Vlastník: Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, Havlíčkův Brod 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vlastník: Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 58061 Havlíčkův Brod 2"

Transkript

1 Restaurátorská zpráva o restaurátorském průzkumu omítkových vrstev v sálu, salónku a hale na Staré radnici, Havlíčkovo náměstí 87, Havlíčkův Brod a návrh na restaurování a obnovu původní štukové výzdoby v sálu Staré radnice. I. Lokalizace památky: 1. Kraj: Vysočina 2. Obec: Havlíčkův Brod 3. Adresa: Havlíčkovo náměstí 87, Havlíčkův Brod 2 číslo parcely: 1 4. Bližší určení místa popisem: střed města, hlavní náměstí 5. Název objektu jehož součástí je rest. dílo: stará radnice 6. Rejstříkové číslo objektu v ÚSKP: / Název památky: 8. Rejstříkové číslo památky: II. Údaje o památce: 1. Autor: 2. Sloh, datování: renesance, baroko, století 3. Materiál technika: hlinkové, dekorativní výmalby 4. Rozměry: 3. Předchozí známé restaurátorské zásahy: žádné III. Údaje o akci: 1. Vlastník: Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, Havlíčkův Brod 2 2. Investor: Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, Havlíčkův Brod 2 5. Termín zahájení a ukončení akce: Listopad 2014 historické omítkové vrstvy neznámý cca 40 sond

2 IV. Popis památky: Budova Staré radnice je výrazná stavební dominanta dolního, jižního náměstí. Stojí na středověké parcele dvou gotických domů. V 16. století, někdy v jeho druhé polovině, byly domy spojeny a přestavěmy do renesanční podoby. Další stavební úpravy, které se týkali převážně interiéru proběhly v první polovině 17. století. Vznikl sál s cihelnou klenbou a se štukovou ornamentální výzdobou na klenbě, dekorativní bohatě profilované rámy s modelovanými květy. Stěny jsou děleny pilastry s hlavicemi, čela sálu mají členění plastickým štukem ze 17. století, doplněného v 19. století. V sále, později v 19. a 20. století byl umístěn soud. Po požáru v roce 1662 byla radnice znovu upravována, v zadním traktu vznikl pivovar, jehož sklepy se dochovaly v suterénu budovy a dnes je v nich vinárna. Po požáru města roku 1834, kdy vyhořela nejen radnice, ale i sousední pivovar, zakoupilo právovárečné měšťanstvo ve veřejné dražbě budovu bývalého gymnázia dům Bukovských z Hustiřan na Horním předměstí, kam se městský pivovar přestěhoval. Radnice po požáru dostala novou střechu z tašek a vížka byla pobita plechem. Po přestěhování úřadu ze Staré radnice do bývalé městské rychty (čp. 57) byl v budově soud a jiné státní úřady. Dnes je sídlem knihovny. Zajímavostí je v čelní straně pod hodinami umístěná tzv. Hnátova kostra. Ta symbolizuje tzv. Brodskou smrt a váže se k pověsti, vztahující se k roku 1472, o Hnátovi, který byl zvoníkem na Dolní bráně městského opevnění. V té době město obléhali Jihlavané a on se jim pokusil dát zvonem znamení, že je v hodný čas k útoku na město. Měšťané se však překvapit nenechali a Hnáta zhodili z hradeb a ukamenovali ho. Jeho kostra a blízký tzv. Hnátův kámen dodnes symbolizují Brodskou smrt, hodinu smrti nejistou. Stav památky: Ve velkém sále je štukový profil zaslepen velkým množstvím vápenných a hlinkových nátěrů. Barokní profil štuku na čelních stěnách je lokálně doplněn mladším štukem, Stěny mají viditelné hrubé omítky v místě elektroinstalace. V sále je interiérové vybavení a různé doplňky v duchu socialistické estetiky. Prostory nyní nemají svoji původní barevnost ani modelaci. V. Restaurátorský průzkum: Sál Čelní stěna do náměstí: Povrchová sonda A1: 0 cihlové zdivo 1 plastický štuk reliéfu 2 středně šedý vápenný nátěr 3 - středně šedý vápenný nátěr 4 - středně šedý vápenný nátěr 5 hlinkový bílý nátěr Pokračování sondy A1, sousedící sonda S: 0 zdivo 1 vápenná štuková omítka 2 světleokrová vápenná líčka 3 světle šedá vápenná líčka 4 tmavěšedá vápenná líčka 5 šedá vápenná líčka 6 nový, hlinkový barevný nátěr 7 žlutý hlinkový nátěr Povrchová sonda A2: 0 zdivo 1 cementová omítka 2 žlutá hlinka

3 3 vápenno cementový štuk 4,5 žluté hlinky Povrchová sonda A3: 0 zdivo 1 cementová omítka 2 žlutá hlinka 3 vápenno cementový štuk 4,5 žluté hlinky Klenba: Růžice Povrchová sonda R1: 0 cihelné zdivo 1 profilovaný plastický štuk 2 středněšedý vápenný nátěr 3, 4 bílé nátěry Povrchová sonda R2: 0 cihelné zdivo 1 profilovaný plastický štuk 2,3,4 středněšedý vápenný nátěr 5, 6 bílé nátěry Povrchová sonda R3: 0 cihelné zdivo 2 bílý vápenný nátěr 3,4 středněšedý vápenný nátěr 5, 6 bílé nátěry Povrchová sonda R4: 0 vápenný štuk 1 šedookrový vápenný nátěr 2,3,4 bílý vápenný nátěr 5 světlešedý vápenný nátěr 6,7 hlinkové nátěry Povrchová sonda R5: 0 vápenný štuk 1 šedookrový vápenný nátěr 2 šedý vápenný nátěr 4,5 světlešedý vápenný nátěr 6,7 hlinkové nátěry Povrchová sonda A4: 0 cihelné zdivo 2 okrový valérový vápenný nátěr 3,4 světle okrový vápenný nátěr 5 šedý vápenný nátěr 6 vápenný nátěr 7,8 šedý vápenný vnátěr 9,10 bílé nátěry Povrchová sonda A5: 0 zdivo 2 šedookrový vápenný nátěr

4 3 okrový vápenný nátěr 4,5 vápenné nátěry 6 šedý vápenný nátěr 7 vápenný nátěr 8,9 bílé nátěry Povrchová sonda A6: 0 zdivo 2 bílý vápenný nátěr 3 šedookrový vápenný nátěr 4,5 okrový vápenný nátěr 6 šedý vápenný nátěr 7,8 bílé nátěry Povrchová sonda A7: 0 zdivo 2 světlešedý vápenný nátěr 3,4 bílé vápenné nátěry 5 šedý vápenný nátěr 6,7 bílé nátěry Povrchová sonda A8: 0 zdivo 2 světleokrový vápenný nátěr 3,4 vápenné nátěry 5 šedý vápenný nátěr 6,7 bílé nátěry Povrchová sonda A9: 0 zdivo 1 profilovaný štuk lístečky 2 šedookrový vápenný nátěr 3 7 vápenné nátěry 8,9 bílé nátěry Povrchová sonda A10: 0 zdivo 2 šedookrový vápenný nátěr 3,4 vápenné nátěry 5 šedý vápenný nátěr 6,7 bílé nátěry Povrchová sonda A11: 0 zdivo 2 světleokrový vápenný nátěr 3,4 vápenné nátěry 5 šedý vápenný nátěr 6,7 bílé nátěry Maskaron Povrchová sonda A13 (hlava maskarona): 0 zdivo

