UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY Sociální pedagogika Kateřina Stavinohová Letní křesťanský tábor pro děti 1. stupně základní školy ve Valašské Bystřici Bakalářský projekt Vedoucí práce: Mgr. Helena Pospíšilová, Ph. D. 2014

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářský projekt vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury pod vedením Mgr. Heleny Pospíšilové Ph. D.... 2

3 Poděkování: Na tomto místě bych ráda poděkovala Mgr. Heleně Pospíšilové Ph. D. za odborné vedení bakalářského projektu, její ochotu, pomoc, trpělivost a rady. Dále bych chtěla poděkovat faráři farnosti Valašská Bystřice Janu Vláčilovi za ochotné poskytnutí potřebných informací. 3

4 Obsah Úvod Charakteristika farnosti Valašská Bystřice Zakotvení v regionu Historie farnosti Činnost farnosti Schola Ekonomická situace farnosti Zkušenost s projekty a inovační potenciál Letní křesťanský tábor pro děti 1. stupně ZŠ ve Valašské Bystřici Předmět projektu Cíle tábora Potřebnost projektu SWOT analýza farnosti Valašská Bystřice Udržitelnost projektu a návaznost dalších aktivit na projekt Hlavní námět tábora a uvedení do celotáborové hry Místo pobytu Personální zajištění tábora Finanční zajištění Příjmy a výdaje Materiálně technické zajištění tábora Propagace tábora a přihláška Program dne Řešení nepříznivého počasí a rozdělení služeb Průběh letního křesťanského tábora pro děti 1. stupně ZŠ ve Valašské Bystřici den: neděle příjezdový den Seznamovací hry: Hádanky Andělská Anděla den: pondělí Asie Dopoledne: Trojhlavý drak

5 3.2.2 Lovení mincí Orientační hra Hledání perel Odpoledne: Jedu do Asie Muž ze Sibiře Vánice Stavění zdi Večerní program: Pozitivní zpětná vazba den: úterý Amerika Dopoledne: Dobrý anděl Bobřík mlčení a výroba čelenek Boj o šátek Odpoledne: Hon na bizona Lesoklubka Cesta za pokladem náčelníka Inču - čuny Večerní program: Příběh na jedno písmeno den: středa Afrika Dopoledne: Totem Tuaregů Na zvířátka Safari Odpoledne: výlet Večerní program: Pepíčku, pípni! den: čtvrtek Evropa Dopoledne: Chytré hlavičky Boj o přežití Sousední státy Odpoledne: koupaliště Večerní program: Boj o čokoládu Stezka odvahy den: pátek Austrálie Dopoledne: Dramatické zpracování biblických příběhů Australská zvěř Odpoledne: Letní olympijské hry

6 3.6.4 Fotbalový zápas Večerní program: Opékání den: sobota den odjezdu Antarktida Dopoledne: Ranní rozcvička Zachraňte vedoucího! Úklid a balení aneb sněhová bouře v Antarktidě Odpoledne: Klubíčko s přáním Odjezd ze Štítné nad Vláří Závěr Seznam použité literatury Seznam příloh

7 Úvod Tábory představují akce pořádané pro děti do patnácti let, kde je dětem zajištěna strava, ubytování a nejrůznější program. 1 Zejména před letními prázdninami je nabídka táborů velmi vysoká. Rodiče se díky nim mohou těšit z odpočinku od dětí, děti z nepřeberného množství her, soutěží a zážitků. Prázdninový tábor by měl u dětí i jejich rodičů asociovat opak nudy. Děti by měly zažít něco, na co budou dlouho vzpomínat, při čem nabudou nových vědomostí i dovedností, získají nové kamarády a budou se bavit. Tento bakalářský projekt je návrhem projektu pro farnost Valašská Bystřice. Ve farnosti od malička vyrůstám a během let jsem se zapojovala do různých činností a aktivit s farností spojenými. Díky dlouhodobější spolupráci s farností jsem mohla sledovat i změny těchto činností, a právě ukončení letních táborů pro děti, kterých jsem se sama účastnila, mě dovedl k myšlence navrhnout tento projekt a začít tábory znovu realizovat. Cílem projektu je tedy vytvoření návrhu tábora na sedm dní pro děti prvního stupně Základní školy Valašská Bystřice, které se účastní výuky náboženství a také realizace tábora v navrhovaném termínu. Bakalářský projekt je rozdělen do tří kapitol. První kapitola se věnuje charakteristice farnosti Valašská Bystřice, její historii, která bohužel kvůli chybějícím informacím není úplná, činnostem pořádaným pro děti i dospělé, ekonomické situaci a je zde nastíněna i zkušenost s dosavadními projekty, do kterých se farnost zapojila. V následující druhé kapitole se seznámíme s charakteristikou projektu s názvem Letní křesťanský tábor pro děti 1. stupně ZŠ ve Valašské Bystřici a se vším, co realizaci tábora předchází. Společně se podíváme na cíle tohoto tábora, jeho předmět i hlavní námět. V dalších podkapitolách se můžeme blíže seznámit s místem konání tábora, personálním, materiálním zajištěním a finančním odhadem právě pro náš tábor. Do této kapitoly je zahrnuta i potřebnost projektu zpracována SWOT analýzou a následná udržitelnost projektu. Poslední body druhé kapitoly jsou věnovány propagaci tábora, programu dne a můžeme zde nalézt informace o přihlášce. Třetí kapitola se zabývá již samotným programem tábora, kde společně s dětmi proletíme celý svět od Asie po Antarktidu. Uvádíme zde rozepsaný průběh každého dne s aktivitami a hrami. Tábor bude realizován v roce srov. POLÁČEK, Petr, et al. Hlavní vedoucí dětských táborů. 2007, s. 3. 7

