International Advisory Board

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "International Advisory Board"

Transkript

1

2 International Advisory Board President Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. Czech Technical University of Prague Czech Republic Members Prof. Dr.Sc. Mladen Radujković University of Zagreb Croatia Prof. Ing. Jozef Gašparík, CSc. STU Bratislava Slovakia Prof. Ing. Ivan Hyben, CSc. TU Košice Slovakia Doc. Ing. Vít Motyčka, CSc. VUT Brno Czech Republic Co-ordinator Ing. Mária Párová Czech Technical University of Prague Czech Republic Conference Host Czech Technical University of Prague (ČVUT), Faculty of Civil Engineering Department of Construction Technology, Czech Republic Organizer STUDIO AXIS, spol. s r.o. - Education Centre for Building Industry

3 Introduction Vážení účastníci 5. mezinárodní konference TECHSTA 2007, Dovolte mi, abych Vás opět přivítal na naší technologické konferenci, a sice tři sta let poté, co bylo ČVUT založeno císařem Josefem I. Fortifikační*) odborník Christian Josef Willenberg požádal roku 1705 císaře, aby směl šest osob stavu panského, čtyři rytířského a dva městského vyučovati v umění inženýrském. Císař Josef I. zaslal českým sněmovním komisařům reskript (panovníkovo písemné a jím podepsané rozhodnutí), ve kterém s Willenbergovým návrhem souhlasí a poroučí jej projednat. Mezinárodní konference TECHSTA 2007 si klade za cíl seznámit odborníky i laickou veřejnost se současným stavem technologií stavění. I letos budou předmětem našeho zájmu nové trendy ve stavebně technologické přípravě staveb včetně nových technologií stavebních procesů. S tím samozřejmě souvisí též vliv jakosti stavebních prací na kvalitu stavebních konstrukcí. Nedílnou oblast tvoří kontrola staveb a vyhodnocování výsledků s ohledem na situace, kdy při nedodržení technologické kázně dochází k následným poruchám stavebních konstrukcí. Své místo na poli Techsty 2007 najdou též diskuze na téma problematiky inovací a trvale udržitelného rozvoje v projektovém řízení (Project Managementu) včetně řešení problémů pomocí Risk Managementu a Project Managementu v praxi. Jedná se souhrnně o využití umu inženýrů, který je dokladem toho, že vzdělávání a na ně navazující výzkum, včetně neodmyslitelné praxe a její vazby na akademickou půdu, se stávají přínosem pro rozvoj kvalitního stavění a v neposlední řadě též řešení některých palčivých otázek životního prostředí. Dovolte mi tedy, abych svým jménem popřál letošní konferenci klidné jednací dny, bohaté diskuse a navázání nových kontaktů. Pavel Svoboda vedoucí katedry technologie staveb Praha, srpen 2007 *) Fortifikace: hrazení, opevňování; hradebnictví, hradba. (zdroj:

4 Contents 1. NOVÉ TRENDY VE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉ PŘÍPRAVĚ STAVEB NEW TRENDS IN STRUCTURAL AND TECHNOLOGICAL SITE PREPARATION NOVÝ ROZMĚR PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY STAVEBNÍ ZAKÁZKY. 10 NEW PROJECT DIMENSION OF BUILDING PRODUCTION. Jitka Holečková - FSv ČVUT Praha VÝUKA TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ A MULTIMEDIÁLNÍ POMŮCKY. 14 TEACHING PROCESS OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS AND MULTIMEDIAL ASSISTS. Vít Motyčka, Václav Rada - VŠB TU Ostrava ODBORNÝ POSTUP VÝBĚRŮ VHODNÉ BEZVÝKOPOVÉ METODY KLADENÍ POTRUBÍ. 19 EXPERT CHOICE MODEL FOR CHOOSING APPROPRIATE TRENCHLESS METHOD FOR PIPE LAYING. Petar Adamović, Časlav Dunović, Maja-Marija Nahod - University of Zagreb MIKROSTRUKTURA ALKALICKY AKTIVOVANÉHO POPÍLKOVÉHO POJIVA V POPBETONU. 31 MICROSTRUCTURE OF ALKALI ACTIVATED FLY ASH BINDER IN POPBETON. Rostislav Šulc, Pavel Svoboda - FSv ČVUT Praha PŘÍSADY A PŘÍMĚSI V POPBETONU. 44 ADDITIVES AND ADMIXTURES IN POPBETON. Rostislav Šulc, Pavel Svoboda - FSv ČVUT Praha VLIV MNOŽSTVÍ ALKALICKÝCH AKTIVÁTORŮ NA PEVNOST POPBETONU. 56 EFFECT OF ALKALINE ACTIVATORS QUANTITY ON POPBETON STRENGTH CHARACTERISTICS. Rostislav Šulc, Pavel Svoboda - FSv ČVUT Praha PŘÍSPĚVEK K MAXIMALIZACI ZISKU ZJIŠTĚNÍM OPTIMÁLNÍ VÝROBNÍ KAPACITY. 66 ACCESSION TO MAXIMIZE THE PROFIT BY DETERMINATION OF OPTIMUM THROUGHPUT. Josef Ladra, Václav Pospíchal, Vjačeslav Usmanov - FSv ČVUT Praha VYUŽITIE STOCHASTICKÝCH A SIMULAČNÝCH METÓD PRI ČASOVEJ ANALÝZE STAVEBNÝCH PROCESOV. 71 EXPLOITING STOCHASTIC AND SIMULATION METHODS IN THE BUILDING PROCESSES TIMING ANALYSIS. Zdenka Hulínová - STU Bratislava SYSTEMATICKÝ VÝBĚR ZEMNÍCH STROJŮ. 77 SYSTEMATIC SELECTION OF EARTH MACHINES. Věra Voštová, Jiří Vondráček - FSv ČVUT Praha OPTIMALIZACE NÁVRHU VĚŽOVÝCH JEŘÁBŮ. 82 OPTIMISATION OF THE TOWER CRANE PREFERENCES. Vít Motyčka - VUT Brno BENTONITOVÉ HYDROIZOLACE. 91 BENTONIT'S WATERPROOFING. Vjeran Mlinarić, Radovan Zorić - University of Zagreb PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA TRHACÍCH PRACÍ. 97 PROJECT PREPARATION OF BLASTING WORKS. Tomáš Pokorný - FSv ČVUT Praha

