Plastikářská publikace ve spolupráci s Plastikářským klastrem č. 3 květen world of innovation.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plastikářská publikace ve spolupráci s Plastikářským klastrem www.svetplastu.eu č. 3 květen 2011. world of innovation. www.wittmann-group."

Transkript

1 Plastikářská publikace ve spolupráci s Plastikářským klastrem č. 3 květen 2011 world of innovation

2 Kolín, květen 2011 Vážení obchodní přátelé, na základě naší dlouholeté spolupráce si vás dovoluji oslovit s nabídkou spolupráce a možnosti inzertní účasti v A4 plastikářské publikaci č.4 vyjde (uzávěrka 8.8.) jako speciál k MSV Brno ( ) v bezkonkurenčním nákladu výtisků a s masivní předveletržní distribucí v rámci ČR. Na MSV Výstavišti pak po celou dobu veletrhu MSV Brno 2011-termínově tedy s možností včasného anoncování a pozvání na váš stánek. Svět plastů a moje 12tileté působení v oblasti plastikářské publicity vstoupily do podvědomí lidí z branže, proto i s vámi bych velmi rád při letošní spolupráci našel společnou cestu. Jasným argumentem pro volbu Světa plastů jako odborného titulu vaší prezentace, je výše nákladu a způsob distribuce. Taktéž rozsah stran Světa plastů, k MSV 2010 byl 52 stran, je v porovnání s konkurencí téměř dvojnásobný. Je dobré tato fakta při vašem rozhodování relevantně porovnat pro získání jasných rozhodovacích-vstupních informací. Ukázkový výtisk pak pro vás bude jen potvrzením výše napsaného. Loňská a letošní vydání je možné také stáhnout na (v rekonstrukci). Svět plastů vám nabízí prostor nejen pro inzertní prezentaci vaší firmy, ale také volnou plochu zdarma pro váš odborný text. Právě v odborné části spolupracuje Svět plastů s Plastikářským klastrem (www.plastr.cz). Svět plastů je distribuován ve foliovém paketu s technickými tituly T+T Technika a trh a Technik (vyd. Economia) v rámci celé jejich předplatitelské a distribuční sítě. Tvoří tak nejúčinnější nástroj jak prezentaci vaší firmy dostat ve velkém nákladu k velkému množství vašich potenciálních zákazníků. Oproti konkurenci jsou tak Vaše výdaje na inzerci poloviční, avšak zásah a účinnost vaší inzerce jsou dvojnásobné!!! V rámci MSV Brno 2011 bude Svět plastů vložen do specializovaného veletržního vydání těchto časopisů-čísla 9, které bude na výstavišti distribuováno. Bude k dispozici na jejich výstavních stáncích a bude zajištěna jeho distribuce roznáškovou službou všem vystavovatelům na stánky, jakož i kolportéry návštěvníkům. Celkový náklad publikace Svět plastů je výtisků pro každé jeho vydání! Objednávku zašlete laskavě na adresu: Svět plastů mach agency s.r.o., Husovo náměstí 129, Kolín 3 Pro vaše případné dotazy jsem plně k dispozici na telefonním čísle: a mailu: Těším se na příjemnou a pragmatickou spolupráci MACH Petr za vydavatele Světa plastů - mach agency s.r.o.

3 Ceník inzerce S v ě t p l a s t ů Velikost inzerátu Cena v Kč Cena v Kč šířka x výška barevné provedení černobílé provedení 1/1 celá strana , ,- 190 x 270 mm 1/2 strany , ,- 190 x 132 mm 1/4 strany *) , ,- 92 x 132 mm *) minimální možný rozměr K cenám se připočítává 20% DPH. Finální data dodávejte nejlépe v tiskovém pdf. 300dpi Rozsah textů pro článkovou prezentaci: 1 tisková strana A4 = znaků (vč. mezer) + 2 doprovodné ilustrace + firemní logo a kontaktní adresa 1/2 tiskové strany A4 = znaků (vč. mezer) + 1 doprovodná ilustrace + firemní logo a kontaktní adresa Sledujte s možností webové spolupráce v kombinaci s tištěnou verzí Světa plastů. Spuštění červen 2011

4 Kolin, May 2011 Dear business partners, based on our longlife co-operation I took the liberty of addressing you with the offer of co-operation and posibility of advertising presence in the Plastics Publication The World of Plastics No. 4 comes out on (deadline on 8.8.) as a Special Edition to MSV Brno ( www.bvv.cz) - in uncontested volume issues, together with unmatched massive pre Fair distribution throughout all Czech Republic and during the MSV Brno Fair course on the Fairground, all that, in order to provide you with a possibility of well timed announcement and invitation to your Fair stand. The World of Plastics offers you not only a space for an advertising presentation of your Company but also free space for your professional text. The World of Plastics co-operates, concerning its professional part, with the Plastics Cluster (www.plastr.cz) and its Partner The Technological Innovative Centre Zlin. Distributive spectrum of publication The World of Plastics shall reserve you a wide publicity of your presentation. The World of Plastics shall be sent for FREE on aprox contacts via Direct Mail, targetly, on Company and name of the respective Person selected out of Plastics Segment. As Advertiser, you shall be provided FOR FREE with The Direct Mail Contacts Database for the eventual Feedback. It can be also arranged for a Feedback Service in case of your interest. Furthermore, as Advertiser, you shall be provided with FREE presentation of your Press Notices, Actualities, Aplications, Technical Texts etc. at new web portal (under reconstruction). Banners and other forms of your presentation on the web shall be also possible. The World of Plastics shall be also distributed in frame of entire subscribtion and distribution net of the Journals T+T Technics and Market (www.technikaatrh.cz) and Technic (www.technik.ihned.cz) of the Publisher Economia. The World of Plastics shall be in frame of MSV Nitra and MSV Brno inserted into Special Fair Editions of the hereabove journals Nos. 5 and 9 which shall be distributed on fairground. The World of Plastics shall be at disposal on Economia s stands and at the same time shall be ensured distribution of delivery service to all Exibitor stands and also to Visitors. Total edition of The World of Plastics shall be copies in its MSV Fairs publication! Eventual order kindly send on address: mach agency s.r.o., Petr MACH, Husovo namesti 129, Kolin 3, Czech Republic I am fully at your disposal for any eventual questions on phone No: and on mail: I am looking forward to fair and constructive co-operation. MACH Petr -mach agency s.r.o.

