Workflow firemních dokumentů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Workflow firemních dokumentů"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Workflow firemních dokumentů Bakalářská práce Autor: Tomáš Martíšek, DiS. Informační technologie, Správce informačních systémů Vedoucí práce: Doc. Ing. Stanislav Horný, CSc. Praha Srpen, 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s použitím uvedené literatury. V Prachaticích dne Tomáš Martíšek, DiS.

3 Na tomto místě bych rád poděkoval panu doc. Ing. Stanislavu Hornému, CSc. Za odborné vedení mé bakalářské práce a za ochotnou spolupráci při jejím zpracování. Rovněž bych rád chtěl poděkovat panu Ing. Petru Jindrovi a celé firmě Oschatz Bohemia za poskytnutí námětu práce s možností uskutečnění a odborné konzultace.

4 Anotace Hlavním cílem této bakalářské práce bylo optimalizovat workflow firemních dokumentů ve skupině firem Oschatz. První část obsahuje teoretický rozbor metod. Druhá část obsahuje skutečné nasazení systému pro správu dokumentů a jeho workflow. Třetí část rozděluje vzniklé chyby a navrhuje řešení. Annotation The main point of this bachelor thesis was to optimize workflow of company documents in the Oschatz company group. Content of the first part is theoretical analysis of methods. In the second part there is real implementation of document management system and his workflow. In the third part there is structure of mistakes and solution suggestion.

5 OBSAH ÚVOD OBECNĚ O WORKFLOW Historie Co je workflow? Workflow v IT oblasti Workflow v jiných oblastech lidské činnosti FÁZE WORKFLOW Firemní procesy a jejich definice Metody zavádění firemních procesů Metodika ARIS prof. Scheera Business System Planning Metoda ISAC Modelovací nástroje Select Perspective a FirstStep Metodika DEMO prof. Dietze Výběr produktu nebo řešení Zavedení do provozu Efektivita provozu Metodika MDIS Metodika ITIL Metodika COBIT Reengineering ÚVOD K PRAKTICKÉ ČÁSTI Firemní skupina Oschatz Historie firmy Oschatz Pobočky firmy

6 Oschatz Essen Oschatz Čína Oschatz Turecko Oschatz Bohemia a Oschatz Services & Solutions DODAVATELÉ ŘEŠENÍ A PRODUKTŮ SKUPINĚ OSCHATZ Dodavatelé řešení DMS řešení firmy Bentley Systems Inc ERP řešení firmy Hinrichs & Müller GmbH Dodavatelé produktů Autodesk Inc Bentley Systems Inc Microsoft Corp WORKFLOW DOKUMENTŮ FIRMY OSCHATZ Historie toku dokumentů Zavedení vlastního DMS řešení Zavedení ERP řešení Zavedení certifikace ISO 9001:2000 a jiné normy Popis pracovních procesů ISO Fáze procesů ISO Výběr nového řešení DMS Stanovení potřeb Zvažovaná řešení DMS produkt ProjectWise firmy Bentley Systems Proč tento produkt? Fáze zavedení nového DMS Workflow dokumentů v DMS Spolupráce s produkty Bentley Autoplant Propojení s ERP systémem

7 5.7. Vliv jiných pouţívaných řešení na DMS CHYBY Chyby procesů Chyba ISO procesu Chyby DMS systému Chyba výběru systému Chyba popisu potřeb Oprávněnost rozhodnutí výběru Implementační tým Zavedení systému Spuštění systému Rozdělování typu provozních chyb Změny, nové verze Vliv DMS na odhalení chyb v jiných systémech Přizpůsobení zákazníka produktu nebo produkt zákazníkovi? ZÁVĚR BIBLIOGRAFIE SEZNAM PŘÍLOH

8 Úvod Myslíte si, že je možné cestovat časem? Odpověď na tuto otázku je velmi jednoduchá. Udělejte něco dřív, než se to stane. Pokud důsledek vaší činnosti bude dřív, než příčina [1], tak jste to dokázali. Není to nic složitého. Nic se neděje jen tak. Všechno má svou příčinu a následek. Je jedno, zda jde o lidskou činnost, přírodní jevy nebo nevysvětlitelné úkazy. Jen u těch nevysvětlitelných je nám zatím příčina neznámá. Zkuste nic nedělat. Pod slovem nic si představte vaše nicnedělání. I když vy osobně nebudete nic dělat, bude to mít svůj následek. Ať už později přímo na vás nebo alespoň na nejbližším okolí. Každá akce dřív nebo později vyvolá nějakou reakci. Cílem snad každého jedince je snaha o svůj prospěch, své zlepšování, mít snazší přežití a být vnímán okolím. Většina činností se dělá pro užitek nebo zisk. Od hmotného, finančního, duševního a dalších. Jedinec si uvědomuje, že ulehčení a zlepšení své práce mu přináší pozitiva. Uvědomuje si také, že ve skupinách toho zvládne mnohem více. Ve společenstvech je více efektivní. Pokud začne být jeho činnost ovlivňována nebo přímo řízena okolím, dokáže se specializovat a být ještě produktivnější a jelikož vnímá i své okolí, které má stejný celkový společný cíl, stává se úspěšnější. Jde o základní uspokojení jeho potřeb a potřeb společnosti. Dělbou a specializací práce to kdysi v minulosti začalo a dospělo to až k dnešnímu řízení procesů různých činností, kdy člověk, který je od přírody obecně líný, udělal vše proto, aby pracoval co nejméně. Dnes už většinou jen dohlíží na činnosti jiných mechanizmů. Od mechanických strojů až po sofistikovaný software. Přímé potřeby člověka a lidstva budou do budoucnosti nahrazovány automatizovanými činnostmi, které budou tuto roli plnit. Automatizovanou činností už nebudou jen fyzické úkony, ale i samostatné rozhodnutí na základě předchozích poznatků. Člověk nakonec sám za sebe nebude nic produkovat, protože většina lidských potřeb už bude zajištěna jinou automatizovanou cestou. 8

