Creaform Ebook Series Ebook #1 ÚVOD DO 3D SKENOVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Creaform Ebook Series Ebook #1 ÚVOD DO 3D SKENOVÁNÍ"

Transkript

1 Creaform Ebook Series Ebook #1 ÚVOD DO 3D SKENOVÁNÍ

2 Rychle, zběsile a nebezpečně. Zatímco mainstreamová média pokračují ve své posedlosti 3D tiskem, něco jiného, možná tiššího, ale zato mnohem efektnějšího ovlivňuje to, jak jsou dnes výrobky navrhovány, konstruovány, obráběny, kontrolovány a archivovány. Je to 3D skenování akt zachycení dat z objektů v reálném světě a převedení do digitální podoby do světa virtuálního. PODLE POSLEDNÍ STUDIE MARKET- SANDMARKETS BUDE V NÁSLEDU- JÍCÍCH 5 LETECH ROČNÍ NÁRŮST TRHU S 3D SKENERY V PRŮMĚRU AŽ O 15% S TÍM, ŽE PŘENOSNÉ 3D SKENERY BUDOU HLAVNÍ PŘÍČINOU TOHOTO TRENDU. Mobilní 3D skenování přesouvá možnosti digitalizace a měření z laboratoří do předních linií výroby a terénu, podporovány těmito klíčovými faktory: pohodlí a flexibilita pro širokou škálu aplikací včetně všech aspektů PLM (Product Lifecycle Management) Snadnost použití a plná automatizace přesouvá využití této technologie od specialistů k běžným uživatelům. Nízká cena a dostupnost na trhu Vysoká přesnost, rychlost a spolehlivost pro kritické aspekty projektu.

3 Propojení reálných a digitálních světů 3D skenery jsou třídimensionální měřicí přístroje, zachycující skutečný svět do digitální podoby pro následné úpravy, modelaci a analýzy v počítačovém prostředí. Poslední generace 3D skenerů jsou neinvazivní a tedy bezkontaktní. Reálný Objekt 3D Model 3D skenery mohou zachytit kompletní, nebo pouze částečný 3D model jakéhokoliv fyzického objektu. Většina těchto zařízení generuje oproti klasickým dotykovým měřákům husté mračno bodů, nebo polygonovou síť reprezentující povrch zkoumaného objektu.

4 OBJEKTY JSOU VĚTŠINOU SKENOVÁNY VE 3D ZE 2 DŮVODŮ: Získání rozměrů pro vytvoření CAD modelu čili reverzní inženýrství, nebo rapid prototyping. Zaměření objektu pro jeho analýzu a dokumentaci. Toto se provádí v takzvaném CAI (computer-aided inspection) - kontrola kvality, a nebo CAE (computer-aided engineering) analýz. Reverzní inženýrství GEOMETRICKÉ PRVKY SÍŤ CAD DÍL SKEN 3D POROVNÁNÍ 2D POROVNÁNÍ Kontrola

5 Jak funguje 3D skenování Existují dvě hlavní kategorie skenerů podle způsobu snímání dat: SYSTÉMY S BÍLÝM SVĚTLEM A STRUKTUROVANÝM SVĚTLEM SKENOVACÍ RAMENA A PŘENOSNÉ V1 RUČNÍ SKENERY V2 V3 Vytvoří jeden snímek, nebo sken Snímá několik kontinuálních snímků za sebou

6 Jak funguje 3D skenování Výsledky skenování jsou reprezentovány free-form nestrukturovanými 3D daty ve formě mračna bodů, nebo polygonové sítě. Určité skenery zaznamenávají také povrchovou barvu objektu, je-li tato účelem skenování. Sníky/skeny jsou shromažďovány do společného souřadného systému, kde jsou následně sloučeny do celistvého modelu. Tento proces nazýván slučování, neboli registrace -- může být prováděn již během skenování, nebo následným zpracováním. Mračno Bodů Polygonová síť

7 Jak funguje 3D skenování Počítačovým programem je možno data po naskenování následně editovat, čistit od náhodných odlesků, uzavírat díry, optimalizovat kvalitu dat a mnoho dalšího. Výsledná polygonová síť je většinou exportována jako STL (STereo- Lithography, nebo Standard Tessellation Language) soubor, nebo převedena (pozor, nejedná se o pouhé Uložit jako ) na Non-Uniform Rational B-Spline (NURBS) plošný CAD model. Trojúhelníková polygonová síť exportovaná v STL formátu Převedeno na NURBS plochy

