Metody a materiály pro vytváření mikrosystémů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metody a materiály pro vytváření mikrosystémů"

Transkript

1 Metody a materiály pro vytváření mikrosystémů

2 materiály monokrystaly C, Si, Ge, GaAs, InF skla vícefázové systémy polykrystalické a amorfní látky porézní látky kompozity materiály prvky Si, Ge, C, Cu, Al, Ni, Cr, Au, Pt oxidy SiO 2, Al 2 O 3, K 2 O, Na 2 0, Li 2 O, CaO, MgO karbidy, nitridy, arsenidy, fosfidy polymery materiály polymery polyolefiny, polyetylén, polypropylén polystyrén - PS polyamidy polymetylmetakrylát - PMMA polykarbonát polyvinylidenfluorid polytetrafluoretylén - TEFLON polyetereterketon - PEEK epoxidy kaučuky silikonové elastomery polydimetylsiloxan - PDMS

3 Materiály pro mikrotechnologie Materiály pro konstrukci mikrozařízení Monokrystaly Křemík» má zásadní význam v mikrotechnologiích, zejména v mikroelektronice» vynikající fyzikální vlastnosti tvrdost, Youngův modul, pevnost v tahu» není transparentní» elektricky vodivý» nízká chemická odolnost Další (již méně významné)» GaAs» SiO 2 vykazuje piezoelektrický efekt Kovy Sklo» obtížné vytváření 3D struktur» vytváří aktivní vrstvy, mikrokomponenty, elektrody» různé typy» oxid křemičitý s příměsí dalších oxidů» Foturan fotocitlivé sklo s přídavkem oxidů ceru, antimonu a stříbra Keramika Nejčastěji alumina Al 2 O 3» není transparentní» problematická výroba jemných struktur» chemicky odolná» mechanická stabilita» nízká tepelná vodivost» nízká teplotní roztažnost BeO» vysoká tepelná vodivost» prach je toxický (místo BeO často AlN)

4 Křemík: Sklo:

5 Materiály pro mikrotechnologie Materiály pro konstrukci mikrozařízení sklo Amorfní materiál na bázi oxidu křemičitého, používaný zejména pro chemické, biochemické a biologické aplikace mikrotechnologií Některé vlastnosti skla transparentní pevné chemicky i biologicky inertní elektricky nevodivé Nevýhody křehké obtížné spojení s jinými materiály nesnadno opracovatelné

6 Materiály pro mikrotechnologie Materiály pro konstrukci mikrozařízení polymery» nízká tvrdost a teplotní stabilita» v některých případech nízká chemická odolnost» použití plastů různé kvality» jsou levné Standardní plasty PVC, PE, PP, PS, PMMA Speciální plasty PSU polysulfonáty PEEK polyetereterketon PI polyimidy LCP kapalné krystalické polymery Technické/inženýrské plasty zlepšené mechnické, tepelné a elektrické vlastnosti PET - polyetylentereftalát PBT - polybutylentereftalát PA - polyamidy PC - polykarbonáty POM - ployoxymetylén...

7 Polymer - polymetylmetakrylát + Polymer - polykarbonát bis-fenol fosgen polykarbonát

8 procesy ubírání materiálu přidávání materiálu přetváření materiálu lepení, spojování, sestavování nástroje fotony elektrony atomy molekul makročástice hroty břity

9 přidávání materiálu mechanické nanášení tisk, kontaktní, bezkontaktní nástřik, sítotisk kladení drátů, kapek, vláken fyzikální nanášení PVD physical vapor deposition za tepla napařování ve vakuu naprašování chemické nanášení v kapalné nebo plynné fázi za tepla oxidace, nitridizace ve vakuu CVD chemical vapor deposition elektrochemické nanášení katodické pokovování, elektrodepozice, Ni, Cu, Au anodická oxidace

10 Technologie vytváření mikrostruktur Nanášení tenkých vrstev Fyzikální mechanismus = Physical Vapour Deposition (PVD)» naprašování (sputtering) na substrátu kondenzují částice, které byly uvolněny pomocí iontů s vysokou energií» napařování (evaporating) kondenzací nanášeného materiálu v plynné fázi na studený substrát Oxidace Si na SiO 2» přímo na povrchu Si dochází k reakci s O 2 nebo H 2 O 2 schéma oxidační pece

11 Physical Vapor Deposition (PVD) 1. Evaporation (napařování) Deposition is achieved by evaporation or sublimation of heated metal onto substrate. This can be done either by resistance heating or by electron-beam (e-beam) bombardment. Thermal Evaporator

12 (3) Metal evaporator Thermal Evaporation: Heater (coil) E-beam Evaporation High Vac Mech Vac Cruicible: heated up Electromagnetic lens -scan electron beam -focus or defocus Cooling water (<100 C)

13 Physical Vapor Deposition (PVD) 2. Sputtering (naprašování) Sputtering is achieved by accelerated ion of inert gas (Ar+) by DC or RF drive in plasma through potential gradient to bombard metallic target. Then the targeting material is sputtered away and deposited onto substrate placed on anode.

