Projekt Odyssea,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Odyssea, www.odyssea.cz"

Transkript

1 Projekt Odyssea, Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ A) Téma oborové ( = téma OSV č. 11 ) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV Vyjadřujeme své pocity z toho, co jsme přečetli Český jazyk a literatura 1.ročník 2 vyučovací hodiny Mezilidské vztahy Číslo blízké lekce OSV 7.3 Hlavní cíl/e OSV, které chceme během vyučování naplnit. Děti prožijí pozitivní zážitek ze čtení (čtení je zábavné a napínavé) Formuluje(předvídá), co se stane v jednotlivých částech příběhu a proč. Stručný popis plánovaného vyučování (nejvýše třemi větami). Základní otázky pro reflexi se žáky (pouze k cílům OSV). Autor přípravy, škola Děti pomocí metody kritického myšlení Čtení s předvídáním prochází textem zaměřeným na přátelství. Mezi jednotlivými částmi textu předvídají, co se stane dál, proč si to myslí. Seznámí se s tím, proč je dobré u čtení předvídat, co se v knize bude dít dál. 1. Proč je zajímavé při čtení předvídat, co se bude v příběhu dít dál? 2. Když si čtete sami, předvídáte také? Zuzana Keilová, ZŠ Táborská, Praha Závěrečná reflexe uskutečněného vyučování Co se mi osvědčilo během vyučování (co fungovalo, z čeho jsem měl/a radost). Motivační hádanky k textu zábavná forma evokace. Tabulka předpovědí děti odhadovaly, co se stane. Měly moc dobré nápady. Na jednu část čtení, kterou jsem četla, se děti pomocí kouzla proměnily a mohly plavat pod vodou, stejně jako čarodějka z příběhu. Bylo to pro děti velké oživení.

2 S jakými problémy (překvapeními, obtížemi) jsem se během vyučování setkal/a, a jak jsem na ně reagoval/a. Co bych příště udělal/a jinak. Děti měly problém se čtením (ještě neumí tak dobře číst). Části byly příliš dlouhé. Proto jsem se rozhodla 2 části přečíst sama. Mezi 3. a 4. pauzu bych vložila další aktivitu na oživení. 3 části z 5 bych četla já. Ve vyšším ročníku by s tím neměl být takový problém. Podrobná příprava na vyučování Pomůcky Text ke čtení, rozdělený na části Tabulka předpovědí Omalovánka velryby a čarodějnice (je součástí knihy) Doporučená literatura a další informační zdroje Arcadio Lobato Největší poklad, Thovt, 2005 Společný kruh Co si mohu koupit za peníze (3 min) Každé z dětí má vymyslet a říct, co si může koupit za peníze. Skupinová práce Co si za peníze koupit nelze (7min) Děti ve skupinách vymýšlejí a zapisují na papír, co důležitého za peníze koupit nemohou. Každá skupina pak svoji práci ostatním prezentuje. V dnešním příběhu se dozvíme, co opravdu důležitého, co všichni potřebujeme, si za peníze koupit nemůžeme. Abychom blíže zjistili, o čem příběh bude, zkusíme několik hádanek, které nám to přiblíží. Hádanky O kom dnes budeme číst? (3 min) Je zcela němá. Lektvary si připravuje. Jazyk nemá. Umí létat na koštěti. Nevýská si ejchuchu. V cokoli nás začaruje. Je mrštná, kluzká. Koukni, tamhle zrovna letí. V síti se mrská. /čarodějnice/ Není ráda na suchu /ryba/ Klíčová slova o čem dnešní příběh bude? (5 min) Nebude to jen ryba, ale dokonce velryba. Velryba a čarodějnice to je zajímavé spojení. Zkuste dvěma až třemi větami napsat, o čem příběh asi bude. Děti, které chtějí, mohou své nápady přečíst.

