Creaform Ebook Series Ebook #1 ÚVOD DO 3D SKENOVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Creaform Ebook Series Ebook #1 ÚVOD DO 3D SKENOVÁNÍ"

Transkript

1 Creaform Ebook Series Ebook #1 ÚVOD DO 3D SKENOVÁNÍ

2 Rychle, zběsile a nebezpečně. Zatímco mainstreamová média pokračují ve své posedlosti 3D tiskem, něco jiného, možná tiššího, ale zato mnohem efektnějšího ovlivňuje to, jak jsou dnes výrobky navrhovány, konstruovány, obráběny, kontrolovány a archivovány. Je to 3D skenování akt zachycení dat z objektů v reálném světě a převedení do digitální podoby do světa virtuálního. PODLE POSLEDNÍ STUDIE MARKET- SANDMARKETS BUDE V NÁSLEDU- JÍCÍCH 5 LETECH ROČNÍ NÁRŮST TRHU S 3D SKENERY V PRŮMĚRU AŽ O 15% S TÍM, ŽE PŘENOSNÉ 3D SKENERY BUDOU HLAVNÍ PŘÍČINOU TOHOTO TRENDU. Mobilní 3D skenování přesouvá možnosti digitalizace a měření z laboratoří do předních linií výroby a terénu, podporovány těmito klíčovými faktory: pohodlí a flexibilita pro širokou škálu aplikací včetně všech aspektů PLM (Product Lifecycle Management) Snadnost použití a plná automatizace přesouvá využití této technologie od specialistů k běžným uživatelům. Nízká cena a dostupnost na trhu Vysoká přesnost, rychlost a spolehlivost pro kritické aspekty projektu.

3 Propojení reálných a digitálních světů 3D skenery jsou třídimensionální měřicí přístroje, zachycující skutečný svět do digitální podoby pro následné úpravy, modelaci a analýzy v počítačovém prostředí. Poslední generace 3D skenerů jsou neinvazivní a tedy bezkontaktní. Reálný Objekt 3D Model 3D skenery mohou zachytit kompletní, nebo pouze částečný 3D model jakéhokoliv fyzického objektu. Většina těchto zařízení generuje oproti klasickým dotykovým měřákům husté mračno bodů, nebo polygonovou síť reprezentující povrch zkoumaného objektu.

4 OBJEKTY JSOU VĚTŠINOU SKENOVÁNY VE 3D ZE 2 DŮVODŮ: Získání rozměrů pro vytvoření CAD modelu čili reverzní inženýrství, nebo rapid prototyping. Zaměření objektu pro jeho analýzu a dokumentaci. Toto se provádí v takzvaném CAI (computer-aided inspection) - kontrola kvality, a nebo CAE (computer-aided engineering) analýz. Reverzní inženýrství GEOMETRICKÉ PRVKY SÍŤ CAD DÍL SKEN 3D POROVNÁNÍ 2D POROVNÁNÍ Kontrola

5 Jak funguje 3D skenování Existují dvě hlavní kategorie skenerů podle způsobu snímání dat: SYSTÉMY S BÍLÝM SVĚTLEM A STRUKTUROVANÝM SVĚTLEM SKENOVACÍ RAMENA A PŘENOSNÉ V1 RUČNÍ SKENERY V2 V3 Vytvoří jeden snímek, nebo sken Snímá několik kontinuálních snímků za sebou

6 Jak funguje 3D skenování Výsledky skenování jsou reprezentovány free-form nestrukturovanými 3D daty ve formě mračna bodů, nebo polygonové sítě. Určité skenery zaznamenávají také povrchovou barvu objektu, je-li tato účelem skenování. Sníky/skeny jsou shromažďovány do společného souřadného systému, kde jsou následně sloučeny do celistvého modelu. Tento proces nazýván slučování, neboli registrace -- může být prováděn již během skenování, nebo následným zpracováním. Mračno Bodů Polygonová síť

7 Jak funguje 3D skenování Počítačovým programem je možno data po naskenování následně editovat, čistit od náhodných odlesků, uzavírat díry, optimalizovat kvalitu dat a mnoho dalšího. Výsledná polygonová síť je většinou exportována jako STL (STereo- Lithography, nebo Standard Tessellation Language) soubor, nebo převedena (pozor, nejedná se o pouhé Uložit jako ) na Non-Uniform Rational B-Spline (NURBS) plošný CAD model. Trojúhelníková polygonová síť exportovaná v STL formátu Převedeno na NURBS plochy

8 Kategorie 3D skenování a poziční metody VÝHODY A NEVÝHODY JEDNOTLIVÝCH 3D SKENERŮ JSOU PRAKTICKY DANÉ JEJICH METODOU POZICOVÁNÍ. PROTO SE VYPLATÍ PODÍVAT SE NA JEDNOTLIVÉ POZIČNÍ METODY V RŮZNÝCH KATEGORIÍCH 3D SKENERŮ. V1 Hlavní kategorie 3D skenerů: Měřící ramena a přenosné CMM skeney 3D skenery se sledovací referencí (Trackery) 3D skenery se strukturovaným světlem Přenosné 3D skenery V1 V2 V3

9 Měřící ramena, přenosné CMM skenery CMMs (coordinate measuring machines) a měřící ramena mohou být vybavena pevnou, nebo touch-trigger dotykovou sondou. Na rameno, nebo CMM může být také připevněna 3D skenovací hlava. POZIČNÍ METODA: MECHANICKÉ ENKODÉRY CMM s volnými rameny jsou pozicovány pomocí mechanických enkodérů integrovaných do kloubů ramene. VÝHODY Na mobilní CMM může být připevněno množství různých nástrojů usnadňující měření s kombinací skeneru a dotykové sondy. OMEZENÍ Přenosné CMM je potřeba správně upevnit na stůl/podlahu v místě měření a pro pozicování použít fyzický link v podobě měřícího ramene. Toto propojení je ale náchylné na vibrace a působení různých vlivů prostředí na kvalitu a přesnost měření. Vyznačuje se také sníženou flexibilitou použití, co do místa ve kterém jsou používány, tak do tvaru objektu, které jsou schopny skenovat.

10 3D skenery se stojící referencí (trackerem) Optické trackery mohou sledovat různé druhy měřících zařízení včetně skenovacích hlav a dotykových sond. POZIČNÍ METODA: EXTERNÍ POZIČNÍ TRACKER Tyto skenery používají pro své určení pozice v prostoru externí stojící refrenci. Pro zjištění pozice trackerem se používají aktivní, nebo pasivní značky umístěné na těle skeneru, sondy, nebo na skenovaném objektu. VÝHODY Snímané 3D skenery se při pohybu v měřící oblasti vyznačují vysokou přesností a nadstandartní spolehlivostí. Díky optickému propojení celého systému je zaručena maximální mobilita a volnost pohybu potřebná pro měření různorodých objektů. OMEZENÍ Optické propojení, které je silnou stránkou tohoto systému, sebou zároveň nese jistá omezení. Musí být vždy zajištěna přímá viditelnost mezi referencí a skenovací hlavou/dotykovou sondou. Reference mají vždy omezení ve velikosti záběru, ve kterém se může měřící zařízení pohybovat. Rozšíření skenovacích parametrů může přidat na komplexnosti celého procesu a tím může přinést určitou nejistotu do měření. Skenery se stojící referencí (trackerem) bývají dražší, než jiná řešení jakými jsou například ruční 3D skenery.

