Informace pro farnost Vlašim

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace pro farnost Vlašim"

Transkript

1 D O TEK Informace pro farnost Vlašim Červen 2014 Náklady na tisk 10 Kč Duch svatý vepsal nový zákon do našich srdcí tím, že do nich vylil lásku. Je to nová schopnost milovat. láska je znakem a projevem nového života z Ducha

2 Sedm darů Ducha svatého Duch svatý, jenž v nás přebývá, chce učinit naši duši poddajnou, poslušnou a podrobenou svému božskému vedení a nebeským vnuknutím. Jsou to zákony jeho lásky, v jejichž zachovávání spočívá nadpřirozená blaženost tohoto přítomného života. K tomu jí propůjčuje sedm vlastností a dokonalostí, které se téměř podobají těm sedmi právě uvedeným a které jsou v Písmu svatém (viz Iz 11,2; Sk 2,38) a teologii nazývány dary Ducha svatého. Ty jsou nejen neoddělitelné od svaté lásky, ale též, jestliže všechno dobře uvážíme a správně řekneme, jsou hlavními ctnostmi, vlastnostmi a zvláštnostmi lásky. Neboť za prvé moudrost není ve skutečnosti ničím jiným než láskou, která cítí, okouší a dozvídá se, jak dobrotivý a laskavý je Bůh. Za druhé rozumnost není ničím jiným než láskou, která zaměřuje svou pozornost na to, aby uvážila a pronikla krásu věroučných pravd a mravoučných zásad, aby v nich poznala Boha, jaký je sám v sobě, a pak sestoupila z těchto výšin a poznávala jej také v jeho tvorech. Za třetí vědění naproti tomu není nic jiného než tatáž láska, která naši pozornost zaměřuje na to, abychom poznali sami sebe i ostatní tvory, a tím došli k dokonalejšímu poznání služby, kterou jsme povinni vůči Bohu. Za čtvrté rada je také láska, působí-li v tom smyslu, aby nás učinila pečlivějšími, pozornějšími a způsobilejšími ve volbě vhodných prostředků, jak Bohu svatě sloužit. Za páté síla je láska, jež povzbuzuje a pobízí srdce, aby vykonala, co rada rozhodla, že musí vykonat. 2

3 Za šesté zbožnost je láska, jež nám ulehčuje práci a vede nás k tomu, abychom se věnovali skutkům, které se líbí Bohu, našemu Otci, srdečně, rádi a s dětskou láskou. Za sedmé a za poslední bázeň není ničím jiným než láskou, působí-li v tom smyslu, aby nás nechala prchat před tím, co se nelíbí božské vznešenosti, a vyhýbat se tomu. Ježíši, náš pokoji JACQUES PHILIPPE Ježíši, světlo našich srdcí, od svého zmrtvýchvstání k nám stále přicházíš. Ať jsme kdekoli, stále nás očekáváš. A říkáš nám: "Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a naleznete odpočinutí" (Mt 11,28). Ježíši Kriste, když si myslíme, že jsme docela sami, ty jsi zde. Když je v nás pochybnost, tvá láska k nám není o nic menší. Chtěli bychom se odvážit riskovat kvůli tobě, Kriste. A slyšíme tvoje slovo: Kdo dá život z lásky ke mně, nalezne jej. Ty jsi, Kriste, spojen s každou lidskou bytostí bez výjimky. A ještě víc, ty, vzkříšený, přicházíš uzdravit skryté zranění duše. A pro každého se otevírají brány nekonečné dobroty srdce. Takovou láskou se naše životy pomaloučku mění. Bože živý, naši minulost ukrýváš do Kristova srdce a o naši budoucnost se postaráš. Ježíši Kriste, tak mnoho dětí a mladých lidí, poznamenaných lidským opuštěním, jsou cizinci na zemi. Někteří se ptají: má můj život ještě nějaký smysl? A ty nás ujišťuješ: pokaždé, když ulehčíte trýzeň nevinného, děláte to pro mne, pro Krista. Ježíši, náš pokoji, když naše rty mlčí, naše srdce ti naslouchá a také k tobě mluví. A ty říkáš každému: odevzdej se docela prostě životu z Ducha svatého, tvá troška víry k tomu stačí. Ježíši, náš pokoji, ty nás nikdy neopouštíš. A Duch svatý nám stále otevírá cestu, abychom se vrhli k Bohu jako do propasti. A přichází úžas: ta propast není propastí temnot, ale je to Bůh: hlubina soucítění a nevinnosti. 3