5 VÝVOJ TECHNOLOGIE LEHKÉHO DŘEVĚNÉHO SKELETU PRO SOUČASNÉ POTŘEBY VE STAVEBNICTVÍ. 106 DEVELOPMENT OF WOODEN PLATFORM FRAME SYSTEM FOR CONTEMPORARY BUILDING REQUIREMENTS. Lubomír Krov - FSv ČVUT Praha VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY PRO POTŘEBY PROVĚŘENÍ ZNALOSTÍ UČIVA U PŘEDMĚTU ŘÍZENÍ JAKOSTI VE STAVEBNICTVÍ. 112 UTILISATION OF COMPUTER TECHNIQUE FOR REQUIREMENT OF VERIFICATION KNOWLEDGES OF SUBJECT MATTER AT OBJECT PROCEEDINGS QUALITY IN BUILDING INDUSTRIES. Pavel Neumann - FSv ČVUT Praha MANUÁL NA VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROGRAM NA SEPSÁNÍ SMLOUVY O DÍLO. 115 THE CONTRACTOR SELECTION MANUAL AND THE PROGRAM FOR COMPILING THE CONTRACT FOR WORK. David Bureš 2. NOVÉ TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH PROCESŮ NEW TECHNOLOGIES IN BUILDING PROCESSES NOVÁ TECHNOLOGIE VÝSTAVBY NÍZKOENERGETICKÝCH DOMŮ. 125 NEW TECHNOLOGY OF LOW-ENERGETIC HOUSE CONSTRUCTION. Václav Hrazdil, Josef Čech, Martin Rychtecký - VUT Brno CHARAKTERISTIKY LETIŠTNÍCH BUDOV. 137 THE CHARACTERISTICS OF AIRPORT BUILDINGS. Goran Poljanec, Nikolina Vezilić, Silvio Bašić - University of Zagreb SYSTÉM TOP&DOWN - EFEKTIVNÍ TECHNOLOGIE ZAKLÁDÁNÍ. 138 SYSTEM TOP&DOWN" - EFFICIENT TECHNOLOGY OF FOUNDATION. Štefan Havlík - PORR (Česko) a.s. PORR - VÁŠ PARTNER OD ROKU 1869 /inzerce/ 141 BETONSTAV /inzerce/ 147 SILIKÁTOVÉ SPÁROVACÍ A TĚSNICÍ MATERIÁLY BEZ CEMENTU PRO VYSOKÉ CHEMICKÉ ODOLNOSTI. 153 CEMENTLESS SILICATE BASED WATERPROOFING GROUT AND JOINT MORTAR WITH HIGH ACID AND LYE RESISTANCE. Pavel Šťastný - REMMERS CZ, s.r.o. INOVACE V OBLASTI MATERIÁLŮ URČENÝCH PRO UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY. 166 INNOVATION IN THE FIELD OF MATERIALS DEVELOPED FOR SEALING CONNECTION JOINT. Stanislav Jirák - TREMCO ILLBRUCK s.r.o. ŘÍZENÍ PROJEKTU S OHLEDEM NA OPTIMALIZACI SPOTŘEB TZB. 167 MANAGEMENT OF THE PROJECT WITH RESPECT FOR OPTIMAL HVAC CONSUMPTION. Vladimír Hendrich, Stanislav Čech - FCC - První česká projekční a stavební, a.s. BASF - PŘIDÁVÁME BETONU HODNOTU /inzerce/ 168 SKLOKRYSTALICKÉ DESKY GLASILEX - VÝROBA VELKOFORMÁTOVÝCH DESEK SLINOVÁNÍM RECYKLOVANÝCH SKEL. 171 GLASILEX CRYSTALLINE GLASS PANELS - MANUFACTURING OF CRYSTALLINE GLASS PANELS. Martin Vaněk, technolog výroby (Production Engineer) - Chemcomex Praha, a.s.

6 3. ŽIVOTNOST STAVEB A JEJICH ÚDRŽBA SERVICE LIFE OF STRUCTURES AND THEIR MAINTENANCE PROBLÉMY POŽÁRNÍ OCHRANY U STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ OVLIVŇUJÍCÍ JEJICH ŽIVOTNOST. 173 PROBLEMS OF FIRE PROTECTION BY BUILDING STRUCTURES INFLUENCING THEIR LIFETIME. Václav Kupilík - FSv ČVUT Praha ODPAD JAKO SUROVINA. 184 WASTE AS BASE MATERIAL. Mária Párová - FSv ČVUT Praha VLIV PROSTŘEDÍ NA ŽIVOTNOST POPBETONOVÝCH TVAROVEK. 192 EFFECT OF ENVIRONMENT FOR DURABILITY OF FLY ASH CONCRETE SHAPED BLOCKS. Jaroslav Jeništa, Zdeněk Tobolka VEGETAČNÍ SOUVRSTVÍ JAKO FAKTOR ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI A SPOLEHLIVOSTI PLOCHÝCH STŘECH. 195 VEGETATIVE MULTILAYER STRATA A FACTOR IN INCREASING THE LIFE CYCLE AND RELIABILITY OF FLAT ROOFS. Vladimír Tichomirov - Büsscher Hoffmann, s.r.o. 4. VLIV JAKOSTI STAVEBNÍCH PRACÍ NA KVALITU STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, JEJICH KONTROLA A VYHODNOCOVÁNÍ VÝSLEDKŮ THE EFFECT OF CONSTRUCTION WORKS QUALITY ON THE QUALITY OF BUILDING CONSTRUCTIONS, THEIR CONTROL AND ASSESSMENT OF RESULTS OCENĚNÍ MODRÝ ANDĚL CERTIFIKACE VE STAVEBNICTVÍ. 200 THE BLUE ANGEL ENVIRONMENTAL CERTIFICATION IN CIVIL ENGINEERING. Sylvia Szalayová - STU Bratislava ČASOVÉ RIZIKÁ VÝROBY ČERSTVÉHO BETÓNU. 207 TIMING RISKS OF FRESH CONCRETE PRODUCING. Renáta Bašková - STU Bratislava VZTAHY MEZI SYSTÉMY MANAGEMENTU KVALITY, ENVIRONMENTU A BEZPEČNOSTI PRÁCE. 214 RELATIONSHIP BETWEEN QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS, ENVIRONMENT AND OCCUPATIONAL SAFETY. Klára Košťálková APLIKÁCIA ZATEPLOVACÍCH KONTAKTNÝCH SYSTÉMOV Z POZÍCIE STAVEBNÉHO DOZORU. 220 APPLICATION OF THERMAL BARRIERS FROM THE SUPERVISOR POINT OF VIEW. Jozef Bizub 5. PŘÍČINY PORUCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ CAUSES OF FAILURES OF BUILDING CONSTRUCTIONS PORUCHY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. 228 BUILDING STRUCTURE DEFECTS AND PROJECT SKETCHING. Václav Pospíchal - FSv ČVUT Praha