11 3D skenery se strukturovaným bílým /modrým světlem V1 Tyto skenery používají strukturované bíle, nebo jinak zbarvené světlo a vyhodnocují, jak se promítaný vzor deformuje na povrchu snímaného objektu. Deformace vzoru jsou zaznamenávány jednou, nebo dvěma (někdy i více) kamerami. POZIČNÍ METODA: POZICOVÁNÍ NA ZNAČKY A GEOMETRII Skenery se mohu pozicovat na geometrii povrchu, nebo je možno použít přesných pozičních značek (malé reflexní nálepky přesně daných rozměrů, které se aplikují přímo na díl, nebo jeho okolí) pro vytvoření přesného 3D zarovnání dat během skenování. Při použití jedné kamery je potřeba vždy před skenováním přesně kalibrovat pozici projektoru a kamery. Při použití dvou kamer je potřeba vždy napřed kalibrovat stereoskopickou dvojici. VÝHODY Přesné skenery se strukturovaným světlem generuji velmi kvalitní a přesná 3D data. Typické je pro optické skenery excelentní rozlišení, které umožňuje zachycení velmi malých detailů na skenu. OMEZENÍ Přestože skenery s bílým světlem zachytí velký objem dat již během jediného snímku, nejsou vždy zárukou rychlého skenování. Většinou je potřeba provést několik skenů z různých úhlů pro zachycení všech skrytých částí komplexních dílů, což naopak prodlužuje čas skenování.

12 Ruční 3D skenery V dnešní době je na trhu celá řada ručních 3D skenerů. Principiálně se dělí na laserové a využívající strukturované světlo. LASEROVÉ SKENERY PROJEKTUJÍ JEDNU, NEBO VÍCE LASEROVÝCH ČAR, ZATÍMCO OPTICKÉ SKENERY VYUŽÍVAJÍ STRUKTUROVANÉ SVĚTLO. V OBOU PŘÍPADECH SKENER VYHODNOCUJE DEFORMACI DOPADANÉHO SVĚTELNÉHO ZDROJE NA POVRCHU SKENOVANÉHO OBJEKTU A Z NĚJ EXTRAHUJE PŘESNÁ 3D DATA. POZIČNÍ METODA: V REÁLNÉM ČASE SAMO-POLOHOVÁNÍ PŘES POZIČNÍ ZNAČKY, GEOMETRII, PŘIROZENÉ PRVKY NA OBJEKTU/TEXTUŘE, NEBO HYBRIDNÍ. HRuční skenery jsou vždy osazeny dvěma kamerami tvořícími takzvané stereoskopické vidění. Díky tomu se skener dokáže pozicovat vůči specifickým bodům, kterými mohou být poziční značky, přirozené prvky na objektu, nebo na jeho textuře. Některé z nejmodernějších zařízení používají kombinaci těchto metod, tzv. hybridní metodu. VÝHODY Ruční skenery jsou lehké, mobilní a mohou být přemísťovány s minimální námahou. Ve většině případů bývá jejich použití mnohem snadnější, než je tomu u jiných skenerů. Mohou kombinovat různé poziční metody a využívat tak přesnost pozičních značek s univerzálností přirozených prvků a textury. Nejnovější skenery snímají až měření za sekundu a vytvářejí digitální 3D model v živém náhledu během skenování. OMEZENÍ Nevýhodou samo-polohování ručních skenerů je ta, že zarovnání pozice skeneru probíhá na lokální úrovni a v případě výskytu chyby se tato může vnést do celého měření. Předcházet takovým chybám lze použitím fotogrammetrického měření v kombinaci s pozičními značkami. Použití této přidané metody zpřesní měření až 4 násobně, ale může prodloužit čas přípravy na skenování a limitovat velikost skenovaného objektu tak, aby výsledná přesnost odpovídala záměru skenování.

13 Urychlení a obohacení PLM procesu 3D skenování se dnes ukazuje jako velmi zásadní nástroj v prakticky všech krocích PLM. Obzvlášť to potom platí při použití nejnovějších ručních mobilních 3D skenerů. Schopnost 3D skenování překlenout propast mezi skutečným fyzickým světem a světem digitálních návrhů a designů se stala velmi cenným a v celé řadě průmyslových odvětvích téměř nepostradatelným nástrojem pro PLM procesy letecký průmysl, automobilový průmysl, spotřební průmysl, výroba a v neposlední řadě také těžký průmysl. Tyto oblasti průmyslu profitují z urychlení času přístupu na trh, zvýšení kvality, snížení nákladů na skladování, a usnadnění pochopení fungování výrobků. Na následujících stránkách si ukážeme, jaké má 3D skenování využití ve čtyřech různých stádiích PLM: Koncept Design Výroba Údržba

14 3D skenování v PLM: Koncept 3D skenování se používá v koncepční fázi PLM pro širokou škálu procesů, včetně určení požadavků a specifikací, koncepčního designu (včetně reverzního inženýrství) a koncepčního prototypingu. Požadavky a specifikace Koncepční design Koncepční prototyping KONCEPT Produktová analýza konkurenceschopnosti Digitalizace hliněných modelů/ Reverzní inženýrství Integrace úprav z prototypu do CAD modelu Zaměření okolí produktu, nebo propojení s okolními díly Měření modelů a maket/ Reverzní inženýrství Form study, proof-of-concept prototypes Zaměření skutečného stavu pro aftermarket, nebo vlastní zařízení Stylování a estetika Ergonomické prototypy

15 Our research units include nearly 2,000 researchervs with experimental facilities. Aplikace v praxi Nastartování koncepčního procesu Detailní 3D sken a 3D model nám umožňuje vytvářet přesný návrh řešení na integraci našeho přídavného postranního výložníku do existující zástavby (traktoru), Říká viceprezident konstrukce pro Midwestern. Výrobce Midwestern Manufacturing se zaměřuje na výrobu přídavného pokladače postranních výložníků pro nové a staré traktory různých renomovaných značek jako Catepillar, John Deere, Case, nebo Komatsu. Při absenci 3D modelu, nebo výkresu využívá Midwestern reverzního inženýrství pro zaměření stroje a následného vytvoření přesné vestavby. Skutečnost, že jsou skeny na takovém stupni přesnosti, značně minimalizuje množství úprav, které by bylo nezbytné provádět na originální platformě. Umožňuje nám to také vytvářet kompletní vizualizaci návrhů ještě před jejich finálním schválením a výrobou. Možnost okamžitého vytvoření přesného modelu traktoru ušetří Midwestern spoustu času na krkolomné zaměřování rozměrů ručně a mohou ihned přikročit k navrhování správného řešení založené na vytvořeném přesném 3D modelu.