14 (4) Sputtering (Al, Ti, W, etc ) (a) Mechanism: physical bombardment of energetic ions (Ar + ) Metal (cathode) Ar + Sputtering yield: metal atoms generated by 1 Ar ion Sputter etching: wafer cathode, cleaning oxide before etching (b) Characteristics: Lower vacuum (100 Pa) : mean free path ~ 50 um Very good step coverage (preferred in IC process) Better contact / stiction Gas (Ar) trapped in the film Introduction to Microelectronic Fabrication (Jaeger)

15 Additive Processes Physical Vapor Deposition (PVD)

16 Chemical Vapor Deposition (CVD) Materials deposited Polysilicon silicon nitride (Si3N4) silicon oxide (SiOx) silicon carbide (SiC) etc. How does CVD Work? Gaseous reactants are introduced into chamber at elevated temperatures. Reactant reacts and deposits onto substrate. Types of CVD LPCVD (Low Pressure CVD) PECVD (Plasma Enhanced CVD) Features CVD results depend on pressure, gas, and temperature CVD can be diffusion or reaction limited Varies from film composition, crystallization, deposition rate and electrical and mechanical properties

17 Chemical Vapor Deposition (CVD)

18 Technologie vytváření mikrostruktur Galvanické pokovování (Electroplating) nanášení kovových materiálů na obráběný kus (Ni, Cu, permalloy,..)» substrát do elektrolytické lázně, kde působí jako katoda (aby se zaručila vodivost, často se nanáší vrstvička z vodivého materiálu, např. Au) senzor s galvanicky nanesenými cívkami zařízení na galvanické pokovování

19 ubírání materiálu vakuové operace: sublimace, odprášení, iontové mletí, leptání plazmou chemické odleptání za mokra anodická oxidace odjiskřování laserové odpařování tepelný účinek laseru laserová ablace silový účinek laseru ubírání třísek, vrtání, frézování, soustružení, řezání broušení a leštění pískování kartáčování

20 Technologie vytváření mikrostruktur Suché leptání (dry etching)» tok chemicky reaktivního ionizonovaného plynu (plazmatu) přes masku na substrát různé druhy:» leptání použitím plazmatu (plasma etching)» iontové leptání (reactive ion etching)» hluboké iontové leptání (deep ion etching) Leptání křemíku» masky z SiO 2, Si 3 N 4 nebo fotorezistů» většinou fluorové nebo chlorové plazma» rychlost leptání 10 mm/min zařízení pro leptání plazmatem

21 Subtractive Processes Dry Etching Plasma Etching Reaction Mechanism Produce reactive species in gas-phase Reactive species diffuse to the solid Adsorption, and diffuse over the surface Reaction Desorption Diffusion

22 Technologie vytváření mikrostruktur Anizotropní mokré leptání (Anisotropic Wet Etching)» substrát do roztoku, ve kterém dochází k leptání» u krystalických substrátů (např. Si) je rychlost leptání závislá na krystalografických rovinách dutiny se vytváří podél určitých rovin» leptací činidla se liší dle leptaného materiálu, např. KOH, EDP etylendiaminpyrotechol, TMAH tetrametylamonium hydroxid zařízení na anizotropní leptání za mokra výrobek zhotovený anizotropním leptáním

23 Technologie vytváření mikrostruktur Izotropní mokré leptání (Isotropic Wet Etching)» substrát do roztoku, ve kterém dochází k leptání» rychlost leptání ve všech směrech stejná (amorfní materiály, např. sklo)» často se používá k odleptávání maskovacích vrstev» jako leptací činidlo: dle substrátu, u skla většinou HF mikrokanál vyrobený izotropním leptáním zařízení na izotropní leptání

24 Metal Patterning fotoresist kov substrát

25 Technologie vytváření mikrostruktur Elektrojiskrové obrábění (Electro-Discharge machining EDM)» odebírání svrchní vrstvy materiálu erozivním působením elektrického výboje» výboj mezi dvěma elektrodami pracovní elektroda, druhou tvoří opracovávaný materiál» pomalé produkt vyrobený touto metodou detail zařízení pro elektrojiskrové obrábění

