MSV Ocelové plechy děrované Perforated steel sheets Zařízení oceláren jiná Steel works equipment other

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MSV. 2.1.3.9 Ocelové plechy děrované Perforated steel sheets. 1.2.2.99 Zařízení oceláren jiná Steel works equipment other"

Transkript

1 MSV Zařízení oceláren jiná Steel works equipment other JSC "Heavy Engineering ORMETO-YUMZ" Orsk, RU JSC ''HEAVY ENGINEERING ORMETO-YUMZ'' má divizi hutní výroby, která zahrnuje tavení, úprava mimo pec, zpracování ve vakuu, elektrostruskové přetavování, tepelnou úpravu a opracování oceli a litiny různých jakostí. Výrobky: hřídele rotorů, hřídele generátorů s větrným pohonem, válce pro válcování zastudena i zatepla; prstence, pouzdra atd. s maximální hmotností do 45 tun a délkou do 13 metrů. JSC "HEAVY ENGINEERING ORMETO-YUMZ" has metallurgic production division which includes melting, out-of-furnace treatment, vacuumizing, electro slag remelting, heat treatment and machining of various grades of steel and cast iron. Products: rotor shafts, shafts of wind generators, rolls for cold and hot rolling mills; rings, sleeves and etc. with the maximum weight of to 45 tons and the length up to 13 meters Průběžné průmyslové pece pro zpracování kovů Continuous furnaces for metal processing PGTechnologie GmbH Frankenberg, DE Kontinuální plynová pec s přímým a nepřímým osvětlením - vysoká modulace topného syytému (30:1) - rychlý ohřev i ochlazení - kompaktní montáž - pec - válcování za tepla - profilování/tvarování - vysoká provozní teplota - je možné tepelné i optické krytí - rekuperace tepla Gas heated continous furnace with direct and indirect light - high modulation of heating system (30:1) - rapid heating and cooling down - compact assembling - preposed oven - hot rolling - profiling - high working temperature - thermal and optical coverage possible - heat recovery Základní hutní polotovary Basic metallurgical semi-products FERRUM, s.r.o Moravské Budějovice, CZ Ohýbání betonářské oceli Ohýbání výztuží do prům. 32 mm, jakékoliv barvy, rozměrová přesnost. Reinforcing steel bending Bending of reinforcing bars up to dia 32 mm, any colour, dimension precision. Prodej hutního materiálu Veškeré možné jakosti, řezání plechu plazmou, také trubek, jackelů - kolmé řezy do tloušťky 150 mm, pálení nelegov. materiálu od 0,5-60 mm, dělicí řez 0,5-80 mm, je možné pálit nerez. ocel, hliník a rošty. Sale of metallurgical materials All available qualities, plasma cutting of metal sheets, pipes, angle sections - square cut up to 150 mm in thickness, gas cutting of non-alloyed materials from mm, dividing cut mm, we offer gas cutting of stainless steel, aluminium and grids Ocelové plechy děrované Perforated steel sheets PERFO LINEA a.s Chrudim, CZ Přístřihy děrovaných plechů Přístřihy děrovaných plechů na zakázku! Rychle a kvalitně všechny šíře dle zadání. Tailor-made perforated sheets Tailor-made perforated sheets - diverse dimension! Fast and in the best quality Ocelové dráty Steel wires FERRUM, s.r.o Moravské Budějovice, CZ Schodnicové stupně dle ČSN, DIN, rošty podlahové - dle ČSN, DIN včetně atyp. Povrchová úprava, surové, základní barva, komaxit, žárové zinkování, atypické provedení samozřejmostí, všestranné použití. Stairs to ČNS, DIN, floor grids - to ČSN, DIN including non-standard. Surface finish, raw, primer, komaxit, hot-dip galvanizing, non-standard design is no problem, universal application. Tvarové ohýbání plechů a pásovin. Lisovací síla 320 t, běžná délka ohranění 4 m, max. 4,4 m, ohýbání plechu od tloušťky materiálu 1,5 mm - 12 mm. Shape bending of metal sheets and strap steel. Stamping power 320 t, standard bending edge length 4 m, max. 4.4 m, bending of metal sheets in thickness range from 1.5 mm - 12 mm Zápustkové výkovky z oceli Drop forgings of steel Franz Rübig & Söhne GmbH & Co. KG 4600 Wels, AT Zápustkové výkovky Rübig Od surového dílu až po předupravený díl pro sériovou výrobu - díly, kované v zápustkách, pro konkurenceschopnou sériovou výrobu - optimalizované co do tvaru a funkce - úsporné a pružné - rovněž jsou k dostání jako předupravené výkovky s obrobením, tepelnou úpravou a povrchovým zušlechtěním. Rübig die-forgings From the raw part to the pre-finished duplicate-part - die-forged parts for competitive serial production - optimised in form and function - economical and flexible - also available as pre finished forgings with machining, heat treatment and surface refinement Polotovary z hliníku a jeho slitin Semi-products of aluminium and aluminium alloys Alcom Alval s.r.o Bruntál, CZ Frézované hliníkové desky. Český výrobce přesných frézovaných desek z hliníku do rozměru x mm. Tloušťka 6 až 150 mm

2 Milled aluminium slabs. A Czech manufacturer of precision milled aluminium slabs up to the maximum size of x mm. Thickness mm Spojovací materiály jiné Connecting materials other DIRAK AUSTRIA PETER OFNER GmbH 2722 Weikersdorf, AT Montážní úchyt Captive SNAP Joiner Tento montážní úchyt nabízí všechny výhody tradičních šroubů s roznýtovanou hlavou plus jednodušší používání konečným uživatelem. Captive SNAP Joiner The captive Snap Joiner offers all the benefits of traditional captive screws plus improved ease of use by the end - user. Quarter turn Elegantně tvarovaný bezpečnostní spojovací prvek s bajonetovým uzávěrem, hladká, téměř nevyčnívající zkosená hrana, odolný proti vibracím, vodotěsný, prachotěsný. Quarter turn Nicely shaped safety quarter turn, sleek, hardly protruding bezel, vibration proof, water and dust tight Kování Fittings DIRAK AUSTRIA PETER OFNER GmbH 2722 Weikersdorf, AT Kovové potrubí a trubky Metal pipelines and tubes Ambros Schmelzer & Sohn GmbH & Co. KG Waldershof, DE Výstavba potrubí Od fáze konstrukce až po konečnou montáž - od nás obdržíte potrubí, vhodné přesně pro vaši oblast použití. Naše spektrum dodávek vyhovuje požadavkům zákazníků z pohledu realizace návrhů a dimenzování. Trubky o tloušťce stěny do 12 mm jsou naší hlavní obchodní činností. Ať již se jedná o housenkové svary, spirálovité svary nebo podélné svary, náš výrobek vyhoví vašim požadavkům. Piping construction From the construction stage, through to the final assembly, you receive from us pipes suitable for your applications. Our supply spectrum satisfies all customer requirements as regards design implementation and dimensioning. Pipes with a wall-thickness up to 12 mm are our core business. Whether beaded, pirally or longitudinally welded, our product will suite your requirements Tvarované výrobky z pryže Rubber shaped products ADITEG s.r.o Vrbovec, CZ Výroba, nákup a prodej různých výrobků z technické pryže: lisované a vysekávané výrobky, gumové profily, kroužky a těsnění z nejrůznějších materiálů, pryžové membrány, podložky, hadice, šňůry, desky, pásy, silentbloky atd. Production, purchase and sale of various technical rubber products: pressed and die-cut products, rubber profiles, rings and seals made of various materials, rubber membrane, washers, hoses, cords, plates, strips, silentblocks etc. Polyamidové závěsy Elegantně tvarované designové závěsy v symetrických i asymetrických tvarech. Polyamide hinges Nicely shaped design hinges in symetric or asymetric shapes Kartáče s ocelovými dráty Brushes with steel wires KULLEN GmbH & Co. KG Reutlingen, DE Vyrábíme kartáče pro průmysl, v nejvyšší kvalitě a s nejvyšší přesností. Perfektně přizpůsobené Vašim specifickým potřebám. Známé typy jsou: válcové kartáče, lamelové kartáče, stripové kartáče, těsnicí kartáče, kotoučové kartáče, kartáče ve tvaru šálku, kartáče na vnitřní části, pásové kartáče, antistatické kartáče, rotační drátěné kartáče, koncové kartáče, potrubní kartáče, kartáče Alpha-Hon. Kontaktujte nás! We produce brushes for the industry, in highest quality and precision. Perfectly adjusted to your specific application. Well-known types are: Roller Brushes, Lath Brushes, Strip Brushes, Sealing Brushes, Circular Brushes, Cup Brushes, Interior Brushes, Belt Brushes, Antistatic Brushes, Rotary Wire Brushes, End Brushes, Pipeline Brushes, Alpha-Hon Brushes. Contact us! Plastové vstřikované konstrukční součásti Injected plastic construction parts Socem ED Lda Martinganca, PT Projekce. Inženýring. Prototypování. Výroba forem. Design. Engineering. Prototyping. Mould manufacturing Lamináty a kompozitní materiály Laminates and composite materials MOSLED, s.r.o České Budějovice, CZ Kompozitní čelní modul lokomotivy. Jedná se o sendvičovou technologii umožňující spojení laminátů s výplňovými materiály pomocí vakuové injektáže. Tato technologie má široké možnosti uplatnění od stavebnictví pro strojírenství a dopravu. Díly vykazují velkou pevnost, otěruvzdornost a tepelně izolační vlastnosti. Příkladem použití jsou čela lokomotiv a tramvají

3 Composite locomotive front cab. This is a sandwich technology allowing connection of laminates with cushioning materials by using vacuum grouting. This technology is used for large scale production from civil engineering for mechanical engineering and transportation. Parts show high strength, abrasion resistance and thermal insulating qualities. They are used for locomotive and tram cabs Speciální ložiska Special bearings ZKL, a.s Brno, CZ CTBU 130x230x160 (PLC ) Speciální dvouřadá kuželíková ložiska pro uložení náprav vagonů osobní a nákladní přepravy pro vysoké transportní rychlosti. Tato ložiska jsou vybavena klecemi z polyamidu PA66, kroužky mají povrchovou úpravu vrstvou zinkofosfátu. Ložiska jsou certifikována v souladu s požadavky EN Montáž a demontáž těchto jednotek pro nápravy vagonů pomocí hydraulické techniky je snadná, rychlá a bezpečná. CTBU 130x230x160 (PLC ) Special double row tapered roller bearings for mounting the axles of passenger and freight wagons for high transport speeds. These bearings are fitted with cages made from polyamide PA66, rings have a surface finishing made with the zinc-phosphate layer and they are certified in accordance with the requirements of EN Assembly and disassembly of these units for axles of wagons with hydraulic equipment is easy, fast and safe Vačkové převodové mechanismy Cam transmission mechanisms VÚTS, a.s Liberec 1, CZ Stand dvouosého polohování Exponát demonstruje jednoduchý dvouosý polohovací systém na příkladu natáčení solárního panelu. Řízení polohování jednotlivých os je realizováno vícestavovou regulací se zpětnou vazbou pomocí absolutních snímačů. Exponát názorně ukazuje propojení dvou systémů různých výrobců, kdy má jeden systém od druhého rozdílné možnosti ve schopnostech řízení. Stand of biaxial positioning system The exhibit demonstrates simple biaxial positioning system exampled by rotation of solar panel. Control of a positioning of each axis is realized by intermittent control with a feedback via absolute encoders. The exhibit clearly shows the connection of two systems from different manufacturers, where each system has different control abilities Bezpečnostní spojky Safety clutches Mayr Antriebstechnik Mauerstetten, DE EAS-Sensor - a Global Innovation in Overload Protection By limiting the torque accurately, torque limiting clutches guarantee that the strain on components in machines and systems does not exceed the permitted values. Up to now, an external limit switch with a cable, which transmitted a signal to the control unit in case of overload, was required. The EAS -Sensor developed by mayr power transmission, a torque limiting clutch with integrated signal transducer, transmits the overload signal via radio. This revolutionary and absolutely reliable overload detection provides significant advantages in comparison to standard signal transmission. Product innovation EAS-Sensor Hřídelové spojky Shaft couplings Mayr Antriebstechnik Mauerstetten, DE primeflex - Nová vlnovcová spojka z vysoce kvalitní oceli Naše nová zásuvná spojka primeflex má veškeré vlastnosti, které se očekávají od moderní vlnovcové spojky z vysoce kvalitní oceli; primeflex představuje inovativní technologii budoucnosti za mimořádně nízkou cenu. Na rozdíl od jiných zásuvných ocelových vlnovcových spojek je primeflex možné bezpečně odinstalovat i po dlouhodobějším provozu bez rizika poškození ocelového vlnovce. Příručka výrobku primeflex. primeflex - the New Premium Steel Bellows Coupling Our new plug-in type primeflex has all the characteristics to be expected from a modern premium steel bellows coupling. primeflex stands for innovative and future-orientated technology at an exceptionally low price. In contrast to several other plug-in type steel bellows couplings, it can be de-installed safely even after longer periods of operation without risking damage to the steel bellows. Product brochure primeflex Bezpečnostní brzdy Safety brakes Mayr Antriebstechnik Mauerstetten, DE ROBA-topstop - Perfektní brzda vertikální osy Hlavním cílem nové normy bezpečnosti EN ISO je předcházení ohrožení osob. Nebezpečné situace se mohou vyskytnout v případě náhlého poklesu vertikálních os. S pomocí našeho ROBA-topstop můžete zajistit ochranu před jakýmikoliv nebezpečnými situacemi, které by se mohly vyskytnout v souvislosti s vertikálními osami. Katalog výrobků ROBA-topstop. ROBA-topstop - the Perfect Vertical Axis Brake The main objective of the new safety standard EN ISO is the prevention of danger to people. Dangerous situations can occur, for example, if vertical axes drop inadvertently. Using our ROBA-topstop, you are able to provide protection against all dangerous situations which can occur in vertical axes. Product catalogue ROBA-topstop. EAS-Sensor - Globální inovace v oblasti ochrany proti přetížení Přesným omezením točivého momentu zaručují spojky, omezující točivý moment, že napětí a namáhání dílů strojů a systémů nepřekročí povolené hodnoty. Až doposud byl zapotřebí externí koncový spínač s kabelem, který v případě přetížení předal signál do ovladače. EAS -Sensor, vyvinutý divizí přenosu výkonu společnosti mayr, je spojka, omezující točivý moment se zabudovaným snímačem signálu, který vysílá signál přetížení přes rádio. Tato revoluční a absolutně spolehlivá detekce přetížení má zásadní výhody ve srovnání se standardním přenosem signálu. Inovace výrobků - EAS-Sensor