16 3D skenování v PLM: design/návrh 3D skenování je v návrhové části PLM využíváno pro tvorbu CAD, rapid prototyping, testování, analyzování a simulace (CFD, FEA). CAD design Prototypy Testování, analýzy a simulace Design/Návrh 3D sken na CAD Reverzní inženýrství (rekonstrukce parametrů ze sítě) Kompletování designu Rapid prototyping/obrábění Integrace modifikací z prototypu do CAD modelu Kontrola prototypu Finite element analysis (FEA) Analýzy konfliktů Analýzy deformací a geometrie

17 Our research units include nearly 2,000 researchervs with experimental facilities. Aplikace v praxi Návrh produktu založený na požadavcích zákazníka Zeel Design je konstrukční společnost na výrobu zakázkových motoristických dílů a vozidel, která se specializuje na styling, inženýrství, CAD, FEA, výrobu, CNC obrábění a svařování. Tvar motorky je velice komplexní a plný nestandartních tvarů; důsledkem toho jsou klasické metody zaměřování příliš zdlouhavé a komplikované. Pokud nemáte přístup ke 3D modelům, nebo výkresům přímo od výrobce, je jedinou schůdnou cestou využití 3D skenování a reverzního inženýrství. Vezmu-li v úvahu, jak často využíváme 3D skener a kolik času tím ušetříme, je jeho návratnost velmi rychlá. - řekl prezident Zeel Design 3D skenování umožňuje snadné a rychlé pořízení vysoce přesného 3D obrazu sestavy a všech existujících komponentů zároveň bez nutnosti jejich 3D zakreslování. Konzultační společnost dokázala snížit čas potřebný pro tvorbu CAD modelů a reverzní inženýrství až o 70-90%. Zeel Design používají pro skenování přenosný, samo-polohovací ruční skener, který je pro jejich využití tím nejideálnějším řešením.

18 3D skenování v PLM: výroba 3D skenování je využíván ve výrobním kroku PLM pro různé aplikace, jako návrhy nástrojů, sestavy a kontrola produkce a kvality. Návrhy nástrojů Sestavy/Výroba Kontrola kvality Výroba Reverzní inženýrství matric, forem, přípravků a vzorů Aktualizace CAD souboru podle skutečného stavu nástroje Ověření nástroje/kontrola Virtuální sestavy Programování Nástroje/Robota Sestavení nástroje před jeho výrobou První kontrola (FAI) Kontrola dílu vůči CAD modelu Kontrola dílů od dodavatele

19 Our research units include nearly 2,000 researchervs with experimental facilities. Aplikace v praxi Měření nástrojů a dílů pro deformaci Evropský Úřad pro Letectví Obranu a Vesmír (EDAS), dříve Airbus Group, používá 3D optických skenerů k odhalování možných geometrických deformací u nástrojů pro výrobu karbonových kompozitů. Zároveň také zjišťují deformace vyrobených dílů v porovnání s CAD plánem. V prvním kroku EADS skenují nástroje, které verifikují s CAD plánem. Následně jsou skenovány vyrobené díly a oba skeny vůči sobě porovnány. V druhé fázi se za pomocí velmi efektivních simulací zjišťují smrštění dílů před samotnou výrobou. Univerzálnost přenosných 3D skenerů byl důvod výběru právě těchto zařízení. Skenery se používají pro skenování neortodoxních tvarů, zachycení povrchu kompozitních dílů a především jsou vyhledávány pro svou mobilitu a schopnost skenovat přímo ve výrobním prostředí. Díky rychlému nastavení, sběru dat, snadnosti použití, univerzálnímu použití na různé povrchy a mobilitě nám ruční skenery umožňují snadno skenovat kovové nástroje i karbonové díly. Díky přenositelnosti skeneru jsme schopni sbírat data přímo ve výrobě a v plně zatíženém provozu. Člen oddělení NDT a SHM v EADS

20 Our research units include nearly 2,000 researchervs with experimental facilities. Aplikace v praxi Porovnání formy s CAD modelem během výroby Pokud jde o výrobu pomocí forem a matric, ne vždy dostanete to, co jste si namodelovali v CAD modelu. Lisování, lití a vstřikování plastů jsou všechno operace náchylné na jevy jako je smršťování a průhyb, které způsobují rozdíly mezi aktuálními konturami matric a výsledného produktu, který z nich vypadne. Ve výsledku je velmi komplikované upravit matrici tak, aby výsledný produkt odpovídal původnímu CAD modelu. To je moment, kdy na scénu přichází přenosné 3D skenery: 3D sken data přináší náhled na možnou odchylku, která vznikne během formování. Schopnost přesně monitorovat změny v geometrii forem a jaký mají vliv na výsledný produkt, pomáhá snížit četnost návrhů, šetří čas a ústí ve výsledný produkt, který přesněji koresponduje s CAD referencí.

21 3D skenování v PLM: údržba 3D skenování se využívá pro údržbu v PLM pro aplikace jako dokumentace, údržba, opravy a generální opravy (MRO); a také ve výměně, recyklaci a opravě dílů. Dokumentace Údržba, opravy a generální opravy (MRO) Náhrada/Recyklace Údržba Dokumentace skutečného stavu dílů/nástrojů Prezentace pro účely Marketingu, 3D školení, pro hry Digitální archivace Analýzy opotřebení a defektů Vlastní opravy/modifikace Dokumentace skutečného stavu dílů/nástrojů Reverzní inženýrství pro vytvoření náhrady/obnovy dílů Plánování rozebírání/demontáže komplexních sestav

22 Our research units include nearly 2,000 researchervs with experimental facilities. Aplikace v praxi Zpětná vazba z terénu v reálném čase Atlas Weyhausen, výrobce kolových nakladačů a dalších těžkých strojů a zařízení, používá přenosný 3D skener k měření komponentů a zařízení pro zajištění kvality a zpětnou vazbu dat z prototypových dílů. Při stále rostoucím počtu situací, kdy jsou komponenty kontrolovány na místě instalace, nebo jsou díly dokumentovány v zahraničí u dodavatele, firma šetří čas a nemalé náklady s tím spojené. Pořízení digitálních dat různých komponentů je hlavní benefit. Digitalizována byla například ocelová konstrukce kabiny a různé části obložení. Výsledné CAD soubory jsou následně kdykoliv k dipozici po porovnání kvality. Je snadné spatřit hlavní výhody skeneru, Říká manažer kvality Atlas Weyhausen. Freeform povrchy lze snadno zarovnat na 3D data. Další výhodou je získání data pro zpětnou vazbu v našem CAD systému.