5 2 šedý valérový nátěr a černá malba očí 3,4 vápenné nátěry 5,6 bílé nátěry Povrchová sonda A14 (křídlo anděla): 0 zdivo 2 okrový vápenný nátěr 3 šedý vápenný nátěr 4,5 vápenné nátěry 6,7 bílé nátěry Povrchová sonda A15: 0 zdivo 2 světleokrový vápenný nátěr 3,4 vápenné nátěry 5 šedý vápenný nátěr 6,7 bílé nátěry Růžice Povrchová sonda R6: 0 zdivo 2 šedookrový vápenný nátěr 3,4 bílé vápenné nátěry 5 bílý nátěr Povrchová sonda R7: 0 zdivo 2 šedookrovývápenný nátěr 3,4 bílé vápenné nátěry 5 šedý vápenný nátěr 6 bílý nátěr Povrchová sonda R8: 0 zdivo 2 šedookrový vápenný nátěr 3 šedý vápenný nátěr 4,5 bílé nátěry Povrchová sonda R9 (střed růžice): 0 zdivo 2 šedookrový vápenný nátěr 3 bílý vápenný nátěr 4 světlezelený vápenný nátěr 5 šedý vápenný nátěr 6,7 bílé nátěry Stěna: Hlavice pilastru Povrchová sonda H1: 0 zdivo 2 šedý vápenný nátěr

6 3 vápenný štuk 4 šedookrový vápenný nátěr 5, 6 šedý vápenný nátěr 7 štuk 8 bílý vápenný nátěr 9 bílý hlinkový nátěr Pilastr Povrchová sonda H2: 0 zdivo 2 šedý vápenný nátěr 3 tmavší šedý vápenný nátěr 4,5,6 světlý vápenný nátěr 7 vápenný nátěr 8 vrstva štuku 9,10 vápenné nátěry 11,12 bílé nátěry Povrchová sonda H3 (hlavice pilastru): 0 zdivo 2 šedookrový vápenný nátěr 3 vrstva štuku 4,5 vápenné nátěry 6 bílý nátěr Čelní stěna do dvorní části: Špaleta okna Povrchová sonda A12: Štukové zrcadlo Povrchová sonda A16: 0 zdivo 2 šedookrový vápenný nátěr 3,4 bílé vápenné nátěry 5 modrošedý vápenný nátěr 6 okrový vápenný nátěr 7 vrstva štuku 8 zelený nátěr 9,10 žluté nátěry 0 zdivo 2 šedookrový vápenný nátěr 3 vápenný nátěr 4 šedookrový vápenný nátěr se zbytky barvy 5,6,7 bílý vápenný nátěr 8 šedý vápenný nátěr 9,10 žluté nátěry Povrchová sonda A17 (štukový rám): 0 zdivo 2 okrový vápenný nátěr 3 šedý vápenný nátěr

7 4,5 bílé vápenné nátěry 6,7,8 šedé vápenné nátěry 9,10 bílé nátěry Povrchová sonda A18 (hlava): 0 zdivo 2 okrové valéry vápenné barvy s malbou očí 3 šedé vápenné nátěry 4,5 vápenné nátěry 6,7 bílé nátěry Salónek Povrchová sonda S1 (špaleta okna): 0 cihelné zdivo 2 bílý vápenný nátěr 3 šedý vápenný nátěr 4 modrý vápenný nátěr 5 bílý vápenný nátěr 6 hnědozelený vápenný nátěr 7 vrstva štuku 8 bílý vápenný nátěr 9 šedý vápenný nátěr 10 bílý vápenný nátěr 11 modrý nátěr 12 šedý nátěr 13 bílý nátěr Povrchová sonda S2: 0 zdivo 2 bílý vápenný nátěr 3 barokní malba 4 tenký vápennocementový štuk 5,6 bílé nátěry Povrchová sonda S3 (špaleta okna): 0 zdivo 2 bílý vápenný nátěr 3 šedý vápenný nátěr 4 tenký vápennocementový štuk 5,6 bílé nátěry Povrchová sonda S4: 0 zdivo 2 vápenný nátěr 3 šedá barva 4 - štuk 5 vápenný nátěr 6 zelená barva 7 hrubý cementový štuk 8,9 bílé nátěry

8 Povrchová sonda S5: 0 zdivo 2 vápenný nátěr 3 šedá malba s linkami 4 vrstva štuku 5 barokní zelená malba 6 vrstva štuku 7 hlinková dekorativní malba 8 tenká vrstva štuku 9,10 bílé nátěry Hala Povrchová sonda P1: 0 klenba 2 šedá barva s nepravidelnou linkou kolem hřebínků 3 šedý vápenný nátěr 4,5 bílé nátěry Povrchová sonda P2: 0 klenba 2 šedý nátěr s nepravidelnou linkou kolem hřebínků 3 šedý vápenný nátěr 4,5 bílé nátěry Povrchová sonda P3: 0 klenba 2,3 šedý vápenný nátěr 4,5 bílé nátěry Povrchová sonda P4: 0 klenba 2 šedé valéry 3 šedý vápenný nátěr 4,5 bílé nátěry Povrchová sonda P5: 0 zdivo 2,3 bílý vápenný nátěr 4 šedý nátěr 5 vápennocementový štuk přizdívky 6,7 bílé nátěry Povrchová sonda P6: 0 klenba 2 šedookrový vápenný nátěr 3,4 bílé vápenné nátěry 5 bílý nátěr Povrchová sonda P7: 0 zdivo 1 vápennocementový štuk 2,3 vápenné nátěry 4 bílý nátěr

9 Povrchová sonda P8: 0 klenba 2 šedookrový vápenný nátěr 3,4 bílé vápenné nátěry 5,6 bílé nátěry VI. Vyhodnocení restaurátorského průzkumu: Sál Hlavní sál s manýristickou výzdobou má původní, v nejstarší vrstvě dochovanou valérovou povrchovou barevnou úpravu ve světlých okrových a šedých vápenných nátěrech, které barevně podpořily plasticitu štukové, modelované výzdoby sálu. V očích maskaronu byla nalezena malba očí černou barvou, která podpořila živost tváří maskaronu. Mladší barevné vrstvy tvoří bílé vápenné nátěry a šedé vápenné nátěry. Nejmladší nátěry mají nový původ a nijak nepodporují modelaci díky svému charakteru. Velké množství nátěrů zaslepuje modelaci. Štuky na stěně jsou místy nově domodelovány. Věnec na čelní stěně do náměstí pochází asi z 19. století. S charakteru modelace vyplývá, že místy docházelo k opravě modelace štukové výzdoby. Opravovány byly ostatní plochy stěn a rovněž pilastrů na stěnách. Stěny a pilastry mají v nejspodnější vrstvě světle okrovou a světle šedou barevnost. Ve štukových zrcadlech se malba nenašla, ale není vyloučena. Malý salónek V nejstarší vrstvě, v sondě S5 byla nalezena nejstarší šedá barva s bílou linkou. Tento nález je nejstarší nalezenou malířskou výzdobou místnosti. Následuje tenký vápenný štuk. Rozsáhlá dekorativní malba, asi barokního původu je zachovalá po celé ploše stěn a špalet oken. Dekorativní výmalba v pásech lemuje zelená zrcadla na stěnách. Dekorativní malba nejspíš pochází z druhé poloviny 18. století. Přesné určení je možné až po celoplošném odkryvu. Také na ní leží tenký vápenný štuk. Na něm leží na vápenném podkladu hlinková dekorativní malba, která je značně poškozena. Následují vápenné a hlinkové nátěry. Nejvzácnější dekorativní, uměleckou malbou je druhá malba se zelenými zrcadly. Vstupní hala s křížovou klenbou Zde v nedávné době byly všechny historické vrstvy odstraněny. Zůstala pouze v nejstarší vrstvě šedá barva valérovitě natřená na plochu klenby. V hřebíncích je viditelná jednoduchá dekorativní nepravidelná linka, která lemuje hřebínek. Výmalba asi pochází z první poloviny 17. století. Následují šedé vápenné nátěry a bílý nový nátěr, silně chemicky pojený, který nevhodně propojil historické barevné vrstvy, čímž znesnadnil případný odkryv. Na stěnách v nejstarší vrstvě byl nalezen šedý vápenný nátěr. Není možné vyloučit existenci lokální malby na stěně nebo klenbě a vzhledem k existenci původního historického šedého nátěru s linkou kolem hřebínku je nutná ochrana stěn a klenby. VII. Návrh postupu prací: Sál se štukovým stropem Celoplošně budou snímány mladší barevné vrstvy na původní, nejstarší barevnost povrchu. Plastický štuk bude dokonale očištěn, budou odstraněny nepůvodní plastické doplňky, které nepodporují původní štukovou výzdobu. Nesoudržný štuk a omítky budou chemicky zpevněny a

