Matematika pro šikovné třeťáky dvojková soustava Jarmila Ranošová Allianz pojišťovna a.s., ZŠ Chodov, Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Matematika pro šikovné třeťáky dvojková soustava Jarmila Ranošová Allianz pojišťovna a.s., ZŠ Chodov, Praha"

Transkript

1 Matematika pro šikovné třeťáky dvojková soustava Jarmila Ranošová Allianz pojišťovna a.s., ZŠ Chodov, Praha Abstract The author taught lessons of mathematics one hour weekly for selected group of 8-9 years old childern (the third class of elementary school) gifted for mathematics in ZS Chodov Praha. The topic binary numary system was included. For motivation the riddle: Up to what number is it possible to calculate using fingers on one hand? was chosen. Childern offered different system of calculating, the system leading to binary code was supported in the group by the author. After explaining the system childern prepared different hypes how to learn the system quickly: world description, pictures of hands showing different numbers, picture with one hand thumb with 0,, small finger with 16, showing powers of 2 represented with the finger. Connection with informatics was taught group of childerns performed one computer, each child representing one bit. Showing numbers up to 31 with fingers means to use combination of fingers, some of them are known in our culture as gestures with different meaning. The author describes how this point was faced. Other possible and more aligned approaches to the topic are mentioned. Ve školním roce 2007/2008 jsem učila na ZŠ Chodov jednu hodinu týdně skupinku 15 dětí. Šlo o děti nadané na matematiku, jedno z těchto dětí je má dcera Hedvika. Podobně se dětem v dalších ročnících věnovali jiní učitelé, mj. prvákům ing. Luděk Beneš, Ph.D. (syn v 1.A) a paní učitelka Dagmar Marvanová. V průběhu školního roku jsme se zabývali řadou témat, jedním z nich byla i dvojková soustava. Hádanka Položila jsem dětem hádanku z matematického folklóru: Do kolika umíte napočítat na prstech jedné ruky? Samozřejmě se ihned ozvala odpověď Do pěti. A děti ihned ukázaly klasické počítání na prstech. A taková odpověď je správná. Ano, opravdu takhle se na prstech do pěti počítá. Kuba ovšem místo klasického počítání, kdy počet zdvihnutých prstů souhlasí s ukazovaným číslem, skoro ihned předvedl počítání, kdy zdvihnutý palec znamená jedničku, ukazováček dvojku, prostředníček trojku, prsteníček čtyřku a malíček pětku. Kuba dostal pochvalu mimořádnou a děti byly povzbuzeny hledat svoje způsoby, jak na prstech hezky napočítat do pěti. Když ale napočítáme do pěti třeba Kubovým způsobem, stačí nám vždycky jen jeden zdvižený prst, nemohli bychom tedy už pomocí dvou prstů označit třeba nějak šestku? Zrodil se ve třídě nápad a - zatím částečné - porozumění problému bylo tu. Najednou děti pocítily, že těch možností, jak ukázat číslo, je hodně. Ale teď jak na to? Přetrvalo přesvědčení, že zdvihnuté a ohnuté prsty musí číslo reprezentovat nějak rozumně tedy Kubovo počítání do pěti děti braly, ale když jsem zkusila navrhnout podobný princip s přehozenou trojkou a dvojkou, ozvala se vlna nesouhlasu. Děti v tom za chvíli měly nepořádek a diskuze, co je a co není rozumný zápis 6, 7, 8, nevedly k žádným cílům a navíc to vypadalo, že zaberou velkou část hodiny. Už loni a i v tomto školním roce jsme se potkali s kombinatorickými problémy a už loni jsme spolu s dětmi přišli k principům : Místo velkého problému malý. Systém! Snažila jsem se naše principy připomenout, ale marně. Téma jsem na zbytek hodiny opustila a věnovala se obyčejnější matematice. 78