8 1 Charakteristika farnosti Valašská Bystřice 1.1 Zakotvení v regionu Valašská Bystřice je vesnice ležící asi 8 km jihozápadně od Rožnova pod Radhoštěm, v povodí říčky Bystřice, která vtéká do přehrady Bystřička, uprostřed Vsetínských vrchů. Je samostatnou katastrální obcí, společné hranice má s městem Rožnov pod Radhoštěm, jeho částmi Hážovice a Tylovice, dále s obcemi Vidče, Bystřička, Hutisko Solanec, Malá Bystřice, Halenkov a Nový Hrozenkov. Území obce Valašská Bystřice má přibližně obdélníkový tvar, je členité, hornaté, ze dvou třetin zalesněné. Celé území patří do Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Rozlohou 36 km 2 patří mezi mimořádně velké obce a má obyvatel. Název vsi je odvozen od říčky Bystřice. Jako samostatná ves se Valašská Bystřice poprvé připomíná v roce 1651, lze však předpokládat, že vznikla mnohem dříve. 1.2 Historie farnosti Z hlediska církevní správy náležela farnost Valašská Bystřice k děkanátu Valašské Meziříčí, arcidiecézi olomoucké. Příslušnost k valašsko - meziříčskému děkanátu se nezměnila ani po územní reorganizaci olomoucké arcidiecéze v roce Vývoj náboženských poměrů odpovídal vývoji celého valašského regionu i historickému vývoji rožnovského panství. Tento vývoj prošel složitými etapami - od původního katolicismu, přes evangelické předbělohorské období až po postupný návrat ke katolické víře po Bílé hoře. Přes všechna složitá období si však Valašská Bystřice zachovala katolický ráz. Původně byla farnost Valašská Bystřice součástí rožnovské farnosti, jedné z nejstarších v regionu (1490). Vykonávat duchovní správu bylo ale ze vzdálené rožnovské farnosti velmi složité. Základ ke zřízení samostatné duchovní správy byl položen postavením kostela (1778). Zřízení samostatné farnosti Valašská Bystřice bylo definitivně povoleno v roce 1843 císařským výnosem. Farní kostel byl postaven v letech a zasvěcen Panně Marii Nanebevzaté. Asi 40 kroků od kostela byla roku 1778 postavena fara. Kolem kostela byl původně starý hřbitov. V roce 1847 byl výše založen a posvěcen nový. 2 2 srov. ADÁMKOVÁ, Eva. Inventář. 2008, s

9 Další informace k historii farnosti jsme se pokoušeli zjistit různými způsoby. Přes veškeré snahy se nám je ale nepodařilo dohledat. 1.3 Činnost farnosti V této části si přiblížíme činnosti a aktivity ve farnosti Valašská Bystřice. Některé činnosti zde probíhají dlouhodobě, jiné jsou na počátku svého fungování. Jednou z dlouhotrvajících činností ve farnosti je činnost scholy, která je více popsána níže. Ve farnosti se můžeme setkat s Modlitebním společenstvím seniorek a také dva roky probíhajícím společenstvím Modlitby matek. Pro všechny ročníky zdejší základní školy je umožněna výuka náboženství. Místní farář nabízí dětem a mládeži různé výlety, které ale děti téměř nevyužívají. Během roku probíhají farní akce jako je posvícení s pohoštěním na návsi při muzice, tanci a zpěvu, a s farností propojené programy - nejčastěji bohoslužebná a modlitební ekumenická setkání, dožínky, farní pouť hasičů, poutě na Hostýn s hasiči a včelaři. Lidé z farnosti se často angažují také při společenských aktivitách v obci. Mezi tyto akce patří Končinový bál, Stavění máje, Kácení máje, Hudební festival, Portášské slavnosti, fotbal, včelaři, zahrádkáři. Fara je přístupná také zájemcům o stolní fotbal, stolní tenis a společenské hry. Dobrovolníci se mohou zapojit do výzdoby a úklidu kostela a sečení farních pozemků. K negativním stránkám farnosti farář uvedl:,,farnost je celkem normální, ale výrazně chybí modlitební společenství mládeže se zájmem o vzdělávání v oblasti víry Schola Schola ve Valašské Bystřici vznikla v roce 1981 za působení otce Petra Šustáčka. Zakladatelem byli sourozenci Ladislav, Jan a Anna Stavinohovi. Zpěvem a hrou na nástroje se doprovázely mše svaté. Vznikala první setkání schol mezi okolními farnostmi, kde se scholy začaly rozrůstat. Když zakladatelé scholu opustili, vedoucími se stali Jiří Fusek a Vlastimil Martinát. K těm se postupně přidávali sourozenci Stavinohovi, Mitášovi, Majerovi a Adamcovi. Později se schola kvůli širokému věkovému rozptylu rozdělila na malou a velkou scholu. Malou 3 Informace poskytl Jan Vláčil, farář farnosti Valašská Bystřice, Valašská Bystřice

10 scholu vedla zejména Jarmila Stavinohová s pomocí sestry Pavly a chodily zde děti především ze základní školy a také někteří z velké scholy, kteří tam později přestoupili. Velká schola měla na starosti doprovod ranních nedělních mší a malá schola hrubých nedělních mší. Prvotním cílem tohoto útvaru je zpívat Bohu a zdobit mše svaté. Setkání jsou doprovázena hrami, povídáním, zpěvem a hrou na nástroje. Schola doprovází svatby, pohřby, výroční a slavnostní mše, adorace, zpívá na setkáních schol, benefičních koncertech a na vánoce tvoří vánoční pásma. 1.4 Ekonomická situace farnosti Farnost Valašská Bystřice je soběstačná, i když má v této době dluh kvůli opravám fary. Sbírky se pohybují mezi až ročně. Ze sbírek jde na charitativní výdaje 20%, 8% pro aktivity diecéze, 35% na běžný provoz včetně energií a pojištění. Ostatní finance jsou poslední roky využívány na opravy Zkušenost s projekty a inovační potenciál Nyní si nastíníme projekty, které ve farnosti probíhaly v minulých letech, a také projekty probíhající v současné době. V rámci náboženství byly ve farnosti Valašská Bystřice pořádány letní tábory pro děti prvního i druhého stupně od roku 1992 katechetkou Pavlou Stavinohovou. Po její smrti (2011) se začaly rozvíjet letní tábory pro děti, které chodily koledovat v rámci Tříkrálové sbírky. V roce 2012 se celkově přihlášených 30 dětí rozdělilo na dva turnusy po 8 dnech v poměru 20 a 10. Několik dětí bylo romských a některé děti jsou klienty sociálně aktivizačních služeb, které poskytuje Charita Valašské Meziříčí. Tento rok je na tábor přihlášeno také 30 dětí, ale tentokrát jedou na jeden turnus. Tříkrálové tábory jsou pořádány farností Rožnov pod Radhoštěm. Několik let byly uskutečňovány i ministrantské tábory, které měl pod záštitou farář farnosti Valašská Bystřice. Mladých ministrantů však značně ubývá a tábory již nefungují. Pro děti, které chodí do náboženství a nechodí koledovat na Tři krále, tábory nejsou uskutečňovány a v blízké době se ani žádný jiný projekt neplánuje. 4 Informace poskytl Jan Vláčil, farář farnosti Valašská Bystřice, Valašská Bystřice