23 3D skenování mimo PLM 3D skenování se používá v digitální rekonstrukci pro zachycení aktuální podoby objektu, nebo prostředí. Tím mohou být myšleny historické artefakty, nebo jiná důležitá díla kulturního dědictví. Data z takto věrně zdokumentovaných objektů mohou být použity pro digitální archivaci, opětovné vytvoření, nebo konzervaci. 3D skenování se používá při výrobě na zakázku, umožňující téměř neomezené úpravy designu existujícího spotřebního zboží včetně hraček, aut, motocyklů, různých příslušenství a oděvů. Uživatelské úpravy se vztahují také na zachycení lidského těla pro individualizované zdravotnické prostředky a pro fit-to-body design. Úplný výčet aplikací lze nalézt na stránkách výrobce Creaform. Ropa a Plyn Zdravotnictví Věda a vzdělání Počítačová grafika/speciální efekty Digitální archivace Umění a architektura Virtuální realita

24 Rychle se rozvíjející disciplína se skvělou budoucností Tento e-book Vás zasvětil do tajů 3D skenování a naznačil neomezené možnosti a potenciál který tato technologie ukrývá do budoucna. Většina klíčových objevů a událostí ve 3D skenování se odehrála v posledních ani ne 10 letech. Pro více informací o 3D skenování a nabídce 3D skenerů od firmy Creaform navštivte naše stránky nebo stránky výrobce

25 Slovník pojmů 3D skenování 3D skener -- 3D scanner Je zařízení pro zachycení tvarů a textur fyzických objektů a následného převedení do digitální podoby pro další zpracování v počítači. Přesnost -- Přesnost polygonové sítě je měřena odchylkou mezi naměřenými daty a skutečným objektem. Přesnost je daná typem, specifikací a nastavením skeneru. U 3D skenování nezaměňovat s Rozlišením (viz. níže). Zarovnání -- U 3D skenování se jedná o umístění jednoho každého skenu do referenčního systému pro vytvoření jednoho celistvého, kompletního modelu. Udáváno také jako registrace. 15% CAD -- Computer-Aided Desin vytvořený digitální model pro design, strojírenství a výrobu. Modely jsou tvořeny různými geometrickými tvary jako trojúhelníky, liniemi, válci a plochyami. Typickým formátem CAD je.stp a.igs. CAE -- Computer-aided engineering digitální simulace výkonu objektu a sestav. CAE sestává ze simulací typu finite-element analysis (FEA) a computational fluid dynamics (CFD). CFD -- computational fluid dynamics digitální proces, kterým mohou inženýři simulovat proudění vzduchu, tekutiny či plynu a jak se toto chová v různém designu a prostředí. CMM rameno -- coordinate measurement machine který používá bodovou, nebo kuličkovou sondu na polohovacím rameni, umožňující uživateli bodově snímat 3D data z fyzického objektu. CMM ramenový enkodér -- opto-elektronický přístroj, detekující inkrementální linie na stupnici ke zjištění přesné polohy ramena. Enkodér je také znám jako čtecí hlava.1. CNC stroj -- Computer Numerical Control je počítačem řízený obráběcí stroj který může vytvářet produkt v několika osách pro zvýšení výrobní přesnosti.

26 CAI -- Computer-Aided Inspection počítačová kontrola naskenovaného výrobku s ideálním CAD modelem pro zjištění přesnosti s jakou byl vyroben. Zakázková Výroba -- Využití 3D skenování a k tomu určený software pro vytvoření individuálního designu za přijatelnou cenu. Často je využíváno v medicíně, nebo ve sportu pro výrobu protéz, obuvi, nebo zubních implantátů pro individuální fyziologie. Digitální Archivace -- ukládání fyzických objektů ve formě digitálních modelů pro ušetření času a nákladů. Digitální Rekonstrukce -- skenování fyzického objektu pro jeho následnou reprodukci ve kvalitě co nejbližší originálu. Dynamické Referencování -- přenesení referenční nuly na skenovaný objekt a uzamčení souřadného systému, ve kterém se skener pohybuje. Výsledkem je zvýšení přesnosti skenování bez ohledu na vibrace a další vlivy prostředí. FEA -- Finite-element analysis; digitální proces, kterým inženýři simulují, jak se struktura objektu chová v různých prostředí. Normála -- Ve 3D prostoru se jedná o vektor směřující kolmo k ploše, nebo linii. 15% NURBS -- Non-uniform rational b-spline; matematický model používaný v počítačové grafice a CAD pro vytvoření křivek a ploch. (povrch reprezentovaný čtyřhrannými pláty, řízenými mřížkami). Optický CMM Skener -- 3D skener jehož poloha v prostoru je snímána referenční optickou stanicí CMM. Optická stereoskopická CMM kamera snímá aktivní, nebo pasivní značky umístěné na 3D skeneru a dílu a pomocí dynamické reference je umisťuje do souřadného systému. Fotogrammetrie -- Metrologický postup pro velmi přesné měření ze stereoskopických snímků. Product lifecycle management (PLM) -- praktické monitorování a organizace produktu od jeho kontroly až po ukončení jeho životnosti. Mračno bodů -- je oblak bodů v 3D prostoru reprezentovaných souřadnicemi X,Y,Z. Většinou se jedná o povrchovou reprezentaci nějakého fyzického objektu. Nejčastějším formátem zápisu pro mračno bodů je.txt,.igs,.ascii.

27 Rapid Prototyping -- proces rychlého zhotovení fyzického modelu, nebo sestavy za použití dat 3D STL, nebo CAD. 3D skenování je většinou na jednom konci, 3D tiskárna potom na druhém. Reverzní Inženýrství -- Proces zjišťování technologických aspektů zařízení, objektu, nebo systému prostřednictvím analýzy jeho struktury, funkčnosti a provozu. Ve 3D skenování proces reverzního-inženýrství zahrnuje sken objektu a následná rekonstrukce jeho tvaru ve specializovaných programech, do podoby 3D modelu. Rozlišení -- Definuje velikost detailu zachyceného polygonovou sítí v milimetrech. Je možno ji také přirovnat k rozlišení obrazovky v pixelech. Čím vyšší rozlišení, tím více trojúhelníků je obsaženo v polygonové síti a tím více dat je pro zbudování potřeba nasbírat. Opakovatelnost -- Rozdíly v opakovaném měření jediným přístrojem, pořízené jedinou osobou na stejném díle za stejných podmínek. Samo-polohovací 3D laserový skener -- Laserový skener používající retro-reflektivní poziční značky jako referenci. Takový skener nepotřebuje žádnou externí referenci, jelikož pozicování zajišťuje triangulace mezi kamerami skeneru a vzoru vytvořeném z pozičních značek. Data jsou snímána v reálném čase. 15% Samo-polohovací 3D skener s bílým světlem -- scanner získává svou polohu vůči skenovanému fyzickému objektu pohledem na zkreslený vzor promítaného bílého světla na skenovaném díle. Tyto skenery získávají svou polohu průběžně v reálném čase tak, jak se pohybují po objektu. STL -- StereoLithography formát zápisu polygonové sítě vycházející ze stereolitografických CAD programů vytvořených firmou 3D Systems Inc. a podporovaných jinými programy. STL je obecně používáno pro rapid prototyping, reverzní inženýrství, stejně jako pro kontrolu kvality jako výstup ze 3D skenování. Triangulace -- způsob zjišťování souřadnic a vzdáleností. Provádí se trigonometrickým výpočtem. Sestrojí se pomyslný trojúhelník, jehož jedna strana je strana již známého jiného trojúhelníku s dvěma koncovými referenčními body a třetím bodem je místo, jehož souřadnice se zjišťuje. Polygonová síť -- výstup ze samo-polohovacích 3D skenerů. Typickými formáty jsou.stl,.obj, sat, a ply.