4 Centrální mazací technika Central lubrication technology TRIBOTEC, spol. s r.o Brno, CZ Elektrické motory s integrovanou převodovkou Electric motors with integrated gear box Lenze, s.r.o Humpolec, CZ Jednopotrubní dávkovače CM, CL Tukové a olejové dávkovače pro středotlaké a vysokotlaké systémy, dvě velikostní řady 0,016-0,049 cm3/zdvih a 0,016-0,131 cm3/zdvih. Plynulá regulace dávky maziva a signalizace chodu nastavitelná individuálně pro každé mazané místo. Pro sklářské technologie, mechanické a hydraulické lisy, vulkanizační lisy, obráběcí stroje. Single line injectors CM, CL Grease and oil injectors for high-pressure lubrication systems, two sizes range cm3/stroke and cm3/stroke. Continuous control of grease dose together with visual signalization of operating, adjustable individually for each grease point. For glass technology, mechanical and hydraulics and curing presses, machine tools CAD, CAM, CIM pro ložiska a převody CAD, CAM, CIM for bearings and gears AUTODESK s.r.o Praha 8, CZ Autodesk Inventor 2011 Autodesk Inventor poskytuje komplexní a flexibilní řadu softwarových nástrojů pro řešení 3D strojírenských návrhů, simulaci výrobků, tvorbu nástrojů a komunikaci návrhů. Autodesk Inventor 2011 Autodesk Inventor provides a comprehensive and flexible line of software tools for 3D engineering design, simulation of products, creation of tools and communication of designs Materiály a komponenty pro strojírenství jiné Materials and components for mechanical engineering other UNICODE M&D, spol. s r.o Pelhřimov, CZ Etikety a visačky GRAFIPLAST Speciální etikety a visačky s vysokou mechanickou, chemickou a teplotní odolností. Možnost lepení etiket na špinavé, mastné a jinak znečištěné povrchy i v teplotách pod bodem mrazu. Materiály jsou vhodné pro hutní, kovodělný, automobilový, stavební, chemický, potravinářský a dřevařský průmysl. Special labels and tags GRAFIPLAST Special labels and tags with high tear resistance, chemical and high temperature resistance. Self adhesive labels adhesion on oily, dump, rough surfaces at low and high temperatures. Materials are suitable for metal industry, automotive, construction, chemical, food and wood industry. Sady 8400 Drive Packages V sadách Drive Packages jsou měnič 8400 motec, převodovka a motor vzájemně ideálně sladěny. Sady Drive Packages se vyznačují vysokou energetickou účinností u všech komponentů. Měnič frekvence 8400 motec nabízí navíc k vysoké účinnosti převodovky a motoru inteligentní přizpůsobení magnetizačního proudu. Díky funkci VDF eco lze snížit spotřebu energie až o 30 % Drive Packages The 8400 Drive Packages comprise the mutually perfectly matched inverter 8400 motec, gearbox and motor. The Drive Packages are characterized by a high energy efficiency of all components. The frequency inverter 8400 motec offers - besides high gearebox and motor efficiency - the intelligent magnetization current matching. Thanks to the VDS eco function it is possible to reduce power consumption up to 30% Krokové motory Stepping motors SofCon spol. s r.o Praha 6, CZ RKM04 RKM04 je kompaktní řídicí jednotka určená pro ovládání až čtyř výkonových stupňů krokových motorů. Jednotka pracuje autonomně dle programu v paměti, nebo dle příkazů zasílaných přes komunikační linku RS485. Jednotku lze programovat pomocí široké sady základních příkazů. Je možný složený pohyb, změna rychlosti za pohybu, atd. K jednotce je možno připojit např. výkonové stupně PKM02 firmy SofCon. RKM04 RKM04 is a compact control unit designated for driving up to 4 step motor power stages. It works autonomously by the program stored in its memory or it is controlled by commands sent via RS485 comm. line. It is programmable by wide range of basic commands. It can make compound movement, changing the speed during movement etc. The unit can be connected e.g. to the SofCon power stages PKM Klínové řemeny V-belts Gates Power Transmission Europe bvba 9320 Erembodegem, BE Quad-Power III klínové řemeny Nová generace vroubkovaných klínových řemenů nabízí další zvýšení výkonu oproti dosavadnímu prvenství předchozí generace QP II a to o více jak 15 %. Využitím nově vyvinuté pryžové směsi Gates je s jeho Quad-Power klínovým řemenem zase o krok dále. Zvýšená únosnost, snížená hladina hluku a rozšířený teplotní rozsah, Gates Quad-Power III je bezkonkurenční vůči kterémukoliv jinému klínovému řemeni na trhu. Tato třetí generace úzkých vroubkovaných klínových řemenů nabízí řadu výhod jak pro konstruktéry, tak pro pracovníky údržby. Quad-Power III V-belts New generation raw edge V-belts offer performance increase of 15%. By utilising a newly developed rubber compound Gates is taking its Quad-Power V-belt range one step further. With an improved power capacity, reduced noise levels and an extended temperature range, Gates Quad-Power III stands out against any other V-belt in the market. This third generation of raw edge, narrow section V-belts with notched profile offers numerous advantages for both design engineers and maintenance staff

5 Hydraulické hadice se šroubením Hydraulic hoses with union nuts Hansa Flex spol. s r.o Praha 10, CZ Pojízdná dílna FLEXXPRESS. FLEXXPRESS mobile service CAD, CAM, CIM pro pohony, hydrauliku, vzduchotechniku a kompresorovou techniku CAD, CAM, CIM for drives, hydraulics, air-conditioning and compressor technology VARICAD spol. s r.o Liberec 8, CZ Průmyslové vývěvy a vakuová čerpadla Industrial vacuum pumps PFEIFFER Vacuum Austria GmbH 1150 Wien, AT Firma Pfeiffer Vacuum představuje svoje nová bezúdržbová turbočerpadla s aktivní 5-osou magnetickou levitací. Vynikající rychlost čerpání, stlačení a průtoku plynu a rovněž nízké vibrace za chodu - to je jen pár charakteristických rysů, na něž jsme se soustředili pří vývoji této nové série čerpadel. A díky kterým je náš nový výrobek HiPace M perfektním řešením pro takové oblasti použití a procesy, jako je analytický průmysl, průmysl nátěrových hmot, elektronika, polovodiče; nesmíme zapomenout ani na oblast výzkumu a vývoje. Pfeiffer Vacuum introduces its new maintenance-free turbopumps with active 5-axis magnetic levitation. Outstanding pumping speed, compression and gas throughput, as well as low-vibration operation, are just a few of the features to which we considered in developing this new series of pumps. That makes our new HiPace M the perfect solution for applications and processes from the analytical industry, coating, electronics and semiconductors, as well as R&D Prvky pro řízení tlaku a průtoku vzduchu Air pressure and flow control elements ewo, H. Holzapfel GmbH & Co. KG Stuttgart, DE Filtr a regulátor bar Filtr na přípravu vzduchu a regulátor s tlakem na vstupu až 60 bar a na výstupu 50 bar Bar Filter + Regulator Air - Preparation Filter and regulator up to 60 Bar inlet pressure and 50 Bar outlet pressure Trysky kapalinové Nozzles for liquids Spraying Systems Czech, s.r.o Brno, CZ Tryska PulsaJet Automatická rozprašovací tryska pro přesný střik. PulsaJet automatic Spray Nozzles Unmatched precision for the most demanding coating, sealing and marking operations. VARICAD CAD systém pro strojírenství pro Windows a Linux. V základní ceně systému jsou tyto moduly: 3D modelář, parametrizace, 2D kreslení, knihovny strojních součástí a symbolů, výpočty, potrubí, rozviny, kusovníky, razítka, archiv. VARICAD CAD system for mechanical engineering (for Windows and Linux). The CAD system provides: 3D, parameters and geometric constraints, 2D, libraries of mechanical parts, mechanical part calculations, tools for shells, pipelines, sheet metal unbending and crash tests, tools for working with bills of materials and title blocks Extrudery vytlačovací stroje Extruders extruding machines LUNG-MENG MACHINERY CO., LTD. 106 Taipei City, TW Systém na vyfukování fólie Všechna řešení pro plastové fólie, od jednovrstvých po vícevrstvé v závislosti na požadavcích zákazníka. Blown film extrusion system. All solutions for plastic films, from mono-layer to multi-layer depending on customer's requirement Normalizované díly do lisovacích nástrojů a forem pro plasty Standardized components for moulding dies and moulds for plastics E.N.S. INTERNATIONAL Srl Villanuova sul Clisi, IT Vodicí pouzdra, sloupy, stojany a klece kuličkového ložiska vyhovující mezinárodním normám. ENS INTERNATIONAL je přední italský výrobce vodicích prvků pro zápustkové sady, které vyhovují mezinárodním normám i speciálním výkresům zákazníků. Guide bushes, pillars and ball cages following international norms. ENS INTERNATIONAL main Italian producer of guide elements for dies sets following international norms and customers special drawings Manipulátory pro plastikářské stroje Manipulators for plastic moulding machines A.M. spol. s r.o Liberec, CZ Tříosý servorobot STM-1 Osy X a Y s pneumatickým pohonem, osa Z se servopohonem, možnost doplnění druhým ramenem - současné vyjímání vtoků i výrobků. 20 standardních a 80 uživatelských programů. EUROMAP 12/