11 2 Letní křesťanský tábor pro děti 1. stupně ZŠ ve Valašské Bystřici V této kapitole se seznámíme s předmětem a hlavními cíli projektu, přiblížíme si místo pobytu, hlavní námět tábora a podíváme se na finanční, personální, materiální a technické zajištění tábora. Dále zde můžeme nalézt informace týkající se propagace tábora, přihlášky, řešení nepříznivého počasí a rozdělení služeb pro děti. Součástí kapitoly je také nastínění programu dne. 2.1 Předmět projektu Předmětem projektu je vytvořit tábor pro děti prvního stupně základní školy (1. 5. třída) ve Valašské Bystřici, které navštěvují výuku náboženství. Uskuteční se ve dnech na faře ve Štítné nad Vláří a je připraven pro 20 dětí. Tábor tedy proběhne v době letních prázdnin, kdy děti nechodí do školy a jejich rodiče chodí do práce, takže je zapotřebí smysluplně naplnit volný čas jejich dětí. 2.2 Cíle tábora Hlavními cíli tábora je stmelit kolektiv dětí, poznat nové kamarády i jiné prostředí, naučit se spolupracovat, společně se bavit a hrát si, tvořit, učit se samostatnosti, pomáhat si, rozvíjet pohybové dovednosti, paměť, logické uvažování, fantazii, kreativitu, komunikaci, fyzickou zdatnost a odolnost, sebedůvěru, postřeh, umění řešit problémy, odpočívat, aktivně a smysluplně využívat volný čas, naučit děti novým vědomostem a dovednostem to vše propojit s poznáváním Boha a posilováním duchovních hodnot. Tábor má splnit funkci rekreační, odpočinkovou, zájmovou, výchovnou, zdravotní, sociální i preventivní. Hry mají v dětech probouzet radost a touhu po poznávání nových věcí. Vzhledem k tomu, že tábor je určen pro děti, které chodí do hodin náboženství, rozhodli jsme se využít modlitby, která by většině dětí neměla být cizí.,,modlit se znamená svěřovat se Bohu úplně se vším. Modlit se znamená mlčet a naslouchat. Znamená to vpustit Boha do každodenního života, do sebe a do svých vzpomínek, zkrátka do všeho, co říkáš, co 11

12 si myslíš a co děláš. 5 Část duchovního programu bude spočívat ve čtení a ztvárňování příběhů z Bible. Hlouběji se touto tematikou s dětmi zabývat nebudeme. Modlitba bude tvořit důležitou součást tohoto tábora, bude provázet celý tábor a každý den si ji vezme na starosti jedna skupinka. Jak je zmíněno v programu dne, krátká modlitba má probíhat před jídlem i po jídle a nejobsáhlejší bude při večerním programu, kde společně s dětmi můžeme říkat chvály, díky, prosby a můžeme se modlit i zpěvem s doprovodem kytary. Večerní modlitbu budou řídit spíše vedoucí. Pokud se někdo z dětí nebude chtít modlit, nikdo ho nebude nutit. Jedinec se může modlit v duchu, ale v místnosti musí být s ostatními. 5 LENGERKE, Georg von a SCHRÖMGESOVÁ, Dörte. YOUCAT: Modlitební knížka pro mladé. 2012, s

13 2.3 Potřebnost projektu V první kapitole jsme se zaměřili mimo jiné i na činnosti farnosti Valašská Bystřice. V této části se více podíváme na silné a slabé stránky farnosti, rozebereme si příležitosti ke zlepšení slabých stránek a potenciální hrozby SWOT analýza farnosti Valašská Bystřice Silné stránky Slabé stránky - založení Malé scholy místním farářem - výuka náboženství pro celou základní školu - podpora stávající Velké scholy farářem i lidmi ve farnosti - poloha fary, kostela i ZŠ - spolupráce s obcí - žádné tábory pouze pro farnost Valašská Bystřice a její děti a mládež - nedostatečná motivace k zapojení dětí do činností farnosti - málo aktivit pro mladší děti - současný stav fary málo prostoru pro společné setkávání kvůli přestavbě Příležitosti Hrozby - rozšíření povědomí o stávajících aktivitách farnosti - tvorba nových projektů a aktivit pro farnost - zapojování malých dětí do činností ve farnosti - podpora a pomoc ze strany rodičů - výchova nových animátorů mládeže - malý zájem o aktivity ve farnosti pro děti a mládež ze strany ministrantů, dětí, mládeže i dospělých - málo dětí v hodinách náboženství - nedostatek zájmu z řad rodičů - finanční nedostatek - příchod nového faráře (může však být i přínosem) 13

14 Silnou stránkou farnosti Valašská Bystřice je celková spolupráce s obcí Valašská Bystřice a s jejím vedením. Místní starosta je velmi vstřícný a vzájemná komunikace tak není problémem. Farnost má dvě farní rady pastorační a ekonomickou, které řeší veškeré záležitosti farnosti s dohledem faráře. Další silnou stránkou je výuka náboženství pro celou základní školu, která je umístěna 300 metrů od fary i kostela. Kněz má tak možnost konat výuku na faře i v kostele a děti mohou na faře trávit čas i po vyučování. Velkým přínosem pro farnost bylo založení Malé scholy, kterou navštěvují děti od sedmi do dvanácti let. Schola má ve farnosti dlouholetou tradici, funguje od roku 1981 a je třeba stále obměňovat členy. Velká schola má nyní osm členů ve věku let a v tomto seskupení jen s drobnými obměnami funguje pět let. Farnost ji velmi podporuje. Mezi slabé stránky patří současný stav fary, která prochází rekonstrukcí. Tato situace je i důvodem nedostatku aktivit pro děti, protože zde donedávna nebyl žádný prostor pro společné setkávání. Společenská místnost je ale již opravena a částečně i vybavena, snad se tedy situace v brzké době změní k lepšímu a počet aktivit i zájemců bude stoupat. V současné době neprobíhají žádné tábory, které by byly realizovány pouze pro děti z farnosti Valašská Bystřice. Jedním z hlavních důvodů návrhu tohoto projektu je proto obnova táborů pouze pro děti z této farnosti. Pokud by se mládež začala více angažovat v tvorbě a organizování nových aktivit pro mladší děti, mohlo by se mnohé změnit. K tomu by mohly přispět kurzy animátorů. Vytvořily by se nové projekty a kroužky, do kterých by děti chodily rády, hrály si, poznávaly nové děti a také Boha. Ve velké míře mohou pomoci rodiče, kteří by kroužky i aktivitu dětí v nich podpořili. Ve farnosti není mnoho aktivit, ze kterých by si děti a mládež mohly vybírat, což je dáno i malým počtem mladých lidí. I když je aktivit poměrně málo, rozšíření povědomí o těch stávajících by určitě také pomohlo k získání dalších členů. Hrozbou by mohl být úbytek dětí v hodinách náboženství. Tím by se snížil počet dětí ve farnosti i možnost zakládat nové kroužky a vést ty dosavadní. Pokud rodiče nebudou ve svých dětech probouzet a podporovat touhu po poznávání Boha a sami se zapojovat do dění ve farnosti, pak jakákoliv snaha o udržení živé farnosti ztrácí smysl, protože rodiče jsou dětem velkým vzorem. Hrozba finančního nedostatku ve farnosti není aktuální. Odchod současného kněze by však mohl být také hrozbou. Ve farnosti působí již 14 let a je v mnoha směrech aktivní - založil Malou scholu, podporuje Velkou scholu, nabízí výlety pro mládež, z jeho iniciativy a pod jeho dohledem probíhá rekonstrukce fary. S příchodem nového kněze by se však mohly začít rozvíjet nové kroužky a aktivity. Kněz by mohl více povzbudit děti a mládež a přinést nové nápady, což by mohlo být také přínosem. 14

