhelníková polygonová síť exportovaná v STL formátu Převedeno na NURBS plochy

8 Kategorie 3D skenování a poziční metody VÝHODY A NEVÝHODY JEDNOTLIVÝCH 3D SKENERŮ JSOU PRAKTICKY DANÉ JEJICH METODOU POZICOVÁNÍ. PROTO SE VYPLATÍ PODÍVAT SE NA JEDNOTLIVÉ POZIČNÍ METODY V RŮZNÝCH KATEGORIÍCH 3D SKENERŮ. V1 Hlavní kategorie 3D skenerů: Měřící ramena a přenosné CMM skeney 3D skenery se sledovací referencí (Trackery) 3D skenery se strukturovaným světlem Přenosné 3D skenery V1 V2 V3

9 Měřící ramena, přenosné CMM skenery CMMs (coordinate measuring machines) a měřící ramena mohou být vybavena pevnou, nebo touch-trigger dotykovou sondou. Na rameno, nebo CMM může být také připevněna 3D skenovací hlava. POZIČNÍ METODA: MECHANICKÉ ENKODÉRY CMM s volnými rameny jsou pozicovány pomocí mechanických enkodérů integrovaných do kloubů ramene. VÝHODY Na mobilní CMM může být připevněno množství různých nástrojů usnadňující měření s kombinací skeneru a dotykové sondy. OMEZENÍ Přenosné CMM je potřeba správně upevnit na stůl/podlahu v místě měření a pro pozicování použít fyzický link v podobě měřícího ramene. Toto propojení je ale náchylné na vibrace a působení různých vlivů prostředí na kvalitu a přesnost měření. Vyznačuje se také sníženou flexibilitou použití, co do místa ve kterém jsou používány, tak do tvaru objektu, které jsou schopny skenovat.

10 3D skenery se stojící referencí (trackerem) Optické trackery mohou sledovat různé druhy měřících zařízení včetně skenovacích hlav a dotykových sond. POZIČNÍ METODA: EXTERNÍ POZIČNÍ TRACKER Tyto skenery používají pro své určení pozice v prostoru externí stojící refrenci. Pro zjištění pozice trackerem se používají aktivní, nebo pasivní značky umístěné na těle skeneru, sondy, nebo na skenovaném objektu. VÝHODY Snímané 3D skenery se při pohybu v měřící oblasti vyznačují vysokou přesností a nadstandartní spolehlivostí. Díky optickému propojení celého systému je zaručena maximální mobilita a volnost pohybu potřebná pro měření různorodých objektů. OMEZENÍ Optické propojení, které je silnou stránkou tohoto systému, sebou zároveň nese jistá omezení. Musí být vždy zajištěna přímá viditelnost mezi referencí a skenovací hlavou/dotykovou sondou. Reference mají vždy omezení ve velikosti záběru, ve kterém se může měřící zařízení pohybovat. Rozšíření skenovacích parametrů může přidat na komplexnosti celého procesu a tím může přinést určitou nejistotu do měření. Skenery se stojící referencí (trackerem) bývají dražší, než jiná řešení jakými jsou například ruční 3D skenery.

11 3D skenery se strukturovaným bílým /modrým světlem V1 Tyto skenery používají strukturované bíle, nebo jinak zbarvené světlo a vyhodnocují, jak se promítaný vzor deformuje na povrchu snímaného objektu. Deformace vzoru jsou zaznamenávány jednou, nebo dvěma (někdy i více) kamerami. POZIČNÍ METODA: POZICOVÁNÍ NA ZNAČKY A GEOMETRII Skenery se mohu pozicovat na geometrii povrchu, nebo je možno použít přesných pozičních značek (malé reflexní nálepky přesně daných rozměrů, které se aplikují přímo na díl, nebo jeho okolí) pro vytvoření přesného 3D zarovnání dat během skenování. Při použití jedné kamery je potřeba vždy před skenováním přesně kalibrovat pozici projektoru a kamery. Při použití dvou kamer je potřeba vždy napřed kalibrovat stereoskopickou dvojici. VÝHODY Přesné skenery se strukturovaným světlem generuji velmi kvalitní a přesná 3D data. Typické je pro optické skenery excelentní rozlišení, které umožňuje zachycení velmi malých detailů na skenu. OMEZENÍ Přestože skenery s bílým světlem zachytí velký objem dat již během jediného snímku, nejsou vždy zárukou rychlého skenování. Většinou je potřeba provést několik skenů z různých úhlů pro zachycení všech skrytých částí komplexních dílů, což naopak prodlužuje čas skenování.

12 Ruční 3D skenery V dnešní době je na trhu celá řada ručních 3D skenerů. Principiálně se dělí na laserové a využívající strukturované světlo. LASEROVÉ SKENERY PROJEKTUJÍ JEDNU, NEBO VÍCE LASEROVÝCH ČAR, ZATÍMCO OPTICKÉ SKENERY VYUŽÍVAJÍ STRUKTUROVANÉ SVĚTLO. V OBOU PŘÍPADECH SKENER VYHODNOCUJE DEFORMACI DOPADANÉHO SVĚTELNÉHO ZDROJE NA POVRCHU SKENOVANÉHO OBJEKTU A Z NĚJ EXTRAHUJE PŘESNÁ 3D DATA. POZIČNÍ METODA: V REÁLNÉM ČASE SAMO-POLOHOVÁNÍ PŘES POZIČNÍ ZNAČKY, GEOMETRII, PŘIROZENÉ PRVKY NA OBJEKTU/TEXTUŘE, NEBO HYBRIDNÍ. HRuční skenery jsou vždy osazeny dvěma kamerami tvořícími takzvané stereoskopické vidění. Díky tomu se skener dokáže pozicovat vůči specifickým bodům, kterými mohou být poziční značky, přirozené prvky na objektu, nebo na jeho textuře. Některé z nejmodernějších zařízení používají kombinaci těchto metod, tzv. hybridní metodu. VÝHODY Ruční skenery jsou lehké, mobilní a mohou být přemísťovány s minimální námahou. Ve většině případů bývá jejich použití mnohem snadnější, než je tomu u jiných skenerů. Mohou kombinovat různé poziční metody a využívat tak přesnost pozičních značek s univerzálností přirozených prvků a textury. Nejnovější skenery snímají až měření za sekundu a vytvářejí digitální 3D model v živém náhledu během skenování. OMEZENÍ Nevýhodou samo-polohování ručních skenerů je ta, že zarovnání pozice skeneru probíhá na lokální úrovni a v případě výskytu chyby se tato může vnést do celého měření. Předcházet takovým chybám lze použitím fotogrammetrického měření v kombinaci s pozičními značkami. Použití této přidané metody zpřesní měření až 4 násobně, ale může prodloužit čas přípravy na skenování a limitovat velikost skenovaného objektu tak, aby výsledná přesnost odpovídala záměru skenování.