2 Lehčí hádanka Další hodinu jsem přišla s novou hádankou: Do kolika umíte napočítat na dvou prstech? Na palci a ukazováčku? Děti se smály oproti minule lehká hádanka. Kuba ochotně nabídl starou odpověď: Palec jednička, ukazováček dvojka. No a oba zdvihnuté prsty pak označily trojku. A žádný zdvihnutý prst? Ozval se i nápad, že by to mohla být čtyřka, děti jej ale zavrhly jako nerozumný viz nahoře. Z tohoto průběhu jsem měla radost směřovali jsme, kam jsem chtěla. Dobře děti, do kolika umíte napočítat na třech prstech? Na palci, ukazováčku a prostředníčku? Strhla se velká diskuze o to, jak by teď ď na třech prstech měla vypadat trojka. Objevily se hned dva rozumní kandidáti zdvihnutý prostředníček, jak navrhoval Kuba už minule a zdvihnutý palec a prostředníček ek tak jak jsme to použili u dvou prstů. Ano, u dvou prstů nám nic jiného nezbývalo, ale teď máme lepší možnost, argumentoval Kuba. Povzbudila jsem děti, ať si to vymyslí podle svého doma a ve škole jsem podpořila trojku jako palec a ukazováček, s tím že to není jediná dobrá cesta. Kuba se mračil. Na zdvihnutý prostředníček zbyla čtyřka. Došli jsme ještě k pětce, šestce a sedmičce. Tak děti, pojďme si spolu vyzkoušet naše nové počítání do sedmi. Symboly a gesta I. Děti se začaly aly uculovat, některé trochu červenat, a ozval se chichot. Zdvihnutý prsteníček má přeci docela jiný význam než čtyřku. Ale, paní učitelko, Topolánek takhle ukazuje, že je Kalousek jednička. Tak a co teď? Tohle jsem dopředu nepromyslela. No, ale to on se jen vymlouvá, to je sprosté slovo, zčervenala jedna holčička. čka. Děti, znáte nějaké slovo, které má dva různé významy? Děti se od lechtivého tématu odloučily neochotně. Několik slov se dvěma významy jsem ze třídy vyloudila. A takhle je to se vztyčeným ukazováčkem. Má alespoň dva významy. A protože většina lidí zná jen ten, co se mezi slušné lidi nehodí, budeme takhle čtyřku ukazovat jen mezi námi. Jasné? Takže ne, že dneska nastoupíte do jídelny se zdviženým ukazováčkem a budete tvrdit, že to znamenalo, že chcete čtyři knedlíky. O čtyři i knedlíky si v jídelně řeknete stejně jako jindy, paní kuchařky takhle počítat neumí. Pokušení bylo ale příliš velké, už o další přestávce uměly tu novou čtyřku děti ze všech tří třetích tříd. Všechny tři učitelky mi spolu napsaly mail, ve kterém žádaly, abych napříště lépe zvážila, zda je vhodné takové věci děti učit a zda je to k něčemu dobré. Psala jsem zpátky odpověď s omluvou, s vysvětlením dvojkové soustavy, s jejím využití v informatice. 79

3 Obrana svého nápadu Děti pak už bez problémů přijaly počítání do 31. Jen Kuba dál bránil svůj přístup jako rozumnější. Podpořila jsem, že začátek je velmi rozumný, ať navrhne postup dál. Obrázek nahoře ukazuje jeho pokus, dál se už nedostal. Taháky Další hodinu jsme hráli hru. Děti byly rozděleny do 4 skupin, každá skupina se usadila v jednom rohu třídy a vyslala jednoho posla ke mně, poslovi jsem řekla číslo, ten běžel ke své skupině, tam číslo ukázal, jak jsme se naučili, na prstech a skupina jej napsala na papír a někdo další mi jej přinesl zkontrolovat. Než jsme začali ali hrát, dostaly skupiny za úkol nakreslit si nápovědu. Je velmi zajímavé srovnat jednotlivé nápovědy: Kačka: nápověda slovní popis Kuba: nápověda obrázek ukazovaných jednotlivých čísel: 80

