Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku Materiál pro samostudium +1156

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku Materiál pro samostudium +1156"

Transkript

1 Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku Materiál pro samostudium Major Bohuslav, Ing. Datum tisku

2 2 Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku Modul Za soby-pr evod firmy do nove ho roku Obsah 1 Stará firma Příprava zásob na nový rok... 3 Dokončení dokladů... 3 Položky se záporným stavem... 3 Inventura... 3 Položky s množstvím=0 a Kč <> Ocenění dokladů... 3 Přečíslování položek... 3 Na co je třeba pamatovat Aktualizace Datového skladu Disponibilní konta... 4 Úvod... 4 Příklady převodu... 5 Postup Archivace Nová firma... 6 Založení nové firmy... 6 Založení pomocné firmy (mezifirmy) Prvotní převod zásob režim A... 7 Kontrola stavu zásob Opakovaný převod zásob do nového roku Režim C... 8 Kontrola stavu zásob Režim D Převod datového skladu Režim C Režim D... 9 Blokové schéma... 10

3 3 Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku 1 Stará firma 1.1 Příprava zásob na nový rok Dokončení dokladů Nedokončený doklad ovlivňuje u položek, které jsou v něm uvedeny skladové ceny. Před ukončením starého roku je nezbytné dokončit všechny doklady. Kontrolu existence nedokončených dokladů a následné dokončení provedeme v aplikaci *8757. Položky se záporným stavem Na konci roku žádná položka nemůže být v mínusu. Položky v mínusu se neoceňují. Pokud chybí příjmy, nutno dopořídit. Záporný stav položky může souviset i s inventurou (záměny apod.) IQ_Stav skladu, šablona. Inventura IQ_Stav skladu, šablona. Rozdíly stavu a zjištěné skutečnosti dořešit pomocí pohybů (záměny, přebytek, manko). Doklady pořizovat zásadně s datem inventury (např ), je vhodné zadávat i čas (například 22:00) kvůli sestavám před a po inventuře. Doklady, kterými se řešily inventurní rozdíly, je vhodné vytisknout nakonec pomocí sestavy. Položky s množstvím=0 a Kč <> 0 IQ_Stav skladů šablona. Nutno dořešit, nepřenáší se do nového roku. Nejčastěji vzniká chybným pořízením vratky. Se skladovou cenou můžete přímo manipulovat jen pomocí příjmů. Pomocí příjmu s nulovým množstvím a celkovou cenou s obráceným znaménkem se peníze vyrovnají na stavovém účtu. Účetním dokladem se přeúčtují do nákupu nebo spotřeb. Ocenění dokladů Před opravou inventurních rozdílů. Po opravě inventurních rozdílů. Zkontrolovat, že se vše ocenilo. IQ_Stav skladů - šablona. Součet Zapsáno musí být = 0. Přečíslování položek V průběhu roku kdykoliv, stačí přepsat číslo a změna se projeví i zpětně.

4 4 Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku Na přelomu roku přepsat v nové firmě a ve staré poznačit nové označení položky pro převod v Číselníku položek *8718 tlačítko Uprav v záložce Poznámky. Na co je třeba pamatovat Na dokladu se vyvarovat zadání data z nového roku. Spustit první aktualizaci datového skladu, pokud s ním letos chcete začít. S objednávkami bude možno až do posledního převodu pracovat ve starém i novém roce, ale může pak dojít k dvojímu vykrytí. V novém roce nelze dělat ocenění, dokud starý rok není dokončen. 1.2 Aktualizace Datového skladu Cílem aktualizace je připojit současná data k datům v datovém skladu. Data aktuálního roku jsou z datového skladu vymazána a nahrazena současnými. Aktualizování se spouští v IQ - RZ Přehled za více let (Řízení zásob SestavyIQ Sestavy IQ - RZ Přehled za více let) tlačítkem Aktualizace. Datum a čas poslení aktualizace je uveden v pravém dolním rohu parametrů sestavy. 1.3 Disponibilní konta Úvod Při převodu zásob na nový rok jsou zohledněny různé požadavky na převody některých speciálních kont v zásobách. Týká se to kont, které jsou typu Disponibilní stav. Pro správný převod zásob je nutné u každého konta tohoto typu uvést vlastní způsob převodu dle potřeb firmy. Jsou možné čtyři způsoby převodu i s uvedením data od kdy převést. Tip Pokud neuvedete způsob převodu u Disponibilního konta, objeví se při převodu zásob RZ toto chybové hlášení: Některá konta disponibilních stavů nemají nastaven způsob převodu do nového roku! Opravte v aplikaci Konta (*8705). Způsob převodu Neurčeno nahraďte dle charakteru disp. stavu!