13 Urychlení a obohacení PLM procesu 3D skenování se dnes ukazuje jako velmi zásadní nástroj v prakticky všech krocích PLM. Obzvlášť to potom platí při použití nejnovějších ručních mobilních 3D skenerů. Schopnost 3D skenování překlenout propast mezi skutečným fyzickým světem a světem digitálních návrhů a designů se stala velmi cenným a v celé řadě průmyslových odvětvích téměř nepostradatelným nástrojem pro PLM procesy letecký průmysl, automobilový průmysl, spotřební průmysl, výroba a v neposlední řadě také těžký průmysl. Tyto oblasti průmyslu profitují z urychlení času přístupu na trh, zvýšení kvality, snížení nákladů na skladování, a usnadnění pochopení fungování výrobků. Na následujících stránkách si ukážeme, jaké má 3D skenování využití ve čtyřech různých stádiích PLM: Koncept Design Výroba Údržba

14 3D skenování v PLM: Koncept 3D skenování se používá v koncepční fázi PLM pro širokou škálu procesů, včetně určení požadavků a specifikací, koncepčního designu (včetně reverzního inženýrství) a koncepčního prototypingu. Požadavky a specifikace Koncepční design Koncepční prototyping KONCEPT Produktová analýza konkurenceschopnosti Digitalizace hliněných modelů/ Reverzní inženýrství Integrace úprav z prototypu do CAD modelu Zaměření okolí produktu, nebo propojení s okolními díly Měření modelů a maket/ Reverzní inženýrství Form study, proof-of-concept prototypes Zaměření skutečného stavu pro aftermarket, nebo vlastní zařízení Stylování a estetika Ergonomické prototypy

15 Our research units include nearly 2,000 researchervs with experimental facilities. Aplikace v praxi Nastartování koncepčního procesu Detailní 3D sken a 3D model nám umožňuje vytvářet přesný návrh řešení na integraci našeho přídavného postranního výložníku do existující zástavby (traktoru), Říká viceprezident konstrukce pro Midwestern. Výrobce Midwestern Manufacturing se zaměřuje na výrobu přídavného pokladače postranních výložníků pro nové a staré traktory různých renomovaných značek jako Catepillar, John Deere, Case, nebo Komatsu. Při absenci 3D modelu, nebo výkresu využívá Midwestern reverzního inženýrství pro zaměření stroje a následného vytvoření přesné vestavby. Skutečnost, že jsou skeny na takovém stupni přesnosti, značně minimalizuje množství úprav, které by bylo nezbytné provádět na originální platformě. Umožňuje nám to také vytvářet kompletní vizualizaci návrhů ještě před jejich finálním schválením a výrobou. Možnost okamžitého vytvoření přesného modelu traktoru ušetří Midwestern spoustu času na krkolomné zaměřování rozměrů ručně a mohou ihned přikročit k navrhování správného řešení založené na vytvořeném přesném 3D modelu.

16 3D skenování v PLM: design/návrh 3D skenování je v návrhové části PLM využíváno pro tvorbu CAD, rapid prototyping, testování, analyzování a simulace (CFD, FEA). CAD design Prototypy Testování, analýzy a simulace Design/Návrh 3D sken na CAD Reverzní inženýrství (rekonstrukce parametrů ze sítě) Kompletování designu Rapid prototyping/obrábění Integrace modifikací z prototypu do CAD modelu Kontrola prototypu Finite element analysis (FEA) Analýzy konfliktů Analýzy deformací a geometrie

17 Our research units include nearly 2,000 researchervs with experimental facilities. Aplikace v praxi Návrh produktu založený na požadavcích zákazníka Zeel Design je konstrukční společnost na výrobu zakázkových motoristických dílů a vozidel, která se specializuje na styling, inženýrství, CAD, FEA, výrobu, CNC obrábění a svařování. Tvar motorky je velice komplexní a plný nestandartních tvarů; důsledkem toho jsou klasické metody zaměřování příliš zdlouhavé a komplikované. Pokud nemáte přístup ke 3D modelům, nebo výkresům přímo od výrobce, je jedinou schůdnou cestou využití 3D skenování a reverzního inženýrství. Vezmu-li v úvahu, jak často využíváme 3D skener a kolik času tím ušetříme, je jeho návratnost velmi rychlá. - řekl prezident Zeel Design 3D skenování umožňuje snadné a rychlé pořízení vysoce přesného 3D obrazu sestavy a všech existujících komponentů zároveň bez nutnosti jejich 3D zakreslování. Konzultační společnost dokázala snížit čas potřebný pro tvorbu CAD modelů a reverzní inženýrství až o 70-90%. Zeel Design používají pro skenování přenosný, samo-polohovací ruční skener, který je pro jejich využití tím nejideálnějším řešením.

18 3D skenování v PLM: výroba 3D skenování je využíván ve výrobním kroku PLM pro různé aplikace, jako návrhy nástrojů, sestavy a kontrola produkce a kvality. Návrhy nástrojů Sestavy/Výroba Kontrola kvality Výroba Reverzní inženýrství matric, forem, přípravků a vzorů Aktualizace CAD souboru podle skutečného stavu nástroje Ověření nástroje/kontrola Virtuální sestavy Programování Nástroje/Robota Sestavení nástroje před jeho výrobou První kontrola (FAI) Kontrola dílu vůči CAD modelu Kontrola dílů od dodavatele

19 Our research units include nearly 2,000 researchervs with experimental facilities. Aplikace v praxi Měření nástrojů a dílů pro deformaci Evropský Úřad pro Letectví Obranu a Vesmír (EDAS), dříve Airbus Group, používá 3D optických skenerů k odhalování možných geometrických deformací u nástrojů pro výrobu karbonových kompozitů. Zároveň také zjišťují deformace vyrobených dílů v porovnání s CAD plánem. V prvním kroku EADS skenují nástroje, které verifikují s CAD plánem. Následně jsou skenovány vyrobené díly a oba skeny vůči sobě porovnány. V druhé fázi se za pomocí velmi efektivních simulací zjišťují smrštění dílů před samotnou výrobou. Univerzálnost přenosných 3D skenerů byl důvod výběru právě těchto zařízení. Skenery se používají pro skenování neortodoxních tvarů, zachycení povrchu kompozitních dílů a především jsou vyhledávány pro svou mobilitu a schopnost skenovat přímo ve výrobním prostředí. Díky rychlému nastavení, sběru dat, snadnosti použití, univerzálnímu použití na různé povrchy a mobilitě nám ruční skenery umožňují snadno skenovat kovové nástroje i karbonové díly. Díky přenositelnosti skeneru jsme schopni sbírat data přímo ve výrobě a v plně zatíženém provozu. Člen oddělení NDT a SHM v EADS

20 Our research units include nearly 2,000 researchervs with experimental facilities. Aplikace v praxi Porovnání formy s CAD modelem během výroby Pokud jde o výrobu pomocí forem a matric, ne vždy dostanete to, co jste si namodelovali v CAD modelu. Lisování, lití a vstřikování plastů jsou všechno operace náchylné na jevy jako je smršťování a průhyb, které způsobují rozdíly mezi aktuálními konturami matric a výsledného produktu, který z nich vypadne. Ve výsledku je velmi komplikované upravit matrici tak, aby výsledný produkt odpovídal původnímu CAD modelu. To je moment, kdy na scénu přichází přenosné 3D skenery: 3D sken data přináší náhled na možnou odchylku, která vznikne během formování. Schopnost přesně monitorovat změny v geometrii forem a jaký mají vliv na výsledný produkt, pomáhá snížit četnost návrhů, šetří čas a ústí ve výsledný produkt, který přesněji koresponduje s CAD referencí.