7 PRÍČINY PORÚCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ. 236 FAILURER CAUSES OF BUILDING STRUCTURES. Milan Tomko - SvF TU Košice NÁVRH HYDROIZOLACE JAKO MOŽNÁ PŘÍČINA VAD A PORUCH PLOCHÝCH STŘECH A TERAS. 244 HYDRO-INSULATION DESIGN AS A POSSIBLE CAUSE OF DEFECTS AND FAILURES OF FLAT ROOFS AND PATIOS. Vladimír Tichomirov - ROMEX s.r.o. TECHNOLOGICKÁ NEKÁZEŇ PŘI PROVÁDĚNÍ ETICS, VADY A PORUCHY. 251 TECHNOLOGICAL VICES DURING EXECUTING ETICS, MISTAKES AND FAILURES. Jiří Šlanhof - VUT Brno INSTALAČNÍ ŠACHTY Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA. 259 INSTALLATION SHAFTS IN TERM OF FIRE. Marek Pokorný - FSv ČVUT Praha 6. TECHNOLOGIE PRO REKOSTRUKCE STAVEB TECHNOLOGIES FOR RECONSTRUCTION OF STRUCTURES MALTY PRI KONZERVÁCII PAMIATKOVÝCH MURÍV. 268 MORTAR MIXES FOR CONSERVATING OF RESTORATION MASONARY. Oto Makýš - STU Bratislava ASANÁCIA KONŠTRUKCII OBSAHUJÚCICH MATERIÁL S AZBESTOM. 274 REMOVAL OF CONSTRUCTIONS CONTAINING ASBESTOS. Peter Makýš - STU Bratislava NÁVRH TECHNOLÓGIÍ REKONŠTRUKCIE DREVENÝCH VLYSOVÝCH PODLÁH. 279 TECHNOLOGY DESIGN OF TIMBER FLOORING RECONSTRUCTION. Mária Búciová - STU Bratislava 7. INOVACE A TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ V PROJEKTOVÉM ŘÍZENÍ (PROJECT MANAGEMENT) INNOVATION, COMPETENCE AND SUSTAINABILITY IN PROJECT MANAGEMENT POUŽÍVÁNÍ STANDARDŮ V PROJEKTOVÉM ŘÍZENÍ. 288 THE USING OF STANDARDS IN PROJECT MANAGEMENT. Hynek Gloser - CIAS VÝBĚR VARIANTY VÝSTAVBY S OHLEDEM NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ. 296 CHOOSING THE TYPE OF CONSTRUCTION CONSIDERING CONTINUING MAINTAINABLE DEVELOPEMENT. Barbora Kovářová - VUT Brno PŘEHLED VE VÝSTAVBĚ POUŽÍVANÝCH ZPŮSOBŮ MONTÁŽE PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ. 302 OVERVIEW OF THE MOST COMMON ASSEMBLY METHODS FOR PREFABRICATED ELEMENTS BUILDING ASSEMBLY. Petar Adamović, Boris Uremović - University of Zagreb INTEGROVANÝ MANAŽÉRSKY SYSTÉM V PROCESE PRÍPRAVY A REALIZÁCIE STAVBY. 311 INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM IN DEVELOPING AND REALIZATION PROCESS OF CONSTRUCTION. Jozef Gašparík - STU Bratislava

8 VLIV STAVEBNICTVÍ, STAVEBNÍCH STROJŮ A MODERNÍCH METOD ŘÍZENÍ STAVEBNÍCH STROJŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 317 THE IMPACT OF THE BUILDING INDUSTRY, BUILDING MACHINES AND THE MODERN METHODS OF MACHINES CONTROL TO THE ENVIRONMENT. Věra Voštová, Terezie Vondráčková - FSv ČVUT Praha CHYBY V PŘÍPRAVĚ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 323 PROBLEMS IN PUBLIC PROCUREMENTS Petr Jakubíček - FSv ČVUT Praha 8. RISK MANAGEMENT A PROJECT MANAGEMENT V PRAXI RISK MANAGEMENT AND PROJECT MANAGEMENT IN PRACTICE MANAGEMENT RIZIK HAVÁRIÍ STAVEB. 327 RISK MANAGEMENT IN CONSTRUCTION ACCIDENTS. Petr Maršál K HODNOCENÍ PROJEKTU ORGANIZACE VÝSTAVBY JAKO SOUČÁSTI NABÍDKY. 332 ON ASSESSMENT OF PROJECT MANAGEMENT DOCUMENTS AS PART OF A BID. Čeněk Jarský - FSv ČVUT Praha DEKOMPOZÍCIA FAKTOROV RIADENIA PROJEKTOV VÝSTAVBY Z POHĽADU RIADENIA RIZÍK. 341 DECOMPOSITION OF THE BUILDING PROJECT MANAGEMENT FACTORS FROM VIEW OF RISK MANAGEMENT. Mária Kozlovská - TU Košice ÚČINNÉ SLEDOVÁNÍ A KONTROLA RIZIKA POMOCÍ ZÁZNAMOVÉHO SYSTÉMU RIZIK. 348 EFFECTIVE RISK MONITORING AND CONTROL WITH RISK REGISTER SYSTEM. Ivana Burcar Dunović, Mladen Radujković - University of Zagreb LOGISTIKA & MODELY OPERAČNÍCH PLÁNŮ VE STAVEBNICTVÍ. 357 LOGISTIC & OR MODELS IN CONSTRUCTION INDUSTRY. Jadranko Izetbegović, Zdravko Linarić, Vedran Žerjav - University of Zagreb PROJEKT V RŮZNÝCH ORGANIZAČNÍCH STRUKTURÁCH A PŘECHOD OD BEZPROJEKTOVĚ K VÍCE PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ ORGANIZAČNÍ STRUKTUŘE. 364 A PROJECT IN DIFFERENT ORGANIZATION STRUCTURES AND TRANSITION FROM NON - PROJECT TO THE MORE PROJECT- ORIENTED ORGANIZATION STRUCTURE. Maja-Marija Nahod, Mladen Radujković - University of Zagreb CONSTRUCTION LABOUR PRODUCTIVITY IN THE REGION COST MANAGEMENT APPROACH. 375 PRODUKTIVITA PRÁCE V REGIONECH COST MANAGEMENT STUDIE. Ivica Zavrski, Josip Sertic - University of Zagreb MINIMALIZACE RIZIK VE VZTAHU K ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI. 383 RISKS MINIMANIZATION IN BUILDING POCESS QUALITY ASPECTS. Miloslava Popenková - FSv ČVUT Praha SYSTÉM KONTROLY V PROCESU STAVĚNÍ. 390 SYSTEM CONTROLS IN BUILDING PROCESS. Martina Popenková - FSv ČVUT Praha

9 1. NOVÉ TRENDY VE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉ PŘÍPRAVĚ STAVEB NEW TRENDS IN STRUCTURAL AND TECHNOLOGICAL SITE PREPARATION