10 případně injektovány. Odstraněny budou štuky, které svým charakterem nerespektují původní manýristickou modelaci a nahrazeny rekonstrukcí původní modelace. Napodobivou retuší bude obnovena malba očí. Obnovena bude celoplošně původní malířská úprava povrchu štukové výzdoby, ploch klenby a stěn včetně pilastrů tak, jak původně podpořila plasticitu štuků, vápennou barvou. V případě nutnosti použít zpevnění barvy a na základě zkoušek fixovat povrch závěrečnou fixací, která by byla vodným roztokem Klucelu hydroxymethylcelulozy a Primalu FX 016 akrylátová disperze. V případě nálezu malířské původní výzdoby je třreba provést provést celoplošný odkryv, čištění, zpevnění chemickou cestou, injekotvat a nepůvodní nerovnosti vyplnit vápenným tmelem. Napodobivou retuší malbu doplnit a fixovat závěrečnou fixací. 1. Celoplošný odkryv na původní barevnou vrstvu. 2. Kompletní čištění profilů štukové výzdoby. 3. Zpevnění štuku chemickou cestou. 4. Injektáž a zpevnění uvolněných částí. 5. Odstranění doplněných prvků štuků nerespektujících původní plasticitu štuku. 6. Doplnění chybějících profilů tak, aby svým charakterem navazovaly na původní výzdobu. 7. Rekonstrukce a doplnění původní barevné úpravy, valérové výmalby štuku a stěn, včetně pilastrů vápennou barvou. 8. Napodobivou retuší obnovit malbu očí maskaronu. 9. Na základě zkoušek zpevnit povrch retuší a barevného sjednocení závěrečnou fixací. 10. Práce budou dokumentovány v závěrečné restaurátorské zprávě. 11. Restaurátorské práce budou konzultovány s pracovníkem Npú v Telči. Použitý materiál: Porosil - organokřemičitan, vápno, písek, mramorová moučka, pigmenty, akrylátová disperze pro pojení barev, Klucel hydroxymetylceluloza. Salónek Pokud budou určeny stěny této místnosti k prezentaci., doporučuji zrcadlovou malbu s dekorativní výmalbou. Proveden bude celoplošný odkryv na vrstvu s malbou. Barevná plocha bude chemicky zpevněna. Následně pomocí tmelů budou vyplněny nepůvodní nerovnosti. Tmely svým ztvárněním budou respektovat okolní plochu. Po vyzrání tmelů budou chybějící části malby doplněny napodobivou retuší. Celá plocha bude zpevněna závěrečnou fixací. Nebudou-li malby určeny k restaurování, měly by být stěny se zakrytou malbou chráněny před poškozením různými instalacemi. 1. Celoplošný odkryv na vrstvu s malbou. 2. Čištění odkryté malby. 3. Chemické zpevnění malby. 4. Injektáž nesoudržných vrstev. 5. Tmelení malby vápenným tmelem. 6. Sjednocení malby napodobivou retuší. 7. Čitelnou malbu rekonstruovat. 8. Na základě zkoušek zpevnit povrch retuší a barevného sjednocení závěrečnou fixací. 9. Práce budou dokumentovány v závěrečné restaurátorské zprávě. 10. Restaurátorské práce budou konzultovány s pracovníkem Npú v Telči. Použitý materiál: Klucel- hydroxim etylceluloza 50% a Primal SF016 50% ve vodném roztoku pro zpevnění, fixaci a pojení pigmentů pro napodobivou retuš, vápno, písek.

11 Vstupní hala s křížovou klenbou V případě klenby a stěn vstupní haly asi nedojde k prezentaci. Nálezy nemají takový význam jako ostatní sledované prostory. Minimálně musí být stěny chráněny před mechanickým poškozením. V případě restaurování bude proveden celoplošný odkryv, chemické zpevnění barevné vrstvy po dočištění povrchu malby. Nepůvodní nerovnosti budou vytmeleny vápenným tmelem a po vyzrání tmelů sjednoceny napodobivou retuší. Malba bude chráněna závěrečnou fixací. Použitý materiál: Klucel- hydroxymethylceluloza 50% a Primal SF016 50% ve vodném roztoku pro zpevnění, fixaci a pojení pigmentů pro napodobivou retuš, vápno, písek. Počet fotografií v dokumentaci: 42 ks Grafická dokumentace: 3 orientační plány sond 2 řezy sondami Ve Střížově u Jihlavy, dne akad. mal. Pavel Procházka Střížov 105, Luka nad Jihlavou mobil:

12

13

14

15 1. Pohled na sál směrem do náměstí. Manýristická štuková výzdoba na klenbě a stěně. 2. Manýristická štuková výzdoba na klenbě a stěně směrem do dvora.

16 3. Část štukové výzdoby na klenbě sálu. 4. Povrchová sonda A1 na čelní stěně do náměstí. Omítka na ploše je z mladšího období.

17 5. Povrchová sonda A2 na čelní stěně do náměstí. 6. Sonda A3 na nových vrstvách. Mladé vrstvy cementové omítky z 20. století.

18 7. Sonda R1 s původní okrovou šedou barevností. Profil je zaslepen mnohými nátěry. 8. Sonda R3 na ploše klenby vedle profilu. Zkoumá barevné přechody plastického štuku a plochy.

19 9. Sondy R3 a R4 odhalují původní valéry povrchu štuku a stěn z doby vzniku. 10. Sonda R5 zkoumá původní barevnou úpravu povrchu štuku.

20 11. Sonda H1 odhalila barevné úpravy z několika etap od světle okrových až po šedé nátěry. 12. Sonda A4 odhalila původní okrovou barevnost v ploše, která plocha byla v minulosti poškozena.

21 13. Sonda A5 na klenbě sálu. 14. Sonda A6 s původní a mladší barevností povrchu klenby.

22 15. Sonda A7 na klenbě sálu. 16. Sonda A8 s původní barevností povrchu štuku.

23 17. Sonda A Sonda A11 na klenbě sálu.