28 SolidVision, s.r.o. Josefy Faimonové 2409/11a, Brno Telefon: CREAFORM STRATEGIC PARTNER oficiální distributor 3D skenerů firmy Creaform 3D pro ČR a Slovensko. Head Office 5825, rue Saint-Georges Lévis (Québec) Canada G6V 4L Creaform Shanghai Ltd. 70# Building,No.1000 Zhang Heng Road, Zhangjiang High-Tech.Pudong District. Shanghai China Creaform Deutschland GmbH Meisenweg 37 D Leinfelden-Echterdingen Creaform France 24, rue Jean-Pierre Timbaud Fontaine France Creaform Japan Company Limited(KK) I s Building 6F, Shin-Yokohama, Kouhoku-ku, Yokohama Japan Ametek Instruments India Pvt Ltd DLF, Tower A, 3rd Floor, Unit No , Jasola, New Delhi / Creaform Inc All rights reserved.

1. Úvod do Systémů CAD

1. Úvod do Systémů CAD 1. Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován CA technologiím. Po úvodním seznámení se soustředíme především na oblast počítačové podpory konstruování, tedy CAD. Doba nutná k nastudování

Více

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012 Komplexní správa technických dat PDM základní pojmy Ing. Martin Nermut, 2012 Projektování - konstrukční a technologické procesy součást životního cyklu výrobku (PLM - Product Lifecycle Management) Nárůst

Více

Nabízíme komplexní řešení pro výrobu náhradních dílů 3D Skenování, 3D modelování, výroba dílů

Nabízíme komplexní řešení pro výrobu náhradních dílů 3D Skenování, 3D modelování, výroba dílů Nabízíme komplexní řešení pro výrobu náhradních dílů 3D Skenování, 3D modelování, výroba dílů Pro naše zákazníky nabízíme optimální řešení výrobních procesů. U nás máte vše pod jednou střechou nabízíme

Více

VYUŽITÍ SKENERU HANDYSCAN 3D EXAscan PRO SOUČÁSTI ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY

VYUŽITÍ SKENERU HANDYSCAN 3D EXAscan PRO SOUČÁSTI ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY VYUŽITÍ SKENERU HANDYSCAN 3D EXAscan PRO SOUČÁSTI ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY Josef ZBOŘIL A, Miloslav KLEMENT B, Petr HAVLÍČEK C A Oddělení výzkumu a vývoje, DT-Výhybkárna a strojírna a.s., Dolní 100, 79711

Více

Teorie bezkontaktního měření rozměrů

Teorie bezkontaktního měření rozměrů Teorie bezkontaktního měření rozměrů Zpracoval: Petr Zelený Pracoviště: KVS Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre Quality control Robotic machining Rapid prototyping 3D optical digitalization Additive manufacturing of metal parts Mechanical and industrial design Obsah prezentace Představení pracoviště Laboratoře Vývoj

Více

3D MĚŘÍCÍ STŮL ŘADA MIRACLE

3D MĚŘÍCÍ STŮL ŘADA MIRACLE 3D MĚŘÍCÍ STŮL ŘADA MIRACLE 1 Miracle (zázrak) CMM - reprezentuje plně automatizované CMM Všechna tři vodící tělesa jsou vyrobena z vysoce kvalitního granitu, zachovávají si své vlastnosti a tvrdost i

Více

Projektově orientovaná výuka ve strojírenství

Projektově orientovaná výuka ve strojírenství Projektově orientovaná výuka ve strojírenství Koutný, D. Paloušek, D. We learn by example and by direct experience because there are real limits to the adequacy of verbal instruction. Malcolm Gladwell,

Více

BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví. Ing. Petr Fischer

BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví. Ing. Petr Fischer BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví Ing. Petr Fischer Agenda 10:15 11:00 Úvod do problematiky Petr Fischer Technické informace a příklady Jiří Jirát Otázky a odpovědi Používané metody navrhování

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

Úvod, rozdělení CAD systémů Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka

Úvod, rozdělení CAD systémů Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Externí engineering. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 257 327 027 + 420 257 323 601

Externí engineering. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 257 327 027 + 420 257 323 601 Externí engineering Úvod Proces kompletního vývoje výrobku Komplexní Vývoj výrobkůna zakázku Řešení v každé fázi procesu vývoje výrobku Externí engineering Studie Vývoj výrobku Výroba Podpora marketingu

Více

Terestrické 3D skenování

Terestrické 3D skenování Jan Říha, SPŠ zeměměřická www.leica-geosystems.us Laserové skenování Technologie, která zprostředkovává nové možnosti v pořizování geodetických dat a výrazně rozšiřuje jejich využitelnost. Metoda bezkontaktního

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TECHNOLOGICKÉ POSTUPY S PODPOROU POČÍTAČA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

3D laserové skenování Silniční stavitelství. Aplikace

3D laserové skenování Silniční stavitelství. Aplikace 3D laserové skenování Silniční stavitelství Aplikace Využití technologie 3D laserového skenování v silničním stavitelství Je tomu již více než deset let, kdy se v USA začala využívat technologie laserového

Více

Komponenty a periferie počítačů

Komponenty a periferie počítačů Komponenty a periferie počítačů Monitory: v současné době výhradně ploché LCD monitory s úhlopříčkou 19 30 (palců, 1 palec = 2,54 cm) LCD (Liquid Crystal Display): skládá se z tzv. pixelů, každý pixel

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA TECHNICKÁ. Referát k předmětu Konstruování s podporou počítače. CAD/CAM technologie

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA TECHNICKÁ. Referát k předmětu Konstruování s podporou počítače. CAD/CAM technologie ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA TECHNICKÁ Referát k předmětu Konstruování s podporou počítače CAD/CAM technologie pomocník při navrhování, konstrukci a výrobě prototypů v automobilovém průmyslu.