4 Lucka: zjednodušený obrázek ruky, skoro poziční zápis Hedvika, Jirka: zápis řádů Všechny taháky plnily svůj účel s dětmi jsme si povídali jaké mají výhody a nevýhody. Jiné soustavy Najednou Hedviku napadlo a co kdyby použila ne dvě polohy prstů ů ohnutý a natažený, ale ještě by mohl být prst ohnutý do poloviny, no to by mohla napočítat do podstatně víc než 31. Povídala jsem si s ní o tom pak doma. Odvodila si sama trojkovou soustavu. Ještě jeden Hedvičin in nápad mne velmi zaujal. Do šesti počítáme normálně jako v první třídě na levé ruce palec 1, palec a ukazováček 2, palec, ukazováček prostředníček 3, celá ruka a palec pravé ruky 6. Jenže, protože tu první ruku chtěla znovu použít, rozhodla se, že 6 bude jen palec pravé ruky a celou levou ruku máme znovu k dispozici. Oba palce tedy znamenají 81

5 sedmičku, palec a ukazováček první ruky a palec na druhé ruce 8, atd. až se dostaneme k 11. Palec a ukazováček pravé ruky ukazují 12. Prsty první ruky ukazují jednotky nultý řád, prsty druhé ruky šestky, první řád na obou rukou se tedy lehce (na rozdíl od dvojkové nemluvě o trojkové soustavě) dopočítáme do 35. Tucty: Celá věc mi připadala na tolik přirozená, že jsem chvíli přemýšlela, jestli podobné počítání nemohlo vést k půltuctům. Původ počítání na tucty se ale vysvětluje jinak byť také v počítání na prstech: Na každém prstu máme tři články vezmeme si ukazováček až malíček a máme 12 článků, ty si očíslujme palec pak ukáže, který článek zrovna chceme vybrat. Zapojíme li do hry druhou ruku, na které budeme ukazovat, kolik už máme celých tuctů, dostaneme se k 60, tedy kopě, když to budeme ukazovat klasicky a k veletuctu, když použijeme stejnou článkovou metodu. Další velmi rozumná počítání na prstech mezi lidmi používaná viz. [3]-[9]. Informatika Zpátky do školy. Na další hodinu jsem přinesla starý děrný štítek, obrázek děrné pásky a povídali jsme si o počítačích a o jejich historii. Vysvětlila jsem co je to bit a pak jsme si na 3 počítače zahrály. Každý počítač měl jen 4 bity ty tvořily 4 děti - a jako správný bit měl každý jen dvě možnosti - postavit se nebo si dřepnout. Jak uložíme do počítače číslo? Jasně - jako když jsme jej ukazovali na prstech. Tak všechny tři počítače vyzkoušíme. A když už máme v počítači čísla, naučíme je také sčítat. Jiný přístup Do třídy se zastavil Luděk Beneš To jsou bity v počítači, okomentovala jsem stojící a dřepící děti. Dobrý nápad, to naučím prváky. Když jsem se pak ptala, jak na to šel a jak mu to šlo, popsal, že přímo začal u počítačů, což je už pro prváky velmi motivující a postupně přidával bity, když už na číslo nestačily. Paní učitelka Mgr. Dagmar Marvanová se při své rozšiřující výuce jiným číselným soustavám také dostala a to způsobem, který se mi velmi líbí: Celé třídě povídala o tom, že naše zapisování čísel souvisí s tím, že máme deset prstů na ruce, děti si kreslily člověka s deseti prsty, číslo zapisovaly jako počet celých lidí a prstů. Nejšikovnější děti ve třídě ovšem dostaly za úkol pracovat s mimozemšťany, kteří nemají 10 prstů, ale 6 nebo 8, nebo třeba jenom dva. Tyto dvě motivace vedou k porozuměním jiných soustav přímočařeji, hádanku bych zařadila později. Další přístupy k dvojkové a trojkové soustavě lze nalézt např. v [1]. Symboly a gesta II. Hedvice se počítání na prstech zalíbilo a důkladně si jej zapamatovala. Jednou jsme navštívili kostel pražského Jezulátka. Mami, proč to Jezulátko ukazuje sedmičku?, zeptala se. Náš průvodce po kostele P. Petr Šleich, převor karmelitánů, kteří u Jezulátka sídlí, se otázce trošku podivil, ale po jedné větě mu byla jasná. (Před teologickou fakultou vystudoval matfyz.) Pak jí ale ochotně odpověděl: Sedmička je přece šťastné číslo a Jezulátko takhle žehná. 82