24 19. Sonda R6 na štukovém profilu. 20. Sonda R7 na štukovém profilu.

25 21. Sonda R Sonda R9 na růžici a stěně klenby.

26 23. Sonda H2 na pilastru pod klenbou sálu. Původní barevnost navazuje na barevnost klenby. 24. Hlavice pilastru byla v minulosti několikrát opravována.

27 25. Sonda A12 ve špaletě okna sálu. 26. Sonda A13. Hlava maskarona s malbou očí.

28 27. Sonda A14 na křídle maskarona. 28. Sonda A17 na štukové výzdobě stěny sálu do dvora.

29 29. Sonda A18, hlava maskarona s malbou očí. 30. Sonda A16, plocha v zrcadle na stěně do dvora. Bez nálezu malby.

30 31. Sonda S1, v nejstarší vrstvě odhalena barokní dekorativní výmalba ve špaletě okna salonku. 32. Sonda S1 odhalila dekorativní malbu. Mladší dekorativní malba, hlinková asi z konce 19.století.

31 33. Detail sondy S2 s dekorativní výzdobou. Malý salonek. 34. Sonda S3 ve špaletě okna a na stěně potvrzuje nález původní umělecké výmalby.

32 35. Sonda S3 s detailem dekorativní výmalby na stěně. Malý salonek. 36. Sonda S4 na stěně s původní barevností. Malý salonek.

33 37. Sonda S5 se starší šedou malbou s bílou linkou. Malý salonek. 38. Sonda P3 a P4 s původní malířskou výzdobou ve vstupní hale.

34 39. Hlava maskarona se sondou P4 ve vstupní hale. 40. Sonda P2 ve vstupní hale.

35 41. Sonda P8 ve vrcholu křížové klenby vstupní haly. 42. Sonda P5 na stěně vstupní haly.

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací.

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Šárka a Petr Bergerovi akad. mal. a restaurátoři 2007 Na přání zástupců

Více

ZÁMEK ŠTĚDRÁ. ZÁMĚR PRESENTACE MALÍŘSKÉ VÝZDOBY OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ 211, 215 a 216

ZÁMEK ŠTĚDRÁ. ZÁMĚR PRESENTACE MALÍŘSKÉ VÝZDOBY OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ 211, 215 a 216 ZÁMEK ŠTĚDRÁ ZÁMĚR PRESENTACE MALÍŘSKÉ VÝZDOBY OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ 211, 215 a 216 a návrh presentace místností 209 a 210, které navrhujeme spojit v jednu MÍSTNOST 211 Restaurování a presentace klasicistní

Více

FOTODOKUMENTACE. Brandýs nad Labem zámek p.got. věže V křídla. přízemí restaurování historických omítek a malířské výzdoby

FOTODOKUMENTACE. Brandýs nad Labem zámek p.got. věže V křídla. přízemí restaurování historických omítek a malířské výzdoby FOTODOKUMENTACE Brandýs nad Labem zámek p.got. věže V křídla přízemí restaurování historických omítek a malířské výzdoby ORIENTAČNÍ RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM Fotodokumentace a tento text jsou chráněny podle

Více

ZÁMEK ŠTĚDRÁ. MÍSTNOSTI 209 a RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM OMÍTEK - ZÁMĚR RESTAUROVÁNÍ A PRESENTACE

ZÁMEK ŠTĚDRÁ. MÍSTNOSTI 209 a RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM OMÍTEK - ZÁMĚR RESTAUROVÁNÍ A PRESENTACE ZÁMEK ŠTĚDRÁ MÍSTNOSTI 209 a 210 - RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM OMÍTEK - ZÁMĚR RESTAUROVÁNÍ A PRESENTACE VYPRACOVAL: březen 2015 RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA Z PRŮZKUMU OMÍTEK MÍSTNOSTÍ 209 a 210 VE 2 NPZÁMKU ŠTĚDRÁ

Více

Brandýs nad Labem zámek p.got věže V křídla. přízemí restaurování historických omítek a malířské výzdoby

Brandýs nad Labem zámek p.got věže V křídla. přízemí restaurování historických omítek a malířské výzdoby Ak.mal.restaurátor Petr Kadlec Na Moráni 8 120 00 Praha 2 Tel: 777630266 Filip Zeman, BcA. 373 82 Boršov nad Vltavou 245 č. licence 17593/2002 Brandýs nad Labem zámek p.got věže V křídla přízemí restaurování

Více

Důvodová zpráva. Výše přidělené kvóty státní finanční podpory: Kč (rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury dne

Důvodová zpráva. Výše přidělené kvóty státní finanční podpory: Kč (rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury dne Důvodová zpráva Rozdělení státní finanční podpory v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 - dorovnání povinného podílu z rozpočtu města Výše

Více

Restaurátorský záměr, návrh na restaurování: Nástropní dekorativní nástěnná malba.

Restaurátorský záměr, návrh na restaurování: Nástropní dekorativní nástěnná malba. Restaurátorský záměr, návrh na restaurování: Nástropní dekorativní nástěnná malba. Zámek Přerov, Muzeum Komenského, místnost s valenou klenbou v prvním patře s expozicí. Zpracoval: Mgr. Radomír Surma akad.

Více

! RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR Restaurování kamenného zdiva v areálu kaple Nejsvětější Trojice na části pozemku p. č. 961 v k. ú. Noviny pod Ralskem

! RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR Restaurování kamenného zdiva v areálu kaple Nejsvětější Trojice na části pozemku p. č. 961 v k. ú. Noviny pod Ralskem MgA. Eva Mičková (čj. MK 53672/2011) akad. sochařka a restaurátorka Horova 20, 412 01 Litoměřice Tel: 775916232, e-mail: Mickova.Eva@seznam.cz IČO: 72554207 Licence: čj. MK 53672/2011 (restaurování polychromovaných

Více

Restaurátorská zpráva. Restaurování původních dveří Nemovité kulturní památky, domu U Salvátora, č.p 119, 592 31, Nové Město na Moravě

Restaurátorská zpráva. Restaurování původních dveří Nemovité kulturní památky, domu U Salvátora, č.p 119, 592 31, Nové Město na Moravě Restaurátorská zpráva Restaurování původních dveří Nemovité kulturní památky, domu U Salvátora, č.p 119, 592 31, Nové Město na Moravě 2014 Obsah: 1. Lokalizace památky 2. Údaje o památce 3. Údaje o akci

Více

ZÁMEK ŠTĚDRÁ RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ Č. 201 AŽ 208 A SCHODIŠŤ Č. 2 A 5 VE 2 NP ZÁPADNÍHO KŘÍDLA

ZÁMEK ŠTĚDRÁ RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ Č. 201 AŽ 208 A SCHODIŠŤ Č. 2 A 5 VE 2 NP ZÁPADNÍHO KŘÍDLA ZÁMEK ŠTĚDRÁ RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ Č. 201 AŽ 208 A SCHODIŠŤ Č. 2 A 5 VE 2 NP ZÁPADNÍHO KŘÍDLA Září 2015 Vypracovala: Mgr. Renáta Jandová akad. mal. a restaurátor, Pražská 806,

Více

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015 NÁSTĚNNÉ MALBY Šternberk, bývalý augustiniánský klášter Odkryv a restaurování barokních maleb ve špaletách a v nástropním zrcadle ve 2. nadzemním podlaží 3 4/2015 Hořovice, zámek Zajištění nástropní malby

Více

Návrh na restaurování podle 14 zák.č. 20/1987 Sb. (o státní památkové péči), ve znění 10 prováděcí vyhl. 66/ 1988 Sb.