6 Three axis robot STM-1 Axis X and Y pneumatic driven, axis Z servo driven, possibility of second arm - sprue and goods takne out simultaneously. 20 standard and 80 user defined programs. EUROMAP 12/ Formy a nástroje pro vstřikolisy Moulds and tools for injection presses TVAR výrobní družstvo Pardubice Pardubice, CZ Stroje pro svařování plastových fólií Plastic foil welding machines LUNG-MENG MACHINERY CO., LTD. 106 Taipei City, TW Stroj na plastové sáčky/tašky Sáčky na trička, nákupní tašky, pytle na odpadky, sáčky v roli. Personalizace pro naše zákazníky. Plastic bag making machine. For T-shirt bag, shopping bag, garbage bag, bag on roll. We customerize for our customers. Forma pro vstřikolisy Vysoká kvalita leštěných ploch, kvalita tepelného zpracování dílů formy dokladována protokolem, použití kvalitních systémů horkých vtoků, dokonalé odzkoušení vyrobených forem, dokladovaná evidence počtu zdvihů formy za celou dobu její životnosti, konstrukce a výroba forem realizovaná s podporou CAD a CAM, zkušenosti z dlouhodobého provozu forem a mnohaleté zkušenosti při jejich výrobě. Mould for injection moulding machines High-quality of polished surfaces, the quality of the thermal processing of mould parts is evidenced with a protocol, the application of high-quality hot inflow systems, our perfect testing of manufactured moulds, the number of the strokes of a mould during its entire life is also documented, design and manufacture of moulds carried out with the aid of CAD and CAM, the experience gaigned from the long-run operation of moulds and many years experience in toolmaking Systémy horkých vtoků Hot air-channel systems GÜNTHER Heisskanaltechnik GmbH Frankenberg - Eder, DE Trysky LT, LOT s vedlejšími kanálky pro boční uspořádání vtoků Trysky série LT a LOT jsou ideální pro vícehrotové uspořádání vtoků pro malé výrobky, např. prostředků zdravotnické techniky nebo pro obalový průmysl. Typ LT s počem až 24 hrotů. Typ LOT s počtem až 8 hrotů. Nozzles with LT, LOT sub-runners for side gating The nozzles series LT, LOT are ideal for the multi tip gating of small products for example in the medical and packaging industry. Type LT up to 24 tips for allocation. Type LOT up to 8 tips Polyamid 6 Polyamide 6 PLASTCOM s.r.o Bratislava, SK Vývoj, výroba, recyklace a aplikace konstrukčních plastů pro vstřikování na bázi termoplastů, včetně technické podpory, na bázi základních polymerů PA 6, PA 66, PP a PBT s chemickým vyztužením skleněným vláknem, skleněnými mikrokuličkami, minerálními plnivy, s nehořlavou úpravou, s tepelnou a UV odolností a antistatickou stabilizací v celé barevné škále dle stupnice RAL. R&D, production, recycling and application of engineering plastics for injection moulding on the basis of thermoplastics, including technical support, on the basis of PA6, PA66, PP and PBT with chemical reinforcement of glass fibre, glass beads, mineral filler, incombustible adjustment, heat and UV resistance and antistatic stabilization in different colours according to the RAL scale Chladicí maziva a kapaliny Cooling lubricants and liquids Curtis Systems GmbH Hochheim, DE Jsme globální dodavatel nejlepšího integrovaného mazacího systému pro kovoobráběcí průmysl na celém světě. Naše výrobky a služby jsou optimalizovány tak, aby splňovaly potřeby a výrobní prostředí i těch nejnáročnějších zákazníků. We're a global supplier of the best integrated lubricant system available to the metal working industry worldwide. Our products and services are optimized to meet the needs and production environments of even the most demanding clients. Multi Nozzle Line SM-T na vertikální vtokové soustavy, ve spojení s rozváděčem. Série trysek vhodná pro vícehrotové uspořádání vtoků pro malé součásti a součásti s malým oddělovacím prostorem. Jednotlivě regulovatelné hroty. Trysky s osou nebo bez osy. Multi Nozzle Line SM-T for vertical gating, in connection with manifold. The nozzle series is perfect for the multi-tip gating of small parts and that with close cavity spacing. Separately regulated nozzle tips. Nozzles with or without shaft. Synventive Molding Solutions s.r.o Čelákovice, CZ Šroubované trysky 06 E - jednoduchá zástavba, malé rozměry, široké použití, otevřené či zavírané. Robustní a spolehlivé řešení. Screwed nozzles 06 E series - simple assembly, small dimensions, wide range of applications, open or valvegate. Robust and reliable solution Tmely Cements WEICON - ŠAFAŘÍK s.r.o Teplice, CZ WEICON KERAMIKA BL Povrchová ochrana plněná minerály (karborundem a zirkonsilikátem) s extrémní odolností vůči abrazi a opotřebení. Roztíratelná ochrana s vysokou teplotní odolností (do +180 C) se používá k opravám vodních turbín, čerpadel, násypek, dmychadel, ventilátorů atd. WEICON CERAMIC BL Brushable surface protection, mineral filled (carborundum and zircon) with extremely high wear and abrasion resistance. CERAMIC BL is a liquid, high temperature resistant (up to +180 C) mass used for water turbine, pumps, funnels and blower vanes repairs

7 4.40 Lepidla Adhesives HENKEL ČR spol. s r.o. - GENERAL INDUSTRY Praha 7, CZ Společnost Henkel nabízí širokou škálu výrobků - lepidel, těsnicích hmot a dalších produktů značek Loctite, Teroson, P3, Bonderite. Poskytuje technickou a technologickou podporu všech fází výroby - od návrhu a vývoje produktu až k výrobnímu procesu, s testováním vzorků a zkouškami dávkování, za účelem nabídnout kompletní řešení - to vše pro zajištění spolehlivého provozu. Ucelený systém zahrnuje prakticky orientovaná školení dle potřeb zákazníka, technickou literaturu, poradenskou činnost. Současně přichází na trhu s inovativním ochranným povlakem Aerodag CERAMISHIELD pro svařovací procesy. Henkel provides a wide range of products - adhesives, sealants and other products of Loctite, Teroson, P3, Bonderite brands. Provides technical and application support of all production phases - from design and product development to the manufacturing process, with simulated testing and dispensing trials, to offer complete system solutions - all for reliability at work. Complete system includes tailored made trainings, technical literature, consultancy service. Currently is coming on the market with innovative protective coating Aerodag CERAMISHIELD for welding processes Hybridní pohony Hybrid drives Ústav jaderného výzkumu Řež a.s Řež, CZ TriHyBus - Trojitě hybridní vodíkový autobus TriHyBus - Trojitě hybridní městský autobus poháněný vodíkovým palivovým článkem. Kromě palivového článku autobus využívá baterie a ultrakapacitory pro ukládání energie vznikající při brzdění a současně pro podporu palivového článku při energeticky náročných režimech provozu. Hybridizací pohonu byla docílena vysoká celková účinnost pohonu, spotřeba vodíku je přibližně 8 kg/100 km. TriHyBus - Triple Hybrid Hydrogen city Bus powered by PEM fuel cell. Power system consists of Fuel Cell, Li-Ion batteries and ultracapacitors which are used for recuperative braking and for supporting fuel cell system during a high energy consuming part of a drive cycle. Typical hydrogen consumption is less than 8 kg H2 per 100 km Palivové články na vodík, zemní plyn, líh pro výrobu energie Fuel cells using hydrogen, natural gas, alcohol for power generation FRONIUS Česká republika s.r.o Praha 10, CZ Energy Cell Palivový článek Fronius Energy Cell je celosvětově první vodíkový článek, který vyrábí elektřinu zcela bez odpadních produktů zatěžujících životní prostředí a získal TÜV Süd certifikát. Tyto články přeměňují solární vodík na elektřinu - bezpečně a s extrémní účinností. Energy Cell The Fronius Energy Cell is the world's first TÜV Süd certified hydrogen-powered fuel cell system that generates electricity without any emissions whatsoever. It converts the energy stored in hydrogen directly into electrical power - safely and extremely efficiently Svítidla na pracovištích Workplace light fixtures Dioptra, a.s. Turnov Turnov, CZ Svítidla s LED čipy - zlepší kvalitu osvětlení nejen na pracovišti, životnost LED čipů je min hod. Svítidla vyrábíme s volitelnou teplotou chromatičnosti, různými vyzařovacími úhly a množstvím LED čipů dle požadavku na intenzitu osvětlení. Lamps with LED chips - lighting not only improves the quality of the workplace, the LED chip life is min. 50,000 hours. Lamps are manufactured with optional color temperature, radiation angles and different number of LED chips required by the intensity of illumination Frekvenční měniče Frequency changers Lenze, s.r.o Humpolec, CZ Měnič L-force Inverter Drives 8400 protec Decentralizovaný měnič frekvence 8400 protec boduje především svým důsledně aplikovaným Plug & Drive principem, čímž šetří vzácný čas při instalaci, uvádění do provozu a při případném servisu. Decentralizované řešení nabízí "Safety on board" a integrované polohování. Kompaktní přístroje s výkony od 0,75 do 4 kw se hodí především pro využití v horizontální a vertikální dopravní technice. Frequency L-force Inverter Drives 8400 protec The decentralized frequency inverter 8400 protec scores in particular by its rigorously applied Plug and Drive principle which saves valuable time during installation, commissioning, putting into operation and during possible servicing.the decentralized solution offers ''Safety on board'' and integrated positioning. Compact devices with the outputs from 0.75 up to 4 kw are suitable in particular for use in horizontal and vertical conveying technology. Měnič L-force Inverter Drives 8400 motec Decentralizovaný měnič je vhodný především pro jednoduché aplikace a zaručuje vysokou energetickou účinnost. K dispozici jsou přístroje s výkony od 0,37 do 1,5 kw. Měnič 8400 motec lze díky odolné konstrukci a vysokému stupni krytí namontovat přímo na motor nebo do jeho bezprostřední blízkosti. Výhody: úspora místa v rozvaděči, redukce délky stíněných kabelů, rychlé uvedení do provozu. Frequency L-force Inverter Drives 8400 motec The decentralized inverter is suitable in particular for simple applications and guarantees high power efficiency. The devices with the output from 0.37 up to 1.5 kw are available. Thanks to its resistant design and high degree of coverage and guarding the inverter 8400 motec can be installed directly on the motor or next to it. Advantages: saves place in the switchboard, reduces shielded cable length, quick commissioning and putting into operation

8 Asynchronní elektromotory Asynchronous electric motors Lenze, s.r.o Humpolec, CZ Průmyslové řídicí počítače Industrial control computers SofCon spol. s r.o Praha 6, CZ Asynchronní motory L-force MF Asynchronní motory L-force MF s převodovkami L-force využívají důsledně přednosti provozu s měničem frekvence a ještě přitom šetří rozpočet. - kompaktní: až o dvě velikosti menší než standardní asynchronní motory - energeticky účinné: lepší účinnost než stanoví třída IE2 - dynamické: moment setrvačnosti jako u servomotoru - variabilní: velký rozsah otáček (1:24) Asynchronous motors L-force MF Asynchronous motors L-force MF with gearboxes L-force utilize advantages of operation with the frequency inverter consistently and at the same time save the budget. - compact: up to two sizes smaller than the standard asynchronous motors - energy effective: better efficiency than determined by the class IE2 - dynamic: moment of inertia like in case of the servo motor - variable: large speed range (1:24) Infraohřevy Infra-red heating Able Electric, spol. s r.o Liberec 8, CZ Quartzová topidla TANSUN a BURDA Unikátní koncept vytápění - princip slunečního efektu, kdy se ohřívají přímo lidé nebo objekty a ne vzduch mezi nimi. Topidla využívají přeměny elektrické energie na teplo s účinností až 92 %. Využití: haly, sklady, kostely, dílny, garáže, pergoly, zahrádky. TANSUN and BURDA quartz heaters Unique heating concept - the sun effect principle heating directly people or objects instead of the air in between them. The heaters work on the principle of electric power conversion to heat with an efficiency of up to 92%. Application: halls, warehouses, churches, workshops, garages, gazebos, and gardens Měřicí a testovací zařízení pro elektrotechnickou výrobu Measuring and testing equipment for electrotechnical production ROHDE & SCHWARZ - Praha, s.r.o Praha 6, CZ R&S RTO, R&S RTM Rohde & Schwarz rozšiřuje své portfólio o osciloskopy a uvádí na trh dvě nové řady přístrojů. Osciloskopy R&S nabízejí inovativní uživatelské rozhraní, nejvyšší četnost aktualizace zobrazení na světě, nejpřesnější spouštění, řadu velmi kvalitních sond. R&S RTO, R&S RTM The company Rohde & Schwarz extends its portfolio by oscilloscopes and launches two series of devices. The R&S oscilloscopes offer the innovative user interface, the highest frequency of image updating globally, the most precise start and a number of high-quality probes. ACS6 Řídicí jednotka ACS6 je v prvé řadě určena pro řízení teploty, vlhkosti a větrání, ke sběru dat a jejich evidenci, ale vzhledem k velkému počtu vstupů, výstupů a komunikačních linek, může být použita zcela obecně. Řídicí jednotka obsahuje procesorovou jednotku KIT188 a základní desku s 12x DIN, 24x DOUT, 9x AIN, 6x AOUT a několik komunikačních linek (2x RS232, 2x RS485, Ethernet). ACS6 ACS6 control unit is mainly designated for temperature, humidity and ventilation control, data collecting and archiving. But due to big amount of inputs, outputs and communications the unit can also be used generally. The control unit contains processor board KIT188 and mainboard with 12x DIN, 24x DOUT, 9x AIN, 6x AOUT and some communication lines (2x RS232, 2x RS485, Ethernet) Díly k zařízením pro automatizaci a regulaci řízení jiné Components for automation and control technology equipment other ATROLAT spol. s r.o Třinec, CZ Mikrospínače, koncové spínače, regulátory, zapisovače, bezpečnostní prvky, snímače-spínače tlaku, proudu, teploty, vlhkosti, otáček, snímače hladiny. Micro switches, end switches, governors, recorders, safety elements, pressure, flow, temperature, moisture, speed sensors-switches, water level sensors Řídicí systémy PCC (Programmable Computer Controller) Control systems PCC (Programmable Computer Controller) TG drives s.r.o Brno, CZ Řídicí systém TGMotion - předvedení řídicího systému TGMotion pracujícího pod OS Windows s komunikací EtherCat na demonstračním zařízení. Systém je vhodný na řízení strojů, CNC soustruhů, CNC fréz, modul PLC, řízení robotů. Control system TGMotion -demonstration of the control system TGMotion working under OS Windows with EtherCat communication on the demo unit. The system is suitable for controlling miscellaneous machines, CNC machine tools, CNC milling machines, PLC modules and robots