9 Řízení procesů nebo cílené ovlivňování práce je dnes velmi žádoucí. Optimalizací práce získáme lepší výsledky a proto je snaha sledovat činnost od jejího vzniku až po její dokončení. Průběh skupiny definovaných činností je označován anglickým slovem workflow [2]. V doslovném překladu pracovní tok. Pro snazší popis workflow se využívají schémata nebo diagramy znázorňující vlivy a vazby jednotlivých činností. Člověk k práci potřebuje nejen nástroje, materiál, ale i předchozí znalost postupu nebo novou myšlenku. Vědět jak, to je a bude ta přidaná hodnota, která dokáže vytvořit novou věc. Již od nepaměti se postupy, návody, rady a znalosti dědí z generace na generaci. Informace v jakékoliv formě a ve správný čas může mít významnou hodnotu. Informace v podobě událostí nebo údajů bývají zachyceny v soudobých dokumentech. Dokument [3] je nositel informace. Místo kde dochází k přeměně zdrojů, znalostí a práce na nové produkty se v současné době označuje jako podnik nebo firma [4]. Každé takovéto místo je jedinečné. Dokumenty vztahující se k tomuto místu jsou považovány za podnikové nebo firemní dokumenty. Workflow firemních dokumentů je průběh informaci a činností vztahujících se k chodu podniku. Tato práce má za cíl prověřit workflow v konkrétní firmě. 9

10 1. Obecně o Workflow Cílem kapitoly je seznámit čtenáře s obecným pojetím workflow, jeho historií, dále s workflow v oblasti informačních technologií a v jiných oblastech lidské činnosti. Firma nebo organizace musí nějakým způsobem fungovat. Na funkčnosti celku se podílí kdokoliv, kdo má k firmě nějaký vztah. Může to být její zaměstnanec, dodavatel, odběratel, majitel, ale i konkurence. Každý jednotlivec nebo skupina plní v rámci firmy nějakou roli. Zaměstnanci vědí, co mají dělat. Dodavatelé a odběratelé vědí, na koho se mají obracet. Majitel ví, jak se firmě daří a konkurence, ta nikdy nespí. Pokud vedení firmy její chod správně ovlivňuje, směřuje a dobře řídí, zaručuje to firmě jistotu udržení se na trhu a schopnost prosperovat do budoucnosti. Cílem firem jsou vždy vyšší ekonomické zisky. Zmenšování vstupních nákladů a větší výnosy je smysl obchodování už od nepaměti. V dnešní době se ve firmách odehrává tolik různých činností, že je nutné se v nich vyznat. Podle různých měřítek a pohledů je lze rozčlenit a jasně specifikovat, proč se ta činnost děje. Další dělení musí ukázat vazby různých procesů, časových intervalů a vnějších i vnitřních požadavků. Celková vzájemná propojenost a funkčnost těchto dílčích částí zajišťuje chod firmy. Workflow je činnost nebo definovaný proces se stanoveným rozsahem a sledem různých událostí od počátku jejího vzniku až po naplnění její podstaty. V následujících kapitolách se budeme věnovat historii workflow a tomu kde všude se s workflow můžeme setkat Historie Patrně nejstarším příkladem samotného workflow mohou být opakované používání nástrojů pravěkým člověkem v hluboké minulosti. Tím že našel vhodný kámen, který si upravil a přizpůsobil jako nástroj. Tento nástroj poté opakovaně používal stejným postupem a za jeho pomoci, případně jeho vylepšením získával větší prospěch než ostatní. 10

11 Přibližně 2000 let před naším letopočtem v Indii vznikla myšlenka rozdělení společnosti do kast. Specializovanost skupin a princip řízení celé společnosti i s náboženským podtextem napomohla vzájemné konkurenci a snaze vyrábět lépe. V principech je vidět cílené ovlivňování a vnější řízení. Snad na všech velkých historických i současných projektech například z oboru architektury je možné ukázat, jak důležitá je dobrá organizace práce. Od egyptských pyramid skrz středověké katedrály [5], Eiffelovku nebo budovu opery v Sydney. Na všech těchto stavbách byla nutná vysoce specializovaná odborná příprava, aby se realizace podařila. Každý si určitě dokáže představit, co vše se muselo organizačně zvládnout a co bylo k dispozici v dané době. Každá doba sebou přinášela i nové technologické objevy nebo nástroje. Určitě je jich mnoho, ale pozornost si určitě zaslouží vynález knihtisku nebo obyčejný psací stroj [5]. Dvě historické technické věci, které výrazně napomohly rychlejšímu šíření psaných informací. Dnešní moderní slovo workflow je již ve většině případů zařazováno do oblasti počítačů, informatiky a ekonomie. Základní princip obecné práce se v dnešní době nevyhne nějaké automatizované technologii. Počítače a počítačové systémy jsou již ve většině lidské činnosti. Více naleznete v kapitole Workflow v IT oblasti Co je workflow? K přiblížení a vysvětlení tohoto pojmu jsou velmi vhodné následující citace a definice. Workflow je dnes zprofanovaný termín, který může znamenat mnoho různých věcí. Bruce Silver [6 str. 43] Workflow znamená automatizaci celého nebo části podnikového procesu, během kterého jsou dokumenty, informace nebo úkoly předávány od jednoho účastníka k druhému podle sady procedurálních pravidel tak, aby se dosáhlo nebo přispělo k plnění celkových/globálních podnikových cílů definice dle instituce Workflow Management Coalition 1996 [6 str. 43] 11