Návrh na restaurování podle 14 zák.č. 20/1987 Sb. (o státní památkové péči), ve znění 10 prováděcí vyhl. 66/ 1988 Sb. Návrh na restaurování podle 14 zák.č. 20/1987 Sb. (o státní památkové péči), ve znění 10 prováděcí vyhl. 66/ 1988 Sb. Památka: tištěná tapeta v 1. patře státního zámku Dačice Vlastník: NPÚ ú.o.p.v Českých

Více

Restaurátorský průzkum omítek na fasádě

Restaurátorský průzkum omítek na fasádě Restaurátorský průzkum omítek na fasádě Jiří Bláha srpen září 2012 I. Údaje o památce Objekt: Městská zvonice Adresa: čp. 72, Náměstí Svobody 7, 385 17 Vimperk, parc. č. 1 Kraj, okres: Jihočeský, Prachatice

Více

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Nálezová zpráva OPD č. 07/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Staré Město, čp. 269, Betlémské náměstí 1. Zpracoval Ing. arch.

Více

Restaurování hlavního oltáře v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově II. etapa (dokončení)

Restaurování hlavního oltáře v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově II. etapa (dokončení) Restaurování hlavního oltáře v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově II. etapa (dokončení) Dílo: Autor: hlavní oltář v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově neznámý Datace: Materiál:

Více

Želenice. Kostel sv. Jakuba Většího

Želenice. Kostel sv. Jakuba Většího Želenice Kostel sv. Jakuba Většího Rozbor: Po první prohlídce objektu kostela sv. Jakuba Většího můžeme konstatovat, že se jedná o objekt vysoké historické hodnoty jak ve smyslu stavebního vývoje, tak

Více

Charakteristické štukatérské prvky jihozápadní fasády č. obrázek popis položky ks

Charakteristické štukatérské prvky jihozápadní fasády č. obrázek popis položky ks Ing. arch. Libor Sommer autorizovaný architekt ČKA č. 0255 2009 Charakteristické štukatérské prvky jihozápadní fasády č. obrázek popis položky ks F0 Stylizované věžičky kryté jehlanovou střechou s mohutně

Více

NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ

NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ MGA. JAN VODÁČEK AKADEMICKÝ SOCHAŘ A RESTAURÁTOR ESTAURÁTOR Žižkova 458 Žirovnice 394 68 Tel: + 420 775 117 779 e-mail: vodacek.jan@seznam.cz NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ KŘÍŽ JANA FRYDRYCHA V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

Více

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE S-2 S-5 PŘÍLOHA: C / I / 1 ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : 250 (A3) TISK: 11. 10. 2011 S-3 S-1 S-4 PŘÍLOHA: C / II / 1 PŮDORYS V ÚROVNI PŘÍZEMÍ PŘÍLOHA: C / II / 2 PŮDORYS V ÚROVNI EMPORY PŘÍLOHA: C / II / 3 PŮDORYS

Více

A. Péče o kulturní památky v MPZ

A. Péče o kulturní památky v MPZ A. Péče o kulturní památky v MPZ A.1. Uveďte počet nemovitých kulturních památek na územní MPZ na konci roku 2016. Uveďte rozlohu MPZ v ha. Na území MPZ Polná se v roce 2016 nachází 1 x národní kulturní

Více

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ Kamenná 13, 639 00 Brno, Czech Republic T +420 725 392 238, www.franekarchitects.cz OBSAH : Fránek Architects INVESTOR : MĚSTO MIROSLAV, NÁMĚSTÍ SVOBODY 1/1, 671 72,

Více

Oprava zdobných prvků fasády č.p. 172, nám. T.G.M., Česká Lípa

Oprava zdobných prvků fasády č.p. 172, nám. T.G.M., Česká Lípa I. Lokace památky 1. 2. 3. 4. 5. Kraj: Liberecký Okres: Česká Lípa Obec: Česká Lípa Umístění: st.p.č. 286, k.ú.: Česká Lípa Název památky: č.p.172 II. Údaje o památce 1. Autor: stavební architektonická

Více

Dokumentace obnovy Kamenného kříže v obci Rakůvka

Dokumentace obnovy Kamenného kříže v obci Rakůvka Dokumentace obnovy Kamenného kříže v obci Rakůvka Zhotovitel: Vlastimil Konečný, MgA. Martin Parobek (číslo licence MK 46397/2012) tel: 775 968 480 2012 Údaje o památce 1. Okres: Prostějov 2. Obec: Rakůvka

Více

Orientační restaurátorský průzkum v interiéru velkého sálu západního křídla zámku v Litvínově (okr. Most) listopad prosinec 2008

Orientační restaurátorský průzkum v interiéru velkého sálu západního křídla zámku v Litvínově (okr. Most) listopad prosinec 2008 Orientační restaurátorský průzkum v interiéru velkého sálu západního křídla zámku v Litvínově (okr. Most) listopad prosinec 2008 Vypracoval: Michal Šelemba, DiS, restaurátor Jabloňová 2724 438 01 Žatec

Více

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA. KAMENNÝ PORTÁL DOMU č. p. 119 NA VRATISLVOVĚ NÁMĚSTÍ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA. KAMENNÝ PORTÁL DOMU č. p. 119 NA VRATISLVOVĚ NÁMĚSTÍ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA KAMENNÝ PORTÁL DOMU č. p. 119 NA VRATISLVOVĚ NÁMĚSTÍ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ MARTIN KOVAŘÍK AK. SOCHAŘ A RESTAURÁTOR držitel licence MK ČR k restaurování sochařských památek U MOSTU

Více

PRO MĚSTO PŘIBYSLAV, Přibyslav II. etapa

PRO MĚSTO PŘIBYSLAV, Přibyslav II. etapa Autor : ING. WASSERBAUER RADEK NOVÉ DVORY č.p.16. p. NÍŽKOV 592 12 TELEFON privátní : 566 666 186 práce : 569 433 519 mobilní : 737 169 534 Název dokumentu : NÁVRH OPRAVY OHRADNÍ ZDI KOSTELA V PŘIBYSLAVI

Více

D. Dokumentace SO - 01

D. Dokumentace SO - 01 Dokumentace pro ohlášení stavby: Oprava a nátěr fasády budovy radnice čp. 1 Masarykovo náměstí v Lázních Bohdaneč D. Dokumentace SO - 01 Obsah: 1. Architektonicko-stavební řešení... 2 2. Výkresová část...

Více

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE Vstupní restaurátorský průzkum a záměr kamenné sochy sv. Jana Nepomuckého v Křižíkově ul. v Plánici Leden 2012 TERRIGENA Art s.r.o. Mgr. Marcel Hron akademický sochař a restaurátor

Více

Podkladem pro zhotovení návrhu je prohlídka a průzkum objektu z 2014.

Podkladem pro zhotovení návrhu je prohlídka a průzkum objektu z 2014. TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ - SKLADBY Cílem navrhovaného řešení je odstranění příčiny zavlhání objektu a vytvoření dodatečných bezesparých izolací s ohledem na charakter objektu a způsob jeho budoucího využití.

Více

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp.