5 Advertising Price List The World of Plastics Ad size Price in CZK Price in CZK width x height colour black/white 1/1 whole page , ,- 190 x 270 mm 1/2 page , ,- 190 x 132 mm 1/4 page *) , ,- 92 x 132 mm *) minimal possible size VAT 20% will be added to prices. Text volume for Article presentation: 1 print page A4 = signs (inc.space) + 2 guide illustrations + corporate logo + contact address 1/2 print page A4 = signs (inc.space) + 1 guide illustration + corporate logo + contact address

6 Počítačové modelovanie V modernom vývoji vozidiel sa v posledných rokoch okrem ochrany posádky vozidla venuje zvýšená pozornosť ochrane ostatných účastníkov nehody, najmä napríklad v prípade zrážky motorového vozidla s chodcom. Smernica EÚ na ochranu chodcov už viedla k prehodnoteniu dizajnu predných častí vozidla. Počítačové modelovanie ponúka široký priestor pre technické plasty BASF. Pri vysokom napätí pri nárazoch vykazujú plasty nelineárne správanie. Problém v popise vlastností môže vzniknúť u vlákien spevnených termoplastických materiálov, ktoré majú lepšie mechanické vlastnosti ako nespevnené termoplasty a sú preto zaujímavé pre nosné konštrukcie. Mechanické vlastnosti tak už nie sú izotropné, nakoľko vlákna silno ovplyvňuje tok v procese vstrekovania. Výsledkom je anizotropné, smerovo závislé mechanické správanie materiálu rešpektujúce tvrdosť, hranicu prieťažnosti a ťažnosť. Predpokladom virtuálneho vývoja plastových komponentov je presný numerický opis materiálu (materiálový predpis) schopný modelovať všetky určené účinky. Opisuje napr. anizotropiu (vďaka krátkym skleneným vláknam), nelineárnosť, závislosť od miery pnutia, zlyhanie (napr. prasknutie pri náraze), jednoduché prepojenie so simuláciou procesov a asymetriu správania v tlaku a ťahu. Odborníci z BASF ho už integrovali do viacerých Napätie Ťažnosť pozdĺžne priečne Schéma 1. Simulácia skúšky ťahom na skúšobnom telese: vplyv orientácie vlákien Platňa liata vstrekovaním komerčných FE programov (FE - final elements, konečné prvky) a úspešne sa využíva vo vývoji aplikácií pre technické polyméry spoločnosti BASF. Hustota orientácie a rozloženia vlákien v matrici je nehomogénna a závisí od procesu výroby. Počíta sa zo simulačných údajov pre injekčné vstrekovanie za využitia integrujúcej simulácie podľa numerickej integrácie rozšírenej Jeffreyho rovnice: pre každé miesto v súčiastke sa získava tenzor orientácie vlákien a z toho sa robí odhad hustoty orientácie a rozloženia. Príklad platne lisovanej vstrekovaním znázorňuje anizotropné vlastnosti materiálu závislé od procesu výroby. V dôsledku pozdĺžnej orientácie vlákien vykazujú testovacie vzorky brané v tomto smere pevnejšie správanie ako tie, ktoré sa vzali priečne. Schéma 1. ukazuje nominálnu krivku napätia deformácie vzoriek. Krivka nie je vlastnosťou materiálu ale vlastnosťou systému. Závisí okrem od vlastností materiálu aj od geometrie platne a výrobných podmienok. Od orientácie závisí rôzna počiatočná pevnosť, ale aj nominálna hranica prieťažnosti a ťažnosť. V súvisloti s anizotropiou má rýchlosť deformácie značný vplyv na správanie materiálu. Schéma 2 znázorňuje správanie závislé od rýchlosti deformácie a hranicu prieťažnosti závislú od rýchlosti deformácie. Testovaným materiálom bol PA-GF 30 (Ultramid B3WG6CR pri izbovej teplote a vlhkosti okolia). Dá sa pozorovať, že rýchlosť deformácie má na správanie v ťahu približne rovnaký vplyv ako orientácia vlákien. Tento efekt závisí od matrice materiálu a u rôznych plastov sa môže meniť. Znázornené krivky napätia a deformácie sú vypočítané. Zvlášť pri vysokých rýchlostiach deformácie sa takéto krivky nedajú presne zmerať, pretože počas pokusu šírenie vĺn spôsobuje na testovaných vzorkách nárast nerovnomerností a deformuje signál napätia a deformácie. Schéma 3 znázorňuje účinky vĺn (priečne vzorky), ktoré by bolo možné najlepšie zmerať rigídnym trhacím strojom. Schéma 2. Krivky napätia a deformácie a závislosť od rýchlosti deformácie (konce kriviek značia miesto zlyhania) Nová metóda výpočtu sa použila na novom špeciálnom kovovo- -plastovom hybridnom nosníku od BASF. V rámci testu sa nosník axiálne naťahoval rôznymi testovacími rýchlosťami a jeho správanie sa zaznamenávalo na vysokorýchlostnú videokameru. Prvým krokom vo výpočte bolo analyzovať výrobný proces plastového dielca programom Moldflow (popis zatekania materiálu do nástroja). Fiber software spoločnosti BASF potom automaticky preniesol kalkulované orientácie sklenených vlákien do zodpovedajúceho FE modelu pre mechanické kalkulácie. Analýzy nárazu sa vykonali pomocou softvéru LS-Dyna (program modelovania dielov používaný výrobcami automobilov). Pomocou týchto nástrojov je dnes možné vyvinúť plastové dielce pre predné nárazové časti vozidla. Patria sem nárazníky a čelné časti, ale aj dielce pre priestor motora, blatník, rázovo namáhané pevnostné diely z ocele. Napríklad kinematika impaktora dolnej časti končatiny virtuálny testovací element špecifikovaný v novej smernici EÚ, ktorý simuluje náraz nohy človeka o prednú časť vozidla sa dá vylepšiť plastovými dielcami za predpokladu, že sú pevnostne optimalizované a využívajú najnovšie simulačné metódy. Plastové dielce navrhnuté týmto spôsobom pomáhajú nielen vyhovieť právnym normám na ochranu chodcov, ale sú aj ľahšie, čím znižujú záťaž prednej nápravy. Sila Trasa pozdĺžne Ivana Mojžišová,Jiří Kubík Schéma 3. Šírenie vĺn v simulácii dynamického testu ťahom priečne 2 3