12 Workflow lze přiblížit jako tok informací v podnikovém procesu a jejich automatizované řízení. Efektivnějším řízením těchto procesů lze redukovat jejich náklady, zkrátit životní cyklus, zrychlit realizaci technologických změn, zlepšit zákaznický servis. Antonín Carda / Renáta Kunstová [6 str. 43] Každá a mnohé další z těchto obdobných definic se snaží obecně postihnout celý rozsah a důvod, proč je smysluplné zavést workflow do podniků a výrobních procesů a co to zpětně firmám přinese Workflow v IT oblasti Řízení každého podniku má svá pravidla. Pokud se podnik rozhodne zlepšit a zefektivnit zásadním opatřením celkovou pracovní výkonnost bude muset lépe organizovat jednotlivé dílčí součásti. Může se řídit metodikami nebo standardy, ať vnitřními či externími. V nejlepším konečném stavu by pak měl být schopen sledovat, řídit a ovlivňovat veškeré procesy a činnosti, které se ve firmě dějí. Dokáže zviditelnit pracovní tok. Zpřehlednění a optimalizace činnosti je principem workflow. Často opakovaným příkladem ukázky workflow je vyřízení objednávky od jejího přijetí až po dodání zboží a zaplacení. Každý krok v tomto procesu se nechá zlepšit automatizovat a urychlit. Tento celý proces se, ale nechá vyřešit i jedním člověkem bez počítače. Patrně jiné to bude ve firmě, kde za den mohou přijít až tisíce objednávek. Činnost se musí automatizovat, vnitřní komunikace a průběh jednotlivé objednávky se musí sledovat a předávat k řešení dál. Celý tento koloběh práce a jednotlivých obchodních případů už by bez počítačů a softwaru pro řízení celého procesu byl jen těžko možný. Zaměstnanci u jednotlivých počítačů jsou jen malá součást celku. I když vzájemně komunikují, nejsou schopni postihnout celý průběh procesu. Vhodnější je konkretizovat jejich činnost a výsledky skládat podle vývoje jednotlivého případu. Zde se hodí parafrázovat filmovou větu Ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady udělají moc [7]. A pokud jeden přesně ví co dělat má a dělá to správně, tak v důsledku stoupá výkonnost všech. 12

13 Jak ve správný okamžik říct co, kdy, jak, proč a za kolik mají právě napomoci počítačové softwary pro řízení firem. Nejde už o malou aplikaci u zaměstnance, ale jde o systémy, které vedou průběhy činností od jejich vzniku až do ukončení. Historický vývoj s sebou přinášel nástroje na ulehčení konkrétní činnosti i na automatizování a usnadnění celku. Pro dílčí činnost nástroje jako například psací stroj nebo logaritmické pravítko. Pro celkovou činnost např. pásová výroba Henryho Forda [8]. V každé době se nechá najít něco co je a bylo konkurenční výhodou. V posledních desítkách let oblast informačních technologií a komunikací prošla velmi rychlým vývojem. V sedmdesátých letech dálnopis, v devadesátých letech fax. Oblast IT se mění snad každým dnem. Nechci zde jmenovat etapy počítačů a ani softwarová řešení z různých dob, ale každá změna přinesla pozitiva. Od osmdesátých let minulého století si firmy začaly uvědomovat a nepodceňovat systémy vnitřního řízení a tak vznikla různá konsorcia a vývojové skupiny mající za cíl neznalým firmám a veřejnosti objasňovat a definovat jejich oblasti vlastních potřeb. Vznikají standardy, metodiky, návody k usnadnění a sjednocení pracovních procesu. Jedna ze vzniklých významných organizací je Workflow Management Coalition, která letos slaví již 15 let od svého vzniku Workflow v jiných oblastech lidské činnosti V dnešní době se najde jen málo oblastí, kde by se při práci nevyužíval počítač. Rád bych rozlišil, že využití počítače jako nástroje například pro vedení účetnictví nebo psaní faktur není workflow. Workflow je technologický nástroj na vyřešení celé oblasti činnosti. Jde o sousled dílčích kroků. To že se jeden dílčí krok vyřeší počítačem, to nic neznamená. Na světě je stále mnoho míst, kde funguje podniková výroba bez toho, aby se k práci využívaly moderní technologie, na které jsme zvyklí v našich oblastech. V rozvojových zemích a v zemích kde převládá lidská práce nad mechanizovanou prací jsou nové technologie přínosem, ale i bez nich je možné efektivně vyrábět a výrobu zdokonalovat. Manažer v rozvojové firmě může strategicky plánovat a uvědomovat si principy workflow, ale o hromadné inovaci a nasazení bez potřebných technologií to lze 13

14 jen obtížně. Zároveň tento manažer bude prioritně řešit nasazování technologií než koncepci workflow stávajícího podniku. Pod vlivem okolního prostředí, a to platí pro většinu větších firem, je vyvíjen tlak na zavádění workflow řešení nebo na zavádění standardů ISO [9]. Pokud je firma součástí většího celku nebo koncernu, přicházejí požadavky většinou z centrálního sídla firmy. Pokud je firma samostatná, dříve či později ji k tomu donutí vlastní dodavatelé nebo odběratelé nebo nepřímo i konkurence. Aby vše fungovalo i mimo firmu, musí se dnes dodržovat mnoho norem a pravidel. Normy a pravidla jsou stanovena obecně a to vnější, pro firmy externí podle národních nebo mezinárodních úmluv nebo i vnitřní pro firmu samotnou. V této kapitole jsme se seznámili s tím co je workflow, jak ovlivňuje chod firmy, jaká je definice workflow, zajímavosti z historického vývoje, jak zasahuje do oblasti informačních technologií a v kterých dalších oblastech se lze s workflow setkat. 14