10 NOVÝ ROZMĚR PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY STAVEBNÍ ZAKÁZKY. NEW PROJECT DIMENSION OF BUILDING PRODUCTION. Jitka Holečková 1 - FSv ČVUT Praha Abstrakt: Článek pojednává o komunikaci mezi investorem, projektantem a realizátorem stavebních zakázek dřevěných montovaných objektů. Zde vyvstává problém jak rychleji a flexibilněji zvládnout realizaci poptávky na stavebním trhu. Klíčová slova: Systémové informace pro projektové řízení, technický model stavebního produktu, podnikový informační systém. Abstract: The article is about communication between private investor, designer construction and timber construction contractor. There is problem, how do we get realization more quickly and flexibly. 1. ÚVOD Tlakem okolností pod zrychlením komunikace mezi investorem, projektantem a realizátorem stavební zakázky dřevěného montovaného objektu vyvstává problém jak vše v co nejkratším časovém termínu zvládnout. Architekt či projektant v jedné osobě navrhne stavební objekt a poté je zvolen realizátor resp. stavební firma, která zrealizuje stavební dílo. Na první pohled by se zdálo, že je toto běžný a zaběhnutý postup, ale u domů, kde nosnou konstrukci tvoří dřevěné prvky, je včleněn další článek projektování a konstruování objektu. Zde je vytvářena další technická dokumentace, která ztvární dřevěný objekt rozkreslený do jednotlivých prvků. 2. PROJEKT, VÝKRES A MODEL 2.1. Rozhraní 2D a 3D tvorby modelu V dnešní době se ještě v řadě případů používá při návrhu (projektování) 2D CAD systémů. Pokud, ale vlivem požadavků norem, klientů, nových technologií musíme řešit otázky efektivity, flexibility, produktivity, rychlosti a synergie je třeba přistoupit k myšlence modernizaci CAD systému. Dalším krokem je vyprojektování technického modelu objektu. Jedná se o 3D model složený z jednotlivých konstrukčních prvků. Tento 3D model je poté podkladem a zdrojem pro vytvoření výrobní dokumentace a nositelem technických informací o výrobku. 2D výkres technické dokumentace je již sám o sobě cílovým produktem, ale je potřeba rozlišovat mezi 2D CAD dokumentací a 3D modely. V případě 2D CAD se povaha dokumentů nemění. Změna technologie tvorby dokumentace (prostředky IT) sice umožňuje 1 Doktorand: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Školitel: Doc.Ing. Jiří Novák CSc., Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, FSv, ČVUT, Thákurova 7, Praha 6,

11 daleko efektivněji pracovat s výkresem, CAD systém v kombinaci s textovými a tabulkovými editory umožňuje řádově zrychlit tvorbu zmiňovaných dokumentů a grafická úroveň je nesrovnatelná. Stále se však jedná pouze o podklad D Model S nástupem 3D modelu 3D CAD se náhle konstruktérovi naskýtá mocný nástroj, který musí být schopen efektivně podpořit řešení úkolů v oblastech navrhování, projekce a výroby. Cíle, které by se měly dosáhnout nasazením 3D CAD je možné shrnout: Zpracování prostorového modelu konstrukce (digitální prototyp) Zvýšení kvality plánování (projekce) Snížení chyb při plánování na minimum Docílení maximální flexibility při změnách Integrace oborů návrhových, projekčních a výrobních Zachování konzistence modelu konstrukce při změnách a přenášení dat Efektivní nasazení počítačové techniky pro využití existujícího Know-How Sjednocení zobrazení informací technických výkresů Zlepšení kvality výkresů 3. PODNIKOVÝ SYSTÉM CAD data jsou pro výrobní firmu zdrojem informací o výrobku a podkladem pro tvorbu výrobní dokumentace (nebo přímo výrobní dokumentací). To vyplývá ze samotné hlavní úlohy konstrukce ve výrobním podniku. V odborné veřejnosti by však mohla vzniknout námitka. Proti sobě tak stojí dvě odlišné tendence. Jak chápat 3D CAD model: jako zdroj výrobní dokumentace jako zdroj technických informací o výrobku Řešení je hned několik. Při rozboru situace je možné vytvořit informační platformu, jejímž základním stavebním kamenem je 3D CAD/CAM. Na něj jsou přímými vazbami připojeny další produkty vnitropodnikové informační báze (intranet). Přímo z vytvořených 3D dat lze vytvářet i několika úrovňové kusovníky, se vším co k tomu patří (technologie, časy, pracnost, vazby ) a to pouhým kliknutím myši. K nejdůležitějším funkcím 3D CAD/CAM patří: Virtuální navrhování Digitální prototyp Virtuální výroba Souběžné inženýrství Automatizace úloh

12 3.1. Propojení projektové přípravy konstrukce a technické přípravy výroby Jedinou cestou, která se nabízí a zabezpečí požadované charakteristiky při tvorbě objektu konstrukcí výrobku propojené s technickou přípravou výroby, je využít nejmodernějších technologií automatizace úloh. Jedná se konkrétně o technologie CAD, CAE, FEM, CAM atd.. Pokud znázorníme závislost jmenovaných pojmů (viz. Schéma) vidíme uzavřený čtverec, kde vše souvisí se vším. CAD - Computer Aided Design (počítačová podpora konstruování) CAM - Computer Aided Manufacturing (počítačová podpora výroby) CAE Computer Aided Engineering (počítač. podpora inženýrských úloh) FEM - Finite Element Method (metoda konečných prvků) CAD Intranet CAM CAE FEM Přidáme-li k tomuto čtverci komunikační a vnitropodnikovou informační platformu (intranet), máme komplexní nástroj pro automatizaci úloh, elementaci, analýzu atd., bez kterého se ve výrobním odvětví nelze obejít. Pokud se zamyslíme nad jednotlivými pojmy ve čtverci, najdeme společného jmenovatele a to Informaci, její sdílení, původ, implementaci. Ze vztahu idea-informaceimplementace je více než zřejmé, že informace je průsečíkem" celého procesu proměny myšlenky v konkrétní produkt. Kdy rychlost a kvalita vyrobeného výrobku, závisí především na kvalitě a rychlosti přípravy výroby. tj. komunikace (sdílení, předávání informací) mezi projekcí, konstrukcí, výrobou, kompletací musí být 100%. Řekneme-li, že informace, jak z výše uvedeného vyplývá, je komunikovaná znalost, potom zbývá už jen určit jak a kde tyto znalosti vzít, maximalizovat jejich přehlednost, komplexnost atd.. Hledáme tedy komplexní nástroj (sadu nástrojů) zabezpečující rychlé, snadné, intuitivní, flexibilní zacházení s informacemi (znalostmi). Návrh, projekce Design (CAD) koncepce, proporce Příprava výroby, příprava práce Konstrukce (CAD/CAM) elementace, stěna, strop, střecha Seznamy Kusovníky CNC data Výrobní dokumentace B2B ERP