7 Představujeme aplikaci Automatizované tryskání suchým ledem Pojmem automatizované tryskání je označován proces, při němž je tryskací zařízení ColdJet i 3 Microclean (dále jen i 3 ) ovládáno signálem z řídícího systému. Ten řídí robotickou ruku provádějící čistící úkony namísto konkrétního pracovníka obsluhy lisu. K nesporným výhodám použití tohoto procesu patří omezení výrobních prostojů, a tím i zvýšení kvality výroby a efektivity práce zaměstnanců obsluhy lisu, kteří se mohou namísto čištění věnovat jiným úkolům. V září roku 2010 se v návaznosti na dotaz pracovníků oddělení vývoje společnosti Hella Autotechnik s.r.o. Mohelnice otevřela možnost otestovat metodu automatizovaného tryskaní suchým ledem při odstraňování nežádoucích přetoků hmoty materiálu po vylisování. V této společnosti se technologie tryskání suchým ledem za pomoci i 3 používá již od roku 2009, a to jak k čištění povrchu forem pro výrobu výlisků, tak i v údržbě. Vývojové centrum společnosti Hella patří se svými více než 220 pracovníky mezi největší centra v České republice, která se zabývají rozvojem automobilového osvětlení pro renomované automobilky z celého světa. Jejich požadavek na otestování efektivity automatizovaného tryskání suchým ledem se konkrétně vztahoval k čištění výlisků světlometů od přetoků. Základní stavba světlometu se skládá ze tří částí. Zadní (hlavní část), střední (zrcadlová část s několika otvory, viz. obrázek) a vnější (čirá část). při kterém bylo za pomoci tryskání suchým ledem ručně očištěno 20 kusů světlometů dovezených z mateřského podniku za účelem předběžného zjištění efektivity, časové náročnosti a nákladovosti takového postupu. Následně byl shodný testovací proces zahájen za asistence společnosti ColdJet i v mateřském podniku Hella KGaA Hueck & Co v Lippstadtu. Při tomto testování byla současně prověřována možnost čištění výlisků pomocí kapalného CO 2 (cryosnow), která se však ukázala jako nedostačující. centra společnosti Hella konzultována možnost úpravy a zvětšení zásobníku na suchý led, jenž by pojal 5 bloků, tj. 25 kg, suchého ledu. V opačném případě by totiž doplňování suchého ledu muselo být zajišťováno ručně konkrétním pracovníkem, proto byl vypracován návrh rozšíření kapacity zásobníku a otestována jeho funkčnost. Aplikace procesu automatizovaného tryskání suchým ledem byla společnostmi Hella Mohelnice a Hella KGaA Hueck & Co v Lippstadtu schválena v únoru 2011, v květnu a červnu pak proběhne instalace a ladění systému tak, aby v červenci mohl být spuštěn ostrý provoz. Úspěch zavedení procesu automatizovaného tryskání suchým ledem je výsledkem dlouhodobé vynikající spolupráce společností Linde Gas a Hella Autotechnik Mohelnice. Do budoucnosti lze předpokládat přenesení projektu na další linky a do dalších podniků. Projekt automatizovaného tryskání suchým ledem je značně univerzální. Lze jej proto s úspěchem nabídnout i ostatním společnostem zabývajících se nejen výrobou světlometů, ale s dílčími úpravami jej využít i pro čištění veškerých možných typů plastů a výlisků. Na hranách výlisků světlometů zůstává po vyjmutí z formy nežádoucí materiál (otřepy a přetoky), který je třeba odstranit. V současnosti probíhá čištění výlisků mechanicky. Technik údržby brusnými kužely začistí okraje, jednotlivé otvory a otřepy a poté vše ofoukne stlačeným vzduchem. Očištěný světlomet je následně pokoven. Mechanický proces čištění je ale příliš časově a technicky náročný a značně neefektivní se jeví zejména nové, sofistikovanější typy světlometů, které v současnosti společnost Hella vyvíjí. Jako jeden příklad za všechny lze uvést světlomet, jenž se skládá z hlavního adaptivního světlometu a světelných modulů s LED diodami s celkem třiadvaceti různými otvory obdélníkového a kulatého tvaru. Pro účely testování procesu automatizovaného čištění byl zde proveden test, Po předběžných testech ručního čištění následovalo prověření možnosti automatizace celého procesu. Pro reálné testování Linde Gas poskytlo společnosti Hella tryskací zařízení i 3, které bylo společnými silami techniků obou společností propojeno s robotem a doplněno o další nutné součásti (hlásič docházejícího suchého ledu v zásobníku, přechodka na robotickou hlavici atd.). Samotný proces automatického čištění probíhá následujícím způsobem: první robot vytáhne výlisek světlometu přímo z lisu a umístí jej do držáku. Robotická hlava druhého robota, která nese čistící trysku, se přesune nad výlisek. V tu chvíli je spuštěno tryskání, při kterém robotická hlava pohybuje tryskou po naprogramované trase a začistí okraje a všechny otvory výlisku. Ten je pak toutéž hlavou přemístěn na pás. Všechny otřepy a nečistoty jsou při tom odsávány. Po týdenním testování automatického procesu byla vyhodnocena spotřeba suchého ledu, která při nepřetržitém 24 hodinovém provozu automatického tryskání činila 5 kg (1 blok) za hodinu. V návaznosti na toto zjištění byla s pracovníky vývojového Robotické začištění výlisku suchým ledem. V případě zájmu o realizaci tohoto projektu se, prosím, s důvěrou obraťte na společnost Linde Gas, segment Suchý led. Tým našich odborníků ochotně zpracuje veškeré Vaše podněty ohledně možnosti využití metody automatizovaného i ručního tryskání suchým ledem. Josef Jandek Linde Gas a.s. tel.:

8 6 7

9 KONSTRUKČNÍ TIPY FIRMY STRACK Normalien. Jako každý rok i v uplynulém období přišla firma STRACK Normalien s rozšířením katalogové nabídky o nové nebo zdokonalené součásti, jako například následující dvě novinky: NOVÝ KONCOVÝ SPÍNAČ STRACK Z 7615-M Z 7615-M je možné zasadit přímo do zahloubení pro šíbr. Umístění koncového spínače přímo do zahloubení pro šíbr je velká výhoda, kterou tento koncový spínač s označením STRACK Z 7615-M přináší. Jeho přínosem je především to, že pozice šíbru je detekována uvnitř nástroje na samotném šíbru a jeho případnou chybnou pozici tak můžeme odhalit rychleji a spolehlivěji. Můžeme tak předejít případnému poškození nástroje. S využitím STRACK zkušebního led indikátoru a adaptéru může být tento spínač i samostatně nastavován. Tento mikrospínač, který je zasazen do robustního hliníkového pouzdra, může pracovat v okolní teplotě do cca 70 Celsia, je odolný proti kapalině dle ochrany IP 40. Zabudování více koncových spínačů se současnou indikací je také možné a to s pomocí slučovacích adaptérů STRACK. CENTROVÁNÍ FORMOVACÍCH DESEK S PŘEDPĚTÍM STRACK W 44 centrování bez vůle. Vystředění formovacích desek může být v praxi velmi náročné. Pro perfektní centrování obou formovacích desek je nyní k dispozici patentovaná novinka STRACK s označením W44. Nový centrovací element pracuje po zabudování zcela bez pracovní vůle. Toho je dosaženo tím, že středění pracuje s předpětím a to minimálně tři setiny milimetru. Při vývoji byl inspirací princip funkce kuličkového vedení. Uložení samotné pak bylo realizováno pomocí jehličkových válečků. Velkou výhodou tohoto řešení je zaručená skutečnost, že centrování pracuje bez tření, které způsobuje opotřebení. V testu jsme podrobili element zátěži více než tří milionů zdvihů a nebylo zjištěno žádné poškození v podobě rýh apod. Vedle této vysoké životnosti je výhodou také snadnější zabudování. Ing Radim Horečka VMM s.r.o, výhradní zastoupení firmy STRACK pro Českou a Slovenskou Republiku 8 9

10 Local Sales Contact: Andrzej Wróbel Tel.: Customer Service Contact: Tel.: Distributer Contact: Albis Plastics CR s.r.o. Tel.: Ampacet zvyšuje výrobní kapacitu v Polsku o 40 % Řídíc prvky úspěchu je Ampacet vedoucí společností v oblasti technologie plastikářských barev a přísad-masterbatch. Posílení lokální pozice zvýšením místní výrobní kapacity umožňuje společnosti Ampacet nabídnout zákaznickou podporu spojenou s veškerými výhodami spolupráce se zkušeným, ve svém průmyslovém oboru světově proslulým, dodavatelem. Náš probíhající investiční program rozvoje trhů znamená, že Ampacet poskytne širší sortiment inovačních výrobků a služeb na lokální úrovni za účelem pomoci zákazníkům s rozvojem jejich podnikání, říká Giuseppe Giusto, generální ředitel EMEA. Pro více informací navštivte náš stánek na PlastPOL 2011 v hale E/stánek E18. Ampacet pokračuje v investicích do svých evropských výrobních provozů zvýšením kapacity výroby barev ve svých výrobních závodech ve Velké Británii a v Polsku o 25, resp. 40 %. Ampacet Europe, světový leader ve výrobě masterbatch, uvedl do provozu novou výrobní linku ve svém závodě v Telfordu UK a koncem roku 2010 byla rovněž uvedena do provozu nová výrobní linka v Polsku-Varšavě. Obě investice byly vedeny snahou o zvýšení výroby a zajištění flexibility, za účelem pomoci zákazníkům udržet si přední, konkurenceschopné postavení v rámci svého oboru. Každá s nejmodernějších výrobních linek má kapacitu 250 tun ročně. Tyto výrobní linky budou určeny na výrobu nejkvalitnějších zakázkových barev a barev se speciálními efekty. Tato investice odráží náš závazek průběžně zlepšovat místní rozvoj a kapacitu výroby a zároveň zájem zvyšovat naši celkovou výrobní flexibilitu v rámci efektivní a včasné reakce na potřeby EMEA trhu, říká Bertrand van Marcke, marketingový ředitel. To umožnilo společnosti Ampacet rozšířit své masterbatch portfolio při udržení dobré pověsti o kvalitě svých výrobků. Kvalita výrobků společnosti Ampacet, o jejíž průběžné zlepšování stále usilujeme, se stala měřítkem kvality výrobků v tomto průmyslovém odvětví. Náš distributor a partner v CEE je společnost Albis, která rovněž podporuje obchodní aktivity společnosti Ampacet v České republice a Slovenské republice. Výrobní linka v Telfordu byla uvedena do provozu v srpnu 2010, linka ve Varšavě byla instalována během posledního čtvrtletí roku 2010 a byla plně připravena zahájit výrobu koncem roku po absolvování zkušebních testů