8 Kategorie 3D skenování a poziční metody VÝHODY A NEVÝHODY JEDNOTLIVÝCH 3D SKENERŮ JSOU PRAKTICKY DANÉ JEJICH METODOU POZICOVÁNÍ. PROTO SE VYPLATÍ PODÍVAT SE NA JEDNOTLIVÉ POZIČNÍ METODY V RŮZNÝCH KATEGORIÍCH 3D SKENERŮ. V1 Hlavní kategorie 3D skenerů: Měřící ramena a přenosné CMM skeney 3D skenery se sledovací referencí (Trackery) 3D skenery se strukturovaným světlem Přenosné 3D skenery V1 V2 V3

9 Měřící ramena, přenosné CMM skenery CMMs (coordinate measuring machines) a měřící ramena mohou být vybavena pevnou, nebo touch-trigger dotykovou sondou. Na rameno, nebo CMM může být také připevněna 3D skenovací hlava. POZIČNÍ METODA: MECHANICKÉ ENKODÉRY CMM s volnými rameny jsou pozicovány pomocí mechanických enkodérů integrovaných do kloubů ramene. VÝHODY Na mobilní CMM může být připevněno množství různých nástrojů usnadňující měření s kombinací skeneru a dotykové sondy. OMEZENÍ Přenosné CMM je potřeba správně upevnit na stůl/podlahu v místě měření a pro pozicování použít fyzický link v podobě měřícího ramene. Toto propojení je ale náchylné na vibrace a působení různých vlivů prostředí na kvalitu a přesnost měření. Vyznačuje se také sníženou flexibilitou použití, co do místa ve kterém jsou používány, tak do tvaru objektu, které jsou schopny skenovat.

10 3D skenery se stojící referencí (trackerem) Optické trackery mohou sledovat různé druhy měřících zařízení včetně skenovacích hlav a dotykových sond. POZIČNÍ METODA: EXTERNÍ POZIČNÍ TRACKER Tyto skenery používají pro své určení pozice v prostoru externí stojící refrenci. Pro zjištění pozice trackerem se používají aktivní, nebo pasivní značky umístěné na těle skeneru, sondy, nebo na skenovaném objektu. VÝHODY Snímané 3D skenery se při pohybu v měřící oblasti vyznačují vysokou přesností a nadstandartní spolehlivostí. Díky optickému propojení celého systému je zaručena maximální mobilita a volnost pohybu potřebná pro měření různorodých objektů. OMEZENÍ Optické propojení, které je silnou stránkou tohoto systému, sebou zároveň nese jistá omezení. Musí být vždy zajištěna přímá viditelnost mezi referencí a skenovací hlavou/dotykovou sondou. Reference mají vždy omezení ve velikosti záběru, ve kterém se může měřící zařízení pohybovat. Rozšíření skenovacích parametrů může přidat na komplexnosti celého procesu a tím může přinést určitou nejistotu do měření. Skenery se stojící referencí (trackerem) bývají dražší, než jiná řešení jakými jsou například ruční 3D skenery.

11 3D skenery se strukturovaným bílým /modrým světlem V1 Tyto skenery používají strukturované bíle, nebo jinak zbarvené světlo a vyhodnocují, jak se promítaný vzor deformuje na povrchu snímaného objektu. Deformace vzoru jsou zaznamenávány jednou, nebo dvěma (někdy i více) kamerami. POZIČNÍ METODA: POZICOVÁNÍ NA ZNAČKY A GEOMETRII Skenery se mohu pozicovat na geometrii povrchu, nebo je možno použít přesných pozičních značek (malé reflexní nálepky přesně daných rozměrů, které se aplikují přímo na díl, nebo jeho okolí) pro vytvoření přesného 3D zarovnání dat během skenování. Při použití jedné kamery je potřeba vždy před skenováním přesně kalibrovat pozici projektoru a kamery. Při použití dvou kamer je potřeba vždy napřed kalibrovat stereoskopickou dvojici. VÝHODY Přesné skenery se strukturovaným světlem generuji velmi kvalitní a přesná 3D data. Typické je pro optické skenery excelentní rozlišení, které umožňuje zachycení velmi malých detailů na skenu. OMEZENÍ Přestože skenery s bílým světlem zachytí velký objem dat již během jediného snímku, nejsou vždy zárukou rychlého skenování. Většinou je potřeba provést několik skenů z různých úhlů pro zachycení všech skrytých částí komplexních dílů, což naopak prodlužuje čas skenování.