15 2.4 Udržitelnost projektu a návaznost dalších aktivit na projekt Pokud tento projekt chceme realizovat, musíme předpokládat zájem a souhlas rodičů a účast jejich dětí. Udržitelnost pak závisí na mnoha faktorech, zejména na personálním a finančním zajištění. Projekt nemá být jednorázovou akcí, ale má dát impuls k vytváření navazujících projektů, vyzdvihnout pozitiva tohoto tábora a vyvolat zájem v následujících letech. Z tohoto důvodu, ale také z důvodu znovu se setkat s účastníky tábora a jejich rodiči, dostane měsíc po skončení tábora každý účastník do schránky obálku s pozvánkou do Společenského domu ve Valašské Bystřici na promítání fotek. V obálce budou tři vstupenky, bez kterých se na promítání nikdo nedostane. Rodiče tak budou mít možnost sledovat, co všechno děti prožily, děti si mohou znovu vybavit zážitky, zasmát se, pobýt s kamarády a nenásilnou formou se zde mohou budovat vztahy i s organizačním týmem. Po zhlédnutí fotek dostane každý účastník CD s fotkami na památku a pro všechny bude připraveno malé občerstvení. Po tomto setkání se může zvýšit pravděpodobnost, že rodiče pošlou své děti na tábor i v příštích letech. Je zřejmé, že program se musí obměňovat a udržitelnost tak závisí na schopnostech, dovednostech a odhodlání týmu vedoucích. Pokud se tým osvědčí jako přínosný a schopný tábor organizovat, bylo by dobré, kdyby ve stejném složení nebo s drobnými obměnami pracoval i v dalších letech. Dalším krokem k udržitelnosti projektu by mohly být slevy pro děti, které chodí do scholy nebo chlapce, kteří jsou ministranty ve farnosti. Byl by to také podnět pro rozvoj těchto činností nebo alespoň uvědomění si, že činnosti ve farnosti fungují. 2.5 Hlavní námět tábora a uvedení do celotáborové hry Inspirací pro tento tábor nám byl Žalm 47, 2 3 verš z Bible:,, Lidé všech národů, tleskejte v dlaně, hlaholte Bohu, plesejte zvučně. Hospodin, Nejvyšší, vzbuzuje bázeň, on je Král velký nad celou zemí. 6 Děti budou rozděleny do čtyř skupin po pěti, a to na skupiny Oheň - červení, Voda - modří, Země - hnědí, Vzduch - šedí. Každý den budeme s dětmi na jednom z šesti světadílů V Asii, Americe, Africe, Evropě, Austrálii a na Antarktidě. Toto rozdělení má symbolizovat vládu Boha nad celým světem. Děti na táboře mají tvořit jedno společenství, ať už jsou 6 Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona. 2006, s

16 rozdílní věkem, pohlavím, nadáním, chováním tak, jako Bůh stvořil jeden svět a v něm lidi s různou barvou pleti, jiných národností, jazyků, kultur. Tato jednota, vzájemná tolerance a pomoc má provázet celý tábor. Hlavní námět tábora tedy zní: Letem celým světem. V průběhu tábora nás bude provázet celotáborová hra, počínající motivací. Je to hra, která probíhá po celou dobu tábora v několika etapách, a ty navazují na sebe. Tato hra má svou motivaci. Při hře soutěží skupinky navzájem mezi sebou. Na nástěnce pak zobrazujeme průběžný stav celotáborové hry. Vyvrcholení hry probíhá v závěru tábora. 7 Po příjezdu přečteme dětem příběh z Bible pro děti o stvoření světa. Popovídáme si o tom, jak Bůh stvořil svět a člověka a všechno, co stvořil, bylo dobré. Seznámíme děti s tím, že v průběhu tábora zkusíme proletět svět, budeme se probouzet na různých světadílech, cestovat různými zeměmi, poznávat nové kamarády, hrát si a soutěžit. Na velkém papíru budeme mít nakreslenou mapu světa (světadíly). Každý světadíl bude rozdělen na deset částí. Při večerním hodnocení skupina s nejvíce body nalepí čtyři části světadílu, následující skupina tři části, další dvě a poslední jednu část vždy na světadíl, na kterém ten den budeme. Děti ale nebudou hodnoceny pouze ve skupince. Večer bude probíhat osobní hodnocení. Každý den mohou děti získat do tabulky ke svému jménu jednoho smajlíka za dobré chování, pomoc ostatním, výborné výsledky v soutěžích. Osobní hodnocení by mělo zmírnit stálé napomínání dětí, usnadnit tak práci vedoucím a motivovat k přátelskému a slušnému chování a jednání dětí po celý průběh tábora. Poslední společný večer vyhlásíme jedince s nejvyšším počtem smajlíků, který dostane odměnu. Hodnotit budeme samozřejmě i průběžně během dne. Nesmíme zapomínat na to, že bychom neměli negativně hodnotit dítě, ale jeho chování, konkrétní čin. V programu tábora jsou uvedeny aktivity, které znám z dětství nebo se po zkušenostech z minulých let osvědčily jako přínosné. Ze zmíněných důvodů u některých her nejsou uvedeny zdroje. Při realizaci tábora je samozřejmostí dodržování etických pravidel při využívání autorských děl. 7 srov. POLÁČEK, Petr, et al. Hlavní vedoucí dětských táborů. 2007, s