9 Servomotory Servomotors REM-Technik s.r.o Brno, CZ VFSK5 The VFSK5 is signaling and communication equipment for a mine elevator shaft, to a depth of m, that connects the shaft operator with a worker in the cabin. A loud spoken code is made possible over the connection, enabling the transmission of binary and analog information from a moving cabin in the shaft of coal mines. The equipment increases the safety of workers on the job. SERVOMOTOR EZ od STÖBER - extrémně krátká a kompaktní konstrukce - délka servomotoru pouze 107 mm díky nové technologii statorového vinutí - velmi vysoký výkon - velký točivý moment s upravitelnou dynamikou - možnost integrovaného chlazení - velikosti: EZ EZ rozběhový moment: 2,6-31 Nm - může být dodán i s dutou hřídelí - typ EZF STÖBER EZ Servo Motor - extremely short and compact design servomotor - length only 107 mm thanks to the new technology of stator winding - very high performance - powerful torque with dynamic performance that can be modified - optionally with liquid cooling - sizes: EZ EZ static torque: Nm - can be delivered also with hollow shaft - type EZF Servopohony Servo units (actuators) AUMA - Servopohony spol. s r.o Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, CZ Víceotáčkové elektrické servopohony SA SA 16.2, generace g.2 - jednoduchá obsluha - diagnostika a snímání provozních dat - rozšířené podmínky použití - vylepšená manipulace a obsluha - preciznost a přesnost regulace - trvalá spolehlivost - flexibilita a přizpůsobení Dnes plánujeme pro zítřek. High speed electric servo drives SA SA 16.2, g.2 generation - easy to operate - operation data diagnosing and scanning - extended application conditions - improved handling and operation - precise and accurate control - permanent reliability - flexibility and accommodation Today we plan for tomorrow Důlní zabezpečovací zařízení Mining safety equipment ZAM - SERVIS s.r.o Ostrava - Přívoz, CZ VFSK5 Zařízení VFSK5 je signalizační a hovorové zařízení pro spojení strojníka jízdy a pracovníka v dopravní nádobě výtahového zařízení v hlubinných dolech, hloubka m. Umožňuje signalizaci dohodnutým kódem, hlasité hovorové spojení a přenos binárních a analogových informací z pohybující se dopravní nádoby dopravního zařízení v jámách hlubinných dolů. Zařízení zvyšuje bezpečnost pracovníků obsluhy Zařízení na kontrolu osob a zavazadel Personnel and luggage checking equipment ZAM - SERVIS s.r.o Ostrava - Přívoz, CZ ISI - identifikační systém pracovníků v podzemí Zařízení je určeno k průběžnému bezkontaktnímu zjišťování místa polohy pracovníků v hlubinných dolech pomocí systému RFID čteček a identifikačních TAGů a přenos informací na povrch dolu, jejich zpracování na počítači a distribuce informací do informační sítě. Komunikace čteček a TAGů probíhá na kmitočtu 868 MHz. Systém slouží jak pro zlepšení organizace práce, tak i pro řešení havárií a nehod. ISI - identification system for people working underground The equipment is designed to detect the whereabouts of mineworkers on a continual basis, by using a contactless RFID reader and identification TAG system that conveys information to the mine surface, where it is processed on a computer and distributed via an information network. Communication between the readers and TAGs uses a frequency of 868 MHz. The system is used to improve both the organization of labor and provide solutions during emergencies and accidents Průmyslové roboty a jejich prvky Industrial robots and their assemblies BLUMENBECKER PRAG s.r.o Praha 10, CZ Robotická buňka na výkonné frézování pomocí robota KUKA. Robotic booth for heavy-duty milling, using the KUKA robot. OPTICONTROL s.r.o Lelekovice, CZ SCARA a šestiosé průmyslové roboty EPSON. SCARA and six-axis industrial robots EPSON. SONETECH s.r.o Zlín, CZ Komplexní řešení programování NC strojů i robotů v jednom systému. Ukázka od modelování přes programování až po práci robotů. Complete solutions of NC machine and robot programming in one system. Demonstration of modelling through to programming and robot work

10 Univerzální analyzátory analogových a digitálních NF systémů Universal analyzers of analog and digital LF systems GHV Trading, spol. s r.o Brno, CZ Tester instalací C.A 6116 Zobrazení průběhu napětí a proudu na obrazovce Měření výkonu a harmonických Klávesnice pro zadávání uživatelských dat Grafický displej se schématy zapojení Profesionální odolné pouzdro s krytím IP 53 Měření odporu a propojení Měření izolací od 50 do 1000 V Měření uzemnění několika metodami Měření impedance smyčky Měření proudového chrániče Měření proudů klešťovými přístroji Měření sledu fází Multi-function installation Tester C.A 6116 Oscilloscope function for Voltage and Current Power and harmonics values Connection diagrams On-line Help Continuity and Resistance Insulation from 50 V to 1000 V Earth Resistence with 3 stakes and with clamps Loop impedance with inductivity RCD Testing Current with clamps Detection of phase rotation IP Snímače polohy Position sensors JIRKA a spol., s.r.o Horní Radechová, CZ Digitální odměřování polohy Rozsáhlá nabídka digitálních indikací a snímačů polohy - magnetické, optické, induktivní, rotační, potenciometrické. Předností magnetických snímačů je jejich velmi příznivá cena, vysoké rozlišení (až 0,005 mm), prachotěsnost, vodotěsnost, vysoká odolnost vůči mechanickému poškození. Jednotlivé snímače a indikace z naší nabídky lze libovolně kombinovat bez jakýchkoliv úprav. Digital Readout Systems Wide offer of the digital readouts, linear and rotary encoders - magnetic, optical, inductive, potentiometric. The advantage of our encoders is very reasonable price, high resolution (up to mm), dust-proof, water-proof, high resistance against the mechanical damage, small sizes. There is possible to freely combine all our linear encoders with all our digital readouts. SETRON s.r.o Praha 4 - Písnice, CZ Senzory pro průmyslovou automatizaci Optické a laserové senzory pro odměřování vzdálenosti. Odolné optické senzory v nerezovém pouzdře pro potravinářský a chemický průmysl. Sensors for industrial automation Optic and laser sensors for distance metering. Resistant optic sensors in a stainless case for food and chemical industry Digitální osciloskopy Digital oscilloscopes TR instruments spol. s r.o Brno, CZ Přenosné osciloskopy Metrix SCOPIX řada III Osciloskop SCOPIX sdružuje 5 přístrojů do jednoho. Kromě osciloskopu nabízí funkci FFT analyzátoru, multimetru/wattmetru, harmonického analyzátoru (napětí/proud/výkon) a záznamníku. Galvanicky oddělené vstupy mají šířku pásma od 40 MHz do 200 MHz se vzorkováním 2,5 GS/s. 100 MHz a 200 MHz modely jsou ve verzi 2 nebo 4 kanálové. Přístroje dále disponují funkcí web serveru a FTP server/client. Měřené průběhy je možné ukládat na SD paměťovou kartu. Portable oscilloscopes Metrix SCOPIX III 5 complementary tools in a single instrument SCOPIX: oscilloscope, FFT analyzer, multimeter/wattmeter, harmonic analyzer on voltage/current/power and recorder. Isolated channels offer bandwidth from 40 MHz up to 200 MHz and sampling rate 2,5 GS/s. 100 MHz and 200 MHz models are available as 2 or 4 channels models. Instruments are equipped with web server with cursors and automatic measurements and FTP server/client. Measurements may be stored on removable large capacity SD card Kamery pro infračervenou termografii Cameras for infra-red thermography MICRO-EPSILON Czech Republic, spol. s r.o Bechyně, CZ Nová infračervená kamera TIM Tato kamera představuje systém, který je určen pro záznam tepelných obrazů pomocí radiometrického měření. Používá mikrobolometrický detektor FPA s rozlišením 160x120 pixelů, jehož vysoká teplotní citlivost (0,08 K při zorném poli 31, 0,3 K při zorném poli 9 ) umožňuje zobrazení jemných tepelných diferencí. Frekvence obrazu je 100 Hz. Cena kamery je Kč. A new infrared camera TIM This camera represents the system intended for thermal image scanning, using radiometric measurements. It utilizes the microbolometric FPA detector with resolution of 160x120 pixels, high temperature sensitivity of which (0.08 K at 31 eyeshot, 0.3 K at 9 eyeshot) enables displaying of fine thermal differences. Image frequency: 100 Hz. Price: 119,000 CZK. PROXIS, spol. s r.o Praha 8, CZ THERMO GEAR G100/120 Kompaktní termovizní kamera s výklopným displejem, záznamem videa a řadou nových pokročilých funkcí. THERMO GEAR G100/120 Compact thermal camera with a lot of new advanced features and functions

11 Vakuometry Vacuum meters AHLBORN měřicí a regulační technika spol. s r.o Praha 4 - Podolí, CZ D souřadnicové měřicí stroje a prvky 3D coordinate measuring devices and elements NMS s.r.o Bratislava, SK ALMEMO Měřicí přístroj pro všechny fyzikální, chemické a elektrické veličiny. ALMEMO Measuring device for all physical, chemical and electrical variables Přístroje pro monitorování vibrací Vibration monitoring instruments TR instruments spol. s r.o Brno, CZ ShockLog - Záznamníky událostí Nové ShockLog záznamníky firmy Lamerholm Electronics jako kombinace pokročilé technologie tříosých akcelerometrů, speciální elektroniky a softwaru tvoří vyspělou přístrojovou techniku pro monitorování otřesů a vibrací. Tyto unikátní záznamníky jsou vhodné jak pro ochranu cenných pevných nebo mobilních zařízení a pro záznam směru, intenzity a trvání otřesů a vibrací během přepravy. ShockLog - Event Data Recorders The new Lamerholm Electronics ShockLog recorders combine advanced triaxel piezo electric accelerometer technology with sophisticated electronics and software to offer an advanced shock and vibration monitoring instrumentation. These unique recorders are equally suitable for protecting high value fixed or mobile installations and recording impact direction, intensity and duration of shock and vibration during transportation Souřadnicové měřicí stroje a jejich příslušenství Coordinate measuring devices and accessories DEOM s.r.o Praha 5, CZ Multisenzorové měřicí stroje EXCEL Firma Micro-Vu (založena r. 1959) přichází s novou řadou automatických multisenzorových 3D měřicích strojů EXCEL s měřicím rozsahem XY 500x400 mm až 2500x1600 mm, v ose Z až 400 mm. Kameru lze doplnit dalšími senzory: dotykovou sondou RENISHAW a laserovou skenovací sondou MICRO-EPSILON. Stroje lze navíc vybavit rotační hlavou, která může být použita jako čtvrtá měřicí osa. Multisensor measuring machines EXCEL Micro-Vu Corporation (founded 1959) is coming with new line of automatic multisensor 3D measuring systems EXCEL with the XY measuring range from 500x400 mm up to 2500x1600 mm, in Z axe up to 400 mm. Machines with optical sensor (camera) are ready to use touch probe RENISHAW and laser scanning probe MICRO-EPSILON. Rotary stage (fourth measuring axe) is an option to. Leica Absolute Tracker AT 401 První nejmenší laserový tracker vážící méně než 15 kg na provoz s bateriemi vhodný také pro vnější použití dokonce i v dešti. Je schopný pracovat v těch nejnáročnějších prostředích s nejvyšší přesností a na velké vzdálenosti. Leica Absolute Tracker AT 401 The first smallest laser tracker weighing less than 15 kg for operation with batteries, suitable also for outdoor usage even in the rain. It can operate in the most challenging environments with the highest precision and for large distances. Leica AT T-Probe Malý, lehký, uživatelsky orientovaný a přesný ruční snímač umožňuje měřit i těžce dostupné body v bezkonkurenčním měřicím rozsahu až do vzdálenosti 30 m. Leica AT T-Probe A small, light, user-oriented and precise hand sensor enables to measure also hardly accessible points in uncontested measuring range up to distance of 30 m. Leica AT T-Scan Ruční laserový skener na efektivní a přesné 3D plošné skenování. Umožňuje digitalizovat plochy i přímo u aplikace. Pracuje ve velkém měřícím rozsahu (do 30 m). Po krátkém vyrovnání dílu je schopný v režimu online inspekce zodpovědět do několika minut otázky týkající se rozměrů a tvarových odchylek vůči CAD datům. Leica AT T-Scan Hand laser scanner for effective and precise 3D surface scannning. It enables to digitize surfaces also right at the application. It operates in a large measuring range (up to 30 m). After short alignment of a part it can answer questions regarding dimensions and shape deviation in comparison to CAD data in several minutes in online inspection mode Vyvažovací stroje Balancing machines Schenck RoTec GmbH Darmstadt, DE PASIO 05 - nový horizontální vyvažovací stroj pro rotory až do 500 g s novým měřícím systémem CAB920SmartTouch přátelským pro uživatele Nový PASIO 05 je univerzální vyvažovací stroj pro malé rotory od 50 do 500 g, které musí být vyváženy rychle a přesně. Vzhledem k jejich vysoké pružnosti a bezpečnosti procesu je tento stroj vhodný pro bezchybné vyvážení celé řady nerůznějších typů rotorů. Charakteristickými rysy je vysoký výkon, jednoduchý provoz a mimořádně vysoká přesnost měření. PASIO 05 - new Horizontal Balancing Machine for rotors up to 500 gs with new, user friendly measuring unit CAB920SmartTouch The new PASIO 05 is a universal balancing machine for small rotors of 50 to 500 gs which must be balanced quickly and accurately. Due to their high flexibility and process security it is suitable for faultless balancing of many different rotor types. It unites high productivity, a simple operation and extreme measuring precision