3 Pravidla čtení s předvídáním (4 min) Seznámení dětí s tím, která pravidla se budou dodržovat u dnešního čtení, které bude jiné, než obvykle. Zapsala jsem je na tabuli. 1. Čteme vždy jen tu část, na které se domluvíme. 2. Čteme, až když paní učitelka řekne. 3. Pokud nedokážu nečíst dopředu, neprozrazuji ostatním, jak bude příběh pokračovat. Ostatním práci nekazím. Čtení s předvídáním (35 min) Každé dítě dostane text rozdělený na části. Každá část je napsaná na samostatném listu. Text si čteme po částech. Mezi jednotlivými částmi si děti zapisují, jak bude příběh asi pokračovat a co se doopravdy stalo. V pauzách pokládám dětem doplňující otázky. Text přikládám na konec přípravy. Po 2. pauze jsem děti pomocí kouzla proměnila a mohly během čtení plavat na koberci, stejně jako postavy v příběhu. Zkoušely si představovat to, co se v příběhu odehrávalo. Vhodné by bylo zařadit aktivitu podobného typu mezi 4. a 5. čtení. Reflexe (20 min) Po úplném přečtení se dětí zeptám, zda se někomu podařilo na začátku uhodnout, o čem příběh bude. Děti umístí kolíček ke smailíkům na stužku podle toho, jak se jim práce dařila a bavila je. V kruhu jsme pak lekci rozebírali. 1. Jak se vám dnešní čtení líbilo? Dařilo se vám předvídat? 2. Dokážete si vzpomenout, co všechno jsme dělali? (posloupně) 3. Když si sami čtete knihu, předvídáte, co bude dál? Jak bude příběh pokračovat? Baví vás to? Stalo se někomu, že se podíval na konec knihy, jak příběh dopadne? Reflexe už byla pro děti příliš únavná. Bylo by lepší udělat ji akčněji. Např. mít aktivity, jak šly za sebou, zapsané na tabuli a děti dělají čárky k tomu, co se jim líbilo. Celkově bylo potřeba reflexi zkrátit. Omalovánka velryby a zařazení do portfolia (15 min) Na úplné dokončení děti dostaly obrázek velryby a čarodějnice (součást knihy) a vymalovaly si je. Veškeré pracovní listy jsme si pak zařadili do našich čtenářských portfolií.

4 Příloha 1 Text Největší poklad Největší poklad Arcadio Lobato V zemi čarodějek, v čarodějnickém městě vysoko nahoře na skalách, si každých čtyři sta let volí čarodějnice novou královnu. Stát se jejich královnou není vůbec jednoduché. Je třeba nejdříve najít největší poklad. K pokladu se váže takováto věštba: Není všechno poklad, co se zlatem blyští, kdo ho však najde a přinese, královnou naší bude příští. O volbě rozhodne právě to, co nelze koupit za zlato. Čarodějka Tibere by se ráda stala novou královnou. Vyšvihla se proto na své koště a odsvištěla hledat poklad. Její přítel, havran Emilio, letěl za ní. Náhle se Tiberiino koště porouchalo a oni museli nouzově přistát na ostrově. 1.pauza Jak bude příběh pokračovat, Podaří se koště opravit, nebo budou muset zůstat na ostrově? Zapište si do tabulky předpovědí.