15 2. Fáze Workflow Cílem kapitoly je seznámit čtenáře s jednotlivými fázemi workflow, s metodikami a metodami zavádění firemních procesů (ARIS, ISAC, BSP, DEMO), s postupem při výběru a zavedení produktu nebo řešení, se sledováním efektivity podle metodik MDIS, ITIL a COBIT a s reengineeringem. Fáze workflow plně navazují na informační systém, ve kterém jsou použity. Každý návrh informačního systému musí správně odpovídat jednotlivým krokům workflow. Všechny informační systémy mají jako základní kámen jasně definované workflow procesy. Viz následující kapitola. V každé fázi života informačního systému plní procesy definované úlohy. Celkově tyto dílčí úlohy spojují systém v jeden celek. Úlohy mohou mít různá kritéria nebo atributy a úpravou těchto malých kriterií lze ovlivnit celkové chování systému. V následujícím příkladu pro Document Management System bych rád ukázal různé typy workflow procesů při zavedení a při provozu komplexního celku. Příklad je ukázkou implementace informačního systému, kdy a jak se při jednotlivých krocích musí definovat odpovídající procesy. Workflow procesy odpovídající těmto krokům implementace jsou v následujících kapitolách. Úvod - Stanovení potřeb nebo problémů - Proces rozhodnutí pro nasazení vybraného IS nebo DMS - Fázový model Přípravná fáze - Definice cílů - Analýza současného stavu - Stanovení žádaného stavu - Závěr a výsledky z přípravné fáze 15

16 Fáze realizace - První spuštění - Opakované zpětné změny a úpravy nového IS - Migrace z jiných IS - Změny po migraci z jiných IS - Ostrý provoz a výsledky z fáze realizace Porealizační fáze - Zlepšovaní kvality IS - Dořešení návazností (podpora, školení uživatelů) - Zhodnocení a uzavření procesu nasazení celého IS Project Consult GmbH, Hamburg 1999 [10] Po celém životním cyklu systému může následovat fáze Reengineeringu, kdy při už nevyhovujícím běžném provozu a změně potřeb podniku se mohou stanovit zásadní změny stávajícího řešení nebo přechod na jiné verze nebo zcela jiný informační systém. Další kapitoly jsou zaměřeny na fáze workflow při jednotlivých teoretických krocích u nasazování obecného DMS systému Firemní procesy a jejich definice Mezi firemním informačním systémem a firemními procesy existuje přímá souvislost. Každá firma má nějaký sousled pracovních postupů podle kterých se řídí. Tento sousled může být přesně definovaný, ale i úplně chaotický bez jakéhokoliv řízení. Definovaný sousled činností ve firmě může být nastaven nějakou interní směrnicí. Pokud má firma vyšší cíle a řízeně spolupracuje s vnějším okolím, neobejde se dnes bez národních nebo mezinárodních standardů, norem a metodik. Příkladem normy je standard ISO 9001:2000, který přesně popisuje jednotlivé pracovní procesy a postupy v organizaci. Dodržování těchto standardů je kontrolováno pravidelně opakujícím se auditem. Závěrečná zpráva auditora poukazuje na nedostatky nebo opatření, které je nutné v následujícím období vyřešit. Zavedení tohoto standardu do 16

17 organizace přináší jasný postup činností dějících se ve firmě. Součástí tohoto standardu je i příručka řízení kvality, která slouží jako návod pro interní potřebu tak i pro případnou procesní komunikaci s jinou firmou se stejným standardem. Příručka řízení kvality podle ISO 9001 by měla být i výchozím prvkem pro modelování a definování procesů při zavádění informačního systému. Tak i zpětně odpovídat pokud už informační systém existoval před přijetím standardu ISO Důležité je také pochopit, že firemní procesy a workflow mohou v organizaci fungovat, aniž by organizace měla informační systém. Definované firemní procesy dle ISO 9001 mohou a i musí odpovídat procesům informačního systému, pokud je účelem informačního systému řídit právě tyto procesy. Nasazení a provoz informačního systému bez analýzy základních pracovních postupů procesů a činností v organizaci, byť i se sebelepší analýzou stavu všech informačních technologií a informačních procesů v organizaci vede k selhání takovéhoto systému z důvodu rozdílnosti reálných činností a činností evidovaných systémem. Bohužel selhání tohoto způsobu není okamžité, ale projeví se po delší době provozu systému. Jde o zásadní chybu při teoretickém návrhu. Procesní pohled na organizaci BPR Business Process Reengineering [11 str. 110] má za úkol sledovat obecné firemní procesy například z aspektu kvality, výkonnosti, ekonomičnosti, výnosnosti se právě díky procesním standardům jako ISO 9001 a informačním standardům řady ISO stal základním pilířem pro chod firmy. Podle definice ČSN EN ISO 9001:2000 je proces soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy. [11 str. 112] Pro definice procesů a jejich modelování slouží jazyky jako např. UML (Universal Modelling Language) nebo BPEL (Business Process Execution Language) [11 str. 113] Metody zavádění firemních procesů Mezi zaváděním procesů a zaváděním workflow je rozdíl. Workflow je většinou podmnožinou jednoho konkrétního procesu. Příkladem jednoho procesu je zpracování faktury. Příkladem workflow je stav nebo činnost přijetí této faktury nebo činnost účetní, 17