12 Ruční 3D skenery V dnešní době je na trhu celá řada ručních 3D skenerů. Principiálně se dělí na laserové a využívající strukturované světlo. LASEROVÉ SKENERY PROJEKTUJÍ JEDNU, NEBO VÍCE LASEROVÝCH ČAR, ZATÍMCO OPTICKÉ SKENERY VYUŽÍVAJÍ STRUKTUROVANÉ SVĚTLO. V OBOU PŘÍPADECH SKENER VYHODNOCUJE DEFORMACI DOPADANÉHO SVĚTELNÉHO ZDROJE NA POVRCHU SKENOVANÉHO OBJEKTU A Z NĚJ EXTRAHUJE PŘESNÁ 3D DATA. POZIČNÍ METODA: V REÁLNÉM ČASE SAMO-POLOHOVÁNÍ PŘES POZIČNÍ ZNAČKY, GEOMETRII, PŘIROZENÉ PRVKY NA OBJEKTU/TEXTUŘE, NEBO HYBRIDNÍ. HRuční skenery jsou vždy osazeny dvěma kamerami tvořícími takzvané stereoskopické vidění. Díky tomu se skener dokáže pozicovat vůči specifickým bodům, kterými mohou být poziční značky, přirozené prvky na objektu, nebo na jeho textuře. Některé z nejmodernějších zařízení používají kombinaci těchto metod, tzv. hybridní metodu. VÝHODY Ruční skenery jsou lehké, mobilní a mohou být přemísťovány s minimální námahou. Ve většině případů bývá jejich použití mnohem snadnější, než je tomu u jiných skenerů. Mohou kombinovat různé poziční metody a využívat tak přesnost pozičních značek s univerzálností přirozených prvků a textury. Nejnovější skenery snímají až měření za sekundu a vytvářejí digitální 3D model v živém náhledu během skenování. OMEZENÍ Nevýhodou samo-polohování ručních skenerů je ta, že zarovnání pozice skeneru probíhá na lokální úrovni a v případě výskytu chyby se tato může vnést do celého měření. Předcházet takovým chybám lze použitím fotogrammetrického měření v kombinaci s pozičními značkami. Použití této přidané metody zpřesní měření až 4 násobně, ale může prodloužit čas přípravy na skenování a limitovat velikost skenovaného objektu tak, aby výsledná přesnost odpovídala záměru skenování.

13 Urychlení a obohacení PLM procesu 3D skenování se dnes ukazuje jako velmi zásadní nástroj v prakticky všech krocích PLM. Obzvlášť to potom platí při použití nejnovějších ručních mobilních 3D skenerů. Schopnost 3D skenování překlenout propast mezi skutečným fyzickým světem a světem digitálních návrhů a designů se stala velmi cenným a v celé řadě průmyslových odvětvích téměř nepostradatelným nástrojem pro PLM procesy letecký průmysl, automobilový průmysl, spotřební průmysl, výroba a v neposlední řadě také těžký průmysl. Tyto oblasti průmyslu profitují z urychlení času přístupu na trh, zvýšení kvality, snížení nákladů na skladování, a usnadnění pochopení fungování výrobků. Na následujících stránkách si ukážeme, jaké má 3D skenování využití ve čtyřech různých stádiích PLM: Koncept Design Výroba Údržba

14 3D skenování v PLM: Koncept 3D skenování se používá v koncepční fázi PLM pro širokou škálu procesů, včetně určení požadavků a specifikací, koncepčního designu (včetně reverzního inženýrství) a koncepčního prototypingu. Požadavky a specifikace Koncepční design Koncepční prototyping KONCEPT Produktová analýza konkurenceschopnosti Digitalizace hliněných modelů/ Reverzní inženýrství Integrace úprav z prototypu do CAD modelu Zaměření okolí produktu, nebo propojení s okolními díly Měření modelů a maket/ Reverzní inženýrství Form study, proof-of-concept prototypes Zaměření skutečného stavu pro aftermarket, nebo vlastní zařízení Stylování a estetika Ergonomické prototypy

15 Our research units include nearly 2,000 researchervs with experimental facilities. Aplikace v praxi Nastartování koncepčního procesu Detailní 3D sken a 3D model nám umožňuje vytvářet přesný návrh řešení na integraci našeho přídavného postranního výložníku do existující zástavby (traktoru), Říká viceprezident konstrukce pro Midwestern. Výrobce Midwestern Manufacturing se zaměřuje na výrobu přídavného pokladače postranních výložníků pro nové a staré traktory různých renomovaných značek jako Catepillar, John Deere, Case, nebo Komatsu. Při absenci 3D modelu, nebo výkresu využívá Midwestern reverzního inženýrství pro zaměření stroje a následného vytvoření přesné vestavby. Skutečnost, že jsou skeny na takovém stupni přesnosti, značně minimalizuje množství úprav, které by bylo nezbytné provádět na originální platformě. Umožňuje nám to také vytvářet kompletní vizualizaci návrhů ještě před jejich finálním schválením a výrobou. Možnost okamžitého vytvoření přesného modelu traktoru ušetří Midwestern spoustu času na krkolomné zaměřování rozměrů ručně a mohou ihned přikročit k navrhování správného řešení založené na vytvořeném přesném 3D modelu.