5 Tiberii se podařilo koště opravit. Měli veliké štěstí, že byl po ruce ostrov, kde mohli přistát. Nebyl to však skutečný ostrov, ale byla to spící velryba. Jakmile velryba uslyšela hlasy, probudila se, mohutným skokem se ponořila a plavala rychle pryč. Tibere po prvním leknutí a úžasu zavolala na Emilia: Pojď, poplaveme za ní. A jak asi? zeptal se havran. Tak rychlí jako velryba nikdy nebudeme. Vždyť se musíme na každé nadechnutí vynořit! Ale čarodějnice řekla: Abraka dabra!vzduch či voda, ať nadechnout se můžem znova! S tímto zaklínadlem se Tibere a havran ponořili do moře. V mořských hlubinách plavaly ryby, které zářily jako hvězdy. Havran si myslel, že to by mohl být jejich poklad. Ale Tibere žádné blýskavé ryby nechtěla. Ona už věděla, kde najdou poklad. 2. pauza Zapište si, co se opravdu stalo do tabulky. Víte už, co asi vymyslela Tibere, že přinese jako poklad? Proč asi sledují velrybu? Zapište si do tabulky předpovědí. Proměnit děti pomocí kouzla. Mohou plavat pod vodou stejně jako čarodějnice a havran a snaží se představit, co se v příběhu děje (čte učitel).

6 U mořského dna zahlédli potopenou loď i zatopené město, ve kterém by jistě našli spoustu bohatství. Ale Tibere na to nedbala a chtěla pouze dohonit velrybu. Velryba však plavala dál a dál a nedbala na jejich volání, aby na ně počkala. Tibere a Emilio sledovali velrybu až do chladných vod u jižního pólu. Ale to už byl havran rozzlobený: Čarodějko, teď už toho mám dost! Vysvětli mi konečně, proč tu velrybu hledáš. Chceš ji snad ulovit? 3. pauza Zapsat si do tabulky předpovědí. Proč Tibere nestojí o žádný z pokladů, které jsou na mořském dni? Co chtějí udělat s velrybou? Zapište si do tabulky předpovědí. Jak si něco takového můžeš myslet! odvětila Tibere rozhořčeně. Já bych přece žádné velrybě nemohla ublížit. Chtěla bych s velrybou jenom mluvit a poprosit ji, aby nám vyprávěla staré příběhy o moři. Pomysli jenom, jaké by to bylo krásné, kdyby se stala naší přítelkyní! Teď už rozumím, co máš na mysli, zvolal Emilio. Jaká škoda, že jsme velrybu nedohonili. Teď se nikdy nedozvíme, zda by se stala naší přítelkyní. 4. pauza Zapište si do tabulky předpovědí. Jak asi příběh dopadne?

7 Vymyslete ve skupinách tanec prosbu, aby velryba počkala a promluvila si s nimi. Skupiny pak předvedou a uvidí se, zda je velryba vyslechne. Tu vyplavala velryba ze své skrýše za ledovcem. Ráda bych se stala vaší přítelkyní a šla s vámi do vašeho města. Ale jak? Po celodenním plavání jsme všichni velmi unavení! Ale to už zařídila Tiberie. Pomocí kouzla mohla s nimi velryba letět vzduchem stejně, jako létají ptáci. Tři přátelé si to svištěli přes ledovce a vznášeli se nad vlnami, až doletěli do čarodějnického města. Začal sněm. Každá čarodějka s sebou přinesla vzácný poklad. Královna čarodějek si vše prohlédla a nakonec pravila: Vše, co jste přinesly, si mohu za zlato koupit: drahokamy, skvostné látky, umělecká díla - všechno! Ale Tibere s Emiliem našli něco výjimečného přítelkyni! A to je poklad, který se nedá nikde koupit. Tímto se Tibere stává naší novou královnou. No a velryba? Ta zůstala s nimi a vyprávěla jim staré příběhy o moři. Skončil příběh tak, jak jste si předpověděli? Je důležité mít přátelé a proč?kdo je váš přítel?

8 Příloha 2 Tabulka předpovědí Tabulka předpovědí Co si myslíš, že se stane v dalším pokračování? Co se doopravdy v příběhu stalo?

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Vyhledávání a předávání informací z internetu vytvoření hypertextového odkazu v textovém editoru

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV Trénujeme etiku v praxi Výchova

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Lenka Pavlíková, Kateřina Rovná, Pavla Macháčková 1 2 3 4 Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Autorky: Bc. Kateřina Rovná Bc. Lenka Pavlíková Bc.