6 Já ovšem Hedviku učím, aby přemýšlela, co kterým symbolem je asi v dané situaci míněno. Není nutno vidět čísla všude. Literatura: [1] Milan Hejný a kol: Teória vyučovania matematiky 2, Slovenské pedagogické nakladatelstvo, Bratislava 1990 [2] (o tuctech) [3] (Chisenbop is a method of doing basic arithmetic using your fingers. It is attributed to the Korean tradition, but it is probably extremely old, as the soroban and abacus use very similar methods. Probably these other devices were derived from finger counting.) [4] (Finger Numbers and Finger Counting How fingers may have been used to count By N.S. Gill, About.com) [5] (Digital Numerics, by: Estellvenia Sanders) [6] (Počítání na prstech používané v Číně) [7] (Počítání na prstech používané v USA) [8] od_pocitani_na_prstech_k_napierovym_hulkam.pdf (Jan Preclík: Od počítání na prstech k Napierovým hůlkám) [9] (Alena Šarounová: Jak se dříve počítalo) 83

GYMNÁZIUM EVOLUTION JIŽNÍ MĚSTO

GYMNÁZIUM EVOLUTION JIŽNÍ MĚSTO GYMNÁZIUM EVOLUTION JIŽNÍ MĚSTO Ondřej Zajíc Motivace studentů Ročníková práce Praha 2015 Autor práce: Ondřej Zajíc Vedoucí práce: Vladislav Dudák Rok obhajoby: 2015 Anotace Práce rozebírá motivaci studentů.

Více

Metody učení a procvičování vyjmenovaných slov na internetových stránkách

Metody učení a procvičování vyjmenovaných slov na internetových stránkách Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury Bakalářská práce Metody učení a procvičování vyjmenovaných slov na internetových stránkách Vedoucí práce:

Více

0.2.1 Obecně přijímané důvody úpadku našeho školství

0.2.1 Obecně přijímané důvody úpadku našeho školství Předpoklady: 0.01 0.2 - Jak by to ve škole být mělo a jak to je Při konstrukci čehokoliv musíte mít rozmyšlené dvě věci: cíl a podmínky, ve kterých má Váš výsledek pracovat. Stejně tak je při řešení libovolného

Více

FIBONACCIHO POSLOUPNOST

FIBONACCIHO POSLOUPNOST 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace Na Dlouhých 49, 312 00 Plzeň Absolventská práce FIBONACCIHO POSLOUPNOST Lukáš Pauliny 9. B Vedoucí absolventské práce: Mgr. Martin Tomik Školní rok 2010/2011

Více

Práce školních asistentek očima pedagogů [evaluační zpráva k projektu]

Práce školních asistentek očima pedagogů [evaluační zpráva k projektu] Práce školních asistentek očima pedagogů [evaluační zpráva k projektu] Zpracoval: Zbyněk NĚMEC (metodik projektu) Zástupkyně ředitele (R4): Vy víte, že jsme se tady nikdo moc netvářil, když jste přišli

Více

Jak pokárat, ale netrestat

Jak pokárat, ale netrestat 3. Jak pokárat, ale netrestat ČÁST I Všimli jste si, že když používáte metody k dosáhnutí spolupráce, vyžaduje to velké úsilí nevyslovit věci, které jste obyčejně říkávali? Když jsme vyrůstali, pro mnoho

Více

Tichou poštou (Několik dopisů o smyslu skautingu)

Tichou poštou (Několik dopisů o smyslu skautingu) Tichou poštou (Několik dopisů o smyslu skautingu) Tichou poštou / 1 Obsah Smysl skautingu (poslání) 4 Jednotlivec (povinnost vůči sobě) 6 Společenství (povinnost vůči ostatním) 7 Přesažné hodnoty (povinnost

Více

Ivan Galambica VYMAHAČI

Ivan Galambica VYMAHAČI 1 Ivan Galambica VYMAHAČI 2 Copyright Autor: Ivan Galambica Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-024-3 (epub) 978-80-7512-025-0 (mobipocket) 978-80-7512-026-7 (pdf) 3 MOTTO: Neumíš-li

Více

0.12.1 Problémy se žáky

0.12.1 Problémy se žáky 0.1 - Nejčastější problémy při studiu Předpoklady: 0.1.1 Problémy se žáky Jak bylo uvedeno v úvodu, základní problémy při výuce jsou dva: neochota studentů pracovat a jejich neschopnost se učit. Právě