5 5 Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku Příklady převodu o Objednávky stačí převést jen Nevyřízené. o Minimální množství na skladě stačí Zůstatek. o Nabídky stačí Nevyřízené nebo Nepřevádět. o Příjmové objednávky - pokud požadujete vidět i minulé objednávky pak zvolit Kopírovat. A pokud stačí jen objednávky například za poslední kvartál, pak se ještě uvede Převést ode dne: Tip Dále uvedené nastavení převodu zásob je nutné provést ve firmě starého roku. Pokud již máte založenou firmu v novém roce, pak je nutné toto provést duplicitně v obou firmách. Postup Spusťte aplikaci *8705_Číselník kont. Setřiďte si konta sestupně dle Typu. Vyberte konkrétní konto, u kterého chcete změnit způsob převodu. Stiskněte tlačítko Uprav. Vyberte typ Způsobu převodu. Pokud potřebujete omezení datem, vyplňte: Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK. 1.4 Archivace V hlavním okně se vybere záložka Aplikace a možnost Archivace firmy.

6 6 Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku 2 Nová firma Založení nové firmy *9800 tl. Přidej Založení pomocné firmy (mezifirmy) Viz. 4 Opakovaný převod zásob. *9800 tl. Přidej

7 7 Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku 3 Prvotní převod zásob režim A Musíte stát ve firmě Nového roku. Spusťte aplikaci *9807_Převod do nového roku a vyberte režim A. Vlevo zadejte firmu Starého roku. Vpravo je firma Nového roku. Kontrola IČO ve firemní větě musí být shodné, jinak je červeně podbarveno a dále nelze pokračovat. Datumy podbarveny žlutě (je nutné provést inicializaci viz. další krok). Stiskněte tlačítko Inicializuj. Na dotaz Zinicializovat firmu pro nové období odpovězte ANO. o Zmizí žluté podbarvení datumu. o Musí zmizet datumy ze sloupečku Poslední přenos. o Inicializace se provádí pouze 1x a to před prvním převodem jakékoliv agendy (možná ji po vás program nebude vyžadovat, protože již byla provedena). Upozornění Pouze pokud před vámi ještě nikdo neprovedl převod v Režimu A, to znamená o nebyla provedena inicializace, o nikdo nepořizoval ve firmě žádný doklad, potom ve spodní části okna zaškrtněte níže uvedené body a stikněte tlačítko Proveď. o UK - Účetní knihy (Výmaz zaplacených dokladů minulého roku). o FA - Obchodník (Výmaz faktur starého roku *210). o CR - Číselné řady (Posunutí číselných řad na nový rok *9001). o NCIS - Výmaz identifikátorů pro nové obodbí.vyskočí okno inicializace číselníků pro nové obodbí - zatrhnout vše a pokračovat OK. o OBD - Období (Posunutí číselníku období na nový rok *8000). o ZUR - Zrušení žurnálů změn. Nyní zaškrtněte pouze RZ Řízení zásob a potom tlačítko Proveď. o Pokud jsme udělali aktualizaci datového skladu, potom se nás program zeptá: Stiskneme tlačítko ANO. Po provedení převodu se musí ve sloupci Výsledek zobrazit OK. Kontrola stavu zásob Pomocí IQ_stav skladu šablona proveďte kontrolu PS zásob firmy Nového roku a KS zásob Starého roku. Musí být shodné. Když NE: Zkontrolovat položky s nulovým stavem a penězi ve firmě starého roku (IQ_SSZ10=0). Provést opakovaný převod zásob režim C a D.