Více

OBSAH. Metoda 3D laserového skenování Výhody Důvody a cíle použití Pilotní projekt Postup prací Výstupy projektu Možnosti využití Závěry a doporučení

OBSAH. Metoda 3D laserového skenování Výhody Důvody a cíle použití Pilotní projekt Postup prací Výstupy projektu Možnosti využití Závěry a doporučení OBSAH Metoda 3D laserového skenování Výhody Důvody a cíle použití Pilotní projekt Postup prací Výstupy projektu Možnosti využití Závěry a doporučení METODA LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ Laserové skenovací systémy

Více

Nový modul tvorby elektrod

Nový modul tvorby elektrod Nový modul tvorby elektrod Tvorba elektrod je důležitou součástí procesu výroby formy, bez ohledu na její složitost. WorkNC-CAD Hybridní modelář modul tvorby elektrod přináší uživatelům dokonalou rovnováhu

Více

Laserové skenování (1)

Laserové skenování (1) (1) Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem astátním rozpočtem

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

Upínací stavebnice Upínací systémy pro měřicí stroje

Upínací stavebnice Upínací systémy pro měřicí stroje H-1000-0087-02-A Upínací stavebnice Upínací systémy pro měřicí stroje Souřadnicové měřicí stroje Optické měřicí stroje Equator Upínací přípravky na míru Upínací stavebnice pro souřadnicové měřicí stroje

Více

7. Geografické informační systémy.

7. Geografické informační systémy. 7. Geografické informační systémy. 154GEY2 Geodézie 2 7.1 Definice 7.2 Komponenty GIS 7.3 Možnosti GIS 7.4 Datové modely GIS 7.5 Přístup k prostorovým datům 7.6 Topologie 7.7 Vektorové datové modely 7.8

Více

Co je nového ve verzi Geomagic Design 2015

Co je nového ve verzi Geomagic Design 2015 Co je nového ve verzi 2015 Obsah Identifikace softwaru... 1 Systémové požadavky... 1 Tisknutelnost... 2 Cloudové tisknutí Cubify.com... 3 Integrace 3D Systems Sense... 4 Importování sítě... 4 Okno nenainstalovaného

Více

2.12 Vstupní zařízení II.

2.12 Vstupní zařízení II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha číslo 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha číslo 2 virtuální socha data načtená skenerem editace ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha číslo 2 Název projektu: Robotizované pracoviště 3D, SPŠ kamenická a sochařská, Hořice Poptávaný celek: Technologická část pracoviště

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes

DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes DS řešení DELMIA pro digitální výrobu a produkci umožňuje výrobcům nezávisle na průmyslovém odvětví virtuálně definovat, plánovat,

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Kooperace v přípravě CIM učební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Vytvořeno za podpory projektu: Consulting point pro rozvoj spolupráce v oblasti řízení

Více

Řešení Vašeho nástrojového managementu

Řešení Vašeho nástrojového managementu Řešení Vašeho nástrojového managementu TDM Systems komp TDM Systems profesionálové pro správu nástrojových dat Již více než 20 let vyvíjí a prodává společnost TDM Systems GmbH software pro organizaci nástrojů

Více

Využití 3D ručního skeneru při dokumentaci archeologických památek v Súdánu

Využití 3D ručního skeneru při dokumentaci archeologických památek v Súdánu Využití 3D ručního skeneru při dokumentaci archeologických památek v Súdánu Lenka Suková Český egyptologický ústav FF UK Praha Vladimír Brůna Laboratoř geoinformatiky FŽP UJEP Most sukova.lenka@gmail.com

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

LASEROVÉ SKENOVÁNÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ V PROJEKTOVÁNÍ

LASEROVÉ SKENOVÁNÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ V PROJEKTOVÁNÍ LASEROVÉ SKENOVÁNÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ V PROJEKTOVÁNÍ Kusák Ivan GEOVAP, spol. s r.o. ZLÍNTHERM 2014 27.-29.3. 2014 Obsah Technologie a metody Mobilní 3D skenování Fy GEOVAP Příklady využití v projekční činnosti

Více

USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS

USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS Liška J., Filípek J. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská

Více

Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ. www.mestozlin.cz

Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ. www.mestozlin.cz Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ Město Zlín Jednou z možností monitorování a řízení dopravy v obcích je automatické snímání silničního provozu Monitorování dopravy vozidel

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

Pokud Vám termíny nevyhovují, nebo máte zájem uspořádat specifické firemní školení, prosím obraťte se na Vaši BEKO kontaktní osobu.

Pokud Vám termíny nevyhovují, nebo máte zájem uspořádat specifické firemní školení, prosím obraťte se na Vaši BEKO kontaktní osobu. Vážení zákazníci, rostoucí zájem o podporu a školení systémů CATIA, ENOVIA, DELMIA, 3DVIA, nás přivedl na myšlenku, poskytovat nejenom specificky zaměřené firemní kurzy těchto systémů, ale také nabízet

Více

Univerzální digitální rekordéry Bosch Divar Nová dimenze digitálního nahrávání

Univerzální digitální rekordéry Bosch Divar Nová dimenze digitálního nahrávání Univerzální digitální rekordéry Bosch Divar Nová dimenze digitálního nahrávání Nová generace univerzálních digitálních rekordérů Divar pro oblast analogových technologií a technologií IP Nová generace

Více

Úvod do problematiky. Význam počítačové grafiky. Trochu z historie. Využití počítačové grafiky

Úvod do problematiky. Význam počítačové grafiky. Trochu z historie. Využití počítačové grafiky Přednáška 1 Úvod do problematiky Význam počítačové grafiky Obrovský přínos masovému rozšíření počítačů ovládání počítače vizualizace výsledků rozšíření možnosti využívání počítačů Bouřlivý rozvoj v oblasti

Více

Inovační technologie lepení pro Vaše okna

Inovační technologie lepení pro Vaše okna Inovační technologie lepení pro Vaše okna Technologie lepení oken nejnovější generace Používání inovačních technologií zlepšuje mnoho oblastí našeho života. Nové postupy a pokrok se nezastaví ani před

Více

METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL

METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL Ing. Milan Talich, Ph.D. Milan.Talich@vugtk.cz. Ing. Filip Antoš Filip.Antos@vugtk.cz INFORUM 2011, 24. 26. května 2011,

Více

PARAMETRICKÉ MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ ÚVOD DO PARAMETRICKÉHO MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ

PARAMETRICKÉ MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ ÚVOD DO PARAMETRICKÉHO MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ PARAMETRICKÉ MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ ÚVOD DO PARAMETRICKÉHO MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. Úvod S rozvojem nových poznatků v oblasti technické grafiky je kladen důraz na jejich začlenění

Více

Rezidenční čtvrť BOTANICA Vidoule

Rezidenční čtvrť BOTANICA Vidoule Control System Kubatury Protokol o zaměření a výpočtu objemu hmoty Rezidenční čtvrť BOTANICA Vidoule 1 Lokalita Kraj: Okres: Městská část: Katastrální území: Hlavní město Praha Hlavní město Praha Praha

Více

knové senzory v geotechnice a stavebnictví

knové senzory v geotechnice a stavebnictví Optovláknov knové senzory v geotechnice a stavebnictví Safibra, s.r.o. 1 Obsah Proč monitorovat? Co lze optovlákny monitorovat. FBG technologie Raman OTDR Brillouin OTDR Úloha firmy Safibra 2 Proč monitorovat?