Více

Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Systém Čapek ve školní praxi: pilotní studie

Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Systém Čapek ve školní praxi: pilotní studie JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Systém Čapek ve školní praxi: pilotní studie Vedoucí práce: Mgr. Lucie Medová, MPhil.,

Více

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE na co se ptají učitelky a rodiče doplněk k učebnici Hippo and Friends Věra Bitljanová Obsah 2 Dvě otázky úvodem 3 Jak se děti učí cizí jazyk 4 podmínky vrozené schopnosti realistická

Více

RADVAN BAHBOUH BARBORA CHUECOS ROZPOMÍNÁNÍ NOVOROČNÍ DVOJROZHOVOR O CESTĚ KE KOŘENŮM, MATEMATICE A MANDARINKOVÉM KOMPOTU FOTO: MONA MARTINŮ

RADVAN BAHBOUH BARBORA CHUECOS ROZPOMÍNÁNÍ NOVOROČNÍ DVOJROZHOVOR O CESTĚ KE KOŘENŮM, MATEMATICE A MANDARINKOVÉM KOMPOTU FOTO: MONA MARTINŮ RADVAN BAHBOUH BARBORA CHUECOS ROZPOMÍNÁNÍ NOVOROČNÍ DVOJROZHOVOR O CESTĚ KE KOŘENŮM, MATEMATICE A MANDARINKOVÉM KOMPOTU FOTO: MONA MARTINŮ INTERVIEW OF THE MONTH > Babiččina láskyplná bábovka a dědečkova

Více

LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ

LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 1 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 MINIDIALOGY 1 Minidialog 1 A: Sss. Sss. B: Co je? A: Kde čteme? B: Cože? A: Ztratil jsem se. Ukaž mi, kde čteme. B: Tady a dávej pozor. MINIDIALOGY 2 5 Minidialog 2 A: Mně to

Více

DUBEN 2009 MODERNÍ VYUČOVÁNÍ MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL. 4 v 8 = (+) v ( )

DUBEN 2009 MODERNÍ VYUČOVÁNÍ MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL. 4 v 8 = (+) v ( ) 4 v 8 = (+) v ( ) MODERNÍ VYUČOVÁNÍ DUBEN 2009 MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL Inspirace RECENZE PROJEKT STRIP ROZHOVOR NOVÁ ŘADA UČEBNIC PRO VÝUKU PODLE RVP ZV Z NAKLADATELSTVÍ NOVÁ ŠKOLA NOVÁ ŠKOLA,

Více

Hledá se dvojjazyčný asistent. Zkušenosti s dvojjazyčnými asistenty v českých školách a inkluzí žáků s odlišným mateřským jazykem

Hledá se dvojjazyčný asistent. Zkušenosti s dvojjazyčnými asistenty v českých školách a inkluzí žáků s odlišným mateřským jazykem Hledá se dvojjazyčný asistent Zkušenosti s dvojjazyčnými asistenty v českých školách a inkluzí žáků s odlišným mateřským jazykem 1 META o.s. Sdružení pro příležitosti mladých migrantů Autoři materiálu:

Více

Fajn prázdniny všem žákům přeje Jednička

Fajn prázdniny všem žákům přeje Jednička Datum vydání: 18. června 2013 Číslo: 1/2013 Ročník: III Cena: 10,- Kč Nejdůležitější body: Průzkum k DÚ - strana 2 Věřte - nevěřte (o léku Pravopisoreversum) - strana 2 Co plánujete na prázdniny - strana

Více

BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK JDE TO

BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK JDE TO BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK NA JDE TO 1 Jak na to a Jde to. Brožura příkladů dobré praxe. Projekt: Nejsme chudinky, jsme hrdinky! Reg. číslo projektu: CZ.1.04/3. 4. 04/88.00315 Vydalo roku 2014 Koordinační

Více

Počkejte až do chvíle, kdy negativní pocity vyjdou na povrch

Počkejte až do chvíle, kdy negativní pocity vyjdou na povrch 2 Počkejte až do chvíle, kdy negativní pocity vyjdou na povrch DALŠÍ SEMINÁŘ ZAČAL v neoficiálním duchu. Zatímco si sundávali kabáty, sdělovali si rodiče první zážitky. Věřili byste, že mi opravdu pomohlo