18 která zpracuje fakturu a předá ji k zaplacení. Tyto dvě ukázky procesu a workflow se už týkají samotného provozu v informačním systému. Podle životního cyklu informačního systému existují procesy, které předcházejí činnostem v provozním prostředí. Procesy před nasazením jako je modelování business procesů a různé analýzy. Poté procesy při prvním nasazování systému s uplatněním již známých a vyzkoušených postupů, které nasazení urychlí a zlevní. Například best practices z knihovny dokumentů ITIL [11 str. 208]. Workflow podle definice Workflow Management Coalition (WfMC) je automatizace celého nebo části podnikového procesu, kdy jsou dokumenty nebo informace předávány od jednoho účastníka procesu k druhému podle stanovených pravidel [6 str. 43]. Funkční workflow prostředí je výsledkem úspěšného nasazení nebo provozu celého informačního systému a záleží na vlastních procesech v systému. Workflow se nezavádí, workflow je důsledek procesů. V následujícím výčtu je uvedeno několik metod, metodik nebo modelů pro práci s podnikovými procesy Metodika ARIS prof. Scheera ARIS (Architecture of Integrated Informations Systems) [12 str. 73] je metodika se zaměřením na tři hlavní body které jsou samotná organizace, funkčnost jejího IS/ICT a řízení informací. Nástroje metodiky se dělí na platformy modelující, implementující a kontrolující. Metodika obsahuje mnoho modelů a diagramů od globálního pohledu až k detailům např. řetězců procedur Business System Planning BSP (Business System Planning) [12 str. 83] od firmy IBM je metoda pro celkovou analýzu a návrh. Metoda je velmi rozsáhlá. Přehled následujících postupů ji může lépe objasnit. - Získání smlouvy nebo zadání od vedení organizace - Příprava studie - Zahájení studie - Analýza podniku - Definování podnikových strategií - Definování podnikových procesů 18

19 - Definice tříd dat - Definice informační architektury - Analýza současné informační podpory - Interview s vedením - Formulace závěrů - Určení priorit pro vývoj IS v rámci informační architektury - Ověření dopadů studie a navrhovaného postupu z hlediska řízení IS v podniku - Návrh doporučení a plánu postupu - Prezentace výsledků - Nástin následujících činností Metodika této metody používá principy, postupy a techniky na podstatné věci. Pro podporu fází používá techniky informačního kříže nebo maticovou shlukovou analýzu. Při správném používání této metodiky je zaručeno neopomenutí podstatných věcí Metoda ISAC ISAC (Information System Work and Analysis of Change) [12 str. 102] je metoda zaměřená na počáteční fáze vzniku IS, hlavně na vývoj před samotným vznikem. Principem této metody je vyhledávání problémů uživatelů a následné hledání řešení dřív než je systém plně funkční. Metoda se zaměřuje více na uživatele a lidské zdroje než na firemní procesy. Metoda se skládá z pěti fází. - Analýza požadavků na změny - Studie činností - Informační analýza - Návrh systému - Úprava prostředí Metoda využívá při analýze techniku A-grafů podnikových činností a jejich hierarchii. Při informační analýze jde o techniku I-grafů. Hierarchie grafů je v různých vrstvách od nejvyšší globální až po nejnižší detailní činnost v rámci podniku. 19

20 Modelovací nástroje Select Perspective a FirstStep Metodika Select Perspective [12 str. 111] je modelovací nástroj pro vývoj IS, jehož hlavním principem je myšlenka, že základem veškerých analýz a dalších aktivit vývoje IS je model podnikových procesů. Technikou metodiky jsou diagramy hierarchie procesů a diagramy procesních řetězců. Metoda FirstStep [12 str. 113] s nástrojem FirstStep Designer se soustředí více na využívání technologií a zkoumá více technické aspekty v jednotlivých procesech. Využívá tři typy diagramů: Procesní řetězec, hierarchii a diagram plaveckých drah s principem předávání zodpovědnosti. V postupu modelování jsou následující kroky. - Vytvoření globálního modelu procesů - Mapování činností - Modelování zdrojů a organizační struktury - Určení detailů jednotlivých činností - Provedení analýzy a spuštění simulace Metodika DEMO prof. Dietze DEMO (Dynamic Essential Modeling of Organizations) [12 str. 115] je rozsáhlá metoda, která neřeší činnosti nebo procesy, ale vnímá celek jako komunikační síť. Principem je vztah různých prvků skrz vyvolané akce. Využívány jsou opět diagramy a stavové modely. Metodika podobně jako metoda ISAC rozlišuje prvky na hmotné a informační. Metody a metodiky podle: Václav Řepa Podnikové procesy, ČSSI 2007(viz bibliografie) 2.3. Výběr produktu nebo řešení Po rozhodnutí podniku ve smyslu změny na nový informační systém a po stanovení vlastního implementačního týmu je následujícím krokem výběr produktu nebo vhodného řešení [11 str. 196]. Činnosti při výběrů systému lze rozdělit do třech částí podle potřeb podnikových skupin. Skupinu technologickou, které bude zkoumat, testovat a vyhodnocovat vybírané systémy na zkušebních datech. Skupinu organizační, která bude zjišťovat dodavatele, reference, posuzovat a doporučovat. A skupinu rozhodovací, která bude hodnotit, dělat samotný výběr a podepisovat smlouvu s vybraným dodavatelem. 20