Více

ANALÝZY NEROVNOSTI POVRCHŮ VOZOVEK

ANALÝZY NEROVNOSTI POVRCHŮ VOZOVEK ANALÝZY NEROVNOSTI POVRCHŮ VOZOVEK ANALYSIS OF ROAD SURFACE ROUGHNESS Jiří Sláma 1, Stanislav Bek 2 Abstract The contribution shows new possibilities of road surface roughness analysis based on geometric

Více

Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli

Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli Filip Antoš, Milan Talich Seminář Kartografické zdroje jako kulturní dědictví 11. června 2015, Praha Jak digitalizovat staré mapy a

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Strojař Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za

Více

Progresivní diagnostické metody pro monitorování vývoje stavu vozovek PK

Progresivní diagnostické metody pro monitorování vývoje stavu vozovek PK Progresivní diagnostické metody pro monitorování vývoje stavu vozovek PK Autor: Josef Stryk, Radek Matula, Ilja Březina, Michal Janků, CDV, WP6 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence

Více

Srovnání možností zaměření a vyhodnocení historické fasády

Srovnání možností zaměření a vyhodnocení historické fasády Srovnání možností zaměření a vyhodnocení historické fasády Ing. Bronislav Koska, Ing. Tomáš Křemen, Doc. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. Katedra speciální geodézie Fakulta stavební České vysoké učení technické

Více

Technologie II. Strojní programování. Přednáška č. 7. Autor: doc. Ing. Martin Vrabec, CSc.

Technologie II. Strojní programování. Přednáška č. 7. Autor: doc. Ing. Martin Vrabec, CSc. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Projekt OPPA Systém elektronické podpory studia (SEPS) Řešen na FS ČVUT v Praze od 1. 4. 2011 Technologie II Strojní programování Přednáška

Více

Inspekce tvaru součásti

Inspekce tvaru součásti Inspekce tvaru součásti. Cílem cvičení je inspekce tvaru součásti spočívající načtení referenčního CAD modelu, v ustavení naskenovaného tvaru vzhledem k tomuto referenčnímu modelu, kontrole průměru spodního

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

Představujeme Renishaw plc

Představujeme Renishaw plc Představujeme Renishaw plc O společnosti Renishaw Přední světová metrologická společnost Společnost uvedená v indexu FTSE 250 s centrálou ve Velké Británii Zlepšujeme provozní výkon Zlepšujeme efektivitu

Více

Metrolog II. metrologic gorup. Kompletní řešení pro 3D souřadnicové měřící přístroje. Klikni a kontroluj. pokroková řešení

Metrolog II. metrologic gorup. Kompletní řešení pro 3D souřadnicové měřící přístroje. Klikni a kontroluj. pokroková řešení Metrolog II Klikni a kontroluj Kompletní řešení pro 3D souřadnicové měřící přístroje metrologic gorup pokroková řešení Standardní řešení pro Vaše souřadnicové měřicí přístroje Pro vyřešení rozmanitosti

Více

NOVÉ SYSTÉMY PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU

NOVÉ SYSTÉMY PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 8. - 10. dubna 2014 2014 NOVÉ SYSTÉMY PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU Ing. Petr Sychrovský SŽDC, Technická ústředna dopravní cesty, Praha 1. ÚVOD Správa železniční dopravní

Více

Společnost ATLAS, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací.

Společnost ATLAS, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací. Společnost ATLAS, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací. Během dosavadní činnosti společnost navázala dlouhodobou spolupráci

Více

Tecnomatix digitální továrna

Tecnomatix digitální továrna Tecnomatix digitální továrna Siemens PLM Software www.siemens.cz/plm Produkty řady Tecnomatix jsou flexibilní řešení pro plánování, simulace a řízení výrobních procesů. Jejich velký ekonomický přínos spočívá

Více

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů Phasec 3 tel.: 222500101-105 - detektor z řady defektoskopů V Phasec 3 Series je defektoskop na bázi vířivých proudů a byl navržen k detekci chyby železných a neželezných kovů a je vhodný pro téměř všechny

Více

První piloti, navigátoři a letečtí fotografové. Obsah přednášky: Moderní technologie v geodézii a jejich využití v KN

První piloti, navigátoři a letečtí fotografové. Obsah přednášky: Moderní technologie v geodézii a jejich využití v KN Moderní technologie v geodézii a jejich využití v KN (1) Moderní technologie v geodézii a jejich využití v KN DPLS a integrace nových měřických postupů Ing. Václav Šafář, VÚGTK, v.v.i., v vaclav.safar@vugtk.cz

Více

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010 NAW WEBOVÉ STRÁNKY 1 Barevné modely (nejen v oblasti webdesignu), fyzikální podstata barvy 2 Zacházení s barvou v oblasti webdesignu a její účinek na psychiku 3 Tvar vizuálních prvků webdesignu, vliv na

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

VÝVOJOVÁ ZKUŠEBNA Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1552

VÝVOJOVÁ ZKUŠEBNA Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1552 VÝVOJOVÁ ZKUŠEBNA Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1552 Měřicí klimatizované pracoviště L 1552 Pracoviště vibračních zkoušek Pracoviště komponentních zkoušek Pracoviště zkoušek ve změněném klimatu Pracoviště

Více

www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě

www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě Investor: Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m.

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Milan Talich, Filip Antoš, Ondřej Böhm, Jan Havrlant, Klára Ambrožová, Lubomír Soukup

Více

DIGITALIZACE PROSTOROVÝCH OBJEKTŮ PŘI SOUDNĚ INŽENÝRSKÉ ANALÝZE DOPRAVNÍCH NEHOD

DIGITALIZACE PROSTOROVÝCH OBJEKTŮ PŘI SOUDNĚ INŽENÝRSKÉ ANALÝZE DOPRAVNÍCH NEHOD Ing. Tomáš Rochla DIGITALIZACE PROSTOROVÝCH OBJEKTŮ PŘI SOUDNĚ INŽENÝRSKÉ ANALÝZE DOPRAVNÍCH NEHOD Příspěvek doktorantské konference JUNIORSTAV na Fakultě stavební VUT v Brně dne 2. 2. 2005. ABSTRACT:

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

Rapid Prototyping 2011

Rapid Prototyping 2011 Rapid Prototyping 2011 Inditex - ZARA Čas od identifikace nového trendu na dodání zboží do obchodu: Zara potřebuje 30 dnů, většina konkurence 4-12 měsíců. Jak je to možné? ZARA výrobní proces ZARA neustále

Více

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ UMT Tomáš Zajíc, David Svoboda Typy počítačové grafiky Rastrová Vektorová Rastrová grafika Pixely Rozlišení Barevná hloubka Monitor 72 PPI Tiskárna

Více

PŘESNOST GARANTOVÁNA*, VÍCE MOŽNOSTÍ ZARUČENO!