4 Ježíši, staň se naším pokojem. Ty pro nás nikdy nechceš otřesy duchovní trýzně. Když chápeme, že to všechno se děje v důvěře ve tvou lásku, slyšíme tvé volání: působením Ducha svatého si vytvoř srdce rozhodnuté přijímat všechno v jasu chval. Dechu Boží lásky, Duchu svatý, do hlubiny naší duše vkládáš víru. Je jako vzmach důvěry, který se v průběhu našeho života tisíckrát obnovuje. Tato důvěra nemůže být než docela prostá, tak prostá, že ji může přijmout každý. Modlitba Charlese de Foucalda ROGER SCHÜTZ Klaním se ti, Bože, a vyjadřuji tím, že tě miluji. Chválím tě, jsi nekonečně krásný, nekonečně láskyplný. Vyznávám to celou svou duší a chtěl bych to vyznávat tak, aby z toho vzešla tvá sláva, ačkoliv jsem pouhé nic. Stačilo by, kdyby má chvála vystihla tvou krásu, což je naprosto nemožné. Ty sám se můžeš oslavovat, můj Bože. Proto se spojuji s tebou, ó Ježíši, můj Pane, abych tvého Otce chválil. Sjednocuji se s tebou, ó Duchu svatý, který vzbuzuješ v mém srdci nevyslovitelné vzdechy, abych jimi Ježíši dobrořečil. Sjednocuji se s tebou, ó Bože Otče, ó Bože Synu, abych dobrořečil Duchu svatému, vám oběma rovnému a Bohu mému. Homeopatie (svědectví ex-homeopata) Jsem dětská lékařka. Mám čtyři děti ve věku 14, 12, 9, a 6 let. V letech 1995 až 2000 jsem absolvovala školení v homeopatii. Vlastním certifikát z Rakouské školy homeopatie, navštěvovala jsem přednášky z indické, tzv. revoluční homeopatie a absolvovala jsem kurs BIHOST (metoda biochemickohomeopatické regulace metabolismu). Protože jsem v tomto období byla převážně na mateřské dovolené, léčila jsem homeopatiky převážně své děti a některé známé. Byla jsem touto léčbou nadšená. Věřila jsem, že jim dávám neškodné kuličky vyrobené z bylin. Dětem jsem léčila hlavně infekce horních cest dýchacích. Dceři jsem vyléčila bronchitidu poté, kdy jí nezabraly antibiotika. Mně po podání homeopatika do druhého dne zmizela bradavice. Někdy mi u známých homeopatika nezabrala, ale vysvětlovala jsem si to svou nevědomostí. Avšak později se 4

5 u dětí začaly objevovat problémy, které jsem si už vysvětlit nedovedla. Problémy totiž neměly tělesnou, ale především psychickou povahu. Jaká byla moje další cesta s homeopatií? Náš kněz mne upozornil, že tuto léčitelskou metodu podporuje hnutí New Age, ale protože jsem homeopatii urputně obhajovala, nakonec mi řekl, abych dál zkoumala. A já šla na další školení. Koupila jsem si přístroje, které nám na nich doporučovali. Plánovala jsem věnovat se homeopatii po mateřské dovolené. Avšak v mém nitru zavládl velký nepokoj, nevěděla jsem, z čeho pramení. Četla jsem vše dostupné o homeopatii, ptala se různých lidí na jejich názor na ni, avšak nikdo mi nedal uspokojivou odpověď. I stanovisko KBS v otázkách homeopatie (zveřejněné v Katolických novinách r. 1996) jsem vnímala jako souhlas Církve s mou léčbou. Naproti tomu mi mé svědomí říkalo - neléč!. Odmítala jsem proto léčit neznámé lidi, léčila jsem jen známé a výlučně homeopatií jsem léčila naše děti. Ty byly pro mě jakýmisi pokusnými objekty, na kterých jsem zkoušela léčbu homeopatiky. Na jedné straně v mém srdci stále přetrvával nepokoj, na druhé ve mně homeopatie vzbuzovala nadšení a přitahovala mě. Nemohla jsem to pochopit a stále jsem hledala a toužila poznat pravdu. To se později skutečně i stalo a v mých názorech nastal rázný zlom. Přispěly k tomu dvě události: Jedna známá mně vyprávěla vlastní zážitek s alkoholikem, kterého jednou večer v zimě našli ležet na zemi. Odvedli ho domů a přitom se modlili modlitbu za osvobození od ducha alkoholismu. Za měsíc zjistili, že dotyčný přestal pít a začal se připravovat ke svátostem. Vysvětlila mi tu modlitbu. Slyšela jsem ji poprvé. Do rukou se mi dostala kniha MUDr. Judith Erdélyiové: Alternativní medicína ve světle Bible (MSEJK, Bratislava 2000). Autorka v ní často spojovala alternativní medicínu kam zařazovala i homeopatii s okultismem. Zmocnila se mě hrůza, abych neměla i já něco s tím společného. Protože jsem byla doma, klekla jsem před křížem a modlila se: Pane Ježíši, prosím Tě, zbav mě ducha magie a okultismu. Dále jsem prosila o dary Ducha Svatého. Modlitba vycházela z mého rozervaného nitra a až později jsem pochopila, jak velmi změnila orientaci mého života. To, co se po ní dělo s mým myšlením, je pro mě doteď zázračné. Najednou se mi začalo vyjasňovat. 5