12 VIRIO 05 - nový vertikální vyvažovací stroj pro rotory až do 500 g s novým měřícím systémem CAB920SmartTouch přátelským pro uživatele Nový VIRIO 05 je univerzální vyvažovací stroj pro malé rotory od 50 do 500 g, které musí být vyváženy rychle a přesně. Vzhledem k jejich vysoké pružnosti a bezpečnosti procesu je tento stroj vhodný pro bezchybné vyvážení celé řady nejrůznějších typů rotorů. Charakteristickými rysy je vysoký výkon, jednoduchý provoz a mimořádně vysoká přesnost měření. VIRIO 05 - new Vertical Balancing Machine for rotors up to 500 gs with new, user friendly measuring unit CAB920SmartTouch The new VIRIO 05 is a universal balancing machine for small rotors of 50 to 500 gs which must be balanced quickly and accurately. Due to their high flexibility and process security it is suitable for faultless balancing of many different rotor types. It unites high productivity, a simple operation and extreme measuring precision. PASIO 50 - horizontální vyvažovací stroj pro rotory do 50 kg Válcovité rotory s vlastními hřídelovými čepy i diskové rotory s vloženými hřídeli je možné vyvážit snadno a s nejvyšší přesností měření. Rotor může vážit až 50 kg, může mít průměr až 600 mm a délku až 1100 mm. PASIO 50 - Horizontal Balancing Machine for rotors up to 50 kgs Cylindrical rotors with their own shaft journals as well as disc type rotors with intermediate shafts can be balanced simply and with highest measurement accuracy. The rotor can weigh up to 50 kg, with a diameter up to 600 mm and a length up to 1100 mm Provozní vyvažovací stroje Operational balancing machines Schenck RoTec GmbH Darmstadt, DE SmartBalancer2 - přenosné vyvažovací zařízení pro vyvažování v provozu SmartBalancer2 je náš nový přenosný vyvažovací přístroj pro vyvažování v polních podmínkách (v provozu). Toto bateriové zařízení umožňuje vyvážení rotorů rychle, úsporně a přesně - staticky i dynamicky bez demontáže stroje. Nabízí perfektní manipulaci, jednoruční ovládání pomocí joysticku a funkčních kláves, jasnou grafickou prezentaci na velkém displeji s dostatečným kontrastem; je podporován výstražnými a indikačními LED diodami a bohatým příslušenstvím. SmartBalancer2 - portable balancing unit for field balancing The SmartBalancer2 is our new portable measuring instrument for field balancing. The battery operated device enables rotors to be balanced fast, economically and exactly - statically and dynamically without dismantling the machine. It offers a perfect handling by single-hand control with joy-stick and function keys, clear graphical presentation on a big display rich in contrast, supported by warning and note LEDs and extensive accessories Lineární urychlovače Linear accelerators TBQ Lindner Meßstetten, DE Systém Varian InspeCT 1MV obsahuje spolehlivý rentgenový zdroj Varian Linatron, detektor a zobrazovací systém v samostatném plášti, přátelském k životnímu prostředí, který umožňuje maximální přístup. Systém počítačové tomografie s vysokou energií je navržen pro výrobní provozy nebo pro zkušební laboratoř a poskytuje vysoce kvalitní CT obrazy pro nedestruktivní zkoušky a nedestruktivní měření hliníkových odlitků a jiných průmyslových dílů. The Varian InspeCT 1MV system incorporates a reliable Varian Linatron X-ray source, detector and imaging system in a self-contained environmentally-friendly enclosure offering maximum accessibility. The high-energy computed tomography system is designed for the factory floor or testing laboratory and produces high-quality CT images for Non-Destructive Testing (NDT) and Non-Destructive Measurement (NDM) of aluminum castings and other industrial components Díly k zařízení na zjišťování vlastností a vad materiálu Components of equipment for detection of material properties and faults PTS Josef Solnař, s.r.o Ostrava - Nová Ves, CZ Kalibrace akreditované zkušebny pro NDT. Calibration of accredited laboratory for NDT Zařízení na zjišťování tloušťky materiálu a vrstev Equipment for detection of material and layer thickness ZAM - SERVIS s.r.o Ostrava - Přívoz, CZ MTD - systém měření tloušťky deskových produktů Systém je určen pro měření tloušťky deskových produktů, plechů, cementotřískových materiálů. Umožňuje sortimentaci produktů podle velikosti odchylky od předepsané tloušťky, tím i zařízení do kvalitativní skupiny výrobků a následně umožňuje prodej výrobků za vyšší cenu. Je založen na využití laserových optických snímačů rozmístěných v prostoru měření, které kontinuálně měří tloušťku materiálu. System for measuring the thickness of panels produced by MTD The system is designed to measure the thickness of panels, sheet metal, and cement-impregnated chipboards. With it, products can be sorted according to size based on deviations from the prescribed thickness, thereby enabling the assortment of groups based on quality and the subsequent sale of products at a higher price. It is based on using laser optic sensors located in the area where the thickness of material is continuously measured Zařízení na zkoušky tvrdosti materiálu Material hardness testing equipment PROMINENT, spol. s r.o Kroměříž, CZ Tvrdoměr PICCOLO 2 Robustní, kompaktní digitální tvrdoměr kovů s výstupem dat a komunikací s PC. Měří ve stupnicích tvrdosti, HRB, HRC, HV, HB, shore kovů s přepočtem pevnosti. Hadrness tester PICCOLO 2 Rigid, compact digital metal hardness tester with data output and communication with PC. Measurements are made in hardness scales, HRB, HRC, HV, HB, metal shore with strength conversion Korozní komory Corrosion chambers GAMIN s.r.o Ostrava, CZ Cyklická korozní komora Korozní a cyklické komory ASCOTT vytváří různá korozní prostředí (solná mlha, sušení, kondenzační a kontrolovaná vlhkost), která jsou nastavena pomocí dotykového displeje a kombinovaná do testovacího cyklu. Cyclic corrosion chamber Corrosion and cyclic chambers ASCOTT generate different corrosion environments (salt spray, drying, condensation and controlled humidity) set on the touch screen. Environments are linked together to create a test cycle

13 Průmyslové rentgeny Industrial X-ray devices TBQ Lindner Meßstetten, DE Počítačová tomografie umožňuje náhled do struktury dílu a současně poskytuje výsledky měření. Zaznamenané údaje je možné používat pro zajištění jakosti ve všech ohledech. Nedestruktivní technologie měření, např.: - výchozí kontrola vzorku - kontrola montáže - analýza poréznosti - zkouška materiálu - kontrola poškození. Computer tomography alowes insight to the structure of a component and provides measurement result at the same time. The recorded data can be used in all aspects of quality assurance. Non-destructive measuring technology like: - initial sample inspection - assembly inspection - porosity analysis - material examination - damage inspection Mobilní systémy pro sběr měřených hodnot Mobile systems for measured data collection ESA Messtechnik GmbH Olching, DE Systém na pořizování dat Traveller-1 ESAM Traveller-1 je digitální vysoce výkonný systém pořizování dat na zesilování a úpravu analogových signálů ze všech typů můstkových obvodů s tenzometrem a z měničů s tenzometrem. Master Unit obsahuje 8 kanálů na úpravu/zesilování signálu, převodník A/D a USB interface s vyrovnávací pamětí RAM. Je možné použít další moduly a rozšířit tak systém až na 32 kanálů. Traveller-1 data acquisition system ESAM Traveller-1 is a digital high-performance data acquisition system for amplifying and conditioning analogue signals from all kind of strain gauge bridge circuits and from strain gauge based transducers. The Master Unit contains 8 signal conditioning/amplifier channels, the A/D converter and an USB-interface with RAM data buffer. Extension units can easily be employed to extend the sytem to up to 32 channels. Instalační tester StrainMaster SGIT DMS Traveller StrainMaster SGIT je instalační tester s tenzometrem a s vestavěným zařízením pro odečítání deformace. S nejvyšší spolehlivostí tento nástroj kontroluje kvalitu a funkčnost instalací s tenzometrem a provádí vysoce přesná měření statické deformace. Izolační odpor mezi tenzometrem a zkušebním vzorkem a odpor instalovaného tenzometru jsou určovány s vysokou přesností. V režimu zařízení pro odečítání deformace je možno jednoduše připojit čtvrtinový, poloviční a celý můstkový obvod. StrainMaster SGIT DMS - Installation tester Traveller StrainMaster SGIT is a strain gauge installation tester with built-in strain indicator. With utmost reliability the instrument checks out quality and functionality of strain gauge installations and performs high precision static strain measurements. Insulation resistance between gauge and specimen, resistance of the installed gauge are determined with high precision. In strain indicator mode quarter-, half- and full bridge circuits can be readily connected Software pro měření a analýzu dat Software for data measuring and analysis NMS s.r.o Bratislava, SK PolyWorks Software Univerzální softwarové řešení firmy InnovMetric Software pro zpracování mračen bodů, modelování 3D ploch a objektů a pro inspekci, která umožňuje kontrolu kvality. PolyWorks Software Universal software solution of InnovMetric Software company for point cloud processing, 3D surfaces and object modelling and for inspection which enables quality control Ventilátory a příslušenství Fans and accessories ADDA CORPORATION Kaohsiung, TW Série Mean Machine Přesvědčivá funkce!! Pozoruhodná jakost!! Série Mean Machine bude představena firmou ADDA na Mezinárodním strojírenském veletrhu od 13. do 17. září. Najdete zde ty nejvýkonnější výrobky ADDA s vysokou životností, takže vás upřímně zveme, abyste nás navštívili v naší expozici. Více na adrese: Mean Machine Series Powerful Function!! Impressive Quality!! Mean Machine will be published by ADDA on Sep at International Engineering Fair. You'll find the most durable and high products in ADDA, that we are truly invite you to join the exhibition with us. More: Odprašovací zařízení vzduchu a plynů Air and gas dedusting equipment FILTR ZEOS s.r.o Hradec Králové, CZ Hadicový filtr typ HFH, HFV vč. rotačního podavače NW, pneumatické uzávěry. Vysoká účinnost filtrace prachu dlouhodobé garance, minimální nároky na údržbu, optimální návrh z široké řady dle požadavků a možností uživatele vč. provozně spolehlivých rotačních podavačů, šnekových dopravníků. HFH and HFV hose filter including NW rotating feeder, pneumatic locks. High dust filtration efficiency, long-term guarantee, minimum maintenance requirements, optimum model out of a wide product line to the user's requirements and possibilities, including reliable rotating feeders and screw conveyors

14 Průmyslové systémy na čištění vzduchu pro obráběcí a tvářecí stroje a výrobní prostory Industrial air cleaning systems for working and forming machines and production rooms JVB Engineering s.r.o Rumburk, CZ Euromate Push Pull Patentovaná technologie centrálního filtračního systému pro velkoprostorové odsávání zplodin ze svařování v průmyslových halách jakýchkoliv rozměrů. Euromate Push Pull Patented technology of central filtration system for large space welding fume extraction from industrial plants of any size. 8.4 Vodojemy, nádrže Water reservoirs, tanks CZ PLAST s.r.o Pardubice, CZ Vodoměrná šachta GEO včetně vystrojení - absolutně vodotěsná - materiál polyethylen - zateplená pro vrchní osazení vodoměrů - certifikát nezámrznosti Water meter shaft GEO incl. equipment - absolutely watertight - material polyethylene - external insulation for top water meter installation - certificate of anti-freezing design Kompletní program pro skladování a zacházení s nebezpečnými látkami Complete programme for storing and handling of hazardous materials DENIOS s.r.o Strakonice, CZ Průmyslové čisticí stroje Industrial cleaning machines IBS Scherer Czech s.r.o Nové Město nad Metují, CZ Mycí stoly IBS Kompletní řešení průmyslového čištění drobných dílů. Mycí stůl je vhodný k odmašťování drobných dílů a součástek od olejů, vazelín a k odmašťování před povrchovou úpravou. Celý systém čištění, včetně likvidace odpadů, důsledně respektuje zákony týkajicí se odpadového hospodářství. K servisním službám firmy patří výměny sudů, včetně likvidace znečištěné kapaliny bez servisní smlouvy. IBS washing tables Complete solutions for industrial cleaning of small parts. Washing table is suitable for degreasing of small parts and components from oil and grease and for degreasing before surface finishing. The entire cleaning system, including waste disposal, fully respects legal regulations applicable to waste management. The services provided by the company include replacement of barrels including disposal of the contaminated liquid without any service contract. NEOVISION s.r.o Praha 4, CZ Robot pro čištění a inspekci vzduchotechnického potrubí a průmyslových odtahů metodou tryskání suchého ledu. Unikátní konstrukce robotu umožňuje čistit potrubí kruhového i obdélníkového průřezu, vodorovná, svislá i šikmá s dosahem až 50 m. Robot se řídí pomocí operátorského panelu a díky kameře umístěné na robotu lze přímo pozorovat postup práce v potrubí. Robot je přihlášen k patentové ochraně. Robot for cleaning and inspection of air-induction and industrial outlets by solid carbon dioxide jetting method. Its unique design allows to clean horizontal, vertical and skew piping with circular or rectangular cross section with range up to 50 m. Robot is controlled by operator's panel and camera mounted on the robot directly shows the working process. Robot is enrolled for patent protection Břemenové magnety permanentní Permanent lifting magnets WALKER PILANA MAGNETICS spol. s r.o Hulín, CZ NEO BUX Břemenové magnety s nejlepším servisem na trhu! NEO BUX Lifting magnets with the best service on the market. Skladovací kontejner typ BMC s požární odolností až 90 minut a s platnou Požární klasifikací v ČR. Vhodné pro skladování hořlavých látek ve vnitřních i venkovních prostorech bez nutnosti dodržování odstupových vzdáleností. K dispozici v několika velikostních variantách a provedeních s různými volitelnými doplňky, jako např. topení, větrání, osvětlení nebo klimatizace. Storage container, model BMC, fire resistance of upt o 90 minutes and valid Fire classification in the Czech Republic. Suitable for the storage of inflammables indoor and outdoor without the need to keep gaps. Available in several sizes and makes with different optional accessories, such as heating, ventilation, lighting or air-conditioning Prostředky k uchopení břemen Load gripping equipment VAKUUMTECHNIK Mgr. FRANTIŠEK ECLER Hlohovec, SK Vakuové manipulátory k uchopení břemena. Slovenský výrobce manipulátorů a vakuových automatů pro všechny druhy průmyslu. Ruční vakuové manipulátory. Vakuové automaty. Vacuum manipulators for burden grip. A Slovak manufacturer of manipulators and automatic vacuum machines for all industry branches. Hand operated vacuum manipulators. Automatic vacuum manipulators