21 Skupinu technologickou zastupují informatici, skupinu organizační širší management a skupinu rozhodující vedení nebo řízení podniku. Členy všech těchto skupin je nutné pečlivě posoudit, jelikož jejich společné rozhodnutí bude mít zásadní vliv na chod celé organizace. Za rozhodnutí musí být zodpovědní, protože je většinou již nevratné. Složení všech skupin musí být vyrovnané a není vhodné nechávat rozhodovat jen jednotlivce. Každý výběr by měl obsahovat minimálně dvě kola s rozhodnutím, které systémy se dostanou do užšího výběru. V úzkém výběru by neměly být více jak tři systémy [11 str. 199]. Podnik by měl vytvořit poptávkový dokument, který by měl obsahovat požadavky a cíle pro nový informační systém. Poptávkový dokument by měl být pro všechny případné dodavatele stejný. Měl by obsahovat minimálně výchozí stav, popis stávajícího IS, požadavky na nový IS a formální informace jako kontakty, harmonogramy, finanční podmínky apod. Poptávkový dokument by měl být veřejný, takže by neměl obsahovat citlivé podnikové údaje [11 str. 202]. Po důkladném zvážení, testování a rozhodnutí by mělo následovat uzavření smlouvy s dodavatelem Zavedení do provozu Po fázích návrhů, příprav, testovaní a zkoušení by měl být stanoven termín oficiálního spuštění nového informačního systému. Tento termín by měl být znám všem zúčastněným a to v dostatečném předstihu. Termín by měl být pevný, ale v jistých případech by měl být připraven i termín náhradní. Odsouvání termínu z důvodu nedokončení přípravných činností je zásadní chyba projektanta. Implementační tým by měl dát jasné stanovisko, kdy k novému spuštění dojde. Nejoptimálnější zavedení nebo první ostré spuštění je takové, kdy si největší skupina uživatelů ani nevšimne nějaké zásadní změny. Způsobů přechodu mezi starým a novým systémem je několik. Ať už dlouhodobý pozvolný nebo i skokový ze dne na den. 21

22 V prvních dnech ostrého provozu by uživatelská podpora měla dokázat třídit zpětnou vazbu od uživatelů na zásadní systémové chyby a na malé, byť i důležité požadavky od uživatelů s pozdějším zpracováním. Den oficiálního spuštění bývá největší obavou všech informatiků, jelikož oni jsou posledním stupněm přechodu mezi starým a nový systémem Efektivita provozu Provoz jakéhokoliv systému je nutno sledovat. Systém samotný má své potřeby. Všechna kritéria vyhodnocovaná při výběru systému se za jeho chodu mohou zásadně měnit. Systémy lze udržovat podle jejich aktuálních potřeb, ale tzv. látání děr a rychlé přizpůsobování není nejvhodnější. Každý systém by měl mít své inovace a koncept svého provozního cyklu. Ke konceptu provozuschopnosti a zlepšování mohou posloužit následující metodiky Metodika MDIS Metodika MDIS [13 str. 115] není až tak úplně provozní metodikou, ale spíše vývojovou. Na této metodice se mohou názorně ukázat principy řízení, které by se při provozu systému měly dále dodržovat. - Multidimenzionalita procesy, funkce, data, organizace, legislativa, finance, hw, sw - Integrace sledovaní a identifikace vazeb komponent - Vrstevnatost řešení problému na menších dílčích částech než na celkové větvi problému - Flexibilita rychlé přizpůsobování požadavkům - Otevřenost větší změny především s okolím je nutné řešit novou komponentou nebo rozhraním - Standardizace pokud se při řešení problému využijí standardy, řešení se zjednoduší a zlevní - Kooperace vzájemná globální spolupráce na ekonomické úrovni, unikátnost svého know-how - Měřitelnost pro rozhodnutí zda je něco dobré nebo špatné musí být známa srovnávací měřítka 22

23 Metodika ITIL Metodika ITIL [11 str. 208] neboli knihovna IT je souhrnem většiny IT potřeb pro řízení informačního systému. Obsahuje dokumenty best practices napomáhající řešení různých postupů. Tyto již dříve vyzkoušené postupy a reference mohou předejít hledání vlastního řešení a mohou zásadně zlevnit daný postup. ITIL neobsahuje jen postupy, ale poskytuje i další užitečné informace pro IT strategie Metodika COBIT Metodika COBIT [11 str. 209] slouží pro ověřování celého řízení podnikové informatiky. COBIT je vhodný pro kontrolní mechanismy a k provádění auditů. Jeho přehledné členění je rychle pochopitelné a snadno nasaditelné v podniku. Nabízí široké spektrum činností. Dokáže přinést jasné odpovědi nezávislé na prostředí Reengineering Reengineering [12] je poměrně nová oblast, která vznikla při potřebě zlepšování firemních procesů. Postupem času se podnikové procesy měnily více na informační podnikové procesy a tak se reengineering stal součástí informatiky v podniku. BPR (Business Process Reengineering) [12 str. 16] je přístup k obecnému zlepšování podnikových procesů, který v nejhorším případě předpokládá, že daný proces v podniku je již zcela nevyhovující nebo je ho potřeba zásadně změnit. Při aplikování BPR do IS dochází k fázi, kdy životní cyklus informačního sytému je již u konce a je nutné provést zásadní změny. Dochází k novému stanovení potřeb a k nové implementaci. Reengineering informačního systému je poslední nadějí stávajícího systému na prodloužení své životaschopnosti. Pokud už jsou potřeby natolik rozsáhlé, že žádná nová změna už nepomáhá, je vhodné uvažovat o novém informačním systému. V této kapitole jsme se seznámili s jednotlivými fázemi workflow, s firemními procesy a jejich definicemi, s metodami zavádění firemních procesů ARIS, BSP, ISAC, SelectPerspective & FirstStep, DEMO, postupem při výběru produktu nebo řešení, se zavedením do provozu a se sledováním efektivity provozu podle metodik MDIS, ITIL a COBIT. 23