11 BASF Polyuretány Slovensko Od prostého dodavatele k podpoře na úrovni procesního manažera praktická zkušenost přispívá k vytváření budoucí vize Výzvou budoucnosti pro všechny dodavatele v průmyslu zpracování plastů je nabídnout náročnému zákazníkovi zajímavý produkt vysoko nad rámec kvalitního výrobku. Optimalizace výkonu všech procesů až ke koncovému zákazníkovi je základem pro cenově efektivní řešení, které zahrnuje celý životní cyklus výrobku od prvotní projektové fáze přes dodávku zařízení až po jeho servis a údržbu. Společnost INCOE, přední výrobce vstřikovacích systémů, proto přizpůsobuje své výrobky a širokou podporu zákazníků této strategii, která je důležitá pro efektivní rozvoj obchodu na globálních trzích. Technical sales/ service: Bohuslav Bače Róbert Bíró Emil Čief Jan Fratrič Ladislav Györfy Peter Niemec Pavel Štefánek Internal sales: Olga Dubjelová Renáta Malá INCOE založil Alex Seres v roce Společnost INjection COntrol Engineering se nejprve zabývala výrobou nástrojů. Zakladatel firmy vyvinul pro interní účely jednoduchý vyhřívaný vstupní kanál, který přinášel výrazné procesní vylepšení zejména s ohledem na úspory materiálových nákladů. Autor brzy rozpoznal velký komerční potenciál tohoto technického řešení a uvedl na trh vytápěnou vstupní vložku, což bylo průkopnickým činem v oblasti výroby a použití horkých vtoků. INCOE dnes: Současný výrobní program horkých vtoků se zaměřuje na požadavky náročného trhu vstřikování plastů. Modulární produktová řada DF (Direct Flow) je přehledně strukturována a navržena pro širokou škálu aplikací ze všech segmentů trhu. Do konstrukce těchto horkých vtoků byly integrovány jedinečné funkce, které zajišťují vysokou spolehlivost vstřikovacích forem pro jejich výrobce i uživatele. Jedná se například o zdvojený okruh topných elementů trysek, možnost použití sekundárního vyměnitelného termočlánku nebo ochranný prstenec pro centrování trysky, který zjednodušuje přesné navedení trysek do správné pozice při montáži vstřikovacího systému do formy. Konstruktéři forem si mohou velice jednoduše stáhnout požadovaná 3D CAD data z internetového online katalogu. Náš integrovaný vstřikovací systém poskytuje cenově velmi výhodnou alternativu k systému horkých polovin forem (který společnost INCOE samozřejmě také nabízí) a byl navržen tak, aby umožnil měnit části formy a provádět opravy systému přímo na vstřikovacím stroji. Díky kontrole otevírání jehel trysek umožňuje náš nejnovější vývojový počin řízení rychlosti pohybu uzavírací jehly SoftGate zvýšit výslednou povrchovou kvalitu při sekvenčním vstřikování rozměrných plochých dílů. Budoucnost INCOE : Budoucí vizi ideálního procesu vstřikování nejlépe vystihuje představa projektů s velmi krátkými vývojovými cykly a požadavky na robustní, ale zároveň i efektivní konstrukci výrobku, který má minimální nároky na údržbu. Jednotlivé komponenty od různých dodavatelů musí společně optimálně fungovat, aby bylo možné vytvořit jednoduchou a výkonnou výrobní jednotku, která zaručí trvale vysokou kvalitu výroby. Zde vidíme prostor, kde můžeme našim zákazníkům pomoci přiblížit se krok za krokem tomuto ideálnímu stavu. Účinnost spojená se spolehlivostí za přijatelnou cenu není otázka náhody, je to výsledek úspěšného plánování a kvalitní realizace. INCOE International Europe Carl-Zeiss-Straße Rödermark, Německo Vaše kontaktní osoba: Stanislav Hanzlík tel.: Řízení rychlosti pohybu uzavírací jehly SoftGate umožňuje vyrábět výlisky s vysokou kvalitou povrchu sekvenčním vstřikováním Ucelená řada horkých vtoků: Od singl trysky ke kompletně zapojeným systémům Efektivita jednoho montážního celku: Integrovaný vstřikovací systém 12 13