PŘESNOST GARANTOVÁNA*, VÍCE MOŽNOSTÍ ZARUČENO! PŘESNOST GARANTOVÁNA*, VÍCE MOŽNOSTÍ ZARUČENO! STRAUMANN CARES SYSTÉM 7.0 *Jen pro validovaný proces. Přesnost znamená soulad vyfrézované náhrady s údaji o designu poskytnuté zubním technikem. DIGITALIZACE

Více

výrobce obráběcích strojů 01/2013 FI R E M N Í P R O F I L

výrobce obráběcích strojů 01/2013 FI R E M N Í P R O F I L výrobce obráběcích strojů 01/2013 FI R E M N Í P R O F I L FIREMNÍ PROFIL - OBSAH 2 strana 1 3 1 obsah 1-2 o společnosti 3-6 2 historie 7-8 3 výrobní program 9-10 9 4 4 5 6 služby 11-12 moderní technologie

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Inovativní optické závory

Inovativní optické závory Průmysl je odvětvím, kde se střetávají lidé s otázkou ekologie, technologie, vědy a ekonomické účinnosti to vše vyžaduje holistické myšlení a jednání! To, co děláme, slouží k ochraně lidí před stroji a

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

Technologie 4k ultra HD. Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli

Technologie 4k ultra HD. Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli Technologie 4k ultra HD Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli 2 Technologie 4K ultra HD Uvidíte každičký detail, a to kdekoli Zabrat velkou oblast a zároveň umožnit identifikaci

Více

Geoinformační technologie

Geoinformační technologie Geoinformační technologie Geografické informační systémy (GIS) Výukový materiál l pro gymnázia a ostatní středn ední školy Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Vytvořeno v rámci projektu SIPVZ 1357P2006

Více

1. Blok 1 Úvod do Systémů CAD

1. Blok 1 Úvod do Systémů CAD 1. Blok 1 Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován problematice tvorby technické dokumentace pomocí počítačové podpory. Doba nutná k nastudování 2 3 hodiny Průvodce studiem Pro studium

Více

TÉMA 3 Měření součástí 3D

TÉMA 3 Měření součástí 3D Projekt Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů Reg.číslo projektu: CZ.1.07/3.2.05/04.0087 Inovace vzdělávacího modulu v nových trendech ve strojírenství

Více

1) Pracoviště pro trénink hydraulických obvodů

1) Pracoviště pro trénink hydraulických obvodů Číslo OP : CZ.1.11 Název ROP : ROP NUTS II Jihovýchod Název oblasti podpory : 3.4 Veřejné služby regionálního významu Název zaměření výzvy : Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

Představení projektu létajícího kola kompletně řešeného na platformě V6. V Praze, 24. května 2012

Představení projektu létajícího kola kompletně řešeného na platformě V6. V Praze, 24. května 2012 kompletně řešeného na platformě V6 V Praze, 24. května 2012 Agenda Představení firem Duratec, Evektor a Technodat Zrod projektu létajícího kola Cíle a etapy projektu, projektový tým Přínosy platformy V6

Více

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou.

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou. Automatizujte zpracování a distribuci dokumentů do vašich firemních procesů! Nemáte kontrolu nad stovkami papírových dokumentů, které přichází do vaší firmy? OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat

Více

9 Prostorová grafika a modelování těles

9 Prostorová grafika a modelování těles 9 Prostorová grafika a modelování těles Studijní cíl Tento blok je věnován základům 3D grafiky. Jedná se především o vysvětlení principů vytváření modelů 3D objektů, jejich reprezentace v paměti počítače.

Více

LaserControl NT. spolehlivá kontrola nástroje vysoká přesnost měření dokonalá kontrola opotřebení

LaserControl NT. spolehlivá kontrola nástroje vysoká přesnost měření dokonalá kontrola opotřebení LaserControl NT spolehlivá kontrola nástroje vysoká přesnost měření dokonalá kontrola opotřebení LaserControl NT BLUM High-Tech-laserové systémy zaručují na celém světe nejvyšší přesnost a spolehlivost

Více

Metody sběru prostorových dat v Laboratoři geoinformatiky FŽP UJEP

Metody sběru prostorových dat v Laboratoři geoinformatiky FŽP UJEP Metody sběru prostorových dat v Laboratoři geoinformatiky FŽP UJEP 3D DOKUMENTACE V ARCHEOLOGII A PAMÁTKOVÉ PÉČI Plzeň, prosinec 2013 Vladimír Brůna Laboratoř geoinformatiky FŽP UJEP - bruna@geolab.cz

Více

Problémy vytvořené velkou rozmanitosti monitorování tlaku v pneumatikách.

Problémy vytvořené velkou rozmanitosti monitorování tlaku v pneumatikách. ALLIGATOR sens.it Programovatelný senzor tlaku v pneumatikách. Evropská komise se rozhodla zavést monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS), ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, stejně jako ke snížení

Více

SolidWorks Simulation

SolidWorks Simulation P O P I S P R O D U K T U SolidWorks Simulation Scootchi od Curventa Designworks LTD SolidWorks Flow Simulation SNADNÁ SIMULACE PROUDĚNÍ KAPALIN A PLYNŮ V SOFTWARU SOLIDWORKS Software SolidWorks Flow Simulation

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ PRO POČÍTAČE

VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ PRO POČÍTAČE INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ PRO

Více

Business Center - HCE

Business Center - HCE Business Center - HCE propojte stavbu s kanceláří Business Center Heavy Construction Edition (HCE) od společnosti Trimble je kancelářský software, který slouží pro správu, analýzu a zpracování údajů v

Více

Počítačová simulace procesu měření

Počítačová simulace procesu měření Počítačová simulace procesu měření Lean Six Sigma Six Sigma manažerský systém řízení a zlepšování výroby založený na přesné znalosti výrobních procesů Lean metodika sloužící k eliminaci plýtvání vy výrobním

Více

MEZZA STOW. Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce.

MEZZA STOW. Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce. MEZZA STOW Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce. MEZZA STOW PODLAŽNÍ SYSTEM The Mezza-Stow system byl vyvinutý pro realizaci vícepodlažních systémů. Na rozdíl od klasických ocelových konstrukcí ho lze

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Obsah Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Stávající stav... 2 Část č. 1 veřejné zakázky - Tablety posádek... 4 Část č. 2 veřejné zakázky - Tiskárny... 5 Část č. 3 veřejné zakázky

Více

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely 2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI, autor Ing. K.

Více

Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s.

Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s. Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s. 1 PŘEDSTAVENÍ VÚTS, a.s. rok založení 1951 dlouholetá tradice ve výzkumu a vývoji strojů zpracovatelského průmyslu 187 zaměstnanců (120 ve

Více

3D TISK KOVOVÝCH MATERIÁLŮ

3D TISK KOVOVÝCH MATERIÁLŮ Ing. Daniel Koutný, Ph.D. Ing. David Paloušek, Ph.D. 9 October Digital Prototyping 2012 and 3D Print Days NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering Divize: Energetiky, procesů a ekologie

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více