6 Přístroje! Na posledním školení jsem si koupila dva přístroje v přesvědčení, že se budu homeopatii věnovat, a že je využiji. Měřícím přístrojem založeným na EAV metodě můžeme pacienta otestovat a najít pro něj správné homeopatikum. Ušetří se tím mnoho času, který homeopat věnuje vyhledávání homeopatického léku v Repetitoriu a Materii Medici. Dokonce se dá na tomto přístroji vyrobit homeopatikum i z čisté vody. Postačí to k tomu, aby homeopat vlastnil diagnostická homeopatika. Pacienta potom přístroj vybaví vyrobenými homeopatickými kapkami neboli čistou vodou, do níž přenesl informaci homeopatika. Přístrojem se dá měřit i energie v jednotlivých akupunkturních bodech. Přístroj prodávali na školení obchodní zástupci ze zahraničí. Musela jsem se rychle rozhodnout. Kolegové homeopati mi radili, že je dobré nějaký takový přístroj vlastnit. Při koupi jsem se nezamýšlela nad způsobem jeho fungování, až po modlitbě autoexorcismu mě napadlo vyrábí homeopatika z čisté vody, vždyť je to magie! Podívala jsem se, v jakých jednotkách přístroj měří energii v akupunkturních bodech. Na číselníku však nebyly žádné jednotky. Až tehdy jsem si uvědomila, že přístroj mi dává jenom dvě jednoduché odpovědi (podobně jako kyvadlo): odpověď ano když na aparátu svítí světlo mezi body 80 a 90, anebo ne když přístroj svítil mezi body 50 a 60. S hrůzou jsem si uvědomila, že je to okultní věc. Kyvadlem by se léčitelé při práci zesměšnili, avšak v naší době je jednoduché sestrojit přístroj s moderním dizajnem a je to efektní řešení. Přístroj jsem měla v záruce. Chtěla jsem ho okamžitě vrátit a dostat zpět peníze stál Sk. Volala jsem obchodním zástupcům, že se pokazil. Vysmáli se mi, že co se mi na něm může pokazit Druhý přístroj kapesní diář Psion se podobá většímu mobilnímu telefonu. Na jeho displej je možno napsat název homeopatika a jméno pacienta. Stisknutím klávesy Mode homeopat pošle informaci, tedy homeopatický lék, pacientovi přímo do jeho organismu. Tato informace se dá poslat i na dálku, když homeopat zná datum narození pacienta. Neuvěřitelné! Tomuhle jsem uvěřila! Přístroj jsem několikrát použila. Fungovalo to. Nepotřebovala jsem žádná homeopatika. Stačilo mít u sebe jenom tento aparát. Na mých posledních školeních nám přednášející tvrdila, že v homeopatii neúčinkují chemické látky, ale že tu jde jen o přenos informace. Připadala jsem si tehdy velmi hloupě, protože jsem pět let chodila po školeních a až tak pozdě jsem se to dozvěděla. Zeptala jsem se bratra, elektrotechnického inženýra, jakou 6