15 9.6.1 Ruční vozíky Hand trucks STILL ČR spol. s r.o Praha 10 - Hostivař, CZ HPP 25 - riveting process control - 6 different parameters of control - touch 5.7'' display. possibility to display progress curves of the riveting process - possibility of transfer/backup via USB, ETHERNET - 63 available programs of riveting CiTi ONE Inovativní nízkozdvižný vozík pro zásobování ve městech. - snadné překonání prahů až do 70 mm - dokonalá trakce na nerovném povrchu dosahovaná velkým hnacím kolem - nosnost 500 kg - disponuje elektrickou a mechanickou brzdou CiTi ONE Inovative low lift palet truck for supply in the cities. - easy overcoming of street curbs (up to 7 cm) - perfect traction on rugged road - lifting capacity: 500 kg - includes electro and mechanical brake Vibrační dopravníky Vibrating conveyers VONDRA a VONDRA s.r.o Damníkov, CZ Vibrační zásobníky typ VZ Vibrační zásobníky s orientací slouží k podávání a orientaci dílů do jednotné polohy před dalším zpracováním. Jejich hlavní výhodou je možnost začlenění do montážních linek. Odpadá monotónní lidská práce, ale hlavně dochází ke zvýšení výkonu. Zařízení jsou vyráběna na základě požadavků zákazníka. Vibration magazines of VZ type The vibration magazines with orientation serve for part feeding and orientation in a uniform position before the next processing step. Possibility of incorporation into the assembly lines is cosidered their main advantage.monotonous human labour is eliminated and efficiency is increased materially. The devices are custom-made, based on customer's requirements, Manipulační zařízení jiná Handling equipment other KAVON CZ s.r.o Pardubice, CZ 9.16 Montážní a manipulační roboty pro průmyslovou výrobu Assembly and handling robots for industrial production Aberle Automation GmbH & Co. KG Leingarten, DE Řešení AR Fanuc Robodrill Průmyslový standard pro vysokorychlostní tvarové obrábění, vhodný nejen pro třírozměrné obrábění, ale také pro zvýšení účinnosti jednoduššího ovládání a pro velmi účinné odjehlování širokého sortimentu kovů. Jedná se o víceúčelové výrobní centrum. CNC kontrola umožňuje pohodlnou manipulaci a obrábění velkých obrobků. Výhody: - 100% vhodný pro sériovou výrobu - špičkový poměr cena-výkon - krátké dodací lhůty díky velkému výrobnímu množství - nízké náklady na údržbu vzhledem k minimálnímu množství náhradních dílů - jednoduchá konstrukce - možnost automatizace ze 3 stran pro různé rozsahy AR Fanuc Robodrill Solution The industry standard for high speed contouring capabilities for not only for three dimensional machining, but also increases the efficiency of simpler pocketing and allows for very efficient debarring in a wide range of metals. It is the all purpose production center. The CNC-control enables a comfortable using and machining of extensive work pieces. Highlights: - 100% developed for the mass production - Top price-performance ratio - Short delivery times because of big production numbers - Low maintenance costs thru minimum inserts of spare parts - Simple design - can be automated from 3 sides for different ranges Potiskovací, etiketovací a značkovací zařízení Printing, labelling and marking equipment WORLDLY INDUSTRIAL Co., Ltd. 407 Taichung, TW Speciální manipulační zařízení. Special handling equipment Nýtovačky Riveting assembly machines BALTEC MASCHINENBAU AG 8330 Pfäffikon/ZH, CH HPP 25 - kontrola nýtovacího procesu - 6 různých parametrů kontroly - dotykový 5,7" display - možnost zobrazení křivek průběhu nýt. procesu - možnost přenosu/zálohy přes USB, ETHERNET - 63 možných nýt. programů Inteligentní rychlý hlubotiskový stroj - Ergonomická a automatická funkce - Vysoce stabilní strojní zařízení, vycházející ze specializované technologie a promyšleného designu - Centrální systém řízení s dotykovou obrazovkou rozhraní člověk-stroj a PLC ovládáním - Vertikální a horizontální spojovací jednotka zajišťuje přesné a stabilní spojování a navíc minimalizuje ztráty do 3 metrů - Speciální systém pro recyklaci odsávání a tepelné energie může snížit spotřebu energie Intelligent High Speed Rotogravure Printing Machine - Humanized and Automatic operating function - High stability machinery equipment by specialized technology and deliberate design - Central control system with human-machine interface touch screen and PLC control - Vertical and Horizontal moving type of splicing unit perform accurate and stable splicing, moreover to minimize loss within 3 meter - Special system for recycling exhaust and thermal energy can decrease the consumption of power

16 Terminály pro sběr údajů Data collecting terminals DENIPKIOSK Ostrava, CZ TSD Touch Stand Stojanový terminál TSD Touch Stand je vhodné zařízení sloužicí jako sběrnice dat do podnikového informačního systému. Jedná se o průmyslové řešení využitelné ve výrobních firmách s modulem řízení výroby a s průmyslovou automatizací. Dotyková obrazovka, minipočítač, čtečka RFID a čárových kódů tvoří kompaktní celek, který je díky své malé půdorysné ploše a antivandal řešení vhodný do výrobních hal. TSD Touch Stand The TSD Touch Stand is a suitable device serving as the data bus for the corporate information system. It is the industrial solution applicable in manufacturing companies with the production management module and with industrial automation. The touch screen, mini-computer, RFID and bar code reader represent a compact unit, suitable thanks to its small floor space and anti-vandal solution for manufacturing halls Výzkum v oblasti jaderné techniky Research in field of nuclear engineering Ústav jaderného výzkumu Řež a.s Řež, CZ Maketa polohorké komory Maketa představuje polohorkou komoru pro práci s radioaktivním materiálem. Znázorňuje možnost manipulace s ozářenými vzorky uvnitř komory pomocí manipulátorů. Semi-hot cell maquette Maquette represents a semi-hot cell for working with radioactive material. It shows how to manipulate irradiated specimens inside the cell by using the manipulators Výzkum v oblasti dopravy a přepravy Research in field of traffic and transport ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, FAKULTA STROJNÍ Plzeň, CZ 1. český elektromobil ve stylu retro Elektromobil s technicistním názvem EHR 10 je výsledkem spolupráce Katedry konstruování strojů Fakulty strojní, Z8padočeské univerzity v Plzni a plzeňské firmy Auto projekt centrum s.r.o. Dvoumístná karoserie typu roadster ukrývá moderní konstrukční prvky s využitím moderních konstrukčních materiálů. Vozidlo vytvořené týmem 6 lidí za pouhých 150 dnů je způsobilé k silničnímu provozu. 1-st Czech electric vehicle in retro design EHR 10 electrical vehicle was built in collaboration of Department of Machine Design, Faculty of Mechanical Engineering, University of West Bohemia in Pilsen and Auto projekt centrum s.r.o. company. The roadster for two passengers is made from new design elements and new design materials. The vehicle, which was built by team of 6 in 150 days, has completed a MOT-test Databanky informací Information data banks MicroStep CDM s.r.o Brezová pod Bradlom, SK MicroStep Industry B2B portál pro kovoprůmysl a strojírenství. Na portálu MicroStep Industry mají všechny firmy působící v kovoprůmyslu a strojírenství, jako kovozpracující podniky, výrobci strojů, prodejci, subdodavatelé, poskytovatelé služeb a organizace možnost zaregistrovat se zcela bezplatně jako člen a získat tak nové obchodní kontakty jakož i nové zákazníky a dodavatele. MicroStep Industry The B2B portal for the metal industry. On MicroStep Industry, all metal working companies, manufacturers, dealers, subcontractors, service providers and organizations of the metal industry can sign up as a member completely free of charge and acquire new contacts, as well as new customers and suppliers Orgány státní moci, vládní instituce State authorities, governmental institutions Taiwan External Trade Development Council Taipei, TW Časopis Taiwan Products Taiwan Products je barevná publikace s články v angličtině. Každé vydání se zaměřuje na přední odvětví průmyslu a s ním spojené výrobní řady, vyráběné na export. Hlavní články zahrnují přehledy jednotlivých oblastí průmyslu, zprávy z veletrhů, výstav a informace o výrobcích a vývozcích. Taiwan Products magazine Taiwan Products is a full-color English-language feature publication. Each issue focuses on a leading export industry and related product lines. Features include industry overviews, trade show reports and information on manufacturers and exporters Služby jiné Services other STAR Czech s.r.o Praha 3 - Vinohrady, CZ Technické a odborné překlady - rychle a kvalitně za rozumnou cenu. Efektivní překlad technické dokumentace do/z cizích jazyků pomocí moderního softwaru pro překlad podporovaný počítačem (CAT) Transit NXT. Úspory času i nákladů při zachování či zvýšení kvality překladu, lokalizace manuálů, katalogů, produktových listů atd. CAT software Transit NXT také k licencování pro Vaše překladatelské oddělení. Technical and specialised translations - quick and good quality at a reasonable price. Efficient translation of technical documents to/from foreign languages using Transit NXT advanced software for computer aided translations (CAT). Time and cost saving while keeping or increasing the translation quality, localisation of manuals, catalogues, product sheets, etc. CAT software Transit NXT also for licensing in your translation department

17 IMT Univerzální hrotové soustruhy Universal centre lathes SWISSTOOL EXPORT-GRUPPE Praha 3, CZ SCHAUBLIN 125-CCN Spojuje přednosti numerického řízení a jednoduchého používání konvenčních soustruhů. - max. soustružený průměr 270 mm - výška hrotů nad suportem 60 mm - počet pozic v revolveru 8 - počet pozic v revolveru pro poháněné nástroje 4 SCHAUBLIN 125-CCN Combines advantages of numeric control and simple use of conventional lathes. - max. turned diameter mm - lathe centre height above the carriage - 60 mm - number of positions in the lathe turret number of positions in the turret for driven tools Automatické víceprofesní soustruhy se zásobníkem nástrojů (soustružnická obráběcí centra) Automatic multioperational lathes with tool magazine (turning centres) Misan s.r.o Lysá nad Labem, CZ Mazak INTEGREX Junior 200 První člen nové řady multifunkčních soustružnických center s výrazně navýšeným poměrem cena/výkon. Ideální výrobní prostředek pro výrobu velmi přesných a složitých dílů v kusové a malosériové výrobě. Kompletní obrobení na jediné založení polotovaru do stroje. Mazak INTEGREX Junior 200 Member of a new product line of Mazak Multitasking machines, further expanding the scope of the "DONE IN ONE" approach, making operation and programming much simply. The machine is able to economically produce the smallest of the batch size, adding flexibility to any machine shop Vícevřetenové vrtačky Multi-spindle drilling machines WINEMA Maschinenbau GmbH Grosselfingen, DE WINEMA ECOTAKT Rotační postupový stroj s nastavitelným stolem pro jednoduché obráběcí a vrtací operace se standardními obráběcími jednotkami. WINEMA ECOTAKT Rotary transfer machine with a laying indexing table for simple machining and boring tasks with standard machining units Obráběcí centra Machining centres EiMa Maschinenbau GmbH Frickenhausen, DE CNC frézky a obráběcí centra EiMa Maschinenbau GmbH je středně velká společnost, orientovaná na budoucnost a zaujímající pevné místo na trhu především jako kompetentní výrobce speciálního strojního vybavení v oblasti zpracování oceli, hliníku, titanu, plastu a výroby modelů a forem. Obráběcí centra EiMa úspěšně využívají renomované společnosti z automobilového průmyslu, leteckého a kosmického průmyslu a rovněž výrobci modelů a forem. CNC milling machines and machining centres EiMa Maschinenbau GmbH is a medium-sized, future-orientated company primarily positioned in the market as competent manufacturer of special machinery in the field of processing of steel, aluminum, titan, plastic as well as model and mould making. EiMa processing centres are successfully in use with renowned companies and comprise the automobile/automotive industries, aerospace industry and model and mould making companies. KOVOSVIT MAS, a.s Sezimovo Ústí, CZ MMC 1500 DT SPEED Portálové vertikální obráběcí centrum ve dvoustolovém provedení. Vysoká tuhost stroje zajišťuje přesné a produktivní obrábění, možnost upínání a obrábění v překrytém čase. MMC 1500 DT SPEED Double column vertical machining centre with double table, high rigidity allows precise and high speed cutting. Possibility of clamping and cutting in one time. Misan s.r.o Lysá nad Labem, CZ Brother TC-R2B Vysokorychlostní svislé obráběcí centrum s pojezdným stojanem a dvoupaletovou výměnou pomocí rychle otočného QT stolu. Mimořádně efektivní při nasazení na dílech s velkým podílem krátkých vrtacích a závitovacích operací. Centrum je určeno pro obrábění složitých dílů z lehkých slitin ve velkosériové výrobě. Brother TC-R2B High speed, column traverse Machining Centre with original "QT Table" pallet changer. This machine is determined for machining of complicated work pieces consisting of large number of short processes like drilling and tapping in mass production of aluminium parts. Mazak VTC 800/30R Svislé 5 osé centrum pro opracování rozměrných součástí (až 3000 mm délky). S elektronickou přepážkou stolu lze na stroji pracovat v režimu dvoupaletové výměny. Obrábění 3D tvarů, forem a zápustek simultánním pohybem 5 os. Koncepce pevného stolu a pojezdného stojanu umožňuje nakládat těžké obrobky. Mazak VTC 800/30R Travelling column type Vertical Machining Centre with 5 axis simultaneous machining ability for both economical and high quality performance on the large size workpieces. Large scale table (3000 mm) can be split into two independent areas using special partition. The machine then works in 2 pallets charger mode