12 Profil společnosti ALBIS PLASTIC Skupina ALBIS PLASTIC patří v Evropě k vedoucím firmám v oblasti distribuce a kompoundování technických termoplastů. Komplexní portfolio pokrývá distribuce standardních materiálů a technických plastů od významných výrobců, přes vlastní výrobu specialit až po individuální nastavení kompoundu dle potřeb aplikace u zákazníka. V roce 2009 pracovala celosvětově skupina ALBIS, s ca. 900 zaměstnanci, s obratem ca. 441 milionů EUR. Dceřiné společnosti, kterých je 16, pracují v celé Evropě, na dálném Východě a v severní Americe. Výrobní závody jsou tři a to v Hamburku (centrála společnosti), Zülpichu a v Manchesteru. V roce 2011 slaví ALBIS PLASTIC 50 let od svého založení. Zde přinášíme informace o novinkách v našem distribučním a výrobním programu. ALFATER high flow nová generace lehce tekoucích typů eleastomerů ALFATER, TPE V na bázi PP a EPDM, vyráběný firmou AL- BIS PLASTIC pokrývá nejnovější řadou s vysokou tekutostí celé spektrum tvrdostí od A40 do D 50. Barevně je v nabídce natur, černá a základní barevné odstíny. ALFATER high flow nabízí našim zákazníkům velmi dobrou zpracovatelnost i za nižších vstřikovacích tlaků, ve složitých formách s dlouhou tokovou dráhou, kde má velmi dobrou zatékavost. vysvětluje Hans Rukes, vedoucí divize ALBIS technické kompoundy. Úspěšně zrealizované projekty v oblasti automotive ukázaly, že výborná tekutost materiálu skvěle funguje i u tenkostěnných dílů. Díky kompletní řadě tvrdostí od A40 do D 50 máme možnost individuálního nastavení receptury dle požadavků našich klientů, jsme zde velmi flexibilní. Samozřejmě, kromě standardních barev mají samozřejmě zákazníci možnost barvení materiálů přímo na vlastních strojích, například pomocí masterbatchů, které ALBIS také vyrábí ve vlastních závodech, nebo nabízí jako distribuční zboží, doplňuje informace Wilhelm Lemme, produktový manažer pro ALFATER. ALBIS vlastní teplovodivé kompoundy ALBIS T CONDUCTIVE ALBIS T CONDUCTIVE nabízí, ve srovnání s standardními plasty, nejenom významně lepší hodnoty tepelné vodivosti a to až přes 20 W/mK, ale umožňují výhody i z hlediska konstrukčního, při požadované redukci hmotnosti dílů a uvolňuje ruce designérům při návrhu nových inovativních forem. Tato speciální řada kompoundů je nyní k dispozici na bázi těchto polymerů: PP, PA12, PA66, PA6, PBT (pod názvem ALCOM) a PPS (ten pod ALBIS obchodním jménem TEDUR). Navíc, uvedenou recepturu je možno dodat v provedení elektricky vodivá (TCE) nebo elektricky izolační (TCD). Možnosti aplikací jsou pestré: všude tam, kde je nutný odvod tepla v technických aplikacích přijde ke slovu ALBIS T CONDUCTIVE. Jmenujme chladiče pro výkonné LED diody, elektronické součástky a části motorů, části tepelných sond, patice speciálních žárovek, atd. Jako úspěšnou lze jmenovat aplikaci v LED osvětlení pro OSHINO LAMPS, Norimberk. Použití ALBIS T CONDUCTIVE, jako materiálu reflektoru, zaručuje u této tepelně namáhané součástky dlouholetou bezvadnou funkci, díky odvodu přebytečného tepla z reflektoru. Alternativní materiály příspěvek ekologii MBA Polymers díky pokročilé technologii, která umožňuje separovat tisíce tun plastů z elektro aplikací je tento znovu uveden do zpracovatelského cyklu (post consumer materiál). Tecnaro použití čistě přírodních materiálů, nebo jejich kombinace jako plniv s klasickými polyolefiny to je naše distribuční nabídka od firmy Tecnaro. Další vývoj SHELFPLUS O 2 u ALBIS PLASTIC Dle licenční dohody převzal ALBIS PLASTIC výrobu a distribuci SHELFPLUS O 2 od firmy CIBA AG. SHELFPLUS O 2 je aditivní batch, který se používá jako absorber kyslíku ve vícevrstvých obalech. Díky použití SHELFPLUS O 2 je možno významně prodloužit trvanlivost zabalených potravin. Oproti původní receptuře ALBIS dalším vývojem dosáhl cca 5ti násobného zlepšení absorpční schopnosti, tedy jeden gram SHELFPLUS O 2 je na bázi nosiče PP schopen absorbovat cca 32 ccm kyslíku. Tím se otvírají nové možnosti v oblasti tzv. flexibilních obalů (Sachets, Bag in Box, atd.). ALBIS PLASTIC CR s.r.o. Česká 66/ České Budějovice GSM: Ing. Radek Zyka 14 15

13 Firma Balzi ve spolupráci s firmou SVOBODA uvádí na trh nový patentovaný systém vedení čelistí pro formy na plasty a lehké kovy. Integrované vedení čelistí pro formy na plasty, pryž a lehké kovy za použití patentovaných postupů Vám pomůže: 1. šetřit čas 2. šetřit prostor 3. šetřit peníze 4. a navíc se nezadře Díky zkušenostem se nám podařilo společně s firmou Ermanno Balzi vyvinout a patentovat nový systém vedení čelistí ve formách. Systém je určen pro formy na plasty a gumu, ale je vhodný i pro použití na lehké kovy. Systém Balzi je možné použít v provedení minimalizovaném (jednokolíkovém) nebo standardním (dvoukolíkovém). Díky odlišnému přístupu k problematice uchycení a vedení je možné použít zástavbu kompletně integrovanou do formy (dnešní standard) nebo vyvést vodící kolíky přes obrys formy a tím zmenšit potřebnou velikost rámu. Pro externí vedení se nabízí jako optimální volba použít válce V250CBM nebo válce V220CBL, které jsou přímo koncipovány na takovéto uchycení a jejich váha je optimalizovaná. Systém je možno rozčlenit podle několika kritérií Z hlediska počtu vedení: JEDNOKOLÍKOVÉ všude tam, kde jsou potřeba minimální rozměry a jistota vedení. Kompletní zástavba se vejde do šířky pouhých 20mm. DVOUKOLÍKOVÉ standardní provedení pro masivnější vedení. Standardně jsou upevňovací rozměry základy od 60x60 až do 150x200mm. POZOR tyto rozměry neomezují velikost čelisti. Na požádání je možné vyrobit díly na míru. Z hlediska ZÁSTAVBY do formy: INTEGROVANÁ ZÁSTAVBA DO FORMY kdy je celý systém uvnitř formy, nebo jeho části končí na hranici formy. PŘESAHUJÍCÍ OBRYS FORMY. Systém umožňuje vyvést (protáhnout) vodící elementy přes obrys a tím razantně zmenšit velikost formy! Délka externího (přesahujícího) vedení není omezena! Z hlediska ZDROJE pohybu čelisti: POHYB ZAJIŠŤUJE ŠIKMÝ KOLÍK. Systém je nachystaný na posun členu pomocí šikmého kolíku. Podélné otvory v základní desce umožňují použití i velmi dlouhého (skrz procházejícího) šikmého kolíku. Je možná i zástavba pod úhlem. POHYB ZAJIŠŤUJE HYDRAULICKÝ VÁLEC. U dvoukolíkového vedení může být součástí dodávky upevňovací podložka, která umožní přímé přichycení válce na vodící elementy. Druhou varinantou je uchycení válce přímo na posuvný člen a tím zkrátit potřebnou délku, nebo zvýšit odtrhávací sílu válce (při kontra zástavbě). Z hlediska ZAJIŠTĚNÍ KONCOVÉ POLOHY čelisti: otvor pro jeden kolík ZABUDOVANÝ ZÁMEK V UPEVŇOVACÍ DESCE. Tato varianta je vhodná do INTEGROVANÉ zástavby. Součástí destičky je nově vyvinutý systém uchycení čelisti. EXTERNÍ ZÁMEK který je zabudovaný do věnce, ukončující prodloužené vedení. Tato varianta se používá v případě zástavby přesahující obrys formy a při vedení čelisti pomocí šikmého kolíku. HYDRAULIKA - obě polohy zajišťuje hydraulický válec. Systém je nabízen jako variantní, aby si konstruktér mohl seskládat z typizovaných dílů rozměrovou variantu, která nejlépe vyhovuje potřebám a požadavkům na funkčnost a zástavbu do konkrétní formy. Na našich stránkách najdete nejen průvodce výběrem válce, ale i optimalizovaného průvodce výběrem komponent integrovaného vedení včetně stažení 3D modelů. Díky optimalizovaným vstupům je možné zajistit libovolné rozměry na přání zákazníka. Jako velmi zajímavá se jeví varianta provedení vodících elementů s oxinitridační vrstvou, která snižuje tření v systému a zlepšuje ochranu formy pomocí zavírací síly na lise. otvory pro dva kolíky Pro detaily navštivte nebo kontaktujte naše techniky: Vladimír Jelínek, tel.: Jan Svoboda ml., tel.: Styrolution zastoupení pro Českou republiku a Slovensko: STRACHOTA Mojmír styrénové polymery a kopolymery: Styrolution 16 17