7 informaci vyšle přístroj, když to funguje? Bratr mě nazval naivkou, že věřím na takové věci. Po prohlédnutí přístroje lakonicky konstatoval: To je obyčejný diář vyrobený v roce Nerozuměla jsem tomu. Až po modlitbě mně problesklo hlavou: Nic v přístroji není a nefunguje, musí to být magie! Musí to být okultní věc! Později, rozhořčená sama na sebe pro množství peněz, které jsem za oba přístroje vyhodila, jsem zatelefonovala do zahraničí. Chtěla jsem přístroj vrátit a dostat nazpět své peníze. Dotyčné homeopatce jsem na otázku, proč to chci vrátit, odpověděla, že jsem přišla na to, že je to bílá magie a nechci to nadále používat. K mému překvapení mi na to odpověděla: Kolegyně, a co jste si myslela, že to je?. Zůstala jsem úplně omráčená. Homeopatka věděla, že tu jde o magii, ale na školení o tom nepadlo ani slůvko! Avšak stále jsem nechápala podstatu homeopatie proč se právě v homeopatii dají používat okultní přístroje? Nebylo mi to stále jasné. A tak jsem se pustila do studia. První knihou, kterou mi koupil manžel, byl pastýřský list Konference biskupů Toskánska: Magie, věštění a démonické vlivy (Jas 2001). Hned v jejím úvodu jsem se dozvěděla, že existuje magie napodobovací, podle které podobné plodí zase podobné. V tom okamžiku jsem si vzpomněla na první princip homeopatie podobné se léčí podobným a pochopila jsem, že principy homeopatie vycházejí z magie. Moje rozhodnutí ohledně homeopatie bylo jednoznačné už žádná homeopatie! Ani francouzská škola. Vždyť tu neúčinkují byliny a nerosty, tady jde o magii, bílou magii! Postupně jsem začala mít jasno ve věcech, kterým jsem na školeních o homeopatii nerozuměla a začala jsem chápat souvislosti Odvrácení od ducha homeopatie Jak už jsem se zmínila, přišly problémy s dětmi. Nejstarší, tehdy devítiletá dcera, v době, kdy brala homeopatika, měla sny, při kterých se budila a bála. Hledala jsem různé příčiny, ale na homeopatika jsem ani nepomyslela. Vyvrcholilo to tím, že ve snu viděla ďábla, který chtěl, aby mu řekla ano, a později zase ďábla, který jí chtěl odseknout ruce a nohy. Modlila jsem se s dcerou modlitbu za osvobození od ducha homeopatie. Sny se jí už víckrát neopakovaly, ale strach při usínání ještě dlouho přetrvával. Moje druhá dcera nemohla v noci dýchat a stále se jí to zhoršovalo. Nebyla nachlazená, neměla rýmu, netrpěla alergií. Byly to strašné stavy nemohla dýchat, hněvala se, kopala v posteli nohama, budila sourozence. Jednou mě 7

8 napadlo: Zkus se modlit! Když byla v tomto stavu, položila jsem na ní ruku a modlila se modlitbu za osvobození od ducha homeopatie. K mému úžasu usnula a pokojně spala i další noci. Syn, tehdy tříletý, se dostával do strašných, pro mě nepochopitelných stavů agresivity, když jsem mu odmítla dát sladkost těsně před obědem, anebo před snídaní. Shazoval věci z poliček, vyházel všecko ze skříně. Žádné výchovné metody nepomáhaly. Jednou mě také napadlo modlit se. Po modlitbě se uklidnil, najedl se. Dosud má rád sladké, ale dokáže si sladkost odříci. Umí se rozzlobit, ale přesto poslechne. Modlitbu za osvobození jsem se nemodlila pouze nad svou nejmladší dcerou. Měla šest měsíců, když jsem skončila s homeopatií. Dávala jsem jí nízko ředěné homeopatikum, nepoužila jsem konstituční homeopatika. Přede mnou vyvstala další otázka: Co dál? Tehdy mně velmi pomohla duchovní cvičení za vnitřní uzdravení. Pochopila jsem při nich stav, ve kterém jsem se nacházela. Intenzivně jsem četla Písmo svaté. Na základě biblického textu: Mnozí z těch, kdo se zabývali pověrečnými věcmi, snášeli knihy a přede všemi je spálili (Sk 19, 19) jsem spálila všechny svoje homeopatické knihy. Nevěděla jsem však, co s přístroji. Až sedm měsíců mně trvalo, než jsem pochopila, že i je musím zničit. S manželem jsme je rozebrali a spálili. A v mém nitru zavládl pokoj Svědectví je zveřejněno se souhlasem autorky. Pokračování příště Převzato z internetových stránek P. Vojtěcha Kodeta, karmelitána, který je známý především jako kazatel a autor několika knižních titulů s duchovní tématikou. Zabývá se přednáškovou a formační činností, dává exercicie, věnuje se duchovnímu doprovázení a službě uzdravování a osvobozování. Pouť za duchovní povolání První květnový víkend jsme se jako tradičně vypravili na arcidiecézní pouť za duchovní povolání. Na tento již třináctý ročník se vydaly z Vlašimi a okolí hned dva téměř plné autobusy poutníků a z okolních farností putovali další. Předpověď počasí nebyla příznivá, a proto bylo na místě vyzbrojit se zimním 8