16 3D skenování v PLM: design/návrh 3D skenování je v návrhové části PLM využíváno pro tvorbu CAD, rapid prototyping, testování, analyzování a simulace (CFD, FEA). CAD design Prototypy Testování, analýzy a simulace Design/Návrh 3D sken na CAD Reverzní inženýrství (rekonstrukce parametrů ze sítě) Kompletování designu Rapid prototyping/obrábění Integrace modifikací z prototypu do CAD modelu Kontrola prototypu Finite element analysis (FEA) Analýzy konfliktů Analýzy deformací a geometrie

17 Our research units include nearly 2,000 researchervs with experimental facilities. Aplikace v praxi Návrh produktu založený na požadavcích zákazníka Zeel Design je konstrukční společnost na výrobu zakázkových motoristických dílů a vozidel, která se specializuje na styling, inženýrství, CAD, FEA, výrobu, CNC obrábění a svařování. Tvar motorky je velice komplexní a plný nestandartních tvarů; důsledkem toho jsou klasické metody zaměřování příliš zdlouhavé a komplikované. Pokud nemáte přístup ke 3D modelům, nebo výkresům přímo od výrobce, je jedinou schůdnou cestou využití 3D skenování a reverzního inženýrství. Vezmu-li v úvahu, jak často využíváme 3D skener a kolik času tím ušetříme, je jeho návratnost velmi rychlá. - řekl prezident Zeel Design 3D skenování umožňuje snadné a rychlé pořízení vysoce přesného 3D obrazu sestavy a všech existujících komponentů zároveň bez nutnosti jejich 3D zakreslování. Konzultační společnost dokázala snížit čas potřebný pro tvorbu CAD modelů a reverzní inženýrství až o 70-90%. Zeel Design používají pro skenování přenosný, samo-polohovací ruční skener, který je pro jejich využití tím nejideálnějším řešením.

18 3D skenování v PLM: výroba 3D skenování je využíván ve výrobním kroku PLM pro různé aplikace, jako návrhy nástrojů, sestavy a kontrola produkce a kvality. Návrhy nástrojů Sestavy/Výroba Kontrola kvality Výroba Reverzní inženýrství matric, forem, přípravků a vzorů Aktualizace CAD souboru podle skutečného stavu nástroje Ověření nástroje/kontrola Virtuální sestavy Programování Nástroje/Robota Sestavení nástroje před jeho výrobou První kontrola (FAI) Kontrola dílu vůči CAD modelu Kontrola dílů od dodavatele

19 Our research units include nearly 2,000 researchervs with experimental facilities. Aplikace v praxi Měření nástrojů a dílů pro deformaci Evropský Úřad pro Letectví Obranu a Vesmír (EDAS), dříve Airbus Group, používá 3D optických skenerů k odhalování možných geometrických deformací u nástrojů pro výrobu karbonových kompozitů. Zároveň také zjišťují deformace vyrobených dílů v porovnání s CAD plánem. V prvním kroku EADS skenují nástroje, které verifikují s CAD plánem. Následně jsou skenovány vyrobené díly a oba skeny vůči sobě porovnány. V druhé fázi se za pomocí velmi efektivních simulací zjišťují smrštění dílů před samotnou výrobou. Univerzálnost přenosných 3D skenerů byl důvod výběru právě těchto zařízení. Skenery se používají pro skenování neortodoxních tvarů, zachycení povrchu kompozitních dílů a především jsou vyhledávány pro svou mobilitu a schopnost skenovat přímo ve výrobním prostředí. Díky rychlému nastavení, sběru dat, snadnosti použití, univerzálnímu použití na různé povrchy a mobilitě nám ruční skenery umožňují snadno skenovat kovové nástroje i karbonové díly. Díky přenositelnosti skeneru jsme schopni sbírat data přímo ve výrobě a v plně zatíženém provozu. Člen oddělení NDT a SHM v EADS

20 Our research units include nearly 2,000 researchervs with experimental facilities. Aplikace v praxi Porovnání formy s CAD modelem během výroby Pokud jde o výrobu pomocí forem a matric, ne vždy dostanete to, co jste si namodelovali v CAD modelu. Lisování, lití a vstřikování plastů jsou všechno operace náchylné na jevy jako je smršťování a průhyb, které způsobují rozdíly mezi aktuálními konturami matric a výsledného produktu, který z nich vypadne. Ve výsledku je velmi komplikované upravit matrici tak, aby výsledný produkt odpovídal původnímu CAD modelu. To je moment, kdy na scénu přichází přenosné 3D skenery: 3D sken data přináší náhled na možnou odchylku, která vznikne během formování. Schopnost přesně monitorovat změny v geometrii forem a jaký mají vliv na výsledný produkt, pomáhá snížit četnost návrhů, šetří čas a ústí ve výsledný produkt, který přesněji koresponduje s CAD referencí.