8 8 Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku 4 Opakovaný převod zásob do nového roku 4.1 Režim C Tip Týká se pouze firem, které již zpracovávaly předešlý rok ve WinFASu. Přepněte se do firmy Pomocná. Spuťte aplikaci *9807. Zvolte režim C. Vlevo zadejte firmu starého roku. Vpravo je firma Pomocná mezifirma. Stiskněte tl. Inicializuj. o Program provede kopie stará nová s inicializací. Varování potvrďte ANO. Kód firmy : POMOCNÁ (pokud používáte jiný název firmy pro mezifirmu, napište její kód uveden nahoře v hranatých závorkách). Dotaz: Zinicializovat firmu pro nové období, potvrďte ANO. Vyberte co chcete opakovaně převést. Převod musí skončit OK. Kontrola stavu zásob Pomocí IQ_stav skladu šablona proveďte kontrolu stavu zásob firmy Starého roku a Pomocné mezifirmy. Musí být shodné. Pokud NE, je třeba převod v režimu C opakovat. 4.2 Režim D Přepněte se do firmy Nového roku. Spuťte aplikaci *9807. Vlevo vyberte Pomocnou mezifirmu. Vpravo je firma Nového roku. Vyberte co chcete opakovaně převést. Tlačítko Proveď. Převod musí skončit OK. Proveďte kontrolu stavu zásob ve firmě Nového roku a Pomocné mezifirmě. Musí být shodné.

9 9 Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku 5 Převod datového skladu Ve starém roce v IQ_RZ přehled za více let jednou provést Aktualizaci. Tip Pokud tuto inicializaci uděláme těsně před prvotním převodem režim A, pak se převede datový sklad během tohoto převodu. Pokud NE, převod C a D. 5.1 Režim C Přepněte se do Pomocné mezifirmy. Spuťte aplikaci *9807. Vlevo zadejte firmu Starého roku. Vpravo je Pomocná mezifirma. Proveďte inicializaci, tlačítko Inicializuj. Vyberte: Spusťte převod C, tlačítko Proveď. Ukončete aplikaci * Režim D Přepněte se do firmy Nového roku. Spuťte aplikaci *9807. Vyberte režim D. Vlevo zadejte Pomocnou mezifirmu. Vpravo bude firma Nového roku. Vyberte: Spusťte převod D, tlačítko Proveď.

10 10 Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku Blokové schéma

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Skalská Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 28-12-2009 Při tisku inventurních archů si lze vybrat zda bude sestava seřazena podle čísla zboží, názvu zboží, čísla regálu + čísla zboží nebo čísla regálu

Více

WSKLAD Autor: Petr Schuster SOFTWARE, 2006-15

WSKLAD Autor: Petr Schuster SOFTWARE, 2006-15 Uživatelská příručka k programu: WSKLAD Autor: Petr Schuster SOFTWARE, 2006-15 2 Předmluva k této příručce: Cílem této příručky není super podrobné popisování všech funkcí programu. Jedná se jen o zevrubné

Více

Podvojné účetnictví Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Podvojné účetnictví Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Podvojné účetnictví Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright 1 Obsah Navedení počátečních stavů... 2 Bankovní účty a pokladny...2 Počáteční stav

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

KEO4 Majetek. 2015 ALIS spol. s r.o.

KEO4 Majetek. 2015 ALIS spol. s r.o. KEO4 Majetek 27.5.2015 2 KEO4 Majetek Obsah 0 1 Úvod 4 2 Prvotní nastavení 6 2.1 Číselníky... distribuční 7 Druh algoritm u... 7 Druh ceny... 7 Druh pohybu... 7 Druh účtování... 7 Klasifikace... 7 Možné

Více

Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Sklady 1 Obsah Nastavení skladového hospodářství...2 Nastavení skladů a

Více

Nová verze databáze SQL 1.1 Byla vydána nová verze programu APSi č. 23 - pro SQL databázi

Nová verze databáze SQL 1.1 Byla vydána nová verze programu APSi č. 23 - pro SQL databázi 15-12-2010 Při vyúčtování výdejek do faktury je nyní možné nastavit, jaký typ úhrady pro fakturu bude nabídnut. Nastavení naleznete v lokálních parametrech na záložce Faktury. 13-12-2010 Nová verze databáze