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Dopis Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny v jednom bloku Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

9 kroků k SAMOSTATNÉ PRÁCI ŽÁKA

9 kroků k SAMOSTATNÉ PRÁCI ŽÁKA 9 kroků k SAMOSTATNÉ PRÁCI ŽÁKA ANEB Co může dělat žák, nesmí dělat učitel. Lukáš Bajer http://workaholic.bloguje.cz 9 kroků k samostatné práci žáka Lukáš Bajer Autorská práva publikace se řídí podle Creative

Více

Fajn prázdniny všem žákům přeje Jednička

Fajn prázdniny všem žákům přeje Jednička Datum vydání: 18. června 2013 Číslo: 1/2013 Ročník: III Cena: 10,- Kč Nejdůležitější body: Průzkum k DÚ - strana 2 Věřte - nevěřte (o léku Pravopisoreversum) - strana 2 Co plánujete na prázdniny - strana

Více

Výstupy z kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení Sborník příprav na hodiny

Výstupy z kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení Sborník příprav na hodiny Výstupy z kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení Sborník příprav na hodiny Přípravy jsou řazeny dle ročníků tedy od první třídy po devátou. 1 Autobus PŘEDMĚT: Matematika ŠKOLA: ZŠ Družby Karviná Nové

Více

Vztah ke čtení. Adresa školy: ulice Einsteinova 2871, 73301 Karviná Hranice

Vztah ke čtení. Adresa školy: ulice Einsteinova 2871, 73301 Karviná Hranice Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12_INOVACE_01 VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 13 Ověření ve výuce: Předmět: ČJ Třída: III. B Datum: 24.9. 2013 Předmět:

Více

POZNÁVÁME SVŮJ VZTAH K LIDEM

POZNÁVÁME SVŮJ VZTAH K LIDEM Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy SEBEPOZNÁNÍ A SEBEPOJETÍ Lekce 2.2 POZNÁVÁME SVŮJ VZTAH K LIDEM Kateřina Srbová www.odyssea.cz Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní

Více

DŮVĚRA, DIALOG, RŮST. Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů

DŮVĚRA, DIALOG, RŮST. Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů HODNOCENÍ DŮVĚRA, DIALOG, RŮST Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů HODNOCENÍ DŮVĚRA, DIALOG, RŮST Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů Tato publikace byla vypracována v rámci projektu:

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

Příběhy Třetí sféry: Temní mágové. Jakub Jiří Rýdlo

Příběhy Třetí sféry: Temní mágové. Jakub Jiří Rýdlo Příběhy Třetí sféry: Temní mágové Jakub Jiří Rýdlo úvod Toto je teprve moje druhá knížka, tak možná bude obsahovat ještě relativně dost chyb a překlepů. Co je ale hlavní, pokusím se o skutečně kvalitní

Více

Jeden rok v nové zemi

Jeden rok v nové zemi Jeden rok v nové zemi Evropská kontaktní skupina v České republice Žitná 45, Praha 1, 110 00, tel./fax: +420 222 211 799 www.ekscr.cz, office@ecgnet.cz Jeden rok v nové zemi Vydala: Evropská kontaktní

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

Dyslexie, smutek, mindráky a já Vyprávění pro lidi, se kterými se život nemazlí

Dyslexie, smutek, mindráky a já Vyprávění pro lidi, se kterými se život nemazlí Dyslexie, smutek, mindráky a já Vyprávění pro lidi, se kterými se život nemazlí Dagmar DYS-BABA Rýdlová Dyslexie, smutek, mindráky a já Vyprávění pro lidi, se kterými se život nemazlí Dagmar DYS-BABA

Více

Sebeprosazení. Po druhé scénce účastníci popisují, jak Hanka vybírala. Podle čeho se rozhodovala. A pro co se rozhodla.