21 3D skenování v PLM: údržba 3D skenování se využívá pro údržbu v PLM pro aplikace jako dokumentace, údržba, opravy a generální opravy (MRO); a také ve výměně, recyklaci a opravě dílů. Dokumentace Údržba, opravy a generální opravy (MRO) Náhrada/Recyklace Údržba Dokumentace skutečného stavu dílů/nástrojů Prezentace pro účely Marketingu, 3D školení, pro hry Digitální archivace Analýzy opotřebení a defektů Vlastní opravy/modifikace Dokumentace skutečného stavu dílů/nástrojů Reverzní inženýrství pro vytvoření náhrady/obnovy dílů Plánování rozebírání/demontáže komplexních sestav

22 Our research units include nearly 2,000 researchervs with experimental facilities. Aplikace v praxi Zpětná vazba z terénu v reálném čase Atlas Weyhausen, výrobce kolových nakladačů a dalších těžkých strojů a zařízení, používá přenosný 3D skener k měření komponentů a zařízení pro zajištění kvality a zpětnou vazbu dat z prototypových dílů. Při stále rostoucím počtu situací, kdy jsou komponenty kontrolovány na místě instalace, nebo jsou díly dokumentovány v zahraničí u dodavatele, firma šetří čas a nemalé náklady s tím spojené. Pořízení digitálních dat různých komponentů je hlavní benefit. Digitalizována byla například ocelová konstrukce kabiny a různé části obložení. Výsledné CAD soubory jsou následně kdykoliv k dipozici po porovnání kvality. Je snadné spatřit hlavní výhody skeneru, Říká manažer kvality Atlas Weyhausen. Freeform povrchy lze snadno zarovnat na 3D data. Další výhodou je získání data pro zpětnou vazbu v našem CAD systému.

23 3D skenování mimo PLM 3D skenování se používá v digitální rekonstrukci pro zachycení aktuální podoby objektu, nebo prostředí. Tím mohou být myšleny historické artefakty, nebo jiná důležitá díla kulturního dědictví. Data z takto věrně zdokumentovaných objektů mohou být použity pro digitální archivaci, opětovné vytvoření, nebo konzervaci. 3D skenování se používá při výrobě na zakázku, umožňující téměř neomezené úpravy designu existujícího spotřebního zboží včetně hraček, aut, motocyklů, různých příslušenství a oděvů. Uživatelské úpravy se vztahují také na zachycení lidského těla pro individualizované zdravotnické prostředky a pro fit-to-body design. Úplný výčet aplikací lze nalézt na stránkách výrobce Creaform. Ropa a Plyn Zdravotnictví Věda a vzdělání Počítačová grafika/speciální efekty Digitální archivace Umění a architektura Virtuální realita

24 Rychle se rozvíjející disciplína se skvělou budoucností Tento e-book Vás zasvětil do tajů 3D skenování a naznačil neomezené možnosti a potenciál který tato technologie ukrývá do budoucna. Většina klíčových objevů a událostí ve 3D skenování se odehrála v posledních ani ne 10 letech. Pro více informací o 3D skenování a nabídce 3D skenerů od firmy Creaform navštivte naše stránky nebo stránky výrobce

25 Slovník pojmů 3D skenování 3D skener -- 3D scanner Je zařízení pro zachycení tvarů a textur fyzických objektů a následného převedení do digitální podoby pro další zpracování v počítači. Přesnost -- Přesnost polygonové sítě je měřena odchylkou mezi naměřenými daty a skutečným objektem. Přesnost je daná typem, specifikací a nastavením skeneru. U 3D skenování nezaměňovat s Rozlišením (viz. níže). Zarovnání -- U 3D skenování se jedná o umístění jednoho každého skenu do referenčního systému pro vytvoření jednoho celistvého, kompletního modelu. Udáváno také jako registrace. 15% CAD -- Computer-Aided Desin vytvořený digitální model pro design, strojírenství a výrobu. Modely jsou tvořeny různými geometrickými tvary jako trojúhelníky, liniemi, válci a plochyami. Typickým formátem CAD je.stp a.igs. CAE -- Computer-aided engineering digitální simulace výkonu objektu a sestav. CAE sestává ze simulací typu finite-element analysis (FEA) a computational fluid dynamics (CFD). CFD -- computational fluid dynamics digitální proces, kterým mohou inženýři simulovat proudění vzduchu, tekutiny či plynu a jak se toto chová v různém designu a prostředí. CMM rameno -- coordinate measurement machine který používá bodovou, nebo kuličkovou sondu na polohovacím rameni, umožňující uživateli bodově snímat 3D data z fyzického objektu. CMM ramenový enkodér -- opto-elektronický přístroj, detekující inkrementální linie na stupnici ke zjištění přesné polohy ramena. Enkodér je také znám jako čtecí hlava.1. CNC stroj -- Computer Numerical Control je počítačem řízený obráběcí stroj který může vytvářet produkt v několika osách pro zvýšení výrobní přesnosti.

26 CAI -- Computer-Aided Inspection počítačová kontrola naskenovaného výrobku s ideálním CAD modelem pro zjištění přesnosti s jakou byl vyroben. Zakázková Výroba -- Využití 3D skenování a k tomu určený software pro vytvoření individuálního designu za přijatelnou cenu. Často je využíváno v medicíně, nebo ve sportu pro výrobu protéz, obuvi, nebo zubních implantátů pro individuální fyziologie. Digitální Archivace -- ukládání fyzických objektů ve formě digitálních modelů pro ušetření času a nákladů. Digitální Rekonstrukce -- skenování fyzického objektu pro jeho následnou reprodukci ve kvalitě co nejbližší originálu. Dynamické Referencování -- přenesení referenční nuly na skenovaný objekt a uzamčení souřadného systému, ve kterém se skener pohybuje. Výsledkem je zvýšení přesnosti skenování bez ohledu na vibrace a další vlivy prostředí. FEA -- Finite-element analysis; digitální proces, kterým inženýři simulují, jak se struktura objektu chová v různých prostředí. Normála -- Ve 3D prostoru se jedná o vektor směřující kolmo k ploše, nebo linii. 15% NURBS -- Non-uniform rational b-spline; matematický model používaný v počítačové grafice a CAD pro vytvoření křivek a ploch. (povrch reprezentovaný čtyřhrannými pláty, řízenými mřížkami). Optický CMM Skener -- 3D skener jehož poloha v prostoru je snímána referenční optickou stanicí CMM. Optická stereoskopická CMM kamera snímá aktivní, nebo pasivní značky umístěné na 3D skeneru a dílu a pomocí dynamické reference je umisťuje do souřadného systému. Fotogrammetrie -- Metrologický postup pro velmi přesné měření ze stereoskopických snímků. Product lifecycle management (PLM) -- praktické monitorování a organizace produktu od jeho kontroly až po ukončení jeho životnosti. Mračno bodů -- je oblak bodů v 3D prostoru reprezentovaných souřadnicemi X,Y,Z. Většinou se jedná o povrchovou reprezentaci nějakého fyzického objektu. Nejčastějším formátem zápisu pro mračno bodů je.txt,.igs,.ascii.