Více

Návod na převod dat z programu WinVABANK do ekonomického systému Harmonik

Návod na převod dat z programu WinVABANK do ekonomického systému Harmonik Návod na převod dat z programu WinVABANK do ekonomického systému Harmonik Ing. Martin Klinger 4.5.2015 Vážení uživatelé, pro převod dat ze programu WinVABANK do nového informačního systému Harmonik postupujte

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS

Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS - 1 - Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS Vzdělávací modul Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS - 2 - Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS Obsah 1. Práce se systémem... 3 Spuštění

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 OBECNÁ ČÁST uživatelská příručka

leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 OBECNÁ ČÁST uživatelská příručka leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Svobodová Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0

Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0 Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0 1. Informace k obrázkům...4 2. Nastavení webových služeb (import dat z LPIS)...4 2.1 Přihlašovací údaje...4 2.2 Stažení dat z LPIS...5 2.3 Reset webových služeb...5

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

Modul Sklad. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Sklad. 2006... MTJ Service, s.r.o. Představení Skladové hospodářství v systému Soft-4-Sale pro Windows má všechny důležité funkce běžného skladového hospodářství a bylo vytvořeno tak, aby komunikovalo s podvojným účetnictvím. Navíc je v

Více

Sbírka řešených příkladů

Sbírka řešených příkladů 1 Sbírka řešených příkladů pro účetně informační systém MRP K/S Vážení přátelé, dostává se před vás Sbírka řešených příkladů určená pro uživatele našeho účetně informačního systému MRP K/S. Zpracovali

Více

SHOPTRONIC. copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec

SHOPTRONIC. copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec SHOPTRONIC copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec ÚVOD. Systém zajišťuje uživateli přehledně vedené skladové hospodářství a fakturaci s možností instalace na počítačových sítích s možností připojení

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ informační systém pro firmy, které chtějí růst... Kontroly dat v modulu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Co zkontrolovat a nastavit po převodu dat 2014-15 ze dne 10.12.2014 !!! Postupujte přesně v pořadí, jak jsou

Více

MC-MAJETEK program evidence majetku stručný průvodce

MC-MAJETEK program evidence majetku stručný průvodce Již více než 20 let poskytujeme služby našim zákazníkům! MC-MAJETEK program evidence majetku stručný průvodce M.C. software s.r.o. Humpolec, Kamarytova 161, 565 532 560 www.mcsoftware.cz - info@mcsoftware.cz

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.35 verze G5.35o 2009 MTJ Service, s.r.o.

Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.35 verze G5.35o 2009 MTJ Service, s.r.o. Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.35 verze G5.35o Výdavatel MTJ Service, s.r.o. Odpovědný redaktor Ing. Martin Tajovsk ý Spolupracovali Ing. Pavel Huňk a Bc. Mirek Pavlík Petr Málek Grafický návrh Ing.

Více

Program pro vedení skladového hospodářství

Program pro vedení skladového hospodářství STRANA: 1 ALVA Computer s.r.o. Program pro vedení skladového hospodářství Verze 2011 Dokumentace STRANA: 2 ALVA Computer s.r.o. Obsah: 1. Úvodní popis programu...4 1.1. Spuštění programu...6 1.2. Horké

Více

IS Krizkom Uživatelská dokumentace

IS Krizkom Uživatelská dokumentace IS Krizkom Uživatelská dokumentace pro úroveň: OCH ochraňovatel Zpracoval: DATASYS s.r.o. Praha 2014 Obsah Historie dokumentu...2 1. Úvod... 2 1.1 Účel dokumentu...2 1.2 Seznam zkratek...3 1.3 Informační

Více

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora WinSKL Skladové hospodářství Verze programu 5.35 pro Windows Příručka supervizora Copyright Gordic spol. s r.o. Jihlava prosinec 2000 1 2 Obsah 1. ÚVOD... 7 1.1 PŘEDMLUVA... 7 1.2 KOMPATIBILNÍ VERZE EKONOMICKÝCH

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * ===================================

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * =================================== GORDIC spol. s r.o. software p. box 40 586 04 Jihlava 4 GORDIC SOFTWARE KOF =================================== KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR =================================== UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR

Více