Sebeprosazení. Po druhé scénce účastníci popisují, jak Hanka vybírala. Podle čeho se rozhodovala. A pro co se rozhodla. 75 Sebeprosazení Sebeprosazení 81 Jak vypadá rozhodování Cíl Vím, co je to rozhodování Vím, jak to vypadá, když se člověk rozhoduje Zahraji teď Evu a vy mi pak řeknete, co dělala. Lektor nebo pomocník

Více

Materiály pro přípravu ve farnostech:

Materiály pro přípravu ve farnostech: 3. Eucharistie a solidarita BŘEZEN 2015 Materiály pro přípravu ve farnostech: Katecheze pro děti I. stupně Katecheze pro děti II. stupně Katecheze pro mládež Katecheze pro dospělé Obsah: 3. 1. Uvedení

Více

PESTRO- BAREVNÝ SVĚT ANEB MULTIKULTURNÍ WORKSHOPY PRO UČITELE MŠ A 1. STUPNĚ ZŠ

PESTRO- BAREVNÝ SVĚT ANEB MULTIKULTURNÍ WORKSHOPY PRO UČITELE MŠ A 1. STUPNĚ ZŠ PESTRO- BAREVNÝ SVĚT ANEB MULTIKULTURNÍ WORKSHOPY PRO UČITELE MŠ A 1. STUPNĚ ZŠ ISBN 978-80-87217-13-9 PESTROBAREVNÝ SVĚT aneb multikulturní workshopy pro učitele MŠ a 1. stupně ZŠ PESTROBAREVNÝ SVĚT aneb

Více

Manuál poradenské činnosti Job club

Manuál poradenské činnosti Job club Manuál poradenské činnosti Job club Praktická ukázka poradenského programu Job club pro pracovníky vzdělávacích institucí a neziskových organizací Ing. Lenka Orgoníková Mgr. Luděk Richter Ing. Lenka Orgoníková

Více

Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová UČEBNICE 6-7

Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová UČEBNICE 6-7 ETICKA VYCHOVA Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová UČEBNICE 6-7 Etická výchova, Učebnice pro 6. 7. ročník základních škol a víceletá gymnázia Autorky: Mgr. Hana Brichová, Mgr. Marcela Matějcová,

Více

PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA

PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA METODIKA Projekt Měřím, měříš, měříme aneb měřitelné veličiny kolem nás má studentům ukázat význam měření v každodenním životě. Právě praktické zaměření projektu má být hlavní motivací, která udrží zájem

Více

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament Č. 120-10/2010 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Den D pro prvňáčky. 1. září 2010 bylo prvním dnem ve škole i pro šestnáct prvňáčků na Šumburku. Přejeme jim na jejich cestě za poznáním

Více

LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ

LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 1 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 MINIDIALOGY 1 Minidialog 1 A: Sss. Sss. B: Co je? A: Kde čteme? B: Cože? A: Ztratil jsem se. Ukaž mi, kde čteme. B: Tady a dávej pozor. MINIDIALOGY 2 5 Minidialog 2 A: Mně to

Více

Pracovní sešit I k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 4. ročníků ZŠ (podzimní období)

Pracovní sešit I k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 4. ročníků ZŠ (podzimní období) Pracovní sešit I k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 4. ročníků ZŠ (podzimní období) Sešit vznikl jako výstup klíčové aktivity EVALUAČNÍ NÁSTROJE PRO HODNOCENÍ ČTENÁŘSKÝCH KOMPETENCÍ v projektu

Více

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013 Sedm příběhů, které stojí za osudy dětí Obsah TeNTO časopis je TišTěN Na ekologickém papíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Příběh první:

Více

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT Petra Harazímová www Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Je úžasné, že se zajímáte o rozvoj své osobnosti, že jste se rozhodli udělat něco sami

Více

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org. Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.) U většiny dětí, pacientů s Di George syndromem se objevují problémy

Více

la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol

la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol la místo setkávání

Více