21 3D skenování v PLM: údržba 3D skenování se využívá pro údržbu v PLM pro aplikace jako dokumentace, údržba, opravy a generální opravy (MRO); a také ve výměně, recyklaci a opravě dílů. Dokumentace Údržba, opravy a generální opravy (MRO) Náhrada/Recyklace Údržba Dokumentace skutečného stavu dílů/nástrojů Prezentace pro účely Marketingu, 3D školení, pro hry Digitální archivace Analýzy opotřebení a defektů Vlastní opravy/modifikace Dokumentace skutečného stavu dílů/nástrojů Reverzní inženýrství pro vytvoření náhrady/obnovy dílů Plánování rozebírání/demontáže komplexních sestav

22 Our research units include nearly 2,000 researchervs with experimental facilities. Aplikace v praxi Zpětná vazba z terénu v reálném čase Atlas Weyhausen, výrobce kolových nakladačů a dalších těžkých strojů a zařízení, používá přenosný 3D skener k měření komponentů a zařízení pro zajištění kvality a zpětnou vazbu dat z prototypových dílů. Při stále rostoucím počtu situací, kdy jsou komponenty kontrolovány na místě instalace, nebo jsou díly dokumentovány v zahraničí u dodavatele, firma šetří čas a nemalé náklady s tím spojené. Pořízení digitálních dat různých komponentů je hlavní benefit. Digitalizována byla například ocelová konstrukce kabiny a různé části obložení. Výsledné CAD soubory jsou následně kdykoliv k dipozici po porovnání kvality. Je snadné spatřit hlavní výhody skeneru, Říká manažer kvality Atlas Weyhausen. Freeform povrchy lze snadno zarovnat na 3D data. Další výhodou je získání data pro zpětnou vazbu v našem CAD systému.

23 3D skenování mimo PLM 3D skenování se používá v digitální rekonstrukci pro zachycení aktuální podoby objektu, nebo prostředí. Tím mohou být myšleny historické artefakty, nebo jiná důležitá díla kulturního dědictví. Data z takto věrně zdokumentovaných objektů mohou být použity pro digitální archivaci, opětovné vytvoření, nebo konzervaci. 3D skenování se používá při výrobě na zakázku, umožňující téměř neomezené úpravy designu existujícího spotřebního zboží včetně hraček, aut, motocyklů, různých příslušenství a oděvů. Uživatelské úpravy se vztahují také na zachycení lidského těla pro individualizované zdravotnické prostředky a pro fit-to-body design. Úplný výčet aplikací lze nalézt na stránkách výrobce Creaform. Ropa a Plyn Zdravotnictví Věda a vzdělání Počítačová grafika/speciální efekty Digitální archivace Umění a architektura Virtuální realita

24 Rychle se rozvíjející disciplína se skvělou budoucností Tento e-book Vás zasvětil do tajů 3D skenování a naznačil neomezené možnosti a potenciál který tato technologie ukrývá do budoucna. Většina klíčových objevů a událostí ve 3D skenování se odehrála v posledních ani ne 10 letech. Pro více informací o 3D skenování a nabídce 3D skenerů od firmy Creaform navštivte naše stránky nebo stránky výrobce