27 Rapid Prototyping -- proces rychlého zhotovení fyzického modelu, nebo sestavy za použití dat 3D STL, nebo CAD. 3D skenování je většinou na jednom konci, 3D tiskárna potom na druhém. Reverzní Inženýrství -- Proces zjišťování technologických aspektů zařízení, objektu, nebo systému prostřednictvím analýzy jeho struktury, funkčnosti a provozu. Ve 3D skenování proces reverzního-inženýrství zahrnuje sken objektu a následná rekonstrukce jeho tvaru ve specializovaných programech, do podoby 3D modelu. Rozlišení -- Definuje velikost detailu zachyceného polygonovou sítí v milimetrech. Je možno ji také přirovnat k rozlišení obrazovky v pixelech. Čím vyšší rozlišení, tím více trojúhelníků je obsaženo v polygonové síti a tím více dat je pro zbudování potřeba nasbírat. Opakovatelnost -- Rozdíly v opakovaném měření jediným přístrojem, pořízené jedinou osobou na stejném díle za stejných podmínek. Samo-polohovací 3D laserový skener -- Laserový skener používající retro-reflektivní poziční značky jako referenci. Takový skener nepotřebuje žádnou externí referenci, jelikož pozicování zajišťuje triangulace mezi kamerami skeneru a vzoru vytvořeném z pozičních značek. Data jsou snímána v reálném čase. 15% Samo-polohovací 3D skener s bílým světlem -- scanner získává svou polohu vůči skenovanému fyzickému objektu pohledem na zkreslený vzor promítaného bílého světla na skenovaném díle. Tyto skenery získávají svou polohu průběžně v reálném čase tak, jak se pohybují po objektu. STL -- StereoLithography formát zápisu polygonové sítě vycházející ze stereolitografických CAD programů vytvořených firmou 3D Systems Inc. a podporovaných jinými programy. STL je obecně používáno pro rapid prototyping, reverzní inženýrství, stejně jako pro kontrolu kvality jako výstup ze 3D skenování. Triangulace -- způsob zjišťování souřadnic a vzdáleností. Provádí se trigonometrickým výpočtem. Sestrojí se pomyslný trojúhelník, jehož jedna strana je strana již známého jiného trojúhelníku s dvěma koncovými referenčními body a třetím bodem je místo, jehož souřadnice se zjišťuje. Polygonová síť -- výstup ze samo-polohovacích 3D skenerů. Typickými formáty jsou.stl,.obj, sat, a ply.

28 SolidVision, s.r.o. Josefy Faimonové 2409/11a, Brno Telefon: CREAFORM STRATEGIC PARTNER oficiální distributor 3D skenerů firmy Creaform 3D pro ČR a Slovensko. Head Office 5825, rue Saint-Georges Lévis (Québec) Canada G6V 4L Creaform Shanghai Ltd. 70# Building,No.1000 Zhang Heng Road, Zhangjiang High-Tech.Pudong District. Shanghai China Creaform Deutschland GmbH Meisenweg 37 D Leinfelden-Echterdingen Creaform France 24, rue Jean-Pierre Timbaud Fontaine France Creaform Japan Company Limited(KK) I s Building 6F, Shin-Yokohama, Kouhoku-ku, Yokohama Japan Ametek Instruments India Pvt Ltd DLF, Tower A, 3rd Floor, Unit No , Jasola, New Delhi / Creaform Inc All rights reserved.

Voestalpine Automotive Components: absolutní přesnost od zapracování nástrojů až po sériovou výrobu

Voestalpine Automotive Components: absolutní přesnost od zapracování nástrojů až po sériovou výrobu Příklad použití Voestalpine Automotive Components: absolutní přesnost od zapracování nástrojů až po sériovou výrobu Sídlo společnosti: Schwäbisch Gmünd Systém GOM: ATOS Triple Scan Software GOM: ATOS Professional,

Více

Nabízíme komplexní řešení pro výrobu náhradních dílů 3D Skenování, 3D modelování, výroba dílů

Nabízíme komplexní řešení pro výrobu náhradních dílů 3D Skenování, 3D modelování, výroba dílů Nabízíme komplexní řešení pro výrobu náhradních dílů 3D Skenování, 3D modelování, výroba dílů Pro naše zákazníky nabízíme optimální řešení výrobních procesů. U nás máte vše pod jednou střechou nabízíme

Více

LASEROVÝ SKENER HP-L-8.9

LASEROVÝ SKENER HP-L-8.9 INFORMACE O PRODUKTECH LASEROVÝ SKENER HP-L-8.9 Cenově dostupný laserový skener pro měřicí rameno ROMER Absolute Arm 2 LASEROVÝ SKENER HP-L-8.9 HLAVNÍ FAKTA Laserové snímání dostupné všem HP-L-8.9 je dostupné

Více

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012 Komplexní správa technických dat PDM základní pojmy Ing. Martin Nermut, 2012 Projektování - konstrukční a technologické procesy součást životního cyklu výrobku (PLM - Product Lifecycle Management) Nárůst

Více

Měření laserovým 3D skenerem

Měření laserovým 3D skenerem Měření laserovým 3D skenerem Lukáš, Sláma Vedoucí práce: Ing. BcA., Jan, Podaný Ph.D. Abstrakt Článek řeší problematiku nového způsobu měření na souřadnicových měřicích strojích pomocí laserových skenovacích

Více

Nabízíme komplexní řešení pro výrobu náhradních dílů 3D Skenování, 3D modelování, výroba dílů

Nabízíme komplexní řešení pro výrobu náhradních dílů 3D Skenování, 3D modelování, výroba dílů Nabízíme komplexní řešení pro výrobu náhradních dílů 3D Skenování, 3D modelování, výroba dílů Pro naše zákazníky nabízíme optimální řešení výrobních procesů. U nás máte vše pod jednou střechou nabízíme

Více

Kalibrační proces ve 3D

Kalibrační proces ve 3D Kalibrační proces ve 3D FCC průmyslové systémy společnost byla založena v roce 1995 jako součást holdingu FCC dodávky komponent pro průmyslovou automatizaci integrace systémů kontroly výroby, strojového