17 2.6 Místo pobytu Obec Štítná nad Vláří Popov leží v údolí Bílých Karpat ve Zlínském kraji. Vznikla spojením dvou vesnic a část území tvoří hranici se Slovenskou republikou. Štítná nad Vláří a přilehlé obce nejprve spadaly do sousední farnosti Brumova. V roce 1787 byla ve Štítné nad Vláří zřízena samostatná duchovní správa lokální kaplanka. Římskokatolický kostel je zde zasvěcen svatému Josefovi. 8 Fara, ve které budeme ubytováni, se nachází přímo u kostela svatého Josefa. Na velké farní zahradě jsou stromy, ohniště a před farou je dostatek místa pro různé hry. V blízkosti fary je pole, potok, les a vedle fary je hřbitov. Nedaleko je také koupaliště a hřiště. V okolí fary je tedy vše potřebné k uskutečnění programu celého tábora. V prvním patře fary se nachází jídelna, toaleta a komora. Ve druhém patře jsou dva velké pokoje vybavené postelemi, kde v jednom budou spát chlapci, ve druhém děvčata. Před pokoji stojí malá kuchyň a jsou zde i dvě sprchy. Za kuchyní jsou dvě místnosti, kde v jedné budou spát skupinoví vedoucí a ve druhém hlavní vedoucí s pomocnými vedoucími a kuchařkami. 2.7 Personální zajištění tábora Pro fungující chod tábora je důležité sestavit tým, který bude tábor realizovat. Do tohoto týmu patří hlavní vedoucí, pomocní vedoucí, skupinoví vedoucí, kuchař a zdravotník. Hlavní vedoucí je organizátor celého tábora a má plnou zodpovědnost za všechno. Musí být starší 18 let a měl by mít zkušenosti s dětmi a mládeží. Řídí práci všech pracovníků na táboře, zodpovídá rodičům za děti, za plnění hygienických a bezpečnostních předpisů, zásobování, kuchyni, hospodaření. Jsou u něj uloženy všechny nutné písemnosti. 9 Měl by mít také schopnost sestavit a vést pracovní tým, mít praxi na táborech, kladný vztah k práci s dětmi, přirozenou autoritu, smysl pro zodpovědnost i humor a zdravé sebevědomí. Měl by rovněž umět zvládat stres a za všech okolností zachovat chladnou hlavu. 10 Pomocní vedoucí budou na táboře dva. Jsou podřízeni hlavnímu vedoucímu a pomáhají se vším, co je potřeba chystání her a pomoc při jejich realizaci, dohlížení na děti, 8 Místopisný průvodce po České republice: Štítná nad Vláří-Popov - Historie obce [online], [cit ]. 9 srov. HARMACH, Jaromír, et al. Tábory a jiné zotavovací akce: Průvodce jejich přípravou. 2004, s srov. BEZCHLEBA, Bohumír. Hlavní vedoucí dětského tábora. 2012, s

18 tábora. 13 Tým vedoucích by měla spojovat radost z práce s dětmi. Každý z týmu by měl být případně pomoc v kuchyni. Jedním z jejich hlavních úkolů je připravovat alternativní program v případě nepříznivého počasí. Jak již bylo zmíněno výše, děti budou rozděleny do čtyř skupin po pěti a každá skupina bude mít svého vedoucího skupinky. Skupinoví vedoucí mají samozřejmě na starosti své skupinky a také ranní budíčky. Účastní se her s dětmi, jsou jim oporou, dodržují režim dne. Pokud se ve skupince vyskytují jakékoliv problémy, řeší je s pomocnými vedoucími či hlavním vedoucím. Bez zdravotníka se neobejde žádný tábor a tuto funkci bude zastávat jeden z pomocných vedoucích.,,zdravotníkem může být lékař, střední zdravotnický pracovník oboru všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka nebo student lékařské fakulty, který ukončil třetí ročník. Zdravotníkem může být i ten, kdo předloží doklad o absolvování kurzu první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při zotavovacích akcích u Českého červeného kříže nebo u jiné (akreditované) organizace. 11 Opomenout nemůžeme ani ty, kteří se budou starat o přípravu stravy a zajišťovat tak, aby děti neměly hlad. O tuto činnost se podělí dvě kuchařky. Měly by znát hygienické předpisy spojené s přípravou stravy, znát normy a předpisy pro přípravu stravy pro děti a mládež a mít platný zdravotní průkaz. Dbají na správné technologické zpracování potravin, konečnou úpravu a podávání stravy dětem. 12 Jídelníček bude sestaven již před začátkem zodpovědný a snažit se být dětem rádcem, pomocníkem, kamarádem a vzorem. 2.8 Finanční zajištění Celková cena tábora se odvíjí od počtu účastníků, délky a vzdálenosti tábora, připravovaných aktivit, potřebných pomůcek a dalších výdajů. Do nákladů na tábor je zahrnuta doprava, ubytování, strava a pitný režim, výdaje za veškerý materiál a na koupaliště. Musíme ale také počítat s neočekávanými výdaji a mít nějakou finanční rezervu, která se případně účastníkům tábora rozdělí a vrátí. Tábor bude financován platbami účastníků a z hlediska financí je vytvořen tak, aby příjmy nepřevyšovaly výdaje. Všichni organizátoři a pomocníci na táboře budou pracovat dobrovolně a bez nároku na finanční odměnu. 11 HARMACH, Jaromír, et al. Tábory a jiné zotavovací akce: Průvodce jejich přípravou. 2004, s srov. HARMACH, Jaromír, et al. Tábory a jiné zotavovací akce: Průvodce jejich přípravou. 2004, s Viz Příloha 2 18

19 Momentálně nejsme schopni přesně stanovit výši příjmu za jednoho účastníka nevíme, kteří účastníci se na tábor přihlásí. Děti, které navštěvují scholu nebo jsou ministranty ve farnosti Valašská Bystřice, budou mít o 100 Kč sníženou cenu za tábor a vedoucí a kuchařky budou platit pouze ubytování, koupaliště a částečně stravu. Přesné výpočty můžeme stanovit až po zjištění konkrétních účastníků. V této podkapitole tedy uvádíme modelový příklad řešení financí. Předpokládejme, že se tábora budou účastnit čtyři dívky ze scholy a dva ministranti. Následující položky jsou uváděny včetně DPH. Děti budou mít na pozvánkách napsáno, co mají vzít jako příspěvek do kuchyně. Tímto způsobem se snižují náklady za stravování Příjmy a výdaje Příjem za účastníka bez slevy (14 dětí) Příjem za účastníka se slevou (6 dětí) Položka Celkem Doprava 239,- Ubytování 360,- Strava a pitný režim 207,- Materiál 300,- Koupaliště 20,- Rezerva 100,- Příjem celkem 1 226,- Položka Celkem Doprava 239,- Ubytování 360,- Strava a pitný režim 207,- Materiál 300,- Koupaliště 20,- Rezerva 100,- Sleva - 100,- Příjem celkem 1 126,- Příjem za organizátora (9 dospělých) Položka Celkem Doprava / Ubytování 360,- Strava a pitný režim 145,- Materiál / Koupaliště 40,- 19