25 Slovník pojmů 3D skenování 3D skener -- 3D scanner Je zařízení pro zachycení tvarů a textur fyzických objektů a následného převedení do digitální podoby pro další zpracování v počítači. Přesnost -- Přesnost polygonové sítě je měřena odchylkou mezi naměřenými daty a skutečným objektem. Přesnost je daná typem, specifikací a nastavením skeneru. U 3D skenování nezaměňovat s Rozlišením (viz. níže). Zarovnání -- U 3D skenování se jedná o umístění jednoho každého skenu do referenčního systému pro vytvoření jednoho celistvého, kompletního modelu. Udáváno také jako registrace. 15% CAD -- Computer-Aided Desin vytvořený digitální model pro design, strojírenství a výrobu. Modely jsou tvořeny různými geometrickými tvary jako trojúhelníky, liniemi, válci a plochyami. Typickým formátem CAD je.stp a.igs. CAE -- Computer-aided engineering digitální simulace výkonu objektu a sestav. CAE sestává ze simulací typu finite-element analysis (FEA) a computational fluid dynamics (CFD). CFD -- computational fluid dynamics digitální proces, kterým mohou inženýři simulovat proudění vzduchu, tekutiny či plynu a jak se toto chová v různém designu a prostředí. CMM rameno -- coordinate measurement machine který používá bodovou, nebo kuličkovou sondu na polohovacím rameni, umožňující uživateli bodově snímat 3D data z fyzického objektu. CMM ramenový enkodér -- opto-elektronický přístroj, detekující inkrementální linie na stupnici ke zjištění přesné polohy ramena. Enkodér je také znám jako čtecí hlava.1. CNC stroj -- Computer Numerical Control je počítačem řízený obráběcí stroj který může vytvářet produkt v několika osách pro zvýšení výrobní přesnosti.

26 CAI -- Computer-Aided Inspection počítačová kontrola naskenovaného výrobku s ideálním CAD modelem pro zjištění přesnosti s jakou byl vyroben. Zakázková Výroba -- Využití 3D skenování a k tomu určený software pro vytvoření individuálního designu za přijatelnou cenu. Často je využíváno v medicíně, nebo ve sportu pro výrobu protéz, obuvi, nebo zubních implantátů pro individuální fyziologie. Digitální Archivace -- ukládání fyzických objektů ve formě digitálních modelů pro ušetření času a nákladů. Digitální Rekonstrukce -- skenování fyzického objektu pro jeho následnou reprodukci ve kvalitě co nejbližší originálu. Dynamické Referencování -- přenesení referenční nuly na skenovaný objekt a uzamčení souřadného systému, ve kterém se skener pohybuje. Výsledkem je zvýšení přesnosti skenování bez ohledu na vibrace a další vlivy prostředí. FEA -- Finite-element analysis; digitální proces, kterým inženýři simulují, jak se struktura objektu chová v různých prostředí. Normála -- Ve 3D prostoru se jedná o vektor směřující kolmo k ploše, nebo linii. 15% NURBS -- Non-uniform rational b-spline; matematický model používaný v počítačové grafice a CAD pro vytvoření křivek a ploch. (povrch reprezentovaný čtyřhrannými pláty, řízenými mřížkami). Optický CMM Skener -- 3D skener jehož poloha v prostoru je snímána referenční optickou stanicí CMM. Optická stereoskopická CMM kamera snímá aktivní, nebo pasivní značky umístěné na 3D skeneru a dílu a pomocí dynamické reference je umisťuje do souřadného systému. Fotogrammetrie -- Metrologický postup pro velmi přesné měření ze stereoskopických snímků. Product lifecycle management (PLM) -- praktické monitorování a organizace produktu od jeho kontroly až po ukončení jeho životnosti. Mračno bodů -- je oblak bodů v 3D prostoru reprezentovaných souřadnicemi X,Y,Z. Většinou se jedná o povrchovou reprezentaci nějakého fyzického objektu. Nejčastějším formátem zápisu pro mračno bodů je.txt,.igs,.ascii.

27 Rapid Prototyping -- proces rychlého zhotovení fyzického modelu, nebo sestavy za použití dat 3D STL, nebo CAD. 3D skenování je většinou na jednom konci, 3D tiskárna potom na druhém. Reverzní Inženýrství -- Proces zjišťování technologických aspektů zařízení, objektu, nebo systému prostřednictvím analýzy jeho struktury, funkčnosti a provozu. Ve 3D skenování proces reverzního-inženýrství zahrnuje sken objektu a následná rekonstrukce jeho tvaru ve specializovaných programech, do podoby 3D modelu. Rozlišení -- Definuje velikost detailu zachyceného polygonovou sítí v milimetrech. Je možno ji také přirovnat k rozlišení obrazovky v pixelech. Čím vyšší rozlišení, tím více trojúhelníků je obsaženo v polygonové síti a tím více dat je pro zbudování potřeba nasbírat. Opakovatelnost -- Rozdíly v opakovaném měření jediným přístrojem, pořízené jedinou osobou na stejném díle za stejných podmínek. Samo-polohovací 3D laserový skener -- Laserový skener používající retro-reflektivní poziční značky jako referenci. Takový skener nepotřebuje žádnou externí referenci, jelikož pozicování zajišťuje triangulace mezi kamerami skeneru a vzoru vytvořeném z pozičních značek. Data jsou snímána v reálném čase. 15% Samo-polohovací 3D skener s bílým světlem -- scanner získává svou polohu vůči skenovanému fyzickému objektu pohledem na zkreslený vzor promítaného bílého světla na skenovaném díle. Tyto skenery získávají svou polohu průběžně v reálném čase tak, jak se pohybují po objektu. STL -- StereoLithography formát zápisu polygonové sítě vycházející ze stereolitografických CAD programů vytvořených firmou 3D Systems Inc. a podporovaných jinými programy. STL je obecně používáno pro rapid prototyping, reverzní inženýrství, stejně jako pro kontrolu kvality jako výstup ze 3D skenování. Triangulace -- způsob zjišťování souřadnic a vzdáleností. Provádí se trigonometrickým výpočtem. Sestrojí se pomyslný trojúhelník, jehož jedna strana je strana již známého jiného trojúhelníku s dvěma koncovými referenčními body a třetím bodem je místo, jehož souřadnice se zjišťuje. Polygonová síť -- výstup ze samo-polohovacích 3D skenerů. Typickými formáty jsou.stl,.obj, sat, a ply.