Více

1. Úvod do Systémů CAD

1. Úvod do Systémů CAD 1. Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován CA technologiím. Po úvodním seznámení se soustředíme především na oblast počítačové podpory konstruování, tedy CAD. Doba nutná k nastudování

Více

ÚCHYLKY TVARU A POLOHY

ÚCHYLKY TVARU A POLOHY ÚCHYLKY TVARU A POLOHY Zpracoval: Přemysl Pokorný Pracoviště: KVS Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. In-TECH

Více

Tento materiál byl vytvořen vrámci projektu. Inovace ve vzdělávání na naší škole V rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tento materiál byl vytvořen vrámci projektu. Inovace ve vzdělávání na naší škole V rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Odborné vzdělávání profilující okruhy Název: Technické kreslení a CAD I. Autor: ing. Milan Hanus Datum, třída:

Více

VYUŽITÍ SKENERU HANDYSCAN 3D EXAscan PRO SOUČÁSTI ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY

VYUŽITÍ SKENERU HANDYSCAN 3D EXAscan PRO SOUČÁSTI ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY VYUŽITÍ SKENERU HANDYSCAN 3D EXAscan PRO SOUČÁSTI ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY Josef ZBOŘIL A, Miloslav KLEMENT B, Petr HAVLÍČEK C A Oddělení výzkumu a vývoje, DT-Výhybkárna a strojírna a.s., Dolní 100, 79711

Více

Teorie bezkontaktního měření rozměrů

Teorie bezkontaktního měření rozměrů Teorie bezkontaktního měření rozměrů Zpracoval: Petr Zelený Pracoviště: KVS Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

GIS Geografické informační systémy

GIS Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy Obsah přednášky Prostorové vektorové modely Špagetový model Topologický model Převody geometrií Vektorový model Reprezentuje reálný svět po jednotlivých složkách popisu

Více

RECENZE APLIKACE NX CMM INSPECTION PROGRAMMING

RECENZE APLIKACE NX CMM INSPECTION PROGRAMMING Dr. Charles Clarke RECENZE APLIKACE NX CMM INSPECTION PROGRAMMING Průmyslové trendy a požadavky...3 Nový přístup k tvorbě kontrolních programů CMM...4 Používaná aplikace...4 Automatické programování kontrolních

Více

CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY Středoevropský technologický institut CEIT (Central European Institute of Technology) nabízí nejmodernější, inovativní a vysoce kvalitní řešení pro průmysl, zdravotnictví

Více

Měřická dokumentace používané metody

Měřická dokumentace používané metody Měřická dokumentace používané metody Pod měřickou dokumentaci zahrnuji takové metody a postupy kde výstup vzniká na podkladě přesných měření. Přesněji řečeno měření prováděných metodami geodetickými nebo

Více

Příklad použití. P&C Automotive: Efektivní výroba díky 3D metrologii

Příklad použití. P&C Automotive: Efektivní výroba díky 3D metrologii Příklad použití P&C Automotive: Efektivní výroba díky 3D metrologii Místo/společnost: Itálie Systém GOM: ATOS Triple Scan Software GOM: ATOS Professional, GOM Inspect Professional, GOM Inspect Oblast činnosti

Více

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre Quality control Robotic machining Rapid prototyping 3D optical digitalization Additive manufacturing of metal parts Mechanical and industrial design Obsah prezentace Představení pracoviště Laboratoře Vývoj

Více

3D MĚŘÍCÍ STŮL ŘADA MIRACLE

3D MĚŘÍCÍ STŮL ŘADA MIRACLE 3D MĚŘÍCÍ STŮL ŘADA MIRACLE 1 Miracle (zázrak) CMM - reprezentuje plně automatizované CMM Všechna tři vodící tělesa jsou vyrobena z vysoce kvalitního granitu, zachovávají si své vlastnosti a tvrdost i

Více

Resolution, Accuracy, Precision, Trueness

Resolution, Accuracy, Precision, Trueness Věra Fišerová 26.11.2013 Resolution, Accuracy, Precision, Trueness Při skenování se používá mnoho pojmů.. Shodnost měření, rozlišení, pravdivost měření, přesnost, opakovatelnost, nejistota měření, chyba

Více

PIONEER Kvalitní a cenově dostupný souřadnicový měřící stroj

PIONEER Kvalitní a cenově dostupný souřadnicový měřící stroj PIONEER Kvalitní a cenově dostupný souřadnicový měřící stroj Coordinate Measuring Machines www.sheffieldmeasurement.com PIONEER... PIONEER je ideální volbou pro zákazníky, kteří kupují jejich první souřadnicový

Více

Brožura k výrobku. Leitz Reference Xe. Souřadnicový měřicí stroj

Brožura k výrobku. Leitz Reference Xe. Souřadnicový měřicí stroj Brožura k výrobku Leitz Reference Xe Souřadnicový měřicí stroj 2 Leitz Reference Xe Coordinate Measuring Machine Souřadnicový měřicí stroj pro malé a střední podniky Leitz Reference Xe Malé a střední podniky,

Více

Externí engineering. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 257 327 027 + 420 257 323 601

Externí engineering. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 257 327 027 + 420 257 323 601 Externí engineering Úvod Proces kompletního vývoje výrobku Komplexní Vývoj výrobkůna zakázku Řešení v každé fázi procesu vývoje výrobku Externí engineering Studie Vývoj výrobku Výroba Podpora marketingu

Více

ÚCHYLKY TVARU A POLOHY Doplněná inovovaná přednáška

ÚCHYLKY TVARU A POLOHY Doplněná inovovaná přednáška ÚCHYLKY TVARU A POLOHY Doplněná inovovaná přednáška Zpracoval: Přemysl Pokorný Pracoviště: KVS Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Projektově orientovaná výuka ve strojírenství

Projektově orientovaná výuka ve strojírenství Projektově orientovaná výuka ve strojírenství Koutný, D. Paloušek, D. We learn by example and by direct experience because there are real limits to the adequacy of verbal instruction. Malcolm Gladwell,

Více

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. *Studium je čtyřleté *Zaměřeno na zvládnutí základních principů metrologických činností a managementu kvality *Studium je

Více

Nový modul tvorby elektrod

Nový modul tvorby elektrod Nový modul tvorby elektrod Tvorba elektrod je důležitou součástí procesu výroby formy, bez ohledu na její složitost. WorkNC-CAD Hybridní modelář modul tvorby elektrod přináší uživatelům dokonalou rovnováhu

Více

Software Form Control

Software Form Control Měření na kliknutí myši. Tak jednoduchá je kontrola obrobku v obráběcím centru pomocí měřícího softwaru FormControl. Nezáleží na tom, zda má obrobek obecné 3D kontury nebo běžný 2.5D charakter. Uživatel

Více

Terestrické 3D skenování

Terestrické 3D skenování Jan Říha, SPŠ zeměměřická www.leica-geosystems.us Laserové skenování Technologie, která zprostředkovává nové možnosti v pořizování geodetických dat a výrazně rozšiřuje jejich využitelnost. Metoda bezkontaktního