13 4. ZÁVĚR Tento komplexní nástroj spočívá ve využití 3D prostředí za pomoci profesního 3D CAD systému. Kdy nositelem myšlenky se stane DIGITÁLNÍ PROTOTYP a Concurrent Engineering (souběžné inženýrství). Tím se opět dostáváme k 3D CAD/CAM modelu, který je nositelem technických informací a výrobních informací. Jeho používáním se zprofesionalizuje a zefektivní práce projektantů a konstruktérů dřevěných montovaných domů, kteří mohou flexibilněji reagovat na impulzy poptávky. Jejichž výstupy lze uplatnit jako podklad vypracované nabídky zákazníkovi. Ten vlivem konkurenčního prostředí na stavebním trhu se stává cílem a zároveň posuzovatelem zpracovaných projektových podkladů stavebních firem. Literatura: 1. Václav Liška a kol.: Makroekonomie., 2.vydání, vydavatelství PROFESSIONAL PUBLISHING, Praha, 2004, ISBN webové rozhraní projektového softwaru., Daniel Holec.: Projektové řízení implementace ERP systému z pohledu dodavatele, I.F.T.Progres a.s..

14 VÝUKA TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ A MULTIMEDIÁLNÍ POMŮCKY. TEACHING PROCESS OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS AND MULTIMEDIAL ASSISTS. Vít Motyčka, Václav Rada - VŠB TU Ostrava Abstrakt: Technologické procesy a postupy jsou jedním ze základních témat (předmětů) ve výuce zaměřené na realizaci a provádění staveb. Z hlediska jejich pedagogické náročnosti vystupuje do popředí zcela nezbytné získávání praktických informací a realizačních zkušeností. Současný výukový proces ale pro ně vymezuje nedostatečný prostor a tak exkurze jsou téměř jedinou možností jak vidět technologické procesy a postupy v reálu stavby. Jejich nevýhodou je, pokud vůbec jsou, že jsou příliš krátké a pro větší počty účastníků mají i malou informační sílu. Tuto situaci se v poslední době snažíme alespoň částečně zmírnit přípravou a zařazováním multimediálních dokumentů (fotografií, videí, firemních informací atp.) přímo do výukového procesu. Téma je řešeno v rámci programu: ESF Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ / /0292. Klíčová slova: Technologické procesy, výuka, multimediální studijní pomůcky. Abstract: The technological process and procedure are ones from basic topic (subject) in teaching polarisation on concretization and construction of buildings. From the standpoint their educational seriousness performs into essential forefront and data acquisition. Current taeching process for them determine insufficient territority. Field trip are only ones of possibility how to see technological process in his reality. This field trips have drawback in too short time. For more students have and little information volume. State of affairs at last time endeavour we do a new multimedia documents about building-up process. This documents relieves the shortage of time and current negativ adverse effect in the teaching time. Keywords: Technological process, multimedia document, process of the teaching. V současné době se jako jeden z nejsilnějších negativ výukového (pedagogického) procesu projevuje nedostatek výukového prostoru (v rámci disponibilního týdenního času) spolu s, obrazně řečeno, přívalem nových technologií a tedy i informací. K tomu přistupuje stále se zmenšující prostor pro exkurze studentů na realizované stavby, kde je jedna z mála

15 možností vidět přímo jak se nové (ale i ty staré, běžné) technologie používají a aplikují. Jiné realizační možnosti ukázek, než uvedené exkurze, prakticky neexistují. Když se nad situací zamyslíme, je snad zřejmé, že tato negativa jsou zejména pro předměty, jejichž odbornou náplní jsou technologické procesy a jejich příprava a realizace, velmi nepříznivé, protože samotná teorie a slovní popis realizace jsou jednoznačně nedostačující. Přitom analýza informací získaných ze sledování odezev současné stavební praxe jednoznačně prokázala, že znalosti činností a stavebně technologických postupů a procesů, které jsou od absolventů vyžadovány, jim vysloveně chybí. Každý garant odborného předmětu je tak postaven do obtížné situace. Jak se s ní vypořádá, závisí, bohužel většinou, na jeho osobních vlastnostech a hlavně osobních kontaktech se stavebními realizačními firmami. Jednou z cest jak tento nepříznivý současný stav zmírnit vede cestou využití multimediálních studijních pomůcek, tj., souborů foto a video dokumentů obsahujících i identifikační popisy, účelové prezentace v MS PowerPointu nebo Slide Show o jednotlivých činnostech probíhajících v příslušných technologických procesech. Patří sem i vybrané části informačních zdrojů některých výrobců materiálů, kteří většinou zároveň s informacemi o materiálech k nim představují i příslušné technologické postupy. Tyto multimediální studijní pomůcky budou určeny jednak jako doprovod v příslušných částech výukových témat běžného řádného výukového procesu, ale zároveň budou využitelná jak v rámci cvičení, tak i v rámci samostudia. Tím by se měly rozšířit znalosti absolventů v této oblasti a následně se může zlepšit i jejich pozice na trhu práce. Problémem multimediálních studijních pomůcek, kromě zmíněných zdrojů od výrobců stavebních materiálů, je, že většinou neexistují. A pokud ano, je jejich skladba i obsahová náplň pro přímé použití ve výukovém procesu nevhodná a nedostačující. Takže nezbývá, než se do realizace pustit vlastními silami. Nutno zde ihned podotknou, že je to rozhodnutí sice okolnostmi vynucené, nicméně dobrovolné a že realizátor musí přijmout podmínky, jejichž základní výčet následuje. Pro zvládnutí je vhodné vytvořit (sestavit) realizační tým. Hlavní a vůdčí postavou týmu je garant předmětu, který dává podněty co a jak v multimediální formě připravit, vytvořit a do výukového procesu zařadit. Tato osoba zároveň splňuje znalostní podmínku, protože to bývá specialista zaměřený odborně na přenášenou problematiku. Druhou, a nutno říci ze získaných praktických poznatků, že neméně důležitou, postavou je odborník (většinou odborníci) specialista na problematiku foto a video dokumentů (jak jejich technické zabezpečení vč. počítačového HW a SW), případně specialista na SW pro vytváření prezentací jejich pořizování, zpracování a finalizaci. Obě týmové postavy pak doplňují tzv. prostí členové týmu, kteří zabezpečují celou řadu činností a dalších profesí (třídění získaných zdrojových informací a materiálů, vyhledávání realizací vhodných staveb, dojednávání schůzek s realizačními firmami a s výrobci stavebních materiálů, asistence při fotografování či natáčení videa, provádění identifikačních popisů, vytváření a doplňování textových informací, kompletování vytvořených multimediálních studijních pomůcek do výukového procesu zpracovávaného tématu, atp.) bez nichž by pochopitelně činnost nebyla úplná a musely by ji vykonávat výše zmínění specialisté. K tomuto, zajisté neúplnému výčtu (personálních) podmínek, přistupuje dostupnost a disponibilita příslušné techniky a technického vybavení (fotoaparát, snímací video kamera, osvětlovací technika, technika pro získání autentických zvukových informací a jejich zpracování do použitelné kvality, atd.), včetně vhodného počítačového HW. Tj. PC s rychlým dvou, případně čtyř-jádrovým procesorem, co nejrychlejší vnitřní datovou sběrnicí (přenos dat uvnitř počítače), kvalitní a rychlou grafickou kartou, dostatečně velkou operační pamětí což dneska znamená 2 GB i dostatečně velký úložný prostor (raději dva) pro zaznamenaná a zpracovaná data, čtečky různých médií apod., kvalitní a spolehlivou vypalovačku DVD. Pak ze SW jsou důležité editory pro zpracování fotografií a pro stažení a zpracování (střih i uložení do výsledného formátu přehrávatelného bez omezení) videa, dále editor pro