20 Rezerva / Příjem celkem 545,- Výdaje Položka Celkem Doprava 3 705,- Ubytování ,- Strava a pitný režim 6 000,- Materiál 6 000,- Koupaliště 680,- Rezerva 2 000,- Výdaje celkem ,- Doprava Doprava bude zajištěna dopravními akciovými společnostmi ČSAD Vsetín a.s. a České dráhy a.s.. V ceně je zahrnuta přeprava jak dětí a vedoucích, tak náklady spojené s přepravou zavazadel. Ubytování Cena ubytování je zaokrouhlena po zkušenostech z minulých let na 60 Kč za účastníka na noc. Za 29 účastníků na šest nocí tedy zaplatíme Kč. Strava a pitný režim Jak již bylo zmíněno výše, stravování a pitný režim budou zajišťovat dvě kuchařky. Díky příspěvkům do kuchyně se snižují náklady na tuto položku. Děti budou mít každý den snídani, oběd, svačinu a večeři. V ceně jsou zahrnuty i odměny pro děti ve formě drobných sladkostí. V den příjezdu začínáme večeří a v den odjezdu končíme obědem. Materiál Do této položky je zahrnut veškerý potřebný materiál k realizaci tábora včetně triček. Cena za materiál je celkově 6000, to je 300 Kč na dítě. Koupaliště Cena za koupaliště je vypočítána podle informací na oficiálních stránkách Štítné nad Vláří. 14 Rezerva 14 HRNČIŘÍK, Václav. Koupaliště Štítná nad Vláří [online], [cit ]. 20

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KARATE OLOMOUC 13. - 18.7. 2015 Zasíláme doplňující informace o letním soustředění: Datum: od 13.7. 2015 (pondělí) do 18.7.2015 (sobota) Místo konání: Chata JUNIOR, Kunčice 14, Staré

Více

PROPOZICE LETNÍHO KEMPU

PROPOZICE LETNÍHO KEMPU PROPOZICE LETNÍHO KEMPU AKADEMIE KARATE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 18. - 25.7. 2015 Horní Bečva, Hotel Kahan 1 Na základě vaší přihlášky Vám zasíláme doplňující informace o kempu Datum: 18.7. 2015 sobota - 25.7.2015

Více

LT MH SDH Líně 2014 26.7.2014 2.8.2014

LT MH SDH Líně 2014 26.7.2014 2.8.2014 Zabezpečení: Vedoucí: hlavní vedoucí: Martin Zavřel vedoucí: Petr Keramidas David Šmůla pomocníci zdravotník: Jaroslav Vosátka Lucie Mikešková M. Vosátková Ubytování: Chatový ráj Komorník GPS: 49 8'5.114"N,

Více

Příměstské tábory KC KAMPA 2013

Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Turnusy a program 1. turnus 8. 12. července 2013 2. turnus 15. 19. července 2013 3. turnus 19. 23. srpna 2013 4. turnus 26. 30. srpna 2013 Harmonogram dne Obecné informace

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA Místo konání: Splzov u Železného Brodu Termín: 26.7.-10.8.2013 Typ tábora: stálý,ubytování ve stanech s podsadou

Více

Adaptační programy pro školy

Adaptační programy pro školy Adaptační programy pro školy Popis programu: Jednodenní, dvoudenní nebo třídenní pobytové nebo vložené 1 programy pro žáky nově složených nebo obměněných tříd ZŠ, a pro nastupující ročníky SŠ, SU. Náplní

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY DNÍ. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Příměstské tábory. Jana Jelínková a kolektiv. Místo konání Praha 2012

TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY DNÍ. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Příměstské tábory. Jana Jelínková a kolektiv. Místo konání Praha 2012 5 DNÍ 7 11 Let 20 Účastníků TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Příměstské tábory Jana Jelínková a kolektiv Praha, Středočeský kraj Místo konání Praha 2012 Průřezové

Více

Děkanát Uherské Hradiště

Děkanát Uherské Hradiště Děkanát Uherské Hradiště Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Výchozí situace: Situace v jednotlivých farnostech Ne všechny farnosti z děkanátu jsou v animátorech zastoupeny, a proto zde nejsou informace

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Cena: 3.000,- Kč/dítě cena zahrnuje 6-ti denní pobyt včetně všech poplatků, plnou penzi + klukům koupíme

Cena: 3.000,- Kč/dítě cena zahrnuje 6-ti denní pobyt včetně všech poplatků, plnou penzi + klukům koupíme Místo: Letní koupaliště Litoměřice / Kalich Aréna Litoměřice Termín: 16. 21. 8. 2015 (neděle - pátek, tedy 5 nocí) Ubytování: ubytováni budeme v prostorách městského koupaliště, budeme to tak mít blíže

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013 Sdružení evangelické mládeže v České republice Jungmannova 9 110 00 Praha 1 info@semcr.cz http://semcr.cz/ IČ: 270 31 225 číslo účtu: 2700382555/2010 LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU Strmilov 7.

Více

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let NÁVOD SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let Dílky s obrázky a anglickými slovíčky, které popisující obsah těchto obrázků jsou jednoduchou a atraktivní formou výuky pro nejmladší.

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM INFORMACE / PROGRAM Termín konání: 14. 7. 16. 7. 2017 Místo: fotbalové hřiště Červené Janovice Cíl akce: - sportovní setkání družstev z obcí regionu a tělocvičných jednot Župy Tyršovy - oslavy 50 let fotbalového

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi chata SNĚŽENKA (rekreační areál HORALKA) Sněžné v Orlických horách

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi chata SNĚŽENKA (rekreační areál HORALKA) Sněžné v Orlických horách Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi 19. 9. 2014 21. 9. 2014 chata SNĚŽENKA (rekreační areál HORALKA) Sněžné v Orlických horách Tuto akci podporuje město Ústí nad Orlicí, město Pardubice a Pardubický

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

LETNÍ CAMP HC LEDEČ n.s. 2014 CHŘENOVICE osada METEOR

LETNÍ CAMP HC LEDEČ n.s. 2014 CHŘENOVICE osada METEOR LETNÍ CAMP HC LEDEČ n.s. 2014 CHŘENOVICE osada METEOR Termín: Letní sportovní Camp proběhne od 16.6.2014 22.6.2013 Nástup : Pondělí - 16.6.2013 do 9:00 hod. Odjezd: Neděle - 22.6.2013 v 15:00 hod. Sraz

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ Název metodického

Více

Cena: 3.000,- Kč/dítě cena zahrnuje 6-ti denní pobyt včetně všech poplatků, plnou penzi + klukům koupíme

Cena: 3.000,- Kč/dítě cena zahrnuje 6-ti denní pobyt včetně všech poplatků, plnou penzi + klukům koupíme Místo: Letní koupaliště Litoměřice / Kalich Aréna Litoměřice Termín: 14. 19. 8. 2016 (neděle - pátek, tedy 5 nocí) Ubytování: ubytováni budeme v prostorách městského koupaliště, budeme to tak mít blíže

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

PLAVECKÉ A SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ AURUM 2016

PLAVECKÉ A SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ AURUM 2016 PLAVECKÉ A SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ AURUM 2016 Hotel Aurum***, Černý Důl 25. 30. 10. 2016 CENÍK PLAVECKÉHO SOUSTŘEDĚNÍ AURUM 2016 Šestidenní pobyt v hotelu AURUM***, Černý Důl 25. 30. 10. 2016 Dospělá osoba:

Více

Přihláška na PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V RUDNÉ

Přihláška na PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V RUDNÉ Přihláška na PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V RUDNÉ Vyberte turnus: Červenec 15.7. 19.7. Cesta z hlubin až do oblak 22.7. 26.7. Na divokém západě 29.7. 2.8. Bylo, nebylo a vlastně bylo Srpen 5.8. 9.8. Asterix a Obelix

Více

Informace o MŠ. Název: MŠ Bordovice Adresa: Bordovice 83, 744 01 Telefon: 556 855539 Email: ms@bordovice.cz. Počet tříd: 1

Informace o MŠ. Název: MŠ Bordovice Adresa: Bordovice 83, 744 01 Telefon: 556 855539 Email: ms@bordovice.cz. Počet tříd: 1 Informace o MŠ Název: MŠ Bordovice Adresa: Bordovice 83, 744 01 Telefon: 556 855539 Email: ms@bordovice.cz Počet tříd: 1 Věkové složení: zpravidla 2,5-6 let Ředitelka školy: Mgr. Kateřina Slabá Učitelka:

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi s postižením chata Juráška Olešnice v Orlických horách

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi s postižením chata Juráška Olešnice v Orlických horách Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi s postižením 11.9. 13.9. 2015 chata Juráška Olešnice v Orlických horách Tuto akci podporuje město Ústí nad Orlicí, město Pardubice a Pardubický kraj PŘIHLÁŠKA:

Více

ženy dorost

ženy dorost CHKO Podblanicko 4 km pod horou Blaník, 2 km Louňovice pod Blaníkem, okr. Benešov, cca 75 km od Prahy i Kolína Termín soustředění: 1. 8. 09 15. 8. 09 přípravky, muži 1.8. 09 7.8. 09 ženy 7.8. 09 15.8.09

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 7.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 7.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 7.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY -odevzdání veškerých dokumentů a vyřízení potřebné administrativy s rodiči 8:00 8:45hod. přivítání dětí na Sport Campu

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

DOBÝVÁNÍ ZTRACENÉHO ZÁCHRANÁŘE 2015 PROPOZICE. Místo konání: Prosečský hřeben, Proseč u Jablonce nad Nisou

DOBÝVÁNÍ ZTRACENÉHO ZÁCHRANÁŘE 2015 PROPOZICE. Místo konání: Prosečský hřeben, Proseč u Jablonce nad Nisou DOBÝVÁNÍ ZTRACENÉHO ZÁCHRANÁŘE 2015 PROPOZICE Datum: 10. října 2015 od 10:00 do 19:00 Místo konání: Prosečský hřeben, Proseč u Jablonce nad Nisou Pořadatel: OS ČČK Jablonec nad Nisou, E. Floriánové 8,

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (paní učitelky Lucie Špačková a Magdaléna Pecháčková) a 2. stupně (paní učitelky

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY -odevzdání veškerých dokumentů a vyřízení potřebné administrativy s rodiči 8:00 8:45hod. přivítání dětí na Sport Campu

Více

Jihlavská astronomická společnost

Jihlavská astronomická společnost Pokyny pro účastníky Letního astronomického soustředění LASO 2010 Hájenka Černé lesy, Brtnice na Jihlavsku, 21. až 30. července 2010 Vážení rodiče a účastníci, na základě Vámi zaslané přihlášky Vám prostřednictvím

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY

NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY NOVOS NJ, s. r. o. pořádá již více než 20 sezón letní dětské tábory v rekreačním areálu U Kateřiny ve Štramberku. Čtyři turnusy nabité akcí Poutavé celotáborové

Více

AKCE NA CELÉ JARO, LÉTO A PRÁZDNINY 2015 PÁLENÍ ČARODĚJNIC, BEROUNKA, PRÁZDNINOVÁ VLTAVA A TÝDENNÍ TÁBOR

AKCE NA CELÉ JARO, LÉTO A PRÁZDNINY 2015 PÁLENÍ ČARODĚJNIC, BEROUNKA, PRÁZDNINOVÁ VLTAVA A TÝDENNÍ TÁBOR SPOLEK BLESK WWW.SDRUZENIBLESK.CZ, 777 624 456 AKCE NA CELÉ JARO, LÉTO A PRÁZDNINY 2015 PÁLENÍ ČARODĚJNIC, BEROUNKA, PRÁZDNINOVÁ VLTAVA A TÝDENNÍ TÁBOR Ahoj, tady jsou nové akce na letošní jaro a léto!!!

Více

NEJENRODIČOVSKÝ INFORMÁTOR TÁBOR 2014. Důležité informace než odjedeme na letní skautský tábor

NEJENRODIČOVSKÝ INFORMÁTOR TÁBOR 2014. Důležité informace než odjedeme na letní skautský tábor NEJENRODIČOVSKÝ INFORMÁTOR TÁBOR 2014 Důležité informace než odjedeme na letní skautský tábor Po celý rok přicházíme jako skauti do kontaktu s přírodou. Až tábor nás k ní ale přiblíží natolik, abychom

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Tábor 2015 Hrádek u Sušice

Tábor 2015 Hrádek u Sušice Tábor 2015 Hrádek u Sušice Vážení rodiče, Vedoucí našeho oddílu již začínají připravovat tábor 2015. Proto jsme pro vás připravili krátký sešit s prvními informacemi o táboře. Podrobnější informace přijdou

Více

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy V : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02. Kominická kalamajka Zuzana Musilová Cíl: podporovat pozitivní emoce, schopnost a chuť učit se novým pojmům, zapojovat sluchovou a zrakovou kontrolu, orientovat se v prostoru, rozvíjet dětskou představivost

Více

V N I TŘNÍ ŘÁD O D L O UČENÉHO P R A C O V I Š TĚ

V N I TŘNÍ ŘÁD O D L O UČENÉHO P R A C O V I Š TĚ DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA BOHUMÍN, ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ HÁJKOVA 8, OSTRAVA - PŘÍVOZ V N I TŘNÍ ŘÁD O D L O UČENÉHO P R A C O V I Š TĚ platný od 1.1.2010 Obsah: 1 CHARAKTERISTIKA

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová - lázně ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 27.2.2007 Směrnice nabývá platnosti

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

PRÁZDNINOVÉ POČTENÍ ZE ŠKOLY

PRÁZDNINOVÉ POČTENÍ ZE ŠKOLY PRÁZDNINOVÉ POČTENÍ ZE ŠKOLY Vážení rodiče žáků naší ZŠ Ostopovice, zdravíme Vás a přejeme pěkný zbytek léta. Předkládáme Vám aktuality z naší organizace od 1. 9. 2014. V příloze jsou info ŠJ, ŠD a jednotlivé