Více

Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha

Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha METROTOMOGRAFIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI VE VÝROBĚ Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha ÚVOD Společnost Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH již dlouhou dobu sleduje vývoj v poměrně

Více

Komponenty a periferie počítačů

Komponenty a periferie počítačů Komponenty a periferie počítačů Monitory: v současné době výhradně ploché LCD monitory s úhlopříčkou 19 30 (palců, 1 palec = 2,54 cm) LCD (Liquid Crystal Display): skládá se z tzv. pixelů, každý pixel

Více

Naše malé systémy pro velká zadání. Technické specifikace

Naše malé systémy pro velká zadání. Technické specifikace Měření kontur odklon od tradičních způsobů: Spojení měřicích os X a Z je možné jen do jistých mezí. Naše řešení: oddělení os X a Z. Osa X provádí posuv měřeného prvku, zatímco osa Z zajišt uje kontakt

Více

Obr.1 Skener HandyScan 3D EXAscan [1]

Obr.1 Skener HandyScan 3D EXAscan [1] DIAGNOSTIKA NA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTĚ 2013, DĚČÍN 20.-21.2.2013 Využití 3D skeneru pro hodnocení opotřebení dílů výhybek Autoři: Ing.Petr Havlíček, DT - Výhybkárna a strojírna a.s. Prostějov Ing.Petr

Více

Integrace robotického měřicího systému do MES

Integrace robotického měřicího systému do MES Integrace robotického měřicího systému do MES Sledování způsobilosti výrobního procesu Způsobilost výrobního procesu (manufacturing process capability) ukazuje na jeho schopnost poskytovat trvale výrobky

Více

efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily

efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily 2 Bystar L velký, přesný a autonomní Vzhledem k velikosti pracovní oblasti překračují univerzálně

Více

Digitální fotogrammetrie

Digitální fotogrammetrie Osnova prezentace Definice Sběr dat Zpracování dat Metody Princip Aplikace Definice Fotogrammetrie je umění, věda a technika získávání informací o fyzických objektech a prostředí skrz proces zaznamenávání,

Více

Ernest-Lehnert Fertigungsmesstechnik GmbH

Ernest-Lehnert Fertigungsmesstechnik GmbH Naše schopnosti Váš úspěch Společnost Ernest Lehnert GmbH. 25 let zkušeností Mezinárodní působnost Řešení specifických úloh Nepřetržitý vývoj: Od klasické projekční kanceláře, s důrazem na pneumatické

Více

TRENDY V POČÍTAČOVÉM PROJEKTOVÁNÍ VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ ERGONOMICKÉ SIMULACE PODNIKOVÝCH PROCESŮ

TRENDY V POČÍTAČOVÉM PROJEKTOVÁNÍ VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ ERGONOMICKÉ SIMULACE PODNIKOVÝCH PROCESŮ TRENDY V POČÍTAČOVÉM PROJEKTOVÁNÍ VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ ERGONOMICKÉ SIMULACE PODNIKOVÝCH PROCESŮ Ing. V. Glombíková, PhD. Systémy pro simulaci výrobních systémů Systémy vyznačující se schopností vyhodnocení

Více

BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví. Ing. Petr Fischer

BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví. Ing. Petr Fischer BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví Ing. Petr Fischer Agenda 10:15 11:00 Úvod do problematiky Petr Fischer Technické informace a příklady Jiří Jirát Otázky a odpovědi Používané metody navrhování

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Laserové skenování (1)

Laserové skenování (1) (1) Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem astátním rozpočtem

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire

Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire Projektově orientovaná výuka Ústav konstruování Odbor metodiky konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně

Více

Základy 3D modelování a animace v CGI systémech Cinema 4D C4D

Základy 3D modelování a animace v CGI systémech Cinema 4D C4D EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základy 3D modelování a animace v CGI systémech Cinema 4D C4D PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Mgr. David Frýbert 2013 CGI systémy Computer - generated imagery - aplikace

Více

OBSAH. Metoda 3D laserového skenování Výhody Důvody a cíle použití Pilotní projekt Postup prací Výstupy projektu Možnosti využití Závěry a doporučení

OBSAH. Metoda 3D laserového skenování Výhody Důvody a cíle použití Pilotní projekt Postup prací Výstupy projektu Možnosti využití Závěry a doporučení OBSAH Metoda 3D laserového skenování Výhody Důvody a cíle použití Pilotní projekt Postup prací Výstupy projektu Možnosti využití Závěry a doporučení METODA LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ Laserové skenovací systémy

Více

Definice uživatele. Datum: 28. 8. 2013

Definice uživatele. Datum: 28. 8. 2013 Definice uživatele Datum: 28. 8. 2013 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_643 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou Jméno autora: Ing. Michal Hošek Název

Více

V poslední době se v oblasti dokumentace archeologických movitých i nemovitých památek začíná objevovat zcela nová, digitální metoda tzv.

V poslední době se v oblasti dokumentace archeologických movitých i nemovitých památek začíná objevovat zcela nová, digitální metoda tzv. 3D FOTOGRAMMETRIE V poslední době se v oblasti dokumentace archeologických movitých i nemovitých památek začíná objevovat zcela nová, digitální metoda tzv. pozemní 3D fotogrammetrie. Jedná se o tvorbu

Více

Ústav výrobního inženýrství NABÍDKA SPOLUPRÁCE. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická

Ústav výrobního inženýrství NABÍDKA SPOLUPRÁCE. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická Ústav výrobního inženýrství NABÍDKA SPOLUPRÁCE Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická www.uvi.ft.utb.cz Oblasti spolupráce a služeb

Více

Jak dosáhnout toho, aby jednotlivá zařízení (monitor, skener, tiskový stroj) tlumočily barvu co nejvěrněji?

Jak dosáhnout toho, aby jednotlivá zařízení (monitor, skener, tiskový stroj) tlumočily barvu co nejvěrněji? ? Jak dosáhnout toho, aby jednotlivá zařízení (monitor, skener, tiskový stroj) tlumočily barvu co nejvěrněji? skener by měl maximálně zachovat barevnost skenovaného originálu monitor by měl zobrazovat

Více

Počítačová grafika RHINOCEROS

Počítačová grafika RHINOCEROS Počítačová grafika RHINOCEROS Ing. Zuzana Benáková Základní otázkou grafických programů je způsob zobrazení určitého tvaru. Existují dva základní způsoby prezentace 3D modelů v počítači. První využívá

Více

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec. www.vuts.cz

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec. www.vuts.cz VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec www.vuts.cz Historický vývoj 1951 - založení společnosti (státní, posléze koncernový podnik) 1991 transformace na a.s. v první vlně kupónové privatizace

Více

Aplikace třetího rozměru v archeologii. Úvod a 3D prostředí

Aplikace třetího rozměru v archeologii. Úvod a 3D prostředí Aplikace třetího rozměru v archeologii Úvod a 3D prostředí Prezentace 3D Modely a jejich prostředí 3D Scannery Fotogrammetrie Aplikace Závěr 3D Model Virtuální trojrozměrný objekt nesoucí fyzickou i grafickou