26 Technologie vytváření mikrostruktur Obrábění laserem (Laser MicroMachining)» odstraňování materiálu (odpaření) pomocí laseru» buď přímé nebo přes masku» pomalé titrační destička zhotovená pomocí LM zařízení pro laserové obrábění

27 Laser Photoablation High aspect ratio channels achievable Laser pulses in the UV region used Sealing by thermal lamination with a PET/PE film at C Depth controllable

28 Mechanické obrábění nástroje celoplošné různě působící na různě modifikované části materiálu lokální, CNC polohovatelné polohování nástroje polohování substrátu výměna nástroje on-line off-line výběr nástroje ze zásobníku rekonstrukce nástroje

29 Technologie vytváření mikrostruktur Mechanické mikroobrábění pomocí speciálních nástrojů (mikrovrtačka, mikrofréza )» struktury velikosti 10 2 mm, vhodné pro podpůrné části mikrozařízení» možnost zpracovávat řadu materiálů včetně kovů, nejčastěji polymery» návrh mikrostruktury v CAD programu (Matlab, AutoCAD) Podstavec vyrobený mikrofrézováním z Teflonu (vlevo, velikost cca mm) pro skleněný mikročip (uprostřed, velikost asi mm) se sítí mikrokanálků (vpravo, ø kanálků asi 30 mm)

30 přetváření materiálu geometrické lisování, vytlačování (extruze), vtlačování, vstřikování, ohýbání fyzikální tavení, tuhnutí, krystalizace, fázové přechody chemické štěpení a síťování polymerů, inicializace teplem, světlem, elektrony

31 Technologie vytváření mikrostruktur Vtlačování za tepla (Hot Embossing) technika pro masovou replikaci mikrostruktur» forma je obtisknuta do filmu termoplastu» jak nástroj, tak vrstva termoplastu jsou předem zahřáty těsně nad skelný přechod termoplastu zařízení pro hot embossing refrakční mřížka vyrobená vtlačováním

32 Technologie vytváření mikrostruktur Vtlačování za tepla (Hot Embossing) Příklad struktury vyrobené vtlačováním (širší kanálky jsou frézovány) do polystyrenového substrátu:» zařízení skládající se ze dvou paralelních kanálů spojených mikrokanálkem o průměru 7 mm» experimentální realizace elektrolytické diody» mezi dvě PS destičky je vložen chromelový drát» sestava je sevřena mezi dvě skleněné desky a zahřívána na teplotu 90 C; destičky se teplem spojí a drát se vtiskne do nich» v závěru je drát opatrně vytažen, vznikne mikrokanál 7 mm

33 Imprinting/Embossing Stamp made in Si or metal Stamp pressed on Plastic to form microfluidic channels Many common plastics successfully imprinted

34 Technologie vytváření mikrostruktur Vstřikování (Injection Molding) replikační technika výroby mikrosystémů (princip stejný jako při výrobě plastů v makrosvětě)» do uzavřené formy (vakuum) je vstříknut polymer (PMMA, PVC)» speciální řízení teplotního režimu» požadavek na vysokou čistotu provozu» nízké náklady na replikaci mikrostruktur forma produkt zařízení pro injection molding

35 Technologie vytváření mikrostruktur Výroba mikrostruktur další techniky Mikro-stereolitografie 3D struktury» použití pryskyřic (směs monomeru a polymeru)» přesně zaměřeným laserem se postupně vytvrzují určité části v pryskyřičné lázni» celý vytvrzený systém se postupně ponořuje a tak se vytváří další vrstvy Tvarování roztaveného vlákna (Fused deposition modeling (FDM))» taví se vlákno a modeluje se požadovaný tvar AFM litografie» oxidační» škrábací

36 Technologie vytváření mikrostruktur Výroba mikrostruktur další techniky 3D printing (3DP TM )» celá třída technik» objekt se nanáší po jednotlivých vrstvách» tloušťka vrstev typicky 100 mm, ale může být i 10 mm» 3D tiskárna typicky využívá návrh 3D struktury v programu CAD Depozice vrstev, řádků Fúze granulátu Mikročástice tvořící vrstvu jsou spečeny na zvolených místech, pracovní plocha se v dalším kroku posune směrem dolů, vytvoří se další vrstva mikročástic, které se znovu spečou. Celý proces se mnohokrát opakuje.