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

Workflow, definice, charakteristika, trendy

Workflow, definice, charakteristika, trendy Workflow, definice, charakteristika, trendy Workflow management je efektivní správa toku informací a řízení v podnikových procesech. Workflow automatizuje procesy. Workflow podporuje tok dokumentů, informací

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ O společnosti IBA CZ Společnost IBA CZ je vývojovým centrem nadnárodní korporace IBA Group, které se specializuje na zakázkový vývoj software

Více

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Wonderware, Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Moderní průmyslová aplikační infrastruktura ArchestrA pro efektivní řešení v průmyslové

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky www.ids-scheer.cz Agenda Představení IDS Scheer ARIS Platform Scénáře možné spolupráce Vybudování komplexní

Více

Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004

Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004 Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004 Jiří Sedláček AIT s.r.o, Sinkulova 83, 140 00 Praha 4 tel. 261 225 072 www.ait.cz AIT, 2004 1 Program Současné postavení IT v podniku

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

POPTÁVKOVÝ DOKUMENT NA DODAVATELE IS/IT Předmět poptávky Integrovaný IS, podložený podrobnou studií, pro částečné řízení výroby, správy zakázek dodavatelů, subdodavatelů, výrobních dokumentů a vnitropodnikovou

Více

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Přednáška č.2 Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 8.3.2011 ITIL Information Technology Infrastructure Library ITIL v současnosti zahrnuje: Samotnou knihovnu Oblast vzdělávání a certifikace odborné

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Case Study. google apps jako cesta k finančnímu ozdravení společnosti hlds

Case Study. google apps jako cesta k finančnímu ozdravení společnosti hlds Case Study google apps jako cesta k finančnímu ozdravení společnosti hlds KDO JE HLDS Hradecká lesní a dřevařská společnost se od roku 1994 zabývá velkoobchodem se dřevem. Hledá, nakupuje a následně prodává

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

Implementace SOA v GE Money

Implementace SOA v GE Money 3 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace SOA v GE Money Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus přineslo GE Money moderní a flexibilní IT

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Spolupráce BIVŠ a BOC. Ing. Lubomír Jankových, CSc.

Spolupráce BIVŠ a BOC. Ing. Lubomír Jankových, CSc. Spolupráce BIVŠ a BOC Ing. Lubomír Jankových, CSc. Agenda Proč zrovna procesy jako téma? Výsledky dosavadní spolupráce BIVŠ a BOC Záměry rozvoje spolupráce BIVŠ a BOC Agenda Proč zrovna procesy? (Krapet

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Vliv IT na změny ve společnosti Vznik nových produktů (platební karty, digitální kamery,

Více

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Martin Répal, AutoCont CZ, a.s. Petr Drábek, UniControls, a.s. Klíčový hráč na českém i světovém trhu v oblasti řídicích systémů Ročně realizuje

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Metodiky a normy. Matěj Vala. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011

Metodiky a normy. Matěj Vala. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011 Metodiky a normy Matěj Vala Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011 Projektové řízení LS 2010/11, Předn. 2 Evropský sociální

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více

1. Úvod do Systémů CAD

1. Úvod do Systémů CAD 1. Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován CA technologiím. Po úvodním seznámení se soustředíme především na oblast počítačové podpory konstruování, tedy CAD. Doba nutná k nastudování

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně -ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně Informační

Více

Představuje. Technický Informační Systém nové generace

Představuje. Technický Informační Systém nové generace Představuje Technický Informační Systém nové generace Nový náhled na položky Sjednocení typů položek - položky nejsou striktně dělené na vyráběné a nakupované. Do tohoto typu je zahrnuté i nakupované a

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností:

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Ing. Ján Debnár obchodní manažer DYNATECH s.r.o. Ing. Alexander Toloch ředitel ATTN s.r.o. Michal Chmelo obchodní manažer QCM s.r.o.

Více

KIV/SI. Přednáška č.8. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Přednáška č.8. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Přednáška č.8 Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 19.4.2011 Outsourcing Co je to outsourcing Vyčlenění nějaké činnosti a její zajištění externím dodavatelem De-facto nákup služby Outsourcují se podpůrné

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Případová studie Name Description Projektové řízení pro progresivní společnost Implementace systému Atollon Workshop ve společnosti WDF Version

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Reportingová platforma v České spořitelně

Reportingová platforma v České spořitelně Reportingová platforma v České spořitelně Agenda Implementované prostředí Cognos 8 v ČS Marek Varga, Česká spořitelna, a.s. Využití platformy Cognos z pohledu businessu Petr Kozák, Česká spořitelna, a.s.

Více

Referenční projekty STRANA 1 (CELKEM 6)

Referenční projekty STRANA 1 (CELKEM 6) Níže uvedený přehled referencí poskytuje informace o našich zkušenostech a obsahuje také projekty, na kterých jsme se účastnili ve spolupráci s jinými partnerskými společnostmi: Zákazník Františkovy Lázně

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

SW podpora projektového řízení

SW podpora projektového řízení Browser MS-Project SW podpora projektového řízení Společnost appcore s.r.o. nabízí služby v oblastech systémové integrace, softwarové integrace a řízení organizace. Veškeré služby naší společnosti jsou

Více

PROVOZNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Sledování toku výroby

PROVOZNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Sledování toku výroby R. T. S. cs, spol. s r. o. Novinářská 1113/3 709 00 Ostrava IČO: 18051367 DIČ: 390-18051367 Tel.: +420 59 7450 219 Fax: +420 59 7450 247 E-mail: info@rtscs.cz URL: www.rtscs.cz Společnost je zapsána v

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Case Study. Google Apps: cesta k úspoře nákladů. Kterých témat se case study týká?