16 zpracování zvuku a ozvučení finálních dokumentů. Nezbytné jsou i programy pro vytváření prezentací a SlideShow, pochopitelně i textový a grafický editor pro doprovodné textové dokumenty. Vše je to zároveň i otázka finančního zabezpečení, protože lze sice začínat s levnějšími variantami, ale velice rychle zúčastněné osoby dospějí k poznání, že dražší výbava poskytuje (sice ne úplně vždy, ale většinou) nejen vyšší kvalitu (vlastní práce i finálního výsledku), ale i snazší a jednoduší práci v celém procesu od nápadu k finální formě určité multimediální studijní pomůcky. Není toho tedy málo, co je ke zvládnutí této oblasti potřeba. A to ještě je nutno se s touto veškerou technikou seznámit, naučit se s ní pracovat a běžně ji používat. Že je to velice náročné na čas všech zúčastněných, snad už ani není nutné dodat. Pracovníci Ústavu technologie, mechanizace a řízení staveb prošli v minulých letech tímto procesem a rozhodli se, v úvodu zmíněná negativa, kompenzovat vlastní tvorbou tematicky účelově zaměřených multimediálních studijních pomůcek. Postupně vznikla, právě s ohledem na rychlý rozvoj stavebních technologií, jednotná pracovní struktura pro postupnou inovaci vybraných výukových témat studijních předmětů, ve kterých právě nedostatek praktických znalostí a příležitostí je získat je závažný. Takže v současné době vznikají, jako rozšíření disponibilních studijních opor, multimediální studijní pomůcky, které budou příslušné informace obsahovat a předvedou je na ukázkových modelových příkladech. Nosným záměrem je, aby vytvořené multimediální studijní pomůcky a opory byly v následujících letech běžnou výukovou i studijní pomůckou a předpokládá se pokračování činností, které umožní vznik dalších multimediálních studijních pomůcek a opor postupně u všech potřebných témat jednotlivých přednášených studijních předmětů. V současné době jsou na Ústavu technologie, mechanizace a řízení staveb takto inovovány dva předměty. Prvým je studijní předmět Technologie staveb I tříletého bakalářského studijního programu oboru Stavitelství a čtyřletého bakalářského studijního programu oboru Stavební inženýrství. Je v něm přednášena problematika jednotlivých stavebně technologických procesů v průběhu celé doby realizace výstavby. Dále je přednášena problematika řešení prostorových i časových struktur stavebně technologických procesů a to včetně jejich návazností i vzájemných vazeb. Pro správné pochopení a zažití přenášených témat je nezbytná existence ukázek z reálií všech těchto procesů ve stavební praxi. Druhým takto inovovaným předmětem je studijní předmět Realizace staveb s cílovou skupinou studentů stávajícího i navazujícího magisterského studijního programu oboru Stavební inženýrství a oboru Realizace staveb. Ani zde není dostatek prostoru pro konkretizované příklady, ani pro ukázky pracovních postupů a činností v oblastí řízení procesu výstavy (realizace stavby) a investičních procesů v cyklu od investičního záměru až po zahájení provozu zrealizované stavby. V roce 2006 se pracovníci Ústavu technologie, mechanizace a řízení staveb zapojili do fakultního projektu Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů, řešeného v rámci programu ESF Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.2. Po přípravě a výběru vhodných témat z výukového procesu obou výše zmíněných studijních předmětů probíhá v současnosti zpracování získaných zdrojových foto a video materiálů, příprava a zpracování informací a doprovodných textů. Program ESF vyžaduje první praktické nasazení vzniklých multimediálních studijních pomůcek a opor ještě v jeho průběhu (tj. před závěrečným ukončením). V praxi to znamená, že oba inovované předměty budou aktivně použity ve výukovém procesu zimního semestru Akademického školního roku 2007/2008.

17 V předmětu Technologie staveb I byly vybrány tyto čtyři tematické okruhy: a) bednění betonových konstrukcí b) procesy vyztužování železobetonových konstrukcí c) betonářské procesy d) zdící procesy. Je navržena a prodiskutována struktura multimediálních pomůcek: - doprovod textu výkladu přednášek slidy v MS PowerPointu obsahující definice, výčty, citace norem a legislativních dokumentů, obrázky, grafy a doplňkové fotografie, výpisy webovských adres, apod. - foto-sekvence doplňující výklad mohou být součásti prezentace v MS PowerPointu - multimediální video-sekvence jako doplněk konkrétní přednášky s ukázkou vybraného pracovního postupu nebo určité činnosti provázející popisovaný technologický proces (postup) - multimediální video-sekvence jako doplněk textů všech přednášek (multimediální shrnutí celého obsahu předneseného tematického okruhu). V předmětu Realizace staveb se pracovníci ústavu zaměřili na správné a nesprávné postupy (vč. transformováním do nových legislativních předpisů) provádění prací se zaměřením na zařízení staveniště a manažerskou činnost při stavební výrobě čerpali ze získaného monitoringu průběhů staveb. Zpracovávaná témata: - stavební zákon výklad nového stavebního zákona a výběr nejzávažnějších změn je záměr zpracovat vyplňování nejdůležitějších dokumentů potřebných pro vlastní realizaci a pozdější předání díla, resp. kolaudaci a to s vytipováním nejčastějších problémů a chyb při vyřizováním a podáváním formulářů součástí prací je snaha o vypracování manuálu pro zvládnutí postupů nutných administrativních úkonů - stavební deník dle nové legislativy ukázky správného postupu práce při vedení stavebního deníku (správné vyplnění jednotlivých částí) ve formě prezentace zápisů v MS PowerPoint - pro zařízení staveniště se zpracovávají prezentace ve dvou blocích (se zaměřením na zvedací mechanismy a na sociální zázemí staveb a oplocení), dále na kontrolu staveb z pohledu zařízení staveniště (vč. potřebné fotodokumentace skládky, zpevněné plochy a komunikace, výrobní plochy, monitoring průběhu kontrolních dnů, kontrola plnění časových plánů a dopracování prezentací zařízení staveniště) - v oblasti bezpečnosti práce jsou prováděny úpravy přednáškových textů a pomůcek v návaznosti na novou legislativu a současně jsou doplňovány o vizualizované příklady z praxe - v oblasti veřejných zakázek byly získány podkladové tabulky a vzorové zápisy, které budou převedeny do prezentace formou MS PowerPointu. Uvedené téma je řešeno v rámci programů: ESF Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ / / 0292 Kurz č. 13, Technologie staveb I a Kurz č. 14, Realizace staveb. FRVŠ MŠMT č /2007 Rozvoj vizualizačního E-centra stavebních technologií.