37 Technologie vytváření mikrostruktur Odlévání casting replikace mikrostruktur do polymerních substrátů» nutnost výroby primární matrice (negativ), např. z kovu» matrice se zalije tekutým polymerem nebo roztokem monomeru» po ztuhnutí se finální struktura oddělí od matrice» jednoduchá metoda, nevyžaduje zvláštní vybavení Příklad struktury vyrobené odléváním z PDMS:» zařízení skládající se ze dvou paralelních kanálů spojených mikrokanálkem o průměru 90 mm» do kanálků jsou přivedeny platinové elektrody 90 mm

38 lepení a spojování lepidly zaplňuje detaily tepelné slinování polystyren - 90ºC, sklo ºC difuzní spojování čistota povrchu, leptání plazmou polymerace

39 Kombinací různých technik lze vytvořit kompozitní mikročip

40 Příklad 1 vytvoření mikroelektrody na povrchu substrátu

41 Příklad 2 - Soft Lithography Elastomeric polymer cast in a Si stamp and cured Polymer is peeled off Channel architecture thus transferred to the polymer PDMS technology is becoming popular

42 Whitesides, Soft lithography

věda, výzkum, školství

věda, výzkum, školství věda, výzkum, školství MEMS a mikrosystémové technologie Článek seznamuje s pojmem MEMS od obecných ke konkrétním definicím a se zařazením MEMS jako součásti pojmu mikrosystém. MEMS vzniká propojením oborů

Více

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Electric percolation treshold and dielectric properties Bc. Martin Winkler Diplomová práce 2008 ***nascannované zadání s.

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

Ing. Aleš Herman, Ph.D.

Ing. Aleš Herman, Ph.D. 1 Úvod Lití na vytavitelný model Ing. Aleš Herman, Ph.D. Práce se zabývá a popisuje technologii přesného lití na vytavitelný model. Nejprve se zabývá podstatou přesného lití, poté je postupně po kapitolách

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev

Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev Temperature field modeling into two-layers printed circuit board for separation Bc. Martin Malinka Diplomová práce

Více

Svařování korozivzdorných ocelí Pierre-Jean Cunat

Svařování korozivzdorných ocelí Pierre-Jean Cunat Svařování korozivzdorných ocelí Pierre-Jean Cunat Materiály a jejich použití, Volume 3 Euro Inox Euro Inox je evropskou asociací pro rozvoj trhu nerezavějící oceli. Členy Euro Inox jsou: evropští výrobci

Více

4. Plazmochemické reakce. 4.1. Plazmochemie historie

4. Plazmochemické reakce. 4.1. Plazmochemie historie 4.1. Plazmochemie historie K systematickému fyzikálnímu výzkumu vlastností plazmatu se přistoupilo teprve ve 20. století. Avšak využití plazmatu je staré jako lidstvo samo. Plazma totiž nacházíme v každém

Více

Syntéza bromderivátů grafenu

Syntéza bromderivátů grafenu Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta chemické technologie SVK 2013 Anorganická chemie Syntéza bromderivátů grafenu Bc. Radek Brodil Anorganické chemie doc. Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D. Grafen

Více

Plasty Přednášející: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D. Katedra didaktických technologií, PdF MU Studijní literatura: Pecina, P.Materiály a technologie- plasty.brno: MU, 2006. Osnova přednášky 1. Úvod 2. Podstata

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

LEUCITOVÁ DENTÁLNÍ KERAMIKA. ALEXANDRA KLOUŽKOVÁ a, MARTINA MRÁZOVÁ b, MARTINA KOHOUTKOVÁ c a JAROSLAV KLOUŽEK b. 2. Stručný historický přehled.

LEUCITOVÁ DENTÁLNÍ KERAMIKA. ALEXANDRA KLOUŽKOVÁ a, MARTINA MRÁZOVÁ b, MARTINA KOHOUTKOVÁ c a JAROSLAV KLOUŽEK b. 2. Stručný historický přehled. LEUCITOVÁ DENTÁLNÍ KERAMIKA ALEXANDRA KLOUŽKOVÁ a, MARTINA MRÁZOVÁ b, MARTINA KOHOUTKOVÁ c a JAROSLAV KLOUŽEK b a Ústav skla a keramiky, b Laboratoř anorganických materiálů, společné pracoviště Vysoké

Více

Free-Form technologie výroby brýlových čoček

Free-Form technologie výroby brýlových čoček MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Free-Form technologie výroby brýlových čoček Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Petr Veselý Autor práce: Aneta Štrofová Studijní obor: Optometrie Brno

Více

SOUHRN OTÁZEK A OD PO VĚ DÍ PRO IN STA LA TÉ RY ODBORNÉ PŘEDMĚTY. URČENO I. ROČNÍKŮM SOŠ a SOU K TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VÝUCE