Více

TEX METAFONT TEX METAFONT TEX METAFONT TEX METAFONT TEX METAFONT TEX METAFONT TEX 4 ZPRAVODAJ 94

TEX METAFONT TEX METAFONT TEX METAFONT TEX METAFONT TEX METAFONT TEX METAFONT TEX 4 ZPRAVODAJ 94 b ZPRAVODAJ C S TUG b ZPRAVODAJ C S TUG b ZPRAVODAJ C S TUG b METAFONT TEX METAFONT METAFONT TEX METAFONT METAFONT TEX METAFONT METAFONT TEX METAFONT METAFONT TEX METAFONT METAFONT TEX METAFONT METAFONT

Více

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám ÚVOD Proč? Kdy? Kde? Kdo? Co? a Jak? Než začneme společně přemýšlet, jak učit děti hodnotám, věnujme se nejprve důvodům, které nás k tomu vedou. Odpovězme

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

9 kroků k SAMOSTATNÉ PRÁCI ŽÁKA

9 kroků k SAMOSTATNÉ PRÁCI ŽÁKA 9 kroků k SAMOSTATNÉ PRÁCI ŽÁKA ANEB Co může dělat žák, nesmí dělat učitel. Lukáš Bajer http://workaholic.bloguje.cz 9 kroků k samostatné práci žáka Lukáš Bajer Autorská práva publikace se řídí podle Creative

Více

Gymnázium Přírodní škola o.p.s. Expedice 2014

Gymnázium Přírodní škola o.p.s. Expedice 2014 CESTA K ROMŮM Gymnázium Přírodní škola o.p.s. Expedice 2014 Autoři: David Kubec, Dominika Adamcová, Amos Didunyk, Marek Adamec, Lucie Kolínová, Ester Jančaříková Odborný konzultant: Magdalena Bartáková,

Více

Binární kódování Poznámky pro učitele

Binární kódování Poznámky pro učitele Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 Binární kódování Poznámky pro učitele Binární kódování - poznámky pro učitele Tento

Více

možnosti výpočetního zpracování klasifikace

možnosti výpočetního zpracování klasifikace možnosti výpočetního zpracování klasifikace Ing. Jaroslav Novák, Ph.D. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických

Více

Posbíráno ze všech stran 5

Posbíráno ze všech stran 5 Úvodník Kouzelný dědeček. Nikdy nebyla prohra mého oblíbeného klubu tak krásná a poučná. Cestou ze zápasu jsem totiž potkal kouzelného dědečka, ale o tom až za chvíli. Šinu si to k tramvaji a po zjištění,

Více

JAK DÁL S PĚSTOUNSKOU PÉČÍ NA PŘECHODNOU DOBU?

JAK DÁL S PĚSTOUNSKOU PÉČÍ NA PŘECHODNOU DOBU? JAK DÁL S PĚSTOUNSKOU PÉČÍ NA PŘECHODNOU DOBU? Hana Konečná, Markéta Sudová Jak dál s pěstounskou péčí na přechodnou dobu? Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato publikace byla vydána v

Více

MONITORING PŘÍPRAV NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI V ČESKÉ REPUBLICE

MONITORING PŘÍPRAV NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI V ČESKÉ REPUBLICE MONITORING PŘÍPRAV NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI V ČESKÉ REPUBLICE (Popis současného stavu) Monitoring příprav na náhradní rodinnou péči v České republice (Popis současného stavu) Vydalo Středisko náhradní

Více

Technická univerzita v Liberci Fakulta pedagogická

Technická univerzita v Liberci Fakulta pedagogická Technická univerzita v Liberci Fakulta pedagogická Katedra: Studijní program: Studijní obor: primárního vzdělávání Učitelství pro ZŠ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Prezentace slovní zásoby ve výuce anglického

Více

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová Příběhy z kostek (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová ÚVOD Hra je ostrůvek radosti v moři všedních dnů. neznámý autor Hru Příběhy z kostek jsem koupila asi před půl rokem v obchodě

Více