Více

2.12 Vstupní zařízení II.

2.12 Vstupní zařízení II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

METROTOMOGRAFIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI VE VÝROBĚ

METROTOMOGRAFIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI VE VÝROBĚ METROTOMOGRAFIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI VE VÝROBĚ Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha ÚVOD Společnost Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH již dlouhou dobu sleduje vývoj v poměrně

Více

Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky: Laserový 3D skener II Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Technická podmínka: Odůvodnění HW specifikace

Více

Fotogrammetrické 3D měření deformací dálničních mostů typu TOM

Fotogrammetrické 3D měření deformací dálničních mostů typu TOM Fotogrammetrické 3D měření deformací dálničních mostů typu TOM Ing. Karel Vach CSc., s.r.o. Archeologická 2256, 155 00 Praha 5 http://www.eurogv.cz 1 Objekt SO 208 2 Technické zadání: - provést zaměření

Více

Zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/dokumenty/technicka_zprava_dmr_4g_15012012.pdf

Zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/dokumenty/technicka_zprava_dmr_4g_15012012.pdf Zpracování digitálního modelu terénu Zdrojová data Pro účely vytvoření digitálního modelu terénu byla použita data z Digitálního modelu reliéfu 4. Generace DMR 4G, který je jedním z realizačních výstupů

Více

ZAVÁDĚNÍ ERGONOMICKÉHO SOFTWARU TECHNOMATIX JACK NA PRACOVIŠTĚ OPD

ZAVÁDĚNÍ ERGONOMICKÉHO SOFTWARU TECHNOMATIX JACK NA PRACOVIŠTĚ OPD STUDIJNÍ OBOR PRŮMYSLOVÝ DESIGN ZAVÁDĚNÍ ERGONOMICKÉHO SOFTWARU TECHNOMATIX JACK NA PRACOVIŠTĚ OPD Ukázky diplomových prací Dopravní technika Dana Rubínová Odbor průmyslového designu B2/ 214 tel.: +420

Více

Tématická oblast Programování CNC strojů a CAM systémy Měření dotykovou sondou

Tématická oblast Programování CNC strojů a CAM systémy Měření dotykovou sondou Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_08 Název školy Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Autor Martin Vacek Tématická

Více

7. Geografické informační systémy.

7. Geografické informační systémy. 7. Geografické informační systémy. 154GEY2 Geodézie 2 7.1 Definice 7.2 Komponenty GIS 7.3 Možnosti GIS 7.4 Datové modely GIS 7.5 Přístup k prostorovým datům 7.6 Topologie 7.7 Vektorové datové modely 7.8

Více

2D MANUAL. ložiscích, která umožňuje velmi rychlé a přesné bezkontaktní měření v rozsahu 400 mm 300 mm.

2D MANUAL. ložiscích, která umožňuje velmi rychlé a přesné bezkontaktní měření v rozsahu 400 mm 300 mm. vision systems 2D MANUAL VuMaster je manuální optický 2D měřicí přístroj přinášející VuMaster novou patentovanou technologii odměřování Colourmap. VuMaster nepoužívá tradiční stolek nebo enkodéry, ale

Více

Využití letecké fotogrammetrie pro sledování historického vývoje krajiny

Využití letecké fotogrammetrie pro sledování historického vývoje krajiny Využití letecké fotogrammetrie pro sledování historického vývoje krajiny Jitka Elznicová Katedra informatiky a geoinformatiky Fakulta životního prostředí Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem Letecké

Více

Úvod, rozdělení CAD systémů Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka

Úvod, rozdělení CAD systémů Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Co je nového v Solid Edge ST6?

Co je nového v Solid Edge ST6? VLC 4. generace, se svolením Edison2 Siemens PLM Software Co je nového v Solid Edge ST6? Navrhujte lépe. Výhody Získání nových obchodních příležitostí s realističtějšími návrhy výrobků Snížení výrobních

Více

Siemens PLM Software. www.siemens.cz/plm

Siemens PLM Software. www.siemens.cz/plm NX Siemens PLM Software www.siemens.cz/plm Systém NX je komplexním CAx řešením pro vývoj produktů, který přináší výkonné nástroje pro design, simulaci, dokumentaci, přípravu výroby a samotnou výrobu nástrojů.

Více

Obsluha měřicích zařízení bezkontaktní metody

Obsluha měřicích zařízení bezkontaktní metody T E C H N I C K Á U N I V E R Z I T A V L I B E R C I FAKULTA STROJNÍ KATEDRA VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ A AUTOMATIZACE Obsluha měřicích zařízení bezkontaktní metody Ing. Radomír Mendřický, Ph.D. Ing. Petr Keller,

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

Možnosti 3D dokumentace. Vojtěch Nosek

Možnosti 3D dokumentace. Vojtěch Nosek Možnosti 3D dokumentace Vojtěch Nosek 330862 3D Modely Prezentace 3D Scannery 3D Fotogrammetrie Software Použití v archeologii a příbuzných vědách Závěr možnosti, další vývoj, diskuze 3D Model Virtuální

Více

nejšťavnatější informační technologie

nejšťavnatější informační technologie nejšťavnatější informační technologie malá ochutnávka čerstvých technologií co mají šťávu informační technologie komplexní služby grafika a tisk internet web vychutnejte si to, co máte opravdu rádi www.gitech.cz

Více

3D skenování březen 2009. Vít Novotný, INSET s.r.o.

3D skenování březen 2009. Vít Novotný, INSET s.r.o. 3D skenování březen 2009 Vít Novotný, INSET s.r.o. 3D skener - popis Dvě kamery po stranách s osmi LED diodami na osvětlení pozičních bodů. Laserový křížový zářič ve tvaru X, bezpečný lidským očím. Třetí

Více

1. Úvod do mechatroniky

1. Úvod do mechatroniky zapis_mechatronika_uvod08/2012 MECH Aa 1 z 5 1. Úvod do mechatroniky Mechatronics - název vznikl v Japonsku v 70. letech ze slov "MECHAnical systems" a "electronics" U nás se začal používat v 80. letech

Více

NETME Centre Nové technologie pro strojírenství

NETME Centre Nové technologie pro strojírenství NETME Centre Nové technologie pro strojírenství Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616

Více

JSME VÝVOJÁŘI AUTOMOBILŮ

JSME VÝVOJÁŘI AUTOMOBILŮ JSME VÝVOJÁŘI AUTOMOBILŮ Pro auto. Pro sebe. Pro radost. Prezentace společnosti SWELL, a.s. 05-2016 Prezentace společnosti SWELL, a. s. 1 NAŠE FIRMA Naši firmu tvoří vnímaví a komunikativní odborníci,

Více

Řešení Vašeho nástrojového managementu

Řešení Vašeho nástrojového managementu Řešení Vašeho nástrojového managementu TDM Systems komp TDM Systems profesionálové pro správu nástrojových dat Již více než 20 let vyvíjí a prodává společnost TDM Systems GmbH software pro organizaci nástrojů

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TECHNOLOGICKÉ POSTUPY S PODPOROU POČÍTAČA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

knové senzory v geotechnice a stavebnictví

knové senzory v geotechnice a stavebnictví Optovláknov knové senzory v geotechnice a stavebnictví Safibra, s.r.o. 1 Obsah Proč monitorovat? Co lze optovlákny monitorovat. FBG technologie Raman OTDR Brillouin OTDR Úloha firmy Safibra 2 Proč monitorovat?