Case Study. Google Apps: cesta k úspoře nákladů. Kterých témat se case study týká? Case Study Google Apps: cesta k úspoře nákladů Kterých témat se case study týká? Vladimír Peták vedoucí IT Grand Princ Media Změna firemní kultury Vysoké nároky na funkcionalitu Úspora firemních nákladů

Více

1. Zaměření projektu (1)

1. Zaměření projektu (1) ESF JPD Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost CZ.4..7/4.1../87 INTERNAL CONTROL ACADEMY Eurodan, s.r.o. Ing. Rodan Svoboda +4 6 49 svoboda@eurodan.cz www.eurodan.cz 1. Zaměření projektu (1) Záměr projektu

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Orbit. Workflow a Docflow System

Orbit. Workflow a Docflow System Orbit Workflow a Docflow System Management Specifikace nového procesu Šablona procesu Databáze bussines procesů procesy podle ISO 9001:2000 Business procesy Necertifikované Procesy Zákazníci Dodavatelé

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem :

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem : PŘÍPADOVÉ STUDIE AGADOS, s.r.o. AGADOS s.r.o. je společnost, která vyrábí vysoce spolehlivé výrobky. Jednou z priorit firmy je kvalita vyráběných přívěsů. Jejich dlouhověkost je zajištěna kvalitním designérským,

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Obchodní procesy v GE Money o 50% rychleji a levněji

Obchodní procesy v GE Money o 50% rychleji a levněji 4 Shared Experience Informační systémy a integrace Obchodní procesy v GE Money o 50% rychleji a levněji BPM řešení v GE Money - nejen rychlejší a levnější zavádění automatizovaných procesů, ale i přehlednější

Více

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení 30.3.2010 konference EAM, Brno Boris Soukeník ředitel Synergit s.r.o. Agenda prezentace

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Projektové řízení. Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.

Projektové řízení. Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. Projektové řízení Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. Týmová spolupráce Prezentační dovednosti Kreativita Projekt REHP Kalkulace nákladů Přesvědčivost Rozpočet TE hodnocení projektů Diplomacie Zásady projektového

Více

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management neznámý pojem, který se v průběhu posledních let stále více dostává do povědomí manažeru společností jako nezbytný prvek efektivního

Více

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01. Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.2/4132 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Zavedení

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

egovernment ready úřad

egovernment ready úřad egovernment ready úřad Ing. Václav Koudele Strategy architect Tel.: +420 602 191 122 Vaclav.koudele@microsoft.com Ing. Zdeněk Dutý Ředitel pro egovernment Tel.: +420 910 972 131 zdenek.duty@autocont.cz

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

Logická elektrotechnická dokumentace s řešením ecscad

Logická elektrotechnická dokumentace s řešením ecscad Logická elektrotechnická dokumentace s řešením ecscad Pro úspěšnou budoucnost ecscad ecscad byl v průběhu let vyvíjen tak, aby naplnil neustále se měnící požadavky trhu i uživatelů. Řešení si oblíbily

Více

Místa dodání/převzetí nabídky:

Místa dodání/převzetí nabídky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.13/01.0031

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury Organizační, procesní a ekonomický audit společnosti BYTES Tábor, s.r.o. Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury VIZE: 100% využití potenciálu společnosti III.verze Srpen 2008 Jiří Bartáček

Více

BPM Software pro přehledné řízení práce

BPM Software pro přehledné řízení práce www.orinoco.cz BPM Software pro přehledné řízení práce Snížení nákladů zvýšení efektivity Řízení workflow, procesy pod kontrolou Systém, který roste s firmou Co je orinoco? co je orinoco? Orinoco je BPM

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

Case Study. google apps jako nástroj personální politiky pro centrum holdings

Case Study. google apps jako nástroj personální politiky pro centrum holdings Case Study google apps jako nástroj personální politiky pro centrum holdings Kdo je centrum holdings Původně jeden z prvních internetových portálů v Česku, dnes mediální společnost působící také na Slovensku

Více

Efektivita (nejen) veřejné správy

Efektivita (nejen) veřejné správy Efektivita (nejen) veřejné správy 09/04/2014 Jan Růžička Managed services Výchozí stav Neefektivní využívání pracovní doby Důvody: Nejednotnost příchozích kanálů pro práci (email, interní systémy, mobil,

Více

MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby.

MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY MES MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. MES poskytují informace umožňující optimalizovat výrobní

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Microsoft Content Management Server 2002. Ministerstvo dopravy získalo díky Microsoft technologiím aktuální, přehledné a operativní webové stránky

Microsoft Content Management Server 2002. Ministerstvo dopravy získalo díky Microsoft technologiím aktuální, přehledné a operativní webové stránky Microsoft Content Management Server 2002 Ministerstvo dopravy získalo díky Microsoft technologiím aktuální, přehledné a operativní webové stránky Přehled Země: Česká republika Odvětví: Státní správa Ministerstvo

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Přehled. Inventurou prošlo téměř 10 000 licencí na software. Země: Česká republika. Odvětví: Bankovnictví a finance.

Přehled. Inventurou prošlo téměř 10 000 licencí na software. Země: Česká republika. Odvětví: Bankovnictví a finance. Případová studie Provident Financial mohl díky SoftwareONE provést účetní inventuru software a zamezit zbytečné investici do nepotřebných licencí na IVR systém Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví

Více