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. Karta ohrožené památky katastrální území Kraj Ústecký číslo k.ú. 687391 městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. 72 Umístění památky Hilbertova číslo popisné 72 orient. Schválení

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MGA. PETRA PAŘENICOVÁ RESTAURÁTORKA A SOCHAŘKA Lhotka nad Bečvou 21 Lešná 756 41 Tel: + 420 776 663 547 E-mail: petraparenicova@gmail.com PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ A KONZERVACI KŘÍŽŮ

Více

OPRAVA OHRADNÍ ZDI HŘBITOVA K.Ú. NOVÝ JIČÍN-DOLNÍ PŘEDMĚSTÍ PARC.Č. 228/3 A 230/1

OPRAVA OHRADNÍ ZDI HŘBITOVA K.Ú. NOVÝ JIČÍN-DOLNÍ PŘEDMĚSTÍ PARC.Č. 228/3 A 230/1 cdokumentace STAVBY OPRAVA OHRADNÍ ZDI HŘBITOVA K.Ú. NOVÝ JIČÍN-DOLNÍ PŘEDMĚSTÍ PARC.Č. 228/3 A 230/1 Investor: MĚSTO NOVÝ JIČÍN, MASARYKOVO NÁM. 1/1, 74101 NOVÝ JIČÍN Seznam příloh D. Dokumentace stavby

Více

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB PROKONZULTA, a.s. Křenová 26, 602 00 Brno tel. +420 543 255 515, info@prokonzulta.cz PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB Areál zámku - zámeckého hotelu v Mostově na Chebsku, v klidné přírodní lokalitě při

Více

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva Chemicko-technologický průzkum Akce: Průzkum a restaurování fragmentů nástěnných maleb na východní stěně presbytáře kostela sv. Martina v St. Martin (Dolní Rakousko) Zadání průzkumu: statigrafie barevných

Více

Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1

Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1 Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1 VĚC Lokalita / Okres Bohumilice / Prachatice Areál / Část areálu Kostel Nejsvětější Trojice Adresa Objekt / Část objektu

Více

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÝ CÍL 3.1: ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 52: REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. SZ UHERČICE OBNOVA

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Dokumentace pro ohlášení stavby: Oprava a nátěr fasády budovy radnice čp. 1 Masarykovo náměstí v Lázních Bohdaneč B. Souhrnná technická zpráva Obsah: 1. Popis území stavby... 2 2. Celkový popis stavby...

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad, úsek památkové péče náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad, úsek památkové péče náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad, úsek památkové péče náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: 9/2016/Obec Ze dne 12. 01. 2016 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. číslo dokumentu:

Více

Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev. Arcibiskupský zámek, Sala Terrena, Hornická Grotta. štuková plastika horníka

Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev. Arcibiskupský zámek, Sala Terrena, Hornická Grotta. štuková plastika horníka Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev Arcibiskupský zámek, Sala Terrena, Hornická Grotta štuková plastika horníka Objekt: Předmět průzkumu: štuková plastika horníka, Hornická Grotta, Arcibiskupský

Více

ZÁMEK ŠTĚDRÁ RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR NA RESTAUROVÁNÍ UMĚLECKO ŘEMESLNÝCH PRVKŮ INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ. 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 a 201

ZÁMEK ŠTĚDRÁ RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR NA RESTAUROVÁNÍ UMĚLECKO ŘEMESLNÝCH PRVKŮ INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ. 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 a 201 ZÁMEK ŠTĚDRÁ RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR NA RESTAUROVÁNÍ UMĚLECKO ŘEMESLNÝCH PRVKŮ INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 a 201 RESTAUROVÁNÍ MALÍŘSKÉ A ŠTUKOVÉ VÝZDOBY B) RESTAUROVÁNÍ OKEN A DVEŘÍ

Více

Průvodní a technická zpráva. Oprava čelní fasády objektu Viničná 5, Praha 2

Průvodní a technická zpráva. Oprava čelní fasády objektu Viničná 5, Praha 2 Průvodní a technická zpráva Oprava čelní fasády objektu Viničná 5, Praha 2 OBJEDNATEL : ZPRACOVATEL: PROJEKTANT: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, 128 00 Praha 2 Jan Kučera

Více

Sondážní průzkum interiéru budov č.p. 41 a 42 na Komenského náměstí v Kutné Hoře

Sondážní průzkum interiéru budov č.p. 41 a 42 na Komenského náměstí v Kutné Hoře Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl Sondážní průzkum interiéru budov č.p. 41 a 42 na Komenského náměstí v Kutné Hoře 2009 Obsah: I. Lokalizace památky 2 II. Údaje o

Více

Sakrální architektura

Sakrální architektura Karta ohrožené památky katastrální území Větrov u Krásného číslo Lesa k.ú. 673978 Kraj Petrovice Ústí n.l. Ústecký Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo Umístění památky SZ od

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

SANACE OBJEKTU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI ČP. 87 PERTOLTICE POD RALSKEM NA POZEMKU P.Č. 596 K.Ú. PERTOLTICE POD RALSKEM

SANACE OBJEKTU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI ČP. 87 PERTOLTICE POD RALSKEM NA POZEMKU P.Č. 596 K.Ú. PERTOLTICE POD RALSKEM SANACE OBJEKTU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI ČP. 87 PERTOLTICE POD RALSKEM NA POZEMKU P.Č. 596 K.Ú. PERTOLTICE POD RALSKEM Název: Investor: Kreslil, psal: Datum: Popis prací, výkaz výměr sanace stavby občanské

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Historický dům v Telči Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu dům

Více

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA. Restaurování sloupu se sochou Panny Marie v Krajkové

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA. Restaurování sloupu se sochou Panny Marie v Krajkové RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA Restaurování sloupu se sochou Panny Marie v Krajkové Listopad 2013 Památkový dohled: NPÚ územní odborné pracoviště v Lokti Počet vyhotovení restaurátorské dokumentace: 2 Místo uložení

Více

NOVOMLÝNSKÁ VODÁRENSKÁ VĚŽ

NOVOMLÝNSKÁ VODÁRENSKÁ VĚŽ NOVOMLÝNSKÁ VODÁRENSKÁ VĚŽ Restaurátorská zpráva Vytvořeno v rámci akce "Památková obnova historické Novomlýnské vodárenské věže a její zpřístupnění veřejnosti 1.etapa" Tomáš Rafl ak.mal. Praha 2015 Novomlýnská

Více

REKONSTRUKCE HISTORICKÝCH BUDOV ING. MIROSLAV FUCHS samostatný projektant a konzultant v oboru statiky a konstrukcí historických staveb IČO: 10173421

REKONSTRUKCE HISTORICKÝCH BUDOV ING. MIROSLAV FUCHS samostatný projektant a konzultant v oboru statiky a konstrukcí historických staveb IČO: 10173421 REKONSTRUKCE HISTORICKÝCH BUDOV ING. MIROSLAV FUCHS samostatný projektant a konzultant v oboru statiky a konstrukcí historických staveb IČO: 10173421 Kancelář Praha: Na Petynce 32, 169 00 Praha 6 tel.