9 oblečením a ti prozíravější i pláštěnkou. Na místě nás přivítal studený vítr, který záhy všechny zahnal do areálu redemptoristů. V kostele probíhala modlitba růžence a v přilehlých ambitech byla příležitost ke svátosti smíření. Vrchol pouti, bohoslužba, byla sloužena v centrální kapli Navštívení Panny Marie. Mši svatou spolu koncelebrovali kardinál Dominik Duka OP spolu s biskupem Karlem Herbstem a biskupem Václavem Malým. Přítomni byli dále kněží pražské arcidiecéze a samozřejmě nemohli chybět ani bohoslovci. Ti měli pro poutníky připraveny i informační panely s informacemi ze semináře a za drobný příspěvek i malý dárek v podobě upomínkového hrnečku. Kromě toho vedli modlitbu růžence i májovou pobožnost. Polední pauzu využil každý po svém rozmluvou s knězem (přítomni byli i P. Dlouhý a P. Sklenář), modlitbou nebo jen občerstvením a nákupem suvenýrů. Celá pouť byla zakončena májovou pobožností a závěrečným požehnáním. Poté ještě byla ponechána chvíle pro modlitbu a uctívání milostné sošky Panny Marie. Prokřehlí na těle, ale zahřátí na duchu jsme se v odpoledních hodinách vrátili v pořádku zpět do Vlašimi. Za zmínku ještě stojí dvě věci. Jednou z nich je prozatím absence varhan v bazilice, na jejichž stavbu je vypsána sbírka, na kterou je možné přispívat. Tou druhou jsou známé Svatohorské schody, které museli být z technických důvodů uzavřeny. Rovněž i jejich oprava je financována především z darů veřejnosti. Více na K. V. 9

10 Pro děti Seslání Ducha svatého Padesát dní po Ježíšově zmrtvýchvstání se v Jeruzalémě sešlo mnoho lidí z různých národů. Přišli oslavit svátek Letnic. Apoštolové, Ježíšovi příbuzní, Maria a další ženy ti všichni byli v jednom domě a modlili se. Očekávali Pomocníka, kterého jim Ježíš slíbil. Najednou se ozval z nebe veliký hukot. Ukázaly se jazyky jako z ohně a nade všemi se rozdělily. Duch svatý všechny naplnil. Učedníci vyšli ven a chválili Boha a Ježíše Krista, Jeho Syna. Petr se ujal slova a promluvil k lidem, kteří se seběhli. Mnoho lidí mu uvěřilo a dalo se pokřtít. V ten den se viditelně ukázala církev. Událost seslání Ducha svatého není pouze historií. Kristus totiž dává církvi (dokončení v tajence) 10

11 Ze života farnosti Neděle Den dětí v kostele sv. Jiljí od 16 h zazpívá dětem k jejich svátku a dalším posluchačům pěvecký sbor Rolnička spolu se sólistou P. Martinem Sklenářem. Po koncertě bude možnost setkání s P. Sklenářem a pohoštění na farní zahradě i v besídce. Neděle v podvečer (čas bude ještě upřesněn) se uskuteční důležitá schůzka organizátorů pátečních dětských odpolední. Víkend otců s dětmi proběhne od 6. do 8. června v Javorníku u Zdislavic. Programem budou biblická témata. Přihlásit se můžete u Michala Rybníčka. Sobota Srdečně zveme na Svatodušní vigilii, která se uskuteční v předvečer slavnosti Seslání Ducha svatého. Tato Svatodušní vigilie (s žehnáním ohně, biblickými čteními, obnovou biřmovacích závazků a slavením eucharistie) se uskuteční od 21:30 ve Velíši. Neděle slavnost Nejsvětější Trojice od 8 h poutní mše svatá v Hradišti (tato mše svatá bude místo obvyklé mše svaté ve Velíši, která proto onu neděli nebude). Slavnostní bohoslužbu doprovodí Podblanický smíšený sbor a orchestr pod vedením pana Volka. Všichni jste srdečně zváni. Neděle u kostela sv. Jiljí ve Vlašimi se uskuteční od 9:00 do 12:30 prodej křesťanské literatury. Neděle od 15:30 do 17:30 bude na farní zahradě pro děti připraven Pohádkový les. Poté si všichni budou moci opéct na 11