hala G1, stánek 16 - divize KRAUSSMAFFEI - divize PERIFERIE

hala G1, stánek 16 - divize KRAUSSMAFFEI - divize PERIFERIE I N T E R N E T O V Ý Č A S O P I S K U B O U Š E K G R O U P 13. - 17. 9. 2010 Výstaviště Brno POZVÁNKA NA MSV BRNO hala G1, stánek 16 - divize KRAUSSMAFFEI - divize PERIFERIE hala F, stánek 44 - divize

Více

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění Technický týdeník 20 1. 7. 10. 2013 17 Ochrana nástrojů při obrábění V oblasti ochrany nástrojů existuje více různých přístupů k jejich řešení. V tomto článku bychom vám rádi představili způsob, který

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno. Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1. Technický týdeník 21 8.-21. 10.

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno. Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1. Technický týdeník 21 8.-21. 10. Technický týdeník 21 8.-21. 10. 2013 19 Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1 Japonská firma Brother je po celém světě známa především díky spotřební a kancelářské elektronice,

Více

Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití

Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití 16 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i HARTING Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití Schopnost propojení zařízení

Více

Industry Fórum. Automatizace. dobývá svět. Padesát let značky Simatic. 2008 Digitální továrna. magazín pro partnery a zákazníky divize A&D 2.

Industry Fórum. Automatizace. dobývá svět. Padesát let značky Simatic. 2008 Digitální továrna. magazín pro partnery a zákazníky divize A&D 2. Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky divize A&D 2.2008 www.siemens.cz/ad 1973 Simatic S3 1958 Simatic G 1979 Simatic S5 1996 TIA 2002 Simatic IT 4 VELETRH Tři padesátky na MSV 2008 Strojírenský

Více

Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady

Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady WASTE MANAGEMENT FORUM Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady Chráníme životní prostředí Odborné

Více

Alternativní pohony a jejich perspektivy str. 19 32

Alternativní pohony a jejich perspektivy str. 19 32 TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ ČERVENEC 2013 30 Kč 1 EUR Kam směřuje vývoj budeme tankovat plyn nebo elektřinu? BIO Mýty a fakta o CNG e-tron: auto jako ze sci-fi Rádce řidiče pro úspornou

Více

Industry Fórum. Šetříme čas i energii. Mezinárodní strojírenský veletrh 2014. Atomový reaktor, kterému stačí půl gramu paliva

Industry Fórum. Šetříme čas i energii. Mezinárodní strojírenský veletrh 2014. Atomový reaktor, kterému stačí půl gramu paliva www.siemens.cz/iadt Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 2.2014 Mezinárodní strojírenský veletrh 2014 Šetříme čas i energii strana 4 Atomový reaktor, kterému stačí

Více

Už 40 CNG stanic na tak malou zemi není málo... Jak na leasing elektromobilů? Sandvik nabízí lepší parametry vrtání

Už 40 CNG stanic na tak malou zemi není málo... Jak na leasing elektromobilů? Sandvik nabízí lepší parametry vrtání TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ ČERVENEC 2012 28 Kč 1 EUR Sandvik nabízí lepší parametry vrtání Japonsko opět startuje jaderné reaktory Jak na leasing elektromobilů? Jízda na plný plyn

Více

Tribotechnické informace, procesní kapaliny, maziva str. 25 45

Tribotechnické informace, procesní kapaliny, maziva str. 25 45 TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA Soutěž ve spolupráci se značkou Volkswagen Chcete vyhrát HORSKÉ KOLO? Co pro to musíte udělat? Více na str. 67 WWW.TECHMAGAZIN.CZ ŘÍJEN 2014 30 Kč 1,40 EUR 3D tiskárna už dokáže

Více

25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků. Máme páru o páře. www. udrzbapodniku.

25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků. Máme páru o páře. www. udrzbapodniku. 25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků Máme páru o páře www. udrzbapodniku.cz/spiraxsarco Revoluce v preventivní údržbě CMMS PROACTINANCE / CMMS INSPECT automatizace

Více

Pozor na podvodníky. http://technik.ihned.cz strana 1

Pozor na podvodníky. http://technik.ihned.cz strana 1 ELEKTRONICKÝ NEWSLETTER ODBORNÉHO MĚSÍČNÍKU TECHNIK ČÍSLO 3 / 7. 2. 2013 Průmyslové parky proti špatným výsledkům průmyslu INOVACE: Propad průmyslové produkce, který potvrdily výsledky statistického úřadu,

Více

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj Inovační region budoucnosti Moravskoslezský kraj Vážení čtenáři,... Nyní se Vám dostává do rukou publikace, první svého druhu, věnovaná inovacím, kterou vydává Moravskoslezský kraj. Tato publikace je určena