Více

VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen zakázka ) na stavební práce :

VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen zakázka ) na stavební práce : MĚSTO KRNOV ODBOR VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1 794 01 KRNOV VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ve smyslu 12 odst. 3 a ve vztahu k 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

DOPORUČENÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY OBNOVY:

DOPORUČENÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY OBNOVY: DOPORUČENÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY OBNOVY: TP 1 - Umělý kámen prací - Dodatečný průzkum konkrétní části z celoplošného lešení - Provedení zkoušek čištění - Vyhodnocení a schválení konečného technologického

Více

Sanace krovu. Kostel sv. Václava v Mikulovicích. ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Sanace krovu. Kostel sv. Václava v Mikulovicích. ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace krovu Kostel sv. Václava v Mikulovicích Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu pohled

Více

Mrštíkova 1128/22 v Jihlavě

Mrštíkova 1128/22 v Jihlavě N á l e z o v á z p r á v a Průzkum omítek v interiéru domu Mrštíkova 1128/22 v Jihlavě okres Jihlava, kraj Vysočina Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči vypracoval: Ing. Petr G r

Více

Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015).

Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015). Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015). Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Jižní fasáda, spodní část, pohled od jihu. Praha,

Více

Anton Petter, 1844. II. etapa. Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA. olejomalba na plátně ROZMĚRY

Anton Petter, 1844. II. etapa. Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA. olejomalba na plátně ROZMĚRY ZAVRAŽDĚNÍ SV. VÁCLAVA Anton Petter, 1844 II. etapa NÁZEV: Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA olejomalba na plátně ROZMĚRY 825 x 490 cm MAJITEL: Arcibiskupství Olomoucké

Více

NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. mm 2010_001 Lokalita / Obec (část obce) Praha 1 / Praha Objekt. čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace dům, Sněmovní 15

NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. mm 2010_001 Lokalita / Obec (část obce) Praha 1 / Praha Objekt. čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace dům, Sněmovní 15 NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. mm 2010_001 Lokalita / Obec (část obce) Okres / Kraj Praha, Malá Strana Praha 1 / Praha Objekt čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace dům, Sněmovní 15 čp. 170/III [Evidenční číslo

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Restaurování vitráží kostela sv. Václava, Šluknov 1. etapa součást nemovité kulturní památky rejstř. č.

TECHNICKÁ ZPRÁVA Restaurování vitráží kostela sv. Václava, Šluknov 1. etapa součást nemovité kulturní památky rejstř. č. TECHNICKÁ ZPRÁVA Restaurování vitráží kostela sv. Václava, Šluknov 1. etapa součást nemovité kulturní památky rejstř. č. 36773/5-3968 Práce na obnově restaurování vitráží budou provedeny následovně: fotodokumentace

Více

Mrazuvzdorné maloformátové cihly HELUZ P15 36,5 broušená Obkladové pásky HELUZ Vínovky

Mrazuvzdorné maloformátové cihly HELUZ P15 36,5 broušená Obkladové pásky HELUZ Vínovky NG nová generace stavebního systému pohledové PRVKY HELUZ Mrazuvzdorné maloformátové cihly HELUZ P15 36,5 broušená Obkladové pásky HELUZ Vínovky strana 1 Mrazuvzdorné maloformátové cihly Příčně děrované

Více

Průzkum barevných nátěrů na stavebních prvcích a výbavě staveb

Průzkum barevných nátěrů na stavebních prvcích a výbavě staveb Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Průzkum barevných nátěrů na stavebních prvcích a výbavě staveb Dagmar Michoinová metodika přednášky Průzkum barevných nátěrů na stavebních prvcích a výbavě

Více

KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ KAMENE

KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ KAMENE KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ KAMENE Klíčová slova koroze fyzikální, chemická a biologická, průzkum, čištění, desalinace, likvidace bionapadení, petrifikace, hydrofobizace, restaurátorské práce (lepení, tmelení,

Více

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ)

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) WWW:

Více

Socha sv.markéty Kamenná socha

Socha sv.markéty Kamenná socha Restaurátorský záměr Socha sv.markéty Kamenná socha Vypracovala MgA.Helena Štěrbová, ak.soch.rest. 2012 Obsah: Data památky... 3 Popis památky...4 Charakteristika současného stavu...4 Restaurátorský záměr...5

Více

AC-projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo, tel Moravský Krumlov

AC-projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo, tel Moravský Krumlov Zámek Moravský Krumlov HOTEL A KONGRESOVÉ CENTRUM změna stavby před dokončením Stavební úpravy východního křídla pro umístění expozice etapa I. k. ú. Moravský Krumlov parcelní číslo 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20

ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20 Akce : Část: ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20 OBNOVA PRŮČELÍ ORIENTOVANÝCH DO ULICE NA FORTNĚ Zak. č. : 1221 Stupeň dokumentace : projekt stavby DPS SEZNAM PŘÍLOH (členěno dle metodiky platné Vyhlášky č.499/2006

Více

Oprava severní fasády kostela svatého Ducha na Starém Městě pražském Nálezová zpráva OPD

Oprava severní fasády kostela svatého Ducha na Starém Městě pražském Nálezová zpráva OPD Oprava severní fasády kostela svatého Ducha na Starém Městě pražském Nálezová zpráva OPD č. 01/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Staré Město, kostel sv. Ducha, severní fasáda. Zpracoval Ing. arch. Ladislav

Více

Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo. prohlášeno rozhodnutím ŠKK ONV Louny čj /64 ze dne

Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo. prohlášeno rozhodnutím ŠKK ONV Louny čj /64 ze dne 7 Karta ohrožené památky Městské domy katastrální území Část obce Obec Okres Kraj Číslo rejstříku ústř. seznamu Louny Ústecký 43130/5-1575 číslo k.ú. 794732 Název (označení) památky dům č.p. 121 Umístění

Více

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Vypracoval: Vojtěch Listík Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa Konzultant:

Více

Seznam příloh. Druhé nádvoří Fasády obvodové Statický výpočet

Seznam příloh. Druhé nádvoří Fasády obvodové Statický výpočet Seznam příloh D.1.2/0 D.1.2/1 D.1.2/2 D.1.2/3 D.1.2/4 D.1.2/5 D.1.2/6 D.1.2/7 D.1.2/8 D.1.2/9 D.1.2/10 Průvodní zpráva Sanace zdiva Založení Konstrukce 2.PP Konstrukce 1.PP Konstrukce 1.NP Konstrukce 2.NP

Více

Cíle stáže: Popis pracoviště či hostitelské instituce:

Cíle stáže: Popis pracoviště či hostitelské instituce: Jméno: BcA. Petra Zítková Obor studia a ročník: Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury, ročník 1. Termín: 18. 8. - 18. 9. 2014 Instituce, místo pobytu na stáži:

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

REHABILITAČNÍ ÚSTAV BRANDÝS NAD ORLICÍ OKNA KAVÁRNY A PŘEDSÍNĚ

REHABILITAČNÍ ÚSTAV BRANDÝS NAD ORLICÍ OKNA KAVÁRNY A PŘEDSÍNĚ 1 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu k ohlášení stavby REHABILITAČNÍ ÚSTAV BRANDÝS NAD ORLICÍ OKNA KAVÁRNY A PŘEDSÍNĚ členění zprávy: 1.1 základní údaje 1.2 charakteristika akce 1.3 výpis nových prvků

Více

PhDr. Daniel Ebel 2012 Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže - 1 -

PhDr. Daniel Ebel 2012 Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže - 1 - Kostel Povýšení Svatého Kříže, Loukovec Návrh na restaurování oken a dveří Celkový pohled na kostel Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže - 1 - Hlavní vstupní dveře pod věží Rozměr: 260 x 160 cm Vstupní

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad, úsek památkové péče náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad, úsek památkové péče náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad, úsek památkové péče náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: 28/2015/Obec Ze dne: 02. 02. 2015 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. číslo

Více

Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici

Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Stav objektu v roce 1995 Příklad rekonstrukce a oživení památky starého

Více

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE ID Název/motiv mozaiky MSK-OV001 Smuteční průvod Autor návrh Mira Haberernová, realizace? Datace 1966 Místo GPS souřadnice Rozměry mozaiky, umístění Výška umístění mozaiky nad zemí

Více

Výkaz výměr. Úkon Rozměr / Počet Požadavky zadavatele Kč. Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci odstraněné podlahové krytiny.