SOUHRN OTÁZEK A OD PO VĚ DÍ PRO IN STA LA TÉ RY ODBORNÉ PŘEDMĚTY. URČENO I. ROČNÍKŮM SOŠ a SOU K TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VÝUCE SOUHRN OTÁZEK A OD PO VĚ DÍ U Č Ň O V S K Á K N I Ž N I C E PRO IN STA LA TÉ RY AUTOR: ING. LUPTÁK LADISLAV URČENO I. ROČNÍKŮM SOŠ a SOU K TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VÝUCE ODBORNÉ PŘEDMĚTY 1. STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

UTILIZATION FORGED PIECES FROM MAGNESIUM ALLOYS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY

UTILIZATION FORGED PIECES FROM MAGNESIUM ALLOYS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY VÝUŽITÍ VÝKOVKŮ Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU UTILIZATION FORGED PIECES FROM MAGNESIUM ALLOYS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY Miroslav Greger a Vlastimil Karas b Michal Vlček c Barbora Kuřetová

Více

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE Interaktivní multimediální text pro všechny studijní programy FSI Doc. Ing. Anton

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE MALÝ FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM SMALL PHOTOVOLTAIC

Více

MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO

MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO Serigrafie je lepší než sítotisk (úvaha k 8. březnu) Západoevropští intelektuálové, zvláště pak stoupenci feminismu naši zemi řadí

Více

Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky. Palivové články. Ing. Zdeněk Porš

Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky. Palivové články. Ing. Zdeněk Porš Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky Palivové články Ing. Zdeněk Porš Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky Palivové články Ing.

Více

VLIV PARAMETRŮ TERMOMECHANICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VÝSLEDNOU MIKROSTRUKTURU TRIP OCELI S VYSOKÝM OBSAHEM HLINÍKU EFFECTS OF THERMOMECHANICAL PROCESSING PARAMETERS ON FINAL MICROSTRUCTURE OF ALUMINIUM BEARING

Více

TERMOPLASTICKÉ ELASTOMERY - MODERNÍ POLYMERNÍ MATERIÁLY

TERMOPLASTICKÉ ELASTOMERY - MODERNÍ POLYMERNÍ MATERIÁLY Chem. Listy 91, 23-29 (1997) TERMOPLASTICKÉ ELASTOMERY - MODERNÍ POLYMERNÍ MATERIÁLY VRATISLAV DUCHÁČEK Pryž (vulkanizovaný elastomer) je charakterizována chemickými, tzv. příčnými" vazbami mezi polymerními

Více

TRANSFER. Výzkum a vývoj pro letecký průmysl. č 22 / 2014

TRANSFER. Výzkum a vývoj pro letecký průmysl. č 22 / 2014 TRANSFER Výzkum a vývoj pro letecký průmysl č 22 / 2014 Toto číslo elektronického sborníku obsahuje příspěvky přednesené na konferenci Centra výzkumu povrchových úprav, uskutečněného 16.6-17.6.2014 v Aircraft

Více

M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L

M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L R O Č N Í K / V O L. R O K / Y E A R L X I V 2 0 1 1 2 M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L O D B O R N Ý Č A S O P I S P R O M E TA L U R G I I A M AT E R I Á L O V É I N Ž E N Ý R S T V Í B R A N

Více

(P13.1) (P13.2) (P13.3)

(P13.1) (P13.2) (P13.3) 13 Prvky skupiny 13 13.1 Jednoduché hydridy 13.1.1 Neutrální hydridy Vzhledem k třem valenčním elektronům lze u všech prvku skupiny 13 očekávat hydridy MH 3. Existence BH 3 byla však prokázána pouze v

Více

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní

Více

Učinit správnou volbu

Učinit správnou volbu Jak řešit problémy Učinit správnou volbu V katalogu Jak řešit problémy si snadno vyberete z nabídky výrobků Henkel ten nejlepší produkt Loctite, se kterým vyřešíte problémy v oblasti strojírenství, jak

Více

Morfologie plechů se zinkový povlakem používaných v automobilovém průmyslu

Morfologie plechů se zinkový povlakem používaných v automobilovém průmyslu Morfologie plechů se zinkový povlakem používaných v automobilovém průmyslu Michaela Kolnerová, Pavel Solfronk Katedra strojírenské technologie Technická univerzita v Liberci, Hálkova 6, 461 17 Liberec

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická

Více

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I.

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. Automatizační systémy. Prostředky automatického řízení, jejich rozdělení, vlastnosti a fyzikální principy. Automatické řízení výrobních procesů: logické řízení, regulační technika,

Více