12 ohýnku, co si z domovů přinesou. Vítán je rovněž příspěvek odměnami pro děti. Bližší informace u ing. Kucharčíkové, tel Sobota od 14:00 v kostele ve Vlašimi mše svatá pro abiturienty celebruje P. Josef Nerad. Sobota Kněžské svěcení v Katedrále sv. Víta v Praze pojedeme společně autobusem v 7:30 h. od budovy Městského úřadu ve Vlašimi. Také letos pořádá naše farnost letní dětský tábor pojmenovaný Tajemství Svatého grálu. Tábor se uskuteční poslední týden v srpnu ve Slivici u Příbrami. Přihlaste se do konce května (ale samozřejmě čím dříve, tím lépe, již více než polovina míst je obsazených). Na farní zahradě byla instalována trampolína, vstup na ni je na vlastní nebezpečí, za děti odpovídají jejich rodiče, maximální počet účastníků v témže čase je šest dětí, trampolína má zátěžovou nosnost 180 kg, vstup na skákací plochu jest bez obuvi, trampolína se nepoužívá během bohoslužeb. Prosíme, neparkujte svými automobily v prostoru vedle farního kostela na travnaté ploše u zdi kostela, parkujte pouze kolmo ke zdi k besídce tak, aby se tam vešlo co nejvíce automobilů. Michal Grúz nabízí od začátku června možnost navštěvovat kurzy anglického jazyka a literární semináře. Zájemci se, prosím, ozvěte na tel.: nebo na Od 17. do 23. srpna se v Třešti u Jihlavy uskuteční Celostátní setkání animátorů pro mladé, kteří se podílejí nebo by se chtěli podílet na vedení společenství. Více informací u otce Vojtěcha. 12

13 Zprávy z Farní charity Vlašim Čtvrtek přednáška PhDr. Ireny Lesové Jsme tu jeden pro druhého se uskuteční od 15 h ve farní Besídce u kostela sv. Jiljí ve Vlašimi Čtvrtek již tradiční setkání seniorů, mše svatá od 10 h v kostele sv. Jiljí ve Vlašimi, poté posezení ve farní Besídce. Pokud by se někdo rád zúčastnil setkání a kvůli zdravotnímu stavu je to pro něj obtížné, rádi mu zajistíme odvoz. Požadavky na dopravu můžete hlásit na tel pí Laloučkové nebo panu Matějovskému v sakristii. Středa výlet na Konopiště pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Pořádá Farní charita Vlašim. Doprava autobusem z Kondrace, Vracovic, Bolinky, Boliny, Zdislavic, Římovic, Vlašimi (odjezd v 9 h), Domašína a Chotýšan. Cena dotovaná Středočeským krajem 130 Kč zahrnuje dopravu autobusem, projížďku vláčkem na zámek, vstupné na výstavu a prohlídku zahrad. Předpokládaný návrat je kolem 14 h. Přihlášky přijímá Ing. Kucharčíková, tel Sobota Bleší trh. Máte-li doma přebytečné věci, které by možná udělaly radost někomu jinému, přijďte si je prodat ke kostelu sv. Jiljí ve Vlašimi. Prodej bude probíhat od 8:30 do 11:30. Kontakt: Mgr. Ptáčková, tel V neděli pořádala Farnost Vlašim a Farní charita Vlašim společně Oslavu dne matek. Rádi bychom poděkovali P. Jaroslavu Konečnému a Mirce Ptáčkové za pomoc s organizací, maminkám ranních pátečních setkání za tvorbu kytiček a přáníček, souboru Collegium proprium za skvělý hudební zážitek, ženám za přinesené dobroty a všem ostatním za pomoc, podporu a příjemnou atmosféru. Na dobrovolném vstupném se vybralo Kč, děkujeme za vaše dary, výtěžek koncertu bude použit na další aktivity pořádané Farní charitou Vlašim. Za organizátory BC. DANIELA LALOUČKOVÁ 13