Výkaz výměr. Úkon Rozměr / Počet Požadavky zadavatele Kč. Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci odstraněné podlahové krytiny. Výkaz výměr Příloha č. 3 Výkaz výměr Místnost č. S 13: Úkon Rozměr / Počet Požadavky zadavatele Cena v Kč bez DPH Výše DPH v Kč Cena v Kč vč. DPH Odstranění stávající podlahové krytiny, včetně ekologické

Více

ZPRÁVA Z PRŮZKUMU ZDIVA Z POHLEDU VLHKOSTI A SALINITY

ZPRÁVA Z PRŮZKUMU ZDIVA Z POHLEDU VLHKOSTI A SALINITY ZPRÁVA Z PRŮZKUMU ZDIVA Z POHLEDU VLHKOSTI A SALINITY Posuzovaný objekt: Bytový dům Adresa: Široká č.p.87, Chrudim Zákazník: Ing. Patrik Boguaj Číslo zprávy: JS 1512 OBSAH 1. Popis objektu 2. Vlastní měření

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

PROJEKT INTERIERU REKONSTRUKCE RECEPCE A VSTUPNÍ HALY FILOSOFICKÉHO ÚSTAVU AKADEMIE VĚD ČR. Filosofický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha 1

PROJEKT INTERIERU REKONSTRUKCE RECEPCE A VSTUPNÍ HALY FILOSOFICKÉHO ÚSTAVU AKADEMIE VĚD ČR. Filosofický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha 1 REKONSTRUKCE RECEPCE A VSTUPNÍ HALY FILOSOFICKÉHO ÚSTAVU AKADEMIE VĚD ČR PROJEKT INTERIERU Zadavatel: Filosofický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha 1 Autor: Ing. arch. Petr Doležal - STUDIO

Více

Průzkumy a dokumentace historických objektů

Průzkumy a dokumentace historických objektů Průzkumy a dokumentace historických objektů Miloš Buroň Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově Stavebně historický průzkum (SHP) základní podklad k obnově historického objektu (památky)

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN

TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN STAVEBNÍ OPRAVY A ÚPRAVY PROSTORU LABORATOŘÍ PRO KATEDRU CHEMIE Projekt pro výběr zhotovitele PROJEKT STAVBY Objednavatel : Projektant : Technická univerzita

Více

dáma s liščím šálem Malva Schalek, 1921 RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA

dáma s liščím šálem Malva Schalek, 1921 RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA dáma s liščím šálem Malva Schalek, 1921 RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA restaurovala MgA. Petra Tušerová leden 2016 Restaurátorská zpráva 1. Údaje o díle název: Dáma s liščím šálem autor: Malva Schalek technika:

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

MILOSLAV MLEZIVA ÚKLIDOVÉ SLUŽBY Ceník denního kancelářského úklidu

MILOSLAV MLEZIVA ÚKLIDOVÉ SLUŽBY Ceník denního kancelářského úklidu Ceník denního kancelářského úklidu kanceláře 0,65-1,50 Kč chodby 0,55-0,75 Kč schodiště 0,60-1,20 Kč toalety, umývárny 1,10-2,50 Kč doprava po Kladně 100 Kč doprava po Praze 250 Kč Ceník přípravných malířských

Více

Marie Cechlová 7,8 3,4 2 PORTFOLIO

Marie Cechlová 7,8 3,4 2 PORTFOLIO Marie Cechlová 6 5 7,8 3,4 2 PORTFOLIO Biografie... Titul: BcA. Jméno: Marie Cechlová Datum narození: 20.05.1983 Národnost: česká Vzdělání: 1998-2002 2002-2003 2003-2006 2005-2009 Výtvarná škola Václava

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Zabývám se profesionálně téměř 15 let restaurováním starých věžních hodin. Součástí těchto věžních hodin, starých sto, dvě stě i více let, jsou velmi často ciferníky zhotovené ze dřeva. Jejich stav je

Více

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE. 1.části II.etapy obnovy interiéru baziliky hlavní loď

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE. 1.části II.etapy obnovy interiéru baziliky hlavní loď RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE 1.části II.etapy obnovy interiéru baziliky hlavní loď BAZILIKA NANEBEVSTOUPENÍ PANNY MARIE A SV.CYRILA A METODĚJE NA VELEHRADĚ - NÁSTROPNÍ MALBA, ZLACENÍ, ŠTUKOVÁ

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

POPIS STAVU A NÁVRH POSTUPU PRACÍ

POPIS STAVU A NÁVRH POSTUPU PRACÍ KŘÍŽ U KPLE NNEEVZETÍ PNNY MRIE V DĚHYLOVĚ 0 2016 Zprávu vypracovala: Mgr. Michaela Nováková Mgr. c. Markéta Müllerová Starý kopec 33/20, Děhylov, 747 94 Rest RT M. Müllerová s.r.o. Restaurátorský a umělecký

Více

Lanškroun, Společenský dům bývalá Langerova vila čp. 335, stavebněhistorický průzkum

Lanškroun, Společenský dům bývalá Langerova vila čp. 335, stavebněhistorický průzkum interiéry suterén (1.P.P.) 78. Suterén, schodiště č. 01, průhled k jihozápadu. 79. Suterén, schodiště č. 01, průhled k severovýchodu. 80. Suterén, schodiště č. 01, vstupní dveře č. D 107-01. 81. Suterén,

Více

Malostranské opevnění

Malostranské opevnění 1996-2005 Malostranské opevnění Jarmila Čiháková, Jan Havrda V létě roku 1994 došlo k objevu, který byl převratem v poznání vývoje pražského podhradí. Výzkum při zřizování nových suterénů v nárožním domě

Více

Technická specifikace pro zadání díla

Technická specifikace pro zadání díla Příloha 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Předmět plnění akce: Dubá, LÉKÁRNA (čp.139) - Oprava fasád a komínů Technická specifikace pro zadání díla Vlastník nemovitosti zadává další etapu oprav bytového domu čp.139

Více

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny: Prachatice

Více

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE RESTAURování štukového rámu a centrální plochy NÁstropního zrcadla dům čp.119, Vratislavovo náměstí, Nové město na Moravě Realizovaly: BcA. Zdeněk Šmahel Mgr. art. Lucie Matějková

Více

Nález renesanční sgrafitové fasády v Rámové ulici na Starém Městě pražském

Nález renesanční sgrafitové fasády v Rámové ulici na Starém Městě pražském Nález renesanční sgrafitové fasády v Rámové ulici na Starém Městě pražském Nálezová zpráva OPD č. 14/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Staré Město, čp. 735 (U Krkavců), Rámová 6 fasáda zprac. Ing. arch. Ladislav

Více

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu.

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu. PRŮVODNÍ A SOURNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název akce: rekonstrukce bytového jádra Adresa stavby: Machkova 1644, Praha 4 Opatov, 7.np, byt č.52 Stavebník: KrIstýna Šneidarová 1.1.ÚVOD Obsahem

Více