28 SolidVision, s.r.o. Josefy Faimonové 2409/11a, Brno Telefon: CREAFORM STRATEGIC PARTNER oficiální distributor 3D skenerů firmy Creaform 3D pro ČR a Slovensko. Head Office 5825, rue Saint-Georges Lévis (Québec) Canada G6V 4L Creaform Shanghai Ltd. 70# Building,No.1000 Zhang Heng Road, Zhangjiang High-Tech.Pudong District. Shanghai China Creaform Deutschland GmbH Meisenweg 37 D Leinfelden-Echterdingen Creaform France 24, rue Jean-Pierre Timbaud Fontaine France Creaform Japan Company Limited(KK) I s Building 6F, Shin-Yokohama, Kouhoku-ku, Yokohama Japan Ametek Instruments India Pvt Ltd DLF, Tower A, 3rd Floor, Unit No , Jasola, New Delhi / Creaform Inc All rights reserved.

SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM

SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM Vážení čtenáři, rok se s rokem sešel a součástí časopisu je již pošesté v jeho historii oborová příloha Software pro strojaře. Poprvé

Více

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D.

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Obsah Kompletní návrh výrobků... 1 Vytváření kvalitních produktů hned napoprvé... 4 Zkrácení vývojového cyklu výrobků... 5 Správa a sdílení návrhových

Více

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění Technický týdeník 20 1. 7. 10. 2013 17 Ochrana nástrojů při obrábění V oblasti ochrany nástrojů existuje více různých přístupů k jejich řešení. V tomto článku bychom vám rádi představili způsob, který

Více

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Studijní opora Marek Sadílek Ostrava Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference < 1 > Obsah OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI............................................ 2 PORTFOLIO Průmyslové počítače ELCOM IPC, s.r.o...............................

Více

Technický bulletin HARTING. Průmysl 4.0 továrna v prostředí Big Data. od vize k realitě. Integrovaný průmysl. Orchestrace služeb

Technický bulletin HARTING. Průmysl 4.0 továrna v prostředí Big Data. od vize k realitě. Integrovaný průmysl. Orchestrace služeb Technický bulletin HARTING Článek hosta: Prof. Dr. Jay Lee Průmysl 4.0 továrna v prostředí Big Data Titulní článek: Claus Hilger Orchestrace služeb Článek hosta: Prof. Dr. Dr. h.c. Detlef Zühlke Průmysl

Více

Informatika Učební text 2006

Informatika Učební text 2006 Informatika Učební text 2006 2 1. INFORMACE, TECHNOLOGIE, SYSTÉMY 3 1.1 Informatika 4 1.2 Informace, data, znalosti 5 1.3 Vztah Informační systém (IS) a Informační technologie (IT) 7 1.3.1 Vymezení pojmu

Více

STUDIJNÍ MATERIÁLY VYUŽITÍ CAD TECHNOLOGIÍ PŘI TVORBĚ VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ

STUDIJNÍ MATERIÁLY VYUŽITÍ CAD TECHNOLOGIÍ PŘI TVORBĚ VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e-learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 STUDIJNÍ MATERIÁLY VYUŽITÍ CAD

Více

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ metody, technologie, diagnostika Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přesně před rokem byla na tomto místě TechMagazínu věnována významná pozornost problematice nedestruktivního zkoušení

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK OSTRAVA 2003 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem Recenzenti: Doc. PhDr. Martin

Více

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Využití termografie v průmyslu Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Obsah page 1. Termokamera a princip jejich funkce 6 2. Jaké je využití termografie? 8 3. Využití termokamer v průmyslu