18 NEWTECH s.r.o Praha 6, CZ MORI SEIKI NT 1000 Kompaktní integrované soustružnicko-frézovací centrum vyniká protivřetenem, které dokáže polohovat dílce ve vertikální rovině. V konstrukci jsou uplatněny tři originální prvky garantující vyjímečnou tuhost a přesnost tohoto stroje. Součástí řídicího systému je technologický CAM software ESPRIT umožňujicí 3D programování složitých součástí. Výkonná grafika dokonale zobrazuje případné kolize během obrábění. MORI SEIKI NT 1000 Compact multi-axis machining center for integrated machining equipped with subspindle able to position parts in vertical plane. Construction uses three original technologies for exceptional rigidity and accuracy of machine. The control includes the CAM software ESPRIT allowing for 3D programming of complicated parts and powerful graphic for the simulation of collision during machining. TAJMAC - ZPS, a.s Zlín, Malenovice, CZ Vertikální obráběcí centrum MCV 1800 MULTI Pojezdy - osa X 2300 mm, Y 1200 mm, Z 800 mm Velikost stolu - prům mm Max. zatížení stolu 5000 kg Prac. posuvy X, Y, Z 30 m/min Max. otáčky vřetena 1800 min/-1 Multifunkční 5 osé řešení Naklápěcí hlava - osa B Prstencový motor otočného stolu - osa C Lineární vedení ve všech osách Přímé odměřování ve všech osách Snadné nakládání velkých dílců Vysoce produktivní stroj s vysokou přesností obrábění Automatický zásobník nástrojů míst Vertical machining centre MCV 1800 MULTI Travels - X axis 2300 mm, Y axis 1200 mm, Z axis 800 mm Table size - diameter 1800 mm Max. table load 5000 kg Working feeds in X, Y, Z 30 m/min Max. spindle speed 1800 rpm Multipurpose 5-axis solution Fork head B-axis Tork motor driven rotary table C-axis Linear guideways in all axes Direct measuring system in all axes Easy loading of large workpieces Highly productive machine with high accuracy of machining Automatic tool chamber positions Stroje na výrobu závitů Threading machines SELOS Bohemia, s.r.o Brno, CZ Elektrický závitořez MOSQUITO Moderní koncepce pantografického závitořezu s kompaktním designem, ergonomickým uložením ovládacích prvků a komfortním stylem obsluhy. Novinka roku 2010 od světového lídra firmy Tecnospiro. MOSQUITO electronic tapping arm Electronic tapping arm of modern concept with compact design, ergonomic construction of control unit and comfortable user style. Product of the year 2010 by world leader Tecnospiro Pásové pily Band sawing machines PAPco, s.r.o Praha 8, CZ Pásová pila pro řezání různých kovů, keramiky, pneumatik atd. Typ: DGH 420 CLASSIC. Band saw for the cutting of different metals, ceramic, tyres, etc. Model: DGH 420 CLASSIC Horizontální brusky rovinné Horizontal spindle surface-grinding machines Misan s.r.o Lysá nad Labem, CZ Okamoto bruska ACC 64CAiQ Velmi přesná rovinná bruška pro broušení až 6 různých ploch. Dialogové zadávání požadavku na broušení a orovnávání grafickými symboly a číselnými hodnotami pomocí velké dotykové obrazovky. Nový revoluční řídicí systém zvládá procesy s několikanásobnými plochami i broušení více různých součástí umístěných na velkém stole. Okamoto bruska ACC 64CAiQ Precision surface grinding machine with revolutionary touch screen control system. Touch screen with colour graphics, incorporating position for each axis and easy-to-use pictorial software. NC controlled grinding of surfaces and faces in different heights Univerzální rovinné brusky (s možností natočení brusného vřeteníku) Universal surface-grinding machines with adjustable wheelhead Schreyer Schleifmaschinen GmbH Winkelhaid, DE Univerzální bruska na nástroje a frézy Vhodná pro: nástroje a frézy - bruska povrch - bruska vnitřní plochy - bruska válcové plochy - bruska Universal tool and cutter Grinder Usable as: Tool and Cutter - Grinder Surface - Grinder Internal - Grinder Cylindrical - Grinder Nástrojové brusky a ostřičky jiné Tool grinding and sharpening machines other SV metal spol. s r.o Hradec Králové, CZ Nástrojová bruska PNB-2E Bruska je určena k ostření nástojů vysekávacích strojů - jednoduchost ovládání - vysoká přesnost - kvalita broušeného povrchu - zvýšení životnosti razicích nástrojů - nízké provozní náklady

19 Tool grinder PNB-2E Tool grinder is used for sharpening of the sheet metal processing machines - simple operation - high accuracy - high quality of grinded surface - tool lifespan extension Superfinišovací vibrátory Superfinishing vibrators RÖSLER Oberflächentechnik GmbH Untermerzbach, DE Dvoustojanové lisy mechanické Straight sided presses PME, Pressen- und Maschinenbau Erfurt GmbH Erfurt-Kerspleben, DE Dvoustojanový mechanický lis. Dvoustojanový mechanický vysoce produktivní a přesný lis s vysokou tuhostí včetně podávacího zařízení, nyní se zjednodušeným způsobem ovládání. Double-sided mechanical press. High-performance and high-precision double-sided mechanical press featuring high stability including the feeding device, now available with a simplified control. Prezentace nové turbíny řady EVO Nová generace turbín se od počátku do konce vyrábí v provozech firmy Rösler. Na veletrhu představuje novou dvoulopatkovou turbínu EVO 38 s přímým pohonem, která má hnací výkon v rozsahu od 11 kw do 37 kw a dosahuje tryskacího výkonu až 530 kg abraziva za minutu. Turbína EVO 50 s průměrem 500 mm a nepřímým pohonem do 110 kw dosahuje výkonu až kg/min. Cílené zmenšení zóny, v níž probíhá vlastní tryskání ("hot-spot"), činí z této nové generace turbín silného hráče v oboru vysoce abrazivních aplikací. New Development: EVO Turbine The new twin disk direct drive turbines EVO 38, are available with drive motor powers from 11 up to 37 kw throwing up to 530 kg of blast media per minute. Our second turbine range, EVO 50 this time with indirect drive, offers a maximum drive power of 110 kw and up to 1,300 kg/min media throughput. The blast pattern of the new turbine is more concentrated, this makes these powerful turbines ideal for shot blast applications that require highly abrasive and aggressive blasting Elektroerozivní obráběcí stroje Electroerosion machine tools Agie Charmilles, s.r.o Brno, CZ CUT 200 Nový model elektroerozivní drátové řezačky přináší to nejlepší z obou vývojových větví AGIE a Charmilles. Tradiční švýcarská přesnost a rychlost obrábění od legendy EDM obrábění. CUT 200 New model of electroeroding wire cut machine tool brings the best of both branches AGIE and Charmilles. Traditional swiss precision and cutting speed made by legend of EDM machining Laserové řezací stroje Laser cutting machines ŘÍZENÉ STROJE, s.r.o Dolany, CZ NESSAP GAMA Laserový řezací automat určený pro tvarové vyřezávání tabulí plechu. Stroj využívá nejnovější technologie vláknového laseru. Vysoká kvalita řezu je zaručena u širokého spektra řezaných materiálů (konstrukční a nerezová ocel, slitiny hliníku a mědi). Výhodou oproti CO2 laserům je nízká spotřeba energie a velmi nízké provozní náklady. NESSAP GAMA The automatic laser cutting machine for sheet metal shape cutting. The machine utilizes the latest fibre laser technology. High quality of the cut is guaranteed for a wide spectrum of the cut materials (structural and stainless steel, aluminum and copper alloys). Advantages compared with CO2 lasers: low power consumption and very low operating costs Vysoce produkční mechanické lisy s automatickým podáváním High-duty mechanical presses with automatic feed SCHULER AG Göppingen, DE Automatický prostřihovací lis SPEED s dvojitou tyčí se nejvíce hodí na ekonomickou výrobu přesných součástí s vysokou řeznou přesností. Rychlé a robustní stroje zaručují vysokou rychlost výroby a nízké náklady na jednotlivé součásti. Dodávají se v v rozmezí 630 až kn. The twin-rod automatic blanking press SPEED is best suitable for the economical production of precise parts with a high cutting accuracy. The fast and sturdy machines guarantee a high production rate and low costs per part and are available in the range from 630 to 2,000 kn Speciální hydraulické lisy Special purpose hydraulic presses Schmid Heinrich, Maschinen- und Werkzeugbau AG 8645 Jona, CH Hydraulický rychloběžny lis přesného stříhání. Hydraulický vysoce výkonný (až 90 zdvihů za min.) lis přesného stříhání, včetně podávacího zařízení, svou přesností dílu nahrazující často třískové obrábění, nyní se zjednodušeným způsobem ovládání. Hydraulic high-speed fine blanking press. A hydraulic high-performance (up to 90 strokes per minute) fine blanking press, including a feeding device, often replacing metal cutting, now with simplified control Stroje na tvarování, svařování a řezání trubek Tube forming, welding and cutting-off machines E.M.S Saverne Cedex, FR Stroje na tváření konců trubek, stroje na dělení trubek EMS se specializuje na stroje na tváření konců trubek a na stroje na dělení trubek. EMS navrhuje a staví tyto stroje a nástroje ve Francii; její výroba zahrnuje rovněž hydraulická a mechanická zařízení i elektrické ovládání pomocí PLC systému. Tube end forming machines, tube cutting machine EMS is specialized in tube end forming machine and tube cutting machine. EMS designs and build these machine and tools in France, incorporating hydraulic and mechanical equipment into its production, as well as electrical control through PLC system