Více

Elektrotechnika, elektronika

Elektrotechnika, elektronika Technický týdeník 05 23 téma čísla Elektrotechnika, elektronika Na veletrh Amper je přihlášeno 630 vystavovatelů Pouhé tři týdny zbývají do zahájení největší technické události, která se uskuteční na půdě

Více

#2-3 2009 ESPEKTRUM. Mezinárodní veletrh svařování a dělení materiálu ESSEN 2009

#2-3 2009 ESPEKTRUM. Mezinárodní veletrh svařování a dělení materiálu ESSEN 2009 #2-3 2009 ESPEKTRUM O b c h o d n ě t e c h n i c k ý z p r a v o d a j E S A B V A M B E R K, s. r. o. Mezinárodní veletrh svařování a dělení materiálu ESSEN 2009 2 ESAB SPEKTRUM 2-3 2009 Slovo redakce

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Činnosti zajišťující ekologickou rovnováhu Společnost Hormel Foods poukazuje na způsob, jak sladit environmentální a ekonomické cíle 10

Činnosti zajišťující ekologickou rovnováhu Společnost Hormel Foods poukazuje na způsob, jak sladit environmentální a ekonomické cíle 10 16 PLM 20 Osvětlení 28 Frekvenční měniče 32 Zajištění údržby Činnosti zajišťující ekologickou rovnováhu Společnost Hormel Foods poukazuje na způsob, jak sladit environmentální a ekonomické cíle 10 www.udrzbapodniku.cz

Více

Strojírenský speciál MSV 2014. MSV 2014 BRNO 29.9. - 3.10.2014 Pavilon F, stánek 016

Strojírenský speciál MSV 2014. MSV 2014 BRNO 29.9. - 3.10.2014 Pavilon F, stánek 016 Strojírenský speciál MSV 2014 MSV 2014 BRNO 29.9. - 3.10.2014 Pavilon F, stánek 016 56. mezinárodní strojírenský veletrh 9. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů MSV 2014 IMT 2014 MSV 2014

Více

Pneumatické a hydraulické systémy technika, která hýbe světem. Čeká evropskou energetiku válka sítí? Úchylky kruhovitosti lze nově měřit při obrábění

Pneumatické a hydraulické systémy technika, která hýbe světem. Čeká evropskou energetiku válka sítí? Úchylky kruhovitosti lze nově měřit při obrábění TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ LEDEN 2012 28 Kč 1 EUR Úchylky kruhovitosti lze nově měřit při obrábění Netradiční robotické aplikace Čeká evropskou energetiku válka sítí? Pět inovací,

Více

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva Ostrava, 14. 16. června 2005 R ACRI ČLEN ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva a generálním ředitelem Českých drah cz s.r.o. První

Více

Technologie 3D tisku. Upínače pro mikroobrábění. Umělý list vyrábí elektřinu z vody. str. 10 35. str. 54 55

Technologie 3D tisku. Upínače pro mikroobrábění. Umělý list vyrábí elektřinu z vody. str. 10 35. str. 54 55 TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ DUBEN 2014 30 Kč 1,40 EUR Umělý list vyrábí elektřinu z vody Technologie 3D tisku Upínače pro mikroobrábění Strojírenské technologie For Industry 2014 str.

Více

Kalendář akcí. E-sho

Kalendář akcí. E-sho 5 6 ROČNÍK 24 2014 t Repor áže Vid e a Č ky n lá È! ŋ a ¼ n [ i d 0E ro a n ed j e jsm Pře hle dt rhu ny o k Zá Kalendář akcí r a no my Di ze u sk py E-sho Vážení členové cechu, profesní přátelé, milí

Více

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K PSMCZ 4+5 ISSN 1802-6907 www.psmcz.cz 2012 stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ AREÁL VÝSTAVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH HELUZ FAMILY 50 2in1 broušené cihelné bloky s integrovanou tepelnou izolací

Více

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

Více

Hezké vyhlídky. Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann. T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G

Hezké vyhlídky. Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann. T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G 19 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G Hezké vyhlídky Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann Výkonní pomocníci Andreas Huhmann, Lennart Koch Koncipováno

Více

S novými hodnotami do nového roku

S novými hodnotami do nového roku e š a n číslo 1 úplně nové informace N o v i n y z a m ě s t n a n c ů s k u p i n y Un i p e t r o l ročník 8 aktualita leden 2014 úvodník S novými hodnotami do nového roku Těším se na projekty letošního

Více

Energie a inovace v energetice str. 22 30. Podzimní autosalon: pařížské rendez-vous. IFA mezinárodní veletrh spotřební elektroniky str.

Energie a inovace v energetice str. 22 30. Podzimní autosalon: pařížské rendez-vous. IFA mezinárodní veletrh spotřební elektroniky str. TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ ŘÍJEN 2012 28 Kč 1 EUR Podzimní autosalon: pařížské rendez-vous Warpový pohon nemusí být jen fantazií NETME Centrum nových technologií pro strojírenství

Více

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 21. 04. 2015 speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 14/ Nový Dragonskin pro frézování Společnost WNT navazuje na úspěšnou řadu Dragonskin pro soustružení 16/ iscar v roce

Více

Vše o ERP! Řešení bez hranic od S&T. Správná volba pro utility. Špičková řešení pro automobilový průmysl. Vydání 01/2008

Vše o ERP! Řešení bez hranic od S&T. Správná volba pro utility. Špičková řešení pro automobilový průmysl. Vydání 01/2008 Vydání 01/2008 Mezinárodní zákaznický magazín skupiny S&T Správná volba pro utility Špičková řešení pro automobilový průmysl Vše o ERP! Řešení bez hranic od S&T Obsah/Redakční článek Nejžhavější novinky

Více

Divize Výroby Součástí funguje na třísměnný provoz. vystavované stroje na zákaznických dnech. ze světa obráběcích strojů

Divize Výroby Součástí funguje na třísměnný provoz. vystavované stroje na zákaznických dnech. ze světa obráběcích strojů ze světa obráběcích strojů Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery duben / 2012 www.kovosvit.cz představujeme střípky ze světa pozvánka Plechárna Čína Den otevřených dveří strana 4 strana

Více