Více

2. 3. a 4. třída HC Stadion Litoměřice

2. 3. a 4. třída HC Stadion Litoměřice LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 2. 3. a 4. třída HC Stadion Litoměřice Místo: Doksy Poslův mlýn ( http://www.posluvmlyn.cz ) Doprava: tam i zpět individuální Termín: 6. 13. 8. 2011 (sobota -> sobota, tedy 7 nocí) Ubytování:

Více

Akademie karate Valašské Meziříčí Akademie karate Zlín

Akademie karate Valašské Meziříčí Akademie karate Zlín Soustředění Areál Lesková 2014 Na základě Vaší písemné přihlášky zasíláme informace o letním soustředění karate. Termín soustředění: neděle 27.7.2014 sobota 2.8.2014 Místo konání: Areál Lesková, Velké

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Muzikál (16,30-17,30) třída Flétna (14,00-14:45) Angličtina - Pokr (15,00-16,30) art

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Přihláška na příměstský tábor Zapište termín + zařazení do oddílu: 1.termín: oddíl: 2.termín: oddíl:

Přihláška na příměstský tábor Zapište termín + zařazení do oddílu: 1.termín: oddíl: 2.termín: oddíl: Centrum pro rodinu Rudňáček, z.s 252 19 Rudná Přihláška na příměstský tábor Zapište termín + zařazení do oddílu: 1.termín: oddíl: 2.termín: oddíl: Jméno a příjmení dítěte:...........................................

Více

SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B

SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B KRAJSKÉHO KOLA ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY Soutěžní soustředění vítězů kategorií A a B krajského kola 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 proběhne

Více

Příměstský tábor je určen pro všechny děti ve věku 5-11 let, které se rády zapojují do různých ať už známých či méně známých aktivit.

Příměstský tábor je určen pro všechny děti ve věku 5-11 let, které se rády zapojují do různých ať už známých či méně známých aktivit. Proč příměstský tábor? Je to výborná varianta pro děti, které nejsou ještě příliš zvyklé na odloučení od rodičů. Zajistíme Vám hlídání po dobu vaši pracovní doby a nejen zabavíme vaše děti, ale naučíme

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Kdo jsem a kým bych chtěl být Člověk a jeho svět Ročník 3. Časový rozsah Tematický

Více

1. Uspořádání dne v mateřské škole. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim.

1. Uspořádání dne v mateřské škole. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim. Obsah 1. Uspořádání dne v mateřské škole Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim. 2. Třídní vzdělávací program Charakteristika hlavního tématu LETEM SVĚTEM

Více

HRY, PŘÍPRAVA AKCÍ PŘÍPRAVA HRY

HRY, PŘÍPRAVA AKCÍ PŘÍPRAVA HRY HRY, PŘÍPRAVA AKCÍ Využíváním her i soutěží v naší činnosti učíme děti poctivosti, ukázněnosti, smyslu pro kamarádství, pro společnost, ohleduplnosti k mladším. Jejích smyslem a cílem je výchova k fairplay,

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

2. Do ŠD mohou docházet žáci z tř., kteří jsou zařazeni do oddělení pro 2. stupeň ZŠ.

2. Do ŠD mohou docházet žáci z tř., kteří jsou zařazeni do oddělení pro 2. stupeň ZŠ. ZŠ a MŠ KAMÝK nad VLTAVOU, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY a) Přihlašování a odhlašování účastníka 1. Do ŠD mohou docházet děti z přípravné třídy, žáci z 1. 5. tř., kteří jsou zařazeni

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME.

Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME. Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME. Témata I. Osobnost učitele II. Potřeby dětí III. Partnerský přístup IV. Emoce a jak na ně V. O nás VI. Kobereček VII. Průvodníček VIII. Měsíční témata

Více

TÁBOROVÝ ŘÁD SPOLEČNOSTI HRŮZŮV MLÝN

TÁBOROVÝ ŘÁD SPOLEČNOSTI HRŮZŮV MLÝN TÁBOROVÝ ŘÁD SPOLEČNOSTI HRŮZŮV MLÝN ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Pojmy Pro účely tohoto řádu se rozumí a) táborníkem - dětský účastník tábora, b) vedoucím - kterýkoliv dospělý pracovník tábora. ČÁST PRVNÍ

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B

SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B KRAJSKÉHO KOLA ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY Soutěžní soustředění vítězů kategorií A a B krajského kola 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 proběhne

Více

Já, moji kamarádi a naše třída.

Já, moji kamarádi a naše třída. Téma Já, moji kamarádi a naše třída. Třída/y IV. A Počet žáků 19 Časový rozsah 1 h 1. Žák rozvíjí schopnosti poznání, sebepoznání, seberegulace,. Cíle aktivity 2. Žák poznává své kamarády, prostředí, v

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117

10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117 Příměstský tábor v DDM Třinec 10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117 Informace pro rodiče Příměstský tábor je určen pro všechny kluky a holky, kteří by se chtěli o prázdninách trochu více hýbat, poznat

Více

Škola v přírodě. Doprava autobusem s bezpečnostními pásy Vyzkoušený dopravce, profesionalita řidičů, nový vozový park

Škola v přírodě. Doprava autobusem s bezpečnostními pásy Vyzkoušený dopravce, profesionalita řidičů, nový vozový park Škola v přírodě Hotel Jef, České Švýcarsko Termín: 5. 9. 6. 2017 Cena 3.390 Kč / dítě Co vše najdete v ceně školy v přírodě: Ubytování Doprava Program Hotel Jef (3-hvězdičkový) v malebné obci Doubice v

Více

Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty

Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S.K.Neumanna 842/2 43191 Vejprty Služba je poskytována na adrese. Chráněné bydlení Vejprty Vysoká 936/11 Vejprty

Více

Pokud se chcete zúčastnit, je nutné se na jednotlivé dny nahlásit předem. Každý den nás může být max. 10 účastníků + lektorky a asistentky.

Pokud se chcete zúčastnit, je nutné se na jednotlivé dny nahlásit předem. Každý den nás může být max. 10 účastníků + lektorky a asistentky. Letní aktivity na Miladě Kdy a kde? termín: 8. - 12. července příchod: 8-9 h, Milady Horákové 1; od 9 h denní program návrat: 15-16 h, Milady Horákové 1 O co jde? Letní aktivity na Miladě jsou pokračováním

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

Noemova archa. Služby: nádobí, úklid společných prostor, večerníček (divadlo, maňásci ), táborové zprávy.

Noemova archa. Služby: nádobí, úklid společných prostor, večerníček (divadlo, maňásci ), táborové zprávy. Noemova archa 1 V průběhu tábora budeme motivováni příběhem z knížky Na arše v šest od U. Huba a J. Mühleho, kterou v roce 2015 vydalo nakladatelství Petrinum. Hlavní myšlenkou tábora je, že přátelství

Více