18 Doc. Ing. Vít Motyčka, CSc. Ing. Václav Rada, CSc. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Veveří 331/ Brno, Česká republika Tel.:

19 ODBORNÝ POSTUP VÝBĚRŮ VHODNÉ BEZVÝKOPOVÉ METODY KLADENÍ POTRUBÍ. EXPERT CHOICE MODEL FOR CHOOSING APPROPRIATE TRENCHLESS METHOD FOR PIPE LAYING. Petar Adamović, Časlav Dunović, Maja-Marija Nahod - University of Zagreb Abstrakt: Technologie bezvýkopové pokládky potrubí jsou používány v Chorvatsku poměrně krátkou dobu. Není lehké vybrat optimální technologií z mnoha dnes používaných. Každá metoda je typická technickými parametry: jmenovité průměry instalovaného potrubí, materiál potrubí, razící dosah, typ horniny dle možnosti vedení potrubí paužitím dané metody, krycí hloubka atd. Z toho důvodu jsme vytvořily model v ExpertChoice pro usnadnění výberu bezpříkopové technologie. V tomto příspěvku vytváříme klasifikaci bezvýkopových metod užitých v modelu dle přepokladů, omezujících podmínek, množství vtupu a výstupu. Klíčová slova: bezvýkopové technologie, Expert Choice, kladení potrubí Abstract: Trenchless technologies of pipe laying have relatively short application in Croatia. With today's improved technologies, it is not easy to choose the right and optimal method. Each method is characterized by technical parameters such as: nominal diameters of installed pipes, the material of installed pipes, driving distances, soil types which have a possibility of installing a pipeline using a given method, the depth of cover, etc. Therefore, we made a model in ExpertChoice, to help choosing trenchless method. We consider that trenchless methods have, or at least can have application in Croatia. In this paper we give a classification of trenchless methods applied in the model, assumptions, limiting conditions, input and output quantities. Keywords: trenchless technologies, Expert Choice, pipe laying 1. Introduction Researchers all over the world compare trenchless technologies and open-cut methods of pipe lying in new installations as well as in renovation of pipelines. They are confirming the advantages of trenchless applications in urban areas, as well as in bypassing rivers and ground construction when pipeline is needed. But after final decision to apply trenchless technology, regardless their similarity, one of them has to be chosen. With today's improved technologies, in most of the cases at least few of them are available. In this paper we consider renovation of potable water pipelines.

20 The structural characteristics required from a pressure pipe liner are quite different from those of a sewer liner. The most important structural parameters are elastic modulus and wall thickness, which together provide the ring stiffness to resist buckling. Pressure pipes, except those of small diameter, fail less frequently from external loading. The most significat forces on the pipe are generally caused by the internal pressure, which creates tensile stresses in the pipe or liner. The most common pipe defects are corrosion and leakage from joints. Pressure pipe liners do not generally require as much ring stiffness as sewer liners, but they do need to withstand the bursting forces generated by internal pressure. It is obviously that, in general, trenchless has less applications in potable water pipelines than in sewer. It looks like cost is the primary factor against trenchless on the water side (Ellison). In water system sanation there are three reasons why investors avoid trenchless solutions: holes generally must be excavated at each service connection so the laterals can be reconnected bypass systems must be installed to supply customers throughout the construction period manholes that provide ready access to the main to install the liner do not exist But the truth is that trenchless in water pipelines doesn't have a clear cost advantage like in the sewer industry and that's why reasons above look enough significant. Experts agree - more education about what trenchless can do for water infrastructure is needed becouse it has a strong future. Cut-and-cover is more disruptive in a number of ways and it influences the public more. Unfortunately, in Croatian construction practice the only criteria for choosing method of sanation is mostly still cost of investment. Constructing and rehabilitating underground pipelines of communal infrastructure can have other criteria and conditions of crucial matter as financial is. In some circumstances duration of sanation, probability of construction overtime, disturbance on environment, traffic disturbance, quantity of used material and conditions in which particular technological variant can be performed. When we overcome this problem and augment number of criteria for sanation decion to criterias[3]: - financial criteria - technical criteria o financial loss in local shops and bussiness o traffic suspension and disturbance o construction time - ecological criteria o noise impact o enviromental impact - social crteria o public impact o local media impact and when we concluded in current project that trenchless is better solution, we have to compare possible and available trenchless methods. We chose one study case for this paper to show comparation between possible and available methods. Criterias and evaluated by our own estimation as well as estimation from collected data of world wide expierence. In praxis detailed analysis should be undertaken for every criteria. It should be undertaken by particular group of experts whose evaluations would sum and give basis for sensitivity analysis and comparation of trenchless methods.

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB 1 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z KONFERENCE Vydalo ČVUT Praha, Stavební fakulta, ČR ZÁŘÍ 2000 Tématické oblasti konference Příprava a modelování realizace staveb

Více

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB 1 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z KONFERENCE Vydalo ČVUT, Stavební fakulta, ČR ZÁŘÍ 2000 Tématické oblasti konference Příprava a modelování realizace staveb Moderní

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT KEY DATA CENTER OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT LIBEREC ESTABLISHED 1951 200 employees Turnover : 15 Mio EUR (2013) ISO 9001 certification

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK

SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK Co mají společné? Použity Google Obrázky 2 Co mají společné? Použity Google Obrázky 3 Spolupráci? Použity Google Obrázky

Více

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Obě tyto konstrukce jsou klasické hliníkové rastrové fasády s přítlačnými a krycími profily s pohledovou šířkou 50 mm. Tepelná vložka je patentově

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model Radek Tichanek, David Fremut Robert Cihak Josef Bozek Research Center of Engine and Content Introduction Work Objectives Model Description Cam Design

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PLZEŇ 2015 Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 Kateřina Bícová, Josef Sklenička Fakulta strojní, ZČU v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň 30614, E-mail:

Více

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 11-16 ISSN 1335-0285 BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Ctislav Fiala & Magdaléna Kynčlová Katedra konstrukcí pozemních

Více

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava Ing. Martin Černý Ph.D. and