20 Stroje na ohýbání trubek Tube bending machines HERBER ENGINEERING AB Värnamo, SE Plně elektrická ohýbačka trubek - rychlá, energeticky úsporná, programovatelné úrovně nástrojů, vybavení pro volné ohýbání poloměrů. Fully electric pipe bending machine - quick, power consumption saving, programmable tool positions, equipment for free radius bending Stroje na opracování tyčí, profilů a trubek jiné Bar, section and tube working machines other T-DRILL OY Laihia, FI Vyhrdlovací stroj typ S-54. Collaring Unit S Stroje pro tvarování plechu Sheet forming machines FORMETAL, s.r.o Měšice, CZ BIEGEMASTER BS 6.1,25 Hydraulická segmentová ohýbačka, 6 m pracovní šířka. BIEGEMASTER BS 6.1,25 A hydraulic segmented bending machine, working width 6 m Ohýbačky s výkyvným ramenem Swing-arm bending machines BICKEL and WOLF spol. s r.o Jinočany, CZ RAS TURBObend plus Systém na ohýbání plechů - TURBObend plus = rychlost, flexibilita, výkon a také všestrannost při práci s profily a čtyřstěnnými boxy. Pokud vyrábíte podhledy, obklady, střechy, ocelové konstrukce, značky, anebo prostě jen potřebujete maximální flexibilitu v podnikové dílně, je pro Vás TURBObend plus jednoznačně tím pravým řešením! RAS TURBObend plus Folding system TURBObend plus = Now you can have it all: speed, flexibility, power and the added versatility for profiles and four sided boxes. If you are in the architectural, roofing, metal construction, sign business, or simply need maximum flexibility in your job shop business, the TURBObend plus is the machine for you! Značkovací stroje Marking machines MARKSYS s.r.o Domažlice, CZ Mikroúder TMM 4215/420 Vícehrotový mikroúderový systém. Obrovská rychlost značení, přesnost a hloubka. TMM 4215/420 micro stroke A multi-tip micro stroke system. Extreme marking speed, precision and depth Tvářecí centra na děrování a lisování Machining centres for punching and pressing FORMETAL, s.r.o Měšice, CZ CODATTO EVA Poloautomatické ohýbací centrum. CODATTO začíná tam, kde končí konkurence. CODATTO EVA A semi-automatic bending machine. CODATTO starts where the competition ends Laserové popisovací stroje Laser lettering machines MEPAC CZ, s.r.o Třinec, CZ Popisovací a gravírovací lasery - vynikající poměr kvalita-cena. Navařovací lasery nejvyšších kvalit. 3D-měřicí stoly. Scannovací lasery. Vše pro přesné strojírenství. Marking and engraving lasers - excellent relation quality x price. Welding lasers with highest quality. 3D measuring lasers. Laser scanning heads. Everything for precision machinery Měřicí přístroje chvění Vibration measuring instruments HOMMEL CS s.r.o Teplice, CZ Kruhoměr ROUNDSCAN 555 HR Kruhoměr ROUNDSCAN, software EVOVIS. Kruhoměr s novým typem vyrovnání součástí. Software pro měření kruhovitosti + drsnosti + profilu. Form measuring machine ROUNDSCAN 555 HR Form measuring machine, software EVOVIS. Form machine with new type of centering. Software for measuring form, roughness and contour Souřadnicové a vícesouřadnicové měřicí stroje Coordinate and multicoordinate measuring machines WHP TECHNIK s.r.o Brno, CZ 3D CNC měřicí stroj DeMeet-220 DeMeet-220 je navržen jako měřicí stroj ve stolním provedení. Pevná mostní konstrukce z nízkoroztažné oceli a použití špičkových komponent pro optické i dotykové snímání zaručuje špičkový výkon a velmi přesné měření. Svým znamenitým poměrem ceny a výkonu odstraňují měřicí stroje DeMeet bariéry a umožňují tak přesnou kontrolu jakosti přímo ve výrobě stejně jako v měrových laboratořích. 3D CNC measuring machine DeMeet-220 DeMeet-220 is designed as a table top measuring machine. Stable and rugged construction and high quality components ensure excelent performance and accurate measuring results. Very attractive price to performance ratio of DeMeet machines brakes the barriers of measuring in any production facility or in quality controlling laboratories

Vae Controls Group. the company profile

Vae Controls Group. the company profile Vae Controls Group Vae Controls Group the company profile VAE CONTROLS Group, corp. elaborates full-scale project documentation (mechanical, civil and electrical engineering) from study up to detail project

Více

(VERZE 2014) Vytvořeno v rámci projektu: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/03.

(VERZE 2014) Vytvořeno v rámci projektu: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/03. ODBORNÉ VÝRAZY ICT (VERZE 2014) Ing. Jan Roubíček, Ing. Jaroslav Adamus Vytvořeno v rámci projektu: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/03.0005 Tento projekt

Více

Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region

Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region Publikace Inovační potenciál plzeňského regionu Publikace Inovační potenciál plzeňského regionu vznikla v rámci aktivit sítě

Více

OdbornáterminologievcizíchjazycíchprožákySŠ CZ.1.07/1.1.34/02.0053. Podpůrnývýukovýmateriál: ANGLICKÝJAZYK

OdbornáterminologievcizíchjazycíchprožákySŠ CZ.1.07/1.1.34/02.0053. Podpůrnývýukovýmateriál: ANGLICKÝJAZYK OdbornáterminologievcizíchjazycíchprožákySŠ CZ.1.07/1.1.34/02.0053 Podpůrnývýukovýmateriál: ANGLICKÝJAZYK 1. DOPRAVA... 3 1.1 Slovník odborných pojmů... 3 1.2 Definice nejdůležitějších pojmů z dopravy

Více

Elektrotechnika, elektronika

Elektrotechnika, elektronika Technický týdeník 05 23 téma čísla Elektrotechnika, elektronika Na veletrh Amper je přihlášeno 630 vystavovatelů Pouhé tři týdny zbývají do zahájení největší technické události, která se uskuteční na půdě

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T Obsah / Contents Obecná čast / General Part Úvodní slovo / Introduction... 2 Tuzemský obchod / Inland trade... 6 Zahraniční obchod / Foreign trade...

Více

Nová technologie typu pay by weight pro racionální nakládání s odpady

Nová technologie typu pay by weight pro racionální nakládání s odpady Úspěšný transfer technologie Nová technologie typu pay by weight pro racionální nakládání s odpady Původce technologie: Botek Systems AB, Švédsko Příjemce technologie: VISCON, s.r.o., Česká republika Renomovaná

Více

SQart. Česk y English

SQart. Česk y English SQart Česk y English Andreas Krob se narodil v roce 1969 v Severním Německu. Studoval průmyslový design na Muthesiuské škole umění a designu v Kielu, Německu. Po dokončení školy v roce 1996 pracoval pro

Více

New equipment for traditional technologies

New equipment for traditional technologies M EMORANDUM 2003 New equipment for traditional technologies Profil společnosti Obchodní název ŽĎAS, a.s. Sídlo Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou Česká republika IČO 463 471 60 DIČ CZ46347160 Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 Nová zařízení pro tradiční technologie New equipment for traditional technologies Profil společnosti Obchodní název ŽĎAS, a.s. Sídlo Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou

Více

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE říjen, prosinec 2014, ročník XIX, číslo 3, 4 October, December 2014, Vol. XIX, No. 3, 4

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE říjen, prosinec 2014, ročník XIX, číslo 3, 4 October, December 2014, Vol. XIX, No. 3, 4 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE říjen, prosinec 2014, ročník XIX, číslo 3, 4 October, December 2014, Vol. XIX, No. 3, 4 Obsah Content 146 149 Zkoušky tenkých desek z UHPC vyztužených PVA vlákny a textilní skleněnou

Více

Pohybová automatizace made by Lenord + Bauer. www.lenord.de

Pohybová automatizace made by Lenord + Bauer. www.lenord.de Pohybová automatizace made by Lenord + Bauer Registrace polohy Měření rychlosti Měření otáček Měření teploty Registrace kilometrového výkonu Měření zrychlení Řízení/Regulace/Polohování Přestavování/Polohování

Více

Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb

Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Více

20. ročník - č. 2/2011

20. ročník - č. 2/2011 STŘÍKANÁ HYDROIZOLAČNÍ MEMBRÁNA MASTERSEAL 345 JAKO ÚSPĚŠNÉ ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPRAY-APPLIED WATERPROOFING MEMBRANE MASTERSEAL 345 SUCCESSFUL ALTERNATIVE SOLUTION JAROSLAV ŠÍMA, ONDŘEJ KRČMÁŘ, RADOVAN

Více

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Číslo 48 / Issue 48 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 52012 Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Promo akce Hyundai i30 v ulicích Ostravy Hyundai

Více

Upínací technika Clamping Technology

Upínací technika Clamping Technology Upínací technika Clamping Technology Není upnutí jako upnutí It s the right move that counts Správně upnutá ozubená kola Clamping gear wheels correctly Upínací systémy ozubených kol Clamping Systems for

Více

Regulované elektrické pohony Control Techniques Brno s.r.o. 2014

Regulované elektrické pohony Control Techniques Brno s.r.o. 2014 Regulované elektrické pohony Control Techniques Brno s.r.o. 2014 2 O společnosti Control Techniques Společnost Control Techniques Společnost Control Techniques se specializuje na řešení pro průmyslové

Více

KAPITOLA B. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES. Překlad a anglické znění

KAPITOLA B. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES. Překlad a anglické znění KAPITOLA B Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES Překlad a anglické znění Překlad směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES (tlaková zařízení) byl zpracován v rámci Programu technické harmonizace

Více

EURO PROMO I / 2012 XXXXX Subline EURO PROMO 01/2012 NOVINKY! NOVINKY! www.rothenberger.com

EURO PROMO I / 2012 XXXXX Subline EURO PROMO 01/2012 NOVINKY! NOVINKY! www.rothenberger.com EURO PROMO I / 2012 XXXXX Subline EURO PROMO 01/2012 NOVINKY! NOVINKY! www.rothenberger.com Novinky Inspekční kamerová technika ROCAM 3 Multimedia Inspekční kamera pro trubky ø 50 až 150 mm, event. ø 150

Více

č.9 Newsletter Návštěva evropské komisařky Máire Geoghegan-Quinn ELI Prospective Users Workshop 2013 Archeologové: Největší objev za poslední dva roky

č.9 Newsletter Návštěva evropské komisařky Máire Geoghegan-Quinn ELI Prospective Users Workshop 2013 Archeologové: Největší objev za poslední dva roky Newsletter prosinec 2013 Návštěva evropské komisařky Máire Geoghegan-Quinn, ELI Prospective Users Workshop 2013 Archeologové: Největší objev za poslední dva roky č.9 Kapitoly z dějin laseru 5: Zpět domů,

Více

SVĚT SENZORŮ PŘEHLED PRODUKTŮ PRO PRŮMYSLOVOU AUTOMATIZACI PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE

SVĚT SENZORŮ PŘEHLED PRODUKTŮ PRO PRŮMYSLOVOU AUTOMATIZACI PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE SVĚT SENZORŮ PŘEHLED PRODUKTŮ PRO PRŮMYSLOVOU AUTOMATIZACI PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE PEPPERL+FUCHS VÁŠ OSVĚDČENÝ DODAVATEL SENZORŮ PRO PRŮMYSLOVOU AUTOMATIZACI VÝROBNÍCH PROCESŮ Jako přední světový výrobce

Více

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System 4-418-875-11(1) (GB-CZ-SK) Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System Reference Guide Referenční příručka Referenčná príručka GB CZ SK 2012 Sony Corporation (1) BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290/BDV-E190/BDV-EF420/BDV-EF220

Více

Ohlédnutí kupředu. Firma ELT Inkdry ing. Františka. Jak řekl ve svém projevu na slavnostním večeru pro vystavovatele. Na stánku společnosti Amos CZ

Ohlédnutí kupředu. Firma ELT Inkdry ing. Františka. Jak řekl ve svém projevu na slavnostním večeru pro vystavovatele. Na stánku společnosti Amos CZ čtvrtek 19. 5. 2005 Oficiální zpravodajství výstavy Official fairs news Oфицияльнoe выставочнoe агентство ELT Inkcool VIP Firma ELT Inkdry ing. Františka Trojtlera se věnuje nejen sušicím systémům k tiskovým

Více

S3-03. S3-03_Dodavatelský manuál (Supplier Quality Manual)

S3-03. S3-03_Dodavatelský manuál (Supplier Quality Manual) Dodavatelský manuál / Supplier Quality Manual 1/20 Procesní instrukce č.: Process instruction no.: Název procesní instrukce: Process instruction name: S3-03 Dodavatelský manuál Supplier Quality Manual

Více

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 5 PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody 15 17 21 25 29 OCENĚNÍ 32 ROČNÍ PŘEHLED VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ

Více

c. cabin crew, is defined in JAR-OPS; or c. palubním průvodčím je definován v předpisu JAR-OPS; nebo

c. cabin crew, is defined in JAR-OPS; or c. palubním průvodčím je definován v předpisu JAR-OPS; nebo ČÁST 1 JAR-1 JAR 1.1. General Definitions JAR 1.1. Všeobecné definice 'Abortive Start' (turbine engines) means an attempt to start, in which the engine lights up, but fails to accelerate. NOTE: The handling

Více

TRI-CON (ALFA) THE SERIES THAT KEEPS ITS PROMISE

TRI-CON (ALFA) THE SERIES THAT KEEPS ITS PROMISE SÉRIE, KTERÁ DRŽÍ SVÉ SLIBY TRI-CON (ALFA) THE SERIES THAT KEEPS ITS PROMISE TRI CON (ALFA) TRI CON (ALFA) KOVOVĚ TĚSNÍCÍ TROJITĚ EXCENTRICKÁ UZAVÍRACÍ KLAPKA METAL SEATED TRIPLE OFF-SET BUTTERFLY VALVE

Více

www.alu-sv.com SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY BOX TYPE BODIES 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10

www.alu-sv.com SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY BOX TYPE BODIES 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 CZ 4.1 Skříňové nástavby ARCAL 4.2 Rolety 4.3 Přeprava šatů 4.4 Přeprava masa ve visu 4.5 Zvedací a posuvné přepážky 4.6 Nakládací systémy 4.7 Hliníkové profily skříně 4.8 Závěry skříně 4.9 Panty skříně

Více

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road Buďme optimisté Let's be optimists strana / page 3 Miroslav Hampel your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Zima / Winter 2012/2013 Byznys na cestách

Více

News. Růst železničního průmyslu, pozitivní loňský rok, co bude dál? ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU ROZHOVOR SIEMENS

News. Růst železničního průmyslu, pozitivní loňský rok, co bude dál? ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU ROZHOVOR SIEMENS News 01 2011 ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU Růst železničního průmyslu, pozitivní loňský rok, co bude dál? ROZHOVOR S ŘEDITELEM SŽDC PAVLEM HABARTOU SIEMENS NOVÉ LOKOMOTIVY

Více