Více

1 Stručná historie a vývoj 6. 2 Základní typy přístrojů 8 2.1 Kompaktní přístroj... 8 2.2 Kompaktní přístroj se ZOOMEM... 8

1 Stručná historie a vývoj 6. 2 Základní typy přístrojů 8 2.1 Kompaktní přístroj... 8 2.2 Kompaktní přístroj se ZOOMEM... 8 Úvod 5 1 Stručná historie a vývoj 6 1.1 1998-1999: Technologicky výstřelek... 6 1.2 2000-2001: Hledání kvality... 6 1.3 2002: Boj o cenu a zákazníka... 7 1.4 2003: Rychlost a kapacita... 7 1.5 Jaká bude

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 JAROSLAV PROCHÁZKA JAROSLAV ŽÁČEK ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST TVORBA DISTANČNÍCH VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ PRO CELOŽIVOTNÍ

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Hezké vyhlídky. Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann. T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G

Hezké vyhlídky. Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann. T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G 19 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G Hezké vyhlídky Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann Výkonní pomocníci Andreas Huhmann, Lennart Koch Koncipováno

Více

Digitální stopy v kriminalistice a forenzních vědách

Digitální stopy v kriminalistice a forenzních vědách Doc. Ing. Roman Rak, Ph.D Prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr.h.c Digitální stopy v kriminalistice a forenzních vědách Policejní akademie ČR Praha krabičky od cigaret), audio digitální záznamníkové

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍ TABULE PŘI VÝUCE MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Petr Novák Přírodovědná studia, obor

Více

Současná revoluce v distribuci

Současná revoluce v distribuci II/III Přílohu připravili: Vlastimil Poliačik, editor Monika Panochová, manažerka přílohy Digitální svět. Pomalu a jistě naše denní činnosti procházejí digitalizací. Nákupy, práce, zábava... jsou již dnes

Více

LT COMBO Nabídka 100966 Datum 21/10/2011

LT COMBO Nabídka 100966 Datum 21/10/2011 LT COMBO Nabídka 100966 Datum 21/10/2011 Zákazník: K laskavé pozornosti: AGRICO Rybářská 671 379 01 Třeboň pana Františka Šedivého a pana Karla Pěšíčka Vážení pánové, Navazujeme na naše jednání a děkujeme

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

Elektrotechnika, elektronika

Elektrotechnika, elektronika Technický týdeník 05 23 téma čísla Elektrotechnika, elektronika Na veletrh Amper je přihlášeno 630 vystavovatelů Pouhé tři týdny zbývají do zahájení největší technické události, která se uskuteční na půdě

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno. Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1. Technický týdeník 21 8.-21. 10.

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno. Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1. Technický týdeník 21 8.-21. 10. Technický týdeník 21 8.-21. 10. 2013 19 Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1 Japonská firma Brother je po celém světě známa především díky spotřební a kancelářské elektronice,

Více

Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití

Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití 16 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i HARTING Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití Schopnost propojení zařízení

Více

29 Průzkum trhu průmyslových robotů: Kam člověk nemůže, nastrčí robota. www.udrzbapodniku.cz

29 Průzkum trhu průmyslových robotů: Kam člověk nemůže, nastrčí robota. www.udrzbapodniku.cz 29 Průzkum trhu průmyslových robotů: Kam člověk nemůže, nastrčí robota www.udrzbapodniku.cz 1. ročník konference AUTOMATIZACE A MODERNIZACE TEPLÁREN 2011 22. září 2011, Praha Jaká je budoucnost tepláren

Více

Call centrum jako součást podpory klienta

Call centrum jako součást podpory klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Call centrum jako součást podpory klienta Diplomová práce Autor: Bc. Adéla Jílková Finance Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha Duben

Více

Jak správně vybrat TV

Jak správně vybrat TV Jak správně vybrat TV aneb NENECHTE SE OKLAMAT! Autoři_ Roman Svoboda Vladimír Kaděra Václav Vozáb Tomáš Malík Obsah_ 1. Předmluva 01 2. Obecné principy a funkce TV 02 Historický vývoj ČB, CRT, Trinitron,

Více

Mendelova univerzita v Brně. Hospodářská informatika. Ing. Tomáš Badal, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně. Hospodářská informatika. Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Hospodářská informatika Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Hospodářská informatika

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

Web-kamera pro monitorování reálných modelů. Lukáš Kamp

Web-kamera pro monitorování reálných modelů. Lukáš Kamp Web-kamera pro monitorování reálných modelů Lukáš Kamp Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Tato práce je zaměřena na monitorování řízení reálných modelů s využitím web-kamery. Řešení monitorování pomocí web-kamery

Více