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Design and implementation of algorithms for adaptive control of stationary robots Marcel Vytečka 1, Karel Zídek 2 Abstrakt Článek

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

THE HIGH-SPEED CAMERA IN MACHINING VYSOKORYCHLOSTNÍ KAMERA V OBRÁBĚNÍ

THE HIGH-SPEED CAMERA IN MACHINING VYSOKORYCHLOSTNÍ KAMERA V OBRÁBĚNÍ ACTA FACULTATIS TECHNICAE XVI ZVOLEN SLOVAKIA 2011 THE HIGH-SPEED CAMERA IN MACHINING VYSOKORYCHLOSTNÍ KAMERA V OBRÁBĚNÍ Martin NOVÁK Nataša NÁPRSTKOVÁ ABSTRACT: Presently by taking up of progressive technologies,

Více

2. Začlenění HCI do životního cyklu software

2. Začlenění HCI do životního cyklu software Jan Schmidt 2011 Katedra číslicového návrhu Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Zimní semestr 2011/12 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJENE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

TKGA3. Pera a klíny. Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT"

TKGA3. Pera a klíny. Projekt Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Pera a klíny TKGA3 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Pera a klíny Pera a klíny slouží k vytvoření rozbíratelného

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Projektové řízení (PR) Číslo předmětu: 548-0049 Garantující institut: Garant předmětu: Institut geoinformatiky doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Kredity: 5 Povinnost:

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh14 Vypracoval(a),

Více

Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor. Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision

Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor. Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision G 3PRAGUE Tunelářské odpoledne 3/313 Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor Tunnel Seminar Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision 2.11.213 Praha, Hotel

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

kupi.cz Michal Mikuš

kupi.cz Michal Mikuš kupi.cz Michal Mikuš redisgn website kupi.cz, reduce the visual noise. ADVERT ADVERT The first impression from the website was that i dint knew where to start. It was such a mess, adverts, eyes, products,

Více

Energy Saving Fund City of Litoměřice. Riga 25 th September 2015

Energy Saving Fund City of Litoměřice. Riga 25 th September 2015 Energy Saving Fund City of Litoměřice Riga 25 th September 2015 Overview Introduction - City of Litoměřice Main activities in the energy sector Support of solar system for citizens Reasons for ESF establishment

Více

11.12. 100 ΕΙΣΟΔΟΣ = E / ENTRANCE = E = = 1174 550 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΥ = 2000 (ΕΠΙΛΟΓΗ: 2100) / CH STANDARD = 2000 (OPTIONAL: 2100) 243 50 ΚΥ/CH + 293 ΚΥ/CH +103 100 ΚΥ /CH 6 11 6 20 100 0,25 ΚΑ (CO) + 45

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Transactions of the VŠB Technical University of Ostrava, Mechanical Series. article No Vladislav KŘIVDA *

Transactions of the VŠB Technical University of Ostrava, Mechanical Series. article No Vladislav KŘIVDA * Transactions of the VŠB Technical University of Ostrava, Mechanical Series No. 1, 2012, vol. LVIII article No. 1905 Vladislav KŘIVDA * PROBABILITY OF EMERGENCE OF CONFLICT SITUATION DURING PROBLEMATIC

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Osobní údaje Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D., 31. leden 1978 bydliště Přestavlky 5, 25791 Sedlec-Prčice (Přestavlky) Vzdělání 2002 Ing. VŠE, Fakulta managementu Ekonomika a

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ

KRAJSKÁ KNIHOVNA V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES KRAJSKÁ KNIHOVNA

Více

STLAČITELNOST. σ σ. během zatížení

STLAČITELNOST. σ σ. během zatížení STLAČITELNOST Princip: Naneseme-li zatížení na zeminu, dojde k porušení rovnováhy a dochází ke stlačování zeminy (přemístňují se částice). Stlačení je ukončeno jakmile nastane rovnováha mezi působícím

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Management rizik (MR) Číslo předmětu: 542-0329/03 Garantující institut: 542 Garant předmětu: Prof. Ing. Pavel Prokop, CSc. Kredity: 5 Povinnost: povinné

Více

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod KATALOG CATALOGUE 024/09/2011 IZOLAČNÍ MANIPULAČNÍ TYČ INSULATED HANDLING ROD TYP IMT KOVOVÁ MANIPULAČNÍ TYČ METALLIC HANDLING ROD TYP KMT ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 Izolační manipulační tyče typ IMT

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS. prof. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc.

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS. prof. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE INFLUENCE OF GRINDING OF FLY-ASH ON ALKALI ACTIVATION PROCESS Rostislav Šulc 1 Abstract This paper describes influence of grinding of fly - ash

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Petr Bednář managing director

Petr Bednář managing director PRESENTATION Petr Bednář managing director Company profile Designing office Petr Bednář Tebeco was established in 2004. At the beginning the company was mainly focusing on mechanical-engineering consulting

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ Ing. Jiří Kratochvíl ředitel Odboru technické normalizace Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví kratochvil@unmz.cz http://cs-cz.facebook.com/normy.unmz

Více

First School Year PIPING AND FITTINGS

First School Year PIPING AND FITTINGS First School Year PIPING AND FITTINGS 1. Piping We use it for transporting liquids, gases and loose substances. By using piping we can regulate and interrupt the amount of substances. The main parts of

Více

II_ _Listening Pracovní list č. 2.doc II_ _Listening Pracovní list č. 3.doc II_ _Listening Řešení 1,2.doc

II_ _Listening Pracovní list č. 2.doc II_ _Listening Pracovní list č. 3.doc II_ _Listening Řešení 1,2.doc Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno -Tuřany Název práce: Listening Pořadové číslo: II_2-01-06 Předmět: Anglický jazyk Třída: 9. AC Téma hodiny: Problémy Vyučující: Mgr. Milena Polášková Cíl hodiny:

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES??

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz 8/9/12 Mezinárodní Labské fórum 2015 Ústí nad Labem, 21. 22. April 2015 Elbe River Basin

Více

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL OBSAH / CONTENTS 1 LOGOTYP 1.1 základní provedení logotypu s claimem 1.2 základní provedení logotypu bez claimu 1.3 zjednodušené provedení logotypu 1.4 jednobarevné a inverzní provedení

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS

CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS Second School Year CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS A. Chain transmissions We can use chain transmissions for the transfer and change of rotation motion and the torsional moment. They transfer forces from

Více

Název společnosti: VPK, s.r.o. Vypracováno kým: Ing. Michal Troščak Telefon: Datum:

Název společnosti: VPK, s.r.o. Vypracováno kým: Ing. Michal Troščak Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 SCALA2 3-45 A Datum: 2.7.217 Výrobní č.: 98562862 Grundfos SCALA2 is a fully integrated, self-priming, compact waterworks for pressure boosting in domestic applications. SCALA2 incorporates

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více