14 Dovolte, abychom se představili těm, kteří nás úplně neznají Farní charita Vlašim je významným poskytovatelem sociálních služeb ve Vlašimi a okolí. Kromě sociálních služeb poskytujeme: 14 na předpis praktických lékařů domácí zdravotní péči, která je plně hrazená z veřejného zdravotního pojištění, akutní materiální, věcnou a finanční pomoc potřebným, organizujeme sbírky šatstva a půjčujeme rehabilitační a kompenzační pomůcky. V současnosti jednáme o rozšíření poskytování sociálních služeb: Občanská poradna Vlašim, Osobní asistence a Aktivizace seniorů a osob se zdravotním postižením o pečovatelskou službu a sociální službu denní stacionář. Denní stacionář by měl pomoci lidem, kteří chtějí smysluplně trávit svůj čas, touží po společnosti nebo se chtějí zbavit pocitu zbytečnosti, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí. Měl by zajistit úlevu i jejich rodinám, které se bojí nechat je samotné doma, a tak na část dne přijdou do denního stacionáře a pak se vrátí zase domů. Že je to dávno, co někteří chodili do školky, školy nebo práce? To vůbec nevadí do stacionáře je možné přijít po domluvě kdykoli. Pokud nebude mít zájemce možnost vlastní dopravy, dopravu zajistíme. Ve spolupráci se sociálním odborem města Vlašim připravujeme spuštění Půjčovny dětských ochranných a sportovních pomůcek a postýlek. Zatím máme 2 postýlky s matracemi, 1 cestovní postýlku, 1 dětskou autosedačku a obdrželi jsme sponzorský dar Kč od firmy Sellier & Bellot na pořízení bruslí a cyklistických helem. Pomůcky budou půjčovány sociálně slabším rodinám žijících ve Vlašimi a okolí, aby se jejich děti mohly účastnit běžných aktivit tak jako jejich vrstevníci. Pokud byste o nějakou naši službu měli zájem nebo se o nás chtěli dozvědět více, neváhejte nás kontaktovat. Vděčni Vám budeme i za jakoukoli dobrovolnickou, materiální nebo finanční pomoc. BC. DANIELA LALOUČKOVÁ, ŘEDITELKA FCH VLAŠIM, TEL

15 Pokojná Noc kostelů v pražské arcidiecézi Již pátým rokem se pražská arcidiecéze účastnila mezinárodního ekumenického projektu Noc kostelů, v němž nejde pouze o prohlídky sakrálních staveb, ale především o přiblížení duchovních a kulturních tradic v naší zemi vycházejících z křesťanství. Proto pojítkem všech otevřených chrámů a modliteben je víra, která nejen v historii vedla naše předky ke stavbám kostelů, ale především určovala způsob chování, jehož součástí je a má být i láska, odpuštění, vstřícnost a obětavost. Toto byla hlavní motta všech 275 menších či větších týmů, které se v průběhu několika měsíců před 23. květnem zformovaly ve farnostech a sborech napříč křesťanskými církvemi. Poprvé se do Noci kostelů zapojilo v letošním roce všech 15 křesťanských církví, které jsou řádnými anebo přidruženými členy Ekumenické rady církví. Oproti předchozím ročníkům tak mohli návštěvníci vstoupit rovněž do většiny pravoslavných chrámů a také do modlitebny Armády spásy. Zralost jednotlivých přípravných týmů se projevila nejen v tom, že byly ve velké většině schopny samostatně zorganizovat svůj večer a noc, ale i po skončení samotné akce přes vlastní únavu projevit radost a dík všem, kteří přijali naši letošní podanou ruku. Tento prvek vzájemného symbolu pokoje a lásky totiž provázel mnoho hlášení, která přicházela do řídícího centra cca od 21. hodiny až do poledne následujícího dne. Nic na tom nezměnila ani skutečnost, že po většinu doby, kdy měly kostely otevřeno, vytrvale pršelo. Zajisté i v důsledku tohoto faktu letošní ročník nepřekonal loňský rekord, kdy se počet vstupů zastavil na čísle (v roce 2012 to bylo , v roce 2011 necelých ) a celkové číslo dosáhlo pouhých návštěvnických vstupů. Zatímco centrum Prahy již tradičně statečně odolávalo náporu turistů, okrajové části Prahy a Středočeský kraj hlásily oproti loňskému roku mírný pokles. Naopak většímu zájmu se těšily tzv. neviditelné kostely, které byly letos doporučovány jak v tištěných brožurách, tak i v pražských a celostátních médiích: jde o kaple a modlitebny bez věží a zvonic, ukryté ve sklepech či přízemích obytných domů a bloků, v nichž by nikdo sakrální prostor nečekal. 15