Více

Progresivní diagnostické metody pro monitorování vývoje stavu vozovek PK

Progresivní diagnostické metody pro monitorování vývoje stavu vozovek PK Progresivní diagnostické metody pro monitorování vývoje stavu vozovek PK Autor: Josef Stryk, Radek Matula, Ilja Březina, Michal Janků, CDV, WP6 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Podklady k základním pojmům principu odměřovacích systémů (přírůstkový, absolutní) Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

Katedra výrobních systémů a automatizace. Ing. Petr Zelený, Ph.D. březen 2015

Katedra výrobních systémů a automatizace. Ing. Petr Zelený, Ph.D. březen 2015 Katedra výrobních systémů a automatizace Ing. Petr Zelený, Ph.D. březen 2015 Chcete. se naučit pracovat s moderními nástroji konstruktéra (3D skenery, 3D tiskárny)? se naučit pracovat s moderními konstrukčními

Více

www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě

www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě Investor: Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m.

Více

Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ. www.mestozlin.cz

Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ. www.mestozlin.cz Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ Město Zlín Jednou z možností monitorování a řízení dopravy v obcích je automatické snímání silničního provozu Monitorování dopravy vozidel

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

Automatické rozpoznávání dopravních značek

Automatické rozpoznávání dopravních značek ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Jiří Hofman Automatické rozpoznávání dopravních značek Semestrální práce z předmětu ITS 2012 Obsah 1. Automatické rozpoznávání dopravních značek (ATSR)...

Více

3D laserové skenování Silniční stavitelství. Aplikace

3D laserové skenování Silniční stavitelství. Aplikace 3D laserové skenování Silniční stavitelství Aplikace Využití technologie 3D laserového skenování v silničním stavitelství Je tomu již více než deset let, kdy se v USA začala využívat technologie laserového

Více

Systém ATOS výukový modul. Systém ATOS výukový modul

Systém ATOS výukový modul. Systém ATOS výukový modul Systém ATOS výukový modul Popis ATOS je mobilní bezdotykový optický 3D skener firmy GOM určený pro nejrůznější aplikace. Využití nachází v oblastech CAD, CAM a FEM kde je vyžadováno měření reálných objektů

Více

Pokud Vám termíny nevyhovují, nebo máte zájem uspořádat specifické firemní školení, prosím obraťte se na Vaši BEKO kontaktní osobu.

Pokud Vám termíny nevyhovují, nebo máte zájem uspořádat specifické firemní školení, prosím obraťte se na Vaši BEKO kontaktní osobu. Vážení zákazníci, rostoucí zájem o podporu a školení systémů CATIA, ENOVIA, DELMIA, 3DVIA, nás přivedl na myšlenku, poskytovat nejenom specificky zaměřené firemní kurzy těchto systémů, ale také nabízet

Více

Počítačová grafika. Studijní text. Karel Novotný

Počítačová grafika. Studijní text. Karel Novotný Počítačová grafika Studijní text Karel Novotný P 1 Počítačová grafika očítačová grafika je z technického hlediska obor informatiky 1, který používá počítače k tvorbě umělých grafických objektů a dále také

Více

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. Laserové kalení Úvod Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. poslední době se začínají komerčně prosazovat

Více

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

GLOBAL PERCEPTION, DETAILED APPROACH PREZENTACE SPOLEČNOSTI

GLOBAL PERCEPTION, DETAILED APPROACH PREZENTACE SPOLEČNOSTI PREZENTACE SPOLEČNOSTI PREZENTACE SPOLEČNOSTI Představení společnosti Strana 02 Společnost BÖHM PLAST-TECHNIK a.s. (BPT) byla založena v roce 1991 v České Třebové. Díky těsné spolupráci s Tier 1 dodavateli

Více

Systémy zpracování obrazu

Systémy zpracování obrazu Systémy zpracování obrazu Systém zpracování obrazu QUICK IMAGE Systém zpracování obrazu QUICK SCOPE ruční Systém zpracování obrazu QUICK SCOPE CNC Strana 424 Strana 425 Strana 425 3D CNC-systém zpracování

Více

Rezidenční čtvrť BOTANICA Vidoule

Rezidenční čtvrť BOTANICA Vidoule Control System Kubatury Protokol o zaměření a výpočtu objemu hmoty Rezidenční čtvrť BOTANICA Vidoule 1 Lokalita Kraj: Okres: Městská část: Katastrální území: Hlavní město Praha Hlavní město Praha Praha

Více

Upínací stavebnice Upínací systémy pro měřicí stroje

Upínací stavebnice Upínací systémy pro měřicí stroje H-1000-0087-02-A Upínací stavebnice Upínací systémy pro měřicí stroje Souřadnicové měřicí stroje Optické měřicí stroje Equator Upínací přípravky na míru Upínací stavebnice pro souřadnicové měřicí stroje

Více

Simulace toku materiálu při tváření pomocí software PAM-STAMP

Simulace toku materiálu při tváření pomocí software PAM-STAMP Simulace toku materiálu při tváření pomocí software PAM-STAMP Jan Šanovec František Tatíček Jan Kropaček Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze, Ústav strojírenské technologie, Technická

Více

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Strojař Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za

Více

Snímání počítačových modelů lidského těla a jejich užití ve fyzioterapii. Ing. Adam Chromý doc. Ing. Luděk Žalud, Ph.D.

Snímání počítačových modelů lidského těla a jejich užití ve fyzioterapii. Ing. Adam Chromý doc. Ing. Luděk Žalud, Ph.D. Snímání počítačových modelů lidského těla a jejich užití ve fyzioterapii Ing. Adam Chromý doc. Ing. Luděk Žalud, Ph.D. Projekt 3D skeneru laserový skener robotický manipulátor skenovaný objekt 2/12 Robotický

Více

Výroba prototypu. David Vaněk. Škoda Auto, TZV(Stavba prototypu) 11.12.2009

Výroba prototypu. David Vaněk. Škoda Auto, TZV(Stavba prototypu) 11.12.2009 David Vaněk Škoda Auto, TZV(Stavba prototypu) 11.12.2009 Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Úvod Obsah Představení

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost. Automatizace. Přesná manipulace. Robotické aplikace. Laserová integrace

Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost. Automatizace. Přesná manipulace. Robotické aplikace. Laserová integrace Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost Automatizace Přesná manipulace Robotické aplikace Laserová integrace Laserové mikro-obrábění O NÁS IMV Design je společnost specializující

Více