16 Nezbývá, než všem, kdo se podíleli na přípravě NK, poděkovat, popřát jim zasloužený odpočinek a těšit se na příští podávání ruky jak mezi věřícími navzájem, tak i mezi věřícími a ostatními lidmi dobré vůle. Noc kostelů v roce 2015 se bude konat v pátek 29. května. Převzato z Ve Vlašimi letos v rámci Noci kostelů zazněly skladby známých i méně známých skladatelů, které do lavic kostela sv. Jiljí přilákaly více jak sto návštěvníků. Celý večer završila modlitba se zpěvy v duchu Taizé, kdy každý v potemnělém kostele za doprovodu zpěvu Taizé mohl přinést zapálenou svíčku před oltář a připojit svou prosbu nebo modlitbu. Dalším nevšedním zážitkem byla určitě možnost podívat se ke zvonům, kde pan Matějovský trpělivě vyprávěl o jejich historii, nebo si prohlédnout varhany. Za vydařenou akci děkujeme všem organizátorům, účinkujícím i pomocníkům, bez kterých by tato noc nemohla proběhnout! Vyluštění tajenky pro děti: DUCHA SVATÉHO I DNES Luštěnka převzata z materiálů Brněnského biskupství Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Vlašim, Husovo nám. 46, Vlašim, ; Příspěvky do časopisu se přijímají na adrese Vychází 10x ročně, uzávěrka 20. dne v měsíci. Náklady na tisk: 10 Kč Tisk GRAFFOTO, Vnoučkova 2008, Benešov, tel.: , 16

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

VĚSTNÍK KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE Často se Bůh dotkne našeho srdce ve chvíli, kdy to nečekáme. Když totiž předpokládám

Více

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz červen 2008 4 obsah... úvodní slovo... str.2 rozhovor s o.dušanem... str.3 ohlédnutí za desetiletím farních táborů... str.7 farní tábor 2008... str.8 velehrad

Více

Zpravodaj 2/2015. duben FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN

Zpravodaj 2/2015. duben FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 2/2015 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, při nedávné návštěvě jednoho devadesátiletého kněze jsem slyšel zajímavou myšlenku. Řekl mi, Jendo, my děláme velkou katechetickou

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Září 2005 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Pastorační plán farnosti? Asi si mnozí dobře pamatujeme, jak se v našem hospodářství v dobách minulých vytvářely jedinečné pětileté plány, které pak zpravidla, rozuměj

Více

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS!

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! ČÍSLO 4 KVĚTEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! Poslední květnový den roku 1937, tedy přesně před pětasedmdesáti lety, byl posvěcen pozemek pro budoucí

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě červenec srpen 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Cesta domů Při svých výletech jsem se kdysi ocitl na svazích hustého lesa, kde končila

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2015 Foto Hana Vítková Úvodní slovo Ve východních církvích je zvykem, že se křesťané o Velikonocích zdraví jásavým zvoláním:

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny PRAHA 7 8 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Na klouzačce, výlety SKS, více na str.10 Přejeme Vám hezkou dovolenou, dětem příjemné prázdniny, a také hodně

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Leden 2011 Číslo 1 Ročník 17 Úvodník P. Pavel Hofírek, děkan Liturgický kalendář Putování na významná i méně známá poutní místa Vranov u Brna Rosteme ve víře - Liturgika Slovo

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XXVI Neděle 21. června 2015 Z obsahu čísla Noc kostelů - zážitky účastníků a organizátorů První svaté přijímání v naší farnosti

Více

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek P. Jan Polák Světových dnů mládeže v Madridu se účastnili

Více

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible DUBEN 2006 Dačická farnost, 1. 4. 2006, VII. ročník / 33. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 1 Katolický dům informuje 3 Manželské společenství v Dačicích Zamyšlení otce Jaroslava

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2013 Program přípravy a liturgických oslav Ze života farností Velikonoční různočtení Modlitba Blaise Pascal Neprosím ani o zdraví, ani o nemoc, o

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

Hejčínské OKO ČERVENEC SRPEN 2014. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Nová zvonička v Řepčíně

Hejčínské OKO ČERVENEC SRPEN 2014. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Nová zvonička v Řepčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně ČERVENEC SRPEN 2014 Nová zvonička v Řepčíně ÚVODNÍ SLOVO Držíte v ruce prázdninové číslo Hejčínského oka, v němž najdete ohlédnutí

Více